Supernatural S09E19 HDTV x264 AAC E-Subs [GWC].mp4 - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:01,295 --> 00:00:02,295
[පෙර]

2
00:00:02,358 --> 00:00:05,160
මළ මිනිසාගේ ලේ.
ඒවා වැම්පයර්ලට විසයි

3
00:00:06,362 --> 00:00:08,763
වැම්පයර්ලා ගැන තියෙන ගොඩක්
ජනප්‍රවාද පච.

4
00:00:08,765 --> 00:00:12,000
උන්ව මරන්න පුළුවන් එකම විදිහ
බෙල්ල කපලා විතරයි.

5
00:00:12,002 --> 00:00:13,535
- ඒයි ඩීන්
- ජෝඩි මිල්ස්

6
00:00:13,537 --> 00:00:16,271
ජෝඩි, ඔයාට විශ්වාසද ඔයා,
ආපහු පොරේට පනින්න ලෑස්තියි කියලා

7
00:00:19,209 --> 00:00:20,675
මේ විකාර දේවල් නතර නොවී එනවා

8
00:00:22,145 --> 00:00:23,879
මං වැඩිපුර දන්න තරමට
මට ලැස්තිපිට ඉදතහැකි

9
00:00:23,881 --> 00:00:24,990
ඔයත් --

10
00:00:25,015 --> 00:00:25,681
යලි උපන්නද?

11
00:00:25,682 --> 00:00:26,321
ඔව්

12
00:00:26,346 --> 00:00:28,317
මං රකින්න බැරි පොරොන්දු දෙන්නේ නෑ

13
00:00:28,318 --> 00:00:29,951
මං පල්ලියට කැමතියි

14
00:00:29,953 --> 00:00:33,922
මං කියන්නේ මගේ පුතාටයි මහත්තයටයි පස්සේ....

15
00:00:36,627 --> 00:00:39,527
මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක් ඕනේ වුනා --

16
00:00:39,644 --> 00:00:40,644
[දැන්]

17
00:00:42,000 --> 00:00:48,074

18
00:00:51,208 --> 00:00:52,841
හරි මිසී, සන්සුන් වෙනවා!

19
00:00:52,843 --> 00:00:55,210
මට යන්න දෙනවා!

20
00:00:55,212 --> 00:00:57,279
සන්සුන් වෙනවා!

21
00:00:57,281 --> 00:00:59,281
මට යන්න දෙනවා!

22
00:01:03,853 --> 00:01:06,988
ඒයි, ෆ්‍රෑන්ක්, කවුද ඉස්සරහා
වීදුරුව කඩලා දාලා

23
00:01:06,990 --> 00:01:09,724
ඩොව්සන්ස් හාඩ්වෙයාර් එකේ
හොරෙන් ඇතුළුවීමක් වගෙයි

24
00:01:09,726 --> 00:01:11,226
ඔයා ඒක බලන්න ඕනේ

25
00:01:11,228 --> 00:01:13,762
ඔව්, ලැබුනා පණිවිඩේ
ඒත් කුඩුබලාගන්න කෙනෙක් නෑ

26
00:01:13,764 --> 00:01:15,297
මෙතන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කූඩුවේ

27
00:01:15,299 --> 00:01:17,165
ෂෙරීෆ් දැන් එනවා ස්ටේෂන් එකට

28
00:01:17,167 --> 00:01:18,266
වැඩි වෙලාවක් යන එකක් නෑ

29
00:01:18,268 --> 00:01:20,302
හරි, මං පිටත් වෙනවා

30
00:01:20,304 --> 00:01:22,804
ඒයි, මාව දාලා යන්න එපා

31
00:01:24,440 --> 00:01:25,640
අනේ

32
00:01:39,484 --> 00:01:40,484
[සූ ෆෝල්ස් නීතිය
ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ගොඩනැගිල්ල]

33
00:01:58,075 --> 00:01:59,708
කෝඩි

34
00:01:59,710 --> 00:02:01,376
මේ ඉන්නේ ඔයා, කෙල්ලේ

35
00:02:01,378 --> 00:02:03,311
- කොහොමද ඔයා මාව හොයා ගත්තේ?
- අයියෝ

36
00:02:03,313 --> 00:02:05,380
ඔයාට ඇත්තටම ඕක අහන්න ඕනෙද?

37
00:02:05,382 --> 00:02:08,483
අ - අනික් අයත් ආවද?

38
00:02:08,485 --> 00:02:10,752
හැමෝම දඩයමකට ගිහින් ඉන්දැත්දියි
මට තේරුනේ ඔයා පැනලා ගිහින් බව

39
00:02:10,754 --> 00:02:12,320
හිතුවා ඔයාටයි එගොල්ලන්ටයි දෙගොල්ලන්ටම
උදව්වක් හැටියට

40
00:02:12,322 --> 00:02:13,288
ඇවිත් මේක විසදන්න

41
00:02:13,290 --> 00:02:14,789
අපි නැති බව ඒගොල්ලන්ට දැනෙන්නත් කලින්

42
00:02:14,791 --> 00:02:17,192
ඔයාට බැහැ මේක ඇතුලේන් මාව ගන්න

43
00:02:24,834 --> 00:02:28,670
පොලිස්කාරයට හරි හදිස්සියක් තිබ්බේ
මං බොරුවට පෙන්නපු හොරකම ගැන බලන්න යන්න

44
00:02:30,574 --> 00:02:33,141
මං එනවා දැක්කෙවත් නැති තරං

45
00:02:34,710 --> 00:02:36,444
මං ඔයාට කොච්චරවත් කියනව --

46
00:02:36,446 --> 00:02:41,349
ඔයාට පුළුවන් දුවන්න, හැංගෙන්න
ඒත් අපි ඔයාව හොයා ගන්නවාමයි

47
00:03:12,748 --> 00:03:14,049
ඔය කොල්ලෝ දකිනකොටත් සතුටුයි

48
00:03:14,051 --> 00:03:16,518
ජෝඩි

49
00:03:16,520 --> 00:03:18,253
කොහොමද උරහිස?

50
00:03:18,255 --> 00:03:20,288
ආ, ඒක රිදෙන්නේ වහිනකොට විතරයි

51
00:03:20,290 --> 00:03:21,589
කොහොමද කොල්ලෝ දෙන්නට?

52
00:03:21,591 --> 00:03:24,526
- සැපයි
- එන විදිහට යනවා

53
00:03:24,528 --> 00:03:26,094
මං දන්නවා ඒ හැගීම

54
00:03:26,096 --> 00:03:28,296
ඉතින්, මොනවද තියෙන්නේ අපිට?

55
00:03:38,774 --> 00:03:42,377
ඔව්, අහ්. ඒ වැම්ප් කෙනෙක් තමා

56
00:03:43,612 --> 00:03:44,779
අනේ මන්දා සැමී

57
00:03:44,781 --> 00:03:46,881
දැන් ජෝඩිට අපේ උදව් ඕනේ නැද්ද මන්දා

58
00:03:46,883 --> 00:03:48,750
- ආ, ඒගොල්ලෝ හරි ඉක්මනට ලොකු වෙනවා
- නැද්ද?

59
00:03:48,752 --> 00:03:50,151
ඔව්, ඕන තරං විහිලු කරන්න

60
00:03:50,153 --> 00:03:52,821
මේක ආපු දිහාවේ තව තියෙනවා

61
00:03:52,823 --> 00:03:54,355
තව?

62
00:03:54,357 --> 00:03:56,124
මගේ කට්ටිය පැනලා යන ළමයෙක්ව ගෙනාව ඊයේ රෑ

63
00:03:56,126 --> 00:03:58,293
එයාව අදුනගන්න පුළුවන් දෙයක් තිබ්බේ නෑ එයා ලග --
එයාලග මොකුත්ම තිබ්බේ නෑ ඇත්තටම

64
00:03:58,295 --> 00:04:00,128
නෙබ්‍රස්කාවලින් බස් ටිකට් එකක් ඇරෙන්න

65
00:04:00,130 --> 00:04:02,263
එහෙම්පිටින්ම ජෝන් ඩො කෙනෙක්
එයා මට එයාගේ නමවත් කියන්නේ නෑ

66
00:04:02,265 --> 00:04:03,731
කෙල්ල හරිම මුරන්ඩුයි

67
00:04:03,733 --> 00:04:05,033
හැදිච්ච කමක් ගැවිලා නෑ

68
00:04:05,035 --> 00:04:07,469
එයාව බේරගත්තට මට ස්තුති කළේවත් නෑ

69
00:04:07,471 --> 00:04:11,072
කොහොම හරි මේකා සැහෙන මහන්සි වුනා
එයාට කිට්ටු කරන්න

70
00:04:11,074 --> 00:04:12,574
ඇහුනා එයා කියනවා

71
00:04:12,576 --> 00:04:15,844
"අනික් අයටත්" එයාට තරම්ම එයාව ඕනේ කියලා

72
00:04:15,846 --> 00:04:17,645
- කූඩුවක් වගේ
- ඔව්

73
00:04:17,647 --> 00:04:19,013
කූඩුවක්?

74
00:04:19,015 --> 00:04:22,484
මං හිතන්නේ ඒක ඇහෙන තරමෙන් බාගයක් තරංවත්
ලස්සන සැපපහසු එකක් නෙමේ වෙන්න ඕනේ

75
00:04:22,486 --> 00:04:25,353
ආ, අනේ නෑ

76
00:04:32,595 --> 00:04:33,695
විල්සන්නුයි, ෆිෂර්නුයි?

