Dilwale (2015) - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074

2
00:00:14,000 --> 00:00:20,074

3
00:03:54,785 --> 00:03:56,570
නිවර්තන වැසි කුනාටු අණතුරු ඇඟවීම්
දැන් නිකුත් කර තිබෙනවා,

4
00:03:56,638 --> 00:03:58,172
සියලුම මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ වලට.

5
00:03:58,239 --> 00:04:00,157
3 වන ගනයේ ප්‍රබල කුනාටු පිළිබද
අනාවැකි නිකුත්කර ඇති බැවින්,
සියලුම ජනෙල් දොරවල් වසාගෙන,

6
00:04:00,308 --> 00:04:02,109
චණ්ඩ කාලගුණයට මුහුණ
දීමට සූදානම් වන්න.

7
00:04:02,177 --> 00:04:04,094
හදිසි ආපදා තත්වවලදී රැඳී සිටිය හැකි
ආරක්ෂිත ස්ථාන තනා තිබෙනවා,
කිංග් ප්‍රාන්තයේ

8
00:04:04,162 --> 00:04:05,662
සහ ස්කෙයාර්බරෝග් ප්‍රාන්තයේ.

9
00:05:38,923 --> 00:05:40,090
හවී!

10
00:05:41,659 --> 00:05:42,959
ජොනී ගැවිනෝ.

11
00:05:43,027 --> 00:05:44,261
බලපත්‍රය ගෙනාවද?

12
00:05:46,497 --> 00:05:47,764
ඔව්, ගෙනාවා.

13
00:06:03,881 --> 00:06:06,383
මේ වැඩේට මගේ එච්චර
කැමැත්තක් නෑ.

14
00:06:08,286 --> 00:06:10,154
හරි. වැඩේ කරමු.

15
00:06:11,722 --> 00:06:13,823
ඔව් මම ඉක්මනට
යන්නත් ඕනේ.

16
00:06:15,193 --> 00:06:17,477
සුළි කුණාටුවක් එනවා.

17
00:06:19,964 --> 00:06:23,083
මගේ ගෙවල් තියෙන්නේ මුහුදුබඩ.
ගිහිල්ලා කුණාටුවට ලෑස්ති
වෙන්නත් ඕනේ.

18
00:06:31,860 --> 00:06:33,660
කූඩුව අල්ලන්න හිතන්නවත් එපා.

19
00:06:35,847 --> 00:06:37,914
ඌව පුහුණු කරලද තියෙන්නේ?

20
00:06:37,982 --> 00:06:40,801
මොනවටද?
ගිනි වළල්ලක් මැදින් පනින්නද?

21
00:06:41,569 --> 00:06:43,019
ඌට ඒක කරන්න පුලුවන්ද?

22
00:06:44,239 --> 00:06:46,606
බෑ.

23
00:06:46,674 --> 00:06:49,709
ඌ නිකම්ම වාඩිවෙලා
බලාගෙන ඉන්නවද?

24
00:06:52,413 --> 00:06:53,847
මම හිතුවේ ඌ සර්කස් එකක
හිටපු එකෙක් කියලා.

25
00:06:53,915 --> 00:06:55,782
සර්කස් එකට දැන් මූව ඕනේ නෑ.

26
00:07:02,539 --> 00:07:04,540
මම සත්ව ප්‍රදර්ශනයක්
පටන් ගන්නයි යන්නේ.

27
00:07:04,608 --> 00:07:06,559
මූ තමයි මගේ ප්‍රධාන අංගය.

28
00:07:06,627 --> 00:07:09,379
මට ඕනේ, දැක්කම බය හිතෙන
විදියේ සතෙක්.

29
00:07:10,448 --> 00:07:12,032
බය හිතෙන විදියේ?

30
00:07:12,100 --> 00:07:14,785
ඔව්. එහෙම උන් බලන්න
තමයි මිනිස්සු එන්නේ.

31
00:07:14,852 --> 00:07:17,404
මූගේ නම් එච්චර බය
හිතෙන පාටක් නෑ.

32
00:07:17,471 --> 00:07:20,156
කාටවත් බය හිතෙන්නැති විදියේ
සතෙක් ගන්න වැඩිය වියදම් කරන්න
මම කැමති නෑ.

33
00:07:20,224 --> 00:07:22,542
මූ මොකුත් වැඩ දන්නෙත් නෑනේ.

34
00:07:22,610 --> 00:07:25,912
ගාන ටිකක් අඩු කරොත් නම්,

35
00:07:27,115 --> 00:07:28,799
ඩොලර් 5000ක් විතර...

36
00:07:33,688 --> 00:07:38,157
මිස්ටර් ගැවිනෝ, අපි මේ
වැඩේ කරන්න හේතුව

37
00:07:38,225 --> 00:07:42,429
ගිය මාසේ මූ සර්කස් එකේ
අශ්වයෙක්ට පහර දීපු එකයි

38
00:07:42,496 --> 00:07:45,499
බලන්න ආපු මිනිස්සු 300ක් විතර

39
00:07:45,399 --> 00:07:47,683
ජීවිත බේරගන්න දුවද්දි.

40
00:07:49,620 --> 00:07:51,605
අශ්වයා පස්සේ පන්නලා
ගිහින් අල්ල ගත්තද?

41
00:07:53,908 --> 00:07:57,060
අඩි 16ක් උස කූඩුවක් උඩින් පැනලා,

42
00:07:57,128 --> 00:08:00,130
තව අශ්වයෝ 11ක් පහු කරලා
ගිහිල්ලා.

43
00:08:00,197 --> 00:08:03,016
'සිල්වර් ඩොලර්' කියන අශ්වයාව අල්ලගෙන.

44
00:08:03,167 --> 00:08:05,635
ඌගේ කශේරුව කැඩුවා.
ඌට දුවාගන්න බැරිවෙන විදිහට,

45
00:08:05,703 --> 00:08:08,772
ඊට පස්සේ පණපිටින්ම
අශ්වයාව කාලා දැම්මා.

46
00:08:10,091 --> 00:08:13,176
තමුසේ කවදාහරි අහලා තියෙනවද
අශ්වයෙක් කෑගහන සද්දේ
මිස්ටර් ගැවිනෝ?

47
00:08:18,566 --> 00:08:21,467
තමුසේ දන්නවද මූ අර අශ්වයාවම
අල්ලගත්තේ ඇයි කියලා?

