www.TamilRockers.com - Gethu (2016)_HDRip - x2 - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074

2
00:00:14,000 --> 00:00:20,074

3
00:02:14,550 --> 00:02:21,710
☮ ⇒ ©පම්බූ සට්ටෙයි ☮ ⇒ ©

4
00:03:08,500 --> 00:03:10,250
මේන්,මෙයා තමයි රාමු
සර් මම කිව්ව සෙටප්.

5
00:03:14,090 --> 00:03:17,050
මෙයාලා උතුරු ඉන්දියාවේ මුදල් අච්චු
ගහන තැනක වැඩ කරපු කෙනෙක්

6
00:03:18,920 --> 00:03:23,800
කොලේ ඉදලා තීන්ත වෙනකන්, රජයෙන් මොන විදියේ එවාද
පාවිච්චි කරන්නේ ඒ එවාම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ,

7
00:03:29,920 --> 00:03:32,960
ඒ නිසා තමයි මේ වතාවේ
ජනපද 04 කටම මේවා යන්නේ,

8
00:03:33,420 --> 00:03:36,000
අපේ ලග තත්වය පරික්ශා කරන්න
විතරක් හය දෙනෙක් ඉන්නවා.

9
00:03:38,700 --> 00:03:39,400
එන්න... එන්න

10
00:03:40,050 --> 00:03:41,800
ආයුබෝවන් ඉදගන්න.

11
00:03:42,900 --> 00:03:44,240
සර්, රාම්ලාල්.

12
00:03:44,780 --> 00:03:46,160
රාම්ලාල්, රාශිය මොකක්ද ?

13
00:03:53,050 --> 00:03:56,800
කමක් නැහැනේ රාම්ලාල් ගුරු
දිශාවේ වුශභ ලොකු තැනකට යනවා පේනවා.

14
00:03:59,810 --> 00:04:00,680
රස්නේ තියෙනවනේ, සර්!

15
00:04:00,930 --> 00:04:02,600
කිසිම දෙයක් නැහැ!
වියදම් කරලා බලන්න !

16
00:04:04,130 --> 00:04:08,310
චෙන්නෙයි වල වැඩි
වෙමින් එන හොර නෝට්ටු.

17
00:04:08,340 --> 00:04:12,620
හොර නෝට්ටු අච්චු ගැසීම වැඩි විමට හේතුව
ආරක්ෂක අංශයෙන් ආර් සෙල්වරාජ් මෙසේ පවසයී.

18
00:04:13,300 --> 00:04:16,590
පිටරට වල ඉදලා මෙහෙට ඇවිත් නැවතිලා
සප්ලයි කරන වැඩ වෙනස් උනා.

19
00:04:17,020 --> 00:04:19,380
ඒත් මෑතකදී අල්ලන
හොර නෝට්ටු සේරම.

20
00:04:19,410 --> 00:04:22,310
සෙන්නෙයි වලම වටේටම ඇති පොරුර්
නගර් පලාතේ අච්චු ගසන බවට.

21
00:04:22,330 --> 00:04:24,440
CB CID මාර්ගයෙන්
දැනගැනිමට තිබෙනවා.

22
00:04:24,500 --> 00:04:26,420
ඉතාමත් ඉක්මනින් ඒ
කල්ලිය අල්ලාගනු ලබනවා.

23
00:04:49,350 --> 00:04:52,520
සර් ... ෆෙයර් ඇන්ඩ් ලව්ලි
එහෙමත් ගාගෙන කොහේද යන්නේ.

24
00:04:52,960 --> 00:04:53,670
සම්මුඛ පරීක්ෂණයට,

25
00:04:55,510 --> 00:04:57,420
හම් ! එකට තව සතියක් තියෙනවනේ.

26
00:04:58,700 --> 00:04:59,370
මොනවටද ?

27
00:04:59,910 --> 00:05:00,700
සර් රස්සාව අතාරින්න.

28
00:05:02,500 --> 00:05:03,630
මොකද සම්ච්චලේද ?

29
00:05:04,440 --> 00:05:08,990
හම්, සර් රස්සාවකට ගියොත් මාසයක්
උනාට පස්සෙනේ ඒ රස්සාව අතාරින්නේ.

30
00:05:09,110 --> 00:05:09,220
මමද අතාරින්නේ, වැඩ
කරන තැන කරන වැඩ වලට,

31
00:05:13,900 --> 00:05:14,730
මහත්තයෝ, හොද මනුස්සයො,

32
00:05:14,840 --> 00:05:17,340
ඇති! සති තුනකට කලින්
තමයි මේ දෙබස කිව්වේ.

33
00:05:17,920 --> 00:05:20,080
මෙහෙම මාසෙකට එක රස්සාවක්
කියලා රස්තියාදු වෙනුවට,

34
00:05:20,180 --> 00:05:23,090
හරියට මගෙත් එක්ක ආවනම් එකම
රස්සාවක් කරන්න පුලුවන් නේද ?

35
00:05:23,120 --> 00:05:25,490
ඔය ඒසි දාපු තැන්වලට හිරවෙලා මට ඉන්න බැහැ

36
00:05:26,110 --> 00:05:28,230
කරන රස්සාවේ තමන්ට සෑහිමකට
පත්විමක් තියෙන්න ඕනි නේ

37
00:05:29,140 --> 00:05:32,930
ඔව්, ඉගෙනගත්තේ හතරේ පංතියට. මේකේ තව
රැකියාවේ සෑහීමට පත්විමකුත් ඕනෙද ?

38
00:05:33,920 --> 00:05:35,020
මොනවාද කිව්වේ ?
- හ්ම්,

39
00:05:35,050 --> 00:05:37,420
එහෙම රස්සාවක් ලැබෙන ටිකට
හිසකෙස් සුදුවෙයි කියලා කිව්වේ.

40
00:05:37,630 --> 00:05:38,000
ඔහොම්ම ඉන්න.

41
00:05:38,030 --> 00:05:38,360
මොකද ?

42
00:05:38,750 --> 00:05:39,270
ඔහොම්ම ඉන්න !

43
00:05:39,300 --> 00:05:39,760
මොකද ?

44
00:05:39,780 --> 00:05:42,240
මගේ කොන්ඩේ ඉදෙන එකට කලින්
මෙන්න දැන්ම පටන් අරන්.

45
00:05:42,470 --> 00:05:44,050
ඒක ඔහොම තිබ්බ දෙන්

46
00:05:44,260 --> 00:05:46,430
එක සුදු හිසකෙස් ගහක් ගැලෙව්වොත්
අනික් හිසකෙස් සේරම සුදු වෙයි.

47
00:05:46,770 --> 00:05:47,520
කවුද කිව්වේ ?

48
00:05:47,770 --> 00:05:49,690
සම්පුර්ණයෙන් සුදු උන කෙනෙක්ගේ හිසේ
එකම එක කළු හිසකෙස් ගහක් තිබිලා

49
00:05:49,710 --> 00:05:51,370
එකක් ගැලෙව්වොත් හිසකෙස් සේරම
කළු වෙයිද ?

50
00:05:52,460 --> 00:05:54,500
මේ වැඩකට නැති කතා මමත්
අහන්න ඕනෙද? - අල්ලලා දාන්න.

51
00:05:54,520 --> 00:05:58,610
අනික් අය ඇමේසන් කැලේ ඉගෙන ගත්ත
දේවල් වලින් හිසකෙස් වවන්න බලනවා.

52
00:05:59,050 --> 00:05:59,880
ඔයා මෙතන ඉදුණු හිසකෙස් ගහකට..

53
00:05:59,880 --> 00:06:00,800
අල්ලලා දාන්න.

54
00:06:11,670 --> 00:06:12,570
සෙල් ෆෝන් එක ගත්තාද ?

55
00:06:12,600 --> 00:06:13,140
ඔව්.

56
00:06:13,160 --> 00:06:14,410
කොච්චර වෙලා ගියත් ගෙදරට අවිත් කන්න.

57
00:06:14,460 --> 00:06:15,550
ඉතිරි කරන්න එපා, නරක් වෙයි.
ආ හරී.

58
00:06:16,420 --> 00:06:18,540
ආ අක්කා, ආ,
මීනාට දරුවා හම්බුනා කියලා ආරංචි උනා.

59
00:06:18,680 --> 00:06:19,760
සාමාන්‍යය ප්‍රසුතියක් නේද ?
සාමාන්‍යය ප්‍රසුතියක් තමයි නංගී.

60
00:06:20,010 --> 00:06:21,430
ඒත් ගැහුණු දරුවෙක් ලැබුණේ .

61
00:06:21,450 --> 00:06:24,250
මොනවාද අක්කා, මේ කාලෙත් ගැහුණු
දරුවා පිරිමි දරුවා ගාගෙන,

62
00:06:24,280 --> 00:06:26,960
ගැහැණු දරුවෙක් ඉපදුනොත් තමයි
වදපු කෙනාට වගකීම වැඩි වෙන්නේ.

63
00:06:27,160 --> 00:06:30,160
එකත් නොමැතිව, මුල්ම දරුවා ගැහැණු දරුවෙක් නම්.

64
00:06:30,180 --> 00:06:32,380
ඊළඟ ඉපදෙන දරුවට අම්මලා දෙන්නයි

65
00:06:32,400 --> 00:06:36,280
ගැහැණු දරුවෝ තුන් දෙනෙක් වදපු මටම
මෙහෙම හිතුනේ නැහැ... හිතට ලොකු හයියක් දැනුනා එකෙන්

66
00:06:36,280 --> 00:06:39,360
හරි. මීනට මම ඉරිදාට අවිත් බලන්නම්
කියලා කියන්න,හරී ද?

67
00:06:39,380 --> 00:06:40,900
- හරි ගිහින් එන්නම් අක්කා.
- පරිස්සමෙන් ගිහින් එන්න නංගී.

68
00:06:41,990 --> 00:06:42,740
හරී.

69
00:06:42,780 --> 00:06:46,560
මුල්ම ලමයා ගැහැණු දරුවෙක් නම්
ඊලඟට ඉපදෙන දරුවාට අම්මලා දෙන්නයී.

70
00:06:46,590 --> 00:06:50,130
එතකොට මුලින්ම ඉපදෙන්නේ පිරිමි දරුවෙක්
නම් ඊලඟට ඉපදෙන දරුවාට තාත්තලා දෙන්නෙක්ද?

71
00:06:51,880 --> 00:06:52,720
සීයලා දෙන්නයි.

72
00:06:53,720 --> 00:06:55,130
මොකද දුව වලර්මලී ...පරක්කු උනාද ?

73
00:06:55,150 --> 00:06:59,030
ඔව් ආච්චි.ආ රෙදි වෙලෙන්න දාලා තියෙනවා
වැස්සොත් අරන් තියනවාද? - හරි දුව..

74
00:06:59,080 --> 00:07:00,930
තෙමෙන්න කලින් අරන් තියන්න.
- හරි දුවේ.

75
00:07:01,590 --> 00:07:03,170
සම්මුඛ පරීක්ෂණයට හරියට සහාබාගි වෙන්න
මම කෝල් කරන්නම්.

76
00:07:05,930 --> 00:07:08,790
මොකද දර්ශනා ඔයාගේ නැනාගේ මොනවා
හරී වෙනසක් පේනවද ?

77
00:07:08,810 --> 00:07:10,310
නැහැ ආච්චි....
තාම අයියා ගැනම හිතාගෙන ඉන්නේ.

78
00:07:10,340 --> 00:07:12,740
එහෙම අතාරින්න හොද නැහැ පුතා.

79
00:07:12,760 --> 00:07:13,920
ඔයයි ඇගේ මනස වෙනස් කරන්න ඕනි.

80
00:07:13,940 --> 00:07:16,800
මම උත්සහා කරනවා ආච්චී.
ඔයත් මොනා හරි කියන්නකෝ.

81
00:07:16,830 --> 00:07:20,700
නැහැ පුතා ඒ ගැන කතා කරන්න පටන්
ගත්තත් ලමයා ගොඩක් දුක් වෙනවා.

82
00:07:20,890 --> 00:07:25,300
හෙලෝ සර් මෙන්න.සම්මුඛ පරික්ෂයට යන්නේ,
හොද සෙරප්පුවක් අරන් දාගෙන යන්න සර්.

83
00:07:26,730 --> 00:07:27,730
එන්නම්

84
00:07:32,690 --> 00:07:35,310
ඇයි දර්ශනා පුතේ සෙරප්පු අරගන්නත්
ඇයද ඔයාට සල්ලි දෙන්න ඕනේඅ?

85
00:07:35,880 --> 00:07:37,420
ආච්චි මාව එච්චර පහත් විදිහට හිතන්න එපා.

86
00:07:38,570 --> 00:07:41,150
මට හරියට එක රස්සාවක් තමයි යන්නේ නැත්තේ.ඒත්
මොකක් හරි රස්සාවක් කරගෙන තමයී ඉන්නේ.

87
00:07:41,410 --> 00:07:42,990
මොකක්දො සම්මුඛ පරික්ශණයක්
කියලා කිව්වේ, මොක්කද රස්සාව

88
00:07:43,110 --> 00:07:44,550
ගියොත් තමයි ආච්චි දැනගන්නේ.

89
00:07:46,400 --> 00:07:47,020
ආයුබෝවන් සර් !

90
00:07:48,900 --> 00:07:49,940
සුභ උදෑසනක් !

91
00:07:50,110 --> 00:07:50,900
සුබ උදෑසනක්, සර්!

92
00:07:52,290 --> 00:07:54,660
සර් වයිරමනී අන්නාචි එව්වේ සර්..

93
00:07:54,770 --> 00:07:57,390
මට කිව්වා
පොදුවේ මම කියලා එවන අයට කැමැති නැහැ

94
00:07:57,630 --> 00:07:58,460
අපි බලමු

95
00:07:58,670 --> 00:07:59,530
මොකක්ද ඔයාගේ නම?

96
00:08:02,460 --> 00:08:04,050
කෙටියෙන් දර්ශනා කියලා කියනවා..

97
00:08:04,090 --> 00:08:06,930
මේ බලන්න,සම්මුඛ පරික්ෂණයක් නම් අහපු
ප්‍රශ්නෙට විතරක් උත්තර දෙන්න ඕනේ.

98
00:08:07,250 --> 00:08:10,400
කෙටියෙන් එකයි දිගටම එකයි කියලා
කට්ටියව මහන්සි කරවන්නේ නැහැ.

99
00:08:10,650 --> 00:08:12,770
මම ව්‍යාපාරිකයෙක් විතරක් නෙවෙයි
කාර්යය බහුල කෙනෙක්.

100
00:08:12,800 --> 00:08:13,340
හරී සර් !

101
00:08:13,500 --> 00:08:14,420
සේරම ගෙනත් තියෙනවද ?

102
00:08:14,550 --> 00:08:15,340
ගෙනත් තියෙනවා සර්.

103
00:08:16,660 --> 00:08:17,570
මේක ඔරිජිනල් සර් !

104
00:08:17,600 --> 00:08:20,440
හරී,මේවා තිබ්බදෙන් පාස්පොට්
එක ඉල්ලලා තිබ්බනේ.

105
00:08:20,540 --> 00:08:21,660
ආ තියෙනවා සර්.

106
00:08:22,240 --> 00:08:23,300
මේන් තියෙනවා සර්.

107
00:08:23,320 --> 00:08:25,600
මොකද මල්ලි පාස්පොට් ප්‍රමාණයේ පිංතුර දික් කරන්නේ.

108
00:08:26,010 --> 00:08:26,890
මම පාස්පොට් එක ඉල්ලුවේ.

109
00:08:27,010 --> 00:08:28,010
ඒ කියන්නේ සර්.

110
00:08:29,750 --> 00:08:31,340
පාස්පොට් කියන්නේ මොකක්ද
කියලවත් දන්නේ නැත්ද ඔයා?

111
00:08:31,370 --> 00:08:32,090
දන්නේ නෑ සර් .

112
00:08:33,300 --> 00:08:35,770
බොහොම හොඳයි. බොහොම හොඳයි.
ඔයාව තොරගත්තා ඉදගන්න මල්ලී

113
00:08:35,860 --> 00:08:37,270
ස්තුතියී සර් .

114
00:08:37,400 --> 00:08:40,830
ඒත් පාස්පොට් සයිස් එකේ පිංතුර
04යි ලියුම් 02 ක් බලලා.

115
00:08:40,860 --> 00:08:43,400
පාස්පොට් කියන්නේ මොකක්ද කියලවත් දන්නේ නැති
ඔයාට මම රස්සාව දෙනවා කියලා හිතුවාද?

116
00:08:43,420 --> 00:08:45,150
ඔයා වගේ මෝඩයෙකුට මෙහේ රස්සාව නැහැ,

117
00:08:45,260 --> 00:08:46,510
ඔයාව තෝරගත්තේ නැහැ.

118
00:08:47,130 --> 00:08:48,550
මොනවද බලන්නේ,යන්න.

119
00:08:51,270 --> 00:08:52,650
මල්ලි තාපෝසී.

120
00:08:52,880 --> 00:08:53,460
සර් !

121
00:08:53,830 --> 00:08:56,330
මේක පරික්ශනයක්... මම ඔයාගේ
කිකරුකම පරික්ශා කරා.

122
00:08:56,760 --> 00:09:00,340
ඔයා සමත් උනා ඔයාව තෝරාගත්තා,

123
00:09:00,460 --> 00:09:02,150
එහෙමද මං දෙයක් අහන්නම්

124
00:09:02,170 --> 00:09:07,810
මගෙන් කවුරුත් ප්‍රශ්න අහන්න හොද නැහැ.
තමුසේ අසමත් වුනා...තෝරගත්තේ නැහැ එලියට යනවා!

125
00:09:07,880 --> 00:09:08,420
සමාවෙන්න සර් !

126
00:09:08,710 --> 00:09:09,880
මම නොදැනුවත්වම ඇහුවේ සර් සර්.

127
00:09:09,960 --> 00:09:11,750
මට සමාවෙන්න සර් .

128
00:09:12,020 --> 00:09:13,800
සර් මං යන්නම්

129
00:09:15,790 --> 00:09:19,080
මල්ලී දර්ශනා සර් මේකත් පරික්ශනයක් තමයි!

130
00:09:19,780 --> 00:09:21,450
ඔයාගේ ඉවසීම මම පරික්ශා කරා.

131
00:09:21,740 --> 00:09:23,140
අයියෝ සර්?
- ඔයා සමත් වුනා

132
00:09:23,160 --> 00:09:25,830
ඔයාව තොරගත්තා... ඇවිත් ඉදගන්න.

133
00:09:26,040 --> 00:09:32,390
ස්තුතියි සර්...
- මං එහෙම තමයි ගොඩක් පරික්ෂණ කරලා
තමයි තොරගන්නේ. සොරි...

134
00:09:32,460 --> 00:09:33,210
එකට කමක් නෑ.

135
00:09:33,230 --> 00:09:35,570
මොකද මල්ලී,රස්සාව ලැබෙන්නේ
නැති වෙයි කියලා බය උනාද ?

136
00:09:36,000 --> 00:09:37,750
ඔව් සර්, විනාඩියකට
එහෙම්ම බය වෙලා ගියා.

137
00:09:37,780 --> 00:09:41,530
ඕ මගේ දෙවියනේ. මොනවද මල්ලී ඔයා
මෙච්චර බයගුල්ලෙක් වෙලා ඉන්නවනේ.

138
00:09:41,730 --> 00:09:43,630
ඔයා වගේ බයගුල්ලෙකුට
මෙහෙ රස්සා නෑ..

139
00:09:43,650 --> 00:09:44,880
ඔයාව තෝරාගත්තේ නැහැ.

140
00:09:44,910 --> 00:09:46,490
තියාගන්නවා තමුසේයි තමුසේගේ රස්සාවයි.

141
00:09:47,140 --> 00:09:51,050
සුභ පැතුම්. මේ
ධෛර්යයට තමයි කැමති.

142
00:09:51,080 --> 00:09:52,330
ඔයා තෝරාගත්තා .

143
00:09:53,350 --> 00:09:55,040
පස්සේ තෝරගත්තේ නැහැයි කියලා.
කියන්නේ නෑනේ.

144
00:09:55,060 --> 00:09:56,310
නැහැ මල්ලී, ඉදගන්න.

145
00:09:57,690 --> 00:09:59,190
මීට කලින් කොහෙද වැඩ කළේ.

146
00:10:00,780 --> 00:10:01,660
ටාස්ක් මාර්ක් එකේ සර්.

147
00:10:01,720 --> 00:10:02,520
ඇයි ඒ රස්සාව අතෑරියේ ?

148
00:10:02,640 --> 00:10:04,090
මං අතහැරියේ නැහැ මාව පැන්නුවා.

149
00:10:04,090 --> 00:10:04,800
ඔයා මොනවද කරේ?

150
00:10:05,320 --> 00:10:06,270
එකම එක ප්‍රශ්නයයි සර් ඇහුවේ.

151
00:10:06,390 --> 00:10:07,770
එහෙම මොන ප්‍රශ්නයක්ද
මල්ලී ඇහුවේ ?

152
00:10:07,800 --> 00:10:10,670
ජනතාව සතුටින් ඉන්න කියලා රජයෙන්
කොච්චර මහන්සි වෙලා අරක්කු විකුනනවද

153
00:10:11,320 --> 00:10:13,650
එකට ඇයි බෝතලේකට රු10 ක් වැඩියෙන්
අරගන්නේ කියලයි සර් ඇහුවේ.

154
00:10:14,010 --> 00:10:14,930
එකට ගිහින් මාව පැන්නුවා.

155
00:10:14,960 --> 00:10:16,630
මම නම් ඔයාව ගමෙනුත් පන්නනවා

156
00:10:16,650 --> 00:10:17,190
සර් !

157
00:10:17,210 --> 00:10:19,710
බල්ලෝ අල්ලන්න ගිය කෙනාට මොකටද
මල්ලී ආරච්චිගේ රාජකාරියක් නැගිටලා එන්න

158
00:10:19,740 --> 00:10:21,180
කිලෝ ග්‍රැම් 70 ඇඟ විතරයි.

159
00:10:21,650 --> 00:10:22,440
උස කමක් නැහැ.

160
00:10:22,520 --> 00:10:23,480
කෙලින් ඉන්න...

161
00:10:25,090 --> 00:10:25,800
බර කොච්චර උස්සනවද ?

162
00:10:25,860 --> 00:10:26,660
කිලෝ ග්‍රැම් 70ක් විතර උස්සනවා

163
00:10:26,690 --> 00:10:27,810
එච්චර උස්සනවද?

164
00:10:27,830 --> 00:10:28,660
මෙන්න අල්ලන්න.

165
00:10:29,410 --> 00:10:31,460
හිමිහිට, මොනවද මල්ලී ඔයා කරන්නේ?

166
00:10:31,480 --> 00:10:32,980
මේක අල්ලන්න

167
00:10:33,560 --> 00:10:35,680
පාලනය! පාලනය!

168
00:10:36,090 --> 00:10:37,670
මොකද මල්ලී දහයක්වත්
කරන්නේ නැත්තේ.

169
00:10:38,000 --> 00:10:39,600
ඉස්සෙල්ලා කිලෝ 70 ක් උස්සනවා කිව්වේ.

170
00:10:39,740 --> 00:10:40,850
කතාවට කිව්වේ සර්.

171
00:10:40,870 --> 00:10:41,960
දැන් උස්සලා පෙන්වනවා.

172
00:10:41,980 --> 00:10:43,480
මේක තමයී වැදගත් පරික්ශනය.

173
00:10:44,120 --> 00:10:45,250
ආ බලාගෙන....

174
00:10:45,710 --> 00:10:46,670
සංසුන් වෙන්න. මල්ලි

175
00:10:58,850 --> 00:10:50,960
ඔයාව බොහෝ දුරට තොරගත්තා..
- ඒ කිව්වේ?

176
00:10:55,170 --> 00:10:55,760
කියන්න බේබි!

177
00:10:55,780 --> 00:10:56,760
මාමා දවල්ට මොනවා උයන්නද ?

178
00:10:56,870 --> 00:10:59,260
කුකුල් මස් හදන්න මාමා හවසට එන්නම්.

179
00:11:00,640 --> 00:11:02,380
ගමේ ඉදලා ඇවැස්ස නෑනා ඇවිත් ඉන්නවා.

180
00:11:03,780 --> 00:11:06,280
මේකාගේ මුණේ හැටි... මේ මුණටත්
ඇවැස්ස නැණා කෙනෙක්..

181
00:11:06,610 --> 00:11:07,590
මොකද මල්ලී මොනවද කිව්වේ ?

182
00:11:07,730 --> 00:11:08,850
මොන රස්සාවද කියලා ඇහුවේ සර්.

183
00:11:08,880 --> 00:11:10,660
මොන රස්සාවද කියලවත් දන්නේ නැතිවද ආවේ?

184
00:11:11,640 --> 00:11:15,480
එන්න ... අල්ලපු පැති වලත් අපි
මේ රස්සාව කරනවා

185
00:11:21,060 --> 00:11:21,680
එන්න මල්ලී.

186
00:11:21,780 --> 00:11:23,700
තට්ටයා මේ රස්සාවටද
අච්චර වද දුන්නේ.

187
00:11:24,220 --> 00:11:26,290
ඒ වාහනයට නගින්න.

188
00:11:26,910 --> 00:11:29,330
සර් ... සර් මම තාම වාහනේට නැග්ගේ නැහැ.
වාහනේ නවත්වන්න

189
00:11:30,600 --> 00:11:31,600
සර්! ... සර් !

190
00:11:38,880 --> 00:11:40,130
යෝ, මොනවද හිතාගෙන ඉන්නේ ?

191
00:11:40,330 --> 00:11:41,520
ඔයාගේ හැකියාව පරික්ශා කලේ.

192
00:11:41,720 --> 00:11:44,170
දැන්නම් ඔයා ඇත්තටම තෝරගත්තා
නගින්න.

193
00:11:45,870 --> 00:11:47,410
මොකද මේ පරණ සිංදු අහගෙන ඉන්නේ.

194
00:11:49,030 --> 00:11:49,920
මේ තමයි සිංදු....

195
00:11:51,120 --> 00:11:54,120
මල්ලී ඔයා කම්කරුවෙක් කියන මතකය
ඔයාට හැම වෙලේම තියෙන්න ඕනේ.

196
00:11:54,140 --> 00:11:56,080
නැත්නම් බොස් කලබල වෙයී.

197
00:11:56,100 --> 00:11:56,860
ඔහු කවුද?

198
00:11:56,890 --> 00:11:58,470
මම තමයි. සිංදුව වෙනස් කරන්න.

199
00:12:06,780 --> 00:12:09,460
මල්ලී බොස්, මුත්‍රා කරන්නද ඇවිත් තියෙන්නේ.
වැඩ කරන්න ඇවිත් තියෙන්නේ

200
00:12:09,460 --> 00:12:11,750
හිස් වතුර කෑන් 120 ක් බාලා,

201
00:12:11,920 --> 00:12:14,060
වතුර කෑන් බිංදුවක් නැතිව
හරියට ගණන් කරලා පටවන්න.

202
00:12:15,250 --> 00:12:15,800
ආයුබෝවන් අන්නාචී.!

203
00:12:15,800 --> 00:12:16,380
ආයුබෝවන් මල්ලී!

204
00:12:16,380 --> 00:12:17,170
ආයුබෝවන් අන්නාචි !

205
00:12:17,410 --> 00:12:19,910
මොකද බන් මුරුගා කොලුවා
කොහොමද හොදයිද?

206
00:12:20,380 --> 00:12:22,460
කෙහෙද අන්නාචී,කොලුවා හරී
සෙල්ලකාර විදියට ඉන්නේ.

207
00:12:22,750 --> 00:12:24,890
පොඩි කොල්ලෙක් එහෙම තමයි

208
00:12:25,660 --> 00:12:27,420
හොද කෙනා නරක කෙනා ප්‍රශ්න
ආවම තේරෙයි අන්නාචී.

209
00:12:27,750 --> 00:12:29,800
මට මගේ කොම්පනියේ නීතී
අනුගමනය කරොත් ඇතී.

210
00:12:31,750 --> 00:12:32,980
නෝට්ටුව වැරදියි...

211
00:12:33,000 --> 00:12:33,710
වැරදියි කියන්නේ !

212
00:12:33,740 --> 00:12:34,780
අන්නාචි, ඕක හොර නෝට්ටුවක්.

213
00:12:34,960 --> 00:12:35,750
හොර නෝට්ටුද?

214
00:12:35,780 --> 00:12:36,700
ඔයා කොහොමද හොයා ගත්තේ ?

215
00:12:37,000 --> 00:12:40,430
අන්නාචී සරළයී නෝට්ටුවට තට්ටු කරලා
බැලුවාම වෙනස පේනවා

216
00:12:40,490 --> 00:12:42,710
මේ දැක්කද.. මේ තීකෝනේ තියෙනවා
නේද අල්ලලා බැලුවොත් දැනෙනවා.

217
00:12:43,140 --> 00:12:49,260
ඇස් පේන්නේ නැති අයට අදුනගන්න කියලා
මේ වගේම පන්සියේ කොලේ රවුමකුයි දහයේ කොලේ කොටුවකුයි තියනවා

218
00:12:49,280 --> 00:12:53,410
මේ 100 යේ ලියලා තියෙන නොම්මරේ කෙලින්ම
බැලුවොත් බාගෙටත් උස්සලා බැලුවාම සම්පූර්ණයෙනුත් පේනවා

219
00:12:53,450 --> 00:12:56,260
මේ නොට්ටුවේ තියෙන රු 500 කියන නොම්මරේ

220
00:12:56,590 --> 00:12:58,930
ඇල කරලා බැලුවම දම්පාටටත් කෙලින්
බැලුවම කොළ පාටටත් පේනවා.

221
00:12:58,950 --> 00:13:00,500
මොනවා කියලා කියන්නද මන්දා..

222
00:13:00,840 --> 00:13:03,340
ඔයාගේ මුදලාලිට ඔලුවට
පිටින් තමයි මොනවත් නැත්තේ,

223
00:13:03,540 --> 00:13:05,960
ඒත් ඔලුව ඇතුලේ
සම්පූර්ණයෙන් මොලේ තමයි.

224
00:13:06,150 --> 00:13:07,550
මොහුව තියාගෙන හොදට හම්බ කරගන්න.

225
00:13:07,550 --> 00:13:08,110
හරි අන්නාචී .

226
00:13:08,130 --> 00:13:09,430
ලොක්කා මට පොඩි සැකයක් තියෙනවා.
- අහන්න මල්ලි.

