Ben X - Afrikaans subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074

2
00:00:59,680 --> 00:01:02,088
Ek kan dit nie verduidelik

3
00:01:02,172 --> 00:01:05,452
Dis moeilik om myself te verduidelik

4
00:01:05,536 --> 00:01:07,903
Ek kan ook nie lieg nie

5
00:01:07,944 --> 00:01:10,520
Alles wat ek sê is waar

6
00:01:10,602 --> 00:01:13,052
Selfs as ek swyg

7
00:01:22,438 --> 00:01:26,550
Iemand moet eers doodgaan voordat
iets gebeur

8
00:01:26,633 --> 00:01:30,163
So-nie gaan die lewe sonder
probleme aan

9
00:01:30,246 --> 00:01:33,983
Nee, iemand moet eers doodgaan

10
00:01:40,213 --> 00:01:42,539
Dan word almal eers wakker

11
00:01:44,325 --> 00:01:46,069
Dis te laat

12
00:01:55,496 --> 00:01:58,445
Daarom moes iemand eers doodgaan

13
00:03:49,746 --> 00:03:54,232
Elke môre speel ek my speletjie
van 5:45 tot 6:33

14
00:03:54,315 --> 00:03:56,308
Altyd

15
00:03:57,347 --> 00:03:59,838
Ek is nou by vlak 80

16
00:03:59,921 --> 00:04:01,957
As jy nie weet wat dit beteken nie,

17
00:04:02,039 --> 00:04:04,655
dis net ... hoog!

18
00:04:06,275 --> 00:04:08,974
Dit beteken jy's sterk,

19
00:04:09,016 --> 00:04:11,092
en gerespekteerd in die wêreld

20
00:04:12,836 --> 00:04:14,871
Honderdduisende aanlyn,

21
00:04:16,699 --> 00:04:21,308
maar vir meer as 'n jaar,

22
00:04:21,392 --> 00:04:23,884
het ek net met haar gespeel

23
00:04:37,879 --> 00:04:41,741
Onthou 'n prins kan in regte lewe
ook 'n man wees

24
00:04:44,691 --> 00:04:47,806
jy is jy

25
00:05:02,632 --> 00:05:05,622
bly dat jy ook jy is

26
00:05:11,062 --> 00:05:14,052
In speletjies kan jy wie
en waar jy wil wees

27
00:05:16,752 --> 00:05:19,742
Hier kan jy maar net een mens wees

28
00:05:19,784 --> 00:05:24,102
die aap wat jy in die spieël sien

29
00:05:24,186 --> 00:05:27,052
Ek moet hom alles leer

30
00:05:27,134 --> 00:05:29,086
Ek leer hom lag, want

31
00:05:29,127 --> 00:05:31,246
mense hou daarvan

32
00:05:31,329 --> 00:05:35,066
gee hom 'n glimlag,

33
00:05:35,150 --> 00:05:38,887
om te glimlag as daar niks is om
oor te lag nie

34
00:05:45,033 --> 00:05:49,145
En bou jy jou eie avatar

35
00:05:49,229 --> 00:05:51,845
20 sekondes vir my hande

36
00:05:54,544 --> 00:05:56,579
en 15 vir my hare

37
00:06:07,668 --> 00:06:10,948
Jy's so sterk as
jou wapens en gereedskap

38
00:06:11,032 --> 00:06:13,150
My polsmeter byvoorbeeld

39
00:06:13,233 --> 00:06:16,347
om my hartklop te monitor

40
00:06:16,431 --> 00:06:19,130
as ek gespanne raak

41
00:06:19,213 --> 00:06:22,452
Dit maak my nie minder gespanne,

42
00:06:22,494 --> 00:06:26,357
maar nou kan ek sien hoe
gespanne ek is

43
00:06:33,666 --> 00:06:36,449
My moeder.
Sy gaan nou sê:

44
00:06:36,490 --> 00:06:39,190
- "Goeie môre, Ben."
- Goeie môre, Ben

45
00:06:39,231 --> 00:06:42,429
Mense sê dit altyd, of dit
'n goeie môre is of nie

46
00:06:42,470 --> 00:06:44,090
"Goeie môre, Mamma"

47
00:06:44,174 --> 00:06:46,332
Mense sê nooit:
"Slegte môre" nie

48
00:06:46,416 --> 00:06:48,908
Lekker geslaap, seun?

49
00:06:48,991 --> 00:06:51,731
"Regtig lekker, ma,

50
00:06:51,814 --> 00:06:54,763
Ek is bly dat ma gevra het,
Dankie"

51
00:06:56,881 --> 00:06:58,833
Het jy my trol gesien, Ben?

52
00:06:58,916 --> 00:07:02,322
My broer Jonas, hy's nog klein

53
00:07:02,364 --> 00:07:04,564
Ek probeer sy ouboet te wees

54
00:07:04,647 --> 00:07:07,762
Trolle het nie perde nie

55
00:07:07,845 --> 00:07:12,580
Maar ek weet nie hoe nie

56
00:07:19,017 --> 00:07:21,633
Rustig, Ben,
Rustig!

57
00:07:21,716 --> 00:07:23,295
Kalmeer, Ben

58
00:07:23,336 --> 00:07:25,039
Goed so?

59
00:07:27,073 --> 00:07:29,108
Jy moet jou nie ontstel nie

60
00:07:31,725 --> 00:07:33,552
"Ja mamma"

61
00:07:33,636 --> 00:07:36,791
Ja, mamma,
Ek sal my nie laat ontstel nie

62
00:07:36,875 --> 00:07:38,535
Moet dit nie ter harte neem nie

63
00:07:39,906 --> 00:07:42,398
Jy moet jouself inhou

64
00:07:46,220 --> 00:07:48,627
Gebruik jou kop, bly koel

65
00:07:48,711 --> 00:07:50,870
Soen my

66
00:07:50,954 --> 00:07:52,200
Toe!

67
00:07:59,384 --> 00:08:01,794
Teen lawaai is ek ook gewapen

68
00:08:01,876 --> 00:08:04,908
ander lawaai, maar beter

69
00:08:05,987 --> 00:08:07,358
beter lawaai

70
00:08:28,663 --> 00:08:30,614
Ek moet my kop gebruik

71
00:08:30,698 --> 00:08:33,480
en ook veral vooruit dink

72
00:08:33,564 --> 00:08:36,886
Vooruit sien, voorbereid wees

73
00:08:41,662 --> 00:08:45,275
Beplanning is alles,
strategie is alles

74
00:08:55,866 --> 00:09:00,558
Ek kan nie sê dat ek totaal
verras was nie, maar...

75
00:09:00,641 --> 00:09:03,880
dit bewys net dat...

76
00:09:03,964 --> 00:09:08,408
alles wat gebeur het,
totaal verkeerd was

77
00:09:08,490 --> 00:09:10,941
Voordat jy so-iets doen,

78
00:09:10,982 --> 00:09:14,221
moet alles eers...

79
00:09:14,305 --> 00:09:17,919
Dis vir my net 'n bewys dat...

80
00:09:18,001 --> 00:09:21,946
dinge te ver gegaan het.
Te ver

81
00:09:28,674 --> 00:09:30,626
Mense is snaaks

82
00:09:31,830 --> 00:09:34,364
Hulle babbel en babbel en babbel net

83
00:09:36,689 --> 00:09:38,765
En hulle drink mekaar se speeksel

84
00:09:40,968 --> 00:09:42,463
Ek kan maar net kyk

85
00:09:42,546 --> 00:09:45,410
en kyk of ek hulle kan namaak

86
00:09:47,405 --> 00:09:49,854
Alles wat ek nooit sal leer nie

87
00:10:00,320 --> 00:10:02,895
Want daar was altyd iets met my...

88
00:10:09,166 --> 00:10:11,034
iets met my en my hand, my hand.

89
00:10:11,118 --> 00:10:12,364
Gooi vir iemand!

90
00:10:12,447 --> 00:10:14,773
Jy kan nooit saamspeel nie!

91
00:10:19,756 --> 00:10:22,248
- Verkeerd!
- Wat is verkeerd met jou?

92
00:10:22,331 --> 00:10:24,906
Ek is die man wat altyd verkeerd is

93
00:10:24,989 --> 00:10:28,893
maar niemand kon my vertel

94
00:10:28,975 --> 00:10:31,053
hoe dit moes wees nie

95
00:10:38,611 --> 00:10:41,145
Hi, julle luise!

96
00:10:42,183 --> 00:10:45,339
Peet het 'n nuwe meisie

97
00:10:45,422 --> 00:10:47,582
Sit maar, skattie

98
00:10:47,624 --> 00:10:51,901
Nie sleg nie, wanneer 'n ou vrou
warm raak is daar vlamme!

99
00:10:51,985 --> 00:10:55,431
Weet jy hoe dit voel om jou hand
in haar broek te steek?

100
00:10:55,514 --> 00:10:57,342
Ek wil dit nie weet nie

101
00:10:57,383 --> 00:11:00,622
Het jy al 'n perd 'n
suikerklont gegee?

102
00:11:02,532 --> 00:11:04,608
Bogaert en Desmet

103
00:11:04,650 --> 00:11:06,644
Ek is hulle beste vriend

104
00:11:08,181 --> 00:11:10,548
Dis wat hulle altyd sê

105
00:11:10,631 --> 00:11:14,785
O, hier is Bennie ook,
ons beste vriend

106
00:11:14,825 --> 00:11:16,778
Ons besoeker van Pluto

107
00:11:16,860 --> 00:11:20,971
Die lewende bewys dat die mens
afstam van die mossel

108
00:11:21,055 --> 00:11:23,339
- Mossels?
- He, Bennie-boy

109
00:11:23,422 --> 00:11:25,956
Die Marsman!
Hi!

110
00:11:26,039 --> 00:11:28,779
Whitney Houston for Bennie-boy

111
00:11:28,863 --> 00:11:32,018
Come in, Bennie-boy, over
Over, Bennie-boy

112
00:11:32,102 --> 00:11:34,096
Do you read me?
Hey, Bennie-boy

113
00:11:34,137 --> 00:11:36,712
Van masturbeer word jy doof

114
00:11:36,795 --> 00:11:38,830
Is daar enigiets in jou kop?

115
00:11:38,913 --> 00:11:41,363
Doof

116
00:11:41,447 --> 00:11:43,024
Waarom kom hulle altyd daarmee?

117
00:11:43,107 --> 00:11:45,683
Ek kon nooit stil sit en speel,

118
00:11:45,766 --> 00:11:48,922
of hulle dink dat my ore nie kon hoor nie

119
00:11:52,660 --> 00:11:54,818
Die dokter het gesê dat ek goed hoor,

120
00:11:54,902 --> 00:11:56,854
maar dat ek nie goed luister nie

121
00:11:56,896 --> 00:11:59,263
Hy luister net nie

122
00:11:59,346 --> 00:12:03,375
Toe dink hulle dat daar iets
met my oë verkeerd is

123
00:12:03,416 --> 00:12:04,953
Kan jy sien watter letters daar staan?

