www.TamilRockers.ac - Kodi (2016)[HDRip - x264 - 700MB - - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074

2
00:02:05,650 --> 00:02:07,070
මේ ඇතිද? කතා කරන්න

3
00:02:15,900 --> 00:02:19,020
මේ ඒරියා එකේ ඔයා කරන වැඩ කාටවත් කරන්න බෑ

4
00:02:19,110 --> 00:02:21,980
නමුත් ඔයා ආස කරන විදියට දේශපාලපාලකෙයෙක් වෙන්න

5
00:02:22,110 --> 00:02:23,400
කතා කරන්න පුලුවන් වෙන්න ඕන

6
00:02:23,520 --> 00:02:25,020
මේ විදියට කතා කරන්න පූලුවන් වෙන්න ඔන

7
00:02:25,070 --> 00:02:27,400
මිනිසුන්ගේ හිත් වශීවෙන්න කතා කරන්න ඕන

8
00:02:27,440 --> 00:02:29,190
ඒකට ඔයාට කතා කරන්න පුලුවන් වෙන්න ඕන

9
00:02:29,270 --> 00:02:31,820
කතා කරන්න බැරි ඔයාට,මොකටද මේ වගේ ආසාවල්

10
00:02:33,940 --> 00:02:36,070
ඔයා කියන දේම ඇහෙන්නේ නෑ,ඉන්නවා

11
00:02:40,110 --> 00:02:44,730
කම්කරු නායකයෙක් වගේ ආරක්ශා කරමින්,
අපේ හදවත් දයාවෙන් පුරවනවා

12
00:02:44,770 --> 00:02:48,190
අපේ මව් භාශාව අපත් සමඟ ඉන්නවා වගේ,
අපේ නායකතුමාත් අපත් සමඟ ඉන්නවා

13
00:02:48,230 --> 00:02:53,230
දිගු කාලයක් ජීවත් වේවා, සැරදේවා..සැරදේවා..

14
00:03:00,440 --> 00:03:02,610
හේයි මුරුගා..ඔයාට ළමයි දෙන්නෙක් හම්බෙලා

15
00:03:02,650 --> 00:03:03,650
ගිහිල්ලා බලන්න

16
00:03:42,230 --> 00:03:43,480
නිමුන්නු නේද?

17
00:03:45,150 --> 00:03:45,940
නියමයි

18
00:03:46,480 --> 00:03:47,570
කෙනෙක් ගෙදරට

19
00:03:49,070 --> 00:03:50,070
කෙනෙක් ජාතියට

20
00:03:50,280 --> 00:03:52,620
පක්ශයට අලුත් ලෙයක්

21
00:03:53,400 --> 00:03:55,080
නම

22
00:03:56,770 --> 00:03:57,610
කොඩි

23
00:04:05,770 --> 00:04:06,900
බලාගෙන..

24
00:04:13,500 --> 00:04:16,620
මේක තනි රුධිරයක් නෙවේ,බියගුල්ලන්ට රැගෙන යන්න

25
00:04:16,650 --> 00:04:17,980
අමතක කරන්න එපා ඒක

26
00:04:18,230 --> 00:04:20,150
අපි වියළුනු තනකොල ගොන්නක ඉන්න කෝප වූ නරියන්

27
00:04:20,650 --> 00:04:23,110
ඔය සර සර හඬට මොනවද කරන්න පුලුවන්

28
00:04:25,270 --> 00:04:26,440
අපි කෝප වුනු නරියන්

29
00:04:26,470 --> 00:04:29,930
ඔය සර සර හඬට මොනවද කරන්න පුලුවන්

30
00:04:30,150 --> 00:04:31,900
කාලය වෙනස් වේවි

31
00:04:31,980 --> 00:04:33,570
ඒයි ඒයි මොනවද කරන්නේ?

32
00:04:33,980 --> 00:04:34,830
කකුල අතාරිනවා

33
00:04:34,950 --> 00:04:35,700
නවත්තනවා

34
00:04:35,790 --> 00:04:37,540
කටවහගෙන නිදාගන්නවා

35
00:04:39,270 --> 00:04:42,060
ඔව් ඔව්..පිස්සු ඔයාට
නිදාගන්න

36
00:04:45,070 --> 00:04:46,570
කොහේද යන්නේ තාත්තේ?

37
00:04:46,920 --> 00:04:50,290
අපේ ශේෂ්ඨ රාමා ලංකාවත් සමඟ යුද්ද කරලයි අපේ සීතාව බේරගත්තේ

38
00:04:50,360 --> 00:04:54,520
නමුත් අපේ නායකතුමා,සාමයෙන් ක්‍රියා කරන්නෙක්

39
00:04:54,750 --> 00:04:58,210
අපේ ධීවරයන්ව සාමයෙන් කතා කරලා බේරගත්තා

40
00:04:58,290 --> 00:05:01,920
නමුත් අර ජනතා පක්ශය ජනතාවට මුකුත්ම කරලා නෑ

41
00:05:01,940 --> 00:05:04,650
නිකරුනේ ඔයාලාව කලහ කරවනවා

42
00:05:04,820 --> 00:05:09,070
මගේ නායකයා නුදුරේදිම මේවා නතර කරයි

43
00:05:11,960 --> 00:05:15,880
අවංක ලෙයින් ගොඩ නගන ලද මෙම පක්ශය,දෙමල අපේ ජීවිත

44
00:05:22,130 --> 00:05:27,630
අවුරුදු 13ට කලින්, විෂ රසදිය යොදාගනිමින් වැඩ කරන නිසා
මේ කර්මාන්තශාලාව තහනම් කලා

45
00:05:27,770 --> 00:05:29,730
දැන් එයාලා හදන්නේ මේ කර්මාන්තශාලාව අපේ ගමේ හදන්න

46
00:05:29,800 --> 00:05:33,210
ඒක දන්නේ නැතිව වැඩට යන හැමෝම

47
00:05:33,380 --> 00:05:36,540
ඔක්කොමලා අබ්බගාත වෙනවා

48
00:05:37,190 --> 00:05:41,400
පවුල ගැන හිතලා යන හැමෝගෙම කාන්තාවන්,කණවැන්දුම් වෙනවා

49
00:05:41,960 --> 00:05:46,920
කසාදෙට සල්ලි හොයන්න වැඩට යන හැම කෙල්ලෙක්ම,නිසරු වෙනවා

50
00:05:47,220 --> 00:05:49,140
ඒක පාලනය වුන අයගේ

51
00:05:49,290 --> 00:05:53,540
ඉපදෙන ළමයි මොලේ ආබාධ,ශාරිරික ආබාධ වෙනවා

52
00:05:53,710 --> 00:05:57,500
අපේ සරුසාර බිම් විෂ සදහා යොදාගන්නවා

53
00:05:58,170 --> 00:06:00,000
අපි මේක නතර කරන්න ඕන නැද්ද?

54
00:06:00,670 --> 00:06:02,580
කියන්න
- අපි ඒක නතර කල යුතුයි

55
00:06:04,210 --> 00:06:06,710
හෙට අප කරන්න යන රැලියේදි

56
00:06:07,410 --> 00:06:11,160
මේ බල අධිකාරය ගිනිබත් වෙලා යන්න,
මේ රැලිය පැවත්විය යුතුයි

57
00:06:12,040 --> 00:06:14,420
මේක අපේ ජීවිත පරිත්‍යාග කරලා හරි කරන්න ඕන

58
00:06:16,420 --> 00:06:19,540
ආපහු යන්න.. ආපහු යන්න
මේක වැඩපලක්ද?

59
00:06:19,670 --> 00:06:20,790
ඝාතනපලක්ද?

60
00:06:22,880 --> 00:06:25,880
ආපහු යන්න!
- ආපහු යන්න!

61
00:06:25,920 --> 00:06:27,630
ඇමරිකාවට අපහු යන්න!
-මෙතනින් එහාට යන්න අවසර නෑ සර්.

62
00:06:27,670 --> 00:06:28,710
කරුනාකරලා යන්න

63
00:06:28,770 --> 00:06:30,560
අපි යන්නේ නෑ.
අපි යන්නේ නෑ

64
00:06:30,620 --> 00:06:33,960
අපි යන්නේ නෑ..අපි යන්නේ නෑ..
යුක්තිය ලැබෙනකම් අපි යන්නෙ නෑ

65
00:06:34,060 --> 00:06:35,940
මේ වීරෝධතාව මෙතනින් ඉවර නෑ

66
00:06:36,080 --> 00:06:37,960
හැමෝම පරිස්සමින් වාහනයට යන්න

67
00:07:04,520 --> 00:07:06,480
අපේ පක්ශය බිහිවුනේ පරිත්‍යාගය මත

68
00:07:06,630 --> 00:07:08,630
අපේ නායකයා විරුද්ධ වූවා මෙයට

69
00:07:08,660 --> 00:07:11,830
මේ රැලිය මේ හානිකර ෆැක්ටරි එක වෙනුවෙන්

70
00:07:11,930 --> 00:07:14,510
මේ පලවෙනි හඬ කැරැල්ලක් ලෙස

71
00:07:14,710 --> 00:07:17,790
මේ අවසාන අනතුරු ඇගවීම,නිහඬ රජය වෙත

72
00:07:17,840 --> 00:07:20,340
අවදි වෙන්නට මෝඩ ජනතාව සදහා

73
00:07:20,460 --> 00:07:22,710
මෙයින් අනතුරට පත් වූවන්ට යුක්තිය ඉටු කරනු

74
00:07:22,790 --> 00:07:27,080
පලවෙනි ගිනි පුපුර ලෙස මගේ ජිවිතය
පරිත්‍යාග කරනවා අනාගතය සදහා

75
00:07:30,000 --> 00:07:31,420
තාත්තේ..

76
00:07:32,060 --> 00:07:33,270
තාත්තේ..

77
00:07:38,360 --> 00:07:39,780
අතාරින්න..තාත්තේ

78
00:07:52,000 --> 00:07:52,880
අපේ පක්ශය

79
00:07:53,170 --> 00:07:54,270
අපේ නායකතුමා

80
00:07:54,420 --> 00:07:55,920
මං කවදාවත් අතහරින්නේ නෑ තාත්තේ..

81
00:08:03,540 --> 00:08:11,900
කොඩි ....(කොඩිය)

82
00:08:18,430 --> 00:08:20,050
ඒ ඡන්දයෙන් පස්සේ

83
00:08:20,080 --> 00:08:23,700
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ශය සහ ජනතා සමුහ
පක්ශය මාරුවෙන් මාරුවට බලයට පත් වුනා

84
00:08:24,080 --> 00:08:26,580
දැන් ප්‍රජාත්‍රන්ත්‍රවාදී පක්ශයේ න්‍යාය

85
00:08:28,140 --> 00:08:28,970
දිස්ත්‍රික් ලේඛම්..

86
00:08:29,000 --> 00:08:31,160
අඩු තරමේ මේ පාරවත් මගේ පුතා තරුණ සංගමයේ නායකයා වෙයිද?

87
00:08:31,200 --> 00:08:34,660
නායකයගේ ඥාතී සහෝදරයා ඔයානේ
ඒකට මොකද බය වෙන්නේ?

88
00:08:34,880 --> 00:08:36,220
මට එයාගේ සහයෝගය හැම වෙලේම තියෙනවා

89
00:08:36,320 --> 00:08:39,130
නමුත් ලැයිස්තුවේ කොඩිගේ නම
තියෙනවා, ඒකයි කරදර වෙන්නේ

90
00:08:39,210 --> 00:08:41,550
ලැයිස්තුවේ විතරක් නෙවේ,හැමෝගෙම හදවත්වලත් ඉන්නවා

91
00:08:41,680 --> 00:08:43,880
අයියේ..අපි ආවේ දේශපලනයෙන් ජීවත් වෙන්න

92
00:08:43,970 --> 00:08:45,530
ඔහූ ජීවත් වෙන්නෙ දේශපාලනය වෙනුවෙන්

93
00:08:46,170 --> 00:08:48,920
ඔහූ මොනවහරි ලබාගන්න හිතුවොත්,
කාටවත් ඒක නවත්තන්න බෑ

94
00:08:52,390 --> 00:08:53,550
කොහොමද දිස්ත්‍රික් ලේඛම්?

95
00:08:53,580 --> 00:08:55,950
නායකයගේ මස්සිනා ආවා කියන්නේ,නායකයා ආවා වගේම තමා

96
00:08:57,820 --> 00:08:59,820
නායකතුමා හරියටම 10ට ඔන්ලයින් එයි

97
00:08:59,990 --> 00:09:02,700
ලැයිස්තුවේ ඉන්න හැමෝම,නායකයාතුමාට පේන්න ඉන්න ඕන

98
00:09:03,970 --> 00:09:06,640
මන් අක්කට කියලා තියෙන්නේ.
එයා බලාගනියි

99
00:09:07,120 --> 00:09:09,120
මන් ඔයා හින්දම තමා එයාව පක්ශෙට ගත්තෙත්

100
00:09:10,130 --> 00:09:12,500
මන් දැන් එයා කියන දේ තමා කරන්න ඕන

101
00:09:13,760 --> 00:09:15,760
දන්නෙ නැති දේවල් මාත් එක්ක කතා කරන්න එන්න එපා කියනවා

102
00:09:15,780 --> 00:09:16,450
යනවා

103
00:09:16,510 --> 00:09:19,010
එහෙනම් අක්කේ එච්චරයි නේද?
ඉන්න මන් බලාගන්නම්

104
00:09:19,620 --> 00:09:23,740
3න් 4ර දෙනෙක් ඔයාගේ නම ඇහුවම මේකට එන්නේ නැතුව පැනලා ගියා

105
00:09:23,910 --> 00:09:25,620
කොඩි විතරයි එකම බාධාව

106
00:09:25,950 --> 00:09:27,570
ඔහු කියන දෙයක් අහන්නේ නෑ

107
00:09:27,770 --> 00:09:29,980
මේකට එන්න හොද නැති කොඩි
කවදාවත් එන්න හොද නෑ

108
00:09:30,080 --> 00:09:33,620
මේකට ඇවිල්ලා, නයකයගෙන් පදවිය
ගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්නේ

109
00:09:33,730 --> 00:09:35,060
ඌ කොහෙද ඉන්නේ බලන්න

110
00:09:37,590 --> 00:09:38,380
අන්කල්

111
00:09:38,560 --> 00:09:39,690
ස්පීකර් දාන්න

112
00:09:39,710 --> 00:09:40,840
කොඩි කොහේද ඉන්නේ?

113
00:09:40,870 --> 00:09:43,370
ස්කෝලේ ළමයි යන වෑන් එකේ පැච් එකක් ගිහිල්ලා
මම ළමයි ටික බස්සලා එන්නම්

114
00:09:46,460 --> 00:09:47,880
ඒයි එලියට බැහැපන්..

115
00:10:07,290 --> 00:10:08,200
ආයුබෝවන් අයියේ

116
00:10:09,110 --> 00:10:12,610
බලනකොට කලුවට ගොනෙක් වගේ ඉන්න,
ඔයාට කොහොමද පුලුවන් මගේ පාර වහන්න

117
00:10:13,050 --> 00:10:15,590
වාහනයේ ස්කෝලේ ළමයි ඉන්නවා,එයාලට තුවාල වුනොත්

118
00:10:15,650 --> 00:10:16,690
මොනවා වෙන්නද

119
00:10:16,890 --> 00:10:18,760
ළමයි ටික එක්කන් රෝහලට යනවා

120
00:10:19,020 --> 00:10:20,520
පක්ශ කාර්‍යාලයට එන්නේ නෑ

121
00:10:21,700 --> 00:10:23,360
පක්ශ කාර්‍යාලයට මං යන්න හොද නෑ

122
00:10:25,170 --> 00:10:27,750
ඔයාලා යන්න..ළමයින්ට ස්කෝලේ යන්න පරක්කු වෙනවා

123
00:10:28,270 --> 00:10:30,690
ඒයි යන්න ඕනනම්, අපිව පහු කරලා ඉගිලිලා තමා යන්න ඕන

124
00:10:30,760 --> 00:10:32,390
මට ඉගිලිලා යන්න තේරෙන්නේ නෑ

125
00:10:32,740 --> 00:10:33,990
ඕනනම් ඇවිදගෙන්න යන්නම්

126
00:10:34,030 --> 00:10:35,160
ඒයි කාටද?

127
00:10:41,710 --> 00:10:42,580
ඒයි..විනාඩියක් ඉදපන්

128
00:10:43,990 --> 00:10:44,910
හේයි..ඉදගන්න

129
00:10:45,050 --> 00:10:47,550
ඒයි ළමයිනෙ..එලිය බලන්නේ නැතුව,වීඩියෝ ගේම් එකක් ගහන්න

130
00:10:47,580 --> 00:10:48,920
අන්කල් විනාඩි 5න් එන්නම්

131
00:10:49,070 --> 00:10:50,360
හරි..අංකල්

132
00:11:00,160 --> 00:11:02,870
පක්ශ කාර්‍යාලයට යන්න ඕන,කමිසේ කිළුටු කරන්න එපා

133
00:11:03,510 --> 00:11:04,680
ඔක්කොටම තේරුනාද?

134
00:11:32,220 --> 00:11:33,970
කමිසේ කිළුටු කරන්න එපා

135
00:11:37,950 --> 00:11:40,490
හේයි හේයි..මං කිවුවනේ මගේ
කමිසේ කිළුටු කරන්න එපා කියලා

136
00:11:46,310 --> 00:11:47,230
කමිසේ..

137
00:12:25,560 --> 00:12:26,640
මොනවද බන් උබට ඕන?

138
00:12:27,520 --> 00:12:28,610
ගාපන් ගාපන්...

139
00:12:33,130 --> 00:12:35,180
රණ්ඩු කරනකොට කමිසේ කුනු ගෑවෙනවා කියලා මම දන්නේ නැද්ද

140
00:12:35,200 --> 00:12:37,450
හැම වෙලේම අවදියන් ඉන්න කෙනා තමා දේශපාලඥයා

141
00:12:40,390 --> 00:12:42,430
කොච්චර වෙලාවක් ගන්නවද මන්දා

142
00:12:43,920 --> 00:12:46,510
ඒයි කොයි වෙලේද ආවේ?
කොහොමද ආවේ?

143
00:12:47,030 --> 00:12:48,150
ඒයි..

144
00:12:48,360 --> 00:12:51,030
ජීවිතයේදී කොහොමද හම්බකරන්නේ,වැඩ
කරන්නෙ,වියදම් කරන්නේ කියන එකට වඩා

145
00:12:51,060 --> 00:12:53,140
අපි කොහොමද එයින් සැගවෙන්නෙ කියන එකයි වැදගත්?

146
00:12:53,630 --> 00:12:55,500
මම දැන් මොනවද ඇහුවේ?
මොනවද ඔයා කියන්නේ?

147
00:12:56,210 --> 00:12:58,410
දේශපාලනයෙ ඉන්නකොට මේ වගේ ඒවා කියනවා තමා

148
00:12:58,440 --> 00:12:59,440
නායකයා..නායකයා.

149
00:13:01,250 --> 00:13:02,080
ආයුබෝවන්

150
00:13:02,910 --> 00:13:07,660
දිස්ත්‍රික් ලේඛම් 5දෙනෙකුගේ නම් සහතික කලා

151
00:13:07,870 --> 00:13:11,030
තරුනයන්ගේ පක්ශයේ ලේඛම් පදවිය සාමන්‍ය එකක් නෙවේ

152
00:13:11,380 --> 00:13:13,630
පක්ශයේ අනාගතය තියෙන්නේ එයාලගේ අතේ

153
00:13:13,700 --> 00:13:15,110
ඒ ගැන කල්පනා කලාට පස්සේ

154
00:13:15,720 --> 00:13:18,380
අන්තිම මැතිවරනය පාරජයෙන් පස්සේ..

155
00:13:18,460 --> 00:13:22,260
ඔහු අමතර ඡන්ද 5000ක් ගෙනාවා ඔහුගේ පැත්තෙන්

156
00:13:22,420 --> 00:13:24,750
ඒ තමයි මන් නම් කරන කොඩි

157
00:13:24,990 --> 00:13:27,990
දැන් ඉදන් ඔහු තමයි පක්ශයේ තරුනයන්ගේ ලේඛම්

158
00:13:28,850 --> 00:13:35,310
මං හැමෝගෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා ඔහුත්
එක්ක සහෝයගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස

159
00:13:40,050 --> 00:13:42,300
මේක ඕන කීවානම්, මමම අතාරිනවා

160
00:13:42,440 --> 00:13:43,860
මැරයෝ එව්වම?

161
00:13:44,600 --> 00:13:46,520
කොඩි (කොඩිය)...ලෙලදෙනවා දැක්කාද?

162
00:13:58,610 --> 00:13:58,810


163
00:13:58,810 --> 00:13:59,010
පර

164
00:13:59,010 --> 00:13:59,210
පරි

165
00:13:59,210 --> 00:13:59,410
පරිව

166
00:13:59,410 --> 00:13:59,610
පරිවර

167
00:13:59,610 --> 00:13:59,810
පරිවර්

168
00:13:59,810 --> 00:14:00,010
පරිවර්ත

169
00:14:00,010 --> 00:14:00,210
පරිවර්තන

170
00:14:00,210 --> 00:14:00,410
පරිවර්තනය

171
00:14:00,410 --> 00:14:00,610
පරිවර්තනය

172
00:14:00,610 --> 00:14:00,810
පරිවර්තනය හ

173
00:14:00,810 --> 00:14:01,010
පරිවර්තනය හා

174
00:14:01,020 --> 00:14:01,220
පරිවර්තනය හා

175
00:14:01,220 --> 00:14:01,420
පරිවර්තනය හා උ

176
00:14:01,420 --> 00:14:01,620
පරිවර්තනය හා උප

177
00:14:01,620 --> 00:14:01,820
පරිවර්තනය හා උපස

178
00:14:01,820 --> 00:14:02,020
පරිවර්තනය හා උපසි

179
00:14:02,020 --> 00:14:02,220
පරිවර්තනය හා උපසිර

180
00:14:02,220 --> 00:14:02,420
පරිවර්තනය හා උපසිරැ

181
00:14:02,420 --> 00:14:02,620
පරිවර්තනය හා උපසිරැස

182
00:14:02,620 --> 00:14:02,820
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි

183
00:14:02,820 --> 00:14:03,020
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි

184
00:14:03,020 --> 00:14:03,220
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ග

185
00:14:03,220 --> 00:14:03,420
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැ

186
00:14:03,420 --> 00:14:03,620
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන

187
00:14:03,630 --> 00:14:03,830
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්

188
00:14:03,830 --> 00:14:04,030
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්ව

189
00:14:04,030 --> 00:14:04,230
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වී

190
00:14:04,230 --> 00:14:04,430
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම

191
00:14:04,430 --> 00:14:04,630
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම

192
00:14:04,630 --> 00:14:04,830
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම

193
00:14:04,830 --> 00:14:05,030
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම


194
00:14:05,030 --> 00:14:05,230
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
බු

195
00:14:05,230 --> 00:14:05,430
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
බුද

196
00:14:05,430 --> 00:14:05,630
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
බුද්

197
00:14:05,630 --> 00:14:05,830
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
බුද්ධ

198
00:14:05,830 --> 00:14:06,030
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
බුද්ධි

199
00:14:06,030 --> 00:14:06,230
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
බුද්ධික

200
00:14:06,240 --> 00:14:06,430
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
බුද්ධික

201
00:14:06,440 --> 00:14:06,640
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
බුද්ධික ක

202
00:14:06,640 --> 00:14:06,840
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
බුද්ධික කු

203
00:14:06,840 --> 00:14:07,040
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
බුද්ධික කුම

204
00:14:07,040 --> 00:14:07,240
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
බුද්ධික කුමා

205
00:14:07,240 --> 00:14:07,440
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
බුද්ධික කුමාර

206
00:14:07,610 --> 00:14:15,440
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
බුද්ධික කුමාර

207
00:14:15,840 --> 00:14:28,450
zoom.lk උපසිරැසි අංශයේ උපසිරැසි ගැන්විමක්

208
00:16:30,660 --> 00:16:32,580
මොනවත් කරගන්න බැරි එකා...

209
00:16:33,360 --> 00:16:35,030
දැන් තරුණයන්ගේ නායකයා?

210
00:16:35,480 --> 00:16:36,880
කොලටික අපරාදේ

211
00:16:36,900 --> 00:16:39,240
අම්මා,ඔයා විරුද්ධ පක්ශයේද

212
00:16:39,660 --> 00:16:43,660
ඔව්..උබලා වගේ යාලුවෝ ඉන්න හන්දා
තමා අර පක්ශෙන් එන්නෙ නැත්තේ

213
00:16:43,800 --> 00:16:44,970
අම්ම මේ මොකද!

214
00:16:44,990 --> 00:16:47,620
මේ නගරේ හැමෝම සලකන්නේ කොඩි එයාලගේ පුතෙක් වගේ

215
00:16:47,780 --> 00:16:50,200
නමුත් මට මගේ පුතා ගැන සතුටුවෙන්න බෑනේ..

216
00:16:51,490 --> 00:16:54,940
තාත්තා මැරුනේ කවද්ද, එදා ඉදලා පක්ශේ කාර්‍යාලයේ

217
00:16:55,480 --> 00:16:57,230
යන්න යන්න හරියයි කියලා හිතුවේ

218
00:16:57,810 --> 00:17:01,390
කොලේජ් යන්න බෑ කියලා,පක්ශ කාර්‍යාලයෙ
ඉන්නවා කියපු දවසේ ඉදලා

219
00:17:01,840 --> 00:17:03,590
මන් කතා කරන එක නැවැත්තුවා

220
00:17:03,980 --> 00:17:05,190
අවුරුදු 10ක් ඉන්නවා

221
00:17:06,120 --> 00:17:07,330
කවදා වෙනස් වෙයිද කියලා දන්නේ නෑ

222
00:17:07,680 --> 00:17:09,510
අම්මේ..මට එක ප්‍රශ්නයක්

223
00:17:09,570 --> 00:17:10,370
මොකද?

224
00:17:10,950 --> 00:17:14,160
ඔයාගේ ලොකු පුතාම ඔයාට කීකරු නෑ,
ඔයාගෙන් ඉගෙන ගන්න ළමයි අහයිද?

225
00:17:15,980 --> 00:17:16,820
දෙන්නේ!

226
00:17:21,850 --> 00:17:23,850
අම්මා අදත් සාම්බාරු නේද!

227
00:17:24,090 --> 00:17:25,630
චිකන්,මටන් එහෙම හදන්න ඕන නැද්ද?

228
00:17:25,660 --> 00:17:27,950
අරයා එක වේලයි ගෙදරින් කන්නේ

229
00:17:28,030 --> 00:17:29,370
ඒකයි එයා කැමති දේ හැදුවේ

230
00:17:29,450 --> 00:17:32,240
ඉන්නෙත් දෙන්නයි,එක එක්කෙනාට
කැමති දේ හදන්න පුලුවන්ද?

231
00:17:32,370 --> 00:17:33,580
ඉදපන් උබට අරන් එන්නම්

232
00:17:34,120 --> 00:17:35,990
අපේ ඇගට සාම්බාරු විතරක් මදිද?

233
00:17:36,280 --> 00:17:38,700
ගල් කොරියකද වැඩකරන්නේ, කොලේජ් එකක නේද

234
00:17:38,700 --> 00:17:39,660
කටවහගෙන කාපන්

235
00:17:40,690 --> 00:17:43,450
තාත්තා වගේ දුර්වල මිනිසුන් වෙනුවෙන් ඉදියි කියලයි හිතුවේ

236
00:17:43,700 --> 00:17:45,160
කමක් නෑ,සුබ පැතුම්

237
00:17:45,460 --> 00:17:47,590
ආඩම්බර වෙලා කාරණය කියනවා අම්මට

238
00:17:47,620 --> 00:17:50,120
ගමටම මයික් වලින් කතා කරන්නේ,ගෙදර
කතා කරපුවම මොකද වෙන්නේ

239
00:17:50,950 --> 00:17:52,740
අපි කතා කරන්නේ නෑ කියලා දන්නේ නැද්ද

240
00:17:54,760 --> 00:17:58,590
කතා කලේ නැති වුනාට මොකද,අම්මා ඔයාට
ගෞරව කර කර ඔයා කැමති දේ තමා හදන්නේ

241
00:17:58,640 --> 00:18:00,930
ඔයා කතා කලොත්
- ඒයි කියපන්

242
00:18:01,630 --> 00:18:02,630
නායකතුමා

243
00:18:02,660 --> 00:18:04,870
මන් මාහාචාර්‍යවරයෙක්, බ්‍රෝකර් කෙනෙක් නෙවේ

244
00:18:05,570 --> 00:18:06,780
උගත් අහංකාරකමද?

245
00:18:07,020 --> 00:18:08,430
බගත් උබ කියපන්

246
00:18:08,630 --> 00:18:10,380
දැන් තමා පෝස්ටර් ටික ඉරුවේ

247
00:18:10,620 --> 00:18:11,330
මන් කොහොමද?

248
00:18:12,250 --> 00:18:14,840
උබට ඉගෙන ගත්තේ නැති අහංකාරකමද?
කියන්න කීවනේ

249
00:18:15,000 --> 00:18:15,790
අම්මා..

250
00:18:15,870 --> 00:18:18,000
අම්මා කොඩි තරුන පක්ශයේ ලේඛම් වුනා

251
00:18:18,120 --> 00:18:20,030
එකේන් රත්‍රන් අරගෙන එන්න පුලුවන්ද?

252
00:18:20,220 --> 00:18:21,630
බෝල්ට් ඇනයක්වත් අරන් එන්න බෑ

253
00:18:21,660 --> 00:18:24,240
දේශපාලනය කරනකොට ඒ අය කොමිස් ගන්නවා

254
00:18:24,330 --> 00:18:26,080
නමුත් කෝඩි,ඒ මොනවටවත් කැමති නෑ

255
00:18:26,260 --> 00:18:27,360
දන්නෙ නැද්ද ඒක

256
00:18:27,380 --> 00:18:28,380
ඒයි බිත්තර කාපන්..

