Ordet_DieWoord1955 - Afrikaans subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074

2
00:00:28,902 --> 00:00:29,446
Die Woord

3
00:02:02,194 --> 00:02:03,736
Vader!

4
00:02:04,611 --> 00:02:07,736
- Vader!
- Ja, wat is dit?

5
00:02:07,861 --> 00:02:12,111
- Johannes is weer uit op die duine.
- Is hy? Ag nee.

6
00:02:12,236 --> 00:02:15,402
- Ek gaan hom dophou.
- Ja, ek kom saam.

7
00:02:15,527 --> 00:02:17,361
Ek kom saam

8
00:02:56,652 --> 00:03:00,152
- Wat het ons hier?
- Dis jou broer.

9
00:03:00,277 --> 00:03:01,777
- Johannes?
- Nee, Anders.

10
00:03:01,902 --> 00:03:04,944
- Dit moet seker Johannes wees.
- Ja.

11
00:03:05,069 --> 00:03:08,236
- Ek beter saamgaan.
- Ja.

12
00:03:08,361 --> 00:03:10,861
- Die arme mens.
- Johannes?

13
00:03:10,986 --> 00:03:15,319
Het hy nie ons jammerkry nodig nie,
so ongeneeslik versteurd?

14
00:03:15,444 --> 00:03:19,236
- Miskien is hy heel gelukkig.
- Jy kan seker nie ernstig wees nie.

15
00:03:21,902 --> 00:03:24,486
- Trek iets warm aan.
- Ja.

16
00:03:32,861 --> 00:03:36,194
- Jou Vader gaan ook.
- Ek's gereed.

17
00:03:37,277 --> 00:03:39,986
Ek sal koffie gereed hou

18
00:03:40,111 --> 00:03:42,236
Ons gaan dit nodig hê

19
00:04:26,194 --> 00:04:30,236
Wee julle skynheiliges!

20
00:04:32,819 --> 00:04:34,694
Julle...

21
00:04:35,736 --> 00:04:37,402
en julle!

22
00:04:40,861 --> 00:04:42,902
en julle!

23
00:04:44,819 --> 00:04:49,777
Wee julle ongelowiges!

24
00:04:51,361 --> 00:04:57,361
Wee julle, omdat julle nie in my glo nie,

25
00:04:57,486 --> 00:05:00,611
die opgestane Christus,

26
00:05:00,736 --> 00:05:04,319
wat na julle kom, gestuur deur Hom

27
00:05:04,444 --> 00:05:10,569
wat hemel en aarde gemaak het.

28
00:05:12,402 --> 00:05:16,236
Voorwaar, ek sê vir julle,

29
00:05:16,361 --> 00:05:19,819
Die oordeelsdag is naby.

30
00:05:21,777 --> 00:05:26,694
God het my geroep as

31
00:05:26,819 --> 00:05:31,069
profeet voor sy aangesig.

32
00:05:33,194 --> 00:05:37,486
Wee julle kleingelowiges,

33
00:05:39,069 --> 00:05:43,027
want net die gelowiges sal

34
00:05:43,152 --> 00:05:48,611
ingaan in die Koninkryk van die Hemel.

35
00:05:52,000 --> 00:05:55,000
Amen!

36
00:06:32,527 --> 00:06:35,194
- Is Johannes...
- Ja.

37
00:07:19,694 --> 00:07:23,319
Waarvoor is dit, Johannes?

38
00:07:24,611 --> 00:07:28,652
Ek is die lig van die wêreld,

39
00:07:28,777 --> 00:07:33,236
maar die duisternis weet dit nie.

40
00:07:34,777 --> 00:07:38,486
Ek kom na my eie,

41
00:07:38,611 --> 00:07:43,402
en my eie herken my nie.

42
00:08:17,527 --> 00:08:20,277
Waarom sit jy die kerse daar?

43
00:08:25,736 --> 00:08:31,986
Dat my lig sal skyn in die duisternis

44
00:09:24,402 --> 00:09:26,277
Dis so treurig

45
00:09:26,402 --> 00:09:31,194
Hy's regtig mal - Ek bedoel, om
te dink hy's Jesus!

46
00:09:31,319 --> 00:09:34,569
Ek wonder of hy ooit weer sal rekom

47
00:09:34,694 --> 00:09:39,027
Dis al die lees wat hom verwar het

48
00:09:39,152 --> 00:09:40,819
Ja.

49
00:09:46,652 --> 00:09:49,486
Hy moes nie aangepor geword het
om te studeer nie

50
00:09:50,319 --> 00:09:52,986
Ek het dit gedoen omdat hy begaafd was

51
00:09:53,111 --> 00:09:55,236
Pa wou 'n priester in die familie hê!

52
00:09:55,361 --> 00:09:59,902
Nee, daar is reeds 'n klomp priesters

53
00:10:00,694 --> 00:10:05,652
Wat nodig is, is iemand wat
die volk kan opwek!

54
00:10:06,444 --> 00:10:10,611
Ek sien sy gawes,
en ek dog dit is die vonk

55
00:10:10,736 --> 00:10:16,194
wat die Christendom nodig het

56
00:10:16,986 --> 00:10:24,069
Ek het vurig gebid dat hy die stem
van 'n profeet sou hê

57
00:10:25,194 --> 00:10:27,027
Die hervormer?

58
00:10:27,152 --> 00:10:32,861
Die vernuwer, ja, dis waarvoor
ek gebid het

59
00:10:33,986 --> 00:10:37,777
Kyk wat daarvan geword het

60
00:10:40,986 --> 00:10:43,402
Ons kan maar gaan inkruip

61
00:10:44,277 --> 00:10:46,402
- Goeie nag, Pa.
- Goeie nag

62
00:10:48,569 --> 00:10:51,527
- Goeie nag, Pa.
- Goeie nag, Anders

63
00:10:51,652 --> 00:10:54,652
Ek sal gaan kyk hoe lyk die sog

64
00:11:03,361 --> 00:11:07,527
Johannes sal weer sy ou self word

65
00:11:07,652 --> 00:11:13,194
Ek het so gehoop hy sal beter word,

66
00:11:14,194 --> 00:11:16,736
maar hy sal nooit nie.

67
00:11:16,861 --> 00:11:20,277
Waarom sê Pa so?

68
00:11:20,402 --> 00:11:23,402
Wonders gebeur nie meer nie.

69
00:11:24,277 --> 00:11:28,694
Niks is onmoontlik as ons maar bid.

70
00:11:28,819 --> 00:11:33,194
Inger, ek het gebid en gebid.

71
00:11:33,319 --> 00:11:35,777
Ons moet nog 'n slag bid.

72
00:11:36,736 --> 00:11:42,694
Jesus het self gesê ons gebede
sal verhoor word.

73
00:11:42,819 --> 00:11:46,444
Ek weet dit, Inger, ek weet dit,

74
00:11:46,569 --> 00:11:49,194
maar wat het al my gebede beteken?

75
00:11:49,319 --> 00:11:53,152
Kan ons weet wat ons gebede al begin het?

76
00:11:55,277 --> 00:11:58,819
Bid en bid nogmaals,

77
00:11:58,944 --> 00:12:02,236
selfs as ons dink ons gebede is gebrekkig

78
00:12:05,777 --> 00:12:07,569
Goeie nag, liewe Papa

79
00:12:07,694 --> 00:12:09,819
Goeie nag, Inger.

80
00:12:11,069 --> 00:12:13,861
Ek sal nog 'n rukkie sit.

81
00:12:14,611 --> 00:12:17,569
- Inger...
- Goed so.

82
00:12:21,027 --> 00:12:23,027
Goeie nag dan

83
00:12:36,194 --> 00:12:39,111
Ek voel jammer vir jou Vader.

84
00:12:39,236 --> 00:12:42,402
- Ek is jammer vir Johannes.
- Ja, ek ook.

85
00:12:43,486 --> 00:12:46,194
- Maar...
- Maar wat?

86
00:12:46,319 --> 00:12:50,111
Johannes mag nader aan God wees as ons,

87
00:12:50,236 --> 00:12:52,319
maar jou Vader...

88
00:12:52,444 --> 00:12:54,819
Ek kan nie sy vroomheid verdra nie!

89
00:12:54,944 --> 00:12:57,277
Jy doen jou Vader onreg aan.

90
00:12:57,402 --> 00:12:59,444
Hy was onregverdig teenoor my

91
00:13:00,194 --> 00:13:02,444
Hy het jou nog nie verwyt nie

92
00:13:02,569 --> 00:13:07,486
Nee, maar ek weet wat hy dink

93
00:13:07,611 --> 00:13:12,444
as ek nie deel wil wees van die
vroomheid op dié plaas nie

94
00:13:13,361 --> 00:13:17,861
Mikkel, jy glo tog in God, dan nie?

95
00:13:18,902 --> 00:13:21,694
Jy weet tog wat ek dink, Inger

96
00:13:21,819 --> 00:13:25,861
- Glo jy gladnie?
- Ek glo nie eers dat julle glo nie

97
00:13:26,736 --> 00:13:30,236
Maar jy het iets baie waardevol

98
00:13:30,361 --> 00:13:31,736
Wat is dit?

99
00:13:31,861 --> 00:13:34,361
'n Hart, en goedheid

100
00:13:35,694 --> 00:13:40,611
Ja, geloof is nie genoeg nie,
jy moet ook 'n goeie mens wees

101
00:13:42,027 --> 00:13:43,527
En jy is

102
00:13:43,652 --> 00:13:47,027
- Maar ek het geen geloof nie
- Dit sal wel kom

103
00:13:47,152 --> 00:13:49,486
- Is jy seker?
- Ja.

104
00:13:50,402 --> 00:13:55,944
Jy sal sien hoe warm jy dan sal voel

105
00:13:56,569 --> 00:13:58,319
En hoe gelukkig.

106
00:13:58,444 --> 00:14:02,194
Dis mos lekker om gelukkig
te wees, dan nie?

107
00:14:02,819 --> 00:14:07,652
Ja, Inger lief.
Nou moet ons gaan slaap. Nag, skat

108
00:14:07,777 --> 00:14:10,569
Goeie nag, my geliefde

109
00:14:28,027 --> 00:14:30,694
Karen, gaan gooi dit vir die hoenders

110
00:14:39,569 --> 00:14:41,986
- Julle twee moet my help.
- Met wat?

111
00:14:43,361 --> 00:14:46,694
- Wel, Anne en ek dink daaraan...
- Anders!

112
00:14:47,736 --> 00:14:51,027
Jy is tog nie verlief op die
kleremaker se dogter nie?

113
00:14:51,152 --> 00:14:53,027
Ek is.

114
00:14:53,152 --> 00:14:56,569
Wat is verkeerd daarmee, Mikkel?

115
00:14:56,694 --> 00:15:00,361
Niks, behalwe dat dit die ergste
is wat met jou kon gebeur

116
00:15:00,486 --> 00:15:05,069
- Die ergste?
- Nie oor haar nie, sy is oulik

117
00:15:05,194 --> 00:15:08,569
- Wat dan?
- Wat sal Vader sê?

118
00:15:10,319 --> 00:15:14,402
Dis hoekom ek julle hulp nodig het,
as julle wil

119
00:15:14,527 --> 00:15:19,319
Wat van haar Vader?
Wat sal hy sê?

120
00:15:20,319 --> 00:15:24,027
Jy weet dat hulle verskil van
Vader se opvatting oor godsdiens

121
00:15:24,152 --> 00:15:26,819
Maar as ek en Anne vir mekaar lief is...

122
00:15:26,944 --> 00:15:29,777
maar ons stem met jou saam,
Mikkel en ek

123
00:15:30,652 --> 00:15:32,694
- Maar...
- Maar?

124
00:15:33,902 --> 00:15:36,736
Maar wat... hê, Mikkel?

125
00:15:36,861 --> 00:15:38,986
Hoe sal ek weet?

126
00:15:39,111 --> 00:15:41,236
Maar sal julle my help?

127
00:15:41,361 --> 00:15:43,861
Natuurlik sal ons jou help

128
00:15:44,527 --> 00:15:47,486
Waarom gaan praat jy nie eers met
Anne se Vader nie?

129
00:15:47,611 --> 00:15:51,152
- Dis onmoontlik om met hom te praat
- Jy moet dit eers probeer

130
00:15:52,944 --> 00:15:55,319
Ja... ja

131
00:15:56,236 --> 00:15:59,319
Ek kan gaan probeer.
Wat dink jy, Inger?

132
00:15:59,444 --> 00:16:02,027
Ja. gaan probeer,

133
00:16:02,152 --> 00:16:05,111
en ek sal kyk wat ek kan regkry met Vader

134
00:16:05,861 --> 00:16:10,652
Dit sal die swaarste wees,
maar ek sal probeer

135
00:16:11,527 --> 00:16:15,319
Dankie, Inger, ek is seker jy sal slaag

136
00:16:15,444 --> 00:16:19,402
- En jy moet die kleremaker ompraat
- Ek gaan sommer nou

137
00:16:19,527 --> 00:16:22,027
- Totsiens
- Voorspoed!

138
00:16:24,069 --> 00:16:27,319
As Vader tog net nie koppig word nie

139
00:16:27,444 --> 00:16:30,152
Ek is meer bevrees dat hy treurig sal word

140
00:16:31,194 --> 00:16:33,902
- Moet jy nie gaan riete kap nie?
- Ja.

141
00:16:36,736 --> 00:16:38,986
- Totsiens, lief.
- Totsiens totsiens

142
00:16:42,486 --> 00:16:45,319
- Enigeen sou dink ons is pas verloof.
- Ons is mos

143
00:16:45,444 --> 00:16:47,819
Ons is dan al agt jaar getroud!

144
00:16:50,527 --> 00:16:53,277
- Moet dit nie opmors nie.
- Doen ek dit gewoonlik?

145
00:16:53,402 --> 00:16:55,819
Nee, dit was onredelik

146
00:17:51,902 --> 00:17:56,152
Liewe God, help my asb vandag

147
00:17:57,819 --> 00:18:00,986
Dit is omdat die rëen inkom

148
00:18:01,111 --> 00:18:03,236
Papa...

