Heidi 2015 - Afrikaans subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074

2
00:01:26,250 --> 00:01:28,665
Heidi! kom!

3
00:01:50,583 --> 00:01:51,582
Dag, Dete

4
00:01:57,208 --> 00:01:58,790
Ek kry warm

5
00:02:00,375 --> 00:02:03,249
Is dit ver?
- Heidi, dis heel bo!

6
00:02:04,250 --> 00:02:05,665
Dag, Dete

7
00:02:05,833 --> 00:02:07,040
Dag

8
00:02:08,833 --> 00:02:12,124
Is dit jou oorlede suster se dogter?
- Ja

9
00:02:12,291 --> 00:02:15,207
Kom, Heidi, ons moet gaan
- Sy't so groot geword

10
00:02:18,083 --> 00:02:19,874
Kom nou!

11
00:02:23,125 --> 00:02:25,040
Waarheen vat jy haar?

12
00:02:27,083 --> 00:02:30,249
Na haar oupa
- Na Alpöhi?

13
00:02:30,416 --> 00:02:31,832
Goeie hemel!

14
00:02:32,125 --> 00:02:33,790
Dete

15
00:02:33,958 --> 00:02:36,874
Hy is goddeloos, en haat alle mense!

16
00:02:37,041 --> 00:02:39,082
Hulle sê hy het al vergeet om te praat

17
00:02:39,250 --> 00:02:41,790
Moet ek haar dan in 'n weeshuis sit?

18
00:02:42,083 --> 00:02:44,624
Of moet ek haar vir mense gee wat ek
nie ken nie?

19
00:02:45,875 --> 00:02:49,249
Jy weet dat niemand nog vir 'n vreemde
kind wil sorg nie

20
00:02:50,125 --> 00:02:53,249
Miskien was sy beter af by vreemdes

21
00:02:53,416 --> 00:02:57,957
Hy kon nie eers regkom met sy eie seun nie
Mag God hom genadig wees

22
00:02:58,250 --> 00:03:01,957
Ek is seker hy sal niks met haar te doen
wil hê nie

23
00:03:18,041 --> 00:03:21,082
Heidi! Waar is jy?

24
00:03:22,333 --> 00:03:25,457
Heidi, kom dadelik hier!

25
00:03:28,291 --> 00:03:30,165
Ek kom!

26
00:04:14,916 --> 00:04:16,207
Dag, Oupa

27
00:04:20,666 --> 00:04:22,790
Dag, Alpöhi

28
00:04:24,916 --> 00:04:26,665
Dit is Heidi

29
00:04:27,750 --> 00:04:28,874
U kleinkind

30
00:04:35,750 --> 00:04:38,374
Ek het 'n pos in Frankfurt gekry

31
00:04:38,916 --> 00:04:42,457
So, nou bring ek haar na u toe

32
00:04:43,625 --> 00:04:45,874
Sy is tog u eie vlees en bloed

33
00:04:46,166 --> 00:04:48,040
Gaan! en vat haar saam!

34
00:04:49,583 --> 00:04:52,499
Ek het na haar gekyk vir 5 jaar!

35
00:04:52,791 --> 00:04:55,540
Maar ek kan nie langer nie
- Gaan net weg!

36
00:05:05,041 --> 00:05:08,124
Heidi, luister na my

37
00:05:08,291 --> 00:05:10,540
Jy hoef nie bang te wees nie,

38
00:05:10,708 --> 00:05:14,290
ek is seker hy sal niks aan jou doen nie

39
00:05:17,958 --> 00:05:19,707
Reg, gaan nou

40
00:05:23,000 --> 00:05:24,624
Gaan!

41
00:05:25,625 --> 00:05:27,374
God vergeef my

42
00:05:40,833 --> 00:05:44,207
Die kind! vat die kind saam met jou!

43
00:05:46,791 --> 00:05:48,790
Gaan aan, gaan saam met haar!

44
00:05:50,208 --> 00:05:52,582
Maar sy wil my ook nie hê nie

45
00:06:10,708 --> 00:06:19,499
Oupa?

46
00:08:03,375 --> 00:08:05,707
Goeie môre, Oupa

47
00:08:38,583 --> 00:08:40,207
Drink

48
00:09:03,583 --> 00:09:06,165
Dankie
- Ek sal jou na die dominee toe vat

49
00:09:06,333 --> 00:09:08,540
Hy sal weet wat om met jou te maak

50
00:09:22,458 --> 00:09:24,207
Maak oop

51
00:09:29,625 --> 00:09:31,582
Die kind is sterk,

52
00:09:33,250 --> 00:09:35,040
en gesond

53
00:09:35,208 --> 00:09:36,874
Sy sal nie moeilik wees nie

54
00:09:37,041 --> 00:09:38,874
Sy kan nie by my bly nie

55
00:09:42,416 --> 00:09:44,290
Goed, dis reg,

56
00:09:44,958 --> 00:09:48,832
Ek gaan na Maienfeld oor 3 dae
Miskien kan 'n boer haar gebruik

57
00:09:49,875 --> 00:09:51,707
So-nie is dit weeshuis-toe

58
00:09:52,583 --> 00:09:54,790
Maar sy moet by jou bly tot dan

59
00:09:55,791 --> 00:09:58,040
Ek sal haar afbring

60
00:09:59,166 --> 00:10:02,165
Dis jou christelike plig om na jou
kleinkind te kyk

61
00:10:09,250 --> 00:10:11,540
Hier, gaan nou

62
00:10:23,750 --> 00:10:25,249
Oupa?

63
00:10:26,333 --> 00:10:29,082
Sal ek weer vanaand in die stal slaap?

64
00:10:30,333 --> 00:10:32,124
Slaap net waar jy wil

65
00:10:46,541 --> 00:10:48,415
U het net een stoel,

66
00:10:52,833 --> 00:10:54,624
en net een bed

67
00:11:02,000 --> 00:11:03,915
Wat is daarbo?

68
00:11:22,000 --> 00:11:25,499
Ek wil hier bo in die hooi slaap, mag ek?

69
00:11:29,083 --> 00:11:30,749
Oupa?

70
00:11:32,583 --> 00:11:34,249
Ek wil liewer nie na 'n weeshuis gaan nie

71
00:12:18,833 --> 00:12:21,749
Goeie môre, Oupa
- Drink jou melk

72
00:12:31,750 --> 00:12:33,749
Stop daar!

73
00:12:38,583 --> 00:12:40,499
Goeie môre, bokke

74
00:12:41,333 --> 00:12:43,165
Klein Beer! Klein Swaan! Komaan!

75
00:12:45,416 --> 00:12:47,540
Komaan! Gou gou!

76
00:12:47,833 --> 00:12:50,624
Goeiedag, Generaal Bokwagter

77
00:12:54,958 --> 00:12:57,957
Vat die meisie met jou uit op die
berg vandag

78
00:13:00,000 --> 00:13:02,707
Sy weet nie hoe dinge werk in die
berge nie

79
00:13:03,958 --> 00:13:05,749
Dag, my naam is Heidi

80
00:13:09,833 --> 00:13:12,582
Reg.
- Dankie

81
00:13:13,250 --> 00:13:14,790
Komaan

82
00:13:19,500 --> 00:13:22,457
Het jy hom gehoor?
Jy moet doen wat ek sê

83
00:13:22,625 --> 00:13:23,832
Ja, ja

84
00:13:24,291 --> 00:13:26,999
Wat is jou naam?
- Peter

85
00:13:27,166 --> 00:13:30,249
Bly jy nou by hom?
- Ja, hy's my Oupa

86
00:13:30,416 --> 00:13:31,915
Jou Oupa?

87
00:13:32,500 --> 00:13:34,790
Waarom bly jy nie by jou ouers nie?

88
00:13:34,958 --> 00:13:36,790
Want hulle is dood

89
00:13:38,083 --> 00:13:40,249
My pa is ook dood

90
00:13:40,958 --> 00:13:44,124
Ek het by my Tant Dete gebly in
Bad Ragaz tot nou

91
00:13:44,291 --> 00:13:46,707
Ek moes heeldag binne sit

92
00:13:46,875 --> 00:13:49,040
Maar hier is dit baie beter, ek kan
buite wees!

93
00:13:49,333 --> 00:13:52,082
Ja, bly by my!
- Ja, ja

94
00:14:40,583 --> 00:14:42,165
Wat is daardie Kleintjie se naam?

95
00:14:43,208 --> 00:14:47,415
Snoekie
- Sal jy my wys hoe om vuur te maak?

96
00:14:48,833 --> 00:14:50,332
Seker

97
00:14:54,916 --> 00:14:56,207
Haai, Peter

98
00:14:57,083 --> 00:14:59,457
Het jy van my kaas en wors geëet?

99
00:14:59,625 --> 00:15:00,707
Wie, ek?

100
00:15:01,500 --> 00:15:03,582
Nee, dit was nie ek nie

101
00:15:04,416 --> 00:15:05,915
Wie anders kon dit dan wees?

102
00:15:06,416 --> 00:15:09,082
Ek weet nie, miskien 'n bok?

103
00:15:10,000 --> 00:15:11,040
'n Bok?

104
00:15:14,375 --> 00:15:15,582
Haai! bly daar!

105
00:15:16,375 --> 00:15:19,957
Klein Swaan, Vinkie! Stop dit, stop!

106
00:15:22,000 --> 00:15:24,665
Kom weg! Hou op!

107
00:15:24,958 --> 00:15:27,582
Wag maar net!
- Los hom!

108
00:15:27,750 --> 00:15:30,207
Kan jy nie hoor nie?
Ek sê 'Bly daar'!

109
00:15:30,500 --> 00:15:32,790
Hou op om hulle te slaan! hulle het
ophou baklei

110
00:15:32,958 --> 00:15:36,290
Hulle moet gestraf word, die melk word
min as hulle baklei

111
00:15:36,583 --> 00:15:40,290
As jy ophou om hulle te slaan, kry jy
die helfte van my kos

112
00:15:40,458 --> 00:15:41,499
Die helfte?

113
00:15:44,458 --> 00:15:45,499
Elke dag?