48
00:08:23,570 --> 00:08:24,855
මොකද

49
00:08:26,023 --> 00:08:27,924
ඌ තමයි එතන හිටපු ලස්සනම අශ්වයා.

50
00:08:29,694 --> 00:08:31,995
තමුසේ කිව්වා හරි
මිස්ටර් ගැවිනෝ.

51
00:08:33,430 --> 00:08:34,698
මේ ව්‍යාඝ්‍රයා,

52
00:08:37,001 --> 00:08:38,535
බය හිතෙන එකෙක් නෙවෙයි.

53
00:08:41,438 --> 00:08:42,572
මූ යක්ෂයෙක්.

54
00:08:46,594 --> 00:08:50,480
අපරාදේ මගේ පෙට්‍රල් ටිකයි
වෙලාවයි .

55
00:08:55,702 --> 00:08:57,237
මම ඌව ගන්නම්!

56
00:08:59,556 --> 00:09:01,291
ඔහේගේ වියදමත් දෙන්නම්.

57
00:09:08,165 --> 00:09:09,599
මූට සතිදෙකකින් කන්න දීලා නෑ.

58
00:09:09,666 --> 00:09:12,268
එහෙමයි මූව පාලනය කරන්නේ.

59
00:09:12,336 --> 00:09:16,606
මූව එලියට ගද්දි කූඩුව එලියට
අදින්න පාවිච්චි කරන්නේ
මෙන්න මේක.

60
00:09:26,867 --> 00:09:28,734
සත්ව ප්‍රදර්ශනයක්, හහ්?

61
00:09:31,356 --> 00:09:33,473
පරිස්සමට කරගන්නවා.

62
00:09:37,829 --> 00:09:39,662
පරිස්සමට කරගන්නවා.

63
00:09:47,805 --> 00:09:49,706
තමන්ගේ වාසනාව හදාගන්න ඕනේ තමන්මයි!

64
00:09:51,842 --> 00:09:54,510
නැද්ද ලුසිෆර්?

65
00:10:15,299 --> 00:10:16,782
ටොම්, ඔයා කොහෙද?

66
00:10:26,960 --> 00:10:28,111
ටොම්.

67
00:10:32,033 --> 00:10:33,867
ටොම්, පොඩ්ඩක් ඉන්න.

68
00:10:33,934 --> 00:10:36,703
මෙහෙ මාලු ඉන්නවා ගොඩක්.
ඔයා ආසයිනේ මාලුන්ට.

69
00:10:36,771 --> 00:10:40,223
මෙහෙ ඉන්නවා....
ඇවිල්ලා බලන්නකෝ.
ඇවිල්ලා බලන්නකෝ.

70
00:10:40,291 --> 00:10:43,110
පේනවද? මෙතෙන්ට එන්නකෝ.
කහ පාට මාලුත් ඉන්නවා.

71
00:10:44,995 --> 00:10:47,663
නිල් පාට මාලු, දම් පාට මාලු.

72
00:10:47,731 --> 00:10:50,166
ක්ලව්න් මාලුත් ඉන්නවා.

73
00:10:56,590 --> 00:10:59,426
ටොම්, අහන්නකෝ.
ඔයාට මෙහෙ සතුටෙන් ඉන්න පුලුවන්.

74
00:11:00,761 --> 00:11:03,346
අම්මා උනත් කැමති වෙන්න තිබුනා මෙතෙනට.
හරිද?

75
00:11:03,414 --> 00:11:05,198
මට මෙතන හොයාගන්නත්
ගොඩක් කල් ගියා.

76
00:11:06,650 --> 00:11:09,135
මම දන්නවා ඔයා තේරුම් ගනී කියලා.

77
00:11:09,203 --> 00:11:12,972
මේක තමයි දැන් ඔයාගේ ගෙදර.
ඔයාට මාත් එක්ක ඉස්කෝලේ යන්න බෑනේ.

78
00:11:14,241 --> 00:11:15,558
හේයි.

79
00:11:18,112 --> 00:11:20,246
මේ වැඩේ අවුල් කරන්න එපා,
කරුණාකරලා.

80
00:11:25,335 --> 00:11:28,388
ඔයා ජීවත් වෙන්නේ
ඔයාගේ සුළු පියා එක්ක,

81
00:11:32,693 --> 00:11:34,110
ඒත් ඔයා තමයි ටොම්ව බලාගත්තේ,

82
00:11:34,178 --> 00:11:36,612
අම්මා නැති උනායින් පස්සේ.

83
00:11:36,680 --> 00:11:40,917
විද්‍යාපීඨ කාලෙන් පස්සේ,

84
00:11:40,985 --> 00:11:43,353
ඔයා ආයෙත් ටොම්ව බලාගන්නවා?

85
00:11:43,420 --> 00:11:45,254
ඔව්.
රතු පාට එපා.

86
00:11:46,524 --> 00:11:47,940
ඒක තීරණය වෙන්නේ,

87
00:11:48,008 --> 00:11:49,392
ඒ කාලේ වෙනකොට ටොම්ට වැදගත්
වෙන්නේ මොකක්ද කියන එකෙන්.

88
00:11:49,459 --> 00:11:52,996
මම තමයි එයාගේ භාරකාරයා.
ඒක හින්දා මම දිගටම එයා
ගැන හොයලා බලනවා.

89
00:11:53,063 --> 00:11:55,398
සමාවෙන්න.
එයා රතු පාටට කැමති නෑ.

90
00:11:59,170 --> 00:12:01,971
හරි එහෙනම් අපි වැඩේ
පිළිවෙලක් කරගමු.

91
00:12:02,039 --> 00:12:05,158
ටොම් අක්කා යන්න කලින් එයත්
එක්ක කතාකරන්න ඕනෙද?

92
00:12:17,554 --> 00:12:20,607
එහෙනම් මම යනවා.

93
00:12:23,477 --> 00:12:26,613
මම සති දෙක තුනකින්
ඔයාව බලන්න එන්නම්,
හරිද?

94
00:12:31,202 --> 00:12:34,587
එපා! අල්ලන්න එපා!
එපා! එපා! එපා!

95
00:12:34,655 --> 00:12:36,839
එපා!
මට සමාවෙන්න.

96
00:12:36,907 --> 00:12:38,674
මම...

97
00:12:38,793 --> 00:12:40,677
මම එයා කැමති දේවල් ගෙනාවා.
එයා කැමතී මේ...