227
00:13:09,940 --> 00:13:12,990
රුපියල් 5හේ නොට්ටුවෙන් පටන් අරන්
රු1000 නෝට්ටුව වෙනකන්

228
00:13:13,010 --> 00:13:18,240
හැම නෝට්ටුවකම ගාන්ධි සීයගේ පිංතුරේ දාලා තියෙනවනේ
ඒ ඇයි? - නැත්නම් ඔයාගේ සීයගේ පිංතුරෙද දාන්නේ?

229
00:13:18,440 --> 00:13:21,150
බිත්තර කනවනම් මාලු වල කටු
තියෙනවද කියලා ඔයාට මොකටද ?

230
00:13:21,420 --> 00:13:23,590
කෑන් පැටෙව්වද එහෙනම් යන්න.

231
00:13:28,320 --> 00:13:30,050
මේ කඩේට හැමදාම කෑන්
06 ක් දාන්න ඕනේ.

232
00:13:30,620 --> 00:13:33,590
තව ඔයා හිස් කෑන් එකතු කරන කොට, ඒක
පරික්ෂා කරලා බලන්න ඕනි. තේරුනාද?

233
00:13:33,590 --> 00:13:34,590
ඒක කොහොමද බොස් පරික්ශා කරන්නේ ?

234
00:13:35,000 --> 00:13:37,750
කෑන් එක හොදට කරකවලා බලපන්,
නැත්නම් අතගාලා බලන්න.

235
00:13:37,830 --> 00:13:39,320
ඊට පස්සෙත් පෙනුනේ නැත්නම් බොස්?

236
00:13:39,340 --> 00:13:42,090
සයිකල් කඩේට ගිහින් හුළං
ගහලා බලනවා...මොනාද බන්..

237
00:13:42,410 --> 00:13:43,920
කෑන් අරගෙන වරෙන්
- හරි.

238
00:13:45,030 --> 00:13:47,030
මුල් දවසෙම ගොඩක් මහන්සි කරවනවනේ.

239
00:14:17,170 --> 00:14:18,000
ඇති ඇති දුව...

240
00:14:18,000 --> 00:14:18,840
ඉන්න සීයා.

241
00:14:50,110 --> 00:14:50,810
ගොඩක් ස්තුතියි දුව
- කමක් නැහැ සීයා.

242
00:14:50,830 --> 00:14:54,740
බලාගෙන යන්න සියා.. මෙහෙ හැමෝටම
හැමදේටම හදිසිය තමයි

243
00:14:54,790 --> 00:14:56,140
හරී දුව

244
00:15:03,230 --> 00:15:04,100
මොකද බන්?

245
00:15:04,490 --> 00:15:06,450
මොකුත් නෑ බොස් !

246
00:15:06,910 --> 00:15:08,260
කෑන් අරගෙන එනවා,
වගකීමක් නැති මිනිහා.

247
00:15:12,940 --> 00:15:16,310
ඒයි වතුර බෝතල්
හරියට බැලුවා නේද ?

248
00:15:17,000 --> 00:15:17,360
හරියට බලන්න ඕනේ,

249
00:15:17,390 --> 00:15:19,180
ඒක තමයි පහර! සුපිරියි ලොක්කා!

250
00:15:19,710 --> 00:15:21,420
සිල්වෙස්ටර් ස්ටැලෝන් වගේ සටන් කරනවා.

251
00:15:21,740 --> 00:15:24,520
ඔයත් නලුවෙක් උනා නම් එහෙම තල
තලපති එහෙම ගෙදර තමයි යන්න ඕනේ.

252
00:15:24,550 --> 00:15:25,450
ඇයි ඔයා උත්සාහ කරන්නේ නැත්තේ?

253
00:15:26,960 --> 00:15:28,250
එපා බොස්...

254
00:15:29,200 --> 00:15:29,710
තියාගන්න.

255
00:15:30,210 --> 00:15:31,940
නවින් පරපුරේ වීරයෙක් වගේ නේද?

256
00:15:31,970 --> 00:15:34,420
මේකා නලුවෙක් උනොත්...තල
තලපති ගෙදර යයිද?

257
00:15:34,420 --> 00:15:36,150
මේ යකා නළවෙක් උනත් නැතත්..

258
00:15:36,300 --> 00:15:38,510
හවසට ශුටින් ඉවර වෙලා ගෙදර යයි..
එක තමයි මම වැඩියෙන් කිව්වේ.

259
00:15:39,740 --> 00:15:41,420
එක නොදැන පිස්සා සල්ලි දෙනවා.

260
00:15:41,420 --> 00:15:42,590
ඔහොම හරිද?

261
00:15:43,350 --> 00:15:44,350
සාක්කුව පිරුනද?

262
00:15:44,710 --> 00:15:45,340
ඔව් .

263
00:15:45,390 --> 00:15:46,600
එහෙනම් එච්චරයි..

264
00:15:46,620 --> 00:15:47,960
මේ මොන අහිසංකයෝද?

265
00:15:47,980 --> 00:15:48,730
මාව ෆලෝ කරන්න.

266
00:15:55,630 --> 00:15:56,090
සමාවෙන්න අයියා

267
00:15:57,340 --> 00:15:58,250
මල්ලී අලුත්ද?

268
00:15:58,800 --> 00:16:00,130
ඔව් අයියා අද තමයි බැදුනේ..

269
00:16:00,550 --> 00:16:03,300
තරුණ කොල්ලෙක් වෙලා කඩවසම්ව
ඉඳගෙන ඇයි වතුර කෑන් දාන්න ආවේ?

270
00:16:03,720 --> 00:16:05,600
මම ඉගෙනගත්ත ඉගෙනීමට මේ වගේ
රස්සා තමයි අයියා හම්බවෙන්නේ.

271
00:16:05,950 --> 00:16:09,280
ගොඩක් ඉගෙනගත්ත අය අපි වගේ ඉගෙන ගත්තේ
නැති අයගෙන් තමයි පඩි අරගන්නේ කියලා දන්නවද ?

272
00:16:10,800 --> 00:16:13,500
අද කාලේ ඔයා ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්ද ඉගෙනගත්ත
නැති කෙනෙක් කියනෙක වැදගත් නැහැ.

273
00:16:13,600 --> 00:16:15,720
ඔයාගේ අතේ සල්ලී තියෙනවද
නැද්ද කියනෙක තමයි වැදගත්.

274
00:16:15,950 --> 00:16:16,780
කසාද බැදලාද?

275
00:16:17,530 --> 00:16:18,030
තාම නැහැ අයියා.

276
00:16:18,210 --> 00:16:20,210
එහෙනම් කමක් නැහැ.
හරි එහෙනම් පස්සේ හම්බවෙමු.

277
00:16:20,790 --> 00:16:21,750
හරී එන්නම් අයියා

278
00:16:22,080 --> 00:16:24,500
ඈ අයියා මොහු ලග එහෙම මොනවා තියෙනවා
කියලද මෙහෙම සැලුට් දාන්නේ.

279
00:16:25,730 --> 00:16:26,940
සල්ලී අවශ්‍යතාවය තමයි බන්.

280
00:16:30,520 --> 00:16:34,340
ඒයි, අර ෆිනෑන්ස් කොම්පැනිකාරයා මොනවාද බන්
කිව්වේ අච්චර වෙලා කතා කර කර සිටියේ.

281
00:16:34,570 --> 00:16:38,310
මේ රස්සාව කරලා මොනවාද ලොකුවට
ලැබෙන්නේ යන්නේ කියලා ඇහුවා බොස්

282
00:16:38,310 --> 00:16:38,900
එහෙමද ඇහුවේ ?

283
00:16:39,160 --> 00:16:39,870
ඔව් බොස්,

284
00:16:40,080 --> 00:16:42,340
හරි ඔයා අල්ලලා දාන්න,
හරියට තමයි අහලා තියෙන්නේ.

285
00:16:42,440 --> 00:16:43,070
බොස් !

286
00:16:43,210 --> 00:16:43,790
මොකද බන්?

287
00:16:44,170 --> 00:16:45,280
මගේ පඩි කියද කියලා කිව්වේම නැහැ.

288
00:16:46,680 --> 00:16:48,240
බේබි මා. ...නෝ ඩාර්ලිං !

289
00:16:48,410 --> 00:16:49,930
මං තව පැය කිහිපයකින් එන්නම්

290
00:16:52,430 --> 00:16:52,880
හලෝ?

291
00:16:53,050 --> 00:16:54,050
සම්මුඛ පරීක්ශණයට මොකද උනේ සර්?

292
00:16:54,290 --> 00:16:56,050
මම ලොකුවට බලාපොරොත්තු වෙලා ආවේ..

293
00:16:56,410 --> 00:16:58,090
බලද්දි අන්තිමට වතුර කැන් දාන රස්සාවක්..

294
00:16:58,300 --> 00:17:02,250
ටාස්ක් මාර්ක් එකේ අරක්කු බොනෙ අයට
සයිඩ් ඩිශ් දෙන රස්සාවට වඩා මේක හොදයි නේ

295
00:17:02,450 --> 00:17:05,040
ඇයි අද කියන්නේ නැත්තේ
මේ රස්සාව අද විතරයි කියලා..

296
00:17:05,270 --> 00:17:06,770
ඒක මම ඒ වෙලාවේම දන්නවනේ.

297
00:17:06,920 --> 00:17:07,840
මල්ලී තාම්පෝශි.

298
00:17:07,860 --> 00:17:08,440
බොස් !

299
00:17:09,710 --> 00:17:13,090
තාම්පෝශි මෙතන ටිකක්
ගැටලු සහිත තැනක්.

300
00:17:13,190 --> 00:17:16,350
මෙහෙ වතුර කෑන් උස්සගෙන ඔයා
රොබෝ කෙනෙක් වගේ යන්න ඕනේ.

301
00:17:16,380 --> 00:17:18,380
රොබෝ කෙනෙක් වගේ එන්න ඕනේ. ඇහැ
දකුණට වමට යන්න හොද නැහැ.

302
00:17:18,770 --> 00:17:19,310
තේරුණා ද ?

303
00:17:19,340 --> 00:17:19,920
බොස්...

304
00:17:20,500 --> 00:17:22,750
මම ගැහුණු ලමයි දැක්කම බිම
බලාගෙන යන කෙනෙක් බොස්.

305
00:17:22,880 --> 00:17:23,670
එහෙමද?

306
00:17:23,770 --> 00:17:25,600
මාව නිකම් සැක කරනවනේ...

307
00:17:34,000 --> 00:17:35,340
අක්කා කැන්ටින් එකට ගිහින් එන්නම්.

308
00:17:35,340 --> 00:17:35,960
හරි නංගී.

309
00:17:40,200 --> 00:17:42,070
ජොති ඉක්මන් කරන්න වෙලා ගියා.

310
00:17:44,940 --> 00:17:46,660
මගේ නම දර්චනා.

311
00:17:46,690 --> 00:17:47,350
ඉතින් මට මොකද?

312
00:17:47,510 --> 00:17:48,710
මට පුරුද්දක් තියෙනවා

313
00:17:48,740 --> 00:17:51,470
මම කාටහරි කැමති නම්, කොහොම
හරී එයාට මගේ නම කියනවා.

314
00:17:52,330 --> 00:17:53,020
ඔයාගේ නම !

315
00:17:53,050 --> 00:17:53,770
මොකටද?

316
00:17:53,800 --> 00:17:55,090
මට තවත් පුරුද්දක් තියෙනවා.

317
00:17:55,290 --> 00:17:57,230
මම කාට කැමතිදො එයාගේ
නමත් අහලා දැනගන්නවා.

318
00:17:57,480 --> 00:17:58,550
මටත් පුරුද්දක් තියෙනවා.

319
00:17:58,750 --> 00:18:00,930
මම කාටහරි කැමති නම් විතරයි
මගේ නම කියන්නේ.

320
00:18:00,950 --> 00:18:04,790
හරි. ඔයා කැමති උන වෙලාවට කියන්න.
එතකම් පරිස්සමින් බලාගන්න..

321
00:18:05,010 --> 00:18:05,770
මොනවද?

322
00:18:05,790 --> 00:18:07,070
මගේ හදවත!

323
00:18:07,670 --> 00:18:09,250
ඔයා ඇල්ලුවේ හාල් විතරක් නෙවෙයි.

324
00:18:10,080 --> 00:18:10,830
මගේ හදවත!

325
00:18:11,520 --> 00:18:12,730
මෙයා කොයි වෙලාවේද ඒක දැක්කේ?

326
00:18:24,330 --> 00:18:26,730
අයියෝ බොස් මොකද පඩිපෙලේ
නිදාගෙන ඉන්නේ?

327
00:18:26,750 --> 00:18:28,750
ඩේයි තැලුනා බන්...
ඇවිත් උස්සපන් බන්.

328
00:18:29,370 --> 00:18:31,460
ඔව් ඔව් කෑන් තැලුනා බොස්,

329
00:18:31,920 --> 00:18:32,710
මාව උස්සපන් බන්.

330
00:18:32,880 --> 00:18:33,670
සමාවන්න ලොක්කා.

331
00:18:35,250 --> 00:18:38,710
නැගිටින්න බොස්
ඔහොම හාන්සි වෙන්න.

332
00:18:39,400 --> 00:18:41,940
ඩේයි ප්‍රධාන තැනම
ඉවර කරානේ බන්

333
00:18:41,960 --> 00:18:43,920
සමාවන්න ලොක්කා. මොනවද උනේ කියලා
මොනවත්ම තේරුනේ නැහැ බොස්

334
00:18:43,940 --> 00:18:45,390
ෆෝන් එක අරන් කවුද කියලා බලපන් බන්

335
00:18:45,420 --> 00:18:46,040
හරි බොස්

336
00:18:47,400 --> 00:18:50,110
කවුදෝ බාබි කියලා කතා කරනවා

337
00:18:50,180 --> 00:18:51,480
ඒ බාබී නෙවෙයි බන් බේබී.

338
00:18:51,500 --> 00:18:53,630
මගේ ඇවැස්ස නෑනා

339
00:18:53,660 --> 00:18:55,030
මොකද කියලා අහපන්

340
00:18:55,560 --> 00:18:56,570
මොකද කියලා බොස් අහන්න කිව්වා..

341
00:18:56,600 --> 00:18:58,060
කුකුල් මස් කරිය
ලෑස්තියි කියලා කියන්න

342
00:18:58,340 --> 00:19:00,550
ඒක වැදගත්! විසන්ධි කරපන්

343
00:19:00,670 --> 00:19:04,880
මගේ තත්වය බැලුවම තව මාස දෙක තුනකට කුකුල්
බිත්තරයක්වත් කන්න හොඳ නැහැ වගේ

344
00:19:05,390 --> 00:19:05,940
සමාවෙන්න බොස් .

345
00:19:05,970 --> 00:19:08,920
ඔයාගේ ඇවැස්ස නෑනා ගමේ ඉදලා ආපු
වෙලාම බලලම ඔයාට මෙහෙම වුනානේ බොස්.

346
00:19:09,600 --> 00:19:11,940
මොකද දෙපැත්ත කැපෙන කතාවක්ද?

347
00:19:11,960 --> 00:19:12,630
ඒ කියන්නේ බොස් ?

348
00:19:12,840 --> 00:19:13,710
මේකා නම්...

349
00:19:13,710 --> 00:19:14,420
උස්සපන් බන්,

350
00:19:18,460 --> 00:19:19,170
එකත් කමක් නෑ කියමු...

351
00:19:20,350 --> 00:19:24,180
ගේ ගාවටම ගිහින් එයාව බස්සලා..
මෙච්චර ලොකු අයිස් කැටයක් බැදලා දැම්මා.

352
00:19:24,980 --> 00:19:29,320
ඇවැස්ස නැණාගෙන් කුකුල් මස් කන්න හිටියේ...

353
00:19:31,550 --> 00:19:33,840
කාරනේ මොකක්ද කියලා කිව්වනම්
මමත් එකට හිනා වෙනවානේ

354
00:19:34,420 --> 00:19:35,610
ඒක දිග කතාවක් ආච්චී.

355
00:19:35,630 --> 00:19:38,110
ආච්චිට කෑම බෙදන්නම් කාලා යන්න
- මම කෑවා ඔයාලා කන්න.

356
00:19:38,190 --> 00:19:38,860
හම් හරි

357
00:19:46,180 --> 00:19:50,060
නෑනා! විනාඩියක්
මේ යෝජනාවට කතා කරන්නද?

358
00:19:55,400 --> 00:19:58,400
ඔයාට කී පාරක් කියන්නද මට
කරදර කරන්න එපා කියලා.

359
00:19:58,420 --> 00:19:59,590
තේරුම් ගන්න දර්චනා.

360
00:20:09,850 --> 00:20:11,390
මට ඇයි කසාද බදින්න කියන්නේ?

361
00:20:11,410 --> 00:20:12,750
මම සතුටින් ඉදියි කියලද?

362
00:20:13,970 --> 00:20:15,050
එක දෙයක් දැන ගන්න.

363
00:20:15,450 --> 00:20:18,330
තව කසාදයක් බැන්දොත් තමයි
මට සතුටින් ඉන්න බැරී

364
00:20:19,840 --> 00:20:22,840
මම ඔයාට බරක් වෙලා
ඉන්නවනම් මට කියන්න!

365
00:20:23,200 --> 00:20:24,610
මම කොහේ හරි යන්නම්.

366
00:20:37,250 --> 00:20:39,210
හැමදාම කන තෝසේ තමයි කන්න.

367
00:20:40,670 --> 00:20:42,210
ඉතින් හෙට කොහේද සම්මුඛ පරීක්ශනේ ?

368
00:20:42,560 --> 00:20:43,030
මොකටද?

369
00:20:43,050 --> 00:20:44,170
මේ රස්සාවට අද විතරයි යන්නේ කිව්වනේ

370
00:20:44,470 --> 00:20:47,170
එහෙම තමයි මමත් හිතුවේ, එත්
හොදට කල්පනා කරලා බලද්දී...

371
00:20:47,260 --> 00:20:50,380
තිබහාට වතුර ටිකක් බොන්න දෙන වාසනාව
කී දෙනෙකුට ලැබෙන්නේ

372
00:20:50,460 --> 00:20:53,380
ඉතින් මට ලැබුන මේ හොද අවස්ථාව
මම නැති කරගන්න කැමති නැහැ

373
00:20:53,520 --> 00:20:55,690
කවුදෝ කෙල්ලෙක්ව
දැකලා තියෙනවා වගේ.

374
00:20:55,960 --> 00:20:57,170
කෙල්ලෙක්ද.... චි චි චී.

375
00:20:57,700 --> 00:21:00,450
ඔයාගේ ලැජ්ජාව ඕනි නැහැ...
කියන්න කොහෙදිද දැක්කේ ?

376
00:21:00,630 --> 00:21:02,530
එක්ස්පෝර්ට් එකේ
- ගැහැණු ළමයා කොයි වගේද?

377
00:21:02,600 --> 00:21:03,600
දිග කොන්ඩේ

378
00:21:04,460 --> 00:21:05,550
නීල ඇස්.

379
00:21:05,990 --> 00:21:06,740
රතු දෙතොල්

380
00:21:07,170 --> 00:21:08,250
අහස වගේ දෙපා

381
00:21:08,630 --> 00:21:09,340
තව මොනාද..

382
00:21:09,460 --> 00:21:10,560
බංඩක්කා වගේ ඇගිලිද?

383
00:21:11,150 --> 00:21:12,690
මෙච්චර ලොකු ෆෝන් එකක් තියන් ඉන්නවනේ

384
00:21:12,750 --> 00:21:14,290
එයාගේ පිංතුරයක් අරගෙන එන්න තිබ්බා නේද?

385
00:21:14,310 --> 00:21:15,440
ඒක මට හිතුනේ නැහැනේ.

386
00:21:15,460 --> 00:21:16,050
හෙටම අරගන්නම්.

387
00:21:19,920 --> 00:21:20,830
ඒ දර්චනා.

388
00:21:22,790 --> 00:21:23,830
ෆෝන් එක

389
00:21:40,830 --> 00:21:42,330
ෆෝන් එක

390
00:21:42,690 --> 00:21:44,150
මගේ

391
00:21:45,690 --> 00:21:45,860


392
00:21:45,860 --> 00:21:46,030
පර

393
00:21:46,040 --> 00:21:46,210
පරි

394
00:21:46,210 --> 00:21:46,380
පරිව

395
00:21:46,380 --> 00:21:46,550
පරිවර

396
00:21:46,550 --> 00:21:46,720
පරිවර්

397
00:21:46,720 --> 00:21:46,890
පරිවර්ත

398
00:21:46,890 --> 00:21:47,070
පරිවර්තන

399
00:21:47,070 --> 00:21:47,240
පරිවර්තනය

400
00:21:47,240 --> 00:21:47,410
පරිවර්තනය

401
00:21:47,410 --> 00:21:47,580
පරිවර්තනය හ

402
00:21:47,580 --> 00:21:47,750
පරිවර්තනය හා

403
00:21:47,750 --> 00:21:47,920
පරිවර්තනය හා

404
00:21:47,920 --> 00:21:48,100
පරිවර්තනය හා උ

405
00:21:48,100 --> 00:21:48,270
පරිවර්තනය හා උප

406
00:21:48,270 --> 00:21:48,440
පරිවර්තනය හා උපස

407
00:21:48,440 --> 00:21:48,610
පරිවර්තනය හා උපසි

408
00:21:48,610 --> 00:21:48,780
පරිවර්තනය හා උපසිර

409
00:21:48,780 --> 00:21:48,950
පරිවර්තනය හා උපසිරැ

410
00:21:48,960 --> 00:21:49,130
පරිවර්තනය හා උපසිරැස

411
00:21:49,130 --> 00:21:49,300
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි

412
00:21:49,300 --> 00:21:49,470
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි

413
00:21:49,470 --> 00:21:49,640
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ග

414
00:21:49,640 --> 00:21:49,810
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැ

415
00:21:49,810 --> 00:21:49,980
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන

416
00:21:49,990 --> 00:21:50,160
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්

417
00:21:50,160 --> 00:21:50,330
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්ව

418
00:21:50,330 --> 00:21:50,500
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වී

419
00:21:50,500 --> 00:21:50,670
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම

420
00:21:50,670 --> 00:21:50,840
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම

421
00:21:50,840 --> 00:21:51,010
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම

422
00:21:51,020 --> 00:21:51,190
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම


423
00:21:51,190 --> 00:21:51,360
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
ඉස

424
00:21:51,360 --> 00:21:51,530
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
ඉසු

425
00:21:51,530 --> 00:21:51,700
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
ඉසුර

426
00:21:51,700 --> 00:21:51,870
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
ඉසුරු

427
00:21:51,870 --> 00:21:52,050
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
ඉසුරු

428
00:21:52,050 --> 00:21:52,220
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
ඉසුරු ධ

429
00:21:52,220 --> 00:21:52,390
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
ඉසුරු ධන

430
00:21:52,390 --> 00:21:52,560
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
ඉසුරු ධනං

431
00:21:52,560 --> 00:21:52,730
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
ඉසුරු ධනංජ

432
00:21:52,730 --> 00:21:52,900
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
ඉසුරු ධනංජය

433
00:21:52,900 --> 00:21:53,080
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
ඉසුරු ධනංජය

434
00:21:53,080 --> 00:21:53,250
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
ඉසුරු ධනංජය ද

435
00:21:53,250 --> 00:21:53,420
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
ඉසුරු ධනංජය දි

436
00:21:53,420 --> 00:21:53,590
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
ඉසුරු ධනංජය දිස

437
00:21:53,590 --> 00:21:53,760
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
ඉසුරු ධනංජය දිසා

438
00:21:53,760 --> 00:21:53,930
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
ඉසුරු ධනංජය දිසාන

439
00:21:53,940 --> 00:21:54,110
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
ඉසුරු ධනංජය දිසානා

440
00:21:54,110 --> 00:21:54,280
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
ඉසුරු ධනංජය දිසානාය

441
00:21:54,280 --> 00:21:54,450
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
ඉසුරු ධනංජය දිසානායක

442
00:21:54,690 --> 00:22:01,450
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
ඉසුරු ධනංජය දිසානායක

443
00:22:01,690 --> 00:22:18,150
zoom.lk උපසිරැසි අංශයේ උපසිරැසි ගැන්වීමක්

444
00:24:58,970 --> 00:25:00,260
හලෝ රමනා සර්ද?

445
00:25:00,260 --> 00:25:01,340
කොහොමද?

446
00:25:01,340 --> 00:25:02,310
ඇයි ඔයා මගේ පස්සෙන් එන්නේ?

447
00:25:02,330 --> 00:25:03,040
විශ්‍රාම ගියාද

448
00:25:03,090 --> 00:25:04,020
මෙතන ලස්සන ගැහුණු ළමයෙක් ඉන්නවා

449
00:25:04,050 --> 00:25:05,260
එයාගෙන් අහලා කියන්නම්.

450
00:25:05,300 --> 00:25:06,270
අද වැස්ස වහිවිද?

451
00:25:06,300 --> 00:25:07,170
මොකද සමච්චලයද?

452
00:25:07,200 --> 00:25:11,070
නැහැ මේ, සාමාන්‍යයෙන් වැස්ස වහින
එක මොණරී දන්නවා කියනවා ඒකයි.

453
00:25:11,280 --> 00:25:12,400
ෆෝන් එක දෙන්න !

454
00:25:12,430 --> 00:25:13,630
ඇයි සෙල්ෆි අරගන්නද?

455
00:25:18,760 --> 00:25:20,260
මොකද ආදරේ කරනවද ?

456
00:25:20,720 --> 00:25:22,180
මේක මට හිතුනෙම නැහැ බලන්නකෝ,

457
00:25:22,390 --> 00:25:23,890
ඔයාව බලාගෙනම ඉන්න
ඕනේ කියලා හිතෙනවා

458
00:25:23,910 --> 00:25:25,510
ඔයා එක්ක කතා කරගෙනම ඉන්න ඕනේ
කියලා හිතෙනවා.

459
00:25:25,510 --> 00:25:28,260
ඇයි ඔයා කසාද බැදලා හොදට ජිවත්
වෙන්න ඕනේ කියලත් හිතෙනවා.

460
00:25:28,260 --> 00:25:31,300
ඒත් ඔයාට ආදරේ කරන්න ඕනේ
කියලා විතරක් හිතුනේ නැහැනේ.

461
00:25:31,470 --> 00:25:31,910
ඇයි?

462
00:25:31,940 --> 00:25:33,810
තාම බාගෙට පිස්සු තියෙද්දීනේ අරගත්තේ
එකයි එහෙම හිතුනේ නැත්තේ.

463
00:25:34,750 --> 00:25:36,130
ඒ, අයියෝ...එපා එපා
එකක් හරි තිබ්බදෙන්.

464
00:25:37,830 --> 00:25:39,820
ඇයි මෙහෙම කරේ?

465
00:25:39,840 --> 00:25:42,300
කඩලා දැම්මොත් වෙන එකක් අරගන්න
ඔයා ලග සල්ලී නැතිවෙයි කියලා තමයි.

466
00:25:42,300 --> 00:25:43,300
ෆෝන් එක සම්පුර්ණයෙන් දුන්නේ

467
00:25:43,300 --> 00:25:44,970
ඔයා ඇයි වතුර කෑන්
උස්සගෙන කරදර වෙන්නේ?

468
00:25:44,970 --> 00:25:46,090
ඔයාට මේවා අවශ්‍යද ?

469
00:25:46,090 --> 00:25:47,260
ගිහින් ජිවත් වෙන්න වෙන විදියක් බලන්න.

470
00:25:48,630 --> 00:25:49,540
විනාඩියක් ඉන්න!

471
00:25:50,630 --> 00:25:51,870
මොකද ?

472
00:25:52,130 --> 00:25:53,930
ඔයාට අයියා මල්ලි
කවුරු හරී ඉන්නවද ?

473
00:25:54,180 --> 00:25:54,680
නෑ .

474
00:25:55,090 --> 00:25:56,130
අහන්නේ ඇයි?

475
00:25:57,330 --> 00:26:00,580
එතකොට අපිට ඉපදෙන්න යන දරුවව කාගේ
ඔඩොක්කුවේ ඉන්දවලද කන් විදින්නේ?

476
00:26:03,180 --> 00:26:04,260
තමුසේ ගුටි කන්න තමයි යන්නේ.

477
00:26:12,510 --> 00:26:13,810
මෙන්න.

478
00:26:14,800 --> 00:26:16,180
සොරී
- කමක් නැහැ.

479
00:26:16,180 --> 00:26:16,840
මොකටද සොරි?

480
00:26:26,090 --> 00:26:26,800
බිමට බහින්න.

481
00:26:28,570 --> 00:26:29,860
ෆෝන් එක දෙන්න!

482
00:26:30,840 --> 00:26:34,180
මොකද අයියා?
- ෆෝන් තියෙන්නේ කතා කරන්න.

483
00:26:35,590 --> 00:26:38,280
මේ පැත්ත පලාතේ ආපහු එන්න එපා
කලාකන්නි!

484
00:26:41,300 --> 00:26:42,090
හලෝ!

485
00:26:42,120 --> 00:26:43,280
අර ළමයි දෙන්නව ඇයි බැස්සුවේ?

486
00:26:43,260 --> 00:26:44,220
මොනවත් නැහැ.

487
00:26:44,470 --> 00:26:47,470
හිටපු දෙන්නව බස්සවලා මොකද කියලා
ඇහුවම මොනවත් නැහැයි කියන්නේ?

488
00:26:47,470 --> 00:26:49,090
එකේ මොනවත් නැහැ,
අල්ලලා දාන්න යමු.

489
00:26:49,170 --> 00:26:51,050
ඊලග නැවතුමේ බහින්න
ඕන ළමයි එයාලා.

490
00:26:51,180 --> 00:26:52,890
දැන් ඔයා කියනවද නැත්නම්
මමත් බහින්නද ?

491
00:26:53,590 --> 00:26:55,260
පොඩි පිරිමි ළමයි, කැමරා
ෆෝන් තියාගෙන ඉන්නවා!

492
00:26:55,320 --> 00:26:56,360
මොනවා කරයිද ?

493
00:27:02,340 --> 00:27:07,870
හොද වෙලාවට මට එහෙම මුකුත් කලේ නැහැ.
ගත්ත පින්තුර ටික මකලා ෆොන් එක දුන්නා

494
00:27:07,740 --> 00:27:09,120
ගොඩක් සැර ගැහැණු ළමයෙක් වගේ

495
00:27:09,240 --> 00:27:11,340
ඔව් නෑනා, මම දන්නේ නැහැ
මොනවා කරන්නද කියලා!

