supernatural10x22 hdtv - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:01,506 --> 00:00:02,506
[පෙර]

2
00:00:02,531 --> 00:00:04,696
මොලේ තියෙන මිනිහෙක් සැරයක් මට කිව්වා
"පවුල කියන්නේ ලේම නෙමේ" කියලා

3
00:00:04,697 --> 00:00:06,130
යුරෝපේ පරණම පවුල් වලින් එකක්

4
00:00:06,132 --> 00:00:08,666
ෆ්‍රෑන්කන්ස්ටයින්ගේ නිවස

5
00:00:08,668 --> 00:00:10,034
ඒත් ලේ වුනාට එහෙම වෙන්නෙත් නෑ

6
00:00:10,036 --> 00:00:13,337
අපේ සාර්තකත්වේ රහස තමයි රහස්‍ය බව

7
00:00:13,339 --> 00:00:14,672
පවුල තමන් ගැන වද වෙනවා,

8
00:00:14,674 --> 00:00:17,341
ඩීන් හිතන්නේ කේන්ගේ සලකුණ එයාගේ දෛවය කියලා

9
00:00:17,343 --> 00:00:18,876
ඔයාගෙන් ඒගොල්ලන්ට කෙරෙන්න
ඕනේ දේවල් ගැන නෙමේ

10
00:00:18,878 --> 00:00:21,011
ඔයා රජ්ජුරුවෝ නෙමේ
තවදුරටත් එහෙම නෑ

11
00:00:21,013 --> 00:00:23,053
ඔයා උන්ගේ බැල්ලි

12
00:00:23,223 --> 00:00:24,641
පවුල ඉන්නවා

13
00:00:24,665 --> 00:00:25,968
හොදට නරකට

14
00:00:25,992 --> 00:00:26,992
ඉතින්, දිගටම පොත ඔයා ලග තිබ්බා

15
00:00:27,123 --> 00:00:28,422
කෙලින්ම මගේ මූණටම බොරු කිව්වා

16
00:00:28,446 --> 00:00:30,046
ඊට පස්සේ තමුසේ කැස්වත් මේකට ඇදලා දැම්මා

17
00:00:30,048 --> 00:00:31,280
චාලිවත්

18
00:00:31,282 --> 00:00:32,148
හැමදේටම

19
00:00:32,150 --> 00:00:33,416
ගිවිසුම තවම තියෙනව

20
00:00:33,418 --> 00:00:35,118
මගේ අයියට ප්‍රතිකර්මයක් හොයා දෙන්න

21
00:00:35,120 --> 00:00:36,285
ඊට පස්සේ මං ක්‍රව්ලිව මරනවා

22
00:00:36,287 --> 00:00:37,854
ඒත් එතකම්...

23
00:00:37,856 --> 00:00:39,022
ඒගොල්ලෝ තමන්ව බලාගන්නවා....

24
00:00:39,024 --> 00:00:41,190
ආ, අම්මෝ

25
00:00:41,192 --> 00:00:43,359
ඒක වේදනාවක් වුනත්

26
00:00:43,361 --> 00:00:45,564
ඌ මොකා වුනත්, ඌ ඉල්ලන්නේ
මොක වුනත් දීලා දාන්න

27
00:00:45,589 --> 00:00:46,798
මට ඒක කරන්න බෑ, ඩීන්

28
00:00:48,233 --> 00:00:49,265
ඒකටයි පවුල කියන්නේ

29
00:00:49,267 --> 00:00:50,833
චාලි?

30
00:00:54,996 --> 00:00:55,996
[දැන්]

31
00:01:00,210 --> 00:01:02,445
මං මේක බලා ගන්නං

32
00:01:02,447 --> 00:01:03,713
හා

33
00:01:04,942 --> 00:01:06,742
[ශ්‍රෙව්පොර්ට්, ලුවිසියානා]

34
00:01:11,622 --> 00:01:13,456
ස්ටයින්

35
00:01:13,458 --> 00:01:14,791
ඒයි

36
00:01:14,793 --> 00:01:17,460
ඒයි, මිනිහෝ, ඔහොම ඉන්නවා

37
00:01:20,030 --> 00:01:21,397
මොකද?

38
00:01:21,399 --> 00:01:23,366
මායි මගේ කොල්ලෝ ටිකයි --
අපි ඔට්ටුවක් ඇල්ලුවා

39
00:01:23,368 --> 00:01:25,334
තමුසේ කොච්චර විතර කන්‍යාවක්ද කියලා

40
00:01:25,336 --> 00:01:26,869
මොකක්

41
00:01:28,506 --> 00:01:31,474
මං කියන්නේ, තමුසේ මීට කලින් කවුදාවත්
කෙල්ලෙක් එක්ක නිදාගෙන නෑ, පැහැදිලිවම,

42
00:01:31,476 --> 00:01:34,477
ඒත් තමුසේ තනයක් දැකලා තියෙනවා නේද?

43
00:01:34,479 --> 00:01:37,180
මං කියන්නේ ගේම් ඔෆ් ත්‍රෝන්ස් එකෙන් නෙමේ

44
00:01:37,182 --> 00:01:39,315
මං කියන්නේ ඇත්ත ලෝකේ, දන්නවනේ

45
00:01:40,718 --> 00:01:42,218
මේක විහිළුවක්ද?

46
00:01:44,855 --> 00:01:46,889
මාව තමුසෙට පේන්නේ විහිළුකාරයෙක් වගේද?

47
00:01:49,126 --> 00:01:51,194
ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙනවා

48
00:01:54,332 --> 00:01:55,698
ඔයාව පේන්නේනං

49
00:01:55,700 --> 00:01:58,234
මිනිස්සු ඔයා හූඩ් කියලා හිතනවට කැමතියි වගේ

50
00:01:58,236 --> 00:01:59,736
ඒත් නෑ

51
00:01:59,738 --> 00:02:03,306
පේනවද ඩොලර් සීයේ කොන්ඩ මොස්තරේ,
හයිබ්‍රිඩ් කාර් යතුරු?

52
00:02:03,308 --> 00:02:05,908
මං කියන්නේ ඔයා හැදුනේ
මධ්‍යම පන්තියේ විශ්මලන්තේ

53
00:02:05,910 --> 00:02:08,344
ඔයාගේ තාත්තා සමහරවිට දත්දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න
ඇති, අම්ම ගොඩක්ම බෝටෝක්ස් වෙන්න ඇති [*Botox ]

54
00:02:08,346 --> 00:02:09,645
දෙන්නම පූල් එක සුද්ධ කරන කොල්ල එක්ක
නිදා ගන්නවා ඇති

55
00:02:09,647 --> 00:02:11,447
ආ, ඔයා රැප් වලට කැමතියි

56
00:02:11,449 --> 00:02:13,382
ඒත් ඔයා කළු මිනිස්සුන්ට බයයි

57
00:02:13,384 --> 00:02:15,852
විල් ස්මිත්ට පවා

58
00:02:15,854 --> 00:02:17,220
අප්පා

59
00:02:21,058 --> 00:02:23,192
ඒයි, තමුසෙට හැකර කටක්නං තියෙනවා,
පුංචි බැල්ලි!

60
00:02:26,330 --> 00:02:28,097
මං තමුසෙට කෑලි හැලෙන්න දෙනවා

61
00:02:29,133 --> 00:02:30,533
මෙතන මොකවත් ප්‍රශ්නයක්ද?

62
00:02:35,405 --> 00:02:39,075
නෑ, මනුස්සයෝ,
කිසි අවුලක් නෑ

63
00:02:39,077 --> 00:02:42,478
හොදයි, මං තමුසෙගෙන් නෙමේ ඇහුවේ,
අමන මල්ල

64
00:02:42,480 --> 00:02:46,215
සයි, මොනවත් ප්‍රශ්නයක්ද?

