Allu Arjun 2017 New Blockbuster Hindi Dubbed Movie _ 201 - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:11,510 --> 00:00:14,030
චිකාගෝ, ඉලිනොයිස්.

2
00:00:16,920 --> 00:00:18,080
ඔව්.

3
00:00:18,150 --> 00:00:20,650
අපි පිටත් වෙනවා ඔක්තෝබර් වල.

4
00:00:20,720 --> 00:00:22,590
ඒක නියමෙට තියේවි. ඔව්.

5
00:00:22,650 --> 00:00:23,950
අම්මා ඔයාට ඕනද චාලිට කතා කරන්න?

6
00:00:24,020 --> 00:00:25,760
චාලි

7
00:00:25,830 --> 00:00:27,090
හෙලෝ.

8
00:00:27,160 --> 00:00:28,960
චාලි, ලොකුඅම්මා එක්ක කතා කරන්න

9
00:00:29,030 --> 00:00:30,090
බෑ.

10
00:00:30,160 --> 00:00:31,130
හොඳයි, සමාවෙන්න අම්මා.

11
00:00:31,200 --> 00:00:33,630
එයා වෙන ලෝකෙක.

12
00:00:33,700 --> 00:00:34,800
මම දන්නවා.

13
00:00:34,870 --> 00:00:36,130
අපි අඩුකර ගත්තා.

14
00:00:36,200 --> 00:00:38,040
අම්මා, ළමයි නියමයි.

15
00:00:39,340 --> 00:00:41,470
ඔයා වේලාසන.

16
00:00:41,540 --> 00:00:44,540
අම්මා, ආපහු ගන්නම් මම.

17
00:00:44,610 --> 00:00:46,010
ඔයා හොඳින්ද?

18
00:00:46,080 --> 00:00:47,610
අපිට තව වතුර ඕනා.
සින්ක් වලටයි නාන ටබ් එකටයි පුරෝ ගන්න.

19
00:00:47,680 --> 00:00:49,480
අපිට වැඩි වෙලා නෑ.

20
00:00:49,550 --> 00:00:52,950
බෙන්, ඉන්න.

21
00:00:54,790 --> 00:00:58,790
ඒක වෙමින් පවතිනවා නේද?

22
00:00:59,660 --> 00:01:01,760
පෝර්ට් රෝයල්,
දකුණු කැලිෆෝනියාව.

23
00:01:02,890 --> 00:01:05,400
ඇයි ඔයා එයාට කතා නොකරන්නේ?

24
00:01:05,470 --> 00:01:07,500
කෝල් කරන්න? කවුරුත් දැන් කෝල් කරන් නෑ.

25
00:01:07,570 --> 00:01:08,970
එයාට දැන් 22 යි.

26
00:01:09,030 --> 00:01:10,170
එයා ෆෝන් එකට උත්තර දෙන්නෙවත් නෑ.

27
00:01:11,800 --> 00:01:13,640
ඔයා මට තාක්ෂණික උපදෙසක් දෙන්නද යන්නේ?

28
00:01:13,710 --> 00:01:18,080
ඔයාගේ ඔය කැසියෝ ගඩොල් බාග ෆෝන් එකෙන්.

29
00:01:18,140 --> 00:01:19,310
ඔව්.

30
00:01:19,380 --> 00:01:21,750
මගේ සහෝදරයා.

31
00:01:21,810 --> 00:01:24,180
- බෙන්ජමින්, මොකෝ වෙන්නෙ?
- ඔයා කොහෙද ගියේ?

32
00:01:24,250 --> 00:01:25,550
මොකක්ද වෙන්නෙ? මොකද අවුල?

33
00:01:25,620 --> 00:01:27,150
මම සෑහෙන වෙලාවක් තිස්සෙ කෝල් කරනවා.
ඔයා කොහෙද ඉන්නෙ?

34
00:01:27,220 --> 00:01:28,350
ඇය ෆොටෝ එවනවා.

35
00:01:28,420 --> 00:01:29,820
අපි පොඩ්ඩක් එලියට ගියා.

36
00:01:29,890 --> 00:01:31,190
අපි ආපහු කඳවුරට යන ගමන්.

37
00:01:31,260 --> 00:01:33,090
මොකක්ද අවුල?

38
00:01:33,160 --> 00:01:34,560
මේක හොඳින් අහගන්න.

39
00:01:34,630 --> 00:01:35,930
- බලන්න.
- ෂ්ෂ්ෂ්.

40
00:01:35,990 --> 00:01:37,330
- ඔක්කොම නිවෙන්නයි යන්නේ.
- මොකක්?

41
00:01:37,400 --> 00:01:38,930
ඔක්කොම නිවෙන්නයි යන්නේ.

42
00:01:39,000 --> 00:01:40,660
ආපහු කවදාවත් ඔන් වෙන්නෙ නෑ.

43
00:01:40,730 --> 00:01:42,270
මොනාද නිවෙන්න යන්නෙ?
මොනා ගැනද ඔයා කියන්නේ?

44
00:01:42,330 --> 00:01:43,830
හැම දේම. හැමදේම අක්‍රීය වෙන්නයි යන්නේ.

45
00:01:43,900 --> 00:01:44,930
බෙන්?

46
00:01:45,000 --> 00:01:46,170
කට් වුනාද?

47
00:01:46,240 --> 00:01:47,510
නෑ, නෑ, නෑ.

48
00:01:47,570 --> 00:01:49,340
මයිල්.

49
00:01:51,000 --> 00:01:57,074

50
00:01:59,000 --> 00:02:05,074

51
00:02:28,450 --> 00:02:30,380
මොන මඟුලක්ද මේ වෙන්නෙ?

52
00:03:29,120 --> 00:03:31,720
විදුලිය නැති වීමෙන් අවුරුදු 15 කට පසුව.

53
00:03:32,280 --> 00:03:33,710
ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනා දේ තමයි...

54
00:03:33,780 --> 00:03:36,650
...දෙවල් වෙනස් වෙලා තිබ්බ බව.

55
00:03:36,720 --> 00:03:39,050
අපි හැමදේටම විදුලිය පාවිච්චි කලා.

56
00:03:39,120 --> 00:03:41,720
පරිගණක වලට, ෆෝන් වලට

57
00:03:41,790 --> 00:03:44,990
ආහාර වැවීමට හා වතුර පොම්පකරන්න පවා.

58
00:03:45,060 --> 00:03:48,160
විදුලිය නැතුව ගියාම කිසි දෙයක් වැඩ කලේ නෑ.

59
00:03:48,230 --> 00:03:51,160
කාර් එන්ජිමක්වත්, ජෙට් ටර්බයිනයක්වත්.

60
00:03:51,230 --> 00:03:52,430
බැටරි පවා.

61
00:03:52,500 --> 00:03:54,870
ඒ දෙවල් සදහටම නැතිවුනා.

62
00:03:54,930 --> 00:03:56,600
මිනිස්සු හාමත් වුනා.

63
00:03:56,670 --> 00:03:57,900
බෙහෙත් නැති රෝග.

64
00:03:57,970 --> 00:04:00,270
ගිනි නිවන රථ නැති ගිනි.

65
00:04:00,340 --> 00:04:01,870
රජයන් බිඳවැටේ.

66
00:04:01,940 --> 00:04:04,180
ජන හමුදා ඇතිවේ.

67
00:04:04,240 --> 00:04:05,680
ඔබ දක්ෂනම්

68
00:04:05,750 --> 00:04:07,240
ඔබ නගරය හැර යනු ලබයි.

69
00:04:07,310 --> 00:04:09,450
එසේ නොවුනහොත්,
ඔබ එහිම මියයනු ලබයි.

70
00:04:09,520 --> 00:04:12,180
ඉතින් මොකක්ද සිද්ධ වුනේ?

71
00:04:12,250 --> 00:04:14,850
විදුලිය ගියේ මොකක් නිසාද?

72
00:04:14,920 --> 00:04:18,960
ඉතින් කට්ටිය මොනාද හිතන්නේ?

73
00:04:21,030 --> 00:04:24,360
මම දන්නවා ඉගෙනීම අමාරුයි කියලා...

