Supernatural S09E09 HDTV x264 AAC E-Subs [GWC].mp4 - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:01,215 --> 00:00:02,215
[පෙර]

2
00:00:02,774 --> 00:00:04,140
කැස්, ඔයා ඉන්නවද?

3
00:00:04,141 --> 00:00:05,397
සැමීට තුවාලයි

4
00:00:05,704 --> 00:00:06,964
එයාට ගොඩක් තුවාලයි

5
00:00:07,059 --> 00:00:08,393
මං දන්නවා ඔයා හිතනවා ඇත්තේ
මං ඉන්නේ ඔයා එක්ක තරහෙන් කියලා

6
00:00:08,514 --> 00:00:11,448
කැස්,පොඩ්ඩක් කතා කරමුද?
ඔයාට ඉන්න බෑ

7
00:00:11,450 --> 00:00:13,567
ඒත් මට වැඩක් නෑ ඒන්ජල්ලා වැටුන එකෙන්.

8
00:00:13,569 --> 00:00:15,536
ඉතිං, ඔයා කලේ මොකක් වුනත්....

9
00:00:15,538 --> 00:00:17,671
මං දැනන් හිටියේ නෑ එයා ඒන්ජල්ලව ස්වර්ගෙන්
පිටමං කරන්න හදනවයි කියලා

10
00:00:17,673 --> 00:00:20,073
මෙටට්‍රෝන්
එයා දෙවියන්ගේ ලියන්නා

11
00:00:20,075 --> 00:00:21,208
ඒවා පරීක්ෂණ නෙමේ

12
00:00:21,210 --> 00:00:22,292
මේක ගුරුකමක්

13
00:00:22,294 --> 00:00:24,628
එයා මගේ වරම ගත්තා.
ඒකයි මං මනුස්ස වෙලා තියෙන්නේ

14
00:00:24,630 --> 00:00:26,246
ඒකෙන් වැඩක් නෑ, හරිද?
අපි ඒවා විසදගමු

15
00:00:26,248 --> 00:00:28,365
එක පුවරුවක්
පරිවර්තනය, කරන්න. ඔයා කරන්නේ ඒකනේ

16
00:00:28,367 --> 00:00:30,300
කෙවින්, ඔයා සමිඳාණන්ගේ දිවැසිවරයා
සැමදාම සදහටම එහෙමයි...

17
00:00:31,387 --> 00:00:33,137
අනේ මනුස්සයෝ මට ඔයාව ඕනේ

18
00:00:33,139 --> 00:00:36,440
දේවදුතයෝ ඇවිත් තට්ටු කලොත්
ඉඩ දෙන්න ඇතුලට එන්න

19
00:00:36,442 --> 00:00:38,559
- ලස්සනයි, බඩී ඔයාගේ හොදම එකක්
- ස්තුතියි, බාර්ට්

20
00:00:38,561 --> 00:00:39,977
බාර්තලමියු

21
00:00:39,979 --> 00:00:41,562
අපේ වැටුන සහෝදර සහෝදරියෝ

22
00:00:41,564 --> 00:00:44,114
ධාරකයෝ හොයා ගන්නවා
අපි හිතුවටත් වඩා වේගෙන්

23
00:00:44,116 --> 00:00:46,650
මේ කියන්නේ අහගෙන ඉන්න ඕනම දේව දුතයෙක්ට.

24
00:00:46,652 --> 00:00:47,651
මට ඕගොල්ලන්ගේ උදව් ඕනෙ.

25
00:00:47,653 --> 00:00:49,603
- නම කියලා පටන් ගන්න
- ඉසීකියෙල්.

26
00:00:49,605 --> 00:00:50,988
මට ඔයාගේ මල්ලිව
සුව කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා

27
00:00:50,990 --> 00:00:52,539
මං සෑම්ව සුව කරනවා මාව සුව කරගන්න අතරේ

28
00:00:52,541 --> 00:00:53,540
ආවේස වෙන්න?

29
00:00:53,542 --> 00:00:55,108
මං අවුල් ජාලයක්, ඩීන් ඔයත් දන්නවා ඒක

30
00:00:55,110 --> 00:00:57,127
මට බැහැ මේක ඔයාට පටවන්න

31
00:00:58,096 --> 00:00:59,730
මං වුනානං ඕක කරන්නේ නෑ, ඩීන්

32
00:01:01,776 --> 00:01:02,776
[දැන්]

33
00:01:04,452 --> 00:01:07,574
♪ මගේ මේ පුංචි පහන ♪

34
00:01:07,599 --> 00:01:08,599
[කැරිබු, වයෝමින්ග්]

35
00:01:08,624 --> 00:01:12,459
♪ මා එය දීලෙන්නට දෙමී ♪

36
00:01:12,461 --> 00:01:15,646
♪ මගේ මේ පුංචි පහන ♪

37
00:01:15,648 --> 00:01:19,316
♪ මා එය දීලෙන්නට දෙමී ♪

38
00:01:19,318 --> 00:01:23,153
♪ මගේ මේ පුංචි පහන ♪

39
00:01:23,155 --> 00:01:25,472
♪ මා එය දීලෙන්නට දෙමී ♪

40
00:01:25,474 --> 00:01:33,295
♪ දීලෙන්නට දෙමී, දීලෙන්නට දෙමී.
දීලෙන්නට දෙමී ♪

41
00:01:35,000 --> 00:01:41,074

42
00:02:00,843 --> 00:02:02,226
ඕගොල්ලන්ට මෙහෙට එන්න බෑ

43
00:02:02,228 --> 00:02:06,313
අපිට මෙහෙට එන්න අයිතිය තියෙනවා
ඕගොල්ලන්ට තරම්ම, සහෝදරයා

44
00:02:44,236 --> 00:02:46,470
හරි, ළමයි, හැමෝම කියමු

45
00:02:46,472 --> 00:02:50,324
♪ මගේ මේ පුංචි පහන ♪

46
00:02:50,326 --> 00:02:53,527
♪ මා එය දීලෙන්නට දෙමී ♪

47
00:03:03,254 --> 00:03:06,023
ඉතින්, එයාට හොදයිද?

48
00:03:06,025 --> 00:03:08,458
ඔව්

49
00:03:08,460 --> 00:03:10,027
සෑම්ගේ තත්වේ සෑහෙන හොද වෙලා

50
00:03:10,029 --> 00:03:12,679
තව වැඩිකල් යන එකක් නෑ

51
00:03:12,681 --> 00:03:17,267
හරි, ඔයා දන්නවා නේද ඔයා ඕකම කිව්වා
මට ගිය සතියෙත්, නේද?

52
00:03:17,269 --> 00:03:20,604
අපි මුණ ගැහුන වෙලාවේ කිව්වා වගේම
මේකට වෙලාව යන්න පුළුවන්

53
00:03:22,591 --> 00:03:24,358
හරි, හොදයි, කරන්න එහෙනං

54
00:03:24,360 --> 00:03:25,893
සුව කරන්න

55
00:03:25,895 --> 00:03:28,111
මට මගේ මල්ලිව ආපහු දෙන්න, කරුණාකරලා

56
00:03:30,097 --> 00:03:32,366
මං කියන්නම ඕනේ, ඩීන්

57
00:03:32,368 --> 00:03:34,768
මට මේ ගමන ගැනනං වැඩි කැමැත්තක් නෑ

58
00:03:34,770 --> 00:03:37,905
ඒන්ජල්ලා සම්බන්ධ අපරාධ ගැන හොයන එක

59
00:03:37,907 --> 00:03:40,007
නැත්නං මොනවා හරි එන්ජල්ලට
සම්බන්ධ දෙයක් කරන එක

60
00:03:40,009 --> 00:03:42,910
මාව, ඒ නිසා සෑම්ව අනතුරේ දානවා

61
00:03:42,912 --> 00:03:44,745
හොදයි, පවුලේ රාජකාරිය, සීක්, හරිද?

62
00:03:44,747 --> 00:03:45,946
අපි මේක නොසලකා හැරියොත්

63
00:03:45,948 --> 00:03:48,248
සෑම් හිතයි මොකක් හරි
හොරයක් තියෙනවා කියලා

64
00:03:48,250 --> 00:03:52,619
එහෙනං ඔයා පුළුවන් තරම්
පරිස්සමෙන් වැඩ කරන්න

65
00:03:53,638 --> 00:03:55,556
ඉන්න, අපි යන්නේ කොහෙද කියලා
ඔයා දන්නවා කියන්නේ

66
00:03:55,558 --> 00:03:57,174
ඔයා අහගෙන ඉදල

67
00:03:57,176 --> 00:03:59,643
ඔයාට --ඔක්කොම ඇහෙනවද
මායි සෑම්නුයි කතා කරන ඒවා?

68
00:03:59,645 --> 00:04:01,511
නෑ

69
00:04:01,513 --> 00:04:03,814
තැන් තැන්වලින් වචනයක් දෙකක් ඇහෙනවා

70
00:04:03,816 --> 00:04:07,334
හොරෙන් ඇහුම්කම් දෙනවට වඩා වැදගත් වැඩ
ගොඩක් තියෙනවා මට කරන්න

71
00:04:07,336 --> 00:04:08,735
ඔයාගේ මල්ලිව සුව කරනවා වගේ දේවල්

72
00:04:08,737 --> 00:04:11,154
හරි, මොකද මේකයි වැඩේ --

73
00:04:11,156 --> 00:04:12,406
මං කියන්න හැදුවේ

74
00:04:12,408 --> 00:04:14,191
දේවල් සැහෙන නිහඩ වෙනවා වගේ
පේනවා කියලයි, දන්නවද?

75
00:04:14,193 --> 00:04:15,242
ඒන්ජල්ලාගෙන් හුම් සද්දයක් නෑ

76
00:04:15,244 --> 00:04:17,110
බඩී බොයිල් පවා විකාශන නවත්තලා

77
00:04:17,112 --> 00:04:18,478
බදවා ගැනීම් නතර කරලා

78
00:04:18,480 --> 00:04:20,330
පැහැදිලිවම කුණාටුවට කලින්
සන්සුන් වෙනවා වගේ

79
00:04:20,332 --> 00:04:23,283
ඔව්, වෙන්න පුළුවන්

80
00:04:25,420 --> 00:04:28,538
මොකද?

81
00:04:28,540 --> 00:04:32,342
අර බෝඩ් එකේ තිබ්බේ
"ෆොර්ට් කොලින්ස්, හැතැක්ම 50යි" කියලා

82
00:04:32,344 --> 00:04:33,460
ඉතින්?

