Supernatural S09E15 HDTV x264 AAC E-Subs [GWC].mp4 - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:00,500 --> 00:00:02,000
[පෙර]

2
00:00:02,278 --> 00:00:04,112
එඩ් නුයි හැරීයි --
භූත ගවේෂකයෝ

3
00:00:06,483 --> 00:00:07,582
තමුසෙලා මෙතන මොකද කරන්නේ?

4
00:00:07,584 --> 00:00:09,217
අහ්, අපි මෙතනට අයිති අය,

5
00:00:09,219 --> 00:00:10,819
අපි විසේසඥයෝ.

6
00:00:10,821 --> 00:00:11,720
විසේසඥයෝ මොනව ගැනද?

7
00:00:11,722 --> 00:00:13,455
අධිස්වාභාවිකදේ ගැන පර්යේෂකයෝ.

8
00:00:13,457 --> 00:00:15,957
මේ තියෙන දේවල්වලින්ම අපිට පුළුවන්
සෑහෙන තැනකට එන්න

9
00:00:15,959 --> 00:00:19,494
ප්‍රසිද්ධිය, සල්ලි, නිදාගන්න...

10
00:00:19,496 --> 00:00:20,529
කෙල්ලෝත් එක්ක.

11
00:00:20,531 --> 00:00:21,596
අපි පවුල

12
00:00:21,598 --> 00:00:24,800
අපි දෙන්න අතරේ වැරදිලා තියෙන හැම දේම

13
00:00:24,802 --> 00:00:26,635
වැරදිලා තියෙන්නේ අපි පවුලේ නිසා

14
00:00:26,637 --> 00:00:28,136
ඉතින්, මොකද්ද, --
අපි දැන් පවුලේ නෙමේද?

15
00:00:28,138 --> 00:00:31,406
මං කියන්න හදන්නේ, ඔයාට ඕනේ වැඩ
කරන්නනං. අපි වැඩ කරමු

16
00:00:31,408 --> 00:00:34,276
ඔයා කිව්වා දේවල් රාජකාරිය
විතරක් වෙන්න ඕනේ කියලා

17
00:00:34,278 --> 00:00:36,358
මට ඕනේ වුනේ අපි දෙන්න අතරේ දේවල්
රාජකාරිය විතරක් වෙන්නයි

18
00:00:36,718 --> 00:00:38,101
ඔයා කලින් දවසේ කිව්ව දේ ගැන

19
00:00:38,103 --> 00:00:39,369
මං හිතුවේ ඔයා ඒක ගණන් ගත්තේ නෑ කියලා

20
00:00:39,371 --> 00:00:40,971
මං දේවල් මුල ඉදන් අගටම හිතලා
බලන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්

21
00:00:40,973 --> 00:00:43,590
ඒත් මං කරන දේවල්,
මං කරන්නේ ඒ හරි දේ නිසා

22
00:00:43,592 --> 00:00:45,275
ඔයා මාව බේරගත්තේ මං වෙනුවෙන් නෙමේ

23
00:00:45,277 --> 00:00:47,144
ඔයා ඒක කලේ ඔයා වෙනුවෙන්

24
00:00:47,919 --> 00:00:49,986
[දැන්]

25
00:00:54,163 --> 00:00:55,163
[ස්ප්‍රින්ඩෙල්, වොෂිංටන්]

26
00:00:57,000 --> 00:01:03,074

27
00:01:13,121 --> 00:01:15,455
අම්ම?

28
00:01:15,457 --> 00:01:16,673
අම්ම ඔයා ගෙදරද?

29
00:01:55,830 --> 00:01:58,682

30
ඔබේ හදිසි අවශ්‍යතාවය කුමක්ද?

31
00:01:58,684 --> 00:02:00,517
මගේ කාමරේ කවුරු හරි ඉන්නවා

32
00:02:00,519 --> 00:02:03,637
ඔයා ඉන්නේ කොතනද?

33
00:02:03,639 --> 00:02:06,523
අපිට තැනක් කියන්න, පුලුවන්ද, මැඩම්?

34
00:02:06,525 --> 00:02:08,441
ඔයා තවම ඔතන ඉන්නවද?

35
00:02:08,443 --> 00:02:12,229
මැඩම්, කරුණා කරලා විසන්ඳි කරන්න එපා

36
00:02:12,231 --> 00:02:13,680
මං ඔයාගේ ඇමතුම හොයන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ

37
00:02:13,682 --> 00:02:15,949
ඔයා දුරකතනයේම ඉන්න ඕනේ

38
00:02:18,904 --> 00:02:20,687
දුරකතනයේ ඉන්න

39
00:02:20,689 --> 00:02:23,039
අපි නිලධාරියෙක් එවන්නං....

40
00:02:40,057 --> 00:02:42,175
හරි, මං එන්නං

41
00:02:42,177 --> 00:02:43,893
ඉන්න

42
00:02:43,895 --> 00:02:45,411
කොහෙද ඔයා යන්නේ

43
00:02:45,413 --> 00:02:47,430
වොෂිංටන්
වැඩක් අහු වුනා

44
00:02:47,432 --> 00:02:49,565
මං එන්න ඕනෙද?

45
00:02:50,367 --> 00:02:51,918
ඔයාට එන්න ඕනෙද?

46
00:02:51,920 --> 00:02:54,153
දඩයමකට?

47
00:02:54,155 --> 00:02:56,105
ඇයි මං නොඑන්නේ?

48
00:02:56,990 --> 00:02:58,324
අනේ මන්දා මනුස්සයෝ

49
00:02:58,326 --> 00:03:00,443
මොකද ලගදී ඉදන් ඔයා එක්ක උඩ කියන්නේ යට

50
00:03:00,445 --> 00:03:02,412
යට කියන්නේ දෙපැත්ත, දන්නවනේ?

51
00:03:02,414 --> 00:03:04,747
ම - ම - මං දන්නේ නෑ ඔයාට ඕනේ මොනවද කියලා

52
00:03:08,670 --> 00:03:11,087
හරි, ඔයා එන්නනේ ඕනේ?

53
00:03:11,089 --> 00:03:12,422
හා

54
00:03:12,424 --> 00:03:14,507
අනිවාර්යෙන්

55
00:03:16,910 --> 00:03:18,928
ෆොටෝ ඒක අපරාධ ස්තානෙකින් ලීක් වෙලා

56
00:03:20,314 --> 00:03:21,881
ගෑනු ළමයෙක්ව මරලා
එයාගේ කාමරේ ඇතුලේ

57
00:03:21,883 --> 00:03:23,716
දොරවල් අගුල් දාලා,
ජනෙල් අගුල් දාලා

58
00:03:23,718 --> 00:03:24,801
කවූද බිතු සිතුවම

59
00:03:24,803 --> 00:03:25,885
හරියට හරි

60
00:03:25,887 --> 00:03:28,471
හොදම අනුමානේ -- කැමරාවට හොලමනක් අහු වෙලා

61
00:03:33,760 --> 00:03:35,728
ඉතින් ඔයා එනවද?

62
00:03:36,780 --> 00:03:38,781
මං ඉන්නවා වගේද පේන්නේ?

63
00:03:51,514 --> 00:03:52,357
[ස්ප්‍රින්ඩෙල්, වොෂිංටන්]

64
00:03:53,780 --> 00:03:56,249
මං පැය ගානක් තිස්සේ ඇතිල්ලුවා

65
00:03:56,251 --> 00:03:59,068
මට කාපට් එක ගලවන්න වෙනවා

66
00:03:59,070 --> 00:04:01,087
මගේ දුව, කේසි....

67
00:04:01,089 --> 00:04:03,139
එයාමයි මේ පාට තේරුවේ

68
00:04:03,141 --> 00:04:06,342
අපිට.. හරිම දුකයි මරණේ ගැන, මිසිස් මයිල්ස්

69
00:04:08,512 --> 00:04:10,963
ඔයා කිව්වා නේද කේසිට
දන්න හතුරෝ කවුරුත් නෑ කියලා

70
00:04:10,965 --> 00:04:13,599
ගෙදර ගැන මොකද?

71
00:04:13,601 --> 00:04:16,135
මොනවා හරි අමුතු දෙයක් දැක්කද?

72
00:04:16,137 --> 00:04:20,523
අහ්... කරන්ට් එක දගලනවා,
නැත්නං ලයිට්... ගැස්සෙනවා,

73
00:04:20,525 --> 00:04:22,308
ටීවී එකේ තිත් වැටෙනවා?

74
00:04:22,310 --> 00:04:23,242
නෑ, තිත් වැටෙන් නෑ

75
00:04:23,244 --> 00:04:25,278
සීතල තැනුත් නෑ

76
00:04:28,449 --> 00:04:32,668
සමාවෙන්න, කුතුහලේ නිසා අහන්නේ, අහ්...

77
00:04:32,670 --> 00:04:34,837
ඇයි ඔයා සීතල තැන් ගැන කිව්වේ?

78
00:04:34,839 --> 00:04:36,839
මට සමාවෙන්න
ඒක අමුතුයි වගේ ඇති, ඒත්....

79
00:04:38,225 --> 00:04:40,493
... දවස් තුනක් වුනා

80
00:04:40,495 --> 00:04:43,513
පොලිසිය කිසිම දෙයක් කලේ නෑ

81
00:04:43,515 --> 00:04:45,381
මට-- මට ගේ විකුනන්න වෙයි

82
00:04:45,383 --> 00:04:48,334
පෞද්ගලික රහස්පරීක්ෂකයෙක් අර ගන්න

83
00:04:48,336 --> 00:04:50,136
ඉතින්, අධිස්වභාවවේදියෝ කෝල් කලාම

84
00:04:50,138 --> 00:04:51,304
හෝව්, අහ්, සමාවෙන්න, මේ....

85
00:04:51,306 --> 00:04:53,940
අම්.... අධිස්වභාවවේදියෝ?

86
00:04:53,942 --> 00:04:57,676
මං දන්නවා එෆ් බී අයි මේවා පිළිගන්නේ නැති බව

87
00:04:57,678 --> 00:05:01,731
ඒත් මේ මිනිස්සු වෙන කාලගවත්
නොතිබුන උත්තර දුන්නා, ඉතින් මං --

88
00:05:01,733 --> 00:05:05,268
මං කේසි වෙනුවෙන්

89
00:05:05,270 --> 00:05:06,702
ඇහුම්කන් දෙන්න ඕනේ

90
00:05:08,188 --> 00:05:11,541
දැන්, ඒගොල්ලෝ -- ඒගොල්ලෝ සීතල තැන්
ගැන කිව්වේ මොකක් සම්බන්ධෙන්ද?

91
00:05:11,543 --> 00:05:14,293
අධිස්වභාවික දේ ගැන
සලකුණක් හැටියට, මගේ හිතේ

92
00:05:15,662 --> 00:05:18,464
ඒගොල්ලෝ අද එනවා බලන්න

93
00:05:18,466 --> 00:05:22,201
එතකොට මේ මේ අධිස්වභාවවේදියෝ නමක් කිව්වද?

94
00:05:28,892 --> 00:05:30,843
බැල්ලිගෙ පුතා

95
00:05:34,264 --> 00:05:35,932
ආ, අම්මෝ, බලන්න,
අපිට තව ෆලොවර්ස්ලා ඇවිත්

96
00:05:35,934 --> 00:05:37,266
ම්ම්

97
00:05:37,268 --> 00:05:38,601
ඔව්, හැරී

98
00:05:38,603 --> 00:05:40,736
මං හිතන්නේ ඒ අපි කරපු සම්මුක
සාකච්චාව නිසා වෙන්න ඇති

99
00:05:40,738 --> 00:05:42,154
නියමයි

100
00:05:42,156 --> 00:05:44,056
ඒයි, යාලුවා

101
00:05:44,058 --> 00:05:45,441
හ්ම්ම්?

102
00:05:46,243 --> 00:05:47,410
ඩේනා මොනවද දාලා තියෙන්නේ?