149
00:18:03,361 --> 00:18:06,944
- U het my skrikgemaak
- Het ek?

150
00:18:07,069 --> 00:18:12,777
- Wat het u gesê?
- Die reën kom in deur die dak

151
00:18:12,902 --> 00:18:15,277
Ja, dit is so

152
00:18:18,319 --> 00:18:20,861
Verdekselse rumatiek !

153
00:18:20,986 --> 00:18:25,361
Hierdie tyd al koffie?

154
00:18:25,486 --> 00:18:28,069
Dis so koud, Oupa

155
00:18:28,194 --> 00:18:30,319
Ja...

156
00:18:30,444 --> 00:18:34,819
Koekies ook, tuisgemaak

157
00:18:34,944 --> 00:18:37,611
- Hou u van my koekies?
- Ja

158
00:18:41,444 --> 00:18:45,527
Soek u hierna?

159
00:18:45,652 --> 00:18:47,444
Ja, dankie

160
00:18:48,986 --> 00:18:51,611
Ek wil dit hê, maar dit moet gestop word

161
00:18:51,736 --> 00:18:54,027
Dis gestop

162
00:18:54,611 --> 00:18:56,652
Kan jy dit ook doen?

163
00:18:56,777 --> 00:18:59,069
Ek kan alles doen

164
00:19:00,361 --> 00:19:02,527
Behalwe 'n seun voortbring

165
00:19:03,194 --> 00:19:05,361
Toe nou

166
00:19:05,486 --> 00:19:07,694
Toe, daar's hy

167
00:19:10,611 --> 00:19:12,652
Luister..

168
00:19:12,777 --> 00:19:15,361
- Papa...
- Ja?

169
00:19:27,152 --> 00:19:30,861
'n Lyk in die sitkamer

170
00:19:33,402 --> 00:19:35,277
Wat sê hy?

171
00:19:37,652 --> 00:19:39,402
Wees stil, Johannes

172
00:19:40,361 --> 00:19:42,027
Maak die deur toe

173
00:19:42,152 --> 00:19:49,486
So sal my Vader in die hemel verheerlik word

174
00:19:55,861 --> 00:19:57,861
Daar, daar

175
00:19:57,986 --> 00:20:00,277
Daar, Johannes

176
00:20:14,569 --> 00:20:16,569
Wat het hy daar gesê?

177
00:20:17,402 --> 00:20:20,944
Wie gee om wat hy ooit sê, Inger?

178
00:20:25,777 --> 00:20:27,944
Nog koffie?

179
00:20:29,027 --> 00:20:32,152
Ja, asseblief, net 'n bietjie

180
00:20:33,152 --> 00:20:35,027
Dankie

181
00:21:09,986 --> 00:21:14,152
Die nuwe pastoor gaan nou in die kerk in

182
00:21:18,527 --> 00:21:21,194
Hy het nog nie kom ontmoet nie

183
00:21:22,194 --> 00:21:26,444
Hy sal wel kom

184
00:21:34,194 --> 00:21:37,736
Kap Mikkel en Anders riete?

185
00:21:37,861 --> 00:21:40,611
Mikkel is weg net voor u gekom het

186
00:21:41,694 --> 00:21:43,944
Hy preek glo goed

187
00:21:44,527 --> 00:21:47,111
Die pastoor? Ja...

188
00:21:47,236 --> 00:21:50,111
maar hy neem te lank om by "amen" te kom

189
00:21:50,236 --> 00:21:52,194
Ja, miskien

190
00:21:53,277 --> 00:21:55,194
Papa...

191
00:21:55,319 --> 00:21:57,361
- Ja?
- Sal u my help?

192
00:21:57,486 --> 00:21:59,569
Ja, as ek sal kan

193
00:22:00,611 --> 00:22:03,152
U kan

194
00:22:08,111 --> 00:22:11,444
U ken vir Anne,
die kleremaker se dogter?

195
00:22:11,569 --> 00:22:13,236
Ja

196
00:22:13,361 --> 00:22:15,111
Wat van haar?

197
00:22:15,236 --> 00:22:19,069
Sou sy nie vir Anders 'n maat kon wees nie?

198
00:22:19,194 --> 00:22:21,527
So, is dit waarom ons koffie gedrink het?

199
00:22:21,652 --> 00:22:24,819
Nee, nie regtig nie

200
00:22:24,944 --> 00:22:27,569
Maar ... sou sy nie?

201
00:22:28,569 --> 00:22:31,402
Ek praat nie daaroor nie

202
00:22:32,486 --> 00:22:35,986
- Hoe kan u so wees...
- Hoe wees?

203
00:22:36,111 --> 00:22:39,152
...so verkramp!

204
00:22:41,319 --> 00:22:46,027
Soort by soort sê ek

205
00:23:01,861 --> 00:23:07,611
Papa, al wat saakmaak is tog
of hulle mekaar liefhet

206
00:23:08,569 --> 00:23:11,652
Liefde kom met die jare, Inger

207
00:23:11,777 --> 00:23:14,069
Liewe Oupa,

208
00:23:14,194 --> 00:23:17,444
u weet so baie van die wêreld,

209
00:23:17,569 --> 00:23:20,694
maar niks van die liefde nie

210
00:23:22,402 --> 00:23:24,194
Sê my...

211
00:23:24,944 --> 00:23:28,486
was u ooit verlief?

212
00:23:29,361 --> 00:23:31,611
Verlief?

213
00:23:33,277 --> 00:23:35,402
Seker 'n dosyn maal

214
00:23:36,361 --> 00:23:39,069
- Dis wat ek gedink het!
- Wat het jy gedink?

215
00:23:39,986 --> 00:23:43,027
U was nooit verlief nie

216
00:23:44,277 --> 00:23:48,486
Wel, Ek was getroud, ek weet dit

217
00:23:49,819 --> 00:23:53,611
Ja... maar u en Maren...

218
00:23:53,736 --> 00:23:56,861
- Dit was net...
- Wat was dit net?

219
00:23:56,986 --> 00:23:59,194
Dit was 'n boeretransaksie

220
00:24:00,152 --> 00:24:01,944
Inger..

221
00:24:02,944 --> 00:24:05,736
Maren was 'n goeie vrou

222
00:24:06,652 --> 00:24:10,111
Presies die regte vrou vir my

223
00:24:11,486 --> 00:24:13,611
Vergewe my

224
00:24:22,611 --> 00:24:24,361
Papa

225
00:24:25,152 --> 00:24:28,944
As u instem dat Anders en Anne trou,

226
00:24:29,902 --> 00:24:32,611
beloof ek u iets wat u baie gelukkig sal maak

227
00:24:32,736 --> 00:24:34,777
En wat is dit?

228
00:24:34,902 --> 00:24:38,777
Gebraaide paling vir Sondagmiddag

229
00:24:42,319 --> 00:24:45,361
Wel, jy maak dit aanloklik

230
00:24:48,902 --> 00:24:50,736
Papa

231
00:24:52,069 --> 00:24:56,569
En ek belowe 'n seuntjie hierdie keer

232
00:24:58,194 --> 00:25:00,152
is u nou gelukkig?

233
00:25:00,277 --> 00:25:02,777
Jy belowe maklik, Inger

234
00:25:02,902 --> 00:25:06,194
- Stem u in?
- Inger, Inger jy...

235
00:25:08,569 --> 00:25:12,111
Hoekom doen jy dit?

236
00:25:12,236 --> 00:25:15,986
Anders sal daaroor kom,

237
00:25:16,111 --> 00:25:18,944
en ons sal die regte vrou vir hom kry

238
00:25:20,986 --> 00:25:26,611
Dan moet ek u vertel dat hy
nie met Mikkel riete kap nie

239
00:25:27,361 --> 00:25:29,402
- Nie?
- Nee

240
00:25:30,361 --> 00:25:32,527
Waar is hy?

241
00:25:36,694 --> 00:25:39,736
So dis wat dit is!

242
00:25:45,027 --> 00:25:49,319
Dit was die rede vir die koffie

243
00:25:49,444 --> 00:25:52,861
Ja, Oupa, dit was

244
00:25:54,152 --> 00:26:00,694
Wanneer hy terugkom sal ons sê,
"Veeld geluk, Anders", of hoe?

245
00:26:00,819 --> 00:26:04,402
So Peter die kleremaker kry vandag
'n skoonseun

246
00:26:04,527 --> 00:26:09,236
En u 'n dierbare, bekwame skoondogter

247
00:26:09,361 --> 00:26:11,736
Ek het nie vir een gevra nie!

248
00:26:12,777 --> 00:26:15,194
Oupa, sê tog Ja!

249
00:26:16,652 --> 00:26:21,236
As hy hier wegsluip sonder om my te sê?

250
00:26:22,277 --> 00:26:27,444
En jy het geweet, en ook niks gesê nie

251
00:26:28,402 --> 00:26:34,694
'n Sameswering deur my kinders agter my rug

252
00:26:37,652 --> 00:26:41,611
Ek sal verdoem wees as ek instem!

253
00:26:43,027 --> 00:26:45,319
Papa, waar gaan u heen?

254
00:26:48,194 --> 00:26:50,486
Waarom vra jy?

255
00:26:50,611 --> 00:26:53,986
Sê een van julle vir my waar julle gaan?

256
00:26:59,069 --> 00:27:01,777
Papa! Papa!

257
00:27:03,986 --> 00:27:06,611
Sonder sy baadjie ook

258
00:27:10,486 --> 00:27:13,152
Gaan drink koffie

259
00:27:13,277 --> 00:27:14,736
Ja

260
00:27:14,861 --> 00:27:18,694
En sê Hans moet strooi vir die merrie bring

261
00:27:18,819 --> 00:27:20,444
Ja

262
00:27:29,277 --> 00:27:31,277
Hier

263
00:27:33,111 --> 00:27:34,944
Wat is verkeerd, Pappa?

264
00:27:36,111 --> 00:27:39,611
Borgensgaard gaan vir die honde!

265
00:27:39,736 --> 00:27:42,152
- Dis nie so nie!
- Ja

266
00:27:43,111 --> 00:27:46,277
Johannes sal nie weer regkom nie

267
00:27:46,402 --> 00:27:48,361
Hoe weet u?

268
00:27:48,486 --> 00:27:50,777
Mikkel gaan nie anders wees nie

269
00:27:50,902 --> 00:27:53,944
Hoe kan u hulle vergelyk?

270
00:27:55,819 --> 00:27:58,194
In elk geval, wat's verkeerd met Mikkel?

271
00:27:58,319 --> 00:28:03,027
Hy het sy voorvaders se geloof versaak

272
00:28:04,111 --> 00:28:06,152
Mikkel is reg

273
00:28:06,277 --> 00:28:08,652
Hy het God in sy hart

274
00:28:09,611 --> 00:28:12,527
En nou Anders...

275
00:28:16,569 --> 00:28:19,236
Partymaal verstaan ek u nie

276
00:28:19,361 --> 00:28:22,277
U lyk asof God u verlaat het

277
00:28:23,861 --> 00:28:26,486
Is dit so?

278
00:28:27,986 --> 00:28:30,236
Jy's reg, ek is nie meer wat ek was nie

279
00:28:31,319 --> 00:28:33,944
en jy weet ook waarom

280
00:28:34,819 --> 00:28:39,611
Omdat God nie gehoor het daardie nagte
wat u by Johannes se bed gebid het nie

281
00:28:39,736 --> 00:28:43,694
Nee, jy's verkeerd

282
00:28:43,819 --> 00:28:47,736
Dis nie God se fout nie, dis myne!

283
00:28:48,486 --> 00:28:53,069
As ek in geloof gebid het,
sou 'n wonder gebeur het

284
00:28:53,736 --> 00:28:58,986
Maar ek het gebid omdat ek gedink het
ek moet maar probeer

285
00:29:00,194 --> 00:29:05,944
As 'n Vader nie met geloof kan
bid vir sy kind nie,

286
00:29:06,069 --> 00:29:08,777
sal wonders nie gebeur nie

287
00:29:09,694 --> 00:29:13,194
Maar die Heer kan dit nog doen

288
00:29:14,069 --> 00:29:17,652
Ek glo dit nie meer nie

289
00:29:18,902 --> 00:29:21,277
Weet u wat ek dink?

290
00:29:21,402 --> 00:29:25,777
Dat baie klein wonders rondom ons gebeur

291
00:29:27,194 --> 00:29:30,944
Ons Heer hoor ons gebede,

292
00:29:31,069 --> 00:29:33,736
maar Hy doen dinge in die stilte,

293
00:29:33,861 --> 00:29:36,236
sonder om 'n bohaai te maak

294
00:29:37,152 --> 00:29:39,277
Miskien

295
00:29:40,277 --> 00:29:46,111
Ek gaan klein Maren en Inger haal,
die skool is uit

296
00:29:46,236 --> 00:29:51,277
Is dit al daardie tyd?

297
00:29:53,527 --> 00:29:56,569
- Kom u saam met my?
- Ek dink ek sal

298
00:29:57,652 --> 00:30:00,319
Wat van die rumatiek?

299
00:30:00,944 --> 00:30:05,694
Ek is darem nog nie kruppel nie

300
00:30:05,819 --> 00:30:07,611
Nee

301
00:30:09,611 --> 00:30:11,486
Peter Petersen. Kleremaker

302
00:30:11,611 --> 00:30:14,444
Dis tyd vir my om te gaan.

303
00:30:14,569 --> 00:30:20,611
Ek hoor die winter se stem.

304
00:30:20,736 --> 00:30:25,819
Want ek is ook net 'n trekvoël.

305
00:30:27,152 --> 00:30:32,902
My regte huis is elders.

306
00:30:33,777 --> 00:30:37,486
O, dis my klein Anne

307
00:30:37,611 --> 00:30:40,194
Het jy hulle tuis gekry?

308
00:30:40,319 --> 00:30:43,361
- Ja
- Die geld gekry?

309
00:30:44,236 --> 00:30:46,736
Ja, ek sit dit hier neer

310
00:30:46,861 --> 00:30:49,361
Ja, doen dit

311
00:31:10,986 --> 00:31:14,819
Anne, sal jy die voëls versorg?