257
00:18:28,650 --> 00:18:30,650
සිල්වර් ඒකේ කාපුවම දිරවන්නේ නෑ මට

258
00:18:30,780 --> 00:18:34,740
මෙයාගේ තාත්තා වගේ,මෙයා වගේ අවංක
අයට දේශ්පාලනයෙන් සාර්ථක වෙන්න බෑ

259
00:18:35,050 --> 00:18:37,970
හාල් මෝලේ මුරුගේසන් එක්ක කතා කලා

260
00:18:38,030 --> 00:18:40,240
රු10000ක පඩියක් එක්ක ගිනුම් පරික්ශක ජොබ් එකක් දෙන්න කැමතියි

261
00:18:41,340 --> 00:18:44,200
මුරුගේසන්ගේ ළමයට ජොබ් එකක් ගන්න, මන් ගාවට ආවේ කියන්න

262
00:18:46,840 --> 00:18:49,960
හොද පඩියක් එක්ක රස්සාවක් තිබුනොත්
තමා හොද කෙල්ලෙක් ගේන්න පුලුවන්

263
00:18:50,310 --> 00:18:53,520
මෙයාගේ තාත්තාත් ගෑනි ළමයි ගැන හිතන්න නැතුව ගිනි තියාගත්තේ

264
00:18:54,680 --> 00:18:56,470
දැන් මෙයත් ඒ වගේම තමා

265
00:18:56,610 --> 00:18:58,150
ඒක තමා මට භය....

266
00:19:07,400 --> 00:19:09,320
බලන්න අයියෙ..ඔයාම බලන්න

267
00:19:09,470 --> 00:19:10,590
කොයි එකද ලොකු?

268
00:19:10,620 --> 00:19:12,740
මන් ගෙනාපු එක නෙවෙයි නේද?
- ඔව් මැඩම්

269
00:19:13,330 --> 00:19:14,000
මොකද?

270
00:19:14,020 --> 00:19:16,690
රට කිකිලියෝ මෙච්චර ලොකු බිත්තර දාන්නෙ කොහොමද කියලා පුදුම වෙනවද?

271
00:19:17,250 --> 00:19:18,040
කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ

272
00:19:18,070 --> 00:19:20,230
මීට වඩා ලොකු බිත්තර දැම්මොත් අපේ
කිකිලියන්ට කිකිලිට දරාගන්න බැරුව මැරෙයි

273
00:19:20,260 --> 00:19:21,590
ඕයි තමුන්ගෙන් ඇහුවද?

274
00:19:22,340 --> 00:19:24,220
මන් ඒ ගානට තව කොච්චරක් පෝශණය කරන්න ඕනද?

275
00:19:24,430 --> 00:19:25,800
මටම හරියට කන්න නෑ

276
00:19:25,830 --> 00:19:27,530
ඔව් ඔව් දැක්කම පේනවා..

277
00:19:27,650 --> 00:19:30,100
මන් එයා දෙනවට වඩා සත 50ක් අඩු කරලා දෙන්නම්

278
00:19:31,370 --> 00:19:32,910
එහෙනම් හරි..දෙන්න මට කේස් 20ක්

279
00:19:33,660 --> 00:19:34,370
අයියේ

280
00:19:34,490 --> 00:19:36,910
මේ අලුත් කෙල්ලෙක් නිසා අපේ පරණ ගණුදෙනු නැති කරන්න එපා

281
00:19:37,380 --> 00:19:40,010
මට ඒවා දැක්කම අපේ රටේ ඔරිජිනල් ඒවා වගේ පේන්නේ නෑ

282
00:19:40,030 --> 00:19:41,870
ඕයි..මොකක් බලලද එහෙම කියන්නේ?

283
00:19:42,130 --> 00:19:44,130
එනවද?ඔක්කොම බිත්තර කඩලා බලමුද?

284
00:19:44,160 --> 00:19:46,410
කෝකද ඔරිජිනල් කෝකද බොරු කියලා?

285
00:19:46,450 --> 00:19:47,200
මැඩම් මැඩම්..

286
00:19:47,340 --> 00:19:49,590
මොකටද උදේ පාන්දරම කඩය ළග රණ්ඩු කරන්නේ

287
00:19:49,930 --> 00:19:51,010
ඔයා අරන් එන්න

288
00:19:51,030 --> 00:19:52,030
ඒයි උබ පලයන්...

289
00:19:52,330 --> 00:19:54,950
කෙල්ලෙක් දැක්කම කට ඇරගෙන කැකිරි
හිනාව දානවා,උබත් උබේ තාත්තා වගේම තමා

290
00:19:55,120 --> 00:19:56,620
ඒයි පරිස්සමින්..ගෞරව ගෞරව
උබට මොන ගෞරවද

291
00:19:57,010 --> 00:20:00,240
ඒයි මේ කෙල්ල උබට බිත්තර විකුනන්නේ නෑ
උබේ වියාපාර කඩකප්පල් කරනවා

292
00:20:00,280 --> 00:20:01,370
මන් බලාගන්නම්..

293
00:20:01,710 --> 00:20:03,340
ඔයා අරන් එන්න දුවේ

294
00:20:04,020 --> 00:20:06,190
බිත්තර ගැන කොච්චර වද වෙනවද බලන්න

295
00:20:08,640 --> 00:20:10,220
මේ බිත්තරේ ඔයාට නොමිලේ..

296
00:20:14,620 --> 00:20:15,990
උබලට මොලයක් නැද්ද?

297
00:20:20,780 --> 00:20:22,870
සතියක ගණුදෙනු නැති කලානේ

298
00:20:23,330 --> 00:20:24,410
මේ මොකද මල්ලි..

299
00:20:24,480 --> 00:20:27,120
තාත්තගෙ කාලයේ ඉදන්නේ ගණුදෙනු කරන්නේ,මේවට තරහා වෙනවද

300
00:20:27,280 --> 00:20:30,110
ඇය කවුද කියලවත් මන් දන්නේ නෑ,ඔයා හොද ඒවයින් අරන් එන්න

301
00:20:51,110 --> 00:20:53,830
මන් කියන්නම් කවුද බිත්තර කැඩුවේ කියලා
-එයාගේ අයියා

302
00:20:54,050 --> 00:20:56,300
ඇයි ඒ ළමයා කියන දෙයක් අහන්නේ නැතුව යන්නේ

303
00:20:57,950 --> 00:20:58,950
ඒයි නවතිනවා..

304
00:21:00,120 --> 00:21:01,370
හවස එනකොට අරන් එන්නම්.

305
00:21:02,130 --> 00:21:04,340
මගේ ගෑනිටත් වඩා දක්ශයිනේ

306
00:21:05,770 --> 00:21:06,450
දුවේ නවත්තන්න..

307
00:21:06,450 --> 00:21:09,410
කෙලින්ම යන්නේ ඇතුල්වීම තහනම් පුවරුව පේන්නේ නැද්ද?

308
00:21:09,510 --> 00:21:10,840
කලින් මිනිහා කෙලින්ම යන්න ගියා

309
00:21:10,870 --> 00:21:12,450
එයාව අල්ලන්නේ නැතුව මාව මොකටද අල්ලන්නේ

310
00:21:12,550 --> 00:21:15,510
කව්ද මට ඇදලා අල්ලගන්න පුලුවන්,එයාලවනේ මන් අල්ලගන්නේ

311
00:21:15,700 --> 00:21:16,700
ඒකත් හරි තමා

312
00:21:16,830 --> 00:21:17,620
විනාඩියක් ඉන්න

313
00:21:17,900 --> 00:21:19,060
මොනවද කරන්නේ?

314
00:21:26,680 --> 00:21:29,350
ඕයි..ගලකින් හරි යකඩෙකින් හරි නෙවේනෙ ගැහුවේ

315
00:21:29,560 --> 00:21:30,480
බිත්තරයක්නේ

316
00:21:30,820 --> 00:21:32,070
මුහුණ හෝදගෙන යනවා

317
00:21:34,660 --> 00:21:36,070
කොච්චර භයානක දවසක්ද?

318
00:21:44,930 --> 00:21:45,890
කව්ද දුවේ ඔයා?

319
00:21:46,010 --> 00:21:47,260
සාමියප්පන් සර් හම්බෙන්න ඕන

320
00:21:47,430 --> 00:21:48,800
බිත්තර මාලති කිවුවම දන්නවා

321
00:21:48,840 --> 00:21:51,340
කැන්ටිමට බිත්තර දාන එක ගැන පෝන් එකෙන් කතා කලා

322
00:21:51,470 --> 00:21:52,800
ඔහු තමා මේ වෙලාවේ එන්න කීවේ

323
00:21:53,260 --> 00:21:54,260
සටහන් කරගන්න

324
00:22:07,980 --> 00:22:09,730
ඔව්, බිත්තර මාලති

325
00:22:11,820 --> 00:22:14,400
මගේ මූණ කිලුටු කරලා ඔයාගේ මූණ වහගන්නවද?

326
00:22:17,510 --> 00:22:19,720
ඔයාගේ මූණ දැක්කම...
- වම්බටු ගෙඩියක් වගේද ?

327
00:22:19,880 --> 00:22:21,330
නෑ නෑ.. - ඊටත් වඩා නරකද?

328
00:22:21,360 --> 00:22:22,530
හ්ම්..ඔව්.... - මොකක්?

329
00:22:23,260 --> 00:22:26,470
කොච්චර හයියක්ද මගේ මූණට බිත්තර ගහලා...

330
00:22:26,580 --> 00:22:29,540
මගේ කොලේජ් එකටම ඇවිල්ල බිත්තර ඇනවුම ගැන අහන්න?

331
00:22:30,040 --> 00:22:32,500
එහෙනම් වෙන කාගෙන්ද අහන්න ඕන?
- අර කෙනෙක් ගියා නේද

332
00:22:32,710 --> 00:22:34,050
ආ එයාගෙන්ද?

333
00:22:35,600 --> 00:22:36,730
විහිලුද?

334
00:22:37,040 --> 00:22:38,110
මං කැමති නෑ

335
00:22:38,290 --> 00:22:41,080
ඔයා මොනවා කලත්,මේ ඕඩරේ ගන්න බෑ

336
00:22:41,680 --> 00:22:42,890
සර්.....
- මොකද?

337
00:22:42,910 --> 00:22:45,800
අපේ රටේ කිකිලියන්ගේ බිත්තර
උයන්නේ නැතුව කාපුවම තමා රස

338
00:22:45,970 --> 00:22:46,720
අමුවෙන්?

339
00:22:47,880 --> 00:22:48,970
එහෙමද?
- හම්..

340
00:22:49,050 --> 00:22:50,630
ඒකයි බිත්තර කටට එව්වේ

341
00:22:50,680 --> 00:22:53,180
ඔයාගේ පෙනුම නිකම් ශක්තිසම්පන්යි වගේ!
-කටවහගෙන යනවා

342
00:23:09,300 --> 00:23:10,880
කොයි පංතියේදි ළමයා කාවද ඕන?

343
00:23:10,930 --> 00:23:11,930
ළමයාද?

344
00:23:14,140 --> 00:23:15,600
මගේ ඔක්කොම ගාන 4500යි

345
00:23:17,680 --> 00:23:20,020
4500යි කියලා කිව්වනේ

346
00:23:20,840 --> 00:23:22,340
මම මෙහේ මහාචාර්‍යවරයෙක්

347
00:23:22,590 --> 00:23:24,430
ඒ වගේ පවුලකින් නෙවේ එන්නේ

348
00:23:25,120 --> 00:23:25,790
අම්මා..

349
00:23:25,880 --> 00:23:29,220
තමුන් හින්දා අද මට කොච්චර පාඩුද දන්නවද?
ඒ මටම වැරදියට කතා කරනවද?

350
00:23:30,180 --> 00:23:31,090
පෝන් පෝන්..

351
00:23:32,210 --> 00:23:33,050
තියාගන්නවා

352
00:23:36,090 --> 00:23:38,380
සල්ලි දීලා පෝන් එක අරන් යනවා

353
00:23:42,470 --> 00:23:44,570
මොනවද කියන්නේ? එක කෙල්ලෙක් උබට ගැහුවද?

354
00:23:44,720 --> 00:23:48,470
සාම්බාරු එපා,එළු මස් ඕන කුකුල් මස්
ඕන කියන්න තේරෙනවා නේද

355
00:23:48,510 --> 00:23:50,340
ඒකිට ආපහු පාරක් දෙන්න බැරි වුනාද උබට?

356
00:23:50,960 --> 00:23:52,170
පව් අම්මේ ඒ කෙල්ල

357
00:23:52,560 --> 00:23:55,900
මං නිසා තමා පාඩු වුනා කීවේ
මම තමා වැරදියට කතා කලේ

358
00:23:56,090 --> 00:23:58,430
මං වගේ කවුරුහරි එයාට..

359
00:24:02,110 --> 00:24:03,150
එයාවත්?

360
00:24:03,180 --> 00:24:04,090
එයා තමා

361
00:24:04,200 --> 00:24:06,320
එයා කරපු එකට ඒකි ඔයාට ගැහුවා

362
00:24:06,740 --> 00:24:08,880
ඔයා මොනවද කරන්න ඕන දන්නවද?
ඔයා ගිහිල්ලා ඒ ගෙදරට

363
00:24:08,940 --> 00:24:11,190
ඒ මම නෙවේ, මගේ අයියා කියලා

364
00:24:11,220 --> 00:24:13,010
ඇය දුන්න එකට ආපහු දීලා එනවා

365
00:24:13,190 --> 00:24:14,650
එහෙම වුනොත් තමා රෑට කෑම

366
00:24:14,680 --> 00:24:15,930
ඒයි කොහේද යන්නේ?

367
00:24:16,010 --> 00:24:16,970
නෑ මම...
-මෙහේ එනවා

368
00:24:17,080 --> 00:24:19,500
එනවා.මෙහේ එනවා

369
00:24:20,090 --> 00:24:20,880
යනවා

370
00:24:21,250 --> 00:24:22,830
උදේම මූණ බලපල්ලකෝ

371
00:24:24,190 --> 00:24:27,530
මේ විදියට සාමන්‍ය බිත්තර තේ වතුරෙන් සෝදාගෙන

372
00:24:27,550 --> 00:24:30,800
දේශිය බිත්තර සූදානම් කරගන්නවා

373
00:24:30,990 --> 00:24:32,990
කොහොමද ආච්චී? - සුපර්..

374
00:24:33,610 --> 00:24:35,570
බිත්තර මාලති කියන්නේ නිකන්ද?

375
00:24:35,600 --> 00:24:37,470
බිත්තරවලටත් අන්දනවා

376
00:24:37,670 --> 00:24:39,420
කාටවත් හොයාගන්න බැරි වෙන්න

377
00:24:39,730 --> 00:24:42,030
ඒ දේශිය බිත්තර වගේම තියෙනවා

378
00:24:42,100 --> 00:24:43,510
අඩේ පව්කාරි

379
00:24:43,710 --> 00:24:46,800
බොයිලර් බිත්තර වලට පිත්තල ගාලා
ගම් බිත්තර වගේ විකුනවද ?

380
00:24:46,940 --> 00:24:49,230
ඔයා කොහොමද මගේ ෆැක්ටරි එක ඇතුලට ආවේ?

381
00:24:49,250 --> 00:24:50,840
ඔයාගේ බිත්තර අරන් තේ එකක් බොන්න ආවේ

382
00:24:50,900 --> 00:24:52,940
මෙහෙමද ගමේ අයව ගොනාට අන්දවන්නේ
ඔව්.

383
00:24:52,980 --> 00:24:55,320
දැන් මොකද?එලියට ගිහින් හැමෝටම කියනවද?

384
00:24:55,340 --> 00:24:56,220
ගිහිල්ලා කියනවා

385
00:24:56,300 --> 00:24:59,840
නමුත් මට දෙන්න තියෙන 4500 දීලා,කියානවා

386
00:25:00,400 --> 00:25:02,600
මම ඔයාට සල්ලි දෙන්න ආවේ නෑ

387
00:25:02,800 --> 00:25:05,680
ඔයාට එකක් දීලා, පෝන් එක අරන් යන්න ආවේ

388
00:25:07,040 --> 00:25:09,090
මේ මාලතීට අත උස්සනවද?

389
00:25:09,430 --> 00:25:10,300
කරනවා

390
00:25:10,450 --> 00:25:12,030
උස්සනවා

391
00:25:12,260 --> 00:25:13,300
උස්සපන් ඉතින්

392
00:25:13,670 --> 00:25:14,500
පන්ද

393
00:25:14,710 --> 00:25:15,630
ඕව් බන්

394
00:25:15,840 --> 00:25:16,840
මොනවද උබ කරන්නේ?

395
00:25:17,010 --> 00:25:18,880
මගේ බිත්තර ඔක්කොම කඩලා

396
00:25:18,970 --> 00:25:22,130
කොලේජ් එකේ මට හම්බෙන්න තිබ්බ ඕඩර් එක නැති කලා

397
00:25:22,720 --> 00:25:24,420
මේ ඔක්කොටම හේතුව උබ තමා

398
00:25:24,580 --> 00:25:27,410
උඔට වරෙන් පලයන් කියලා විතරක් නෙවේ,
බීප් සද්දේ තියන්නත් බනින්න ඕන

399
00:25:30,550 --> 00:25:31,840
එච්චරටම බයයි නේද?

400
00:25:32,300 --> 00:25:35,010
සල්ලි දීලා,පෝන් එක අරන් යනවා.

401
00:25:35,160 --> 00:25:37,160
හෙට මගේ ගෙදරට එන්න,සල්ලි දෙන්නම්

402
00:25:37,190 --> 00:25:39,600
ඔයාගේ ගෙදර කිව්වම ඒක හෙන වික්ටෝරියා මාලිගයද?

403
00:25:39,840 --> 00:25:41,470
ලිපිනය කියන්න,එන්නම්

404
00:25:41,930 --> 00:25:44,220
ගැහුවද? -හ්ම් ගැහුවා අම්මා

405
00:25:45,130 --> 00:25:47,300
හයියෙන් ගැහුවද? - හයියෙන් ගැහුවා අම්මා

406
00:25:48,220 --> 00:25:50,810
ඇත්තටම ගැහුවද?
- ඇත්තටම ගැහුවා අම්මා

407
00:25:54,180 --> 00:25:56,550
පලයන්..උබට පුලුවන්ද එහෙම දෙයක් කරන්න

408
00:25:57,980 --> 00:26:00,570
කෙල්ලෙක්ට කොහොමද අතක් උස්සන්නේ?
ඒක හරි නෑ

409
00:26:00,760 --> 00:26:03,010
හෙට ගෙදර එන්න කියලා,ලිපිනය දීලා තියෙන්නේ

410
00:26:03,630 --> 00:26:06,340
ගහන්න කිව්වම ලිපිනය දීලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ

411
00:26:07,130 --> 00:26:08,630
හෙට බලන්නකෝ තේරෙයි

412
00:26:18,130 --> 00:26:19,840
මොකද බන්, කවුරුහරි බෙල් එක ගහනවා

413
00:26:21,030 --> 00:26:22,240
අර කෙල්ල තමා

414
00:26:22,360 --> 00:26:23,530
අයියා ගෙදර ඉන්නවාද?

415
00:26:23,550 --> 00:26:24,510
දැන් යන්න හදන්නේ

416
00:26:25,690 --> 00:26:26,930
ආ.එහෙනම් වේලාව හරි

417
00:26:27,110 --> 00:26:28,900
ඔයා මෙහේ නැවතිලා එහේ බලන්න

418
00:26:28,930 --> 00:26:30,180
මොනවටත් බය වෙන්න එපා මිස්

419
00:26:30,350 --> 00:26:33,050
B.D.O.ට මන් කතා කරලා තියෙන්නේ
මන් බලාගන්නම්

420
00:26:36,220 --> 00:26:38,300
මේ වෙලාවෙත් මොකද දොර වහලා තියෙන්නේ?

421
00:26:44,050 --> 00:26:45,010
අයියෝ..

422
00:26:45,300 --> 00:26:47,430
එක දවසට මෙච්චර රැවුලක්ද?

423
00:26:47,720 --> 00:26:48,590
මොනවද ඕන?

424
00:26:49,260 --> 00:26:51,160
ඇවිල්ලනේ ඉන්නේ,සල්ලි දෙන්න

425
00:26:51,550 --> 00:26:52,300
මොන සල්ලිද

426
00:26:52,380 --> 00:26:55,550
හම්බෙන හැමවෙලේම මුල ඉදලා කියන්න ඕනද?

427
00:26:55,970 --> 00:26:57,720
ඔයාට කනට ගහපු එකවත් මතක නැද්ද?

428
00:26:57,970 --> 00:26:58,840
ගැහුවද?

429
00:26:59,190 --> 00:26:59,940
හා..!

430
00:27:00,590 --> 00:27:01,510
ඒකට මං මොනවද කරන්න ඕන?

431
00:27:01,550 --> 00:27:02,720
ඔයා සිහිවිකලෙන්ද

432
00:27:02,800 --> 00:27:04,800
සල්ලි දීලා, පෝන් එක අරන්..

433
00:27:12,770 --> 00:27:15,980
සල්ලී දීල පෝන් එක අරන් යන්න කියපුවම...

434
00:27:16,020 --> 00:27:18,970
මේ ලිපිනයට එන්න කියලා,ඔයානේ කිවුවේ

435
00:27:19,400 --> 00:27:21,030
ඔයා හම්බෙන්න ආපු එක්කෙනා ඇතුලේ තමා ඉන්නේ

436
00:27:23,480 --> 00:27:24,270
ඇතුලෙද?

437
00:27:24,840 --> 00:27:26,220
ගොඩක් රිදෙනවද දුවේ?

438
00:27:26,280 --> 00:27:28,280
මේ පැටලිල්ලට කාරණය ...

439
00:27:28,800 --> 00:27:31,470
ඔයා මොනවත් කියන්න ඕන නෑ,
මට ඔක්කොම තේරුනා

440
00:27:31,870 --> 00:27:32,830
එක බිත්තරේකින්...

441
00:27:33,030 --> 00:27:33,860
ළමයි දෙන්නෙක්

442
00:27:33,890 --> 00:27:35,630
අම්මා ඔයාට බිත්තරේ කියනවා අම්මා

443
00:27:35,680 --> 00:27:37,630
සමාවෙන්න,ඔයා අහින්සකයි

444
00:27:38,400 --> 00:27:39,690
මන් ඔයාට ගැහුවනේ

445
00:27:39,760 --> 00:27:42,380
ඒකට කමක් නෑ. ඒකට තමා මගේ අයියා ලස්සන පාරක් දුන්නේ

446
00:27:43,400 --> 00:27:46,350
කව්ද ගැහුවේ කියලාවත් විශ්වාස නෑ,
මූ ඒක බාරගන්නවා

447
00:27:46,760 --> 00:27:47,510
ඇයි අම්මේ?

448
00:27:47,700 --> 00:27:49,910
මගේ ළමයා කරපු වැරැද්දට ඔයා ඇයි කරදර වෙන්නේ?

449
00:27:50,470 --> 00:27:52,010
හෙට ඇවිල්ලා සල්ලි අරගෙන යන්න

450
00:27:54,590 --> 00:27:56,470
මගේ ෆොන් එක...

451
00:27:57,010 --> 00:27:58,930
ඔව් අනේ..රෑ පුරාම නාද වුනා

452
00:27:59,300 --> 00:28:01,590
උදේ වේනූ කියලා කෙනෙක් පස් පාරක් විතර කෝල් කලා

453
00:28:01,700 --> 00:28:03,620
අයියයෝ..මගෙ ලොක්කා දෙපාර්තුමේන්තුවේ,
මොනවත් වැරදි දේවල් එහෙම කීවේ නෑනෙ

454
00:28:04,720 --> 00:28:07,260
තමුසේ මෝඩයෙක්ද? නිතර නිතර
මේකට කතා කරන්න එපා

455
00:28:07,340 --> 00:28:09,050
ෆොන් එක තියනවා කියලා,
බොහොම ආචාරසම්න්නව කීවා

456
00:28:12,480 --> 00:28:13,310
මෙන්න

457
00:28:13,810 --> 00:28:16,270
අනුන්ගේ දේවල් වලට එන්න මගේ කිසිම ආසාවක් නෑ

458
00:28:16,620 --> 00:28:17,820
ඔයාගේ සිම් කාර්ඩ් එක

459
00:28:18,650 --> 00:28:20,320
වෙන ෆොන් එකකට දාල කතා කරන්න

460
00:28:20,420 --> 00:28:22,330
මෙච්චර දුර ඇවිල්ලා විශ්වාසය වැදගත් නැද්ද

461
00:28:22,360 --> 00:28:23,780
අරයා තවත් එකක් දෙන්න තිබුනේ

462
00:28:23,800 --> 00:28:26,760
හෙට සල්ලි දෙනකොට මතක ඇතුව ෆෝන් එක අරන් යන්න

463
00:28:26,980 --> 00:28:27,820
ගිහිල්ලා එන්නම් ඇන්ටි

464
00:28:28,010 --> 00:28:28,850
එන්නම්..

465
00:28:35,630 --> 00:28:37,170
ඇය ගොඩක් භයන්කරව ඉන්නවා

466
00:28:37,700 --> 00:28:39,080
ඇය ගොඩක් දක්ශයි නේද අම්මා

467
00:28:41,520 --> 00:28:45,520
දක්ශතාවෙන් විතරක් නෙවේ,පොඩි
කාලයේ ඉදලා මහන්සියෙන් වැඩ කරලා

468
00:28:45,650 --> 00:28:47,980
ඇය පත් වුනා කාන්තා සංගමයේ ලේකම් විදියට

469
00:28:48,010 --> 00:28:50,840
මම ආරධානා කරනවා රත්ඤ්ඤා රුද්‍රාට ඇගේ කතාව කරන ලෙස

470
00:29:11,930 --> 00:29:15,280
අපේ නායකයාට තියෙනවා බීමගේ(දෙවි කෙනෙක්)
දක්ශතාව සහ අර්ජුනාගේ කුසලතාව

471
00:29:15,310 --> 00:29:17,680
අපේ දිස්ත්‍රික්ක ලේකම්තුමා අපිත් සමග
වාඩිවෙලා ඉන්නවා අව්‍යාජව

472
00:29:17,780 --> 00:29:19,900
අධ්‍යාපන ඇමති වන ඔහු කඩවසම් වචනයෙන් පිරිපුන්

473
00:29:19,930 --> 00:29:22,260
කාන්තාවන්ගේ ආරක්ශකයෙක්,චතුර කථිකයෙක්

474
00:29:22,300 --> 00:29:26,090
අද මෙතන රැස්ව සිටින්නේ පිරිමි සිංහයන් සහ,
සදාකාලික ස්වර්ණ කාන්තාවන්

475
00:29:26,130 --> 00:29:29,340
ඔයාලා හැමෝටම ආයුබෝවන්,මම රුද්‍රා

476
00:29:30,710 --> 00:29:33,130
මං ගෙනාව කෙල්ලගේ දිව දෙමල
කතා කරන හැටි දැක්කද

477
00:29:33,470 --> 00:29:36,220
ඔයා තමා කියන්නේ,නමුත් මුකුත් වෙන පාටක් නෑ

478
00:29:36,380 --> 00:29:37,380
වෙයි..

479
00:29:42,800 --> 00:29:47,380
විරුද්ද පක්ශේ තරුණ කන්ඩායමේ ලේකම් කොඩි..රැස්වීමකදි

480
00:29:47,660 --> 00:29:51,620
මන්ගැන, පක්ශේ ගැන විවේචනය කරනවා

481
00:29:51,860 --> 00:29:54,690
කව්ද ඒ කොඩි, පොඩි කොල්ලා
කව්ද උබ?

482
00:29:56,690 --> 00:29:59,610
ඉස්සෙල්ලම දේශපාලනය ඉගෙන ගන්න,
ඊට පස්සේ කතා කරන්න

483
00:29:59,630 --> 00:30:03,220
අමුලික බොරු අවලාද නගනවනම්,
ඉරලා විසිකරනවා පක්ශේ කොඩි (කොඩිය)

484
00:30:03,500 --> 00:30:05,750
අපි අඩුවෙන් කතා කරන්නේ,මන් අනතුරු අගවනවා

485
00:30:13,250 --> 00:30:14,000
මොනවද මේ?

486
00:30:14,030 --> 00:30:16,820
ඔයත් මට රැස්වීමක මන් උද්දච්ච කට සද්ධ කෙනෙක් කීවේ

487
00:30:16,840 --> 00:30:18,340
ඒකට මට මෙහෙම කියනවද?

488
00:30:23,940 --> 00:30:26,860
මෙච්චර පිරිසකට මෙහෙම අමතන්න, පොඩි කාලේ ඉදන් කොච්චර අමාරුවෙන්

489
00:30:26,880 --> 00:30:28,610
කොච්චර දුරක් ආවද දන්නවද

490
00:30:28,630 --> 00:30:30,300
ඔයා කාටද කරදර වෙන්න ඕන

491
00:30:30,440 --> 00:30:34,940
ඔයා මාමව බැදලා,මාමට උයලා දීලා,
මාමගේ ඇඳුම් හෝදලා දීලා,

492
00:30:34,970 --> 00:30:37,550
මාමව පොඩ්ඩක් ජොලි කරලා

493
00:30:37,630 --> 00:30:39,720
මාමගේ අම්මව පොඩ්ඩක් පරිස්සමින් බලාගෙන

494
00:30:40,920 --> 00:30:42,170
ඒකට වෙන කවුරුහරි බලන්න

495
00:30:42,550 --> 00:30:44,180
මට ලොකු ලොකු හීන තියෙනවා

496
00:30:44,900 --> 00:30:47,780
ම යන්න ඕන් පැත්තට යාගෙනම ඉන්නවා

497
00:30:50,840 --> 00:30:53,300
ඒ හීනවල මන් ඉන්නවා නේද?

498
00:30:53,630 --> 00:30:54,890
ඉන්නවා ඉන්නවා

499
00:30:55,350 --> 00:30:56,390
එක කොනක

500
00:30:56,420 --> 00:30:57,500
කොනකද?

501
00:30:58,800 --> 00:30:59,880
මට

502
00:31:00,190 --> 00:31:02,190
මගේ හීන ඔක්කොම ඔයා තමා

503
00:31:02,290 --> 00:31:05,660
ඊයේ රෑ හීනයේ අපි කොහොමද හිටියේ කියලා දන්නවද

504
00:31:06,180 --> 00:31:07,090
කොහොමද හිටියේ?

505
00:31:07,180 --> 00:31:10,220
කොහොමද හිටියේ කියලා පෙන්නන්න විතරයි පුලුවන්

506
00:31:12,030 --> 00:31:13,730
ඒයි..විසිකරලා දන්න,හපයි ඔයාව

507
00:31:13,760 --> 00:31:14,970
හපනවද?

