Supernatural S08E17 130MB HDTV x264 [VectoR] - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:00,619 --> 00:00:01,619
[පෙර]

2
00:00:01,644 --> 00:00:02,309
එයා, අහ්...

3
00:00:02,499 --> 00:00:03,090
මෙග්

4
00:00:03,091 --> 00:00:04,292
ඒකී ඩීමන් කෙනෙක්, සෑම්.

5
00:00:04,293 --> 00:00:07,127
මාව මතකද? මටනං ඔයාව
හොදට මතකයි, ක්ලැරන්ස්

6
00:00:07,129 --> 00:00:08,795
මං ඒක ඉගෙන ගත්තේ පිසාකාරයාගෙන්

7
00:00:10,097 --> 00:00:11,998
මේකි පැනලා යනවා ඒ කියන්නේ
තමුසේ ක්‍රව්ලිගෙන් පැනලා යනවා

8
00:00:12,000 --> 00:00:14,017
මගේ නම නයෝමි අපි ඔයාව බේරගත්තා

9
00:00:14,019 --> 00:00:15,752
ඒගොල්ලෝ අපිව පාලනය
කරනවා, කැස්ටියෙල්!

10
00:00:15,754 --> 00:00:17,471
එයාව මරන්න! මේක සෘජු නියෝගයක්!

11
00:00:17,473 --> 00:00:19,222
මං මොකද්ද ඒ කලේ?

12
00:00:19,224 --> 00:00:22,293
ඔයා වින්චෙස්ටර්ලට කියන්න සැමන්ඩ්‍රියල්
හතුරු පිලට ගිහින් කියලා

13
00:00:22,294 --> 00:00:23,727
ඔයා ආත්මාරක්ෂාවට වැඩ කළා

14
00:00:23,729 --> 00:00:25,028
කැස්, ඔයා හොදින්ද?

15
00:00:27,281 --> 00:00:29,232
තවත් පුවරුවක් තියෙනවද?
තව දේව වචනයක්?

16
00:00:30,602 --> 00:00:32,702
ඒන්ජල් පුවරුව, කැස්ටියෙල්.

17
00:00:32,704 --> 00:00:33,937
ක්‍රව්ලි දන්නවා.

18
00:00:33,939 --> 00:00:35,489
දෙවියන් වහන්සේ පරීක්ෂණ
මාලාවක් හදලා,

19
00:00:35,491 --> 00:00:37,324
තුනම කලාම, ගේට්ටු වහතහැකි

20
00:00:37,326 --> 00:00:38,792
සෑම්, මං පරීක්ෂනේ පාස් වුනේ නෑ

21
00:00:38,794 --> 00:00:41,161
ඒත් මං පාස් වුනා...
මං ඉතිරි ටිකත් කරනවා

22
00:00:41,863 --> 00:00:43,663
කැස්, අහගෙනද ඉන්නේ?

23
00:00:43,665 --> 00:00:47,000
මගේ මල්ලිව බලාගන්න, හරිද?

24
00:00:49,408 --> 00:00:50,408
[දැන්]

25
00:00:52,000 --> 00:00:58,074

26
00:01:16,314 --> 00:01:18,031
එපා. කැස් එපා!

27
00:01:20,952 --> 00:01:22,502
එපා. කැස්. එපා. අනේ

28
00:01:50,180 --> 00:01:52,065
කිසිම පසු බෑමක් නෑ

29
00:01:52,067 --> 00:01:54,985
ඉක්මන්. කෘරයි

30
00:01:54,987 --> 00:01:56,519
හැමදේම දැන් ආපහු හරි තැන

31
00:01:56,521 --> 00:01:59,155
අන්තිමේ

32
00:01:59,157 --> 00:02:01,658
ඔයා ලෑස්තියි

33
00:02:25,601 --> 00:02:27,934
මොන මගුලක්ද මේ?

34
00:02:30,488 --> 00:02:32,072
දෛවයේ හෙල්ලයද?

35
00:02:32,074 --> 00:02:33,940
මොකද්ද මේ? දෙවියෝ දත් හාරන එකද?

36
00:02:37,328 --> 00:02:39,112
දන්නවද, මේ පරයෝන්ව මැරෙනවද

37
00:02:39,114 --> 00:02:40,113
මේ පෙට්ටි වල නම් ගැහුවනං

38
00:02:40,115 --> 00:02:42,782
රූපාක්ෂර නැතුව වෙන මොනවයින් හරි

39
00:02:42,784 --> 00:02:44,084
මේක විකාරයක්

40
00:02:49,924 --> 00:02:52,208
ඒයි, ඔයා අහගෙනද ඉන්නේ?

41
00:02:53,711 --> 00:02:54,844
ඔව්

42
00:02:54,846 --> 00:02:56,963
ඒවා, අහ්... හොද බඩු

43
00:02:56,965 --> 00:02:58,348
ඔයා, අහ්

44
00:02:58,350 --> 00:02:59,849
ඒවා ගැන ඔයාගේ ජර්නලේ
ලිව්වනං හොදයි

45
00:02:59,851 --> 00:03:01,351
එකතුවට, දන්නවද?

46
00:03:02,420 --> 00:03:04,020
ඔව්, ස්තුතියි, තමුසෙගෙන්
හරි උදව්වක් වුනේ

47
00:03:11,313 --> 00:03:13,396
ඒයි. ඩොක් හොලිඩේ. ඔයා හොදින්ද?
[*Doc Holliday - ප්‍රසිද්ධ තුවක්කු කාරයෙක්. ක්ෂය රෝගේ හැදිලා හිටපු]

48
00:03:16,701 --> 00:03:17,784
අහ්, ඔව්

49
00:03:17,786 --> 00:03:19,569
අම්...මං හොදින්

50
00:03:19,571 --> 00:03:22,455
නිකම්, වැරදි බටෙන් ගියා

51
00:03:32,584 --> 00:03:33,800
හොදයි, හලෝ

52
00:03:33,802 --> 00:03:38,922
මේ ලේඛනයන්ගේ පුර්ශයෝ
කම්මැලිමත් නෑ බැලුවම

53
00:03:41,559 --> 00:03:43,159
කොන්නිචිවා
[*ජපන් : හලෝ]

54
00:03:43,794 --> 00:03:45,428
ඒයි, මේ බලනවා

55
00:03:45,430 --> 00:03:46,646
තමුසෙට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ?

56
00:03:46,648 --> 00:03:47,797
මට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ?

57
00:03:47,799 --> 00:03:49,298
පිස්සු කියවනවද?
මේක පලවෙනි සංස්කරණේ, අඩෝ

58
00:03:49,300 --> 00:03:51,151
දන්නවද මේක ඊ බේ එකේ
යන්නේ කීයකටද කියලා?

59
00:03:51,153 --> 00:03:53,319
නෑ. ඇයි? ඔයා දන්නවද?

60
00:03:54,138 --> 00:03:55,071
නෑ

61
00:03:55,073 --> 00:03:56,740
සමහරවිට

62
00:03:57,575 --> 00:03:58,441
කටවහගන්නවා

63
00:03:58,443 --> 00:03:59,642
මොනවත් හොයා ගත්තද?

64
00:03:59,644 --> 00:04:00,910
මං හොයා ගත්තා, ඔව් --

65
00:04:00,912 --> 00:04:03,913
අහ්, ගිය සතියේ බටහිර මැද
පළාත පුරාම මළ මිනී මතු වෙනවා

66
00:04:03,915 --> 00:04:07,333
බෙන්ටන්, ඉන්ඩියානා,
ඩව්නර්ස් ග්රෝව්, ඉල්ලිනොයි

67
00:04:07,335 --> 00:04:08,651
අහ්, නොවයි මිචිගන්

68
00:04:08,653 --> 00:04:10,787
පස්සේ ඊයේ රෑ
ලින්කන් ස්ප්‍රින්ග්ස්, මිසූරිවල

69
00:04:10,789 --> 00:04:12,122
කොහොමද අපේ වුනේ?

70
00:04:12,124 --> 00:04:14,007
මොකද මැරුන හැම එක්කෙනේක්ගේම
බරපතල පිළිස්සුම් තුවාල තියෙනවා

71
00:04:14,009 --> 00:04:15,658
ඇස් වටේයි, අත්වලයි, කකුල්වලයි

72
00:04:15,660 --> 00:04:17,844
අත් පිටිපස්සේ හිල්වුන පාරවල්

73
00:04:17,846 --> 00:04:20,847
ඇස්නුයි ඇතුලේ අවයවයි දිය වෙලා

74
00:04:20,849 --> 00:04:22,766
අපේ වගේ තමයි

75
00:04:22,768 --> 00:04:23,767
ඔව්

76
00:04:23,769 --> 00:04:25,668
අනික, මැරුන ය අතරේ සම්බන්ධයක් නෑ

77
00:04:25,670 --> 00:04:27,320
අහ්, එක්කෙනෙක් දේපල
වෙලදාම් නියෝජිතයෙක්

78
00:04:27,322 --> 00:04:29,055
තව එක්කෙනෙක්
ප්‍රාදේශීය ඉතිහාසඥයෙක්

79
00:04:29,057 --> 00:04:30,523
ඊයේ රෑ මැරුණ ගෑනු
කෙනා ගුරුවරියක්

80
00:04:30,525 --> 00:04:32,726
ඉතින්, චුපකබ්‍රා

81
00:04:32,728 --> 00:04:34,110
ඉතින් මොකද්ද මේ?
කරන්ට් බඩු කුලප්පු වෙලාද?

82
00:04:34,112 --> 00:04:35,311
ඉන්න -- අපි මේ කතා කරන්නේ

83
00:04:35,313 --> 00:04:37,847
මැකසිමම් ඔවර්ඩ්‍රයිව්* තත්වයක් ගැනද?
[*Maximum Overdrive - 1986 චිත්‍රපටය]

84
00:04:37,849 --> 00:04:39,515
මං දන්නේ නෑ

85
00:04:39,517 --> 00:04:40,867
බලන්න වටිනවා හැබැයි

86
00:04:40,869 --> 00:04:42,786
මං බඩු ටික අරන් එන්නං.
අපි මිනිත්තු පහකින් විතර පිටත් වෙමු

87
00:04:42,788 --> 00:04:44,154
ම්ම් -හ්ම්ම්

88
00:04:44,156 --> 00:04:46,856
හබැයි ඉතින් ඒ ඔයාට මිස් ඔක්තෝම්බර්
එක්ක ටිකක් වෙලාව ඕනේ නැත්නං තමා

89
00:04:46,858 --> 00:04:48,124
මොකක්?

90
00:04:49,193 --> 00:04:51,010


91
00:04:51,012 --> 00:04:52,746
ඔව්, ඔව්, මිනිත්තු 10ක් කරමු

92
00:05:09,346 --> 00:05:12,649
අපිට තියෙන්නේ පොඩි පසු
විපරම් ප්‍රශ්න කීපයක් විතරයි

93
00:05:12,651 --> 00:05:13,983
ඔයාගේ නෝනා ගැන සර්

94
00:05:13,985 --> 00:05:16,653
එයාට හතුරෝ කවුරුවත් හිටියද?

95
00:05:16,655 --> 00:05:18,154
ඈන්ට?

