www.TamilRockers.to - 24 [2016] Tamil HDRip x264 MP3 700 - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074

2
00:00:14,000 --> 00:00:20,074

3
00:01:47,880 --> 00:01:50,800
මේගමලෙයි.

4
00:01:57,210 --> 00:02:01,340
එකම ගෙදරට වෙන වෙනම කරන්ට්
සම්බන්ධතා දෙකක් දෙන එක මොන තරම් අමාරුද?

5
00:02:40,150 --> 00:02:45,430
එහෙනම් මේ වෙනකම් මං විස්තර
කරපු දේ සොයාගැනිමේ මුල් අදියරයි මේ.

6
00:02:46,160 --> 00:02:50,240
නොයෙක් මායම් කරන්න යන මේ
යන්ත්‍රයේ...

7
00:02:51,820 --> 00:02:56,670
දෙවැනි අදියර... ඒ කියන්නේ.. සිමාව.

8
00:02:57,100 --> 00:02:59,190
අතිශයින්ම තීරණාත්මකයි.

9
00:03:00,040 --> 00:03:02,990
ඒක මොකක්ද කියනවා නම් මේක..

10
00:03:06,060 --> 00:03:10,960
තාත්තා ගෙන් අහන්න එයාට ඔයාවයි
මාවයි එපාවෙලා නේද කියලා

11
00:03:11,060 --> 00:03:13,940
එයාට මේ විද්‍යාගාරය තමයි හැමදේටම
වඩා වැදගත්..

12
00:03:13,960 --> 00:03:15,380
කෝ ඔයාගේ තාත්තාට කියන්න.

13
00:03:23,170 --> 00:03:24,220
ප්‍රියා?

14
00:03:24,240 --> 00:03:25,740
මේක සෙල්ලම් කරන තැනක්ද?

15
00:03:25,890 --> 00:03:29,140
මං කී පාරක් නම් කියලා තියෙනවාද
ළමයාවත් අරන් මෙහෙට එන්න එපා කියලා.

16
00:03:29,250 --> 00:03:33,060
මේ රසායනික ද්‍ර‍ව්‍ය...බිංදුවක් හරි ඔයාටයි
දරුවටයි වැදුනොත් එහෙම මොනා වේවිද?

17
00:03:33,150 --> 00:03:36,650
මම ඕක වැට්ටුවේ නැහැ. ඔයාගේ
පුතා තමයි කලේ.

18
00:03:36,680 --> 00:03:40,100
මේ පුංචි දරුවා තාත්තාට තැග්ගක් දෙන්න
කියලා ආසාවෙන් ආවා..

19
00:03:40,510 --> 00:03:42,090
එත් ඔයා බනිනවා..

20
00:03:42,250 --> 00:03:43,460
බලාගෙන අඩිය තියන කොට...

21
00:03:43,850 --> 00:03:47,660
තාත්තාට කිසිම තැග්ගක් නොදි ඉමු..
අපිම තැගි ටික තියාගමු.

22
00:03:50,330 --> 00:03:51,330
ප්‍රියා...?

23
00:03:51,790 --> 00:03:56,030
‍තැග්ගක් දෙන්න කියලා ඇවිල්ලා ඔයා තරහා
වෙලා යනවා නේ.

24
00:03:56,270 --> 00:03:57,440
මොකක්ද තැග්ග?

25
00:04:01,350 --> 00:04:02,690
සුභ උපන්දිනයක්.

26
00:04:04,000 --> 00:04:09,450
මහා ලොකු විද්‍යාඥයා තැග්ගක් ගත්තාම ආපිට
තැග්ගක් දෙන්න ඕනේ කියලා දන්නේවත් නැත්ද?

27
00:04:16,830 --> 00:04:20,020
තැග්ගක්...ඊට පස්සේ ආපිට තැගී..

28
00:04:20,280 --> 00:04:23,730
ඒ කියන්නේ ඔයාගේ හිතේ මොකක්
හරිම දෙයක් තියනවා.

29
00:04:23,940 --> 00:04:26,920
- මොනාද ඕනි කියන්න.
- කිව්වොත් ඒක කරනවාද?

30
00:04:26,950 --> 00:04:28,780
මං ඔයා ඉල්ලපු දේවල් වලින් මොනාද
නොකර ඉදලා තියෙන්නේ?

31
00:04:29,290 --> 00:04:30,150
කියන්න.

32
00:04:30,170 --> 00:04:32,850
මේක කරන්න එපා අතහැරලා දාන්න.

33
00:04:34,450 --> 00:04:40,850
ඔයා මේ කරන පරික්ෂණය නිසා අපිට මොකක්
හරි කරදරයක් වේවි කියලා හිත කියනවා.

34
00:04:42,150 --> 00:04:46,900
ප්‍රියා මං දැන් මේ හදන යන්ත්‍ර‍ය 99%ක්ම
වැඩ කරන එකක් නැහැ.

35
00:04:50,430 --> 00:04:51,390
එත්...

36
00:04:52,160 --> 00:04:55,640
සමහර විට මේක හරි ගියොතින්..

37
00:05:03,880 --> 00:05:09,160
ඔයාට ඔය දැනෙන බය වගේ දෙයක් උනත්
මට ඒක හරි ගස්සගන්න පුලුවන්.

38
00:05:14,090 --> 00:05:19,610
මේ සේරම කරන්නේ කවුරු වෙනුවෙන්ද,
ඔයා වෙනුවෙන්...අපේ දරුවා වෙනුවෙන් නේ

39
00:05:23,560 --> 00:05:25,770
මගේ පුතා මොනාද කියන්නේ?

40
00:05:25,950 --> 00:05:27,710
බඩගිනිලු...කිරි ඕනිලු..

41
00:05:27,730 --> 00:05:30,760
මෙයාව විනාඩි පහකට අල්ලගන්න මං
ගිහින් එන්නම්..

42
00:05:31,030 --> 00:05:34,780
- ප්‍රියා මේ මට වැඩ තියනවා..
- මං එන්නම්...විනාඩි පහක් දෙන්න.

43
00:05:36,760 --> 00:05:38,140
වස්තුවේ...

44
00:05:38,240 --> 00:05:41,740
කවුරු මොනා කිව්වාත් නැතත්..
ඔයා අම්මා විදියම තමයි.

45
00:05:41,890 --> 00:05:51,240
ඔයාව ඉස්කොලේකට දාද්දි උනත් වාසගමට
තාත්තා ගේ නම නෙමෙයි අම්මාගේ නමයි දාන්න ඕනි.

46
00:05:51,410 --> 00:05:52,870
හොදයි නේද...

47
00:05:53,150 --> 00:05:56,530
ඔයා පොඩ්ඩක් මෙතැන හාන්සි වෙලා ඉන්න.

48
00:06:04,960 --> 00:06:07,670
හොදට හාන්සි වෙලා ඉන්න.

49
00:06:08,280 --> 00:06:09,820
නිදාගන්න.

50
00:06:16,050 --> 00:06:20,900
ඇයි ඇයි අම්මා එනවා ඇති වස්තුවේ..

51
00:06:20,920 --> 00:06:24,020
ඔයා අම්මා කියන සිංදුවක් දාන්නම්
ඔයා කැමැතිම එකක් හොදේ..

52
00:06:31,890 --> 00:06:33,440
විනාඩියක් ඉන්න පුතේ..

53
00:06:37,500 --> 00:06:38,290
ඔන්න හරි.

54
00:06:39,720 --> 00:06:42,400
අම්මාගේ සිංදුව දාපු ගමන් හිනා වෙනවා..
අම්මාගේ පුතාම තමයි.

55
00:09:39,940 --> 00:09:42,780
ආයුබෝවන් සර්?
- මිනිහා වැඩ පටන්ගත්තාද?

56
00:09:42,840 --> 00:09:44,460
මං උදේ ඉදන්ම එයා එක්ක තමයි හිටියේ.

57
00:09:44,660 --> 00:09:46,070
මං හිතන්නේ මේ වෙද්දි ඉවර කරලා ඇති.

58
00:09:46,240 --> 00:09:48,240
හතරට වගේ පටන් ගන්නවා කියලා කිව්වා.

59
00:09:48,470 --> 00:09:51,260
විද්‍යාගාරයෙන් සද්දයකුත් ආවා
අනිවාර්යෙන් පටන් ගන්න ඇති.

60
00:09:51,290 --> 00:09:54,830
මෙච්චර කලායක් ඔයා වෙනුවෙන් වැඩ කලානේ
මට සලකන්නම් කියලා කිව්වා නේ...ඒකට දැන්..

61
00:10:40,830 --> 00:10:43,240
ප්‍රියා!

62
00:10:43,540 --> 00:10:45,580
ප්‍රියා ඒක වැඩ කරනවා!

63
00:10:48,390 --> 00:10:51,210
මං ඒක කලා මගේ ඔරලෝසුව වැඩ කරනවා

64
00:10:52,950 --> 00:10:54,120
ප්‍රියා

65
00:10:57,240 --> 00:10:58,330
ප්‍රියා?

66
00:11:24,580 --> 00:11:25,580
ප්‍රියා?

67
00:11:34,530 --> 00:11:35,530
ප්‍රියා

68
00:12:04,600 --> 00:12:07,390
එකම කළලයක් ඇතුලේ මාස නමයක් ඉදලා..

69
00:12:07,580 --> 00:12:10,830
විනාඩි කිහිපයක පරතරයක් එක්ක ඉපදුනා

70
00:12:11,200 --> 00:12:14,160
එකම එක පෙනුමක් ගත්තා.

71
00:12:15,490 --> 00:12:20,570
ඔයායි මමයි මේ ලොකේට ආව වෙලාවේ
වෙනසක් තියනවා..

72
00:12:22,650 --> 00:12:23,820
විනාඩි තුනක..

73
00:12:24,830 --> 00:12:25,910
නිකම්ම

74
00:12:26,690 --> 00:12:28,150
තත්පර 180 ක්.

75
00:12:33,600 --> 00:12:40,780
තත්පර 180කින් ඔයාවයි මාවයි අංශක
180ක විතර වෙනස් කමකින් තියලා තියනවා.

76
00:12:43,450 --> 00:12:44,830
ඒ තමයි වෙලාව.

77
00:12:46,140 --> 00:12:47,850
කාලයේ හැටි දන්නවා නේ...

78
00:12:50,480 --> 00:12:53,350
කාලය ගැන ඔයාට වඩා දන්න කවුද ඉන්නේ?

79
00:12:53,630 --> 00:12:56,880
ඩොක්ටර් සේදුරාමන්.

80
00:12:59,960 --> 00:13:00,960
තමුසේ..

81
00:13:01,590 --> 00:13:05,660
ඉපදුන දවසේ ඉදන් හොදම පුතා..
අති දක්ෂ විද්‍යාඥයෙක්‍

82
00:13:05,790 --> 00:13:09,610
ෆීනික්ස් ඔරලොසු කම්පැනි එක ඉන්දියාවේ
අංක එකට ඔසවලා තියන්න වැඩ කරපු ව්‍යාපාරිකයෙක්

83
00:13:09,780 --> 00:13:14,430
හොද සැමියෙක්...ආදරණිය තාත්තා කෙනෙක්..
තව එක එක එවා..

84
00:13:14,970 --> 00:13:16,300
එත් මං...

85
00:13:17,980 --> 00:13:21,450
මං දක්ෂ දූෂ්ටයෙක්.

86
00:13:23,040 --> 00:13:25,670
සුභ උපන්දිනයක් මගේ සහෝදරයා.

87
00:13:26,390 --> 00:13:29,760
අයියාට දෙන උපන්දින තැග්ග කෝ?

88
00:13:34,300 --> 00:13:35,890
මං ආවේ...

89
00:13:37,990 --> 00:13:39,570
මගේ ඔරලොසුව ගන්න.

90
00:13:39,780 --> 00:13:42,410
ප්‍රියාට විතරක් මුකුත් කරන්න එපා.

91
00:13:52,340 --> 00:13:56,990
සුභ උපන්දිනයක් වේවා මට!

92
00:14:00,130 --> 00:14:01,840
සේතු මං දිහා බලන්න.

93
00:14:01,880 --> 00:14:02,590
ප්‍රියා..

94
00:14:06,260 --> 00:14:08,580
හැම තැනකම හොයන්න. ඉක්මන් කරන්න.

95
00:14:09,460 --> 00:14:11,130
ඔරලොසුව මෙතැනම තමයි තියලා ඇත්තේ.

96
00:14:11,150 --> 00:14:12,400
ළමයා කෝ?

97
00:14:12,430 --> 00:14:13,390
ළමයා...

98
00:14:14,650 --> 00:14:15,900
රහස් කාමරේ තිබ්බා..

99
00:14:16,060 --> 00:14:17,710
- අයියෝ ප්‍රියා?
- ඇයි මොකද?

100
00:14:17,730 --> 00:14:18,770
ඕරලෝසුව.

101
00:14:19,680 --> 00:14:20,760
ඒක ළමයා ගාව.

102
00:14:24,810 --> 00:14:26,400
- මිත්‍රා
- සර්.

103
00:14:26,420 --> 00:14:29,050
ඕරලොසුව කේස් එකක දාලා ඇත්තේ.

104
00:14:31,050 --> 00:14:34,420
ඕරලොසුව කොහේද කියලා කියන්න නම් එපා.

105
00:14:40,150 --> 00:14:44,320
ඔරලොසුව ළමයා ගාව කියලා දැනගත්තොත්
ළමයාවත් මරලා දාවි.

106
00:15:06,840 --> 00:15:08,260
සද්ද කරන්න එපා!

107
00:15:13,960 --> 00:15:14,800
සර්..

108
00:15:15,860 --> 00:15:19,200
හැම තැනකම බැලුවා සර්.. ඕරලොසුව
කොහේවත් නැහැ.

109
00:15:19,220 --> 00:15:20,390
ඕරලොසුව මෙතැනම ඇත්තේ.

110
00:15:20,410 --> 00:15:21,710
මට දරුවෙක් කෑ ගහනවා ඇහුනා

111
00:15:21,740 --> 00:15:23,070
ඒ ළමයාව හොයාගන්න.

112
00:15:23,100 --> 00:15:24,890
- ගිහින් හොයපල්ලා.
- හරි.

113
00:15:32,850 --> 00:15:34,480
කොහේද ඒක?

114
00:15:36,840 --> 00:15:38,300
එපා...!

115
00:15:43,680 --> 00:15:44,800
ප්‍රියා!

116
00:15:47,400 --> 00:15:50,590
එයාට ඇදුම තියනවා...එයාගේ හුස්ම හිරවේවි..

117
00:15:50,620 --> 00:15:53,690
ආත්‍රියාන් ඔයා වැරැද්දක් කරන්නේ

118
00:15:54,140 --> 00:15:56,680
ඔයා හිතනවා වගේ මගේ පරික්ෂණය
සාර්ථක උනේ නැහැ මට විනාඩි පහක් දෙන්න.

119
00:15:56,950 --> 00:16:00,400
ඒ ඔරලොසුව වැඩකරන්න ගත්ත
ගමන්ම මං ඔයාට ඒක දෙන්නම් සත්තයි.

120
00:16:04,340 --> 00:16:05,510
ප්‍රියා..

121
00:16:06,200 --> 00:16:08,000
ප්‍රියා ඒක වැඩ කරනවා ප්‍රියා

122
00:16:08,400 --> 00:16:11,930
මං ඒක කලා... මගේ ඔරලොසුව වැඩ කරනවා

123
00:16:12,770 --> 00:16:16,900
උඔ හිතුවාද මං බීරෙක් කියලා?

124
00:16:23,960 --> 00:16:26,130
අනේ ප්‍රියා...එයා මැරිලා යාවි..

125
00:16:28,030 --> 00:16:30,110
මැරෙන්න යාවිලුද?

126
00:16:33,000 --> 00:16:37,150
එපා එපා අනේ...එපා...

127
00:16:47,360 --> 00:16:48,670
ප්‍රියා..

128
00:18:33,680 --> 00:18:35,220
අඩන්න එපා..

129
00:18:36,720 --> 00:18:37,930
අනේ අඩන්න එපා.

130
00:18:38,300 --> 00:18:39,470
නවත්වන්න!!

131
00:18:43,830 --> 00:18:44,870
අර පැත්තේ!

132
00:20:27,170 --> 00:20:28,340
යනවා!

133
00:21:06,010 --> 00:21:10,600
අයියාට මල්ලිව තනියම දාලා එන්න
හිතක් හිතුනේම නැහැ.

134
00:21:24,980 --> 00:21:26,690
අන්තිම පාරට අහන්නේ!

135
00:21:27,530 --> 00:21:29,570
කොහේද ඕරලෝසුව?

136
00:21:34,950 --> 00:21:38,390
තමුසේ නොකිව්ව දේ උඔගේ පුතා කිව්වා.

137
00:21:40,670 --> 00:21:47,060
උඔ එක අතකට වාසනාවන්තයි උඔගේ
උපන්දිනේ වගේම මැරෙන දවසයි...

138
00:21:47,130 --> 00:21:49,130
දෙකම එක දවසෙයි.

139
00:21:50,120 --> 00:21:52,460
යන තැනකට ආයුබෝවන්!

140
00:22:18,390 --> 00:22:19,340

141
139
00:22:19,790 --> 00:22:20,830

142
140
00:22:21,230 --> 00:22:22,020

143
141
00:22:22,270 --> 00:22:22,650
බොම්බයක්?

144
00:22:22,680 --> 00:22:23,550

145
143
00:22:24,280 --> 00:22:25,240

146
144
00:22:25,880 --> 00:22:27,000

147
145
00:22:27,960 --> 00:22:28,960

148
146
00:22:29,440 --> 00:22:30,570

149
147
00:22:31,300 --> 00:22:32,340

150
148
00:22:33,300 --> 00:22:34,380

151
149
00:22:41,180 --> 00:22:43,570
පැටියෝ මේ වෙනකම් අපි නම්බර්
ආපිටි පස්සට ඇහුවා...

152
00:22:43,660 --> 00:22:45,560
දැන් අකුරුත් ආ පිටිපස්සට අහනවාද?

153
00:22:45,690 --> 00:22:46,690
Z

154
00:22:46,800 --> 00:22:47,710
Y

155
00:22:47,820 --> 00:22:48,660
X

156
00:23:01,480 --> 00:23:01,650


157
00:23:01,660 --> 00:23:01,840
සි

158
00:23:01,840 --> 00:23:02,020
සිං

159
00:23:02,020 --> 00:23:02,200
සිංහ

160
00:23:02,200 --> 00:23:02,380
සිංහල

161
00:23:02,380 --> 00:23:02,560
සිංහල

162
00:23:02,560 --> 00:23:02,740
සිංහල අ

163
00:23:02,740 --> 00:23:02,920
සිංහල අද

164
00:23:02,920 --> 00:23:03,100
සිංහල අදහ

165
00:23:03,100 --> 00:23:03,280
සිංහල අදහස

166
00:23:03,280 --> 00:23:03,460
සිංහල අදහස

167
00:23:03,460 --> 00:23:03,640
සිංහල අදහස ප

168
00:23:03,640 --> 00:23:03,820
සිංහල අදහස පර

169
00:23:03,820 --> 00:23:04,000
සිංහල අදහස පරි

170
00:23:04,000 --> 00:23:04,180
සිංහල අදහස පරිව

171
00:23:04,180 --> 00:23:04,360
සිංහල අදහස පරිවර

172
00:23:04,360 --> 00:23:04,540
සිංහල අදහස පරිවර්

173
00:23:04,540 --> 00:23:04,720
සිංහල අදහස පරිවර්ත

174
00:23:04,720 --> 00:23:04,900
සිංහල අදහස පරිවර්තන

175
00:23:04,900 --> 00:23:05,080
සිංහල අදහස පරිවර්තනය

176
00:23:05,080 --> 00:23:05,260
සිංහල අදහස පරිවර්තනය

177
00:23:05,260 --> 00:23:05,440
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හ

178
00:23:05,440 --> 00:23:05,620
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා

179
00:23:05,620 --> 00:23:05,800
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා

180
00:23:05,800 --> 00:23:05,980
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උ

181
00:23:05,980 --> 00:23:06,160
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උප

182
00:23:06,160 --> 00:23:06,340
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපස

183
00:23:06,340 --> 00:23:06,520
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසි

184
00:23:06,520 --> 00:23:06,700
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිර

185
00:23:06,700 --> 00:23:06,880
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැ

186
00:23:06,890 --> 00:23:07,060
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැස

187
00:23:07,070 --> 00:23:07,240
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි

188
00:23:07,250 --> 00:23:07,430
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි

189
00:23:07,430 --> 00:23:07,610
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ග

190
00:23:07,610 --> 00:23:07,790
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැ

191
00:23:07,790 --> 00:23:07,970
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන

192
00:23:07,970 --> 00:23:08,150
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්

193
00:23:08,150 --> 00:23:08,330
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්ව

194
00:23:08,330 --> 00:23:08,510
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වී

195
00:23:08,510 --> 00:23:08,690
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම

196
00:23:08,690 --> 00:23:08,870
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම

197
00:23:08,870 --> 00:23:09,050
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම

198
00:23:09,050 --> 00:23:09,230
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම


199
00:23:09,230 --> 00:23:09,410
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
දර

200
00:23:09,410 --> 00:23:09,590
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
දර්

201
00:23:09,590 --> 00:23:09,770
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
දර්ශ

202
00:23:09,770 --> 00:23:09,950
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
දර්ශන

203
00:23:09,950 --> 00:23:10,130
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
දර්ශන

204
00:23:10,130 --> 00:23:10,310
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
දර්ශන න

205
00:23:10,310 --> 00:23:10,490
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
දර්ශන නී

206
00:23:10,490 --> 00:23:10,670
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
දර්ශන නීශ

207
00:23:10,670 --> 00:23:10,850
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
දර්ශන නීශා

208
00:23:10,850 --> 00:23:11,030
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
දර්ශන නීශාන

209
00:23:11,030 --> 00:23:11,210
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
දර්ශන නීශාන්

210
00:23:11,210 --> 00:23:11,390
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
දර්ශන නීශාන්ත

211
00:23:11,390 --> 00:23:11,570
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
දර්ශන නීශාන්ත

212
00:23:11,570 --> 00:23:11,750
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
දර්ශන නීශාන්ත ප

213
00:23:11,750 --> 00:23:11,930
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
දර්ශන නීශාන්ත පී

214
00:23:11,930 --> 00:23:12,110
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
දර්ශන නීශාන්ත පීර

215
00:23:12,110 --> 00:23:12,290
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
දර්ශන නීශාන්ත පීරි

216
00:23:12,290 --> 00:23:12,470
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
දර්ශන නීශාන්ත පීරිස

217
00:23:12,480 --> 00:23:12,660
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
දර්ශන නීශාන්ත පීරිස්

218
00:23:12,820 --> 00:23:21,660
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
දර්ශන නීශාන්ත පීරිස්
(207 වැනි උපසිරැසි ගැන්වීම)

219
00:23:23,440 --> 00:23:25,320
වසර 26කට පසු.

220
00:23:26,440 --> 00:23:36,320
zoom.lk උපසිරැසි අංශයේ උපසිරැසි ගැන්වීමක්.

221
00:23:53,080 --> 00:23:53,740
අම්මේ!!

222
00:23:53,770 --> 00:23:54,690
එනවා

223
00:23:54,710 --> 00:23:57,820
- ඉක්මනට එන්න සැහෙන තැන් වලට යන්න තියනවා
- මේ එනවා!

224
00:23:58,050 --> 00:23:59,550
ඉන්න මං එනවා!

225
00:23:59,710 --> 00:24:01,520
ගෙදර පුරාම ඔරලෝසු එල්ලගෙන ඉන්නවා

226
00:24:01,640 --> 00:24:03,540
එත් වෙලාවේ තියන වටිනාකම දන්නේ නැහැ.

227
00:24:03,580 --> 00:24:06,060
ඉක්මනට එන්න අම්මේ මං තව තැන්
කිහිපයකටම යන්න එපැයි නේ.

228
00:24:06,200 --> 00:24:09,210
ඔව් ඔව් මිනිස්සු ඔයා එනකම් රතු පාවඩ
එලාගෙන බලාගෙන ඇති..

229
00:24:09,310 --> 00:24:12,100
මොකද මේ ලයිට් එක නිවන්නේ
නැතුවම ගෙදරින් ගිහින්..

230
00:24:12,130 --> 00:24:13,840
කරන්ට් බිල ආවම තමයි තරු විසිවෙන්නේ.

231
00:24:14,790 --> 00:24:16,880
අම්මෝ! මේකෙන් කරන්ට් වදිනවා නේ.

232
00:24:16,900 --> 00:24:18,710
තාමත් මේ ස්වීච් එක වෙනස් කරලා නැත්ද?

233
00:24:19,160 --> 00:24:21,240
කොච්චර දවස් ඉදන් මං කියනවාද?

234
00:24:22,220 --> 00:24:23,150
මොකද මේ කෑ ගහන්නේ?

235
00:24:23,180 --> 00:24:24,800
මේ මං අරන් එනවා නේද?

236
00:24:25,700 --> 00:24:28,110
ඔව් ඔයා මේ ලොකේ ලොකුම වෙළදාම
කරන්න වගේනේ එන්නේ..

237
00:24:28,140 --> 00:24:30,260
එත් ඔය තියන කසි කබල්නේ මට දිලා දාන්නේ.

238
00:24:30,340 --> 00:24:32,550
ඇතුලේ පෙට්ටියක් පුරවලා රත්තරනුයි
මුතුයි තියනවා

239
00:24:32,570 --> 00:24:33,860
දුන්නොත් අරන් යනවාද?

240
00:24:33,960 --> 00:24:35,250
මුන්ගෙත් කට....

241
00:24:35,270 --> 00:24:36,770
උදේට කාලාද ආවේ?

242
00:24:36,800 --> 00:24:37,800
ඔව්.

243
00:24:41,430 --> 00:24:42,520
මොකක්ද මේක?

244
00:24:42,570 --> 00:24:44,280
මේක කොහොමද මෙතැනට ආවේ?

245
00:24:44,380 --> 00:24:45,500
මට බලන්න දෙන්නකෝ.

246
00:24:45,520 --> 00:24:46,850
මේක තියාගෙන මොනාද කරන්නේ?

247
00:24:46,880 --> 00:24:49,340
ඉගුරු පොඩි කරන්න සුදුළුනු තලාගන්න
එතකොට ඇණයක් ගහගන්න..

248
00:24:49,360 --> 00:24:51,030
පුටුවට අඩයක් වගේ තියාගන්න.

249
00:24:51,050 --> 00:24:53,010
අපේ ගෙදර මදුරුවන්ට ගහන්නෙත් මේකෙන් තමා.

250
00:24:53,090 --> 00:24:54,510
මට මේක දෙන්න බැහැ.

251
00:24:54,890 --> 00:24:56,970
මේකටයි මගේ පුතාටයි එකම වයස.

252
00:24:57,050 --> 00:24:58,390
මේක ඇතුලේ මොනාද තියෙන්නේ?

253
00:24:58,410 --> 00:25:01,450
කවුද දන්නේ? අවුරුදු ගානක් තිස්සේ
අරින්න බැලුවා. අගුල හරිම තදයි..

254
00:25:01,480 --> 00:25:03,810
දන්නේ නැහැ මොනාද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා.

255
00:25:04,040 --> 00:25:05,200
දෙන්න මං අරින්නම්

256
00:25:05,220 --> 00:25:09,000
මෙච්චර කාලයක් අපිට අරින්න බැරි උන එකේ
තමුසේ අරිවි...මෙහේ දිපන් ඕක.

257
00:25:09,260 --> 00:25:10,430
අම්මා?

258
00:25:11,420 --> 00:25:12,330
කියන්න.

259
00:25:12,350 --> 00:25:13,900
අපි අර එක එක දේවල් බිදින
පෙට්ටිය දෙන්න.

260
00:25:13,930 --> 00:25:15,850
ඇහුනා නේද? ඒක ගැන තමයි අපි මේ
කතා කර කර හිටියේ.

261
00:25:15,880 --> 00:25:17,130
දැන් එකේ වටිනාකම දැක්කා නේද?