496
00:27:11,340 --> 00:27:12,180
දන්නේ නැත්නම් අතාරින්න.

497
00:27:12,180 --> 00:27:14,220
මොකද නෑනා ලේසියෙන්ම
අතාරින්න කිව්වේ?

498
00:27:14,220 --> 00:27:15,180
ආදරේ කරලා තියෙන්නේ,

499
00:27:15,180 --> 00:27:16,050
අවංක ආදරයක්.

500
00:27:16,050 --> 00:27:17,050
කවුද? ඔයා !

501
00:27:17,430 --> 00:27:18,790
දැක්කේ නැද්ද ඔයා ?

502
00:27:18,810 --> 00:27:21,400
උදේ 9 වෙනකන් නිදාගන්නවා
නේද,අටයි පනහට ඇහැරෙනවා.

503
00:27:21,720 --> 00:27:23,380
වෙනදාට තෝසේ 12 ක් කනවා නේද?

504
00:27:23,380 --> 00:27:24,470
දහයයි දැන් කන්නේ.

505
00:27:24,470 --> 00:27:26,010
තෝසේ දෙකක් අඩුවෙන් කෑවට.

506
00:27:26,010 --> 00:27:27,510
ආදරය ආවා කියන තේරුමද?

507
00:27:28,180 --> 00:27:28,970
හිනා එනවා.

508
00:27:29,070 --> 00:27:31,450
මම අවංක ආදරය ගැන කිව්වාම ඔයාට
හිනා යනවාද?

509
00:27:31,720 --> 00:27:35,090
එහෙනම් ඔයාගේ ආදරය කෙලින්ම ඇය
ලගට ගිහින් කියන්නනේ තියෙන්නේ.

510
00:27:35,370 --> 00:27:36,330
මම ඇයට කිව්වා

511
00:27:36,630 --> 00:27:37,930
කොහොමද කිව්වේ?

512
00:27:38,130 --> 00:27:39,920
අද වැස්ස එනවද?
- මගෙන් ගුටි කන්න යන්නේ!

513
00:27:40,010 --> 00:27:41,090
ආදරය කියන්න කිව්වම..

514
00:27:41,110 --> 00:27:43,740
තරුණ ගැහැණු ළමයෙක් ලගට ගිහින් කාළගුණ
විස්තරේ අහගෙන ඇවිත් තියෙන්නේ

515
00:27:45,430 --> 00:27:46,680
වෙන කොහොමද කියන්නේ?

516
00:27:47,190 --> 00:27:48,380
ඇත්තටම ආදරය කරොත්,

517
00:27:48,410 --> 00:27:50,720
එක ඔයාම දැනගන්නවා.

518
00:27:56,760 --> 00:27:57,720
හොදට විභාගය ලියන්න
- හරි අක්කා.

519
00:27:57,750 --> 00:27:59,000
ගිහින් එන්න එහෙනම්

520
00:28:00,970 --> 00:28:02,030
මොනවද ඕනේ ඔයාට ?

521
00:28:02,050 --> 00:28:02,880
ඔයා දන්නේ නැද්ද?

522
00:28:03,010 --> 00:28:03,470
දන්නේ නැහැ !

523
00:28:03,560 --> 00:28:04,550
මොකද යාගෙනම ඉන්නේ.

524
00:28:04,580 --> 00:28:05,540
වෙන මොනවද කරන්න කියන්නේ?

525
00:28:05,560 --> 00:28:06,520
මට ආදරය කරන්න!

526
00:28:07,010 --> 00:28:07,800
මට බෑ.

527
00:28:09,090 --> 00:28:11,630
එහෙනම් යාඥා කරන්න
- යාච්ඤා! මොකටද?

528
00:28:11,630 --> 00:28:14,010
ආදරය තමයි කරන්නේ නැත්තේ

529
00:28:14,060 --> 00:28:15,760
යාඥා කරන්න පුලුවන්නේ

530
00:28:15,760 --> 00:28:16,430
මට බැහැ..

531
00:28:16,470 --> 00:28:18,300
අර පිරිමි ළමයට විතරක් කලේ?
- එයාට අද විභාගේ

532
00:28:18,340 --> 00:28:19,300
මටත් එහෙමයි

533
00:28:20,380 --> 00:28:22,470
ඔයාගේ හිතේ නැත්නම් ප්‍රර්ථනා කරන්න.

534
00:28:22,470 --> 00:28:23,840
තියෙනවානම් අල්ලලා දාන්න.

535
00:28:23,840 --> 00:28:25,010
ඔයාගේ ප්‍රර්ථනාව මොකක්ද කියලා කියන්න.

536
00:28:25,010 --> 00:28:26,690
මම ගැහැණු ළමයෙක්ට ආදරය කරනවා..

537
00:28:26,720 --> 00:28:28,130
ඇය මගේ තරමට නැතත්

538
00:28:28,220 --> 00:28:29,630
ටිකක් ලස්සනට ඉන්නවා.

539
00:28:29,800 --> 00:28:32,220
ඔයා තමයී කොහොම හරි අපේ
උතුම් ආදරය එකතු කරන්න ඕනේ.

540
00:28:33,050 --> 00:28:33,880
ආදරණිය දෙවියනේ...

541
00:28:33,880 --> 00:28:35,720
ඔලුවට අත තියලා යාඥා කරන්න.

542
00:28:35,720 --> 00:28:36,720
ඒ මොනවත් අවශ්‍ය නැහැ.

543
00:28:36,830 --> 00:28:38,330
ඔයාගේ හිතේ නැත්නම්,

544
00:28:41,890 --> 00:28:42,930
ආදරණිය දෙවියනේ..

545
00:28:42,960 --> 00:28:45,980
උතුම් ඔබේ මන්දිරයට පැමිණ
සිටින මොහුට ආශීර්වාද කරන්න.

546
00:28:46,010 --> 00:28:49,590
ඔහුගේ ආදරය සැබෑ සහ අවංක නම්

547
00:28:49,590 --> 00:28:53,430
ඔබගේ ආශීර්වාදය ඇතිව ඒ ගැහැණු
ළමයා එක්ක විවාහ ජිවිතයකට පිවිස

548
00:28:53,450 --> 00:28:56,990
සැමියා බිරිදයි ලෙස ජිවත් වෙන්නට
ආශීර්වාද කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමී

549
00:28:57,050 --> 00:28:59,130
ආමෙන්! ආමෙන්! ආමෙන් !

550
00:29:01,680 --> 00:29:02,380
මට සමාවෙන්න.

551
00:29:02,380 --> 00:29:03,050
ඇයි ?

552
00:29:03,050 --> 00:29:04,690
මම ඔයාට කොච්චර වද දීලත්.

553
00:29:04,720 --> 00:29:06,840
නමුත් ඔයා ඉවසීමෙන් මට යාච්ඤා කරානේ.

554
00:29:06,880 --> 00:29:08,510
මං ඔයාට ආදරය කරන්න සුදුසු නැහැ.

555
00:29:09,060 --> 00:29:10,090
ඇති යන්තම් මොලේ පැදුනා

556
00:29:10,140 --> 00:29:12,470
එත්, ඔයා මං වෙනුවෙන්
ගැඹුරීන් යාච්ඤා කරලා තියෙනවා.

557
00:29:13,220 --> 00:29:16,720
ඒක ඉටු නොවී ගියොත් ඔයාගේ
හිත කොච්චර දුක් වෙයිද?

558
00:29:17,010 --> 00:29:18,380
ඒ නිසා...!

559
00:29:18,380 --> 00:29:20,010
ඔයා දුක්වෙන්න ඕනි නැති නිසාම...

560
00:29:20,580 --> 00:29:23,000
මට ඔයාට ආදරය කරන්නම වෙනවා.

561
00:29:31,220 --> 00:29:32,340
එකේ අලුත් දෙයක් නැහැ නේ

562
00:29:34,740 --> 00:29:36,630
වතුර කෑන් මොනවද හොයන්නේ?

563
00:29:36,840 --> 00:29:38,050
මගේ ෆෝන් එක නැහැනේ

564
00:29:38,260 --> 00:29:39,090
ඇහුවේ මම

565
00:29:39,220 --> 00:29:40,760
ඒක ගොඩක් වටිනා ෆෝන් එකක්.

566
00:29:40,780 --> 00:29:41,740
චයිනා ෆෝන් එකක්නේ ?

567
00:29:41,960 --> 00:29:43,420
චයිනා ෆෝන් එක උනත්

568
00:29:43,680 --> 00:29:45,510
මොනරිගේ පිංතුර තියෙනවා.

569
00:29:45,930 --> 00:29:47,930
අනේ... කවුරු හරී අරන්
තිබුන නම් ආපිට දෙන්න.

570
00:29:48,050 --> 00:29:49,010
ෆෝන් එක ඕනෙ නම් තියාගන්න

571
00:29:49,010 --> 00:29:50,300
ඒකේ තියෙන මෙමරි කාඩ්
එක විතරක් දෙන්න.

572
00:29:50,370 --> 00:29:52,050
ඇයි එකේද ඔයාගේ මොනරිගේ
පිංතුර තියෙන්නේ.

573
00:29:52,050 --> 00:29:53,430
ඊට වැඩිය වටින පිංතුරත් තියෙනවා.

574
00:29:53,720 --> 00:29:54,840
එහෙම මොනවද වැදගත් පින්තුර?

575
00:29:54,880 --> 00:29:55,860
ඒවා ඔයාලට කියන්න බැහැ!

576
00:29:55,890 --> 00:29:58,050
එහෙනම් ෆෝන් එක කොහෙද තියෙන්නේ
කියලා අපිටත් කියන්න බැහැ.

577
00:29:59,180 --> 00:30:00,470
අයියෝ එකට නෙවෙයි
මෙහෙට එන්න.

578
00:30:00,880 --> 00:30:01,930
එනවාකෝ

579
00:30:03,800 --> 00:30:04,330
ඒ බලාගෙන අක්කේ

580
00:30:04,380 --> 00:30:05,680
කන හපලා කරාබුව අරගනියි

581
00:30:05,750 --> 00:30:06,670
ඒ කරබාගෙන ඉන්න.

582
00:30:08,510 --> 00:30:10,010
අඩේ චී කරුමේ!

583
00:30:10,010 --> 00:30:10,880
එහෙම මොනවද කිව්වේ?

584
00:30:10,880 --> 00:30:13,510
එයා ඇදුම් නැතුව ඉන්න විඩියෝ
එයාම අරන් තියනවා ලු...

585
00:30:13,510 --> 00:30:16,340
අපෝ... එවාත් අදින් පස්සේ
වට්ස්ඇප් එකේ කැරකෙයි

586
00:30:16,340 --> 00:30:18,180
එවා අපි දැක්කොත් අපිටත් පව් පිරෙනවා

587
00:30:18,180 --> 00:30:20,100
නිකන් කියන්න එපා,
කොහොමද ඇති කියන්නේ.

588
00:30:20,610 --> 00:30:21,830
කට වහනවා පක්කී

589
00:30:21,860 --> 00:30:22,480
ෆෝන් එක නම් නැහැ.

590
00:30:22,680 --> 00:30:24,300
මෙතන තමයී කොතන හරි ඇත්තේ.

591
00:30:24,380 --> 00:30:26,050
කරුණාකරලා කවුරු හරී ෆෝන්
එකක් තියෙනවනම් දෙන්නකෝ.

592
00:30:26,050 --> 00:30:26,880
මගේ නොම්මරේට කෝල් කරලා බලන්නම්.

593
00:30:27,340 --> 00:30:28,880
අයියො, මේකේ ටච් ස්කීන් නැහැනේ.

594
00:30:29,260 --> 00:30:30,220
පොඩ්ඩක් ඔයාගේ ෆෝන් එක දෙන්න.

595
00:30:30,480 --> 00:30:31,270
මගේ ෆෝන් එක!

596
00:30:31,300 --> 00:30:32,840
කෝල් එකක් අරන් දෙන්නම්.
මේක කන්නේ නැහැ.

597
00:30:36,340 --> 00:30:37,220
මොකද උනේ?

598
00:30:37,220 --> 00:30:37,970
මොකුත් නැ!

599
00:30:38,260 --> 00:30:39,090
මගේ ෆෝන් එක ඔෆ් වෙලා.

600
00:30:39,180 --> 00:30:39,590
ස්තුතියි.

601
00:30:39,720 --> 00:30:40,340
ෆෝන් එක දෙන්න.

602
00:30:40,370 --> 00:30:41,190
ෆෝන් එක ඔෆ් වෙලා?

603
00:30:41,220 --> 00:30:42,470
විනාඩියක්! කරුණාකර අහන්න!

604
00:30:43,630 --> 00:30:44,300
රින්ස් යනවා!

605
00:30:45,010 --> 00:30:45,850
එහෙමද?

606
00:30:45,870 --> 00:30:47,620
මොකද මෙයා දගලන්නේ.

607
00:30:47,650 --> 00:30:49,060
තේරෙන්නෙ නැහැනේ.

608
00:30:49,090 --> 00:30:49,740
දැන් ඇති

609
00:30:49,770 --> 00:30:51,400
බැටරි බහියිවත් තියන්න...

610
00:30:51,510 --> 00:30:52,970
කමක් නෑ අපි චාර්ජ් කරගන්නම්

611
00:30:53,030 --> 00:30:54,570
මම මගේ බැටරිය ගැන කිව්වේ.

612
00:30:54,590 --> 00:30:55,300
මතක් උනා,

613
00:30:55,300 --> 00:30:56,240
මගේ ෆෝන් එක වාහනේ තියෙන්නේ.

614
00:30:56,270 --> 00:30:56,730
මම ගිහින් අරගන්නම්

615
00:30:56,750 --> 00:30:58,250
නැහැ නැහැ ඔයා ඉන්න.
මම හොයලා දෙන්නම්.

616
00:30:58,280 --> 00:30:59,360
හලෝ විනාඩියක් ඉන්න.

617
00:30:59,380 --> 00:31:00,740
මම හොයලා දෙන්නම්.
- මගේ ෆෝන් එක වාහනේ තියෙනවා

618
00:31:00,760 --> 00:31:02,120
ෆෝන් එක කට් කරන්න
- කොහෙද දුවන්නේ?

619
00:31:02,140 --> 00:31:03,640
ඒ වතුර කෑන්....නවතිනවා!

620
00:31:03,670 --> 00:31:04,130
හලෝ

621
00:31:05,220 --> 00:31:07,510
ඒ වතුර කෑන්....නවතිනවා !

622
00:31:11,430 --> 00:31:13,930
ඒ එක්ස්පෝර්ට්
මං දෙන්නම් කෝ හොද වැඩක්.

623
00:31:16,760 --> 00:31:17,260
බොස් !

624
00:31:21,510 --> 00:31:22,640
හැමදාම ඔයාගේ ෆෝන් එක එතනද තියෙන්නේ?

625
00:31:22,660 --> 00:31:24,200
ආරක්ශාවට

626
00:31:24,310 --> 00:31:24,930
ආරක්ශාවටද?

627
00:31:25,010 --> 00:31:26,960
ෆෝන් එක පපුවට තියාගත්තාත්
අනතුරුදායකයි කියනවා.

628
00:31:26,990 --> 00:31:27,950
ඔයා මෙතන...

629
00:31:28,970 --> 00:31:30,300
ඒකත් චයිනා කෑල්ලක් තියං ඉන්නේ..

630
00:31:30,300 --> 00:31:30,880
ඇයි බොස් ?

631
00:31:31,020 --> 00:31:33,560
චයිනිස් කෑලි රත් වුනොත්
පුපුරනවා දන්නවා නේද?

632
00:31:34,130 --> 00:31:35,090
පරිස්සමෙන්

633
00:31:35,130 --> 00:31:37,260
පස්සේ කාගෙන් නොම්මර අරගත්තත්
ප්‍රයෝජනයක් නැතිව යයි

634
00:31:37,260 --> 00:31:38,180
බොස් !

635
00:31:38,720 --> 00:31:39,760
ෆෝන් එක කිව්වේ බන්

636
00:31:42,800 --> 00:31:43,340
හලෝ .

637
00:31:43,340 --> 00:31:44,840
මම දර්චනා කතා කරන්නේ.

638
00:31:45,130 --> 00:31:45,930
කවුද?

639
00:31:45,930 --> 00:31:47,260
ඔයාගේ ආදරවන්තයා දර්චනා.

640
00:31:50,180 --> 00:31:51,840
අයියෝ ආපහු කතා කරනවා

641
00:31:51,940 --> 00:31:54,260
හම්බ කරන එකෙන් බාගයක්
බීලාම විනාශ කරනවා.

642
00:31:54,260 --> 00:31:56,880
..ඉතිරිවා ඔයාට සබනුයි
ෂැම්පුයී අරගන්නම හරී.

643
00:31:57,130 --> 00:31:59,180
මේ ගද ගහන රස්සාව
අතාරින්න කිව්වට අහනවද?

644
00:31:59,510 --> 00:32:01,930
නැත්නම් මට දිසාපති රස්සාවකට යන්න කියනවද?

645
00:32:03,220 --> 00:32:05,590
ඒයි, මේ ගද ගහන රස්සාව කරලා තමයි

646
00:32:05,880 --> 00:32:07,220
ළමයි දෙන්නෙක්ව උස්මහත් කරලා තියෙන්නේ.

647
00:32:07,840 --> 00:32:09,470
පිච්ච මල් අරන් තියෙනවා.
දුව එනවා.

648
00:32:09,470 --> 00:32:10,300
ඔයාගේ ආදරය නවත්තගන්න..

649
00:32:10,300 --> 00:32:12,220
ආදරය කරපු නිසානේ ඇය හම්බුනේ.

650
00:32:12,960 --> 00:32:15,230
දුව පඩි අරන් ආවද ?

651
00:32:15,260 --> 00:32:17,010
දෙනවානේ මට මාසෙකට පඩි දෙකක්

652
00:32:22,500 --> 00:32:24,340
පොඩි පැටියෝ හලන්නේ නැතිව කන්න !

653
00:32:25,220 --> 00:32:27,010
එක බත් ඇටයයිනේ තාත්තා!

654
00:32:27,340 --> 00:32:29,380
එක බත් ඇටයක්ද
එහෙම කියන්න එපා.

655
00:32:29,760 --> 00:32:30,950
මේ එක බත් ඇටය

656
00:32:31,650 --> 00:32:35,230
මේවා එක ගමක ගොවියන් දුක්
මහන්සි වෙලා වගා කරලා තියෙන්නේ..

657
00:32:35,310 --> 00:32:40,010
එක කපද්දී වැටිලා තියෙන්න පුලුවන් නේද?
නැත්නම් සී සාද්දී හැලිලා තියෙන්න තිබ්බා නේද?

658
00:32:40,050 --> 00:32:43,670
ඒවායින් ගැලවිලා මුට්ටේ නැගලා
හාල් මෝලට ගිහින් තියෙනවා

659
00:32:44,010 --> 00:32:49,030
එහේදි අබරලා පොළලා මේකෙන්
ගැලවිලා අන්තිමේද හාල් වෙනවා

660
00:32:49,060 --> 00:32:53,680
ඒ හාල් ඔයාගේ අම්මා හෝදද්දී හැලෙන්නේ
නැතිව ගරද්දී වැටෙන්නේ නැතිව

661
00:32:53,840 --> 00:32:56,130
සම්පූර්ණයෙන් ඔයාට බත්
උයලා දාලා තියෙනවා

662
00:32:56,250 --> 00:32:58,880
මෙච්චර දේවල් විදගෙන ඔයාගේ
පිගානට වැටුන මේ ඇටය !

663
00:32:59,170 --> 00:33:01,960
ඔයාගේ නොසැලකිල්ල නිසා
කුනු ගොඩට යන්න ඕනද?

664
00:33:16,200 --> 00:33:16,720
තාත්තා

665
00:33:16,720 --> 00:33:19,570
එක බත් ඇටයකට මෙච්චර කතා කරානේ

666
00:33:19,600 --> 00:33:21,480
ඔයා එක දවසක් බොන් නැතුව හිටියොත්

667
00:33:21,510 --> 00:33:23,970
අපිට කොච්චර හාල් ගෙන්න පුලුවන්ද?

668
00:33:23,970 --> 00:33:25,630
මම වෙරී නගින්නද දුව බොන්නේ

669
00:33:26,510 --> 00:33:28,800
මගේ ගද යන්නයි බොන්නේ

670
00:33:35,640 --> 00:33:36,140
තාත්තා...

671
00:33:36,800 --> 00:33:38,440
එක් කෙනෙක් නිකන් කතා
කරලා කරදර කරනවා

672
00:33:38,460 --> 00:33:39,420
ඔයා කතා කරන්න.

673
00:33:40,180 --> 00:33:40,890
ඔයා කවුද?

674
00:33:40,910 --> 00:33:41,790
ඔයාට මොනවද ඕනේ?

675
00:33:41,810 --> 00:33:44,020
තාත්තා වගේ කටහඩ වෙනස් කරලා
කතා කරාම බය වෙයි කියලද?

676
00:33:44,050 --> 00:33:45,300
එයාගේ තාත්තා තමයි කතා කරන්නේ!

677
00:33:45,330 --> 00:33:46,200
මාමා කොහොමද ඔයාට?

678
00:33:46,230 --> 00:33:47,100
මොකද සමච්චලේද ?

679
00:33:47,130 --> 00:33:48,300
ඔයාට දැන්ම මේවා තේරෙන් නැහැ..

680
00:33:48,730 --> 00:33:52,810
ඔයාත් දුවෙක් හදලා අවුරුදු
20 ක් වෙද්දී ඔයාටම තේරෙයි

681
00:33:52,880 --> 00:33:54,760
මොකද හැම තාත්තා
කෙනෙක්ම ඕකම කියන්නේ

682
00:33:54,850 --> 00:33:57,590
හදපු දුව ආරක්ශා කිරිම ඔයාගේ වැඩක්

683
00:33:57,610 --> 00:33:59,280
එත් අවුරුදු 20 ක් යනකම් විතරයි.

684
00:33:59,310 --> 00:34:01,590
ඊට පස්සේ අවුරුදු 20ක්
අපිනේ බලාගන්න ඕනේ.

685
00:34:01,700 --> 00:34:04,490
ඔව් නේද අවුරුදු 60 70 උනාම
අපිනේ බලා ගන්න ඕනේ.

686
00:34:05,180 --> 00:34:06,550
ඔයා කියනදේ හරි තමයි

687
00:34:06,840 --> 00:34:07,630
ෆොන් එක දෙන්න තාත්තා

688
00:34:07,700 --> 00:34:08,800
ඔහුට බනින්න කිව්වාම

689
00:34:08,800 --> 00:34:10,220
එයා කියන දේට ඔව් කියන්නේ.

690
00:34:10,930 --> 00:34:13,130
ඔයා මට අද දවසට කෝල්
32 ක් අරන් තිබ්බා.

691
00:34:13,230 --> 00:34:15,400
කෙලින්ම ගිහින් පොලිස්සියට
පැමිණිල්ලක් දානවා ...

692
00:34:15,630 --> 00:34:17,030
අනික් විනාඩියේ ඔයා කුඩුවේ තමයි .

693
00:34:17,060 --> 00:34:18,890
ඕනේ නැතුව කොල් කරන්න එපා .

694
00:34:19,260 --> 00:34:21,010
ඔයා කියනවා මං ගැන ආදරයක්
එන්නේම නෑ කියලා

695
00:34:21,120 --> 00:34:22,900
ඒ ඇයි කියන්න මම ඔයාට
ආයේ කොල් කරන් නෑ .

696
00:34:23,030 --> 00:34:25,220
ඇත්තම නේද කියන්නේ? මට කා
ගැනවත් ආදරයක් ඇතිවෙන්නෑ

697
00:34:25,450 --> 00:34:26,200
ඇයි?

698
00:34:26,220 --> 00:34:28,000
ආදරය කියන වචනයටම මම කැමති නැ

699
00:34:28,030 --> 00:34:29,030
එක බොරුවක්....

700
00:34:29,050 --> 00:34:29,590
මුලාවක්....

701
00:34:29,680 --> 00:34:31,060
ඒ වචනේ ඇහෙත්දිත් ...

702
00:34:31,110 --> 00:34:31,900
ඔය ඇති!

703
00:34:32,530 --> 00:34:34,610
ඔයා ආදරය ගැන වැරදියට කතා කලොත්..

704
00:34:35,060 --> 00:34:36,060
මොනවද දන්නේ ඔයා ආදරය ගැන...?

705
00:34:37,010 --> 00:34:38,890
මම ආදරය වෙනුවෙන් ජිවිතයම දෙනවා !

706
00:34:41,590 --> 00:34:42,470
තියනවා ෆෝන් එක !

707
00:34:47,590 --> 00:34:48,630
එක විනාඩියක් !

708
00:34:49,130 --> 00:34:49,550
මොකද?

709
00:34:49,550 --> 00:34:52,880
කවුද ඔයාට ෆෝන් එකෙන් කතා
කරලා කරදර කරනවා කිව්වා නේද?

710
00:34:53,050 --> 00:34:54,340
එයාට දැන් කොල් කරන්න ...

711
00:34:54,340 --> 00:34:55,510
මම එයාට කතා කරන්නම්.

712
00:35:02,470 --> 00:35:03,590
ඇස් වැසුවොත් තැවීම.

713
00:35:04,130 --> 00:35:05,680
නින්ද ඇත්තෙම නැහැ!

714
00:35:07,220 --> 00:35:08,880
වෛයිර් මුත්තුගේ කවියක් ඔබ !

715
00:35:08,900 --> 00:35:10,280
බඩේ කැක්කුමට බෙහෙත ඔයා.

716
00:35:10,510 --> 00:35:12,220
ගතිගුණ වලින් ඔයා තෙරේසා මව්තුමිය

717
00:35:12,220 --> 00:35:14,050
මනසින් ඔයා ආට්චි මසාලා

718
00:35:14,650 --> 00:35:16,730
ඉන්දියාවේ අගමැතී දැනට මෝදි,

719
00:35:16,760 --> 00:35:18,970
ඔයා තමයී මට හැමදාම ජෝඩුව !

720
00:35:20,520 --> 00:35:22,020
උඩට එක පාරක් වරකෝ

721
00:35:24,680 --> 00:35:25,820
මොනවද එදා ලොකුවට කිව්වනේ .

722
00:35:25,840 --> 00:35:27,050
එහෙනම් මොකටද මැසෙජ් කරන්නේ ?

723
00:35:29,300 --> 00:35:29,800
සමාවෙන්න ...

724
00:35:30,090 --> 00:35:31,180
මම එදා තරහින් කිව්වේ !

725
00:35:31,930 --> 00:35:33,800
පස්සේ ඉදගෙන හොදට
කල්පනා කරලා බැලුවා,

726
00:35:33,890 --> 00:35:37,510
ඔයා වගේ ආදරයට අකැමති කෙල්ලෙක් හොයාගෙන
ආදරය කරලා විවාහ වෙන්නේ කියලා

727
00:35:37,480 --> 00:35:39,530
ආදරයට මම කරන ගෞරවය
කියලා හිතුනා එකයි !

728
00:35:39,580 --> 00:35:42,130
ඔයා ආදරයට ගෞරවය දෙනවදෝ
නැත්නම් පස් දානවදෝ...

729
00:35:42,130 --> 00:35:43,340
එක ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් .

730
00:35:43,320 --> 00:35:45,530
හැබැයි ආයේ මට කොල්
මැසේජ් කරන්න එපා.

731
00:35:45,530 --> 00:35:46,320
හරි, ආයේ එවන්නේ නැ .

732
00:35:46,390 --> 00:35:48,350
එත් ඔයා එන්න හවස 5 ට
පාක් එක ගාවට එන්න ඕනේ.

733
00:35:48,380 --> 00:35:48,880
ඇයි?

734
00:35:48,900 --> 00:35:49,880
මට ඔයා එක්ක තනියම කතා කරන්න ඕනේ,

735
00:35:50,510 --> 00:35:51,180
මම එන්නේ නෑ !

736
00:35:51,630 --> 00:35:52,800
එහෙමද හරි

737
00:35:52,800 --> 00:35:55,800
මම එවන sms වලට
ඔයා කැමති නම් මම හැමදාම එවන්නම්

738
00:36:05,340 --> 00:36:06,430
ඔයා ඇවිත් ගොඩක් වෙලාද ?

739
00:36:06,430 --> 00:36:07,590
එන්න, ගිහින් වාඩිවෙලා කතා කරමු !

740
00:36:07,650 --> 00:36:08,690
මම ඉදගෙන කතා කරන්න ආවේ නැ .

741
00:36:08,790 --> 00:36:10,620
ආයේ මගේ පස්සෙන් එන්න
එපා කියන්නයි ආවේ.

742
00:36:11,090 --> 00:36:12,300
මට කරදර කරන්න එපා

743
00:36:12,300 --> 00:36:13,720
වැඩපොලේ හැමෝම මාව වැරදියට බලනවා

744
00:36:13,720 --> 00:36:15,590
ඔයා වැරදි කරනවා එකයි වැරදියට බලන්නේ .

745
00:36:15,590 --> 00:36:16,510
මම මොනවද කරපු වරද?

746
00:36:16,590 --> 00:36:18,090
මෙච්චර ලස්සනට ඉපදිලා
ඔයා මගේ මනස මරනවා !

747
00:36:18,550 --> 00:36:21,720
ඒ කොහොමද ඔහොම රවාගෙන ඉන්නේ..

748
00:36:22,510 --> 00:36:23,600
මගේ මුහුණම එහෙම තමයි!

749
00:36:24,590 --> 00:36:25,680
සමාවෙන්න... සමාවෙන්න.

750
00:36:25,880 --> 00:36:26,800
මේක අලුත් පුරුද්දක්

751
00:36:27,220 --> 00:36:28,590
මනසේ තියෙනදේ ටක් ගාලා කියනවා

752
00:36:28,670 --> 00:36:29,430
වෙන දවස් වල බලන්න

753
00:36:29,430 --> 00:36:32,380
ඔයා හම්බ උනාට මනසේ තිබ්බ දේ
ටක් ගාලා කිව්වා දැක්කද?

754
00:36:32,530 --> 00:36:33,530
ඔයාට මොනවද දැන් ඕනේ ?

755
00:36:34,930 --> 00:36:36,630
ඔයාට ආදරය ආවද නැත්ද කියලා

756
00:36:36,930 --> 00:36:37,440
එක තමයි...

757
00:36:37,740 --> 00:36:39,340
කිව්වාම මගේ පස්සෙන්
එන එක නවත්තනවා ද ?