508
00:31:15,180 --> 00:31:16,280
කො හපපන් බලන්න

509
00:31:18,090 --> 00:31:19,930
මන් කීවා නේද,මොකද වුනේ?

510
00:31:20,140 --> 00:31:21,270
මුකුත් නෑ අතාරින්න

511
00:31:22,270 --> 00:31:24,520
ඉංදියාවේ ඉන්න සර්පයින්ගෙන් 70%ක්ම

512
00:31:24,910 --> 00:31:26,040
විසකුරු නෑ

513
00:31:26,650 --> 00:31:28,520
අපි තමා බයට

514
00:31:29,910 --> 00:31:30,660
රුද්‍රා..

515
00:31:30,700 --> 00:31:32,240
රුද්‍රා! රුද්‍රා!

516
00:31:34,270 --> 00:31:35,020
රුද්‍රා!

517
00:35:33,350 --> 00:35:35,380
දන්න ළමයෙක්,දන්නේ නැතුව වැරැද්දක් කලා

518
00:35:35,480 --> 00:35:37,110
ඔයා තේරෙන කෙනෙක්...
සමාව දීලා

519
00:35:37,290 --> 00:35:39,220
අර කොන්ත්‍රාත්තුවa එයට දෙන්න...

520
00:35:56,980 --> 00:35:58,860
කිකිලියෝ ටික කූඩවත් අරගෙනම ඉගිලිලා ගියාද?

521
00:35:58,880 --> 00:36:00,220
ආච්චී මොකද වුනේ?

522
00:36:00,300 --> 00:36:01,050
මෙන්න

523
00:36:01,580 --> 00:36:03,250
කැන්ටීන් කොන්ත්‍රාත් එකේ අත්තිකාරම

524
00:36:03,360 --> 00:36:07,520
බබ මේක කරන්න රු100000ක ණයක් අරන් තිබුනා

525
00:36:07,580 --> 00:36:10,120
පොලියෙන් පොලිය එකතු කරලා 10000ට වඩා

526
00:36:11,760 --> 00:36:14,680
බයිසිකලේ,කිකිලියෝ ටික,කූඩු ටික ඔක්කොම රගෙන ගියා

527
00:36:14,970 --> 00:36:16,840
ගොඩක් nනරක ඉදියටහ් කතා කලා

528
00:36:17,090 --> 00:36:19,470
සල්ලි මං ලෑස්තී කරන්නම්,
ඔයා අත් එක්ක විතරක් එන්න

529
00:36:20,550 --> 00:36:22,680
රැවුල කපලා උඔ වගේ එන්න කියනවද?පල යන්න

530
00:36:22,780 --> 00:36:24,860
පක්ශ කාර්‍යාලයේ දාහක් වැඩ තියෙනවා

531
00:36:24,880 --> 00:36:25,760
යන්න යන්න

532
00:36:28,220 --> 00:36:30,680
පව් අයියේ ඒ කෙල්ල,සල්ලි මං ලෑස්තී කරන්නම්

533
00:36:31,550 --> 00:36:32,680
මං වෙනුවෙන් කරන්න අයියේ?

534
00:36:33,000 --> 00:36:35,710
මොකෝ බන්? කනට ගහපු කෙල්ල
වෙනුවෙන් මෙච්චර හැගීමක්

535
00:36:35,990 --> 00:36:37,320
ආදරය කරනවනම් කියන්න එපා

536
00:36:43,230 --> 00:36:45,360
උබේ ආදරයට උදව් කරලා මගේ ආදරය විනාශ කරගන්න ඕනද

537
00:36:45,430 --> 00:36:47,180
රුද්‍රා කැමති මගේ මේ රැවුලට විතරයි

538
00:36:47,210 --> 00:36:48,660
ගිහිල්ලා වැඩක් බලාගනින්

539
00:36:51,380 --> 00:36:53,130
ඇති ඇති අයියා

540
00:36:53,460 --> 00:36:54,960
අයිස් කැට නැද්ද?

541
00:36:56,150 --> 00:36:57,940
එන්න රුද්‍රා..

542
00:36:58,260 --> 00:37:00,220
මේ මහජන සම්බන්දිකරනය කරන කෙනා
මේ අපේ රුද්‍රා

543
00:37:00,260 --> 00:37:01,680
හොදට දන්නවා

544
00:37:01,810 --> 00:37:03,690
පක්ශ රැස්වීමේදි ගොඩක් දැකලා තියෙනවා

545
00:37:03,970 --> 00:37:06,380
පොඩි වයසේ ඉදලා හොදට රැස්වීම්වල කතා කරනවා

546
00:37:06,490 --> 00:37:08,530
ඇය දක්ශව ලස්සනට ඉන්නවා?

547
00:37:08,750 --> 00:37:09,610
නිකන් ඉන්න අයියේ

548
00:37:09,630 --> 00:37:11,260
ඇය සංගමයේ ලේඛම් වෙන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා

549
00:37:11,340 --> 00:37:13,970
ඔයාලා ඔක්කොම මෙතන ඉන්නවනේ

550
00:37:14,070 --> 00:37:16,150
ඒකයි මට ඕන වුනේ හදුන්නවලා දෙන්න එයාව

551
00:37:16,220 --> 00:37:18,470
දුවේ ඇතුලට ගිහිල්ලා,අයිස් කැට ටිකක් අරන් එන්න

552
00:37:18,880 --> 00:37:20,760
ඔයා ඒ ගැන් දුක් වෙන්න එපා දුවේ

553
00:37:20,970 --> 00:37:24,110
ඔයා කෙලින්ම ගිහිල්ලා,පඩිපෙල නැගලා
වමට ගියාම ශීතකරනය හම්බෙනවා

554
00:37:24,130 --> 00:37:25,880
එහෙනම් කෙලින්ම ගිහිල්ලා ගෙදර යන්න

555
00:37:26,650 --> 00:37:27,730
ඒයි,නිකන් ඉන්න

556
00:37:27,760 --> 00:37:28,720
ඔයා ගිහිල්ලා අරන් එන්න දුවේ

557
00:37:30,810 --> 00:37:33,350
ඕයි ඔහොමද කෙල්ලෙක්ට කතා කරන්නේ?

558
00:37:33,530 --> 00:37:36,590
ඕයි..ඒ කෙල්ලට ආසයිනම්, සල්ලි වියදම් කරනවා

559
00:37:36,720 --> 00:37:38,880
එහෙම ඇතුව පක්ශ,තනතුරු කිය කියා

560
00:37:39,150 --> 00:37:40,730
දේශපාලනය තියෙනවා

561
00:37:40,770 --> 00:37:42,380
සල්ලි ඕන නෑ එයත් එක්ක වැඩ කරන්න

562
00:37:42,400 --> 00:37:45,010
එයාගේ අම්මා,සල්ලි වලට ඕනදෙයක් කලා

563
00:37:45,130 --> 00:37:47,400
මොකක්ද අයියා කියන්නේ?
මන් ඒ ගැන දැනගෙන හිටියේ නෑ

564
00:37:47,470 --> 00:37:49,470
ඒ ගැන නොදැන ඉන්න,ඇයි 10 වසර අසමත්ද

565
00:37:49,510 --> 00:37:51,590
මන් 10 වසර අසමත් වුනේ නෑ

566
00:37:51,660 --> 00:37:53,410
මම අරිවගලන් ම්.ඒ..

567
00:37:54,000 --> 00:37:57,470
විශ්ව විද්‍යාලයෙන් සහතිකේ ගත්තේ වෙන කෙනෙක් තියලනේ

568
00:37:57,790 --> 00:37:59,540
ඕයි..හෙමින් කතා කරන්න

569
00:37:59,650 --> 00:38:02,230
මේ ගැන වෙන කාටහරි ඇහුනොත් නඩු දායි

570
00:38:07,620 --> 00:38:09,320
ඔක්කොම ලැස්තියි මැඩම්

571
00:38:09,380 --> 00:38:10,580
හෙට කේස් ගොනු කරමු

572
00:38:10,610 --> 00:38:13,190
අමාත්‍ය අරිවගලන්ට විරුද්ධව තවත් වංචා නඩුවක්

573
00:38:14,550 --> 00:38:15,970
නමය වෙනකොට කොලෙජ් යන්න ඕන

574
00:38:16,050 --> 00:38:18,510
මගේ කමිසය අයන් කරන්නේ නැතුව, එයාගේ කමිසය අයන් කලේ මොකද

575
00:38:18,660 --> 00:38:20,620
මන් හම්බ කරන්නේ,එයාද වියදම් කරන්නේ

576
00:38:20,640 --> 00:38:21,840
මට එක උදව්වක් කලේ නෑ

577
00:38:21,920 --> 00:38:24,670
මගේ කෙල්ල ගැන එක එක ඒව කියනවා,
එයගේ එක්කෙනා හෙන කෙනාද

578
00:38:25,010 --> 00:38:26,970
ඇය නගරේ පුරා රවුම් ගගහා

579
00:38:27,590 --> 00:38:28,300
මොකද?

580
00:38:28,470 --> 00:38:29,380
මුකුත් නෑනේ

581
00:38:29,840 --> 00:38:30,800
යන්න
- හරි යන්නම්

582
00:38:38,310 --> 00:38:40,650
හරියට තියෙනවා,අර කූඩු ටික අරන් යන්න

583
00:38:40,920 --> 00:38:43,210
අපිම ඇවිල්ල සල්ලි දුන්නනේ

584
00:38:43,800 --> 00:38:46,630
ඒ විදියටම ඔයාලත් බඩු ටික ගෙනල්ල දුන්නනම්

585
00:38:48,090 --> 00:38:49,220
ගිහිල්ලා දෙනවා

586
00:38:49,520 --> 00:38:51,300
හිපකොටේමස් මහත්තයා විනාඩියක්

587
00:38:51,400 --> 00:38:54,650
ඇයගේ ගෙදර ගොඩක් දේවල් කැඩුවා

588
00:38:54,840 --> 00:38:56,590
ඒ වෙනුවෙන් සල්ලි දුන්නනම්

589
00:38:58,140 --> 00:38:59,350
5000ක් දෙනවා

590
00:38:59,490 --> 00:39:01,950
හැමෝම ඉස්සරහ ගොඩක් නරක විදියට කතා කරලා තියෙනවා

591
00:39:02,090 --> 00:39:05,180
ඔයත් ඒ වගේ හැමෝම ඉස්සරහ කකුල අල්ලලා සමාව ගත්තනම්

592
00:39:05,950 --> 00:39:06,830
අයියේ

593
00:39:08,590 --> 00:39:10,590
මොකෝ, රන්ඩු කරන්නද ආවේ?

594
00:39:10,680 --> 00:39:13,180
මොනවටද අවශ්‍ය නැති දේවල්,
උන් ගහයි ඔයාට

595
00:39:13,430 --> 00:39:14,470
එන්න යමු

596
00:39:15,460 --> 00:39:17,710
ඇය එක්කන් යනවනේ, පලයන්

597
00:39:17,930 --> 00:39:20,050
නෑ,ප්‍රශ්ණය විසදගන්න ඕනනේ

598
00:39:21,610 --> 00:39:23,070
ප්‍රශ්ණය විසදගන්නලු ඕනලු බන්

599
00:39:49,720 --> 00:39:50,550
පව්කාරයා

600
00:39:50,810 --> 00:39:53,810
උබ කියපු විදියට රැවුල කපලා, මටම කණ්නාඩියෙන් මූන බලන්න බෑ

601
00:39:53,840 --> 00:39:54,800
කමක් නෑ අයියේ

602
00:39:54,840 --> 00:39:56,430
ඒ කෙල්ල මගේ මූණට තමා කැමති

603
00:40:22,910 --> 00:40:24,590
ආටෝ එකේ ඉදගෙන හොදට ශෝ බලන්න

604
00:40:24,640 --> 00:40:26,850
ඇය ඉක්මනට රැවටෙනවා,ලේසියෙන්ම බදින්න පුලුවන්

605
00:40:26,970 --> 00:40:28,140
කණ්නාඩි කොහේද?

606
00:40:28,340 --> 00:40:30,130
ඒක ඇතුලෙ වැටෙන්න ඇති අරන්න එන්නම්

607
00:40:30,390 --> 00:40:31,640
මාව මෝඩයා කරන්න හදනවද

608
00:40:33,010 --> 00:40:34,780
අයියා..

609
00:40:35,200 --> 00:40:35,490
මොකෝ?

610
00:40:35,520 --> 00:40:36,600
කණ්නාඩි... -

611
00:40:44,650 --> 00:40:45,520
ඉදපන් මන් එනවා

612
00:40:47,450 --> 00:40:48,620
මාව මෝඩයා කරන්න හදනවද?

613
00:40:48,830 --> 00:40:50,400
මන් අල්ලගත්තා

614
00:40:52,700 --> 00:40:53,900
ඔලුව

615
00:40:54,110 --> 00:40:55,440
රිදෙනවා

616
00:41:03,010 --> 00:41:03,760

617
616
00:41:03,990 --> 00:41:04,780

618
617
00:41:05,150 --> 00:41:05,810

619
618
00:41:05,870 --> 00:41:06,710

620
619
00:41:27,780 --> 00:41:28,450
හරිද?

621
00:41:28,810 --> 00:41:29,810
නියමයි

622
00:41:29,840 --> 00:41:32,180
ඔයා යන්න ගෙදර,මන් ඉවර කරලා එන්නම්

623
00:41:32,450 --> 00:41:34,200
ප්‍රශ්ණයක් නෑ, ගන්න ඔයාගේ වේලාව

624
00:41:34,540 --> 00:41:35,710
ඇයි යන්නේ නැත්තේ?

625
00:41:58,960 --> 00:42:00,120
මොන ගැහිල්ලක්ද?

626
00:42:00,490 --> 00:42:02,650
ඔයා ගහන කෙනාද?රගපාන කෙනාද

627
00:42:03,450 --> 00:42:04,540
ඔයා දැක්කම මොකද හිතන්නේ

628
00:42:04,570 --> 00:42:05,510
එක ඉඟියක් දෙන්න

629
00:42:06,940 --> 00:42:08,560
අයියයෝ.. ගහන කෙනා

630
00:42:31,760 --> 00:42:34,090
මෙතන ඉදලා ඔක්කොම, අතනට අරගෙන යන්න ඕන

631
00:44:34,870 --> 00:44:36,620
මේක ආදරය කියලා ඔයාට තේරෙන්නේ නැද්ද?

632
00:44:36,650 --> 00:44:38,270
මගේ ප්‍රශ්ණේ මොකක්ද කියලා ඔයා දන්නේ නැද්ද?

633
00:44:39,040 --> 00:44:40,790
දෙන්න දුවේ
- මේ නියම බිත්තර

634
00:44:43,170 --> 00:44:44,710
ඇයි ඔයා ඔක්කොම සල්ලි එකතු කරන්නේ?

635
00:44:44,870 --> 00:44:45,950
මගේ කසාදයට

636
00:45:47,110 --> 00:45:50,520
අමාත්‍ය අරිවගලන් වංචා හේතුවෙන් නැවතත් උසාවියට

637
00:45:50,670 --> 00:45:52,970
මාස තුනකට පසුව,උසාවියේ තීන්දුව අද

638
00:45:55,570 --> 00:45:57,610
ඔයාට මොනවහරි කියන්න තියෙනවද මේ නඩුව සම්බන්දයෙන්?

639
00:45:57,770 --> 00:46:00,310
මහත්තයා..මන් හොදින්..ඔයා හොදින්ද?

640
00:46:01,190 --> 00:46:04,980
මට ඔක්කොම සාක්ශී ඕන තමුන් ම්.ඒ
සමත් වුන බවට සහ ඉදිරිපත් වුන කෙනා ගැනද

641
00:46:05,750 --> 00:46:08,670
මහත්තයා..ඒක දන්නෙ නැතුව වුන දෙයක්,
මගේ වයසගැන හිතලා අනුකම්පා කරන්න

642
00:46:08,690 --> 00:46:11,690
මොකෝ විශ්‍රාම වැටුපට ඉල්ලලාද තියෙන්නෙ,
වයස ගැන සලකන්න කියන්නේ

643
00:46:11,830 --> 00:46:13,870
කූට ලේඛන සැකසීම සම්බන්දයෙන්,අවුරුදු 3ක් හිරේට

644
00:46:14,030 --> 00:46:15,450
මෙතනින් පස්සේ M.L.A නෙවේ

645
00:46:16,400 --> 00:46:17,570
මමද මහත්තයා?

646
00:46:19,650 --> 00:46:22,150
හවසට එනවා මට එප තියන්න
- මෙමෙ තීරණය සම්බන්දයෙන් මොනවද ඔබට කියන්න තියෙන්නේ?

647
00:46:22,190 --> 00:46:23,980
මේ වංචාව ගැන මොනවද කියන්න තියෙන්නෙ

648
00:46:24,020 --> 00:46:25,940
මෙතනින් පසුව ඔබේ දේශපාලන ගමනට මොකද වෙන්නෙ?

649
00:46:25,980 --> 00:46:28,150
ඇයි උත්තර දෙන්නේ නැත්තේ?
ඔයාට ශක්තියක් නැද්ද?

650
00:46:28,190 --> 00:46:29,190
ඔයා පිරිමියෙක්..?

651
00:46:29,900 --> 00:46:31,070
කවුරු බලලද කියන්නේ?

652
00:46:31,120 --> 00:46:32,370
බලන්න ඕනද ඒක?

653
00:46:32,400 --> 00:46:34,480
නඩුව සම්බන්දයෙන් මාධ්‍ය ප්‍රශ්ණ ඇසිමේදි
අමාත්‍යතුමා අවිනීතව හැසිරිම නිසා

654
00:46:34,520 --> 00:46:38,520
පක්ශයෙන් ඔහුගේ පක්ශ සාමාජිකත්වය තහනම් කර තිබෙනවා

655
00:46:38,610 --> 00:46:42,070
ඉතාමත් ඉක්මනින්ම ඡන්දයක් පොල්ලාචි
වලින් බලාපොරොත්තු විය හැක

656
00:46:58,500 --> 00:47:01,000
සෙනග ඉන්නකොට මෙහෙම තමා,කලින් දැකලා නැද්ද?

657
00:47:01,020 --> 00:47:02,820
අතාරින්න කොඩි,අපේ කෙනෙක් තමා

658
00:47:03,070 --> 00:47:04,020
ඔයා යන්න

659
00:47:04,270 --> 00:47:05,820
නායකතුමා එනවා,අරහේ ගිහිලා වැඩක් බලනවා,බලනවා..

660
00:47:05,980 --> 00:47:06,820
දීපන්

661
00:47:07,650 --> 00:47:09,400
කව්ද ඒ පොලිස් ඩමියා?

662
00:47:18,400 --> 00:47:19,270
කොඩි

663
00:47:19,650 --> 00:47:20,520
මෙහේ එන්න

664
00:47:23,800 --> 00:47:27,470
ඒයි, C.M. එන මාර්ගයේ ප්‍රශ්ණ ගැන කියන්නේ
එයි,ඔක්කොම සුද්ද කරලා තියන්න

665
00:47:29,150 --> 00:47:30,400
මොකක්ද ප්‍රශ්ණය?

666
00:47:30,570 --> 00:47:31,900
ඒ මුකුත් නෑ නායකතුමා...

667
00:47:32,100 --> 00:47:35,220
අපේ පක්ශයේ ගෑනු ලමයෙක් කුලුනකට නැගලා විරෝධය පානවා

668
00:47:35,350 --> 00:47:36,970
අපි එන මාර්ගයක යමි නායකතුමා

669
00:47:37,250 --> 00:47:39,790
මේ මොකෝ,පක්ශයේ කෙල්ලෙක් කියලා

670
00:47:39,900 --> 00:47:42,570
කුලුනකට නැගලා විරෝධය පානකොට

671
00:47:42,680 --> 00:47:45,260
වෙන මාර්ගයක යමු කියන්නේ,
මොනවහරි වුනොත් එයාට?

672
00:47:45,480 --> 00:47:47,570
මුතු,මේ පාරෙම යමු

673
00:47:48,590 --> 00:47:50,290
හරි,කව්ද ඒ කෙල්ල?

674
00:48:04,350 --> 00:48:05,440
මෙහේ එන්න

675
00:48:05,640 --> 00:48:07,390
අර කෙල්ලගේ නම මොකක්ද? - රුද්‍රා

676
00:48:07,670 --> 00:48:08,670
රුද්‍රා

677
00:48:08,820 --> 00:48:12,400
අපිට පුලුවන් ඔයාගේ ඉල්ලිම් ගැන කතා කරන්න පහලට ඇවිල්ලා

678
00:48:13,240 --> 00:48:14,570
මන් ඔයාගේ පක්ශයේ නායකයා

679
00:48:14,680 --> 00:48:18,010
මන් ගැන විශ්වාසයක් තියේනම්,මන් කියන එක අහලා පහලට එන්න

680
00:48:24,050 --> 00:48:24,980
ආයූබෝවන් නායකතුමා

681
00:48:25,020 --> 00:48:25,980
මේ මොකද මේ?

682
00:48:26,070 --> 00:48:28,940
ඔයා පක්ශයේ කෙනෙක්,කොහොමද මේ වගේ තීරන ගන්නේ?

683
00:48:29,080 --> 00:48:33,710
හිටපු ඇමති අරිවගලන් මහත්තයා පදවියෙන්
පහවෙන්න හේතුව විරුද්ධ පක්ශ්යේ අය

684
00:48:33,730 --> 00:48:35,150
අපි මේ අසත්‍ය ජයගන්න ඕන

685
00:48:35,190 --> 00:48:38,940
අපි ඔප්පු කරන්න ඕන, ඒය උගත් මනුස්සයෙක් කියලා

686
00:48:39,430 --> 00:48:40,320
දුවේ

687
00:48:40,540 --> 00:48:43,330
එයාට ඒ නම දාපු එකම වරදක්,මොකද එයා ඒකට සුදුසු නෑ

688
00:48:43,360 --> 00:48:45,690
10 පංතිය අසමත් මෝඩයෙක්

689
00:48:45,730 --> 00:48:46,650
නායකතුමා

690
00:48:47,050 --> 00:48:48,970
එයා නූගත් කෙනෙක් කියලා මමත් දන්නවා

691
00:48:49,390 --> 00:48:52,970
ඡංදය ඉවර වෙනකම්,මාධ්‍ය එයා ගැනම කියයි

692
00:48:53,070 --> 00:48:57,530
මම මේ උත්සහ කරන්නේ දිනන්න පළාත් ඡන්දය, මේ ප්‍රවෘත්තිත් එක්ක

693
00:48:59,090 --> 00:49:02,090
රුද්‍රා මහත්මිය අභියාචනවක් ඉදිරිපත්
කරලා තියෙන්නේ සාධාරණය වෙනුවෙන්

694
00:49:02,570 --> 00:49:09,020
අරිවගලන් නිර්දෝශි බව පක්ශය, අනාගතයේදී උසාවියේදී ඔප්පු කරනවා

695
00:49:11,420 --> 00:49:12,670
ස්තුතියි නායකතුමා
- එක ප්‍රශ්ණයක් සර්

696
00:49:12,730 --> 00:49:18,060
මේ අවුරුද්දේවත් රුද්‍රා වගේ අවංක කෙනෙක්, අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුලුවන්ද

697
00:49:18,090 --> 00:49:22,020
පක්ශයේ සියලු දෙනාම කතා කරලා, අපි ඔයාලව දැනුවත් කරන්නම්

698
00:49:22,150 --> 00:49:27,110
පහු ගිය අවුරුදු 25ටම, විරුද්ධ පක්ශයයට විරුද්ධව පළාත් ඡංදය දිනලා නෑ

699
00:49:27,480 --> 00:49:32,570
මේ අවුරුද්දේ, අපිට අවස්තාවක් තියෙනවා ඒක වෙනස් කරන්න

700
00:49:34,280 --> 00:49:40,610
අරිවගලන්ගේ මූණ හැමතැනම වහලා දාලා,පත්තර,
ටි.වී කාරයෝ අපිට බාගයක්ම ඡන්ද අරන් දීලා තියෙන්නේ

701
00:49:40,900 --> 00:49:44,650
අපිට අවශ්‍යයි තෝරගන්න අපේක්ශකයෙක් ඉතුරු ඡංන්ද ටික ගන්න

702
00:49:44,730 --> 00:49:46,190
කව්ද ඒ අපේක්ශකයා?

703
00:49:46,770 --> 00:49:47,770
නායකතුමා..

704
00:49:48,050 --> 00:49:51,760
මෙතන ඉන්න ඔක්කොම කැමති, කලින්
වතාවේ වගේ මාරිමුත්තු අයියව

705
00:49:52,040 --> 00:49:53,620
හොද නමක් තියෙන සර් කෙනෙක්

706
00:49:53,650 --> 00:49:55,360
ඔහු දැනටමත් දිනලා තියෙන්නේ, නිතර හුරුපුරුදු මුහුනක්

707
00:49:55,460 --> 00:49:57,370
ඔහු ගොඩක් ඡංද අරන් තියෙනවා ජාතින් අතර

708
00:49:57,400 --> 00:49:58,940
මීට වඩා මොනවද ඕන නායකතුමා?

709
00:49:58,980 --> 00:50:01,480
සමාවෙන්න නායකතුමා, මේ පාර මන් හිතන්නේ නෑ

710
00:50:01,520 --> 00:50:03,150
ඇයි ඔයා මැදට පනින්නේ?

711
00:50:03,270 --> 00:50:05,480
කොඩි තමුන් මොනවද දන්නේ? කටවහගෙන
- වැඩිහිටියෝ කියන දේ අහනවා

712
00:50:05,570 --> 00:50:07,360
නායකතුමා ඉන්නවනේ මෙහේ,එයාට කතා කරන්න දෙන්න

713
00:50:08,070 --> 00:50:12,320
ඔයා වෙනුවෙන් මාසි අම්මාන් කොවිලේ
පුජාවක් කරලා ප්‍රසාද අරන් ආවා නායකතුමා

714
00:50:12,400 --> 00:50:13,360
ගන්න නායකතුමා

715
00:50:13,400 --> 00:50:15,570
මොකක් නායකතුමා,එයා ඇතුලෙනෙ ඉන්නේ දුවේ

716
00:50:15,860 --> 00:50:17,270
මට ඔයානේ නායකතුමා

717
00:50:17,360 --> 00:50:20,200
මේ මොකො දුවේ, ඔයාම වෙනුවෙන්
කුලුනු වලට නැගලා, පුජා කරලා

718
00:50:20,250 --> 00:50:21,760
නායකතුමා කියලත් කතා කරනවනේ

719
00:50:21,780 --> 00:50:23,740
පොල්ලාචි පෙරුමාල් ඔයාව නැති කරනවා අයියේ

720
00:50:23,820 --> 00:50:25,820
ඒකාට මං එනවා කියන්න

721
00:50:25,940 --> 00:50:26,900
මේ බලන්න

722
00:50:27,400 --> 00:50:30,360
පක්ශයෙ තනතුරක් නැති වුනාම, කකුලේ
සෙරෙප්පු ගානට අපි වැටෙනවා

723
00:50:30,610 --> 00:50:32,650
මම නායකතුමාට කීවා පැහැදිලිව

724
00:50:32,730 --> 00:50:34,310
මම කියන කෙනා තමා අපේක්ශකයා කියලා.

725
00:50:34,360 --> 00:50:36,020
ඔයා කියන දේ ලොක්කා අහනවද?

726
00:50:36,150 --> 00:50:38,020
අහන්න වෙනවනේ

727
00:50:38,050 --> 00:50:40,150
එයාගේ දේපල වලින් බාගයක්ම අපේ තාත්තගෙනේ

728
00:50:40,370 --> 00:50:42,460
එහෙනම් ඔයාට පුලුවන්නේ ඔයා කැමති කෙනා අපේක්ශකයා කර්න්න

729
00:50:42,480 --> 00:50:45,650
මම තේරුවා දුවේ,පනීර් කුමාර් තමා හරියන කෙනා

730
00:50:45,950 --> 00:50:48,200
ඉදගෙන ඉන්නකොට කලුවට මෝඩයෙක් වගේ තමා පේන්නේ

731
00:50:48,230 --> 00:50:51,600
අර ඡංදෙට ඉන්න පන්නී කුමාර්, ඔයාට කීවා ඌර කියලා

732
00:50:53,150 --> 00:50:56,560
දැන් තමා එයා ගැන ලොකුවට කීවේ, බලන්න
මොනවද කියලා තියෙන්නේ කියලා

733
00:50:56,730 --> 00:50:58,730
ඒයි..ආනමලෛ ශන්මුගම් ඇතුලේ ඉන්නවද

734
00:50:58,920 --> 00:51:00,960
ඌ කියනවා ඔයා ඉස්කෝලේ නොගිය එකෙක් කියලා

735
00:51:00,980 --> 00:51:03,690
මාත් එක්ක ඉන්න හැම එකාම, ඒ විදියට
පාවාදීම් කරනකොට මන් මොකද කරන්නේ

736
00:51:03,770 --> 00:51:06,350
හදිසි නොවී ඇස් දෙක වහලා හොදට හිතන්න

737
00:51:06,690 --> 00:51:09,820
අර මාසි අම්මන් ඔයාට නිවරදි පාර පෙන්නයි

738
00:51:10,770 --> 00:51:13,770
මොකටද දුවේ ඇස් වහගන්න ඕන, ඇස් දෙක ඉස්සරහ ඔයා ඉන්නකොට

739
00:51:14,140 --> 00:51:15,550
අයියේ අර පනීර්

740
00:51:15,580 --> 00:51:17,450
ඉදපන් මන් එනවා

741
00:51:18,370 --> 00:51:22,490
අරිවගලන් 10 වසර අසමත් වෙලා අධ්‍යාපන
ඇමති වෙච්ච එක, අරිවගලන්ගේ වැරැද්දක් නෙවෙයි

742
00:51:22,580 --> 00:51:25,690
වෙන කෙනෙක් තියලා විභාගේ ලියපු එකයි එයාගෙ වැරැද්ද

743
00:51:25,790 --> 00:51:29,000
මිනිස්සු හෝ නීතීය ප්‍රතික්ශේප කරන්නේ නෑ
අධ්‍යාපනය නොමැති කෙනෙක් අධ්‍යාපන ඇමති වෙන එක

744
00:51:29,130 --> 00:51:32,190
අපි සොෆ්ට්වෙයාර් ආයතනයක වැඩ කරන්න සුදුසුකම් බලනවා නෙවේ

745
00:51:32,290 --> 00:51:34,120
කොඩි රැස්වීමක, මන් ඔයාට පස්සේ කතා කරන්නම්

746
00:51:34,220 --> 00:51:37,110
අධ්‍යාපනය වැදගත් නෑ හදවතෙයි ඉන්නේ කියලා
කොච්චර නායකයෝ ඔප්පු කරලා තියෙනවද

747
00:51:37,190 --> 00:51:38,980
මම ඉගෙනගෙන නෑ

748
00:51:39,120 --> 00:51:40,960
ජනතාව ඔයාට ඡංදේ නොදා ඉන්නවද නායකතුමා

749
00:51:40,980 --> 00:51:44,230
අවුරුදු 2කට කලින් වාල්පරයි වල අනතුරක් වුනාම,
ගිලන් රථය එනකම් ඉන්නේ නැතුව

750
00:51:44,270 --> 00:51:47,730
ට්‍රැක්ටර් එකෙන් මිනිස්සු ටික ගිනිහින්, ජීවිත
ටික බේරුවේ ධනපාල අයියා

751
00:51:47,770 --> 00:51:50,730
එයාට කියවන්න හරි ලියන්න හරි බෑ ,නමුත් මිනිසුන්ට කරදරයක් වුනාම දෙපාරක් හිතන්නේ නෑ

752
00:51:50,960 --> 00:51:53,630
මගේ අදහසට අනුවනම් එයා තමා අපේක්ශකයා
වෙන්න ඕන නැගිටින්න අයියේ..