312
00:31:15,611 --> 00:31:18,277
Ja, hulle het water nodig

313
00:31:27,736 --> 00:31:29,652
Luister, Anne

314
00:31:33,861 --> 00:31:36,486
Ek dink jy het gehuil

315
00:31:37,861 --> 00:31:40,527
Het jy iemand ontmoet?

316
00:31:40,652 --> 00:31:42,819
Ja, Anders

317
00:31:42,944 --> 00:31:46,277
- Van Borgensgaard?
- Ja

318
00:31:46,402 --> 00:31:48,694
Het jy met hom gepraat?

319
00:31:48,819 --> 00:31:52,402
Ja, hulle het 15 klein varkies

320
00:31:53,361 --> 00:31:56,111
Ek hoop jy't onthou wat ek gesê het

321
00:31:56,986 --> 00:31:58,777
Ja, natuurlik

322
00:31:58,902 --> 00:32:03,611
- Jy weet jy moet waaksaam wees?
- Ja, Vader

323
00:32:03,736 --> 00:32:06,777
En pasop vir die sonde

324
00:32:07,861 --> 00:32:10,569
- Ja, Vader
- Dis 'n goeie meisie

325
00:32:10,694 --> 00:32:14,069
- Anne, bring brandhout in
- Ja, Moeder

326
00:32:16,111 --> 00:32:18,736
Weet jy wat ek dink, Kirstine?

327
00:32:18,861 --> 00:32:20,069
Nee, Peter

328
00:32:20,194 --> 00:32:24,652
Om Borgengaard se skoonpa te wees,
het voordele

329
00:32:24,777 --> 00:32:27,319
Anne sal versorg wees

330
00:32:27,444 --> 00:32:30,652
Ja, maar ek het oor meer as
stoflike voordeel gedink

331
00:32:30,777 --> 00:32:33,361
Ek het verder gedink

332
00:32:33,486 --> 00:32:34,736
Wat het jy dan gedink?

333
00:32:34,861 --> 00:32:42,694
Wat as ons nederige mense Borgensgaard
kan wen vir God se koninkryk?

334
00:32:42,819 --> 00:32:45,652
Dit sou 'n groot vreugde wees!

335
00:32:45,777 --> 00:32:52,236
Dit was vir my ook baie aanloklik,
maar toe het ek tot my sinne gekom

336
00:32:52,361 --> 00:32:53,611
Hoe, Peter?

337
00:32:53,736 --> 00:32:58,736
Ek het net gedink aan die aardse aspek,
nie die hemelse nie

338
00:32:58,861 --> 00:33:01,402
Dank die Heer dat Hy jou oë geopen het

339
00:33:01,527 --> 00:33:04,986
Dank die Here

340
00:34:06,527 --> 00:34:11,402
Maak al die stukkies bymekaar

341
00:34:11,527 --> 00:34:15,986
dat niks verlore gaan nie

342
00:34:19,652 --> 00:34:21,319
Kom in

343
00:34:27,194 --> 00:34:29,777
Goeie dag!
Ek het net verby gekom

344
00:34:30,486 --> 00:34:33,361
Die Heer is met u

345
00:34:33,486 --> 00:34:34,569
Wat?

346
00:34:34,694 --> 00:34:37,361
Die Heer is met u

347
00:34:39,027 --> 00:34:40,819
Dankie

348
00:34:45,486 --> 00:34:47,861
Is u...

349
00:34:47,986 --> 00:34:50,652
Ken u my nie?

350
00:34:51,569 --> 00:34:53,694
Is u 'n seun van die huis?

351
00:34:54,569 --> 00:34:57,069
Ek is 'n bouer,

352
00:34:59,986 --> 00:35:02,611
ek bou huise,

353
00:35:05,111 --> 00:35:10,152
Maar mense wil nie daar woon nie

354
00:35:11,111 --> 00:35:12,861
Hoekom nie?

355
00:35:12,986 --> 00:35:16,152
Hulle wil vir hulleself bou

356
00:35:17,777 --> 00:35:23,444
Hulle wil, maar hulle kan nie

357
00:35:25,152 --> 00:35:31,694
daarom leef hulle in halfklaar huise,

358
00:35:32,986 --> 00:35:36,444
ander in ruïne,

359
00:35:37,402 --> 00:35:42,611
die meeste swerf huisloos rond

360
00:35:45,402 --> 00:35:50,777
Het u 'n huis nodig?

361
00:35:52,236 --> 00:35:54,319
Ek is die nuwe Pastoor

362
00:35:54,444 --> 00:36:00,986
- My naam is Pastoor...
- My naam is Jesus van Nasaret

363
00:36:02,236 --> 00:36:04,027
Jesus...

364
00:36:05,194 --> 00:36:08,069
Kan u dit bewys?

365
00:36:09,111 --> 00:36:17,027
Jy, man van die geloof,
wat geen geloof het nie

366
00:36:21,736 --> 00:36:27,569
Mense glo in die dooie Christus,

367
00:36:27,694 --> 00:36:30,861
maar nie in die lewende nie

368
00:36:32,236 --> 00:36:38,861
Hulle glo in wonders van 2000 jaar gelede,

369
00:36:40,111 --> 00:36:44,027
Maar nie in my nou nie

370
00:36:46,319 --> 00:36:53,236
Ek het weer gekom om te getuig
van my Vader in die Hemel

371
00:36:54,861 --> 00:36:58,486
en om wonders te doen

372
00:37:00,152 --> 00:37:02,736
Wonders gebeur nie meer nie
it is ondenkbaar

373
00:37:03,986 --> 00:37:13,736
So praat my kerk op aarde

374
00:37:18,652 --> 00:37:23,486
die kerk wat my verraai het,

375
00:37:24,361 --> 00:37:28,736
het my in my eie naam vermoor

376
00:37:41,402 --> 00:37:47,319
Hier staan ek, en julle verwerp my weer

377
00:37:49,111 --> 00:37:55,777
Maar as julle my weer aan die kruis spyker,

378
00:37:57,736 --> 00:38:00,652
wee julle!

379
00:38:14,111 --> 00:38:16,944
Dit is ondenkbaar

380
00:38:31,527 --> 00:38:33,652
Is dit jy, Anders?

381
00:38:33,777 --> 00:38:37,069
- Dag, oom Peter
- Wat wil jy hê?

382
00:38:37,194 --> 00:38:39,694
Het jy naaiwerk om te laat doen?

383
00:38:39,819 --> 00:38:43,194
- Nee, nie nou nie
- Wat dan?

384
00:38:45,152 --> 00:38:51,819
Well, Anne en ek...
Ek wil u vra of ons kan trou

385
00:38:51,944 --> 00:38:55,152
Nee, defnetief nie!

386
00:38:56,569 --> 00:38:59,569
- Kan ons Anne nie vra nie?
- Nee

387
00:38:59,694 --> 00:39:02,777
- Waarom nie?
- Dit het geen nut nie

388
00:39:05,277 --> 00:39:09,652
- Is ek nie goed genoeg nie?
- Nee, Anders, jy's nie goed genoeg nie

389
00:39:10,902 --> 00:39:12,402
Wat is verkeerd met my?

390
00:39:12,527 --> 00:39:16,736
Die probleem is dat jy nie 'n Christen is nie

391
00:39:17,444 --> 00:39:19,486
- Ek is nie 'n Christen nie?
- Nee

392
00:39:19,611 --> 00:39:23,819
Nie wat ons hier verstaan onder Christen nie

393
00:39:26,444 --> 00:39:29,236
Ek is net so 'n gelowige soos u en Kirstine

394
00:39:29,361 --> 00:39:36,152
Maar nie van ons geloof nie,
dis wat ons wil sien

395
00:39:36,944 --> 00:39:40,736
Jy beter gaan, ons het 'n byeenkoms

396
00:39:43,194 --> 00:39:46,111
- Totsiens
- Totsiens. Groete vir die familie

397
00:39:49,194 --> 00:39:52,319
- Dag
- Dag, en welkom!

398
00:39:52,444 --> 00:39:56,277
Dag en welkom in die Heer se naam

399
00:40:01,402 --> 00:40:03,694
Dag

400
00:40:03,819 --> 00:40:08,444
Dag en welkom
Kom in en sit gerus

401
00:40:12,486 --> 00:40:14,902
Dag, Pastoor

402
00:40:15,027 --> 00:40:17,861
Ek is die oudste seun, Mikkel Bergen

403
00:40:18,486 --> 00:40:20,902
- Dag
- Welkom by Borgensgaard

404
00:40:21,027 --> 00:40:22,486
TDankie, baie dankie

405
00:40:22,611 --> 00:40:24,861
- Sit gerus
- Dankie

406
00:40:29,986 --> 00:40:32,194
Ek vermoed almal is weg

407
00:40:33,277 --> 00:40:35,861
- 'n Sigaar vir u?
- Nee, dankie

408
00:40:36,569 --> 00:40:41,902
- Het u al iemand ontmoet?
- Ja... u broer, miskien

409
00:40:42,652 --> 00:40:44,736
- Johannes?
- Ja

410
00:40:44,861 --> 00:40:48,361
- Ek hoop nie hy het u beledig nie
- Nee, nee...

411
00:40:48,486 --> 00:40:51,236
Is hy so gebore..

412
00:40:52,069 --> 00:40:56,902
Ons praat nie graag daaroor nie,
maar ek sal u vertel

413
00:40:57,652 --> 00:41:00,569
Iets het gebeur

414
00:41:00,694 --> 00:41:04,569
- Was dit liefde?
- Nee, Kierkegaard

415
00:41:04,694 --> 00:41:06,777
Hoe?

416
00:41:06,902 --> 00:41:12,361
Wel, Johannes het teologie studeer,
en dit het baie goed gegaan,

417
00:41:12,486 --> 00:41:17,069
maar toe begin hy twyfel

418
00:41:17,194 --> 00:41:19,527
- Dit was te veel vir hom?
- Ja.

419
00:41:19,652 --> 00:41:21,944
'n Slag vir die familie

420
00:41:22,069 --> 00:41:27,152
Ja, jy voel jy wil help,
maar daar is niks wat jy kan doen nie

421
00:41:28,361 --> 00:41:32,152
Vader kom, laat ons oor iets anders praat

422
00:41:37,694 --> 00:41:41,402
Goeie dag, pastoor, welkom op Borgensgaard

423
00:41:41,527 --> 00:41:43,652
Dankie, baie dankie

424
00:41:43,777 --> 00:41:46,777
Dag, en welkom by Borgensgaard

425
00:41:46,902 --> 00:41:49,944
Dit is Maren, en dit is klein Inger

426
00:41:50,694 --> 00:41:54,652
- Net die twee?
- Op die oomblik

427
00:41:57,652 --> 00:41:59,652
'n Koppie koffie?

428
00:41:59,777 --> 00:42:03,902
Volgende keer dalk, ek moet nou gaan

429
00:42:04,027 --> 00:42:06,694
Totsiens, Pastoor, en dankie vir die aankom

430
00:42:06,819 --> 00:42:08,777
U is welkom

431
00:42:08,902 --> 00:42:10,736
- Totsiens
- Totsiens

432
00:42:10,861 --> 00:42:12,527
Laat my...

433
00:42:12,652 --> 00:42:15,152
Gaan eet julle

434
00:42:28,194 --> 00:42:30,527
Hy lyk darem gaaf

435
00:42:31,194 --> 00:42:34,194
Dis waarvoor hy betaal word

436
00:42:36,527 --> 00:42:38,277
Is Anders al terug?

437
00:42:38,402 --> 00:42:40,569
- Het jy met Vader gepraat?
- Ja

438
00:42:40,694 --> 00:42:44,402
En jy moet sommer dadelik weet
wat sy antwoord is

439
00:42:44,527 --> 00:42:49,569
Ja, Anders moet 'n vrou vind,

440
00:42:49,694 --> 00:42:52,319
maar 'n vrou van ons geloof

441
00:42:53,111 --> 00:42:56,277
- So u is bang?
- Bang?

442
00:42:56,402 --> 00:43:02,027
As Anders Anne se geloof aanvaar,
sal Peter die kleremaker triomfeer

443
00:43:03,402 --> 00:43:07,652
Inger, jy verstaan my

444
00:43:09,402 --> 00:43:11,819
Toe ek die plaas oorgeneem het,

445
00:43:11,944 --> 00:43:15,194
was hier geen Christene in hierdie wyk nie

446
00:43:15,944 --> 00:43:18,111
Ek was alleen

447
00:43:18,236 --> 00:43:21,152
Hulle almal het my teengestaan

448
00:43:22,319 --> 00:43:24,736
Niemand het my gesteun nie

449
00:43:24,861 --> 00:43:30,819
'n stryd het gevolg vir jare,
totdat die geloof hier triomfeer het

450
00:43:31,861 --> 00:43:39,277
Nou gaan ek die deur open vir daardie suur mense,

451
00:43:39,402 --> 00:43:41,736
wat teen my geveg het?

452
00:43:41,861 --> 00:43:46,319
Nee, ek is verdoem as ek dit doen!

453
00:43:48,069 --> 00:43:52,819
- Verstaan jy my, Inger?
- Ja, Ja, Oupa, maar...

454
00:43:52,944 --> 00:43:56,694
- Ek dink aan Anders
- Ek ken Anders

455
00:43:57,819 --> 00:43:59,944
Anders is 'n goeie seun,

456
00:44:00,069 --> 00:44:03,319
maar hy is swak en maklik beïnvloedbaar

457
00:44:04,111 --> 00:44:08,861
Daarom het hy 'n vrou van sy eie geloof nodig

458
00:44:08,986 --> 00:44:12,444
En word hy forseer om sy liefde te versaak

459
00:44:12,569 --> 00:44:15,069
Waak oor jou mond, Mikkel!

460
00:44:15,194 --> 00:44:17,736
Moenie jou Vader so aanspreek nie

461
00:44:19,194 --> 00:44:21,277
O genade, hier kom hy!

462
00:44:34,069 --> 00:44:37,402
Terug van die riete-kap?

