Supernatural S09E21 HDTV x264 - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:01,737 --> 00:00:02,737
[පෙර]

2
00:00:02,924 --> 00:00:04,842
ඒන්ජල්ලා එකිනෙකාව මරා ගන්නව

3
00:00:04,843 --> 00:00:06,910
ඒක විවෘත යුද්ධයක්

4
00:00:06,912 --> 00:00:08,111
මෙතන මොකද වුනේ?

5
00:00:08,113 --> 00:00:09,746
නාදුනනඒන්ජල් කෙනෙක් ආවා

6
00:00:09,748 --> 00:00:11,615
එයා කිව්වා එයා වැඩ කරන්නේ
අලුත් දෙවියන් වහන්සේට කියල

7
00:00:11,617 --> 00:00:14,284
මං මෙටට්‍රෝන්ව හොයා ගන්නවා
මං එයාගෙන් වාඩුව ගන්නවා

8
00:00:14,286 --> 00:00:17,454
මෙහෙයවන්න ඒන්ජල්ලව
මට විරුද්ධව කැස්ටියෙල්

9
00:00:17,456 --> 00:00:20,757
මං දන්නවා ඔයා කවුද කියලා
ගැඩ්‍රීයල්

10
00:00:20,759 --> 00:00:22,192
මොනවද ඔහේට මගෙන් ඕනේ, මෙටට්‍රෝන්?

11
00:00:22,194 --> 00:00:23,493
ස්වර්ගය ආපහු හදන්න

12
00:00:23,495 --> 00:00:25,695
ඔයාට ඕනේ මගේ දෙවනියා වෙන්නනේ?

13
00:00:25,697 --> 00:00:27,097
ඔයා ඒකට ලැස්තිබව ඔප්පු කරන්න

14
00:00:27,099 --> 00:00:29,199
එයාව හොයා ගත්තම, "පෙග්කෙප්සී" කියලා කියන්න

15
00:00:29,201 --> 00:00:30,734
පෙග්කෙප්සී

16
00:00:30,736 --> 00:00:32,636
ඒක අපේ යන්න කියන වචනේ
"ඔක්කොම දාලා පැනලා යන්න"

17
00:00:32,638 --> 00:00:35,105
පාලනය ගන්න, සෑම්!
ඌව දොට්ට දාන්න!

18
00:00:35,107 --> 00:00:37,274
මෙටට්‍රෝන් තමයි ගැඩ්‍රීයල් ලවා
කෙවින්ව මැරුවේ?

19
00:00:37,276 --> 00:00:39,676
ඒකෙන් ගොඩක් දේවල් පැහැදිලියි

20
00:00:39,678 --> 00:00:41,111
නෑ, ඒක කරනවා!

21
00:00:41,113 --> 00:00:42,379
මාව මරනවා!!

22
00:00:42,381 --> 00:00:43,747
ආ, තමුසේ කැමති ඇති ඒකට, නැද්ද?

23
00:00:43,749 --> 00:00:45,282
හොදයි, තමුසෙට පුළුවන් ඉදගෙන
කුණුවෙන්න, තෝ බැල්ලිගෙ පුතා

24
00:00:45,284 --> 00:00:47,684
වින්චෙස්ටර්ලා මාව අල්ල ගත්ත එකත්
ඔයාගේ සැලැස්මේ කොටසක්ද?

25
00:00:47,686 --> 00:00:49,586
ඒක බලාපොරොත්තු නොවුන එකක්

26
00:00:49,588 --> 00:00:51,288
ඒත් මං දන්නවා ඒගොල්ලෝ නොදන්න දෙයක්

27
00:00:51,290 --> 00:00:53,156
අවසානේ

28
00:00:55,026 --> 00:00:56,426
ඇබඩොන්.
එයා ඩීමන් කෙනෙක්

29
00:00:56,428 --> 00:00:57,594
අපායේ නයිට් කෙනෙක්

30
00:00:57,596 --> 00:00:59,329
දන්නවද මං දැනගත්ත වැඩියෙන්ම දුක හිතෙන දේ

31
00:00:59,331 --> 00:01:00,897
කබඩ් එකකින් කාලය හරහා ආවම

32
00:01:00,899 --> 00:01:02,299
කවුරුහරි හිතලා, හොඳ අදහසක් කියලා

33
00:01:02,301 --> 00:01:04,468
උඹව අපායේ රජ කරන එක

34
00:01:04,470 --> 00:01:06,503
මං උඹේ රජ --

35
00:01:06,505 --> 00:01:08,705
මේ වෙලාවේ ඔහේයි මායි කතා කරන්නේ
පාලන වෙනසක් ගැන

36
00:01:08,707 --> 00:01:10,574
උන්ඩේට යක්ෂයාගේ උගුලක් කොටලා

37
00:01:10,576 --> 00:01:12,342
තමුසෙට වාෂ්ප වෙලා යන්න බෑ

38
00:01:14,546 --> 00:01:17,080
අපායේ නයිට්ලා මැරෙන ජාතියක් නෙමේ

39
00:01:17,082 --> 00:01:19,549
ඒත් නයිට් කෙනෙක් මරන්න
පුළුවන් එක දෙයක් තියෙනවා

40
00:01:19,551 --> 00:01:20,851
ප්‍රථම අසිපත

41
00:01:20,853 --> 00:01:22,285
කේන්ගේ කෲර සලකුණ

42
00:01:22,287 --> 00:01:24,888
සලකුණ නැතුව
කඩුවෙන් වැඩක් නෑ

43
00:01:24,890 --> 00:01:26,256
සලකුණ මාරු කරන්න පුළුවන්
ඒක ලබන්න පුළුවන් මට්ටමේ කෙනෙක්ට

44
00:01:26,258 --> 00:01:29,126
ඒත් ඔයා දැනගන්න ඕනේ
සලකුණත් එක්ක ලොකු වගකීමක් එනවා

45
00:01:29,128 --> 00:01:31,695
උන්ට පෙන්නේ යම බල්ලන්ව -
අපායේ පිට් බුල්ලා

46
00:01:33,565 --> 00:01:35,398
තමුසෙට උන්ව පාලනය කරතහැකිද?

47
00:01:35,400 --> 00:01:37,367
කාපන් කොල්ලෝ!

48
00:01:37,369 --> 00:01:38,401
බලනවකො තමුසේ දිහා
තමුසේ අවුල් ජාලයක්

49
00:01:38,403 --> 00:01:40,537
ඒක තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ඩී එන් ඒ වල

50
00:01:40,539 --> 00:01:42,606
ඒක මගේ ඇබ්බැහිය

51
00:01:42,608 --> 00:01:44,040
ඒකෙන් දේවල් ඕනේ වෙනවා

52
00:01:44,042 --> 00:01:47,010
එයා මං කල හැමදේම ඇබඩොන්ට වාර්තා කළා

53
00:01:53,714 --> 00:01:54,981
[ලීත්, ස්කොට්ලන්තය]

54
00:01:55,006 --> 00:01:56,006
[ලීත්, ස්කොට්ලන්තය]
[1723]

55
00:01:58,000 --> 00:02:04,074

56
00:02:17,475 --> 00:02:19,176
මොකද්ද ඔයා කිව්වේ?

57
00:02:19,178 --> 00:02:21,044
"එන්න ඇතුලට" කියලද?

58
00:02:21,046 --> 00:02:23,079
ආවට තරහා වෙන්න එපා

59
00:02:23,081 --> 00:02:25,048
කවුද ඔයා?

60
00:02:25,050 --> 00:02:26,516
මොනවද ඔයාට ඕනේ?

61
00:02:26,518 --> 00:02:28,185
මං පවුලේ යාලුවෙක්

62
00:02:28,187 --> 00:02:29,719
මට ඕනේ ඔයාව

63
00:02:29,721 --> 00:02:32,422
මං දන්නේ නෑ ඔයා කවුද කියලා

64
00:02:32,424 --> 00:02:35,859
ඒත් ඔයා දැන් ගියොත් හොදයි, ස්තුතියි

65
00:02:35,861 --> 00:02:38,695
ඔව්, ඔයා බඩු අහුරනවා

66
00:02:38,697 --> 00:02:41,464
කොලනීවලට යනවා
[*ඇමරිකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය කොලනි]

67
00:02:41,466 --> 00:02:43,433
මං ඒ සේරම දන්නවා

68
00:02:43,435 --> 00:02:45,135
සැලැස්මේ වෙනසක් කරන්න

69
00:02:48,306 --> 00:02:50,040


70
00:02:50,042 --> 00:02:52,242
මේ මොකද්ද මේ?

71
00:02:52,244 --> 00:02:54,311
අපි පාටියක්වත් දානවද?

72
00:02:56,448 --> 00:02:58,815
ඔව්

73
00:02:58,817 --> 00:03:01,184
සමුගැනීමේ පාටියක්

74
00:03:08,526 --> 00:03:15,265
[??මැතිරීමක්??]

75
00:03:31,482 --> 00:03:33,048
එයාගේ අතේ ලොකු පීසා කෑල්ලක් තිබ්බා

76
00:03:33,050 --> 00:03:34,783
පාරේ කෙලවරේ තියෙන තැනින් ගත්ත

77
00:03:34,785 --> 00:03:36,185
එතකොට සීගල් කෙනෙක් ඇවිල්ලා එයාගේ ඔලුවේ වහලා
[*seagull - වෙරළආශ්‍රිත පක්ෂියෙක්]

78
00:03:36,187 --> 00:03:37,953
තටු ගගහා එයාගේ අවධානෙ වෙනස් කරන්න ගත්තා

79
00:03:37,955 --> 00:03:40,422
- ඒ අතරේ වෙන සීගල් කෙනෙක් ඇවිල්ල
- ආ, විස්තර කරන්න බෑ කොච්චර හොදද කියලා

80
00:03:40,424 --> 00:03:42,491
රැයක් විවේක ලැබෙන එක, නේද, කට්ටිය

81
00:03:46,663 --> 00:03:48,183
අහ්, මේ අනික් සීගල් ඇවිල්ලා --

82
00:03:48,208 --> 00:03:50,029
පීඩනයෙන් ගැලවීලා, නැද්ද?

83
00:03:50,668 --> 00:03:53,402
ක් - කොහොම හරි, ඉතින්, කවුරුවත්
ඊට පස්සේ පීසා කෑවේ නෑ

84
00:03:53,404 --> 00:03:56,472
- මොකද, දොස් කියන්නත් බෑ
- පේන්නේ කුරුල්ලව...

85
00:03:56,474 --> 00:03:58,440
ලොක්කම තමන්ව තෝරලා අරගත්තට පස්සේ

86
00:03:58,442 --> 00:04:01,610
මං ඒ ගැන කතා කරන්න හොද නෑ

87
00:04:02,979 --> 00:04:04,613
ඒ මෙටට්‍රෝන් නිසා

88
00:04:05,915 --> 00:04:07,883
මෙටට්‍රෝන් ගැන මොකද්ද?