96
00:05:18,156 --> 00:05:20,723
අවංකවම, එයාට කරදරයක් කරන්න හිටපු
කිසි කෙනෙක්ව මට හිතා ගන්න බෑ

97
00:05:20,725 --> 00:05:22,509
වෙච්ච හැමදේකටම පස්සෙත්

98
00:05:22,511 --> 00:05:24,611
වෙච්ච හැමදෙකටම පස්සේ?

99
00:05:24,613 --> 00:05:28,081
සතියකට විතර කලින් ඈන් වෙනස් වුනා

100
00:05:28,083 --> 00:05:31,417
එයා අවුල් වුනා, කොහොමටවත්
එයාගේ සාමාන්‍ය විධිහ නෙමේ

101
00:05:31,419 --> 00:05:33,153
අවුල් වුනා කොහොමද?

102
00:05:33,155 --> 00:05:36,022
මං ඕගොල්ලන්ට පෙන්නුවහම ඉවරයි

103
00:05:36,024 --> 00:05:39,242
එයා නිදා ගන්නේ නැතුව ගියා

104
00:05:39,244 --> 00:05:40,627
එයා කන්නේ නැතුව ගියා

105
00:05:40,629 --> 00:05:42,712
එයා මහ රෑ එලියට බැහැලා යන්න ගියා

106
00:05:42,714 --> 00:05:44,914
දෙවියෝ තමයි දන්නේ
කොහෙද යන්නේ කියලා

107
00:05:44,916 --> 00:05:47,967
මං එයාට කතා කරන්න
හැදුව, ඒත්, අහ්...

108
00:05:47,969 --> 00:05:49,936
එයා නිකම් එයාටම
මුමුණ ගන්නවා විතරයි

109
00:05:49,938 --> 00:05:51,855
මොකක් ගැනද?

110
00:05:51,857 --> 00:05:56,142
මොකක් හරි... පලතුරු වත්තක් ගැන?

111
00:05:56,144 --> 00:05:59,946
අන්හිමේ, එක දවසක් රෑ
මං එයාගේ පස්සෙන් ගියා

112
00:05:59,948 --> 00:06:01,447
එයා ගියේ සෙල්ලම් පිට්ටනියට

113
00:06:01,449 --> 00:06:03,283
අර පැත්තේ -- ප්‍රාථමික ඉස්කෝලේ

114
00:06:04,952 --> 00:06:06,903
ඊට පස්සසේ එයා හාරන්න ගත්තා

115
00:06:06,905 --> 00:06:09,372
එයා පස් පුරවපු පුංචි
මලුත් අරන් පිට වෙනවා

116
00:06:09,374 --> 00:06:11,407
ඒවා මෙතන එල්ලනවා

117
00:06:11,409 --> 00:06:16,212
ඔය තියෙන ඔක්කොම මලු
හැම එකම එතන පොලවේ හාරපු ඒවා

118
00:06:16,214 --> 00:06:19,415
ඒ වලවල්, අහ් -- අනේ මන්දා
-- අඩි හයක් විතර ගැඹුරුද?

119
00:06:19,417 --> 00:06:20,416
නෑ

120
00:06:20,418 --> 00:06:21,968
එයා පැය ගානක් හාරනවා

121
00:06:21,970 --> 00:06:23,803
මහන්සිවත් වෙන්නේ නෑ

122
00:06:23,805 --> 00:06:26,005
කෙලින්ම අඩි 10,
සමහරවිට 15ක් විතර

123
00:06:27,842 --> 00:06:29,392
ඔයා තව මොනවත් දැක්කද?

124
00:06:34,231 --> 00:06:35,798
මං පොලිසියට මොකවත් කිව්වේ නෑ

125
00:06:35,800 --> 00:06:37,817
මොකද ඒගොල්ලෝ හිතයි
මට පිස්සු කියලා

126
00:06:37,819 --> 00:06:40,403
ඈන් ගෙදර ආවම

127
00:06:40,405 --> 00:06:42,355
මං පහලට ආව එයාට කතා කරන්න

128
00:06:42,357 --> 00:06:43,656
එයා ෆෝන් එකේ කතා කර කර හිටියේ

129
00:06:43,658 --> 00:06:45,024
එයා කතා කලේ කාටද කියලා දන්නවද?

130
00:06:45,026 --> 00:06:46,276
නෑ

131
00:06:46,278 --> 00:06:47,660
ඒත් මං දැක්ක දේනං මං දන්නවා

132
00:06:47,662 --> 00:06:49,362
ඒ මගේ ඇනී නෙමේ

133
00:06:49,364 --> 00:06:55,151
මං එයාට කතා කරාම, එයාගේ ඇස්...

134
00:06:55,153 --> 00:06:56,419
ඒවා කළු පාටට හැරුනා

135
00:06:58,956 --> 00:07:01,991
දැන්, ම - මං දන්නවා ඒක මං
මවා ගත්ත එකක් වෙන්න ඕනේ

136
00:07:01,993 --> 00:07:04,427
මං දන්නවා එහෙමයි කියලා,
ඒත් ම - මං යන්න ගියා

137
00:07:04,429 --> 00:07:06,462
මං බාර් එකකට ගියා, ටිකක්
වැඩි වෙන්න බිව්ව වෙන්න ඇති

138
00:07:06,464 --> 00:07:09,048
ඊටපස්සේ මං ගෙදෙට්ට එනකොට

139
00:07:11,553 --> 00:07:14,304
මගේ ඇනී, අහ්...

140
00:07:17,524 --> 00:07:19,175
මං ඉන්නයි තිබුනේ

141
00:07:19,177 --> 00:07:23,012
මං එයාව පරිස්සම් කරන්න තිබුනා

142
00:07:23,014 --> 00:07:26,783
මං අද මගේ නංගිගේ
ගෙදර පදිංචියට යනවා

143
00:07:26,785 --> 00:07:29,569
මට තවත් මෙහෙ ඉන්න බෑ

144
00:07:29,571 --> 00:07:31,204
හා

145
00:07:31,206 --> 00:07:35,358
හොදයි,අම්, බොහොම ස්තුතියි
වෙලාව දුන්නට අපිට

146
00:07:35,360 --> 00:07:37,911
අපි දෙන්නටම ගොඩක්
කනගාටුයි මරණේ ගැන

147
00:07:37,913 --> 00:07:41,080
ඉතින්, කවුරු හරි ඩීමන්ලා
මරනවා, හොදයි, ඒක පට්ටයි

148
00:07:41,082 --> 00:07:43,132
මං හිතන්නේ අපි කාඩ් එකක්
හරි මල්ටිකක් හරි යවන්න ඕනේ

149
00:07:43,134 --> 00:07:45,251
මොන ජාතියේ මල්වලින්ද "ස්තුතියි
ඩීමන්ලව මැරුවට" කියලා අගවන්න පුළුවන්

150
00:07:45,253 --> 00:07:47,921
ඔව්, ඒත් කවුද ඩීමන්ලව මරන්නේ?
මොකටද?

151
00:07:47,923 --> 00:07:50,539
අනික, කවද ඉදන්ද ඩීමන්ලා
මිනිස්සුන්ට ආවේස වෙලා

152
00:07:50,541 --> 00:07:51,925
ඊටපස්සේ බියුටිෆුල් මයින්ඩ් වෙලා

153
00:07:51,927 --> 00:07:53,643
පොලවේ වළවල් හාරන්න පටන් ගන්නේ

154
00:07:53,645 --> 00:07:55,211
ඔයාට මේ මොකක්වත් හරි වගේ පේනවද?

155
00:07:55,213 --> 00:07:57,897
මං කැමතියි ඩීමන්ලා මරණ කෑල්ලට.
ඒක හොද දෙයක් වගේ පේන්නේ

156
00:08:03,821 --> 00:08:05,571
ඔව්

157
00:08:05,573 --> 00:08:06,906
අනිවාර්යෙන්

158
00:08:06,908 --> 00:08:09,158
හොදයි බොහොම ස්තුතියි උදව්වට

159
00:08:09,160 --> 00:08:10,827
ගොඩක් වටිනවා ඒක

160
00:08:10,829 --> 00:08:12,728
හරි එහෙනං, බායි

161
00:08:12,730 --> 00:08:16,366
ඉතින්, දේපල වෙලදාම් කාරයාගේ නෝනා කිව්වා
එයාත් අමුතු විධිහට හැසිරුනා කියල

162
00:08:16,368 --> 00:08:18,284
අහ්, ඉතිහාසඥයාගේ
මහත්හයත් කිව්වේ ඒකමයි --

163
00:08:18,286 --> 00:08:21,170
මුලින් පිස්සුවෙන් වගේ
ඉදලා පස්සේ අමුතු වුනාලු

164
00:08:21,172 --> 00:08:23,072
කවුරුවත් කළු ඇස්නං දැකල නෑ

165
00:08:23,074 --> 00:08:24,907
ඒත්, දුමක් නගින්නේ, දන්නවනේ...

166
00:08:24,909 --> 00:08:26,542
මං කලපනා කලේ මොකද්ද
දන්නේ නෑ උන් හොයන්නේ?

167
00:08:26,544 --> 00:08:28,911
හොදයි, මෙතන ඉන්න වින්ඩි රයිස් තමයි අන්තිමට

168
00:08:28,913 --> 00:08:31,848
කතා කරලා තියෙන්නේ ඈන් එක්ක, ඉතින් අපි
බලමු එයාට කියන්න තියෙන්නේ මොනවද කියලා

169
00:08:37,771 --> 00:08:38,855
ස්පෙෂල් ඒජන්ට් ලින්

170
00:08:38,857 --> 00:08:40,356
මේ මගේ හවුල්කාරයා,
ස්පෙෂල් ඒජන්ට් ටැන්ඩි

171
00:08:40,358 --> 00:08:42,692
අපිට ඕනේ ප්‍රශ්න කීපයක්
අහන්නයි ඈන් මෝර්ටන් ගැන

172
00:08:42,694 --> 00:08:44,610


173
00:08:44,612 --> 00:08:46,562
අහ්, අහ්, අහ්,
අනිවාර්යෙන්, එන්න ඇතුලට

174
00:08:50,701 --> 00:08:51,868
මට කවදාවත් එයා මුණ ගහිලා නෑ

175
00:08:51,870 --> 00:08:53,786
එදා රෑ කෝල් එකට කලින්

176
00:08:53,788 --> 00:08:56,739
දැන්, ඇයි එයා කෝල් කලේ?

177
00:08:56,741 --> 00:09:00,460
එයා නගරේ මුල් සිතියමක් හොයනවා

178
00:09:00,462 --> 00:09:03,312
මොකටද කියලා කිව්වද?

179
00:09:03,314 --> 00:09:06,282
හොදයි, එයා, -- එයා කිව්වේ
නෑ, ඒත් එයා සදහනක් කලා

180
00:09:06,284 --> 00:09:08,568
අතුරුදහන් වුන පලතුරු වත්තක් ගැන

181
00:09:08,570 --> 00:09:10,086
අතුරුදහන්වුන?