753
00:51:57,420 --> 00:52:01,340
පක්ශයේ ගොඩක් ඉන්නවා,නමුත් මිනිස්සු කැමති එයාට නායකතුමා

754
00:52:01,520 --> 00:52:04,940
මං කියන එකට මාරිමුත්තු අයියත් එකඟ වෙයි,
නේද මාරිමුත්තු අයියා?

755
00:52:06,460 --> 00:52:07,380
හරි,පුතේ

756
00:52:09,050 --> 00:52:10,800
හරි නායකතුමා,ධනපාල ඉදිරිපත් වෙයි

757
00:52:19,430 --> 00:52:20,260
නෑනා...

758
00:52:21,940 --> 00:52:24,650
මන් එනවා කීවනේ, මොකෝ කෝල් කරගෙන ඉන්නේ?

759
00:52:24,720 --> 00:52:27,180
ගත්තේ නැත්තේ මොකක් හරි වැඩක් නිසා කියලා, තේරෙන්නේ නැද්ද

760
00:52:27,320 --> 00:52:30,360
13 පාරක් කෝල් කලා, ගන්නේ වැදගත්
වැඩකට කියලා තේරුනෙ නැද්ද?

761
00:52:32,800 --> 00:52:34,680
හරි තරහා ගන්න එපා?

762
00:52:35,390 --> 00:52:39,100
අමාත්‍ය තෝරන ඡංදයනේ,මම තේරුවේ කියලා දන්නවද

763
00:52:39,130 --> 00:52:43,110
කවුද ඉදිරිපත් වෙන්නේ,කොහොමද දිනන්නේ කියලා
කරුණෙන් කරුන කියනකොට නායකතුමා අහගෙන හිටියා

764
00:52:44,030 --> 00:52:46,730
හරි,ඇයි ඔයා මට කෝල් කලේ

765
00:52:47,350 --> 00:52:48,920
ඔයා කියනවා වගේ ලොකු එකක් නෙවේ

766
00:52:48,990 --> 00:52:51,580
මේ පාර ඡංදෙට අපේ පක්ශයෙන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ මන්

767
00:52:55,100 --> 00:52:56,550
මොනවද කියන්නේ? ඇත්තද?

768
00:52:56,690 --> 00:52:57,650
ඒ විතරක් නෙවේ

769
00:52:57,730 --> 00:53:00,400
ඡංදය ඉවර වෙනකම් මන් තමා, දිස්ත්‍රික්ක ලේඛම්

770
00:53:01,940 --> 00:53:02,770
ඇත්තමද

771
00:53:04,110 --> 00:53:05,940
කොහොමද ඒ තනතුර ඔයාට දුන්නේ?

772
00:53:06,260 --> 00:53:08,470
ඒ කියන්නේ මන් ඒකට සුදුසු නැද්ද?

773
00:53:08,640 --> 00:53:10,800
නෑ පක්ශයේ ගොඩක් පරණ අය ඉන්නවනේ

774
00:53:11,110 --> 00:53:13,860
ඒ ඔයාගේ පක්ශේ..මගේ පක්ශේ දක්ශතාව තමා බලන්නේ

775
00:53:14,030 --> 00:53:15,740
ඔයා කොහොමද පාවිච්චී කරගන්නේ බලන්න

776
00:53:15,870 --> 00:53:17,960
කොච්චර කිවද මගේ පක්ශෙට එන්න කියලා, අහන්නේ නෑනේ

777
00:53:17,980 --> 00:53:21,150
මගේ පක්ශේ කාටද කවදද මොනවද දෙන්න ඕන කියලා, නායකතුමා දන්නවා

778
00:53:21,270 --> 00:53:25,570
ඔයාගේ පක්ශේ ඇමති දාගත්ත නඩුවට තරහ
ගිහිල්ලා තමා, ඔක්කොම ඔයාට දුනේනේ..එච්චරයි

779
00:53:26,270 --> 00:53:29,070
කොහොමහරි වුනානේ,ඔයාට මන්ගැන සතුටු නැද්ද

780
00:53:30,800 --> 00:53:32,740
මට ගොඩක් සංතෝසයි, මෙහේ එන්න

781
00:53:32,860 --> 00:53:33,700
මෙහේ එන්න

782
00:53:35,240 --> 00:53:37,070
M.L.A. අපේක්ශකයා වුනා

783
00:53:37,860 --> 00:53:39,190
දිස්ත්‍රික් ලේඛම් එක්ක

784
00:53:39,230 --> 00:53:41,230
මට වඩා ලොකු තනතුරකට ගියා

785
00:53:41,340 --> 00:53:43,640
මන්ගැනත් පොඩ්ඩක් බැලුවනම්

786
00:53:45,980 --> 00:53:48,110
ඡංදෙන් පස්සේ මාව බදින එක ගැන හැමෝටම කියන්න

787
00:53:48,150 --> 00:53:49,480
අයියෝ,ඒක කම්මැලියිනේ

788
00:53:49,690 --> 00:53:52,480
අපි මේ දැන් තමා කතා කලේ හිත යන
දෙයක්, මොකද කියන්නේ?

789
00:53:58,420 --> 00:53:59,960
දිස්ත්‍රික්ක ලේඛම් රුද්‍රා

790
00:54:12,430 --> 00:54:13,510
ඔයාලගේ දෙමාපියන් වෙත

791
00:54:13,660 --> 00:54:15,780
ශිෂ්‍යන්ට දේශපාලනය ඕන තමා

792
00:54:15,980 --> 00:54:17,610
නමුත් පංති කාමරය තුල කරන්න අවසර දෙන්න එපා

793
00:54:26,000 --> 00:54:27,080
පංතියට අවධානය යොමු කරන්න

794
00:54:30,290 --> 00:54:32,540
මට සල්ලි වගයක් හදිසි වෙලා තියෙනවා

795
00:54:33,010 --> 00:54:34,590
මන් කියන තැනට අරන් එනවද

796
00:54:39,400 --> 00:54:41,150
මේ ළමයා වෙනුවෙන් තමා සල්ලි

797
00:54:41,290 --> 00:54:42,580
ඇයගේ නම රේවතී

798
00:54:43,220 --> 00:54:45,430
හොදට චිත්‍ර අදිනවා, ගොඩක් බුද්ධිමත්

799
00:54:46,720 --> 00:54:49,760
නමුත් කොච්චර දවසක් ජීවත් වෙයිද කියලා මන් දන්නේ නෑ

800
00:54:51,540 --> 00:54:54,330
මන් සල්ලි ඉතුරු කරන්නේ ඇයි කියලා ඇහුවා නේද?

801
00:54:54,360 --> 00:54:56,320
ඒ මගේ ගමේ අය වෙනුවෙන් තමා

802
00:55:00,270 --> 00:55:01,270
මොකද වුනේ?

803
00:55:02,460 --> 00:55:04,290
ඩොක්ටර්ට සල්ලි දීලා තියෙන්නේ මාමේ

804
00:55:04,320 --> 00:55:06,270
රේවතිගේ මූලික කටයුතු අද කරනවා

805
00:55:06,420 --> 00:55:07,510
මේ මගේ අක්කා

806
00:55:07,790 --> 00:55:08,960
මේ එයාගේ මාමන්ඩි

807
00:55:10,820 --> 00:55:13,320
ගමකටම මෙහෙම වෙලා තියෙනේනේ කොහොමද?

808
00:55:14,520 --> 00:55:15,980
ඉරණම හරි දෙවියන්ගේ වැඩක් හරි නෙවේ

809
00:55:16,020 --> 00:55:18,900
ආනමලේයි වල රසදිය ෆැක්ටරිය තමා මේකට හේතුව

810
00:55:20,650 --> 00:55:22,360
නමුත් ඒ ෆැක්ටරිය සම්පූරණයෙන් වහලා දැම්මනේ

811
00:55:22,520 --> 00:55:23,900
ගේට්ටු තමා වැහුවේ

812
00:55:23,980 --> 00:55:26,570
තිබ්බ අපද්‍රවය එහේ තැන්පත් කලා

813
00:55:27,900 --> 00:55:33,570
ඔවුන් කියන විදියට දිලිසෙන පෙනුමක් සහිත
රසදිය තමා, ලොව දෙවනියටම වැඩිම විශක් සහිත ද්‍රව්‍ය

814
00:55:33,770 --> 00:55:35,730
අවුරුදු ගානක් ඒක බිමට තැන්පත් වුනාම

815
00:55:35,870 --> 00:55:40,460
සමාන්‍ය රසදිය මීතේන් රසදිය බවට
පත් වෙලා, වඩාත් භයානක විෂක් හදනවා

816
00:55:40,480 --> 00:55:45,150
පස්, පසේ හැදෙන ගස්වල ගෙඩි
වතුර,වතුරේ හැදෙන මාලුවෝ

817
00:55:45,360 --> 00:55:49,870
මේවා කන මිනිස්සු ටිකින් ටික මැරෙනවා

818
00:55:49,900 --> 00:55:53,230
ෆැක්ටරිය අවට කිලෝමීටර් 25ටම වියාප්ත වෙනවා මල්ලි

819
00:55:54,330 --> 00:55:57,110
මෙච්චර ලොකු සිද්ධියක් රජයට දැනුවත් කරන්නේ නැත්තෙ ඇයි

820
00:55:57,210 --> 00:55:58,750
දැනුවත් කරලා තියෙන්නේ මල්ලි

821
00:55:58,940 --> 00:56:04,110
රජය සල්ලිකාරයන්ගේ පැත්තට වාසි වෙන විදියට ප්‍රශ්ණය ඉවර කරනවා මල්ලි

822
00:56:04,360 --> 00:56:08,320
ඒක ජාති ප්‍රශ්ණයක්නම්, ඒක ඡංදය ගන්න ඕන විදියට පාවිච්චි කරනවා

823
00:56:08,540 --> 00:56:11,580
අපි කදුකරවාසින්,අපි අහුවෙන්නේ අඩු පැත්තට

824
00:56:11,610 --> 00:56:13,110
අපිට උදව් කරයිද මල්ලි?

825
00:56:13,320 --> 00:56:15,520
මේක සාහසිකයිනේ, ඔයාට විපක්ශයේ රැලි වලට යන්න පුලුවන්නේ

826
00:56:16,210 --> 00:56:18,790
මේ ප්‍රශ්ණයට හේතුවම, විපක්ශය තමා

827
00:56:18,820 --> 00:56:20,150
ඔවුන් බලයට පත් වුනාම

828
00:56:20,190 --> 00:56:23,400
ඇමති මාරිමුත්තු කෝටි 200ක් අරගෙන

829
00:56:23,610 --> 00:56:28,150
විෂ අපද්‍රවය මුදාහැරිම නිවරදියි කියලා
අත්සන් කරලා නඩුව වහලා දැම්මා

830
00:56:28,230 --> 00:56:30,980
අවුරුදු 5ක් මේ ප්‍රශ්ණය තේරුම් කරන්න එයලා ගාවට ගියා මල්ලි

831
00:56:31,170 --> 00:56:34,670
පස් පරික්ශණ,වතුර පරික්ශණ කරන්න, ගොඩක් කාර්‍යාල වලට ගිහින්

832
00:56:34,690 --> 00:56:37,400
කතා කරල කරලා විස්තර ගත්තා

833
00:56:37,560 --> 00:56:40,600
මේක ඔප්පු කරන්න, ඔක්කොම සාක්ශී අපි ගාව තියෙනවා

834
00:56:40,620 --> 00:56:42,370
මේක මන් කාටද දෙන්න ඕන?

835
00:56:42,400 --> 00:56:46,110
අවුරුදු කීපයකට කලින් මිනිහෙක් ගිනිත්
තියාගත්තා මේ ෆැක්ටරි එක වහන්න කියලා

836
00:56:46,190 --> 00:56:50,400
අපි මේ ඔක්කොම ගිනි තියාගත්තත් සාදාරණයක්
හම්බෙන්නේ නැති වෙයි මල්ලි

837
00:57:25,320 --> 00:57:28,070
ෆැක්ටරි එක වැහුවට, ඒකේ ඇතුලේ තියෙන අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කරලා නෑ

838
00:57:28,110 --> 00:57:32,900
නමුත් හිටපු ඇමති මාරිමුත්තු, එකේ අපද්‍රව්‍ය
ඉවත් කිරිම නිවරදියි කියලා අත්සන් කරලා

839
00:57:32,960 --> 00:57:35,000
තොරතුරු පෙත්සමක් ගොනු කිරිමෙන්

840
00:57:35,050 --> 00:57:39,510
ෆැක්ටරි ආරන්චි මාර්ග වලින් මන් දැනගත්තා,
එකේ හරියට පිරිසිදු කිරිම් කරලා නෑ කියලා

841
00:57:51,660 --> 00:57:53,160
ඔයාගේතරහා මට තේරෙනවා

842
00:57:53,520 --> 00:57:56,570
ඒත් පේන දේශපාලනයයි, ඇත්ත දේශපාලනයයි වෙනස්

843
00:57:58,080 --> 00:58:01,330
ඒ ගත්ත කෝටි 200 මෙයා තනියෙන් සාක්කුවට දාගත්තේ නෑ

844
00:58:01,430 --> 00:58:02,550
ඒක තේරුම් ගන්න

845
00:58:03,120 --> 00:58:04,160
වැරදියි වගේ දැනෙනවා නායකතුමා

846
00:58:04,200 --> 00:58:07,620
මේ ඡංදෙන් දිනන්නේ අපි කියලා මාධ්‍යම කියනවා

847
00:58:08,260 --> 00:58:11,260
ඡංදෙන් දිනුවට පස්සේ, අපිම මේ අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කරලා

848
00:58:11,320 --> 00:58:13,270
ජනතාවගේ රෝගත් ඉවත් කරලා දාමු

849
00:58:13,400 --> 00:58:14,860
අර පස් සුද්ද කරන එක..

850
00:58:14,940 --> 00:58:17,400
අපේ පක්ශේ සල්ලි වලින් කරමු..ඇතිද?

851
00:58:17,820 --> 00:58:20,110
ඒ වෙනකම් මේ කාරණය එලියට යන්න බෑ

852
00:58:23,960 --> 00:58:25,290
අර කොල ටික තියලා යන්න කියන්න

853
00:58:26,940 --> 00:58:28,070
ඔය ටික තියලා යන්න

854
00:58:28,150 --> 00:58:29,400
මන්ගැන විශ්වාසයක් නැද්ද?

855
00:58:33,320 --> 00:58:35,110
ඔයාට මන්ගැන විශ්වාසයක් නැද්ද නායකතුමා?

856
00:58:36,820 --> 00:58:37,980
මේක මාත් එක්කම තිබුනදෙන්

857
00:58:38,610 --> 00:58:39,570
පරිස්සමින් තියාගන්නම්

858
00:58:41,140 --> 00:58:43,390
නායකතුමා,ඔයාට කොහොමද කතා කරන්නේ බලන්න

859
00:58:43,610 --> 00:58:45,110
එලියේ ඔයගැන කිව්වොත් එහෙම

860
00:58:46,520 --> 00:58:47,900
මන් නම තියපු කොල්ලා

861
00:58:48,400 --> 00:58:49,650
මගේ නම විනාශ කරන්නේ නෑ

862
00:58:50,110 --> 00:58:51,520
කොච්චර ළමයි ඉන්නවද කියලා, දන්නවද?

863
00:58:53,230 --> 00:58:55,320
එයාලම දන්නේ නෑ කරපු වැරැද්ද මොකක්ද කියලා?

864
00:58:57,650 --> 00:59:00,860
සල්ලි වෙනුවෙන් එයාලව බිල්ලට දෙනවා?

865
00:59:03,190 --> 00:59:04,770
නායකතුමාටත් ඕන නැති දේවල් කීවා

866
00:59:06,320 --> 00:59:08,980
ඔයා ගාව තියෙන ඒ සාක්ශී මට දූන්නනම්

867
00:59:09,570 --> 00:59:12,190
පක්ශ රැලියේදි යොදාගෙන, මන් මේක අවුලුවන්නම්

868
00:59:13,820 --> 00:59:16,400
ඔයාගේ පැත්තට වාසි කරගන්නද?

869
00:59:17,110 --> 00:59:18,860
ඒවා මුකුත් ඕන නෑ මන්ම මේක බලාගන්නම්

870
00:59:19,230 --> 00:59:20,400
ඒ විදියටම විශ්වාස කරන්න

871
00:59:20,610 --> 00:59:26,360
කදුකර ජනතාවට බොරු කරමින්,
අනාමලේයි රසදිය කාන්දුව ඉවරයි කියලා

872
00:59:26,400 --> 00:59:31,820
හිටපු ඇමති මාරිමුත්තු, ඒ සංස්ථාපිත සමාගමෙන්
අල්ලස් අරන් ප්‍රකාශනය නිකුත් කරලා තියෙනවා

873
00:59:32,230 --> 00:59:34,820
නමුත් තාමත් ඒ රසදිය කාන්දුව වෙනවා

874
00:59:35,020 --> 00:59:37,900
නුදුරුදීම මන් ඒක එළි කරනවා සාක්ශිත් එක්ක

875
00:59:38,360 --> 00:59:42,020
කොතරම් බලපෑම් ආවත් සාධාරනය වෙනුවෙන් මන් සටන් කරනවා

876
00:59:42,360 --> 00:59:44,020
නම තියපු කෙනා කීවනේ

877
00:59:44,360 --> 00:59:47,360
ටී.වී එකේ පත්තරයේ හැම එකේම ඔයාගේ නම,
පක්ශයේ නම ලැජ්ජවාට පත් කලා

878
00:59:47,450 --> 00:59:49,200
විපක්ශයේ කෙනාට කියලා

879
00:59:52,020 --> 00:59:53,070
එයාලා පක්ශයේ කට්ටිය

880
00:59:55,520 --> 00:59:57,770
කියන්න, ඇයි හදිසියෙන් එන්න කීවේ?

881
01:00:00,530 --> 01:00:03,200
අපි අතර ආදරය විතරයි පෞද්ගලික කියලා ඔයාමයි කිවේ

882
01:00:03,400 --> 01:00:07,320
අපේ පක්ශයේ වැරදි, ඔයාගේ පක්ශයේ
වැරදි කතා කරන එක නිතරම වුන දෙයක්නේ

883
01:00:08,770 --> 01:00:11,650
මේක මගෙයි නායකතුමා අතර තියෙන කාරණයක්

884
01:00:12,790 --> 01:00:14,660
මම දැන් කොහොමද නායකතුමාගේ මූණ බලන්නේ?

885
01:00:16,920 --> 01:00:18,260
මේකට මොකද දුක් වෙන්නේ

886
01:00:18,320 --> 01:00:19,940
එක අතකට ඔයාට හොදක් තමා

887
01:00:20,860 --> 01:00:23,690
මං මේකට දෙන පීඩනයට ඔයාගෙම නායකයා ක්‍රියාමාර්ගයක් ගනියි

888
01:00:25,290 --> 01:00:27,830
අපි මිනිස්සුන්ගේ හොදට වැඩ කරනවා කියලා නේ කීවේ

889
01:00:31,230 --> 01:00:33,340
මේක මිනිසුන්ගේ හොදට ඔයා කලේ නෑ

890
01:00:34,400 --> 01:00:36,230
ඡන්දය දිනන්න ඕන කියලා හිතලා

891
01:00:36,570 --> 01:00:38,400
ඔව්.එකේ මොකක්ද තියෙන වැරැද්ද?

892
01:00:38,790 --> 01:00:40,120
ඒක තමයි නේ දේශපාලනය

893
01:00:40,500 --> 01:00:42,960
මේ ගල්කනු වගේ ඉදලා මුකුත් කරන්න බෑ

894
01:00:43,040 --> 01:00:45,000
උඩට යන්න මොනවහරි කරන්නම ඕන

895
01:00:45,270 --> 01:00:48,900
හෙට ඔයා අපේක්ශකයා වුනොත් ඔයා
පරද්දන්නේ කොහොමද කියලා තමා මං හිතන්නේ

896
01:00:55,480 --> 01:00:56,310
අයියා කියන්න

897
01:00:56,340 --> 01:00:58,510
කොහේද ඉන්නේ? ඉක්මනට පක්ශ කාර්‍යාලයට එන්න

898
01:00:59,320 --> 01:01:00,110
හරි අයියේ

899
01:01:05,830 --> 01:01:07,250
මොකද කොඩි, මොකක් හරි ප්‍රශ්ණයක්ද?

900
01:01:13,570 --> 01:01:15,980
මන් අච්චර කියලත්, ඇයි මේ විදියට කලේ?

901
01:01:16,190 --> 01:01:18,090
නායකතුමා මං ඕනකමින්..

902
01:01:18,270 --> 01:01:20,570
කවුරුත් දැනගෙන නොහිටපු එක එලියට ගියා නම්
මොකක්ද එකේ තේරුම

903
01:01:20,730 --> 01:01:23,890
එක්කෝ තමුන් විපක්ශයට වැඩ කරන්නේ,
නැත්තම් සල්ලි වලට වැඩ කරන්නේ

904
01:01:26,400 --> 01:01:27,480
මේක මට නිකන් පක්ශයක් නෙවේ

905
01:01:27,860 --> 01:01:29,190
මේක මගේ තාත්තගේ ගෙදර

906
01:01:30,190 --> 01:01:31,230
මගේ ගෙදර

907
01:01:31,980 --> 01:01:34,610
මගේ අම්මා මාත් එක්ක අවුරුදු 10ක් තිස්සේ කතා කරන්න කැමැති නෑ

908
01:01:35,570 --> 01:01:37,270
කන්නවත් කියලා නෑ

909
01:01:38,360 --> 01:01:40,270
මං කට ඇරලා අම්මා කියලා කතා කරලා නෑ

910
01:01:41,450 --> 01:01:44,320
ඒ ඔක්කොටම වඩා මෙහෙ ඉන්නේ,
නායකතුමා වෙනුවෙන් පක්ශේ වෙනුවෙන්

911
01:01:44,350 --> 01:01:46,890
එහෙම කියන්න එපා...
- ඕනවට වඩා රගපාන්න එපා

912
01:01:46,980 --> 01:01:49,400
නායකයට ඕනනම් එන්න
අපිට ඕනේ නෑ

913
01:01:50,370 --> 01:01:51,200
අයියේ..

914
01:01:51,400 --> 01:01:52,480
නායකතුමා කියපුදෙන්

915
01:01:52,860 --> 01:01:54,400
ඔයා වෙනුවෙන් තිබ්බ විශ්වාසය

916
01:01:55,610 --> 01:01:56,900
ඔයා නැති කලා

917
01:02:02,320 --> 01:02:05,480
මින් පස්සේ මං කියනකම් පක්ශ කාර්‍යාලයට එන්න එපා.

918
01:02:07,900 --> 01:02:10,150
මගේ වචන වලට ගෞරව කරනවනම්

919
01:02:10,740 --> 01:02:12,120
මෙතන හිටගෙන ඉන්න එපා

920
01:02:24,690 --> 01:02:26,940
කොඩි එහෙම..
ඒයි පලයන්

921
01:02:38,840 --> 01:02:40,650
මේ ප්‍රශ්ණය නිකන්ම එලියට ගියොත්

922
01:02:40,670 --> 01:02:42,880
විපක්ෂයේ කරපු වැඩක් කියලා ෂෙප් කරන්න පුලුවන්

923
01:02:43,170 --> 01:02:45,580
මේ සාක්ශිත් එක්ක ප්‍රශ්ණේ උසාවියට ගියොත්

924
01:02:45,750 --> 01:02:48,710
මේ ජන්දේ විතරක් නෙවේ, කිසිම ඡන්දයක් දිනන්න බෑ

925
01:02:48,960 --> 01:02:51,960
සමාවෙන්න අයියේ..මං නිසා තමා මේ ඕන නැති ප්‍රශ්ණ

926
01:02:52,840 --> 01:02:54,340
මේක ඕන් නැති ප්‍රශ්ණයක් නෙවේ බන්

927
01:02:54,480 --> 01:02:57,440
මේක මගේ තාත්තා මගේ ඇස් ඉස්සරහ ගිනි තියාගෙන ඉවර කරන්න හදපු ප්‍රශ්ණය

928
01:02:57,670 --> 01:02:59,790
හරි..ප්‍රශ්ණය කොහොමද විසදන්නේ කියන්න

929
01:02:59,960 --> 01:03:01,540
එයාව ඉවර කලොත් ප්‍රශ්ණය ඉවර වෙයි

930
01:03:02,090 --> 01:03:03,090
ඒ...දිස්ත්‍රික්ක ලේඛම්

931
01:03:03,250 --> 01:03:06,090
මේක අපිට අලුත් නෑ..මීට කලිනුත් මේ වගේ කරලා තියනවනේ

932
01:03:06,110 --> 01:03:07,990
එහෙම කියලා මරණවද?

933
01:03:08,090 --> 01:03:08,960
හරි අතාරින්න

934
01:03:09,040 --> 01:03:11,420
මමයි නායකයයි සල්ලි ගත්තා කියන්න

935
01:03:11,870 --> 01:03:13,410
මොකද කොට්‍රිවේල් කියන්න

936
01:03:13,880 --> 01:03:16,880
ෆැක්ටරියේ සාක්ශී එයාගාව තියෙන්නේ
කියලා වෙන කවුරුත් දන්නේ නෑ

937
01:03:17,210 --> 01:03:18,960
අයියා කියපු විදියට කරමු

938
01:03:22,340 --> 01:03:24,540
දේශපාලන කරන එකේ අර්ථ ගොඩක් තියෙනවා

939
01:03:25,070 --> 01:03:28,290
පාවාදෙන එක,මඩ ගහන එක තමයි අද දේශපාලනය කියන්නේ

940
01:03:28,630 --> 01:03:32,130
ඔයා බේරෙන්න නම්, ඔයා එයාලට වඩා නරක කෙනෙක් වෙන්න ඕන

941
01:03:32,500 --> 01:03:34,790
ඔයාට ඒක කරන්න බෑ..කලත්

942
01:03:36,570 --> 01:03:38,040
උබ මට දේශපාලනය උගන්නනවද?

943
01:03:38,090 --> 01:03:39,790
ගිහිල්ලා පාඩම් වැඩක් බලාගනින්

944
01:03:40,210 --> 01:03:43,920
මං ගාවට ඉන්නවා කෙනෙක්, ඌ දැනටමත්
වරදකට යටත් වෙච්ච එකෙක්

945
01:03:48,570 --> 01:03:50,780
මං මෙහේ කතා කරගෙන ඉන්නවා, ඔයා ඔහේ ඉදගෙන ඉන්නවා

946
01:03:51,090 --> 01:03:52,630
ඔයාට මේක කරන්න බැරිනම්, මන් මේක බලාගන්නම්

947
01:03:52,670 --> 01:03:53,590
ඒයි යමන්

948
01:03:57,290 --> 01:03:58,420
මාරිමුත්තු.

949
01:04:02,010 --> 01:04:02,840
ආ කියන්න අම්මේ

950
01:04:02,880 --> 01:04:05,840
ඒයි අන්බු..කෝවිල්පලයම් රේල් ගේට්ටුව පාස් වුනා

951
01:04:06,040 --> 01:04:07,460
ඔයා පිටත් වුනානම් හරි

952
01:04:07,500 --> 01:04:08,590
හරි අම්මේ එන්නම්

953
01:04:08,750 --> 01:04:10,460
මන් ගිහිල්ලා අම්ම එක්ක එන්නම්..ඉන්න

954
01:04:11,340 --> 01:04:12,750
උබ ඉදහන්..මන් ගිහිල්ලා එක්ක එන්නම්

955
01:04:13,060 --> 01:04:13,810
ඔයා?

956
01:04:13,840 --> 01:04:15,960
අම්මටනේ ඕන නැත්තේ මාත් එක්ක කතා කරන්න

957
01:04:16,310 --> 01:04:17,750
මන් එයාට කතා කරලා එක්ක එන්නම්

958
01:04:17,790 --> 01:04:21,130
ඕනනම් ඉදලා බලපන්...එයාගේ කටින්ම
ඒයි කොඩි කියලා කතා කරයි

959
01:04:21,540 --> 01:04:22,590
සිදුවෙන විදියට කරන්නම්

960
01:04:22,670 --> 01:04:24,500
යනවා..දේශපාලනය කියලා දෙන්න එනවා

961
01:04:33,240 --> 01:04:35,450
නායකතුමා දැන්ම එක්කන් එනවා කීවා

962
01:04:35,540 --> 01:04:36,710
මොනවද බන් කියන්නේ

963
01:04:37,020 --> 01:04:37,940
ඇත්තද

964
01:04:40,170 --> 01:04:42,380
මං තරහෙන් කතා කරපු නිසා දුකෙන්වත්ද?