103
00:05:47,412 --> 00:05:49,829
නෑ, ඒ නිකම් --
එයා ප්‍රොෆයිල් පික් එක වෙනස් කරලා,

104
00:05:49,831 --> 00:05:51,030
ඒක කපාපු එකක්

105
00:05:51,032 --> 00:05:54,000
ඒත් පැහැදිලිවම පේනවා මිනිහෙක්
අත දාගෙන ඉන්නවා එයාගේ කරට

106
00:05:54,002 --> 00:05:55,868
අනික එයා හිනා වෙනවා
මාර සතුටෙන්

107
00:05:55,870 --> 00:05:57,036
ඔව්

108
00:05:57,038 --> 00:05:58,838
අහ්, ඒක -- ඒක නිකම් යාලුවෙක්ගෙ...

109
00:05:58,840 --> 00:06:00,590
අතක් වෙන්න පුලවන්

110
00:06:03,394 --> 00:06:05,261
අහ්, වින්චෙස්ටර්ලා, යේ

111
00:06:05,263 --> 00:06:06,796
කවුරුවත් එහෙම කියන්නේ නෑ,
කවදාවත්ම

112
00:06:06,798 --> 00:06:09,715
හරි එහෙනං, කට වහගෙන අහ ගන්නවා
මේක මෙහෙමයි කෙරෙන්නේ

113
00:06:09,717 --> 00:06:11,267
තමුසෙලා විකටයෝ දෙන්න නගින්න ඕනේ

114
00:06:11,269 --> 00:06:13,752
අර එළියේ තියෙන අභිරහස් යානාවට
නැගලා ටවූමෙන් පිට වෙන්න ඕනේ

115
00:06:13,754 --> 00:06:15,521
නැත්නං මං තමුසෙලගෙ දනිහිස්වල හිල් හදනවා

116
00:06:16,774 --> 00:06:17,940
ඕගොල්ලන්ට මොනවත් ගෙනත් ඕනෙද?
මොනවහරි, අහ්.....

117
00:06:17,942 --> 00:06:20,693
අහ්, බිල ගේන්න

118
00:06:20,695 --> 00:06:22,761
ඒයි

119
00:06:22,763 --> 00:06:24,897
ඒයි තවම මේ පිගානේ තවම කුණු තියෙනවා

120
00:06:24,899 --> 00:06:26,765
දැන්, සින්ක් එක ලගට ගිහින්
ඒ වැඩේ හරියට කරනවා

121
00:06:26,767 --> 00:06:28,601
සොරි, ට්‍රේ

122
00:06:31,623 --> 00:06:33,105
ආ, මුලින්ම

123
00:06:33,107 --> 00:06:35,291
අපි ඕගොල්ලන්ට බය නෑ

124
00:06:35,293 --> 00:06:36,576
කොහොමටවත් නෑ

125
00:06:36,578 --> 00:06:39,962
"ඕලා" කියන්න මගේ පුංචි පිස්තොලේට

126
00:06:41,081 --> 00:06:43,082
මං පුදුම වෙන්න ඕන ඔය මවිල් ටික ගැනද

127
00:06:43,084 --> 00:06:46,435
නැත්නං ඔය අහ්, කලිසමේ හංගන්
ඉන්න ගෑනු තුවක්කුවටද?

128
00:06:46,437 --> 00:06:48,588
අහ්, දෙකටම?

129
00:06:49,623 --> 00:06:51,974
අහන්න, ඕගොල්ලෝ කැමති වුනත් නැතත්,

130
00:06:51,976 --> 00:06:53,893
අපි මේක ගැන බලාගන්නවා

131
00:06:53,895 --> 00:06:54,977
- ඔව්,
- ඇත්තට?

132
00:06:54,979 --> 00:06:56,062
ම්ම් - හ්ම්ම්

133
00:06:56,064 --> 00:06:57,580
මොකද මටනං පේන්නේ ප්‍රසිද්ධ වෙන්න පෙරේත
එව්වෝ දෙන්නෙක්

134
00:06:57,582 --> 00:06:59,599
කැමරාවක් දික් කරනවා වගෙයි
තමගේ දරුවා නැතිවුණ අම්මෙක්ට

135
00:06:59,601 --> 00:07:00,966
කට්ටිය, අපි පර්යේෂකයෝ

136
00:07:00,968 --> 00:07:02,768
අපිටත් හැම අයිතියක්ම තියෙනවා --

137
00:07:02,770 --> 00:07:04,303
නෑ,, නෑ, නෑ ඕගොල්ලන්ට අයිතියක් නෑ
දන්නවද ඇයි කියලා?

138
00:07:04,305 --> 00:07:05,855
මොකද, වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ අපේ පාර හරස් කරන එකයි

139
00:07:05,857 --> 00:07:07,323
නැත්නං ඕගොල්ලෝ තව කාව හරි මරා ගන්නවා

140
00:07:07,325 --> 00:07:10,493
ඒක හරි, ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්
මෙතනින් ඇවිදගෙන පිට වෙලා යන්න

141
00:07:11,111 --> 00:07:12,778
....නැත්නං බඩ ගාගෙන යන්න,
ඕගොල්ලෝ තීරණය කරන්න

142
00:07:12,780 --> 00:07:15,615
ආ, මගේ දෙවියනේ, මෙනුඩෝ*
කලබල නොවී ඉන්නකෝ
[*Menudo - බෑන්ඩ් එකක්]

143
00:07:15,617 --> 00:07:17,500
අපි කරන දේ අපි දැනගෙන කරන්නේ

144
00:07:17,502 --> 00:07:19,035
- ඔව්
- ඇත්තට?

145
00:07:19,037 --> 00:07:21,003
එතකොට කෝ අනික් බෑඩ් නිව්ස් බෙයාර්ස්*ලා, ඈ?
[*The Bad News Bears - 1976 චිත්‍රපටියේ බේස්බෝල් කණ්ඩායම]

146
00:07:21,005 --> 00:07:22,622
කෝ -- කෝ මහත එකා

147
00:07:23,991 --> 00:07:25,841
අනික, -- අනික, කෙල්ල
කෙල්ලෙක් හිටියා නේද?

148
00:07:27,127 --> 00:07:29,378
ඒගොල්ලෝ -- අපි ඒගොල්ලන්ව හැලුවා
ඒගොල්ලෝ වැඩක් නැති බරක් විතරයි

149
00:07:29,380 --> 00:07:31,681
- හොදයි, ඒ - ඒගොල්ලෝ තවම පණපිටින් ඒගොල්ලෝ --
- නෑ, ඒගොල්ලෝ හොදටම පණ පිටින්

150
00:07:31,683 --> 00:07:34,283
එහෙමද, ඉතින්. දැන් ඉන්නේ, අහ්,
කසල ඩබල විතරයි එහෙනං

151
00:07:34,285 --> 00:07:35,334
හොදයි ඒක නියමයි

152
00:07:35,336 --> 00:07:37,470
ඉතින්, මේකයි වැඩේ, හොල්මනක්....

153
00:07:37,472 --> 00:07:39,772
ඔය දෙන්නව මරලා දායි ඉවරෙටම
තප්පර පහෙන්

154
00:07:39,774 --> 00:07:40,890
හොල්මනක්?

155
00:07:40,892 --> 00:07:42,808


156
00:07:42,810 --> 00:07:44,060
ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මේක
හොල්මනක් කියලා

157
00:07:45,013 --> 00:07:47,012
ඒක කොහොමටවත් හොල්මනක් නෙමේ, නෑ

158
00:07:49,516 --> 00:07:51,684
හරි, අපි ඉවසන්නං

159
00:07:51,686 --> 00:07:53,018
තමුසෙලා හිතන්නේ මේ මොකක් කියලද?

160
00:07:53,020 --> 00:07:54,553
මං -- මං කියන්නද මේ සැරේ?

161
00:07:54,555 --> 00:07:55,538
ඔයා කියන්න, හරි

162
00:07:55,540 --> 00:07:57,690
මං මේකට මුළු ජීවිත කාලෙම බලා හිටියා

163
00:07:57,692 --> 00:08:01,077
මාව ඇමෙසෝන් කරපන්, මොට්ටස්

164
00:08:02,546 --> 00:08:05,197
මං තමුසෙට වෙඩි තියනවා....

165
00:08:05,199 --> 00:08:06,465
මොට්ටස්

166
00:08:06,467 --> 00:08:09,385
මං කිව්වා වගේ, තමුසෙලා යන්නයි
ලැහැස්ති වුනේ, හරිද? නියමයි

167
00:08:09,387 --> 00:08:11,687
හොද කතා බහ

168
00:08:12,756 --> 00:08:17,109
ෆිෆ්ටි ශේඩ්ස් ඔෆ් හොදටම
ඕනාවට වැඩි වුන ප්‍රෝටීන්

169
00:08:21,431 --> 00:08:24,333
අහ්... ඩීන්?

170
00:08:24,335 --> 00:08:26,035
ඇයි?

171
00:08:26,037 --> 00:08:28,854
එඩ්නුයි හැරීයි පොතක් ලියලා

172
00:08:28,856 --> 00:08:29,822
- මොකක්?
-ඔව්

173
00:08:29,824 --> 00:08:33,342
අහ්, "තින්මෑන් ගැන තොරතුරු"

174
00:08:33,344 --> 00:08:36,495
ඇමරිකාවේ ප්‍රධානතම අධිස්වාබාවවේදීන් විසින්

175
00:08:36,497 --> 00:08:38,447
මොන ඉලව්වක්ද තින්මෑන් කියන්නේ?

176
00:08:38,449 --> 00:08:40,916
මං දන්නේ නෑ, අම්....

177
00:08:40,918 --> 00:08:42,301
අම්මෝ, මේක බලන්න ඒ වුනාට

178
00:08:43,320 --> 00:08:45,237
මේක ටිකක් සමානයි වගේ

179
00:08:45,239 --> 00:08:47,757
කේසි මයිල්ස්ගේ පිටිපස්සේ හිටපු
මොකාට හරි, නේද?

180
00:08:47,759 --> 00:08:50,909
නැත්නං ගාර්ත් වගේ
කවුරු හරි එයාගේ මූණ බෑවොත්

181
00:08:50,911 --> 00:08:52,044
හරි වැඩේ

182
00:08:53,213 --> 00:08:54,613
මෙන්න තියෙනවා, අහ්, තින්මෑන්

183
00:08:54,615 --> 00:08:56,749
"නාගරික ප්‍රවාදය ඇරඹුණේ අන්තර්ජාලයෙයි"

184
00:08:56,751 --> 00:08:59,084
"සිය ගොදුරුවල ජීවිතවල පසුබිමේ ගැවසෙනවා

185
00:08:59,086 --> 00:09:00,469
ඔව්න්ව මරන්න සූදානම් වන තෙක්"

186
00:09:00,471 --> 00:09:03,272
ඔව්, ඉන්ටර්නෙට් එකේ පටන් ගත්ත ඒවා
ඔක්කොම ඇත්තනේ

187
00:09:03,274 --> 00:09:05,558
හරියට, අහ්, ආ, මෝරෙක්
හෙලිකොප්ටරෙකට පහර දෙනවා වගේ ඒවා --

188
00:09:05,560 --> 00:09:07,426
ඒගොල්ලෝ ඒ ගැනත් පොතක් ලියලද?

189
00:09:07,428 --> 00:09:09,228
අඩෝ, ඇත්ත හරි නැතා හරි

190
00:09:09,230 --> 00:09:11,313
මිනිස්සු දහස් ගානක් සයිට් වල
දේවල් ලියලා තියෙනවා

191
00:09:11,315 --> 00:09:13,699
හරියට තින් මෑන් අලුත්
බිග්ෆුට් හරි මොකක් හරි වගේ

192
00:09:13,701 --> 00:09:16,752
නැත්නං තින්මෑන් කියන්නේ නිකම් හොල්මනක්
වෙළදනාමයක් තියෙන

193
00:09:16,754 --> 00:09:19,038
ඔයා එහෙම කියන්නේ ඔයා ඇත්තටම හිතන නිසාද

194
00:09:19,040 --> 00:09:21,974
ඒ හොල්මනක් කියලා, නැත්නං ඔයාට
භූත ගවේෂකයන්ව පෙන්නන්න බැරි නිසාද?