89
00:04:07,885 --> 00:04:12,554
හොදයි, අහ්...
එයා දැන් මං උඩ යැපෙනවා

90
00:04:12,556 --> 00:04:15,024
ඉතින්, දන්නවනේ,
අපි... කිට්ටුයි

91
00:04:15,026 --> 00:04:16,425
ඉතින් මං කියන්නම ඕනේ

92
00:04:16,427 --> 00:04:20,029
මං දැන් අගය කරනවා මෙටා-පොරගේ දැක්ම

93
00:04:20,031 --> 00:04:21,997
එයාගේ දැක්ම?

94
00:04:21,999 --> 00:04:23,866
ඌ අපි ඔක්කොමාලාව ස්වර්ගෙන් දොට්ට විසි කළා!

95
00:04:23,868 --> 00:04:25,567
නෑ, නෑ, නෑ, නෑ
සම්පූර්ණ පින්තූරේ දිහා බලන්න

96
00:04:25,569 --> 00:04:27,503
එයා ස්වර්ගේ ආපහු හරි ගස්සනවා

97
00:04:27,505 --> 00:04:29,405
තෝරගත්ත කීප දෙනෙක්ව
විතරක් ආපහු ගෙන්න ගන්නවා

98
00:04:29,407 --> 00:04:31,974
තෝරගත්ත, තෝරගත්ත කීප දෙනෙක්ගෙන් පටන් අරන්

99
00:04:31,976 --> 00:04:33,942
තේරෙනවනේ, මං කියන දේ

100
00:05:16,186 --> 00:05:18,754
මේක භයානක කාලයක්

101
00:05:18,756 --> 00:05:21,357
තමන් කියන දේ ගැන පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ

102
00:05:21,359 --> 00:05:23,158
කවුරු අහං ඉන්නවද දන්නේ නෑ

103
00:05:23,160 --> 00:05:25,394
මං මොකුත් කිව්වේ නෑ

104
00:05:25,396 --> 00:05:26,762
ආ, ඔයා ඇති වෙන්න කිව්වා

105
00:05:26,764 --> 00:05:28,697
පේන වීදිහට ඔයාට ඕනේ වුනා වගේ

106
00:05:28,699 --> 00:05:30,599
ඔයාගේ මෙටට්‍රෝන් එක්ක තියෙන
සම්බන්ධෙ ගැන කතා කරන්න

107
00:05:30,601 --> 00:05:32,234
- එයාගේ ක්‍රමවේද ගැන...
- නෑ

108
00:05:32,236 --> 00:05:33,769
රහසිගත තොරතුරු

109
00:05:33,771 --> 00:05:38,340
ඒවා ගැන ආවට ගියාට කිව්වොත්,
ප්‍රතිවිපාක එනවා

110
00:05:38,342 --> 00:05:40,743
තව ටිකකින් දැනගන්න ලැබෙයි

111
00:05:47,650 --> 00:05:50,352
ඒ... එයාද?

112
00:05:51,454 --> 00:05:52,755
එයා තමයි

113
00:06:14,944 --> 00:06:17,346
- මේකද ලිපිනේ?
- ඔව්

114
00:06:17,371 --> 00:06:18,371
[ඇතුල් නොවන්න]
[වසරලත් සේවකයන් පමණයි]
[මධ්‍යම ප්‍රාදේශීය බලශක්ති සමාගම]

115
00:06:19,250 --> 00:06:24,653
එන්න මා එක්ක,
ආඥාපතිතුමා දැන් ඕගොල්ලන්ව මුණ ගැහෙයි

116
00:06:24,655 --> 00:06:26,288
ආඥාපතිතුමා?

117
00:06:53,717 --> 00:06:55,184
සර්

118
00:07:06,564 --> 00:07:09,798
අම්... යන්න පුළුවන්

119
00:07:11,234 --> 00:07:14,036
එයා ටිකක් තදයි

120
00:07:14,038 --> 00:07:16,405
ඉතින්...ආඥාපතිතුමා?

121
00:07:16,407 --> 00:07:18,807
ඔව්, ඒක මගේ අදහසක් නෙමේ

122
00:07:18,809 --> 00:07:21,877
ඒගොල්ලන්ට නායකයෙක් හිටියේ නෑ.ඉතින්,
ඒගොල්ලෝ බලකලා මාව අනුගමනය කරන්න ඕනේ කියලා

123
00:07:21,879 --> 00:07:23,779
ඔව්, නෑ අපිට ඒක තේරෙනවා
ඔයා රොක් තරුවක්

124
00:07:23,781 --> 00:07:26,114
බාර්තලමියු මැරුණා

125
00:07:26,116 --> 00:07:28,116
ගැඩ්‍රීයල් මලාකායිව මරලා

126
00:07:28,118 --> 00:07:30,319
දැන් මෙටට්‍රෝන්ගේ බලයත් එක්ක,

127
00:07:30,321 --> 00:07:32,087
මට මොනවා හරි කරන්න සිද්ධවුනා

128
00:07:32,089 --> 00:07:33,489
ඉතින්, මේ ඒන්ජල්ලා අතරේ යුද්ධේ

129
00:07:33,491 --> 00:07:35,057
ඇත්තටම වෙන්නයි යන්නේ, ඈ?

130
00:07:35,059 --> 00:07:37,226
එහෙම වෙන එකක් නෑ
මට සාමකාමී විකල්පයක් ලැබුනොත්

131
00:07:37,228 --> 00:07:39,061
මෙටට්‍රෝන්ගෙන් ගැලවෙන්න

132
00:07:39,063 --> 00:07:41,563
පුළුවන්නං බැරියෑ

133
00:07:42,899 --> 00:07:47,135
ඩීන්, මේ ඒන්ජල්- ඒන්ජල්
ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා -- ඒවා නතර වෙන්න ඕනේ

134
00:07:47,137 --> 00:07:49,338
කවුරු හරි කියන්න ඕනේ "ඇති" කියලා

135
00:07:49,973 --> 00:07:51,540
ඒ කවුරුහරි කෙනා ඔයාද?

136
00:07:51,542 --> 00:07:55,477
ඒ නිසා තමයි ඕගොල්ලන්ව ගෙන්නුවේ

137
00:07:55,479 --> 00:07:57,246
අපි ලග හිර කාරයෙක් ඉන්නවා

138
00:07:57,248 --> 00:07:59,815
ඒ මෙටට්‍රෝන්ගේ ඇතුල් කවයේ ඒන්ජල් කෙනෙක්

139
00:07:59,817 --> 00:08:02,017
මට දැනගන්න ඕනේ
ඒගොල්ලෝ සැලසුම් කරන්නේ මොකද්ද කියලා

140
00:08:02,019 --> 00:08:04,753
ඒත් දැන් වෙනකම්, එයා මොනවත් එලි කලේ නෑ

141
00:08:04,755 --> 00:08:06,522
ඉතින්, ඔයා ගහලා බැනලා ඉවරයි

142
00:08:06,524 --> 00:08:08,290
ඔයාට ඕනේ අපිව ඔයාගේ චන්ඩි කරගන්න

143
00:08:08,292 --> 00:08:11,960
හොදයි, ඕගොල්ලෝ මීට කලින් මේ වගේ
තැන්වලදී සාර්ථක වෙලා තියෙනවා

144
00:08:13,630 --> 00:08:16,498
ඕගොල්ලෝ මේක කරන්න කැමති නැත්නං
මට තේරෙනවා

145
00:08:16,500 --> 00:08:19,501
කවුද කියන්නේ මං කැමති නෑ කියලා?

146
00:08:22,047 --> 00:08:23,047
[ක්ලීව්ලන්ඩ්, ඔහයියෝ]

147
00:08:23,072 --> 00:08:26,208
ඉතින්, මේකයි වැඩේ,
කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටික --

148
00:08:26,210 --> 00:08:28,143
අපිට ලොකු අර්බුධයක් තියෙනවා

149
00:08:28,145 --> 00:08:31,280
පිලිගන්නවා මංම හදාගත්ත අර්බුධයක් බව

150
00:08:31,282 --> 00:08:33,215
මගේ දීර්ඝ නිවාඩුව නිසා

151
00:08:33,217 --> 00:08:36,652
බරපතල ප්‍රශ්න වගයක් විසදන්න ඕනේ නිසා ගත්ත

152
00:08:36,654 --> 00:08:39,588
ඇබඩෝන් මගේ අනුගාමිකයන්ව ආක්‍රමණය කරලා

153
00:08:39,590 --> 00:08:41,890
වියවුලක් හදලා

154
00:08:41,892 --> 00:08:45,494
ඉතින්, මං ඕගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලන්නේ,
මගේ විශ්වාසවන්තම උපදේශකවරු හැටියට

155
00:08:45,496 --> 00:08:48,196
ආපහු විශ්වාසය ඇති කරන්න

156
00:08:48,198 --> 00:08:51,466
බය වුන හිත් සනසන්න

157
00:08:51,468 --> 00:08:54,670
ආරංචිය පතුරවන්න --
රජ්ජුරුවෝ ආපහු ඇවිත්

158
00:08:54,672 --> 00:08:59,641
රාජධානිය ආයෙමත් ශක්තිමත්
අත්තිවාරමක් උඩට ඇවිත්

159
00:08:59,643 --> 00:09:03,912
ඉතින්, මා එක්ක ඉන්න අය කියමු
බලන්න "යේ"! කියලා

160
00:09:10,987 --> 00:09:12,921
යේ!

161
00:09:15,959 --> 00:09:20,462
මං කියන්නේ මං වචනාර්ථයෙන්ම ඔයා එක්ක,
නැතුව ඔයා එක්ක ඔයා එක්ක නෙමේ

162
00:09:20,464 --> 00:09:22,397
උඹලා මාව පාවලා දුන්නා?

163
00:09:22,399 --> 00:09:24,967
වදදීමේ ඉතිහාසේදී කිසිම කෙනෙක්,

164
00:09:24,969 --> 00:09:26,668
වද විදලා නෑ

165
00:09:26,670 --> 00:09:29,538
උඹලට විදින්න වෙන වද වගේ වද

166
00:09:29,540 --> 00:09:31,707
බයවෙන්න එපා කට්ටිය.
ඕගොල්ලෝ අලුත් රැජිනට ලොකු උදව්වක් කළා

167
00:09:31,709 --> 00:09:33,942
ඕගොල්ලෝ ඉදගන්නේ ජනප්‍රිය ළමයින්ගේ මෙසේ

168
00:09:33,944 --> 00:09:36,244
දැන්, ක්‍රව්ලි
අපි කෙලින් කතා කරමු

169
00:09:36,246 --> 00:09:38,914
මං දන්නවා ඔහේ වින්චෙස්ටර්ලට උදව් කල බව

170
00:09:38,916 --> 00:09:42,017
ප්‍රථම අසිපත හොයා ගන්න, නේද?