124
00:12:05,035 --> 00:12:07,402
- Ja
- Ja

125
00:12:07,444 --> 00:12:10,268
Kan jy my sê watter letters daar staan?

126
00:12:10,352 --> 00:12:12,137
Ja

127
00:12:12,220 --> 00:12:15,211
Sal jy vir my sê watter letters daar staan

128
00:12:16,540 --> 00:12:18,408
C-O-H-Z-V,
S-Z-N-D-C,

129
00:12:18,450 --> 00:12:22,312
V-K-C-N-R,
K-C-R-H-N,

130
00:12:22,312 --> 00:12:27,047
V-O-R-K,
R-H-S-O-N, K-S-V-R-H.

131
00:12:28,293 --> 00:12:32,903
As baba het hy altyd weggekyk,

132
00:12:32,985 --> 00:12:34,937
hy het nie na my gekyk nie,

133
00:12:34,979 --> 00:12:37,305
hy het altyd deur my gekyk

134
00:12:37,346 --> 00:12:41,540
Stel u voor hy is soos 'n rekenaar
wat anders gekonfigureer is

135
00:12:41,624 --> 00:12:43,202
Hulle sien wel alles,

136
00:12:43,243 --> 00:12:46,192
hulle sien elke blaartjie skerp,

137
00:12:46,234 --> 00:12:47,729
maar hulle sien die boom nie

138
00:12:47,770 --> 00:12:50,885
Sien letterlik tussen die bome nie
die bos nie

139
00:12:54,166 --> 00:12:57,114
Die oorsig...
dis waaroor dit gaan

140
00:12:57,198 --> 00:13:00,976
Jy moet probeer 'n oorsig kry

141
00:13:01,060 --> 00:13:04,506
en sien dat hulle jou nie sien nie

142
00:13:12,855 --> 00:13:14,890
- Kyk waar jy loop
- Vertraagde

143
00:13:18,419 --> 00:13:19,956
Kyk waar jy loop

144
00:13:20,039 --> 00:13:21,493
Vertraagde

145
00:13:23,154 --> 00:13:24,898
Whitney Houston
for Bennie-boy...

146
00:13:24,940 --> 00:13:26,477
we have a problem

147
00:13:28,013 --> 00:13:30,962
For Bennie-boy, die Marsman

148
00:13:50,772 --> 00:13:53,762
Daar is elke jaar 'n paar

149
00:13:53,803 --> 00:13:55,298
Altyd alleen op die speelgrond

150
00:13:55,382 --> 00:13:57,789
Dit breek my hart as ek dit sien,

151
00:13:57,873 --> 00:14:00,490
maar wat kan jy daaraan doen?
Kan tog nie met hul saamloop nie

152
00:14:00,573 --> 00:14:03,480
Kan nie handjie vashou nie

153
00:14:03,521 --> 00:14:06,012
Nie nou nie, dis seker

154
00:14:06,054 --> 00:14:10,291
Ek wou dat my seun na 'n
gewone skool gaan

155
00:14:10,373 --> 00:14:14,111
My vrou... my eks-vrou...

156
00:14:14,194 --> 00:14:16,189
Ons het soms geredeneer daaroor

157
00:14:17,974 --> 00:14:22,293
Hy was slimmer as baie van die
ander kinders

158
00:14:22,376 --> 00:14:24,494
3 keer, 5 keer, 10 keer slimmer

159
00:14:25,283 --> 00:14:26,487
Ons kan wel vra:

160
00:14:26,570 --> 00:14:28,647
Waar is God?
Waar is Hy?

161
00:14:28,730 --> 00:14:32,052
Waar is die Man met sy groot grys baard?

162
00:14:32,135 --> 00:14:34,918
Met al die oorloë, armoede
en onreg...

163
00:14:35,001 --> 00:14:36,745
waar is God?

164
00:14:36,828 --> 00:14:38,947
Dis interessant dat mense

165
00:14:39,030 --> 00:14:41,521
in Jesus se tyd dit ook gevra het

166
00:14:41,563 --> 00:14:44,097
Jesus het aan die kruis gehang

167
00:14:44,179 --> 00:14:45,965
en hulle sê, "Jesus,

168
00:14:46,006 --> 00:14:47,543
waarom doen U nie iets nie?

169
00:14:47,626 --> 00:14:49,619
As U Vader die baas is van die
heelal,

170
00:14:49,703 --> 00:14:51,738
as U iemand uit die dood kan opwek,

171
00:14:51,822 --> 00:14:53,856
dan's dit vir U tog kinderspeletjies

172
00:14:53,939 --> 00:14:55,517
Klik klak en U is los."

173
00:14:55,600 --> 00:14:58,425
Jesus self het ook die vraag gevra

174
00:14:58,508 --> 00:15:00,667
Wat staan daar in die Nuwe Testament?

175
00:15:00,750 --> 00:15:04,570
Op die 9de uur het Jesus
met 'n luide stem geroep:

176
00:15:04,655 --> 00:15:08,806
"My God, my God, waarom
het U my verlaat?"

177
00:15:08,890 --> 00:15:12,753
Jesus self het op daardie moment
ook die vraag gevra

178
00:15:12,794 --> 00:15:14,413
Hy was so verneder,

179
00:15:14,497 --> 00:15:18,068
so diep verslae, en vermorsel

180
00:15:18,151 --> 00:15:20,684
dat Hyself ook aan God
getwyfel het en

181
00:15:20,767 --> 00:15:23,343
Hy laat maar gaan...

182
00:15:23,425 --> 00:15:28,035
So, Jesus pleeg eintlik selfmoord

183
00:15:28,077 --> 00:15:32,104
Totdat hy opstaan uit die dood,
Tot by die opstanding

184
00:15:32,189 --> 00:15:34,307
So God...

185
00:15:34,390 --> 00:15:36,465
Verdomp, Bogaerts!

186
00:15:36,549 --> 00:15:38,500
Jy moet Ben uitlos!

187
00:15:38,583 --> 00:15:41,990
Dis ook nie die eerste keer dat ek
dit moet sê nie!

188
00:15:42,073 --> 00:15:44,232
Jy gaan moeilikheid met my kry!

189
00:15:44,315 --> 00:15:46,516
Ben is 'n bietjie anders as

190
00:15:46,599 --> 00:15:50,420
die onder-gemiddelde deel
van die klas

191
00:15:50,462 --> 00:15:52,995
En dis gelukkig vir hom,
as jy my vra!

192
00:15:53,078 --> 00:15:55,736
Blykbaar is dit te moeilik om te
aanvaar dat

193
00:15:55,819 --> 00:15:57,770
iemand 'n bietjie anders is

194
00:15:57,854 --> 00:16:00,180
Of is daar iets wat jy met ons
wil deel, mnr Bogaerts?

195
00:16:00,263 --> 00:16:02,256
Miskien u nadenke oor hierdie teks

196
00:16:02,298 --> 00:16:06,243
wat jy met aandag gisteraand
deurgewerk het?

197
00:16:06,327 --> 00:16:10,936
- Ja, goed
- Reg

198
00:16:11,019 --> 00:16:12,930
Ons sterf van nuuskierigheid,
mnr Bogaerts

199
00:16:14,216 --> 00:16:17,082
Weet iemand wat Jesus gesê het

200
00:16:17,166 --> 00:16:19,284
toe hulle Hom van die kruis afhaal?

201
00:16:20,570 --> 00:16:24,392
"O! My voete eerste!"

202
00:16:24,475 --> 00:16:27,839
Die grap het so 'n lang baard,
mnr Bogaerts

203
00:16:27,922 --> 00:16:29,874
My God, waarom het U my verlaat?

204
00:16:29,957 --> 00:16:33,445
Dit vra ek self meermaal elke dag

205
00:16:36,228 --> 00:16:39,094
Wag, wag wag!
Haai! Kalmeer!

206
00:16:39,177 --> 00:16:40,714
Rustig, asseblief

207
00:16:42,250 --> 00:16:45,448
Ben, moenie toelaat dat hulle jou
rondgooi nie

208
00:16:45,489 --> 00:16:47,980
Bly rustig

209
00:16:49,268 --> 00:16:52,300
Sulke kinders is soos voëltjies
vir die kat

210
00:16:52,383 --> 00:16:54,376
hulle is net prooi

211
00:16:54,459 --> 00:16:58,446
Hulle het eenmaal 'n plakker op
sy mond geplak

212
00:16:58,530 --> 00:17:01,437
en hom vertel die hoof het
die opdrag gegee

213
00:17:01,520 --> 00:17:05,423
Hy het die hele dag so rondgeloop

214
00:17:05,423 --> 00:17:08,248
Hy het altyd sy toebroodjies saamgebring,

215
00:17:08,289 --> 00:17:12,899
maar hy kon dit nooit eet nie

216
00:17:12,983 --> 00:17:15,973
Ja, wat kon ons doen?

217
00:17:16,014 --> 00:17:19,751
Wat ons altyd doen...
te min. Niks.

218
00:17:21,288 --> 00:17:24,030
Hier's ons liefling, Hê Bennie-boy?

219
00:17:24,112 --> 00:17:25,482
Ons klein Jesus

220
00:17:25,566 --> 00:17:27,974
Los hom uit kêrels!

221
00:17:28,016 --> 00:17:29,843
Raak weg, Freddy jou luis!

222
00:17:29,927 --> 00:17:33,041
Dit kan nie maklik wees om
anders te wees nie, Bennie-boy?

223
00:17:33,124 --> 00:17:36,530
Whoa!

224
00:17:36,613 --> 00:17:40,018
Beter as gemiddeld, hê?

225
00:17:40,101 --> 00:17:41,804
Ja, hy's eintlik ons groot voorbeeld

226
00:17:41,846 --> 00:17:43,715
Jy is dié man!

227
00:17:48,157 --> 00:17:50,111
Bly rustig!

228
00:17:50,194 --> 00:17:53,433
Bly rustig

229
00:17:53,516 --> 00:17:55,800
Bly net kalm

230
00:17:59,288 --> 00:18:00,990
Glimlag

231
00:18:01,074 --> 00:18:04,563
Hou net aan glimlag,

232
00:18:04,646 --> 00:18:09,089
dan sal dit ophou.
Dan sal hulle wel ophou

233
00:18:25,452 --> 00:18:27,529
Teatertyd!

234
00:18:30,644 --> 00:18:31,972
Aksie!

235
00:19:04,532 --> 00:19:06,941
Luis!

236
00:19:07,024 --> 00:19:09,391
Loser!

237
00:19:15,081 --> 00:19:17,033
Luis!

238
00:19:18,735 --> 00:19:20,438
Loser!

239
00:20:26,721 --> 00:20:28,964
Kyk na my, seun

240
00:20:37,560 --> 00:20:39,636
As jy my nie vertel nie,

241
00:20:39,719 --> 00:20:42,627
hoe moet ek weet, Vertriest?