195
00:09:21,976 --> 00:09:25,227
ඒයි, අමතක කරන්න එපා --
අපිට ඊ එම් එෆ් වැටුනා කේසිගේ කාමරේ

196
00:09:25,229 --> 00:09:28,080
හරි, ඒත් ගේ තියෙන්නේ කරන්ට් වයර් කිට්ටුව

197
00:09:28,082 --> 00:09:29,331
එකෙන් පාඨාංක වෙනස් වෙන්න පුලුවන්

198
00:09:29,333 --> 00:09:31,217
ගෑනු ළමයෙක් මැරිලා අගුල් දාපු
කාමරේක සෑම් --

199
00:09:31,219 --> 00:09:32,918
එතනම "හොල්මන්" තමා

200
00:09:32,920 --> 00:09:34,920
සමහරවිට ඌ අගුල් දාන්න කලින් එතෙන්ට එන්න ඇති

201
00:09:34,922 --> 00:09:36,222
කව්ද දන්නේ, ඩීන්?

202
00:09:36,224 --> 00:09:38,457
ඒත් ලෝකේ පුරහම මිනිස්සු එකම හොලමන
දකින්නේ කොහොමද?

203
00:09:38,459 --> 00:09:40,142
ආත්ම තැන් තැන්වලට පනින්නේ නෑනේ

204
00:09:40,144 --> 00:09:41,594
මං දන්නවා ඒක

205
00:09:41,596 --> 00:09:44,230
ඒත් මේ වෙලාවේ, තිරේ ඔක්කොම
අවුල් වෙලා, හරිද?

206
00:09:44,232 --> 00:09:46,065
හොල්මන් ඕන තැනකින් මතු වෙන්න පුළුවන්

207
00:09:46,067 --> 00:09:47,800
ඔව්, ඒත් ඩීන්, තින්මෑන් දැකපු තැන්

208
00:09:47,802 --> 00:09:49,134
අවුරුදු කීපයක් ඉස්සර වෙනකම් තියෙනවා

209
00:09:49,136 --> 00:09:51,654
තිරේ ප්‍රශ්නයක් වුනේ, කොච්චර කාලයක්ද,
මාස හයකට විතර කලින්?

210
00:09:51,656 --> 00:09:54,473
හොදයි, දන්නවනේ, මිනිස්සු තවම එල්විස්ව
දකිනවා හැම ඉලව් තැනකම

211
00:09:54,475 --> 00:10:00,196
අහන්න, මං කියන්නේ මේ අමන රජාලා
මොකක් ගැනවත් විසේසඥයෝ නෙමේ

212
00:10:00,198 --> 00:10:01,497
මොකද්ද ඔයා කරන්නේ

213
00:10:01,499 --> 00:10:02,998
මං පළාතේ මරණ ගැන බලනවා

214
00:10:03,000 --> 00:10:05,618
හොලමනක් වෙන්න ගැලපෙන කෙනෙක්
ඉන්නවද කියලා බලනවා

215
00:10:11,626 --> 00:10:17,046
කබඩ් එක -- කේසිගේ ජීවිතේ
සැන්දෑව ලකුණු කල තැන

216
00:10:17,048 --> 00:10:19,014
හැරී

217
00:10:19,016 --> 00:10:19,656
ඔව්

218
00:10:19,657 --> 00:10:21,330
අයියෝ, මනුස්සයෝ, නවත්තනවද,

219
00:10:21,331 --> 00:10:23,287
ඔයාගේ කලින් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් දිහා
ෆේස්බූක් එකෙන් ඇහැ ගහගෙන ඉන්න එක

220
00:10:23,312 --> 00:10:25,272
මං හරි, ම්ම්

221
00:10:25,273 --> 00:10:29,275
එයා එයාගේ රිලේෂන්ෂිප් ස්ටේටස් එක
වෙනස් කළා "ව්‍යාකූලයි" වලට
[*it's complicated]

222
00:10:29,837 --> 00:10:31,254
මොකද්ද එකේ තේරුමවත්?

223
00:10:31,256 --> 00:10:32,822
කාටද ඇති වැඩේ?
ඔයා එයාව අත්හැරිය

224
00:10:32,824 --> 00:10:34,758
ඒ කෙල්ල ගැන හැම දේම ව්‍යාකූලයි තමා

225
00:10:34,760 --> 00:10:36,176
හරිද, මං කියන්නේ, එයා ක්‍රීම් පෆ් අරන්

226
00:10:36,178 --> 00:10:37,594
ඔයාට කියනවා ක්‍රීම් ටික අහක් කරන්න කියලා

227
00:10:37,596 --> 00:10:39,529
ඒවා නිකම් පෆ් විතරයි

228
00:10:39,531 --> 00:10:42,549
ඔව්, ඒවා මහ අවුල් දේවල්

229
00:10:42,551 --> 00:10:43,967
ම්ම් - හ්ම්

230
00:10:43,969 --> 00:10:46,102
අහ්, හරි,
මට -- මට සමාවෙන්න

231
00:10:46,104 --> 00:10:47,837
ම්ම්, හරි

232
00:10:47,839 --> 00:10:49,022
මං හොදීන්

233
00:10:49,024 --> 00:10:51,141
- හොදින්ද?
- ආපහු වැඩට, ඔව්

234
00:10:54,129 --> 00:10:56,229
අපි තින්මෑන්ව හොයාගන්න
හොදටම ලං වෙලා ඉන්නේ එඩ්

235
00:10:56,231 --> 00:10:58,281
ම්ම් - හ්ම්ම්
මට උගේ ඉව දැනෙනවා

236
00:10:58,283 --> 00:11:00,116
මට එයාගේ සුවද දැනෙනවා

237
00:11:00,118 --> 00:11:03,486
ම්ම් - හ්ම්ම්

238
00:11:05,656 --> 00:11:07,874
කවදාටත් වඩා ලංවෙලා ඉන්නේ

239
00:11:07,876 --> 00:11:10,526
- මේක ඇත්තටම බරපතලයි, හැරී,
- ඔව්

240
00:11:10,528 --> 00:11:12,412
මං කියන්නේ වින්චෙස්ටර්ලත් ඇවිල්ලා
ඉතින්, දන්නවනේ,

241
00:11:12,414 --> 00:11:14,381
මට මගේ දනිස් කුඩු කරගන්න ඕනේ නෑ
සෑම්ටයි ඩීන්ටයි කියලා

242
00:11:16,034 --> 00:11:18,335
ඔයාට හිතුනේ නැද්ද අපි නිකම්

243
00:11:18,337 --> 00:11:19,836
දන්නවනේ, මේක දාලා ගියොත් හොදයි කියලා?

244
00:11:19,838 --> 00:11:22,389
මොකක්?

245
00:11:22,391 --> 00:11:24,874
මොන -- මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ ඔයාට?!

246
00:11:24,876 --> 00:11:27,710
අපි ඉඩ දෙන්නේ නෑ අර බමන්නෝ දෙන්නට
අපේ කීර්තිය හොරකම් කරන්න

247
00:11:27,712 --> 00:11:30,430
කාටවත් වැඩක් නෑ ඒගොල්ලෝ හිතන ඒවායින්
ඒගොල්ලන්ට ට්විටර් එකක්වත් නෑ

248
00:11:30,432 --> 00:11:35,769
අපි තින්මෑන්ව හොයා ගන්නවා එඩ්
අපේ පවුල් වෙනුවෙන්, ඩේනා වෙනුවෙන්

249
00:11:35,771 --> 00:11:40,023
ආ, එහෙනං මේ ඔයාගේ හිටපු කෙල්ල
කියපුවට පාඩම උගන්නනයි ඕනේ

250
00:11:40,025 --> 00:11:43,360
විරුද්ධ වුන එව්වෝ ඔක්කොමලා කියපුවට
පාඩම උගන්නන්නයි ඕනේ

251
00:11:43,362 --> 00:11:46,746
මැගී, ස්පෲස් -- නිකම් --
අතැරලා දාපු අය

252
00:11:46,748 --> 00:11:48,665
ඒගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ඕනේලු

253
00:11:48,667 --> 00:11:49,732
මං කියන්නේ මොකද්ද ඒ?

254
00:11:49,734 --> 00:11:50,917
- උන් කුදගහගත්තාවේ
- උන් කුදගහගත්තාවේ

255
00:11:50,919 --> 00:11:52,235
නේද?

256
00:11:52,237 --> 00:11:54,504
අපි තින්මෑන්ව හොයා ගත්තම
එගොල්ලොද "ඩොක්ටර් ෆිල්" එකට යන්නේ?

257
00:11:54,506 --> 00:11:55,422
නෑ

258
00:11:55,424 --> 00:11:56,539
අපියි "ඩොක්ටර් ෆිල්" එකට යන්නේ

259
00:11:56,541 --> 00:11:58,124
ඔව්, "රෙකෝඩ්" ඔබන්න, කොල්ලෝ

260
00:11:58,126 --> 00:12:00,543
අනිවා

261
00:12:03,381 --> 00:12:04,297
ඔහොම ඉන්න

262
00:12:04,299 --> 00:12:05,581
- ලෑස්තිද?
- ඔව්

263
00:12:06,967 --> 00:12:10,270
යොවුන් ගෑනු ළමයෙක්ගේ කාමරේ
තියෙන්නේ දේවල් දෙකක් වෙනුවෙන් --

264
00:12:10,272 --> 00:12:12,605
හිනාවත් සතුටත් වෙනුවෙන්

265
00:12:12,607 --> 00:12:19,145
එක රැයක, තින්මෑන් හිනාව ලෙයට හරවනකම්

266
00:12:19,147 --> 00:12:22,282
ආ! ඔයා නං නියමයි

267
00:12:22,284 --> 00:12:23,867
- ඔයා කැමතිද ඒකට?
- මේක හොදයි

268
00:12:23,869 --> 00:12:26,936
ඒවාට ප්‍රතිපල ලැබෙන්නේ ගෑනුන්ගෙන්, එඩ්
ගෑනු ගොඩකින්

269
00:12:26,938 --> 00:12:29,539
අපිට ඕනේ වෙයි හුස්ම ගන්න බට,

270
00:12:29,541 --> 00:12:31,908
මොකද අපි ඒවායේ කොච්චර පීනන්වද කිව්වොත් --

271
00:12:33,111 --> 00:12:36,129
හිතුවේ ඔය ළමයින්ට තිබහා ඇති කියලා

272
00:12:38,132 --> 00:12:40,450
අනේ, ඒක හොදයි වගේ

273
00:12:42,086 --> 00:12:44,337
හරි, හරි, පහුගිය මාස හයේ

274
00:12:44,339 --> 00:12:46,739
අස්වාභාවික මරණ තුනක් වෙලා
තියෙනවා, ස්ප්‍රින්ඩෙල්වල

275
00:12:46,741 --> 00:12:48,475
ඒ කවුරුවත් කේසි මයිල්ස් එක්ක කතා කරලා නෑ

276
00:12:48,477 --> 00:12:49,809
ඒ එකක්වත් ප්‍රචණ්ඩත් නෑ

277
00:12:49,811 --> 00:12:53,096
හරි, පලිගන්න ආත්මෙක වට්ටෝරුවම නෙමේ

278
00:12:53,098 --> 00:12:56,132
පැහැදිලි නොකළ මරණ ගණනාවක්
තිබිලා තිබිලා තියෙනවා

279
00:12:56,134 --> 00:12:57,300
තින්මෑට පටවපු

280
00:12:57,302 --> 00:12:59,419
අම්, කෙනෙක් මැරෙනවා, පස්සේ,
සති දෙකකින් විතර,

281
00:12:59,421 --> 00:13:02,272
ෆොටෝ එකක් මතු වෙනවා මැරුණ
කෙනාගේ ෆොටෝ එකක් තින් මෑන් පාත් වුන

282
00:13:02,274 --> 00:13:04,073
ඉතින්, තින්මෑන් මිනිස්සුන්ගේ පස්සෙන් යනවද?

283
00:13:04,075 --> 00:13:05,325
ප්‍රවාදවලට අනුව

284
00:13:05,327 --> 00:13:06,593
මැට්ටන්ට අනුව

285
00:13:06,595 --> 00:13:08,644
කොහොමද මේ එක මරණයක්වත්
අපේ රේඩාර් එකට අහු නොවූනේ

286
00:13:08,646 --> 00:13:10,246
මට සැහෙන විශ්වාසයි අභිරහස් මරණ

287
00:13:10,248 --> 00:13:12,849
අධිස්වභාවික නොවන හේතු
කියලා අහක දාන්න පුළුවන්

288
00:13:12,851 --> 00:13:14,150
ඒකයි, අනික, අවංකවම

289
00:13:14,152 --> 00:13:17,670
මේ ෆොටෝ ගොඩක් ඒවානං බොරු ඒවා වගේ

290
00:13:17,672 --> 00:13:18,922
කේසිගේ එකත්?