182
00:09:10,088 --> 00:09:12,755
මේ -- මේ ටවුම පොළවෙන්
අතුගෑවිලා ගියා

183
00:09:12,757 --> 00:09:14,790
නොහිතපු ගංවතුරකින්

184
00:09:14,792 --> 00:09:16,893
ඒක -- ඒක ආයෙම හැදුවා

185
00:09:16,895 --> 00:09:20,063
ඒත් ඔක්කොම මුල් වාර්තා නැති වුනා

186
00:09:21,132 --> 00:09:23,266
මං -- මං පී එච් ඩී එකක් කරනවා

187
00:09:23,268 --> 00:09:26,903
මේක -- මේක තමයි මගේ පර්යේශනේ

188
00:09:26,905 --> 00:09:28,104
මගේ, අහ්...

189
00:09:29,490 --> 00:09:32,775
මගේ නිබන්ධනේ --
ටවුමේ ඉතිහාසේ ගැන

190
00:09:32,777 --> 00:09:35,411
තව, අහ්, පොලව යට රේල්
පාරට එකේ සම්බන්ධෙ ගැන

191
00:09:35,413 --> 00:09:37,780
තව -- තව -- ඒවගේ දේවල්

192
00:09:37,782 --> 00:09:41,817
මං අවුරුදු ගානක් තිස්සේ
සිතියම ආයි හදන්න උත්සහ කරනවා

193
00:09:41,819 --> 00:09:43,202
මගේ පර්යේෂණවල කොටසක් හැටියට

194
00:09:43,204 --> 00:09:46,589
එතකොට මේ -- මේක තමයි
ජැකුබියක් පලතුරු වත්ත

195
00:09:46,591 --> 00:09:49,926
මං ඊයේ හොයා ගත්තා ඒක තියෙන්නේ ඩොව්නි
පාර බොන්ඩ් පාරට මුණ ගැහෙන තැන

196
00:09:49,928 --> 00:09:51,978
දැන්, ඈන් කිව්වද ඇයි
එයා හොයන්නේ කියලා

197
00:09:51,980 --> 00:09:53,880
පරණ පලතුරු වත්තක් තිබුන තැනක්?

198
00:09:53,882 --> 00:09:55,681
නෑ

199
00:09:55,683 --> 00:09:59,552
අපි -- අපි මුණ ගැහෙන්න
වෙලාවක් දාගත්තා, එයා ආවේ නෑ

200
00:09:59,554 --> 00:10:03,306
ඊටපස්සේ මං එයා ගැන පත්තරේ දැක්කා

201
00:10:03,308 --> 00:10:06,175
හරිම අවාසනාවක්

202
00:10:06,177 --> 00:10:09,128
ඈන්ගේ උදව්කාරයා අද
උදේ කතා කළා හැබැයි

203
00:10:09,130 --> 00:10:11,514
තවම මගේ ලග සිතියම
තියෙනවද කියලා අහන්න

204
00:10:11,516 --> 00:10:12,782
උදව්කාරයා?

205
00:10:13,852 --> 00:10:15,017


206
00:10:15,019 --> 00:10:16,402
ඒ එයා වෙන්න ඇති

207
00:10:16,404 --> 00:10:18,237
සමහරවිට එයාට පුළුවන් වෙයි උදව් කරන්නන

208
00:10:24,495 --> 00:10:26,712
ආ, ඔ - ඕගොල්ලෝ --

209
00:11:20,790 --> 00:11:22,261
මේක තියාගන්න උරහිසට

210
00:11:23,898 --> 00:11:25,347
මං හොදින්

211
00:11:25,349 --> 00:11:27,299
අනික් ඩීමන් පැනගත්තා

212
00:11:27,301 --> 00:11:29,068
මං අල්ල ගත්ත එකාව
මං යක්ෂයාගේ උගුලක හිර කළා

213
00:11:29,070 --> 00:11:30,469
මං දැන් ගිහින් එයාගෙන්
ප්‍රශ්න කරන්නං

214
00:11:30,471 --> 00:11:31,520
පොඩ්ඩක් ඉන්න කැස්

215
00:11:31,522 --> 00:11:33,489
මොකද කියන්නේ ඔයා ප්‍රශ්න කීපෙකට
උත්තර දීලා හිටියොත් මුලින්ම?

216
00:11:33,491 --> 00:11:36,008
ඔයා කොයි ලෝකෙද ගිහින්
හිටියේ වගේ ඒවා?

217
00:11:39,029 --> 00:11:41,480
ඔයාට මං කතා කරනවා ඇහුනා, නැද්ද?

218
00:11:41,482 --> 00:11:43,365
ඔයා එයාට යාඥා කලාද?

219
00:11:45,018 --> 00:11:46,485
ඔව්, මට ඔයාව ඇහුනා

220
00:11:46,487 --> 00:11:49,288
ඒත් මං ආවේ ඒ නිසා නෙමේ

221
00:11:50,591 --> 00:11:52,007
මං ඩීමන්ලව දඩයම් කළා

222
00:11:54,711 --> 00:11:56,128
ඉතින් මේවා කලේ ඔයා

223
00:11:57,464 --> 00:11:58,263
ඇයි?

224
00:11:58,265 --> 00:12:00,049
මං මොකද්ද ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ?

225
00:12:01,551 --> 00:12:03,102
ඇත්ත

226
00:12:03,104 --> 00:12:04,770
ඒකෙන් වැඩි හරියක්, කොහොම වුනත්

227
00:12:04,772 --> 00:12:09,391
සමහරවිට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්
වෙයි අපිව කිට්ටුවට ගෙනියන්න

228
00:12:09,393 --> 00:12:11,644
මං ඩීමන් පුවරුවේ
අනික් කෑල්ල හෙව්වා

229
00:12:11,646 --> 00:12:13,062
අපි නැතුව?

230
00:12:14,180 --> 00:12:15,998
මං හැදුවේ උදව් කරන්න, ඩීන්

231
00:12:16,000 --> 00:12:18,350
මගේ හෙවිල්ලේදී මං දැනගත්තා

232
00:12:18,352 --> 00:12:21,570
ක්‍රව්ලි ඩීමන්ලව එවලා
තියෙන බව ලුසිෆර්ගේ බිම්ගෙවල් හොයන්න

233
00:12:21,572 --> 00:12:23,188
ලුසිෆර්ට බිම්ගෙවල් තිබ්බද?

234
00:12:23,190 --> 00:12:25,140
දුසින් ගානක් පේන විධිහට

235
00:12:25,142 --> 00:12:26,358
ඒත් මොකද ස්ටෝරේජ් වෝ* එකක්
[*storage wars - රියලිටි වැඩසටහනද?]

236
00:12:26,360 --> 00:12:28,127
මං කියන්නේ මොන මගුලක්ද
ඒගොල්ලෝ හොයන්නේ?

237
00:12:28,129 --> 00:12:30,713
වැඩිය පහසුයි ඒගොල්ලෝ
හැමදේම දන්නවානං

238
00:12:30,715 --> 00:12:32,381
- ඒගොල්ලන්ව විශ්වාස කරන්න බෑ.
- ඒත් --

239
00:12:32,383 --> 00:12:34,466
බොරු කියන්න, කැස්ටියෙල්

240
00:12:35,702 --> 00:12:37,636
අපි කතා කරගත්ත දේ
කියන්න ඒගොල්ලන්ට

241
00:12:37,638 --> 00:12:40,456
ඒගොල්ලෝ ලියවිල්ලක් හොයනවා

242
00:12:40,458 --> 00:12:43,258
ඩීමන් පුවරුවේ ක්‍රව්ලිගේ
කොටස කියවන්න උදව් වෙන

243
00:12:43,260 --> 00:12:44,259
දිවැසිවරයෙක් නැතුව

244
00:12:44,261 --> 00:12:46,178
ඩීමන් ඩිකොඩර් රින්ග් එකක්?
[*decoder ring - MDG :මේ මොකද්ද????]

245
00:12:46,180 --> 00:12:47,596
ක්‍රව්ලි ලග

246
00:12:47,598 --> 00:12:48,597
පට්ටයි

247
00:12:48,599 --> 00:12:52,518
බිම්ගෙවල් අහ්, නැති වෙලා
ගිහින් කාලේ එක්ක

248
00:12:52,520 --> 00:12:55,771
ලුසිෆර්ට කිට්ටුම අය විතරයි
දැනන් හිටියේ ඒවා තියෙන තැන්

249
00:12:55,773 --> 00:12:57,690
එහෙනං කොහොමද ක්‍රව්ලි
දැනගත්තේ ඒවා

250
00:12:57,692 --> 00:12:59,391
එයාගේ ඩීමන්ලා මේ හරියේ
මිනිස්සුන්ට ආවේස වෙනවා

251
00:12:59,393 --> 00:13:01,577
විශේෂ දැනුමක් තියෙන

252
00:13:01,579 --> 00:13:04,563
ඒකෙන් පැහැදිලියි ඈන්ගේ
ගෙදර පිස්සු කාමරේ

253
00:13:05,950 --> 00:13:08,050
ඒත් ඒගොල්ලෝ කොහොමද දැනගත්තේ බලන්න
පටන් ගන්න ඕනේ කොහෙන්ද කියලා?

254
00:13:08,052 --> 00:13:09,234
මං දන්නේ නෑ

255
00:13:09,236 --> 00:13:11,236
මං කල්පනා කලේ කුස්සියේ
ඉන්න අමුතු-කොන්ඩ ඩීමන්

256
00:13:11,238 --> 00:13:14,173
දන්නවා ඇති මං ප්‍රශ්න
කරපු අනික් ඩීමන්ලට වඩා

257
00:13:17,744 --> 00:13:20,796
හොදයි, එයා කැස්ගේ
කැත පෙන්නනවා, ඈ?

258
00:13:20,798 --> 00:13:21,947
එයා පැහැදිලිවම වෙනස්

259
00:13:21,949 --> 00:13:23,265
වෙනස්?

260
00:13:23,267 --> 00:13:25,551
පාතාල ලෝකේ ආව වෙලේ
ඉදන්ම එයා හරි නෑ

261
00:13:25,553 --> 00:13:27,436
අපි තවම දන්නේ නෑ එයා එතනින්
එලියට ආවේ කොහොමද කියලා

262
00:13:28,755 --> 00:13:29,938
අනේ මන්දා, ඩීන්,

263
00:13:29,940 --> 00:13:32,124
එයා එච්චර සැකයිනං,මොකද
ඔයා එයාට යාඥා කරන්නේ?

264
00:13:35,895 --> 00:13:38,363
දන්නවද මට ඔය දෙන්නවම ඇහෙනවා

265
00:13:38,365 --> 00:13:39,948
මං දිව්‍යමය සත්වයෙක්

266
00:13:46,089 --> 00:13:48,590
සෑම්නුයි, ඩීන්නුයි වින්චෙස්ටර්

267
00:13:50,327 --> 00:13:54,112
ආ, එයා ඔය දෙන්න ගැන හිතපුවා

268
00:13:54,114 --> 00:13:55,664
ගොඩක්ම ඔයා ගැන සෑම්

269
00:13:55,666 --> 00:13:57,382
මොනවා කරන්නද?

270
00:13:57,384 --> 00:14:00,952
එයා ආසයි ස්මට්න් චොප්ස්වලට*
[*Mutton Chops කියන්නේ sideburns වලට smutton කියන්නේ තද ලිංගික ආකර්ෂණයට smutton chops කියන්නේ මේ වචන දෙකේ කලවමක්]

271
00:14:00,954 --> 00:14:02,788
හරි, අමන කද, අහනවා --

272
00:14:02,790 --> 00:14:04,673
අහ්!