77
00:04:33,697 --> 00:04:37,065
ඔය දෙන්න එෆ් බී අයිනං
මං ටේලර් ස්ෆිෆ්ට්

78
00:04:37,067 --> 00:04:39,134
ඒ දන්ත හදුනා ගැනීමක් නමේ

79
00:04:39,136 --> 00:04:42,337
ඒ දළ තියෙනවද බැලුවා,
ඕගොල්ලෝ දඩයක්කාරයෝ

80
00:04:45,040 --> 00:04:50,044
ඔයා පණපිටින් ඉන්නේ, අහ්,
ෂෙරීෆ්ව පුහුනුකලේ දඩයක්කාරයෝ නිසා

81
00:04:50,046 --> 00:04:51,846
මං හිතන්නේ ඔයාගේ කටෙන් එන්න
ඕනේ පලවෙනි වචනේ

82
00:04:51,848 --> 00:04:53,882
ස්තුතියි කියන එක

83
00:04:57,253 --> 00:04:59,420
ඉතින්, ඔයා කවුද මේ වැම්ප්ට, කොහොම වුනත්?

84
00:04:59,422 --> 00:05:03,758
හ්ම්ම්, ඔයා ඔච්චර විශේෂ මොකද?

85
00:05:04,860 --> 00:05:06,361
කූඩුවක් තියෙනවද?

86
00:05:11,700 --> 00:05:15,503
බාදා කලාට සමාවෙන්න
අපිට එයාගේ ඩී එන් ඒ වලට ගැලපෙන එකක් ලැබුනා

87
00:05:21,577 --> 00:05:23,912
ඇනී ජෝන්ස්

88
00:05:23,914 --> 00:05:27,315
කෙනොෂාවලට පිටින් 2006දී
පැහැරගත්තා කියලා වාර්තා වුනා

89
00:05:27,317 --> 00:05:29,951
වයසක ආච්චි කෙනෙක් හදාගෙන තියෙන්නේ

90
00:05:29,953 --> 00:05:31,286
දැනට ජීවතු අතර නෑයෙක් නැහැ

91
00:05:33,756 --> 00:05:36,524
ඔයා හිතන්නේ එයාව අරන්
ගිහින් තියෙන්නේ වැම්ප්ලද?

92
00:05:36,526 --> 00:05:38,393
අවුරුදු 8ක් කියන්නේ සැහෙන කාලයක්
මනුස්සයෙක්ට වැම්ප්ලත් එක්ක ඉන්න

93
00:05:38,395 --> 00:05:39,561
මැරෙන්නවත් හරවන්නේවත් නැතුව

94
00:05:39,563 --> 00:05:40,828
ඕගොල්ලෝනේ විසේසඥයෝ

95
00:05:40,830 --> 00:05:42,330
ඒත් මොකද්දෝ...

96
00:05:42,332 --> 00:05:44,766
ඇදුනුම් කමක් තිබ්බේ ඒ වැම්ප්
මෙයාට කතා කල විධිහේ

97
00:05:44,768 --> 00:05:45,900
ජෝඩි හරි

98
00:05:45,902 --> 00:05:48,536
එයාගේ බෙල්ලේ තුවාල කැළැල් තියෙනවා
බීපු කැළැල්

99
00:05:48,538 --> 00:05:49,771
අහ්....

100
00:05:49,773 --> 00:05:52,373
ඒවා තට්ටු වලට තියෙන්නේ

101
00:05:52,375 --> 00:05:54,142
අවුරුදු ගානක් තිස්සේ වුන ඒවා වගේ

102
00:05:54,144 --> 00:05:56,377
එහෙනං එයා ලේ වහලෙක්

103
00:05:56,379 --> 00:05:57,845
අපි මේක මීට කලින් දැකලා තියෙනවා

104
00:05:57,847 --> 00:06:00,715
වැම්පයර්ලා මිනිස්සුන්ව සුරත්තල්ලු හැටියට තියා ගන්නවා
මනුස්ස ලේ බෑග්

105
00:06:00,717 --> 00:06:02,784
සමහර වෙලාවට මේ වහල්ලු

106
00:06:02,786 --> 00:06:03,918
පක්ෂපාතියි එගොලන්ව රදවාගෙන ඉන්න එවුන්ට

107
00:06:03,920 --> 00:06:05,853
- ඔව්
- හරි

108
00:06:05,855 --> 00:06:07,288
ඉතින්... මේ ළමයා කතා නොකරන්නේ

109
00:06:07,290 --> 00:06:09,224
එයට හැදිලා නිසා... මොකද්ද?

110
00:06:09,226 --> 00:06:10,758
වැම්පයර් ස්ටොක් හෝම් ආබාධයක්?

111
00:06:10,760 --> 00:06:12,327
එයා කූඩුව රකිනවා

112
00:06:12,329 --> 00:06:13,861
ඉතින්, ඔයාට හිතෙනවා ඔයා
ඒගොල්ලන්ට ණයගැතියි කියලා

113
00:06:13,863 --> 00:06:16,464
ඒගොල්ලෝ ඔයාට ගෙදරක් දුන්නා
ඔයාව හදා ගත්තා

114
00:06:16,466 --> 00:06:17,398
ඇනී, අපිට ඒක තේරෙනවා

115
00:06:17,400 --> 00:06:19,100
පක්ෂපාතිත්වය හරිම හොද දෙයක්

116
00:06:19,102 --> 00:06:21,302
- මගේ නම ඇලෙක්ස්
- නෑ එහෙම නෑ

117
00:06:21,304 --> 00:06:23,972
ඔයාගේ නම ඇනී ජෝන්ස්

118
00:06:23,974 --> 00:06:26,107
අර වැම්පයර්ලා ඔයාව හොරකම් කළා

119
00:06:26,109 --> 00:06:27,642
ඒගොල්ලෝ යක්කු, ඇනී

120
00:06:27,644 --> 00:06:29,644
ඇලෙක්ස්, ඒගොල්ලෝ ඔයාට ආදරේ නෑ

121
00:06:29,646 --> 00:06:31,012
ඒගොල්ලෝ ආදරේ ඔයාගේ ලේ වලට

122
00:06:31,014 --> 00:06:32,080
ඒගොල්ලෝ ඔයාගේ ලේ බිව්වා

123
00:06:32,082 --> 00:06:34,182
මමයි ඒගොල්ලන්ට දුන්නේ

124
00:06:34,184 --> 00:06:36,084
මගේ තීරණේ

125
00:06:36,086 --> 00:06:37,385
මගේ සහෝදරයෝ --

126
00:06:37,387 --> 00:06:40,688
ඒගොල්ලෝ මට කෑම ගෙනත්
දුන්නා මට බඩගිනි වුනාම

127
00:06:40,690 --> 00:06:44,859
ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ දඩයමක් වැරදිලා ගිහාම
මං ඒගොල්ලන්ට ලේ දුන්නා

128
00:06:44,861 --> 00:06:46,561
ඒගොල්ලෝ මගේ පවුල

129
00:06:46,563 --> 00:06:49,197
හරි, ඔයා ඒගොල්ලෝ ගැන වද වෙනවා

130
00:06:49,199 --> 00:06:52,066
ඒත් ඇලෙක්ස්....

131
00:06:52,068 --> 00:06:55,570
ඔයා පැනලා යන්න තීරණය කරන්න හේතුවක් තිබ්බා

132
00:06:55,572 --> 00:06:57,038
ඒක තමයි වෙලාව....

133
00:06:57,040 --> 00:07:00,408
අතැරලා ගිහින් තනියම ජීවත් වෙන්න

134
00:07:00,410 --> 00:07:02,210
ඔයා හිතන්නේ ඒ තීරණේ

135
00:07:02,212 --> 00:07:04,145
කූඩුවේ අනික් අය කොහොම පිළිගනියිද?

136
00:07:04,147 --> 00:07:05,847
ඒ එක්කෙනෙක් දැනටම ඔයා පස්සෙන් ආව

137
00:07:05,849 --> 00:07:08,483
අනික් අය දැනගත්තම මොකද වෙන්නේ
ඔයා ගියා කියලා?

138
00:07:08,485 --> 00:07:11,019
ඒගොල්ලෝ නිකම් උරහිස හොල්ලලා
පාඩුව දරාගනියිද?

139
00:07:11,021 --> 00:07:12,153
ඔයා ඒගොල්ලෝ එක්ක අවුරුදු
ගානක් ජීවත් වෙලා තියෙනවා

140
00:07:12,155 --> 00:07:13,021
ඒගොල්ලෝ ඔයාගේ ලේවල රස බලල තියෙනවා

141
00:07:13,023 --> 00:07:15,189
ඒගොල්ලෝ හොදටම ඔයාගේ ඉව අදුනනව

142
00:07:15,191 --> 00:07:18,760
මං කියන්නේ, ඔයා කොච්චර දුරක් පැනලා යන්නද?
කොච්චර කල් පැනලා යන්නද?

143
00:07:20,963 --> 00:07:23,398
ඔයා මේක හිතලා බලලා නෙමේ කලේ, නැද්ද?

144
00:07:23,400 --> 00:07:26,768
මොකක් වෙයිද, කාට හිරිහැර වෙයිද --

145
00:07:26,770 --> 00:07:30,104
ඔයාගේ, අහ්, "අයියා" එකටම

146
00:07:32,174 --> 00:07:34,375
එයාගේ නම කෝඩි

147
00:07:35,744 --> 00:07:38,246
අරයා එයාව මැරුවා

148
00:07:38,248 --> 00:07:40,081
ඔයා ගත්ත තීරණයක් නිසා

149
00:07:41,417 --> 00:07:44,218
මේවා තමයි ප්‍රතිවිපාක

150
00:07:44,220 --> 00:07:48,890
ඔයාට විකල්ප දෙකක් තියෙනවා --
එක්කෝ ඒගොල්ලෝ නැත්නං ඔයා

151
00:07:48,892 --> 00:07:51,125
අපිට පුළුවන් ඔයාට උදව් කාන්න
අපිට පුළුවන් ඔයාව පරිස්සම් කරන්න

152
00:07:51,127 --> 00:07:52,327
ඒත් ඔයා අපිට උදව් කරන්න ඕනේ

153
00:07:52,329 --> 00:07:54,696
කූඩුව කොහෙද?