262
00:25:17,370 --> 00:25:19,080
මේක මූ ෂෙප් එකේ අරන් යන්න හැදුවේ

263
00:25:19,570 --> 00:25:20,950
මේක කොච්චර වටිනවාද දන්නවාද?

264
00:25:21,030 --> 00:25:22,320
ඔන්න බලන්න.

265
00:25:27,210 --> 00:25:29,260
උඔට මෙහේ එන්න එපා කිව්වාට කියන
දේ අහන්නේම නැත්ද?

266
00:25:29,280 --> 00:25:31,320
නැහැ අයියේ අම්මා තමයි කතා කලේ..

267
00:25:31,350 --> 00:25:33,400
අම්මාටත් වෙන වැඩක් නැත්ද?

268
00:25:33,980 --> 00:25:36,850
ගෙදර තියන හැම බඩුවක්ම ප්ලාස්ටික් වෙනවා

269
00:25:37,200 --> 00:25:40,910
පරණ දේවල් විසි කරන්න කිය කිය...දවසක
ඔයාත් පරණ දෙයක් වෙලා තමයි නවතින්නේ.

270
00:25:40,930 --> 00:25:42,700
එදාටත් ඔයාව අරන් ප්ලාස්ටික් බකට්
එකක් දිලා යන්නම් කියාවි.

271
00:25:42,810 --> 00:25:45,680
අම්මේ එන්න එන්න ඔයා කරන වැඩ නම් හරි නැහැ.

272
00:25:46,820 --> 00:25:47,700
පලයන් මෙතැනින්.

273
00:25:49,800 --> 00:25:50,500
ඒයි!

274
00:25:50,530 --> 00:25:53,330
චුවින්ගම් කාලා තැන තැන දාන්න එපා
කියලා කී පාරක් නම් කියලා තියනවාද?

275
00:25:53,360 --> 00:25:54,780
සෙරප්පු වලත් ඇලෙනවා!

276
00:25:54,910 --> 00:25:56,820
අයින්වෙයං...එලියට පල!

277
00:25:57,170 --> 00:25:58,740
කෝපී එකවත් නොබි කොහේද ගියේ?

278
00:25:58,760 --> 00:26:00,890
- උදේ කැම කන්න ඇවිත්.
- එවා හරි දවල්ට මොනාද තියෙන්නේ?

279
00:26:01,330 --> 00:26:03,860
මාළු කරියක් හදමු...ගොඩ දවසකින් කැවේ නැහැ

280
00:26:04,030 --> 00:26:05,390
ආ හරි හරි.

281
00:26:05,420 --> 00:26:07,040
ලැජ්ජ නැතුව ඉල්ලන හැටි?

282
00:26:07,090 --> 00:26:10,840
ලැජ්ජාව ගැන හිතුවාම බඩ පිරේවිද?

283
00:26:11,530 --> 00:26:13,470
අම්මේ මේකේ අඩේට තියපු පෙට්ටිය කෝ?

284
00:26:13,500 --> 00:26:14,590
සරවනා ගාව ඇති.

285
00:26:14,800 --> 00:26:16,240
- ඒයි..
- මොකද?

286
00:26:16,510 --> 00:26:17,510
ඕක මෙහෙට එවන්න.

287
00:26:18,120 --> 00:26:19,570
මෙන්න ගනින්.

288
00:26:23,250 --> 00:26:24,580
තාම ගියේ නැත්ද?

289
00:26:24,610 --> 00:26:27,490
නෑ අයියා...අම්මා මාළු කරියක් හදනවා
කිව්වා නේ ඒකයි.

290
00:26:27,510 --> 00:26:31,550
ඔව් පැය 24ම මාළු කරි මස් කරි හදලා
දෙන්න මං ඉන්නවා නේ.

291
00:26:31,720 --> 00:26:34,800
එත් මට ඉන්දවලා බත් කටක් කවන්න
කෙනෙක් මේ ගෙදර ඉන්නවාද?

292
00:26:34,970 --> 00:26:35,970
ඇහුනාද පුතේ?

293
00:26:36,990 --> 00:26:38,080
හොදටම ඇහුනා.

294
00:26:38,110 --> 00:26:41,900
ඔයාව ඉන්දවලා කෑම කවන්න තමයි
මං බදින්න ඉන්න කෙල්ල බලාගෙන ඉන්නවා ඇත්තේ.

295
00:26:52,540 --> 00:26:53,490
අර බලන්න

296
00:26:53,520 --> 00:26:56,460
හරිම ලස්සන ගැණු ළමයෙක් එත් එයාට
කතා කරන්න බැහැ වගේ.

297
00:26:56,930 --> 00:26:59,310
- පව් අප්පා.
- කවුද අර කෙල්ලද?

298
00:26:59,350 --> 00:27:00,460
ඒ කෙල්ල ගොළුයි?

299
00:27:00,490 --> 00:27:02,450
එයා කට ඇරියොත් කනේ ඇබ ගහගන්න වෙන්නේ.

300
00:27:02,470 --> 00:27:04,790
එයා අපේ ලොකු සීයාගේ මීණිබිරිය.

301
00:27:04,810 --> 00:27:06,640
සෙන්නායි වලට උපාධිය ඉවර කරන්න යනවා.

302
00:27:06,670 --> 00:27:08,460
ඇයි එහෙනම් මේ හැමෝම ගොළු
භාෂාවෙන් කතා කරන්නේ?

303
00:27:08,810 --> 00:27:15,460
එයාලගේ පවුලේ කෙනෙක්ට සැරින් කතා
කරපු නිසා...ඇය අවුරුදු ගානකට කලින් ගෙදරින් ගියා

304
00:27:15,640 --> 00:27:22,820
ඒක උනේ සිකුරාදා දවසක. ඒකට පසුතැවිමක්
විදියටයි, ආපහු කෙනෙක්ට සැරින් කතා නොකරන්නයි

305
00:27:22,920 --> 00:27:27,580
හැම සිකුරාදාම...උදේ 6 ඉදන්
හවස 6 වෙනකම්

306
00:27:28,540 --> 00:27:31,670
ඒ ගෙදර කවුරුත්ම කතා කරන්නේ නැහැ.

307
00:27:31,690 --> 00:27:32,980
හය වුනා..

308
00:27:33,010 --> 00:27:34,300
හය වෙලා ලු.

309
00:27:34,450 --> 00:27:37,410
- නොදන්න අය එක්ක කතාවට යන්න එපා.
- ෆොන් එක නිතරම චාර්ජ් කරගන්න

310
00:27:37,570 --> 00:27:39,290
- මතක ඇතුව වෙලාවට කන්න.
- අපිට හැමදාම කතා කරන්න.

311
00:27:39,320 --> 00:27:41,150
ඇතුලට ගිහින් දොර වහගන්න.

312
00:27:41,180 --> 00:27:42,080
බායි සත්‍යා ඇතුලට යන්න.

313
00:27:42,430 --> 00:27:43,310
සීයේ!

314
00:29:05,990 --> 00:29:07,830
මිත්රා!

315
00:29:16,160 --> 00:29:18,460
ඩොක්ටර් මට අහන්න ලැබුන දේ ඇත්තක්ද?

316
00:29:18,490 --> 00:29:19,820
ඒක නම් පුදුම දෙයක් මිත්‍ර‍න්

317
00:29:19,990 --> 00:29:23,450
අවුරුදු 26කට පස්සේ කෝමා එකකින්
සනිප උනා කියන්නේ පුදුම දෙයක් තමයි

318
00:29:23,560 --> 00:29:26,230
එත් ඉනෙන් පහල සම්පුර්ණයෙන්ම
පණනැති වෙලා.

319
00:29:26,610 --> 00:29:29,770
එත් ඔහුගේ මොලේ ක්‍රියාකාරිත්වය නම්
සම්පුර්ණයෙන්ම සමාන්‍යයයි.

320
00:29:31,330 --> 00:29:32,580
මිත්‍ර‍න්

321
00:29:32,720 --> 00:29:34,140
එත් එක අවුලක් තියනවා.

322
00:29:42,740 --> 00:29:44,160
මිත්රා!

323
00:29:52,740 --> 00:29:55,840
මොනාද මං දිහා බලන්නේ
උඔ කවුද?

324
00:29:55,900 --> 00:29:57,570
මිත්රාන් කෝ?

325
00:30:00,070 --> 00:30:01,160
සර් මේ මම තමයි මිත්‍ර‍න්

326
00:30:03,610 --> 00:30:04,690
මිත්රා

327
00:30:04,720 --> 00:30:06,470
ඔයාට මොකද උනේ?

328
00:30:12,150 --> 00:30:14,020
වයසට ගිහින් සර්

329
00:30:14,800 --> 00:30:18,100
මේ...මේ මොන අවුරුද්දද?

330
00:30:20,340 --> 00:30:22,500

331
329
00:30:23,180 --> 00:30:26,470
දෙදහස්.. දහාසද?

332
00:30:29,070 --> 00:30:30,530
කණ්නාඩියක් දෙන්න.

333
00:30:30,930 --> 00:30:32,340
එපා සර්..

334
00:30:32,730 --> 00:30:33,640
දැන් තමයි ඔයාට..

335
00:30:33,760 --> 00:30:37,010
මිත්‍රා...මං කියපු දේ ඇහුනා නේ?

336
00:30:37,470 --> 00:30:39,140
ඒක අරන් එන්න.

337
00:31:03,000 --> 00:31:05,760
'සදා කල් ජිවත් වෙන්න ඕනි'

338
00:31:05,960 --> 00:31:08,750
හැමෝම දිගු ජිවිත කාලයක් ජිවත් වෙන්න කැමැතියි.

339
00:31:09,180 --> 00:31:13,760
එත් කවුරුත් කැමැති නැහැ වයසට
ගිහින් ජිවත් වෙන්න

340
00:31:13,840 --> 00:31:19,140
මගේ දිහා බලන්න...ජිවත් වෙන්නෙත්
නැතුව මං වයසට ගිහින් මිත්රා

341
00:31:20,350 --> 00:31:22,560
මට මෙහෙම ජිවිතයක ජිවත් වෙලා වැඩක් නැහැ

342
00:31:23,680 --> 00:31:28,510
මාව කලින් දැකලා බය වුන එවුන් දැන්
මාව දැකලා සමච්චල් කරාවි.

343
00:31:30,310 --> 00:31:40,090
කාලයන්ත්‍ර‍යක් පස්සේ එලවලා අන්තිම අවුරුදු 26ක්
අහිමි කරගෙන ආපහු මං ඇයි ආවේ?

344
00:31:40,590 --> 00:31:42,840
මට ඒ නැති වුන කාලය ආපහු ඕනි.

345
00:31:43,470 --> 00:31:46,280
මගේ තරුණ කාලය...ජවය...හැමදේම!

346
00:31:46,680 --> 00:31:49,010
ඩොක්ටර්!

347
00:31:50,180 --> 00:31:54,730
ලොකේ කොයි කොනකට හරි අරන් ගිහින්
කොච්චර වියදම් උනත් කමක් නැහැ

348
00:31:55,010 --> 00:31:56,590
ඔවුන් සනිප කරන්න ඕනි.

349
00:31:56,720 --> 00:31:59,010
මං අවුරුදු 16ක් තිසේසේ මෙයාට ප්‍ර‍තිකාර කරනවා

350
00:31:59,300 --> 00:32:01,550
මට එහෙම පුලුවන් කමක් තිබ්බා නම්
මං නොකියා ඉන්නේ නැහැ නේ.

351
00:32:01,640 --> 00:32:02,840
මට නිදහසට කාරණා එපා.

352
00:32:03,340 --> 00:32:04,430
විසදුමක් දෙන්න.

353
00:32:05,010 --> 00:32:06,430
මට ඔහු සුව කරන්න ඕනි.

354
00:32:06,890 --> 00:32:13,050
ඒකට එකම විදියයි තියෙන්නේ. අවුරුදු 26ක්
පස්සට ගිහින් ඒ අනතුර සිද්ද නොවුන විදියට නිවැරැදි කරන්න

355
00:32:13,510 --> 00:32:15,550
නැත්නම් මේක කරන්න බැරි දෙයක්

356
00:32:17,510 --> 00:32:20,140
සර්..ඔයා කලබල වෙන්න එපා.

357
00:32:20,180 --> 00:32:21,340
මිත්රා..

358
00:32:22,550 --> 00:32:25,050
එයා කියලා ගිය දේ ඇහුනාද?

359
00:32:26,840 --> 00:32:32,090
අවුරුදු 26ක් ආපස්සට යන්න පුලුවන්
කියන එක එයා නොදන්නවා ඇති..

360
00:32:32,900 --> 00:32:35,570
එත් ඔයයි මමයි දන්නවා.

361
00:32:37,370 --> 00:32:39,160
ඒ ඔරලොසුව කොහේද?

362
00:32:41,690 --> 00:32:46,030
ඒ ගෙදරයි ලැබ් එකයි මගේ යටතේ
තාමයි තාමත් තියෙන්නේ.

363
00:33:08,680 --> 00:33:10,180
- මිත්රා
- සර්..

364
00:33:28,530 --> 00:33:29,240
ආයුබෝවන්

365
00:33:29,450 --> 00:33:31,620
දැන් වෙලාව පස්වරු 4.40

366
00:33:31,680 --> 00:33:33,180
මං ආචාර්ය සේතුරාමන්

367
00:33:33,390 --> 00:33:35,840
ඉන්දියාවේ තියන දහසකුත් එකක් ඔරලොසු
නිශ්පාදකයින් අතරේ..

368
00:33:35,870 --> 00:33:38,020
අපේ ෆිනික්ස් සමාගමත් එකක්.

369
00:33:38,510 --> 00:33:41,510
එකේ නොයෙක් විදියේ ඔරලොසු නිර්මාණය කරනවා.

370
00:33:41,720 --> 00:33:45,050
දැන් මුලිකම වශයෙන් සලකා බැලුවොත්
මොකක්ද ඔරලොසුවක් කියන්නේ?

371
00:33:46,230 --> 00:33:48,730
කාලය පෙන්වන යන්ත්‍ර‍යක්. එච්චරයි

372
00:33:48,960 --> 00:33:52,720
ඒ වගේම ඔයාලා හැමෝම දන්න විදියට
කාලය කියන්නේ අපිට පාලනය කරන්න බැරි දෙයක්.

373
00:33:53,010 --> 00:33:56,220
එත් අපිට ඒක පාලනය කරන්න හැකි උනොත්..

374
00:33:58,600 --> 00:34:00,720
'ව්‍යාපෘති අංක 24'

375
00:34:14,530 --> 00:34:15,480
ප්‍රියා

376
00:34:15,670 --> 00:34:17,090
මේක සෙල්ලම් කරන තැනක්ද?

377
00:34:17,260 --> 00:34:20,550
කී පාරක් නම් කියලා තියනවාද ළමයා
එක්කගෙන එන්න එපා කියලා.

378
00:34:20,860 --> 00:34:22,070
මිත්රා.

379
00:34:23,350 --> 00:34:25,890
මේ ලැබ් එක පරන තිබ්බ විදියටම හදන්න.

380
00:34:26,830 --> 00:34:31,540
මේ පොත පාවිච්චි කරලා. ඔරලොසුව
අපිම හදමු.

381
00:35:24,560 --> 00:35:27,910
- මේ මොනාද කියන්නේ?
- මේ කාලේ ළමයින් කසාද බදින්න ඉවසුම් නැතුව ඉන්නවා.

382
00:35:27,970 --> 00:35:31,390
එත් මගේ පුතාට නම් කිසිම ගානක්
නැතුව ඔහේ ඉන්නවා.

383
00:35:31,780 --> 00:35:34,840
වාහනේ ආවා ගිහින් බඩු ටික මැනලා අරගන්න.

384
00:35:34,930 --> 00:35:35,760
ඉක්මන් කරන්න.

385
00:35:35,800 --> 00:35:37,260
ඔයා මොකක් ගැනද කිය කිය හිටියේ..

386
00:35:37,300 --> 00:35:41,430
මං මොනා කියලා කියන්නද? කොච්චර දවසක්
මං තනියම කතා කර කර ඉන්නද?

387
00:35:42,220 --> 00:35:45,140
පොඩි රණ්ඩුවක් හරි කරගන්න ලේලි
කෙනෙක් එපැයි නේ.

388
00:35:45,180 --> 00:35:48,050
මං මම දන්න අඳුනන අයට කියලා බලන්නම්

389
00:35:48,090 --> 00:35:48,840
හරි.

390
00:35:48,890 --> 00:35:51,470
හොද ලේලියක් අනිවාර්යෙන් ඔයාව
හොයාගෙන ගෙදරටම එවී.

391
00:35:51,510 --> 00:35:56,090
අම්මේ මම මට හිතන දේ කියන්නද
මනීට නම් හොද කාලේ ලං වෙනවා.

392
00:35:56,330 --> 00:35:58,590
සේරම ඔහුට ඉබේම වගේ හම්බවේවි.

393
00:35:58,750 --> 00:36:01,640
ඔයා එක්ක කොයි වෙලාවේ කතා කලත්
මනසට සැනසිමක් ලැබෙනවා.

394
00:36:02,400 --> 00:36:05,510
මනීට හොද ගැණු ළමයෙක් හොයන්න
ඔයා තමයි වඟකිම ගන්න ඕනි.

395
00:36:06,400 --> 00:36:11,240
ඔයා හිත කලබල කරගන්න එපා. ලස්සන
කෙල්ලෙක් ලේලි වෙලා ඔයාලා ගෙදරට එවි.

396
00:36:21,560 --> 00:36:22,600
මනී!

397
00:36:22,630 --> 00:36:24,180
ඒයි මනී!

398
00:36:24,740 --> 00:36:25,860
සරවනා...සරවනා...

399
00:36:25,890 --> 00:36:26,890
එනවා එනවා...

400
00:36:26,930 --> 00:36:29,590
මේ මොකද කඩය ඇරලා දාලා දෙන්නාම
කොහේද ගියේ?

401
00:36:29,820 --> 00:36:31,970
නෑ අම්මේ මං මෙච්චර වෙලා මෙතැන හිටියේ
කස්ටමර් කෙනෙක් ආව නිසා තමයි මං ගියේ.

402
00:36:32,020 --> 00:36:32,820
කෝ මනී?

403
00:36:32,900 --> 00:36:35,640
විනාඩි පහෙන් එන්නම් කියලා ගිහින් දැන්
පැය බාගයක් වෙනවා.

404
00:36:35,680 --> 00:36:37,260
කොහොමත් තව පැයක් වගේ යද්දි එවී.

405
00:36:37,300 --> 00:36:40,720
කඩේ තියන සේරම එවා කවුරු හරි උස්සන්
ගිය දවසට තමයි ඔයාලා දෙන්නාටම තේරෙන්නේ.

406
00:36:41,010 --> 00:36:44,680
අර ස්විච් එකෙන් කරන්ට් වදිනවා. මං මෙච්චර
කිව්වා කවුරු හරි දාලා ඒක හදලා දාන්න.

407
00:36:44,720 --> 00:36:45,510
හරි මං කරන්නම්

408
00:36:45,550 --> 00:36:48,590
මට කරන්ට් වැදිලා මොනා හරි උන දවසට
තමයි ඔයාලා දෙන්නාට තේරෙන්නේ.

409
00:36:50,370 --> 00:36:52,830
මේ මොකක්ද අමුතු යතුර?

410
00:36:53,550 --> 00:36:55,840
මොකට ගැලපෙන යතුරක්ද මන්දා

411
00:37:06,510 --> 00:37:07,330
නායර්

412
00:37:09,940 --> 00:37:10,760
නායර් එන්න.

413
00:37:11,080 --> 00:37:13,180
බිත්ති ඔරලොසුව ලැස්ති කලානේ. මං
සරවනාට දෙන්න කියලා ගියේ.

414
00:37:13,220 --> 00:37:15,640
බිත්ති ඔරලොසුව නම් දුන්නා. එත් වයින්
කරන යතුර දෙන්න එයාට අමතක වෙලා.

415
00:37:15,680 --> 00:37:17,680
වයින් කරන යතුර...විනාඩියක් ඉන්න.

416
00:37:17,720 --> 00:37:21,220
යතුර මේ හරියේ තමයි තිබ්බේ.
ඉන්න පොඩ්ඩක්.

417
00:37:24,470 --> 00:37:25,370
මේ යතුර කාගේද?

418
00:37:25,400 --> 00:37:26,440
මනී මගේ යතුර.

419
00:37:27,000 --> 00:37:29,840
මෙන්න තියනවා. සොරි නායර්
ආපහු එනන් සිද්ද වුනාට

420
00:37:29,870 --> 00:37:31,280
සල්ලි මං සරවනාට දුන්නා.

421
00:38:18,420 --> 00:38:21,190
මේ බලන්නකෝ ඔරලොසුවක් නේ.

422
00:38:22,280 --> 00:38:26,560
ඒක තමයි මමත් බැලුවේ ඔරලොසු හදන කඩේක
වෙන මොනා කියලා තියෙන්නද?

423
00:38:26,990 --> 00:38:31,920
මේක හංඟන්නද අච්චර හයිය පෙට්ටියක් දාලා
තිබ්බේ... මම මෙහෙම එකක් හිතුවේම නැහැ නේ.

424
00:38:32,440 --> 00:38:34,310
අලුත් පාටට නම් තියනවා

425
00:38:35,550 --> 00:38:38,120
ව්‍යාපෘති අංක 24

426
00:38:40,760 --> 00:38:44,260
අමුතුයි වගේ.
පැය 24ම පෙන්වන එකක්.

427
00:38:45,740 --> 00:38:46,610
මනී?

428
00:38:47,220 --> 00:38:48,390
ගිහින් ආවාද?

429
00:38:48,710 --> 00:38:49,890
ආවා අම්මේ.

430
00:38:49,970 --> 00:38:52,640
අර ස්විච් එකෙන් කරන්ට් වදිනවා. මාරු
කරන්න කියලා කොච්චර කිව්වාද?

431
00:38:52,680 --> 00:38:54,140
ඒක මාරු කරනවාද නැත්ද?

432
00:38:54,500 --> 00:38:56,240
කරන්ට් එක...කරන්ට් එක වැදුනා
කියලා ලොකු දෙයක් නැහැ නේ

433
00:38:56,260 --> 00:38:57,340
හරි මං බලන්නම්

434
00:38:59,140 --> 00:39:00,150
මාතා ජී

435
00:39:00,260 --> 00:39:01,300
අර පෙට්ටියක් තිබ්බා නේද...

436
00:39:13,320 --> 00:39:14,770
ඒයි මනී!

437
00:39:15,290 --> 00:39:16,970
මොකද කෑ ගැහුවේ මොකද උනේ?

438
00:39:17,010 --> 00:39:18,010
මුකුත් නැහැ අම්මේ..

439
00:39:18,090 --> 00:39:19,390
මුකුත් නැහැ.

440
00:40:11,780 --> 00:40:12,950
ඒයි මනී! ඒයි..

441
00:40:13,680 --> 00:40:14,840
කොහේද බන් අතුරුදහන් වුනේ?

442
00:40:15,290 --> 00:40:16,530
විනාඩි පහෙන් එන්නම් කියලා
කොහේද රහත් වුනේ?

443
00:40:16,690 --> 00:40:17,680
අම්මා ඇවිල්ලා මට බැන්නා.

444
00:40:17,720 --> 00:40:21,770
හරි මේ අහන්න අර ටයර් කඩේ කාදර් ආවා
එයාගේ ඔරලොසුව දුන්නා ඒකට 150යි

445
00:40:22,010 --> 00:40:23,490
ඊට පස්සේ අර තේ කඩේ නායර් ආවා

446
00:40:23,520 --> 00:40:26,050
එයාටත් ඔරලොසුව දුන්නා..
- ඇයි වයින් කරන යතුර නොදුන්නේ?

447
00:40:26,210 --> 00:40:27,970
ඒක වැඩක් නැහැ. මේ එකේ රු250.

448
00:40:28,120 --> 00:40:31,590
මෙතැන කොළ පාට මහා කැත ගැණු
අය දාන ඔරලොසුවක් තිබ්බා නේද?

449
00:40:32,040 --> 00:40:36,300
නියම කැල්ලක් ආවා මං ඒක ඇයට දිලා
දැම්ම 10%ක ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් දිලා.

450
00:40:36,730 --> 00:40:37,970
- 10 %?
- අල්ලලා දාපන් කෝ.

451
00:40:38,250 --> 00:40:39,590
ඒකට රු 800යි.

452
00:40:40,000 --> 00:40:41,890
මේ සේරම එකතු කලාම 1200යි.

453
00:40:42,410 --> 00:40:45,920
මේ සේරම කලාට මගේ මහන්සියක්
තියනවා නේද? ඒකට මේ රුපියල් 100.

454
00:40:47,000 --> 00:40:48,750
රු 100ක්? රුපියල් 100ක් සැහෙන්න වැඩියි.

455
00:40:48,860 --> 00:40:49,720
මං අම්මාට කියනවා!

456
00:40:49,760 --> 00:40:51,180
ආපහු මේ පැත්තේ ආවාම බලමුකෝ.

457
00:41:30,260 --> 00:41:31,460
ඒයි මනී!

458
00:41:31,700 --> 00:41:34,120
මොකද කෑ ගැහුවේ මොකද උනේ?

459
00:41:35,880 --> 00:41:36,620
ඒයි.

460
00:41:36,650 --> 00:41:39,840
මං කතා කරනවා ඇහෙනවාද?
මොකක්ද ඔතැන ආව සද්දේ?

461
00:41:39,860 --> 00:41:42,180
මුකුත් නැහැ...මුකුත් නැහැ අම්මා.

462
00:41:42,210 --> 00:41:44,320
ඕක කියන්න මෙච්චර වෙලා ගත්තේ ඇයි?

463
00:42:09,820 --> 00:42:11,070
කොහේද බන් අතුරුදහන් වුනේ?

464
00:42:11,100 --> 00:42:12,540
විනාඩි පහෙන් එන්නම් කියලා
කොහේද රහත් වුනේ?

465
00:42:12,670 --> 00:42:13,590
අම්මා ඇවිල්ලා මට බැන්නා.

466
00:42:13,670 --> 00:42:17,890
හරි මේ අහන්න අර ටයර් කඩේ කාදර් ආවා
එයාගේ ඔරලොසුව දුන්නා ඒකට 150යි

467
00:42:18,010 --> 00:42:19,290
ඊට පස්සේ අර තේ කඩේ නායර් ආවා

468
00:42:19,450 --> 00:42:21,890
එයාගේ බිත්ති ඔරලොසුව දුන්නා ඒකට 250යි

469
00:42:23,680 --> 00:42:26,160
මෙතැන කොළ පාට මහා කැත ගැණු
අය දාන ඔරලොසුවක් තිබ්බා නේද?

470
00:42:26,890 --> 00:42:31,320
නියම කැල්ලක් ආවා මං ඒක ඇයට දිලා
දැම්ම 10%ක ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් දිලා.

471
00:42:31,660 --> 00:42:32,970
ඒකට රුපියල් 800ක් ලැබුනා.

472
00:42:33,000 --> 00:42:34,950
සේරම එකතු කලාම රු 1200යි.

473
00:42:35,030 --> 00:42:38,450
මේ සේරම කලාට මගේ මහන්සියක්
තියනවා නේද? ඒකට මේ රුපියල් 100.

474
00:42:38,480 --> 00:42:40,920
මං යනවා. මේ තියන ඔරලොසු
ටිකක් පිහිදලා තියපන්

475
00:43:40,970 --> 00:43:42,300
ඒයි මනී..

476
00:43:42,390 --> 00:43:45,050
මොකද කෑ ගැහුවේ මොකද උනේ?

477
00:43:45,510 --> 00:43:50,550
මාතා ජී මුකුත්ම උනේ නැහැ මාතා ජි!

478
00:43:55,890 --> 00:43:57,390
ඒයි මනී!

479
00:43:57,600 --> 00:43:58,850
කොහේද බන් අතුරුදහන් උනේ?

480
00:43:58,890 --> 00:44:00,640
විනාඩි පහෙන් එන්නම් කියලා
කොහේද රහත් වුනේ?

481
00:44:00,680 --> 00:44:01,930
අම්මා ඇවිල්ලා මට කෑ ගහලා ගියා.