463
00:44:38,277 --> 00:44:41,277
Nee Vader, ek kom van...

464
00:44:43,361 --> 00:44:46,236
Van...?

465
00:44:48,361 --> 00:44:50,569
Veels geluk dan

466
00:44:52,777 --> 00:44:55,611
Huil jy?

467
00:44:56,819 --> 00:45:00,319
Hy het my geweier, Vader.
Hy het my geweier

468
00:45:00,444 --> 00:45:03,236
- Wat sê jy?
- Hy het my geweier

469
00:45:03,361 --> 00:45:06,861
- Wie het jou geweier?
- Peter die kleremaker

470
00:45:07,611 --> 00:45:11,111
- Anders...
- Peter die kleremaker sê nee?

471
00:45:11,236 --> 00:45:14,652
Defnitief nee

472
00:45:15,902 --> 00:45:18,319
En op die end het hy my uitgestoot

473
00:45:19,652 --> 00:45:24,069
My seun is Peter die kleremaker
se dogter geweier?

474
00:45:24,194 --> 00:45:25,986
Waarom, vra ek?

475
00:45:26,111 --> 00:45:29,402
Omdat...
Omdat ek nie goed genoeg is nie

476
00:45:29,527 --> 00:45:32,111
Waarom is jy nie goed genoeg nie?

477
00:45:32,902 --> 00:45:35,944
Ek is nie van hulle geloof nie

478
00:45:36,069 --> 00:45:43,861
So, ons hier op Borgensgaard

479
00:45:43,986 --> 00:45:46,902
is nie goed genoeg vir Peter
die kleremaker nie

480
00:45:47,736 --> 00:45:49,902
Wel, slaan my dood!

481
00:45:50,027 --> 00:45:53,361
Is ons dan heidene?

482
00:45:55,861 --> 00:46:00,402
Ek wonder of Peter die kleremaker dapper
genoeg is om dit vir my te sê

483
00:46:01,694 --> 00:46:03,486
Anders

484
00:46:03,611 --> 00:46:07,402
Is jy ernstig oor Anne?

485
00:46:07,527 --> 00:46:09,569
Sou ek andersinds toelaat dat hy my uitgooi?

486
00:46:09,694 --> 00:46:14,236
'n Sinvolle antwoord uiteindelik!
Inger, my jas!

487
00:46:15,194 --> 00:46:17,277
Maak jou reg, Anders!

488
00:46:17,402 --> 00:46:21,236
- Sê Hans moet my kar inspan
- Dis gedoen, U sou mos meule toe gaan

489
00:46:21,361 --> 00:46:23,277
Ja, dis reg

490
00:46:23,402 --> 00:46:25,819
U is die beste Vader wat ek kon hê

491
00:46:25,944 --> 00:46:32,611
Goed, gaan aan...

492
00:46:32,736 --> 00:46:39,694
- Hier, julle kan gaan
- Dankie

493
00:46:41,944 --> 00:46:45,319
Die Vader weet wat Peter dink

494
00:46:45,444 --> 00:46:51,027
'n Skoon sakdoek...
Inger, jy dink aan alles

495
00:46:52,902 --> 00:46:56,236
- Hou 'n ogie oor die sog
- Ja

496
00:47:07,652 --> 00:47:10,861
En hulle sê die tyd van wonders is verby!

497
00:47:12,402 --> 00:47:15,569
- Ek moet gaan aflaai
- En ek gaan skottelgoed was

498
00:47:32,319 --> 00:47:35,402
Ons, wat gewas is in die bloed van die Lam,

499
00:47:35,527 --> 00:47:42,069
weet dat die Heer wonders doen
onder ons dag na dag

500
00:47:42,194 --> 00:47:45,069
Is dit nie 'n wonder nie

501
00:47:45,194 --> 00:47:50,861
dat jy daar sit, Jenssigne,
verseker van jou redding?

502
00:47:50,986 --> 00:47:56,527
Is dit nie 'n wonder nie, Kristen,
dat die Heer jou gelei het

503
00:47:56,652 --> 00:48:01,652
van jou sondige weg om jou oor te gee aan Hom?

504
00:48:02,527 --> 00:48:06,652
Misrabele sondaar wat ek is,

505
00:48:06,777 --> 00:48:10,152
is dit nie 'n wonder dat ek
teenoor julle getuig nie?

506
00:48:10,277 --> 00:48:13,736
Is dit nie heerlik nie? Nie lieflik nie?

507
00:48:13,861 --> 00:48:16,277
Is dit nie sëen nie?

508
00:48:16,944 --> 00:48:22,527
Loof, prys so 'n God

509
00:48:27,444 --> 00:48:29,194
Kom in

510
00:48:35,111 --> 00:48:37,736
- Goeienaand
- Goeienaand

511
00:48:37,861 --> 00:48:39,694
Welkom by ons byeenkoms

512
00:48:39,819 --> 00:48:44,111
Ek het nie na julle byeenkoms gekom nie

513
00:48:44,236 --> 00:48:46,902
Ek het met jou kom praat

514
00:48:47,027 --> 00:48:51,152
Jy is net so welkom

515
00:48:53,777 --> 00:48:55,986
Goed, gaan in

516
00:48:56,111 --> 00:48:58,611
- Goeienaand
- Goeienaand

517
00:49:04,194 --> 00:49:06,152
Het u alleen gekom?

518
00:49:06,277 --> 00:49:09,319
Nee, Anders is by my

519
00:49:11,361 --> 00:49:15,902
Ons gaan nou luister na
'n getuienis deur Mette Maren

520
00:49:18,319 --> 00:49:22,444
Ons is gereed, Mette Maren

521
00:49:28,777 --> 00:49:33,486
Ek wou net sê dat ek wens dat julle almal

522
00:49:33,611 --> 00:49:36,694
die Heer mag vind soos ek

523
00:49:38,194 --> 00:49:44,069
Ek was sondig, en was verpletter daardeur,

524
00:49:44,986 --> 00:49:50,361
en toe ek bekeer is, word ek
die gelukkigste op aarde,

525
00:49:50,486 --> 00:49:53,277
en ek loof en prys Sy Naam

526
00:49:54,152 --> 00:49:56,361
Dis al wat ek wou sê

527
00:49:59,694 --> 00:50:03,027
Dit was 'n goeie getuienis

528
00:50:06,194 --> 00:50:09,361
Sit asseblief

529
00:50:13,069 --> 00:50:16,402
Laat ons sing; nommer 13

530
00:50:21,361 --> 00:50:29,361
Sondaar moenie jou ore toemaak nie.

531
00:50:31,069 --> 00:50:39,069
Luister na die stem van die Lam.

532
00:50:40,194 --> 00:50:48,194
Hoor! Die stem is vol genade.

533
00:50:49,777 --> 00:50:57,736
Kom rus teen sy bors.

534
00:51:05,694 --> 00:51:07,527
Nommer 82

535
00:51:08,486 --> 00:51:10,944
Die Heer is met julle

536
00:51:12,027 --> 00:51:14,277
Hello, dis Mikkel Borgen weer

537
00:51:14,402 --> 00:51:16,486
Is die dokter nog nie terug nie?

538
00:51:17,319 --> 00:51:18,861
Het u al?

539
00:51:19,611 --> 00:51:22,819
Het hy so gesê?
So, hy sal gou hier wees

540
00:51:23,777 --> 00:51:25,152
Wie?

541
00:51:25,277 --> 00:51:27,111
Die vroedvrou is hier,

542
00:51:27,236 --> 00:51:30,236
maar sy waag nie om iets te doen
voordat die dokter nie hier is nie

543
00:51:30,361 --> 00:51:33,944
Sy het hevra dat ons 'n groot tafel inbring

544
00:51:34,069 --> 00:51:36,861
Wag, ek hoor 'n kar aankom

545
00:51:37,986 --> 00:51:40,777
Ja, dis hy, dank God

546
00:51:40,902 --> 00:51:42,486
Totsiens

547
00:51:43,236 --> 00:51:44,777
Wat?

548
00:51:44,902 --> 00:51:47,611
Dankie, totsiens

549
00:51:58,277 --> 00:52:03,652
Die vroedvrou sê dit gaan nie goed met Inger nie

550
00:52:04,569 --> 00:52:07,152
Laat ons sien hoe erg dit is

551
00:52:20,027 --> 00:52:24,402
Dink almal daaraan.

552
00:52:24,527 --> 00:52:31,027
Kom almal saam.

553
00:52:31,152 --> 00:52:35,986
God se oordeel sal wees.

554
00:52:36,111 --> 00:52:42,111
Redding vir almal.

555
00:52:44,152 --> 00:52:47,611
Goeie nag, broeders en susters

556
00:52:47,736 --> 00:52:55,277
Ons volgende byeenkoms in Jesus se naam
sal volgende week wees, as God wil

557
00:53:05,236 --> 00:53:08,402
Goeie nagt, my vriend
Goeie nag

558
00:53:23,486 --> 00:53:26,777
Welkom

559
00:53:26,902 --> 00:53:29,944
Gaan sit die ketel aan

560
00:53:30,069 --> 00:53:32,527
Gaan sit langs jou Vader

561
00:53:33,402 --> 00:53:35,819
- Dankie
- Dag

562
00:53:36,444 --> 00:53:39,194
- Dag
- Welkom

563
00:53:39,319 --> 00:53:41,694
'n Koppie koffie?

564
00:53:41,819 --> 00:53:43,736
Moenie moeite doen nie

565
00:53:43,861 --> 00:53:46,444
'n Stop vir u pyp?

566
00:53:46,569 --> 00:53:48,611
Moenie moeite doen nie

567
00:53:52,027 --> 00:53:55,444
- Anders?
- Nee, dankie, nie nou nie

568
00:53:58,694 --> 00:54:01,611
Varkvleis word duur, Peter

569
00:54:01,736 --> 00:54:05,069
Maar eiers het gister afgekom

570
00:54:06,486 --> 00:54:08,486
Het jy baie henne, Peter?

571
00:54:08,611 --> 00:54:11,152
Omtrent soveel as u varke het

572
00:54:11,277 --> 00:54:13,527
Hier's die koffie

573
00:54:16,986 --> 00:54:20,319
- Kom Anne nie?
- Ek dink nie so nie

574
00:54:21,027 --> 00:54:22,611
Waarom nie?

575
00:54:22,736 --> 00:54:28,527
Ek dink dis vir haar makliker om
in die weg van die Heer te wandel

576
00:54:28,652 --> 00:54:30,111
Hoor u, Vader?

577
00:54:30,236 --> 00:54:33,486
Jy kan jou koffie in die kombuis gaan drink

578
00:54:34,527 --> 00:54:36,736
Ek kan as u wil

579
00:54:37,444 --> 00:54:41,111
- As u daartoe instem
- Jy kan dit in elk geval doen

580
00:54:41,236 --> 00:54:46,194
Ons 3 sal ons koffie daar gaan drink,
want dit lyk of u die baas hier is

581
00:54:56,527 --> 00:54:58,736
Peter...

582
00:54:59,944 --> 00:55:02,319
Op pad hiernatoe

583
00:55:02,444 --> 00:55:07,819
het ek probeer om dinge uit jou oogpunt te sien

584
00:55:09,402 --> 00:55:12,527
Wat was jou slotsom?

585
00:55:12,652 --> 00:55:19,611
Ons verskillende siening van die geloof
moenie tussen ons kinders kom nie

586
00:55:20,819 --> 00:55:23,944
Anne sal met iemand van ons geloof trou

587
00:55:25,361 --> 00:55:28,777
Ons gaan nie die Here van haar wegneem nie

588
00:55:32,777 --> 00:55:36,611
Dis nutteloos om te praat,
jy verstaan my nooit

589
00:55:37,777 --> 00:55:40,986
En verstaan jy my?

590
00:55:41,111 --> 00:55:44,986
Perfek, ek was ook eers soos jy

591
00:55:46,069 --> 00:55:48,069
En dit was nie vir jou genoeg nie?

592
00:55:48,194 --> 00:55:52,152
Reg Morten, dit was nie vir my genoeg nie

593
00:55:53,694 --> 00:55:57,861
Ek wil nie sleg praat van jou, of die ander nie,

594
00:55:57,986 --> 00:56:01,861
maar ek kan julle nie verdra nie

595
00:56:02,819 --> 00:56:05,861
Wat is dit wat jy nie kan verdra nie?

596
00:56:05,986 --> 00:56:10,902
Bo alles, die storie oor bekering

597
00:56:13,486 --> 00:56:16,236
En wat hou jy nog teen ons?

598
00:56:17,027 --> 00:56:21,694
Julle begrafnis-gesigte

599
00:56:21,819 --> 00:56:25,277
Ja, so het ek gehoor

600
00:56:25,986 --> 00:56:30,361
Ja, julle het 'n lekker, vrolike Christelikheid,

601
00:56:30,486 --> 00:56:33,777
en ons is begrafnisondernemers en pretbederwers

602
00:56:34,694 --> 00:56:36,944
Maar as jy so vrolik is,

603
00:56:37,069 --> 00:56:41,611
waarom lyk jy altyd so treurig as ek jou ontmoet?

604
00:56:42,319 --> 00:56:47,152
Ek voel lig en vry, omdat ek weet daar
wag vir my 'n plek in die hemel

605
00:56:48,027 --> 00:56:54,986
En die res van ons gaan pylreguit
hel toe en ewige straf?

606
00:56:55,111 --> 00:56:56,444
Is dit reg t?

607
00:56:56,569 --> 00:56:58,861
Is dit nie wat julle glo nie?

608
00:56:58,986 --> 00:57:02,861
Jy het die woorde uit my mond geneem

609
00:57:03,486 --> 00:57:08,361
"En die dooie het opgestaan en begin praat"

610
00:57:08,486 --> 00:57:11,402
"En Hy het hom aan sy moeder teruggegee"

611
00:57:12,736 --> 00:57:14,986
Wil jy die prentjie sien?