758
00:36:39,590 --> 00:36:40,510
කියන්න

759
00:36:42,010 --> 00:36:43,480
එතකොට මම 12 පංතියේ ඉගෙන ගත්තේ !

760
00:36:43,510 --> 00:36:44,760
මම තමයි පන්තියේ නායිකාව.

761
00:36:46,220 --> 00:36:47,970
අපේ පාසලට අලුතින් ආව කොල්ලෙක් ,

762
00:36:48,180 --> 00:36:54,090
මම මොනවා කලත් මගේ පස්සෙන්ම ආවා එයාගේ
කරදරේ ඉවසන්න බැරිව දවසක් එයාට තරහා ගිහින්...

763
00:36:54,180 --> 00:36:56,470
ඔන් නැතිව මගේ පස්සෙන් එන්න
එපා මම විදුහල්පතිට කියනවා .

764
00:36:58,010 --> 00:37:00,510
එකට පස්සෙත් එයා දවසින් දවසට
එක එක දේවල් ගෙනත් දුන්නා ,

765
00:37:01,800 --> 00:37:05,880
ඒත් පැමිණිලි කරොත් එයාගේ ඉගෙනිමට
බලපාන නිසා මම පැමිණීලි කරේ නැ,

766
00:37:07,090 --> 00:37:10,930
ඇයි දන්නෑ ඔහු ටික දවසක් ඉදලා මගේ
පස්සෙන් ආවේ නැහැ කතා කරේ නෑ .

767
00:37:11,180 --> 00:37:14,090
මටත් ඔහු ගැන ආදරයක් ඇති වෙලා
කියලා පස්සේ තමයි තේරුනේ .

768
00:37:14,300 --> 00:37:16,090
ප්‍රින්සිපල්ට කියන්නේ නැහැ මේක ගන්න

769
00:37:17,090 --> 00:37:20,260
ඔයා මගේ පස්සෙන් ආවා වගේ මමත්
ඔයාගේ පස්සෙන් එන්න ඕනද?

770
00:37:20,590 --> 00:37:21,460
නෑ.

771
00:37:21,760 --> 00:37:23,010
එහෙනම් මොකටද මාව මග අරින්නේ?

772
00:37:23,760 --> 00:37:25,050
ඔයාගේ තාත්තා කාණු
සුද්ද කරන රස්සාව කරන්නේ

773
00:37:25,940 --> 00:37:26,820
ඒ නිසා මොකද?

774
00:37:28,060 --> 00:37:31,460
මගේ යාලුවෝ මට ''කාණු සුද්ද කරන තාත්තාගේ
දුව පස්සෙන් යනවා කියලා'' මට සමච්චල් කරනවා .

775
00:37:41,260 --> 00:37:45,360
ඔහු කියපු දේ වැරදි නැ, එක හිතේ තියාගෙන
අඩ අඩ ඉන්නවානේ ඒක තමයි වැරදි

776
00:37:45,680 --> 00:37:47,180
ඒ වේලාවේ ඔයා මොකද කරේ...

777
00:37:47,180 --> 00:37:49,470
හැම කෙනෙක්ගෙම බඩේ ඔහු
කාපුවා වල ඉතිරිවා තියෙද්දී,

778
00:37:49,630 --> 00:37:52,630
ගමේම කුනු කානු කෙනෙක් සුද්ද කරනවනම්
ඔහු දෙවි කෙනෙක් අත් එකතු කරලා වදින්න!

779
00:37:52,970 --> 00:37:56,340
බැරිද? වහගෙන යනවා කියලා ගිහින්
එයාගේ මුහුණටම කියන්න ඕන .

780
00:37:56,590 --> 00:37:57,970
ඇයි කිව්වේ නැත්තේ ?

781
00:37:58,180 --> 00:38:01,590
එක එයාගේ මනසේ විතරක් නෙවෙයි,
ඔයාගේ මනසෙත් තියෙනවා.

782
00:38:01,590 --> 00:38:03,220
ඒ හැගීම තව තියෙනවා !

783
00:38:03,220 --> 00:38:04,720
ඒ හේතුව නිසා ඒක කාරණයක් කරගෙන !

784
00:38:05,380 --> 00:38:07,430
මේ අහිංසක ආදරය මුට්යක
බැදලා කොනකට දානවා

785
00:38:08,050 --> 00:38:08,630
හරි අතාරින්න .

786
00:38:08,930 --> 00:38:10,680
දැන් අපේ ආදරය හරි යයිද?

787
00:38:11,440 --> 00:38:13,570
පිරිමි ළමයෙක් නිසා ඔයා
ආදරයට කැමති නැති උනා !

788
00:38:13,590 --> 00:38:15,430
මගේ පැහැදිලි කිරීමක් එක්ක
ඔයාගේ ආදරය ආරම්භ කරන්න.

789
00:38:15,690 --> 00:38:17,300
මම ඊට කලින්ම කැමතියි .

790
00:38:17,330 --> 00:38:19,450
එහෙනම් අපේ ආදරය හරි නේද .

791
00:38:19,510 --> 00:38:20,800
මොකද දවල් හීනද ?

792
00:38:21,130 --> 00:38:22,970
හොදට බලන්න ඒ ඔයාගේ කැමැත්ත,

793
00:38:23,130 --> 00:38:25,260
ඒත් ඔයාගේ හීනවලට මම එන්නේ
නෑ ඇයි කියලා අහන්න එපා ?

794
00:38:26,530 --> 00:38:28,320
එහෙනම් කාගෙන්ද අහන්නේ ?

795
00:38:33,000 --> 00:38:36,130
ඒ නෝනා ඉක්මනට තුවාල වලට ගාන
බෙහෙත් එක අරන් එන්න.

796
00:38:39,030 --> 00:38:39,820
මොකද උනේ තාත්තා?

797
00:38:39,950 --> 00:38:40,790
මොකුත් නෑ පොඩි තුවාලයක්!

798
00:38:40,890 --> 00:38:42,640
මෙච්චර ලේ ඇවිත් තියෙනවා
පොඩි තුවාලයක් ලු

799
00:38:45,590 --> 00:38:45,890
මට පෙන්වන්න !

800
00:38:45,910 --> 00:38:48,500
වැඩ කරද්දි...පරිස්සෙමෙන් කරන්න බැරිද?

801
00:38:48,980 --> 00:38:50,230
මම පරිස්සමෙන් තමයි කරේ !

802
00:38:50,430 --> 00:38:54,470
අර මනී ඉන්නවා නේද මෝඩයා
ඒකා කොන්ක්‍රිට් පියන අතෑරියා !

803
00:38:54,750 --> 00:38:57,470
හොද වෙලාවට මගේ අත උඩට වැටුනේ.

804
00:39:14,890 --> 00:39:15,970
ඔයා මගේ ෆෝන් එක ගත්තාද?

805
00:39:15,970 --> 00:39:16,550
නෑ අක්කා.

806
00:39:18,290 --> 00:39:19,870
අම්මා මගේ ෆෝන් එක දැක්කද?

807
00:39:19,970 --> 00:39:20,470
නෑ

808
00:39:22,020 --> 00:39:23,690
මේ මගේ වාරය! මට දෙන්න.

809
00:39:24,550 --> 00:39:25,400
දැන් බලන්න!

810
00:39:25,800 --> 00:39:26,920
මොකද ?

811
00:39:27,140 --> 00:39:27,970
මගේ ෆෝන් එක ගත්තාද?

812
00:39:27,970 --> 00:39:29,640
ඔයාගේ ෆෝන් එක ඇල්ලුවා
කියලා මට බැන්නා නේද

813
00:39:29,800 --> 00:39:31,180
ඊට පස්සේ මම ඔයාගේ ෆෝන් එක ඇල්ලුවාද

814
00:39:31,370 --> 00:39:33,280
නැහැ නේ, එහෙනම් මොකටද මගෙන් අහන්නේ?

815
00:39:33,390 --> 00:39:35,850
යෙනම්මා ඇයි මෙහෙම කරන්නේ ?

816
00:39:35,850 --> 00:39:37,180
යන්න ගිහින් හොයන්න !

817
00:39:37,180 --> 00:39:39,050
තාත්තා ඔයාගේ ෆෝන් එක දෙන්න!

818
00:39:39,280 --> 00:39:40,820
ගල් කැටයක් දෙන්න
- හරි...

819
00:39:42,200 --> 00:39:43,830
මම යනවා.

820
00:39:44,740 --> 00:39:45,370
ඒයි ඉන්න.

821
00:39:45,390 --> 00:39:45,930
මොකද ?

822
00:39:47,070 --> 00:39:47,820
ඇයි දගලන්නේ ?

823
00:39:48,410 --> 00:39:51,070
මගේ බඩ රීදෙනවා ගෙදර යන්න ඕනේ !

824
00:39:51,090 --> 00:39:51,640
ගන්නවා ෆෝන් එක .

825
00:39:51,690 --> 00:39:52,820
මොන ෆෝන් එකද?

826
00:39:53,050 --> 00:39:54,010
ගන්නවා එළියට !

827
00:39:54,580 --> 00:39:55,110
මොකක්ද මේ?

828
00:39:56,470 --> 00:39:57,390
යනවා .

829
00:40:02,490 --> 00:40:04,140
ඔයාගේ ඇස්වල තියෙනවා අකුනු

830
00:40:04,240 --> 00:40:05,550
ඔයා තමයී මගේ බිරිද !

831
00:40:05,880 --> 00:40:07,820
ගති ගුණ වලින් ඔයා තෙරේසා මව්තුමිය

832
00:40:08,140 --> 00:40:09,850
මනසින් ඔයා ආට්චී මසාලා

833
00:40:09,870 --> 00:40:11,180
වෛරමුත්තුගේ කවියක් ඔයා

834
00:40:11,330 --> 00:40:12,640
බඩේ වේදනාවට බෙහෙත ඔයා !

835
00:40:12,670 --> 00:40:14,210
ඔයාගේ ඇස් දෙක !

836
00:40:14,230 --> 00:40:15,480
ඔයා තමයි මගේ රැජින !

837
00:40:15,910 --> 00:40:18,200
ඉන්දියාවේ අගමැතී දැනට මෝදි!

838
00:40:18,230 --> 00:40:19,680
සෑම විටම ඔබ මගේ සහකාරිය වේ!

839
00:40:22,620 --> 00:40:24,950
මගේ ආදරය ඔයා ඇවිදගෙන එනවද
කෝච්චියෙන් එනවද ?

840
00:40:49,180 --> 00:40:51,680
යනවා මේකත් ගිහින් කියනවා .

841
00:41:18,360 --> 00:41:19,780
මට සමාවෙන්න !

842
00:41:20,280 --> 00:41:22,680
ඔයාගේ යාලුවෝ සමච්චල් කරපු
නිසා තරහට එහෙම කරේ

843
00:41:22,890 --> 00:41:25,390
මට මටම වෛර කරනවා.

844
00:41:27,530 --> 00:41:29,800
දැන් කියන්න මට කැමතිද කියලා ?

845
00:41:29,960 --> 00:41:33,210
ඔයාව දැකපු ඊලග මොහොතේ
සිපගන්න තමයි හිතුණේ

846
00:41:33,470 --> 00:41:34,890
අවස්ථාවක් ලැබුනාම මං ඒක කලා.

847
00:41:35,630 --> 00:41:38,270
මගේ අනාගත බිරිදට හාද්දක් දුන්නා
කියලා මොකක්ද වැරැද්ද? ඔයාම කියන්නකෝ.

848
00:41:38,390 --> 00:41:39,060
හායි සහෝදරයා !

849
00:41:40,660 --> 00:41:41,930
හායි...මම කිරිශ්ටෝපර්
මම ප්‍රංශයෙන්

850
00:41:42,110 --> 00:41:42,780
මොකක්ද ඔයාගේ නම ?

851
00:41:42,820 --> 00:41:43,370
දර්චනා

852
00:41:43,390 --> 00:41:44,140
හමුවිම සතුටක් !

853
00:41:44,170 --> 00:41:44,830
මම දන්නවා!

854
00:41:45,890 --> 00:41:47,100
ඔයාට පුලුවන්ද ෆෝටෝ එකක් ගන්න?

855
00:41:47,100 --> 00:41:48,050
එන්න මේ පැත්තෙන්

856
00:41:50,680 --> 00:41:51,680
හිනාවෙන්න !

857
00:41:53,830 --> 00:41:57,260
ගොඩක් හොදයි! බෝහෝම ස්තුතියි !

858
00:41:57,450 --> 00:41:59,700
නෑ නෑ සැමියයි බිරිදයි ඇරෙන්න
වෙන අය බදාගන්න හොද නැහැ

859
00:41:59,740 --> 00:42:00,650
ආදරවන්තයෝ විතරයි.

860
00:42:03,690 --> 00:42:07,550
ඒ ඔයා ආදරය කරන කෙනාද?
ලස්සනයි ! මොකක්ද ඇයගේ නම ?

861
00:42:12,110 --> 00:42:12,900
වෙනී

862
00:45:10,710 --> 00:45:11,830
බැහැ

863
00:45:13,070 --> 00:45:14,270
යනවා! යනවා!

864
00:45:15,220 --> 00:45:15,600
බොස්

865
00:45:15,600 --> 00:45:16,300
මොනවද මේ ?

866
00:45:16,510 --> 00:45:18,050
බොස් මේකයි..
- කරුමේ කරුමේ

867
00:45:18,050 --> 00:45:19,140
මෙහෙට එනවා

868
00:45:19,950 --> 00:45:21,410
හරි බොස් මම එන ගමන්

869
00:45:21,430 --> 00:45:22,810
යනවා ! යනවා !

870
00:45:24,070 --> 00:45:25,820
මල්ලි බයික් එක ස්ටාට් කරලා දෙන්නකෝ ?

871
00:45:27,040 --> 00:45:27,870
ස්තුතියි .

872
00:45:31,700 --> 00:45:32,970
තව එක වටයයි , පිලිස් !

873
00:45:32,990 --> 00:45:33,830
වේලාව යනවා!

874
00:45:36,430 --> 00:45:37,390
තව එකපාරයි !

875
00:45:37,390 --> 00:45:40,350
මල්ලි වෙලා ගියා යන්න.

876
00:47:10,290 --> 00:47:10,990
එන්න

877
00:47:12,970 --> 00:47:13,560
වෙනී

878
00:47:14,360 --> 00:47:15,190
කොහොමද ඉතින්?

879
00:47:16,160 --> 00:47:16,910
මම හොදින් ඉන්නවා !

880
00:47:18,130 --> 00:47:21,000
මාමා මේ මාසය තුළ සුභ
දවස් හතරක් තියෙනවා.

881
00:47:27,750 --> 00:47:30,380
මල්ලි මං අයියාගේ පුතා එක්ක වෙනී ගේ
කසාදේ තින්දු කරලා ඉවරයි..

882
00:47:30,600 --> 00:47:32,140
ඒත් ඇය ආදරය කරන්නේ ඔයාටලු,

883
00:47:33,030 --> 00:47:36,230
මං එයාට හොද රස්සාවක් කරන
කෙනෙක් තමයි බැලුවේ..

884
00:47:36,680 --> 00:47:38,720
එයාට හොද ජිවිතයක් ලබා දෙන එක
තමයි මගේ ප්‍රාර්ථනාව

885
00:47:39,010 --> 00:47:42,180
ඒත් ඒ ජිවිතය ප්‍රශ්න නැතිව තියෙන්න ඕනෙනේ !

886
00:47:42,720 --> 00:47:43,510
ඔයා කියන්නේ මොකක්ද?

887
00:47:43,640 --> 00:47:45,180
මම මෙහෙම කියනවට වැරදියට හිතන්න එපා

888
00:47:47,180 --> 00:47:51,010
ඔයයි ඔයාගේ නෑනයි අවුරුදු දෙකක ඉදන්
එකම ගෙදර නේද ඉන්නේ?

889
00:47:51,430 --> 00:47:53,510
ඔව් ඉතින් මොකද ?

890
00:47:54,300 --> 00:47:56,550
මම ඔයාගේ නෑනයි ඔයයි
සැක කරන්නේ නෑ.

891
00:47:56,800 --> 00:47:59,890
ඒ උනාට මම කියන්නේ ගම පුරාම
ඔයාල ගැන වැරදියට කතා වෙනවා.

892
00:48:00,120 --> 00:48:01,680
ගමේ අය කියන කතා ගැන මට ගානක් නෑ.

893
00:48:01,800 --> 00:48:02,760
ඒත් මට තියෙනවා !

894
00:48:02,840 --> 00:48:08,100
මේ ගමේ අය කතා කරන ඒවා ගැන දුක් නොවි ඉන්න
මං සුද්දවන්තයෙකුත් නෙමෙයි සල්ලිකාරයෙකුත් නෙමෙයි

895
00:48:08,480 --> 00:48:13,730
මහන්සි වෙලා හම්බකරත්... හිගන්නටත් වඩා
පහත් කරලා මේ ගමේ අය කතා කරන කෙනෙක්.

896
00:48:14,040 --> 00:48:15,600
ඇයි මෙහෙම වටෙන් කැරකිලා කතා කරන්නේ?

897
00:48:15,690 --> 00:48:20,850
ඔයාලත් ඒ ගැන සැකයි එකනේ මට දුව
විවාහ කරගන්න එපා කියන්නේ එහෙමනේ?

898
00:48:20,890 --> 00:48:21,300
ඔව්

899
00:48:21,530 --> 00:48:23,360
එකට මොකද දැන් ?

900
00:48:27,250 --> 00:48:31,500
නිකන් එකම් ගෙදර ජිවත් උනා වැරැදි
නැතිව ජිවත් උනා කියලා කතා වල කියාවි...

901
00:48:32,390 --> 00:48:33,760
ඒක විශ්වාස කරලා දුව දෙන්න ඕනද ?

902
00:48:33,970 --> 00:48:37,550
නැහැ එපා...ඔයාලා ඔය විදියට හිතනවා
නම් මට ඔයාලගේ දුව එපා.

903
00:48:45,430 --> 00:48:46,930
මගේ තාත්තා එක්ක ඇයි
එහෙම කතා කරලා ආවේ?

904
00:48:51,060 --> 00:48:52,180
ඔයාගේ තාත්තා ගොඩක් වැරදියට කතා කරා..

905
00:48:52,500 --> 00:48:54,180
ඔහුගේ තැන කවුරු හිටියත් එහෙම අහයි තමයි!

906
00:48:54,180 --> 00:48:55,470
ඔයා තමයි මගදි දාලා ඇවිත් තියෙන්නේ.

907
00:48:55,750 --> 00:48:57,410
කවුරු නිසාවත් මට මගේ නෑනාව අතාරින්න බෑ.

908
00:48:57,440 --> 00:48:58,730
එහෙනම් ඇයි මාව කසාද බදින්න ආවේ?

909
00:48:59,090 --> 00:49:00,170
එයාවම කසාද බැදගන්න...

910
00:49:01,240 --> 00:49:03,620
තව පාරක් මගේ නෑනා ගැන
වැරදියට කතා කරොත්,

911
00:49:04,950 --> 00:49:06,720
ඇයවම බැදගෙන ඉන්න ඕනෙද
කියලා කියන්න ආවේ

912
00:49:07,910 --> 00:49:09,040
මගේ නෑනා ගොඩක් පව්...

913
00:49:09,400 --> 00:49:10,610
සැපවත් පවුලක ඉපදුන කෙනෙක්.

914
00:49:10,760 --> 00:49:14,180
අපේ අයියාගේ ආදරය නිසා නෑනා
ගෙදරට හොරෙන් විවාහ උනේ..

915
00:49:15,930 --> 00:49:22,600
ඇය මගේ අයියගේ ගෙදරට අවට පස්සේ තමයි
පවුලක් විදියට අපි සතුටින් ජිවත් වුනේ.

916
00:49:24,640 --> 00:49:26,510
එච්චර සතුටින් අපි ඉදලාම නෑ,

917
00:49:27,180 --> 00:49:29,550
ඒත් ඒ සතුට මාසයක් විතර තිබුණේ,.

918
00:49:30,420 --> 00:49:33,330
දවසක් අපේ අයියා කෝච්චියට හැප්පිලා මැරුණා..

919
00:49:46,100 --> 00:49:48,140
ගෙදර ඇයගේ අම්මා දුක් වෙවිම ඇති කියලා.

920
00:49:48,300 --> 00:49:49,720
මම නෑනට ගෙදර යන්න කිව්වා
ඇයත් එකට කැමති වුන නිසා සතුටු උනා.

921
00:49:49,780 --> 00:49:53,150
එතකොට තමයි,

922
00:49:53,250 --> 00:49:55,010
දර්චනා...

923
00:49:55,940 --> 00:49:58,850
අයියා ගියාට පස්සෙත් නෑනාව යවන්න හිතක් නෑ වගේනේ.

924
00:49:58,980 --> 00:50:00,140
දර්චනා...කවද්ද විවාහය ?

925
00:50:00,140 --> 00:50:01,420
ඌට මොකටද බන් කසාදයක් ?

926
00:50:01,450 --> 00:50:03,110
එයා ඔහුගේ නෑනා එක්ක
සෙට් වෙලානේ ඉන්නේ.

927
00:50:03,520 --> 00:50:05,850
මිට පස්සේ මොනවා හරි කියව්වොත්
මුහුණ පොඩි කරනවා !

928
00:50:05,870 --> 00:50:07,430
මොකටද ඔයා තරහ ගන්නේ ?

929
00:50:08,340 --> 00:50:11,560
එකම ගෙදර පදිංචි වෙලා ඉන්නවා උබලා අතර
මොනවත් නැහැයි කියන්න මොකක්ද සහතිකේ?

930
00:50:11,720 --> 00:50:12,300
මොනවද කිව්වේ?

931
00:50:35,470 --> 00:50:35,970
මොකද?

932
00:50:36,470 --> 00:50:37,850
මගේ නෑනා ගෙදර එක්කන් යන්න ආවේ !

933
00:50:38,140 --> 00:50:39,850
ඇය මැරිලා දැන්
අවුරුද්දක් වෙනවා .

934
00:50:39,930 --> 00:50:41,100
ඒකිව එවෙලෙම ගහලා පැන්නුවා,

935
00:50:41,220 --> 00:50:42,390
ආයේ එයා හොයාගෙන මෙහෙ
අවොත් බලාගමු.

936
00:50:48,760 --> 00:50:49,260
ආච්චි !

937
00:50:50,780 --> 00:50:51,570
ඔව් දර්චනා !

938
00:50:51,740 --> 00:50:52,650
නෑනා ගෙදර ආවේ නෑනේ !

939
00:50:52,860 --> 00:50:54,110
ඔයානේ උදේ ඇයව එක්කන් ගියේ !

940
00:50:54,140 --> 00:50:55,020
මොකද උනේ?

941
00:50:55,230 --> 00:50:55,860
මොකුත් නෑ !

942
00:50:55,880 --> 00:50:57,170
කියන්න මොකද උනේ?

943
00:51:24,200 --> 00:51:32,310
මැරෙන්න කියලා ආවේ එත් ඒකට බය හිතුනා..
මම ඔයා එක්කම ඉන්නම් දර්චනා!

944
00:51:41,550 --> 00:51:44,300
එක්කන් ගිහින් ආපහු එක්කන් ආවේ .

945
00:51:44,640 --> 00:51:47,550
නෑනා නැතුව දවසක්වත් ඉන්න බැරිද !

946
00:51:51,350 --> 00:51:53,640
උබේ තාත්තා මැරුනොත් උබේ අම්මව
ගෙදරින් එලියට යවනවද?

947
00:52:03,360 --> 00:52:04,110
මොකද උනේ ?

948
00:52:04,950 --> 00:52:06,160
දන්නේ නෑ ආච්චී ?

949
00:52:07,370 --> 00:52:09,660
මොනවා හරි කාපු දෙයක්
විෂ වෙලා වෙන්න ඇති !

950
00:52:11,390 --> 00:52:14,220
බැරි වෙලාවත්?

951
00:52:15,020 --> 00:52:17,150
නෑ මේක නිකන් උනේ ආච්චි .

952
00:52:18,590 --> 00:52:20,210
කොහොමද එච්චර
විශ්වාසයෙන් කියන්නේ?

953
00:52:21,500 --> 00:52:26,580
දර්චනාට කසාදය කෙරුවට පස්සේ තමයි මාව කසාද
බදින්න ඕනේ කියලා ඔහුගේ අයියා තිරණය කරලා තිබුනේ..

954
00:52:27,600 --> 00:52:31,100
ඒත් මගේ පවුලේ තත්වය නිසා, මාව
හදිස්සියෙම කසාද බැදගත්තා,

955
00:52:31,990 --> 00:52:39,320
එක නිසා දර්චනාට හොද දෙයක් වෙනකන් අපිට
කිසිම සතුටක් එපා කියලා අපි හිටියේ.

956
00:52:47,950 --> 00:52:49,080
දැන් කියන්න වෙනී.

957
00:52:49,770 --> 00:52:53,560
කවුරුත් මගේ නෑනා ගැන වැරදියට
කතා කරනවට ඇයි මං කැමැති නැත්තේ කියලා

958
00:52:57,550 --> 00:53:02,100
ඇයි දුවේ මෙතැන මේ වෙලාවේ?

959
00:53:03,450 --> 00:53:04,320
මොකුත් නෑ ආච්චි !

960
00:53:04,430 --> 00:53:08,050
මම මෙහෙම මොකුත් නැහැයි කියලා
කියන්න පටන් ඇවුරුදු 40 ක් උනා,

961
00:53:08,450 --> 00:53:10,750
ඔව් දුවේ මමත් ප්‍රශ්න වල තමයි හිටියේ,

962
00:53:12,100 --> 00:53:17,020
තනියම දරුවෙක් එක්ක මම වැන්දඹුවක්
වෙද්දී මගේ වයස 19 යි

963
00:53:17,480 --> 00:53:22,190
මේ විදිහට ගැහැණු ළමයෙක් වැන්දඹුවක්
විදිහට ජිවත් වෙන එක අමාරු දෙයක් දුව.

964
00:53:22,640 --> 00:53:25,510
ආසා කරත් මල් තියාගන්න හොද නැහැ.

965
00:53:26,010 --> 00:53:31,090
මල් තියපු එක තරහා ගන්න දෙයක් කියලා කියලා
අවුරුදු 19 ම සතුටින් ජිවත් වුන ගැහැණු ළමයෙක්ව

966
00:53:31,220 --> 00:53:35,970
එකවරම නෑකම් නැති වෙලා හිස් විදිහට ඉන්න
ඕනේ, කියලා මේ ලෝකයා බලාපොරොත්තු උනා !

967
00:53:36,220 --> 00:53:37,850
මට එහෙම ඉන්න බෑ දුව

968
00:53:38,950 --> 00:53:43,790
හොරාට කොච්චියේ නැගලා අත දරුවත් එක්ක
මම මැඩ්ඩස් වලට ආවා දුව,

969
00:53:44,180 --> 00:53:49,100
වයස 60 ක් උනත් පිරිමියෙකුට ගැහැණු
සහායක් ඕනේ කියලා හිතන මේ කාලේ

970
00:53:49,550 --> 00:53:53,340
ගැහැණියක් විතරක් තනියම ජිවත් වෙන්න
ඕනේ කියලා එයාලම තීරණය කරා

971
00:53:53,500 --> 00:53:56,340
ඒත් ඒ ගැහැණිය හොදින් ඉන්න
ඕනේ කියලා ආසා කරේ නෑ !

972
00:53:57,390 --> 00:54:00,470
මගේ දරුවව හදලා ගොඩ දාන්න
ඕනේ කියලයි හිතුවේ..

973
00:54:01,050 --> 00:54:03,180
එතකන් මම දුක් වින්දා .

974
00:54:04,030 --> 00:54:04,700
ආච්චි!

975
00:54:04,770 --> 00:54:07,520
කමක් නෑ දුව, ඔයාට දෙවියන්වගේ දර්චනා ඉන්නවා .

976
00:54:08,870 --> 00:54:09,990
මම දැන් කියන්න යන්නේ .

977
00:54:10,020 --> 00:54:15,610
ඔයාට දර්චනා බල කරනවා වගේ.ඒ කාලේ කවුරු හරී
මට කසාදයක් කරගන්න කියලා බලකරලා කිව්වා නම්

978
00:54:15,860 --> 00:54:17,520
මම අනිවාර්යයෙන්ම කැමති වෙනවා.

979
00:54:19,270 --> 00:54:20,260
ඔව් දුව

980
00:54:20,240 --> 00:54:24,740
මේ භූමියේ ජිවත් වෙන කව්රු
උනත් සතුටින් ඉන්න ඕනේ කියලා ගැහෙන්නේ !

981
00:54:24,890 --> 00:54:27,350
මම නම් දැන් වයසට ගිහිල්ලා .

982
00:54:27,530 --> 00:54:29,240
මට ඔයාගේ මනස තේරේනවා .

983
00:54:29,320 --> 00:54:33,260
ඔයාගේ සැමියා තැන ඉදලා බලත්දී
වෙන කෙනෙක් ගැන හිතලා බලන්න බෑ

984
00:54:34,110 --> 00:54:35,310
මම ඔයාගෙන් දෙයක් අහන්නද?

985
00:54:35,430 --> 00:54:38,180
ඔහු හැමදාම ඔයාගේ සැමියාගේ
මල්ලී වශයෙන් හිටපුදෙන්...

986
00:54:38,490 --> 00:54:42,300
ඔයා වැන්දඹු වෙලා ඉද්දී දර්චනා ඔයාට
ආශයක් නැති පිට කෙනෙක්නේ !

987
00:54:42,440 --> 00:54:46,190
එහෙම පිරිමියෙක් එක්ක එකම් ගෙදර
ජිවත් වෙන්න වෙයි කියලා ඔයා හිතලා බැලුවද ?

988
00:54:46,750 --> 00:54:49,970
ඒත් ඔයා අවුරුදු 04ක් හිටියා කොහොමද ?

989
00:54:50,130 --> 00:54:54,260
මොකද ඔහු ඔයාගේ මනස
තේරුන් අරගෙන හිටියා !

990
00:54:55,070 --> 00:54:58,780
අපේ හිත මොනා කියලා හිතනවාද...
එහෙම තමයි

991
00:54:59,110 --> 00:55:00,360
දුව එක දෙයක් දැනගන්න..

992
00:55:00,780 --> 00:55:06,240
ඔයා තව කෙනෙක් කසාද බදින නිසා ඔයාගේ
සැමියට ඔයා තිබ්බ සෙනෙහස බොරු වෙන්නේ නැහැ .

993
00:55:07,560 --> 00:55:08,850
හිතලා බලන්න.