171
00:09:42,019 --> 00:09:48,323
මට අහන්න ලැබුනා ඒ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් ලග
කේන්ගේ සලකුණත් තියෙනවා කියලා --

172
00:09:48,325 --> 00:09:51,026
ඔක්කොම නරක ආරංචි ,
මොකද ඒ කඩුව විතරයි එකම දේ

173
00:09:51,028 --> 00:09:52,160
මට ගේන්න --

174
00:09:52,162 --> 00:09:54,529
සම්පූර්ණ විනාශය

175
00:09:56,166 --> 00:09:58,233
අශිෂ්ඨ විධිහට කිව්වොත්

176
00:09:58,235 --> 00:10:01,069
ඒත්, මේකයි වැඩේ,
සුරතලෝ --

177
00:10:01,071 --> 00:10:02,838
ඔයාට වුනත් එච්චරයි

178
00:10:02,840 --> 00:10:04,039
මං නැති වුනාම

179
00:10:04,041 --> 00:10:07,309
ඒ ලස්සන කොල්ලන්ගේ ලයිස්තුවේ
ඊළගට ඉන්නේ කවුරුයි කියලද හිතන්නේ?

180
00:10:09,078 --> 00:10:11,046
අන්න හරි

181
00:10:11,048 --> 00:10:13,248
ඉතින්, අපි ඇත්ත කතා කරමු

182
00:10:13,250 --> 00:10:15,584
මාත් එක්ක එකතු වෙන්න
ඉවර කරන්න වින්චෙස්ටර්ලවයි

183
00:10:15,586 --> 00:10:17,152
ඒ සමයං කඩුවයි

184
00:10:17,154 --> 00:10:20,088
ඊට පස්සේ අපි අපි දෙන්න ගැන බලාගමු

185
00:10:22,092 --> 00:10:24,760
පැහැදිලිව කිව්වොත්...

186
00:10:24,762 --> 00:10:27,262
මං ඔහේ එක්ක එකතු වෙන්නේ නෑ කවදාවත්

187
00:10:27,264 --> 00:10:30,232
ඔහේගේ මරණ මන්චකේදී ඇරෙන්න්න

188
00:10:30,234 --> 00:10:32,267
එතනදී මං සිංදුවකුත් කියනව

189
00:10:32,269 --> 00:10:35,203
යන්න
ඔයාට මට දෙන්න දෙයක් නෑ

190
00:10:35,205 --> 00:10:37,506
ආ, නැද්ද?

191
00:10:39,042 --> 00:10:42,544
ගැවින්, වස්තුවේ,
තාත්තිට කොහොමද අහන්න

192
00:10:42,546 --> 00:10:46,648
- කොහොමද ඔහේ --
- මං මන්තරයක් දෙකක් දන්නවා ක්‍රව්ලි

193
00:10:47,750 --> 00:10:49,551
ඔහේට පිස්සුද?

194
00:10:49,553 --> 00:10:52,621
මේකද තමුසෙගෙ මහලොකු තුරුම්පුව

195
00:10:52,623 --> 00:10:54,956
කොල්ලටයි මටයි එකිනෙකාව පිළිකුල්

196
00:10:54,958 --> 00:10:57,159
මං ඉස්සරත් ඒක පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා

197
00:10:57,161 --> 00:10:59,461
මට වැඩක් නෑ පොඩි පරයට මොකක් වුනත්

198
00:10:59,463 --> 00:11:01,396
නෑ

199
00:11:01,398 --> 00:11:03,432
ඒත් ඒ ඉස්සර...

200
00:11:03,434 --> 00:11:05,834
නැද්ද?

201
00:11:05,836 --> 00:11:08,303
මෙහෙමනේ, මං දන්නවා ඔහේගේ
පුංචි ප්‍රශ්නේ ගැන සේරම

202
00:11:08,305 --> 00:11:10,238
ලේ ගැහිල්ල

203
00:11:10,240 --> 00:11:12,507
මනුස්ස වෙන්න අන්තිම කෙළවරටම ගිය එක

204
00:11:12,509 --> 00:11:14,710
ඒ මනුස්ස හැගීම්

205
00:11:14,712 --> 00:11:16,478
මං දැන් ගහන් නෑ

206
00:11:16,480 --> 00:11:18,346
මං ලෑස්තියි ඔට්ටු අල්ලන්න

207
00:11:18,348 --> 00:11:21,149
තවමත් මනුෂ්‍යත්වේ ඇබිත්තක් ඉතුරු වෙලා
තියෙනවා කියලා කොහේ හරි

208
00:11:21,151 --> 00:11:23,618
කීයටවත් නෑ

209
00:11:32,595 --> 00:11:34,229
මං අන්ධයි!

210
00:11:44,568 --> 00:11:46,235
බේරගන්න! මං වැදලා කියන්නේ!

211
00:11:48,606 --> 00:11:51,307
දන්නවනේ, මේ දරුණු විජ්ජාවල්වලින්
පුදුම කරවන්න බෑ

212
00:11:51,309 --> 00:11:54,310
ඔයිට අන්ත ඒවා දැකලා තියෙනවා
ඔයිට අන්ත ඒවා කරලා තියෙනවා

213
00:11:54,312 --> 00:11:55,578
එපා!

214
00:11:55,580 --> 00:11:57,380
අනේ!

215
00:12:00,418 --> 00:12:03,652
ඔයා දුර්වල අතක් සෙල්ලම් කරන්නේ, රත්ති!

216
00:12:10,227 --> 00:12:12,762
මං වැදලා කියන්නේ!

217
00:12:12,764 --> 00:12:15,231
ඔයා දින්නා

218
00:12:15,233 --> 00:12:16,832
දැන් නවත්තන්න

219
00:12:18,201 --> 00:12:19,969
අනිවාර්යෙන්

220
00:12:21,939 --> 00:12:25,007
ඕගොල්ලෝ කාලේ නාස්ති කරනවා
මට කියන්න කිසිම දෙයක් නෑ

221
00:12:25,009 --> 00:12:27,443
අපි එකග නෑ

222
00:12:27,445 --> 00:12:30,045
මට වද දීලා වැඩක් නෑ
මං පුහුණු කමාන්ඩෝ කෙනෙක්

223
00:12:30,047 --> 00:12:31,714
ඕවා වැඩ කරන්නේ නෑ

224
00:12:31,716 --> 00:12:33,449
අම්මෝ

225
00:12:33,451 --> 00:12:35,384
හොදයි, තමුසේ මට කිව්වේ නටමු කියලා

226
00:12:35,386 --> 00:12:37,453
ඩීන්! ඩීන්!

227
00:12:46,696 --> 00:12:50,065
උට මොකුත් කියන්න වෙන්නේ නෑ
මළොත්

228
00:12:56,640 --> 00:12:59,041
අනික, දන්නවද, මං --
මට නං දැන් හිතෙන්නේ

229
00:12:59,043 --> 00:13:00,709
මේකා මොනවත් දන්නේ නැතුව ඇති

230
00:13:00,711 --> 00:13:02,678
සමහරවිට මූ බාර් එකේදී බොරුවට රගපාන්න ඇති

231
00:13:02,680 --> 00:13:04,413
ගොඩක් දුරටම
මූ නිකමෙක් වෙන්න ඕනේ

232
00:13:04,415 --> 00:13:05,815
මං කියන්නේ, හිතලා බලන්න

233
00:13:05,817 --> 00:13:09,351
මේ ඉන්න එස්රා මෙටට්‍රෝන්ගේ විශේෂ සෙබලෙක්?

234
00:13:09,353 --> 00:13:10,786
ඇත්තටම?

235
00:13:10,788 --> 00:13:13,022
මෙටරෝන්ගේ විශ්වාසවන්තම එකෙක්

236
00:13:13,024 --> 00:13:14,890
අහ් -- බාර් වලට වෙලා, බොස් ගැන
දොඩවා දොඩවා ඉදියිද?

237
00:13:14,892 --> 00:13:16,492
ඒක පිළිගන්න පුලුවන්ද?

238
00:13:16,494 --> 00:13:19,962
හොදයි, මෙටට්‍රෝන් හිතා මතාම අපතයෝ
ලං කරගන්නේ නැත්නං වෙන්න බෑ තමයි

239
00:13:19,964 --> 00:13:21,497
- හරියට හරි! නැද්ද?
- ඔව්

240
00:13:21,499 --> 00:13:23,833
- මේ හාදයා මොනවාද මෙතන කරන්නේවත්
- මූ නිකම් වෙන්න කැමති එකෙක් විතරයි

241
00:13:23,835 --> 00:13:25,234
මං කියන්නේ මූ ප්‍රධාන එකෙක්නං

242
00:13:25,236 --> 00:13:26,802
ඌ ඉන්න ඕනේ ස්වර්ගේ මෙටට්‍රෝන් එක්ක

243
00:13:26,804 --> 00:13:28,704
- ඔක්කොම වැඩ කිඩ තියෙන තැන
- හරියට හරි

244
00:13:28,706 --> 00:13:30,406
මං උගුලක්නං මොකද?

245
00:13:32,008 --> 00:13:33,676
නැත්නං වෙස්වලාගෙන ඇවිල්ලනං?

246
00:13:34,846 --> 00:13:36,812
අහ්, ඒ - ඒක මහ දුක හිතෙනවා

247
00:13:36,814 --> 00:13:38,391
ම්ම්, සමහරවිට ස්වර්ගෙට ගිහිල්ලවත් නැතුව ඇති

248
00:13:38,416 --> 00:13:39,316
- වැටුනට පස්සේ නෑ
- අනිවාර්යයි!

249
00:13:39,317 --> 00:13:41,317
ඔව්, මං ගිහින් තියෙනවා

250
00:13:41,319 --> 00:13:43,586
යාලුවා, ගේට්ටු සීල් තියලා තියෙන්නේ

251
00:13:43,588 --> 00:13:44,854
කාටවත් යන්න බෑ

252
00:13:44,856 --> 00:13:46,288
කවුද කිව්වේ ගේට්ටු ගැන?