612
00:57:26,277 --> 00:57:28,319
'n Pragtige prent

613
00:57:32,986 --> 00:57:36,361
Jy sal dit beter sien hierdie kant,
Anders

614
00:57:41,819 --> 00:57:44,486
- Kan ons nog koffie kry?
- Ja, Peter

615
00:57:55,361 --> 00:57:57,486
Neem jy dit in, Anne

616
00:58:04,569 --> 00:58:07,902
So, jy bring die koffie?

617
00:58:08,861 --> 00:58:11,652
- Moet ek, Anne?
- Ja

618
00:58:11,777 --> 00:58:14,694
Miskien net half dan

619
00:58:16,027 --> 00:58:18,527
Is jou ma nie in die kombuis nie?

620
00:58:18,652 --> 00:58:21,152
Ja, maar Anders is ook daar

621
00:58:22,111 --> 00:58:24,069
Dankie, lief

622
00:58:29,402 --> 00:58:31,694
Wel, Peter...

623
00:58:33,402 --> 00:58:35,486
Dink jy nou al anders?

624
00:58:35,611 --> 00:58:39,736
- Waaroor?
- Oor Anne en Anders

625
00:58:39,861 --> 00:58:43,486
Nee, nog nie, maar...

626
00:58:44,611 --> 00:58:46,611
Maar?

627
00:59:05,361 --> 00:59:10,361
Morten, is jy nog heeltemal
tevrede met jou God?

628
00:59:10,486 --> 00:59:14,444
- Ek is heeltemal
- Is jy seker?

629
00:59:16,569 --> 00:59:18,194
Wat probeer jy doen, Peter?

630
00:59:18,319 --> 00:59:20,902
Jy is nie tevrede nie

631
00:59:21,027 --> 00:59:23,861
Morten, kom oor na ons toe

632
00:59:26,402 --> 00:59:27,902
Het jy jou verstand verloor?

633
00:59:28,027 --> 00:59:32,069
- Jy sal sielerus vind
- Nooit nie!

634
00:59:32,194 --> 00:59:36,777
As jy stof tot stof terugkeer,
sal dit te laat wees

635
00:59:36,902 --> 00:59:40,652
- Kom oor na ons
- Ek sal liewer verdoem wil wees!

636
00:59:40,777 --> 00:59:43,861
Morten, die Heer is die God van wonders

637
00:59:43,986 --> 00:59:49,111
Hy kan jou lei van ongeloof en selfbedrog

638
00:59:49,236 --> 00:59:53,027
- Ongeloof en...?
- Ongeloof en selfbedrog!

639
00:59:53,986 --> 00:59:57,111
Sê jy dit oor my geloof?

640
00:59:58,277 --> 01:00:02,569
Weet jy hoe verskil jou geloof en myne?

641
01:00:02,694 --> 01:00:06,944
Jy glo Christelikheid is selfkastyding
en om treurig te wees

642
01:00:07,069 --> 01:00:12,111
Ek glo Christelikheid beteken
die vervolmaking van die lewe

643
01:00:13,569 --> 01:00:18,319
My geloof laat my verheug in die lewe

644
01:00:18,444 --> 01:00:23,194
Jou geloof laat jou net verlang na die dood

645
01:00:23,861 --> 01:00:27,152
My geloof is die warmte van die lewe

646
01:00:27,277 --> 01:00:29,944
Jou geloof is die koue van die dood

647
01:00:34,194 --> 01:00:36,444
Anders

648
01:00:36,569 --> 01:00:43,069
Eendag sal jy besef dat
ons die ware lig gesoek het

649
01:00:43,736 --> 01:00:46,111
Wat soek julle regtig?

650
01:00:47,027 --> 01:00:51,402
God, en niks anders nie

651
01:00:51,527 --> 01:00:54,069
Dit klink goed,

652
01:00:54,194 --> 01:00:59,111
maar ons beskou julle as
ongelowig en onbekeerd

653
01:00:59,236 --> 01:01:00,819
So, volgens my oordeel...

654
01:01:00,944 --> 01:01:04,277
- Volgens jou oordeel?
- Is julle verlore siele

655
01:01:04,944 --> 01:01:09,277
Volgens Peter die kleremaker se
oordeel, gaan ons almal hel toe

656
01:01:09,402 --> 01:01:11,569
Anders! Anders!

657
01:01:11,694 --> 01:01:14,152
- Ja, Vader?
- Ons gaan huistoe!

658
01:01:14,277 --> 01:01:16,694
- Sal ek Anne, dan nie kry nie?
- Nee!

659
01:01:16,819 --> 01:01:18,652
En ek sê ja

660
01:01:18,777 --> 01:01:25,402
Dis nie die moeite werd om haar
hieruit te probeer bevry nie!

661
01:01:25,527 --> 01:01:26,902
- Kom, Anders
- Vader...

662
01:01:27,027 --> 01:01:29,027
Ons gaan nou!

663
01:01:29,527 --> 01:01:31,402
En goeie nag!

664
01:01:31,527 --> 01:01:34,611
O, Morten, kan jy nie insien
dat jy God se wraak opwek nie?

665
01:01:34,736 --> 01:01:37,486
Ek luister nie verder na
jou gebabbel nie!

666
01:01:37,611 --> 01:01:42,194
Dis die Heer na wie jy moet luister,
jy sal nog eers verder moet ly

667
01:01:48,944 --> 01:01:50,986
Hello? Ja

668
01:01:51,111 --> 01:01:53,194
Ja, dit is

669
01:01:53,319 --> 01:01:56,027
Nee, nog nie

670
01:01:56,819 --> 01:01:59,152
Hulle gaan nou net

671
01:02:01,152 --> 01:02:02,652
Wel...

672
01:02:04,527 --> 01:02:06,569
Ek sien

673
01:02:08,777 --> 01:02:10,361
Wel

674
01:02:11,152 --> 01:02:14,986
Goeie nag
Ek hoop sy voel spoedig beter

675
01:02:20,027 --> 01:02:22,652
Wie hoop jy voel beter?

676
01:02:22,777 --> 01:02:25,027
Inderdaad, inderdaad

677
01:02:25,152 --> 01:02:28,444
- Ons leef in 'n wêreld van wonders
- Wat bedoel jy?

678
01:02:28,569 --> 01:02:33,527
Net soos ek sê, jy sal nog verder
beproef moet word

679
01:02:33,652 --> 01:02:36,361
- Mikkel het gebel...
- En wat?

680
01:02:36,486 --> 01:02:40,402
...en sê dat Inger ernstig siek is

681
01:02:40,527 --> 01:02:41,819
Inger?

682
01:02:41,944 --> 01:02:44,611
- Dit moet die baba wees
- Nee

683
01:02:44,736 --> 01:02:47,652
- Dis iets buitengewoon
- Ek moet gou maak

684
01:02:47,777 --> 01:02:52,819
Hierdie keer, hoop ek
bereik die Heer jou hart,

685
01:02:52,944 --> 01:02:54,902
hoe hard Hy ook al moet slaan

686
01:02:55,611 --> 01:02:58,027
Wat sê jy?

687
01:02:58,152 --> 01:03:01,819
God help my, jy staan daar en
wens dat my skoondogter moet sterf!

688
01:03:01,944 --> 01:03:07,236
As daar geen ander manier is nie, ja,
dan wens ek dit in Jesus se naam

689
01:03:07,361 --> 01:03:11,652
- Jy wens, is dit so?
- Moenie!

690
01:03:11,777 --> 01:03:15,861
- Daar is net een antwoord!
- Nee, stop dit!

691
01:03:15,986 --> 01:03:21,819
- Kalmeer, Vader.
- Ek het getuies

692
01:03:21,944 --> 01:03:25,194
Die groot Morten!
Ontken jy ons reg om te bestaan?

693
01:03:25,319 --> 01:03:29,402
- Gaan hel toe!
- Nee, ek sal nie in jou pad staan nie

694
01:03:31,027 --> 01:03:33,694
Jou grondeienaar-gemors!

695
01:03:51,986 --> 01:03:54,652
- Het sy sametrekkings?
- Sy het, ja

696
01:04:26,736 --> 01:04:28,652
Inger..

697
01:04:51,236 --> 01:04:54,236
Dis tyd vir die narkose

698
01:04:59,986 --> 01:05:02,361
Borgen, hou die lamp

699
01:05:18,027 --> 01:05:21,111
Wat het gebeur?

700
01:05:21,236 --> 01:05:23,319
Dis niks nie

701
01:05:23,444 --> 01:05:25,611
Sy sal gou bykom

702
01:05:46,944 --> 01:05:49,236
- Hoe is haar puls?
- Baie flou.

703
01:05:49,361 --> 01:05:52,194
Verwyder die masker

704
01:05:52,319 --> 01:05:54,402
Kom help my

705
01:06:00,819 --> 01:06:02,902
Neem die hartklop

706
01:06:11,486 --> 01:06:13,486
Dis baie vinnig

707
01:06:14,736 --> 01:06:18,402
- Lewe die baba nog?
- Ja, so ver

708
01:06:20,486 --> 01:06:22,611
Maar ons is nog nie klaar nie

709
01:07:13,402 --> 01:07:16,152
- Gaan my vrou regkom?
- Bly eers stil

710
01:07:17,486 --> 01:07:19,361
Hou die lamp nader

711
01:07:33,861 --> 01:07:35,819
Sit die lamp neer

712
01:07:36,819 --> 01:07:38,527
en kry vir my 'n skottel

713
01:07:38,652 --> 01:07:41,486
Hoe groot? So?

714
01:07:49,944 --> 01:07:52,027
Hoe gaan dit

715
01:07:52,152 --> 01:07:57,194
Karen, kry die klein skotteltjie
wat my vrou verlede week gekry het

716
01:07:57,319 --> 01:08:01,361
So, die dokter is hier,
en die vroedvrou?

717
01:08:01,486 --> 01:08:03,361
Hulle is albei hier

718
01:08:03,486 --> 01:08:06,944
- Iets verkeerd met die baba?
- Dit was in die verkeerde posisie

719
01:08:07,069 --> 01:08:10,277
- En Inger?
- Ons kan dankbaar wees as sy dit maak

720
01:08:10,402 --> 01:08:12,902
Hier is dit

721
01:08:15,694 --> 01:08:18,194
Is dit ernstig, Vader?

722
01:08:18,319 --> 01:08:22,402
Ons twee gaan 'n besige nah hê, Anders

723
01:08:22,527 --> 01:08:24,486
- Gaan ons?
- Ja

724
01:08:25,569 --> 01:08:29,944
- Bid
- Ja, Vader, vir Anne en vir Inger

725
01:08:30,819 --> 01:08:34,944
Vir Inger
Anne, dit kan onsself regmaak

726
01:08:35,069 --> 01:08:38,944
Gaan nou, en vertrou op God

727
01:08:40,402 --> 01:08:42,736
Gaan ons nie saam bid nie, Vader?

728
01:08:44,277 --> 01:08:48,444
My seun, as iets regtig belangrik is,

729
01:08:48,569 --> 01:08:51,527
dan bid ek alleen

730
01:08:59,236 --> 01:09:03,902
Maar die Heer se wil sal geskied

731
01:09:14,402 --> 01:09:21,152
Toe kom die Heer self,
met Sy sens en Sy uurglas

732
01:09:21,277 --> 01:09:23,944
Goed, Johannes

733
01:09:24,819 --> 01:09:30,111
Waarom is jy bang, kleingelowige?

734
01:09:30,236 --> 01:09:33,819
Want ek het nog nie opgevaar na My Vader nie

735
01:09:33,944 --> 01:09:36,611
Bly stil, Johannes!

736
01:09:39,361 --> 01:09:42,236
En in Sy eie land het Hy

737
01:09:42,361 --> 01:09:46,027
nie baie wonderwerke gedoen het nie,

738
01:09:47,194 --> 01:09:50,527
weens hulle ongeloof

739
01:09:50,652 --> 01:09:52,486
Gaan na jou kamer,

740
01:09:53,319 --> 01:09:55,236
gaan bed toe

741
01:10:07,319 --> 01:10:08,611
Wel, Mikkel?

742
01:10:08,736 --> 01:10:10,902
Die baba is gebore

743
01:10:11,027 --> 01:10:13,694
Is dit 'n seun, soos Inger beloof het?

744
01:10:13,819 --> 01:10:15,361
Ja, dit was 'n seun

745
01:10:15,486 --> 01:10:19,152
Jy sien, die Heer is...

746
01:10:19,277 --> 01:10:23,611
Hy lê, in die skottel... in 4 stukke

747
01:10:24,527 --> 01:10:26,444
Mikkel

748
01:10:26,569 --> 01:10:29,111
As jy maar tot God kon bid

749
01:10:30,236 --> 01:10:32,152
Dit kan u doen, Vader

750
01:11:10,444 --> 01:11:14,569
Waarmee is jy nou besig, Johannes?

751
01:11:14,694 --> 01:11:17,277
Het jy Hom nie gesien nie?

752
01:11:17,402 --> 01:11:19,944
- Wie?
- Die Here?

753
01:11:20,069 --> 01:11:21,736
Die Here...

754
01:11:23,152 --> 01:11:26,819
Die man met die uurglas en die sens,

755
01:11:27,694 --> 01:11:30,194
Hy is weg met die kind

756
01:11:31,569 --> 01:11:36,361
As julle in my geglo het,
sou dit nie gebeur het nie

757
01:11:37,486 --> 01:11:40,402
Nou kan ek niks doen nie

758
01:11:40,527 --> 01:11:42,152
O God!

759
01:11:42,277 --> 01:11:44,111
O God!

760
01:11:45,361 --> 01:11:46,902
O God!

761
01:11:47,027 --> 01:11:52,611
Hoe groot moet jou behoefte wees,
voor jy na my sal luister?

762
01:11:52,736 --> 01:11:54,694
Liewe Johannes,

763
01:11:54,819 --> 01:11:59,527
as jy jou Vader gelukkig wil maak,
gaan nou na jou kamer

764
01:12:11,736 --> 01:12:13,486
Sien

765
01:12:15,152 --> 01:12:17,277
Sien

766
01:12:17,402 --> 01:12:19,277
Wat moet ek sien?

767
01:12:20,319 --> 01:12:22,736
Kan u Hom sien?

