Vivegam (2017) 720p Tamil - HDRip - x264 - AC3(1) - Thai subtitles [Download .srt file]

1
00:00:01,000 --> 00:00:06,000
..:: Baiscopes උපසිරැසි අංශයේ නිමැයුමක් ::..

2
00:00:08,000 --> 00:00:14,074
for uploading subtitles, please login now

3
00:00:16,000 --> 00:00:22,074

4
00:01:02,422 --> 00:01:05,719
"බැලැක් ඔෆ්" කණ්ඩායම වාර්ථා කරනවා!

5
00:01:10,002 --> 00:01:12,017
ජෛවමතික ටික පරික්ෂා කරල
එයාලට ඇතුලට එන්න දෙන්න.

6
00:01:14,080 --> 00:01:15,853
නිකොලොස් ඩියෝන් මෙහෙ ඉන්නෙ.

7
00:01:24,930 --> 00:01:27,646
සර්, හඩ හදුනා ගැනීම.
-නිකොලොඩ් ඩියෝන්!

8
00:01:27,671 --> 00:01:30,561
ඇගිලි සලකුණු.
සර් ඇස් පරිලෝකනය.

9
00:01:37,394 --> 00:01:39,696
හමුවීම සතුටක්!

10
00:01:39,731 --> 00:01:43,245
ඔයා සල්ලිත් එක්ක ලෑස්ති වෙලාද ඉන්නේ?
-කොහෙද වෙපන් ඩ්‍රයිව් එක? [ආයුධ උපකරණය.]

11
00:01:47,402 --> 00:01:49,315
සල්ලි මාරු වෙන්න පටන් ගත්තා.

12
00:01:49,386 --> 00:01:52,549
ලුහුබැදිය නොහැකි ජාත්‍යන්තර
බැංකු ගිණුම් වලට.

13
00:01:56,411 --> 00:01:58,067
ඩ්‍රයිව් [උපකරණය.]
එක අන්ලොක් වෙනවා.

14
00:02:00,522 --> 00:02:03,858
මේ පොඩි භාණ්ඩයේ
වටිනාකම කෝටි දෙසීයක්.

15
00:02:03,883 --> 00:02:05,774
විශ්වාස කරන්නම බෑ නේද?

16
00:02:05,799 --> 00:02:09,171
එක භාණ්ඩයක් ලබා ගන්න ඕනි කියන
තරගය තමයි ඒකෙ මිල තීරණය කරන්නෙ.

17
00:02:09,196 --> 00:02:12,211
රටවල් එකසිය අනූ හයක්,

18
00:02:12,236 --> 00:02:14,492
රජයවල් එකසිය විස්සක්,
හමුදාවන් අසූවක්.

19
00:02:14,517 --> 00:02:17,704
මේ පුංචි ආයුධය නිසා නීතියට
පටහැනිව දඩයම් කරනවා.

20
00:02:17,729 --> 00:02:20,524
සල්ලි අපේ ගිණුමට ආපු
ගමන්, මේ ආයුධය ඔයාගෙ.

21
00:02:20,549 --> 00:02:22,525
ගොඩක් වටිනා බලසම්පන්න තාක්ෂණයක්.

22
00:02:22,550 --> 00:02:24,196
අපි ඉන්නේ ආරක්ෂිත කලාපයක ද?

23
00:02:24,221 --> 00:02:27,938
ගොඩක් ආරක්ෂිතයි, මේ හිමත් මගෙන්
අවසර ගන්න ඕනි මෙහෙට ඇතුල් වෙන්න.

24
00:02:27,963 --> 00:02:29,203
ආරක්ෂාව දැඩි කරන්න.

25
00:03:02,967 --> 00:03:04,261
"බැලැක් ඕෆ්" කණ්ඩායම් නායකයා.
පළාත ආරක්ෂා කරගන්න.

26
00:03:04,286 --> 00:03:05,317
එන ගමන් සර්.

27
00:03:07,597 --> 00:03:09,230
සල්ලි මාරු වුණා.

28
00:03:19,457 --> 00:03:22,002
ඒක හොද ගණුදෙනුවක්.

29
00:03:26,867 --> 00:03:28,312
හේයී, කොහොමද උබ ඇතුලට ආවේ?

30
00:03:28,337 --> 00:03:29,355
මොන් මගුලක් ද?

31
00:03:32,531 --> 00:03:34,156
උබ දන්නවද ඔය කාටද තුවක්කුව
දික් කරන්නෙ කියල?

32
00:03:34,181 --> 00:03:37,537
මම සෙබැස්තියන් මාෆෝ. සහකාර
අධ්‍යක්ෂවරයා යූරෝපෝල් වල.

33
00:03:37,562 --> 00:03:40,810
මම නිකොලොස් ඩියෝන්, රුසියානු
මාෆියාවේ ප්‍රධාන නායකයා.

34
00:03:40,835 --> 00:03:43,122
ස්තූතී, ස්තූතී ස්ථීර
කරල දුන්නු එකට.

35
00:03:43,388 --> 00:03:45,669
වැරදි කෙනාට වෙඩි තියන්න හොද නෑ.

36
00:04:41,592 --> 00:04:43,373
කවුද ඔයා? කවුද උබ?

37
00:04:43,398 --> 00:04:44,467
මම කවුද?

38
00:04:45,840 --> 00:04:47,403
කවුද නම්,

39
00:04:48,504 --> 00:04:52,251
මම කවුද කියන එක, හැම වෙලාවෙම
මම තීරණය කරන්නෙ නෑ.

40
00:04:53,470 --> 00:04:55,673
මගේ ඉදිරියේ ඉන්න අය
තමයි තීරණය කරන්නේ.

41
00:04:56,788 --> 00:04:58,991
එයාලට මම යාළුවෙක් ද?

42
00:05:00,319 --> 00:05:02,054
නැත්නම් හතුරෙක් ද කියල.

43
00:06:34,875 --> 00:06:36,695
ස්ථාන වලට යන්න.

44
00:07:26,089 --> 00:07:28,268
දන ගහන්න, යටත් වෙන්න!

45
00:07:29,681 --> 00:07:31,158
හැම කණ්ඩායමක්ම.

46
00:07:33,614 --> 00:07:35,966
"මේ ලෝකයම උබට විරුද්ධ වුණත්."

47
00:07:38,865 --> 00:07:40,662
"හැම මොහොතක්ම."

48
00:07:41,233 --> 00:07:46,522
"උබ පැරදුණා, පැරදුණා කියල
උබේ ඉදිරියේ හඩා වැලපුනත්."


49
00:07:46,547 --> 00:07:48,809
යටත් වෙන්න, දණ ගහන්න!

50
00:07:49,901 --> 00:07:53,245
"උබම, උබම පිළිගන්නකන්."

51
00:07:54,483 --> 00:07:56,249
"මොකාටවත්."

52
00:07:56,733 --> 00:07:58,343
"කොහෙදිවත්."

53
00:07:59,171 --> 00:08:00,663
"කොයිම වෙලාකවත්."

54
00:08:01,897 --> 00:08:03,801
"උබෙන් දිනන්න ලැබෙන්නේ නෑ."

55
00:08:04,872 --> 00:08:09,830
"කවදාවත්, කිසිම දාවකවත් අත අරින්න එපා!"

56
00:08:09,855 --> 00:08:11,443
පහරදෙන්න!

57
00:08:58,052 --> 00:09:01,190
-විවේගම්-

58
00:09:01,215 --> 00:09:04,894
-විවේගම්-
"බුද්ධිමතා"

59
00:11:01,713 --> 00:11:05,096
ඉක්මන්ට කොල්ලනේ, බලන්න වාර්තා ටික.
අපි තව වේගවත් වෙන්න ඕනි.

60
00:11:05,541 --> 00:11:07,229
වාර්තාකරන්න,
-සර්.

61
00:11:07,254 --> 00:11:09,230
සෙර්බියන් කැළෑවේ පෞද්ගලික
හමුදාවකටයි, මුහුණ දන්නෙ...

62
00:11:09,255 --> 00:11:11,009
...නැති නම්බරයකටයි ලොකු
යුද්ධයක්ම වෙලා තියෙනවා.

63
00:11:11,034 --> 00:11:15,018
ඒකෙ යූරෝපෝල් වල සහකාර නිලධාරිවරයා
සෙබැස්තියන් මාෆල් පහර දීමේ දී මැරුනා.

