www.TamilRockers.tv - Duvvada Jagannadham (2017) Hindi H - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074

2
00:00:14,000 --> 00:00:20,074

3
00:02:09,502 --> 00:02:17,151
ජෙමිණි ගනේෂනුම්,
සුරුලි රාජනුම්

4
00:06:42,543 --> 00:06:44,921
පහළ ගෙදර වහලානේ..
- ඉතින්..?

5
00:06:46,341 --> 00:06:48,278
බෑගයේ මොනවද තියෙන්නේ?

6
00:06:48,708 --> 00:06:50,941
පත්‍රිකාවක්
- කාටද?

7
00:06:51,486 --> 00:06:54,307
පහළ ගෙදර ලාවන්‍යා අක්කාට..
- එහෙම කවුරුවත් නැහැ,

8
00:06:54,784 --> 00:06:56,011
ඒ ගෙදර හිස්..

9
00:06:57,058 --> 00:06:59,191
සර්ව දැක්කාම නම්
හොද කෙනෙක් වගේයි..

10
00:07:01,484 --> 00:07:02,684
කවුරු කියන්න ඇත්ද?

11
00:07:09,404 --> 00:07:12,750
බොසා සිගරට් බොනවද?
- සමාවෙන්න, බොනවා සර්

12
00:07:13,012 --> 00:07:14,372
තියෙනවද?
- තියෙනවා සර්

13
00:07:14,885 --> 00:07:16,196
තියෙනවා නම් ඉතින්
දෙන්නකෝ එකක්..

14
00:07:41,556 --> 00:07:43,448
ඔයාගේ නම මොකක්ද?
- ජෙමිණි ගනේෂන් සර්

15
00:07:43,961 --> 00:07:46,574
මම සුරුලි රාජන්
- හමුවීම සතුටක් සර්

16
00:07:56,645 --> 00:07:58,874
මොකක්ද විශේෂත්වය?
- මගේ විවාහය

17
00:07:59,154 --> 00:08:01,297
සුභ පැතුම්..
- ස්තූතියි සර්

18
00:08:01,831 --> 00:08:04,002
කොහේ ඉදන්ද එන්නේ?
- චෙන්නායි ඉදන්..

19
00:08:04,428 --> 00:08:06,194
මම මේ නිවසට පදිංචියට ඇවිත්
අවු.03ක් වෙනවා..

20
00:08:06,450 --> 00:08:07,805
එදා පටන්ම පහළ ගේ
වහලයි තියෙන්නේ..

21
00:08:08,097 --> 00:08:09,990
ගේහිමියා විතරක් ඉදහිට ඇවිත් යනවා

22
00:08:10,523 --> 00:08:13,131
එයාලා පදිංචියට ආවේ කවද්ද?
- අවු.හත,අටකට විතර කලින්..

23
00:08:13,638 --> 00:08:16,005
පහළ නිව‍සේමයි කියලා විශ්වාසද?
- ඔව් සර්

24
00:08:16,324 --> 00:08:19,671
ඔයා නතරවෙලා ඉන්න මේ ගෙදර
ඒ දවස්වල මමත් නතරව හිටියා..

25
00:08:20,160 --> 00:08:22,446
අසල්වාසීන්ද?
- ඔව්

26
00:08:22,524 --> 00:08:25,040
ඒ අක්කාගේ නම සෝනියා
කියලද කිව්වේ?

27
00:08:25,236 --> 00:08:26,333
නැහැ, ලාවන්‍යා..

28
00:08:27,977 --> 00:08:28,886
සුරුලි අයියේ..

29
00:08:35,337 --> 00:08:36,566
අර ලිපිනය..

30
00:08:39,202 --> 00:08:40,247
සුරුලි අයියේ..

31
00:08:42,832 --> 00:08:43,832
සරෝජා අක්කේ..

32
00:08:59,883 --> 00:09:01,226
ගේ මාරුකරලා ගිහින්වත්ද?

33
00:09:03,074 --> 00:09:04,629
අහුවෙන්නේම නැහැනේ..

34
00:09:14,613 --> 00:09:17,084
සර්ගේ රැකියාව මොකක්ද?
- ඔයාගේ රැකියාව මොකක්ද?

35
00:09:18,933 --> 00:09:21,412
බලද්දී ඉගෙනගත්තු කෙනෙක් වගේයි,
............................

36
00:09:21,652 --> 00:09:24,092
.........නෙවෙයි, අයි ටී..
පරිඝණක මෘදුකාංග තාක්ෂණවේදී

37
00:09:24,381 --> 00:09:25,575
පරිඝණකය කනවද?

38
00:09:26,956 --> 00:09:29,807
ඔයා වෙන මොකුත් දෙපාර්තමේන්තුවකින්
එහෙම නෙවෙයි නේද?

39
00:09:30,084 --> 00:09:30,641
නැහැ සර්..

40
00:09:33,659 --> 00:09:35,039
සර්ගේ රස්සාව මොකක්ද?

41
00:09:37,415 --> 00:09:41,153
තේරුණේ නැහැනේ..
- මුදල් අරගෙන වැඩේ කරන එක

42
00:09:43,382 --> 00:09:47,787
ඔයා කුලීකරුවෙක්ද?
- මුලින් කලේ පුරුදු නිසා

43
00:09:48,353 --> 00:09:51,086
ඊට පස්සේ ඒකම පුරුද්දක් වෙලා
මුදලට කරන්න ගත්තා

44
00:09:51,758 --> 00:09:52,778
ඉදගන්න..

45
00:09:53,908 --> 00:09:57,410
ගෙවල් දෙකකට එහායින් කඩයක් ඇති,
එතනින් මෙයාලා ගැන අහලා බලන්න

46
00:09:57,790 --> 00:10:00,999
ඇහුවා, අල්ලපු ගෙදරිනුත් ඇහුවා..

47
00:10:01,536 --> 00:10:03,318
කවුරුවත් දන්නේ නැහැ කිව්වා..
- එහෙනම් එක ක්‍රමයයි..

48
00:10:04,108 --> 00:10:06,786
ගේහිමියාගෙන් අහලා බලමුද?
- හරි සර්

49
00:10:08,326 --> 00:10:10,057
හතයි, තුනයි... හතයි තුනයි

50
00:10:11,529 --> 00:10:14,524
පහයි..
මොකෝ ඔහොම බලන්නේ?

51
00:10:14,690 --> 00:10:18,631
ඔයාගේ දුරකථනයෙන් කතාකරන්න,
මගේ අංකය රහසිගතයි,

52
00:10:21,242 --> 00:10:24,506
හතයි, තුනයි,පහයි, අටේ දෙකයි...
හතරයි,නවයයි, එකයි...

53
00:10:28,776 --> 00:10:32,176
ක්‍රියා විරහිතයි කියනවානේ..
- වැසිකිළි ගිහින් ඇති, ආයේ ගන්න..

54
00:10:34,583 --> 00:10:37,418
ප්‍රතිචාරයක් නැහැ සර්..
- මිය ගිහින්වත්ද?

55
00:10:38,163 --> 00:10:42,411
ගේහිමියාගේ ලිපිනය දෙන්නම්, ළග
තමයි, බසයෙන් ගිහින් බලලා එන්න..

56
00:10:42,888 --> 00:10:47,869
කාලය මදියි සර්.. අටට මම පිටත්වෙනවා,
ඊටකලින් ලිපිනය හොයලා, පත්‍රිකා බෙදලා

57
00:10:48,263 --> 00:10:50,343
කාරයක් කුලියට අරන් දුන්නානම්..

58
00:10:50,894 --> 00:10:54,824
කාර්? මදුරාසියේ කාර් දෙන්න
ලොකු ගණන් ඉල්ලනවා..

59
00:10:56,070 --> 00:10:59,116
ඕක මොකක්ද? මම මාසෙට
රු.ලක්ෂයක් හම්බකරනවා

60
00:10:59,366 --> 00:11:01,338
කාර් කුලියවත් ගෙවන්න බැරිද?
- ලක්ෂයක් කිව්වා?

61
00:11:01,699 --> 00:11:05,793
වරදවා හිතන්නැතිව, මා එක්ක ඇවිත් මට
ලිපිනය හොයාගන්න උදව් කලානම් ලොකු උදව්වක්

62
00:11:06,136 --> 00:11:08,478
උදව්වක් ඉල්ලුවෝතින් පණවුණත්
දෙනවා මදුරාසිකාරයින්..

63
00:11:08,787 --> 00:11:10,284
ලිපිනයක් පෙන්වන එකත්
ලොකු දෙයක්ද?

64
00:11:10,903 --> 00:11:13,332
ඒත් මම දවල්ට පොදුවේ
එළියට බහින්නේ නැහැ..

65
00:11:13,627 --> 00:11:15,026
ඔයා කාරයේ යනවායි කියන
නිසා එන්නම්

66
00:11:15,327 --> 00:11:17,661
මගේ මාමා කෙනෙක් ළග ගමනාගමන
පහසුකම් තියෙනවා..

67
00:11:18,084 --> 00:11:21,957
විශ්වාසවන්ත කෙනෙක් තමයි, ඇමතුමක්
දුන්නෝතින් සැණෙන් ඇවිත් ඉදියි

68
00:11:22,320 --> 00:11:24,781
ඔහුගේ අංකය...
- කියන්න සර්

69
00:11:39,310 --> 00:11:42,320
මාමේ මම සුරුලි කතාකරන්නේ..

70
00:11:42,702 --> 00:11:46,516
ණයකාරයා, මොකෝ හිනාව..?

71
00:11:47,000 --> 00:11:47,948
විනාඩියෙන් එන්නම්..

72
00:11:49,345 --> 00:11:50,340
ඉදගන්න..

73
00:11:51,191 --> 00:11:52,602
කියන්න..

74
00:11:52,824 --> 00:11:55,779
රු.1000ක් ණයට අරන් මාස 06ක් වෙනවා,
ඔයාව පේන්නත් නැහැ

75
00:11:56,174 --> 00:11:59,258
ලිපිනයත් වෙනස් කලාද?
- ඒ ලිපිනයේමයි ඉන්නේ.

76
00:11:59,572 --> 00:12:00,768
පොලිස්පතිතුමා දැනුයි කතාකලේ..

77
00:12:01,149 --> 00:12:02,803
ඔහුගෙනුත් රු.3000ක් ණයට
අරන්ලු නේද?

78
00:12:03,082 --> 00:12:05,842
ඒක ඉල්ලන්න ඔයාගේ ගෙදරට ආවහම
එළියේ සපත්තු දෙකක් තිබුණාලු

79
00:12:06,016 --> 00:12:07,422
දුම් ගදත් ආවාලු

80
00:12:07,422 --> 00:12:12,178
බීඩියක් ගන්නවත් සල්ලි නැති මෙයා කොහොමද
සිගරට් බොන්නේ කියලා මගෙන් ඇහුවා..

81
00:12:12,669 --> 00:12:18,762
ළග ඉන්න කුරුල්ලාගේ සද්දේ අහලා ගෙදරට
ඇවිත් ඉන්නේ කවුද කියලා කියන අය අපි

82
00:12:19,036 --> 00:12:21,229
එයා ගැහැණු හඩින් කතා කලාම
අපි රැවටෙයිද?

83
00:12:21,760 --> 00:12:24,988
පොලීසියවම මම අවුල් කෙරෙව්වානේ,
කොහොමද මගේ වැඩ?

84
00:12:25,727 --> 00:12:27,266
අර රාසුගෙන් කීයක් ගත්තාද?

85
00:12:28,289 --> 00:12:32,444
රු.450යි, ඒ දුන්නෙත් හතරපාරකට..
ඇයි මොකද?

86
00:12:32,622 --> 00:12:35,221
ගිය සතියේ ඔයාගේ ගෙදර ඇවිත්
ඔයාගේ නම කියලා කතා කලාලු

87
00:12:35,455 --> 00:12:36,969
ඔයා එළියට ගිහින් කියලා
ගැහැණු හඩක් ඇහුණාලු

88
00:12:37,179 --> 00:12:39,387
සැක හිතිලා දොරේ සිදුරෙන්
ඇතුල බැලුවාලු

89
00:12:40,080 --> 00:12:42,462
බිරිදගේ ගවුම ඇදගෙන ඔයායි ගැහැණු
හඩින් කතාකලා කියන්නේ..

90
00:12:42,728 --> 00:12:45,342
සුරුලි,
- ඔහු එළියට ගිහින්.. මෙහේ නැහැ

91
00:12:46,922 --> 00:12:51,967
ඒ ඔහුද? ටික වෙලාවකින් දොර ඇරලා
බැලුවාම දොර පුරාම කෙළ ගහලා ගිහින්..

92
00:12:52,288 --> 00:12:54,318
ආයේ මේ පැත්තටම එන එකක්
නැති වෙයි

93
00:12:54,620 --> 00:12:59,384
ඕක මොකක්ද, දවසක් අර
පොලිස්පතිගේ අතටම මම අහුවුණා..

94
00:13:01,580 --> 00:13:05,203
මම පිහිය අරන් බෙල්ලේ තිබ්බාම
ඔහු බය වෙලා දිව්වානේ..

95
00:13:05,545 --> 00:13:07,004
ඔහු එහෙම පණ බයේ දුවන කෙනෙක්
වෙන්න බැහැනේ..

96
00:13:07,245 --> 00:13:10,516
මම පිහිය තිබ්බේ ඔහුගේ නෙවෙයි,
මගේ බෙල්ලේ..

97
00:13:10,879 --> 00:13:14,532
දීපු ණය ආයේ ඉල්ලුවෝතින් ගෙල
කපාගෙන මැරෙනවායි කියලා තියෙන්නේ..

98
00:13:14,710 --> 00:13:16,305
පිහිය නැතිව අහුවෙයිනේ දවසක..

99
00:13:16,817 --> 00:13:20,419
මේ දිනවල කවුරු ආවත් පිහිය බෙල්ලේ
තියාගෙනමයි දොර අරින්නේ..

100
00:13:20,607 --> 00:13:22,605
ඔයාගේ බිරිද ඔයා එක්ක
කොහොම ජීවක් වෙනවාදෝ..

101
00:13:22,842 --> 00:13:24,024
ඕනනම් ඔයා ඇවිත් ජීවත් වෙන්න..

102
00:13:24,281 --> 00:13:25,528
මස්සිනේ..
- නැතුව ඉතින්..

103
00:13:25,893 --> 00:13:28,132
මගේ බිරිද තරහාවෙලා ගිහින්
මාස 06ක් වෙනවා..

104
00:13:28,380 --> 00:13:31,788
ලංකාවේ වේන්දන් ණය ගත්තු
කෙනෙක්ගේ හිත වගේ කදුළු හැලුවාලු

105
00:13:32,391 --> 00:13:34,839
ඒත් කිසිදේකට සැලෙන්නේ නැහැ
මේ සුරුලිරාජන්..

106
00:13:35,153 --> 00:13:37,816
කාරණාවට එන්නම්.. ලිපිනයක් හොයන් ආපු
එළුවෙක් අහුවෙලා ඉන්නවා..

107
00:13:38,090 --> 00:13:39,666
ඔහුට තිරුමංගලම් වලට යන්න ඕනේලු..

108
00:13:40,266 --> 00:13:42,353
ඔයාගේ ආයතනයේ කාරයක් ඕන,
කුලිය කීයද කියන්න..

109
00:13:42,536 --> 00:13:43,630
රු.1500ක් ගන්නවා..

110
00:13:43,965 --> 00:13:48,122
ඔයාට මම දෙන්න තියෙන රු.1000ත්
එක්ක රු.2500ක්ම ඉල්ලාගන්න.. හරිද?

111
00:13:50,235 --> 00:13:54,068
දෙවියනි..
- ඉවසන්න!! මොකටද ඔච්චර දගලන්නේ?

112
00:13:54,480 --> 00:13:58,885
ඔහුට මම කියලා තියෙන්නේ ලොකු
වටයක් කියලා.. ඔයාත් ඒ විදිහටම කරන්න..

113
00:13:59,114 --> 00:14:02,645
අද උදේ කෑම එකේ ඉදන්..
තේ, සිගරට්, ෆෝන් එකට සල්ලි

114
00:14:03,176 --> 00:14:07,736
වාහනේ හෙමින් ගියෝතින් හවසට
එළුමස් බිරියානි, බීම. කටගැස්ම..

115
00:14:07,983 --> 00:14:09,356
සේරම ලැබෙයි...

116
00:14:09,736 --> 00:14:12,299
අද අපේ වේළිච්ච කැළයට
තද වැහිදිනයක්,

117
00:14:12,788 --> 00:14:15,915
අද දිනය-සුභ දිනයක්..
ගෙනඑන්නේ සුරුලිරාජන්

118
00:14:16,357 --> 00:14:19,436
මම විනාඩි 10න් ඔතනට එනවා,
ඒ සැණින්ම පිටත් වෙමු..

119
00:14:19,670 --> 00:14:21,357
මම බලන් ඉන්නවා..

120
00:14:23,859 --> 00:14:27,737
විනාඩි 10න් වාහනය ඇවිත් තියෙයි..
අපි නැගගත්තා, ගියා

121
00:14:27,954 --> 00:14:29,061
හරි..
- නෑවාද?

122
00:14:29,062 --> 00:14:31,625
නෑවා..
- මම නාලා එන්නම්, මෙන්න

123
00:14:32,364 --> 00:14:37,378
හොද දුරකථනයක් තියෙන්නේ, ගීත දාලා
අහන් ඉන්න.. දොර කාටවත් අරින්න එපා

124
00:15:12,270 --> 00:15:16,139
හයියෙන් ගීත දායි කියලා හිතුවාම ඔයාට
විතරක් ඇහෙන්න අහන් ඉන්නවානේ..

125
00:15:16,502 --> 00:15:18,415
මොකක්ද චිතුපටය?
- සූදුව ඔබව ගිලදමයි

126
00:15:18,642 --> 00:15:24,345
හොද නමක්.. දැක්කානේද මගේ
මාමාව, ගින්දර වගේ....

127
00:15:24,730 --> 00:15:26,935
ඔහු සුල්තාන් කට්ටප්පා..

128
00:15:30,129 --> 00:15:32,314
ඉර හමේ වැදුණෝතින් කළු වෙයි..

129
00:15:36,006 --> 00:15:37,074
පිහිය අමතක කලා..

130
00:15:39,739 --> 00:15:40,325
කෝ දෙන්න..

131
00:15:42,309 --> 00:15:46,861
හොද වෙලාවට, අපි වගේ අය
පාරේ යට ඇදුම නැතිව ගියත්,

132
00:15:47,510 --> 00:15:48,974
පිහිය නැතිව නම් යන්නම බැහැ..

133
00:15:50,517 --> 00:15:53,176
කණ්ණාඩිය දාගෙන විකටයෙක් වගේයි..

134
00:15:53,523 --> 00:15:55,635
කණ්ණාඩිය ගළවන්න..
නළුවෙක් වගේ ඉදියි..

135
00:15:58,609 --> 00:15:59,912
ඔයා කිව්වොත් හරි සර්..

136
00:16:00,328 --> 00:16:03,073
දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා මාමේ..
- ඔබටත් එසේම වේවා..

137
00:16:03,361 --> 00:16:07,173
කොහොමද මස්සිනේ ?
- හොදින් යනවා..

138
00:16:07,811 --> 00:16:08,982
හැමදාම කෙසෙල් ගෙඩි දෙකක් කනවා..

139
00:16:10,623 --> 00:16:13,545
වාහනේ ඇතුළේ බිරියානි සුවදයිනේ..

140
00:16:14,326 --> 00:16:16,562
ඔයා වාහනේට නැග්ගාම
පිත්තල සුවදයිනේ..

141
00:16:16,929 --> 00:16:20,133
පිත්තල?
- ඔය කරේ එල්ලෙන්නේ..

142
00:16:21,207 --> 00:16:25,943
මෙයාම ඇති.. ඔයාගේ කරේ
තියෙන එක රත්තරන්ද? රිදීද?

