Bulletproof.Monk.2003.720p.BrRip.x264.YIFY - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074

2
00:01:02,002 --> 00:01:12,002
::::: වෙඩිනොවදින භික්ෂුව :::::

3
00:01:17,002 --> 00:01:52,002
ලක්මාල් ධර්මසේන පරිවර්තනය කර
සාඩම්බරයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද සිංහල උපසිරසකී
කරුණාකර කතෘ අයිතිය සුරකින්න

4
00:02:31,010 --> 00:02:32,875
ගුරුතුමණී!

5
00:02:32,912 --> 00:02:35,608
අපූරුයි !

6
00:02:35,648 --> 00:02:38,640
ඔයාගේ පුහුණුව සම්පූර්ණයි.

7
00:02:50,663 --> 00:02:55,862
මේ වන්දනීය ධජය සලකුණු කරන්නේ
මගේ ඉරණමේ අවසානය...

8
00:02:55,902 --> 00:02:58,496
සහ ඔබේ ඉරණමේ ආරම්භය.

9
00:02:58,538 --> 00:03:00,335
ඔබ මා ලගට පලමුවෙන් පැමිණි විට...

10
00:03:00,373 --> 00:03:04,571
ගොඩක්ම අකීකරු තාරුණ්‍ය
මගේ ඇස් දෙකේ ගැටුන..

11
00:03:04,610 --> 00:03:07,875
තාමත්...,
ඔබම ඔප්පු කලා ඔබේ වටිනාකම...

12
00:03:07,914 --> 00:03:09,848
ඊළඟ ආරක්ෂකයා වෙන්න.

13
00:03:09,882 --> 00:03:12,942
ඔබ සම්පූර්ණකලා
උදාර වූ අනාගත වාක්‍ය තුන.

14
00:03:12,985 --> 00:03:15,476
ඔබ සතුරු හමුදාවක් පැරදුවා...

15
00:03:15,521 --> 00:03:18,251
දොඹකර සමුහයක් ඉහලින් වට කරගත් වෙලාවේදී.

16
00:03:18,291 --> 00:03:22,387
සහ ඔබ යුද්ධ කරා ආදරය වෙනුවෙන්
ජෙඩි මන්දිරයේ.

17
00:03:22,428 --> 00:03:24,328
අන්තිමේදී...

18
00:03:24,363 --> 00:03:26,263
ඔබ නිදහස් කරගත්තා
ඔයා කිසිදාක නොදත් සහෝදරයන්...

19
00:03:26,299 --> 00:03:28,028
ඔබට කවදාවත් නොසිටි පවුල සමග.

20
00:03:28,067 --> 00:03:30,194
දැන් ඔබ අවශ්‍ය කැපකිරම කල යුතුයි.

21
00:03:30,236 --> 00:03:31,828
ඔබේ නමද ඔබ අතහැර යුතුයි.

22
00:03:31,871 --> 00:03:34,237
මට දැනටත් ඒක අමතකයි,
ගුරුතුමණී.

23
00:03:43,816 --> 00:03:45,545
පරම සත්‍ය ලියවිල්ල.

24
00:03:46,819 --> 00:03:50,152
කවුරු වුනත් එහි වචන ශබ්ද නගා
සම්පූර්ණයෙන් කිව්වොත්...

25
00:03:50,189 --> 00:03:52,783
ලෝකය පාලනය කරන්න
බලයක් ලැබේවි...

26
00:03:52,825 --> 00:03:56,192
ඒ බලයට පරාදීසයක් හෝ ජීවත්වන අපායක්
බවට ලෝකය හරවන්න පුලුවන්.

27
00:03:57,897 --> 00:04:00,764
මිනිස් වර්ගයා ඒ වගේ බලයකට
තාම සූදනම් නෑ...

28
00:04:00,800 --> 00:04:02,233
කවදවත් එහෙම වෙන්නැති වෙයි.

29
00:04:02,268 --> 00:04:04,566
ඒ හින්දා මේ ලියවිල්ල ආරක්ෂා කරන එක
අපේ රාජකාරිය...

30
00:04:04,604 --> 00:04:07,630
කවුරුන් හරි කියවපු දවසේ ඉදලා,
දැන් අපත් ඇතුලත්ව

31
00:04:09,976 --> 00:04:12,308
පස් වතාවක් පසුකොට ඇවිත් තියෙනවා..

32
00:04:12,345 --> 00:04:16,304
මම ආරක්ෂකයා වූ තැන් පටන්
මගේ ගෞරවණීය ආචර්‍යවරයාගේ සිට...

33
00:04:16,349 --> 00:04:20,410
ඔහුගේ ගුරුවරයා ඔහුට කලින්,
ඒ වගේ තව පාරක්, ඒ වගේ තවත් පාරක්.

34
00:04:20,453 --> 00:04:23,945
මම අවුරුදු හැටක් ලියවිල්ල ආරක්ෂා කරා.

35
00:04:23,990 --> 00:04:26,322
දැන් ඔයාගේ වාරය.

36
00:05:42,134 --> 00:05:44,125
ඒක කරනවා.

37
00:05:52,411 --> 00:05:56,404
ඊලග අවුරුදු හැට ඔබට ගොඩක්
රසවත් වෙයි.

38
00:06:07,360 --> 00:06:11,228
මට කරන්න ඕනේ වෙලා තිබුණ දෙය
කරන්න වෙලාව ඇවිත්...

39
00:06:11,264 --> 00:06:14,825
1904 කරදරකාරි බ්‍රිතාන්‍යයන්
ආවදවසේ ඉදලාම හිතුවා.

40
00:06:14,867 --> 00:06:17,267
මොකද්ද ඒ, ගුරුතුමණී?

41
00:06:17,303 --> 00:06:19,168
නිවාඩුවක් ගන්න.

42
00:06:30,917 --> 00:06:32,407
ලියවිල්ල...

43
00:06:32,451 --> 00:06:34,783
ඔබ ලියවිල්ල ආරක්ශා කල යුතුයි.

44
00:06:34,820 --> 00:06:37,584
ගුරුතුමණී ! ගුරුතුමණී!

45
00:06:50,002 --> 00:06:52,197
මොනවා උනත් හැංගිලා ඉන්න.

46
00:06:52,238 --> 00:06:53,432
යන්න!

47
00:07:03,115 --> 00:07:05,276
මගේ සහෝදර හාමුදුරුවෝ...

48
00:07:05,318 --> 00:07:07,718
ඔබ දැකලා තියෙනවා
විනාශකාරි බලය...

49
00:07:07,753 --> 00:07:10,984
මට අණදෙන්න හැකි.

50
00:07:13,159 --> 00:07:16,151
මට ඒ වගේම බලය තියෙනවා...

51
00:07:17,930 --> 00:07:22,663
මේ භාග්‍යවත් තාපසාරාමය සාමයෙන් අතහරින්න.

52
00:07:22,702 --> 00:07:25,830
ඔබේ නිවාඩුව හොදින් ගතකරන්න ගුරුතුමණී.

53
00:07:25,871 --> 00:07:32,140
මම විස්වාස කරනවා අපි ඔක්කෝටම හොඳ දෙයක්
ඔබලා කරයි කියලා...

54
00:07:32,178 --> 00:07:34,976
අයිනට වෙන්න.

55
00:07:35,014 --> 00:07:36,413
නැද්ද ?

56
00:07:48,094 --> 00:07:49,425
වෙඩිතබන්න!

57
00:07:58,104 --> 00:07:59,435
ලියවිල්ල.

58
00:08:25,264 --> 00:08:27,425
හරි, ඇතුලට යමු.

59
00:08:38,177 --> 00:08:39,644
කවුරුත් ඉන්නවද ?

60
00:08:45,418 --> 00:08:48,216
මම වදුරන්ට කැමති නෑ.

61
00:09:26,092 --> 00:09:27,354
ලියවිල්ල.

62
00:09:29,562 --> 00:09:33,498
ඔබ දක්ෂ ඇති,
ඒත් ඔබ වෙඩි නොවදින කෙනෙක් නෙවෙයි.

63
00:10:38,531 --> 00:10:40,522
හාමුදුරුවෝ?

64
00:11:09,795 --> 00:11:11,820
කලබල වෙලාව.

65
00:11:21,073 --> 00:11:24,406
මට සමාවෙන්න. මම ඒක ගන්නම්.

66
00:11:24,443 --> 00:11:25,774
ප්‍රශ්නයක් නෑ.

67
00:11:32,985 --> 00:11:34,418
සමාවෙන්න.

68
00:11:40,893 --> 00:11:44,192
ඔබ ගත්තේ වැරැදි සාක්කුව අත දාන්න,
රිදවන්න !

69
00:11:46,131 --> 00:11:48,224
සමාවෙන්න ඒ ගැන, මහත්තයෝ.

70
00:11:54,773 --> 00:11:55,967
නියම විලංගුව.

71
00:11:59,044 --> 00:12:00,409
නිලධාරියාට උදව්වක් අවශ්‍යයි.

72
00:12:00,446 --> 00:12:02,880
අඩි හයක සුදු ජාතිකයෙක්,
කලු හම් ජැකට් එකක්...

73
00:12:02,915 --> 00:12:04,177
උතුරු බිශොප් චතුරශ්‍රයේ මුල.

74
00:12:04,216 --> 00:12:05,410
මං යනවා.

75
00:12:13,292 --> 00:12:14,520
ඔයා එයාව දැක්කද ?

76
00:12:16,428 --> 00:12:17,918
ඔව්. දැක්ක ඔහු.

77
00:12:19,632 --> 00:12:22,465
ස්ථානගත වෙන්න.
ඉන්න මම යනකම්.

78
00:12:22,501 --> 00:12:25,868
ඉලක්කය තහවුරු කරනවා.
මම ඔහු නවයේ ඉඳලම දැක්කා.

79
00:12:25,904 --> 00:12:27,269
ඔහුව අල්ලගන්න. අපි යනවා.

80
00:12:27,306 --> 00:12:29,399
ඉලක්කයට ලගා වෙනවා දැන්.

81
00:12:29,441 --> 00:12:31,204
- හේයි !
- යන්න, යන්න, යන්න!

82
00:12:31,243 --> 00:12:33,643
ඉලක්කය දුවන්නට ගත්තා.
ඔහුට පැනගන්න දෙන්න එපා!

83
00:12:37,950 --> 00:12:39,918
හේයි! නවතිනවා!

84
00:12:39,952 --> 00:12:42,284
බිශොප් චතුරශ්‍ර වේදිකාවෙ.
නිලධාරියා ලුහුබදිනවා !

85
00:12:52,665 --> 00:12:54,098
හේයි, මිනිහෝ, මොකද වෙන්නේ?

86
00:12:55,801 --> 00:12:57,462
මගේ පාරෙන් අයින් වෙනවා, රස්තියාදුකාරයා !

87
00:13:12,918 --> 00:13:14,180
අතරෙන් එනවා!

88
00:13:15,888 --> 00:13:17,150
පාරෙන් අයින් වෙනවා !

89
00:13:18,724 --> 00:13:20,817
කෙටී !

90
00:13:20,859 --> 00:13:23,521
- අම්මේ !
-කවුරුහරි ඇයව ගන්න !

91
00:13:26,732 --> 00:13:28,199
කෙටී !

92
00:13:29,234 --> 00:13:31,099
මෙහෙන් එලියට යමු.
යමු !

93
00:13:32,504 --> 00:13:33,698
කවුරු හරි උදව් කරන්න.

94
00:13:35,841 --> 00:13:37,809
ඇය හිරවෙලා.
ඇගේ කකුල තදින් අල්ලා ගන්න.

95
00:13:39,178 --> 00:13:41,339
-අම්මේ.
-එක හරි .

96
00:13:41,380 --> 00:13:42,608
කරන්න ඒක!

97
00:13:42,648 --> 00:13:44,878
ඔහ් , මගේ දෙවියනේ!
එයාව එතනින් ගන්න !

98
00:13:53,192 --> 00:13:54,489
අදින්න ලෑස්ති වෙන්න !

99
00:14:10,442 --> 00:14:12,967
බැල්ලිගේ පුතා.
මම හංගන් හිටපු ඔක්කෝම උබ නැති කරා.

100
00:14:13,011 --> 00:14:15,138
සතුටු වෙන්න.
ඔබ මිනිස් ජීවිතයක් බේරගන්න උදව් කරා.

101
00:14:15,180 --> 00:14:18,741
අන්තිම පාරට මම පරික්ෂා කරලා බැලුවා,
ඒ සදහා කිසිම තැග්ගක් නෑ.

102
00:14:18,784 --> 00:14:21,082
කොහොමද ඔයා ඒක කරේ එතනදී?

103
00:14:21,120 --> 00:14:22,451
පුහුණුවෙන්.

104
00:14:23,756 --> 00:14:26,850
ඒක නෙවෙයි,මොන අපායෙන්ද උබ ?

105
00:14:26,892 --> 00:14:29,087
ඒක නෙවෙයි ඔබට අහන්න අවශ්‍ය ප්‍රශ්නය.

106
00:14:29,128 --> 00:14:31,323
ඔබ ඔබෙන්ම අහන්න ඕනේ ඔබ කවුද කියලා.

107
00:14:31,363 --> 00:14:34,457
ඔබේ මනස අනුකම්පාවෙන් පිරෙනවා.

108
00:14:34,500 --> 00:14:37,401
ඒකයි ඔබ ඔබේ ජීවිතේ අනතුරේ දැම්මේ
දරුවට උදවු කරන්න.

109
00:14:37,436 --> 00:14:39,404
නමුත් ඔබේ මනස කිලිටියි.

110
00:14:39,438 --> 00:14:41,303
ඉතින් ඔබ අමතක කරනවා
අධ්‍යාත්මික ත්‍යාගය...

111
00:14:41,340 --> 00:14:43,399
හිතන්නේ මූල්‍යාධාර පමණයි.

112
00:14:43,442 --> 00:14:45,273
ඔබ ගොඩක් පවිත්‍ර නම්...

113
00:14:45,310 --> 00:14:47,175
සූට් කාරයෝ ඔබ පස්සේ ලුහුබදින්නේ ඇයි?

114
00:14:47,212 --> 00:14:48,474
ඒක ඔබට අදාල නෑ.

115
00:14:48,514 --> 00:14:51,108
මම අනුමාන කරන්නම්-
FBI, CIA, INS...

116
00:14:51,150 --> 00:14:53,846
මම කිව්වානේ ඔබට ඒක අදාල නැහැ.

117
00:15:01,193 --> 00:15:02,455
විස්වාස කරන්න බෑ.

118
00:15:05,197 --> 00:15:06,858
මට සමාවෙන්න!

119
00:15:11,336 --> 00:15:14,863
සෑම මිනිසෙකුගේම ජිවිතේ අනිත් හැම
කෙනෙක්ටම අදාලයි.

120
00:15:14,907 --> 00:15:17,967
විශේෂයෙන්ම ඔහු උදාර මාවතේ නම්...

121
00:15:18,010 --> 00:15:20,069
සැබෑ අවබෝධයට.

122
00:15:22,981 --> 00:15:25,313
ඔබට පුලුවන්ද මගේ සමාව ඉල්ලීම පිලිගන්න ?

123
00:15:30,456 --> 00:15:32,515
සමාව ඉල්ලීම පිලිගත්තා.