64
00:11:15,351 --> 00:11:18,633
සැටලයිට් වලින් ලැබුන තොරතුරුයි, ආයුධ වල
තිබුණ කැමරා වල පටිගත වුණු රූප රාමු වලින්.

65
00:11:18,658 --> 00:11:20,472
හැම අපරාධ ඩේට බේස් [දත්ත
ගබඩාව.] එකකම මේ මිනී...

66
00:11:20,497 --> 00:11:22,389
...මරුවගේ හැඩරුව සමාන වෙනවද
කියල පරික්ෂා කරනව සර්.

67
00:11:24,006 --> 00:11:26,084
සර් කිසිම වෘත්තිමය සමාන කමක් නෑ.

68
00:11:26,125 --> 00:11:27,320
කිසිම වාර්තාවකවත් නෑ.

69
00:11:27,345 --> 00:11:30,701
සම්බන්ධ කිසිම වාර්තාවක්
නෑ ත්‍රස්තවාදී කල්ලි සමග.

70
00:11:30,726 --> 00:11:34,426
කිසිම සමානකමක් නෑ සී.අයි.ඒ, එෆ්.බී.අයි,
ඉයුරෝපොල් අපරාධකරුවන්ගේ ලැයිස්තුවේ.

71
00:11:34,451 --> 00:11:35,927
හැම රූප රාමුවක්ම රිවයින් කරන්න.

72
00:11:39,707 --> 00:11:41,941
එයාගෙ සටන් විලාසිතාව බලන්න.

73
00:11:42,614 --> 00:11:44,067
දුවන විදිය බලන්න.

74
00:11:44,817 --> 00:11:47,005

75
00:11:47,830 --> 00:11:50,189
ඔයාලා වැරදි ඩේට බේස්
එක පරික්ෂා කරන්නේ.

76
00:11:50,213 --> 00:11:52,393
අනිවාර්යයෙන් එයා අපරාධ
කාරයෙක් නෙමෙයි.

77
00:11:53,578 --> 00:11:55,062
එයා අපේ කෙනෙක්,

78
00:11:55,445 --> 00:11:57,828
හොදින් පුහුණු වුන හමුදා සෙබළෙක්.

79
00:11:57,853 --> 00:11:59,163
මෙයාගෙ වයස් පරතරයේ.

80
00:12:01,196 --> 00:12:03,843
පුහුණු වුන හොදම නියෝජිතයින්ට
මෙයාගෙ රූප රාමු යවන්න.

81
00:12:03,868 --> 00:12:08,624
මම හරි නම්, මෙයත් එක්ක පුහුණු
වුන කවුරු හරි මෙයාව අදුර ගනීවි.

82
00:12:08,649 --> 00:12:11,561

83
00:12:11,585 --> 00:12:14,108
අපි ගාව විසි හතර දාහක ඩේට
කේබල් තියෙනව සී.ටී.එස් වල.

84
00:12:14,133 --> 00:12:16,647
අපි ලකුණු කරන්න ඕනි හැම
කේබල් එකක්ම සී.ටී.එස් එකේ.

85
00:12:16,672 --> 00:12:18,069
ලැයිස්තුවක් හදල සිතියම බලන්න.

86
00:12:23,345 --> 00:12:24,173
ඒ.කේ!

87
00:12:29,564 --> 00:12:30,369
ඒ.කේ!

88
00:12:36,487 --> 00:12:37,010
ඒ.කේ!

89
00:12:37,035 --> 00:12:38,276
එයා ජීවතුන් අතර.

90
00:12:50,466 --> 00:12:51,849
ඒ.කේ!

91
00:13:13,921 --> 00:13:17,789
අපි එයාව හොයාගන්න ඕනි තව
පැය විසි හතරකින්. ඉක්මන්ට.

92
00:13:17,814 --> 00:13:20,024
ඒක කොහෙත්ම බෑ.

93
00:13:20,079 --> 00:13:21,860
ඔයාල ඔළුවෙන් හිටගත්තත්.

94
00:13:21,885 --> 00:13:23,428
එයාව අල්ලගන්න බෑ.

95
00:13:24,944 --> 00:13:26,569
සර්, මගේ කණ්ඩායම සර්!

96
00:13:27,296 --> 00:13:27,890
සර්!

97
00:13:27,914 --> 00:13:28,420
සර්!

98
00:13:28,637 --> 00:13:29,106
සර්!

99
00:13:30,113 --> 00:13:30,543
සර්!

100
00:13:30,568 --> 00:13:31,426
බරත්.
-සර්!

101
00:13:34,371 --> 00:13:36,093
මේක වෙක්ටර් ඉන්ෆනටි!

102
00:13:36,118 --> 00:13:40,117
එක නම්බරයක් හොයල හොයාගන්න, මේ
ලෝකෙන්ම විශාල තාක්ෂණය මේක තමයි.

103
00:13:40,165 --> 00:13:41,132
අපේ කණ්ඩායම.

104
00:13:41,156 --> 00:13:42,553
මේ පොත තමයි ලුහු බදින්නෙ.

105
00:13:42,578 --> 00:13:44,553
මේ පොතේ දොළොස්වැනි
පිටුව පහු කරන්න කලින්.

106
00:13:44,578 --> 00:13:46,584
අපි ඉලක්කය අල්ලගන්නවා.

107
00:13:47,154 --> 00:13:49,765
දොළොස්වැනි පිටුව වෙනකන් යන්න
අවශ්‍යතාවයක් ඇත්තෙම නෑ.

108
00:13:50,797 --> 00:13:52,969
දෙවැනි පිටුව පෙරලන්න.

109
00:13:53,039 --> 00:13:54,242
ඇති.

110
00:13:57,515 --> 00:14:00,203
මේ පොත ලිව්වෙම එයා තමයි.

111
00:14:00,992 --> 00:14:03,734
එයාව තමයි ඔයාල හොයන්නෙ.

112
00:14:08,771 --> 00:14:09,584
ඒ.කේ!

113
00:14:09,609 --> 00:14:12,406
ෆීල්ඩ් කමාන්ඩර් [ක්ෂේත්‍රයේ වැඩකරන.]
අජේ කුමාර්. නොම්බරේ එකේ සටන් කරුවෙක්.

114
00:14:12,431 --> 00:14:14,451
මෙහෙයුම් විසි අටක්, දෙසිය
විසි හැත්තෑ නමයක ඉලක්ක.

115
00:14:14,476 --> 00:14:16,249
ස්ථාන සොයා ගැනීමේ ප්‍රවීණයෙක්.

116
00:14:16,274 --> 00:14:19,599
ඒ මට්ටමේ හොදම යුධ භටයෙක්.
පෘථිවියේ හොදම ඝාතකයා!

117
00:14:19,645 --> 00:14:22,418

118
00:14:22,465 --> 00:14:24,254
හොයන්න බැරි අයව හොයන කෙනා.

119
00:14:24,355 --> 00:14:26,886
මරන්න බැරි අයව හොයල මරන කෙනා.

120
00:14:26,911 --> 00:14:32,158
ඇස් දෙකට පේන්න හොද නෑ කියල හිතුවොත්
නම්, එයාගෙ ලගටවත් යන්න බෑ.

121
00:14:33,729 --> 00:14:36,609
මාස හයකට කලින් සිද්ද
වෙච්ච එක මෙහෙයුමක දී.

122
00:14:37,649 --> 00:14:39,430
ඒ.කේ මැරුන කියලයි.

123
00:14:40,008 --> 00:14:41,641
අපි හිතාගෙන හිටියේ.

124
00:14:42,301 --> 00:14:44,543
මගේ හොදම යාළුවා සර් එයා.

125
00:14:45,325 --> 00:14:48,411
අපි හැමෝම දැන්
ජීවතුන් අතර ඉනවනම්,

126
00:14:48,966 --> 00:14:50,318
ඒකට කාරණාව.

127
00:14:51,844 --> 00:14:53,297
ඒ.කේ තමයි සර්.

128
00:14:53,398 --> 00:14:56,070
ඒ.කේ ව හොයන වගකීම
අපිට බාරදෙන්න සර්.

