What.Happened.to.Monday.2017.1080p.BluRay.x264-PSYCHD - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:05,000 --> 00:00:13,000
What happened to Monday (2017)
fps 24, runtime 2:03:18

2
00:00:15,000 --> 00:00:21,074

3
00:01:21,087 --> 00:01:23,337
50 ปีที่ผ่านมา ประชากรโลก
เราเพิ่มเป็นสองเท่า


4
00:01:23,420 --> 00:01:26,253
เราบริโภคอาหารและน้ำ เพิ่มเป็นสามเท่า

5
00:01:26,337 --> 00:01:30,378
และเราใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มเป็นสี่เท่า

6
00:01:31,670 --> 00:01:34,337
ทุก ๆ สี่วัน มีเด็กเพิ่มขึ้นล้านคนบนโลก

7
00:01:35,462 --> 00:01:38,878
โลกจะรับมือกับการพุ่งขึ้น
ของจำนวนประชากรได้อย่างไร?


8
00:01:38,962 --> 00:01:41,378
สหประชาชาติทำนายว่า
ภายในสิ้นทศวรรษนี้


9
00:01:41,462 --> 00:01:44,295
เราจะมีประชากรหนึ่งหมื่นล้านคน

10
00:01:44,378 --> 00:01:46,878
ผมเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องจริง


11
00:01:47,462 --> 00:01:50,128
ซึ่งถูกกระทบจากพฤติกรรมของมนุษย์

12
00:01:50,212 --> 00:01:53,837
รัฐบาลได้ประกาศให้
อเมริกาใต้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ


13
00:01:53,920 --> 00:01:56,587
ภัยแล้งอย่างรุนแรงและ
พายุฝุ่นขนาดใหญ่


14
00:01:56,670 --> 00:01:59,753
ได้ปิดกั้นระบบเกษตรกรรมของโลกทั้งหมด

15
00:01:59,837 --> 00:02:02,462
คนมากเกินไป
อาหารไม่เพียงพอ


16
00:02:02,545 --> 00:02:04,920
ในความพยายามที่จะแก้ปัญหา
การขาดแคลนอาหาร


17
00:02:05,003 --> 00:02:07,337
สหพันธ์ยุโรปได้ฝากอนาคตโลก

18
00:02:07,420 --> 00:02:08,587
ไว้ในมือของวิทยาศาสตร์

19
00:02:08,670 --> 00:02:12,670
การพัฒนาพืชดัดแปรพันธุกรรม
ให้ทนทานและผลผลิตสูงมากขึ้น


20
00:02:12,680 --> 00:02:15,180
กำลังถูกเร่งรัดไปทั่วโลก

21
00:02:16,420 --> 00:02:18,837
ชั้นวางที่เคยว่างเปล่า
ตอนนี้มีสินค้าเต็ม


22
00:02:20,003 --> 00:02:23,962
แต่การไปปรับเปลี่ยนธรรมชาติ
ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาว


23
00:02:24,712 --> 00:02:27,712
ทั่วโลก ได้เห็นอัตราพุ่งขึ้น
อย่างน่าแปลกใจ


24
00:02:27,795 --> 00:02:31,003
ของการเกิดลูกแฝดและ
ข้อบกพร่องทางพันธุกรรม


25
00:02:31,087 --> 00:02:34,003
การแก้ปัญหากลับกลายเป็นการสร้างปัญหา

26
00:02:34,087 --> 00:02:36,295
มันเป็นวิกฤติการณ์ใหญ่ที่สุด
ในประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติ


27
00:02:36,378 --> 00:02:39,378
นักเคลื่อนไหวทางการเมือง
และนักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ที่โด่งดัง


28
00:02:39,462 --> 00:02:40,628
ดร.นิโคเลตต์ เคย์แมน

29
00:02:40,712 --> 00:02:42,378
ได้เรียกร้องให้สหพันธ์ฯ

30
00:02:42,462 --> 00:02:45,628
ออกกฎหมาย
"หนึ่งบุตรต่อหนึ่งครอบครัว"


31
00:02:45,712 --> 00:02:48,878
เรียกว่า "พรบ.จัดสรรบุตร"

32
00:02:49,670 --> 00:02:53,170
เราทั้งหมดเป็นครอบครัวมนุษย์
ที่แบ่งปันโลกใบนี้

33
00:02:53,253 --> 00:02:56,378
วันนี้ เราทุกคนจะสร้างประวัติศาสตร์

34
00:02:56,962 --> 00:03:01,170
กฎหมายจัดสรรบุตร
เป็นก้าวแรกที่จำเป็นมาก

35
00:03:01,253 --> 00:03:03,462
ไปสู่การอนุรักษ์โลกของเรา

36
00:03:03,545 --> 00:03:06,837
และสร้างอนาคตที่ดีกว่า
ให้แก่ลูกหลานของเรา

37
00:03:06,920 --> 00:03:08,712
กฎหมายใหม่มีผลบังคับทันที

38
00:03:08,795 --> 00:03:11,087
จุดตรวจสอบถูกตั้งขึ้น ทั่วประเทศ

39
00:03:11,170 --> 00:03:15,087
พลเมืองทุกคนจะต้องสวม
กำไลประจำตัวที่สำนักงานออกให้


40
00:03:15,170 --> 00:03:18,753
และจากวันนี้เป็นต้นไป
ลูกที่เกิดมาอย่างผิดกฎหมาย


41
00:03:18,837 --> 00:03:21,753
จะถูกควบคุมตัวไปที่ "ไคโรสลีป"
ของสำนักงาน


42
00:03:21,837 --> 00:03:25,878
เด็กเป็นมากกว่า แค่เป็นเด็ก
พวกเขาคืออนาคต

43
00:03:25,962 --> 00:03:29,503
ด้วย "ไคโรสลีป" เราจะทำให้
บุตรของท่านได้พักผ่อนอย่างสงบ


44
00:03:29,587 --> 00:03:33,295
อย่างมีเมตตา ปราศจากความหิว
ปลอดจากภัยอันตราย

45
00:03:33,378 --> 00:03:36,670
ขณะที่เราสร้างอนาคตที่ดีกว่า
และสดใสกว่า


46
00:03:36,753 --> 00:03:37,962
ไคโรสลีป

47
00:03:39,253 --> 00:03:41,587
ตื่นขึ้นสู่โลกที่ดีกว่า

48
00:03:41,670 --> 00:03:42,837
ผมรู้ว่า บางที...

49
00:03:44,003 --> 00:03:47,253
อาจมีการต่อต้านเล็กน้อย
แต่ ด้วยนโยบาย "บุตรหนึ่งคน"...

50
00:03:48,670 --> 00:03:49,870
มันอาจซื้อเวลาให้พวกเรา

51
00:04:14,337 --> 00:04:18,170
ผมเสียใจด้วย คุณเซตต์แมน
เราทำสุดความสามารถแล้ว

52
00:04:19,128 --> 00:04:20,837
ถ้าเรามีอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้

53
00:04:20,920 --> 00:04:22,962
ก็มีโอกาสที่เราอาจจะ
ช่วยชีวิตเธอได้

54
00:04:23,045 --> 00:04:24,128
เธอรู้ความเสี่ยงอยู่แล้ว

55
00:04:27,253 --> 00:04:29,337
เธอรู้ว่าคุณจะไม่รายงานเรื่องเธอ

56
00:04:32,128 --> 00:04:34,295
- แล้วพ่อของเด็กล่ะ?
- ใครจะรู้?

57
00:04:34,962 --> 00:04:35,962
ลูกสาวผม...

58
00:04:38,378 --> 00:04:39,837
เราไม่ได้คุยกันหลายปีแล้ว

59
00:04:45,003 --> 00:04:49,753
แล้วคุณมีแผนจะซ่อนเด็กพวกนี้ยังไง?
คุณจะรับมือยังไง?

60
00:04:51,087 --> 00:04:52,087
ผมจะจัดการเอง

61
00:04:53,712 --> 00:04:54,712
ผมต้องทำได้

62
00:04:57,420 --> 00:04:58,587
คุณคิดเรื่องชื่อไว้ยังครับ?

63
00:05:05,628 --> 00:05:07,045
คือ...

64
00:05:11,337 --> 00:05:12,337
มีกันเจ็ดคน

65
00:05:14,795 --> 00:05:15,795
งั้นก็...

66
00:05:16,462 --> 00:05:19,670
มันเดย์ ทิวส์เดย์ เว้นส์เดย์

67
00:05:19,753 --> 00:05:25,462
เธิร์สเดย์ ฟรายเดย์ แซทเทอร์เดย์
และ ซันเดย์

68
00:05:26,046 --> 00:05:29,118
วันอาทิตย์

69
00:05:31,261 --> 00:05:35,465
30 ปี ต่อมา

70
00:05:52,920 --> 00:05:55,503
ปราศจากความหิว
ปลอดจากภัยอันตราย


71
00:05:55,587 --> 00:05:58,420
ขณะที่เราสร้างอนาคตที่ดีกว่า
และสดใสกว่า


72
00:05:59,545 --> 00:06:02,295
ไคโรสลีป
ตื่นขึ้นสู่โลกที่ดีกว่า


73
00:06:02,837 --> 00:06:06,503
เด็กเป็นมากกว่า แค่เป็นเด็ก
พวกเขาคืออนาคต


74
00:06:06,587 --> 00:06:11,545
ด้วย "ไคโรสลีป" เราจะทำให้
บุตรของท่านได้พักผ่อนอย่างสงบ อย่างมีเมตตา


75
00:06:11,628 --> 00:06:13,389
โปรดเตรียมกำไลข้อมือของคุณ

76
00:06:13,420 --> 00:06:14,420
ให้พร้อมสำหรับตรวจสอบ

77
00:06:15,003 --> 00:06:17,878
ห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
เข้าสู่พื้นที่นี้


78
00:06:17,962 --> 00:06:20,920
ห้ามนำสิ่งของต่อไปนี้
ผ่านจุดตรวจสอบ


79
00:06:21,003 --> 00:06:22,503
โดยไม่มีการอนุญาตล่วงหน้า

80
00:06:22,587 --> 00:06:26,420
วัตถุมีคม ติดไฟง่าย
หรือสารเคมี


81
00:06:26,503 --> 00:06:27,843
เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง...

82
00:06:46,790 --> 00:06:49,184
ศูนย์ทำหมัน
ยินดีต้อนรับลูกค้า

83
00:06:49,587 --> 00:06:52,003
ลูกแม่!

84
00:07:00,295 --> 00:07:05,128
อย่าเอาเธอไป ได้โปรด ขอร้อง
เธอเป็นลูกฉัน เธอเป็นลูกฉัน

85
00:07:18,587 --> 00:07:21,712
เด็กคนนี้ถูกขึ้นรายชื่อแล้ว

86
00:07:21,795 --> 00:07:24,920
และจะถูกดำเนินการภายใต้อำนาจ
ของกฎหมายจัดสรรบุตร

87
00:07:25,003 --> 00:07:28,628
ไม่! ไม่นะ! ลูกแม่!

88
00:07:33,003 --> 00:07:35,128
- ลูกแม่!
- เธอเป็นน้องสาวฉัน!

89
00:07:49,503 --> 00:07:50,587
ขอชิ้นนั้นค่ะ

90
00:07:58,931 --> 00:08:00,331
เนื้อหนู นอร์เวเจี้ยน

91
00:08:24,750 --> 00:08:27,280
"เกิดอะไรขึ้นกับความฝันที่ถูกเลื่อนไป?

92
00:08:27,337 --> 00:08:32,420
มันจะแห้งผากเหมือนลูกเกดตากแดดไว้,
หรือเน่าเหมือนแผลเปื่อยจนหนองไหล?

93
00:08:32,503 --> 00:08:37,545
มันอาจจมลงเหมือนแบกภาระหนักไว้
หรือมันจะระเบิดใส่?"

94
00:08:37,628 --> 00:08:39,878
ฉันชอบนะ
คุณเขียนเองเหรอ?

95
00:08:39,962 --> 00:08:41,337
เปล่าครับ

96
00:08:41,420 --> 00:08:44,712
นั่นเป็นของแลงสตัน ฮิวจ์ส
ราชาแจ๊ซแห่งฮาร์เลม

97
00:08:45,837 --> 00:08:48,045
ผมบอกคุณเรื่องนั้นแล้ว ไม่ใช่หรือ?

98
00:08:49,170 --> 00:08:50,462
ฉันคงลืมไปน่ะ

99
00:08:52,253 --> 00:08:55,045
บอกหน่อยสิ คุณเซตต์แมน
คุณมีความลับอะไร?

100
00:08:55,128 --> 00:08:56,837
เมื่อคืน คุณอาเจียนใส่
กระถางต้นไม้

101
00:08:56,920 --> 00:09:00,837
แต่วันนี้
คุณดูสดใสเหมือนดอกเดซี่เลย

102
00:09:43,295 --> 00:09:44,295
อาหารเย็นพร้อมแล้ว

103
00:09:45,587 --> 00:09:48,295
- น่าสนใจนะ
- โปรแกรมคำนวณสำหรับวันพรุ่งนี้

104
00:09:48,378 --> 00:09:50,503
ฉันหิวแล้ว

105
00:09:50,587 --> 00:09:53,170
- เธอหิวตลอดเลย
- ฉันว่าเธออาจมีพยาธิแน่

106
00:09:53,253 --> 00:09:55,378
ไม่เอาน่า แซทเทอร์เดย์

107
00:09:56,795 --> 00:09:59,962
ฉันหวังว่า จะมีพยาธินะ
เราจะได้เอามากินสัปดาห์หน้า

108
00:10:02,545 --> 00:10:04,962
- อี๋ หยะแหยง
- อร่อยจัง

109
00:10:05,712 --> 00:10:07,587
มันก็สวยดีนะ

110
00:10:07,670 --> 00:10:10,837
- นี่มันหนูนะ
- มันอร่อยจริง ๆ นะ

111
00:10:10,920 --> 00:10:14,545
อย่างน้อย มันก็มีรสชาติ
ไม่เหมือนอาหารตัดแต่งที่เธอกินอยู่

112
00:10:14,628 --> 00:10:16,962
ไม่เอาน่า เว้นส์เดย์
เธอกินหมดทุกอย่างแหละ

113
00:10:17,628 --> 00:10:22,795
ไอ้จ้อนหมูทอดเสียบไม้

114
00:10:22,878 --> 00:10:24,795
เธอซื้อมา เธอก็กินซะ

115
00:10:37,087 --> 00:10:38,087
เธอ โอเคมั้ย?