124
00:15:32,558 --> 00:15:36,289
- උදවු කලාට ස්තූතියි .
-ඒකට කමක් නෑ, මනුෂ්‍යයෝ.

125
00:15:51,343 --> 00:15:54,005
උබ උඩ පනින්නේ වැරදි පිට්ටනියේ!

126
00:16:06,859 --> 00:16:09,191
උබේ වැඩක් නැති පු* ඉවරයක් කරනවා මෙතනදි.

127
00:16:09,228 --> 00:16:11,594
ඔබට ඇගිල්ල දික්කර කෙනා මෙහේ
ඌට කියන්නේ "කාර්".

128
00:16:11,630 --> 00:16:15,088
බිශොප් චතුරශ්‍රයේ වැඩ දානකොට අල්ලගත්තේ.

129
00:16:15,133 --> 00:16:17,158
නියම නම...

130
00:16:17,202 --> 00:16:18,692
ලාභයේ තරගය.

131
00:16:18,737 --> 00:16:20,796
බලපන්, මම ව්‍යාපාරිකයෙක්...

132
00:16:20,839 --> 00:16:25,867
අපරාධ උදෙසා මගෙ පොදු නියායේ
වචන දෙකක් තියෙනවා

133
00:16:25,911 --> 00:16:27,606
ඉවසීම බිංදුවයි.

134
00:16:27,646 --> 00:16:32,049
අපරාධකාරයට නිලලත් අධිකාරි බලයක් ලබාගන නැත්තන්.

135
00:16:32,084 --> 00:16:33,312
උබ එකක් ගත්තේ නෑ.

136
00:16:33,352 --> 00:16:36,014
මම හිතනවා සාධාරණයක් ගෙවන්න
මිනිස්සුන්ගෙන් ගත්ත ඒවාගෙන්?

137
00:16:36,054 --> 00:16:38,352
-ඒක හරි.
- 60% මුලු ගානින්.

138
00:16:38,390 --> 00:16:39,823
මෙය ඔබට හිමිකම් ලබා දෙනවා
බලෙන් ඇතුල්වුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වලට...

139
00:16:39,858 --> 00:16:41,723
ෆන්ක්ටස්ටික් මහතගේ ගව පට්ටියෙන්...

140
00:16:41,760 --> 00:16:43,694
කෑම ඔහුගේ ග්‍රිස් හැන්දෙන්...

141
00:16:43,729 --> 00:16:48,393
ආරක්ෂාව සලසන්නේ ෆන්ක්ටස්ටික් මහතා සහ ඔහුගේ පිරිවර.

142
00:16:49,568 --> 00:16:51,433
ඒ අපි.

143
00:16:52,437 --> 00:16:56,396
උබ දන්නවද, ඒක නියමයි.

144
00:16:56,441 --> 00:16:58,568
නමුත් මේක උදාහරණයක් නම් ෆන්ක්ස්ටැටික් ගව ගාලේ...

145
00:16:58,610 --> 00:17:01,807
මම ම පරික්ෂා කරලා බලන්නම්
මලකදන් 6කට.

146
00:17:03,949 --> 00:17:05,712
ඒක හොදයි.

147
00:17:06,852 --> 00:17:08,820
කදිම විහිලුව.

148
00:17:08,854 --> 00:17:11,448
උබ දැනටත් මලකදක් වෙලා.
එහෙම කරේ නැත්තේ...

149
00:17:11,490 --> 00:17:13,355
මට ඇහුනා උබ විශේෂ විදියට
හම්බකරණවා කියලා.

150
00:17:14,393 --> 00:17:15,860
සමහර විට මට ඇහුනේ වැරදියට.

151
00:17:15,894 --> 00:17:18,328
මොකක් වුනත්,
උබ මට දෙයක් නෑ, යාලුවා.

152
00:17:18,363 --> 00:17:19,557
උබ නිකමෙක්.

153
00:17:19,598 --> 00:17:22,658
මෙතන,
නිකමෙක් කියන්නේ මැරිලා.

154
00:17:24,903 --> 00:17:26,564
උබට මං ගැන ඇහිච්චා ඇත්ත.

155
00:17:26,605 --> 00:17:29,438
මට ටික වෙලාවක් ඔනේ ඔයාගේ යෝජනාව
ගැන නැවත හිතන්න.

156
00:17:29,474 --> 00:17:31,601
ඒ අතරේ මේක ගන්න.

157
00:17:31,643 --> 00:17:33,634
ඒක හරි.

158
00:17:34,980 --> 00:17:36,607
දේව ශ්‍රද්ධවේ ත්‍යාගය

159
00:17:39,785 --> 00:17:43,881
මොකද්ද උබ හිතන්නේ මම ගැන, කාර්,
අවලන් සංචාරයකයෙක් කියලද?

160
00:17:47,225 --> 00:17:48,453
උබ මෙහෙට ඇවිත් අත මිටමොලවන්නේ..

161
00:17:48,493 --> 00:17:51,360
බැන්කොක්වල රසකැවිලි කඩේක හදපු ජරාවක්ද?

162
00:18:11,516 --> 00:18:13,746
උබ ලොකු වාදක මංඩලයක් ගත්තා, යාලුවා.

163
00:18:14,786 --> 00:18:16,413
ගොඩක් නරකයි මට කපන්නට වෙනවා ඒක.

164
00:18:18,890 --> 00:18:21,085
මට තේරුනේ නෑ
මොකද්ද උබ කිව්වේ.

165
00:18:21,126 --> 00:18:23,788
උබේ බෝල.

166
00:18:23,829 --> 00:18:26,889
එයා උබේ බෝල කපන්න යන්නේ.

167
00:18:36,008 --> 00:18:38,169
-කපන්න , ඩිසල්.
-ඌ මගේ.

168
00:18:38,210 --> 00:18:41,077
නියමයි, පොඩ්ඩී!

169
00:18:41,113 --> 00:18:42,478
උබ බල්දිය පෙරලගත්තා,යාලුවො.

170
00:18:42,514 --> 00:18:44,414
උබ සංග්‍රහය සඳහා දැන් හදන්නේ, කොල්ලෝ.

171
00:18:44,449 --> 00:18:46,417
පෙන්නනන්න ඌට ඒ ඔක්කොම මොනවාද කියලා.

172
00:18:51,657 --> 00:18:52,954
දෙවියනේ!

173
00:19:08,874 --> 00:19:10,671
මොන මගුලක්ද උබ බලන්නේ ?

174
00:19:10,709 --> 00:19:12,643
ඔයා ටිකක් ලස්සනයි.

175
00:19:12,678 --> 00:19:14,703
විශේෂයෙන් ගොඩක් තරහා ගියාම.

176
00:19:18,884 --> 00:19:20,112
ඌ මගේ කුරුල්ලා.

177
00:20:16,208 --> 00:20:19,439
ඔහු සතුරු හමුදාවක් පරාද කරයි ...

178
00:20:19,478 --> 00:20:22,174
දොඹකර සමුහයක් ඉහලින් වට කරගත් වෙලාවේදී..

179
00:20:24,116 --> 00:20:26,050
වෙන්න බෑ.

180
00:20:26,084 --> 00:20:27,608
ඇරත්...

181
00:20:28,620 --> 00:20:30,588
ඔහු පරදින්න යන්නේ .

182
00:20:52,811 --> 00:20:54,574
නැගිටින්න,ලොක්කා !

183
00:21:02,587 --> 00:21:04,487
එන්න, එෆ් මහත්තයා, ගන්න ඌව !

184
00:21:04,523 --> 00:21:07,924
- ගන්න ඌව.
-උබ කොහෙද යන්නේ දැන්, බබෝ?

185
00:21:08,927 --> 00:21:12,294
- ඌ හොද පොරක්.
-ඔවු, වැඩකරනවා ඒක.

186
00:21:15,300 --> 00:21:16,790
මගුල.

187
00:21:20,705 --> 00:21:22,798
නියම මගුල දැන්, හහ්?

188
00:21:22,841 --> 00:21:25,241
ඒක ඉවරයි .

189
00:21:25,277 --> 00:21:31,113
අයියෝ. මට එපා වෙලා
මේ වගේ නිකමොත් එක්ක පැටලිල්ල.

190
00:21:31,149 --> 00:21:35,176
ඇරත්, සටන් නිතරම මාව රත් කරනවා.

191
00:21:42,227 --> 00:21:44,525
උබේ වාසනාව
මේකිගේ පුංචී අයදීම නිසා...

192
00:21:44,563 --> 00:21:46,554
මගේ ආදරී වෙනුවෙන්.

193
00:21:49,935 --> 00:21:52,199
මම හරි මගේ මිනිස්සු
කවදහරි උබ උඩ පනිනවා දැක්කොත්...

194
00:21:52,237 --> 00:21:53,727
අපේ පලාතේ ආයෙමත්,යාලුවා...

195
00:21:53,772 --> 00:21:55,364
උබේ වල්* කපලා දානවා එකපාරට...

196
00:21:55,407 --> 00:21:57,932
ඒක කන්න දෙනවා.

197
00:21:57,976 --> 00:21:59,603
දැන් මකබෑවියන්.

198
00:22:34,880 --> 00:22:37,815
ඔබේ ජයග්‍රහණයට සුබපැතුම්.

199
00:22:39,517 --> 00:22:42,714
කොහොම වුනත්,
ඔයා ආරක්ෂා කරේ ගෑනු ලමයෙක්.

200
00:22:42,754 --> 00:22:44,415
ඒක ඔයාගේ වශියක්...

201
00:22:44,456 --> 00:22:46,981
ඒකෙන් ඒත්තූ ගත්තේ ගෑනු ලමයා ඔවුන්
ඉවතට ගෙනගියා.

202
00:22:47,025 --> 00:22:49,994
හේයි, හොඳ හිත ඇති මහත්තයා,
ඔයා බලාගන හිටියා නම්...

203
00:22:50,028 --> 00:22:52,519
පස්සේ ඉදන් ඔක්කොම දේවල්,
ඔබ උදවු කරන්න අවේ නැත්තේ මොකද ?

204
00:22:52,564 --> 00:22:53,997
මොකද ඔයා මගෙන් හොරකන් කරා.

205
00:22:55,233 --> 00:22:56,700
ඔහ් , ඔව් . අර.

206
00:22:56,735 --> 00:22:59,670
ඒත් ඔයාගෙ සටන් ගොඩක් ආකර්ශනීයයි.

207
00:22:59,704 --> 00:23:01,535
කොහෙද ඔබ ඉගනගත්තේ?

208
00:23:02,641 --> 00:23:03,972
ගෝල්ඩන් පැලස්.

209
00:23:04,009 --> 00:23:06,000
ගෝල්ඩන් පැලස් ?

210
00:23:07,445 --> 00:23:11,006
ඔබ ඉගනගත්තේ ජින් ගොන්ග්
අතිපූජ්‍ය සටන්කාමී හාමුදුරුවන් සමඟද ?

211
00:23:11,049 --> 00:23:12,880
මොකක් වුනත්, මනුස්‍යයෝ.

212
00:23:12,918 --> 00:23:17,480
ඔයත් එක්ක ගත කරමින් තිබුන
කාලය ඇත්තටම වටිනවා...

213
00:23:17,522 --> 00:23:20,116
නමුත් මම යන්න ඕනේ, හරිද?

214
00:23:20,158 --> 00:23:23,355
සමාවෙන්න ඔයාගෙන් හොරකම් කර
මොන මගුලක් වුනත්.

215
00:23:23,395 --> 00:23:27,058
සුබ ගමන් ඒ අවබෝධමත් දේවල් එක්ක.

216
00:23:27,098 --> 00:23:32,627
ගොඩක්ම අකීකරු තාරුණ්‍ය
මගේ ඇස් දෙකේ ගැටුන.

217
00:23:50,021 --> 00:23:52,387
- ඉක්මන් වෙන්න එපා
- ඉක්මන් වෙන්න එපා ?

218
00:23:52,424 --> 00:23:54,949
මම උත්සහ කරනවා ගොඩක් කල් ඉඳන්...

219
00:23:54,993 --> 00:23:56,358
හැමවෙලේම
අපි එහාට යනවා...

220
00:23:56,394 --> 00:23:57,622
ඔයා නැගිටලා මගෙන් ඉවතට යනවා.

221
00:23:57,662 --> 00:23:59,630
කවුරුත් දන්නෑ ඔයා යන්නේ කොහෙද කියලා,
මොනවා කරනවාද කියලා.

222
00:23:59,664 --> 00:24:02,497
කවුරුත් දන්නෑ මොකුත් ඔබ ගැන.

223
00:24:02,534 --> 00:24:05,367
ඔයා දන්නවා බලාගන ඉන්න තරම් මාව වටිනවා කියලා.

224
00:24:25,824 --> 00:24:28,156
සමාවෙන්න, බබෝ.
ඔයා මගේ ලැයිස්තුවේ ඉන්නවා...

225
00:24:28,193 --> 00:24:30,423
ඒත් ඔයා උඩම නෑ.

226
00:24:30,462 --> 00:24:32,020
මොකක් ?

227
00:24:34,199 --> 00:24:36,190
මකබෑවියන්, පොඩි වේ*.

228
00:24:37,235 --> 00:24:39,032
උබ ඉවරකරා මාව.

229
00:24:39,070 --> 00:24:41,300
හෙයි, කෙල්ලේ.
ඔයාගේ මාලේ කෝ?

230
00:24:43,975 --> 00:24:45,374
ඔහ්, මගුලක්.

231
00:25:00,825 --> 00:25:02,554
සන්සුන් වෙන්න, කට්ටියම.
විවේකයක් ගන්න.

232
00:25:02,594 --> 00:25:04,585
අපි ගාව රස්නේ සොඩා තියෙනවා,
පරණ පොප්කෝන්...

233
00:25:04,629 --> 00:25:06,324
වියලී මුහුදු පැලටී කටක්
සහනදායි මුදලට.

234
00:25:06,364 --> 00:25:08,389
හෙයි, ***! හදනවා ඒක !

235
00:25:08,433 --> 00:25:11,561
- මම ඒකේ.
-ඔයා පටය මාරූ කරන එක මගහැරලා.

236
00:25:11,603 --> 00:25:13,468
කවුරු හරි සල්ලි අපහු ඉල්ලනව නම්...

237
00:25:13,505 --> 00:25:15,200
මම ඒක ඔයාගේ කුලියට එකතු කරනවා.

238
00:25:15,240 --> 00:25:16,639
දැනටමත් එයාලා බාගයක් බලලා.

239
00:25:16,674 --> 00:25:18,505
මම ඔයාගේ පණිවිඩ අතර දකිනවා !

240
00:25:18,543 --> 00:25:20,477
මගේ නම කොජිමා...

241
00:25:20,512 --> 00:25:23,072
සෝනී, සන්යෝ,ටොශීබා නෙවෙයි.

242
00:25:23,114 --> 00:25:24,741
කවුරුවුනත් ඇහුන ජපන් කෙනෙක්..

243
00:25:24,783 --> 00:25:26,842
අයිතී චීන චිත්‍රපට ශාලාවක් තව දුරටත්?

244
00:25:26,885 --> 00:25:30,218
මට ඇහුනා ඒක, උබ *** !

245
00:25:31,689 --> 00:25:33,816
උබට විකල්ප දෙකක් තියෙනවා, කාර්..