114
00:15:45,791 --> 00:15:48,874
Maar jy mag die bokke nie meer slaan nie

115
00:15:49,041 --> 00:15:51,040
Belowe?

116
00:15:51,333 --> 00:15:53,540
Elke dag. Helfte

117
00:16:02,750 --> 00:16:07,165
Sien jy? Kyk
- Ek kan sien

118
00:16:08,000 --> 00:16:10,040
Kyk, gou, kom af!

119
00:16:10,208 --> 00:16:11,374
Nou jou beurt

120
00:16:11,666 --> 00:16:13,040
Ek?
- Ja

121
00:16:36,833 --> 00:16:38,665
Heidi?
- Ja?

122
00:16:38,958 --> 00:16:43,207
Moet liewer nie oor die kos praat nie
- Ek sal niks sê nie

123
00:16:44,958 --> 00:16:49,165
In die dorp sê hulle hy het iemand
doodgemaak

124
00:17:09,083 --> 00:17:11,082
Dankie

125
00:17:11,708 --> 00:17:14,374
Ek sal maar liewer in die stal slaap

126
00:17:16,791 --> 00:17:19,999
Het Peter stories oor my vertel?

127
00:17:24,625 --> 00:17:26,082
En jy glo hom?

128
00:17:27,875 --> 00:17:30,290
Is dit waar wat hy sê?

129
00:17:30,875 --> 00:17:33,749
Mense hou daarvan om slegte dinge te sê

130
00:17:35,208 --> 00:17:39,457
Jy moet besluit om jou eie oë en ore
te glo,

131
00:17:39,625 --> 00:17:41,707
of wat ander mense sê

132
00:18:07,208 --> 00:18:09,832
Nag, Oupa

133
00:18:44,416 --> 00:18:46,374
Pragtig

134
00:18:48,916 --> 00:18:51,082
Ek ken die padjies hier rond

135
00:19:23,125 --> 00:19:25,749
Ek sal jou môre wys waar die edelweiss groei

136
00:19:28,291 --> 00:19:29,665
Peter,

137
00:19:31,541 --> 00:19:35,374
Ek gaan môre weg wees, Oupa vat my na
die dominee

138
00:19:35,666 --> 00:19:36,749
Wat?

139
00:19:38,500 --> 00:19:41,082
Ek is dan weer alleen met daardie dom bokke

140
00:19:43,166 --> 00:19:45,832
Shoe! Loop! Komaan

141
00:19:46,125 --> 00:19:47,915
Gaan! Loop, julle!

142
00:20:13,083 --> 00:20:15,290
Waarna kyk jy so?

143
00:20:17,916 --> 00:20:19,749
Oupa?

144
00:20:21,500 --> 00:20:23,874
Is die stoel myne?

145
00:20:24,041 --> 00:20:25,582
Vir wie anders?

146
00:20:29,333 --> 00:20:31,124
Maar ek gaan dan môre weg

147
00:20:32,125 --> 00:20:34,249
Jy gaan uit op die berg môre

148
00:20:35,125 --> 00:20:37,040
En die volgende dag ook weer?

149
00:20:37,208 --> 00:20:38,332
Wel, ja

150
00:20:40,000 --> 00:20:42,915
Moenie so baie vrae vra nie, en gaan
was jou gesig

151
00:20:47,125 --> 00:20:49,832
Dankie, dankie, dankie!

152
00:20:52,291 --> 00:20:56,165
Peter! ek gaan bly!

153
00:21:48,083 --> 00:21:51,207
vandag is my laaste dag hier
- Hoekom?

154
00:21:51,375 --> 00:21:52,915
Ek moet skooltoe gaan

155
00:21:53,083 --> 00:21:54,790
Wanneer kom jy terug?

156
00:21:56,083 --> 00:21:57,499
In die lente, dink ek

157
00:21:58,125 --> 00:22:00,040
Nie voor die lente nie?

158
00:22:07,208 --> 00:22:08,665
Jy kan afkom, en kom kuier

159
00:22:09,458 --> 00:22:11,540
Ouma sal bly wees om jou te sien

160
00:22:17,750 --> 00:22:20,332
Hou op eet, julle het genoeg!

161
00:22:23,958 --> 00:22:25,665
Komaan!

162
00:22:28,416 --> 00:22:30,165
Mag ek ook skooltoe gaan?

163
00:22:31,541 --> 00:22:32,582
Komaan, eet

164
00:22:38,041 --> 00:22:39,290
Kyk wie's daar

165
00:22:40,083 --> 00:22:43,207
Dis ongelooflik

166
00:22:45,333 --> 00:22:48,207
Hy moes nie eers toegelaat word om
na 'n kind om te sien nie

167
00:23:17,750 --> 00:23:19,124
Goeiedag

168
00:23:19,958 --> 00:23:21,249
Dag

169
00:23:24,416 --> 00:23:26,915
Wat het jy beplan vir die meisie?

170
00:23:27,083 --> 00:23:28,957
Dit het niks te doen met jou nie

171
00:23:29,250 --> 00:23:31,665
Volgende jaar sal sy skooltoe moet gaan

172
00:23:31,833 --> 00:23:34,374
Daar's niks wat sy MOET doen nie

173
00:23:34,541 --> 00:23:37,749
Wees nou verstandig, elke kind moet tog
leer lees

174
00:23:38,041 --> 00:23:41,624
Sy kan tog nie alleen van die alpe afkom
in die winter nie

175
00:23:41,791 --> 00:23:44,374
Komaan, kind, gaan jy na buite

176
00:23:48,750 --> 00:23:51,290
Alleen, die hele winter, daar bo in
die berg

177
00:23:51,583 --> 00:23:55,457
'n kind van haar ouderdom moet vriende hê
- Sy het alles wat sy nodig het

178
00:23:58,291 --> 00:23:59,790
Dis teen die wet

179
00:24:01,083 --> 00:24:04,374
Jou wette interesseer my nie

180
00:24:14,458 --> 00:24:15,624
Kom

181
00:24:18,291 --> 00:24:20,499
So 'n dom vent!

182
00:24:33,541 --> 00:24:35,790
Hier, kyk

183
00:24:37,458 --> 00:24:39,332
Dis klaar

184
00:24:42,583 --> 00:24:43,957
Dis mooi

185
00:24:45,083 --> 00:24:46,332
Dankie, Oupa

186
00:24:52,333 --> 00:24:54,915
As dit maar weer lente was

187
00:25:30,541 --> 00:25:39,082
Vinniger!

188
00:25:59,666 --> 00:26:01,499
Dankie

189
00:26:01,666 --> 00:26:04,874
Wanneer dit donker word, kom laai ek jou
weer op

190
00:26:11,416 --> 00:26:13,040
Dag, is Peter hier?

191
00:26:13,208 --> 00:26:15,915
Hy's by die skool, maar kom binne

192
00:26:23,291 --> 00:26:25,749
Moeder, ons het 'n besoeker, dis Heidi

193
00:26:26,458 --> 00:26:27,832
Dag

194
00:26:28,000 --> 00:26:30,499
Kind, sy kan nie sien nie

195
00:26:31,791 --> 00:26:34,957
Kom 'n bietjie nader, Heidi

196
00:26:37,875 --> 00:26:40,374
Kan ouma niks sien nie, ouma?

197
00:26:40,666 --> 00:26:42,749
Met my oë, niks nie,

198
00:26:42,916 --> 00:26:45,249
maar met my hande is dit anders

199
00:26:48,916 --> 00:26:51,124
Heidi!
- Peter!

200
00:26:56,500 --> 00:26:57,540
Dankie

201
00:26:57,708 --> 00:27:00,457
Jy mis niks nie, skool is so vervelig!

202
00:27:00,625 --> 00:27:03,040
Jy sê dit net omdat jy nounog nie kan
lees nie

203
00:27:03,208 --> 00:27:06,624
Ma kan ook nie! Wat kan mens doen met
lees hier in die berge?

204
00:27:06,916 --> 00:27:07,957
Eet jou kos!

205
00:27:12,625 --> 00:27:15,165
Ouma kan myne kry

206
00:27:15,333 --> 00:27:18,332
Dankie, Heidi, maar dis te hard

207
00:27:19,458 --> 00:27:22,165
Ek het amper nie meer tande oor nie

208
00:27:23,250 --> 00:27:24,374
Dan sal ek dit maar vat

209
00:27:34,916 --> 00:27:38,249
Ouma kan nie sien nie, weet Oupa dit?

210
00:27:39,458 --> 00:27:42,415
En sy kan nie meer harde brood eet nie

211
00:27:45,208 --> 00:27:49,624
Ons is gelukkig, nê Oupa?

212
00:28:57,916 --> 00:29:00,332
Dag, Alpöhi

213
00:29:02,083 --> 00:29:04,207
Ek het goeie nuus vir jou

214
00:29:05,291 --> 00:29:07,790
Ek het 'n plek gekry vir Heidi,

215
00:29:07,958 --> 00:29:10,665
by vriende van my werkgewers in Frankfurt

216
00:29:15,666 --> 00:29:17,790
Dis 'n vooraanstaande familie,

217
00:29:17,958 --> 00:29:23,582
en Heidi kan selfs skoolgaan saam met
hulle jong dogter

218
00:29:24,750 --> 00:29:26,540
Dis 'n uitnemende kans vir haar

219
00:29:27,583 --> 00:29:29,540
Sê tog net iets!

220
00:29:30,333 --> 00:29:32,874
Wanneer jy klaar is, kan jy gaan

221
00:29:33,500 --> 00:29:34,915
Maar ek wil haar saam met my vat

222
00:29:35,208 --> 00:29:36,707
Heidi bly hier!

223
00:29:40,458 --> 00:29:43,624
In die dorp sê hulle dat jy haar nie
skooltoe laat gaan nie

224
00:29:44,750 --> 00:29:48,499
Weens jou hardkoppigheid, gaan sy nie
leer skryf nie!

225
00:29:48,666 --> 00:29:50,499
Jy wil dat sy hier wild grootword?

226
00:29:50,791 --> 00:29:53,915
Waarom is jy nou skielik bekommerd
oor haar?