143
00:16:26,994 --> 00:16:30,923
ඊටත් වඩා වටිනවා සර්.. ප්ලැටිනම්..
- උකසට තියන්න පුළුවන්ද?

144
00:16:31,294 --> 00:16:34,011
බැහැ සර්..
- එහෙනම් මොකටද බෙල්ලේ දාගෙන ඉන්නේ?

145
00:16:35,489 --> 00:16:38,586
ආයුධ ටික අරගත්තාද?
- සේරම අරගත්තා..

146
00:16:38,959 --> 00:16:42,186
අමතක වෙන්නැහැනේ ඒක..
- හරි හරි යන්න..

147
00:16:49,107 --> 00:16:51,682
මෙහේ ගම්කුකුළු බිත්තර
බිරියානි හරි ප්‍රසිද්ධයි..

148
00:16:52,021 --> 00:16:56,998
එළුමස් බිරියානි ඊට වඩා ප්‍රකටයි..
- නියමයි ඔයා නම්..

149
00:16:58,854 --> 00:16:59,903
කෑම කමුද සර්?

150
00:17:03,185 --> 00:17:05,824
ඕක දත හාරන එක,
ඕකත් කනවද ඔයා?

151
00:17:07,995 --> 00:17:11,334
මුලින් සර්ට ඩිෂුම් (ටිෂු) කොළ දෙන්න..
- අත පිසින කොල..

152
00:17:11,721 --> 00:17:12,694
මෙන්න සර්..
- ස්තූතියි..

153
00:17:14,126 --> 00:17:16,234
මම දෙන්නම් සර්..

154
00:17:16,686 --> 00:17:18,951
ඕකේ සාක්කුවක්ම නැහැ..
- ඔයා කට වහන් ඉන්නවද?

155
00:17:19,311 --> 00:17:22,642
මම දෙන්නම්..
- අපේ ගමට ඇවිත් ඉද්දී අපිනේ අරන් දෙන්න ඕනේ..

156
00:17:22,991 --> 00:17:24,377
මේක ඔයාගේ පසුම්බිය සර්

157
00:17:25,739 --> 00:17:30,368
ඔයාම දෙන්න සර්.. කමක් නැහැ..
- මට අනුන්ගේ සල්ලි අල්ලලා පුරුදු නැහැ, ඒකයි

158
00:17:35,407 --> 00:17:38,183
කන තැන ඇයි මෙහෙම කරන්නේ?
- උගුරට ආවා ඒකයි..

159
00:17:38,591 --> 00:17:40,960
ඉතිරිය..
- එහෙට...

160
00:17:41,650 --> 00:17:45,437
ඇයි මේ?
- මම දන්නවා, ඔයා පසුම්බිය ගෙදරම දාලා ඇවිත්

161
00:17:47,574 --> 00:17:49,834
කවුද ඔයාට ජෙමිණි ගනේෂන්
කියලා නම තිබ්බේ?

162
00:17:50,348 --> 00:17:54,890
ඔයාට ගැළපෙන්නේ, නැති අය හොයන්
ගිහින් සල්ලි දෙන එම්ඩන්ගේ නම

163
00:17:56,013 --> 00:17:58,889
දීලා යන්න,
යමු ගිහින් සිගරට් බොමු..

164
00:17:59,836 --> 00:18:03,188
වියදමට අරගමු..
- තියනවා ඕක..

165
00:18:11,283 --> 00:18:12,529
ආයුබෝවන් සර්...

166
00:18:12,845 --> 00:18:14,145
සුරුලිව දකින්නත් නැහැනේ..

167
00:18:16,252 --> 00:18:19,546
ඔහු මගේ අතට අහුවුණෝතින්
වෙඩිතියලා දානවා, කියලා තියන්න..

168
00:18:21,391 --> 00:18:24,713
තේරුණාද? දැක්කෝතින් කියන්න..
- හරි සර්..

169
00:18:25,360 --> 00:18:27,151
දැක්කොත් මම කියන්නම්..

170
00:18:29,157 --> 00:18:33,400
මැඩම් හුගාක් අදුරන කෙනෙක්ද?
- ඔව්..

171
00:18:34,511 --> 00:18:35,125
මටත් තමයි..

172
00:18:45,014 --> 00:18:46,518
එයා වගේ නැහැනේ..

173
00:18:48,028 --> 00:18:51,326
අයියේ...

174
00:18:51,952 --> 00:18:54,813
ඔයා අර පුෂ්පාගේ සැමියා නේද?

175
00:18:57,457 --> 00:18:59,522
ඔයාගේ අක්කාගේ සැමියා..
යනවා යන්න..

176
00:19:02,755 --> 00:19:07,082
අද ලිපිනය හොයාගෙන, පත්‍රිකා බෙදලා,
සැනසීමෙන් ඔයා ගමට යන්න..

177
00:19:07,398 --> 00:19:08,835
හරිනේ, ඔව්..

178
00:19:09,716 --> 00:19:11,468
අර පහළ ගෙදර අය ඔයාගේ කවුද?

179
00:19:12,134 --> 00:19:13,055
පෙම්වතිය සර්..

180
00:19:13,969 --> 00:19:15,570
මොකක්ද?
- පෙම්වතිය සර්

181
00:19:16,289 --> 00:19:18,505
උදේ අක්කා කියලානේ කිව්වේ?
- ඔව් සර්..

182
00:19:18,861 --> 00:19:22,776
අක්කාගේ දුවටයි හැමෝම ආදරේ කරන්නේ,
ඔයා අක්කාටම ආදරෙයි කියන්නේ?

183
00:19:23,064 --> 00:19:24,591
හරිම අවුල් සහගතයිනේ..

184
00:19:25,366 --> 00:19:27,056
මම ඔයාව අදමයිනේ අදුරගත්තේ..
- ඔව්,ඒකට..?

185
00:19:27,535 --> 00:19:31,358
දැකපුගමන් මම ආවේ මගේ පරණ පෙම්වතිය
දකින්න කිව්වොත් ඔයා මොනවා හිතයිද?

186
00:19:31,545 --> 00:19:32,553
ඒකත් ඇත්ත..

187
00:19:33,052 --> 00:19:36,040
ඒත් හිටපු පෙම්වතියට පත්‍රිකා දෙනවායි
කියන එක නම් අළුත් දෙයක්..

188
00:19:36,374 --> 00:19:38,692
නැහැනේ, ඔයා ඔටෝග්‍රාෆ්
චිත්‍රපටය බැලුවාද?

189
00:19:39,102 --> 00:19:41,599
ඔව් අපි දෙන්නා තමයි
ළගම ඉදන් බැලුවේ..

190
00:19:41,894 --> 00:19:44,344
අපි අඹුසැමියෝද?
බැලුවායි කිව්වාම ඇති..

191
00:19:46,881 --> 00:19:46,670
මම බැලුවේ දින 03කට කලිනුයි..
- පමා වැඩියි..

192
00:19:46,135 --> 00:19:49,956
ඒ චිත්‍රපටයේ නළුවා ඔහුගේ පරණ පෙම්වතිය
හොයන් ගිහින් පත්‍රිකා දෙනවා බැලුවද?

193
00:19:50,320 --> 00:19:53,876
ඉන්න, ඒ විදිහටම දැන් ඔයාත් ඔයාගේ
පරණ පෙම්වතියට පත්‍රිකා දෙන්න ඕන, නේද?

194
00:19:54,474 --> 00:19:57,535
ඔව් සර්, ඒත් මං එයාට අක්කා
කියලයි අඩගහන්නේ..

195
00:19:58,438 --> 00:20:03,131
නිවෙන්න!! මල්ලි මස්සිනාට
තේරෙන විදිහට කියන්නකෝ..

196
00:20:03,406 --> 00:20:04,358
ඒක ලොකු කතාවක් සර්

197
00:20:04,789 --> 00:20:10,078
අපි කෝවිලේ වල්ලිගේ විවාහය චිත්‍රපටයම
එළිවෙනකන් බලලා, ආයේ දාන්න කියන අය..

198
00:20:10,394 --> 00:20:14,402
ඔයාගේ කතාව කියන්න ඕනනම්
විනාඩි 30ක් යයි, කියන්නකෝ..

199
00:20:15,633 --> 00:20:19,380
අවු. හත, අටකට කලින් ඔයා දැන්
ඉන්න ගෙදරටම අපි පදිංචියට ආවා

200
00:20:19,810 --> 00:20:22,721
ඇවිත් සතියක් ගතවෙද්දී, දිනක්..

201
00:20:25,015 --> 00:20:26,537
පාර බලාගෙන..

202
00:20:36,668 --> 00:20:41,644
මල්ලී, ලාවන්‍යාටග් ගෙදර
උඩුමහළට පදිංචියට ආවේ ඔයාලද?

203
00:20:42,538 --> 00:20:45,079
කවුද ඒ?
- ඔයාගේ පහළ ගෙදර ගෑණුළමයා

204
00:20:45,629 --> 00:20:50,441
දන්නේ නැහැනේ..
- හැමවෙලේම හැඩවෙවී ඉන්නේ, අන්න එයා..

205
00:20:50,914 --> 00:20:52,661
එහෙම කාවවත් දැකලා නැහැනේ..

206
00:20:53,005 --> 00:21:00,095
එහේටයි, ඔයා‍ගේ ගෙදරටයි, ඔයාගේ
උඩුමහළටයි මේ මල් ටික දෙනවද?

207
00:21:00,503 --> 00:21:04,283
මට සනීප නැහැ, හොද ළමයානේ..
- හරි මම දෙන්නම්..

208
00:21:06,230 --> 00:21:08,478
ඔහුව නවත්තගන්න.. නවතිනවා..

209
00:21:08,783 --> 00:21:10,822
පොඩි සල්ලි නැහැනේ..
- මොකක්..?

210
00:21:11,110 --> 00:21:13,322
ඔයාගේ නම මොකක්ද මල්ලි?
- ජෙමිණි..

211
00:21:18,003 --> 00:21:22,511
ඒ ජෙමිණි නෙවෙයි
- එහෙනම් ඕ පෝඩු එකේ ජෙමිණිද?

212
00:21:23,765 --> 00:21:25,332
ඔයා ලාවන්‍යා‍ගේ ගෙදර උඩුමහලේ
නේද ඉන්නේ?

213
00:21:25,543 --> 00:21:27,422
ඔයා එයාව කලින් අදුරනවද?
- මම එයාව දන්නෙත් නැහැ

214
00:21:28,226 --> 00:21:30,754
මොකද ගරු නොකර කතාකරන්නේ?

215
00:21:30,982 --> 00:21:33,640
එයා ඔයාට අක්කා..
- හරි අයියේ..

216
00:21:33,943 --> 00:21:02,095
මොකෝ අයියා කියන්නේ?

217
00:21:35,721 --> 00:21:38,432
ලාවන්‍යා ඔයාට අක්කා නම්
අපි ඔයාට මස්සිනාලා වෙන්නේ..

218
00:21:38,903 --> 00:21:42,386
මොකද අපි දෙන්නාම
ඇයට ආදරේ කරනවා..

219
00:21:43,280 --> 00:21:48,369
මොකම විහිළුවට හිනාවෙන්නේ?
ඕවා එපා අපි එක්ක, පිටත්වෙන්න..

220
00:21:49,245 --> 00:21:51,420
හරි මස්සිනාලා..
- විනාඩියක්..

221
00:21:51,420 --> 00:21:54,335
මස්සිනාලා දුන්නායි කියලා
මේක අක්කාට දෙන්න..

222
00:21:55,481 --> 00:21:57,853
දෙකම දෙන්න ඕනේද?
- මස්සිනාලා දෙන්නයිනේ.. යන්න..

223
00:21:58,252 --> 00:21:59,619
යන්න..

224
00:22:21,663 --> 00:22:27,804
අක්කේ...
- අම්මා ගෙදර නැහැ..

225
00:22:30,397 --> 00:22:32,083
ලාවන්‍යා අක්කේ..

226
00:23:00,447 --> 00:23:23,709
www.baiscope.com

227
00:23:27,963 --> 00:23:29,452
මොකද?

228
00:23:32,654 --> 00:23:33,517
මල්..

229
00:23:33,944 --> 00:23:35,750
දැක්කෙත් දැන් ඔච්චර ඉක්මණට
මල් දෙන්නේ?

230
00:23:36,342 --> 00:23:38,213
මල් ආච්චි දුන්නේ..

231
00:23:41,575 --> 00:23:43,197
ඔයාගේ නම ජෙමිණි නේද?

232
00:23:43,521 --> 00:23:44,860
ඔව් අක්කේ..

233
00:23:45,616 --> 00:23:47,690
ඔයා කීවෙනි වසරේද?
- තුන්වන වසර..

234
00:23:48,052 --> 00:23:49,298
මම කීයෙද දන්නවද?

235
00:23:51,096 --> 00:23:52,298
දෙවන වසර අක්කේ,

236
00:23:52,574 --> 00:23:54,718
මම ඔයාට වඩා බාලයි කියලා
දැන දැනත් අක්කා කියලා කියන්නේ?

237
00:23:59,803 --> 00:24:00,359
කියන්න..

238
00:24:01,000 --> 00:24:05,274
ඔයා හරි ලස්සනයිනේ.. ඒකයි..

239
00:24:08,958 --> 00:24:12,323
මම ඒ තරම් ලස්සනයිද?
- සැකයි නම් කණ්ණාඩියෙන් අහන්න..

240
00:24:22,471 --> 00:24:24,298
ලස්සන වුනාම අක්කා කියනවද?

241
00:24:24,636 --> 00:24:28,765
එහෙම නැහැ, ඔයා වගේ කෙල්ලන්ට
අපි වගේ කොල්ලෝ නමින් කතාකලාම

242
00:24:29,060 --> 00:24:30,910
විහිළු කරනවායි කියලා ඔයාලා
වරදවා හිතයිනේ..

243
00:24:31,408 --> 00:24:33,806
ඔව්..
- ඒකයි අක්කා කියලා කතාකලේ..

244
00:24:34,376 --> 00:24:37,621
දැන් ඔයා මාව වරදවා හිතුවේ නැහැනේ..
- ඇත්ත තමයි..

245
00:24:38,243 --> 00:24:40,109
ඒත් ඔයා මට ලාවන්‍යා කියලම
කතාකරන්න..

246
00:24:40,525 --> 00:24:41,690
මම මොනවත් හිතන්නේ නැහැ..

247
00:24:42,922 --> 00:24:44,320
ස්තූතියි..
- ලාවන්‍යා..

248
00:24:47,198 --> 00:24:49,208
පොඩි උදව්වක්..
- කියන්න..

249
00:24:49,481 --> 00:24:53,204
ශාන්ති කියලා අක්කා කෙනෙක් ළගට
මම පන්ති යනවා, එයා තවම අවිවාහකයි..

250
00:24:53,955 --> 00:24:56,408
පව්, ඒත් ඔයා හිතුවොත් එයාට
විවාහය සිදුවෙයි..

251
00:24:56,830 --> 00:25:00,099
මොකක්, මම හිතුවොත්.. මටත්
ඒකටත් ඇති සම්බන්ධය මොකක්ද?

252
00:25:00,173 --> 00:25:02,966
තේරුණේ නැහැ,
- එයාත් ඔයා වගේම හරි ලස්සනයි..

253
00:25:03,356 --> 00:25:05,639
එයාගේ ඇසුත් ඔයාගේ
වගේම ලස්සනයි..

254
00:25:06,154 --> 00:25:07,690
ඔයාගේ මුහුණ හරි දීප්තිමත්..

255
00:25:08,947 --> 00:25:10,411
ඒත් එයාගේ මුහුණ පුරාම
කුරුළෑ දාලා..

256
00:25:11,593 --> 00:25:15,789
ඉතින් බලන්න එන මනාළයෝ සේරම
බලලා හැරිලා යනවා..

257
00:25:16,576 --> 00:25:19,121
එච්චරයිනේ.. මමත් බය වුණා..

258
00:25:19,121 --> 00:25:21,736
මං ළග ඒකට බෙහෙත් තියෙනවා,
ඉන්න..

259
00:25:23,626 --> 00:25:25,511
ඒ බබා, ඉන්න..

260
00:25:27,533 --> 00:25:29,242
මේ මල් ටික ගිහින් ඔයාගේ
අම්මාට දෙන්න..

261
00:25:30,944 --> 00:25:33,679
ඔයාම ගිහින් දෙන්න,
- මෙයා මොකටද මෙච්චර හිතන්නේ?

262
00:25:36,918 --> 00:25:39,062
මෙන්න මේක ගෑවාම සතියකින්
වෙනසක් තියේවි..

263
00:25:56,737 --> 00:25:58,420
මීනාච්චි, සර් කොහේද යන්නේ?

264
00:26:01,415 --> 00:26:03,559
උඩුමහළට මල් දෙන්න කිව්වා අම්මේ,
දීලා එන්නම්..

265
00:26:07,824 --> 00:26:11,330
තාත්තාටයි පුතාටයි වෙන වැඩ නැහැ,
කෙලින් කතාකරගන්නේ නැතිලු..

266
00:26:17,276 --> 00:26:19,643
හායි ලාව...න්‍යා අක්කේ..
- හායි..

267
00:26:23,268 --> 00:26:26,265
ඔයාට නම කියන්න නේද කිව්වේ?
ඇයි අක්කා කියන්නේ?

268
00:26:26,751 --> 00:26:29,442
ඔයාගේ දෙමාපියන් වරදවා
හිතයි කියලයි..

269
00:26:30,637 --> 00:26:32,714
එයාලා හිතුවත් නැතත්
මම හිතනවා...

270
00:26:33,194 --> 00:26:34,762
ආයේ ලාවන්‍යා කියලාම කතාකරන්න

271
00:26:35,658 --> 00:26:36,414
ඔයා කියනවනම් හරි..

272
00:26:57,689 --> 00:26:59,256
දැන් මට ලාවන්‍යා කියලම
කතාකරන්න පුළුවන්..

273
00:27:00,578 --> 00:27:02,232
ගෙදර ඔයාගේ දෙමාපියන්
නැහැ නේද?

274
00:27:04,863 --> 00:27:07,118
ඔයාට තෑග්ගක්..
- ඒ මොකටද?

275
00:27:07,427 --> 00:27:08,634
අල්ලන්න කියන්නම්..

276
00:27:10,356 --> 00:27:11,694
ශාන්ති අක්කාගේ විවාහය
තීන්දු වුණා..

277
00:27:11,972 --> 00:27:13,303
කවදද?
- අද තමයි..

278
00:27:13,778 --> 00:27:16,756
ඔයා දුන්නු ආලේපනයෙන් කුරුලෑ
නැතිවෙලා මුහුණ දීප්තිමත් වුණා

279
00:27:20,217 --> 00:27:21,990
ඒත් සතියක්වත් නැහැනේ..
ඒ තරම් ඉක්මණට?

280
00:27:22,233 --> 00:27:25,273
ඔයා දුන්නේ හොදම ආලේපනයක්නේ..

281
00:27:25,581 --> 00:27:27,826
ශාන්ති අක්කාව දැක්කාම මනාළයාට
හුගාක් හිතට ඇල්ලුවා..

282
00:27:29,695 --> 00:27:32,618
එකිනෙකාට වෙන්වුණු අය වෙන්න ඇති,
අක්කා මේ කේක් එක ඔයාට දෙන්න කිව්වා

283
00:27:34,526 --> 00:27:35,508
එන්නම් ලව්..
- ලව්..?

284
00:27:37,793 --> 00:27:38,765
ඔයාගේ නම පටන්ගන්නේ
එහෙමනේ..

285
00:27:39,912 --> 00:27:42,673
හරි ජේ..
- ජේ..? හොදයි..

286
00:27:43,104 --> 00:27:46,097
මගේ බයික් එක ටිකක්
ඇතුළෙන් දානවද?