154
00:07:56,332 --> 00:07:58,399
මට බෑ

155
00:08:01,970 --> 00:08:04,238
සිද්ධ වුන දේට පස්සේ...

156
00:08:06,241 --> 00:08:10,411
අම්මා මාව හොයා ගත්තොත්, එයා මාව මරයි

157
00:08:26,695 --> 00:08:28,529
මිල්ස් ඔයා හොදින්ද?

158
00:08:28,531 --> 00:08:29,997
පුදුමයක් නෑ, එයා මට ස්තුති නොකළ එකේ

159
00:08:29,999 --> 00:08:31,165
ඒ අපතයා එයාගේ අයියා

160
00:08:31,167 --> 00:08:33,267
මං හොදින්

161
00:08:33,269 --> 00:08:36,104
දන්නවද, ගොඩක්ම, මං නිකම්, --
මට නම ගැනයි ප්‍රශ්නේ

162
00:08:36,106 --> 00:08:38,539
ඇලෙක්ස්නුයි ඇනීයි --
ඒවා කොහොමත් හරි සමානයි

163
00:08:38,541 --> 00:08:39,674
ඇයි උන් ඒක වෙනස් කලේ

164
00:08:39,676 --> 00:08:41,776
හරි, ඉතින්, අපි දන්නවා එයාගේ ටිකට් එකෙන්

165
00:08:41,778 --> 00:08:44,712
ඇලෙක්ස් බස් එකකට නැග්ග ඕනීල්, නෙබ්‍රස්කාවලින්, නේද?

166
00:08:44,714 --> 00:08:45,980
ම්ම් - හ්ම්ම්

167
00:08:45,982 --> 00:08:47,248
පැහැදිලිවම, වැඩිය හොදයි හරියටම
තැන දැනගෙන යන්න තිබ්බනං

168
00:08:47,250 --> 00:08:48,583
ඒත් ටවුම එච්චරම ලොකු නෑ

169
00:08:48,585 --> 00:08:50,118
ගුහාවත් ස්වභාවික තැන්වත් නැහැ
හැංගෙන්න පුළුවන් විදිහේ

170
00:08:50,120 --> 00:08:51,619
හරි එහෙනං, ඉතින් ගිහිල්ල, හොයලා බලමු

171
00:08:51,621 --> 00:08:53,554
හොදයි, මං තැන් ලැයිස්තුවක් හැදුවා

172
00:08:53,556 --> 00:08:55,156
කූඩුවක් වෙන්න පුළුවන් ඒවා

173
00:08:55,158 --> 00:08:56,824
අහ්, හිස් ගිනි නිවන
මධ්‍යස්තානයක් තියෙනවා

174
00:08:56,826 --> 00:08:58,259
අතැරලා දාපු ගෙවල් හතරක්
නැත්නං පහක් තියෙනවා

175
00:08:58,261 --> 00:08:59,861
අපිට දවසක් ඇතුලත බලන්න බැරි නෑ

176
00:08:59,863 --> 00:09:01,662
හරි

177
00:09:03,399 --> 00:09:05,767
තනියෙන් ළමයි බලා ගන්න පුළුවන්
කියලා විශ්වසයිද ඔයාට?

178
00:09:05,769 --> 00:09:08,736
ආ, හොදයි, ළමයා පැනලා
යන්න බලාගෙන ඉන්නේ,

179
00:09:08,738 --> 00:09:09,871
එච්චරම මිත්‍රශීලීත් නෑ

180
00:09:09,873 --> 00:09:12,073
ඒත් මට ළමයි බලා ගැනීමේ රාජකාරිය
කරගන්න පුළුවන් වෙයි මගේ හිතේ

181
00:09:12,075 --> 00:09:13,174
කාර්යාලේ දැන් උන් දන්නවා

182
00:09:13,176 --> 00:09:14,976
ටිකකට හුලගට විරුද්ධ පැත්තට
ගියොත් හොද වෙයි

183
00:09:14,978 --> 00:09:16,077
මං කියන්නේ, වැම්ප්ලට් හොදට
හොයන්න තේරෙනවා

184
00:09:16,079 --> 00:09:18,279
- නියමයි
- ඔව්

185
00:09:18,281 --> 00:09:21,682
හොදයි, ටවුමෙන් පිට පරණ
පවුලේ කැබින් එකක් තියෙනවා මට

186
00:09:21,684 --> 00:09:23,351
- ඒ ඇති වෙයි
- හරි

187
00:09:23,353 --> 00:09:25,420
හොදයි, වැඩිය කාටවත් පුදුම හිතෙන එක්ක නෑ

188
00:09:25,422 --> 00:09:26,587
මං දවසකට යන්න යන එක

189
00:09:26,589 --> 00:09:28,256
සමහරවිට, ඒත් ඔයාට, අහ්, විශ්වාසද
ඔයාට උදව් ඕනේ නෑ කියලා

190
00:09:28,258 --> 00:09:30,491
ඔයා කියන්නේ මගේ කට්ටියව යොදවන්න කියලද

191
00:09:30,493 --> 00:09:33,861
වැම්පයර්ලට විරුද්ධව ආරක්ෂක කටයුතුවල?

192
00:09:33,863 --> 00:09:36,464
ෆ්‍රෑන්ක්ට තාමත් හිතා ගන්න බෑ
ඊයේ රෑ එයාට මොකද වුනේ කියලා

193
00:09:36,466 --> 00:09:37,899
ඒ හාදයා තවම නරක හීන දකිනවා

194
00:09:37,901 --> 00:09:40,201
"වෝකින් ඩෙඩ්" ඒකෙ මඩුවේ එපිසෝඩ් එක බලලා
[*Walking Dead - 2.7 එපිසෝඩ් එක ]

195
00:09:40,203 --> 00:09:41,903
ඒගොල්ලෝ හොද පොලිස් කාරයෝ

196
00:09:41,905 --> 00:09:42,870
ඒගොල්ලෝ මේවට ලැහැස්ති නෑ

197
00:09:42,872 --> 00:09:44,272
ජෝඩි, ඔයාගේ රෑට කියවන පොත්වල

198
00:09:44,274 --> 00:09:46,974
කවද හරි කියවන්න ලැබුනද මළ මිනිසාගේ ලේ ගැන?

199
00:09:46,976 --> 00:09:47,975
ම්ම් - හ්ම්ම්

200
00:09:47,977 --> 00:09:51,012
ඒවායින් වැම්පයර් කෙනෙක්ව වට්ටතහැකි
අශ්ව නිර්වින්ධක වගේ

201
00:09:51,014 --> 00:09:54,015
ඒවායින් ටිකක්නං මං එපා කියන්නේ නෑ

202
00:09:54,017 --> 00:09:55,516
මං කියන්නේ මට ඕන වෙයි කියලා නෙමේ

203
00:09:55,518 --> 00:09:57,752
ඕගොල්ලෝ මේ වැම්ප්ලට වැඩේ දීලා

204
00:09:57,754 --> 00:09:59,020
ආපහු මෙහෙට එයි

205
00:09:59,022 --> 00:10:01,155
උන්ගේ එව්වෝ උන් නැති බව දැනගන්නත් කලින්, නේද?

206
00:10:20,375 --> 00:10:22,043
හොදයි, ඒක මගේ වැරැද්ද නෙමේ

207
00:10:22,045 --> 00:10:24,912
හොදයි, රැල්ෆ් අද වැඩට ආවේ නෑ

208
00:10:24,914 --> 00:10:26,948
මට ශිෆ්ට් දෙකක් අදින්න වුනා

209
00:10:26,950 --> 00:10:29,150
මං ඉක්මනින් ගෙදර එනවා

210
00:10:39,461 --> 00:10:40,795
කෝනර්, ඔයා හොදටම මාව බය --

211
00:10:40,797 --> 00:10:43,631
මට සමාවෙන්න, එහෙම
හොරෙන් නොඑන්නයි තිබ්බේ

212
00:10:43,633 --> 00:10:45,933
නිකම්, ඔයා ඇලෙක්ස්ව එහෙම දැක්කද?

213
00:10:45,935 --> 00:10:49,170
අහ්, ඔයාගේ නංගිව
නෑ, දැක්ක කියන්න බෑ. සමාවෙන්න

214
00:10:49,172 --> 00:10:50,471
අහ්

215
00:10:50,473 --> 00:10:53,207
ඉතින් ඔයා එයාට ටවුමෙන් යන්න
ටිකට් එකක් විකුණුවේ නැද්ද?

216
00:10:53,209 --> 00:10:56,511
මං උදව් කලාද ඕගොල්ලන්ගේ
ලෝකෙන් ඈත් කරපු නංගිට

217
00:10:56,513 --> 00:11:01,082
එයාගේ විකාර භයන්කාර අනුන්ගේ ගෙවල්වල
රිංගන් ඉන්න පවුලෙන් පැනලා යන්න?

218
00:11:01,084 --> 00:11:02,416
ඒත් උත්තරේ නෑම තමයි

219
00:11:02,418 --> 00:11:04,485
ඉතින් ඔයා කියන්නේ රැල්ෆ්
අපිට බොරු කිව්වා කියලද?

220
00:11:06,154 --> 00:11:10,191
මොකද එයා කිව්වා...
ඔයා එයාට ටිකට් එකක් විකුණුවා කියලා...

221
00:11:11,960 --> 00:11:13,794
...අපි එයාව මරන්න මොහොතකට කලින්

222
00:11:24,541 --> 00:11:26,807
ඔහේ මගේ පවුලට විකාරයි කියනවද?

223
00:11:27,643 --> 00:11:30,711
ආ, වස්තුවේ ඔයාට හැගීමක්වත් නෑ

224
00:11:55,564 --> 00:11:56,898
මොකද?