227
00:29:54,083 --> 00:29:57,624
Alpöhi, voorheen het ek nie 'n keuse
gehad nie

228
00:29:57,916 --> 00:30:00,290
Daar's niks meer om te sê nie

229
00:30:03,250 --> 00:30:05,624
As jy nie dat sy skooltoe gaan nie,

230
00:30:05,916 --> 00:30:09,165
sal hulle haar wegvat van jou af, en
haar in 'n weeshuis sit

231
00:30:09,791 --> 00:30:13,290
Ek vat haar vandag, as dit nodig is,
met die hulp van die dorp

232
00:30:14,250 --> 00:30:15,874
Waar is die kind?

233
00:30:17,625 --> 00:30:19,290
Heidi is myne

234
00:30:19,458 --> 00:30:21,040
Nou gaan jy weg!

235
00:30:47,583 --> 00:30:49,915
Heidi!

236
00:30:50,791 --> 00:30:52,999
Tante Dete!
- Heidi, my kind

237
00:30:53,291 --> 00:30:54,332
Kom hier

238
00:30:55,833 --> 00:30:57,624
Het jy baie na my verlang?

239
00:30:58,666 --> 00:31:01,249
Seun, gaan terug na jou bokke

240
00:31:01,416 --> 00:31:04,957
Ek moet praat met Heidi,
Komaan

241
00:31:07,125 --> 00:31:08,457
Sit

242
00:31:13,500 --> 00:31:14,707
Luister na my,

243
00:31:14,875 --> 00:31:19,290
hoe sou jy daarvan hou om in 'n groot,
pragtige huis te bly?

244
00:31:20,666 --> 00:31:23,957
Die Sesemanns, baie gawe mense in Frankfurt,

245
00:31:24,125 --> 00:31:26,749
soek na 'n maat vir hulle dogter

246
00:31:28,166 --> 00:31:29,624
Maar ek hou van hierdie plek

247
00:31:31,083 --> 00:31:34,999
Maar die meisie in Frankfurt
sien so uit na jou koms

248
00:31:35,708 --> 00:31:37,457
Ek wil liewer by Oupa bly

249
00:31:37,750 --> 00:31:41,832
Heidi, Oupa wil hê dat jy saam met my gaan

250
00:31:44,083 --> 00:31:45,124
Regtig?

251
00:31:46,958 --> 00:31:50,082
Kindjie, ons albei wil net die beste vir
jou hê

252
00:31:52,333 --> 00:31:54,790
Kom, die trein vertrek al amper

253
00:31:54,958 --> 00:31:58,332
Maar ek moet totsiens sê
- Ons het nie tyd daarvoor nie

254
00:31:58,500 --> 00:32:00,790
Is dit ver weg?
- Nee, nee

255
00:32:00,958 --> 00:32:03,082
En wat as ek nie daarvan hou nie?

256
00:32:03,916 --> 00:32:05,624
Dan kan jy terugkom,

257
00:32:05,791 --> 00:32:07,790
ek belowe

258
00:32:07,958 --> 00:32:09,415
Komaan

259
00:32:20,000 --> 00:32:23,249
Komaan, maak gou!

260
00:32:27,708 --> 00:32:29,040
Waar is Heidi?

261
00:32:42,250 --> 00:32:43,749
Gou, maak gou!

262
00:32:49,500 --> 00:32:51,082
Klim op!

263
00:32:52,208 --> 00:32:54,124
Daar gaan ons!
- Dis reg

264
00:33:09,666 --> 00:33:12,540
Hulle is weg!
Jy's alweer laat, dan nie?

265
00:33:19,250 --> 00:33:21,415
Bly kyk

266
00:33:30,916 --> 00:33:33,790
Dis 'n wonder sy leef nog

267
00:34:14,958 --> 00:34:16,207
Heidi, bly hier

268
00:34:16,708 --> 00:34:18,332
Bly hier!

269
00:34:39,208 --> 00:34:42,790
Heidi, kom met my, kom in

270
00:35:08,125 --> 00:35:09,165
Is u beskikbaar?

271
00:35:10,041 --> 00:35:12,165
Die Sesemann-huis, asseblief

272
00:35:13,458 --> 00:35:14,874
Komaan

273
00:35:39,750 --> 00:35:41,415
Heidi!

274
00:35:52,500 --> 00:35:53,957
Klim uit

275
00:36:02,916 --> 00:36:05,040
Goeiedag, dames
- Goeiedag

276
00:36:08,833 --> 00:36:09,915
Welkom, dames

277
00:36:11,041 --> 00:36:13,749
Mej. Rottenmeier verwag ons

278
00:36:14,875 --> 00:36:16,499
Volg my, asseblief

279
00:36:46,333 --> 00:36:47,957
Heidi, nee!

280
00:36:48,666 --> 00:36:51,999
Ek gaan jou nou aan Mej Rottenmeier voorstel,
Reg?

281
00:36:52,166 --> 00:36:54,540
Dit is die meisie se Goewernante

282
00:36:54,708 --> 00:36:55,749
Goewernante?

283
00:36:55,916 --> 00:37:01,165
Sy is 'n baie vername dame wat na Klara se
belange omsien

284
00:37:01,333 --> 00:37:03,040
So, gedra jouself!

285
00:37:03,208 --> 00:37:06,790
Mej Rottenmeier wag vir u
- Reg, kom

286
00:37:18,083 --> 00:37:21,457
Ek het ongelukkig nie tyd gehad om haar
aan te trek nie

287
00:37:29,333 --> 00:37:31,624
Wat is jou naam?
- Heidi

288
00:37:31,791 --> 00:37:34,207
Heidi? dis nie 'n doopnaam nie

289
00:37:34,500 --> 00:37:37,040
Haar naam is Adelheid, soos haar moeder

290
00:37:37,208 --> 00:37:38,457
God bewaar haar siel

291
00:37:46,791 --> 00:37:49,249
Die kind lyk my baie jonk

292
00:37:49,416 --> 00:37:52,707
Ja, sy is klein vir haar ouderdom

293
00:37:52,875 --> 00:37:55,749
Ek is agt
- Agt

294
00:37:56,458 --> 00:37:59,707
Nee, dit sal nie werk nie
Kom met my, Dete

295
00:38:05,708 --> 00:38:08,957
Adelheid is presies wat Mnr Sesemann
wou hê

296
00:38:09,125 --> 00:38:11,665
'n Onbesoedelde kindjie van die Switserse
platteland

297
00:38:13,000 --> 00:38:15,082
En nou wil ek my deel hê

298
00:38:17,583 --> 00:38:20,540
Wat moet ek jou noem?
- Heidi

299
00:38:21,375 --> 00:38:22,915
Ek is Klara

300
00:38:24,000 --> 00:38:25,957
Was jy opgewonde omtrent Frankfurt?

301
00:38:27,333 --> 00:38:30,457
Oupa en Tant Dete wou dat ek kom,

302
00:38:30,625 --> 00:38:33,874
maar as ek nie daarvan hou nie, kan ek
teruggaan

303
00:38:34,500 --> 00:38:37,415
Jy's die vreemdste meisie wat ek al
ontmoet het

304
00:38:38,583 --> 00:38:40,374
Is daardie seunsklere?

305
00:38:41,333 --> 00:38:44,665
Dis reg vir die Alpe, veral as jy wil klim

306
00:38:45,750 --> 00:38:47,707
O, klim...

307
00:38:50,250 --> 00:38:52,040
Kan jy nie loop nie?

308
00:38:52,208 --> 00:38:54,207
Nee, ongelukkig nie

309
00:38:54,500 --> 00:38:57,374
So jy moet altyd hierin sit?
- Ja

310
00:38:58,708 --> 00:38:59,749
Jy kan my maar stoot

311
00:39:05,833 --> 00:39:07,332
hoe hou jy van ons huis?

312
00:39:07,625 --> 00:39:08,832
Dis groot

313
00:39:12,000 --> 00:39:13,749
Ek's jammer

314
00:39:20,916 --> 00:39:21,957
Wat het gebeur?

315
00:39:22,791 --> 00:39:26,707
Ek het die tafel gestamp
Ek het nie opgelet nie, ek's jammer

316
00:39:31,791 --> 00:39:35,040
Reg. Dis tyd vir ete

317
00:39:37,083 --> 00:39:38,082
Kom ons sit

318
00:39:55,041 --> 00:39:58,207
Jy lyk 'n bietjie soos Peter die Bokwagter

319
00:39:58,375 --> 00:40:00,540
Pardon?
- Adelheid

320
00:40:00,833 --> 00:40:02,665
Moenie so met die bediendes praat nie

321
00:40:10,500 --> 00:40:11,999
In hierdie huis gebruik ons eetgerei

322
00:40:13,916 --> 00:40:16,415
Sy ken nie eers die basiese nie

323
00:40:19,541 --> 00:40:21,957
Jammer, ek sal 'n lap kry

324
00:40:22,125 --> 00:40:23,415
'n Lap?

325
00:40:23,708 --> 00:40:25,249
Sit, Adelheid!

326
00:40:27,541 --> 00:40:30,040
Tinette, Stilte!

327
00:40:46,250 --> 00:40:48,165
Kan ek twee kry?

328
00:40:49,208 --> 00:40:50,999
Sebastian

329
00:40:51,291 --> 00:40:53,665
"Kan hy asseblief vir my twee broodjies aangee?"

330
00:40:55,041 --> 00:40:59,124
Kan hy asseblief... twee rolletjies?

331
00:41:00,375 --> 00:41:02,207
"Gee vir my twee broodjies"

332
00:41:03,750 --> 00:41:05,040
Gee vir my twee rolletjies

333
00:41:06,375 --> 00:41:08,415
Twee broodjies

334
00:41:08,708 --> 00:41:11,082
Twee broodjies, asseblief

335
00:41:19,416 --> 00:41:22,040
In hierdie huis is daar reëls, Adelheid

336
00:41:22,208 --> 00:41:25,832
Jy moet verwys na die bediendes as
'hy' of 'sy',

337
00:41:26,000 --> 00:41:28,207
en om met hulle te praat is verbode

338
00:41:30,416 --> 00:41:33,124
Ontbyt is om 7:30

339
00:41:33,291 --> 00:41:37,832
Klasse sal in die studeerkamer begin
om 8:15

340
00:41:38,000 --> 00:41:40,957
Om 12:30 eet ons middagete

341
00:41:41,875 --> 00:41:43,582
Dan twee ure van rus

342
00:41:44,416 --> 00:41:45,707
Om 7 uur gaan julle bed toe

343
00:41:46,625 --> 00:41:49,874
In hierdie huis is daar geen plek vir
hardloop of springery nie

344
00:41:50,458 --> 00:41:52,207
Ons loop altyd beskaafd

345
00:41:52,375 --> 00:41:54,457
Ons praat nooit hard nie

346
00:41:54,625 --> 00:41:56,290
Mej Rottenmeier?