246
00:25:33,858 --> 00:25:36,258
උබට නිකන් ඉදගන ඉන්න පුලුවන්
මොකුත් නොකර...

247
00:25:36,294 --> 00:25:41,061
නැත්තන් පියබන්න ෆීණික්ෂ් කුරුල්ලෙකු වගේ
අලු ගසලා උබේ ශෝකජනක ජීවිතෙන්.

248
00:25:41,099 --> 00:25:43,329
මම ඉගිලෙනවා, මම ඉගිලෙනවා!

249
00:25:47,305 --> 00:25:49,535
මිනිස්සුනේ, සන්සුන්වෙන්න.

250
00:25:49,574 --> 00:25:51,007
අයියෝ, වැඩකරන කොල්ලෝ!

251
00:25:51,042 --> 00:25:54,239
මට කියලා සුදු තිරයට පාටක් දී ගන්න හදන්නේ !

252
00:26:22,607 --> 00:26:26,373
ඉතින්, මේ තමයි ගෝල්ඩන් පැලස්
ඔයා සටන් කරන්න ඉගන ගත්ත.

253
00:26:28,513 --> 00:26:31,209
මොන මගුලක්ද
ඔයා මෙහෙ කරන්නේ ?

254
00:26:31,249 --> 00:26:34,241
මම දැනගන තිබිය යුතුයි
ඔයාගේ පිලිවෙලක් නැති ශිල්පය.

255
00:26:37,989 --> 00:26:40,787
මේ මගේ තැන, හරිද ?

256
00:26:40,825 --> 00:26:43,316
දැම්ම එලියට යනවා.

257
00:26:43,361 --> 00:26:46,262
අවබෝධමත් මිනිසෙක් නිහතමානී
සංචාරකයට පිරිනමනවා...

258
00:26:46,297 --> 00:26:48,231
රාත්‍රියේ නවාතැන්...

259
00:26:48,266 --> 00:26:52,896
පුංචි සාකච්ඡාවකට පසු
කොකෝව පෆ්ස් භාජනයයක්.

260
00:26:52,937 --> 00:26:54,962
ඇත්තට?

261
00:26:55,006 --> 00:26:58,464
මම අනුමාන කරනවා මට ඒ
අවබෝධය නෑ...

262
00:26:58,510 --> 00:27:02,139
මොකද මම ගොඩක් හිතුවා ඔයාගේ
පස්සට ගහලා එලවන්න...

263
00:27:02,180 --> 00:27:04,774
ආපු දිහාකටම යනවා.

264
00:27:08,620 --> 00:27:14,490
කවුරුහරි කිව්වා එයාට ඕනේ කියලා මගේ
පස්සට පයින් ගහන්න...

265
00:27:14,526 --> 00:27:17,461
ඔයා ගොඩක් කියවනවා.

266
00:27:17,495 --> 00:27:20,987
ඇත්තට? හොදයි...

267
00:27:21,032 --> 00:27:23,694
මම ඔයාට අනතුරු ඇගෙව්වා, වයසක මනුශ්‍යයෝ.

268
00:27:26,504 --> 00:27:28,529
ටිකක් වේගවත් වගේ,
නේද ?

269
00:27:43,688 --> 00:27:46,919
හරි, හොදයි.

270
00:27:46,958 --> 00:27:48,789
අනුමාන කරනවා මට ඔයාව එලියට දාන්න බෑ.

271
00:27:56,935 --> 00:28:00,268
මිනිස්සූ ඔයාට "කාර්" කියලා කතා කරනවා ඇහුනා"

272
00:28:00,305 --> 00:28:04,002
"ක" අකුරින් ශබ්ද වීම.
එය දකුණු චීනයෙන්.

273
00:28:04,042 --> 00:28:06,875
හරි හිනා, ඔයා දකුණු චීන වගේ පෙන්නේ නෑ.

274
00:28:06,911 --> 00:28:09,175
ඒකේ තේරුම "පවුල," හරිද ?

275
00:28:09,214 --> 00:28:11,307
මම හිතනවා මට කවදාවත් මුහුපුරා
යන කෙනෙක් ඉදලා නෑ...

276
00:28:11,349 --> 00:28:13,840
නමුත් දැන් ඉදන්
මට කවදාවත් ඉන්නැති වෙවි.

277
00:28:15,386 --> 00:28:18,480
මම බය වුනා ඔයා වැරදියට නම
උච්චාරනය කරමින් ඉදීවී කියලා, මහත්තයා.

278
00:28:18,523 --> 00:28:21,788
ඒ ශබ්දය ගොඩක් "ග " වගේ.

279
00:28:21,826 --> 00:28:24,954
බලන්න, ඒ මගේ නම, හරිද?

280
00:28:24,996 --> 00:28:27,157
මම මට ඕනේ විදියට ඒක
ශබ්ද කරගන්නන්.

281
00:28:27,198 --> 00:28:30,326
ඔයා ගැන කොහොමද ?
මොකද්ද ඔයාගේ නම ?

282
00:28:30,368 --> 00:28:33,098
මට එකක් නෑ.

283
00:28:34,706 --> 00:28:35,934
මොකද්ද ඔබ අදහස් කරේ?

284
00:28:35,974 --> 00:28:38,943
ඔබම නමක් දෙන්න.
මගේ එක මම අතහැරියා.

285
00:28:38,977 --> 00:28:41,036
මොකද ඔබ කරන්නේ?

286
00:28:43,781 --> 00:28:45,271
ඒක තියන්න. අයියෝ.

287
00:28:47,051 --> 00:28:50,316
මේක රොලෙක්ස් එකක්.
ඔයා ඒක අල්ලන්න එපා.

288
00:28:50,355 --> 00:28:52,880
මම දන්නවා.

289
00:28:52,924 --> 00:28:54,448
ඉතින්...

290
00:28:54,492 --> 00:28:57,359
ඇයි ඔබ ගෑණු ලමයගේ
මාලේ හොරකන් කරේ ?

291
00:28:57,395 --> 00:29:00,489
මම හොරකන් කරේ නෑ.

292
00:29:00,531 --> 00:29:04,023
මම නිකන් ණයට ගත්තා.

293
00:29:04,068 --> 00:29:06,866
මම හිතුනවා ඇය මට කැමතී.

294
00:29:06,904 --> 00:29:09,464
මම දන්නවා ඇය මට කැමතී.

295
00:29:09,507 --> 00:29:12,567
ඉතින් මම එයාට නැවත දෙන්න හැදුවේ
එයාගේ නැති වුන මාලය...

296
00:29:12,610 --> 00:29:15,044
ඒකේන් ඇය මට ණයකරුවෙක් කරනවා...

297
00:29:15,079 --> 00:29:17,513
එසැනින් මාව ඇගේ ප්‍රසාදයට ලක්වෙනවා.

298
00:29:17,548 --> 00:29:20,483
ගැඹුරෙන්ම ඇගේ ප්‍රසාදයට.

299
00:29:20,518 --> 00:29:22,213
ඒක විස්වාසයි.

300
00:29:24,255 --> 00:29:27,486
ඔයා වගේ මෝඩයෙක් මිසක්,
එහෙම වෙවී

301
00:29:27,525 --> 00:29:32,963
ඇය හඳුනාගත්ත නම් ඔබ කල දෙය,
ඔයාගේ සම්පූර්ණම සැලස්ම වරදිනවා.

302
00:29:41,205 --> 00:29:43,366
ඔයා නිදාගන්නේ මගේ ඇඳේද ?

303
00:29:43,408 --> 00:29:45,672
ඒක ටිකක් සැප පහසුයි,
ස්තූතියි.

304
00:29:45,710 --> 00:29:48,008
ඔයාට නම් ඇත්තටම පිස්සූ.

305
00:29:48,046 --> 00:29:51,743
මගේ කෑම කනවා,
මගේ ඇදේ නිදාගන්නවා.

306
00:29:51,783 --> 00:29:53,250
ඒක නියමයි.

307
00:29:53,284 --> 00:29:56,651
ඔබට අඩුතරමින් මට කියන්න පුලුවන් ඇයි
ඒ මිනිස්සු ඔයා පස්සේ ලුහුබදින්නේ කියලා.

308
00:30:00,091 --> 00:30:02,787
හරි.

309
00:30:02,827 --> 00:30:05,660
මම ඔයාට තේරෙන භාෂාවෙන් කියන්නම්.

310
00:30:05,697 --> 00:30:08,860
හරි.

311
00:30:08,900 --> 00:30:12,768
ඇයි හොට් ඩොග්ස් දහයක අසුරනයකින් එන්නේ...

312
00:30:12,804 --> 00:30:16,638
හොට් ඩොග්ස් බනිස් අටක
ඇසුරුමක එනකොටම ?

313
00:30:19,243 --> 00:30:21,871
මොන මගුලක්ද ඒ ?

314
00:30:21,913 --> 00:30:24,177
ඔයාට බෑ මගේ ප්‍රශ්නයට උත්තරය
තව ප්‍රශ්නයකින් දෙන්න...

315
00:30:24,215 --> 00:30:26,183
විශේෂයෙන්ම ඒ වගේ මෝඩ විදියට !

316
00:30:26,217 --> 00:30:28,651
ඔබ මහත් වූ ආනුභාව වූ
අවබෝධයට පැමිණි විට...

317
00:30:28,686 --> 00:30:32,019
එය මගේ ප්‍රශ්නයට උත්තරය දෙයි...

318
00:30:32,056 --> 00:30:34,616
මම ඔබගේ උත්තරය දෙන්නම්.

319
00:30:34,659 --> 00:30:36,820
සුබ රාත්‍රියක්.

320
00:30:36,861 --> 00:30:39,386
මොකක්?

321
00:31:51,269 --> 00:31:52,293
නෝනාවරුනේ මහත්වරුනේ...

322
00:31:52,970 --> 00:31:55,370
අලුතෙන් පත්වූ විධායක අධ්‍යක්ෂවරයා විදියට...

323
00:31:55,406 --> 00:31:56,839
මානවහිමිකම් සංවිධානයේ...

324
00:31:56,874 --> 00:31:59,968
ඔබලා සියලු දෙනාම අද මෙතනට
මම සාධාරයෙන් පිලිගන්නවා.

325
00:32:00,011 --> 00:32:02,673
දැන්, කරුණාවෙන්,
අපේ පෙනුමට සමාව ඉල්ලනවා.

326
00:32:02,713 --> 00:32:05,238
ඔබලාට දකින්නට පුලුවන්,
අපි තාම ගොඩනැගීම අවසන් නෑ.

327
00:32:05,283 --> 00:32:09,242
නමුත් අපිට අවශ්‍යයි,
අපේ ගොඩක් ත්‍යාගසීලී අනුග්‍රාහකයන්...

328
00:32:09,287 --> 00:32:11,812
හොද පෙනුමකට අපේ අලුත් ප්‍රදර්ශනයේ.

329
00:32:11,856 --> 00:32:14,518
රලු ගලින් ඉවත්වී
එය යුරෝපයේ...

330
00:32:14,559 --> 00:32:16,356
දෙවන ලෝක යුද්ධය අවසානයේ...

331
00:32:16,394 --> 00:32:20,524
හොද හිත ඇති මිනිස්සු හා කාන්තාවන්,
නුඹලා වගේ මිනිස්සු...

332
00:32:20,565 --> 00:32:23,432
තීන්දු කරා ගොඩ නගන්න
කැපවුණු සංවිධානයක්...

333
00:32:23,468 --> 00:32:25,561
මානවහිමිකම් අනිසිලෙස පාවිච්චිය වැලැක්වීමට...

334
00:32:25,603 --> 00:32:27,537
මුලු ලෝකයේම...

335
00:32:27,572 --> 00:32:29,836
අද මම මෙතන ඉන්නවා ඔබට කියන්නට...

336
00:32:29,874 --> 00:32:33,275
අපි අසමත් වුනා.

337
00:32:33,311 --> 00:32:37,577
ස්තූතියි ඔබලා ඔක්කොමට සහ
ඔබ වගේ වෙනත් අයටත්...

338
00:32:37,615 --> 00:32:39,981
අපිට පුලුවන් මේ සටන දිගටම
කරගන යන්න...

339
00:32:40,017 --> 00:32:42,986
මේ සටන
වෛරයට, ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව...

340
00:32:43,020 --> 00:32:47,013
හිංසනය, හා කෘරත්වය
ඒ ඔක්කොම ඒ තුලයි.

341
00:32:51,362 --> 00:32:52,624
සමාවෙන්න.

342
00:32:52,663 --> 00:32:54,460
ඔව් ?

343
00:32:54,499 --> 00:32:56,194
ඔබ කවදාහරි කනගාටුවෙනවද
මෙතට එන මිනිස්සු පිරිසක්...

344
00:32:56,234 --> 00:32:58,168
පොලබවනවා කියලා?

345
00:32:58,202 --> 00:33:01,501
මම බලපොරොත්තු වෙනවා සෑම කෙනෙක්ම පොලබවන්න.

346
00:33:01,539 --> 00:33:05,475
පෙලබවීම එය නැවත කරන්නද?

347
00:33:05,510 --> 00:33:08,070
බය උපදවන ගොඩක් රෝගී මිනිස්සු ඉන්නවා...

348
00:33:08,112 --> 00:33:09,579
මේ ලෝකේ ,
නමුත්, ස්තූති වෙන්න...

349
00:33:09,614 --> 00:33:11,946
ගොඩක් අය අපේ ක්‍රියාවලියට
අදාල වෙන්නේ නෑ.

350
00:33:11,983 --> 00:33:13,644
මට අදහසක් තියෙනවා.

351
00:33:15,419 --> 00:33:19,287
කොහොමද දාමරිකකම වෙනුවෙන්...

352
00:33:19,323 --> 00:33:24,192
ඔබ ප්‍රදර්ශනය කරන්නවා නම් මනුස්සකම මිනිසුන් හරහා?

353
00:33:24,228 --> 00:33:28,164
ඔබ කාටවත් උදවු කරන්නේ නෑ
ඔවුන් යථාර්ථයෙන් වසන් කිරීමෙන්.

354
00:33:30,968 --> 00:33:34,904
මට කියන්න...
ඒක ඇතුලට ගිහින්...

355
00:33:34,939 --> 00:33:37,567
ඔබේ ආත්මය පතුලෙන්ම...

356
00:33:37,608 --> 00:33:41,669
කවුරුද ඔබ තෝරන්නේ ?

357
00:33:41,712 --> 00:33:44,476
වෙඩි ප්‍රහාරයට ලක්වෙන්නාද ?

358
00:33:46,484 --> 00:33:49,317
නැත්තන් වෙඩිතබන කෙනා ද ?

359
00:33:51,923 --> 00:33:56,121
මම ඇත්තටම යායුතුයි.
ඔබත් එක්ක ගතකිරීම සතුටක්.

360
00:34:17,348 --> 00:34:19,111
ස්තූතියි.

361
00:34:19,150 --> 00:34:20,549
ස්තුතියි.

362
00:34:20,585 --> 00:34:22,382
මොකද වෙන්නේ ?

363
00:34:22,420 --> 00:34:24,354
උත්සවය ටිකක් සාර්ථකයි.

364
00:34:24,388 --> 00:34:26,720
ඒක ගැන නෙවෙයි මම කතාකරන්නේ.