83
00:04:33,462 --> 00:04:37,648
ඉතින්, කලින් සැරේ මං බලත්දී
තප්පර 12කට විතර කලින්

84
00:04:37,650 --> 00:04:40,133
ෆොර්ට් කොලින්ස්වලට හැතැක්ම 100ක් තිබ්බා

85
00:04:40,135 --> 00:04:42,269
හොදයි, ඒයි, මනුස්සයෝ

86
00:04:42,271 --> 00:04:44,337
අර දෙවගන ඒකිගේ කොකු
ඔයාට දැම්මට පස්සේ ඉදන් --

87
00:04:44,339 --> 00:04:45,472
නෑ, මේක වෙස්ටාට වැඩියි

88
00:04:45,474 --> 00:04:47,391
මං කියන්නේ, මේ වගේ දේවල් දිගටම වෙනවා මට

89
00:04:47,393 --> 00:04:50,360
හරියට, හරියට, කාලය කුට්ටි
අතුරුදහන් වෙනවා වගේ

90
00:04:50,362 --> 00:04:53,530
හරියට, මං මෙහෙ නැති වෙලාවල් ... තියෙනවා වගේ

91
00:04:53,532 --> 00:04:55,782
හොදයි, මං කිව්වා වගේ --

92
00:04:55,784 --> 00:04:57,200
ඔව්, පරීක්ෂණ, මං දන්නවා, මට ඇහුනා

93
00:04:57,202 --> 00:04:58,785
ඔයා ඒක ගිය සතියේ කියත්දීත් මට ඇහුනා

94
00:04:58,787 --> 00:05:00,520
ඊට කලින් සතියෙත්, ඊටත් කලින් සතියෙත්

95
00:05:00,522 --> 00:05:03,290
ඔව්, හරියට හරි පරීක්ෂණ තමා

96
00:05:03,292 --> 00:05:04,741
ඒවායින් ඔයා අබලන් වුනා, මනුස්සයෝ

97
00:05:04,743 --> 00:05:07,411
ඔයා තවම වෝර්ප් ස්පීඩ්* එකට ඇවිල්ල නෑ තවම, හරිද?
[*Warp speed - Star Trek එකෙන්]

98
00:05:07,413 --> 00:05:08,578
ඒත් එයි

99
00:05:08,580 --> 00:05:10,530
මං බොරු කියනවද?

100
00:05:22,727 --> 00:05:25,262
අහ්, ඕගොල්ලන්ගේ එක්කෙනෙක් දැනටම ඇවිල්ලා

101
00:05:44,899 --> 00:05:48,085
ආ, මගේ සගයෝ

102
00:05:54,759 --> 00:05:56,076
ඒජන්ට්

103
00:05:56,078 --> 00:05:57,794
ඒජන්ට්

104
00:05:57,796 --> 00:05:59,963
කැස්, මොන මගුලක්ද ඔයා කරන්නේ?

105
00:05:59,965 --> 00:06:04,051
මගේ ලග තවම තියෙනවා ඔයා මට දීපු බැජ් එක

106
00:06:04,053 --> 00:06:06,019
ඔව්, අහ්, මොන මගුලක්ද ඔයා කරන්නේ?

107
00:06:06,021 --> 00:06:09,056
මිනීමැරුම් ප්‍රවෘත්ති හැම එකකම කිව්වා

108
00:06:09,058 --> 00:06:10,774
අහ්, මං හිතුවා, මගෙන් උදව්වක් වෙයි කියලා

109
00:06:10,776 --> 00:06:15,595
ඔව්, ඒත් කැස්, ඔයා දන්නවා නේද
මේක ඒන්ජල් ප්‍රශ්නයක් බව?

110
00:06:15,597 --> 00:06:18,448
මං කියන්නේ, එදා රෑ ඔයා යන්න ගියේ ඒන්ජල්ලා
ඔයා පස්සෙන් එන නිසානේ

111
00:06:18,450 --> 00:06:20,767
ඔව්, අනික, ඔයා හොද ජීවිතයක්
පටන් ගත්තා, දන්නවද?

112
00:06:20,769 --> 00:06:23,603
ඉක්මනින් විශ්‍රාම අරන්, ගෑස් ඇන්ඩ් සිප්
ඉනිමගේ ඉහලට නගින්න ගත්තා

113
00:06:23,605 --> 00:06:26,106
හොදයි, ඒන්ජල්ලා එකිනෙකාව මරා ගන්නවනං

114
00:06:26,108 --> 00:06:28,075
මට පුළුවන් දෙයක් කරන්න ඕනේ උදව් කරන්න

115
00:06:28,077 --> 00:06:30,944
අපි ගන්න ඕනේ අවදානමක් ඒක

116
00:06:30,946 --> 00:06:32,278
එහෙම හිතෙන්නේ නැද්ද?

117
00:06:33,748 --> 00:06:35,248
ඒයි

118
00:06:35,250 --> 00:06:38,085
කැස් ආපහු වැඩට බැහැලා

119
00:06:38,087 --> 00:06:39,786
ඇත්තමයි, ඔයා --
එයා ඒක කිව්වද?

120
00:06:40,956 --> 00:06:44,508
මේ ඒන්ජල්ලා, අහ්, කපලා කොටලා දාලා

121
00:06:44,510 --> 00:06:47,094
ඕනා කරන ප්‍රමානෙට වඩා ගොඩක් ප්‍රචණ්ඩව

122
00:06:48,896 --> 00:06:51,782
පැහැදිලිවම මිනීමරුවෝ
එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක්ට වඩා ඕනේ

123
00:06:51,784 --> 00:06:53,150
මේක කරන්නනං

124
00:06:53,152 --> 00:06:55,819
කොන්ත්‍රාත් කාරයෝද?
බාර්තලමියුගේ කට්ටියද?

125
00:06:55,821 --> 00:06:57,738
හොදයි, බාර්තලමියුගේ පිල ගැන
අපි අහලා තියෙනවා

126
00:06:57,740 --> 00:06:59,556
ඒත් මේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන කෙනෙක්
වෙන්න පුළුවන්

127
00:06:59,558 --> 00:07:00,807
අපි දන්නේ නැති

128
00:07:00,809 --> 00:07:05,028
හොදයි, කවුරු වුනත්...

129
00:07:05,030 --> 00:07:08,148
අපි හොයාගමු

130
00:07:09,200 --> 00:07:11,535
අපි හොයාගමු

131
00:07:11,537 --> 00:07:12,986
මේක නියමයි

132
00:08:09,227 --> 00:08:11,411
සුභ සැන්දෑවක්, මැලකායි

133
00:08:11,413 --> 00:08:13,379
කෝ එයා?

134
00:08:13,381 --> 00:08:16,382
බාර්තලමියුට අද ගොඩක් වැඩ

135
00:08:16,384 --> 00:08:18,969
එච්චර ලොකු අනුගාමිකයෝ ගානක් එක්ක

136
00:08:18,971 --> 00:08:21,321
හොදයි, වගකීම් මහ ගොඩක් තියෙනවා

137
00:08:21,323 --> 00:08:23,523
මං ඉල්ලුවේ ඉහල මට්ටමේ හමුවක්

138
00:08:23,525 --> 00:08:25,725
මං වැඩ කාරියෝ එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ නෑ

139
00:08:25,727 --> 00:08:29,279
මං ඔයාගේ අදහස් බාර්තලමියුට දන්වන්නං

140
00:08:29,281 --> 00:08:31,731
මේ අගෞරව කිරිල්ල ගැන එයාට පසු තැවෙන්න වෙයි

141
00:08:31,733 --> 00:08:35,018
ඔයාද අගෞරව ගැන කියවන්න කෙනා, මැලකායි?

142
00:08:35,020 --> 00:08:38,571
දවස් දෙකකට කලින් කල ලේ වැගිරීමට පස්සේ?

143
00:08:38,573 --> 00:08:40,073
බාර්තලමියුගේ ලැජ්ජා නැති බල තන්හාව

144
00:08:40,075 --> 00:08:42,242
අගෞරවයක්ම මිසක් වෙන මොකවත් නෙමේ!

145
00:08:45,579 --> 00:08:48,431
එයාටයි මටයි අන්තිමේ ඕනේ එකම දේමයි

146
00:08:48,433 --> 00:08:52,118
මෙටට්‍රෝන්ගෙන් ආපහු ස්වර්ගය ගන්න ඕනේනං
ඒක කරන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමේ එකමුතු වෙලයි

147
00:08:52,120 --> 00:08:56,022
බාර්තලමියුට ඕනේනං පොලවේ අන්තිම එකා වෙනකම්
යුද්ධ කරන එකෙන් වලකින්න

148
00:08:56,024 --> 00:08:59,759
කොන්දේසි කතා කරන්න එයා මාව
පෞද්ගලිකවම මුණ ගැහෙන්න ඕනේ

149
00:08:59,761 --> 00:09:02,229
මට සමාවෙන්න

150
00:09:02,231 --> 00:09:05,682
මං කලින් කියන්නයි තිබ්බේ,
බාර්තලමියු ඔයාට කියන්නයි කිව්වා

151
00:09:05,684 --> 00:09:08,351
එයා වීති චන්ඩි එක්ක ගිවිසුම්
ගහෙන්නේ නෑ කියලා

152
00:09:09,887 --> 00:09:11,604
අපි මෙතන වැඩ ඉවරද?

153
00:09:14,392 --> 00:09:15,725
ඔව්, ඉවරයි

154
00:09:28,289 --> 00:09:30,757
ඔන්න පටන් ගත්තා

155
00:09:41,819 --> 00:09:44,938
ආපහු එකතු වුන එක හරිම හොදයි

156
00:09:44,940 --> 00:09:48,575
දන්නවද, මේ මනුස්සයෙක් විධිහට
මගේ පලවෙනි බියර් එක

157
00:09:48,577 --> 00:09:52,545
අවුලක් නෑ නේද මං ඕගොල්ලෝ එක්ක ආවට?

158
00:09:52,547 --> 00:09:54,447
මොකෝ අවුලක් වෙන්නේ?

159
00:09:56,150 --> 00:09:58,785
දන්නවද, කැස්, ඔයාට විශ්වාසද
ඔයා ලෑස්තියි කියලා

160
00:09:58,787 --> 00:10:00,337
ආපහු මේවට බහින්න?