129
00:14:56,739 --> 00:15:00,606
ඔයාගෙ අවංකකමයි, අත්දැකීමේ දක්ෂතාවයයි.
මේ හැම දෙයක් ගැනම මම හොදට දන්නවා.

130
00:15:01,308 --> 00:15:04,167
ඒ.කේ වගේ කෙනෙක් අල්ලගන්න ඕනි
නම් ඔයා තමයි හරිම කෙනා.

131
00:15:04,192 --> 00:15:07,493
ඒ වුනත් ඔයා ඒ.කේ ගෙ හොදම යාළුවා.

132
00:15:07,518 --> 00:15:11,322
කවදාවත්ම සර්, මගේ යාළුවව
මම හොයාගන්නම්.

133
00:15:11,347 --> 00:15:13,729
නිර්දෝෂී කෙනෙක් කියල ඔප්පු කරන්නම්.
විශ්වාස කරන්න මාව.

134
00:15:25,632 --> 00:15:37,418
..:: Baiscopes උපසිරැසි අංශයේ නිමැයුමක් ::..

135
00:15:37,443 --> 00:15:49,364
baiscopes වෙබ් අඩවිය වෙනුවෙන්
"Snake RaJ" කළ උපසිරැසි ගැන්වීමකි.
◄◄◄ www.BAISCOPES.com ►►►

136
00:17:40,544 --> 00:17:41,161
ශෝන්!

137
00:17:41,325 --> 00:17:43,450
මේකත් එක්ක දහ පාරක්
මම ඔයාව බේරගත්තා.

138
00:17:43,475 --> 00:17:44,981
මම බේරගත්ත ඔයාව විසි හතර පාරක්.

139
00:17:45,309 --> 00:17:47,770
අපි එකිනෙකාට එකිනෙකා
බේරගන්න එක නෙමෙයි.

140
00:17:48,371 --> 00:17:50,934
අපි හැම වෙලාවේම ආරක්ෂා
කරන්නේ මොකද්ද කියල දන්නවද?

141
00:17:51,921 --> 00:17:54,070
අපි පස් දෙනා අතරෙ
තියෙන මිත්‍රත්වය.

142
00:17:54,413 --> 00:17:55,569
නියමයි!

143
00:18:52,892 --> 00:18:54,509
පිගන් පහකට තෝසේ.

144
00:18:54,821 --> 00:18:57,016
හලෝ, එක පාරම ඔහොම කන්න පුලුවන් ද?

145
00:18:57,041 --> 00:18:58,400
එක එකනෙ කන්න පුලුවන්.
පොඩ්ඩක් ඉන්න.

146
00:19:01,454 --> 00:19:04,633
යාලීනි බොස්, ලොක්ක නම් ලොක්කගෙ
මේසයේ ඉදගෙන ඉන්නෙ නැතුව.

147
00:19:04,658 --> 00:19:09,156
මෙහෙ රහට උයාගෙන හිටියම කොහොමද?
සුද්දෝ අපෙ රසට කැමති වෙලා.

148
00:19:09,182 --> 00:19:11,064
ඕඩර් පිට ඕඩර් කරනවා.

149
00:19:56,671 --> 00:20:00,265

150
00:20:51,206 --> 00:20:54,292
ලීසා, රොසෙයින් ඉස්සරහ මේසයේ
ප්‍රශ්නයක් ගිහින් බලන්න.

151
00:20:54,317 --> 00:20:55,352
හරි මැඩම්.

152
00:20:55,377 --> 00:20:58,719
කොල්ලනේ, බීන මේසයෙන් මොනාද අහනවා.
කරුණාකරල දැන්ම යන්න.

153
00:20:58,744 --> 00:20:59,946
හරි බොස්.
-එහෙමයි බොස්.

154
00:21:05,672 --> 00:21:07,414
මොනාද සිද්ද වෙන්නෙ මෙතන?

155
00:21:07,439 --> 00:21:10,926
කිරි උතුරනවා, තෝසෙ පිච්චෙනවා,

156
00:21:10,950 --> 00:21:13,419
මොන මොනාදෝ සිද්ද වෙනවා. පබ්ලී!

157
00:21:14,243 --> 00:21:17,428
මෙහෙ දවල් ව්‍යාපාර කාලයේදී මේ ආදරය ඕනි ද?

158
00:21:17,803 --> 00:21:20,137
දැන් අපි පාලනයෙන් නේද ඉන්නේ?

159
00:21:20,162 --> 00:21:22,638
වෙන් වෙලා දවස් පහයි වුනේ.

160
00:21:22,915 --> 00:21:25,415
ඒ ටිකට මෙච්චර හැගීමක් ද?

161
00:21:25,449 --> 00:21:27,859
කොච්චර කාලයක් ද වෙන් වෙලා
ඉන්නෙ කියන එක නෙමෙයි වැදගත්.

162
00:21:28,203 --> 00:21:30,242
කවුද වෙන් වෙන්නෙ
කියන එක තමයි වැදගත්.

163
00:21:51,768 --> 00:21:58,451
..:: Baiscopes උපසිරැසි අංශයේ නිමැයුමක් ::..

164
00:24:17,443 --> 00:24:19,732
මෙහෙ විවාහක යුවළට සුභ පතන්න.

165
00:24:19,766 --> 00:24:22,093
ආදරය ගැන, විවාහය ගැන.

166
00:24:22,118 --> 00:24:26,711
කතා කරන්න හොදම කෙනා
අපේ බොස් යාලිනී තමයි.

167
00:24:26,743 --> 00:24:27,451
බොස්!

168
00:24:28,046 --> 00:24:28,851
මම ද?

169
00:24:34,044 --> 00:24:35,763
මොනාද කතා කරන්නේ?

170
00:24:38,245 --> 00:24:41,133
සැමියයි, බිරිදයි කියන්නෙ
එකිනෙකාට එකිනෙකා.

171
00:24:41,446 --> 00:24:44,262
අත් හැරල දාලා ජීවත් වෙන එකට
තමයි ජීවිතය කියල කියන්නේ.

172
00:24:44,454 --> 00:24:46,782
ඒ වුනත්, මන් හිතන විදියට නම්.

173
00:24:47,408 --> 00:24:53,662
කිසිම මොහොතක දී එකිනෙකාට එකිනෙකා අත්
හරින්නේ නැතුව ජීවත් වෙන එක තමයි ජීවිතය.

174
00:24:59,461 --> 00:25:03,382
එක පාරටම අත් පුඩි ගහපු නිසා, ඊලගට
මොකද්ද කතා කරන්න ඕනි කියල එන්නෙ නෑ.

175
00:25:03,633 --> 00:25:04,906
හිර වුනා.

176
00:25:08,187 --> 00:25:14,266
බිරිදක් විදියට මේ විනාඩිය,
මේ මොහොත, හිතෙනුයි.

177
00:25:15,212 --> 00:25:17,961
ශරීරයෙනුයි, ආත්මයෙනුයි,

178
00:25:18,530 --> 00:25:23,034
මගේ සැමියා නිසා මට ලැබිල
තියෙන සැනසීම, තෘප්තිය,

179
00:25:24,291 --> 00:25:30,376
සතුට, ඔයාල දෙන්නටම ලැබෙන්න ඕනි කියල
දෙවියන්ට ප්‍රාර්ථනා කරන්නම්. එච්චර තමයි.

180
00:25:36,777 --> 00:25:39,332

181
00:25:40,797 --> 00:25:43,797
දන්නෙ නැති කමින් මේ මෝස්
කෝඩ් එක ඔයාට කියල දුන්නේ.

182
00:25:44,314 --> 00:25:48,307
දැන් නම් වචන වලට වැඩියෙන් මෝස් කෝඩ් වලින්
කතා කරන එක තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නෙ.

183
00:25:49,970 --> 00:25:53,017
ඒක නෙමෙයි.... අරහෙ
මොන මොනාදෝ කිව්වනේ.

184
00:25:54,524 --> 00:25:57,805
වෙලාවෙ හැටියට කිව්වද?
නැත්නම් ඇත්තටම කිව්වද?

185
00:26:01,499 --> 00:26:06,304
මගේ ජීවිතයේ මීටත් වැඩියෙන් ලොකු
ඇත්තක් මේ වෙනකන් කියලත් නෑ.

186
00:26:06,848 --> 00:26:08,661
මීට පස්සෙ කියන්නත් බෑ.