273
00:14:12,349 --> 00:14:14,099
කවුද ඔයාට බිම්ගෙවල් ගැන කිව්වේ?

274
00:14:16,469 --> 00:14:20,072
මං හිතුවේ ඒන්ජල්ල "හොද
පොලිකාරයා" කරන්න ඕනේ කියලා

275
00:14:20,074 --> 00:14:21,306
ආහ්!

276
00:14:21,308 --> 00:14:22,941
ඉන්න! නවත්තන්න!

277
00:14:22,943 --> 00:14:24,910
නවත්තන්න!

278
00:14:24,912 --> 00:14:26,912
අපිට ප්‍රාණඇපකාරයෙක් ඉන්නවා!

279
00:14:31,485 --> 00:14:33,035
ඒ ක්‍රව්ලිගේ හුරතල්ලුන්ගෙන් එක්කෙනෙක්

280
00:14:33,037 --> 00:14:36,371
එයා අධි වේගේ කිට්ටුව
මරී හොටෙල් එකේ ඉන්නේ

281
00:14:36,373 --> 00:14:38,540
එයා දන්නවා බිම්ගෙවල් තියෙන ටවුන්

282
00:14:38,542 --> 00:14:40,592
ඒ කාලේදී එයා ඒවා ඔක්කොම දැක්ක

283
00:14:40,594 --> 00:14:43,295
එයාද ඕගොල්ලන්ට ලියවිල්ල ගැන කිව්වේ?

284
00:14:45,832 --> 00:14:47,399
මොන ලියවිල්ලක්ද?

285
00:14:47,401 --> 00:14:49,468
ඒයි. ඒයි!

286
00:14:49,470 --> 00:14:51,804
මේ කාමරේ ඉන්න නරක පොලිස් කාරයා
එයා විතරයි කියලද හිතන්නේ?

287
00:14:51,806 --> 00:14:53,138
බොරු කියන එක නවත්තනවා

288
00:14:53,140 --> 00:14:54,773
අපි දන්නවා තමුසෙලා මොනවද හොයන්නේ කියලා

289
00:14:54,775 --> 00:14:55,808
නෑ

290
00:14:55,810 --> 00:14:57,676
මං කියන්නේ අපි හොයන්නේ...

291
00:14:57,678 --> 00:14:58,477
මරන්න ඌව

292
00:14:58,479 --> 00:14:59,778
ආහ්!

293
00:14:59,780 --> 00:15:00,729
කැස්!

294
00:15:03,283 --> 00:15:04,199
මොන මගුලක්ද ඒ?

295
00:15:04,201 --> 00:15:05,567
එයා අපිට ඕන කරන දේ කිව්වා

296
00:15:05,569 --> 00:15:06,702
නෑ එයා කිව්වේ නෑ!
ඔයාට බෑ නිකම් --

297
00:15:06,704 --> 00:15:08,353
මං මේ හෙවිල්ල ඕගොල්ලෝ
නැතුව පටන් ගත්තේ

298
00:15:08,355 --> 00:15:10,122
මගේ වේගේ බාල කරගන්න
ඕනේ නැති නිසා

299
00:15:10,124 --> 00:15:11,790
අපි දැන් මොටෙල් එකට යන්න ඕනේ

300
00:15:11,792 --> 00:15:13,208
පොඩ්ඩක් ඉන්න --

301
00:15:13,210 --> 00:15:14,409
- කැස්!
- කැස්? කැස්?

302
00:15:14,411 --> 00:15:15,360
අයියෝ, යමු, යමු යමු

303
00:15:18,089 --> 00:15:19,089
[මරී හොටෙල්]

304
00:15:22,535 --> 00:15:24,219
අතන. අතන

305
00:15:38,217 --> 00:15:39,718
ස්තුතියි අපි එනකම් හිටියට

306
00:15:39,720 --> 00:15:41,820
ප්‍රාණ ඇපකාරයා අරක ඇතුලේ

307
00:15:53,499 --> 00:15:57,586
ස්ටෝම් ටෘපර් කෙනෙක් වෙන්න ඔයා ටිකක් කොට වැඩියි නේද?
[*Star Wars එකේ Leia මෙහෙම කියන්නේ Skywalkerට ]

308
00:16:00,874 --> 00:16:04,593
ඉතින්, මං අහන්නම ඕනේ, අම්...

309
00:16:04,595 --> 00:16:05,794
කොණ්ඩෙට මොකද වුනේ?

310
00:16:06,579 --> 00:16:07,546
මොකද?

311
00:16:07,548 --> 00:16:09,882
ආ, දැක්කට ස්තුතියි, ඩීන්

312
00:16:09,884 --> 00:16:11,884
ඒත් මේක මගේ අදහසක්
නෙමේ, ඒක ක්‍රව්ලිගේ

313
00:16:11,886 --> 00:16:14,436
ඒ තව හේතුවක් මට ඕකගෙ
මුනට පිහියෙන් අනින්න ඕනේ

314
00:16:14,438 --> 00:16:16,438
පොඩ්ඩක් ඉන්න

315
00:16:16,440 --> 00:16:18,924
ඔයා ක්‍රව්ලිට කිව්වද
ලුසිෆර්ගේ බිම්ගෙවල් තියෙන තැන්

316
00:16:18,926 --> 00:16:20,525
මොනවා කරන්නද?

317
00:16:20,527 --> 00:16:23,028
මට කෙළවරක් නැති වද
දීමෙන් විවේකයක් ඕනේ වුනා

318
00:16:23,030 --> 00:16:26,732
අනික, මං ඒ ඔක්කොටම ගිහින්
තියෙනවා කහ ඇස්ගේ කාලෙදී

319
00:16:26,734 --> 00:16:28,066
ඒත් බය වෙන්න එපා

320
00:16:28,068 --> 00:16:31,169
මං දුන්නේ නෑ ගෙන්ගරි* හෝඩුවාවල්
[*Glengarry Glen Ross - නාට්‍යන්ලූ]

321
00:16:32,271 --> 00:16:33,872
ඔයා කියන්නේ ඔයා ඒගොල්ලන්ට බොරු කිව්වා

322
00:16:33,874 --> 00:16:36,274
මං ඒගොල්ලන්ව කිට්ටුවට ගෙනාව විතරයි

323
00:16:36,276 --> 00:16:38,560
සෑහෙන කාලේ ගත වුනා සෑහෙන
දේවල් වෙනස් වුනා

324
00:16:38,562 --> 00:16:39,711
ඒගොල්ලෝ පිලි ගත්තා

325
00:16:39,713 --> 00:16:41,880
ඇයි බොරු කියන්නේ?

326
00:16:43,115 --> 00:16:45,550
ටිකක් වෙලාව ගන්න, මෝලො

327
00:16:45,552 --> 00:16:47,236
නිදහස් වෙන්න ක්‍රමයක් හොයා ගන්න

328
00:16:47,238 --> 00:16:50,339
ඉන්න -- ඉතින්, අහිංසක
මිනිස්සු වගයක් මැරුනේ

329
00:16:50,341 --> 00:16:53,175
ඔයාට වෙලාව ගන්නද?

330
00:16:53,177 --> 00:16:55,661
හායි, මං මෙග් මං ඩීමන් කෙනෙක්

331
00:16:57,814 --> 00:17:00,799
ඉතින් මොනවද ඒගොල්ලෝ
හොයා ගෙන තියෙන්නේ?

332
00:17:00,801 --> 00:17:01,900
හුළං

333
00:17:01,902 --> 00:17:03,135
හැම බිම්ගෙයක්ම

334
00:17:03,137 --> 00:17:05,604
එක අල් කපොන් සේප්පුවකට*පස්සේ තව එකක්
[* MDG : 1986 දී හදාපු රූපවාහිනී
වැඩසටහනකදී Al Caponeගේ සේප්පුවක් ඇරියා. මොකුත් තිබුනේ නෑ - සත්‍ය]

335
00:17:05,606 --> 00:17:08,006
ඒ මදිවට

336
00:17:08,008 --> 00:17:09,041
අවුරු හරි පාර දිගේ ආව ඩීමන්ලව මර මරා

337
00:17:09,043 --> 00:17:11,443
මං හිතෙන්නේ ඒ ඔයා
වෙන්න ඕනේ, කැස්ටියෙල්

338
00:17:11,445 --> 00:17:14,696
ඒත් ක්‍රව්ලි තව තවත් වෙනවා

339
00:17:14,698 --> 00:17:15,747
එයා අතාරින්නෙ නෑ...

340
00:17:15,749 --> 00:17:20,085
එයා ඒගොල්ලන්ට ඇත්ත කියන්නයි හදන්නේ

341
00:17:20,087 --> 00:17:21,570
මං එයාව මරන්නම ඕනෙද?

342
00:17:24,707 --> 00:17:26,758
එයා දන්නවා බිම්ගෙවල් තියෙන තැන්

343
00:17:26,760 --> 00:17:30,796
ඒත් ඩීමන් කෙනෙක් එක්ක
වැඩ කරන එක අපවිත්‍රයි

344
00:17:30,798 --> 00:17:34,266
හොදයි, අපිට එයාව පාවිච්චි
කරන්න පුළුවන් ක්‍රව්ලිකළා වගේ

345
00:17:36,052 --> 00:17:37,269
එකගයි

346
00:17:40,006 --> 00:17:41,974
ඒන්ජල් පුවරුව හොයා ගන්න එක

347
00:17:44,677 --> 00:17:46,111
පොඩ්ඩක් ඉන්න

348
00:17:47,280 --> 00:17:50,649
ඔයා කිව්වේ "ඒන්ජල් පුවරුව" කියලද?

349
00:17:50,651 --> 00:17:53,719
දන්නවද, මට දැන් තේරෙනවා ක්‍රව්ලි
ඔයාට "ගෝනා" කියන්නේ ඇයි කියලා

350
00:17:55,071 --> 00:17:57,456
ඔව් -- "ඒන්ජල් පුවරුව"

351
00:17:57,458 --> 00:18:00,292
ක්‍රව්ලි දැනගත්තා ඒක තිබුනේ ලුසිෆර්ලග බව,

352
00:18:00,294 --> 00:18:02,911
හිතා ගත්තා ඒක බිම්ගෙක
හංගලා ඇති කියලා

353
00:18:02,913 --> 00:18:05,797
හොදයි මේක මටත් අලුත් ආරංචියක්

354
00:18:05,799 --> 00:18:07,966
මං ප්‍රශ්න කරපු ඩීමන්ලා,

355
00:18:07,968 --> 00:18:10,836
උන් හොයන්නේ මොකද්ද කියන එක
ගැන බොරු කිව්වා වෙන්න ඕනේ

356
00:18:10,838 --> 00:18:12,537
ඇත්තට?

