Son Of Satyamurthy [2015] - (Action,Thriller) - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
for uploading subtitles, please login now

2
00:00:14,000 --> 00:00:20,074

3
00:00:22,000 --> 00:00:28,074

4
00:04:06,875 --> 00:04:11,927
මගේ නම ජීවා∙ මං ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයකේ
මං ඉපදුනේ හැදුනේ වැඩුනේ චෙන්නයි වල

5
00:04:12,750 --> 00:04:14,798
පොඩි කාලෙ ඉදන්ම මං ක්‍රිකට්වලට හුගක් කැමතියි

6
00:04:16,041 --> 00:04:19,796
ජීවිතයේ හැමෝටම අමතක නොවන
කාලය තමා එයාලගෙ ළමා කාලය

7
00:04:20,333 --> 00:04:22,927
අපේ පාරෙ සෙල්ලම් කරනකොට පහු කරපු නැති ක්‍රීඩකයකේ නෑ

8
00:04:23,750 --> 00:04:28,586
හිතේ ඉලක්කයක් නැතුව
සතුට වෙනුවෙන් විතරක් සෙල්ලම්කරපු කාලයක් ඒක

9
00:04:35,959 --> 00:04:39,213
මේක කාටද?
මෙයාට

10
00:04:45,917 --> 00:04:50,047
මට මෙයා හෙවනැල්ල බලලා කියනවා∙
ඒක හරියන්නෙ නෑ, ආයෙත් දාන්න

11
00:04:52,750 --> 00:04:56,254
කණ්ඩායම් බදෙමෙු

12
00:05:01,417 --> 00:05:05,502
එයාව ඔයා තියාගන්න
∙ ඔයාම තියාගන්න

13
00:05:05,500 --> 00:05:09,380
කව්රුහරි අරගන්න∙
ඔයා ඩම්ප්සඩ් සෙල්ලම් කරන්න

14
00:05:13,000 --> 00:05:18,712
පොඩි කොල්ලො කිරි බීලා සෙල්ලම් කරන්න මං පස්සේ
බොන්නම් බීලා සෙල්ලම් කරන්න∙ ශක්තිය ලැබයි∙ එන්න

15
00:05:26,959 --> 00:05:27,881
ඊලගට මම

16
00:05:30,750 --> 00:05:33,128
6ක් ගහන්න

17
00:06:11,917 --> 00:06:15,126
අපේ තාත්තා දන්ඩපානි∙ විදුලිබල මණ්ඩලයේ වැඩකරනවා

18
00:06:15,125 --> 00:06:17,844
පොඩි කාලෙ ඉදන්ම මං ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවට එයා කැමති නෑ

19
00:06:19,542 --> 00:06:24,048
මං පාසලට ගිහින් එන්නම් බත් හදලා
තියෙනවා කාලා යන්න එපා යනගමන් කන්නම්

20
00:06:24,041 --> 00:06:26,760
අම්මා මට අවුරුදු 3දිම නැතිවුනා

21
00:06:27,750 --> 00:06:31,755
මට තව පවුලක් තියෙනවා∙
එයාලා නෑයො නෙවයි නෑයො වගේ

22
00:06:35,125 --> 00:06:36,547
ඉක්මණට කන්න වෙලා යනවා

23
00:06:39,917 --> 00:06:45,424
මට බෝලයක් අරන් දෙනවද අක්කා?
දවස් 4කට කලින් නේද අරන් දුන්නේ? ඒක නැතිවුනා

24
00:06:45,667 --> 00:06:48,341
මේ වතාවේ විතරක් බෝලයක් අරන් දෙන්න
අරන් දෙන්නම එන්න

25
00:06:52,750 --> 00:06:58,086
අර බැට් එක කීයද? 150යි
අපි බෝලයක් ගන්න නේද ආවේ?

26
00:06:58,083 --> 00:07:00,802
ඒක ළග තියන එක?
200යි

27
00:07:06,291 --> 00:07:10,922
ඔයාට මොන මිලටද බැට් එකක් ඕනි?
මට රුපියල් 5කට බෝලයක් දෙන්න

28
00:07:13,166 --> 00:07:15,760
රුපියල් 5 රබර් බෝලයකට මෙච්චර ප්‍රශ්න අහනවද?

29
00:07:19,333 --> 00:07:22,928
සර් එයි
එයා එන්න හුගක් වෙලා යයි

30
00:07:24,375 --> 00:07:30,337
ආවා මේ මොනවද? මෙයා එක්ක කව්ද සෙල්ලම් කලේ?
ආයෙ සෙල්ලම් කරන්නෙ නෑ

31
00:07:30,333 --> 00:07:35,089
පන්තියේ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවද? හැමෝවම
ඉවරයක් කරනවා අද ඔයාට කරන දේ බලන්න

32
00:07:44,542 --> 00:07:48,217
මොනවද වුනේ?
ගැහුවා

33
00:07:48,208 --> 00:07:53,009
එහෙනම් ගණන් සර්ට ලියුමක් දෙන්නයි තියෙන්නේ

34
00:07:55,625 --> 00:07:58,003
මෙතනම ඉන්න

35
00:08:00,500 --> 00:08:05,506
මල්ලිකා ටිචර් මේ ලියුම ගෙදර කව්රුත් නැති
වෙලාවේ දෙන්න කිව්වා

36
00:08:07,834 --> 00:08:09,928
මං පස්සේ එන්නම්

37
00:08:11,000 --> 00:08:14,425
කව්ද ඒ? අහුකලා නේද

38
00:08:18,000 --> 00:08:22,426
පන්තියේ සෙල්ලම කරන්න එපා කිව්වම මගේ
ජීවිතේ එක්කත් සෙල්ලම් කරනවද?

39
00:08:24,041 --> 00:08:27,341
මින්පස්සේ ඔයාලා 4 දෙනා මගේ පන්තියට එන්න
හොද නෑ∙ එලියට යනවා

40
00:08:29,291 --> 00:08:33,967
අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමුද? අපි ළග බෝලයක් නැහැනේ
සර් බෝලය අරන් ගියානේ

41
00:08:34,500 --> 00:08:35,547
එහෙනම් එකක් ගමු

42
00:08:36,792 --> 00:08:41,172
මොනවද ඕනි? අර බැට් එක කීයද?
පොඩ්ඩක් ඉන්න

43
00:08:42,583 --> 00:08:45,132
ඔයාට බෝලයක් නේද ඕනි? මෙන්න
5ක් දෙන්න

44
00:08:56,375 --> 00:08:57,752
බැට් එක දෙන්න මමත් එන්නම්

45
00:09:02,041 --> 00:09:06,126
උඩ සෙල්ලම් කරන්න නීති තියෙනවා
ඒ මොනවද? එක්කෙනකේට ඕවරයයි දෙන්නෙ

46
00:09:09,250 --> 00:09:14,211
බෝලෙ ගැහුවේ නැත්තම් අවුට් කියලා නීතියක් නැහැනේ
- ඔව්∙ 3 සැරයක් ගැහුවේ නැත්තම් අවුට්

47
00:09:21,500 --> 00:09:25,505
පලවෙනි ෙබ්ලෙන්ම අවුට් වුනාෙන්
- ඔයාලගෙ නීතිවලට සචින් ආවත් පලවෙනි බෝලටෙ අවුට් වෙනවා

48
00:09:26,291 --> 00:09:30,797
කොහදෙ දුවන්නේ? ඇවිත් ෆීල්ඩ් කරන්න
මේකද?

49
00:09:32,375 --> 00:09:36,676
ජීවාට කතාකරන්න
- මේරි අම්මා කතාකරනවා

50
00:09:36,667 --> 00:09:39,750
සුබ්‍රමනි කඩේට ගිහින් බීම 3ක් අරන් එන්න
ඉක්මණට යන්න

51
00:09:56,542 --> 00:09:59,011
මෙහෙම ජීවත්වෙනවට මීහරක් 4ක් අරන් දක්කන්න පුලූවන්

52
00:09:59,417 --> 00:10:06,551
මේකට මම ගියානම් මීට වඩා හොදට සෙල්ලම් කරනවා - මොනවා
කරන්නද? මේ වේගටෙ සෙල්ලම් කරන එක ලේසි වැඩක්නෙවයි

53
00:10:06,542 --> 00:10:11,503
ඒකට තමයි කෝටි ගානක මිනිස්සුන්ගෙන් 11 දෙනකේව
විතරක් තේරගෙන යවන්නේ

54
00:10:11,500 --> 00:10:14,253
හොදට සෙල්ලම් කරන අය අතෑරලා මෙහෙම අය
යැව්වම මේක තමා ව්එන්නෙ∙ මොනවා කරන්නද?

55
00:10:16,625 --> 00:10:19,458
මල්ලි කූල් අරන් එන්න කලින් කසාදෙ ඉවරවයි වගේ

56
00:10:24,208 --> 00:10:31,092
සචින් ඉන්නකම් විශ්වාස කරන්න පුලූවන්
ඒකත් ඉවරයි

57
00:10:31,375 --> 00:10:37,212
එදා සචින් අවුට්වුනාම මැච් එක ඉවරවුනා වගේ
ටිවි එක ඕෆ් කරපු එකට එයා ගැන ලොකු ගෞරවයක් ඇති වුනා

58
00:10:37,959 --> 00:10:43,216
මමත් දවසක එහෙම ලොකු ක්‍රීඩකයකේ වෙන්න ඕනි
කියන ආසාව එදා ඇතිවුනා

59
00:10:55,667 --> 00:11:00,047
කොහදෙ යන්නේ? ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට කට්ටිය
ගන්නවා නම දෙන්න යන්නේ ඉන්න මමත් එන්නම්

60
00:11:24,750 --> 00:11:28,675
කොහෙන්ද ක්‍රිකට් ඉගෙනගත්තේ?
සචින්ගෙන්

61
00:11:28,667 --> 00:11:31,090
එයාව ටිවි එකේ බලලා ඉගෙනගත්තා

62
00:11:32,625 --> 00:11:35,799
හෙ ඉදන් පුහුණුවට එන්න
බැට් එකක් තියෙනවා නේද?

63
00:11:37,125 --> 00:11:39,127
තියෙනවා∙
යන්න

64
00:11:41,125 --> 00:11:45,505
මොනවද කියලා කිව්වොත්නේ දන්නෙ
මුහුණ එල්ලගෙන හිටියා නම් මම දන්නවද?

65
00:11:46,709 --> 00:11:50,339
මොනවද? මම කොහොමද දන්නේ?
ඇයි කියලා අහන්න

66
00:11:52,667 --> 00:11:53,543
මොනවද ඕනි?

67
00:11:58,959 --> 00:12:04,295
බෝලය නැතිකරගත්තාද? බෝලයක් ඕනිද?
කට ඇරලා කියන්න

68
00:12:07,417 --> 00:12:11,376
මෙයා ලොකු සැලැස්මක් හදලා වගේ
තාත්තා ආවොත් තමයි කියන්නේ වගේ

69
00:12:15,375 --> 00:12:20,211
මොකද? සෙල්ලම් කරන්න ගියේ නැද්ද?
පුතාට බැන්නද? බුම්මගෙන ඉන්නවා

70
00:12:20,208 --> 00:12:23,758
මං මොකටද බනින්නේ? ආපු වෙලාවේ ඉදන්
අහනවා මොකුත් කියන්නෙ නෑ

71
00:12:32,959 --> 00:12:34,006
මොනවද ඕනි?

72
00:12:36,375 --> 00:12:38,469
බෝලයක් ඕනිද? බැට් එකක් ඕනි

73
00:12:40,000 --> 00:12:45,336
මේකටද මුහුණ එල්ලන් හිටියේ? නාලා ඇවිත් කපලා හදලා දෙන්නම්
ඇත්ත බැට් එකක් ඕනි

74
00:12:49,208 --> 00:12:53,964
එන්න∙ මොනවද ඕනි? මෙයා අපේ ගනුදෙනුකාරයකේ තමයි
බෝලයක් ගන්න එනවා

75
00:12:54,542 --> 00:13:00,094
එයාට බැට එකක් ගන්නයි ආවේ∙
ඒ බැට් එක කීයද? 150යි

76
00:13:01,375 --> 00:13:04,254
මේක? 200යි

77
00:13:07,166 --> 00:13:09,544
අන්තිමට තියන එක? 400යි

78
00:13:10,834 --> 00:13:12,632
මේ කඩේ තියන හැම බැට් එකකම මිල එයා දන්නවා

79
00:13:13,250 --> 00:13:18,677
මට හිතෙන්නේ ගන්න ඕනි බැට් එක හිතලම ඇවිත් වගේ
එයාගෙන්ම අහන්න

80
00:13:19,208 --> 00:13:22,428
මොනවද ඕනි? මට මේක ඕනි

81
00:13:23,417 --> 00:13:25,966
මං කිව්වා නේද?
එයා කියන එකම අරන් දෙන්න

82
00:13:29,208 --> 00:13:33,634
මේක 200යි∙ මෙයා හ ැමදාම එන නිසා 150ට දෙන්නම්

83
00:13:40,792 --> 00:13:44,296
බැට් එකක් කොහෙන්ද?
ජේපී තාත්තා අරන් දුන්නා

84
00:13:44,291 --> 00:13:48,797
ඔයා ඉල්ලූවද? ඉල්ලූවා අරන් දුන්නා
එයාගෙන් මොකුත් ඉල්ලන්න එපා කියලා කී සැරයක් කිව්වද?

85
00:13:48,792 --> 00:13:52,751
කීයද? 150යි
150ක් දීලා බැට් එකක් ගත්තද?

86
00:13:53,583 --> 00:13:56,962
මින්පස්සේ මට නොදැන එයාගෙන් මොකුත් අහන්න එපා∙
මේක එයාට දෙන්න

87
00:13:57,792 --> 00:14:00,341
බැට් එක දෙන්න∙
අලූත් බැට් එක∙ මමයි මුලින්ම සෙල්ලම් කරන්නේ

88
00:14:00,333 --> 00:14:04,133
මොකද? මේ බැට් එකට තාත්තා
සල්ලි දීලා එන්න කිව්වා

89
00:14:05,333 --> 00:14:10,669
මගේ පුතාට අරන් දෙන්න එයා මොකටද සල්ලි දෙන්නේ?
එයාටම ගිහින් දෙන්න

90
00:14:11,792 --> 00:14:16,218
ජේපි තාත්තා සල්ලි ගන්න බෑ කිව්වා
එයා එහමයි කියන්නේ∙ ඔයා ඒක තියලා එන්න

91
00:14:16,208 --> 00:14:22,625
තාත්තා මේ සල්ලි තියලා එන්න කිව්වා
- ඔයා මේක අරන් ගියේ නැත්තම් ආයෙ ගෙදරට එන්න එපා

92
00:14:26,667 --> 00:14:27,509
සල්ලි අරන් යන්න

93
00:14:33,792 --> 00:14:36,716
මේ සල්ලිවලට මම සපත්තු දෙකක් අරගන්නද?