291
00:13:18,924 --> 00:13:19,956
කේසිගේ එක ඇර

292
00:13:19,958 --> 00:13:22,709
කේසිගේ ෆොටෝ එක... වෙනස් කරපු එකක් නෙමේ

293
00:13:22,711 --> 00:13:27,013
එයාගේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ මොකෙක් වුනත්...
ඌ ඉන්නවා

294
00:13:27,015 --> 00:13:28,965
හරි, හොදයි, ඒකෙ කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නෑ

295
00:13:28,967 --> 00:13:30,517
මං කියන්නේ කොහොමද මොකක් හරි දෙයක්

296
00:13:30,519 --> 00:13:32,385
ඇත්තයි බොරුයි වෙන්නේ එකම වෙලාවේ?

297
00:13:32,387 --> 00:13:37,223
හොදයි, ගෑනු ළමයෙක් මැරිලා,
ඒක තමයි ඇත්ත වෙන්න පුළුවන් උපරිමේ

298
00:13:39,676 --> 00:13:42,529
හරි, ඉතින්, එයා අන්තිමට කල දේ

299
00:13:42,531 --> 00:13:45,181
එයාගේ ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝ එකක් ගන්න එක

300
00:13:45,183 --> 00:13:47,450
කොහොමද ඒ ෆොටෝ එක ඉන්ටර්නෙට් එකට ගියේ?

301
00:13:47,452 --> 00:13:48,618
හිතා ගන්න බෑ

302
00:13:48,620 --> 00:13:51,854
ඒක මුලින්ම දාලා තිබුනේ
තින්මෑන් රසික පිටුවකට

303
00:13:51,856 --> 00:13:53,356
ඒත් අයි පී ඇඩ්රස් එක බ්ලොක් කරලා

304
00:13:53,358 --> 00:13:55,691
හෝව්, හෝව්, හෝව්, ඉන්න
මේකාට රසිකයොත් ඉන්නවද?

305
00:13:57,461 --> 00:13:59,462
අපොයි නැතුව

306
00:13:59,464 --> 00:14:01,881
හරි, හොදයි, එහෙනං කාට හරි මේ ෆොටෝ එක
ඉන්ටර්නෙට් එකට දාන්න ඕනේ වෙලා,

307
00:14:01,883 --> 00:14:05,385
මං හිතන්නේ හොලමන ඉන්ටර්නෙට්
යන්නේ නැතුව ඇති ඒක දාන්න

308
00:14:10,175 --> 00:14:11,641
මේ, අහ්, ෂෙරීෆ් ඉන්නවද?

309
00:14:11,643 --> 00:14:13,109
අපිට එයාගෙන් අහන්න ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා

310
00:14:13,111 --> 00:14:14,260
අහ්, කනගාටුයි නෑ කියන්න වුන එක

311
00:14:14,262 --> 00:14:15,645
ෂෙරීෆ් දඩයමේ ගිහින්

312
00:14:15,647 --> 00:14:18,381
ඒත්, අහ්, ලොකු දෙයක් ඒජන්ට්ලා මෙහෙට ආපු එක

313
00:14:18,383 --> 00:14:20,049
මට ලැබෙන තරම් උදව් වටිනවා මේ වෙලාවේ

314
00:14:20,051 --> 00:14:22,268
පොඩ්ඩක් ඉන්න,
මේක කැඩිලද තිබ්බේ ඔයා හොයා ගන්නකොටත්?

315
00:14:22,270 --> 00:14:24,204
ඔව්, මනුස්සයෝ,
සමහරවිට එයා ඒක අතාරින්න ඇති?

316
00:14:24,206 --> 00:14:26,439
911 කෝල් එක නැවතුනේ 11:59ට

317
00:14:26,441 --> 00:14:28,391
ඉන්න, කීයටද ෆොටෝ එක දාලා තිබ්බේ?

318
00:14:28,393 --> 00:14:29,442
උදේ 2:00 ට විතර

319
00:14:29,444 --> 00:14:31,327
ඒත් මරණ පරීක්ෂක කියන්නේ මරණේ
වෙලා තියෙන්නේ රෑ මැද කියලා

320
00:14:31,329 --> 00:14:32,879
කොහොමද එයා එයාගේ ෆෝන් එකෙන්
ෆොටෝ එක දැම්ම වෙන්නේ?

321
00:14:32,881 --> 00:14:34,030
ඒක -- වෙන්න බැහැ

322
00:14:34,032 --> 00:14:36,916
නැත්නං.... අධිස්වාභාවිකයි

323
00:14:36,918 --> 00:14:38,201
මොකක්?

324
00:14:38,203 --> 00:14:39,919
ඇයි ඔයා එහෙම කිව්වේ?

325
00:14:39,921 --> 00:14:41,955
දෙන්නෙක් ආවා, අහ්, ප්‍රශ්න අහ අහා

326
00:14:41,957 --> 00:14:42,922
ළමයාගේ මරණේ ගැන

327
00:14:42,924 --> 00:14:44,424
කිව්වා ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න
පුළුවන් වෙයි කියලා

328
00:14:44,426 --> 00:14:47,210
ඒගොල්ලෝ, අහ්, මට දුන්නා
ඒගොල්ලෝ ලියාපු පොතක්, අම්...

329
00:14:47,212 --> 00:14:49,095
තින් මෑන් ගැන?

330
00:14:49,097 --> 00:14:50,547
ඔව්

331
00:14:52,433 --> 00:14:54,334
නිකම්...

332
00:14:54,336 --> 00:14:57,237
රසිකයෙක් නෙමේද?

333
00:16:09,136 --> 00:16:11,471
ඒජන්ට්ලා, ස්තුතියි ආවට

334
00:16:11,473 --> 00:16:14,724
මොකද්ද මේ සමයං කාරයෝ
දෙන්න මෙතන කරන්නේ?

335
00:16:17,611 --> 00:16:21,114
මං කල්පනා කළා ටිකක් "මීඩියම්"
වුනාට කමක් නැ කියලා, දන්නවද?
[*Medium - ටී වී සීරිස් එක]

336
00:16:22,450 --> 00:16:27,087
අහ්...ප්‍රාදේශික දෙකකට එහා
කට්ටිය එක තැනක් පීරුවා

337
00:16:27,089 --> 00:16:29,372
අසරණ පොඩි ලමයෙක් මැරිලා අගෝස්තු මාසෙදි

338
00:16:29,374 --> 00:16:32,175
පොලිසිය අධිමානසික එක්කෙනෙක්ට
එයාගේ වැඩේ කරන්න දීලා

339
00:16:32,177 --> 00:16:34,678
ශිෂ් බෑන් බූන් --
මිනිය හොයා ගත්තා දවසකට පස්සේ

340
00:16:34,680 --> 00:16:36,546
අහ් - හඃ
ඉඩ දෙන්න මට

341
00:16:36,548 --> 00:16:38,048
තියෙනවද, අහ්, ආරක්ෂක කැමරා පින්තූර

342
00:16:38,050 --> 00:16:40,183
අහ්, ඔව්, නිකම්...

343
00:16:40,185 --> 00:16:41,667
ඒයි

344
00:16:41,669 --> 00:16:43,019
ආහ්!
ආහ්!

345
00:16:44,305 --> 00:16:45,772
මං කිව්වා නේද යන්න කියලා

346
00:16:45,774 --> 00:16:49,693
ආ, හොදයි, මොකද ඔයා කරන්නේ ඒකට
ඔයා මාව ඉවර කරනවද "ඒජන්ට්"

347
00:16:51,812 --> 00:16:54,698
හරි, අහනවා, අපරාධ ස්තානෙක
පැපරාසි සෙල්ලම කරන එක --

348
00:16:54,700 --> 00:16:56,816
එකෙන් කාටද හොදක් වෙන්නේ තමුසෙලට ඇරෙන්න?

349
00:16:56,818 --> 00:16:59,652
බ්ලොග් ලියන අය, ඩීන්
විශ්වාස කරන අය --

350
00:16:59,654 --> 00:17:01,687
හැමෝටම ඕනේ පොඩ්ඩක් සාක්ෂි

351
00:17:01,689 --> 00:17:04,457
තින්මෑන් ඉන්න බව දැනගන්න

352
00:17:04,459 --> 00:17:06,409
ඉන්න, ඉතින්, ඔයා කියන්නේගොඩ අය
ඉන්නවද ඉන්ටර්නෙට් එකේ

353
00:17:06,411 --> 00:17:07,961
මේක ගැන සෑහෙන විශ්වාස කරණ

354
00:17:07,963 --> 00:17:09,996
- ආ, ඔව්
- ආ, ඔව්, අහ් - හඃ

355
00:17:09,998 --> 00:17:11,998
හරි ටිබෙට් සලකුණ දැම්මම මිශ්‍රනෙට

356
00:17:12,000 --> 00:17:13,550
තොපි මෝඩයෝ දෙන්න නිකමටවත් හිතුවද

357
00:17:13,552 --> 00:17:16,052
තින්මෑට පන එන බව ටල්පා කෙනෙක් වෙලා?

358
00:17:16,054 --> 00:17:17,587
මිනිස්සු දහස් ගානක්

359
00:17:17,589 --> 00:17:20,039
තින්මෑන් කියන්නේ එක දෙයක් කියලා
එකග වෙන නිසා

360
00:17:21,342 --> 00:17:23,393
ප්‍රවාදේ වෙනස් බ්ලොග් එකෙන් බ්ලොග් එකට

361
00:17:23,395 --> 00:17:24,877
ඒ ටල්පා කෙනෙක් නෙමේ

362
00:17:24,879 --> 00:17:27,213
හරි, හරි, හරි

363
00:17:27,215 --> 00:17:28,848
මෙතන, මේ දැන්ම, සමයං නවත්තනවා

364
00:17:28,850 --> 00:17:31,601
ඔය දෙන්නගෙන් එක්කනෙක් හරි දන්නවද
ඇත්තටම තින් මෑන් කව්ද කියලා?

365
00:17:31,603 --> 00:17:35,221
නෑ, අපි ටී වී එකේ අධිස්වභාවිකවේදියෝ
වගේ රගපානවා විතරයි

366
00:17:36,490 --> 00:17:38,575
අපිට මෙලෝ අදහසක් නෑ
අපි මොනවා කරනවද කියලා

367
00:17:38,577 --> 00:17:40,910
අපොයි අපි දන්නවා

368
00:17:40,912 --> 00:17:46,332
තින්මෑන් කියන්නේ බාගයක් මිනිහෙක්
බාගයක් ගහක්

369
00:17:46,334 --> 00:17:48,585
සමහර මිනිස්සු කියන්නේ ඌ හැදුනේ

370
00:17:48,587 --> 00:17:51,404
ඔටිසම් හැදුන ළමයෙක්ගේ නරක හීනෙකින් කියලා

371
00:17:51,406 --> 00:17:53,339
හරි, ඒ කියන්නේ තමුසෙලට මෙලෝ අදහසක් නෑ

372
00:17:53,341 --> 00:17:55,425
කට්ටිය, ඕගොල්ලෝ මේක බැලුවොත් හොදයි

373
00:17:59,797 --> 00:18:03,032
හරි, මේක බලන්න

374
00:18:08,088 --> 00:18:09,422
- අම්මෝ
- අම්මෝ

375
00:18:10,241 --> 00:18:12,225
හරි, ඉතින්, කොහොමද ඌ පැන්නේ

376
00:18:12,227 --> 00:18:13,560
කාර් පාක් එකේ ඉදලා
කඩේ ඇතුලට

377
00:18:13,562 --> 00:18:14,928
දොරවල් අගුල් දාලද?

