Supernatural S09E20 HDTV x264 AAC E-Subs [GWC].mp4 - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:01,958 --> 00:00:03,158
[චිකාගෝ ඉලිනොයිස්]

2
00:00:05,000 --> 00:00:11,074

3
00:00:16,162 --> 00:00:19,230
මේ තැන හරිම ලස්සනයි

4
00:00:19,232 --> 00:00:21,766
ආ, ඒක නරක නෑ

5
00:00:23,036 --> 00:00:24,402
ඔයා ලස්සනයි

6
00:00:24,404 --> 00:00:26,871
අහන්න, රොස්, ඔයා හිතනවානං මෙහෙම බටර් ගෑවම,

7
00:00:26,873 --> 00:00:28,773
අද රෑට ඔයාට වාසියක් වෙයි කියලා

8
00:00:28,775 --> 00:00:30,808
- මං හරි?
- ඔයා හරියටම හරි

9
00:00:32,612 --> 00:00:35,146
හරි, කියන්න --
ඇයි අපි මෙහෙට ආවේ

10
00:00:39,085 --> 00:00:41,052
ඒ අදහස ඔහොම තියා ගන්න

11
00:00:50,029 --> 00:00:52,696
මිස්ටර් රොස්
අහන්න ලැබුනා අද වැදගත් දවසක් කියලා

12
00:00:52,698 --> 00:00:55,666
ඔව්, වැදගත්ම එක

13
00:00:55,668 --> 00:00:58,169
ඔයාට පුලුවන්ද මේක ෂැම්පෙන් වීදුරුවකට දාන්න?

14
00:00:58,171 --> 00:00:59,670
හොද ජාතියේ?

15
00:00:59,672 --> 00:01:01,338
හරිම සුවිශේෂීනෙ

16
00:01:01,340 --> 00:01:03,641
- සැල්!
- ඒයි!

17
00:01:03,643 --> 00:01:05,242
ගොඩ කාලෙකින් දැක්කේ නෑ

18
00:01:05,244 --> 00:01:06,644
සැහෙන කාලෙකින්, මරීස්
කොහොමද ජීවිතේ, මිනිහෝ?

19
00:01:06,646 --> 00:01:08,379
- හොදයි, කොහොමද ඔයාට?
- හොදයි, මුණගැහුන එක සතුටක්

20
00:01:08,381 --> 00:01:10,247
අඩෝ --
මිනිහෝ, අපි මෙතන කතා කර කර හිටියේ

21
00:01:10,249 --> 00:01:11,816
ඔයාට ප්‍රශ්නයක්ද?

22
00:01:11,818 --> 00:01:13,050
ආ, කලබල වෙන්න එපා, මාර්ව්

23
00:01:15,720 --> 00:01:17,388
මොනවත් අවුලක් නෑ
නේද?

24
00:01:17,390 --> 00:01:19,156
- ඔව්
- මේ පැත්තෙන් මහත්වරුනේ

25
00:01:19,158 --> 00:01:20,057
කොහොමද ජීවිතේ?

26
00:01:20,059 --> 00:01:21,792
හොදයි, මීස්ටර් ලැසිටර්
හොදයි

27
00:01:25,498 --> 00:01:27,898
සමහරවෙලාවට පාඩු වෙනවා
සමහර වෙලාවට වාසි වෙනවා, නැද්ද?

28
00:01:27,900 --> 00:01:29,533
සමහරවෙලාවට හොදටම වාසි වෙනව

29
00:01:42,280 --> 00:01:44,148
ඒයි මින්ඩි

30
00:01:44,150 --> 00:01:45,616
මං නැතුව පාලු හිතුනද?

31
00:01:45,618 --> 00:01:49,186
ආ, මං ඔයාට රත්තරං පාට කොන්ඩේ
තිබ්බ කාලේ වැඩිය කැමතියි

32
00:02:17,916 --> 00:02:20,784
දැන් හොදයිද? අහන්න ලැබුනා
ඒවා වැඩිය ෆන් කියලා

33
00:02:25,957 --> 00:02:27,024
හලෝ, ජුලියන්

34
00:02:27,026 --> 00:02:29,226
මං ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න හදනවා නෙමේ

35
00:02:29,228 --> 00:02:30,694
මට ඕනේ ඩ්‍රින්ක් එකක් ගන්න විතරයි

36
00:02:30,696 --> 00:02:33,531
මටත් ඕනේ ටේලර් ස්විෆ්ට්ගේ හදවත කන්න

37
00:02:33,533 --> 00:02:36,200
ඒත් අපිට ඕන දේම ලැබෙන්නේ නෑනේ

38
00:02:36,202 --> 00:02:38,936
දැන් යනවා යන්න ඔය ශිෆ්ටර්
පස්සත් අරං මෙතනින්

39
00:02:43,909 --> 00:02:46,310
මං ඉල්ලීමක් නෙමේ කලේ

40
00:02:48,213 --> 00:02:50,648
වෙයාවූල්ෆ්ලා

41
00:02:50,650 --> 00:02:53,651
තමුසෙලා හිතා ඉන්නේ තමුසෙලා
හරි විශේෂයි කියලා

42
00:02:53,653 --> 00:02:55,386
ඇත්තටම තමුසෙලා නිකම්
බැල්ලිගෙ පුතාල

43
00:03:06,364 --> 00:03:08,199
තමුසෙට එච්චරද පුළුවන්

44
00:03:08,201 --> 00:03:11,168
ආ, විශ්වාස කරනවා, සෙවලයා

45
00:03:11,170 --> 00:03:13,537
මට තව පුළුවන්

46
00:03:15,707 --> 00:03:17,408
මහ ගොඩක්

47
00:03:17,410 --> 00:03:21,245
කොහෙද යන්නේ, ඕල්ඩ් යෙලර්*
[* Old Yeller - පිස්සු බලු රෝගය හැදුන බල්ලෙක් ගැන පොත සහ චිත්‍රපටිය]

48
00:03:47,240 --> 00:03:50,808
එනිස්! කොහෙද මේ අපි යන්නේ?

49
00:03:50,810 --> 00:03:54,578
ඒ තැන --
එතන අපිට ගැලපෙන් නෑ

50
00:03:57,549 --> 00:04:02,820
ඉතින් ඔයා මාව අරන් ආව බෝට්ටු
නවත්තන තැනකට, ඇයි?

51
00:04:04,290 --> 00:04:05,623
අපි මුණ ගැහුනේ බෝට්ටුවක

52
00:04:05,625 --> 00:04:08,158
අර ක්ෂේත්‍ර චාරිකාව --
පහේ පන්තියේදී --

53
00:04:08,160 --> 00:04:10,861
ඔයා කොන්ඩේ ගොතාගෙන හිටියේ,
ඉතින්...

54
00:04:10,863 --> 00:04:14,331
මට මගේ ඇස් දෙක ඔයාගෙන්
අහක් කරගන්න බැරිව ගියා

55
00:04:14,333 --> 00:04:18,936
ටැම්
මේ තමයි අපේ තැන

56
00:04:18,938 --> 00:04:19,970
ඉතින්....

57
00:04:19,972 --> 00:04:22,906
ආ, මගේ දෙවියනේ!

58
00:04:26,878 --> 00:04:28,479
911ට කෝල් කරන්න!

59
00:04:28,481 --> 00:04:30,614
911ට කෝල් කරන්න!

60
00:04:31,817 --> 00:04:34,852
ඩේවිඩ්

61
00:04:34,854 --> 00:04:36,120
මට සමාවෙන්න

62
00:04:36,122 --> 00:04:37,454
ඩේවිඩ්?
කවුද ඩේවිඩ්?

63
00:04:37,456 --> 00:04:39,056
මට විකල්පයක් තිබ්බේ නෑ

64
00:04:42,727 --> 00:04:44,295
තමාරා!
තමාරා!

65
00:04:44,297 --> 00:04:45,729
නෑ! ආහ්!

66
00:04:54,639 --> 00:04:56,874
නෑ! නෑ!

67
00:05:03,049 --> 00:05:05,149
නෑ...

68
00:05:05,151 --> 00:05:07,685
අනේ...

69
00:05:07,687 --> 00:05:10,220
අනේ...

70
00:05:10,222 --> 00:05:11,522
නෑ!

71
00:05:20,844 --> 00:05:21,812
[උතුරු චිකාගෝ විශ්වවිද්‍යාලය]

72
00:05:31,143 --> 00:05:34,012
ප්‍රොෆෙසර්? මොකද ඔයා මෙහෙ කරනේ?

73
00:05:35,014 --> 00:05:36,480
අහ්, මගේ කාර්යලේට යනවා

74
00:05:36,482 --> 00:05:38,482
ඇයි ඔයා කෑමට ගිහින් නැත්තේ?