287
00:27:50,017 --> 00:27:51,114
හරි..

288
00:27:54,224 --> 00:27:56,282
ගියර් එක කොහේද මේකේ?

289
00:27:59,785 --> 00:28:03,172
ජේ.. පදින්න දන්නේ නැද්ද?
- මම ඇදගෙන එන්නවත් දන්නේ නැහැ..

290
00:28:03,447 --> 00:28:07,181
ස්කූටි පදින්නවත් දන්නේ නැද්ද?
- ඔයා මට උගන්වන්න වගේනේ අහන්නේ?

291
00:28:08,467 --> 00:28:09,993
හරි හෙට පිටියට එන්න..

292
00:28:25,285 --> 00:28:27,885
මොළයක් නැද්ද ඔයාට?
ඔයාගේ වයසට ගැළපෙන දේවල්ද මේවා?

293
00:28:28,332 --> 00:28:29,790
පොඩි කෙල්ලෙක්ට බැල්ම දාන්නේ..?

294
00:28:53,972 --> 00:28:55,443
බලාගෙන යන්න..

295
00:29:12,896 --> 00:29:42,497
www.baiscope.com

296
00:29:47,887 --> 00:29:52,264
අයියේ අක්කා නම් නියමයි,
අක්කේ අයියා නම් අන්තිමයි..

297
00:30:16,645 --> 00:30:18,848
ස්කූටිය පදින්න දන්නේ නැහැ කියලා,
දැන් බයික් එක පැදන් යනවානේ..

298
00:30:28,259 --> 00:30:31,946
මගේ බයිසිකලය උඩ
රෝස මලක් තිබ්බේ කවුද?

299
00:30:38,238 --> 00:30:40,366
කොහේද ඉන්නේ?
- ගෙදරට එන ගමන්..

300
00:30:41,132 --> 00:30:43,585
ඔයාට පුදුමයක් තියෙනවා..
- මොකක්ද?

301
00:30:43,977 --> 00:30:46,846
ශාන්ති අක්කා පත්‍රිකා දෙන්න
ඇවිල්ලා ඉන්නවා..

302
00:30:47,243 --> 00:30:49,563
ඔයා වෙනුවෙන් අපේ ගෙදර
බලන් ඉන්නවා..

303
00:30:49,950 --> 00:30:51,967
ශාන්ති අක්කා?
- ඇයි මල්ලි..?

304
00:30:52,771 --> 00:30:56,770
හරි එන්නම්..
- එන්නකෝ..

305
00:31:12,900 --> 00:31:14,856
එන්න, එයා ඇතුළේ ඉන්නවා..

306
00:31:22,590 --> 00:31:23,583
එහේ තමයි ඉන්නේ..

307
00:31:26,818 --> 00:31:30,101
ඇයි ඔහොම බොරු කියන්නේ? ශාන්තිගේ
කුරුළෑ,බයික් පදින්න දන්නැහැයි..

308
00:31:30,684 --> 00:31:32,973
සේරම බොරු නේද?
- නැහැ, මම බොරු කිව්වේ නැහැ..

309
00:31:34,570 --> 00:31:36,906
මා මත දිවුරන්න..
දිවුරන්නයි කිව්වේ..

310
00:31:37,423 --> 00:31:38,662
ඔළුවේද? අතේද?

311
00:31:44,194 --> 00:31:47,245
කොහොමද හරියට හොයාගත්තේ?

312
00:31:48,072 --> 00:31:51,329
ඔයා හරි නුවණක්කාරයි, මම යන්නම්..
- කොහේද යන්නේ?

313
00:31:52,374 --> 00:31:55,878
මම කරපු දේවල් නිෂ්ඵල වුණා, ආයේ
ඔයා මා එක්ක කතා කරන එකක් නැහැ..

314
00:31:56,213 --> 00:32:00,579
කෙල්ලෙක් එක්ක ඇසුරු කරන්න
බොරු කියන්නම ඕනේ නැහැ..

315
00:32:01,077 --> 00:32:04,129
ඒ ඇසුරු කරන්න.. මම ඉතින් ඔයාට
ආදරෙයිනේ.. ඒ නිසායි බොරු කිව්වේ..

316
00:32:04,672 --> 00:32:07,225
ආදරේ කරනවද?
එහෙනම් කෙලින් කියන්න එපායැ..?

317
00:32:07,661 --> 00:32:09,914
කියලා තිබුණානම් පෙරළා
මට ආදරෙයි කියාවියැ..?

318
00:32:10,820 --> 00:32:11,496
මම ආදරෙයි..

319
00:32:12,861 --> 00:32:15,938
මොකක්ද කිව්වේ?
- මමත් ආදරෙයි..

320
00:32:33,184 --> 00:33:03,209
www.baiscope.com

321
00:33:19,140 --> 00:33:20,549
ඔයා යන්න, මම එන්නම්..
- ඇයි?

322
00:33:24,074 --> 00:33:25,988
හරි,
- මෙයාව නිකන් අතාරින්න හොද නැහැ

323
00:33:26,724 --> 00:33:27,759
අතාරින්නේ නැහැ වගේයි..

324
00:33:35,113 --> 00:33:37,816
මේ ඉන්නේ..
- කොහේ ගියත් එනවානේ..

325
00:33:38,591 --> 00:33:42,124
නවතින්න, ඔය දෙන්නා ඇසුරු කරන විදිහ
දැක්කාම අක්කයි මල්ලියි වගේ නැහැනේ..

326
00:33:42,414 --> 00:33:44,540
පෙම්වතුන් වගේයි..
- ඒ වගේද?

327
00:33:45,848 --> 00:33:47,932
කොහොමද හරියටම අදුරගත්තේ?
- වැරදියි ඒක..

328
00:33:48,209 --> 00:33:51,037
මේකේ ඇති වරද මොකක්ද?
- අක්කාට ආදරේ කිරීම වරදක්..

329
00:33:51,592 --> 00:33:53,908
වරදක්, ඒත් ලාවන්‍යා
මගේ අක්කා නෙවෙයිනේ..

330
00:33:54,011 --> 00:33:55,356
අපි එහෙම නේද ඔයාට
කතාකරන්න කිව්වේ?

331
00:33:55,711 --> 00:33:58,570
ඔයාලා කිව්වා වගේ මමත් කතාකලා..
ඒත් ඇය එපා කිව්වානේ..

332
00:33:59,040 --> 00:34:01,906
අපිත් ලාවන්‍යා පස්සෙන්
බල්ලෝ වගේ අවු.4ක් තිස්සේ එනවා..

333
00:34:02,233 --> 00:34:04,558
ඒත් එකසැරයක්වත් අපිව හැරිලාවත්
බලලා නැහැ, දන්නවද?

334
00:34:05,196 --> 00:34:07,661
බැලුවොත් විතරක්..
- කාගේ නමින්ද පූජාව?

335
00:34:10,849 --> 00:34:14,826
ආදරේ කරන අයයි එකට ඇවිදින්නේ,
ආදරේ කරන්න ඇයි ඔයාලා එකට යන්නේ?

336
00:34:15,394 --> 00:34:17,717
තනි තනියෙන් උත්සහ කලානම්
හරියන්න තිබුණා සමහරවිට

337
00:34:18,101 --> 00:34:20,369
අපිව වෙන්කරන්න හදනවද?

338
00:34:21,680 --> 00:34:24,369
ලාවන්‍යා ඔයාට ආදරෙයි කියන එක
අපි පිළිගන්නේ නැහැ..

339
00:34:25,021 --> 00:34:26,951
ඔප්පු කරලා පෙන්වන්නද?

340
00:34:27,980 --> 00:34:29,189
දැන් බලාගන්න..

341
00:34:30,220 --> 00:34:33,128
ඔහු කරලා පෙන්වයිද?
- කොහෙත්ම නැහැ..

342
00:34:37,271 --> 00:34:39,284
අපි දෙන්නා කවදත් එකට
ඉන්න ඕනේ දෙවියනි..

343
00:34:42,169 --> 00:34:46,054
කොහෙන්ද ඔය තිලක තියාගත්තේ?
- උදේම තියාගත්තානේ..

344
00:34:50,926 --> 00:34:53,070
මම මොනවද වැදගත්තේ දන්නවද?
- මොනවද?

345
00:34:53,355 --> 00:34:57,726
ඔයාගේ ඊළග උපන්දිනයට අපි අඹු
සැමියන් විදිහට එන්න ඕනේ කියලා..

346
00:34:58,076 --> 00:34:59,270
මමත් එහෙමයි පැතුවේ..

347
00:35:02,142 --> 00:35:04,316
මොකද වුණේ?
- උඩ ‍ගෙදර තරුණිය..

348
00:35:05,708 --> 00:35:07,337
එයාද? එයා හිටියෝතින්
අපිට මොකද?

349
00:35:08,941 --> 00:35:10,647
අපිව එකට දැක්කෝතින්
වරදවා හිතයිනේ..

350
00:35:10,980 --> 00:35:12,359
හිතාගත්තුදෙන්..

351
00:35:12,422 --> 00:35:14,961
මංම ගිහින් එයාට අපි දෙන්නා
පෙම්වතුන් කියලා කියන්නද?

352
00:35:15,236 --> 00:35:16,747
ඉන්න මම කියන්නම්..
- එපා!!

353
00:35:19,068 --> 00:35:20,121
එහෙනම් මට හාදුවක් දෙන්න..

354
00:35:24,385 --> 00:35:26,475
දෙන්නම්, හැබැයි ඔයාගේ
උපන්දින තෑග්ග විදිහට..

355
00:35:34,517 --> 00:35:36,044
මේක කොහොමද?

356
00:35:46,874 --> 00:39:12,486
www.baiscope.com

357
00:39:20,009 --> 00:39:22,294
පුතාගේ උපන්දිනේට දොදොල්
හැදුවා, කන්න..

358
00:39:25,931 --> 00:39:27,319
විනාඩියක්..

359
00:39:30,858 --> 00:39:31,856
කියන්න සර්..

360
00:39:50,684 --> 00:39:53,727
මීනාට්චි අපි හෙටම නිවස
අස් කරන් යනවා..

361
00:40:06,208 --> 00:40:11,674
මම ගිහින් ඔයාට කතාකරන්නම්..
- කතාකළොත් දිව කපනවා..

362
00:40:15,960 --> 00:40:18,049
සමාවෙන්න, මැදින් මොකක්ද
ගියා වගේ දැක්කා..

363
00:40:20,810 --> 00:40:25,252
ඇයි ලාවන්‍යා ඔයාට බැන්නේ?
- ඒකයි මටත් නොතේරුණේ..

364
00:40:25,596 --> 00:40:27,315
මේ වගේ සුළු දේකට ගේ අස්කරන්
ගියාම හරිද?

365
00:40:27,717 --> 00:40:30,241
මේ නගරයේ අපේ මස්සිනා
නොදැකපු නඩු තියෙනවද?

366
00:40:30,967 --> 00:40:32,718
නඩු විභාග අපිට කැද
බොනවා වගේයි..

367
00:40:34,399 --> 00:40:37,662
අර විනාඩියක් කියාගෙන
ආව කෙනා කවුද?

368
00:40:37,914 --> 00:40:39,423
අපේ උඩුමහලේ කට්ටිය..

369
00:40:40,935 --> 00:40:44,996
එයායි, ඔයාගේ තාත්තායි අතරේ ඒ
කාලය තුළ යමක් සිදුවෙලා තියෙනවා..

370
00:40:45,637 --> 00:40:46,521
ඔව් සර්..

371
00:40:46,915 --> 00:40:52,676
මට හිතෙන්නේ උඩ ගෙදර ළමයා ඔය දෙන්නව
කෝවිලේදී දැකලා, ඒක ගිහින් කියන්න ඇති

372
00:40:53,405 --> 00:40:56,197
ඔයාත් එයාව ගණන් නොගෙන
අතෑරලා දැම්මා

373
00:40:57,055 --> 00:40:58,807
එයා ඒ අවස්ථාව පාවිච්චි
කරගෙන පත්තු කරලා

374
00:40:59,103 --> 00:41:00,511
මෙහෙමද දන්නෙත් නැහැනේ..
- කොහොමද?

375
00:41:01,102 --> 00:41:05,259
අර මල් ආච්චි මලු තුනක් දුන්නානේ..
ඒක දුන්නේ කාට දෙන්න කියලද?

376
00:41:06,141 --> 00:41:08,289
ලාවන්‍යාෙග් ගෙදරට එකයි..

377
00:41:08,739 --> 00:41:10,931
දෙක ඔයාලගේ ගෙදරට..

378
00:41:11,519 --> 00:41:13,583
තුන ඔයාලගේ උඩුමහලට..

379
00:41:18,298 --> 00:41:22,671
මෙයා කොහේද යන්නේ?
- උඩුමහලට මල් ටික ගිහින් දෙන්න..

380
00:41:24,660 --> 00:41:26,480
ඔයා පොඩි ළමයෙක්ද?
මතක තියාගන්න බැරිද?

381
00:41:26,670 --> 00:41:29,214
පළමු වසරේ , හෙද විද්‍යාව
ඉගෙනගන්න කෙනෙක් ඔයා..

382
00:41:30,653 --> 00:41:32,722
මල් ටික මල් ආච්චි දෙන්න කිව්වා..
- ස්තූතියි මල්ලි..

383
00:41:33,513 --> 00:41:36,129
මගේ දුවව ටිකක් කොලේජයට
ඇරලවනවද?

384
00:41:36,235 --> 00:41:38,174
මම..? මට ගොඩාක්
වැඩ තියෙනවා..

385
00:41:38,608 --> 00:41:40,950
ඔයාගේ නංගී වගේනේ,
පරක්කු වුනා..

386
00:41:42,351 --> 00:41:43,826
එන්න..
- මොකක්ද අම්මේ?

387
00:41:44,101 --> 00:41:46,639
පරක්කු වෙලා නේද යන්න..

388
00:41:51,482 --> 00:41:53,122
යන්නේ කොහේද කියලද
අහන්නේ මගෙන්..?

389
00:42:09,013 --> 00:42:12,734
මොළේ නැද්ද?
ආයේ ඒකම කරන්නේ?

390
00:42:23,812 --> 00:42:25,128
සමාවෙන්න
- මොකටද?

391
00:42:25,620 --> 00:42:29,665
මගේ අම්මා ඔයාට මම ඔයාගේ
නංගී වගේ කිව්වාට..

392
00:42:29,665 --> 00:42:31,334
ඉතින් මොකද?
ඔයා පොඩි කෙල්ලෙක්නේ..

393
00:42:32,182 --> 00:42:35,246
මම ඔයාට වඩා අවු.3යි බාල..

394
00:42:35,737 --> 00:42:36,531
දන්නවා නේද?

395
00:42:36,532 --> 00:42:37,995
ඔයාගේ නම මොකක්ද?
- දේවි..

396
00:42:38,485 --> 00:42:41,151
ඔයා හොද කෙනෙක්..
- මොනවා?

397
00:42:41,708 --> 00:42:45,122
සුදු අය හරි හොදයි කියලා
අහලා තියෙනවා..

398
00:42:45,715 --> 00:42:50,705
ඒත් ඔයා අජිත්කුමාර් වගේ
තව ලස්සනත් එක්ක.. ඒකයි..

399
00:42:52,675 --> 00:42:57,020
ඔයාට දෙයක් කියන්න ඕනේ,
වරදවා හිතන්නේ නැහැ නේද?

400
00:42:57,346 --> 00:42:58,807
මොකට වරදවා හිතන්නද?
කියන්න..

401
00:42:59,199 --> 00:43:02,292
පහළ ගෙදර ලාවන්‍යා එක්ක
කතා තියාගන්න එපා..

402
00:43:02,433 --> 00:43:04,870
ඇයි?
- ඇය හිතන් ඉන්නේ හරි ලස්සනයි කියලා

403
00:43:05,210 --> 00:43:09,453
කොයිවෙලේ බැලුවත් ඇගපුරාම
මොනවාහරි ගල්වගෙනමයි ඉන්නේ..

404
00:43:09,869 --> 00:43:14,741
මෙයාලා හොදට ඇසුරු කරලා
ඊටපස්සේ මල්ලි වගේ කියනවා..

405
00:43:15,082 --> 00:43:18,163
දැනුත් එහෙම තමයි, අපි අක්කා,
මල්ලි කියලායි කතාකරගන්නේ..

406
00:43:18,516 --> 00:43:21,180
ඇය ඔයාට වඩා අවුරුද්දක් බාලයි..

407
00:43:21,555 --> 00:43:26,613
ඔයා කොහොමද මේවා දන්නේ?
- මමත් පන්ති යන්නේ ඔයා යන තැනටමයි..

408
00:43:27,613 --> 00:43:30,933
එහේ මගේ යහළුවෝ ඔයා
ගැනමයි කතාවෙන්නේ..

409
00:43:32,566 --> 00:43:35,983
මෙච්චර කතාකරන ඔයා මම
මල් දෙද්දී ඇයි නොගත්තේ?

410
00:43:36,404 --> 00:43:38,632
ඔයා මල් දුන්නෙ මටයැ?

411
00:43:39,224 --> 00:43:40,773
දෙවියන්ටනේ දුන්නේ..

412
00:43:42,696 --> 00:43:45,404
එහෙමනම් මම ඔයාට
මල් දීලා තිබුණෝතින්..?

413
00:43:46,395 --> 00:43:48,261
එපා කියයියැ..

414
00:43:50,034 --> 00:43:51,680
එහෙනම් දීලා දා..

415
00:43:59,801 --> 00:44:02,137
අපි දෙන්නා කතාකරගන්නේ
අක්කා,මල්ලි කියලයි..

416
00:44:02,365 --> 00:44:05,003
ඇය ඔයාට අවුරුද්දකින් බාලයි...

417
00:44:17,172 --> 00:44:18,231
කුරුළෑවක්..

418
00:44:20,056 --> 00:44:21,722
අනේ පව්..

419
00:44:41,929 --> 00:44:45,760
හවසට එනවද?
- හැමදාම එනවා..

420
00:45:20,401 --> 00:45:23,431
කේක්, සුභ උපන්දිනයක්..
- නැහැ..

421
00:45:24,199 --> 00:45:26,832
එහෙනම්?
- මාව හොදට බලන්න..

422
00:45:27,603 --> 00:45:30,212
අළුත් ඇදුමක්..
- මගේ මුහුණ හොදට බලන්න..

423
00:45:30,725 --> 00:45:32,533
එදාට වඩා අද ටිකක් ලස්සනයි..

424
00:45:34,700 --> 00:45:35,742
කුරුළෑ සේරම ගිහින් නේද?

425
00:45:36,524 --> 00:45:38,490
කිව්වානේ..
- ඒකටයි මේ කේක්..

426
00:45:39,058 --> 00:45:42,049
කේක් විතරද? මම හිතුවේ ඔයා වෙන
මොනවාහරි කියන්න යනවා කියලා..

427
00:45:42,416 --> 00:45:44,438
ඒක නේද?

428
00:45:45,127 --> 00:45:47,111
පළමු වතාවට කියද්දී ටිකක්
ලැජ්ජ හිතෙකනා තමයි..

429
00:45:48,458 --> 00:45:51,852
මම කියන්නද ඔයා හිතන දේ?
- කියන්න..

430
00:45:52,441 --> 00:45:55,536
ඇත්තටම කියන්නද?
- කියන්න..

431
00:45:56,640 --> 00:45:58,554
නැහැ, ඔයාම කියන්න..
- අනේ කියන්නකෝ..

432
00:45:58,554 --> 00:46:00,980
මටත් පළමු වතාව නිසා
ටිකක් ලැජ්ජයි..

433
00:46:05,024 --> 00:46:08,882
මම.. ඔයාට... ආදරෙයි...

434
00:46:10,463 --> 00:46:11,679
මේක නේද කියන්න ආවේ?

435
00:46:12,554 --> 00:46:14,978
කියන්න..
- මුලින් ඔයා කියන්න..