253
00:13:46,290 --> 00:13:48,824
ගේට්ටු ඕනේ නෑ පුද්ගලික දොරටුවක් තියෙනකොට

254
00:13:50,026 --> 00:13:51,827
හරි

255
00:13:51,829 --> 00:13:53,229
පොලවේ දොරක් තියෙනවානං

256
00:13:54,031 --> 00:13:55,353
ඒන්ජල්ලට ඒක දැනෙනවා

257
00:13:55,354 --> 00:13:56,335
ඔව්, ඒවගේ දෙයක් හංගන්න බෑ

258
00:13:56,360 --> 00:13:57,389
බෑ

259
00:13:57,390 --> 00:14:00,190
පුළුවන් ඒක තැනින් තැනට මාරු වෙනවානං

260
00:14:00,192 --> 00:14:03,327
ඒක තියෙන්නේ බොස්ට ඕන තැනකනං

261
00:14:06,031 --> 00:14:08,332
ඔයා මගේ තාත්ත නෙමේ

262
00:14:08,334 --> 00:14:12,269
මගේ තාත්තා ෆර්ගස් මැක්ක්ලවුඩ්
එයා නිකම් ඇදුම් මහන්නෙක්

263
00:14:12,271 --> 00:14:15,306
බේබදු යකෙක්

264
00:14:15,308 --> 00:14:17,107
ගොඩක් දුරටම හරි

265
00:14:17,109 --> 00:14:18,942
එයා පොඩ්ඩක්වත් ඔයා වගේ නෙමේ

266
00:14:18,944 --> 00:14:20,611
අනික මායි එයාව වැලලුවේ

267
00:14:20,613 --> 00:14:23,947
අවුරුදු 291කදී ගොඩක් දේවල්
වෙනස් වෙන්න පුළුවන්

268
00:14:24,716 --> 00:14:26,150
මොකක්?

269
00:14:44,402 --> 00:14:46,403
ඕකෙන් පරෙයියෙක් උයන්න පුලුවන්ද?

270
00:14:46,405 --> 00:14:49,573
වැඩියම මොලේනං නෑ, නැද්ද?

271
00:14:54,213 --> 00:14:57,815
අප්පට සිරි ගජ!

272
00:14:59,517 --> 00:15:01,652
අපි ඉන්නේ තරු වල!

273
00:15:03,022 --> 00:15:05,289
අපි ඉන්නේ ස්වර්ගේද එහෙනං?

274
00:15:05,291 --> 00:15:06,957
ඕගොල්ලෝ දේවදුතයෝ වෙන්න ඕනේ!

275
00:15:06,959 --> 00:15:09,426
- අම්මෝ
- අම්මෝ

276
00:15:09,428 --> 00:15:11,228
හරි, මට තේරෙනවා

277
00:15:11,230 --> 00:15:14,565
ඉතින්, තමුසෙට අහන්න ලැබුනා කට කතාවක්
මෙටට්‍රෝන්ගේ "රහස් දොරටුව" ගැන

278
00:15:14,567 --> 00:15:16,633
තමුසේ තීරණේ කළා ඒ ගැන කියවන්න

279
00:15:16,635 --> 00:15:18,969
ඒක කට කතාවක් නෙමේ
එයා මට පෙන්නුවා

280
00:15:18,971 --> 00:15:21,505
මට තේරුනා
මූ රසිකයෙක්

281
00:15:21,507 --> 00:15:23,374
- රසිකයෙක්. ඔව්
- තමුසේ රසිකයෙක්

282
00:15:23,376 --> 00:15:25,342
තමුසේ ආස වුන පලියට මෙටට්‍රෝන්ට...

283
00:15:26,846 --> 00:15:28,812
...නැත්නං බීබර්ට නැත්නං බෙකම්ට...

284
00:15:28,814 --> 00:15:30,748
තමුසේ දැනන් හිටිය පලියට
ඒගොල්ලෝ ගැන හැම දේම

285
00:15:30,750 --> 00:15:33,517
ඒකෙ තේරුම තමුසේ ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ව
දන්නවා කියන එක නෙමේ

286
00:15:33,519 --> 00:15:36,053
- ඒගොල්ලෝ තමුසේ ඉන්න බවක්වත් දන්නවා කියන එකත් නෙමේ
- ආ, ඒකනං සැරයි, සැමී

287
00:15:36,055 --> 00:15:37,554
මං නිකමට කියන්නේ, මිනිහෝ

288
00:15:37,556 --> 00:15:41,325
වැදගත් තනතුරකට මෙටට්‍රෝන් පුද්ගලිකවම
මාව ඉන්ටවිව් කලා

289
00:15:41,327 --> 00:15:42,559
ඇත්තට?

290
00:15:42,561 --> 00:15:45,295
ආ, අම්මෝ, හොදයි, එහෙනං --
කියනවකො බලන්න

291
00:15:45,297 --> 00:15:47,331
මොකෝ තමුසේ ඒ තනතුරේ ඉන්නේ නැතුව

292
00:15:47,333 --> 00:15:50,067
මේ පහල ඉදන් කරන්නේ මොනවද කියලා ඒ වෙනුවට

293
00:15:52,203 --> 00:15:54,605
ම්ම්, දැන් ඒකනං එපා වෙනවා

294
00:15:54,607 --> 00:15:56,306
- ඌව තෝරගෙන නෑ
- ඔව්

295
00:15:56,308 --> 00:15:58,609
- ම - මං අන්තිම වටේට තේරුනා
- ආ, අයියෝ

296
00:15:58,611 --> 00:16:00,911
එච්චර ළං වෙලා
ඊටපස්සේ පල්ලෙහා තට්ටුවට තල්ලු වෙන්න

297
00:16:00,913 --> 00:16:02,546
තමුසේගේ ජීවිතේ එපා වෙන එකක්

298
00:16:02,548 --> 00:16:04,448
කවුරුවත් තෝරාගත්තේ නැති තරං!

299
00:16:04,450 --> 00:16:07,184
පොලවේ හමුදාවත් වැදගත් පැවරුමක්

300
00:16:07,186 --> 00:16:10,621
කාන්ඩේට බදවා ගන්න සලකපු එකත් ගෞරවයක්

301
00:16:10,623 --> 00:16:12,022
මොන කාණ්ඩයක්ද?
කාණ්ඩයක් නෑ

302
00:16:12,024 --> 00:16:14,124
ඔව්, ඔයානේ කියන්නේ
ඒක තදට රකින රහසක්

303
00:16:14,126 --> 00:16:15,092


304
00:16:15,094 --> 00:16:17,895
මොකද්ද එතකොට තමුසෙට කරන්න ලැබෙන්නේ,
හරියටම කිව්වොත්?

305
00:16:22,101 --> 00:16:23,934
නෑ?

306
00:16:23,936 --> 00:16:27,304
පොඩ්ඩක් ඉන්න
නිකම්, අනේ, අහ්...

307
00:16:27,306 --> 00:16:29,540
මට මේක පැහැදිලි කරලා ඉන්නවකෝ

308
00:16:29,542 --> 00:16:32,543
තමුසෙට තදටම මේ රස්සාව ඕනේ වුනා,

309
00:16:32,545 --> 00:16:35,479
හැබැයි තමුසේ දැනන් හිටියේ නෑ
ඒ මොකද්ද කියලා?

310
00:16:37,015 --> 00:16:39,049
හොදයි, තෝරාගැනීම කරනකම්,

311
00:16:39,051 --> 00:16:41,585
මෙහෙයුම ගැන විස්තර රහසක් විදිහට තියෙන්නේ

312
00:16:41,587 --> 00:16:43,720
- අම්මෝ
- අම්මෝ

313
00:16:43,722 --> 00:16:45,923
අනික... කාවවත් තෝරගත්තේ නැති තරං

314
00:16:49,962 --> 00:16:51,829
ඩිම් ලයිට් එකක්.
පුදුමයක් නෑ ඌව විසි කරපු එකේ

315
00:16:51,831 --> 00:16:53,030
ඔව්

316
00:16:53,032 --> 00:16:55,132
"පොලවේ හමුදා"
"විශේෂ රහස් හමුදා කාණ්ඩ"?

317
00:16:55,134 --> 00:16:56,800
මෙටට්‍රෝන් මොකටද ලෑස්තිවෙන්නේ?

318
00:16:56,802 --> 00:16:58,435
මං දන්නේ නෑ --
අපි කාව හරි යවලා

319
00:16:58,437 --> 00:17:00,070
ස්වර්ගේ පස්සේ දොරෙන්
හොයාගමු

320
00:17:00,072 --> 00:17:01,905
ආ, ඉන්න, බෑනේ

321
00:17:01,907 --> 00:17:03,507
ඒක තැන් තැන්වලට යනවා
ඒක හොයාගන්න බෑ

322
00:17:04,844 --> 00:17:06,243
ඔයා ආත්මේ වික්කා?!

323
00:17:06,245 --> 00:17:08,278
වික්කා?!

324
00:17:08,280 --> 00:17:10,547
!@#$ තව අගල් තුනක් දික් කරගන්න?

325
00:17:10,549 --> 00:17:11,849
ප්‍රමුඛතා වෙනස් වෙනවා

326
00:17:11,851 --> 00:17:14,818
මං උපන්නේ මේ දැන් ඉන්නවා වගේ සැපට නෙමේ

327
00:17:16,788 --> 00:17:18,288
මං සරලව කියන්නං

328
00:17:18,290 --> 00:17:21,592
මගේ ආත්මේ අපායේ හිටියා
ඩීමන් කෙනෙක් වුනා

329
00:17:21,594 --> 00:17:23,227
පස්සේ මට වෙන කෙනෙක්ට ආවේස වෙන්න වුනා

330
00:17:23,229 --> 00:17:25,562
පණ පිටින් ඉන්න අය අතරේ හැසිරෙන්න

331
00:17:26,798 --> 00:17:28,632
මේවයින් මොනවම හරි තේරුනාද?