94
00:14:42,667 --> 00:14:44,840
අරගන්න∙ යන්න

95
00:15:07,208 --> 00:15:11,293
මල්ලි ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක සෙල්ලම් කරනවද?
නෑ∙ පාසල් කණ්ඩායමට සෙල්ලම් කරනවා

96
00:15:14,625 --> 00:15:20,837
මේ රාමචන්ද්‍ර ක්ලබ් එකේ මං පුහුණුකරුවකේ∙
මල්ලි කැමතියි නම් කියන්න මං එකතුකරගන්නම්

97
00:15:56,542 --> 00:16:03,881
මෙන්න∙ ලකුණු 7යි∙ මුල් දවස්වල
පලවෙනි ලකුණු 5 එනවා දැන් ලකුණු 7යි

98
00:16:03,875 --> 00:16:07,049
හෙ තාත්තාව එක්කන් ඇවිත් බලන්න

99
00:16:10,583 --> 00:16:11,755
තාත්තා

100
00:16:14,625 --> 00:16:18,550
ඔයාගෙ පුතාට ක්‍රිකට් විතරයි

101
00:16:18,542 --> 00:16:24,845
එයා පන්තියේ ඉන්නවට වඩා පිට්ටනියේ ඉන්නවා
වැඩියි ගෙදර ඉගෙනගන්නවද නැද්ද? ඉගෙනගන්නවා

102
00:16:25,417 --> 00:16:30,378
මට අනිත් විෂයන් ගැන වැඩක් නෑ∙ ඒත් ගණිතයේ
මගේ සිසුන් හැමෝම පාස් වෙන්න ඕනෙ

103
00:16:31,750 --> 00:16:36,756
ඔයා එයාව මං ළග ටියුෂන් එවන්න
- මේකටද මෙච්චර කතා කිව්වෙ?

104
00:16:37,291 --> 00:16:42,343
මාසෙකට 100යි∙ හෙ ඉදන් එන්න කියන්න
අමතක කරන්න එපා

105
00:16:44,333 --> 00:16:47,553
ටියුෂන්වලට කට්ටිය එකතුකරනවා ඒකයි
ඔයා හරියට ඉගෙනගත්තා නම් ඇයි ඔයාට බනින්නේ?

106
00:16:47,542 --> 00:16:53,675
අද පුහුණුවට ආවේ නැද්ද? මොකද වුනේ?
මේ තාත්තා

107
00:16:53,667 --> 00:16:57,752
මම ඔයාව බලන්න හිටියේ∙ මල්ලි හොදට ක්‍රිකට්
සෙල්ලම් කරනවා

108
00:16:58,333 --> 00:17:03,339
ක්‍රිකට්වලට අවංකව ඉන්නවා∙ ගිය සතියේ තරගාවලියේ
මෙයා සෙල්ලම් කරනවා දැකලා

109
00:17:03,667 --> 00:17:07,501
ක්‍රිකට් ක්ලබ් එකකින් එයාව එකතුකරගන්නම් කියලා
එයාලම කිව්වා

110
00:17:07,500 --> 00:17:13,553
ඔයා උදවු කරනවා නම් මෙයා දවසක ඉන්දියාවේ ක්‍රිකට්
කණ්ඩායමේ සෙල්ලම් කරයි

111
00:17:21,542 --> 00:17:25,843
මොකටද එපා කියන්නේ?
ක්‍රිකට්වලත් හොද අනාගතයක් තියෙනවා

112
00:17:26,875 --> 00:17:30,300
මල්ලිත් ඒ ක්ලබ් එකේ සෙල්ලම කරන්න කැමතියි

113
00:17:30,834 --> 00:17:33,758
ක්‍රිකට් එහෙම සල්ලිකාර අයගේ සෙල්ලම්∙
අපිට ඒවා හරියන්නෙ නෑ

114
00:17:34,709 --> 00:17:38,259
මෙයා ක්‍රිකට් පස්සෙන් ගියොත්
අපේ කාලෙ වෙනකොට සල්ලි හොයන්න හිගා කන්න වයි

115
00:17:38,792 --> 00:17:44,504
අපි වගේ දුප්පත් අයට ඉගෙනිමයි විතරයි එකම මාර්ගය
ක්ලබ් එපා∙ එයාට හොදට ඉගෙනගන්න කියන්න

116
00:18:11,083 --> 00:18:13,632
තවම සීනි හොයනවද?
ඔයා කොහදෙ තිබ්බේ?

117
00:18:13,625 --> 00:18:18,586
ඔයා හොයලා ඉවරවෙන්න කලින් කිරි ඉතිරිලා ආවා
අල්ලපු ගෙදරට ගිහින් අරන් එන්න

118
00:18:30,792 --> 00:18:35,127
මොනවද?
අපි අල්ලපු ගෙදරට අලූතින් ආවෙ

119
00:18:35,125 --> 00:18:39,335
කිරි උතුරනවා∙
අම්මා සීනි ටිකක් ඉල්ලන් එන්න කිව්වා

120
00:18:39,792 --> 00:18:42,341
පැකින් එකේ කොහදෙ තියෙන්නේ කියලා දන්නෙ නෑ
ඒකයි

121
00:18:52,500 --> 00:18:57,427
මොනවද හොයන්නේ? සල්ලිද? නෑ අක්කා∙ අල්ලපු ගෙදර
අලූතින් ඇවිත් ඉන්නවාලූ සීනි ටික්ක ඉල්ලූවා

122
00:18:58,041 --> 00:19:06,836
කෙල්ලකේද? ඔව් දැක්කද? සීනි
අරගන්නවානේ එයා මට අයියා කියනවා

123
00:19:09,125 --> 00:19:11,127
මේක ඔයාගෙ ගෙදරද?
ඔව්

124
00:19:11,875 --> 00:19:15,584
ඔයාට ගෙවල් 2ක්ද?
කිරි ඉතිරයි යන්න

125
00:19:19,542 --> 00:19:23,752
එහෙත් නෑ
ඇති බලන්න

126
00:19:25,875 --> 00:19:28,048
අපේ ගෙදර කිරි ඉතිරෙව්වා∙ මෙන්න

127
00:19:30,041 --> 00:19:34,421
සීනි අරන් යද්දි පොඩි භාජනේක අරන් ගිහින්
කිරි ලොකු භාජනේකින් ගෝනවද

128
00:19:34,417 --> 00:19:36,294
හැම ගෙදරටම දෙන්න ඕනි ඒකයි

129
00:19:39,834 --> 00:19:41,461
වීදුරුව

130
00:19:44,208 --> 00:19:45,585
යන තැන බේරයි

131
00:19:46,667 --> 00:19:51,423
මෙහෙත් නෑ
- ඒ පාර මොනවද ඕනි? කිරි දීලා යන්න ආවේ

132
00:19:53,875 --> 00:19:58,460
යන්න - ඔයාගෙ අක්කාට දීලයි බලන්
හිටියේ මුලින්ම කියන්න තිබුනානේ

133
00:20:00,333 --> 00:20:02,631
මොනවද හොයන්නේ?
කිඩ්නි ගාඩ් එක

134
00:20:06,000 --> 00:20:11,882
මේකද? ඒක විසිටින් කාඩ් එකක්
ඒක කොහොම තියයිද?

135
00:20:11,875 --> 00:20:14,549
පොඩි පාත්තරයක් වගේ තියෙන්නෙ

136
00:20:18,000 --> 00:20:18,751
මේකද?

137
00:20:25,208 --> 00:20:26,630
ඒක මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ?

138
00:20:32,709 --> 00:20:37,089
ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරද්දි හැම බෝලයක්ම බැට්
එකේ වදියි කියන්න බැහැනේ∙ ආරක්ෂාවට ඒක තියෙන්නෙ

139
00:20:45,166 --> 00:20:47,635
එහෙනම්
ඔයා යන්න

140
00:20:47,625 --> 00:20:53,507
ඒ කැප්ටන් හරි වංචාකාරයකේ∙
අතාරින්න බලාගමු

141
00:20:53,500 --> 00:20:56,800
කව්ද ඒ කෙල්ල?
ඔයා දිහාමයි බලන්නේ

142
00:20:58,542 --> 00:21:03,298
මෙයාද?
මං කිව්වා නේද? සීනි∙ කිඩ්නි ගාඩ්

143
00:21:04,750 --> 00:21:09,381
මේ කෙල්ල කව්ද? අලූත් කෙනකේ වගේ
අපිට සටේ වයිද? ට්‍රයි කරලා බලන්න

144
00:21:48,291 --> 00:21:53,718
අල්ලපු ගෙදර අලූතින් ඇවිත් ඉන්න අයට මේක
ෆාදර් දුන්නා කියලා දෙන්න

145
00:22:03,125 --> 00:22:05,093
ඉක්මණට වහන්න
දැන් අරින්න

146
00:22:07,041 --> 00:22:07,678
මොකද අයියා?

147
00:22:11,750 --> 00:22:15,960
පල්ලියේ ෆාදර් දෙන්න කිව්වා∙ තාත්තා නැද්ද?
අම්මලා තාත්තලා කඩේට ගියා

148
00:22:20,083 --> 00:22:22,336
අම්මලා තාත්තලා කඩේට ගියාද?

149
00:22:33,333 --> 00:22:36,132
කොයිවලෙේද දෙන්නේ?
දෙන්න මං දෙන්නම්

150
00:22:37,375 --> 00:22:44,008
බිව්වද? නෑ බොරු කියන්න
එපා ළගට ඇවිත් පිඹින්න

151
00:22:49,000 --> 00:22:53,551
පිඹින්න කිව්වාම උරන්නේ?
මමයි නංගියි පොඩ්ඩක් වයින් බිව්වා

152
00:22:57,125 --> 00:23:02,052
එහෙනම් අක්කා නංගි දෙන්නම කව්රුත් නැතිවෙලාවේ
මෙහෙම හොර වැඩකරනවා

153
00:23:02,750 --> 00:23:07,381
අම්මා තාත්තාට කියන්න එපා
කියන්න එපාද?

154
00:23:10,083 --> 00:23:13,383
එහෙනම් වැඩක් කරන්න
මොනවද?

155
00:23:28,709 --> 00:23:30,632
කව්රුත් දැක්කේ නැහැනේ?
නෑ

156
00:23:33,083 --> 00:23:37,042
බෝතලයක් ගෙනයි කියලා බැලූවම කප්
එකක් ගෙනත් තියෙන්නෙ? බයිට් එක

157
00:23:45,041 --> 00:23:48,511
කෙල්ලකේ වෙලා ඉදගෙන වයින් බොනවානේ
වැරදි නැද්ද?

158
00:23:50,208 --> 00:23:54,293
වයින් බිව්වාම මුන පාට වෙනවා කිව්වා ඒකයි

159
00:23:54,291 --> 00:23:58,046
එහෙනම් මං හැමදාම බිව්වා නම් අජිත් කුමාර්
වගේ ලස්සන වයි නේද? නෑ

160
00:23:59,959 --> 00:24:03,589
හැමදාම ගෝන්න බෑ
ඔයා ගෝන්න ඕනි

161
00:24:03,583 --> 00:24:08,168
තාත්තා හොයාගනියි දැන් වයින් අඩුවෙලා
ඇතිනේ∙ ඒක හොයාගන්නෙ නැද්ද?

162
00:24:09,875 --> 00:24:13,505
මම වයින්වල තේ කහට දානවානේ

163
00:24:17,709 --> 00:24:21,168
මේකෙ වක්කරලා නැහැනේ?
අද ඉදන් වක්කරන්න ඕනි

164
00:24:21,667 --> 00:24:28,084
දැන් තේරෙනවා ඇයි ඔයාගෙ තාත්තා පාට වුනේ
නැත්තේ කියලා යන්න වීදුරුව? හෙ දීලා අරගන්න

165
00:24:31,792 --> 00:24:34,511
දැන් හැරිලා බලයි

166
00:24:40,125 --> 00:24:42,378
මොකද වීදුරුව බලන්නේ?

167
00:24:47,375 --> 00:24:50,584
50ක් තිබුනා නම් ඇති
ඇති නේද? ඇති

168
00:24:57,667 --> 00:24:58,634
50ක් දෙන්න

169
00:25:00,250 --> 00:25:03,629
මං ළග එච්චර සල්ලි නෑ
දෙන්න දවස් 2කින් දෙන්නම්

170
00:25:05,625 --> 00:25:07,593
දෙනවා නේද?
දෙන්න

171
00:25:19,917 --> 00:25:26,209
මෙන්න∙ ඒ කොහොමද 50 වෙනි පිටුවේ 50ක්
සල්ලි පර්ස් දැකලා තියෙනවා∙ මේ සල්ලි පොත මොකද්ද?

172
00:25:27,041 --> 00:25:33,629
ඔයාට කොහෙන්ද මෙච්චර සල්ලි? මං නෙවයි මෙයා∙
නිතරම තාත්තාගේ සාක්කුවෙන් අරන් දෙනවා

173
00:25:36,959 --> 00:25:40,213
හොරකම් කරනවා බොනවා
වෙන මොන නරක වැඩද කරන්නේ?

174
00:25:41,709 --> 00:25:44,383
වෙන මොනවත් නෑ
බොරු කියන්නෙ නැතුව කියන්න

175
00:25:47,166 --> 00:25:53,173
එකසැරයක් විතරක්
කාත් එක්කද? එහෙම දෙයක් නෙවයි

176
00:25:53,875 --> 00:25:58,631
බාප්පාගේ සාක්කුවෙන් සිගරට් අරන්
මමයි මෙයයි හොරෙන් බිව්වා

177
00:25:59,166 --> 00:26:03,000
කැමතිම නෑ
කැමතිවෙලා තිබුනා නම් නිතරම බොනවානේ

178
00:26:04,208 --> 00:26:09,965
ඒ 50 දෙනවා නේද?
පොලි ඉල්ලූවේ නැත්තම් හරි

179
00:26:13,083 --> 00:26:18,635
දුන්නෙ නැතත් ඉල්ලන්න බෑ∙
දුන්නෙ නැත්තම් එයාටත් තේ කහට දාමු

180
00:26:29,083 --> 00:26:33,259
ඇයි එහෙම බලන්නේ?
මෙයාලට එහෙම කලොත් තමා අහුවෙන්නේ

181
00:26:39,000 --> 00:26:41,879
ජීවා ඔයාගමෙ මල්ලිද?
ඇයි අහන්නේ?