187
00:26:08,686 --> 00:26:10,625
ඔයත් එක්ක ඉන්න එක
සතුටුයි කියන එකට වඩා.

188
00:26:12,680 --> 00:26:14,813
ඔයා තමයි මගේ සතුටම වෙලා ඉන්නේ.
-එහෙනම් කියන්න.

189
00:26:15,659 --> 00:26:18,042
ඊලඟ මාස තුන මාත්
එක්කම ඉන්නව කියල.

190
00:26:23,736 --> 00:26:28,093
රෙඩ් ඇලර්ට් [රතු අනතුරු ඇගවීම.] එක ආවොත්
කොච්චර හදිස්සියක්ද කියල මම දන්නවා. දැන්ම යන්න.

191
00:26:40,930 --> 00:26:41,672
කියන්න ඒක!

192
00:26:42,538 --> 00:26:44,530
ජෝන්, පෙන්වන්න දර්ශන ටික.

193
00:26:44,555 --> 00:26:46,688
මේ බර්ලින් භූමි
කම්පාව 8.5 ධාරිතාවක්.

194
00:26:46,713 --> 00:26:49,093
මේ නෙයිරබෝයි 7.5 ධාරිතාවක්.

195
00:26:49,118 --> 00:26:51,578
මේ සිඩ්නි භූමි කම්පාව 8.7 ධාරිතාවක්.

196
00:26:51,603 --> 00:26:55,078
මේ පළාතේ ධාරිතාව කියන්න එපා, භූමි
කම්පාවක් එන්න අවස්ථාවක් ඇත්තෙම නෑ.

197
00:26:57,377 --> 00:26:58,447

198
00:26:58,737 --> 00:26:59,964
ඔයා හරි, බයින්!

199
00:27:02,315 --> 00:27:03,362
යේලෝ 31.

200
00:27:04,175 --> 00:27:05,472
යේලෝ 42.

201
00:27:06,091 --> 00:27:07,365
සහ යේලෝ 78.

202
00:27:08,631 --> 00:27:13,646
මේ තුනම අවි ආයුධ පරික්ෂාවකට
නිපදවපු ප්ලූටෝනියම් ආයුධ.

203
00:27:14,034 --> 00:27:18,313

204
00:27:19,133 --> 00:27:22,289
මේකෙ විනාශකාරී ශක්තිය
සිය ගුණයකින් වැඩී.

205
00:27:23,103 --> 00:27:26,852
මේ ආයුධ තුනම අන්තර්ජාතික ආයුධ
මාෆියා කාරයො ටිකක් පැහැරගත්තා.

206
00:27:28,226 --> 00:27:29,249
තේරෙනවා!

207
00:27:29,724 --> 00:27:32,685
මේ වගේ ආයුධ පොළවට යටින් වළලලා.

208
00:27:32,710 --> 00:27:35,826
පුපුරවන එක තමයි,
"මිනිසා ඇති කරන භූමි කම්පාව."

209
00:27:36,318 --> 00:27:39,990
එළියෙ ඉදන් බලනකොට මේක ස්වභාව ධර්මයේ
භූමි කම්පාවක් වගෙයි පේන්නේ.

210
00:27:40,514 --> 00:27:44,006
දැන් ඉන්දියාවේ පිපිරුනේ,
මේ වගේ එකක් තමයි.

211
00:27:44,031 --> 00:27:47,601
මේකට පිටි පස්සෙන් කවුද ඉන්නේ?
-කවුද ඉන්නේ, කවුද හතුර කියල දන්නෙ නැ.

212
00:27:48,225 --> 00:27:51,264
ඒ වුනත් අනිත් ආයුධ දෙකත්
ඉන්දියාවෙ වළලා තියෙනවා.

213
00:27:51,927 --> 00:27:53,833
පුපුරන්න ලෑස්ති පිට තියෙන්නෙ.

214
00:27:54,099 --> 00:27:58,206
මොන ප්ලූටෝනියම් ආයුධයක් වුනත්, ඒක
පුපුරවන්න රහස් කෝඩ් [කේතයක්.] එකක් ඕනි.

215
00:27:58,472 --> 00:28:00,378
ඒ කෝඩ් එක එයාලගෙ
අතට කොහොමද ලැබුනේ?

216
00:28:00,403 --> 00:28:03,292
රහස් කෝඩ් එක කොම්පියුටර් හැකර්
කෙනෙක් මාර්ගයෙන් හැක් කරල අරගත්තා.

217
00:28:04,800 --> 00:28:05,745
හැකර්!

218
00:28:07,521 --> 00:28:10,653
නම නටාශා, ගම බල්ගේරියා,
වයස විසි එකයි.

219
00:28:10,774 --> 00:28:15,195
එයාව ලුහුබදින්නම බෑ,

220
00:28:15,220 --> 00:28:18,311
ඊලග ආයුධ දෙකට ඕනි කරන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඩ්‍රයිව්
[අවලංගු කරන කෝඩ්.] මෙයා ලග තමයි තියෙන්නෙ.

221
00:28:18,336 --> 00:28:20,968
එයාව හොයාගන්න ඕනි, මේක
රහසිගත මෙහෙයුමක්.

222
00:28:20,993 --> 00:28:23,031
අනු ආයුධ වලට සම්බන්ධ වුන.

223
00:28:23,056 --> 00:28:27,449
එළියට ප්‍රවෘත්තිය ගියොත්, ඒක කාරණාවකට පෙන්නලා
යුද්ධයක් පටන් ගන්නම අවස්ථාවක් තියෙනවා.

224
00:28:27,474 --> 00:28:28,206
හරි එහෙනම්!

225
00:28:28,231 --> 00:28:33,051
බී.අයි එකෙන් හතර දෙනෙක්, එෆ්.බී.අයි එකෙන්
පස් දෙනෙක්, ඉන්ටපූලර් එකෙන් තුන් දෙනෙක්.

226
00:28:33,076 --> 00:28:34,723
නටාෂාව හොයාගෙන ගිහින් තියෙනවා.

227
00:28:34,748 --> 00:28:36,865
ගියපු කවුරුවත් ආපහු
ජීවතුන් අතර ආවෙ නෑ.

228
00:28:37,347 --> 00:28:39,113
මම කීයටද පිටත් වෙන්න ඕනි?

229
00:28:39,137 --> 00:28:41,815
තව පැය විස්සකින් මෙයාව
හොයාගත්තෙ නැත්නම්.

230
00:28:41,840 --> 00:28:45,439
සිදු වීම් විවිධාකාර වෙයි
කියල තොරතුරක් තියෙනවා.

231
00:28:45,464 --> 00:28:47,758
එක පැත්තකින් රජයේ ඒජන්සි,
තවත් පැත්තකින් අපරාධ...

232
00:28:47,783 --> 00:28:50,028
...කණ්ඩායම් කියල ලෝකය පුරා
මෙයාව හොයාගෙන ඉන්නවා.

233
00:28:50,868 --> 00:28:53,837
මෙයා කාගෙ අතටද ලැබෙන්න කියන
එක අනුව තමයි මේ ආයුධ...

234
00:28:53,862 --> 00:28:57,132
...පුපුරයි ද, වළක්වගන්න පුලුවන්
වෙයිද කියල තීරණය වෙන්නේ.

235
00:28:57,241 --> 00:28:58,272
ට්‍රේස් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.
[ලුහුබැදීමේ උපකරණය.]

236
00:29:01,153 --> 00:29:02,911
ඒ.කේ මොකද්ද මෙහෙයුමේ නම?

237
00:29:02,936 --> 00:29:04,366
"ඩෝල් මෙහෙයුම."

238
00:29:04,391 --> 00:29:06,364
ඔයාගෙ ටයිම් චාක් එක ක්‍රියාත්මකව නේද
තියෙන්නෙ? -ඒක ක්‍රියාත්මකව තියෙන්නෙ.

239
00:29:06,859 --> 00:29:07,951
ඒක වැඩ කරනවා.

240
00:29:07,976 --> 00:29:12,265
මේ ටයිම් චොක් එක මාර්ගයෙන් ඔය ඉන්න තැන
මම දන්නවා, අපි ඉන්න තැන ඔයා දන්නවා.