768
01:12:23,694 --> 01:12:26,069
Daar is Hy

769
01:12:26,861 --> 01:12:28,527
Wie?

770
01:12:40,569 --> 01:12:43,402
Die man met die sens

771
01:12:44,236 --> 01:12:47,527
Hy het teruggekom vir Inger

772
01:12:47,652 --> 01:12:50,819
Wees asb stil!

773
01:12:52,486 --> 01:12:55,444
Verwerp jy my steeds?

774
01:12:56,277 --> 01:12:58,944
Johannes, Johannes...

775
01:12:59,069 --> 01:13:00,694
Nee, nee...

776
01:13:00,819 --> 01:13:02,861
Dit is waansin

777
01:13:04,277 --> 01:13:08,861
Maar wat is waansin,
en wat is gesonde verstand?

778
01:13:09,569 --> 01:13:11,944
Nou kom jy nader aan God

779
01:13:12,902 --> 01:13:17,444
Net een woord, dit sal net een woord verg

780
01:13:17,569 --> 01:13:19,986
Nee! Nee!

781
01:13:20,652 --> 01:13:23,611
Nee! Gaan weg!

782
01:13:25,569 --> 01:13:30,569
Hulle wil druiwe van doringbome pluk,

783
01:13:31,986 --> 01:13:36,527
en gaan verby die wingerd

784
01:13:36,652 --> 01:13:39,319
Gaan na jou kamer!

785
01:13:39,444 --> 01:13:44,152
Jy maak my ook gek!

786
01:14:01,736 --> 01:14:03,611
Oupa!

787
01:14:03,736 --> 01:14:06,861
Is jy nie in bed nie, Maren?

788
01:14:06,986 --> 01:14:09,194
- Ja, ek was
- Maar...

789
01:14:09,319 --> 01:14:11,986
- Oupa het so hard geskree
- O...

790
01:14:12,111 --> 01:14:15,777
- Het ek jou wakker gemaak?
- Ja, omdat ons verskuif is

791
01:14:15,902 --> 01:14:19,694
- Julle is verskuif?
- Ons bed is nou in Oupa se kamer

792
01:14:19,819 --> 01:14:22,027
- Weet jy waarom?
- Nee

793
01:14:22,152 --> 01:14:24,902
Omdat ons 'n kleinboetie gaan kry

794
01:14:25,027 --> 01:14:27,236
Wie het so gesê?

795
01:14:27,361 --> 01:14:29,777
- Mammie
- O

796
01:14:29,902 --> 01:14:32,444
En was julle bly?

797
01:14:32,569 --> 01:14:36,569
Wel, ek wou 'n klein sussie hê

798
01:14:36,694 --> 01:14:40,236
maar Mammie het gesê
sy het Oupa 'n seuntjie belowe

799
01:14:41,236 --> 01:14:42,777
Sy het so gesê?

800
01:14:42,902 --> 01:14:47,902
Ja, en weet Oupa wat? nou is sy baie siek

801
01:14:48,027 --> 01:14:49,152
Ja

802
01:14:49,277 --> 01:14:55,652
Daarom het die Heer besluit
die seuntjie gaan nie nou kom nie

803
01:14:55,777 --> 01:14:58,361
- Het Hy?
- Ja

804
01:14:58,486 --> 01:15:05,486
Nou kan jy gaan vra dat Hy
Mamma gesond sal maak

805
01:15:05,611 --> 01:15:08,694
- Ja, maar Hy gaan nie
- Hoekom nie?

806
01:15:08,819 --> 01:15:11,569
Nee, want sy gaan vanaand dood

807
01:15:11,694 --> 01:15:14,111
Sy gaan wat doen?

808
01:15:14,236 --> 01:15:16,694
Dis wat Oom sê,

809
01:15:16,819 --> 01:15:22,069
en hy gaan haar opwek uit die dood
soos die Bybel-man

810
01:15:22,194 --> 01:15:26,277
- Watse twak is dit?
- Dis wat Oom sê

811
01:15:30,444 --> 01:15:34,902
Maar nou moet jy gaan inkruip, klein Maren

812
01:15:35,027 --> 01:15:37,902
- Ja, Oupa
- Goeie nag

813
01:15:38,027 --> 01:15:40,152
- Goeie nag, Oupa
- My lief

814
01:15:59,944 --> 01:16:01,986
Ek kan dit nie binne verdra daar nie

815
01:16:03,027 --> 01:16:05,069
Hou moed, wees sterk

816
01:16:05,194 --> 01:16:08,069
- Ek sien hoe dit gaan eindig
- Eindig?

817
01:16:09,569 --> 01:16:13,361
Vader, ek sien nie kans
om haar te verloor nie

818
01:16:13,486 --> 01:16:17,819
Jy gaan haar nie verloor nie,
God sal...

819
01:16:18,819 --> 01:16:20,402
- Vader
- Ja?

820
01:16:20,527 --> 01:16:22,944
- As Inger sterf...
- Mikkel

821
01:16:23,069 --> 01:16:28,777
...belowe dat u sal bewerk dat
Anders en Anne trou,

822
01:16:28,902 --> 01:16:31,236
sodat die meisies 'n plek kan hê

823
01:16:31,361 --> 01:16:34,694
Almagtige God, dit moet nie gebeur nie

824
01:16:36,486 --> 01:16:39,361
Moenie Inger van ons wegneem nie

825
01:16:47,402 --> 01:16:49,486
Laat ons ingaan na haar

826
01:16:50,319 --> 01:16:52,236
Ek sal saamgaan

827
01:16:52,944 --> 01:16:55,111
Hoe sterk is u, liewe ou Vader

828
01:16:55,236 --> 01:16:59,027
Ja, maar ek hou God se hand, sien jy

829
01:17:00,111 --> 01:17:01,611
Kom

830
01:17:33,152 --> 01:17:36,027
Oom, gaan Mamma gou doodgaan?

831
01:17:37,194 --> 01:17:40,111
Wil jy dit hê?

832
01:17:40,777 --> 01:17:44,569
Ja, want Oom gaan haar opwek

833
01:17:44,694 --> 01:17:48,027
Ek is jammer, maar dit gaan nie gebeur nie

834
01:17:48,152 --> 01:17:49,944
Waarom?

835
01:17:50,069 --> 01:17:53,069
Die ander gaan my nie toelaat nie

836
01:17:53,194 --> 01:17:55,319
Maar wat van Mammie, dan?

837
01:17:56,069 --> 01:18:00,444
Jou ma sal hemel-toe gaan

838
01:18:00,569 --> 01:18:03,652
Maar dit wil ek nie hê nie

839
01:18:04,527 --> 01:18:07,069
Klein meisie,

840
01:18:07,194 --> 01:18:10,069
jy weet nie wat dit is

841
01:18:10,194 --> 01:18:13,569
om 'n ma in die hemel te hê nie

842
01:18:14,444 --> 01:18:17,277
Is dit beter as om haar op die aarde te hê?

843
01:18:17,402 --> 01:18:20,736
Jy weet dit is

844
01:18:21,694 --> 01:18:23,527
Nooit nie!

845
01:18:23,652 --> 01:18:28,152
As ons seerkry, het ons nie 'n ma
om ons te versorg nie

846
01:18:29,861 --> 01:18:37,861
Niemand kan 'n kind seermaak
wat 'n ma in die hemel het nie

847
01:18:38,777 --> 01:18:42,111
As jou ma dood is,

848
01:18:42,236 --> 01:18:47,027
is sy altyd by jou

849
01:18:47,944 --> 01:18:50,694
Maar sy is as sy lewe ook

850
01:18:50,819 --> 01:18:52,569
Ja,

851
01:18:53,986 --> 01:18:58,611
maar dan is sy baie besig

852
01:18:58,736 --> 01:19:00,402
Ja

853
01:19:00,527 --> 01:19:03,736
Sy melk die koeie en doen die huiswerk

854
01:19:03,861 --> 01:19:07,736
- Die dooies hoef dit nie te doen nie
- Ja

855
01:19:07,861 --> 01:19:11,527
Steeds, ek wil liewer hê Oom moet haar opwek

856
01:19:11,652 --> 01:19:16,402
- Wil jy?
- Ja, want dan kan ons haar hou

857
01:19:16,527 --> 01:19:18,819
Seun van die mens

858
01:19:19,611 --> 01:19:22,027
Asseblief, wek haar op uit die dood

859
01:19:22,152 --> 01:19:26,611
Ek sal as die ander my toelaat

860
01:19:26,736 --> 01:19:29,736
Moet jou nie aan hulle steur nie

861
01:19:31,694 --> 01:19:33,986
Ek sal so gelukkig wees!

862
01:19:34,111 --> 01:19:36,569
- Sal jy?
- Ja

863
01:19:37,527 --> 01:19:40,319
- Sal Oom my in die bed kom sit?
- Ja

864
01:19:41,277 --> 01:19:48,527
En ek sal een van my Vader se engele
kry om oor jou te waak

865
01:19:48,652 --> 01:19:51,861
En sal Oom ons sëen,
soos altyd?

866
01:19:51,986 --> 01:19:55,111
Ja, ek sal

867
01:20:11,944 --> 01:20:16,986
En Hy het hulle in Sy arms geneem,

868
01:20:17,111 --> 01:20:20,569
en Sy hande op hulle geplaas,

869
01:20:20,694 --> 01:20:23,569
en hulle gesëen

870
01:21:09,361 --> 01:21:11,736
God,

871
01:21:11,861 --> 01:21:14,652
stuur die dood nie na ons toe nie

872
01:21:40,777 --> 01:21:42,527
Daar nou, Borgen

873
01:21:43,361 --> 01:21:47,069
- Moet dit nie sê nie, dokter
- Dis alles verby

874
01:21:48,444 --> 01:21:50,652
Wat? Nee ...

875
01:21:51,611 --> 01:21:53,694
Sys slaap nou rustig

876
01:21:54,861 --> 01:21:57,319
Laat ons hoop daar's nie
verdere komplikasies nie

877
01:21:58,944 --> 01:22:01,194
Maar, maar...

878
01:22:09,986 --> 01:22:13,194
Ewig dank en lof

879
01:22:14,194 --> 01:22:16,777
Ja, dit was maar moeilik

880
01:22:17,611 --> 01:22:20,027
Dit was sekerlik, dokter

881
01:22:21,319 --> 01:22:23,277
Baie dankie

882
01:22:23,402 --> 01:22:25,277
Nou kan ons daardie koffie kry

883
01:22:25,402 --> 01:22:29,069
Ja, natuurlik!

884
01:22:29,194 --> 01:22:31,819
Laat ons...

885
01:22:31,944 --> 01:22:36,902
Karen, Inger gaan reg wees

886
01:22:37,027 --> 01:22:40,861
Maak koffie -
van die vars bone, verstaan?

887
01:22:45,277 --> 01:22:48,777
Dokter, kan ek gou loer na haar?

888
01:22:48,902 --> 01:22:51,861
Ja, maar moet haar nie steur nie

889
01:22:56,277 --> 01:22:58,611
Goeie naand

890
01:22:58,736 --> 01:23:01,319
Goeie naand, Pastoor

891
01:23:01,902 --> 01:23:03,611
- Welkom terug
- Dankie

892
01:23:03,736 --> 01:23:06,861
- Ken u...
- Ja, ek ken die dokter

893
01:23:06,986 --> 01:23:10,444
Ek het sy kar gesien, en besluit om in te loer

894
01:23:10,569 --> 01:23:12,569
- Goeie naand, dokter
- Goeie naand

895
01:23:12,694 --> 01:23:14,986
Dankie

896
01:23:15,111 --> 01:23:18,777
My seun se vrou was...
sy moes...

897
01:23:18,902 --> 01:23:21,152
- Ek het gedink dat sy verwag
- Ja

898
01:23:21,986 --> 01:23:26,902
- Die baba is dood, maar sy is nou veilig
- Ek sien

899
01:23:27,027 --> 01:23:31,736
Trek u jas uit, Pastoor, die koffie kom

900
01:23:31,861 --> 01:23:37,527
- Ek moet regtig nou huistoe gaan
- Die dokter kan u oplaai

901
01:23:37,652 --> 01:23:39,777
Ja, natuurlik

902
01:23:39,902 --> 01:23:44,736
Sit eers
Ek gaan net inloer

903
01:24:24,444 --> 01:24:26,319
Nee, dankie

904
01:24:33,777 --> 01:24:37,236
Sy slaap soos 'n engel, dokter

905
01:24:37,361 --> 01:24:40,319
- Kry vir julle
- Dankie

906
01:24:40,944 --> 01:24:44,486
Dis soos 'n wonderwerk

907
01:24:46,527 --> 01:24:48,944
My liewe Borgen,

908
01:24:49,069 --> 01:24:51,694
Ek wil nie jou godsdienstige
oortuigings te na kom nie,

909
01:24:51,819 --> 01:24:55,277
maar nou het ek gronde om jou aan te vat

910
01:24:55,402 --> 01:25:00,444
Wat was vanaand die belangrikste -
jou gebede, of my kennis?

911
01:25:01,527 --> 01:25:05,486
Ons Heer se genade, liewe dokter

912
01:25:05,611 --> 01:25:09,152
Ora et labora soos die
ou monikke altyd gesê het

913
01:25:09,277 --> 01:25:13,361
- U glo seker ook aan wonders, Pastoor?
- Natuurlik

914
01:25:13,486 --> 01:25:18,444
Wonders is moontlik,
want God is die Skepper

915
01:25:18,569 --> 01:25:20,027
- Maar...
- Maar?

916
01:25:20,152 --> 01:25:23,402
Al kan God wonders doen, doen Hy dit nie

917
01:25:23,527 --> 01:25:24,527
Hoekom?

918
01:25:24,652 --> 01:25:29,152
Dit sou Sy eie natuurwette breek,
en God doen dit nie

919
01:25:29,277 --> 01:25:33,611
- Wat van Christus se wonders?
- Dit was spesiale gevalle

920
01:25:33,736 --> 01:25:35,402
O, regtig

921
01:25:35,527 --> 01:25:41,569
In spesiale omstandighede laat jou God
dus klein afwykings toe?