242
00:20:50,808 --> 00:20:53,549
O! kyk wie's hier!

243
00:20:53,633 --> 00:20:55,086
My gunsteling-klante

244
00:20:55,128 --> 00:20:58,616
- Die 10de keer is gratis, meneer.
- Weet julle waarom julle hier is?

245
00:20:58,657 --> 00:21:02,894
- Ek weet nie
- Het jy beslis nie 'n idee nie?

246
00:21:02,977 --> 00:21:05,260
Is dit 'n vasvra?

247
00:21:05,302 --> 00:21:07,462
Dink jy dis snaaks, Desmet?

248
00:21:09,165 --> 00:21:11,823
Eerlik gesê, dis gladnie snaaks nie

249
00:21:11,905 --> 00:21:15,227
Blykbaar het julle Vertriest...

250
00:21:15,269 --> 00:21:18,384
hoe sal ek dit stel?
- Afgeknou

251
00:21:18,467 --> 00:21:20,918
Ons het hom bietjie geterg,
maar nie afgeknou nie

252
00:21:21,001 --> 00:21:22,703
Ons doen dit aan mekaar tog ook,

253
00:21:22,745 --> 00:21:25,902
Maar 'n normale mens weet om
daaroor te lag, meneer

254
00:21:28,060 --> 00:21:33,128
Ons probeer om normaal teenoor hom
op te tree - ons praat nog met hom,

255
00:21:33,210 --> 00:21:36,325
maar normaal word nie deur hom
waardeer nie

256
00:21:36,408 --> 00:21:40,811
Dis nie ons wat stoele deur
vensters gooi nie, meneer

257
00:21:40,893 --> 00:21:43,510
Dis vir ons ook nie maklik nie

258
00:21:43,594 --> 00:21:47,414
Dis genoeg. Hou die toneelspel vir
die speelgrond!

259
00:21:50,280 --> 00:21:53,187
En jy...

260
00:21:53,270 --> 00:21:54,848
nou is die tyd om iets te sê

261
00:21:57,174 --> 00:22:00,703
Toe, praat nou!

262
00:22:03,735 --> 00:22:07,390
Vertel my wat die twee narre gedoen het

263
00:22:17,024 --> 00:22:21,552
Maar dis maklik om agterna te praat

264
00:22:21,634 --> 00:22:25,206
Wel, makliker...
Dis te sê...

265
00:22:25,289 --> 00:22:29,027
Jy voel soos 'n oudstryder

266
00:22:29,110 --> 00:22:32,100
nadat die oorlog verloor is

267
00:22:32,184 --> 00:22:36,835
Ek kan nie onthou hoeveel kere ek by
die skole gewees het nie,

268
00:22:36,919 --> 00:22:38,995
en altyd maar dieselfde ou storie

269
00:22:39,077 --> 00:22:40,863
By hierdie skool

270
00:22:40,946 --> 00:22:43,231
probeer ons die leerlinge voorberei

271
00:22:43,314 --> 00:22:45,764
op die harde wêreld

272
00:22:45,847 --> 00:22:47,757
en ons slaag

273
00:22:47,840 --> 00:22:50,332
en soms nie

274
00:22:50,415 --> 00:22:52,367
Omtrent die glas...

275
00:22:52,450 --> 00:22:54,776
het die hoof gesê, los dit maar so...

276
00:22:54,818 --> 00:22:55,938
Dankie

277
00:22:56,021 --> 00:22:58,389
...as ek hom sal laat ondersoek

278
00:22:58,472 --> 00:23:01,587
Ek hoop dat ons mekaar in die toekoms
nie so dikwels sal hoef te sien nie

279
00:23:01,670 --> 00:23:03,746
Ek hoop ook so

280
00:23:03,830 --> 00:23:07,609
En u sal ons laat weet wat die
dokter besluit het,

281
00:23:07,693 --> 00:23:11,097
of hy nog verder by hierdie skool...

282
00:23:11,139 --> 00:23:12,801
Ja

283
00:23:13,838 --> 00:23:15,832
Kom Ben, kom

284
00:23:22,270 --> 00:23:25,674
Ben, jou kamera.
Jy moet daarna kyk!

285
00:23:25,716 --> 00:23:27,917
Ernstig, kyk daarna!

286
00:23:27,958 --> 00:23:29,287
Ben, kom!

287
00:23:31,821 --> 00:23:35,932
Ben, dit kan tog nie so aangaan nie
Dit kan net nie!

288
00:25:41,769 --> 00:25:44,967
Haai, my maat,
Hoe gaan dit met jou?

289
00:25:47,251 --> 00:25:49,202
Is iets verkeerd?

290
00:25:49,244 --> 00:25:50,615
Wil jy my iets sê?

291
00:25:50,657 --> 00:25:51,861
Nee

292
00:25:51,944 --> 00:25:54,436
A, jy het 'n boodskap

293
00:25:55,805 --> 00:25:59,212
O, dis van daai meisie, Scarlite

294
00:25:59,295 --> 00:26:02,368
Wanneer gaan jy haar regtig sien?

295
00:26:02,452 --> 00:26:04,320
Of doen julle nie deesdae meer so nie?

296
00:26:05,691 --> 00:26:09,386
Ek los jou om te "chat",

297
00:26:09,470 --> 00:26:12,044
of wat julle dit ook noem

298
00:26:14,619 --> 00:26:16,281
Lekker slaap

299
00:26:16,363 --> 00:26:20,517
Waarom sê hulle dit tog altyd?
"Lekker Slaap"

300
00:26:20,600 --> 00:26:22,095
As jy NIE slaap nie?

301
00:26:23,632 --> 00:26:28,034
Maar sy wag...
Vir my

302
00:26:29,155 --> 00:26:33,017
Vir my, Ben X
Ben X

303
00:26:34,097 --> 00:26:36,756
Sy wag...

304
00:26:36,838 --> 00:26:38,042
vir my

305
00:26:49,006 --> 00:26:50,750
Dit gaan nie goed

306
00:26:54,281 --> 00:26:57,687
Ek is dood

307
00:26:57,728 --> 00:27:00,427
so doodmoeg

308
00:27:03,542 --> 00:27:07,446
Herleef, my held!!
Hier om jou te genees!

309
00:27:29,706 --> 00:27:33,818
Laat ons maar weer na die hospitaal
gaan, nê Ben?

310
00:27:33,901 --> 00:27:35,603
Laat ons maar weer na die dokter gaan

311
00:27:35,687 --> 00:27:37,306
Nog 'n slag my verhaal vertel

312
00:27:37,389 --> 00:27:40,379
Dr. Meyvaert sal enigiets doen
om ons te help

313
00:27:40,421 --> 00:27:44,034
Wat is my verhaal?
Ek was nie normaal nie

314
00:27:44,075 --> 00:27:46,941
- Ek was spesiaal
- Jy is spesiaal

315
00:27:47,024 --> 00:27:48,395
Almal sê so

316
00:27:48,436 --> 00:27:50,097
Jou kind is net hipersensitief, mev.

317
00:27:50,180 --> 00:27:52,133
Net maar gevoelig

318
00:27:52,215 --> 00:27:55,912
Ietwat emosioneel disfunksioneel

319
00:27:55,995 --> 00:27:58,029
'n Ligte vorm van psigose

320
00:27:58,113 --> 00:28:01,851
Net maar bietjie gespanne.
Soos sy ma?

321
00:28:03,179 --> 00:28:04,882
Ek kan dit vir jou gee

322
00:28:04,965 --> 00:28:08,744
Ja, ons kon dit altyd verder ondersoek

323
00:28:10,822 --> 00:28:14,891
"Ondersoek"
Maar waar ondersoek?

324
00:28:20,954 --> 00:28:23,114
Daar's altyd my kamera...

325
00:28:26,311 --> 00:28:28,014
wat kan sien

326
00:28:31,295 --> 00:28:34,244
wie mal is en wie nie

327
00:28:48,323 --> 00:28:51,521
Dis net tydmors,
net tydmors!

328
00:28:51,603 --> 00:28:53,556
Bob, jy moet dit nou maar
eenmaal erken

329
00:28:53,638 --> 00:28:57,002
Dit kan nie so aangaan -
Ons het hulp nodig!

330
00:28:57,044 --> 00:28:59,038
Die kind het niks hier nodig nie

331
00:28:59,079 --> 00:29:01,156
Niks!
Niks, niks!

332
00:29:01,197 --> 00:29:03,813
Ek wil nie my verstand verloor nie!!

333
00:29:03,897 --> 00:29:06,928
Jy sal niks verloor nie, ons
gaan alles vind

334
00:29:09,835 --> 00:29:11,828
Hulle sê: "Laat jouself gaan"

335
00:29:11,870 --> 00:29:13,740
Maar hulle laat my nie los nie

336
00:29:26,198 --> 00:29:27,983
Volg net maar die nuwe reël

337
00:29:28,067 --> 00:29:31,347
Skielik weet hulle wat dit was

338
00:29:31,432 --> 00:29:33,550
Ek het 'n foutiewe brein

339
00:29:33,632 --> 00:29:37,038
Asperger Sindroom

340
00:29:37,121 --> 00:29:39,239
Asperger Sindroom

341
00:29:39,280 --> 00:29:41,606
Dis 'n vorm van outisme

342
00:29:41,689 --> 00:29:44,846
Dis wat hulle ontdek het:
Ek het outisme

343
00:29:44,928 --> 00:29:48,625
Of outisme het my

344
00:29:56,806 --> 00:29:59,672
Die man het 12 jaar gestudeer,

345
00:29:59,754 --> 00:30:01,997
en nog nie geleer om sy neus
uit te los nie

346
00:30:02,039 --> 00:30:06,898
Mev, dis natuurlik nie maklik nie

347
00:30:06,939 --> 00:30:09,846
En dit sal ook nie makliker word nie

348
00:30:09,930 --> 00:30:13,958
Maar u moet onthou dat Ben NIE
swaksinnig is nie

349
00:30:14,042 --> 00:30:17,032
Hy is in teendeel heel sterk

350
00:30:17,115 --> 00:30:19,606
Ja, eintlik "sterk-sinnig"

351
00:30:19,689 --> 00:30:21,725
Hy praat en praat en praat

352
00:30:21,807 --> 00:30:24,009
die man wat my verstaan

353
00:30:24,091 --> 00:30:26,209
Hy het uitsonderlike sintuie

354
00:30:26,292 --> 00:30:32,065
Ja, dis 'n buitengewone seun

355
00:30:32,148 --> 00:30:35,761
wat elke dag veg,

356
00:30:35,845 --> 00:30:38,835
om as 'n gewone seun deur te gaan

357
00:30:38,876 --> 00:30:43,361
Die vraag is of ons hom moet
afhelp van die illusie

358
00:30:43,445 --> 00:30:45,314
dat hy soos 'n gewone seun sal kan lewe?

