www.TamilRockers.nu - Duvvada Jagannadham (2017)[Telugu - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074

2
00:01:35,090 --> 00:01:37,750
කොච්චර උදෙන්ම නැගිට්ටත්
මෙයාල මේ වගේමයි

3
00:01:39,660 --> 00:01:41,130
සේරම තිබ්බා මාමේ

4
00:01:58,340 --> 00:02:02,000
15000කට කතා කරගත්තේ
10000 දෙන්නේ ඇයි?

5
00:02:05,370 --> 00:02:08,910
එහෙම කරන්න එපා. පොඩි මිනිස්සු අපි
මොනවා හරි කරන්නකෝ

6
00:02:12,650 --> 00:02:14,550
ඇතිද?
තව ඕනෙද?

7
00:02:36,870 --> 00:02:41,300
සීයෙ දෙවියන් එක්කෙනයිනම් ඉන්නේ
මේ තරම් නම මොකටද?

8
00:02:44,220 --> 00:02:45,870
ඔයාට තේරෙන විදිහට කියන්නද?

9
00:02:46,260 --> 00:02:51,740
දෙවියන් මොන රූපෙන්ද ඉන්නේ කියලා බලනවට වඩා
මොනවද කරන්නේ කියලයි බලන්න ඕනේ

10
00:02:52,000 --> 00:02:56,630
හොද වැඩ කරන හැම මනුස්සයම
දෙවියන්ගේ රෑපය තමා

11
00:02:59,400 --> 00:03:05,430
එහෙම කරන වැඩ වල හොද පේනවා මිසක්
මනුෂයා පේන්නේ නෑ

12
00:03:08,990 --> 00:03:11,370
අවුරුදු 16 කෙල්ලට
- අවුරුදු 10 කොල්ලෙක් ආරක්ෂාවට එනවා

13
00:03:11,600 --> 00:03:12,130
කරුමේ

14
00:03:13,970 --> 00:03:16,820
මොකද පන්තියට එනවද? යන්න
බායි

15
00:03:17,420 --> 00:03:19,030
ඔයාගෙ මල්ලිද?
ඔව්

16
00:03:21,250 --> 00:03:22,470
අක්කගෙ පෑන අමතක උනානේ

17
00:03:23,340 --> 00:03:29,020
මෙයාල අපේ කොලේජ් එකේ කන්න්‍යවියොද?
මම කොහොමද දන්නේ? දැන්නේ දැක්කේ?

18
00:03:35,680 --> 00:03:37,890
අපි අලුත්
ඔයාල අලුත්ද?

19
00:03:38,920 --> 00:03:44,500
එහෙම කරන වැඩ වල හොද පේනවා මිසක්
මනුෂයා පේන්නේ නෑ

20
00:03:44,870 --> 00:03:46,520
මොකද ලැජ්ජා හිතුනද?

21
00:03:47,320 --> 00:03:49,100
ඉන්න හාදුවක් දීල යන්න

22
00:04:00,370 --> 00:04:03,990
එයාල වැරැද්ද කලාම එයාලට ගහන්නේ නැතිව මට ගහන්නේ
වැරැද්ද කවුරු කලත් අයින් වෙන්න ඕනෙ අපිය

23
00:04:07,930 --> 00:04:10,710
අග්‍රහාර වල ඉද්දී මෙච්චර තරහක් මොකද?

24
00:04:17,170 --> 00:04:22,690
මේක රුද්ද්‍රාක්ෂ නෙමෙයි. ඔයාට ආරක්ෂාව
මේක තියෙන කම් කාටවත් ඔයා ගහන්න හොද නෑ

25
00:04:24,870 --> 00:04:27,000
ඒ කියන්නේ අයින් කරලා ගහන්න පුළුවන්ද තාත්තේ?

26
00:04:29,460 --> 00:04:31,850
මේක බෙල්ලේ තියෙන කම්
ආයෙ ගහගන්නේ නෑ කියලා මට පොරොන්දු වෙන්න

27
00:04:41,370 --> 00:04:46,310
සල්ලි දුන්නා. මේ තියෙන දේවල පරිස්සමෙන්
අරන් කොලේ ලිපියණයට එන්න

28
00:04:46,590 --> 00:04:49,740
හරි තාත්තේ. එන ගමන් කඩ ගානෙ යන්න එපා
හරි

29
00:05:10,540 --> 00:05:14,540
වහපු ෆයිල් එක ආයෙ ඕපන් කලා
හරිම වැරදියි

30
00:05:14,770 --> 00:05:19,130
උබව අතඅරින්නේ නෑ
අතඅරින්න මුලින්ම මාව අල්ල ගන්න ඕනනේ

31
00:05:20,370 --> 00:05:24,000
දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දීල තියෙන
තුවක්කුව අරන් ආවෝත් හරිද?

32
00:05:24,920 --> 00:05:29,930
මේක බලන්න. රැසියාවෙ අලුතින්ම හදපු එකක්
මේක මෙහෙ අල්ලගෙන

33
00:05:30,290 --> 00:05:31,830
පස්සට ඇදලා අතඇරියොත්.....

34
00:05:33,790 --> 00:05:34,840
ඔයත් උත්සහ කරලා බලන්න

35
00:05:43,510 --> 00:05:45,260
පොඩි එකෝ. මෙතන ඔයාට තියෙන වැඩේ
මොකක්ද යන්න

36
00:06:25,370 --> 00:06:28,680
කවුද උබ? තුවක්කුව තියන්න
මොනවද ඕනේ?

37
00:06:29,620 --> 00:06:32,390
සල්ලිද. මෙන්න
මෙන්න. අරන් යන්න

38
00:06:32,690 --> 00:06:33,280
තුවක්කුව දෙන්න

39
00:06:57,300 --> 00:06:59,990
විඩයවාඩා
සච්චිනාරයන් පුරම්. අග්‍රහාරම්

40
00:07:02,380 --> 00:07:03,150
බ්‍රාහ්මනද?

41
00:07:04,260 --> 00:07:07,870
ඔයාගෙ නම මොකක්ද? යනවා, යනවා
මෙයා මොකද? සර්

42
00:07:07,990 --> 00:07:11,670
අපේ කොලේජ් කෙල්ලන්ගෙ කේස් එකේ දෙන්නෙක් අහුඋනනේ
මෙයා තුන්වෙනියා. වැදගත්ම කෙනා

43
00:07:11,760 --> 00:07:15,790
මෙයා ගැන මම බලා ගන්නම්. ඔයා යන්න
ඉදගන්නවා

44
00:07:17,210 --> 00:07:17,950
නම මොකක්ද?

45
00:07:22,470 --> 00:07:23,980
ඔයාගෙන් අහන්නේ
නම මොකක්ද?

46
00:07:26,230 --> 00:07:27,790
නම ඇහුවම එයාගෙ දිහා බලන් ඉන්නේ මොකද?

47
00:07:37,360 --> 00:07:39,900
ජගන්නාදන්
දුවාඩා ජගන්නාදන්

48
00:07:41,110 --> 00:07:44,640
අර විදිහට මැරුවේ ඇයි?
ඔයාගෙන් අහන්නේ

49
00:07:44,890 --> 00:07:48,100
තුවක්කුව දැක්කම ඉන්න බැරිද?
වැරදි කරන අය දැක්කම ඉන්න බෑ

50
00:07:49,040 --> 00:07:54,400
ඒ කියලා මරනවද? කාලෙකට කලින් සීතාව අරන් ගියා
කියලා රාවානාට අදටත් ගිණි තියනවා

51
00:07:54,490 --> 00:07:57,820
මගෙ අක්කලාට කරදර කරන උන් ඇයි
නොමරා ඉන්නේ

52
00:07:58,930 --> 00:08:01,350
වැරදි කරපු එවුන්ට දඩුවම් දෙන්න
මම ඉන්නව

53
00:08:01,710 --> 00:08:05,650
අත්අඩංගුවට අරන් උසාවි දානවා
මේක කරන්න කොච්චර වෙලාවක් යනවද?

54
00:08:05,720 --> 00:08:08,660
දවස් 3ක්, 4ක්. වැඩිම උනොත්
මාසයක් යයි. ඒකට මෙකද දැන්?

55
00:08:08,880 --> 00:08:13,390
ඒච්චර කල් ඔයා කොහොමද ඉන්නේ.
මට නම් නින්ද යන්නෙත් නෑ

56
00:08:16,820 --> 00:08:19,280
එහෙම නිදා ගන්නයි මම අර වගේ වැඩ කරන්නේ

57
00:08:19,680 --> 00:08:23,530
මේ බලන්න
මේ සේරම වැරදි කරපු අය. මමයි ෆයිල් කරේ

58
00:08:23,580 --> 00:08:26,350
ඒ කියන්නේ මේ සේරම මරන්න ඕනද?
මරන්න ඕනනේ

59
00:08:29,450 --> 00:08:33,300
ධර්මය අපි ආරක්ෂා කලොත්
ඒ ධර්මය අපිව ආරක්ෂා කරනවා

60
00:08:35,770 --> 00:08:36,640
බ්‍රහ්මනනේ

61
00:08:37,240 --> 00:08:41,370
හොදට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ
මම වගේ පොලිස් වෙනවද? නෑ

62
00:08:41,520 --> 00:08:44,000
ඇයි?
ඔයා වගෙ මාකට් එකේ මරලා දැම්මොත්

63
00:08:46,040 --> 00:08:51,890
මගෙ සීය කියනවා. අපි කරන වැඩ වල හොද
පේනවා මිසක් මනුෂයා පේන්නේ නෑ කියලා

64
00:08:54,810 --> 00:08:57,120
ඒ කාලෙ යුද්දේ එපා කිවුව අර්ජුන්ට

65
00:08:59,000 --> 00:09:05,300
උස්මාන් බායි ,නර්සිනග් මැරුනා. මේවා වගේ හැම කෙනාව එක එක
මැරෙන්න ගත්ත එකට පොලීසියෙ සම්බන්දයක් තියෙනවද?

66
00:09:05,410 --> 00:09:07,310
නගරයට අලුත් මැරයෙක් ඇවිල්ලද?

67
00:09:07,470 --> 00:09:10,430
කියන්න සර්, කියන්න
මෙහෙම නිශ්ෂබ්දව ඉන්නේ ඇයි? කියන්න

68
00:09:11,430 --> 00:09:14,620
නගරයට අලුත් මැරයෙක් ඇවිත්
කවුද සර් ඒ?

69
00:09:15,030 --> 00:09:17,080
එයාගෙ විස්තර තාම අපිට ලැබුනේ නෑ

70
00:09:19,440 --> 00:09:24,370
ඒත් නම විතරක් දන්නවා
මොකක්ද සර්? DJ

71
00:09:25,840 --> 00:09:25,940


72
00:09:25,940 --> 00:09:26,050
පර

73
00:09:26,050 --> 00:09:26,150
පරි

74
00:09:26,150 --> 00:09:26,260
පරිග

75
00:09:26,260 --> 00:09:26,360
පරිගණ

76
00:09:26,370 --> 00:09:26,470
පරිගණක

77
00:09:26,470 --> 00:09:26,580
පරිගණක

78
00:09:26,580 --> 00:09:26,680
පරිගණක අ

79
00:09:26,680 --> 00:09:26,790
පරිගණක අං

80
00:09:26,790 --> 00:09:26,890
පරිගණක අංක

81
00:09:26,900 --> 00:09:27,000
පරිගණක අංකන

82
00:09:27,000 --> 00:09:27,110
පරිගණක අංකන

83
00:09:27,110 --> 00:09:27,210
පරිගණක අංකන ද

84
00:09:27,210 --> 00:09:27,320
පරිගණක අංකන දත

85
00:09:27,320 --> 00:09:27,420
පරිගණක අංකන දත්

86
00:09:27,430 --> 00:09:27,530
පරිගණක අංකන දත්ත

87
00:09:27,530 --> 00:09:27,640
පරිගණක අංකන දත්ත

88
00:09:27,640 --> 00:09:27,740
පරිගණක අංකන දත්ත ප

89
00:09:27,740 --> 00:09:27,850
පරිගණක අංකන දත්ත පි

90
00:09:27,850 --> 00:09:27,950
පරිගණක අංකන දත්ත පිට

91
00:09:27,960 --> 00:09:28,060
පරිගණක අංකන දත්ත පිටප

92
00:09:28,060 --> 00:09:28,170
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත

93
00:09:28,170 --> 00:09:28,270
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත

94
00:09:28,270 --> 00:09:28,380
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත න

95
00:09:28,380 --> 00:09:28,480
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නි

96
00:09:28,490 --> 00:09:28,590
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර

97
00:09:28,590 --> 00:09:28,700
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්

98
00:09:28,700 --> 00:09:28,800
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්ම

99
00:09:28,800 --> 00:09:28,910
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මා

100
00:09:28,910 --> 00:09:29,010
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණ

101
00:09:29,020 --> 00:09:29,120
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය

102
00:09:29,120 --> 00:09:29,230
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය

103
00:09:29,230 --> 00:09:29,330
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය

104
00:09:29,330 --> 00:09:29,440
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය


105
00:09:29,440 --> 00:09:29,540
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සි

106
00:09:29,550 --> 00:09:29,650
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිං

107
00:09:29,650 --> 00:09:29,760
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහ

108
00:09:29,760 --> 00:09:29,860
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල

109
00:09:29,860 --> 00:09:29,970
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල

110
00:09:29,970 --> 00:09:30,070
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල ප

111
00:09:30,080 --> 00:09:30,180
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පර

112
00:09:30,180 --> 00:09:30,290
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරි

113
00:09:30,290 --> 00:09:30,390
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිව

114
00:09:30,390 --> 00:09:30,500
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර

115
00:09:30,500 --> 00:09:30,600
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්

116
00:09:30,610 --> 00:09:30,710
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්ත

117
00:09:30,710 --> 00:09:30,820
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තන

118
00:09:30,820 --> 00:09:30,920
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය

119
00:09:30,920 --> 00:09:31,030
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය

120
00:09:31,030 --> 00:09:31,130
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හ

121
00:09:31,130 --> 00:09:31,240
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා

122
00:09:31,240 --> 00:09:31,350
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා

123
00:09:31,350 --> 00:09:31,450
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උ

124
00:09:31,450 --> 00:09:31,560
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උප

125
00:09:31,560 --> 00:09:31,660
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපස

126
00:09:31,660 --> 00:09:31,770
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසි

127
00:09:31,770 --> 00:09:31,880
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිර

128
00:09:31,880 --> 00:09:31,980
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැ

129
00:09:31,980 --> 00:09:32,090
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැස

130
00:09:32,090 --> 00:09:32,190
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි

131
00:09:32,190 --> 00:09:32,300
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි

132
00:09:32,300 --> 00:09:32,410
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ග

133
00:09:32,410 --> 00:09:32,510
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැ

134
00:09:32,510 --> 00:09:32,620
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන

135
00:09:32,620 --> 00:09:32,720
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්

136
00:09:32,720 --> 00:09:32,830
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්ව

137
00:09:32,830 --> 00:09:32,940
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වී

138
00:09:32,940 --> 00:09:33,040
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම

139
00:09:33,040 --> 00:09:33,150
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම

140
00:09:33,150 --> 00:09:33,250
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම

141
00:09:33,250 --> 00:09:33,360
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම


142
00:09:33,360 --> 00:09:33,470
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
රො

143
00:09:33,470 --> 00:09:33,570
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
රොෂ

144
00:09:33,570 --> 00:09:33,680
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
රොෂා

145
00:09:33,680 --> 00:09:33,780
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
රොෂාන

146
00:09:33,780 --> 00:09:33,890
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
රොෂාන්

147
00:09:33,890 --> 00:09:34,000
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
රොෂාන්

148
00:09:34,000 --> 00:09:34,100
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
රොෂාන් ම

149
00:09:34,100 --> 00:09:34,210
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
රොෂාන් මද

150
00:09:34,210 --> 00:09:34,310
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
රොෂාන් මදු

151
00:09:34,310 --> 00:09:34,420
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
රොෂාන් මදුශ

152
00:09:34,420 --> 00:09:34,530
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
රොෂාන් මදුශං

153
00:09:34,530 --> 00:09:34,630
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
රොෂාන් මදුශංක

154
00:09:34,630 --> 00:09:34,740
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
රොෂාන් මදුශංක

155
00:09:34,740 --> 00:09:34,840
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
රොෂාන් මදුශංක ත

156
00:09:34,840 --> 00:09:34,950
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
රොෂාන් මදුශංක ති

157
00:09:34,950 --> 00:09:35,060
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
රොෂාන් මදුශංක තිස

158
00:09:35,060 --> 00:09:35,160
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
රොෂාන් මදුශංක තිසේ

159
00:09:35,160 --> 00:09:35,270
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
රොෂාන් මදුශංක තිසේර

160
00:09:35,270 --> 00:09:35,370
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
රොෂාන් මදුශංක තිසේරා

161
00:09:35,440 --> 00:09:45,370
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
සිංහල පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
රොෂාන් මදුශංක තිසේරා

162
00:09:45,440 --> 00:09:59,370
Zoom.lk උපසිරැසි අංශයේ උපසිරැසි ගැන්වීමක්

163
00:10:00,180 --> 00:10:04,730
පැයකින් ඩිලිවරි එක තියෙද්දී මෙහෙම
ජගන්නාත් ආවොත් තමා හදන්න වෙන්නේ

164
00:10:04,750 --> 00:10:07,030
ජගන්නාදන් ආවොත් තමා බත ලෑස්ති වෙන්නේ

165
00:10:07,110 --> 00:10:11,970
ජගන්නාත් වෙනුවෙනුයි බලන් ඉන්නේ
එයා අවොත් තමා සේරම

166
00:10:14,710 --> 00:10:20,630
එයා එන්නෙ නැතිව මෙතන මොකවත් වෙන්නේ නෑලු
එයා කෝ. දන්නේ නෑ. උදෙන් කෙහෙ ගිහින්ද?

167
00:11:27,680 --> 00:11:28,770
නවත්වනවලා
නවත්වන්න

168
00:11:29,470 --> 00:11:38,560
මේ විකාර කර, කර හිටියොත් සමාජයට මොනවද කියන්නේ
පූජක තාමා ආවේ නෑ. හරි. පූජක තුමා නෑ කියලා කෝවිල වහනවද නෑනේ

169
00:11:38,700 --> 00:11:44,840
ඇත්තටම මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? ඊයෙ වේදම්
පාඩම පටන් ගත්තා. කියන්න බලන්න

170
00:11:45,030 --> 00:11:46,670
අපි කියන්නම්
ඔයාට පුළුවන්ද?

171
00:12:27,660 --> 00:12:31,320
පූජක තුමා පර්ක්කු වෙලා ඇවි
සමාජයට මොනවද කියලා දෙන්නේ?

172
00:12:31,730 --> 00:12:37,660
දැනුයි ආවේ. ඔයා වේදම් කියන කොට
බලන්න හින්දා ආවා

173
00:12:39,950 --> 00:12:41,550
තාතතේ....
එනවා

174
00:13:01,290 --> 00:13:07,270
තාත්තේ. ආවද? අරන් එන්න කිවුවේ. නවතින්න කිවුවේ නෑ.
සේරම ඔයා හින්දයි උදෙන්ම මොකක්ද කිවුවේ.

175
00:13:07,300 --> 00:13:11,330
මොනවද? බිල ලියලා තියන්න. කෝෆි
බීල ගිහින් අරන් එන්නම් කිවුවා

176
00:13:11,450 --> 00:13:15,360
ඒත් ඔයා මොනවද කලේ? මම මොනවද කලේ?
මේ හදහන් අනිත් අයට කිවුවට

177
00:13:15,380 --> 00:13:19,220
අපිට නෙමේ කිවුවා කේරලා ගියාම මොකද උනේ?
ටයර් එක පන්චර් උනා

178
00:13:22,860 --> 00:13:25,470
බත හරි බාන්නද?