65
00:02:47,951 --> 00:02:49,952
නෑ, අවුලක් නෑ

66
00:02:49,954 --> 00:02:51,921
අපි යමු

67
00:02:53,000 --> 00:02:59,074

68
00:03:25,155 --> 00:03:28,024
චෙරී බෙරී

69
00:03:28,026 --> 00:03:29,759
මං ආසම ජාතිය

70
00:03:29,761 --> 00:03:33,095
ඒයි, මිනිහෝ,
මට ඔයා එක්ක තරහක් නෑ

71
00:03:33,097 --> 00:03:36,532
තමුසේ මගේ ඥාති සහෝදරයට අත තිබ්බා

72
00:03:59,656 --> 00:04:02,291
ඔයා මොකද කරන්නේ?
ඔයත් අතාරිනවද?

73
00:04:02,293 --> 00:04:03,426
කීයටවත් නෑ

74
00:04:03,428 --> 00:04:04,627
අන්න මගේ කොල්ලා

75
00:04:10,000 --> 00:04:12,635
චාලි, ඒයි,
මං බලාගන්නං

76
00:04:31,723 --> 00:04:33,856
මං ඔයාට සමාව දෙනවා, ඩීන්

77
00:04:33,858 --> 00:04:35,324
මට සමාවෙන්න, පොඩ්ඩෝ

78
00:04:50,808 --> 00:04:51,676
මං ආදරෙයි ඔයාට

79
00:04:53,244 --> 00:04:54,810
මං දන්නවා

80
00:05:00,851 --> 00:05:03,352
චාලි...

81
00:05:03,354 --> 00:05:05,254
අපිට ඔයා නැති අඩුව දැනෙයි

82
00:05:05,256 --> 00:05:08,958
ඔයා තමයි හොදම

83
00:05:08,960 --> 00:05:10,159
අනික, මට සමාවෙන්න --

84
00:05:10,161 --> 00:05:11,661
කට වහගන්නවා

85
00:05:12,829 --> 00:05:16,132
තමුසෙයි එයාව මරාගත්තේ
තමුසෙට බෑ සමාව ඉල්ලන්න

86
00:05:19,136 --> 00:05:20,736
අපි හැදුවේ ඔයාට උදව් කරන්න

87
00:05:20,738 --> 00:05:22,371
මට උදව් ඕනේ වුනේ නෑ

88
00:05:22,373 --> 00:05:23,973
මං තමුසෙට කිව්වා ඒක අතාරින්න කියලා

89
00:05:23,975 --> 00:05:27,410
මට මොකක් කරන්නද කියන්නේ, නිකම්...

90
00:05:27,412 --> 00:05:28,844
ඔයා මැරෙන හැටි බලා ඉන්නද?

91
00:05:30,347 --> 00:05:32,348
සලකුණෙන් මාව මැරෙන්නේ නෑ

92
00:05:33,984 --> 00:05:37,086
නැතුව ඇති, ඒත්...

93
00:05:37,088 --> 00:05:40,656
ඒක ඔයාට කරන දේවල් ඉවර වුනාම,
ඔයා ඔයාම වෙන එකක් නෑ තවදුරටත්

94
00:05:42,492 --> 00:05:46,128
ඩීන්, මට ඉන්නේ ඔයා විතරයි

95
00:05:46,130 --> 00:05:48,965
ඉතින්, අනිවාර්යෙන් මං ඔයා වෙනුවෙන්
සටන් කරනවා

96
00:05:48,967 --> 00:05:51,233
මොකද, අපි කරන්නේ ඒක නිසා

97
00:05:51,235 --> 00:05:52,668
අහන්න, මට අවස්තාවක් ලැබුනා --

98
00:05:52,670 --> 00:05:54,503
ඔව්, තමුසෙට අවස්තාවක් ලැබුනා

99
00:05:54,505 --> 00:05:56,205
චාලි මැරුණා

100
00:05:57,808 --> 00:06:00,009
මරු අවස්තාව

101
00:06:04,281 --> 00:06:06,082
ඔයා හිතන්නේ, මං...

102
00:06:11,188 --> 00:06:13,856
ඔයා හිතන්නේ මං කවදාවත්...

103
00:06:13,858 --> 00:06:15,958
මට සමාව දෙයි කියලද ඒකට

104
00:06:15,960 --> 00:06:18,194
තමුසෙට ඕනේ මං හිතන්නේ
මොකද්ද කියලා දැනගන්නද?

105
00:06:18,196 --> 00:06:20,730
මං හිතන්නේ අරකෙ ඉන්න ඕනේ තමුසේ කියලයි --
එයා නෙමේ

106
00:06:22,332 --> 00:06:27,403
මේ කැස්නුයි පොතයි එක්ක වැඩේ
නතර වෙන්න ඕනේ වහාම

107
00:06:27,405 --> 00:06:29,705
තව කාටවත් මොනවත් වෙන්න කලින් ඒක නතර කරන්න

108
00:06:29,707 --> 00:06:31,107
තේරුනාද මං කියන දේ?

109
00:06:35,178 --> 00:06:37,013
ඔයා ගැන මොකද?

110
00:06:37,015 --> 00:06:40,416
ආ, මං මේක කරපු මොකාව හරි හොයා ගන්නවා

111
00:06:40,418 --> 00:06:41,884
හොයාගෙන කෑලි කරනවා

112
00:06:41,886 --> 00:06:43,819
ඌ සදහටම ආදරේ කරලා තියෙන
හැම දේමයි හැමකෙනාවමයි

113
00:06:43,821 --> 00:06:46,122
ඊට පස්සේ මං උන්ගේ හදවත් ඉරලා ගන්නවා

114
00:06:48,692 --> 00:06:51,227
මේ ඔයාද කියන්නේ නැත්නං සලකුනද?

115
00:06:55,265 --> 00:06:56,932
ඒකෙන් වැඩක් තියෙනවද?

116
00:07:13,217 --> 00:07:15,618
- මේ තියෙන්නේ
- නියමයි

117
00:07:15,620 --> 00:07:17,787
අඩෝ, ඔයා ඒත් එල් ඒ වලට එනවද?

118
00:07:17,789 --> 00:07:20,823
හිතා ඉන්නේ එහෙමයි
මගේ පවුලයි අවුල

119
00:07:20,825 --> 00:07:22,858
ඒගොල්ලෝ දැනගත්තොත් මං යන බව
ඒගොල්ලෝ මාව මරයි

120
00:07:24,562 --> 00:07:25,928
නෑ, වචනාර්තෙන්ම

121
00:07:25,930 --> 00:07:29,465
මගේ කට්ටිය,
හරි අමුතුයි

122
00:07:29,467 --> 00:07:30,933
භයානක අමුතුයි

123
00:07:34,271 --> 00:07:36,372
ඔයාගේ තාත්තට ඔයාව හම්බවෙන්න ඕනේලූ

124
00:07:40,344 --> 00:07:44,680
ඉතින්, මට තේරෙන විධිහට
ඔයා පොත ගෙනාවේ නෑ

125
00:07:44,682 --> 00:07:47,416
ඒත් අතකුත් නැති කරගත්තා

126
00:07:47,418 --> 00:07:50,252
මංනං දිනුමක් කියන්නේ ඕකට නෙමේ, පුතා

127
00:07:50,254 --> 00:07:53,689
අනික ඔයා දන්නවා අපි අපතයන්ට
කරන්නේ මොකද්ද කියලා

128
00:07:53,691 --> 00:07:55,724
ඔව්, සර්

129
00:07:55,726 --> 00:07:57,860
ඒ නිසා තමයි මං ඔයාට තෑග්ගක් ගෙනාවේ

130
00:07:59,229 --> 00:08:02,565
ඔයා විශ්වාස නොකරන විධිහේ
මායා එකතුවක් මං හොයා ගත්තා

131
00:08:04,367 --> 00:08:06,569
කියමු බලන්න

132
00:08:06,571 --> 00:08:09,839
වින්චෙස්ටර්ලා මාව ඇදගෙන ගියා උන්ගේ...