482
00:44:02,760 --> 00:44:03,850
කටවහපන්!

483
00:44:04,560 --> 00:44:06,050
ටයර් කඩේ කාදර් ආවා නේද?

484
00:44:06,100 --> 00:44:06,720
ඔව්

485
00:44:06,760 --> 00:44:08,270
- ඔරලොසුව දුන්නාද?
- ඔව්

486
00:44:08,300 --> 00:44:10,300
150ක් ගත්තාද?
- ඔව්

487
00:44:10,370 --> 00:44:12,660
ගනන් කරලා මගේ මේසේ උඩින් තියපන්.

488
00:44:13,440 --> 00:44:15,300
තේ කඩේ නායර් ආවාද?
- ඔව්

489
00:44:15,330 --> 00:44:17,330
- ඔරලොසුව දුන්නාද?
- ඔව්.

490
00:44:17,430 --> 00:44:19,890
- වයින් කරන යතුර දුන්නේ නැහැ නේද?
- ඔව්

491
00:44:19,930 --> 00:44:21,890
250ක් ගත්තා නේද?
- ඔව්

492
00:44:21,930 --> 00:44:23,140
මේසෙන් තියපන්..

493
00:44:24,350 --> 00:44:27,550
මෙතැන කොළ පාට කැත ගැණු අය දාන
ඔරලොසුවක් තිබ්බා නේද?

494
00:44:27,600 --> 00:44:28,550
ඔව්

495
00:44:28,890 --> 00:44:30,600
පට්ට කැල්ලක් ආවා නේද?

496
00:44:30,640 --> 00:44:31,430
ඔව්.

497
00:44:31,470 --> 00:44:33,680
- ඇයට දිලා දැම්මාද?
- ඔව්

498
00:44:33,720 --> 00:44:35,640
10%ක වට්ටමකුත් දුන්නාද?

499
00:44:36,260 --> 00:44:38,430
මගේ ඒ ඔරලොසුව රු800ට වික්කාද?

500
00:44:38,470 --> 00:44:39,080
ඔව්.

501
00:44:39,100 --> 00:44:40,730
ඒ 800ත් මේස උඩින් තියපන්.

502
00:44:43,140 --> 00:44:47,140
දැන් තමුන්ගේ මහන්සියට කියලා රුපියල් 100ක
කුලියක් ගන්න බලනවාද?

503
00:44:47,180 --> 00:44:48,050
එහෙම නේද?

504
00:44:48,100 --> 00:44:50,800
ගනින් මේක අරන් පලයන්.

505
00:44:50,850 --> 00:44:52,760
කොහොමද මනී මෙහෙම?

506
00:44:52,800 --> 00:44:55,760
පලයන් බන්! ගිහින් වැඩක් බලාගනින්.

507
00:44:55,850 --> 00:44:56,680
ඒයි මනී.

508
00:44:56,720 --> 00:44:58,390
මගෙන් සුද්ද සිංහලෙන් අහගන් නැතුව පල!

509
00:45:19,250 --> 00:45:20,080
හලෝ!

510
00:45:20,100 --> 00:45:20,770
ආ?

511
00:45:20,790 --> 00:45:22,170
බිම බලාගෙන යන්න.

512
00:45:22,840 --> 00:45:24,290
සොරී සර් ස්තුතියි.

513
00:45:24,640 --> 00:45:27,470
ඉස්සරහා බලන් නැතුව පස්ස බලාගෙන
ගිය නිසා තමයි මේ..

514
00:45:30,970 --> 00:45:33,850
ඉස්සරහා බලන් නැතුව පස්ස බලාගෙන
ගිය නිසා තමයි මේ..

515
00:45:37,140 --> 00:45:38,470
පිටිපස්ස..

516
00:45:39,890 --> 00:45:41,560
ඉස්සරහා බැලුවා නම්..

517
00:46:09,970 --> 00:46:11,760
එක පාරම මහා එපා කරපු වැස්සක්..

518
00:46:11,850 --> 00:46:15,100
මං හෝදලා දාපු රෙදි සේරම තෙමිලා ඇති.

519
00:46:15,140 --> 00:46:17,350
වහින්න හිතන දවසට නෙමෙයි වහින්නේ.

520
00:46:17,390 --> 00:46:20,050
වහින්නේ නැහැ කියලා හිතෙන දවසටම
තමයි වහින්නත් ගන්නේ.

521
00:46:20,100 --> 00:46:22,220
මං මහන්සිවෙලා හොදලා ගිය
සේරම තේමිලා ගියා

522
00:46:22,760 --> 00:46:23,510
සර්..

523
00:46:23,550 --> 00:46:24,640
සර්...සර්...

524
00:46:24,680 --> 00:46:28,350
ඔයාගේ ඔරලෝසුවේ වෙලාව කීයද?

525
00:46:31,930 --> 00:46:33,020
10:30යි

526
00:46:53,550 --> 00:46:55,790
මොනාද ඒ කලේ කමිසේ තෙමුනා නේ.

527
00:46:55,830 --> 00:46:57,870
බලාගෙන වතුර ඉහපන්. පිස්සා.

528
00:46:58,010 --> 00:46:59,100
මනී!

529
00:47:00,420 --> 00:47:02,670
මං පොඩ්ඩක් එලියට ගිහින් එන්න යනවා

530
00:47:04,120 --> 00:47:06,380
කාමච්චිගේ දුව සුදාව මනාලයෙක් බලන්න එනවාලු.

531
00:47:06,410 --> 00:47:07,740
මං ගිහින් පැය බාගයක් යද්දි එන්නම්

532
00:47:07,830 --> 00:47:10,000
ඒ වෙලාවේ කඩේ ඇරලා දාලා
කොහේවත් යන්නේ නැහැ!

533
00:47:10,290 --> 00:47:11,480
හරි මේකත් අරන් යන්න.

534
00:47:11,510 --> 00:47:12,510
මේක මොකටද?

535
00:47:12,650 --> 00:47:13,860
නිකමට හරි වැස්සොත් එහෙම?

536
00:47:14,050 --> 00:47:17,390
මේ අප්‍රේල් මාසේ ගිනි ගහන අවුවේ
කොහේ කියලා වහින්නද?

537
00:47:17,430 --> 00:47:20,050
වැස්ස විතරක් නෙමෙයි අව්වේ ගියාත්
අරන් යන්න ඕනි.

538
00:47:20,100 --> 00:47:21,640
මං මිට කලින් අව්වේ ගිහින් නැත්ද?

539
00:47:21,680 --> 00:47:23,640
මොකද මේ හදිසියේම කරුණාවක් පහල වුනේ?

540
00:47:23,720 --> 00:47:24,430
මාතා ජී..

541
00:47:24,470 --> 00:47:29,680
ගෙදර ඔයා කියන හැම එකම මං අහනවා නේද?
අඩුම ගානේ පුතා කියන එක දේ වත් අහන්නකෝ.

542
00:47:29,720 --> 00:47:31,100
මේ කුඩේ අරන් යන්නකෝ.

543
00:47:31,140 --> 00:47:35,430
මං ඔයාට මනාලියක් නැති එකට දැනටම දුක්වෙනවා
ඔයා මේ මෙතැන මොනාද විකාර දොඩෝනවා

544
00:47:35,470 --> 00:47:37,390
පේන විදියට මගේ තියන පුංචි
බලාපොරොත්තුවත් නැති වෙලා යයි වගේ.

545
00:47:37,430 --> 00:47:38,390
ඇයි පුතේ මෙහෙම ඉන්නේ?

546
00:47:38,430 --> 00:47:39,390
මේක අරන් යන්න.

547
00:47:39,430 --> 00:47:41,010
පරිස්සමින් ඉන්න පුතේ.

548
00:47:41,050 --> 00:47:41,930
බායි..

549
00:47:43,060 --> 00:47:44,190
කුඩේ දාලා එන්න එහෙම එපා.

550
00:47:44,210 --> 00:47:45,210
හරි හරි...

551
00:48:08,780 --> 00:48:09,860
ගල් ගැහෙන්න!

552
00:53:15,090 --> 00:53:17,630
අයින් වෙන්න...
පාර මැද්දේම හිටගෙන

553
00:53:17,710 --> 00:53:19,380
ඒයි බලාගෙන යන්න දන්නේ නැත්ද?

554
00:53:30,050 --> 00:53:30,960
මේ අහන්න..

555
00:53:31,000 --> 00:53:33,090
මගේ ඔරලොසුව කැඩිලා
ඉක්මනින්ම හදාගන්න ඕනි.

556
00:53:33,170 --> 00:53:35,210
- කඩේ කීයටද අරින්නේ?
- මේ දැන් අරිනවා.

557
00:53:35,250 --> 00:53:38,340
මනී ඉක්මන් කරලා එන්න. කස්ටර්මර්
කෙනෙක් බලන් ඉන්නවා කඩේ අරින්න.

558
00:53:38,380 --> 00:53:39,960
ඔයා විනාඩි දෙකක් ඉන්න.

559
00:53:40,000 --> 00:53:42,340
මනී කන් ඇහෙන් නැත්ද වරෙන්.

560
00:53:57,000 --> 00:53:58,250
මාව පහලට ගන්න.

561
00:53:58,340 --> 00:53:59,380
පහලට ගන්න.

562
00:53:59,420 --> 00:54:00,050
සොරි..

563
00:54:00,090 --> 00:54:01,130
සොරි...සොරි..

564
00:54:06,920 --> 00:54:08,300
මාව පහලට ගන්න.

565
00:54:08,340 --> 00:54:09,340
මාව පහලට ගන්න.

566
00:54:20,380 --> 00:54:23,460
මගේ කකුල පොලවේ ගැවිලා තියෙන්නේ
දැන් අත අහකට ගන්න.

567
00:54:24,000 --> 00:54:26,050
දොර අරිද්දි බලලා අරින්න දන්නේ නැත්ද?

568
00:54:26,090 --> 00:54:27,630
එලියේ කවුරුම හරි හිටිගෙන හිටියා නම්

569
00:54:27,670 --> 00:54:30,420
ඒ ගැන කිසිම ගානක් නැත්ද? මොනා
හරි උනා නම් එහෙම?

570
00:54:31,090 --> 00:54:32,210
ඔයා හොදින්ද?

571
00:54:32,300 --> 00:54:34,960
ඔයාට මුකුත් උනේ නැහැ නේද?

572
00:54:35,000 --> 00:54:37,500
හොද වෙලාවට නැහැ. හැබැයි
උනා නම් එහෙම?

573
00:54:50,250 --> 00:54:52,550
ඇයි? මොකද උනේ?

574
00:54:52,630 --> 00:54:54,420
මොකද උනේ අහන්නේ මේ බලන්න.

575
00:54:54,460 --> 00:54:55,250
මොකද?

576
00:54:55,300 --> 00:54:56,840
මගේ ඔරලොසුව කැඩිලා.

577
00:54:57,090 --> 00:54:58,130
ඔයා තමයි කැඩුවේ.

578
00:54:58,170 --> 00:54:59,250
ඔරලොසුවක් නේ.

579
00:54:59,340 --> 00:55:01,050
අවුලක් නැහැ මං හදලා දෙන්නම්

580
00:55:01,090 --> 00:55:03,340
සත පහක් දෙන්නේ නැහැ මොකද ඔයා
තමයි මේක කැඩුවේ.

581
00:55:03,380 --> 00:55:05,210
ඔයාගෙන් සල්ලි එපා. මං හදලා දෙන්නම්

582
00:55:05,250 --> 00:55:06,590
ප්ලීස් එන්ටර් ද ඩ්‍රැගන්.

583
00:55:06,670 --> 00:55:09,250
හොදට මතක තියාගන්න මං සත පහක්
දෙන්නේ නැහැ.

584
00:55:09,300 --> 00:55:10,880
හරි හරි

585
00:55:10,920 --> 00:55:13,250
මං ආපහු කියනවා,මං සත පහක්
දෙන්නේ නැහැ.

586
00:55:13,300 --> 00:55:16,090
මට සතයක් වත් එපා.
ඔරලොසුව මට දෙන්න.

587
00:55:17,590 --> 00:55:20,670
වාව්! HMT ඔරලොසුවක්

588
00:55:22,800 --> 00:55:25,590
S 76 මේ ටිකක් දුර්ලභ ගණයේ එකක්.

589
00:55:25,670 --> 00:55:28,380
අනිවාර්යෙන්. මට මගේ සීයා ආසාවෙන්
දුන්න ඔරලොසුව

590
00:55:28,420 --> 00:55:29,800
එයා කැමැතිම ඔරලොසුවක්.

591
00:55:29,880 --> 00:55:31,460
කවුරු ඉල්ලුවාත් දෙන්නේ නැහැ.

592
00:55:31,500 --> 00:55:35,460
මං එයාගේ මිනිබිරිය..ගමේ ඉදන් එද්දි
එයා තමයි ආසාවෙන් ඕක මගේ අතේ බැන්දේ

593
00:55:35,500 --> 00:55:38,590
මෙච්චර හැඟිම්බර ඔරලොසුවක් කිසිම
හැඟිමක් නැතුව කඩලා දැම්මා!

594
00:55:38,630 --> 00:55:40,550
එයා ආදරයෙන් මට දුන්න ඔරලොසුව

595
00:55:40,590 --> 00:55:41,800
කැමැතිම ඔරලොසුව

596
00:55:41,840 --> 00:55:42,960
දැන් නිකරුනේ කඩලා දැම්මා.

597
00:55:43,000 --> 00:55:46,000
අහන්න ඔයාගේ සීයාගේ ඔරලොසුවට
මුකුත්ම වෙන්නේ නැහැ

598
00:55:46,050 --> 00:55:47,420
මං ඔරලොසු කාර්මිකයෙක්.

599
00:55:47,460 --> 00:55:49,670
මේවා මට බොහෝම සුළු දේවල්.

600
00:55:49,710 --> 00:55:51,840
ඔයා ඔහොම මොනා හරි කියව කියව
ඉන්න...

601
00:55:51,880 --> 00:55:56,590
මං එයාගේ ඉස්සරහාම මගේ ආම්පන්න ටික
අරන් මොනාද මේ ඔරලොසුවට කරන්නේ බලන්න

602
00:56:15,840 --> 00:56:16,920
මේ අහන්න..

603
00:56:16,960 --> 00:56:19,130
මගේ ඔරලොසුව කැඩිලා ඒක හදාගන්න ඕනි

604
00:56:19,170 --> 00:56:21,340
- මේ කඩේ කීයටද අරින්නේ?
- මේ දැන් අරිනවා.

605
00:56:22,500 --> 00:56:24,920
ඒයි මනී කස්ටර්මර් කෙනෙක් ඇවිත්
ඉක්මනට කඩේ ඇරපන්.

606
00:56:24,960 --> 00:56:26,380
ඔයා විනාඩි දෙකක් ඔහොම ඉන්න.

607
00:56:26,460 --> 00:56:28,800
මෙහෙම අයිනෙන් ඉන්න එයා එවී.

608
00:56:33,000 --> 00:56:34,500
ඔයා ඔතැනම ඉන්න.

609
00:56:34,960 --> 00:56:36,340
අඩි දෙකක් පස්සට වෙලා ඉන්න.

610
00:56:36,380 --> 00:56:38,250
සැනසිල්ලේ බනිස් ගෙඩියක් කන්න නැහැ

611
00:56:38,300 --> 00:56:39,960
මහා එපා කරපු ජිවිතයක් මේ

612
00:57:08,120 --> 00:57:10,840
අර ලස්සන කෙල්ල කෝ?
- ලස්සන කෙල්ල?

613
00:57:17,250 --> 00:57:22,140
HMT ඔරලොසුවක් S76 මොඩල් එකක්
වීදුරුව කැඩුනා නේද?

614
00:57:22,180 --> 00:57:25,500
ඔයා කොහොමද දන්නේ මගේ
විදුරුව කැඩිලා මං හදන්න ආවා කියලා?

615
00:57:25,680 --> 00:57:26,920
මං ඔරලොසු කාර්මිකයෙක් මැඩම්

616
00:57:26,960 --> 00:57:28,550
මේව මට බොහොම සුළු දේවල්.

617
00:57:28,590 --> 00:57:31,500
මේ පලාතේ මොනම හරි ඔරලොසුවක්
කැඩුනොත් මට එකේ සද්දේ ඇහෙනවා

618
00:57:31,550 --> 00:57:32,380
කරුණාකරලා එන්න

619
00:57:32,420 --> 00:57:33,880
එන්ටර් ද ඩ්‍රැගන්

620
00:57:33,920 --> 00:57:34,800
එන්න

621
00:57:34,840 --> 00:57:37,590
උඔ පලයන් ගිහින් වැඩක් බලාගනින්.

622
00:57:42,960 --> 00:57:44,090
ඔරලොසුව දෙන්න.

623
00:57:45,170 --> 00:57:46,170
ස්තුතියි.

624
00:57:46,960 --> 00:57:48,130
මොකක්ද?

625
00:57:48,300 --> 00:57:50,000
ආ එහෙමද?

626
00:57:51,050 --> 00:57:53,000
හරි හරි

627
00:57:53,090 --> 00:57:55,920
මේ ඔරලොසුව බොහෝම හැඟිම්බර එකක් නේ

628
00:57:55,960 --> 00:57:57,300
ඔව් නේ ඔයා කොහොමද දන්නේ?

629
00:57:57,340 --> 00:58:01,000
මම ඔරලොසුකාර්මිකයෙක් මැඩම්
මේවා මට ඉතින් සුළු දේවල්

630
00:58:01,090 --> 00:58:03,880
මේක ඔයාගේ සීයාගේ කැමතිම ඔරලොසුව නේද?

631
00:58:03,920 --> 00:58:07,590
ඔව් හරි..
- මේක එයා වෙන කාටවත්ම දුන්නේ නැහැ

632
00:58:07,670 --> 00:58:12,340
ඔයා මෙහෙට ඉගෙන ගන්න එද්දි එයා බොහොම
ආසාවෙන් ඔයාගේ අතේ බැන්දා

633
00:58:12,380 --> 00:58:15,090
- මං හරිද?
- ඔව් නේ ඔයා කොහොමද දන්නේ?

634
00:58:15,130 --> 00:58:19,210
මම ඔරලොසුකාර්මිකයෙක් මැඩම්
මේවා මට ඉතින් සුළු දේවල්

635
00:58:19,250 --> 00:58:22,170
ඇත්තම කිව්වොත් මගේ සාමාන්‍ය දැනිම
ටිකක් විතර වැඩියි.

636
00:58:23,710 --> 00:58:27,250
ඔරලොසුවට ලොකු අලාභයක් වෙලා නැහැ
විදූරුව මාරු කලාම හරි.

637
00:58:27,340 --> 00:58:31,340
හරියටම 2වෙද්දි ආවොත් ඔරලොසුව ලැස්ති
කරලා තියන්න පුලුවන්.

638
00:58:32,420 --> 00:58:34,250
හරියටම දවල් දෙක වෙද්දි.

639
00:58:37,630 --> 00:58:38,630
ඇයි අම්මේ?

640
00:58:40,090 --> 00:58:41,630
මොකද මේ සද්ද නැත්තේ?

641
00:58:42,710 --> 00:58:44,630
අද සිකුරාදා නේද?

642
00:58:45,670 --> 00:58:47,380
මගේ එක්ක තරහා ගිහින්ද?

643
00:58:48,380 --> 00:58:50,750
තරහින් නම් ඉන්නේ දෙපාරක් කහින්න.

644
00:58:53,130 --> 00:58:55,380
මට මොකක් හරි අමතක වෙලාද?

645
00:58:56,250 --> 00:58:58,300
අයියෝ සීයාගේ උපන්දිනේ!

646
00:58:59,090 --> 00:59:01,050
ලඟද ඉන්නේ..ෆොන් එක දෙන්න.

647
00:59:02,460 --> 00:59:04,130
සොරි..

648
00:59:04,500 --> 00:59:06,250
සුභ උපන්දිනයක්

649
00:59:06,590 --> 00:59:08,210
අමතක උනාට සමාවෙන්න.

650
00:59:08,250 --> 00:59:12,460
මගේ හොද සීයානේ...සමාව දුන්නා නම්
දෙපාරක් කහින්න බලන්න.

651
00:59:12,500 --> 00:59:13,380
හරි.

652
00:59:13,420 --> 00:59:16,380
හවස 6.01ට මං කතා කරන්නම්.
ෆොන් එක ගන්න හොදද.

653
00:59:16,420 --> 00:59:18,050
සුභ උපන්දිනයක් වේවා.

654
00:59:19,340 --> 00:59:21,340
මොකද උනේ? හැමදේම හොදින් නේ?

655
00:59:21,380 --> 00:59:24,130
මගේ සීයාගේ උපන්දිනේ.
සම්පුර්ණයෙන්ම අමතක උනා.

656
00:59:24,210 --> 00:59:25,800
දිනේ බැලුවේ නැහැ නේ.

657
00:59:25,960 --> 00:59:27,300
ඔරලොසුව කීයටද දෙන්න පුලුවන්?

658
00:59:27,340 --> 00:59:29,630
මං කිව්වා වගේම දවල් දෙක වෙද්දි
අලුත් විදුරුවක් දාලා ලැස්ති කරලා තියන්නම්.

659
00:59:29,670 --> 00:59:33,710
හතරට මට වැදගත් තැනකට යන්න තියනවා
2 වෙද්දි හරියටම ලැස්ති කරන්න පුලුවන් නේද?

660
00:59:33,750 --> 00:59:37,050
ඔයා වෙන කාවවත් එවන්නේ නැතුව
ඔයාම එනවා නේද?

661
00:59:37,090 --> 00:59:39,590
ඔව් ඔව් මමම එන්නම්..
ගොඩක් ස්තුතියි.

662
01:00:44,760 --> 01:00:50,220
මේ පරික්ෂණ කෙරුන විදියට කෙරුනාදෙන්
මට වෙන අදහසක් ආවා.

663
01:00:55,690 --> 01:00:56,900
හොද නිර්මාණය..

664
01:00:57,010 --> 01:00:58,380
හොදම දක්ෂතාවය

665
01:00:58,910 --> 01:01:00,200
රෝලේක්ස්

666
01:01:00,490 --> 01:01:03,280
විකට ඇදුම් තරඟේ එක?
අවුලක් නැහැ ඒකත් තියමු

667
01:01:03,820 --> 01:01:05,030
ගානට හරි.

668
01:01:08,120 --> 01:01:10,030
හායි එන්න ඔයා එනකම් තමා හිටියේ.

669
01:01:10,100 --> 01:01:12,640
- කොහේ හරි යන්නද?
- ඇයි නැහැ නේ.

670
01:01:12,710 --> 01:01:16,340
නැහැ උදේ එක ඇදුමක් දැන් වෙන ඇදුමක් ඒකයි
- ඔයාට ඒකත් මතකද?

671
01:01:16,370 --> 01:01:17,470
ඔයා බලන් හිටියා කියලා කිව්වා නේ.

672
01:01:17,500 --> 01:01:20,080
මං ඔරලොසු කාර්මිකයෙක් මැඩම්
මේවා මට බොහෝම සුළු දේවල්

673
01:01:20,350 --> 01:01:21,850
එන්න වාඩිවෙන්න.

674
01:01:23,620 --> 01:01:26,320
මේසේ සැහෙන දුවිල්ලක් තිබ්බා.

675
01:01:28,310 --> 01:01:30,670
මෙච්චර සම්මාන. සේරම ඔයාගේද?

676
01:01:30,780 --> 01:01:34,470
ඔරලොසු කාර්මිකයෙක් නේ මැඩම්
මේවා මට බොහෝම සුළු දේවල්

677
01:01:34,890 --> 01:01:36,090
- මේ අහන්න
- කියන්න.

678
01:01:36,180 --> 01:01:38,780
පොඩ්ඩක් හදිසියි ඔරලොසුව දෙන්න පුලුවන්ද?
- හරි හරි ලැස්තියි

679
01:01:38,950 --> 01:01:39,950
කීයද ඒකට?

680
01:01:39,980 --> 01:01:41,920
සල්ලි ඕනි නැහැ පොඩි රෙපෙයාර්
එකක් තිබ්බේ.

681
01:01:41,940 --> 01:01:44,360
එහෙම හරි නැහැනේ. කියන්න කියක්
වෙනවාද කියලා..
- නැහැ

682
01:01:44,720 --> 01:01:47,210
හරි ඔයා කියන නිසාම බිලක් දාන්නම්

683
01:01:47,560 --> 01:01:49,270
ඔයාගේ නම?

684
01:01:49,350 --> 01:01:50,190
මොකක්?

685
01:01:50,210 --> 01:01:53,960
බිලේ නම ලියන්න වෙනවා නේ.
ඔයාගේ නම?

686
01:01:54,130 --> 01:01:55,210
සත්‍යා.

687
01:01:55,740 --> 01:01:56,900
සත්‍යා?

688
01:01:57,840 --> 01:01:59,380
හරි ලස්සන නමක්.

689
01:02:00,170 --> 01:02:02,250
හරි ඔයාගේ ෆොන් නම්බර් එක?

690
01:02:02,360 --> 01:02:03,360
මොකටද?

691
01:02:03,390 --> 01:02:07,360
මේවා සාමන්‍ය දැනිමට හදිසියේ ගනුදෙනු
මොනා හරි කරන්න උනාම

692
01:02:07,390 --> 01:02:09,930
කීයක් වෙනවාද කියන්න මට ඉක්මනට යන්න ඕනි.
- හරි.

693
01:02:13,500 --> 01:02:16,280
රු247යි...

694
01:02:18,730 --> 01:02:20,970
ගානටම සිල්ලර වලින්ම දෙන්න
පුලුවන් නම් හොදයි.

695
01:02:56,970 --> 01:02:57,810
ඒයි!

696
01:02:57,830 --> 01:02:58,910
ඒයි!

697
01:02:59,370 --> 01:03:00,870
මොනාද ඔය කරන්නේ?

698
01:03:03,660 --> 01:03:05,280
මං මේ නිකමට වගේ..

699
01:03:05,310 --> 01:03:06,770
නිකමට වගේ?

700
01:03:06,990 --> 01:03:09,210
පිහියක් අරන් ටයර් එකට අනින එක
සමාන්‍යයද?

701
01:03:09,240 --> 01:03:10,950
මම ඔරලොසු කාර්මිකයෙක් නේ මැඩම්..

702
01:03:11,440 --> 01:03:12,770
මොනාද තමුසේ කියවන්නේ?

703
01:03:17,170 --> 01:03:19,380
ගානටම සිල්ලර වලින්ම දෙන්න
පුලුවන් නම් හොදයි.

704
01:03:42,380 --> 01:03:43,770
මොනාද ඔයාට උනේ?

705
01:03:43,940 --> 01:03:45,070
ඔරලොසු කාර්මිකයෙක් නේ මැඩම්..

706
01:03:45,090 --> 01:03:46,630
ඉදලා හිටලා මේ වගේ වෙනවා.

707
01:03:46,660 --> 01:03:48,390
- ඔයා හොදින්ද?
- ඔව්.

708
01:03:48,410 --> 01:03:50,290
මේ හුස්ම ගැනිමේ පුහුණුවක්.

709
01:03:51,260 --> 01:03:52,510
ඔයාගේ ඔරලොසුව

710
01:03:53,160 --> 01:03:55,750
ගානටම තියනවා ස්තුතියි.

711
01:03:55,870 --> 01:03:56,950
තත්පරයක් ඉන්න.

712
01:03:59,750 --> 01:04:00,960
ඔයාගේ ඔරලොසුව

713
01:04:04,460 --> 01:04:07,640
මේ මගේ ඔරලොසුව නෙමෙයි. මගේ
එකේ මෙහෙම දවස වැටුනේ නැහැ.

714
01:04:07,670 --> 01:04:09,960
නැහැ නැහැ මේක ඔයාගේ ඔරලොසුව තමයි.

715
01:04:11,420 --> 01:04:13,860
අද උදේ සීයා එක්ක කතා කර කර ඉද්දි...

716
01:04:13,880 --> 01:04:15,580
උපන්දිනේ දවස අමතක උනා කිව්වා නේද?

717
01:04:15,610 --> 01:04:18,270
ඒ නිසා තමයි මං දවසත් බලන්න පුලුවන්
වෙන්න හැදුවේ.