332
00:17:28,634 --> 00:17:31,502
ම - මට බැහැ ඩීමන්ලා එක්ක හවුල් වෙන්න

333
00:17:31,504 --> 00:17:34,738
නිකම් මොකෙක් හරි ඩීමන් කෙනෙක් නෙමේ.
මමයි රජා -- මමයි යම රජා

334
00:17:38,209 --> 00:17:39,543
ඔයා හිතුවේ කොහොමද,

335
00:17:39,545 --> 00:17:42,012
මහ එකාට එච්චර දෙයක් කරන්න බෑ කියලා

336
00:18:10,732 --> 00:18:12,332
මේක විශ්වාස කරන්නත් බෑ

337
00:18:12,334 --> 00:18:14,067
මං කියන්නේ
එයා හොදින් හිටියා අපි යත්දී

338
00:18:14,069 --> 00:18:15,936
මං මිනිහව ඇල්ලුවෙවත් නැති තරං

339
00:18:15,938 --> 00:18:18,872
තවම දන්වැල් දාලා, ආයුධයක් නෑ,
මේක දිවිනසා ගැනීමක් නෙමේ

340
00:18:18,874 --> 00:18:20,207
නෑ

341
00:18:20,209 --> 00:18:22,309
මේක එන්ජල් මැරුමක්

342
00:18:22,311 --> 00:18:24,545
හරි, හොදයි,
මං කියන්නයි හදන්නේ ඒක

343
00:18:24,547 --> 00:18:27,214
සමහරවිට ඔයාගේ ක්‍රියාන්විතේ හැක් කරලා ඇති

344
00:18:27,216 --> 00:18:29,416
දන්නවනේ, මෙටට්‍රෝන් එයාගේ
කාවහරි ඇතුලට දාලා ඇති

345
00:18:29,418 --> 00:18:33,086
මට හොද විශ්වාසයක් තිබ්බ මෙහෙ
ඉන්න හැමෝම පක්ෂපාතියි කියලා

346
00:18:34,422 --> 00:18:37,124
අන්තිමේ පොදු අරමුණක් වෙනුවෙන් එකමුතු වෙලා

347
00:18:37,126 --> 00:18:39,793
හොදයි, ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ

348
00:18:39,795 --> 00:18:41,829
මෙහෙමනේ, ඔයා හිතන්නේ කවුරුවත්
බොරු කියන්නේ නෑ කියලා

349
00:18:41,831 --> 00:18:43,697
මං හිතන්නේ හැමෝම බොරු කියනවා කියලා

350
00:18:44,966 --> 00:18:47,034
ඒක හැකියාවක්

351
00:18:48,837 --> 00:18:50,704
අපි පොඩ්ඩක් හොම්බ දාල බලමු

352
00:18:54,542 --> 00:18:56,276
සෑම්

353
00:18:56,278 --> 00:18:58,612
පොඩ්ඩක් කතා කරමුද?

354
00:18:58,614 --> 00:19:00,514
හා, මොකද්ද?

355
00:19:00,516 --> 00:19:02,549
මට ඔයාගෙන් අහන්න ඕනේ වුනේ, ගැඩ්‍රීයල් ගැන,

356
00:19:02,551 --> 00:19:04,952
එයා ඔයාට ආවේසවෙලා හිටපු කාලේ ගැන

357
00:19:06,020 --> 00:19:08,088
ඒක මං වැඩිය කැමති දෙයක් නෙමේ --

358
00:19:08,090 --> 00:19:10,424
සෑම්, අනේ

359
00:19:14,964 --> 00:19:17,431
එයා මාව සම්පූර්ණයෙන් පාලනය කලේ නෑ

360
00:19:17,433 --> 00:19:20,234
ගොඩක්ම අපි, අහ්...
එක ගෙදරක හිටියා වගේ

361
00:19:20,236 --> 00:19:21,835
මං එතකොටත් මංමයි

362
00:19:21,837 --> 00:19:24,338
ඔයාට කෙනෙක් ඉන්න බව දැනුනද?

363
00:19:26,441 --> 00:19:29,176
මං ඇත්තටම් දන්නේ නෑ
මොකද්ද මට දැනුනේ කියලා

364
00:19:29,178 --> 00:19:32,145
මං කියන්නේ, සමහරවිට මං එහෙම්පිටින්ම
තනියම නෙමේ ඉන්නේ වගේ හැගීමක්

365
00:19:32,147 --> 00:19:34,047
ඔයාට තර්ජනාත්මක බවක් දැනුනද කොයිවෙලේ හරි?

366
00:19:36,751 --> 00:19:38,118
නෑ

367
00:19:38,120 --> 00:19:40,587
ගොඩක්ම එයා...

368
00:19:40,589 --> 00:19:44,258
හිතේ අසහනෙකින් ඉන්නවා වගේ.
හ - හරියට ඉවර නොකරපු වැඩක් තියෙනවා වගේ

369
00:19:45,227 --> 00:19:46,760
දැන් අපි එයා ගැන දන්නා නිසා,

370
00:19:46,762 --> 00:19:49,696
ම - මං හිතන්නේ එයාට දැනුනේ
එයාව වරදවා වටහාගෙන කියලා වෙන්න ඇති

371
00:19:51,232 --> 00:19:54,868
ඒත් -- අනතුරක් නෑ,
ප්‍රචණ්ඩ නෑ

372
00:19:56,437 --> 00:19:58,405
නෑ

373
00:20:00,309 --> 00:20:03,310
මං වැරදියි පැහැදිලිවම

374
00:20:03,312 --> 00:20:05,479
එයා කෙවින්ව මැරුව

375
00:20:15,991 --> 00:20:18,625
"ඇයි මට ඔයාව පෙන්නන බැරි"?!

376
00:20:19,727 --> 00:20:22,996
මං කියන්නේ මං ඔයාට ගැහුවා,
බඩගින්නේ තිබ්බා,

377
00:20:22,998 --> 00:20:25,131
මං වෙරි වෙලා ගෙදර එනවා

378
00:20:25,133 --> 00:20:27,067
ඔයාට තව ටිකක් තඩි බානවා

379
00:20:27,069 --> 00:20:29,069
ඔලුවේ කැක්කුමක් එක්ක ඇහැරෙනවා

380
00:20:29,071 --> 00:20:31,938
ඉතින්, ඔව්, මං ඔයාට තඩිබානවා

381
00:20:31,940 --> 00:20:34,307
සාධාරණව බැලුවොත්, මට ආදර්ශයක් දෙන්න
කෙනෙක් හිටියේ නෑ

382
00:20:34,309 --> 00:20:36,009
මගේ අම්ම යක්දෙස්සියක්!

383
00:20:36,011 --> 00:20:39,512
මං ලොකු මහත් වුනේ --
මං නිකමෙක් කියලා හිත හිතා

384
00:20:39,514 --> 00:20:41,081
නිකමෙක්ටත් අන්තයි කියලා!

385
00:20:41,083 --> 00:20:42,749
ඔයා මගෙන් වැඩ ගත්තා අස්සයගෙන් ගත්තට වඩා!

386
00:20:42,751 --> 00:20:44,384
ඔයා කවදාවත් මාව ඉස්කෝලේ යැව්වේ නෑ

387
00:20:44,386 --> 00:20:46,119
අද වෙනතුරා,
මට අකුරු කියවන්න බෑ!

388
00:20:46,121 --> 00:20:48,421
ඒක තේරුමක් නෑ

389
00:20:48,423 --> 00:20:50,957
යුරෝපේ වැඩි හරියකට කියවන්න බෑ ඒ කාලේ

390
00:20:50,959 --> 00:20:52,959
ඔයාට කියවන්නද ඕනේ?

391
00:20:53,828 --> 00:20:55,428
කියවන්න

392
00:20:59,567 --> 00:21:03,336
මොක්කුද බකනියර්ස්ලා වගයක් සෙන්ට්ලව පරද්දලා?
[* Buccaneers, Saints - MDG : පත්තරේ තියෙන්නේ පාපන්දු කණ්ඩායම් දෙකක් ගැන. ගැවින් හිතන්නේ මුහුදුකොල්ල කාරයෝ සාන්තුවරුන්ව පරද්දලා කියලා.]

393
00:21:03,338 --> 00:21:05,638
මේක වෙන්න පුලුවන්ද?

394
00:21:08,943 --> 00:21:10,977
මට කියවතහැකි

395
00:21:10,979 --> 00:21:12,846
අපායේ රජ

396
00:21:12,848 --> 00:21:14,881
වාසි ගොඩක් තියෙනවා

397
00:21:16,550 --> 00:21:18,017
ඉතින්...

398
00:21:18,019 --> 00:21:20,120
ඔයා රජෙක්නං...

399
00:21:20,122 --> 00:21:22,388
එතකොට මං...

400
00:21:22,390 --> 00:21:24,023
කුමාරයෙක්ද?

401
00:21:24,025 --> 00:21:26,059
ඔයා කියන්නේ මං ඔයාට මොනවත්
දුන්නේ නෑ කියලනේ

402
00:21:26,061 --> 00:21:27,594
පට්ටමක්!

403
00:21:28,562 --> 00:21:33,566
මං ඔයාව මගේ තාත්ත හැටියට පිළිගත්තොත්,

404
00:21:33,568 --> 00:21:37,270
ඔයාට පුළුවන් මාව සදහටම අපායේ දැවෙන
එකෙන් බේරගන්න?

405
00:21:38,839 --> 00:21:40,773
මං මොන පවු කරලා තිබ්බත්?

406
00:21:40,775 --> 00:21:42,775
ඔයා මා එක්ක කේවල් කරනවද?

407
00:21:42,777 --> 00:21:45,278
අන්න මගේ කොල්ලා

408
00:21:46,413 --> 00:21:48,715
මේක වැඩ කරන්නත් ඉඩ තියෙනවා

409
00:21:48,717 --> 00:21:52,252
මගේ ජීවිතේ පලවෙනි වතාවට,

410
00:21:52,254 --> 00:21:56,356
මට අනාගතේ ගැන අවස්තාවක් පේනවා...

411
00:21:56,358 --> 00:21:58,124
ඔයා මගේ කාලෙට මාව ගෙනිච්ච ගමන්

412
00:21:58,126 --> 00:22:00,527
මට පුළුවන් අලුත් ලෝකෙට* යන අර නැවට නගින්න
[*ඇමරිකාව]

413
00:22:00,529 --> 00:22:04,130
අහ්,
ඒ නැව ගැන...

414
00:22:04,132 --> 00:22:06,499
නැව ගැන මොකද?

415
00:22:12,373 --> 00:22:14,240
ඒක වැදගත් නෑ

416
00:22:14,242 --> 00:22:16,776
ඇබඩොන්ට කියන්න මං අර
කතාබහට දැන් ලෑස්තියි කියලා

417
00:22:24,919 --> 00:22:27,754
ස්තුතියි ආවට

418
00:22:27,756 --> 00:22:31,424
ස්තුතියි තනියම ආවට

419
00:22:31,426 --> 00:22:34,594
මං ඔයාව දැකලා තියෙනවා
සෑම් වින්චෙස්ටර්ගේ ඇස්වලින්

420
00:22:34,596 --> 00:22:36,596
එයා ඔයාව විශ්වාස කරනවා

421
00:22:36,598 --> 00:22:38,998
ඔයාට ගෞරවය ගැන කීර්තියක් තියෙනවා

422
00:22:39,000 --> 00:22:41,434
සමහර අය අතරේ

423
00:22:41,436 --> 00:22:45,738
කීර්තිය ගැන කිව්වම,
ඔයාගේ එකත් ප්‍රසිද්ධයි

424
00:22:45,740 --> 00:22:49,075
උද්‍යානෙ වුන දේ මං කල දෙයක් නෙමේ

425
00:22:49,077 --> 00:22:51,177
මං දන්නවා ඔයාට දැනෙන්නේ
ඔයාව වරදවා වටහාගෙන වගේ

426
00:22:51,179 --> 00:22:55,448
ඔයාට ඕනේ ඔයාව මුදා ගන්න
සමහරවිට තව අයවත්

427
00:22:55,450 --> 00:22:57,288
ඔයා කියන්නේ මගේ සහය දැක්වීම ගැනද

428
00:22:57,313 --> 00:22:59,333
ස්වර්ගය ආපහු හදන්න මෙටට්‍රෝන්
කරන ව්‍යාපාරේට

429
00:22:59,487 --> 00:23:00,887
ඔයාගේ සහය?