436
00:46:14,978 --> 00:46:17,279
ඇයි මං දැන් කිව්වේ..
- කොයිවෙලේද?

437
00:46:18,825 --> 00:46:20,208
ඔයා නම් හරි භයානක කෙනෙක්..

438
00:46:20,567 --> 00:46:21,517
එහෙමයි හැමෝම කියන්නේ..

439
00:46:24,606 --> 00:46:28,800
මම.. ඔයාට... ආදරෙයි...

440
00:46:30,581 --> 00:47:00,536
www.baiscope.com

441
00:47:01,440 --> 00:47:02,718
මූණේ හැටි විතරක්..

442
00:47:07,009 --> 00:47:47,547
www.baiscope.com

443
00:48:03,517 --> 00:48:04,797
ලැජ්ජ කලානේ..

444
00:48:14,421 --> 00:48:16,390
මෙයා ඇයි ඇතුළට යන්නේ?

445
00:48:35,584 --> 00:48:37,810
හොදටම ලේ එනවා..

446
00:48:40,490 --> 00:48:42,530
තාත්තා දැක්කානේ..

447
00:48:56,279 --> 00:48:57,793
ඔයා යන්න, මම එන්නම්..
- ඇයි?

448
00:49:15,145 --> 00:49:18,971
ඇයි එයා එක්ක ආවේ,
තනියම එන්න තිබුණානේ..

449
00:49:19,256 --> 00:49:22,752
ආවට මොකද?
- අපි පෙම්වතුන් බව එයා දන්නැහැ නේද?

450
00:49:23,252 --> 00:49:26,887
අක්කාට අදයි කියන්න හිතන් ඉන්නේ..
- එපා!!

451
00:49:29,442 --> 00:49:32,681
සුභ උපන්දිනයක්..
- ස්තූතියි මගේ පැටියා..

452
00:49:39,302 --> 00:49:40,770
ඔයාට තෑග්ගක්..

453
00:49:42,051 --> 00:49:43,892
කේක්ද?
- නැහැ..

454
00:49:44,194 --> 00:49:47,054
චොකලට්?
- කල්පනා කරලා කියන්න..

455
00:49:48,018 --> 00:49:49,419
ඉගියක් දෙන්නකෝ..

456
00:49:50,446 --> 00:49:53,894
මම දෙන තෑග්ග ඔයාට
භාවිතා කරන්න බැහැ..

457
00:49:55,368 --> 00:49:59,070
ආයේ මටම දෙයි.. අනාගතේදී
මමයි ඒක භාවිතා කරන්නේ..

458
00:49:59,302 --> 00:50:01,363
අවස්ථාව තේරුම් නොගෙන
කියවනවානේ..

459
00:50:01,826 --> 00:50:03,903
නොදී තියාගත්තානම් ඉවරයි..

460
00:50:10,144 --> 00:50:12,611
අපි අතරේ මොකටද රහස්?
ඔයාම කියන්නකෝ..

461
00:50:27,736 --> 00:50:32,946
මේ කෝවිලේ ඉදන් කියන්නේ කවදාහරි
මමයි මේ තැල්ල ඔයා කරේ බදින්නේ..

462
00:50:43,945 --> 00:50:45,840
කාගේ නමටද පූජාව?
- ජෙමිණි ගනේෂන්..

463
00:50:49,415 --> 00:50:51,726
එකම ගලෙන් අඹ ගෙඩි දෙකක්ෙ
කඩාගෙනනේ..

464
00:50:59,974 --> 00:51:01,939
තොල් සායම් පිහදාගන්න..

465
00:51:03,857 --> 00:51:05,129
හරියට පිහදාගන්න..

466
00:51:07,065 --> 00:51:09,082
ස්තූතියි
- නවතින්න..

467
00:51:09,360 --> 00:51:10,282
කවුද අර කෙල්ල?

468
00:51:13,844 --> 00:51:16,560
පෙම්වතිය..
- පෙම්වතියද?

469
00:51:17,285 --> 00:51:19,682
කොහොමද එහෙම එකම වෙලාවේ
කෙල්ලෝ දෙන්නෙක් එක්ක..?

470
00:51:21,037 --> 00:51:22,129
වාසනාව තමයි..

471
00:51:23,323 --> 00:51:25,675
ලාවන්‍යා ඔයාට ආදරෙයි කිව්ව එක
අපි පිළිගන්නේ නැහැ

472
00:51:26,194 --> 00:51:27,089
ඔප්පු කරන්නද?

473
00:51:40,305 --> 00:51:43,832
මීනාච්චි, අපි හෙටම ‍ගේ
අස්කරනවා..

474
00:51:45,735 --> 00:51:46,461
විනාඩියක්..

475
00:52:04,887 --> 00:52:06,980
අදම අපි මේ ගේ අස්කරනවා..

476
00:52:08,191 --> 00:52:08,912
මොනවද කියන්නේ?

477
00:52:16,411 --> 00:52:21,692
මම ඔයාට ගිහින් කතාකරන්නම්..
- කතාකළොත් දිව කපනවා..

478
00:52:24,819 --> 00:52:29,552
එහෙනම් ඔයා මට ගන්නවද?
- මමද? එයාද?

479
00:52:29,552 --> 00:52:31,049
කවුද එයා..?

480
00:52:41,573 --> 00:52:45,068
මොනවාවුණත් ඔයා දෙන්නෙක්ට එකම
වෙලාවේ ආදරේ කල එක වරදක්

481
00:52:45,404 --> 00:52:46,323
අවස්ථාවේ හැටි සර්..

482
00:52:46,780 --> 00:52:50,055
කෙනෙක්ට මම ආදරේ කලා,
තව කෙනෙක් මට ආදරේ කලා..

483
00:52:50,983 --> 00:52:53,752
මගේ තත්වයේ ඔයා හිටියානම්
මොනවද සර් කරන්නේ?

484
00:52:56,147 --> 00:52:58,368
කවුරු වුණත් කරන්නේ
මේ දේ තමයි..

485
00:52:59,064 --> 00:53:01,934
හරි, දෙන්නෙක්ට ආදරේ කල
බව ඇයි මුලින් නොකිව්වේ?

486
00:53:03,411 --> 00:53:06,212
මම අදනේ ඔයාව අදුනගත්තේ..
- ඒකනේ..

487
00:53:06,734 --> 00:53:12,159
එකසැරේ දෙන්නෙක්ට පෙම් කරලා,දෙන්නටම
පත්‍රිකා බෙදද්දී ඔයා මොනවා හිතයිද?

488
00:53:13,029 --> 00:53:13,940
වරදවා හිතයිනේ..

489
00:53:14,376 --> 00:53:16,844
ඔව් නේ..
- ඔව්ද? නැද්ද සර්?

490
00:53:17,247 --> 00:53:20,048
ඔව්ද? නැද්ද?
- කේන්ති අවුස්සන්න එපා..

491
00:53:20,305 --> 00:53:22,682
එයා නිසා මම නිකන්ම අවුල්
වෙලා , ඒ මදිවට ඔයාත්..

492
00:53:23,781 --> 00:53:29,340
ඔයාගේ ජීවිතේට ආව මල් ආච්චි
මගේ ජීවිතේට තවම ආවේ නැහැ..

493
00:53:29,532 --> 00:53:31,389
මාමේ ඔයාට?
- ආවා මස්සිනේ..

494
00:53:31,901 --> 00:53:33,033
එනවා නම් අයිනකින් නවත්තලා
ගිහින් එන්න..

495
00:53:33,291 --> 00:53:34,326
තැන ආවා..

496
00:53:34,830 --> 00:53:36,833
පාර කියන්න, හරියට යන්නම්..
- කියන්නම් යන්න..

497
00:53:42,342 --> 00:53:44,073
ඉන්න එන්නම්..
- මම ඉන්නම්..

498
00:53:44,920 --> 00:53:48,910
ළමයි සෙල්ලම් කරනවා, වාහනෙන්
බහින්න එපා‍, ඔයාව දැකලා බය වෙයි

499
00:53:49,211 --> 00:53:50,763
යනවා යන්න..

500
00:53:50,763 --> 00:53:53,933
ලාවන්‍යාෙග්යි, දේවීගේයි
ලිපින දෙකම අරගන්න..

501
00:53:54,137 --> 00:53:55,974
ගිහින්, හමුවෙලා,
පත්‍රිකා ටික බෙදනවා..

502
00:53:56,409 --> 00:54:01,412
එහෙමම එයාලගේ තාත්තලාගෙන් ඔයාගේ
තාත්තට එදා කිව්ව දේත් අහගමු

503
00:54:01,753 --> 00:54:02,844
මොකටද ඒවා දැන්..?

504
00:54:03,656 --> 00:54:09,586
ඔයාට ඕනේ නැත්නම් ඉන්න, මම ඇහුවේ
නැත්නම් මගේ ඔළුව පිපිරිලා මැරෙයි

505
00:54:09,938 --> 00:54:11,623
මට බැහැ .. එන්න..

506
00:54:22,697 --> 00:54:26,778
සුරුලි අයියා, කොහොමද?
- හොදින්, ඔයා?

507
00:54:27,076 --> 00:54:30,987
හොදින්, එන්න ඇතුළට..
- කමක් නැහැ..

508
00:54:31,635 --> 00:54:38,314
මාමාට ගත්තම මරණයක් ගැන කිව්වා
- මාමාට සනීප නැහැ අයියේ.. රෝහලේ

509
00:54:38,864 --> 00:54:41,688
දුරකථනයත් ක්‍රියා විරහිතයි,
මොකුත් හදිස්සියක්ද?

510
00:54:42,191 --> 00:54:44,504
හදිස්සියක් නැහැ, අපේ ගෙදර
කෙනෙක් නැවතිලා ඉදලා තියෙනවා..

511
00:54:44,805 --> 00:54:46,489
ලිපිනයක් හොයාගෙන චෙන්නායි
වල ඉදන් ඇවිත් ඉන්නවා..

512
00:54:47,157 --> 00:54:48,359
පත්‍රිකා බෙදන්න ඕනෙලු..

513
00:54:48,778 --> 00:54:50,979
කවුද?
- අර ඉන්නේ එයා..

514
00:54:53,542 --> 00:54:55,082
මෙයාද?

515
00:55:41,211 --> 00:55:42,347
කවුද?

516
00:56:13,886 --> 00:56:15,394
ඔයා කිව්වේවත් නැහැනේ
මේ ගැන..?

517
00:56:15,777 --> 00:56:16,749
ඔයා ඇහුවේම නැහැනේ සර්..

518
00:56:17,610 --> 00:56:20,359
කියලා මකබෑවෙන්න..

519
00:56:23,819 --> 00:56:26,627
මදුරාසියේ නිවස අස්කරගෙන
අපි ගියේ ඌට්ටි වලට සර්..

520
00:56:34,333 --> 00:56:35,858
ගිහින් නැවතිලා කී දවසකින්ද
දැක්කේ?

521
00:56:36,847 --> 00:56:38,132
ගිහින් බැස්සේවත් නැහැ..

522
00:57:23,615 --> 00:57:24,693
නියම කෙල්ලෙක් සර්..

523
00:57:25,250 --> 00:57:28,248
දැක්ක ගමන් තීරණය කලා
මෙයායි මගේ දේවතාවිය කියලා..

524
00:57:28,490 --> 00:57:30,531
එතකොට ඊටකලින් දැකපු
ලාවන්‍යා, දේවී දෙන්නා?

525
00:57:30,834 --> 00:57:34,542
කෙනෙක් වටේ දේවතාවියන් දෙතුන්
දෙනෙක් ඉන්න එක වැරදිද?

526
00:57:35,148 --> 00:57:36,277
ප්‍රියා..
- තාත්තේ..

527
00:57:36,277 --> 00:57:38,017
ප්‍රියා කියලා නම තිබුණ නිසා වෙන්න
ඇති අපි වෙන්වුණේ සර්

528
00:57:38,311 --> 00:57:40,330
වෙන නමක් තිබුණානම්
වෙන්වෙන්නේ නැද්ද?

529
00:57:45,835 --> 00:57:47,696
දැන්වත් නවත්තගන්න පුතේ..

530
00:57:48,626 --> 00:57:50,399
මේකත් එක්ක නවත්තගන්නම්
තාත්තේ..

531
00:57:54,338 --> 00:57:57,465
එන්න, නැකත් වෙලාව බලලායි
ඇවිත් තියෙන්නේ..

532
00:57:58,060 --> 00:58:01,718
ප්‍රකට ජ්‍යෝතිර්වේදී උලගනාදන්
තමයි මගේ නම, ඔයාගේ නම?

533
00:58:02,620 --> 00:58:05,327
එහෙමනම්, වතුර හිග
වෙන එකක් නැහැ..

534
00:58:05,754 --> 00:58:08,585
ඔයාලා මගේ නිවසට පැමිණීම
මගේ හිතට ලොකු සතුටක්..

535
00:58:08,916 --> 00:58:11,122
මල්ලී කවුද?
- මගේ පුතා තමයි..

536
00:58:11,499 --> 00:58:13,302
අහිංසක පාටයි, හොදට
ඉගෙනගන්නවා ඇතිනේ..

537
00:58:13,912 --> 00:58:16,353
පන්තියේ පළමුවැනියා මෙයා තමයි..
- මම කිව්වා හරි නේද?

538
00:58:16,353 --> 00:58:17,322
ඒකයි උලගනාදන් කියන්නේ..

539
00:58:17,735 --> 00:58:20,649
අර කෙල්ල කවුද?
- මගේ දුව..

540
00:58:21,903 --> 00:58:23,849
දුවෙක් ඉන්න බව මට කිව්වේම
නැහැනේ..

541
00:58:24,499 --> 00:58:26,252
ගෙදර ගැන ඔයා ඇහුවාම
මම ගේ ගැන කිව්වා..

542
00:58:26,493 --> 00:58:27,936
දුව ගැන ඇහුවානම් දුව
ගැන කියන්න තිබුණා..

543
00:58:28,550 --> 00:58:30,720
ඇයි ආව ගමන් දුව ගැනම
අහන්නේ?

544
00:58:30,666 --> 00:58:34,027
මොනවද අතේ තියෙන කවරය?
- විවාහ ආරාධනා පතක්..

545
00:58:35,099 --> 00:58:39,082
මට ඔය කවරය විතරක් දෙන්න පුළුවන්ද?
- නිසැකවම, මෙන්න..

546
00:58:40,676 --> 00:58:43,871
ඇයි ඉල්ලුවේ?
- පස්සට ඕන වෙයි..

547
00:58:45,246 --> 00:58:48,934
කුලිය කවරයට දාලා දෙනවා ඇති..
ඔයාගේ නිවස පිටිපස්සේ ගිහින් බලන්න..

548
00:58:51,008 --> 00:58:52,527
එන්න..

549
00:58:53,075 --> 00:58:56,635
ව්‍යායාම ඉවරද? ව්‍යායාම කරනවයි,
බීම බොනවායි..

550
00:58:56,957 --> 00:59:01,026
කියන්න මල්ලි
- සර්ව දැක්කාම හොද කෙනෙක් වගේයි

551
00:59:02,770 --> 00:59:03,333
එන්නම්..

552
00:59:03,899 --> 00:59:09,470
හොද දැක්මක් තියෙන කෙනෙක්.දැන්වත්
තේරුණාද මේ උලගනාදන් ගැන?

553
00:59:15,355 --> 00:59:16,530
සුභ සැන්දෑවක් සර්,
මොකෝ කාරණාව?

554
00:59:16,985 --> 00:59:20,974
පුතාව මෙහේ තියෙන හොද පාසලකටෙ
දාගන්න ඕන, ඒ ගැන කතාකරන්නයි ආවේ

555
00:59:22,047 --> 00:59:25,087
ඔයා හරි පරක්කුයි, මේ ගැන ඊයෙම
ඔයාගේ පුතා මා එක්ක කතාකලා

556
00:59:25,774 --> 00:59:28,768
මමත් මගේ දුව යන පාසලටම
කතාකරලා දුන්නා..

557
00:59:29,199 --> 00:59:31,452
විදුහල්පතිත් හෙටම ඇවිත්
බැදෙන්න කිව්වා..

558
00:59:31,722 --> 00:59:34,918
ඔහුව දකිද්දී පොඩිකාලේ ඉගෙනීමට
උනන්දු මම වගේමයි

559
00:59:35,209 --> 00:59:38,229
උදේ ඉදන් ඔයාගේ පුතායි, මගේ
දුවයි ඇතුළේ සාකච්ඡා කරනවා, බලන්න

560
01:00:05,139 --> 01:00:07,461
කලින් කොහේද ඉගෙනගත්තේ?
- මදුරෛ වල..

561
01:00:08,160 --> 01:00:09,892
ඔයාගේ යහළුවෝ මතක් වෙනවා
ඇති නේද?

562
01:00:10,766 --> 01:00:12,885
මට යහළුවෝ නැහැ,
මගේ පොත් තමයි මගේ මිතුරෝ..

563
01:00:13,898 --> 01:00:15,460
ඔයා හරිම ලැජ්ජාශීලීයි වගේයි..

564
01:00:18,671 --> 01:00:21,759
අද පටන් අපි දෙන්නා යහළුවෝ, මගේ
යහළුවෝ සේරම ඔයාගේත් යහළුවෝ..

565
01:00:21,922 --> 01:00:23,637
එන්න, හදුන්වා දෙන්නම්

566
01:00:29,288 --> 01:00:31,694
මෙයාගේ නම ජෙමිණි, ඊයේ අපේ
ගෙදර කුලියට නවතින්න ආවා..

567
01:00:31,948 --> 01:00:33,770
අද පටන් අපේ පාසලට බැදෙනවා..

568
01:00:34,015 --> 01:00:37,219
මගේ මිතුරෙක්..
- ඔයා කොල්ලන් ඇසුරු කරන්නැහැනේ..

569
01:00:37,647 --> 01:00:39,087
මමත් එහෙමයි..

570
01:00:39,668 --> 01:00:42,827
මොනවද කන්නේ?
පීසා?, සැන්ඩ්විච්?, බර්ගර්?

571
01:00:43,411 --> 01:00:45,918
උළුදු වඩේ ගන්න පුළුවන්ද?
- උළුදු වඩේද?

572
01:00:46,460 --> 01:00:49,295
මැද සිදුරක් තියෙන්නේ..
- ඒවා මෙහේ නැහැ..

573
01:00:49,500 --> 01:00:51,577
නැද්ද.. පරිප්පු වඩේ..?

574
01:00:51,958 --> 01:00:55,220
මුරුක්කු නම් ඇති.. කනවද?
- මම ආසයි මුරුක්කු වලට

575
01:01:36,666 --> 01:01:39,361
සුභපැතුම් පූජා, මේ විදුහලට
ගෞරවය ගෙනාවා ඔයා..

576
01:01:39,809 --> 01:00:12,766
සිසුවනේ, මේ දැරියවව ඔයාලා
ආදර්ශයට ගන්න..

577
01:01:48,219 --> 01:01:50,728
කොහේද ගියේ?
- සුභ පැතුම් පූජා..

578
01:02:32,861 --> 01:02:36,624
මට ඇඩෙනවා..
විශිෂ්ටයි ඒ වැඩේ..

579
01:02:38,761 --> 01:02:42,195
නැතුව, මේ වගේ වෙනස් විදිහේ දෙයක්
කළාමයි කෙල්ලන් කැමති වෙන්නේ..

580
01:02:42,616 --> 01:02:43,830
තේරුණේ නැහැ..
- ජෙමිණි..

581
01:02:47,912 --> 01:02:49,499
නියමයි, ඔහොම යං..

582
01:02:50,199 --> 01:02:53,297
ඔයා නම් මාරයි,
යහළුවෝම නැහැ කියලා කිව්වේ?

583
01:02:53,767 --> 01:02:55,535
දැන් මුළු විදුහලම ඔයාගේ
රසිකයෝ වෙලා..