179
00:13:25,900 --> 00:13:27,510
ඉන්ගො දැම්මද?
ඉන්ගෝ

180
00:13:27,840 --> 00:13:30,890
එයාලගෙ කුල දෙකක කසාදයක්ලු
ඉන්ගො එපා කිවුවා

181
00:13:31,010 --> 00:13:41,060
දැන් සෙරම අන්තර කසාද තමා. අපි මෙතන අපි එකම දේ
හදනවා. අනිත් අය සේරම කලවම් කරනවා

182
00:13:41,540 --> 00:13:45,430
ඉන්ගො නැතිව බත හදලා සමාජයට අපි මොනවද කියන්නේ?

183
00:13:45,710 --> 00:13:47,110
කාටද ගන්නේ?

184
00:13:50,240 --> 00:13:55,520
කවුද මේ? නෝනා. සර් ඉන්නවද?
අපේ ගෙදර මමයි මුලිකයා. ඔයා කියන්න

185
00:13:55,660 --> 00:14:02,190
බත් වලට දාන්න ඉන්ගො එපා කිවුවලු.
ඒවා නැතිව වැඩක් නෑ

186
00:14:02,540 --> 00:14:10,440
චෙක් කරලනේ හා කිවුවේ. මේකත් කාල චෙක් කරලා හා කියන්න
හරි ගියෙ නැත්නම් බත් අතඇරලා කොල්ලව අල්ල ගන්න

187
00:14:11,180 --> 00:14:15,070
කොහොමද අල්ල ගන්නේ. අපි තම්බාසු. එයාල බ්‍රාහ්මන

188
00:14:19,760 --> 00:14:22,580
මොකක් ඔයාල කම්බාසද? මට කිවුවේ නෑනේ

189
00:14:22,890 --> 00:14:27,670
ඔයා කලබල වෙන්නේ ඇයි? අමාවකනේ

190
00:14:28,810 --> 00:14:33,820
කොහොම කලත් ඔයාගෙ දුවට හොදයි. ඔයා බය නැතිව ඉන්න

191
00:14:34,440 --> 00:14:36,440
අනික අපිට කුල ප්‍රෂ්නයක් නෑ

192
00:14:36,690 --> 00:14:37,670
එහෙනම් හරිනේ

193
00:14:38,320 --> 00:14:41,690
ගෑනු කෙනෙක් නිසා ෂුවර් කරලා කිවුවේ

194
00:14:41,920 --> 00:14:45,780
අනික මේ අන්තර කසාද වල මට හොදට අත්දැකීම් තියෙනවා
මාව විශ්වාස කරන්න

195
00:14:47,940 --> 00:14:50,880
මෙන්න ඔයා ඉතුරු වැඩ ටික බලා ගන්න
මම එන්නම්

196
00:14:52,480 --> 00:15:03,040
එයා සංජයට පූජාව කලත්. සංජන පූජා කරන්නේ නෑ. ඒයි වට්ටක්කයෝ.
ඔයා අපිට සාප කරනවද? නවත්වනවා. කාලකන්නියා. යනවා. යනවා

197
00:15:30,650 --> 00:15:35,470
මොකද සෙල් එක ගන්නේ නැත්තේ.
සයිලන්ට් දාල තියෙන්නේ. කියන්න. හයිදුබාත් කවද්ද එන්නේ. ටිකක් ඉන්න

198
00:15:36,460 --> 00:15:42,830
තාත්තේ අර කසාදෙ කවද්ද? 23 වෙනිදා.
අපි ඊට කලින් යනවා

199
00:15:43,850 --> 00:15:45,020
දවස් 3කින් එනවා

200
00:15:46,120 --> 00:15:48,790
මොනවද අරූ කියන්නේ
කී පාරක් කිවුවත් අහන්නේ නෑ

201
00:15:49,120 --> 00:15:56,340
එහෙනම් පූජාව තියන්න වෙයි. පුජාව කලින් නැතුව
කසාදෙදි කරන්නද? මොකද දැන්?

202
00:15:56,490 --> 00:16:00,250
සමාජෙට උත්තර දෙන්න බැරිව
මැරෙනවා මෙහෙ ඉදන්

203
00:16:01,740 --> 00:16:09,810
වචන වලින් කියන්න බෑ. කල්පනාවෙන් ඉන්න
බලන් ඉන්න ඕනෙ නෑ. ඉවරයක් කරමු

204
00:16:10,130 --> 00:16:14,920
මොනවද ඉවරයක් කරන්නේ. ඉවර කරන්නද?
ඉවර කරන්න නෙමේ.

205
00:16:15,090 --> 00:16:18,290
කරමු. තේරුනානේ
කරමු කියල කිවුවේ

206
00:16:21,360 --> 00:16:22,260
කොහෙද හම්බ වෙන්නේ?

207
00:16:35,240 --> 00:16:40,040
පොඩියට පටන් අරන් මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යයාපාර
වලට ඇතුල් උනා

208
00:16:41,760 --> 00:16:45,650
ගුරුවරු අල්ලගෙන 10 වසරේ ලමයි ඉලක්ක කරනනේ

209
00:16:51,150 --> 00:16:57,820
කෙල්ලන්ගෙ අසභ්‍ය වීඩියෝ අරන්
දෙමව්පියන් බැලැක්මේල් කරලා සල්ලි ගන්නවා

210
00:17:01,890 --> 00:17:03,270
පවු පොඩි කෙල්ලෝ

211
00:17:09,740 --> 00:17:12,470
මුලින්ම එයාගෙ නියෝජිතයන්
මැරුවනම් දුර්වල වෙයි

212
00:17:12,690 --> 00:17:16,800
එවා කරන්න ගියොත් පුණ්‍ය කාලය
ඉවර වෙලා හැමදේම නාස්ති වෙනවා

213
00:17:18,330 --> 00:17:22,520
කෙලින්ම ප්‍රදාන ස්විච් එක කපමු
ප්‍රදාන ස්විච් එකද? බිල්ලු මර්චන්ද

214
00:18:28,720 --> 00:18:31,580
සයිට් එකේ තමා ඉන්නේ
මොකක්ද?

215
00:18:32,510 --> 00:18:40,040
මොකක්ද 7 වෙනි තට්ටුවෙද? මේ කීයද?
ගනන් කලේ නෑ. මරු සෙට් එකක් අරන් යන්නේ. මෙයාල ගැන්නේ නෑලු

216
00:18:40,350 --> 00:18:43,360
ඒක නෙමේ 5ක් කියලා කිවුවේ
මෙතන 4 යි නෙ ඉන්නේ

217
00:18:46,980 --> 00:18:47,790
ආවා, ආවා

218
00:18:48,350 --> 00:18:52,520
ඈ මාමේ. චූ කරන්න ගියාද?
එන්න. එන්න

219
00:18:53,130 --> 00:18:53,900
මොකක්ද නමද?

220
00:18:54,660 --> 00:18:58,650
මෙතන පිල්ලු මරචන්ද් කවුද?

221
00:18:58,750 --> 00:19:03,490
මමයි පිල්ලු මර්චන්ද? මේක 7 වෙනි තට්ටුව
අපි 5යි

222
00:19:03,750 --> 00:19:05,920
කට්ටිය හරි
පස්සේ කතා කරන්නම්

223
00:19:06,110 --> 00:19:09,940
ඔයා ආකිටෙක් කෙනෙක් නෙමේද?
මම ඒවට කැමති නෑ

224
00:19:12,320 --> 00:19:13,050
DJ

225
00:19:15,770 --> 00:19:23,770
මොකද යකෝ. නිකන්ම DJ කියලා කිවුවේ
එක ගැම්මකින් කියන්න ඕනනේ

226
00:19:24,250 --> 00:19:30,780
සහෝදර සහෝදරියනි. ඉදිරිපත් කරනවා
ආකර්ශනීය සහ විනෝදාත්මක චරිතය
DJ

227
00:19:31,710 --> 00:19:35,320
දැන් දැනගනියි මෙයාල
මේ DJ කවුද?

228
00:19:35,690 --> 00:19:40,860
පබ් එකේ සින්දු ගහන DJ නෙමේ.
වැරදි නවත්වන DJ

229
00:19:42,570 --> 00:19:49,330
පලවෙනි පාර දකින්නේ. උබ කියන දේවලටයි
කරන දේවලටයි... මම එකපාරයි බලන්නේ

230
00:19:49,570 --> 00:19:50,280
ඊට පස්සේ මැරෙනවා

231
00:19:51,230 --> 00:20:01,210
උබල එක්ක රන්ඩු වෙන්න ඕනෙ නෑ. උබලා ඔහොම ඉන්නකොට
උබලව නැති කරන මම කොහොම ඉන්න ඕනෙද?

232
00:20:01,870 --> 00:20:05,580
ඔයා හා කියන්න
මුන්ම මම ඉවරයක් කරන්නම්
නිකන් ඉන්නවා

233
00:20:06,420 --> 00:20:10,650
වැඩිහිටියෝ කතා කරද්දී
පොඩි උන් මැද්දට එන්නේ.....

234
00:20:14,600 --> 00:20:19,550
කාරණාව තමයි
නවත් වන්න ඕනේ. හැම දෙයක්ම නවත්වන්න ඕනේ

235
00:20:20,810 --> 00:20:30,740
මේ නවත්වන්න, නවත්වන්න මොනවද? උබ අහන්න ආවෙ කියලා තේරුනා
ඒක නිසා කකුල අල්ලලා ගෞරව කරන්න. එතකොට හිතලා බලන්නම්

236
00:20:31,650 --> 00:20:35,220
මේ අහන්නේ මොකක්ද?
මේකයි ප්‍රශ්නේ

237
00:20:35,810 --> 00:20:39,950
ලක්ෂ ගනන් භෂානේ
අරයට මම කියන භාශාව තේරුනේ නෑ

238
00:20:40,910 --> 00:20:42,440
ඒත් ශරීර භාෂාව තේරෙයි

239
00:20:43,100 --> 00:20:46,130
මොකද මගෙ ශරීර භාෂාව වෙනස්

240
00:21:02,680 --> 00:21:05,630
අහන්න ඕනේ. එකෙ තේරුම මොකක්ද?

241
00:21:14,140 --> 00:21:19,420
තේරුනේ නැද්ද? තේරුනේ නැද්ද උබට.
නවත්වන්න ඕනේ

242
00:21:19,790 --> 00:21:20,950
කියන එකේ තේරුම මේකයි

243
00:26:16,480 --> 00:26:21,040
මට ඇදිලි ඕනේ නෑ
කාරණාව කෙලින්ම කියන්න
සැත්තැම්බර් වල තියන්න ඕනෙ සර්

244
00:26:21,510 --> 00:26:25,760
මම ඔයාල වගේ ලොකු දේවල් ඉගෙන ගත්තේ නෑ
ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගත්තේ

245
00:26:25,920 --> 00:26:28,190
තාත්ත ලොකු බලවතෙක්

246
00:26:28,580 --> 00:26:34,000
එය නොදන්න දෙයක් නෑ. හැම දෙයක්ම
එයාට ඕන විදිහටයි වෙන්නේ

247
00:26:34,560 --> 00:26:39,230
ඒත් මේ අධ්‍යාපනයටයි
හම්බකරන එකෙයි සම්බන්දයක් නෑ

248
00:26:42,050 --> 00:26:46,780
සර් මේ මොකද සර්. සමහරුන්ට ලිකර් කියන්නේ ගැම්ම
මට නිකර් කියන්නේ ගැම්ම

249
00:26:46,860 --> 00:26:50,960
ඔයා මොනවා කතා කරත් ගැම්ම සර්
ස්තූතියි. ෂොට් 01

250
00:26:53,370 --> 00:26:58,910
ප්‍රිමියම් ෆැලැට් එකක්. සල්ලි කාරයන්ට
මම වගේ. කලින් මධ්‍යපාන්තිකයෙක්

251
00:26:59,400 --> 00:27:03,040
අනිත් අය වගේ. පවු මධ්‍යම පාන්තිකයෝ. අනිත් අය වගේ

252
00:27:03,210 --> 00:27:06,750
මේ වගේ අය මැද්දේ
නායඩු ඉදිකිරීම්

253
00:27:08,610 --> 00:27:11,980
මෙයා මහත්මා කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද
දැක්කම මැරෙන්න හිතෙනවා

254
00:27:12,030 --> 00:27:15,730
බලන්න ඕනේ. මම කිවු‍වේ ඒක නෙමේ සර්

255
00:27:16,590 --> 00:27:24,170
මට මේකෙ නායඩු කියලා නම පෙන්වන්න ඕනෙ මිසක්
ඔයාලගෙ අධ්‍යක්ෂනය වැඩක් නෑ

256
00:27:24,870 --> 00:27:27,100
ඒකයි මේ මූන

257
00:27:27,410 --> 00:27:31,600
නැතුව මම මොඩල් කෙනෙක් නෙමේ
ගොඩක් අයට රෝල් මොඩල් කෙනෙක්

258
00:27:35,850 --> 00:27:40,610
මොනවද කියන්නේ? ඔයා කතා කලොත් හරි
මරලා දානවා

259
00:27:41,020 --> 00:27:50,830
ඔයා ඉන්නෙ මම වෙනුවට යන්න. මම යන්න කියන්න නෙමෙයි. සමාවෙන්න සර්
අනික සල්ලි පේනකොට මිනිස්සුන්ට ඊට වඩා වැඩක් නෑ

260
00:27:50,860 --> 00:27:55,130
නියාඩු කියන්නේ ඉදිකිරීම් විතරයි මතක් වෙන්න ඕනේ
තේරුනා සර්

261
00:28:00,410 --> 00:28:04,950
දවස් තුනක ඉදලා කතා කරනවා. ෆෝන් එක ගන්නේ නෑ
වැරැද්දක් කරන්නේ. ලොකු වැරැද්දක් කරන්නේ

262
00:28:05,200 --> 00:28:10,720
වැරදි කරන්න නෙමේ අපි ව්‍යාපාර කරන්නේ
ව්‍යාපාර නෙමෙයි රැවටීමක්. කෝටි 200ක ගේ

263
00:28:10,920 --> 00:28:14,620
ඒක හයිද්‍රබාත් වල නම්
ජනතාව අපි හිතනවට වඩා හිතනවා

264
00:28:15,340 --> 00:28:20,400
ඇත්තට මම ලග එහෙම දේපලක් නෑ
අලුතින් එකක් ගන්න හිතුවම. ඔයාල ඒ සල්ලි වෙන දේකට යොදවලා

265
00:28:21,070 --> 00:28:26,930
දැනටම හැම පොලීසයකට පැමිණිලි දැම්මා
කොයි වෙලේ අත්අඩංගුවට ගනිද කියලා අවුලෙන් ඉන්නේ

266
00:28:28,580 --> 00:28:37,920
එච්චර දුර එන්නේ නෑ. සතුටින් ඉන්න. එච්චර දුර අවොත්
මුලින්ම ඔයාගෙ නම කියන්න වෙනවා. මොකද තර්ජනය කරනවද?

267
00:28:53,390 --> 00:29:03,480
මාසෙකට ලක්ෂ 6ක් ගන්නවා. මාස ගානක ආතිතයක්නේ
මගෙ ගාව සෙල්ලම් කරනවද?

268
00:29:03,890 --> 00:29:07,530
සෙල්ලම් කරන්න හොද නෑ
ජීවත් වෙනවා. ඉස්පිරිතාලෙට අරන් යන්න

269
00:29:10,880 --> 00:29:18,180
ඔන්න කෑම අය ආව. හයිද්‍රබාද් වල
පුදුම තදබදයක්නේ ති‍යෙන්නේ

270
00:29:22,690 --> 00:29:28,790
හයිද්‍රබාද්වල කසාදයක්නේ. කලිසම් කමිස ඇදගෙන
එමු කියලා මම කිවුවට ඇහුවේ නෑනේ

271
00:29:29,210 --> 00:29:35,300
අන්නාපූර්න කේටරින් එක කියන්නේ
සම්ප්‍රදායන්ට ගරු කරනවා

272
00:29:35,470 --> 00:29:37,170
ඒක විතරක් අමතක කරන්න එපා

273
00:30:10,210 --> 00:30:14,040
අන්තිම එක ඔයයි
ඔයාගෙ මහත්තයයි

274
00:30:14,070 --> 00:30:16,350
DDL එකේ ශාරුක් කාජල් වගේ

275
00:30:16,510 --> 00:30:18,210
එහෙම...
ට එච්චර දෙයක් බෑ

276
00:30:18,570 --> 00:30:23,600
මොකක්. කසාදෙට කලින් එකිනෙකාව බල්නන බෑ
මොකක්ද ග්‍රහ දෝෂයක්ලු

277
00:30:23,670 --> 00:30:29,050
ඔයාලගෙ චර්යා මොනවද, ග්‍රහ දෝෂ මොනවද
එකිනෙකව බලන්නේ නෑලු. මට මොකුත් තේරෙන්නේ නෑ

278
00:30:29,140 --> 00:30:32,080
ඒ කියන්නේ පින්තූරයක් බලලා කැමති උනාද?

279
00:30:32,310 --> 00:30:35,970
ඇත්තටම පින්තූරයක්වත් බලන්න එපා කීවා
මොකක්?

280
00:30:36,940 --> 00:30:40,220
ටෙස් ඩ්‍රව් එකක් නැතිව කාර් එකක්වත් ගන්නේ නෑ
එහෙව් එකේ මේ...

281
00:30:43,580 --> 00:30:45,660
ඒයි සර්.
මනමාලිව හම්බවෙන්න පුළුවන්ද?

282
00:30:45,770 --> 00:30:49,150
ටෙස්ට් ඩ්‍රයිව් එකක් යන්න

283
00:30:51,170 --> 00:30:54,910
මනමාලිය ටෙස්ට් ඩ්‍රයිව් එක්ක ගිහින්
සමාජයට මොනවා පෙන්වන්නද? තුක්

284
00:31:00,520 --> 00:31:03,900
එන්න. කතා කරනවා
මොකද බන්

285
00:31:03,990 --> 00:31:11,290
කසාදෙ ගැන නොහිතා. ග්‍රහ දෝෂ පැත්තකින් තියලා
මනමාලි එක්ක ඉන්න. ඉන්න.

286
00:31:12,280 --> 00:31:14,020
මොලයක් නැද්ද?

287
00:31:24,220 --> 00:31:33,330
ඔයා වද වෙන්න එපා. ඔයා කසාදෙ වැඩ කලේ නැතත් කමක් නෑ.
මෙයාගෙ අත හයියෙන් අල්ල ගන්න
දැන් මෙයාව ගහේ බැන්දා වගේ අල්ලන් ඉන්නම්

288
00:31:44,980 --> 00:31:51,560
ඒක නෙමේ. මයිතිලීව හම්බවෙන්න හොද නෑ කියලා.
ගන්ඨාරයක් තිබ්බා. ඔයා පැයක් අතඇරියොත් මේ

289
00:31:51,590 --> 00:31:57,940
ගන්ඨාරෙ පැත්තකින් තියලා තව පැයකින් මෙතනට එනවා.
කෙහෙත්ම බෑ. ඔයා වෙනුවට මම යන්නම්

290
00:31:58,360 --> 00:32:03,250
මම වෙනුවට ඔයා යනවද?
ඔයාලගෙ පින්තූර දැක්කේ නෑනේ

291
00:32:03,270 --> 00:32:07,120
ඔයාගෙ ග්‍රහ දෝෂෙට අවුලකුත් නෑ
මනමාලයාව දැක්කත් වෙනවා

292
00:32:07,200 --> 00:32:10,590
ඒක නෙමේ
මම කිවුවනේ. ඔයා වහ වහන් ඉන්න

293
00:32:12,610 --> 00:32:18,340
මොනවද පූල් එක ගාවට එන්න කිවුවේ
මෙතන කවුරුත් නෑනේ. පූල් එක එක්ක කතා කරන්නද?