994
00:55:08,970 --> 00:55:11,390
අපී ජිවත් වෙන්නේ එක ජිවිතයයි

995
00:55:11,490 --> 00:55:14,040
එක කොහොම හරී සතුටින්
ජිවත් වෙන්න ඕනේ .

996
00:55:14,060 --> 00:55:16,810
යන්න ගිහින් හොද තීරණයක් අරගන්න .

997
00:55:54,150 --> 00:55:55,340
දෙවන කසාදේද?

998
00:55:55,550 --> 00:55:58,520
මාස 05ක් 06 කින් මොකක් හරි එකක් ලැබෙයි
බලමු .

999
00:55:59,050 --> 00:56:02,010
පුතාට පල්සර් බයික් එකයි පවුම් 20 ක් ආභරණයි දාලා දෙන්න ඕනේ.

1000
00:56:02,110 --> 00:56:04,350
මේකට කැමති නම් කියන්න
ඉතුරු ටික කතා කරමු.

1001
00:56:04,790 --> 00:56:06,010
මෙච්චර සල්ලී බාගේ තිබිලත්,

1002
00:56:06,010 --> 00:56:07,800
ගෙදර පහන පත්තු කරන්න් දුවක් ඕනේ කියලා ,

1003
00:56:07,910 --> 00:56:09,120
එක විතරයි පුතා අඩුව
මේක අඩුපාඩුවක්ම නෙවෙයි,

1004
00:56:09,150 --> 00:56:11,620
මේ වෙනකන් ළමයි හම්බ උන් නෑ
එක හින්දා තමයි දෙවන විවාහය .

1005
00:56:12,860 --> 00:56:14,280
දෙන්නම එකම ගෙදර ඉන්නවාද ?

1006
00:56:14,420 --> 00:56:15,920
මේක හරියන් නෑ, යන්න යන්න.

1007
00:56:15,970 --> 00:56:18,140
පවුල් කන්න තමයි මනාලියක් ඉල්ලුවේ,
.....කරන්නද ඉල්ලුවේ .

1008
00:56:18,150 --> 00:56:18,900
මොනවද කිව්වේ?

1009
00:56:18,930 --> 00:56:20,930
කාටද අත තියෙන්නේ එලියට පලයන්!

1010
00:56:21,100 --> 00:56:22,800
මම කිව්වේ එළියට යනවා !

1011
00:56:26,120 --> 00:56:26,830
සහෝදරයා

1012
00:56:27,230 --> 00:56:30,060
ගැහැණු ළමයෙක් රෑ තනියම ගෙදර
අවොත් ලොකේ මිනිස්සු වැරැදියට බලනවා..

1013
00:56:30,580 --> 00:56:32,410
ඔයාලා දෙන්නම එකම ගෙදර ජිවත් වෙන්නේ.

1014
00:56:32,480 --> 00:56:33,640
කතා හැදෙනවා තමයි

1015
00:56:33,750 --> 00:56:38,530
මෙයාලා කියන එක වැරදි නෑ වදපු කෙනයි
එක් කුස උපන් අයයි ඇරෙන්න අනික් ගැහැණු ළමයෙක්ම

1016
00:56:38,660 --> 00:56:41,480
සමච්චලයට වැරදියට කතා කරන්න පුලුවන් කියලා
ඉස්සෙල්ලම කෙනෙක් හිතන්න ඇති නේද ?

1017
00:56:41,580 --> 00:56:45,160
ඌට සෙරප්පුවෙන් ගහලා තිබ්බ නම්
මෙයාලා මෙහෙම කතා කරන්නේ නැහැ,

1018
00:56:46,020 --> 00:56:47,550
අක්කා නංගී එක ගෙදර ඉන්න පුලුවන්

1019
00:56:47,850 --> 00:56:48,760
ඇයි නෑනා එක්ක හොද නැද්ද ?

1020
00:56:48,990 --> 00:56:50,120
ඔයාගේ මනස කෙළින් තියා ගන්න.

1021
00:56:50,270 --> 00:56:52,020
මේක තේරුම් ගත් කෙනෙක්
කොහේ හරි ඉදියි

1022
00:56:58,060 --> 00:56:59,100
අයියා

1023
00:56:59,360 --> 00:57:00,230
මොකද සහෝදරයා?

1024
00:57:00,260 --> 00:57:00,840
ඔයාට !

1025
00:57:01,630 --> 00:57:04,140
ඔයා මොකක්ද අහන්න යන්නේ
කියලා තේරේනවා .

1026
00:57:04,490 --> 00:57:05,950
සමාවෙන්න මට බෑ.

1027
00:57:06,660 --> 00:57:09,030
ඒත් මම අනික් අය වගේ හිතුවේ නෑ.

1028
00:57:09,320 --> 00:57:10,910
ඇත්තම කිව්වොත් මට පොඩි
ණය ටිකක් තියෙනවා.

1029
00:57:11,280 --> 00:57:12,070
කොච්චර ගානක්ද ?

1030
00:57:13,890 --> 00:57:14,840
ඒක ඔයාට අවශ්‍ය නැති කරුණක්

1031
00:57:15,180 --> 00:57:16,890
මම ණයකාරයෙක් තමයි වහලෙක් නෙවෙයී .

1032
00:57:17,240 --> 00:57:18,820
මට වැඩ තියෙනවා.....යන්නම් සහෝදරයා

1033
00:57:22,950 --> 00:57:23,700
මල්ලී

1034
00:57:27,100 --> 00:57:30,350
මගේ පුතා තරහාට කතා
කරාට තරහා වෙන්න එපා !

1035
00:57:30,640 --> 00:57:31,520
අයියෝ එක කමක් නෑ !

1036
00:57:31,540 --> 00:57:34,050
තමන්ගේම ඔටෝ එක දුවලා හොදට
හම්බ කරලා හිටපු කෙනෙක් තමයී.

1037
00:57:34,170 --> 00:57:35,630
එත් දැන් ණයකාරයෙක් වෙලා ඉන්නේ .

1038
00:57:35,700 --> 00:57:36,120
ඇයි ?

1039
00:57:36,430 --> 00:57:37,350
මොකද කිව්වොත් !

1040
00:57:37,760 --> 00:57:41,850
අවුරුදු 02 කට කලින් මට අසනීප වෙලා අමාරු වුනා,

1041
00:57:42,010 --> 00:57:46,510
මගේ පුතා ත්‍රිවිල් එක විකුනලා එහෙන් මෙහෙන්
ණය අරන් මගේ ජිවිතේ බේරගත්තා.

1042
00:57:47,390 --> 00:57:52,640
ඒත් දැන් ඒ ත්‍රිවිල් එකම කුළියට අරන් දුවලා
මාස් පතා පොළී ගෙව ගෙවා ඉන්නවා

1043
00:57:52,860 --> 00:57:54,240
අහන්න පැකීලීමක් තියෙනවා තමයී,

1044
00:57:54,300 --> 00:57:56,550
කොහොම හරී මගේ පුතාට කතා කරලා
විවාහයට කැමති කරව ගන්න.

1045
00:57:56,850 --> 00:57:59,140
ඔයාට එච්චර මුදලක්
හොයා ගන්න පුලුවන්ද ?

1046
00:57:59,500 --> 00:58:01,200
දන්නෑ ඒත් මම උත්සාහ කරන්නම්

1047
00:58:01,750 --> 00:58:03,580
මොනවද? උත්සාහ කරන්න යනවා

1048
00:58:03,760 --> 00:58:06,390
ඈ බන් ලකෂ පහක් කියන එක උබට
එච්චර පහසු උනාද?

1049
00:58:06,930 --> 00:58:08,260
මස්සීනා මොකද ප්ලේන්ද පදවන්නේ ?

1050
00:58:08,530 --> 00:58:09,150
ත්‍රිවිල් නේද දුවන්නේ !

1051
00:58:09,180 --> 00:58:12,260
අනුකම්පා කරන අයම මාවයි නෑනාවයි
වැරදියට කතා කරද්දී

1052
00:58:12,860 --> 00:58:14,850
ඔහු විනාඩි 10 න් කියපු
සියල්ල තේරුම් ගත්තා.

1053
00:58:15,390 --> 00:58:18,550
ඒ වගේ හොද කෙනෙක් මගේ
නෑනා විවාහ වෙන එක වැරැදිද?

1054
00:58:18,730 --> 00:58:20,030
වැරදියි කියන්නේ නෑ!

1055
00:58:20,050 --> 00:58:21,630
මම කියන්නේ ඔයාගේ
තත්ත්වය තේරුම් ගන්න..

1056
00:58:22,140 --> 00:58:23,850
තමන්ගෙම කියලා ව්‍යාපාරයක් කරලා හම්බ කරන මටම

1057
00:58:23,870 --> 00:58:25,410
මාසේ අන්තිමට රු1000 ක් අතේ
රැදෙන්නේ නැහැ .

1058
00:58:25,720 --> 00:58:27,220
මගේ ලග පඩි අරගන්න ඔයාට මොනවා ඉතිරි වෙයිද?

1059
00:58:27,400 --> 00:58:29,760
මොනවත් නැතිකොට කවුරුත් ඔයාට
රුපියලක්වත් ණය දෙන්නේ නැහැ.

1060
00:58:30,560 --> 00:58:31,650
එහෙනම් සල්ලී වලට
මොකද කරන්නේ යන්නේ ?

1061
00:58:32,300 --> 00:58:32,930
හොරකන් කරන්න යනවද ?

1062
00:58:33,920 --> 00:58:36,790
හොරකම් කරන්න තිරණය කරේ නම්
ලක්ෂ 5 පොඩි මුදලක් තමයී,

1063
00:58:37,050 --> 00:58:40,250
මවුන්ටන් රෝඩ් වල ගැහැණියක් ලග
පවුම් 10 ක දාන් ඉන්න මාලේ ගාන දෙලක්ෂ පනස්දාහයි,

1064
00:58:41,520 --> 00:58:44,170
ඒත් ඔයාලා වගේ වැරදී කරන්න ධෛර්ය නැතී.

1065
00:58:44,190 --> 00:58:45,400
අයට එක හරි යන්නේ නැති එකක්.

1066
00:58:46,490 --> 00:58:48,490
ඒවාට ගිහින් ඔයාගේ
ජිවිතය නැති කරගන් නැතුව,

1067
00:58:48,510 --> 00:58:51,230
යන්න ගිහින් වෙන මනමාලයෙක්
ඔයාගේ නැණාට හොයන විදියක් බලන්න.

1068
00:58:56,220 --> 00:58:57,720
මල්ලී මොකද මළානික වෙලා ඉන්නේ?

1069
00:58:57,830 --> 00:58:58,700
මොකක් හරී ප්‍රශ්නයක්ද?

1070
00:58:59,770 --> 00:59:00,150
මොකුත් නෑ !

1071
00:59:00,260 --> 00:59:00,760
එහෙමද?

1072
00:59:00,850 --> 00:59:02,930
ජිවිතයේ ප්‍රශ්නයක් නැති
කෙනෙක් දැන් තමයි දකින්නේ!

1073
00:59:03,360 --> 00:59:05,690
ඔයා මොකක්දෝ කරදරයකින් ඉන්නේ
කියලා ඔයාගේ මුහුණෙන්ම පේනවා !

1074
00:59:06,180 --> 00:59:07,380
කියන්න මොකක්ද කාරණය ?

1075
00:59:08,480 --> 00:59:11,100
නෑනාගේ කසාදයට හදිස්සියේම
ලක්ෂ 05 ඕන වෙනවා !

1076
00:59:12,580 --> 00:59:13,620
ඔයා මොනවා....හරි !

1077
00:59:15,240 --> 00:59:16,070
ඔයාටම කියලා ගෙයක් තියෙනවාද ?

1078
00:59:16,370 --> 00:59:17,330
නෑ අයියා කුළි ගෙදරක ඉන්නේ !

1079
00:59:17,980 --> 00:59:19,440
ඔයාගේ නමට වෙන මොනවා
හරි දේපල එහෙම?

1080
00:59:20,410 --> 00:59:20,990
නෑ අයියා !

1081
00:59:21,970 --> 00:59:23,130
සමාවෙන්න ගොඩක් අමාරුයි!

1082
00:59:23,310 --> 00:59:24,480
මට මොනවත්ම කරන්න බෑ !

1083
00:59:26,420 --> 00:59:27,340
ඒත් මල්ලි,

1084
00:59:27,680 --> 00:59:28,350
එක මාර්ගයක් තියෙනවා.

1085
00:59:28,500 --> 00:59:29,120
මොකක්ද් අයියා?

1086
00:59:29,140 --> 00:59:30,600
ඔයාට කරන්න පුලුවන්ද
කියලා තමයි කල්පනා කරේ

1087
00:59:30,800 --> 00:59:31,760
කමක් නෑ , මොකක් උනත් කියන්න.

1088
00:59:32,590 --> 00:59:33,010
ඉදගන්න.

1089
00:59:36,100 --> 00:59:38,520
මල්ලී මේක නමට තමයි
ලිසිං ආයතනයක් වෙන්නේ...

1090
00:59:38,830 --> 00:59:40,330
ඒත් ඇතුළේ සිදුවෙන්නේ හොර
නෝට්ටු අච්චු ගැසීම .

1091
00:59:41,970 --> 00:59:43,250
ඔයා එක හොද නොට්ටුවක් දුන්නාම..

1092
00:59:43,270 --> 00:59:44,730
මම හොර නෝට්ටු 100ක් දෙනවා !

1093
00:59:44,970 --> 00:59:45,640
එපා!

1094
00:59:45,660 --> 00:59:46,240
ඇයි?

1095
00:59:47,900 --> 00:59:48,600
මට බෑ

1096
00:59:49,070 --> 00:59:49,700
එක තමයි ඇයි?

1097
00:59:49,880 --> 00:59:51,550
වැරදි වැඩක් මට කරන්න බෑ !

1098
00:59:51,760 --> 00:59:53,630
ඔයා මොකක්දෝ කරදරයකින්
ඉන්න හින්දා කිව්වේ !

1099
00:59:53,880 --> 00:59:54,890
මීට පස්සේ ඔයාගේ කැමැත්තක්

1100
00:59:56,650 --> 00:59:57,440
මල්ලී එක විනාඩියක්

1101
00:59:57,930 --> 01:00:00,390
මම ඔයාට කිව්ව දේ අපි
අතරම තිබ්බදෙන් !

1102
01:00:00,510 --> 01:00:02,180
වචනයක්වත් එලියට කියන්න බෑ !

1103
01:00:02,550 --> 01:00:05,550
කාරණය එලියේ අය දැනගත්තෝත්
අපි දෙන්නටම හොද නෑ !

1104
01:00:05,990 --> 01:00:07,700
හරි අයියා !

1105
01:00:08,600 --> 01:00:12,060
අයියා ...මෙයාව හරියන් නෑ
කියලා මම එවලෙම ලිව්වානේ !

1106
01:00:12,710 --> 01:00:16,670
එයාගේ මනසයී බුද්ධියයි අතරේ පොඩි
ළමයෙක් ඉන්නවා !

1107
01:00:17,160 --> 01:00:20,040
බුද්ධිය කියන්නේ මනස අහන එක විතරයි
එයා ආපහු එවි බලන්නකෝ.

1108
01:01:23,220 --> 01:01:26,760
තියාගන්න දර්චනා !

1109
01:01:27,420 --> 01:01:30,850
මේවා මගේ විවාහයට ආරක්ශාවට තිබ්බ ඒවා

1110
01:01:30,940 --> 01:01:33,030
ඔයාව බදිද්දී මම මේ නුලත් එක්ක තමයි එන්නේ.

1111
01:01:33,300 --> 01:01:34,500
බාරගන්නවා නේද ?

1112
01:01:36,150 --> 01:01:38,480
මම කොහොම හරි ලක්ශ
03 ක් හොයා ගත්තා

1113
01:01:38,530 --> 01:01:40,150
ඉතුරු සල්ලී වලට මොනවා
කරන්නද කියලා දන්නෑ අයියා,

1114
01:01:40,180 --> 01:01:44,220
ඒයි උබ මොකද සුරිය වම්සම් චිත්‍රපටියේ
සරත් කුමාර්ද බන් මාසෙකින් ලකෂපතියෙක් වෙන්න?

1115
01:01:44,720 --> 01:01:46,810
ඔයාගේ වටේ හොද අය ඉන්න නිසා
තමයි මේ සල්ලි හොයාගෙන තියෙන්නේ

1116
01:01:47,050 --> 01:01:48,090
ලක්ශ 03 ක් හොදටම ඇතී,

1117
01:01:48,110 --> 01:01:49,160
මෙතැනින් එහාට නම් අමාරුයි.

1118
01:01:54,970 --> 01:01:56,090
මොනවද බලාගෙන ඉන්නේ?

1119
01:01:56,120 --> 01:01:57,290
කෑන් අරගෙන යන්න.

1120
01:01:59,970 --> 01:02:00,970
ඉක්මනට එන්න

1121
01:02:01,850 --> 01:02:03,020
මම පැයක් විතර මෙතන

1122
01:02:03,360 --> 01:02:04,560
ගොඩක් වෙලා යනවා

1123
01:02:13,720 --> 01:02:14,430
ඔහේ

1124
01:02:14,980 --> 01:02:16,400
මොකද සර් ගාන්නේ!

1125
01:02:17,090 --> 01:02:18,010
මොකද මගේ අත්වැසුම් පැගුවේ?

1126
01:02:19,030 --> 01:02:19,620
සමාවෙන්න සර් .

1127
01:02:19,720 --> 01:02:20,840
මම කල්පනාවක හිටියේ
- එහෙම උනාම ඕක දෙයක් කරනවාද?

1128
01:02:21,690 --> 01:02:22,900
සර් ගරු කරලා කතා කරන්න.!

1129
01:02:23,300 --> 01:02:26,310
හැමවෙලාවෙම වතුර කෑන්
උස්සන් යන බල්ලා..

1130
01:02:26,410 --> 01:02:27,490
ඔහේට මොකටද ගෞරවය?

1131
01:02:27,520 --> 01:02:28,940
මම බල්ලෙක් විදිහට ඉන්නම් !

1132
01:02:29,060 --> 01:02:30,600
ඔයා මොකටද බල්ලා එක්ක කතා කරන්නේ ...

1133
01:02:30,700 --> 01:02:31,780
පොඩි එවුන් කරන සෙල්ලම ගිහින් කරන්න

1134
01:02:32,230 --> 01:02:33,230
මට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා ..

1135
01:02:34,260 --> 01:02:35,210
මොකක්ද කිව්වේ?

1136
01:02:35,240 --> 01:02:35,940
පොඩි උන්ගේ සෙල්ලම් !

1137
01:02:36,260 --> 01:02:37,130
ඔයා ලොකු මිනිහෙක් නේද?

1138
01:02:37,320 --> 01:02:39,570
මේ පොඩි උන්ගේ සෙල්ලමේ
මාව පරද්දන්න .

1139
01:02:39,880 --> 01:02:40,800
මම ඔයාට රුපියල් 5000 දෙනවා .

1140
01:02:40,890 --> 01:02:41,760
මොනවත් ඕනේ නෑ !

1141
01:02:46,050 --> 01:02:47,240
ඔයා මාව දිනවන්න ඕන් නෑ

1142
01:02:47,270 --> 01:02:48,970
කෝඩ් එක තුළ එක රවුමක් සෙල්ලම් කරන්න

1143
01:02:52,300 --> 01:02:53,590
මම ඔයාට 10000ක් දෙනවා .

1144
01:03:15,490 --> 01:03:17,530
දර්චනා....මොකද මේ?

1145
01:03:17,970 --> 01:03:20,380
ඔයාගේ කෙනා රුපියල් 10000 කට
ආසා වෙලා රෝහල් යන්න ලෑස්ති වෙලා

1146
01:03:20,820 --> 01:03:21,820
මේවා ඔයාට ඕනද ?

1147
01:03:21,850 --> 01:03:23,180
ඔයා මහා WWF ක්‍රීඩකයෙක්ද?

1148
01:03:24,060 --> 01:03:24,980
පොඩ්ඩක් ඉන්න .

1149
01:03:25,200 --> 01:03:26,750
ඔහු එක විනාඩියක් වත් ඉන්නේ නෑ,

1150
01:03:43,900 --> 01:03:44,940
එක වටයක කාලය කොච්චරක්ද?

1151
01:03:45,430 --> 01:03:46,430
විනාඩී 03 යි සහෝ

1152
01:03:47,930 --> 01:03:49,220
වරෙන් මචන් වරෙන්

1153
01:03:50,920 --> 01:03:52,040
දර්චනා...පරිස්සෙමෙන් !

1154
01:03:54,340 --> 01:03:55,470
ගහන්න මචන්.

1155
01:03:58,850 --> 01:03:59,800
එපා ! එපා !

1156
01:04:01,920 --> 01:04:02,840
දර්චනා !

1157
01:04:04,160 --> 01:04:05,080
ගහන්න මචන්!

1158
01:04:06,800 --> 01:04:08,050
කරුණාකරලා අතාරින්න සර්,

1159
01:04:11,370 --> 01:04:12,120
මල්ලී !

1160
01:04:20,160 --> 01:04:21,120
නැගිටින්න!

1161
01:04:21,790 --> 01:04:22,750
නැගිටින්න!

1162
01:04:23,180 --> 01:04:24,470
දර්චනා !

1163
01:04:29,080 --> 01:04:30,000
රාහුල් අර බලන්න !

1164
01:04:30,660 --> 01:04:31,750
ඔහු නැගිට්ටා !

1165
01:04:35,380 --> 01:04:36,550
හෙමින්

1166
01:04:41,790 --> 01:04:44,080
දර්චනා ...මම ඔයාට මොනවදෝ කිව්වා

1167
01:04:47,640 --> 01:04:48,680
එක විනාඩියක්

1168
01:04:49,260 --> 01:04:50,590
මම පරාජය භාර ගන්නවා !

1169
01:04:51,130 --> 01:04:53,050
ඊලග වටයට.....රුපියල්
50000 ක් දෙනවා

1170
01:04:54,430 --> 01:04:57,050
කරුනාකරලා සර්....එපා සර්

1171
01:04:57,200 --> 01:04:58,150
එක ඔහු කියපුදෙන් !

1172
01:04:58,220 --> 01:04:59,430
එක ලක්ශයක් !

1173
01:05:00,140 --> 01:05:02,180
දර්චනා ...ඔයාට පිස්සු ද?

1174
01:05:02,450 --> 01:05:03,660
නෑ යන්න එපා !

1175
01:05:03,800 --> 01:05:04,340
හරී

1176
01:05:04,720 --> 01:05:09,140
එහෙත් ඔයා පැරදුණොත් ඔයා
දිනපු සල්ලී ආපහු මට දෙන්න ඕන,

1177
01:05:09,160 --> 01:05:10,580
ඒයි ඒයි, ඔහුව අතාරින්න
කැමතී නැහැ කියන්න දර්චනා..

1178
01:05:10,900 --> 01:05:11,980
ඔහු වෙන මොනවද පැලැන් කරනවා .

1179
01:05:12,130 --> 01:05:14,960
දර්චනා එන්න...යන්න එපා ....එපා මල්ලි

1180
01:05:33,420 --> 01:05:34,840
දර්චනා ....අතාරින්න
එපා....

1181
01:05:47,260 --> 01:05:48,880
මෙහෙට එන්න මෙහෙට එන්න.
ගහන්න

1182
01:05:57,180 --> 01:05:57,810
දර්චනා ....

1183
01:06:06,920 --> 01:06:08,540
මෙහෙ බලන්න දර්චනා !

1184
01:06:11,470 --> 01:06:12,550
මෙහෙ බලන්න

1185
01:06:17,390 --> 01:06:19,600
ඔයාට එච්චර මුදලක්
හොයාගන්න පුලුවන්ද ?

1186
01:06:20,120 --> 01:06:20,870
මම උත්සාහා කරන්නම් !

1187
01:06:29,430 --> 01:06:31,380
දර්චනා ...නැගිටින්න !

1188
01:06:31,930 --> 01:06:33,430
නැගිටලා එකාව ඉවර කරන්න

1189
01:06:34,790 --> 01:06:37,830
යන්න. දර්චනා ...නැගිටින්න !

1190
01:06:39,420 --> 01:06:40,630
මෙහෙට එන්න මෙහෙට වරෙන්.

1191
01:07:01,100 --> 01:07:01,680
රාහුල්! රාහුල්!

1192
01:07:02,490 --> 01:07:02,950
රාහුල්!

1193
01:07:03,710 --> 01:07:04,460
රාහුල්!

1194
01:07:05,760 --> 01:07:08,220
රාහුල්! නැගිටින්න!

1195
01:07:53,260 --> 01:07:54,930
කරුණාකර අතාරින්න සර්!

1196
01:07:54,970 --> 01:07:55,810
මොකද උනේ සර් ?

1197
01:07:56,010 --> 01:07:57,860
මොකටද සර් අරගෙන යන්නේ ?

1198
01:07:57,890 --> 01:07:59,680
සර් කරුණාකර අතාරින්න සර් .

1199
01:08:05,380 --> 01:08:08,550
සර්....මාස 06 ක් ඇතුළත මුදල්
දෙනවා කියලා එයා පොරොන්දු උනා,

1200
01:08:09,060 --> 01:08:10,180
දැන් අවුරුදු 02 ක් උනා .

1201
01:08:10,490 --> 01:08:12,120
ඔහු නිදහසට කරුණු කිය කිය දිගටම මඟ හරිනවා.

1202
01:08:12,330 --> 01:08:17,100
මං එයාගේ පස්සෙන් පිස්සෙක් වගේ යනවා. සං
සල්ලී දිලා මමම ලගට යන්න ඕනද ඉල්ලන්න?

1203
01:08:17,290 --> 01:08:18,420
ඇයි මෙහෙම අනවශ්‍යව කතා කරන්නේ?

1204
01:08:18,700 --> 01:08:19,660
මම දෙන්නේ නැහැ කිව්වේ නැහැනේ ?

1205
01:08:20,180 --> 01:08:23,280
මට දැනගන්න ඕනි...අද මගේ සල්ලි ගෙවලා
ඉවර කරන්න ඕනි පොලියත් එක්කම

1206
01:08:23,760 --> 01:08:26,310
සැරින් සැරේ මං ඔයාව විශ්වාස කරලා
ඔයා ගම දාලා ගියොත්

1207
01:08:26,550 --> 01:08:27,510
මගේ සල්ලි කවුද දෙන්නේ?

1208
01:08:27,590 --> 01:08:28,090
මම දෙන්නම් .

1209
01:08:29,510 --> 01:08:30,840
මල්ලි ඔයා කවුද?

1210
01:08:30,930 --> 01:08:32,010
මම ජිවා අයියාගේ සහෝදරයෙක්

1211
01:08:33,110 --> 01:08:35,740
එහෙනම් මගේ රුපියල්
ලක්ශ 8 ටක් ගාලා දෙන්න.

1212
01:08:36,330 --> 01:08:36,700
ලක්ශ 8 ක්

1213
01:08:38,030 --> 01:08:40,400
ඔව්... ඔව් ඉස්සෙල්ලා ලක්ශ 6 යි

1214
01:08:40,570 --> 01:08:42,650
පොළියත් එක්ක ලක්ශ 08 යි !

1215
01:08:42,850 --> 01:08:43,810
ඔයා ගාව තියෙනවාද ?

1216
01:08:45,370 --> 01:08:47,530
යන්න...! ඔයත් යන්න මල්ලී!

1217
01:08:47,680 --> 01:08:49,180
මම කියනදේ මේකේ ලියන්න !

1218
01:08:51,250 --> 01:08:53,450
චෙන්නනෙයි පම්මල්වල ඉන්න නඩරාජන් වන මම

1219
01:08:53,520 --> 01:08:55,820
මොනවද අම්මා මේ !

1220
01:08:55,840 --> 01:08:57,470
ලක්ශ 5යි කියලා මට කිව්වේ

1221
01:09:14,520 --> 01:09:17,440
ඔයාගේ විවාහයට පස්සේ ගිහින් එමු .

1222
01:09:39,340 --> 01:09:40,360
කොච්චර මුදලක් තියෙනවාද?

1223
01:09:41,510 --> 01:09:43,050
මොකද මල්ලී කල්පනා කරන්නේ?

1224
01:09:43,400 --> 01:09:46,030
ඔයා මේක කරන්නේ කාර් බංගලා ගන්නද?

1225
01:09:47,030 --> 01:09:49,930
ඒත් මම වැරැද්දක් කරන්නේ කියලා හිතෙනවා.

1226
01:09:50,150 --> 01:09:52,520
ඔයා හොරෙක් නෙවෙයි, හොරකම්
කරන්න යනවා නෙවෙයි.

1227
01:09:52,680 --> 01:09:55,680
කාටවත් දෝහීවෙන්න යනවා නෙවෙයි
කාටවත් කරදර කරන්න යනවා නෙවෙයි .

1228
01:09:56,680 --> 01:09:59,880
ඒ වගේම ඔයාගේ අතේ හැරුනම ඉතුරු
ඔක්කොම සල්ලී හොර නෝට්ටු .

1229
01:10:00,370 --> 01:10:03,740
එහෙම බලනකොට අපේ රටේ
හැමකෙනාම තුළම,

1230
01:10:03,840 --> 01:10:06,300
එයාලත් නොදැන හොර
නෝට්ටු තියෙනවා

1231
01:10:06,560 --> 01:10:08,680
එක නිසා නොදැන කරනවට වඩා

1232
01:10:08,800 --> 01:10:10,840
එකම එක පාරක් දැනගෙන කරන්න,

1233
01:10:11,130 --> 01:10:12,720
එක විතරයි වෙනස

1234
01:10:12,900 --> 01:10:14,450
ඊට පස්සේ ඔයාගේ මනස කියන ඕන
දෙයක් කරන්න

1235
01:10:14,500 --> 01:10:17,210
ඔයාගේ සල්ලී අරගන්න

1236
01:10:17,640 --> 01:10:18,600
ඔයාගේ මනස හරිනේ.

1237
01:10:19,010 --> 01:10:20,090
මොනවද තව කල්පනා කරන්නේ?

1238
01:10:21,960 --> 01:10:22,920
මෙන්න මෙතන 4000ක් තියෙනවා.

1239
01:10:23,010 --> 01:10:23,680
ගිහින් වියදම් කරන්න.

1240
01:10:23,970 --> 01:10:25,340
සාම්පල් තමයි ගන්න.

1241
01:10:25,470 --> 01:10:26,380
ඔක්කොම පස්සේ ගමු,

1242
01:10:29,060 --> 01:10:30,270
මුලින්ම බයයි තමයි.