225
00:11:57,301 --> 00:11:59,067
ටිකක් පරණ වැඩියි වගේද?

226
00:11:59,069 --> 00:12:02,904
හොදයි, මට ගොඩක් හොද
මතකයන් මෙතන තියෙනව

227
00:12:02,906 --> 00:12:05,207
ඉස්සර නිතරම මෙහෙ එනවා

228
00:12:05,209 --> 00:12:08,877
මුලින්ම අම්මලත් එක්ක පොඩි කාලේ, පස්සේ මගේ...

229
00:12:11,881 --> 00:12:16,284
කොහොම වුනත්, එළියෙන් පේනවට
වඩා එක ගොඩක් හොදයි

230
00:12:27,196 --> 00:12:29,398
අනික් කාරණේ, මේ කැලේ --

231
00:12:29,400 --> 00:12:32,668
ලේසියෙන්ම අතරමං වෙනවා පාර දන්නේ නැත්නං

232
00:12:32,670 --> 00:12:33,769
මං --

233
00:12:33,771 --> 00:12:36,405
මං දන්නවා මේ කැලේ හරියට
මගේ අතේ යටි පැත්ත වගේ

234
00:12:36,407 --> 00:12:37,539
මට තේරුනා

235
00:12:37,541 --> 00:12:39,708
"පැනලා යන්න හදන්න එපා.
වැඩි දුර යන්න ලැබෙන්නේ නෑ"

236
00:12:56,192 --> 00:12:58,894
ඔයා දන්නවා නේද මේක වැඩක් නැති බව?

237
00:12:58,896 --> 00:13:01,496
වැම්පයර්ලට විරුද්ධව මේකෙන් ඇති වැඩක් නෑ

238
00:13:01,498 --> 00:13:03,732
ඒ නිසා නෙමේ මං ඕක තියා ඉන්නේ

239
00:13:03,734 --> 00:13:04,633
ම්ම්

240
00:13:07,103 --> 00:13:08,570
මේ ඔයාගේ පවුලද?

241
00:13:08,572 --> 00:13:11,339
ඔව්

242
00:13:11,341 --> 00:13:13,341
කොහෙද ඒගොල්ලෝ?

243
00:13:16,379 --> 00:13:18,046
ආ, මැරිලා

244
00:13:19,215 --> 00:13:22,718
දන්නවද, ඒක කියන්න හොද
විධි දාහක් විතර තියෙනවා

245
00:13:22,720 --> 00:13:24,186
මං ඔයාට සමාවක් දෙන්නං

246
00:13:24,188 --> 00:13:26,254
හදලා තියෙන්නේ යක්කුය කියන කාරණේ නිසා

247
00:13:27,757 --> 00:13:28,890
කොහොමද ඒගොල්ලෝ මලේ?

248
00:13:28,892 --> 00:13:32,260
භයානක විධිහට

249
00:13:35,832 --> 00:13:37,199
ඔයාට හොදටම මහන්සි ඇති

250
00:13:37,201 --> 00:13:40,102
මං හොදටම දන්නවා ඔයාට ඊයේ රෑ
නින්දක් ලැබුනේ නැති බව

251
00:13:40,104 --> 00:13:41,369
මං හොදින්

252
00:13:41,371 --> 00:13:43,305
ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමේ
මට පුළුවන් ඇදක් හදලාදෙන්න

253
00:13:43,307 --> 00:13:46,208
මං හොදින්

254
00:13:46,210 --> 00:13:49,377
ඔයාට ඕන විධිහක්

255
00:14:31,754 --> 00:14:33,555
මේක සින්න වෙලා නේද,?

256
00:14:33,557 --> 00:14:34,723
ඔව්

257
00:14:34,725 --> 00:14:36,358
ඒක, අනික් තැන් වගේම තමා

258
00:14:36,360 --> 00:14:38,160
හොදයි, කවුරු හරි මේකේ ඉදලා තියෙනවා

259
00:14:38,162 --> 00:14:39,594
කළුවර කරපු ජනෙල්

260
00:14:55,444 --> 00:14:57,245
ඒයි!

261
00:14:57,247 --> 00:14:59,614
ඒයි, උදව්වක් දෙන්නද ඕකට?

262
00:15:02,486 --> 00:15:04,085


263
00:15:04,087 --> 00:15:05,620
ඕනේ නෑ වගේ

264
00:15:14,096 --> 00:15:17,232
ගෙදර කට්ටිය එක්ක එලියට ගිහින් හොද
කෑම වේලක් ගෙදර ගෙනාව

265
00:15:17,234 --> 00:15:19,501
කොහොමද ඔයාම හිරවුණේ
පිගන් හේදිල්ලට

266
00:15:19,503 --> 00:15:21,369
අපි හැමෝටම කරන්න
වැඩ කොටසක් තියෙනවා

267
00:15:21,371 --> 00:15:23,471
ඔහේගේ එක සාක්ෂි විනාස කරන එක, නේද?

268
00:15:23,473 --> 00:15:27,008
නියමෙට කරලා

269
00:15:27,010 --> 00:15:29,110
රැල්ෆ් හෙජර්ස්, ස්ටේසි කෙප්ලර්

270
00:15:29,112 --> 00:15:31,580
ඒගොල්ලන්ව මරන්න හේතුවක් තිබ්බද?

271
00:15:31,582 --> 00:15:33,982
ඔව්, බඩගින්න

272
00:15:35,118 --> 00:15:36,618
ඉතින් මොකද්ද, පවුල කෝ?

273
00:15:36,620 --> 00:15:38,887
හොද සක්මනකට ගිහින්ද කෑමෙන් පස්සේ?

274
00:15:38,889 --> 00:15:42,490
ආ, ඒගොල්ලෝ ආපහු එයි ඉක්මනටම

275
00:15:45,061 --> 00:15:47,229
මං ඇහුවේ...

276
00:15:48,031 --> 00:15:50,031
කෝ උන්?

277
00:16:05,948 --> 00:16:09,351
මරු තැල්ම

278
00:16:09,353 --> 00:16:11,319
ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි කෙරෙන්න ඕනෙද?

279
00:16:11,321 --> 00:16:14,055
වැඩේ කියන්නේ

280
00:16:14,057 --> 00:16:16,791
මං හිතන්නේ කෙරෙන්න දෙයක් තියෙනවා

281
00:16:18,661 --> 00:16:21,496
තමුසෙට කතා කරන්න බැරිනං

282
00:16:21,498 --> 00:16:23,331
කාටවත් ප්‍රශ්නයක් නෑ

283
00:16:23,333 --> 00:16:27,068
මොකද උඹලා ලේ උරණ, මිනී
චොප්ප කරන වැම්ප්ලා --

284
00:16:27,070 --> 00:16:29,537
ඒ විතරක් නං මදෑ, ඒත්

285
00:16:29,539 --> 00:16:32,140
ළමයි පැහැර ගන්න වැම්ප්ලා...

286
00:16:32,142 --> 00:16:36,678
හොදයි, මංනං සතුටු වෙනවා තමුසෙව මරලා

287
00:16:36,680 --> 00:16:39,114
අනිවාර්යෙන්

288
00:16:39,116 --> 00:16:41,883
ආ, මං දැනගත්තා මේ ඇලෙක්සිස් ගැන තමයි කියලා

289
00:16:44,387 --> 00:16:45,620
මං කිව්වා අම්මට

290
00:16:45,622 --> 00:16:47,989
ඒ කෙල්ල දවසක අපේ දේවල් ඔක්කොම වනසන බව

291
00:16:47,991 --> 00:16:49,190
"අම්ම"

292
00:16:49,192 --> 00:16:52,827
ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම හරවපු වැම්ප්?

293
00:16:52,829 --> 00:16:55,864
හොදයි, ඔක්කොමලා, නංගි පැටියා ඇරෙන්න

294
00:16:55,866 --> 00:16:59,534
එයා, අහ්, හරවන්න හොද වැඩියි

295
00:17:01,772 --> 00:17:04,572
අම්මට හිත හදා ගන්නම බැරි වුනා ඒක කරන්න,
අපි මොනවා කිව්වත්

296
00:17:04,574 --> 00:17:06,308
ඇලෙක්සිස් කොච්චර නරකට හැරුණත්

297
00:17:06,310 --> 00:17:08,009
නරකට?

298
00:17:08,011 --> 00:17:11,413
මං කියන්නද, තමුසෙට කවදාවත්
තරුණ නංගියෙක් ඉදලා නෑ

299
00:17:11,415 --> 00:17:13,281
හැමදේටම පස්ස ගහනව

300
00:17:13,283 --> 00:17:17,786
කන්කෙදිරිය, කෙළවරක් නෑ, හැමදෙයක් ගැනම

301
00:17:17,788 --> 00:17:20,388
ඒත් වැඩි වැඩියෙන්ම ලේ ගැන

302
00:17:20,390 --> 00:17:22,624
හරියට එයා ඊට වඩා ඉහලයි වගේ

303
00:17:22,626 --> 00:17:25,660
හරියට එයා අපිට වඩා හොදයි වගේ
එයා මිනිස්සුන්ගෙන් බොන්නේ නැති නිසා

304
00:17:25,662 --> 00:17:27,829
එයා තොපිට වඩා හොදයි තමා, මැටි මෝලෝ

305
00:17:27,831 --> 00:17:30,365
එයාගේ උනන්දුවක් නැති කම?

306
00:17:30,367 --> 00:17:33,335
ළමා හෘද සාක්ෂි අර්බුදේ?

307
00:17:33,337 --> 00:17:36,404
ඒවා තිත්ත වෙනවා, ඒත් ඒ රගපෑමක් විතරයි

308
00:17:37,574 --> 00:17:39,741
වෙලාව ආවම

309
00:17:39,743 --> 00:17:43,478
එයා කවදත් අපේ පැත්ත ගන්නවා
මිනිස්සුන්ට ඉහලින්

310
00:17:48,852 --> 00:17:50,618
මං කියන්නේ, කොහොමෙයි කියලද හිතන්නේ

311
00:17:50,620 --> 00:17:53,655
අපි මෙච්චර කල් තමුසෙලගෙ
රේඩාර් එකට අහු නොවී හිටියේ?