75
00:05:38,484 --> 00:05:39,817
ලියකියවිලි වැඩ

76
00:05:39,819 --> 00:05:42,486
මං හිතුවේ ඔයයි නෝනායි සති අන්තෙට
කොහේ හරි ගියා කියලා

77
00:05:42,488 --> 00:05:44,288
අපි ගියා -- අපි ගිහින් ඉන්නේ

78
00:05:44,290 --> 00:05:47,057
මට දෙයක් අමතක වුනා

79
00:05:47,059 --> 00:05:49,193
ඒ ගැන වද වෙන්න එපා

80
00:05:59,091 --> 00:06:00,091
[මාර්ගෝ අමතයි]

81
00:06:18,023 --> 00:06:20,524
මැට්?
මේ ඩැනියෙල් ලැසිටර්

82
00:06:20,526 --> 00:06:23,961
කතාව යවන්න -- මං ලග අන්තිම ගණන් විභාගේ
උත්තර ටික තියෙනවා

83
00:06:23,963 --> 00:06:26,497
එකක් 50යි

84
00:06:30,119 --> 00:06:31,119
[මාර්ගෝ අමතයි]

85
00:06:33,972 --> 00:06:35,839
ටෙඩීගේ පින්යාටා නිවසේ, සිනමන් කතා කරන්නේ

86
00:06:35,841 --> 00:06:36,974
විහිළුවක් නෙමේ ඩේවිඩ්

87
00:06:36,976 --> 00:06:38,142
කොයි ලෝකෙද ඔයා

88
00:06:38,144 --> 00:06:39,209
ඔයා ගෙදර එන්න ඕනේ

89
00:06:39,211 --> 00:06:40,377
මාර්ගෝ, මාර්ගෝ. හෙමීට කියන්න

90
00:06:40,379 --> 00:06:42,146
ඩේවිඩ් මං කියන දේ අහන්න
ඔයා දැන්ම ගෙදර එන්න ඕනේ

91
00:06:42,148 --> 00:06:43,147
ඒ කියන්නේ?

92
00:06:43,149 --> 00:06:46,683
- මේ සැල් ගැන
- සැල් ගැන මොකද්ද?

93
00:06:46,685 --> 00:06:48,719
අපේ අයියා මැරිලා

94
00:06:48,721 --> 00:06:52,256
මං දන්නවා මං දැක්ක දේ

95
00:06:52,258 --> 00:06:55,459
ඔයාට විශ්වාසයිද?

96
00:06:55,461 --> 00:06:58,362
මං කියන්නේ,.... හොදටම විශ්වාසයිද?

97
00:06:58,364 --> 00:07:00,164
මොකද ඔයා මට කියන දේ...

98
00:07:00,166 --> 00:07:02,633
මුණක් නැති මොකා හරි ගැන?

99
00:07:02,635 --> 00:07:04,735
ඒ සතාට නියපොතු තිබ්බා

100
00:07:04,737 --> 00:07:06,136
අහන්න, සමහරවිට ඔයාට පැටලවෙන්න ඇති

101
00:07:06,138 --> 00:07:07,938
දන්නවනේ, සමහරවිට -- සමහරවිට ඒ
පිහියක් ගත්ත පරයෙක් වෙන්න ඇති

102
00:07:07,940 --> 00:07:09,106
මං දන්නවා මං දැක්ක දේ

103
00:07:09,108 --> 00:07:11,208
- මං හදන්නේ ඔයාට උදව් කරන්නයි
- මට බොරුකාරයෙක්ය කියලා?

104
00:07:11,210 --> 00:07:14,311
අම්මෝ. ඔයා ඔයාගේ තාත්ත වගේමයි

105
00:07:15,613 --> 00:07:17,347
නේට් රොස් හොද පොලිස් කාරයෙක්

106
00:07:17,349 --> 00:07:19,383
එයා මං දන්න හැමදේම මට ඉගැන්නුවා

107
00:07:19,385 --> 00:07:21,852
ඒත් මේ තරහා යන ගතියෙන් කවදාවත් එයාට
හොදක්නං වුනේ නෑ

108
00:07:21,854 --> 00:07:23,720
අහන්න, ඔයා ලොකු අමාරුවක වැටුනේ

109
00:07:23,722 --> 00:07:25,355
ඔයාගේ තාත්තව එච්චර පොඩි කාලේ
නැති වුන එකෙන්

110
00:07:25,357 --> 00:07:26,990
මං මට පුළුවන් හැමදේම කළා උදව් කරන්න

111
00:07:26,992 --> 00:07:28,459
ඒත් ඔයා බාගෙට ලැස්ති වෙලා ගියොත්

112
00:07:28,461 --> 00:07:30,894
මේ යක් විකාරයක් ගැන කියා කියා
නැත්නං මොකක් හරි මෝඩ වැඩක් කලොත්

113
00:07:30,896 --> 00:07:32,362
මට තවත් ඔයාට උදව් කරන්න බැරිව යනවා, ඒනිස්

114
00:07:32,364 --> 00:07:34,731
මං දන්නවා මං දැක්කේ මොකද්ද කියලා

115
00:07:35,935 --> 00:07:38,402
එජන්ට් බොනම්නුයි පර්ට්නුයි, එෆ් බී අයි

116
00:07:38,404 --> 00:07:39,636
අපි මෙතන ඉදන් මේක බල ගන්නං

117
00:07:39,638 --> 00:07:40,971
බම්බුව තමයි

118
00:07:40,973 --> 00:07:43,540
කවදා ඉදන්ද ෆීබ්ලා පිහි ඇනුම් ගැන හොයන්නේ?

119
00:07:43,542 --> 00:07:46,143
අහන්න, අහ්, පරීක්ෂක

120
00:07:46,145 --> 00:07:49,980
ඔයාගේ, අහ්, සැකකාරයා
ගැලපෙනවා එක විස්තරෙකට

121
00:07:49,982 --> 00:07:55,052
දැන්, මට ඔයාට විස්තර කියන්න තිබ්බා,
ඒත් මං -- මං කියන්නේ නෑ

122
00:07:55,054 --> 00:07:56,186
හරි

123
00:07:56,188 --> 00:07:59,122
කියමු බලන්න ඊයේ රෑ ගැන

124
00:07:59,124 --> 00:08:00,457
ඇයි?

125
00:08:00,459 --> 00:08:03,427
එතකොට ඕගොල්ලන්ටත් මට පිස්සුයි
කියන්න පුළුවන් නිසාද?

126
00:08:03,429 --> 00:08:04,828
කියල බලන්නකෝ

127
00:08:10,735 --> 00:08:13,270
මං එයාගේ ලගට ගිහාම...

128
00:08:13,272 --> 00:08:17,074
එයා.. එයා --

129
00:08:17,076 --> 00:08:20,744
ඔයාට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තිබ්බේ නෑ ඒක ගැන

130
00:08:20,746 --> 00:08:23,280
ඒකෙන් මගේ හිත හැදෙයි කියලද හිතන්නේ?

131
00:08:25,049 --> 00:08:27,851
අහන්න, මේකා මිනිහෙක් නෙමේ

132
00:08:27,853 --> 00:08:31,188
ඉතින්, මොකද්ද ඕගොල්ලෝ ඒ ගැන කරන්නේ

133
00:08:32,590 --> 00:08:35,092
මං දන්නේ නෑ ඔයාට මොනවා කියන්නද කියලා,
ළමයෝ

134
00:08:35,094 --> 00:08:37,461
යක්කු කියලා ජාතියක් නෑ

135
00:08:48,406 --> 00:08:49,973
මාර්ගෝ, සන්සුන් වෙන්න

136
00:08:49,975 --> 00:08:52,209
මට කියන්න එපා සන්සුන් වෙන්න කියලා, පරීක්ෂක

137
00:08:52,211 --> 00:08:55,212
මට කියන්න, ගූල්ලා, --
ඒගොල්ලෝ අපි එක්කද?

138
00:08:55,214 --> 00:08:57,014
- සමහරවිට
- සමහරවිට?

139
00:08:58,417 --> 00:09:02,819
අපි ඔයාට ගෙවන්නෙ
"සමහරවිට" ඒවාට නෙමේ ෆ්‍රෙඩි

140
00:09:02,821 --> 00:09:04,888
කෙලින්ම කියන්න

141
00:09:04,890 --> 00:09:06,356
හරි
හොදයි

142
00:09:06,358 --> 00:09:10,327
හොදයි, ඔයාගේ තාත්තා දැන් ඉන්න තත්වෙයි,
දැන් සැල්නුත් නැති වෙලා නිසයි...