359
00:30:45,355 --> 00:30:48,345
Ek het gehoor dat sy resultate op
skool goed is

360
00:30:48,429 --> 00:30:51,419
- Ja
- Baie goed selfs

361
00:30:51,460 --> 00:30:55,073
So waarom moet ons hom daar uithaal?

362
00:30:55,114 --> 00:30:57,066
Omdat hy...

363
00:30:57,149 --> 00:31:01,012
tot die dood afgeknou word

364
00:31:02,049 --> 00:31:04,293
Reg

365
00:31:04,376 --> 00:31:07,034
Dit gebeur

366
00:31:07,118 --> 00:31:09,235
Dit moet nie, maar dit gebeur

367
00:31:13,596 --> 00:31:17,043
Op 'n gegewe moment kry jy so 'n stempel:

368
00:31:18,081 --> 00:31:19,700
OUTISME

369
00:31:21,611 --> 00:31:24,476
Sien jy?
Maar daardie woord...

370
00:31:25,971 --> 00:31:29,751
vir my was my kind maar my kind

371
00:31:29,834 --> 00:31:32,035
Vir my was Ben Ben

372
00:31:32,118 --> 00:31:35,773
Hulle is vulkane

373
00:31:35,855 --> 00:31:38,223
Hulle is wandelende vulkane

374
00:31:38,306 --> 00:31:40,299
en ons weet nie wanneer...

375
00:31:40,383 --> 00:31:44,287
Tydbomme wat ondergronds leef in
ons wêreld

376
00:31:44,370 --> 00:31:47,360
omdat die reaksie dikwels baie later as
die oorsaak kom

377
00:31:59,570 --> 00:32:02,975
Ons gaan net aan soos tevore.
Ons kan dit doen

378
00:32:03,016 --> 00:32:05,716
Ons laat ons nie onderkry nie

379
00:32:23,158 --> 00:32:26,731
En dan vertel my vingers haar alles

380
00:32:33,085 --> 00:32:37,860
Maar sy sê:
"No endgame sonder my"

381
00:33:16,982 --> 00:33:18,768
elke einde is 'n begin

382
00:33:18,810 --> 00:33:22,214
Sê die prinses van die letters

383
00:33:22,298 --> 00:33:24,915
aan die ander kant van die land...

384
00:33:26,451 --> 00:33:28,652
wat tog altyd langs my staan

385
00:33:28,735 --> 00:33:30,396
as ek haar nodig het

386
00:33:32,597 --> 00:33:37,373
Sy wat my ken sonder om my naam te ken

387
00:33:39,034 --> 00:33:42,980
Sy wat my weer bymekaar kan kry

388
00:33:43,063 --> 00:33:47,798
Sy wat my aan die slaap kan kry

389
00:33:53,155 --> 00:33:57,765
Sy het gesê: "Wel, wat is jou plan"?

390
00:33:57,847 --> 00:34:00,256
Die eenwoord-plan

391
00:34:01,709 --> 00:34:04,410
"Laat my help"
sê sy...

392
00:34:05,490 --> 00:34:09,144
"om uit te styg

393
00:34:10,847 --> 00:34:14,293
uit te styg bo jouself"

394
00:34:37,966 --> 00:34:40,582
Rustig, Ben.
Rustig

395
00:34:42,450 --> 00:34:44,444
Wat is verkeerd vandag?

396
00:34:46,480 --> 00:34:48,971
Jy het jou foon?
Bel as dit nodig is

397
00:34:49,014 --> 00:34:51,795
Moenie alles ter harte neem nie

398
00:34:51,878 --> 00:34:53,788
Gee my 'n soen

399
00:34:55,408 --> 00:34:57,195
Moet jou nie opwen nie

400
00:35:05,749 --> 00:35:08,407
Wat presies daardie dag
gebeur het?

401
00:35:10,982 --> 00:35:13,141
Wie kan sê?

402
00:35:15,053 --> 00:35:18,209
Ek het net geweet dat hy...

403
00:35:20,493 --> 00:35:24,479
Ek kon weet hoe my seun voel...

404
00:35:24,562 --> 00:35:28,549
aan die manier waarop hy die
deur toemaak soggens

405
00:35:28,633 --> 00:35:32,080
Dit was nie eers so 'n slegte deur nie

406
00:35:32,162 --> 00:35:34,821
So het ek gedink

407
00:35:44,913 --> 00:35:48,069
Haai, Marsman,
Hy wat praat gaan dit kry

408
00:35:48,152 --> 00:35:50,477
Ek, die Marsman

409
00:35:50,561 --> 00:35:53,509
Ek moes dit kry

410
00:35:53,551 --> 00:35:55,877
Dit kry
Dit kry

411
00:35:57,579 --> 00:35:59,365
Maar wat kry?

412
00:35:59,448 --> 00:36:02,978
Ek het dit maar altyd gekry

413
00:36:03,061 --> 00:36:04,805
Altyd

414
00:37:32,019 --> 00:37:36,090
Het jy dit gesien?
Wat ek verfilm het, het jy daarna gekyk?

415
00:37:36,130 --> 00:37:37,626
Ja

416
00:37:39,163 --> 00:37:40,657
Reg...

417
00:38:08,400 --> 00:38:11,182
Ek het nie geweet dat jy so
heilig is nie

418
00:38:13,467 --> 00:38:14,504
Praat tog 'n bietjie, man

419
00:38:16,415 --> 00:38:18,740
Jy weet jy kan met my praat as
iets verkeerd is

420
00:38:18,824 --> 00:38:20,235
Haai! is daar iets?

421
00:38:20,277 --> 00:38:22,810
- Niks
- Okay

422
00:38:24,472 --> 00:38:27,503
Verdomp, wat dink jy doen jy?

423
00:38:27,586 --> 00:38:30,369
Dink jy dis 'n grap?

424
00:38:30,411 --> 00:38:33,317
- Ja, ek dink dit was nogal snaaks
- Lag ek daaroor?

425
00:38:34,937 --> 00:38:38,467
Miskien het u geen humorsin nie, meneer

426
00:38:38,550 --> 00:38:40,543
Moenie met iets begin nie, Bogaert

427
00:38:40,585 --> 00:38:42,621
Whoa whoa
whoa whoa whoa.

428
00:38:44,241 --> 00:38:47,480
- Julle wil speel, en julle speel met...
- Vuur!

429
00:38:47,563 --> 00:38:50,885
Ja, julle speel met vuur!

430
00:38:57,239 --> 00:38:59,357
U kan nie 'n bietjie lag nie, nê meneer?

431
00:39:01,599 --> 00:39:05,172
Jy moet jou verweer daarteen,
jy moet jou daarteen bewapen

432
00:39:05,213 --> 00:39:06,708
Bewapen jou!

433
00:39:09,573 --> 00:39:12,356
My wapen.
'n doodskruis

434
00:39:12,439 --> 00:39:15,304
In Archlord betaal jy daarvoor
350 goud

435
00:39:16,759 --> 00:39:19,166
"As ons dit maar geweet het,"
sê hulle

436
00:39:19,250 --> 00:39:20,703
"As ons dit maar geweet het"

437
00:39:20,786 --> 00:39:23,154
Maar wat kon ons daaraan doen?

438
00:39:23,238 --> 00:39:26,477
Jy sien dit elke jaar naderkom

439
00:39:26,518 --> 00:39:28,802
Jy sien dit kom

440
00:39:28,884 --> 00:39:31,336
Elke aand staan jy op jou knieë
en jy bid dat

441
00:39:31,419 --> 00:39:34,284
dit goed mag afloop

442
00:39:34,367 --> 00:39:37,980
En gewoonlik is dit ook so,
maar ja...

443
00:39:39,517 --> 00:39:42,175
Hierdie keer het ons vergeet om te bid

444
00:39:42,258 --> 00:39:45,081
Jy weet net hoe dinge verloop het

445
00:39:45,165 --> 00:39:46,909
en ons weet dit nou

446
00:39:46,992 --> 00:39:48,694
Ek weet net dat hierdie skool

447
00:39:48,779 --> 00:39:51,477
nooit weer dieselfde sal wees nie

448
00:39:59,576 --> 00:40:02,192
Hello
Uh... Ben X

449
00:40:02,275 --> 00:40:06,013
Ek ken jou nie in die regte lewe nie,

450
00:40:06,096 --> 00:40:08,256
maar tog ken ek jou so goed

451
00:40:11,620 --> 00:40:13,986
Ek wil maar net sê, dat wat in spel tel,

452
00:40:14,028 --> 00:40:16,521
tel hier ook

453
00:40:16,562 --> 00:40:20,507
Jy kan nie 'n finaal speel sonder
my as jou geneser nie

454
00:40:23,539 --> 00:40:26,695
Ek is bekommerd oor jou

455
00:40:26,779 --> 00:40:29,354
Ek kry môre die trein, en

456
00:40:29,436 --> 00:40:32,468
kom by jou aan om 10:22

457
00:40:32,551 --> 00:40:34,711
en ek weet jy sal daar wees,

458
00:40:34,793 --> 00:40:37,327
omdat jy nog nooit 'n afspraak
misgeloop het nie

459
00:40:37,410 --> 00:40:39,652
Tot môre

460
00:41:01,622 --> 00:41:04,114
- Hi, Marsman!
- Hi, Bennie-boy

461
00:41:07,062 --> 00:41:09,595
Haai, maat,
Jy's so gespanne

462
00:41:13,832 --> 00:41:15,991
Kom ons wissel gedagtes

463
00:41:16,032 --> 00:41:19,564
As jy ten minste gedagtes het
in jou vertraagde kop

464
00:41:22,346 --> 00:41:25,294
Die bus. My bus

465
00:41:25,377 --> 00:41:29,323
My bus van altyd wat wegry!

466
00:41:35,968 --> 00:41:37,878
Dis so mooi hier tussen die bome

467
00:41:37,961 --> 00:41:41,491
Ons sit op die bank, lekker by mekaar

468
00:41:41,574 --> 00:41:43,153
Baardman het gesê jy moet ontspan

469
00:41:43,235 --> 00:41:45,353
En hy is reg, nê?

470
00:41:46,392 --> 00:41:48,426
Hartklop: 94

471
00:41:48,510 --> 00:41:50,628
Wat's dit?

472
00:41:50,669 --> 00:41:53,784
- Wat 'n horlosie!
- Jy word bederf!

473
00:41:53,868 --> 00:41:55,363
Laat my sien!

474
00:41:57,272 --> 00:41:59,681
Moenie aggresief raak nie!
Nie soos laas nie!

475
00:41:59,723 --> 00:42:02,049
- Bly kalm
- Jy weet wat sal gebeur, nê!

476
00:42:02,131 --> 00:42:04,623
- Ons is vriende
- Jy weet wat sal gebeur!