718
01:04:18,620 --> 01:04:20,980
මං හිතුවා ඔයා ඒකට කැමැති වේවි කියලා.

719
01:04:21,230 --> 01:04:23,470
- ගොඩක් ස්තුතියි
- ඒක සුළුදෙයක්.

720
01:04:23,640 --> 01:04:26,680
මං ඔරලොසු කාර්මිකයෙක් නේ
මේවා මට බොහෝම සුළු දේවල්

721
01:04:26,750 --> 01:04:27,880
හරි ස්තුතියි.

722
01:04:27,900 --> 01:04:29,360
හරි බායි.

723
01:04:33,280 --> 01:04:35,940
- අයිඅයියෝ!
- ඇයි මොනවාද උනේ?

724
01:04:35,970 --> 01:04:39,210
ටයර් එකේ පැච් එකක් ගිහින්. මං
එද්දි හොදට තිබ්බා නේ.

725
01:04:39,300 --> 01:04:41,170
මේ පලාතම මහා එපා කරපු පැත්තක්.

726
01:04:41,200 --> 01:04:44,950
මේ වාතයේ ක්ලෝරෝෆෝම්,හිම්ග්ලොබින්
සැහෙන වැඩියි කිව්වාට කවුරුත් අහන්නේ නැහැ

727
01:04:45,510 --> 01:04:51,480
මේක බැලුවාම කවුරු හරි ඕන කමින්ම
පිහියකින් ඇනලා ඇනලා හිල් කරලා වගේ.

728
01:04:51,560 --> 01:04:54,320
කෝ මේ රක්ෂණ නිලාධාරින්? අනික
කවුද මේ වගේ වැඩක් මේ පලාතේ කරන්නේ?

729
01:04:54,340 --> 01:04:55,970
මේවා ඔයා කොහොමද දන්නේ?

730
01:04:56,070 --> 01:04:58,330
ඇත්තම කිව්වොත් මං කලින් කිව්වා නේ..

731
01:04:58,670 --> 01:05:00,820
ඇත්තම කිව්වොත් මගේ සමාන්‍ය දැනුම
ටිකක් වැඩියි

732
01:05:00,850 --> 01:05:02,970
ඔයා වදවෙන්න එපා මං මගේ බයික්
එකෙන් ඔයාව ඇරලවන්නම්.

733
01:05:03,280 --> 01:05:05,050
නැහැ අවුලක් නැහැ මං ත්‍රීවිල් එකක යන්නම්

734
01:05:05,140 --> 01:05:07,270
මෙච්චර අමාරුවෙන් ඇනලා ඇනලා පැච් එකක් යවලාත්..

735
01:05:07,360 --> 01:05:09,800
මං කිව්වේ ඔයාගේ බයික් එකේ පැච් එකක්
වෙලා ඔයාට සැහෙන අවුල් ඇති..

736
01:05:09,820 --> 01:05:12,620
අනික මගේ කඩේ ඉස්සරහා උන නිසා මං
ඔයාව ඇරලවන්නම්.

737
01:05:12,720 --> 01:05:14,640
- ඔයා මොකට කරදර වෙනවාද?
- අයියෝ මට මොන කරදරයක්ද?

738
01:05:14,860 --> 01:05:18,330
මං ඔරලොසු කාර්මිකයෙක් නේ මේවා
මට බොහෝම සුළු දේවල් මං ඇරලවන්නම්

739
01:05:18,360 --> 01:05:19,230
හරිද?

740
01:05:19,590 --> 01:05:21,180
කොහොමද මේක කියන්නේ?

741
01:05:21,200 --> 01:05:22,390
ඇයි මොකක්ද අවුල?

742
01:05:22,440 --> 01:05:24,140
වැදගත් ගමනක් යන්න ඕනි.

743
01:05:24,170 --> 01:05:25,690
ඒකයි මගේ යාළුවාගේ බයික් එක අරන් ආවේ.

744
01:05:25,710 --> 01:05:28,420
අරගත්ත ඇඳුම හොස්ටල් එකට ගිහින්
මාරු කරගන්න හිතුවා.

745
01:05:28,870 --> 01:05:30,950
- එත් දැන් වෙලාව මදි.
- ඕකද? අම්මා උඩ ඉන්නවා

746
01:05:31,050 --> 01:05:33,510
උඩ තමයි අපේ ගෙදර. ගෙදරට
ගිහින් මාරු කරගන්න පුලුවන්.

747
01:05:33,750 --> 01:05:34,810
ඔයාගේ ගේ කියලා හිතාගන්න.

748
01:05:34,840 --> 01:05:36,550
- එන්න.
- ගොඩක් ස්තුතියි.

749
01:05:38,750 --> 01:05:39,590
එන්න

750
01:05:39,700 --> 01:05:40,690
ඔයාගේ ගෙදර කියලා හිතාගන්න.

751
01:05:40,710 --> 01:05:41,340
ස්තුතියි.

752
01:05:41,360 --> 01:05:43,400
දකුණු කකුල තියලාම එන්නකෝ.

753
01:05:56,400 --> 01:05:57,220
එන්න..

754
01:05:57,250 --> 01:05:58,350
අම්මේ...?

755
01:05:59,440 --> 01:06:00,230
- අම්මේ අම්මේ!
- මොකද?

756
01:06:00,250 --> 01:06:02,010
කස්ටර්මර් කෙනෙක්ට ඇදුමක්
මාරු කරගන්න ඕනි ලු.

757
01:06:02,110 --> 01:06:05,080
මේක ඇදුම් කඩයක් කියලා හිතුවාද
මෙතැන ඇදුම් මාරු කරන්න?

758
01:06:05,100 --> 01:06:06,980
ඔරලොසු කාර්මිකයෙක් වෙලා එහෙම
උදව්වක් වත් කරන්න බැරිද මට..

759
01:06:07,040 --> 01:06:09,240
- ඔයාට මේ මොනා වෙලාද?
- එයාට මොකක්ද උත්සවයකට යන්න ඕනි ලු.

760
01:06:09,270 --> 01:06:10,840
එක ගැණු කෙනෙක් තවත් ගැණු කෙනෙක්ට
උදව් කරන්න ඕනි නේ අම්මේ.

761
01:06:10,910 --> 01:06:13,520
මං එයාට එන්න කියලා ආවේ.
එන්න එන්න කස්ටර්මර් ආවා

762
01:06:13,540 --> 01:06:15,610
මේ මගේ මාතා ජී..මං කිව්වේ මගේ අම්මා.

763
01:06:15,640 --> 01:06:16,660
මොකක්ද නම දුවේ?

764
01:06:16,690 --> 01:06:17,690
සත්‍යා.

765
01:06:17,840 --> 01:06:20,410
එහෙමද මගේ නමත් සත්‍යාබාමා තමයි

766
01:06:20,600 --> 01:06:23,630
- එකම නමනේ..
- මං අර ලස්සන නමක් කිව්වා නේද?

767
01:06:24,030 --> 01:06:24,810
මතකයි නේද? මේක නිසායි.

768
01:06:24,830 --> 01:06:26,960
ඇත්තටම අම්මේ මගේ නමත් සත්‍යාබාමා තමයි

769
01:06:27,750 --> 01:06:30,670
කොලෙජ් එකේ ගැණු ළමයි විහිළු කරාවි
කියලා මම තමයි සත්‍යා කියලා නම තියාගත්තේ.

770
01:06:30,700 --> 01:06:32,700
එන්න එන්න ඇතුලට

771
01:06:33,960 --> 01:06:34,960
එන්න දුවේ.

772
01:06:38,540 --> 01:06:39,610

773
771
01:06:39,740 --> 01:06:40,650

774
772
01:06:40,950 --> 01:06:41,900

775
773
01:06:42,480 --> 01:06:44,150
මගේ සාරිය පුරාම ඩයි..

776
01:06:44,250 --> 01:06:46,730
දැන් මොනාද කරන්නේ? ගද්දි
මේක හොදටම තිබ්බා.

777
01:06:46,870 --> 01:06:49,950
අම්මේ මේ මොකද? ගැණු ළමයෙක් යන බයික්
එකේ රෝදයට ආරක්ෂාවක් නැහැ කියලා හිතුවාම..

778
01:06:49,970 --> 01:06:51,160
දැන් ගැණු ළමයින්ගේ සාරියටත්?

779
01:06:51,180 --> 01:06:53,720
මේ දුෂිත කඩකාරයෝ ඇයි මෙහෙම කරන්නේ?

780
01:06:53,900 --> 01:06:55,110
කෝ බලන්න?

781
01:06:55,550 --> 01:06:56,620
හැම තැනම ඉහිරිලා.

782
01:06:56,640 --> 01:06:59,100
පේන විදියට මේක කවුරුම හරි
උවමනාවෙන් පැලැන් කරලා..

783
01:06:59,570 --> 01:07:01,420
ඩිසයින් එක කැත කරන්නම තින්ත
වක් කරලා වගේ.

784
01:07:01,570 --> 01:07:03,320
මහා පහත් බුද්ධියක් තිබ්බ එකෙක්.

785
01:07:03,350 --> 01:07:04,260
දැන් මං මොනාද කරන්නේ?

786
01:07:04,420 --> 01:07:05,760
ඒකනේ පව් කෙල්ල.

787
01:07:05,910 --> 01:07:07,120
අම්මේ කියන්නකෝ...

788
01:07:07,280 --> 01:07:10,790
මං ඔරලොසු කාර්මිකයෙක් නේ මේවා
මට බොහෝම සුළු දේවල්

789
01:07:11,180 --> 01:07:12,150
විනාඩියක් ඉන්න.

790
01:07:12,180 --> 01:07:12,850
අම්මේ ඇතුලට එන්න.

791
01:07:12,890 --> 01:07:13,430
මොකටද?

792
01:07:13,460 --> 01:07:14,630
කිව්වාම එන්නකෝ.

793
01:07:15,100 --> 01:07:16,800
ඉක්මනට ඔයාගේ සාරිය එයාට දෙන්න.

794
01:07:16,910 --> 01:07:19,000
මගේ සාරියක් කොහොමද ඒ ළමයාට දෙන්නේ?

795
01:07:19,030 --> 01:07:20,240
- කවුද ඔයාගේ සාරිය ඉල්ලුවේ
- එහෙනම්?

796
01:07:20,470 --> 01:07:22,770
සරවනා ස්ටොර්ස් එකෙන් රු 8000 දිලා
ගෙනාපු රෝස පාට සාරිය

797
01:07:22,870 --> 01:07:24,810
- මං ඒක අද උදේම අයන් කරලා පවා තිබ්බා.
- මේ බලන්නකෝ!

798
01:07:24,900 --> 01:07:27,520
ඒක මං ඔයාව බලන්න එන ලේලි වෙනුවෙන්
අරන් තියාගත්ත සාරිය පුතේ.

799
01:07:27,800 --> 01:07:29,750
- මට ඒක දෙන්න බැහැ.
- අනේ අම්මේ අහන්නකෝ..

800
01:07:29,910 --> 01:07:32,710
මාස දහයක් කුසේ තියාගෙන වදපු දරුවාගේ
හැඟිම් තේරුම් ගන්නේ නැතුව කතා කරනවා නේ.

801
01:07:32,740 --> 01:07:33,990
ඇය තමයි කෙනා.

802
01:07:34,470 --> 01:07:35,310
ඇත්තටමද?

803
01:07:35,940 --> 01:07:37,060
ඇත්තටමද කියන්න

804
01:07:37,250 --> 01:07:39,580
දෙයියනේ කෙල්ල හරිම ලස්සනයි.

805
01:07:39,670 --> 01:07:41,060
පවුලේ අය ගැන එහෙම අහලා බැලුවාද?

806
01:07:41,080 --> 01:07:43,030
කලබලෙන් එක එක එවා කියලා අවුල්
කරන්න එහෙම එපා.

807
01:07:43,180 --> 01:07:44,930
පියවරෙන් පියවර හිමිට යමු.

808
01:07:45,190 --> 01:07:46,730
- හරි හරි..
- ගිහින් සාරිය ගෙන්න.

809
01:07:46,930 --> 01:07:47,630
ඔයා යන්න මං අරන් එන්නම්

810
01:08:19,740 --> 01:08:21,100
ලස්සනට තියනවාද?

811
01:08:22,140 --> 01:08:23,370
සැහෙන්නම කැතයි

812
01:08:23,450 --> 01:08:24,530
ඇයි?

813
01:08:25,070 --> 01:08:30,570
එහෙනම් මොකද? ලස්සනට ඉන්නවා කියලා
දැන දැනත් ඇයි මෙහෙම ප්‍ර‍ශ්න අහන්නේ?

814
01:08:30,880 --> 01:08:34,420
ලස්සනට ඉන්න කෙල්ලන්ගේ වැඩේම තමයි
ලස්සනයිද ලස්සනයිද කියලා අහන එක.

815
01:08:34,480 --> 01:08:36,310
කන්නාඩියෙන් බලලා නේද ආවේ?

816
01:08:36,400 --> 01:08:38,010
එහෙනම් ඇයි මෙහෙම ප්‍ර‍ශ්න අහන්නේ?

817
01:08:38,040 --> 01:08:43,740
නිකමට...පුරුද්දට සමාන්‍ය දැනුමට වගේ..

818
01:09:07,020 --> 01:09:08,860
තිලකයක් තියලා නැහැ නේ.

819
01:09:35,180 --> 01:09:36,300
මල්?

820
01:09:51,630 --> 01:09:52,510
මොකද උනේ?

821
01:09:52,700 --> 01:09:55,310
හුස්මගන්න පුරුදු වෙනවා.

822
01:10:05,700 --> 01:10:07,290
මෙතැන මොකද වෙන්නේ?

823
01:10:07,630 --> 01:10:09,800
අද මගේ සීයාගේ උපන්දිනය කිව්වා නේ.

824
01:10:10,110 --> 01:10:13,240
ගමේ නම් මේක සමරනවා ඇති. ඉතින්
මං මේ ළමයින්ට...

825
01:10:13,260 --> 01:10:14,300
ඒක හොද දෙයක්.

826
01:10:14,490 --> 01:10:14,960
ස්තුතියි.

827
01:10:17,800 --> 01:10:21,900
එපා ලස්සනට ඉන්නවා. තිලකයයි මලුයි
නිසා ලස්සනට ඉන්නවා

828
01:10:21,930 --> 01:10:23,990
ඇත්තමයි...අපි යමුද..

829
01:10:24,500 --> 01:10:25,520
වැඩිය කියන්න යන්න එපා මනී

830
01:10:26,200 --> 01:10:26,870
එන්න එන්න.

831
01:10:26,900 --> 01:10:28,070
- හලෝ මැඩම්
- හලෝ

832
01:10:28,090 --> 01:10:29,460
- මේ මනී.
- ආයුබෝවන්

833
01:10:29,490 --> 01:10:31,360
ඔයා ඇනවුම් කරපු කෑම සේරම ආවා.

834
01:10:31,390 --> 01:10:32,470
ශිවා පුටුවක් දෙන්න.

835
01:10:34,200 --> 01:10:35,110
වාඩිවෙන්න.

836
01:10:35,140 --> 01:10:36,180
ස්තුතියි.

837
01:11:07,810 --> 01:11:11,900
හරි ළමයි නේ බඩගිනියි නේද මේ අක්කා
ඔයාලට මොන වගේ කෑම ගෙනල්ලා තියනවාද බලන්න

838
01:11:11,930 --> 01:11:14,540
එන්න නැගිටින්න ගිහින් කමු

839
01:11:24,120 --> 01:11:25,250
ඉන්දියාව දිනන්න තිබ්බේ.

840
01:11:25,280 --> 01:11:27,690
අඩුම ගානේ මේ ළමයි වෙනුවෙන් වත්
ඉන්දියාව දිනින්න තිබ්බා.

841
01:11:28,330 --> 01:11:30,670
දින්නා නම් මොනා වේවිද දන්නවාද?

842
01:11:30,800 --> 01:11:35,110
මේ වෙලාවේ කෑ ගහලා සතුටින් උඩ පැනලා
කන් බීරි වෙන්නම කෑ ගහලා තියේවි.

843
01:11:44,690 --> 01:11:45,410
හලෝ?

844
01:11:45,440 --> 01:11:46,270
කියන්න අම්මා.

845
01:11:46,370 --> 01:11:48,300
මොනාද අම්මා...හරි මේ දැන් එනවා.

846
01:11:48,840 --> 01:11:51,130
මගේ අම්මා කතා කරනවා. කස්ටර්මර්
කෙනෙක් ඇවිත්ලු

847
01:11:51,370 --> 01:11:52,990
මං විනාඩි පහෙන් එන්නම් අම්මා.

848
01:11:54,540 --> 01:11:55,620
හරි හරි අම්මේ!

849
01:14:12,040 --> 01:14:14,150
හොදට සේරම කන්න...අපතේ දාන්න එපා හොදද.

850
01:14:14,590 --> 01:14:15,640
තව ටිකක් දාන්නද?

851
01:14:15,670 --> 01:14:20,380
දෝනි නම් නියම පාරක් ගැහුවේ ඒක
කැච් එකක් වේවි කියලා මං බයවෙලා හිටියේ

852
01:14:22,170 --> 01:14:23,130
හායි

853
01:14:24,210 --> 01:14:26,080
අද මැච් එක දින්නා ලු නේද?

854
01:14:26,270 --> 01:14:28,440
දෝනී අන්තිම බෝලේට හයක් ගහලා..

855
01:14:28,520 --> 01:14:33,030
ළමයි සැහෙන සංතෝෂවෙලා හයියෙන්
කෑ ගහන්න ඇති නේද?

856
01:14:33,060 --> 01:14:34,350
ඔයාට එයාලව බලන්න තිබ්බේ

857
01:14:34,700 --> 01:14:36,320
ඒක නෙමෙයි ඔයා කොහේද ගියේ?

858
01:14:36,420 --> 01:14:40,490
මම...මට අම්මා කොල් කලා කඩේට
කස්ටර්මර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා.

859
01:14:40,520 --> 01:14:42,000
කස්ටර්මර් ඇවිල්ලා හිටියේ ක්‍රිකට් පිට්ටනියටද?

860
01:14:42,420 --> 01:14:44,300
ක්‍රිකට් පිට්ටනිය?

861
01:14:44,570 --> 01:14:46,240
මං ඔයාව ටිවි එකෙන් දැක්කා.

862
01:14:53,260 --> 01:14:55,970
ඔයා ගෙදර යනවා කියලා ගිහින් පිට්ටනියට
ගිහින් මොනාද කලේ?

863
01:14:55,990 --> 01:14:58,410
ඔයා වෙන කෙනෙක් දැකලා මං කියලා
හිතාගෙන වගේ.

864
01:14:58,610 --> 01:15:01,970
බොරු දොඩවන්න එපා...මේ කමිසයයි මේ කලිසමයි...
මට බොරු කියන්න එපා ඇත්ත කියන්න

865
01:15:02,250 --> 01:15:03,860
ඔයා මාව හරියටම ටිවී එකේ දැක්කාද?

866
01:15:03,940 --> 01:15:05,110
ඔව්.

867
01:15:05,940 --> 01:15:09,970
ඉවරයි! මේක වෙන්න හොද නැහැ කියලා
හිතුවා...ඒකම සිද්දවුනා.

868
01:15:10,000 --> 01:15:11,160
මොනාද මේ කියවන්නේ?

869
01:15:11,260 --> 01:15:17,640
ඔයා වගේ මේ වයසේ ඉන්න ලස්සන ගැණු
ළමයින්ට හැදෙන ප්‍ර‍සිද්ධ රෝගයක් ඒක.

870
01:15:17,670 --> 01:15:19,640
ඒකට කියන්නේ ඉමැජිනෝ රොමැන්සෝ ෆිලියා

871
01:15:19,860 --> 01:15:21,110
ඉමැජින් මොකක්?

872
01:15:21,250 --> 01:15:25,180
දැන් ඔයා කාට හරි ආදරය කරනවා කියලා හිතන්න.
සමාන්‍ය ආදරයක් නෙමෙයි

873
01:15:25,530 --> 01:15:28,760
ගොඩක් තදට හිත ඇතුලින්ම..ගොඩක්
අවංකවම ආදරය කරනවා නම්...

874
01:15:28,790 --> 01:15:31,120
ඔයා කාවද බලන්නේ ඒ හිතන කෙනා
වගේම වෙනවා.

875
01:15:31,500 --> 01:15:33,990
ඒකට කියන්නේ ඉමැජිනෝ රොමැන්සෝ ෆිලියා

876
01:15:34,040 --> 01:15:37,390
මොනාද මේ කියන්නේ? මට ඔයා ගැන ආදරයක්
ඇති වෙලා? එකත් හිත ඇතුලින්ම?

877
01:15:37,420 --> 01:15:39,630
ඕකට මම නේ තරහා ගන්න ඕනි. මොකද
ඔයා මේ තරහා අරන්?

878
01:15:39,650 --> 01:15:43,240
දැන් කිව්වා මාව ටිවි එකේ දැක්කා කියලා
තව ටිකකින් හැම තැනම පෙනුනා කියාවි

879
01:15:43,350 --> 01:15:45,520
ඊට පස්සේ මේ තිලකයයි මලුයි මං
ගැහුවා කියලාත් කියාවි

880
01:15:45,700 --> 01:15:47,370
- බලන්න මේක දැන් ඕනවට වැඩියි.
- ඇයි?

881
01:15:47,610 --> 01:15:49,000
මං කොහොමද ඔයාට ආදරේ කරන්නේ?

882
01:15:49,080 --> 01:15:51,540
ඔයාව උදේ විනාඩි දහයකට දැක්කේ..
දැනට පැයක් විතර හමුවෙලා කතා කලේ

883
01:15:51,600 --> 01:15:53,520
- ඒ ටිකටත් මට ආදරයක් හිතෙනවාද?
- ඔව් ඇත්තටම.

884
01:15:53,630 --> 01:15:55,090
ඔය සේරම මං කියන්න ඕනි දෙබස්.

885
01:15:55,160 --> 01:15:57,620
ඔයාටනේ කොහේ දැක්කාත් මාව
ඉන්නවා වගේ පෙන්නේ.

886
01:15:57,640 --> 01:15:59,520
ඒකට තමයි ඉමැජිනෝ රොමැන්සෝ ෆිලියා කියන්නේ.

887
01:15:59,540 --> 01:16:02,130
ඔයාට ඒක හැදිලා...ඉන්න මං ඔප්පු කරන්නම්

888
01:16:02,160 --> 01:16:04,750
මාව විශ්වාස නැහැ නේ. මං ඔප්පු කරන්නම්

889
01:16:05,070 --> 01:16:06,450
අර කේටරින් එකේ කෙනා පේනවාද?

890
01:16:06,470 --> 01:16:08,670
පේනවා නේද? එයාගේ දිහා බැලුවාම
මමත් එතැන ඉන්නවා වගේ පෙනේවි.

891
01:16:08,700 --> 01:16:10,290
ප්ලීස් බලන්නකෝ එහෙනම්

892
01:16:19,730 --> 01:16:20,850
හායි.

893
01:16:28,170 --> 01:16:29,400
මොකද පෙනුනාද?

894
01:16:30,400 --> 01:16:31,730
මං වගේම පෙනුනාද?

895
01:16:31,890 --> 01:16:34,110
අයියයියෝ...ඒක වයිරස් එකක් වගේ පැතිරිලා.

896
01:16:34,210 --> 01:16:35,850
මොනාටවත් බයවෙන්න එපා. මං
ඉන්නවා ඔයා එක්ක.

897
01:16:36,040 --> 01:16:38,540
අන්තිම තීරණය වෙනුවෙන් ආපහු
උත්සහා කරලා බලමු.

898
01:16:38,860 --> 01:16:39,480
හරි නේ?

899
01:16:39,500 --> 01:16:40,830
අර පාක් එකේ වැඩ කරන කෙනා දිහා බලන්න.

900
01:16:45,970 --> 01:16:47,050
හායි.

901
01:16:50,210 --> 01:16:51,540
මොකද උනේ?

902
01:16:53,140 --> 01:16:54,260
මම ඔරලොසු කාර්මිකයෙක් නේ..

903
01:16:54,340 --> 01:16:55,140
හුස්මගන්න ව්‍යායාම කරනවා.

904
01:16:55,240 --> 01:16:57,610
අර පාක් එකේ වැඩ කරපු කෙනා මං
වගේ පෙනුනේ නැහැ නේද?

905
01:16:57,750 --> 01:16:59,560
ඔයා වගේ තමයි පෙනුනේ?
- මොකක්?

906
01:16:59,580 --> 01:17:00,990
පාක් එකේ වැඩ කරන කෙනාවත් මං වගේ පේනවාද?

907
01:17:01,020 --> 01:17:02,430
මේක ඕනවට වඩා වැඩි නැත්ද?

908
01:17:02,460 --> 01:17:04,290
ඇත්තටම මං සරළ ඔරලොසු කාර්මිකයෙක්.

909
01:17:04,410 --> 01:17:06,410
රටේ පුංචි පුංචි දේවල් ටිකක් කලා කියලා

910
01:17:06,560 --> 01:17:08,360
ඒකටත් මට ගැණු ළමයි ආදරය කරනවා නම්..

911
01:17:08,380 --> 01:17:09,350
මට තේරෙනවා..

912
01:17:09,380 --> 01:17:10,380
ඔයා අනික් අය වගේ නෙමෙයි,

913
01:17:10,470 --> 01:17:12,810
ඔයා ගොඩක් අවංකව...ඇත්තටම
හදවතින්ම ආදරය කරනවා.

914
01:17:12,840 --> 01:17:13,710
නැහැ එහෙම නැහැ.

915
01:17:13,990 --> 01:17:16,710
ඒක ඔයාගේ වැරැද්දක් නෙමෙයි. මේක
ඔයාගේ වැරැද්දක් නෙමෙයි. වැරැදියට හිතන්න එපා.

916
01:17:16,850 --> 01:17:17,640
එත්...

917
01:17:17,670 --> 01:17:20,130
සරලවම මං ඔරලොසු කාර්මිකයෙක්..

918
01:17:20,340 --> 01:17:22,820
අම්මා කියන ගැණු ළමයාව තමයි කසාද බදින්නේ.

919
01:17:22,840 --> 01:17:26,470
ඇයට තමයි ආදරය කරන්නේ...ඔයාට කතා
කරගන්න තියන දෙයක් අම්මා එක්ක කතා කරගන්න

920
01:17:26,490 --> 01:17:32,470
එත් ඔයා මට අවංකවම..හදවතින්ම
ආදරය කරනවා ඒක අමතක කරන්න එපා.

921
01:17:32,490 --> 01:17:34,750
ඒක කාරුණික ඉල්ලිමක්. මං යනවා.

922
01:17:34,930 --> 01:17:35,890
බායි.

923
01:17:36,070 --> 01:17:37,110
එත්...

924
01:21:55,820 --> 01:21:56,990
අද අගොස්තු පහලොස් වෙනිදා..

925
01:21:57,020 --> 01:22:00,670
අපේ නගරයේ විතරක් නෙමෙයි මුළු
ඉන්දියාවේම නිදහස් දිනය සමරන නිසා..

926
01:22:00,690 --> 01:22:02,270
අද දිනයේ ගොඩක් වැඩසටහන් ප්‍ර‍මාණයක්
සංවිධානය කර තිබෙනවා.

927
01:22:02,400 --> 01:22:06,200
නිදහස් දිනය ඔබ කේසේද සමරන්නේ
අපිට ඇමතුමක් දිලා අප හා සම්බන්ධ වෙන්න

928
01:22:06,230 --> 01:22:09,260
බිරිදගේ අනියම් සම්බන්ධයට සැමියාගේන් උදව්

929
01:22:10,950 --> 01:22:12,540
මේවාද අද කාලේ නිවුස්

930
01:22:21,060 --> 01:22:22,060
ස්‍ර‍බ්‍ර‍මනී

931
01:22:22,360 --> 01:22:23,590
ඒ මනී නැගිටපන්!

932
01:22:23,770 --> 01:22:25,250
නැගිටින්න කියනවානේ.

933
01:22:25,380 --> 01:22:28,100
- මට වදදෙන්න එපා.
- නැගිටපන්!