143
00:09:10,329 --> 00:09:12,429
පවුල්වලට ප්‍රශ්න තියෙනවා

144
00:09:12,431 --> 00:09:16,733
කියන්න, ගූල්ලටයි, ජින්ලටයි,
මොක්කුන්ට හරියි

145
00:09:16,735 --> 00:09:18,435
දැන් මමයි මේ පවුල මෙහෙයවන්නේ

146
00:09:18,437 --> 00:09:21,238
ඉතින්, එක්කෝ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ
පැත්ත ගන්න නැත්නං මං ඒගොල්ලන්ව දෙකට නවලා

147
00:09:21,240 --> 00:09:23,907
.45ක් රියනක් ඇතුලට යවලා
මුළු කිලිප් එකම හිස් කරනවා

148
00:09:23,909 --> 00:09:27,844
මාගෝ

149
00:09:31,249 --> 00:09:33,817
ඔයා ඇත්තටම ආවා

150
00:09:33,819 --> 00:09:36,386
සාදරයෙන් පිලිගන්නවා ගෙදරට, ඩේවිඩ්

151
00:09:36,388 --> 00:09:38,455
ඒයි, දුකයි සැල් ගැන

152
00:09:38,457 --> 00:09:40,424
එයා හොද කෙනෙක්

153
00:09:40,426 --> 00:09:41,992
මොකද වුනේ එයාට?

154
00:09:41,994 --> 00:09:43,493
ජුලියන් ඩුවාල් වුනේ

155
00:09:43,495 --> 00:09:46,964
එයයි සැල්නුයි අතරේ වචන හුවමාරුවක් වෙලා
ඉල් සකුන්ඩෝ එකේ පිටිපස්සේ කාමරේදී

156
00:09:46,966 --> 00:09:50,667
ඊට පස්සේ වෘකයා වටෙන් ඇවිල්ලා එතන වනසලා

157
00:09:50,669 --> 00:09:54,838
ඌ සැල්ගේ හදවත හාරලා අරන්,
උට ඒකට ගෙවන්න වෙනවා

158
00:10:05,717 --> 00:10:07,751
සමහරවිට ඔයාට පුළුවන් වෙයි එයාට තේරුම් කරන්න

159
00:10:07,753 --> 00:10:09,286
මොකද මටනං කොහොමටවත් බැරි වුනා

160
00:10:09,288 --> 00:10:13,023
මාර්ගෝ?

161
00:10:13,025 --> 00:10:15,659
මොකද මෙතන එන් ආර් ඒ* නත්තල
වගේ වෙලා තියෙන්නේ?
[* N.R.A. - National Rifle Association]

162
00:10:15,661 --> 00:10:16,927
මොනවද ඔය කරන්නේ?

163
00:10:16,929 --> 00:10:18,762
අපි යුද්ධෙට යනවා

164
00:10:18,764 --> 00:10:21,198
ඔයා කැමති නැත්නං තාත්තට කියන්න

165
00:10:26,170 --> 00:10:30,007
මං දැනන් හිටියේ නෑ තාත්තට මෙච්චර අමාරු බවක්

166
00:10:31,209 --> 00:10:34,044
ඔයා අවුරුදු තුනක්ම ගිහින් හිටිය

167
00:10:34,046 --> 00:10:35,379
දේවල් වෙනස් වෙනවා

168
00:10:35,381 --> 00:10:39,616
මාර්ගෝ, ඔයාට විශ්වාසද ඒ ජුලියන් කියලා?!

169
00:10:39,618 --> 00:10:41,151
කොස්ටා ලග දැකපු කෙනෙක් ඉන්නවා

170
00:10:41,153 --> 00:10:42,586
ජුලියන්ව දැකපු?

171
00:10:42,588 --> 00:10:44,254
එයාට සැල්ව පෙන්නන්න බෑ

172
00:10:44,256 --> 00:10:47,424
ඔයත් ඒක දැනන් හිටියා, මාත් ඒක දැනන් හිටියා --
මුළු ඉලව් ටවුමමත් ඒක දැනන් හිටියා

173
00:10:47,426 --> 00:10:49,226
ඒ තක්කඩියා අවස්තාවක් දැක්කා
ඒක පාවිච්චි කළා

174
00:10:49,228 --> 00:10:50,060
ඒ කියන්න නෑ

175
00:10:50,062 --> 00:10:52,062
දඩෝරියා අපේ අයියව කෑලි කළා

176
00:10:52,064 --> 00:10:54,064
ඔයා ඒ බවක් දන්නේ නෑ

177
00:10:54,066 --> 00:10:55,565
- වෙයා වුල්ෆ්ලා මේක කළා වුනත් --
- වුනත්?!

178
00:10:55,567 --> 00:10:59,169
බලනවකො ඔයා දිහා --
දගලන හැටි

179
00:10:59,171 --> 00:11:01,972
අපේ බෙල්ලට කකුල තියාගෙන හිටපු පවුල රකින්න

180
00:11:01,974 --> 00:11:03,473
අවුරුදු ගානක් තිස්සේ

181
00:11:03,475 --> 00:11:07,444
ආ, ඉස්සර කාලේ වගේමයි

182
00:11:11,949 --> 00:11:14,051
ආ, අනික් කාරණේ...

183
00:11:14,053 --> 00:11:17,120
ඔයාගේ කලින් ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් කසාද බදිනවා

184
00:11:17,122 --> 00:11:19,656
ඔයා ඒක දන්නවා නේද?

185
00:11:19,658 --> 00:11:20,857
වයලට්?

186
00:11:20,859 --> 00:11:23,326
එයාගේ තාත්ත එයාව විකුනුවා
නිව් යෝර්ක් වෘකයන්ට

187
00:11:23,328 --> 00:11:25,429
ගනුදෙනුවක් ස්ථිර කරගන්න

188
00:11:27,365 --> 00:11:29,599
මං කියන්නේ සටනට යන්න එපා කියලා නෙමේ

189
00:11:29,601 --> 00:11:31,068
මං කියන්නේ මොලේ ඇතුව වැඩ කරන්න කියලයි

190
00:11:31,070 --> 00:11:33,236
හොයලා බලන්න මොකද්ද වුනේ කියලා

191
00:11:35,006 --> 00:11:37,040
- මේක කෙළ ජුලියන්නං --
- ඔව්, මොකද්ද ඔයා කරන්නේ

192
00:11:37,042 --> 00:11:39,042
ඩේවිඩ්, අයියෝ

193
00:11:39,044 --> 00:11:40,944
ඔයාට මේක ඕනේ නෑ

194
00:11:40,946 --> 00:11:44,047
ඔයා පැනලා ගියේ මිනිහෙක් වෙන්න

195
00:11:44,049 --> 00:11:47,951
ඔයා කවදත් උන්ට කැමතියි

196
00:11:51,055 --> 00:11:53,457
අහන්න, ඔයා ගියා

197
00:11:53,459 --> 00:11:54,891
ගිය විධිහට ඉන්න

198
00:12:13,511 --> 00:12:15,645
විශ්වාසද මොනවත් ඕනේ නෑ කියලා?

199
00:12:15,647 --> 00:12:17,681
බර්බන්?
ලේ?

200
00:12:17,683 --> 00:12:19,883
ඕනේ නෑ

201
00:12:21,385 --> 00:12:24,387
ඔයා ඇත්තටම හිතනවද ශිෆ්ටර්ලා
මොනවා හරි කරයි කියල

202
00:12:25,757 --> 00:12:27,791
මාර්ගෝ මෝඩ නෑ

203
00:12:27,793 --> 00:12:29,593
ජුලියන්

204
00:12:31,696 --> 00:12:34,898
- දැන් බෑ, වයලට්
- අපි කතා කරන්න ඕනේ, අනේ

205
00:12:39,704 --> 00:12:42,038
මට අහන්න ලැබුනා --
සැල් ලැසිටර් මැරිලා කියලා

206
00:12:42,040 --> 00:12:44,841
ආ, අනේ මොකෝ අපි කරන්නේ?

207
00:12:44,843 --> 00:12:47,210
ඔයාද එයාව මැරුවේ?

208
00:12:47,212 --> 00:12:48,311
නෑ

209
00:12:48,313 --> 00:12:51,248
එයාගේ මිනියේ හැටියෙන්,
සැල් ටක් ගාලා මැරිලා

210
00:12:51,250 --> 00:12:52,616
ඉන්න, ඔයා එයාගේ මිනිය දැක්කා?

211
00:12:52,618 --> 00:12:53,917
මං සැලකිලිමත්, නැද්ද?

212
00:12:53,919 --> 00:12:55,585
- එහෙනං කවුද එයාව මැරුවේ?
- මට වැඩක් තියෙනවායෑ

213
00:12:55,587 --> 00:12:56,853
ඔයා මොකටද ජින් කෙනෙක් මුණ ගැහෙන්නේ?