477
00:42:04,665 --> 00:42:07,530
Bly rustig, Desmet
Ons is vriende

478
00:42:08,901 --> 00:42:10,645
Jesus, jy is regtig mal!

479
00:42:14,424 --> 00:42:18,412
- Ontspan
- Bel as dit nodig is

480
00:42:18,495 --> 00:42:21,360
- Ja, mamma
- Ons is vriende, dan nie?

481
00:42:23,146 --> 00:42:26,386
- Haai, wat's dit? Haai!
- Wat's dit?

482
00:42:30,538 --> 00:42:33,819
'n Nokia 3250 !

483
00:42:33,901 --> 00:42:35,938
Waarom het jy dit?

484
00:42:36,020 --> 00:42:38,636
Jy kan mos nie praat nie,
wat maak jy daarmee?

485
00:42:38,720 --> 00:42:42,583
- Ons moes dit hê!
- Dis om mamma te SMS

486
00:42:44,949 --> 00:42:48,354
Om te SMS?
Kom ons kyk

487
00:42:48,438 --> 00:42:50,432
Hier, kyk hierna
'n Videoboodskap van...

488
00:42:50,515 --> 00:42:52,342
Wie's dit?

489
00:42:52,425 --> 00:42:55,416
- Frankenstein het 'n meisie!
- Scarlite!

490
00:42:55,456 --> 00:42:57,989
Sy word Scarlite genoem!
Kom ons kyk

491
00:43:00,855 --> 00:43:04,635
Wie's dit?
Wie is dit?

492
00:43:04,717 --> 00:43:07,209
Hy het 'n meisie

493
00:43:07,251 --> 00:43:11,030
- Haai, sy lyk nie sleg nie!
- Defnitief nie!

494
00:43:11,113 --> 00:43:14,269
Ek wou maar net sê:
Wat in spel tel,

495
00:43:14,353 --> 00:43:16,180
tel in die lewe ook

496
00:43:16,263 --> 00:43:18,796
Jy kan nie 'n finaal speel sonder my
as jou geneser nie

497
00:43:18,879 --> 00:43:20,416
Jou geneser?

498
00:43:20,458 --> 00:43:23,240
Is sy jou geneser?

499
00:43:23,324 --> 00:43:26,936
Liewer jou Dealer!

500
00:43:27,019 --> 00:43:29,138
Ongelooflik!

501
00:43:29,221 --> 00:43:32,958
Ek kry môre die trein en kom
by jou aan om 10:22

502
00:43:33,042 --> 00:43:35,866
Om 10:22,

503
00:43:35,907 --> 00:43:38,481
By die stasie
op die peron

504
00:43:38,523 --> 00:43:41,554
Ons sal ook daar wees, nê Desmet?
Ons moet dit sien!

505
00:43:41,638 --> 00:43:45,584
Ons kan nie ons beste vriend
se eerste afspraak mis nie!

506
00:43:45,666 --> 00:43:48,075
Waar of nie?

507
00:43:50,567 --> 00:43:53,100
Telefoon
Telefoon, Bennie

508
00:43:53,183 --> 00:43:56,422
- Sy bel hom!
- Dis mammie!

509
00:43:56,505 --> 00:43:59,246
Mammie, Hello, dis Mammie!

510
00:43:59,288 --> 00:44:01,656
Ek is in die park met my vriende!

511
00:44:01,698 --> 00:44:04,396
Laat 'n boodskap asseblief, Tata

512
00:44:04,479 --> 00:44:07,138
Tatta mammie
Oops, boodskap

513
00:44:07,220 --> 00:44:09,422
Ben, laat my weet waar jy is, okay?

514
00:44:09,504 --> 00:44:13,616
Gee jy nie om om agtervolg te word
nie, Bennie-boy?

515
00:44:13,699 --> 00:44:16,607
Om altyd te luister na die drek van
jou ma nie?

516
00:44:16,689 --> 00:44:19,348
Ek hou maar jou foon, Bennie-boy?

517
00:44:19,431 --> 00:44:21,299
Wat dink jy?

518
00:44:38,119 --> 00:44:42,148
- Stadig! Stadig met die kruis!
- Jy is regtig mal!

519
00:44:43,975 --> 00:44:46,383
Haai, Bennie, telefoon

520
00:44:46,466 --> 00:44:48,460
Dis mammie
Gaan jy nie antwoord nie?

521
00:44:48,502 --> 00:44:51,284
Dis mammie,
Sy kom jou haal

522
00:44:51,367 --> 00:44:53,194
Kom aan, Ben
Antwoord jou foon

523
00:45:02,289 --> 00:45:03,826
My maatjie Bennie-boy

524
00:45:03,909 --> 00:45:07,481
Jou gekke Marsman!
Ons sal jou nie weer saamneem nie!

525
00:45:07,564 --> 00:45:10,845
En om te dink ons het
'n presentjie vir jou saamgebring

526
00:45:10,928 --> 00:45:14,001
Kyk, dis net vir ons beste vriende

527
00:45:14,043 --> 00:45:16,659
Dis 'n klein pilletjie met
'n groot effek

528
00:45:16,742 --> 00:45:19,608
Daarom noem ons dit Superman
Superman

529
00:45:19,691 --> 00:45:21,187
Maak jou mond oop!

530
00:45:26,170 --> 00:45:28,122
Daar is 'n 'smiley' daarop
vir mense soos jy

531
00:45:28,204 --> 00:45:30,571
wat nie kan lag nie
Wil jy dit hê?

532
00:45:33,603 --> 00:45:36,137
Bietjie water om af te spoel

533
00:45:36,220 --> 00:45:37,757
Jy gaan soos Superman voel!

534
00:45:37,840 --> 00:45:41,743
Daar! En sluk nou

535
00:45:44,152 --> 00:45:47,351
Die eerste is gratis, want jy's
ons vriend

536
00:45:47,391 --> 00:45:50,175
Dit sal jou goeddoen
Jy sal nie meer so agressief wees nie

537
00:45:50,216 --> 00:45:51,836
Hier

538
00:45:51,919 --> 00:45:55,324
Sodat jy kan weet hoe laat dit is as
as jy gaan piep by die hoof

539
00:46:04,876 --> 00:46:06,911
Dis nie waar nie!

540
00:46:06,994 --> 00:46:09,112
Christus!

541
00:46:10,856 --> 00:46:12,144
Dit kan nie wees nie!

542
00:46:12,226 --> 00:46:14,137
Bel my asseblief!

543
00:46:15,757 --> 00:46:17,459
Wat is dit mamma?

544
00:46:17,542 --> 00:46:21,239
Niks!
Sommer niks

545
00:46:21,322 --> 00:46:22,817
Kom, ons gaan jou broer soek!

546
00:46:38,017 --> 00:46:39,761
Verdomp!

547
00:46:39,803 --> 00:46:42,295
Verdomp!

548
00:46:44,537 --> 00:46:46,447
Verdomp!

549
00:46:46,531 --> 00:46:48,316
Verdomp!

550
00:47:07,088 --> 00:47:09,539
Waar is jy?
Waar is jy?

551
00:48:33,720 --> 00:48:36,793
Voel maar

552
00:48:36,876 --> 00:48:39,368
Voel maar, Ben

553
00:48:57,765 --> 00:49:00,590
Jy moet leer om te voel

554
00:49:00,673 --> 00:49:03,124
om te leer hoe om goed te voel

555
00:49:30,658 --> 00:49:32,776
Wat is dit seun?
Wat het hier gebeur?

556
00:49:32,860 --> 00:49:34,935
Is alles reg?

557
00:49:35,018 --> 00:49:37,179
Kyk na jou!

558
00:49:39,006 --> 00:49:41,041
Is alles reg?
Wat is verkeerd?

559
00:49:41,123 --> 00:49:44,736
Wat is verkeerd met jou, Ben?

560
00:49:46,897 --> 00:49:49,554
Goed so, kom, seun

561
00:49:50,634 --> 00:49:52,171
Dis niks nie, mamma

562
00:49:52,254 --> 00:49:53,500
Dis wat mense altyd sê, dis niks

563
00:49:53,542 --> 00:49:57,320
Ek is genees!
Regtig genees!

564
00:49:57,404 --> 00:49:59,896
Heeltemal genees!

565
00:50:02,096 --> 00:50:05,917
Jou groot broer is Superman!

566
00:50:06,000 --> 00:50:09,448
Kalmeer, Ben, asseblief!

567
00:50:09,530 --> 00:50:11,109
Dis genoeg!

568
00:50:16,715 --> 00:50:20,494
Daar kom water uit jou oog, mamma

569
00:50:20,577 --> 00:50:23,152
Daar kom water uit jou oë, mamma!

570
00:50:23,194 --> 00:50:25,811
maar ek weet dis sout en nat!

571
00:50:25,852 --> 00:50:28,427
Sout en nat!

572
00:50:30,171 --> 00:50:33,161
Mense sê ek kan nie verstaan nie,

573
00:50:33,202 --> 00:50:35,280
omdat ek nie gevoelens kan verstaan
nie, maar ek KAN!

574
00:50:35,363 --> 00:50:37,605
Ek weet wel wat dit is

575
00:50:37,647 --> 00:50:41,011
Onthou, toe ek klein was, het ek

576
00:50:41,051 --> 00:50:44,042
probeer om die trane

577
00:50:44,125 --> 00:50:46,159
terug te druk in jou oë?

578
00:50:46,243 --> 00:50:48,445
Omdat ek nie wou hê dat jy
verdrietig moes wees nie

579
00:50:55,837 --> 00:50:58,080
Alles is reg, mamma
Mense sê altyd

580
00:50:58,163 --> 00:51:02,149
Dit gaan goed, en hulle vra

581
00:51:02,232 --> 00:51:04,808
"Gaan dit goed?"

582
00:51:04,890 --> 00:51:07,382
en dan sê jy:
"Ja, ja!

583
00:51:07,464 --> 00:51:10,165
"Ja, dit gaan goed.
Alles is reg

584
00:51:10,247 --> 00:51:13,445
Alles gaan goed"

585
00:51:13,529 --> 00:51:16,062
Dit gaan goed.
Alles gaan goed.

586
00:51:16,145 --> 00:51:19,758
- Ek is nie mal nie
- Nee!

587
00:51:19,841 --> 00:51:23,578
- Net 'n bietjie moeilik
- Kalmeer, Ben

588
00:51:23,661 --> 00:51:25,406
Ja, ek is moeilikheid

589
00:51:25,490 --> 00:51:28,604
Maar ek leer myself

590
00:51:28,687 --> 00:51:30,847
Ek leer, leer, leer

591
00:51:33,130 --> 00:51:35,831
Ek is stukkend

592
00:51:35,913 --> 00:51:37,408
maar ek is hergebore,

593
00:51:37,491 --> 00:51:39,568
soos in video-speletjies

594
00:51:41,063 --> 00:51:44,552
- Jy kry altyd 'n nuwe lewe
- Kom seun

595
00:51:44,634 --> 00:51:46,753
Ons gaan huistoe, kom

596
00:51:46,795 --> 00:51:49,120
Kom nou, seun!