965
01:04:43,530 --> 01:04:44,650
නායකතුමා දැන් කොහෙද ඉන්නේ

966
01:04:44,680 --> 01:04:45,890
කෙලින්ම එක්කන් එන්න කීවා

967
01:04:45,910 --> 01:04:48,200
එනකොට කොහෙද හම්බෙන්නේ කියලා කියන්නම් කීවා

968
01:04:52,550 --> 01:04:54,840
අම්මාව උඔ එක්කන් වරෙන්
-හා හරි අයියේ

969
01:05:15,170 --> 01:05:17,340
අයියේ එනගමන්, වමට හැරෙව්වා

970
01:05:22,380 --> 01:05:25,880
නායකතුමා හම්බෙන කාරණාව එලියේ
කවුරුත් දැනගන්න හොද නෑ කිවා

971
01:05:29,540 --> 01:05:30,840
කියපන්..
- කොහෙද ඉන්නේ?

972
01:05:30,880 --> 01:05:31,840
එලියේ ඉන්න.. කියපන්

973
01:05:31,860 --> 01:05:33,940
එලියේ කිව්වේ කොහේද?
-මොකක්ද කාරණය කියලා කියපන්

974
01:05:34,040 --> 01:05:35,290
කවුරුහරි ලඟ ඉන්නවද?

975
01:05:35,960 --> 01:05:37,000
ඔව් කියන්න

976
01:05:37,110 --> 01:05:39,860
පක්ශේ උබ ගැන කතා කරපුවා හරි නෑ

977
01:05:40,000 --> 01:05:41,080
පරිස්සම් වෙයන්

978
01:05:41,530 --> 01:05:43,400
උබ කොහේහරි එලියට යනවනම්, මාත් එන්නම්

979
01:05:45,180 --> 01:05:47,260
ධනපාල අයියා කතා කරනවා මං උබට පස්සේ ගන්නම්

980
01:05:47,460 --> 01:05:48,250
හරි

981
01:05:59,150 --> 01:06:00,810
කොහේද ඉන්නේ?

982
01:06:00,860 --> 01:06:03,070
මං එන ගමන් අම්මේ..
- ඉක්මනට එන්න

983
01:06:03,170 --> 01:06:04,420
හරි එන්නම්..ෆෝන් එක තියන්න

984
01:06:04,460 --> 01:06:06,000
කීපාරක් කෝල් කරනවාද?

985
01:06:10,100 --> 01:06:12,430
හොල්මනක්වත් පස්සෙන් එනවද කියලා තමා බය...

986
01:06:29,370 --> 01:06:32,410
බංගලාවට යමු
- හරි අයියේ

987
01:06:51,250 --> 01:06:52,930
හයියෙන් යමන්

988
01:06:56,000 --> 01:06:58,620
පැනලා යන්න දෙන්න එපා

989
01:07:45,180 --> 01:07:46,780
නායකතුමා.. සමාවෙන්න

990
01:07:46,880 --> 01:07:49,380
ඔයාට රිද්දන්න කියලා හිතලා මන් මුකුත් කලේ නෑ

991
01:07:49,750 --> 01:07:51,160
මේ කාරණය එලියට යන්න හොද නෑ

992
01:07:51,250 --> 01:07:53,500
මං ඔයාව විශ්වාස කරපු නිසානේ මෙහෙම වුනේ

993
01:07:53,540 --> 01:07:55,710
දැන් බලන්න ඒ ප්‍රශ්ණේ කොච්චර ලොකු වෙලාද කියලා

994
01:07:55,750 --> 01:07:58,090
නායකතුමා මං දුන්නේ නෑ තොරතුරු ටික..

995
01:08:00,430 --> 01:08:01,350
යමන් යමන්..

996
01:08:42,650 --> 01:08:45,480
අපේ පක්ශේ මේ ඡංදෙට ඉදිරිපත් වෙන්නේ

997
01:08:48,250 --> 01:08:49,290
එන්න පුතේ

998
01:08:58,500 --> 01:08:59,340
කොඩි

999
01:09:00,100 --> 01:09:04,650
ඔහූ පක්ශයේ පක්ශපාතිම කෙනෙක්,
ඔහූ ජීවිතයම පක්ශය වෙනුවෙන් කැප කලා

1000
01:09:05,080 --> 01:09:06,330
අයුබෝවන් කියන්න එයාලට

1001
01:09:08,000 --> 01:09:08,920
කියන්න

1002
01:09:15,350 --> 01:09:20,050
කවුරු ආවත් කමක් නෑ විරුද්ද පක්ශෙන්,
මං එයාලව පරද්දලා දිනනවා මේක

1003
01:09:20,340 --> 01:09:23,710
ඒක එහෙම වුනේ නැත්තම්, මං මේ දේශපාලනයෙන් සමුගන්නවා

1004
01:09:25,250 --> 01:09:26,880
දැන් මොකක්ද කරන්න යන්නේ?

1005
01:09:27,610 --> 01:09:30,960
මේ අවස්තාව යොදාගෙන පක්ශය දිනවනවාද?

1006
01:09:31,110 --> 01:09:36,110
නැත්තම්,අර සාක්ශි තියාගෙන මගේ
විශ්වාසය කඩලා පක්ශය විනාශ කරනවාද?

1007
01:09:54,130 --> 01:09:57,430
දිස්ත්‍රික්ක ලේඛම් සැරදේවා..

1008
01:10:01,620 --> 01:10:02,620
අයියේ

1009
01:10:02,660 --> 01:10:04,740
දිස්ත්‍රික්ක ලේකම් කියන්නේ එච්චර ලොකු තනතුරක්ද

1010
01:10:04,780 --> 01:10:06,660
දිස්ත්‍රික්ක ලේකම් කියන්නේ නිකම් එකක්ද?

1011
01:10:07,030 --> 01:10:09,530
6 M.L. සහ 2 M.P. එයාගේ යටතේ

1012
01:10:09,630 --> 01:10:11,800
මේ පැත්තෙම දේශපාලනය බලය තියෙන්නේ එයාගේ අතේ තමා

1013
01:10:11,880 --> 01:10:15,300
අරිවගලන් කරපු මෝඩ වැඩේ නිසා, මේ කෙල්ල රැජින වුනා

1014
01:10:15,600 --> 01:10:20,440
අපි අවුරුදු 40ක් තිස්සේ ගහගෙන මරාගෙන,
පිහිවලින් කොටාගෙන දැන් තමා මේ තත්වෙට ආවේ

1015
01:10:20,490 --> 01:10:25,910
1998 මන් තමා අතින් අල්ලගෙන වේදිකාවට එක්කන් ගියේ

1016
01:10:26,030 --> 01:10:27,700
ගොඩක් ගෞරව කරන කෙල්ලෙක්

1017
01:10:27,780 --> 01:10:30,410
ඔහොම ඇතුලට එනකොට මගේ වඳින හැටි බලන්න

1018
01:10:32,950 --> 01:10:35,280
මැඩම්..මට ආශීර්වාද කරන්න

1019
01:10:35,430 --> 01:10:37,510
කමක් නෑ කමක් නෑ නැගිටින්න

1020
01:10:37,530 --> 01:10:41,450
කොටි දේනුවක් වගේ වේදිකාව මත, කාන්තාවන්ගේ
මාර්ග උපදේශකයා, අපේ ගෞරවනීය දිස්ත්‍රික්ක ලේකම්

1021
01:10:41,490 --> 01:10:44,740
අනාගත ඇමතිනි
දිනේවා..

1022
01:10:45,910 --> 01:10:47,830
මූ මාත් එක්ක කබඩි සෙල්ලම් කරනවනේ

1023
01:10:48,200 --> 01:10:50,280
මූ තමා මගේ තනතුරට තර්ජනය

1024
01:10:51,430 --> 01:10:53,470
පැත්තෙම පක්ශයේ වැඩ මගේ යටතේ තමා තියෙන්නේ

1025
01:10:53,510 --> 01:10:54,800
මන් කියනදේනේ හැමදේම

1026
01:10:54,930 --> 01:10:58,220
අද රුද්‍රාට මේ විදියට ගෞරවණීය තනතුරක් එන්නත් හේතුව මමනේ

1027
01:10:59,490 --> 01:11:00,910
එන්න.. රුද්‍රා එන්න

1028
01:11:02,810 --> 01:11:03,940
පොඩ්ඩක් නැගිටිනවද

1029
01:11:04,120 --> 01:11:06,870
මේ මොකද දුවේ මේ..මගේ කකුල් අල්ලලා වදින්න හදන්නේ

1030
01:11:07,020 --> 01:11:10,270
මං කිව්වා නේද රුද්‍රා ගෞරව කරන
කෙල්ලෙක් කියලා, එයාව බලලා ඉගෙනගන්න

1031
01:11:10,330 --> 01:11:11,280
එන්න දුවේ

1032
01:11:12,900 --> 01:11:13,730
ඒක හරි

1033
01:11:13,760 --> 01:11:15,680
දිස්ත්‍රික්ක ලේකම් නම් ඔතනනේ ඉදගන්න ඕන

1034
01:11:15,720 --> 01:11:17,470
ඔයා ඉදගත්තට පස්සේ ආසනයත් ලස්සනයි

1035
01:11:17,750 --> 01:11:19,250
මේ අපේ ජයලක්ශ්මී

1036
01:11:19,440 --> 01:11:21,650
මං දුන්නා තනතුරක් 17වෙනි වාට්ටුවේ

1037
01:11:21,800 --> 01:11:25,010
ඔයාගේ පලවෙනි වැඩේ මේකෙන් ආරම්භ කරන්න

1038
01:11:26,450 --> 01:11:28,530
අපිට තනියෙන් කතා කරන්න ඕන, ඔයා පොඩ්ඩක් එලියට යන්න

1039
01:11:29,070 --> 01:11:30,980
මටයි රුද්‍රාටයි දාහකුත් දේවල් තියෙනවා..යන්න

1040
01:11:38,190 --> 01:11:40,980
මේ වගේ දේවල් අරගෙන ආයි මං ගාවට එන්න එපා

1041
01:11:41,200 --> 01:11:44,570
පක්ශයට..රැලි වලට..මේ දිස්ත්‍රික්කයේ මොනවටවත් එන්න එපා

1042
01:11:44,840 --> 01:11:45,840
ඔයා බොරුකාරයෙක්

1043
01:11:45,980 --> 01:11:47,650
වංචාකාරයෙක්.මෝඩයෙක්

1044
01:11:47,840 --> 01:11:50,920
ඔය මූණ දැක්කොත් මිනිස්සු, මට එක ඡන්දයක්වත් ගන්න බෑ

1045
01:11:51,040 --> 01:11:53,210
ජන්දේ ඉවර වෙනකම් කොහේටහරි යනවා

1046
01:11:53,490 --> 01:11:55,450
මේක තමා මගේ පලවෙනි නියෝගය දිස්ත්‍රික්ක ලේකම් විදියට

1047
01:11:55,530 --> 01:11:58,200
ඒයි..මේ තනතුර අරන් දුන්නෙත් මං තමා

1048
01:11:58,240 --> 01:12:00,240
ස්තූතියි කියන්න ඕන එකට, මටම අණ කරන්න එනවද?

1049
01:12:00,340 --> 01:12:01,500
දන්නවද මට කරන්න..

1050
01:12:01,700 --> 01:12:03,160
මොනවත් කරන්න බෑ

1051
01:12:03,220 --> 01:12:06,510
මොකක්හරි ප්‍රශ්ණයක් ආවම හෙමින් තමා සද්දේ

1052
01:12:06,920 --> 01:12:08,750
වංචාකාරයෙක් විදිහට හම ගැහුනු උඔ

1053
01:12:08,930 --> 01:12:11,060
ලිංගික අතවර කරා කියලත් හම ගැහෙයි

1054
01:12:11,080 --> 01:12:11,830
යනවා

1055
01:12:14,300 --> 01:12:15,170
පලයන්

1056
01:12:21,970 --> 01:12:23,300
දැන් සංතෝසද ඔයාට?

1057
01:12:23,890 --> 01:12:26,510
බලන්න..එයාගේ දේශපාලනය හා පාදඩකම්
තියන එවුන් මගේ කොල්ලට ගහලා තියෙන හැටි

1058
01:12:27,720 --> 01:12:29,770
මොකද වෙන්නේ ජීව්ත කාලයම අබ්බගාත වුනොත්

1059
01:12:35,950 --> 01:12:39,070
අන්බුට ගහපු එවුන් ඉන්න තැන දැක්කා..ඉක්මනට එන්න

1060
01:12:39,200 --> 01:12:40,120
කොහේද?

1061
01:12:52,610 --> 01:12:54,110
ඔයා ගැන දන්නේ නැතුව කරලා තියෙන්නේ

1062
01:12:54,270 --> 01:12:57,070
ටී.වී වල පත්තර වල ඊයේ ඉදන් ඔයානේ ඉන්නේ

1063
01:12:57,740 --> 01:12:59,990
කාරණය දැනගෙන බාර වෙන්න ආවා

1064
01:13:00,160 --> 01:13:01,580
ඔයාගේ මල්ලි විතරක් අහිංසකද

1065
01:13:02,180 --> 01:13:04,180
එයා මෙයාටයි එයාගේ මිනිස්සුන්ටයි ගහලා තියෙනවා

1066
01:13:05,050 --> 01:13:07,280
ණයක් ගත්ත කෙල්ලෙක්ට වැරදියට කතා කරපු නිසා මමයි ගැහුවේ

1067
01:13:07,830 --> 01:13:10,660
මං කරපු දේ වැරදි නිස තමා, එදාම ඇවිල්ලා පැමිනිල්ලක් දැම්මෙ

1068
01:13:11,070 --> 01:13:12,880
හරි..හරි අතාරින්න

1069
01:13:13,030 --> 01:13:15,360
කොහොමද සමාදාන වෙන්නේ කියලා කියන්න

1070
01:13:15,490 --> 01:13:17,120
ඇවිල්ලා දෙන්නා අත් අල්ලගන්න

1071
01:13:20,510 --> 01:13:22,970
මොකෝ සල්ලි වලට වැස කරනවද

1072
01:13:23,060 --> 01:13:26,120
නඩු දාලා ඇතුලට දාන්න ඕන එකත්
එක්ක සමාදාන වෙන්නෙ කියන්නේ

1073
01:13:26,750 --> 01:13:28,620
නඩුවක් දාන්නම්

1074
01:13:28,760 --> 01:13:32,050
ඉස්සෙල්ලම ඔයානෙ ගැහුවේ..ඒකට දාන්නම්

1075
01:13:32,240 --> 01:13:35,080
කොඩි.ඔයා දැන් ඇමති අපේක්ශක

1076
01:13:36,080 --> 01:13:37,790
ඔයාට විරුද්දව නඩු දාන්න බැරිද?

1077
01:13:40,660 --> 01:13:41,610
කරපන්

1078
01:13:42,900 --> 01:13:44,480
නමුත් ඌට ගැහුවා කියලා නෙවේ

1079
01:13:45,030 --> 01:13:46,280
ඒක මට නින්දාවක්

1080
01:13:47,120 --> 01:13:49,990
උබට ගැහුවා කියලා දාපන්..ඒකට ඕනනම් නඩු දාපන්

1081
01:13:50,730 --> 01:13:51,730
දානවද?

1082
01:13:56,500 --> 01:13:59,000
අන්බුට ආයි මොනවහරි කරලා තිබුනොත්...

1083
01:14:00,080 --> 01:14:01,030
ඇතෑරපන්

1084
01:14:05,720 --> 01:14:07,510
සමාවෙන්න ඇන්ටි..

1085
01:14:07,580 --> 01:14:09,040
මන් හින්දා තමා මේ ඔක්කොම

1086
01:14:09,080 --> 01:14:13,330
මගේ අක්කගේ දුවගේ බෙහෙත් වලට
සල්ලි ගත්ත නිසානේ ප්‍රශ්නේ පටන් ගත්තේ

1087
01:14:13,720 --> 01:14:15,090
මම ඒක එයාට කීවා

1088
01:14:15,120 --> 01:14:17,120
ඔයාගේ රත්‍රං උකස් කරලා සල්ලි අරන් දීලා

1089
01:14:17,220 --> 01:14:18,510
10 දෙනෙක්ට ගැහුවා

1090
01:14:19,680 --> 01:14:21,680
ඒකට කමක් නෑ..ඒ වගෙ ඒවා අම්මට කියන්නේ නෑ

1091
01:14:21,710 --> 01:14:24,040
අයියා ගත්තා කීවේ..ඔයාද ගත්තේ

1092
01:14:24,740 --> 01:14:26,330
ආ.ඔය පලතුරු ටික දෙන්න

1093
01:14:26,450 --> 01:14:28,990
අයියයෝ මේ පලතුරු නෙවේ..රට කිකිලියෝ

1094
01:14:31,620 --> 01:14:33,370
ඒයි ඔයා හිතනවා වගේ නෙවේ

1095
01:14:33,510 --> 01:14:35,300
මේ ඇත්තම රට කිකිලියෝ

1096
01:14:35,540 --> 01:14:36,830
මං එලියෙ කඩේකින් ගත්තේ

1097
01:14:38,720 --> 01:14:41,120
නායකතුමා වැරදියට කතා කල නිසානේ,
මං ඔයාට එහෙම කතා කලේ

1098
01:14:41,550 --> 01:14:43,800
ඔයා මුකුත් කරලා නෑ
හරි අතාරින්න

1099
01:14:44,130 --> 01:14:48,340
අපි පොඩි කාලේ ඉදලා,එකිනෙකාට විරුද්ධව තරග කරලා නෑ

1100
01:14:49,260 --> 01:14:52,010
දැන් තමා අපි ඉන්න නියම තත්වේ තේරුනේ

1101
01:14:52,060 --> 01:14:55,270
ඔයා අර තොරතුරු එලියේ කිව්ව කියලා
හිතන නිසා තමා, ඔයාට මේ ආසනය

1102
01:14:55,890 --> 01:14:58,600
අනික ඔයා මේ ඡංදෙන් දිනන්නේ කොහොමද කියලවත් දන්නේ නෑ

1103
01:14:59,000 --> 01:15:00,420
විහිලු කරන්න එපා රුද්‍රා

1104
01:15:00,840 --> 01:15:03,180
ඔයා අනිවාර්යෙන්ම පරදිනවා කියලා
තමා හැම මධ්‍යකින්ම කියන්නේ

1105
01:15:03,230 --> 01:15:05,950
අනිත් ඒවා ජනතාව තීරණය කරයි

1106
01:15:06,100 --> 01:15:07,270
අපේ අතේ නෙවේ තියෙන්නේ

1107
01:15:07,430 --> 01:15:08,470
මොනවද කියන්නේ ඔයා?

1108
01:15:08,650 --> 01:15:11,980
අපි දෙන්නටම 50/50 අවස්තාව තියෙනවා..ඒක අතාරින්න

1109
01:15:12,000 --> 01:15:14,630
අනිත් අතට අපි පාලක පක්ශය, අපිට සල්ලි තියෙනවා

1110
01:15:15,160 --> 01:15:17,240
අනවශ්‍යව ඔයා පරදිනව බලන්න මට ඕන නෑ

1111
01:15:18,180 --> 01:15:21,760
නායකතුමා මාව විශ්වාස කරනවා,
මං අනිවාර්යෙන් දිනිනවා..එච්චරයි

1112
01:15:22,040 --> 01:15:23,240
මං නිකන් ඔයාට දෙන්නේ නෑ

1113
01:15:23,340 --> 01:15:24,760
කව්ද ඔයාගෙන් ඉල්ලුවේ

1114
01:15:24,780 --> 01:15:27,530
ඔයා කොහොමද දිනන්නේ කියලා ඔයා බලන්න
මං කොහොමද දිනන්නේ කියලා මං බලන්නම්

1115
01:15:33,320 --> 01:15:35,480
නමුත් අපි අතරේ දේශපාලනය වෙනයි
පෞද්ගලික දේවල් වෙනයි

1116
01:15:35,990 --> 01:15:38,120
ඒ දෙක කලවම් කරගන්න හොද නෑ..තේරුනාද?

1117
01:15:41,780 --> 01:15:42,690
හරි

1118
01:15:42,960 --> 01:15:45,340
මාව පරාද කරලා දිනන්න ඔයාට මොනවද තියෙන්නේ

1119
01:15:48,730 --> 01:15:49,690
සත්‍යය තියෙනවා

1120
01:15:51,010 --> 01:15:52,380
දැන් කව්ද විහිලු කරන්නේ?

1121
01:15:52,520 --> 01:15:54,020
දේශපාලනයද...ඇත්තද?

1122
01:15:54,660 --> 01:15:56,120
දේශපාලනයේදි සත්‍යවාදී වියහැක

1123
01:15:58,450 --> 01:16:03,910
පාලක පක්ශය විසින් රසදිය කර්මාන්ත ශාලාව සම්බන්දයෙන්,
අපේ හිටපු ඇමති මාරිමුත්තු මහතාට විරුද්දව ගොනු කරපු නඩුවේ

1124
01:16:04,130 --> 01:16:06,840
ඒක දැන් බොරු කියන්නද යන්නේ
ඒකනේ

1125
01:16:07,610 --> 01:16:09,450
ඒක සම්පූර්ණ ඇත්තක්

1126
01:16:09,530 --> 01:16:12,910
තමාගේ පක්ශෙම කෙනෙක් වැරදියි කියලා,
මාධ්‍යට කියන පලමු කෙනා ඔයා

1127
01:16:13,970 --> 01:16:15,510
ඒක විතරක් නෙවේ

1128
01:16:16,490 --> 01:16:19,200
ඔහු පිරිසිදු නොකර, පිරිසිදු කල බවට සහතික කරලා

1129
01:16:19,330 --> 01:16:21,200
දුන්න සහතිකේ පිටපත්

1130
01:16:21,600 --> 01:16:27,060
එයාට විරුද්දව ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න කියලා,
මං පොලිසියේ පැමිනිලි කරපු එකේ පිටපත

1131
01:16:28,910 --> 01:16:30,950
වැරැදි කරපුවම නිදහස් වෙන්න කාටවත් බෑ

1132
01:16:31,200 --> 01:16:35,320
අපි කොහොමද මේකට ක්‍රියා කරන්නේ යන්න
කියන එක මත, අපේ තත්වය පැහැදිලි වෙයි

1133
01:16:35,560 --> 01:16:37,680
මේ සිද්ධිය එලියට දානවා කියලත් දැනගෙන

1134
01:16:37,840 --> 01:16:40,470
මගේ පක්ශය මට ඇමති අපේක්ශකම දුන්නා

1135
01:16:40,550 --> 01:16:43,590
මගේ පක්ශේ අවංකකම ඔයාලත් ජනතාවත් තේරුම් ගන්න ඕන

1136
01:16:43,700 --> 01:16:45,410
ඇමති විදියට මන් පත් වුනොත්

1137
01:16:45,450 --> 01:16:49,160
ෆැක්ටරි එක සම්පූර්ණයෙන් සුද්ද කරලා,
ඒ ජනතාවට අලුත් ජීවිතයක් දෙනවා

1138
01:16:49,870 --> 01:16:52,910
හිටපු ඇමති මාරිමුත්තුව සිරගත කරයිද?

1139
01:16:53,460 --> 01:16:58,170
පොල්ලාචි අපේක්ශක කොඩි විසින්, ඔහුගේම
පක්ශයේ සාමජිකට කරන ලද පැමිනිල්ලට

1140
01:16:58,280 --> 01:17:00,490
හිටපු ඇමති මාරිමුත්තු අත් අඩංගුවට ගන්නා ලදී

1141
01:17:01,090 --> 01:17:02,460
මන් යනකම් මගේ පස්සෙන් වරෙන්? - හරි

1142
01:17:05,350 --> 01:17:08,600
මාධ්‍යට පෙන්වපු කොල ටික මට ගෙනත් දෙන්න

1143
01:17:09,080 --> 01:17:10,910
ඔයාට මොනවා ඕන වුනත් කියන්න..

1144
01:17:16,960 --> 01:17:18,000
මොකෝ බං

1145
01:17:19,320 --> 01:17:22,030
බීලා ඉන්න නිසා කොඩිට ද්‍රෝහිකම් කරයි කියලා හිතුවද?

1146
01:17:23,870 --> 01:17:27,700
මගේ ජිවිතේ ගත්තත්, මන් කවදාවත් කියන්නේ නෑ

1147
01:17:28,160 --> 01:17:31,120
ඒක තේරුම් කරන්න තමා......

1148
01:17:31,280 --> 01:17:32,440
අනාතයා..

1149
01:17:32,470 --> 01:17:35,890
හරියට ඉන්දවලා කතා කරන්න හැදුවම

1150
01:17:36,070 --> 01:17:37,480
මන් අනාත නෑ

1151
01:17:37,870 --> 01:17:39,410
කොඩි කියලා මට අන්‍යනතාවයක් තියෙනවා

1152
01:17:41,120 --> 01:17:44,410
මට අත ඉස්සුවා කියලා කොඩි දැනගත්තොත්

1153
01:17:46,120 --> 01:17:47,870
එයා ඉරයි උබේ ඇගම

1154
01:17:47,910 --> 01:17:49,830
බය වෙන්න එපා මන් කියන්නේ නෑ

1155
01:17:50,450 --> 01:17:51,710
එයා දිනන්න ඕන

1156
01:17:52,790 --> 01:17:55,370
ඇමති විදියට දිනන්න ඕන

1157
01:17:55,790 --> 01:17:58,120
ඒයි..කොඩි තමා දිනන්නේ

1158
01:17:59,030 --> 01:18:02,480
හිරගෙදර ඉන්න වුනා කියලා, මොනවත්
අනවශ්‍ය වැඩ කරන්න එපා

1159
01:18:05,790 --> 01:18:08,340
ප්‍රශ්ණේ එයා, ඡංදේ දිනන්නේ නැතොත් තමා

1160
01:18:08,360 --> 01:18:09,610
දින්නේ නැත්තන්?

1161
01:18:13,660 --> 01:18:14,620
මේ බලන්න

1162
01:18:14,720 --> 01:18:18,300
අපි මේ ඡංදේ පරාද වුනොත් ලොකූ නින්දාවකට පත් වෙයි

1163
01:18:18,330 --> 01:18:20,780
නායකත්වය අපිට කාරලා කෙල ගහයි

1164
01:18:20,910 --> 01:18:24,370
ඉස්සෙල්ලම ඔයා නවත්තන්න කෙල අප්‍රිය කතා කියන එක

1165
01:18:24,410 --> 01:18:26,910
ඕයි සිරාවට කතා කරනකොට, විහිලු කරන්නේ

1166
01:18:27,080 --> 01:18:28,290
කොහොමද දිනන්නේ කියලා කියනවා

1167
01:18:28,320 --> 01:18:30,320
අපිට සල්ලි ඕන ඡංදේ දිනන්න

1168
01:18:30,490 --> 01:18:33,530
අපේ අපේක්ශකයා බොහොම දුර්වලයි
අපිට අවස්තාවක් පේනේනේ නෑ දිනන්න.

1169
01:18:34,050 --> 01:18:35,840
මගෙ පැත්තේ මොනවද තියෙන්නේ දුර්වල වෙන්න

1170
01:18:35,870 --> 01:18:38,660
මැඩම් පොඩියට ඉන්න හන්දා දුර්වලයි කියලා හිතනවද

1171
01:18:38,840 --> 01:18:41,920
කට වහගන්න..ෆැක්ටරි එකේ සිද්ධිය එලියට ගෙනල්ලා

1172
01:18:42,060 --> 01:18:43,930
අපිට දිනන්න අවස්තාවක් ඇති කලේ මන් තමා

1173
01:18:43,960 --> 01:18:45,160
ඒක ශක්තියක් වෙන්නේ කොහොමද?

1174
01:18:45,200 --> 01:18:47,200
ඔයා කීවේ සාක්ශිත් එක්ක එලි කරනවා කියලා

1175
01:18:47,300 --> 01:18:50,840
නමුත් අර කොඩි ඒක කරලා..එයාගෙම පක්ශෙ
කෙනෙක් ඇතුලට යවලා, හොද නම දිනාගත්තා

1176
01:18:50,870 --> 01:18:52,200
මේවා වෙන්නේ කොහොමද?

1177
01:18:53,280 --> 01:18:55,410
දැන් මොනවද කියන්නේ? - මේ බලන්න

1178
01:18:55,930 --> 01:18:58,930
ඔයාටයි ඒ කොල්ලටයි මොකක් හරි සම්බන්දයක් තියෙනවා
ඔයාලා දෙන්න ආදරය කරනවා

1179
01:18:58,950 --> 01:19:02,450
මගේ මැඩම් ගැන වැරදියට කතා කරලා නම්බුව නැති කරගන්න එපා

1180
01:19:02,560 --> 01:19:05,390
මොනවා තියාගෙනද කතා කරන්නේ?
ඉරනවා තමුසෙව

1181
01:19:05,440 --> 01:19:08,440
ඔක්කොම සාක්ශී මන් ගාව තියෙනවා

1182
01:19:08,870 --> 01:19:11,700
ගැණූ අය මෙතන ඉන්නවා කියලා බලන්නේ නෑ..

1183
01:19:11,740 --> 01:19:13,620
ඇයි එයා ඕනවට අඩා කතා කරන්නේ

1184
01:19:13,660 --> 01:19:16,120
පක්ශේ ජයග්‍රහනය ගැන හිතලා කතා කරපුවම,
මොකද මේ ජෝක් කරන්නේ

1185
01:19:16,340 --> 01:19:18,430
හැම වෙලේම මගේ මැඩම් ගැන කියනවා

1186
01:19:18,450 --> 01:19:20,990
තව මොනවහරි කීවොත්
අතාරින්න..

1187
01:19:21,450 --> 01:19:24,530
එයා කියන විදියට සාක්ශී තියේනම් අරගන්නවා

1188
01:19:24,580 --> 01:19:26,030
උදේ වෙනකොට පෝස්ටර් ගහමු

1189
01:19:26,110 --> 01:19:30,190
මෙයට විශ්වාසි කියලා ඔයාගේ නම ගහන්නද?

1190
01:19:30,220 --> 01:19:32,840
ඒත් එක්කම සමදානයේ සැත්පේවා කියලා,
ඔයාගේ එකක් අනිත් පැත්තෙන් අලවන්නද?

1191
01:19:32,920 --> 01:19:34,840
උබ බලපොරොත්තු වෙන දේ කවදාවත් ගන්න බෑ

1192
01:19:34,860 --> 01:19:36,070
කියපු වැඩේ කරනවා

1193
01:19:42,720 --> 01:19:46,470
මාත් එක්ක පෝස්ටර් එකේ ඉන්න විරුද්ද පක්ශේ කොඩි...