214
00:12:56,855 --> 00:13:02,325
මොකද අර වේසි මාර්ගෝ ලැසිටර්ට ඕනේ
මාව මරන්න නිසා

215
00:13:02,327 --> 00:13:03,860
ඒකි හිතන්නේ ඒකිගේ අයියව පෙති කලේ මං කියලා

216
00:13:03,862 --> 00:13:05,495
මං ඒකිට එහෙම නෑ කියන්නෙත් නෑ

217
00:13:05,497 --> 00:13:07,864
ශිෆ්ටර්ලා කරපු හැමදෙකින්ම පස්සේ --

218
00:13:07,866 --> 00:13:11,968
අපේ බලප්‍රදේශේ අල්ල ගන්නවා,
අපිට අපහාස කරනවා

219
00:13:11,970 --> 00:13:14,070
යුද්ධයක් එනවා

220
00:13:14,072 --> 00:13:16,173
මට පච්චයෝ මගේ පැත්තට ගන්න ඕනේ

221
00:13:16,175 --> 00:13:17,440
ඉන්න, ජුලියන්, නවතින්න --

222
00:13:17,442 --> 00:13:19,276
ඔයා මොනවා කරනවා කියලද හිතා ඉන්නේ?!

223
00:13:19,278 --> 00:13:21,444
ඔයා මේ රංචුවේ බැල්ලි, කුමාරි

224
00:13:21,446 --> 00:13:24,981
ඔයාගේ වැඩේ ලස්සනට ඉන්න එකයි
නිහඩව

225
00:13:24,983 --> 00:13:29,252
ඉතින්, යුද්ධේ හරි නැතා හරි --
ඔයාට චන්දයක් නෑ

226
00:14:54,405 --> 00:14:56,773
නෑ! නෑ!

227
00:14:56,775 --> 00:14:59,042
තමාරා!

228
00:16:18,055 --> 00:16:19,122
චිකාගෝ පොලිසිය!

229
00:16:19,124 --> 00:16:21,257
ඔය ඉන්න තැනම ඉන්නවා!

230
00:16:21,259 --> 00:16:24,027
මං හිතන්නේ නෑ

231
00:16:28,266 --> 00:16:30,567
මොන...?

232
00:16:54,190 --> 00:16:55,691
මිනිහාගේ උඩ හරිය ගැලෙව්වම
වැඩිය ලස්සනයි කියලා හිතෙන් නැද්ද?

233
00:16:57,061 --> 00:16:58,727
ඔයාට පැනලා දුවන්න ඕනේනං,
දැන් තමා වෙලාව

234
00:16:58,729 --> 00:17:00,028
මං යන්නේ නෑ කොහෙවත්

235
00:17:00,030 --> 00:17:03,165
කවුරු හරි මට කියනකම් මොන
මගුලක්ද මේ වෙන්නේ කියලා

236
00:17:04,100 --> 00:17:06,235
ඔයා ගියොත් හොදයි

237
00:17:06,237 --> 00:17:08,337
බෑ

238
00:17:10,808 --> 00:17:13,242
හරි සැමී,
එයාට කතාව කියන්න

239
00:17:15,712 --> 00:17:17,779
හරි, අහන්න,
මගේ නම සෑම් වින්චෙස්ටර්

240
00:17:17,781 --> 00:17:20,682
අර මගේ අයියා ඩීන්

241
00:17:20,684 --> 00:17:22,284
අපි, අහ්...

242
00:17:22,886 --> 00:17:24,720
... අපි වැම්පයර්ලව මරනවා

243
00:17:24,722 --> 00:17:27,523
වෙයාවුල්ෆ්ලා, ඩීමන්ලා, තව

244
00:17:27,525 --> 00:17:29,691
කොටින්ම අපි දුෂ්ඨ දේවල් පස්සේ එළවලා...

245
00:17:29,693 --> 00:17:31,460
අපි උන්ගේ බෙලි කපලා දානවා

246
00:17:31,462 --> 00:17:34,963
ඒකියන්නේ ඕගොල්ලෝ මොක්කුද?
යක් පොලිසිය?

247
00:17:34,965 --> 00:17:36,899
දඩයක්කාරයෝ

248
00:17:36,901 --> 00:17:38,567
එහෙනං මොකෙද්ද මගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ව මැරුවේ?

249
00:17:38,569 --> 00:17:41,236
අපි ඒ ගැන හොයනවා, හරිද?

250
00:17:41,238 --> 00:17:45,407
ඉතින්, ඔයා අපිට කියාපු ඒවා අනුව
අහ්, මේකා අලුත් එකෙක් වගේ

251
00:17:45,409 --> 00:17:47,943
නැත්නං ෆ්‍රෙඩී කෲගර්*
[*Freddy Kruge - A Nightmare on Elm Street චිත්‍රපටිවලින්]

252
00:17:47,945 --> 00:17:50,112
අ - අර මං කණ්නාඩියෙන් දැක්ක
මිනිහා ගැන මොකද?

253
00:17:50,114 --> 00:17:51,980
කැත වුන මූණක් තියෙන?

254
00:17:51,982 --> 00:17:53,081
ඒ ව්රෙත් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ

255
00:17:53,083 --> 00:17:55,250
අහන්න, මේ ගොඩක් එව්වෝ,
උන් පේන්නේ මිනිස්සු වගෙයි

256
00:17:55,252 --> 00:17:58,320
උන්ව කන්නාඩියකින් හරි සමහරවෙලාවට
කැමරාවකින් හරි දකිනකම්

257
00:17:58,322 --> 00:18:00,989
ඉතින් -- ඉතින් ඕගොල්ලෝ හොයාගෙන මේ --
මේ මොක්කු හරි, ඊටපස්සේ --

258
00:18:00,991 --> 00:18:02,658
උන්ගේ බෙල්ල කපලා දානවා?

259
00:18:02,660 --> 00:18:08,063
ඔව්, සමහරවෙලාවට සැකයක් තියෙනවානං
රිදී උණ්ඩයක් තියලා බලනව

260
00:18:08,065 --> 00:18:09,164
ඒයි, සැමී

261
00:18:09,166 --> 00:18:10,165
ඇයි?

262
00:18:10,167 --> 00:18:13,001
මේක එහෙම පිටින්ම පුරවලා තියෙන්නේ --
ලේයි මසුයි වලින්

263
00:18:13,003 --> 00:18:14,303
මස් ගොඩක්

264
00:18:14,305 --> 00:18:16,738
ඇත්තටම මේක, අහ්

265
00:18:16,740 --> 00:18:19,107
මේක ලේබල් කරලා තියෙනවා "සූසන්" කියලා

266
00:18:21,611 --> 00:18:23,545
මොකද්ද මේ, මොකක් හරි පිටිපසේ කාමරයක...

267
00:18:23,547 --> 00:18:24,713
යක් වී අයි පී කාමරයක්

268
00:18:24,715 --> 00:18:28,317
ඔව්, හොදයි, ඒක එහෙමනං
සැල් ලැසිටර් මෙතන හිටියා...

269
00:18:28,319 --> 00:18:29,484
ඒ කියන්නේ එයා මනුස්ස නෙමේ

270
00:18:29,486 --> 00:18:32,254
ඉතින්, මොකද්ද, දැන් යක්කු යක්කු මරා ගන්නවද?

271
00:18:32,256 --> 00:18:33,355
සමහරවිට

272
00:18:33,357 --> 00:18:35,057
- අපි මිනිය බලන්න ඕනේ,
- මාත් එනවා ඕගොල්ලෝ එක්ක

273
00:18:35,059 --> 00:18:36,458
බෑ. ඔයා ඉන්න ඕනේ

274
00:18:36,460 --> 00:18:37,859
නැත්නං මොකද, ඈ?

275
00:18:37,861 --> 00:18:39,695
ඕගොල්ලෝ මට මොනවා හරි කරනවද?

276
00:18:39,697 --> 00:18:41,763
මං ආදරේ කරන කෙල්ලව මරණවද?

277
00:18:41,765 --> 00:18:43,699
මගේ ඉලව් ජීවිතේ විනාස කරනවද?!

278
00:18:43,701 --> 00:18:46,201
ඔව්, ඕගොල්ලෝ පරක්කු වැඩියි

279
00:18:46,203 --> 00:18:47,469
එනිස්, අහන්න

280
00:18:47,471 --> 00:18:48,570
මට තේරෙනවා

281
00:18:48,572 --> 00:18:50,372
මාව විශ්වාස කරන්න
මාත් ඔතන ඉදලා තියෙනවා

282
00:18:50,374 --> 00:18:53,041
ඒත් අපි කරන දේ?
ඒක මහ අවුල්

283
00:18:53,043 --> 00:18:55,444
ඉතින් තමන්ටම කරගන්න උදව්වක්
හැටියට අයින් වෙලා ඉන්න

284
00:18:55,446 --> 00:18:57,379
ඔයාට හිරිහැරයක් වෙන්න පවා පුළුවන්

285
00:18:58,881 --> 00:19:00,782
හරි

286
00:19:27,978 --> 00:19:31,179
ඒයි, පොඩ්ඩක් කතා කරමුද?

287
00:19:31,181 --> 00:19:32,414
මොකක් ගැනද?

288
00:19:32,416 --> 00:19:33,815
ඊයේ රෑ

289
00:19:33,817 --> 00:19:37,919
මේ තමාරාව මරපු සතා, ඌ මොන වගේද?