597
00:51:55,723 --> 00:51:58,133
En toe is dit uitgewerk,

598
00:51:58,215 --> 00:52:01,455
was EK uitgewerk

599
00:52:01,537 --> 00:52:04,320
Oë weer oop,
kop weer toe

600
00:52:04,403 --> 00:52:06,231
Ben

601
00:52:13,498 --> 00:52:14,952
Wat is dit, Ben?

602
00:52:16,986 --> 00:52:19,354
Waarom het jy my nie vertel nie?

603
00:52:24,753 --> 00:52:26,870
- Ben...
- Dan kom die waarheid

604
00:52:29,238 --> 00:52:30,775
die swaarheid, die raarheid

605
00:52:30,858 --> 00:52:32,809
Wie het dit gedoen?

606
00:52:32,893 --> 00:52:34,471
Vertel my, Ben!

607
00:52:51,996 --> 00:52:55,111
Alles kan so gou verwoes word

608
00:52:55,195 --> 00:52:57,977
Alles kan so maklik verwoes word

609
00:52:59,306 --> 00:53:02,005
Waarom kan ek nie ook so gou
verwoes word nie?

610
00:53:07,445 --> 00:53:10,644
Stop, Ben
Stop!

611
00:53:20,403 --> 00:53:22,148
Jonas!

612
00:53:48,852 --> 00:53:50,762
En dan het ek die sot weer

613
00:53:50,845 --> 00:53:53,379
daar sien staan

614
00:53:53,462 --> 00:53:56,203
en het ek hom te lyf gegaan

615
00:54:04,343 --> 00:54:06,959
Ek het baie daaraan gedink

616
00:54:07,042 --> 00:54:09,451
as dit nag word,

617
00:54:09,534 --> 00:54:12,980
is dit die einde van alle pyn

618
00:54:14,476 --> 00:54:17,176
Dis so mooi!
Die bloed wat uitkom

619
00:54:43,796 --> 00:54:46,163
'n Bietjie later

620
00:54:46,205 --> 00:54:49,652
Kom my vader

621
00:54:49,694 --> 00:54:51,396
My pa,

622
00:54:51,479 --> 00:54:54,802
wat ook nooit weet wat om te sê nie

623
00:54:56,422 --> 00:54:58,789
So, ek het hom meestal verstaan

624
00:55:13,117 --> 00:55:16,605
Sy was ook by,

625
00:55:16,688 --> 00:55:19,636
Sabine, sy vriendin,

626
00:55:19,720 --> 00:55:22,046
soos hy altyd gesê het

627
00:55:22,088 --> 00:55:24,620
Wie altyd vra hoe dit met my gaan

628
00:55:24,703 --> 00:55:27,029
Hoe gaan dit?

629
00:55:30,062 --> 00:55:33,009
- Dit kan tog nie so aangaan nie
- Nee, Sabine.

630
00:55:33,051 --> 00:55:34,504
Dit kan nie

631
00:55:34,587 --> 00:55:38,284
En tog sal dit moet
Dit sal net moet

632
00:55:38,367 --> 00:55:41,648
Sabine, dis nie die eerste keer,
dit sal ook nie die laaste wees nie

633
00:55:41,731 --> 00:55:45,261
Kom, Sabine. Los dit
Dis goed

634
00:55:48,790 --> 00:55:51,075
Kyk na hom

635
00:56:15,869 --> 00:56:19,564
Hartklop: 55

636
00:56:19,648 --> 00:56:23,552
Minder as 13, en jy's dood

637
00:56:23,594 --> 00:56:27,040
Nog 42 om te gaan

638
00:56:27,124 --> 00:56:30,529
Dan is dit gedoen
En dis klaar

639
00:56:30,612 --> 00:56:33,561
Nog 42 minder

640
00:56:33,643 --> 00:56:36,384
Waar die dood is, is lewe

641
00:56:36,467 --> 00:56:38,420
Jy kan nie 'n finaal speel
sonder jou geneser nie

642
00:56:38,462 --> 00:56:41,535
en dis ek

643
00:56:41,617 --> 00:56:44,192
Môre kry ek 'n trein wat om 10:22
by jou aankom

644
00:56:44,275 --> 00:56:47,931
- En ek weet jy sal daar wees...
- 9:36.

645
00:56:48,013 --> 00:56:50,297
Die stasie

646
00:56:52,207 --> 00:56:54,658
Ek moet na die stasie gaan

647
00:57:09,318 --> 00:57:11,229
Rustig
Bly rustig, Ben

648
00:57:23,314 --> 00:57:24,476
Ben is weg, moenie skrik nie

649
00:57:30,499 --> 00:57:33,282
Ek moet maar jou foon hou

650
00:57:49,145 --> 00:57:51,637
Die stasie
Die stasie

651
00:58:21,289 --> 00:58:23,283
10:22, by die stasie
op die peron

652
00:58:23,324 --> 00:58:25,443
Ons sal daar wees
Ons moet dit sien!

653
00:58:27,395 --> 00:58:29,512
Dit kan tog nie - te laat!

654
00:58:29,554 --> 00:58:31,256
Sy mag nie wag nie,

655
00:58:31,340 --> 00:58:34,289
sy wat nie weet hoe ek lyk
en wie ek is nie

656
00:58:34,330 --> 00:58:37,860
Dat ek nie daar is nie,
maar hulle wel...

657
00:59:02,987 --> 00:59:04,938
Maar ek weet ek sal haar kry

658
00:59:04,980 --> 00:59:07,223
Ek sal haar uitruik, soos die
hond wat ek is

659
00:59:45,015 --> 00:59:48,420
Daar was sy!

660
00:59:52,324 --> 00:59:55,024
Sy het gekom

661
00:59:55,106 --> 00:59:57,308
Sy het regtig gekom

662
00:59:57,391 --> 01:00:00,962
In die werklikheid!

663
01:00:01,046 --> 01:00:03,953
Sy was wagtend

664
01:00:04,036 --> 01:00:05,988
vir my!

665
01:00:22,309 --> 01:00:24,095
Sy SMS

666
01:00:24,136 --> 01:00:26,046
Waarskynlik na my

667
01:00:26,088 --> 01:00:30,158
My wat sy ken, maar nie herken nie

668
01:00:30,241 --> 01:00:33,647
Ek wat hier is, sonder die SMS

669
01:00:39,170 --> 01:00:41,454
En dan gebeur alles te vinnig,
soos die mense sê

670
01:00:41,496 --> 01:00:45,067
Maar alles gaan altyd te vinnig vir my

671
01:00:45,109 --> 01:00:46,355
Sy gaan weg

672
01:00:46,438 --> 01:00:48,680
Want sy kon nie die onsigbare

673
01:00:48,764 --> 01:00:50,633
man sien nie

674
01:00:54,910 --> 01:00:58,398
Maar waar my kop nie kon, kom my bene wel

675
01:01:38,019 --> 01:01:39,805
Daar is die trein

676
01:01:39,846 --> 01:01:43,667
'n Ruimtetuig wat ons kom oppik op
'n barre planeet

677
01:01:47,529 --> 01:01:49,605
Alles is moed

678
01:01:49,689 --> 01:01:52,638
om tog te doen wat jy nie kan doen nie

679
01:02:50,946 --> 01:02:53,562
Haar reuk was genoeg

680
01:02:53,644 --> 01:02:56,469
Die reuk van 'n seisoen

681
01:02:56,552 --> 01:02:58,628
wat nog uitgevind moet word

682
01:02:58,670 --> 01:03:01,618
op 'n kontinent wat nog ontdek moet word,

683
01:03:01,702 --> 01:03:05,024
maar wat ek kilometers ver kan ruik.

684
01:03:07,807 --> 01:03:10,922
Met haar perfekte nek na my gedraai,

685
01:03:11,005 --> 01:03:13,122
het sy 'n landskap opgedroom

686
01:03:16,113 --> 01:03:20,847
Ek het my verbeel hoe ek my lippe
hier sou neerplant, soos

687
01:03:20,930 --> 01:03:25,166
om 'n vlag te plant

688
01:03:25,250 --> 01:03:27,533
Die vlag van my bevryding.

689
01:03:29,153 --> 01:03:31,480
Om hier te sit in die warmte van haar lyf,

690
01:03:31,521 --> 01:03:35,258
was die lewe plotseling perfek

691
01:03:35,342 --> 01:03:37,500
Dit is 'n passasiers-aankondiging:

692
01:03:37,584 --> 01:03:39,785
Ons arriveer nou in Brussels

693
01:03:44,229 --> 01:03:45,807
Alles reg?

694
01:03:48,465 --> 01:03:52,244
Ek moes iets sê - enigiets

695
01:03:53,490 --> 01:03:56,314
Maar ek sê gewoonlik net niks

696
01:03:57,560 --> 01:03:59,553
Al wat ek kan doen is om weg te gaan

697
01:04:23,392 --> 01:04:25,468
En sy gaan weg

698
01:04:26,839 --> 01:04:30,078
Net weg

699
01:04:33,401 --> 01:04:36,143
En ek moes ook maar net weggaan

700
01:05:10,030 --> 01:05:12,190
Ek was gek van vrees

701
01:05:12,274 --> 01:05:14,598
'n Moeder voel so-iets aan

702
01:05:16,301 --> 01:05:19,291
'n Honderd keer per sekonde het
ek gedink,

703
01:05:19,375 --> 01:05:22,406
"Moenie dat hy iets dom doen nie

704
01:05:22,490 --> 01:05:24,774
Asseblief, laat hy nie

705
01:05:24,857 --> 01:05:27,140
iets dom doen nie"

706
01:05:27,182 --> 01:05:29,176
Ek onthou hy het my eenmaal gevra,

707
01:05:29,258 --> 01:05:31,294
"Hoeveel redes het mens nodig

708
01:05:31,377 --> 01:05:33,786
om selfmoord te pleeg?"

709
01:05:33,868 --> 01:05:36,195
Ek vra hom wat hy daarmee bedoel

710
01:05:36,236 --> 01:05:38,603
Hy sê: "Hoeveel? Twee, vyf, tien?"