378
00:18:14,930 --> 00:18:17,697
වීඩියෝ එකේ තියෙනවා ට්‍රේ ඒවා
අගුල් දානවා මිනිත්තු 10කට කලින්

379
00:18:17,699 --> 00:18:19,149
අගුල් දාලා හරි නැතා හරි
එකෙන් වැඩක් නෑ

380
00:18:19,151 --> 00:18:20,984
හැමෝම දන්නවා තින්මෑන්ට
ටෙලිපොට් වෙන්න පුලුවන් බව

381
00:18:20,986 --> 00:18:23,603
මගේ ඊ එම් එෆ් එකට පොදක්වත් වැටෙන්නේ නෑ

382
00:18:23,605 --> 00:18:25,155
ඉතින්, එහෙනං මේ හොලමනක් නෙමේ වෙන්න ඇති

383
00:18:25,157 --> 00:18:27,207
දැන් ඔය ෆෙඩ්ලත් විශ්වාස කරනවද?

384
00:18:27,209 --> 00:18:30,743
හරි, අහ්... අපි යන්න ඕනේ

385
00:18:30,745 --> 00:18:33,946
- අහ්, හොදට කළා, දෙවනියා, ඒජන්ට්
- අපි යමු, අපි යමු, මිනිහෝ

386
00:18:33,948 --> 00:18:36,449
ආයි ඒක බලමු

387
00:18:46,293 --> 00:18:48,761
අප්පට සිරි

388
00:18:48,763 --> 00:18:50,597
කවුරු හරි තින්මෑන් වීඩියෝ එක දාලා

389
00:18:50,599 --> 00:18:52,182
අපේ බ්ලොග් එකේ කමෙන්ට් කෑල්ලේ

390
00:18:52,184 --> 00:18:53,900
- කව්ද?
- කාටද ඇති වැඩේ

391
00:18:53,902 --> 00:18:56,986
යන වේගෙන්ම යමු

392
00:18:59,641 --> 00:19:02,992
ඒයි, ඇ - ඇයි ඔයා නින්ජා ඇදුම අදින්නේ?

393
00:19:02,994 --> 00:19:05,995
මං බලා ඉන්නේ නෑ තව කෙනෙක් මැරෙනකම්

394
00:19:05,997 --> 00:19:09,165
මං අද රෑම තින් මෑන්ව හොයා ගන්නවා

395
00:19:09,167 --> 00:19:11,150
- කොහෙන්ද?
- කැලෙන්, පැහැදිලියිනේ

396
00:19:11,152 --> 00:19:12,418
අහ්, ඒක ටිකක් පොදුයි

397
00:19:12,420 --> 00:19:15,154
හොදයි, ප්‍රවාදවල තියෙන්නේ තින්මෑන්
ඉන්නේ ගස් තියෙන තැනවල කියලා

398
00:19:15,156 --> 00:19:17,624
ගස් ඉන්නේ කැලේ

399
00:19:17,626 --> 00:19:21,928
ටවුමේ මරණ දෙකක් වුනාම --
පළාතේ කැලෑ තමයි වැඩිම ඉඩක් තියෙන්නේ

400
00:19:21,930 --> 00:19:24,330
මිනිස්සු දෙන්නෙක් මැරුණා --
ඇත්තටම මැරිලා

401
00:19:24,332 --> 00:19:26,966
මං කල්පනා කලේ, දන්නවනේ

402
00:19:26,968 --> 00:19:30,186
සමහරවිට සෑම්නුයි ඩීන්නුයි
මේක බාර ගත්තොත් හොදයි

403
00:19:31,555 --> 00:19:34,006
මුලින්ම, කීයටවත් බෑ

404
00:19:34,008 --> 00:19:36,192
අනික, මගේ දේදුන්නට වහින එක නවත්තන්න

405
00:19:36,194 --> 00:19:37,810
වැස්ස නැතුව දේ දුනු හැදෙන්නේ නෑ

406
00:19:37,812 --> 00:19:39,345
මට විද්‍යාව කියන්න හදන්න එපා

407
00:19:39,347 --> 00:19:41,847
මේක හැ - හැගීමක් ගැන

408
00:19:41,849 --> 00:19:43,650
අපිට බැහැ අතාරින්න මෙච්චර
කිට්ටු වුනාට පස්සේ

409
00:19:43,652 --> 00:19:45,535
තින්මෑන්ව හොයාගෙන, අන්තිමේ

410
00:19:45,537 --> 00:19:47,737
අපි කරන දේ නිසා අපිට නැති වුන
හැමදේම ආපහු අරගන්න

411
00:19:47,739 --> 00:19:49,739
හරි, ඒ අදහස නරක නෑ හැබැයි, දන්නවද

412
00:19:49,741 --> 00:19:51,908
අපි මේක විසේසඥයන්ට කරගන්න දෙන එක

413
00:19:51,910 --> 00:19:56,079
අපියි විසේසඥයෝ, එඩ්

414
00:19:58,300 --> 00:20:00,366
එහෙනං කැලේ?

415
00:20:00,368 --> 00:20:03,419
ඕන කැලයක්, එඩ්
ඕන කැලයක්

416
00:20:03,421 --> 00:20:05,588
හරි

417
00:20:05,590 --> 00:20:08,841
මං නිකම් කනාශොට් ගහන්නවා විතරයි
ඒත් ටෙලිපොර්ට් කිව්වම

418
00:20:08,843 --> 00:20:11,227
මට හිතෙන්නේ හංදියේ ඩීමන්ලා

419
00:20:11,229 --> 00:20:12,428
ම්ම්

420
00:20:12,430 --> 00:20:17,550
පිහියෙන් අනින්නයි යූ ටියුබ් බලන්නයි
කැමති ඩීමන් කෙනෙක්, ඇයි බැරි?

421
00:20:17,552 --> 00:20:19,569
ආ, අනික් කාරණේ, ඒ ගැන කිව්වම

422
00:20:19,571 --> 00:20:22,755
වීඩියෝ එක, අහ්, ට්‍රේට පිහියෙන් අනින --

423
00:20:22,757 --> 00:20:25,158
ඒක දැනටම නෙට් එකේ

424
00:20:25,160 --> 00:20:26,726
2000ක් විතර බලලා

425
00:20:26,728 --> 00:20:29,696
හරියට නිකම් කාට හරි ඕන වගේ තින්මෑන්ගේ
වැඩ මිනිස්සුන්ට පෙන්නන

426
00:20:29,698 --> 00:20:32,498
ඒ මිනිස්සු බලන නිසා
මිනිස්සු ජරා ජාතියක් නිසා

427
00:20:32,500 --> 00:20:35,785
කවද්ද "වයිරල්" චිම්පන්සි පැටියෙක්

428
00:20:35,787 --> 00:20:39,572
ගහකින් වැටෙන එකේ ඉදන්
මාරක "කැන්ඩිඩ් කැමරාවට" ගියේ?
[*Candid Camera - ප්‍රැක්ටිකල් ජෝක් වැඩසටහන]

429
00:20:41,509 --> 00:20:44,093
දන්නවද තවම තිබ්බනං වයිරල් යන
වීඩියෝ එක මොකද්ද කියලා?

430
00:20:44,095 --> 00:20:46,579
ඔයාට වයස පහේදී ඔයා බැට් මෑන්වගේ ඇදගෙන

431
00:20:46,581 --> 00:20:47,880
මඩුවේ වහලෙන් බිමට පැන්න එක

432
00:20:47,882 --> 00:20:49,349
ඔයාට පිහාබන්න පුළුවන් කියලා හිතපු නිසා

433
00:20:49,351 --> 00:20:50,717
ඔයා කලින් පැන්නට පස්සේ

434
00:20:50,719 --> 00:20:53,019
ඒයි, මට වයස නවයක්, අනික
මං ඇදන් හිටියේ සුපර්මෑන් ඇදුමක්, හරිද?

435
00:20:53,021 --> 00:20:54,220
හැමෝම දන්නවා බැට්මෑන්ට පිහාබන්න බැරි බව

436
00:20:54,222 --> 00:20:55,588
හොදයි, මං දැනන් හිටියේ නෑ ඒ බව
මගේ අතත් කැඩුනා

437
00:20:55,590 --> 00:20:56,773
මං දන්නවා ඒ බව

438
00:20:56,775 --> 00:21:00,777
මං ඔයාව ඉස්පිරිතාලේ අරං ගියේ
මගේ බයිසිකල් හැන්ඩ්ල් එකේ තියාගෙන

439
00:21:02,614 --> 00:21:04,981
හොදයි, හොද කාලේ

440
00:21:18,329 --> 00:21:20,279
ඒකාලේ එහෙමයි

441
00:21:25,469 --> 00:21:27,804
එන්න ඇතුලට

442
00:21:28,955 --> 00:21:30,673
මං ඕගොල්ලන්ට වැදගත් දෙයක් කියන්න ඕනේ

443
00:21:30,675 --> 00:21:32,925
ඊට පස්සේ කේස් එක ඕගොල්ලන්ගේ

444
00:21:36,647 --> 00:21:40,483
මේ හැරී, තනි භූත ගවේශකයා

445
00:21:40,485 --> 00:21:45,405
තින්මෑන් වාසබවනක් විය හැකි
තැනක් පරීක්ෂා කරනවා....

446
00:21:45,407 --> 00:21:48,574
කැලේ

447
00:21:48,576 --> 00:21:54,747
තට්ට තනියම, කැලේ මැද්දේ, කෙනෙක්ට
පිස්සු හැදෙන්න වුනත් පුළුවන්

448
00:21:54,749 --> 00:21:58,334
දෛවයේ අසිපතට මෙච්චර කිට්ටු වුනාම

449
00:21:58,336 --> 00:22:04,841
අපේ වාසනාවට,
මගේ මොලේ සැහෙන හොදයි

450
00:22:04,843 --> 00:22:07,627
හරි, එක්කෝ භූත ගවේෂකයෙක්නං
මැරිලා වැඩ කරන්න ඕනේ. නැත්නං නෑ

451
00:22:07,629 --> 00:22:09,328
ස්පෲට බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න ඕනේ වුනා

452
00:22:09,330 --> 00:22:11,014
මැගී රෝලර් ඩර්බි කරන්න ගියා

453
00:22:11,016 --> 00:22:12,298
මං කව්ද ඒගොල්ලන්ව නවත්තන්න?

454
00:22:12,300 --> 00:22:14,600
ඒත් හැරී -- ම - මට ඉඩ දෙන්න බැරි වුනා
එයාට එයාගේ කෙල්ලෙට යට වෙන්න දෙන්න

455
00:22:14,602 --> 00:22:16,335
මං කියන්නේ, එයා -- එයා කිව්වා
භූත ගව්ෂකයෝ මෝඩයි කියලා

456
00:22:16,337 --> 00:22:18,504
මෝඩයි! පුලුවන්ද විස්වාස කරන්න?

457
00:22:18,506 --> 00:22:19,605
දන්නවද, ම - මට වැඩක් නෑ

458
00:22:19,607 --> 00:22:21,274
එයාගේ තාත්තාගේ හෙජ් අරමුදලෙන්
කොච්චර හම්බකරනවද කියන එකෙන්

459
00:22:21,276 --> 00:22:23,693
මට ඉවසන්න බැරි වුනා හැරී ව්‍යාපාරික
විහිලුකාරයෙක් වෙන එක

460
00:22:23,695 --> 00:22:26,178
හරි, මේ ඔක්කොම, ඈඩියා ඉස්කෝලේ දුක හිතෙන කාලේ වගේ
[*Fast Times at Ridgemont High - 1882 චිත්‍රපටියෙන්]

461
00:22:26,180 --> 00:22:28,064
මේකේ සම්බන්ධෙ මොකද්ද කේස් එකට?

462
00:22:28,066 --> 00:22:29,181
හැරී අතාරින්නයි හැදුවේ

463
00:22:29,183 --> 00:22:31,534
මට එයාට ඉන්න හේතුවක් පෙන්නන්න ඕනේ වුනා

464
00:22:33,620 --> 00:22:37,206
ම - මං තින්මෑන් කතාව ගෙතුවා

465
00:22:41,628 --> 00:22:44,297
තින්මෑන් මරණ අයගේ පස්සෙන් යනවා

466
00:22:44,299 --> 00:22:47,216
ඒත් මේසේ දැන් හැරවිලා, යාලුවනේ

467
00:22:47,218 --> 00:22:51,087
පස්සෙන් යන කෙනාගේ පස්සෙන්
කෙනෙක් ඉන්නවා

468
00:22:53,340 --> 00:22:56,208
ඉතින් ඔයා කියන්නේ මේ විකාර
ඇත්තටම විකාර කියලා?