290
00:19:37,921 --> 00:19:39,187
සතා?

291
00:19:40,189 --> 00:19:42,224
ඔයා කිව්වේ ඌ පිහියක් ගත්ත පරයෙක් කියලා

292
00:19:42,226 --> 00:19:44,493
හැම හෝඩුවාවක්ම හොයලා බලනවා, ළමයෝ

293
00:19:53,636 --> 00:19:57,339
මං කිව්වා වගේ, උට මූණක් කියන්න දෙයක් තිබ්බේ නෑ

294
00:19:58,342 --> 00:20:01,543
එයා -- ඌ මොකා හරි --
මොනවා හරි කිව්වද?

295
00:20:01,545 --> 00:20:03,278
මං ඒකත් ඔයාට කිව්වනේ

296
00:20:03,280 --> 00:20:04,646
එහෙනං මට ආයිමත් කියන්න

297
00:20:06,516 --> 00:20:09,184
ඒයි, ඔයාට වෙලාව තියෙනවානං
ඉදල යන්නකෝ

298
00:20:09,186 --> 00:20:12,187
තාත්තා රෑ වැඩ, තව පොඩ්ඩෙන් ගෙදර එයි

299
00:20:12,189 --> 00:20:14,256
එයා සතුටු වෙයි ඔයාව මුණගැහෙන්න

300
00:20:14,258 --> 00:20:18,660
හා, එයාවත් දකින්න ආසයි,

301
00:20:20,096 --> 00:20:21,697
සමාවෙන්න

302
00:20:21,699 --> 00:20:23,265
ටෙක්ස්ට් එකක්

303
00:20:26,636 --> 00:20:29,037
අවුලක් නෑ

304
00:20:29,039 --> 00:20:31,339
අහන්න, එනිස්

305
00:20:31,341 --> 00:20:34,342
මං, අහ්... මං දන්නවා මේක අමාරුයි

306
00:20:34,344 --> 00:20:37,112
මෙහෙමනෙ, අහ්, ඒ සතා මගේ
ජැකට් එක හොදටම ඉරලා දැම්මා

307
00:20:37,114 --> 00:20:40,015
අපරාධ පර්යේෂණ කට්ටිය ඒක බලලා ඉවරයි,
ඒත්, -- හොදයි, ඔයාට බලන්න ඕනෙද?

308
00:20:40,017 --> 00:20:42,851
ඒකනං නියමයි

309
00:20:51,728 --> 00:20:54,096
මේක ලොකු උදව්වක්, ළමයෝ

310
00:20:54,098 --> 00:20:56,264
ඇත්තමයි

311
00:20:57,166 --> 00:20:59,901
ඒයි

312
00:20:59,903 --> 00:21:01,770
අහනවා, මේ තුවක්කුව ඇතුලේ
තියෙන්නේ රිදී උණ්ඩයක්!

313
00:21:01,772 --> 00:21:02,771
එනිස්

314
00:21:02,773 --> 00:21:03,972
ඒනිස් එපා --

315
00:21:03,974 --> 00:21:06,975
තමුසේ ෆ්‍රෙඩී කොස්ටා නෙමේ
ඉතින් මොකාද තමුසේ?!

316
00:21:07,643 --> 00:21:09,044
මගේ නම ඩේවිඩ් ලැසිටර්

317
00:21:09,046 --> 00:21:11,747
මං ශේප්ස්ශිෆ්ටර් කෙනෙක්

318
00:21:11,749 --> 00:21:13,982
තමුසේ මොකෙක්?!

319
00:21:13,984 --> 00:21:15,283
අපි පෙනුම.... වෙනස් කරනවා

320
00:21:15,285 --> 00:21:17,886
අම්, නමෙන් කියන්නෙත් එකමනේ

321
00:21:18,888 --> 00:21:20,122
සැල් ලැසිටර් කියන්නේ මගේ අයියා

322
00:21:20,124 --> 00:21:21,857
මං හදන්නේ එයාව මැරුවේ
කවුද කියලා හොයා ගන්නයි

323
00:21:21,859 --> 00:21:23,992
ඉතින් තමුසේ වෙන කාගේ හරි
මූණක් දාගන්නවා, ඈ?!

324
00:21:23,994 --> 00:21:25,293
මං කලින්ම කරනේ ඒක සාමාන්‍යෙන්

325
00:21:25,295 --> 00:21:27,496
අහන්න, මං පොලිස් වාර්තාව කියෙව්වා

326
00:21:27,498 --> 00:21:28,997
මං දන්නවා ඔයාටත් කෙනෙක් නැති වුනා

327
00:21:28,999 --> 00:21:29,998
ආ, කට වහගන්නවා!

328
00:21:30,000 --> 00:21:31,700
මේකනේ, තෝ කියවන්න එපා එයා ගැන!

329
00:21:38,174 --> 00:21:41,543
ඔයා දන්නවද මේ ලෝකේ
තියෙන්නේ මොනවද කියලා?

330
00:21:41,545 --> 00:21:43,545
ඔයාට හැගීමක්වත් තියෙනවද?

331
00:21:43,547 --> 00:21:45,514
විකෘත්තියෝ, දඩයක්කාරයෝ

332
00:21:45,516 --> 00:21:46,648
ඔව්, මං මූලික දේවල් දන්නවා

333
00:21:46,650 --> 00:21:50,552
අම්මෝ

334
00:21:50,554 --> 00:21:52,320
ඔයානං ඉන්නේ කරටම බැහැලා ඉන්නේ

335
00:21:52,322 --> 00:21:54,990
මං ඔයාට කෙටියෙන් කියන්නං

336
00:21:54,992 --> 00:21:58,994
චිකාගෝ බෙදිලා තියෙන්නේ
යක් පවුල් පහක් අතරේ

337
00:21:58,996 --> 00:22:02,230
- මොකක්? මේක විහිලුවක්ද?
- හිනාවක් ඇහෙනවද?

338
00:22:02,232 --> 00:22:03,331
පොලිසිය ගැන මොකද?

339
00:22:03,333 --> 00:22:04,833
පොලිසිය පාලනය කරන්නේ අපියි

340
00:22:04,835 --> 00:22:08,670
අහන්න, මං කියන්නේ කප්පම් එකතු කිරිලි
අවයව හොරකම්

341
00:22:08,672 --> 00:22:10,505
වෙයාවුල්ෆ් ලා තමයි
ගෝල්ඩ් කෝස්ට් එකේ වැඩ කරන්නේ

342
00:22:10,507 --> 00:22:12,340
ජින්ලාට දකුණ අයිතියි

343
00:22:14,277 --> 00:22:18,547
ඒත් අපිට ඕනේ සද්දයක් නැතුව වැඩ කරන්නයි, ඉතින්...
අපි සාමය රකිනවා

344
00:22:18,549 --> 00:22:20,916
මනුස්ස හානි අවමයෙන් තියා ගන්නවා

345
00:22:20,918 --> 00:22:21,917
අවමයෙන්?

346
00:22:21,919 --> 00:22:23,685
අහන්න, මාත් ඒකට කැමති නෑ, හරිද?

347
00:22:23,687 --> 00:22:25,720
ඒත් දන්නවද අනික් දොරෙන් ගියොත්
මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා

348
00:22:25,722 --> 00:22:27,022
යුද්ධේ

349
00:22:27,024 --> 00:22:31,593
ඒ කියන්නේ ලේ -- මනුස්සයන්ගෙයි යක්කුන්ගෙයි --
පාරවල්වල

350
00:22:32,963 --> 00:22:36,765
ඒක නවත්තන්න හදන එකම කෙනයි ඉන්නේ

351
00:22:36,767 --> 00:22:40,969
අම්මෝ, දන්නවද, හොදයිනේ

352
00:22:40,971 --> 00:22:44,105
මට හිමීට අප්පුඩියක් ගහන්න තිබ්බා
ඒත් මගේ අත් නිදහස් නෑ

353
00:22:46,509 --> 00:22:49,511
මේකට සම්න්ධ නොවී ඉන්න, හරිද?

354
00:22:52,815 --> 00:22:57,352
මේ කැපුම්වල රිදී ගැවිලා තියෙනවා

355
00:22:57,354 --> 00:22:58,520
කොහොමද තමුසේ දන්නේ?

356
00:22:58,522 --> 00:22:59,888
ඒක පිච්චෙන නිසා

357
00:22:59,890 --> 00:23:00,922
ඉතින්?

358
00:23:00,924 --> 00:23:03,091
ජුලියන් ඩුවාල්ට රිදී නියපොතු නෑ

359
00:23:03,093 --> 00:23:04,593
එයා වෙයාෆුල්ෆ් කෙනෙක්

360
00:23:08,197 --> 00:23:11,099
ඒයි! ඒයි!