1243
01:10:30,470 --> 01:10:31,300
යද්දී පුරුදු වෙයි

1244
01:10:31,300 --> 01:10:32,130
ධෛර්යමත්ව යන්න.

1245
01:10:44,590 --> 01:10:45,130
අයියා !

1246
01:10:47,000 --> 01:10:47,880
රුපියල් 100ක් මාරු
කරලා දෙන්නකෝ ?

1247
01:10:49,180 --> 01:10:49,800
ජුස් එකක් දෙන්න.

1248
01:10:49,890 --> 01:10:50,600
දෙන්නම් සර් ..

1249
01:10:51,050 --> 01:10:53,470
පෑන් 02 ක් 10යි සර්,

1250
01:10:53,630 --> 01:10:56,000
ගන්නකෝ සර් පෑන් 02 ක් 10යි සර්.

1251
01:11:26,140 --> 01:11:28,510
මොකද දැන් ඔයාට තේරුණා නේද ?

1252
01:11:29,270 --> 01:11:30,110
මට බයයි

1253
01:11:30,140 --> 01:11:30,800
මොකටද බය වෙන්නේ?

1254
01:11:31,070 --> 01:11:31,920
අහුවෙයි කියලද ?

1255
01:11:32,030 --> 01:11:33,320
ඔයා දන්නවාද ?

1256
01:11:33,340 --> 01:11:38,180
ගිය අවුරුද්දේ විතරක් තමිල් නාඩුව පුරා
හොර නෝට්ටු නඩු 312ක් රේජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා .

1257
01:11:38,180 --> 01:11:40,260
800 ක් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා .

1258
01:11:40,350 --> 01:11:44,750
ඒත් මම ගැන එක පැමිණිල්ලක්වත් ලියවිලා නැහැ
මගෙන් සල්ලි අරන් ගිය කවුරුත් අහුවෙලාත් නැහැ

1259
01:11:44,930 --> 01:11:46,890
මොකද අපේ සල්ලී වල
කොලිටිය එච්චරටම හොදයි

1260
01:11:47,190 --> 01:11:48,970
කිසිම මැසිමකට හොයාගන්න බෑ .

1261
01:11:49,200 --> 01:11:52,780
එහෙම හොයන්න පුලුවන්නම් අපි
තියන සීරියල් අංකයෙන් විතරයි .

1262
01:11:54,040 --> 01:11:55,880
ඔයා කලබල වෙන්න එපා

1263
01:11:56,410 --> 01:12:00,080
අපි දෙන සීරියල් අංකය මේ
වෙනකන් කවුරුත් හොයාගෙන නෑ

1264
01:12:01,430 --> 01:12:03,340
හෙට හොද දවසක් සල්ලී එක්ක එන්න

1265
01:12:04,340 --> 01:12:07,300
අර හොර නෝට්ටු කල්ලීය තාම ඇල්ලුවේ
නැත්තේ මොකද සෙල්වරාජ්?

1266
01:12:07,300 --> 01:12:10,550
සර්...ඒ කණ්ඩායම පෙන්න හොර
නෝට්ටු ගණුදෙනු කරන් නෑ

1267
01:12:12,800 --> 01:12:19,800
ඒ සල්ලි අපේ සල්ලි වගේම හදුනා ගැනිම්
සේරම තියනවා ඒ නිසා ඒ නෝට්ටු රජයේ
මුදල් යන්ත්‍රවලටත් අහුවෙන්නෑ

1268
01:12:20,350 --> 01:12:23,650
සෙල්වරාජ්.....ඔයා දන්නවා නේද
සල්ලී පුච්චන්න බෑ කියලා

1269
01:12:23,910 --> 01:12:25,880
දන්නවා සර් මේක හොර නෝට්ටුවක් .

1270
01:12:25,930 --> 01:12:28,220
හොර නෝට්ටු කියාලා තහහුරු කරන්න
පුලුවන් එකම ක්‍රමය මේක තමයී

1271
01:12:28,220 --> 01:12:29,970
හොද කොළයක් ගිනි ගද්දී නිල් පාටයි

1272
01:12:30,010 --> 01:12:31,170
මේ බලන්න මේක කහ පාටයි .

1273
01:12:31,470 --> 01:12:32,930
එක හින්දා හැම නෝට්ටුවක්ම
පුච්චන්න පුලුවන්ද?

1274
01:12:32,950 --> 01:12:33,540
නෑ සර් !

1275
01:12:33,560 --> 01:12:35,940
අපේ පරික්ශනය කරන කණ්ඩායම
එයාලා පරික්ශා කිරිමේදී

1276
01:12:35,960 --> 01:12:38,370
හොර නෝට්ටු වල සීරියල්
අංකය හොයාගෙන තියෙනවා

1277
01:12:38,390 --> 01:12:41,560
මේ මාස 02 ක 03 ඇතුළත
අනිවාර්යයෙන්ම අල්ල ගත්ත හැකි,

1278
01:12:41,580 --> 01:12:42,870
එතකම් මට කාලය දෙන්න .

1279
01:12:43,020 --> 01:12:44,310
අනිවාර්යයෙන් කවුරු හරි අහුවෙයි .

1280
01:12:47,380 --> 01:12:48,580
ජංගම දුරකතන කවර

1281
01:12:48,760 --> 01:12:50,180
ATM කාඩ් කවර

1282
01:12:53,550 --> 01:12:54,880
ATM කාඩ් කවර!

1283
01:12:58,840 --> 01:12:59,720
මොනවද?

1284
01:13:00,180 --> 01:13:01,430
මොනවද හංගගත්තේ
- මොනවත් නෑ ?

1285
01:13:01,430 --> 01:13:02,430
මෙහෙට දෙන්න! මෙහෙට දෙන්න !

1286
01:13:03,800 --> 01:13:06,680
මොනවද මේ?
මොනවද මේ?

1287
01:13:06,750 --> 01:13:08,420
ගහන්න එපා,

1288
01:13:09,590 --> 01:13:11,550
කාගේද සර් පාස් එක?
කාගේද සර් පාස් එක?

1289
01:13:13,510 --> 01:13:14,880
මගේ තමයි මගේ තමයි

1290
01:13:16,550 --> 01:13:17,340
ස්තුතියි !

1291
01:13:17,380 --> 01:13:18,510
එකට කමක් නෑ සර්
එන්න.

1292
01:13:23,600 --> 01:13:26,710
මේ චිත්‍රපටයේ හීරෝ ඊළගට මොනවද
කරන්නේ කියලා කල්පනා කරනවා !

1293
01:13:27,670 --> 01:13:29,040
කතාව ගොඩක් සීරියස් නේ!

1294
01:13:29,950 --> 01:13:33,100
ඈ මල්ලී මේ කතාවේ සින්දු
එහෙම තියෙනවානේ ?

1295
01:13:33,260 --> 01:13:35,220
තියෙනවා සර් ඔයාට
සින්දුවක් කියන්න දෙන්නද ?

1296
01:13:35,340 --> 01:13:36,260
හරී මල්ලී,

1297
01:13:36,260 --> 01:13:38,050
හරී මම කතාව ඉතුරු කතාව හෙට අහන්නම් !

1298
01:13:38,400 --> 01:13:39,940
ඔයා ගිහින් එන්න .

1299
01:13:42,960 --> 01:13:43,590
ආයුබෝවන් සර්

1300
01:13:43,650 --> 01:13:45,150
මම හොද නලුවෙක් සර් !

1301
01:13:46,240 --> 01:13:46,970
ආයුබෝවන් අයියා !

1302
01:13:47,010 --> 01:13:47,840
ආයුබෝවන් !

1303
01:13:49,480 --> 01:13:51,110
මම කිව්ව කොල්ලා මෙයා තමයි

1304
01:13:51,130 --> 01:13:51,930
එන්න මල්ලී

1305
01:13:52,230 --> 01:13:55,190
හොද වැඩකට සල්ලී ඕන කියලා
කිව්ව, ගොඩක් සතුටුයි,

1306
01:13:55,550 --> 01:13:57,470
ඔයාගේ අතින්ම අයියට සල්ලී දෙන්න .

1307
01:13:59,010 --> 01:13:59,970
මොකද බයෙන්?

1308
01:14:00,550 --> 01:14:02,010
නෑ මට ටිකක් කළබලකරියි වගේ !

1309
01:14:02,030 --> 01:14:03,330
මොන කළබලයක්ද ?

1310
01:14:04,800 --> 01:14:07,380
මේ බලන්න, ඔයා වෙනුවෙන්
සල්ලී ලෑස්තියි,

1311
01:14:09,000 --> 01:14:11,630
එපා අයියා මගේ හිතට මේක
හරි කියලා හිතෙන් නෑ .

1312
01:14:12,540 --> 01:14:14,170
මෙන්න අයියා ඔයා දුන්න
සාම්පල් සල්ලී.

1313
01:14:15,300 --> 01:14:18,040
රාජේන්දාරා...මොකටද වැදගත්
නැති අය එක්කන් එන්නේ?

1314
01:14:18,150 --> 01:14:20,030
නෑ අයියා එයා
විශ්වාසයෙන් තමයි ආවේ .

1315
01:14:20,230 --> 01:14:21,970
මෙතනදි මොනවද උනේ කියලා දන්නෑ !

1316
01:14:21,970 --> 01:14:22,880
මම මොකද කියලා බලන්නම්

1317
01:14:24,870 --> 01:14:29,130
මට ලැජ්ජා කලා නේද හොදක් කරන්න
හිතපු මට මේවා හොද පාඩම්

1318
01:14:29,130 --> 01:14:29,800
මට සමාවෙන්න අයියා .

1319
01:14:29,990 --> 01:14:31,010
මොකද සාධාරණව සමාවෙන්න කියන්නේ ?

1320
01:14:31,030 --> 01:14:31,610
පොලිස් !

1321
01:14:34,980 --> 01:14:36,090
ඒ ඔයා පොලිස්සියට කිව්වද?

1322
01:14:36,090 --> 01:14:36,650
නෑ..!

1323
01:14:36,680 --> 01:14:37,550
දෙපාර්තමේන්තුවට කිව්වද ?

1324
01:14:37,630 --> 01:14:38,580
මම කිව්වේ...නෑ

1325
01:14:43,590 --> 01:14:46,800
රවී....රාජේන්දාරා .

1326
01:14:49,100 --> 01:14:49,980
අහුවෙන්න එපා .

1327
01:14:51,760 --> 01:14:52,380
ඇතුළට යන්න,

1328
01:14:58,110 --> 01:14:59,490
කොස්තාපල්......ඔයා දකුණට යන්න

1329
01:14:59,550 --> 01:15:00,630
එක්කෙනෙක් වත් අතාරින්න එපා.

1330
01:15:07,340 --> 01:15:10,590
දුවන්න දර්චනා !

1331
01:15:14,140 --> 01:15:14,760
එන්න

1332
01:15:39,410 --> 01:15:41,120
මෙයා තමයි දකුණ අත අල්ලගන්න

1333
01:15:41,430 --> 01:15:44,430
සෙල්වරාජ්....මාව අතාරින්න.

1334
01:15:44,520 --> 01:15:45,640
ඔයාටම හොදයි,

1335
01:15:45,670 --> 01:15:47,170
තමුසේ මෙහේ හොද මනුස්සයෙක් කියලා හිතුවේ..

1336
01:15:51,970 --> 01:15:53,050
හොදට චෙක් කරන්න .

1337
01:15:53,080 --> 01:15:53,560
හරී සර් !

1338
01:15:53,590 --> 01:15:54,370
හැම දෙයක්ම අරගත්තද ?

1339
01:15:54,550 --> 01:15:55,050
ඔව් සර් !

1340
01:15:55,050 --> 01:15:56,220
කිසිදෙයක් මග හැරගන්න එපා,

1341
01:16:25,050 --> 01:16:30,220
සිංහල උපසිරැසි www.zoom.lk වෙතිනි.

1342
01:17:07,110 --> 01:17:10,770
හොර නෝට්ටු කණ්ඩායමක් අද දීන
චෙන්නායි හිදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත

1343
01:17:14,130 --> 01:17:20,050
ඔවුන් ළග තිබි රුපියල් ලක්ශ 04ක
හොර නෝට්ටු සොයාගෙන තිබේ.

1344
01:17:20,070 --> 01:17:23,570
මේකට සම්බන්ධ තව අය සිටිදැයි
පරික්ෂණ පැවැත්වේ,

1345
01:17:23,890 --> 01:17:27,690
මෙම වැටලිම කරන ලද්දේ
ආර් සෙල්වරාජ්න් විසිනී.

1346
01:17:30,230 --> 01:17:31,310
කන්න නැතුව කොහෙද යන්නේ

1347
01:17:31,310 --> 01:17:32,270
ඉන්න...මම තෝසේ දෙන්නම්.

1348
01:17:32,270 --> 01:17:33,520
නෑ නෑනා වැදගත් වැඩකට.

1349
01:17:33,600 --> 01:17:34,430
ඉක්මනට ගිහින් එන්නම් .

1350
01:17:40,480 --> 01:17:41,560
ගන්න දර්චනා

1351
01:17:42,250 --> 01:17:44,080
මේවා මගේ විවාහයට ආරක්ශාවට තියපු ඒවා.

1352
01:17:46,190 --> 01:17:47,310
මෙච්චරයි තියෙන්නේ දර්චනා .

1353
01:17:47,560 --> 01:17:49,150
මේවා ඔයාගේ විවාහයට තියපු ඒවා

1354
01:17:49,490 --> 01:17:50,280
පරිස්සමෙන් !

1355
01:17:56,860 --> 01:17:57,740
අයියා

1356
01:17:57,770 --> 01:17:58,560
රසකැවිළි තියෙනවාද ?

1357
01:17:59,850 --> 01:18:00,840
මම හෙට උදේ ගෙන්නම් .

1358
01:18:00,970 --> 01:18:02,140
සල්ලී දෙන්න මම ගිහින් ගන්නම්.

1359
01:18:03,960 --> 01:18:05,010
අයියා ළග සල්ලී නෑ .

1360
01:18:05,050 --> 01:18:06,090
සල්ලී නැති කරගත්තද?

1361
01:18:11,380 --> 01:18:12,080
ඔව්

1362
01:18:13,580 --> 01:18:14,630
අයියා සල්ලී නැති කරගත්තා

1363
01:18:14,650 --> 01:18:15,820
ඔයා මෙච්චර ලොකුවට ඉන්නවා

1364
01:18:15,890 --> 01:18:17,270
ඔයා කොහොමද සල්ලී නැති කරගත්තේ?

1365
01:18:17,620 --> 01:18:19,080
යන්න අයියා නිකම්
බොරු කියන් නැතුව .

1366
01:18:19,190 --> 01:18:20,310
මම ඇත්ත කියන්නේ .

1367
01:18:21,070 --> 01:18:21,950
සල්ලී නැති උනා

1368
01:18:22,400 --> 01:18:23,520
කමක් නෑ අයියා

1369
01:18:34,430 --> 01:18:35,760
ඒ ටිකට ආදරය නැති උනාද ?

1370
01:18:36,610 --> 01:18:38,570
මල්ලී කෝල් වලට කතා කරන් නැල්ලු,

1371
01:18:39,020 --> 01:18:40,190
ඔයාට තේරෙයි තාපෝසී,

1372
01:18:40,300 --> 01:18:41,640
පන්නලා හපන බල්ලන්ට වඩා,

1373
01:18:42,150 --> 01:18:44,020
ආදරයෙන් පැරදිච්ච ඔයා
වගේ අය තමයි වැඩී .

1374
01:18:44,570 --> 01:18:46,650
ආදරය වාහනයක ටයර් වගේ !

1375
01:18:46,970 --> 01:18:49,300
පැච් එකක් ගියොත් ටයරය මාරු
කරගෙන යන්න පුලුවන් !

1376
01:18:55,720 --> 01:18:58,680
පරික්ශක සර්.....මම ඔයාගේ කොම්පනියට
අවුරුදු 06 ක් වතුර සපයනවා.

1377
01:18:58,780 --> 01:19:00,530
මගේ සේවා කාලය තුළ මේ
වගේ දෙයක් සිදුවෙලා නෑ

1378
01:19:00,660 --> 01:19:02,700
මට විශ්වාස කරන්නත් බෑ

1379
01:19:06,550 --> 01:19:07,170
හොදට බලන්න.

1380
01:19:07,430 --> 01:19:08,720
ඔයා මගේ ළගම නෑදෑයද?

1381
01:19:08,790 --> 01:19:10,330
වතුර මෙහෙට පැයකින්
හරියට එන්න ඕනේ .

1382
01:19:11,160 --> 01:19:12,530
මම හිතන්නේ හොදටම තරහා ගිහින් !

1383
01:19:14,270 --> 01:19:15,730
ඔයාගේ...මුහුණ තැලුණද....එන්න.

1384
01:19:24,610 --> 01:19:26,690
මම කිව්වා නේද මේක
උලකින් ඇනලා තියෙන්නේ !

1385
01:19:27,140 --> 01:19:28,020
පරික්ශක සර් ...

1386
01:19:28,110 --> 01:19:29,360
වතුර කෑන් වැටෙන්න පුලුවන් !

1387
01:19:29,580 --> 01:19:30,330
එක ලොජික් එක .

1388
01:19:30,360 --> 01:19:31,730
ඒත් මෙතන කිසිම ලොජික් එකක් නෑ !

1389
01:19:31,760 --> 01:19:32,520
මේ බලන්න.

1390
01:19:32,650 --> 01:19:35,420
හැම කෑන් එකක්ම කව්රු හරි
මරනවා වගේ ඇනලා දාලා.

1391
01:19:35,440 --> 01:19:37,440
ඔව් ! කව්රු හරි
ඕනෑකමින්ම ඇනලා වගේ .

1392
01:19:39,410 --> 01:19:40,680
හරියට කිව්වා .

1393
01:19:40,710 --> 01:19:42,540
මේක කවුද කරේ කියලා
ඔයාලා කිව්වේ පිළිගන්න .

1394
01:19:42,900 --> 01:19:46,440
කියන්න නැත්නම් වෙන්නේ වෙන දෙයක්.

1395
01:19:46,550 --> 01:19:47,560
මේක ඔයාගේ වැඩක් නේද?

1396
01:19:47,590 --> 01:19:48,540
කෝල් ගත්තාම අන්සර් කරන් නැත්ද ?

1397
01:19:49,110 --> 01:19:50,130
ඔයාගේ මනස මොනවද හිතාගෙන ඉන්නේ ?

1398
01:19:50,150 --> 01:19:51,150
ඔයා තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ !

1399
01:19:51,230 --> 01:19:54,520
ඒත් ඔයා මොනවද හිතාගෙන ඉන්නේ දන්නේ
නෑ, මොනවද කරන්නේ කියලා තේරෙන්නෙත් නැහැ

1400
01:19:55,670 --> 01:19:56,920
හවස 6ට පාක් එකගාවට
එන්න මම බලාගෙන ඉන්නවා !

1401
01:19:56,990 --> 01:19:57,620
මම එන්නැ.

1402
01:19:57,690 --> 01:19:58,440
මම එනවා .

1403
01:19:58,960 --> 01:20:00,090
වෙනී...මම එන්නෑ කිව්වානේ .

1404
01:20:00,140 --> 01:20:01,270
හරි එන්න එපා..

1405
01:20:01,560 --> 01:20:04,060
හැමදාම වතුර කෑන් හිල්
කරගන්න ඔයා ආස නම්

1406
01:20:04,280 --> 01:20:05,090
මම මොනවා කරන්නද ?

1407
01:20:16,940 --> 01:20:17,810
ඇවිල්ලා ගොඩක් වෙලාද?

1408
01:20:17,920 --> 01:20:19,210
සමාවෙන්න එන්න වාඩි
වෙලා කතා කරමු

1409
01:20:19,460 --> 01:20:20,340
ඇයි එන්න කිව්වේ?

1410
01:20:20,360 --> 01:20:21,190
මොකද උනේ ඔයාට ?

1411
01:20:21,400 --> 01:20:22,110
ඇයි මේ වගේ ඉන්නේ ?

1412
01:20:22,130 --> 01:20:23,300
හැමදාම එක වගේ ඉන්න බෑනේ ?

1413
01:20:23,740 --> 01:20:26,740
ඔයා ඉස්සර මට පැයකට සැරයක් කතා කරනවා

1414
01:20:27,340 --> 01:20:29,290
ඔයා දැන් කෙටි පණිවිඩයක්වත් එවන් නෑ !

1415
01:20:29,560 --> 01:20:30,440
හරී මම ආයේ එවන්නම් .

1416
01:20:30,660 --> 01:20:31,750
එහෙම බෑ දැන්මම,

1417
01:20:31,980 --> 01:20:32,560
සල්ලී නෑ

1418
01:20:32,890 --> 01:20:34,090
කමක් නෑ කටින් කියන්න .

1419
01:20:37,930 --> 01:20:41,390
මේ බලන්න ඔයා මට දුන්න
කිස් එක මට හොදට මතකයි

1420
01:20:41,940 --> 01:20:46,520
ඔයා දැන් කිව්වේ නැත්නම්
ඒ වගේ එකක් මම මෙතන දෙනවා

1421
01:20:53,020 --> 01:20:54,110
ඔයා ලස්සන මලක් වගේ !

1422
01:20:54,310 --> 01:20:54,830
මොකක්ද එක?

1423
01:20:55,040 --> 01:20:56,830
ඔයාගේ හිනාව !

1424
01:21:02,560 --> 01:21:03,980
මගේ දුවගේ සල්ලී ගත්තද මල්ලී?

1425
01:21:04,810 --> 01:21:06,850
සල්ලී අරගෙන මොකක් හරී
වැඩක් කරනවා නම් කමක් නෑ .

1426
01:21:07,250 --> 01:21:09,120
මගේ දුව ඔයත් එක්ක සතුටින් ඉදියි කියලා හිතුවැකි

1427
01:21:10,220 --> 01:21:12,810
ඒත් ඔක්කෝම සල්ලී ඔයාගේ
නෑනාගේ කසාදයට වෙන්කරාම

1428
01:21:13,040 --> 01:21:14,580
මහා පාරට වැටුනාම

1429
01:21:14,730 --> 01:21:15,610
මගේ දුවට මොකද වෙන්නේ ?

1430
01:21:16,110 --> 01:21:17,020
ඇය පොඩි කෙල්ලෙක් .

1431
01:21:17,370 --> 01:21:18,700
මාත් එක්ක වත් වචනයක් කියලා නෑ .

1432
01:21:19,290 --> 01:21:22,330
ඔයාගේ ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියපු
ගමන් ඇය සල්ලි ගෙනත් දුන්නා .

1433
01:21:22,480 --> 01:21:26,480
කාගේද දුවක්ගේ විවාහයට
මගේ දුව වගකියන්න ඕනද?

1434
01:21:27,860 --> 01:21:31,240
මුලින්ම මගේ දුවගෙන්
ගත්ත සල්ලි ආපහු දෙන්න .

1435
01:21:31,940 --> 01:21:33,230
ඊට පස්සේ ඔයාලගේ විවාහය ගැන හිතමු .

1436
01:24:18,870 --> 01:24:19,930
සෙල්ලම් කරන්න එපා දර්චනා!

1437
01:24:21,020 --> 01:24:22,110
මට බයයි.

1438
01:24:22,310 --> 01:24:22,810
නෑ වෙනී...

1439
01:24:24,600 --> 01:24:25,270
ඇත්තටම

1440
01:24:26,540 --> 01:24:27,130
අයියෝ දෙවියනේ!

1441
01:24:28,710 --> 01:24:29,290
වෙනී !

1442
01:24:29,310 --> 01:24:30,270
මාව අල්ලන්න එපා!

1443
01:24:32,190 --> 01:24:35,770
ඔයාගේ සල්ලී කවුරු හරී හොරකම්
කරත් මම මෙච්චර දුක් වෙන්නෑ

1444
01:24:35,960 --> 01:24:39,340
ඒත් වැරදි මාර්ගයකින් සල්ලී
හොයන්න ගිහින් මෙහෙම නැති කරගෙන,

1445
01:24:40,010 --> 01:24:42,760
ඔයාට ආදරය කරානේ කියලා හිතනවා!

1446
01:24:43,270 --> 01:24:44,060
නෑ වෙනී

1447
01:24:44,360 --> 01:24:46,570
කොහොම හරී නෑනාගේ
විවාහය කරන්න හිතුවේ

1448
01:24:48,120 --> 01:24:49,080
මම මෝඩයෙක් උනා .

1449
01:24:49,480 --> 01:24:51,110
වැරැද්ද තේරිලා මම ගියා තමයී.

1450
01:24:52,830 --> 01:24:53,710
ඒත් කරේ නෑ වෙනී

1451
01:24:54,190 --> 01:24:55,900
වැරැද්ද කරපු නැති එක නෙවෙයි, දර්චනා වැරැද්ද

1452
01:24:56,090 --> 01:24:57,590
කරන්න හිතපු එකම වැරදියී,

1453
01:24:58,400 --> 01:24:59,860
දැන් මොනවා කරන්නද කියලා තේරෙන්නෑ

1454
01:25:01,190 --> 01:25:03,520
එහෙම්ම පිස්සු හැදෙන්න වගේ !

1455
01:25:14,150 --> 01:25:16,900
දර්චනා ...කලබල වෙන්න එපා .

1456
01:25:19,360 --> 01:25:24,060
අපි වැරදි දෙයක් කරන්න යනකොට
දෙවියන් හිතට ඇවිල්ලා හරි නවත්තනවා .

1457
01:25:26,150 --> 01:25:28,440
ඒකටත් එහා වැරදි කළොත් තමයි දඩුවම් කරන්නේ .

1458
01:25:29,640 --> 01:25:33,050
එත් ඔයා වැරදි කරන්න
හිතුවට දඩුවම් ලබනවා...

1459
01:25:34,510 --> 01:25:36,840
එකෙන් තේරෙන්නේ ඔයාට හොද
මාර්ගයක් පෙන්වයි කියලයි

1460
01:25:40,650 --> 01:25:42,570
එළියට යනවා, කිව්වා නේද
එළියට යනවා.

1461
01:25:42,590 --> 01:25:43,340
සර්

1462
01:25:43,370 --> 01:25:44,710
ඔයා විතරද පුහුණුකරු?

1463
01:25:44,730 --> 01:25:46,640
සල්ලී විසික්කරා නම් 100ක් විතර
පුහුනුකරුවන් මගේ ගේ ලගට එනවා !

1464
01:25:47,310 --> 01:25:49,590
මම ජාතික මට්ටමේ පුහුණුකරුවෙක්
මගේ ගෙදර ගෙනවා බලනවාද?

1465
01:25:49,610 --> 01:25:50,160
සල්ලී දුන්නොත් ?

1466
01:25:50,180 --> 01:25:51,390
පුහුණුකරුවන් 100 ක් එයිද?

1467
01:25:51,420 --> 01:25:52,640
ඒත්, දැනුම !

1468
01:25:53,510 --> 01:25:55,760
මගේ තරම ඊළග තරගයේදී බලන්න

1469
01:26:07,700 --> 01:26:09,160
ඔයාගේ තත්ත්වය මට තේරෙනවා දර්චනා !

1470
01:26:09,300 --> 01:26:13,530
ඔයාට ඉවසීමෙන් බලා ඉන්න පුළුවන් නම්
ඉදිරි මාස හය සඳහා එන බොක්සිං තරගයෙන්

1471
01:26:13,600 --> 01:26:15,890
දිනලා ඔයාට ඕන සල්ලී
ඔයාටම හොයාගන්න පුලුවන් .

1472
01:26:16,590 --> 01:26:18,090
මට එච්චර දැනුමක් නෑ සර් .

1473
01:26:18,340 --> 01:26:19,260
අවශ්‍ය නෑ දර්චනා !

1474
01:26:19,230 --> 01:26:20,250
බොක්සිං වල දිනන්න ,

1475
01:26:20,280 --> 01:26:21,990
ඈගේ ශක්තිය විතරක් මදී,

1476
01:26:22,220 --> 01:26:23,510
එදා ඔයා එයාට ගැහුව එක පාරට .

1477
01:26:23,680 --> 01:26:25,180
එයා නැගිට්ටේ නැත්තේ
ඇයිද දන්නවාද ?

1478
01:26:26,430 --> 01:26:27,970
ඔහුට මහන්සි උන හින්දා
කියලා හිතුවද?

1479
01:26:28,970 --> 01:26:30,300
ඔහු ඔබට වඩා ශක්තිමත්..

1480
01:26:30,630 --> 01:26:32,010
ඒත් එදා ඔහුගේ මනස කඩා වැටුණා.

1481
01:26:33,180 --> 01:26:34,340
ශරීරය හෝ මනස හෝ......

1482
01:26:34,370 --> 01:26:37,280
කොච්චර ගැහුවත් එයාගේ මනස කෙළින් තියා ගත යුතුයී

1483
01:26:37,470 --> 01:26:38,590
එතකොට තමයී ආපහු නැගිටින්න පුලුවන් !

1484
01:26:40,380 --> 01:26:44,930
කොච්චර ගුටි කෑවත් මනස කෙළින් තියාගෙන
නැගිටින කෙනා තමයි ජය ගන්නේ .

1485
01:26:47,410 --> 01:26:48,550
මම හිතලා කියන්නම් සර් .

1486
01:26:48,750 --> 01:26:49,700
මම ඔයාට කිව්වා නේද .

1487
01:26:50,380 --> 01:26:52,970
දෙවියන් එක මාර්ගයක් වහත්දී
තව මාර්ගයක් පෙන්නවා .

1488
01:26:53,950 --> 01:26:55,470
මේක තමයී හරි පාර දර්චනා,

1489
01:26:56,300 --> 01:26:57,720
හෙටම පුහුණුකරුත් එක්ක කතා කරන්න !

1490
01:26:58,420 --> 01:27:00,170
මමත් සහාභාගී වෙන්න තමයී හිතුවේ .

1491
01:27:00,930 --> 01:27:02,180
ඒත් එකට කලින්

1492
01:27:02,510 --> 01:27:04,340
නෑනා එක්ක සල්ලී නැති වෙච්ච එක කියන්න ඕන .

1493
01:27:05,220 --> 01:27:09,800
කොහොම කියන්නද කියලා තේරෙන් නෑ

1494
01:27:12,240 --> 01:27:14,150
වෙනී මම වැඩගත් වැඩකට
ගෙදරට ගිහින් එන්නම් .

1495
01:27:14,180 --> 01:27:14,590
මොකද උනේ?

1496
01:27:14,590 --> 01:27:15,130
මම පස්සේ ඇවිල්ලා කියන්නම් .