365
00:34:26,757 --> 00:34:28,349
ඔයා හොයාගත්තාද ඒක ?

366
00:34:28,392 --> 00:34:31,327
ඔව්. දැන්...

367
00:34:31,362 --> 00:34:34,024
අවාසනාවන්ත ලෙස,
අපිට ඒක අහිමි උනා.

368
00:34:36,133 --> 00:34:39,398
මාව වෙලාගන දුර්වලතාව හා අසමත්බව.

369
00:34:39,437 --> 00:34:41,962
නෑ. ඒ කලින්.

370
00:34:42,006 --> 00:34:44,031
මම දැන් ඉන්නවා.

371
00:34:46,611 --> 00:34:51,776
ඔයාව වටකරනවා ගෞරවයෙන් හා ප්‍රසාදයෙන්...

372
00:34:51,816 --> 00:34:53,716
සහ ආදරයෙන්.

373
00:34:57,788 --> 00:35:00,552
අපි ලියවිල්ල හොයාගන්නවා.
ඒක තමයි එකම කරුණ මේ කාලයේ .

374
00:35:00,591 --> 00:35:06,587
කාලය... කියන්නේ එක දෙයක්
මම දුවනවා ඒක නිසා.

375
00:35:06,631 --> 00:35:10,965
අවුරුදු හැටක් මම ලියවිල්ල ලුහුබැඳ තියෙනවා.

376
00:35:11,002 --> 00:35:13,937
ඒකේ බලයට පුලුවන් මාව තරුණබාවයට
නැවත පත්කරන්න...

377
00:35:13,971 --> 00:35:16,132
මාව නැවත තරුණ කරවන්න...

378
00:35:16,173 --> 00:35:20,542
අවසානයේ සියලුම පහත් තරගවලින් ලෝකයම අයින් කරන්න...

379
00:35:20,578 --> 00:35:24,446
අවුරුදු ගානකට පෙර එයින් ශුද්ධකරලා තිබිලා වගේ .

380
00:35:28,052 --> 00:35:30,316
ඒක තමා බලය.

381
00:35:30,354 --> 00:35:33,846
ඔයා ඒකට ඔයාගේ ඇගිලි අතරින්
ලිස්සලා යන්න දෙනවා, නයිනා.

382
00:35:33,891 --> 00:35:36,883
මගේ මිනිස්සු මුලු නගරයම පීරනවා
අපි කතාකලා වගේ, සීයේ.

383
00:35:38,629 --> 00:35:40,358
මෙන්න, ඔයා යන්න. කවුද ඊලග ?

384
00:35:40,398 --> 00:35:43,390
සාමාන්‍ය අබ සහිත, කරුණාකරලා.

385
00:35:43,434 --> 00:35:44,992
පේලියට එන්න, නෝනා.

386
00:35:46,003 --> 00:35:48,369
හේයි ! බලාගන !

387
00:35:51,242 --> 00:35:53,710
සමාවෙන්න, මහත්තයා!

388
00:35:54,979 --> 00:35:57,447
මම හිතන්නෙ ඔබ හලාගත්තා මේක.

389
00:36:01,118 --> 00:36:03,848
-ස්තූතියි.
-ඒකට කමක් නෑ.

390
00:36:03,888 --> 00:36:06,356
මොන මගුලක්ද ඒ?

391
00:36:06,390 --> 00:36:08,153
අතින් කරන දස්කම.

392
00:36:08,192 --> 00:36:11,059
මිනිහෝ, මම හිතුනවා
මම ඔබට මැදි වුනා.

393
00:36:11,095 --> 00:36:13,529
දැන් ඔබ ආයෙත් ඇවිත්
මගෙ සාක්කුවෙන් හොරෙන් ගන්නවා?

394
00:36:13,564 --> 00:36:16,499
සාක්කුව ඔබේ නමුත්
හොරෙන් ගත්ත දේ ඔබේ නෙවෙයි.

395
00:36:16,534 --> 00:36:18,559
ඔයාට කරන්න වෙන කිසිම හොද දෙයක් නැද්ද...

396
00:36:18,602 --> 00:36:21,196
පොඩි ගානක් හොයාගන්න තියෙන අවස්තාව
නැති කරනවාට වඩා ?

397
00:36:21,238 --> 00:36:23,206
- මෙන්න, ඔබ යන්න.
-ස්තූතියි, යාලුවා.

398
00:36:29,213 --> 00:36:31,613
ඔයා මොනවා හරි ගත්තා
හොට් ඩොග්ස් වලට විරුද්දව දැන්?

399
00:36:31,649 --> 00:36:34,379
මට හොදට මතකයි,
ඊයෙ රාත්‍රියේ...

400
00:36:34,418 --> 00:36:37,251
ඔබ එවා යොදගන මට ඉගැන්නුවා
පරම අවබෝධය.

401
00:36:37,288 --> 00:36:40,257
මම පරිවර්තනය කලේ විශ්ව සත්‍ය...

402
00:36:40,291 --> 00:36:42,759
ඔයාට තේරෙන භාෂාවකට.

403
00:36:42,793 --> 00:36:45,819
ඒත් මේ
-ශරීරය පිරිසිදුව තියාගන්න...

404
00:36:45,863 --> 00:36:48,730
කවුරුත් ජීවත්වන සත්වයන් නොමැරිය යුතුයි.

405
00:36:48,766 --> 00:36:52,702
මම වූ මැරුවේ නෑ.
මම ඒක කන්න හදන්නේ.

406
00:36:52,737 --> 00:36:54,762
ඒක නෙවෙයි,
මම උත්තරය හොයාගත්තා...

407
00:36:54,805 --> 00:36:56,739
ඊයේ රෑ ඔයාගෙ පුංචි ප්‍රශ්නයට.

408
00:36:56,774 --> 00:36:59,174
- ඔව් ?
-බලන්න මේක.

409
00:36:59,210 --> 00:37:02,043
හොට් ඩොග්ස් දහයක ඇසුරුමක එන්න හේතුව...

410
00:37:02,079 --> 00:37:04,343
සහ හොට් ඩොග්ස් බනිස් අටක ඇසුරමක එන්නත්...

411
00:37:04,381 --> 00:37:06,906
ඒක තමයි ඔයාට නිතරම අවශ්‍යයි තව බනිස්
ඔබේ හොට් ඩොග්ස් සදහා.

412
00:37:06,951 --> 00:37:10,352
ඔබකොච්චර ගත්තත් කමක් නෑ,
ඔබ දිනනවා, නැත්තන් ඔබ ලගාවෙනවා...

413
00:37:10,387 --> 00:37:14,881
ඔබට බෑ කවදාවත් එය ඇතී කියලා
හැගීමක් ඇති කරගන්න.

414
00:37:16,694 --> 00:37:19,185
නෑ, නමුත් හොද උත්සාහයක්.

415
00:37:20,431 --> 00:37:24,265
මම යන්තන් දන්න කෙනෙක් සදහා,
ඔබ මාව තරහා ගස්සන්න පටන්ගෙන.

416
00:37:24,301 --> 00:37:28,499
අනිත් අයගැන දැනගැනීම කියන්නෙ
ඔබ නුවණක්කාරයි...

417
00:37:28,539 --> 00:37:31,940
නමුත් ඔබගැනම දැනගැනීම කියන්නේ
ඔබව රහත් කරවනවා.

418
00:37:31,976 --> 00:37:35,139
මේ ඔක්කොම දර්ශනවාද ඇති.

419
00:37:35,179 --> 00:37:38,307
ඉලක්කය පෙනෙනවා.

420
00:37:38,349 --> 00:37:39,907
ඔතනම ඉන්න.

421
00:37:39,950 --> 00:37:41,417
මේ ඇමරිකාව.

422
00:37:41,452 --> 00:37:43,010
මෙහෙ අපිට අවබෝධත්වය නෑ.

423
00:37:43,053 --> 00:37:46,420
අපි ගත්තේ ලොකු මැක්ස්, නිරුවස්ත්‍ර සමාජශාලා...

424
00:37:46,457 --> 00:37:49,654
සාප්පු සංකීර්ණ,
ලාස් වේගස්, සහ HBO!

425
00:37:49,693 --> 00:37:52,253
තේරුණාද ?

426
00:37:52,296 --> 00:37:53,820
හේයි , ඔයා! කාර් !

427
00:38:09,947 --> 00:38:12,916
ඔයා ඊයේ හිටපු නරක කෙල්ල වගේ
පොඩ්ඩක්වත් පේන්නේ නෑනේ.

428
00:38:12,950 --> 00:38:15,043
මගේ මාලේ.

429
00:38:15,085 --> 00:38:16,416
සමාවෙන්න?

430
00:38:16,453 --> 00:38:18,580
ඒයේ රෑ ඒක නැතිකරගත්තා මං.

431
00:38:18,622 --> 00:38:20,487
මොනවහරි මට කියනවා
ඔබට අදහසක් ඇති...

432
00:38:20,524 --> 00:38:22,355
මට ඒක ආපහු ගන්න පුලුවන් කොහොමද කියලා.

433
00:38:26,063 --> 00:38:29,464
මම අනුමාන කරනවා මට පුලුවන් වුනා
මගේ ඇස් කන් ඇරන් ඉන්න.

434
00:38:29,500 --> 00:38:31,195
ඒකෙන් මට මොනවද තියෙන්නෙ ?

435
00:38:31,235 --> 00:38:35,729
ඒක මගෙ අම්මට අයිතී.
ඒක මට ගොඩක් වටිනවා.

436
00:38:35,773 --> 00:38:39,038
මම හිතනවා මම ඔයාට ණයයි එකක්.

437
00:38:39,076 --> 00:38:42,477
කවුද ඔබේ යාලුවා?

438
00:38:42,513 --> 00:38:44,674
ඔහුද ?

439
00:38:44,715 --> 00:38:49,448
එයා මගේ පෞද්ගලික ආරක්ෂකයා.
මගෙ පසුපසින් ආරක්ෂා කරනවා.

440
00:38:49,486 --> 00:38:51,784
ඔහූ විශ්වාස කරන්න බැරි තරම් මාරක
ශඔලින් හාමුදුරුවෝ කෙනෙක්.

441
00:38:51,822 --> 00:38:54,188
අතේ ඇගිලි දහයයි, කකුලේ ඇඟිලි දහයයි.

442
00:38:54,225 --> 00:38:56,352
මැරෙන්න හේතු විස්සයි.

443
00:38:56,393 --> 00:38:59,726
ශැඔලින් හාමුදුරුවෝ දිනපතා
හිස මුඩු කරනවා.

444
00:39:02,900 --> 00:39:05,664
ඔබ ශැඔලින් හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් නෙවෙයි.

445
00:39:05,703 --> 00:39:08,035
ටිබෙට් බෞද්ධයෙක්, සමහරවිට?

446
00:39:08,072 --> 00:39:10,199
මේ තරුණ ගෑනු ළමයා කාගෙවත්
මෝඩයෙක් නෙවෙයි.

447
00:39:12,376 --> 00:39:13,468
ස්තූතියි ඔබට.

448
00:39:15,713 --> 00:39:19,479
ඇයි ඔබ ඔහුත් එක්ක ඇත්තටම පැටලුනේ?

449
00:39:19,516 --> 00:39:22,041
කොහොමහරි මට දැනෙනවා ඔහුට තියෙනවා
දියුණු කලහැකි ශක්තීන්.

450
00:39:23,854 --> 00:39:25,378
ඇත්තට ?

451
00:39:25,422 --> 00:39:27,515
මට දැනෙනවා
ඔහු ගොඩක් ජරාවල්වලින් පිරිලා.

452
00:39:29,560 --> 00:39:32,461
නමුත් උසස් පෝරවලින් පුලුවන්
ශේෂ්ත්‍රය සරුකරන්න...

453
00:39:32,496 --> 00:39:34,396
මිලියන ගානක් පෝෂණය කරන්න.

454
00:39:34,431 --> 00:39:37,059
ඔව්, ඒ ගැන මට කියන්න.

455
00:39:40,104 --> 00:39:42,470
ඊයේ රෑ තමයි පලමු පාර...

456
00:39:42,506 --> 00:39:45,873
මම දැකලා තියෙන්නේ ෆන්ක්ටෑස්ටික්ට
එරෙහිව කවුරුහරි සටන් කරනවා.

457
00:39:45,910 --> 00:39:48,105
විශ්වාස කරනොහැකි නිර්භීතකමක්...

458
00:39:48,145 --> 00:39:50,739
විස්වාස කළහැකි මෝඩකමක්
එකම වෙලාවක.

459
00:39:52,583 --> 00:39:54,881
නියම සංකලනය.

460
00:39:57,154 --> 00:39:59,213
මට සමාවෙන්න.මට්ට යන්න වෙනවා.

461
00:40:00,658 --> 00:40:03,058
කොහෙද ඔබ යන්නේ ?

462
00:40:25,916 --> 00:40:27,076
අරෙහේ !

463
00:40:27,117 --> 00:40:30,086
ඔවුන් අරෙහේ ! දිගටම යන් !

464
00:40:30,120 --> 00:40:32,145
සමාවෙන්න, මනුශ්‍යයෝ !
මේක ඔයාගෙ සටහනක්, මගේ නෙවෙයි!

465
00:40:32,189 --> 00:40:33,554
සුබ පැතුම්!

466
00:40:37,494 --> 00:40:39,155
ඔහ්, මගුල !

467
00:40:52,009 --> 00:40:53,738
දිගටම යන් ! දිගටම යන් !

468
00:40:55,145 --> 00:40:56,510
හිතුවා ඒ ගැන, යාලුව !

469
00:40:56,547 --> 00:40:58,515
ඔබට ඒවාගේ නිකන් අහුවෙන්න දීලා
යන්න බැරි වුනා!

470
00:40:58,549 --> 00:40:59,777
වටේ බලන්න !

471
00:41:16,667 --> 00:41:18,328
මිනිස්සු වැටුනා !

472
00:41:30,147 --> 00:41:32,342
කාර් , යමු !

473
00:41:34,918 --> 00:41:36,476
මේ පාරෙන් !

474
00:41:36,520 --> 00:41:38,784
මේ යක්කූ අපිව ලේසියෙන් අත අරින්නේ නෑ !

475
00:41:38,822 --> 00:41:40,756
අවුරුදු හැටක්ම එහෙමම තමා !

476
00:41:45,696 --> 00:41:46,890
ඉන්න!

477
00:41:56,440 --> 00:41:59,068
ඇතුලට! ඉක්මනට !

478
00:42:18,862 --> 00:42:20,124
කොහෙද ඔහු ගියේ ?

479
00:42:20,164 --> 00:42:21,324
මම දන්නේ නෑ.

480
00:42:21,365 --> 00:42:24,061
පස්සෙන් එලියට !
එයාලා පස්සෙන් එලියට ගියා !

481
00:42:40,751 --> 00:42:43,242
නියමයි, ඔයා ඇත්තටම ජනප්‍රියයි.

482
00:42:49,093 --> 00:42:51,186
ටෙන්ෂින් සහෝදරතුමණී.

483
00:42:51,228 --> 00:42:52,923
සහෝදරතුමණී .

484
00:42:52,963 --> 00:42:55,488
ඔබට සංග්‍රහයක් පූජාකරන්න
අවසර දෙන්න මට...