361
00:23:42,460 --> 00:23:43,460
[ජුලියන් ඩුවාල්]

362
00:23:50,216 --> 00:23:51,950
ඉතින්, මේක අහන්න

363
00:23:51,952 --> 00:23:58,323
මේ, අහ්, මරණ පරීක්ෂක කියනවා මේ හාදයා,
මේ, අහ්, ජුලියන් ඩුවාල්

364
00:23:58,325 --> 00:24:02,427
පාත්වෙලා, 3000ක් දුන්නලු,
සැල්ගේ මිනිය බලන්න,

365
00:24:02,429 --> 00:24:04,562
ඌ ඉන්නේ ඉලව් මාලිගාවක

366
00:24:04,564 --> 00:24:05,563
මොකාද මේ හාදයා?

367
00:24:05,565 --> 00:24:06,798
හොදයි, අපිට වාසනාවක් තියෙනවානං

368
00:24:06,800 --> 00:24:09,501
අර යක් කොල්ලට වුනේ
මොකද්ද කියලා දන්න කෙනෙක්

369
00:24:13,205 --> 00:24:16,207
මැඩම්

370
00:24:19,679 --> 00:24:21,846
රගපෑම නවත්තන්න, ඩේවිඩ්

371
00:24:23,816 --> 00:24:27,218
කොහොමද ඔයා -- මං ඔයාව දන්නවා

372
00:24:27,220 --> 00:24:30,021
ඔව්, හොදයි, ඒක හරි

373
00:24:35,061 --> 00:24:36,161
ඇත්ත සේවකයා හොදින්ද?

374
00:24:37,798 --> 00:24:39,397
එයා විවේක ගන්නවා

375
00:24:39,399 --> 00:24:41,666
කබඩ් එකක හිර වෙලා

376
00:24:41,668 --> 00:24:42,934
ඔයා මෙහෙ එන්න හොද නෑ

377
00:24:42,936 --> 00:24:45,437
ඔයා හිතන්නේ මට එන්න ඕනේ කියලද?

378
00:24:46,939 --> 00:24:49,240
මේ සැල් ගැන

379
00:24:51,644 --> 00:24:54,746
මට අහන්න ලැබුන, මට දුකයි

380
00:24:54,748 --> 00:24:56,681
- ජුලියන් නෙමේ ඒක කලේ
- ඔව් මං දන්නවා

381
00:24:56,683 --> 00:24:57,982
ඒ නිසා තමයි ඔයා ඔයාගේ
අයියට කතා කරන්න ඕනේ

382
00:24:57,984 --> 00:24:59,284
එයාව කැමති කරගන්න මාර්ගෝ එක්ක
කතා කරන්න

383
00:24:59,286 --> 00:25:00,485
එතකොට ඒගොල්ලන්ට මේ
මගුල විසදගන්න පුළුවන් වෙයි

384
00:25:00,487 --> 00:25:01,453
ඒක කොහොමටවත් කෙරෙනේ නෑ

385
00:25:01,455 --> 00:25:03,988
අපිට යුද්ධයක් නවත්තන්න පුළුවන්, වයලට්

386
00:25:03,990 --> 00:25:07,759
එක, ජුලියන්ට මේක නතර කරන්න
ඕනේ නෑ, දෙක, කොහොමද?

387
00:25:07,761 --> 00:25:09,928
ඔයා පැනලා ගිය එකෙක්
මං....

388
00:25:09,930 --> 00:25:12,297
මං බැල්ලියෙක්
අපෙන් වැඩක් නෑ

389
00:25:13,299 --> 00:25:15,266
මොකද්ද ඔයාට වෙලා තියෙන්නේ?

390
00:25:15,268 --> 00:25:17,435
කවදා ඉදන්ද ඔයා ඒගොල්ලන්ගේ
පදේට නටන්නේ?

391
00:25:17,437 --> 00:25:18,570
ඔයා කවද ඉදන්ද ඔයාගේ
තාත්තට ඉඩ දෙන්නේ

392
00:25:18,572 --> 00:25:19,637
ඔයාව විකුනන්න නිව්යෝර්ක්වල
තක්කඩියෙක්ට?

393
00:25:19,639 --> 00:25:20,872
ඔයා හිතන්නේ මට විකල්පයක් තිබ්බ කියලද?!

394
00:25:20,874 --> 00:25:22,006
ඔයාට තිබ්බා!

395
00:25:22,008 --> 00:25:24,375
යූනියන් ස්ටේෂමේ

396
00:25:24,377 --> 00:25:26,578
රෑ මැද. ඔයාට විකල්පයක් තිබ්බා

397
00:25:28,013 --> 00:25:31,082
ඔයා --

398
00:25:31,084 --> 00:25:34,352
ඔයයි කිව්වේ අපි යන්න ඕනේ කියලා

399
00:25:34,354 --> 00:25:37,622
සාමන්‍ය ජීවිතයක් ජීවත් වෙන්න

400
00:25:37,624 --> 00:25:42,060
ඔයයි වෙලාව තීරණේ කලේ,
තැන....

401
00:25:42,062 --> 00:25:44,596
මං එතෙන්ට ආව

402
00:25:46,699 --> 00:25:48,600
ඔයා කොහෙද හිටියේ?

403
00:25:52,805 --> 00:25:55,673
දුවන්න!

404
00:26:27,874 --> 00:26:31,176
වයලට්! වයලට්!

405
00:26:40,753 --> 00:26:42,487
මොන මගුලක්ද මේ වෙන්නේ?!

406
00:26:42,489 --> 00:26:44,289
- ඌ එයාව ගෙනිච්චා.
- ඉන්න කවුද තමුසේ?

407
00:26:44,291 --> 00:26:45,957
එයාගේ නම ඩේවිඩ් ලැසිටර්
එයා ශේප්ශිෆ්ටර් කෙනෙක්

408
00:26:47,194 --> 00:26:48,526
ඒයි, අපි යන්න ඕන

409
00:26:48,528 --> 00:26:50,695
දැන්ම! අපි යමු!

410
00:26:59,072 --> 00:27:01,172
හරි එහෙනං, හැමෝම එලියට

411
00:27:04,376 --> 00:27:09,314
ඉතින් ඔහේ කියන්නේ යක් පවුල් පහක් ඉන්නවා

412
00:27:09,316 --> 00:27:11,115
චිකාගෝ පාලනය කරන?

413
00:27:11,117 --> 00:27:13,451
මොකද්ද මේ "ගෝඩ්ෆාදර්" දලත් එක්කද?

414
00:27:13,453 --> 00:27:16,154
හොදයි, ඒක එහෙමනං මට හැම
උදව්වක්ම ඔනෙ කරනව

415
00:27:16,156 --> 00:27:17,455
හොදයි, එයා අතාරින්නෙම නෑ

416
00:27:17,457 --> 00:27:18,523
ඒකනං කියතහැකි

417
00:27:18,525 --> 00:27:19,624
වයලට් උත්තර දෙන්නේ නෑ

418
00:27:19,626 --> 00:27:21,793
ඉන්න, ඉතින් මේ කෙල්ල, එයත් ශිෆ්ටර් කෙනෙක්ද?

419
00:27:21,795 --> 00:27:22,694
වෙයාවුල්ෆ්

420
00:27:22,696 --> 00:27:25,196
- පට්ටයි
- පට්ටයි

421
00:27:26,298 --> 00:27:29,934
එයා ලග ෆෝන් එක තියෙනවනං එයාගේ
සිග්නල් එකෙන් හොයා ගන්න පුළුවන්

422
00:27:29,936 --> 00:27:31,436
ඔව්, ඔයා හරි වෙන්න පුළුවන්

423
00:27:31,438 --> 00:27:33,037
හරි එහෙනං, මොකද්ද එයාගේ අංකෙ?

424
00:27:33,039 --> 00:27:34,539
මාවත් අරං යන්න
ඒක කියන්නං

425
00:27:34,541 --> 00:27:36,140
බෑ!

426
00:27:36,909 --> 00:27:39,377
ආ, කීයටවත් බෑ!

427
00:27:39,379 --> 00:27:41,212
අඩෝ, මූ ඉලව් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කෙනෙක්

428
00:27:41,214 --> 00:27:43,815
සමහරවෙලාවට නරක අය එක්ක
වැඩ කරන්න වෙනවා

429
00:27:43,817 --> 00:27:45,250
ඊට අන්ත එවුන් අල්ල ගන්න

430
00:27:45,252 --> 00:27:47,685
අඩෝ, මං මෙතනම ඉන්නවා

431
00:27:47,687 --> 00:27:49,520
ඔව්, මට පේනවා

432
00:28:28,961 --> 00:28:31,729
උඹ හිතන්නේ මං
විකෘත්තියෙක් කියල...

433
00:28:32,933 --> 00:28:34,165
උඹ වගේ

434
00:28:39,705 --> 00:28:41,973
ඒත් මං එහෙම නෑ

435
00:28:56,221 --> 00:28:57,488
මං නිකම් මිනිහෙක් විතරයි...