116
00:10:39,087 --> 00:10:40,503
- ฉันสบายดี
- เธอดู...

117
00:10:40,587 --> 00:10:41,712
ฉันรู้
มันก็แค่..

118
00:10:43,003 --> 00:10:45,087
การเสนองานใหญ่ของฉัน พรุ่งนี้น่ะ

119
00:10:45,170 --> 00:10:46,337
เธอหมายถึงงาน "ของเรา" สินะ

120
00:10:46,420 --> 00:10:48,587
ไม่ใช่ ต้องขอบคุณที่เธอเมาเละ
เลยมื่อคืน

121
00:10:49,170 --> 00:10:51,587
ใช่ เอ็ดดี้บอกว่า
เธออ้วกใส่กระถางต้นไม้

122
00:10:51,670 --> 00:10:54,337
ฉันพูดไม่ออกเลย
รู้สึกขายหน้าชะมัด

123
00:10:54,420 --> 00:10:56,587
ฉันพาลูกค้าของเราไปเอ็นเตอร์เทนนะ

124
00:10:56,670 --> 00:11:00,670
ฉันคงจะดื่มมาร์ตินี่มากไปหน่อย
ฉันผิดเอง

125
00:11:00,753 --> 00:11:04,503
เธอต้องเล่าให้เราฟังทุกเรื่อง แซทเทอร์เดย์
เธอทำโง่ ๆ แบบนี้ได้ไง?

126
00:11:08,003 --> 00:11:12,045
ฉันเหนื่อยน่ะ
พรุ่งนี้เป็นวันสำคัญ

127
00:11:14,795 --> 00:11:18,253
ถ้าเราได้เลื่อนตำแหน่ง
ก็ต้องขอบคุณฟรายเดย์

128
00:11:20,253 --> 00:11:22,420
เธอทำให้เราทุกคน
เหมือนเป็นอัจฉริยะ

129
00:11:22,503 --> 00:11:24,545
มันเป็นผลงานของทีมน่ะ

130
00:11:25,587 --> 00:11:29,128
พวกเธอเก็บข้อมูลมาดี
ฉันก็แค่คำนวณตัวเลข

131
00:11:31,128 --> 00:11:33,253
เจ็ดหัวคิดย่อมดีกว่าหัวเดียว

132
00:11:36,753 --> 00:11:38,033
หลานต้องทำงานเป็นทีม

133
00:11:39,295 --> 00:11:41,962
อยู่ร่วมกันย่อมแข็งแกร่งกว่า
อยู่ตัวคนเดียว

134
00:11:42,670 --> 00:11:48,045
เมื่อถึงเวลา เราจะเลือกอาชีพ
ที่ใช้ประโยชน์จากทักษะร่วมกัน

135
00:11:49,462 --> 00:11:52,962
รออะไรอยู่ล่ะ?
เอาเลย ลงมือ แก้ปัญหาซะ

136
00:12:09,587 --> 00:12:10,628
ขอตาดูหน่อย?

137
00:12:16,587 --> 00:12:17,587
เก่งมาก

138
00:13:05,045 --> 00:13:07,253
เร็ว เร็ว เร็ว เร็ว เร็ว!

139
00:14:04,920 --> 00:14:07,503
ฟังให้ดี เด็ก ๆ

140
00:14:09,087 --> 00:14:11,545
พรุ่งนี้ .. เป็นวันสำคัญ

141
00:14:13,587 --> 00:14:15,920
รู้ใช่ไหมว่า ในหนึ่งสัปดาห์ มีเจ็ดวัน

142
00:14:17,253 --> 00:14:19,337
เอาล่ะ เริ่มจากวันพรุ่งนี้

143
00:14:19,420 --> 00:14:23,462
หลานแต่ละคน จะได้ออกไปข้างนอก
ในวันที่ตรงกับชื่อของหลาน

144
00:14:25,337 --> 00:14:29,045
หมายถึง ซันเดย์จะได้ออก
ไปข้างนอกวันอาทิตย์

145
00:14:29,128 --> 00:14:32,212
มันเดย์ออกวันจันทร์
ทิวส์เดย์ออกวันอังคาร ไปเรื่อย ๆ ..

146
00:14:35,628 --> 00:14:41,545
อยู่ในนี้ ตาอยากให้หลานเป็นตัวเอง
แต่งตัวยังไงก็ได้

147
00:14:42,587 --> 00:14:45,312
ตาอยากให้หลานมีความคิดสร้างสรรค์
และแสดงตัวเอง

148
00:14:46,295 --> 00:14:47,920
แต่ เมื่อไปอยู่ข้างนอกกำแพงนี้

149
00:14:48,503 --> 00:14:54,895
หลานจะต้องสวมบทบาทเป็นคน ๆ เดียวกัน
คือ คาเรน เซตต์แมน ตั้งชื่อตามแม่ของหลาน

150
00:14:55,795 --> 00:15:00,128
- หนูไปเล่นข้างนอกได้มั้ยคะ?
- ได้อยู่แล้ว ถ้าเป็นวันของหลานนะ

151
00:15:00,212 --> 00:15:04,420
แต่หลานจะออกไปข้างนอกพร้อม ๆ กัน ไม่ได้
โดยเด็ดขาด

152
00:15:04,503 --> 00:15:06,295
ถึงจะมีกำไลข้อมือก็ตาม

153
00:15:06,378 --> 00:15:09,003
และ ไม่ว่าอยู่ที่ไหน
และไม่ว่าทำอะไร..

154
00:15:09,878 --> 00:15:12,170
หลานจะบอกใครไม่ได้เลยว่า
หลานมีพี่น้อง

155
00:15:12,253 --> 00:15:14,920
นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
เข้าใจมั้ย?

156
00:15:17,795 --> 00:15:21,628
โอเค งั้น
เราจะเริ่มพรุ่งนี้

157
00:15:22,878 --> 00:15:24,628
เริ่มจากหลานก่อน เธิร์สเดย์

158
00:15:38,128 --> 00:15:39,920
หลานพร้อมจะออกไปรึยัง?

159
00:15:45,545 --> 00:15:46,545
โอเค

160
00:16:40,753 --> 00:16:43,646
ห้ามนำสิ่งของต่อไปนี้
ผ่านจุดตรวจสอบ


161
00:16:43,670 --> 00:16:45,295
โดยไม่มีการอนุญาตล่วงหน้า

162
00:16:45,378 --> 00:16:48,628
วัตถุมีคม ติดไฟง่าย
หรือสารเคมี


163
00:16:48,712 --> 00:16:50,670
เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

164
00:16:50,753 --> 00:16:54,462
เตรียมกระเป๋าของท่านให้พร้อม
สำหรับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่


165
00:16:55,212 --> 00:16:57,878
โปรดเตรียมกำไลข้อมือของท่าน
ให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ


166
00:16:58,462 --> 00:17:01,295
ห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
เข้าสู่พื้นที่นี้


167
00:17:19,503 --> 00:17:22,962
อย่าลืมนะ หลานคือ
คาเรน เซตต์แมน หนึ่งเดียวเท่านั้น

168
00:17:41,920 --> 00:17:45,545
การประชุมกันในตอนเย็น
เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของวัน

169
00:17:45,628 --> 00:17:48,728
เป็นเวลาที่จะเล่าทุกรายละเอียด
ให้พี่น้องฟัง

170
00:17:50,503 --> 00:17:51,962
โอเคมั้ย?

171
00:18:05,337 --> 00:18:06,337
อืมม...

172
00:18:22,670 --> 00:18:26,545
- โอ้ พระเจ้า
- น่าสงสารเด็ก ถูกส่งตรงไปแช่แข็ง

173
00:18:26,628 --> 00:18:29,753
ยิ่งเคย์แมนลงเลือกตั้ง
การรักษาความปลอดภัยยิ่งเข้มงวด

174
00:18:29,837 --> 00:18:31,587
ฉันเกลียดนังนั่นชะมัด

175
00:18:32,170 --> 00:18:35,628
ไม่รู้สิ
ไคโรสลีปก็อาจไม่แย่เท่าไหร่นะ

176
00:18:36,587 --> 00:18:38,670
เราไปมอบตัว
ถูกแช่แข็ง

177
00:18:39,128 --> 00:18:42,378
เล่นเป็น เจ้าหญิงนิทรา
รอจนประชากรลดลง

178
00:18:42,462 --> 00:18:45,712
ฉันว่า เธอยังคงฝันสยอง

179
00:18:45,795 --> 00:18:46,962
เป็นร้อย ๆ ปี

180
00:18:47,045 --> 00:18:50,837
กว่าเธอจะตื่น
ทุกคนที่เธอรักและรู้จักก็ตายหมดแล้ว

181
00:18:50,920 --> 00:18:53,920
เราก็นอนด้วยกัน
ตื่นพร้อม ๆ กัน

182
00:18:54,795 --> 00:18:57,253
กฎหมายจัดสรรบุตร
จะกลายเป็นอดีต

183
00:18:57,337 --> 00:18:58,771
และเราจะสามารถมีชีวิตของแต่ละคนได้

184
00:18:58,795 --> 00:19:00,715
เราจะคุยเรื่องนี้กันอีกจริงหรือ?

185
00:19:00,837 --> 00:19:03,170
ทำไมเธอไม่ยอมรับว่า
นี่เป็นครอบครัวของเธอล่ะ?

186
00:19:03,253 --> 00:19:06,087
นี่ไม่ใช่ครอบครัว
มันเป็นระบบกดขี่

187
00:19:06,920 --> 00:19:08,795
ฉันก็ไม่ได้เลือกชีวิตแบบนี้
เหมือนกับเธอ

188
00:19:08,878 --> 00:19:10,670
แต่เธอก็อยู่กับมันได้อย่างดี

189
00:19:10,753 --> 00:19:13,295
คาเรน เซตต์แมน ตั้งแต่เกิดจนตาย

190
00:19:13,378 --> 00:19:15,545
- มันน่าทุเรศ
- เธอจะแคร์อะไร?

191
00:19:16,545 --> 00:19:19,128
ความใฝ่ฝันเดียวของเธอก็คือ
เป็นไอ้ขี้แพ้ ซึ่งเธอก็เป็นอยู่

192
00:19:19,212 --> 00:19:20,795
ไปตายซะ มันเดย์

193
00:19:21,587 --> 00:19:24,128
แค่เพราะฉันมีบุคคลิกของฉัน
และมีฝัน

194
00:19:24,212 --> 00:19:25,628
และฉันอยากมีความสัมพันธ์แบบจริงจัง

195
00:19:25,712 --> 00:19:29,170
มากกว่าไปสุ่มนอนกับคนที่
ฉันไม่มีวันได้เจอหน้าอีก

196
00:19:30,170 --> 00:19:33,795
ฉันละเบื่อ นังคาเรน เซตต์แมน
จะตายอยู่แล้ว

197
00:19:33,878 --> 00:19:36,878
คาเรน เซตต์แมน คือรากฐานของชีวิต
ที่เราสร้างมา

198
00:19:36,962 --> 00:19:41,670
เปล่า เธอเป็นหน้ากาก
หน้ากากที่เราใส่สัปดาห์ละวัน

199
00:19:42,253 --> 00:19:44,212
หนึ่งวันต่อสัปดาห์
ที่เราไปสู่โลกจริง ๆ ได้

200
00:19:44,295 --> 00:19:45,354
แต่เป็นตัวของเราเองไม่ได้

201
00:19:45,378 --> 00:19:48,253
- เราต้องเสแสร้ง
- หุบปาก ทั้งคู่เลย!

202
00:19:49,587 --> 00:19:54,295
- เธอจะทำให้พวกเราบ้าตาย
- ใช่ นี่แหละชีวิตเรา เป็นอย่างที่มันเป็น

203
00:19:55,378 --> 00:19:58,003
การติดอยู่ในคุกนี่
สัปดาห์ละ หกวัน ไม่ใช่ชีวิตหรอก

204
00:19:58,753 --> 00:20:01,795
มันเป็นการตายผ่อนส่ง
ที่น่าเจ็บปวด

205
00:20:18,378 --> 00:20:19,712
เถิบไปหน่อย!

206
00:20:19,878 --> 00:20:23,212
แซทเทอร์เดย์ ไปกันเถอะ
เดี๋ยวไปเล่นดนตรีสายนะ

207
00:20:41,003 --> 00:20:43,753
ตกลง .. พวกหลานไม่ได้เห็นเธออกไป...

208
00:20:45,170 --> 00:20:49,545
และไม่รู้ว่า เธอจะไปอยู่ที่ไหน

209
00:20:52,503 --> 00:20:53,503
เอาล่ะ...

210
00:20:56,420 --> 00:20:59,462
เห็นเธอครั้งสุดท้ายตอนไหนt?