133
00:08:09,841 --> 00:08:11,774
ක්ලබ් හවුස් එකට...

134
00:08:11,776 --> 00:08:15,811
ඒක පිරිලා තියෙනවා ප්‍රවාද, පුරාවස්තු

135
00:08:15,813 --> 00:08:18,948
සමහරවිට සාපලද්දන්ගේ ග්‍රන්ථයත් ඇති

136
00:08:18,950 --> 00:08:22,017
දැන්, මට සෙනග කීප දෙනෙක් දෙන්න

137
00:08:22,019 --> 00:08:26,055
මං ගේන්නං මේ පවුල දැකලා
තියෙන ලොකුම ධනස්කන්දේ

138
00:08:26,057 --> 00:08:29,558
ඔයාට අලුත් අතක් ඕනේ වෙනවා

139
00:08:31,328 --> 00:08:32,895
මගේ කොල්ලා

140
00:08:32,897 --> 00:08:35,397
අද විශේෂ දවසක්

141
00:08:35,399 --> 00:08:36,866
එහෙමද?

142
00:08:41,806 --> 00:08:43,572
ඊලයි මට කිව්වා ඔයාගේ පොඩි රණ්ඩුව ගැන

143
00:08:43,574 --> 00:08:45,207
මං කල්පනා කළා

144
00:08:45,209 --> 00:08:49,478
"හොදයි, දැන්, මේක --
මේක යමක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අවස්තාවක්"

145
00:08:49,480 --> 00:08:53,682
මෙහෙමනේ, මේ වගේ මිනිස්සු --
මේ වගේ කුණු ගොඩවල්

146
00:08:53,684 --> 00:08:56,585
දැන්, මුන්ගෙන් තියෙන්නේ එක ප්‍රයෝජනයයි --

147
00:08:56,587 --> 00:08:58,888
අමතර කොටස්

148
00:08:58,890 --> 00:09:01,724
ඔයා මෙයාව කපන්න ඕනේ

149
00:09:02,692 --> 00:09:04,093
මට බෑ

150
00:09:04,095 --> 00:09:05,794
අපොයි පුළුවන්

151
00:09:05,796 --> 00:09:07,163
ඒක ලේසියි

152
00:09:07,165 --> 00:09:09,765
නෑ, ඒක නෙමේ --

153
00:09:11,102 --> 00:09:13,502
- මං කැමති නෑ --
- මොකටද?

154
00:09:14,771 --> 00:09:16,138
අපි වගේ වෙන්න?

155
00:09:16,140 --> 00:09:18,240
එහෙම නෙමේ මං කිව්වේ

156
00:09:18,242 --> 00:09:19,608
හොදයි

157
00:09:19,610 --> 00:09:23,512
මොකද මේක --
මේක ඔයාගේ දයාදේ

158
00:09:23,514 --> 00:09:27,216
ඔයා ඔයාගේ පවුලට පස්ස හරවන්නේ නෑ

159
00:09:27,218 --> 00:09:30,286
දැන්, ඔයා කවදත් මෘදුයි, සයිරස්

160
00:09:30,288 --> 00:09:33,455
ඔයයි බඩපිස්සා
ඒක ස්වාභාවිකයි

161
00:09:33,457 --> 00:09:35,224
ඒත් දැන් ඒක ඉවර වෙන්න ඕනේ

162
00:09:43,133 --> 00:09:45,968
මෙහෙමනේ, එක්කෝ ඔයා මේක කරනවා

163
00:09:45,970 --> 00:09:48,504
නැත්නං මං අර කොල්ලව කපලා කොටලා ඉවර කරලා

164
00:09:48,506 --> 00:09:52,041
ඊට පස්සේ මං ඔයාව මේසෙට දාලා වැඩ පටන් ගන්නවා

165
00:09:54,911 --> 00:09:56,912
ඔයාට තේරුනාද?

166
00:10:01,785 --> 00:10:03,919
හරි

167
00:10:09,092 --> 00:10:10,826
ඔය තියෙන්නේ

168
00:10:16,666 --> 00:10:19,235
ඔයා වෙන්න ඕනේ මෙහෙමයි, පුතා

169
00:10:36,820 --> 00:10:39,321
රූඩි, මං ඔයාට ආරක්ෂක කැමරා
පින්තූර වගයක් එව්වා

170
00:10:39,323 --> 00:10:40,522
කලුපාට සුඩාන් එකක

171
00:10:40,524 --> 00:10:42,024
ඔයා අංක තහඩුව දාලා බලන්න ඕනේ

172
00:10:42,026 --> 00:10:44,860
හා, කරන්නං
මට තප්පරයක් දෙන්න

173
00:10:47,364 --> 00:10:48,797
අමුතුයි

174
00:10:48,799 --> 00:10:51,433
අහ්, ව් - වාහනේ එල්ඩන් ස්ටයින් කියලා
කෙනෙක්ටයි ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ

175
00:10:51,435 --> 00:10:53,435
ශ්‍රෙව්පොර්ට්, ලුවිසියානාවල

176
00:10:53,437 --> 00:10:54,903
ඒත් පදිංචි ලිපිනයක් නෑ

177
00:10:54,905 --> 00:10:56,238
මේ හාදයට හංගන්න දෙයක් තියෙනවද?

178
00:10:56,240 --> 00:10:57,439
ඔව්, ලොකුවට

179
00:10:57,441 --> 00:10:59,241
මං ඔයාට පස්සේ විස්තර කියන්නං.
ස්තුතියි

180
00:10:59,243 --> 00:11:03,712
ඔව්, හා
ඒත් සෑම් ඉන්නේ මේවා කරන්න නේද?

181
00:11:03,714 --> 00:11:06,315
අහ්, එයාට වැඩ

182
00:11:12,689 --> 00:11:14,623
මං දිහා බලන එක නතර කරන්න

183
00:11:14,625 --> 00:11:18,694
මට සමාවෙන්න, ඔයා හරි ආස හිතෙනවා

184
00:11:18,696 --> 00:11:21,630
ස්වර්ගේ ප්‍රතික්ෂේප කරපු ඒන්ජල් කෙනෙක්

185
00:11:21,632 --> 00:11:24,300
පියාබන්න ආස මාලුවෙක් වගේ

186
00:11:24,302 --> 00:11:27,303
තමන් මිනිස්සුය කියලා හිතා ගත්ත බල්ලෙක් වගේ

187
00:11:27,305 --> 00:11:30,372
හොදයි, මං ගොඩක්ම මිනිස්සු වගේ

188
00:11:30,374 --> 00:11:32,775
එහෙම හිතාගෙන ඉන්න, වස්තුවේ

189
00:11:34,879 --> 00:11:38,080
හොදයි, මදැයි දැන්වත් ආව

190
00:11:41,184 --> 00:11:42,651
චාලි කෝ?

191
00:11:50,627 --> 00:11:52,528
ආ, නෑ දෙවියනේ

192
00:11:52,530 --> 00:11:55,264
මං එයා පස්සේ යන්නයි තිබ්බේ

193
00:11:55,266 --> 00:11:57,633
මං...

194
00:11:57,635 --> 00:11:59,101
මොකද වුනේ?

195
00:12:00,670 --> 00:12:02,171
මං

196
00:12:03,940 --> 00:12:09,845
ස්ටයින්ලා -- අහ්, උන් එයාව
හොයා ගත්තා, ඉතින්...

197
00:12:09,847 --> 00:12:11,847
ඩීන් උන් පස්සෙන් යනවා

198
00:12:11,849 --> 00:12:14,583
ඒ කියන්නේ එයා දන්නවා

199
00:12:15,685 --> 00:12:16,919
ඔව්

200
00:12:16,921 --> 00:12:19,288
හොදයි, දැන් මොකද්ද?