312
00:17:55,492 --> 00:17:58,693
ලස්සන, පොඩි, අතරමං වුනා වගේ
පේන කෙනෙක් එයා වගේ?

313
00:17:58,695 --> 00:17:59,995
බෑ කියන්න බෑ

314
00:17:59,997 --> 00:18:03,264
විශේෂයෙන්ම මළාට කවුරුත් දුක් වෙන්නේ
නැති ජාතියේ මිනිස්සුන්ට

315
00:18:23,820 --> 00:18:25,754
මං කියන්නේ අපි සෙල්ලමට
දඩයම් කරනවා තමා

316
00:18:25,756 --> 00:18:30,392
ඒත් ගෙදෙට්ට ගෙන්න ගන්න එක,
ලේසියි ආරක්ෂිතයි

317
00:18:33,062 --> 00:18:36,598
අයියෝ, සුදා

318
00:18:36,600 --> 00:18:40,035
මට නමවත් කියන්නේ නැද්ද?

319
00:18:41,504 --> 00:18:44,873
ඒ... ඈන්

320
00:18:44,875 --> 00:18:48,009
ම්ම්, ශෝක් ඈන්

321
00:18:48,011 --> 00:18:51,846
ඔයා දන්නවද මං මොනවද
ඔයාට කරන්න යන්නේ කියලා

322
00:18:51,848 --> 00:18:54,616
ඔව්, මං දන්නවා

323
00:18:57,686 --> 00:19:00,321
මොකුත්ම කරන් නෑ

324
00:19:01,290 --> 00:19:02,290
මොන...

325
00:19:02,292 --> 00:19:04,993
මේක පාටියක්ද?

326
00:19:12,034 --> 00:19:14,669
එයා තමුසෙලගෙ ඇම

327
00:19:14,671 --> 00:19:16,905
වැම්ප් කෙනෙක්ට ලැබෙන්න තියෙන හොදම එක

328
00:19:18,141 --> 00:19:21,242
මතක තියාගත්තොත් හොදයි,
ඒකට එච්චර දක්ෂ වෙන්න බෑ

329
00:19:21,244 --> 00:19:22,677
ඒක කරන එකේ සතුටක් නැත්නං

330
00:19:22,679 --> 00:19:24,379
එයාගෙම ශෝක් විධිහකට

331
00:19:24,381 --> 00:19:28,783
කෙල්ලත් ලේ පිපාසිතයි
වෙන ඕනම වැම්පයර් කෙනෙක් තරම්ම

332
00:19:32,988 --> 00:19:34,456
ජෝඩි

333
00:19:47,002 --> 00:19:48,002
ඇලෙක්ස්?

334
00:19:48,004 --> 00:19:50,972
ඇලෙක්ස්?

335
00:19:58,280 --> 00:20:00,815
ඇලෙක්ස්!

336
00:20:42,091 --> 00:20:43,358
හෝව්!

337
00:20:43,360 --> 00:20:44,859
හෙමීට

338
00:20:44,861 --> 00:20:46,995
සමාවෙන්න

339
00:20:46,997 --> 00:20:48,796
සමාවෙන්න

340
00:20:51,735 --> 00:20:56,037
මං ඔයාට සැන්විච් එකක් හැදුවා
එළියේ තියෙනවා ඔයාට ඕනේනං

341
00:20:59,308 --> 00:21:01,376
ෂෙරීෆ්

342
00:21:03,612 --> 00:21:06,681
මගේ ආච්චි?

343
00:21:08,050 --> 00:21:10,218
මට හරිම දුකයි

344
00:21:10,220 --> 00:21:13,254
නෑ ඒකට -- ඒකට කමක් නෑ

345
00:21:13,256 --> 00:21:17,358
මං හිතුවා -- දැන් අවුරුදු ගානක් වුනා
එයා වයසයි

346
00:21:27,870 --> 00:21:30,271
අනිවා, ස්තුතියි

347
00:21:30,273 --> 00:21:31,472
එයා උත්තර දෙන්නේ නෑ

348
00:21:31,474 --> 00:21:33,808
මං මැරුණ අයගේ නම්
පොලිසියෙන් අහලා බැලුවා

349
00:21:33,810 --> 00:21:36,311
ඒ දෙන්නම වැඩ කරලා තියෙන්නේ
ඕනීල්වල බස් නැවතුමේ

350
00:21:36,313 --> 00:21:38,546
ඒ කියන්නේ උන් ඒගොල්ලන්ව මරලා
තියෙන්නේ ඇලෙක්ස් ඉන්න තැන දැනගන්න

351
00:21:40,650 --> 00:21:42,183
ජෝඩි?

352
00:21:42,185 --> 00:21:42,855
ඩීන්, මොකද?

353
00:21:42,856 --> 00:21:43,873
මං කියන දේ අහගන්න

354
00:21:43,874 --> 00:21:46,274
වැම්ප්ලා දන්නවා ඇලෙක්ස්
සූ ෆෝල්ස්වලට ගිය බව හරිද?

355
00:21:46,275 --> 00:21:47,307
සමහරවිට උන් දැනටම ඇවිල්ලා ඇති

356
00:21:47,309 --> 00:21:48,675
අපි ඊළගට ඔය පැත්තට එනවා

357
00:21:48,677 --> 00:21:50,277
ඒත් තව දෙයක් තියෙනවා
ඇලෙක්ස් ගැන දෙයක් තියෙනවා

358
00:21:50,279 --> 00:21:52,179
ඒක තීච්චාවේ

359
00:21:54,749 --> 00:21:56,049
උන් ඇවිල්ලා

360
00:21:56,051 --> 00:21:56,783
මොකක්?

361
00:21:56,785 --> 00:21:58,185
කැබින් එකේ, දැන්

362
00:21:58,187 --> 00:22:00,053
- අපි මග එනවා
- ඉක්මන් කරන්න

363
00:22:00,055 --> 00:22:01,622
එයා තිබ්බා

364
00:22:01,624 --> 00:22:02,589
අපි යනවද

365
00:22:02,591 --> 00:22:04,691
ඔව්, එළියේදී ඔයාව හම්බවෙන්නං

366
00:22:19,007 --> 00:22:21,341
ඇලෙක්ස්?

367
00:22:21,343 --> 00:22:23,810
ඇලෙක්ස්, එන්න, අපි යන්න ඕනේ

368
00:22:26,649 --> 00:22:27,614
අපි යන්න ඕනේ

369
00:22:27,616 --> 00:22:28,682
ජෝඩි, බේරගන්න!

370
00:22:28,684 --> 00:22:30,450
ඇලෙක්ස්?!

371
00:22:30,452 --> 00:22:32,653
ඇලෙක්ස්!

372
00:22:33,589 --> 00:22:34,554
ඇලෙක්ස්!

373
00:22:34,556 --> 00:22:36,423
මාව බේරගන්න! බේරගන්න!

374
00:22:37,825 --> 00:22:41,228
මට යන්න දෙන්න!

375
00:22:47,468 --> 00:22:49,736
එනවා, අපි යමු!

376
00:22:51,639 --> 00:22:52,839
ඉක්මනට!

377
00:23:13,251 --> 00:23:14,485
ජෝඩි?

378
00:23:14,487 --> 00:23:16,520
- එයී, ඔයා හොදින්ද?
- හෝව්, ඔව්, හෝව්

379
00:23:16,522 --> 00:23:17,521
ඇලෙක්ස් කෝ?

380
00:23:17,523 --> 00:23:19,223
ඔයාම කියන්න

381
00:23:19,225 --> 00:23:21,091
උන් ආවා,
මං උන්ව නවත්තන්න හැදුවා

382
00:23:21,093 --> 00:23:22,259
ඉතින් ඔයාට සිහි නැති වෙන්න වැදුනා

383
00:23:22,261 --> 00:23:23,827
හොදයි, කාටත් වෙන්න පුළුවන් දෙයක්

384
00:23:23,829 --> 00:23:24,828
ඔයා පණපිටින් ඉන්න එක වාසනාව

385
00:23:24,830 --> 00:23:26,397
ඔයා හිතන්නේ උන් ආපහු කූඩුවට යන්න ඇතිද?

386
00:23:26,399 --> 00:23:28,032
අනිවාර්යෙන් යන්න ඇති
මොකටද නොයන්නේ?

387
00:23:28,034 --> 00:23:29,633
ප්‍රශ්නේ -- උන් මොකක් කරයිද

388
00:23:29,635 --> 00:23:30,968
උන්ගේ සහෝදරයව මරලා තියෙනවා දැක්කම?

389
00:23:30,970 --> 00:23:32,136
එහෙනං අපි ආපහු යන්න ඕනේ වහාම

390
00:23:32,138 --> 00:23:33,804
හරි, මාත් එනවා

391
00:23:33,806 --> 00:23:36,140
අහ්, ජෝඩි
ඒයි, ඒයි, හෝව්

392
00:23:36,142 --> 00:23:37,441
පොඩ්ඩක් ඉන්න, ඔයාට තුවාලයි

393
00:23:37,443 --> 00:23:38,742
මං එනවා

394
00:23:38,744 --> 00:23:40,077
ජෝඩි, අපිට කූඩුව ගැන බලාගන්න පුළුවන්

395
00:23:40,079 --> 00:23:42,346
මට පිච්චියක වැඩක් නෑ කූඩුවෙන්

396
00:23:42,348 --> 00:23:44,581
අර ළමයා හිටියේ මගේ ආරක්ෂාව යටතේ

397
00:23:44,583 --> 00:23:46,317
හරි, ඒ "ළමයා"ව විශ්වාස කරන්න බෑ
එයා ඇමක්

398
00:23:46,319 --> 00:23:48,118
එයා පැ - පැණි උගුලක්

399
00:23:48,120 --> 00:23:52,389
එයා අර වැම්ප්ලට මිනිස්සු ගෙනත් දීලා!