182
00:26:42,875 --> 00:26:47,301
ඔයා ජේසුස් වදිනවා∙
එයා තිරුනිර් තියන් යනවා

183
00:26:49,291 --> 00:26:52,261
ජීවා නෑයො නෙවයි∙
අල්ලපු ගෙදර කෙනා

184
00:26:52,709 --> 00:26:56,384
එයාට අවුරුදු 3දි එයාගෙ අම්මා නැතිවුන,ා

185
00:26:56,959 --> 00:27:01,590
මැරුන අම්මාගේ මුහුණ හිතේ තියෙන්න හොද නෑ කියලා
සුසාන භූමියට ගෙනියනකම්

186
00:27:01,583 --> 00:27:06,259
එයාව අපේ ගෙදර තියන් හිටියා∙
සතියක් තිස්සේ අම්මා කියාගෙන ඇඩුවා

187
00:27:06,250 --> 00:27:09,083
දකින අයටත් දුක හිතුනා

188
00:27:10,083 --> 00:27:15,419
ඊටපස්සෙ එයාගෙ ගෙදර කව්රුත් නැති නිසා තාත්තා
වැඩට යද්දි අපේ ගෙදර දාලා යනවා

189
00:27:15,667 --> 00:27:19,626
කාත් එක්කවත් කතාකරන්නෙ නෑ∙ වාඩිවෙලා ඉන්නවා
බඩගිනි වුනොත් විතරක්

190
00:27:19,625 --> 00:27:23,334
හිතෙන විදිහට මොනවහරි ඉල්ලනවා

191
00:27:25,250 --> 00:27:31,383
පස්සෙ ජීවා අපේ ගෙදරම කෙනකේ වුනා එයාගෙ තාත්තාව
දකිද්දි තමයි එයා අපිත් එක්ක ඉපදුනේ නෑ කියලා හිතෙන්නේ

192
00:27:32,375 --> 00:27:33,501
විනාඩියක් ඉන්න එන්නම්

193
00:28:16,875 --> 00:28:20,584
මෙයා මොකද මෙහෙ?
එයාලාගේ ගෙදර ටිවි කැඩිලා∙ ඒකයි මෙහෙ ඇවිත් බලන්නේ

194
00:28:32,917 --> 00:28:37,127
එපාද? ජෙනිට එපාලූ
හරි තාත්තාට දෙන්න

195
00:29:30,834 --> 00:29:35,419
මෙන්න
මෙච්චර පරක්කු ඇයි? මම මාලූ බැද්දා

196
00:29:39,208 --> 00:29:42,212
හොදම එක කොහදෙ?

197
00:29:59,041 --> 00:30:02,636
ජෙනි මට ආදරය කරනවා කියලා හිතෙනවා
කොහොමද කියන්නේ?

198
00:30:02,625 --> 00:30:07,131
ආපු අලූතින් අයියා කියනවා∙
පස්සේ ගරු කරලා කතාකලා

199
00:30:08,041 --> 00:30:13,673
ඔයා දන්නවානේ පොඩි වීදුරුවල වයින් දුන්න කෙනා
බෝතල් ගානෙ දුන්නා

200
00:30:14,125 --> 00:30:18,210
උදේ කමිසයේ එම්බ්‍රයිඩරි දාලා තියෙනවා
අම්මාගෙන් ඇහුවාම නෑ කිව්වා

201
00:30:19,667 --> 00:30:22,216
මේක ඔයාද දැම්මේ?
මට වෙන වැඩක් නැද්ද?

202
00:30:25,166 --> 00:30:30,969
මේක දැම්මේ එයා නම් එයා මට ආදරය කරනවා
- ඔයාට අයියා කියලා කියනවා

203
00:30:32,000 --> 00:30:36,801
ආදරය කරලා අයියා කියලා දාලා යන කෙල්ලන්ට වඩා
අයියා කියලා ආදරය කරන කෙල්ලො හොදයි

204
00:30:37,875 --> 00:30:42,506
ජෙනි එනවා∙ එයා එක්ක කතාකරලා මම දැනගන්නම්

205
00:30:46,500 --> 00:30:47,217
කියන්න

206
00:30:49,709 --> 00:30:54,215
ඔයාගෙ යාලූවා ආදරය කරන්න කියලා මට කරදර කරනවා
මම නමෙයි

207
00:30:55,291 --> 00:30:57,385
මෙයාලා නෙවයි
වෙන කව්ද?

208
00:31:03,333 --> 00:31:09,545
මොනවද බලන්නේ? මම පෙනුමින් සැරයි∙ ඒත් පුලූවන් වගේ
ඔයාට සෙල්ලම් කරන්න පුලූවන්

209
00:31:09,542 --> 00:31:16,756
කැමතියි නම් කැමතියි කියන්න
අකැමැති වුනත් කැමතියි කියන්න

210
00:31:21,291 --> 00:31:23,419
කැමතියිද නැද්ද?

211
00:31:25,166 --> 00:31:28,420
පිපි සෝකර්ද? අද ඔයාගමෙ කෙල්ල ඇවිත්
ආදරයි කියලා කියයි වගේ

212
00:31:29,000 --> 00:31:32,334
ආයෙත් මෙහෙම වුනොත් මම පොලිසියට යනවා

213
00:31:32,333 --> 00:31:36,918
ඉස්කෝලෙ විදුහල්පතිට, ගෙදර අයට කියන පුරුද්දක් නැද්ද?

214
00:31:36,917 --> 00:31:41,878
කලෙින්ම පොලිසියටද?
හොදයි ඉන්න කතාකරලා එනනම්

215
00:31:48,208 --> 00:31:55,046
මමයි ජෙනියි ආදරය කරනවා නරක ආරංචියක්∙ ඔයා
කරදර කරනවා කියලා මගේ පමේවති දුක්වෙනවා

216
00:31:57,375 --> 00:32:00,128
ඔයා ජීවාට ආදරය කරනවද?

217
00:32:06,041 --> 00:32:08,544
ඔව්∙ මමයි ජීවයි ආදරය කරනවා

218
00:32:12,667 --> 00:32:16,046
එහෙනම් මගේ කලෙ ගහපුවයි ආයෙත් ඔරවලා
බලපුවා බොරුද?

219
00:32:19,125 --> 00:32:22,834
ඒක විතරයි ඇත්ත
කමක් නෑ

220
00:32:25,041 --> 00:32:30,719
ඒත් ඔයා වෙනුවෙන් මගේ හිතේ කොටුවක් හදලාතියෙනවා∙
ඒකෙ කාටවත් ඉඩ නෑ

221
00:32:31,166 --> 00:32:33,089
ඔයා ඕනිම වෙලාවක එන්න පුලූවන්

222
00:32:40,000 --> 00:32:43,925
හොද වෙලාවට ඔයා මට ආදරය කරනවා කියලා බොරු කිව්වේ
නැත්තම් දෙන්නම අහුවෙනවා

223
00:32:44,709 --> 00:32:45,710
කව්ද බොරු කිව්වේ?

224
00:32:51,959 --> 00:32:55,259
හොරකම් කරනවා∙ ඒත් බොරු කියන්නෙ නෑ

225
00:38:06,041 --> 00:38:10,000
කව්රුහරි දකියි∙
කව්රුත් දකින්නෙ නෑ

226
00:38:10,709 --> 00:38:15,169
දැන් එපා∙
කියන දේ අහන්න

227
00:38:16,750 --> 00:38:21,756
මේ නිසයි උඩට එන්නෙ නෑ කිව්වේ

228
00:38:36,333 --> 00:38:40,918
මගේ පුතාට කොහොමද අත තියන්නේ?
ඔයාගෙ පුතා තමා මගේ දුව පස්සෙන් යන්නේ?

229
00:38:40,917 --> 00:38:45,923
ඔයාගෙ දුවයි මගේ පුතා පස්සෙන් ඇවිත්
අල්ලගෙන තියෙන්නේ∙ මගේ පුතා ගැන අහලා බලන්න

230
00:38:46,208 --> 00:38:51,214
මොන වැරැද්ද කරලා ආවද දන්නෙ නෑ
කට පරිස්සම් කරගන්න∙ කෑලි කපනවා

231
00:38:52,083 --> 00:38:57,135
එක කෝල් එකෙන් ඕනෙ තරම් අය ගෙන්වන්නම්
එන්න කියන්න

232
00:38:59,834 --> 00:39:03,213
ඔයාගෙ තාත්තා ප්‍රශ්නය ලොකුකරනවා

233
00:39:27,375 --> 00:39:31,050
අපේ පවුල් 2ක් පාරෙ මෙහෙම රණ්ඩු වුනොත්

234
00:39:31,041 --> 00:39:33,965
අනිත් අය අපේ ආගම ගැන මොනවා හිතයිද?

235
00:39:35,208 --> 00:39:38,212
මේක පොඩි අය දෙන්නකේගෙ ජීවිතය
මෙහෙමද හැසිරෙන්නේ?

236
00:39:40,250 --> 00:39:44,005
ඔයාලා එලියට වෙලා ඉන්න∙
මට එයාලා එක්ක තනියෙන් කතාකරන්න ඕනි

237
00:39:55,250 --> 00:39:59,585
ඔයාලා දෙන්නා දැන් ඉස්කෝල යන්නේ∙
ඉස්කෝලෙ ගිහින් ඉවරවෙලා

238
00:39:59,583 --> 00:40:04,544
උපාධිය ඉවරවෙලා හොද රස්සාාවක් කරන්න ඕනි∙

239
00:40:07,750 --> 00:40:12,586
දෙවියන්ගේ දූතයකේ වුන ජේසුට
අවුරුදු 30දි තමා දැනුම ලැබුනේ

240
00:40:13,083 --> 00:40:16,212
එතකම් එයා සාමාන්‍යය කෙනකේ විදිහටයි හිටියේ

241
00:40:18,750 --> 00:40:24,553
ඔයාලා දෙන්නාගේ හොදටයි කියන්නේ∙
මේ වයසේ ඔයාලා ගන්න තීරණය වැරදි වෙනව

242
00:40:29,250 --> 00:40:33,710
ඔයාලගෙ ජීවිතය බේරගන්න පුලූවන්
කියන විශ්වාසය එනකම් බලන් ඉන්න

243
00:40:34,125 --> 00:40:39,803
මේ වයසෙ හොදට ඉගෙනගන්න∙
දමෙව්පියන්ට අවංක වෙන්න, යන්න

244
00:40:48,875 --> 00:40:53,631
අපේ පවුලටම මෙයයි ලොක්කා∙ මෙයා කරන වැරදි

245
00:40:53,625 --> 00:40:56,219
අපේ පවුලේ අනිත් කෙල්ලන්ට
උදාහරණයක් වෙන්න හොද නෑ

246
00:40:57,709 --> 00:41:00,212
මෙයාලව මේ වෙනකම්ම පොඩි දරුවකේ වගේ බලාගත්තේ

247
00:41:02,250 --> 00:41:07,962
මගේ දුවට මට ඇහෙන්න තව අය වැරදි
කියනකොට මට දුක හිතෙනවා

248
00:42:38,041 --> 00:42:41,921
ජෙනි අක්කාව මාමාගේ ගෙදර යවනවා
ඊටපස්සෙ එයා දිගටම ඉන්නෙ එහේ

249
00:42:43,000 --> 00:42:47,255
ආයෙ එන්නෙ නැහැලූ∙
එහෙ ඉදන් ඉගෙනගන්නවා කියලා කිව්වා

250
00:42:47,250 --> 00:42:50,550
ගම මොකද්ද?
මම ඇහුවා කිව්වේ නෑ

251
00:43:09,542 --> 00:43:13,001
නංගි කිව්වා∙ ඔයා පිට ගමකට යනවා කියලා
ඒක ඇත්තද?

252
00:43:15,250 --> 00:43:18,208
සමාවෙන්න∙ මං නිසානේ මෙච්චර ප්‍රශ්න වුනේ

253
00:43:20,250 --> 00:43:21,342
කවද්ද ආපහු එන්නේ?

254
00:43:24,625 --> 00:43:26,047
කොහෙද යන්නේ?

255
00:43:27,625 --> 00:43:30,219
කාටවත් කියන්නෙ නෑ කියලා තාත්තාට පොරොන්දුවුනා

256
00:43:32,000 --> 00:43:33,343
මටවත් කියන්නෙ නැද්ද?

257
00:43:35,750 --> 00:43:42,508
එපා∙ මං කරපු වැරැද්දට හැමෝම ඉස්සරහ
තාත්තා ලැජ්ජාවුනා

258
00:43:44,458 --> 00:43:47,291
පොඩි කාලෙ ඉදන්ම එයා අඩලා මං දැකලා නෑ

259
00:43:48,083 --> 00:43:52,839
පලවෙනි වතාවට මගේ අත අල්ලන් ඇඩුවා
හුගක් දුක හිතුනා

260
00:43:56,250 --> 00:43:57,376
මං යනවා

261
00:44:38,250 --> 00:44:44,963
ගෙවල් 2ටම ප්‍රශ්නයක් වුනා∙ ඉන්පස්සේ මොකද වුනේ?
එයා විභාගය ලියලා මෙයාට ටටා කියලා යන්න ගියා

262
00:44:44,959 --> 00:44:47,553
කිව්වම තේරුම්ගන්නෙ නැතුව
එයා ගැනම හිතාගෙන අඩ අඩා ඉන්නවා

263
00:48:57,667 --> 00:49:00,295
කෑම අරන් තියන්නද?
එපා

264
00:49:06,875 --> 00:49:11,085
අයියා අදත් බීලා ඇවිත්∙ කන්න කිව්වාම
එපා කියලා නිදාගත්තා

265
00:49:19,125 --> 00:49:21,548
බීලා එනවද?
මොනවද කියන්නේ?

266
00:49:23,166 --> 00:49:27,751
මල්ලි තවම ඒ කෙල්ලව අමතක කරලා නෑ

267
00:49:29,083 --> 00:49:32,713
මං ජීවා එක්ක කතාකරන්නම්
එපා

268
00:49:33,792 --> 00:49:38,753
ඔයා මොනවා කිව්වත් එයාගෙ වයසත් එක්ක ගනන් ගන්නෙ නෑ

269
00:49:39,500 --> 00:49:40,501
වෙන මොනවා කරන්නද?

270
00:49:41,875 --> 00:49:48,167
එයා කැමති දේකින් එයාව හරවන්න
එයා කැමති තව දෙයක් දෙන්න ඕනි

271
00:49:48,166 --> 00:49:52,251
තව දෙයක් කිව්වෙ?
ක්‍රිකට් තමයි

272
00:49:55,667 --> 00:50:01,800
පිටි මාස්ටර් කිව්වා නේද?
එයාව ක්ලබ් එකකට එකතුකලොත්

273
00:50:03,625 --> 00:50:05,844
එයාගෙ ජීවිතේවත් නාස්තිනොවි තියයි

274
00:50:09,333 --> 00:50:12,212
ජෙනි මගේ ජීවිතයට ආපු නිසා මට හොද දෙයක් වුනා

275
00:50:12,208 --> 00:50:16,258
ක්‍රිකට් එපා කිව්ව මගේ තාත්තා
මාව පිනික්ස් ක්‍රිකට් ක්ලබ් එකට එකතුකලා

276
00:50:18,208 --> 00:50:22,463
ඒ ක්ලබ් එකේ පුහුණුකරු රවි සර්
තමිල්නාඩුව වෙනුවෙන් සෙල්ලම් කරපු කෙනකේ

277
00:50:23,000 --> 00:50:26,800
එයා පුහුණුකරුවුන ක්ලබ් එකට එකතුවුන එක
මට අලූත් විශ්වාසයක් ඇතිකරෙෙව්වා

278
00:50:30,667 --> 00:50:34,922
ක්ලබ් එකේ වැඩිමහල් ක්‍රිඩකයා ඩේවිඩ්
වේග පන්දු යවන්නා කියලා එයාම කියාගන්නවා

279
00:50:34,917 --> 00:50:36,840
පිතිකරුද පන්දු යවන්නකේද?
පිතිකරුවකේ

280
00:50:42,125 --> 00:50:45,584
ඊයෙ සුද්දියක්\ එක්ක ඇවිද්දානේ
කොහෙන්ද ඇල්ලූවේ?