934
01:22:28,210 --> 01:22:29,210
මොකද?

935
01:22:29,750 --> 01:22:31,300
උඔ මගේ පොඩි කාලේ ඉදන් යාළුවා නේද?

936
01:22:31,530 --> 01:22:36,010
දැන් අවුරුදු ගානක් ඉදන් ඔරලොසු හදන
කොට මං උඔට උදව් කලා නේද?

937
01:22:36,030 --> 01:22:39,340
මොකවත් නෙමෙයි මේක කියවන්න.

938
01:22:42,070 --> 01:22:44,530
'කෝටි පහක මුදල් ත්‍යාගායක් දිනාගන්න
වටිනා අවස්ථාවක්'


939
01:22:49,170 --> 01:22:51,780
උන් කෝටි පහක් දෙනවාලු ඔරලොසුවකට.

940
01:22:52,020 --> 01:22:54,530
කෝටි පහක් මං කියන දේ හිතලා බලපන්

941
01:22:54,650 --> 01:22:57,320
කොටි පහක් මේ රස්සාව කරලා මං කවදා
කියලා හම්බ කරන්නද?

942
01:22:57,530 --> 01:22:59,960
අනේ මනී කොහොම හරි මේ ඔරලොසුව
වගේම හොර පිටපතක් හදලා දෙන්න

943
01:23:00,090 --> 01:23:03,210
ඔයා හදන බොරු ඔරලොසුවට අනිවාර්යෙන්
ලක්ෂ පහක් හරි හම්බවේවි.

944
01:23:03,350 --> 01:23:06,890
මං හතරක් තියාගෙන...උඔට 1ක් දෙන්නම්
එහෙම උනොත්

945
01:23:07,080 --> 01:23:11,010
මේකෙන් අපිට කියක් හරි හම්බකරන්න පුලුවන්
අනේ බැහැ කියන්න නම් එපා.

946
01:23:11,960 --> 01:23:13,000
- හරි නේ?
- හරි.

947
01:23:13,030 --> 01:23:15,070
මනී උඔ කියලා වැඩක් නැහැ

948
01:23:26,650 --> 01:23:28,730
මේ ඔරලොසුව මං ගාව කොච්චර කාලයක්
ඉදන් තිබුනාද...

949
01:23:29,510 --> 01:23:32,260
එත් මමත් දැන් තමයි මේ ඔරලොසුව ගැන
දැනගත්තේ..

950
01:23:32,450 --> 01:23:34,910
කොහොමද එයාලාත් මේ ගැන දන්නේ?

951
01:23:36,520 --> 01:23:39,060
මේකට කෝටි පහක් දෙනවා නම්..

952
01:23:39,220 --> 01:23:43,640
...එයාලා මේ ඔරලොසුවේ බලය ගැන
දැනගෙන තියනවා.

953
01:23:44,750 --> 01:23:47,370
මේ ඔරලොසුවටයි එයාලටයි තියන
සම්බන්ධය මොකක්ද?

954
01:23:48,190 --> 01:23:49,060
එතකොට?

955
01:23:50,330 --> 01:23:52,200
මටයි එයාලටයි තියන සම්බන්ධය මොකක්ද?

956
01:23:53,520 --> 01:23:54,600
කවුද ඒ අය?

957
01:24:15,060 --> 01:24:17,560
මනී ඔයා සැලුන් එක සමාන්‍ය තැනක්
කියලා හිතුවාද?

958
01:24:17,760 --> 01:24:18,970
ඒක ඉස්කෝලයක් වගේ..

959
01:24:18,990 --> 01:24:20,860
මිනිස්සු දියුණු වෙන්නේ එතැනදි තමයි

960
01:24:20,880 --> 01:24:23,550
මිනිස්සුන්ට පත්තර කියවන්න පුරුදු
කරලා අපි එයාලව දියුණු කරනවා.

961
01:24:23,580 --> 01:24:25,630
උඔගේ කඩේට ඇවිල්ලා කවුරුත් පත්තර
කියවනවාද?

962
01:24:26,310 --> 01:24:28,040
කෝටි පහ මගේ අතට ආව දෙන්කෝ..

963
01:24:28,060 --> 01:24:30,520
මං කඩේට රත්තරං කතුරු...රත්තරං
බ්ලේඩ් එහෙම අරගන්නවා

964
01:24:30,770 --> 01:24:33,710
ඔයා බයවෙන්න එපා මනී..මං ඔයා
ගැනත්..

965
01:24:35,310 --> 01:24:39,090
මේ බලපන්කෝ! මෙච්චර ගොඩක්
පත්තර කියවන්න ගත්තේ කවදා ඉදන්ද?

966
01:24:39,250 --> 01:24:42,250
කෝටි පහක් දෙනවා කිව්වාම හැමෝම
හොර පිටපත් හදන් ඇවිත්ද

967
01:24:42,280 --> 01:24:45,940
මනී ඔයා හදපු මේක ගානටම තියේවි නේද?

968
01:24:46,340 --> 01:24:48,340
පොලිමට වෙලා ඉන්න. මං ගිහින් එන්නම්.

969
01:24:59,660 --> 01:25:01,080
ඔව් සර් ඔයාගේ නමයි ලිපිනයයි.

970
01:25:01,100 --> 01:25:03,770
මගේ නම මනී...මනී ඔරලොසු
කාර්මිකයෝ..

971
01:25:04,390 --> 01:25:10,260
16/6 පරණ පාර..ඔරලොසු විථිය
පලමු පටුමඟ..චෙන්නායි 1

972
01:25:15,210 --> 01:25:16,040
මනී

973
01:25:16,200 --> 01:25:17,980
ටොකන් අංකේ 144

974
01:25:18,130 --> 01:25:20,160
මේක කතා කරද්දි වයසට ගිහින් තියේවි.

975
01:25:20,280 --> 01:25:21,740
හරි මෙතැනින් වාඩිවෙන්න

976
01:25:21,910 --> 01:25:23,040
මං ලඟ පාතම ඉන්නේ.

977
01:25:23,100 --> 01:25:26,060
ටොකන් නම්බර් එක කිව්වොත්
මට කොල් කරන්න.

978
01:26:26,420 --> 01:26:28,670
මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් - මිත්‍ර‍න්

979
01:26:28,690 --> 01:26:30,730
සභාපති - ආත්‍රියාන්

980
01:26:40,790 --> 01:26:42,750
මට මේක විශ්වාස කරන්නත් බැහැ සර්

981
01:26:48,410 --> 01:26:49,140
මෙච්චර සෙනඟක්..

982
01:26:49,170 --> 01:26:51,730
මිත්රා අපි ඇතුලට ගිහින් කතා කරමු.

983
01:27:02,990 --> 01:27:05,980
මොකක්ද සර් හදිසියේම කියන්න
තියනවා කිව්වේ?

984
01:27:06,010 --> 01:27:07,130
මිත්රා.

985
01:27:07,470 --> 01:27:08,760
අපිට ඒක හම්බුනා.

986
01:27:10,130 --> 01:27:12,670
අපි හොය හොය හිටපු එක..

987
01:27:14,270 --> 01:27:16,150
අපිව හොයාගෙන ඇවිත්.

988
01:27:19,850 --> 01:27:22,810
ටොකන් අංක 144.

989
01:27:25,030 --> 01:27:27,320
ටොකන් අංක 144.

990
01:27:28,410 --> 01:27:31,200
මෙතැනට ගෙනල්ලා තියන සේරම එවා
බොරු පිටපත්...මමමයි එවා පරික්ෂා කලේ

991
01:27:31,580 --> 01:27:33,250
කොහොමද මේ ඇත්ත එකක් කියන්නේ?

992
01:27:33,500 --> 01:27:35,420
මේකත් අනුපිටපතක් තමයි.

993
01:27:36,090 --> 01:27:40,370
එත් මේක හදපු එකා ගාව තමයි ඔරිජිනල්
එකත් තියෙන්නේ

994
01:27:41,300 --> 01:27:43,470
අපි පත්තරේ දැන්විමක් දැම්මා...

995
01:27:43,540 --> 01:27:46,670
පින්තුරේ තියන වගේ ඔරලොසුවකට
ලොකු ගානක් දෙනවා කියලා.

996
01:27:47,720 --> 01:27:50,350
ඒක බලලා හොර පිටපත් හදන අය...

997
01:27:50,490 --> 01:27:52,990
ඔරලොසුවේ ඉස්සරහා බලලා විතරයි හදන්නේ.

998
01:27:53,250 --> 01:27:54,290
එත්..

999
01:27:55,800 --> 01:27:57,260
මේක බලන්න.

1000
01:28:04,990 --> 01:28:08,610
මේක විතරයි හොර එකත් ඔරිජිනල්
එක වගේම හදලා තියෙන්නේ.

1001
01:28:09,560 --> 01:28:14,770
නැත්නම් ව්‍යාපෘති අංක 24 කියලා
පිටිපස්සේ තිබ්බා කියලා මෙයා කොහොමද දන්නේ?

1002
01:28:16,880 --> 01:28:20,460
රිසෙප්ෂන් එක ගාව තියන සීසී ටිවි
කැමරා එකේ දර්ශන අරගන්න.

1003
01:28:20,630 --> 01:28:23,790
ටෝකන් අංක 144.

1004
01:28:24,930 --> 01:28:26,560
මට මිනිහාව හම්බවෙන්න ඕනි.

1005
01:28:41,140 --> 01:28:42,470
මිත්රා

1006
01:28:45,590 --> 01:28:47,130
මෙයා දැන් ඉන්න තැන පෙන්වන්න.

1007
01:28:47,250 --> 01:28:49,620
මට මූ මොනාද කරන්නේ බලන්න ඕනි.

1008
01:28:55,980 --> 01:28:57,020
මිත්රා.

1009
01:28:58,120 --> 01:28:59,370
මොකක් හරි අවුලක් තියනවා

1010
01:28:59,390 --> 01:29:01,020
මොනාද කියන්නේ සර්?

1011
01:29:01,420 --> 01:29:03,050
හොදට බලන්න මිත්රා.

1012
01:29:05,240 --> 01:29:07,780
එයාට කිසිම අදහසක් නැහැ මෙතැන
මොනාද වෙන්නේ කියලා.

1013
01:29:08,950 --> 01:29:10,990
මිනිහාව කාමරයට අරන් එන්න.

1014
01:29:11,190 --> 01:29:13,360
මං කියන කම් මුකුත් කරන්න එපා.

1015
01:29:26,180 --> 01:29:28,970
සමාවෙන්න සර්...මේ ඔයා එවන්න කියපු කෙනා..

1016
01:29:30,830 --> 01:29:31,920
හලෝ

1017
01:29:32,790 --> 01:29:33,730
ඔයා මිස්ටර්?

1018
01:29:33,860 --> 01:29:34,570
සරවන-

1019
01:29:34,700 --> 01:29:36,410
- මනී
- සුභ පැතුම්.

1020
01:29:36,510 --> 01:29:37,760
ඔයා තරඟයෙන් දිනුවා.

1021
01:29:37,790 --> 01:29:39,410
ඔයාගේ ඔරලෝසුව තේරුනා.

1022
01:29:39,440 --> 01:29:41,060
කෝටි පහා ඔයාට තමයි

1023
01:29:42,270 --> 01:29:43,970
සර් ඔයාගේ නම මොකක්ද?

1024
01:29:44,660 --> 01:29:45,250
මිත්‍ර‍න්.

1025
01:29:45,310 --> 01:29:47,750
ඔයා මිත්‍ර‍න් නෙමෙයි මගේ ජිවිතේ
ගැලවුම්කාරයා.

1026
01:29:47,780 --> 01:29:48,690
කොහේවත් යන්න එපා.

1027
01:29:48,720 --> 01:29:51,660
සර් මං කොහේවත් යන්නේ නැහැ
මෙතැනට වෙලාම ඉන්නම්

1028
01:29:55,980 --> 01:29:58,310
මනී උඔ නම් හැබැම දක්ෂයෙක්.

1029
01:30:01,830 --> 01:30:04,530
කෝටි පහක් දින්නා නේ...

1030
01:30:41,710 --> 01:30:42,630
සර්.

1031
01:30:42,920 --> 01:30:48,090
ආපහු කාමරයට ගිහින්න ඒ ව්‍යාජ පිටපත
හදපු එකට ගහලා

1032
01:30:49,050 --> 01:30:50,960
මුල් පිටපත කොහේද කියලා අහන්න.

1033
01:30:51,000 --> 01:30:52,050
හරි සර්.

1034
01:30:56,880 --> 01:30:59,210
සල්ලි කොහේද සර්? ගණන් කරලාද
තියෙන්නේ?

1035
01:31:09,210 --> 01:31:10,880
අනේ මට ගහන්න එපා!

1036
01:31:13,500 --> 01:31:14,500
කියන්න සර්

1037
01:31:14,550 --> 01:31:16,550
ඒකාව කැමරා එක ගාවට අරන් එන්න.

1038
01:31:19,900 --> 01:31:21,650
උඔ එක්ක ආපු එකාට කතා කරපන්

1039
01:31:21,670 --> 01:31:23,090
කතා කරපන්

1040
01:31:24,590 --> 01:31:28,210
මනී මට මේ වේදනාව ඉවසන්න බැහැ

1041
01:31:28,460 --> 01:31:30,550
ගොඩක් රිදෙනවා..

1042
01:31:30,630 --> 01:31:32,630
මට තවත් ඉවසන්න බැහැ.

1043
01:31:37,300 --> 01:31:40,880
මනී ඉක්මන් කරලා එන්න.

1044
01:31:40,960 --> 01:31:44,550
මට ඉවසන්න බැහැ.

1045
01:31:44,810 --> 01:31:46,770
හයියෙන් කියපන්!

1046
01:31:47,000 --> 01:31:48,090
මනී!

1047
01:33:48,800 --> 01:33:52,590
අවුරුදු 26ක්ම එකම තැන හිටිය මට

1048
01:33:52,630 --> 01:33:58,430
මගේ ප්‍ර‍ශ්න වලට සේරම උත්තර එක්ක
උඔ මගේ ඉස්සරහාටම ඇවිත් ඉන්නවා

1049
01:34:04,320 --> 01:34:08,870
උඔගේ තාත්තා ගේ ගති ගුණ සේරම
උඔටත් පිහිටලා තියනවා.

1050
01:34:09,880 --> 01:34:13,170
මොකද මං කවුද කියලා කල්පනා කරනවාද?

1051
01:34:16,460 --> 01:34:20,880
පලයන්! උඔත් උඩටම පලයං..
උඔගේ තාත්තා බලාගෙන ඇති.

1052
01:34:20,960 --> 01:34:22,300
ඌගෙන් අහපන්!

1053
01:34:23,170 --> 01:34:25,910
උඔගේ අම්මාත් ඇති...ඒකිගෙනුත් අහපන්

1054
01:34:30,360 --> 01:34:33,400
ඒක අහද්දි ඇස් දිහා බලාගෙන අහපන්

1055
01:34:33,620 --> 01:34:36,700
උන් ඇස් වල තියන බයම කියාවි..

1056
01:34:36,860 --> 01:34:39,030
ආත්‍ර‍රන් කියන්නේ කවුද කියලා

1057
01:35:36,650 --> 01:35:42,230
Translated and Subtitled by
Dharshana Nishantha (207 Subtitle)


1058
01:35:46,040 --> 01:35:47,960
දිගුකල් ජිවත්වේවා!

1059
01:35:49,300 --> 01:35:52,740
ඔයා දැක්කාද එයාගේ ජිවිත කාලේ දිග
හැතැප්මයක් විතර වෙන්න ඇති.

1060
01:35:53,850 --> 01:35:55,760
තරුණ කාලේදිම මැරිලා ගියා

1061
01:35:56,760 --> 01:35:58,350
- ම්ත්රා
- සර්.

1062
01:35:58,430 --> 01:36:00,470
අර හොලෝග්‍රෑරැම් එක මතකද?

1063
01:36:01,550 --> 01:36:03,680
ඔරලොසු චාර්ජ් කරන එක...

1064
01:36:03,970 --> 01:36:08,180
ඔරලොසුව එයාගේ අතේ තියෙද්දිම
විදුලිය නිපදවෙනවා..

1065
01:36:09,470 --> 01:36:11,510
මැරිලාත් උදව් වෙන හැටි බලන්න.

1066
01:36:54,640 --> 01:36:56,350
මිත්රා.

1067
01:36:58,850 --> 01:37:01,970
අවුරුදු 26ක්ම ආපස්සට යන්න යන්නේ.

1068
01:37:03,430 --> 01:37:10,010
ඊට පස්සේ මේ ලොකේ තියන හැම දෙයක්ම
මං මගේ කකුල් දෙක ලඟටම ගන්නවා.

1069
01:37:11,050 --> 01:37:12,050
මෙහේ එන්න.

1070
01:37:12,140 --> 01:37:14,140
ඔයාත් ඇවිල්ලා ඔරලොසුව අල්ලන්න.

1071
01:37:14,390 --> 01:37:18,260
මට ඔයා එක්ක ඒ අවුරුදු 26ක නැති
උන කාලය ආපහු ලබාගන්න ඕනි.

1072
01:37:18,640 --> 01:37:19,550
එන්න.

1073
01:37:20,300 --> 01:37:21,850
අපි එකටම යමූ.

1074
01:38:15,470 --> 01:38:18,010
ව්‍යාපෘති 24

1075
01:38:19,680 --> 01:38:21,140

1076
1074
01:38:32,640 --> 01:38:34,430
මිත්රා.

1077
01:38:37,510 --> 01:38:38,350
සර්?

1078
01:38:38,760 --> 01:38:39,600
සර්

1079
01:38:40,100 --> 01:38:43,180
සර් මට විශ්වාස කරන්නත් බැහැ
මං ඔයා ගාවනේ හිටියේ.

1080
01:38:43,300 --> 01:38:45,600
එත් දැන් මම මගේ ගෙදර ඉන්නේ සර්.

1081
01:38:45,680 --> 01:38:46,640
මිත්රා?

1082
01:38:46,680 --> 01:38:47,510
සර්.

1083
01:38:47,970 --> 01:38:50,600
ඒ ඔරලොසුව...මං ඇත්තටම කියන්නේ..

1084
01:38:50,680 --> 01:38:51,390
මිත්රා!

1085
01:38:59,300 --> 01:39:00,260
සර් මොකද උනේ?

1086
01:39:00,300 --> 01:39:01,850
ඌ දින්නා!

1087
01:39:02,970 --> 01:39:05,470
අර සේතුරාමන් දින්නා!

1088
01:39:07,680 --> 01:39:10,970
දන්නවාද ඌ ව්‍යාපෘති 24 කියලා මේකට
නම තිබ්බේ ඇයි කියලා?

1089
01:39:13,850 --> 01:39:18,430
මේකට පැය 24ක් ඉස්සරහාට පස්සට
විතරයි යන්න පුලුවන්

1090
01:39:20,680 --> 01:39:23,050
අවුරුදු 26ක්..

1091
01:39:23,510 --> 01:39:27,430
මට හෙටටයි ඊයේටයි ගිහින් ගන්න බැහැ!

1092
01:39:28,100 --> 01:39:29,640
දැන් අපි මොනාද කරන්නේ සර්?

1093
01:39:30,100 --> 01:39:35,430
මේක හරි ගස්සගන්න නම් මේ ලොකේ
එකම එක කෙනායි ඉන්නේ.

1094
01:39:35,720 --> 01:39:36,890
මනී!

1095
01:39:38,010 --> 01:39:40,140
සේතුරාමන්ගේ පුතා.

1096
01:39:40,180 --> 01:39:41,600
එත් අපි එයාව මැරුවා නේ සර්.

1097
01:39:41,640 --> 01:39:44,640
දැන් තමයි මිනිහාගේ ජිවිත කාලේ
අපිට වැඩක් වෙන්න යන්නේ.

1098
01:39:45,720 --> 01:39:47,180
දිනේ පොඩ්ඩක් බලන්න.

1099
01:39:47,720 --> 01:39:49,050
වෙලාව බලන්න.

1100
01:39:49,600 --> 01:39:51,680
අපි ඒ දවසටම ආපහු ඇවිත්‍.

1101
01:39:52,430 --> 01:39:55,470
අගොස්තු 15 වැනිදායින් අපි ආපහු දවස
පටන් අරගෙන තියනවා.

1102
01:39:56,010 --> 01:39:57,890
අපි තාම ඌව මැරුවේ නැහැ.

1103
01:39:58,760 --> 01:40:00,470
ගෙදර නිදාගෙන ඇත්තේ.

1104
01:40:01,720 --> 01:40:05,300
කාරණා දෙකක් හොයන්න වෙනවා..
එයා කොහොමද අපි ගැන දැනගත්තේ?

1105
01:40:05,680 --> 01:40:08,850
අර වෙළද දැන්විම...ඒක දැකලා තමයි
මිනිහා අපි පස්සේ ආවේ.

1106
01:40:08,890 --> 01:40:11,300
එයා එවි...නමුත් ආපහු දැන්විම දකින්න
හොද නැහැ.

1107
01:40:11,970 --> 01:40:14,640
මේ වෙනකම් අපි ගැන කවුරුත්
දැනගෙන හිටියේ නැහැ

1108
01:40:14,930 --> 01:40:18,220
හෙට එක පත්තරයකවත් ඒ දැන්විම
පලවෙන්න හොද නැහැ!

1109
01:40:18,260 --> 01:40:19,600
දෙවැනි කාරණාව.

1110
01:40:19,930 --> 01:40:22,640
එයා නැගිට්ට ගමන්ම එයාගේ
අතේ ඔරලොසුව තියෙන්න ඕනි.

1111
01:40:22,720 --> 01:40:24,890
නැත්නම් අපිව සැකකරාවි.

1112
01:41:22,180 --> 01:41:23,350
අද අගොස්තු පහලොස් වෙනිදා..

1113
01:41:23,390 --> 01:41:26,470
අපේ නගරයේ විතරක් නෙමෙයි මුළු
ඉන්දියාවේම නිදහස් දිනය සමරන නිසා..

1114
01:41:26,510 --> 01:41:28,890
අද දිනයේ ගොඩක් වැඩසටහන් ප්‍ර‍මාණයක්
සංවිධානය කර තිබෙනවා.

1115
01:41:29,100 --> 01:41:32,350
බිරිදගේ අනියම් සම්බන්ධයට සැමියාගේන් උදව්

1116
01:41:36,600 --> 01:41:38,350
මොනාද මේ නොමිලේ දෙන්නේ?

1117
01:41:38,510 --> 01:41:40,470
මේකෙන් එක කෙනායි සතුටු කරන්න පුලුවන්

1118
01:41:51,720 --> 01:41:52,970
ඔරලොසුව?

1119
01:42:13,140 --> 01:42:14,640
මේ අතේ කොහොමද?

1120
01:42:17,220 --> 01:42:18,970
මේ අතට කොහොමද ආවේ?

1121
01:43:46,300 --> 01:43:47,260
මිත්රා

1122
01:43:48,140 --> 01:43:49,100
සර්.

1123
01:43:49,180 --> 01:43:51,050
මං ඔයා කියපු විදියටම කලා.

1124
01:43:51,220 --> 01:43:52,720
එයා ඔයාව දැක්කේ නැහැ නේද?

1125
01:43:52,800 --> 01:43:53,680
නැහැ සර්.

1126
01:43:53,720 --> 01:43:58,510
එයා අපිව දැක්කොත් අපි වුන මහන්සිය
වතුරේ යනවා...

1127
01:43:58,600 --> 01:43:59,640
මං දන්නවා.

1128
01:44:00,300 --> 01:44:01,640
එයා මාව දැක්කේ නැහැ.

1129
01:44:02,260 --> 01:44:06,100
මං එයාව දැක්කා. ඔයා හදපු ඔරලොසුව
එයාගේ අතේ තියනවා දැක්කා.

1130
01:44:06,180 --> 01:44:08,550
මං ඒක අරන් බැලුවා. ඒක වැඩ කරනවා

1131
01:44:08,600 --> 01:44:13,100
එත් ඇත්තම පුදුමේ තමයි එයා හරියටම
ඔයා වගේම ඉන්නවා.

1132
01:44:29,760 --> 01:44:31,260
ඇහුනාද ප්‍රියා?

1133
01:44:31,350 --> 01:44:32,640
අපේ පුතා

1134
01:44:33,260 --> 01:44:34,550
මට මතක් වෙනවා..

1135
01:44:35,800 --> 01:44:37,510
එයා මං වගේම ඉන්නවා ලු.

1136
01:44:40,300 --> 01:44:43,010
එයා මං වගේ උනාට කමක් නැහැ

1137
01:44:43,720 --> 01:44:46,430
එත් එයාගේ ජිවිතේ..

1138
01:44:49,390 --> 01:44:51,050
මගේ වගේ වෙන්න හොද නැහැ.

1139
01:44:52,550 --> 01:44:56,680
ඒ නිසායි මං එයා මෙහේ ඉන්න බව දැනගෙනත්..

1140
01:44:57,510 --> 01:44:59,600
එයාගෙන් ඇත් වෙලා ඉන්නේ.

1141
01:45:01,720 --> 01:45:08,010
එත් මේ තාත්තා ගේ හිත ඉවසන්නේ නැහැ
ප්‍රියා. එයාව එක පාරක් හරි බලලා එන්න කියලා..

1142
01:45:08,050 --> 01:45:10,140
මම මිත්‍ර‍න්ව යැව්වේ.

1143
01:45:11,800 --> 01:45:16,180
එයා සතුටින් ඉන්නවා නේද? එයා හොද
දරුවෙක් වගේ ඉදිවි.

1144
01:45:16,260 --> 01:45:17,680
එයාගේ දෙමව්පියන්...

1145
01:45:18,970 --> 01:45:20,850
එයා ආස විදියටම ඉදිවි.

1146
01:46:04,350 --> 01:46:05,430
කොහොමද සර්?

1147
01:46:05,510 --> 01:46:08,300
ඔරලොසුව අත මාරු කරලා වැරැදි අතේ බැන්දාම...

1148
01:46:08,390 --> 01:46:11,800
එයා අනිවාර්යෙන්ම මගේ පස්සෙන්
එවි කියලා කොහොමද කිව්වේ?

1149
01:46:12,300 --> 01:46:14,850
එයා සේතුරාමන්ගේ පුතා නම්...

1150
01:46:15,260 --> 01:46:17,470
මං සේතුරාමන්ගේ අයියා.

1151
01:46:17,510 --> 01:46:20,850
මේ වගේ ලොකු දෙයක් එයා නැතුව කරන්න
පුලුවන් වෙන එකක් නැහැ.

1152
01:46:20,890 --> 01:46:22,890
එයාට විතරයි මේක කරන්න පුලුවන්.

1153
01:46:23,720 --> 01:46:28,350
එයාගේ තාත්තා දකින්නේ නැතුව එයාගේ
තාත්තා මොනාද කලේ කියලා දන්නේ නැතුව..

1154
01:46:28,390 --> 01:46:32,510
එත් එයා කරන රස්සාව බලන්න.

1155
01:46:33,850 --> 01:46:35,930
එයා ඔරලොසු කාර්මිකයෙක්

1156
01:46:37,300 --> 01:46:40,140
සේතුරාමන්ගේ ලේ ඌ ගේ ඇගේ දුවන්නේ

1157
01:46:41,640 --> 01:46:43,470
ඒකා අනිවාර්යෙන්ම මේක කරාවි.

1158
01:46:46,720 --> 01:46:49,850
අපි මෙයාට නිකම්ම එන්න කිව්වාත්
නැත්නම් තර්ජනය කලාත්..

1159
01:46:49,890 --> 01:46:51,430
එයා අපිට වැඩ කරයි කියලා හිතනවාද?

1160
01:46:51,970 --> 01:46:52,970
මං යනවා...

1161
01:46:53,850 --> 01:46:56,350
මං එයාගේ නැතිවුන තාත්තා විදියට
ජිවිතයට ඇතුලු වෙනවා.

1162
01:46:57,680 --> 01:47:02,510
එයාගේ නැති වුන අම්මා ගැන කියලා
ආපහු එයාගේ සෙනෙහස අවුස්සලා බලනවා

1163
01:47:03,510 --> 01:47:07,930
ඒකේදි මං ආත්ත්‍යා එයාගේ පවුලම නැති
කරපු හැටි කියලා දෙනවා

1164
01:47:08,890 --> 01:47:10,680
එතකොට එයා කරාවි..