241
00:29:12,290 --> 00:29:14,710
මේ වෙනකන් උබ මරණයත් එක්ක
තමයි සටන් කර කර හිටියේ.

242
00:29:14,735 --> 00:29:16,997
දැන් වෙලාවත් එක්කත්
සරන් කරන්න යනවා.

243
00:29:17,921 --> 00:29:20,241
ඔයාගෙ පියවරවල් බලාගන්න යාළුවා.
-මන් බලාගන්නම්.

244
00:29:29,849 --> 00:29:31,935
අලුත් පැවරුමක්, ගමට
[වෙනත් තැනකට.] යනව නේද?

245
00:29:32,714 --> 00:29:34,425
ආරක්ෂක කබාය අරගෙන තිබ්බා.

246
00:29:34,581 --> 00:29:37,300
තුවක්කු එහෙම අරගෙන්බ තිබ්බා.

247
00:29:37,860 --> 00:29:40,258
රෙදි තුනකුත් තිබ්බා, ඇති වෙයි නේද?

248
00:29:41,202 --> 00:29:43,654
ඔයාට පොඩ්ඩක්වත් දුකක් නැද්ද?

249
00:29:44,327 --> 00:29:46,577
මේ වගේ රස්සාවක් කරන කෙනෙක්ව
විවාහ කරගත්තනේ කියල?

250
00:29:47,020 --> 00:29:51,028
හැම බිරිදකගෙම සැමියා හය වෙද්දි ගෙදරට
එයිද කියන එක ගැන තමයි දුකක් තියෙන්නේ.

251
00:29:53,702 --> 00:29:55,561
ඒ වුනත් මට මගේ සැමිය.

252
00:29:57,827 --> 00:30:00,007
ජීවතුන් අතර එයිද කියල දුකෙන් ඉන්නේ.

253
00:30:04,457 --> 00:30:07,684
මම හිතනවා, ඇයි මගේ සැමිය මේ
වගේ රස්සාවක් කරන්නෙ කියල.

254
00:30:08,947 --> 00:30:10,174
දුකත් හිතෙනවා.

255
00:30:11,525 --> 00:30:13,204
ඒ වුනත් ඒ වෙලාවෙම,

256
00:30:14,518 --> 00:30:18,745
මගේ සැමියට විතරයි මේ රස්සාව
කරන්න පුලුවන් කියල.

257
00:30:18,985 --> 00:30:20,321
ආඩම්බර හිතෙනවා!

258
00:30:23,318 --> 00:30:27,451
බයටයි, ආඩම්බරයටයි මැද්දෙන් මාරුවෙන්
මාරුවට දුක් විදගෙන ඉන්නවා.

259
00:30:28,949 --> 00:30:32,490
මේ වැඩේ ඉවරයක් කරන්නම්
කියල වචනයක් දුන්න නේද?

260
00:30:32,515 --> 00:30:35,246
හම්.. දුන්නා.
-එහෙනම් ඔයා ඉවරයක් කරල දානවා.

261
00:30:35,575 --> 00:30:37,898
ඔයා කිව්වොත්, ඒක කරනවා.

262
00:30:43,419 --> 00:30:47,115
මට දක්ෂතාවයක් තියෙනවද
කියල මම දන්නෙ නෑ.

263
00:30:48,050 --> 00:30:50,877
ඒ වුනත් ගත්තු වැඩේ ඉවරයක්
කරල ආපහු එනව කියල.

264
00:30:52,462 --> 00:30:54,329
ඔයා විශ්වාසයෙන්
බලාගෙන ඉන්නව බලන්න.

265
00:30:55,710 --> 00:30:58,100
ඒ විශ්වාසය තමයි මාව
හැම සැරේකම දිනවන්නේ.

266
00:31:13,391 --> 00:31:17,779
"ඒ.කේ අපි එකිනෙකාට එකිනෙකා
අතර තියන් ඉන්න ආදරයයි, සෙනෙහසයි."


267
00:31:17,804 --> 00:31:20,061
"මේ වෙනකන් දැනීමක් වෙලා විතරයි තිබුනේ."

268
00:31:20,792 --> 00:31:25,915
"දැන් ඒක ජීවිතයක් වෙලා, මගේ
ඇතුලේ අපේ දරුවව හැදිල තියෙනවා."


269
00:31:36,563 --> 00:31:37,648
තාත්තේ.
-මගෙ පුතේ!

270
00:31:37,673 --> 00:31:39,336
මම තමයි තාත්තෙ ඇප්ස් කතා කරන්නෙ.
-කියන්න ඇප්ස්.

271
00:31:39,361 --> 00:31:41,359
මේ වෙනකන් හිර වෙලා තිබුන ගිණි
කන්දක් පුපුරන්න යන්නෙ තාත්තෙ.

272
00:31:41,384 --> 00:31:42,828
ගිණි කන්දක්ද? තේරෙන්නෙ නෑ පුතේ.
-තාත්තේ..

273
00:31:42,853 --> 00:31:45,233
තරහ ගන්න එපා පුතේ. -මෙච්චර
දවසක් මගේ කාර්‍යාල කාමරේ ඇතුලෙ...

274
00:31:45,258 --> 00:31:47,719
මගේ ගින්දර ඔක්කොම ගින්දර අස්සෙ
හිරකරන් තියන් හිටියෙ තාත්තෙ.

275
00:31:47,744 --> 00:31:50,319
කා ලගට එකතු වෙලාද මගේ ක්ෂේත්‍රයේ
වැඩයි, පහරදීමේ ක්‍රමයයි ඉගෙන ගන්න...

276
00:31:50,344 --> 00:31:52,935
...හිතුවේ, ඒ ක්ෂේත්‍රයේ වැඩකාර සුපිරි
කොමාන්ඩර් වරයාව අද හම්බ වෙන්න යන්නෙ තාත්තෙ.

277
00:31:52,960 --> 00:31:53,943
කවුද ඒ?

278
00:31:54,583 --> 00:31:56,958
තාත්තෙ මන් හිතන්නෙ එයාව මන් දැක්කා,
පස්සෙ කතා කරන්නම්. -පස්සෙ කතා කරමු!

279
00:31:58,135 --> 00:32:01,440
සර්... මම තමයි සර් ඔයාව එක්කන්
යන්න ආපු දේශීය භාෂා සහයකයා.

280
00:32:01,465 --> 00:32:04,031
ඔයා හිතන්න පුලුවන්, ඔයත් එක්ක වැඩ
කරන්න මට තියෙන සුදුසුකම මොකද්ද කියල.

281
00:32:04,056 --> 00:32:06,297
ඒ වුනත් මෙච්චර ලොකු සෙනගක් අතරින් මූණ
දන්නෙ නැති ඔයාව හරියට අදුරගෙන කතා...

282
00:32:06,322 --> 00:32:08,562
...කරගෙන ඉන්නව බලන්න, ඒක තමයි මගේ
සුදුසුකම වෙන්න ඇත්තෙ කියල මම හිතනව සර්.

283
00:32:08,588 --> 00:32:10,632
ඇයි?
-මම ඒ.කේ. අජේ කුමාර්.

284
00:32:10,657 --> 00:32:11,688
එන්න.

285
00:32:11,713 --> 00:32:12,812
සංචාරක මග පෙන්වන්නෙක් ද?

286
00:32:14,522 --> 00:32:16,904
සර්, සර්, සර්, මිස්ටර් ඇප්ස්.
-දන්නවා.

287
00:32:17,669 --> 00:32:20,287
ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප්ස් ඔයාට
කොච්චර අවශ්‍යද කියල මම දන්න් නෑ.

288
00:32:20,312 --> 00:32:23,224
ඒ වුනත් ඇප්ස් ඔයාගෙ වැඩේට ගොඩක්
අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද භාෂා හතරක් සර්.

289
00:32:23,249 --> 00:32:26,350
සෝවියන්, රුෂියන්, ජර්මන්, හල්දේනියන්.
-බෙල්ලෙ මොනාද තියෙනව බලන්න.

290
00:32:27,334 --> 00:32:29,568
ඒක පච්චයක්, පොඩි බලයක්.
-අවශ්‍යවෙයි.

291
00:32:29,904 --> 00:32:32,279
ආ එහෙමද? ඒ වුනත් මම ගොඩක් වාසනාවන්තයි සර්.
-මම දන්නවා.