211
00:21:42,003 --> 00:21:45,045
หนูแค่ไปเล่นสเก็ตและหกล้มค่ะ!

212
00:21:53,170 --> 00:21:54,378
โอ้...

213
00:21:58,837 --> 00:22:00,920
โอ้ เธิร์สเดย์.

214
00:22:04,837 --> 00:22:06,587
ถ้าสำนักงานจับได้จะทำยังไง?

215
00:22:06,670 --> 00:22:10,253
ความผิดพลาดครั้งเดียวจะทำให้
ชีวิตทุกคนต้องเสี่ยงไปหมด

216
00:22:10,337 --> 00:22:13,253
หนูเกลียด คาเรน เซตต์แมน!
หนูอยากให้ตัวเองไม่ต้องเกิดมา!

217
00:22:13,337 --> 00:22:14,337
พอแล้ว!

218
00:22:17,337 --> 00:22:18,670
หนูอยากถูกจับไปรึ?

219
00:22:18,753 --> 00:22:21,420
ถูกจับไปแช่แข็งตลอดชาติ
ในไอ้เครื่องบ้านั่น

220
00:22:21,503 --> 00:22:23,712
และไม่ได้เจอตาเจอพี่น้องอีกงั้นหรือ?

221
00:22:28,378 --> 00:22:29,378
ไปเถอะ

222
00:22:30,420 --> 00:22:31,962
มันเดย์

223
00:22:35,128 --> 00:22:38,962
ตาเตือนหลานแล้ว
ทุกสิ่งที่หลานทำจะส่งผลต่อทุกคน

224
00:22:46,253 --> 00:22:49,337
- จะทำอะไรคะ?
- อยู่นิ่ง ๆ

225
00:23:04,253 --> 00:23:05,878
สิ่งที่เกิดกับคนหนึ่ง...

226
00:23:07,212 --> 00:23:08,878
จะเกิดขึ้นกับทุกคน

227
00:23:14,253 --> 00:23:15,378
มันเดย์...

228
00:23:20,212 --> 00:23:21,628
หลานต้องกล้าหาญนะ

229
00:23:22,962 --> 00:23:24,670
เป็นตัวอย่างให้กับน้อง ๆ

230
00:23:29,753 --> 00:23:31,087
จะเจ็บมั้ยคะ?

231
00:23:35,128 --> 00:23:36,128
เจ็บ

232
00:23:39,170 --> 00:23:40,170
อย่าขยับนะ

233
00:24:04,560 --> 00:24:07,757
วันจันทร์

234
00:24:12,712 --> 00:24:14,878
ฉันพนันว่าไอ้หนูนั่นรสชาติอร่อยขึ้นนะ

235
00:24:16,628 --> 00:24:18,253
หุบปาก

236
00:24:19,920 --> 00:24:22,920
เธอตัวร้อน
เธอมีไข้เหรอ?

237
00:24:23,878 --> 00:24:24,878
ไม่

238
00:24:27,170 --> 00:24:29,212
- แน่ใจนะ?
- ฉันสบายดี

239
00:24:33,920 --> 00:24:36,587
- เธอน่าจะสลับวันนะ
- ฉันเป็นมันเดย์ได้

240
00:24:38,587 --> 00:24:42,378
ความสำเร็จจะมีได้
ต้องเสียสละและต่อสู้

241
00:24:43,878 --> 00:24:45,753
หุบปากไปเลย

242
00:25:28,962 --> 00:25:33,795
"ภายใต้ต้นไม้สูง ราตรีคืบคลานอย่างช้า ๆ
มืดมิดเหมือนตัวข้า"

243
00:25:33,878 --> 00:25:35,253
แลงสตัน ฮิวจ์สอีกแล้ว เอ็ดดี้

244
00:25:35,337 --> 00:25:38,503
- คุณเหมือนแผ่นเสียงตกร่อง
- ขอให้โชคดีเช่นกันนะ

245
00:25:45,170 --> 00:25:48,091
ห้ามนำสิ่งของต่อไปนี้
ผ่านจุดตรวจสอบ


246
00:25:48,170 --> 00:25:49,628
โดยไม่มีการอนุญาตล่วงหน้า

247
00:25:49,712 --> 00:25:53,128
วัตถุมีคม ติดไฟง่าย
หรือสารเคมี


248
00:25:53,212 --> 00:25:55,128
เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง...

249
00:26:06,420 --> 00:26:09,503
ห้ามนำสิ่งของต่อไปนี้
ผ่านจุดตรวจสอบ


250
00:26:09,587 --> 00:26:11,128
โดยไม่มีการอนุญาตล่วงหน้า

251
00:26:11,212 --> 00:26:14,670
วัตถุมีคม ติดไฟง่าย
หรือสารเคมี


252
00:26:14,753 --> 00:26:17,670
เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง...
เตรียมกระเป๋าของท่านให้พร้อม...

253
00:26:17,753 --> 00:26:19,994
-บางคนกำลังรีบแฮะ?

254
00:26:20,045 --> 00:26:21,045
วันสำคัญที่ทำงานน่ะ

255
00:26:22,628 --> 00:26:24,062
แถวยิ่งยาวขึ้นทุกที

256
00:26:26,253 --> 00:26:29,104
สัปดาห์ก่อน มีผู้หญิงคลอดลูกตรงนี้
เพราะไม่ถึงคิว

257
00:26:29,128 --> 00:26:31,962
- ล้อเล่นน่า
- จริง ๆ มันเกิดขึ้นในวันที่ผมเข้าเวรด้วย

258
00:26:33,128 --> 00:26:35,770
วันจันทร์หนักที่สุด
ผมเกลียดที่จะต้องมาตรวจสอบ

259
00:26:36,295 --> 00:26:37,753
ยกเว้นการที่ผมจะได้เจอคุณ

260
00:26:42,045 --> 00:26:44,087
ผมเกรงว่าจะต้องถามคำถามคุณหน่อย

261
00:26:44,170 --> 00:26:46,250
เป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากของสำนักงาน
คุณคงเข้าใจนะ

262
00:26:47,337 --> 00:26:49,837
- คุณชื่ออะไร?
- คาเรน เซตต์แมน

263
00:26:49,920 --> 00:26:52,837
- คาเรน คุณมีพี่น้องไหมครับ?
- ไม่มี

264
00:26:52,920 --> 00:26:55,337
คุณพกของต้องห้ามมั้ย?

265
00:26:55,920 --> 00:26:57,170
ไม่ค่ะ

266
00:26:57,753 --> 00:26:58,753
แน่ใจนะ?

267
00:27:00,128 --> 00:27:02,628
ผมต้องค้นตัวคุณไหมครับ?

268
00:27:07,587 --> 00:27:08,628
คุณไปได้แล้ว

269
00:27:22,694 --> 00:27:25,939
ธนาคาร เฟิร์สต์ ยูโรแบงค์

270
00:27:45,212 --> 00:27:47,462
- คาเรน
- เจอร์รี่

271
00:27:54,378 --> 00:27:55,378
ไง...

272
00:27:56,420 --> 00:27:59,962
วันนี้เป็นวันสำคัญนะ
เดี๋ยวก็รู้ ใครจะได้เลื่อนตำแหน่ง

273
00:28:01,753 --> 00:28:04,228
หลายปีมานี้ ผมพยายาม
ปะติดปะต่อแผนการของคุณ

274
00:28:05,837 --> 00:28:09,962
ผมคิดเสมอว่า ด้วยรูปร่างแบบนั้น
คุณใช้ร่างกายไต่เต้าได้สบาย

275
00:28:12,253 --> 00:28:14,478
แต่กลายเป็นว่า
คุณเป็นนังเย็นชาซะเนี่ย

276
00:28:17,628 --> 00:28:20,395
แค่เพราะฉันเห็นคุณเป็นคนน่ารังเกียจเหรอ?

277
00:28:24,670 --> 00:28:26,145
คุณไม่ได้สนใจใครอยู่แล้ว

278
00:28:29,253 --> 00:28:33,503
เอาแต่ทำงาน คืนแล้วคืนเล่า
เหมือนหุ่นยนต์บ้างาน

279
00:28:36,462 --> 00:28:38,502
คุณคิดว่า หลอกเราทุกคนได้ใช่ไหม?

280
00:28:38,503 --> 00:28:41,795
ฉันไม่รู้ว่า คุณพูดเรื่องอะไร

281
00:28:42,753 --> 00:28:43,895
คุณรู้อยู่แล้ว

282
00:28:48,087 --> 00:28:49,087
คาเรน

283
00:28:51,337 --> 00:28:52,437
ผมรู้ทันคุณนะ

284
00:29:26,295 --> 00:29:27,603
เธอหายหัวไปไหนนะ?

285
00:29:30,628 --> 00:29:34,145
- ลองโทรอีกครั้งรึยัง?
- โทรแล้ว ให้ฝากข้อความ

286
00:29:34,628 --> 00:29:36,853
- เธออาจโดนจับ
- เธอคงโทรมาแล้ว

287
00:29:38,628 --> 00:29:39,828
ปิงเข้ากำไลข้อมือเธอ

288
00:29:48,962 --> 00:29:51,420
- ประหลาดมากเลย
- อะไร?

289
00:29:51,503 --> 00:29:52,937
GPS ระบุตำแหน่งถูกปิด

290
00:29:54,587 --> 00:29:56,378
ไม่มีสัญญาณของเธอเลย

291
00:29:57,837 --> 00:30:02,462
- เธอหายไปเฉย ๆ ไม่ได้หรอก
- อ๋อ ทำได้แน่ .. ถ้าเธออยากทำ

292
00:30:02,545 --> 00:30:04,253
เธออาจเกิดอุบัติเหตุก็ได้

293
00:30:04,337 --> 00:30:07,462
ลองค้นหาดู
ตามโรงพยาบาล หรือ สถานีตำรวจ

294
00:30:09,087 --> 00:30:11,503
ถ้ามันเดย์เกิดเจ็บ? หรือ ตายล่ะ?

295
00:30:12,420 --> 00:30:15,837
หากทางการเจอตัวเธอ
ก่อนพวกเรา

296
00:30:17,128 --> 00:30:20,878
จากนั้น..
คาเรน เซตต์แมนก็จะไม่มีตัวตนอีก

297
00:30:21,920 --> 00:30:23,712
และชีวิตของเราก็จบสิ้น

298
00:30:23,795 --> 00:30:26,212
นี่..เธอเพิ่งจะสายไปไม่กี่นาทีเอง

299
00:30:28,003 --> 00:30:30,712
มันเดย์ไม่เคยกลับสาย
สำหรับการประชุมสิ้นวัน

300
00:30:36,712 --> 00:30:37,712
ไม่เคยเลย

301
00:30:56,857 --> 00:31:00,495
วันอังคาร

302
00:31:15,295 --> 00:31:19,753
"ตาแดงก่ำจากการใช้ยาเกินขนาด
และวิตกกังวล

303
00:31:21,503 --> 00:31:23,878
ขอบดำคล้ำใต้ตา.."

304
00:31:52,295 --> 00:31:53,420
- โอ๊ย!
- อยู่เฉย ๆ

305
00:31:58,337 --> 00:32:00,545
จริงดิ? บราวนี่กัญชา?

306
00:32:01,253 --> 00:32:04,795
มันเป็นยาน่ะ
เธอก็รู้ มันดีต่อประสาท

307
00:32:08,295 --> 00:32:10,253
ฉันรู้สึกไม่ดีเลยกับเรื่องนี้

308
00:32:10,837 --> 00:32:13,437
จำได้มั้ยว่าเกิดอะไรขึ้นครั้งสุดท้าย
ที่เราสองคนออกไปพร้อมกัน

309
00:32:15,503 --> 00:32:16,503
มันแย่มากเลย

310
00:32:18,878 --> 00:32:22,753
เราต้องหาว่า มันเดย์อยู่ไหน
เธอต้องทำเหมือนทุกอย่างเป็นปกติ

311
00:32:23,337 --> 00:32:28,337
พูดน่ะง่าย มันไม่ใช่วันเธอนี่
ถ้าเราอยู่ในรายชื่อแล้วล่ะ?

312
00:32:29,628 --> 00:32:32,087
ฟังฉันให้ดี
ถ้า คาเรน เซตต์แมน อยู่ในรายชื่อ

313
00:32:32,170 --> 00:32:35,050
สำนักงานคงมาเตะประตูบ้าน
และจับพวกเราไปหมดแล้ว

314
00:32:36,045 --> 00:32:37,045
งั้น..