1165
01:47:11,760 --> 01:47:18,890
පින්තුරේ වෙනුවෙන් නැතත්...එයාගේ
ඇත්ත අම්මා වෙනුවෙන් එයා ඒක කරාවි.

1166
01:47:19,930 --> 01:47:22,760
මේ තාත්තාව සනීප කරන්න හිතලා කරාවි.

1167
01:47:23,640 --> 01:47:25,470
එහෙම කරන්න සලස්වනවා.

1168
01:47:26,470 --> 01:47:27,350
මිත්රා.

1169
01:47:28,260 --> 01:47:31,220
ඕනම මෝඩයෙක්ට ඒ ඔරලොසුව
අරගෙන ඒක පාලනය කරන්න පුලුවන්

1170
01:47:32,260 --> 01:47:36,300
එත් මං ඒක මගේ අතටවත් දාන්නේ
නැතුව මගේ වැඩේ කරගන්න හැටි බලන්න.

1171
01:47:46,350 --> 01:47:48,430
මගේ පුතාට මොලේ පැදිලා වගේ.

1172
01:47:48,510 --> 01:47:51,800
උදේ හයටම නැගිටලා වාඩිවෙලා ඉන්නවා නේ.

1173
01:47:51,890 --> 01:47:55,180
ඇස්වහා පුච්චන්න වේවි..මං කැමැති නැහැ
මගේ ඇස්වහා වත් වැදෙනවාට

1174
01:47:57,470 --> 01:47:59,850
පුතේ මොකක්ද අවුල?

1175
01:48:01,180 --> 01:48:02,300
මනී...?

1176
01:48:03,220 --> 01:48:05,720
මොකද උනේ ඇයි මේ ඇස් දෙකත් රතුවෙලා?

1177
01:48:05,800 --> 01:48:07,100
මොකද උනේ?

1178
01:48:13,800 --> 01:48:14,890
අම්මා

1179
01:48:14,970 --> 01:48:17,550
මේ අය කවුද කියලා දැනගන්නේ නැතුව
මට කවදාවත් ජිවත් වෙන්න බැහැ.

1180
01:48:18,760 --> 01:48:22,390
මං මේක අහන්නේ මං ඔයාගේ දරුවා
නෙමෙයි කියලා හිතේ වේදනාවත් තියාගෙනයි

1181
01:48:23,550 --> 01:48:24,970
මේ කවුද අම්මේ?

1182
01:48:35,890 --> 01:48:37,720
මේ ඔයාගේ තාත්තා.

1183
01:48:42,760 --> 01:48:46,970
ඔයා ලොකුවෙන්න ලොකුවෙන්න ඔයාව
දැකලා තමයි මට තේරුම් ගියේ..

1184
01:48:50,470 --> 01:48:54,180
ඔයාව මගේ අතට දිලා ඔයාගේ තාත්තා
මගේ මුළු ජිවිතයම වෙනස් කලා.

1185
01:48:57,390 --> 01:49:01,470
ඔයා මං කවුද කියලා ඇහුවා නේ.
මං කියන්නම්

1186
01:49:03,470 --> 01:49:05,760
අපේ පවුල තමයි ගමේ හිටිය ලොකුම වංශවත් පවුල

1187
01:49:06,300 --> 01:49:08,760
තාත්තා අයියා...නැණා හිටියා

1188
01:49:08,800 --> 01:49:10,510
අපි බොහෝම ලඟින් එකතුවෙලා හිටියා

1189
01:49:11,140 --> 01:49:13,800
ඒ ගෙදර හිටිය පොඩිම ගැණු ළමයා තමා මං

1190
01:49:14,760 --> 01:49:19,300
දුවලාත් හොදට ඉගෙන ගෙන රටට වැඩදායි
වෙන්න ඕනි කියලා හිතලා..

1191
01:49:19,350 --> 01:49:22,680
තාත්තා මාව ඉගෙන ගන්න කියලා
නඟරයට යැව්වා.

1192
01:49:24,430 --> 01:49:26,430
දවසක් අපේ තාත්තා ගෙන් ලියුමක් ආවා

1193
01:49:26,470 --> 01:49:30,600
ලොකු පවුලකින් මනාලයෙක් හෙව්වා
ඇවිත් යන්න එන්න කිව්වා

1194
01:49:30,640 --> 01:49:33,510
ඒ ගමන මගේ මුළු ජිවිතයම වෙනස් කරාවි කියලා...

1195
01:49:33,550 --> 01:49:35,180
එතකම් මං දැනන් හිටියේ නැහැ

1196
01:49:36,140 --> 01:49:42,100
මං ඔයාගේ තාත්තාව දකිද්දි ඇඟපුරාම
තුවාල වෙලා හිටියේ...ඔයාව වඩාගෙන ඉන්නවා දැක්කා.

1197
01:49:43,260 --> 01:49:45,220
ඔයාව මගේ අතට දිලා කිව්වා..

1198
01:49:45,600 --> 01:49:49,510
මං මේ දරුවාගේ අම්මාට එයාගේ ජිවිතේට
මුකුත් වෙන්නේ නැහැ කියලා පොරොන්දුවක් දුන්නා

1199
01:49:49,600 --> 01:49:52,100
එත් දැන් මට ඒ පොරොන්දුව රැක ගන්න
හයියක් නැහැ.

1200
01:49:52,180 --> 01:49:55,640
ඔයා මේ දරුවාව බේරගන්න ඕන
කියලා මගේ අතට ඔයාව දිලා ගියා

1201
01:49:56,100 --> 01:49:58,050
ඊට පස්සේ මං එයාව දැක්කේම නැහැ

1202
01:49:59,640 --> 01:50:08,510
දුව කසාදේට එන නිසා මගේ තාත්තා අයියා නැණා
මනාලයාගේ පැත්තේ අය සේරම එක්කගෙන ඇවිත් තිබ්බා..

1203
01:50:08,550 --> 01:50:12,260
ගොඩක් කට්ටියක් මං එනකම් බලන් ඉද්දි..

1204
01:50:12,300 --> 01:50:17,050
මගේ අතේ දරුවෙකුත් එක්ක දැකලා
මගේ තාත්තා වගේම හැමෝමත් අවුල් උනා.

1205
01:50:17,140 --> 01:50:21,720
ආපු අය කිව්වා කසාදේට කලින් ගැණූ ළමයෙක්ව
ටවුන් එකට ඉගෙන ගන්න යැව්වාම...

1206
01:50:21,760 --> 01:50:25,220
මෙහෙම දරුවෙක් අරන් තමයි එන්නේ කියලා
මට කැත විදියට බැන්නා.

1207
01:50:25,300 --> 01:50:28,640
උන් කියපු වචන මතක් වෙද්දි තාමත්
හදවතට වේදනාවක් එනවා.

1208
01:50:29,050 --> 01:50:32,760
ගෙදර හැමදාම තාත්තා අයියා හැමෝම
මගේ එක්ක රණ්ඩු කලා.

1209
01:50:33,680 --> 01:50:36,720
ඔයා කියපු දේ අපිට විශ්වාස උනාට මේ
ගමේ අය විශ්වාස කරන් නැහැ නේ කිව්වා.

1210
01:50:36,760 --> 01:50:41,350
බදින්න යද්දි දරුවෙක් වඩාගෙන ආවාම
මනාලයාගේ පැත්තේ අය කැමති වේවිද ඇහුවා

1211
01:50:42,260 --> 01:50:43,720
මං මගේ තාත්තාට කිව්වා.

1212
01:50:43,760 --> 01:50:50,350
කාට හරි පොරොන්දුවක් උනාම ඒක කඩන්න එපා
කියලා ඔයාම නේද මට කියලා දුන්නේ කියලා.

1213
01:50:50,430 --> 01:50:54,180
මේ දරුවාව බලාගන්නවා කියලා මේ දරුවාගේ
තාත්තාට මං පොරොන්දු වුනා.

1214
01:50:54,220 --> 01:50:55,550
එහෙම මං තාත්තාට කිව්වා.

1215
01:50:55,640 --> 01:50:57,970
ඒක තමයි මං තාත්තා එක්ක කතා කරපු
අන්තිම වචන ටික.

1216
01:50:58,050 --> 01:51:00,180
මං ඔයාව වඩාගෙන කාමරයට ගියා.

1217
01:51:01,720 --> 01:51:06,640
එදා රෑ ඔයා කිරි ඉල්ලලා ඇඩුවා
ඒක බලාගෙන ඉන්න බැරිව මං ඇඩුවා

1218
01:51:07,890 --> 01:51:09,680
අන්තිමේදි මං තීරණය කලා..

1219
01:51:10,390 --> 01:51:14,140
මවක් නොවිම ඔයාට මව්කිරි දුන්නා

1220
01:51:14,300 --> 01:51:19,600
එතකොටයි ඔයා මට අම්මා කියන එකේ
වටිනාකම දැනුනේ.

1221
01:51:22,850 --> 01:51:24,890
මං දුවෙක් කියලා අමතක කරලා

1222
01:51:25,430 --> 01:51:27,260
ඔයාගේ අම්මා වෙන්න තිරණය කලා.

1223
01:51:27,350 --> 01:51:30,260
මගේ දරුවාට කාගෙන්වත් කතාවක්
අහන්න ඕනි නැහැ කියලා හිතලා..

1224
01:51:30,300 --> 01:51:31,970
මං ඒ ගෙදර දාලා ආවා.

1225
01:51:32,050 --> 01:51:36,800
එදා ඉදන් මගේ මුළු ලෝකයම උනේ ඔයා තමයි

1226
01:51:37,850 --> 01:51:39,220
දැන් මං කියන්නම්..

1227
01:51:40,850 --> 01:51:44,430
මෙයාලා වගේ මං ඔයාව මාස 10ක් කුසේ
දරාගෙන හිටියේ නෑ

1228
01:51:44,470 --> 01:51:47,510
ඒත් අවුරුදු 26ක් ඔයාව මගේ හිතේ දරාගෙන හිටියා

1229
01:51:48,470 --> 01:51:50,510
මං තමයි ඔයාගේ අම්මා.

1230
01:51:50,600 --> 01:51:53,970
කවුරු මොන දේ කිව්වාත් මං තමයි ඔයාගේ අම්මා

1231
01:51:54,220 --> 01:51:57,550
ඕන කෙනෙක් ඕන දෙයක් කියපුවාවේ..
මං තමයි ඔයාගේ අම්මා.

1232
01:51:59,760 --> 01:52:00,680
අම්මා..

1233
01:52:00,930 --> 01:52:02,760
අඩන්න එපා පුතේ..

1234
01:52:02,970 --> 01:52:05,100
මේ බලන්න..

1235
01:52:06,470 --> 01:52:08,300
ඔයාගේ තාත්තා ගාවට මාව අරන් යන්න.

1236
01:52:08,800 --> 01:52:10,350
මට එයාට කියන්න ඕනි.

1237
01:52:10,640 --> 01:52:13,470
එයාගේ දරුවා බලාගන්නවා කියලා
මං පොරොන්දු වුනා නේ..

1238
01:52:13,510 --> 01:52:15,850
මං ඒ පොරොන්දුව ඉටු කලා කියලා
කියන්න ඕනි.

1239
01:52:15,890 --> 01:52:16,930
මාව එයා ගාවට අරන් යන්න.

1240
01:52:18,760 --> 01:52:25,390
අම්මා තාත්තා කියන අය කවුද කියලා නොදන්නා
වයසේ මං එයාල ව නැතිකරගෙන තියෙන්න පුලුවන් ඒකට කමක් නැහැ

1241
01:52:26,390 --> 01:52:29,430
මොකද මට මතක දවසේ ඉදලා..

1242
01:52:29,760 --> 01:52:32,510
ඔයා තමයි මගේ අම්මා තාත්තා සේරම උනේ.

1243
01:52:33,010 --> 01:52:34,140
එත් ඔයා...

1244
01:52:35,930 --> 01:52:38,140
අවුරුදු 20ක් ඔයාගේ දෙමව්පියෝ එක්ක ඉදලා..

1245
01:52:38,300 --> 01:52:43,050
එයාලගේ ආදරය...සෙනෙහස සේරම මං
වෙනුවෙන් කැපකලා.

1246
01:52:44,930 --> 01:52:46,680
ඔයා මාව උස් මහත් කලා මේ විදියට තනිවෙලා.

1247
01:52:48,300 --> 01:52:51,930
මට ඔයාට වඩා වෙන කවුද වැදගත්
වෙන්නේ අම්මේ?

1248
01:52:52,640 --> 01:52:55,140
මං නොදැන හිටිය අය අමතක කරලා දාන්න

1249
01:52:56,010 --> 01:52:59,350
එත් ඔයාට නැති වුන පවුලේ අය ගාවට
අපි ආපහු යන්න ඕනි.

1250
01:53:00,470 --> 01:53:01,890
ඒක තමයි මට වැදගත්.

1251
01:53:03,760 --> 01:53:04,760
මාතා ජී.

1252
01:53:05,800 --> 01:53:08,350
මුල ඉදන්ම ඔයාගෙ ගතිගුණ හරි නෑ අම්මා

1253
01:53:09,100 --> 01:53:10,140
යනවා යන්න.

1254
01:53:58,510 --> 01:53:59,970
නැණා

1255
01:54:02,890 --> 01:54:04,600
'19 වැනි සිකුරාදා'

1256
01:54:47,890 --> 01:54:49,050
තාත්තා?

1257
01:55:05,720 --> 01:55:07,050
තාත්තා..

1258
01:55:16,180 --> 01:55:17,680
කොහොමද දුවේ?

1259
01:55:21,890 --> 01:55:22,890
මනී

1260
01:55:23,510 --> 01:55:24,850
ඔයාගේ මුණුබුරා..

1261
01:55:26,180 --> 01:55:28,390
ඒයි මෙහෙට එනවා!

1262
01:55:29,720 --> 01:55:32,050
එක දවසින් ඔයාගේ අම්මා අරන් ඔයා
අපිව දාලා ගියා නේ

1263
01:55:32,140 --> 01:55:37,050
එත් එයාව ආපහු අරන් එන්න කොච්චර
කල් අරගත්තාද?

1264
01:55:37,720 --> 01:55:40,550
ඔතැන තව හිටගෙන බලාගෙන ඉන්නේ
මොකද එනවා!

1265
01:55:42,850 --> 01:55:44,930
තාත්තා එයාගේ බාරය කඩ කලා නම්
අපි ඇයි බලන් ඉන්නේ?

1266
01:55:45,010 --> 01:55:46,550
වෙලාව හය උනා.

1267
01:55:47,550 --> 01:55:48,550
- නැනෝ..
- සත්‍යා

1268
01:55:48,600 --> 01:55:50,050
කොහේද මෙච්චර කල් හිටියේ?

1269
01:55:51,260 --> 01:55:53,140
එන්න අපි හැමෝම ඇතුලට යමු

1270
01:56:06,550 --> 01:56:07,720
මේ කවුද සීයේ?

1271
01:56:07,800 --> 01:56:10,350
මේ තමයි ඔයාගේ මුත්තා.

1272
01:56:10,930 --> 01:56:13,100
එද්දි ඉස්කෝලයක් දැක්කා නේද?
- ඔව්.

1273
01:56:13,140 --> 01:56:15,220
ඒක මෙයා තමයි හැදුවේ.

1274
01:56:15,510 --> 01:56:18,260
ඊට පස්සේ මෙයා ඇවිල්ලා..

1275
01:56:18,300 --> 01:56:19,600
සීයේ..

1276
01:56:20,100 --> 01:56:21,220
මේ කවුද?

1277
01:56:21,640 --> 01:56:24,180
මේ පවුලේ පින්තුරේ තනියම
විරිත්තගෙන ඉන්නේ?

1278
01:56:24,220 --> 01:56:26,930
මේ ගැණු ළමයාද? ඔයාගේ මාමා ගේ දුව.

1279
01:56:27,010 --> 01:56:27,970
සත්‍යා.

1280
01:56:28,010 --> 01:56:29,720
- එහෙමද?
- සත්‍යා බාමා

1281
01:56:30,390 --> 01:56:34,720
ඔයාගේ අම්මා නැති උනාට පස්සේ මගේ
මිණිබිරිට මං ඔයාගේ අම්මාගේ නම තිබ්බා.

1282
01:56:35,550 --> 01:56:37,390
දැනුත් මේ හරියේ තමා හිටියේ..

1283
01:56:37,430 --> 01:56:39,390
මං හිතන්නේ එලියට යන්න ඇති.

1284
01:56:39,470 --> 01:56:40,720
දැන් එනවා ඇති.

1285
01:56:42,180 --> 01:56:43,640
හොද බුද්ධිමත් ගැණු ළමයෙක්.

1286
01:56:44,640 --> 01:56:46,680
කාටවත් එයාව රවට්ටන්න බැහැ.

1287
01:56:47,050 --> 01:56:48,180
දක්ෂ කෙනෙක්.

1288
01:56:52,510 --> 01:56:53,350
අම්මා?

1289
01:56:55,350 --> 01:56:56,720
මේ හැමෝම කොහේ ගිහින්ද?

1290
01:56:59,550 --> 01:57:01,390
මට යන තැන කිව්වේවත් නැහැ

1291
01:57:03,930 --> 01:57:05,100
හායි.

1292
01:57:05,470 --> 01:57:06,600
අයිඅයියෝ!

1293
01:57:10,260 --> 01:57:11,930
ආපහු පෙන්න පටන්ගත්තාද?

1294
01:57:15,350 --> 01:57:18,010
අනේ මුරුගන් මාව බේරගන්න.

1295
01:57:24,720 --> 01:57:26,970
එයා කිව්ව විදියටම මේක වෙනවා වගේ.

1296
01:57:28,140 --> 01:57:29,850
මෙච්චර දවස් මං හොදින් හිටියා නේ.

1297
01:57:38,220 --> 01:57:41,890
මං ඔයාට කිව්වා නේ ඔයාට ඉමැජීනෝ
රොමැන්සෝ ෆිලියා හැදිලා කියලා.

1298
01:57:42,970 --> 01:57:44,100
ඇයි මටම උනේ

1299
01:57:44,390 --> 01:57:47,220
මගේ ඇඟටත් හරි නැහැ වගේ එහෙම
වෙලා මෙහෙමත් වෙනවා.

1300
01:57:47,680 --> 01:57:49,010
අපොයි දෙයියනේ!

1301
01:57:49,550 --> 01:57:51,100
ඔයාට මගේ හඬත් ඇහෙනවාද?

1302
01:57:53,000 --> 01:57:54,130
මං දිහා බලන්න.

1303
01:57:54,630 --> 01:57:56,840
මුලින්ම ඔයාට මේ හැම තැනම මාව පෙනුනා.

1304
01:57:56,920 --> 01:57:59,090
ඒ කියන්නේ ඔයා මට ආදරය කරන්න ගත්තා.

1305
01:57:59,130 --> 01:58:00,710
ඒක තමයි රෝග ලක්ෂණ එක.

1306
01:58:00,750 --> 01:58:03,590
දැන් ඔයාට මං කියන දේත් ඇහෙනවා.

1307
01:58:04,210 --> 01:58:05,800
ඒක තමයි රෝග ලක්ෂණ අංක දෙක.

1308
01:58:06,420 --> 01:58:07,630
එකේ තේරුම දන්නවාද?

1309
01:58:07,670 --> 01:58:08,460
මොකක්ද?

1310
01:58:08,550 --> 01:58:10,420
ආදරය පිරිලා ඉතිරිලා ගිහින් කියලා.

1311
01:58:10,460 --> 01:58:13,250
- චී...චී...මං ඔවා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ
- ඇයි නැත්තේ?

1312
01:58:13,300 --> 01:58:14,550
මට ආදරයක් ඇති වෙලා කියලා...

1313
01:58:14,590 --> 01:58:16,920
- එකත් ඔයා එක්ක?
- ඔව් ඇයි?

1314
01:58:17,300 --> 01:58:18,340
ආදරේ වෙන්න බැරිද?

1315
01:58:18,380 --> 01:58:23,750
අංක 16/12 වොච්මේකර් ස්ට්‍රීට් මනී ඔරලොසු
කාර්මිකයෝ චෙන්නායි 600001 හිටිය මං

1316
01:58:23,800 --> 01:58:30,250
අංක 28/24 මධාවිධි ගෝපාල් සමුද්‍ර‍ම්
වල ඔයාගේ ඇස් ඉදිරිපිට පෙන්නේ?

1317
01:58:30,300 --> 01:58:31,170
ඒ කොහොමද?

1318
01:58:31,210 --> 01:58:32,750
මගේ ඇඩ්‍ර‍ස් එක ඔයා කොහොමද දන්නේ?

1319
01:58:33,630 --> 01:58:35,300
මං සමාන්‍යයෙන් ඔරලොසු කාර්මිකයෙක් නේ

1320
01:58:35,340 --> 01:58:38,050
මගේ සමාන්‍ය දැනුම පොඩ්ඩක් විතර වැඩියි,
ඒක නෙමෙයි...

1321
01:58:38,130 --> 01:58:40,050
ඔයාගේ ඇස් ඉදිරිපිට මාව කොහොමද පෙන්නේ?

1322
01:58:40,090 --> 01:58:41,050
ඇයි පෙන්නේ?

1323
01:58:41,210 --> 01:58:42,170
ආදරය නිසා.

1324
01:58:42,250 --> 01:58:43,000
ආදරය නිසා?

1325
01:58:43,050 --> 01:58:44,250
ඔව්.

1326
01:58:44,300 --> 01:58:45,750
දැන් මං කොහේද ඉන්නේ කියන්න

1327
01:58:46,670 --> 01:58:48,750
අංක 16/12

1328
01:58:48,840 --> 01:58:54,130
මනී ඔරලොසු කාර්මිකයෝ වොච්මේකර් ස්ට්‍රීට්
පැරිස් කෝනර් චෙන්නායි 600001

1329
01:58:54,170 --> 01:58:55,460
ඔයා කොහේද ඉන්නේ?

1330
01:58:55,550 --> 01:58:57,710
අංක 28/24

1331
01:58:57,750 --> 01:58:59,550
මධාවිධි ගෝපාල් සමුද්‍ර‍ම්

1332
01:58:59,590 --> 01:59:00,710
ඒකනේ..!

1333
01:59:00,750 --> 01:59:05,340
මාව පේනවා වගේම මගේ කටහඩත්
ඇහෙනවා කියන්නේ ආදරය හොදටම වැඩිවෙලා.

1334
01:59:05,750 --> 01:59:07,880
රෝග ලක්ෂන දෙකත් ස්ථිරයි.

1335
01:59:07,920 --> 01:59:10,630
දැන් රෝග ලක්ෂණ 3

1336
01:59:11,670 --> 01:59:12,710
- තුනද?
- ඔව්.

1337
01:59:12,750 --> 01:59:13,750
මොකක්ද ඒ?

1338
01:59:13,840 --> 01:59:16,550
ඉක්මනට කසාද බදින්න ආසයිද කියලා
පරික්ෂා කරලා බලමුද?

1339
01:59:16,590 --> 01:59:17,960
ඒ වගේ ආසාවක් මට නැහැ.

1340
01:59:18,000 --> 01:59:19,550
හදිසිවෙලා කිසිම තීරණයක් ගන්න හොද නැහැ

1341
01:59:19,590 --> 01:59:21,090
ඔයා කියපු දේම තමයි මටත් ඕනි.

1342
01:59:21,130 --> 01:59:23,750
මගේ අවසරයක් නැතුව ආදරය කරනවාට
මං කැමැතිම නැහැ.

1343
01:59:23,800 --> 01:59:24,710
හරි අල්ලලා දාන්න.

1344
01:59:24,750 --> 01:59:27,420
වෙච්ච දේ උනා. දැන් අපි මේක පරික්ෂා
කරලා බලමුද?

1345
01:59:27,500 --> 01:59:32,920
නිකමට හරි ඔයාගේ ඇස් වලට එයාගේ
අම්මාවත් පේනවා නම්

1346
01:59:32,960 --> 01:59:35,130
ඒ කියන්නේ ඔයාට අපේ පවුලට එකතු
වෙන්න තියන ආසාව..

1347
01:59:35,170 --> 01:59:37,840
මාව කසාද බදින්න ආසයි කියලා
හිත ඇතුලෙන්ම කැමැත්ත ඇවිත් කියලා

1348
01:59:37,880 --> 01:59:39,340
කොහොමද මං ඔයාගේ අම්මාව?

1349
01:59:40,590 --> 01:59:43,000
සමහර විට ඔයාට ආදරය නිසා..

1350
01:59:43,050 --> 01:59:47,000
මට ඔයාව හැම තැනම පේනවා..ඔයාගේ
කටහඬ ඇහෙනවා කියලා හිතෙනවා ඇති..

1351
01:59:47,050 --> 01:59:48,920
එත් ඔයාගේ අම්මා...ඒක වෙන්න බැහැ

1352
01:59:49,000 --> 01:59:51,380
වාව් ඔයා හරිම බුද්ධිමත් නේ.

1353
01:59:52,050 --> 01:59:58,670
එක පාරකට ඔයාට මේ ජනේලයෙන්
එලිය බලද්දි මගේ අම්මාව පෙනුනොත්..

1354
01:59:59,050 --> 02:00:00,510
එකම එක පාරක්..

1355
02:00:11,780 --> 02:00:13,240
- මොකද?
- අයියෝ!

1356
02:00:14,870 --> 02:00:17,700
- පෙනුනා.
- ඇත්තටමද? - ඇත්තටම පෙනුනා

1357
02:00:17,800 --> 02:00:20,340
මාව කසාද බදින්න ආස වෙලා බොරු කියනවා

1358
02:00:20,520 --> 02:00:23,540
මගේ අම්මා පල්ලා මං ඔයාගේ අම්මාව දැක්කා.

1359
02:00:23,560 --> 02:00:24,390
මොකක් කිව්වා?

1360
02:00:25,220 --> 02:00:26,300
ඇත්තටමද?

1361
02:00:33,530 --> 02:00:34,660
බයවෙන්න එපා.

1362
02:00:35,300 --> 02:00:38,310
අන්තිම වතාවට පරික්ෂන අංක 4ත්
කරලා බලමු.

1363
02:00:38,450 --> 02:00:39,620
තවත් පරික්ෂනයක්.

1364
02:00:40,460 --> 02:00:42,380
මේක තමයි තියන ලස්සනම පරික්ෂණය

1365
02:00:43,060 --> 02:00:43,970
හරි කියන්නකෝ.

1366
02:00:45,170 --> 02:00:50,040
කසාද බැන්දාට පස්සේ ඉක්මනටම ළමයෙක්
හදන්න ඔනිද කියලා බලන්න මේක තියෙන්නේ.

1367
02:00:51,810 --> 02:00:52,890
කොහොමද?

1368
02:00:53,320 --> 02:00:54,480
මං කොහේද ඉන්නේ?

1369
02:00:55,770 --> 02:00:58,380
අංක 16/12

1370
02:00:58,670 --> 02:01:06,200
මනී ඔරලොසු කාර්මිකයෝ වොච්මේකර් ස්ට්‍රීට්
පැරිස් කෝනර් චෙන්නායි 600001

1371
02:01:06,450 --> 02:01:07,740
ඔයා කොහේද ඉන්නේ?

1372
02:01:08,110 --> 02:01:10,790
අංක 28/24

1373
02:01:10,850 --> 02:01:13,390
මධාවිධි ගෝපාල් සමුද්‍ර‍ම්

1374
02:01:14,100 --> 02:01:19,620
එහේ ඉන්න මට මෙහේ ඉන්න ඔයාව
අල්ලන්න පුලුවන්ද?

1375
02:01:21,930 --> 02:01:22,980
බැහැ නේ.

1376
02:01:23,200 --> 02:01:25,030
අල්ලනවා වගේ දැනුනොත්..

1377
02:01:35,250 --> 02:01:36,250
සත්‍යා?

1378
02:01:37,680 --> 02:01:39,760
මේ දොර අරින්න.

1379
02:01:39,790 --> 02:01:41,560
- ඇයි අම්මේ?
- මෙතැන මොනාද කරන්නේ?