469
00:22:56,210 --> 00:22:59,095
බොටලේරුවෙක්ගේ පරණ පින්තූරයක්
පස්සේ ගොඩක් ෆොටෝෂොප්

470
00:22:59,097 --> 00:23:02,265
පස්සේ මං නම නොකියා
ඒක දැම්ම හොරර් ෆෝරම් එකක

471
00:23:02,267 --> 00:23:03,816
ඒක පැතිරිලා ගියා, ඔව්

472
00:23:03,818 --> 00:23:07,403
මං අපිට එක කේස් එකක් බොරුවට හැදුවා,
ඊටපස්සේ ගෙදර යන්න බඩු ලැහැස්තිකරත්දී

473
00:23:07,405 --> 00:23:09,655
කෙනෙක් තින්මෑන්ව දැක්ක කියලා
පෝස්ට් එකක් වැටුනා

474
00:23:09,657 --> 00:23:12,224
ඉතින්,... අපි ඒක පස්සෙන් ගියා,
ඉතින් එහෙමයි තින්මෑන්

475
00:23:12,226 --> 00:23:14,193
සමාජේ පැතිරුණ ප්‍රවාදයක් වුනේ

476
00:23:16,730 --> 00:23:18,748
අහන්න, අපි එකේ ඉස්සරහම හිටියා

477
00:23:18,750 --> 00:23:20,333
ඒකේ සතුටක් තිබ්බා

478
00:23:20,335 --> 00:23:22,668
ඒක -- ඒක පට්ටයි
අපිට ෆලොවින්ග් එකක් තියෙන එක

479
00:23:22,670 --> 00:23:25,221
ඉතින් හැරී -- එයා නිකම් --
එයා ඒකට හොදටම බැස්සා

480
00:23:25,223 --> 00:23:27,423
එඩ්, ඔයා එයාට කියන්න ඕනේ

481
00:23:27,425 --> 00:23:28,407
ඔයාට තේරෙන් නෑ

482
00:23:28,409 --> 00:23:29,792
අපි තින්මෑන් කට්ටිය

483
00:23:29,794 --> 00:23:31,410
තින්මෑන් නැත්නං අපි නිකම්ම කට්ටිය

484
00:23:31,412 --> 00:23:34,297
නිකම් -- අපි නිකම් පෆ් විතරයි

485
00:23:34,299 --> 00:23:35,631
මොකක්?

486
00:23:35,633 --> 00:23:36,916
මොකක්?

487
00:23:36,918 --> 00:23:41,587
මං හැරීට කිව්වොත් එයා
භූත ගවේෂකයෝ අතැරලා යයි

488
00:23:41,589 --> 00:23:44,107
අහන්න, ඔයා කිව්වේ නැත්නං
ඒත් එයා යනවා

489
00:23:44,109 --> 00:23:45,224
මාව විශ්වාස කරන්න

490
00:23:45,226 --> 00:23:48,478
රහස් නිසා බැදීම් විනාස වෙනවා

491
00:23:51,765 --> 00:23:56,235
හරි, හොදයි, මං එයාට හරි වෙලාවට කියන්නං

492
00:23:56,237 --> 00:23:58,287
හරි වෙලාව දැනුයි, ලොක්කා

493
00:23:58,289 --> 00:24:00,957
හොදයි, එයා -- එයා මෙහෙ නෑ

494
00:24:00,959 --> 00:24:03,292
අහ්, එයා -- එයා කැලේට ගියා

495
00:24:03,294 --> 00:24:05,444
අහ්, තින්මෑන්ව හොයන්න

496
00:24:06,580 --> 00:24:09,248
හරි, තින්මෑන් නැත්නං මේ මොකා හරි එකා

497
00:24:09,250 --> 00:24:12,552
දැනටම මිනිස්සු දෙන්නෙක් මරලා.
දැන් හැරී කැලේ තනියම

498
00:24:12,554 --> 00:24:15,638
හොදයි, ඇත්තටම එතන ගස් විතරයි, අම්,

499
00:24:15,640 --> 00:24:19,225
මොකද මං එයාව දාලා ආවේ
ග්‍රොසරිය පිටිපස්සේ ගස් වගයක් ලග

500
00:24:21,127 --> 00:24:24,296
කට්ටිය, අයියෝ, එයාට මොකුත් වෙන්නේ නෑ

501
00:24:24,298 --> 00:24:26,349
කට්ටිය?

502
00:24:26,351 --> 00:24:28,734
හරි, මෙතන මොනවද තියෙන්නේ, අහ්, -- මේ --

503
00:24:28,736 --> 00:24:30,469
පේන්නේ ඒක එකතුවක් වගේ

504
00:24:30,471 --> 00:24:34,774
දර ගොඩක් වගේ පේන්න හදපු

505
00:24:34,776 --> 00:24:37,109
ඒක අපිට මෙතන තියලා ගිහින්
තියෙන්නේ තින් මෑන් වෙන්න පුළුවන්ද?

506
00:24:37,111 --> 00:24:39,478
මොකද්ද ඒ?

507
00:24:44,484 --> 00:24:46,252
ආ!

508
00:24:46,254 --> 00:24:48,988
ආ, මගේ දෙවියනේ

509
00:24:48,990 --> 00:24:51,657
ආ, මගේ දෙවියනේ

510
00:24:51,659 --> 00:24:55,160
ආ, මගේ දෙවියනේ

511
00:24:55,162 --> 00:24:59,098
අපි ඉන්නේ තනියම නෙමේ

512
00:25:42,473 --> 00:25:43,640
තද වැඩිද?

513
00:25:43,642 --> 00:25:45,909
නෑ,මං හොදින්, මං හොදින්

514
00:25:45,911 --> 00:25:47,143
ඇත්තද?
මං හොදින් හරි

515
00:25:47,145 --> 00:25:48,462
අපිට ඒක ස්ටේපල් කරන්න වෙයි

516
00:25:48,464 --> 00:25:50,447
ආපහු මොටෙල් එකට ගිහාම

517
00:25:50,449 --> 00:25:52,582
අපි හරි, එඩ්!
තින් මෑන් ඇත්ත

518
00:25:52,584 --> 00:25:53,084
ඔව්

519
00:25:53,090 --> 00:25:54,869
අර පැත්තේ අලුත් ටයර් පාරවල් තියෙනවා

520
00:25:54,870 --> 00:25:56,586
- මං ෆොටෝ ටිකක් ගත්තා
- මොකටද?

521
00:25:56,588 --> 00:25:58,972
මොකද කාර් එක තමුසෙට පිහියෙන්
ඇන්න මොකාට හරි අයිති වෙන්න පුළුවන් නිසා

522
00:25:58,974 --> 00:26:00,874
හොදයි, මාව කපාපු මොකා හරි එකා තින්මෑන්

523
00:26:00,876 --> 00:26:02,092
තින්මෑන් වාහන එලවන්නේ නෑ,

524
00:26:02,094 --> 00:26:05,095
ඒ තින්මෑන්, මැටිමෝලෝ!

525
00:26:06,380 --> 00:26:09,015
මං කියන්නේ, මං ඕගොල්ලන්ට
තිත් ටිකත් යා කරලා දෙන්න ඕනේ නෑනේ

526
00:26:09,017 --> 00:26:11,501
මං හිතුවේ, දන්නවනේ, ඔය දෙන්නට
මොලේ ඇති කියලා, ස - සමහරවිට

527
00:26:11,503 --> 00:26:13,770
අම්, හැරී

528
00:26:13,772 --> 00:26:15,122
මොකද?

529
00:26:15,124 --> 00:26:18,558
ඇයි මට ඔයා කලින් නොකිව්වේ?

530
00:26:18,560 --> 00:26:20,160
මොකද -- අ - අනේ මන්දා --

531
00:26:20,162 --> 00:26:21,995
මං හිතුවා ඔයාට තරහා යයි කියලා

532
00:26:21,997 --> 00:26:23,396
ආ, හොද අනුමානයක්, එඩ්

533
00:26:23,398 --> 00:26:25,065
මං තරහෙන් තමා ඉන්නේ

534
00:26:25,067 --> 00:26:27,801
මට ඔයා එක්ක මාර තරහක්
තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ

535
00:26:27,803 --> 00:26:29,369
ම - මට පේනවා ඒ බව

536
00:26:29,371 --> 00:26:32,155
ඔයා අපේ ජීවිතවල ජෙන්ගා කනුව පෙරළුවා

537
00:26:33,541 --> 00:26:35,041
මං කසාද බදින්නයි හැදුවේ

538
00:26:35,043 --> 00:26:38,762
මං එයාව අතෑරියේ ඔයා එක්ක
තැන තැන දුවන්න බොරුවක් එක්ක ජීවත් වෙවී

539
00:26:38,764 --> 00:26:40,147
හොදයි, අඩු ගානේ අපි දෙන්න එකට ඒකෙ හිටියේ

540
00:26:40,149 --> 00:26:42,883
ඇත්තටම?
ඇත්තටම?

541
00:26:42,885 --> 00:26:45,135
මං තින්මෑන් ඉල්ලම හොයා නොගත්තනං

542
00:26:45,137 --> 00:26:47,337
ඔයා කම්මැලි රස්සාවක් කර කර ඉදියි
කම්මැලි ඉලක්කම් එකතු කර කර

543
00:26:47,339 --> 00:26:48,722
ඩේනාගේ තාත්තට උත්තර දිදී

544
00:26:48,724 --> 00:26:50,223
හරිද? මං ඔයාව බේරගත්තා

545
00:26:50,225 --> 00:26:52,259
මාව බේරගත්තා?
මොකකින්ද?!

546
00:26:52,261 --> 00:26:54,845
හොද ජීවිතයක් ජීවත් වෙන එකෙන්ද?

547
00:26:54,847 --> 00:26:57,046
පිහියෙන් ඇනෙන්නේ
නැතුව ඉන්නේ එකෙන්ද?

548
00:26:57,048 --> 00:26:58,548
ඔයා කොච්චර ආත්මාර්තකාමියිද?

549
00:26:58,550 --> 00:26:59,883
හොදයි, සමහරවිට පරක්කු
වැඩි නැතුව ඇති, දන්නවද?

550
00:26:59,885 --> 00:27:01,184
ඔයාට පුළුවන් එයාට කෝල් කරලා බලන්න

551
00:27:01,186 --> 00:27:03,153
- ඒක වැඩ කරන්නේ නෑ
- හොදයි, සමහරවිට -- සමහරවිට වැඩ කරයි

552
00:27:03,155 --> 00:27:04,771
ඒක වැඩ කරන්නේ නෑ
දන්නවද ඇයි කියලා

553
00:27:04,773 --> 00:27:06,940
මොකද වෙන මිනිහෙක් එයාගේ
කරේ අත දාගෙන ඉන්න නිසා

554
00:27:06,942 --> 00:27:09,576
ඒක "ව්‍යාකූලයි" නිසා, හරිද?

555
00:27:09,578 --> 00:27:11,528
අහන්න, හැරී, අපි දැනන් හිටියේ නෑ
මුල ඉදලම

556
00:27:11,530 --> 00:27:12,996
තින්මෑන් ඇත්තද නැද්ද කියලා

557
00:27:12,998 --> 00:27:16,566
මං -- හරි, අහන්න, සමහරවිට මං
රහස් ටිකක් දැනන් හිටියා වෙන්න පුළුවන්,

558
00:27:16,568 --> 00:27:18,335
ඒත් ඒකෙන් ඇත්තටම වෙනසක් වෙනවද?

559
00:27:18,337 --> 00:27:19,786
අපි මේක රසිකයෝ වෙනුවෙන්
පවත්වාගෙන ගියොත්?

560
00:27:19,788 --> 00:27:21,121
ඒගොල්ලෝ කවදාවත් දැනගන්නේ නෑ

561
00:27:21,123 --> 00:27:23,190
මං දන්නවානේ

562
00:27:25,209 --> 00:27:28,929
ඔයා මාව ගොනාට ඇන්දුවා, එඩ්

563
00:27:28,931 --> 00:27:31,014
හැරී, අපිට මේක විසද ගන්න පුලවන්

564
00:27:31,016 --> 00:27:33,083
අපි තින්මෑන් බොරු කරමු

565
00:27:33,085 --> 00:27:35,735
ඊටපස්සේ ආපහු භූතගවේෂකයෝ එකට බහිමු

566
00:27:35,737 --> 00:27:38,605
මට බෑ

567
00:27:40,725 --> 00:27:44,027
මට ඔයාව තවත් විශ්වාස කරන්න බෑ, එඩ්

568
00:27:44,029 --> 00:27:46,897
ආ, අයියෝ, හැරී

569
00:27:56,158 --> 00:27:59,142
මට තේරෙනවා, ඔයා ඉන්නේ තරහෙන්, හරිද?