294
00:32:55,910 --> 00:33:01,900
මොනවද මේ. මනමාලි පිලිවෙලකට ඉන්න ඕනෙ
මෙහෙමද ඉන්නේ?

295
00:33:02,090 --> 00:33:07,370
කොහෙමත් කසාදෙන් පස්සේ දකින.....
කොහොමද දකින්න තියෙන්නේ. එතකොට දකින්න ඕනේ

296
00:33:07,460 --> 00:33:10,070
මෙහෙම පෙන්නුනොත් හරිද?

297
00:33:12,970 --> 00:33:17,920
සමාජට මොනවද කියන්නේ
මනමාලය නියමයිනේ

298
00:33:18,190 --> 00:33:26,610
බය වෙන්න දෙයක් නෑ. කසාදෙට කලින් කතා කරන්න ආවම
මෙහෙම කතා කරන්න වෙනව කියලා දන්නව නම්. සත්තකින්ම එන්නේ නෑ

299
00:33:26,760 --> 00:33:29,360
ඔයා ගැන දැන්නේ දැන ගත්තේ
ඉදගන්න

300
00:33:29,520 --> 00:33:30,710
කතා කරමු

301
00:33:33,450 --> 00:33:38,270
මම ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. ඕන දේකට උත්තර දෙන්නම්
අහන්න

302
00:33:38,360 --> 00:33:42,330
ඔයාට උයන්න පුළුවන්ද?
මොකක්ද උයන්න පුළුවන්ද....?

303
00:33:43,920 --> 00:33:50,770
ඔයාට පුළුවන්ද? හොදට පුළුවන්. පුළුවන්ද?
කියන්න බලන්න පුලිහාර් හදන්නේ කෙහොමද කියලා

304
00:33:59,500 --> 00:34:05,740
හැම දේට හොදයි
ඒත් ඉන්ගො කෝ?

305
00:34:10,820 --> 00:34:14,340
ඊලග ප්‍රශ්නය? ලමයි ගැන මොකද?
ඉපදෙයි.

306
00:34:14,500 --> 00:34:17,010
කසදෙන් පස්සේ ලමයි ඉපදෙනවනේ
අනිවාර්යෙන්ම ඉපදෙයි

307
00:34:17,610 --> 00:34:25,450
අවුරුදු 3ක් විතර යනකම් ලමයි ඕන නෑ.... මොකක්.
දෙවියන් දෙන දේ නවත්වන්න අපි කවුද?

308
00:34:33,110 --> 00:34:39,110
මේස් මොකක්ද? ඕන උනොත් සපත්තුවෙන් උනත් ගහනවා
නියමයිනේ. අපිට එපා මේක

309
00:34:39,510 --> 00:34:41,630
ඉක්මනට මේක ඉවරයක් කරල
සල්ලි ගන්න ඕනේ

310
00:34:48,200 --> 00:34:51,020
මමයි මනමාලයා
ඒ කියන්නේ.....?

311
00:34:51,500 --> 00:34:53,070
මනමාලි මමයි

312
00:35:16,820 --> 00:35:20,820
මට මොකක්ද වගේ බන්
ඒක නැති කරනගන්න ෆෝන් කරන්න. කරන්න

313
00:35:27,450 --> 00:35:31,170
කියන්න
එක පාරක් ඔයාව හම්බවෙන්න පුළුවන්ද?

314
00:35:41,450 --> 00:35:51,680
සල්මන්කාන් වගේ කිවුවනේ. ශර්ට් එක ගැලෙව්වම සල්මන් කාන් නෙමෙයි
මොකෙක්දෝ වගේනේ

315
00:35:55,400 --> 00:35:57,920
නම අහලා ඇතිනේ
ඒක නිසා තෝර ගන්න වෙනවා

316
00:35:59,030 --> 00:36:00,970
මොකද මේ?
මොකද මේ?

317
00:36:01,380 --> 00:36:06,270
මහ රූ මොකද මේ.
සදාචාරයට මොකක්ද කියන්නේ

318
00:36:06,510 --> 00:36:08,600
මූන පෙන්වන්නත් එපා කිවුවම

319
00:36:08,850 --> 00:36:10,740
සේරම පෙන්නුවානේ

320
00:36:11,460 --> 00:36:14,150
දවස් 2න් කසාද බදිනවා
වැරැද්ද මොකක්ද?

321
00:36:14,450 --> 00:36:18,680
මේ ශාතියව විශ්වාස කරනවද ඔයාල
ශාස්ත්‍රිව විශ්වාස කලේ නැතත්. ශාත්‍ර විශ්වාස කරන්න ඕනේ

322
00:36:18,950 --> 00:36:22,490
නැන්දට, මාමට එක වචනයක් කිවුවොත්
අනිවාර්යෙන්ම මේ කසාදෙ නවතියි. පරිස්සමෙන්

323
00:36:23,620 --> 00:36:26,040
පූජා රන්ඩු නොකර මොකක් හරි දෙයක් කරන්න

324
00:36:26,830 --> 00:36:30,020
ඒක නෙමේ මෙයාට ඔයා ඉන්නවා

325
00:36:30,490 --> 00:36:34,950
ඔව් ඉන්නවා. ඉතින්. මයිතිලි එක්ක අපි ඉන්නවා
ඉන්නවා. ඉතින්

326
00:36:39,650 --> 00:36:47,250
මට කැමති නැද්ද? ලස්නන නැද්ද?
ඔයාට මොකද සුපරියටම ඉන්නවා

327
00:36:48,000 --> 00:36:53,620
එදා පූල් එක ගා දැක්කම මෙහෙම වෙලා ගියා
අද මෙහෙම.

328
00:36:53,650 --> 00:36:56,070
අපේ කසදෙ වෙලා....
ඒයි....

329
00:36:57,130 --> 00:36:58,230
එහෙනම් ශෝබනම් අද වෙන්න ඕනේ

330
00:37:02,000 --> 00:37:09,180
හරිනේ. තව එක මොහොත් හරි මෙතන හිටයොත්.....
මයිතිලී මොකක්ද?

331
00:37:09,240 --> 00:37:16,090
යමු, යමු. මොනවා උනත් හම්බවෙන්න බෑ
පස්සේ සේරම නැති වෙයි

332
00:37:17,170 --> 00:37:18,580
මෙයාගෙ දුරුවල තාවය තේරුනා

333
00:37:19,550 --> 00:37:21,420
හෙට ටිකක් සැරට දෙන්නම්

334
00:37:26,050 --> 00:37:28,660
එහොම තියෙද්දී
ලිප ගාව ඉන්නේ ඇයි?

335
00:37:28,800 --> 00:37:30,290
හොදට දුව ගාන ඉන්න පුළුවන්නේ

336
00:37:31,290 --> 00:37:35,050
මේ කාලෙ පුතාවත් හරියට බලා ගන්නේ නෑ
දුව මොනව කරයිද?

337
00:37:35,370 --> 00:37:41,050
මෙයාට කවුද ඉන්නේ? ලමයි ඉස්කෝලෙන් ගේන්නේ
අනිත් දේවල් සේරම මෙයානේ කරන්නේ

338
00:37:41,140 --> 00:37:51,380
කලයක් තිස්සේ එකනේ කරන්නේ. දැන් සේරම ඔන්
ලයින් වෙලානේ ගෙදරට කතා කරලා විස්තර අහනවා

339
00:37:51,610 --> 00:37:54,810
ලමයිට පාසල් බස් තියෙනවා.
මට මොකක්ද තියෙන වැඩේ

340
00:37:55,330 --> 00:38:04,720
ජගන්නාදන් මෙහෙම ෆෝන් ආවම මිනිස්සු එකිනෙකා
ලං වෙනව වෙනුවට දුරස් වෙන්නේ ඇයි?

341
00:38:04,840 --> 00:38:08,750
වැරැද්ද තාත්ෂනයේ නෙමෙයි
ඒක භාවිතා කරන මිනිස්සුන්ගෙයි තියෙන්නේ

342
00:38:15,500 --> 00:38:22,040
මෙතන කෝෆි හැදුවේ කවුද? කවුද?
කෝෆි කවුද හැදුවේ

343
00:38:23,420 --> 00:38:29,140
මේ කෝෆි එක කවුද හැදුවේ?

344
00:38:29,320 --> 00:38:31,280
මම ඔයගෙන් අහන්නේ
මම කිවුවනේ ශාස්ත්‍රී

345
00:38:31,450 --> 00:38:33,630
මුල ඉදන්ම මේ කෙල්ලට ලොකු කම වැඩියි කියලා

346
00:38:34,880 --> 00:38:38,840
අනික මේ වගේ කෙනෙක්ව එක්ක ගිහින්
මම හොදින් ඉදියිද කියලා හිතෙනවා

347
00:38:43,000 --> 00:38:48,810
මේ කෝෆි එක කවුද හැදුවේ. ටික වෙලාවක ඉදලා
බලන් ඉන්නේ. ඔයා අරක මේක කියාගෙන එනවා

348
00:38:49,600 --> 00:38:57,210
ඔව්. මේ කෝෆි එක හැදුවේ මමයි.
කෝෆි වලට සම්මානත් ලැබුන නිසා.

349
00:38:57,300 --> 00:39:00,890
එකෙ තියෙන්නේ ඒවා. මේක කෝෆි නෙමෙයි.
අමුර්තය

350
00:39:12,090 --> 00:39:19,320
මොකද ලගට එන්නේ. හැමෝම බලන් ඉන්නවා
ඇදල ගන්නේ.....?

351
00:39:32,900 --> 00:39:36,940
මොකද මේ? මෙහෙම හාදු දුන්නේ?
සමාජයට මොනවද කියන්නේ?

352
00:39:42,070 --> 00:39:47,160
අපේ ගමේ කෝෆි හොදට හැදුවම මෙහෙම
බදාගෙන හාදු දෙනවා

353
00:41:35,560 --> 00:41:38,830
මේ පායාසම් කවුද හැදුවේ?

354
00:41:40,610 --> 00:41:42,650
කවුද? එන්න, එන්න

355
00:41:42,740 --> 00:41:46,730
එහෙනම් ඔයාව බදා ගන්න ඕනේ
කිස් කරන්න ඕනේ

356
00:44:10,100 --> 00:44:15,260
අරහෙ කසාදෙත් ඉවරයි
මෙතන අස් කරල ඉවර නෑ තාම

357
00:44:16,810 --> 00:44:21,530
මම යනවා. මෙච්චර වැඩ තියෙද්දී කොහෙද යන්නේ?
හයිද්‍රභාද්නේ ඇවිත් ඉන්නේ?

358
00:44:21,680 --> 00:44:25,260
දුවව බලල එයි. බලන් ඉන්නේ ඇයි?
යන්න

359
00:44:27,230 --> 00:44:34,140
මාමේත කන්ජි අමතක උනාද?
ඔයත් සිලින්ඩර් නෙමෙයි. ලියන්න

360
00:44:59,020 --> 00:45:00,130
මොකද පුතේ මේ?

361
00:45:11,780 --> 00:45:22,050
අහලවත් දෙන්නේ නෑ සමහරු. ඒත් ඔයා නොකියම දුන්නනේ
දුක් විදින අයගේ ඇස් දැක්කම තේරෙනවා

362
00:45:22,350 --> 00:45:23,690
අහන්න ඕනෙ නෑ

363
00:45:24,120 --> 00:45:30,890
මට දුවෙක් ඉන්නවා කියලා සතුට උනත් නැතත්
ඔයා වගෙ පුතෙක් නැති එකට හුගක් දුක් වෙනවා

364
00:45:30,950 --> 00:45:34,360
ඒ කියන්නේ මම ඔයාගෙ පුතා නෙමේද?

365
00:45:34,920 --> 00:45:39,960
ඒ කාරනේට ආවොත්
මට අම්ම, තාත්තට වඩා වටිනවා. ඔයාගෙ ලගයි හැදුනේ

366
00:45:41,820 --> 00:45:43,980
ගිහින් එන්නම්
පරිස්සමෙන්

367
00:45:59,280 --> 00:46:05,440
බලන් ඉන්නේ.... කසාදෙ නම් ඉවරයි
දැන් මොකද? අපේ කසාදෙද?

368
00:46:06,210 --> 00:46:11,380
ඔයා හැම දේම මෙහෙම කෙලින්
කතා කරොත් මට ලැජ්ජා හිතෙනවා

369
00:46:11,970 --> 00:46:18,640
ලැජ්ජා වෙන්න ඕනෙ එයයි ශාස්ත්‍රී. ඉන්දියවෙ හොදම විලාසිතා
කොලේජ් එකේ උපාදිය කරලා. මාස්ටර් කරන්න ඉතලි යනවද?

370
00:46:18,680 --> 00:46:21,280
පැරිස්
යනවද කියලා හිතන කෙනෙක් පූජා

371
00:46:21,320 --> 00:46:27,330
එහෙම කෙනෙක් මෙහෙ උයන කෙන එක්ක යාලු වෙයි කියලා
කොහොමද හිතුවේ ශාස්ත්‍රී

372
00:46:30,170 --> 00:46:35,760
ඇත්තටම මම මනමාලයාගෙන වෙනතට ගන්නයි
මේක කලේ

373
00:46:36,880 --> 00:46:40,380
මට විනෝදයක්. ඔයාට සතුටක්
ගාන හරිනේ

374
00:46:41,400 --> 00:46:42,250
ගානද?

375
00:46:47,610 --> 00:46:50,600
ඉතින් මේ මල ඔයා ගාවම තියා ගන්න

376
00:46:58,830 --> 00:47:01,590
මේ අහන්න. මනුස්සයෙක්ට කැමැති
නැත්නම් කැමති නෑ කියන්න ඕනේ

377
00:47:01,620 --> 00:47:04,740
මෙහෙම එකපාරටම
ගියාම සමාජය මොනවද හිතන්නේ?

378
00:47:05,320 --> 00:47:12,560
ගෞරවයෙන් කරන ඕනම දෙයක් හරි යනවා. 100 දෙනෙකුට කෑම
හදනවා මිසක්. අසාධරනයක් කලේ නෑ

379
00:47:13,860 --> 00:47:16,700
හිත දුන්න කෙනාට දුක හිතෙන විදිහට කතා කලේ ඔයා

380
00:47:17,980 --> 00:47:22,060
මම වෙනස්. මම ගැන ඔයා දන්නේ නෑ
මම දුරකට ගියාම

381
00:47:22,190 --> 00:47:25,510
මගෙ මතකයන් හින්දා ඔයා දුක් වෙයි

382
00:47:30,910 --> 00:47:34,680
මොකක්ද ඔයා විදිහ. විදිහක් නෙමෙයි
ආවේගය

383
00:47:35,540 --> 00:47:36,390
ආවේගය

384
00:47:37,150 --> 00:47:38,290
දෙයක් කියන්නම්

385
00:47:38,960 --> 00:47:42,480
දෙන්නෙක්ගෙ අතරේ ආදරේ තියෙන සම්බන්දය දන්නවද?

386
00:47:42,610 --> 00:47:45,280
දෙන්නෙක්ගෙ අතරේ ආදරේ තියෙන සම්බන්දය

387
00:47:45,720 --> 00:47:47,290
ගෑස් සහ ලයිටර් එක

388
00:47:48,020 --> 00:47:53,120
ඒක ගෑස් සහ වතුර වෙන්න හොද නෑ
හොද නිසා පස්සෙන් ආව

389
00:47:53,790 --> 00:47:57,950
වරදක් උනානම් සමාවෙන්න

390
00:48:07,410 --> 00:48:11,390
හරිම සතුටුයි. ජීවත් වෙලා ඉන්නකම්
මෙහෙම දකින්න හිතුවෙම නෑ.

391
00:48:11,420 --> 00:48:16,900
එකක් ශාස්ත්‍රී ආදරය කරන එක අනික ශාස්ත්‍රි
සමාව දෙන එක මේ දෙකම ඔයා නිසා දැකගත්තේ

392
00:48:17,210 --> 00:48:19,980
මේ ආත්මෙට මේක හොදටම ඇති
හොදටම ඇති

393
00:49:50,920 --> 00:49:53,750
හයිද්‍රබාත් වල මම දාපු සල්ලි ගන්න ගියාම

394
00:49:54,420 --> 00:49:57,210
ගින්නෙන් දැවෙන දුක දැක්කා

395
00:50:15,490 --> 00:50:18,290
අපිව විනාශ කලානේ

396
00:50:19,770 --> 00:50:21,270
උබ විනාශ වෙලා යන්න ඕනේ

397
00:50:33,150 --> 00:50:35,840
කාලෙක ජීවත් වෙන්න ආසවක් තිබුනත්

398
00:50:36,250 --> 00:50:39,390
දැන් ජීවත් වෙන්න එක කාරණයක්වත් නෑ

399
00:50:39,650 --> 00:50:44,360
කොහොමද ඒ වගේ කරන්නේ තාත්තේ
කල්පනා කරන්න ඕනේ

400
00:50:44,490 --> 00:50:47,400
වයස ගියාට වැඩක් නෑ තාත්තේ
මොලෙත් වැඩෙන්න ඕනේ

401
00:50:58,890 --> 00:51:04,510
ජීවත් වෙන්න හිතුනේ නෑ ජගන්නාදන්
මැරෙන්න ගොඩක් ධෛර්යය ආවා

402
00:51:04,690 --> 00:51:10,040
ධෛර්යය අරන් රේල් පාරටම ගියාම
මට මොකක්ද මගෙ අය මතක් උනා පුතේ

403
00:51:21,220 --> 00:51:27,210
තමන්ගේ දුව නිසා මැරෙන්න වෙන්න එපා කියලා අර දෙවියන්ට කියන්න

404
00:51:27,550 --> 00:51:31,780
මම මැරනට පස්සේ පුළුවන් වෙයි කියලා හිතුනා

405
00:51:35,050 --> 00:51:40,810
නොදැන කාවවත් රැවැට්ටුවොත් ඒක අත්වැරදීමක්
දැනගෙන රැවැට්ටුවොත් ඒක වැරදියි

406
00:51:41,720 --> 00:51:44,850
ඒක ගොඩකට කලොත් පවක් සර්

407
00:51:45,700 --> 00:51:50,060
ආයෙ කාටවත් මැරෙන්න දෙන්න බෑ
මෙයාගෙ නම ප්‍රකාෂ්

408
00:51:51,570 --> 00:51:53,990
ලගක් වෙනකම් ක්‍රිකට් ඔට්ටු
හවාල සල්ලි මාරු කරන ඒවා කල

409
00:51:54,300 --> 00:51:57,490
අවුරුදු 2 ට කලින් එක පාරටම ඇග්‍රෝ ඩයමන්ඩ්
කමැපැණි ප්‍රධානියා උනා

410
00:51:57,830 --> 00:52:01,800
මධ්‍ය පාන්තික අයගෙ දුරුවලකම් වලට
පහර දීලා කෝටි ගනන් හොයනවා

411
00:52:11,880 --> 00:52:16,930
දැන් මෙයා කොහෙද ඉන්නේ? දිල්ලි.
උසාවි යන්න සුදානම් වෙනවා

412
00:52:18,020 --> 00:52:25,480
මේ ශංකර්. ලගදී CBI එකෙන් අල්ල ගත්තා
ලොක්ක අතඇරලා පොඩි උන් අල්ලන එක ඔයාලට පුරුදුයිනේ

413
00:52:25,520 --> 00:52:28,920
මෙයා පොඩි කෙනෙක් නෙමෙයි
ඇග්‍රෝ ඩයමන්ඩ් එකේ යතුරක්

414
00:52:30,930 --> 00:52:32,770
හෙට මෙයාව උසාවි අරන් යනවා

415
00:52:43,380 --> 00:52:46,690
මෙයා උසාවියෙදි සාකෂි කිවුවොත්
කෝටි ගානක් ගෙවන්න වෙනවා

416
00:52:47,020 --> 00:52:49,890
ඒකයි මෙයා උසාවි යන්න කලින්
ඉවරයක් කරන්න හදන්නේ

417
00:52:57,750 --> 00:52:58,370
ඒ කියන්නේ

418
00:52:59,690 --> 00:53:04,400
මේන් එක ඕෆ් කරමු
ස්ටීෆන් ප්‍රකාෂ්

419
00:54:04,950 --> 00:54:07,340
මිනිස්සුන්ව මරනවද?
උසාවියට යන්න කලින් මරනවද?