485
00:42:55,532 --> 00:42:58,695
අපේ රසවත් බටර් තේ පානයක් සමග.

486
00:42:58,735 --> 00:43:00,293
කරුණාකරලා.

487
00:43:04,174 --> 00:43:07,234
මටත් තේ එකක් බොන්න පුලුවන්ද?
මට තිබහයි, මනුෂ්‍යයෝ.

488
00:43:10,414 --> 00:43:13,872
ගොඩක් දිව්වා දැන්.

489
00:43:13,917 --> 00:43:16,750
මම කිව්වේ?

490
00:43:20,357 --> 00:43:22,882
මොකද, යාලුවා ?

491
00:43:22,926 --> 00:43:24,223
කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ.

492
00:43:24,261 --> 00:43:26,252
යන දිහා යන්න.
ඒක තමයි ඔබට යන්න ඉඩ දෙන්නේ.

493
00:43:28,432 --> 00:43:30,127
ඇත්තට?

494
00:43:32,369 --> 00:43:35,736
කියන්න, සහෝදරයා,
කවුද තරුණ ගැටයා ?

495
00:43:35,772 --> 00:43:37,467
ඔහූ හොරෙක්.

496
00:43:38,842 --> 00:43:41,640
ඔබ දුන්නේ මගුලේ අතට අතක්.

497
00:43:41,678 --> 00:43:45,580
අවාසනාවට,
ඒක හිතන තරම් ශක්තිමත් නෑ.

498
00:43:51,321 --> 00:43:54,290
හොරෙක් ?
ඔබ ඔහු මෙහෙට ගෙනාවා ?

499
00:43:54,324 --> 00:43:57,157
ගොඩක් පිරිසිදු වතුරේ
මාලූ නෑ.

500
00:43:57,194 --> 00:43:59,594
ඔව්, මම දකිනවා.

501
00:43:59,630 --> 00:44:01,894
මගේ මාමා මට කිව්වා මොකද උනේ කියලා...

502
00:44:01,932 --> 00:44:04,366
අවුරුදු හැටකට පෙර ආරාමයේ උදාර වූ ඇත්ත...

503
00:44:04,401 --> 00:44:06,494
ඔබ ඊලග ආරක්ෂකයා වූ විට ඔබ ඔහුව ආරක්ශා කරා.

504
00:44:06,537 --> 00:44:08,266
ඔහූ පොඩි ළමයෙක්...

505
00:44:08,305 --> 00:44:11,001
නමුත් ඔහු කවදාවත් අමතක කරලා නෑ
ඔහු දැකපු දේ

506
00:44:11,041 --> 00:44:13,475
ලියවිල්ලේ ආශ්චර්යය.

507
00:44:14,678 --> 00:44:19,115
අවුරුදු හැටක්ම,
අපි එයට සුදානම් වුනා.

508
00:44:19,149 --> 00:44:21,674
දැන් කාලය නැවත ඇවිත්...

509
00:44:21,718 --> 00:44:23,811
අපි ලග ගොඩක් දක්ෂ ගෝලයන් ඉන්නවා ...

510
00:44:23,854 --> 00:44:26,414
දැන් අපේ ආරාමයේ...

511
00:44:26,456 --> 00:44:29,721
එක්කෙනෙක් ගොඩක් ශක්තිමත් අයෙක්.

512
00:44:31,161 --> 00:44:32,958
නරක නෑ.

513
00:44:34,731 --> 00:44:36,460
මම උත්සහයක්වත් කරන්නේ නෑ.

514
00:44:38,135 --> 00:44:42,629
ඔබ හිතුවද ඔබ දිනන්න ගියේ කියලා
නමුත් එහෙම නෑ.

515
00:44:42,673 --> 00:44:45,767
- ඔබ එහෙම හිතනවද ?
-මම දන්නවා එහෙම.

516
00:44:47,244 --> 00:44:49,872
ඒකට අධ්‍යාපනය පමණක් කාරණාවක් නෙවෙයි.

517
00:44:49,913 --> 00:44:51,881
අනාගත වාක්‍යයන් තියෙනවා.

518
00:44:51,915 --> 00:44:55,009
සත්තකින්ම ඔබ එකගවෙනවා, සහෝදරතුමණී,
අනාගත වාක්‍යයින් අදාළ නෑ...

519
00:44:55,052 --> 00:44:57,885
මේ වගේ සාමාන්‍ය හොරෙකුට,
ගැට කපන්නෙක්.

520
00:44:57,921 --> 00:45:02,153
අනාගත වාක්‍යයන්
අදාළ කල යුතුයි සියලු දෙනාටම...

521
00:45:02,192 --> 00:45:04,092
නැත්නම් ඔවුන්ගේ කිසිවක් නෑ.

522
00:45:04,127 --> 00:45:05,560
ඇත්තෙන්ම.

523
00:45:13,203 --> 00:45:15,501
- ඔබ යන්න දෙන්න මුලින්ම.
-එහෙම වෙන්නේ නෑ.

524
00:45:22,079 --> 00:45:24,047
නිකන් සෙල්ලමක් කරා.

525
00:45:24,081 --> 00:45:25,878
ඊලග පාර, සහෝදරයා.

526
00:45:25,916 --> 00:45:27,907
ඔව්, ඊලග පාර.

527
00:45:32,089 --> 00:45:34,387
ඔබ උදව්කලා අර මිනිස්සුන්ගෙන් පැනගන්න.

528
00:45:34,424 --> 00:45:38,360
සමහරවිට මොනවාහරි උදව්වක් ඇති
මට ඔබට කරන්න පුලුවන්...

529
00:45:38,395 --> 00:45:39,885
ඔබගේ සටන් වලට.

530
00:45:39,930 --> 00:45:42,728
අපි කරමු ඒක.

531
00:45:45,769 --> 00:45:47,293
මෙහෙ, මෙහෙ.

532
00:45:49,172 --> 00:45:51,163
විශේෂ ඖෂධයක්.

533
00:45:56,647 --> 00:45:59,081
ඒක සීතලයි.
සුවපහසුයි.

534
00:45:59,116 --> 00:46:00,811
ඒක් ඉක්මනින්ම ප්‍රතිචාර දක්වනවා.

535
00:46:00,851 --> 00:46:02,819
ඒකේ අඩංගු දේවල් නියමයි.
මොනවාද ඒ?

536
00:46:02,853 --> 00:46:06,084
ගෙදර හදපුවා... මගෙම මූත්‍රා වලින්.

537
00:46:11,094 --> 00:46:13,426
පිලිකුල් සහගතයි.

538
00:46:13,463 --> 00:46:15,761
- සමාවෙන්න.
-ඔව් ?

539
00:46:15,799 --> 00:46:17,528
මම කෙනෙක් හොයනවා.
එයාගේ නම කාර්.

540
00:46:17,567 --> 00:46:20,127
මම වටෙන් ඇහුවා
මට ඇහුන විදියට නම් ඔහු වැඩකරන්නේ මෙහෙ.

541
00:46:20,170 --> 00:46:23,139
මොකද ඔයා වගේ හුරුබුහුටි ගෑනු ලමයෙක් එයාව හොයන්නේ?

542
00:46:23,173 --> 00:46:24,663
මම හිතන්නෙ ඔහු කරදරයක.

543
00:46:24,708 --> 00:46:28,235
ඒක හරි ඔහු කරදරයක.
වරුවක් වෙනවා ගිහින්...

544
00:46:28,278 --> 00:46:31,042
ඔහූ රාත්‍රි චිත්‍රපටයේ වෙලාවෙ ඇවිත් නෑ.

545
00:46:31,081 --> 00:46:33,106
ඔයා දවසෙම එයා දැක්කේ නැද්ද ?

546
00:46:33,150 --> 00:46:37,177
කනගාටු වෙන්න එපා.
කාර්ට පුලුවන් එයා ගැන බලාගන්න.

547
00:46:37,220 --> 00:46:40,678
ඒකත් කොටසක්
ඔහුව විස්වාස කරලා උදව් ගන්න මට.

548
00:46:40,724 --> 00:46:43,022
මොකද්ද අනික් කොටස?

549
00:46:43,060 --> 00:46:46,496
මම දන්නෑ ඇයි කියලා,
නමුත් මම හිතනවා...

550
00:46:46,530 --> 00:46:49,966
ඒ පොඩි එකාට තියෙනවා අමුතු ශක්තියක්.

551
00:46:50,000 --> 00:46:52,332
ඉතින් ඔවුන් කියයි මට.

552
00:47:02,012 --> 00:47:03,843
ඔබට පුලුවන්ද මේක දෙන්න දෙන්න?

553
00:47:03,880 --> 00:47:06,041
මම කවුද, ලේකම් කෙනෙක්ද?

554
00:47:06,083 --> 00:47:07,846
කරුණාකරලා ?

555
00:47:11,822 --> 00:47:13,813
ඒකට කමක් නෑ !

556
00:47:24,067 --> 00:47:26,228
"නරක කෙල්ල "?

557
00:47:28,772 --> 00:47:30,706
ඔබ විරුද්ධවාදියාගේ ඒකාග්‍රතාව ඉගන ගත යුතුයි.

558
00:47:30,741 --> 00:47:33,073
එහා මෙහා වෙන සහ නිශ්චලතාව...

559
00:47:33,110 --> 00:47:35,874
ආරක්ෂා හා පහරදීම.

560
00:47:54,865 --> 00:47:57,993
ඔබ ආක්‍රමණය කරන්නේ වැරදි ආයුධ වලින්, කාර්.

561
00:48:10,647 --> 00:48:12,342
ඒක තරහව නෙවෙයි.

562
00:48:12,382 --> 00:48:14,350
ඒක සාමය.

563
00:48:23,960 --> 00:48:25,928
ඒක බලය නෙවෙයි.

564
00:48:25,962 --> 00:48:27,793
ඒක වරප්‍රසාදයයි.

565
00:48:39,142 --> 00:48:42,202
ඒක ඔබේ සතුරා ගැන දැනගැනීම නෙවෙයි.

566
00:48:42,245 --> 00:48:44,873
ඒක ඔබ ඔබවම දැනගැනීමයි.

567
00:49:06,470 --> 00:49:08,370
කොහොමද ඔබ අරක කරේ ?

568
00:49:08,405 --> 00:49:09,838
වාතය...

569
00:49:09,873 --> 00:49:12,842
ඔබට දකින්න බෑ එය,
නමුත් එය ඔබේ පෙනහල්ල පුරවනවා.

570
00:49:15,679 --> 00:49:17,670
ඒක තාත්විකයි ලේ වගේම...

571
00:49:17,714 --> 00:49:20,080
නැත්නම් මාංශ, නැත්නම් අස්ථි...

572
00:31:16,100 --> 00:31:32,100
ලක්මාල් ධර්මසේන පරිවර්තනය කරන ලද සිංහල උපසිරසකී

573
00:49:20,214 --> 00:49:22,273
නැත්නම් පොලව, නැත්නම් ජලය.

574
00:49:22,317 --> 00:49:24,751
වරක් ඔබ තේරුම් ගත්තොත් මෙය...

575
00:49:24,786 --> 00:49:26,947
ඔබ වායුවටත් එකම විදියට සලකනවා.

576
00:49:26,988 --> 00:49:29,957
ඔබ ඇවිදිනවා ගලක් උඩ වගේ.

577
00:49:29,991 --> 00:49:33,483
ඔබ ඒ තුල පීනනවා මුහුදේ පීනනවා වගේ.

578
00:49:33,528 --> 00:49:36,691
ඔයාට කරන්න සිදුවෙලා තියෙන්නේ
විස්වාස කරන එක.

579
00:49:36,731 --> 00:49:38,096
විශ්වාසය මොකක්ද?

580
00:49:38,132 --> 00:49:41,124
ගුරුත්වාකර්ශනය අදාළ නෑ?

581
00:49:43,104 --> 00:49:46,039
ඔබ සත්‍යවශයෙන්ම විශ්වාස කරනවා නම්
ඒවා අදාළ නෑ...

582
00:49:46,074 --> 00:49:47,905
එතකොට ඒවා නෑ.

583
00:49:55,116 --> 00:49:56,606
පහත්වෙන්න !

584
00:50:31,986 --> 00:50:33,817
ලියවිල්ල තියාගන්න.
නැතිකරගන්න එපා ඒක.

585
00:50:43,364 --> 00:50:44,558
අරෙහේ !

586
00:50:53,908 --> 00:50:55,102
මෙතන ඉන්න.

587
00:51:15,063 --> 00:51:18,055
මේ උඩින් එන කණ්ඩායම.
ඉලක්කය වහල උඩ.

588
00:52:23,397 --> 00:52:25,160
ඔහ්, නෑ.

589
00:52:55,329 --> 00:52:59,129
ඔහ්, මගුල!

590
00:53:20,154 --> 00:53:22,816
මට වැදුනා! මම ඉවත් වෙනවා!

591
00:53:35,369 --> 00:53:37,837
අයියෝ ! අයියෝ !

592
00:53:37,872 --> 00:53:39,100
නෑ !

593
00:53:54,722 --> 00:53:56,553
උදව්!

594
00:54:04,098 --> 00:54:06,123
ඔබ හොඳින්ද ?

595
00:54:06,167 --> 00:54:09,603
ලියවිල්ල ගැන මට සමාවෙන්න.

596
00:54:09,637 --> 00:54:11,867
මගේ ජීවිතය බේරුවට ස්තූතියි...

597
00:54:11,906 --> 00:54:14,704
නමුත් මම මේකට ආවා විතරයි
මරණය ලඟාටම ආවා.

598
00:54:14,742 --> 00:54:17,336
මම ගැටකපන්නෙක්, වීරයෙක් නෙවෙයි.

599
00:54:17,378 --> 00:54:19,039
මම මේකෙන් අයින් වෙනවා.

600
00:54:25,686 --> 00:54:28,712
ඔබට ඇත්ත දැනගන්නට අවශ්‍ය නැද්ද?

601
00:54:28,756 --> 00:54:31,452
ඒකට වෙලාව ඔබට ඇවිත්.

602
00:54:37,429 --> 00:54:40,830
-ගෝල්ඩන් පැලස් සිනමා ශාලාව.
-ගොඩක් හොදයි.

603
00:54:40,866 --> 00:54:42,857
ලියවිල්ල පස්සෙ එන මිනිස්සු කවුද ?

604
00:54:42,901 --> 00:54:46,166
හිට්ලර්ගේ හමුදා සාමාජිකයෙක් මෙහෙයවන කුලීකරුවන්.

605
00:54:46,204 --> 00:54:48,468
අතීත බඩජාරි ප්‍රෙතයන් සිත තුල බලපානවා.

606
00:54:48,507 --> 00:54:50,668
කිසිදාක බයවෙන්න එපා...
කිසිදාක බයවෙන්න දෙන්නටත් එපා.

607
00:54:50,709 --> 00:54:52,336
දෙවියන් සත්‍යක් සහ සදාකාලියි !

608
00:54:52,377 --> 00:54:55,039
ඔබ කතකරන්නේ ඔබ පන්ජාබ්වල ඉපදුනා වගේනේ, යාලුවා .

609
00:54:55,080 --> 00:54:57,913
ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබ කියන්නෙ ඔබ
මලක් වුනා කියල...

610
00:54:57,950 --> 00:54:59,508
ගුරුදේවයන්ගේ මාවතේ,
නමුත්...