74
00:04:24,430 --> 00:04:26,260
...දුනු දඩයම් වලට වඩා.

75
00:04:26,330 --> 00:04:28,700
ඒත් මේක ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕනා.

76
00:04:28,770 --> 00:04:30,870
හෞතික විද්‍යාව පිස්සු වැටුනා,

77
00:04:30,940 --> 00:04:33,870
ලෝකයම එක රැයින් පිස්සු වැටුනා.

78
00:04:33,940 --> 00:04:35,740
කවුරුත් දන්නෙ නෑ ඇයි කියලා.

79
00:04:42,380 --> 00:04:43,550
බෙන්!

80
00:04:43,620 --> 00:04:45,080
උදෑසනක්.

81
00:04:45,150 --> 00:04:47,820
උදෑසනක්, බෙන්

82
00:04:57,330 --> 00:04:58,560
උදෑසනක්, ඇරෝන්.

83
00:04:58,630 --> 00:04:59,760
බෙන්.

84
00:04:59,830 --> 00:05:00,960
භයානක පාටයි.

85
00:05:01,030 --> 00:05:02,430
මම මුළු රෑම නැඟිටලා උන්නේ.

86
00:05:02,500 --> 00:05:06,500
මගේ ගේ පිටිපස්සේ රැකුන් පවුලක් ඉන්නවා.

87
00:05:09,570 --> 00:05:10,740
චාලිවයි ඩැනීවයි දැක්කද?

88
00:05:10,810 --> 00:05:11,980
එයාලා පාන්දරම ගියා.

89
00:05:12,040 --> 00:05:13,280
දඩයමේ යනවා කියලයි කිව්වෙ.

90
00:05:13,350 --> 00:05:15,610
එහෙම වෙන එක හොඳයි.

91
00:05:23,760 --> 00:05:26,420
අර බලන්න.

92
00:05:28,560 --> 00:05:32,700
චාලි අපි එක පරක් හරි ඇත්තටම දඩයමේ යමුද?

93
00:05:32,770 --> 00:05:34,700
කවුරුත් ඔයාව නවත්වන් නෑ.

94
00:06:12,700 --> 00:06:15,070
ඇත්තට?

95
00:06:15,140 --> 00:06:16,540
ඒක අධිශීතකරණයක්.
ඒක වැඩ නෑ.

96
00:06:16,610 --> 00:06:18,640
ඒ ඔක්කොම දියවෙනවා කොහොමවුනත්.

97
00:06:23,880 --> 00:06:25,720
හෝව්, හෙමින්.

98
00:06:25,780 --> 00:06:27,250
ඔයා හොඳට. හොඳටම මතක තියාගන්න...

99
00:06:27,320 --> 00:06:29,650
...ඕකේ රස මොනවගේද කියලා, හරිද?

100
00:06:52,410 --> 00:06:53,540
ඩැනී?

101
00:06:56,680 --> 00:06:58,350
මම හොඳින්, හරිද?

102
00:06:58,420 --> 00:07:00,280
ඔයා හොදින් නෙවේ.
ඔයාට ඇදුම හැදිලා.

103
00:07:00,350 --> 00:07:02,550
මට හුස්ම ගන්න බෑ!

104
00:07:12,960 --> 00:07:16,930
දැන් මේක ගන්න.

105
00:07:16,990 --> 00:07:20,360
වෛද්‍ය වරයාගේ නියමය

106
00:07:20,430 --> 00:07:22,100
මැගී, බයත් හිතෙනවා.

107
00:07:22,170 --> 00:07:23,970
ඔව්, ඕක ඇදුමට.

108
00:07:30,970 --> 00:07:32,940
ඔයා එයාව බලාගන්න ඕනා.

109
00:07:33,010 --> 00:07:34,340
මට සමාවෙන්න.

110
00:07:34,410 --> 00:07:35,580
ඔයා දන්නවා ඒ පාර ආරක්ෂිත නෑ කියලා.

111
00:07:35,650 --> 00:07:39,280
මම දන්නවා.
ඇත්තටම මට කණගාටුයි.

112
00:07:39,350 --> 00:07:42,120
ඒක--

113
00:07:42,190 --> 00:07:43,550
කියන්න.

114
00:07:43,620 --> 00:07:45,190
කිසි දෙයක් ආරක්ෂිත නෑ.

115
00:07:45,250 --> 00:07:46,550
හැමදේම සීමාවෙන් තොරයි.

116
00:07:46,620 --> 00:07:48,120
මම හදන්නේ ඔයාව බලාගන්නයි.

117
00:07:48,190 --> 00:07:49,620
මට එහෙම ඕනා නෑ.

118
00:07:49,690 --> 00:07:51,130
මම කියන්නේ තාත්තා,
ඒක ඔයා කරනවනම්...

119
00:07:51,190 --> 00:07:52,460
...ඔයා ඉඩ දෙන්නෙ නෑ
අපිට අපේ පාරෙන් පිටට යන්නවත්.

120
00:07:52,530 --> 00:07:53,730
හොඳයි, එහෙනම්...

121
00:07:53,800 --> 00:07:55,100
...දඩාවතේ ගිහින් බලන්න.

122
00:07:55,160 --> 00:07:56,400
මංකොල්ලකාරයෝ ලවා බෙල්ල කප්පව ගන්න...

123
00:07:56,460 --> 00:07:57,600
නැතිනම් ජන හමුදා ලවා දඬුවම් කරවා ගන්න.

124
00:07:57,670 --> 00:07:58,770
ඒ එකක්වත් හොඳයි වගේ දැනෙනවද?

125
00:07:58,840 --> 00:08:00,400
ඔක්කොම ඒ වගේ නෙවෙයි.

126
00:08:00,470 --> 00:08:03,940
මම දන්නෙ නෑ.
ඒක බොහොම රළු වෙන්න පුළුවන්.

127
00:08:04,010 --> 00:08:06,710
අපි වගේ තව නගර තියෙනවා නේද?

128
00:08:06,780 --> 00:08:10,780
තව මිනිස්සු?

129
00:08:10,850 --> 00:08:12,310
මාව විශ්වාස කරන්න.

130
00:08:12,380 --> 00:08:14,950
කිසි දෙයක් බලන්න වටින් නෑ.
තවදුරටත් නෑ.

131
00:08:15,020 --> 00:08:17,320
අහන්න, මමත් ඔයාගේ වයසේ උන්නා.
මට තේරෙනවා...

132
00:08:17,390 --> 00:08:19,390
...ඒත් එයා හරි.
දේවල්...

133
00:08:19,450 --> 00:08:21,160
සමාවෙන්න. ඇය දැන් පවුලේ කොටසක්ද?

134
00:08:21,220 --> 00:08:22,220
ඒකද මේ වෙන්නෙ?

135
00:08:22,290 --> 00:08:23,420
එයා ඔයා එක්ක ඇඳට නැග්ගහම...

136
00:08:23,490 --> 00:08:24,930
...ඒකෙන් එයා අපේ අම්මා වෙනවද?

137
00:08:24,990 --> 00:08:25,990
නෑ! ඔයාලගේ අම්මා නැතිවුනා.

138
00:08:26,060 --> 00:08:27,230
ඇය මියගියා.

139
00:08:27,300 --> 00:08:29,230
ඔයාටත් ඒ වගේ වෙන්න ඕනද?

140
00:08:34,400 --> 00:08:36,910
මට සමාවෙන්න.

141
00:08:36,970 --> 00:08:39,410
චාලි මම...

142
00:09:31,690 --> 00:09:33,230
මෙන්න අපිට මින්ට් තියෙනවා...

143
00:09:33,300 --> 00:09:35,200
මේ බලන්න.

144
00:09:35,260 --> 00:09:36,660
අපි ඒක ටිකක් පොඩි කරලා...

145
00:09:36,730 --> 00:09:37,870
...ඔයාගේ ඇඟිලි වලින් මේ වගේ.

146
00:09:44,410 --> 00:09:46,710
හොඳයි වස්තුවේ ඔයා දැන් අම්මා එක්ක යන්න.