922
01:25:41,694 --> 01:25:43,569
Nee, my goeie Pastoor

923
01:25:43,694 --> 01:25:49,069
Dis vreemd dat dokters altyd glo
wat die minste werd is om te glo

924
01:25:50,736 --> 01:25:52,569
Hier dokter, kry gerus

925
01:25:52,694 --> 01:25:58,277
Die Here sal Sy aangesig oor julle laat skyn

926
01:25:58,402 --> 01:26:01,027
en julle genadig wees

927
01:26:01,152 --> 01:26:07,277
Die Heer sal sy aangesig oor julle verhef

928
01:26:08,569 --> 01:26:14,361
en aan julle vrede gee

929
01:26:16,027 --> 01:26:18,111
Amen

930
01:26:22,069 --> 01:26:23,819
Wat was dit?

931
01:26:24,402 --> 01:26:29,027
Johannes, wat die kinders sëen

932
01:26:29,152 --> 01:26:31,444
Ek sien

933
01:26:31,569 --> 01:26:36,986
Ek vermoed u weet...
het u hom al ontmoet?

934
01:26:37,819 --> 01:26:40,319
Vergeef my,

935
01:26:40,444 --> 01:26:44,736
maar dink u nie dit sou vir hom
beter wees in 'n gestig nie?

936
01:26:46,194 --> 01:26:49,444
My seun bly by my

937
01:26:49,569 --> 01:26:52,444
so lank as ek op Borgensgaard is

938
01:27:15,861 --> 01:27:17,902
Johannes sal regkom

939
01:27:18,027 --> 01:27:20,486
- Dink u so?
- Ja, gee hom net tyd

940
01:27:20,611 --> 01:27:26,152
Een dag sal 'n groot skok die
asblik van sy onderbewuste uitgooi

941
01:27:26,277 --> 01:27:31,152
- En hy sal weer sy ou self wees?
- Presies dieselfde

942
01:27:32,069 --> 01:27:36,611
You see, the doctor, too,
believes in miracles.

943
01:27:36,736 --> 01:27:41,527
Ja. I believe in the miracles
my science has taught me.

944
01:27:41,652 --> 01:27:45,277
- God grant that it happens.
- Let's hope so.

945
01:27:46,527 --> 01:27:51,569
Well, I'll take another look at
the patient, then we'll be off.

946
01:27:51,694 --> 01:27:53,777
Ja. I'm ready.

947
01:28:01,861 --> 01:28:05,236
My heartiest congratulations.

948
01:28:05,361 --> 01:28:06,944
Thank you.

949
01:28:07,069 --> 01:28:10,486
You must be rejoicing
over God's work here tonight.

950
01:28:10,611 --> 01:28:12,861
Indeed I am, Pastor.

951
01:28:12,986 --> 01:28:15,027
It's been a hard time.

952
01:28:15,152 --> 01:28:16,777
Ja, yes.

953
01:28:16,902 --> 01:28:20,027
Yet I wouldn't willingly
have missed it.

954
01:28:20,152 --> 01:28:22,152
I understand.

955
01:28:38,527 --> 01:28:40,236
Well, Doctor?

956
01:28:40,361 --> 01:28:42,444
She's sleeping beautifully.

957
01:28:44,902 --> 01:28:46,902
Now you should go to bed.

958
01:28:47,027 --> 01:28:49,611
- Good night.
- Good night.

959
01:28:49,736 --> 01:28:53,069
On behalf of Borgensgaard,
thank you for tonight.

960
01:28:53,194 --> 01:28:54,736
Karen...

961
01:28:54,861 --> 01:28:58,777
Remember, Karen, two geese
go to the doctor at Christmas.

962
01:28:58,902 --> 01:29:02,861
I'm not a vet.
They'll die under my treatment.

963
01:29:06,694 --> 01:29:09,111
Are you coming?

964
01:29:09,236 --> 01:29:11,027
Good night.

965
01:29:18,111 --> 01:29:20,152
How is it going with Inger?

966
01:29:20,277 --> 01:29:22,111
Well, Anders.

967
01:29:22,236 --> 01:29:24,694
Much better than we expected.

968
01:29:24,819 --> 01:29:26,986
That's good.

969
01:30:00,069 --> 01:30:05,902
There he is again,
the man with the hourglass.

970
01:30:07,194 --> 01:30:10,819
He's come back for Inger.

971
01:30:10,944 --> 01:30:14,069
Johannes, go to bed.

972
01:30:17,736 --> 01:30:19,569
Look.

973
01:30:20,402 --> 01:30:24,277
Now he's going through the wall.

974
01:30:24,402 --> 01:30:26,361
It's the doctor's car headlights.

975
01:30:26,486 --> 01:30:29,319
Johannes, Inger is sleeping.

976
01:30:29,444 --> 01:30:32,236
Her life is no longer in danger.

977
01:30:40,902 --> 01:30:43,944
Listen, it's the scythe.

978
01:30:44,736 --> 01:30:48,152
He cut in error, the wrong swath.

979
01:30:48,736 --> 01:30:51,694
It's the doctor, backing out.

980
01:30:53,944 --> 01:30:56,194
Stop, will you?

981
01:30:57,361 --> 01:31:01,027
Come back, do you hear?

982
01:31:01,152 --> 01:31:02,944
You must.

983
01:31:04,694 --> 01:31:06,819
He won't.

984
01:31:08,277 --> 01:31:10,319
Go then.

985
01:31:12,152 --> 01:31:14,902
In the hour of faith,

986
01:31:15,027 --> 01:31:18,402
you will be forced to bring her back.

987
01:31:18,527 --> 01:31:21,569
Johannes, that's enough.

988
01:31:51,652 --> 01:31:55,569
She has died after all.

989
01:31:57,111 --> 01:31:59,069
What?

990
01:32:00,861 --> 01:32:03,569
Suddenly, in her sleep.

991
01:32:03,694 --> 01:32:05,527
Inger dead?

992
01:32:05,652 --> 01:32:08,944
You must be lying.

993
01:32:09,069 --> 01:32:11,152
It's your nerves.

994
01:32:11,277 --> 01:32:15,069
The doctor saw her
only a moment ago.

995
01:32:15,194 --> 01:32:17,652
Come and see for yourselves.

996
01:33:02,194 --> 01:33:05,986
She went stiff and cold in my arms.

997
01:33:07,527 --> 01:33:12,027
I saw her lips turn blue,
her eyes glaze.

998
01:33:16,986 --> 01:33:21,319
The Lord gave,
and the Lord hath taken away.

999
01:33:23,944 --> 01:33:27,402
Blessed be the name of the Lord.

1000
01:33:29,361 --> 01:33:31,611
Shall we ring for the doctor?

1001
01:33:32,527 --> 01:33:36,819
If you think the doctor can bring back
the dead, Anders, then ring.

1002
01:34:05,027 --> 01:34:08,027
He left here a few minutes ago.

1003
01:34:09,444 --> 01:34:17,444
Will you tell him
that she has just died...

1004
01:34:18,736 --> 01:34:20,236
lnger.

1005
01:34:21,027 --> 01:34:22,819
Thank you.

1006
01:34:22,944 --> 01:34:24,777
Good bye.

1007
01:34:29,277 --> 01:34:31,111
The Lord gave...

1008
01:34:32,902 --> 01:34:35,069
...and the Lord hath taken away.

1009
01:34:59,777 --> 01:35:02,194
She is not dead.

1010
01:35:03,111 --> 01:35:05,152
She sleeps.

1011
01:35:06,277 --> 01:35:08,277
You think so?

1012
01:35:09,152 --> 01:35:11,527
Do you want to see her sleep?

1013
01:35:23,319 --> 01:35:27,194
Show me the place
where you have laid her.

1014
01:35:28,361 --> 01:35:35,152
If thou wouldst believe,
thou shouldst see the glory of God.

1015
01:35:55,861 --> 01:36:01,569
The Lord gave,
and the Lord hath taken away.

1016
01:36:07,361 --> 01:36:13,361
From God am I,
the Christ, come hither

1017
01:36:13,486 --> 01:36:17,736
and to God I shall return.

1018
01:36:19,736 --> 01:36:23,027
In the clouds of heaven...

1019
01:36:23,861 --> 01:36:26,277
Anders! Anders!

1020
01:36:28,277 --> 01:36:30,611
Give me a hand.

1021
01:36:42,819 --> 01:36:44,736
Is he dead?

1022
01:36:44,861 --> 01:36:48,152
Nee, Vader.
He's not the sort that dies.

1023
01:36:48,277 --> 01:36:52,902
Even that mercy is denied us.

1024
01:37:35,277 --> 01:37:38,236
Mikkel, my boy...

1025
01:37:42,902 --> 01:37:44,736
Why should she die?

1026
01:37:44,861 --> 01:37:46,902
Why should we be torn apart?

1027
01:37:47,027 --> 01:37:49,402
It's all so meaningless.

1028
01:37:50,069 --> 01:37:52,277
- Meaningless!
- Mikkel, you know...

1029
01:37:52,402 --> 01:37:54,236
What do I know?

1030
01:37:54,361 --> 01:37:57,861
Only that all I loved and worshipped

1031
01:37:57,986 --> 01:38:03,277
is to be smothered in the earth, to rot.

1032
01:38:04,402 --> 01:38:06,652
To rot.

1033
01:38:12,319 --> 01:38:18,611
CERTIFICATE OF DEATH

1034
01:39:00,777 --> 01:39:04,944
YE SHALL SEEK ME,
AND SHALL NOT FIND ME.

1035
01:39:05,069 --> 01:39:09,111
WHITHER I GO, YE CANNOT COME.

1036
01:39:09,236 --> 01:39:11,527
(JOHN 13, 33)

1037
01:39:11,652 --> 01:39:13,444
Johannes!

1038
01:39:15,069 --> 01:39:16,902
Johannes!

1039
01:39:29,402 --> 01:39:31,111
Johannes!

1040
01:39:32,819 --> 01:39:34,777
Johannes!

1041
01:39:46,527 --> 01:39:48,277
Johannes!

1042
01:39:49,944 --> 01:39:51,986
Johannes!

1043
01:39:59,319 --> 01:40:00,819
Johannes!

1044
01:40:06,611 --> 01:40:08,361
Johannes!

1045
01:40:09,486 --> 01:40:11,194
Johannes!

1046
01:40:13,486 --> 01:40:15,486
Johannes!

1047
01:40:16,611 --> 01:40:18,361
Johannes!

1048
01:40:19,361 --> 01:40:21,194
Johannes!

1049
01:40:22,902 --> 01:40:24,902
Johannes!

1050
01:40:26,361 --> 01:40:28,194
Johannes!

1051
01:40:29,861 --> 01:40:31,736
Johannes!

1052
01:40:31,861 --> 01:40:33,777
Johannes!

1053
01:40:34,777 --> 01:40:36,902
Johannes!

1054
01:40:45,736 --> 01:40:47,611
Johannes!

1055
01:40:51,319 --> 01:40:56,819
Inger Borgen, faithful wife
and dear mother has departed from us.

1056
01:40:56,944 --> 01:41:00,819
The funeral will be
from Borgensgaard on Friday.

1057
01:41:00,944 --> 01:41:03,486
Mikkel Borgen.
Maren. Lilleinger.

1058
01:41:03,611 --> 01:41:09,611
Our beloved daughter-in-law
and sister-in-law, Inger Borgen

1059
01:41:09,736 --> 01:41:16,486
with faith in her divine Saviour
Jesus Christ, gone to eternal rest.

1060
01:41:16,611 --> 01:41:22,402
Deeply missed by all at Borgensgaard.
Morten Borgen. Anders Borgen.

1061
01:41:24,611 --> 01:41:27,194
"But I say unto you,"

1062
01:41:27,319 --> 01:41:31,819
"that ye resist not evil,"

1063
01:41:32,694 --> 01:41:39,069
"but whomsoever shall smite thee
on thy right cheek"

1064
01:41:39,944 --> 01:41:44,152
"turn to him the other also."

1065
01:41:57,194 --> 01:42:02,236
We must be off,
if we're to get seats in church.

1066
01:42:02,361 --> 01:42:04,111
Ja, Kristine.

1067
01:42:06,986 --> 01:42:10,694
Do you remember
when Morten Borgen was here?

1068
01:42:10,819 --> 01:42:13,319
Ja, why?

1069
01:42:13,444 --> 01:42:15,694
I offended.

1070
01:42:15,819 --> 01:42:18,736
I'd say it was Morten who offended.

1071
01:42:18,861 --> 01:42:21,194
Perhaps...

1072
01:42:21,319 --> 01:42:24,319
but my offence was greater.

1073
01:42:25,444 --> 01:42:27,236
Kirstine...

1074
01:42:28,111 --> 01:42:31,194
I should have turned
the other cheek.

1075
01:42:31,319 --> 01:42:33,611
Aren't you being hard on yourself?

1076
01:42:33,736 --> 01:42:35,611
No.

1077
01:42:35,736 --> 01:42:38,486
Christ said,

1078
01:42:38,611 --> 01:42:42,402
"Leave thy gift
before the altar, and go away."

1079
01:42:42,527 --> 01:42:45,986
"First be reconciled to thy broer."

1080
01:42:49,486 --> 01:42:52,277
Now let's be off.

1081
01:42:53,986 --> 01:42:56,861
We're going up to Borgensgaard.

1082
01:42:56,986 --> 01:43:00,819
- Not to the church?
- Nee, to Borgensgaard.

1083
01:43:00,944 --> 01:43:03,777
- Are you ready, Anne?
- Ja, I am.

1084
01:44:13,194 --> 01:44:18,319
Joyful, joyful.

1085
01:44:18,444 --> 01:44:23,527
Is the soul that's at rest!

1086
01:44:23,652 --> 01:44:28,986
None knows.

1087
01:44:29,111 --> 01:44:33,611
Their day of sunset blest.

1088
01:44:34,777 --> 01:44:37,527
Good morning.

1089
01:44:37,652 --> 01:44:40,027
Good morning.

1090
01:44:40,152 --> 01:44:45,569
Sings many a wild bird.

1091
01:44:45,694 --> 01:44:51,277
Which by sunset is caged.

