Antarctica (1983) - Montenegrin subtitles [Download .srt file]

1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074

2
00:00:23,406 --> 00:00:26,239
Januar 1957. godine.

3
00:00:26,476 --> 00:00:30,810
Patrolni brod obalske straže "Soya",
težak 2497 tona,

4
00:00:31,047 --> 00:00:35,746
zaobišao je nevreme i nastavio prema Antarktiku.

5
00:03:42,906 --> 00:03:47,309
Baza Showa. Ostrvo Ongul.

6
00:03:47,610 --> 00:03:49,043
Baza Showa,

7
00:03:49,345 --> 00:03:51,643
prva je baza sagrađena od strane Japanaca

8
00:03:51,915 --> 00:03:54,645
tokom njihovog učešća u "Međunarodnoj
geofizičkoj godini".

9
00:03:56,152 --> 00:03:58,586
Ovde se nalaze svi članovi posmatračkog
tima, kao i

10
00:03:58,822 --> 00:04:02,849
devetnaest Karafuto pasa uključujući i
jednu ženku.

11
00:04:04,928 --> 00:04:07,226
Kako bi bio što uspešniji u ovom projektu,

12
00:04:07,464 --> 00:04:10,558
tim će ostati na Antarktiku tokom zime.

13
00:04:12,135 --> 00:04:16,265
Ovo je isto tako i borba protiv grube
prirode Antarktika.

14
00:04:25,248 --> 00:04:27,079
Hej! Vreme je za večeru.

15
00:04:27,283 --> 00:04:28,875
Ovamo, Ricky.

16
00:04:34,424 --> 00:04:35,948
Taro, evo izvoli.

17
00:04:37,494 --> 00:04:38,654
Dobar dečko.

18
00:04:41,598 --> 00:04:43,327
Ovamo, Jiro.

19
00:04:47,770 --> 00:04:49,260
Hej! Kuma Fuuren.

20
00:04:52,375 --> 00:04:56,141
Hej! Anko! Taro! Taro!

21
00:04:58,114 --> 00:04:59,775
Vi momci ste previše razmaženi.

22
00:05:00,750 --> 00:05:02,217
Zar vas dvojica ne bi trebalo da budete braća?

23
00:05:02,519 --> 00:05:04,180
Pa obojica ste odrasli na Antarktiku.

24
00:05:20,136 --> 00:05:22,934
Želeo bih da se postavimo do početka oktobra.

25
00:05:23,573 --> 00:05:26,269
Ako počnemo suviše kasno i led bi mogao postati
takođe nestabilan.

26
00:05:26,476 --> 00:05:28,740
Onda ne bismo mogli putovati po unutrašnjosti.

27
00:05:28,912 --> 00:05:32,245
Ali, gledajući tu mašinu,

28
00:05:32,515 --> 00:05:34,039
mi u stvari i ne možemo daleko.

29
00:05:35,451 --> 00:05:38,215
Prvo vozilo takođe treba da bude popravljeno.

30
00:05:38,955 --> 00:05:40,923
Ah! Kako loše performanse.

31
00:05:41,591 --> 00:05:43,821
Drugi tim možda donese bolje saonice.

32
00:05:44,060 --> 00:05:45,493
Zbog toga smo im već rekli

33
00:05:45,762 --> 00:05:47,161
koji su delovi potrebni za poboljšanje.

34
00:05:48,131 --> 00:05:51,294
Ja zaista želim da stignem na Botsunnuten.

35
00:05:51,701 --> 00:05:54,465
Zato smo i stigli na Antarktik!

36
00:05:54,637 --> 00:05:56,537
Morate da razumete moja osećanja.

37
00:05:57,040 --> 00:05:59,634
Ali imajući u vidu posmatrački tim iz
prethodne misije,

38
00:05:59,842 --> 00:06:01,935
mi smo već ostvarili ono šta smo želeli.

39
00:06:04,047 --> 00:06:05,014
Hej, Ushioda!

40
00:06:06,049 --> 00:06:06,913
Šta je?

41
00:06:10,153 --> 00:06:12,815
Koliko prtljaga mogu da povuku pseće saonice?

42
00:06:13,856 --> 00:06:15,084
Pa...

43
00:06:16,459 --> 00:06:18,893
Ako gledamo u nešto zaista teško,

44
00:06:19,462 --> 00:06:22,829
standard bi trebao da iznosi oko pola težine psa.

45
00:06:23,466 --> 00:06:26,367
Ukoliko izaberemo petnaest zaista jakih pasa,

46
00:06:26,869 --> 00:06:29,030
prosečne težine oko tridesetšest kilograma,

47
00:06:29,205 --> 00:06:30,729
tada bi to trebalo biti...

48
00:06:31,007 --> 00:06:32,304
Dvadesetsedam kilograma.

49
00:06:34,377 --> 00:06:37,005
Jiro, tridesetčetiri i po kilograma.

50
00:06:37,180 --> 00:06:38,272
U redu.

51
00:06:39,349 --> 00:06:40,748
Ushioda, kojeg psa da sledećeg izvagamo?

52
00:06:40,883 --> 00:06:42,441
- Taroa.
- Naravno.

53
00:06:42,719 --> 00:06:46,018
Hajde da se fotografišemo s Taroom, brzo.

54
00:06:47,390 --> 00:06:49,824
Ovamo, Taro. Dobar si dečko!

55
00:06:51,661 --> 00:06:52,958
Hajde.

56
00:06:54,664 --> 00:06:57,030
U redu, spremni! Hajdemo!

57
00:06:58,968 --> 00:07:01,198
Odlučeno je da se pseće saonice mogu koristiti

58
00:07:01,504 --> 00:07:03,597
u putovanju po Antarktiku.

59
00:07:03,773 --> 00:07:07,641
Tim će krenuti iz baze šesnaestog oktobra.

60
00:07:10,680 --> 00:07:12,341
Petnaest pasa koji su odabrani

61
00:07:12,582 --> 00:07:15,346
čine najjači mogući saonički tim.

62
00:07:16,386 --> 00:07:17,944
Cilj tima je

63
00:07:18,187 --> 00:07:20,883
da stigne na Botsunnuten, koji je u unutrašnjosti.

64
00:07:21,124 --> 00:07:23,786
Tim treba da ispita trenutnu poziciju,
nadmorsku visinu,

65
00:07:24,060 --> 00:07:27,962
kao i geologiju.

66
00:07:28,865 --> 00:07:31,060
Akira Ushioda je odgovoran

67
00:07:31,334 --> 00:07:33,700
za geološka merenja i za staranje nad psima.

68
00:07:34,270 --> 00:07:36,170
Odgovoran za meteorološka merenja je

69
00:07:36,239 --> 00:07:39,174
Ochi Kenjiro, koji će takođe da se
brine o psima.

70
00:07:39,742 --> 00:07:43,109
Jedan od možda najiskusnijih u
planinarenju je doktor Ozaki Taicho.

71
00:07:43,379 --> 00:07:47,008
Ovo troje je izabrano da budu članovi tima.

72
00:09:52,241 --> 00:09:54,300
Idemo.

73
00:09:55,011 --> 00:09:57,775
Nastavi.

74
00:09:58,114 --> 00:10:01,208
Hajde Riki. Idemo Riki.

75
00:10:06,589 --> 00:10:07,681
Idemo.

76
00:10:07,857 --> 00:10:09,449
Idemo. Idemo.

77
00:10:09,759 --> 00:10:14,628
Idemo. Idemo.

78
00:10:26,676 --> 00:10:27,904
Pokrenite se.

79
00:10:30,413 --> 00:10:32,347
Jakku, hajde.

80
00:10:32,582 --> 00:10:33,981
Skoro smo preko.

81
00:10:35,885 --> 00:10:40,481
Samo nastavite napred. Postaće nam
lakše kada prođemo kroz ovaj jarak.

82
00:10:44,227 --> 00:10:47,754
Dobro je doktore. Samo jače povucite.

83
00:10:49,632 --> 00:10:51,099
Je li sad bolje!?

84
00:10:55,638 --> 00:10:56,866
Jakku.

85
00:10:58,040 --> 00:11:00,031
Dobro.

86
00:11:00,109 --> 00:11:02,168
Dobro.

87
00:11:09,018 --> 00:11:10,246
Jiro.

88
00:11:12,588 --> 00:11:14,579
Dobro, požurite se. Pokrenite se.

89
00:11:15,157 --> 00:11:16,886
Jiro, Kuma.

90
00:11:17,426 --> 00:11:19,018
Dobro.

91
00:11:27,904 --> 00:11:31,567
Dobro. Napravimo stanku.

92
00:11:32,808 --> 00:11:34,366
Doktore, kako nam ide?

93
00:11:34,644 --> 00:11:35,770
Ochi!

94
00:11:36,045 --> 00:11:37,603
Ako uskoro ne promeniš čarape,
dobićeš promrzline.

95
00:11:37,747 --> 00:11:38,736
U redu.

96
00:11:46,455 --> 00:11:48,480
Zaustavimo se ovde.

97
00:11:50,493 --> 00:11:53,929
Mi smo već dosad trebali biti na
ostrvu Padda.

98
00:12:01,671 --> 00:12:04,401
Ovo je čudno. Šta je to tamo?

99
00:12:20,590 --> 00:12:21,784
To je kit.

100
00:12:22,391 --> 00:12:25,758
Izgleda da je leš povučen na površinu
preko sante leda.

101
00:12:39,942 --> 00:12:41,739
Bože, kakav nered!

102
00:14:12,468 --> 00:14:13,457
Jakku, da li znaš

103
00:14:13,736 --> 00:14:15,033
kakva je ovo vrsta buke?

104
00:14:15,271 --> 00:14:18,206
To zasigurno ne fijuče vetar.

105
00:14:18,874 --> 00:14:20,603
Ovo zvuči kao da se sante leda sudaraju

106
00:14:20,843 --> 00:14:22,504
jedna o drugu.

107
00:14:25,915 --> 00:14:27,712
Šta je bilo? Jesi li nervozan?

108
00:14:28,284 --> 00:14:30,115
Ako te ovo zabrinjava,

109
00:14:30,653 --> 00:14:33,884
kako ćeš onda da se izboriš s putovanjem
koje je pred nama?

110
00:14:34,857 --> 00:14:38,691
Razlog zbog kojeg vas momke teram
ovako žestoko

111
00:14:39,395 --> 00:14:41,158
je taj što se nadam da ćete postati grublji.

112
00:14:42,264 --> 00:14:47,702
Ovde je drugačije nego u Japanu.
Ovo je Antarktik.

113
00:14:48,204 --> 00:14:50,104
Samo najjači mogu da prežive.

114
00:14:50,272 --> 00:14:51,569
Jesi li razumeo?