430
00:23:00,889 --> 00:23:04,090
ඔයා එයාවෙනුවෙන් බදවා ගන්නවා,
ඔයා එයා වෙනුවෙන් මරනවා

431
00:23:04,092 --> 00:23:08,228
මං දන්නවා, ඔයා අවංකවම විශ්වාස කරනවා
ඒවා කරන්න වැඩි හොදටය කියලා,

432
00:23:08,230 --> 00:23:10,230
ඒත්, ඔයා වැරදි ප්‍රධානියා ගැනයි
විශ්වාසෙ තියලා තියෙන්නේ

433
00:23:10,232 --> 00:23:11,864
ඔයා එයාව දන්නේ නෑ

434
00:23:11,866 --> 00:23:13,933
මං එයාව ඕනෑවටත් වඩා දන්නවා, ගැඩ්‍රීයල්!

435
00:23:13,935 --> 00:23:16,035
මාත් ඔය වැරදීම කර ගත්තා,
ඒකෙන් තමා එන්ජල්ල වැටුනේ

436
00:23:16,037 --> 00:23:17,737
ඒකෙන් තමයි මට දෙවැනි අවස්තාවක් ලැබුනේ

437
00:23:17,739 --> 00:23:19,606
මේ ඔයා ගැන විතරක් තියෙන දෙයක් නෙමේ

438
00:23:19,608 --> 00:23:22,375
කැස්ටියෙල් ඔයා මට කියන්නේ
පිල මාරු කරන්න කියලද?

439
00:23:22,377 --> 00:23:24,978
මං ඔයාට කියන්නේ ඔයා ඔයාගේ මුල් පිලට එන්න --

440
00:23:24,980 --> 00:23:27,580
ස්වර්ගයෙයි අපිව හදලා තියෙන මෙහෙය කරන පීලට

441
00:23:27,582 --> 00:23:29,882
මං හිතුවේ මං කරන්නේ ඒක කියලා

442
00:23:30,818 --> 00:23:32,385
ඔයාව රවට්ටලා

443
00:23:32,387 --> 00:23:34,487
ඔයාට දේවල් කොච්චර නරක වුනා වුනත්,

444
00:23:34,489 --> 00:23:36,789
මෙච්චර ශතවර්ෂ ගානක් හිරේ ඉදන්,

445
00:23:36,791 --> 00:23:40,393
මෙටට්‍රෝන් යටතේ ඊටත් අන්තවෙයි

446
00:23:43,597 --> 00:23:45,298
කැස්ටියෙල්!

447
00:24:10,090 --> 00:24:12,225
දෙන්න ඔයාගේ අත

448
00:24:14,862 --> 00:24:16,262
අන්න හරි

449
00:24:25,406 --> 00:24:27,240
කඩුව අත අරින්න, ඩීන්

450
00:24:28,042 --> 00:24:29,342
ඩීන්!

451
00:24:30,712 --> 00:24:32,845
ඩීන්

452
00:24:32,847 --> 00:24:34,314
ඩීන්

453
00:24:34,316 --> 00:24:36,983
මොකද්ද ඔයාට වෙලා තියෙන්නේ?
ඔයාට ෆෝන් එක ඇහෙනවද?

454
00:24:38,153 --> 00:24:40,253
යන්තං ඇති
කොයි ලෝකෙද තමුසේ හිටියේ

455
00:24:40,255 --> 00:24:42,989
මං කිව්වනේ මං කතා කරන්නං කියලා
ඇබඩොන්ව හොයා ගත්තම

456
00:24:42,991 --> 00:24:44,324
හොදයි...

457
00:24:44,326 --> 00:24:45,792
මං මේ කතා කරනවා

458
00:24:45,794 --> 00:24:47,660
කොහෙද ඔයා?

459
00:24:47,662 --> 00:24:49,262
මුලින් කියන්න ඕනේ ඒවා මුලින්

460
00:24:49,264 --> 00:24:51,397
මං ඔයාට ප්‍රථම අසිපත තියෙන තැන කියන්නං

461
00:24:51,399 --> 00:24:55,068
ඔය දෙන්න ඒක අරගන්න
මං ඒකිව පේන හරියේ තියා ගන්නං

462
00:24:55,070 --> 00:24:59,172
ඊටපස්සේ අපි ඒකිව රස්සාවෙන් අයින් කරමු සදහටම

463
00:25:20,947 --> 00:25:23,883
ආ, අයියෝ, ක්‍රව්ලි!

464
00:25:23,885 --> 00:25:27,453
තමුසෙට ඇත්තටම, අහ්, අහ්,
කඩුව මිනියක හංගන්න හිතුනද?

465
00:25:27,455 --> 00:25:30,856
මිනියක් එක්ක නෙමේ --
මිනියක් ඇතුලේ?

466
00:25:30,858 --> 00:25:33,159
මං කියන්නම ඕනේ
මං වුනානං බලන තැනක් නෙමේ ඒක

467
00:25:33,161 --> 00:25:36,061
හරි එහෙනං, මෙන්න

468
00:25:39,500 --> 00:25:41,133
ඩීන්?

469
00:25:41,135 --> 00:25:42,902
ඔයාට ඒක ඇහෙනවද?

470
00:25:47,240 --> 00:25:49,542
මං හිතන්නේ යම බල්ලෙක්

471
00:25:50,912 --> 00:25:52,077
යමු, යමු!

472
00:26:06,127 --> 00:26:08,928


473
00:26:08,930 --> 00:26:10,863
හලෝ?

474
00:26:10,865 --> 00:26:13,465
මොන මගුලක්ද ක්‍රව්ලි,
සොහොනේ මුර දාලා

475
00:26:13,467 --> 00:26:14,967
ඒක වෙන්න බෑ

476
00:26:14,969 --> 00:26:16,802
යම බල්ලෙක්!

477
00:26:16,804 --> 00:26:18,737
නෑ, නෑ, නෑ එයාව ගෙනිච්චා

478
00:26:18,739 --> 00:26:21,173
- බම්බුව තමා!
- කට්ටිය!

479
00:26:21,175 --> 00:26:22,975
කාලයක් තිබ්බා කවුරුවත් හිතන්නේ වත් නෑ
රජතුමාට අකීකරු වෙන්න

480
00:26:22,977 --> 00:26:24,443
කට්ටිය!

481
00:26:24,445 --> 00:26:27,213
මං ඔයාව ස්පීකර් එකට දානවා!

482
00:26:28,616 --> 00:26:29,848
ජුලියට්?

483
00:26:29,850 --> 00:26:31,450
මේ තාත්ති

484
00:26:31,452 --> 00:26:34,053
නතර කරන්න

485
00:26:38,559 --> 00:26:40,559
ස්තුතිය පිලිගන්නවා

486
00:27:10,925 --> 00:27:12,791
හරි එහෙනං

487
00:27:12,793 --> 00:27:14,426
මං යනවා ඇතුලට

488
00:27:14,428 --> 00:27:16,528
ඒයි, දන්නවද වැඩක්,?
සමහරවිට, අහ්...

489
00:27:16,530 --> 00:27:18,897
සමහරවිට මේක මං කලොත් හොදවෙයි

490
00:27:18,899 --> 00:27:20,132
සෑම් බය වෙන්න එපා

491
00:27:20,134 --> 00:27:23,502
මට -- ම - මට පුළුවන් ඒක අල්ලන්න
හැරෙන්නේ නැතුව... දන්නවනේ...

492
00:27:39,219 --> 00:27:40,586
ප්හ්ට්

493
00:27:40,588 --> 00:27:42,305
හොදයි, අපි ගිහින් මරමු
අපායේ නයිට් කෙනෙක්, ඈ?

494
00:27:42,595 --> 00:27:44,169
ඔව්

495
00:27:45,258 --> 00:27:47,192
මොනවද ඔයා කියවන්නේ?

496
00:27:47,194 --> 00:27:48,661
මං අපහු ගිහාම අනිවාර්යෙන් නගිනවා ඒ නැවට!

497
00:27:48,663 --> 00:27:50,396
මට ආපහු මගේ ජීවිතේට යන්න ඕනේ!

498
00:27:50,398 --> 00:27:52,264
ඒක හොද අදහසක් නෙමේ

499
00:27:52,266 --> 00:27:54,600
මං යනවා කොලනිවලට
මං මගේ පාර හදාගන්නවා

500
00:27:54,602 --> 00:27:56,302
මං වචනේ දීලා තියෙන්නේ!

501
00:27:56,304 --> 00:27:58,270
ගැවින්, තාත්ත කියන දේ අහන්න

502
00:27:58,272 --> 00:28:00,239
මං දන්නවා...

503
00:28:01,374 --> 00:28:03,542
...ඔයාට හොද දේ මොකද්ද කියලා

504
00:28:05,045 --> 00:28:07,546
ළමයි

505
00:28:09,316 --> 00:28:11,150
ලේනෝ

506
00:28:11,152 --> 00:28:13,419
ඔයා ඔයාගේ තාත්තට හොදින් හිටියද?

507
00:28:13,421 --> 00:28:15,521
මොකක්?
කට වහගන්නවා

508
00:28:15,523 --> 00:28:16,789
අහන්න, අපි කඩුව ගත්තා

509
00:28:16,791 --> 00:28:17,823
ගත්තා?

510
00:28:17,825 --> 00:28:20,092
හොදයි, ඕගොල්ලෝ ඒක අරං වහාම මෙහෙට එන්න ඕනේ

511
00:28:20,094 --> 00:28:22,227
ක්ලීව්ලන්ඩ්, හම්බල්ට් හෝටලේ

512
00:28:22,229 --> 00:28:23,729
උඩම තට්ටුව පැහැදිලිවම

513
00:28:23,731 --> 00:28:26,298
ඕගොල්ලෝ ආවම,
මං ඕගොල්ලන්ව ඇබඩොන් ලගට අරං යන්නං

514
00:28:26,300 --> 00:28:28,133
මං ඒකිව එලියට ගන්නං

515
00:28:28,135 --> 00:28:32,471
එතකොට ඔයාට පුළුවන් නැහැදිච්ච
නාකිච්චිට අනින්න

516
00:28:33,740 --> 00:28:35,174
නිකම් ඒත්තු යන විදිහට කියනවා විතරයි

517
00:28:35,176 --> 00:28:36,709
හරි එහෙනං,
අපි මග එනවා

518
00:28:36,711 --> 00:28:38,711
ආ, අනික, ඩීන්,
ඕගොල්ලෝ ඉක්මන් කරන්න ඕනේ

519
00:28:38,713 --> 00:28:40,646
පෙග්කෙප්සිවල ඉදන් මෙහෙට එන්න දවසක් යනවා

520
00:28:40,648 --> 00:28:43,182
මොනවද තමුසේ කියවන්නේ?
අපි ඒ පලාතෙවත් නෙමේ ඉන්නේ

521
00:28:43,184 --> 00:28:44,817
ඔව්, මං කිව්වා වගේ

522
00:28:44,819 --> 00:28:46,885
ඕගොල්ලෝ පෙග්කෙප්සිවලින් එන්න ඕනේ වහාම

523
00:28:49,622 --> 00:28:51,390
ඉතින්, ඔක්කොම හරිද?