315
00:32:38,462 --> 00:32:41,045
โดยเทคนิคแล้ว
เราคนหนึ่งต้องใช้ชีวิตต่อ

316
00:32:53,587 --> 00:32:56,212
- อรุณสวัสดิ์ คุณเซตต์แมน
- อรุณสวัสดิ์ เอ็ดดี้

317
00:32:57,170 --> 00:32:59,087
เมื่อวานนี้ ผมไม่เห็นคุณกลับบ้าน

318
00:33:01,253 --> 00:33:05,670
เลยเวลาทำการแล้ว
ก็เลยเข้ามาเอง

319
00:33:29,795 --> 00:33:31,438
..
ผ่านจุดตรวจสอบ


320
00:33:31,462 --> 00:33:33,295
โดยไม่มีการอนุญาตล่วงหน้า

321
00:33:33,378 --> 00:33:34,920
วัตถุมีคม,

322
00:33:35,003 --> 00:33:36,587
ติดไฟง่าย หรือ สารเคมี

323
00:33:36,670 --> 00:33:38,462
เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

324
00:33:38,545 --> 00:33:42,045
เตรียมกระเป๋าของท่านให้พร้อม
สำหรับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่


325
00:33:44,295 --> 00:33:45,295
เธอผ่านไปแล้ว

326
00:34:03,704 --> 00:34:05,176
เชื่อมต่อสัญญาณ

327
00:34:10,295 --> 00:34:12,003
เราได้เลื่อนตำแหน่งแล้ว

328
00:34:12,087 --> 00:34:13,628
ตั้งใจหน่อย ทิวส์เดย์

329
00:34:13,712 --> 00:34:17,212
ดูปฏิทิน คอมพิวเตอร์
หรือทุกอย่างที่อาจให้เบาะแสเราได้

330
00:34:20,170 --> 00:34:23,128
ฉันเตรียมข้อมูลสำหรับ
การประชุมทางสายให้คุณแล้วค่ะ

331
00:34:23,212 --> 00:34:25,545
วิคกี้ เธอซิงค์ข้อมูลแท็บเล็ตฉัน
ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

332
00:34:25,628 --> 00:34:28,795
9 โมง 3 นาที เช้านี้
ทำไมหรือคะ?

333
00:34:29,503 --> 00:34:32,003
อืม.. เมื่อคืนฉันลืมล็อคเอาท์น่ะ

334
00:34:32,712 --> 00:34:34,545
คุณรีบออกไปฉลองค่ะ

335
00:34:35,003 --> 00:34:36,878
ใช่สิ แน่อยู่แล้ว

336
00:34:37,837 --> 00:34:38,837
อืม...

337
00:34:39,753 --> 00:34:42,337
แล้วฉันไปร้านไหนนะ?

338
00:34:43,378 --> 00:34:46,503
บาร์โปรดคุณ
แฮร์รี่ย์ส

339
00:34:46,587 --> 00:34:50,337
ใช่แล้ว ร้านแฮร์รี่ย์ส
ขอบคุณนะ

340
00:34:50,420 --> 00:34:51,420
ยินดีค่ะ

341
00:35:34,003 --> 00:35:35,795
- ดื่ม
- ดื่ม

342
00:35:40,003 --> 00:35:41,003
อืม...

343
00:35:43,128 --> 00:35:45,670
เมื่อคืน .. อืม..
จำได้ไหมว่า...

344
00:35:45,753 --> 00:35:47,003
ฉันกลับไปกี่โมง?

345
00:35:47,587 --> 00:35:50,545
เธอสั่งแค่แก้วเดียวเอง
แทบไม่แตะเลยด้วย

346
00:35:50,628 --> 00:35:52,628
ฉันคิดว่า เพื่อนร่วมงานคุณคนนั้น
ทำให้คุณเซ็งนะ

347
00:35:53,420 --> 00:35:54,420
ใช่

348
00:35:55,295 --> 00:35:57,587
พระเจ้า ใช่
คนไหนนะ?

349
00:35:58,920 --> 00:36:01,295
ผู้ชายงี่เง่าที่ใส่สายรัดกางเกงคนนั้น

350
00:36:02,295 --> 00:36:05,170
- ชื่อ เจอร์รี่ มั้ง?
- ใช่

351
00:36:07,962 --> 00:36:10,587
มันเดย์และเจอร์รี่เถียงกัน
ก่อนเธอออกจากบาร์

352
00:36:11,170 --> 00:36:13,795
เขารู้ทันพวกเรา

353
00:36:14,753 --> 00:36:17,295
- ฉันนึกแล้ว
- ไอ้บ้านั่นเผยความลับเราแน่

354
00:36:17,378 --> 00:36:20,837
งั้นทำไมเรายังไม่ถูกขึ้นรายชื่อ?
เธอต้องไปคุยกับเขา ทิวส์เดย์

355
00:36:20,920 --> 00:36:24,587
- สืบว่าเขารู้อะไร
- เธอจะบ้าเหรอ?

356
00:36:24,670 --> 00:36:27,128
เขาอาจเป็นคนสุดท้าย
ที่เห็นมันเดย์นะ

357
00:36:28,295 --> 00:36:30,920
-เขาเป็นเบาะแสเดียว
- ก็ได้ โอเค

358
00:36:41,212 --> 00:36:42,212
คุณ เซตต์แมน

359
00:36:45,087 --> 00:36:46,087
คะ?

360
00:36:46,587 --> 00:36:48,462
กรุณาขึ้นรถด้วยค่ะ

361
00:36:49,670 --> 00:36:50,670
มีปัญหาหรือคะ?

362
00:36:52,003 --> 00:36:53,962
ฉันไม่เข้าใจ
พวกคุณเป็นใคร?

363
00:37:03,420 --> 00:37:04,545
เข้าไปในรถซะ

364
00:37:19,545 --> 00:37:20,712
อะไร...?

365
00:37:20,795 --> 00:37:23,753
แปลกมากเลย
สัญญาณเธอหายไป

366
00:37:31,499 --> 00:37:33,343
สำนักงานจัดสรรบุตร

367
00:37:49,628 --> 00:37:51,003
ต้องมีอะไรเข้าใจผิดแน่

368
00:37:51,712 --> 00:37:53,628
บอกหน่อยได้ไหมว่า
พาฉันมาทำอะไรที่นี่?

369
00:38:21,545 --> 00:38:22,545
คุณ เซตต์แมน

370
00:38:26,378 --> 00:38:28,628
ยินดีมากที่ได้พบคุณ

371
00:38:43,628 --> 00:38:45,128
นิโคเลตต์ เคย์แมน

372
00:38:48,587 --> 00:38:50,670
ฉันรู้ว่า คุณเป็นใคร .. เอ่อ..

373
00:38:55,003 --> 00:38:57,295
บอกหน่อยได้ไหมว่า
ทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่?

374
00:39:00,545 --> 00:39:01,795
เด็กที่น่าสงสาร

375
00:39:04,462 --> 00:39:07,420
ฉันทึ่งมากที่เธอรอดมาได้นานขนาดนี้

376
00:39:09,712 --> 00:39:13,045
นี่มัน..เป็นเรื่องเข้าใจผิดแน่

377
00:39:13,628 --> 00:39:15,212
เด็กเจ็ดคน

378
00:39:17,170 --> 00:39:19,003
คุณตาของเธอคิดอะไรอยู่นะ?

379
00:39:20,795 --> 00:39:23,753
คิดบ้างไหมว่า ต้องเสียอาหารและน้ำ

380
00:39:23,837 --> 00:39:26,962
ของคนอื่น ๆ เท่าไหร่
เพื่อให้เธออยู่มาได้ถึงวันนี้?

381
00:39:27,045 --> 00:39:31,962
ถ้าทุกคนโหดร้ายและเห็นแก่ตัว
เหมือน เทอร์เรนซ์ เซตต์แมน

382
00:39:32,045 --> 00:39:33,587
พรุ่งนี้โลกคงจบสิ้นแล้ว

383
00:39:38,878 --> 00:39:40,920
ฉันเป็นลูกเพียงคนเดียว

384
00:39:43,628 --> 00:39:45,545
เห็นแก่เธอ
ฉันก็อยากให้นั่นเป็นเรื่องจริง

385
00:39:47,462 --> 00:39:48,582
ยังเหลือพวกเขาอีกห้าคน

386
00:39:50,920 --> 00:39:53,128
ไข่เน่าทั้งหมดในตะกร้าเดียว

387
00:39:55,462 --> 00:39:57,962
- มีทางอื่นอีกไหม?
- ไม่มี ถ้าอยากให้เรื่องเงียบ

388
00:40:03,337 --> 00:40:05,295
พวกคุณจะทำอะไรน่ะ?

389
00:40:07,837 --> 00:40:11,003
ฉัน - ฉันทำงานธนาคาร!
ฉันหาเงินให้คุณได้นะ ได้โปรด

390
00:40:11,087 --> 00:40:13,045
เราทำความตกลงกันได้นะ ได้โปรด

391
00:40:14,503 --> 00:40:15,503
ตลกจัง

392
00:40:18,045 --> 00:40:19,753
คนที่แล้วก็พูดแบบเดียวกัน

393
00:40:25,128 --> 00:40:30,128
ไม่ เดี๋ยว! ไม่ ได้โปรด
ไม่!ไม่! ไม่! ไม่!

394
00:41:05,420 --> 00:41:07,337
ไม่อยากเชื่อเลยว่า
นี่เกิดขึ้นจริง

395
00:41:08,920 --> 00:41:10,503
เราจะแค่นั่งอยู่นี่ไม่ได้แล้ว

396
00:41:11,545 --> 00:41:14,587
เราต้องไปช่วยเธอ เราต้อง..
เราต้องออกไปที่นั่น

397
00:41:17,962 --> 00:41:22,753
เราต้องทำอะไรสักอย่าง!

398
00:41:24,795 --> 00:41:27,378
เธิร์สเดย์...

399
00:41:38,874 --> 00:41:40,555
ตรวจพบอาวุธ

400
00:41:41,962 --> 00:41:42,962
โอ้ พระเจ้า

401
00:41:45,337 --> 00:41:46,628
อะไรกัน...?

402
00:41:56,378 --> 00:41:58,170
ผู้อาศัย หรือ แขกครับ?

403
00:42:01,462 --> 00:42:02,462
แขก..

404
00:42:27,343 --> 00:42:29,427
จุ๊...

405
00:43:28,927 --> 00:43:30,093
ก้าวออกมา

406
00:43:30,760 --> 00:43:31,802
ทุก ๆ คน

407
00:43:34,218 --> 00:43:35,302
เดี๋ยวนี้!

408
00:43:42,885 --> 00:43:43,885
นั่นแหละ

409
00:43:44,677 --> 00:43:46,093
ก้าวช้า ๆ

410
00:43:46,843 --> 00:43:48,510
ก้าวช้า ๆ

411
00:43:51,135 --> 00:43:52,552
ทางนี้

412
00:44:11,010 --> 00:44:12,010
ดูพวกเธอสิ

413
00:44:12,968 --> 00:44:14,260
แอบซ่อนเหมือนหนู

414
00:44:23,843 --> 00:44:24,843
เอาล่ะ...

415
00:44:27,260 --> 00:44:28,302
คนสุดท้ายอยู่ไหน?

416
00:44:30,843 --> 00:44:31,843
ไปตายซะ

417
00:45:26,093 --> 00:45:27,843
นังสารเลว!

418
00:45:56,968 --> 00:45:58,343
นังบ้า...

419
00:47:39,468 --> 00:47:40,468
แย่มากมั้ย?

420
00:47:42,552 --> 00:47:44,427
ไม่เป็นไร
มองที่ฉันนะ

421
00:47:51,843 --> 00:47:55,677
ฉันไม่อยากตาย
ฉันไม่อยากตาย

422
00:47:56,260 --> 00:47:59,760
เธอจะไม่เป็นไร
ฉันอยู่นี่ โอเค

423
00:48:07,968 --> 00:48:08,968
ฉันเสียใจ

424
00:48:10,718 --> 00:48:12,135
ฉันเสียใจจริง ๆ

425
00:48:13,343 --> 00:48:15,552
ไม่นะ เธอคือซันเดย์

426
00:48:18,343 --> 00:48:20,052
เธอควรเป็นคนที่มีศรัทธาสิ

427
00:48:30,802 --> 00:48:32,677
ฉันไม่รู้ว่าจะศรัทธาอะไร

428
00:48:36,093 --> 00:48:37,510
ฉันไม่...

429
00:48:42,927 --> 00:48:44,302
ฉันไม่รู้ว่า ฉันเป็นใคร

430
00:49:11,552 --> 00:49:13,052
ไม่!

431
00:49:16,760 --> 00:49:19,593
ไม่! ไม่!

432
00:49:22,677 --> 00:49:24,177
ไม่!

433
00:49:32,843 --> 00:49:34,552
ให้ตายเถอะ!

434
00:50:04,468 --> 00:50:05,552
พวกเธอไม่ต้องทรมาน

435
00:50:06,968 --> 00:50:08,885
- อะไรนะครับ?
- ฉันแน่ใจเรื่องนั้น

436
00:50:11,343 --> 00:50:12,343
อืม..