292
00:32:32,304 --> 00:32:34,315
සර්, ඔයත් එක්ක වැඩ කරන්න
ලැබුනු මේ රත්තරං අවසථාවට...

293
00:32:34,340 --> 00:32:36,350
...මාත් එක්ක වැඩ කරන අය මන්
වෙනුවෙන් අත්හැරල දැම්මා.

294
00:32:36,375 --> 00:32:37,998
ඒ ඇයි කියල තමයි දන්නෙ නැත්තෙ සර්.
-යන්න, යන්න තේරෙයි.

295
00:32:38,022 --> 00:32:38,950
එහෙමද?

296
00:32:42,573 --> 00:32:45,846
අපිට ලැබුණ බුද්ධි අංශයේ තොරතුරු වලට
අනුව නටාශා ලෝකෙ පුරාම හැංගිලා ඉන්නේ.

297
00:32:45,871 --> 00:32:48,837
නටාශා මොනා රටේද ඉන්නෙ කියල කිව්ව නේද?
නියමයි!

298
00:32:48,862 --> 00:32:50,385
මන් මොනා කියන්නද කියල
තේරෙන්නෙ නෑ සර්.

299
00:32:50,611 --> 00:32:51,643
කෝපි එකක් කියන්න.

300
00:32:52,549 --> 00:32:55,510
නටාශා හිටපු සී.සී.ටී.වී
වීඩියෝ එකතු කරන්න.

301
00:32:55,535 --> 00:32:58,135
සර්.
-කොල්ලනේ මේක කරමු.

302
00:33:00,913 --> 00:33:04,562
හැලෝ මහත්තයා! -මොකද්ද අප්පා,
කෙලින්ම කියන්න තිබුනනේ.

303
00:33:04,898 --> 00:33:10,358
කෙලින්ම කියල තිබුන නම් ඔයා ගොඩක් සතුටු වෙන්න
තිබුනා. සැමියගෙ මූනෙන් ඒ සතුට බලන එක.

304
00:33:10,383 --> 00:33:11,911
හැම බිරිදකගේම වරමක්.

305
00:33:13,021 --> 00:33:17,044
දුක කියල රස්සාවට යන සැමියාට කරදර
කරන එකම කොච්චර ලොකු වැරැද්දක් ද.

306
00:33:17,214 --> 00:33:21,097
ඒ වගේම සතුට කියලත්
කරදර කරන එක වැරදී.

307
00:33:21,130 --> 00:33:24,411
හවස ඩොක්ටර් ලගට යනවා, එහෙ
ඉදන් ඔයාට කතා කරන්නම්.

308
00:33:24,706 --> 00:33:27,034
සර් අපි ලෑස්තී. -බායී!

309
00:33:27,059 --> 00:33:27,839
පරිස්සමින්!

310
00:33:28,590 --> 00:33:30,762
නටාශාගෙ මූණ සීයට සීයක් සමාන
වෙන සී.සී.ටී.වි දර්ශන.

311
00:33:30,787 --> 00:33:32,103
සීයට අසූවක් සමාන වෙන
සී.සී.ටී.වි දර්ශන.

312
00:33:32,128 --> 00:33:33,353
සීයට හැටක් සමාව වෙන
සී.සී.ටී.වි දර්ශන.

313
00:33:33,689 --> 00:33:34,893
ඒකයි හරි එක.

314
00:34:27,889 --> 00:34:30,209
මේ පාරෙ තමයි නටාශා ආපහු ඉදල තියෙන්නේ.

315
00:34:30,311 --> 00:34:32,272
මේ පාරෙ මොකක් හරි සලකුණක් තියෙනවද?

316
00:34:32,420 --> 00:34:33,123
මොන වගේද සර්?

317
00:34:33,148 --> 00:34:34,232
එයාර්පෝර්ට් එකක්? -නෑ සර්.

318
00:34:34,257 --> 00:34:35,561
බැංකු?

319
00:34:35,586 --> 00:34:36,608
ස්කෝල? -නෑ.

320
00:34:36,633 --> 00:34:37,600
සාප්පු? -නෑ.

321
00:34:37,639 --> 00:34:38,616
පබ්? [සමාජ ශාලා.] -නෑ.

322
00:34:43,746 --> 00:34:48,340
මේ පැත්තෙ මොකක් හරි ඉස්පිරිතාලයක් තියෙනවද?
-ඔව් සර්, ප්‍රින්සන් ඉස්පිරිතේලෙ.

323
00:34:48,365 --> 00:34:49,653
නගරයෙම ලොකුම ඉස්පිරිතාලෙ.

324
00:34:52,442 --> 00:34:54,794
හැලෝ මිස්ටර්. -ස්තූතී!

325
00:34:55,489 --> 00:34:57,216
ප්‍රින්ස්ටන්
ඉස්පිරිතේලෙ හරි නේද?

326
00:35:01,979 --> 00:35:03,768
ඉක්මන්ට සනීප වෙන්න.
-ස්තූති අංකල්.

327
00:35:03,908 --> 00:35:05,025
සුභ උදෑසනක්. -සුභ උදෑසනක් සර්.

328
00:35:05,050 --> 00:35:06,978
මට දොස්තර වරුන්ගේ තොරතුරු ලැබෙයි ද?
-අනිවාර්යයෙන්!

329
00:35:19,329 --> 00:35:22,626
මේ දොස්තරවරු හැමෝම ඊලග විනාඩි
විස්සෙදි සාකච්ඡා කාමරයේ ඉන්න ඕනි.

330
00:35:26,110 --> 00:35:29,180
ඇප්ස්, කැප්චීනෝ දෙකක් කියන්න.

331
00:35:29,953 --> 00:35:34,679
සර් සල්ලි ගැන දුක් වෙන්න එපා, විසි දෙනෙක්
ඉන්නවා. කැප්චීනෝ දෙකක් මදි කියල මම හිතනව සර්.

332
00:35:35,363 --> 00:35:37,637
ඇප්ස් කැප්චීනෝ දෙකක් කරුණාකරල!

333
00:35:37,825 --> 00:35:38,903
හොදයි, හරි එහෙනම්!

334
00:35:39,440 --> 00:35:40,838
මේක ලස්සන දවසක් නේද?

335
00:35:40,971 --> 00:35:42,603

336
00:35:42,916 --> 00:35:46,916
ඔයාල හැමෝම දොස්තරලා, පූජනීය
රස්සාවක් කරන අය. ඒකට මම ගරු කරනවා.

337
00:35:49,471 --> 00:35:50,994
මමත් එක රස්සාවක් කරනවා.

338
00:35:51,315 --> 00:35:55,955
ජීවිතය රකින එක ඔයාලගෙ රස්සාව නම්,
මගේ රස්සාව ජීවිතය අරගන්න එක.

339
00:35:56,463 --> 00:35:58,525
හොයාගන්න බැරි අයව හොයාගන්න එක.

340
00:35:58,682 --> 00:36:00,666
මරන්න බැරි අයව හොයාගෙන මරන එක.

341
00:36:01,260 --> 00:36:02,127
ඒක තමයි මගේ රස්සාව.

342
00:36:02,276 --> 00:36:04,831
මම කොහොමද ඔයාලගෙ රස්සාවට ගරු
කරන්නේ, ඒ වගේම ඔයාලත්...

343
00:36:04,856 --> 00:36:07,510
...මගේ රස්සාවට ගරු කරන්න ඕනි
කියල මම බලාපොරොත්තු වෙනවා.

344
00:36:07,535 --> 00:36:10,168
ඔයාලගෙ ඉස්සරහ තියෙන ලැප්
ටොප් එකට එක පිංතූරයක් එයි.

345
00:36:10,193 --> 00:36:12,586
තප්පර තිහක් ඔයාල ඒක බලන්න ඕනි.

346
00:36:37,145 --> 00:36:39,193
මහත්වරුනේ, සමාවෙන්න ඕනි
ඔයාලට කරදර කරන්න වුනාට.

347
00:36:39,218 --> 00:36:40,490
ඔයාල හැමෝටම යන්න පුලුවන්.

348
00:36:49,012 --> 00:36:50,457
ඩොක්ටර් ඇල්ෆර්ට්.

349
00:36:54,658 --> 00:36:58,385
සර් කැප්චීනෝ දෙකක්. -ඇප්ස්,
දෙවෙනි කැප්චීනෝ එක මෙයාට තමයි.