201
00:12:20,490 --> 00:12:22,458
මං මේ වැඩේ නතර කරනවා
මං ඩීන්ට පොරොන්දු වුනා

202
00:12:22,460 --> 00:12:24,460
එහ්, හලෝ

203
00:12:24,462 --> 00:12:25,828
කවුරුහරි මටත් කියනවද
මොනවද වෙන්නේ කියලා?

204
00:12:25,830 --> 00:12:27,696
- නෑ
- නෑ

205
00:12:30,533 --> 00:12:31,800
එයා ගැන මොකද?

206
00:12:31,802 --> 00:12:33,402
අනුමාන කරන්න

207
00:12:33,404 --> 00:12:37,005
මංනං හරි කැමතියි එයාව මරන්න
එයා මං මාලුවෙක්ය කිව්වා

208
00:12:40,510 --> 00:12:42,211
ඩීන් ගැන මොකද?

209
00:12:43,813 --> 00:12:47,216
අපිට, අහ් --
අපිට එයා යන තැන බලන්න පුළුවන්

210
00:12:47,218 --> 00:12:49,284
මං ඉම්පාලා එකට ලෝ ජැක් එකක් හයි කළා
සති කීපෙකට කලින් කොයිකටත් කියලා

211
00:12:49,286 --> 00:12:51,420
මෙන්න

212
00:12:55,475 --> 00:12:56,599
[චාලිගෙන් ඊ මේල් එකක්]

213
00:12:59,556 --> 00:13:02,889
[සෑම්, කතා කරන්න බෑ මේ වෙලාවේ,
මේ ෆයිල් එක ගන්න]

214
00:13:14,878 --> 00:13:16,478
මේ මං හිතන දෙමද?

215
00:13:21,017 --> 00:13:25,988
ඒ පුංචි කපටිච්චි

216
00:13:25,990 --> 00:13:28,390
එයා කෝඩ් එක විසදලා

217
00:13:28,392 --> 00:13:30,826
මේකෙන් ඔයාට සාපලද්දන්ගේ
ග්‍රන්ථය කියවතහැකිද?

218
00:13:30,828 --> 00:13:33,328
හැම වචනයක්ම

219
00:13:36,800 --> 00:13:39,501
අපිට පුළුවන් කේන්ගේ සලකුණ හොද කරන්න

220
00:13:45,875 --> 00:13:47,776
කැස්, ගිහින් ඩීන්ව හොයා ගන්න

221
00:13:47,778 --> 00:13:50,045
වගබලාගන්න එයා ඕනාවට වඩා
සීමාවෙන් පිට යන්නේ නෑ කියලා, හාද?

222
00:13:50,047 --> 00:13:51,146
ඔයා මොකද්ද කරන්නේ?

223
00:13:51,148 --> 00:13:52,548
මං මගේ අයියව බේරගන්නවා

224
00:13:52,550 --> 00:13:55,217
- ඔයා ඩීන්ට කිව්වා --
- මං දන්නවා මං ඩීන්ට කිව්වේ මොකද්ද කියලා

225
00:13:55,219 --> 00:13:57,119
කැස්, බලන්න

226
00:13:57,121 --> 00:14:01,790
මමයි අවුල් වෙලා බය වෙලා තනි වෙලා හිටපු කෙනා

227
00:14:01,792 --> 00:14:04,793
- ඉතින් ඩීන් --
- එයා එයාට පුළුවන් හැම දේම කළා ඔයාව බේරගන්න

228
00:14:04,795 --> 00:14:05,994
ඔව්

229
00:14:05,996 --> 00:14:07,763
මං කියන්නේ, ඒක එයා කරන වැඩේ වුනා

230
00:14:07,765 --> 00:14:11,233
මං එයාට මේක කරන්න ණයයි
මං එයාට හැමදේටම ණයයි

231
00:14:11,235 --> 00:14:14,236
අහන්න, මං දන්නවා එයා පෙන්නගෙන ඉන්නේ
එයාට සලකුණ එක්ක බේරෙන්න පුළුවන් වගෙයි

232
00:14:14,238 --> 00:14:15,771
ඒත් ඔයයි මායි දන්නවා ඇත්ත

233
00:14:15,773 --> 00:14:17,105
ඔයා දන්නවා වෙන්නේ මොකද්ද කියලා
අපි එයාව හොද නොකලොත්

234
00:14:17,107 --> 00:14:19,041
අපි දෙන්නම දන්නවා ඒ පාර
කෙලවර වෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා

235
00:14:19,043 --> 00:14:20,375
කළු ඇසුයි, ලේයි

236
00:14:20,377 --> 00:14:21,377
ඔව්

237
00:14:21,378 --> 00:14:24,046
යන්න, එයාව හොයාගන්න, කැස්

238
00:14:24,048 --> 00:14:25,981
එයාව පරිස්සම් කර ගන්න

239
00:14:25,983 --> 00:14:28,183
හරි

240
00:14:28,185 --> 00:14:32,387
ආ, මං ආසයි නැගලා යනකොට

241
00:14:32,389 --> 00:14:33,755
හරි

242
00:14:33,757 --> 00:14:36,859
කතා ඇති
පරිවර්තනය කරන්න, පටන් ගන්න

243
00:14:36,861 --> 00:14:38,093
ඒ ගැන --

244
00:14:38,095 --> 00:14:40,529
මං කිව්වේ මට පොත කියවන්න පුළුවන් කියලයි

245
00:14:40,531 --> 00:14:42,231
කරන්නං කියලා කිව්වේ නෑ

246
00:14:46,036 --> 00:14:47,336
අපි අතරේ ගිවිසුමක් තිබුනා

247
00:14:47,338 --> 00:14:48,837
ආ, තිබ්බා, තියෙනවා

248
00:14:48,839 --> 00:14:52,007
දැන් වෙලාව හරි ඔයාගේ කොටස කරන්න

249
00:14:52,009 --> 00:14:55,544
මට මගේ පුතාව...

250
00:14:55,546 --> 00:14:56,678
මරලා ඕනේ

251
00:14:56,680 --> 00:14:58,347
- පස්සේ --
- දැන්

252
00:14:58,349 --> 00:15:00,015
මං ගුරුකම කලාට පස්සේ --

253
00:15:00,017 --> 00:15:04,653
ඔයාට මාව ඕනේ ගුරුකම කරන්න --

254
00:15:04,655 --> 00:15:06,188
කවුද දන්නේ මොකක් වෙයිද කියලා?

255
00:15:07,624 --> 00:15:08,957
මට මේවට වෙලාවක් නෑ!

256
00:15:08,959 --> 00:15:10,926
හරි, නෑ තමයි

257
00:15:10,928 --> 00:15:13,595
ඔයාගේ අයියා ඇවිදින ඉලව් ටයිම් බෝම්බයක්

258
00:15:13,597 --> 00:15:15,264
වෙලාව යනවා

259
00:15:15,266 --> 00:15:17,866
ඉතින්, ඔයා මගේ පුතාව මරන්න,

260
00:15:17,868 --> 00:15:21,570
ඔයා ඒක දැන් මං කියන විදිහට කරන්න ඕනේ!

261
00:15:39,810 --> 00:15:41,811
හොදට කළා

262
00:15:41,813 --> 00:15:45,314
දන්නවද, ඉස්සර කාලේ අපේ පළාතේදී,

263
00:15:45,316 --> 00:15:49,051
ඒගොල්ලෝ පලවෙනි හදවත කන්න කියනවා

264
00:15:49,053 --> 00:15:50,719
ඒත්...