98
00:12:40,745 --> 00:12:42,762
එයා කැමතී මේකට...

99
00:12:43,030 --> 00:12:45,414
එයා ඇවිදිද්දි එයාට
මේක ඕනේ වෙයි.

100
00:12:48,669 --> 00:12:50,337
ටොම්,
සන්සුන් වෙන්න.

101
00:12:51,572 --> 00:12:54,124
හොදයි.
පොඩ්ඩක් වාඩිවෙන්න පුලුවන්ද?

102
00:12:54,191 --> 00:12:56,743
මං වෙනුවෙන්?

103
00:12:56,811 --> 00:12:58,828
පොඩ්ඩක් වාඩිවෙන්න පුලුවන්ද,
කරුණාකරලා?

104
00:13:03,784 --> 00:13:05,151
හොදයි.

105
00:13:05,219 --> 00:13:06,553
ස්තූතියි.

106
00:13:08,505 --> 00:13:10,523
ඔයා දන්නවනේ,
ගොඩක් දුරට

107
00:13:10,591 --> 00:13:13,292
ටොම් ජීවිත කාලෙම මේ විදිහට ඉඳී.

108
00:13:13,360 --> 00:13:15,578
සමහර මිනිස්සු තමන්ගේ ජීවිත
කාලේම කැප කරනවා

109
00:13:15,646 --> 00:13:18,114
අඩු මානසික තත්ව තියෙන
ළමයි බලාගන්න.

110
00:13:18,181 --> 00:13:20,383
ඔයාට ඒක කරන්න බැරිනම්,
ඒක ගැන දුක්වෙන්න එපා.

111
00:13:30,594 --> 00:13:32,345
පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙලා.

112
00:13:32,413 --> 00:13:35,098
ඔයාගේ චෙක් එක හරවා එවලා
සල්ලි නැතුව

113
00:13:35,132 --> 00:13:39,319
නෑ ඒක...
ඒක වෙන්න බෑ.
ඒ...

114
00:13:40,888 --> 00:13:42,689
ඔයාට සල්ලි ගෙවන්න වෙන
ක්‍රමයක් තියෙනවද?

115
00:13:42,756 --> 00:13:43,740
නෑ.

116
00:13:46,126 --> 00:13:47,610
ඔයාගේ සුළු පියාගෙන්
ගන්න බැරිද?

117
00:13:47,678 --> 00:13:49,329
නෑ මගේ ගිනුමේ සල්ලි තියෙන්න ඕනේ.

118
00:13:52,933 --> 00:13:54,100
මේ මිස්ටර් ෆෙන්ටන්.

119
00:13:54,167 --> 00:13:55,735
හායි මිස්ටර් ෆෙන්ටන්
මම කෙලී ටේලර්.

120
00:13:55,803 --> 00:13:57,069
හායි, කෙලී.
කොහොමද ඔයාට?

121
00:13:57,137 --> 00:14:00,790
ඔයාට පුලුවන්ද මගේ ගිනුමේ
ශේෂය බලලා කියන්න?

122
00:14:00,857 --> 00:14:03,760
ඔයාගේ සුළු පියා ඒකේ තිබුන
සල්ලි ඔක්කොම ගත්තා.

123
00:14:03,828 --> 00:14:04,977
ගිනුම දැන් අත්හිටවලා.

124
00:14:06,146 --> 00:14:07,747
කවදද?
ඊයේ.

125
00:14:11,552 --> 00:14:12,918
ඒ කියන්නේ...

126
00:14:12,986 --> 00:14:14,220
එයා කිව්වා එයා ඔයාලගේ ගෙදර

127
00:14:14,288 --> 00:14:16,839
සත්ව ප්‍රදර්ශනයක් පටන්ගන්න
යනවා කියලා?

128
00:14:16,907 --> 00:14:18,058
ඔයා ඒක දැනගෙන හිටියේ නැද්ද.

129
00:14:18,125 --> 00:14:19,509
නෑ මට...

130
00:14:19,576 --> 00:14:22,178
මට වැඩක් නෑ එයා මොනවා කරත්.
ඒ සල්ලි ටික ඉතුරු කරලා තිබුනේ
ටොම් වෙනුවෙන්.

131
00:14:22,246 --> 00:14:25,682
කෙලී, ඔයා මේක
ජොනී එක්කම කතාකර
ගත්තොත් හොඳයි.

132
00:14:25,750 --> 00:14:27,116
ස්තූතියි.

133
00:14:36,877 --> 00:14:37,894
නවත්තන්න. නවත්තන්න.

134
00:14:37,962 --> 00:14:39,295
හරි!

135
00:14:41,448 --> 00:14:43,566
හරි! ගලවලා ගන්න ඕක!

136
00:14:56,080 --> 00:14:57,714
හේයි, හොම්බ්‍රේස්,

137
00:14:57,782 --> 00:14:59,315
මං හිතන්නේ කුණාටු වල
ප්‍රචණ්ඩ බව

138
00:14:59,383 --> 00:15:01,884
දෙගුනෙකින් විතර වැඩි වෙලා
පහුගිය අවුරුදු තිහේදි.

139
00:15:01,952 --> 00:15:03,603
ඒක උනේ හරිතාගාර ආචරණය
හින්දද කියන එක

140
00:15:03,671 --> 00:15:05,238
මට වැදගත් වෙන්නේ නෑ,

141
00:15:05,306 --> 00:15:08,607
මට වැදගත් වෙන්නේ
මෙතන පිළිවෙලට හදාගන්න එකයි. දැන්මම.

142
00:15:41,008 --> 00:15:42,041
හේයි!

143
00:15:46,414 --> 00:15:47,414
මොන මගුලක්ද!

144
00:15:55,088 --> 00:15:58,558
ඉක්මනට රෙදි කෑල්ලක් ගේනවා!
මෙන්න, මෙන්න, මෙන්න. දෙවියනේ!

145
00:15:58,626 --> 00:16:00,443
මෙතන හොදට තද කරලා
තියාගන්න ඕනේ. හරිද?

146
00:16:00,510 --> 00:16:03,613
මේ වගේ.
දැන් අහනවා මං කියන එක.

147
00:16:03,681 --> 00:16:05,281
තමුසේ ලගම තියෙන බෙහෙත්
දාන තැනට යන්න ඕනේ.