350
00:36:58,992 --> 00:37:01,124
කරුණාකරල. -ස්තූතී!

351
00:37:02,601 --> 00:37:06,296
කැප්චීනෝ දෙකක් කිව්වේ, මේ
දොස්තරව අල්ල ගන්නද....

352
00:37:06,321 --> 00:37:09,051
ඇල්ෆඩ්, බැරිවෙලාවත්
අපිට වෙලාව තිබුන නම්,

353
00:37:09,795 --> 00:37:13,655
මේ කැප්චීනෝ එකම කෝෆි ශොප්
එහෙක ඉදගෙන, හිමීට බීගෙන.

354
00:37:13,972 --> 00:37:15,457
මෙ කෙල්ලව දන්නවද කියල අහයි.

355
00:37:15,738 --> 00:37:20,558
ඔයත් අයියයියෝ කවුද මේ කෙල්ල?
මම දන්නෙ නෑ කියල කියයි.

356
00:37:20,775 --> 00:37:24,376
පස්සෙ මම මගේ රටාවෙන්
අහයි, ඔයත් කියයි.

357
00:37:24,806 --> 00:37:25,610
ඇප්ස්. -සර්!

358
00:37:25,635 --> 00:37:27,431
අපිට කොච්චර වෙලාවක් තියෙනවද?
-පැය තිස් හතරක්.

359
00:37:27,456 --> 00:37:29,837
ඇල්ෆඩ් අපි සෙල්ලමක්
සෙල්ලම් කරමු.

360
00:37:30,251 --> 00:37:34,158
මම ප්‍රශ්න තුනක් අහනවා, ඒ ප්‍රශ්න
තුනටම ඔයා ඇත්ත පිළිතුරක් කිව්වොත්.

361
00:37:34,183 --> 00:37:36,517
ඔයාගෙ පපුවෙ තියෙන
පුල්ලි තුනම අයින් වෙයි.

362
00:37:40,402 --> 00:37:44,096
එකටම ඉන්නවා, ඇස් වලින් තුන් දෙනෙක්ව
කොයි වෙලාවෙ උඩට යැව්වද කියල දන්නෙ නෑනේ.

363
00:37:44,220 --> 00:37:45,572
විමසිල්ලෙන්, විමසිල්ලෙන්!

364
00:37:46,251 --> 00:37:49,517
ඔයා ලැප් ටොප් එකෙන් දැකපු කෙල්ල ඔයා
ලගට මුහුණු සැත්කමක් කරගන්න ආවද?

365
00:37:55,720 --> 00:37:57,681
ඒක දන්නවා, පිළිගන්නවා
කියල කියනව සර්.

366
00:37:58,619 --> 00:38:01,376
ඇප්ස්, දොස්තර සෙල්ලම
ලස්සනට තේරුම් ගත්ත නේද?

367
00:38:01,401 --> 00:38:03,017
දොස්තර සෙල්ලම ලස්සනට
තේරුම් ගත්ත සර්.

368
00:38:03,042 --> 00:38:06,111
ඒ වුනත් තට්ටයට තුවක්කුව වැරදියට හරවන්න එපා
කියල කියන්න. එක නහරක්වත් වැඩ කරන්නෙ නෑ සර්.

369
00:38:06,136 --> 00:38:08,111
ඒ කෙල්ලට ඔයා මුහුණු
සැත්කමක් කළාද?

370
00:38:09,181 --> 00:38:10,431
එයාගෙ මූණ වෙනස් කළාද?

371
00:38:13,345 --> 00:38:14,447
ඔව් කියල කියනව සර්.

372
00:38:18,220 --> 00:38:22,275
සැත්කමට පස්සෙ ඒ කෙල්ලගෙ මූණ කොයි
වගේද තියෙන්නෙ කියල ඔයා දන්නවද?

373
00:38:23,759 --> 00:38:26,947
මම ඇත්ත තමයි කියන්නේ, මූණෙ තියෙන පටි
ලිහන්නත් කලින් ඒ කෙල්ල දිව්වලු සර්.

374
00:38:28,093 --> 00:38:30,585
සර්, සැත්කමට පස්සෙ ඒ කෙල්ලගෙ මූණ කොහොමද
තියෙන්නෙ කියල එයා දන්නෙ නෑලු සර්.

375
00:38:30,610 --> 00:38:33,314
මම ඇත්ත තමයි කියන්නෙ කියල වැද වැටෙනව සර්.

376
00:38:37,100 --> 00:38:40,444
අපි හොයන්න ඕනි වෙනස් වෙලා තියෙන ඒ
කෙල්ලගෙ මූණයි. -නියමයි, නියමයි!

377
00:38:40,468 --> 00:38:42,998
සුපිරි තොරතුරක් සර්, මෙ
සාර්ථකත්වය අපි ලොකුවට සමරමු.

378
00:38:43,023 --> 00:38:47,764
ජයග්‍රහණයට කලින් සමරන එකයි, ජයග්‍රහණය කළාට
පස්සෙ නටන එකයි අපේ ක්‍රමයක් නෙමෙයි ඇප්ස්!

379
00:38:49,099 --> 00:38:50,482
ඇප්ස්.. -සර්!

380
00:38:54,238 --> 00:38:57,574
කියන්න. -මන් හිතන්නේ
අපි ගොඩක් ලගයි නටාෂට.

381
00:38:57,599 --> 00:38:59,298
නියමයි, ඒ තමයි ඒ.කේ.

382
00:38:59,353 --> 00:39:03,242
සීයට විස්සක් සමාන වුණා වගේ එක වීඩියෝ
එකක් ආව නේද? ඒක තමයි එයාගෙ අලුත් මූණ.

383
00:39:03,322 --> 00:39:07,658
ඒ සීයට විස්ස සමාන කම කොහෙන්ද හම්බෙලා
තියෙන්නේ, ජී.පී.ආර්.එස් එකට අප්ලෝඩ් කරලා.

384
00:39:07,683 --> 00:39:10,510

385
00:39:10,535 --> 00:39:13,643

386
00:39:13,668 --> 00:39:19,995

387
00:39:21,019 --> 00:39:23,300
රහසිගත කාරණාවක් සිල්ලර කාසි
දාගෙන කතා කරගෙන ඉන්නේ.

388
00:39:24,087 --> 00:39:28,212
මෙයාගෙන් මම දෙයක් ඉගෙන ගන්න බලපුවාම, දැන්
එකෙන් එක මට කියල දෙන්න වෙයි වගේනෙ මෙයාට.

389
00:39:34,596 --> 00:39:39,487
ඔයා මොනාදෝ මට කියන්න ඕනි කියල හිතනවා. -ඔව්
සර්, ඒ වුනත් කොහොම කියන්නද කියල තේරෙන්නෙ නෑ.

390
00:39:39,512 --> 00:39:42,492
කමක් නෑ, මෙහෙම කම්මුලට
අත තියාගෙනම කියන්න.

391
00:39:42,653 --> 00:39:45,816
සර්, සර් මෙච්චර රහසිගත කාරණාවක්
ගැන පොදු දුරකතනයකින් කතා...

392
00:39:45,841 --> 00:39:49,224
...කරන්නේ? ඔයාගෙ ෆෝ එකේ සල්ලි
නැත්නම් මගෙන් ඉල්ලන්න තිබුන නේද?

393
00:39:49,249 --> 00:39:50,456
ඒකෙ මොකද්ද ඔයාට තියෙන ලැජ්ජාව?

394
00:39:52,174 --> 00:39:54,370
සර්, සල්ලි [රීලෝඩ්.]
මෙහෙන් දාගන්න බෑ.

395
00:40:02,947 --> 00:40:06,119
සර් වෙලා යනව සර්, මේ
චිත්‍ර ඇදිල්ල ඕනිම ද?

396
00:40:07,143 --> 00:40:10,408
සර්, ඔයාට කෝෆි එකට තියෙන
විමසිලිමත්කම නඩුවට නෑ.

397
00:40:41,972 --> 00:40:43,011
සීනි!

398
00:40:52,063 --> 00:40:54,102
සීනි, සීනි තියෙනවද?

399
00:40:57,774 --> 00:40:58,696
සීනි!