400
00:23:52,391 --> 00:23:53,524
මට වැඩක් නෑ

401
00:23:53,526 --> 00:23:55,659
එයා මොනවා කලත්, එයා ඒවා කලේ
ඒගොල්ලෝ එයා ලවා කරවපු නිසා

402
00:23:55,661 --> 00:23:57,628
- ආ, ඒක හේතුවක්ද?
- එයා පොඩි ළමයෙක්!

403
00:23:57,630 --> 00:23:59,730
ඔව්, වැම්පයර් මිනීමැරුම් සෙල්ලම කරපු ළමයෙක්

404
00:23:59,732 --> 00:24:01,131
කටේ කිරි සුවද යන්න කලින් ඉදලම

405
00:24:01,133 --> 00:24:02,199
ජෝඩි, එයා හරි

406
00:24:02,201 --> 00:24:04,568
උ - උපරිම එයාගේ පක්ෂපාතිත්වේ...

407
00:24:04,570 --> 00:24:05,869
අවුල් වෙලා

408
00:24:05,871 --> 00:24:07,671
ඔයා කොහොමද දන්නේ එයාට
බේරෙන්න ඕනෙද කියලවත්?

409
00:24:07,673 --> 00:24:09,039
පහුගිය අවුරුදු අටේම,

410
00:24:09,041 --> 00:24:11,375
එයා මුළු කූඩුවකටම ඇම වෙලා තියෙනවා

411
00:24:11,377 --> 00:24:13,110
එයාගේ අත්වල ලේ තියෙනවා

412
00:24:13,112 --> 00:24:14,378
අපි මරණ ගොඩක් යක්කුන්ට වඩා

413
00:24:14,380 --> 00:24:16,847
ඔයා කියන්නේ එයත් ඔයාගේ
ලයිස්තුවේ ඉන්නවා කියලද?

414
00:24:16,849 --> 00:24:17,881
නෑ, අපි කියන්නේ ඒක නෙමේ

415
00:24:17,883 --> 00:24:18,916
හොදයි, තවම නෑ

416
00:24:21,953 --> 00:24:23,887
අහන්න, මේක එපා වෙනවා
ඒක එහෙමයි

417
00:24:23,889 --> 00:24:26,824
ඒත් යක්කු දඩයම් කරන එකත් එක්ක
තිත්ත යතාර්තයක් තියෙනවා

418
00:24:26,826 --> 00:24:28,359
මේක සුද්ධ කරන්න කරන මෙහෙයුමක්

419
00:24:28,361 --> 00:24:29,326
මුදා ගැනීමක් නෙමේ

420
00:24:29,328 --> 00:24:31,328
මේ මොකක් ගැනද ඇත්තටම?

421
00:24:31,330 --> 00:24:32,896
ඔයා ඒ ලමයව අදුනන්නේවත් නෑ

422
00:24:34,599 --> 00:24:35,966
මං එනවා

423
00:24:35,968 --> 00:24:39,670
ඔය දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්වත්
අතවත් තිබ්බොත් ඇලෙක්ස්ට....

424
00:24:39,672 --> 00:24:42,506
ඕගොල්ලන්ට මාව පහුකරගෙන යන්න වෙනවා

425
00:24:49,681 --> 00:24:52,916
කෝනර් එක්ක හරියට පොරබැදුවලු

426
00:24:52,918 --> 00:24:56,353
තව පොඩ්ඩෙන් එයාගේ
ඇහැකුත් උගුල්ලන්න ගියා කිව්වා

427
00:24:56,355 --> 00:25:00,591
සමහරවිට ඒවා නිකම් නිදහසට කාරනා වෙන්න ඇති
ඔයාට සිහිනැතිවෙන්න ගැහුවට

428
00:25:03,128 --> 00:25:05,729
ඔයාට කිසිම අදහසක් තියෙනවද
ඔයා කොච්චර අවුලක්ද හැදුවේ කියලා?

429
00:25:05,731 --> 00:25:09,700
අපි නැති අතරේ දඩයක්කාරයෝ ගේ වටලලා

430
00:25:09,702 --> 00:25:12,136
ඩෙල්ට වද දීලා මරලා

431
00:25:13,738 --> 00:25:15,706
අපේ ගෙදර අදුනගෙන

432
00:25:15,708 --> 00:25:18,909
අපිට ආයිමත් ගෙවල් මාරු කරන්න වෙනවා

433
00:25:18,911 --> 00:25:20,344
අම්ම ම - මට ඕනේ වුනේ නෑ

434
00:25:20,346 --> 00:25:23,213
ශ්, ශ්, ශ්, ශ්, ශ්,
ශ්, ශ්, ශ්, ශ්!

435
00:25:23,215 --> 00:25:28,185
අපි ක්‍රමයක් හොයා ගමු

436
00:25:28,187 --> 00:25:30,721
දේවල් අවුල් වුනා....

437
00:25:33,591 --> 00:25:35,726
ඒත් දැන් ඔයා ආපහු ආවනේ

438
00:25:35,728 --> 00:25:37,461
ඇයි?

439
00:25:37,463 --> 00:25:39,463
හැමදේටම පස්සේ, මං හිතුවා ඔයා --

440
00:25:39,465 --> 00:25:40,330
ඔයා මොකක් හිතුවා?

441
00:25:40,332 --> 00:25:44,535
මං ඔයාට රිද්දයි කියලා?
මරයි කියල?

442
00:25:50,942 --> 00:25:54,044
මං ඔයාට කවදාවත් හිරිහැරයක් කරන්නේ නෑ

443
00:25:54,046 --> 00:25:58,348
මගේ පුංචි බබාට,
මගේ ශෝක් ඇලෙක්ස්ට

444
00:25:58,350 --> 00:26:01,218
කොහොමද ඔයා එහෙම හිතන්නෙවත්?

445
00:26:02,954 --> 00:26:07,925
බබා, ඇයි ඔයා එහෙම කලේ?
ඇයි ඔයා අපෙන් පැනලා ගියේ?

446
00:26:07,927 --> 00:26:11,028
මං ඔයාට ආදරෙයි අම්මා

447
00:26:11,030 --> 00:26:13,464
ඇත්තමයි, මට නිකම් --

448
00:26:13,466 --> 00:26:17,067
මට තවත් ඒක දරන්න බැරිව ගියා

449
00:26:17,069 --> 00:26:20,304
ලේ, මරණ

450
00:26:20,306 --> 00:26:22,372
ඒගොල්ලෝ කෑගහන සද්ද

451
00:26:22,374 --> 00:26:26,176
නිකම්... මට තවත් ඒක කරන්න බැරිව ගියා

452
00:26:26,178 --> 00:26:29,546
ඒක කලාට පස්සේ මට දැනෙන හැටි,

453
00:26:29,548 --> 00:26:31,882
පසුතැවීම...

454
00:26:34,686 --> 00:26:37,454
මං මැරෙන්න ලෑස්තියි,
ආයිමත් ඒ විදිහට දැනෙනවට වඩා

455
00:26:43,294 --> 00:26:45,963
ඒක මගේ වැරැද්ද

456
00:26:45,965 --> 00:26:47,064
මොකක්ද?

457
00:26:47,066 --> 00:26:50,467
මේ සේරම
මේක මගේ වැරැද්ද

458
00:26:50,469 --> 00:26:53,570
මං ඔයාව හරවන්න තිබ්බේ අවුරුදු ගානකට ඉස්සර

459
00:27:02,113 --> 00:27:05,549
හොදයි, උන්ගේ ට්‍රක් එක පාරේ තියෙනවා

460
00:27:05,551 --> 00:27:07,618
ඉතින් අපි කෙලින්ම ඇතුලට යනවා?

461
00:27:07,620 --> 00:27:09,686
හොදයි, අපි මීට අන්ත
තත්ත්වවලට මුණ දීල තියෙනවා

462
00:27:09,688 --> 00:27:12,089
ඔව්, ජෝඩි

463
00:27:12,091 --> 00:27:13,624
මේක වැටලීමක්

464
00:27:13,626 --> 00:27:16,660
ලාවට අඩි තියන්න, කිට්ටුවෙන් ඉන්න

465
00:27:16,662 --> 00:27:18,929
මුල් තැන දෙන්නේ කූඩුව ඉවර කරන්න

466
00:27:18,931 --> 00:27:20,430
ඇලෙක්ස් එන්නේ දෙවනියට, තේරුනාද?

467
00:27:22,867 --> 00:27:24,234
තේරුණා

468
00:27:29,841 --> 00:27:31,241
ඒක හරිම අත්මාර්තකාමියි

469
00:27:31,243 --> 00:27:33,777
මට ඕනේ වුනා ඔයා ලොකු
මහත්වෙනවා බලන්න

470
00:27:33,779 --> 00:27:36,680
මං ඒක පස්සට පස්සට දැම්මා, ඔයාට පේනවද?

471
00:27:36,682 --> 00:27:39,483
ඔයාට මේ දැනෙන දේවල් --

472
00:27:39,485 --> 00:27:43,820
පසුතැවීමයි, වේදනාවයි --
ඒවා මනුස්ස හැගීම්

473
00:27:45,156 --> 00:27:49,026
පරක්කු වැඩි නෑ
මට පුළුවන් වේදනාව අයින් කරන්න

474
00:27:50,428 --> 00:27:55,198
එතකොට අපිට එකට ඉදතහැකි

475
00:27:55,200 --> 00:27:57,301
පවුලක් විධිහට

476
00:27:57,303 --> 00:28:00,337
මේ කිසිම දෙයක් වුනේ නෑ වගේ

477
00:28:02,340 --> 00:28:05,242
ඔයා කැමතිද ඒකට?