147
00:09:58,720 --> 00:10:00,190
- ගන්න. ගන්න.
- බෑ....

148
00:10:00,260 --> 00:10:01,760
කාටවත් දැනගන්න තියන්න එපා
ඔයා ගාව ඒක තියෙන බව.

149
00:10:01,830 --> 00:10:04,330
මට මොනාහරි වුනොත්,
මම කියපු විදියට කරන්න.

150
00:10:04,390 --> 00:10:06,230
පාරෙන් අයින් වෙලා ඉන්න,
එයාලා ඕක හොයන්න පුළුවන්.

151
00:10:06,290 --> 00:10:07,590
ඕක ආරක්ෂා කරගන්න.
තේරුණාද?

152
00:10:07,660 --> 00:10:09,260
බෙන්, මුකුත් වෙන්නෙ නෑ...

153
00:10:09,330 --> 00:10:12,200
කරුණාකරලා.

154
00:10:19,480 --> 00:10:22,380
මගෙ දෙවියනී.

155
00:10:22,450 --> 00:10:24,280
කොච්චර ලස්සන ගමක්ද.

156
00:10:24,350 --> 00:10:25,880
මේක වැරදීමක් වෙන්න ඕනා.

157
00:10:25,950 --> 00:10:27,000
අපි දැනටම වසන්ත බද්ද ගෙවලා තියෙන්නෙ.

158
00:10:27,120 --> 00:10:29,020
ඔහ්, මේ ඔයාලගේ වගාව ගැන නෙවෙයි.

159
00:10:29,090 --> 00:10:31,120
අපි ආවේ සාමාන්‍ය හමුදා කණ්ඩායමක් එක්ක නෙවෙයි.

160
00:10:31,190 --> 00:10:32,850
ඔයා දන්නවද බෙන් මැතිසන් ව?

161
00:10:32,920 --> 00:10:35,990
ඔයා එයා දිහා තමා බලාගෙන ඉන්නේ?
මොකක්ද කාරණය?

162
00:10:40,860 --> 00:10:42,900
මයිල්ස් මැතිසන්.
ඔයාගේ සහෝදරයද?

163
00:10:42,960 --> 00:10:44,230
ඔව්.

164
00:10:44,300 --> 00:10:46,030
කොහෙද මයිල්ස්?

165
00:10:46,100 --> 00:10:48,140
අවුරුදු ගානකින් දැක්කෙ නෑ.
මොකක්ද කාරණය?

166
00:10:48,210 --> 00:10:49,740
මම ඇවිල්ලා ඉන්නෙ...

167
00:10:49,810 --> 00:10:52,610
...ජෙනරල් මොන්රෝ ගේ අණ පරිදි.

168
00:10:52,670 --> 00:10:54,440
ඔහු පෞද්ගලිකවම මට කිව්වා
මිනිස්සු දෙන්නෙක්ව හොයන්න කියලා.

169
00:10:54,510 --> 00:10:56,950
ඔයා...

170
00:10:57,010 --> 00:10:58,550
...සහ ඔයාගේ සහෝදරයා.

171
00:10:58,620 --> 00:11:00,080
තත්පරයක් ඉන්න.

172
00:11:00,150 --> 00:11:01,480
මට ඔයාට කියන්න වෙනවා අපිත් එක්ක එන්න කියලා...

173
00:11:01,550 --> 00:11:02,820
...මොන්රෝ ජනරජයේ අණ පරිදි.

174
00:11:02,890 --> 00:11:03,890
ඇයි?

175
00:11:03,950 --> 00:11:05,550
මම ආපහු කියන්න ඕනද?

176
00:11:05,620 --> 00:11:07,390
මට තේරෙන්නෙ නෑ.

177
00:11:09,990 --> 00:11:12,930
මේකයි ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනා දේ.

178
00:11:13,000 --> 00:11:16,430
මම සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ ඔයාව හෙව්වා...

179
00:11:16,500 --> 00:11:18,930
...මඩ හා කැළිකසල අතර.

180
00:11:19,000 --> 00:11:23,040
මගේ ගෙදරින්, බිරිඳගෙන් හා මගේ ඇඳෙන් ඈත්වෙලා.

181
00:11:24,410 --> 00:11:26,310
ඉතින් මම ඉන්නෙ ආශාවෙන්.

182
00:11:26,380 --> 00:11:28,640
මට විශ්වාසයි ඔයාට ඒක තේරෙනවා කියලා.

183
00:11:28,710 --> 00:11:32,580
ඉතින් ඔයාටම කරගන්න
උදව්වක් විදියට කරත්තෙට නඟින්න...

184
00:11:32,650 --> 00:11:36,180
නැතිනම් මට උදව් කරන්න ඔයාගේ
ළමයි ඔක්කොම බලෙන් හමුදාවට ගන්න.

185
00:11:36,250 --> 00:11:38,350
මම එයාලට නැවත උගන්වන්නම්...

186
00:11:38,420 --> 00:11:42,260
...ඔයාලගෙ නම් අමතක වෙනකම්ම.

187
00:11:42,330 --> 00:11:44,290
පැහැදිලිද?

188
00:11:47,430 --> 00:11:49,030
මට මොහොතක් දෙනවද?

189
00:11:55,070 --> 00:11:57,670
මැගී, මම එයාල එක්ක යන්න ඕනා.

190
00:11:57,740 --> 00:11:58,870
එපා, ඔයාට යන්න බෑ.

191
00:11:58,940 --> 00:12:00,310
ඔයා මගේ ළමයින්ව බලාගන්න.

192
00:12:00,380 --> 00:12:02,040
- නැහැ.
- ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නෑ.

193
00:12:02,110 --> 00:12:04,280
- නෑ. ඔයාට ආපහු එන්න වෙන්නෙ නෑ.
- මැගී. කමක් නෑ

194
00:12:04,350 --> 00:12:06,180
බෙන්, එපා.
ඔක්කොම හොඳින් වෙන්නෙ නෑ.

195
00:12:06,250 --> 00:12:08,450
උඹට බෑ ගෙනියන්න.

196
00:12:08,520 --> 00:12:10,720
ඩැනී, නවත්වන්න.

197
00:12:10,790 --> 00:12:12,120
මම හිතන්නෙ මේ ඔයාගේ කොල්ලා?

198
00:12:12,190 --> 00:12:13,520
මගේ තාත්තා, එයා කිසි දෙයක් කරලා නෑ.

199
00:12:13,590 --> 00:12:15,060
ඩැනී, පාතට දාන්න.

200
00:12:15,120 --> 00:12:16,960
අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් ඕනා නෑ.
කරුණාකරලා යන්න.

201
00:12:17,030 --> 00:12:18,660
- සංසුන් වෙන්න.
- ඩැනී, මා දිහා බලන්න.

202
00:12:18,730 --> 00:12:20,130
තුවක්කුව පහත දාන්න කියන්න.

203
00:12:20,200 --> 00:12:21,330
තුවක්කුව පාත දාන්න කියන්න!

204
00:12:21,400 --> 00:12:22,400
ඩැනී, මම කිව්වෙ පාත දාන්න.

205
00:12:22,460 --> 00:12:23,900
කොල්ලා කියන්නෙ ඇත්ත, බෙන්!

206
00:12:23,970 --> 00:12:26,000
කොහොමද උන්ගේ ඒවා පහත දැම්මොතින්?

207
00:12:26,070 --> 00:12:28,370
සර්, අවියක් ලඟ තබා ගැනීම එල්ලා මැරිය හැකි වරදක්.

208
00:12:28,440 --> 00:12:30,570
ගිහින් එල්ලියල්ලා.

209
00:12:30,640 --> 00:12:32,040
- සෙලිබ්.
- ඒ ගැන හිතන්න.

210
00:12:32,110 --> 00:12:33,980
මම දිවුරනවා,
මම විදින එක විදිනවාමයි.

211
00:12:34,040 --> 00:12:35,640
පහලට දාන්න.

212
00:12:35,710 --> 00:12:36,980
අපිට පාඩුවෙ ඉන්න දෙනවද?