148
00:16:05,348 --> 00:16:07,484
හරි.
හරිද? ඒගොල්ලෝ තුවාලෙට බෙහෙත් දායි.

149
00:16:07,551 --> 00:16:09,369
ඒගොල්ලෝ ඔහේව භාර
නොගෙන ඉන්න එකක් නෑ.

150
00:16:11,338 --> 00:16:13,406
දැන් යන්න.

151
00:16:13,474 --> 00:16:15,709
ඉක්මන් කරනවා!
නැත්නම් මිනිහගේ ඇඟිල්ල
කපන්න වෙයි!

152
00:16:17,544 --> 00:16:22,115
මොන වදයක්ද!
මම තමුසෙලාට කිව්වේ කූඩුව ගලවන්න
කියලා විතරනේ.
අපි මෙහෙ නතර වෙනවා.

153
00:16:26,370 --> 00:16:28,404
මේ වැඩේ ඉවරයක් කරලා දාමු!

154
00:17:19,005 --> 00:17:20,239
ජොනී!

155
00:17:21,942 --> 00:17:23,393
කොහෙද ඔයා?

156
00:17:33,804 --> 00:17:35,271
මේ මොකක්ද?

157
00:17:37,774 --> 00:17:38,975
ජොනී?

158
00:17:40,577 --> 00:17:43,129
කොහෙන්ද මේ ෆ්‍රීසර් (අධි ශීතකරනය )
එක ගෙනාවේ හහ්?

159
00:18:50,614 --> 00:18:52,482
හේයි!

160
00:18:52,549 --> 00:18:56,201
මොනවද ඔයා කරන්නේ?
ඒක ඇතුලේ ඉන්නේ මස් කන සතෙක්.

161
00:19:00,908 --> 00:19:03,676
තේරෙනවද?

162
00:19:03,744 --> 00:19:05,811
දැන් යනවා ගේ ඇතුලට.
එහෙ ආරක්ෂිතයි.

163
00:19:07,614 --> 00:19:09,966
මෙතන, ආරක්ෂිත නෑ.

164
00:19:11,034 --> 00:19:12,668
ගේ ඇතුලේ, ආරක්ෂිතයි.

165
00:19:16,824 --> 00:19:18,424
දැන් යනවා. දුවනවා.

166
00:19:34,207 --> 00:19:36,225
හේයි! කෝ මගේ සල්ලි?

167
00:19:36,293 --> 00:19:37,393
මොන සල්ලිද?

168
00:19:38,562 --> 00:19:40,129
මගේ බැංකු ගිනුමේ තිබුන ඒවා.
තමුසේ ඒ ටික ඇරගෙන.

169
00:19:40,197 --> 00:19:41,698
පොඩ්ඩක් ඉන්න.
ඒ ඔයාගේ සල්ලි නෙවෙයි.

170
00:19:41,765 --> 00:19:43,533
නැත්තේ මොකද,
මගේ තමයි.

171
00:19:43,600 --> 00:19:45,702
මම බැංකුවට ගිහිල්ලා
හොයලා බැලුවම,

172
00:19:45,769 --> 00:19:48,338
ඒක හවුල් ගිනුමක්
ඔයාගේ අම්මත් එක්ක,

173
00:19:48,405 --> 00:19:50,306
ඉතිං මං ඒ සල්ලි ටික ගත්තා...
නෑ තමුසේ ඒ ටික හොරකම් කරා.

174
00:19:50,374 --> 00:19:52,174
ඔයා මත්ද්‍රව්‍ය ගන්නවද?
මොකක්?

175
00:19:52,242 --> 00:19:53,943
මොකද මත්ද්‍රව්‍ය ගත්තම

176
00:19:54,010 --> 00:19:55,311
මොලයට හානි වෙනවා.

177
00:19:55,379 --> 00:19:57,012
ඒක මතකයට බලපානවා.

178
00:19:57,080 --> 00:19:59,515
ඔයාගේ මතකය ටිකක්
අවුල් වෙලා තියෙන්නේ.

179
00:20:03,036 --> 00:20:07,089
මම ඔයාට මතක් කරලා දෙන්නම්.
ඔයාගේ අම්මා අන්තිම කැමති
පත්‍රයක් ලිව්වේ නෑ.

180
00:20:07,157 --> 00:20:08,941
එයා ලිව්වා.
හේයි.

181
00:20:09,009 --> 00:20:11,393
එයාට ඕනේ උනා මම ටොම්ව
හොදට බලාගන්නවා දකින්න.
එහෙමයි එයා කියලා තිබුනේ.

182
00:20:11,461 --> 00:20:12,879
නිකම්ම නිකං කොලේක ලියලා.

183
00:20:12,946 --> 00:20:14,630
ඒක නිකම්ම නිකං කොලයක් නෙවෙයි.

184
00:20:14,697 --> 00:20:17,984
එයා ලියලා තිබුනා එයාගේ බලාපොරොත්තු

185
00:20:18,051 --> 00:20:21,236
ඔයාගෙයි මල්ලිගෙයි අනාගතේ ගැන.

186
00:20:23,707 --> 00:20:27,442
කවුරුවත් සතුටු නෑ ඔයාගේ අම්මා පෙති
ටිකක් ගිලලා මැරුනට.

187
00:20:27,510 --> 00:20:29,444
මම මතක් කරන්න ඕනේ,

188
00:20:29,512 --> 00:20:31,780
වලංගු ලිඛිත ලේඛන මොකුත්
නැති උනොත්,

189
00:20:31,848 --> 00:20:34,901
ඔක්කොම සල්ලියි ගේයි
අයිති වෙන්නේ මට.

190
00:20:34,968 --> 00:20:37,387
එයා ඒකට අකමැතියි කියලා,

191
00:20:37,454 --> 00:20:38,755
තවත් කොල කෑල්ලක ලියලා
තියෙනවද දන්නේ නෑ.

192
00:20:38,822 --> 00:20:42,608
ඕක විතරක් කරන්න එපා.
අම්මා ගැන කතාකරන්න එපා.

193
00:20:44,061 --> 00:20:47,530
ඔයා සල්ලි වලින් ගත්තේ මොනවා
උනත් කමක් නෑ.
මට ඉතුරු සල්ලි ටික දෙන්න.

194
00:20:53,053 --> 00:20:55,421
පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.

195
00:20:56,940 --> 00:20:58,124
මොකක්ද?