115
00:14:55,978 --> 00:14:56,967
Nikad ne bih očekivao od takvog oštrog
trenera poput tebe

116
00:14:57,213 --> 00:14:59,010
da poseduje mekšu stranu.

117
00:14:59,482 --> 00:15:00,449
Ma, hajde!

118
00:15:02,351 --> 00:15:04,717
Mene je probudilo samo doktorovo
užasno hrkanje.

119
00:15:05,287 --> 00:15:06,083
Onda sam čuo da ovaj momak

120
00:15:06,388 --> 00:15:07,286
izvana zavija.

121
00:15:07,556 --> 00:15:08,580
Jednostavno si nisam mogao pomoći.

122
00:15:08,758 --> 00:15:10,225
I ja isto tako.

123
00:15:11,594 --> 00:15:14,529
Da nije bilo njega, ja ono ne bih ni čuo.

124
00:15:15,598 --> 00:15:16,792
Vetar ga je uznemirio.

125
00:15:17,066 --> 00:15:18,624
Odoh da proverim jesu li momci vezani. Onda ću se
vratiti da spavam.

126
00:15:18,701 --> 00:15:19,998
U redu. Laku noć!

127
00:15:28,477 --> 00:15:30,138
Idemo.

128
00:15:31,180 --> 00:15:34,172
Idemo, Riki. Nastavi samo.

129
00:15:37,319 --> 00:15:38,980
Riki izgleda malo odsutno.

130
00:15:41,090 --> 00:15:43,251
Dobro, zastanimo ovde.

131
00:15:43,592 --> 00:15:45,617
Stanite, sad.

132
00:15:47,563 --> 00:15:51,055
Ochi, stavi Jiroa na čelo da predvodi tim.

133
00:15:51,300 --> 00:15:52,130
Naravno.

134
00:15:53,169 --> 00:15:54,136
Deri takođe treba da ostane nazad.

135
00:15:54,370 --> 00:15:56,702
Pomeri Kuma Fuurena i Taroa napred.

136
00:16:08,350 --> 00:16:09,783
Dobro.

137
00:16:10,853 --> 00:16:12,480
Idemo.

138
00:16:14,790 --> 00:16:16,587
Idemo.

139
00:16:28,504 --> 00:16:30,131
Idemo.

140
00:16:41,684 --> 00:16:43,049
Jesi li dobro?

141
00:16:43,786 --> 00:16:44,775
Dobro sam.

142
00:17:15,851 --> 00:17:17,648
Stanimo ovde.

143
00:17:18,754 --> 00:17:20,688
- Ochi.
- Šta je bilo?

144
00:17:21,023 --> 00:17:22,615
Jedan od pasa krvari.

145
00:17:40,809 --> 00:17:41,901
Ko je taj?

146
00:17:43,078 --> 00:17:44,272
To je Taro.

147
00:17:46,048 --> 00:17:46,878
Je li ozbiljno?

148
00:17:47,283 --> 00:17:48,307
Ne baš.

149
00:17:51,620 --> 00:17:53,247
Ne mogu da verujem da je i Jiro
takođe povređen.

150
00:18:06,869 --> 00:18:08,860
Dobro. Vreme je za vuču. Pokrenite se.

151
00:18:09,071 --> 00:18:10,971
Vucite jače!

152
00:18:15,678 --> 00:18:17,270
Hajde! Hajde da požurimo.

153
00:18:17,680 --> 00:18:20,672
Hajde, počnite vući.

154
00:18:20,883 --> 00:18:21,941
Požuri i vuci.

155
00:18:25,321 --> 00:18:26,754
Pokrenite se.

156
00:18:32,995 --> 00:18:34,587
Dobro. Stanite ovde.

157
00:18:35,264 --> 00:18:36,754
Zaustavite se ovde.

158
00:18:37,399 --> 00:18:39,663
U redu. Stanite.

159
00:18:45,841 --> 00:18:51,438
Izgleda da je Kuma Fuuren snažniji. Stavite
njega na čelo.

160
00:19:17,573 --> 00:19:18,733
Ovako bi trebalo da bude bolje.

161
00:19:20,542 --> 00:19:21,873
Zar ne?

162
00:19:35,391 --> 00:19:36,653
Idemo.

163
00:19:43,699 --> 00:19:45,496
Stanite.

164
00:19:46,468 --> 00:19:47,958
Goro, šta je bilo?

165
00:19:48,437 --> 00:19:50,132
Zar ti nisi najiskusniji u timu?

166
00:19:53,976 --> 00:19:55,500
Hajde, vuci.

167
00:20:00,249 --> 00:20:01,477
Ochi.

168
00:20:03,152 --> 00:20:04,483
Sad je moj red.

169
00:20:17,433 --> 00:20:18,593
U redu.

170
00:20:21,403 --> 00:20:22,665
Vreme je da krenemo.

171
00:20:24,373 --> 00:20:25,965
Spremni.

172
00:20:26,175 --> 00:20:27,437
Vuci!

173
00:20:30,079 --> 00:20:31,205
Vuci!

174
00:20:31,380 --> 00:20:33,848
Vuci!

175
00:20:49,264 --> 00:20:50,390
U redu je. Stani.

176
00:21:23,332 --> 00:21:25,562
Dobro. Od sada ćemo ići nizbrdo.

177
00:21:25,868 --> 00:21:28,393
Ochi. Hajdemo!

178
00:21:28,570 --> 00:21:29,537
Odlično.

179
00:21:30,939 --> 00:21:32,770
- Doktore?
- U redu.

180
00:21:34,209 --> 00:21:36,006
Dobro. Idemo.

181
00:21:40,315 --> 00:21:42,408
- Ochi, budimo oprezni.
- Da, naravno.

182
00:21:47,589 --> 00:21:48,419
Doktore!

183
00:21:48,590 --> 00:21:50,524
Stanite ovde.

184
00:21:50,959 --> 00:21:52,790
Goro, jesi li u redu?

185
00:21:54,463 --> 00:21:55,293
Sve je to zato što nisi

186
00:21:55,564 --> 00:21:56,997
trčao dovoljno brzo.

187
00:22:01,703 --> 00:22:03,466
Hej, kako ide?

188
00:22:03,772 --> 00:22:04,864
Dobro je.

189
00:22:05,574 --> 00:22:07,735
Nisam pitao tebe. Pitao sam za pse.

190
00:22:08,944 --> 00:22:10,844
Psi i ja smo dobro.

191
00:22:11,647 --> 00:22:14,445
Idemo.

192
00:22:15,684 --> 00:22:19,814
Hajde! Idemo!

193
00:22:21,823 --> 00:22:24,690
Zaustavimo se!

194
00:22:31,500 --> 00:22:32,933
Vreme je za jelo!

195
00:22:41,476 --> 00:22:42,568
Dajte.

196
00:22:56,458 --> 00:22:59,086
Hej, Shiro! Želiš li nešto od ovoga?

197
00:23:02,331 --> 00:23:04,162
Samo napred. Jedi!

198
00:23:04,366 --> 00:23:05,355
Hvala.

199
00:23:11,240 --> 00:23:14,403
To je naša hrana.

200
00:23:14,876 --> 00:23:16,741
Momak poput tebe bi morao da gladuje.

201
00:23:16,945 --> 00:23:18,310
Prokletstvo! Teško sve ovo ide.

202
00:23:20,749 --> 00:23:22,478
Ali, u redu je. Mogu da istrpim to samo

203
00:23:22,651 --> 00:23:24,846
zato što je ovo Antarktik, zemlja mojih snova.

204
00:24:07,863 --> 00:24:09,592
Dobro. Uskoro smo tamo.

205
00:24:11,266 --> 00:24:12,255
- Hej.
- Da?

206
00:24:12,501 --> 00:24:13,798
- Možeš li ovde da dovedeš Goroa?
- Naravno.

207
00:24:14,303 --> 00:24:17,500
Goro... Goro se odvezao.

208
00:24:19,808 --> 00:24:23,369
Goro... Goro beži.

209
00:24:25,013 --> 00:24:26,173
Goro.

210
00:24:27,215 --> 00:24:29,945
Goro.

211
00:24:31,653 --> 00:24:32,984
Goro.

212
00:24:33,422 --> 00:24:34,446
Goro.

213
00:24:34,790 --> 00:24:35,757
Goro.

214
00:24:36,758 --> 00:24:38,020
Goro.

215
00:24:41,396 --> 00:24:42,761
Goro.

216
00:24:43,765 --> 00:24:44,891
Goro.

217
00:24:47,169 --> 00:24:48,466
Goro.

218
00:24:50,906 --> 00:24:53,136
Šta hoćeš?

219
00:24:54,076 --> 00:24:55,805
Zar ne znaš ko te hrani?

220
00:24:59,781 --> 00:25:01,305
Hajde.

221
00:25:04,686 --> 00:25:06,779
Idemo Goro.

222
00:25:10,292 --> 00:25:12,226
Hajde, idemo.

223
00:25:21,636 --> 00:25:23,467
Hajde, idemo. Hajde!

224
00:25:23,672 --> 00:25:28,439
Hajde, pomeri se! Baš si beskoristan.

225
00:25:29,745 --> 00:25:31,508
Idemo! Kakva beskorisna džukela!

226
00:25:31,613 --> 00:25:36,778
Goro.

227
00:25:41,990 --> 00:25:45,255
Goro, požuri da se vratiš.

228
00:25:45,994 --> 00:25:47,723
Požuri i vrati se.

229
00:25:49,030 --> 00:25:50,588
Ako se ne vratiš, ostavićemo te.

230
00:25:53,068 --> 00:25:55,866
Molim te, vrati se ovde.

231
00:25:56,071 --> 00:25:58,665
Molim te, preklinjem te.

232
00:25:58,974 --> 00:26:01,135
Zar se ne sećaš onog ko te hrani?

233
00:26:01,410 --> 00:26:03,207
Molim te! Preklinjem te!

234
00:26:20,061 --> 00:26:23,553
E sada si pobedio, nisi li?

235
00:26:24,399 --> 00:26:26,333
Izgleda da si me razumeo.

236
00:26:26,535 --> 00:26:28,127
Hajde, idemo.

237
00:26:28,503 --> 00:26:31,734
Nastavimo dalje. Prati me, Goro.

238
00:26:55,797 --> 00:26:58,527
Idemo.

239
00:26:59,134 --> 00:27:02,535
Idemo.

240
00:27:09,144 --> 00:27:10,975
Idemo.

241
00:27:19,588 --> 00:27:22,148
Idemo.

242
00:27:27,796 --> 00:27:30,094
Idemo.

243
00:28:02,364 --> 00:28:04,059
Idemo.

244
00:29:16,471 --> 00:29:17,665
Brže!

245
00:29:19,741 --> 00:29:20,765
Brže!