436
00:28:57,490 --> 00:29:03,528
මරු සෙල්ලම් බඩු කීපයක් එක්ක

437
00:29:24,615 --> 00:29:27,550
සිග්නල් එක එන්නේ මේක ඇතුලෙන්

438
00:29:30,455 --> 00:29:32,456
ඒයි

439
00:29:32,458 --> 00:29:34,558
ස්තුතියි... දන්නවනේ

440
00:29:35,627 --> 00:29:36,861
අනික ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ගැන, මට --

441
00:29:36,863 --> 00:29:38,095
අහන්න, මට ඔයා සමාව ඉල්ලන්න ඕනේ නෑ

442
00:29:38,097 --> 00:29:40,197
මටත් කෙනෙක් නැති වුනා, හරිද?!

443
00:29:40,199 --> 00:29:43,133
ඒත් මං මෙතන උත්සහ කරනවා

444
00:29:46,605 --> 00:29:48,839
මට දුකයි ඔයාගේ අයියා ගැන

445
00:29:50,909 --> 00:29:53,444
එයා අන්තිම වෙලාවේ ඔයා ගැන කිව්වා

446
00:29:53,446 --> 00:29:56,480
එයා කිව්වා "ඩේවිඩ් මට සමාවෙන්න

447
00:29:56,482 --> 00:29:58,415
මට විකල්පයක් තිබුනේ නෑ" කියලා

448
00:29:59,952 --> 00:30:01,352
හරි, ඔය දෙන්නට උම්මා දීලා
බදා ගන්න පුළුවන් පස්සේ

449
00:30:01,354 --> 00:30:02,586
අපිට කරන්න වැඩ තියෙනවා
එනවලා

450
00:30:05,123 --> 00:30:07,191
රිදී

451
00:30:07,193 --> 00:30:13,063
දුෂ්ඨ කෙනෙක්නං පිච්චෙනවා

452
00:30:13,065 --> 00:30:14,665
යකෙක්නං

453
00:30:18,971 --> 00:30:20,437
එපා! එපා!

454
00:30:20,439 --> 00:30:23,007
බලනවා එයා දිහා!

455
00:30:23,009 --> 00:30:26,410
එයා මගේ පුතා

456
00:30:26,412 --> 00:30:31,582
උඹේ අයියයි ශේප්ශිෆ්ටර් ලැසිටර්නුයි...

457
00:30:32,617 --> 00:30:34,084
එයාව කෑලිවලට ඉරුවා

458
00:30:38,757 --> 00:30:41,592
පොලිසිය මට කිව්වා ඒ කැලෑ සතෙක් කියලා

459
00:30:41,594 --> 00:30:45,729
මං එගොල්ලන්ව විශ්වාස කළා අවුරුදු ගානක්

460
00:30:45,731 --> 00:30:48,899
ඒත් දැන් මං ඇත්ත දන්නවා

461
00:30:48,901 --> 00:30:51,635
අනේ, සැල්ටයි ජුලියන්ටයි දෙන්නට
දෙන්න පෙන්නන්න බෑ

462
00:30:51,637 --> 00:30:53,270
ඒ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්වත්
ළමයෙක්ට හිරිහැරයක් කරන්නේ නෑ

463
00:30:53,272 --> 00:30:55,606
මොකටද මං උඹව විශ්වාස කරන්නේ?
උඹ මැරිලා

464
00:30:55,608 --> 00:31:00,911
හෙට, උන් හොයා ගනියි උඹේ කෑලි ටවුම පුරාම

465
00:31:03,815 --> 00:31:07,351
ආ, බව්වන්ට තරහා යයිද?

466
00:31:07,353 --> 00:31:09,553
ඔයාට ඕනේ ඒකයි

467
00:31:09,555 --> 00:31:12,856
ඔයා හදන්නේ යුද්ධයක් පටන් ගන්නවන්න

468
00:31:12,858 --> 00:31:16,927
විකෘත්තියෝ විකෘත්තියන්ව මරා ගන්න ගත්තම
අපි දිනනවා

469
00:31:16,929 --> 00:31:18,262
නෑ

470
00:31:18,264 --> 00:31:22,066
මේක පටන් ගත්තම, ඔයාට හැගීමක්වත් තියෙනවද,
මිනිස්සු කී දෙනෙක් --

471
00:31:22,068 --> 00:31:24,835
ළමයි කීදෙනෙක් මැරෙයිද කියලා?

472
00:31:43,288 --> 00:31:46,690
හරි එහෙනං, ඔයා මා එක්ක එන්න, රෝමියෝ

473
00:31:46,692 --> 00:31:48,959
ඒක හොදයි, බෆී*
[*බෆී ද වැම්පයර් ස්ලේයර් එකේ බෆී ]

474
00:32:50,288 --> 00:32:52,756
ළමයෝ?

475
00:32:54,259 --> 00:32:55,926
ඩේවිඩ්?!

476
00:33:00,098 --> 00:33:02,466
මට සමාවෙන්න වයලට්

477
00:33:10,709 --> 00:33:13,110
මට උඹෙනුත් ආදර්ශයක් දෙන්න පුළුවන් වගේ

478
00:33:13,112 --> 00:33:14,144
එපා!

479
00:33:14,146 --> 00:33:16,080
- එයාට මොකුත් කරන්න එපා!
- ඇයි?

480
00:33:17,215 --> 00:33:19,016
හ්ම්ම්

481
00:33:20,653 --> 00:33:23,153
ඒකි උඹේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් නිසාද? හ්ම්ම්?

482
00:33:23,155 --> 00:33:24,955
ඔව්, මට ඇහුනා උඹලා කතා කරනවා

483
00:33:24,957 --> 00:33:27,558
හරිම ෂෝයි, ඇයි, සැහෙන මනුස්ස වගෙයි

484
00:33:29,394 --> 00:33:31,295
සැහෙන

485
00:33:40,205 --> 00:33:46,343
මේකයි වැඩේ -- උඹලා පෙනුමෙන් මනුස්ස වගේ
හැසිරෙන්නේ මනුස්ස වගේ....

486
00:33:46,345 --> 00:33:48,178
ඒත් ඇතුලෙන්

487
00:33:48,180 --> 00:33:50,180
උබලා නිකම් යක්කු විතරයි

488
00:34:01,793 --> 00:34:03,093
වයලට්, එපා! අනේ!

489
00:34:04,295 --> 00:34:05,529
අනේ!

490
00:34:05,531 --> 00:34:06,730
වයලට්

491
00:34:06,732 --> 00:34:10,300
අනේ

492
00:34:17,075 --> 00:34:19,610
ඔක්කොම හරි, ඔක්කොම හරි

493
00:34:28,453 --> 00:34:30,621
මොනවද අපිට මග ඇරුනේ?

494
00:34:33,124 --> 00:34:35,325
මං දන්නවා ඔයාව

495
00:34:35,327 --> 00:34:38,328
මට සමාවෙන්න ඔයාගේ කෙල්ල ගැන

496
00:34:41,533 --> 00:34:43,867
ඒත් එයා පාරේ හරස් වුනා

497
00:34:43,869 --> 00:34:46,603
ඔයාට තේරෙනවානේ

498
00:34:46,605 --> 00:34:49,206
මං දන්නවා තේරෙන බව

499
00:34:49,208 --> 00:34:51,575
උන් යක්කු!

500
00:34:55,180 --> 00:34:57,548
මට මෙතන පේන්නේ එක යකායි!

501
00:35:20,489 --> 00:35:22,623
ඔයා හොදින්ද?

502
00:35:22,625 --> 00:35:24,325
හොද වෙයි

503
00:35:24,327 --> 00:35:25,759
ඔයා?

504
00:35:25,761 --> 00:35:30,097
මං ඒ ගැන පස්සේ කියන්නං

505
00:35:30,099 --> 00:35:34,335
සැල් -- එයා කිව්වා එයාට සමාවෙන්න කියලා

506
00:35:34,337 --> 00:35:39,740
ඒවා තමයි එයාගේ අන්තිම වචන --
"ඩේවිඩ් මට සමාවෙන්න

507
00:35:39,742 --> 00:35:40,975
මට විකල්පයක් තිබුනේ නෑ"

508
00:35:40,977 --> 00:35:44,111
ඒත් සැල් මට මොනවත් කරලා නෑ

509
00:35:44,113 --> 00:35:47,348
ඇයි එයා එහෙම කිව්වේ?

510
00:35:55,156 --> 00:35:58,392
සැල්, මොකද ඔයා කර --

511
00:36:00,629 --> 00:36:03,564
එයා එන්නේ නෑ, නැද්ද?

512
00:36:03,566 --> 00:36:06,166
ඩේවිඩ් තව මිනිත්තු කීපෙකින්
මෙතෙන්ට එයි

513
00:36:06,168 --> 00:36:07,101
හැබැයි ඔයා ඉන්න එකක් නෑ

514
00:36:07,103 --> 00:36:10,337
ඇයි ඔයා මෙහෙම කරන්නේ?