213
00:12:37,050 --> 00:12:38,980
කරුණාකරලා යන්න.
ඒක අමතක කරලා දාන්න.

214
00:12:39,050 --> 00:12:40,750
- ඩැනී, මේ අහන්න.
- පහලට දාන්න!

215
00:12:40,820 --> 00:12:42,650
- එයාට නවත්වන්න කියන්න.
- ඔයා එයාලා කියන දේ කරන්න ඕනා.

216
00:12:42,720 --> 00:12:45,050
- පහලට දානවා!
- නවත්වන්න, නවත්වන්න.

217
00:12:45,120 --> 00:12:46,050
පස්සට!

218
00:12:51,130 --> 00:12:54,830
බෙන්!

219
00:13:12,820 --> 00:13:15,020
ඇති.

220
00:13:17,490 --> 00:13:20,760
- මෙහෙට එනවා.
- තාත්තා! තාත්තා! තාත්තා!

221
00:13:20,820 --> 00:13:21,960
තාත්තා!

222
00:13:22,030 --> 00:13:24,960
- අනේ, එපා! එපා!
- තාත්තා!

223
00:13:25,030 --> 00:13:26,060
ඩැනී!

224
00:13:34,200 --> 00:13:38,110
තාත්තා!

225
00:13:38,180 --> 00:13:39,770
තාත්තා.

226
00:13:39,840 --> 00:13:42,210
මොකක්ද වුනේ?

227
00:13:42,280 --> 00:13:43,210
මොකක්ද වුනේ?

228
00:13:43,280 --> 00:13:45,310
ඩැනීව ගෙනිච්චා.

229
00:13:45,380 --> 00:13:48,050
ඩැනීව ගෙනිච්චා? කවුද?

230
00:13:48,120 --> 00:13:52,090
හමුදාව. ජන හමුදාව ගෙනිච්චා.

231
00:13:52,160 --> 00:13:55,060
හරි, හරි, අපි මොනාද කරන්නේ?
මම මොනාද කරන්න ඕනා?

232
00:13:55,130 --> 00:13:59,290
අහන්න, මගේ සහෝදරයා මයිල්ස් ඉන්නේ චිකාගෝ වල.

233
00:13:59,360 --> 00:14:02,830
වොල්ටන් ප්ලේස් වල ග්‍රෑන්ඩ් එකේ.
මයිල්ස් ඉන්නෙ එහෙ.

234
00:14:02,900 --> 00:14:05,470
එයාට පුලුවන් ඩැනීව ගන්න.

235
00:14:05,540 --> 00:14:07,140
ඔයා මයිල්ස් ව හොයාගන්න ඕනා.

236
00:14:07,200 --> 00:14:08,670
තාත්තා එපා.

237
00:14:08,740 --> 00:14:10,910
නෑ, අපිට සොල්දාදුවො හමුවෙයි.

238
00:14:10,970 --> 00:14:12,840
අපි දැන්ම ගිහින්
එයාව ආපහු ගන්නම්.

239
00:14:12,910 --> 00:14:16,910
එපා, එපා
උන් ඔයාව මරයි.

240
00:14:17,880 --> 00:14:21,750
ඒත් ඔයා මා එක්ක එන්න ඕනා.

241
00:14:21,820 --> 00:14:23,080
හරිද?

242
00:14:23,150 --> 00:14:24,990
ඔයා මා එක්ක එන්න ඕනා.

243
00:14:25,050 --> 00:14:26,490
- මට බෑ.
- ඔයාට පුළුවන්.

244
00:14:26,560 --> 00:14:30,560
කරුණාකරලා.

245
00:14:30,990 --> 00:14:33,930
අහන්න චාලි.

246
00:14:34,000 --> 00:14:36,500
ඔයා ශක්තිමත්.

247
00:14:36,570 --> 00:14:39,370
ඔයා ගොඩක් ශක්තිමත්.
ඔයා ඔයාගේ අම්මා වගේ.

248
00:14:39,440 --> 00:14:43,100
ඔයාට පුළුවන් මේක කරන්න.

249
00:14:43,170 --> 00:14:46,110
ඔයා මේක කරන්නම ඕනා.

250
00:15:16,040 --> 00:15:19,570
අඩුමගානේ උදේ වෙනකම් ඉන්න
ඔයා නිදාගන්න ඕනා.

251
00:15:19,640 --> 00:15:22,740
මම කාලය නාස්ති කරනවා.

252
00:15:25,210 --> 00:15:28,150
මේකෙ කිසි තේරුමක් නෑ.
ඇයි උන් ඩැනීව ගෙනියන්නේ?

253
00:15:28,220 --> 00:15:29,580
මම දන්නෙ නෑ.

254
00:15:29,650 --> 00:15:31,820
අපිට එයාව හම්බවුනාම දැනගත්ත හැකි.

255
00:15:34,320 --> 00:15:36,490
මැගී, ඒක....

256
00:15:36,560 --> 00:15:38,090
...ඔයා කාරුණිකයි.

257
00:15:38,160 --> 00:15:39,990
ඒත් එයාලට ඔයාව මෙහෙට ඕනා.

258
00:15:40,060 --> 00:15:42,260
ජේම්ස් ට පුලුවන් වෛද්‍යවරයගෙ වැඩේ කරන්න.

259
00:15:42,330 --> 00:15:44,070
මට අවුලක් වෙන්නෙ නෑ.

260
00:15:44,130 --> 00:15:46,770
වෙන්න පුළුවන්.
ඒත් මම කොහොමත් එනවා.

261
00:15:46,840 --> 00:15:50,170
ඔයාට තේරෙන්නෙ නෑ වගේ.

262
00:15:50,240 --> 00:15:52,840
මට ඕනා නෑ ඔයා එන එක.

263
00:15:52,910 --> 00:15:54,170
ඔයාට තේරෙන්නෙත් නෑ වගේ.

264
00:15:54,240 --> 00:15:56,010
මම මේක කරන්නේ ඔයා වෙනුවෙන් නෙවෙයි.

265
00:16:08,360 --> 00:16:11,060
ඔයා මට විහිලු කරනවා වෙන්න ඕනා.

266
00:16:11,130 --> 00:16:13,400
ඔයාගේ තාත්තා මගේ යාළුවා.

267
00:16:13,460 --> 00:16:15,130
මමත් එනවා යන්න.

268
00:16:15,200 --> 00:16:17,970
ඇරෝන් මම කියන්නෙ
ඔයා මී මැස්සන්ට බයයි.

269
00:16:18,030 --> 00:16:20,440
මම මී මැස්සන්ට බය නෑ.
උන් මට අසාත්මිකයි.

270
00:16:20,500 --> 00:16:22,740
ඒකෙ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා.

271
00:16:22,810 --> 00:16:24,440
හොඳයි. ඒ ඔයාගේ මළගේ.

272
00:16:24,510 --> 00:16:27,180
බොහෝවිට ඔව්.

273
00:16:51,170 --> 00:16:53,770
පුතා, මට කණගාටුයි වෙච්ච දේට.

274
00:16:53,840 --> 00:16:56,270
ඒත් ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනා.

275
00:16:56,340 --> 00:16:58,610
මට ඔයාගේ තාත්තව ගන්න බැරිවුනානම්,
මට ඔයාව ගන්න වෙනවා.

276
00:16:58,680 --> 00:17:02,180
හිස් අතින් ආපහු යන්න බෑ.

277
00:17:02,250 --> 00:17:04,180
ඒත් අත්වැරැද්දක් කර ගන්න එපා.

278
00:17:04,250 --> 00:17:05,880
ඒක අවුලක්.

279
00:17:05,950 --> 00:17:08,820
හැමෝටම නරක ආරංචියක්.

280
00:17:13,360 --> 00:17:14,860
යන්න.

281
00:17:18,130 --> 00:17:19,260
ඔයාට ඇත්තම කියනවනම්...

282
00:17:19,330 --> 00:17:20,960
...ජෙනරල් මොන්රෝ දැනගත්තහම...

283
00:17:21,030 --> 00:17:23,930
...එයා කිපේවි.