1380
02:01:41,580 --> 02:01:42,670
පහලට එන්න.

1381
02:01:42,850 --> 02:01:44,400
ඔයා යන්න මං පස්සේ එන්නම්

1382
02:01:44,740 --> 02:01:45,950
මගේ ඇඟට හරි නැහැ

1383
02:01:45,970 --> 02:01:47,850
- දොස්තරට කතා කරමුද?
- ඇයි මොකෝ උනේ?

1384
02:01:49,300 --> 02:01:50,760
ඔයාට ඇති ලෙඩක් නැහැ පහලට එන්න.

1385
02:01:50,790 --> 02:01:54,160
මේකත් එක විදියක ලෙඩක්.
ඉමැජීනෝ රොමැන්සෝ ෆීලියා

1386
02:01:54,280 --> 02:01:56,870
රෝග ලක්ෂන 1 2 කසාදේ...ළමයි...

1387
02:01:57,220 --> 02:01:58,350
මොනාද මේ කියවන්නේ?

1388
02:01:58,770 --> 02:02:00,340
ඒක බෝ වෙන ලෙඩක්ද?

1389
02:02:00,840 --> 02:02:05,650
එහෙම නම් නැහැ. කෝකටත් කියලා
අඩි පහක් විතර පිටි පස්සට යන්නකෝ.

1390
02:02:06,060 --> 02:02:07,470
ඔයාටත් බෝ වුනොත්..

1391
02:02:08,690 --> 02:02:10,480
මං ටිකක් විවේක අරන් පහලට එන්නම්.

1392
02:02:10,630 --> 02:02:11,450
ඔහොම ඉන්න.

1393
02:02:11,550 --> 02:02:13,480
කවුද ආවේ කියලා දන්නවාද? ඔයාගේ නැන්දා

1394
02:02:13,540 --> 02:02:14,620
එන්න

1395
02:02:16,090 --> 02:02:17,550
අයිඅයියෝ මේ මොකද අම්මේ?

1396
02:02:17,580 --> 02:02:20,290
- අම්මේ මට ගිලන්රථයක්ම අරන් එන්න
- මොනාද ඔයාට වෙලා තියෙන්නේ?

1397
02:02:21,160 --> 02:02:22,210
නැණා මේයා?

1398
02:02:22,230 --> 02:02:23,820
ඔයාගේ ලේලි සත්‍යා.

1399
02:02:25,730 --> 02:02:29,490
ඔයාටත් එයාව පේනවාද?
ඔයාටත් ලෙඩේ හැදිලා.

1400
02:02:29,710 --> 02:02:31,630
අපි දෙන්නාම දොස්තර කෙනෙක් ගාවට යමු.

1401
02:02:31,650 --> 02:02:32,530
කටවහන් ඉන්න.

1402
02:02:32,850 --> 02:02:35,030
මෙච්චර කාලේකට පස්සේ මෙයා ගෙදර
ආව එක ගැන හිතලා අපි සන්තෝෂ වෙද්දි..

1403
02:02:35,050 --> 02:02:36,290
නිකම් පිස්සු කතා දොඩවන්න එපා!

1404
02:02:36,520 --> 02:02:39,350
නැණෝ මේයා මගේ ගෙදරට කලින්
ඇවිල්ලා තියනවා.

1405
02:02:39,960 --> 02:02:41,400
එත් හදිසියේම තමයි ආවේ.

1406
02:02:42,890 --> 02:02:45,640
මගේ දරුවාට කෝපි එකක්වත් දෙන්න බැරි වුනානේ.

1407
02:02:45,670 --> 02:02:47,290
ඇයි මෙහෙම බලන් ඉන්නේ?

1408
02:02:47,830 --> 02:02:50,660
මනී ඔයාත් මේහේ ඉන්නවා කිව්වාම කොච්චර
සතුටු උනාද කියලා දන්නවාද?

1409
02:02:50,770 --> 02:02:52,570
මනී...මනී....

1410
02:02:52,610 --> 02:02:54,970
මේ මනී...මෙහෙට එනවා!

1411
02:02:56,180 --> 02:02:57,540
- මෙහේ එන්න.
- හරි.

1412
02:02:59,540 --> 02:03:00,370
කියන්න මතා ජී.

1413
02:03:00,390 --> 02:03:01,640
කොහොමද මං ඔයාට සහාය වෙන්නේ?

1414
02:03:01,670 --> 02:03:03,090
බලන්න මේ කවුද කියලා?

1415
02:03:04,770 --> 02:03:05,730
කවුද?

1416
02:03:06,140 --> 02:03:07,800
අපේ ගෙදරට ආවේ?

1417
02:03:07,830 --> 02:03:08,620
කවද්ද?

1418
02:03:08,880 --> 02:03:10,820
මගේ සාරියක් පවා දුන්නේ..

1419
02:03:10,870 --> 02:03:12,650
සමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කස්ටර්මස්ලා
එනවා නේ.

1420
02:03:13,000 --> 02:03:14,310
ඉතින් කෙනෙක් කොහොමද මතක හිටින්නේ?

1421
02:03:14,350 --> 02:03:16,470
සමාවෙන්න ඔයාව අමතක උනා කියලා
හිත අවුල් කරගන්න එපා.

1422
02:03:16,500 --> 02:03:21,050
මතකද අර සර්වනා ස්ටොස් වලින් මගේ ලේලිට
දෙන්න ගෙනාපු රෝස පාට සාරිය..

1423
02:03:21,070 --> 02:03:22,180
ඒකත් මං දුන්නේ?

1424
02:03:22,210 --> 02:03:24,170
ඔව් ඔව් හරි හරි

1425
02:03:24,390 --> 02:03:26,560
HMT මෝඩල් S76.

1426
02:03:26,910 --> 02:03:28,610
සීයා කැමැතිම ඔරලොසුව

1427
02:03:28,780 --> 02:03:32,180
සමාවෙන්න මං ඔරලොසු කාර්මිකයෙක් නේ
කස්ටර්මස්ලාගේ මුණු ලේසියෙන් මතක හිටින් නැහැ.

1428
02:03:32,390 --> 02:03:33,790
ඔරලොසුවේ වර්ඟයයි මුණයි තමයි මතක හිටින්නේ.

1429
02:03:33,870 --> 02:03:35,580
එකේ දවසත් මං හදලා දුන්නා නේද?

1430
02:03:35,600 --> 02:03:36,930
ඒ ඔරලොසුව වැඩ කරනවාද?

1431
02:03:37,380 --> 02:03:38,820
ඒක නෙමෙයි මං මනී.

1432
02:03:38,840 --> 02:03:40,340
ඔයාගේ මස්සිනා.

1433
02:03:42,900 --> 02:03:45,860
ඔව් සීයේ...මං එන්නම්

1434
02:03:46,060 --> 02:03:48,400
පහල මට පින්තුර වඟයක් පෙන්වන්න
තියනවා කිව්වා..

1435
02:03:48,430 --> 02:03:51,510
ඇතුලේ කාමරේ පෙට්ටියක් තියනවා ඒක
උස්සන්න උදව්වක් දෙනවාද?

1436
02:03:51,560 --> 02:03:54,130
එහෙම...කෙල්ලෙක් ගේ කාමරයට කොල්ලෙක්?
- මස්සිනේ..

1437
02:03:54,330 --> 02:03:55,910
අමුත්තෙක්ගෙන් කොහොමද..

1438
02:03:55,940 --> 02:03:57,280
එයාට උදව් කරලා එන්න පුතේ.

1439
02:03:57,640 --> 02:03:59,470
අනේ මන්දා නැණෝ මට හිතාගන්න බැහැ..

1440
02:03:59,580 --> 02:04:01,330
අම්මේ මගේ උගුර නිකම් අප්සට් වගේ..

1441
02:04:01,350 --> 02:04:02,350
අම්මා!

1442
02:04:05,670 --> 02:04:06,800
මොනාද කලින් කිව්වේ?

1443
02:04:07,050 --> 02:04:08,090
රෝඟ ලක්ෂන 1

1444
02:04:08,340 --> 02:04:10,510
2, 3, 4...!

1445
02:04:11,960 --> 02:04:13,790
රෝඟ ලක්ෂන 5 වැනි එක මොකක්ද දන්නවාද?

1446
02:04:13,810 --> 02:04:15,520
අපේ ඉස්කොලේ කියලා දුන්නේ නම් නැහැ

1447
02:04:16,450 --> 02:04:17,700
දැන්නේ නැත්ද?

1448
02:04:18,320 --> 02:04:22,190
මේ රෝගයෙන් පෙලෙන කෙනෙක්ට පේන
අය ඉන්නවා නේද?

1449
02:04:22,320 --> 02:04:25,030
එයාලට රෝඟියා මොනා කරාවිද කියලා දන්නවාද?

1450
02:04:25,940 --> 02:04:29,180
ඇස් ගලවලා! නහාය පොඩි වෙන්න ගහලා!

1451
02:04:29,270 --> 02:04:32,430
කන ඉරලා දාලා...අත කඩලා දාවී!

1452
02:04:33,660 --> 02:04:35,990
මං හිතන්නේ ඉමැජීනෝ ෆිලියා ඔයාගෙන්
ගිහින් වගේ.

1453
02:04:36,020 --> 02:04:37,430
- එහෙමද?
- ඔව්

1454
02:04:37,460 --> 02:04:40,540
අපි දෙන්නාටම රොමැන්සෝ ෆිලියා හැදිලා.

1455
02:10:11,710 --> 02:10:18,030
ඔයාලා හැමෝම එකම පවුලක් විදිහට
සතුටින් ඉන්න දවසේ

1456
02:10:18,400 --> 02:10:21,320
මගේ කතාව කියලා

1457
02:10:21,410 --> 02:10:25,340
ඔයාලව දුකට පත්කලා
- එහෙම දෙයක් නෑ

1458
02:10:25,370 --> 02:10:28,360
ඔයාගෙ හිතේ තිබුන දේ අපිට කිව්වා
එච්චරයිනේ

1459
02:10:29,150 --> 02:10:33,940
ආත්‍රියාන් කියලා ඔයාගෙ අයියාගේ නම ඇහුවාම
අපේ හිත්වල ලොකු බයක් ඇතිවෙනවා

1460
02:10:35,030 --> 02:10:37,370
ඔයාගෙ කතාව අහපු අපිටම මෙච්චර වේදනාවයි නම්

1461
02:10:37,400 --> 02:10:39,670
වින්ද ඔයාට කොහොම තියෙයිද?

1462
02:10:39,700 --> 02:10:43,050
සල්ලි වෙනුවෙන් තමන්ගේම මල්ලිව
මල්ලිගේ බිරිදව

1463
02:10:43,180 --> 02:10:47,370
මේ ආත්‍රායන් වගේ මිනිස්සුන්ට මරණය වහාම
නොලැබෙන්න ඕනි. එයා නොමැරි ඉන්න තිබුනා

1464
02:10:47,420 --> 02:10:51,540
ඌ ජිවත් වෙන විනාඩියක් විනාඩියක් ගානේ
විදව විදව ඉන්න තිබ්බා.

1465
02:10:51,560 --> 02:10:52,600
රඟු!

1466
02:10:52,960 --> 02:10:54,670
- රඟු!
- සමාවෙන්න තාත්තා.

1467
02:10:55,050 --> 02:10:56,090
සේතුරාමන්

1468
02:10:56,690 --> 02:10:59,940
මේ වෙනකම් උන එවා අපි කොහොම
වෙනස් කරන්නද?

1469
02:11:00,410 --> 02:11:03,970
මිට පස්සේ වෙන දේවල් හොදින් වේවි.

1470
02:11:05,660 --> 02:11:10,790
අවුරුදු 26ක්ම එක තැනකට වෙලා හිටිය මට

1471
02:11:11,600 --> 02:11:16,930
එක පාරට හයියක් ආවේ ඇයි කියලා බැලුවාම
ඒ ප්‍ර‍ශ්න වලට උත්තර විදියට

1472
02:11:18,210 --> 02:11:19,790
මගේ පුතා..

1473
02:11:20,660 --> 02:11:22,860
මගේ ඉස්සරහා පිට ඉන්නවා දැක්කා.

1474
02:11:23,800 --> 02:11:32,940
මං මගේ අන්තිම හුස්ම තියාගෙන හිටියේ
මගේ දරුවාව ආපහු දකින්න පුලුවන් කියන විස්වාසයෙන්.

1475
02:11:33,930 --> 02:11:34,840
නෝනා..

1476
02:11:35,450 --> 02:11:38,200
ඔයාට කොහොම ස්තුති කරන්නද කියලා
මට තේරෙන්නේ නැහැ.

1477
02:11:39,350 --> 02:11:44,680
අන්තිමට මගේ පුතාව එක පාරක්
බලන්න ඕනි කියලා හිතුනා.

1478
02:11:46,900 --> 02:11:48,780
ඒකයි මං මෙතැනට ආවේ.

1479
02:11:49,650 --> 02:11:53,710
දැන් මං දැක්කා. හිතට සැනසිමක් දැනුනා.

1480
02:11:53,970 --> 02:11:56,550
හොදින් ඉන්න පුතේ..මං යන්නම්.

1481
02:11:57,460 --> 02:11:58,580
මං යන්නම්

1482
02:11:58,610 --> 02:11:59,560
- ම්ත්රා
- සර්.

1483
02:11:59,590 --> 02:12:00,510
අපි යමු.

1484
02:12:01,200 --> 02:12:02,410
මං යනවා.

1485
02:12:02,640 --> 02:12:04,310
මේ මොකද සේතුරාමන්?

1486
02:12:05,440 --> 02:12:07,810
ඔයා ආපු පයින්ම යන්න හදනවාද?

1487
02:12:07,840 --> 02:12:11,410
අවුරුදු ගානකට පස්සේ මගේ දුව ඇවිල්ලා
ඉන්නවා මගේ මුණුබුරා ඇවිල්ලා ඉන්නවා.

1488
02:12:11,430 --> 02:12:16,950
දරු දුක කියන්නේ මොකක්ද කියලා
තාත්තා කෙනෙක් වෙච්ච මං හොදටම දන්නවා.

1489
02:12:17,260 --> 02:12:21,770
ඔව්..ඔයාගේ පුතාටත් ඔයා එක්ක ටික
දවසක් ඉන්න ආස ඇති නේද?

1490
02:12:21,970 --> 02:12:23,680
ඒ විතරක් නෙමෙයි සේතුරාමන්.

1491
02:12:23,940 --> 02:12:26,780
ඔයාත් මේ පවුලේ කෙනෙක් කියලාම හිතන්න

1492
02:12:26,800 --> 02:12:28,740
මනී ඔයාගේ තාත්තාව ඇතුලට අරන් යන්න.

1493
02:12:28,770 --> 02:12:30,350
- හරි.
- මේ ගෙදරත් ඔයාගේ තමයි.

1494
02:12:31,020 --> 02:12:32,360
එන්න සේතුරාමන්.

1495
02:12:41,580 --> 02:12:42,910
ඇවිල්ලා කරදර කලාට සමාවෙන්න.

1496
02:12:43,010 --> 02:12:45,710
අපි හිතුවේ නැහැ එච්චර ලොකු බිල්ඩින් එකකට
ඒ ගහා වැටිලා විනාස වේවි කියලා.

1497
02:12:45,730 --> 02:12:47,730
අපිට ඒක ඉක්මනට හදන්න වෙනවා මහත්මයා

1498
02:12:47,760 --> 02:12:50,330
ඔයා කියන දේ හරි. මං ඒක නැහැ කිව්වේ නැහැ

1499
02:12:50,440 --> 02:12:53,730
වර්ධරාජන් තාත්තා මෙච්චර දවස් ඔය
ප්‍ර‍ශ්නය එවි කියලා තමයි කතා කලේ.

1500
02:12:53,880 --> 02:12:56,780
එච්චර ඉක්මනට මෙච්චර ලොකු ගානක්
කොහොම හොයන්නද කියලා...

1501
02:12:56,880 --> 02:12:58,880
ආ එන්න ඇතුලට සේතුරාමන්.

1502
02:12:59,020 --> 02:13:03,120
ගමේ ඉස්කොලේ පොඩි ප්‍ර‍ශ්නයක් ඒක ගැන
තමයි කතා කර කර හිටියේ.

1503
02:13:04,240 --> 02:13:06,150
මට සේරම ඇහිලා ආවේ.

1504
02:13:07,940 --> 02:13:11,480
ඔයාලා ආස විදියට බිල්ඩිම හදන්න
කොච්චර විතර යනවාද?

1505
02:13:12,060 --> 02:13:15,620
කෝටියක් එකහාමාරක් වගේ.

1506
02:13:15,780 --> 02:13:17,030
අවුලක් ගන්න එපා.

1507
02:13:17,840 --> 02:13:22,000
ඒ සල්ලි මං දෙන්නම්. ඔයාලා පුලුවන්
ඉක්මනට වැඩ පටන් ගන්න

1508
02:13:22,110 --> 02:13:26,000
සේතුරාමන් එහෙම ඕනි නැහැ..
ඔයා මොකටද මේ?

1509
02:13:26,020 --> 02:13:29,330
ඇයි ඒ? මේ මගේ සල්ලි නෙමෙයි

1510
02:13:29,830 --> 02:13:31,490
ඔයාගේ මුණුබුරාගේ සල්ලි.

1511
02:13:32,260 --> 02:13:33,590
සතුටින් අරගන්න.

1512
02:13:33,620 --> 02:13:35,490
හරි ඔයා කැමැති විදියක්.

1513
02:13:35,550 --> 02:13:36,430
එහෙනම් වැඩ පටන් ගමු නේද?

1514
02:13:36,450 --> 02:13:37,870
- දැන් හරි නේ.
- ස්තුතියි සර්.

1515
02:13:38,940 --> 02:13:40,830
කොහොමද නිකම්ම කෝටි එකහාමාරක්
කිව්වේ

1516
02:13:41,570 --> 02:13:43,660
එකෙන් ගමේ පාසලට එන හැමෝටම
ලොකු උදව්වක් වේවි.

1517
02:13:43,680 --> 02:13:45,220
ගොඩක් ස්තුතියි අංකල්.

1518
02:13:45,930 --> 02:13:47,340
- සත්‍යා?
- අංකල්

1519
02:13:47,400 --> 02:13:50,280
අර බ්‍රිෆ් කේස් එකේ තියන චෙක් පොත ගන්න.

1520
02:13:59,650 --> 02:14:01,490
සීයාට මං මේක දිලා එන්නම්.

1521
02:14:11,940 --> 02:14:12,860
සත්‍යා.

1522
02:14:13,440 --> 02:14:15,900
චෙක් එක ආපහු දෙන්න

1523
02:14:16,120 --> 02:14:18,170
මං හිතන්නේ දිනය වැරැදියට දාලා තියෙන්නේ.

1524
02:14:22,260 --> 02:14:24,090
චෙක් එක දෙන්න

1525
02:14:25,470 --> 02:14:27,600
මට ගාන පරික්ෂා කරන්න ඕනි.

1526
02:14:29,920 --> 02:14:32,380
හැමදේම හරි ඔයාගේ අත්සනත් එක්කම.

1527
02:14:32,790 --> 02:14:34,370
මට ඕක දෙනවා.

1528
02:14:34,450 --> 02:14:35,820
ඔයාද ආත්‍රියාන්

1529
02:14:35,930 --> 02:14:37,350
ඕක මට දිපන්!

1530
02:14:37,430 --> 02:14:38,840
ඒ පවුලම විනාස කලේ තමුන්ද?

1531
02:14:39,180 --> 02:14:42,270
ඔය චෙක් එක මට දිපන්!

1532
02:14:42,840 --> 02:14:43,800
මනී!

1533
02:15:00,160 --> 02:15:01,200
මනී දොර අරින්න!

1534
02:15:08,190 --> 02:15:09,560
තාත්තේ!

1535
02:15:22,670 --> 02:15:23,670
තාත්තේ!

1536
02:15:24,660 --> 02:15:25,410
තාත්තා?

1537
02:15:27,510 --> 02:15:30,260
තාත්තේ ඔයාට මේ මොකද උනේ?

1538
02:15:34,930 --> 02:15:36,430
විනාඩියක් ඉන්න.

1539
02:16:02,300 --> 02:16:07,720
සේතු...රාමන්...

1540
02:16:10,860 --> 02:16:12,990
ඉස්කොලේ වෙනුවෙන් ඔයාගේ තාත්තා දුන්නේ.

1541
02:16:14,340 --> 02:16:15,290
ඇයි පුතේ?

1542
02:16:15,310 --> 02:16:19,870
මුකුත් නැහැ ඔයාට පහලට යන්න ඕනි
නම් මං එක්කගෙන යන්න හැදුවේ.

1543
02:16:37,060 --> 02:16:39,850
ඇයි අංකල් මොනා හරි ඕනිද?

1544
02:16:40,220 --> 02:16:41,560
මනීගේ කාමරය අර පැත්තේ.

1545
02:16:41,600 --> 02:16:43,970
මං ඔයාව හම්බවෙන්නයි ආවේ.

1546
02:16:44,020 --> 02:16:44,800
කියන්න.

1547
02:16:44,830 --> 02:16:47,580
මනී ඔයාට කැමැතියි වගේ.

1548
02:16:47,900 --> 02:16:49,940
එයා හැසිරෙන විදියෙන් ඒක පේනවා.

1549
02:16:50,050 --> 02:16:54,130
ඔයා එයාගේ ජිවිතයට ආවොත් එයාගේ
ජිවිතේ ලස්සන වේවි.

1550
02:16:54,910 --> 02:16:58,510
ඒ නිසා ඔයාගේ කැමැත්ත අහන්න කියලා ආවේ.

1551
02:16:59,300 --> 02:17:03,100
ගෙදර වැඩිහිටියෝ එක්ක මං මේ ගැන
කතා කරන්නද?

1552
02:17:03,990 --> 02:17:05,530
හා කතා කරන්න.

1553
02:17:06,390 --> 02:17:07,640
මට සන්න්තෝෂයි

1554
02:17:08,660 --> 02:17:09,950
ගිහින් දැන් නිදාගන්න.

1555
02:17:11,370 --> 02:17:13,490
- සුභ රාත්‍රියක් අංකල්
- සුභ රාත්‍රියක්.

1556
02:17:31,980 --> 02:17:33,020
සර්

1557
02:17:35,170 --> 02:17:36,120
සර්.

1558
02:17:37,820 --> 02:17:40,110
ඇයි සර් මේ රෑ මෙහෙම එලියට ආවේ?

1559
02:17:40,240 --> 02:17:41,570
මට කතා කරන්න තිබ්බා නේ.

1560
02:17:42,390 --> 02:17:43,730
එන්න සර් කාමරයට යමු.

1561
02:17:46,470 --> 02:17:48,470
නියම රඟපැමක් සර්.

1562
02:17:48,720 --> 02:17:51,840
මේ ගෙදර කිසිම කෙනෙක් අපේ
ගැන දැන් සැක කරන්නේ නැහැ

1563
02:17:52,200 --> 02:17:53,870
හැමෝම අපිව විශ්වාස කරනවා.

1564
02:17:55,740 --> 02:18:00,350
මමත් මේවා නොදැන හිටියා නම් මමත්
මේ මිනිස්සු වගේම රැවටෙන්න තිබ්බා.

1565
02:18:00,460 --> 02:18:02,250
දුකයි වගේ ඇගෙවන්න තිබ්බා.

1566
02:18:02,840 --> 02:18:05,760
එත් හිත ඇතුලේ දුක තියාගෙන.

1567
02:18:06,110 --> 02:18:08,690
සතුටින් වගේ කොහොමද රඟපාන්නේ සර්?

1568
02:18:09,130 --> 02:18:13,640
තව ටික දවසයි ඔයාට ජිවත්වෙන්න පුලුවන්
කියලා දැනගෙනත්..

1569
02:18:13,700 --> 02:18:16,200
කොහොමද මෙච්චර සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න සර්?

1570
02:18:16,740 --> 02:18:18,950
ඒක ඔයාගේ පුතා දැනගන්න ඕන සර්.

1571
02:18:20,860 --> 02:18:22,190
ඒ ඔයාගේ පුතා.

1572
02:18:22,920 --> 02:18:25,090
බොහොම දක්ෂ ඔරලොසු කාර්මිකයෙක්

1573
02:18:26,080 --> 02:18:28,250
ඔයා එක වචනයක් කිව්වා නම් හරි..

1574
02:18:29,480 --> 02:18:30,900
එයා මේක ඔයා වෙනුවෙන් කරාවි.

1575
02:18:31,620 --> 02:18:34,990
කවදාවත් නොදැකපු අම්මාව
දකින්න ආසාවෙන් කරාවි.

1576
02:18:35,450 --> 02:18:39,410
ඒ ඔරලොසුව අවුරුදු 26ක් ආපස්සට
යන්න පුලුවන් වෙන්න හදාවි.

1577
02:18:41,510 --> 02:18:44,470
ඔයාගේ ඇත්ත කාටවත් කියන්නේ නැත්ද?

1578
02:18:45,310 --> 02:18:47,850
මටවත් කියන්න දෙන්නේ නැත්ද?

1579
02:18:47,920 --> 02:18:50,510
ඔයා හෙට මෙහෙන් යනවා කියලා කියනවා

1580
02:18:50,640 --> 02:18:51,890
සොරි සර්..

1581
02:18:52,780 --> 02:18:57,200
ලඟටම වෙලා ඉදලාත් මට උදව් කරන්න
බැරි උනාට සමාවෙන්න.

1582
02:18:58,870 --> 02:19:00,460
වැරැදි දෙයක් කිව්වා නම් මට සමාවෙන්න

1583
02:19:01,090 --> 02:19:02,380
සුභ රාත්‍රියක් මිත්රා.

1584
02:19:02,760 --> 02:19:03,880
හරි සර්.

1585
02:19:04,550 --> 02:19:05,590
සුභ රාත්‍රියක්.

1586
02:19:28,180 --> 02:19:31,560
පැය 24ක් ඇතුලත ඕනම වෙලාවකට මේ
ඔරලොසුවෙන් යන්න පුලුවන්

1587
02:19:31,740 --> 02:19:33,700
ඇයි මේකට දවස් හරහා යන්න බැරි.

1588
02:19:37,310 --> 02:19:39,060
මං මොනාද කරන්නේ?

1589
02:19:42,620 --> 02:19:44,290
මොකක්ද මේකේ අඩු?

1590
02:20:47,040 --> 02:20:48,250
ඇයි පුතේ..

1591
02:20:48,540 --> 02:20:49,370
තාත්තේ.

1592
02:20:50,670 --> 02:20:51,710
මං

1593
02:20:58,770 --> 02:20:59,940
මේක ඔයා වෙනුවෙන්..

1594
02:21:02,930 --> 02:21:04,250
මං ඒක හැදුවා.

1595
02:21:08,540 --> 02:21:10,630
ඔයාට උවමනා වෙන විදියට මං වෙනස් කලා.

1596
02:21:14,810 --> 02:21:20,190
ඔයා හොයාගත්ත මේ අපුරු නිර්මාණයට
මං පොඩි වෙනස් කමක් කලා.

1597
02:21:24,350 --> 02:21:29,020
ඔයාගේ ඔරලොසුවට පැය 24ක් ඇතුලත
ගමන් කරන්න විතරයි පුලුවන් කම තිබ්බේ

1598
02:21:38,420 --> 02:21:42,090
එත් දවස් හරහා යන්න දින තිබ්බේ නැහැ මේකේ.

1599
02:21:42,210 --> 02:21:45,000
මං ඒක විතරයි අලුතින් හැදුවේ.

1600
02:21:45,920 --> 02:21:50,090
මේක තියාගෙන ඔයාට දැන් දවස් හරහා
යන්න පුලුවන්.

1601
02:21:50,640 --> 02:21:52,270
මාස හරහා යන්න පුලුවන්.

1602
02:21:53,110 --> 02:21:56,110
අවුරුදු ගණන් ඇතට යන්න පුලුවන්.

1603
02:21:56,410 --> 02:21:57,950
ඕක මං වෙනුවෙන්ද?

1604
02:21:59,920 --> 02:22:01,170
ඇයි පුතේ?