196
00:21:01,295 --> 00:21:02,795
ඒක මං ගාව නෑ.

197
00:21:02,863 --> 00:21:04,080
කොහොමද ඒක ඔයා ගාව
නැති වෙන්නේ?

198
00:21:04,147 --> 00:21:06,866
සල්ලි ගත්තේ ඊයෙනේ?

199
00:21:06,934 --> 00:21:08,601
මම කොටියෙක්ව ගත්තා.

200
00:21:08,669 --> 00:21:10,837
තමුසෙට හොදටම පිස්සු.

201
00:21:10,904 --> 00:21:14,957
මිනිස්සු ඌව බලන්න
හොදට ගෙවයි.

202
00:21:15,024 --> 00:21:16,592
බෙංගාල ව්‍යාඝ්‍රයෙක් කියන්නේ
දුර්ලභ දෙයක්.

203
00:21:16,677 --> 00:21:18,244
ඒ සල්ලි ඉතුරු කරලා තිබුනේ ටොම්ට.
එයාව ළමයි බලාගන්න තැනකට දෙන්න.

204
00:21:18,312 --> 00:21:19,978
එතකොට මට බය නැතුව ඉන්න තිබුනා
එයා කරදරයක් නැතුව ඉන්නවා කියලා.

205
00:21:20,046 --> 00:21:24,200
කෙලී ඔයා මල්ලි ගැනම් හිතන එක
නවත්තලා ඔයා ගැනත් හිතන්න.

206
00:21:27,387 --> 00:21:29,288
මම ටොම්ව බලාගන්නම්.

207
00:21:40,484 --> 00:21:43,452
මොන මගුලක්ද ජෝසේ!
මම කිව්වේ ලොකු ඇණ පාවිච්චි කරන්න කියලා!

208
00:21:49,192 --> 00:21:50,259
කෑම.

209
00:21:51,628 --> 00:21:52,728
තාම 5.30 නේ.

210
00:21:52,796 --> 00:21:53,862
කෑම ඕනේ.

211
00:21:55,598 --> 00:21:56,732
හරි.

212
00:22:58,928 --> 00:22:59,961
එපා!

213
00:23:00,197 --> 00:23:03,682
එපා, එපා, එපා, එපා, එපා!

214
00:23:05,452 --> 00:23:07,620
බලන්න. දැන් හරිනේ? මෙන්න.

215
00:23:08,288 --> 00:23:09,755
හරි, අපි යමු.

216
00:23:10,774 --> 00:23:12,007
එන්න.

217
00:23:22,485 --> 00:23:25,354
අද මොනවද බලන්නේ?

218
00:23:25,422 --> 00:23:26,872
අළුත් එකක් බලමුද?

219
00:23:27,824 --> 00:23:29,859
ඔප්රා? එලන්?

220
00:23:29,926 --> 00:23:31,778
ඉතිහාසය තියෙන චැනල් එකක්?

221
00:23:31,845 --> 00:23:33,929
ආර්හ් මේටී!
ආර්හ්.

222
00:23:33,997 --> 00:23:36,315
ටේලර්වරු.

223
00:23:36,382 --> 00:23:40,185
තාමත් බලන්න ආසයි.
785 පාරක් බැලුවට පස්සෙත්.

224
00:23:40,253 --> 00:23:42,505
ආර්හ්.

225
00:23:42,572 --> 00:23:44,390
කෙලී, තව ළඟට එන්න.

226
00:23:47,143 --> 00:23:48,877
මගේ කොලු පැටියට දැන්
අවුරුදු අටයි.

227
00:23:48,945 --> 00:23:50,879
අපිට ඉන්නවා අවුරුදු අටක
මුහුදු මංකොල්ලකාරයෙක්.

228
00:23:50,947 --> 00:23:58,020
ඔන්න දෙකයි ටොමී.
තුනයි, හතරයි, පහයි,

229
00:23:58,087 --> 00:24:03,526
තව පොඩ්ඩයි. හයයි,
පොඩි එකෝ. හතයි,
අටයි.

230
00:24:03,594 --> 00:24:05,895
අපි ඉටිපන්දම් පත්තු කරමු ටොමී!

231
00:24:08,048 --> 00:24:09,681
ඕහ්, ටිකක් හුළඟ වැඩී වගේ.

232
00:24:09,749 --> 00:24:12,834
දෙකක් හරි.
දෙකක් හරි!

233
00:24:12,820 --> 00:24:15,137
මොනවහරි ප්‍රාර්ථනා කරලා
ඉටිපන්දම් නිවන්න.

234
00:24:18,158 --> 00:24:21,694
සුභ උපන්දිනයක්!
මගේ හොද කොල්ලා.
මම ඔයාට ගොඩක් ආදරෙයි.

235
00:24:21,761 --> 00:24:24,964
ඔයා සතුටෙන් ඉන්නවා
දකින්නයි මට ඕනේ.
තව ටිකක් ළඟට එන්න.

236
00:24:26,749 --> 00:24:28,500
ටොම් ලුවිස් කතා කරන්නේ.

237
00:24:28,568 --> 00:24:30,870
හායි මිස්ටර් ලුවිස්,
මම කෙලී ටේලර්.

238
00:24:30,937 --> 00:24:32,571
හේයි කෙලී,
ඉතිං කොහොමද?

239
00:24:32,639 --> 00:24:34,206
මට සතුටුයි ඔයා එක්ක කතාකරන්න ලැබුන එකට.

240
00:24:34,273 --> 00:24:37,376
ඔයා ඉන්නේ විද්‍යාපීඨෙද?
හැමදේම හොදින් නේද?

241
00:24:38,745 --> 00:24:40,128
පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.

242
00:24:40,196 --> 00:24:42,314
හරි. මොකද උනේ?

243
00:24:42,382 --> 00:24:46,034
මට...
මට තව මාස කීපයක් ඕනේ,

244
00:24:46,103 --> 00:24:47,669
ගෙදර වැඩ වගයක් ඉවර කරන්න,

245
00:24:47,737 --> 00:24:49,955
මම කල්පනා කරේ දෙවෙනි
වාරයේ (සමාසිකය) ඉඳලා එන්න කියලා.

246
00:24:50,023 --> 00:24:52,975
කෙලී ඔයා දැනටමත් ඔයාගේ
ශිෂ්‍යත්වය දෙපාරක් කල් දාගත්තා.