347
00:43:02,958 --> 00:43:04,582
Wat doen jy?

348
00:43:09,250 --> 00:43:11,082
Jy kan nie hier so rondloop nie

349
00:43:11,250 --> 00:43:13,415
Ek?
- Ja!

350
00:43:29,291 --> 00:43:31,540
Was mense daar in die berge?

351
00:43:32,541 --> 00:43:34,082
Ja, hulle was

352
00:43:37,166 --> 00:43:40,874
Ek het gehoor dat

353
00:43:42,250 --> 00:43:45,124
daar nog bergtrolle en -kabouters is

354
00:43:45,291 --> 00:43:47,124
Het jy al een gesien?

355
00:43:47,958 --> 00:43:49,457
Staan stil

356
00:43:56,916 --> 00:44:00,957
Nee, trek daardie aan, en dan kom jy
op boontoe

357
00:44:18,833 --> 00:44:20,040
Heidi!

358
00:44:34,375 --> 00:44:37,082
Nee, die bottermes

359
00:44:46,250 --> 00:44:48,707
Goed dan, mej Adelheid

360
00:44:49,875 --> 00:44:52,790
Maak oop by hoofstuk een, en lees hardop

361
00:45:04,458 --> 00:45:05,665
Ek kan nie

362
00:45:06,583 --> 00:45:07,832
Pardon?

363
00:45:08,500 --> 00:45:10,207
Ek kan nie lees nie

364
00:45:10,500 --> 00:45:12,415
Jy moet die letters tog ken

365
00:45:15,708 --> 00:45:17,874
Watter letter is dit hierdie?

366
00:45:18,458 --> 00:45:19,749
Dis soos 'n berg

367
00:45:21,416 --> 00:45:22,540
Ja, dit is

368
00:45:22,833 --> 00:45:24,665
Mej Klara, dis nie snaaks nie

369
00:45:26,000 --> 00:45:27,707
Peter kan ook nie lees nie

370
00:45:27,875 --> 00:45:29,040
Peter?
- Peter?

371
00:45:29,625 --> 00:45:31,499
Hy's my vriend

372
00:45:32,333 --> 00:45:34,957
Peter sê dis nie nodig in die Alpe nie

373
00:45:35,250 --> 00:45:36,499
Jy het dit nie nodig nie?

374
00:45:37,708 --> 00:45:39,082
Mej...

375
00:45:40,708 --> 00:45:42,915
Elke persoon kan en moet leer lees

376
00:45:45,833 --> 00:45:47,790
Verskoon my asseblief net 'n oomblik

377
00:45:49,666 --> 00:45:52,082
Sy ken nie die alfabet nie?

378
00:45:53,875 --> 00:45:58,749
'n Totale wilde, onopgevoede kreatuur
is in ons huis ingebring

379
00:45:58,916 --> 00:46:03,665
Miskien moet sy liewer 'n aparte
onderwyser kry

380
00:46:03,833 --> 00:46:05,665
Jy sal daarvan hou, ja

381
00:46:05,833 --> 00:46:07,332
Dit kan nie te veel gevra wees om die
Switserse kind

382
00:46:07,500 --> 00:46:11,290
die alfabet te leer benewens Klara se
lesse nie

383
00:46:11,458 --> 00:46:13,290
Sekerlik nie, ek het net gedink...

384
00:46:13,458 --> 00:46:18,332
Sodra Mnr Sesemann terugkom, sal ek sorg
dat Adelheid weggestuur word

385
00:46:20,166 --> 00:46:22,582
Maak hierdie venster nie oop nie?

386
00:46:25,000 --> 00:46:26,040
Hoekom?

387
00:46:27,166 --> 00:46:29,832
Ek wil uitvind of mens die berge kan sien

388
00:46:33,166 --> 00:46:38,332
Mej Adelheid, sal u so goed wees, en u
sitplek weer inneem,

389
00:46:38,500 --> 00:46:42,249
sodat ons die broodnodige les kan hervat?

390
00:46:44,666 --> 00:46:45,749
Mej Klara,

391
00:46:51,041 --> 00:46:54,374
Mej Adelheid, die berg is "A"

392
00:46:56,541 --> 00:46:58,332
'A' vir Adelheid

393
00:46:58,500 --> 00:47:00,957
'A'
- Presies

394
00:47:02,291 --> 00:47:03,874
Vat my daar, Heidi

395
00:47:12,250 --> 00:47:14,832
Nie so wyd nie! Ons sal gesien word

396
00:47:21,541 --> 00:47:22,999
Ek wou jou hierdie wys

397
00:47:24,625 --> 00:47:26,874
Is dit jy?
- En my moeder

398
00:47:30,083 --> 00:47:31,957
Maar jy staan regop?

399
00:47:32,125 --> 00:47:33,582
Ja

400
00:47:33,750 --> 00:47:36,374
Ek het siek geword na...

401
00:47:36,541 --> 00:47:38,874
Na haar dood

402
00:47:39,708 --> 00:47:41,374
Vader mis haar ook

403
00:47:42,375 --> 00:47:45,374
Hy's reis baie vir sy werk

404
00:47:46,583 --> 00:47:48,749
En ek's altyd vas in hierdie huis

405
00:48:01,000 --> 00:48:02,082
Jy!

406
00:48:03,583 --> 00:48:07,582
My magtig! jong meisies sluip nie so nie

407
00:48:07,750 --> 00:48:08,790
Jammer

408
00:48:09,083 --> 00:48:11,915
Dis rustyd, mej Adelheid

409
00:48:12,083 --> 00:48:13,790
Maar ek kan nie slaap nie

410
00:48:13,958 --> 00:48:17,415
Jy moet nie slaap nie, net rus

411
00:48:21,375 --> 00:48:24,040
hoe kan ek die jong dame tot hulp wees?

412
00:48:25,875 --> 00:48:26,957
Weet jy...

413
00:48:27,125 --> 00:48:29,040
Weet hy hoe om 'n venster oop te maak?

414
00:48:30,291 --> 00:48:31,415
Watter een?

415
00:48:42,708 --> 00:48:44,124
Hier, mademoiselle

416
00:48:45,625 --> 00:48:48,124
Genade, nie so ver nie!

417
00:48:50,750 --> 00:48:52,790
Daar is geen berge nie

418
00:48:53,458 --> 00:48:57,290
Wel, jy kan nie so ver hiervandaan sien nie,

419
00:48:58,541 --> 00:49:03,249
Maar kyk, jy kan baie verder van die toring
af sien

420
00:49:06,916 --> 00:49:11,165
Maar, ek moet die venster weer toemaak,
en die jong dame gaan terug na haar kamer,

421
00:49:11,333 --> 00:49:13,165
anders is daar moeilikheid

422
00:49:16,666 --> 00:49:18,249
Dankie en adieu

423
00:49:21,875 --> 00:49:23,290
Adieu

424
00:49:32,000 --> 00:49:34,832
Ons moet terug wees voor die middagrus
verby is

425
00:49:35,000 --> 00:49:36,582
Ja, seker

426
00:49:40,416 --> 00:49:41,540
Regs

427
00:49:42,583 --> 00:49:44,457
Nee, links!

428
00:49:45,791 --> 00:49:48,165
Dis reg, daarlangs

429
00:49:54,041 --> 00:49:57,665
Appels, vars appels!

430
00:49:57,958 --> 00:49:59,957
Vars appels!

431
00:50:22,500 --> 00:50:23,540
Die toring

432
00:50:24,458 --> 00:50:26,082
Waar is dit nou?

433
00:50:28,708 --> 00:50:30,790
Heidi, ek weet nie meer nie

434
00:50:32,458 --> 00:50:34,124
Miskien sal hy weet

435
00:50:35,583 --> 00:50:37,249
Heidi, jy kan nie met 'n bedelaar
praat nie!

436
00:50:40,041 --> 00:50:41,749
Heidi!

437
00:50:43,666 --> 00:50:44,832
Soontoe

438
00:50:52,750 --> 00:50:54,082
Daar is dit!

439
00:51:04,166 --> 00:51:07,624
Brood! vars brood!

440
00:51:08,666 --> 00:51:10,957
Vars brood!

441
00:51:12,083 --> 00:51:14,249
Daar, dis waar jy ingaan

442
00:51:15,500 --> 00:51:17,040
Wat van jou?

443
00:51:17,333 --> 00:51:19,374
Moenie oor my besorg wees nie,
gaan gou!

444
00:51:23,166 --> 00:51:24,582
Gaan!

445
00:51:38,500 --> 00:51:40,832
Ek hoop mej het goed gerus

446
00:51:43,625 --> 00:51:44,874
Mej?

447
00:52:03,916 --> 00:52:06,290
Ek's seker die jong dame sal hiervan hou

448
00:52:09,166 --> 00:52:10,207
Hoe oulik!

449
00:52:12,500 --> 00:52:14,457
As u 'n paar pennies het...

450
00:52:17,166 --> 00:52:18,832
Moenie net daar staan nie, soek!

451
00:52:19,125 --> 00:52:20,832
Mej?

452
00:52:21,833 --> 00:52:22,999
Adelheid!

453
00:52:23,166 --> 00:52:24,207
Klara!

454
00:52:24,958 --> 00:52:26,415
Ek kan hulle nie kry nie!

455
00:52:26,708 --> 00:52:28,332
Die voordeur was oop

456
00:52:28,500 --> 00:52:31,165
En?
- Miskien het hulle uitgegaan

457
00:52:31,458 --> 00:52:33,707
O, reg, waarom uit? Waar?