1194
01:19:46,550 --> 01:19:48,550
මං කවදාවත් දැකලා නෑ

1195
01:19:48,610 --> 01:19:51,190
මේ වෙනකම් එයා කව්ද කියන්න මන් දන්නේ නෑ

1196
01:19:51,270 --> 01:19:54,440
මගෙ පිංතූරයක් දාලා, සුදුසුකම් නැති කෙනෙක් එක්ක

1197
01:19:54,970 --> 01:19:56,700
ඇයි මේ කෙල්ල මෙහෙම කියන්නේ?

1198
01:19:56,740 --> 01:19:58,990
ඒ දෙන්නා ඉක්මනටම බඳිනවා කීවනේ

1199
01:19:59,700 --> 01:20:01,580
ඒක තමා දේශපාලනය
ඔයාට තේරෙන්නේ නෑ අම්මේ

1200
01:20:01,580 --> 01:20:02,660
හාල් පොඩ්ඩක් දෙන්න

1201
01:20:37,080 --> 01:20:39,330
ඔයා හම්බෙන එකත් මෙච්චර අමාරු වෙලානේ

1202
01:20:40,750 --> 01:20:43,380
මන් කව්ද කියලා දන්නේ නෑ කියලා ටී.වී එකෙ කිව්වා

1203
01:20:44,330 --> 01:20:45,580
ඒක බොරුවක් වුනත්

1204
01:20:46,450 --> 01:20:48,950
එක විදියකට බලනකොට, දරුණුවට තිබුනා

1205
01:20:52,520 --> 01:20:55,450
මට මෙච්චර රිදෙනවනම්,කිව්ව
ඔයාට කොච්චර රිදෙනවා ඇතිද

1206
01:20:55,560 --> 01:20:56,400
මට රිදුනා

1207
01:20:57,000 --> 01:20:59,660
නමුත් ඔයා කරපු එක තරම් රිදුනේ නෑ

1208
01:21:01,440 --> 01:21:02,370
තේරුනේ නෑ

1209
01:21:02,610 --> 01:21:04,740
ඔයාට දේශපාලනය තෙරෙන්නේ නෑ කියලා කිව්වා

1210
01:21:04,870 --> 01:21:07,280
අපි වෙනස්, දේශපාලනය වෙනස් කියලා ඔයා කිව්වා

1211
01:21:07,390 --> 01:21:11,560
ඡන්ද වෙනුවෙන් අපි දෙන්නා ඉන්න පොටෝ
එක පොස්ටර් ගහලා නගරේ පුරා අලවලා

1212
01:21:14,300 --> 01:21:15,640
ඒයි..මං කලා කියනවද

1213
01:21:16,020 --> 01:21:19,220
අපි දෙන්නා මුහුණට මුහුණ තරග කරනකොට
එක්කො ඔයා නැත්තම් මම කියලා...

1214
01:21:19,600 --> 01:21:21,730
කිව්ව වචනේ රකින්න බෑ නේද

1215
01:21:22,160 --> 01:21:24,660
දිනන්න කියලා මේ තත්වෙට වැටෙන්න?

1216
01:21:27,050 --> 01:21:28,600
ඒයි..වැරදියට කතා කරන්න එපා

1217
01:21:29,310 --> 01:21:32,050
ඒ පොටෝ එක මීට අවුරුදු 2කට කලින්
කේරල වලදි ගත්තේ කියලා මතක නැද්ද?

1218
01:21:32,720 --> 01:21:35,890
කවුහරි ඕනකමින්ම ඒක එලියට දාලා තියෙන්නේ
ඒකට මට චෝදනා කරන්න එපා

1219
01:21:37,490 --> 01:21:40,570
M.L.A වුනාම තමන්ගේම පක්ශේ කෙනෙක් ඇතුලට දානවනේ

1220
01:21:41,350 --> 01:21:43,020
ඔයා ගැන වැරදියට හිතුවට මොකද වෙන්නේ?

1221
01:21:45,830 --> 01:21:48,380
කාටද එහෙම කතා කරන්නේ?
දත් ටික කඩන්නේ

1222
01:21:51,870 --> 01:21:53,490
එච්චරද මන් ගැන තාම දන්නේ?

1223
01:21:55,360 --> 01:21:56,610
මෝඩද?

1224
01:22:04,300 --> 01:22:07,760
ඔයා දිනන්න කියලා මෙහෙ වැඩ කරනකොට,
ඔයා පරක්කු වෙලාද එන්නේ?

1225
01:22:07,840 --> 01:22:10,430
අපිට එකතුවෙන බව පෝස්ටර් ටික දැක්කම තේරෙන්නේ නැද්ද

1226
01:22:10,520 --> 01:22:12,560
ඔව්, මම ආදරය කරනවා

1227
01:22:12,760 --> 01:22:15,260
ඒකට ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්ණේ මොකක්ද?
ඒකයි මට තේරෙන්නේ නැත්තේ

1228
01:22:15,300 --> 01:22:16,050
තේරෙන්නේ නැත්තේ?

1229
01:22:16,090 --> 01:22:19,470
පක්ශ දෙකකින් ආදරවන්තයෝ දෙන්නෙක්
ජන්දේ ඉල්ලපුවම, මිනිස්සු ජන්දේ දෙන්නේ කොහොමද?

1230
01:22:19,500 --> 01:22:22,210
ඔයා එයත් එක්ක හෙට ගියොත් ඇමති බිරිද වෙයි

1231
01:22:22,660 --> 01:22:25,370
අපි ඡන්දේ පැරදිලා අවමාන විදින්න ඕනද

1232
01:22:26,240 --> 01:22:29,200
ඕයි..පක්ශේ වැඩයි පෞද්ගලික දේවලුයි
කලවම් කරගන්න එපා

1233
01:22:29,490 --> 01:22:32,700
සහෝදර සහෝදරියෝ එකිනෙකාට විරුද්දව
පක්ශවල කොච්චර වැඩ කරගන්නවද

1234
01:22:32,840 --> 01:22:35,970
සැමියයි බිරිදයි පොඩ්ඩක් අලුත් තමා,ඒකට මැඩම්ට දොස් කියනවද

1235
01:22:35,990 --> 01:22:38,120
ඔයාලා නිකන් රැස් වෙලා ඉන්නේ අලුත් අපේක්ශකයෙක් හොයන්න වගේනේ

1236
01:22:38,220 --> 01:22:41,430
ඒක හොද අදහසක්,ඒකේන් අපිට පුලුවන් ජන්දදායකයෝ අල්ලගන්න

1237
01:22:41,470 --> 01:22:42,720
ඒක වැඩ කරයිද?

1238
01:22:42,740 --> 01:22:45,490
ඇයි ඕක කට් කරගෙනම ඉන්නේ?
කොඩි නේද කෝල් කරන්නේ

1239
01:22:45,720 --> 01:22:48,380
මෙහේ වෙන්නේ මොනවද කියලා
කෝල් කර කර අහනවා ඇති

1240
01:22:48,410 --> 01:22:50,620
යන්න.. ගිහිල්ලා තනියෙන් කතා කරලා එන්න

1241
01:22:56,130 --> 01:22:58,840
පෝස්ටර් 10ක් දැකලා බය වෙලාද?

1242
01:22:58,930 --> 01:23:00,680
අපි කවුරුත් බය වෙලා නෑ

1243
01:23:00,700 --> 01:23:03,080
පක්ශයද ආදරයද..ඔයාම තීරණය කරන්න

1244
01:23:03,430 --> 01:23:05,050
බැරිනම් පක්ශෙන් යන්න

1245
01:23:11,300 --> 01:23:14,930
පලාත් ඡන්දයක්,ඔයා දන්නවා පාලක පක්ශයේ
ජයග්‍රහනය කොච්ච්ර වැදගත්ද කියලා

1246
01:23:15,060 --> 01:23:18,600
පව්,ස්තුතියි හිතේ තියාගෙන කාටවත් මේක කරන්න බෑ

1247
01:23:18,650 --> 01:23:19,990
නායකතුමා මං මේක අනිවාර්යෙන් දිනනවා

1248
01:23:20,100 --> 01:23:22,010
ඒක ඔයා විතරක් කියලා හරියනවද?

1249
01:23:22,090 --> 01:23:23,680
බුද්ධි අංශ වාර්තා වලින් ඒක කිය වෙන්නේ නෑ

1250
01:23:23,770 --> 01:23:26,100
ඔක්කොම වාර්තා ඔයාට විරුද්දවයි

1251
01:23:26,460 --> 01:23:28,790
මේ වෙනකම් ඔයා කරපු දේ මට ප්‍රශ්නයක් නෑ

1252
01:23:28,920 --> 01:23:32,380
ඔයාගේ අනාගතේ තීරනය වෙන්නේ,
මෙතනින් පස්සේ ඔයා කරන දේවල් වලින්

1253
01:23:32,680 --> 01:23:34,430
මන් ඔයාට දවස් දෙකක් දෙන්නම්

1254
01:23:34,450 --> 01:23:36,780
ඒ අතරතුර ඔක්කොම ඔයාගේ පැත්තට හරවගන්න ඕන

1255
01:23:36,960 --> 01:23:39,630
එහෙම නැත්තම් අපිට අපේක්ශකයා වෙනස් කරන්න වෙයි

1256
01:24:02,480 --> 01:24:04,310
අම්මේ..තුවාල වෙච්ච මම මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නකොට

1257
01:24:04,330 --> 01:24:07,250
ඔයාට වැදගත් එයාගේ කෑම විතරයි

1258
01:24:11,830 --> 01:24:13,700
ඇයි මම කෝල් කරගෙන ඉන්නකොට උස්සන්නේ නැත්තේ?

1259
01:24:14,420 --> 01:24:17,210
මට ඔයාට කියන්න විශේෂ දෙයක්
තියෙනවා..වෙනද එන තැනට එන්න

1260
01:24:17,720 --> 01:24:19,390
මට ගොඩක් ප්‍රශ්ණ තියෙනවා

1261
01:24:22,320 --> 01:24:23,780
මට ඔයාව බලන්න ඕන..එන්න

1262
01:24:40,950 --> 01:24:41,870
අම්මා..

1263
01:24:44,210 --> 01:24:47,070
දේශපාලනයට අපු නිසා තමයි තාත්තා
නැති වුනේ කියලා, ඔයා හිතන්නේ

1264
01:24:47,100 --> 01:24:50,020
මම දේශපාලනය කලොත් තමා තාත්තා
ජීවත් වෙන්නේ කියලා, මම හිතන්නේ

1265
01:24:53,820 --> 01:24:55,570
මට ඔයාට වඩා ලොකු නෑ

1266
01:24:55,890 --> 01:24:57,970
නමුත් තාත්තා වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න දෙන්න

1267
01:25:05,260 --> 01:25:09,180
ඡංදෙන් පස්සේ මායි රුද්‍රයි බදින්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ

1268
01:25:11,400 --> 01:25:13,730
ඔයා තමා ගිහිල්ලා කතා කරලා

1269
01:25:31,620 --> 01:25:33,830
ඒයි තරහ ගිය නිසා ගැහුවේ.. හිතේ තියාගන්න එපා

1270
01:25:35,660 --> 01:25:36,530
මෙහේ එන්න

1271
01:25:37,640 --> 01:25:38,470
මේ බලන්න

1272
01:25:40,030 --> 01:25:41,200
අම්මාට කතා කලා

1273
01:25:41,460 --> 01:25:44,050
මේ ඡංදෙන් පස්සේ අපි දෙන්න බඳිනවා කීවා

1274
01:25:44,700 --> 01:25:46,160
ඔක්කොම හොදට වෙයි

1275
01:25:47,490 --> 01:25:48,410
වෙන්නේ නෑ

1276
01:25:49,740 --> 01:25:51,910
ඔයා දිනයි..මම පරාද වෙයි

1277
01:25:52,680 --> 01:25:55,390
මන් ඔයාව හම්බෙන එක පක්ශේ කට්ටිය දන්නවා

1278
01:25:56,120 --> 01:25:57,250
කොහොමද කියලා දන්නේ නෑ

1279
01:25:58,140 --> 01:25:59,970
මම ඔයාව ගොඩක් අඩුවෙන් හිතුවේ

1280
01:26:00,200 --> 01:26:01,490
මොනවද කියන්නේ?

1281
01:26:01,740 --> 01:26:03,370
මේකත් මම කලේ කියලා හිතනවද?

1282
01:26:11,120 --> 01:26:13,200
අද පක්ශ කාර්‍යාලයේ මොකක්ද වුනේ කියලා දන්නවද?

1283
01:26:13,620 --> 01:26:15,160
මොනවද කිව්වේ කියලා දන්නවද?

1284
01:26:15,450 --> 01:26:18,080
මට අවනම්බු කරලා, පක්ශෙන් යන්න කීවා

1285
01:26:20,030 --> 01:26:23,200
පොඩි කාලයේ ඉදලා වේදිකාවල කැගහලා....

1286
01:26:23,290 --> 01:26:28,080
පක්ශේ වැඩ දිවා මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා,
මගේ දුක සතුට ගැන හිතන්නේ නැතිව

1287
01:26:29,030 --> 01:26:31,570
මෙහෙම ඔක්කොම නැති වෙනකොට

1288
01:26:32,050 --> 01:26:33,710
මොනවා කරන්නද කියලා තේරෙන්නේ නෑ

1289
01:26:34,560 --> 01:26:36,730
මම ඇවිදින මලමිනියක් වගේ

1290
01:26:36,890 --> 01:26:37,640
ඒ..

1291
01:26:38,170 --> 01:26:39,670
ඇයි මේ විදියට කතා කරන්නේ?

1292
01:26:40,410 --> 01:26:41,830
මම මොනවත් කලේ නෑ

1293
01:26:44,910 --> 01:26:46,380
අර කෙල්ල කොල්ලෙක් එක්ක ඉන්නවා

1294
01:26:46,450 --> 01:26:47,780
දෙන්නවම මරලා දාන්න

1295
01:26:47,810 --> 01:26:50,200
මාව පාවා දීලා මගේ තනතුර උදුර ගත්තා

1296
01:26:50,310 --> 01:26:51,680
ඒකී ජීවත් වෙන්න හොද නෑ

1297
01:27:16,650 --> 01:27:17,450
මරපන් ඒකීව

1298
01:28:15,810 --> 01:28:16,560
ඔයා යන්න.

1299
01:28:16,580 --> 01:28:18,250
මෙහෙන් යන්න...මන් බලාගන්නම්

1300
01:29:57,200 --> 01:29:58,410
ඔයාව පරද්දන්න

1301
01:29:59,190 --> 01:30:00,850
මට වෙන පාරක් නෑ..

1302
01:30:27,620 --> 01:30:30,820
මෙතනට එනකම් මජ ඔයාව මරන්න හිතුවේ නෑ

1303
01:30:31,400 --> 01:30:34,520
මෙතන මිනිහෙක්, ඔයාට පිහියෙන් ඇනලා
මැරෙනවා දකින්න බලාපොරොත්තු වුනා

1304
01:30:34,550 --> 01:30:35,960
ඒකෙන් මට දිනන්න පුලුවන් වෙයි කියලා හිතුනා

1305
01:30:36,300 --> 01:30:39,010
නමුත් මගේ ආශාවන්,බලාපොරොතු ඉටුකරගන්න

1306
01:30:39,460 --> 01:30:40,920
මමම කරනවා කියලා හිතුවා

1307
01:30:46,370 --> 01:30:49,160
ඔයා නැතුව මට සංතෝශෙන් ඉන්න
පුලුවන් වෙයිද කියලා දන්නේ නෑ

1308
01:30:50,010 --> 01:30:54,210
නමුත්,පක්ශය තනතුරු, බලය නැතුව මට විනාඩියක්වත් ඉන්න බෑ

1309
01:30:55,530 --> 01:30:56,360
පලයන්

1310
01:30:56,720 --> 01:30:58,140
මැරිලම පල.

1311
01:32:23,780 --> 01:32:27,650
මට අම්මා කිවට පස්සෙ හිතුවේ සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුලුවන් කියලා

1312
01:32:30,620 --> 01:32:34,120
මෙහෙම වෙනවා කියලා දන්නවනම් කතා නොකර ඉන්නේ නෑනේ

1313
01:32:54,010 --> 01:32:56,220
ඒයි..උබලා තමා යා මැරෙන්න හේතුව

1314
01:32:56,970 --> 01:32:59,680
උබලා ඔක්කොම මැරුවා එයාව

1315
01:32:59,760 --> 01:33:01,550
මෙහෙන් පලයල්ලා

1316
01:33:01,580 --> 01:33:02,740
එයාව අල්ලගන්න

1317
01:35:00,110 --> 01:35:01,070
ඉක්මනට යමු

1318
01:35:02,030 --> 01:35:03,030
එලියට පල

1319
01:35:03,890 --> 01:35:07,220
කවුරුහරි උබේ අයියව මරපු එකට,මේ හැමෝම මරන්න එනවද

1320
01:35:07,310 --> 01:35:09,760
අපි මෙතන මොනවා කරනවා කියලද හිතාගෙන ඉන්නේ?

1321
01:35:10,050 --> 01:35:12,380
පරික්ෂණ කරනවනේ..
අපි බලාගන්නම්

1322
01:35:12,420 --> 01:35:13,250
පලයන්

1323
01:35:15,070 --> 01:35:16,860
මොකෝ ඔරවන්නේ?

1324
01:35:20,510 --> 01:35:22,180
උබව අච්චු කරන්න පුලුවන් මට

1325
01:35:22,200 --> 01:35:23,660
එයාව අතාරින්න සර්..

1326
01:35:27,550 --> 01:35:28,420
පල

1327
01:35:28,450 --> 01:35:30,740
කොඩි හිටියනම් උඔට වෙන දේ බලන්න තිබුනා...

1328
01:35:39,950 --> 01:35:43,320
මල්ලිගේ සිද්ධියකට කොඩි පොලිසියේදි
කෙනෙක්ට ගහලා තියෙනවා

1329
01:35:44,370 --> 01:35:45,910
එහේ මොනවහරි කෝලහලයක් වෙලා තියෙනවා

1330
01:35:46,780 --> 01:35:48,330
පොලිසිය ඒ ගැන හොයලා බලනවා

1331
01:35:48,550 --> 01:35:50,470
පක්ශයේ කීර්තිය බේරගන්න...

1332
01:35:50,510 --> 01:35:53,590
එයාගෙම මූණ තියෙන අන්බුව අපේක්ශකයා කරමු

1333
01:35:53,910 --> 01:35:56,580
තමිල්නාඩුවේ අනුකම්පා ඡන්ද බොහොම ඉක්මනින් ගන්න පුලුවන්

1334
01:35:56,930 --> 01:35:59,470
ඔයා කොඩිගේ අම්මත් එක්ක කතා කලොත්,
ඒක වැඩ කරයි නායකතුමා

1335
01:36:08,490 --> 01:36:11,860
අපේ පක්ශයට ඕන අන්බුව අපේක්ශකයා ඉදියට නම් කරන්න

1336
01:36:14,030 --> 01:36:14,950
එපා දුවේ

1337
01:36:15,780 --> 01:36:18,410
දැනටමත් ජීවිත දෙකක් බිලි දීලා
තියෙන්නේ, දේශපාලනය නිසා

1338
01:36:19,530 --> 01:36:21,450
මෙයාවත් මන් ආරක්ශා කරගන්න ඕනේ

1339
01:36:21,830 --> 01:36:23,330
අපිට දේශපාලනය එපා දුවේ

1340
01:36:24,000 --> 01:36:27,290
මේ පවුලේ දෙන්නෙක් හොද දේකට කොටස්
වශයෙන් දායක වෙලා තියෙනවා

1341
01:36:28,450 --> 01:36:29,700
ඕන නැද්ද මේක කරන්න

1342
01:36:29,890 --> 01:36:32,970
කොඩිගේ හීනය ඉටු කරන එක අපේ වගකීම නේද අම්මා..

1343
01:36:33,410 --> 01:36:36,580
එයාම ගිහිල්ලා තියෙනකොට, එයාගේ ආසාව
ඉටු කරන එකේ මොකක්ද තියෙන ඵලය

1344
01:36:36,770 --> 01:36:38,270
එපා දුවේ අතාරින්න

1345
01:36:45,260 --> 01:36:46,130
අම්මා මං තරග කරන්නම්

1346
01:36:46,160 --> 01:36:48,120
අන්බු..උඔ මුකුත් දන්නේ නෑ

1347
01:36:48,160 --> 01:36:49,160
කතා නොකර ඉන්න

1348
01:36:49,390 --> 01:36:50,680
මම ඔක්කොම දන්නවා අම්මා

1349
01:36:50,980 --> 01:36:51,940
මන් තරග කරන්නම්

1350
01:36:52,010 --> 01:36:54,880
මන් කියන එක අහන්නේ නැද්ද?

1351
01:36:55,380 --> 01:36:57,750
උබවත් බිලි දීලා, මට අනාථ වෙන්න කියනවද?

1352
01:36:57,780 --> 01:36:58,700
ඇතුලට පලයන්

1353
01:37:02,030 --> 01:37:03,200
මං තරග කරන්නම් අම්මේ

1354
01:37:05,080 --> 01:37:09,200
ඒයි..ඔයාගේ අයියයි තාත්තයි මං කියන
දේ අහන්නේ නැතුව වැඩ කරලා අපිව දාලා ගියා

1355
01:37:10,270 --> 01:37:12,100
උබටවත් මං කියන එක අහන්න ඕන නැද්ද?

1356
01:37:12,240 --> 01:37:14,280
උඔවත් නැති වුනොත්, මට කවුරුත් නෑ..

1357
01:37:14,410 --> 01:37:15,580
එපා අන්බු

1358
01:37:16,160 --> 01:37:17,950
අපිට දේශපාලනය එපා

1359
01:37:24,380 --> 01:37:25,380
මං තරග කරන්නම්

1360
01:37:31,550 --> 01:37:35,470
පොල්ලාචි විපක්ශ අපේක්ශකව සිටි කොඩිගේ මල්ලි,

1361
01:37:35,490 --> 01:37:38,330
අද පාලක පක්ශයේ ජන්ද අපේක්ශයා විය

1362
01:37:40,450 --> 01:37:42,870
නායකතුමා,මේ ඡන්දයට අපේ සහභාගීත්වය ඕනේ නෑ

1363
01:37:44,910 --> 01:37:46,870
සහභාගී වුනත් දිනන්න බෑ

1364
01:37:47,290 --> 01:37:49,630
අමතක නොකර ඉටිපන්දම් ලකුනට ඡන්දේ දෙන්න

1365
01:37:49,700 --> 01:37:52,910
මං මේ කිරිපල්ලා දිව්රනවා, මගේ ජන්දේ අන්බුට තමා

1366
01:37:53,120 --> 01:37:54,120
ආයුබෝවන් අම්මා..

1367
01:37:56,510 --> 01:37:57,300
යන්නම් අම්මා..

1368
01:37:57,330 --> 01:38:00,030
අයියේ අයියේ..අපිට ඡන්දේ දෙන්න අමතක කරන්න එපා

1369
01:38:00,270 --> 01:38:02,520
අයියේ..මෙතන හිටගෙන ඉන්න හේතුවම කොඩි තමා

1370
01:38:02,640 --> 01:38:04,520
දැන් කියන්න..කාටද ජන්දේ දෙන්න ඕන?

1371
01:38:05,210 --> 01:38:06,250
මෙහෙ වරෙන්..

1372
01:38:08,300 --> 01:38:10,090
මම කීවා..අපි මේකෙන් අයින් වෙන්න ඕන කියලා

1373
01:38:10,180 --> 01:38:13,310
එයා දිනන්න යන්නේ..ඇයි අපේ සල්ලි
නාස්ති කරගන්න ඕන?

1374
01:38:13,630 --> 01:38:15,380
ඔක්කොම 23ක් ඉන්නවා අපේක්ශකයෝ

1375
01:38:15,400 --> 01:38:18,440
එයි 21ක්ම ඉල්ලා අස් වෙලා

1376
01:38:18,740 --> 01:38:20,050
දැන් එක්කෙනයි ඉතුරු

1377
01:38:20,200 --> 01:38:20,990
සර්

1378
01:38:21,360 --> 01:38:23,150
සර් මට ඕන මගේ නායෝජනා අයින් කරගන්න

1379
01:38:23,310 --> 01:38:27,220
ඉන්දියා දේශපාලන ඉතිහාසයේ දෙවෙනි වතාවට
විරුද්ද පක්ශයක් නොමැතිව පලාත් ඇමති කෙනෙක්

1380
01:38:27,380 --> 01:38:30,130
අන්බු පත් වුනා තරගයක් නොමැතිව

1381
01:38:30,340 --> 01:38:32,180
පාලක පක්ශයට මෙම ජයග්‍රහනය

1382
01:38:32,480 --> 01:38:38,270
මම සුභ පතනවා සහ අගය කොට සලකනවා
රුද්‍රා අපේ පක්ශයේ කෙනෙක් වීම ගැන

1383
01:38:41,520 --> 01:38:43,400
මෙච්චර ලොකු ජයග්‍රහනයක් අරන් දුන්නට

1384
01:38:43,800 --> 01:38:46,010
මේ අගය කිරිම විතරක් ඇතිද නායකතුමා?

1385
01:38:46,730 --> 01:38:48,190
වෙන මොනවද දුවේ ඕන?

1386
01:38:48,710 --> 01:38:53,250
පක්ශයෙන් පාර්ලිමේන්තු යන 5ස් දෙනා අතරට

1387
01:38:53,300 --> 01:38:57,090
මගේ නමත් දැම්මනම්,ගොඩක් සතුටු වෙනවා නායකතුමා

1388
01:38:57,720 --> 01:39:00,050
ඒකට මං සුදුසු නෑ කියලා හිතනවනම්

1389
01:39:00,490 --> 01:39:01,950
මන් අහපු එකට සමාවෙන්න නායකතුමා

1390
01:39:05,310 --> 01:39:08,240
දේශපාලන උපායමාර්ග සහ හුරුබුහුටි බව තියෙන ඔයාට

1391
01:39:08,420 --> 01:39:10,340
ඒකට ගොඩක් සුදුසුකම් තියෙනවා දුවේ

1392
01:39:11,280 --> 01:39:13,320
ලැයිස්තුවට රුද්‍රාගේ නමත් දාන්න

1393
01:39:13,350 --> 01:39:14,390
හරි..නායකතුමා

1394
01:39:19,660 --> 01:39:23,010
පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය ලැබුනාට

1395
01:39:23,120 --> 01:39:27,990
අපි රුද්‍රා මහත්මිය පොල්ලාචි වලට සාදරයෙන් පිලිගන්නවා

1396
01:39:29,740 --> 01:39:31,570
අරහේ වාහනය නතර කරන්න

1397
01:39:31,600 --> 01:39:32,430
හරි මැඩම්

1398
01:39:38,340 --> 01:39:41,130
මොකක්ද අම්මේ කාරණාව,හදිසියෙන් හම්බෙන්න ඕන කීවේ?

1399
01:39:41,210 --> 01:39:45,710
අන්බු පලාත් සභාවට ගියාට ඔයා පාර්ලිමේන්තු ගියාට
මට සතුටු වෙන්න බෑ දුවේ

1400
01:39:45,900 --> 01:39:46,770
ඇයි අම්මේ?

1401
01:39:46,940 --> 01:39:50,270
කොඩි මැරුණට පස්සේ අන්බුගේ හැසිරිම ගොඩක් වෙනස් වුනා දුවේ

1402
01:39:50,610 --> 01:39:52,490
එයාගේ මොකක්ද ප්‍රශ්ණේ කියලා මට තේරෙන්නේ නෑ

1403
01:39:53,370 --> 01:39:55,750
ඒ මොකක්ද කියලා අහන්න ඩොක්ටර් කෙනෙක් ගාවටත් ගියා

1404
01:39:56,380 --> 01:39:58,710
මේ තත්වයට කියන්නේ නිවුන්නු බව අහිමිවීම

1405
01:39:58,990 --> 01:40:03,610
එක්කෙනෙක් හදිසියෙ මැරුනම අනිත් කෙනා
බලනවා දෙන්න විදියටම ජීවත් වෙන්න

1406
01:40:03,800 --> 01:40:05,670
ඉස්සර නිවුන්නු,හැමවෙලේම නිවුන්නු

1407
01:40:05,970 --> 01:40:08,130
ඉස්සර නිවුන්නු විදිහට හිටපු එයාලට,
අමාරුයි පිලිගන්න අනිත් කෙනාගේ අහිමිවීම

1408
01:40:11,210 --> 01:40:13,120
ඒකයි උත්සහ කරන්නේ, අනිත් කෙනාගේ අඩුව පුරවන්න

1409
01:40:13,330 --> 01:40:17,170
සමහරු මැරෙන්න කැමති අනිත් නිවුන්නු
කෙනා මැරුනු විදියටම

1410
01:40:17,800 --> 01:40:20,960
සමහරු කැමතියි අනිත් කෙනා ජිවත් වුන
විදියටම ජිවත් වෙලා මැරෙන්න

1411
01:40:21,220 --> 01:40:22,970
ඒකෙන් ඔයාගෙ පුතා දෙවෙනි විදිය

1412
01:40:23,160 --> 01:40:27,970
අන්බු..කොඩිගේ රැවුල එයාගෙ හිටිය
ඔක්කොම ගන්න හේතුව අර අඩුව පුරවන්න යන එක

1413
01:40:27,990 --> 01:40:30,910
මේක අසාමාන්‍ය විදියට බලන්න එපා..මේක නිවුන්නු අතර පොදුයි

1414
01:40:31,180 --> 01:40:33,260
මේ වගේ ඒවට උත්තර දෙන මුහුනුපොතේ පිටු

1415
01:40:33,390 --> 01:40:36,760
සයිට් ඕන තරම් තියෙනවා මේ දවස්වල

1416
01:40:36,790 --> 01:40:39,250
මතක තියාගන්න..ඉස්සර ඔයාගෙ පුතා අන්බු

1417
01:40:39,370 --> 01:40:40,330
දැන් එක්කෙනෙක් නෙවෙයි..දෙන්නෙක්

1418
01:40:42,390 --> 01:40:45,190
කොඩි හැම හොඳ දෙයක්ම මුරන්ඩු කමින් කරපු කෙනෙක්

1419
01:40:46,900 --> 01:40:50,070
අන්බු හැම දෙයක්ම කරන්නේ මොලේ පාවිච්චි කරලා

1420
01:40:52,990 --> 01:40:57,740
දැන් මුරන්ඩු කමයි බුද්ධියයි දෙකම තියෙන කෙනා තමා අන්බු

1421
01:41:04,780 --> 01:41:08,080
පර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රුද්‍රාට ජය වේවා..