247
00:24:53,042 --> 00:24:55,193
මේ පාරත් ඔයාගේ මල්ලි
හින්දා නේද?

248
00:24:55,261 --> 00:24:58,197
ඔයා එයාගේ අම්මා නෙවෙයිනේ.
එයාට බාප්පා කෙනෙකුත් ඉන්නවනේ.

249
00:24:58,265 --> 00:25:00,332
ඔයා මෙතෙන්දි හරි තීරණය
ගන්න ඕනේ.

250
00:25:00,400 --> 00:25:04,036
නැත්නම්, මම මේ ශිෂ්‍යත්වය වෙන
කෙනෙකුට දෙනවා.

251
00:25:04,804 --> 00:25:07,139
මිස්ටර් ලුවිස්,
මට ඒක අත්‍යාවශ්‍යයි.

252
00:25:07,207 --> 00:25:08,874
හරි, මම කැමතියි ඒක අහන්න
ලැබුන එකට,

253
00:25:08,942 --> 00:25:10,909
මොකද මම මේක කිව්වේ
විහිලුවට නෙවෙයි.

254
00:25:10,977 --> 00:25:13,879
කෙලී, ඔයා මේ පාරත් ආවේ නැත්නම්
මට වෙන කරන්න දෙයක් නැති වෙනවා.

255
00:25:13,947 --> 00:25:15,981
ඔයාට ශිෂ්‍යත්වය අහිමි වෙයි.

256
00:25:17,417 --> 00:25:18,467
ඔයාට තේරෙනවනේ?

257
00:25:18,618 --> 00:25:19,818
ඔව් මට තේරෙනවා.

258
00:25:21,421 --> 00:25:23,456
මේක ඔයාට ලොකු අවස්ථාවක්,

259
00:25:23,523 --> 00:25:26,058
ඔයා මේක වෙනුවෙන් කොච්චර
මහන්සි උනාද.

260
00:25:26,125 --> 00:25:29,928
කෙලී, මම විශ්වාස කරනවා
ඔයා නිවැරදිම තීරණය ගනියි කියලා.

261
00:25:29,996 --> 00:25:31,197
ස්තූතියි. මාත් හිතනවා එහෙම.

262
00:25:31,264 --> 00:25:32,731
හරි, ළගදිම හමබවෙමු.

263
00:25:37,604 --> 00:25:39,071
ඒක නවත්තන්න ටොම්.

264
00:25:40,974 --> 00:25:42,774
මට එක විනාඩියක් දෙන්න.

265
00:25:46,863 --> 00:25:50,048
මට දැන් කේන්ති ගිහිල්ලා ඉන්නේ
ඔයාට තේරෙනවද?
දැන් ඕක නවත්තන්න.

266
00:25:52,885 --> 00:25:54,202
අල්ලන්න එපා!

267
00:26:08,719 --> 00:26:10,068
හේයි! කොහෙන්ද මේක
හොයාගත්තේ?

268
00:26:10,136 --> 00:26:12,955
මේක අම්මගේ.
ඇයි මට කලින් පෙන්නුවේ නැත්තේ?

269
00:26:15,725 --> 00:26:17,243
මොකක්ද මේ?

270
00:26:17,310 --> 00:26:18,377
ඔයා මේවා එකක් හරි
බිව්වද, ටොම්?

271
00:26:18,444 --> 00:26:21,147
මට දැන්මම කියන්න.
බිව්වද?

272
00:26:29,656 --> 00:26:32,574
දෙවියනේ, අම්මේ,
ඔයා මොනවද ගත්තේ නැත්තේ?

273
00:27:16,653 --> 00:27:17,486
දෙවියනේ.

274
00:28:17,047 --> 00:28:19,197
හේයි ටොම්,
නිදාගන්න වෙලාව හරි.

275
00:31:31,074 --> 00:31:33,158
රැය ගෙවිලා ඉවර වෙනවත් එක්කම,

276
00:31:33,226 --> 00:31:34,943
ඉසබෙල් සුළි කුණාටුව ගොඩබිම
දෙසට එන්න පටන් ගත්තා.

277
00:31:38,998 --> 00:31:41,300
හරියටම උදේ 5 පහු වෙලා
මිනිත්තු කීපයකින්.

278
00:31:41,367 --> 00:31:43,819
පැයට සැතපුම් 120ක පමණ වේගයකින්

279
00:31:43,887 --> 00:31:45,237
සුළඟ හමාගෙන එනවා මුහුදුබඩ
ප්‍රදේශයට.

280
00:31:45,304 --> 00:31:46,739
ඔබ ඉන්නේ මොන්ටිගෝමරි ප්‍රාන්තයේ නම්,

281
00:31:46,806 --> 00:31:48,741
ඔබ අනතුරින් මිදිලා.

282
00:31:48,808 --> 00:31:51,476
අපි ඔබ සමග රැදී ඉන්නවා
සම්පූර්ණ...

283
00:32:55,441 --> 00:32:57,259
නියම තීරණයක්නේ.

284
00:34:16,622 --> 00:34:17,789
හෙලෝ?

285
00:34:33,639 --> 00:34:34,706
ටොම්?

286
00:35:44,093 --> 00:35:45,327
මොන මගුලක්ද!

287
00:36:48,825 --> 00:36:50,292
ටොම්, නැගිටින්න.

288
00:36:51,961 --> 00:36:53,061
ටොම්!

289
00:36:54,530 --> 00:36:56,130
මේක විහිලුවක් නෙවෙයි.

290
00:37:12,848 --> 00:37:14,532
ටොම්, නැගිටින්න.

291
00:37:32,134 --> 00:37:33,451
මොන මගුලක්ද.

292
00:38:30,442 --> 00:38:33,428
ඔබ මොන්ටිගෝමරි ප්‍රාන්ත හදිසි
සේවා අංශය සමගයි සම්බන්ධ
වී සිටින්නේ.

293
00:38:33,495 --> 00:38:36,164
අප මේ මොහොතේ දරුණු සුලි කුණාටු තත්වයකට
මුහුණ දෙමිනුයි සිටින්නේ.

294
00:38:36,232 --> 00:38:37,532
කරුණාකර ඔබගේ දුරකතන අංකය
ඇතුලත් කරන්න,

295
00:38:37,599 --> 00:38:39,167
අපිට හැකි සැණින් අපි ඔබට
දුරකතන ඇමතුමක්...