284
00:17:24,000 --> 00:17:26,600
මගේ ඔලුව වුනත් යන්න බැරි නෑ.

285
00:17:26,670 --> 00:17:28,840
එහෙම හිතමු.

286
00:17:32,310 --> 00:17:36,310
අමතක කරන්න එපා.
ඔයයි ඇදලා ගත්තේ මුලින්ම.

287
00:17:37,550 --> 00:17:41,250
ඒකෙන් ඔයාගේ තාත්තගේ ලේ
ඔයා අතේ ගෑවෙනවා පුතා.

288
00:17:47,020 --> 00:17:49,390
කොල්ලෝ...

289
00:17:49,460 --> 00:17:51,490
කොහොමද මගේ හොඳ කොල්ලට?

290
00:17:51,560 --> 00:17:53,900
කෑම ඕනද?

291
00:17:53,960 --> 00:17:55,660
හොඳ කොල්ලා.

292
00:18:15,250 --> 00:18:16,820
දන්නවද, මේ වගේ ගමනකදී...

293
00:18:16,890 --> 00:18:18,290
...මම වේදනා ගැන හිතනවා.

294
00:18:18,360 --> 00:18:21,360
ඒත් කිපෙන සිද්ධි ගැන නෙවෙයි.

295
00:18:21,430 --> 00:18:25,420
ඉතින් මේ සහෝදරයා, මයිල්ස්.

296
00:18:25,930 --> 00:18:27,600
අපි මොනාද එයා ගැන දන්නෙ?

297
00:18:27,660 --> 00:18:29,260
කොහොමද දන්නෙ එයාට
පුළුවන් කියලා අපිට උදව් වෙන්න?

298
00:18:29,330 --> 00:18:31,530
මගේ තාත්තා එයා ගැන
කියලා තියෙන එකම දේ තමයි...

299
00:18:31,600 --> 00:18:34,670
...එයා මරන්න දක්ෂයි කියලා.

300
00:18:34,740 --> 00:18:38,540
ඔහ්.

301
00:18:38,610 --> 00:18:40,780
ඒක සහනයක්.

302
00:19:08,700 --> 00:19:11,410
දන්නවද, ගොඩක් අය
කියනවා සුබ උදෑසනක් කියලා.

303
00:19:13,710 --> 00:19:16,340
මම....

304
00:19:18,710 --> 00:19:19,880
සුබ උදෑසනක්.

305
00:19:19,950 --> 00:19:22,920
'උදෑසනක්. මම නේට්.

306
00:19:22,990 --> 00:19:27,020
චාලි.

307
00:19:27,090 --> 00:19:28,520
කොහෙටද යන්නෙ චාලි?

308
00:19:28,590 --> 00:19:31,160
ඔයාට වැඩක් නෑනේ නෙට්.

309
00:19:34,260 --> 00:19:37,870
ඒක ඇත්ත/

310
00:19:37,930 --> 00:19:40,670
මම වතුර ටිකක් ගන්න යන්නේ.

311
00:19:57,690 --> 00:19:59,250
කොහෙද ගියේ?

312
00:19:59,320 --> 00:20:02,120
වතුර ටිකක් ගන්න ගියා.

313
00:20:34,720 --> 00:20:36,790
අපි වෙන කොහෙ හරි නැවතුනානම් හොඳයි වගේ.

314
00:20:36,860 --> 00:20:38,290
නෑ, එන්න.

315
00:20:38,360 --> 00:20:39,630
එයාලා සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රථමාධාර
මල්ල ඉස්සරහින්ම තියනවා.

316
00:20:39,700 --> 00:20:40,930
හොඳ බේත්.

317
00:20:41,000 --> 00:20:43,770
ඔයා කොහොමද දන්නෙ?

318
00:20:43,830 --> 00:20:47,640
මට ගුවන් යානයක් තිබ්බා.

319
00:20:47,700 --> 00:20:49,010
ඇත්තටම?

320
00:20:49,130 --> 00:20:50,300
ඔව්.

321
00:20:50,420 --> 00:20:54,610
මම වැඩ කලේ ගූගල් කියන තැන.

322
00:20:54,680 --> 00:20:57,310
ඒක පරිගණක වලට සම්බන්ධ දෙයක් නේද?

323
00:20:57,380 --> 00:21:01,380
දැන්...ඒක කිසි වැඩක් නැති එකක්.

324
00:21:02,820 --> 00:21:05,690
බැංකුවේ තිබ්බා මිලියන 80ක්.

325
00:21:05,760 --> 00:21:09,760
දැන් ඒකෙන් මට ගන්න පුලුවන් චාමින් රෝලක් විතරයි.

326
00:22:18,830 --> 00:22:21,860
එපා.

327
00:22:24,600 --> 00:22:27,570
මීට වඩා ප්‍රවේසම් වෙන්න ඕනා.

328
00:22:27,640 --> 00:22:29,270
මට ඇහිලා තියෙනවා හැම ජාතියකම නරක මිනිස්සු ගැන...

329
00:22:29,340 --> 00:22:31,040
...මේ එලියේ ගැවසෙන.

330
00:22:31,110 --> 00:22:34,780
අහන්න. කැමති දෙයක් අරගෙන යන්න.

331
00:22:34,850 --> 00:22:36,750
ඔහේ මට අණ දෙනවද?

332
00:22:36,810 --> 00:22:38,110
සංසුන් වෙන්න, බලන්න.

333
00:22:38,180 --> 00:22:40,220
පැත්තේ සාක්කුව.

334
00:22:49,460 --> 00:22:51,360
හොඳ කාලයක් ලබන්න කැමතියි වගේ?

335
00:22:51,430 --> 00:22:53,930
ඒක වාසනාවක්.

336
00:22:54,000 --> 00:22:56,230
මොකද අපිත් කැමතියි හොඳ කාලයක් ලබන්න.

337
00:22:56,300 --> 00:22:58,270
එපා! එපා!

338
00:22:58,340 --> 00:23:00,300
- එපා! එපා!
- ඒයි, එයාට ඉන්න දෙනවා!

339
00:23:00,370 --> 00:23:02,100
තමුන්ගේ වාරය එනකම් ඉන්නවා.

340
00:23:14,050 --> 00:23:16,320
විස්කි වල මොනාද තියෙන්නෙ බැල්ලියේ?

341
00:23:55,420 --> 00:23:57,890
නම නේට් නේද?

342
00:23:57,960 --> 00:24:00,200
කොහාටද යන්නේ?

343
00:24:00,260 --> 00:24:02,200
චිකාගෝ

344
00:24:02,270 --> 00:24:03,900
මාළු අල්ලන කණ්ඩායමකට බැඳෙන්න යනවා.

345
00:24:03,970 --> 00:24:06,030
ඔයා?

346
00:24:06,100 --> 00:24:08,270
- අපි යන්නෙත් චිකාගෝ වලට තමා.
- චාලි.

347
00:24:08,340 --> 00:24:10,570
බලන්න, අපි ගාව කෑම තියෙනවා.
අනික මම ඔයාට ණය ගැතියි.

348
00:24:10,640 --> 00:24:13,410
අපිට විනාඩියක් දෙනවද?

349
00:24:13,480 --> 00:24:16,580
චාලි, මම ඔයාට කියන්නේ,
අපිට කාවවත් විශ්වාස කරන්න බෑ.

350
00:24:16,650 --> 00:24:20,680
ඒ නිසාද ඔයා විෂ විස්කි එකක් අරන් යන්නේ?

351
00:24:20,750 --> 00:24:22,950
උන් ඔක්කොම යක්ෂයෝ වෙන්න බෑ.

352
00:24:23,020 --> 00:24:24,590
සමහර මිනිස්සු හොඳ වෙන්න ඕනා.

353
00:24:24,650 --> 00:24:27,660
එහෙම නේද?

354
00:25:27,220 --> 00:25:28,480
නැඟිටින්න.

355
00:25:28,550 --> 00:25:31,250
ඇවිදගෙන යමු හරි.

356
00:25:39,260 --> 00:25:41,260
මොකෝ?

357
00:25:41,330 --> 00:25:42,700
මම දන්නවා මේ තැන.