161
00:10:00,339 --> 00:10:03,290
මං කියන්නේ, මටනං පෙනුනේ,
ඔයා ඇත්තටම සහනයක් හොයා ගත්තා වගෙයි

162
00:10:03,292 --> 00:10:07,594
ඒයි, එක සැරයක් ඔයාමයි කිව්වේ,
අපිට තෝර ගන්න බෑ අපි කරන දේවල්

163
00:10:07,596 --> 00:10:09,095
ඒවායි අපිව තෝරාගන්නේ කියලා

164
00:10:10,848 --> 00:10:14,217
- ඈ?
- මාත් මේකේ කොටසක්

165
00:10:14,219 --> 00:10:16,436
කැමති වුනත් නැතත්

166
00:10:19,190 --> 00:10:20,941
හරි එහෙනං, ඒක එහෙමනං,

167
00:10:20,943 --> 00:10:23,176
අපි හොයා ගන්න ඕනේ, අහ්, මේ කවුද

168
00:10:23,178 --> 00:10:24,978
උන්ට මොනවද ඕනේ,
කොහොමද උන්ව නවත්තන්නේ කියලා

169
00:10:24,980 --> 00:10:28,882
හොදයි, බාර්තලියුට ඕනේ මෙටට්‍රෝන්ගේ
ගුරුකම ආපස්සට හරවන්න

170
00:10:28,884 --> 00:10:32,185
පේන විධිහට -- ස්වර්ගය අල්ල ගන්න

171
00:10:32,187 --> 00:10:34,454
එයාගේ අනුගාමිකයෝ ගාන ප්‍රමාණවත් වුනාම

172
00:10:34,456 --> 00:10:36,189
ඒ ඒප්‍රිල් කිව්ව ඒවාට අනුව

173
00:10:36,191 --> 00:10:38,191
ඔයා නිදාගත්ත රීපර්

174
00:10:38,193 --> 00:10:40,193
ඔව්, ඔයා පිහියෙන් ඇන්න

175
00:10:40,195 --> 00:10:41,494
ඔව්

176
00:10:41,496 --> 00:10:42,528
එයා ලස්සනයි

177
00:10:42,530 --> 00:10:44,798
හරිම ලස්සනයි

178
00:10:44,800 --> 00:10:45,849
හරි හොදයිත් එක්ක

179
00:10:45,851 --> 00:10:47,334
ම්ම්

180
00:10:47,336 --> 00:10:51,221
එයා මට වද දෙන්න පටන් ගන්න
මොහොත වෙනකම්

181
00:10:51,223 --> 00:10:52,472
ඔව්

182
00:10:52,474 --> 00:10:54,540
හැම සම්බන්ධයක්ම හරි යන්නේ නෑ

183
00:10:54,542 --> 00:10:56,643
හරි හෙනං, මං අපිට තව වටයක් ගේන්නං

184
00:10:56,645 --> 00:10:59,712
නෑහ්, මං ගෙන්නං

185
00:10:59,714 --> 00:11:02,132
ම්ම්

186
00:11:02,134 --> 00:11:03,650
දන්නවද, මං මීට කලින් කවදාවත් මේක කරලා නෑ

187
00:11:03,652 --> 00:11:06,686
එක බියර් එකයි, ඌට වෙරි

188
00:11:09,857 --> 00:11:11,725
ආ, අප්පා

189
00:11:11,727 --> 00:11:15,445
හොදයි, ඔයා මොකද්ද කරන්න ඉන්නේ මේ ගැන?

190
00:11:17,815 --> 00:11:19,249
කැස් ගැන?

191
00:11:19,251 --> 00:11:20,500
එයා ප්‍රදීපාගාරයක් වගේ ඩීන්

192
00:11:20,502 --> 00:11:23,336
හැතක්ම් ගණන් එහා ඉදන්
එන්ජල්ලව අපි ලගට ගෙන්නනවා

193
00:11:23,338 --> 00:11:25,255
හරි දන්නවද වැඩක්, සීක්?
මට ඇත්ත කියන්න

194
00:11:25,257 --> 00:11:26,923
ඔයා ඔච්චර බය මොකක් ගැනද?

195
00:11:26,925 --> 00:11:29,426
මං කිව්වනේ

196
00:11:29,428 --> 00:11:32,262
මං ඔයාගේ යාඥාවලට උත්තර දීලා
සෑම්ව හොද කරන්න තීරණය කලාම

197
00:11:32,264 --> 00:11:33,913
මං පැත්තත් තොර ගත්තා වුනා

198
00:11:33,915 --> 00:11:36,182
ඒ කියන්නේ, සමහර ඒන්ජල්ලා
මා එක්ක හිත හොද නෑ

199
00:11:36,184 --> 00:11:37,154
හරි, හොදයි දන්නවද වැඩක්?

200
00:11:37,179 --> 00:11:39,387
කැස් එක්ක මොනම ඒන්ජල් කෙනෙක්වත්
හිත හොද නෑ, හරිද?

201
00:11:39,388 --> 00:11:42,722
එයා එයා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නවා,
ඉස්සරහා සීමාවටම විල්ලා, ෆයිට් එක කරනවා

202
00:11:42,724 --> 00:11:44,391
ඉතින්, මට කියන්න, මොකෝ ඔයා ඔච්චර විශේෂ?

203
00:11:44,393 --> 00:11:46,026
මෙන්න ගෙනාවා

204
00:11:46,028 --> 00:11:48,395
පෙරපුවා තුනයි

205
00:11:48,397 --> 00:11:51,031
මං යනවා කාර් එකෙන් බඩුවක් ගන්න

206
00:11:57,906 --> 00:12:01,708
හොදයි, මං මේකට බලාගෙන හිටියේ

207
00:12:01,710 --> 00:12:03,043
සමාවෙන්න?

208
00:12:03,045 --> 00:12:05,912
ආ, අනේ

209
00:12:07,665 --> 00:12:11,568
මං දන්නවා ඔයා කවුද කියලා

210
00:12:11,570 --> 00:12:13,420
ඉසීකියෙල්නං නෙමේ

211
00:12:28,328 --> 00:12:32,897
මං, අහ්, දැක්කා ඔයා ටිකක්... කලබල වුනා

212
00:12:32,899 --> 00:12:36,501
සෑම් මං ගිය එක ගැන කියනකොට

213
00:12:38,670 --> 00:12:41,723
එයා දන්නේ නැද්ද
මට යන්නකිව්වේ ඔයයි කියලා?

214
00:12:41,725 --> 00:12:45,376
මේකයි වැඩේ

215
00:12:45,378 --> 00:12:49,063
සෑම් අපාය වහන්න පරීක්ෂණ කරනකොට

216
00:12:49,065 --> 00:12:50,298
ඒකෙන් එයා සැහෙන අවුල් වුනා

217
00:12:50,300 --> 00:12:51,165
හරිද?

218
00:12:51,167 --> 00:12:52,650
තුන්වෙනි එකෙන් එයා මැරෙන්න ගියා

219
00:12:52,652 --> 00:12:55,620
එයාට ඒක ඉවර කරන්න ඉඩ දුන්නනං එයා මැරෙනවා

220
00:12:55,622 --> 00:12:59,690
එයා තාමත් සෑහෙන අවුල් වෙලා ඉන්නේ

221
00:12:59,692 --> 00:13:05,196
ඔයා කිව්වනේ ඉසීකියෙල් උදව් කළා කියලා
එයාව හොද කරගන්න

222
00:13:08,534 --> 00:13:11,452
අහන්න, මං කරන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් කරන්න ඕනේ
එයාව හොද කරගන්න

223
00:13:11,454 --> 00:13:14,655
දැන්, එකේ තේරුම අපි ඔයාගෙන්
ඈත් වෙලා ඉන්න ඕනේ කියන එකනං

224
00:13:14,657 --> 00:13:16,290
ටික කාලෙකට, එහෙනං....

225
00:13:16,292 --> 00:13:18,559
එහෙනං මට වෙන විකල්පයක් නෑ

226
00:13:18,561 --> 00:13:22,663
මට ඒ ගැන සතුටු නෑ,
ඒත් මට විකල්පයක් නෑ

227
00:13:22,665 --> 00:13:26,450
ඔයා උදව් කරන එක නියමයි, කැස්

228
00:13:28,453 --> 00:13:31,556
හරිද, ඒත් අපිට එකට වැඩ කරන්න බෑ

229
00:13:34,660 --> 00:13:36,994
බය වෙන්න එපා,
මං ආවේ ඔයාව අහු කරන්න නෙමේ

230
00:13:36,996 --> 00:13:40,097
ඒත් මට දැනගන්න ආසයි, ඇයි ඉසීකියෙල්ම?

231
00:13:40,099 --> 00:13:47,638
එයා හොද ගෞරවාන්විත
ඒන්ජල් කෙනෙක් කියලයි කියන්නේ

232
00:13:47,640 --> 00:13:50,558
ආහ්

233
00:13:50,560 --> 00:13:52,593
ඔයා නොවෙන හැම දේම

234
00:13:52,595 --> 00:13:55,296
මට තේරෙනවා ඔයාගේ තර්කෙ...

235
00:13:55,298 --> 00:13:57,698
ගැඩ්‍රීයල්

236
00:13:57,700 --> 00:13:59,984
මං ගැන තියෙන කතන්දර --
ඒවා ඇත්ත නෙමේ

237
00:13:59,986 --> 00:14:03,153
ඒත් ඔයා ගනින්න බැරි තරං අවුරුදු දහස් ගානක්

238
00:14:03,155 --> 00:14:05,656
ස්වර්ගයේ අදුරුම හිරගෙයි හිර වෙලා හිටියා

239
00:14:05,658 --> 00:14:12,830
දැන් ඔයා මේ මනුස්සයා ඇතුලේ හැංගිලා ඉන්නවා
ඉසීකියෙල් වගේ පෙනී ඉදලා

240
00:14:12,832 --> 00:14:14,265
හරිම අවාසනාවක්

241
00:14:14,267 --> 00:14:18,135
එයා හරිම දුකෙන් තමයි ඔයාව
හිරේට දැම්මේ, දන්නවද?

242
00:14:18,137 --> 00:14:21,789
ඔයා තමයි දෙවියන්වහන්සේට හිටපු
විශ්වාසවනත්ම කෙනා

243
00:14:21,791 --> 00:14:24,842
ඒ නිසා තමයි එයා ඔයාව
උද්‍යානෙ රකින්න තොර ගත්තේ

244
00:14:24,844 --> 00:14:29,847
ඔයාගේ එකම රාජකාරිය දුෂ්ඨත්වයට
එන්න ඉඩ නොදෙන්න....

245
00:14:29,849 --> 00:14:32,984
ඇවිත් දූෂණය කරන්න
එයාගේ වටිනාම මැවීම , මනුෂ්‍ය වර්ගයා

246
00:14:32,986 --> 00:14:34,368
ඔයා එයාගේ බලාපොරොත්තු කැඩුවා

247
00:14:34,370 --> 00:14:35,486
මං කරපු දෙයක් නෙමේ

248
00:14:35,488 --> 00:14:38,873
හොදයි, මොන හේතුවක් නිසා හරි
සර්පයා ඇතුල් වුනා

249
00:14:38,875 --> 00:14:41,375
පොලවට දුෂ්ඨත්වයේ සාපය වැදුනා

250
00:14:41,377 --> 00:14:44,128
කවුරු හරි වැරැද්ද බාර ගන්න ඕනේ

251
00:14:46,381 --> 00:14:47,999
මොනවද ඔහේට මගෙන් ඕනේ, මෙටට්‍රෝන්?

252
00:14:48,001 --> 00:14:50,651
ඔයාගේ යාලුවා වෙන්න විතරයි

253
00:14:50,653 --> 00:14:52,954
ඔයාටයි මටයි සෑහෙන ඉතිහාසයක් තියෙනවා

254
00:14:52,956 --> 00:14:55,973
මමයි ඇත්තටම ඔයාව නිදහස්කල කෙනා

255
00:14:55,975 --> 00:14:57,558
ඔහේ?

256
00:15:00,179 --> 00:15:04,181
මමයි ඔක්කොම එන්ජල්ලව වැටෙන්න සැලැස්සුවේ

257
00:15:05,767 --> 00:15:08,553
හිරේ හිටපු අයත් ඇතුළුව

258
00:15:10,489 --> 00:15:11,756
ස්තුතිය පිලිගන්නවා

259
00:15:11,758 --> 00:15:14,325
ස්වර්ගයේ ඒන්ජල්ලා නැද්ද?

260
00:15:14,327 --> 00:15:15,860
එක්කෙක්වත් නෑ?