1092
01:44:51,402 --> 01:44:56,527
And no song is heard.

1093
01:44:57,277 --> 01:45:02,694
In the bright morning.

1094
01:45:02,819 --> 01:45:08,319
Flowers dance, buds burst!

1095
01:45:08,444 --> 01:45:14,277
By dusk a hailstorm.

1096
01:45:14,402 --> 01:45:19,319
Lays them in the dust.

1097
01:45:20,277 --> 01:45:25,736
Many a babe smiled.

1098
01:45:25,861 --> 01:45:31,069
In the bright morning light.

1099
01:45:31,194 --> 01:45:37,069
That lay still and dead.

1100
01:45:37,194 --> 01:45:42,152
That very night!

1101
01:46:04,486 --> 01:46:06,819
It will be a big gathering.

1102
01:46:18,111 --> 01:46:20,652
The priest will be here soon.

1103
01:46:26,527 --> 01:46:30,777
We'd better let them finish
their coffee first.

1104
01:46:32,111 --> 01:46:33,902
Ja.

1105
01:47:11,986 --> 01:47:13,944
Well, Inger...

1106
01:47:15,652 --> 01:47:17,736
I suppose
we'd better fasten the lid on you.

1107
01:47:17,861 --> 01:47:19,736
Mikkel!

1108
01:47:19,861 --> 01:47:21,611
Vader!

1109
01:47:23,986 --> 01:47:28,402
Mikkel, let the pastor say
a prayer first.

1110
01:47:28,527 --> 01:47:32,194
Of course, she must be seen off
with bands playing.

1111
01:47:37,236 --> 01:47:39,402
That must be the priest.

1112
01:47:41,069 --> 01:47:43,194
Shall I admit the public?

1113
01:47:44,194 --> 01:47:47,902
Mikkel, you are breaking my heart.

1114
01:47:48,027 --> 01:47:50,319
All right, we'll wait.

1115
01:48:04,902 --> 01:48:06,652
Hello, Poul.

1116
01:48:08,486 --> 01:48:10,777
There she is.

1117
01:48:10,902 --> 01:48:13,986
There must be some purpose in it,

1118
01:48:14,111 --> 01:48:16,736
or it would never have happened.

1119
01:48:16,861 --> 01:48:19,152
Spoken like a true believer.

1120
01:48:43,819 --> 01:48:46,027
Remember, Mikkel Borgen,

1121
01:48:46,152 --> 01:48:48,444
even pain can be beautiful.

1122
01:48:48,569 --> 01:48:52,694
Ja, all that about beauty
is very important, of course.

1123
01:49:09,111 --> 01:49:11,152
No news of Johannes?

1124
01:49:12,069 --> 01:49:15,319
We've searched everywhere,

1125
01:49:15,444 --> 01:49:18,111
but no one's seen a sign of him.

1126
01:49:21,236 --> 01:49:24,527
It seems you'd better prepare
for the worst.

1127
01:49:24,652 --> 01:49:27,986
Pray God he's been granted
his release.

1128
01:49:36,069 --> 01:49:38,402
Shall I let them in?

1129
01:49:38,527 --> 01:49:40,861
First let me just...

1130
01:49:49,152 --> 01:49:52,527
Death is the gateway to eternity.

1131
01:49:53,819 --> 01:49:58,236
Through that gate
this young woman

1132
01:49:58,361 --> 01:50:01,236
has gone ahead of her dear ones.

1133
01:50:02,986 --> 01:50:04,902
If we grieve,

1134
01:50:05,027 --> 01:50:09,361
it is only because
we are thinking of ourselves, our loss,

1135
01:50:09,486 --> 01:50:12,527
as we have no reason
to sorrow for her.

1136
01:50:13,652 --> 01:50:15,777
So you must be thankful

1137
01:50:16,777 --> 01:50:22,152
for the bright and wonderful memories
you have of her,

1138
01:50:22,277 --> 01:50:27,319
for the bright and wonderful hope
you have for her in the life to come.

1139
01:50:29,569 --> 01:50:31,819
And to you, Mikkel Borgen,

1140
01:50:32,694 --> 01:50:34,902
I would like to say this.

1141
01:50:35,861 --> 01:50:40,152
If you can live your life
with the memories you have of her,

1142
01:50:40,277 --> 01:50:43,111
if you can raise your children

1143
01:50:43,236 --> 01:50:45,944
in a way that would gladden her,

1144
01:50:46,944 --> 01:50:50,694
then the two of you
who loved each other

1145
01:50:50,819 --> 01:50:56,486
will meet again and be united,
never to part.

1146
01:50:59,527 --> 01:51:02,152
Shall we say the Lord's Prayer
in silence?

1147
01:51:13,986 --> 01:51:15,777
Amen.

1148
01:51:20,819 --> 01:51:23,986
Thank you for those heartfelt words.

1149
01:51:24,111 --> 01:51:26,944
There is nothing to thank me for.

1150
01:51:37,027 --> 01:51:39,069
Vader, look.

1151
01:51:46,652 --> 01:51:50,236
Peter, is it you coming here?

1152
01:51:50,361 --> 01:51:56,152
Forgive me for intruding, Morten Borgen,
but will you take my hand?

1153
01:51:56,277 --> 01:51:58,319
It was I that struck you.

1154
01:51:58,444 --> 01:52:01,111
I forgot my Saviour's words.

1155
01:52:01,236 --> 01:52:05,902
I have asked His forgiveness.
So must you.

1156
01:52:06,027 --> 01:52:09,861
It's all in the past now.

1157
01:52:09,986 --> 01:52:14,944
Nee, because I must say something
in front of this coffin,

1158
01:52:15,069 --> 01:52:20,902
something you must all know
before Inger is borne out.

1159
01:52:21,652 --> 01:52:24,486
I know you mean well, Peter,
but enough's been said.

1160
01:52:24,611 --> 01:52:32,444
I want to say that lnger's place
shall not remain empty.

1161
01:52:33,694 --> 01:52:36,152
Anne, come here.

1162
01:52:37,402 --> 01:52:40,569
- Have you brought Anne?
- Here she is.

1163
01:52:41,652 --> 01:52:43,277
Only our Lord can repay you.

1164
01:52:43,402 --> 01:52:45,486
Now she is yours.

1165
01:52:46,486 --> 01:52:47,652
Anne...

1166
01:52:47,777 --> 01:52:52,694
Now I have only my Saviour.
I shall never be parted from Him.

1167
01:52:52,819 --> 01:52:54,861
Oh, Peter.

1168
01:52:55,569 --> 01:52:58,069
This does the heart good.

1169
01:52:58,194 --> 01:53:02,361
Be gentle with her here.

1170
01:53:02,486 --> 01:53:05,986
Anne, now you must be the sun
that shines on us all.

1171
01:53:06,111 --> 01:53:08,152
Thanks, Anders.

1172
01:53:12,736 --> 01:53:14,527
Peter!

1173
01:53:29,861 --> 01:53:31,569
Thank God!

1174
01:53:32,819 --> 01:53:34,986
Tears at last.

1175
01:53:48,236 --> 01:53:51,486
Karen, come now.

1176
01:53:53,527 --> 01:53:57,486
Because now it's all over.

1177
01:54:11,819 --> 01:54:14,111
Goodbye, Inger.

1178
01:54:15,319 --> 01:54:17,236
Thank you for everything.

1179
01:54:18,027 --> 01:54:20,194
It was all good.

1180
01:54:22,402 --> 01:54:25,027
We shall meet again soon.

1181
01:54:26,027 --> 01:54:29,944
Ja, Mikkel, we do meet again.

1182
01:54:30,986 --> 01:54:33,569
Goodbye for the present, Inger.

1183
01:54:34,486 --> 01:54:37,777
God gladden your soul.

1184
01:54:42,194 --> 01:54:44,861
Maren, say goodbye to mummy.

1185
01:54:44,986 --> 01:54:46,944
Goodbye, mummy.

1186
01:54:52,111 --> 01:54:54,361
She doesn't understand.

1187
01:54:55,277 --> 01:54:57,444
She's too young.

1188
01:55:01,236 --> 01:55:04,319
And the rest of us, Pastor,

1189
01:55:04,444 --> 01:55:08,652
we don't understand, either.

1190
01:55:08,777 --> 01:55:11,111
That is true, Borgen.

1191
01:55:17,652 --> 01:55:20,819
Goodbye, Inger, and thank you.

1192
01:55:24,152 --> 01:55:26,986
Anders, the lid.

1193
01:55:27,736 --> 01:55:30,611
No! Nee, you mustn't
take her from me.

1194
01:55:30,736 --> 01:55:33,694
- You mustn't part us.
- Nee, Mikkel.

1195
01:55:36,111 --> 01:55:38,277
Come, Mikkel.

1196
01:55:38,402 --> 01:55:41,069
Her soul is with God.

1197
01:55:41,194 --> 01:55:43,486
You can see it is not here.

1198
01:55:44,402 --> 01:55:48,652
But her body,
I loved her body, too.

1199
01:55:49,736 --> 01:55:54,027
Be strong and say your farewell.

1200
01:55:55,361 --> 01:55:58,194
Remember you are a son
of Borgensgaard.

1201
01:56:10,069 --> 01:56:12,194
Goodbye, little darling.

1202
01:56:14,194 --> 01:56:16,236
Goodbye, Inger lass.

1203
01:56:37,777 --> 01:56:39,527
Johannes.

1204
01:56:40,944 --> 01:56:42,944
Ja, Vader.

1205
01:56:43,069 --> 01:56:44,694
Vader!

1206
01:56:44,819 --> 01:56:46,902
Did you say "Vader"?

1207
01:56:47,027 --> 01:56:49,361
Is your vision restored, Johannes?

1208
01:56:50,402 --> 01:56:53,652
Has your reason returned?

1209
01:56:54,736 --> 01:56:57,527
Ja, my reason has returned.

1210
01:57:17,694 --> 01:57:24,736
None of you has thought of asking
God to return Inger to you.

1211
01:57:24,861 --> 01:57:29,069
Johannes, now you mock God.

1212
01:57:30,152 --> 01:57:31,402
No.

1213
01:57:32,236 --> 01:57:37,402
It is you who mock God
with your half-heartedness.

1214
01:57:52,569 --> 01:57:56,986
If you had prayed to God,
he would have heard your prayers.

1215
01:57:58,569 --> 01:58:02,277
What's this,
over my dead wife's body?

1216
01:58:03,694 --> 01:58:06,902
Mikkel, my broer.

1217
01:58:09,486 --> 01:58:13,902
Why, among all the believers
is there no one who believes?

1218
01:58:30,152 --> 01:58:31,819
Inger..

1219
01:58:33,236 --> 01:58:37,902
You must rot,
because the times are rotten.

1220
01:58:39,361 --> 01:58:41,527
Put the lid on, then.

1221
01:58:42,319 --> 01:58:44,819
Do hurry up, uncle.

1222
01:58:47,027 --> 01:58:48,986
The Child.

1223
01:58:52,527 --> 01:58:54,361
The Child.

1224
01:58:56,736 --> 01:58:59,694
The greatest in the kingdom of heaven.

1225
01:59:00,611 --> 01:59:02,777
Do hurry up.

1226
01:59:04,111 --> 01:59:07,736
Do you believe I can do it?

1227
01:59:08,486 --> 01:59:10,569
Ja, uncle.

1228
01:59:11,902 --> 01:59:14,319
Thy faith is great.

1229
01:59:15,277 --> 01:59:18,236
It shall be done
according to thy will.

1230
01:59:21,861 --> 01:59:24,027
Look at your mother.

1231
01:59:25,111 --> 01:59:28,361
When I speak the name of Jesus...

1232
01:59:29,194 --> 01:59:31,194
she will rise.

1233
01:59:37,152 --> 01:59:41,027
Hear me, thou dead one.

1234
01:59:41,736 --> 01:59:43,777
He's insane.

1235
01:59:49,736 --> 01:59:54,444
Is it insane to want to save lives?

1236
01:59:55,736 --> 01:59:56,944
Johannes!

1237
02:00:03,652 --> 02:00:06,361
Trust in God.

1238
02:00:14,069 --> 02:00:16,611
Jesus Christ.

1239
02:00:18,361 --> 02:00:21,361
If it is possible,

1240
02:00:21,486 --> 02:00:24,694
let her return to life.

1241
02:00:26,402 --> 02:00:28,611
Give me the word.

1242
02:00:30,277 --> 02:00:35,652
The word that can return
the dead to life.

1243
02:00:38,152 --> 02:00:39,944
Inger..

1244
02:00:42,527 --> 02:00:49,152
In the name of Jesus Christ
I say unto thee:

1245
02:00:51,236 --> 02:00:53,236
Arise!

1246
02:01:46,236 --> 02:01:47,986
Inger!

1247
02:02:13,319 --> 02:02:15,194
Inger.

1248
02:02:38,986 --> 02:02:43,611
He is still the God of old,
the God of Elijah,

1249
02:02:43,736 --> 02:02:46,111
eternal and the same.

1250
02:02:52,777 --> 02:02:55,652
Eternal and the same.

1251
02:02:58,069 --> 02:02:59,986
The Child?

1252
02:03:04,319 --> 02:03:06,277
Is it alive?

1253
02:03:07,402 --> 02:03:09,736
Ja, Inger.

1254
02:03:11,527 --> 02:03:13,319
It is alive.

1255
02:03:14,277 --> 02:03:16,361
It lives with God.

1256
02:03:19,694 --> 02:03:21,819
With God?

1257
02:03:28,986 --> 02:03:31,111
With God?

1258
02:03:32,402 --> 02:03:34,152
Ja.

1259
02:03:36,902 --> 02:03:39,694
I have found your faith.

1260
02:04:11,069 --> 02:04:13,819
Now life is beginning for us.

1261
02:04:16,402 --> 02:04:18,486
Life...

1262
02:04:20,694 --> 02:04:22,194
Ja.

1263
02:04:26,694 --> 02:04:28,402
Life.

1264
02:04:35,319 --> 02:04:36,986
Life.

1264
02:04:37,305 --> 02:04:43,892