265
00:15:50,721 --> 00:15:55,724
මං කැමතියි අපි ඊටවඩා ටිකක්
ශිෂ්ඨසම්පන්නයි කියලා හිතන්න

266
00:15:55,726 --> 00:15:58,360
කොහොමද ඒක ගැලපෙනවද?

267
00:15:58,362 --> 00:16:00,963
අත්වැස්මක් වගේ

268
00:16:01,965 --> 00:16:03,365
මං යන්නද?

269
00:16:04,701 --> 00:16:06,035
එපා

270
00:16:06,037 --> 00:16:08,804
ඔයා මා එක්ක එන්න ඕනේ

271
00:16:18,364 --> 00:16:19,405
[සාදරයෙන් පිළිගනිමු]
[ශ්‍රෙව්පොර්ට්, ලුවිසියානා]

272
00:16:42,305 --> 00:16:43,739
ප්‍රශ්නයක්ද රාලහාමි?

273
00:16:43,741 --> 00:16:45,007
ලයිසන්නුයි ලියාපදිංචියයි

274
00:16:45,009 --> 00:16:47,076
හා

275
00:16:47,078 --> 00:16:48,277
හ්ම්ම්

276
00:16:48,279 --> 00:16:50,813
ඈෂ්ලි ජේ විලියම්ස්, ඈ?

277
00:16:50,815 --> 00:16:52,748
අහ්, මට ඈශ් කියන්නකෝ

278
00:16:52,750 --> 00:16:54,416
අහ්, කාර් එකෙන් බහින්න, ඈෂ්ලි

279
00:17:00,190 --> 00:17:02,091
හොදයි, මං වේගෙන් ආවේ නෑ

280
00:17:02,093 --> 00:17:04,793
මට වෙරි නෑ -- ගොඩක් දුරටම වෙරි නෑ --
ඉතින් මේ මොකක් ගැනද?

281
00:17:04,795 --> 00:17:05,928
සිග්නල් ලයිට් එකක් කැඩිලා

282
00:17:07,230 --> 00:17:09,665
- ඒයි!
- ඒක නීති විරෝධියි

283
00:17:09,667 --> 00:17:11,033
එපා

284
00:17:12,135 --> 00:17:13,702
- සිග්නල් ලයිට් දෙකම කැඩිලා
- තෝ බැල්ලිගෙ පුතා

285
00:17:13,704 --> 00:17:16,572
තව පොලිස් නිලධාරියෙක්ට
පහරදීමට උත්සහ කිරීම

286
00:17:16,574 --> 00:17:18,908
පේන විධිහට අපිට ඔයාව පොලිසියට
ගෙනියන්න වෙනවා, කොල්ලෝ

287
00:17:18,910 --> 00:17:20,676
ආ, මං උඹේ කොල්ල නෙමේ

288
00:17:20,678 --> 00:17:22,945
මේ වෙලාවේ එහෙමයි
ඉතින් කලබල නොකර හිටියොත් හොදයි

289
00:17:22,947 --> 00:17:24,246
නැත්නං තමුසෙගේ පස්ස පැත්තට ගුටි හම්බවෙයි

290
00:17:24,248 --> 00:17:26,181
ෆෝන් කෝල් එකක් වෙනුවට

291
00:17:35,258 --> 00:17:36,592
හැමදේම හොදයිද?

292
00:17:38,695 --> 00:17:40,529
නියමයි

293
00:17:40,531 --> 00:17:44,166
මේක තමයි මං බීලා තියෙන
හොදම කොපි කෝප්පේ

294
00:17:44,168 --> 00:17:46,468
ස්තුතියි
බෝංචි ඇට බැද්දේ මංමයි

295
00:17:46,470 --> 00:17:48,704
- ඇත්තට?
- ආ, ඔව්

296
00:17:48,706 --> 00:17:50,973
මං ඉකවදෝර්වල හිටපු කාලේ ඒක
කරන හැටි ඉගෙන ගත්තේ

297
00:17:50,975 --> 00:17:52,741
ඔයා ඉක්වදොරේට ගිහින් තියෙනවද?

298
00:17:52,743 --> 00:17:55,344
මං හැමතැනම ගිහින් තියෙනවා

299
00:17:55,346 --> 00:17:57,780
හොද බර්ගර් එකක් හදන්න දන්නවානං,
ඕනම තැනක රස්සාවක් හොයා ගන්න පුළුවන්

300
00:17:59,149 --> 00:18:01,984
අප්පා, මට ආසාවේ බෑ ආසියාවට යන්න

301
00:18:01,986 --> 00:18:04,086
ඒක නිකම් හීනයක්, දන්නවද?

302
00:18:04,088 --> 00:18:06,622
පුදුමයි

303
00:18:06,624 --> 00:18:09,158
මං කරන්නේ හීන හැබෑ කරලා දෙන රස්සාවක්

304
00:18:13,029 --> 00:18:14,863
යෙලෝ?

305
00:18:14,865 --> 00:18:16,665
- ඒයි, මට ඔයාගේ උදව් ඕනේ
- මොකක්?

306
00:18:19,203 --> 00:18:21,403
ඩීන්?

307
00:18:30,011 --> 00:18:31,430
[ගෝනා නෙමේ]
[මුණ ගැහෙන්න]
[11979, කෙඩර් පාර, කොන්කොඩියා, කෙන්සාස්]

308
00:18:33,283 --> 00:18:35,217
ඕසි ඔස්බෝන්

309
00:18:35,219 --> 00:18:40,155
ලෙමි කිල්මිස්ටර්
ෆ්‍රෙඩී මර්කරි

310
00:18:40,157 --> 00:18:41,624
අප්පා

311
00:18:41,626 --> 00:18:45,327
මං කියන්නේ, ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඔයා
දක්ෂයෙක් කියලා, ඒත්, අහ්...

312
00:18:45,962 --> 00:18:47,329
කවුද කිව්වේ එහෙම?

313
00:18:50,433 --> 00:18:52,434
මමයි මෙතන ප්‍රශ්න අහන්නේ

314
00:18:52,436 --> 00:18:53,802
හ්ම්ම්

315
00:18:53,804 --> 00:18:57,706
හරියට, උදාහරනෙකට කිව්වොත්,
තමුසෙට බොරු අයි ඩී 17ක් තියෙනවා

316
00:18:57,708 --> 00:19:02,778
ඩිකියක් පිරෙන්න තුවක්කුයි, පිහියි,
ඉලව් නින්ජා තරුයි

317
00:19:02,780 --> 00:19:06,982
මං කියන්නේ, කවුද මිනිහෝ තමුසේ?

318
00:19:06,984 --> 00:19:09,752
මං තමයි මෙතනින් යන්න යන හාදයා තව...

319
00:19:09,754 --> 00:19:11,053
තප්පර 30කින් විතර

320
00:19:11,055 --> 00:19:13,355
ඔව්, හරි

321
00:19:20,664 --> 00:19:22,464
හරිම වැදගත්

322
00:19:33,043 --> 00:19:34,209
යතුරු

323
00:19:35,645 --> 00:19:36,979
යතුරු වහාම

324
00:19:49,893 --> 00:19:54,930
එයා ආවේ '67 ඉම්පාලා එකක
ඔයා කිව්වා වගේම

325
00:19:54,932 --> 00:19:56,899
හා, කරන්නං

326
00:19:56,901 --> 00:19:58,701
තමුසේ කාටද කතා කලේ

327
00:20:00,737 --> 00:20:03,172
මං...

328
00:20:03,174 --> 00:20:04,740
කවුරුත් නෑ

329
00:20:05,742 --> 00:20:07,109
කවුරුත් නෑ?

330
00:20:10,513 --> 00:20:12,114
ඒ මට බොරු කිව්වට

331
00:20:12,116 --> 00:20:13,949
ඒක මගේ බබා වෙනුවෙන්

332
00:20:13,951 --> 00:20:15,350
දැන්....