281
00:50:45,583 --> 00:50:49,793
ඊයෙ පාරෙ සෙල්ලම් කරන් ඉද්දි ඔයා කිව්ව පරවියා

282
00:50:49,792 --> 00:50:58,337
මං ඉස්සරහටම ඇවිත් හිටියා
∙ එයාව දැකලා පහර 4ක් දුන්නා

283
00:50:58,333 --> 00:51:04,045
එයාම මගේ ඔඩොක්කුවට වැටුනා
පස්සේ මොකද වුනේ? පස්සේ ඉතින්

284
00:51:04,041 --> 00:51:08,251
ආදරය තමයි
ඒක හරි∙ කවද්ද එන්න යන්නේ?

285
00:51:09,834 --> 00:51:14,708
ඔයා කවද්ද මැරෙන්න යන්නේ?

286
00:51:14,709 --> 00:51:18,168
වදුරකේට වසෝමුහුණක් දැම්මා වගේ
මුහුණක් තියාගෙන නෝන්ඩි දානවද

287
00:51:18,166 --> 00:51:24,253
අයියා ඔයාට උගන්වන්න හුගක් තියෙනවා∙ ගිහින් සෙල්ලම් කරන්න
- ඔයා කොහොම ගැහුවත් 6ක් ගහනවා

288
00:51:24,709 --> 00:51:27,508
එහෙමද?
ගහන්න බලමු

289
00:51:27,917 --> 00:51:34,084
කාත් එක්කද? මරනවා∙
අපි වතුර යට උනත් සිගරට් බොන අය

290
00:51:52,125 --> 00:51:52,717
එලියට එන්න

291
00:51:55,166 --> 00:51:59,296
මෙච්චර කාලයක් ඔයා මැට් එකේ පුහුණු වුනා
දැන් තණතිල්ලෙ සෙල්ලම් කරනවා

292
00:51:59,291 --> 00:52:03,125
මැට් එකේ බෝලෙ නැවතිලා එනවා
තණතිල්ලෙ වේගයෙන් එනවා

293
00:52:03,125 --> 00:52:06,459
ඔයා නිතරම පුහුණු වෙන්න∙
ඔයාට වෙලාවක තේරයි

294
00:52:16,458 --> 00:52:20,588
මොකද මෙච්චර කලින්?
ටිකක් වැඩියෙන් පුහුණුවෙන්න

295
00:52:27,792 --> 00:52:30,921
මුලින් ඒ ක්ලබ් එකේ කණ්ඩායමේ මට අවස්ථාවක් ලැබුනේ නෑ

296
00:52:32,166 --> 00:52:37,844
රවි සර් ප්‍රධාන කණ්ඩායමට පුහුණු කරනකොට
මටත් ඒකට තේරෙන්න ආසාවක් ආවා

297
00:52:39,583 --> 00:52:42,712
ඔයා හැමවලෙේම පරක්කුවෙනවා
සමාවෙන්න∙ වාහනේ හුළං ගියා

298
00:52:42,709 --> 00:52:47,761
පරදින කෙනා ළගයි නිදහසට හේතු තියෙන්නේ∙ දිනන්න හිතන
කෙනාලග මහන්සිය විතරයි තියෙන්නේ∙ මේක අවසන් නිවේදනය

299
00:52:50,375 --> 00:52:56,462
ක්ලබ් එකේ එකතුවුන දවස් කිහිපයකට පස්සේ ක්‍රිකට් සම්බන්ධ
මගේ පොඩි වියදම්වලට මං රෑ වැඩකලා

300
00:52:56,458 --> 00:52:59,086
මං එහෙ වැඩකරපු එක ගෙදර කව්රුත් දන්නෙ නෑ

301
00:53:19,250 --> 00:53:23,756
පාසලේ මැට් සෙල්ලම් කරලා මෙහෙ තණතිල්ලෙ
සෙල්ලම් කරද්දි ටයිමින් අල්ලන්න බැරිවෙනවා

302
00:53:24,166 --> 00:53:29,377
බැට් එකේ වදින්නෙ නෑ
ගහද්දි හැමදේම හරියයි

303
00:53:32,750 --> 00:53:33,967
මං බෝල දාන්නද?

304
00:53:38,458 --> 00:53:41,587
මං දුවලා ඇවිත් දාන්නද?
එපා මෙතන ඉදන්ම දාන්න

305
00:53:43,542 --> 00:53:45,761
ඔයා බැට් එක තියන්න මං එතනටම දාන්නම්

306
00:53:46,333 --> 00:53:49,883
හැමදාම මුරකාරයා එක්ක සෙල්ලම් කරලා
මට තනතිල්ලෙ ක්‍රිකට්වල ටයිමින් හරිගියා

307
00:53:50,417 --> 00:53:52,340
කොච්චර වෙලාද?
ඉක්මණට ගෝන්න

308
00:53:52,333 --> 00:53:56,167
දවසක් මං වැඩකරන එක මගේ තාත්තගෙ යාලුවකේ දැක්කා

309
00:53:56,959 --> 00:53:58,552
ඔයා මොකද මෙහෙ වැඩකරන්නේ?

310
00:54:01,875 --> 00:54:04,344
තාත්තා මාව ක්‍රිකට් ක්ලබ් එකට එකතුකරපු එකත් ලොකු දෙයක්

311
00:54:04,792 --> 00:54:09,093
හැමදාම එයාගෙන් සපත්තු මේස් බස් වියදම් කියලා
ඉල්ලගෙන හිටියා නම්

312
00:54:09,458 --> 00:54:15,545
ඔයාට ක්‍රිකට් එපා කියයි කියලා බය හිතුනා
ඒකයි මගේ වියදම මං බලාගන්නම් කියලා මෙහෙ වැඩකරන්නේ

313
00:54:15,542 --> 00:54:17,715
මේකත් ඔයාට කියන්න එපා කිව්වා

314
00:54:21,583 --> 00:54:26,589
මොකද? කන්නෙ නැද්ද? නෑ
මගේ පුතා 5ට 10ට පිගන් හෝදනවා

315
00:54:27,375 --> 00:54:33,132
මෙහෙ මං බිරිද මැරුනා කියලා බොන්න පටන්අරන්
හැමදාම බීලා පුතාව ගණන් ගත්තෙ නෑ

316
00:54:34,417 --> 00:54:35,714
මින්පස්සේ මං මේක අල්ලන්නෙ නෑ

317
00:54:41,458 --> 00:54:45,793
අම්මා පින්තූරය ඉස්සරහ සල්ලි තිබ්බා අරගන්න

318
00:54:47,083 --> 00:54:49,757
සල්ලි තියෙනවා
කමක් නෑ අරගන්න

319
00:54:50,917 --> 00:54:53,921
මින්පස්සේ වැඩට යන්න එපා∙
හැමදාම සල්ලි තියන්නම් අරගන්න

320
00:54:58,583 --> 00:54:59,209
හරි තාත්තා

321
00:55:02,208 --> 00:55:06,918
ක්ලබ් එකේ ප්‍රධාන කණ්ඩායමටයි අපිටයි තිබුන
පුහුණු තරගයේ මං හොදට සෙල්ලම් කලා

322
00:55:07,333 --> 00:55:08,835
රවි සර් සතුටුවුනා

323
00:55:09,458 --> 00:55:13,964
එන්න ජීවා∙ හුගක් සතුටින් ඉන්නවා වගේ
මගේ මහන්සිය නාස්තිවුනේ නෑ මොනවද?

324
00:55:13,959 --> 00:55:18,465
ඊයෙ පුහුණු තරගයේ ඔයාගෙ පහර දැකලා
පුහුණුකරු ඔයාව දෙවෙනි කොටසට තේරගෙන තියෙනවා

325
00:55:18,458 --> 00:55:23,089
මොනවද කියන්නේ? ඔව්∙ ආපු ගමන් කියයි
මම කිව්වා කියලා පෙන්නන්න එපා

326
00:55:26,083 --> 00:55:27,960
මොකද එයා යනවා

327
00:55:30,000 --> 00:55:33,880
මෙයාව ඇයි මුලින්ම යැව්වේ? මෙච්චර කාලයක්
රේහන් නේද සෙල්ලම් කලේ?

328
00:55:33,875 --> 00:55:37,425
හොදට සෙල්ලම් කරපු එක වැඩක් නෑ∙
හොදට සෙල්ලම් කරනවද කියන එකයි වැදගත්

329
00:55:37,750 --> 00:55:42,506
මාස 6ක් තිස්සේ හරියට වැඩ පෙන්නුවේ නෑ
වෙලාවට වැඩකරන්නෙ නෑ

330
00:55:43,000 --> 00:55:48,006
හෙ තරගයෙන් ඔයා රිසව්∙ එක තරගයක
එහෙම ඉන්න∙ ඒ නිහඩතාවය ඔයාට හුගක් දේවල් උගන්වයි

331
00:55:49,458 --> 00:55:51,711
සමාවෙන්න∙ මට ඔයා ළග රිසව් වෙන්න ඕනි නෑ

332
00:55:53,792 --> 00:55:57,797
රේහන්ගේ තැන කෝච් මට දුන්න එකට රංජිත් අකමැතියි

333
00:55:58,458 --> 00:56:04,215
දෙවෙනි පුහුණුව ඉවරවෙලා අපි සෙල්ලම් කරපු
පලෙවනි තරගයේ තමයි රංජිත් මට අකැමැතියි කියලා මං දැනගත්තේ

334
00:56:10,250 --> 00:56:16,633
මං හැම වතාවේම දෙවෙනි ලකුණට කතාකරද්දි රංජිත් ආවේ නෑ∙
රංජිත්ට තිබුන තරහ කෝච්ට තේරුනා

335
00:56:52,166 --> 00:56:53,588
මමයි පලවෙනියට ආවේ

336
00:57:03,333 --> 00:57:08,339
පස්සේ හැම තරගයකම අපිව ඔප්පු කරගන්න
සෙල්ලම් කරලා අන්තිමට ආවා

337
00:57:09,166 --> 00:57:14,093
අවසන් තරගයට කලින් කෝච් අපි දෙන්නට
කතාකරලා අවවාද කලා∙ එහෙම කරලත්

338
00:57:14,083 --> 00:57:16,506
රංජිත්ට තිබුන තරහ එහෙමම තිබුනා

339
00:57:28,333 --> 00:57:33,885
රංජිත් ඒ තරගය හොදට සෙල්ලම් කලා∙ අනිත් කණ්ඩායම
එයාව අවුට් කරගන්න බැරිව නීතිවිරෝර්දී වැඩක් කලා

340
00:58:52,750 --> 00:58:58,678
අපේ කණ්ඩායම අවසන් තරගයේ දිනලා පලවෙනි තැනට ආවා
ඒ වෙලාවේ ඉදන් මමයි රංජිතුයි යාලූවො වුනා

341
00:58:58,959 --> 00:59:02,168
එයාගෙ පවුල යාලූවො හැමෝටම මාව අදුන්නලා දුන්නා

342
00:59:02,792 --> 00:59:07,719
එයාලා හැමෝම එක්ක මමත් යාලූවකේ වුනා
යාලූකමේ සතුට මුලින් දැනගත්තේ එහදෙි

343
00:59:08,208 --> 00:59:10,336
කාලකටෙ පස්සේ සතුටින් හිටියා

344
00:59:31,041 --> 00:59:34,466
අපි යාලූවො වුන මාස 6කට පස්සේ
ප්‍රීති මට ආදරය කරන්න පටන්ගත්තා

345
00:59:35,166 --> 00:59:40,969
එයා ආදරය කරනවා කියලා ඒ වෙලාවේ මං දන්නෙ නෑ∙
ඒ වෙලාවේ රංජිත් ප්‍රිතිට ආදරය කරලා

346
00:59:41,959 --> 00:59:47,011
ඇත්තටම ප්‍රිතිට අද යේජනා කරන්න ඉන්නවා
ඔයා ආවොත් බය නැති වයි

347
00:59:47,291 --> 00:59:51,341
ප්‍රිතිට ආදරය කරනවද? කිව්වේ නෑ
කොච්චර කාලයක්ද?

348
00:59:51,333 --> 00:59:54,712
අවුරුදු 4ක්∙ ඒත් එයාවත් තවම දන්නෙ නෑ

349
00:59:58,417 --> 01:00:01,466
මොකද පිටත්වුනාද?
මේ පිටත්වුනා

350
01:00:01,458 --> 01:00:06,464
ජීවා එනවා නේද? ඇයි?
මේසෙ වෙන්කරන්න ඕනිනේ

351
01:00:07,834 --> 01:00:10,428
එයත් එනවා මං එන්නෙ නෑ එයා එනවා

352
01:00:22,208 --> 01:00:27,214
ඇත්තටම මුලින්ම ඒක∙∙∙

353
01:00:30,000 --> 01:00:35,006
බයයි පලවෙනි වතාවේ එහෙම වයි∙ දෙවෙනි තුන්වෙනි
වතාවේ යේජනා කරද්දි පුරුදුවයි∙ යන්න

354
01:00:35,750 --> 01:00:40,256
විහිලූ කරන්නෙ නැතුව අදහසක් දෙන්න
අදහසක් නේද?

355
01:00:42,208 --> 01:00:44,210
දැන් ඔයාට කරලා පෙන්නන්නම්

356
01:00:54,625 --> 01:00:55,467
එච්චරයි

357
01:01:06,041 --> 01:01:10,171
හොදින් ඉන්නවද?
හොදම නෑ එන්න

358
01:01:10,166 --> 01:01:16,503
ප්‍රිති එනවා ආදරයි කියන්න බයයි
අයියා ඉන්නවා

359
01:01:17,000 --> 01:01:21,710
මොකද? ඔයාට දෙයක්∙∙ ඒවා
පස්සේ කතාකරමු එන්න කොහදෙ?

360
01:01:24,375 --> 01:01:25,297
එන්න කියන්නම්

361
01:01:29,125 --> 01:01:30,627
කිව්වද?
නෑ

362
01:01:33,834 --> 01:01:35,461
මාව කසාද බදිනවද?

363
01:01:46,208 --> 01:01:51,260
හදිසියේම මෙහෙම අහනවා කියලා වැරදියට හිතන්න එපා

364
01:01:54,500 --> 01:01:55,342
මොලේ හොද නැද්ද?

365
01:02:00,125 --> 01:02:05,086
මොනවද?
එයා අවුරුදු 4ක් ඔයාට ආදරය කරනවා

366
01:02:09,041 --> 01:02:10,884
රංජිත් මට ආදරය කරනවද?

367
01:02:17,333 --> 01:02:24,376
සමාවෙන්න∙ මං ඔයාට කොහොම කරදරයක් වුනාද දන්නෙ නෑ∙
ඒත් කවදාවත් මට ඔයා ගැන එහෙම අදහසක් නෑ

368
01:02:30,750 --> 01:02:35,551
සමාවෙන්න∙ මං නිසානේ
ප්‍රිති ඔයා ඇයි සමාව ගන්නේ?