296
00:39:09,732 --> 00:39:11,333
මට තව එකක් දෙන්න.

297
00:39:37,476 --> 00:39:38,543
ටොම්.

298
00:44:48,120 --> 00:44:50,321
තමුසේ මොන මගුලකද
ගිහිල්ලා හිටියේ?

299
00:45:01,400 --> 00:45:02,783
එන්න මාත් එක්ක.

300
00:45:08,023 --> 00:45:09,257
එන්න.

301
00:45:33,265 --> 00:45:34,432
ජේසුනි.

302
00:45:37,052 --> 00:45:38,235
ටොම්.

303
00:45:40,189 --> 00:45:42,340
ගේ ඇතුලේ කොටියෙක් ඉන්නවා.

304
00:46:02,544 --> 00:46:03,744
එන්න.
අපි ශබ්ද කරන්න තහනම් සෙල්ලම කරමු.

305
00:46:03,812 --> 00:46:06,281
ශබ්ද කරන්න තහනම් සෙල්ලම.
ශබ්ද කරන්න තහනම් සෙල්ලම.

306
00:46:07,666 --> 00:46:10,552
ඉක්මනට. ඉක්මනට.
ශබ්ද කරන්න තහනම් සෙල්ලම.

307
00:46:14,556 --> 00:46:16,524
ඉක්මනට, ඉක්මනට,
ඉක්මනට.

308
00:46:19,077 --> 00:46:21,145
ඉක්මනට වැඩ කරනවා,
මල ජරාව!

309
00:46:27,369 --> 00:46:28,386
මොන මගුලක්ද!

310
00:47:55,640 --> 00:47:56,991
අපි යමු!

311
00:47:58,126 --> 00:47:59,610
එන්න!

312
00:48:47,576 --> 00:48:50,578
දැන් ඕනේ කෑම. කෑම.

313
00:48:53,515 --> 00:48:56,133
කෑම! දැන් ඕනේ උදේ කෑම!

314
00:48:57,269 --> 00:49:00,270
දැන් ඕනේ කෑම! කෑම!

315
00:49:01,756 --> 00:49:04,592
කෑම! කෑම!

316
00:49:07,196 --> 00:49:10,314
කන්න ඕනේ!
කෑම ඕනේ!

317
00:49:12,767 --> 00:49:14,319
කෑම!

318
00:49:14,386 --> 00:49:16,403
ඕනේමයි!

319
00:49:16,471 --> 00:49:17,805
ඔයාගේ උදේ කෑම.

320
00:50:05,921 --> 00:50:07,038
ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ.

321
00:50:07,105 --> 00:50:08,605
ඔයාගේ කාමරේට වෙලා ඉන්න.

322
00:50:47,129 --> 00:50:48,946
ටොම්.
ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ.

323
00:50:54,619 --> 00:50:57,604
අල්ලන්න එපා. අල්ලන්න එපා.

324
00:50:57,672 --> 00:50:58,873
මම අල්ලන් ඉන්නේ ඔයාගේ ෂර්ට් එක.

325
00:51:00,709 --> 00:51:01,843
අල්ලන්න එපා. අල්ලන්න එපා.

326
00:51:01,910 --> 00:51:03,878
බලන්න.
මම ඔයාව අල්ලන්නෑ.

327
00:51:24,666 --> 00:51:26,300
අල්ලන්න එපා.

328
00:51:26,368 --> 00:51:27,768
අල්ලන්න එපා.
මෙහෙ එන්න.

329
00:51:56,615 --> 00:51:59,700
ඔතනින් එලියට එන්න.
ඔතනින් එලියට එන්න.
එලියට!

330
00:52:01,520 --> 00:52:03,754
මොකක්ද මේ?
දැන් ඇති!

331
00:52:15,016 --> 00:52:16,517
ඕනෙද ඒක?
තියාගන්න.

332
00:55:42,257 --> 00:55:43,941
තුවක්කුව කොහෙද?

333
00:55:48,996 --> 00:55:51,348
ඉක්මනට, ඉක්මනට,
ඉක්මනට, ඉක්මනට.

334
00:55:58,906 --> 00:56:00,124
හරි.

335
00:56:06,898 --> 00:56:08,265
අයින් වෙන්න. අයින් වෙන්න.

336
00:56:10,252 --> 00:56:11,568
මොන මගුලක්ද!

337
00:56:30,238 --> 00:56:32,973
මේකෙන් බේරෙන්න ක්‍රමයක් නැද්ද.

338
00:56:37,846 --> 00:56:40,080
මට ක්‍රමයක් පෙන්නන්න දෙවියනේ!
කරුණාකරලා.

339
00:56:40,148 --> 00:56:42,315
බේරෙන්න ක්‍රමයක් තියෙන්න.

340
00:57:25,143 --> 00:57:26,243
මොකක්?

341
00:57:33,801 --> 00:57:35,335
පාහර බල්ලා.

342
00:57:44,746 --> 00:57:46,930
තමුසෙට පිස්සු තියෙනවද?

343
00:57:51,269 --> 00:57:52,836
ඌ කූඩුවක ඉන්නේ.

344
00:57:52,904 --> 00:57:55,605
ඌ වත්ත පුරාම ඇවිද
ඇවිද ඉන්නේ නෑ.

345
00:57:55,757 --> 00:57:58,341
තමුසේ කොහොමද ඌව
පාලනය කරගන්නේ?

346
00:57:58,409 --> 00:57:59,860
බඩගින්නේ තියලා.

347
00:58:01,763 --> 00:58:02,863
ඒ කොහොමද?

348
00:58:02,930 --> 00:58:04,698
උන්ව පොඩ්ඩක් බඩගින්නේ
තිබ්බම හරි.

349
00:58:04,766 --> 00:58:06,133
ඌ සති දෙකකින් කාලා නෑ.

350
00:58:06,200 --> 00:58:08,785
එහෙමයි කොටින්ව පාලනය කරගන්නේ.

351
00:58:08,853 --> 00:58:10,971
තමුසේ ඌව පාලනය කරනවා?

352
00:58:11,039 --> 00:58:13,707
මම හදන්නේ ආදායම් මාර්ගයක්
හදාගන්න මොරිස්.

353
00:58:13,775 --> 00:58:15,525
අ-හ්.

354
00:58:15,593 --> 00:58:17,778
කෙලී විද්‍යාපීඨයට ගියාම.