584
01:02:55,992 --> 01:02:57,777
හැමෝම ඔයාට ප්‍රශංසා කරනවා..

585
01:02:59,025 --> 01:03:01,488
මම කළේ මට පුළුවන් දෙයක්,
ප්‍රශංසා අපේක්ෂාවෙන් නෙවෙයි..

586
01:03:01,612 --> 01:03:03,065
එයාලා ප්‍රශංසා කරනවා..

587
01:03:03,585 --> 01:03:04,340
එන්න..

588
01:03:29,527 --> 01:03:31,343
මරු අදහසක්, නියමයිනේ..

589
01:03:32,071 --> 01:03:36,076
නියමයි ඔයා..
- ස්තූතියි..

590
01:03:36,076 --> 01:03:37,573
එයාට මේවා අල්ලන්නේ නැහැ..

591
01:03:40,516 --> 01:03:42,721
හායි ජෙමිණි, මම පූජා..
- මම ජෙමිණි ගනේෂන්..

592
01:03:45,613 --> 01:03:46,815
මේ අදහස නම් හුගාක් හොදයි..

593
01:03:47,104 --> 01:03:51,825
ඊයේත් අසරණ යාචකයෙක්ට උපකාර
කරලා පිහිට වෙලා තියෙනවා

594
01:03:53,164 --> 01:03:54,982
මොනවත් විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද?
- ති‍යෙනවා..

595
01:03:56,086 --> 01:03:59,541
මගේ දෙමාපියන් විවාහ වෙලා අවු.
5ක් 6ක් තිස්සේ දරුවෝ ඉදලා නැහැ

596
01:03:59,872 --> 01:04:03,553
අම්මා කියලා කතාකරන්න කවුරුවත්
නැති දුකෙන් අම්මා කල් ගෙව්වා

597
01:04:04,936 --> 01:04:07,403
අම්මා .. කියලා හඩක් ඇහුණා..

598
01:04:08,556 --> 01:04:13,332
ආසාවෙන් දුවලා ගිහින් බැලුවාම
මිදුලේ යාචකයෙක්..

599
01:04:13,991 --> 01:04:16,434
වහාම ඔහුව ඇතුලට එක්කන්
ඇවිත් කෑම බෙදුවා..

600
01:04:17,079 --> 01:04:22,521
අම්මා කියලා කතාකරන එකම හේතුව නිසා
යාචකයන්ව හොයන් ගිහින් කෑම දෙනවා..

601
01:04:23,309 --> 01:04:24,969
ඒක ඇයට පුරුද්දක් වුණා..

602
01:04:25,826 --> 01:04:27,733
ඊට ටික කාලෙකට පස්සේ
මම ඉපදුණා..

603
01:04:28,712 --> 01:04:31,812
යාචකයන්ට උපස්ථාන කළ පිනෙන්
මම ඉපදුනා යැයි අම්මා විශ්වාස කලා

604
01:04:32,789 --> 01:04:37,504
ඊටපස්සේ මාවත් එක්කන් ගිහින්
මගේ අතින්ම ඔවුන්ට කෑම බෙදෙව්වා..

605
01:04:38,818 --> 01:04:40,675
ඒ පුරුද්ද මට තවමත් තියෙනවා..

606
01:04:44,243 --> 01:04:46,586
හරිම හැගීම්බරයිනේ...
මේවා ඇත්තමද..?

607
01:04:47,582 --> 01:04:49,503
හැමදේම ප්‍රියාව දැලට
වට්ටගන්නයි සර්..

608
01:04:56,595 --> 01:04:59,295
අවස්ථා දෙකක් විතරක් යොදාගෙන
ප්‍රියාව නම්මගත්තානේ ..

609
01:05:00,234 --> 01:05:05,062
ඕකත් වැඩක්ද සර්? ඊළගට කරන්න
යන දේ තමයි විශේෂම දෙය

610
01:05:15,605 --> 01:05:19,541
මේ මොනවද?
-ආශ්‍රමයේ නැවතිලායි මම මෙහේ එන්නේ

611
01:05:20,059 --> 01:05:22,396
මං වගේම අනාථ දරුවෝ
හුගාක් එහේ ඉන්නවා..

612
01:05:22,865 --> 01:05:25,073
එයාලා වෙනුවෙන් අපි
ආධාර එකතුකරනවා..

613
01:05:25,561 --> 01:05:27,933
ඔයාට පුළුවන් උදව්වක් කරන්න..
- අනිවාර්යයෙන්ම..

614
01:05:29,960 --> 01:05:31,214
ඔයාත් දෙන්න..

615
01:05:32,969 --> 01:05:36,960
ළමයි කීදෙනෙක් ඉන්නවාද?
- 49 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා..

616
01:05:37,358 --> 01:05:41,337
මේ මුදල් සෑහෙයිද?
- මදියි, ඒත් දින දෙකක වියදමට ඇති වෙයි

617
01:05:42,115 --> 01:05:46,639
ආයෙත් ආධාර එකතුකරනවා..
- මටත් ඔයාලට උදව් වෙන්න පුළුවන්ද?

618
01:05:46,906 --> 01:05:48,588
නිසැකවම..
- ස්තූතියි..

619
01:06:15,685 --> 01:06:17,910
මේක ටිකක් අල්ලගන්න..
ඇල්බමය දෙන්න..

620
01:06:19,567 --> 01:06:20,372
විනාඩියක්..

621
01:06:48,029 --> 01:06:50,843
මට අම්මා නැහැ, ඔයාට ම‍ගේ අම්මා
වෙන්න පුළුවන්ද?

622
01:07:04,766 --> 01:07:07,357
ආදරය අහිමි දරුවන්ට ඔබටත්
අම්මා කෙනෙක් විය හැක..

623
01:07:07,950 --> 01:07:08,599
කරුණෛ ආශ්‍රමය..

624
01:07:36,675 --> 01:07:40,505
අපි ළමා නිවාසය වෙනුවෙන් ආධාර
එකතු කරනවා, උදව්වක් කරන්න පුළුවන්ද?

625
01:07:41,750 --> 01:07:43,563
කට ගැස්ම ගන්න සල්ලි ඉල්ලුවා
නේද? ඔන්න තියෙනවා..

626
01:07:44,262 --> 01:07:49,106
දෙන්න..
- අතාරින්න

627
01:07:50,841 --> 01:07:51,777
අතාරිනවා..

628
01:07:53,877 --> 01:07:55,504
සල්ලි දීලා යන්න පාඩුවේ..

629
01:08:34,055 --> 01:08:38,058
මුහුණ දැක්කානේ.. හපලා දානවා..
- ගහපල්ලා..

630
01:08:46,096 --> 01:08:49,987
හැමසැරේම අපිනේ කන්නේ, මේ
සැරේවත් ඔයා ගිහින් කාලා බලන්න

631
01:08:50,444 --> 01:08:53,059
එයා කිව්වානේ.. යන්න..

632
01:09:29,146 --> 01:09:32,017
පියාඹන්න ඇරියා වගේයි..
- මම ගැහුවේවත් නැහැනේ..

633
01:09:40,370 --> 01:09:43,639
ගුටිකෑවත් එයා වාසනාවන්තයි..
- එහෙනම් ඔයාත් යන්න..

634
01:09:44,956 --> 01:09:46,553
මල්..?
- මම දාන්නම්..

635
01:09:50,047 --> 01:09:52,446
ගහන්න අයියේ..!!

636
01:09:53,697 --> 01:09:54,787
නියමයි..

637
01:10:26,821 --> 01:10:27,893
අතාරිනවා..

638
01:10:48,606 --> 01:10:51,315
ජෙමිණි ගනේෂන් කිව්වාම
ගහගන්න බැහැ කියලා හිතුවද? දාන්න..

639
01:10:53,793 --> 01:10:57,822
ඔයා සාමාන්‍ය කෙනෙක් නෙවෙයි,
ජිම් එකට යන ජෙමිණි ගනේෂන්..

640
01:10:58,063 --> 01:11:00,402
විහිළුද? අනිනවා එකක්..

641
01:11:42,245 --> 01:11:44,978
මගේ ඔරලෝසුව දැක්කාද?
- නැහැනේ..

642
01:11:45,257 --> 01:11:49,220
මෙතනයි තිබුණේ..
- කාක්කෙක් ගෙනියලා ඇති..

643
01:11:49,869 --> 01:11:52,324
කාක්කා..?
ඒ කාක්කා සුදු පාටද?

644
01:11:55,188 --> 01:11:56,873
ඇගේ ඇස් වල මම ප්‍රේමය දැක්කා..

645
01:11:57,418 --> 01:11:59,023
එයාව ඇවිත් කියයි කියලා
මම බලාපොරොත්තු වුනා..

646
01:11:59,318 --> 01:04:39,594
ඒත් අන්තිම වෙනකන්
කිව්වේම නැහැ..

647
01:12:01,482 --> 01:12:02,775
එදා කොලීජියේ අන්තිම දවස..

648
01:12:03,452 --> 01:12:05,202
මංම ඇයට ආදරේ ප්‍රකාශ කරන්න
තීරණය කලා..

649
01:12:12,221 --> 01:12:17,141
ජෙමිණි ඔයා එක්ක ටිකක්
පෞද්ගලිකව කතාකරන්න ඕනේ..

650
01:12:20,167 --> 01:12:24,347
ප්‍රියා මගේ හොදම මිතුරිය, ඕනම
දෙයක් ඇය ඉදිරියේම කියන්න..

651
01:12:24,902 --> 01:12:26,334
මෙයා කවදත් මා එක්කමයි
ඉන්න යන්නේ..

652
01:12:27,613 --> 01:12:30,360
කමක් නැහැ, මම ප්‍රියා
එක්කම කතාකරන්නම්..

653
01:12:31,009 --> 01:12:35,127
ප්‍රියා ඔයාගේ හොදම මිතුරා මගේ
සැමියා වෙන්න ඕන කියලා මම හිතනවා

654
01:12:38,258 --> 01:12:40,818
ඔයා වගේ කෙනෙක් එක්ක
මගේ ජීවිකය ගෙවන්න ආසයි..

655
01:12:42,125 --> 01:12:17,357
මේ ගැන ඔයාට කියන්න මම
කිහිපසැරයක් උත්සහ කලා

656
01:12:45,112 --> 01:12:46,815
මගේ හිත ඇතුළේ චකිතයක් තිබුණා..

657
01:12:47,178 --> 01:12:49,661
අද කොලීජියේ අවසන් දිනය,
ඒ නිසායි කිව්වේ..

658
01:12:50,223 --> 01:12:51,907
ඔයා වහාම පිළිතුරක් දෙන්නඔ
ඕන නැහැ..

659
01:12:52,403 --> 01:12:55,333
හොදට හිතලා බලලා හොද
පිළිතුරක් දෙන්න..

660
01:12:56,945 --> 01:12:59,777
මම බලන් ඉන්නවා.. මම කවදත්
ඔයා වෙනුවෙන් බලන් ඉන්නවා..

661
01:13:00,485 --> 01:13:01,941
මම එන්නම්..

662
01:13:02,108 --> 01:13:04,202
මේක නම් නොහිතපු දෙයක්..

663
01:13:10,290 --> 01:13:13,519
ප්‍රියා, කිව්වාම නතරවෙන්න..
කොහේද යන්නේ?

664
01:13:13,742 --> 01:12:17,356
කොහේ වුණත් යනවා, එයා ඔයා
වෙනුවෙන් බලන් ඉන්නවානේ..

665
01:13:16,379 --> 01:13:18,984
ඔයා මට මිතුරාලු, එයාට සැමියාලු
දැක්කාද එයාගේ උද්ධච්චකම?

666
01:13:19,304 --> 01:13:20,798
කියන්න, මම ඔයාගේ මිතුරියද?

667
01:13:21,197 --> 01:13:23,294
මම මොනවා කරන්නද?
- කියන්න, මම ඔයාගේ මිතුරියද?

668
01:13:25,308 --> 01:13:28,030
අද අවසාන දිනය නිසා ඔයා එක්ක ටිකක්
පෞද්ගලිකව කතා කරන්න ඕනේ

669
01:13:28,288 --> 01:13:30,256
ඔයා මෙයාට ආදරෙයි,
එහෙම නේද?

670
01:13:30,680 --> 01:13:34,986
ඔව්..
- විනාඩියක්, දැන් කියන්න..

671
01:13:36,931 --> 01:13:38,170
පව්කාරී..

672
01:13:38,713 --> 01:13:43,126
ඔයාලා හැමෝම මෙයාට ආදරේ කරද්දී
ළගින්ම ඉන්න මම මිතුරියක් වෙන්න ඕනද?

673
01:13:43,396 --> 01:13:46,990
යන්න, හැමෝටම ගිහින් කියන්න,
අපි දෙන්නා පෙම්වතුක් බව.. යන්න

674
01:13:46,990 --> 01:13:48,998
යන්න..
- මම ඔයාට වෛර කරනවා..

675
01:13:51,093 --> 01:13:52,988
මම කිව්වා හරි නේද?

676
01:13:58,351 --> 01:17:03,798
www.baiscope.com

677
01:17:35,420 --> 01:17:36,621
ඇයි මෙච්චර වාහන?
- දන්නේ නැහැ..

678
01:17:41,773 --> 01:17:44,541
ප්‍රියාව මනාලි බලන්න ඇවිත්,
කොල්ලා ලස්සනයි..

679
01:17:45,172 --> 01:17:48,586
ජ්‍යෝතිර්වේදියා මෝඩයි කියලා
මම හිතුවට ඔහු බුද්ධිමත්..

680
01:17:49,963 --> 01:17:52,464
කොලීජිය අවසන් වන දවසේ
හරියටම මනාළයාව ගෙන්නුවා..

681
01:17:53,446 --> 01:18:01,593
දෙවියනි, මේ විවාහය හොදින් සිදුකෙරුණොත්
මමයි මගේ පුතායි ඇවිත් හිස කේ දන්දෙන්නම්..

682
01:18:15,699 --> 01:18:17,471
මනාළයා අජිත් කුමාර් වගේ..
නම මොකක්ද?

683
01:18:18,742 --> 01:18:21,047
සසිකුමාර්..
- ඒකෙත් වරදක් නැහැ..

684
01:18:22,849 --> 01:18:25,510
ලස්සන මනාළයෙක්..
දුව හරි වාසනාවන්තයි..

685
01:18:28,338 --> 01:18:30,333
මනාළයාට දුව එක්ක ටිකක් තනියම
කතාකරන්න ඕනේලු..

686
01:18:30,785 --> 01:18:33,080
හරි කතාකරපුදෙන්..

687
01:18:34,278 --> 01:18:35,486
අපේ කාලේ ඔය දේවල් තිබුණාද?

688
01:18:35,907 --> 01:18:37,571
සංස්කෘතියට පිටින් යන්න එපා..

689
01:18:37,913 --> 01:18:40,076
ඔයාගේ අවංකකමට
මම කැමතියි..

690
01:18:40,431 --> 01:18:42,513
ඒත් මනාළයාට කතා කරන්න එපා
කියන්න පුළුවන්ද? ඔයාලා කතාකරන්න..

691
01:18:46,972 --> 01:18:50,384
වෙනදාට මමයි අත අඹරන්නේ,
අද මොකද ඔයා..?

692
01:18:50,669 --> 01:18:51,052
මොකක්ද අවුල..?

693
01:18:51,539 --> 01:18:53,547
දුවෙක් වදාපු අයට
නොසන්සුන්තාවයක් තියෙනවානේ..

694
01:18:53,846 --> 01:18:56,114
ඇත්ත, දුවව වදාපු මම නිකන්
ඉන්දැද්දී ඔයා ඇයි මෙහෙම?

695
01:18:56,754 --> 01:18:58,185
ඇයි මෙහෙම වෙන්කරලා
කතාකරන්නේ?

696
01:18:58,560 --> 01:19:02,051
ප්‍රියා මටත් දුවෙක් වගේයි නේද?
- සමාවෙන්න, වැරදීමකින් කියවුණා..

697
01:19:06,291 --> 01:19:09,533
දෙන්නාම සතුටින් එනවා..
හොද අවබෝධයක් තියෙනවා වගේයි..

698
01:19:16,571 --> 01:19:19,474
මනාළයා ප්‍රියාට හුගාක් කැමතියි..

699
01:19:20,058 --> 01:19:23,069
වැදගත් දේ ප්‍රියාත් ඔහුට
කැමතියි, ඒක කියන්න..

700
01:19:26,783 --> 01:19:28,178
දොදොල් කන්නද යන්නේ?

701
01:19:29,185 --> 01:19:31,846
ඔයා දොදොල් වලට ආසයි නේද?
තිරුනල්වේලි දොදොල්..

702
01:19:35,642 --> 01:19:36,864
ඇයි දැන් එයාට විහිළු කරන්නේ?

703
01:19:57,793 --> 01:20:00,387
මම ප්‍රියා..
- ඇයි අංකය වෙනස් වෙලා..?

704
01:20:00,661 --> 01:20:02,257
මගේ දුරකථනය නැතිවුණා,
දන්නවා නේද?

705
01:20:02,719 --> 01:20:05,299
අපේ ගෙදර හදිසියේම විවාහය
තීන්දු කලා..

706
01:20:06,013 --> 01:20:08,209
අපි ගැන දැනගෙන වගේයි..
මම හොදටම බය වුණා..

707
01:20:08,763 --> 01:20:09,260
දැන් ඔයා කොහේද ඉන්නේ?

708
01:20:10,020 --> 01:20:12,809
ඊයේ ආව මනාළයා එක්ක රෙජිස්ට්‍රාර්
කාර්යාලයේ ඉන්නේ..

709
01:20:13,161 --> 01:20:15,222
ඇයි එහේ ඉන්නේ?
- විවාහය ලියාපදිංචි කරගන්නයි..

710
01:20:15,722 --> 01:20:16,104
මොකක්?

711
01:20:16,647 --> 01:20:19,773
ඊයේ අපේ ගෙදර ආවම ඔහුට මා එක්ක
කතාකරන්න ඕන කිව්වා

712
01:20:20,722 --> 01:20:22,346
එතකොට මම අපේ කාරණාව
ගැන කිව්වා..

713
01:20:22,803 --> 01:20:25,237
ඔයාලා දෙන්නාව මංම විවාහ
කරලා තියන්නම් කිව්වා..

714
01:20:25,967 --> 01:20:29,976
ඒකයි මම මෙහේ ඇවිත් ඉන්නේ.. ඔයාගේ
ලියකියවිලිත් අරගෙන වහාම එන්න..

715
01:20:31,531 --> 01:20:32,987
මොකෝ කතා කරන්නේ නැත්තේ?

716
01:20:33,491 --> 01:20:36,254
මම මේ තීරණය ගත්තේ ඔයා
ගැන තියෙන විශ්වාසය නිසා..

717
01:20:36,668 --> 01:20:37,816
ඔයා මේකට එකගයි නේද?

718
01:20:39,241 --> 01:20:41,503
තව විනාඩි 10න් මම එතන ඉන්නවා..

719
01:20:50,633 --> 01:20:54,451
ඔයා මේ ඇදුමට අළුත්
මනාළයෙක් වගේයි..

720
01:21:17,652 --> 01:21:18,699
මෙයාට මොනවා වෙලාද?

721
01:21:32,486 --> 01:21:33,449
ඔයාලා නේද අද විවාහ වෙන්න
ඇවිත් ඉන්නේ?

722
01:21:33,702 --> 01:21:36,112
රෙජිස්ට්‍රාර් තව විනාඩි 10න් එයි,
ලියකියවිලි ගෙනාවද?

723
01:21:36,308 --> 01:21:37,887
මෙන්න..
- ඉන්න ටිකක්..

724
01:21:57,034 --> 01:21:59,293
ඔයාගේ නම අහද්දීම මම
තේරුම්ගන්න තිබුණා..

725
01:21:59,855 --> 01:22:02,370
හිත් වේදනාවෙන් කියන්නේ..
මේ රැකියාව අදින් නවත්තගන්න..