357
00:18:12,539 --> 00:18:15,007
මොකද මං දැක්ක ඔයා අර ඩීමන්ව සීරෝ ඩාක් තර්ටි* කරනවා
[*Zero Dark Thirty - චිත්‍රපටයේ අඩංගු වද දීමේ දර්ශන]

358
00:18:15,009 --> 00:18:17,059
ඔයා සෑහෙන පොලබවන සුළුයි

359
00:18:18,728 --> 00:18:20,162
ඔය දෙන්නම වැදගත් දේ අමතක කරනවා

360
00:18:20,164 --> 00:18:21,379
මං උන්ට බොරු කිව්වා

361
00:18:21,381 --> 00:18:23,648
ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හාරන්නේ වැරදි තැන්

362
00:18:23,650 --> 00:18:25,650
හැබැයි වැඩි කාලෙකට නෙමේ.
උන් ආපහු එයි

363
00:18:27,020 --> 00:18:29,287
ඉතින්, කවුද කැමති පැනලා යන්න?

364
00:18:29,289 --> 00:18:32,657
එයා හරි අපි හොයාගන්න
ඕනේ ඒ බිම්ගෙවල් උන්ට කලින්

365
00:18:32,659 --> 00:18:35,193
මෙග් ඔයා විතරයි ඒවාට
ගිහින් තියෙන්නේ

366
00:18:35,195 --> 00:18:37,362
අපිට ඔයාගේ උදව් ඕනේ

367
00:18:43,203 --> 00:18:45,504
ඔය මොට්ටයෝ කා ලග හරි
සිතියමක් තියෙනවද?

368
00:18:47,840 --> 00:18:49,925
මෙතන. මෙන්න මෙතනයි බිම්ගෙ තිබ්බේ

369
00:18:49,927 --> 00:18:51,293
එතන දැන් මොකද්ද?

370
00:18:51,295 --> 00:18:54,129
මාව පේන්නේ ගූගල් එක වගේද?

371
00:18:54,131 --> 00:18:57,749
ඉස්සර මේ එක බිල්ඩිමක්වත් තිබ්බේ නෑ

372
00:18:57,751 --> 00:18:59,251
හොයා ගන්න, පඬියා

373
00:18:59,253 --> 00:19:02,754
මේ ජරාවෙ බොන්න මොනවත් ඇතිද?

374
00:19:05,942 --> 00:19:07,609
එයා අපිට බොරු කිව්වේ

375
00:19:07,611 --> 00:19:10,062
ඔව්, වෙන්න ඇති මට තේරෙනවා ඇයි කියලා

376
00:19:10,064 --> 00:19:11,930
මං කියන්නේ ඒන්ජල් පුවරුවක්?

377
00:19:11,932 --> 00:19:13,815
ඩීමන් පුවරුවට අපායේ
ගේට්ටු වහන්න පුළුවන්නං,

378
00:19:13,817 --> 00:19:15,400
ඒන්ජල් පුවරුවෙන්
මොකද්ද කරන්න පුළුවන්?

379
00:19:19,455 --> 00:19:21,940
මේ තුවාල පැසවලා

380
00:19:21,942 --> 00:19:25,077
ඔයා හොදට දන්නවා
කෙල්ලෙක්ව නලියවන්න

381
00:19:25,079 --> 00:19:26,161
නැද්ද?

382
00:19:26,163 --> 00:19:28,413
මං දන්නවා ඒක කරන හැටි

383
00:19:28,415 --> 00:19:34,119
හැබැයි සාමාන්‍යෙන් තුවාල
සුද්ධ කිරිල්ල ඒකට අයිති නෑ

384
00:19:34,121 --> 00:19:36,955
ඇයි ඔයා මට ඔච්චර හොද ක්ලැරන්ස්?

385
00:19:38,624 --> 00:19:40,125
මං දන්නේ නෑ

386
00:19:41,344 --> 00:19:43,395
අනික මං තවම දන්නේ නෑ
කවුද ක්ලැරන්ස් කියලා

387
00:19:43,397 --> 00:19:47,799
මැරෙනවද ඔයාව චිත්‍රපටියක්
බැලුවොත්, පොතක් කියෙව්වොත්?

388
00:19:47,801 --> 00:19:49,634
චිත්‍රපටියක්, නෑ

389
00:19:49,636 --> 00:19:51,636
ඒත් පොතක්, හරි මන්තර තියෙන --

390
00:19:51,638 --> 00:19:54,923
ඔව්, න්‍යායාත්මකව බැලුවොත්
මාව මැරෙන්න පුළුවන්

391
00:19:54,925 --> 00:19:57,909
දන්නවද ඔයා වැඩිය ලස්සනයි
කට වහගෙන ඉන්නකොට

392
00:20:02,281 --> 00:20:05,984
ඉතින්, මේ කොයි කැස්ද?

393
00:20:05,986 --> 00:20:08,887
ඔරිජිනල් මේක් එකයි මොඩ්ල් එකයිද
නැත්නං පිස්සු ටවුමද?

394
00:20:11,707 --> 00:20:12,841
මං නිකම් මං

395
00:20:12,843 --> 00:20:15,160
ඉතින්, ඔයාගේ නූඩ්ල්ස්
ආපහු පිළිවෙල වෙලාද?

396
00:20:16,963 --> 00:20:20,348
ඔව්, මගේ... නූඩ්ල්වලට හැම දේම මතකයි

397
00:20:20,350 --> 00:20:22,033
මං හිතන්නේ ඒක සෑහෙන
හොද නූඩ්ල් එකක්

398
00:20:22,035 --> 00:20:23,385
ඇත්තද?

399
00:20:23,387 --> 00:20:25,220
ඔයාට හැම දේම මතකයි?

400
00:20:30,309 --> 00:20:33,011
ඔයා කියන්නේ පිසා කාරයා ගැනනං...

401
00:20:33,013 --> 00:20:36,314
ඔව්, මට මතකයි පීස කාරයව

402
00:20:37,884 --> 00:20:39,618
ඒක හොද මතකයක්

403
00:20:42,955 --> 00:20:44,739
මේ තියෙන්නේ

404
00:20:44,741 --> 00:20:45,707
හරි එහෙනං,

405
00:20:45,709 --> 00:20:47,125
මේකට අනුව

406
00:20:47,127 --> 00:20:49,794
බිම්ගේ තියෙන්න ඕනේ අතැරලා
දාපු ගොඩනැගිල්ලක් යට

407
00:20:49,796 --> 00:20:51,830
හොද කාලේ

408
00:20:51,832 --> 00:20:56,384
ඔයා හිතනවද අපිට විශ්වාස කරන්න
පුළුවන් කියලා මෙග්-ස්ටියෙල්ව?

409
00:20:56,386 --> 00:20:57,853
නෑ

410
00:20:57,855 --> 00:20:59,471
ඒත් මොකද්ද අපිට තියෙන විකල්පේ?

411
00:21:03,176 --> 00:21:05,093
ඔයාට ලෝක විනාසේ නැතුව
පාලු හිතෙන් නැද්ද?

412
00:21:05,095 --> 00:21:08,413
නෑ, මොකටද මට කාලේ අවසානේ
නැතුව පාලු හිතෙන්නේ?

413
00:21:08,415 --> 00:21:10,932
මට ඒ සරල බව නැතුව පාලුයි

414
00:21:10,934 --> 00:21:12,851
මං නරකයි ඔයා හොදයි

415
00:21:12,853 --> 00:21:14,236
ජීවිතේ ලේසියි

416
00:21:14,238 --> 00:21:16,905
දැන් හැම දේම හරිම අවුල්

417
00:21:18,941 --> 00:21:21,543
මං ටිකක් විතර හොදයි ඒක එපා වෙනවා

418
00:21:21,545 --> 00:21:23,828
ඔයා ටිකක් විතර නරකයි --

419
00:21:23,830 --> 00:21:27,465
එකනං ඇත්තටම සැහෙන ගති

420
00:21:31,070 --> 00:21:33,571
අපි මේකෙන් පණ බේරගත්තොත්

421
00:21:33,573 --> 00:21:35,240
මං පිසා එකක් ඕඩර් කරනවා

422
00:21:35,242 --> 00:21:36,975
අපි බඩු මුට්ටු ටිකක්
එහෙ මෙහෙ කරන්න ඕනේ

423
00:21:36,977 --> 00:21:38,126
ඔයාට තේරෙනවද?

424
00:21:38,128 --> 00:21:40,212
නෑ, ම - මං --

425
00:21:42,414 --> 00:21:45,050
ඉන්න -- ඇත්තටම...

426
00:21:45,052 --> 00:21:46,051
ඔව්, මං

427
00:21:46,053 --> 00:21:49,104
හරි එහෙනං අපි යමු, කදවුරුකාරයෝ

428
00:22:03,603 --> 00:22:04,736
සර්

429
00:22:04,738 --> 00:22:08,590
මං, අහ්, එතන හෙව්වා
උඩ ඉදන් පහලටම

430
00:22:08,592 --> 00:22:10,125
ඒක හිස්

431
00:22:10,127 --> 00:22:13,411
නෑ, එතන බිම්ගෙයක් නෑ

432
00:22:13,413 --> 00:22:15,880
තව, එච්චර විතරක් නෙමේ

433
00:22:15,882 --> 00:22:18,449
දැන් මං විතරයි ඉන්නේ, සර්

434
00:22:18,451 --> 00:22:20,001
මං, අම්...

435
00:22:20,003 --> 00:22:22,804
අපිට මෙග්ව නැති වුනා වෙන්න පුළුවන්

436
00:22:24,140 --> 00:22:25,757
සර්

437
00:22:26,926 --> 00:22:29,010
හලෝ සර්?

438
00:22:29,012 --> 00:22:31,462
නිකම් පැහැදිලි කරගන්න...

439
00:22:34,367 --> 00:22:37,402
...ඔයාට පොලවේ ගුලක්
හොයා ගන්න බෑ...

440
00:22:37,404 --> 00:22:42,073
... ඔයත් එක්ක වැඩ කරන
අය අකාලේ මැරිලා...

441
00:22:45,928 --> 00:22:49,931
... තව ඔයා මං හපන්න ආසම
සෙල්ලම් බඩුව නැති කරලා

442
00:22:53,336 --> 00:22:55,870
නියමයි

443
00:22:55,872 --> 00:22:58,540
මොකද්ද අර පරණ කියමන?

444
00:22:58,542 --> 00:23:01,593
" දෙයක් හරියට කරන්න ඕනේනං..."

445
00:23:09,185 --> 00:23:11,419
...බ්ලා, බ්ලා, බ්ලා

446
00:23:19,028 --> 00:23:21,479
ඉතින්, මෙතනයි තැන

447
00:23:21,481 --> 00:23:22,447
පහල තට්ටුව

448
00:23:22,449 --> 00:23:24,065
හරි එහෙනං, කැස්නුයි
මායි ඇතුලට යනවා

449
00:23:24,067 --> 00:23:25,534
ගිහින් ඉන්ඩියානා ජෝන්ස් වෙනවා

450
00:23:25,536 --> 00:23:27,118
සෑම් ඔයා එළියේ ඉන්න මෙග් එක්ක

451
00:23:27,120 --> 00:23:28,119
- මොකක්
- අපි මේක බලාගන්නං

452
00:23:28,121 --> 00:23:29,237
මොනවද ඔයා කියවන්නේ, ඩීන්

453
00:23:29,239 --> 00:23:30,989
මං ඔයාට තනියෙන් යන්න දෙන්නේ නෑ

454
00:23:30,991 --> 00:23:32,857
- එයා තනියම නෙමේ
- ඒක නෙමේ මං කිව්වේ

455
00:23:32,859 --> 00:23:34,659
මෙග්ට පුළුවන් මෙහෙ ඉන්න, මුර කරන්න

456
00:23:34,661 --> 00:23:36,328
ආ, මොකද? දැන් ඔයාට මෙග්ව විශ්වාසද?