261
00:15:15,862 --> 00:15:20,731
නෑ, ඒත් දන්නවනේ, මුලින්ම,
මං හිතුවා ඒක මට අල්ලලා යයි කියලා

262
00:15:20,733 --> 00:15:22,667
ඒත් ඒක ලොකු තැනක්

263
00:15:22,669 --> 00:15:25,703
මගේ තනිකම දරන්න බැරි වීගෙන එනවා

264
00:15:25,705 --> 00:15:27,922
ඉතින්?

265
00:15:27,924 --> 00:15:30,841
ඉතින්...

266
00:15:30,843 --> 00:15:32,960
බී සැලැස්ම

267
00:15:34,212 --> 00:15:38,299
දෙවියන්වහන්සේ දැකපු විධිහට
ස්වර්ගය ආපහු හදන්න

268
00:15:38,301 --> 00:15:39,967
තෝර ගත්ත කීප දෙනෙක් එක්ක විතරක්

269
00:15:39,969 --> 00:15:44,689
බාර්තලමියු වගේ කේඩෑරී නිලධාරිවාදියෝ නෑ

270
00:15:44,691 --> 00:15:47,491
මෝඩ ඒන්ජල්ලත් නෑ

271
00:15:49,061 --> 00:15:51,896
විහිලුකාර අය ටික දෙනෙක් හොදයි

272
00:15:51,898 --> 00:15:57,601
ඔයා එයාට හිටපු විශ්වාසවන්තම කෙනා
ගැඩ්‍රීයල්

273
00:15:57,603 --> 00:16:00,037
ඔයාට ඔයාගේ කීර්තිය ආපහු ගන්න ඕනෙද,

274
00:16:00,039 --> 00:16:03,908
ඔයාට ඉස්සර තිබුන ස්වර්ගය ආපහු ගන්න ඕනෙද?

275
00:16:03,910 --> 00:16:06,494
අපිට එකතු වෙලා මේක කරතහැකි

276
00:16:12,467 --> 00:16:14,051
කැස්ගෙන් මොනවත් ආරංචියක් තියෙනවද?

277
00:16:14,053 --> 00:16:15,136
තවම මොකුත් නෑ

278
00:16:15,138 --> 00:16:17,838
ඉතින් අපි එයා ගැන වද වෙන්නේ නැද්ද,

279
00:16:17,840 --> 00:16:20,091
එයා ආයිමත් ඒ විදිහට යන්න ගිය එක ගැන?

280
00:16:20,093 --> 00:16:23,010
මං කියන්නේ, එයා තනියම
මේ වගේ දේවල් කරන්නේ නෑනේ

281
00:16:23,012 --> 00:16:25,096
ඒ එයාට ඕන වුන විදිහ
මාව විශ්වාස කරන්න

282
00:16:25,098 --> 00:16:27,631
අහන්න, මනුස්සයෝ, එයා හොදටම විකාරයි

283
00:16:27,633 --> 00:16:29,150
එයාගේ තටු කපාපු දවසේ ඉදන්ම

284
00:16:29,152 --> 00:16:30,685
මොනවද හොයා ගත්තේ?

285
00:16:30,687 --> 00:16:33,304
මරණ දැන්වීම්
බයික් කාරයෙක්ගේද?

286
00:16:33,306 --> 00:16:34,939
ඔව්. එයාගේ නම රෙඩ් ඩෝග්

287
00:16:34,941 --> 00:16:36,290
අපොයි නැතුව

288
00:16:36,292 --> 00:16:38,125
ඔයා හිතන විදිහ නෙමේ
මිනිහා පවුල් කාරයෙක්

289
00:16:38,127 --> 00:16:41,062
දෙමාපිය සංගමේ බැහැලා වැඩ,
නත්තල් පප්පට අදිනවා නත්තල් පාටි වල

290
00:16:41,064 --> 00:16:43,581
ඉතින් මොකද? එක දවසක් මිනිහා
එක පාරට ගිහින් බයික් ගැන්සියක්ට බැදිලද?

291
00:16:43,583 --> 00:16:44,699
නෑ, මිනිහා ඒක කරලා තියන්නේ
අවුරුදු ගානකට කලින්

292
00:16:44,701 --> 00:16:46,000
මේක අහගන්න, මේක අමුතුයි

293
00:16:46,002 --> 00:16:49,036
අහන්න, මේ ඔක්කොමලා මැරුණ අයනේ, නේද?

294
00:16:49,038 --> 00:16:50,771
මේගොල්ලෝ ඔක්කොම එකට බෞතිස්ම වෙලා

295
00:16:50,773 --> 00:16:52,540
- බෞතිස්මවෙලා?
- ඔව්

296
00:16:52,542 --> 00:16:55,760
ඒගොල්ලෝ යලි උපන් බයික් ගැන්සියක්

297
00:16:55,762 --> 00:16:59,013
හොදයි, ඒකනං හැමදාම අහන්න ලැබෙන එකක් නෙමේ

298
00:16:59,015 --> 00:17:00,598
නෑ, තමයි

299
00:17:00,600 --> 00:17:01,682
ඉන්න, ඒක ලොකු කරන්න

300
00:17:04,037 --> 00:17:05,302
බොයිල් කොල්ලෝ?

301
00:17:05,304 --> 00:17:07,605
බොයිල් කිව්වේ පූජක බඩී බොයිල්ද?

302
00:17:09,307 --> 00:17:10,391
මේක අහගන්න

303
00:17:10,393 --> 00:17:12,560
රෙඩ් ඩෝග්ගේ නෝනා කියනවා,
එයා කවදත් ආගමිකයිලූ

304
00:17:12,562 --> 00:17:13,677
ඒත් මැරෙන්න සතියකට කලින්

305
00:17:13,679 --> 00:17:15,345
එයා යාඥාවකට ගිහිල්ලා ගෙදර ආවලු

306
00:17:15,347 --> 00:17:18,366
එයා වෙනස්ම මිනිහෙක් වෙලා තිබ්බලු
දිව්‍යමය මහිමයෙන් පිරිලා

307
00:17:18,368 --> 00:17:19,700
ඉතින්, බොයිල් ආයි වැඩ පටන් අරන්

308
00:17:19,702 --> 00:17:22,319
මිනිස්සුන්ට මස් ඇදුන් වෙන්න කියලා පොලබවනවා

309
00:17:22,321 --> 00:17:24,705
මොකද්ද ඒ -- පොඩි කණ්ඩායම් වලට
කතා කරනවද දැන්?

310
00:17:24,707 --> 00:17:25,706
අනේ මන්දා

311
00:17:25,708 --> 00:17:27,691
සමහරවිට එක සැරේට දහස්ගානක්
කැමති කර ගන්න එකෙන්

312
00:17:27,693 --> 00:17:30,077
එයාට පාලනය කරන්න බැරුව ඇති
මොන එන්ජල්ලාද එන්නේ කියලා

313
00:17:30,079 --> 00:17:32,362
මේ විධිහට බාර්තලමියුගේ අනුගාමිකයන්ට පුළුවන්
කෙලින්ම පනින්න

314
00:17:32,364 --> 00:17:34,331
බොයිල් වැඩේ කරපු ගමන්

315
00:17:34,333 --> 00:17:38,302
ඉතින්, රෙඩ් ඩෝග්නුයි
එයාගේ කට්ටියයි බාර්තලමියුගේ මිනිස්සු?

316
00:17:38,304 --> 00:17:40,054
ඔව්, ඒගොල්ලන්ව මරලා දාලා,

317
00:17:40,056 --> 00:17:42,490
ඒ කියන්නේ ඊටත් නරක තව
අලුත් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා

318
00:17:42,492 --> 00:17:46,260
මං කවදත් කියනවනේ
එන්ජල්ලා තක්කඩි කියලා

319
00:17:46,262 --> 00:17:48,545
මට හරිම සතුටක් අවස්තාව ලැබුන එක

320
00:17:48,547 --> 00:17:50,681
ඔයාලගේ බයිබල් අධ්‍යන කණ්ඩායමට
අමතන්න ලැබුන එක

321
00:17:50,683 --> 00:17:54,402
ඕගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත,
ශක්තිය, කැපවීම මං අගය කරනවා

322
00:17:54,404 --> 00:17:58,322
ඕගොල්ලන්ව තමයි දෙවියන්වහන්සේත්
දේවදුතයන්නුත් බලාපොරොත්තු වුනේ

323
00:17:58,324 --> 00:17:59,690
කුරුසයුද්ධයට

324
00:17:59,692 --> 00:18:03,194
දැන් නැගිටින්න

325
00:18:03,196 --> 00:18:05,863
අත් අල්ලගන්න
ඕගොල්ලෝ හැමෝම

326
00:18:05,865 --> 00:18:11,252
දිව්‍ය සේනාව ඔබව වැලදගන්න ලං වෙන
හැටි අත් විදින්න

327
00:18:11,254 --> 00:18:13,587
ඒගොල්ලන්ව වැලදගන්න

328
00:18:13,589 --> 00:18:18,542
දේවදුතයන්ට ඕනේ ඔයාලගේ ආදරය ලබන්න විතරයි

329
00:18:18,544 --> 00:18:20,594
ඔයාලගේ හදවත් ඇතුලට ඒගොල්ලන්ව පිළිගන්න

330
00:18:20,596 --> 00:18:22,046
ඇතුලට එන්න දෙන්න!

331
00:18:22,048 --> 00:18:25,015
මැලකායිගේ නාමයෙන්,
ඒගොල්ලන්ට එන්න දෙන්න!

332
00:18:30,105 --> 00:18:32,106
නෑ!

333
00:18:48,837 --> 00:18:51,154
අවංකවම, මට කවදාවත් ඒගොල්ලන්ට
හුරු වෙන්න බැරි වුනා

334
00:18:51,468 --> 00:18:53,809
මං ඒගොල්ලෝ එක්ක ජීවත් වුනා ශතවර්ෂ ගානක්

335
00:18:53,921 --> 00:18:56,972
මට හුදෙකලා වෙලා ඉන්න වුනා
සිහිකල්පනාව රැකගන්න

336
00:18:56,974 --> 00:19:01,226
මිනිස්සු ව්‍යාකූලයි වගේ තමයි, මෙටට්‍රෝන්

337
00:19:01,228 --> 00:19:05,097
ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ අපූරු ජාතියක් වෙනවා, ඒත්....

338
00:19:05,099 --> 00:19:06,999
ඒ හැගීම් සේරම

339
00:19:07,001 --> 00:19:07,850
අප්පා

340
00:19:07,852 --> 00:19:10,002
අපතේ අරින ශක්තිය

341
00:19:10,004 --> 00:19:11,817
ඒක හරිම.... වෙහෙසකරයි

342
00:19:11,818 --> 00:19:12,894
මං දන්නවා

343
00:19:14,296 --> 00:19:15,801
සෑම් වින්චෙස්ටර්.....

344
00:19:16,377 --> 00:19:19,411
මේක ඇතුලේ අවුල් ජාලාවක්

345
00:19:19,413 --> 00:19:22,381
එයාගේ අයියා ගැන
මං දන්නේ නෑ කොහෙන් පටන් ගන්නද කියලා

346
00:19:22,383 --> 00:19:25,484
මට පුළුවන් ඔයාව ඒගොල්ලන්ගෙන් නිදහස් කරන්න

347
00:19:27,053 --> 00:19:29,321
ඒගොල්ලෝ ඔක්කොගෙන්ම

348
00:19:29,323 --> 00:19:34,109
ඔයා හිතාගෙන ඉන්නේ මේ අලුත් ස්වර්ගේ
පාලකයා වෙන්න මං හරි නේද?