246
00:29:23,878 --> 00:29:24,970
Vrlo dobro.

247
00:29:25,180 --> 00:29:27,842
Vrlo dobro. Idemo.

248
00:29:32,387 --> 00:29:33,046
Šta je to?

249
00:29:33,254 --> 00:29:35,279
Botsunnuten! Botsunnuten!

250
00:30:32,080 --> 00:30:33,206
Čekaj.

251
00:30:33,415 --> 00:30:34,541
Ovo je nešto,

252
00:30:35,817 --> 00:30:37,079
što su napisali studenti

253
00:30:37,318 --> 00:30:39,752
s Univerziteta Hokkaido koji su dobili
haskije da ih dresiraju

254
00:30:40,321 --> 00:30:42,482
i gospodin Morishima.

255
00:30:42,957 --> 00:30:44,322
Stavimo sve to zajedno.

256
00:30:47,162 --> 00:30:48,823
U redu. Tako je dobro.

257
00:31:19,394 --> 00:31:21,589
Na putu nazad s Botsunnutena,

258
00:31:22,097 --> 00:31:24,190
ekspedicija je bila okružena veoma
gustom maglom.

259
00:31:24,499 --> 00:31:25,966
U takvom nevetrovitom okruženju,

260
00:31:26,167 --> 00:31:30,695
oni su potpuno izgubili moć vida.

261
00:31:32,006 --> 00:31:35,339
Svet je postao beo.

262
00:31:35,977 --> 00:31:38,070
Oči trojice članova tima

263
00:31:38,313 --> 00:31:40,804
su bile oštećene od jakog
ultraljubičastog zračenja.

264
00:31:41,049 --> 00:31:42,812
I kao rezultat toga, oni su dobili
snežno slepilo.

265
00:31:43,785 --> 00:31:45,685
Ekspedicija sa sobom nije ponela nijedan
radio-predajnik

266
00:31:45,987 --> 00:31:48,785
zbog ograničenja težine.

267
00:31:49,023 --> 00:31:51,355
Već su bili "polumrtvi".

268
00:31:53,895 --> 00:31:57,661
Hej! Zaustavimo se ovde.
Ochi, jesi li dobro?

269
00:31:57,899 --> 00:31:59,230
A-ha, dobro sam.

270
00:32:05,440 --> 00:32:07,965
Ne mogu da verujem da je tim zaustavilo
snežno slepilo.

271
00:32:09,544 --> 00:32:10,909
Kako nesmotreno od nas.

272
00:32:13,448 --> 00:32:14,779
Ushioda!

273
00:32:15,250 --> 00:32:16,239
Šta je?

274
00:32:16,851 --> 00:32:18,716
Vidiš li uopšte nešto?

275
00:32:19,287 --> 00:32:20,413
Samo malo.

276
00:32:20,889 --> 00:32:22,481
Gde smo mi sada?

277
00:32:36,704 --> 00:32:40,037
Napustili smo Botsunnuten pre skoro dva sata.

278
00:32:40,875 --> 00:32:42,308
Mislim da bi trebali biti negde

279
00:32:42,377 --> 00:32:44,004
otprilike dvadeset do trideset kilometara
udaljeni od baze.

280
00:32:44,279 --> 00:32:46,747
Samo ukoliko su psi ostali na pravoj stazi.

281
00:32:47,382 --> 00:32:49,009
Šta možeš da vidiš?

282
00:32:50,251 --> 00:32:54,187
Ništa. Magla je i dalje gusta. Ne vidim ništa.

283
00:32:54,389 --> 00:32:56,789
Nešto sam razmišljao.

284
00:32:56,958 --> 00:32:57,982
O čemu?

285
00:32:59,794 --> 00:33:04,458
Trebali bi da Taroa i Jiroa odvežemo i
odavde pustimo.

286
00:33:04,999 --> 00:33:05,931
Baš odavde?

287
00:33:06,267 --> 00:33:07,325
Da.

288
00:33:08,570 --> 00:33:10,663
Ja mislim da će, ako ih pustimo da se vrate
nazad u bazu,

289
00:33:11,139 --> 00:33:14,165
šef Ozawa po nas poslati spasilački tim.

290
00:33:14,409 --> 00:33:15,933
Ali, prioritet je takav da su

291
00:33:16,277 --> 00:33:18,643
nam ta dvojica potrebna da se vratimo nazad
sigurno u bazu.

292
00:33:19,147 --> 00:33:20,774
Mislim da će sve biti u redu.

293
00:33:21,282 --> 00:33:23,011
Da li zaista tako misliš?

294
00:33:23,351 --> 00:33:24,545
Ushioda.

295
00:33:25,987 --> 00:33:29,150
Razumem tvoje osećaje, ali se

296
00:33:29,324 --> 00:33:31,724
slažem s Ochievim mišljenjem.

297
00:33:32,360 --> 00:33:35,124
Ako Taro i Jiro ne uspeju da pronađu put nazad,

298
00:33:35,496 --> 00:33:39,159
mi bismo mogli da budemo izgubljeni
dugo vremena.

299
00:33:39,868 --> 00:33:41,495
U tom slučaju,

300
00:33:41,669 --> 00:33:44,263
bilo bi isto i ako bi ih pustili.

301
00:33:48,142 --> 00:33:49,700
Onda je odlučeno.

302
00:33:51,913 --> 00:33:53,676
U redu onda. Uradimo tako.

303
00:34:00,255 --> 00:34:02,587
Taro, miran budi.

304
00:34:08,930 --> 00:34:10,329
Dobro. Idite sada.

305
00:34:19,107 --> 00:34:23,567
Taro i Jiro su donešeni na Antarktik još
dok su bili štenad.

306
00:34:23,778 --> 00:34:26,713
Par polubraće koji je odrastao u bazi.

307
00:35:38,519 --> 00:35:40,851
Taro! Jiro!

308
00:35:43,558 --> 00:35:44,684
Ozawa.

309
00:36:56,064 --> 00:36:57,361
Momci, tako ste dobri!

310
00:37:03,438 --> 00:37:05,668
Ochi, da li je sve u redu?

311
00:37:06,307 --> 00:37:07,365
Njegovo stanje je ozbiljno.

312
00:37:07,542 --> 00:37:08,566
Momci, jeste li dobro?

313
00:37:12,146 --> 00:37:13,135
Ozaki, da li si dobro?

314
00:37:13,381 --> 00:37:14,473
Dobro sam.

315
00:37:17,452 --> 00:37:19,511
Zašto se vi momci ne vratite s vozilom
nazad u bazu?

316
00:37:19,687 --> 00:37:21,655
Pse prepustite nama.

317
00:37:30,098 --> 00:37:33,397
Nadali smo se da ćemo se vratiti nazad u bazu

318
00:37:33,668 --> 00:37:35,397
zajedno s psima.

319
00:38:39,066 --> 00:38:43,025
Soya! Gde je Soya? Zašto još nije stigla?

320
00:38:43,337 --> 00:38:46,329
Soya ne može da se pokrene.

321
00:38:46,574 --> 00:38:48,735
Ochi, jesi li dobro?

322
00:38:49,210 --> 00:38:50,302
Da, dobro sam.

323
00:38:50,478 --> 00:38:52,446
Oči me samo peku od dima cigareta.

324
00:38:52,647 --> 00:38:53,875
Ali, zar to nije divno?

325
00:38:54,182 --> 00:38:55,513
Da ste vas trojica dobro.

326
00:38:55,750 --> 00:38:56,614
Hej, dobre vesti.

327
00:38:57,652 --> 00:38:58,710
Shiro je upravo dobio štence.

328
00:38:58,920 --> 00:39:01,150
To je odlično.

329
00:39:03,925 --> 00:39:04,687
Jesu li već vani?

330
00:39:04,926 --> 00:39:06,325
Još uvek ne mogu da im priđem bliže.

331
00:39:28,349 --> 00:39:31,216
Krajem decembra 1957. godine,

332
00:39:31,652 --> 00:39:33,711
Soya se približila glečeru dovodeći

333
00:39:34,021 --> 00:39:36,581
drugi posmatrački tim.

334
00:39:36,857 --> 00:39:38,449
Ali, s dolaskom Nove godine

335
00:39:38,626 --> 00:39:39,957
i vreme se uveliko pogoršalo.

336
00:39:40,194 --> 00:39:41,752
Soya se zaglavila unutar ledenog omotača

337
00:39:42,063 --> 00:39:44,497
pa nije mogla da priđe bliže bazi.

338
00:39:44,899 --> 00:39:47,595
Do februara, Soya je na kraju morala

339
00:39:47,768 --> 00:39:52,865
da pozove američki ledolomac "Burton"
u pomoć.

340
00:39:55,476 --> 00:39:59,276
Saonice? Šta ste ono rekli za saonice?

341
00:39:59,447 --> 00:40:00,641
Burtone!

342
00:40:02,450 --> 00:40:04,918
Nasukali smo se i tražimo hitnu podršku.

343
00:40:07,488 --> 00:40:11,288
Burton? Rekli ste Burton! Šta je sad ovo?

344
00:40:11,525 --> 00:40:14,653
Halo! Halo!

345
00:40:14,996 --> 00:40:16,463
Šta je to s Burtonom?

346
00:40:20,768 --> 00:40:22,793
Ponovo magnetna oluja?

347
00:40:23,070 --> 00:40:23,934
Da.

348
00:40:24,905 --> 00:40:25,735
Šefe!

349
00:40:25,973 --> 00:40:27,736
Da li to znači da se

350
00:40:27,942 --> 00:40:29,307
i Burton nasukao u opasnom području?

351
00:40:29,510 --> 00:40:31,273
Zvuči kao da je tako. Da.

352
00:40:31,912 --> 00:40:34,142
Da li sam ja dobro čuo?

353
00:40:36,717 --> 00:40:40,175
Čak je i Burton nemoćan da se pomeri.

354
00:40:40,421 --> 00:40:41,581
Izgleda da to znači

355
00:40:41,956 --> 00:40:44,823
da ni onaj tim takođe neće biti u mogućnosti
da se pokrene.

356
00:40:51,832 --> 00:40:54,460
Taro! Taro!

357
00:41:04,578 --> 00:41:06,944
- Evo ti ga.
- Dobro.

358
00:41:08,616 --> 00:41:09,605
Sačekaj trenutak.

359
00:41:10,685 --> 00:41:11,879
Ushioda.

360
00:41:12,820 --> 00:41:14,811
Ukoliko se ovako nastavi ponašati,

361
00:41:15,056 --> 00:41:16,421
momak iz drugog tima koji je zadužen za pse

362
00:41:16,724 --> 00:41:18,123
će imati grdnih problema.

363
00:41:26,067 --> 00:41:27,398
Dobro.

364
00:41:27,735 --> 00:41:29,703
U redu.