611
00:54:59,551 --> 00:55:01,542
මම දන්නවා. අවශ්‍ය තරම් කොණ්ඩයක් නෑ.

612
00:55:01,586 --> 00:55:02,883
ඔබ මේ සංගීතයට ආශද ?

613
00:55:02,921 --> 00:55:04,684
ඔව්.

614
00:55:04,723 --> 00:55:06,486
ඒක බොම්බේ ඩිගිටි.

615
00:55:07,793 --> 00:55:09,886
සමාවෙන්න. මට තියෙනවා
මගේ බාබාගේ අම්මට කතාකරන්න.

616
00:55:09,928 --> 00:55:11,896
කරගන්න.

617
00:55:11,930 --> 00:55:14,057
කාශ්මීරයේ, මම ඉගනගත්තා...

618
00:55:14,099 --> 00:55:16,431
ගුරුදේවයන්ගේ අවබොධාත්මක ඉගැන්වීම්...

619
00:55:16,468 --> 00:55:18,527
ස්ට්‍රකර් මාව නැවත සොයාගන්නකන්.

620
00:55:18,570 --> 00:55:21,334
ස්ට්‍රකර්? ඔහුද මෙහෙයවන්නා ?

621
00:55:21,373 --> 00:55:24,171
ඔහුට ඕනේ ලෝකය නැවත ගොඩනඟන්න
ඔහුගේ දර්ශනයට.

622
00:55:24,209 --> 00:55:28,669
සෑම තරගයක්ම, ඇදහිල්ලක්ම, වර්ණයක්ම
ඔහු හිතනවා පහත් විනාශයක්.

623
00:55:28,714 --> 00:55:30,181
සම්පූර්ණයෙන් මානව සංහාරයක්.

624
00:55:30,215 --> 00:55:33,673
මේ උමතුව දුරකට සත්‍යක් නම්...

625
00:55:33,719 --> 00:55:36,051
ඔබට තිබුනා මට මැරෙන්න ඇරලා
ලියවිල්ල ආරක්ෂා කරන්න.

626
00:55:36,088 --> 00:55:37,885
මම ඔයාගේ ජීවිතයට ලොකු
වටිනාකමක් තිබ්බා...

627
00:55:37,923 --> 00:55:41,415
නමුත් මම ලෝකයේ පැවත්මට තිබ්බ තරම් නම් නෙවෙයි.

628
00:55:47,866 --> 00:55:49,356
හොදයි ?

629
00:55:59,678 --> 00:56:02,738
ඒක නූඩ්ල්ස් සුප් එකක වට්ටෝරුවක්.

630
00:56:06,318 --> 00:56:07,546
නූඩ්ල්ස් සුප් ?

631
00:56:15,694 --> 00:56:18,128
ඔයා මගේ මිනිබිරිය වෙන්න පුලුවන්...

632
00:56:18,163 --> 00:56:21,496
නමුත් එය විතරක් නිසාමයි
තවදුරටත් ඔබව ආරක්ෂා කරන්නේ.

633
00:56:22,834 --> 00:56:24,495
එතකොට කොහෙද ලියවිල්ල?

634
00:56:24,536 --> 00:56:27,562
මගේ ඇගේ. මගේ මතකයේ.

635
00:56:27,606 --> 00:56:29,233
මම ගොඩක් කල් දිව්වා.

636
00:56:29,274 --> 00:56:30,901
ගොඩක් අනූනවයෙන් බේරුම්.

637
00:56:30,942 --> 00:56:33,410
ලියවිල්ලට ආරක්ෂිත තැනක් අවශ්‍යයි.

638
00:56:33,445 --> 00:56:37,211
ඉතින් ඔයා අවුරුදු හැටක් ලියවිල්ල ආරක්ෂා කරා ?

639
00:56:37,249 --> 00:56:40,810
ඔබ දිහා බලන්න.
ඔයා පොඩ්ඩක්වත් වයස්ගත වෙලා නෑ.

640
00:56:40,852 --> 00:56:44,344
කාටහරි ලියවිල්ල බාරකලොත්...

641
00:56:44,389 --> 00:56:46,254
කාලයේ විස්වාසය වෙත පැමිණෙනවා.

642
00:56:46,291 --> 00:56:48,851
ඔබ අසනීප වෙනවා නම්
ඔබ යථාතත්වයට පැමිණෙනවා.

643
00:56:48,894 --> 00:56:50,987
ඔබ තුවාල වුනොත්,
ඔබ සුවපත් වේවී.

644
00:56:51,029 --> 00:56:54,624
ලියවිල්ල ආරක්ෂා කරන කෙනාව
ලියවිල්ල විසින් ආරක්ෂා කරනවා.

645
00:57:05,811 --> 00:57:08,006
කොහොමද.

646
00:57:08,046 --> 00:57:09,980
සමාවෙන්න,
ප්‍රදර්ශනය පරක්කු කරලා තියෙන්නේ.

647
00:57:10,015 --> 00:57:13,212
මම ඔබට පොප් කෝන් දෙන්නද ?
ශාලාව ඇතුලට.

648
00:57:13,251 --> 00:57:16,186
නෑ, ස්තූතියි.
සෞඛ්‍යය දෙපාර්තමේන්තුවෙන්.

649
00:57:16,221 --> 00:57:18,621
මම "A" එකක් ගත්තා,
දැක්කාද ?

650
00:57:19,825 --> 00:57:21,793
ඔබට ඉන්නවද තරුණ මිනිහෙක් ඔබට වැඩ කරන.

651
00:57:21,827 --> 00:57:24,421
ඔහු මෙහෙ ජීවත්වෙන්නේ.
ඒක බලවත් උල්ලංඝනය කිරීමක්...

652
00:57:24,463 --> 00:57:25,862
සෞඛ්‍ය හා සනීපාර්ක්ෂා නීති.

653
00:57:25,897 --> 00:57:29,560
මම දන්නේ නෑ
ඔබ මොකක් ගැනද කතාකරන්නේ කියලා.

654
00:57:30,936 --> 00:57:32,836
ඒක ඔබේ මතකය ඇවිස්සුවාද?

655
00:57:35,907 --> 00:57:38,705
මම පොලීසියට කතාකරනවා,
පිස්සු බැල්ලියක්.

656
00:57:41,580 --> 00:57:43,878
නෑ, මට පිස්සු නෑ.

657
00:57:43,915 --> 00:57:45,678
නමුත් මම බැල්ලියක්.

658
00:57:45,717 --> 00:57:49,517
මම දැනගත්තා නම් මට ගෙවන්න වෙනවා කියලා,
මම කුලීයට ගන්නෙ නෑ ඒක.

659
00:57:51,423 --> 00:57:53,721
යෝ, කොජිමා මහත්තයා.

660
00:57:55,393 --> 00:57:57,258
මගේ ලොක්ක මෙතන පේන්න නෑ...

661
00:57:57,295 --> 00:57:59,661
ඒකේ තේරුම ඔබ මාව රකින්න ඕනේ නෑ
මොරදීලා කැගහලා.

662
00:58:05,470 --> 00:58:07,199
"නරක කෙල්ල "

663
00:58:26,258 --> 00:58:27,623
කොජිමා මහත්තයා!

664
00:58:41,506 --> 00:58:44,236
කාර් , මෙහෙ.

665
00:59:08,133 --> 00:59:10,124
මට සමාවෙන්න, කාර්.

666
00:59:11,336 --> 00:59:14,271
මම ඔයාව කවදාවත් පටලා ගන්නේ නැතිවයි
ඉන්නට තිබුනේ.

667
00:59:14,306 --> 00:59:16,604
- මම නිකන්...
-ඔබ නිකන් මොකද්ද ?

668
00:59:16,641 --> 00:59:20,372
මට තිබුනා විකාර හැගීමක්
ඔයා අනාගත වාක්‍යයක් සම්පූර්ණ කලා කියලා...

669
00:59:20,412 --> 00:59:24,815
වරක් මට කිව්වා තවත් වයසක මනුස්සයෙක්
එයා මැරෙන්න පෙර.

670
00:59:26,952 --> 00:59:29,079
ඔවුන් කවදාවත් නවතින්නේ නෑ...

671
00:59:29,120 --> 00:59:31,611
මාව සහ ලියවිල්ල ගන්න තුරු.

672
00:59:34,993 --> 00:59:39,089
යන්න ආරක්ෂිත තැනකට
අමතක කරන්න මේ ඔක්කොම.

673
00:59:42,500 --> 00:59:44,161
සුබපැතුම්, කාර්.

674
01:00:23,441 --> 01:00:25,033
ඉගිලෙන්න වෙලාව.

675
01:00:36,221 --> 01:00:37,711
හාමුදුරුවෝ!

676
01:00:46,264 --> 01:00:47,754
හාමුදුරුවෝ!

677
01:00:52,100 --> 01:01:02,100
ලක්මාල් ධර්මසේන පරිවර්තනය කරන ලද සිංහල උපසිරසකී

678
01:01:05,917 --> 01:01:07,509
මගුල.

679
01:01:08,653 --> 01:01:10,484
අරින්න!

680
01:01:13,058 --> 01:01:14,252
කවුරුන්ද හරී !

681
01:01:17,395 --> 01:01:19,056
-සමාවෙන්න.
-යනවා යන්න.

682
01:01:19,097 --> 01:01:21,998
මට සමාවෙන්න මම ඔබව ඇහැරුවා නම්.

683
01:01:22,033 --> 01:01:25,161
ඔබට මාව මීට කලින් මතකද ?

684
01:01:25,203 --> 01:01:27,330
මම හාමුදුරුවෝ එක්ක හිටියා.

685
01:01:27,372 --> 01:01:30,102
බලන්න...

686
01:01:30,141 --> 01:01:31,768
මට ඕනේ ඔහුව හොයාගන්න.

687
01:01:31,810 --> 01:01:34,608
-නෑ , මෙහෙ නෑ .
-නෑ !

688
01:01:34,646 --> 01:01:36,045
නවත්වන්න.

689
01:01:38,783 --> 01:01:40,910
ඔහු යහලුවෙක්.

690
01:02:33,037 --> 01:02:34,436
හායි .

691
01:02:37,675 --> 01:02:39,506
මම කියන දේ අහන්න, මනුෂ්‍යයෝ.

692
01:02:42,247 --> 01:02:44,340
ඔබට බෑ මේක තනියෙන් කරන්න.

693
01:02:44,382 --> 01:02:49,615
ලියවිල්ලේ වගකීම මම ගෙනියන්නම්
මගේ උරහිස් මතම.

694
01:02:49,654 --> 01:02:51,281
වෙනත් කෙනෙක් නෑ.

695
01:02:52,791 --> 01:02:56,784
මට සිදුවෙනවා නම් ඊලග අවුරුදු හැටත් රැගන යන්න,
මම ගෙනියන්නම්.

696
01:02:58,229 --> 01:03:00,663
හෙට උදේ වෙනකම් මම මෙතන ආරක්ෂිතයි.

697
01:03:00,698 --> 01:03:02,563
නමුත් එවිට මම පිටත්වෙනවා.

698
01:03:02,600 --> 01:03:03,828
එතකොට මම?

699
01:03:03,868 --> 01:03:08,669
මට සමාවෙන්න,කාර්, නමුත් මේ විදිය අපි දෙන්නටම හොදයි.

700
01:03:08,706 --> 01:03:10,003
නෑ !

701
01:03:10,041 --> 01:03:12,669
ඔබට බෑ මාව මේ විදියට අතරමංකරන්න.

702
01:03:12,710 --> 01:03:14,871
සෑම දේකට පස්සේ නෙවෙයි
ඔබයි මාව මැද්දට ඇදලා දැම්මේ

703
01:03:19,050 --> 01:03:20,984
මොකද මට දැන් මොකුත් නෑ.

704
01:03:28,126 --> 01:03:29,855
ඔවුන් මෙහෙ.

705
01:03:48,680 --> 01:03:50,978
-මගේ සහෝදරයන්!
-ඔබට පැනගන්න වෙනවා.

706
01:03:51,015 --> 01:03:53,279
පැනලා යන්නේ කොහේටද ?

707
01:03:55,887 --> 01:03:58,014
-ඔහු කොහෙද?
-පහල තට්ටුවේ.

708
01:03:58,056 --> 01:03:59,387
නවතින්න ! නෑ !

709
01:04:09,100 --> 01:04:10,260
ඇයි ?

710
01:04:10,301 --> 01:04:11,734
මට ඕනේ නෑ ලියවිල්ල ආරක්ෂා කරන්න.

711
01:04:11,769 --> 01:04:15,296
මට ඕනේ ඒක කියවන්න.
බලය ලබාගැනීමට.

712
01:04:15,340 --> 01:04:17,934
එහෙම නැත්නම් මට සිදුවෙනවා බෙදාගන්න ඒක.

713
01:04:26,518 --> 01:04:28,543
මේක ඔබේ විහිලුවක්ද ?

714
01:04:41,966 --> 01:04:44,764
විශ්වාස කරන්න මාව.
මම අපිව නගරයෙන් එලියට ගෙනියන්නම්.

715
01:04:48,306 --> 01:04:50,399
මගේ සහෝදර හාමුදුරුවරුනී...

716
01:04:50,441 --> 01:04:54,741
මම ගන්නවා මගේ අත් ඔබේ නමක්
නැති සහෝදරයාගෙන් අන්තිමේ...

717
01:04:54,779 --> 01:04:56,838
ඔහු ඇත්තටම වලක්වයි මගේ උත්සහයන්...

718
01:04:56,881 --> 01:04:59,907
ලියවිල්ල තියෙන්න ස්ථානය ආරක්ෂා කරන්න.

719
01:04:59,951 --> 01:05:01,851
නමුත් මේ උපකරණයෙන්...

720
01:05:01,886 --> 01:05:06,380
මම මහත් වේදනාවට පත්කර මට ඕනේ
තොරතුරු ඔහුගෙන් ලබාගන්නවා.

721
01:05:06,424 --> 01:05:09,951
දැන් පොඩි පරික්ෂණයක් සඳහා.

722
01:05:10,962 --> 01:05:12,953
මොකක් ?

723
01:05:12,997 --> 01:05:16,398
නෑ! මට යන්න දෙන්න!
මොකද්ද ඔබ කරන්නේ?

724
01:05:16,434 --> 01:05:17,696
අපිට ගනුදෙනුවක් තිබුනා!

725
01:05:17,735 --> 01:05:19,862
ඔබ ඇත්තෙන්ම හිතුවද එහෙම...

726
01:05:19,904 --> 01:05:23,340
මම පරම බලය ඔබත් එක්ක බෙදාගන්න ගියාද ?

727
01:05:32,383 --> 01:05:35,250
ජල පද්ධතිය සම්බන්ධයි.

728
01:05:35,286 --> 01:05:37,811
ජල පද්ධතිය සම්බන්ධකලා!

729
01:05:51,069 --> 01:05:55,062
ගොඩක් නරකයි,ඔයා ලග මට
අවශ්‍ය ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු නෑ.

730
01:06:01,346 --> 01:06:04,110
දැන් මට හාමුදුරුවෝ හොයලා දෙනවා.

731
01:06:11,089 --> 01:06:12,784
නැවේ කප්පිත්තා හොදයි .