1422
01:42:31,090 --> 01:42:32,970
මොකටද මේ වගේ ආචාර අන්බු?

1423
01:42:33,090 --> 01:42:35,340
ඔයා පාර්ලිමේන්තුවේ..මම පලාත් සභාවේ
(හැබැයි කියන්නේ පට්ටම් දෙක)

1424
01:42:35,450 --> 01:42:37,780
මම ඒ දෙන්න ඕන ගෞරව දිය යුතුයි

1425
01:42:38,280 --> 01:42:40,870
අපි අතර දේශපාලනය වෙනයි..පෞද්ගලික දේවල් වෙනයි

1426
01:42:41,450 --> 01:42:43,070
ඒ දෙක කලවම් කරගන්න එපා

1427
01:42:47,960 --> 01:42:51,550
සර්...අයියගේ සිද්ධිය මන් ඉක්මනට හොයාගන්නම්

1428
01:42:51,580 --> 01:42:52,830
මැරුනේ මගේ අයියා

1429
01:42:53,650 --> 01:42:54,740
මමම හොයාගන්නම්

1430
01:42:56,820 --> 01:42:59,360
සර්..බලනකොට කොඩි වගේම ඉන්නවනේ

1431
01:42:59,630 --> 01:43:01,010
අන්බු කියලා තේරෙන්නෙම නෑ

1432
01:43:03,750 --> 01:43:04,830
අන්බුත් මම තමා

1433
01:43:05,310 --> 01:43:06,350
කොඩිත් මම තමා

1434
01:43:25,260 --> 01:43:27,800
ඔයාට අවශ්‍ය හැම දේම හොයා බලන්න තමා අපි මෙතන ඉන්නේ

1435
01:43:28,180 --> 01:43:30,510
මම රාජකාරිව..මේ දෙන්නා පෞද්ගලිකව

1436
01:43:30,560 --> 01:43:33,440
කාල බීලා..නිදාගෙන...දෙන එක අත්සන් කරන්න කියන්නේ මට

1437
01:43:33,610 --> 01:43:35,400
ඒක විතරක් කරපුවම ඇති..හරිද

1438
01:43:35,780 --> 01:43:38,650
එහෙම නෙවේ සර්..ඔයා දේශපාලනයට අලුත්..

1439
01:43:40,550 --> 01:43:42,920
මම ඉපදෙනකොටත් මගේ ගෙදර දේශපාලනය තිබුනා

1440
01:43:43,230 --> 01:43:46,940
මම දේශපාලනයත් දන්නවා..ඒක කොහොමද
හොදට කරන්නේ කියලත් දන්නවා

1441
01:43:47,150 --> 01:43:52,200
ඔක්කොටම කලින්...මට ව්‍යාපාරිකයන්ගේ,
ගොඩනැගිලි හදන,ආනයන කරන ඔක්කොගෙන්ම සල්ලි එන්න ඕන

1442
01:43:52,860 --> 01:43:54,230
නිවරදිව කියනවනම්..

1443
01:43:54,680 --> 01:43:55,680
අල්ලස් ඕන

1444
01:43:55,760 --> 01:43:57,760
සාමානයෙන් අපි ගෙවන්නේ දිස්ත්‍රික්ක ලේකම්ටනේ

1445
01:43:57,880 --> 01:43:59,720
දැන් කොහොමද M.L.A ටත්

1446
01:43:59,810 --> 01:44:02,220
වෙන ප්‍රශ්ණ දාන්නේ නැතිව සල්ලිනේ අහන්නේ

1447
01:44:02,730 --> 01:44:03,760
දෙන්න..බලමු

1448
01:44:11,390 --> 01:44:14,470
ඔයා කිව්ව විදියට, කව්ද කොච්චරක්ද
සල්ලි දුන්නේ කියලා මේ ලැස්තුවේ තියෙනවා

1449
01:44:26,160 --> 01:44:27,830
සමාවෙන්න..මින්ත්තු 10ක් පරක්කු වුනා සර්

1450
01:44:28,180 --> 01:44:30,260
ඒ ඔක්කොම අවුරුදු15ක් පරක්කුයි තමා

1451
01:44:30,380 --> 01:44:35,500
අර.. රසදිය කර්මාන්ත ශාලාව නිසා ලෙඩ වුන
හැමෝම රෝහල් ගත කරලා බෙහෙත් කරන්න ඕන

1452
01:44:35,550 --> 01:44:36,800
නෑ සර්..අරමුදලේ

1453
01:44:36,880 --> 01:44:40,130
මට ආධාර විදිය ලක්ශ 75ක් හම්බුනා, ඒක පාවිච්චි කරන්න

1454
01:44:41,510 --> 01:44:44,090
ඒ ඔක්කොම කළු සල්ලි..ඒක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ

1455
01:44:44,390 --> 01:44:45,560
බොරු සල්ලි නෑ නේද?

1456
01:44:45,580 --> 01:44:47,580
හොද සල්ලි තමා..ඒත් ඒවා දුන්නොත්

1457
01:44:47,720 --> 01:44:48,720
මිනිසුන්ට හොද නැද්ද?

1458
01:44:48,740 --> 01:44:51,910
ඔයා දුන්න ලිස්ට් එකේ හැමෝටම මම රිසිට් එක කඩලා තියෙනවා

1459
01:44:52,010 --> 01:44:53,840
ඒක දෙන්න දිස්ත්‍රික්ක ලේකම්ට

1460
01:44:54,050 --> 01:44:55,930
එයාලට අදායම් බදු ප්‍රශ්ණ එයි..

1461
01:44:56,110 --> 01:44:57,730
එන්න ඕන හන්දා තමා දෙන්න කීවේ

1462
01:44:57,890 --> 01:45:00,300
ජනතාවගේ ප්‍රශ්ණෙකට සතයක් දෙන්න උවමනා නැති උන්ට

1463
01:45:00,330 --> 01:45:02,780
M.L.A. සතුටු කරන්න ලක්ශ ගනන් සල්ලි දෙනවා

1464
01:45:03,260 --> 01:45:07,470
උන්ට සල්ලි ආවේ කොහොමද කියලා, ආදායම්
බදු දෙපාර්තමේන්තුව විමර්ශනය කරලා වාර්තාවක් ඕන

1465
01:45:07,620 --> 01:45:08,450
හරි සර්..

1466
01:45:14,250 --> 01:45:16,790
එයා දේශපාලනයට අලුත්, මොනවත් තේරෙන්නේ නෑ කීවා

1467
01:45:16,810 --> 01:45:19,450
නමුත් හැමදේම හාරනවා මැඩම්
අපිට එලියට යන්නත් කීවා මැඩම්

1468
01:45:21,790 --> 01:45:23,920
එයාව ඔයාගේ පාලනයේ තියාගන්න බලන්න

1469
01:45:33,380 --> 01:45:35,760
මොකෝ බලගෙන ඉන්නේ..ජීවිතයක වටිනාකම තේරෙන්නේ නැද්ද?

1470
01:45:35,840 --> 01:45:37,180
සර්..ගිලන් රතයකට කතා කරලා තියෙන්නේ සර්

1471
01:45:37,260 --> 01:45:38,890
ආ..ඒක එනකම් හිටගෙන බලාගෙන ඉන්න

1472
01:45:39,260 --> 01:45:41,050
එයාව දාන්න මගේ වාහනයට
-ඒයි උස්සන්න එයාව

1473
01:45:46,930 --> 01:45:49,010
බගත් ඔයා යන්න එයාලත් එක්ක යන්න
- හරි කොඩි

1474
01:45:49,090 --> 01:45:52,050
ඕයි..මොනවහරි කරන්න ඕනනේ.. මේ
දිවියන් ගමේ මිනිසුන්ට පහර දෙන එකට

1475
01:45:52,100 --> 01:45:54,060
එයාගේ පව්ලේ අයගැන හිතලා බැලුවද?

1476
01:45:54,320 --> 01:45:57,030
දිවියෝ ඇඩියෙන් ක්‍රියාකරි තැන්වල අපි කැමරා හයි කරලා තියෙන්නේ

1477
01:45:57,270 --> 01:45:59,180
අරක්කු බොන්න ඒවා හොරකම් කරලා විකුනනවා සර්

1478
01:45:59,220 --> 01:46:01,090
ඉතින්.. ඔයා ඒවා ඇතාරලා දාලා මිනිසුන්ව මැරෙන්න අරිනවා?

1479
01:46:01,120 --> 01:46:03,700
නෑ සර්..නැති වුන කැමරා 6යෙන් 5ක්ම හොයාගත්තා සර්

1480
01:46:03,870 --> 01:46:06,700
මේ කැලයේ නැති වුන එක කැමරාවක් තමා හොයාගන්න බැරි සර්

1481
01:46:31,580 --> 01:46:33,350
ඒ කැමරා එක නැති වුන එක ඇත්ත සර්

1482
01:46:33,530 --> 01:46:36,260
ඒ කැලයේ නැති වුන කැමරාව හොයාගන්න බැරි වුනා සර්

1483
01:46:36,460 --> 01:46:38,670
ඒක හොයාගත්ත ගමන් අපි මුලින්ම ඔයාට දැනුම් දෙන්නම් සර්

1484
01:46:42,780 --> 01:46:43,940
මන් ලෑස්ති වෙන්නම්

1485
01:46:45,370 --> 01:46:47,160
කව්ද..අන්බුද? - ඔව්

1486
01:46:48,680 --> 01:46:51,060
මාමත් එක්ක කතා කරන්නද?

1487
01:46:53,100 --> 01:46:54,730
ඒ මොනවත් නෑ අක්කා

1488
01:46:55,220 --> 01:46:57,100
ඔයාගේ ඇස් දැක්කම මට ඔක්කොම හිතාගන්න පුලුවන්

1489
01:46:59,220 --> 01:47:02,260
මං හිතන විදියට දැන් මගේ හදවත
තේරුම් ගන්න පුලුවන් තත්වෙක එයා නෑ අක්කා

1490
01:47:02,670 --> 01:47:05,830
දැන් එයා..මගේ පස්සෙන් ආපු අන්බු නෙවේ
දැන් M.L.A. අන්බු

1491
01:47:06,550 --> 01:47:10,420
එයාගේ වැඩ වලට උදව් කරලා සහය වෙන එක තමා.. මගේ දැන් සතුට

1492
01:47:12,850 --> 01:47:13,850
බලාගෙන..

1493
01:47:14,040 --> 01:47:17,600
M.L.A ඉස්සරහ ගොඩක් මිනිස්සු ඉන්නවා..ඔයාව පාස් කරලා යන්න දෙන්න එපා

1494
01:47:19,950 --> 01:47:23,490
අලුත් M.L.A. ෆැක්ටරි එකේ ප්‍රශ්ණෙට
සල්ලි දීලා නම හදාගෙන තියෙන්නේ

1495
01:47:23,510 --> 01:47:25,590
ඔයා කීවේ එයාට දේශපාලනය තේරෙන්නේ නෑ කියලා

1496
01:47:25,660 --> 01:47:27,870
ඔයාගේ අණට විරුද්දව යන්නේ නෑ කීවේ?

1497
01:47:27,900 --> 01:47:31,190
බලාගෙන..දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ ඉදලා ගමේ
ඡන්දේ ඉල්ලන තත්වෙට වැටෙයි

1498
01:47:31,210 --> 01:47:33,880
ඒක ඔයා කරන වැඩ වලින් තීරනය කරයි

1499
01:47:34,000 --> 01:47:35,630
දන්න කෙනෙක් හන්දයි කීවේ

1500
01:47:35,650 --> 01:47:37,440
අතේ ඉන්න කුරුල්ලට යන්න දෙන්න එපා

1501
01:47:37,730 --> 01:47:38,730
එන්න නෑනා..

1502
01:47:39,860 --> 01:47:40,710
එන්න

1503
01:47:42,110 --> 01:47:43,230
කණ්නාඩිය ගලවන්න

1504
01:47:52,560 --> 01:47:55,720
රසදිය කර්න්මාන්ත ශාලාව ගැන මුකුත්
කරන්න එපා, මම කියනකම්

1505
01:47:59,300 --> 01:48:00,760
ඒක මගේ අයියගේ අන්තිම කැමැත්ත

1506
01:48:01,080 --> 01:48:02,540
ඒක මට එහෙම අතාරින්න කියනවද?

1507
01:48:03,900 --> 01:48:05,200
දැනට එපා කියල කීවේ

1508
01:48:05,240 --> 01:48:08,240
කියන්න කවද්ද..ඔක්කොමලා මැරිලා ගියාට පස්සෙද

1509
01:48:09,440 --> 01:48:11,350
ඒකෙන් බලපෑම් ඇති වුන අයව මන් හම්බුනා

1510
01:48:11,670 --> 01:48:13,510
ඔයා දැක්කනම් ඔහොම කතා කරන්නේ නෑ

1511
01:48:13,750 --> 01:48:17,500
අපි මේක දැම්ම මේක විසදුවොත්,
ජනතාවට ඕක ඉක්මනට අමතක වෙයි

1512
01:48:17,640 --> 01:48:19,550
මන් ඔයාගේ ඇමතිකම ගැන පක්ශයත් එක්ක කතා කලා

1513
01:48:19,580 --> 01:48:22,450
මන් කියන එක අහලා ඊලග මැතිවරනෙත් ආසනය ඔයාට තමා

1514
01:48:24,660 --> 01:48:28,580
ඊලග ආසනය ගැන හිතලා,පක්ශයේ
තනතුරු ගැන හිතලා මන් දේශපාලනයට ආවේ නෑ

1515
01:48:29,650 --> 01:48:31,570
මන් මෙහේ අවේ කාරණා දෙකකට තමා

1516
01:48:32,270 --> 01:48:35,850
එක..මගේ අයියා පටන් ගත්ත අර
කර්මාන්තශාලාවේ ප්‍රශ්ණය විසදන්න

1517
01:48:36,560 --> 01:48:37,310
දෙක.

1518
01:48:37,880 --> 01:48:40,840
මගේ අයියව මරපු එකා හොයාගෙන, ඌව ඉරලා දාන්න

1519
01:48:42,730 --> 01:48:43,780
ඒකට ඔයා විතරක් නෙවේ..

1520
01:48:44,630 --> 01:48:46,330
නායකයාටවත් බෑ මාව නවත්තන්න

1521
01:49:00,430 --> 01:49:03,580
රජයේ කුමන කුමන දෙපාර්තමේන්තුද මේකට සම්බන්ද

1522
01:49:03,600 --> 01:49:06,730
කාගේ කාගේන්ද අපි ප්‍රශ්ණ අහන්න ඕන කියලා,
ඔක්කොම විස්තර මට ඕන

1523
01:49:06,850 --> 01:49:08,730
මේකට සම්බන්ද හැමෝම මට හම්බවෙන්න ඕන

1524
01:49:08,840 --> 01:49:11,800
සර්..අර රසදිය කර්මාන්තශාලව ප්‍රශ්නෙට
M.L.Aට ඔයාව හම්බවෙන්න ඕන

1525
01:49:11,870 --> 01:49:13,730
මම අවමගුලකට නගරෙන් ඈතටාඑවිත් ඉන්නේ

1526
01:49:13,750 --> 01:49:15,590
මගේ බිරිද මගේ නහය කැඩුවා ගහගෙන

1527
01:49:15,610 --> 01:49:18,030
හෙල්ලෙන්නවත් බෑ..ඔලුව ගාවටම වැඩ

1528
01:49:23,000 --> 01:49:24,540
ඔක්කොම ඒක මගඅරිනවා අන්බු

1529
01:49:24,670 --> 01:49:26,880
පක්ශයේ අනුමැතිය නැතිව මේක කරන්න හොද නෑ

1530
01:49:26,900 --> 01:49:27,940
කරන්නත් බෑ

1531
01:49:28,090 --> 01:49:30,960
අනවශ්‍යව විදියට නෑනත් එක්ක රණ්ඩු
කරන්නේ නැතිව, එයා කියන විදියට කරමු

1532
01:49:41,180 --> 01:49:43,810
මොකද අන්බු..එකෙනෙක්වත් ආවේ නැද්ද?

1533
01:49:43,960 --> 01:49:46,590
ඒකට තමා..නායකත්වය තරහ කරගන්න එපා කීවේ..

1534
01:49:46,900 --> 01:49:48,900
දේශපාලනය ඔයා හිතනවා වගේ

1535
01:49:49,020 --> 01:49:51,720
පුටු හදලා කූඩාරම් ගහලා කරන්න බෑ

1536
01:49:51,750 --> 01:49:53,000
ඒක ගොඩාක් ලොකුයි

1537
01:49:53,510 --> 01:49:57,420
පදවියේ බලය නැතිව ඔයා..පිච්චිච්ච බල්බ් එකක් වගේ

1538
01:49:57,600 --> 01:49:58,720
තේරුම් ගන්න අන්බු

1539
01:49:58,830 --> 01:49:59,950
පක්ශය නැතුව..

1540
01:50:00,400 --> 01:50:02,190
ඔයා නිකම් තනි මිනිහෙක් විතරයි

1541
01:50:07,120 --> 01:50:09,200
ඔක්කොලම ඉපදෙනකොට තනි කෙනෙක් මැඩම්

1542
01:50:11,280 --> 01:50:12,710
මම ඉපදෙනකොටම ඩබල්

1543
01:50:12,980 --> 01:50:15,270
මේ ප්‍රශ්ණේ නීත්‍යානූකූලව විසදන්න බැලුවේ

1544
01:50:15,590 --> 01:50:18,010
ඔයා කැමති ජනතාව මේකට සම්බන්ද වෙනවට

1545
01:50:18,410 --> 01:50:19,610
ඔයා කැමති විදියට කරන්නම්

1546
01:50:21,090 --> 01:50:24,760
ඔයා කොච්චර කෑ ගැහුවත් එක කාක්කෙක්වත් එන්නේ නෑ

1547
01:50:25,080 --> 01:50:27,210
ජනතාව ඒකරාශී කිරිමත් එක කලාවක්

1548
01:50:27,540 --> 01:50:28,790
ඒක ඔයා දන්නේ නෑ

1549
01:50:30,440 --> 01:50:33,570
ගෙන්නන එකට එකතු වෙනවා කියන්නේ නෑ
ඔවුන්ම ආවොත් තමයි ඒකරාශි වෙනවා කියන්නේ

1550
01:50:33,710 --> 01:50:35,050
එකරාශි කරන හැටි බලන්න

1551
01:50:48,830 --> 01:50:54,540
දීප්තිමත් රසදිය තමා ලොව වඩාත්ම විෂ වර්ග වලින් දෙවෙනි ස්ථානය

1552
01:50:54,740 --> 01:50:56,700
ටික කාලයක් ඒක පොලොවට තැන්පත් වුනාම

1553
01:50:56,720 --> 01:51:01,430
ඒක මීතේන් රසදිය බවට පත්වෙලා වඩාත් භයානක විෂක් නිපදවනවා

1554
01:51:01,590 --> 01:51:04,590
ඔයාලගෙන් කී දෙනෙක් රසදිය ගැන දන්නවද කියන්න මම දන්නේ නෑ

1555
01:51:04,610 --> 01:51:08,360
මේ වීඩීයෝ එකට ලයික් කරලා,ශෙයාර් කරලා,කොමෙන්ට් කරලා

1556
01:51:08,470 --> 01:51:09,720
විතරක් මදි

1557
01:51:10,470 --> 01:51:12,720
ඔයාලා එන්න ඕන රැලි වලට

1558
01:51:12,900 --> 01:51:15,730
ඔයාල ඔක්කොම ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න

1559
01:51:15,810 --> 01:51:17,230
අපිට තාම පුලුවන් වෙනසක් කරන්න

1560
01:51:17,380 --> 01:51:21,460
ඔයාලා සමාජය ගැන හිතනවනම්,නගන්න හඬක්

1561
01:51:28,140 --> 01:51:32,220
ඒයි කොහෙද බන් ඉන්නේ
- හෙට උදේ අනිවාර්යෙන් එනවා

1562
01:51:32,250 --> 01:51:36,000
ඔයාලා සැණකෙලි බලන්න,ප්‍රදර්ශන බලන්න භාවිතා කරපු සංස්ථා පිටටනියේ

1563
01:51:36,120 --> 01:51:38,620
පලවෙනි වතාවට මං පෙන්නන්නම් ශිෂයන්ගේ බලය

1564
01:51:38,850 --> 01:51:42,810
එයාලා යන්නේ රැලියක් තියන්න, රසදිය
කර්මාන්තශාලාවේ කාන්දුව ගැන

1565
01:51:44,280 --> 01:51:45,400
මගේ නායකත්වය යටතේ

1566
01:51:55,920 --> 01:51:57,830
කව්ද මගේ පොටෝ දැම්මේ මේවගේ?

1567
01:51:58,100 --> 01:52:00,180
මේකට මෙච්චර ශොක් වෙන්නේ ඇයි මැඩම්

1568
01:52:00,460 --> 01:52:01,830
පොඩ්ඩක් අරහේ බලන්න

1569
01:52:05,590 --> 01:52:08,630
ඒක විෂක්...ඒක විෂක්

1570
01:52:08,740 --> 01:52:12,490
සුද්ද කරන්න.. සුද්ද කරන්න
රසදිය සුද්ද කරන්න

1571
01:52:13,920 --> 01:52:17,630
මොකෝ දුවේ අපේ පක්ශේ M.L.A තනියෙන් අරහේ ඉන්නේ

1572
01:52:17,800 --> 01:52:20,920
ඔයා M.P... දිස්ත්‍රික්ක ලේකම් එක්ක

1573
01:52:21,080 --> 01:52:22,620
ඔයා නේද මුල් තැන ගන්න ඕන

1574
01:52:22,650 --> 01:52:27,310
අර කර්මාන්ත ශාලාවේ සිද්දියට අපි
ක්‍රියා මාර්ගයක් ගන්නවා කියලා,මාධ්‍යට කියන්න

1575
01:52:27,390 --> 01:52:31,060
හවස ප්‍රවෘතිවල අපේ පක්ශේ ගැන තමා හැමෝම කියන්න ඕන

1576
01:52:31,340 --> 01:52:33,380
තේරුනාද?
හරි නායකතුමා

1577
01:52:33,410 --> 01:52:35,610
සුද්ද කරන්න.. සුද්ද කරන්න

1578
01:52:35,650 --> 01:52:38,270
අර රසදිය සුද්ද කරන්න

1579
01:52:40,860 --> 01:52:41,860
අයින් වෙලා ඉන්න

1580
01:52:43,240 --> 01:52:47,910
කුඩා ප්‍රමානෙකින් පටන් ගත්ත මේ රැලිය
විශාල රැලියක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා

1581
01:52:48,020 --> 01:52:52,520
මිස් රුද්‍රාගේ පැමිනිම හේතුවෙන්,
ඇයව සාදරයෙන් පිලිගන්නවා

1582
01:52:55,070 --> 01:52:57,510
කාක්කෙක්වත් එන්නේ නෑ කියලා කීවට

1583
01:52:57,530 --> 01:53:00,410
ලොකු ජනතාව කෙසේ වෙතත් ඔයාම ඇවිල්ල ඉන්නවා

1584
01:53:01,820 --> 01:53:02,940
මයික්..මයික්..

1585
01:53:05,200 --> 01:53:08,650
ශිෂ්‍යයන්ගේ අභ්‍රිපායන් කවදාවත් පරදින්නේ නෑ

1586
01:53:08,820 --> 01:53:10,730
මේ අභ්‍රිපායත් දිනනවා

1587
01:53:10,990 --> 01:53:12,990
රසදිය කාන්දුව ඉවත් කල යුතුයි

1588
01:53:13,040 --> 01:53:17,380
සහ දැඩි පියවර ගන්නවා මේකට වගකිව යුතු අයට

1589
01:53:17,560 --> 01:53:19,480
මේකෙන් බලපෑම් ඇති වුන අ..යට

1590
01:53:22,360 --> 01:53:23,520
හොදට කතා කලා ඔයා

1591
01:53:25,960 --> 01:53:28,820
මේ ප්‍රශ්ණේ ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ ඇදීගෙන එනවා

1592
01:53:28,840 --> 01:53:31,590
කවද්ද මේ ප්‍රශ්ණේ ඉවර කරන්නේ කියලා, ඔබතුමියම කිව්වනම්

1593
01:53:32,180 --> 01:53:33,140
මාස තුනක් ඇතුලත

1594
01:53:33,170 --> 01:53:39,660
එක සතියක් ඇතුලත මෙ ප්‍රශ්නෙට විසදුම් දෙනවා
කියලා, රුද්‍රා මහත්මිය පොරොන්දු වුනා

1595
01:53:39,720 --> 01:53:41,390
ඔබේ ඔය කටින්ම කියන්න මැඩම්

1596
01:53:45,400 --> 01:53:51,060
එක සතියක් ඇතුලත..අපේ රජය විසින්
මේ ප්‍රශ්නෙට විසදුමක් දෙනවා

1597
01:53:53,580 --> 01:53:54,620
මොකෝ මැඩම්

1598
01:53:56,060 --> 01:53:58,470
කොඩි ළෙලදෙනවද?

1599
01:54:01,760 --> 01:54:04,510
කී පාරක් කීවද කෑවට පස්සේ අර පෙත්ත බොන්න කියලා

1600
01:54:07,130 --> 01:54:10,550
මෙච්චර ප්‍රශන වෙලා තියෙනවා, මගුල් පෙත්තක් ගැන කියන්න එනවා?

1601
01:54:13,860 --> 01:54:16,190
මොකටද තරහ ගන්නේ අයියේ?
- තරහා යන්නේ නැද්ද

1602
01:54:16,710 --> 01:54:18,960
සතියක් ඇතුලත ප්‍රශ්නේ වීසදන්න යනවා,
දන්නවද?

1603
01:54:19,230 --> 01:54:20,520
පක්ශය මොකද කරන්නේ?

1604
01:54:21,430 --> 01:54:23,020
මන් කලින් කිව්වා වගේ

1605
01:54:23,080 --> 01:54:25,330
ආයි පාරක් හිරගෙදරට, මන් විතරක් යන්නේ නෑ

1606
01:54:25,390 --> 01:54:27,190
යනකොට ඔයයි නායකයයි අරන් යන්නේ

1607
01:54:27,250 --> 01:54:29,880
එයාව කොහොමද නවත්තන්නේ කියලා මන් දන්නවා

1608
01:54:30,310 --> 01:54:31,350
විශ්වාස කරන්න අයියේ

1609
01:54:32,020 --> 01:54:34,140
මම මොනවද කරන්නේ කියලා බලන්න

1610
01:54:35,540 --> 01:54:38,170
ඔයා නිතර හුරු පුරුදු තැනක් නේද

1611
01:54:41,640 --> 01:54:44,930
දිවියන් අධීක්ශනය සදහා වන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් හයි කරපු එකක්

1612
01:54:44,990 --> 01:54:47,030
කවුරුහරි හිගන්නෙක් හොරකම් කරලා

1613
01:54:47,060 --> 01:54:51,390
අපේ කුලේ හොද පොලිස් මහත්මයා...
ආරක්ශාවට මට තියාගන්න දුන්නා

1614
01:54:52,370 --> 01:54:53,620
කොච්චරක්ද ඕන

1615
01:54:53,720 --> 01:54:56,810
ඔයාට අලුත් තනතුරු තියෙනකොට
අලුතෙන් සල්ලි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද?

1616
01:54:56,950 --> 01:54:58,410
අපි වෙන දෙයක් බලමුද?

1617
01:54:59,480 --> 01:55:00,600
වෙන මොනවද ඕන?

1618
01:55:01,390 --> 01:55:03,350
අපිටත් ඕන වුනා කොඩිව ඉවත් කරලා දාන්න

1619
01:55:03,670 --> 01:55:05,500
ඔයා ඒක කරපු එක හොදට ගියා

1620
01:55:05,600 --> 01:55:07,800
නමුත් දැන් ඔයාගේ බලාපොරොත්තුව
අපිටත් එහෙම කරන්න

1621
01:55:10,060 --> 01:55:12,220
රසදිය ප්‍රශ්නේ ආයි අදිනවා

1622
01:55:12,500 --> 01:55:15,250
එයාව පොඩ්ඩක් නැවුත්තුවොත් ඇති

1623
01:55:16,060 --> 01:55:17,310
ඔයා කරන්න

1624
01:55:18,280 --> 01:55:20,360
එක සතියක් ඇතුලත..

1625
01:55:20,470 --> 01:55:24,590
මගේ දේශපාලන අවුරුදු 40ටම මේ වගේ කොල්ලෙක් දැකලා නෑ

1626
01:55:26,940 --> 01:55:29,740
ඔයාව මාස කීපයකට කලින් තමා මේ පැත්තේ දැක්කෙත්

1627
01:55:29,950 --> 01:55:31,490
එහෙනම් කොහොමද අවුරුදු 40ක්?

1628
01:55:31,680 --> 01:55:32,760
මාව තරහා ගස්සන්න හදනවද?

1629
01:55:32,790 --> 01:55:34,870
නිකම් සාමන්‍ය දැනුමෙන්
-සාමන්‍ය දැනුමෙන්?

1630
01:55:34,970 --> 01:55:36,010
තුන් වෙනි පිටුවේ මොනවද තියෙන්නේ?

1631
01:55:36,110 --> 01:55:37,900
දැන් තමා පලවෙනි පිටුව බලන්නේ

1632
01:55:37,930 --> 01:55:40,140
පැය තුනක් තිස්සේ පලවෙනි පිටුව බලාගෙන ඉන්නේ...

1633
01:55:40,210 --> 01:55:42,710
පක්ශ කාර්‍යාලයට ආවේ තේ එක වෙනුවෙන් නේද?

1634
01:55:43,950 --> 01:55:45,620
එහෙනම් බීලා පලයන්

1635
01:55:47,830 --> 01:55:49,960
මාස ගනන් තේ මේකේ බීලා..

1636
01:55:49,980 --> 01:55:51,650
ඡංදේ දෙනවා අනිත් පක්ශෙට

1637
01:55:57,240 --> 01:55:59,200
කියන්න මැඩම්..මොනවටද මාව හම්බෙන්න ඕන කීවේ?

1638
01:55:59,220 --> 01:56:01,140
කැමරා එක මට දෙන්න තිබුනනේ

1639
01:56:01,580 --> 01:56:03,420
මම පාලක පක්ශයේ M.P.