458
00:52:34,000 --> 00:52:36,290
Ek dink ons moet hulle buite soek

459
00:52:36,583 --> 00:52:37,707
Goeie Vader!

460
00:52:39,250 --> 00:52:41,999
Kry die kinders, Sebastian

461
00:52:42,416 --> 00:52:43,499
Vind hulle!

462
00:52:55,416 --> 00:52:57,040
Waar is die berge?

463
00:53:18,166 --> 00:53:20,165
Oupa

464
00:53:33,291 --> 00:53:35,165
Heidi, hoe was dit?

465
00:53:36,083 --> 00:53:37,332
Kyk,

466
00:53:38,375 --> 00:53:40,707
hulle is so dierbaar

467
00:53:40,875 --> 00:53:42,457
Ons moet gaan

468
00:53:44,000 --> 00:53:45,665
Komaan!

469
00:53:49,166 --> 00:53:50,790
Mej!

470
00:53:52,208 --> 00:53:54,040
Wat dink jy doen jy nou?

471
00:53:56,625 --> 00:53:58,832
Huistoe, so gou jy kan!

472
00:54:09,500 --> 00:54:12,082
Waar op aarde was hulle?

473
00:54:12,291 --> 00:54:14,790
Nie ver nie, hulle wou net...

474
00:54:15,083 --> 00:54:17,082
Bietjie vars lug skep
- Presies!

475
00:54:22,250 --> 00:54:24,415
Jy het Klara uit hierdie huis geneem?

476
00:54:24,708 --> 00:54:27,124
Het jy besef hoe gevaarlik dit is?

477
00:54:27,291 --> 00:54:28,332
Wat...

478
00:54:33,083 --> 00:54:38,040
Wat sou jy haar vader vertel het, as iets
met haar gebeur het?

479
00:54:43,416 --> 00:54:45,665
En jou serp is...

480
00:54:51,583 --> 00:54:54,457
O, genade! Daardie diere moet gaan!

481
00:54:54,750 --> 00:54:55,832
Nee...
- Sebastian!

482
00:54:56,125 --> 00:54:58,499
Kan ons hulle nie hou nie?
- Absoluut nie!

483
00:54:58,791 --> 00:54:59,999
Ek...

484
00:55:00,458 --> 00:55:02,624
Ek kan nie asemhaal nie, die pels!

485
00:55:05,125 --> 00:55:06,332
O, Vader!

486
00:55:07,000 --> 00:55:08,957
Kry hulle weg!

487
00:55:09,333 --> 00:55:10,749
Daardie diere moet gaan!

488
00:55:12,416 --> 00:55:14,957
Maak gou, vinnig, Sebastian!

489
00:55:17,583 --> 00:55:20,415
Ek sal na hulle kyk
- Ek kan nie asemhaal nie!

490
00:55:21,625 --> 00:55:24,040
O, genade, vat daardie een daar!
Maak gou!

491
00:55:24,333 --> 00:55:25,999
Sebastian! O Vader!

492
00:55:26,291 --> 00:55:29,582
Sebastian! die kat!
Hy val my aan!

493
00:55:54,666 --> 00:55:55,707
Nee!

494
00:55:56,750 --> 00:55:59,124
Adelheid kry nie vanaand aandete nie

495
00:55:59,416 --> 00:56:01,124
Maar...
- Mej Sesemann,

496
00:56:01,750 --> 00:56:04,540
dit is vir volwassenes om te besluit
hoedat kinders opgevoed word

497
00:56:12,125 --> 00:56:13,499
Staan daar!

498
00:56:13,666 --> 00:56:15,665
met jou gesig na die muur

499
00:56:21,000 --> 00:56:22,415
Toe, gaan nou!

500
00:56:36,125 --> 00:56:37,915
Met jou gesig na die muur

501
00:56:45,833 --> 00:56:47,540
Met jou gesig na die muur, het ek gesê!

502
00:56:53,208 --> 00:56:56,124
Volgende keer sluit ek jou op in die kelder
saam met die rotte

503
00:57:43,416 --> 00:57:44,582
Ek moet huistoe gaan

504
00:57:46,041 --> 00:57:47,457
Verskoon my?

505
00:57:47,625 --> 00:57:48,749
Wat?

506
00:57:49,833 --> 00:57:51,374
Heidi!

507
00:57:51,541 --> 00:57:53,332
Ek moet gaan

508
00:57:55,583 --> 00:57:56,582
Maar...

509
00:57:56,750 --> 00:57:59,457
Adelheid
- Maar hoekom? Heidi!

510
00:57:59,750 --> 00:58:01,290
Stop net daar!

511
00:58:02,458 --> 00:58:03,332
Heidi, wag!

512
00:58:03,625 --> 00:58:05,665
Ek het gesê stop!
- Heidi!

513
00:58:06,833 --> 00:58:07,874
Moenie gaan nie!

514
00:58:08,041 --> 00:58:09,207
Wat vang jy aan!

515
00:58:09,500 --> 00:58:11,165
Dete het gesê ek kan gaan as ek wil

516
00:58:12,208 --> 00:58:13,665
Het sy regtig?

517
00:58:13,958 --> 00:58:16,540
Dan het sy gelieg, daar's geen manier
waarop jy kan gaan nie!

518
00:58:19,250 --> 00:58:21,040
Weet jy nie hoe gelukkig jy is nie?

519
00:58:21,208 --> 00:58:23,207
Ek wens ek kon grootword in so'n huis

520
00:58:29,541 --> 00:58:31,749
Wat wou jy met daardie broodjies doen?

521
00:58:31,916 --> 00:58:34,207
Hulle is vir Ouma

522
00:58:34,833 --> 00:58:36,082
Jou dom kind

523
00:58:36,375 --> 00:58:38,582
Los hulle daar

524
00:58:38,875 --> 00:58:41,374
Heidi, wat doen jy?

525
00:58:45,833 --> 00:58:48,249
Kyk wat doen jy aan die jong meisie?

526
00:58:55,875 --> 00:58:57,624
Nou gaan na jou kamer!

527
00:58:58,041 --> 00:58:59,499
Onmiddelik!

528
00:59:04,750 --> 00:59:06,665
Tinette

529
00:59:06,833 --> 00:59:08,124
Tinette!

530
00:59:34,166 --> 00:59:36,249
Oupa

531
01:00:04,500 --> 01:00:05,874
Waar is Klara?

532
01:00:07,125 --> 01:00:08,624
Sy is siek

533
01:00:08,833 --> 01:00:10,874
Siek! dis jou skuld!

534
01:00:37,291 --> 01:00:40,040
So, hier's ons klein Switserse meisie

535
01:00:41,333 --> 01:00:43,999
Moenie bang wees nie, ek is net
die dokter

536
01:00:44,708 --> 01:00:47,040
Goeiedag
- Goeiedag?

537
01:00:47,208 --> 01:00:48,332
Goeiedag

538
01:00:49,166 --> 01:00:50,707
Is Klara siek?

539
01:00:51,000 --> 01:00:52,874
Die jong dame is baie beter

540
01:00:53,166 --> 01:00:55,499
Ek dink sy sal bly wees om jou te sien

541
01:00:57,166 --> 01:00:58,832
Totsiens

542
01:00:59,000 --> 01:01:00,540
Adieu

543
01:01:08,500 --> 01:01:10,499
Is ek so naar dat jy wil weggaan?

544
01:01:11,416 --> 01:01:13,415
Nee, dis nie dit nie

545
01:01:22,625 --> 01:01:24,915
Ek het net vir jou, Heidi

546
01:01:26,375 --> 01:01:28,832
Ons twee kan saam so gelukkig wees!

547
01:01:38,291 --> 01:01:39,832
'N'

548
01:01:43,708 --> 01:01:47,124
Jy moes al 'n bietjie vinniger gewees het
- 'O'

549
01:01:51,958 --> 01:01:53,957
Dit lyk soos 'n broodrolletjie

550
01:01:55,791 --> 01:01:57,415
Presies

551
01:01:57,583 --> 01:02:00,499
Dis nie 'n 'T' vir 'Troot' nie,

552
01:02:00,666 --> 01:02:02,207
ook nie 'n 'K' vir 'Krood' nie,

553
01:02:02,375 --> 01:02:05,499
maar 'n "B"... 'n "B" vir "Brood"

554
01:02:05,666 --> 01:02:07,582
en dit begin met 'n...

555
01:02:08,791 --> 01:02:11,832
'B'! Wat is verkeerd met jou?
hoe kon jy vergeet?

556
01:02:34,750 --> 01:02:37,207
U het uself regtig opgesmuk!

557
01:02:37,750 --> 01:02:40,957
Ek het my verseker nie opgesmuk nie, hoe
durf jy!

558
01:02:56,166 --> 01:02:59,249
Welkom tuis, Meneer
- Sebastian

559
01:03:06,375 --> 01:03:09,415
My dierbaarste!
- Gaaf om u hier te hê, Mev Sesemann

560
01:03:15,291 --> 01:03:17,499
Pappa!
- Klara, my kind!

561
01:03:18,750 --> 01:03:21,499
My liefste kind!
- hoe wonderlik, Pappa!

562
01:03:24,416 --> 01:03:27,415
A, so hierdie is ons Adelheid?

563
01:03:28,083 --> 01:03:29,165
Goeiedag

564
01:03:30,750 --> 01:03:33,374
Ek het 'n verrassing vir jou!

565
01:03:38,708 --> 01:03:40,624
Ouma!
- Klara

566
01:03:42,250 --> 01:03:46,207
My soetste, soetste meisie

567
01:03:47,458 --> 01:03:50,707
Ek reis net hier deur, maar ek moes jou
eenvoudig net sien!

568
01:03:51,583 --> 01:03:53,457
Laat my na jou kyk

569
01:03:53,625 --> 01:03:55,332
Jy lyk baie goed!

570
01:03:56,375 --> 01:03:57,874
En...

571
01:03:58,666 --> 01:04:00,790
Goeiedag, genadige

572
01:04:01,083 --> 01:04:02,249
Genadige vrou!

573
01:04:02,541 --> 01:04:04,582
Ag dis sommer twak!