365
00:41:31,906 --> 00:41:34,807
Da se fotografišemo? Da ili ne?

366
00:41:40,181 --> 00:41:43,309
Slušajte svi! Hajde da se okupimo ispred.

367
00:41:44,251 --> 00:41:46,276
Stigli su u Showu.

368
00:41:46,520 --> 00:41:47,987
Sada ste na sigurnom!

369
00:41:48,255 --> 00:41:49,187
Hej.

370
00:41:49,423 --> 00:41:51,323
Požurite i dovezite avion ovde.

371
00:41:51,926 --> 00:41:53,325
Da li su već ovde?

372
00:41:53,527 --> 00:41:56,724
Hej! Čekamo vas dugo vremena.

373
00:41:58,499 --> 00:42:00,399
Hej.

374
00:42:01,035 --> 00:42:02,559
Hej.

375
00:42:02,837 --> 00:42:04,464
Čekamo vas već dosta dugo.

376
00:42:14,982 --> 00:42:16,279
Ovde.

377
00:42:16,450 --> 00:42:18,680
Hej.

378
00:42:19,387 --> 00:42:22,322
Hej.

379
00:42:38,973 --> 00:42:39,962
Odlično!

380
00:42:40,174 --> 00:42:40,936
Gospodine Nonomiya!

381
00:42:41,308 --> 00:42:42,741
Ovo je bila teška godina za Vas.

382
00:42:42,977 --> 00:42:45,070
Napokon da Vas vidim.

383
00:42:46,213 --> 00:42:48,340
Kako je gospodin Horigome?

384
00:42:48,549 --> 00:42:49,675
On je dobro.

385
00:42:50,117 --> 00:42:53,109
Da budem iskren, odlučeno je da

386
00:42:53,354 --> 00:42:55,515
ovo mesto još danas svi napustite.

387
00:42:55,689 --> 00:42:56,883
Napustimo!?

388
00:42:57,591 --> 00:43:00,287
Zar nećete sačekati dok ga neko drugi ne preuzme?

389
00:43:01,028 --> 00:43:03,895
To je isto kao da napustimo bazu i da se povučemo.

390
00:43:04,098 --> 00:43:05,725
Odluka je doneta nakon što su šef Horigome,

391
00:43:06,000 --> 00:43:07,968
kapetan Iwakiri i projektni štab razmatrali
to pitanje.

392
00:43:08,202 --> 00:43:09,533
Tako je odlučeno.

393
00:43:09,770 --> 00:43:11,203
Meni je žao, ali da li biste se mogli požuriti?

394
00:43:11,405 --> 00:43:12,872
Ja ću vam biti na pomoći.

395
00:43:14,308 --> 00:43:16,868
Na nesreću, mi ovakav tip vremena možemo
da izdržimo samo jedan dan.

396
00:43:17,645 --> 00:43:19,636
Opremu ćemo transportovati s "Beaver" avionom.

397
00:43:19,814 --> 00:43:22,715
Istovremeno mogu da idu po trojica članova tima.

398
00:43:23,551 --> 00:43:25,746
Hasegawa i Taicho će da ostanu.

399
00:43:26,153 --> 00:43:28,178
Oni će da budu odgovorni za mašine i vezu.

400
00:43:34,195 --> 00:43:37,995
Zamolio bih vas da se požurite i spakujete.

401
00:43:38,933 --> 00:43:40,594
Taich, zašto ne pođeš s njima?

402
00:43:40,901 --> 00:43:41,526
U redu.

403
00:43:42,903 --> 00:43:44,200
Hajmo.

404
00:43:47,641 --> 00:43:49,472
Dobro. Idemo.

405
00:44:00,621 --> 00:44:02,145
Brzo radite jer nemamo puno vremena.

406
00:44:02,323 --> 00:44:03,984
Svaka osoba može da ponese do četrdesetpet
kilograma prtljaga.

407
00:44:04,158 --> 00:44:04,920
U redu.

408
00:44:10,898 --> 00:44:12,365
Budi dobar dečko.

409
00:44:13,801 --> 00:44:16,065
Anko, vrlo dobro će postupati s tobom.

410
00:44:21,709 --> 00:44:23,199
Dobar dečko.

411
00:44:23,978 --> 00:44:26,640
Taro, Anko.

412
00:44:26,881 --> 00:44:29,213
Taro. Hej!

413
00:44:30,251 --> 00:44:32,947
Taro, Anko.

414
00:44:33,287 --> 00:44:34,845
Anko, ovamo dođi.

415
00:44:35,022 --> 00:44:36,922
Taro, čak i u poslednji minut,

416
00:44:37,191 --> 00:44:39,421
ti mi i dalje zadaješ probleme.

417
00:44:44,965 --> 00:44:47,763
Dobro. Jiro, slušaj!

418
00:44:49,336 --> 00:44:50,394
Od sada,

419
00:44:50,704 --> 00:44:52,331
ti ne možeš postupati sa svojim novim šefom
onako kao što si sa mnom ili Ochiom.

420
00:44:54,842 --> 00:44:55,672
Anko.

421
00:44:56,176 --> 00:44:58,667
Anko, stani ovde.

422
00:44:59,547 --> 00:45:01,947
Stani ovde!

423
00:45:03,918 --> 00:45:06,648
Ushioda! Trebao bi da proveriš

424
00:45:06,887 --> 00:45:08,855
temeljno ove okovratnike.

425
00:45:09,390 --> 00:45:11,119
Kada pristigne drugi tim,

426
00:45:11,258 --> 00:45:14,091
bilo bi posramljujuće ako bi se psi oslobodili.

427
00:45:14,361 --> 00:45:15,589
Dobar zaključak.

428
00:45:19,166 --> 00:45:21,293
Dobar dečko. Dobar.

429
00:45:23,537 --> 00:45:25,971
Voliš da ugrizeš.

430
00:45:26,307 --> 00:45:28,605
Od sada stvarno ne možeš to da radiš.

431
00:45:29,376 --> 00:45:31,810
Moraš kao Jiro lepo da se ponašaš.

432
00:45:32,179 --> 00:45:33,271
Jesi li razumeo?

433
00:45:34,715 --> 00:45:36,148
Budi dobar.

434
00:46:04,244 --> 00:46:05,108
Dobro.

435
00:46:13,854 --> 00:46:15,788
Radite brže, molim vas.

436
00:46:33,273 --> 00:46:36,299
Ushioda, požurite se. Molim vas!

437
00:46:36,944 --> 00:46:38,343
Ochi!

438
00:49:13,634 --> 00:49:17,866
Patrolni brod obalske straže Soya.

439
00:49:18,071 --> 00:49:22,872
Američki ledolomac Burton.

440
00:49:29,516 --> 00:49:30,414
Hvala vam mnogo!

441
00:49:30,584 --> 00:49:32,415
Drugi i treći posmatrački tim

442
00:49:32,786 --> 00:49:34,447
neka se okupi na palubi.

443
00:49:35,956 --> 00:49:38,424
Paluba za sletanje je spremna.

444
00:49:44,364 --> 00:49:45,023
Avion je sleteo.

445
00:49:45,365 --> 00:49:47,595
Pozdrav svima!

446
00:49:49,970 --> 00:49:52,165
Molim vas, molim vas! Priđite ovde.

447
00:49:52,573 --> 00:49:54,564
Gde su dreseri pasa,

448
00:49:54,808 --> 00:49:56,469
gospodin Tokumitsu i gospodin Toda?

449
00:50:03,183 --> 00:50:07,381
Šanse da vremenske prilike imalo postanu bolje
sada izgledaju slabo.

450
00:50:07,621 --> 00:50:11,387
Bojim se da vam je došlo vreme da odlučite da li
ćete ovde da sačekate kraj zime.

451
00:50:12,392 --> 00:50:13,723
To ne dolazi u obzir. Mi smo ovde samo radi toga

452
00:50:13,961 --> 00:50:16,293
kako bi zamenili posmatrački tim.

453
00:50:16,597 --> 00:50:18,087
Mi ne odustajemo.

454
00:50:19,399 --> 00:50:20,696
A-ha! Duh kamikaza!

455
00:50:20,901 --> 00:50:23,927
Ne. Bojim se da se varate.

456
00:50:24,304 --> 00:50:26,238
Mi samo kažemo

457
00:50:26,473 --> 00:50:30,307
da ćemo pokušati da iskoristimo i poslednju
priliku koju imamo

458
00:50:30,544 --> 00:50:33,377
uzimajući korektno sve u obzir.

459
00:50:38,185 --> 00:50:40,346
Ovo su tako dobre isprave.

460
00:50:41,622 --> 00:50:43,522
Pas koji voli da grize ljude?

461
00:50:45,325 --> 00:50:47,293
Ovaj tu je vođa. Riki.

462
00:50:49,062 --> 00:50:52,156
Ovaj ovde je osamljenik. Kuma Fuuren.

463
00:50:52,900 --> 00:50:55,130
Mogu li zaista da ih zadržim?

464
00:50:55,535 --> 00:50:58,026
Naravno. To je ono za šta i služe isprave.

465
00:50:58,238 --> 00:50:59,364
Stvarno?

466
00:50:59,539 --> 00:51:03,066
Hvala Vam puno. Ja ću se pobrinuti za njih.

467
00:51:03,677 --> 00:51:05,872
Da li ima još nešto na šta bi trebalo da se
obrati pažnja?

468
00:51:09,583 --> 00:51:10,948
Pripazite na okovratnike.

469
00:51:11,518 --> 00:51:12,507
Okovratnike?

470
00:51:13,020 --> 00:51:15,147
Da. Okovratnike ne bi trebalo nikada skidati.

471
00:51:19,126 --> 00:51:21,060
Hasegawa i Taicho. Zabrinuli smo se za vas dvojicu.

472
00:51:21,228 --> 00:51:22,559
Hasegawa, hvala ti za tvoj rad.

473
00:51:22,796 --> 00:51:23,524
Hvala ti. Znam da je to bio težak rad.

474
00:51:23,764 --> 00:51:27,097
Ozbiljno. Zaista, hvala ti.

475
00:51:27,301 --> 00:51:31,328
Ponavljam! Požurite da krenete za Showu.

476
00:51:31,605 --> 00:51:33,072
U vezi baze...

477
00:51:34,608 --> 00:51:36,439
Kako su ostali psi?

478
00:51:37,010 --> 00:51:39,137
Drugi posmatrački tim će nastaviti kao
što je planirano.

479
00:51:39,346 --> 00:51:42,474
Bili su sasvim u redu kada smo ih tamo ostavili.

480
00:51:43,917 --> 00:51:44,975
Kako ste rešili hranu za njih?

481
00:51:45,152 --> 00:51:46,483
Ostavio sam svakom od pasa

482
00:51:46,687 --> 00:51:48,314
dovoljno suvih haringi i sardina da im potraje
nekoliko dana.