524
00:28:52,792 --> 00:28:54,893
ඔව්

525
00:29:01,601 --> 00:29:03,369
නියමයි

526
00:29:03,371 --> 00:29:04,703
ඒත් මේකයි වැඩේ --

527
00:29:04,705 --> 00:29:07,840
ඔහේ දැන් ටික කාලෙක ඉදන් ඔය කොල්ලෝ එක්ක
කුමන්ත්‍රණ කරන්නේ

528
00:29:07,842 --> 00:29:10,109
උන් මෙහෙට එනකොට, මෙතන, ඔහෙයි,

529
00:29:10,111 --> 00:29:12,644
වින්චෙස්ටර්ලයි,
ප්‍රථම අසිපතයි

530
00:29:12,646 --> 00:29:16,515
මේ පරණ මායි එක තැනක ඉන්නවා

531
00:29:16,517 --> 00:29:18,517
දැන්, මගේ අකමැත්තක් නෑ අමාරු තැන් ගැන

532
00:29:18,519 --> 00:29:20,753
ඒත්...

533
00:29:20,755 --> 00:29:22,354
...අපි සාධාරණ වෙමු

534
00:29:25,325 --> 00:29:27,393
ආහ්!

535
00:29:27,395 --> 00:29:29,695
තමුසෙගෙ ඔලුව නරක් වෙලාද?!

536
00:29:31,132 --> 00:29:33,632
පොඩි උප්පරවැට්ටියක්
හෙන්රි වින්චෙස්ටර්ගෙන් ඉගෙන ගත්ත

537
00:29:33,634 --> 00:29:35,501
එයා මේ සූත්තරේ මට දැම්මා

538
00:29:35,503 --> 00:29:38,537
උන්ඩේට යක්ෂයාගේ උගුලක් කොටලා

539
00:29:38,539 --> 00:29:40,973
ඔයාට බරපතල් හානියක් නෑ

540
00:29:40,975 --> 00:29:43,876
නිකම්.... බලය නැති වෙලා විතරයි

541
00:29:46,546 --> 00:29:48,714
මගේ ඒකට කිසි සම්බන්ධයක් නෑ

542
00:29:48,716 --> 00:29:50,816
මං කීයටවත් මුණ ගැහෙන්න එකග වෙන්නේ නෑ

543
00:29:50,818 --> 00:29:52,551
මං හිතුවනං හැංගිලා ඉදලා පහර දෙන අය

544
00:29:52,553 --> 00:29:54,386
ඔයාට පහරදෙන්න හදයි කියලා

545
00:29:54,388 --> 00:29:56,555
ඔයා ඒක දන්නවා ඇති කියලා හිතනවා

546
00:29:57,857 --> 00:30:00,325
ඇයි ඔයා මට මේක කියන්නේ

547
00:30:00,327 --> 00:30:03,862
ඔයයි මමයි මේකේ විරුද්ධ පැති දෙකේ හිටියත්

548
00:30:03,864 --> 00:30:07,733
මං විශ්වාස කරනවා ගෞරවය තියෙන්න ඕනේ
යුද්ධෙදි වුනත්

549
00:30:07,735 --> 00:30:11,136
ඒත් සිද්ධ වුන දේ -- ඒකෙන් ඔප්පු
වෙන්නේ නැද්ද මං මෙටට්‍රෝන් ගැන කිව්ව දේවල්

550
00:30:11,138 --> 00:30:13,138
ඔයා මාව හමබ්වෙන්න ආවේ සද්භාවයෙන්

551
00:30:13,140 --> 00:30:16,842
ඒත් එයා බොරු කිව්වා,
එයා ඔයාව පාවිච්චි කළා මාව අල්ල ගන්න

552
00:30:16,844 --> 00:30:18,177
කැස්ටියෙල් --

553
00:30:18,179 --> 00:30:22,181
වැරදි තීරනෙකින් ඔයා අමාරුවේ වැටුන විදිහටම
ශතවර්ෂ ගානකට කලින්

554
00:30:22,183 --> 00:30:25,818
මෙටට්‍රෝන් ගැන තියලා තියෙන වැරදි විශ්වාසෙ
නිසා ඔයා ආයිමත් අමාරුවේ වැටෙයි

555
00:30:25,820 --> 00:30:28,053
මං එයාට මගේ වචනේ දුන්නා

556
00:30:28,055 --> 00:30:30,522
ඔය මට කියනේ ඇවිත්
එයාට යුධ ප්‍රකාශ කරන්න කියලද?

557
00:30:30,524 --> 00:30:33,125
නෑ, කොහොමටවත් නෑ

558
00:30:33,127 --> 00:30:36,662
මට ඕනේ ඔයා ඔය ඉන්න තැනම ඉන්නයි

559
00:30:36,664 --> 00:30:39,832
මට වාර්තාවල් දෙන්න මෙටට්‍රෝන්ගේ සැලසුම් ගැන

560
00:30:39,834 --> 00:30:42,301
එයා කොයි වෙලාවටද පහර දෙන්නේ කියලා

561
00:30:43,303 --> 00:30:45,737
එතකොට අර අපි කතා කරපු ගෞරවේ කෝ?

562
00:30:45,739 --> 00:30:49,408
පැහැදිලිවම මෙටට්‍රෝන් මගේ කදවුර ඇතුලට
එකෙක්ව දාලා තියෙනවා

563
00:30:49,410 --> 00:30:51,410
එහෙමයි එයා දැනගත්තේ අපි මුණගැහෙන බව

564
00:30:51,412 --> 00:30:54,046
ගින්දර එක්ක ගින්නෙන් සටන් කරන එකයි කරන්නේ

565
00:30:55,949 --> 00:30:57,916
මගේ යෝජනාව ගැන සලකලා බලන්න

566
00:31:14,968 --> 00:31:17,669
හරි, අපි මේක කරමු

567
00:31:17,671 --> 00:31:19,771
ඉන්න, ඉන්න, ඉන්න,
පොඩ්ඩක් ඉන්න

568
00:31:19,773 --> 00:31:22,841
අපි මෙතන හොදට බලන්න ඕනේ
උඩට යන්න කලින්

569
00:31:22,843 --> 00:31:25,244
හරි, ඇයි?

570
00:31:25,246 --> 00:31:28,146
ක්‍රව්ලි කිව්වා එයා දැක්කය කියලා ඩීමන්ලා
වගයක් බිම් මහලපැත්තට යනවා

571
00:31:28,148 --> 00:31:29,615
එයා ගිහින් ඒ ගැන බලන්න ඇති

572
00:31:29,617 --> 00:31:31,950
ඒත් ඇබඩොන්ට වචනේ ගියානං එයාව දැක්කය කියලා

573
00:31:31,952 --> 00:31:35,053
- කොයි වෙලේද එයා මේ සේරම ඔයාට කිව්වේ?
- ෆෝන් එකෙන්

574
00:31:35,055 --> 00:31:37,022
අහන්න, සමහරවිට ඒකි දන්නවා වෙන්න
පුළුවන් එයා මෙහෙ ඉන්න බව, හරිද?

575
00:31:37,024 --> 00:31:38,690
ඉතින් ඔයා ගිහින් යට තට්ටුවේ බලන්නකෝ

576
00:31:38,692 --> 00:31:40,659
මං, අහ්,උඩ තට්ටුවේ බලන්නං

577
00:31:52,872 --> 00:31:54,873
හලෝ ඩීන්

578
00:31:56,409 --> 00:31:59,378
ආසාවේ බෑ ඔයාගේ ඇස්වල තියෙන ලේ පිපාසෙ දැක්කම

579
00:32:03,783 --> 00:32:06,051
අපි කාලේ නාස්ති නොකර ඉම්මු

580
00:32:06,053 --> 00:32:08,220
මං ඔයාව ඇබඩොන් ලගට අරං යන්නං

581
00:32:11,090 --> 00:32:12,891
වැඩි දුරක් නෑ

582
00:32:23,836 --> 00:32:26,638
කොල්ලෙකුයි උගේ කඩුවයි

583
00:32:26,640 --> 00:32:29,908
අලුත් රැජිනට ඒත් කිට්ටු කරන්න බෑ

584
00:32:49,563 --> 00:32:51,930
ඉතින්, මුලින්ම...

585
00:32:51,932 --> 00:32:53,832
උඹ මැරෙනවා...

586
00:32:53,834 --> 00:32:55,434
වේදනාකාරී විදිහට

587
00:32:55,436 --> 00:32:59,071
ඊට පස්සේ ක්‍රව්ලි බලා ඉන්නවා
එයාගේ පුතා මැරෙන හැටි --

588
00:33:00,974 --> 00:33:02,441
හරියට හරි

589
00:33:02,443 --> 00:33:05,143
ඊටපස්සේ රජාත්

590
00:33:05,145 --> 00:33:07,145
කඩුව විනාස කරනවා

591
00:33:08,649 --> 00:33:10,682
කරන්න වැඩ ගොඩයි

592
00:34:54,454 --> 00:34:55,921
ඩීන්!

593
00:34:59,625 --> 00:35:01,560
ඩීන්! නවත්තන්න!

594
00:35:03,730 --> 00:35:05,764
ඔයාට නවත්තන්න පුළුවන්

595
00:35:34,207 --> 00:35:36,708
බැරිද අඩුගානේ --
ආහ්හ! --

596
00:35:36,710 --> 00:35:38,643
මේකට පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න

597
00:35:40,045 --> 00:35:42,046
අපි තමුසෙව මැරුවේ නෑ, ක්‍රව්ලි

598
00:35:42,048 --> 00:35:44,048
ඒක කොච්චර ලේසියෙන් කරන්න තිබ්බ වුනත්

599
00:35:44,050 --> 00:35:45,784
ඒ මදිද?

600
00:35:45,786 --> 00:35:47,552
ඕගොල්ලෝ මට ණයයි

601
00:35:47,554 --> 00:35:50,588
මට මොකුත් නම්බුවක් ලැබෙන්නේ නැද්ද
මේක උගුලක් බවට අනතුරු ඇගේව්වට?