333
00:20:17,520 --> 00:20:19,088
තමුසේ කා එක්කද කතා කර කර හිටියේ?!

334
00:20:21,358 --> 00:20:22,591
මන්රෝ ස්ටයින්

335
00:20:22,593 --> 00:20:25,728
එයා කිව්වා, ඔයාව දැක්කොත්, මං...

336
00:20:25,730 --> 00:20:28,630
ඔයාව අරන් එන්න ඕනේ කියලා

337
00:20:28,632 --> 00:20:30,032
ඇවිත් එයාට කෝල් කරන්න කිව්වා

338
00:20:30,034 --> 00:20:33,035
මන්රෝ.
එල්ඩන්ට නෑකමක් තියෙනවද?

339
00:20:33,037 --> 00:20:34,770
එයාගේ තාත්තා

340
00:20:36,106 --> 00:20:37,306
කොහෙන්ද මට එයාව හොයා ගන්න පුළුවන්?

341
00:20:37,308 --> 00:20:39,775
ආ, ඔයාට බෑ ස්ටයින්ලා එක්ක හැප්පෙන්න

342
00:20:39,777 --> 00:20:42,177
මේ ටවුම අයිති ඒගොල්ලන්ට

343
00:20:42,179 --> 00:20:44,847
ඒගොල්ලෝ මෙහෙ දෙවිවරු වගේ

344
00:20:44,849 --> 00:20:47,049
ඇත්තට

345
00:20:47,051 --> 00:20:48,751
හොදයි, මං දෙවිවරු මරනවා

346
00:20:53,523 --> 00:20:55,457
ඩීන්?

347
00:20:57,594 --> 00:21:00,362
ඩීන්?

348
00:21:09,206 --> 00:21:11,306
යක්ෂයාගේ උගුල් උණ්ඩයක්

349
00:21:11,308 --> 00:21:12,741
ගෝනා

350
00:21:12,743 --> 00:21:15,477
මට පිටිපස්සෙන් වෙඩි තිබ්බා --

351
00:21:15,479 --> 00:21:18,781
සවුත්තුයි
ඔයාට වුනත්

352
00:21:20,517 --> 00:21:23,051
- ඩීන් කෝ?
- මෙහෙ නෑ

353
00:21:23,053 --> 00:21:25,687
එයා මට කෝල් කළා

354
00:21:27,323 --> 00:21:28,690
එහෙමද?

355
00:21:28,692 --> 00:21:30,859
ඒයි,
මට ඔයාගේ උදව් ඕනේ

356
00:21:32,530 --> 00:21:35,731
අහ්, ඔයානං දක්ෂ පූසියෙක්නේ

357
00:21:35,733 --> 00:21:38,300
එයා දන්නවද ඔයා මෙහෙම කරන බව?

358
00:21:38,302 --> 00:21:40,903
මං ඇහුවේ ඔයාගේ අයියයි මායි

359
00:21:40,905 --> 00:21:43,872
දැන් බොහොම කිට්ටු යාළුවො නිසා

360
00:21:43,874 --> 00:21:46,809
යාළුවො?

361
00:21:46,811 --> 00:21:49,912
තමුසේ නිසයි ඩීන්ලග කේන්ගේ සලකුණ තියෙන්නේ

362
00:21:49,914 --> 00:21:53,248
සිද්ධ වෙන හැම දේම --
මේ හැමදේම --

363
00:21:53,250 --> 00:21:55,250
ඒවා තමුසෙගෙ වැරැද්ද!

364
00:21:55,252 --> 00:21:56,919
ඉතින්, මේක...

365
00:21:56,921 --> 00:21:58,387
හ්ම්ම්

366
00:21:58,389 --> 00:22:01,123
මේක තමුසෙට වෙන්න තිබ්බේ
සැහෙන කාලෙකට කලින්

367
00:22:02,659 --> 00:22:06,328
ඔහේ ඇත්තටම හිතනවද
මං ඔය දත් කූරට බය වෙයි කියලා

368
00:22:07,864 --> 00:22:10,132
මට වැඩක් නෑ

369
00:22:13,970 --> 00:22:16,839
හූනියමක්?

370
00:22:18,541 --> 00:22:21,210
අනික් කාරණේ...

371
00:22:21,212 --> 00:22:25,347
එයා කිව්වා එයා ඌරෝ තුන්දෙනා
බාර ගන්නයි තිබ්බේ කියලා

372
00:22:26,482 --> 00:22:28,150
අම්මා?

373
00:23:46,635 --> 00:23:49,136
ඩීන් වින්චෙස්ටර්!

374
00:23:51,307 --> 00:23:54,375
සාදරයෙන් පිලිගන්නවා මගේ යටහත් පහත් නිවසට

375
00:23:56,478 --> 00:23:58,445
මං හිතුවේ මොලේ තියෙන එකා ඔයයි කියලා

376
00:23:58,447 --> 00:24:01,882
මගේ අම්ම එක්ක වැඩ කරන්න?

377
00:24:01,884 --> 00:24:04,485
තමුසෙට පිස්සුද?

378
00:24:04,487 --> 00:24:06,186
තමුසේ ඇත්තටම එයාව විශ්වාස කරනවද?

379
00:24:06,188 --> 00:24:09,323
කීයටවත් නෑ
පොඩ්ඩක්වත් නෑ

380
00:24:09,325 --> 00:24:12,526
එහෙනං ඇයි?

381
00:24:12,528 --> 00:24:14,228
එයා මොකද්ද ඔයාට දෙන්නං කිව්වේ?

382
00:24:14,230 --> 00:24:17,364
මැරෙනවකෝ දැන්වත්

383
00:24:21,604 --> 00:24:22,803
මේකයි මට ලැබෙන්නේ

384
00:24:22,805 --> 00:24:24,872
මොකක්?

385
00:24:24,874 --> 00:24:26,640
මං කිව්වේ...

386
00:24:26,642 --> 00:24:29,443
මේකයි මට ලැබෙන්නේ හොද කෙනා
වෙන්න උත්සහ කලාට

387
00:24:29,445 --> 00:24:31,912
පොඩ්ඩක් ඉන්න

388
00:24:31,914 --> 00:24:33,647
ඉතින්, තමුසෙයි හොද එකා?

389
00:24:33,649 --> 00:24:35,849
තමුසෙට හැගීමක්වත් තියෙනවද

390
00:24:35,851 --> 00:24:37,985
මං පහුගිය අවුරුද්දේ කලේ මොනවද කියලා

391
00:24:37,987 --> 00:24:40,788
මං අපායේ කරපු වෙනස්කම්!

392
00:24:40,790 --> 00:24:42,331
මට ඕවට කැමති හිතෙයි කියලා හිතුවද?

393
00:24:42,354 --> 00:24:44,354
ඔව්!

394
00:24:47,896 --> 00:24:50,464
මං හිතුවා...

395
00:24:50,466 --> 00:24:54,835
මං දේවල් හොදින් කලොත්...

396
00:24:54,837 --> 00:24:57,938
මට ආයෙමත් මොනවා හරි දැනෙයි කියලා

397
00:25:00,309 --> 00:25:02,042
... ඒකෙන් වැඩක් වෙයි කියලා

398
00:25:02,044 --> 00:25:03,477
ඒකෙන් වැඩක් නෑ

399
00:25:03,479 --> 00:25:05,913
දන්නවද, සමහරවිට අනික් හැමෝටම

400
00:25:05,915 --> 00:25:08,749
අමතක වෙලා ඇති තමුසේ කරපු
නරක දේවල් ඔක්කොම

401
00:25:08,751 --> 00:25:10,784
ඒත් මට අමතක නෑ!