420
00:54:08,660 --> 00:54:11,560
ෆෝන් කරපන් උබෙ අයට

421
00:54:12,890 --> 00:54:16,450
DJ කලබල වෙන්න එපා
මෙයා මැරෙන එකට වඩා ඇ CO බෙරෙන එකකයි වටින්නේ

422
00:54:20,130 --> 00:54:21,750
අපේ එක්කෙනාට කතා කරන්න

423
00:54:26,160 --> 00:54:29,340
අරයගෙ උන්ඩේ වැදුන ගමන්
මුගෙ ඔලුව කුඩු වෙනවා

424
00:54:29,360 --> 00:54:30,840
අරයට උන්ඩය.
මූගෙ ඔලුව

425
00:54:33,430 --> 00:54:35,860
අරහේ උන්ඩේ ගියොත් මුගේ ඔලුව කුඩු කරනවා

426
00:55:10,100 --> 00:55:12,950
නවත්වන්න
නවත්වන්න

427
00:55:21,810 --> 00:55:24,050
සුබ ගමන්
DJ ඉන්න

428
00:55:26,170 --> 00:55:30,870
එයා පනපිටින් ඉන්න ඕනේ
ජනතාවගෙ සල්ලි නැවත ගෙවන්න ඕනේ

429
00:55:30,880 --> 00:55:31,530
එයාව අතඅරින්න

430
00:55:33,330 --> 00:55:40,670
මෙච්චර කල් ජනතාව කාගෙන ජීවත් උනා
දැන් දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් ජීවත් වෙයින්

431
00:55:50,530 --> 00:55:55,000
ආග්‍රෝ ඩයමනඩ් ප්‍රධානී උසාවියේ සාක්ෂි දීමත් සමග

432
00:55:55,090 --> 00:55:57,210
ඔහු කල සියලු දේ හෙලි උනි

433
00:55:57,360 --> 00:56:02,160
කොහොම හරි තමන්ට සාධාරණය ලැබිය යුතුයැයි ජනතාව කියා සිටියි

434
00:56:02,280 --> 00:56:05,840
DJද DJදකොහෙද
කවුද ඒ

435
00:56:08,210 --> 00:56:11,070
ඒක පරික්ෂනයක් විතරයි
පරික්ෂනයක් විතරද?

436
00:56:11,130 --> 00:56:15,220
ඉංග්‍රීසියෙන් කිවුවම හැමදේම දන්නවද?

437
00:56:15,590 --> 00:56:20,320
මේක තේරෙන්නේ නැද්ද?
කෝටි 300ක්

438
00:56:20,570 --> 00:56:21,790
උබට මොනවද නැති වෙන්නේ?

439
00:56:23,130 --> 00:56:27,610
මොනවා හරි කරන්න
කරන්න, කරන්න

440
00:56:39,260 --> 00:56:44,670
මේ වගේ දේවල් වෙන එක ඔබ සී. එම් විදිහට කොහොමද දැනේනේ?

441
00:56:44,730 --> 00:56:46,030
ආඩම්බර වෙනවා
සර්

442
00:56:46,320 --> 00:56:49,350
නීතිව ඔවුන්ව අල්ල ගත්ත
එකට ආඩම්බර වෙනවා

443
00:56:49,650 --> 00:56:54,880
මම කතා කරන්නේ නෑ. යන්න
රාජා, රාජා

444
00:56:55,490 --> 00:56:59,090
ඔයාට එලියට එන්න පුළුවන්
ආයුබෝවන් ඇමති තුමා

445
00:57:03,200 --> 00:57:05,790
මේ බලන්න රාජා.
ඔයාගෙ කැපෑසිටි එකක් කියද?

446
00:57:06,070 --> 00:57:07,480
කෝටි 300

447
00:57:09,320 --> 00:57:17,510
ඔයා හොද තත්වයක ඉන්නවා. හොද දෙයක් ලැබෙද්දී ගන්නවා මිසක්
ඇගිලි හපලා හරියන්නේ නෑ

448
00:57:20,050 --> 00:57:28,840
සී. එම් වෙලා ඉද්ද මෙච්චර සල්ලි නම්. ඊලග ඡන්දයෙන්
එම්. එල්. ඒ වෙලා කෙලින්ම සී. එම් වෙනවා

449
00:57:30,520 --> 00:57:35,050
පදවිය ආවම ඔයාගෙ පැත්ත ක්ලීන් කර ගන්න
මාව අයින් කලොත්

450
00:57:37,640 --> 00:57:40,750
ඒක නෙවෙන්නත් බැරි නෑ
ඒක නිසා

451
00:57:40,820 --> 00:57:43,620
ඔයාගෙ දුවව ගෙ පුතාට කසාද බන්දලා දෙන්න

452
00:57:43,700 --> 00:57:50,260
මෙන්න එයාගෙ පින්තූරය. විස්තර
එයා වගෙ නෙමේ. නියමයි.

453
00:57:50,380 --> 00:57:54,330
මස්සිනා රන්ඩු මොනවද?
මම සේරම බලා ගන්නම්

454
00:57:54,420 --> 00:57:57,040
මාව අතඅරින්නකෝ
මට දුව දුන්නොත් ඇති

455
00:57:57,360 --> 00:57:59,640
තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා
මොකක්ද?

456
00:58:01,180 --> 00:58:06,040
එයා ගැන විස්තර ඕනේ
කොච්චර විස්තර ඕනෙද කියන්නේ

457
00:58:06,200 --> 00:58:10,810
මම අහපු දේවල් නිසා එයාගෙ ආත්ම
කතාව මමම ලියන්න ඕනේ කියලා හිතුනා

458
00:58:13,320 --> 00:58:14,720
මේ රියල්නාඩුමම

459
00:58:22,680 --> 00:58:25,750
ඒ කියන්නේ පින්තූරෙට කැමතිද?
මම මේ කෙනාව දන්නවා. අවිනාශ්

460
00:58:25,860 --> 00:58:29,620
ෆැෂන් ෂෝ වල රැම්ප් වල ගියාට
අංක එකේ බිස්නස් මන් කෙනෙක්

461
00:58:30,420 --> 00:58:36,100
විලාසිතාව... අම්මෝ
මගෙ කොලේජ් එකේ මෙයාට රසිකයො ඉන්නවා. දුවේ

462
00:58:36,260 --> 00:58:40,890
මේකෙ විස්තර තියෙනවා. හම්බ වෙන්න
හම්බවෙන්න. එයාව හම්බවෙන්න

463
00:58:51,360 --> 00:58:54,240
ඔයා ගාව මගෙ අංකය තියෙනවද? ඔව්
ඔයා ගාව තියෙනවා වගේම තමයි

464
00:58:54,580 --> 00:58:55,300
තාත්ත දුන්නේ.

465
00:58:55,670 --> 00:58:57,190
ඔයා කවද්ද ඉන්දියා එන්නේ?

466
00:58:57,490 --> 00:58:59,630
මම මොකටද එක දවසකට ඔයා අබුඩාබි එන්න

467
00:59:00,840 --> 00:59:02,780
උදේ ඇවිත් හවස යන්න

468
00:59:03,270 --> 00:59:04,920
අලුතින් මෙහෙ මෝල් එකකුත් දැම්මා

469
00:59:05,340 --> 00:59:08,220
ඔයා මට කැමති උනේ නැත්නම්
ඇවිත් ෂොපින් කරලා යන්න

470
00:59:08,790 --> 00:59:12,690
නියමයි. අබුඩාබි වලදි හම්බවෙමු.

471
00:59:53,960 --> 00:59:57,070
මේක තමා තියෙන ලොකුම කෝෆි ෂොප් එක
නියමයි

472
01:00:00,650 --> 01:00:03,870
මෙහෙ වෙලාව ඉක්මනට ගෙවුනනේ

473
01:00:04,570 --> 01:00:08,540
යනවා තේරුනෙත් නෑ. ඒත් ඔයාගෙ
වෙලාව නාස්තු උනාට සමාවෙන්න

474
01:00:10,910 --> 01:00:13,000
මිනිස්සු අනාගතය ගැන වද වෙනවා

475
01:00:13,400 --> 01:00:15,070
වර්ථමානය විනෝද අමතක කරනවා

476
01:00:20,930 --> 01:00:29,090
තාත්තට හා කියලා කිවුවේ. ඒත් මම කැමති වෙලා හරියන්නේ නෑ
මගෙ අම්ම කැමති වෙන්නත් ඕනේ

477
01:00:31,250 --> 01:00:34,830
ආන්ටිව කවද්ද හම්බවෙන්නේ?
කවදාවත්ම නෑ

478
01:00:36,000 --> 01:00:38,130
මොකද කිවුවොත් අම්ම මැරිලා අවුරුදු 15ක් වෙනවා

479
01:00:39,880 --> 01:00:44,460
එයා මට හැමදාම කතා කරනවා
ඔව් අම්මේ

480
01:00:45,210 --> 01:00:50,420
සමාවෙන්න අම්මේ කියන්න උනා
කොහොමත් ඔයාගෙ ලේලිනේ

481
01:00:50,690 --> 01:00:53,080
පවුලේ දෙයක්නේ.
ඒකයි කිවුවේ

482
01:00:53,410 --> 01:00:56,750
එයා නියමයි. අම්මේ සමාවෙන්න
ඇත්තටම

483
01:01:03,150 --> 01:01:06,590
අම්මේ ඔයා කියන්න
හරි අම්මේ

484
01:01:07,180 --> 01:01:10,700
අම්මා ඔයාට සුබ පතනවා
ඔයත් සුබ පත්න්න

485
01:01:11,220 --> 01:01:12,640
අම්මට සුබ පතන්න

486
01:01:18,370 --> 01:01:19,570
සුබපතන්න

487
01:01:29,350 --> 01:01:30,600
අම්මා ඔයාට ගොඩක් කැමතියි

488
01:01:42,930 --> 01:01:47,250
ෂොපින් කලා නේද? අතේ ජරාව නේද?
බැක්ටීරියා....

489
01:01:48,980 --> 01:01:51,310
මොනවා කලත් බැක්ටීරියා හරිම බලවත්

490
01:01:59,810 --> 01:02:01,230
අත දික් කරන්න

491
01:02:02,790 --> 01:02:05,790
හෝද ගන්න
හොදට හෝද ගන්න

492
01:02:10,170 --> 01:02:10,780
දැන් කන්න

493
01:02:12,220 --> 01:02:13,000
හොද සැන්වීච් එකක්

494
01:02:30,010 --> 01:02:32,280
මේක මෑනියන් ගාව පූජ කරපු නූලක්

495
01:02:32,750 --> 01:02:36,570
මනමාලිටයි, මනමාලයාටයි ගෙනාවම
හොරෙන්ම ඔයාට එකක් ගෙනවා

496
01:02:38,150 --> 01:02:42,960
මේක කවදාවත් ගලවන්න එපා. ඔයාට දෝෂත් එක්ක
ඔයා හොදින් ඉන්න ඕනේ

497
01:02:47,720 --> 01:02:48,720
ඔයා හොදින් ඉන්න ඕනේ

498
01:02:54,740 --> 01:02:56,470
අලුත්නේ හෙමීට සේරම හරියයි

499
01:03:02,100 --> 01:03:03,570
අම්ම එක්ක කතා කරන්න ගිහින් වෙලා ගියා

500
01:03:04,490 --> 01:03:07,960
සමාවෙන්න මට ඔයාව අරලවන්න ගුවන්තොටුපලට
එන්න වෙන්නේ නෑ. දෙවියන්ට ස්තූතියි

501
01:03:10,090 --> 01:03:12,650
මම කිවුවේ
ගොඩක් ස්තූතියි

502
01:03:14,060 --> 01:03:17,840
දැනටමත් ඔයා මාත් එක්ක ගොඩක් කාලය ගත කලා

503
01:03:23,310 --> 01:03:24,190
බැක්ටීරියා.....

504
01:03:26,680 --> 01:03:27,960
රියදුරා බලන් ඉන්නවා

505
01:03:42,370 --> 01:03:46,760
මිනිස්සුන්ගේ සන්නාම දිහා බලලා එයාලගෙ
රසාස්වාදය කියන්න පුළුවන්

506
01:03:47,630 --> 01:03:54,190
එහෙම කියන්න එපා. මොන කම්පැනිය උනත්. අපියි හොද කියනවා මිසක්
හොද අය ඒව පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්නේ නෑ

507
01:03:54,970 --> 01:03:57,430
ඔයා එහොම සන්නාම වලට කැමති
වෙන එක හොද නෑ

508
01:03:57,610 --> 01:03:59,800
හරි නම් අපිම සන්නාමයක් වෙන්න ඕනේ

509
01:04:08,070 --> 01:04:14,680
ඔයා ගොඩක් දේවල් හිතලා. ඒත් ඔයාව ස්කූටර්
එකේ තියන් එහෙම යනකොට....

510
01:08:36,460 --> 01:08:41,430
මොකද මොකද මේ. එදා එයා හොදයි කියල ගියා
දැන් මොකද මේ?

511
01:08:41,540 --> 01:08:48,160
පිස්සෙක් කියලා පෙනුනා. කෙනෙක්ගෙන් ඈත්
උනාමයි. එයා කොච්චර අපිට සමීපද කියලා දැනෙන්නේ

512
01:08:48,390 --> 01:08:50,630
දැන් ශාස්ත්‍රීගෙන් කොහොමද දුරස් උනේ

513
01:08:50,720 --> 01:08:55,910
ලග ඉන්නකොට දුරස් උනා
දුරස් උනාට පස්සේ ලං උනා

514
01:09:00,720 --> 01:09:07,260
පුතා මොනවද කරන්නේ. තමන්ගෙ බිස්නස් එකක්
ඒ කියන්නේ සල්ලි තියෙනවා කියන එක. මොකක්ද බිස්නස් එක දුව?

515
01:09:08,110 --> 01:09:11,650
කේටරින්
- වෙජිටේරියන්

516
01:09:11,740 --> 01:09:15,610
කේටරින්ද?
- ඒ කියන්නේ කෑම හදනවා කියන එක

517
01:09:16,480 --> 01:09:20,630
ඔයා කිවුවම මම අවිනාෂ්ව හම්බඋණා
දැන් මම කියන්නේ. ගිහින් ශාස්ත්‍රිව හම්බවෙන්න

518
01:09:20,710 --> 01:09:23,740
මගෙ යාලුවට මොකක්ද කියන්නේ
හැමෝම පුතෙක් ඉල්ලනවා

519
01:09:23,940 --> 01:09:25,890
එයා පිස්සු පුතෙක් ඉල්ලවා කියලා කියන්න

520
01:09:29,730 --> 01:09:31,510
කෝකියෙක්ද?
ඔව් රාජා

521
01:09:31,760 --> 01:09:39,430
මම අවුල් වෙලා ඉන්නේ. අවුල් වෙන්න එපා. ආදරය කරන
කෙනා බදින්න වෙන්නෙ නෑ බදින කෙනාට ආදරය කරල නෑ

522
01:09:39,480 --> 01:09:44,110
ඔයාගෙ දුව මේ කෝකියට ආදරය කරනවා
ඒත් කසදෙ මගෙ පුතත් එකකයි කරන්නේ

523
01:09:44,360 --> 01:09:47,070
සේරම එකෙයි මේ ට්‍රෙන්ඩ් වෙන්නේ

524
01:09:49,370 --> 01:09:51,740
එයත් එක්ක කසාදෙ කතා කරන්න කියලා
මේ කාඩ් එක දුන්නේ රාජා

525
01:09:58,760 --> 01:10:07,710
අපි වගේ අයට මරනවා කියන්නේ ආදර කාඩ් ගන්නවා වගේනේ
හරි මම මේ දෙවල් බලන්නම්

526
01:10:08,000 --> 01:10:09,820
අර DJ ගැන බැලුවද?

527
01:10:12,220 --> 01:10:15,620
වද වෙන්න එපා
දෙපාර්තමේන්තුවේ අපේ අය ඒ වැඩෙයි කරන්නේ

528
01:10:15,940 --> 01:10:17,360
එයාල අල්ල ගනියි

529
01:10:18,270 --> 01:10:22,310
ශාස්ත්‍රී. ජගන්නාද ශාස්ත්‍රී

530
01:10:28,520 --> 01:10:30,970
කෙහෙද ඉන්නේ?
පල්ලියේ සර්

531
01:10:31,200 --> 01:10:39,950
එයාගෙ නම මොකක්ද.... සූරි
සූරිබාබු. එයාගෙ වැඩක්. ඔයා කියනවා න් කරන්නම් සර්

532
01:10:40,020 --> 01:10:40,820
කියන්න.

533
01:10:45,250 --> 01:10:48,850
මේකට සමාවෙන්න සර්
කලින් මම වැරැද්දක් කලා

534
01:10:49,080 --> 01:10:54,450
මම ඔයත් එක්කයි. හරි මේ සැරේ කෙලින්ම යන්නේ නැතිව

535
01:10:54,690 --> 01:10:56,590
වටෙන් කරන්න ඕනේ

536
01:10:57,340 --> 01:11:00,380
ලියාගන්න. අන්නපූර්නා කේටරින්
විජයවාඩා නේද?

537
01:11:00,470 --> 01:11:02,360
පැය දෙකෙන් සුබ ආරංචියක් කියන්නම් සර්

538
01:11:02,570 --> 01:11:08,250
එයාල මධ්‍යපාන්තික මිනිස්සු. ඔයා ලොකුවට දෙයක් කලොත්
ජීවත් වෙන්නත් බැරිවෙයි

539
01:11:10,250 --> 01:11:11,180
මරන්න

540
01:11:26,810 --> 01:11:29,920
කලබල නොකර එයාව විතරක් අරන් එන්න

541
01:11:39,960 --> 01:11:42,850
මෙහෙ ජගන්නාදන් කවුද?
අන්න අරයයි

542
01:12:06,790 --> 01:12:08,810
සූදානම් කරන්න

543
01:12:10,000 --> 01:12:12,180
මම ගිහින් අරන් එන්නම්
පූජක තුමනි

544
01:12:12,720 --> 01:12:16,490
තව කොච්චර වෙලා තියෙනවද?
විනාඩි 13ක් තියෙනවා. ඇති නේ?

545
01:12:16,900 --> 01:12:21,680
මොනවා කියනවද? මේ වෙලවේ ඒක විතරක් නෙමෙයි.
සේරම ඉවර වෙනවා

546
01:12:23,000 --> 01:12:26,800
ශර්මා. එක පාරක් රැද්රාක්ෂය ගන්න
මොකටද බන්

547
01:12:52,860 --> 01:12:54,470
අයියේ අරයා පැනලා යනවා අයියේ

548
01:13:04,270 --> 01:13:10,170
මේ සැරේ ඌ බේරෙන්න හොද නෑ.
හැම පැත්තම බලන්න

549
01:18:40,130 --> 01:18:45,250
මම කොයිවෙලේ කතා කරත් ඔයාගෙ හඩේ
ගැම්මක් තියෙනවා දැන් හඩේ බයක් දැනෙන්නේ

550
01:18:45,840 --> 01:18:47,600
ඔයාව කවුද බය කරන්නේ?