483
00:51:48,488 --> 00:51:50,012
Ova kuja i njezina štenad su pilotirala.

484
00:51:50,223 --> 00:51:52,691
Istovarili smo rezervno gorivo kako bih ih doveli.

485
00:51:53,493 --> 00:51:59,921
Pažnja! U sedam sati ujutro Soya i Burton,

486
00:52:00,167 --> 00:52:04,263
privremeno će se povući na otvoreno more.

487
00:52:04,438 --> 00:52:10,172
Jednom kada vreme postane bolje, mi ćemo se
vratiti do glečera.

488
00:53:00,627 --> 00:53:04,290
Soya, koja je otišla na otvoreno more kako bi
izbegla oluju,

489
00:53:04,698 --> 00:53:06,962
vraća se sada nazad prema glečeru.

490
00:53:07,200 --> 00:53:10,033
Žestoko se trudi da dovede drugi posmatrački tim

491
00:53:10,303 --> 00:53:12,464
do baze.

492
00:53:22,649 --> 00:53:24,014
Eksploziv je spreman.

493
00:53:25,052 --> 00:53:26,041
Pali!

494
00:53:32,526 --> 00:53:33,550
Krenimo napred punom brzinom.

495
00:53:33,760 --> 00:53:35,591
Motore punom brzinom napred.

496
00:53:55,749 --> 00:53:56,909
Ushioda.

497
00:54:05,192 --> 00:54:09,856
Hteo bi da popričam s tobom u vezi okovratnika.

498
00:54:11,631 --> 00:54:17,536
Nismo trebali da zategnemo njihove okovratnike

499
00:54:21,908 --> 00:54:24,706
zato što se nešto poput ovoga moglo desiti.

500
00:54:25,812 --> 00:54:29,248
Ako Anko ne uspe da se oslobodi okovratnika
na vreme...

501
00:54:35,789 --> 00:54:37,586
- Ochi.
- Da.

502
00:54:40,760 --> 00:54:44,753
Razvedriće se. Vremenom bi trebalo.

503
00:54:46,199 --> 00:54:47,791
Razvedriće se sigurno.

504
00:54:48,034 --> 00:54:49,934
Iako si toliko samouveren,

505
00:54:50,270 --> 00:54:52,704
ove sante leda su ogromne.

506
00:55:06,887 --> 00:55:08,411
Led se uopšte ne lomi.

507
00:55:09,089 --> 00:55:10,556
Usporite motore.

508
00:55:10,891 --> 00:55:11,915
Usporite motore.

509
00:55:17,964 --> 00:55:19,363
Na ovaj način nećemo moći.

510
00:55:49,529 --> 00:55:53,693
Pažnja! Članovima posade broda Soya

511
00:55:54,034 --> 00:55:57,868
i posmatračkom timu.

512
00:55:58,271 --> 00:56:03,208
Žao mi je što moram da vas obavestim da

513
00:56:04,110 --> 00:56:06,772
vreme ne postaje bolje.

514
00:56:06,980 --> 00:56:11,417
Zatim, Soya je dostigla svoju punu snagu.

515
00:56:12,085 --> 00:56:14,883
Mi moramo da okončamo misiju

516
00:56:15,121 --> 00:56:17,681
drugog posmatračkog tima.

517
00:56:19,492 --> 00:56:22,188
Baza Showa mora biti napuštena odmah.

518
00:56:22,529 --> 00:56:25,930
Danas u podne,

519
00:56:27,534 --> 00:56:31,095
Soya će povući svoju misiju u pogledu glečera

520
00:56:31,304 --> 00:56:33,135
i vratiti se nazad.

521
00:56:34,174 --> 00:56:36,438
Kao i svako od vas,

522
00:56:36,610 --> 00:56:40,205
i sam sam dao sve od sebe da izvršimo ovu misiju.

523
00:56:40,413 --> 00:56:42,074
Ipak, uradili smo sve što smo mogli da uradimo.

524
00:56:42,249 --> 00:56:43,216
Ushioda.

525
00:56:43,450 --> 00:56:45,384
Svi naši napori su bili uzaludni.

526
00:56:45,518 --> 00:56:46,177
Žao mi je.

527
00:56:46,419 --> 00:56:47,750
Bili smo kroz ovo

528
00:56:48,054 --> 00:56:49,180
svo ovo vreme.

529
00:56:49,389 --> 00:56:53,723
Trebali bi sada jedni druge da ohrabrimo i da
se vratimo nazad u našu zemlju.

530
00:56:54,461 --> 00:56:55,257
Kapetane!

531
00:56:55,528 --> 00:56:56,961
On je u kartografskoj sobi.

532
00:57:00,267 --> 00:57:05,569
Kapetane! Kapetane, Vi...
Vi odustajete od pasa?

533
00:57:05,805 --> 00:57:09,241
Ochi. Molim te, prekini.

534
00:57:09,476 --> 00:57:11,569
Dali smo sve od sebe.

535
00:57:12,012 --> 00:57:14,105
Molim Vas, još dva odlaska.

536
00:57:14,281 --> 00:57:15,942
Molim Vas da dopustite da odemo još
dvaput do Showe.

537
00:57:16,116 --> 00:57:18,311
Tada bismo mogli nazad vratiti sve pse.

538
00:57:20,520 --> 00:57:22,181
To je nemoguće po ovom vremenu.

539
00:57:22,455 --> 00:57:24,184
Onda da odletimo tamo još jednom.

540
00:57:25,358 --> 00:57:27,258
Možemo li dozvoliti da avion još jednom odleti?

541
00:57:27,694 --> 00:57:29,025
Nije dovoljan jedan let.

542
00:57:29,229 --> 00:57:30,696
Ukupna težina pasa premašuje petsto kilograma.

543
00:57:30,897 --> 00:57:33,331
Ja svakako idem.

544
00:57:57,857 --> 00:57:59,051
Otrovaću ih.

545
00:58:07,667 --> 00:58:12,400
Ne postoji drugi način. Moram odgovorno da postupim.

546
00:58:21,781 --> 00:58:23,646
Vaše ime je Ushioda, zar ne?

547
00:58:24,851 --> 00:58:26,876
Ako danas ne okončamo misiju,

548
00:58:27,087 --> 00:58:29,885
onda idemo protiv naloga iz štaba.

549
00:58:30,090 --> 00:58:31,182
Štaviše...

550
00:58:31,424 --> 00:58:32,686
Štaviše!?

551
00:58:33,193 --> 00:58:37,493
Ovaj brod je kratak u pogledu sveže vode.

552
00:58:38,665 --> 00:58:40,326
Ne možemo više da trošimo

553
00:58:40,867 --> 00:58:43,392
gorivo jer nam je potrebno zbog
generatora vode.

554
00:58:44,037 --> 00:58:45,299
Ushioda!

555
00:58:46,439 --> 00:58:48,771
Noževi i kormilo su oštećeni.

556
00:58:48,942 --> 00:58:52,343
Soya je u lošem stanju i nema više goriva.

557
00:58:53,413 --> 00:58:56,246
Čak i povratak do Cape Towna nije
lagan zadatak.

558
00:58:57,117 --> 00:58:58,584
Molim te, razumno promisli.

559
00:58:58,785 --> 00:59:01,310
Nije korektno prema članovima posade.

560
00:59:04,858 --> 00:59:06,621
Pitka voda?

561
00:59:10,196 --> 00:59:12,096
Ukoliko nema vode za piće,

562
00:59:12,732 --> 00:59:14,666
onda ne postoji ništa što može da se uradi.

563
01:01:10,750 --> 01:01:12,183
Gospodine Ushioda.

564
01:01:17,290 --> 01:01:18,814
Ja...

565
01:01:20,393 --> 01:01:21,917
Trebalo bi da Vam dam ovo.

566
01:01:26,566 --> 01:01:30,662
U stvari, mi ovde nosimo nešto veoma važno.

567
01:01:32,138 --> 01:01:35,039
To je ono što su nam obožavaoci Karafutoa
širom nacije

568
01:01:35,642 --> 01:01:37,803
dali kako bismo ukrasili pseće kućice.

569
01:01:51,457 --> 01:01:52,685
Izvinite nas.

570
01:02:09,042 --> 01:02:10,009
Dobro.

571
01:02:14,113 --> 01:02:15,876
Obrijaću se. Ono će me malčice osvežiti.

572
01:02:16,049 --> 01:02:17,073
Ushioda.

573
01:02:25,224 --> 01:02:27,249
Ne postoji ništa što mogu da uradim.

574
01:02:30,530 --> 01:02:32,191
Šta misliš da mogu da uradim?

575
01:05:15,495 --> 01:05:19,955
Prvi koji je prekinuo lanac je bio Anko.

576
01:05:30,877 --> 01:05:33,072
Drugi je bio Jakku.

577
01:05:54,734 --> 01:05:58,465
Potom se je i vođa Riki oslobodio
svog okovratnika.

578
01:06:05,444 --> 01:06:07,207
Onda je uspeo i Jiro.

579
01:06:14,120 --> 01:06:16,281
I Shiro je napokon bio slobodan.

580
01:07:09,308 --> 01:07:13,108
Oslobođeni psi su krenuli prema bazi.

581
01:07:26,325 --> 01:07:28,589
Polubraća Taro i Jiro

582
01:07:28,828 --> 01:07:31,763
su se uvek zajedno držala.

583
01:08:23,416 --> 01:08:26,146
Riki i ostali psi su pretraživali
unutrašnjost baze

584
01:08:26,352 --> 01:08:29,253
sistematski kako bi pronašli ljude.

585
01:09:37,323 --> 01:09:40,520
Aka, Pochi i još neki,

586
01:09:40,726 --> 01:09:43,354
uginuli su.

587
01:09:50,936 --> 01:09:53,564
Vođa pasa Riki,

588
01:09:53,839 --> 01:09:57,832
poveo je Ankoa, Jakkua, Shiroa i Jiroa

589
01:09:58,044 --> 01:10:00,842
izvan baze u potragu za hranom.

590
01:10:44,390 --> 01:10:46,585
Kuma Fuuren se takođe skinuo.

591
01:10:56,302 --> 01:10:58,702
Taro i Kuma su pratili

592
01:10:58,871 --> 01:11:01,237
tragove svojih iz tima.

593
01:11:28,100 --> 01:11:30,364
Tada se pojavio Jiro.

594
01:11:36,709 --> 01:11:40,270
Jiro se vratio nazad zbog toga što nije
želeo da ostavi Taroa.

595
01:12:12,278 --> 01:12:14,746
Riki.

596
01:12:14,947 --> 01:12:17,916
Jakku.

597
01:12:18,184 --> 01:12:20,846
Anko.