369
01:02:36,125 --> 01:02:40,255
මමයි එයාට ආදරය කලේ?
එයත් මට ආදරය කරන්න ඕනි කියලා දෙයක් නැහැනේ

370
01:02:40,250 --> 01:02:45,051
මං ප්‍රිති එක්ක කතාකරන්නද?
එයා ගැන මං දන්නවා ලේසියෙන් හිත හදාගන්න නෑ

371
01:02:46,125 --> 01:02:47,297
ප්‍රිති ඇවිත් ඉන්නවා

372
01:03:06,709 --> 01:03:09,713
ජීවා කියලයි ඔයා මට ආදරය කරනවා කියලා
මං දන්නේ

373
01:03:11,834 --> 01:03:14,292
ඔයා ගැන මට කවදාවත් එහෙම අදහසක් -තිබුනේ නෑ

374
01:03:30,166 --> 01:03:34,376
හැමදේම අමතක කරලා යාලූකම වෙනුවෙන්
ආයෙත් ඇවිත් කතාකරයි කියලා හිතුවේ නෑ

375
01:03:37,458 --> 01:03:41,588
යාලූකම වෙනුවෙන් ආවා∙
ඒත් කිසිමදෙයක් අමතක කලේ නෑ

376
01:03:43,667 --> 01:03:47,467
පලවෙනි ආදරය එච්චර ලේසියෙන් අමතක කරන දෙයක් නෙවයි

377
01:03:48,333 --> 01:03:51,587
මැරෙනකම් ඒක හිතේ තියෙනවා

378
01:04:07,959 --> 01:04:11,793
ඒ වෙලාවේ ඉදන් ජෙනි ගැන මට මතක්වුනා

379
01:04:11,792 --> 01:04:16,798
කාලෙකට පස්සේ එයාව බලන්න හිතුනා
ජෙනි ගැන එයාගෙ නංගිගෙන් ඇහුවා

380
01:04:18,250 --> 01:04:22,209
අක්කාට කොහොමද?
හොදින් ඉන්නවා

381
01:04:28,834 --> 01:04:33,795
අක්කා මෙහයි ඉගෙනගන්නේ∙ දන්නවද? මෙහදෙ?
හොස්ටල් එකක නැවතිලා ඉන්නවා

382
01:06:38,834 --> 01:06:41,792
කොහොමද?
හොදින් ඉන්නවා

383
01:06:42,959 --> 01:06:47,965
ඔයා මෙහෙ ඉගෙනගන්නවා කියලා නංගි කිව්වා
ඒකයි ඔයාව බලන්න ආවේ

384
01:07:03,083 --> 01:07:08,089
ඇත්තටම ඔයාව අමතක කරන්නයි හිතුවේ∙
ඒත් නිතරම ඇවිත් කරදර කරනවා

385
01:07:11,041 --> 01:07:15,501
සමහර වෙලාවට ඔයාව බලන්න එන්න හිතෙනවා
පස්සේ ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වයි කියලා අතාරිනවා

386
01:07:17,875 --> 01:07:21,550
ඒත් ඔයා මෙහෙ ඉන්නවා කියලා දැනගත්තට පස්සේ මට
එන්නෙ නැතුව ඉන්න බැරිවුනා

387
01:07:25,333 --> 01:07:29,042
අවුරුදු 3කට පස්සේ මාව බලන්න ආවාට සතුටුයි

388
01:07:30,333 --> 01:07:33,507
ඒත් ආයෙත් ඒ ප්‍රශ්නය අහන්න එපා

389
01:07:39,083 --> 01:07:42,838
මගහරින්නෙ නැතුව මුලින්ම ඔයා එක්ක ඇවිත්
කතාකලා කියලා සතුටුවෙන්න

390
01:07:43,667 --> 01:07:50,881
දාලා ගිය කෙල්ලවයි පෙති කැඩිච්ච මලයි හදන්න අමාරුයි

391
01:07:52,709 --> 01:07:56,213
මේ කාලෙ විනාඩි 3කට පස්සේ ගිහින් බැලූවත්
ඔයා කව්ද කියලා අහනවා

392
01:07:56,208 --> 01:07:59,087
ඔයා අවුරුදු 3කට පස්සේ ගිහින් බෝල දාලා තියෙනවා

393
01:08:01,000 --> 01:08:07,383
කෙල්ලො කියන්නෙ තත්පරෙන් තත්පරේට මාරු වෙන ජාතියක්
මැරුනත් වෙනස් වෙන්නෙ නැ ති අය තමා කොල්ලො කියන්නේ

394
01:08:08,333 --> 01:08:13,794
ප්‍රායේගිකව හිතන්න∙ දැනටමත් ඔයාට ආදරය කරපු කෙල්ල
ඔයාට බෑ කිව්ව නිසා දුක්වෙනවා

395
01:08:13,792 --> 01:08:17,217
පාරෙ අලූතින් කෙල්ලකේ දකිනවා∙
එයා බෑ කිව්වා නම් අතාරිනවද?

396
01:08:17,208 --> 01:08:19,882
ආයෙත් උත්සහ කරනවානේ
කරදර කරනවානේ නේද

397
01:08:20,917 --> 01:08:24,217
ඒ වගේම මේකත් හිතාගන්න∙
ආයෙත් අලූතින් ආදරය කරන්න

398
01:08:25,792 --> 01:08:31,458
ලැබෙන්න තියෙන දේ නොලැබි තියෙන්නෙ නෑ
නොලැබි තියන දේ ලැබුනානේ? කන්න

399
01:08:32,166 --> 01:08:33,088
මේක අපි බලාගන්නම්

400
01:08:34,542 --> 01:08:38,592
දැන් ඔයාට බෑ කිව්ව කෙල්ල ඇතුලයි පොඩි කාලෙ
ඔයාට ආදරය කරපු කෙල්ල හැංගිලා ඉන්නේ

401
01:08:39,000 --> 01:08:42,584
මෙයාගෙන් එයාට පණිවිඩ යවන්න
නිකම්ම ආදරය හරියයි

402
01:12:19,417 --> 01:12:23,547
මේ බලන්න∙ ඔයා කොච්චර උත්සහ කලත්
ඔයා හිතන දේ වෙන්නෙ නෑ∙ අතාරින්න

403
01:13:14,208 --> 01:13:17,678
පලවෙනි දිස්ත්‍රික් තරගය කියන්නේ උසස්පලෙ විභාගය වගේ

404
01:13:18,417 --> 01:13:23,423
මේ තරග තමයි ඔයාලගෙ ක්‍රිකට් රස්සාාව තීරණය කරන්නේ∙
හැම කණ්ඩායමකටම තරග 11ක් තියෙනව

405
01:13:23,792 --> 01:13:28,252
වැඩියෙන් ලකුණු ගන්න තරග 2 අවසන් තරගයට තේරෙනවා
පලවෙනි කොටස තමයි

406
01:13:28,250 --> 01:13:33,256
ඔයාලා රංජුතුල වල පලවෙනි පියවර
ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ඇති∙ ඒත් දන්නෙ නැති අයට කියන්නම්

407
01:13:34,417 --> 01:13:38,752
ක්‍රිකට්වල ප්‍රධාන කොටස 13න් පහලින් පටන් අරන්

408
01:13:38,750 --> 01:13:42,800
දිස්ත්‍රික් තරග,
බුච්චිබාබු රංජි කුසලානය හැමදේම

409
01:13:42,792 --> 01:13:47,798
පහුකලොත් තමයි ඉන්දියානු කණ්ඩායමට යන්න පුලූවන්
එහෙනම් ක්‍රිකට් පටන්ගත්තෙත් නැද්ද?

410
01:13:51,083 --> 01:13:55,418
මෙයාට කලන්තෙ වගෝ∙ ලොකු වැඩක් වගේ∙
පාඩුවේ අනාගතයට ඉඩදිලා අයින්වෙමුද?

411
01:14:39,875 --> 01:14:43,550
පලවෙනි තරගාවලියේ
පලවෙනි තරග 2 අපි ලේසියෙන්ම දින්නා

412
01:14:43,542 --> 01:14:45,840
3 වෙනි තරගය 277 ඉලක්කය

413
01:14:45,834 --> 01:14:50,385
අපි ඕවර් 44කින් ලකුණු 257යි විකට් 8යි
පැරදුනා කියලා හිතුවා

414
01:14:54,959 --> 01:14:58,839
අතාරින්න එපා
ඔයාව විශ්වාස කරන් ඉන්නේ

415
01:14:58,834 --> 01:15:04,386
හොද කණ්ඩායමකට ලස්සන මොනවද දන්නවද? අන්තිම වෙනකම්
අන්තිම ක්‍රිඩකයා පිටියට යවන්නෙ නැතුව තියාගන්න එක

416
01:15:04,959 --> 01:15:11,171
මට ලැබිලා ඉන්න අය නම් ඔයාලාගේ ක්ලබ් එකේ සෙල්ලම්
කරනවට කෙල්ලො එක්ක නටලා තිබුනත් සල්ලි ලැබිලා ඇති

417
01:15:14,041 --> 01:15:16,339
ඕවර් 5ක් තියෙනවා∙ හිටියොත් ගහන්න පුලූවන්

418
01:15:17,417 --> 01:15:21,718
ඔයා නිදාගන්නද ගියේ?
ගහන්න තිබුනානේ යන්න

419
01:15:26,291 --> 01:15:29,010
ඒ ආක්රෝෂ්ට තව බෝල කීයක් තියෙනවද?
5ක්

420
01:15:30,458 --> 01:15:34,258
5ක්ද? ලකුණකට එන්න
හරි එක දාලා එන්න

421
01:15:34,250 --> 01:15:36,844
එක දාන්න බෑ∙
ඇගට වැදුනත් එන්න

422
01:15:43,500 --> 01:15:47,334
පස්සට යන්න
සෙල්ලම් කරන්න

423
01:15:48,458 --> 01:15:53,458
මුහුණ අන්තිමට බලාගන්න∙
පිපිරෙන්න යනවා

424
01:15:59,333 --> 01:16:04,214
බැට් එකට බෝලෙ දාන්න කිව්වාම වෙන තැනකට දානවා
- මෙහෙම සෙල්ලම් කරන්නේ මොකද? කැතයි

425
01:16:04,208 --> 01:16:06,176
මං සතුටුයි කියනවද?

426
01:16:08,375 --> 01:16:10,969
මේවාගෙ දහඩිය විතරක් නෙවයි කදුලූත් තියෙනවා

427
01:16:11,709 --> 01:16:15,509
තමන්ගේ වේදනාව තමන් දන්නවා
- ගුටි නොකා සෙල්ලම් කරන්න

428
01:16:15,500 --> 01:16:19,550
මට මෙහෙ පහර වැදුනොත් තමමයි ඔයා ඇවිත් සෙල්ලම්
කරන්න පුළුවන්: අවවාද දෙන්නේ නැතුව යන්න

429
01:16:24,834 --> 01:16:27,758
දෙවියනේ මේ බෝලෙ බේරලා දෙන්න

430
01:16:30,917 --> 01:16:35,673
මොකද? එයත් වදිනවා
දෙවියන් කාටද උදව් කරන්නේ?

431
01:16:43,875 --> 01:16:48,085
අරගන්න

432
01:16:49,291 --> 01:16:50,918
එලියට ගියා වගේ

433
01:16:51,667 --> 01:16:53,214
මොකද හැමෝම හොයන්නේ?

434
01:16:54,125 --> 01:16:57,174
පිටිපස්සට ගිහින්ද?
මෙහෙත් නැහැනේ

435
01:16:58,834 --> 01:17:06,093
කොහදෙ ගිහින් තියෙන්නේ? ඇයි මෙයා මෙහෙ එන්නේ?
මෙයා මාව පුපුරවනවාලූ

436
01:17:06,083 --> 01:17:08,336
ක්‍රීකඩයකේට අපහාස කලා නේද

437
01:17:16,542 --> 01:17:18,340
කලින් විදිහට අහුකලානේ

438
01:17:22,000 --> 01:17:26,210
මෙයත් අවවාද කරයිනේ
මොනවද මේ කරන්නේ?

439
01:17:26,917 --> 01:17:31,673
නටනවා විහිලු නැතුව බෝලෙ බලලා සෙල්ලම්
කරන්න බෝලෙ දැක්කොත්නේ සෙල්ලම් කරන්නෙ

440
01:17:31,667 --> 01:17:36,673
වේගෙන් එනවා
මිනිහකේද එයා? හිතට එකග වෙලාද බෝල දාන්නෙ?

441
01:17:36,709 --> 01:17:41,715
තනි ලකුණක් අරන් දෙන්න
- මම 6ක් නෙවයි තනි ලකුණක් ගහන්නයි හදන්නේ

442
01:17:42,000 --> 01:17:47,006
මං 6ක් ගැහුවත් මේ කිසිම කෙනකේ විශ්වාස කරන්නෙ නෑ
ඒක දන්නෙ නැතුව කියවනවා

443
01:17:47,000 --> 01:17:55,090
ඇයි? එයා බෝලෙ නග්ගනවා ඔයා ප්‍රේශ්ර් වැඩිකරනවා
යන්න

444
01:18:13,333 --> 01:18:17,042
අපි එකතුවෙලා කණ්ඩායම දිනෙව්වා

445
01:18:28,166 --> 01:18:33,218
මෙහෙ මොනවද වෙන්නේ?
එලියට ගිහින් තුන්ඩු දාන්න

446
01:18:33,667 --> 01:18:37,501
ඊටපස්සේ අපි සෙල්ලම් කරපු
හැම තරගයක්ම අමාරු තරග

447
01:18:38,000 --> 01:18:40,094
හැම තරගයක්ම අවසන් තරගයක් කියලා හිතලා සෙල්ලම් කලා

448
01:18:40,083 --> 01:18:43,383
හැම තරගයක්ම දිනලා අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලැබුවා

449
01:18:44,583 --> 01:18:49,544
බ්‍රිම්බෝ එක්ක අවසන් පූර්ව තරගය
මමයි රංජිතුයි එකතුවෙලා දින්නා

450
01:18:49,917 --> 01:18:52,295
අවසන් තරගය DAC ක්ලබ් එකත් එක්ක

451
01:18:52,291 --> 01:18:56,341
ඒකෙ අයිතිකාරයා පාර්තසාරති
තමිල්නාඩු ක්‍රිකට් මණ්ඩලයේ ඉහල පුටුවක ඉන්න කෙනකේ

452
01:18:56,875 --> 01:19:00,550
DCI ක්ලබ් එක තමයි අවුරුදු 6ක් තිස්සේ
පලවෙනි දිස්ත්‍රික්ක ශූරතාව අරගෙන තියෙන්නෙ

453
01:19:00,542 --> 01:19:04,718
අපි අමාරු කණ්ඩායමක් නෙවයි කියලා හිතුවා
අපිව සාමාන්‍යය විදිහට ගනන් ගත්තේ

454
01:19:04,709 --> 01:19:08,134
අවසන් තරගයේ දිනන්න පුලූවන් කියන විශ්වාසයෙන් සෙල්ලම් කලා

455
01:20:56,375 --> 01:21:00,334
DCI අපිට 286 ඉලක්කයක් දුන්නා
අමාරු ඉලක්කයක්

456
01:21:00,792 --> 01:21:05,093
ඒත් මමයි රංජිතුයි අවසන් තරග
දිනන්න ඕනි කියලා විශ්වාසයෙන් සෙල්ලම් කලා

457
01:21:22,917 --> 01:21:24,885
පිතිකරුවාගේ නම මොකද්ද?
ජීවා

458
01:22:07,709 --> 01:22:11,634
අවසන් ඕවරයේ 13ක් ගන්න ඕනි වෙලා තියදේදිත්
පලවෙනි බෝලටම විකට් එකක් ගියා

459
01:22:44,542 --> 01:22:48,251
අතාරින්න එපා ජීවා
දිනන්න පුලූවන් නේද? පුලූවන්

460
01:22:49,500 --> 01:22:52,583
අවසන් තරගයේ දිනන්න
අවසන් බෝල 2 ලකුණු 12ක් ගන්න ඕනිවුනා

461
01:22:56,959 --> 01:22:59,508
බෝලයක් නේද?
නෑ දෙකක්

462
01:24:28,250 --> 01:24:32,710
එයා මාව තට්ටු කලා කියලා හිතුවා
ඒත් අතගාලා බැලූවා කියලා ඒ වෙලාවේ දන්නෙ නෑ

463
01:24:33,792 --> 01:24:36,170
දවස් 2කට පස්සේ DCI∙ ක්ලබ් එකෙන්
කෝල් එකක් ආවා

464
01:24:36,834 --> 01:24:41,840
අපේ සභාපතිතුමා∙ ඔයා DCI ක්ලබ් එක වෙනුවෙන්
සෙල්ලම් කරන්න ඕනි කියනවා∙ හෙ උදේට ඔෆිස් එකට එනවද?