732
01:06:12,824 --> 01:06:15,588
ඔහු අපිට යන්න ඕනේ තැනට අපිව ගෙන යයි.

733
01:06:19,697 --> 01:06:21,062
ඔබ හොඳින්ද, යාලුවා?

734
01:06:21,099 --> 01:06:22,589
ඔව්.

735
01:06:26,037 --> 01:06:29,336
මම තෝරාගත යුතු මාර්ගයට ඔබ මග පෙන්නුවා.

736
01:06:29,374 --> 01:06:31,274
ස්තුතියි, කාර් .

737
01:06:33,411 --> 01:06:35,470
චාරිත්‍රානුකූල නැද්ද ගෑනු ලමයෙක්ට කතාකිරීම...

738
01:06:35,513 --> 01:06:37,845
ඇගේ ගෙදරට යන්න පෙර?

739
01:06:37,882 --> 01:06:41,943
මම හිතුවා මධ්‍යම රාත්‍රිය කියලා.

740
01:06:41,986 --> 01:06:45,114
මම ඇයට ඇමතුවා නම,
ඇය කියයි "මෙහෙ අපායට පාරක් නෑ කියලා "

741
01:06:45,156 --> 01:06:47,215
නමුත් මම එතැන ඉන්නවනම්...

742
01:06:47,258 --> 01:06:49,852
ඇය මගේ වශීවන මූණට එහෙම කියන්න බැරි වෙවී.

743
01:06:51,896 --> 01:06:53,796
ඔයා දන්නවා, මනුෂ්‍යයෝ?

744
01:06:53,831 --> 01:06:56,766
මම හාමුදුරුවෝ කෙනෙක්ගෙන් ගෑනු කමයෙක් ගැන
අවවාද ගන්නෙ නෑ.

745
01:06:59,370 --> 01:07:03,807
මම හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් විදියටම ඉපදුනේ නෑ.
කවුරුවත් එහෙම නෑ.

746
01:07:18,389 --> 01:07:21,187
රාත්‍රියේ මෙහෙ හැංගිලා ඉන්න?
නරක අදහසක්.

747
01:07:21,225 --> 01:07:23,056
ඔබ ඔබේ සහජබුද්ධිය විශ්වාස කල යුතුයි \.

748
01:07:23,094 --> 01:07:27,224
වටේම ආරක්ෂකයන් ඉන්න ගෙයක් තරම්
වෙන ආරක්ෂිත තැනක් අපිට තියෙනවාද?

749
01:07:27,265 --> 01:07:29,790
කොහොමද අපි ඇතුලුවෙන්නේ, ශේෂ්ඨ බුද්ධිමතා ?

750
01:07:29,834 --> 01:07:32,928
ඇයි මගෙන් අගන්නේ ?
ඔබ හොරෙක්නේ.

751
01:07:36,808 --> 01:07:38,969
සෑම දේකටම නියම දෙකයි...

752
01:07:39,010 --> 01:07:40,341
නියමයික් නැති එක හා වේගය.

753
01:07:40,378 --> 01:07:42,005
නියමයක් නැති එක.

754
01:07:54,726 --> 01:07:56,819
සහ වේගය.

755
01:08:14,212 --> 01:08:16,077
තීරයේ කවුරුත් නෑ.
යමූ .

756
01:08:23,187 --> 01:08:24,745
හරි.

757
01:08:35,233 --> 01:08:36,757
උස්සලා දුන්නොත් හොදයි නේද?

758
01:08:36,801 --> 01:08:39,269
කොහොමද මේක ඔබම කලොත් ?

759
01:08:41,239 --> 01:08:43,332
හරි.

760
01:08:56,687 --> 01:08:58,678
-ඔයා හොදින්ද?
-නිකන් දුර පරීක්ෂා කිරීම.

761
01:08:58,723 --> 01:09:00,315
-මම දන්නවා. ඉක්මනින්.
-ඒක හරි.

762
01:09:00,358 --> 01:09:03,122
-විස්වාසද ඔබට ඒක අවශ්‍ය නෑ කියලා?
-නෑ, මම හොදින්.

763
01:09:03,161 --> 01:09:05,356
හරි.

764
01:09:07,031 --> 01:09:09,261
ඔයා නියමයි.

765
01:09:09,300 --> 01:09:11,200
එලියේ ඉදන් බලන්නකෝ.

766
01:09:15,306 --> 01:09:17,001
ඔහ්, මගුල !

767
01:09:25,082 --> 01:09:27,448
මොකුත් කියන්න එපා.

768
01:09:27,485 --> 01:09:29,919
ඔයාට පොඩි ඉස කැරකැවිල්ලක් ඇති ?
එහෙමද ?

769
01:09:29,954 --> 01:09:32,616
-මම හොදින්.
-හොදයි.

770
01:09:32,657 --> 01:09:34,648
ඔබ මේකෙන් සතුටුවෙනවා,
නේද ?

771
01:09:34,692 --> 01:09:37,923
ගොඩක්.
ඒක කරන්න.

772
01:09:37,962 --> 01:09:40,192
අමතක කරන්න සියලුම දේවල්
ඔයා ඉගනගන තියෙන...

773
01:09:40,231 --> 01:09:43,132
කොහොමද විශ්වය හැසිරෙන්නේ කියලා.

774
01:09:43,167 --> 01:09:45,795
මට පුලුවන් වාතයේ ඇවිදිමින්න ගලක වගේ...

775
01:09:45,837 --> 01:09:48,362
එය තුල පීනාන්න මුහුදේ වගේ.

776
01:09:48,406 --> 01:09:51,500
මම කරන්න හදන සියලුම දේ සත්‍යයි.

777
01:10:07,925 --> 01:10:09,290
නරක නෑ.

778
01:10:26,811 --> 01:10:30,440
හොදයි, හොදයි, හොදයි,
අපිට මොනවාද මෙතන තියෙන්නේ ?

779
01:10:30,481 --> 01:10:34,315
අරුම පුදම කෘමියන් හා
මාරක උරගයන් ආශා කරන්නෙක්.

780
01:11:05,116 --> 01:11:08,677
හේයි, නරක කෙල්ලේ.

781
01:11:08,719 --> 01:11:10,152
ඔහ්, දෙවියනී !

782
01:11:12,990 --> 01:11:15,288
කාර්, මොන මගුලක්ද මෙහෙ කරන්නේ?

783
01:11:17,261 --> 01:11:18,694
නැති කරගත්තාද මේක?

784
01:11:18,729 --> 01:11:21,027
මම ඒක නැති කරගත්තේ නෑ.
ඔබ ඒක හොරකන් කරා.

785
01:11:22,600 --> 01:11:24,568
ඒක නෙවෙයි ඇත්ත.

786
01:11:24,602 --> 01:11:25,967
ඔබ බොරුකාරයෙක්.

787
01:11:27,672 --> 01:11:30,470
ඔබ ගැට කපන්නෙක්.
ඔබ මාව අනුමාන කරනවා ඒක විශ්වාස කරන්නට ?

788
01:11:30,508 --> 01:11:33,170
මම නියම කොල්ලෙක්.
මට ඔබෙන් හොරකන් කරන්න අවශ්‍ය වුනේ නෑ.

789
01:11:33,210 --> 01:11:35,371
ඔබට බෑ බොරු කියන්න මේකට.

790
01:11:37,048 --> 01:11:39,812
මම අතිවිශාල බොරුකාරයෙක්

791
01:11:39,850 --> 01:11:42,785
හරි.
මම ගත්තා ඒක...

792
01:11:42,820 --> 01:11:47,382
නමුත් මම ඒක ණයට ගත්තා විතරයි
ඉතින් මට පුලුවන් එක්ක ආපහු දෙන්න.

793
01:11:47,425 --> 01:11:49,518
ඒක කරන්න හදපු මෝඩකමක්,
හරිද ?

794
01:11:49,560 --> 01:11:52,757
-සමහර විට මට පුලුවන් වෙන්න
-මල ජරාවක්!

795
01:11:52,797 --> 01:11:54,822
මම ඔබට මාලෙ ගැන බොරු කියලා තියෙනවා
වෙන්න පුලුවන්...

796
01:11:54,865 --> 01:11:57,732
ඒත් මම කවදාවත් මම කවුද කියලා
ඔබට බොරු කියලා නෑ.

797
01:11:57,768 --> 01:11:59,030
ඔබ කියන්නෙ මම කල දේවල්ද ?

798
01:11:59,070 --> 01:12:01,197
ඔව්. බලන්න මේ මාලිගාව.

799
01:12:01,238 --> 01:12:03,399
මම හිතුවා ඔබත් මම වගේ විදියේ හිටියේ කියලා...

800
01:12:03,441 --> 01:12:05,932
නමුත් ඒක අනිත් පැත්තට හැරුනා
ඔබ කොල්ලකාරි පුංචි ධනවත් ගෑණු ලමයෙක් කියලා.

801
01:12:05,977 --> 01:12:07,444
ඔබ දන්නේ නෑ අවලන් ඒ දේවල් ගැන.

802
01:12:07,478 --> 01:12:09,173
මම හිතන්නේ මම දැනගන්නවා.

803
01:12:16,554 --> 01:12:18,283
ඔබ කැමතී ඒකට,නේද ?

804
01:12:20,157 --> 01:12:22,751
මේකද ඔබට අවශ්‍ය?

805
01:12:27,898 --> 01:12:29,957
ඇයි ඔබ ඇත්තටම මෙහෙ ?

806
01:12:30,001 --> 01:12:32,595
මම මෙහෙ ආවේ
මම හිතුවා මට පුලුවන් ඔබව විස්වාස කරන්න කියලා.

807
01:12:32,636 --> 01:12:35,036
අර හාමුදුරුවෝ ලග තියෙනවා ගුප්ත වචන වගයක්...

808
01:12:35,072 --> 01:12:36,630
ඔහුගේ ඇගේ පච්ච කොටලා...

809
01:12:36,674 --> 01:12:39,609
දෙවන ලෝක යුද්ධ කාලෙ හිටපු මානසික
රෝගීන් වගයක් ඒක ගන්න හදන්නේ...

810
01:12:39,643 --> 01:12:42,237
මුලු ලෝකයම නරකාදියකට ගෙනියන්නට.

811
01:12:44,648 --> 01:12:46,639
ඔයාට පිස්සු !

812
01:12:48,652 --> 01:12:52,611
කාර් ? කාර්, ඔබ හොදින්ද ?

813
01:12:52,656 --> 01:12:54,419
ඔහුට අවුලක් නෑ.

814
01:12:54,458 --> 01:12:56,119
ඔබ මොනවාද මෙහෙ කරන්නේ ?

815
01:12:56,160 --> 01:12:58,287
ඒක ඔබ අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි.

816
01:12:58,329 --> 01:13:01,196
ඔබ ඔබෙන්ම ඒ වෙනුවට ඇසිය යුතුයි...

817
01:13:01,232 --> 01:13:04,497
ඇයි ඔබ මේ මාලිගයෙන්
සෑම රාත්‍රියකම එලියට යන්නෙ කියලා..

818
01:13:04,535 --> 01:13:06,696
සෑම උදෑසනකම නැවතත් තරගයේ.

819
01:13:06,737 --> 01:13:08,227
නියමිත ගරුබුහුමන් සමග...

820
01:13:08,272 --> 01:13:11,833
කරුණාකරලා මට කියන්න එපා මං මගේ
ජීවිතය කොහොමද ගතකරන්නේ කියලා.

821
01:13:11,876 --> 01:13:14,140
මම ඔබට කියන්නෙ නෑ කොහොම ඔබේ
ජීවිතේ ගතකල යුතුද කියලා.

822
01:13:14,178 --> 01:13:17,045
මම අදහසක් ඉදිරිපත් කරනවා පමණයි
ඔබ සතුටින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න...

823
01:13:17,081 --> 01:13:19,106
ජීවත් වෙමින් එක සම්පූර්ණ ජීවිතයක්...

824
01:13:19,150 --> 01:13:21,914
අසම්පූර්ණ ජීවිත දෙකක් වෙනුවට.

825
01:13:29,093 --> 01:13:32,494
ඔයා හරි .
මම මුලින් කතාකල යුතුව තිබුනා.

826
01:13:32,530 --> 01:13:34,998
මට සමාවෙන්න.

827
01:13:35,032 --> 01:13:37,796
මගෙ ජීවිතේ පටලවාගන

828
01:13:37,835 --> 01:13:41,396
මගේ තාත්තා ඉවාන් කෙරෙන්ස්කි.

829
01:13:41,439 --> 01:13:43,304
මොකක්?

830
01:13:43,340 --> 01:13:46,070
ඉවාන් භයානක වු?

831
01:13:50,714 --> 01:13:54,650
ඔබ රුසියානු මාෆියා සංවිධානයේ කුමාරිකාවක්ද?
ඒක නම් අණර්ගයි .

832
01:13:54,685 --> 01:13:55,879
මගෙ නම "ජේඩ්"...

833
01:13:55,920 --> 01:13:59,185
මගෙ තාත්තා ෆෙඩරල් හිරගෙදරක
අවුරුදු විස්සක්ම වැඩ කරමින් ඉන්නවා.

834
01:13:59,223 --> 01:14:01,350
සමහරවිට දැන් ඔබ තේරුම්ගෙන ඇති ඇයි කියලා...

835
01:14:01,392 --> 01:14:04,054
මම මගෙ සියලු දේම රහසක් විදියට තියාගත්තා.

836
01:14:04,095 --> 01:14:08,828
විදිය එක තැනක්
මට මගේ ගෞරවය ලබාගන්න පුලුවන්.

837
01:14:15,539 --> 01:14:19,168
"ඔහු යුද්ධ කරාවි ආදරය සදහා ජේඩ්ගේ මාලිගයේදී . "

838
01:14:20,945 --> 01:14:23,539
තුනෙන් දෙකයි.

839
01:14:23,581 --> 01:14:26,243
මොකද්ද තුනෙන් දෙක?

840
01:14:28,619 --> 01:14:30,746
අනාගත වාක්‍යයන්.

841
01:14:35,693 --> 01:14:36,887
බලාගෙන!

842
01:15:03,087 --> 01:15:04,554
වැඩේ හරි.

843
01:15:06,657 --> 01:15:09,956
ඔහුගේ ශරීරය පරිස්සමෙන්.
එය මිලකල නොහැකියි .

844
01:15:25,509 --> 01:15:28,410
කුජීම මරපු වෙලාවෙ,ඔවුන් ඔබේ ලිපිනය හොයාගෙන.

845
01:15:28,445 --> 01:15:30,606
අපි යායුතුයි.

846
01:15:30,648 --> 01:15:32,115
මොන මගුලකද අපි යන්නේ ?

847
01:15:32,149 --> 01:15:34,379
මානවහිමිකම් සංවිධානය
නගරයේ.

848
01:15:34,418 --> 01:15:35,908
ඒක පිස්සුවක්.

849
01:15:35,953 --> 01:15:39,514
මගේ ගේ කඩපු අර බැල්ලි...

850
01:15:39,557 --> 01:15:41,650
ඒකි විධායක අධ්‍යක්ෂවරයක ඒකේ.

851
01:15:41,692 --> 01:15:44,388
මම අද උදේ එතන හිටියා ප්‍රදර්ශනය විවෘතයට.