400
00:41:01,625 --> 00:41:02,875
සීනි ඇහුවෙ.

401
00:41:04,626 --> 00:41:06,352
සීනි තියෙනවද? -සර්!

402
00:41:06,767 --> 00:41:08,540
ෆෝන් එක ඔයාගෙ යාළුව ලග නැද්ද?

403
00:41:13,224 --> 00:41:15,121
සීනිනෙ බන් ඉල්ලුවේ
උබේ දේපලද ඉල්ලුවෙ?

404
00:41:15,146 --> 00:41:16,129
සීනි තියෙනවද?

405
00:41:21,703 --> 00:41:25,937
පොදු දුරකතනයකින් කතා කරපු ඊලග විනාඩි
පහේදි මගේ ලගට පැනල ඇවිදින් තියෙනවා.

406
00:41:25,962 --> 00:41:27,255
මෙයාලගෙ ජාලය මට තේරුනා.

407
00:41:29,162 --> 00:41:31,100
මොන මගුලකටද උබල මාව ලුහුබැන්දෙ?

408
00:41:32,427 --> 00:41:36,036
එහෙනම් කාසි දාල කතා
කළේ, මේයලට කතා කරන්න ද?

409
00:41:36,061 --> 00:41:38,950
ඔයාව ලුහුබැන්දෙ නෑ, මේ කෙල්ලව
තමයි ලුහුබැන්දෙ කියල කියනව සර්.

410
00:41:38,975 --> 00:41:41,396
හදිස්සි වෙලා අවවාද කළානේ.
සමාව ඉල්ලමු ද?

411
00:41:42,143 --> 00:41:42,800
කමක් නෑ.

412
00:41:44,432 --> 00:41:46,518
මොකක් නිසාද මේ
කෙල්ලව ලුහුබදින්නේ?

413
00:41:50,089 --> 00:41:52,534
රටවල් එකසිය විස්සක්
මේ කෙල්ලව හොයනවද?

414
00:41:53,768 --> 00:41:56,018
කෝටි දහදාහක් එයා වටිනවලු.

415
00:41:56,043 --> 00:41:58,963
අපි ගොඩ කාලයක් ඒ කෙල්ලව හොයනවා, ඒ
වුනත් ඔයා ලේසියෙන්ම හොයා ගත්තා.

416
00:41:58,988 --> 00:42:01,503
ඔයාව ලුහුබැන්දොත් ලෙසියෙන්ම ඒ කෙල්ල ඉන්න
තැන හොයාගන්න පුලුවන් වෙයි කියල හිතුවා.

417
00:42:01,528 --> 00:42:04,855
තමන් දඩයම් කරන්නෙ නැතුව,
වෙන කෙනෙක් දඩයම් කරන එක.

418
00:42:04,880 --> 00:42:07,518

419
00:42:07,705 --> 00:42:11,275
මම දැන් මෙයාලට ලන් වුණා වගේ
වෙන කවුරු හරි ලන් වෙන්න ඇති.

420
00:42:11,300 --> 00:42:14,905
මෙයාල එයාලව ලුහුබැදල ඇති.
එයාල කවුද කියල අහන්න.

421
00:42:18,216 --> 00:42:21,968
නටාෂාට කොල්ලෙක් ඉදල තියෙනවලු, එයාව අල්ලගන්න
ඕනි නිසා ඇල්බේනියම් කණ්ඩායම ඌව පැහැරගත්තලු.

422
00:42:21,993 --> 00:42:23,430
ඒ කෙල්ලට ආදරවන්තයෙක් ඉදල තියෙනව.

423
00:42:23,455 --> 00:42:25,638
ඒ ආදරවන්තයව ඇල්බේනියම්
කණ්ඩායම උපැහැරගෙන තියෙනවා.

424
00:42:25,663 --> 00:42:29,591

425
00:42:32,426 --> 00:42:35,418
සර්, සර්, සර්, සල්ලි ඇයි මෙහෙන්
තිබ්බෙ කියල දැනගන්න පුලුවන් ද?

426
00:42:35,443 --> 00:42:37,713
කෝෆි බීල සල්ලි තියන්නෙ
නැතුව ගියොත් වැරදී.

427
00:42:39,236 --> 00:42:42,916
ඇයි සර් ඔයාගෙ පාඩුවෙ වෙඩි තියල දාල යන්නේ?
ඇතුලෙ සාක්ෂි පහළොවක් දාල ආවෙ සර් අපි.

428
00:42:42,941 --> 00:42:44,746
හෙට පරීක්ෂණයක් එහෙම ආවොත්
අපරාධ, විමර්ශන කියල.

429
00:42:44,771 --> 00:42:46,627
ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න
වෙනව සර් අපි දෙන්නට.

430
00:42:46,652 --> 00:42:47,986
ලිය කියවිලි ගොඩක් එයි සර්.

431
00:42:48,011 --> 00:42:49,540
සාක්ෂි පහළොවක් සර්.
-මේ පැත්තට එන්න.

432
00:42:49,565 --> 00:42:51,275
ඇයි සර් මම දැන් ඒ
පැත්තට එන එකද වැදගත්?

433
00:42:51,300 --> 00:42:54,908

434
00:42:54,933 --> 00:42:57,299
මේ පැත්තට එන්න. -ඇයි සර් දැන් මේ
පැත්තෙන් ආවොත් මොකද්ද වැරැද්ද?

435
00:42:57,324 --> 00:42:59,916
සාක්ෂි පහළොවක් සර්.
-පහළොවක් නෙමෙයි, දාහතරයි.

436
00:42:59,941 --> 00:43:04,010
ආ... පහළොවක් තමයි සර්. බර්ගර්, කෝෆි
කප් එක, සීනි හැන්ද, මගේ කණ්නාඩිය...

437
00:43:09,376 --> 00:43:10,993
එදකොට තිබ්බ සල්ලි බෝම්බයක් ද?

438
00:43:13,517 --> 00:43:17,056
ඊලඟට අපි කොහෙටද යන්නෙ කියල දන්නවද? -ඔයා
කොහෙට වුනත් යන්න සර්, මම ගිහිල්ල එන්නම්.

439
00:43:25,589 --> 00:43:27,308
මෙහෙ පොඩ්ඩක් රණ්ඩු
සිද්ද වෙයි වගේනේ.

440
00:43:28,339 --> 00:43:31,503
එදකොර අර ගෙදර සිද්ද වෙච්ච දේවල්,
නිකන්ම පෙර දර්ශනයක් ද සර්?

441
00:43:32,433 --> 00:43:33,964
මේක දාගන්න.

442
00:43:35,003 --> 00:43:35,768
බුලට් ප්‍රෝෆ්. [වෙඩි
නොවදින ආවරණ්ණයක්.]

443
00:43:50,944 --> 00:43:54,076
සර්, සර් මේක සර්බියාවට මැද්දෙ තියෙන
දේශසීමාවක් සර්. ගොඩක් භයානක තැනක් සර්.

444
00:43:54,101 --> 00:43:56,491
ලොකු කණ්ඩායමක් එක්ක එමු සර්.
අපිට අවශ්‍ය නෑ නේද සර්?

445
00:43:56,517 --> 00:43:57,640
යමු සර්,

446
00:44:02,066 --> 00:44:04,199
මෙහෙමත් පාර පෙන්නනවද?

447
00:44:04,224 --> 00:44:05,801
ඇදුම් නැතුව හිටිය නම් කමක් නෑ සර්.

448
00:44:05,826 --> 00:44:07,317
පොතුත් හම ගහල සර්.

449
00:44:08,534 --> 00:44:10,347
ආපු පාර මතකයි ආපහු යමු සර්.

450
00:44:50,929 --> 00:44:51,906
ඇප්ස්. -සර්!

451
00:44:51,999 --> 00:44:54,007
ඔයා ඇල්බේනියම් භාෂාව දන්නවද?
දන්නව සර්.

452
00:44:54,366 --> 00:44:56,609
මම කියන එක ඒ විදියටම කියන්න.
-කෝෆි එකක් ද?

453
00:44:56,913 --> 00:44:57,718
අප්පා!

454
00:44:57,743 --> 00:45:01,820
විනාඩ?

455
00:45:02,305 --> 00:45:08,613
for uploading subtitles, please login now

455
00:45:09,305 --> 00:45:15,593