551
01:18:49,740 --> 01:18:51,130
එයාට ෆෝන් එක දෙන්න

552
01:18:54,920 --> 01:19:06,400
කෙලිනම කාරනාව කියන්න. ඔයා කවුද? ඔයාට අරයා හම්බඋනේ කෙහොමද?
ස්ටීෆන් එක්ක අව්ල මොකක්ද? ඒක මෝඩයෙක්. ඒකයි වැඩ අවුල් කරගන්නේ

553
01:19:06,560 --> 01:19:10,230
ඒත් එයා දැන් මේ ප්‍රාන්තයටම ඕන කරනවා

554
01:19:10,370 --> 01:19:14,570
ඒක නිසා ඔයා එයාව අතඇරියොත්
මම ඔයාව අතඅරිනවා

555
01:19:14,900 --> 01:19:16,090
නැති උනොත්.....

556
01:19:16,830 --> 01:19:17,750
DJ

557
01:19:20,140 --> 01:19:23,260
මම කවුද කියලා දන්නේ නෑ කිවුවනේ
DJ

558
01:19:23,490 --> 01:19:26,240
දේවාලෙට ගියපු එකට DJ හම්බඋනේ කොහොමද?

559
01:19:26,490 --> 01:19:30,020
ඇග්ග්‍රෝ ඩයමන්ඩ් කරනයෙදි
ඔයව අතඇරලා වැරැද්දක් කලා

560
01:19:30,700 --> 01:19:32,200
මේ පාර ඉඩක් නෑ

561
01:19:34,130 --> 01:19:39,080
වැරැද්ද බාරගෙන භාර උනොත් අරිනවා
පැනලා ගියොත් මරලා දානවා

562
01:19:39,260 --> 01:19:44,220
මොකක් මරනවද? විහිලු වලට
හිනා යනවා පුතේ

563
01:19:45,670 --> 01:19:49,960
එහෙම මරන්න මම නිකමෙක් නෙමෙයි

564
01:19:50,220 --> 01:19:52,390
ඒක පිටිපස්සේ ඉන්න සුනාමි එක

565
01:19:52,970 --> 01:20:01,230
නැති වෙලා යයි. මම ගැන මොනවද දන්නේ?
මාව හොයාගන්නම ජීවිත කාලෙ මදි වෙයි

566
01:20:01,430 --> 01:20:05,120
මම හුස්ම ගන්න එකයි ඔයාගෙ වාසනාව

567
01:20:11,700 --> 01:20:14,640
උබ වැඩිය ඉගෙන ගෙන නෑ
වැඩිය උනොත් වසරට ඉගෙන ගෙන ඇති

568
01:20:14,850 --> 01:20:19,300
ඒත් තෙලිගු භාශාව මේක තේරුම් ගන්න
පොඩි කලෙ හද මාම කතා අහන්න ඕනේ

569
01:20:19,400 --> 01:20:24,410
ඒ වයසේ සුනාමි ගැන කියන්නේ
අංක දන්නේ නැතිව කරන් යනව නම් උබ වැඩ්ඩෙක්

570
01:20:25,270 --> 01:20:30,020
මිනිසුන්ගෙන් ජරා විදිහට
හම්බකර සල්ලි හම්බකරපු ලොකු කම

571
01:20:33,440 --> 01:20:37,070
උබ කවුරු උනත්
කොහෙ හිටියත්. මොනවා කලත්

572
01:20:37,560 --> 01:20:41,890
උබව හොයා ගන්නම්.
උබව දකින මොහොතේ....

573
01:20:42,220 --> 01:20:47,890
මතක තියා ගන්න
මම උබව දකින දවසේ මරනවා

574
01:20:48,210 --> 01:20:51,500
බලමු. උබ මාව දකියිද?
මම උබව දකියිද කියලා බලමු

575
01:20:51,670 --> 01:20:53,810
පිස්සෝ
- දෙකම එකයි

576
01:20:53,930 --> 01:20:56,270
ඔයා වාම දැක්කත්?
- මම ඔයාව දැක්කත්

577
01:20:56,470 --> 01:20:59,310
මරෙන්නේ උබයි
- මරන්නේ මමයි

578
01:20:59,430 --> 01:21:03,160
හරි. අර කවුදෝ කිවුවා වගේ
අයි වේටින්

579
01:21:05,090 --> 01:21:07,890
ඒයි මෝඩයෝ
අයි වේටින් නෙමේ

580
01:21:08,580 --> 01:21:12,310
අයි ඈම් වේටින් ( මම බලන් ඉන්නවා)
මම ගොඩක් කල් බලන් ඉන්නේ නෑ

581
01:21:13,660 --> 01:21:14,750
මම එනවා

582
01:21:24,660 --> 01:21:35,750
සිංහල උපසිරැසි www.zoom.lk වෙතිනි.

583
01:21:47,240 --> 01:21:49,280
ආග්‍රෝ ඩයමන්ඩ් සටීෆන් ප්‍රකාෂ්

584
01:21:49,330 --> 01:21:52,600
දැන් තෙලිගු පාන්තයේ මොන
දේ කිවුවත් මේ නම තියෙනවා

585
01:21:52,730 --> 01:21:54,720
ඇග්‍රෝ ඩයමන්ඩ් කේස් එකේ අලුත් පැත්තක්

586
01:21:54,910 --> 01:21:55,910
CBCID වල

587
01:22:03,330 --> 01:22:12,550
පොලීසයට ස්ටීෆන් අල්ල ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා
ඔහු අහු උන ගමන්ම මේ කේස් එක අවසන් වෙනවා

588
01:22:16,590 --> 01:22:22,160
ස්ටීෆන්ව අල්ල ගන්න
අනිවාර්යෙන් සර්. කියන්න ඕනද සර් ඔයා?

589
01:22:22,190 --> 01:22:28,390
නැත්නම් එයා, අපි, ඔයා සේරම
ඇතුලේ ඉදයි. ඇයි සර් එහෙම කිවුවේ?

590
01:22:28,790 --> 01:22:31,750
එච්චර දුර එන්න දෙන්නේ නෑ සර් මම
හරි සර්

591
01:22:32,330 --> 01:22:33,610
ෆෝන් එකේ CM සර්

592
01:22:33,940 --> 01:22:39,540
කොහොම හරි ස්ටීෆන්ව අල්ල ගන්නලු
එතුමා පිටරටනේ. අනික මේ රෑ මැදනේ

593
01:22:40,110 --> 01:22:49,630
ඇයි ඔයා දන්නේ නැද්ද? පිටිරට ඉදන් කතා කරන්න බැරිද?
රෑ මැද්දේ ඇහැරගෙන කතා කරන්නේ.

594
01:22:49,740 --> 01:22:52,080
ඔයාගෙ සැලකිල්ල අරයට දක්වන්න.
මට නෙමෙයි

595
01:22:52,650 --> 01:22:54,970
මගෙ නම විතරයි පුෂ්පම්
මම කෝප පුෂ්පම් නෙමෙයි

596
01:23:01,700 --> 01:23:08,870
ඔබ ඇමතූ අංකය ජාලයෙන් ඈත්ව ඇත. තාත්තේ
මද වෙලාවකට පස්සේ කතා කරන්න. තාත්තේ

597
01:23:13,320 --> 01:23:20,630
දුව ගෙදර නෑ නේද?නෑ. දෙක, තුනක් දාන්න
සර් නෝන කතා කරනවා. මම නෑ කියන්න

598
01:23:20,760 --> 01:23:29,190
කියන්න. නෝනා. මම සර් එක්ක පෞද්ගලික වැඩකට ආවා
තාත්ත ඒ වැඩේට ගියා. මම ආයෙ කතා කරන්නම්

599
01:23:29,330 --> 01:23:33,660
නියමයි. බොරු මටත් වඩා හොදට කියනවා
ඔයාගෙනුයි ඉගෙන ගත්තේ සර්

600
01:23:35,910 --> 01:23:37,410
මොකද දුව ආයේ කතා කරන්නේ?

601
01:23:40,510 --> 01:23:49,530
ඔයා ඇමතූ අංකය ගොඩක් කාර්යබහුලයි
කරුනාකර මද වෙලාවකට පසුම අමතන්න

602
01:23:50,890 --> 01:23:57,890
දුව මේක හරි නෑ. මම කැමති නෑ. එක් පාරටම මොකද මේ?
ඔයා මේ වගේ නාට්‍ය නටනවා කියලා මම දන්නවා

603
01:23:57,960 --> 01:24:02,300
ශාස්ත්‍රී ගැන අමතක කරන්න
මමම විජයවාඩා ගිහින් කසාදෙ කතා කරන්නම්

604
01:24:02,990 --> 01:24:13,390
එසැනින් පුවත්. ඇමති පුෂ්පම්ගෙ දුව කවුදෝ කොල්ලෙක් එක්ක
යාලු වෙලා කසාද බැදලලු
ඉතිරි විස්තර විරාමයෙන් පස්සේ

605
01:24:13,910 --> 01:24:17,100
මම ගිහින් එන්නම්. ඒයි පූජා
නවතින්න. මම කියන දේ අහන්න

606
01:24:30,980 --> 01:24:39,490
මේකට කරි දාන්න. සර් එකේ.... ගලක් වැටුනනේ. ඒකට මොකද
පොඩි එකක්නේ. දාන්න

607
01:24:49,470 --> 01:24:55,190
DJ වාර්ථා බැලුවම එයා ගැන කිසිම පැමිනිල්ලක් නෑ
හරියට බැලුවොත් එයයි ගොඩක් පැමිනිලි විසදලා තියෙන්නේ

608
01:24:55,300 --> 01:25:02,400
මෙයා පැමිනිලා විසදුවා කියන්නේ..... එයා
විසදපු පැමිනිල වල විස්තර තියෙනවද?

609
01:25:02,650 --> 01:25:09,400
පලවෙනි එක මෝහොන්දාරි පොලීසියේ දාපු පැමිනිල්ලක්, ඊට පස්සේ සෙකෙන්ද්‍රබාත්.
ඊට පස්සේ මන්කාලි මාර්කට් එකේ

610
01:25:09,480 --> 01:25:17,410
මෙහෙම පොලීසි 10ක රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. පොලීසි 10 එක්ක
මොකක් හරි සම්බන්දයක් තියෙනවද කියල බලන්න

611
01:25:18,440 --> 01:25:22,040
ඒ පොලීසි 10 අතරේ මොකක් හරි විශේෂ දෙයක් හොයා ගත්නවද?

612
01:25:25,040 --> 01:25:26,310
ඔයා නෙමෙයි
අරයා

613
01:25:27,540 --> 01:25:31,110
මූන දිහා බලන් ඉන්න එපා
විකාර වගේ. යන්නම්

614
01:26:02,580 --> 01:26:12,960
කෝටි 300ක් අරන් හැංගිල ඉන්න එකෙක්
උබලා අතරේ ඉන්නවා නේද? ඌ කවුද?

615
01:26:13,980 --> 01:26:15,080
කියපන්

616
01:26:19,720 --> 01:26:27,260
ජගන්නාදන් ද? ඔව් මමයි. ආච්යාවන් ගෙ ගෙදර ගියාද. අර ආච්යාවන්ගෙ ගෙදර

617
01:26:27,350 --> 01:26:38,740
හයිද්‍රබාද් ඉන්න හැම සැරේම කියනවා. කසාදෙ පොටෝ එකත් අරන් ඇවිදිනවද?
මොකක්ද ඒ කතා කරන විදිහ. ඕක කටක්ද? වහල දාපු ලිදක්ද?

618
01:26:43,740 --> 01:26:46,930
මම හෙට උදේ ගෙදර එනවා.
එතකන් කරදර කරන්න එපා. තියන්න

619
01:26:49,410 --> 01:27:00,270
ඔයාලගෙ පොලීසියෙ තියන හැම ක්‍රමයක්ම දාල මෙයාව කතා කරවන්න.
මොනවද කතා කරවන්නේ ඇයි කියන්නේ නැද්ද? දැන් කියවන්නද?

620
01:27:00,530 --> 01:27:03,100
මෙයා ගැන මම බලා ගන්නම්. අතඅරින්න
මම යන්නම්

621
01:27:05,880 --> 01:27:09,500
ඔයත් දුක් විදිලා
අපිවත් දුක් විදවන්න එපා. ඉක්මනට කියන්න

622
01:27:09,620 --> 01:27:15,860
කිවුවෙ නැත්නම් මාව විතරයි මරන්නේ
කිවුවොත් මගෙ පවුල සේරම මරල දායි

623
01:27:17,410 --> 01:27:20,360
මරන්න
මම කියන්නේ නෑ

624
01:27:28,770 --> 01:27:33,900
මෙහෙ අන්පූර්නා කේටරින්.... අර දෙවෙනි ගේ

625
01:27:45,390 --> 01:27:49,920
මොකක්ද ඔයා පිස්සුව. වැටෙයි
වැටෙන්නේ නෑ. ඉන්න මාමේ

626
01:28:09,700 --> 01:28:17,660
ඔයා අම්ම, තාත්ත එක්ක ඇතුලට යන්න. මාමේ....
මම එන්නම්. ඔයා යන්න

627
01:28:19,030 --> 01:28:22,960
පැරිස් ඉන්න ඕනෙ අය අග්‍රහාර වල මොකද මේ?

628
01:28:23,120 --> 01:28:26,380
සමජෙට මොනවද කියන්නේ? ඒවා පස්සේ

629
01:28:26,790 --> 01:28:30,720
අර කෙල්ල කවුද? ඔයාට ලංවෙලා යන්නේ
ඒක හරි. ඔයා දැක්කද?

630
01:28:30,830 --> 01:28:32,090
ඔයා දැක්කද?

631
01:28:34,980 --> 01:28:39,540
ඒ කියන්නේ කෙල්ලේ ගැන
සාස්තර වලත් කියලා තියෙනවා

632
01:28:40,280 --> 01:28:43,500
ගන්ඨාගදිපති ශාස්ත්‍රී
කියලා තියෙන්නේ

633
01:28:44,650 --> 01:28:52,080
එයා ඉපදුන ගමන්ම මගෙ බිරිද කියලා තීන්දු කරලා
නියමයි නේද? එහෙම බලන්න එපා. ඔයා හා කිවුවද?

634
01:28:52,150 --> 01:28:54,560
නැතිව, තනියම කවදා වෙනකම්
සෙල්ෆි ගහන්නද?

635
01:28:55,910 --> 01:29:00,730
ඒ ඒ කාලෙට ඒ ඒ දේවල් කලේ නැත්තම්
ජීවිතේ වැඩක් නෑ

636
01:29:01,180 --> 01:29:03,780
මාමේ....
- එනවා කාච්චූ.....

637
01:29:05,350 --> 01:29:09,550
ඒක නෙමේ ශාස්ත්‍රී මම කරපු දේ වැරදියි
ඒකයි මම ආවේ

638
01:29:11,810 --> 01:29:18,140
මම ගියාම ඔයා ගැන මතක් වෙන්න ගත්තා
මාමේ... ඉන්නවා

639
01:29:19,350 --> 01:29:25,790
ඔයා කියන්න පූජා. ඔයා පල්ලා. ඔයාව බලන්න හිතෙනවා
හැම වෙලේම ඔයාවමයි මතක් වෙන්නේ

640
01:29:25,940 --> 01:29:32,330
මතක් වෙනවා නේද? මතක් වෙන්න ඕනේ
අනික මම සාමාන්‍යා කෙනෙක්ද? ආදරේ.......... කෙනෙක්නේ

641
01:29:32,380 --> 01:29:35,350
මට ආදරය ඇති උනා
ඒත් ඔයාගෙ අම්ම, තාත්තා....

642
01:29:36,100 --> 01:29:41,830
එයාල මම කැමති කර ගන්නම්. ඔයාලගෙ අය ඔයා කතා කර ගන්න
කතා කර ගන්න ඔයා නිකන් දෙයක්ද කලේ

643
01:29:43,850 --> 01:29:47,390
එක පාරක් මම ගැන හිතලා බලන්න
ගෙදර අය එක්ක කතා කරන්න ශාස්ත්‍රී

644
01:29:48,660 --> 01:29:51,910
ඔයා මොකද මෙහේ
ශාස්ත්‍රී හම්බවෙන්න ආවේ

645
01:29:52,470 --> 01:30:02,290
තවත් වීල් එකක් එනව. මේකෙ එනවද? මෙයා වෙන එකක
ආවෙ ඇයි?එක්කගෙන ආවේ. දැක්කනේ. ඕකයි මගෙ තත්වේ

646
01:30:08,220 --> 01:30:14,340
ප්‍රමෝෂන් එක ආවම ඇමරිකා යන්න ඕනෙ කියලා පලවෙනි දවසෙම කිවුවා
එදා හා කියලා දැන් කෙහෙත්ම බෑ කියලා කියනවා

647
01:30:14,530 --> 01:30:16,320
එයාගෙ අම්මගෙයි, තාත්තයි දාල යන්න බෑලු

648
01:30:16,400 --> 01:30:21,730
එවෙලේ දුර්වල අවස්ථාවෙ අහලා හා කියව ගත්තා
දැන් එහෙම නෑනේ. නේද ශාස්ත්‍රී

649
01:30:23,090 --> 01:30:33,320
ඒ කියන්නේ අපි තාම තනිකඩයිනේ. මේ වගේ දේවල වලට
අත්දැකීම් නෑ. කියන්න. ඒ උනත්

650
01:30:33,470 --> 01:30:38,590
ශෝබනම් එක දවසේ ඔයාල ගැන කතා කරනවා මිසක්
මේ වගේ දේවල් කතා කරේ මොකද?

651
01:30:38,680 --> 01:30:43,450
සේරම මෙයා නිසයි.
මුලින්ම කිවුවනේ

652
01:30:45,450 --> 01:30:46,670
මේකත් හොදයි

653
01:30:52,300 --> 01:30:54,960
මම කියන්නේ අරයා කියන දේ හරිනේ

654
01:30:55,330 --> 01:31:01,000
අරයද? මෙච්චර වෙලා බලන් ඉන්නේ
ඔයාල මගෙ පැත්තට කතා කරනවද? එයාගෙ පැත්තට කතා කරනවද?

655
01:31:01,250 --> 01:31:04,220
ටිකක් පරිත්‍යාග කරන්න ඕනේ

656
01:31:04,710 --> 01:31:06,710
පරිත්‍යාගයක් නැතිව ජීවිතයක් නෑ

657
01:31:06,850 --> 01:31:11,140
මොච්චර කල් ගොඩක් පරිත්‍යාග කලා.
මේ සැරේ මෙයා කරපුදෙන්. මොකක්ද?

658
01:31:11,300 --> 01:31:25,570
පරිත්‍යාග කලේ ඔයාද? ප්‍රසුනම්බා දන්නවද? සුපිරි කෙල්ලෙක්
ඒ කලෙ ඉදලා පස්සෙන් ආව. එයා බාත්රූම් එකට ගිහින් දෙන්නගෙ නම් ලියලා එනවා

659
01:31:28,720 --> 01:31:33,300
මම අවංකකෙනෙක් ඔයාට කැමති නෑ කියලා කිවුවා

660
01:31:34,310 --> 01:31:38,080
අන්න ඒකයි පරිත්‍යාගය කියලා කියන්නේ
ප්‍රසනම්බාද?

661
01:31:38,180 --> 01:31:42,630
මට කිවුවේ නෑනේ. මම කාලෙකට
කලින්ම අමතක කලා.මෙයාටයි මතක

662
01:31:43,060 --> 01:31:46,810
අමතක වෙන කෙනක්ද ඒ
මූන එහෙම.....

663
01:31:46,910 --> 01:31:47,890
කොහොමද අමතක කලේ?

664
01:31:48,070 --> 01:31:52,140
ඉස්සරහට ආවම ඇගම නටන්න ගන්නවානේ

665
01:31:52,510 --> 01:31:53,680
ඒ විතරක්ද?