358
00:25:42,770 --> 00:25:44,530
ඕක කලින් හෝටලයක්.

359
00:25:44,600 --> 00:25:46,330
ඔයා ඉඳලා තියෙනවද?

360
00:25:46,400 --> 00:25:48,870
මම බැන්දේ මෙහෙ.

361
00:26:06,960 --> 00:26:08,720
- ඒයි පැටියෝ.
- ඒයි කෙල්ලේ.

362
00:26:08,790 --> 00:26:10,560
මෙහෙට එන්න, මට කතා කරන්න.
එන්න, එන්න.

363
00:26:10,630 --> 00:26:12,160
කොහෙද ඔය යන්නේ?

364
00:26:15,460 --> 00:26:18,370
සමාවෙන්න.

365
00:26:18,430 --> 00:26:19,630
සමහරවිට ඔයාට පුලුවන් වෙයි අපිට උදව් කරන්න.

366
00:26:19,700 --> 00:26:21,840
දෙවියනී, මම එහෙම හිතනවා.

367
00:26:21,910 --> 00:26:24,370
- අපි කෙනෙක්ව හොයනවා.
- ඔය උච්චාරණ විදියෙන්...

368
00:26:24,440 --> 00:26:26,510
නෝනා ඔයා මෙතන අමුතු කරනවා.

369
00:26:26,580 --> 00:26:30,080
ඒක එච්චර අමාරු නෑ නේද?

370
00:26:30,150 --> 00:26:31,950
එයාගේ නම මයිල්ස් මැතිසන්.

371
00:26:34,550 --> 00:26:35,720
අහලම නෑ.

372
00:26:35,790 --> 00:26:37,190
නෑ, එයා මෙහෙ ඉන්න ඕනා.

373
00:26:37,250 --> 00:26:41,360
මම මොනාද කියන්න ඕනා දරුවා?

374
00:26:41,430 --> 00:26:44,260
ඔයා එයාව දන්නවනම් හරි,
එයාව දන්න කෙනෙක්ව දන්නවනම් හරි...

375
00:26:44,330 --> 00:26:45,430
...ඔයාට පුළුවන්ද...

376
00:26:45,490 --> 00:26:46,860
...ඔයාට කරුණාකරලා දැනුම් දෙන්න පුලුවන්ද...

377
00:26:46,930 --> 00:26:49,700
...එයාගේ සහෝදරයා මැරුණා කියලා?

378
00:26:49,770 --> 00:26:52,130
එයාව ජන හමුදාවෙන් මැරුවා කියලා.

379
00:26:55,400 --> 00:26:56,700
ඔයා කවුද?

380
00:26:56,770 --> 00:26:58,510
චාලි.

381
00:26:58,570 --> 00:26:59,610
චාලට්, මම...

382
00:26:59,680 --> 00:27:02,340
මම එයාගේ ඥාති දියණිය.

383
00:27:04,750 --> 00:27:06,380
හොඳයි.

384
00:27:06,450 --> 00:27:07,680
ඔයා විතරක්, මා එක්ක එන්න.

385
00:27:07,750 --> 00:27:11,090
හෝව්, ඒයි යාළුවා.

386
00:27:11,150 --> 00:27:13,560
ඔයා එයාව කොහෙවත් ගෙනියන්නෙ නෑ.

387
00:27:17,460 --> 00:27:20,460
එයා මගේ ඥාති දියණිය.

388
00:27:20,530 --> 00:27:22,230
මම ඔහේව දන්නෙ නෑ.

389
00:27:24,530 --> 00:27:26,370
එන්න.

390
00:27:26,440 --> 00:27:27,470
ඉන්න.

391
00:27:27,540 --> 00:27:29,070
ඔයාද මයිල්ස් මාමා?

392
00:27:29,140 --> 00:27:31,270
බලාපොරොත්තු කඩවුනාද?

393
00:27:31,340 --> 00:27:34,280
නෑ, මම... මම හිතුවෙ නෑ...

394
00:27:34,340 --> 00:27:36,910
එන්න. මෙතන බෑ.

395
00:27:49,830 --> 00:27:52,160
දැන් වැඩ දාන්න එපා.

396
00:27:52,230 --> 00:27:54,960
නෑ, මහත්මිය.

397
00:27:55,030 --> 00:27:58,270
මම එහෙම නෑ.

398
00:27:58,340 --> 00:27:59,830
මොකක්ද වුනේ?

399
00:27:59,900 --> 00:28:03,100
ඔයාට ඇදුම හැදෙන්න නම් යන්නේ...

400
00:28:03,170 --> 00:28:06,110
...අඩුමගානේ ඒක මගේ ලඟ
හැදෙන එකත් ලොකු දෙයක්.

401
00:28:06,180 --> 00:28:07,410
මෙන්න.

402
00:28:10,880 --> 00:28:13,180
මේ මොකක්ද?

403
00:28:13,250 --> 00:28:14,750
ඕක නහයට අල්ල ගන්න.

404
00:28:14,820 --> 00:28:17,090
ඒක හැදෙන්න කලින් ඒක නවත්වනවා.

405
00:28:17,150 --> 00:28:18,420
ඔයා වෛද්‍යවරියක්ද?

406
00:28:18,490 --> 00:28:20,050
ඒක මගේ පුතාගේ තිබ්බ එකක්.

407
00:28:22,390 --> 00:28:24,260
දැන් ඔයාට මේක පැහැදිළි කරන්න ඕනද?

408
00:28:28,100 --> 00:28:30,530
මම සොල්දාදුවන්ගෙන් බේරිලා පැනලා යන ගමන් උන්නේ.

409
00:28:30,600 --> 00:28:31,830
මොන්රෝ කොල්ලන්ගෙන්?

410
00:28:31,900 --> 00:28:32,930
ඔව්.

411
00:28:33,000 --> 00:28:35,600
උන් ඔයාගේ පස්සෙන් මෙහෙට ආවද?

412
00:28:35,670 --> 00:28:38,040
අහන්න. මම ඔයාට මීට වඩා කරදරයක් දෙන්නෙ නෑ.

413
00:28:38,110 --> 00:28:40,680
අනික මම දැනටම ඔයාට ණයගැතියි.
ඉතින්...

414
00:28:40,740 --> 00:28:43,380
ඉතින් මම...

415
00:28:46,080 --> 00:28:48,980
...මම යන්නම්.

416
00:28:53,620 --> 00:28:54,960
එහෙනම් එච්චරයි.

417
00:28:55,030 --> 00:28:56,830
එයා කිව්ව ඔයාව හොයාගන්න කියලා.

418
00:28:56,890 --> 00:28:58,890
එතකොට ඔයා අපිට උදව් කරයි කිව්වා.

419
00:28:58,960 --> 00:29:00,530
ඊලඟට...

420
00:29:00,600 --> 00:29:03,000
ඊලඟට එයා...

421
00:29:03,070 --> 00:29:04,570
හරි.

422
00:29:04,630 --> 00:29:07,540
මට කණගාටුයි.

423
00:29:07,600 --> 00:29:09,600
මට මොනාහරි කරන්න තිබ්බනම්...

424
00:29:13,780 --> 00:29:15,680
ඇයි මොන්රෝට මගේ තාත්තව ඕනා ?

425
00:29:15,750 --> 00:29:18,710
ඇයි එයාට ඔයාව ඕනා?

426
00:29:18,780 --> 00:29:21,850
මොන්රෝ හිතනවා ඔයාගේ තාත්තා
මොකක් හරි දන්නව කියලා.

427
00:29:21,920 --> 00:29:23,590
වැදගත් යමක්.

428
00:29:23,650 --> 00:29:25,350
එයා හිතනවා ඔයාගේ තාත්තා ඒක මට කිව්වයි කියලා.

429
00:29:25,420 --> 00:29:27,590
ඉතින් මමත් ඒක දන්නවා කියලා.

430
00:29:27,660 --> 00:29:30,760
මොකක්ද?

431
00:29:30,830 --> 00:29:33,400
ඇයි විදුලිය ගියේ කියලා.