465
01:24:42,125 --> 01:24:45,254
DCI∙ ක්ලබ් එකෙන් කතාකලා නම් ඒක ලොකු අවස්ථාවක්

466
01:24:45,250 --> 01:24:48,550
ඒ ක්ලබ් එකේ ඔයා සෙල්ලම් කලොත් ඔයාගෙ දක්ෂතාවයට
ලේසියෙන්ම රංජයි සෙල්ලම් කරන්න පුලූවන්

467
01:24:48,542 --> 01:24:51,341
හැගීම් බලලා නැතිකරගන්න එපා\

468
01:24:51,333 --> 01:24:54,257
පුහුණුකරු ඒ ක්ලබ් එක ගැන එච්චර කිව්වට පස්සේ
කොහොමද සෙල්ලම් කරන්නේ?

469
01:24:54,917 --> 01:24:57,545
මං එහෙ ගිහින් සෙල්ලම් කරන්න ආසා නෑ

470
01:24:58,125 --> 01:25:00,878
122 කොටස තියෙනවානේ∙ ඒකෙ බලාගමු

471
01:25:08,125 --> 01:25:10,378
මොකද?
ආයෙත් ජෙනිව බලන්න ගියාද?

472
01:25:11,125 --> 01:25:14,834
නෑ∙ මං හැමදාම ගිහින් එයාට කරදර කරනවා වගේ
මටම අමුත්තක් දැනුනා

473
01:25:16,041 --> 01:25:17,634
ඒකයි ඉන්පස්සේ ගිහින් බැලූවේ නැත්තේ

474
01:25:32,583 --> 01:25:35,883
කොහොමද?
මාව අමතක කලාද?

475
01:25:42,834 --> 01:25:47,340
ගිය සැරේ මං ඔයාට සැරින් ආදරය කිව්වා කියලා හිතනවා
ඒත් දැන් මම පරණ සෝකර් නෙවයි

476
01:25:47,333 --> 01:25:52,840
මගේ චරිතය, ඇදුම හැසිරිම වෙනස්වුනා
මොනවද කියන්න හදන්නේ?

477
01:25:55,750 --> 01:26:00,210
කරදරකාරයේ∙ හරියන වෙලාවේ නැතිකලානේ
ආයෙත් ආදරයි කියනවද?

478
01:26:01,375 --> 01:26:04,879
පරණ යාලූෙව්∙
මෙයා විතරක් වෙනස්වුනේ නෑ

479
01:26:04,875 --> 01:26:11,042
මොකද? ජෙනි හා කිව්වාද? හරියාගෙන
එනකොට විනාශ කලානෙ ඉන්න

480
01:26:11,875 --> 01:26:15,960
කලෙින්ම කියන්නම් දැනුත් මම ඔයාට ආදරය කරනවා
ඔයා හැදෙන්නමෙ නැද්ද?

481
01:26:15,959 --> 01:26:20,419
පිතිකරුවකේ අවුට් වුනොත් තව පිතිකරුවකේ බහින්න
වෙනවානේ එයා අවුට් වුනා කියලා කව්ද කිව්වේ?

482
01:26:21,000 --> 01:26:22,547
අපි තවමත් ආදරය කරනවා

483
01:26:26,250 --> 01:26:27,467
ආදරය කරනවද?

484
01:26:34,417 --> 01:26:38,217
ඒත් සති 3කට කලින් ජීවා ඇවිත්
ඔයා බෑ කිව්වා කියලා ආරංචිවුනා

485
01:26:38,750 --> 01:26:41,128
කව්ද කිව්වේ?
ආරංචිවුනා

486
01:26:49,083 --> 01:26:54,761
එයා කොහදෙ? කව්ද?
ජීවාට එන්න කියන්න

487
01:26:57,125 --> 01:26:59,173
ජෙනි අපේ සැලැස්ම හොයාගත්තා

488
01:27:00,959 --> 01:27:03,041
සමාවෙන්න∙
ජීවා කියලයි මං ආවේ

489
01:27:04,250 --> 01:27:06,298
අහුකලා නේද

490
01:27:11,333 --> 01:27:16,214
කියන්නධු මොකද? යන්නෙ නෑ කියලා
ගියා වගේ මොනවද කියන්නේ?

491
01:27:16,208 --> 01:27:22,921
හරියන පාටක් තියෙන්නෙ
ඔයා තියන්න මං පස්සේ ගන්නම්

492
01:27:26,208 --> 01:27:31,135
මේ බලන්න∙ ඒ වෙලාවේ දමෙව්පියන් අපේ ආදරය
එපා කියන්න තිබ්බ හේතු,

493
01:27:31,125 --> 01:27:37,041
තවමත් එහෙම තමා∙ තේරුම්ගන්න∙ ඒක වෙනස්වෙන්න නම්
අපි අපේ ජීවිත ස්ථාවර වෙන්න ඕනි

494
01:27:38,041 --> 01:27:39,964
ඒ නිසයි මං ආදරය හැංගුවේ

495
01:27:41,375 --> 01:27:47,337
ඔයා ආපු දවසෝම මේක කිව්වා නම් එලියට යමු කියනවා∙
හැමදාම හමුවෙමු කියනවා∙ ඒකයි කිව්වේ නැත්ෙත්

496
01:27:49,500 --> 01:27:54,301
හැමදාම ඕනි නෑ∙
SMS එකක්∙ කෝල් එකක්වත්

497
01:28:00,083 --> 01:28:04,668
මම කෝල් කරන්නම් හරිද?
මගේ අංකය ලියාගන්නවද?

498
01:28:05,709 --> 01:28:06,881
ඔයාගෙ අංකය මගේ ළග තියෙනවා

499
01:28:18,792 --> 01:28:21,466
යාලූවො ඔයාව හමුවෙන්න ඕනි කිව්වා

500
01:28:22,834 --> 01:28:24,711
ඉරිදා දවසක දවල් කෑමක්

501
01:28:55,000 --> 01:28:58,584
ඉතින් මොකද? ආයෙ කවදා දකින්නද
හොදට ඕඩර් කරන්න

502
01:29:03,750 --> 01:29:07,960
ෂැම්පු සබන් ඔයාගෙ සල්ලිවලින් අරගන්න
මෙහෙ කෑම විතරක් ඇණවුම් කරන්න

503
01:29:08,667 --> 01:29:12,843
හොදට ඕඩර් කරමු එහෙනම් ඔයාව
කුස්සියට යවන්න ඕනි ඉන්න මං කියන්නම්

504
01:29:17,125 --> 01:29:19,469
මේක දැන්ම ගෝන්න
මේක පැයකට පස්සේ ගෝන්න

505
01:29:19,458 --> 01:29:21,927
තියෙන වෙලාව මෙයාලගෙන් ඇණවුම් කරලාම නැතිවයි වගේ

506
01:29:22,291 --> 01:29:24,714
ඔයාලගෙ කාරණයට එමුද?
මොනවද?

507
01:29:27,041 --> 01:29:29,043
මොකද අයියා? හොදින් ඉන්නවද?
හොදින් ඉන්නවා

508
01:29:30,583 --> 01:29:31,709
මෙයා මගේ සැමියා

509
01:29:33,834 --> 01:29:37,634
මෙයා ඩේවිඩ් අයියා∙
අල්ලපු ගෙදර ඉන්නෙ

510
01:29:37,625 --> 01:29:41,084
අපේ කසාදටෙත් ආවා නේද∙ අමතක කලාද?
සෙනග නිසා අමතක වෙන්නෙ ඇති

511
01:29:41,083 --> 01:29:46,089
මමත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයකේ කියලා කිව්වනේ
දරුවාගේ නම මොකද්ද?

512
01:29:47,333 --> 01:29:52,760
ලස්සන නමක්∙ ඔයා වගේමයි
මං යන්නම්

513
01:30:09,041 --> 01:30:13,251
කව්ද එයා? මම කලින් ආදරය කරපු කෙනා
ආදරය කරපු කෙනාද? අයියා කියලා යනවා

514
01:30:13,250 --> 01:30:17,676
සැමියා ඉන්න තැන මස්සිනා කියන්නද?
අයියා කියලයි කියන්නේ

515
01:30:18,291 --> 01:30:21,591
සහෝදරියත් මුලින්ම ජීවාට අයියා කියලානේ කිව්වේ

516
01:30:23,500 --> 01:30:28,506
ඒ ආදරයෙන් අයියා කියන්න කියමු බලන්න
එකසැරයක් කතාකරන්න

517
01:30:29,417 --> 01:30:31,920
නිකම් ඉන්න
කතාකරන්න

518
01:30:31,917 --> 01:30:35,046
ටවුන් එකේ කෙල්ලො ලැජ්ජා වෙලා කොච්චර කල්ද?

519
01:31:39,542 --> 01:31:44,844
ඒ අවුරුද්දේ වුන තරගවාලි දෙකේදිම
මමයි රංජිතුයි හොදට දක්ශතා පෙන්නුවා

520
01:31:52,709 --> 01:31:58,546
රාමානුජම් පවා හොදට සෙල්ලම් කරනවා
මොන සෙල්ලම්ද? 32 මොන සාමාන්‍යයක්ද?

521
01:31:58,542 --> 01:32:00,840
ජීවා ,රංජිත් එක්ක 60ට වඩා සාමාන්‍යයක් තියලා තියෙනවා

522
01:32:00,834 --> 01:32:04,634
මොනවද මේ? තරගාවලි 2කට සෙල්ලම් කලාට
රංජිත් කණ්ඩායමට එකතුකරන්න බෑ

523
01:32:04,625 --> 01:32:06,502
තරගාවලි 2ක් නෙවයි 4ක්

524
01:32:09,500 --> 01:32:15,428
4දිම දින්නා∙ එයාලව ඇතුලට ගත්තේ නැත්තම් මාධ්‍යයෙන්
ප්‍රශ්නයක් වයි∙ ඔයාලගෙ කැමැත්තක්

525
01:32:17,834 --> 01:32:20,383
ඒ කොල්ලො දෙන්නගෙ නමත් ලැයිස්තුවට දාන්න

526
01:32:24,125 --> 01:32:29,006
මමයි රංජිතුයි රංජි කුසලානයට තේරුනා
ජෙනි හුගක් සතුටුවුනා

527
01:32:29,000 --> 01:32:32,959
මොනවද කියන්නේ? ඔව්∙
රංජි කුසලානයේ සෙල්ලම් කරන එක සාමාන්‍යය දෙයක්ද?

528
01:32:32,959 --> 01:32:39,342
කණ්ඩායමට තේරුනත් බැංකුවල වගේ
රස්සාාවක් හම්බුවෙන්න පුලූවන්

529
01:32:39,333 --> 01:32:41,836
රංජි සෙල්ලම් කරපු හුගක් අය මෙහෙම තේරිලා තියෙනවා

530
01:32:42,542 --> 01:32:46,217
එයාට රජයේ රස්සාාවක් ලැබුනා නම් ඇති
එයා ගැන දුක නැතිවයි

531
01:32:51,000 --> 01:32:53,298
ඔයාලා දෙන්නා ජීවිතයේ වැදගත්ම වෙලාවක ඉන්නේ

532
01:32:55,583 --> 01:32:57,381
රංජි තේරිලා මදි

533
01:32:58,667 --> 01:33:00,044
සෙල්ලම් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්න ඕනි

534
01:33:01,000 --> 01:33:02,422
මෙහෙ හුගක් දේශපාලනය ඇගිලි ගැහිලි තියෙනවා

535
01:33:04,250 --> 01:33:07,254
තමිල්නාඩුවේ මේ වෙනකම් 16 දෙනකේ
ඉන්දියානු කණ්ඩායමට තේරුනා

536
01:33:09,166 --> 01:33:12,545
ඒකෙන් 14කට පාර්තසාරතිගේ අය

537
01:33:15,917 --> 01:33:19,251
අවුරුදු 20ක් තිස්සේ වෙන අය තේරුනේ නෑ

538
01:33:19,250 --> 01:33:23,084
තේරිම් කමිටුවේ ඉදන් පියුන් වෙනකම්
එයාලගෙ මිනිස්සු ඉන්නේ

539
01:33:23,583 --> 01:33:27,008
රංජිවලට දැනටමත් ක්‍රීඩකයින් 11ක් එයාලා තේරගෙන ඇති

540
01:33:27,667 --> 01:33:29,669
එයාලා උපරිමෙන් හැම තරගයක්ම සෙල්ලම් කරනවා

541
01:33:31,125 --> 01:33:34,334
ඔයාලව එලියේ වාඩිකරවලා බලයි

542
01:33:35,250 --> 01:33:37,673
ඇයි ක්‍රිකට් වලට ආවේ කියන තරමට එපා කරයි

543
01:33:40,000 --> 01:33:44,676
හොද තණතිල්ලක් නම් එයාලගෙ ක්‍රීඩකයින් දායි
අමාරු නම් ඔයාලව දායි

544
01:33:46,208 --> 01:33:50,133
ඔයාලට මොන වගේ අවස්ථාවක් ලැබුනත්
ඔයාලව ඔප්පු කරන්න වෙනවා

545
01:33:51,500 --> 01:33:56,927
බැරි දේවල් කරලා පෙන්නද්දියි වාර්ථාවක් වෙන්නේ
තරගයට විතරක් නෙවයි ∙ ජීවිතයටත් එහෙම තමා

546
01:34:29,250 --> 01:34:32,550
රංජි කැම්ප් එකේ තිබුන පුහුණු තරග හොදට සෙල්ලම් කරපු නි

547
01:34:32,542 --> 01:34:36,797
මාවයි රංජිතුයි 30න් 15ක කණ්ඩායමේ තේරුනා

548
01:34:53,542 --> 01:34:57,592
රංජි කුසලානයේ පලවෙනි තරගය
තමිල්නාඩුව එක්ක මුම්බයිවලට චෙන්නයිවල තිබුනෙ

549
01:34:57,583 --> 01:35:02,589
මටයි රංජිත්ටයි පලවෙනි තරගයෙන් අවස්ථාව ලැබුනේ නෑ
එලියේ වාඩිකරෙෙව්වා

550
01:35:02,959 --> 01:35:06,008
ඒ තරගයේ මං සෙල්ලම් කරනවා බලන්න තාත්තා ආවා

551
01:35:17,125 --> 01:35:18,172
මල්ලි කොහදෙ?