570
00:27:59,144 --> 00:28:02,045
ඉතින්, -- ඉතින් ඔයා කිව්ව දේ
ඔයා හිතලා කිව්වා නෙමේ

571
00:28:02,047 --> 00:28:06,783
ඒත් හැරී, නිකම් කියන්න ඔයාට ඕනේ මොනවද කියලා

572
00:28:10,621 --> 00:28:13,223
මං ගිහින් කොපි ටිකක් අරන් එන්නං --

573
00:28:13,225 --> 00:28:16,092
ඔයා මෙතන ඉදන් සන්සුන් වෙන්න

574
00:28:28,357 --> 00:28:29,973
ඒයි

575
00:28:29,975 --> 00:28:32,242
කොහොමද ඒක ගියේ?

576
00:28:32,244 --> 00:28:37,330
ඒක, අම්, ගියේ, අහ්... අම්...

577
00:28:50,795 --> 00:28:53,296
ඒයි

578
00:28:53,298 --> 00:28:57,217
ඔයා හොදින්ද?

579
00:28:57,219 --> 00:29:00,503
මට නරක තැනට පයින් පාරක් වැදුනා

580
00:29:08,529 --> 00:29:11,581
අම්... මේ කිසිම දෙයක් ඇත්ත නෙමේ, සෑම්

581
00:29:11,583 --> 00:29:15,535
එඩ් නිකම් රගපාලා, දැන් එයා
මටත් කියනවා රගපාන්නලු

582
00:29:15,537 --> 00:29:19,322
හරියට මේක මට නිකම් අමතක කරලා
දාන්න පුළුවන් දෙයක් වගේ

583
00:29:19,324 --> 00:29:22,492
මට තේරෙනවා ඔයා කියන දේ

584
00:29:24,328 --> 00:29:26,513
අහන්න, අපිට සමාව දෙන්න පුළුවන්
දේවල් තියෙනවා

585
00:29:26,515 --> 00:29:28,415
බැරි දේවල්නුත් තියෙනවා

586
00:29:28,417 --> 00:29:30,867
ඉතින්, මේක මොන ජාතියේ එකක්ද?

587
00:29:30,869 --> 00:29:33,386
ඒක ඔයාම තේරුම් ගන්න ඕනේ දෙයක්

588
00:29:36,642 --> 00:29:37,807
ඒයි

589
00:29:37,809 --> 00:29:39,175
අහ්....

590
00:29:39,177 --> 00:29:43,496
අර ටයර් පාරවල් ගැන පොටක් අහු වුනා ඔයාට
ඕනේ නං....

591
00:29:51,772 --> 00:29:53,606
මොකද්ද කතාව?

592
00:29:53,608 --> 00:29:56,276
ඉතින්, ඒ ටයර් හදන්නේ එක ජාතියක
කාර් එකක් වෙනුවෙන් විතරයි

593
00:29:56,278 --> 00:29:58,528
ඒක 1989 ජියෝ මෙට්‍රෝ එකක්

594
00:29:58,530 --> 00:30:00,363
මෙච්චර පොඩි ටවුමක --
එකයි ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ

595
00:30:00,365 --> 00:30:02,231
දෙවනියා කියනවා ඒක අයිති රොජර් කියලා
හාදයෙක්ට කියලා

596
00:30:02,233 --> 00:30:03,450
රෑ මුරකාරයෙක් විදිහට වැඩ කරන කෙනෙක්

597
00:30:03,452 --> 00:30:05,785
ටවුමේ උතුරේතියෙන ධාන්‍ය මෝලක

598
00:30:05,787 --> 00:30:09,673
ඉතින්, මේකා ටෙලිපෝට්වුනා, හැබැයි මිනිහට
රස්සාවකුයි කාර් එකකුයි තියෙනවා

599
00:30:09,675 --> 00:30:11,074
අපි මොකෙක් එක්කද මේ ගනුදෙනු කරන්නේ?

600
00:30:11,076 --> 00:30:13,209
අපි ගිහින් හොයා ගම්මු

601
00:30:23,721 --> 00:30:25,805
ආ,

602
00:30:27,925 --> 00:30:29,893
සෑම්නුයි ඩීන්නුයි දෙයක් හොයාගෙන

603
00:30:29,895 --> 00:30:33,029
ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඔයා හදපු අවුල සුද්ද කරනවා

604
00:30:33,031 --> 00:30:34,430
ඔයා හරි
ඒක මං හාදාපු අවුල

605
00:30:34,432 --> 00:30:36,783
මමයි ඒක සුද්ධ කරන්න ඕනේ

606
00:30:36,785 --> 00:30:38,234
ඔයා ඒක තව අවුල් කරයි

607
00:30:40,437 --> 00:30:41,771
ආ, මොකද?

608
00:30:41,773 --> 00:30:43,940
ඔයා කලින් සෑම්ටයි ඩීන්ටයි බාර දීලා
යන එක ගැන කැමති වුනානේ. ඇයි දැන් බැරි?

609
00:30:43,942 --> 00:30:46,442
මට තවත් ජෙලිෆිෂ් කොන්දක් වෙන්න බෑ, හැරී

610
00:30:46,444 --> 00:30:49,329
ජෙලිෆිෂ්ලට කොදු ඇට නෑ

611
00:30:49,331 --> 00:30:50,380
හරියට හරි

612
00:30:50,382 --> 00:30:52,248
හිත් රිදෙන්න කලින්, බොරු වලට කලින්

613
00:30:52,250 --> 00:30:54,000
අපි පටන් ගත්තේ මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න, නේද?

614
00:30:54,002 --> 00:30:55,635
ඔව්

615
00:30:55,637 --> 00:30:57,120
ගොඩක්ම

616
00:30:57,122 --> 00:30:59,272
ඉතින්, දැන් හේතුවක් නෑ එලියට බැහැලා

617
00:30:59,274 --> 00:31:01,341
අපි ගොඩක්ම කරන්න හදපු දේ නොකර ඉන්න

618
00:31:01,343 --> 00:31:05,962
හැරී, ම - මට මේක හරි ගස්සන්න පුලවන්
අපි දෙන්න වෙනුවෙන්ම

619
00:31:15,573 --> 00:31:17,073
අපිට පුළුවන් මේක හරි ගස්සන්න

620
00:31:17,075 --> 00:31:21,277
ඔ - ඔයා කියන්නේ ඔයා මා එක්ක එනවද?

621
00:31:33,124 --> 00:31:35,592
මං කිව්වේ මායි මගේ හවුල්කාරයයි
මේක බලාගන්නං කියලා නේද?

622
00:31:35,594 --> 00:31:38,011
අහන්න, කට්ටිය, මගේ බොස් ආගිය අතක් නෑ

623
00:31:38,013 --> 00:31:39,596
අපි ලග වරෙන්තුවක් නෑ

624
00:31:39,598 --> 00:31:42,515
මේක වැරදුනොත් මාත් අමාරුවේ

625
00:31:42,517 --> 00:31:45,635
හරි, පස්සට වෙලා ඉන්න

626
00:32:07,074 --> 00:32:09,676
හැමදාම ආසාවෙන් හිටියේ මේවා පාවිච්චි කරන්න

627
00:32:25,195 --> 00:32:27,630
ඉතින්, තමුසෙයි තින් මෑන්, ඈ?

628
00:32:29,250 --> 00:32:30,883
ඒක තේරුම ගන්න තිබ්බ තමුසේ

629
00:32:30,885 --> 00:32:33,369
බතල කොටයක් වගේ නොවුනානං

630
00:32:39,209 --> 00:32:41,177
ආ, දෙවියනේ සෑම්, ඒක නවත්තන්න කියනවකො

631
00:32:41,179 --> 00:32:44,697
ඒයි, ඉතින්, මොකද්ද කතාව?
මොකෙද්ද තමුසේ, නොර්වූඩ්?

632
00:32:44,699 --> 00:32:45,998
තමුසේ ඩීමන් කෙනෙක්ද?

633
00:32:46,000 --> 00:32:48,601
මං කියන්නේ කොහොමද තමුසේ කෑම කඩේදී
ටෙලිපෝට්වුනේ?

634
00:32:48,603 --> 00:32:51,154
කණ්ඩායම් වැඩ

635
00:33:10,741 --> 00:33:12,875
ඉතින්, ටෙලිපෝට් තිබ්බේ නෑ --

636
00:33:12,877 --> 00:33:16,763
නිකම් අමන මලු දෙකක්
ස්ක්‍රීම් එකක් කරලා
[*scream - චිත්‍රපටි]

637
00:33:16,765 --> 00:33:19,732
ඉන්න, මං දන්නවා තමුසේ කවුද කියලා

638
00:33:21,368 --> 00:33:24,420
තමුසේ කෑම කඩේ
මේස පිහින එකා

639
00:33:24,422 --> 00:33:27,390
ඉතින්, මොකද, තමුසෙට නිකම්
බොස්ව මරන්නද ඕනේ වුනේ?

640
00:33:27,392 --> 00:33:29,175
ට්‍රේ තක්කඩියෙක්

641
00:33:29,177 --> 00:33:31,027
කේසි ගැන මොකද?

642
00:33:31,029 --> 00:33:32,345
එයා මොකද්ද කලේ?

643
00:33:32,347 --> 00:33:34,764
එයා මා එක්ක ආවේ නෑ ඉතින්, මං එයාව
වෙන කෙනෙක් එක්ක සෙට් කළා --

644
00:33:34,766 --> 00:33:37,033
මගේ පිහිය එක්ක

645
00:33:39,788 --> 00:33:42,238
හොද එකක්, රොජ්

646
00:33:44,158 --> 00:33:46,876
ෂෙරීෆ්ට ටවුමෙන් යන්න බැරි වෙලා වගේ

647
00:33:46,878 --> 00:33:48,828
හොදයි, එයා ඇත්තටම මට දෙන්නයි තිබ්බේ

648
00:33:48,830 --> 00:33:49,996
මං ඉල්ලපු නිවාඩුව

649
00:33:49,998 --> 00:33:51,748
ඉතින්, තමුසේ එයාව මැරුවා?!

650
00:33:51,750 --> 00:33:53,783
මං කාවවත් මැරුවේ නෑ

651
00:33:53,785 --> 00:33:55,418
රොජර් මැරුවේ

652
00:33:55,420 --> 00:33:57,453
එයයි පිස්සා

653
00:33:57,455 --> 00:33:59,505
මං මොළ කාරයා

654
00:33:59,507 --> 00:34:02,975
මං තමුසෙලට දොස් කියන්නේ නෑ
මාව අවතක්සේරු කලාට

655
00:34:02,977 --> 00:34:04,894
හැමෝම කරනවා

656
00:34:04,896 --> 00:34:07,263
පොර ෆෙඩෙක්, මෙහෙට ඇවිල්ලා

657
00:34:07,265 --> 00:34:11,017
මට නිකම් කඩදාසි වදුරෙක්ට වගේ
සලකනවා මුල ඉදන්ම

658
00:34:11,019 --> 00:34:12,935
ඒත් මමයි දිගටම තින්මෑන්

659
00:34:14,137 --> 00:34:16,972
හිතා ගන්න පුලුවන්ද ඒකෙන්
කොච්චර සතුටක්ද දැනුනේ කියලා

660
00:34:18,242 --> 00:34:21,744
නෑ, ජරා පිස්සෝ, මං දන්නේ නෑ

661
00:34:21,746 --> 00:34:23,329
ඔව්, ලස්සන කොල්ල දන්නේ නෑ

662
00:34:23,331 --> 00:34:25,164
නොදකින කෙකෙන් වෙන එක
දැනෙන්නේ කොහොමද කියලා

663
00:34:25,166 --> 00:34:29,085
මිනිස්සු 300ක් විතරක් ඉන්න
ටවුමක හැදිලා වැඩුනට කවුරුවත් දකින්නේ නෑ

664
00:34:29,087 --> 00:34:30,620
උන් අපිව දැක්කේ නෑ

665
00:34:33,340 --> 00:34:36,075
ඉතින්, කොහොමද ඔය දෙන්න මුනා ගැහුනේ?