432
00:29:33,460 --> 00:29:36,060
සමහර විට ආපහු පණගන්වන හැටි.

433
00:29:36,130 --> 00:29:38,400
මොන්රෝට විදුලිය ආපහු දෙන්න හම්බවුනොත්...

434
00:29:38,470 --> 00:29:42,470
...ඒකෙන් කියවෙන්නෙ, යුධ ටැංකි, ගුවන් යානා.

435
00:29:42,670 --> 00:29:44,740
...කර්මාන්ත ශාලා.

436
00:29:44,810 --> 00:29:47,280
එයා මුළු මහද්වීපයම සමතලා කරයි...

437
00:29:47,340 --> 00:29:51,340
...අනික් ජනරජ සමූලඝාතනය කරවයි.

438
00:29:52,250 --> 00:29:54,620
හරි.

439
00:29:54,680 --> 00:29:56,620
ඉතින් අපි දැන් මොකද කරන්නේ?

440
00:29:56,690 --> 00:29:59,690
අපි මොනාගැනද මොනාවත් කරන්න ඕනා?

441
00:29:59,760 --> 00:30:03,690
අපි කොහොමද ඩැනීව ආපහු ගන්නේ?

442
00:30:03,760 --> 00:30:05,960
මම කිව්වෙ නෑ මම ඔයාලත් එක්ක එනවා කියලා.

443
00:30:06,030 --> 00:30:07,900
මොකක්?

444
00:30:07,960 --> 00:30:09,600
ඔයාලට තේරිලා නැතිනම් කියල කියන්නෙ....

445
00:30:09,670 --> 00:30:13,900
මම මෙහෙ හදන්නෙ පොඩ්ඩක් හැංගිලා ඉන්න.

446
00:30:13,970 --> 00:30:16,200
එපා, අහන්න,
මම වඳින්නම්.

447
00:30:16,270 --> 00:30:18,870
ඔයාගෙ සහෝදරයා තමා ඇම.

448
00:30:18,940 --> 00:30:20,280
ඔයාට ඒක තේරෙනවද?

449
00:30:20,340 --> 00:30:23,580
මම ඒක පස්සෙන් ගියොත්,
එයාට හොඳත් නෑ...

450
00:30:23,650 --> 00:30:25,380
...මට හොඳත් නෑ.

451
00:30:25,450 --> 00:30:28,250
මම, කෙනෙක් වෙනුවෙන්,
කැමතියි මගේ අභ්‍යන්තරය මටම තියාගන්න.

452
00:30:28,320 --> 00:30:32,490
නෑ, බලන්න...

453
00:30:32,560 --> 00:30:36,560
මට ඉන්න හැම කෙනෙක්ම මට නැතිවුනා.

454
00:30:37,230 --> 00:30:39,730
මගේ අම්මා මැරිලා.

455
00:30:39,800 --> 00:30:43,000
මගේ තාත්තා මැරිලා.

456
00:30:43,060 --> 00:30:45,500
දෙවියෝ තමා දන්නෙ උන්
දැන් ඩැනීට මොකක් කරනවද කියලා.

457
00:30:45,570 --> 00:30:48,640
ඔයා මට උදව් කරන්න ඕනා එයාව ආපහු ගන්න.

458
00:30:48,710 --> 00:30:51,840
ඇයි ඒ?

459
00:30:51,910 --> 00:30:53,840
මොකද අපි පවුලක්.

460
00:30:53,910 --> 00:30:57,780
පවුලක්?

461
00:30:57,850 --> 00:31:00,250
දරුවා. මම ඔයාව දැනගෙන උන්නෙත් නෑ.

462
00:31:04,220 --> 00:31:06,450
ඔව්, ඔයා හරි.

463
00:31:09,660 --> 00:31:11,590
අහපු එක මගේ මෝඩකම.

464
00:31:11,660 --> 00:31:13,600
සමාවෙන්න කරදර කලාට.

465
00:31:18,570 --> 00:31:20,100
මොකක්ද අවුල?

466
00:31:20,170 --> 00:31:21,870
- අපි යමු යන්න.
- චාලි, මොකක්ද අවුල?

467
00:31:21,940 --> 00:31:23,470
- මුකුත් නෑ. අපි යමු.
- මට කියන්න.

468
00:31:23,540 --> 00:31:25,370
ඒයි, මොකක්ද සිද්ධ වුනේ?

469
00:31:25,440 --> 00:31:27,840
මුකුත් නෑ. අපි යමු යන්න.

470
00:31:27,910 --> 00:31:29,710
අපි යමු.

471
00:31:29,780 --> 00:31:31,810
ඒයි, ඔහොම ඉන්න.

472
00:31:31,880 --> 00:31:34,120
පස්සට වෙනවා.

473
00:31:34,180 --> 00:31:35,880
උඹ මොනාද එයාට කිව්වෙ ආ?

474
00:31:39,890 --> 00:31:41,890
ජන හමුදාව, ආ?

475
00:31:41,960 --> 00:31:45,090
කවද්ද බැඳුනේ?

476
00:32:14,860 --> 00:32:15,960
මයිල්ස් මාමේ.
ඒක මගේ වැරැද්ද.

477
00:32:16,020 --> 00:32:17,260
මට ගොඩක් කණගාටුයි.

478
00:32:17,330 --> 00:32:18,390
ගොඩක් දුරට එයා ඔයාගේ මල්ලිව ගත්තු...

479
00:32:18,460 --> 00:32:19,790
...කණ්ඩායමේ කෙනෙක් වෙන්න පුලුවන්.

480
00:32:19,860 --> 00:32:22,060
මුල ඉඳන්ම ඔයා පස්සෙන් එන්න ඇති.

481
00:32:22,130 --> 00:32:23,500
ඔයා මාව එලියට අදියි කියලා හිතාගෙන.

482
00:32:23,570 --> 00:32:27,470
හරියටම ඒකම නේද ඔයා කලේ?

483
00:32:27,540 --> 00:32:30,070
ඉතින් ඔයා මොකක්ද කරන්න යන්නේ?

484
00:32:31,470 --> 00:32:35,410
මේක, මම දන්න විදියට...

485
00:32:35,480 --> 00:32:39,150
චිකාගෝ වල තනි මෝල්ට්
එකකින් හදපු එකම බෝතලය.

486
00:32:39,220 --> 00:32:41,850
මගේ සැලැස්ම ඉඳගෙන ඒක බොන එක.

487
00:32:41,920 --> 00:32:44,520
ඔයාට නිකන් මෙතන ඉන්න බෑ.
ඒක ආරක්ෂිත නෑ.

488
00:32:44,590 --> 00:32:46,320
ඒක කාගෙ වැරැද්දද?
ඔයාගේ පෙම්වතාගේ.

489
00:32:46,390 --> 00:32:48,090
එයා ලඟම තියෙන කණ්ඩායම අරගෙන ඒවි.

490
00:32:48,160 --> 00:32:52,190
ඔයාලට තියෙන්නෙ පැය දෙකයි නැත්තම් තුනයි.

491
00:32:52,260 --> 00:32:53,990
මම ඔයාලා වුනානම්,
මම මෙ වෙද්දි පාරට බැහැලා.

492
00:32:54,060 --> 00:32:55,500
මේක පිස්සුවක්.

493
00:32:55,570 --> 00:32:57,330
අපි එක්ක එන්න.

494
00:32:57,400 --> 00:32:59,630
එහෙම නැතත් කමක් නෑ.
ඒත් කොහාටහරි යන්න.

495
00:32:59,700 --> 00:33:01,840
ඔයාට මෙතන ඉඳන් නිකන් මැරුම් කන්න බෑ.

496
00:33:01,910 --> 00:33:04,040
යන්න.

497
00:33:04,110 --> 00:33:06,010
මයිල්ස් මාමේ එන්නකෝ.

498
00:33:06,080 --> 00:33:08,480
මම කිව්වෙ යන්න කියලා.

499
00:33:12,210 --> 00:33:15,450
එලියට යනවා!
යනවලා යන්න!

500
00:33:35,200 --> 00:33:37,040
සුබ උදෑසනක්.
මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද?