552
01:35:34,000 --> 01:35:35,092
මල්ලි නේද ඒ ඉන්නෙ?

553
01:35:36,750 --> 01:35:39,845
එයා මොකද වතුර අරන් යන්නේ?

554
01:35:41,291 --> 01:35:44,841
මේක පලවෙනි තරගය∙
මේකෙ පරණ අයට තැන දෙන්නේ

555
01:35:45,417 --> 01:35:47,920
ඊලග තරගයේ ජීවා සෙල්ලම් කරනවා

556
01:36:17,625 --> 01:36:18,717
තාත්තා ඇවිත් ඉන්නවා

557
01:36:20,500 --> 01:36:24,050
උඩ වාඩිවෙලා ඉන්නවා
ඔයාව දැක්කද?

558
01:36:25,500 --> 01:36:28,549
පොඩි කාලෙ ඉදන් මේ වෙනකම්
මං සෙල්ලම් කරපු එක තරගයක්වත් එයා බලලා නෑ

559
01:36:29,542 --> 01:36:33,672
පලවෙනි වතාවට බලන්න ඇවිත් ඉන්නවා
මං සෙල්ලම් නොකර එලියට වෙලා ඉන්නවා

560
01:36:40,709 --> 01:36:45,385
යමු ඇයි? මල්ලි සෙල්ලම්
කරන්නෙ නැහැනේ එන්න යුමු

561
01:36:49,291 --> 01:36:53,376
ඒ රංජි කුසලානයෙ තරගාවලිය ඉවර වෙනකම්ම
අපි දෙන්නට අවස්ථාවක් දෙන්නෙ නැතුව එලියේ වාඩිකරෙෙව්වා

562
01:36:53,750 --> 01:36:57,050
ඒ අවුරුද්දේ තමිල්නාඩුව
එක තරගයවක්වත් දින්නන්නෙ නැතුව එලියට ආවා

563
01:36:58,041 --> 01:37:01,466
ඒ අවුරුද්දේම ජෙනි ඉගෙනිම ඉවරකරලා ගෙදරට ආයෙත් ආවා

564
01:37:01,959 --> 01:37:06,669
ඊටපස්සෙ මාසමෙ ජෙනි සමාගමක වැඩට එකතුවුනා

565
01:37:07,041 --> 01:37:12,343
එයාලගෙ ගෙදර මනමාලයකේ බලන්න පටන්ගත්තා එයාගෙ තාත්තා එක්ක
කතාකරන්න කියලා මමයි ජෙනියි පල්ලියේ පියතුමාගෙන් ඇහුවා

566
01:37:13,000 --> 01:37:15,970
පියතුමා කතාකලා

567
01:37:21,041 --> 01:37:23,669
මෙයා හොදින් ඉන්න නේද
මෙයාව හොස්ටල් එකට දාලා ඉගැන්නුවේ

568
01:37:23,667 --> 01:37:27,501
කරන දේවල් කරලා පියතුමා ළගට ගිහින්
අපිව අවමන් කරලා ඇවිත් ඉන්නවා

569
01:37:36,709 --> 01:37:40,213
හරි∙ ඔයා ආසා කරපු කොල්ලාව ඔයාට බන්දලා දෙන්නම්

570
01:37:43,667 --> 01:37:48,673
ඒත් එකදෙයක්∙
ඒ කොල්ලට ක්‍රිස්තියානි කෙනකේ වෙන්න කියන්න

571
01:37:51,208 --> 01:37:55,213
අනිත් එක එයා පොඩි එකකේ වගේ
බැට් බෝල් කියලා ඇවිදිනවා

572
01:37:56,291 --> 01:37:58,965
ජීවත්වෙන්න ඒවා හරියන්නෙ නෑ∙
ඒවා දාලා එන්න කියන්න

573
01:37:59,250 --> 01:38:04,507
එයාට මං හොද රස්සාාවක් හොයලා දෙන්නම්
මේ දෙකට එයා කැමතියි නම් කියන්න

574
01:38:05,917 --> 01:38:08,170
මං එයාගෙ තාත්තා එක්ක ඔයාගෙ කසාදෙ ගැන කතාකරන්නම්

575
01:38:09,333 --> 01:38:10,004
ගිහින් කියන්න

576
01:38:22,625 --> 01:38:26,926
ආගම වෙනස්කරන එක තිබුනදෙන්
ඒත් ක්‍රිකට් තමයි

577
01:38:28,583 --> 01:38:31,086
මේ අවුරුද්දේ රංජිවල අනිවාර්‍යයෙන් හොදට සෙල්ලම් කරනවා

578
01:38:33,291 --> 01:38:36,295
මං වෙනුවෙන් මේ අවුරුද්ද විතරක් බලන් ඉන්න
හැමදේම වෙනස්වයි

579
01:38:43,041 --> 01:38:46,420
ඊලග අවුරුද්දේ රංජිවල සෙල්ලම් කරන්න අපි
දෙන්නට අවස්ථාවක් ලැබුනා

580
01:38:46,959 --> 01:38:51,294
ඒ අවස්ථාව දුන්න එකෙත්
දේශපාලනය තියෙනවා කියලා අපි දන්නෙ නෑ

581
01:39:10,875 --> 01:39:17,258
රාජස්ථාන් කණ්ඩායමට එරෙහිව මං හොදට සෙල්ලම් කලා
ඉර්ෆාන් ඒ කණ්ඩායමේ නායකයා

582
01:39:17,625 --> 01:39:20,174
ඉන්දියාව වෙනුවෙන් එක්දින තරග 52ක් සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා

583
01:39:20,875 --> 01:39:24,425
ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයකේ
මාව අගයපු එකෙන් මට විශ්වාසයක් ආවා

584
01:39:26,875 --> 01:39:31,426
ඊලග තරගයේ අපි දෙන්නවම එලියේ වාඩිකරෙෙව්වා
ආයෙත් පරණ කණ්ඩායම දැම්මා

585
01:39:31,917 --> 01:39:35,876
ඒ අවුරුද්දෙත් තමිල්නාඩුව තේරෙන්නෙ නැතුව එලියට විසි වුනා

586
01:39:37,750 --> 01:39:43,177
6-7 දාන නිසා හරියට කරන්න බෑ∙
ලබන අවුරුද්දේ උඩින් දැම්ම නම්

587
01:39:43,166 --> 01:39:45,965
අනිවාර්‍යයෙන් ලබන අවුරුද්දේ මුලින්ම
පන්දුවට පහර දෙන්න යවන්නම්

588
01:39:46,917 --> 01:39:50,501
ආයෙත් ලබන අවුරුද්දේ අවස්ථාව වෙනුවෙන්
මමයි රංජිතුයි බලන් හිටියා

589
01:39:50,500 --> 01:39:52,969
ජෙනිටත් ගෙදරින් කසාද බදින්න කියලා ගොඩක් කරදර කලා

590
01:39:52,959 --> 01:39:55,428
එයාගෙ හිත හදන්න මං හුගක් මහන්සිවුනා

591
01:39:55,417 --> 01:40:00,469
ඒ අවුරුද්දේ මං දිනන්නම ඕනි කියන තත්වයක හිටියේ
මමයි රංජිතුයි හුගක් මහන්සිවුනා

592
01:40:02,250 --> 01:40:05,254
ජීවාටයි රංජිත්ටයි ආයෙත් අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනි

593
01:40:05,250 --> 01:40:09,209
ඒත් මේ දෙන්නට වඩා ශ්‍රීරාම් වගේම ශේෂා ගෝපාල්
හොද සාමාන්‍යයක් තියන් ඉන්නවා

594
01:40:09,208 --> 01:40:12,291
තරග 7යි තරග 3යි සමානයිද?

595
01:40:14,709 --> 01:40:19,715
මේ බලන්න මුරුගන්∙ නීතියට අනුව හොදම සාමාන්‍යය
අරන් තියන් ඉන්න අයයි තේරගන්නේ

596
01:40:30,917 --> 01:40:35,593
කියන්න මුරුගන්
මේ අවුරුද්දේ රංජි කණ්ඩායමේ ජීවා හා රංජිත් තේරුනේ නෑ

597
01:40:35,583 --> 01:40:38,883
මං කොච්චර කියලත් ඇහුවේ නෑ

598
01:40:52,208 --> 01:40:52,970
කියන්න

599
01:40:54,917 --> 01:40:58,046
ඊයෙ රෑ තේරිම් කමිටුවෙන් මුරුගන් කතාකලා

600
01:41:01,917 --> 01:41:06,878
මේ අවුරුද්දේ රංජි තරගයේ ඔයාලව තේරගෙන නෑ

601
01:41:10,792 --> 01:41:13,591
මොනවද කියන්නේ?

602
01:41:39,792 --> 01:41:43,592
හදිස්සිවෙලා මොකුත් කතාකරන්න එපා
ඔයා එන්න කියන දේ අහන්න

603
01:41:44,208 --> 01:41:46,677
මුලින්ම රාගවන් සර් එක්ක මම කතාකරලා බලන්නම්

604
01:41:50,208 --> 01:41:51,334
ඔයා ඉන්න

605
01:41:55,625 --> 01:41:59,675
මොකද්ද කාරෙණ්? වැදගත් දෙයක්
ජීවා ඇවිත් ඉන්නවා කියන්න

606
01:42:00,709 --> 01:42:05,419
ඔයාව බලන්නයි ආවේ∙ මොකද්ද කාරෙණ්? මේ අවුරුද්දේ
අපිව මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන්න යවනවා කිවා

607
01:42:05,417 --> 01:42:09,422
ඒත් රංජි කණ්ඩායමේ අපේ නම් නැහැ
මට තේරෙනවා

608
01:42:09,417 --> 01:42:14,093
ඒත් තේරිම කියන්නේ මගේ තීරණය විතරක් නෙවයිනේ
කමිටුව තීරණය කරන එක තමයි වැදගත් වෙන්නෙ

609
01:42:14,083 --> 01:42:17,132
ඒ විතරක් නෙවයි∙
අවුරුදු 2 ඔයාලා හරියට ලකුණු ගත්තේ නැහැනේ

610
01:42:17,125 --> 01:42:20,834
අවුරුදු 3දිම අපිට තරග 3යි දුන්නේ
ඒකෙ මං 172ක් ගැහුවා

611
01:42:21,875 --> 01:42:25,049
එයා 145 යි ලකුණු 5ක් අරගත්තා

612
01:42:25,041 --> 01:42:27,464
කණ්ඩායමේ දිගටම යන්න මේවා මදි

613
01:42:27,458 --> 01:42:31,838
ඔයාලට වඩා ශ්‍රීරාම් හා ශේෂගෝපාල් හොදට ලකුණු අරන් තියෙනවා

614
01:42:32,333 --> 01:42:35,678
තරග 3ක් ගහපු එකයි තරග 7ක් ගහපු අයවයි
කොහොමද සංසන්දය කරන්නේ

615
01:42:36,750 --> 01:42:39,845
පලවෙනි අවුරුද්දම අපිව එලියේ වාඩිකරවලා
වතුර අදින්න තිබ්බා නේද

616
01:42:39,834 --> 01:42:44,840
මේ විදිහට ශ්‍රීරාම්ටයි ශේෂගෝපාල්ටයි මෙහෙම කරනවද ?
කරන්නෙ නෑ∙ මොකද එයාලා ඔයාගෙ මිනිස්සු

617
01:42:48,125 --> 01:42:51,800
ඔයාලට අවස්ථාවක් ලැබුනෙ නෑ කියලා
මෙහෙ ඇවිත් බොරුවට කියවනවා

618
01:42:52,667 --> 01:42:56,126
අපේ මිනිස්සු කියනවා∙
ඇයි අපේ අයට සුදුසුකමක් නැද්ද?

619
01:42:56,125 --> 01:42:59,800
ඔයාලගෙ අයට සුදුසුකමක් නෑ කියලා කිව්වේ නෑ
එහමයි කියලා අපි නිකම්මු නෙවයි

620
01:43:00,834 --> 01:43:05,761
දක්ෂ අයව විතරයි තේරගන්නේ කියනවානේ
තමිල්නාඩුව රංජි දිනලා අවුරුදු කීයක් වෙනවද?

621
01:43:05,750 --> 01:43:08,970
අවුරුදු 19ක් වෙනවා∙
ඇයි දින්නේ නැත්තේ?

622
01:43:10,041 --> 01:43:14,877
මෙහෙ හැමදේම නිතියට වෙන්නේ
ඒ නිති හදාගෙන තියෙන්නෙ ඔයාලගෙ වාසියට

623
01:43:14,875 --> 01:43:17,594
ඇහුවොත් කියන්නෙ නිතියට වැඩ කරනවා කියලා
මොනවද නීති?

624
01:43:19,083 --> 01:43:24,294
මේ වෙනකම් ඉන්දියානු කණ්ඩායමට තේරුන තමිල්නාඩු ක්‍රීඩකයින්
16න් දෙන්නකේ ඇරෙන්න අනිත් හැමෝම ඔයාලගෙ මිනිස්සු

625
01:43:25,625 --> 01:43:28,299
අවුරුදු 20ක් තිස්සේ වෙන කව්රුත් තේරුනේ නැහැනේ

626
01:43:31,083 --> 01:43:36,089
ඇයි? ඔයාලගෙ දේශපාලනය∙
ඔයාලගෙ මිනිස්සුන්ට විතරයි පක්ෂපාති වෙන්නේ

627
01:43:36,291 --> 01:43:40,171
අදාල නැති දේවල් කියලා ජිවිතේ නැති කරගන්න එපා

628
01:43:41,500 --> 01:43:45,084
මීට වඩා නැතිවෙන්න මොනවද තියෙන්නේ?
හැමදෙයක්ම නැති කලා

629
01:43:45,667 --> 01:43:49,547
කව්ද ඕනි කව්ද එපා කියලා තීරණය කරලානේ
කණ්ඩායමක් හදන්නේ

630
01:43:50,542 --> 01:43:56,208
ඉඩ ලැබුනත් සෙල්ලම් කරනවා වගේ සෙල්ලම් කරන්න දීලා
නමට අවස්ථා දෙක තුනක් දීලා එලියට දානවා

631
01:43:57,083 --> 01:44:01,919
හදවතෙන් අහලා බලන්න∙ මෙච්චර කාලයකට
අපෙන් එක්කෙනකේවත් අදක්ෂ වුනාද?