1640
01:56:03,730 --> 01:56:05,190
දවසක ඇමති වෙයි

1641
01:56:05,780 --> 01:56:07,740
ඔයාට ඕනදෙයක් මට කරන්න පුලුවන්

1642
01:56:09,060 --> 01:56:10,520
ඔයා හොද අවස්තාවක් නැති කරගත්තා

1643
01:56:10,630 --> 01:56:13,720
ජීවිතෙටම අවස්තා එකපාරයි එන්නේ

1644
01:56:13,890 --> 01:56:16,640
මම ඔයාට අවස්තා දෙකක් දෙනවා හිතලා බලන්න

1645
01:56:16,740 --> 01:56:17,820
හිතලා බලන්න

1646
01:56:18,040 --> 01:56:22,410
පොලිස් පරික්ශක වෙලා ඉන්න ඔයාට
ලොකු ලොකු තනතුරු වලට යන්න පුලුවන්

1647
01:56:22,940 --> 01:56:24,520
මං කියන විදියට කලොත්

1648
01:56:25,560 --> 01:56:26,980
මොනවද කරන්න ඕන කියන්න?

1649
01:56:29,930 --> 01:56:31,560
කොට්‍රිවේල් මැරෙන්න ඕන

1650
01:56:35,930 --> 01:56:39,060
නිකම් ඔහේ ඉන්න ඔයා කොහොමද
පොලිස් පරික්ශක් කෙනෙක් වුනේ

1651
01:56:39,500 --> 01:56:43,370
දැන් ඔයා චන්ඩියෙක් වගේ ඉන්න වේලු,
ඉස්සර මං දැක්කම් අත් අකුලගන්නවා

1652
01:56:44,020 --> 01:56:47,740
දේශපාලනයට ආවට පස්සේ මට දාසයෙක්ට වගේ ගහනවා

1653
01:56:48,600 --> 01:56:51,560
එකම ජාතියෙනේ..එකයි උදව් කරන්න බැලුවේ

1654
01:56:51,630 --> 01:56:54,630
ඔයාම මට අවස්තාව දීල තියෙනකොට,
මොනවද මන් වැඩියෙන් කරන්න ඕන

1655
01:56:55,760 --> 01:56:57,220
මන්ම මරන්නම් ඌව

1656
01:56:57,580 --> 01:56:59,420
කියන්න, කවදද කොහෙද කියලා

1657
01:56:59,530 --> 01:57:01,120
ඔයා එහේ යන්න ඕන නෑ

1658
01:57:01,850 --> 01:57:03,350
අපි එනකම් එයා බලාගෙන ඉන්නවා

1659
01:57:04,640 --> 01:57:06,810
ඔය තුවක්කුව එපා,ඒක දෙපාර්තමේතුවේ එක

1660
01:57:07,640 --> 01:57:08,690
මේක පාවිච්චි කරන්න

1661
01:57:13,690 --> 01:57:15,350
M.L.A. ආපහු මෙහේ ආවා සර්

1662
01:57:15,380 --> 01:57:17,740
නැති වුන කැමරාව ඉක්මනට
හොයාගන්න කියලා සද්ද දාලා ගියා සර්

1663
01:57:19,720 --> 01:57:21,510
M.L.A ආපුවම පාලනය කරගන්න දන්නේ නැද්ද?

1664
01:57:21,600 --> 01:57:23,430
ආයි කැමරාවේ ප්‍රශ්නේ මාත් එක්ක
කතා කරගන්න කියන්න

1665
01:57:32,300 --> 01:57:33,510
M.L.A. කතා කරනවා

1666
01:57:34,920 --> 01:57:36,170
ස්පීකර් දාලා කතා කරන්න

1667
01:57:39,570 --> 01:57:41,150
- කොහේද ඉන්නේ?

1668
01:57:41,280 --> 01:57:43,230
එක වැඩකට එලියට..

1669
01:57:43,350 --> 01:57:44,560
ඒක තමා කොහේද?

1670
01:57:44,580 --> 01:57:46,580
කොයිම්බතූර් ගිහිල්ලා, පොල්ලාචි එනගමන්

1671
01:57:46,660 --> 01:57:48,370
මන් 5 වෙනකොට එනවා සර්

1672
01:57:51,460 --> 01:57:53,710
ආපුවම මාව හම්බෙන්න
හරි සර්

1673
01:57:54,650 --> 01:57:58,190
කොයිම්බතූර් ඉදලා පොල්ලාචි එන ගමන් කීවා,
නමුත් මට පිටිපස්සෙන් කෝච්චියක් යන සද්දේ ආවා

1674
01:57:58,220 --> 01:58:00,300
කොයිම්බතූර් ඉදලා පොල්ලාචි එනකොට
කෝච්චි අහුවෙන්නේ නෑනේ

1675
01:58:00,810 --> 01:58:03,350
එයා අනිවාර්යෙන් පලනි පොල්ලාචි මාර්ගයේ ඉන්නෙ

1676
01:58:03,370 --> 01:58:04,790
5ට මාව හම්බෙනවා කීවා

1677
01:58:04,900 --> 01:58:07,690
කාලය බලපුවම අනිවාර්යෙන් පලනි තමා ඉන්න ඕන

1678
01:58:09,170 --> 01:58:10,340
ඇයි බොරු කියන්නේ?

1679
01:58:10,680 --> 01:58:11,810
මොනවහරි හංගනවා

1680
01:58:11,930 --> 01:58:14,600
ඔයා එයාගේ ගෙදර යන්න..මං මගදි අල්ලගන්නම්

1681
01:58:26,100 --> 01:58:29,850
ප්‍රශ්නේ එක දවසකින් විසදන්න කීවම,
සමාදාන වෙන්න ආවද?

1682
01:58:29,970 --> 01:58:31,510
ඔයා එනකම් මන් කොච්චර වෙලා බලාගෙන හිටියද

1683
01:58:31,650 --> 01:58:33,940
මන් ගාව කොච්ච්ර වටින සාක්ශිද තියෙන්නේ කියලා ඔයා දන්නේ නෑ

1684
01:58:34,150 --> 01:58:35,490
මන් පෙන්වන්නම් මට කරන්න පුලුවන් දේවල්

1685
01:58:35,510 --> 01:58:36,720
හදිසි වෙන්න එපා කොට්‍රිවේල්..

1686
01:58:36,770 --> 01:58:39,480
කොහොමද පටන් ගන්නේ..කොහොමද ඉවර කරන්නේ කියලා මන් දන්නවා

1687
01:58:39,500 --> 01:58:40,920
ඒක හැමෝම දන්නවා

1688
01:58:41,060 --> 01:58:43,520
මෙතනින් එහාට ඔයාව විශ්වාස කරලා
මේ කැමරා එක තියාගෙන ඉන්න මට බෑ

1689
01:58:43,600 --> 01:58:45,190
ඔයා කව්ද කියලා ලෝකෙටම පෙන්වන්නම්

1690
01:58:45,230 --> 01:58:47,280
මධ්‍යම ඇමති වෙන්නනේ හිතාගෙන ඉන්නේ

1691
01:58:47,300 --> 01:58:48,760
මන් ඔයාව මධ්‍යම හිරගෙදරට යවන්නම්

1692
01:58:51,040 --> 01:58:52,360
මොනවද කරන්නේ?

1693
01:58:52,390 --> 01:58:55,470
මං ඔයාට කොච්චර දේවල් කරලා තියේද,
අපි දෙන්නම එකම ජාතියේ

1694
01:58:55,590 --> 01:58:56,720
කියන එක අහලා ඕක කරන්න එපා

1695
01:58:56,850 --> 01:58:58,850
රුද්‍රා..නවත්තන්න කියන්න එයාට

1696
01:58:58,880 --> 01:59:00,820
ඔයා කියන ඕනදෙයක් කරන්නම්..
එයාට එපා කියන්න

1697
01:59:00,840 --> 01:59:03,590
එහෙනම් අර මෙමරි කාර්ඩ් එක අරගෙන,
ඔයාගේ අතින්ම පුච්චන්න

1698
01:59:06,530 --> 01:59:07,700
ඉක්මනට කරපන්

1699
01:59:15,860 --> 01:59:16,650
පිච්චුවා

1700
01:59:19,170 --> 01:59:20,220
ඔයා එයාව මරන්න

1701
01:59:20,330 --> 01:59:21,540
පිච්චුවා කීවනේ

1702
02:00:09,320 --> 02:00:11,570
මන් ඒ තුවක්කුවේ උන්ඩ අයින් කලේ නැත්තම්

1703
02:00:11,660 --> 02:00:13,250
එයා ඔයාව එක පාරින් මරන්න තිබුනා

1704
02:00:13,270 --> 02:00:15,650
ඒක තමා කියන්නේ ,අපි අතර ඉන්න
එවුන් විශ්වාස කරන්න එපා කියලා

1705
02:00:15,910 --> 02:00:17,240
අපි දේශපාලඥයන්

1706
02:00:17,500 --> 02:00:19,710
අපි තමා අපේ අතර ප්‍රශ්ණ විසදගන්න ඕන

1707
02:00:20,130 --> 02:00:24,130
ඔයාගේ පක්ශේ හරි, පක්ශේ කවුරුහරි බේරගන්න

1708
02:00:25,110 --> 02:00:27,860
මීට පස්සේ මේ වගේ කැමරා සෙල්ලම් එපා

1709
02:00:34,000 --> 02:00:35,870
තුවක්කුවේ තියෙන ඇගිලි සලකුනු පිහදාලා

1710
02:00:36,220 --> 02:00:40,220
වැඩ වල තියෙන පීඩනයට දිවිනසාගත්තා
කියලා,ලියුමක් සාක්කුවට දාන්න

1711
02:00:40,570 --> 02:00:42,440
මේ මිනිය කොහේහරි පැත්තකට ගිහින් දාන්න

1712
02:00:42,660 --> 02:00:44,450
එතකම් මේවා මාත් එක්ක තියෙයි

1713
02:01:06,750 --> 02:01:09,670
පොල්ලාචි පොලිස් පරික්ශක දිවිනසාගනි
- මන් පිටත් වුනා..එනගමන්

1714
02:01:09,820 --> 02:01:11,650
අන්තිම කෝල් එක ඔයාට තමා අරන් තියෙන්නේ

1715
02:01:11,890 --> 02:01:13,810
කොහේද ඉන්නේ කියලා තර්ජනාත්මකව අහලා තියෙනවා

1716
02:01:13,830 --> 02:01:16,670
වැඩවල පීඩනය වැඩි කියලා ලියුමක් තියලා දිවිනසාගෙන තියෙන්නේ

1717
02:01:16,880 --> 02:01:18,550
මේ ඔක්කොම බැලුවම

1718
02:01:18,760 --> 02:01:23,630
ඔයාගේ අයියගේ මරණයට වගකිවයුත්තා
හොයන්න කියලා, පීඩන කරපුවට මැරුනා කියලා හිතන්න වෙන්නේ

1719
02:01:31,780 --> 02:01:33,150
මොනවද කරන්නේ?

1720
02:01:33,330 --> 02:01:34,130
නෑ මැඩම්

1721
02:01:34,210 --> 02:01:37,670
මරණයට මෙයා වගකිව යුතුද යන්න විමර්ශනය කරනවා

1722
02:01:37,810 --> 02:01:39,470
මෙයා වග කියන්න ඕන කියලා කව්ද කීවේ?

1723
02:01:39,500 --> 02:01:41,670
ඔක්කොම සාක්ශි එයාට විරුද්දව තියෙන්නේ

1724
02:01:41,770 --> 02:01:44,730
ඒකට,පාලක පක්ශයේ M.L.A.ව විමර්ශනය කරනවද

1725
02:01:45,520 --> 02:01:47,900
ඔයාගෙ ලොක්කට මට කතා කරන්න කියන්න

1726
02:01:48,010 --> 02:01:49,050
දැන් යන්න..

1727
02:01:49,170 --> 02:01:50,630
නෑ මැඩම් මම..

1728
02:01:56,720 --> 02:01:59,300
ඇයි න්බු..හැම එකටම හදිසි වෙන්නේ ?

1729
02:02:00,140 --> 02:02:01,640
කොඩි ඔයාට අයියානම්

1730
02:02:01,840 --> 02:02:03,300
එයා මගේ ඔක්කොම

1731
02:02:04,210 --> 02:02:06,330
කව්ද එයාව මැරුවේ කියලා මට හොයාගන්න ඕන නැද්ද?

1732
02:02:06,630 --> 02:02:09,130
හෙට මගේ මධ්‍යම ඇමතිකම නිවේදනය කරලා කියයි

1733
02:02:09,590 --> 02:02:11,800
ඒක ලැබුනට පස්සේ මන් මොනවහරි කරලා හොයන්නම්

1734
02:02:12,030 --> 02:02:13,280
දැන් ඔයා M.L.A.

1735
02:02:13,670 --> 02:02:16,000
ඔයාගේ හැම වැරැද්දකටම, පක්ශයේ අය දොස් පවරයි

1736
02:02:16,090 --> 02:02:18,000
කොඩි මැරුනු වෙලේ ඔයා කොහෙද හිටියේ?

1737
02:02:28,950 --> 02:02:29,990
ඒ දවසේ..

1738
02:02:30,570 --> 02:02:33,480
අපි දෙන්න ඉන්න පොටෝ එකක් නගරේ පුරා අලවලා තිබුනා

1739
02:02:34,400 --> 02:02:35,400
මම එයාට

1740
02:02:36,690 --> 02:02:37,690
නෑ එයා මට

1741
02:02:38,190 --> 02:02:40,640
අපි මුණ ගැහුනා...මම තරහෙන්

1742
02:02:41,180 --> 02:02:42,090
එයා

1743
02:02:44,090 --> 02:02:46,220
කොඩි මැරෙන වෙලේ ඔයා කොහෙද හිටියේ?

1744
02:02:46,380 --> 02:02:48,800
මේ වගේම තමා..මං සැකෙන් ඒ ගැන අහනකොට

1745
02:02:49,220 --> 02:02:50,930
මට ගහලා ගියා

1746
02:02:57,900 --> 02:02:59,650
කොඩි මැරෙනකොට ඔයා කොහෙද හිටියේ?

1747
02:02:59,670 --> 02:03:01,300
කොඩි නෑනව අවිශ්වාස කරනවද?

1748
02:03:01,320 --> 02:03:02,950
ඩෙයි..කොඩිද එයා?

1749
02:03:03,100 --> 02:03:04,190
කොඩිද එයා?

1750
02:03:10,770 --> 02:03:11,770
කොඩි හිටියනම්..

1751
02:03:12,370 --> 02:03:13,990
කවදාවත් මාව සැක කරන්නේ නෑ

1752
02:03:14,850 --> 02:03:16,730
කොඩි ඒ දවසේ මට කෝල් කරලා

1753
02:03:17,090 --> 02:03:18,390
හම්බෙන්න කීවා

1754
02:03:19,030 --> 02:03:20,700
මෙච්චර කරදර වෙනවා කියලා දන්නවනම්..

1755
02:03:21,360 --> 02:03:22,440
මම එහේ යන්නේ නෑ

1756
02:03:23,550 --> 02:03:24,970
එක වැඩකට ගියේ නැත්තම්

1757
02:03:25,790 --> 02:03:27,620
එයා තාමත් ජීවත් වෙන්න තිබූනා

1758
02:03:27,860 --> 02:03:29,860
ඔයත් මේ විදියට කතා නොකර ඉන්න තිබුනා

1759
02:03:34,090 --> 02:03:35,260
ඔයා ඕනවට වඩා කරනවා

1760
02:03:35,530 --> 02:03:37,690
මොකටද සම්බන්දයක් නැති නෑනගෙන් ඇහුවේ?

1761
02:03:38,540 --> 02:03:39,590
සම්බන්දයක් තියෙනවා

1762
02:03:45,540 --> 02:03:47,790
මන් ඉන්ස්පෙක්ටර් බලන්න යනකොටත් මැරිලා හිටියේ

1763
02:03:47,890 --> 02:03:50,970
මන් එයාගේ පෝන් එක අරන් බලනකොට,
මං දැක්කා නම්බර් වගයක්

1764
02:03:51,580 --> 02:03:54,330
මටයි ඒ මිනිමැරුමටයි කිසිම සම්බන්දයක් නෑ,විශ්වාස කරන්න

1765
02:03:54,440 --> 02:03:57,440
තනතුර නැති වෙච්ච එකේ අවුලට, ගෝවා
ගිහින් සතුටින් ඉන්නවා කියලා හිතාගත්තම තමා

1766
02:03:57,460 --> 02:03:58,790
අර ඉන්ස්පෙක්ටර් කතා කලේ

1767
02:03:58,850 --> 02:04:01,940
කොඩි මැරුවේ මන් කියලා සාක්ශි තියෙනවා කියලා

1768
02:04:02,100 --> 02:04:05,560
මට තර්ජනය කරලා,ලක්ශ ගනන් සල්ලි මගෙන් ගත්තා

1769
02:04:05,620 --> 02:04:08,740
දිවුරලා කියන්නේ,ඔයාගේ අයියගේ
මරනෙටයි මටයි කිසිම සම්බන්දයක් නෑ

1770
02:04:08,800 --> 02:04:10,550
මන් මැරයෝ යවපු එක ඇත්ත තමා

1771
02:04:10,580 --> 02:04:12,370
නමුත් උන්ට කොඩි ගැහුවා

1772
02:04:12,490 --> 02:04:15,830
ඔයාට මාව විශ්වාස නැත්තම්,එදා කොඩිත් එක්ක රුද්‍රාත් හිටියා
අහලා බලන්න

1773
02:04:21,090 --> 02:04:24,420
මේ නොදන්න එකෙක් කියන එක අහලා,නෑනව අවිශ්වාස කරනවද

1774
02:04:26,560 --> 02:04:28,520
කරනවද නැද්ද කියලා හෙට දැනගන්න පුළුවන්

1775
02:04:29,090 --> 02:04:30,510
ඔක්කොටම ආයුබෝවන්

1776
02:04:30,820 --> 02:04:36,990
ගෞරවනීය රුද්‍රා මැඩම්, තවත් දින
දෙකකින් ඇමති පදවිය දක්වා උසස් වෙනවා

1777
02:04:37,410 --> 02:04:38,910
එය සැමරිම සදහා

1778
02:04:38,930 --> 02:04:42,470
පක්ශයේ ක්‍රියාකාරින් වර්ධනය කිරිම සදහා

1779
02:04:42,610 --> 02:04:46,280
දිස්ත්‍රික්ක එකකින් කෙනා බැගින් අපි තෝරාගත්තා

1780
02:04:48,180 --> 02:04:49,850
ඒ හත් දෙනාට

1781
02:04:50,250 --> 02:04:54,290
ඒ අයගේ රාජකාරි ලාංඡන, ඔබතුමියගේ දිව්‍යම අතින්

1782
02:04:54,770 --> 02:04:58,060
ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා

1783
02:05:39,800 --> 02:05:40,760
මොකෝ?

1784
02:05:40,800 --> 02:05:43,840
ඒ හත් දෙනා දැක්කම,යක්ශයෝ හත් දෙනෙක් දිහා බලනවා වගේ බැලුවේ

1785
02:05:45,110 --> 02:05:48,730
දාඩිය දාලා..ඇස් නොරිස්සුම්,අත් වෙව්ලනවා

1786
02:05:48,840 --> 02:05:51,340
පක්ශයට අලුත් අය එකතු වුනාටද මේ ඔක්කොම

1787
02:05:56,360 --> 02:05:58,450
මගේ අයියව මැරුවේ කව්ද කියන්න මං දන්නේ නෑ

1788
02:05:58,560 --> 02:06:01,310
මෙතනට ආපු හත් දෙනත් ඔයාගේ සම්බන්දේ
මොකක්ද කියන්නත්, මං දන්නේ නෑ

1789
02:06:01,920 --> 02:06:04,130
නමුත් දෙයක් හංගන බව හොදට දන්නවා

1790
02:06:05,360 --> 02:06:08,860
ඇත්ත පොඩි දරුවෙක් වගේ..ඒක අඳුරට බයයි

1791
02:06:10,430 --> 02:06:12,970
ඒක දවසක ආලෝකය, ඒ පැත්තට පැන පැන එයි

1792
02:06:13,640 --> 02:06:17,180
ඒක ආපු දවසට..

1793
02:06:36,590 --> 02:06:38,840
කොඩිව දකිනවා වගේම ඉන්නවා

1794
02:06:39,050 --> 02:06:41,010
මට දේශපාලනයේ ගොඩක් දේවල් නැති උනා

1795
02:06:41,410 --> 02:06:44,200
නමුත් කොඩි නැති වෙච්ච එක, මට ගොඩක් ලොකුයි

1796
02:06:44,390 --> 02:06:48,600
කොඩිව මැරුවේ කව්ද කියලා හොයාගන්න මන් ඔයාට උදව් කරනවා

1797
02:06:48,790 --> 02:06:50,470
ඔයාට ඕන දෙයක් කරන්න

1798
02:06:51,340 --> 02:06:53,340
එයා හදන්නේ අයියව මැරුවේ කවුද කියලා හොයාගන්න

1799
02:06:54,240 --> 02:06:55,490
දැන් අගේ ලගටම ඇවිත්

1800
02:06:55,640 --> 02:06:57,390
ඇයි ඔයාගේ කාරණය විතරක් කියන්නේ

1801
02:06:57,560 --> 02:06:59,520
හෙට උසාවියේ අන්තිම දවස, දන්නවද?

1802
02:06:59,540 --> 02:07:04,380
මේක පරිසර අධිකාරියෙන් ගත්ත වැදගත්
සාක්ශියක්,මේක ගොඩක් වටිනවා අන්තිම නඩු වාරයට

1803
02:07:04,470 --> 02:07:07,180
අන්බු,අර සාක්ශි උසාවියට ගිනියන්න හොද නෑ

1804
02:07:07,200 --> 02:07:09,080
මේක නවත්තන්න එයාලා ඕනම දෙයක් කරයි

1805
02:07:09,310 --> 02:07:11,940
අපි කොහම හරි එයාලාව මගඇරලා මේක උසාවියට ගිනියන්න ඕන

1806
02:07:12,240 --> 02:07:13,530
සාක්ශි විතරක් නෙවේ

1807
02:07:13,630 --> 02:07:15,050
ඌවත් මරලා දාන්න

1808
02:07:34,880 --> 02:07:35,790
ඕයි..එහාට යනවා

1809
02:07:37,170 --> 02:07:40,340
අයියේ එයා උසාවි යන්නේ නෑ..වෙන
කොහේහරි යන්නේ, මං පස්සෙන් යනගමන් ඉන්නේ

1810
02:07:47,040 --> 02:07:47,790
එහෙමද?

1811
02:07:47,840 --> 02:07:49,460
ඒයි..ඇහැ ගහගෙනම ඉදහන්

1812
02:07:49,710 --> 02:07:51,460
අයියේ..ඒ කෙල්ල ගමේම තමා ඉන්නේ

1813
02:07:51,750 --> 02:07:53,540
එහෙනම් අන්බු තමා උසාවි යන්නේ

1814
02:07:53,710 --> 02:07:54,960
ෆයිල් එකත් එයා ගාව තමා තියෙන්නේ

1815
02:07:55,090 --> 02:07:58,040
ඔක්කොම මං බලාගන්නම් කියලා,අර රුද්‍රා මොනවද කරන්නේ?

1816
02:08:01,100 --> 02:08:04,230
එයා නෑනව සැක කරලම කතා කරනවනම්,
මං එයාට කතා කරන එක නවත්තනවා

1817
02:08:04,460 --> 02:08:06,090
ඇවිල්ල කාලා විතරක් යනවා

1818
02:08:06,380 --> 02:08:07,840
හරි.හරි..ඇතෑරපන්

1819
02:08:10,380 --> 02:08:11,590
එයා තමා

1820
02:08:13,420 --> 02:08:15,350
මං උසාවි වැඩේට කොයිම්බතුර් යනවා

1821
02:08:15,420 --> 02:08:16,840
මන් කියන එක පොඩ්ඩක් හොදට අහගන්න

1822
02:08:17,130 --> 02:08:19,250
ඔයයි අම්මයි කිසිම හේතුවකට එලියට යන්න එපා

1823
02:08:19,380 --> 02:08:22,210
කවුරු කතා කලත්
විශේෂයෙන්ම රුද්‍රා කතා කලොත්

1824
02:08:23,920 --> 02:08:24,840
හරි..හරි

1825
02:08:26,220 --> 02:08:28,800
නෑනා කතා කලත් යන්න එපාලු..ඕනවට වඩා කරනවා

1826
02:08:49,100 --> 02:08:51,230
හෙට මන් ඇමති විදියට දිවුරුම් දෙනවා

1827
02:08:51,290 --> 02:08:54,210
ඔයා ඇවිල්ලා ආශීර්වාද කලොත් මන් ගොඩක් සතුටු වෙනවා

1828
02:08:56,670 --> 02:08:58,040
බගත් සිංග් කොහේද අම්මේ?

1829
02:09:17,690 --> 02:09:20,060
ඒ දෙන්නා ඉක්මනට බඳිනවා කීවේ

1830
02:09:24,700 --> 02:09:26,370
නෑනා

1831
02:09:59,250 --> 02:10:01,000
මොකද වුනේ? රිදෙනවද?

1832
02:10:02,090 --> 02:10:03,960
ඉස්සෙල්ලම මොනවද වුනේ බලන්න

1833
02:10:06,400 --> 02:10:09,360
උබේ අම්මා පනපිටින් ඕනනම්,ෆයිල්
එක අරන් මන් කියන තැනට වරෙන්

1834
02:10:46,840 --> 02:10:48,880
වේලු, මොකද ෆයිල් එක නැතිව එන්නේ

1835
02:10:49,420 --> 02:10:50,460
ෆයිල් එක කොහේද

1836
02:11:02,250 --> 02:11:03,840
උබට ෆයිල් එකත් එක්කනේ එන්න කීවේ

1837
02:11:03,880 --> 02:11:05,750
අම්මව පෙන්නන්න,ෆයිල් එක කොහේද කියන්නම්

1838
02:11:05,790 --> 02:11:06,920
ඒයි ඌට ගහපන්

1839
02:11:06,960 --> 02:11:08,670
ෆයිල් එක අරන් එන්න කීවම,අත වන වනා ඇවිල්ලා

1840
02:11:09,700 --> 02:11:10,820
උගේ කතාව ඉවර කරපන්

1841
02:11:34,630 --> 02:11:38,590
උබේ අයියා මැරුවේ කව්ද කියලා හෙව්වනේ

1842
02:11:41,670 --> 02:11:42,670
මම තමා

1843
02:11:42,750 --> 02:11:44,670
මන් පිහියෙන් ඇනලා මරලා දැම්මා

1844
02:11:48,590 --> 02:11:50,710
මට විරුද්ධව ආවා,මැරුනා

1845
02:11:51,540 --> 02:11:53,420
උබත් මැරිලා පල

1846
02:12:24,750 --> 02:12:29,670
දැන් මුරණ්ඩුකමයි,බුද්ධියයි දෙකම තියෙන කෙනා තමා අන්බු

1847
02:13:55,610 --> 02:13:58,860
මෙච්චර දවස් හිතුවේ... කොඩිව මැරුවේ
කවුද කියලා උඔ දන්නේ නෑ කියලා

1848
02:14:01,370 --> 02:14:04,120
නමුත් උඔම මරයි කියලා මං හිතුවේ නෑ

1849
02:14:04,950 --> 02:14:06,540
අන්බු එපා..

1850
02:14:08,180 --> 02:14:10,380
මෙයා පිහියෙන් ඇනපු නිසා කොඩි මැරුනේ නෑ

1851
02:14:11,420 --> 02:14:13,090
මොකක් හරි හේතුවකට

1852
02:14:14,420 --> 02:14:16,790
මෙයාට ජීවත් වෙන්න එයා ජීවිතය පරිත්‍යාග කලා

1853
02:14:17,540 --> 02:14:21,540
දැන් ඔයා මැරුවොත්, එයා මැරුන එකට අර්ථයක් නැති වෙනවා

1854
02:14:22,460 --> 02:14:26,130
ඔයා ආස කරන තනතුරු,ඔයාට සතුට නොදුන්නම

1855
02:14:26,710 --> 02:14:28,840
ජීවිතයේ තනිව විදිනකොට

1856
02:14:30,340 --> 02:14:32,420
එතකොට තේරෙයි කොඩිගේ වටිනාකම

1857
02:14:36,590 --> 02:14:37,540
එන්න අන්බු

1858
02:14:59,270 --> 02:15:01,350
ඇයි නෑනේ..කොහොමද කරන්න පුළුවන් වුනේ

1859
02:15:03,340 --> 02:15:05,340
මගේ ඔක්කොම කොඩිනේ

1860
02:15:05,540 --> 02:15:06,380
මගේ තාත්තා

1861
02:15:07,040 --> 02:15:07,880
මගේ අම්මා

1862
02:15:08,170 --> 02:15:09,170
මගේ පවුල

1863
02:15:09,670 --> 02:15:10,960
ඔක්කොටම වඩා

1864
02:15:11,250 --> 02:15:12,210
එයා

1865
02:15:13,790 --> 02:15:14,750
යාලුවා..

1866
02:15:15,880 --> 02:15:19,880
මට ඕන වුනේ ඔය දෙන්නව එකට
සංතෝසෙන් ඉන්නවා බලන්න

1867
02:15:20,340 --> 02:15:21,710
දැන් ඒ ඔක්කොම විනාශ වුනා

1868
02:15:21,840 --> 02:15:22,880
මේ ඔක්කොම එපා

1869
02:15:22,960 --> 02:15:24,380
කොඩි ගාවට උබත් පලයන්

1870
02:15:34,500 --> 02:15:36,170
ඕක දෙනවා

1871
02:15:38,500 --> 02:15:49,170
පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
බුද්ධික කුමාර


1872
02:15:50,520 --> 02:15:51,440
ඒයි කොඩි

1873
02:15:51,460 --> 02:15:55,890
තිරිසනා දඩයම් කරනවා තිරිසනාව,
මිනිසා දඩයම් කරනවා තිරිසනාව,
බලයට ඇති අධික ආශාව දඩයම් කරනවා මිනිසාව


1874
02:15:56,220 --> 02:16:21,440
නවතම චිත්‍ර‍පටිවල සිංහල උපසිරැසි සදහා
www.zoom.lk වෙත පිවිසෙන්න

1878
02:16:22,305 --> 02:16:28,224