602
00:35:51,590 --> 00:35:53,658
"පෙග්කෙප්සි" මතක් වෙනවද?

603
00:36:02,401 --> 00:36:04,903
මට නාටකයක් එනබව පේනවා

604
00:36:07,173 --> 00:36:10,008
මට තවම හිතා ගන්න බෑ
ක්‍රව්ලිට පුතෙක් ඉන්නවයි කියන එක

605
00:36:10,010 --> 00:36:12,410
එයාට කොහොමද, අනික් කාරණේ?

606
00:36:12,412 --> 00:36:13,912
ආව්!

607
00:36:15,381 --> 00:36:16,981
කොහොමෙයි කියලද හිතන්නේ?

608
00:36:18,617 --> 00:36:20,652
ඔයා දන්නවා නේද එයාව ආපහු යවන්න ඕනේ බව?

609
00:36:20,654 --> 00:36:22,520
එයාගේ කාලෙට?

610
00:36:22,522 --> 00:36:24,022
ළමයා ආපහු ගියොත්,

611
00:36:24,024 --> 00:36:27,358
එයාගේ දෛවය තියෙන්නේ අර නැවට
නගින්න ඇමරිකාවට එන්න

612
00:36:27,360 --> 00:36:29,527
ඒ නැව කුනාටුවකදී ගිලුනා

613
00:36:29,529 --> 00:36:31,095
ඔක්කොමලා මැරුණා

614
00:36:31,097 --> 00:36:35,600
එයාට එක අවස්ථාවයි ලැබුනේ
ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න

615
00:36:35,602 --> 00:36:39,337
ඕගොල්ලන්ට ඕනේ ඒ සේරම
අවාසනාවකින් කෙලවර වෙන්නද?

616
00:36:40,873 --> 00:36:42,807
හොදයි, මං දන්නේ නෑ මොනවා කියන්නද කියලා

617
00:36:42,809 --> 00:36:44,609
ඒවා තමා නීති
එයා යන්න ඕනේ

618
00:36:44,611 --> 00:36:46,744
ප්‍රවාදවල කියන්නෙත් ඒකමයි --

619
00:36:46,746 --> 00:36:49,981
අතීතේ එක දෙයක් වෙනස් කලොත්,

620
00:36:49,983 --> 00:36:53,451
ඒකෙ ප්‍රතිවිපාක පස්සේ තියෙන
හැම දේටම බලපානවා

621
00:36:53,453 --> 00:36:55,053
අනේ

622
00:36:55,055 --> 00:36:58,223
ඔය දෙන්න තරං නීති කඩන් නෑ වෙන කිසීම කෙනෙක්

623
00:36:58,225 --> 00:37:01,392
එයා නිකම් අසරණ ළමයෙක්
එයාගෙන් කාටවත් බලපෑමක් නැ

624
00:37:01,394 --> 00:37:03,928
ඒ නීතිය කඩන්න බෑ, හරිද? බැහැමයි

625
00:37:03,930 --> 00:37:06,397
අපි එයාව බංකරේට අරන් ගිහින්,
මන්තරේ හොයාගන්නං

626
00:37:06,399 --> 00:37:08,166
එහෙම තමයි ඒක කෙරෙන්නේ

627
00:37:08,168 --> 00:37:11,336
අඩු ගානේ මට සමුගන්න දෙනවද?

628
00:37:19,278 --> 00:37:21,713
මං ඔල්වරසන් දෙනවා

629
00:37:21,715 --> 00:37:25,416
මනුෂ්‍යත්වයේ අන්තිම සලකුණත්
මගෙන් මැකිලා ගිය දවසට

630
00:37:25,418 --> 00:37:27,352
හැගීම්

631
00:37:43,569 --> 00:37:45,403
අයියෝ, ක්‍රව්ලි!

632
00:37:45,405 --> 00:37:48,273
නැව ගිලුනා

633
00:37:50,276 --> 00:37:53,278
හොදයි, මගේ ජීවිතේ අනික් හරියත්
එක්ක ඒක හොදට ගැලපෙනවා

634
00:37:53,280 --> 00:37:56,014
නාහෙන් අඩන්න එපා, ගැවින්

635
00:37:56,016 --> 00:37:59,884
පරණ ජීවිතේට ඒක ගැලපෙනවා ඇති
මේක වෙනස් වෙයි

636
00:37:59,886 --> 00:38:02,554
මං කිසිම දෙයක් දන්නේ නෑ 21වෙනි ශතවර්ශේ ගැන!

637
00:38:02,556 --> 00:38:03,988
ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ

638
00:38:03,990 --> 00:38:06,891
ලාබ විස්කිවලිනුයි
ලාබ ගනිකාවන්ගේනුයි ඈත් වෙලා ඉන්න

639
00:38:08,527 --> 00:38:11,696
මං දිහා බලහලකෝ
තාත්තෙක් වෙලා

640
00:38:13,098 --> 00:38:15,133
ඉතින්, මේක සමුගැනීමක් එහෙනං?

641
00:38:15,135 --> 00:38:18,436
ඔව්, සදහටම

642
00:38:18,438 --> 00:38:21,606
හැබැයි ඉතින්, ඒ මට ඔයා සිගරට් බීලා
අහුවුනේ නැත්නං තමයි

643
00:38:21,608 --> 00:38:25,009
එහෙම අහුවුනොත්නං මං උඹව හම ගහනව

644
00:38:27,980 --> 00:38:30,114
යන්නම් එහෙනං

645
00:38:30,116 --> 00:38:31,916
ස්තුතියි...

646
00:38:32,718 --> 00:38:35,153
- ... තාත්තේ
- හෝව්, හෝව්, හෙමීට, හෙමීට

647
00:38:35,155 --> 00:38:37,221
ඔය හිටපු විධිහට ඉන්න

648
00:38:39,325 --> 00:38:41,326
යන්න, ගැවින්

649
00:38:41,328 --> 00:38:43,127
ආ, අහ්...

650
00:38:43,129 --> 00:38:48,199
තැන් තැන් වල ගිහින් කියන්න එපා
"අපායේ කුමාරයා" කතාව

651
00:38:48,201 --> 00:38:50,568
ගොඩක් අයට ඒක වැඩිය අල්ලන එකක් නෑ

652
00:38:58,912 --> 00:39:00,945
මං ඔයාට අනතුරු ඇගවීම ගැන කිව්වේ නැත්තේ

653
00:39:00,947 --> 00:39:03,114
මං දන්න නිසා ඔයා කරන්නේ මොකද්ද කියලා

654
00:39:03,116 --> 00:39:04,782
ඔයා අනිවාර්යෙන්ම

655
00:39:04,784 --> 00:39:07,986
මාත් එක්කම එනවා අර කාමරේට

656
00:39:09,388 --> 00:39:10,855
ඔයා කියන්නේ මං කවදත් කරනවා වගේ?

657
00:39:10,857 --> 00:39:12,757
මොකද අපි ඇත්තටම හවුල් කාරයෝ නිසා මේකෙදි

658
00:39:12,759 --> 00:39:14,492
එකී නෙකා ගැන බලාගන්න නිසා?

659
00:39:14,494 --> 00:39:16,361
ඔයාට තේරුම් ගන්න කියන්නේ නෑ මං

660
00:39:16,363 --> 00:39:18,062
කියලා බලන්න

661
00:39:25,571 --> 00:39:29,941
මං ඒ කඩුවට අත තියපු පලවෙනි වතාවේම...
මං දැනගත්තා

662
00:39:29,943 --> 00:39:32,777
මං දැනගත්තා මාව නවත්තන්න බැරි බව

663
00:39:36,248 --> 00:39:38,916
මං දැනගත්තා මං ඇබඩොන්ව ඉවර කරන බව

664
00:39:38,918 --> 00:39:41,552
තව ඕනෙම එකෙකුත්
ඕනේ වුනොත්

665
00:39:41,554 --> 00:39:43,421
ඒක වීර කමක් නෙමේ

666
00:39:43,423 --> 00:39:45,590
දන්නවද, ඒක...

667
00:39:47,559 --> 00:39:49,994
නිකම් තැන්පත්

668
00:39:51,930 --> 00:39:54,666
මං දැනන් හිටියා

669
00:39:54,668 --> 00:39:57,635
මට ඒක තනියම කරන්න වුනා, සැමී

670
00:40:00,839 --> 00:40:02,440
ආ, අපොයි ඔව්

671
00:40:02,442 --> 00:40:05,176
ඉතින් ඒ තවත් වතාවක් ඔයාට මාව
පරිස්සම් කරන්න වුන

672
00:40:05,178 --> 00:40:06,811
ඇබඩොන් ඔයාව අල්ල ගන්න තිබ්බා

673
00:40:06,813 --> 00:40:08,713
ඒකි කේවල් කරලා පැනගන්න තිබ්බා

674
00:40:09,982 --> 00:40:12,350
මට මේක අනාගන්න ඉඩ තියන්න බැරි වුනා

675
00:40:18,624 --> 00:40:20,291
අහන්න...

676
00:40:20,293 --> 00:40:22,493
මට සතුටුයි ඒක වැඩ කරපු එකට,
හරිද? ඇත්තමයි

677
00:40:22,495 --> 00:40:25,530
මට සතුටුයි කඩුවෙන් ඔයාට ශක්තිය හරි,
තැන්පත් කම හරි මොක හරි ලැබෙනවට

678
00:40:25,532 --> 00:40:28,833
ඒත්, ඩීන්, මං කියන්න ඕනේ

679
00:40:28,835 --> 00:40:32,203
මට දැන් හිතෙනවා කඩුවෙන් ඔයාට වෙන
මොකක් හරිත් වෙනවා කියලා

680
00:40:32,205 --> 00:40:35,339
ඇත්තට? මොන වගේ?

681
00:40:35,341 --> 00:40:38,743
මං දන්නේ නෑ
ඔයාට මොකක් හරි වෙනවා වගේ

682
00:40:40,446 --> 00:40:41,579
අහන්න...

683
00:40:41,581 --> 00:40:44,449
මං හිතුවේ අපි හරියටම දැනගන්නකම්

684
00:40:44,451 --> 00:40:47,318
අපි ක්‍රව්ලිව මරනවද නැද්ද කියලා,

685
00:40:47,320 --> 00:40:50,121
අපි කඩුව ඈතකින් හංගමුද?

686
00:40:50,123 --> 00:40:52,156
කොහේ හරි ආරක්‍ෂිත තැනක අගුල් දාමු?

687
00:40:52,158 --> 00:40:53,858
හාද?

688
00:40:56,161 --> 00:40:58,196
බෑ
---A Wish We Agree---
---MDG_සිංහල_උපසිරැසි----

688
00:40:59,305 --> 00:41:05,918