711
01:05:39,808 --> 01:05:43,504
Dis waaraan hy gedink het

712
01:05:43,586 --> 01:05:45,455
Hy wou weet of hy genoeg had

713
01:05:49,318 --> 01:05:53,055
Die finaal - my plan

714
01:05:53,055 --> 01:05:55,631
Die een-woord plan

715
01:05:55,714 --> 01:05:59,576
Moord. Die moord op myself

716
01:05:59,659 --> 01:06:02,235
Neem die trein

717
01:06:02,317 --> 01:06:05,681
na nêrens

718
01:06:09,087 --> 01:06:10,955
Daar is een voordeel aan selfmoord

719
01:06:12,741 --> 01:06:15,566
Jy hoef nie die slagoffer te gaan soek nie

720
01:06:15,648 --> 01:06:17,475
Jy hoef dit nie eers self te doen nie,

721
01:06:17,559 --> 01:06:19,344
die trein doen dit vir jou

722
01:06:19,427 --> 01:06:22,749
Wat was sy motief?
'n Lokomotief

723
01:07:08,142 --> 01:07:10,344
As jy gedink het dis nou gedaan,

724
01:07:10,426 --> 01:07:12,752
wel, dis nog nie

725
01:07:14,912 --> 01:07:18,359
Selfs as jy gelukkig is om

726
01:07:18,442 --> 01:07:20,435
dadelik onthoof te word,

727
01:07:20,518 --> 01:07:22,262
bly jou kop

728
01:07:22,304 --> 01:07:25,128
vir 13 tot 15 sekondes nog bewus

729
01:07:27,412 --> 01:07:30,901
Ek kan my voorstel dat dit nie
aangename gedagtes sal wees nie

730
01:07:32,313 --> 01:07:35,095
as die res van jou ledemate hier
rondvlieg nie

731
01:07:39,622 --> 01:07:43,443
Hulle sê, dat voor jy doodgaan...

732
01:07:44,731 --> 01:07:47,970
die film van jou lewe voor
jou verbygaan

733
01:07:48,053 --> 01:07:50,129
So?
Het jy iets gesien?

734
01:07:50,212 --> 01:07:53,701
- maar, maar wie...
- Wie het dit gedoen?

735
01:07:55,029 --> 01:07:58,892
Ek, natuurlik
Wie anders, domkop?

736
01:08:02,381 --> 01:08:04,956
Jy?

737
01:08:04,996 --> 01:08:07,406
Het hy enige uitkenbare letsels

738
01:08:07,448 --> 01:08:09,233
of geboortemerke?

739
01:08:09,317 --> 01:08:10,728
Letsels?

740
01:08:12,556 --> 01:08:15,380
Dit was seker alreeds stukkend?

741
01:08:17,331 --> 01:08:20,613
Het u iets vreemd opgemerk?

742
01:08:30,413 --> 01:08:32,324
Ek verstaan nie, Ben

743
01:08:32,406 --> 01:08:34,401
Eerlikwaar

744
01:08:41,419 --> 01:08:45,239
Is jy die man wat ontsnap het
uit die kelder van Silancium?

745
01:08:47,150 --> 01:08:51,055
Wat die Windrill woestyn
deurgetrek het met my?

746
01:08:51,137 --> 01:08:54,459
Wat Bailor beveg het?
en die moerasse van

747
01:08:54,501 --> 01:08:57,782
Ondekon deurkruis het?
Wat Zerdin verslaan het?

748
01:08:59,983 --> 01:09:03,305
Jy is 'n vlak 80, verdomp!

749
01:09:06,836 --> 01:09:09,078
en dis jou finaal?

750
01:09:09,161 --> 01:09:12,069
Jy spring voor 'n trein in?

751
01:09:14,477 --> 01:09:16,928
Was dit jou plan?

752
01:09:18,423 --> 01:09:21,620
Klik op 'exit', klik op 'logout'

753
01:09:25,649 --> 01:09:28,058
"Ben is weg, moenie skrik nie"

754
01:09:28,141 --> 01:09:30,550
Nou wel,

755
01:09:30,632 --> 01:09:32,585
Dis goeie nuus

756
01:09:32,626 --> 01:09:35,367
Dit beteken hy het bietjie uitgegaan,
en u moenie bekommerd wees nie

757
01:09:35,409 --> 01:09:37,652
Mnr, my seun gaan nie maar net
'n bietjie uit op

758
01:09:37,693 --> 01:09:40,932
'n Saterdagmôre nie
Hy kan dit nie doen nie!

759
01:09:42,676 --> 01:09:46,289
Trouens, kyk, ek het dit hier gevind

760
01:10:03,898 --> 01:10:06,016
Ek weet nie hoe ek dit weet nie, Ben, maar

761
01:10:09,256 --> 01:10:12,246
in die regte lewe

762
01:10:12,288 --> 01:10:16,232
is doodgaan redelik finaal

763
01:10:19,181 --> 01:10:21,590
Jy kan nie jou gedagte verander nie

764
01:10:24,788 --> 01:10:26,698
Jy kan doodgaan so dikwels as jy wil

765
01:10:28,485 --> 01:10:31,682
Maar nie regtig nie

766
01:10:31,765 --> 01:10:33,344
So speel ons tog nie, Ben

767
01:10:35,129 --> 01:10:37,205
Jy is vlak 80

768
01:10:39,988 --> 01:10:42,105
Wil jy uit die wêreld gaan, Ben?

769
01:10:43,186 --> 01:10:44,390
Gaan dan, gaan

770
01:10:46,217 --> 01:10:49,914
Maar as jy jou wil wreek, wreek jou dan

771
01:10:53,029 --> 01:10:55,479
want anders is jy presies wat
hulle van jou sê,

772
01:10:55,562 --> 01:10:57,721
'n "loser"

773
01:10:57,804 --> 01:10:59,881
Speel tog om te wen, Ben

774
01:11:01,751 --> 01:11:03,909
Alles is beplanning,

775
01:11:03,993 --> 01:11:06,900
alles is strategie

776
01:11:08,561 --> 01:11:10,679
Is jy ook so lief vir Fanta?

777
01:11:30,322 --> 01:11:31,984
Ek is so bly...

778
01:11:34,891 --> 01:11:37,009
dat jy jy is

779
01:11:39,252 --> 01:11:41,826
Wel, mnr en mev ons sal 'n verslag

780
01:11:41,909 --> 01:11:45,523
oor 'n vermisde persoon landswyd sirkuleer

781
01:11:45,607 --> 01:11:46,893
Wat hiervan?

782
01:11:46,976 --> 01:11:48,762
Wat gaan u hieraan doen?

783
01:11:48,804 --> 01:11:51,586
Ek sal ons maatskaplike eenheid
in kennis stel

784
01:11:51,669 --> 01:11:54,577
Hulle ken dit maar al te goed,

785
01:11:54,659 --> 01:11:55,739
ongelukkig

786
01:12:43,873 --> 01:12:46,862
"Ek wou net wegkom," het hy gesê

787
01:12:46,945 --> 01:12:51,099
"Maar ek kon dit nie waag nie,
omdat ek nie weet wat daar was nie"

788
01:13:00,610 --> 01:13:03,017
Was dit jou groot plan?

789
01:13:09,705 --> 01:13:11,532
Hoe gaan ons dit doen?

790
01:13:15,477 --> 01:13:17,138
Gif drink?

791
01:13:20,378 --> 01:13:21,582
Nee

792
01:13:21,666 --> 01:13:25,652
Stel jou voor jy het gedrink,
en dan bedink jy jou

793
01:13:25,735 --> 01:13:27,812
Dan bel jy die Selfmoordsentrum:

794
01:13:27,895 --> 01:13:30,303
"Hello?"

795
01:13:38,152 --> 01:13:39,731
By die Selfmoordsenrum kry hulle

796
01:13:39,814 --> 01:13:43,095
baie sulke oproepe

797
01:13:47,414 --> 01:13:49,864
Dis vir idiote

798
01:13:53,478 --> 01:13:56,177
Of jy kan jou ophang

799
01:13:56,218 --> 01:13:59,748
Dis beter. Blykbaar sterf jy met
'n ereksie dan

800
01:14:02,199 --> 01:14:04,649
Maar dan beskyt jy jou

801
01:14:04,732 --> 01:14:07,722
Dis ook nie gaaf om so gevind
te word nie, nê?

802
01:14:11,044 --> 01:14:14,034
Buitendien weet jy wat vind hulle

803
01:14:14,118 --> 01:14:16,735
gewoonlik onder iemand wat
homself ophang

804
01:14:16,817 --> 01:14:19,267
se vingernaels?

805
01:14:19,352 --> 01:14:22,548
Klein stukkies tou

806
01:14:22,632 --> 01:14:24,750
en stukkies vel

807
01:14:24,833 --> 01:14:26,618
Weet jy waarom?

808
01:14:27,699 --> 01:14:29,152
Omdat hulle desperaat probeer

809
01:14:29,235 --> 01:14:32,309
om die tou van hul nek te kry

810
01:14:32,392 --> 01:14:34,385
Maar hulle kan nie, want die stoel
staan te ver

811
01:14:34,427 --> 01:14:37,125
en hulle kan dit nie bereik nie

812
01:14:39,493 --> 01:14:42,441
Ben, dink jy dat dit opwindend is?

813
01:14:43,937 --> 01:14:45,847
Om dood te gaan

814
01:14:45,930 --> 01:14:47,674
Om dood te gaan?

815
01:14:49,792 --> 01:14:51,411
Alles is opeens opgelos

816
01:14:51,495 --> 01:14:54,485
Ben is opeens opgelos

817
01:14:56,063 --> 01:14:59,634
Wil jy nie maar nog eenmaal rondkyk

818
01:14:59,718 --> 01:15:01,213
om te sien of daar dalk 'n
ander oplossing is nie?

819
01:15:01,296 --> 01:15:04,079
Kyk vir laas nog 'n slaggie rond

820
01:15:07,069 --> 01:15:10,391
Jy moet verdomp meer kreatief wees, Ben!

821
01:15:10,474 --> 01:15:12,842
Swyg, bly stil

822
01:15:12,884 --> 01:15:15,541
Jy is so mooi

823
01:15:17,244 --> 01:15:19,154
"Versamel 'n gilde"

824
01:15:19,195 --> 01:15:22,394
het se gesê
"Soos in Archlord"

825
01:15:22,476 --> 01:15:24,388
Dit was haar idee

826
01:15:24,470 --> 01:15:27,917
Daar is veltogte wat te groot is vir twee

827
01:15:38,382 --> 01:15:40,999
"Jy moet my help" het hy gesê

828
01:15:49,637 --> 01:15:52,545
So, ons het hom gehelp

829
01:15:52,628 --> 01:15:56,199
Ons het geweet almal sou sê dat
mens soiets nie kan doen nie

830
01:15:56,282 --> 01:15:59,896
Maar dis daarom dat

831
01:15:59,979 --> 01:16:02,761
ons dit gedoen het

832
01:16:45,994 --> 01:16:48,403
Jy mag nie hier rook nie, Sabrina

833
01:16:48,487 --> 01:16:50,189
Ek is Sabine

834
01:16:53,262 --> 01:16:56,917
Eintlik moet jy dankbaar wees dat
jy nie hier mag rook nie

835
01:16:56,959 --> 01:16:59,532
Ja, ek is ongelooflik dankbaar

836
01:16:59,615 --> 01:17:03,022
Jy sal 'n halwe dag langer lewe

837
01:17:13,321 --> 01:17:15,398
Jy is tog nie ernstig nie?