598
01:12:21,086 --> 01:12:23,782
Shiro.

599
01:12:24,023 --> 01:12:25,615
Kuma Fuuren.

600
01:12:25,824 --> 01:12:27,587
Taro.

601
01:12:28,127 --> 01:12:29,958
Jiro.

602
01:12:41,407 --> 01:12:44,865
Psi će morati jako da se potrude kako
bi pronašli hranu.

603
01:13:12,938 --> 01:13:14,428
Ovde je i poslednji.

604
01:13:14,840 --> 01:13:19,300
Napokon se s lanca oslobodio Deri.

605
01:13:22,548 --> 01:13:25,346
Deri je pratio svoj tim.

606
01:13:39,765 --> 01:13:41,733
Sada su se svi okupili.

607
01:13:54,880 --> 01:13:57,440
Ponor glečera.

608
01:13:57,650 --> 01:14:00,847
On je svuda na ledenoj površini.

609
01:14:01,020 --> 01:14:03,545
Iz ovih pukotina može da se vidi tama mora.

610
01:14:04,623 --> 01:14:05,851
Te pukotine se otvaraju i zatvaraju

611
01:14:06,025 --> 01:14:10,189
u zavisnosti od morskih struja.

612
01:14:10,462 --> 01:14:11,554
Stvorenja iz vode

613
01:14:11,864 --> 01:14:13,798
bivaju povučena na površinu leda zbog te sile.

614
01:14:14,033 --> 01:14:16,433
I onda se tamo smrznu.

615
01:14:41,293 --> 01:14:43,693
Riki i Kuma Fuuren,

616
01:14:44,029 --> 01:14:46,293
obojica znaju za to.

617
01:14:46,665 --> 01:14:48,565
Međutim, ivice oko pukotina

618
01:14:48,801 --> 01:14:51,827
su veoma opasne.

619
01:15:33,379 --> 01:15:41,081
Deri, star šest godina, rođen u Asahikawaiu.

620
01:16:21,772 --> 01:16:28,974
Goro, star pet godina, rođen u Wakkanaiu.

621
01:16:30,381 --> 01:16:32,281
Rano leto.

622
01:16:32,850 --> 01:16:37,810
Odeljenje geologije. Univerzitet Hokkaido.

623
01:16:38,989 --> 01:16:41,719
Ljudi su tako glupi u Japanu.

624
01:16:42,159 --> 01:16:44,218
Ne znaju ništa o Antarktiku i psima.

625
01:16:44,562 --> 01:16:45,893
Ali, i dalje pričaju o tome.

626
01:16:46,597 --> 01:16:48,622
Izgovaraju stvari poput "Kakva šteta!
Kakva šteta!".

627
01:16:49,900 --> 01:16:51,333
Kako je to bezvezno.

628
01:16:54,104 --> 01:16:55,469
A ti...

629
01:16:55,739 --> 01:16:58,640
Nisi trebao u svemu tome tako glupo
da cmizdriš.

630
01:16:59,376 --> 01:17:01,970
Šta ćeš sada da radiš kada si napustio
ovaj posao?

631
01:17:03,848 --> 01:17:05,713
Još uvek nisam odlučio.

632
01:17:08,385 --> 01:17:10,876
Da li želiš da odeš u Australiju?

633
01:17:12,022 --> 01:17:13,319
To je samo...

634
01:17:13,557 --> 01:17:17,493
To je Odeljenje geologije u Melbournu.

635
01:17:19,063 --> 01:17:20,860
Možeš tamo da odeš na par godina, kako bi
promenio tempo.

636
01:17:21,098 --> 01:17:25,899
Cenim to, gospodine.

637
01:17:26,170 --> 01:17:28,468
U redu. Razumem.

638
01:17:28,706 --> 01:17:29,968
Ako bih znao način kako da te opustim,

639
01:17:30,174 --> 01:17:32,074
ti ne bi ni napuštao univerzitet.

640
01:18:06,877 --> 01:18:08,868
Antarktik u maju.

641
01:18:12,750 --> 01:18:16,345
To je kratak odmor za pse.

642
01:18:19,390 --> 01:18:22,450
Anko i Shiro su postali veoma bliski.

643
01:18:58,362 --> 01:19:01,923
Optičke varke se često pojavljuju na Antarktiku.

644
01:20:07,464 --> 01:20:11,025
Pod Rikievim i Kuma Fuurenovim vođstvom,

645
01:20:11,568 --> 01:20:15,197
Taro i Jiro su naučili kako se love foke.

646
01:20:38,062 --> 01:20:39,859
Foke i pingvini putuju daleko

647
01:20:40,164 --> 01:20:43,463
kako bi stigli do zaleđenih površina.

648
01:20:44,234 --> 01:20:46,634
Zima je stigla na Antarktik.

649
01:20:48,639 --> 01:20:51,005
Riki je pratio otiske stopala

650
01:20:51,241 --> 01:20:54,233
i trčao po unutrašnjosti.

651
01:20:55,245 --> 01:20:56,974
To je bio put kojim su išli

652
01:20:57,181 --> 01:20:59,877
na ekspediciju za Botsunnuten.

653
01:21:00,818 --> 01:21:05,414
Međutim, Kuma Fuurenu se više sviđa
da sam trči.

654
01:21:05,589 --> 01:21:08,149
I zato je ostao sam.

655
01:21:34,451 --> 01:21:38,888
Na Antarktiku, sunce se ne pojavljuje

656
01:21:39,623 --> 01:21:42,319
od maja do jula.

657
01:21:42,760 --> 01:21:44,853
Čitav kontinent postaje mračan i neprijateljski.

658
01:22:10,888 --> 01:22:16,349
Južna polarna svetlost se pojavila na
nebu iznad Antarktika.

659
01:22:18,028 --> 01:22:19,552
Ona je uznemirila pse.

660
01:22:19,863 --> 01:22:21,854
Pogledi su im bili prikovani na nju.

661
01:23:53,290 --> 01:23:54,086
Iznenada, Jakku je ustao

662
01:23:54,424 --> 01:23:55,982
i počeo da trči.

663
01:24:35,065 --> 01:24:38,466
Osamljenik Kuma Fuuren,

664
01:24:38,769 --> 01:24:40,703
pogledao je prema nebu.

665
01:24:58,989 --> 01:25:01,981
Jakku je napustio svoju grupu

666
01:25:02,225 --> 01:25:05,217
i ostao je sam na velikom glečeru.

667
01:25:16,373 --> 01:25:22,107
Jul. Praznik Trešnjinog cveta.

668
01:25:22,612 --> 01:25:27,345
Odeljenje geofizike. Univerzitet Kyoto.

669
01:25:31,388 --> 01:25:32,252
Uđite, molim Vas.

670
01:25:34,658 --> 01:25:37,286
Žao mi je što sam zakasnila.

671
01:25:38,762 --> 01:25:41,663
Još uvek radiš?

672
01:25:42,799 --> 01:25:44,426
Da li zaista moramo da idemo?

673
01:25:44,668 --> 01:25:46,829
Tamo će biti takva gužva!

674
01:25:47,037 --> 01:25:50,473
Ali ja nisam išla tamo ni prošle godine.

675
01:25:51,508 --> 01:25:52,702
Da li je to moja krivica?

676
01:25:53,310 --> 01:25:54,777
Ti misliš da nije!?

677
01:25:54,978 --> 01:25:56,275
Pobegao si na kraj sveta.

678
01:25:56,580 --> 01:25:57,672
Ni to nije tvoja krivica!?

679
01:25:57,881 --> 01:26:00,941
Uostalom, trebali bi da krenemo.

680
01:26:01,184 --> 01:26:02,708
Bože! Požuri se i budi spreman.

681
01:26:03,754 --> 01:26:05,585
Ako me ne budeš slušao,

682
01:26:06,857 --> 01:26:08,552
neću se udati za tebe.

683
01:26:12,129 --> 01:26:14,290
Eno je.

684
01:26:14,498 --> 01:26:16,261
Vidim je odavde.

685
01:26:16,433 --> 01:26:17,832
Japanska helebarda je tamo.

686
01:26:18,602 --> 01:26:20,126
Prelepa je.

687
01:26:25,075 --> 01:26:26,975
Mala pudlice, vidiš... Japanska helebarda je tu.

688
01:26:27,210 --> 01:26:28,609
Gledaj.

689
01:26:29,980 --> 01:26:31,277
Mala pudlice, to je japanska helebarda.

690
01:26:31,548 --> 01:26:33,880
Vidiš? Baci pogled.

691
01:26:37,421 --> 01:26:39,252
Izgledaš kao ljubitelj pasa.

692
01:26:40,424 --> 01:26:43,791
Psi prepoznaju ljubitelja pasa čim ga vide.

693
01:26:44,394 --> 01:26:46,123
Mala pudlice, je li tako?

694
01:26:46,897 --> 01:26:47,829
Idemo.

695
01:26:49,232 --> 01:26:51,598
Šta nije u redu?

696
01:26:53,837 --> 01:26:54,826
Hej!

697
01:27:11,121 --> 01:27:12,782
Da li je to istina, gospodine?

698
01:27:13,090 --> 01:27:13,920
Šta to?

699
01:27:14,424 --> 01:27:16,483
Da je najtopliji dan u Japanu,

700
01:27:17,027 --> 01:27:18,654
najhladniji dan na Antarktiku?

701
01:27:18,862 --> 01:27:20,830
Molim te, prestani!

702
01:27:21,198 --> 01:27:23,962
Zar ti nisam rekla da on ne voli da priča
o Antarktiku?

703
01:27:24,401 --> 01:27:25,265
Zapravo, to je istina.

704
01:27:25,469 --> 01:27:26,834
Ali kako znaš za to?

705
01:27:27,304 --> 01:27:28,134
Ne bih o tome!

706
01:27:29,473 --> 01:27:30,838
Ne diraj to!

707
01:27:31,174 --> 01:27:33,335
Hej, ne menjaj temu. U redu!

708
01:27:33,810 --> 01:27:34,777
Kako si to saznao?

709
01:27:34,978 --> 01:27:36,206
O, ne.

710
01:27:37,047 --> 01:27:39,242
Sada je baš veoma vruće.

711
01:27:39,449 --> 01:27:40,973
Ali, ljudi tvrde da je zima na jugu.

712
01:27:41,284 --> 01:27:43,650
E, ja upravo to ne razumem.

713
01:27:44,488 --> 01:27:46,149
Da! To je to.

714
01:27:47,457 --> 01:27:49,084
Svi ovi časopisi su za to krivi.

715
01:27:49,893 --> 01:27:51,019
Ovo je članak kojeg sam pročitao.

716
01:27:52,796 --> 01:27:57,790
Osećajući krivicu oko napuštanja haskija,

717
01:27:58,301 --> 01:28:01,134
Ushioda je dosta proputovao

718
01:28:04,241 --> 01:28:08,644
kako bi se izvinio porodicama koje su
odgojile pse.