349
00:19:34,111 --> 00:19:36,401
අහ්...

350
00:19:38,816 --> 00:19:43,986
එක වගකීමක්,
මං හිතන විධිහට මම බාරගන්න ඕනේ කරන

351
00:19:43,988 --> 00:19:47,706
එහෙනං මෙටට්‍රෝන් ඒකෙන්
ඔයා දෙවියන්වහන්සේ වෙන්නේ නැද්ද?

352
00:19:47,708 --> 00:19:50,542


353
00:19:50,544 --> 00:19:54,329
ශබ්ධාර්ථ

354
00:19:54,331 --> 00:19:58,717
මං ඒ නමමනං ගන්න එකක් නෑ... අනිවාර්යෙන්

355
00:19:58,719 --> 00:19:59,718
නෑ

356
00:19:59,720 --> 00:20:04,640
කාලේ ආවම, අපි මට කියමු...

357
00:20:04,642 --> 00:20:06,141
"එක්ස්" කියලා

358
00:20:06,143 --> 00:20:09,461
එක්ස්?

359
00:20:09,463 --> 00:20:13,332
ඔයයි මමයි...

360
00:20:13,334 --> 00:20:17,802
අපිට ආයෙමත් පාරාදීසය
ලබාගන්න පුළුවන් ගැඩ්‍රීයල්

361
00:20:20,608 --> 00:20:21,757
හරි

362
00:20:21,759 --> 00:20:27,145
මට.... පුරුදු නෑ වැඩ පිළිවෙලේ මේ කොටස

363
00:20:29,315 --> 00:20:33,802
කවුරුවත් අහගෙන නැතුවා වෙන්න පුළුවන්

364
00:20:33,804 --> 00:20:37,506
අම්, ඒත් ම - මට උදව් ඕනේ

365
00:20:37,508 --> 00:20:42,878
මට ප්‍රශ්න තියෙනවා, උත්තර නෑ වගෙයි පේන්නේ

366
00:20:42,880 --> 00:20:44,947
මං... මං තීරණය කරන්නේ නෑ උදව් ඉල්ලන්න

367
00:20:44,949 --> 00:20:47,182
මට කරකියාගන්න දෙයක් තිබ්බනං
ඒත් මට උදව් ඕනේ

368
00:20:47,184 --> 00:20:48,951
මං මංමුලා වෙලා

369
00:20:48,953 --> 00:20:50,419
මට මගපෙන්වන්න

370
00:20:50,421 --> 00:20:53,722
අනේ මගේ යාඥාව අහන්න

371
00:20:59,145 --> 00:21:01,647
මං දන්නේ නෑ මිනිස්සු ඒක කොහොම කරනවද කියලා

372
00:21:07,871 --> 00:21:10,155
ඕක ප්ලග් එකට ගහලා බලන්න

373
00:21:17,163 --> 00:21:20,582
හැබැයි ඒක වෙන්න බෑ ඔයා හොයන උත්තරෙනං

374
00:21:20,584 --> 00:21:22,000
ඔයා ඒන්ජල් කෙනෙක්

375
00:21:22,002 --> 00:21:23,952
මියුරියෙල්

376
00:21:23,954 --> 00:21:27,673
මං නෙමේ ඇදුම තේරුවේ

377
00:21:29,459 --> 00:21:32,311
කැස්ටියෙල්?

378
00:21:32,313 --> 00:21:34,313
නෑ, ඉන්න, අනේ, මං කියන දේ අහන්න

379
00:21:34,315 --> 00:21:36,565
ඔයාට කතා කරපු බවවත්
කාටවත් දැනගන්න තියන්න බෑ

380
00:21:36,567 --> 00:21:38,467
- මට ඕනේ එක මොහොතක් විතරයි
- බෑ

381
00:21:38,469 --> 00:21:39,685
අනේ

382
00:21:39,687 --> 00:21:43,438
මට ඕනේ තොරතුරු විතරයි

383
00:21:45,358 --> 00:21:47,993
ඩීන්, මේකේ මොනවත් නැති වෙන්න පුළුවන්

384
00:21:47,995 --> 00:21:51,563
ක්‍රව්ලි කිව්වා ඒන්ජල්ලා පිටමං කරපු ගුරුකම

385
00:21:51,565 --> 00:21:52,931
ආපහු හරවන්න බෑ කියලා

386
00:21:52,933 --> 00:21:54,316
ඔව්, හොදයි, ක්‍රව්ලි කුදගහගත්තාවේ

387
00:21:54,318 --> 00:21:56,501
ඇයි ඔයා හිතන්නේ ඌ කියන
කිසිම දෙයක් ඇත්ත කියලා?

388
00:21:56,503 --> 00:22:01,106
මේ කොටස කොහොමටවත් තේරුම් ගන්න බැරි තරං

389
00:22:01,108 --> 00:22:03,442
හරියට මෙටට්‍රෝන් ඒවා ලියත්දී,

390
00:22:03,444 --> 00:22:05,594
එයාට වචන හංගන්න ඕනේ වුනා වගේ,

391
00:22:05,596 --> 00:22:08,580
ප්‍රොෆට්ට පවා

392
00:22:08,582 --> 00:22:09,748
ඒයි

393
00:22:09,750 --> 00:22:12,250
ඒයි, මේ බලන්න

394
00:22:12,252 --> 00:22:14,052
තව ඒන්ජල් ප්‍රහාරයක්

395
00:22:14,054 --> 00:22:16,254
මොකක්? කොහෙද?

396
00:22:16,256 --> 00:22:17,522
යූටා

397
00:22:17,524 --> 00:22:20,559
අහ්, කැම්පස් බයිබල් අධ්‍යන කණ්ඩායමකුයි

398
00:22:20,561 --> 00:22:24,563
ඒගොල්ලන්ගේ අහ්, ආරාධිත දේශකයි --
ප්‍රධාන පෙලේ පල්ලි ගෑනු කෙනෙක්

399
00:22:24,565 --> 00:22:26,931
ඇතුලවල් කර වෙලා ගිහිලා
ළමයින්ගේ ඇස් නැහැ

400
00:22:26,933 --> 00:22:28,116
ඒත් පල්ලි ගෑනුකෙනාගේ ඇර

401
00:22:28,118 --> 00:22:31,203
ඒ කියන්නේ එයත් ඒන්ජල් කෙනෙක්?

402
00:22:31,205 --> 00:22:32,170
ඒ වගේ

403
00:22:32,172 --> 00:22:33,705
අහ්, එයා සප්‍රානෝ කිව්වලු

404
00:22:33,707 --> 00:22:36,408
අහ්, මෙලඩි මිනිස්ට්‍රි ග්ලී ක්ලබ් එකට

405
00:22:36,410 --> 00:22:39,077
හරි

406
00:22:39,079 --> 00:22:41,129
ඒ ක්ලබ් එක සින්දු කියන්න යන්නේ බස් එකකින්

407
00:22:41,131 --> 00:22:43,498
ඉතින් මං වයෝමින් පොලිසියට කතා කලාම

408
00:22:43,500 --> 00:22:47,336
ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඒ බස් එකම බයික් බාර් එකෙන්
පිටත් වෙනවා සාක්ෂිකාරයෝ දැකලා තියෙනවා කියලා

409
00:22:47,338 --> 00:22:49,154
මිනි හොයාගන්න ටික වෙලාවකට කලින්

410
00:22:49,156 --> 00:22:51,506
ඒ කියන්නේ පල්ලි ගෑනු ඒන්ජල්
තැන් දෙකේම ඉදලා?

411
00:22:54,394 --> 00:22:57,095
මං හිතන්නේ එයයි එයා එක්ක ඉන්න
කවුරුහරියි තමයි

412
00:22:57,097 --> 00:22:59,181
බාර්තලමියුගේ බයික් කාරයන්ව
මැරුවේ බාර් එකේදී

413
00:22:59,183 --> 00:23:00,515
ඉතින්, බාර්ට් කොල්ලෝ ආපහු පහර දීලා

414
00:23:00,517 --> 00:23:02,801
එයා ශිෂ්‍යයන්ව ධාරකයෝ වෙන්න බදව ගන්න අතරේ

415
00:23:04,804 --> 00:23:07,873
අම්මෝ, ළමයි වගයක්

416
00:23:07,875 --> 00:23:09,775
කෙවින්

417
00:23:10,977 --> 00:23:12,694
වෙලාව යනවා

418
00:23:14,280 --> 00:23:17,332
අපි කියමු ඔයා කියන්නේ ඇත්තයි
මෙටට්‍රෝන් ඔයාව රැවට්ටුවයි කියලා

419
00:23:17,334 --> 00:23:18,784
ඒත් මං ඔයාව අල්ලලා දෙන්න ඕනේ

420
00:23:18,786 --> 00:23:21,152
ඒත් ඔයා එහෙම කරන්නෑ

421
00:23:21,154 --> 00:23:23,922
එහෙම්ම හිතා ඉන්න එපා

422
00:23:23,924 --> 00:23:28,176
ම.... මං හිතන්නේ ඔයා
ඉවෙන්ම මාව විශ්වාස කරනවා

423
00:23:28,178 --> 00:23:30,045
අපි එක සමානයි

424
00:23:30,047 --> 00:23:32,931
අපි දෙන්නටම අන්ධ අනුගාමිකයෝ වෙන්නොනේ නෑ

425
00:23:32,933 --> 00:23:36,435
ඉතින් ඔයා යාඥා කරත්දී

426
00:23:36,437 --> 00:23:38,687
එයින් එක්කෙනෙක් නොඑයි කියලා
කොහොමද දැනගත්තේ ඔයා

427
00:23:38,689 --> 00:23:41,473
මං වාරක දාගෙන ඉන්නේ. මගේ වරම නෑ
ඉතින් මං හිතුවා

428
00:23:41,475 --> 00:23:44,359
මං තවත් කරකියාගන්න දෙයක් නැති වුන
මනුස්සයෙක් වගේ පෙනෙයි කියලා

429
00:23:44,361 --> 00:23:47,512
එතකොට... යුධකාරයෝ තැකීමක් නොකරන

430
00:23:47,514 --> 00:23:48,964
ඉතින් ඔයා හිතන්නේ මං තැකීමක් කරනවා කියලද?