457
00:23:36,330 --> 00:23:38,029
ඒයි, මං ඕගොල්ලන්ව මෙච්චර දුර ගෙනාව

458
00:23:38,031 --> 00:23:39,047
- කට වහගන්න මෙග්
- කට වහගන්න මෙග්

459
00:23:39,049 --> 00:23:40,215
ඩීන් --

460
00:23:40,217 --> 00:23:42,250
සෑම්, මං දැක්කා ඔයාගේ ලේ ගැවුන
රෙදි කෑල්ල කුණු කූඩේ, හරිද?

461
00:23:46,138 --> 00:23:47,839
- ඒක --
- නවත්තන්න

462
00:23:49,025 --> 00:23:50,675
නිකම් නවත්තන්න

463
00:23:50,677 --> 00:23:52,427
සෑම් අපි දන්නේ නෑ අරක ඇතුලේ
මොනවා තියෙනවද කියලා, හරිද?

464
00:23:52,429 --> 00:23:54,930
අරහේදී තව පොඩ්ඩෙන් ඩීමන්
කෙනෙක් තමුසෙව ඉවර කරනවා

465
00:23:54,932 --> 00:23:56,047
- මං හොදින්
- නෑ ඔයා හොදින් නෙමේ

466
00:23:56,049 --> 00:23:57,899
ඔයා හොදින් නෙමේ හිටියේ
මුල් පරීක්ශනේ ඉදන්ම

467
00:23:57,901 --> 00:23:59,434
ඒ නිසයි මං කැස්ට කතා කලේ

468
00:23:59,436 --> 00:24:01,403
- පරීක්ෂණ?
- කට වහගන්න මෙග්
- කට වහගන්න මෙග්

469
00:24:01,405 --> 00:24:04,973
ඩීන් මං කිව්වනේ -- මං හොදින්

470
00:24:04,975 --> 00:24:06,908
නෑ, ඔයා එහෙම නෑ

471
00:24:06,910 --> 00:24:09,361
සෑම්...

472
00:24:09,363 --> 00:24:11,646
ඔයාට හානි වෙලා මටවත්
සුව කරන්න බැරි විධිහට

473
00:24:13,899 --> 00:24:15,166
ඩීන් හරි

474
00:24:15,168 --> 00:24:16,952
ඔයා මෙතන ඉදලා මෙග්ව
පරිස්සම් කරන්න

475
00:24:16,954 --> 00:24:19,337
කවද ඉදන්ද මාව පරිස්සම් කරන්න ඕනේ වුනේ?

476
00:24:19,339 --> 00:24:22,407
ඔයාව හිරකරගෙන අවුරුද්දකටත්
වඩා තිස්සේ වද දුන්නට පස්සේ

477
00:24:23,175 --> 00:24:24,376
එකගයි

478
00:24:27,046 --> 00:24:29,047
හරි එහෙනං, අපි එන්නං

479
00:24:45,815 --> 00:24:47,932
ඒයි, මොකද්ද ඔයා කිව්වේ, අරහෙදී සෑම් ගැන?

480
00:24:49,269 --> 00:24:50,452
ඒක පැහැදිලි කරන්න අමාරුයි

481
00:24:50,454 --> 00:24:53,905
අනු ප්රමානුක මට්ටමේ
මොකක් හරි තියෙනවා

482
00:24:53,907 --> 00:24:55,407
එයාගේ විද්‍යුත්
චුම්බක ක්ෂේත්‍රය --

483
00:24:55,409 --> 00:24:57,125
හරි, සාරාංශ කරලා කියන්න, බිල් නයි*
[*Bill Nye - රුපවාහිනි වැඩසටහනක විද්‍යාව කියා දෙන කෙනෙක්]

484
00:24:57,127 --> 00:24:58,943
- ඒක මාරකයිද?
- මං දන්නේ නෑ

485
00:24:58,945 --> 00:25:00,378
ඉන්න

486
00:25:01,831 --> 00:25:02,914
දෝනාවක් තියෙනවා

487
00:25:02,916 --> 00:25:06,568
මේක පිටිපස්සේ මොකක් හරි තියෙනවා

488
00:25:08,554 --> 00:25:09,888
පස්සට වෙන්න

489
00:25:18,147 --> 00:25:21,366
ඉන්න -- මං වෙඩි කීයක්
කෑවද ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්

490
00:25:21,368 --> 00:25:24,102
ඒත් ඕගොල්ලෝ මං ගැන හෙව්වෙවත් නෑ?

491
00:25:25,805 --> 00:25:27,105
එක සැරයක්වත්?

492
00:25:30,810 --> 00:25:32,961
මගේ වීරයා

493
00:25:34,814 --> 00:25:38,984
මොකද්ද අර "පරීක්ෂන"යි
"හානි වෙලා"යි කතා?

494
00:25:40,503 --> 00:25:42,921
අහන්න, අගෞරව කරනවා නෙමේ, ඒත් ඔයා

495
00:25:42,923 --> 00:25:46,491
අපේ ජීවිතවල විශ්වාසවන්තම
ලයිස්තුවේ නෙමේ හිටියේ, මෙග්

496
00:25:46,493 --> 00:25:48,043
ඔයා මට කියන්නේ නෑ?

497
00:25:49,428 --> 00:25:50,595
ඇත්තටම?

498
00:25:50,597 --> 00:25:52,830
කොහොමද මං සෑම්
ටීම් එකේ නොවෙන්නේ?

499
00:25:57,654 --> 00:25:58,720
හරි

500
00:25:58,722 --> 00:26:02,173
ඒ මොකක් වුනත් ඒ වෙනුවෙන්
මැරෙන එක අවුලක් නැද්ද ඔයාට?

501
00:26:07,679 --> 00:26:09,447
කියන්න කැමති නැත්නං, කමක් නෑ

502
00:26:09,449 --> 00:26:12,850
ඒත් මතක තියා ගන්න මං ඔයාගේ
ඇවිදින මල කද ඇතුලේ ඉදලා තියෙනවා

503
00:26:12,852 --> 00:26:15,686
මං දන්නවා ඔයාගේ අසරණ හිතයි හැගීම්නුයි

504
00:26:16,906 --> 00:26:18,239
ඒක අප්‍රසන්නයි

505
00:26:20,192 --> 00:26:21,826
මේකයි මට මතක

506
00:26:21,828 --> 00:26:25,230
ගොඩක් ඇතුලෙන්, ඔයා එලියට
එන්න දෙන්නෙම නැති කෑලි වල

507
00:26:25,232 --> 00:26:27,065
ඔයාට ඕනේ දිග, සාමාන්‍ය
ජීවිතයක් ජීවත් වෙන්න

508
00:26:27,067 --> 00:26:30,185
මං වගේ අප්‍රසන්න
දේවල් වලින් ඈත් වෙලා

509
00:26:33,090 --> 00:26:34,756
මට ඕනේ

510
00:26:36,258 --> 00:26:38,876
දන්නවද, මං පහුගිය
අවුරුද්ද ගත කලේ ...

511
00:26:38,878 --> 00:26:40,595
කෙනෙක් එක්ක, ඉතින්, අම්..

512
00:26:42,064 --> 00:26:44,715
...දැන් මං දන්නවා ඒක
ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් බව

513
00:26:44,717 --> 00:26:47,085
ඉන්න -- එහෙමද ඔයා
පහුගිය අවුරුද්ද ගත කලේ?

514
00:26:47,087 --> 00:26:48,436
කෙල්ලෙක් එක්ක

515
00:26:48,438 --> 00:26:49,720
සවුත්තුයි

516
00:26:49,722 --> 00:26:52,073
දන්නවද,මොකද කියන්නේ
අපි සද්ද නැතුව ඉම්මු?

517
00:26:53,210 --> 00:26:55,493
මොකද්ද එයාගේ නම?

518
00:26:55,495 --> 00:26:57,529
ඔයාට මාව විශ්වාස නැද්ද
නමක් කියන්න තරංවත්?

519
00:26:57,531 --> 00:26:59,864
කැපුවොත් ලේ එන්නැද්ද මගෙන්, සෑම්?

520
00:27:01,917 --> 00:27:05,420
ඉතින් කවුද කෙල්ලෙක් ඔයාව දඩයම්
කිරිල්ලෙන් අයින් කරගත්තා, ඈ?

521
00:27:05,422 --> 00:27:07,172
එයානං හරිම හිග සත්වයෙක් වෙන්නොනේ

522
00:27:07,174 --> 00:27:09,207
මට කියන්න --

523
00:27:09,209 --> 00:27:11,626
කොහොමද ඒ යුනිකෝන්ව මුණ ගැහුනේ

524
00:27:27,759 --> 00:27:29,394
මං ඒක හොයා ගත්තා

525
00:27:34,233 --> 00:27:36,618
වින්චෙස්ටර්ට කියන්න
බිම්ගේ හිස් කියලා

526
00:27:36,620 --> 00:27:37,769
ඊටපස්සේ ඔයාට පුළුවන්
ආපහු එන්න --

527
00:27:37,771 --> 00:27:39,270
ඒක ඒන්ජල්ලට වාරණය කරලා

528
00:27:39,272 --> 00:27:40,605
හොදයි, ඔයාට පුළුවන්,
ආපහු එන්න --

529
00:27:40,607 --> 00:27:42,073
ක්‍රව්ලිගේ ඩීමන්ලා
තවම ටවුමේ ඉන්නවා,

530
00:27:42,075 --> 00:27:43,625
අපිට වෙලාව නැති වීගෙන යනවා

531
00:27:43,627 --> 00:27:44,909
මං මොකද්ද කරන්න ඕනේ?

532
00:27:44,911 --> 00:27:47,212
ඒක විසදන්න

533
00:27:47,214 --> 00:27:50,081
ඩීන්..