1497
01:27:15,130 --> 01:27:15,970
දර්චනා !
- ඔයා මුලින්ම ගෙදර යන්න .

1498
01:27:40,850 --> 01:27:42,260
කොච්චර වෙලා බලාගෙන ඉන්නද?

1499
01:27:42,900 --> 01:27:44,860
අනික් අය දැන ගත්තා නම් සීල් තියයි.

1500
01:27:45,380 --> 01:27:46,090
කලබල වෙන්න එපා,

1501
01:27:46,170 --> 01:27:46,880
ඔයාට මොකද මටනේ ප්‍රශ්නය

1502
01:27:46,910 --> 01:27:47,510
සමාවෙන්න පලනී !

1503
01:27:47,580 --> 01:27:48,370
කොච්චරක් තියෙනවාද ?

1504
01:27:48,480 --> 01:27:48,980
ලක්ශ 05 ක්.

1505
01:27:49,010 --> 01:27:50,010
හරී..හරී..දෙන්න,

1506
01:28:10,340 --> 01:28:11,180
පහළ දාන්න...පහල දාන්න,

1507
01:28:13,800 --> 01:28:15,180
මට කොටස් 03 ක් ලබාදෙනවා කිව්වා

1508
01:28:15,300 --> 01:28:16,260
මට තව දෙන්න.

1509
01:28:16,590 --> 01:28:19,050
ලැබෙන දෙයන් සතුටු වෙන්නේ නෑ වගේ ?

1510
01:28:46,530 --> 01:28:47,440
අයියා ...විනාඩියක්

1511
01:28:47,470 --> 01:28:48,220
මට ටිකට් එක දෙන්න.

1512
01:29:22,360 --> 01:29:23,030
තව පාරක්

1513
01:29:49,180 --> 01:29:50,050
මෙච්චර වෙලාවක් මොකද?

1514
01:29:51,100 --> 01:29:52,470
රෙඩ්ඩි පැය 02 ක් තිස්සේ බලාගෙන
ඉන්නවා !

1515
01:29:52,510 --> 01:29:53,050
කමක් නෑ සර් .

1516
01:29:53,340 --> 01:29:54,680
මෙතන ලක්ශ 30ක් තීයෙනවා !

1517
01:29:56,020 --> 01:29:57,650
ඔයා මොනවා කරනවාද
කියලා මම දන්නෑ !

1518
01:29:58,010 --> 01:29:59,930
මේ මාසේ ගෙදරට බදින්න ඕන,

1519
01:30:00,340 --> 01:30:01,380
අනිවාර්යෙන් කරන්නම් රෙඩ්ඩී,

1520
01:30:01,760 --> 01:30:02,430
අරින්න .

1521
01:30:18,880 --> 01:30:20,630
සාම්පල් වියදම් කරලා බලලත්

1522
01:30:20,630 --> 01:30:22,880
අපේ සල්ලී ගැන තව විශ්වාසය
ආවේ නෑනේ රෙඩ්ඩි?

1523
01:30:23,260 --> 01:30:24,090
එහෙම මොකුත් නෑ සර් !

1524
01:30:24,700 --> 01:30:28,490
මෙම කොල වල තත්ත්වය පහු කරන්න
පුලුවන් කණ්ඩායම් 02 යි ඉන්නේ !

1525
01:30:28,720 --> 01:30:30,010
එක කණ්ඩායමක් පාකිස්තානයේ .

1526
01:30:30,680 --> 01:30:32,050
කොහොම හොදට හදනවාද දන්නෑ

1527
01:30:32,380 --> 01:30:33,340
එතකොට අනික් කණ්ඩායම සර්...

1528
01:30:33,550 --> 01:30:34,510
ඉන්දියාවේ තමයි ඉන්නේ !

1529
01:30:34,840 --> 01:30:35,510
ඉන්දියාවේ ...!

1530
01:30:35,510 --> 01:30:36,430
කව්ද සර් ?

1531
01:30:36,720 --> 01:30:39,310
අපේ රජය තමයි රෙඩ්ඩි.

1532
01:30:40,970 --> 01:30:41,880
පොලිස් !

1533
01:30:42,220 --> 01:30:42,800
දුවන්න

1534
01:30:42,800 --> 01:30:43,840
අයියා ...දුවන්න! දුවන්න !

1535
01:30:43,840 --> 01:30:45,220
අයියා ...දුවන්න !

1536
01:30:45,470 --> 01:30:46,300
රෙඩ්ඩි...පරිස්සමෙන් !

1537
01:30:48,180 --> 01:30:49,340
රෙඩ්ඩි....අහුවෙන්න එපා!

1538
01:30:49,340 --> 01:30:49,930
මෙහෙන් එන්න

1539
01:30:51,010 --> 01:30:52,010
ඔයා කොහෙද දුවන්නේ?

1540
01:31:03,470 --> 01:31:04,130
එන්න! එන්න !

1541
01:31:37,680 --> 01:31:40,720
මොනවද සෙල්වරාජ් ඔයාලාගේ
මොළේ පහළද තියෙන්නේ ?

1542
01:31:40,720 --> 01:31:41,430
මොකද උනේ ?

1543
01:31:41,760 --> 01:31:43,380
බිස්නස් එක වෙන්න තිබ්බේ ලක්ෂ තිහකට

1544
01:31:43,630 --> 01:31:44,760
කෝටි 03 කට වගේ රගපෑවේ

1545
01:31:46,890 --> 01:31:48,390
මගේ බෙල්ල හරවන්න බෑ .

1546
01:31:48,630 --> 01:31:50,500
රාජෙන්දාරා ...මෙයට කිව්වේ නැත්ද?

1547
01:31:50,840 --> 01:31:53,050
කියන්නේ කොහොමද, සර්
ටිකක් අරන් හයියයිනේ.

1548
01:31:53,340 --> 01:31:53,930
සෙල්වාජ් !

1549
01:31:54,510 --> 01:31:56,630
බිස්නස් කරත්දී බොනවද ඈ?

1550
01:31:56,720 --> 01:31:57,510
වැරදියි

1551
01:31:57,930 --> 01:32:01,470
මම මුලින්ම ඔයාව දැක්කේ යන්නයී
කවනී පොලිස් ස්ථානයේදී

1552
01:32:01,600 --> 01:32:04,180
නලු සිවාජී ගනේශන් කියලා හිතුවේ !

1553
01:32:04,360 --> 01:32:05,770
එයාව කව්රුද ඉතින් නොදන්නේ ?

1554
01:32:05,950 --> 01:32:06,950
දෙන්න මෙහාට !

1555
01:32:14,790 --> 01:32:15,410
නවත්තන්න

1556
01:32:22,950 --> 01:32:25,160
එන්න දර්චනා
කොහොමද ඔයාට?

1557
01:32:25,630 --> 01:32:27,090
අද උදේ තමයි එළියට ආවේ !

1558
01:32:28,380 --> 01:32:30,470
ඇප ලබාගන්න කොච්චර
දුක් වින්දද දන්නවාද?

1559
01:32:30,990 --> 01:32:32,570
හොද වෙලාවට....ඔයා බේරුණේ

1560
01:32:32,840 --> 01:32:34,010
හරි නෑනාගේ කසාදයට මොකද උනේ ?

1561
01:32:34,470 --> 01:32:35,470
ඉතුරු සල්ලී වලට මොකද කරේ?

1562
01:32:36,300 --> 01:32:37,680
ඇයි මාව රැවැට්ටුවේ?

1563
01:32:38,350 --> 01:32:39,180
මොනවද ඔයා කියන්නේ ?

1564
01:32:41,040 --> 01:32:43,450
ඔය තුන්දෙනා එකතු වෙලා කීදෙනෙක් රැවට්ටුවද?

1565
01:32:44,410 --> 01:32:45,410
ඇයි මාව රැවැට්ටුවේ?

1566
01:32:45,860 --> 01:32:47,610
ඔයා මොනවද කියන්නේ
කියලා තේරෙන්නෑ !

1567
01:32:48,630 --> 01:32:49,510
රගපාන්න එපා .

1568
01:32:50,000 --> 01:32:51,380
මම අයේ කාටවත් රැවටෙන්න දෙන්නෑ !

1569
01:32:52,360 --> 01:32:53,360
හොද හිතින් ආපහු මගේ සල්ලී දෙන්න.

1570
01:32:53,430 --> 01:32:54,090
ඔයාගේ සල්ලී !

1571
01:32:54,810 --> 01:32:55,480
ඇයි මම ඔයාට සල්ලී දෙන්නේ?

1572
01:32:55,500 --> 01:32:56,210
මම තමුසෙව මරනවා .

1573
01:32:56,430 --> 01:32:56,890
දර්චනා !

1574
01:32:57,050 --> 01:32:57,510
අතාරින්න !

1575
01:32:57,510 --> 01:32:58,090
මම කියන දේ අහන්න !

1576
01:32:58,090 --> 01:32:58,590
අහන්න !

1577
01:32:58,930 --> 01:33:00,010
ඇතුළේ මගේ බිරිද නිදාගෙන ඉන්නවා .

1578
01:33:00,550 --> 01:33:02,010
මම මේ බිස්නස් කරනවා
කියලා ඇය දන්නේ නෑ !

1579
01:33:02,220 --> 01:33:03,260
කරුණාකරලා කලබල කරන්න එපා.

1580
01:33:03,260 --> 01:33:04,380
එහෙනම් මගේ සල්ලි දෙන්න !

1581
01:33:05,380 --> 01:33:06,510
හරී දෙන්නම්, අත ගන්න !

1582
01:33:07,090 --> 01:33:07,800
මේ බලන්න දර්චනා !

1583
01:33:07,880 --> 01:33:08,800
මම බෝකර් !

1584
01:33:08,930 --> 01:33:10,590
ඔයාගේ සල්ලී වලින් මට කොමිස්
එකක් විතරයි හම්බ වෙන්නේ !

1585
01:33:10,900 --> 01:33:12,270
ඔක්කොම සල්ලී අයියා
ළගට තමයි යන්න වෙන්නේ !

1586
01:33:12,300 --> 01:33:13,000
කොහෙද ඉන්නේ එයා !

1587
01:33:14,880 --> 01:33:16,800
ඔයාට ගොඩක් ධෛර්යය තියෙනවා !

1588
01:33:16,820 --> 01:33:17,450
රාම්ලාල්

1589
01:33:18,210 --> 01:33:19,210
සාමී ...

1590
01:33:19,230 --> 01:33:19,980
රවීට කතා කරන්න !

1591
01:33:21,760 --> 01:33:24,550
මගේ තැනට ඇවිත්ලා ඔයා මාව මරනවා කිව්වා .

1592
01:33:24,720 --> 01:33:28,550
කට නිකන්නේ තියෙන්නේ කටට මොකක්
ආවත් කියන්න පුලුවන් රාම්ලාල් !

1593
01:33:33,550 --> 01:33:34,090
රවි !

1594
01:33:34,300 --> 01:33:35,180
රවී නිකම් කරන්න එපා .

1595
01:33:37,130 --> 01:33:38,670
අරක්කු බොන්න

1596
01:33:38,830 --> 01:33:39,500
එපා.....සන්මුගම්

1597
01:33:39,800 --> 01:33:40,500
මම නොදැන කිව්වේ .

1598
01:33:40,590 --> 01:33:41,940
මට සල්ලී එපා මාව අතාරින්න.

1599
01:33:41,970 --> 01:33:42,550
රාම්ලාල් !

1600
01:33:42,760 --> 01:33:44,470
ඔයා එක කාරණයක්
වැරදියට තේරුම් අරන්.

1601
01:33:44,800 --> 01:33:47,580
සල්ලී ඉල්ලගෙන ආවට මම ඔයාව
මරන්න කිව්වේ නැහැ

1602
01:33:47,720 --> 01:33:49,970
මගේ මිනිස්සු ඉස්සරහා මරනවා කිව්වනේ !

1603
01:33:50,860 --> 01:33:51,560
එකට තමයි !

1604
01:33:51,630 --> 01:33:52,630
මම හිතපු විදිහ වැරදියි තමයි...ශන්මුගම් !

1605
01:33:52,810 --> 01:33:53,350
මට සමාවෙන්න.

1606
01:33:53,630 --> 01:33:54,470
ආයේ මේ පැත්තේ එන්නේ නෑ !

1607
01:33:54,470 --> 01:33:55,300
හරී සමාවදුන්නා !

1608
01:33:57,150 --> 01:34:01,240
ඒත් මේ පලිගැනිමේ
අදහස ගොඩක් අවදානම් !

1609
01:34:02,880 --> 01:34:04,680
බැරි වෙලාවත් ආපහු ආවොත්!

1610
01:34:04,720 --> 01:34:06,090
නැවත නැවට එනවා,

1611
01:34:06,880 --> 01:34:08,430
එක ඔයාටවත් නවත්තන්න බෑ !

1612
01:34:08,630 --> 01:34:12,380
ඒත් මට ඔයාගේ හදවත නතර කරන්න පුලුවන්

1613
01:34:12,590 --> 01:34:13,900
එක නිසා...රවි !

1614
01:34:13,930 --> 01:34:15,090
ඉක්මනට ඉවර කරන්න,

1615
01:34:15,450 --> 01:34:16,590
ශන්මුගම් මට සමාවෙන්න.

1616
01:34:16,840 --> 01:34:19,840
රාම්ලාල් මම ඔයාට සමාව දුන්නා
එක තමයි ඉක්මනට යන්න පුලුවන්

1617
01:34:29,860 --> 01:34:32,360
ශන්මුගම් මට සමාවෙන්න

1618
01:34:57,360 --> 01:34:58,690
මොකද කියන්න?

1619
01:34:59,120 --> 01:34:59,910
මගේ සල්ලී ආපහු දෙන්න

1620
01:35:00,220 --> 01:35:01,010
මොන සල්ලීද මල්ලී?

1621
01:35:03,370 --> 01:35:05,200
ඔයාගෙන් තමයි අහන්නේ
මල්ලී කියන්න!

1622
01:35:05,340 --> 01:35:07,800
මාව රවට්ටලා ගත්තා නේද ඒ සල්ලී

1623
01:35:07,940 --> 01:35:09,030
මම ඔයාව රවට්ටලා?

1624
01:35:09,610 --> 01:35:12,240
එහෙනම් ඔයා පොලිසියට
තමයි යන්න ඕනේ !

1625
01:35:12,330 --> 01:35:18,750
පොලිස්සිය විමර්ශනය කරාවි..
මුදල් නැති උනේ කොහොමද කියලා !

1626
01:35:18,970 --> 01:35:20,100
එතකොට මොකද කියන්නේ ?

1627
01:35:20,720 --> 01:35:22,640
හොර සල්ලී අච්චු ගහන තැනකට ගිහින් !

1628
01:35:22,670 --> 01:35:24,690
සේරම සල්ලී නැති උනා කියලද?

1629
01:35:24,880 --> 01:35:27,130
කිව්වාම ඔයාට තමයි ඇතුළට
යන්න වෙන්නේ තේරෙන්වනේ !

1630
01:35:27,430 --> 01:35:28,460
මම ඇතුළට ගියත් කමක් නෑ !

1631
01:35:29,720 --> 01:35:32,180
ඔයාලා ඔක්කොම එකට කාරණයක් තමයී !

1632
01:35:32,180 --> 01:35:33,340
කොහෙට ඇවිල්ලා කාටද අත තියන්නේ?

1633
01:35:33,340 --> 01:35:34,510
එළියට යනවා !

1634
01:35:37,220 --> 01:35:37,680
යනවා

1635
01:35:39,180 --> 01:35:39,760
යන්න කියනවානේ

1636
01:35:41,430 --> 01:35:42,050
යනවා

1637
01:35:43,600 --> 01:35:44,010
යනවා

1638
01:35:45,120 --> 01:35:45,950
මම කියාගෙනම ඉන්නවා

1639
01:35:46,570 --> 01:35:47,240
යන්නේ නැත්ද?

1640
01:35:50,550 --> 01:35:51,430
රවි..රවි.. එහෙට යන්න.

1641
01:35:51,400 --> 01:35:51,900
මොනවද මේ ?

1642
01:35:52,000 --> 01:35:52,660
මෙහෙට දෙන්න !

1643
01:35:52,980 --> 01:35:54,640
හැමවෙලාවෙම මොකක්
හරී අතේ ආයුධයක් !

1644
01:35:54,670 --> 01:35:55,790
දැන් තමයි එක්කෙනෙක් ඉවර කරේ.

1645
01:35:55,840 --> 01:35:57,470
මීනීමරන එකද අපේ රස්සාව?

1646
01:35:57,680 --> 01:35:59,130
ශන්මුගම්....කියන්න මෙයාට

1647
01:35:59,390 --> 01:36:01,450
එහාට යනවා !
රවි...

1648
01:36:01,990 --> 01:36:03,950
මොනවද මල්ලී පොලිසියට යනවද ?

1649
01:36:04,740 --> 01:36:05,870
කාරණයක් දන්නවාද ?

1650
01:36:06,840 --> 01:36:08,800
මමත් කාලයක් පොලිස්කාරයෙක් තමයී!

1651
01:36:10,200 --> 01:36:14,620
මම අවුරුදු 23 දී පොලිස් ස්ථානයේ
කොස්තාපල් කෙනෙක් විදිහට වැඩට බැදුණේ,

1652
01:36:14,840 --> 01:36:18,180
මේ ප්‍රදේශයේ ACP ඉදලා DBG
වෙනකන් ඉන්නේ අපේ අය තමයී.

1653
01:36:19,020 --> 01:36:20,730
දැනුත් එයාලා තමයී
හම්බ වෙන්න යන්නේ !

1654
01:36:21,240 --> 01:36:25,610
ඔයාට පුලුවන් දෙයක් කරන්න,
ඇවිත් පැමිණිලි කරන්න,

1655
01:36:26,300 --> 01:36:27,760
දුරෙයී...යවන්න මෙයාව !

1656
01:40:42,310 --> 01:40:44,870
මල්ලිව කොහේ හරි දැකලා පුරුදුයී වගේ

1657
01:40:45,010 --> 01:40:45,860
අපේ ලග නැති කරගත්ත දේ හොයාගෙන
අපේ ළගටම ඇවිල්ලා

1658
01:40:45,860 --> 01:40:48,360
ඔහු අපිව හොයාගෙන් ආවා

1659
01:40:48,470 --> 01:40:52,720
එහෙනම් මල්ලී ආයේ අපිව
හොයාගෙන එන්න හොද නැත්නම් ,

1660
01:40:52,740 --> 01:40:55,620
මල්ලී හොයාගෙන එන දේ
එයාට ලැබෙන්න හොද නෑ

1661
01:40:55,890 --> 01:40:56,550
මොකද රවී ?

1662
01:40:56,790 --> 01:40:57,500
ඔව් අයියා !

1663
01:41:01,400 --> 01:41:02,700
මොනවද මල්ලී බලන්නේ ඔයා ?

1664
01:41:02,970 --> 01:41:04,560
කොයි පැත්තෙන්ද පැනලා යන්නේ කියලද?

1665
01:41:09,930 --> 01:41:13,850
අයියා මේ මගේ සල්ලී මම දුක්
විදලා හම්බ කරපු සල්ලි

1666
01:41:14,230 --> 01:41:15,480
ඔයාගේ සල්ලි තමයි මල්ලී..

1667
01:41:16,310 --> 01:41:17,310
කවුද නෑ කිව්වේ ?

1668
01:41:18,190 --> 01:41:18,860
ඒත් !

1669
01:41:19,320 --> 01:41:22,440
තමන්ගේ සල්ලි තමයි තමන්ට නෑදෑයා

1670
01:41:23,230 --> 01:41:25,440
මම කියලා මොනවා කරන්නද ?

1671
01:41:25,530 --> 01:41:26,570
හරී එක අතාරින්න !

1672
01:41:26,690 --> 01:41:31,440
ලොකු ලොකු ස්ථාන වල ඉන්න අය
එයා හොදින් ඉන්න බලනවා නේද?

1673
01:41:31,990 --> 01:41:32,730
රාජේන්දරා !

1674
01:41:32,980 --> 01:41:34,810
අපේ තැනටම ඇවිත් හොරකම් කරනවාද?

1675
01:41:35,060 --> 01:41:36,060
මම හොරකම් කරේ නෑ

1676
01:41:36,900 --> 01:41:38,310
අර බැග් එකේ අච්චර සල්ලි තිබ්ලාත්

1677
01:41:39,210 --> 01:41:41,540
මම මගේ කොටස විතරයි ගත්තේ

1678
01:41:42,030 --> 01:41:44,820
එක හින්දා තමයි මල්ලි තාම පනපිටින් ඉන්නේ

1679
01:41:48,520 --> 01:41:49,360
අයියා !

1680
01:41:50,150 --> 01:41:51,650
මේ මම විතරක් හම්බ කරපු සල්ලි නෙවෙයී.

1681
01:41:52,260 --> 01:41:56,130
මේ මගේ නෑනායි මම බදින්න යන ගැහැණු
ළමයයි මාව විශ්වාස කරලා දුන්න සල්ලී,

1682
01:41:56,690 --> 01:41:58,730
මේ සල්ලී මත තමයී අපේ
ජිවිතය තියෙන්නේ.

1683
01:41:59,240 --> 01:41:59,950
මොකද රවී.

1684
01:42:00,010 --> 01:42:00,550
අයියා !

1685
01:42:01,450 --> 01:42:03,080
කොල්ලා ගොඩක් හැගීම්බරව
කතා කරන්නේ

1686
01:42:04,810 --> 01:42:07,360
හරි මල්ලී ඔයාගේ සල්ලී ආපහු දෙන්නම්

1687
01:42:09,470 --> 01:42:11,530
ඒත් මේ රූගත කිරිම් සල්ලී .

1688
01:42:11,550 --> 01:42:13,590
මේ සල්ලී දැන් දෙන්න ඕන සල්ලි

1689
01:42:13,620 --> 01:42:16,040
මම කිව්වනේ, ආපහු දෙන්නම් කියලා.

1690
01:42:16,110 --> 01:42:16,910
දෙන්න මල්ලී,

1691
01:42:18,900 --> 01:42:19,900
දෙන්න මල්ලි

1692
01:42:25,020 --> 01:42:25,810
රාජේන්දරා

1693
01:42:26,270 --> 01:42:26,900
අයියා !

1694
01:42:29,100 --> 01:42:29,930
ඔයා කැමතිද?

1695
01:42:32,310 --> 01:42:34,770
අයියා ඔයාට කැමති නිසා අතෑරියා කියලා හිතනවා

1696
01:42:35,260 --> 01:42:36,590
ඒත් එයා ගොඩක් කැමතියි.

1697
01:42:37,320 --> 01:42:40,280
නැත්නම් ඔයාව පනපිටින් අතාරලා
සල්ලී ආපහු දෙනවා කියන්නැ.

1698
01:42:42,210 --> 01:42:43,380
ඔයා හෙන වාසනාවන්තයි .

1699
01:42:46,900 --> 01:42:48,940
හරි මම කාරණයට එන්නම් .

1700
01:42:49,600 --> 01:42:52,300
ඔයා දන්න සල්ලීකාරයෙක් අල්ල ගන්න .

1701
01:42:53,100 --> 01:42:54,270
මම ඔයාට කියලා දුන්නා වගේ

1702
01:42:54,690 --> 01:42:57,690
එයාට දිලා වියදම් කරන්න කියලා කියන්න
එයත් බයට හොර නෝට්ටු කියලා හිතලා වියදම් කරනවා .

1703
01:42:58,610 --> 01:43:04,940
ඊට පස්සේ ඔයාගේ ලගටම ඒයි

1704
01:43:05,460 --> 01:43:07,330
ලොකු ගානක් එක්ක ඇවිල්ලා අයියාව හම්බවෙන්න .

1705
01:43:07,920 --> 01:43:09,010
මේ මාස තුනට ඔයාට...

1706
01:43:10,220 --> 01:43:11,270
මොනවද යකෝ බලන්නේ?

1707
01:43:11,290 --> 01:43:13,830
සල්ලී නැවත දෙන්නම් කිවට නිකම්ම
දෙයි කියලා හිතුවද ?

1708
01:43:13,860 --> 01:43:18,150
එයා පිහියක් බෙල්ලේ තියලා අනිනවා කිව්වාත්
සල්ලි ආපහු දෙනවා කියන්නේ නැහැ

1709
01:43:18,480 --> 01:43:25,050
අයියේ මම හොර නෝට්ටුව වික්කේ ඇසට පෙනී පෙනී කාටත් !
දෝහියෙක් වෙන්නේ නෑ කියන එකට

1710
01:43:25,340 --> 01:43:28,240
ඒයි පාම්බු සට්ටෙයි දැකලා තියනවද?

1711
01:43:28,870 --> 01:43:31,400
පාම්බු සෙට්ටයි ගලවන්නේ

1712
01:43:31,420 --> 01:43:33,350
ඇයි කියලා දන්නවාද?

1713
01:43:33,460 --> 01:43:37,360
ඊට පස්සේ ඒක හැදෙනවා එහෙම නැති
උනොත් ඒක මැරෙනවා ඒ වගේ තමයි

1714
01:43:37,730 --> 01:43:38,960
අපි ඉදිරියට යන්න නම් !

1715
01:43:39,100 --> 01:43:42,810
හොද කෙනෙක් උත්තමයෙක් කියන
කමිසය ගලවලා යන්න ඕනේ

1716
01:43:43,040 --> 01:43:45,870
අයියා මට එහෙම බෑ කොහොම හරි
මගේ සල්ලී අරන් දෙන්න.

1717
01:43:45,980 --> 01:43:47,650
හරී අරන් දුන්නාම.

1718
01:43:48,140 --> 01:43:49,550
ඉතුරු සල්ලී වලට මොකද කරන්නේ?

1719
01:43:52,020 --> 01:43:54,020
මම මොකක් හරී හොද මාර්ගයෙන්
හම්බ කරගන්නම්

1720
01:43:55,740 --> 01:44:01,740
අයියෝ දර්චනා කෙනෙක් සල්ලී වලට වැරදි කරන එකයි
පාම්බු සට්ටයි ගලවන එකයි දෙකයි එකයි!.

1721
01:44:02,150 --> 01:44:10,270
ඒ වාගේ තමයී වැරදි කරපු කෙනා
ආපහු හොද කෙනෙක් කියන කමිසයට යන්න බෑ .

1722
01:44:11,920 --> 01:44:14,050
එහෙම යන්න හැදුවත් සල්ලී ඔයාව අතාරින්නේ නෑ

1723
01:44:16,150 --> 01:44:18,060
ඔයාට ඔයාගේ සල්ලී ඕන නම්,

1724
01:44:18,530 --> 01:44:20,410
මම කියපු දේ කරන්න පුලුවන්නම්

1725
01:44:21,810 --> 01:44:23,770
මාව ඇවිත් හම්බවෙන්න

1726
01:44:25,940 --> 01:44:26,480
දැන් යන්න

1727
01:44:30,360 --> 01:44:32,310
ඔයා වැරදි පිට වැරදි කරනවා දර්චනා

1728
01:44:32,590 --> 01:44:35,050
මේක නම් ඔයාගේ කැමැත්ත,
මාව අමතක කරන්න.

1729
01:44:43,730 --> 01:44:46,110
එන්න මම ආපහු එන බව දන්නවා,

1730
01:44:46,310 --> 01:44:47,930
ඒත් මෙච්චර ඉක්මනට එයි
කියලා බලාපොරොත්තු උන් නෑ,

1731
01:44:48,310 --> 01:44:49,060
එන්න !එන්න !

1732
01:44:49,980 --> 01:44:52,360
කමක් නෑ, ඔයා ටිකක් ස්මාර්ට්,

1733
01:44:58,850 --> 01:44:59,430
මොකද ?

1734
01:45:00,980 --> 01:45:02,190
ඔයාගෙන් තමයි මොකද!
මොකද ?

1735
01:45:05,590 --> 01:45:08,750
එපා දර්චනා වැරද්දක් කරනවා
එපා.

1736
01:45:08,840 --> 01:45:10,090
මම ගැන ඔයා දන්නේ නෑ !

1737
01:45:10,520 --> 01:45:11,530
මේ බලන්න !

1738
01:45:11,550 --> 01:45:12,340
චන්දාරා....

1739
01:45:24,340 --> 01:45:24,980
මොකද?

1740
01:45:25,000 --> 01:45:25,420
ශාන්තී.

1741
01:45:26,220 --> 01:45:27,010
මොකද?
මොකද උනේ ?

1742
01:45:27,040 --> 01:45:28,210
මොකද ඔයාගේ කටහඩ වෙනස් වෙලා.

1743
01:45:28,510 --> 01:45:29,590
මම ඔයාගේ සැමියාව පැහැර ගත්තා.

1744
01:45:29,740 --> 01:45:31,320
ඔයා කවුද?

1745
01:45:31,650 --> 01:45:32,560
මම කවුද කියලා වැඩක් නෑ

1746
01:45:32,770 --> 01:45:33,980
මම කියන දෙය විතරක් කරන්න.

1747
01:45:34,560 --> 01:45:37,010
තව හරියටම පැයකින් ලක්ශ 05 ක් අරන්
එයාපොර්ට් පාරට එන්න.

1748
01:45:37,030 --> 01:45:38,540
මම සල්ලි ගෙනකම් මගේ සැමියාට
මොකුත් කරන්න එපා .

1749
01:45:38,600 --> 01:45:39,810
මම වැදගත් සල්ලි තමයි

1750
01:45:40,090 --> 01:45:40,800
ඒ මගේ සල්ලි .

1751
01:45:41,360 --> 01:45:42,400
එක ලැබුනට පස්සේ ,

1752
01:45:42,800 --> 01:45:44,470
මම ඔයාගේ සැමියාට
මොකුත් කරන් නෑ .

1753
01:45:44,510 --> 01:45:46,420
නැත්නම්
- නෑ මම ගෙනත් දෙන්නම් .

1754
01:45:46,450 --> 01:45:47,660
මම පැහැලිව කිව්වානේ.

1755
01:45:47,970 --> 01:45:50,720
සල්ලි බේරගන්න කියලා,
පොලිසියට ගියෝත්

1756
01:45:51,410 --> 01:45:53,000
ඊට පස්සේ ඔයාට සල්ලි
තමයි ඉතුරු වෙන්නේ .

1757
01:45:53,020 --> 01:45:53,730
මම යන්නේ නෑ .

1758
01:45:55,010 --> 01:45:55,970
එපා දර්චනා.

1759
01:45:56,400 --> 01:45:57,440
ඔයා ලොකු වැරැද්දක් කරන්නේ .