431
00:23:48,966 --> 00:23:51,349
ඔයා ආවනේ

432
00:23:51,351 --> 00:23:53,685
ඔයා තත්වේ දන්නවා ඇති

433
00:23:53,687 --> 00:23:56,121
බාර්තලමියු, එයා තව පිලක් එක්ක මරාගන්නවා

434
00:23:56,123 --> 00:23:58,039
ඒක පිස්සුවක්

435
00:23:58,041 --> 00:23:59,908
කවුද විරුද්ධ පැත්ත මෙහෙයවන්නේ

436
00:23:59,910 --> 00:24:01,059
මැලකායි

437
00:24:01,061 --> 00:24:03,712
මැලකායි, ස්වෛරීවාදියා

438
00:24:03,714 --> 00:24:06,965
එයා බාර්තලමියු එක්ක සමානයෙක් වුනා

439
00:24:06,967 --> 00:24:08,667
සමහර පැතිවලින්, ඊට අන්තයි

440
00:24:08,669 --> 00:24:12,137
ඒත් තවමත් ඔයා වගේ අයත් ඉන්නවා
ඒකෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න කැමති

441
00:24:12,139 --> 00:24:13,505
ටික ටික අඩු වෙනවා

442
00:24:13,507 --> 00:24:16,425
දෙපැත්තේම අය පැත්තක් නොගෙන ඉන්න
හදන අයව අල්ලගන්නවා

443
00:24:16,427 --> 00:24:18,510
ඒන්ජල්ලට වද දීලා මරනවා

444
00:24:18,512 --> 00:24:19,978
ඒගොල්ලෝ පක්ෂපාතිත්වය දිවුරුවේ නැත්නං

445
00:24:19,980 --> 00:24:22,347
මේක මං හිතුවට වඩා නරකයි

446
00:24:22,349 --> 00:24:24,716
පැති දෙකටම ඕනේ, අනික් කට්ටියව තලලා දාන්න,

447
00:24:24,718 --> 00:24:27,636
මෙටට්‍රෝන්ව එලවල, ස්වර්ගේ පාලනය කරන්න

448
00:24:27,638 --> 00:24:31,223
ඉතින්,... ස්වර්ගේ,
ඒ දෙන්නගෙන් කවුරු යටතේ වුනත්

449
00:24:31,225 --> 00:24:32,858
අපායක් වෙයි

450
00:24:44,904 --> 00:24:46,455
මේක බෝනස් එකක්, කැස්ටියෙල්

451
00:24:46,457 --> 00:24:51,660
අපි මියුරියෙල් පස්සෙනුයි ආවේ
එකතු වෙන්න බෑ කියන බයගුල්ලි

452
00:24:51,662 --> 00:24:57,098
පුදුමෙනුත් පුදුමයි,
ඒකි අපිව ඔහේ ලගට ගෙනිච්චා

453
00:24:57,100 --> 00:25:01,686
නොදැන

454
00:25:01,688 --> 00:25:03,638
මටයි වැරදුනේ

455
00:25:03,640 --> 00:25:05,357
නොදැන

456
00:25:05,359 --> 00:25:06,558
මෝඩ විධිහට

457
00:25:06,560 --> 00:25:11,112
මං විස්තර කරලා කිව්වා

458
00:25:11,114 --> 00:25:13,765
මං දන්නේ නෑ මෙටට්‍රෝන්ගේ
ගුරුකම වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා

459
00:25:13,767 --> 00:25:18,370
ඒ නිසා මට බැහැ ඒක හරවන්න උදව් කරන්න

460
00:25:18,372 --> 00:25:20,372
මං නොදැනුවත් සහයකයෙක්

461
00:25:20,374 --> 00:25:22,240


462
00:25:22,242 --> 00:25:25,043
රූකඩයක්

463
00:25:25,045 --> 00:25:27,212
ශ්‍රේෂ්ඨ කැස්ටියෙල්

464
00:25:27,214 --> 00:25:30,215
අගය කරපු විශ්වාසේ තියාපු කැස්ටියෙල්

465
00:25:30,217 --> 00:25:34,336
නත්තල් ගහේ මුදුනේම හිටපු කැස්ටියෙල්,
නිකම්ම නිකම් රූකඩයක් විතරයි

466
00:25:36,673 --> 00:25:40,091
රූකඩයක් හරි, මොළකාරයා හරි,
ඔහේ රවුමේ ඇතුලේ හිටියා

467
00:25:40,093 --> 00:25:43,311
ඔහේ දන්නවා මෙටට්‍රෝන්ගේ දුර්වලකම්
කොහෙද තියෙන්නේ කියලා

468
00:25:44,814 --> 00:25:46,681
නෑ

469
00:25:46,683 --> 00:25:48,149
මං දන්නේ නෑ

470
00:25:52,439 --> 00:25:55,407
තියෝ

471
00:25:56,909 --> 00:25:58,476
එපා

472
00:26:06,819 --> 00:26:08,770
ඔහේ විදවයි මැරෙන්න වුනත් ලෑස්තියි
ඔහේ විශ්වාස කරන දේ වෙනුවෙන්

473
00:26:08,772 --> 00:26:10,121
මට තේරෙනවා

474
00:26:10,123 --> 00:26:13,441
ඒත් මෙටට්‍රෝන්, චන්ද පදනම හොදටම වැටුන

475
00:26:13,443 --> 00:26:15,877
ඔහේගේ ජීවිතේ තරම් වටිනවද?

476
00:26:15,879 --> 00:26:20,515
වැදගත්ම දේ, මෙටට්‍රෝන්
මේකිගේ ජීවිතේ තරං වටිනවද?

477
00:26:23,052 --> 00:26:25,020
එපා

478
00:26:25,022 --> 00:26:27,022
එපා , එයා අහිංසකයි

479
00:26:27,024 --> 00:26:29,007
එයාට ඉන්න දෙන්න

480
00:26:29,009 --> 00:26:33,445
මට එයාට අතවත් තියන්න අදහසක් නෑ

481
00:26:42,655 --> 00:26:45,073
ගුණවත්කමම එහි දඩුවමයි

482
00:26:46,959 --> 00:26:48,460
අනේ, එපා!

483
00:26:48,462 --> 00:26:50,478
එපා!

484
00:26:59,132 --> 00:27:02,746
එන්ජල්ලා ඒන්ජල්ලව කපලා කොටලා දානවා

485
00:27:04,321 --> 00:27:08,157
දැන් අපේ තත්වේ මේකද?

486
00:27:08,159 --> 00:27:11,882
ඔයාගේ ආදර්ශේ අනුගමනය
කරනවා විතරයි, කැස්ටියෙල්

487
00:27:11,883 --> 00:27:14,417
ඔහේ ස්වර්ගේ කී දෙනෙක් මැරුවද?

488
00:27:14,419 --> 00:27:17,304
වැටුන වෙලේ කී දෙනෙක්ද?

489
00:27:17,306 --> 00:27:21,224
ආ, ඔහේ දැනන් හිටියේ නැද්ද?

490
00:27:21,226 --> 00:27:23,526
වැටෙත්දී ඒන්ජල්ලා තොගයක් මැරුණා--

491
00:27:23,528 --> 00:27:26,813
අස්රීයෙල්, සොෆියා, ඉසීකියෙල්

492
00:27:26,815 --> 00:27:29,232
"මැරුණා" කිව්වට වචනේ මදි විස්තර කරන්න

493
00:27:29,234 --> 00:27:30,400
වැනසිලා ගියා

494
00:27:30,402 --> 00:27:35,572
තටු කුඩුවෙලා ගිහින්, විස්තරකරන්න බැරි
වේදනාවෙන් ඔහේගේ වැරද්දෙන්

495
00:27:35,574 --> 00:27:36,790
ඉතින්, මං හිතන්නේ

496
00:27:36,792 --> 00:27:41,411
ඔහේ දෙන්න ඕනේ ඔහේ ලග තියෙන
මොනවම හරි තොරතුරු

497
00:27:41,413 --> 00:27:45,048
සලකලා බැලුවම....

498
00:27:47,501 --> 00:27:48,969
හරි එහෙනං

499
00:27:48,971 --> 00:27:52,472
මං ඔහේව කලාකරයෙක්ට බාරදීලා යන්නං

500
00:27:56,260 --> 00:27:58,678
මොනවද ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ
කියන එකෙන් මට වැඩක් නෑ

501
00:28:01,232 --> 00:28:04,351
අනුකම්පාව ඉල්ලන්න එපා

502
00:28:04,353 --> 00:28:08,021
ලැබෙන්නේ නෑ

503
00:28:14,195 --> 00:28:17,247
මං ඔහෙට එක අන්තිම වතාවක්
ඉඩ දෙන්නං මේක ඉවර කරන්න

504
00:28:21,318 --> 00:28:25,338
මාව ඉක්මණින් මරන්න

505
00:28:29,643 --> 00:28:33,229
ඔයා මෙටට්‍රෝන් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ

506
00:28:33,231 --> 00:28:36,800
හැමෝම දන්නවා ඔයාට පුළුවන් බව
එයාට බලපෑම් කරන්න

507
00:28:36,802 --> 00:28:38,968
එයා ඔයා කියන දේ අහයි

508
00:28:38,970 --> 00:28:41,688
එයාට කියන්න මාව ස්වර්ගෙට ගන්න කියලා

509
00:28:44,091 --> 00:28:46,843
ඔයාට මේක කරතහැකි, කැස්ටියෙල්

510
00:28:46,845 --> 00:28:49,646
මං මෙටට්‍රෝන්ගේ සෙබලෙක් වෙන්නං
එයා කියන ඕන දෙයක් මං කරන්නං

511
00:28:52,450 --> 00:28:54,901
ඔයා -- ඔයා වැඩ කරන්නේ මැලකායිට

512
00:28:54,903 --> 00:28:56,986
මං හිතුවා එයා තමයි උත්තරේ කියලා
ඒත් එයාට පිස්සු

513
00:28:56,988 --> 00:29:00,623
ඔයාට... දැන්ද ඒක පේන්නේ

514
00:29:00,625 --> 00:29:02,826
ඔයා බොහොම කැමැත්තෙන් එයාගේ බලු වැඩ කළා

515
00:29:02,828 --> 00:29:04,911
මං මට කරන්න වුන දේ කළා

516
00:29:04,913 --> 00:29:08,331
එයාට බාර්තලමියුව පරද්දන් පුළුවන් කියලා
ඔයාට විශ්වාස කාලේ

517
00:29:08,333 --> 00:29:10,884
ඒත් කවුරුවත් මේ යුද්ධෙන් පණ බේරාගන්නේ නෑ

518
00:29:10,886 --> 00:29:13,887
ඉතින්, ඔයා ස්වර්ගෙට වෙලා
ඒක මගාරින්න කැමතියි

519
00:29:13,889 --> 00:29:17,607
මට පුළුවන් එයාට ඔයාගේ
වරම ආපහු දෙන්න කියන්න

520
00:29:20,761 --> 00:29:24,431
හොදයි, ඒක, අම්, ඇත්තක්

521
00:29:24,433 --> 00:29:27,884
මෙටට්‍රෝන්නුයි මායි අතරේ
සක්‍රිය සම්බන්ධයක් තියෙනවා

522
00:29:27,886 --> 00:29:30,587
මං දැනගත්තා

523
00:29:30,589 --> 00:29:33,223
ඔයා දක්ෂයි, තියෝ

524
00:29:33,225 --> 00:29:34,941
ඕගොල්ලෝ යාලුයි

525
00:29:34,943 --> 00:29:41,448
එයාට වටිනවා ඔයා වගෙ දක්ෂ සොල්දාදුවෙක්

526
00:29:41,450 --> 00:29:43,399
අ, ඒත් අනේ මන්දා

527
00:29:43,401 --> 00:29:45,785
ම - මං හොදට කණ්ඩායම් එක්ක
වැඩ කරනවා, කැස්ටියෙල්

528
00:29:53,377 --> 00:29:55,244
හරි එහෙනං, හොදයි

529
00:30:08,893 --> 00:30:12,862
මට -- මට මොහොතක් ඕනේ වෙනවා
එයාව සම්බන්ධ කර ගන්න

530
00:30:21,438 --> 00:30:25,341
ඒකට ඔයා ලග මට ඕනේ දේකුත් තියෙනවා

531
00:30:25,343 --> 00:30:27,610
ඕන දෙයක් දෙන්නං

532
00:30:35,553 --> 00:30:38,421
ම්ම්

533
00:31:15,626 --> 00:31:18,044
නෑ

534
00:31:21,549 --> 00:31:23,132
ආ, නෑ

535
00:31:37,114 --> 00:31:39,115
ඒයි, ඔයා සෑම්ව දැක්කද?