534
00:27:50,083 --> 00:27:51,216
අරක තමයි

535
00:27:54,837 --> 00:27:56,638
කොහොමද ඔයා දන්නේ

536
00:27:56,640 --> 00:27:59,457
මෙතන ඒන්ජල්ලට වාරණය
කරලා තියෙන එකම දේ ඒක

537
00:28:36,428 --> 00:28:38,162
දින්න, දින්න, මෙන්න දින්නා

538
00:28:43,886 --> 00:28:45,803
හොදයි

539
00:28:45,805 --> 00:28:47,956
මට දෙන්න ඒක, මං ඒක
ස්වර්ගෙට ගෙනියන්නං

540
00:28:52,344 --> 00:28:57,198
නෑ, අපි මේක කෙවින් ලගට ගෙනියමු
එතකොට එයා පරිවර්තනය කරයි

541
00:28:57,200 --> 00:28:59,350
හරි, අනිවාර්යෙන්

542
00:28:59,352 --> 00:29:01,769
මං ඒක ගෙනියන්නං කෙලින්ම එයා ලගට

543
00:29:01,771 --> 00:29:03,454
නාස්ති කරන්න වෙලාවක් නෑ

544
00:29:05,124 --> 00:29:06,457
හොදයි, එයා එච්චර දුරක නෙමේ ඉන්නේ,

545
00:29:06,459 --> 00:29:09,860
මං හිතා හිටියේ ගිහින්
එයාට කොහොමද බලන්න,

546
00:29:09,862 --> 00:29:11,129
බඩු මුට්ටු ටිකක් ගෙනිහින් දෙන්න

547
00:29:11,131 --> 00:29:13,381
ඩීමන්ලා ඒන්ජල් පුවරුව ගත්තොත්

548
00:29:13,383 --> 00:29:14,566
උන් අපි ඔක්කොම මරයි

549
00:29:14,568 --> 00:29:17,802
උන් ස්වර්ගේ විනාස කරයි

550
00:29:17,804 --> 00:29:19,721
මට පුළුවන් ඩීන්ට පැහැදිලි කරන්න

551
00:29:19,723 --> 00:29:20,872
එයා හොද මනුස්සයෙක්

552
00:29:20,874 --> 00:29:22,340
එයාව මරන්න

553
00:29:22,342 --> 00:29:25,143
මට පුළුවන් දිවැසිවරයට බඩු
ගෙනිහින් දෙන්න, ඩීන්

554
00:29:26,428 --> 00:29:27,929
දන්නවද, මොකද කියන්නේ, අහ්,

555
00:29:27,931 --> 00:29:30,515
මොකද කියන්නෙ සෑම්නුයි මායි
එයා ලගට මේක අරන් යන්නං

556
00:29:30,517 --> 00:29:33,568
ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වැඩේට යන්න

557
00:29:33,570 --> 00:29:35,553
ඩීමන් පුවරුවේ අනික්
බාගේ හොයා ගන්න එක --

558
00:29:35,555 --> 00:29:37,805
ඒක තමයි මූලිකම දේ, නේද?

559
00:29:39,775 --> 00:29:41,843
මට ඒක ඔයාට ගන්න දෙන්න බෑ, ඩීන්

560
00:29:43,162 --> 00:29:44,562
බැරිද, දෙන්නේ නැද්ද?

561
00:29:44,564 --> 00:29:46,897
දෙකම

562
00:29:55,073 --> 00:29:57,492
ඔයා කොහොමද පාතාලෙන්
එලියට ආවේ කැස්

563
00:29:59,011 --> 00:30:00,511
වෙන ක්‍රමයක් තියෙන්නම ඕනේ

564
00:30:00,513 --> 00:30:03,080
ඔයා මේක දහස්වාරයක් කළා, කැස්ටියෙල්

565
00:30:03,082 --> 00:30:04,915
ඔයා ලෑස්තියි

566
00:30:04,917 --> 00:30:07,135
එයාව මරන්න

567
00:30:07,137 --> 00:30:08,469
ඊටපස්සේ පුවරුව අරගන්න

568
00:30:08,471 --> 00:30:10,855
ඒක ගෙදර ගේන්න, ඒක
තියෙන්න ඕනේ තැනට

569
00:30:10,857 --> 00:30:12,890
මට කියන්න ඔයා පාතලෙන්
ආවේ කොහොමද කියලා

570
00:30:12,892 --> 00:30:14,976
මට අවංක වෙන්න --

571
00:30:14,978 --> 00:30:17,061
ඔයා ආවට පස්සේ පලවෙනි වතාවට --

572
00:30:17,063 --> 00:30:19,197
එතකොට මේක ඔයාට දෙනවා

573
00:30:22,934 --> 00:30:23,985
ඉන්න, ඔ - ඔහොම ඉන්න

574
00:30:23,987 --> 00:30:25,603
මට නොතේරුන එක කොටසක් තියෙනවා

575
00:30:25,605 --> 00:30:28,656
ඔයා බල්ලෙක්ව හප්පලා
නැවැත්තුවා, ඇයි?

576
00:30:31,126 --> 00:30:34,445
ඒ මුළු කතාවෙන්ම, ඔයාට
නොතේරුන තැන එතනද?

577
00:30:34,447 --> 00:30:35,630
ආ, මං අනික් හරිය අහලා තියෙනවා

578
00:30:35,632 --> 00:30:37,498
ඔයා ආදරේ කරනවා යුනිකෝන් කෙනෙක්ට

579
00:30:37,500 --> 00:30:39,417
ඒක ලස්සනයි, පස්සේ දුකයි,
ඊටපස්සේ ඊටත් වඩා දුකයි

580
00:30:39,419 --> 00:30:43,120
මං හිනා වුනා, මං ඇඩුවා, මට
කට ඇතුලෙම ටිකක් වමනේ ගියා

581
00:30:44,974 --> 00:30:47,342
අවන්කවම, මට ටිකක් තේරෙනවා

582
00:30:49,461 --> 00:30:50,728
ඇත්තට?

583
00:30:54,767 --> 00:30:56,601
කවුරුහරි ඇවිල්ලා

584
00:31:00,138 --> 00:31:01,806
කැස්

585
00:31:01,808 --> 00:31:03,691
කැස්, මං දන්නේ නෑ ඔයාට
මොනවා වෙලාද කියලා

586
00:31:03,693 --> 00:31:05,243
ඒත් ඔයා ඕක ඇතුලේ ඉන්නවනං,
ඔයාට මාව ඇහෙනවනං,

587
00:31:05,245 --> 00:31:06,811
ඔයා මේක කරන්න ඕනේ නෑ

588
00:31:06,813 --> 00:31:07,578
කැස්!

589
00:31:09,199 --> 00:31:10,615
මේක හරි නෑ

590
00:31:10,617 --> 00:31:12,750
ඔයාට තේරෙනවද ඒ පුවරුවෙන්
අපිට වෙන්න පුළුවන් දේ?

591
00:31:12,752 --> 00:31:13,618
මං...

592
00:31:13,620 --> 00:31:15,203
ස්වර්ගෙට?

593
00:31:15,205 --> 00:31:16,504
මං ඩීන්ට මොකුත් කරන්නෑ

594
00:31:16,506 --> 00:31:18,289
ඔව්, කරන්න ඕනේ

595
00:31:18,291 --> 00:31:19,707
ඔයා කරනවා

596
00:31:19,709 --> 00:31:21,342
කැස්, සටන් කරන්න මේක එක්ක!
මේ ඔයා නෙමේ!

597
00:31:21,344 --> 00:31:23,344
සටන් කරන්න!

598
00:31:25,849 --> 00:31:27,932
මොකද්ද ඔහේ මට කලේ?!

599
00:31:27,934 --> 00:31:29,467
සන්සුන් වෙන්න, කැස්ටියෙල්

600
00:31:29,469 --> 00:31:30,885
ඔයාගේ ධාරකයට ඉඩ දෙන්න

601
00:31:30,887 --> 00:31:33,337
හිත ඇතුලෙන් හරියි කියලා
ඔයත් දන්නා දේ කරන්න

602
00:31:33,339 --> 00:31:35,440
ඔයා මොකද්ද මට කරලා
තියෙන්නේ, නයෝමි?

603
00:31:35,442 --> 00:31:36,724
කවුද නයෝමි?!

604
00:31:36,726 --> 00:31:38,276
මං මොකද්ද ඔයාට කරලා තියෙන්නේ?!

605
00:31:38,278 --> 00:31:41,679
ඔයාට කිසිම හැගීමක් තියෙනවද
එළියේ මොන වගේද කියලා?

606
00:31:41,681 --> 00:31:45,450
හැම තැනම ලේ, ඒවා ඔයාගේ වැරැද්ද

607
00:31:45,452 --> 00:31:50,621
ඔයා කරපු හැමදෙකින්ම පස්සේ --
අපිට, ස්වර්ගෙට

608
00:31:50,623 --> 00:31:53,658
මං ඔයාව හරි ගැස්සුවා, කැස්ටියෙල්

609
00:31:53,660 --> 00:31:55,543
මං ඔයාව හරි ගැස්සුවා!

610
00:32:07,223 --> 00:32:08,339
කැස්!

611
00:32:33,533 --> 00:32:37,168
මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ
මගේ සින්දුව ගහනවා

612
00:32:42,741 --> 00:32:44,175
ඔයාට ඒක ඕනෙද?

613
00:32:45,010 --> 00:32:46,177
ගන්න ඒක!

614
00:32:47,296 --> 00:32:48,963
හැබැයි ඊට කලින් ඔයාට
මාව මරන්න වෙනවා

615
00:32:50,382 --> 00:32:51,933
කරනවා, බයගුල්ලා

616
00:32:51,935 --> 00:32:53,518
කරනවා

617
00:32:53,520 --> 00:32:54,469
කරනවා!

618
00:32:59,475 --> 00:33:00,975
අනේ

619
00:33:00,977 --> 00:33:02,693
මේක ඉවර කරන්න කැස්ටියෙල්

620
00:33:06,566 --> 00:33:09,367
කැස්... මේ ඔයා නෙමේ

621
00:33:09,369 --> 00:33:11,035
මේ ඔයා නෙමේ

622
00:33:11,037 --> 00:33:13,988
මට පුවරුව ගේන්න!

623
00:33:16,493 --> 00:33:18,075
කැස්

624
00:33:18,077 --> 00:33:19,076
කැස්

625
00:33:19,078 --> 00:33:21,879
මං දන්නවා ඔයා ඇතුලේ ඉන්න බව

626
00:33:21,881 --> 00:33:25,299
මං දන්නවා ඔයාට මාව ඇහෙන බව

627
00:33:25,301 --> 00:33:26,634
කැස්...

628
00:33:26,636 --> 00:33:28,503
මේ මම

629
00:33:30,506 --> 00:33:32,173
අපි එක පවුල

630
00:33:33,792 --> 00:33:35,760
අපිට ඔයාව ඕනේ

631
00:33:36,962 --> 00:33:38,229
මට ඔයාව ඕනේ

632
00:33:38,231 --> 00:33:40,181
ඔයා තෝරන්න ඕනේ, කැස්ටියෙල් --

633
00:33:40,183 --> 00:33:42,733
අපිද ඒගොල්ලොද?

634
00:33:44,570 --> 00:33:45,820
කැස්

635
00:34:14,601 --> 00:34:16,350
කැස්ටියෙල්!

636
00:34:17,603 --> 00:34:19,253
කැස්ටියෙල්!!

637
00:34:30,483 --> 00:34:32,501
කැස්?

638
00:34:32,503 --> 00:34:33,702
එපා

639
00:34:33,704 --> 00:34:35,921
කැස්, කැස්

640
00:34:45,965 --> 00:34:48,267
අනේ මට සමාවෙන්න, ඩීන්

641
00:34:48,269 --> 00:34:50,836
මොන මගුලක්ද ඒ වුනේ?

642
00:34:50,838 --> 00:34:53,889
ආසයි ඕගොල්ලෝ මෙතෙන්ට
කරලා තියෙන දේවල් වලට

643
00:34:53,891 --> 00:34:57,960
ඇත්තටම හිතනවද ඕවයේන් මාව සදහටම
එළියේ තියන්න පුළුවන් කියලා?