437
00:50:13,510 --> 00:50:15,052
เราอาจมีปัญหาการควบคุมตัว

438
00:50:15,635 --> 00:50:18,302
เรายังไม่ได้ข่าว
จากทีมเซตต์แมนเลย

439
00:50:23,635 --> 00:50:28,843
เมื่อคืน ฉันฝันว่าตึกนี้ระเบิด
และพ่นเด็ก ๆ ออกมาทั้งหมด

440
00:50:31,052 --> 00:50:32,468
พวกเขามีเยอะมากเลย

441
00:50:33,677 --> 00:50:35,718
คลื่นมนุษย์ตัวเล็ก ๆ

442
00:50:37,635 --> 00:50:39,260
โดนไฟเผาไหม้

443
00:50:40,260 --> 00:50:42,218
ผมรู้ว่าคุณสงสารเด็กพวกนี้

444
00:50:43,552 --> 00:50:46,552
แต่เรื่องนี้ต้องโทษพ่อแม่เด็ก
ไม่ใช่คุณ

445
00:50:47,260 --> 00:50:49,093
บางครั้ง ฉันก็คิด
"ข่างหัวมันเถอะ"

446
00:50:50,760 --> 00:50:52,052
ช่างหัวทุก ๆ คน

447
00:50:53,802 --> 00:50:55,593
มนุษย์ไม่เคยเรียนรู้

448
00:50:56,177 --> 00:50:58,677
คุณคือโอกาสสุดท้ายของเรา
ดร.เคย์แมน

449
00:51:00,843 --> 00:51:02,302
ความหวังเดียวของเรา

450
00:51:06,302 --> 00:51:09,052
ฉันต้องใช้คุณ โจ
ระวังตัวด้วย

451
00:51:10,802 --> 00:51:13,843
อย่าได้ประมาทพวกเซตต์แมนนะ

452
00:51:14,677 --> 00:51:17,438
ถ้าเราขึ้นรายชื่อพวกเธอ
พวกเธอจะถูกจับที่จุดตรวจสอบ

453
00:51:17,510 --> 00:51:18,927
และถูกดำเนินการภายในไม่กี่ชั่วโมง

454
00:51:19,010 --> 00:51:23,968
พี่น้องเจ็ดคนรอดมาได้จนเป็นผู้ใหญ่รึ?
ชื่อเสียงฉันจะถูกทำลายหมด ไม่หรอก

455
00:51:24,843 --> 00:51:26,593
เราต้องให้เรื่องนี้จำกัดเฉพาะท้องที่

456
00:51:27,177 --> 00:51:29,552
พวกเขาถูกขังอยู่ในอพาร์ทเม้นท์นั้น
และพวกเขาก็รู้ตัว

457
00:51:30,677 --> 00:51:33,885
อีกอย่าง.. เรายังมีอีกปัญหาหนึ่ง

458
00:51:35,593 --> 00:51:36,885
ปัญหาแทรกซ้อน

459
00:51:37,718 --> 00:51:39,343
จัดการเรื่องนั้นก่อน

460
00:51:40,093 --> 00:51:43,302
แล้วค่อยจัดการพวกเซตต์แมน

461
00:51:43,528 --> 00:51:44,728
เจอร์รี่ เพิร์ทริช

462
00:52:18,677 --> 00:52:20,052
ดวงตาของทิวส์เดย์

463
00:52:20,135 --> 00:52:22,593
ไม่นะ...

464
00:52:47,927 --> 00:52:51,135
เราจะยังไงกันดี?

465
00:52:51,218 --> 00:52:53,093
เราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้

466
00:52:54,010 --> 00:52:56,718
พวกมันรู้เรื่องเราแล้ว
มันต้องส่งคนมาเพิ่มแน่

467
00:52:56,802 --> 00:52:59,885
ให้พวกมันมา
ฉันจะฆ่าพวกมันให้หมดเลย

468
00:52:59,968 --> 00:53:01,385
ใจเย็น ๆ

469
00:53:02,010 --> 00:53:03,718
ใช้ความคิดดูก่อน

470
00:53:05,218 --> 00:53:07,700
ออกไปพร้อมกันทั้งสี่คนงั้นรึ?
มีทั้งพวกเจ้าหน้าที่สำนักงาน

471
00:53:07,718 --> 00:53:09,110
แล้วจุดตรวจสอบและเซ็นเซอร์อีก?

472
00:53:09,177 --> 00:53:11,552
เรารอดได้ไม่เกินสองนาที

473
00:53:11,635 --> 00:53:16,310
เราทำงานเป็นทีมได้ดีเสมอ...
ในสิ่งแวดล้อมที่เราควบคุมได้

474
00:53:16,385 --> 00:53:18,052
พวกนั้น ไม่ใช่เจ้าหน้าที่

475
00:53:18,968 --> 00:53:22,385
ไม่งั้นพวกเราถูกขึ้นรายชื่อไปแล้ว
และที่นี่คงเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่แล้ว

476
00:53:22,468 --> 00:53:24,885
มีบางคนต้องการให้พวกเราหายตัวไป

477
00:53:34,343 --> 00:53:36,260
คำถามคือ ทำไม?

478
00:53:36,766 --> 00:53:39,193
วันพุธ

479
00:53:40,023 --> 00:53:41,035
เริ่มต้นสแกน

480
00:53:49,593 --> 00:53:51,385
ช่างหัวมัน

481
00:53:54,010 --> 00:53:56,927
ทุกวันพุธ ฉันต้องนุ่งกระโปรง
ใส่รองเท้าส้นสูง

482
00:53:57,010 --> 00:53:58,427
ไม่ใช่วันนี้

483
00:54:00,843 --> 00:54:03,343
- นั่นอะไร?
- ของที่ฉันน่าจะนึกออกเมื่อวาน

484
00:54:03,427 --> 00:54:06,802
ฉันปรับแต่งมัน
ให้เราได้เห็นและได้ยินทุกอย่างเหมือนเธอ

485
00:54:08,927 --> 00:54:10,510
ปืนล็อคตัวคนยิง

486
00:54:11,968 --> 00:54:13,593
ปลดล็อคมันได้มั้ย?

487
00:54:13,677 --> 00:54:14,943
ได้ ถ้าฉันมีเวลาพอ

488
00:54:16,010 --> 00:54:17,427
แต่ตอนนี้
เธอยิงมันไม่ได้

489
00:54:17,510 --> 00:54:19,708
มันก็ยังดูน่ากลัวอยู่ดี

490
00:54:19,710 --> 00:54:22,169
นี่ไม่ใช่เกมนะ เว้นส์เดย์

491
00:54:22,302 --> 00:54:26,510
ไปที่บ้านเจอร์รี่ สืบให้รู้ว่าเขารู้อะไร
อย่าทำอะไรวู่วามล่ะ

492
00:54:29,677 --> 00:54:30,677
ไม่หรอก

493
00:54:31,552 --> 00:54:36,177
ไคโร ตื่นขึ้นสู่โลกที่ดีกว่า

494
00:54:58,760 --> 00:55:03,010
ไง คาเรน
มาตอนใกล้หมดเวลาเลย หรือไง?

495
00:55:08,760 --> 00:55:09,760
เชิญ

496
00:55:12,177 --> 00:55:13,468
คืนโหดรึ?

497
00:55:19,718 --> 00:55:21,593
ฉันบอกไปแล้วว่า
เธอมีเวลาแค่เช้านี้


498
00:55:21,677 --> 00:55:24,885
และมันก็ยังเช้าอยู่
ทางเทคนิค งั้น...


499
00:55:33,177 --> 00:55:34,218
จะเอาไงกันดี?

500
00:55:38,843 --> 00:55:40,677
จะเอาไงกันดี เรื่องอะไร?

501
00:55:41,718 --> 00:55:43,927
เราจะตกลงกัน หรือไม่?

502
00:55:45,510 --> 00:55:46,510
ตกลง...

503
00:55:47,760 --> 00:55:49,177
ตกลงอะไร?

504
00:55:49,260 --> 00:55:51,468
เล่นบทโง่ นี่ไม่เหมาะกับเธอ
เซตต์แมน

505
00:55:53,052 --> 00:55:54,052
เรื่องนี้มันง่ายมาก

506
00:55:55,302 --> 00:55:57,052
เธอบอกผ่านการเลื่อนตำแหน่ง

507
00:55:57,635 --> 00:55:58,677
ตำแหน่งก็จะเป็นของฉัน

508
00:55:59,343 --> 00:56:02,302
และฉันจะปิดปากเงียบ
เรื่องความลับของเธอ

509
00:56:08,343 --> 00:56:09,677
แก ไอ้สารเลว!

510
00:56:18,760 --> 00:56:20,343
แกรู้มานานเท่าไหร่แล้ว?

511
00:56:21,052 --> 00:56:23,010
เฮอะ?

512
00:56:24,843 --> 00:56:28,802
เธอน่าจะดีใจที่เป็นฉัน
ที่เจอสัญญานั่น

513
00:56:29,510 --> 00:56:31,343
ไม่งั้น เธอได้ติดคุกไปแล้ว

514
00:56:33,177 --> 00:56:34,677
สัญญาอะไร?

515
00:56:36,135 --> 00:56:38,427
- เธอพูดจริงรึ?
- สัญญาบ้าบออะไร?

516
00:56:38,510 --> 00:56:41,468
การโอนเงินกองทุน 407-C

517
00:56:43,093 --> 00:56:44,760
สัญญาเธอกับเคย์แมนไง

518
00:56:46,510 --> 00:56:47,552
เคย์แมน

519
00:56:51,427 --> 00:56:52,927
นิโคเลตต์ เคย์แมน

520
00:56:54,177 --> 00:56:57,385
ใช่ ลูกค้า วีไอพี รายใหม่ของเธอ

521
00:56:58,802 --> 00:57:00,177
พวกเธอรู้เรื่องนี้มั้ย?

522
00:57:19,177 --> 00:57:20,177
ว้าว

523
00:57:21,010 --> 00:57:24,343
ไอ้.. สัญญาที่ว่าเนี่ย...
มันอยู่ที่ไหน?

524
00:57:24,427 --> 00:57:26,093
ในแท็บเล็ตของฉัน

525
00:57:26,677 --> 00:57:27,677
เอาให้ฉันดูซิ

526
00:57:30,718 --> 00:57:31,718
ได้

527
00:57:40,177 --> 00:57:41,177
ออกจากที่นั่น!

528
00:58:02,968 --> 00:58:04,677
ไม่เห็นเป้าหมายแล้ว

529
00:58:07,593 --> 00:58:11,052
บุกเข้าไป
รักษาพื้นที่ไว้

530
00:58:33,302 --> 00:58:35,052
พวกเรา? ได้ยินมั้ย?

531
00:58:36,718 --> 00:58:38,552
ทางไหน? ให้ไปที่ไหน?

532
00:58:43,885 --> 00:58:45,385
ทางเลือกดีที่สุด คือ ประตูหน้า

533
00:58:49,843 --> 00:58:50,880
แยกกันไป

534
00:58:50,880 --> 00:58:52,180
นั่นไม่ใช่ทางเลือก

535
01:00:27,427 --> 01:00:28,427
อีริคสัน?

536
01:00:31,010 --> 01:00:32,010
อิริคสัน ตอบด้วย

537
01:00:32,593 --> 01:00:33,593
อีริคสัน

538
01:02:00,840 --> 01:02:01,965
หัวหน้า?

539
01:02:02,548 --> 01:02:03,548
ได้ยินไหมครับ?

540
01:02:04,382 --> 01:02:06,423
เกิดอะไรขึ้นบนนั้น?
ต้องการกำลังเสริมมั้ย?

541
01:02:18,215 --> 01:02:19,673
คิดว่าต้องนะ

542
01:02:20,257 --> 01:02:23,090
ไปเลย
เก็บมันให้ได้

543
01:02:31,173 --> 01:02:33,632
พวกเรา
ฉันต้องการทางออก เดี๋ยวนี้

544
01:02:37,257 --> 01:02:40,423
นั่น ที่ทิ้งขยะ
ใต้หน้าต่างห้องนอน

545
01:02:41,132 --> 01:02:43,757
- เร็วสิ
- ทิ้งตัวจากตึกสามชั้น

546
01:02:43,840 --> 01:02:45,320
แต่พวกขยะจะลดแรงกระแทกได้

547
01:02:48,007 --> 01:02:49,215
ขอให้เธอคิดถูกนะ

548
01:03:05,965 --> 01:03:06,965
บ้าเอ๊ย!

549
01:03:08,257 --> 01:03:09,340
มันว่างเปล่า

550
01:03:09,423 --> 01:03:14,090
พวกเขามาเก็บขยะทุกเข้าวันพุธน่ะ
โทษที

551
01:03:15,757 --> 01:03:16,923
เธอโอเคมั้ย?

552
01:03:17,007 --> 01:03:19,632
- วิ่งไหวมั้ย?
- น่าจะไหว

553
01:03:22,298 --> 01:03:23,298
งั้นวิ่งเลย

554
01:03:38,382 --> 01:03:39,798
ไป ไป ไป!

555
01:03:40,840 --> 01:03:42,257
พวกเรา จะให้ฉันไปไหน?

556
01:03:43,590 --> 01:03:46,257
เลี้ยวซ้ายข้างหน้า
มีประตูอยู่สุดซอยเลย

557
01:04:52,548 --> 01:04:53,548
เร็วเข้า

558
01:04:55,840 --> 01:04:57,923
รออะไรอยู่ล่ะ?
รีบไปจับตัวเธอ!

559
01:05:05,590 --> 01:05:06,840
ทุกคนหลบ!

560
01:05:18,423 --> 01:05:19,423
หลบไป!

561
01:05:21,215 --> 01:05:22,465
ไปให้พ้นทางนี่!

562
01:05:22,548 --> 01:05:24,257
- ไปให้พ้นทาง!
- หลบไป!

563
01:05:47,423 --> 01:05:48,548
จะให้ทำอะไร?

564
01:05:48,632 --> 01:05:52,215
เราต้องให้เธอขึ้นบนดาดฟ้า
ฉันเอาเธอกลับได้จากที่นั่น

565
01:05:52,298 --> 01:05:53,298
อดทนไว้

566
01:06:03,798 --> 01:06:05,757
- โอ้ แย่แล้ว
- เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน

567
01:06:05,840 --> 01:06:08,423
- ไหนเธอว่า เราไม่ได้อยู่ในรายชื่อไง
- ก็ไม่ได้อยู่

568
01:06:08,507 --> 01:06:12,298
- งั้นไอ้นั่น มาทำบ้าอะไรที่นี่?
- ฟรายเดย์? ฟรายเดย์

569
01:06:18,173 --> 01:06:20,257
เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยว!

570
01:06:22,048 --> 01:06:24,048
- เธอจะทำอะไร?
- ถามว่าเขาต้องการอะไร

571
01:06:25,882 --> 01:06:26,882
และกำจัดเขาซะ

572
01:06:31,382 --> 01:06:32,382
ฉันจัดการเอง

573
01:06:36,173 --> 01:06:38,007
เฮ้ เปิดประตู!