536
00:31:39,117 --> 00:31:40,366
එයා එලියට ගියා

537
00:31:40,368 --> 00:31:41,183
කොහෙටද?

538
00:31:41,185 --> 00:31:42,285
මං දන්නේ නෑ

539
00:31:42,287 --> 00:31:45,054
ඔයාට තේරුනාද එයා ඒක කොච්චරවත් කරන බව?

540
00:31:45,056 --> 00:31:47,490
ඔව්

541
00:31:49,711 --> 00:31:51,911
ඔව්

542
00:31:51,913 --> 00:31:54,080
ඩීන්, මට වැඩි වෙලාවක් නෑ, ඒ නිසා අහගන්න

543
00:31:54,082 --> 00:31:56,749
විරුද්ධ පැත්තේ නායකයා මැලකායි
කියලා ඒන්ජල් කෙනෙක්

544
00:31:56,751 --> 00:31:58,418
කොහොමද ඔයා ඒක දන්නේ?

545
00:31:58,420 --> 00:31:59,819
එයා මාව අල්ල ගත්තා

546
00:31:59,821 --> 00:32:02,204
මට, අහ්, වද දුන්න

547
00:32:02,206 --> 00:32:04,674
- ඒත් මං පැනගත්තා
- කොහොමද?

548
00:32:04,676 --> 00:32:10,513
මං ... මං මට කරන්න වුන දේ කළා

549
00:32:10,515 --> 00:32:13,182
මං ඒගොල්ලෝ වගේ වුනා

550
00:32:13,184 --> 00:32:14,767
මිලේච්චයෙක් වුනා

551
00:32:14,769 --> 00:32:17,553
මොනවද ඔයා -- කැස්, කොහෙද ඔයා?

552
00:32:17,555 --> 00:32:20,023
මං ඈත් වෙලා හිටියොත් හොදයි

553
00:32:20,025 --> 00:32:21,874
දැන් ඒගොල්ලන්ට කලින්ටත් වඩා
මාව ඕනේ වෙලා ඇති

554
00:32:21,876 --> 00:32:23,893
මට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ

555
00:32:23,895 --> 00:32:26,029
මං -- මං මගේ වරම ආපහු ගත්තා

556
00:32:26,031 --> 00:32:30,416
හොදයි, මගේ එකම නෙමේ, ඒත් ඒ ඇති

557
00:32:30,418 --> 00:32:32,619
ඉන්න, ඔයා -- ආපහු හරිගිහින්ද?
ඔයාගේ බලය ආපහු ආවද?

558
00:32:32,621 --> 00:32:35,288
මටත් හිතාගන්න බෑ

559
00:32:35,290 --> 00:32:37,173
ඒත් මං දේව දුතයෙක්

560
00:32:37,175 --> 00:32:38,925
ඔයාට ඒක අවුලක් නැද්ද?

561
00:32:38,927 --> 00:32:43,713
අපි යුද්ධෙට යනවානං,
මං ලෑස්ති පිට ඉන්න ඕනේ

562
00:32:43,715 --> 00:32:45,298
කැස්

563
00:32:45,300 --> 00:32:46,916
ඩීන්

564
00:32:46,918 --> 00:32:48,584
තව තියෙනවා

565
00:32:48,586 --> 00:32:49,802
මොකද්ද?

566
00:32:49,804 --> 00:32:54,590
ඔයා කිව්වා නේද ඉසීකියෙල් කියලා
ඒන්ජල් කෙනෙක් සෑම්ව හොද කළා කියලා?

567
00:32:54,592 --> 00:32:58,094
අහ්.... ඔව්, ඇයි?

568
00:32:58,096 --> 00:33:01,781
ඉසීකියෙල්, මැරිලා

569
00:33:01,783 --> 00:33:04,284
මොකක්?

570
00:33:04,286 --> 00:33:08,288
එන්ජල්ලා වැටුන වෙලේ එයා මැරිලා

571
00:33:11,576 --> 00:33:13,609
මට ගුරුකමක් ඕනේ, වහාම

572
00:33:14,879 --> 00:33:17,947
හැමෝටම ගුරුකමක් ඕනේ
හැමතිස්සෙම වහාම තමා

573
00:33:17,949 --> 00:33:19,299
හරි, මං කියන දේ අහන්න

574
00:33:19,301 --> 00:33:22,001
ඒන්ජල් කෙනෙක්ව පිට කරන්න බෑ තව මනුෂ්‍යයෙක්ට

575
00:33:22,003 --> 00:33:23,419
ධාරකයට විතරයි පුළුවන්, නේද?

576
00:33:23,421 --> 00:33:26,889
හොදයි, ක්‍රමයක් තියෙනවානං
ඒන්ජල්ගේ බලය අඩු කරන්න

577
00:33:26,891 --> 00:33:28,791
තප්පර කීපෙකට එයාගේ පාලනයනැති කරන්න

578
00:33:28,793 --> 00:33:30,009
මොකක්?

579
00:33:30,011 --> 00:33:31,728
උදාහරනෙකට, -- උපකල්පනය කලොත්

580
00:33:31,730 --> 00:33:33,346
මට ධාරකයා එක්ක කතා කරන්න ඕනේ කියලා

581
00:33:33,348 --> 00:33:35,081
රිංගන් ඉන්න එකා ඇහුන්කන් නොදී

582
00:33:35,083 --> 00:33:37,016
මොකටද?

583
00:33:37,018 --> 00:33:38,217
මොකටද?

584
00:33:38,219 --> 00:33:41,037
කෙවින්, ආවේස වුන මිනිස්සු
ටොන් ගානක් ඉන්නවා

585
00:33:41,039 --> 00:33:42,105
ඔයාට තේරෙනවද?

586
00:33:42,107 --> 00:33:44,023
ඒන්ජල්ලා එක එකා මරාගනිත්දී

587
00:33:44,025 --> 00:33:45,808
මිනිස්සුන්ටයි තුවාල වෙන්නේ

588
00:33:45,810 --> 00:33:47,610
ඉතින්, මට ඕනේනං මනුස්සයට ඔත්තුව දෙන්න

589
00:33:47,612 --> 00:33:50,079
එතකොට එයාට එන්ජල්ව දොට්ට
දාගන්න පුළුවන් වෙන්න

590
00:33:50,081 --> 00:33:52,098
ඒක හොද දෙයක් නේ, නැද්ද?

591
00:33:52,100 --> 00:33:54,200
අහ්... ඔව්

592
00:33:54,202 --> 00:33:56,819
හරි, පුවරුව බලන්න
ටක් ගාලා

593
00:33:56,821 --> 00:33:58,004
දැන්ම?

594
00:33:58,006 --> 00:34:00,540
ඊයේ, සින්ඩරෙල්ලා

595
00:34:07,481 --> 00:34:10,083
මං මේක ගැන හිතුව මෙටට්‍රොන්

596
00:34:11,769 --> 00:34:14,937
මං ඔයාගේ දෙවනියා විදිහට එකතු වෙන්නං

597
00:34:18,009 --> 00:34:20,360
නියමයි ගැඩ්‍රීයල්

598
00:34:20,362 --> 00:34:25,114
මේ වැඩෙන් මැකිලා යයි

599
00:34:25,116 --> 00:34:27,683
ඔයාට ශතවර්ෂ ගානක් තිස්සේ වද දුන්න කැළල

600
00:34:27,685 --> 00:34:30,536
ස්වර්ගය ආපහු හැදෙයි

601
00:34:30,538 --> 00:34:34,957
ඔයාගේ කීර්තියත් ශ්‍රේෂ්ඨ වීරයෙක් හැටියට

602
00:34:34,959 --> 00:34:38,244
මං ඔයාට ස්තුති කරනවා මේ අවස්තාව දුන්නට

603
00:34:38,246 --> 00:34:42,131
හැබැයි තව එක දෙයක් තියෙනවා

604
00:34:42,133 --> 00:34:43,583
ඔව්

605
00:34:43,585 --> 00:34:46,803
මට ඔයාගේ විශ්වාසවන්ත්කම ගැන දැන ගන්න ඕනේ

606
00:34:46,805 --> 00:34:49,088
ඔයාට ඒක තියෙනවා

607
00:34:49,090 --> 00:34:53,009
නෑ, මං කිව්වේ හොදටම දැනගන්න ඕනේ

608
00:34:53,011 --> 00:34:59,649
අපිට හතුරෝ ඉන්නවා අපේ ව්‍යායාමයට
සැහෙන තර්ජනයක් කරන

609
00:34:59,651 --> 00:35:01,851
ඒගොල්ලන්ව නිහඩ කරන්න ඕනේ

610
00:35:01,853 --> 00:35:04,821
මරන්න

611
00:35:04,823 --> 00:35:07,389
එක විදිහකින් කිව්වොත්

612
00:35:07,391 --> 00:35:10,359
ඒ...

613
00:35:10,361 --> 00:35:12,728
මං එහෙම කරන කෙනෙක් නෙමේ

614
00:35:12,730 --> 00:35:15,832
ඔව්

615
00:35:15,834 --> 00:35:18,751
මේකයි ඔයාට කරන්න තියෙන
වැඩ ලයිස්තුවේ පලවෙනි නම

616
00:35:31,498 --> 00:35:33,850
තීරණයක් ගන්න

617
00:35:42,434 --> 00:35:44,936
හරි එහෙනං, මේ අපි ඇදපු කළා කෘතිය

618
00:35:44,938 --> 00:35:46,154
මේක වැඩ කරයි නේද?

619
00:35:46,179 --> 00:35:48,429
මේ සංකේතවලින් තාවකාලිකව අඩපන කරනවාලූ

620
00:35:48,454 --> 00:35:49,524
අවෙස වෙලා ඉන්න ඒන්ජල්ව

621
00:35:49,526 --> 00:35:50,692
විස්තර හරිනං

622
00:35:50,694 --> 00:35:51,993
ඉන්න, මොකක්?

623
00:35:51,995 --> 00:35:54,362
මට වෙලාව තිබ්බේ පුවරුවෙන්
දේවල් ටිකක් අරගන්න විතරයි

624
00:35:54,364 --> 00:35:56,581
ඉතිරි හරිය පරණ ලේඛනයන්ගේ පුර්ශයෝ පොතකින්

625
00:35:56,583 --> 00:35:59,834
ඔයාගේ ලේ ජ්වලන සංකේතේ ගෑවුන ගමන්

626
00:35:59,836 --> 00:36:01,970
ගුරුකම පටන් ගන්නවා

627
00:36:03,172 --> 00:36:05,707
ඩීන්, මොකද්ද මේ වෙන්නේ?