515
00:36:10,339 --> 00:36:12,473
එයා මගේ මල්ලි නිසා, වයලට්

516
00:36:12,475 --> 00:36:14,141
එයාව පරිස්සම් කරන එක
මගේ රාජකාරිය

517
00:36:14,143 --> 00:36:16,143
අපේ ලේ පිරිසිදුව තියා ගන්න එක
මගේ රාජකාරිය

518
00:36:16,145 --> 00:36:18,546
ඔයා ඒ ලේ පරපුර විකාරේ
විශ්වාස කරනවද?

519
00:36:18,548 --> 00:36:19,947
අපි හැමෝම විශ්වාස කරනවා'

520
00:36:19,949 --> 00:36:22,349
ලේ පරපුරවල් --
හැමෝම තමන්ගේ තැන දන්න එක

521
00:36:22,351 --> 00:36:24,418
ඒක විතරයි අපි හැමෝම
එකග වෙන එකම දේ

522
00:36:24,420 --> 00:36:27,354
ඔයාගේ මිනිස්සු දැනගත්තොත් ඔයා
ශිෆ්ටර් කෙනෙක් එක්ක පැනලා ගියා කියලා

523
00:36:27,356 --> 00:36:29,890
උන් පළි ගන්න බලයි

524
00:36:29,892 --> 00:36:31,392
උන් මගේ පවුල පස්සෙන් එයි

525
00:36:31,394 --> 00:36:34,862
එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ නරක කාලෙකුයි
මලමිනියි විතරයි

526
00:36:34,864 --> 00:36:36,030
දෙපැත්තටම

527
00:36:36,032 --> 00:36:38,732
ඩේවිඩ්ට හැදෙන්න ඕනේනං, ඒක එයාගේ වැඩක්

528
00:36:38,734 --> 00:36:40,768
හැබැයි එයා ඒක තනියම කරන්න ඕනේ

529
00:36:40,770 --> 00:36:44,004
ඉතින්, ඔයා තීරණයක් ගන්න ඕනේ, වයලට් --

530
00:36:44,006 --> 00:36:47,107
එක්කෝ ඔයාට මෙතනින්
යන්න යතහැකි පණපිටින්...

531
00:36:50,145 --> 00:36:54,114
... නැත්නං මං ඔයාව යවලා ඔයාගේ
ඉතුරු වුන ටික වැවේ දාන්නං

532
00:36:57,018 --> 00:36:58,586
සැල්?

533
00:36:58,588 --> 00:37:01,355
මං එයාට ආදරෙයි

534
00:37:01,357 --> 00:37:04,358
ඒකෙන් වැඩක් තිබ්බනං මං කැමතියි

535
00:37:12,334 --> 00:37:14,335
මං පවුල අතැරලා ගියාට පස්සෙත්,

536
00:37:14,337 --> 00:37:15,769
මං දැනන් හිටියා දේවල් නරකට හැරුනොත්

537
00:37:15,771 --> 00:37:20,908
සැල් මාව බලාගන්න බව

538
00:37:20,910 --> 00:37:22,409
ඉතින්....

539
00:37:22,411 --> 00:37:25,813
මොකද්ද එයා ඒකෙන් අදහස් කලේ?

540
00:37:25,815 --> 00:37:29,783
මං දන්නේ නෑ

541
00:37:29,785 --> 00:37:31,185
මං ගියොත් හොදයි

542
00:37:31,187 --> 00:37:32,653
හා, හරි

543
00:37:32,655 --> 00:37:35,255
ඔයා හොදටම කරන්නේ ඒකනේ

544
00:37:38,893 --> 00:37:40,694
ඩේවිඩ්...

545
00:38:08,690 --> 00:38:11,025
තාත්තා

546
00:38:15,630 --> 00:38:16,664
මොකද්ද?

547
00:38:16,666 --> 00:38:20,801
ඔයාගේ අක්කා -- එයාට ඕනේ යුද්ධයක්

548
00:38:20,803 --> 00:38:23,804
ඔයා එයාව නතර කරන්න ඕනේ

549
00:38:30,545 --> 00:38:32,379
මේ හැම දේම කලේ...

550
00:38:32,381 --> 00:38:34,081
පිස්සු මිනිහෙක්

551
00:38:34,083 --> 00:38:36,316
ඩුවාල්ලා මොකුත් කලේ නෑ

552
00:38:36,318 --> 00:38:38,686
හරි, ඉවරද?

553
00:38:38,688 --> 00:38:40,721
මං ආපහු එනවා පවුලට

554
00:38:40,723 --> 00:38:42,656
මං හිතුවේ ඔයා ගියා කියලා

555
00:38:42,658 --> 00:38:45,325
හොදයි, දැන් මං ආපහු එනවා

556
00:38:53,301 --> 00:38:56,336
මං ගොඩක් කාලයක් බලා හිටියා
ඔයා ඕක කියනවා අහන්න

557
00:39:08,650 --> 00:39:10,584
සාදරයෙන් පිලිගන්නවා, ගෙදරට, ඩේවිඩ්

558
00:39:37,912 --> 00:39:39,947
ඔයා තනියමද මෙහෙ ඉන්නේ?

559
00:39:39,949 --> 00:39:41,749
මගේ අක්කා ටවුමේ අනික් පැත්තේ ඉන්නේ,

560
00:39:41,751 --> 00:39:43,517
මගේ අම්මා දාල ගිහින් මගේ තාත්තා....

561
00:39:43,519 --> 00:39:44,718
හොදයි, එයා මැරුණා

562
00:39:44,720 --> 00:39:46,787
වැඩ අතරේ
ගොඩ කාලෙකට ඉස්සර

563
00:39:46,789 --> 00:39:48,522
මට දුකයි ඒ ගැන

564
00:39:50,126 --> 00:39:51,191
ඔව්?

565
00:39:51,193 --> 00:39:53,093
ඉතින්, මොකද්ද ඊළගට?
මොකුත් නෑ ඔයාගේ වැඩ ඉවරයි

566
00:39:53,095 --> 00:39:55,696
හරි

567
00:39:55,698 --> 00:39:57,431
අපි මග එනවා, ඔව්

568
00:39:59,869 --> 00:40:01,835
මට තප්පරයක් දෙන්න

569
00:40:04,739 --> 00:40:06,607
- ඇයි?
- අපිට වැඩක් අහුවුනා

570
00:40:06,609 --> 00:40:07,708
ඔයාට යන්නද ඕනේ?

571
00:40:07,710 --> 00:40:10,210
ඩීන්, මේ නගරේ යක්කු පිරිලා

572
00:40:10,212 --> 00:40:11,945
කැස්ට මෙටට්‍රෝන් ගැන පොටක් අහු වෙලා

573
00:40:11,947 --> 00:40:13,981
අපි බලා හිටියේ ඒකට

574
00:40:13,983 --> 00:40:15,649
මේක අපේ අවස්තාව, සෑම්

575
00:40:17,318 --> 00:40:20,687
ඕගොල්ලෝ යනවද?

576
00:40:20,689 --> 00:40:23,090
අහන්න, අපි, අහ් -- අපි වෙන දඩයක්කාරයෝ
කීපදෙනෙක්ට එන්න කියන්නං, දක්ෂයෝ

577
00:40:23,092 --> 00:40:25,359
ඒගොල්ලන්ට කියන්නං යක් පාතාලේ විස්තරේ, ඔක්කොම ටික

578
00:40:25,361 --> 00:40:26,393
අහන්න, කට්ටිය, මට පුළු --

579
00:40:26,395 --> 00:40:28,362
එනිස් ඇත්තමයි, එපා

580
00:40:28,364 --> 00:40:32,132
ඔයා මේකේ ගැඹුරට බැස්සොත්, එලියට ඒමක් නෑ

581
00:40:51,619 --> 00:40:53,420
ඒත් මට අතාරින්න බෑ

582
00:40:53,422 --> 00:40:54,988
මේක දැන් මගේ සටන

583
00:40:54,990 --> 00:40:59,793
ඇයි, මේක ඉලව් යුද්ධයක්
මං කොතනින් හරි පටන් ගන්න ඕනේ

584
00:41:28,632 --> 00:41:29,632
[නාදුනන ඇමතුමක්]

585
00:41:29,657 --> 00:41:31,792
හලෝ?

586
00:41:31,794 --> 00:41:33,760
මොනවද ඔයා කරන්නේ?

587
00:41:33,762 --> 00:41:34,928
කවුද මේ?

588
00:41:34,930 --> 00:41:37,564
ඔයා දඩයම් කරන්න ගත්තෝත්, යක්කු ඔයාව මරයි

589
00:41:37,566 --> 00:41:39,099
තාත්තා?

590
00:41:41,135 --> 00:41:43,136
තාත්තා?
---A Wish We Agree---
---MDG_සිංහල_උපසිරැසි----

590
00:41:44,305 --> 00:41:50,206