574
01:06:48,423 --> 01:06:50,215
- หวัดดี
- หวัดดี

575
01:06:52,798 --> 01:06:53,798
โฉมใหม่เหรอ?

576
01:06:57,132 --> 01:06:58,257
ใช่

577
01:06:59,173 --> 01:07:02,715
ใช่ ฉันอยากจะ อืม..
ลองอะไรใหม่ ๆ น่ะ

578
01:07:02,798 --> 01:07:04,382
สวยดี

579
01:07:06,965 --> 01:07:10,465
ผมโทรไปที่ทำงานคุณ..
เขาบอกว่าคุุณลาป่วย

580
01:07:11,382 --> 01:07:12,982
ผมรู้ ว่าผมไม่ควรโทรไป

581
01:07:13,007 --> 01:07:16,923
- แต่ตอนผมเห็นคุณที่สำนักงาน ผมก็..
- สำนักงานเหรอ?

582
01:07:19,465 --> 01:07:20,465
ใช่

583
01:07:21,465 --> 01:07:23,298
ใช่ ใช่ ฉันต้องไป และ..

584
01:07:25,382 --> 01:07:26,507
เอาของไปส่งน่ะ

585
01:07:28,548 --> 01:07:29,923
ของธนาคารที่น่าเบื่อ

586
01:07:34,757 --> 01:07:36,423
คุณจะไม่เชิญผมเข้าไปข้างในหรือครับ?

587
01:07:37,340 --> 01:07:39,632
ผมแค่ล้อเล่นเรื่องการใช้กำลังบุกน่ะ

588
01:07:45,090 --> 01:07:46,090
ฟรายเดย์?

589
01:07:47,465 --> 01:07:49,507
เดี๋ยวก่อน เรามีเหตุฉุกเฉิน

590
01:07:49,590 --> 01:07:50,965
พวกเธอมีเหตุฉุกเฉินรึ?

591
01:07:58,590 --> 01:07:59,590
บ้านน่าอยู่นะ

592
01:08:00,298 --> 01:08:02,882
ฟรายเดย์? ได้ยินไหม?

593
01:08:42,423 --> 01:08:44,257
ไอ้หมอนี่เป็นใครวะ?

594
01:08:55,048 --> 01:08:56,090
ได้โปรดอย่าทำแบบนั้น

595
01:08:57,382 --> 01:08:58,382
อะไร?

596
01:08:59,923 --> 01:09:02,007
คุณพูดจริงหรือเปล่า?

597
01:09:03,298 --> 01:09:05,548
โทษที..ผมนึกว่าคุณชอบแบบนั้นซะอีก

598
01:09:07,215 --> 01:09:08,215
ก็แค่..

599
01:09:09,382 --> 01:09:12,423
แค่.. ขอเวลาเดี๋ยว

600
01:09:13,007 --> 01:09:15,257
- เดี๋ยวฉันมา
- โอเค

601
01:09:34,007 --> 01:09:37,048
- เกิดบ้าอะไรขึ้น?
- เธอบอกฉันสิ ไอ้หมอนั่นเป็นใคร?

602
01:09:37,132 --> 01:09:38,965
อย่ามาโกหกฉัน
เธอเคยคบกับเขารึเปล่า?

603
01:09:39,048 --> 01:09:40,382
อะไร? ไม่เคย

604
01:09:40,465 --> 01:09:43,007
เขาเป็นเจ้าหน้าที่
เธอคิดว่าฉันงี่เง่ารึไง?

605
01:09:43,090 --> 01:09:46,465
- เธอสองคนดูคุ้นเคยกันดี
- เขาเรียกว่า การแสดงย่ะ

606
01:09:46,548 --> 01:09:49,465
จะรู้ได้ไงว่า เธอไม่ได้แสดงกับฉัน
และเธอคบกับเขามาตลอด?

607
01:09:50,882 --> 01:09:54,257
ฉันไม่เคยเจอเขามาก่อนเลยในชีวิต
ฉันสาบานได้

608
01:09:59,673 --> 01:10:02,298
เธอต้อง ให้เขาพาเธอ
ไปที่บ้านของเขา

609
01:10:02,382 --> 01:10:04,548
และสืบดูว่า เขาเคยคบกับพวกเราคนไหน

610
01:10:04,632 --> 01:10:07,548
- อะไรนะ?
- ใช่ สืบว่าเขารู้อะไรบ้าง

611
01:10:07,632 --> 01:10:10,382
บ้าไปแล้วหรือไง?
เธออยากให้ฉันไปกับเขาเหรอ?

612
01:10:11,548 --> 01:10:14,173
- ใช่
- ฉันคิดว่า เขาอยากจะอึ๊บฉันนะ

613
01:10:14,257 --> 01:10:15,923
อย่ามโน

614
01:10:21,132 --> 01:10:23,257
- ดูกำไลข้อมือเธอหน่อย
- ทำไม?

615
01:10:23,340 --> 01:10:26,132
เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ
จากกำไลข้อมือพวกที่ตาย

616
01:10:26,923 --> 01:10:29,048
ที่เธอต้องทำก็คือ
เอามันไปไกล้กำไลของเขา

617
01:10:30,590 --> 01:10:32,132
เดี๋ยว อะไรนะ?

618
01:10:32,715 --> 01:10:36,382
แค่เปิดเครื่องกำไลเธอ
เชื่อมต่อกับกำไลของคนนั้น

619
01:10:36,465 --> 01:10:38,973
เราก็จะเข้าเชื่อมต่อ
กับเซิร์ฟเว่อร์ของสำนักงานได้

620
01:10:46,798 --> 01:10:48,257
ถ้าเขาจับฉันได้ล่ะ?

621
01:10:48,340 --> 01:10:51,632
ฉันมั่นใจว่า เธอมีลูกเล่น
ที่จะหลอกล่อเขาได้นะ

622
01:10:52,340 --> 01:10:54,798
แต่ ฉันไม่รู้จักลูกเล่นอะไรเลย

623
01:10:56,673 --> 01:10:58,173
หมายความว่าไง?

624
01:11:04,798 --> 01:11:06,090
เห็นเธอโม้คำโต..

625
01:11:08,173 --> 01:11:09,882
เธอไม่เคยนอนกับใครเลยเหรอ?

626
01:11:14,298 --> 01:11:15,340
เดี๋ยวฉันจะออกไปนะ!

627
01:11:39,423 --> 01:11:41,090
โอ้ พระเจ้า เว้นส์เดย์!

628
01:11:42,132 --> 01:11:43,132
แย่แล้ว!

629
01:11:49,798 --> 01:11:52,048
- เรามาแล้ว
- ได้เวลาซะที

630
01:11:52,132 --> 01:11:54,173
มีทางขึ้น ดาดฟ้า

631
01:11:54,840 --> 01:11:56,757
ประตูสุดท้าย
มุมตะวันตกเฉียงใต้

632
01:12:22,548 --> 01:12:23,548
พวกเรา..

633
01:12:24,673 --> 01:12:26,548
ไม่มีทางที่ฉันจะข้ามนี่ได้

634
01:12:27,132 --> 01:12:28,965
มีทางออกจากนี่แค่สองทาง เว้นส์เดย์

635
01:12:29,048 --> 01:12:32,590
จะกระโดดข้ามนั่นหรือโดนกระสุนยิง
อย่างน้อย ทางนี้ เธอยังมีโอกาสรอด

636
01:12:47,965 --> 01:12:49,798
เธอฝึกซ้อมมาตลอดชีวิต
เพื่องานนี้

637
01:12:50,507 --> 01:12:51,507
เธอทำได้แน่

638
01:12:52,548 --> 01:12:53,548
ไป! ไป!

639
01:12:56,165 --> 01:12:57,665
เธอกระโดดข้ามได้แน่

640
01:14:09,798 --> 01:14:11,319
เอาตัวเธอไปที่ศูนย์ดำเนินการ

641
01:14:12,090 --> 01:14:13,923
พวกเขารู้ว่าจะต้องทำอะไร

642
01:14:15,007 --> 01:14:16,007
ผมจะแจ้งเข้าไป

643
01:14:24,007 --> 01:14:25,757
คุณอยากจะดื่มอะไร?

644
01:14:27,423 --> 01:14:29,465
- วอดก้าสักช็อต
- โอ้ว

645
01:15:51,007 --> 01:15:52,215
แฟ้มจากเว้นส์เดย์

646
01:15:52,298 --> 01:15:56,382
มันเป็นการโอนเงินกองทุน 407-C
เหมือนที่เจอร์รี่บอก

647
01:16:01,090 --> 01:16:02,590
ทำไม คาเรน เซตต์แมน

648
01:16:02,673 --> 01:16:07,882
ถึงจะโอนเงินอย่างผิดกฎหมายหลายล้านยูโร
เข้ากองทุนหาเสียงของนิโคเลตต์ เคย์แมน?

649
01:16:11,090 --> 01:16:15,048
สัญญานี้ทำในวันเดียวกับ
ที่เราได้เลื่อนตำแหน่งเลย

650
01:16:18,965 --> 01:16:20,382
โอนเงินมากขนาดนั้น...

651
01:16:21,298 --> 01:16:22,298
อืม...

652
01:16:25,507 --> 01:16:29,048
คาเรน เซตต์แมน จำเป็นต้อง
ได้เลื่อนตำแหน่งก่อน

653
01:16:33,215 --> 01:16:34,257
แปลกมาก

654
01:16:36,090 --> 01:16:37,840
ไม่มีลายเซ็นเรา

655
01:18:00,632 --> 01:18:01,798
เราเข้าได้แล้ว

656
01:18:03,423 --> 01:18:05,632
- เธอทำได้
- ใช่

657
01:18:29,007 --> 01:18:30,007
เอาเลย

658
01:18:57,786 --> 01:19:01,614
วันพฤหัสบดี

659
01:19:07,798 --> 01:19:09,257
ห้องเล็ก ๆ อยู่ที่ไหน?

660
01:19:10,173 --> 01:19:12,173
แบบว่า ที่เขาเก็บคนไว้น่ะ

661
01:19:13,090 --> 01:19:14,090
อ้อ..

662
01:19:14,173 --> 01:19:16,882
- ศูนย์ดำเนินการ
- เธอเข้าไปได้มั้ย?

663
01:19:17,548 --> 01:19:20,215
คิดว่าได้นะ
รอเดี๋ยว

664
01:19:43,757 --> 01:19:44,757
หยุดก่อน

665
01:19:50,923 --> 01:19:53,423
- นี่เป็นภาพสดหรือเปล่า?
- ใช่

666
01:20:05,507 --> 01:20:07,590
ฉัน ฉันคิดว่า เป็นมันเดย์นะ

667
01:20:35,090 --> 01:20:36,340
โอ้ แย่แล้ว

668
01:20:38,090 --> 01:20:39,090
ผมสายแล้ว

669
01:20:39,798 --> 01:20:41,923
อย่าไปเลย

670
01:20:42,007 --> 01:20:44,132
ผมต้องไป

671
01:20:50,340 --> 01:20:52,465
คืนนี้ มีงานใหญ่ที่สำนักงาน

672
01:20:53,340 --> 01:20:55,021
เคย์แมนจะเริ่มผลักดันเข้าสภาแล้ว

673
01:21:02,257 --> 01:21:03,632
ทำไมคุณทำงานให้พวกนั้น?

674
01:21:05,007 --> 01:21:07,673
สำนักงานน่ะรึ?
ทำไมไม่ได้ล่ะ?

675
01:21:09,590 --> 01:21:11,382
คือ คุณหางานอื่นทำไม่ได้เหรอ?

676
01:21:12,090 --> 01:21:13,715
ทำไมผมต้องหางานอื่นล่ะ?

677
01:21:13,798 --> 01:21:17,215
คุณไม่คิดว่ามันผิดเหรอ
ไปไล่จับพวกเด็ก ๆ?

678
01:21:17,298 --> 01:21:19,673
คุณเคยเข้าไปในพื้นที่ใต้ดินไหม?

679
01:21:20,465 --> 01:21:22,340
ผมหมายถึง พวกเด็กส่วนใหญ่
ที่เราไปรับมา

680
01:21:22,423 --> 01:21:24,840
พวกเขาอาศัยอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่มาก

681
01:21:24,923 --> 01:21:27,840
เชื่อผมสิ เรากำลังช่วยพวกเขา

682
01:21:27,923 --> 01:21:30,007
ด้วยการส่งเข้าไปที่ธนาคารแช่แข็งเหรอ?

683
01:21:33,090 --> 01:21:35,382
ใช่ แค่ตอนนี้

684
01:21:35,965 --> 01:21:37,257
จนกว่าเราจะมีวันที่ดีกว่านี้

685
01:21:44,132 --> 01:21:45,132
แล้วเจอกันนะ?

686
01:21:48,215 --> 01:21:51,757
ฉันมีงาน ..บางอย่างต้องทำต่อ

687
01:21:56,840 --> 01:21:59,798
- เจอกันในวันปกติสิ
- เราคุยเรื่องนี้กันแล้ว ใช่ไหม?

688
01:22:01,715 --> 01:22:03,423
ผมอยากอยู่กับคุณทุกๆ วัน

689
01:22:05,298 --> 01:22:06,757
ไม่ใช่แค่วันจันทร์

690
01:22:10,340 --> 01:22:11,340
แล้วเจอกัน ที่รัก

691
01:22:32,840 --> 01:22:35,298
ตกลง มันเดย์คบกับเอเดรียนมาหลายเดือนแล้ว

692
01:22:35,382 --> 01:22:38,007
คุณหนูเพอร์เฟคต์ ชอบให้
บีบคอเวลามีเซ็กซ์

693
01:22:38,090 --> 01:22:39,465
เธอเชื่อไหมล่ะ?