719
01:28:36,139 --> 01:28:37,401
Žrtvovao je sebe za tako veliku misiju.

720
01:28:37,707 --> 01:28:39,766
Mislim da je umro plemenitom smrću.

721
01:28:40,277 --> 01:28:41,244
Premda je to šteta,

722
01:28:41,578 --> 01:28:43,341
ne bih nikoga krivio za to.

723
01:28:43,847 --> 01:28:45,838
Hvala Vam za ovo.

724
01:28:46,149 --> 01:28:47,673
Trebao bih da idem.

725
01:28:48,251 --> 01:28:49,741
Hvala Vam što ste došli.

726
01:29:12,776 --> 01:29:16,371
Molio bih Vas da prihvatite ovo.

727
01:29:17,547 --> 01:29:18,707
Zamolio bih Vas da se pobrinete za njega.

728
01:29:22,852 --> 01:29:23,819
Usput,

729
01:29:26,756 --> 01:29:29,350
želela bih nešto da Vas upitam i nadam se da
ćete biti iskreni.

730
01:29:29,926 --> 01:29:30,824
Samo izvolite.

731
01:29:33,330 --> 01:29:39,030
Kada ste zadnji put videli Rikia,

732
01:29:39,336 --> 01:29:41,201
šta je Riki radio?

733
01:29:44,274 --> 01:29:46,936
Riki je pripadao meni i mojoj sestri.

734
01:29:48,078 --> 01:29:50,046
Moja sestra trenutno nije ovde.

735
01:29:50,614 --> 01:29:52,844
Mislim da će me kada se vrati zasigurno
pitati o tome.

736
01:30:04,094 --> 01:30:06,028
Riki i ostali psi,

737
01:30:10,667 --> 01:30:12,658
bili su zajedno svezani.

738
01:30:17,374 --> 01:30:19,069
Svezani?

739
01:30:21,678 --> 01:30:22,872
Užasno mi je žao.

740
01:30:33,890 --> 01:30:38,691
Ovo je Rikieva kućica-grob. Moja sestra ju
je napravila.

741
01:31:35,952 --> 01:31:38,147
Ja ne želim nijednog drugog psa.

742
01:31:40,590 --> 01:31:43,559
Riki se neće vratiti čak i ako bi mi dali
drugo štene.

743
01:31:44,227 --> 01:31:46,695
Neću prihvatiti drugog psa.

744
01:31:48,131 --> 01:31:50,326
Zašto ste ostavili Rikia i vratili se sami?

745
01:31:51,234 --> 01:31:53,896
Zašto ga niste poveli nazad sa sobom?

746
01:31:55,004 --> 01:31:56,767
Mrzim Vas.

747
01:31:57,340 --> 01:32:00,969
Mrzim! Mrzim!

748
01:32:01,644 --> 01:32:03,043
Vratite mi Rikia nazad!

749
01:32:03,246 --> 01:32:06,443
Maki, šta to radiš? Stani!

750
01:32:10,920 --> 01:32:13,582
Odlučili smo da ne odgajamo drugog psa.

751
01:32:13,790 --> 01:32:15,917
Zato Vas molimo da uzmete tog psa nazad.

752
01:32:17,494 --> 01:32:20,429
Mak, sada je sve u redu. Hajdemo kući.

753
01:34:47,877 --> 01:34:50,710
Iznenada, Riki je počeo užurbano da trči

754
01:34:51,581 --> 01:34:52,980
zato što je osetio ljudski miris.

755
01:34:53,249 --> 01:34:56,275
Ovo je bilo stovarište ekspedicija na Botsunnuten.

756
01:35:06,429 --> 01:35:09,887
Pronađeni su neki ostaci mesa.

757
01:36:29,012 --> 01:36:34,006
Onaj što je pao je bio Shiro. On je bio veoma
blizak Ankou.

758
01:38:52,855 --> 01:39:01,786
Shiro, star tri godine, rođen u Kiou.

759
01:39:27,356 --> 01:39:30,814
Sada će gradonačelnik reći nekoliko reči.

760
01:39:32,695 --> 01:39:38,099
Karafuto psi koji su časno žrtvovani

761
01:39:38,301 --> 01:39:42,294
tokom istraživanja Antarktika,

762
01:39:42,672 --> 01:39:45,937
rođeni su ovde na Hokkaidou

763
01:39:46,175 --> 01:39:49,303
i uzgojeni u sledećim gradovima.

764
01:39:49,745 --> 01:39:53,374
Kuma je iz Fuurena, a Anko iz Kioa.

765
01:39:53,549 --> 01:39:55,574
Bili su dresirani na isti način kao i ostali psi.

766
01:39:55,852 --> 01:39:59,948
Hokkaido je veoma ponosan što je imao

767
01:40:00,156 --> 01:40:02,784
ovih nekoliko mladunaca za prijatelje.

768
01:40:02,992 --> 01:40:08,362
Oni nisu samo ponos Hokkaidoa,

769
01:40:08,764 --> 01:40:11,858
već su oni i ponos Japana.

770
01:40:12,268 --> 01:40:15,465
Sada ovo radimo za naše prijatelje.

771
01:40:17,039 --> 01:40:18,233
Gospodine Ushioda!

772
01:40:18,741 --> 01:40:20,572
Evropljani su takođe veoma zabrinuti

773
01:40:20,810 --> 01:40:23,472
za sudbinu tih petnaest pasa.

774
01:40:24,814 --> 01:40:26,213
Žao mi je.

775
01:40:26,549 --> 01:40:28,244
Da li ćete nam dozvoliti da Vas intervjuišemo?

776
01:40:28,451 --> 01:40:30,112
Molimo Vas da nam odgovorite na neka pitanja.

777
01:40:30,620 --> 01:40:31,609
Žao mi je.

778
01:40:32,955 --> 01:40:36,186
Gospodine Ushioda, otkako ste napustili Vaš
posao na univerzitetu,

779
01:40:36,359 --> 01:40:39,453
Vi ste držali govore o tim psima, je li tako?

780
01:40:39,662 --> 01:40:42,426
Da li je to zbog krivnje prouzrokovane
činjenicom

781
01:40:42,698 --> 01:40:45,462
što ste ostavili te pse na Antarktiku?

782
01:40:48,804 --> 01:40:50,704
Šta ste mislili pod krivnjom?

783
01:40:52,108 --> 01:40:54,076
Ti psi su bili naši partneri.

784
01:40:55,945 --> 01:40:58,539
Ali, šta je bilo s njima na kraju?

785
01:40:59,048 --> 01:41:00,675
Izabrali ste da ih pustite

786
01:41:00,983 --> 01:41:03,383
da umru na tako okrutan način.

787
01:41:03,586 --> 01:41:05,315
Šta mislite o tome?

788
01:41:08,724 --> 01:41:09,918
U pravu ste.

789
01:41:15,331 --> 01:41:16,423
Trebali smo da ih ubijemo

790
01:41:16,732 --> 01:41:18,256
našim vlastitim rukama.

791
01:41:20,603 --> 01:41:21,433
Zbogom.

792
01:41:34,617 --> 01:41:36,050
Zašto ne govoriš?

793
01:41:38,087 --> 01:41:39,816
Zar nemaš ništa da mi kažeš?

794
01:41:42,491 --> 01:41:43,617
Imam nešto.

795
01:41:46,128 --> 01:41:48,119
Razlog zbog kojeg sam došao na Hokkaido,

796
01:41:48,664 --> 01:41:50,495
bio je taj što sam nešto

797
01:41:50,766 --> 01:41:52,529
hteo lično da ti saopštim.

798
01:41:53,536 --> 01:41:56,096
Međutim, promenio sam mišljenje

799
01:41:56,405 --> 01:41:58,202
kada sam te ugledao.

800
01:42:00,276 --> 01:42:01,300
A zbog čega?

801
01:42:02,945 --> 01:42:04,412
Razlog je

802
01:42:06,315 --> 01:42:11,275
maltene isti.

803
01:42:13,622 --> 01:42:17,888
Osećanje kajanja za nešto što smo uradili

804
01:42:19,061 --> 01:42:23,464
ili pokušaj da se pretvaramo da nas
to ne zanima.

805
01:42:41,283 --> 01:42:44,150
Osećaj žaljenja za nešto što smo učinili?

806
01:42:57,266 --> 01:43:00,929
Da li ti ovo ne liči poznato?

807
01:43:02,671 --> 01:43:03,899
Da li?

808
01:43:04,540 --> 01:43:05,837
Pamtiš li?

809
01:43:06,776 --> 01:43:08,801
Kada smo bili na putu za Botsunnuten.

810
01:43:09,812 --> 01:43:10,801
Šta to?

811
01:43:11,414 --> 01:43:12,574
Zar se ti ne sećaš?

812
01:43:16,619 --> 01:43:19,110
Da li je to truplo kita?

813
01:43:20,256 --> 01:43:24,659
Izgleda da je tako.

814
01:43:25,761 --> 01:43:28,525
Pitam se koji je od pasa

815
01:43:28,798 --> 01:43:30,197
pobegao unutra.

816
01:43:30,366 --> 01:43:31,492
Ja računam da bi to mogao biti Jiro.

817
01:43:32,334 --> 01:43:33,562
Možda Jiro?

818
01:43:36,305 --> 01:43:38,500
Pa zar Anko i Kuma takođe ne bi mogli
biti unutra?

819
01:43:39,942 --> 01:43:43,070
Ne. To bi bio Riki.

820
01:43:43,813 --> 01:43:44,871
Riki?

821
01:43:46,782 --> 01:43:48,841
Da je Riki, on bi i ostale doveo tamo.

822
01:43:49,051 --> 01:43:50,040
Da, morao bi.

823
01:43:54,623 --> 01:43:56,420
- Ochi.
- Da?

824
01:43:59,562 --> 01:44:01,291
Da li misliš da li su još živi?

825
01:44:03,099 --> 01:44:04,964
Šta ti misliš, Ushioda?

826
01:44:31,127 --> 01:44:32,424
U to vreme,

827
01:44:32,661 --> 01:44:39,965
Riki, Taro, Jiro i Anko su bili jedini koji
su preostali.

828
01:44:53,849 --> 01:44:58,013
Psi su napustili ledenu unutrašnjost i krenuli
pravo prema glečeru.

829
01:44:58,220 --> 01:45:00,245
Osećali su izmorenost.

830
01:45:47,102 --> 01:45:49,127
Pojava ptica,

831
01:45:49,538 --> 01:45:52,598
značila je da se teška zima bliži kraju.

832
01:46:01,650 --> 01:46:04,244
Međutim, priroda nije

833
01:46:04,553 --> 01:46:07,989
toplo pozdravila ove pse.