501
00:33:37,110 --> 00:33:38,740
සමාවෙන්න කරදර කලාට.

502
00:33:38,810 --> 00:33:40,140
ඒත් අපි හොයන්නේ
භයානක තරුණ පලා යන්නෙක්ව.

503
00:33:40,210 --> 00:33:43,750
19, අඩි හයයි.
දුඹුරු හිසකෝ.

504
00:33:43,810 --> 00:33:46,480
ඔයාව තමා සති ගානකින් මම දැකපු එකම කෙනා.

505
00:33:51,750 --> 00:33:54,320
විදුලිය යන්න කලින් ඔයා මොනාද කලේ?

506
00:33:54,390 --> 00:33:56,160
සමාවෙන්න?

507
00:33:56,230 --> 00:33:57,930
කුතුහලේට අහන්නෙ?

508
00:33:57,990 --> 00:34:00,930
මාව හිනස්සන්න.
කරුණාකරලා.

509
00:34:01,000 --> 00:34:02,600
මම වීජ ගණිතය ඉගැන්නුවා.

510
00:34:02,670 --> 00:34:05,930
මම රක්ෂණ පරීක්ෂකයෙක්.

511
00:34:08,800 --> 00:34:11,010
මගේ රැකියාවේ ප්‍රධාන කොටස තමා...

512
00:34:11,070 --> 00:34:13,510
...මිනිස්සු කියන දෙවල් සත්‍ය එක්ක
ගැලපෙනවද කියලා බලන එක.

513
00:34:13,580 --> 00:34:15,610
මගේ වාසනාවට...

514
00:34:15,680 --> 00:34:17,710
...ඒ හැකියාව කවදාවත් වැඩකට නැතිවෙන්නෙ නෑ.

515
00:34:17,780 --> 00:34:20,420
ඉතින් උදාහරණයකට ගම්මු...

516
00:34:20,480 --> 00:34:21,880
...ඔයාගේ පිටිපස්සේ දොර දිහාවට
ඇවිල්ල තියෙන සලකුණු.

517
00:34:21,950 --> 00:34:23,120
සලකුණු?

518
00:34:23,190 --> 00:34:24,720
අලුත් ඒවා.

519
00:34:24,790 --> 00:34:26,550
දවසක් විතර පරණ

520
00:34:26,620 --> 00:34:28,890
මිනිස්සු දෙන්නෙක්

521
00:34:28,960 --> 00:34:30,360
ගැහැණු කෙනෙක්, ඔයා වෙන්න ඕනි.

522
00:34:30,430 --> 00:34:33,360
...මිනිහෙක්ව ඇදගෙන එනවා.
ඒත් ඔයා කියනවා...

523
00:34:33,430 --> 00:34:37,430
...මමලු සති ගානකින් දැක්ක
පළවෙනි මනුස්සයා කියලා.

524
00:34:38,100 --> 00:34:42,170
ඉතින් මට කියන්න,
ඒක ඔයාට ඇත්ත වගේ දැනෙනවද?

525
00:35:20,580 --> 00:35:23,980
එයා සෑහෙන වෙලාවකට කලින් යන්න ඇති.

526
00:35:24,050 --> 00:35:26,950
එයා මෙහෙනම්,
මොන්රෝට එයාව පණපිටින් ඕනා.

527
00:35:39,160 --> 00:35:40,530
එන්න පහලට.

528
00:35:40,600 --> 00:35:43,200
අපි ඔයාට රිද්දන්නෙ නෑ.

529
00:35:43,270 --> 00:35:46,970
මට එයාලට රිදවන්න ඕනත් නෑ.

530
00:35:47,040 --> 00:35:50,110
ඒත් මම ආපහු යන්නෙ නෑ.

531
00:35:50,170 --> 00:35:51,870
දන්නවද, ඔයා මට යන්න දෙන්නයි තිබ්බෙ...

532
00:35:51,940 --> 00:35:53,310
...මම බීලම මැරෙනවා.

533
00:35:53,380 --> 00:35:56,040
ඔයා දන්නවා අපිට ඒක කරන්න බෑ.

534
00:35:57,710 --> 00:35:59,810
මම දන්නවා.

535
00:35:59,880 --> 00:36:01,550
අල්ල ගන්නවා.

536
00:36:01,620 --> 00:36:03,550
දැන්ම!

537
00:36:15,460 --> 00:36:17,700
වෙඩි තියන්න!

538
00:38:26,560 --> 00:38:27,730
චාලි?

539
00:38:33,540 --> 00:38:36,300
ඔයා හොඳින්ද?

540
00:39:19,820 --> 00:39:22,420
මම කිව්වෙ නෑ ආපහු එන්න කියලා.

541
00:39:22,490 --> 00:39:25,220
මා දිහා බලන්න එපා.
මට ඕනා වුනෙ ඔයාව කුණු වෙන්න දෙන්න.

542
00:39:25,290 --> 00:39:26,590
ඇයි එහෙම නොකලේ?

543
00:39:26,660 --> 00:39:28,420
අපි පවුලක් නිසා.

544
00:39:28,490 --> 00:39:30,420
ඒකම තමා මගේ තාත්තට උවමනා වුනෙත්.

545
00:39:30,490 --> 00:39:33,960
ළමයා, මම ඔයාලත් එන්න එනවනම්...

546
00:39:34,030 --> 00:39:36,030
...ඔයාලට වේගය අඩුකරගන්න වෙනවා.

547
00:39:36,100 --> 00:39:37,970
ඔයා එනවද?

548
00:39:38,030 --> 00:39:41,670
කොල්ලා තව හමුදාව එවයි.

549
00:39:43,940 --> 00:39:46,170
මට මෙතන ඉන්න බෑ.

550
00:39:48,310 --> 00:39:51,580
ස්තූතියි.

551
00:39:51,650 --> 00:39:53,540
සුළු දෙයක්.

552
00:39:53,660 --> 00:39:55,880
අපේ ඔලු රිටිවල හිටෝගෙන තමා අපි ඉවර වෙන්නෙ.

553
00:39:55,950 --> 00:39:57,250
ඒත් අවුලක් නෑ.

554
00:40:27,680 --> 00:40:30,920
මොන මඟුලක්ද මේ වෙන්නෙ?

555
00:40:30,990 --> 00:40:33,960
මම දන්නෙ නෑ, ඒත් අපි ආපහු කඳවුරට යන්න ඕනා.

556
00:40:36,560 --> 00:40:38,330
මේක හොඳ නෑ.

557
00:40:38,400 --> 00:40:40,100
නවතින්න, මහත්වරුනි.

558
00:40:40,160 --> 00:40:42,530
හැඳුනුම්පත්?

559
00:40:42,600 --> 00:40:44,070
සාජන් මයිල්ස් මැතිසන්.

560
00:40:47,900 --> 00:40:49,200
හොඳයි.

561
00:40:49,270 --> 00:40:53,010
මම ගාව...

562
00:40:53,080 --> 00:40:55,040
හොඳයි, එයා මාව දන්නවා.

563
00:40:55,110 --> 00:40:57,610
සාජන් සෙබස්තියන් මොන්රෝ.

564
00:40:59,420 --> 00:41:00,980
හොඳයි.

565
00:41:08,720 --> 00:41:11,160
මයිල්ස්

566
00:41:44,890 --> 00:41:46,550
ජෙනරල් මොන්රෝ.

567
00:41:59,470 --> 00:42:03,670
බෙන් මැතිසන් මියගියා.
අපි ගාව එයාගේ පුතා ඉන්නවා.
- ගෞරවයෙන්, කැප්ටන් නෙවිල්.

568
00:42:56,520 --> 00:42:58,340
>>>ජන හමුදාව මෙහාට ආවා.

569
00:43:01,060 --> 00:43:03,680
<<<ඔවුන්ට ඒක හමුවුනාද?

570
00:43:08,720 --> 00:43:11,320
>>> නැහැ.
<<< එහෙනම් දැන් මොකද?

571
00:43:12,305 --> 00:43:18,282
for uploading subtitles, please login now

571
00:43:19,305 --> 00:43:25,319