574
01:04:05,416 --> 01:04:06,874
Noem my net 'Ouma'

575
01:04:13,000 --> 01:04:15,874
Ons was reg om 'n metgesel vir Klara
te soek

576
01:04:16,416 --> 01:04:18,749
Sy lyk baie beter, so vrolik

577
01:04:19,583 --> 01:04:22,957
Ek's bevrees my nuus gaan u ietwat
teleurstel

578
01:04:24,500 --> 01:04:27,207
Adelheid toon tekens, volgens my,

579
01:04:28,458 --> 01:04:31,499
daar's nie 'n ander manier om dit te stel,

580
01:04:31,666 --> 01:04:33,332
verstandelike afwyking

581
01:04:35,458 --> 01:04:37,124
Verstandelike afwyking?

582
01:04:37,291 --> 01:04:40,290
Wat bedoel jy?
- Adelheid kan nog steeds nie lees nie

583
01:04:41,708 --> 01:04:43,749
Sy kan nie eers die letters herken nie,

584
01:04:44,041 --> 01:04:47,332
selfs al doen Mnr Kandidat sy uiterste
bes met haar

585
01:04:50,000 --> 01:04:53,290
Dit versteur Mej Klara se lesse ernstig

586
01:04:53,833 --> 01:04:57,957
En haar gedrag is net onmoontlik, regtig
wild

587
01:04:58,833 --> 01:05:02,374
Wel, wel, ek sal my eie opinie daaroor
vorm

588
01:05:03,416 --> 01:05:06,040
en dan besluit ons verder

589
01:05:14,666 --> 01:05:19,374
"Toe die jong skaapwagter die skape
die aand tel,

590
01:05:19,541 --> 01:05:23,707
besef hy dat die kleinste enetjie weg was"

591
01:05:23,875 --> 01:05:25,249
"Waar kon hy wees?"

592
01:05:26,291 --> 01:05:29,749
"Buite het dit begin sneeu, en 'n ysige wind
het gewaai"

593
01:05:30,250 --> 01:05:32,790
Dit het gebeur met my en Peter eenkeer

594
01:05:32,958 --> 01:05:34,332
Ons het 'n bok gekort

595
01:05:35,666 --> 01:05:39,040
Het julle hom weer gevind?
- Ja, dankie tog!

596
01:05:40,083 --> 01:05:41,665
Daar, waar jy vandaan kom, is ek seker

597
01:05:43,125 --> 01:05:46,999
is dit baie anders as hier, is ek reg?

598
01:05:56,125 --> 01:05:58,207
hoe gaan die storie aan?

599
01:05:58,916 --> 01:06:00,832
asseblief

600
01:06:01,125 --> 01:06:05,624
"Dit word donker en donkerder, en die sneeu
vlieg deur die lug"

601
01:06:06,833 --> 01:06:08,832
"Maar skielik het hy

602
01:06:09,750 --> 01:06:13,540
die baie sagte blêr van 'n klein lammetjie
gehoor"

603
01:06:15,708 --> 01:06:19,457
Reg, dis waar ek nou eers stop

604
01:06:21,416 --> 01:06:24,165
Maar die lammetjie, het hy dit gekry?

605
01:06:24,458 --> 01:06:26,832
Jy kan dit self lees

606
01:06:27,583 --> 01:06:29,540
Maar ek kan nie

607
01:06:29,833 --> 01:06:31,457
Waarom dan nie?

608
01:06:32,875 --> 01:06:34,749
Peter sê hy het nie nodig om ooit
te lees nie

609
01:06:35,916 --> 01:06:37,499
Het Peter so gesê?

610
01:06:37,666 --> 01:06:41,624
Jy moet nie altyd alles glo wat ander
mense sê nie

611
01:06:42,708 --> 01:06:47,415
As jy kon lees, sal jy weet hoe die
storie verloop

612
01:06:50,875 --> 01:06:53,249
En jy hou van stories, dan nie?

613
01:06:53,416 --> 01:06:54,749
Ja

614
01:06:54,916 --> 01:06:56,415
Wel, dan?

615
01:06:57,500 --> 01:07:00,082
Ek sal die boek daar los vir jou

616
01:07:17,625 --> 01:07:22,915
Heidi is 'n dierbare en 'n sensitiewe
kind

617
01:07:23,208 --> 01:07:26,915
Ek's seker sy kan leer lees as sy die
aandag kry

618
01:07:27,625 --> 01:07:29,332
Baie dankie daarvoor

619
01:07:29,625 --> 01:07:33,249
Maar ek kry die indruk dat sy nie
baie gelukkig is nie

620
01:07:34,500 --> 01:07:35,999
Sy het alles wat sy nodig het

621
01:07:36,583 --> 01:07:38,582
Dis iets diep binne

622
01:07:42,250 --> 01:07:45,874
Om in hierdie huis te woon, gaan in teen
alles wat sy is

623
01:07:48,291 --> 01:07:50,874
Klara was nog nooit so gelukkig nie

624
01:07:51,041 --> 01:07:52,332
Ek sien

625
01:07:52,500 --> 01:07:56,999
En dit help jou om nie so skuldig te
voel om Klara alleen te los nie

626
01:08:01,333 --> 01:08:02,915
Dis twak

627
01:09:02,125 --> 01:09:03,624
Dag?

628
01:09:08,083 --> 01:09:09,665
Tinette

629
01:09:11,291 --> 01:09:14,040
Wat doen jy?
Wat is in jou hand?

630
01:09:14,208 --> 01:09:15,915
'n Spook! Hoor u dit nie?

631
01:09:16,208 --> 01:09:19,040
Daar's nie so iets soos spoke nie!
- Daar is! Luister!

632
01:09:32,333 --> 01:09:36,374
Sebastian?
Help! 'n spook!

633
01:10:04,125 --> 01:10:05,499
Is iets gesteel?

634
01:10:05,666 --> 01:10:08,457
Ek het self die silwer getel, al 3 keer

635
01:10:08,625 --> 01:10:10,749
En ek het die deur gesluit

636
01:10:10,916 --> 01:10:12,415
Ek belowe

637
01:10:12,583 --> 01:10:15,040
Dit was 'n spook, defnitief

638
01:10:15,208 --> 01:10:17,999
Twak, Tinette, watse twak!

639
01:10:23,333 --> 01:10:26,707
Sebastian, jy is 'n nugter man,
hoe verklaar jy dit?

640
01:10:27,000 --> 01:10:30,749
Wel, ek moet erken,

641
01:10:30,916 --> 01:10:32,582
as Meneer my vra,

642
01:10:32,750 --> 01:10:36,415
dan gebeur daar regtig dinge,

643
01:10:36,583 --> 01:10:38,457
wat, wel...

644
01:10:39,791 --> 01:10:41,665
wat ietwat, hoe sal ek dit stel,

645
01:10:41,833 --> 01:10:43,707
wat effens bonatuurlik voorkom

646
01:10:44,666 --> 01:10:47,165
Bonatuurlik?
- Ja

647
01:10:47,333 --> 01:10:49,082
Reg, dan

648
01:10:49,958 --> 01:10:51,540
Wel...

649
01:10:52,708 --> 01:10:55,832
Ek gaan 'n stop sit aan al daardie
gebeure

650
01:10:57,375 --> 01:11:01,165
maak asseblief seker dat die kinders
niks hieromtrent hoor nie

651
01:11:02,458 --> 01:11:03,999
Nag

652
01:11:05,541 --> 01:11:07,290
Bed toe!
- Nag

653
01:11:28,875 --> 01:11:33,540
In... die...

654
01:11:39,041 --> 01:11:41,374
vall...

655
01:11:41,541 --> 01:11:42,957
ei...

656
01:11:43,125 --> 01:11:45,332
"In die vallei"

657
01:11:45,625 --> 01:11:48,707
"In die vallei, het daar 'n

658
01:11:49,791 --> 01:11:53,874
klein stroompie gevloei

659
01:11:54,041 --> 01:11:57,082
en in die helder water

660
01:11:57,250 --> 01:12:00,290
kon jy die forelle sien swem"

661
01:12:00,458 --> 01:12:02,874
Ja! Heidi, ek het geweet jy kan!

662
01:12:03,166 --> 01:12:04,540
Ek het geweet
- Mooi so!

663
01:12:09,458 --> 01:12:10,790
Wie kon dit dink?

664
01:12:11,250 --> 01:12:15,165
"Die vis het silwer geblink,

665
01:12:15,333 --> 01:12:20,082
en het speels rondgedartel"

666
01:12:20,541 --> 01:12:25,499
"Hier by hierdie prag... pragtige plek,

667
01:12:25,666 --> 01:12:28,415
wou die skaapwagter bietjie rus

668
01:12:28,708 --> 01:12:32,874
en sy middagmaal geniet"

669
01:12:33,041 --> 01:12:34,374
Ja, sy kan dit doen!

670
01:12:34,666 --> 01:12:37,749
Ek's so in my skik, Ouma!
- Bravo, bravo, Heidi!

671
01:12:41,291 --> 01:12:45,540
Elke kind kan leer lees met 'n goeie
onderwyser en bietjie geduld

672
01:12:45,708 --> 01:12:49,874
Heidi, ek's verheugd!

673
01:12:50,708 --> 01:12:53,665
Ons klein Switserse meisie doen goed!

674
01:12:55,458 --> 01:12:57,290
En dis hoekom...

675
01:12:59,791 --> 01:13:01,457
sy by ons moet bly

676
01:13:01,625 --> 01:13:03,290
Vir altyd?
- Ja

677
01:13:04,791 --> 01:13:06,457
Ja, my kind, vir altyd

678
01:13:43,958 --> 01:13:45,874
Totsiens, Moeder
- Totsiens

679
01:14:29,541 --> 01:14:31,499
hoe lank kan jy bly, vriend?

680
01:14:32,750 --> 01:14:35,832
Ek sal gaan sodra ons hierdie ding
opgeklaar het

681
01:14:37,875 --> 01:14:40,374
Ek hoop om die spook vanaand self
te sien

682
01:14:41,583 --> 01:14:43,457
Dit sal my eerste wees

683
01:15:28,375 --> 01:15:29,415
Kind!

684
01:15:31,791 --> 01:15:34,999
Wat op aarde doen jy hier?