402
00:25:10,786 --> 00:25:13,620
මං බලා ඉදලා තියෙනවා තමුසේ
මිනිස්සුන්ව මරනවා, ක්‍රව්ලි

403
00:25:13,622 --> 00:25:15,189
අහිංසක මිනිස්සුන්ව

404
00:25:15,191 --> 00:25:17,358
මං තැකීමක් කරපු මිනිස්සුන්ව,
මං ආදරේ කරපු මිනිස්සුන්ව

405
00:25:17,360 --> 00:25:20,194
ඉතින්, ඔව්, --
තමුසෙට තියෙනවා තමයි උච්චාරනෙයි --

406
00:25:20,196 --> 00:25:23,097
ඇදුන් සූට් එකයි,
කැත විහිලුයි

407
00:25:23,099 --> 00:25:26,567
ඒත් ඒවයේ කෙලවරේ
තමුසේ යකෙක්,

408
00:25:26,569 --> 00:25:28,469
අනිත් එව්වා වගේම

409
00:25:28,471 --> 00:25:33,440
මං බලා ඉන්නවා තමුසේ මැරෙන හැටි කෑගගහා

410
00:25:33,442 --> 00:25:35,943
අනිත් එව්වෝ වගේම

411
00:25:39,548 --> 00:25:41,782
ඔයා හරි

412
00:25:41,784 --> 00:25:44,985
මං යකෙක්

413
00:25:44,987 --> 00:25:47,755
- ම්ම්.
- මං නරක දේවල් කරලා තියෙනවා

414
00:25:47,757 --> 00:25:53,994
මං ඔයාට හිතා ගන්නවත් බැරි
දේවල් කරලා තියෙනවා --

415
00:25:53,996 --> 00:25:59,800
භයානක, දුෂ්ඨ, ජරා දේවල්

416
00:26:05,840 --> 00:26:08,509
මං ආසකලා..

417
00:26:08,511 --> 00:26:12,279
ඒ හැම...ඉලව්...විනාඩියකටම

418
00:26:24,793 --> 00:26:26,960
ඉතින්, ස්තුතියි, සෑම්

419
00:26:26,962 --> 00:26:31,799
මට මතක් කලාට මං ඇත්තටම කවුද කියලා

420
00:26:48,616 --> 00:26:51,218
බලවත් මායාවල්

421
00:26:53,054 --> 00:26:54,888
වෙන ඕනම ඩීමන් කෙනෙක්ට වැඩ කරන්න තිබ්බා

422
00:26:54,890 --> 00:26:58,525
ඒත් මට?
අනේ

423
00:27:15,177 --> 00:27:17,811
මට ඔයාව මරන්න තිබ්බා

424
00:27:17,813 --> 00:27:20,514
ඇසුරක් ගහන්න විතරයි

425
00:27:20,516 --> 00:27:23,083
ලෝකේ කරන්න තියෙන ලේසිම දේ

426
00:27:29,190 --> 00:27:32,259
දැන් ඉදන් ඔයා දැනගන්න ඕනේ

427
00:27:32,261 --> 00:27:36,263
ඔයා පණපිටින් ඉන්න එකම හේතුව
මං එකට ඉඩ දුන්න නිසා බව

428
00:27:36,265 --> 00:27:38,832
ඔයා පණිවිඩයක් අරගෙන යන්න ඕනේ

429
00:27:38,834 --> 00:27:41,835
ගිහින් කියපන් අර ඉඟුරු වේසිට

430
00:27:41,837 --> 00:27:44,404
මං ඒකිට යන්න අවස්තාවක් දුන්න බව

431
00:27:44,406 --> 00:27:48,308
එකි මගේ මූනටම කෙළ ගැහුවා

432
00:27:48,310 --> 00:27:50,310
ඉතින්, දැන්...

433
00:27:50,312 --> 00:27:52,946
මං එනවා දකින එකක් නෑ ඒකි

434
00:28:08,796 --> 00:28:11,698
ආ, මෝනින්, සුදා

435
00:28:13,368 --> 00:28:17,404
මන්රෝ, ස්ටයින්
සතුටක් මුණ ගැහුන එක

436
00:28:18,473 --> 00:28:20,440
එහෙමමයි

437
00:28:21,710 --> 00:28:24,611
අත දෙන්න තිබ්බ, ඒත්, අහ්...

438
00:28:25,013 --> 00:28:26,213
හ්ම්ම්

439
00:28:26,215 --> 00:28:28,615
හොදයි, මං කියන්න ඕනේ මට පුදුම හිතුනා

440
00:28:28,617 --> 00:28:32,686
ඔයා මෙහෙට ආව විදිහට තුවක්කු දික් කරගෙන

441
00:28:32,688 --> 00:28:34,354
ඒ ෂෝ එක බලන්න තිබ්බනං මං ටිකටුත් ගන්නවා

442
00:28:36,325 --> 00:28:41,061
ඒක වැඩ කරයි කියලා හිතුවේ නෑ නේද?

443
00:28:41,063 --> 00:28:42,429
සාමාන්‍යෙන් වැඩ කරනවා

444
00:28:43,565 --> 00:28:45,999
එහෙනං, මං හිතන්නේ ඔයා දන්නවා
ඊළගට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා

445
00:28:53,207 --> 00:28:55,108
තමුසේ "ඔපරේෂන්" සෙල්ලම කරන්නයි යන්නේ

446
00:28:55,110 --> 00:28:57,678
ඒක මං ආසම සෙල්ලම

447
00:28:57,680 --> 00:29:00,213
මේක කරන්න එපා

448
00:29:00,215 --> 00:29:03,450
හොදයි, අහ්, පුතා, අපි --

449
00:29:03,452 --> 00:29:06,086
කේවල් කරන අදියර පහු කරලා ඉවරයි

450
00:29:06,088 --> 00:29:07,888
නෑ --

451
00:29:07,890 --> 00:29:10,824
මගේ අතේ තියෙන සලකුනේ තේරුම
මං මැරෙන්නේ නෑ කියන එක

452
00:29:11,926 --> 00:29:13,327
මං කේවල් කරනවා නෙමේ

453
00:29:13,329 --> 00:29:15,562
තමුසේ මගේ හදවත නතර කලොත්,
මං ආපහු එනවා

454
00:29:15,564 --> 00:29:19,032
ඒත් මං ආපහු එන්නේ කළු පාට ඇස් එක්ක

455
00:29:19,034 --> 00:29:21,101
එතකොට තමුසෙලා ඔක්කොම මැරෙනවා

456
00:29:21,103 --> 00:29:23,136
අපි තමුසෙට යන්න දුන්නොත්,
එතකොට මොකද්ද?

457
00:29:23,138 --> 00:29:26,740
තමුසේ නිකම්ම හිමීට ඇවිදගෙන යන්න යනවද?

458
00:29:26,742 --> 00:29:28,375
නෑ

459
00:29:28,377 --> 00:29:30,577
ඒත් මං මනුස්ස වෙලා ඉදියි

460
00:29:30,579 --> 00:29:33,513
ඉතින් සමහරවිට තමුසෙලා කීපදෙනෙක්
පණ බේරගනියි

461
00:29:33,515 --> 00:29:34,948
සමහරවිට

462
00:29:36,284 --> 00:29:40,287
ඔයා හොද තර්කයක් කරන්නේ,
ඉතින්, අහ්, ඔ - ඔයා හරිනං හොදයි

463
00:29:41,389 --> 00:29:44,391
මොකද මැරෙන්නේ නැති මනුස්සයෙක් කියන්නේ

464
00:29:44,393 --> 00:29:48,095
හොදයි, දැන්, ඒ හොදම පරීක්ෂණ මීයෙක්

465
00:29:48,097 --> 00:29:50,764
හරිද?

466
00:29:50,766 --> 00:29:53,166
අපි මේ මල්ල කපමු

467
00:30:22,730 --> 00:30:25,332
තමුසේ මගේ කෙනෙක්ව ගත්තා

468
00:30:25,334 --> 00:30:28,435
දැන් මං තමුසෙගෙ හැම දේම ගන්නවා

469
00:30:28,437 --> 00:30:30,070
පරක්කු වැඩියි

470
00:30:30,072 --> 00:30:33,507
ඔහේගේ ගෙදර...
ඔහේගේ පවුල...