628
00:36:05,709 --> 00:36:07,408
මං කීව්වනේ

629
00:36:07,410 --> 00:36:09,127
ඔයා කිව්වේ උදාහරනෙකට

630
00:36:09,129 --> 00:36:12,447
ඩීන්, අපි ගබඩාකාමරේ සංකේත ඇන්දා

631
00:36:12,449 --> 00:36:13,464
මොන මගුලක්ද?

632
00:36:13,466 --> 00:36:15,717
ඔයා මාව විශ්වාස කරන්න ඕනේ

633
00:36:15,719 --> 00:36:19,420
හරිද, මට මේ වෙලාවේ කියන්න පුළුවන්
ඔක්කොම කිව්වා කියලා විශ්වාස කරන්න

634
00:36:19,422 --> 00:36:20,588
ඔයාට ඒක කරතැහැකිද?

635
00:36:20,590 --> 00:36:22,941
මං කවදත් ඔයාව විශ්වාස කරනවා

636
00:36:23,925 --> 00:36:25,827
හැම සැරේම ඒක කෙලවර වෙන්නේ මට කෙලවෙලා

637
00:36:25,829 --> 00:36:27,996
ආ, අයියෝ, හැම සැරේම?

638
00:36:27,998 --> 00:36:31,232
හැම සැරේම නෙමේ

639
00:36:33,153 --> 00:36:34,802
ඒයි ඔයා කොහෙද ගියේ?

640
00:36:34,804 --> 00:36:37,822
ඒයි, බියර් ගේන්න

641
00:36:37,824 --> 00:36:39,190
ගොඩක් වෙලා

642
00:36:40,476 --> 00:36:41,693
අපි කතා කරමුද?

643
00:36:41,695 --> 00:36:45,697
ඔව්, අහ්... හා

644
00:36:49,084 --> 00:36:50,451
මේක බරපතලයි වගේ

645
00:37:00,095 --> 00:37:01,546
මොකද්ද වෙන්නේ?

646
00:37:01,548 --> 00:37:03,164
මොකද ඔය කරන්නේ?

647
00:37:03,166 --> 00:37:05,049
මං ඔයාට දේවල් වගයක් කියන්න ඕනේ වේගෙන්

648
00:37:05,051 --> 00:37:06,267
ඔයාට ඒකට යකා නගියි

649
00:37:06,269 --> 00:37:08,019
හරි

650
00:37:08,021 --> 00:37:11,055
අර පරීක්ෂණ වලින් ඔයා සැහෙන අවුල් වුනා

651
00:37:11,057 --> 00:37:13,107
ඔව්, මං ඒක දන්නවා

652
00:37:13,109 --> 00:37:14,108
නෑ, ඔයා දන්නේ නෑ

653
00:37:14,110 --> 00:37:15,943
මං කියන්නේ අවුල් වුනා,
තව පොඩ්ඩෙන් මැරෙන තරමට

654
00:37:15,945 --> 00:37:18,229
තවත් උපන්දින නෑ, පස්වලින් පස්වලට

655
00:37:18,231 --> 00:37:20,481
හොදයි, ඒකෙන් මං අවුල් වුනා,
ඉතින් මං දෙයක් කළා

656
00:37:20,483 --> 00:37:22,367
හරිද, ඔයා ගැන අමාරු වැඩක්,
ඔයා එක්ක කතා කරන්නේ නැතුව

657
00:37:22,369 --> 00:37:23,818
ඔයා හිටියේ කෝමා එකක නිසා

658
00:37:23,820 --> 00:37:25,903
ඉන්න, මොකක්? කවද්ද?

659
00:37:25,905 --> 00:37:27,522
ඔයා හිටියේ ඉස්පිරිතාලේ හරිද?

660
00:37:27,524 --> 00:37:29,240
ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඔයා මැරෙන්නයි යන්නේ කියලා

661
00:37:29,242 --> 00:37:32,043
මොකද්ද ඔයා කලේ?

662
00:37:34,763 --> 00:37:36,164
මං ඒන්ජල් කෙනෙක්ට ඇතුලට එන්න දුන්නා

663
00:37:38,851 --> 00:37:39,851
මොක ඇතුලට?

664
00:37:39,853 --> 00:37:42,003
ඔයාගේ ඇතුලට

665
00:37:42,005 --> 00:37:44,922
එයා කිව්වා එයාට ඔයාව හොද කරන්න
පුළුවන් කියලා. එයා ඒක කරනවා

666
00:37:44,924 --> 00:37:46,290
එයා තවම මගේ ඇතුළෙද?

667
00:37:47,593 --> 00:37:50,377
ඉන්න, ඒක වෙන්න බෑ, ඩීන්

668
00:37:50,379 --> 00:37:52,196
ඒක වෙන්න බෑ
මං එයාට ඇතුලට ආරාධනා කලේ නෑ

669
00:37:52,198 --> 00:37:54,632
මං ඔයාව රවට්ටලා හා කියවගත්තා
එකම ක්‍රමේ ඒක වගෙයි පෙනුනේ

670
00:37:59,355 --> 00:38:02,990
ඉතින්... ආයෙමත්

671
00:38:02,992 --> 00:38:06,944
ඔයා හිතුවා මට දෙයක් දරාගන්න
බැරි වෙයි කියලා, ඉතින් ඔයා පාලනය අරගත්තා

672
00:38:06,946 --> 00:38:09,197
නෑ,
මං මට කරන්න වුන දේ කළා!

673
00:38:09,199 --> 00:38:11,365
ඔයා කීයටවත් ඒකට එකග වෙන්නේ නෑ,
ඔයා මැරෙන්න තිබ්බා

674
00:38:11,367 --> 00:38:13,217
හොදයි, අඩු ගානේ තීරණේ
මට ගන්න තිබ්බනං හොද නැද්ද?

675
00:38:13,219 --> 00:38:14,252
අපිට මේක පස්සේ කරතහැකි

676
00:38:14,254 --> 00:38:16,170
ඔයාට -- ඔයා මට ගහන්න ඕනේ තරං

677
00:38:16,172 --> 00:38:17,822
මේ වෙලාවේ, අපිට ඊට වඩා ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා

678
00:38:17,824 --> 00:38:19,690
ලොකු?

679
00:38:19,692 --> 00:38:22,376
ඒන්ජල් මට බොරු කිව්වා, හරිද?

680
00:38:22,378 --> 00:38:24,078
එයා -- එයා එයා කියාපු කෙනා නෙමේ

681
00:38:24,080 --> 00:38:25,346
එයා කිව්වා එයාගේ නම ඉසීකියෙල් කියලා

682
00:38:25,348 --> 00:38:27,548
හොද කෙනෙක්, කැස් කිව්ව විධිහට
ඒත් ඒ ඉසීකියෙල් නෙමේ

683
00:38:27,550 --> 00:38:29,684
- එහෙනං කවුද ඒ?
- මං දන්නේ නෑ

684
00:38:29,686 --> 00:38:31,753
පේන හැටියට ඉසීකියෙල් මැරිලා

685
00:38:31,755 --> 00:38:35,389
මේකා මොකා වුනත් උට පුළුවන් ඔයාව
එක මොහොතෙන් ඉවර කරන්න ඕනෙනං

686
00:38:35,391 --> 00:38:37,024
ඒ නිසා ඔයා එයාව දොට්ට දාන්න ඕනේ

687
00:38:39,496 --> 00:38:42,763
මං කියන දේ ඔයාට ඇහෙනවද?

688
00:38:42,765 --> 00:38:46,767
මං හිතන්නේ දැන් ඔයාට සනීප ඇති
ඒත් ඔයා එයාව පිට කරන්න ඕනේ

689
00:38:46,769 --> 00:38:49,620
සෑම්

690
00:38:51,373 --> 00:38:53,207
සෑ --

691
00:38:53,209 --> 00:38:55,827
ඒයි

692
00:39:04,303 --> 00:39:07,021
ඒයි, සෑම්

693
00:39:12,460 --> 00:39:13,794
ඒයි, ඔයාට දැනුනද මොනවත්

694
00:39:13,796 --> 00:39:16,347
අමුත්තක් තියෙනවා ඩීන්ගේ ලගදී ඉදන්?

695
00:39:16,349 --> 00:39:18,099
කාටවත් කියන්න එපා
ඒත් මට ටිකක් බයයි එයා ගැන

696
00:39:18,101 --> 00:39:20,801
ඩීන් ගැන වද වෙන්න එපා

697
00:39:20,803 --> 00:39:22,520
ඩීන්ට මොකුත් වෙන්නේ නෑ

698
00:39:29,746 --> 00:39:30,661
එපා!

699
00:39:32,981 --> 00:39:35,316
නෑ! නෑ! නෑ! කෙවින්?!

700
00:39:38,171 --> 00:39:40,371
සෑම්?

701
00:39:42,207 --> 00:39:43,774
තවදුරටත් සෑම් නෑ

702
00:39:45,410 --> 00:39:49,714
ඒත් මං හොදට එයා වගේ රගපෑවා කියලයි මං හිතුවේ

703
00:39:54,420 --> 00:39:56,637
කොහොමද තමුසේ....

704
00:39:56,639 --> 00:39:59,273
මට ඇහුනා ඔයයි කෙවිනුයි කතාකරනවා අද හවස

705
00:39:59,275 --> 00:40:02,360
ඔයා කිව්වේ උදාහරනෙකට

706
00:40:02,362 --> 00:40:04,362
ඩීන්, අපි ගබඩාකාමරේ සංකේත ඇන්දා

707
00:40:04,364 --> 00:40:06,280
මොන මගුලක්ද?

708
00:40:06,282 --> 00:40:07,798
ඔයා මාව විශ්වාස කරන්න ඕනේ

709
00:40:07,800 --> 00:40:09,534
හරිද, මට මේ වෙලාවේ කියන්න පුළුවන්
ඔක්කොම කිව්වා කියලා විශ්වාස කරන්න

710
00:40:09,536 --> 00:40:10,868
ඔයාට ඒක කරතැහැකිද?

711
00:40:13,155 --> 00:40:16,490
සංකේතයක් වෙනස් කලාම....

712
00:40:16,492 --> 00:40:19,961
යාන්තමෙන් වුනත්

713
00:40:19,963 --> 00:40:22,079
ගුරුකම වෙනස් වෙනවා

714
00:40:26,018 --> 00:40:29,387
කනගාටුයි කෙවින් ගැන
ඒත් අන්තිමේ....

715
00:40:31,890 --> 00:40:35,593
... ඒ ඔක්කොම හොදටයි

716
00:40:35,595 --> 00:40:40,064
මං මට කරන්න වුන දේ කළා

717
00:41:19,455 --> 00:41:23,090
කෙවින්?

718
00:41:28,997 --> 00:41:31,899
කෙවින්?
---A Wish We Agree---
---MDG_සිංහල_උපසිරැසි----

718
00:41:32,305 --> 00:41:38,660