685
01:15:35,875 --> 01:15:39,207
Moet haar nie aanraak nie! Jy moet nie
slaapwandelaars wakker maak nie

686
01:16:13,500 --> 01:16:14,790
Sy is yskoud

687
01:16:15,083 --> 01:16:17,582
Kan jy nog 'n kombers bring?

688
01:16:24,833 --> 01:16:26,874
Wat op aarde...

689
01:16:31,375 --> 01:16:32,582
Hier

690
01:16:32,750 --> 01:16:34,749
los ons nou asseblief alleen

691
01:16:43,208 --> 01:16:44,499
Moenie bang wees nie, Heidi

692
01:16:45,958 --> 01:16:48,165
Dis ek, die dokter

693
01:16:50,416 --> 01:16:52,749
Het jy gedroom?

694
01:16:54,458 --> 01:16:56,707
Ja, van Oupa

695
01:16:58,958 --> 01:17:00,790
Het jy enige pyn?

696
01:17:01,083 --> 01:17:03,582
Nee, net hier

697
01:17:03,750 --> 01:17:05,624
Dis seer

698
01:17:07,875 --> 01:17:11,874
My liewe kind, waarom het jy al daardie
broodrolletjies gebêre?

699
01:17:12,166 --> 01:17:17,124
Dis vir Ouma, sy kan nie meer growwe
brood eet nie

700
01:17:22,125 --> 01:17:24,624
Jy verlang huistoe, klein Heidi

701
01:17:35,583 --> 01:17:36,999
Komaan

702
01:17:38,333 --> 01:17:39,957
Daar, daar

703
01:17:40,250 --> 01:17:42,249
Alles sal regkom

704
01:17:49,666 --> 01:17:51,165
Verlange, sê jy?

705
01:17:51,333 --> 01:17:54,124
Die Switserse siekte.
Haar senuwees is in 'n slegte toestand

706
01:17:54,291 --> 01:17:57,165
Sy moet dadelik huistoe gestuur word

707
01:17:57,333 --> 01:17:59,832
Sy kan nie!
- Sy moet!

708
01:18:03,666 --> 01:18:06,082
Ek kan dit nie vir Klara aandoen nie,
asseblief

709
01:18:06,250 --> 01:18:08,207
Doen al wat jy kan, reg?

710
01:18:10,250 --> 01:18:11,665
Ek het jou my advies gegee

711
01:18:40,208 --> 01:18:41,915
So? het julle die spook gesien?

712
01:18:43,875 --> 01:18:45,040
Ek het nie iets gesê nie

713
01:18:45,333 --> 01:18:47,707
Vertel my alles, asseblief Pappa!

714
01:18:49,625 --> 01:18:51,207
Klara

715
01:18:52,291 --> 01:18:53,457
Die spook...

716
01:18:54,500 --> 01:18:55,957
was ons klein Heidi

717
01:18:56,250 --> 01:18:57,290
Heidi?
- Heidi?

718
01:18:57,583 --> 01:18:59,999
Sy loop in haar slaap, want sy
kry swaar

719
01:19:01,041 --> 01:19:03,665
Wat het sy nodig?
- Haar huis

720
01:19:07,291 --> 01:19:10,290
So, my liewe kind, Heidi kan nie hier
bly nie

721
01:19:10,458 --> 01:19:12,832
Maar sy moet! Pa kan dit nie doen nie!

722
01:19:13,500 --> 01:19:16,290
asseblief moenie! Wat sal ek doen
sonder Heidi?

723
01:19:16,458 --> 01:19:20,332
Heidi sal net gesond word...
- Ek wil dat sy hier bly!

724
01:19:20,958 --> 01:19:23,332
Klara
- Ek is ook siek, en alleen ook!

725
01:19:25,625 --> 01:19:29,165
Jy's nou onredelik!
Kalmeer dadelik, Nou!

726
01:19:32,000 --> 01:19:32,999
Gaan net!

727
01:19:33,291 --> 01:19:35,999
Gaan na jou Oupa en Peter, almal,
gaan net weg!

728
01:19:40,125 --> 01:19:42,415
Tinette, vat my dadelik na my kamer!

729
01:19:50,875 --> 01:19:51,957
Adelheid

730
01:19:58,208 --> 01:19:59,999
Sebastian sal jou vandag huistoe vat

731
01:20:00,583 --> 01:20:04,540
Julle neem die trein vanmiddag,
Tinette sal jou help pak

732
01:20:04,708 --> 01:20:06,124
Huistoe, na Oupa?

733
01:20:11,833 --> 01:20:13,582
en Klara?

734
01:20:25,791 --> 01:20:27,165
Klara?

735
01:20:34,291 --> 01:20:35,415
Klara

736
01:20:36,625 --> 01:20:38,165
asseblief, maak oop

737
01:21:08,500 --> 01:21:10,207
Dankie

738
01:21:16,666 --> 01:21:18,790
Kan u hierdie vir Klara gee?

739
01:21:22,750 --> 01:21:25,499
Sy moet vir my kom kuier

740
01:21:25,666 --> 01:21:26,790
asseblief

741
01:21:30,208 --> 01:21:31,624
Ons sal sien

742
01:21:59,416 --> 01:22:01,999
Uiteindelik weer vrede

743
01:22:14,875 --> 01:22:17,124
Tinette! Tinette!

744
01:22:23,583 --> 01:22:26,082
Ek sal jou Heidi noem

745
01:22:27,041 --> 01:22:28,165
My klein Heidi

746
01:22:36,750 --> 01:22:38,040
Totsiens

747
01:22:43,916 --> 01:22:45,999
Daar bo bly mense,

748
01:22:47,250 --> 01:22:50,499
daardie berge! Dis so neerdrukkend

749
01:22:59,125 --> 01:23:01,040
Kom hier

750
01:23:01,333 --> 01:23:04,207
Dit was 'n groot eer, mejuffrou

751
01:23:07,500 --> 01:23:09,624
Kyk mooi na die kind
- Ek sal

752
01:23:14,541 --> 01:23:15,582
Adieu!

753
01:23:24,458 --> 01:23:26,957
Haai, kyk!
- Wat is dit?

754
01:23:27,250 --> 01:23:28,749
Dis Heidi!

755
01:23:29,041 --> 01:23:31,040
Dag, Heidi

756
01:23:31,541 --> 01:23:32,832
Kom!

757
01:23:33,125 --> 01:23:34,582
Mooi! ek wil dit hê!

758
01:23:35,208 --> 01:23:36,374
Kyk na daardie skoene!

759
01:23:38,083 --> 01:23:40,207
Heidi!
- Peter!

760
01:23:47,583 --> 01:23:52,457
Heidi, ek het gehoor jy leef in 'n paleis
- Dit was nie 'n paleis nie

761
01:23:54,250 --> 01:23:57,082
Wat is daarin?
- Wag en sien!

762
01:24:06,000 --> 01:24:09,124
Dit is vir u, Ouma
'n Klomp sagte rolletjies

763
01:24:09,291 --> 01:24:11,082
Dis heerlik dat jy terug is, Heidi

764
01:24:14,666 --> 01:24:16,332
'n Groot wors vir jou, Peter

765
01:24:16,791 --> 01:24:17,832
Dankie

766
01:24:34,000 --> 01:24:44,499
Oupa!

767
01:24:59,500 --> 01:25:01,207
Heidi!

768
01:25:32,583 --> 01:25:34,749
Môre, Klein Swaan en Klein Beer

769
01:25:35,750 --> 01:25:37,499
Peter, ek kom!

770
01:25:46,333 --> 01:25:47,499
Nee!

771
01:25:52,625 --> 01:25:56,332
So, hier is jou helfte
- Dankie

772
01:26:25,500 --> 01:26:26,540
Liewe Klara,

773
01:26:27,708 --> 01:26:30,249
Die dorp is toe onder dik sneeu

774
01:26:30,541 --> 01:26:34,124
Alles is wit en sprankelend

775
01:26:36,416 --> 01:26:38,457
Oupa en ek het in die dorp ingetrek

776
01:26:38,625 --> 01:26:40,624
sodat ek kan skoolgaan

777
01:26:42,916 --> 01:26:46,874
By die skool sit die seuns een kant,
en die meisies aan die ander

778
01:26:48,041 --> 01:26:50,832
Ons dominie is baie strenger as
Mnr Kandidat

779
01:26:51,125 --> 01:26:53,374
Soms word daar met 'n lat gestraf,

780
01:26:53,541 --> 01:26:58,082
en arme Peter loop altyd deur omdat
hy laat is

781
01:26:58,250 --> 01:27:01,415
Vertel my wat jy wil wees as jy groot is

782
01:27:02,333 --> 01:27:03,790
'n Bokwagter

783
01:27:07,833 --> 01:27:10,124
'n Boer
- Boer

784
01:27:12,791 --> 01:27:14,915
'n Hoefsmid, soos my Pa

785
01:27:15,083 --> 01:27:16,582
Hoefsmid

786
01:27:25,208 --> 01:27:26,790
Ek wil stories skryf

787
01:27:27,750 --> 01:27:29,249
Stilte!

788
01:27:29,416 --> 01:27:31,082
Ek sien

789
01:27:31,375 --> 01:27:32,582
Watter letter is dit hierdie?

790
01:27:32,875 --> 01:27:35,249
'A'?
- 'n letter 'D'!

791
01:27:35,416 --> 01:27:38,249
Amper elke dag na skool,

792
01:27:38,541 --> 01:27:40,582
probeer ek om arme Peter te
leer lees

793
01:27:40,750 --> 01:27:42,957
O, Peter, jy het hierdie gister gedoen

794
01:27:43,125 --> 01:27:45,165
Maar dit werk nie regtig nie

795
01:27:57,625 --> 01:28:00,749
O, Klara, ek mis jou so!

796
01:28:00,916 --> 01:28:02,832
Ek dink omtrent elke dag aan jou

797
01:28:04,083 --> 01:28:05,415
asseblief, skryf vir my!

798
01:28:06,500 --> 01:28:11,499
"Daar is niks wat ek meer begeer as
dat jy kom kuier nie"

799
01:28:13,750 --> 01:28:15,374
"Jou eie, Heidi"

800
01:28:16,750 --> 01:28:18,874
Ek het nie eers totsiens gesê nie

801
01:28:53,291 --> 01:28:56,457
Ek glo dit nie!
Ek glo dit nie! dis Klara!