355
00:58:17,846 --> 00:58:20,213
තමුසේ දන්නවනේ තරුණ
අයගේ හැටි.

356
00:58:21,316 --> 00:58:23,950
කවුද අර පොඩි කොල්ලව
බලාගන්නේ?

357
00:58:24,018 --> 00:58:25,452
තමුසේ...

358
00:58:25,520 --> 00:58:28,322
තමුසේ ඒ ළමයි ළඟට දෙවියෝ
එව්වා වගේ, ජොනී.

359
00:58:35,296 --> 00:58:38,215
ඒක මෙතන තියෙන්න ඕනේ!
කෝ ඒක? කෝ ඒක?

360
00:58:40,184 --> 00:58:41,869
එපා! අල්ලන්න එපා!

361
00:59:35,006 --> 00:59:39,343
අපිට රෙදි හෝදන කාමරේ
හරහා යන්න පුලුවන් වෙයි.
ඔයාට තේරෙනවද?

362
00:59:39,411 --> 00:59:41,011
මම මුලින් යන්නම්.

363
00:59:44,516 --> 00:59:46,016
සද්ද කරන්න එපා.

364
01:00:22,287 --> 01:00:23,486
එපා.

365
01:00:26,057 --> 01:00:27,224
එපා, එපා.

366
01:01:31,305 --> 01:01:32,539
එන්න, අපි යන්න ඕනේ.

367
01:01:32,607 --> 01:01:33,507
බෑ. මම ඉන්නවා!

368
01:05:00,080 --> 01:05:01,481
මගේ දෙවියනේ.

369
01:05:31,311 --> 01:05:33,412
අම්මා ඔයාව දාලා ගිය එක ගැන
මට ගොඩක් කණගාටුයි ටොම්.

370
01:05:34,599 --> 01:05:36,316
එයා මාවත් දාලා ගියා.

371
01:05:39,921 --> 01:05:41,821
මට කණගාටුයි එයා එහෙම කරපු එක ගැන.

372
01:05:50,047 --> 01:05:52,599
ඒ උනාට මම ඔයාව දාලා
යන්නේ නෑ ටොමී.

373
01:05:54,902 --> 01:05:58,137
අපි මෙතනින් බේරිලා යන්නයි යන්නේ.
මේ දැන්මම.

374
01:05:58,205 --> 01:06:01,507
මම යන හැම තැනකටම,
ඔයා මාත් එක්ක එන්න ඕනේ හරිද.

375
01:06:05,079 --> 01:06:06,379
අල්ලන්න එපා.

376
01:06:08,733 --> 01:06:10,000
අල්ලන්න එපා.

377
01:06:37,878 --> 01:06:39,245
හෙල්ලෙන්න එපා.

378
01:08:23,133 --> 01:08:24,951
රෙදි හෝදන කාමරේට යන්න.

379
01:08:41,685 --> 01:08:43,553
ආපහු යන්න. ආපහු යන්න.

380
01:09:37,875 --> 01:09:39,476
අපි වටෙන් යමු.

381
01:10:41,572 --> 01:10:43,889
ෆ්‍රීසර් එක ඇතුලට යන්න.

382
01:10:43,957 --> 01:10:46,792
ඔයාට මාව තේරෙනවනේ.
ෆ්‍රීසර් එක ඇතුලට යන්න.

383
01:11:10,851 --> 01:11:12,385
කලබල වෙන්න එපා.

384
01:11:12,452 --> 01:11:14,470
ඒක හරි.
ඔක්කොම හරි.

385
01:11:14,538 --> 01:11:16,656
ටොම්, ඔක්කොම හරි.
ඔක්කොම හරි.

386
01:11:18,409 --> 01:11:21,360
ඔක්කොම හරි. ඔක්කොම හරි.
හෙමීට හුස්ම ගන්න.

387
01:11:22,446 --> 01:11:24,130
හුස්ම ගන්න.

388
01:11:35,576 --> 01:11:37,677
මේකයි වෙන්න යන්නේ.

389
01:11:38,879 --> 01:11:42,448
ඔයාට දැන් නින්ද යනවා.

390
01:11:42,516 --> 01:11:45,601
ඒක හොදයි නේද?
ඔයාට ගොඩක් මහන්සිත් හන්දා.

391
01:11:48,939 --> 01:11:52,091
ඇස් දෙක පියාගෙන නිදාගන්න.

392
01:13:01,127 --> 01:13:04,263
ටොමී, එන්න.

393
01:13:09,987 --> 01:13:11,220
එන්න.

394
01:14:35,639 --> 01:14:38,541
දෙවියනේ ෆිල්ගේ ගෙදර නම්
නියමයි.

395
01:14:39,944 --> 01:14:44,096
හැමෝම එහෙට ඇවිල්ල හිටියා.
ලින්ඩ්සේ බොසියරුත් හිටියා.

396
01:14:53,057 --> 01:14:55,024
කුණාටුව ඉවරයි.

397
01:15:01,281 --> 01:15:04,750
එයා දැන් මාස අටක ගැබිණියක්.

398
01:15:06,202 --> 01:15:08,020
නියම මිනිස්සු ටිකක් නැද්ද?

399
01:15:12,609 --> 01:15:15,461
ටොම්ට තේරෙන්නේ නෑ මෙහෙ
මොකක්ද උනේ කියලා.

400
01:15:17,064 --> 01:15:18,715
එයාට බෑ කාටවත් මොකුත් කියන්න.

401
01:15:22,452 --> 01:15:24,553
ඉතිං, ඔයා අපිට යන්න දෙනවද?

402
01:15:29,543 --> 01:15:32,278
යන්න ඕනේ උනේ ඔයාලට
විතරක් නෙවෙයි.

403
01:15:33,430 --> 01:15:35,814
ඔයාලගේ අම්මටත් යන්න ඕනේ උනා.

404
01:15:38,685 --> 01:15:40,253
උඹ එයාව මැරුවා.

405
01:15:44,040 --> 01:15:45,441
කෙලී...

406
01:16:44,134 --> 01:25:00,000
නවතම චිත්‍රපටවල සිංහල උපසිරැසි ලබාගැනීම සඳහා
"www.sinhalasubtitlez.blogspot.com"
වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

407
01:25:01,305 --> 01:25:07,251

407
01:25:08,305 --> 01:25:14,512