666
01:31:54,010 --> 01:31:58,880
අපේ රමනී එක සැරයක් මෙයාව
අල්ලගෙන බදාගෙන හිටියා.

667
01:31:59,370 --> 01:32:03,710
ඒත් මෙයා බදාගෙන හිටියා මිසක්
හිත අවුල් කර ගත්තේ නෑ

668
01:32:04,020 --> 01:32:06,120
ඒකයි පරිත්‍යාගය කියලා කියන්නේ

669
01:32:06,870 --> 01:32:10,800
ඊට පස්සේ කෙල්ලෝ එක්ක චැට් කරා

670
01:32:10,910 --> 01:32:13,170
ඩුබායි දක්ෂිනා මුර්තිව කසාද බැදලා

671
01:32:13,350 --> 01:32:15,770
සමජයට හොද දෙයක් කිවුවා

672
01:32:17,140 --> 01:32:21,300
එහෙම නැතිව ඔයා වගේ මේ
විදිහෙ වැඩ කලේ නෑ

673
01:32:21,500 --> 01:32:25,860
මේ මූනට මෙච්චර සම්බන්දකම්ද?
මෝඩයා

674
01:32:26,040 --> 01:32:33,840
මේ වෙනකම් යන්න බයෙන් හිටියේ. දැන් හිතුනම් ඉන්නේ නෑ
මම ඇමරිකා යනවා

675
01:32:34,370 --> 01:32:35,760
දැන් අම්ම, තාත්තට මොනවද කියන්නේ?

676
01:32:47,820 --> 01:32:51,980
මේක මාරයිනේ. පොඩි කාලෙ ඉගෙන ගන්න කියලා
කෑ ගැහුවා. දැන් ඉගෙන ගන්න එපා කියලා කියනවා

677
01:32:52,290 --> 01:33:02,090
ඔයා ඉන්න. ඉගෙනගැනීම කියද්ද මතක් උනේ. ඔයාල වෙදස්පුරම් නේද?
එහෙනම් මෙහෙ කරදර වෙන්නේ ඇයි?

678
01:33:02,130 --> 01:33:07,900
මොනවා කරන්නද? මෙයාගෙ අධ්‍යාපනය නිසයි අවුරුදු ගනකට කලින්
වේදස්පුරම් අතඇරලා විජයවාඩා ආවේ

679
01:33:08,110 --> 01:33:10,110
දැන් මෙයා අපිය දාල යන්න හදනවා

680
01:33:10,580 --> 01:33:14,320
මාමෙ ඔයාගෙ පුතා ඉගෙන ගන්න නිසා එහෙ
අතඇරලා මෙහෙ ආව

681
01:33:14,650 --> 01:33:18,020
එයාගෙ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් විජයවාඩා
අතඇරලා ඇමරිකා යන්න බැරිද?

682
01:33:18,570 --> 01:33:20,130
මොකද මාමෙ මේ?

683
01:33:21,550 --> 01:33:23,950
ඔයාල කලාම පරිත්‍යාගය
එයා කරාම ආත්මාර්තකාමීත්වය

684
01:33:24,550 --> 01:33:27,780
ඔය කලොක් හොදයි
එයා කලොත් වැරදියි

685
01:33:30,820 --> 01:33:34,400
කසාදෙට කලින් පුතා ඇමරිකා ගියොත් මගෙ
පුතා දැන් ඇමරිකාවෙ ඉන්නේ කියනවා

686
01:33:34,490 --> 01:33:37,840
කසාදෙන පස්සේ ගියොත් අම්ම, තාත්ත දාල ගියා කියනවා

687
01:33:39,030 --> 01:33:43,380
හරියට කිවුවොත් ඔයාල බය ඇමරිකාවට නෙමෙයි
ඔයාගෙ ලේලිට

688
01:33:47,580 --> 01:33:50,650
ඔයාල නැන්දා, මාම විදිහට ඉන්නකම්
එයා ලේලි විදිහටයි පේන්නේ

689
01:33:51,570 --> 01:33:55,490
ඔයාල අම්ම, තාත්ත වගේ හිතුවොත් එයත්
දුවෙක් වගේ පෙනෙයි

690
01:33:56,410 --> 01:33:57,380
ඒකයි කියන්නේ

691
01:34:07,660 --> 01:34:13,040
එදා අම්මා කියපු අය අද මමී කියනවා.
එදා ලියුම් ලියපු අය අද ඊමේල් එවනවා

692
01:34:13,610 --> 01:34:16,860
භාෂාව වෙනස් උනාට.
බැදීම් වෙනස් උනේ නෑ මාමේ

693
01:34:18,510 --> 01:34:22,700
කාලය වෙනස් උනත් ආදරය, සෙනෙහස
වෙනස් උනේ නෑ නැන්දේ

694
01:34:24,580 --> 01:34:28,920
එතකොටත් අපි තනිවෙලා කියලා දැනුනොත්
කෙලින්ම අපේ ගෙදර එන්න පුංචී

695
01:34:29,140 --> 01:34:30,100
මොකද කියන්නේ බාප්පේ..

696
01:34:33,320 --> 01:34:39,800
මෙයාට මොකටද කරදරයක්. මොන කරදරයක්ද?
අපේ අයට උදව් කරන්න කරදර මොකක්ද?

697
01:34:40,280 --> 01:34:45,640
අපේ ගෙදර ඉන්න බැරිද? ඒකනේ කාලෙක ඉදලා අම්ම
හදන ඒව කාල එපා වෙලා

698
01:34:46,030 --> 01:34:48,340
ටික දවසක් අපේ ගෙදර හිටියනම් හොදයිනේ

699
01:34:48,630 --> 01:34:49,920
අනිවාර්යෙන්ම ශාස්ත්‍රී

700
01:34:50,170 --> 01:34:55,250
එයාට ඇමරිකා යන්න කියන්න
මම ඔයත් එක්ක ඉන්නවා

701
01:34:55,430 --> 01:34:56,060
හරිනේ?

702
01:34:57,320 --> 01:35:00,150
මගෙ පුංචී හරිම හොදායි.........

703
01:35:01,780 --> 01:35:10,320
මේ කෝෆි කවුද හැදුවේ, මාමේ කවුද? කවුද?
කෝෆි කවුරු හැදුවත්, කාට හැදුවත්

704
01:35:10,340 --> 01:35:12,670
කෝෆි කවුරු හැදුවත්
කා වෙනවෙන් හැදුවත්

705
01:35:12,840 --> 01:35:17,600
එයාව බදින්නේ මමයි. කර ගන්න. ඔයාගෙ කසදෙ
කරන්න මගෙ කසාදෙ නවත්වන්න ඔයාට පිස්සුද?

706
01:35:17,750 --> 01:35:19,910
අනික ඔයාට මොකද මස්සිනා
- මගෙ කැමත්ත

707
01:35:20,790 --> 01:35:24,060
ඒ මොකද ඔයා කාච්චුට කැමති උනා කිවුවේ

708
01:35:24,160 --> 01:35:28,960
කැමති උනා..... ඒ කියන්නේ ඔයාල
දෙන්නට කසාදෙ තීන්දු උනේ නැද්ද?

709
01:35:30,930 --> 01:35:32,170
එච්චර වාසනාවක් කෙහෙන්ද?

710
01:35:33,360 --> 01:35:35,020
මට ලැබුනෙ මෙයාවනේ

711
01:35:35,300 --> 01:35:39,180
ඔයාට මේ මාවයි හරියන්නේ.

712
01:35:39,260 --> 01:35:41,580
කරන දෙයක් මාත් එක්ක කරන්න
යමු

713
01:35:44,290 --> 01:35:51,580
ශාස්ත්‍රී. කාච්චූ..... බදා ගන්න
බැරි උනානේ මොනවා මෙතනද? මෙතන තමා

714
01:39:26,100 --> 01:39:30,000
හායි තාත්තේ මම හොදින් ඉන්නවා
ඔයාට තෑග්ගක් එවන්නම් අර ගන්න

715
01:39:36,240 --> 01:39:39,330
කසාදෙ තීන්දු උනා
එකා පාරක් වට්ස් අප් එක බලන්න

716
01:39:40,030 --> 01:39:40,810
කොහොමද ගැලපීම

717
01:39:44,820 --> 01:39:46,410
ඉක්මනට රියල් නායඩු
කෙහෙද කියලා හොයන්න

718
01:39:48,720 --> 01:39:50,730
අමතක කරන්න එපා
නායඩූ සිමෙන්ති

719
01:39:53,820 --> 01:39:57,280
කෑ ගහන්නේ මොකද? කෑ ගහන්න එපා
හෙමීට කියන්න

720
01:39:57,620 --> 01:40:01,840
බක්තා හනුමා
ලංකාවට යන පාලමට මොන සිමෙන්තිද ගන්නේ

721
01:40:02,050 --> 01:40:05,510
සීතගෙ වැඩේදි සිමෙන්ති
ගැන සුලුවෙන් හිතන්න එපා

722
01:40:06,040 --> 01:40:07,750
නායඩු සිමෙන්ති පාවිච්චි කරන්න

723
01:40:11,510 --> 01:40:19,900
මහේෂමතීට බැම්ම බැන්දෙත් නායඩු සිමෙන්ති වලින්
හොද ඉදිකිරීම් වලට නායඩු සිමෙන්ති

724
01:40:20,060 --> 01:40:24,440
මගෙ දුව අරයව කසාද බදින්න යන්නේ
ගෙදරට ගිහින් සෙල්ෆි ගහලා එවලා

725
01:40:42,760 --> 01:40:45,700
අපි දැන්ම මෙයාව හම්බවෙන්න ඕනේ
මේ සම්බන්දෙට කැමතියි කියන්න

726
01:40:45,850 --> 01:40:51,940
මම දැන්ම එනවා. මොකද නැට්ට ගිනි ගත්තා වගේ දුවන්නේ
මට තේරෙන්නේ නෑ. මට තේරුනා

727
01:40:52,140 --> 01:40:55,720
දුවගේ කසාදෙ අරයත් එක්ක තීන්දුයි
ඒයි යකෝ

728
01:40:55,900 --> 01:40:58,110
යමුද?
මේහේ...

729
01:41:02,270 --> 01:41:09,730
මොකද මේ ඇදුම? අපි විජය වාඩා යන්නේ මම එයාව බලන්න
එයා අපිව බලන්න නෙමේ

730
01:41:09,830 --> 01:41:12,330
අම්මෝ මෙයාගෙ ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ

731
01:41:23,880 --> 01:41:28,960
කෙලින්ම ඇමති තුමාම කතා කරන්න ආපු
එක අපේ මස්සිනාගෙ වාසනාව

732
01:41:33,590 --> 01:41:36,600
මොනවා කලත් මෙයාගෙ තාත්තනේ

733
01:41:37,530 --> 01:41:39,710
ඔයාල කියන විදිහක් තමා

734
01:41:41,170 --> 01:41:47,830
කන්න. මුලින්ම අපේ කට්ටියට දෙන්න
එයාලට වෙනම තිබ්බා

735
01:41:48,030 --> 01:41:50,900
එලියට ගිහින් කන්න

736
01:41:51,560 --> 01:41:59,340
මගෙ සේවකයෝ මාත් එක්කයි ඉන්නේ
මුලින්ම එයාලට දෙන්න. අරයට කතා කරන්න

737
01:41:59,510 --> 01:42:02,600
මුලින්ම පුතාට එන්න කියන්න
අපේ අයට බලන්න

738
01:42:02,900 --> 01:42:04,290
මම එක්ක එන්නම්

739
01:42:11,400 --> 01:42:14,270
මෙතන මොකද කරන්නේ සර්
අතන අම්මයි, තාත්තයි බලන් ඉන්නවා

740
01:42:15,370 --> 01:42:22,440
මුල්ම පාරට අම්ම තාත්තව හම්බ වෙන්න යන්නේ
සුපිරියට යන්න ඕනනේ. ටච් කරන් එන්නම්

741
01:42:22,830 --> 01:42:27,530
දැනටම ඔයා මාව ටච් කලා.
තව මොකුත් ටච් කරන්න ඕනේ නෑ. යමු

742
01:42:27,710 --> 01:42:28,260
විනාඩියක් ඉන්න

743
01:42:43,630 --> 01:42:46,520
එලියේ මොනවා උනත්
ඔයා නම් එලියට එන්න එපා

744
01:44:00,000 --> 01:44:06,600
ඔයාට වාසානව. වැඩකාරයෝ එක්ක ඉන්න පුළුවන්
හෝම් මිනිස්ටර්ගෙ බෑන උනාම එහෙමනේ

745
01:44:06,800 --> 01:44:11,360
ඔයාගෙ මාමාන්ඩිට කියලා පාර්ලිමේනතුවෙ
කෑම ඕඩර් එක අර ගන්න

746
01:44:12,360 --> 01:44:16,540
පාර්ලිමේනතුවෙ අන්නපූර්නා කේටරින්
නියමේ නියමයි

747
01:44:25,130 --> 01:44:26,340
මොකද දුවේ උනේ?

748
01:44:26,970 --> 01:44:28,790
අක්කා
මොකද උනේ?

749
01:44:28,890 --> 01:44:33,040
මොකද උනේ.......

750
01:44:33,430 --> 01:44:34,750
අර වමට යන්න

751
01:44:39,980 --> 01:44:41,470
මොකද දුව? මොකක්ද ඒ?

752
01:44:50,820 --> 01:44:54,570
ස්ටීෆන් ප්‍රකාශ් කොහෙද?
ස්ටීෆන් ප්‍රකාෂ්

753
01:45:25,300 --> 01:45:28,670
ස්ටීෆන් ප්‍රකාශ් කවුද
කියල මම දන්නේ නෑ අම්මෙ

754
01:45:29,070 --> 01:45:30,550
මාව විශ්වාස කරන්න

755
01:45:31,500 --> 01:45:35,150
මල්ලී මම කිසි දෙයක් දන්නේ නෑ

756
01:45:40,950 --> 01:45:46,230
මම දන්නවා අක්කේ
- මම දන්නවා

757
01:46:02,060 --> 01:46:05,110
ඒයි ශාස්ත්‍රී ගහනවා බන්

758
01:46:30,530 --> 01:46:31,280
විග්නේෂ් අයියේ

759
01:46:45,120 --> 01:46:48,090
ස්ටීෆන් කෝ කියලා අහලා ගැහුව බන්

760
01:46:52,270 --> 01:46:53,580
මම දන්නේ නෑ කිවුවා

761
01:46:53,800 --> 01:46:55,510
එයාල කොච්චර ගැහුවද දන්නවද?

762
01:46:58,230 --> 01:47:01,350
මට බය අම්ම, තාත්තා

763
01:47:02,390 --> 01:47:04,190
එයාලව ඔයා බලාගන්න

764
01:47:05,280 --> 01:47:07,880
ඔයාට මොකුත් වෙන්නේ නෑ
ඔයාට මොකුත් වෙන්නේ නෑ

765
01:47:31,070 --> 01:47:35,710
ස්ටීෆන් ප්‍රකාෂ්ද? ස්ටීෆන් ප්‍රකාෂ් කවුද?
ස්ටීෆන්ද?

766
01:47:36,880 --> 01:47:37,600
කවුද ඔයාල?

767
01:47:39,120 --> 01:47:41,690
කවුද උබලා
මොන අංකෙටද ගත්තේ ඔයාල

768
01:47:56,120 --> 01:47:59,400
100 දෙනෙක් සැනසීමෙන් නිදා ගන්න
හින්දයි මේව පටන් ගත්තේ සර්

769
01:48:01,150 --> 01:48:03,710
ඒත් මගෙ අයගෙ නින්ද මමම නැති කලා

770
01:48:06,030 --> 01:48:11,950
ප්‍රශන් නැති කරන පුතෙක් වෙනවා මිසක්
ප්‍රශ්න ඇති කරන පුතෙක් වෙන්න බෑ සර්

771
01:48:13,810 --> 01:48:14,890
බය වෙනවද ශාස්ත්‍රී?

772
01:48:15,420 --> 01:48:16,720
දුක් වෙනවා සර්

773
01:48:20,020 --> 01:48:25,740
පොඩි කාලෙ ඉදලා බය වෙද්දී අම්ම තාත්ත බය නැති කරනවා
ඒත් දැන් අම්ම තාත්ත බය වෙල ඉද්දී

774
01:48:26,320 --> 01:48:28,120
මම මොනවා කියන්නද කියලා
තේරෙන්නේ නෑ සර්

775
01:48:33,450 --> 01:48:38,900
හමෝම දාල ගියාට පස්සෙත් මේ
පොලීසිය මෙතනම තියෙනවා

776
01:48:39,370 --> 01:48:45,050
මමත් මේ පොලීසිය වගේ කවදාවත්ම විශ්‍රාම යන්නේ
නැතිව අනිත් අය වෙනුවෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතුවා

777
01:48:46,260 --> 01:48:51,190
ඒත් කවදා හරි දවසක මෙහෙම කඩා වැටිලා
විශ්‍රාම ගන්න වෙයි කියලා කවදාවත්ම හිතුවේ නෑ ශාස්ත්‍රී

778
01:48:53,010 --> 01:48:55,460
ඇති නවත්වමු. සේරම නවත්වමු

779
01:48:56,270 --> 01:48:59,510
අවුරුදු ගානකට කලින් මෙතනද පටන් ගත්තා
මෙතනදිම අවසන් කරමු

780
01:49:00,550 --> 01:49:05,780
අර ස්ටීෆන්ව අතඅරිමු. අපිට එපා. ඔයාගෙ
පවුල අපිට වැදගත්. ඔව්ද? නැද්ද?

781
01:49:06,580 --> 01:49:08,280
මට සමාවෙන්න සර්

782
01:49:11,980 --> 01:49:12,900
අතඅරින්න සර්

783
01:49:14,500 --> 01:49:17,420
අතඅරින්න විදිහක්ම නෑ
ඒකටයි සමාවෙන්න කිවුවේ

784
01:49:21,040 --> 01:49:26,100
අම්ම, තාත්ත, අක්කා හැමෝම
අතඅරින්න විදිහක් නෑ

785
01:49:28,530 --> 01:49:31,320
එදා යුද්දය අරුජුන්ගෙ මිසක්
ක්‍රිෂ්නගෙ නෙමෙයි

786
01:49:33,010 --> 01:49:37,290
එක පාරක් යුද්ධය පටන් ගත්තම එතනම
මැරිලා යනවා මිසක් මැදදී දාල යන්නේ නෑ

787
01:49:38,860 --> 01:49:44,490
මේ කාලෙ අපි කියන්න ඕනේ බුද්ධම් සරනම්
ගඡ්චාමි නෙමෙයි සර්. යුද්දම් සරනම් ගඡ්චාමී

788
01:49:46,340 --> 01:49:51,870
එයා පවුල් ගානක් පාරට ගෙනත් දැම්මා
මගෙ පවුල ගැන හිතන්න අමතක උනා

789
01:49:53,880 --> 01:49:56,860
ගහනවා සර්
මේ සැරේ දරුනුවට ගහනවා

790
01:49:57,470 --> 01:50:02,010
කොච්චර ගහනවද කියන්නේ
උන්ගෙ ගැහෙන හදවත නවතින්න ඕනේ

791
01:50:02,300 --> 01:50:04,460
ඒක හරි ශාස්ත්‍රී
ඔයා කියන්නේ මොකක්ද ඒක කරමු

792
01:50:04,940 --> 01:50:09,150
මම හිතන විදිහ හරිනම්. මම පවුලට
පහර දුන්න එකට බය උනේ නැත්නම්

793
01:50:09,410 --> 01:50:10,860
ඊලගට තත්තට පහර දෙයි

794
01:50:12,450 --> 01:50:14,400
මොන හේතුවක් නිසාවත් උන්ම
මම අතඅරින්නේ නෑ

795
01:50:15,120 --> 01:50:18,030
අපි ස්ටීෆන් ප්‍රකාෂ්ව අතඅරින්නෙත් නෑ
එතකොට එයි

796
01:50:19,910 --> 01:50:22,130
මේ සැරේ බලන් ඉන්නේ එයාල නෙමෙයි
මමයි

797
01:50:23,080 --> 01:50:26,890
සත්‍ය නාරයනන් ඉන්න අග්‍රහාරය මත දිවුරලා
කියනවා එයාලව දැක්ක තැනදිම මැරුවේ නැත්නම්

798
01:50:27,070 --> 01:50:30,950
මගෙ නම දුවඩා ජගන්නාදන් නෙමෙයි.
මම මේ ග්‍රෝත්‍රයේ ඉපදුනෙත් නෑ

799
01:50:36,070 --> 01:50:38,120
අහන්නෙත් නැතුවම උත්තර දේශයට යවන්නේ මොකද?