834
01:47:45,621 --> 01:47:47,248
Kit ubica je iznenada napao.

835
01:47:47,389 --> 01:47:50,847
Riki je stao u zaštitu Taroa i Jiroa.

836
01:48:56,825 --> 01:49:01,421
Taro i Jiro, vratili su se nazad zato što nisu
hteli da napuste Rikia.

837
01:49:40,903 --> 01:49:42,530
Riki je bio taj koji je pokazao Tarou kako

838
01:49:42,738 --> 01:49:47,732
može da pronađe trupla foka blizu pukotina.

839
01:49:53,982 --> 01:49:58,214
Riki se borio za svoj život.

840
01:50:03,258 --> 01:50:07,786
Ali, Riki nije uspeo u tome.

841
01:50:32,988 --> 01:50:41,418
Riki, star šest godina, rođen u Kiou.

842
01:51:05,187 --> 01:51:10,489
Ankova santa leda je plutala od unutrašnjosti.

843
01:51:19,501 --> 01:51:20,695
Dobar dan!

844
01:51:29,344 --> 01:51:30,811
Dobar dan, gospođice.

845
01:51:38,687 --> 01:51:42,145
Da li je to onaj mladunac kojeg ste pre doneli
do moje kuće?

846
01:51:42,524 --> 01:51:43,320
Da.

847
01:51:45,894 --> 01:51:49,330
Porastao je. Kako se zove?

848
01:51:50,198 --> 01:51:51,222
To je Riki.

849
01:51:55,003 --> 01:51:55,992
Riki...

850
01:52:06,315 --> 01:52:09,876
Mi smo ipak odlučili da ćemo odgajati
drugog psa.

851
01:52:14,056 --> 01:52:15,318
Znači tako!?

852
01:52:22,097 --> 01:52:27,034
Riki će biti oduševljen.

853
01:52:34,209 --> 01:52:39,169
Riki. Riki. Čekaj me, Riki.

854
01:52:39,982 --> 01:52:41,040
Riki.

855
01:52:43,485 --> 01:52:44,611
Riki.

856
01:52:50,058 --> 01:52:52,288
Riki je odgojen na ostrvu Kio.

857
01:52:53,395 --> 01:52:54,987
Kada zima tamo stigne,

858
01:52:55,163 --> 01:52:57,723
psi bivaju ostavljeni na ostrvu.

859
01:52:58,100 --> 01:53:00,398
Ali, i ljudi se nekad vrate tokom zime.

860
01:53:01,970 --> 01:53:04,165
Psi sami odlaze i pronalaze hranu za sebe.

861
01:53:04,873 --> 01:53:06,363
Tako preživljavaju.

862
01:53:09,945 --> 01:53:13,039
Dakle, i Riki je isto tako na svoju
ruku preživljavao.

863
01:53:15,884 --> 01:53:17,579
Zato što je on marljiv pas.

864
01:53:25,060 --> 01:53:27,824
Čak i ako je mogao sam da preživi na Kiou,

865
01:53:29,331 --> 01:53:32,698
ipak se ne može porediti Kio s Antarktikom.

866
01:53:37,439 --> 01:53:38,997
Ja mislim da je to tako.

867
01:53:55,190 --> 01:53:59,524
Nemoguće je za njih da to sve prežive.

868
01:53:59,961 --> 01:54:01,258
Međutim,

869
01:54:02,931 --> 01:54:05,195
nedavno sam osetio da

870
01:54:05,367 --> 01:54:07,460
bi neki od njih bili u stanju da prežive.

871
01:54:08,503 --> 01:54:10,027
To je ono šta ja mislim.

872
01:54:10,238 --> 01:54:12,069
Ali, temperatura na Antarktiku pada na četrdeset
stepeni ispod nule.

873
01:54:12,407 --> 01:54:15,001
Čak i pedeset.

874
01:54:16,378 --> 01:54:21,077
Karafuto psi mogu da podnesu hladno
vreme veoma dobro.

875
01:54:25,220 --> 01:54:28,348
Riki će verovatno na svoj način pronaći hranu.

876
01:54:30,792 --> 01:54:32,225
Nadam se.

877
01:54:36,565 --> 01:54:37,759
To je ohrabrujuće.

878
01:54:47,075 --> 01:54:52,103
Do sada,

879
01:54:56,251 --> 01:54:59,015
ja sam uvek žalio

880
01:55:00,589 --> 01:55:02,648
što nismo ubili te pse.

881
01:55:03,358 --> 01:55:04,950
Ali, to bi bilo pogrešno.

882
01:55:10,332 --> 01:55:14,860
Zato što to nije način kako bi život
morao da se okonča.

883
01:55:16,438 --> 01:55:18,929
Svi životi su jednaki.

884
01:55:20,108 --> 01:55:23,874
Niko nema pravo da okonča živote tih pasa.

885
01:55:29,251 --> 01:55:32,015
Trebalo mi je tako dugo vremena

886
01:55:34,489 --> 01:55:36,582
da bih to shvatio.

887
01:56:28,009 --> 01:56:30,944
Proleće je stiglo na Antarktik.

888
01:58:06,708 --> 01:58:10,041
Za Taroa i Jiroa, koji su odrasli na Antarktiku,

889
01:58:10,512 --> 01:58:12,912
ova baza je njihov dom.

890
02:01:25,206 --> 02:01:30,166
Kuma Fuuren, doveo je sa sobom drugog psa.

891
02:01:37,218 --> 02:01:39,345
To je bio Anko

892
02:01:39,654 --> 02:01:41,918
koji je na santi leda bio otplutao
od unutrašnjosti.

893
02:01:43,558 --> 02:01:46,152
Anko je sreo Kuma Fuurena

894
02:01:46,427 --> 02:01:49,089
koji je stajao iznad provalije.

895
02:01:49,631 --> 02:01:52,429
I on je takođe preživeo.

896
02:02:10,785 --> 02:02:13,811
Potom su tri psa sledila Fuurena

897
02:02:14,155 --> 02:02:18,421
u lovu na hranu.

898
02:03:21,990 --> 02:03:28,691
Anko, star tri godine, rođen u Kiou.

899
02:03:40,642 --> 02:03:44,976
Ostala su sada samo tri haskija.

900
02:03:52,620 --> 02:03:58,752
Kuma Fuuren, star pet godina,
rođen u Fuurenu.

901
02:03:59,327 --> 02:04:04,526
Kuma Fuuren se još jednom izgubio na
drugoj strani ostrva.

902
02:04:09,003 --> 02:04:12,769
Taro i Jiro nisu mogli da podnesu

903
02:04:12,940 --> 02:04:15,408
da napuste bazu. Njihov dom.

904
02:06:12,560 --> 02:06:14,027
Zašto izgledaš zabrinuto?

905
02:06:17,965 --> 02:06:19,193
Barem dvanaest ljudi je potrebno kako
bi se formirao

906
02:06:19,400 --> 02:06:21,095
treći tim ekspedicije na Antarktiku.

907
02:06:23,771 --> 02:06:25,966
Da li bi otišao, a da mi ne kažeš?

908
02:06:26,607 --> 02:06:27,505
Ne.

909
02:06:29,644 --> 02:06:31,612
Kako bih te mogao ponovo ostaviti

910
02:06:32,079 --> 02:06:34,377
i otići sam na kraj Zemlje?

911
02:06:36,517 --> 02:06:38,917
Čak i ako bih otišao,

912
02:06:39,187 --> 02:06:40,779
mene bi to samo rastužilo.

913
02:06:40,988 --> 02:06:42,319
Da li to znači

914
02:06:43,157 --> 02:06:45,648
da još uvek nisi pristupio timu?

915
02:06:52,633 --> 02:06:57,570
Požuri. Trebalo bi da ideš sad u Tokyo.

916
02:06:59,106 --> 02:07:01,939
Mogao bi da uspeš ukoliko kreneš sad odmah.

917
02:07:05,446 --> 02:07:07,073
Čekaću te.

918
02:07:07,815 --> 02:07:11,342
Trebalo bi da odeš na Antarktik i sam da vidiš.

919
02:07:11,619 --> 02:07:14,520
Onda odluči da li ćeš me izabrati

920
02:07:15,256 --> 02:07:17,281
ili ćeš me ostaviti.

921
02:08:56,757 --> 02:08:58,918
Molim Vas da pogledate, gospodine Ushioda.

922
02:09:10,404 --> 02:09:15,637
Jakku, star četiri godine, rođen u Kiou.

923
02:09:17,878 --> 02:09:19,470
Ochi, to je Jakku.

924
02:09:36,497 --> 02:09:37,555
Pilote!

925
02:09:38,766 --> 02:09:41,758
Možemo li da obiđemo tu planinu još jednom?

926
02:09:41,936 --> 02:09:44,530
Ne znam. Šta ste videli?

927
02:09:47,375 --> 02:09:48,899
Samo požuri da stigneš do baze Showa.

928
02:09:50,645 --> 02:09:53,614
Gospodine Ushioda! Zalihe će biti isporučene odmah

929
02:09:53,948 --> 02:09:55,609
nakon što pretražimo bazu.

930
02:09:55,883 --> 02:09:57,077
Možemo li, molim Vas, da je prvo pregledamo?

931
02:12:36,944 --> 02:12:38,138
Ushioda.

932
02:12:57,665 --> 02:12:58,791
Goro.

933
02:13:02,303 --> 02:13:03,895
Mora da je zbog nedostatka hrane.

934
02:14:48,208 --> 02:14:49,436
Ochi.

935
02:15:07,428 --> 02:15:08,793
Kuma Fuuren?

936
02:15:12,366 --> 02:15:15,563
Ne. To su Taro i Jiro!

937
02:16:51,999 --> 02:16:53,967
Hej!

938
02:18:19,153 --> 02:18:20,381
Taro!

939
02:18:37,838 --> 02:18:38,827
Jiro!

940
02:18:43,977 --> 02:18:45,035
Dobri momci.

941
02:18:55,088 --> 02:18:56,112
Taro!

942
02:19:57,251 --> 02:20:01,051
Tim je vratio nazad tela sedam uginulih pasa:

943
02:20:01,288 --> 02:20:03,950
Goro, Pesu, Moku, Aka,

944
02:20:04,258 --> 02:20:06,988
Pochi, Kuro i Kuma Monbetsu.

945
02:20:07,394 --> 02:20:09,828
Šest pasa je nestalo na glečeru:

946
02:20:10,030 --> 02:20:12,157
Riki, Anko, Shiro, Jakku,

947
02:20:12,366 --> 02:20:15,961
Deri i Kuma Fuuren.

948
02:20:19,303 --> 02:20:24,605
Taro i Jiro su preživeli.

949
02:20:25,305 --> 02:20:31,241