694
01:22:40,465 --> 01:22:41,965
เคย์แมนจับเธอไว้เป็นตัวประกัน

695
01:22:42,548 --> 01:22:45,298
อะไรนะ?
มันเดย์ยังมีชีวิตอยู่รึ?

696
01:22:45,382 --> 01:22:46,465
ใช่

697
01:22:46,548 --> 01:22:50,423
ระวังตัวนะ แซทเทอร์เดย์
เจ้าหน้าที่คนนี้อาจหลอกเราอยู่นะ

698
01:22:55,007 --> 01:22:57,507
ฉัน .. ไม่รู้สิ

699
01:23:02,298 --> 01:23:05,673
ฉันว่าไม่นะ
ฉันกลัวนะ เธิร์สเดย์


700
01:23:06,673 --> 01:23:09,257
- เราจะทำอะไรกันดี?
- เราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้

701
01:23:10,298 --> 01:23:12,548
ทุกวันที่เราออกไปข้างนอก
เราเอาชนะสิ่งที่ยากได้

702
01:23:14,007 --> 01:23:15,507
เราจะไปช่วยมันเดย์ออกมา

703
01:23:15,590 --> 01:23:17,798
เราจะแสดงให้โลกรู้ว่า
เคย์แมนจริง ๆ เป็นคนยังไง

704
01:24:03,590 --> 01:24:04,590
ฉันรัก...

705
01:24:35,673 --> 01:24:38,757
- เราต้องไปแล้ว!
- ไม่! มันคือทุก ๆ สิ่ง

706
01:24:38,840 --> 01:24:41,507
- ชีวิตเราทั้งหมดอยู่ในนี้
- ไม่มีเวลาแล้ว

707
01:24:41,590 --> 01:24:43,840
นี่คือหลักฐานเดียว
พิสูจน์ว่าพวกเรามีตัวตน

708
01:24:43,923 --> 01:24:47,507
มาเถอะ ลืมมันซะ
เราต้องไปแล้ว โอค

709
01:24:49,548 --> 01:24:50,548
โอเค

710
01:24:53,423 --> 01:24:54,840
เอานี่ปิดหน้าไหว้

711
01:25:00,382 --> 01:25:01,382
ไปเลย!

712
01:25:09,590 --> 01:25:11,590
เร็วเข้า!

713
01:25:25,215 --> 01:25:26,715
เร็วเข้า ฟรายเดย์

714
01:25:37,965 --> 01:25:40,048
ฟรายเดย์ เธอจะทำอะไรน่ะ?

715
01:25:42,673 --> 01:25:43,715
ฟรายเดย์!

716
01:25:46,715 --> 01:25:48,090
ฟรายเดย์ จะบ้ารึ?

717
01:25:53,090 --> 01:25:55,298
ฟรายเดย์ ลงมาเดี๋ยวนี้ ขอร้อง

718
01:26:00,215 --> 01:26:01,590
ฟรายเดย์!

719
01:26:41,632 --> 01:26:43,173
ฟรายเดย์ ลงมา ขอร้อง

720
01:26:45,715 --> 01:26:48,190
ฉันส่งข้อมูลทุกอย่างไปที่กำไลของเธอแล้ว

721
01:26:48,273 --> 01:26:49,290
อะไร?

722
01:26:49,291 --> 01:26:51,150
ไปช่วยมันเดย์

723
01:26:51,215 --> 01:26:54,965
แสดงให้เคย์แมนเห็น
ว่า คาเรน เซตต์แมนเป็นใครจริง ๆ


724
01:26:55,048 --> 01:26:57,257
เธอพูดเรื่องอะไรน่ะ?
ขอร้องล่ะ ยังมีเวลา!

725
01:27:00,757 --> 01:27:04,298
ไม่เป็นไร
ฉันไม่เหมือนพวกเธอหรอก

726
01:27:07,382 --> 01:27:09,632
ครอบครัวที่บ้า ๆ ไม่สมประกอบ
อย่างพวกเรา

727
01:27:09,715 --> 01:27:11,465
ฉันอยากให้อยู่รอดต่อไป

728
01:27:12,048 --> 01:27:13,465
ฉันอยู่ข้างนอกไม่รอดหรอก

729
01:27:14,548 --> 01:27:15,715
ถ้าไม่มีพวกเธอ

730
01:27:15,798 --> 01:27:18,132
ฟรายเดย์ ลงมาเดี๋ยวนี้
ขอร้องล่ะ

731
01:27:25,423 --> 01:27:26,757
ฟรายเดย์!

732
01:27:27,340 --> 01:27:28,940
ได้เวลาถอดปลั๊กแล้ว พี่สาว

733
01:27:39,556 --> 01:27:40,556
โอนถ่ายสมบูรณ์

734
01:27:42,090 --> 01:27:43,215
ฉันรักเธอ

735
01:28:52,590 --> 01:28:54,470
ซูลู วิคเตอร์ วัน เรียก บราโว เดลต้า

736
01:28:54,548 --> 01:28:56,340
ซูลู วิคเตอร์ วัน เรียก บราโว เดลต้า

737
01:28:56,423 --> 01:29:00,923
รายงานเหตุระเบิดที่ 25
อเล็กซานเดอร์ พลาซ่า เสียชีวิตหลายราย.


738
01:29:01,007 --> 01:29:04,840
ขอย้ำ 25 อเล็กซานเดอร์ พลาซ่า
เสียชีวิตหลายราย ตอบด้วย


739
01:29:35,257 --> 01:29:36,257
หลีกไป! หลีกไป!

740
01:29:39,840 --> 01:29:42,298
กำลังส่งอีกคนไปที่คุณ

741
01:29:42,382 --> 01:29:44,590
- คำสั่งอนุมัติล่ะครับ?
- เคลียร์ให้หมด

742
01:29:45,507 --> 01:29:46,882
- คุณรู้วิธีปฏิบัตินะ
- ครับผม

743
01:29:56,840 --> 01:29:57,673
คาเรน?

744
01:29:57,757 --> 01:29:59,483
-โปรดถอยไปด้วยครับ
- เอาตัวเขาออกไปจากนี่

745
01:29:59,507 --> 01:30:02,673
นั่นคาเรนรึ? ขอผมดูหน่อย
ขอดูเธอหน่อย! ขอดูเธอหน่อย!

746
01:30:02,757 --> 01:30:05,132
ขอดูเธอหน่อยr! คาเรน!

747
01:30:06,007 --> 01:30:07,007
คา...

748
01:30:27,132 --> 01:30:28,423
อย่าขยับ!

749
01:30:30,840 --> 01:30:31,840
อย่าขยับ!

750
01:30:33,757 --> 01:30:34,757
อะไรวะเนี่ย?

751
01:30:36,007 --> 01:30:37,590
แกบอกเรื่องพวกเรา

752
01:30:39,382 --> 01:30:40,840
ไอ้สารเลว!

753
01:30:42,507 --> 01:30:43,507
คาเรน?

754
01:30:45,090 --> 01:30:46,632
ค-คาเรน?

755
01:30:46,715 --> 01:30:49,173
คุณเป็นใคร? คุณเป็นใคร?

756
01:30:49,257 --> 01:30:53,507
หยุดเล่นเกมได้แล้ว!
แกรู้ว่าฉันเป็นใคร

757
01:30:59,382 --> 01:31:01,257
คุณพระช่วย
คุณเป็นพี่น้องเธอ

758
01:31:03,757 --> 01:31:04,757
ใช่

759
01:31:06,007 --> 01:31:07,090
หนึ่งในเจ็ดคน

760
01:31:08,298 --> 01:31:10,298
เหมือนกันในทุกด้าน

761
01:31:13,465 --> 01:31:14,465
ที่จริง...

762
01:31:16,215 --> 01:31:17,340
ก็ไม่ทุก ๆ ด้านหรอก

763
01:31:18,548 --> 01:31:19,548
คาเรน...

764
01:31:20,757 --> 01:31:22,257
ผมเห็นเธอในถุงใส่ศพ

765
01:31:22,340 --> 01:31:24,632
- ไม่ใช่เธอ
- เธออยู่ที่อพาร์ทเม้นท์ผมเมื่อคืน

766
01:31:24,715 --> 01:31:26,882
- เธออยู่ในอพาร์ทเม้นท์ผม ผมเห็นเธอ
- ไม่ใช่เธอ

767
01:31:26,965 --> 01:31:29,632
- เธออยู่ในอพาร์ทเม้นท์ผม!
- ไม่ใช่เธอ เธอยังไม่ตาย

768
01:31:31,882 --> 01:31:32,882
เธอยังมีชีวิตอยู่

769
01:31:47,257 --> 01:31:48,257
ฉันรัก..

770
01:31:55,507 --> 01:31:59,298
ผมไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลย
คุณต้องเชื่อใจผม ผมรักคาเรน

771
01:32:11,257 --> 01:32:12,965
คาเรนจับตัวเธอขังไว้

772
01:32:14,548 --> 01:32:15,548
ถ้าคุณรักเธอ...

773
01:32:17,215 --> 01:32:18,507
ถ้าคุณรักเธอจริง ๆ ...

774
01:32:19,673 --> 01:32:21,090
คุณต้องช่วยฉัน

775
01:32:27,840 --> 01:32:28,840
คุณมีแผนมั้ย?

776
01:32:32,632 --> 01:32:33,715
ฉันนี่แหละแผน

777
01:32:54,548 --> 01:32:56,108
ครับ พวกเขารออยู่ข้างล่าง

778
01:33:53,298 --> 01:33:54,465
ฉันจัดการต่อเอง

779
01:34:31,173 --> 01:34:32,173
จะเจ็บมั้ยคะ?

780
01:34:34,048 --> 01:34:35,048
ไม่หรอก

781
01:36:07,298 --> 01:36:08,590
ฉันนึกว่าโดนไฟคลอกซะอีก

782
01:36:15,257 --> 01:36:16,257
บ้าเอ๊ย

783
01:36:23,882 --> 01:36:24,882
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่!

784
01:36:32,298 --> 01:36:34,590
ไม่ ไม่ ไม่ ไม่!

785
01:36:34,673 --> 01:36:39,465
ช่วยด้วย!ปล่อยฉันออกไป!
ช่วยด้วย! ช่วยปล่อยฉันออกไป!

786
01:36:54,592 --> 01:36:55,842
- คุณไม่เป็นไรนะ?
- ไม่

787
01:37:20,925 --> 01:37:22,842
มันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพ

788
01:37:26,175 --> 01:37:27,717
เคย์แมนฆ่าพวกเขาทั้งหมด

789
01:37:33,675 --> 01:37:34,925
เด็ก ๆ ทุกคน

790
01:38:18,092 --> 01:38:19,092
โอเค

791
01:38:38,092 --> 01:38:39,633
เฮ้

792
01:38:43,342 --> 01:38:44,342
คาเรน

793
01:38:44,425 --> 01:38:45,633
ทิวส์เดย์

794
01:38:46,425 --> 01:38:48,508
- อย่าทำฉัน ได้โปรด อย่า!
- นี่ผมเอง นี่ผมเอง

795
01:38:48,592 --> 01:38:50,675
- อย่าทำฉัน! อย่า!
- นี่ไม่ใช่เธอ

796
01:39:00,800 --> 01:39:02,425
ไม่เป็นไรแล้ว..

797
01:39:06,300 --> 01:39:08,592
เราจะพาเธออกไป
โอเคนะ?

798
01:39:08,675 --> 01:39:11,883
คาเรนอยู่ไหนล่ะ?
เธอยังไม่ตายใช่มั้ย? คาเรนอยู่ไหน?

799
01:39:14,425 --> 01:39:15,633
เกิดอะไรขึ้นกับ มันเดย์?

800
01:39:21,758 --> 01:39:22,758
อ่า...

801
01:39:24,050 --> 01:39:25,050
คาเรน

802
01:39:25,550 --> 01:39:29,842
อยู่ที่นี่คุณเป็นไงบ้าง?
ฉันหวังว่าเธอได้รับความสะดวกสบายดีนะ

803
01:39:31,217 --> 01:39:32,258
มากกว่าสบายซะอีก

804
01:39:33,883 --> 01:39:37,258
ในฐานะเผ่าพันธุ์หนึ่งในโลก
เราล้มเหลวไม่เป็นท่า

805
01:39:37,842 --> 01:39:39,883
วางแผนและทำให้เราเองสูญพันธุ์

806
01:39:41,258 --> 01:39:46,133
แต่ หลังทุกอย่าง และเงินบริจาคของเธอ
และการเลือกตั้งฉันเข้าสภา

807
01:39:46,217 --> 01:39:49,717
เราอาจยังมีโอกาสอีกครั้ง

808
01:39:59,092 --> 01:40:00,092
ถอดวิกผมออก

809
01:40:04,175 --> 01:40:05,175
ถอดมันทิ้ง!

810
01:40:10,217 --> 01:40:12,717
ถ้าเธอเริ่มจะลังเลล่ะก็

811
01:40:12,800 --> 01:40:16,300
เธอควรจะรู้ว่า ฉันเก็บหนึ่งในพี่น้องเธอ
คนนี้ไว้เป็นหลักประกัน

812
01:40:17,300 --> 01:40:18,758
เพราะ ไม่ว่ายังไง..

813
01:40:19,342 --> 01:40:23,133
คนที่เต็มใจสละพี่น้อง
ร่วมสายเลือดได้

814
01:40:23,967 --> 01:40:25,800
ก็ไว้ใจเต็มที่ไม่ได้

815
01:40:36,842 --> 01:40:37,842
เอาล่ะ...