800
01:50:38,150 --> 01:50:40,000
කාසි එනවා කියලා ඔයා පොරොන්දු වෙලා
අවුරුදු ගානක් උනා

801
01:50:40,140 --> 01:50:41,570
ගියාද? ගියාද?

802
01:50:41,600 --> 01:50:45,590
අන්නපූර්න කේටරින් එක තියෙද්දී. කාසි ගියෙ නැත්නම්
ශිවට අහංකාරකම ඇති වෙන්නේ නැද්ද?

803
01:50:45,650 --> 01:50:47,280
ශිවටත් අහංකාරකම තියෙනවද?

804
01:50:47,390 --> 01:50:50,640
මොකද නැත්තේ අර 3න් වෙනි
ඇසි ඇරෙන්නේ අහංකාර කම ඇති උනානම්

805
01:50:50,890 --> 01:50:55,340
එහෙ යන්න මොකටද
මෙච්චර කතා යමු

806
01:50:55,630 --> 01:50:56,170
ඔයා එන්න

807
01:51:42,740 --> 01:51:45,900
ස්ටීෆන් ප්‍රකාෂ් කොහෙද?
ස්ටීෆන් ප්‍රකාෂද?

808
01:51:46,600 --> 01:51:47,750
එයා කවුද සර්?

809
01:52:14,490 --> 01:52:18,240
මෙයාට ගැහුවට කියන්නේ නෑ සර්.
එයාගෙ රගපෑමට අහුවෙන්න එපා

810
01:52:18,290 --> 01:52:21,570
එයා හොද සූදානම් වෙලයිමේ රගපෑමට එන්නේ

811
01:52:21,600 --> 01:52:26,250
තව ගැහුවොත් ඉතුරු වෙන්නේ නෑ
ගහන්න හොදට ගහන්න

812
01:52:26,440 --> 01:52:27,100
හරි සර්

813
01:52:29,080 --> 01:52:31,180
අර සර් කවුද කියලා කියන්න

814
01:52:32,540 --> 01:52:34,950
නැත්නම් මාව ඒ සර් ගාවට එක්ක යන්න

815
01:52:35,680 --> 01:52:37,570
මගෙ දුක එයාටම කියන්නම්

816
01:52:45,110 --> 01:52:50,430
ඔයා කියන්නේ මෙයා නෙමෙයි.
තව ටිකක් ගැහුවොත් පන යයි. අනික....

817
01:52:51,170 --> 01:52:52,790
ගමේ අය වටවෙනවා

818
01:52:53,850 --> 01:52:58,750
මේ රටේ අනිත් උන්ගෙ වැඩ ගැන තියෙන උනන්දුව
තමන්ගෙ වැඩ වලට නෑ

819
01:53:01,380 --> 01:53:03,670
එයාව ඉක්මනට හයිද්‍රභාද් අරන් එන්න

820
01:53:14,010 --> 01:53:19,060
ඇයි මෙහෙම ගහන්නේ
සර්ගෙ නම කියන්කෝ

821
01:53:19,410 --> 01:53:21,700
අර සර්ගෙ නම

822
01:53:21,990 --> 01:53:25,630
මොකද මෙච්චර වෙලා තිස්සේ අහන් ඉන්නේ
සර්ගේ නම, සර්ගේ නම කියන්නේ

823
01:53:25,800 --> 01:53:28,950
සර්ට කතා කරන්න
මෙයාගෙ තත්වේ කියමු

824
01:53:29,010 --> 01:53:30,230
ගහලා, ගහලා කම්මැලියි

825
01:53:34,960 --> 01:53:36,520
අර සර්ගේ නම
කටවහපන්

826
01:53:38,510 --> 01:53:46,110
මෙයා හිතන කෙනා නෙමෙයි. එයාමයි
ඔයාල ඇති පදමට ගැහුවනම් සේරම එලියට එයි

827
01:53:46,130 --> 01:53:49,890
තව එකක් ගැහුවොත් මැරෙයි
මරන්න. සර්.....

828
01:53:50,150 --> 01:53:52,050
ඔයාට ඇහුන දේ හරි
මරන්න

829
01:53:56,490 --> 01:53:59,100
සමාවෙන්න මල්ලී
සර් ඔයාව මරන්න කිවුවා

830
01:53:59,540 --> 01:54:00,450
මරනවද

831
01:54:06,170 --> 01:54:07,980
මරනවද?
හම්

832
01:54:16,470 --> 01:54:18,060
ඔයත් එක්ක මට කිසිම තරහක් නෑ මල්ලී

833
01:54:18,410 --> 01:54:19,430
මේක මගෙ රස්සාව

834
01:54:19,920 --> 01:54:22,610
ඔයගෙ මරනය වෙනුවෙන් මට සල්ලි ලැබෙනවා

835
01:54:25,300 --> 01:54:27,320
අන්තිම කැමැත්ත කියන්න
කරලා දෙන්නම්

836
01:54:27,910 --> 01:54:31,920
කියන්න
හොද කෑම එකක් කනවද?

837
01:54:33,190 --> 01:54:38,990
මැරෙන්න කලින් එක පාරක් අර සර්ගෙ නම කියන්න
එහෙම කියන එක අපේ වෟත්තයට විරුද්ධයි

838
01:54:39,490 --> 01:54:41,240
ඒයි සූරී
ඉක්මනට ඉවර කරන්න

839
01:54:41,800 --> 01:54:46,520
බලන් ඉදලා, ඉදලා මරන්න මට බෑ වගේ

840
01:54:46,590 --> 01:54:50,740
පූජකයෙක් මරන පව පොඩි කාලෙදි
තාත්ත කියලා දීල තියෙනවා

841
01:54:52,740 --> 01:54:53,660
ඔයා කරන්න

842
01:54:59,390 --> 01:55:02,590
අයියේ ජීවිතේ පලවෙනි පාරට
මිනිහෙක් මරන්නේ. මට සුබ පතන්න

843
01:55:19,230 --> 01:55:20,180
දැන් කේක් කපන්න

844
01:55:22,730 --> 01:55:27,650
අන්තිම කැමැත්ත කරන්නම් කිවුවේ
අන්තිම කැමැත්ත ඔයා කරන්නම් කිවුවේ - කියනවා

845
01:55:27,810 --> 01:55:31,150
මේ රුද්ද්‍රාක්ෂය බෙල්ලේ තියෙද්දී
මැරුවොත් ලොකු පවක්

846
01:55:31,570 --> 01:55:33,650
ඒක අයින් කරන්න. අයින් කරල මැරුවොත්

847
01:55:34,340 --> 01:55:35,470
ස්වර්ගයට යයි

848
01:55:36,150 --> 01:55:37,230
මම වගකියනවා

849
01:55:39,160 --> 01:55:40,080
ඕක අයින් කරනවා

850
01:56:35,580 --> 01:56:38,030
අර සර්ගෙ නම එක පාරක් කියන්න

851
01:56:56,800 --> 01:56:58,480
අර සර්ගෙ නම කියන්න

852
01:57:11,740 --> 01:57:13,360
ඔයාට වදින්නම්

853
01:57:15,290 --> 01:57:17,350
අර සර්ගෙ නම කියන්න

854
01:57:31,210 --> 01:57:32,940
අර සර්ගෙ නම....

855
01:57:34,140 --> 01:57:34,830
කියපන්

856
01:57:45,340 --> 01:57:50,100
දැක්කනේ කී දෙනෙක් මැරෙනවද කියලා.
සර්ගෙ නම කියන්න

857
01:58:21,080 --> 01:58:24,370
අයියේ අර සර්ගෙ නම කියන්න.
මරනවා අයියේ

858
01:58:58,100 --> 01:59:05,080
පොඩි කාලෙ තාත්ත සමනලයෝ මරන්න එපා කිවුවා
එත් දැලබුවොයි සමනලයෝ වෙන්නේ කියලා කියන්න අමතක උනා

859
01:59:26,730 --> 01:59:27,820
රියල් නායඩු......

860
01:59:29,690 --> 01:59:30,530
රියල් නායඩු

861
01:59:34,120 --> 01:59:34,780
රියල් නායඩු

862
01:59:41,350 --> 01:59:42,950
කිවුවනේ

863
01:59:44,900 --> 01:59:47,010
හොදින් ඉන්නකොට 100 පාරක් ඇහුවා

864
01:59:47,570 --> 01:59:48,180
කිවුවේ නෑ

865
01:59:48,880 --> 01:59:51,860
මම අවේගයෙන් ඉද්දී කිවුවේ
ඒකයි ආවේගයෙන් ඉවර උනේ

866
01:59:52,350 --> 01:59:58,600
උබේ කරුමේ නම්.... උබ පරක්කු උනා
උබේ වෙලාව හොද නෑ

867
02:00:00,620 --> 02:00:04,250
මේකයි උ‍බේ කරුමෙත් කරුමේ කරුමේ

868
02:00:05,980 --> 02:00:09,250
දැන් මෙයාගෙන් අපිට වැඩක් නෑ
තුවක්කුව ගන්න

869
02:00:11,460 --> 02:00:14,800
උබේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ කවුද කියලා දැන ගත්තා
සමාවෙන්න උබව මරනවා

870
02:00:15,020 --> 02:00:17,520
මොනවද දන්නේ?
මොනවද දන්නේ උබ?

871
02:00:17,640 --> 02:00:20,620
රියල් නායඩු
රියල් නායඩුද?

872
02:00:20,910 --> 02:00:22,840
නම කිවුවම සර්ගෙ වෙනස දැක්කද?

873
02:00:24,860 --> 02:00:27,570
එක පාරින් ඉවර කරනවා
උබේ කොටස මොකක්ද? අරයගෙ කොටස මොකක්ද?

874
02:00:27,730 --> 02:00:29,450
කොටස මොකක්ද?
- කොටසද?

875
02:00:29,610 --> 02:00:30,630
කොටස කියන්නේ...

876
02:00:31,480 --> 02:00:32,510
මේකයි කොටස

877
02:00:32,910 --> 02:00:35,450
උබේ කොටස් ඕනෙ නැත්නම්
විස්තර කියනවා

878
02:00:35,890 --> 02:00:43,130
මම පන්සලට ගියේ DJ මරන්න නෙමේ
ජගන්නාද ශාස්ත්‍රීව මරන්න

879
02:00:46,080 --> 02:00:46,640
ශාස්ත්‍රීවද?

880
02:00:47,560 --> 02:00:54,580
මොකටද?නායඩුගෙ පුතාටයි ඇමතිගෙ දුවයි එක්ක
කසාදෙ කතා කරගත්තා. ඒත් ඒ කෙල්ල

881
02:00:54,920 --> 02:01:00,480
ශාස්ත්‍රීට කැමතියි. මාව විශ්වාස කරන්න
මට කිසිම කොටසක් නෑ

882
02:01:00,850 --> 02:01:03,620
සල්ලි සේරම රියල් නායඩුගෙ
පුතා හංගලා තියෙන්නේ

883
02:01:03,920 --> 02:01:07,380
එයා කොහෙද ඉන්නේ? මාව මැරුවත්
මීට වඩා දෙයක් මම දන්නේ නෑ

884
02:01:08,350 --> 02:01:09,330
විශ්වාස කරන්න

885
02:01:11,520 --> 02:01:13,210
ශාස්ත්‍රී ඔයා හොදින් නේද?
සර්

886
02:01:13,700 --> 02:01:17,380
නායඩුගෙ පුතා ගැන විස්තර හොයන්න නම්
මම පූජාව හම්බවෙන්න ඕනේ

887
02:01:17,740 --> 02:01:20,660
ඔයා එයාගෙ හැම බිස්නස් එකක්
ගැනම විස්තර හොයලා මට කියන්න

888
02:01:54,840 --> 02:01:55,500
ශාස්ත්‍රී..

889
02:01:56,420 --> 02:01:56,970
DJ

890
02:02:14,390 --> 02:02:15,670
වේදනාම විදි දෙකක් පූජා

891
02:02:16,870 --> 02:02:18,310
පලවෙනි එක විදවනවා

892
02:02:19,330 --> 02:02:20,870
දෙක සටන් කරනවා

893
02:02:21,730 --> 02:02:22,760
මම දෙවෙනි විදිහ

894
02:02:25,170 --> 02:02:26,420
ඒකයි මම අතඅරින්නේ නැත්තේ

895
02:02:30,110 --> 02:02:33,530
ඔයාට මම කරන දේ වැරදි කියලා හිතෙනවා නම්
දැන්ම මෙතනින් යන්න පුළුවන්

896
02:02:34,080 --> 02:02:38,880
මට පැහැදිලි කරන්න ඕනෙත් නෑ
මම කරන දේ හරි කියලා හිතුනොත්

897
02:02:39,710 --> 02:02:41,620
මට රියල් නායඩුගෙ පුතාගෙ විස්තර ඕනේ

898
02:02:44,400 --> 02:02:46,760
එක මිනිහෙක්ට දෙවිදිහක්
තියෙනවා කියල කිවුවම

899
02:02:47,460 --> 02:02:50,000
කොයි විදිහ හරි බෙදා ගන්න
කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ

900
02:02:55,060 --> 02:02:57,230
ඔයාගෙ සහය විදිහට ඔයත්
එක්කම ඉන්නවා ශාස්ත්‍රී

901
02:07:02,670 --> 02:07:03,550
පවක් සර්

902
02:07:04,120 --> 02:07:05,570
මෙයා අහිංසකයෙක් සර්

903
02:07:05,990 --> 02:07:07,780
තව ගැහුවොත් මැරෙයි කිවුවේ

904
02:07:08,950 --> 02:07:11,710
මෙහෙම ගහලා තියෙන්නේ
ඒ විතරක් නෙමෙයි සර්

905
02:07:12,160 --> 02:07:17,380
ඔයා හිතන විදිහට DJ කරපු කේස්
සේරමත්, පොලීසිත් බැලුවම

906
02:07:17,980 --> 02:07:20,410
එක සමාන දෙයක් තියෙනවා.
මොකක්ද ඒ?

907
02:07:20,480 --> 02:07:22,320
FIR ලියපුකෙනා
- පුර්ෂෝත්තම්

908
02:07:23,650 --> 02:07:25,300
පුර්ෂෝත්තම්

909
02:07:26,110 --> 02:07:28,440
පුරුෂයන්ගෙන් උතුම් කෙනා

910
02:07:30,680 --> 02:07:33,980
ඌව අල්ලගෙන....

911
02:07:34,170 --> 02:07:41,340
ඉන්දලාවල. හිට්ටවලා. කකුල්
දෙකෙන් එල්ලලා. දුන්නම නම්

912
02:07:41,500 --> 02:07:45,440
එතකොට අර DJට අපේ ව්‍යයාකරන තේරිලා

913
02:07:45,470 --> 02:07:47,620
අපි ලගට එයි

914
02:08:15,250 --> 02:08:15,750
DJ

915
02:08:16,480 --> 02:08:17,420
දුවාඩ ජගදීෂ්

916
02:08:19,220 --> 02:08:19,820
පූජා කිවුවා

917
02:08:19,990 --> 02:08:22,860
ඔයාල දෙන්න ෆැෂන් ඉන්ස්ටිටියුට්
එකේ යාලුවෝ නේද? ඔව් සර්

918
02:08:23,110 --> 02:08:25,780
සමාන්‍යයෙන් ඔයාල කසාද
කොහොමද කරන්නේ?

919
02:08:25,950 --> 02:08:26,450
සරලයි සර්

920
02:08:26,890 --> 02:08:28,570
මුලින්ම සේවාදායකයා ගැන
සේරම විස්තර හොයා ගන්නවා

921
02:08:29,260 --> 02:08:30,430
ඊට පස්සේ සැලස්මක් දානවා

922
02:08:31,150 --> 02:08:33,910
එතකොට මගෙ සැලැස්ම
ඔයාගෙ එක හයිද්‍රභාද් වලම දැම්මා සර්

923
02:08:34,410 --> 02:08:38,540
ඔයා ඉවරයි. මොකක්?
ඒ කියන්නේ අදින් ඔයාගෙ ෂොපින් ඉවරයි

924
02:08:39,550 --> 02:08:42,820
ඔයා කෙලින්ම කසාදෙට එන්න
මෙන්න මගෙ සැලැස්ම

925
02:08:43,110 --> 02:08:43,650
නියමයි

926
02:08:59,420 --> 02:09:01,830
බැක්ටීරියා එනවා සර්
එපා

927
02:09:15,800 --> 02:09:21,290
හොදට හෝදන්න. ඇගිලි අස්සේ
පිටිපස්සේ

928
02:09:22,970 --> 02:09:27,010
ඔයාගෙ සැලසුම් වලට මම විතරක් කැමති වෙලා හරියන්නේ නෑ
අම්මත් කැමති වෙන්න ඕනේ

929
02:09:28,100 --> 02:09:31,230
මම හැමදාම අම්ම එක්ක කතා කරනවා
කතා කරන්න

930
02:09:31,450 --> 02:09:32,790
මමත් හැමදාම තාත්ත එක්ක කතා කරනවා

931
02:09:39,670 --> 02:09:41,620
අම්මා මැරිලා අවුරුදු 15 වෙනවා

932
02:09:43,190 --> 02:09:43,690
ඉතින්?

933
02:09:44,430 --> 02:09:50,220
මගෙ තාත්ත මැරිලා අවුරුදු ගානක් වෙනවා
ඔව් තාත්තේ. සමාවෙන්න තාත්තේ

934
02:09:50,980 --> 02:09:55,480
කියන්න උනා. මොකද දවස් තුනක් කසාදෙට
ඇදුම් ගන්න යන්න ඕනේ අමරු වෙයිනේ

935
02:09:55,940 --> 02:09:58,370
එයත් එයාගෙ අම්ම එක්ක කතා කරනවලු

936
02:10:03,000 --> 02:10:05,660
හායි කිවුවා. තාත්ත ඔයාට හායි කිවුවා

937
02:10:15,690 --> 02:10:22,950
කටහඩ පැහැදිලි නෑ තාත්තේ. තාත්තේ
දැන් ඇහෙනවා තාත්තේ

938
02:10:24,860 --> 02:10:30,610
ඔයාගෙ අම්ම ගැන හොයලා බලන්නනම්ලු
අම්මගෙ නම අහනවා. පුලම්මා. රියල් පුලම්මා

939
02:10:31,010 --> 02:10:35,240
එහෙ ගොඩක් ආත්ම තියෙනවානේ. ආත්මා
කාඩ් එක තිබුනොත් ලේසි වෙයි. ආත්මා කාඩ් කිවුවේ?