726
01:22:02,917 --> 01:22:04,121
ඔයාටත් එක්කමයි කියන්නේ..

727
01:22:05,923 --> 01:22:08,787
මෙහෙම වෙන්වෙන්නද මම ඔයාට
ප්‍රියා කියලා නම තිබ්බේ?

728
01:22:10,091 --> 01:22:13,212
තාත්තාව අනාථ කරන්න එපා,
එන්න තාත්තා එක්ක..

729
01:22:17,221 --> 01:22:19,565
විනාඩි 5ක් අවසන් වරට තාත්තා
එක්ක කතා කරලා යන්න..

730
01:22:19,943 --> 01:22:21,755
ඒ ගැන හිතලම මම සතුටින්
ජීවත් වෙන්නම්..

731
01:22:22,834 --> 01:22:28,321
විනාඩි 5ක් නැතත්, විනාඩියකට
හරි එවන්න මං වෙනුවෙන්

732
01:22:32,044 --> 01:22:36,246
අවු.20ක් ඔයාව බලාගත්තු ඔයාගේ
තාත්තා අඩගහන්නේ..

733
01:22:37,152 --> 01:22:38,832
විනාඩියක් නේ.. ගිහින් එන්න..

734
01:22:39,889 --> 01:22:41,912
කාටවත් බැහැ අපිව
වෙන්කරන්න..

735
01:22:43,908 --> 01:22:46,181
තව අවු.100ක් වුණත් මම
ඔයා වෙනුවෙන් බලන් ඉන්නවා..

736
01:23:13,182 --> 01:23:14,205
යනවා යන්න හොරා..

737
01:23:15,513 --> 01:23:17,618
රැවටිලිකාරයා...

738
01:24:10,548 --> 01:24:13,894
මෙහෙම මහ පාරේ දාලා ගියානේ..
කොහොමද?

739
01:24:14,366 --> 01:24:15,989
කොහොමද දරාගත්තේ?

740
01:24:15,989 --> 01:24:18,459
ඔයාගේ පාඩුවේ නේද ගෙදර
නිදාගෙන හිටියේ?

741
01:24:19,104 --> 01:24:21,186
එයානේ විවාහයට හදිස්සි කලේ..?

742
01:24:21,694 --> 01:24:23,604
ජීවිතේම අදුරු වෙන්න ඇති නේද?

743
01:24:25,385 --> 01:24:28,528
ආදරයම එපා කියලා හිත කැඩිලම
යන්න ඇති නේද?

744
01:24:29,735 --> 01:24:34,349
අහපු මටම කදුළු ගලනවා.. ඔයාගේ
ඇස් වල කදුළු බිදුවක්වත් නැහැනේ..

745
01:24:34,998 --> 01:24:36,393
අඩලා අඩලාම හිදිලා ගිහින්ද?

746
01:24:37,460 --> 01:24:39,354
ඔයාට තියෙන්නේ ශක්තිමත් හිතක්..

747
01:24:39,878 --> 01:24:42,965
ගොඩාක් අයිතිය අරන් කතාකරනවා
කියලද බලන්නේ?

748
01:24:44,911 --> 01:24:50,632
මදුරෛ අපි කේන්තියේදීත්,
සෙනෙහසේදීත් මෙහෙමයි කතාකරන්නේ..

749
01:24:51,413 --> 01:24:57,572
මේ මොහොතේ පටන් .....
ඔයා මගේ මල්ලි..

750
01:24:58,567 --> 01:25:00,015
අයියේ...

751
01:25:05,449 --> 01:25:07,398
හිත රිදෙනවාද මස්සිනා..?
- ඔව් මාමේ..

752
01:25:09,989 --> 01:25:12,948
අන්තිමට කාලකුත් ගාන්න
ඕනේ, ඒකනේ..

753
01:25:14,974 --> 01:25:17,188
වදුරු ඔළුවා..
- මස්සිනේ..

754
01:25:17,832 --> 01:25:22,100
කොහොමද මෙහෙම...
- සුරුලි..

755
01:25:37,697 --> 01:27:30,553
www.baiscope.com

756
01:29:49,618 --> 01:29:50,874
වමට එන්න..

757
01:29:51,464 --> 01:29:52,879
පැටියෝ..
- සෙරෙප්පුවෙන් ගහනවා..

758
01:29:53,998 --> 01:29:55,710
වාහනය නවත්වන්න..

759
01:29:58,244 --> 01:30:02,646
මල්ලි එන්න.. කෝ දුරකථනය?
මේ තියෙන්නේ..

760
01:30:06,748 --> 01:30:09,662
දැකලා පුරුදු තැනක්නේ..
ඇයි මෙහේට ආවේ?

761
01:30:10,099 --> 01:30:16,557
ප්‍රියාගේ තාත්තා ඒ විනාඩියට කිව්ව
දේ මට දැනගන්නම ඕනේ..

762
01:30:17,012 --> 01:30:20,337
නැත්නම් මොළේ දියවෙලා
කනෙන් එයි මගේ..

763
01:30:20,874 --> 01:30:25,711
යන්න, ඒ විනාඩිය තුළ සිදුවුන දේ
ගැන හරියටම දැනගෙන එන්න..

764
01:30:26,393 --> 01:30:28,354
එපා, ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙයි..

765
01:30:28,932 --> 01:30:29,758
ප්‍රශ්නයක් වෙයිද..?

766
01:30:30,387 --> 01:30:38,557
අපි 07 දීම පොලීසියටයි, හමුදාවටයි
කෙලින් හිටගෙන කොකා පෙන්නපු අය..

767
01:30:38,902 --> 01:30:42,304
ඒ කාගේම .. ඒ කාලෙම...
එහෙමයි අපි...

768
01:30:43,957 --> 01:30:44,960
ඒත් එකක්..

769
01:30:45,302 --> 01:30:48,394
මිනිහෙක්ගේ ජීවිතේ විනාඩියකින්
වෙනස් වෙනවා කියනවා..

770
01:30:48,800 --> 01:30:51,764
ඔයාගේ පෙම්වතියන් හිටපු
පෙම්වතියන් වෙන්න හේතුව?

771
01:30:53,336 --> 01:30:54,842
අර එක විනාඩිය තමයි..

772
01:30:54,842 --> 01:30:57,575
ඒකට හේතුව කවුද කියලා
දන්නේ මම විතරයි..

773
01:30:57,576 --> 01:31:04,485
ඒ කවුද?
- හෙනහුරා තමයි..

774
01:31:06,191 --> 01:31:08,870
ඔයාගේ ඔළුව උඩ සදාකාලික
නවාතැනක් හදාගෙන..

775
01:31:08,870 --> 01:25:39,697
හැමෝටම අවු. 07ක් වධ දෙනවා..

776
01:31:11,230 --> 01:31:14,200
ඔයාට හැම විනාඩියකම වධ දෙනවා..
දෙවියනේ.. වැදගන්න..

777
01:31:17,972 --> 01:31:19,593
යනවා යන්න බේබද්දා..

778
01:31:30,451 --> 01:31:32,030
මගේ ඔරලෝසුව දැක්කාද?
- නැහැනේ..

779
01:31:32,392 --> 01:31:36,006
මෙතනයි තිබුණේ..
- කාක්කා ගෙනියලා ඇති..

780
01:31:36,713 --> 01:31:38,020
ඒ කාක්කා සුදු පාටද?

781
01:32:02,452 --> 01:32:05,641
මෙයාව මෙහෙම මහ පාරේ
දාලා ගියානේ..

782
01:32:06,022 --> 01:32:13,000
ඒත් එක්කම ජීවිතේ එපා වුණා, ආයේ
ආදරේ කරන්නේම නැහැ කියලා...

783
01:32:13,519 --> 01:32:19,443
අඩන්න කදුළුවත් ඉතිරි නොකර අරන්
ගියා කිය කියා අඩනවා..

784
01:32:19,973 --> 01:32:22,707
මෙයාද එහෙම කිව්වේ?
- ඔව්..

785
01:32:23,037 --> 01:32:24,107
හොදට හිතලා කියන්න..

786
01:32:25,068 --> 01:32:29,891
ජීවිතේයි, ආදරේයි එපා වෙන්න ඇතිනේ,
හිතෙන් මිය ගිහින් ඇතිනේ..

787
01:32:30,780 --> 01:32:34,133
මේ සේරම මමමයි කියලා
තියෙන්නේ..

788
01:32:34,538 --> 01:32:35,949
දැනුත් මමමයි කතා කරන්නේ..

789
01:32:36,496 --> 01:32:38,101
මෙයා කොහොම කතාකරන්නද?

790
01:32:40,992 --> 01:32:42,662
දන්නවද එතන වෙච්ච දේ..?

791
01:32:47,261 --> 01:32:51,327
මොකක්ද අවුල?
- මගේ දුවගේ ජීවිතේ බේරන්න..

792
01:32:51,774 --> 01:32:53,190
මගේ පවුලේ නම්බුව
නැතිවෙයි වගේ...

793
01:32:53,354 --> 01:32:53,836
මොනවද මේ කියන්නේ?

794
01:32:54,166 --> 01:32:55,566
ඔයාගේ පුතා මගේ දූ එක්ක
පැනලා ගිහින්..

795
01:32:57,382 --> 01:33:00,390
කකුලේ වැටෙද්දීම මම තේරුම් ගන්න
තිබුණා, ඔහු මාවම රැවැට්ටුවා..

796
01:33:01,067 --> 01:33:01,432
තේරුණේ නැහැ..

797
01:32:51,443 --> 01:33:03,301
ඔයාගේ දුව තමයි මගේ පුතා එක්ක
ගිහින් ඇත්තේ

798
01:33:03,660 --> 01:33:05,002
එහෙනම් ඔයාලගේ පුතා
හොදයි කියනවද?

799
01:33:05,436 --> 01:33:07,738
කොහෙත්ම නැහැ, ඔහු දන්නේ
ආදරේ කරන්න විතරයි

800
01:33:08,111 --> 01:33:09,711
විවාහ කරගන්න කැමති නැහැනේ
- තේරෙන විදිහට කියන්න..

801
01:33:10,092 --> 01:33:11,392
කියන්නම්..

802
01:33:14,128 --> 01:33:15,394
මම ජෙමිණිගේ පරම රසිකයෙක්..

803
01:33:16,640 --> 01:33:19,881
ඒ කැමැත්ත නිසාම මගේ පුතාට
ඔහුගේ නමම තිබ්බා..

804
01:33:20,629 --> 01:33:23,988
ඔහු වැඩෙද්දී ජෙමිණි ගනේෂන්
කවුද කියලා ඇහුවා

805
01:33:25,612 --> 01:33:26,959
ජෙමිණි කියන්නේ මගේ ප්‍රියතම
සිනමා නළුවෙක්

806
01:33:27,703 --> 01:33:31,322
ඔහු ආදරයවක්තයාගේ චරිතයේදී හැසිරෙන
විදිහ ගැන කියා දෙමින් ආසාවෙන් හැදුවා

807
01:33:31,984 --> 01:33:34,927
කාලෙකට පසුවයි තේරුණේ, මම කියපු
දේවලින් වැරදි ආදර්ශයක් අරගෙන..

808
01:33:35,434 --> 01:33:37,726
ඔහු ප්‍රේමය පසුපස හඹා යන
කෙනෙක් වෙලා කියලා..

809
01:33:38,403 --> 01:33:41,413
ඒකට මම අවවාද කරන්න ගත්තු දා ඉදන්
ඔහු මා එක්ක කතා කරන්නෙත් නැහැ

810
01:33:41,721 --> 01:33:44,922
හතුරෙක් හැටියටම දකින්න ගත්තා..
- ඇයි මට මේවා කලින් නොකීවේ?

811
01:33:44,922 --> 01:33:46,868
ඔයාලා කවදත් විශ්වාස කලේ
දරුවාවනේ.. සැමියාවයැ..?

812
01:33:47,500 --> 01:33:50,074
කොහොමහරි මගේ දුවගේ ජීවිතය
බේරගන්න..

813
01:33:50,981 --> 01:33:52,048
විනාඩියක්..

814
01:34:03,923 --> 01:34:05,159
මේ බලන්න..

815
01:34:11,285 --> 01:34:11,813
මොනවද මේවා..?

816
01:34:12,424 --> 01:34:15,616
මේවා ඔයාගේ දුවට පෙන්වන්න,
ඇය ඔහුව අතෑරලා ඔයා එක්ක එයි

817
01:34:15,828 --> 01:34:18,361
ඇය මම කිව්වාට අහන්නේ නැහැ..
- මෙහෙම කරන්න..

818
01:34:18,662 --> 01:34:21,302
මගේ පුතාට කියන්න විනාඩියකට
දුවව එවන්න කියලා..

819
01:34:21,702 --> 01:34:23,535
ඔහුත් හොද කෙනා වගේ පෙන්නන්න
ඉක්මණින් එවයි..

820
01:34:24,038 --> 01:34:27,707
ඒත් ඒ විනාඩිය ගැන ඔයා
පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ..

821
01:34:28,000 --> 01:34:30,056
ඒ මොකක්ද විනාඩිය..?
- ඒක තමයි ඔහුගේ සැලැස්ම..

822
01:34:39,538 --> 01:34:44,453
විනාඩියකට එවන්න..

823
01:34:59,179 --> 01:35:02,001
අවු. 100ක් වුණත් මම ඔයා වෙනුවෙන්
බලන් ඉන්නවා.. ගිහින් එන්න..

824
01:35:02,576 --> 01:35:04,721
මේ බලන්න..

825
01:35:14,736 --> 01:35:17,930
තාත්තේ ඕවා බොරු, බලන්න,
එයා ගොඩාක් දුක්වෙනවා..

826
01:35:18,230 --> 01:35:19,314
ඔහු හොදයි..

827
01:35:19,934 --> 01:35:21,593
නවත්තන්න..
- කියන දේ අහන්න..

828
01:35:21,593 --> 01:35:23,966
නවත්තන්න..

829
01:35:44,708 --> 01:35:45,576
මම බලන් ඉන්නවා..

830
01:36:15,901 --> 01:36:19,334
ඔයා කියපු දේවල් එහෙමම
පිළිගත්තානේ මමත්..

831
01:36:21,746 --> 01:36:24,523
අයියේ...

832
01:36:25,969 --> 01:36:27,949
කටුව කටුවෙන්ම නේද
ගන්න ඕනේ?

833
01:36:29,962 --> 01:36:35,652
දවල් බීපුවායේ තව ටිකක් තියෙනවා,
ඒක බිව්වානම් ඔළුවේ කැක්කුම..

834
01:36:40,103 --> 01:36:41,787
යනවා..
- ඔයාගේ හොදටයි කියන්නේ..

835
01:36:43,185 --> 01:36:45,751
යනවා..
- මම කිව්ව දේ කවද්ද ඇහුවේ?

836
01:36:47,060 --> 01:36:48,290
කවද්ද ඇහුවේ කියලා අහනවානේ..

837
01:36:48,776 --> 01:36:51,255
අවුරුදු ගාණක් ඇසුරු කලා
වගේනේ කියන්නේ..

838
01:36:53,640 --> 01:36:57,355
දැනුයි විවාහය ඉවරවෙලා ටිකක්
සැනසීමෙන් ඉන්නේ..

839
01:36:58,033 --> 01:36:59,196
ආයේ ඇවිත් ඉන්නවානේ..

840
01:37:00,255 --> 01:37:02,646
මෙයාව කොච්චර කාලයක් අදුනනවද?

841
01:37:03,751 --> 01:37:09,296
අද තමයි..
- දැකපු ගමන් ඔයා හොදයි කිව්වද?

842
01:37:10,444 --> 01:37:11,552
ඔව් දැකපු ගමන් කිව්වා..

843
01:37:12,348 --> 01:37:16,254
බලාගෙන.. ලිපිනය පෙන්නන්න ආපු
ඔයාටම ලිපිනයක් නැති කරයි..

844
01:37:16,572 --> 01:37:18,026
හොරා..
- කවුද?

845
01:37:20,132 --> 01:37:13,552
පේනවානේ.. මං එක්ක
සෙල්ලම් දාන්න හැදුවෝතින්..

846
01:37:24,124 --> 01:37:27,522
අඩගහලා, ඇනලා, බඩවැල්
මාලයක් හදලා දෙනවා..

847
01:37:28,593 --> 01:37:31,392
මෙයාගේ කීම අහලා ඔයාව
වරදවා හිතුවානේ මං..

848
01:37:31,510 --> 01:37:33,130
එන්නම්..

849
01:37:34,035 --> 01:37:35,857
අයියේ..
- මොකද?

850
01:37:36,366 --> 01:37:40,402
ආපු එකේ ප්‍රියාටත් මගේ
විවාහ පත්‍රිකාව දීලා යමුද?

851
01:37:40,402 --> 01:37:43,187
ඇය ඔයා එක්ක තරහින් ඉන්නේ..

852
01:37:52,033 --> 01:37:53,851
කිව්වාම අහන්න..

853
01:37:56,306 --> 01:37:58,281
එන්න..

854
01:38:15,805 --> 01:38:18,261
බලන්නකෝ..

855
01:38:24,031 --> 01:38:28,339
පිස්සා, මෙයාගේ ඇසුර මෙහෙමම
නවත්තලා දාන්න..

856
01:38:31,864 --> 01:38:36,106
ඉන්නකෝ..
- ඔයාව දවසක් ඇසුරු කරපු මටම මෙහෙමනම්..

857
01:38:36,608 --> 01:38:40,510
ඔයාගේ තාත්තා පව්, මේවනතුරු
බෙහෙත් නොබී ඉන්නවානම් පුදුමයක්..

858
01:38:41,603 --> 01:38:42,695
එක සැරයක් බිව්වා..

859
01:38:43,184 --> 01:38:45,466
කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕනෙද?
- ඔයා මොනවත් කියන්න එපා..

860
01:38:45,793 --> 01:38:47,662
මම දන්නවා..
- ඔයා කොහොමද දන්නේ?

861
01:38:47,993 --> 01:38:51,897
ඔයා වගේ පුතෙක් හැදුවාම බෙහෙත්
නොබී, ජූස් බොනවායැ..තක්කඩියා..

862
01:38:53,254 --> 01:38:56,033
එක දෙයක්, ඒ අතරතුරත් හොද
කෙනෙක් ඉදලා තියෙනවා..

863
01:38:56,551 --> 01:38:59,061
කවුද?
- ඒ කෙල්ලන් ඔයාව සිපගනිද්දී..

864
01:38:59,472 --> 01:39:03,005
ඒවා ඡායාරූප අරගෙන අර අනිත්
අයගේ ජීවිත බේරගත්තා නේද කෙනෙක්

865
01:39:03,129 --> 01:39:06,207
ඔහු තමයි මේ කතාවේ
පුධාන නළුවා..

866
01:39:06,592 --> 01:39:10,411
ඔහුව මම දැක්කානම් ඔහුගේ
දෙපා මුල වැටෙනවා..

867
01:39:10,754 --> 01:39:12,934
ඇයි මේ සුළු දේටත් මල්ලිගේ
කකුල් අල්ලනවා කියන්නේ..?

868
01:39:13,136 --> 01:39:16,140
මොකක්?
- ඒ ඡායාරූප අරගත්තෙත් මමයි..

869
01:39:20,519 --> 01:39:31,679
නායම්මා.. උදේ ඉදන් කතාවෙන්
ටික ටික මෙහෙම එළියට දානවානේ..

870
01:39:32,223 --> 01:39:35,443
සම්පූර්ණයෙන්ම කියලා ඉවර කරන්න,
මට පිස්සු හැදෙන්න වගේයි

871
01:39:36,920 --> 01:39:39,278
ඒ කාලේ මම ආදරේ කරන්න
හරි ආසයි..

872
01:39:40,545 --> 01:39:42,249
ඒත් විවාහ වෙන්න නම්
කැමතිම නැහැ..