852
01:15:46,497 --> 01:15:49,261
මගෙ තාත්තා නිතරම මට කිව්වා එතන තමයි
හොදම තැන හැංගෙන්න කියල...

853
01:15:49,300 --> 01:15:51,234
අන්තිමට ඒ අය තීරණය කල.

854
01:15:51,268 --> 01:15:52,735
මානවහිමිකම් සංවිධානය...

855
01:15:52,770 --> 01:15:56,467
කවුරු වුනත් අන්තිමටම හොයන්න තීරණය කරන

856
01:15:56,507 --> 01:15:59,067
ඉතිහාසයේ ලොකුම මානවහිමිකම් උල්ලංඝනය කරන්නො.

857
01:16:02,479 --> 01:16:06,313
ස්තූතියි.
මේක මම තනියම කරන්නම්.

858
01:16:06,350 --> 01:16:08,682
හාමුදුරුවෝ තමයි මට තිබුන එකම පවුල.

859
01:16:11,989 --> 01:16:14,753
මට පුලුවන් උදව් කරන්න.

860
01:16:14,792 --> 01:16:18,353
මගේ වෙඩිනොවදින රථයට ඔයා කොච්චර කැමතිද...
කාර්?

861
01:16:19,496 --> 01:16:20,895
අපිට පුලුවන් උමං මාර්ගය පාවිච්චි කරන්න...

862
01:16:20,931 --> 01:16:22,523
පරණ ප්‍රධාන වතුර නලයට ලගාවෙන්න,
ඒක අපිව අරන් යාවි...

863
01:16:22,566 --> 01:16:25,330
මානවහිමිකම් ගොඩනැගිල්ල තුලට යටින්ම.

864
01:16:25,369 --> 01:16:28,236
දෙයියනේ ! ඒක නියම බඩු ටිකක්නේ...

865
01:16:28,272 --> 01:16:30,399
ඔයාගේ තාත්තා ගරාජයේ තියල.

866
01:16:33,010 --> 01:16:35,535
කවුද කිව්වෙ මේවා මගේ තාත්තාගේ කියල?

867
01:16:38,082 --> 01:16:39,549
මගේ සීයා පුරුදුවෙලා හිටියා මට කියන්න...

868
01:16:39,583 --> 01:16:41,312
ඔබ ගැන කතන්දර මම පොඩි කාලේ.

869
01:16:41,352 --> 01:16:42,683
මම හිතන්න පුරුදු වෙලා හිටියා ඔබ මිත්‍යා කතාවක්...

870
01:16:42,720 --> 01:16:45,211
රෑට නිදගැනීමට මාව නලවන්නට
ඔහු විසින් හදපු

871
01:16:45,256 --> 01:16:48,191
ඉතින් දවසක...

872
01:16:48,225 --> 01:16:50,853
ඔහු මට මේවා පෙන්නුවා.

873
01:16:53,397 --> 01:16:56,992
කොච්චර පුදුමයක්ද
ඔහු මෙච්චර අවුරුදු ගානක් ඔබව හොයමින් ඉදලා ?

874
01:16:59,370 --> 01:17:02,635
මගෙ නම නයිනා.
ඒක නෙවෙයි,

875
01:17:02,673 --> 01:17:05,471
ඔබට නමක් නෑ, නේද?

876
01:17:05,509 --> 01:17:08,910
ඒක නම් කාමුකයි.

877
01:17:13,083 --> 01:17:15,677
කොච්චර පහලට මේ පච්චය ගිහින්ද බලමූ,
මට පුදුමයි?

878
01:17:22,126 --> 01:17:23,354
ඒක දුරයි.

879
01:17:23,394 --> 01:17:25,828
මම හිතනවා
මට ඒ ඔක්කොම ස්කෑන් කරන්න වෙවී...

880
01:17:25,863 --> 01:17:28,855
සෑම අගලක්ම. ඔහ්, නියමයි.

881
01:17:30,100 --> 01:17:34,161
ලොකු කාර්යයක්.
කවුරුහරි කරන්න ඕනේ ඒක.

882
01:17:48,118 --> 01:17:49,745
ඔයා දන්නවාද...

883
01:17:49,787 --> 01:17:52,551
අපිට ඒක කරන්න බෑ මේවා බේරාගෙන.

884
01:17:52,589 --> 01:17:54,056
මගේ කාර් එකවත්?

885
01:17:56,193 --> 01:18:00,459
ඔබ ගොඩක් හයියක් අරන් තියෙනව
මේ වගේ විකාර ගමනකට.

886
01:18:00,497 --> 01:18:03,432
හයිය හා උන්මාදය.

887
01:18:03,467 --> 01:18:05,230
නියම සංකලනය.

888
01:18:05,269 --> 01:18:07,430
ඒක කරන්නේ නෑ ජිවත්වන මේ දෙවල් නිසා...

889
01:18:07,471 --> 01:18:10,269
ඒක නියම වැඩක්.

890
01:18:10,307 --> 01:18:12,935
හේතුවක් නිසාවෙන්.

891
01:18:12,976 --> 01:18:15,774
ඔව්.

892
01:18:15,813 --> 01:18:17,280
සත්තකින්ම.

893
01:18:36,300 --> 01:18:39,895
මං දිහා බලනවා...
හාමුදුරුවෝ.

894
01:18:42,272 --> 01:18:47,403
ඔබට නම්,
ගෙවුන අවුරුදු ගානක් නෑ...

895
01:18:47,444 --> 01:18:51,847
නමුත් මම මලානික වෙලා සහ වයස්ගත වෙලා.

896
01:18:54,618 --> 01:18:58,145
නමුත් ඒ ඔක්කොම වෙනස්වෙන්න ලගයි.
නයිනා!

897
01:19:21,979 --> 01:19:24,447
බලන්න එලියේ මොකද්ද වෙන්නේ කියල, නයිනා !

898
01:19:24,481 --> 01:19:26,005
දැන් !

899
01:20:22,706 --> 01:20:24,674
ඔය දෙන්න, දකුණට.

900
01:20:32,382 --> 01:20:34,646
හෙල්ලෙන්න එපා !

901
01:20:35,652 --> 01:20:37,586
කොල්ලනේ...

902
01:20:37,621 --> 01:20:41,387
ඒක තරහව ගැන නෙවෙයි.
ඒක සාමය ගැනයි.

903
01:20:54,204 --> 01:20:56,536
ඔබට තියෙනව අමුතු හැකියාවක්.

904
01:21:03,480 --> 01:21:05,880
හාමුදුරුවෝ මෙතන පහල ඉන්නවා.
මට ඒක දැනෙනවා.

905
01:21:55,232 --> 01:21:58,167
දැන්, අන්තිම වාක්‍ය.

906
01:22:09,947 --> 01:22:12,040
කොහෙද...

907
01:22:12,082 --> 01:22:13,572
කොහෙද ඒකේ ඉතිරි ටික ?

908
01:22:18,956 --> 01:22:21,789
කොහෙද ලියවිල්ලේ අන්තිම වාක්‍ය?

909
01:22:21,825 --> 01:22:23,486
කොහෙද ඒක ?

910
01:22:23,527 --> 01:22:25,461
මම මතක තියාගත්තා ඒක.

911
01:22:27,064 --> 01:22:31,091
මේ විදියට ඔබ වගේ කෙනෙක් ගන්න හදන එක
තවදුරටත් පාලනය කරන්න.

912
01:22:41,278 --> 01:22:43,473
හොදයි.

913
01:23:02,199 --> 01:23:04,667
ඔහ්, මගුලයි. අපි යන්න ඕනේ!

914
01:23:12,409 --> 01:23:13,842
උඩට නගින්න !

915
01:23:15,479 --> 01:23:16,673
ඉක්මනින්!

916
01:23:38,068 --> 01:23:39,763
කොහොමද,
මගෙ පැටියෝ.

917
01:23:43,006 --> 01:23:45,770
අරුමෝසම් හමුවීමක් ඔබව මෙහෙ.

918
01:24:48,205 --> 01:24:51,470
දැන් ඔබ මට කියාවී
මට දැනගන්න ඕනේ දේවල්.

919
01:25:26,977 --> 01:25:31,346
මේක ගොඩක් පීඩකාරී වෙන්න යන්නේ.

920
01:26:34,477 --> 01:26:36,945
-ඔබ හොදින්ද ?
-මම හොදින්.

921
01:26:36,980 --> 01:26:38,743
අපි එතනට පස්සෙන් ගිහින් ඔහුව ඉවරයක් කරමු.

922
01:26:39,850 --> 01:26:42,444
මම ඔහුත් එක්ක සටන් කරන්නම් තනියම.

923
01:26:42,485 --> 01:26:44,510
ඔබ සූදානම් නෑ.

924
01:26:44,554 --> 01:26:47,751
ඇත්තට?
මම ඔබව මුදාගන්නම්, නේද ?

925
01:27:02,973 --> 01:27:05,498
-කාර්, පස්සට වෙලා ඉන්න!
-එහෙම නෑ.

926
01:28:36,700 --> 01:28:38,258
දෙයියනේ.

927
01:29:16,473 --> 01:29:17,735
අන්තිම වාක්‍ය...

928
01:29:17,774 --> 01:29:19,901
නැත්නම් මම ඔබව විනාශ කරනවා!

929
01:29:19,943 --> 01:29:21,274
විනාශකරන්න මාව...

930
01:29:21,311 --> 01:29:24,610
ලියවිල්ල සදාකාලිකවම නැතිවෙලා යාවි.

931
01:29:58,782 --> 01:30:01,751
ඔබ සමහරවිට කැමති වෙවී ඔබවම කැපකරන්න...

932
01:30:01,785 --> 01:30:04,049
නමුත් ඔයා කැමතිද
ඔහුව පලුමුවෙන් මැරෙනවා බලන්න?

933
01:30:10,493 --> 01:30:13,462
අන්තිම වාක්‍ය...

934
01:30:13,496 --> 01:30:15,259
නැත්නම් මම ඔහුව අතහරින්නද.

935
01:30:21,137 --> 01:30:25,597
කාර් ! මතකතියාගන්න...

936
01:30:25,642 --> 01:30:27,303
ඔබට පුලුවන් ඔහුව පරද්දන්න!

937
01:31:01,778 --> 01:31:04,338
මට ගන්න බැරි නම්...

938
01:31:04,380 --> 01:31:08,407
මම ඔබවත් අරන් යනවා ලියවිල්ලත් සමඟම!

939
01:31:08,451 --> 01:31:11,909
අවුරුදු හැටක්ම මම ඔබට වෙනස් වෙන්න අවශ්‍යතාව දුන්නා.

940
01:31:11,955 --> 01:31:14,219
මම කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නෑ !

941
01:31:55,298 --> 01:31:57,459
ඒක ඉවරද ?

942
01:31:57,500 --> 01:31:59,229
තාම නෑ.

943
01:32:03,606 --> 01:32:06,473
ඔබයි ඊලග ආරක්ෂකයා, කාර්.

944
01:32:06,509 --> 01:32:10,275
ඔබ ඔවුන් මුදාගත් විට,
ඔබ තුන්වන අනාගත වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරනවා.

945
01:32:13,783 --> 01:32:18,117
මගේ කාලේ අවසාන වුනා.
ඔබේ කාලය ආවා.

946
01:33:19,482 --> 01:33:21,177
ඒක කලා.

947
01:33:27,690 --> 01:33:29,351
බලාගන!

948
01:34:09,465 --> 01:34:11,899
ජේඩ් ?

949
01:34:22,278 --> 01:34:25,145
ඔහු සතුරු හමුදාවක් පරාජය කරාවී...

950
01:34:25,181 --> 01:34:28,912
දොඹකර සමුහයක් ඉහලින් වට කරගත් වෙලාවේදී.

951
01:34:28,951 --> 01:34:31,784
අයියෝ. මට එපා වෙලා
මේ වගේ නිකමොත් එක්ක පැටලිල්ල.

952
01:34:33,122 --> 01:34:37,081
ඔහු යුද්ධ කරාවි ආදරය සදහා ජේඩ්ගේ මාලිගයේදී.

953
01:34:40,096 --> 01:34:42,462
ඔහු කවදාවත් දැනගන නොසිටි සහෝදරයන් නිදහස් කරාවී...

954
01:34:42,498 --> 01:34:44,022
ඔහුට කව්දාවත් නොසිටි පවුලක් සමග.

955
01:34:44,067 --> 01:34:46,399
ඔබ දෙදෙනාම අනාගත වාක්‍යන් සම්පූර්ණ කලා.

956
01:34:46,436 --> 01:34:49,098
අසම්පූර්ණ ජීවිත දෙකක් නෙවෙයි...

957
01:34:49,138 --> 01:34:52,574
එක සම්පූර්ණ ජීවිතයක් .

958
01:35:15,264 --> 01:35:19,200
මම අනුමාන කරනවා ඔබ විතරක් නෙවෙයි වෙඩි
නොවදින එකම කෙනා.

959
01:35:56,072 --> 01:35:58,768
ඔබේ සුදානම් කිරීම සම්පූර්ණයි.

960
01:35:58,808 --> 01:36:01,436
අන්තිම එක දෙයක් හැර.

961
01:36:03,413 --> 01:36:06,439
ලියවිල්ලේ අන්තිම වාක්‍ය.

962
01:36:14,991 --> 01:36:17,858
සහ දෙවන කොටස.

963
01:36:24,934 --> 01:36:27,926
දැන් ඔබලා වෙන්කල නොහැක.

964
01:36:27,970 --> 01:36:30,803
විරුද්ධයන්ගේ එකතුවක්.

965
01:36:31,908 --> 01:36:33,842
ඔබේ නිවාඩුව හොදින් ගතකරන්න.

966
01:36:46,956 --> 01:36:48,218
මොකද්ද් ඔබ කරන්නේ ?

967
01:36:48,257 --> 01:36:51,420
බලනවා මොනවාහරි නැතිවෙලාද කියලා.

968
01:36:51,461 --> 01:36:56,865
මට මතකයි ඔබේ පලමු වැලඳගැනීම.

969
01:37:02,238 --> 01:37:05,105
ඉතින්, මම ඒ ගැන බැලුවා.

970
01:37:05,141 --> 01:37:08,508
ඇයි හොට් ඩොග්ස් දහයේ ඇසුරුමක එන්නෙත්...

971
01:37:08,544 --> 01:37:11,513
සහ හොට් ඩොග් බනිස් අටේ ඇසරුමක එන්නෙත්.

972
01:37:11,547 --> 01:37:14,175
බලන්න,
හේතුව තමා...

973
01:37:14,217 --> 01:37:16,549
"ජීවිතය නිතරම සැලැස්මක් අනුව සිදුවන්නක් නෙවෙයි..."

974
01:37:16,586 --> 01:37:19,714
"සතුටු වෙන්න ඔබට ලැබෙන දෙයින්..."

975
01:37:19,755 --> 01:37:21,279
මොකද ඔබට පුලුවන් නිතරම ගන්න හොට් ඩොග් එකක්.

976
01:37:21,324 --> 01:37:23,189
ඔබ තේරුන් ගත්තා.

977
01:37:24,100 --> 01:37:41,238
ලක්මාල් ධර්මසේන පරිවර්තනය කර
සාඩම්බරයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද සිංහල උපසිරසකී
කරුණාකර කතෘ අයිතිය සුරකින්න

977
01:37:42,305 --> 01:37:48,931