478
00:30:05,663 --> 00:30:07,130
අතාරිනවා ඕක

479
00:30:26,984 --> 00:30:28,819
ඇලෙක්ස්, එන්න,
එන්න වස්තුවේ අපි යන්න ඕනේ

480
00:30:28,821 --> 00:30:29,653
යනවා එහාට!

481
00:30:29,655 --> 00:30:31,822
අපි යන්න ඕනේ!

482
00:30:31,824 --> 00:30:34,357
මොකද්ද උන් ඔයාට කලේ?

483
00:30:34,359 --> 00:30:36,059
මට සමාවෙන්න ජෝඩි

484
00:30:36,061 --> 00:30:39,096
මං තීරණයක් ගත්තා

485
00:30:42,467 --> 00:30:45,135
එයා මාව තෝරාගත්තා

486
00:30:54,174 --> 00:30:57,376
නෑ, නෑ, නෑ
නෑ, අහ් - අහ්

487
00:30:58,378 --> 00:31:01,580
මාර දර්ශනයක් ගෙදර ඇවිත් දකින්න

488
00:31:01,582 --> 00:31:04,249
සහෝදරයෙක් බිම මැරිලා ඉන්නවා

489
00:31:07,119 --> 00:31:09,988
කිසිම අදහසක් නෑ ඒක කරලා
තියෙන්නේ වින්චෙස්ටර් කෙනෙක් බව

490
00:31:09,990 --> 00:31:14,492
ඉතින්.... තමුසෙලා දෙන්නගෙන් කොයි එකාද ඒ?

491
00:31:14,494 --> 00:31:18,663
තෝපෙන් කොයි එකාද
මගේ මල්ලිගේ බෙල්ල කැපුවේ?!

492
00:31:19,765 --> 00:31:21,366
ඒ තමුසේද?

493
00:31:22,702 --> 00:31:24,102
අරූද?

494
00:31:33,379 --> 00:31:35,046
හොදට ගැලපෙනවා

495
00:31:35,048 --> 00:31:37,315
සහෝදරයෙක්ට සහෝදරයෙක්

496
00:31:38,417 --> 00:31:43,221
මේ තැන අපිට හොද ගෙදරක් වුනා

497
00:31:43,223 --> 00:31:46,658
ඒත් තමුසෙලා දෙන්න ඇවිල්ල ඒක විනාස කල නිසා

498
00:31:46,660 --> 00:31:49,294
අපිට ආපහු පාරට බැහැලා යන්න වෙනවා
වෙන එකක් හොයාගෙන

499
00:31:53,532 --> 00:31:56,268
අපි පාරට බහිනකොට....

500
00:31:59,473 --> 00:32:01,706
...අපි කෑමත් අරන් යන්න කැමතියි

501
00:32:09,048 --> 00:32:11,416
කියන්න බෑ තමුසේ ඇවිත් තියෙන්නේ
ලැස්ති නොවී කියලා

502
00:32:11,418 --> 00:32:13,518
ඇලෙක්ස්

503
00:32:13,520 --> 00:32:15,387
ඒයි, මගේ කෙල්ලට කරදර කරන්න එපා

504
00:32:15,389 --> 00:32:17,756
එයා දෙයකට මුණ දෙනවා
ක්‍රියාවලියකට

505
00:32:17,758 --> 00:32:20,592
මොකද්ද උඹ එයාට කලේ?

506
00:32:20,594 --> 00:32:22,794
එයාට මගේ ලේ පෙව්වා

507
00:32:22,796 --> 00:32:24,963
දැන් එයා මගට ඇවිත් තියෙන්නේ

508
00:32:24,965 --> 00:32:27,766
දැන් කරන්න තියෙන්නේ බොන එක විතරයි

509
00:32:32,238 --> 00:32:34,940
අනේ, අම්මා

510
00:32:36,108 --> 00:32:38,276
එයාට යන්න දෙන්න

511
00:32:39,979 --> 00:32:42,914
මං දැනටම ඔයාගෙන් බීලනේ ඉන්නේ

512
00:32:42,916 --> 00:32:44,449
එයාට යන්න දෙන්න

513
00:32:44,451 --> 00:32:48,987
මගේ කෙල්ලට මතක හිටින
බැදීමක් ඇති කරලා, නේද

514
00:32:48,989 --> 00:32:51,022
බබා මේ ඔයාගේ මනුස්ස
කොටස කතා කරන්නේ

515
00:32:51,024 --> 00:32:53,425
වෙනස වුනාට පස්සේ, මේ මනුස්සයා --
එයාගෙන් ඔයාට කිසි වැඩක් නැතුව යනවා

516
00:32:53,427 --> 00:32:55,860
පැහැදිලිවම ෂෙරීෆ් තමුසෙට ප්‍රශ්න තියෙනවා

517
00:32:55,862 --> 00:32:59,297
තමුසෙගෙ ජීවිතේ හිඩැසක් පුරවගන්න හදනවා
මගේ ඇලෙක්ස්ගෙන්

518
00:32:59,299 --> 00:33:03,134
මට කියන්න තිබ්බ
ගිහින් තමුන්ගේ පවුලක් හදා ගන්නවා කියලා

519
00:33:03,136 --> 00:33:06,471
ඒත්, හොදයි.... දන්නවනේ

520
00:33:06,473 --> 00:33:07,772
අම්මෝ, හරිම නම්බුකාරයි

521
00:33:07,774 --> 00:33:10,608
ඇලෙක්ස්ව හොරකම් කරපු ගෑනීම කියත්දී

522
00:33:10,610 --> 00:33:12,010
මං එයාට කැව්වා, පෙව්වා

523
00:33:12,012 --> 00:33:17,248
අදින්න දුන්නා, ආදරේ කළා අවුරුදු නවයක්ම

524
00:33:17,250 --> 00:33:19,017
තමුසේ හිතන්නේ අම්මකම
එන්නේ ලේ වලින් විතරක් කියලද?

525
00:33:19,019 --> 00:33:20,852
තමුසේ දන්නේ නෑ ඒ ගැන මොකවත් එහෙමනං

526
00:33:20,854 --> 00:33:23,621
සමහරවිට නැතුව ඇති, ඒත් මං දන්නවා
එහෙම නොවෙන්නේ මොකද්ද කියලා

527
00:33:23,623 --> 00:33:26,691
තමුසේ වගේ වෙන්න එයාට බල කරන එක

528
00:33:26,693 --> 00:33:29,394
එයා කරදරයක් වුන ගමන්ම

529
00:33:32,164 --> 00:33:34,866
ඔයාට පේනවද එයා කරන්න හදන දේ

530
00:33:34,868 --> 00:33:36,267
මේ දඩයක්කාර පොලිස් බැල්ලි

531
00:33:36,269 --> 00:33:38,536
ඔයාව මට විරුද්ධව හරවන්න හදනව

532
00:33:38,538 --> 00:33:40,405
තමන්ගේ පණ බේරගන්න

533
00:33:40,407 --> 00:33:43,508
ඒකි කියන එක වචනයක්වත් විශ්වාස කරන්න එපා

534
00:33:44,643 --> 00:33:46,411
හා! ආව්!

535
00:33:46,413 --> 00:33:48,713
මේ ඔයාගේ අම්ම නෙමේ

536
00:34:04,463 --> 00:34:07,665
මේ පීප්පේ ඉවරයි
කොට කොන්ඩ එකාව ලැස්ති කරලා ගන්න

537
00:34:33,359 --> 00:34:35,727
මේක ඉවර කරන්න වෙලාව හරි

538
00:34:35,729 --> 00:34:36,861
ඇලෙක්ස්!

539
00:34:37,863 --> 00:34:40,765
ඒකද එයාගේ නම?

540
00:34:40,767 --> 00:34:43,468
ඔයා මෙයාට තිබ්බේ කාගේ හරි නමක්

541
00:34:46,305 --> 00:34:47,972
ඒ ඔහේගේ දුවද?

542
00:34:51,544 --> 00:34:54,112
මට හිතා ගන්න බැරිව හිටියේ ඔයා මෙයාගේ
නම වෙනස් කලේ ඇයි කියලා

543
00:34:54,114 --> 00:34:56,714
මං හිතුවා හොරකම ගැන
ලැජ්ජා හිතුන නිසා වෙන්න ඇති කියලා

544
00:34:56,716 --> 00:34:57,949
ඒත් ඔයාට ලැජ්ජාවක් දැනෙන් නෑ

545
00:34:57,951 --> 00:35:00,919
ඔයා කිව්වා මං එයාව මගේ ජීවිතේ
හිදැසක් පුරවන්න පාවිච්චි කරනවා කියලා

546
00:35:00,921 --> 00:35:03,855
ඒක හරි, එහෙම තමයි

547
00:35:03,857 --> 00:35:06,224
ඔයත් එහෙමයි

548
00:35:08,260 --> 00:35:10,128
අම්මා?

549
00:35:10,130 --> 00:35:12,997
මං හිතන්නේ දන්නෝ තමයි දන්නේ

550
00:35:12,999 --> 00:35:16,000
ඒ ඇලෙක්ස්...

551
00:35:16,002 --> 00:35:20,972
එයා මැරුණේ ගොඩාක් කාලකට ඉස්සර

552
00:35:20,974 --> 00:35:23,408
ඒත් තවම වේදනායි

553
00:35:24,977 --> 00:35:29,747
ඔයාට තවම ඒක දැනෙනවා,
එයා නැති කමේ වේදනාව --

554
00:35:29,749 --> 00:35:32,784
හරියට බඩ ඇතුලේ ගලක් තියෙනවා වගේ

555
00:35:32,786 --> 00:35:36,221
ඒත් අරයා ලගින් ඉන්නකොට වේදනාව
පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා

556
00:35:42,695 --> 00:35:44,229
තෝ බැල්ලි

557
00:36:13,559 --> 00:36:14,959
මං දිහා බලපන්

558
00:36:17,163 --> 00:36:19,063
මගේ දිහා බලපන්, බැල්ලි!