838
01:17:15,480 --> 01:17:16,975
Julle gaan dit tog nie regtig
doen nie!

839
01:17:17,058 --> 01:17:19,841
Jy kan nie!

840
01:17:19,883 --> 01:17:21,046
Begryp tog: Ek kan nie!

841
01:17:21,129 --> 01:17:23,371
Sabine, jy hoef niks te doen nie

842
01:17:23,454 --> 01:17:25,406
Jy het aangedring om saam te kom

843
01:17:25,489 --> 01:17:28,520
Ek gee nie om of jy saamkom of nie

844
01:17:28,604 --> 01:17:32,467
maar as jy dink dat dit vir ons maklik is,

845
01:17:32,508 --> 01:17:34,501
Dan maak jy 'n fout

846
01:17:39,195 --> 01:17:41,022
Kyk

847
01:17:44,676 --> 01:17:46,379
Die see

848
01:17:48,788 --> 01:17:51,238
Die einde van die wêreld

849
01:17:53,439 --> 01:17:56,388
Jy weet mos wat sê hulle, Ben?

850
01:17:56,471 --> 01:17:59,294
Elke end is 'n begin

851
01:18:13,913 --> 01:18:16,364
Wil iemand iets te ete hê?
Ben?

852
01:18:16,405 --> 01:18:19,396
- Sabine?
- Nee, asseblief nie

853
01:18:19,438 --> 01:18:20,766
Voel jy nie goed nie, Sabine?

854
01:18:20,849 --> 01:18:22,802
Nee, ek voel nie juis goed nie

855
01:18:24,338 --> 01:18:27,619
Ben, is jy seker dis wat jy wil hê?

856
01:18:29,156 --> 01:18:31,647
Goed

857
01:18:37,918 --> 01:18:40,743
Ben, uh...
Ek sal...

858
01:18:55,983 --> 01:18:58,724
Ek moet my alles daar insit

859
01:19:00,095 --> 01:19:02,296
Alles is 'n kwessie van dink

860
01:19:02,379 --> 01:19:06,367
en vooruit dink

861
01:19:06,449 --> 01:19:09,689
Alles is wilskrag

862
01:19:33,444 --> 01:19:36,350
Alles is moed

863
01:19:38,012 --> 01:19:40,422
Om uiteindelik te doen

864
01:19:40,462 --> 01:19:43,327
wat jy nie kan doen nie

865
01:20:06,128 --> 01:20:08,661
As jy sterf in 'n spel,

866
01:20:08,744 --> 01:20:12,067
dan is jy net tydelik uit die spel uit,

867
01:20:12,150 --> 01:20:15,556
en jy moet eintlik teruggaan
en jou liggaam gaan soek

868
01:20:20,580 --> 01:20:23,778
Al wat hulle van my vind, was 'n filmpie

869
01:20:25,356 --> 01:20:29,012
en ek was weg

870
01:20:42,259 --> 01:20:45,209
Hierdie was natuurlik ontstellende
beelde,

871
01:20:45,250 --> 01:20:47,907
wat ons nogeens herinner dat

872
01:20:47,990 --> 01:20:51,022
elke week een Vlaamse jongmens
die lewe neem

873
01:20:51,064 --> 01:20:54,428
In 'n resente studie, sê
10% van Vlaamse jongmense

874
01:20:54,510 --> 01:20:57,252
tussen 15 en 18

875
01:20:57,334 --> 01:21:00,823
dat hulle al selfmoord beplan het
op een of ander stadium

876
01:21:00,907 --> 01:21:03,938
'n Baie verontrustende syfer

877
01:21:04,021 --> 01:21:05,557
En nou die sport

878
01:21:08,631 --> 01:21:10,749
Geagte aanwesiges,

879
01:21:10,832 --> 01:21:13,449
geagte familie,

880
01:21:13,531 --> 01:21:16,854
beste kollegas,

881
01:21:16,937 --> 01:21:20,094
dames en here, dogters en seuns...

882
01:21:21,422 --> 01:21:23,747
Ons is vandag hier byeen

883
01:21:23,832 --> 01:21:25,617
om afskeid te neem

884
01:21:25,701 --> 01:21:28,648
van 'n heel besondere jongman

885
01:21:28,732 --> 01:21:33,134
wat ons skielik

886
01:21:33,216 --> 01:21:35,958
en op tragiese wyse

887
01:21:36,000 --> 01:21:38,990
ontval het

888
01:21:39,073 --> 01:21:41,980
Ben het dit nooit gemaklik gehad nie

889
01:21:42,063 --> 01:21:45,925
Sy toestand maak dit

890
01:21:46,009 --> 01:21:50,037
vir hom baie moeilik

891
01:21:51,157 --> 01:21:53,816
Miskien

892
01:21:53,858 --> 01:21:56,599
besef ons nou,

893
01:21:56,682 --> 01:22:00,875
as dit te laat is,

894
01:22:00,959 --> 01:22:05,610
dat hy geworstel het met 'n gebrek,

895
01:22:05,652 --> 01:22:08,144
as mens dit so kan noem,

896
01:22:08,227 --> 01:22:10,635
wat veel erger was as wat ons gedink het,

897
01:22:10,718 --> 01:22:14,914
omdat daar nooit egte kontak met hom
kon wees nie

898
01:22:14,955 --> 01:22:17,613
en nou ook nie meer sal wees nie

899
01:22:17,696 --> 01:22:22,306
Vandag kan ons net maar aanvaar

900
01:22:22,390 --> 01:22:23,717
dat sommige dinge

901
01:22:23,759 --> 01:22:26,790
maar net te swaar is om te dra

902
01:22:28,203 --> 01:22:31,442
Daarom, familie...

903
01:22:31,484 --> 01:22:33,186
Hello

904
01:22:33,269 --> 01:22:37,340
Dankie dat u gekom het

905
01:22:37,423 --> 01:22:41,413
Ek het dus ook omgekom,

906
01:22:41,855 --> 01:22:44,531
soos hulle sê

907
01:22:44,899 --> 01:22:48,221
Omgekom aan myself

908
01:22:48,304 --> 01:22:51,626
Beste teen-mense

909
01:22:51,709 --> 01:22:53,329
en mede-mense...

910
01:22:55,779 --> 01:22:57,440
my stryd is gestaak

911
01:23:01,718 --> 01:23:04,791
By die einde van jou lewe, sê hulle,

912
01:23:04,833 --> 01:23:08,778
sien jy die film van jou lewe verbyflits

913
01:23:08,819 --> 01:23:11,892
Hier is 'n paar tonele

914
01:23:11,976 --> 01:23:13,927
wat u mag boei

915
01:24:54,430 --> 01:24:56,384
Ben, kom nou

916
01:24:56,424 --> 01:24:58,875
Nou, die finaal

917
01:25:59,592 --> 01:26:02,873
"Kreatief sterf", het sy dit genoem

918
01:26:02,956 --> 01:26:06,818
Selfmoord sonder die moord

919
01:26:06,901 --> 01:26:09,892
Doodgaan sonder om weg te gaan

920
01:26:09,974 --> 01:26:14,169
Of weg te gaan sonder dood te gaan

921
01:26:15,582 --> 01:26:18,073
Ek moes alles leer

922
01:26:18,155 --> 01:26:21,395
Maar die belangrikste het ek vergeet

923
01:26:22,974 --> 01:26:24,718
Leer om te lieg

924
01:26:26,047 --> 01:26:29,203
bedrieg

925
01:26:44,070 --> 01:26:47,103
Iemand moes eers doodgaan

926
01:26:47,185 --> 01:26:50,384
Ander sou hulle nie gekom het nie

927
01:26:51,837 --> 01:26:55,367
Nie vir 'n seun wat afgeknou word

928
01:26:58,482 --> 01:27:02,344
of 'n moeder wat bly smeek...

929
01:27:02,385 --> 01:27:05,002
Jy is so kwaad, mamma

930
01:27:05,085 --> 01:27:07,037
en bly smeek en smeek

931
01:27:07,119 --> 01:27:10,442
dat iets gedoen moet word
om dit te stop!

932
01:27:10,525 --> 01:27:14,181
Dat hulle eindelik sal stop

933
01:27:14,264 --> 01:27:17,088
om my seun te treiter

934
01:27:17,171 --> 01:27:21,906
en sy lewe...

935
01:27:21,947 --> 01:27:24,106
ekskuus, maar dis waar...

936
01:27:24,189 --> 01:27:26,431
sy lewe so onmoontlik maak

937
01:27:26,515 --> 01:27:30,418
Outisme is sy probleem,
maar vir hom is dit nie 'n probleem nie

938
01:27:30,502 --> 01:27:33,617
Die ander is die probleem.
Die ander

939
01:27:33,700 --> 01:27:36,773
Hulle moet leer om

940
01:27:37,935 --> 01:27:40,510
my kind met rus te laat

941
01:27:40,594 --> 01:27:43,791
Ben wou net weg wees.
Nou is hy

942
01:27:45,702 --> 01:27:49,190
En gelukkig leef hy nog

943
01:27:50,768 --> 01:27:54,174
Hy leef

944
01:27:54,215 --> 01:27:57,205
In sy eie leefwêreld, maar hy leef nog

945
01:27:57,289 --> 01:27:58,949
Hy leef nog!

946
01:28:01,234 --> 01:28:02,647
Hy leef

947
01:28:08,045 --> 01:28:09,997
Sy het gesê,

948
01:28:10,080 --> 01:28:13,651
"Dis hoog tyd om te word wie jy is"

949
01:28:22,703 --> 01:28:26,79
Laat dit net gebeur, Ben

950
01:28:27,066 --> 01:28:28,769
Moenie bang wees nie

951
01:28:36,743 --> 01:28:38,362
As jy wil leer om goed te voel,

952
01:28:38,445 --> 01:28:40,480
moet jy leer om te voel

953
01:28:40,563 --> 01:28:42,058
Streel hom maar

954
01:28:45,671 --> 01:28:51,000
Ek was nog nooit gelukkig nie,

955
01:28:51,693 --> 01:28:54,850
maar ek was nog nooit so gelukkig nie

956
01:29:01,578 --> 01:29:04,858
Mooi nê?
Jy hoef nie met hulle te praat nie

957
01:29:04,942 --> 01:29:09,012
Jy sal nie opklim nie,
jou speel-held?

958
01:29:11,628 --> 01:29:15,158
Sodra mense 'n perd sien,

959
01:29:15,240 --> 01:29:17,566
dan wil hulle daarop sit,

960
01:29:17,608 --> 01:29:19,892
maar die diere het nog nie

961
01:29:19,975 --> 01:29:23,838
daarvoor gevra nie
Dink jy nie so nie?

962
01:29:23,880 --> 01:29:27,326
As 'n perd kon kies...

963
01:29:32,310 --> 01:29:35,591
Ja, wel...

964
01:29:36,305 --> 01:29:42,223