666
00:34:36,077 --> 00:34:38,044
ඕලමොට්ටලයෝ ඩොට් කොම් එකෙන්ද?

667
00:34:38,046 --> 00:34:40,179
නෑ

668
00:34:40,181 --> 00:34:42,765
හිස් බාර් එකක මෝඩයෝ දෙන්නෙක්

669
00:34:42,767 --> 00:34:44,100
අපි හොදටම සෙට් වුනා

670
00:34:44,102 --> 00:34:45,685
දැනගත්තා මායි රොජ්නුයි --

671
00:34:45,687 --> 00:34:48,037
අපි දෙන්නම එහෙම පිටින්ම
කුමන්ත්‍රණ කතා පිස්සෝ බව

672
00:34:48,039 --> 00:34:49,472
පස්සේ අපිට තින්මෑන් හම්බවුනා
ඉතින්, ඩොං

673
00:34:49,474 --> 00:34:51,674
අපි මැසේජ් බෝඩ් පුරහම වැටුනා

674
00:34:51,676 --> 00:34:54,994
ඉතින්, මොකද්ද මේ, මොකක්
හරි ජරා වෙස් රගපෑමක්ද?

675
00:34:54,996 --> 00:34:56,345
වෙස් ඇත්තක්

676
00:34:56,347 --> 00:34:58,481
දන්නවද බ්ලොග්වල ලියන එක ජොලි, ඒත්....

677
00:34:58,483 --> 00:35:00,483
ඒත් මං කියන්නද තමුසෙලට තව
වැඩි දෙයක් ඕනේ වුනා

678
00:35:00,485 --> 00:35:02,184
තමුසෙලට තේරෙනව නේද තොපි
පොල් බූරුවෝ දෙන්න කරන වැඩෙන්

679
00:35:02,186 --> 00:35:05,321
තමුසෙලා තින් මෑන් වෙන්නේ නෑ

680
00:35:05,323 --> 00:35:08,190
ඒකෙන් තමුසෙලා අනුකරණ මිනීමරුවෝ වෙනවා

681
00:35:08,192 --> 00:35:11,327
ඒකෙන් මං තින් මෑන් වෙනවා

682
00:35:11,329 --> 00:35:14,831
තමුසෙලාට කියන්න වෙන්නේ නෑ
මං එහෙම නෑ කීයල

683
00:35:14,833 --> 00:35:17,917
මොකද තමුසෙලා ගොඩක් මැරිලා තියෙයි
කියන්න බැරි තරමට

684
00:35:19,870 --> 00:35:21,304
වැඩ පෙන්නන වෙලාව

685
00:35:21,306 --> 00:35:24,140
ඔය දෙන්න වාසනාවන්තයෝ

686
00:35:24,142 --> 00:35:26,259
ඕගොල්ලෝ තමයි දැනට අපේ හොදම වීඩියෝ එකේ තරු

687
00:35:26,261 --> 00:35:28,227
මේක හැම තැනම යත්දී

688
00:35:28,229 --> 00:35:31,514
හැමෝම දැනගනියි තින් මෑන් ඇත්ත බව

689
00:35:41,408 --> 00:35:43,576
ඇක්ෂන්!

690
00:35:43,578 --> 00:35:45,244
ඉන්න, නෑ, නෑ, නෑ, එපා!

691
00:36:00,210 --> 00:36:02,244
හැරී...

692
00:36:20,114 --> 00:36:24,116
ආ, ඌ මාව අල්ල ගත්තා
ඌ මාව ආපහු අල්ල ගත්තා

693
00:36:24,935 --> 00:36:27,436
මේක ස්කූබි ඩු වෙලාව
අමන මල්ල

694
00:36:27,438 --> 00:36:29,822
ගලවනවා වෙස්මූණ

695
00:36:29,824 --> 00:36:31,123
මං දන්නවා තමුසේ තින්මෑන් නෙමේ බව

696
00:36:31,125 --> 00:36:32,942
තමුසේ නිකම් මී - මී එකක්
[*Meme - MDG : සමාජයක පැතිරෙන රැල්ලවල් සහ ඒවා පතුරවන අය. නිවැරදි ශබ්ද කිරීම "මීම්"]

697
00:36:32,944 --> 00:36:35,077
එඩ්, ඒක ශබ්ධ කරන්නේ මීම් කියලා

698
00:36:35,079 --> 00:36:36,579
ඒක ලියන්නේ මී මී කියලනේ, හැබැයි

699
00:36:36,581 --> 00:36:38,497
දෙවනි ඊ අකුර ලොප්, ඔව්

700
00:36:38,499 --> 00:36:45,388
තමුසේ මී මී -- මිනිහෙක්, මීම් කෙනෙක්,
මමයි තමුසෙව හැදුවේ

701
00:36:45,390 --> 00:36:47,456
ආ!

702
00:36:48,625 --> 00:36:50,643
දැනගත්ත එක හොදයි

703
00:36:50,645 --> 00:36:52,094
ආ, ශ් --

704
00:36:54,983 --> 00:36:57,767
මං සම්භාව්‍ය කෘතිවලට ආදරේ කරන කෙනෙක්, එඩ්

705
00:36:57,769 --> 00:37:01,404
අපිට මෙතන තියෙන්නේ ෆැරැන්කන්ස්ටයින් තත්වයක්

706
00:37:01,406 --> 00:37:04,190
මං කියන්නේ, අම්මෝ, නිර්මාතෘ

707
00:37:04,192 --> 00:37:06,492
මං කියන්නේ, අපි -- අපි හැදුවේ ඔය දෙන්නගෙන්
එක්කෙනෙක්ට ජීවත් වෙන්න අරින්නයි

708
00:37:06,494 --> 00:37:08,744
කතාව කියන්න
ඒත් දැන්,

709
00:37:08,746 --> 00:37:11,480
ඔය දෙන්න මලහම, කිසිම සාක්ෂියක් නෑ

710
00:37:11,482 --> 00:37:14,483
තින්මෑන් තමුසෙගේ නිර්මාණයක් බව කියන්න

711
00:37:30,901 --> 00:37:32,351
නෑ

712
00:37:42,513 --> 00:37:44,397
ඉන්න, එපා! එපා! එපා!

713
00:37:44,399 --> 00:37:45,781
එපා, අහන්න, මගේ දිහා බලන්න

714
00:37:45,783 --> 00:37:47,149
මේ ඔක්කොම මගේ වරද

715
00:37:47,151 --> 00:37:50,286
හරිද?
ඒ ඔක්කොම මගේ වරද

716
00:37:50,288 --> 00:37:52,238
මං ලග ඔය දෙන්නටම ඇති වෙන්න උණ්ඩ තියෙනවා

717
00:38:24,028 --> 00:38:26,463
- ඉතින්, ඇතුලේ දේවල් හොදද?
- ඔව්

718
00:38:28,083 --> 00:38:30,751
තින් මෑන් වීඩියෝයි
මං මිනී දෙක තිබ්බ විධිහයි

719
00:38:30,753 --> 00:38:32,869
ඇති වෙන්න හෝඩුවාවල් තියෙනවා

720
00:38:32,871 --> 00:38:36,390
ඒ පිස්සෝ දෙන්න උන් දෙන්නව
මරා ගත්තා වගේ පේන්න

721
00:38:38,893 --> 00:38:40,310
උන් නිකම් මිනිස්සු, මිනිහෝ

722
00:38:40,312 --> 00:38:43,397
උන්... ඩීමන්ලා නෙමේ, උන් යක්කු නෙමේ

723
00:38:43,399 --> 00:38:47,884
උන්... ඉලව් මිනිස්සු

724
00:38:47,886 --> 00:38:51,905
ඔව්, මං කලිනුත් කිව්වනේ,
මිනිස්සු ජරා ජාතියක්

725
00:38:53,475 --> 00:38:57,311
ඉ - ඉතින්... අපි යාළුද?

726
00:38:58,814 --> 00:39:01,281
මං හිතන්නේ නෑ අපි කවදාවත් එහෙම වෙයි කියලා

727
00:39:05,171 --> 00:39:07,554
මං කියන්නේ, දන්නවනේ, අපි ඒක හරි ගැස්සුවා

728
00:39:07,556 --> 00:39:09,573
අපි, අහ් -- අරගොල්ලන්වත් පැරැද්දුවා

729
00:39:09,575 --> 00:39:12,709
මේක තමයි අවස්තාව ආපහු පරණ
භූත ගවේෂකයෝ පටන් ගන්න ආයිමත්

730
00:39:12,711 --> 00:39:15,412
මං ඔයා එක්ක මෙහෙට ආවේ
මේ තින්මෑන් වැඩේ ඉවර කරන්න

731
00:39:15,414 --> 00:39:17,347
මං පරිච්චේදයක් ඉවර කළා නෙමේ, එඩ්,

732
00:39:17,349 --> 00:39:19,583
මං මුලු ඉලව් පොතම ඉවර කළා

733
00:39:19,585 --> 00:39:21,068
ඒත් ඔයා මාව බේරගත්තා

734
00:39:21,070 --> 00:39:22,352
මං මිනිහෙක් මැරුවා, එඩ්

735
00:39:22,354 --> 00:39:24,087
එයා නරක මිනිහෙක් හැරී

736
00:39:24,089 --> 00:39:25,556
ඒ මිනිහෙක්, එඩ්

737
00:39:25,558 --> 00:39:29,142
ඔයාගේ විකාර නිසා මිනිස්සු ගොඩක් මැරුණා

738
00:39:29,144 --> 00:39:30,677
මං ඒ විකාර කලේ අපි වෙනුවෙන්

739
00:39:30,679 --> 00:39:32,529
මං දන්නේ නෑ ඔයාට ඒක නොපෙන්නේ ඇයි කියලා

740
00:39:32,531 --> 00:39:36,066
නෑ නෑ

741
00:39:36,068 --> 00:39:38,435
ඔයා ඒක කලේ ඔයා වෙනුවෙන්

742
00:39:43,324 --> 00:39:45,737
එඩ්, මට සමාවදෙන්න පුළුවන්
ගොඩක් දේවල් තියෙනවා

743
00:39:47,360 --> 00:39:48,857
හැබැයි මේක එහෙම එකක් නෙමේ

744
00:39:48,882 --> 00:39:52,355
ඉතින්, මොකද්ද දැන් අපිට වෙන්නේ?

745
00:39:54,469 --> 00:39:57,804
වෙන්නේ...

746
00:39:57,806 --> 00:40:00,507
ඒක ව්‍යාකුලයි

747
00:40:13,438 --> 00:40:16,089
ඕගොල්ලන්ට පුලුවන්ද මාව ගෙනිහින් බස්සන්න

748
00:40:19,143 --> 00:40:20,994
ඔව්, හා

749
00:41:02,704 --> 00:41:05,739
හැරී ඔයා හොදින්ද?

750
00:41:05,741 --> 00:41:08,024
ඔව්

751
00:41:08,026 --> 00:41:11,128
මං කියන්නේ, නෑ

752
00:41:11,130 --> 00:41:12,829
අවුරුදු ගානක් කෙනෙක් එක්ක ආශ්‍රය කරනකොට

753
00:41:12,831 --> 00:41:15,499
හිතෙනවා එයා සදහටම තමන් ලග ඉදියි කියලා

754
00:41:17,168 --> 00:41:19,970
වයසට ගිහින්, පිලේ ඉදන් බොත්දී

755
00:41:19,972 --> 00:41:22,506
එයත් අනික් පැද්දෙන පුටුවේ ඉදියි කියලා

756
00:41:22,508 --> 00:41:24,391
පස්සේ මොකක් හරි වෙනවා

757
00:41:24,393 --> 00:41:30,714
එතකොට තේරෙනවා ඒ අනික්
පැද්දෙන පුටුව හිස්වෙලා බව

758
00:41:37,739 --> 00:41:39,889
මං කියන දේ ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවද?
---A Wish We Agree---
---MDG_සිංහල_උපසිරැසි----

758
00:41:40,305 --> 00:41:46,288