873
01:39:42,835 --> 01:39:46,087
ඒ දෙන්නා විවාහය ගැන කතාකරන්න
ගත්තාම මට කේන්ති ගියා..

874
01:39:46,498 --> 01:39:53,179
කෙනෙක් ඊළග අවුරුද්දේ අපි මෙතනට
විවාහ වෙලායි එන්න ඕනේ කියනවා

875
01:39:53,911 --> 01:39:55,745
එයා හරි කමක් නැහැ..

876
01:39:56,221 --> 01:39:58,605
අනිත් කෙනා තැල්ලත්
අරගෙනම ඇවිල්ලා..

877
01:40:01,108 --> 01:40:03,455
ඉක්මණින්ම අතෑරලා දාන්න
තීරණය කලා..

878
01:40:04,260 --> 01:40:07,094
දෙන්නාම සිපගද්දී හොර කැමරා
තියලා මංම ඡායාරූප ගත්තා..

879
01:40:07,496 --> 01:40:11,650
ඒවා අරගෙන ලාවන්‍යා එක්ක ගත්තු
එක දේවිගේ කවරයට දැම්මා..

880
01:40:12,302 --> 01:40:14,356
දේවි එක්ක ගත්තු එක
ලාවන්‍යා‍ගේ කවරයට දැම්මා..

881
01:40:15,043 --> 01:40:18,947
ඉන්න.. ඊටපස්සේ වෙච්ච දේ
ගැන ගමටම දන්නවා..

882
01:40:41,375 --> 01:40:44,805
කරන හැමදේම කරලා, දොදොල්
කකා ඔයා බලන් ඉදලා තියෙනවා..

883
01:40:45,083 --> 01:40:48,591
අපේ අම්මා කිව්වා ගෙදර හොද දෙයක්
වෙද්දී පැණිරස කන්න කියලා..

884
01:40:48,705 --> 01:40:51,146
අල්ලපු ගෙදර මරණයක් වුණාම ඔයාලාගේ
ගෙදර පැණිරස කන්න කියලත් කිව්වද?

885
01:40:52,536 --> 01:40:55,346
මේ දේවල් ගැන ඇයි ඔයා
මට කලින් නොකිව්වේ?

886
01:40:55,946 --> 01:40:56,977
එතකොට ඔයා මගේ අයියා
නෙවෙයිනේ..

887
01:40:56,977 --> 01:40:58,931
දැන්?
- දැන් ඔයා මගේ අයියා වුනානේ..

888
01:40:59,550 --> 01:41:01,709
අපි දෙන්නා අයියා මල්ලි
කියමින් ඇවිදින්න එපා..

889
01:41:02,098 --> 01:41:03,457
මගේ ඉතිහාසයට කැළලක්
ඇතිවෙයි..

890
01:41:03,731 --> 01:41:05,406
හොරා ..
- ඇයි මල්ලිට හොරා කියන්නේ?

891
01:41:05,704 --> 01:41:08,763
උදේ නේද කිව්වේ මම
නළුවෙක් වගේයි කියලා..?

892
01:41:09,075 --> 01:41:11,441
දැනුත් ප්‍රමාද නැහැ, සෙරෙප්පුව
අරන් මගේ නටටම ගහන්න..

893
01:41:11,739 --> 01:41:16,448
නොදැන කියවුනා.. ඔයාගේ කතාව ඇහුවාමයි
දන්නේ මේ කතාවේ දුෂ්ඨයා ඔයා කියලා

894
01:41:16,700 --> 01:41:18,589
ඔයාටද මම එම්.ජී.ආර්
වගේයි කිව්වේ?

895
01:41:18,978 --> 01:41:22,212
දුෂ්ඨයෝ සියල්ල එකතුවුනාම
ඔයා වගේයි.. යනවා හොරා..

896
01:41:22,462 --> 01:41:25,364
කවුද හොරා, ආයෙ ආයෙත්
මට හොරා කියන්නේ?

897
01:41:25,656 --> 01:41:26,677
මම මොනවද ඒතරම්ම කලේ?

898
01:41:26,995 --> 01:41:28,096
ඔයා මොනවද නොකලේ?

899
01:41:29,993 --> 01:41:31,849
ලාවන්‍යාට අක්කා කියලා
ඇයගේ හිත වැනසුවා..

900
01:41:32,173 --> 01:41:34,551
ඇයගේ ආලේපනය මෙයාට ගෙනත්
දීලා මෙයාවත් අවුල් කලා..

901
01:41:34,866 --> 01:41:38,968
මාරුවෙන් මාරුවට දීලා සේරම
අවුල් කරලා දාලා තියෙනවා..

902
01:41:39,616 --> 01:41:41,185
සෙල්ලමටයි කලේ..?
- ඒ විතරක්ද?

903
01:41:41,523 --> 01:41:45,920
එයාලා විශ්වාසයෙන් හාදු දෙන එක රූප
අරන් ඒක එයාලටම යවලා තියෙනවා..

904
01:41:46,480 --> 01:41:48,506
වෙන මගක් තිබුණේ නැහැ..
- ඇයි නැත්තේ?

905
01:41:49,197 --> 01:41:53,934
විනාඩියක් කියමින් එයාලගේ ජීවිතය
වනසද්දී එයාලව වදාපු අම්මා ගැන හිතුවාද?

906
01:41:55,998 --> 01:42:00,989
අල්ලපු ගෙදරින් කෙනෙක් එද්දී
විශ්වාසෙන්නේ ගේ ඇතුළට අඩගහන්නේ..?

907
01:42:01,357 --> 01:42:03,082
ඒ අම්මලාගේ විශ්වාසයට
ද්‍රෝහී වුනානේ..

908
01:42:04,509 --> 01:42:05,992
වැරදියි තමයි..
- දැන් තේරිලා හරිද?

909
01:42:06,415 --> 01:42:09,798
දෙමාපියන්ව ගේ අස්කරවන්න
තියලා පාර පුරා ඇවිද්දවලානේ ඔයා..

910
01:42:10,388 --> 01:42:11,447
ඔයාට හෘදසාක්ෂියක් නැද්ද?

911
01:42:12,036 --> 01:42:15,958
ඔයාව විවාහ කරගන්න ආව කෙනාව මහපාරේ
දාලා තව කෙනෙක්ගේ වාහනේ නැගලා ගිහින්..

912
01:42:16,259 --> 01:42:17,676
යද්දී ටාටාත් පෙන්නලා ගිහින්..

913
01:42:18,389 --> 01:42:21,594
අහගන්න, ගැහැණියකගේ සිරුර වගේම
හිත වනසන කෙනාත් නරක කෙනෙක් තමයි

914
01:42:23,663 --> 01:42:27,727
මේ ගැන නොතකා තව ඔටෝග්‍රාෆ්
එකේ වගේ පත්‍රිකා බෙදන්නත් ආවා නේද?

915
01:42:28,183 --> 01:42:32,050
මේ ගැන ඒ අධ්‍යක්ෂ දැනගත්තා
නම්.. දිවි නසා ගනියි..

916
01:42:32,050 --> 01:42:34,913
මේ තරම් තක්කඩිකම් කරලා
තියෙන්නේ..

917
01:42:35,600 --> 01:42:38,368
කියන්න, මොකක්ද ඔයාගේ
ඇත්තම ගම?

918
01:42:42,103 --> 01:42:44,512
මමත් මදුරෛ තමයි..

919
01:42:50,070 --> 01:42:51,419
මම හිතුවා..

920
01:42:51,419 --> 01:42:54,758
ඇයි දැන් මට මෙහෙම කතාකරන්නේ?
- ඔයානේ කිව්වේ..

921
01:42:55,122 --> 01:42:58,204
මදුරෛ අය තරහේදීත්, සෙනෙහසේදීත්
මෙහෙමයි කතාකරන්නේ කියලා

922
01:42:58,572 --> 01:43:00,893
හොරා..
- කවුද හොරා..?

923
01:43:01,234 --> 01:43:03,689
දිව පැටලුණත් ගෙල කපාගන්න
පරම්පරාවයි අපි..

924
01:43:03,689 --> 01:43:06,649
යනවා... දන්න හැමෝගෙන්ම
ණය ගන්නවා..

925
01:43:06,922 --> 01:43:08,897
විශ්වාස කරලා දුන්න කෙනා
දීපු ණය ඉල්ලන්න ආවම..

926
01:43:09,198 --> 01:43:12,910
එයාට බයේ ගේ ඇතුළේ හැංගිලා, බිරිදගේ
ඇදුම ඇදගෙන ගැහැණු හඩින්කතාකරනවා

927
01:43:13,687 --> 01:43:18,958
එයාලා ඇතුළටම ආවම බෙල්ලේ පිහිය තියලා
දිවි නසාගන්නවා කියලා බය කරනවා

928
01:43:19,196 --> 01:43:21,684
මං වගේ කෙනෙක් ඔයාගේ ගේ
හොයන් ඇවිත් ලිපිනය ඇහුවාම..

929
01:43:21,684 --> 01:43:29,908
ලිපිනය පෙන්නන්න එක්කන් ඇවිත්
එයාගේ පසුම්බිය සුද්ද කරනවා..

930
01:43:29,974 --> 01:43:32,908
මේවා කරන ඔයා හොරාද?
මම හොරාද? කියනවා..

931
01:43:36,040 --> 01:43:39,040
සුරුලි..
- පහළ බලන්න..

932
01:43:39,898 --> 01:43:43,733
උදේ ඉදන් මා එක්කනේ හිටියේ?
කොහොමද මේවා දැනගත්තේ?

933
01:43:46,845 --> 01:43:49,400
හොද දුරකථනයක්,
ගීත අහගෙන ඉන්න..

934
01:44:00,179 --> 01:44:03,008
ඔයා ගම ඇතුළේ හොරා නම්,
මම ලෝක හොරා..

935
01:44:03,476 --> 01:44:04,591
හොද හිතින් මාව
බසයට නංවන්න..

936
01:44:06,029 --> 01:44:08,012
එන්න බැහැ..
- එහෙනම් කුලිය දෙන්නත් බැහැ..

937
01:44:08,553 --> 01:44:13,077
ඔයා දන්නේ නැහැ සුල්තාන් ගැන..
ඔහු යකෙක් වගේ මිනිහෙක්..

938
01:44:13,504 --> 01:44:15,837
පහරක් දුන්නොත් අක්මාව
දිය වෙලා යයි..

939
01:44:16,141 --> 01:44:18,744
කුලිය දීලා යන්න..
- බයද..?

940
01:44:19,781 --> 01:44:20,842
ඔව්..

941
01:44:20,842 --> 01:44:22,873
කුලිය කීයද?
- රු.2500යි..

942
01:44:23,427 --> 01:44:26,161
කුලිය හරියටම කීයද?
- රු.2500යි..

943
01:44:26,623 --> 01:44:30,493
කුලිය විතරක් කීයද මිනිහෝ?
- ඒක මේ.. රු.1500යි..

944
01:44:30,493 --> 01:44:36,872
මස්සිනා..
ලට්ට එතැනම දැම්මාලු..

945
01:44:37,185 --> 01:44:38,521
ලඩ්ඩු දාන්නේ කටටනේ..

946
01:44:38,775 --> 01:44:42,643
කවුද කලේ දන්නවද?
- මෙයා මෙතැන දන්නැතුව කියවනවා

947
01:44:42,964 --> 01:44:46,768
එයාලා ඔයාටයි කතාකලේ..
මේ නගරයේ.. කියන්න දෙන්න..

948
01:44:47,363 --> 01:44:52,134
මෙහේ ඉන්න අංක එකේ චණ්ඩියා
අපේ මස්සිනා විතරයි..

949
01:44:55,409 --> 01:44:57,487
උදේ ඉදන් පාඩුවේ නේද හිටියේ?

950
01:44:57,963 --> 01:44:59,286
අවසන් වෙනකන් එහෙමම
ඉන්න තිබුණා නේද?

951
01:44:59,657 --> 01:45:01,536
කටේ මොනවද ඇලවිලා?
- බෝණ්ඩා..

952
01:45:02,033 --> 01:45:04,720
මේක කකාද ඔයා උදේ
ඉදන් කල්පනා කලේ?

953
01:45:05,793 --> 01:45:08,841
යන්න.. ගිහින් ඉතිරියත් කන්න
- මස්සිනා..

954
01:45:09,198 --> 01:45:10,970
වැඩේ කරන්නේ නැද්ද?
- වඩේවත් හදන්න බැහැ..

955
01:45:11,285 --> 01:45:13,484
එහෙනම් සිද්ධිය?
- ඔයාට වැටුපක්වත් නැහැ..

956
01:45:15,294 --> 01:45:16,184
යනවා තට්ටයෝ..

957
01:45:18,185 --> 01:45:22,797
සෙනසුරු දෙවියනේ, උදේම ඇවිත්
මගේ දොරට තට්ටු කලේ ඔයාද?

958
01:45:23,528 --> 01:45:26,451
මේක නොදැන මමත් උදේ ඉදන්
ඔයා එක්කම ඉදලානේ..

959
01:45:27,312 --> 01:45:28,412
කීයටද පිටත්වෙන්නේ?

960
01:45:35,547 --> 01:45:37,349
ඔයාගේ කුලිය රු.1500..

961
01:45:37,848 --> 01:45:38,827
ස්තූතියි මල්ලි..

962
01:45:39,384 --> 01:45:42,489
සුරුලි අයියා ඔයාට රු.100ක්
ණයයි නේද?

963
01:45:43,115 --> 01:45:47,751
මාස 06ක් වුණානේ, ගන්නද?
- තව මාස 06ක් ඉවසන්න බැරිද?

964
01:45:49,154 --> 01:45:50,568
කමක් නැහැ අරගන්න..
- ස්තූතියි මල්ලි..

965
01:45:52,336 --> 01:45:56,847
මම ශයාට මාමා කියන්නද? ඔයා
අයියාගේ මාමා නම් මටත් මාමා නේද?

966
01:45:57,200 --> 01:45:58,647
අඩගහන්න මස්සිනේ..

967
01:45:59,296 --> 01:46:01,313
එහෙමනම් මෙයා ඔයාගේ බිරිදට
අක්කා කියලයි කතා කරන්න ඕනේ..

968
01:46:02,172 --> 01:46:04,018
මල්ලි, මට අයියා කියලාම කතාකරන්න..

969
01:46:07,032 --> 01:46:10,402
අයියේ මට සමාවෙන්න..
තරහ ගිය නිසායි එහෙම කතාකළේ

970
01:46:10,926 --> 01:46:12,549
ඒ කෙල්ලන්ව රවටපු එක
වරදක් තමයි..

971
01:46:12,985 --> 01:46:14,656
ඒත් මම හැදිලා දැන්
හුගාක් කල්..

972
01:46:15,085 --> 01:46:18,349
මම විවාහ වෙන්න යනවා
කියද්දිත් මාව විශ්වාස නැද්ද?

973
01:46:18,811 --> 01:46:22,128
ඒ නිසායි විශ්වාස නැත්තේ,
එයාලව රැවටුවේ පෙම්කරලා..

974
01:46:22,577 --> 01:46:25,049
මෙයාව විවාහ කරගෙන
රවටන්න යනවානේ.. පව්..

975
01:46:25,726 --> 01:46:27,327
ඒක නොදැන එයාත් ඔයාව
විවාහ කරගන්නවා..

976
01:46:28,274 --> 01:46:31,544
නැහැ, අපේ තාත්තා එයාට
මං ගැන හැමදේම කිව්වා..

977
01:46:36,673 --> 01:46:41,050
සාමාන්‍යෙයන් අනිත් කෙල්ලෝ මං ගැන
දැනගත්තාම මට බනින්නයි අඩගහන්නේ..

978
01:46:42,446 --> 01:46:43,741
ඒත් එතැන සිදුවුණ දේ වෙනස්..

979
01:46:45,980 --> 01:46:48,528
තේ එකයි, කෝපි එකයි බීලා
දෙන්නා වෙන්වෙමුද?

980
01:46:50,389 --> 01:46:53,061
ඔයා කැමති විදිහේ තේ එකක් කියන්න,
දෙන්නා බෙදාගෙන බොමු..

981
01:47:06,455 --> 01:47:15,472
ඔයාට ආදරේ කරපු කෙල්ලන් ඔයාගේ
ලස්සන පෙනුම දැකලා ආදරේ කරන්න ඇති..

982
01:47:15,951 --> 01:47:19,250
ඒත් මම ආදරේ කරන්නේ ඔයාගේ
හිත ඇතුළෙන් තියෙන කරුණාවටයි..

983
01:47:20,219 --> 01:47:23,325
ඔයා ආදරේ කරන්න කැමතියි,
විවාහ වෙන්න අකැමතියි නේද?

984
01:47:23,813 --> 01:47:26,753
ඒත් මං ඔයාව විවාහ කරගෙන
ආදරේ කරන්න හිතනවා..

985
01:47:29,598 --> 01:47:35,242
අපි දැන් වෙන්වෙනවා තමයි..
ඒත් සදාකාලිකව නෙවෙයි, තාවකාලිකව..

986
01:47:37,397 --> 01:47:39,265
කවදාහරි දවසක ඔයාට විවාහ
වෙන්න හිතෙයි නේද?

987
01:47:40,026 --> 01:47:43,779
එදාට ඔයා මාව හොයන් එයි..
මට විශ්වාසයි..

988
01:47:45,856 --> 01:47:47,009
මොකද ආදරය ඇත්තක්..

989
01:47:48,659 --> 01:47:52,379
ඒ වෙද්දීත් මම ඔයා වෙනුවෙන්
කරුණෛ ආශ්‍රමයේ බලන් ඉන්නවා..

990
01:47:53,016 --> 01:47:55,671
ඔයා වෙනුවෙන් බලන් ඉන්නවා..

991
01:48:16,162 --> 01:48:33,850
www.baiscope.com

992
01:48:35,020 --> 01:48:39,058
පුතේ තාත්තා ඔයා ගැන
නොයෙකුත් දේ කියනවා..

993
01:48:40,127 --> 01:48:42,548
කෙල්ලන්ට පෙම්කරමින්
රවටනවලු නේද?

994
01:48:42,548 --> 01:48:46,232
මට විශ්වාස කරන්නත් බැහැ,
ආයේ එහෙම කරන්න එපා..

995
01:48:47,122 --> 01:48:50,009
විශ්වාස කරලා එන කෙල්ලන්ව
රවටන එක ලොකු පවක්..

996
01:48:50,583 --> 01:48:52,878
ඔයාගේ අම්මාත් ගැහැණියක්..

997
01:49:13,407 --> 01:49:15,519
ඌට්ටි වල ඉදන් ගේ අස්කරගෙන
චෙන්නායි ගියා..

998
01:49:15,877 --> 01:49:19,611
එහේදී රැකියාව, වාහනය, දෙමාපියන්
ආසා කළ වගේම අපේම ගෙයක් කියලා..

999
01:49:19,918 --> 01:49:22,110
අවු. 07කින් මගේ ජීවිතයම
වෙනස් වුණා..

1000
01:49:25,129 --> 01:49:25,681
මොකද වුණේ?

1001
01:49:27,953 --> 01:49:30,894
අර ගැහැණු ළමයා තමයි මේ ගෙදර
පහන දල්වන්න ඕනේ..

1002
01:49:31,787 --> 01:49:33,801
කොයි කෙල්ලද?
- පූජා..

1003
01:49:35,409 --> 01:49:39,397
ඔයා ගිහින් ඇයව එක්කන් එන්න..
ඔයා වෙනුවෙන් ඇය බලන් ඉදියි

1004
01:49:40,408 --> 01:50:07,244
www.baiscope.com

1005
01:50:40,451 --> 01:50:41,995
විවාහ ආශාව ඇතිවුනාද?

1006
01:50:49,274 --> 01:50:53,732
මම තවමත් බලන් ඉන්නවා..
- ඉතින් මම ආවා..