1605
02:22:04,020 --> 02:22:05,310
මං ඇහුවාද?

1606
02:22:05,920 --> 02:22:10,610
මේ ඔරලොසුව දකින වාරයක් පාසා මට
නැති උන දේවල් තමයි මතකයට එන්නේ.

1607
02:22:16,380 --> 02:22:19,980
එත් ඔයා මං වෙනුවෙන්..

1608
02:22:22,550 --> 02:22:23,930
ඕක දෙන්න මට.

1609
02:22:30,000 --> 02:22:33,930
තාත්තේ දැන් ඔයා හිතපු විදියටම අවුරුදු 26ක්
පස්සට යන්න පුලුවන්.

1610
02:22:33,960 --> 02:22:35,290
තාත්තේ..

1611
02:22:35,420 --> 02:22:40,880
ඔයාට ඒ දවසයි වෙලාවයි මතක තියනවාද?

1612
02:22:47,960 --> 02:22:49,380
තාත්තා?

1613
02:22:49,640 --> 02:22:51,300
ආත්‍රියාන්

1614
02:22:51,880 --> 02:22:53,790
මම ආත්‍රියාන්

1615
02:22:54,020 --> 02:22:57,210
දිනෙයි වෙලාවයි මතකද කියලාද ඇහුවේ?

1616
02:22:57,840 --> 02:22:59,550
මට කොහොම අමතක වෙන්නද?

1617
02:23:00,130 --> 02:23:03,650
1990 ජනවාරි 13

1618
02:23:03,820 --> 02:23:05,320
වෙළාව හවස පහට

1619
02:23:06,230 --> 02:23:10,430
ඒ දවසේ මං මේ ඔරලොසුව අරන් දෙවි
කෙනෙක් වෙන්න හීන දැක්ක දවසේ

1620
02:23:10,530 --> 02:23:12,760
මං නිකම්ම විනාස වෙලා ගියා.

1621
02:23:12,790 --> 02:23:17,120
සේතුරාමන් ඔයාගේ අම්මා එක්ක එකතු
වෙලා මැරුන දවස!

1622
02:23:17,350 --> 02:23:21,570
උන් දෙන්නාවම මරලා දැම්මේ මමයි යකෝ!

1623
02:23:22,480 --> 02:23:25,230
මං යනවා ආපහු එදාටම!

1624
02:23:26,040 --> 02:23:29,170
ඒ දවසේ ඒ වෙලාවටම ගිහින්..

1625
02:23:29,390 --> 02:23:32,830
මාව මේ තැනට ඇදලා දාපු උඔගේ තාත්තා..

1626
02:23:33,010 --> 02:23:34,550
උඔගේ අම්මා

1627
02:23:34,580 --> 02:23:38,200
ඒ වගේම උඔවත් මරලා දාන්න යන්නේ

1628
02:23:39,690 --> 02:23:46,150
මේ ලොකේ එකම කෙනාව දෙපාරක්
මරන්න යන ඒ වාසනාවන්තයා

1629
02:23:47,900 --> 02:23:49,490
මම තමයි.

1630
02:24:07,830 --> 02:24:09,410
ඒයි අංකල්

1631
02:24:11,160 --> 02:24:16,510
මං ඔරලොසු කාර්මිකයෙක්...මේ වගේ
දේවල් මට බොහොම සුළු දෙවල්.

1632
02:24:19,030 --> 02:24:21,180
ඔයා සේතුරාමන්ගේ අයියා නම්..

1633
02:24:21,340 --> 02:24:23,470
මං සේතුරාමන්ගේ පුතා!

1634
02:24:24,510 --> 02:24:26,900
කොච්චර හොදට බොරු කිව්වාත්..

1635
02:24:26,930 --> 02:24:31,260
මගේ තාත්තා ගේ හයවෙනි ඇඟිල්ල
දැක දවසේම මට සැක හිතුනා.

1636
02:24:33,120 --> 02:24:38,030
අනික ඔරලොසුව හදන කෙනා ඒක
හරි නැත්ද කියලා පරික්ෂා කරන්නේ නැත්ද?

1637
02:24:38,140 --> 02:24:42,270
ඒකයි මම ඊයේම අද දවසට ඇවිල්ලා බැලුවේ

1638
02:24:45,020 --> 02:24:46,940
මං ආත්‍රියාන්!

1639
02:24:49,210 --> 02:24:52,260
බොරු ඔරලොසුව මං ඔයාගේ අතට දුන්නේ
ඇයි කියලා දන්නවාද?

1640
02:24:52,290 --> 02:24:54,950
අවුරුදු 26ක් ආපස්සට යන්න ඕනි කියලා මං දන්නවා.

1641
02:24:55,130 --> 02:25:01,760
එත් දවස මොකක්ද? වේලාව කීයද කියලා
දන්නේ තමුන් විතරයි.

1642
02:25:03,370 --> 02:25:06,600
දැන් මං යනවා. මගේ අම්මා තාත්තා
වෙනුවෙන් යනවා

1643
02:25:07,080 --> 02:25:08,500
එයාලා වෙනුවෙන් විතරක් නෙමෙයි.

1644
02:25:09,430 --> 02:25:11,970
මාව හදාගත්ත අම්මා වෙනුවෙන් යනවා!

1645
02:25:13,600 --> 02:25:14,760
මිත්රා!

1646
02:26:20,110 --> 02:26:21,060
මිත්රා

1647
02:26:22,000 --> 02:26:24,080
මිත්රා

1648
02:26:24,750 --> 02:26:25,670
ඔයා නිසා තමයි..

1649
02:26:25,690 --> 02:26:28,360
මං ආපහු ආවා.

1650
02:26:28,500 --> 02:26:29,670
මිත්රා.

1651
02:26:31,680 --> 02:26:36,100
මේ දෙන්නාට ගේ පිටිපස්සට යන්න කියන්න
එකේ උමඟක් තියනවා ඒක ඇතුලින් යන්න

1652
02:26:38,610 --> 02:26:40,770
මේ අයට ගෙදරට යන ගමන් විදුලිය
විසන්ධිකරගෙන යන්න කියන්න.

1653
02:26:43,190 --> 02:26:44,440
ඔයා මා එක්ක එන්න.

1654
02:26:44,460 --> 02:26:45,550
යමු.

1655
02:27:17,240 --> 02:27:18,200
ඔරලොසුව?

1656
02:27:24,250 --> 02:27:24,930
සේතු?

1657
02:27:24,960 --> 02:27:27,380
කෝ දරුවා? සේතු?

1658
02:27:27,450 --> 02:27:28,550
කොහේද එයා?

1659
02:27:28,580 --> 02:27:29,830
එයා කාමරයේ.

1660
02:27:30,840 --> 02:27:32,550
මොනාද ඔයා හොයාන්නේ?

1661
02:27:32,850 --> 02:27:35,960
මං පරික්ෂණ කර කර හිටිය ඔරලොසුව නැහැ

1662
02:27:35,980 --> 02:27:39,900
ඔතැනම ඇති. විනාඩි දෙකක් ඉන්න මං ළමයාට
කිරි දිලා ඇවිල්ල හොයන්න උදව් කරන්නම්

1663
02:27:39,920 --> 02:27:40,800
නැහැ නේ

1664
02:27:41,110 --> 02:27:42,150
කොහේද තිබ්බේ?

1665
02:27:42,480 --> 02:27:43,400
සේතු!

1666
02:27:44,050 --> 02:27:46,560
ළමයාගේ අතේ ඔරලොසුව බැදලා
කොහේද නිකම් හොයන්නේ?

1667
02:27:49,330 --> 02:27:51,250
මං ඔයාට කිරි අරන් ආවා.

1668
02:27:52,440 --> 02:27:54,060
බඩගිනිද?

1669
02:27:54,260 --> 02:27:56,180
බඩගිනිද පැටියෝ?

1670
02:28:02,130 --> 02:28:03,450
ඔයාගේ තාත්තා දිහා බලන්න..

1671
02:28:03,610 --> 02:28:07,440
ඔයාගේ ගාව ඔරලොසුව දාලා හැම
තැනම හොයනවා.

1672
02:28:08,020 --> 02:28:11,150
මේසේ උඩ හොයනවා...මේසේ යට හොයනවා.

1673
02:28:16,120 --> 02:28:18,080
මොකද ඔහොම බලන්නේ?

1674
02:28:18,620 --> 02:28:23,510
මං විනාඩි පහකටනේ ගියේ...ඒ ටිකට
අම්මා නැතුව පාළු හිතුනාද?

1675
02:28:24,760 --> 02:28:27,590
අම්මා නැතුව පාළු හිතුනාද පැටියෝ.

1676
02:29:04,560 --> 02:29:05,650
ප්‍රියා?

1677
02:29:07,180 --> 02:29:08,510
මගේ ඔරලොසුව වැඩ කරනවා.

1678
02:29:09,320 --> 02:29:10,490
මං ඒක කලා!

1679
02:29:10,640 --> 02:29:11,850
මං ඒක කලා!

1680
02:29:12,850 --> 02:29:13,730
ප්‍රියා!

1681
02:29:14,520 --> 02:29:17,360
සුභ පැතුම් මගේ වස්තුවේ.

1682
02:29:19,650 --> 02:29:25,820
ඔයාගේ පුතා තමයි කාලය හරහා
මුලින්ම ගමන් කරපු කෙනා.

1683
02:29:26,000 --> 02:29:27,120
මොනාද මේ කියන්නේ?

1684
02:29:27,150 --> 02:29:30,320
මෙයා අනාගතයේ ඉදන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ.

1685
02:29:30,370 --> 02:29:32,500
අවුරුදු 26ක මතකයක් එක්ක.

1686
02:29:32,590 --> 02:29:35,860
අපේ දරුවා ලෙස ඇවිල්ලා ඉන්නවා.

1687
02:29:38,040 --> 02:29:39,290
එන්න එන්න..

1688
02:29:39,770 --> 02:29:41,130
මගේ වස්තුව!

1689
02:29:48,200 --> 02:29:49,830
ඔරලොසුව මෙයාගේ අතේ තිබ්බා කියන්නේ...

1690
02:29:50,610 --> 02:29:52,490
අනිවාර්යෙන් මෙයා තමයි ඔරලොසුව පාවිච්චි
කරන්න ඇත්තේ.

1691
02:29:53,490 --> 02:29:54,660
ඔව් ප්‍රියා.

1692
02:29:55,380 --> 02:29:56,380
මේ බලන්න.

1693
02:29:56,480 --> 02:29:59,060
මේ දිනය සටහන් කරලා තියන එක
මගේ ඩිසයින් එකේ තිබ්බේ නැහැ.

1694
02:29:59,090 --> 02:30:00,340
මෙයා තමයි එකතු කරලා තියෙන්නේ.

1695
02:30:02,790 --> 02:30:04,580
එත් ඇයි මෙයා ඒක එකතු කරලා තියෙන්නේ?

1696
02:30:05,420 --> 02:30:10,700
2016 ඉදන් අද දවසට එන්න තිබ්බ කාරණාව මොකක්ද?

1697
02:30:10,770 --> 02:30:14,770
සමහර විට අපිට මොනා හරි කියන්න
ආවාද දන්නේ නැහැ

1698
02:30:14,820 --> 02:30:19,200
එහෙම එයාට මොනා හරි කියන්න හිතිලා ආවා නම්

1699
02:30:19,220 --> 02:30:21,300
මෙයා කතා කරන වසයකට එන්න තිබුනානේ සේතු.

1700
02:30:21,730 --> 02:30:26,690
එයාට කතා කරන්න පුලුවන් කාලේ වෙද්දි
අපි ජිවතුන් අතර හිටියේ නැත්ද දන්නේ නැහැ.

1701
02:30:34,770 --> 02:30:36,190
මේක ගන්න.

1702
02:30:44,940 --> 02:30:46,070
ඒයි කලායි.

1703
02:30:46,220 --> 02:30:47,180
ගෙට්ටුව වහලා දාන්න.

1704
02:30:47,300 --> 02:30:48,110
කාටවත් එලියට යන්න දෙන්න එපා.

1705
02:30:48,130 --> 02:30:49,590
හරි මං ඒක බලාගන්නම් සර්.

1706
02:30:55,790 --> 02:30:56,710
මිත්රා!

1707
02:30:57,290 --> 02:30:58,500
මෙතැනම ඉන්න.

1708
02:30:58,550 --> 02:31:01,240
මේ වතාවේ එයාට කොහෙන්වත් බේරිලා
යන්න දෙන්න බැහැ.

1709
02:31:01,770 --> 02:31:03,060
හරි සර්.

1710
02:31:03,340 --> 02:31:05,640
සේතූ!

1711
02:31:07,670 --> 02:31:08,740
ඒයි!

1712
02:31:08,790 --> 02:31:10,500
මගේ ආදරණිය සහෝදරයා!

1713
02:31:10,600 --> 02:31:14,240
මගේ දැනුම් උල්පත! උඔ කොහේද ඉන්නේ?

1714
02:31:14,440 --> 02:31:18,520
ආපහු ඔයාගේ අයියා ඔයාට සුභ උපන්දිනයක්
කියන්න ආවේ සේතු

1715
02:31:30,710 --> 02:31:34,370
අවුරුදු 26කට පස්සේ ඔයාව බලන්න ආසාවෙන් ආවේ.

1716
02:31:34,610 --> 02:31:40,040
ඔයාගේ නව සොයාගැනිමේ පහස විදලා
යන්න තමයි ආවේ!

1717
02:31:40,150 --> 02:31:41,440
ඒයි!

1718
02:31:41,560 --> 02:31:43,140
කොහේද ඉන්නේ?

1719
02:31:43,200 --> 02:31:46,200
මගේ කටහඬ ඇහුන ගමන් හැංඟෙන්න යන්න ඇති නේ.

1720
02:31:51,770 --> 02:31:53,900
ඔරලොසුව චාර්ජ් කරන්න උත්සහා
කරනවා වගේ.

1721
02:31:57,570 --> 02:31:58,570
ඒක කරන්න බැහැ

1722
02:31:58,820 --> 02:32:01,820
මේ ගෙදර විදුලිය විසන්ධි කරලා තමා ආවේ.

1723
02:32:06,400 --> 02:32:07,400
සේතූ!

1724
02:32:07,470 --> 02:32:08,810
මගේ සහෝදරයා!

1725
02:32:09,850 --> 02:32:13,050
තමුසේව බලන්න මගේ හදවතට ගොඩක් ආසයි

1726
02:32:13,200 --> 02:32:17,170
ඔයාව වැළදගෙන හාද්දක් දිලා..

1727
02:32:17,420 --> 02:32:22,530
පිහිය අරන් ඇනලා ඇනලා මරන්න ආසයි

1728
02:32:22,660 --> 02:32:25,870
කොහේද උඔ ඉන්නේ? සේතු!

1729
02:32:39,260 --> 02:32:40,180
සේතු

1730
02:32:41,500 --> 02:32:42,880
මට දැන් එක දෙයක් කියන්න හිතෙනවා..

1731
02:32:45,210 --> 02:32:46,840
උඔ මගේ මල්ලි..

1732
02:32:48,110 --> 02:32:49,200
මගේ ලේ.

1733
02:32:50,940 --> 02:32:52,440
මට ඕන ඒ ඔරලොසුව විතරයි.

1734
02:32:53,970 --> 02:32:54,970
ඒක මට දිපන්.

1735
02:32:56,080 --> 02:33:00,540
මං උඔටයි උඔගේ පවුලේ අයටයි
මුකුත් කරන්නේ නැහැ.

1736
02:33:01,470 --> 02:33:04,510
මං ඒක අරගෙන පාඩුවේ යන්නම්.

1737
02:33:33,720 --> 02:33:36,090
මං මොනා කිව්වාත් විශ්වාස කරනවා නේ?

1738
02:33:37,320 --> 02:33:39,110
මං එච්චර හොද එකෙක් කියලා හිතුවාද?

1739
02:33:40,610 --> 02:33:42,110
කෝ උඔගේ පුතා?

1740
02:33:42,920 --> 02:33:44,000
කියපන්!

1741
02:33:48,150 --> 02:33:49,310
කෝ ඒකා?

1742
02:33:51,060 --> 02:33:52,770
කොහේද ඒකාව තියන් ඉන්නේ?

1743
02:33:52,790 --> 02:33:54,290
ඌ මටත් වඩා දරුණු එකෙක්.

1744
02:33:57,880 --> 02:33:59,470
කොහේද ඒකා?

1745
02:33:59,740 --> 02:34:01,780
අපිට යන්න දෙන්න
කරුණාකරලා!

1746
02:34:01,990 --> 02:34:03,110
ඇතුලේ නේද ඉන්නේ?

1747
02:34:24,490 --> 02:34:26,410
උඔ මැරෙන්න ඕනි සේතු!

1748
02:34:28,450 --> 02:34:31,200
එක ඔරලොසුවයි තියෙන්න ඕනි!

1749
02:34:31,330 --> 02:34:33,080
ඒකත් මගේ ගාවයි තියෙන්න ඕනි.

1750
02:34:34,250 --> 02:34:35,460
එපා!

1751
02:34:46,230 --> 02:34:47,190
ප්‍රියා!

1752
02:34:48,380 --> 02:34:49,380
එපා එපා!

1753
02:35:08,690 --> 02:35:10,150
මෙහෙට එනවා.

1754
02:35:11,380 --> 02:35:12,510
සේතු!

1755
02:35:13,830 --> 02:35:14,830
ප්‍රියා එන්න!

1756
02:35:16,520 --> 02:35:17,730
මිත්රා!

1757
02:35:19,510 --> 02:35:20,760
මිත්රා ඔයා කොහේද?

1758
02:35:30,340 --> 02:35:31,380
සේතු ඒයි!

1759
02:35:33,780 --> 02:35:34,230

1760
1758
02:35:34,260 --> 02:35:35,670
මොනාද කරන්නේ?

1761
02:35:36,670 --> 02:35:37,000
එපා!

1762
02:35:37,020 --> 02:35:37,810

1763
1761
02:35:39,920 --> 02:35:40,620

1764
1762
02:35:43,000 --> 02:35:44,160
මිත්රා!

1765
02:35:57,700 --> 02:35:58,700

1766
1764
02:36:00,160 --> 02:36:01,120

1767
1765
02:36:02,700 --> 02:36:03,580

1768
1766
02:36:05,380 --> 02:36:06,520

1769
1767
02:36:07,080 --> 02:36:09,500
පුතේ අපි අංක ආපිටි පස්සට ඇහුවානේ.

1770
02:36:09,600 --> 02:36:11,410
දැන් අකුරු ආපිටි පස්සට අහමු.

1771
02:36:11,630 --> 02:36:12,240
Z

1772
02:36:24,470 --> 02:36:27,340
ප්‍රියා.. ඔය දෙන්නාම මෙතැන ඉන්න

1773
02:36:27,610 --> 02:36:28,780
- සේතු!
- මට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ

1774
02:36:28,800 --> 02:36:29,510
මාව විශ්වාස කරන්න.

1775
02:36:29,540 --> 02:36:31,410
මේ ඔරලොසුව චාර්ජ් කරගන්න විනාඩියයි යන්නේ.

1776
02:36:31,650 --> 02:36:35,560
- මේක චාර්ජ් කරගත්තොත් සේරම වෙනස් කරන්නම්
- යන්න එපා සේතු!

1777
02:36:36,700 --> 02:36:39,310
කොහේටද චාර්ජ් කරගන්න යන්නේ.
- සිකුරිටි ගාව කුටියේ කරන්ට් එක ඇති.

1778
02:36:39,340 --> 02:36:40,250
මෙතැනම ඉන්න.

1779
02:36:55,870 --> 02:36:57,200
ආත්‍රියාන් සර්.

1780
02:36:57,900 --> 02:36:58,690
මේ පැත්තේ!

1781
02:36:58,720 --> 02:36:59,380
සර්!

1782
02:37:02,320 --> 02:37:04,150
මෙතැන මෙතැන ඉන්නේ.

1783
02:37:10,470 --> 02:37:11,430
එයා මෙතැන සර්.

1784
02:37:11,460 --> 02:37:15,210
කලෙයි..මේ පාර ඔයාව පනපිටින් තිබ්බ
එක හොදට ගියා.

1785
02:37:17,030 --> 02:37:18,490
අන්තිම පාරට!

1786
02:38:53,870 --> 02:38:55,200
ආත්‍රියාන් සර්!

1787
02:39:07,310 --> 02:39:08,310
මොකද?

1788
02:39:10,050 --> 02:39:11,090
සේතු.

1789
02:39:12,220 --> 02:39:13,760
අපිට මේ ඔරලොසුව එපා!

1790
02:39:14,610 --> 02:39:16,070
මේ සිද්දවුන දේවල් හොදටම ඇති.

1791
02:39:16,330 --> 02:39:16,910
ප්‍රියා?

1792
02:39:17,010 --> 02:39:18,050
ඒක විසි කරලා දාන්න.

1793
02:39:20,660 --> 02:39:21,580
අනේ?

1794
02:39:23,670 --> 02:39:25,050
අනේ සේතු!

1795
02:40:10,150 --> 02:40:12,510
සොරි.. අපි මෙතැන වාඩිවෙන්නද?

1796
02:40:12,530 --> 02:40:14,410
එන්න වාඩිවෙන්න.

1797
02:40:14,760 --> 02:40:15,720
එන්න.

1798
02:40:17,030 --> 02:40:19,420
ළමයා නම් හරිම ලස්සනයි මොකක්ද නම?

1799
02:40:19,640 --> 02:40:20,430
මනිකන්ඩන්

1800
02:40:20,520 --> 02:40:21,600
අපි මනී කියලා කතා කරන්නේ.

1801
02:40:21,690 --> 02:40:24,060
මනී පැටියෝ මෙහෙට එන්න.

1802
02:40:25,660 --> 02:40:29,460
එයා කැමැත්තෙන්ම ආවා නේ..
මොකද පුතේ..

1803
02:40:29,480 --> 02:40:31,070
ඔයා මාව දන්නවාද?

1804
02:40:31,920 --> 02:40:33,670
ඔයාලා කොහේද යන්නේ?

1805
02:40:36,240 --> 02:40:37,650
අලුත් ජිවිතයක් පටන් ගන්න.

1806
02:40:37,810 --> 02:40:39,920
එහෙමද? මං වගේමයි.

1807
02:40:40,090 --> 02:40:42,110
අපේ ගෙදරින් මට කසාදයක් කතා කරලා.

1808
02:40:42,170 --> 02:40:43,710
- එහෙමද?
- සුභ පැතුම්.

1809
02:40:43,740 --> 02:40:44,610
ස්තුතියි.

1810
02:40:45,530 --> 02:40:46,690
මේ මොකද?

1811
02:40:47,490 --> 02:40:48,240
මුකුත් නැහැ.

1812
02:40:49,500 --> 02:40:51,210
ඔයා මොනාද කරන්නේ?

1813
02:40:51,320 --> 02:40:54,970
මං ඇත්තටම විද්‍යා

1814
02:40:55,000 --> 02:40:56,170
විද්‍යා ගුරුවරයෙක්ද?

1815
02:40:57,430 --> 02:40:58,180
ඔව්.

1816
02:40:58,210 --> 02:41:00,420
ගමේ අපේ තාත්තා පාසලක් කරනවා.

1817
02:41:00,460 --> 02:41:02,590
එයා හොද විද්‍යා ගුරුවරයෙක් හොයනවා.

1818
02:41:03,020 --> 02:41:04,810
ඔයාට පුලුවන්ද ඇවිල්ලා ඒ රස්සාව බාරගන්න.

1819
02:41:05,530 --> 02:41:07,570
අලුත් ජිවිතයක් පටන් ගන්න යනවා කිව්වා නේ.

1820
02:41:07,790 --> 02:41:09,940
ඒක අපේ ගෝපාල් සමුද්ද්‍ර‍ම් වල
ඉදන්ම පටන් ගන්න පුලුවන් නේ?

1821
02:41:09,970 --> 02:41:11,220
ගෝපාල් සමුද්ද්‍ර‍ම්.

1822
02:41:11,360 --> 02:41:12,320
ඔව්.

1823
02:41:14,160 --> 02:41:17,820
මොකද පුතේ ගෝපාල් සමුද්ද්‍ර‍ම් යමුද?

1824
02:41:20,300 --> 02:41:23,030
මොකද කියන්නේ පැටියෝ මං
එක්ක යන්න එනවාද?

1825
02:41:24,330 --> 02:41:26,040
එයා එන්නම් කියනවා.

1826
02:41:28,330 --> 02:41:39,540
සිංහල අදහස පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම
දර්ශන නිශාන්ත පීරිස්
(207 වැනි උපසිරැසි ගැන්වීම)

1827
02:41:39,630 --> 02:41:40,940
www.zoom.lk උපසිරැසි අංශයේ උපසිරැසි ගැන්වීමක්.

1828
02:41:41,180 --> 02:41:42,180
මනී!

1829
02:41:42,500 --> 02:41:43,580
මනී පැටියෝ

1830
02:41:45,280 --> 02:41:46,530
මනී පැටියෝ

1831
02:41:46,680 --> 02:41:48,020
කොහේද පුතේ ඔයා?

1832
02:41:48,320 --> 02:41:49,610
කොහේද ගියේ?

1833
02:41:49,870 --> 02:41:51,080
වෙන කොහේ යන්නද?

1834
02:41:51,220 --> 02:41:54,870
හැමදාම වගේ සත්‍යා ඉන්න තැන
සෙල්ලම් කරනවා ඇති.

1835
02:41:55,140 --> 02:41:56,980
ටිකක් සෙල්ලම් කරපුවාවේ ප්‍රියා.

1836
02:41:57,000 --> 02:42:00,450
මේ බලන්න එයා ඔයාට මතා ජී මතා ජී
කියලා බොරුවට අන්දනවා.

1837
02:42:00,920 --> 02:42:04,640
එවා අහලා ඔයාත් ඇන්දෙනවා. ඕනවට
වඩා හුරතල් කරන්න හොද නැහැ

1838
02:42:04,700 --> 02:42:06,660
මේ බලන්න සත්‍යාබාමා

1839
02:42:07,940 --> 02:42:11,520
මේ වගේ වයසකදි ඔයාට ඉමැජිනෝ
රොමැන්සෝ ෆීලියා හැදෙන්න හොද නැහැ

1840
02:42:12,310 --> 02:42:16,470
ඔයාගේ වයසේ ඉන්න ගැණු ළමයින්ට තියන
බරපතලම රෝගයක් මේක.

1841
02:42:16,740 --> 02:42:20,770
බේබි ඩොල් දිහා බැලුවාත් ටොම් ඇන්ඩ්
ජෙරී කාටුන් එක බැලුවාත් මාවම පේනේවි.

1842
02:42:20,830 --> 02:42:23,350
ට්‍රිවින්කල් කොමික් පොත බැලුවාත් මාවම පෙනේවි.

1843
02:42:23,370 --> 02:42:26,870
මං සේරම ඉගෙන ගෙන ඉවර වෙලා
ඔරලොසු කාර්මිකයෙක් වෙනවා.

1844
02:42:27,140 --> 02:42:29,810
මගේ අවසරය නැතුව මට ආදරය කරනවාට

1845
02:42:29,950 --> 02:42:31,950
මං පොඩ්ඩක් වත් කැමැති නැහැ

1846
02:42:32,160 --> 02:42:36,160
මට ආදරය කරන්න නම් මුලින්ම මගේ
අම්මාගෙනුයි..මාතා ජී ගෙනුයි අහන්න.

1847
02:42:36,930 --> 02:42:39,220
එයාලා කියන ගැණු ළමයා තමයි මං කසාද බදින්නේ.

1848
02:42:39,430 --> 02:42:41,390
මොකද මං ඔරලොසු කාර්මිකයෙක්.

1849
02:42:47,690 --> 02:42:48,440
අඩන්න එපෝ!

1850
02:42:48,580 --> 02:42:49,540
අඩන්න එපෝ!

1851
02:42:50,220 --> 02:42:54,660
නවතම චිත්‍ර‍පටිවල සිංහල උපසිරැසි සදහා
www.zoom.lk වෙත පිවිසෙන්න.

1852
02:42:55,305 --> 02:43:01,454
for uploading subtitles, please login now

1874
02:43:02,305 --> 02:43:08,315