802
01:28:56,625 --> 01:29:00,290
Peter, Peter, Peter!

803
01:29:00,583 --> 01:29:04,874
Peter, kyk! Dis Klara, my liefste
maatjie! Klara!

804
01:29:11,541 --> 01:29:12,665
Klara!
- Heidi!

805
01:29:15,583 --> 01:29:18,790
Heidi, Ek het jou so verlang!
- Ek ook!

806
01:29:20,375 --> 01:29:23,665
Ouma!
- Heidi!

807
01:29:25,333 --> 01:29:28,665
My liewe kind

808
01:29:56,791 --> 01:30:00,040
Jy sien, Klara was in so 'n toestand,

809
01:30:00,208 --> 01:30:03,040
ek het besluit om haar hier te bring

810
01:30:04,750 --> 01:30:08,707
Dink jy sy kan vir 'n paar dae
hier bly?

811
01:30:08,875 --> 01:30:11,582
Teen betaling, natuurlik

812
01:30:13,125 --> 01:30:15,457
Klara is ons gas

813
01:30:38,708 --> 01:30:41,290
Goed
- Seker?

814
01:30:59,208 --> 01:31:00,332
Heidi!

815
01:31:13,041 --> 01:31:16,040
Heidi, jy moet my help aantrek

816
01:31:23,375 --> 01:31:26,290
Jy het nie hierdie nodig nie
- Heidi!

817
01:31:27,291 --> 01:31:29,249
En enige hiervan ook nie

818
01:31:29,541 --> 01:31:31,374
Kyk, ek het dit ook nie nodig nie

819
01:31:40,916 --> 01:31:43,124
Heidi, nie so vinnig nie

820
01:31:45,250 --> 01:31:46,624
Klein Beer, Klein Swaan

821
01:31:51,125 --> 01:31:52,915
Hulle is net soos ek gedink het

822
01:31:54,208 --> 01:31:56,290
Peter, kom!

823
01:31:58,958 --> 01:32:01,665
Peter, kyk, dis Klara

824
01:32:03,791 --> 01:32:05,832
Klara, hierdie is Peter

825
01:32:06,125 --> 01:32:07,999
Dag, ek het so baie van jou gehoor

826
01:32:09,041 --> 01:32:10,457
Kom jy?

827
01:32:12,291 --> 01:32:14,999
Nee.
- Hoekom? Kom ons gaan saam met hom

828
01:32:15,166 --> 01:32:17,540
Hoe gaan dit werk? Jy kan nie loop nie

829
01:32:17,833 --> 01:32:20,457
Peter!
- Komaan, laat ons gaan!

830
01:32:20,750 --> 01:32:22,832
Ek sal nie vir Klara alleen los nie

831
01:32:31,166 --> 01:32:32,332
Gaan aan, gaan!
- Peter!

832
01:32:32,875 --> 01:32:34,332
Hy sal daaroor kom

833
01:32:34,625 --> 01:32:37,499
Ons gaan! Beweeg!

834
01:32:37,666 --> 01:32:41,040
Heidi, ek begeer so om daar bo te wees,
saam met julle twee!

835
01:33:26,458 --> 01:33:27,582
Komaan! Gaan!

836
01:33:30,041 --> 01:33:31,415
Gaan!

837
01:33:42,833 --> 01:33:44,249
Gaan huistoe op julle eie!

838
01:33:44,541 --> 01:33:46,082
Julle dom klomp bokke!

839
01:33:46,375 --> 01:33:49,915
Komaan, laat loop! Gaan!

840
01:33:56,166 --> 01:33:59,165
Het jy dit gesien?
- Ja, 'n verskietende ster

841
01:33:59,333 --> 01:34:01,207
Nou kan ons iets wens

842
01:34:03,416 --> 01:34:04,999
Ek wens dat...
- Nee!

843
01:34:06,208 --> 01:34:07,874
Jy mag nie sê nie!

844
01:35:20,291 --> 01:35:21,332
Verdomp!

845
01:35:25,000 --> 01:35:26,582
Komaan, bokke!

846
01:35:45,500 --> 01:35:48,749
Waar is die rolstoel?
Heidi, waar is dit?

847
01:35:52,291 --> 01:35:53,832
Dis nie hier nie

848
01:35:56,666 --> 01:35:58,582
Dis ook nie hier nie

849
01:36:00,125 --> 01:36:02,124
Dit kan mos nie net verdwyn nie

850
01:36:03,625 --> 01:36:06,915
Oupa, dis nie hier nie
- Wat? is dit weg?

851
01:36:08,041 --> 01:36:10,540
Onmoonlik
Het jy oral gekyk?

852
01:36:11,083 --> 01:36:14,332
Nou moet ek hier sit die hele dag,
en ek kan niks doen nie

853
01:36:14,500 --> 01:36:17,249
Oupa sal aan iets dink

854
01:36:20,458 --> 01:36:22,665
Ek sal hom 'n les moet leer!

855
01:36:51,583 --> 01:36:52,874
Klein Beer?

856
01:37:06,625 --> 01:37:08,415
Dankie

857
01:37:09,500 --> 01:37:10,832
Daar gaan jy

858
01:37:23,250 --> 01:37:26,415
Ek weet wat jy gedoen het,
Generaal Bokwagter!

859
01:37:27,791 --> 01:37:31,165
Jou gewete sal jou sekerlik al
genoeg straf

860
01:37:35,958 --> 01:37:40,624
Nou sal jy die meisies oppas totdat
ek hulle vanmiddag kom haal!

861
01:37:41,708 --> 01:37:43,207
Verstaan jy my?

862
01:37:51,791 --> 01:37:54,207
Ek sal vir Peter gaan haal
- Ja, kry hom

863
01:38:03,458 --> 01:38:04,540
Kom uit!

864
01:38:07,375 --> 01:38:09,040
Ek wil nie!

865
01:38:10,166 --> 01:38:11,749
Moet dan nie!

866
01:38:12,041 --> 01:38:15,207
Hy sal vir seker kom as daar kos is

867
01:38:16,291 --> 01:38:17,999
Dis so mooi,

868
01:38:18,625 --> 01:38:22,457
dis net soos jy gesê het
- Sien? en nou is jy hier!

869
01:38:26,541 --> 01:38:27,915
Ek sal gaan bloubessies haal

870
01:39:12,666 --> 01:39:14,624
Klara!

871
01:39:22,541 --> 01:39:24,290
Heilige Moeder Maria!

872
01:39:30,666 --> 01:39:31,915
Kom hier!

873
01:39:40,083 --> 01:39:41,207
Kom nou!

874
01:39:41,375 --> 01:39:43,332
Jy kan dit doen!

875
01:39:55,458 --> 01:39:56,665
Probeer net

876
01:39:59,000 --> 01:40:00,040
Ek wéét jy kan dit doen!

877
01:40:29,041 --> 01:40:30,582
Goeiedag

878
01:40:33,583 --> 01:40:35,790
Ek is hier om my dogter te kry

879
01:40:35,958 --> 01:40:38,874
Dag Alpöhi
- Dag

880
01:40:42,250 --> 01:40:46,707
Moeder, hoe kon u Klara bring na 'n
plek soos hierdie?

881
01:40:46,875 --> 01:40:48,207
Kyk net hoe lyk dit!

882
01:40:48,500 --> 01:40:50,665
Dis nie 'n plek vir 'n siek meisie nie

883
01:40:50,833 --> 01:40:53,832
Hierdie hut, daardie klippe orals!

884
01:40:54,000 --> 01:40:55,665
Jy moet my seun vergewe

885
01:40:55,833 --> 01:40:58,790
Ek wil my dogter dadelik sien,
waar is sy?

886
01:40:58,958 --> 01:41:01,415
Vader, hier is ek!

887
01:41:05,708 --> 01:41:06,749
Klara!

888
01:41:20,416 --> 01:41:22,415
Vader!

889
01:41:24,958 --> 01:41:26,290
My kind!

890
01:41:27,833 --> 01:41:29,415
Jy loop!

891
01:41:33,750 --> 01:41:35,957
asseblief, vergeef my

892
01:41:36,875 --> 01:41:38,624
Vader

893
01:41:44,291 --> 01:41:46,457
Jy loop!
- Klara!

894
01:41:56,166 --> 01:41:59,040
Dis 'n present vir jou, my dierbare
kind

895
01:42:00,958 --> 01:42:02,124
Dankie, Ouma

896
01:42:10,791 --> 01:42:12,124
Daar's dan niks in nie

897
01:42:12,791 --> 01:42:15,665
Jy sal dit self moet volskryf

898
01:42:21,666 --> 01:42:23,165
Wat is verkeerd, kind?

899
01:42:23,666 --> 01:42:26,707
Almal het vir my gelag
- Waarom dan?

900
01:42:28,291 --> 01:42:30,374
Want ek het gesê ek gaan stories skryf

901
01:42:31,250 --> 01:42:33,082
Is dit so?

902
01:42:34,666 --> 01:42:37,665
Hulle weet maar net nie van beter nie,
Heidi,

903
01:42:37,833 --> 01:42:39,749
want hulle ken net hierdie dorp

904
01:42:40,750 --> 01:42:44,540
Maar jy het tog al meer van die wêreld
gesien, dan nie?

905
01:42:47,041 --> 01:42:49,832
As iets jou vreugde gee,

906
01:42:50,125 --> 01:42:52,457
dan moet jy dit maar net doen,

907
01:42:52,625 --> 01:42:54,540
ondanks wat mense sê

908
01:43:03,333 --> 01:43:05,457
Dit was so lekker om jou te sien

909
01:43:07,375 --> 01:43:08,874
Ek gaan jou vreeslik mis!

910
01:43:09,041 --> 01:43:10,374
Ek gaan Ouma ook mis

911
01:43:19,875 --> 01:43:23,374
Totsiens

912
01:43:25,083 --> 01:43:26,832
Heidi, totsiens

913
01:43:29,500 --> 01:43:30,624
Adieu!

914
01:43:31,305 --> 01:43:37,303