559
00:36:37,416 --> 00:36:38,716
ඩීන්

560
00:36:38,718 --> 00:36:39,717
ඔව්, මං දන්නවා

561
00:36:39,719 --> 00:36:41,619
ඔයා එහෙම කරන්නේ නෑ
මං වෙනුවෙන්

562
00:36:41,621 --> 00:36:43,688
නෑ, ජෝඩි

563
00:36:48,527 --> 00:36:51,196
හොද ආරංචියක් පොලිස් නෝනා

564
00:36:54,033 --> 00:36:56,401
උඹට නැති වුනේ කවුරු වුනත්....

565
00:36:56,403 --> 00:37:01,039
ඒගොල්ලන්ව ඉක්මනින්ම දකින්න ලැබෙයි

566
00:37:12,585 --> 00:37:14,852
ඇලෙක්ස්?

567
00:37:23,495 --> 00:37:25,730
කොහොමද එහෙම කලේ?

568
00:37:27,766 --> 00:37:31,970
ඔයා මගේ කෙල්ල

569
00:37:34,073 --> 00:37:37,175
මට සමාවෙන්න, අම්මා

570
00:37:43,415 --> 00:37:45,984
මේක බලන්න එපා, රත්තරනේ

571
00:38:11,819 --> 00:38:13,921
නියමෙට කළා අරහේදී

572
00:38:14,444 --> 00:38:16,577
"මගේ දිහා බලපන්, බැල්ලි"?

573
00:38:16,579 --> 00:38:19,480
හොදයි, ඒයි, තමුසේ ලග තව හොද විහිලු තියෙනවානං
මං ලෑස්තියි අහන්න

574
00:38:19,482 --> 00:38:20,514
මං කියන්න හදන්නේ --

575
00:38:20,516 --> 00:38:24,885
මට පෙනුනේ ඔයා ඒකෙන් විනෝද වෙනවා වගේ

576
00:38:24,887 --> 00:38:27,588
සමහරවිට ඕනෑවටත් වඩා

577
00:38:27,590 --> 00:38:28,689
ඉතින්?

578
00:38:29,658 --> 00:38:32,093
හොදයි, සමාවෙන්න හෙයා ෂර්ට් එකක් නොඇන්දට
[* hair shirt - ඇදසිටීමට ඉතා අපහසු සමහර ආගම් වල භාවිත කරන ඇදුමක්]

579
00:38:32,095 --> 00:38:37,064
මරන්න ඕනේ එව්වන්ව මරණ එක
අපේ රස්සාව

580
00:38:38,733 --> 00:38:41,769
ඒකෙන් පොඩ්ඩක් විනෝද වෙන එක
අපරාධයක් නෙමේ

581
00:38:41,771 --> 00:38:44,305
හරි, ඒත්....

582
00:38:45,407 --> 00:38:47,241
කොහොමද කාර්යාලේ තත්වේ?

583
00:38:47,243 --> 00:38:49,643
හොදයි, උන් ෆ්‍රෑන්ක්ට සැහෙන ගහල

584
00:38:49,645 --> 00:38:51,545
ඒත් අඩු ගානේ උන් එයාව පණපිටින් අතැරලා

585
00:38:51,547 --> 00:38:54,448
එයා දිගට හරහට සමාව ඉල්ලනවා
කැබින් එක ගැන උන්ට කිව්වට

586
00:38:54,450 --> 00:38:56,283
ඒත් මං එයාට කිව්වා ඒක මගේ වැරැද්ද කියලා

587
00:38:56,285 --> 00:39:01,622
හොදයි, සමාවල් ගැන කියත්දී, අම්...
අපිත් ඔයාගෙන් සමාව ඉල්ලන්න ඕනේ

588
00:39:01,624 --> 00:39:04,191
අපි ළමයා ගැන වැරදියි

589
00:39:04,193 --> 00:39:08,896
නෑ, ඕගොල්ලෝ හරි -- මං ගැන

590
00:39:08,898 --> 00:39:12,333
මගේ තීරණවලට වෙන දේවල් බලපෑවා

591
00:39:12,335 --> 00:39:14,101
දන්නවනේ, මේ වැඩේ කරත්දී,

592
00:39:14,103 --> 00:39:17,605
ඒකෙන්... පරණ හැගීම් එලියට ආවා

593
00:39:17,607 --> 00:39:20,908
අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මං වලලන්න උත්සහ කරන හැගීම්

594
00:39:20,910 --> 00:39:23,777
දන්නවනේ, වැඩ අස්සේ වලලන්න,

595
00:39:23,779 --> 00:39:26,614
ආගමේ වලලන්න... හමුවීම් වලින් පවා

596
00:39:26,616 --> 00:39:28,015
අපි දන්නවනේ ඒක කොහොමද කෙලවර වුනේ කියලා

597
00:39:28,017 --> 00:39:33,420
ඒත්, දන්නවනේ, ඒවා තවම තියෙනවා, දන්නවනේ, ඇතුලේ

598
00:39:33,422 --> 00:39:35,890
දුක

599
00:39:38,193 --> 00:39:40,227
මං දන්නේ නෑ ඒකෙ තේරුම මොකද්ද කියලා

600
00:39:40,229 --> 00:39:41,595
මං උත්සහ කරපු එක ඇරෙන්න --

601
00:39:41,597 --> 00:39:44,598
මං මාවම රවට්ට ගන්න හැදුවා මට
ඒවා නැහැ වගේ ඉන්න පුළුවන් කියලා

602
00:39:44,600 --> 00:39:48,569
කොහොමවුනත්, ස්තුතියි --

603
00:39:48,571 --> 00:39:51,605
ආවට, ඇලෙක්ස්ව හොද කලාට

604
00:39:51,607 --> 00:39:53,073
ඔයා අපිට ස්තුති කරන්න ඕනේ නෑ

605
00:39:53,075 --> 00:39:55,643
මං කියන්නේ, ඔයයි එයාව හදපු කෙනාව මරලා,

606
00:39:55,645 --> 00:39:57,278
එයාගේ ලේ ගත්තේ

607
00:39:57,280 --> 00:40:00,314
ඒක වැඩ කරයි කියලා විශ්වාසද?

608
00:40:00,316 --> 00:40:03,784
හොදයි, අත්දැකීමෙන් කිව්වොත්,

609
00:40:03,786 --> 00:40:07,521
දවස් කීපයක් යනකම් සෑහෙන අමාරු වෙයි, ඒත්...

610
00:40:07,523 --> 00:40:08,455
එයා ගොඩ එයි

611
00:40:08,457 --> 00:40:10,124
ඔයාට අපි ඉන්න ඕනේ නෑ කියලා විශ්වාසද?

612
00:40:10,126 --> 00:40:13,260
මං හොදින්

613
00:40:13,262 --> 00:40:15,729
ඒක ඉවර වුනාට පස්සේ,

614
00:40:15,731 --> 00:40:17,831
ඔයා එයාට මොකද කරන්නේ කියලා හිතුවද?

615
00:40:33,114 --> 00:40:34,481
මං ආව නිසා නැගිටින්න ඕනේ නෑ

616
00:40:34,483 --> 00:40:36,450
මට -- මට රස්නෙයි

617
00:40:38,186 --> 00:40:39,186
ගෙනත් දෙන්නද --

618
00:40:39,188 --> 00:40:41,121
මට ආයි සීතල වෙයි තව මොහොතකින්

619
00:40:41,123 --> 00:40:43,991
ප්‍රතිකාරේ හැටි, මගේ හිතේ

620
00:40:43,993 --> 00:40:45,192
ඔයාට කන්න මොනවත් ඕනෙද?

621
00:40:45,194 --> 00:40:47,795
නෑ, මට ආයි වමනේ යයි

622
00:40:47,797 --> 00:40:49,964
ඒත්, අහ්, ස්තුතියි

623
00:40:53,301 --> 00:40:56,837
ඔයා දැනගන්න ඕනේ

624
00:40:56,839 --> 00:41:01,375
අම්මා යෝජනාව කලාම, මට නිකම්...

625
00:41:01,377 --> 00:41:05,479
මට ආයිත් එයාගේ හිත රිද්දන්න බැරි වුනා

626
00:41:12,187 --> 00:41:15,389
මට ලැජ්ජා වෙන දේවල් එතකොටත් සැහෙන තිබ්බා

627
00:41:18,026 --> 00:41:20,794
ජෝඩි, ම - මං දේවල් කරලා තියෙනවා

628
00:41:20,796 --> 00:41:24,598
ඔයා පැහැදිලි කරන්න ඕනේ නෑ,
මං දන්නවා

629
00:41:24,600 --> 00:41:28,736
ඔයාට මගෙන් ඕනේ මොනවා වුනත්, මං දෙන්නං

630
00:41:28,738 --> 00:41:31,805
ඔයාට ඕනේනං මං ඉන්නවා ඔයාට

631
00:41:34,509 --> 00:41:39,213
ඒත් ඔයා මූණ දුන්න දේවල්,
පහුගිය පැය 48ට විතරක්, --

632
00:41:39,215 --> 00:41:41,248
මුළු පවුලම නැති වුන එක

633
00:41:41,250 --> 00:41:44,551
ඔයා දැනගෙන හිටපු, ආදරේ කරපු හැම දෙයක්ම --

634
00:41:44,553 --> 00:41:47,621
කාටවත් බැහැ ඒක තේරුම් ගන්න

635
00:41:49,991 --> 00:41:53,594
ඔයාට පුළුවන්
---A Wish We Agree---
---MDG_සිංහල_උපසිරැසි----

635
00:41:54,305 --> 00:42:00,483