940
02:10:35,410 --> 02:10:37,900
අපිට ආදාර කාඩ් වගේ
එයාලට ආත්මා කාඩ් තියෙනවා

941
02:10:40,780 --> 02:10:44,760
පවු අම්මා එයා ගාව මොන කාඩ් එකක්වත් නෑ.
කොහොම ජීවත් වෙනවද දන්නේ නෑ

942
02:10:44,950 --> 02:10:51,130
ජීවත් වෙන්නේ මොකක්ද මැරිලනේ.
එහෙ ජීවත් වෙන්න නම් මෙහෙ මැරෙන්න ඕනනේ

943
02:10:52,820 --> 02:10:55,620
ෂොපින් යමුද? වෙලා යනවනේ

944
02:11:05,610 --> 02:11:08,430
මේක කොහොමද? සුපිරියි සර්

945
02:11:11,300 --> 02:11:13,790
කොහෙද ඉන්නේ
මේ එනවා කිවුවා. .තාම ආවේ නෑ

946
02:11:15,230 --> 02:11:18,360
කෝටි 300ක් කියන්නේ
මොකක්ද කියලා දන්නවද?

947
02:11:28,000 --> 02:11:30,000
ෂොපින් යනවා අම්මේ
ෂොපින් යනවා තාත්තේ

948
02:11:31,020 --> 02:11:33,260
මම බාදා කරනවද?
නෑ කරන් යන්න

949
02:11:46,810 --> 02:11:48,740
මට අවුරුදු 7දි අම්ම මැරුනා

950
02:11:50,080 --> 02:11:51,780
එතකොට වැඩ කරන කෙනා කිවුවේ

951
02:11:52,430 --> 02:11:53,650
හැමදාම හොයනවා

952
02:11:54,410 --> 02:11:57,810
ඔයාගෙ අම්ම පැරිසි ගිහින් කියනවා

953
02:11:58,200 --> 02:12:00,750
සේරෙප්පුවෙන් ගහන්න ඕනේ
ඒ වගේ අයට මොනව දඩුවම දුන්නත් කමක් නෑ

954
02:12:01,160 --> 02:12:06,000
දඩුවම් කිවුවම හිතුනේ DJ
දඩුවම් දෙන්නත්, සමාව දෙන්නත් ඕනේ අම්මනේ. ඒකයි

955
02:12:06,530 --> 02:12:07,680
අම්ම ලගට යැවුවේ

956
02:12:13,580 --> 02:12:15,210
ඔයාට විශ්වාසද?
අනිවාර්යෙන්ම

957
02:12:15,960 --> 02:12:20,310
මමත් මගෙ තාත්තව මැරුවා
ඔව් බන්

958
02:12:20,430 --> 02:12:24,610
මගෙ අම්ම ගැනත් මට දුක හිතුනා
ඔයා වගේම

959
02:12:24,850 --> 02:12:28,180
හැමදාම අම්මට බනිනවා

960
02:12:28,910 --> 02:12:29,410
ඒකයි

961
02:12:29,960 --> 02:12:32,940
හොද දවසක් බලලා තාත්තව මැරුවේ

962
02:12:33,800 --> 02:12:37,690
අම්ම ලගට යැවුවා
මාත්ත එක්ක නාට්‍යයක් කරනවද?

963
02:12:38,570 --> 02:12:40,000
මෝඩයෙක් වගේ පේනවද උබට

964
02:12:40,800 --> 02:12:45,750
ඔයාගෙ තාත්තව මැරුවනම් ඔයා මම වගෙ අම්ම
එක්ක කතා කරන්නේ නැතිව. තාත්ත එක්ක කතා කරන්නේ?

965
02:12:48,730 --> 02:12:51,230
අම්ම මාත් එක්ක තරහා වෙලා සර්
මොකටද?

966
02:12:51,460 --> 02:12:54,190
තාත්තව මැරුවනේ
එතකොට තාත්ත ඇයි ඔයා එක්ක කතා කරන්නේ

967
02:12:54,360 --> 02:12:56,260
මගෙ තාත්ත ගොඩක් සතුටින් ඉන්නේ
මොකටද?

968
02:12:56,390 --> 02:12:57,490
අම්ම ලගට යැවුවනේ

969
02:13:11,930 --> 02:13:14,820
කෙහෙද? දැන් කතා කරන්නේ

970
02:13:16,070 --> 02:13:19,150
මොකක්ද වහලේ උඩද?
එතන ඉන්න

971
02:13:21,470 --> 02:13:24,830
ඔයා කොහෙද එන්නේ
මමත්.... ඕන නෑ ඔතන ඉන්න

972
02:13:38,270 --> 02:13:39,950
හැමදේම හොදින් තාත්තේ
එනවා

973
02:13:48,090 --> 02:13:50,730
කෝටි ගානක් නිසා ටිකක් අමාරු උනා

974
02:13:56,650 --> 02:13:58,090
මේක ඔයාට හයිද්‍රභාද් වලදී හම්බවෙයි

975
02:13:58,260 --> 02:14:01,040
හයිද්‍රභාද් කොහෙද? මදීන කැෆේ
පරන නගරය

976
02:14:20,230 --> 02:14:22,470
හයිද්‍රභාද්වල DJ

977
02:14:22,830 --> 02:14:25,410
විජයවාඩාවල ජගන්නාත්

978
02:14:25,650 --> 02:14:28,910
ඒ කියන්නේ එකම ෆෝන් එකේ
සිම් කාඩ් දෙකක්

979
02:14:29,490 --> 02:14:31,980
ඔයා එයාට සිග්නල් යවන කුඵන

980
02:14:34,000 --> 02:14:40,210
මම කෙලින්ම තිබ්බොත් මොනවා වෙයිද?
කියපන් එයා කොහෙද කියලා කියපන්

981
02:14:40,400 --> 02:14:44,190
උබ මාව අරන් ආව වගේ
මගෙ එක උබේ පුතාව අරන් එන්න ගියා

982
02:14:55,490 --> 02:14:58,590
ඔයාවත් ඇරලන්නද? එපා සර්
මට වෙන කාර් එකක් තියෙනවා

983
02:14:58,680 --> 02:15:01,600
අනික මට වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා යන්න
හරි කසාදෙදි හම්බවෙමු

984
02:15:06,970 --> 02:15:09,530
කලබල වෙන්න එපා
මගෙ ෆෝන් GPS දාල තියෙන්නේ

985
02:15:10,210 --> 02:15:12,710
මම කොහෙ හිටියත් DJ මාව හොයන් එයි

986
02:15:14,320 --> 02:15:16,420
කොහෙද ඉන්නේ?
ඔයා කියපු තැනට ආවේ තාත්තේ

987
02:15:25,380 --> 02:15:26,840
ඉන්නවා

988
02:15:27,060 --> 02:15:28,850
අර DJ ව හම්බඋනාද?
හම්බ උනා තාත්තේ

989
02:15:29,290 --> 02:15:31,870
එයා නියම කෙනෙක්
එයා නියම කෙනෙක්ද?

990
02:15:32,100 --> 02:15:35,560
එයා DJ යකෝ. මම දන්නව තාත්තේ
මොනවද දන්නේ?

991
02:15:37,790 --> 02:15:40,480
ඔයා කලබල වෙන්න එපා
සංසුන් වෙන්න. සංසුන් වෙන්නද?

992
02:15:41,680 --> 02:15:43,810
හරි කමක් නෑ. සල්ලි කෝ
මෙතන තියෙනවා.

993
02:15:47,620 --> 02:15:48,650
සල්ලි කෝ?

994
02:15:50,450 --> 02:15:53,130
ඔය සූට් කේස් එක දෙන්න සර්
ඔය ඇති DJ

995
02:15:56,950 --> 02:15:58,630
අඩුම ගානෙ ජකට් එකවත් දෙන්න සර්

996
02:16:00,010 --> 02:16:00,510
දෙන්න

997
02:16:07,540 --> 02:16:08,510
කෑෂ්ද? කාඩ්ද?

998
02:16:09,930 --> 02:16:10,430
ඩොලර්

999
02:16:26,560 --> 02:16:29,870
DJ කෝට් එක ගත්තා
එයාට කෝට් එක දුන්නද?

1000
02:16:30,550 --> 02:16:33,650
ඔයා දුන්නේ කෝට් එක නෙමෙයි.
කෝටි 300ක්

1001
02:16:33,680 --> 02:16:36,650
පිස්සා. මට කෑ ගහන්නේ
අම්මට කියනවා

1002
02:16:37,000 --> 02:16:44,640
අම්මට කියනවද? කියනවා. ඒකිට පිස්සු
උබ පිස්සෙක් වෙච්ච එකෙන් සේරම හරි

1003
02:16:44,660 --> 02:16:50,720
මට ඕන දෙයක් කියන්න අම්මට මොනවා හරි කිවුවො.
නිකන් ඉන්නේ නෑ. අම්මේ මම මොනවත් කියන්නේ නෑ

1004
02:16:51,600 --> 02:16:52,100
මෙයයි

1005
02:16:53,210 --> 02:16:58,530
කියපන්. මේකව බේර ගන්න එයි
ෆෝන් කරපන්

1006
02:16:58,780 --> 02:16:59,860
ගනින්. කෝල් එකක් ගනින්

1007
02:17:19,110 --> 02:17:22,510
මම උබව දකින වෙලාවේ මරනවා

1008
02:17:33,170 --> 02:17:33,790
මොකද මේ?

1009
02:17:36,850 --> 02:17:38,290
මරනවා උබව

1010
02:17:38,430 --> 02:17:39,690
මාව රවට්ටනවද?

1011
02:17:44,400 --> 02:17:48,140
මම කියන දේ අහන්න. මොනවා අහන්නද?
ගොඩක් ඇහුවා මම

1012
02:17:51,710 --> 02:17:52,960
මේකත් බොරුවක්ද?

1013
02:18:16,090 --> 02:18:16,990
මෙන්න ඔයාගෙ සල්ලි

1014
02:18:17,050 --> 02:18:17,860
සල්ලිද?

1015
02:18:19,360 --> 02:18:20,650
මේ සල්ලී...?
ඔයාගේ

1016
02:18:20,890 --> 02:18:22,030
ඕනනම් ගනන් කරන්න

1017
02:18:29,150 --> 02:18:31,050
මේ සල්ලී....
ඔයාගෙ සල්ලි

1018
02:18:31,470 --> 02:18:34,720
මගෙ තාත්ත ගේන්න කිවුවා
ගෙනාව. ඔයාගෙ තාත්තද?

1019
02:18:35,090 --> 02:18:37,500
ඔයාගෙ අම්ම මගේ තාත්තට කියලා
තාත්ත මට කිවුවා

1020
02:18:39,180 --> 02:18:41,060
මෙයාගෙ අම්ම ඔයාගෙ තාත්තට කිවුවම

1021
02:18:41,410 --> 02:18:43,590
ඔයාගෙ තාත්ත ඔයාට කිවුවද
ඔව් තාත්තේ

1022
02:18:44,090 --> 02:18:46,220
DJ මම වගේ එයාගෙ තාත්ත
එක්ක කතා කරනවා

1023
02:18:46,290 --> 02:18:49,610
එච්චර සල්ලි තනියම කරන්න අමාරුයි
මගෙ පුතාට උදව් කරන්න කියලා ආන්ටී කියලා තිබ්බේ

1024
02:18:49,770 --> 02:18:51,110
ඔව්ද?
ආන්ටිද?

1025
02:18:51,210 --> 02:18:54,130
ඔව් තාත්තේ
හැම දෙයක්ම තේරුම් කරන්න වෙනවා

1026
02:18:55,520 --> 02:18:56,560
අංකල්ට ස්තූතියි කියන්න

1027
02:18:56,960 --> 02:18:57,930
අංකල්ද?

1028
02:18:58,350 --> 02:18:59,760
එයගෙ තාත්ත
තාත්තේ

1029
02:19:01,800 --> 02:19:08,440
මගෙ තාත්ත ඔයාව අවුල් කලා. කවුද මමද?
මම අවුල් කරන්නේ මොනවද? මෙයා පිස්සු වට්ටනවා

1030
02:19:09,050 --> 02:19:12,340
මොනවද කියන්නේ. රවට්ටන්න
ඕනනම් සල්ලි මෙහෙට අරන් එන්නේ ඇයි?

1031
02:19:12,390 --> 02:19:14,920
ඔව් තාත්තේ රවට්ටනවා නම්
සල්ලි අරන් මෙහෙ එන්නේ ඇයි?

1032
02:19:15,480 --> 02:19:17,020
අරූව බේරගන්න

1033
02:19:17,180 --> 02:19:19,300
එන්න ඕනේ
ඇවිත් බෙරගන්න ඕනේ

1034
02:19:19,450 --> 02:19:21,400
මම දන්නවා උබ එනවා කියලා

1035
02:19:22,970 --> 02:19:23,810
කව්ද සර් එයා?

1036
02:19:25,420 --> 02:19:27,050
එයාව මම මොකටද බේර ගන්නේ?

1037
02:19:27,160 --> 02:19:28,530
මොකක්?
එයා කවුද?

1038
02:19:29,640 --> 02:19:35,310
එයා කවුද කියලා ඔයා දන්නේ නැද්ද? නෑ
එහෙනම් මෙයාව මරන්න පුළුවන්ද?

1039
02:19:36,160 --> 02:19:41,620
දැක්කද ඇස් කතා කරන විදිහ දැක්කද?
DJ අරයව මරන්නද?

1040
02:19:44,410 --> 02:19:45,130
මරන්න

1041
02:19:46,660 --> 02:19:49,310
මරන්න
- මරන්න අරූව

1042
02:19:56,180 --> 02:19:57,740
මරන්න, මරන්න
- මරන්න

1043
02:20:08,760 --> 02:20:09,490
තාත්තේ...

1044
02:20:10,630 --> 02:20:11,650
මොකක්ද?

1045
02:20:12,380 --> 02:20:18,170
ආන්ටී.... ආන්ටිද?
අම්මට මොකද DJ?

1046
02:20:18,340 --> 02:20:18,840
එහෙනම්

1047
02:20:19,070 --> 02:20:25,460
මෙච්චර වෙලා ඔයා මොකක්ද කලේ?
අම්මට මොකද DJ' හොදින් නේද?

1048
02:20:25,740 --> 02:20:29,860
අවුරුදු 15 කලින් මැරිච්චි කෙනා
එක්ක කතා කරන්නේ පිස්සා

1049
02:20:31,050 --> 02:20:36,570
තාත්තේ මේක එයාලගෙ පවුලේ දෙයක්.
මාව මොකටද මරන්නේ? කියන්න DJ

1050
02:20:37,520 --> 02:20:42,900
අම්මව මරපු කෙනාව පැත්තකින් තියලා. වෙන කෙනෙක්ව
මරන්නේ මොකද කියල අඩනවා ඔයාගෙ අම්මා

1051
02:20:44,210 --> 02:20:46,070
කවුද DJ?
අම්මව මැරුවේ කවුද?

1052
02:20:46,530 --> 02:20:47,030
ඔයාගෙ තාත්තා

1053
02:20:52,040 --> 02:20:57,000
තාත්තේ. තේරුනා. එහෙට, මෙහෙට හරිලා
මගෙ පැත්තට එයි කියලා හිතුනා

1054
02:20:57,050 --> 02:20:58,090
ඇත්ත කියන්න තාත්තේ

1055
02:20:58,430 --> 02:20:59,420
අම්මව මැරුවේ ඇයි?

1056
02:20:59,570 --> 02:21:03,110
ම්මව මරන්නේ ඇයි? ඔයාගෙ අම්මට පිස්සුවෙන්
වගේ ආදරය කලේ.

1057
02:21:03,130 --> 02:21:03,630
දැක්කද

1058
02:21:03,650 --> 02:21:07,830
එච්චර ආදරයක් තියෙනවානම් හැම බිස්නස්
එකටම නායඩු කියලා දාගෙන් ඉන්නේ

1059
02:21:07,860 --> 02:21:10,000
හැම එකකම නායඩු කියන
නම මිසක්

1060
02:21:14,930 --> 02:21:17,880
ඔව් තාත්තේ
අම්මගෙ නම ඇයි දැම්මේ නැත්තේ?

1061
02:21:18,460 --> 02:21:21,850
පුල්ලම්මා කියල නම දැම්මොත්
කවුද එන්නේ බන්?

1062
02:21:22,040 --> 02:21:27,460
දැක්කනේ. පුල්ලම්මා කියන නමටවත් කැමති
නෑ කියලා කියන්නේ

1063
02:21:27,760 --> 02:21:32,590
පුල්ලම්මා කියන නමට කැමති නැද්ද තාත්තේ
ඔයාගෙ අම්මට මම හරිම ආදරෙයි බන්

1064
02:21:32,810 --> 02:21:36,290
ඒකයි මැරුනම කසාදයක් වත් කරගත්තේ නැත්තේ
මම ආදරෙයි පුල්ලම්මට

1065
02:21:36,340 --> 02:21:40,100
එච්චර ආදරයක් තිබුනනම්. අම්ම මැරනට පස්සේ
මෙච්චර කල් ජීවත් උනේ කොහොමද?

1066
02:21:40,220 --> 02:21:43,000
වචන වලින් සේරම අවුල් කරනවා.
මුලින්ම මෙයාව මරන්න

1067
02:21:43,340 --> 02:21:48,220
DJ මගෙ තාත්තව මරන්න හදනවද ඔයා?
අම්ම, තාත්ත එකතු කරන්න හැදුවේ. අම්ම බලන් ඉන්නවා

1068
02:22:09,860 --> 02:22:13,190
නියමයි සර්
කියලා වැඩක් නෑ සර්

1069
02:22:18,720 --> 02:22:21,610
අම්මේ තාත්ත එනවා අම්මේ
එයි

1070
02:22:21,690 --> 02:22:26,910
තුවක්කුව දෙන්න. මොනවා උනත් තාත්තනේ.
මම බලා ගන්නම්. ඔයා යන්න

1071
02:22:31,820 --> 02:22:32,320
DJ

1072
02:22:32,840 --> 02:22:35,120
නොහොත් දුවාඩ ජගන්නාත්

1073
02:22:35,800 --> 02:22:37,020
කිවුවනේ

1074
02:22:38,950 --> 02:22:41,300
මම උබව දකින දවසේ මරනවා කියලා

1075
02:22:41,820 --> 02:22:43,480
අම්මා, අම්මා
තාත්ත එයි

1076
02:22:47,470 --> 02:22:48,960
පිස්සු යකා

1077
02:22:49,260 --> 02:22:52,720
ඔයාගෙ කතාවේ මේක අවසානෙත් අවසානේමයි......

1078
02:22:58,280 --> 02:23:00,990
ඇග්‍රෝ ඩයමන්ඩ් නිසා දුක් වින්ද
අය දැන් සතුටින් ඉන්නවා

1079
02:23:01,320 --> 02:23:05,660
අරයා, මෙයා යන වෙලාවෙ ඔයා
එක සැරයක් ගිහින් එයාලව බැලුවොත් හොදයිනේ?

1080
02:23:07,120 --> 02:23:07,620
එපා සර්

1081
02:23:08,430 --> 02:23:10,210
ආයෙ එපා. හම්බවෙන්නේ නෑ
- ඇයි ශාස්ත්‍රී?

1082
02:23:11,120 --> 02:23:12,600
පොඩි කාලෙ සීය කියනවා

1083
02:23:13,370 --> 02:23:17,100
අපි කරන දේවල් වල හොද පේනවා මිසක්
මනුෂ්‍යයා පේන්නේ නෑ කියලා

1084
02:23:19,180 --> 02:23:22,920
ඉන්නම් සර්. හැමදාම වගේ ඔයාගෙ කෝල්
එක වෙනුවෙන් බලන් ඉන්නම්

1085
02:23:23,130 --> 02:23:33,840
පරිගණක අංකන දත්ත පිටපත නිර්මාණය
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්විම
රොෂාන් මදුශංක තිසේරා


1086
02:23:34,970 --> 02:23:37,470
ඔයත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ
ඇයි? එන්න කියන්නම්

1087
02:23:41,970 --> 02:23:59,470
නවතම චිත්‍රපටවල සිංහල උපසිරැසි සදහා
www.zoom.lk වෙත පිවිසෙන්න


1087
02:24:00,305 --> 02:24:06,617