816
01:40:39,092 --> 01:40:43,217
รู้สักยังไงบ้างที่ได้เป็น
คาเรน เซตต์แมนเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น

817
01:40:50,383 --> 01:40:53,758
พอเธอไปถึงที่เซิร์ฟเว่อร์หลัก
ใช้รหัสที่ฟรายเดย์เขียนไว้

818
01:40:53,842 --> 01:40:55,550
คำปราศรัยของเคย์แมน
จะเริ่มในอีก 15 นาที

819
01:40:57,717 --> 01:41:01,133
- ไปกันเถอะ
- ไปโค่นนังตัวแสบนี่

820
01:41:48,342 --> 01:41:49,342
บ้าเอ๊ย

821
01:41:53,300 --> 01:41:55,258
ทุกคนห้ามขยับ!

822
01:41:58,883 --> 01:42:00,175
ชูมือขึ้นให้ฉันเห็น

823
01:42:01,800 --> 01:42:02,800
เปิดประตู!

824
01:42:04,383 --> 01:42:07,800
- เปิดประตูบ้านั่น ไม่งั้นฉันยิงเขาแน่!
- เปิดเร็ว เปิด

825
01:43:35,217 --> 01:43:36,217
มันเดย์

826
01:43:40,508 --> 01:43:41,550
ฉันประทับใจนะ

827
01:43:42,883 --> 01:43:45,383
เธอไม่เคยเล่นบท
คาเรน เซตต์แมนได้ดีขนาดนี้

828
01:43:49,717 --> 01:43:53,342
- เธอคิดว่า คาเรนเป็นของเธอเหรอ เปล่าเลย
- ฉันเล่นบทเธออย่างเต็มที่

829
01:43:55,092 --> 01:43:56,092
เธอแค่เสแสร้ง

830
01:44:03,425 --> 01:44:07,925
ขอบคุณที่มาในงานเย็นนี้
ฉันรู้สึกเป็นเกียรติและซาบซึ้ง


831
01:44:12,592 --> 01:44:15,925
ผมต้องไปบอกเคย์แมน
กันเธอให้ห่างจากเซิร์ฟเว่อร์

832
01:44:29,133 --> 01:44:30,342
เธอขายพวกเรา

833
01:44:31,717 --> 01:44:32,925
เธอทำลงได้ยังไง?

834
01:44:33,758 --> 01:44:36,592
ฉันคิดว่าเธอ น่าจะเข้าใจดี
กว่าทุก ๆ คน

835
01:44:37,258 --> 01:44:40,092
เข้าใจรึ? เราเป็นครอบครัวเธอนะ

836
01:44:40,175 --> 01:44:41,925
เธอรู้อะไรเกี่ยวกับครอบครัว?

837
01:44:45,133 --> 01:44:49,050
หลายปีมานี่เอาแต่พร่ำสอนเรื่อง
ความรับผิดชอบและเสียสละ

838
01:44:49,550 --> 01:44:52,342
ฉันไม่เคยเห็นเธอทำเลย สักครั้ง

839
01:44:55,467 --> 01:44:57,383
ฉันทำทุกอย่างตามคำสั่ง

840
01:44:58,258 --> 01:44:59,550
ทำทุกอย่างถูกต้อง

841
01:44:59,633 --> 01:45:01,967
ฉันทำทุกอย่างที่ทำได้
เพื่อปกป้องครอบครัวเรา

842
01:45:04,300 --> 01:45:06,008
เธอมีวิธีแสดงออกได้ตลกดีนะ

843
01:45:11,925 --> 01:45:14,217
ซันเดย์ตายในอ้อมแขนฉัน

844
01:45:17,842 --> 01:45:19,633
เว้นส์เดย์ตกตึกลงไปตาย

845
01:45:19,717 --> 01:45:22,633
แซทเทอร์เดย์ถูกยิงเข้าที่หัว
และ ฟรายเดย์...

846
01:45:30,633 --> 01:45:32,217
ฉันไม่ได้วางแผนพวกนี้

847
01:45:36,133 --> 01:45:38,133
ฉันเจอเอเดรียน
และฉันมีความรัก

848
01:45:40,342 --> 01:45:41,633
แล้วหลายอย่างก็เปลี่ยนไป

849
01:45:43,383 --> 01:45:47,217
ฉันทำข้อตกลงกับเคย์แมน แล้ว..
ทุกอย่างก็ควบคุมไม่อยู่

850
01:45:50,675 --> 01:45:51,675
ฉันเสียใจ

851
01:45:57,467 --> 01:46:00,592
ฉันเสียใจที่เธอ..
ต้องเสียนิ้วไปเพราะฉัน

852
01:46:02,342 --> 01:46:04,842
ฉันเป็น..
ฉันเป็นคนทำผิดแบบโง่บรรลัย

853
01:46:06,883 --> 01:46:09,592
ถ้าฉันย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนได้
ฉันจะทำ

854
01:46:14,133 --> 01:46:15,550
คาเรน เซตต์แมน...

855
01:46:16,800 --> 01:46:19,092
มีค่ามากกว่าพวกเราคนหนึ่งคนใด

856
01:46:21,592 --> 01:46:22,842
เธอคือเราทุกคน

857
01:46:26,800 --> 01:46:28,008
เธอคือครอบครัวของเรา

858
01:46:33,717 --> 01:46:35,467
ฉันคลอดเป็นคนแรก

859
01:46:37,175 --> 01:46:39,133
คาเรน เซตต์แมน เป็นของฉันเสมอ

860
01:46:40,717 --> 01:46:41,717
พวกเธอที่เหลือ?

861
01:46:42,758 --> 01:46:44,592
เป็นแค่พวกที่คลอดตามมา

862
01:46:54,800 --> 01:46:59,758
กว่าสามทศวรรษ สำนักงานจัดสรรบุตร
ได้ต่อสู้กับ

863
01:46:59,842 --> 01:47:04,383
วิกฤตร้ายแรงที่สุดที่โลกเคยเผชิญมา

864
01:47:04,467 --> 01:47:06,925
หายนะ ประชากรล้นโลก

865
01:47:11,550 --> 01:47:14,217
อาจมีเสียงตำหนิวิธีการของพวกเรา

866
01:47:14,842 --> 01:47:17,508
แต่ตัวเลขไม่เคยโกหก

867
01:47:31,883 --> 01:47:38,092
ในโลกที่สมบูรณ์แบบ
เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอยู่

868
01:47:47,842 --> 01:47:50,633
ฉันถึงได้ลงสมัครเข้าสภา

869
01:47:51,383 --> 01:47:53,633
เพื่อฉันจะสามารถปฏิรูปกฎหมาย

870
01:48:22,425 --> 01:48:26,050
ใครก็ตามที่อยากจะมีลูก
ในโลกใบนี้


871
01:48:26,133 --> 01:48:30,133
จะต้องสามารถพิสูจน์
ถึงความมั่นคงทางการเงิน

872
01:48:33,842 --> 01:48:35,217
และสามารถรับประกันได้ว่า

873
01:48:35,300 --> 01:48:39,675
เด็กคนนั้นจะมีความเป็นอยู่ที่ดี
ทั้งสภาพร่างกายและอารมณ์

874
01:48:46,925 --> 01:48:49,550
อาจมีที่พอสำหรับพี่น้องด้วยซ้ำ...

875
01:48:51,133 --> 01:48:53,133
ถ้ามีข้อมูลพิสูจน์ได้

876
01:49:06,092 --> 01:49:07,883
ดังนั้น ฉันขอยกย่องในวิสัยทัศน์ของพวกคุณ

877
01:49:08,467 --> 01:49:13,342
ขณะที่เรายังคงทำงานที่ได้ผลดีต่อไป
เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

878
01:49:13,425 --> 01:49:15,675
เปี่ยมด้วยความหวังและความเป็นไปได้

879
01:49:21,800 --> 01:49:22,883
ร่วมมือด้วยกัน...

880
01:49:27,050 --> 01:49:28,050
พวกเราจะ...

881
01:49:32,633 --> 01:49:33,633
อยู่รอด

882
01:50:04,258 --> 01:50:05,258
คุณโอเคมั้ย?

883
01:50:22,592 --> 01:50:23,592
เอาเลย

884
01:51:20,883 --> 01:51:22,258
พวกเขาไม่ได้ทรมาน

885
01:51:23,633 --> 01:51:24,800
ไม่ พวกเขาไม่ทรมาน

886
01:51:25,592 --> 01:51:29,800
พวกเขาไม่ทรมาน
พวกเขาไม่ทรมานเลย

887
01:51:47,675 --> 01:51:48,842
แกทำอะไรลงไป?

888
01:51:50,675 --> 01:51:51,967
แกทำอะไรลงไป?

889
01:52:48,842 --> 01:52:49,842
มันเดย์

890
01:52:52,092 --> 01:52:53,633
หลานต้องกล้าหาญนะ

891
01:52:54,008 --> 01:52:56,050
เป็นต้วอย่างให้กับน้อง ๆ

892
01:53:36,883 --> 01:53:38,425
ตาแค่พยายามจะปกป้องพวกหลาน

893
01:53:45,508 --> 01:53:47,175
ตาเสียใจจริง ๆ

894
01:54:26,133 --> 01:54:27,233
สัญญากับฉันนะ...

895
01:54:33,467 --> 01:54:35,583
อย่าให้พวกมันเอาพวกเด็กไป

896
01:54:43,633 --> 01:54:45,675
อย่าให้พวกมันเอาพวกเด็กไป

897
01:55:15,217 --> 01:55:17,592
เฮ้ ที่รัก
ที่รัก

898
01:55:18,592 --> 01:55:19,592
อยู่กับผมนะ โอเค?

899
01:55:22,008 --> 01:55:23,008
โอ้..

900
01:55:27,258 --> 01:55:31,133
ที่รัก คุณไม่เป็นไรนะ ที่รัก ที่รัก

901
01:55:50,758 --> 01:55:55,258
การจลาจลที่เกิดขึ้นทั่วสหพันธรัฐ
ทำให้ต้องยกเลิกกฎหมายจัดสรรบุตร

902
01:55:55,800 --> 01:55:59,508
เด็กหลายร้อยคนที่ถูกกักไว้
ที่ศูนย์ดำเนินการ ถูกปล่อยตัวแล้ว

903
01:56:00,217 --> 01:56:02,967
ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ พากันออกจาก
ที่ซ่อนตัว เป็นกลุ่มใหญ่

904
01:56:03,050 --> 01:56:05,175
ส่วนใหญ่มาจากเขตที่ยากจนที่สุด

905
01:56:05,633 --> 01:56:06,800
ถ้าไม่มีการยกเลิก

906
01:56:06,883 --> 01:56:10,217
เด็กพวกนี้จำนวนมากคงถูกทิ้ง
หรือถูกจัดการ

907
01:56:10,300 --> 01:56:12,175
ตั้งแต่แรกคลอด

908
01:56:12,696 --> 01:56:16,674
เคย์แมนถูกจับขึ้นศาล
ต้องโทษประหารชีวิต

909
01:56:18,050 --> 01:56:20,967
โลกใบนี้ คือบ้านหลังเดียว
ที่พวกคุณจะรู้จัก

910
01:56:23,633 --> 01:56:24,733
มองไปรอบ ๆ สิ

911
01:56:25,925 --> 01:56:27,192
แล้วถามตัวเอง

912
01:56:30,050 --> 01:56:33,592
ใครจะทำหน้าที่ต่อไป
ในการตัดสินใจเรื่องยากลำบาก

913
01:56:33,675 --> 01:56:35,300
ที่จะทำให้พวกคุณอยู่รอด?

914
01:56:38,758 --> 01:56:39,758
ที่ฉันเสียดาย...

915
01:56:43,675 --> 01:56:46,758
ฉันเสียดายที่ลูกหลานพวกคุณ
จะไม่มีวันรู้จัก

916
01:56:46,842 --> 01:56:49,258
โลกที่พวกเราสามารถสร้างร่วมกันได้

917
01:56:51,133 --> 01:56:52,925
ความหวังนั้นสูญไปแล้วตลอดกาล

918
01:57:04,717 --> 01:57:06,008
ผมชอบดวงตาใหม่ของคุณนะ ทิวส์เดย์

919
01:57:09,300 --> 01:57:11,592
- พวกเขาทำได้ดีมากเลย
- ขอบคุณ

920
01:57:14,467 --> 01:57:17,592
อ้อ ฉันไม่ได้ชื่อ ทิวส์เดย์อีกแล้ว
ฉันชื่อ เทอร์รี่

921
01:57:17,675 --> 01:57:20,425
โอเค เทอร์รี่

922
01:57:26,508 --> 01:57:27,508
งั้น...

923
01:57:29,717 --> 01:57:31,217
ผมควรเรียกคุณว่าอะไรดี?

924
01:57:34,175 --> 01:57:35,175
คาเรน

925
01:57:37,800 --> 01:57:39,100
คาเรน เซตต์แมน

926
01:57:49,633 --> 01:57:51,633
มันเดย์ทำทั้งหมดเพื่อพวกเขา

927
01:57:52,883 --> 01:57:54,683
เธอต้องการให้พวกเด็กปลอดภัย

928
01:57:57,800 --> 01:57:59,217
ดังนั้น...

929
01:58:00,633 --> 01:58:02,150
พวกเขาจะปลอดภัย

930
01:58:30,869 --> 01:58:37,369
แปลบทบรรยายไทย โดย Kricha
ดัดแปลงบางส่วนจากเสียงพากย์ไทย
Modified for bluray use by Salsa Santana

930
01:58:38,305 --> 01:58:44,379