1760
01:46:13,900 --> 01:46:14,820
මම එයාපොර්ට් එකට ආවා,

1761
01:46:14,840 --> 01:46:15,720
රියදුරාට ෆෝන් එක දෙන්න .

1762
01:46:17,900 --> 01:46:18,540
කියන්න .

1763
01:46:18,560 --> 01:46:21,920
වමෙන් එන්න දකුණ අත පැත්තට
හරවලා එනකොට කදු පාරක් හම්බවේවි

1764
01:46:38,500 --> 01:46:40,790
ඔටෝ එකට ඉන්න කියලා ඔයා
විතරක් තනියම එන්න

1765
01:46:41,200 --> 01:46:42,610
අයියා පොඩ්ඩක් ඉන්න
මම ගිහින් එන්නම් .

1766
01:46:42,730 --> 01:46:43,230
හරි.

1767
01:46:47,900 --> 01:46:49,150
මම ඔයා කිව්ව ස්ථානයට ආවා .

1768
01:46:57,730 --> 01:46:59,990
අක්කා ඔයා ඔතන ඉන්න මං එන්නම්.

1769
01:47:52,180 --> 01:47:53,270
ගන්න මෙන්න ඔයාගේ සල්ලි !

1770
01:47:54,480 --> 01:47:56,900
මගේ සැමියා කෝ !

1771
01:47:58,230 --> 01:47:58,900
එන්න

1772
01:48:22,900 --> 01:48:27,190
මම දිවුරනවා මම දන්නේ නෑ
ඔවුන් කොහොමද ආවේ කියලා.

1773
01:48:42,650 --> 01:48:43,360
මොකද වුනේ?

1774
01:48:43,480 --> 01:48:46,270
මොකද උනේ?
මොකද වුනේ ?

1775
01:48:46,360 --> 01:48:47,860
පරිස්සමෙන්! පරිස්සමෙන් !

1776
01:48:47,860 --> 01:48:48,850
පරිස්සමෙන් රෝහලට අරන් යන්න .

1777
01:48:48,880 --> 01:48:49,550
හරි සර්

1778
01:48:49,690 --> 01:48:50,730
ඉක්මනට අරන් යන්න

1779
01:52:01,260 --> 01:52:01,680
හලෝ

1780
01:52:02,420 --> 01:52:05,710
මගේ අයට ගහලා
සෑහෙන්න බය ගන්නවලානේ.

1781
01:52:06,850 --> 01:52:07,890
ඔයා ගොඩක් ස්මාර්ට් නේ !

1782
01:52:08,170 --> 01:52:08,790
එක දෙයක් කරන්න !

1783
01:52:09,090 --> 01:52:12,300
බොම්බේ හෝ කල්කටා ගිහින් එහේ පදිංචි වෙන්න

1784
01:52:12,370 --> 01:52:13,540
තමුසේ මෙහේ හිටියොත්..

1785
01:52:13,700 --> 01:52:17,030
මම මගේ සල්ලි ආපහු ගනියි කියලා
බයෙන් ජිවත් වෙන්න වෙයි .

1786
01:52:17,210 --> 01:52:20,550
දුරට ගියා නම් පොඩි ගානයි නේ මං
පිරිමහා ගන්නම්

1787
01:52:22,030 --> 01:52:23,240
එහෙනම් ඔයා යන්න ඕනේ ...

1788
01:52:23,730 --> 01:52:25,730
ඔයාගේ නෑනා මෙහේ දාලාද යන්නේ !

1789
01:52:26,450 --> 01:52:29,030
දැන් තමයි ඔයාගේ නෑනව මස්සීනා
කෝච්චියට දැම්මේ

1790
01:52:29,520 --> 01:52:32,560
තව විනාඩි 20න් තිරුසුරුම් වලින් බහිනවා.

1791
01:52:32,590 --> 01:52:34,840
ඒ වෙනකොට ඔයා සල්ලී අරන්
මෙහෙට ඇවිත් ඉන්න ඕනේ.

1792
01:52:35,100 --> 01:52:38,890
එතකොට තමයී කොච්චියේ ඉන්න
ඔයාගේ නෑනා බේරෙන්නේ.

1793
01:52:40,730 --> 01:52:43,770
එහෙම නැතිව අද මහා ශිව රාත්‍රිය.

1794
01:52:43,970 --> 01:52:46,180
මගේ සල්ලී මගේ අතින්
අහකට යන්න බෑ.

1795
01:52:47,940 --> 01:52:50,520
මල්ලී ඔයාගේ නෑනාට
කෝල් කරන්න යනවද?

1796
01:52:51,260 --> 01:52:54,430
කලබල වෙන්න එපා ඇයම
ඔයාට කතා කරයි.

1797
01:52:54,820 --> 01:52:55,240
හලෝ...!

1798
01:52:59,030 --> 01:52:59,860
නෑනා කොහේද ඉන්නේ?

1799
01:53:00,290 --> 01:53:05,870
මම දුම්රියේ එන ගමන් කවුද ඔයාගේ යාලුවෙක්
මිරා කියලා කතා කරන්න ඕනලු මං එයාට දෙන්නම්

1800
01:53:07,480 --> 01:53:09,400
හලෝ දර්චනා...කොහොමද ඔයාට ?

1801
01:53:10,190 --> 01:53:11,650
මගේ නෑනට විතරක් මොනවා
හරි වෙලා තිබ්බොත් ,

1802
01:53:12,230 --> 01:53:13,440
උඔලා සේරම නැති කරලා දානවා

1803
01:53:14,410 --> 01:53:15,740
කරුණාකරලා ඇය අතාරින්න .

1804
01:53:15,770 --> 01:53:18,020
ආ එහෙමද, ඔයා මොනවටවත්
බය වෙන්න එපා .

1805
01:53:18,260 --> 01:53:21,680
නෑනාව ආරක්ශිතව බස්සවන්නම්

1806
01:53:49,020 --> 01:53:51,270
වයසේ හැටියට රස්සාවක් කරලා
ජිවිතේ හරි ගස්සගන්න

1807
01:53:51,400 --> 01:53:52,610
ඔයාට මොකටද මේ දේවල් ?

1808
01:53:52,830 --> 01:53:54,750
අද ඔයා රාජේන්දරා පැරද්දුවා ,

1809
01:53:55,270 --> 01:53:57,860
හෙට මාව පරදවන්නේ නැතිවෙයි
කියලා මොනවද විශ්වාසය?

1810
01:53:58,250 --> 01:53:59,710
ඔයා අනිවාර්යයෙන් කරනවා

1811
01:54:01,690 --> 01:54:02,560
කවරය ගන්න

1812
01:54:02,560 --> 01:54:03,190
හරී.

1813
01:54:03,330 --> 01:54:04,170
ගෙදර කවුද ඉන්නේ ?

1814
01:54:04,310 --> 01:54:05,020
සිනු ඉන්නවා.

1815
01:54:05,020 --> 01:54:05,650
එහෙනම් අරන් යන්න

1816
01:54:07,360 --> 01:54:09,110
ඒයී මිරා එයාගේ ෆෝන්
එක මුලින් ගන්න.

1817
01:54:09,200 --> 01:54:10,030
හරි අයියා.

1818
01:54:11,700 --> 01:54:13,330
කකුල දාන්න

1819
01:54:14,560 --> 01:54:15,400
මං ගත්තා

1820
01:54:15,470 --> 01:54:16,050
අයින්වෙනවා..! අයින්වෙනවා..!

1821
01:54:18,440 --> 01:54:19,400
අයින්වෙනවා..! අයින්වෙනවා!

1822
01:54:26,360 --> 01:54:27,030
රවී !

1823
01:54:27,260 --> 01:54:27,850
එපා බන්,

1824
01:54:28,460 --> 01:54:30,450
එපා බන් අතහරින්න...
අතහැරපන් බන්

1825
01:54:31,010 --> 01:54:32,140
අයියා අතාරින්න කියන්න.

1826
01:54:32,910 --> 01:54:33,570
ඇයි?

1827
01:54:33,650 --> 01:54:34,990
මම එයාව හදලා ගෙන්නම් !

1828
01:54:35,990 --> 01:54:37,120
එහෙම කියලානේ ගියපාරත් අතහැරියේ.

1829
01:54:37,400 --> 01:54:38,770
මොනවද කරේ කියලා දැක්කා නේද?

1830
01:54:38,880 --> 01:54:39,750
රවි කරනවා,

1831
01:54:40,060 --> 01:54:40,900
මට පුතෙක් ලැබුණා

1832
01:54:44,930 --> 01:54:46,180
සුභ පැතුම් රාජේන්දර්

1833
01:54:47,940 --> 01:54:50,270
ඔයාගේ ළමයා ඉපදුන නිසා ජිවිතයක් බේරුණා

1834
01:54:51,150 --> 01:54:51,650
රවී

1835
01:55:01,980 --> 01:55:03,440
මොකද සර් සෙල්ලම් කරනවා ද?

1836
01:55:04,150 --> 01:55:06,980
ඔයා දන්නවා මේක කරන එක
කොච්චර අවදානම්ද කියලා .

1837
01:55:07,150 --> 01:55:09,190
අනික මේක අවසරයක් නැතිව කරන්න
තහනම් කියලා දන්නවානේ.

1838
01:55:09,190 --> 01:55:11,420
මේකේ වැඩ කරලා මගේ මිනිසුන්ට මොනවා
හරි වුනොත්.

1839
01:55:11,450 --> 01:55:12,240
මම එපැයි වගකියන්න.

1840
01:55:12,360 --> 01:55:13,650
පසනී...මම ආවේ ඔයාව විශ්වාස කරලා,

1841
01:55:13,730 --> 01:55:14,980
සමාවෙන්න සර් මට මේක කරන්න බෑ !

1842
01:55:16,170 --> 01:55:17,800
කන්නා ශර්ට් එහෙම අරගෙන පිටත් වෙන්න .

1843
01:55:18,310 --> 01:55:20,230
පසනී...ඔයා කියක් ඉල්ලුවත් දෙන්නම්

1844
01:55:20,540 --> 01:55:22,660
එවා බෑ පිටත් වෙන්න

1845
01:55:22,690 --> 01:55:24,190
එන්න! එන්න!

1846
01:55:29,740 --> 01:55:31,080
කන්නා එන්න...

1847
01:55:31,980 --> 01:55:33,020
කොච්චරක් දෙනවද සර්?

1848
01:55:33,390 --> 01:55:35,480
කන්නා... ඔයාට පිස්සුද ?

1849
01:55:35,590 --> 01:55:36,380
මම රුපියල් ලක්ශයක් දෙනවා !

1850
01:55:36,500 --> 01:55:38,380
ඒක ගොඩක් භායානකයි.

1851
01:55:38,400 --> 01:55:38,990
මම කරන්නම් !

1852
01:55:39,090 --> 01:55:40,750
පේරුමාලලේ මම කියන
දේ විතරක් කරන්න !

1853
01:55:41,010 --> 01:55:43,380
මගේ ගේ දොරකඩට ඇවිත්
කවුරුත් හෙට අඩනවා නෙවෙයි.

1854
01:55:44,510 --> 01:55:47,260
අර ඉන්න ගැහැණු ළමයි දෙන්නා ගැන හිතන්න,
ඇයි මෙච්චර අවදානමක් ගන්නේ?

1855
01:55:47,530 --> 01:55:48,370
රුපියල් ලක්ශයක්..!

1856
01:55:48,450 --> 01:55:49,830
දැන් මොකද හදිස්සියේම සල්ලි ?

1857
01:55:50,140 --> 01:55:51,740
වෙනී එක කොල්ලෙක්ට ආදරය කරනවා...!

1858
01:55:52,560 --> 01:55:54,850
එයාගේ නෑනාගේ කසාදයට
සල්ලී ඕන කියලා!

1859
01:55:55,550 --> 01:55:57,710
ඔක්කෝම සල්ලි එයාට දුන්නා

1860
01:55:57,910 --> 01:55:59,040
මට තරහා ගිහින්!

1861
01:55:59,230 --> 01:56:02,140
මගේ සල්ලි දෙන්න කියලා මම තරහින්
එයාට බැන්නා .

1862
01:56:03,020 --> 01:56:04,980
එත් ඔහු අද මට වඩා දුක් විදිනවා .

1863
01:56:05,780 --> 01:56:07,720
ඔහු මගේ දුව කොහොම බලා ගනියි ද?

1864
01:56:07,740 --> 01:56:08,450
ඉතින් !

1865
01:56:08,480 --> 01:56:10,440
කාට හරි දුව බන්දලා දෙන්න
ඔයා මැරෙන්න යනවද ?

1866
01:56:10,930 --> 01:56:13,010
එයා හිතන්න ඕන මම දුව වෙන
කෙනෙකුට බන්දලා දෙන්න හේතුව ?

1867
01:56:16,020 --> 01:56:17,400
සර් ...එක විනාඩියක්

1868
01:56:17,400 --> 01:56:18,480
කමක් නෑ

1869
01:56:25,070 --> 01:56:26,650
දෙවියනේ ඔබව මං විශ්වාස කරනවා

1870
01:56:36,150 --> 01:56:38,480
සර් කිව්වා වගේ සල්ලි දෙනවා නේද?

1871
01:56:40,120 --> 01:56:42,330
වැඩේ ඉවර කරලා අරගන්න.

1872
01:57:32,400 --> 01:57:33,490
කන්නා ! කන්නා !

1873
01:57:34,520 --> 01:57:36,020
අපිව දාලා ගියා නේද?

1874
01:57:51,960 --> 01:57:53,540
කෑවේ නෑ කියලා මීරා කිව්වා.

1875
01:57:53,770 --> 01:57:54,690
ඇයි?

1876
01:57:54,890 --> 01:57:56,290
මෙන්න රසකැවිලි ගන්න !

1877
01:57:56,310 --> 01:57:57,230
මට ළමයෙක් හම්බ උනා !

1878
01:57:58,130 --> 01:58:00,300
එයා ඉපදුනේ ඔයාගේ ජිවිතය
බේරගන්න කියලා අයියා කියනවා

1879
01:58:00,520 --> 01:58:01,230
අයියා එහෙම තමයි

1880
01:58:01,520 --> 01:58:03,520
එක්කෝ එයාගේ පාරට එන්න
ඕන නැත්නම් අතාරින්න ඕන.

1881
01:58:03,770 --> 01:58:05,230
හරහට ආවොත් නැති කරනවා .

1882
01:58:05,520 --> 01:58:06,480
මමත් ඔයා වගේ තමයි.

1883
01:58:07,130 --> 01:58:09,300
නුඩ්ලස් ආයතනයක රස්සාවක් කරගෙන හිටියේ .

1884
01:58:09,400 --> 01:58:12,630
කතා කරන්න බැරිව ඉන්න අක්කට විවාහයක්
කරලා දෙන්න තමයි මේ රස්සාවට ආවේ !

1885
01:58:13,190 --> 01:58:17,980
ඉන්න 3 වන අක්කා කියලා හිතලා තිබුණ
දේපළ ඔක්කම විකුණලා සල්ලී නැති කරගත්තා

1886
01:58:18,360 --> 01:58:19,650
සල්ලී ඉල්ලනකොට !

1887
01:58:19,850 --> 01:58:22,230
රස්සාවට එනවා නැත්නම් ගියා තමයි .

1888
01:58:22,690 --> 01:58:24,770
මට ඔයා වගේ ශක්තිය තිබුනේ
නෑ එයා එක්ක රණ්ඩු වෙන්න.

1889
01:58:24,770 --> 01:58:26,400
ඒත් මේ රැකියාව කරන්න
විශ්වාසය ආවා!

1890
01:58:26,930 --> 01:58:28,880
එහෙම්ම මහා පාරේ ඇදුම් නැතිව දුවනවා
වගේ තිබුණා !

1891
01:58:29,110 --> 01:58:30,860
මම ඇයි හොද මනුස්සයෙක් වගේ
ජිවත් වෙන්නේ හිතුවා

1892
01:58:31,080 --> 01:58:35,900
ඒත් කෙනෙක්ට සල්ලී අමාරුකම් ආවට පස්සේ
වැරදි කරන්නේ නැතිව ඉන්න නම් !

1893
01:58:36,500 --> 01:58:38,080
එක එයාගේ ලොකුකම නෙවේ.

1894
01:58:38,730 --> 01:58:41,820
කොච්චර ලොකුකම
තිබුනත් සල්ලි ඒක කඩලා දානවා බං

1895
01:58:42,730 --> 01:58:45,060
කොච්චර වැරදි කරත් සතුටින් ඉන්න පුලුවන්නම්

1896
01:58:45,260 --> 01:58:46,630
ඔහු විතරක් හොදට ඉන්නවා .

1897
01:58:47,030 --> 01:58:51,990
මනුස්සයාගේ මනස තියනවානේ මොකද්ද
සන්තෝෂය තියෙන්නේ එක කරනවා .

1898
01:58:52,480 --> 01:58:53,560
මම එකම දෙයයි කරේ .

1899
01:58:53,890 --> 01:58:56,560
වැරදි කරා...පුලුවන් විදියට මනස සන්තෝසෙන්
තියෙනවා පරණ විදිහට .

1900
01:58:56,910 --> 01:58:58,830
මේ රස්සාව කලේ නැතත් !

1901
01:58:58,930 --> 01:59:01,930
එක දවසක් වැරදිනේ
කියලා හිත හිතයිනේ ..!

1902
01:59:02,080 --> 01:59:03,670
එක හින්දා නේද ඔයා මගේ ලගට ආවේ.

1903
01:59:03,970 --> 01:59:05,860
ඔයාගේ මනස දවසක්
වෙනස් කරලා බලන්න.

1904
01:59:07,520 --> 01:59:09,070
ඔයාට පුලුවන් මේ රැකියාව කරන්න !

1905
01:59:09,540 --> 01:59:10,910
ඔයාගේ ප්‍රශ්නය මොකක්ද දන්නවා ද?

1906
01:59:11,150 --> 01:59:12,980
ඔයාගේ සල්ලි නැතිවුනු එක

1907
01:59:13,160 --> 01:59:17,040
ඔයා කොහොමද දුක් වින්දේ තව කවුරුත්
දුක් විදින්න ඕන්නෑ කියලා හිතනවා.

1908
01:59:17,120 --> 01:59:17,920
ඔයා එක දෙයක් දැන ගන්න

1909
01:59:17,940 --> 01:59:21,610
බඩගින්න ආවොත් සතෙක් හරි මරලා
කන සත්තු ජාතියක් අපි .

1910
01:59:21,980 --> 01:59:22,950
බඩගින්න ආවට පස්සේ සත්තුන්ව මරලා
කන එක වැරැදියි

1911
01:59:22,980 --> 01:59:28,220
නැතිනම් සල්ලි බඩගින්න ආවාම කාට හරි
හිතකට ගහලා ගන්න එක වැරැදි නැහැ

1912
01:59:56,900 --> 01:59:57,560
වෙනී....

1913
01:59:59,370 --> 02:00:00,120
මොකද උනේ?

1914
02:00:11,400 --> 02:00:12,110
මොකද උනේ?

1915
02:00:12,250 --> 02:00:13,730
ලෙඩාට කිසිම කරදරයක් නෑ!

1916
02:00:14,900 --> 02:00:21,890
කාණු වතුර එයාගේ නහර වලට හානී වෙලා..
ඒ නිසා එක පැත්තක අතයි කකුලයි වැඩ කරන් නැහැ

1917
02:00:22,960 --> 02:00:23,660
තාත්තා !

1918
02:00:32,940 --> 02:00:33,400
තාත්තා !

1919
02:00:55,020 --> 02:00:55,610
ගන්න එක !

1920
02:00:56,900 --> 02:00:57,270
එපා

1921
02:00:59,800 --> 02:01:00,140
එපා එපා!

1922
02:01:02,230 --> 02:01:03,190
එපා!

1923
02:02:01,310 --> 02:02:02,060
සල්ලී අයියා

1924
02:02:03,180 --> 02:02:04,020
මගේ ලග සල්ලී නෑ !

1925
02:02:04,650 --> 02:02:05,730
අයියා ! අයියා !

1926
02:02:09,110 --> 02:02:09,810
නෑ දුව

1927
02:04:14,440 --> 02:04:15,190
එන්න අන්නාච්චි !

1928
02:04:15,770 --> 02:04:16,650
මේක තමයි මම කියපු තැන

1929
02:04:22,440 --> 02:04:24,900
මෙතැන මුද්‍ර‍ණය කරන සල්ලි ඉන්දියාවේ
තැන් හතරක පාවිච්චි කරනවා

1930
02:04:25,520 --> 02:04:26,480
වෛරමනී අන්නාච්චී !

1931
02:04:26,810 --> 02:04:27,480
මොකක්ද ඔයාගේ ලග්නය?

1932
02:04:28,860 --> 02:04:29,400
මිථුන

1933
02:04:37,290 --> 02:04:39,080
ඔයාගේ ගෙදර ඩන්ගලා කිව්වේ.

1934
02:04:39,180 --> 02:04:40,480
අනුකපුත්තරී...මේක හරිද?

1935
02:04:40,980 --> 02:04:41,530
හරී !

1936
02:05:48,940 --> 02:05:51,230
ඔයා කවුද ප්‍රින්ටින්ද බ්‍රොකර්ද?

1937
02:05:51,540 --> 02:05:52,410
බෝකර් සර් !

1938
02:05:52,440 --> 02:05:53,060
ඔයා කවුද ?

1939
02:05:53,310 --> 02:05:53,610
සර් !

1940
02:05:53,810 --> 02:05:56,470
ඔහු රාජේන්දාර් රෝහල ළගට
ලිෆ්ට් එකක් ඉල්ලුවා.

1941
02:05:57,750 --> 02:05:58,790
ඇයි මෙයාට කතා කරන්න බැරිද?

1942
02:05:58,810 --> 02:05:59,730
ඒ අය කවුද කියලා ඔයා දන්නවාද?

1943
02:05:59,860 --> 02:06:02,190
පොලිස් දෙපාර්තුමේන්තුව හොයන
හොර නෝට්ටු අච්චුගහන කණ්ඩායමක්

1944
02:06:02,730 --> 02:06:04,400
ආයේ ඔයා මේ ප්‍රදේශයේ දකින්න හොද නෑ.

1945
02:06:04,900 --> 02:06:05,650
හරී සර් .

1946
02:06:05,730 --> 02:06:07,020
ඩ්‍ර‍යිවර් වාහනේ නවත්තන්න.

1947
02:06:40,060 --> 02:06:40,560
මල්ලී

1948
02:06:40,690 --> 02:06:41,610
ඔයා කැමතිද රැකියාවට?

1949
02:06:43,320 --> 02:06:44,200
ඔයා දෙයක් දැනගන්න ඕනි

1950
02:06:44,360 --> 02:06:46,810
අපි ජීවත් වෙන්න උවමනා නම්
අනික් අයගෙන් උදුරගන්න දැනගන්න ඕනි

1951
02:06:47,480 --> 02:06:49,360
සීනු... වාහනේ අයිනක්
බලලා නවත්තන්න !

1952
02:07:12,520 --> 02:07:16,400
රාජේන්දාරා...! තුවාල වුණු
සර්පයා අපෙන් පළි ගන්න ඇවිල්ලා..

1953
02:07:17,150 --> 02:07:17,940
මොනවද අයියා කියන්නේ?

1954
02:07:18,190 --> 02:07:20,360
බැග් එක පුරාම බොරු සල්ලි තියලා .

1955
02:07:22,190 --> 02:07:22,900
මේ බලන්න

1956
02:07:23,150 --> 02:07:24,440
මෙතන ලක්ශ 20 ක් සල්ලි තියෙනවා

1957
02:07:26,480 --> 02:07:27,570
මේ මගේ මහන්සියෙන් උපයාගත් මුදල්.

1958
02:07:27,970 --> 02:07:28,430
දැන් !

1959
02:07:28,690 --> 02:07:30,900
දැන් ඔයාගේ සල්ලි මට
සම්පූර්ණයෙන් පෙන්වන්න

1960
02:07:33,460 --> 02:07:34,170
එක විනාඩියක්!

1961
02:07:36,010 --> 02:07:37,800
එකා මොලකාරයෙක්

1962
02:07:38,240 --> 02:07:39,030
කොහේන්ද එක්කන් ආවේ ?

1963
02:07:39,690 --> 02:07:41,570
හොද ඒවා ගෙන්න දැන්ම

1964
02:07:46,110 --> 02:07:48,060
ඔයාගේ ගෙදර ඩන්ගල් කියලා කිව්වේ.

1965
02:07:49,670 --> 02:07:50,300
හරී,

1966
02:07:55,340 --> 02:07:59,000
සීනු... වාහනේ අයිනක් බලලා නවත්තන්න

1967
02:08:00,630 --> 02:08:03,540
ඌව මෙතන තියලා මරලා දාන්න ඕනේ,

1968
02:08:03,820 --> 02:08:04,610
ආයුධයක් ගන්න

1969
02:08:11,410 --> 02:08:11,870
දෙන්න

1970
02:08:12,890 --> 02:08:13,760
දෙන්න

1971
02:08:14,610 --> 02:08:16,060
ඔයාට මොකද උනේ ?

1972
02:08:19,060 --> 02:08:22,230
අනිත් අයගේ සල්ලී ගන්න කොට
වැරදී නෑ කියලා හිතනකොට...

1973
02:08:22,500 --> 02:08:28,540
ඒ සල්ලී බිරිදගේ එයාටත් කොටසක්
තියනවා හිතුනද ?

1974
02:08:29,970 --> 02:08:37,720
අනිත් අයගේ සල්ලි වලින් කාලා ලැබුනාත්
ඔයාට එවාගේ පව ගෙවන්න වෙනවා කියලා දාන්නවාද?

1975
02:08:38,920 --> 02:08:43,810
වැරදි කරපු අයට දඩුවම කල් දාන්න
පුලුවන් ඒත් එකෙන් බේරෙන්න බෑ !

1976
02:08:46,280 --> 02:08:47,570
පක්ෂ දෝහියෙක් ඔයා !

1977
02:08:47,980 --> 02:08:48,900
රවී....එන්න.

1978
02:08:49,320 --> 02:08:50,160
යන්න ගිහින් ඔහුව මරන්න !

1979
02:09:03,410 --> 02:09:07,410
මගේ යාලුවෙක් එයා වෙනුවෙන්
පොඩි නාට්‍යයක් කරේ

1980
02:09:13,810 --> 02:09:15,980
බෑග් එක පීරෙනකන් හොර නෝට්ටු

1981
02:09:23,250 --> 02:09:24,620
අපි දිනුම්?

1982
02:09:25,020 --> 02:09:26,190
ඉතුරු ටික මිනිහා බලාගනිවි.

1983
02:09:51,060 --> 02:09:52,440
ගහලා මරන්න ඌව!

1984
02:09:53,020 --> 02:09:54,610
සීනු අතාරින්න එපා !

1985
02:12:56,640 --> 02:12:58,380
මාව අතාරින්න! මාව අතාරින්න

1986
02:12:58,380 --> 02:13:00,310
ඔක්කෝම සල්ලී ටික ඔයාම අරගන්න.

1987
02:14:26,080 --> 02:14:29,060
වැරදි කරපු ඔයාට දඩුවම්
ඕන විදිහකට ලැබෙයි.

1988
02:14:29,160 --> 02:14:31,100
ඒත් කවදාවත් වැරැද්ද වහන්න බෑ.

1989
02:14:42,280 --> 02:14:45,810
මොකද එකට එක කියන්නේ?
අකැමති නම් අතාරින්න තිබ්බා නේද ?

1990
02:14:45,840 --> 02:14:49,640
එක අතෑරලා තමුසේ මහා ලොකු මිනිහෙක්ද
පොලිසියට යනවාද?

1991
02:14:49,870 --> 02:14:51,410
තමුසේ දැන් මැරෙන්න යන්නේ!

1992
02:14:59,470 --> 02:15:10,410
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
ඉසුරු ධනංජය දිසානායක


1993
02:15:10,810 --> 02:15:21,030
www.zoom.lk උපසිරැසි අංශයේ උපසිරැසි ගැන්වීමක්

1994
02:15:41,010 --> 02:15:46,030
කවුද දන්නේ නැහැ මල්ලි මේ ආශ්‍ර‍යම කරගෙන
යන දුක දැකලා කවුද ලක්ෂ දහයක් තියලා ගිහින්

1995
02:15:46,210 --> 02:15:49,410
ඒ කොහොම වෙතත් මේ දරුවන්ට
හොදට කෑම දෙන්න පුලුවන්.

1996
02:15:52,770 --> 02:15:53,900
රසකැවිලි ගන්න අයියා

1997
02:15:54,710 --> 02:15:55,090
ස්තුතියී.

1998
02:15:55,570 --> 02:16:01,590
ස්තුතියි මට කියන්න එපා අපේ ආශ්‍රමයට උදව් කරපු
ඒ සර්ට හම්බුනොත් කියන්න

1999
02:16:02,510 --> 02:16:02,780
හරි.

2000
02:16:11,940 --> 02:16:13,450
ගැහුණු කෙනෙක් ඉන්නේ
ඔයා ගිහින් ගන්න.

2001
02:16:13,470 --> 02:16:15,850
මහා ලොකු බොක්ස්සර්නේ ඕක
ගිහින් ගෙන්න බය වෙනවද ?

2002
02:16:22,790 --> 02:16:23,660
මොනවද ඕනේ.

2003
02:16:29,010 --> 02:16:30,030
මේකද?
- ඔව්.

2004
02:16:32,440 --> 02:16:38,770
සනිපාරක්ෂක තුවා ගන්න මෙහෙම නම් කොන්ඩම්
ගන්න ආවොත් කොහොම අහාවිද?
- කොහොම හරි අහනවා.

2005
02:16:39,900 --> 02:16:40,770
රුපියල් 75 යි.

2006
02:16:40,790 --> 02:16:41,830
මාරු සල්ලි වලින් දෙන්න.

2007
02:16:43,700 --> 02:16:44,490
මාරු සල්ලී නෑ

2008
02:16:49,940 --> 02:16:51,730
වෙන නොට්ටුවක් දෙන්න මේක ගන්න බෑ.

2009
02:16:52,440 --> 02:16:53,090
ඇයි?

2010
02:16:53,230 --> 02:16:55,840
ඒක හොර නොට්ටුවක්
- හොර නොට්ටුවක්?

2011
02:16:57,630 --> 02:17:18,840
නවතම චිත්‍ර‍පටිවල සිංහල උපසිරැසි සදහා
www.zoom.lk වෙත පිවිසෙන්න.

2012
02:17:19,305 --> 02:17:25,766

2012
02:17:26,305 --> 02:17:32,462