1007
01:50:55,223 --> 01:50:56,697
මෙච්චර අවුරුදු ගාණතට පස්සේ
ඇවිත් ඉන්නේ?

1008
01:50:57,438 --> 01:50:58,886
මොනවද ගෙනාවේ මං වෙනුවෙන්..?

1009
01:51:03,556 --> 01:51:04,554
මේ මොනවද?

1010
01:51:06,156 --> 01:51:08,623
ගිනි පෙට්ටිය..
- මේ මොකටද?

1011
01:51:08,623 --> 01:51:13,054
මගේ ගෙදර ඇවිත් පහන දල්වන්න..
- ඇයි? පහනත් අරගෙන එන්න තිබුණානේ..

1012
01:51:20,630 --> 01:51:50,720
www.baiscope.com

1013
01:52:00,536 --> 01:52:04,832
ලාවන්‍යා, දේවි, ප්‍රියා..

1014
01:52:05,330 --> 01:52:07,954
මේ තුන්දෙනා දැන් කොහේද
කොහොමද කියලා ඔයා දන්නවද?

1015
01:52:12,053 --> 01:52:13,717
දැනුත් ඔයා ගැනම හිතාගෙන
ඇති නේද?

1016
01:52:14,129 --> 01:52:14,882
මම හිතන්නේ නැහැ පූජා

1017
01:52:15,263 --> 01:52:18,805
එක්කෝ මාව අමතක කරලා,
නැත්නම් මා එක්ක තරහින් ඇති..

1018
01:52:19,733 --> 01:52:22,629
තරහින් ඇති, ඒත් ඔයාව
අමතක කරන එකක් නැහැ..

1019
01:52:23,269 --> 01:52:25,976
ඔයාට මෙයාලා කීහිපයකින්
එක් අයෙක් වුනාට,

1020
01:52:26,376 --> 01:52:28,441
ඒත් මෙයාලා හැමෝගේම
පළමු ආදරය ඔයායි..

1021
01:52:29,087 --> 01:52:33,030
ඔයාගේ මතකයන් මෙයාලගේ
හිත් කොණක තවමත් ඇති..

1022
01:52:33,553 --> 01:52:35,127
මං වෙනුවෙන් එයාලව හොයන් ගිහින්..

1023
01:52:35,496 --> 01:52:37,972
සමාව ඉල්ලලා, මේ පත්‍රිකාව දීලා,
අපේ විවාහයට ආරාධනා කරන්න..

1024
01:52:38,896 --> 01:52:41,596
කාගේවත් ශාපයක් මැද අපේ
විවාහය සිදු නොවිය යුතුයි..

1025
01:52:42,835 --> 01:52:44,386
මේ දේ ඔයා මං වෙනුවෙන්
කල යුතුමයි..

1026
01:52:49,090 --> 01:52:52,609
ඔයාගේ කතා අහද්දී භාග්‍යරාජ්ගේ
චිත්‍රපටය මතක් වෙනවා..

1027
01:52:53,226 --> 01:52:57,460
උදේ කිව්වා ඔටෝග්‍රිෆ් එක බලලා
පත්‍රිකා දෙන්න ආවා කියලා

1028
01:52:57,824 --> 01:53:01,289
දැන් කියනවා ඔයාගේ අළුත්
පෙම්වතිය දෙන්න කිව්වා කියලා

1029
01:53:01,794 --> 01:53:03,906
ඉවරද? නැත්නම් තව තියෙනවද?

1030
01:53:04,431 --> 01:53:09,730
නැහැ, මම දන්නවා ඔයා මගේ
විවාහයට එන එකක් නැහැ තියලා..

1031
01:53:10,671 --> 01:53:15,079
ඒත් එක දෙයක්, මගේ ජීවිතේ මට
ලැබුණු පළමු පිරිමි යහළුවා ඔයායි..

1032
01:53:16,237 --> 01:53:19,352
ඔයා එක්ක මිනිස්සු ඇසුරු කරයිද?
පිරිමි යහළුවාලු..

1033
01:53:21,513 --> 01:53:24,418
අන්තිමට ඇවිත් මාව බසයට නග්ගන්න..
- එපා !!

1034
01:53:24,418 --> 01:53:29,670
මස්සිනේ, විනාඩියයිනේ යන්නේ,
ගිහින් ඇරලවලා එන්න..

1035
01:53:30,295 --> 01:53:34,167
එක විනාඩියක් තුළ ඔහු කොච්චර
ජීවිත එක්ක සෙල්ලම් කලාද දන්නවද?

1036
01:53:34,517 --> 01:53:37,014
වලස් කටා..
යන්නම්..

1037
01:53:37,668 --> 01:53:39,545
ඒත් මෙයා මුදල් දුන්න නිසා
නෙවෙයි..

1038
01:53:40,018 --> 01:53:41,433
කට්ටප්පා..
- කියන්න..

1039
01:53:42,033 --> 01:53:44,500
ඔයාගේ වචනයටයි යන්නේ..
- සතුටුයි..

1040
01:53:45,090 --> 01:53:46,315
එක කොන්දේසියක් මත..
- මොනවද?

1041
01:53:46,314 --> 01:53:50,880
මෙයාව බසයට නග්ගලා යවන තුරු මෙයාට
කා එක්කත් කතාකරන්න බැහැ

1042
01:53:51,186 --> 01:53:55,909
විශේෂයෙන් මා එක්ක..
- හරි අයියේ..

1043
01:53:55,909 --> 01:53:59,832
මම කිව්වානේ කතා කරන්න එපා කියලා..
- මල්ලී.. නිෂ්ශබ්දව ඉන්න

1044
01:54:02,812 --> 01:54:03,963
එහෙමම ඉන්න..

1045
01:54:08,132 --> 01:54:09,677
දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා..

1046
01:54:10,279 --> 01:54:11,306
සුභ ගමන්..

1047
01:54:17,367 --> 01:54:20,020
චෙන්නායි යන්න කලින් මෙතන
10 දෙනෙක්වවත් හරවගනියි..

1048
01:54:20,206 --> 01:54:21,874
මුහුණ තියන් ඉන්න හැටි..

1049
01:54:27,684 --> 01:54:29,940
කියන්න..
- කොහේද ඉන්නේ?

1050
01:54:29,940 --> 01:54:32,042
මාට්ටුදාවණි..
- එහේ මොකටද ගියේ?

1051
01:54:33,185 --> 01:54:35,802
කෙනෙක්ව බසයට නග්ගන්න ආවා..
- ඇයි එයාට නගින්න දන්නේ නැද්ද?

1052
01:54:36,313 --> 01:54:39,073
දෙනවා දෙකක්,
මංම කේන්තියෙන් ඉන්නේ..

1053
01:54:39,242 --> 01:54:39,839
ඇයි මොකෝ වුණේ?

1054
01:54:40,105 --> 01:54:42,536
උදේ පිස්සෙක් අපේ ගෙදරට ආවා..

1055
01:54:42,977 --> 01:54:45,256
සර් ඔයාගේ පහළ ගෙදරයි අපේ
අක්කා නැවතිලා හිටියේ..

1056
01:54:45,782 --> 01:54:48,215
දැන් මගේ විවාහයට ඇයට
ආරාධනා කරන්න ඕනේ..

1057
01:54:48,215 --> 01:54:50,334
ලිපිනය හොයා දෙන්න කිව්වා..

1058
01:54:50,950 --> 01:54:56,251
පව්නේ, උදව් කරමු කියලා හිතලා මමත්
ගේ හිමියාගේ ගෙදරට එක්කන් ආවා..

1059
01:54:56,748 --> 01:54:59,100
දැන් ගේ හිමියාත් නැහැ,
ලිපිනය හොයාගත්තෙත් නැහැ

1060
01:54:59,630 --> 01:55:02,204
දැන් මෙතනට ඇවිත් ඉන්නවා..
- අපේ පහළ ගෙදරද?

1061
01:55:02,499 --> 01:55:05,877
ඒ අක්කාගේ නම මොකක්ද?
- එයාගේ නම.. ලාවන්‍යා..

1062
01:55:06,194 --> 01:55:11,100
ඔයා ලාවන්‍යාව දන්නේ නැද්ද?
- ඔයා දන්නවද ලාවන්‍යාව..?

1063
01:55:11,727 --> 01:55:14,845
අපේ මනිගේ දුව තමයි..

1064
01:55:15,661 --> 01:55:21,333
මේ ළගදී මේලූර් වලට ගෙවල් අරන් ගියේ?
- ඔව් ..

1065
01:55:21,602 --> 01:55:23,672
එයාද?
- එයාමයි..

1066
01:55:24,107 --> 01:55:27,695
එයාගේ නම මම දන්නේ නැහැනේ..
මේලූර් වල කොහේද එයාලා?

1067
01:55:27,842 --> 01:55:30,962
බස්නැවතුමත් එක්ක හැරෙන පාරේ
පස්වෙනි ගේද කොහේද..

1068
01:55:31,686 --> 01:55:33,075
ගෙදර නමත් ජෙමිණි
කියලයි ඇත්තේ..

1069
01:55:33,513 --> 01:55:36,504
ජෙමිණි කවුද?
- ලාවන්‍යාගේ පුතාගේ නම..

1070
01:55:38,589 --> 01:55:41,125
ඇහෙනවද ඔයාට?
- මම පස්සේ කතාකරන්නම්..

1071
01:55:45,224 --> 01:55:47,772
ඔයා ආපු කාරණාව හරි,
ලාවන්‍යාෙග් ලිපිනය හම්බවුණා..

1072
01:55:48,341 --> 01:55:50,589
මේලූර් වල, ළගයි,
ගිහින් පත්‍රිකා දීලාම යමුද?

1073
01:55:51,397 --> 01:55:52,321
එන්න, කාරයට තල්ලුවක් දෙමු..

1074
01:55:52,660 --> 01:55:53,586
ඒත් එක දෙයක්..

1075
01:55:55,110 --> 01:55:58,522
ඔයා මෙච්චර ද්‍රෝහී වෙලත් ප්‍රියා
අර ඔරලෝසුව තවම තියන් ඉන්නවා

1076
01:55:59,085 --> 01:56:02,437
ලාවන්‍යා ඇගේ දරුවටත්, නිවසටත්
ඔයාගේ නම තියලා

1077
01:56:05,002 --> 01:56:08,689
ඒකයි කියන්නේ පළමු ආදරය හොදම
ආදරයයි කියලා, හිත කකියනවා නේද?

1078
01:56:09,012 --> 01:56:12,963
ඔයා මොනවත් දෙන්න එපා, ලාවන්‍යාගේ
පත්‍රිකාව දෙන්න, මංම ගිහින් දෙන්නම්..

1079
01:56:16,984 --> 01:56:19,016
බසයට ගොඩවෙන්න..

1080
01:56:21,020 --> 01:56:22,242
පිටත් වෙන්න..

1081
01:56:25,340 --> 01:56:28,378
පූජා කියද්දීත් මම පිළිගත්තේ නැහැ,
දැනුයි මට වැටහෙන්නේ..

1082
01:56:28,902 --> 01:56:33,446
මම එයාලට ද්‍රෝහී වුනා කියලා දැනගෙනත්
තවම මං ගැන මතකයෙන් ඉන්නවා නම්..

1083
01:56:35,726 --> 01:56:37,296
කෙල්ලෝ කවදත් විශිෂ්ටයි..

1084
01:56:39,905 --> 01:56:42,263
දැන් මම පිළිගන්නම්
ඔයා හැදිලා කියලා

1085
01:56:44,326 --> 01:56:45,243
මම යන්නම් අයියේ..

1086
01:56:46,266 --> 01:56:48,828
නිසැකවම විවාහයට එන්න අයියේ..
- මොකක්..?

1087
01:56:49,332 --> 01:56:51,878
ඔයාගේ විවාහය සිදුවෙන්නේ
මගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තමයි..

1088
01:56:52,185 --> 01:56:54,990
පරෙස්සමින් යන්න..

1089
01:56:54,990 --> 01:56:56,456
පූජාව මතක් කලා කියන්න..

1090
01:57:00,045 --> 01:57:01,787
මල්ලී..
- අයියේ..

1091
01:57:03,652 --> 01:57:05,027
අර දේවිගේ පත්‍රිකාවත් දෙන්න..

1092
01:57:05,679 --> 01:57:11,782
ලාවන්‍යාට දෙන්න යද්දී දේවිටත්
මංම ගිහින් දීලා එන්නම්, දෙන්න..

1093
01:57:12,278 --> 01:57:15,779
එපා අයියේ..
- මට කරදරයක් කියලා හිතන්න එපා

1094
01:57:16,343 --> 01:57:17,970
දෙන්න,
ඔයා වෙනුවෙන් මම කරන්නම්..

1095
01:57:20,181 --> 01:57:22,693
ඇයි මේ අඩන්නේ?

1096
01:57:23,230 --> 01:57:27,918
ණයකාරයින්ට බයේ දුවලා හැංගෙද්දී
වත් අයියා... ඇඩුවේ නැහැ

1097
01:57:29,053 --> 01:57:29,992
මාවම අඩවන්න එපා..

1098
01:57:32,996 --> 01:57:36,686
කතාකරනවානේ,
ටිකක් ඉන්න..

1099
01:57:43,218 --> 01:57:45,351
බසය පිටත්වෙන්නයි යන්නේ,
දෙන්න..

1100
01:57:45,790 --> 01:57:47,924
එපා අයියේ..
- ඇයි..?

1101
01:57:48,589 --> 01:57:50,414
බැලුවා..
- මොනවද බැලුවේ..?

1102
01:57:50,818 --> 01:57:55,247
දේවිව දැක්කා..
- මොනවා... දැක්කාද?

1103
01:57:56,634 --> 01:57:57,412
කොහේද..?

1104
01:58:00,815 --> 01:58:05,552
කොහේද දැක්කේ?
කියන්න.. කොහේද?

1105
01:58:08,153 --> 01:58:13,068
කියද්දීත්.. ඇයි සද්ද කරන්නේ?
- ඉස්සරහ කෙල්ලෙක් ඉන්නවා..

1106
01:58:13,827 --> 01:58:16,694
කවුද ඒ..?
- පෙම් කරපු කෙනා ආයේ එයි කියලා...

1107
01:58:17,150 --> 01:58:20,416
අවු. 07ක් තිස්සේ තැල්ලකුත්
තියාගෙන කැරකෙනවා..

1108
01:58:35,473 --> 01:58:37,740
බලන්න, මේ බලන්න..

1109
01:58:38,865 --> 01:58:42,783
ඔයා කරපු පව් සේරම එකම
වෙලාවේ දකින නිසානේද අඩන්නේ..

1110
01:58:49,672 --> 01:58:53,063
මේ කෝවිලේ ඉදන් කියන්නේ කවදා හරි
මම තමයි මේ තැල්ල ඔයා කරේ බදින්නේ..

1111
01:58:54,818 --> 01:58:57,635
බදින්න ඔයාගේ දේවිගේ කරේ
මේ තැල්ල..

1112
01:59:02,840 --> 01:59:04,408
මේ මගේ දේවි නෙවෙයි අයියේ..

1113
01:59:06,417 --> 01:59:08,456
මම බදිනවා...

1114
01:59:12,850 --> 01:59:13,612
සුරුලි අයියේ..

1115
01:59:14,333 --> 01:59:17,396
විදුලි සැර වැදුනත් කොලරය
උස්සලා දාලා යන මට..

1116
01:59:17,958 --> 01:59:20,443
ඔයා විටින් විට කරන සැර
වැඩ දරාගන්න බැහැ..

1117
01:59:22,309 --> 01:59:23,583
කොහේද ඉන්නේ ඒ දේවි..?

1118
01:59:26,364 --> 01:59:29,603
කියලා යන්න,
ඔළුව පුපුරන්න වගේයි..

1119
01:59:30,272 --> 01:59:34,386
කොහේද දැක්කේ ඒ දේවීව?
- මෙහේදී තමයි දැක්කේ..

1120
01:59:34,821 --> 01:59:37,695
මෙහේ කිව්වේ...?
- ඔයාගේ දුරකථනයේ තමයි දැක්කේ..

1121
01:59:38,416 --> 01:59:41,090
හොරා, මගේ දුරකථනයේද?

1122
01:59:41,547 --> 01:59:45,027
මගේ දුරකථනයේ මගේ බිරිදගේ
පින්තූර විතරයිනේ තියෙන්නේ..

1123
01:59:47,010 --> 01:59:49,481
මෙයාද ඔයාගේ දේවි? මෙයාද?

1124
01:59:49,858 --> 01:59:52,893
මෙයා නෙවෙයි නේද?
මේ මගේ සරෝජා, මගේ බිරිද

1125
01:59:53,488 --> 01:59:54,179
ඔයාගේ අක්කා..

1126
01:59:55,390 --> 01:59:58,155
මෙයා තමයි මගේ දේවි..
සරෝජා දේවී..

1127
02:00:37,580 --> 02:00:41,417
බලාගෙන, ලිපිනය පෙන්වන්න ආපු
ඔයාටම ලිපිනයක් නැතිකරයි..

1128
02:00:59,421 --> 02:01:00,755
සුරුලි අයියේ..

1129
02:01:01,615 --> 02:01:03,371
එපා..

1130
02:01:33,751 --> 02:01:36,693
මේ ආත්මෙට මම ඔයාව
මුණ නොගැසිය යුතුයි..

1131
02:01:37,041 --> 02:01:40,066
ඊළග ආත්මේදීවත් මම ඔයාගේ
මල්ලි වෙලා උපදින්න ඕනේ..

1132
02:01:48,623 --> 02:02:38,496
www.baiscope.com

1133
02:02:46,890 --> 02:02:49,105
තාත්තේ, අම්මා ළගට යමු..
එන්න..

1134
02:02:59,181 --> 02:03:03,220
ස්තූතියි අයියේ.. ඔයා මගේ විවාහයේ
ප්‍රධානත්වය ගැනීම ගැන සතුටුයි

1135
02:03:04,078 --> 02:03:04,779
මල්ලි කවුද?

1136
02:03:06,436 --> 02:03:07,230
මගේ පුතා..

1137
02:03:07,727 --> 02:03:09,762
එහෙමද?
- ඔයාගේ නම මොකක්ද?

1138
02:03:10,047 --> 02:03:11,666
ගනේෂ....
- අජිත් කුමාර්..

1139
02:03:12,522 --> 02:03:14,330
අජිත් කුමාර්,
ලස්සන නමක්..

1140
02:03:14,681 --> 02:03:16,104
නැහැ මගේ නම ගනේෂන්..

1141
02:03:17,481 --> 02:03:20,813
ලැජ්ජා කලානේ..
- මගේ නමද ඔයාටත්...

1142
02:03:25,851 --> 02:03:29,385
මේ කවුද, ලැයිස්තුවේම නැති කෙනා?
- මේක ඔයාට..

1143
02:03:33,786 --> 02:03:36,526
මට ඔයාව මතක් වෙයි..

1144
02:03:39,237 --> 02:03:39,818
මේ කවුද..?

1145
02:03:41,837 --> 02:03:47,673
ලාවන්‍යා, දේවි, අමිර්තා, නේහා,මේගා..
- ගැනගෙනම යනවානේ..

1146
02:03:52,036 --> 02:03:53,258
මේක කොයිවෙලේද?

1147
02:03:56,709 --> 02:03:57,789
දෙවෙනි කොටසේදී කියන්නම්...

1148
02:03:58,931 --> 02:04:02,569
.... මතු සම්බන්ධයි ....
... පරිවර්ථනය - නිරෝෂා ....

1149
02:04:06,427 --> 02:04:47,871
...... www.baiscope.com ......

1150
02:04:49,307 --> 02:05:15,162
......Subtitled by NIROSHA HASINI .......

1151
02:03:14,681 --> 02:03:15,681

1152
02:03:14,681 --> 02:03:15,964

1153
02:03:16,305 --> 02:03:22,712

1153
02:03:23,305 --> 02:03:29,276