632
01:44:03,917 --> 01:44:09,674
දක්ෂතාවය තිෙයනවා කියලා දැනගෙනත්
කී දෙනකේගේ ජීවිත නාස්තිකලාද? ඇහුවාම නීතිය කියනවා

633
01:44:11,375 --> 01:44:16,176
ඔයාලට විතරක් නීති∙ ඔයාලයි තේරන අය
ඔයාලගෙ මිනිස්සු විතරක් ක්‍රීඩකයින් නම්

634
01:44:16,166 --> 01:44:19,841
අපි වගේ නිකම්මු මොකටද?

635
01:44:50,208 --> 01:44:51,710
හුගක් බයයි

636
01:44:54,500 --> 01:44:57,925
හැමදාම නැගිටිද්දි බැට් එකයි බෝලයි හිත හොයනවා

637
01:45:00,750 --> 01:45:05,381
අවුරුදු 7දි බැට් එක ඇල්ලූවා
අවුරුදු 16ක් කොහොම ගියාම දන්නෙනෑ

638
01:45:10,208 --> 01:45:14,964
මීටපස්සෙ අපේ ජීවිත වල
ක්‍රිකට් නෑ කියලා හිතෙනකොට පිස්සු වගේ

639
01:45:22,917 --> 01:45:24,419
අම්මලා තාත්තලා පව්

640
01:45:25,959 --> 01:45:29,338
මම ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් තිරුච්චිවලින්
මාරුවිමක් අරන් චෙන්නයි ආවා

641
01:45:31,458 --> 01:45:34,257
එයාලගෙ හීනය මගේ විශ්වාසය

642
01:45:35,291 --> 01:45:37,134
හැමදේම නැතිකලා

643
01:45:41,375 --> 01:45:46,256
අතාරින්න∙ මොකටද මෙච්චර දුකින් කතාකරන්නේ?
25න් පහලට තියෙනවාන්

644
01:45:46,250 --> 01:45:51,962
අතාරින්න බලාගමු
ඒවා නිකම්∙ ගණන් ගන්නෙ නෑ

645
01:45:53,208 --> 01:45:56,257
මේ පාර්තසාරිට පිටින් ක්‍රිකට්වල මොනවත් කරන්න බෑ

646
01:46:00,000 --> 01:46:01,547
අපේ ජීවිතය ඉවරයි

647
01:46:20,458 --> 01:46:23,712
අපි දෙන්නම ජීවිතය ඉවරයි කියලා හිතුවා

648
01:46:24,625 --> 01:46:28,209
ආයෙ අපේ ජිවිත වල ක්‍රිකට් නෑ කියලා විශ්වාස කරන්න බැරිවුනා

649
01:46:28,667 --> 01:46:33,673
හැමේගමෙ ජීවිතේ අරමුණ නැතිවදේදි
ඒ ඇතිවෙන වේදනාව දරාගන්න බෑ

650
01:47:07,166 --> 01:47:09,168
මං ජීවා කතාකරන්නේ

651
01:47:09,959 --> 01:47:11,586
මොකද මේ වෙලාවේ

652
01:47:13,166 --> 01:47:17,967
රංජිත් මොනවද කරන්නේ?
රංජිත්ද? ඉන්න

653
01:47:21,083 --> 01:47:22,255
නිදි

654
01:47:25,500 --> 01:47:26,717
මොකද්ද කාරෙණ්?

655
01:47:27,750 --> 01:47:32,756
මේ අවුරුද්දේ රංජි කණ්ඩායමට
අපි දෙන්නා තේරුනේ නෑ

656
01:47:34,083 --> 01:47:39,795
මොනවා? මොනවද කියන්නේ?
තේරුනේ නැද්ද?

657
01:47:41,667 --> 01:47:45,672
එයා කිව්වෙත් නෑ
එයා හුගක් දුකින් හිටියේ

658
01:47:47,083 --> 01:47:50,428
හෙ කියන්න ඉන්න ඇති

659
01:47:53,875 --> 01:47:55,752
මම රංජිත් එක්ක කතාකරගන්නම්

660
01:49:00,583 --> 01:49:05,293
ඔයා තවම පිට්ටනියට ගියේ නැද්ද?
නැගිටලා යන්න

661
01:52:02,291 --> 01:52:04,669
ඔයා මෙහෙම වෙන්න ඕනි කියලා මං ආසාකරලා නෑ

662
01:52:05,375 --> 01:52:08,720
මම ඉන්නකම් ඔයාට ඔයාව
බේරගන්න පුලූවන් කියන විශ්වාසය මට දෙන්න

663
01:52:11,583 --> 01:52:15,133
ඒ කෙල්ලගේ තාත්තා රස්සාාවක් හොයලා දෙන්නම් කියනවානේ
රස්සාාවට යන්න

664
01:52:16,625 --> 01:52:22,177
මල්ලි ඉන්නෙ දුකෙන් එයාට එකපාරම
රස්සාාවට යන්න කිව්වාම

665
01:52:22,917 --> 01:52:25,420
තව ටිකක් කල් හිටපු දෙන්
තව ටිකක් කල් කියලා කොහොමද?

666
01:52:26,291 --> 01:52:30,546
මෙහෙම ගියොත් මෙයාගෙ වයසත් ඉවර වෙලා තියයි කියන්න
හදපු දේ තේරුම්ගන්න∙∙ ඔයා මොකුත් කතාකරන්න එපා

667
01:52:30,917 --> 01:52:35,047
මෙහෙම කරලා කොල්ලාගේ ජීවිතය නැතිකරනවා
මගේ කොල්ලාගේ ජීවිතයට මැදිහත්වෙන්න එපා

668
01:52:39,834 --> 01:52:40,585
මං රස්සාාවට යන්න ඕනි

669
01:52:59,417 --> 01:53:02,626
මට සමාවෙන්න∙
තිබුන තරහට වැරදියට කතාකලා

670
01:53:04,041 --> 01:53:06,965
මගේ පුතා මං ලග හැදුනට වඩා
ඔයා ළග හැදුනෙ වැඩුනේ

671
01:53:09,250 --> 01:53:14,051
මං බීලා එද්දි මට මොකුත් වුනත්
එයාට තව පවුලක් තියෙනවා කියලා සතුටුවෙනවා

672
01:53:14,041 --> 01:53:17,011
ඒත් අද මගේ පුතාට මොකුත් වයි කියලා බයයි

673
01:53:18,083 --> 01:53:22,543
මට මගේ පුතා පණපිටින් ඕනි
∙ එයාට රස්සාාවට යන්න කියන්න

674
01:53:37,291 --> 01:53:42,047
ඔයාගෙ තාත්තා කියනවා හරි∙
අපි මේ අස්සමෙ ඉන්න නිසයි හරි වැරදි තේරෙන්නෙ නැත්තේ

675
01:53:42,709 --> 01:53:46,213
ටික දවසක් රස්සාාවට යන්න∙
ඊටපස්සෙ මොකද වෙන්නෙ බලමු

676
01:54:44,667 --> 01:54:47,625
මීටකලින් මොනවද කලේ?
සෙල්ලම් කලා

677
01:54:48,250 --> 01:54:52,960
අරුල් ප්‍රකාශම් සර් කිව්වා නේද?
ඔයා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයකේ නේද?

678
01:54:55,000 --> 01:54:59,961
පලවෙනිදා ඉදන් එන්න∙ පලවෙනියට ෆීල්ඩ් එකේ යන්න තියෙනවා
පස්සේ වැඩ බලමු

679
01:55:40,917 --> 01:55:45,252
කියන්න
සම්මුඛ සාකච්ඡාව ඉවරද? ඉවරයි

680
01:55:45,250 --> 01:55:48,254
පලවෙනිදා රස්සාාවට එන්න කිව්වා
නියමයි

681
01:55:49,500 --> 01:55:52,003
මං රස්සාාවට යන්නෙ නෑ

682
01:55:59,500 --> 01:56:04,506
හැමදේම ඉවරවුනාට පස්සේ ඇයි ක්‍රිකට් කියලා
හිතුවක්කාර වෙන්නේ? රංජිත්ගේ ජීවිතය නාස්තිවුනා මදිද?

683
01:56:07,834 --> 01:56:12,840
ඇතෑරලා දාන්න∙
ආදරය කරපු දෙයක් අතෑරියා කියනවට වඩා

684
01:56:12,959 --> 01:56:16,088
ආදරය කරපු දේකට අවස්ථාවක් නොලැබුන කෙනකේ වෙන්නම්

685
01:56:16,083 --> 01:56:20,919
ඔයා ආසාකරපු දේ ලැබුනේ නැත්තම් ජීවිතයම
ඉවරයි කියලා ඇයි හිතන්නේ? ඒක විතරද ජීවිතය?

686
01:56:20,917 --> 01:56:24,091
වෙන මොකුත් නැද්ද?
ප්‍රායේගිකව කල්පනා කරන්න

687
01:56:25,417 --> 01:56:28,250
දැනුත් මං ආත්මාර්ථකාමියි
ඔයාගෙ වැරැද්දක් නෑ

688
01:56:29,083 --> 01:56:33,008
ක්‍රිකට් නැති ජීවිතයක් මට කල්පනා කරන්න බෑ
පිස්සකේ වගේ ඒක ඇතුලට ගියා

689
01:56:33,917 --> 01:56:35,464
මට දැන් එලියට එන්න බෑ

690
01:56:36,917 --> 01:56:40,876
ක්‍රිකට් දාලා ඇවිත් හිතට අකැමැති දෙයක් කරලා
ජීවිත කාලමෙ කෙනකේ එක්ක ජීවත්වෙන්න බෑ

691
01:56:45,834 --> 01:56:48,713
හරි වුනත් වැරදි වුනත් මම මෙහෙමම ඉන්නම්

692
01:57:16,417 --> 01:57:22,333
මගේ ජීවිතේ හැමදේම ඉවරයි කියලා හිතුවා
මං වට්‍රේ හිටපු හැමෝටම මගේ ගැන විශ්වාසය නැති වුනා

693
01:57:22,834 --> 01:57:26,759
මෙහෙ ඉන්න 95%ක්ම ජීවිතයේ
මොනවහරි දෙයකින් පැරදුන අය

694
01:57:27,333 --> 01:57:31,383
අවංකවම මහන්සිවෙලා පැරදුන කෙනකේගේ වේදනාව
ඒක පැරදුන කෙනාට විතරයි තේරෙන්නේ

695
01:57:32,125 --> 01:57:37,586
මං සෙල්ලම් කරලා පැරදුනත් දුක්වෙන්නෙ නෑ
අවස්ථාවක් නැතුවම පැරදුන එක දරාගන්න බෑ

696
01:57:39,166 --> 01:57:44,548
අවංකවම මහන්සිවුන හැමෝගමෙ ජීවිතයට හිතපු
නැති දෙයක් වෙනවා එහෙම දෙයක් මටත් වුනා

697
01:58:49,583 --> 01:58:53,338
ඔයාගෙ මහන්සිය අපතේ ගියේ නෑ
දෙවියන් ආයෙත් ඔයාට අවස්ථාවක් දුන්නා

698
01:58:55,583 --> 01:58:59,884
තේරුනේ නෑ
මේ සැරේ CCL වලට ඔයා තේරිලා තියෙනවා

699
01:59:07,000 --> 01:59:12,507
කොහොමද? රාජස්ථාන් කණ්ඩායම් නායක ඉර්ෆාන්
ඔයාගෙ නම දාලා තියෙනවා

700
01:59:15,500 --> 01:59:19,710
ඇත්තද?
ඔව්∙

701
01:59:21,041 --> 01:59:24,966
මේ වෙනකම් ඔයා තේරන අය ඉස්සරහ
සෙල්ලම් කලා දැන් පලවෙනි වතාවට

702
01:59:24,959 --> 01:59:28,543
මිනිස්සු ඉස්සරහ සෙල්ලම් කරන්න යනවා
කෝටිගානක මිනිස්සු ඔයාව බලන්න යනවා

703
01:59:29,375 --> 01:59:34,381
මේකෙ ඔයා දක්ශතා පෙන්නුවනම් ජාතික කණ්ඩායමට
ඔයා තේරෙන එක කාටවත් නවත්තන්න බෑ

704
01:59:36,208 --> 01:59:39,508
රංජිත්ට වුන මේ දේ වෙන කාටවත් ඇතිවෙන්න වෙන්න හොද නෑ

705
01:59:43,500 --> 01:59:47,380
අපි දෙන්නම දවසක අනිවාර්‍යයෙන්
ජාතික කණ්ඩායමට සෙල්ලම් කරනවා∙ මට ඒක විශ්වාසයි

706
02:00:29,792 --> 02:00:34,548
ඒ හිතපු නැති දේ වුනේ නැත්තම් අද මම ඉන්දියානු
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයකේ විදිහට ඔයාලා ඉස්සරහ ඉන්නෙ නෑ

707
02:00:35,834 --> 02:00:39,043
මම CCL වල හොදට සෙල්ලම් කරපු නිසයි
මට මේ අවස්ථාව ලැබුනේ

708
02:00:39,500 --> 02:00:44,176
මට අවස්ථාව ලැබෙන්න හේතුවක් වුන
රාජස්ථාන් කණ්ඩායම් නායක ඉර්ෆාන්

709
02:00:45,000 --> 02:00:49,801
මගේ පාසල් මගේ පුහුණුකාරතුමා
පවුලේ යාලූවන්, ක්ලබ් එක මුර කරපු කෙනා

710
02:00:50,959 --> 02:00:55,669
විශේෂයෙන්ම මෙයාලගේ දේශපාලනයට
බිලිවුන මගේ යාලූවා රංජිත්

711
02:00:57,000 --> 02:00:58,673
ඒ හැමෝටම මං ණයගැතියි

712
02:01:04,917 --> 02:01:07,011
හැම රටකම ක්‍රිඩකයින් සෙල්ලම් කරලා පරදිනවා

713
02:01:08,000 --> 02:01:11,584
අපේ රට්‍රේ තමයි සෙල්ලම් කරන්න
අවස්ථාවක් නැතුවම පරාද වෙන්නෙ

714
02:01:12,458 --> 02:01:17,009
මං ක්‍රිකට්වල තියෙන දේශපාලනය ගැන කිව්ව නිසා
ඉස්සරහට මගේ ක්‍රිකට් රස්සාාවට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුලූවන්

715
02:01:17,709 --> 02:01:19,177
ඒත් මට කමක් නෑ

716
02:01:21,458 --> 02:01:26,885
දේශපානය වෙනස්වෙන්න නම්
ක්‍රිඩකයින් තේරන්න ඕනි ජනතාව

717
02:01:31,667 --> 02:01:34,591
ඔයා මුලින්ම CCL පිට්ටෙනියට
ඇතුල් වෙනකොට කොහොමද දැනුනේ?

718
02:01:37,291 --> 02:01:39,385
දැනුත් මට ඒක හිනයක් වගේ∙

719
02:01:45,291 --> 02:01:50,291
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
සුපුන් විරසිංහ (Supunwe)

720
02:01:55,291 --> 02:01:55,337
පරිගනක අංකන දත්ත පිටපත සැකසුම කෙවීන් සීඩි හවුස්
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම සුපුන් විරසිංහ (Supunwe)

721
02:01:56,305 --> 02:02:02,333
for uploading subtitles, please login now

722
02:02:03,305 --> 02:02:09,253

722
02:02:10,305 --> 02:02:16,510