644
00:34:57,962 --> 00:34:59,728
අඩු ගානේ ඩීන්ටයි කැස්ටයි

645
00:34:59,730 --> 00:35:01,263
පුවරුව අරන් පිට වෙන්න තරං වෙලා

646
00:35:01,265 --> 00:35:03,148
කැස්ටියෙල්

647
00:35:03,150 --> 00:35:05,150
ඉතින්, එහෙනං එයයි මගේ
කොල්ලන්ට වදයක් වුනේ --

648
00:35:05,152 --> 00:35:07,736
ආස හිතෙන විදිහකටත් නෙමේ

649
00:35:07,738 --> 00:35:10,289
ඔහේගෙන් පිරිමහන්න
කෝන්තරයක් තියෙනවා ගෝනෝ

650
00:35:11,891 --> 00:35:14,025
ඔහේ මගේ අසරණ බල්ලට කලදේට පස්සේ

651
00:35:14,027 --> 00:35:17,129
මැරෙනකං කියවනවද, නැත්නං කරලා දානවද?

652
00:35:17,997 --> 00:35:19,715
අන්න මගේ වේසි

653
00:35:20,717 --> 00:35:23,685
මං ආවේ මගේ මැරුන අය වෙනුවෙන් නෙමේ, හැබැයි

654
00:35:23,687 --> 00:35:26,055
මං ආවේ විකාර කොටලා තියෙන ගල් ගෙඩිය ගන්න

655
00:35:26,057 --> 00:35:28,207
ඒක වෙන්නේ නෑ

656
00:35:28,209 --> 00:35:30,726
ආසයි ඔයා චන්ඩියා වෙනකොට

657
00:35:30,728 --> 00:35:33,262
මගේ නාන ඇදුමෙන් වැහෙන තැනටම දැනෙනවා

658
00:35:35,765 --> 00:35:37,433
යන්න

659
00:35:37,435 --> 00:35:41,236
ඔයාගේ අයියව බේරගන්න...
මගේ යුනිකෝන්වත්

660
00:35:46,526 --> 00:35:48,026
ටිමොන්නුයි පුම්බායි
[*Timon and Pumbaa - ලයන් කිං එකේ ඌරයි අනික් පොඩි සතායි]

661
00:35:49,229 --> 00:35:51,280
ඒගොල්ලන්ගේ ලොකු සැලැස්ම කිව්වද?

662
00:35:53,783 --> 00:35:56,452
ඒ පුංචි රහස ඔයා එක්ක කිව්වද?

663
00:35:58,371 --> 00:36:02,024
උන් හදන්නේ අපායේ
ගේට්ටුවහන්න, සුදා

664
00:36:03,676 --> 00:36:06,295
උන් හදන්නේ මාවයි ඔක්කොම
ඩීමන්ලයි මරන්න --

665
00:36:06,297 --> 00:36:07,846
ඔහේත් ඇතුළුව

666
00:36:10,384 --> 00:36:13,135
"ඔයාව මරන්න" කිව්වම
මට ඇති ක්‍රව්ලි

667
00:36:16,272 --> 00:36:20,092
ඉතින්, මේ නයෝමි ඔයාව පාලනය කලාද?

668
00:36:20,094 --> 00:36:22,261
එයා ඔයාව පාතාලෙන් එලියට
ගෙනාව වෙලේ ඉදන්ම?

669
00:36:22,263 --> 00:36:23,645
ඔව්

670
00:36:23,647 --> 00:36:26,365
හොදයි, මො - මොකකින්ද බන්ධනේ බිදුනේ?

671
00:36:27,450 --> 00:36:29,701
මං දන්නේ නෑ

672
00:36:30,703 --> 00:36:33,489
මං දන්නවා මං මේ පුවරුව
පරිස්සම් කරන්න ඕනේ දැන්

673
00:36:34,958 --> 00:36:36,492
නයෝමිගෙන්?

674
00:36:36,494 --> 00:36:38,377
ඔව්

675
00:36:41,414 --> 00:36:43,332
ඔයාගෙනුත්

676
00:36:44,467 --> 00:36:46,168
මගෙන්? මොනවද ඔයා කියවන්නේ?

677
00:36:49,572 --> 00:36:50,606
කැස්?

678
00:36:50,608 --> 00:36:52,057
කැස්!

679
00:36:52,059 --> 00:36:53,058
අයියෝ

680
00:36:53,060 --> 00:36:55,060
ඩීන්?

681
00:36:55,062 --> 00:36:56,728
ඩීන්

682
00:36:56,730 --> 00:36:57,763
කෝ කැස්

683
00:36:57,765 --> 00:36:59,348
එයා ගිහින්

684
00:36:59,350 --> 00:37:00,349
මෙග්?

685
00:37:00,351 --> 00:37:02,568
අපි යන්න ඕනේ -- වහාම

686
00:37:11,611 --> 00:37:14,913
මට තමුසෙට ගහතහැකි සදාකාලේටම

687
00:37:14,915 --> 00:37:18,667
ඕන තරං වෙලාව ගන්නවා, ඌරා

688
00:37:22,505 --> 00:37:24,155
කැස් නැහැ පිටිපස්සේ සීට් එකේ

689
00:37:24,157 --> 00:37:27,543
ඔයාගේ ගල් ගෙඩිය ගිහින් ඉවරයි

690
00:37:27,545 --> 00:37:29,127
ආහ්!

691
00:37:55,500 --> 00:37:57,602
නයෝමි

692
00:37:58,004 --> 00:38:00,570
ඔයාව මෙහෙදී මුණ ගැහුන එක සතුටක්

693
00:38:00,572 --> 00:38:03,274
අදුරු යුගේකටවත් ඔයාව දැක්කේ නෑ

694
00:38:04,392 --> 00:38:06,043
කොන්ඩ මොස්තරේ ෂෝයි

695
00:38:07,128 --> 00:38:08,712
කොහොමද උරහිස

696
00:38:09,598 --> 00:38:11,298
ඇගේ තුවාලයක් විතරයි

697
00:38:12,667 --> 00:38:15,736
දැන්, මගේ ලග පුවරුව නෑ

698
00:38:15,738 --> 00:38:18,589
ඔයා මෙහෙට ආව
කියන්නේ, ඔයා ලගත් නෑ

699
00:38:18,591 --> 00:38:22,610
ඒ කියන්නේ අපේ තෑග්ගත් අරං
කැස්ටියෙල් අතුරුදහන්වෙලා

700
00:38:22,612 --> 00:38:26,530
මං නොදන්නවා වුනානං, හිතනවා
ඔයාගේ දක්ෂකම් අඩු වෙලා කියලා

701
00:38:26,532 --> 00:38:29,216
කැස්ටියෙල් අතුරුදහන්වෙලා නෑ

702
00:38:29,218 --> 00:38:31,318
එයා කරන්නේ හරියටම
එයා කරන්න ඕන දේ --

703
00:38:31,320 --> 00:38:33,037
පුවරුව රකිනවා

704
00:38:33,039 --> 00:38:34,154
ඔයාගෙන් පවා?

705
00:38:35,106 --> 00:38:37,274
හිමීට, පණ

706
00:38:37,276 --> 00:38:40,728
අපි මොසපොටෙමියාවේ හිටපු කාලේ
ඔයාට මතක මට මතක විධිහටමනං

707
00:38:40,730 --> 00:38:44,064
ඔයා දන්නවා, මං ආදරවන්තයෙක්,
ගහ ගන්න කෙනෙක් නෙමේ

708
00:38:44,066 --> 00:38:45,899
මොනවද ඔහේට ඕනේ, කැරපොත්තා?

709
00:38:47,786 --> 00:38:51,088
අපිට ගිවිසුමක් ගහන්න පුළුවන්

710
00:38:51,090 --> 00:38:54,341
මේවා ඇත්තටම යකාට යන්න කලින්

711
00:38:54,343 --> 00:38:57,177
මං කියන්නේ මගේ ලග ඔයාට ඕන කරන
මොනවා හරි තියෙන්නම එපැයි

712
00:39:01,150 --> 00:39:03,233
අවලමී, මං කරන එක කළා

713
00:39:09,774 --> 00:39:12,743
ඉතින්... මොකද වුනේ'?

714
00:39:12,745 --> 00:39:16,113
මං කියන්නේ කැස් පුවරුව ඇල්ලුවා

715
00:39:16,115 --> 00:39:19,049
ඒකෙන් එයාව ආපහු ෆැක්ට්‍රි
සෙටින්වලට ගියා හරි මොකක් හරිද?

716
00:39:19,051 --> 00:39:21,001
මං දන්නේ නෑ. මට වැඩකුත් නෑ

717
00:39:21,003 --> 00:39:23,170
මං දන්නේ එයා ආගිය අතක් නෑ

718
00:39:23,172 --> 00:39:25,789
දිව්‍යමය සමූල ඝාතක අවියකුත් එක්ක

719
00:39:28,827 --> 00:39:33,130
අහනවා, මනුස්සයෝ, මට තවත්
බොරු අහන්න බෑ -- කාගෙන්වත්

720
00:39:41,556 --> 00:39:42,639
ඔව්

721
00:39:42,641 --> 00:39:44,108
අම්...

722
00:39:44,110 --> 00:39:45,976
මං දන්නවා

723
00:39:49,013 --> 00:39:50,147
මට සමාවෙන්න

724
00:39:50,149 --> 00:39:52,449
මං ඔයාට කියන්නයි තිබ්බේ

725
00:39:52,451 --> 00:39:55,035
ම - මට ඕනේ වුනේ මං
හොදින් කියලා හිතා ගන්න

726
00:39:55,037 --> 00:39:55,953
අනේ මන්දා

727
00:39:55,955 --> 00:39:57,687
හොදයි, ඔයාට අහුනනේ කැස් කිව්ව දේ --

728
00:39:57,689 --> 00:40:00,374
ඒ පලවෙනි පරීක්ශනෙන් ඔයාට හානි
වෙලා එයාටවත් සුව කරන්න බැරි විදිහට

729
00:40:00,376 --> 00:40:03,460
සැමී, ඔයා මට අවංක වෙන්න ඕනේ

730
00:40:03,462 --> 00:40:06,480
මෙතන ඉදන් ඉස්සරහට, මනුස්සයෝ

731
00:40:06,482 --> 00:40:08,048
ඔයා හරි

732
00:40:08,050 --> 00:40:10,000
මං එහෙම කරනවා

733
00:40:11,836 --> 00:40:13,837
අහන්න, මට බැරි වෙයි උස්සගෙන යන්න

734
00:40:13,839 --> 00:40:17,141
මේ පරීක්ෂණත් එක්ක එන බර...

735
00:40:17,143 --> 00:40:19,560
ඒත් මට ඔයාව උස්සගෙන යන්න පුළුවන්

736
00:40:23,548 --> 00:40:25,315
ඔයා දන්නවා නේද

737
00:40:25,317 --> 00:40:27,717
ඔයා ලෝර්ඩ් ඔෆ් ද රින්ග්ස් එකේ
වාක්‍යක් ඒ කිව්වේ?

738
00:40:27,719 --> 00:40:30,154
අයියෝ, මනුස්සයෝ, ඒක
කිව්වේ හොද හොබිට්, හරිද?

739
00:40:30,156 --> 00:40:31,989
හොද හොබිට් කොයි වෙලෙත් අවුලක් නෑ

740
00:40:31,991 --> 00:40:34,241
කට වහගන්නවා
---A Wish We Agree---
---MDG_සිංහල_උපසිරැසි----

740
00:40:35,305 --> 00:40:41,594