471
00:30:33,509 --> 00:30:36,109
ඒගොල්ලෝ...

472
00:31:04,539 --> 00:31:07,007
හලෝ?!

473
00:31:10,211 --> 00:31:11,611
මෙහෙ කවුරුත් ඉන්නවද?!

474
00:31:20,254 --> 00:31:22,856
හරි එහෙනං

475
00:31:22,858 --> 00:31:25,559
හොදයි වගේ පේන දේවල් ගන්න

476
00:31:28,029 --> 00:31:29,763
අනික්වා ගිනි තියන්න

477
00:31:52,951 --> 00:31:54,484
ඒක වැඩ කලේ නෑ

478
00:31:54,485 --> 00:31:55,818
ඒ කිව්වේ?

479
00:31:55,820 --> 00:31:58,720
මං කියන්නේ, බලය කවපු හුනියම ඔහේ මට දීපු --

480
00:31:58,722 --> 00:32:00,489
ක්‍රව්ලි ඒක ගිනි තිබ්බා

481
00:32:00,491 --> 00:32:02,624
පේන විදිහට ඔහේ හිතපු තරම්ම ඔහේ දක්ෂ නෑ වගේ

482
00:32:02,626 --> 00:32:05,360
අහ්, ඒත් තවම එයා උගුලේනේ ඉන්නේ?

483
00:32:05,362 --> 00:32:06,995
ඔව්, එහෙමත් නෑ

484
00:32:06,997 --> 00:32:08,831
අප්පට සිරි

485
00:32:08,833 --> 00:32:10,399
මං මොකද්ද කරන්නේ රොවීනා?

486
00:32:10,401 --> 00:32:11,900
කොහොමද මං එයාව මරන්න ඕනේ?

487
00:32:11,902 --> 00:32:13,737
ආ, ඔයා මොකක් හරි ක්‍රමයක් හොයා ගනියි

488
00:32:13,738 --> 00:32:14,314
මොකක්?

489
00:32:14,338 --> 00:32:16,338
ඔයාට කරන්න වැඩක් තියෙනවා, සැමුවෙල්
ඒක කරන්න

490
00:32:17,842 --> 00:32:20,576
රොවීනා

491
00:32:25,616 --> 00:32:26,915
ඔව්?

492
00:32:26,917 --> 00:32:28,617
මේ මං

493
00:32:28,619 --> 00:32:30,219
ඒයි

494
00:32:30,221 --> 00:32:32,588
- ඔයා එයාව හොයා ගත්තද?
- තවම නෑ

495
00:32:32,590 --> 00:32:35,524
ඒත් මං --
මං ඉන්නේ ලුවිසියානාවල ස්ටයින් ගෙදර

496
00:32:35,526 --> 00:32:37,226
ඩීන් මෙහෙ ඉදලා තියෙනවා

497
00:32:37,228 --> 00:32:39,561
ඔයාට විශ්වාසද?

498
00:32:39,563 --> 00:32:41,296
මට විශ්වාසයි

499
00:32:41,298 --> 00:32:42,731
තත්වේ කොච්චර නරකද?

500
00:32:42,733 --> 00:32:44,366
මේ පහල මිනී තුනක් තියෙනවා

501
00:32:44,368 --> 00:32:46,135
දුසිමකට වඩා තියෙනවා උඩහා ප්‍රධාන කොටසේ

502
00:32:46,137 --> 00:32:48,337
එයා මරලා
එයා මරලා ඔක්කොමාලාව

503
00:32:48,339 --> 00:32:50,105
කෲර විධිහට

504
00:32:53,109 --> 00:32:55,344
හරි එහෙනං,
මං එනවා

505
00:32:55,346 --> 00:32:57,479
එපා, කරදර වෙන්න එපා, සෑම්

506
00:32:57,481 --> 00:32:59,281
ජී පී එස් එකේ පෙන්නන්නේ
එයා එයා උතුරට යනවා කියලා

507
00:32:59,283 --> 00:33:00,516
කොහෙට?

508
00:33:00,518 --> 00:33:02,284
ගෙදර

509
00:33:02,286 --> 00:33:04,620
ඩීන් ගෙදර එනවා

510
00:33:20,670 --> 00:33:23,071
නියමයි

511
00:33:27,177 --> 00:33:28,644
ඒයි

512
00:33:29,412 --> 00:33:32,181
මේක ඉලව් පුස්තකාලයක් නෙමේ

513
00:33:32,183 --> 00:33:33,582
ඔව්, එහෙමයි

514
00:33:33,584 --> 00:33:34,850
කියවන්න එපා

515
00:33:34,852 --> 00:33:36,985
එක්කෝ පෙට්ටියට දාන්න
නැත්නං ගිනිතියන්න

516
00:33:36,987 --> 00:33:39,054
අයියෝ

517
00:33:39,056 --> 00:33:40,489
අඩෝ!

518
00:33:40,491 --> 00:33:43,158
මං දන්නවා මේක ඔයාගේ පලවෙනි සෙල්ලම,

519
00:33:43,160 --> 00:33:46,228
ඒත් කොන්ද කෙලින් කරගන්නවා, හාද?

520
00:33:46,230 --> 00:33:48,564
දැන්, මං යනවා උන්ගේ සෙක්ස් ගුහාව බලන්න

521
00:33:48,566 --> 00:33:50,332
ඔයා මෙතන ඉදලා වැඩේ ඉවර කරන්න

522
00:33:54,304 --> 00:33:55,737
අමනයා

523
00:34:07,450 --> 00:34:12,054
ඉතින්, මේවයි මං දන්නේ ඩීන් වින්චෙස්ටර් ගැන

524
00:34:13,122 --> 00:34:16,692
උට තියෙන්නේ සවුත්තු ටේස්ට්
එකක් සින්දු ගැන...

525
00:34:18,428 --> 00:34:19,861
...ලස්සන අම්මෙක් ඉන්නවා...

526
00:34:21,764 --> 00:34:24,800
.. ෆ්ලැනල් අදින්න ආසයි

527
00:34:28,738 --> 00:34:30,606
හරි එහෙනං,
අපි මේක පත්තු කරමු

528
00:34:30,608 --> 00:34:32,407
එල්ඩන් ඉන්න

529
00:34:35,445 --> 00:34:36,645
අපි මෙහෙම කරන්නම ඕනේ නෑ

530
00:34:36,647 --> 00:34:40,582
මං දන්නවා, සයි

531
00:34:40,584 --> 00:34:42,618
අපිට පුළුවන්

532
00:35:00,270 --> 00:35:01,436
රස්කො?

533
00:35:09,779 --> 00:35:12,214
හොදයි, මේ ඉන්නේ

534
00:35:12,216 --> 00:35:15,951
ඔයා මාෂ්මිලොෂ් ගෙනාවනං හොදයි

535
00:35:20,189 --> 00:35:21,490
තමුසෙව හොය හොයා හිටියේ

536
00:35:21,492 --> 00:35:22,858
ආ, ඇත්තට?

537
00:35:22,860 --> 00:35:24,092
ඒ මොකෝ?

538
00:35:24,094 --> 00:35:26,295
ආ, ඉන්න

539
00:35:26,297 --> 00:35:29,665
ඔයා තවම දුකෙන් නෙමේ නේද ඉන්නේ, අම්...

540
00:35:29,667 --> 00:35:31,166
මොකද්ද එයාගේ නම?

541
00:35:32,802 --> 00:35:34,036
චාලි

542
00:35:34,038 --> 00:35:35,871
එයාගේ නම චාලි

543
00:35:41,344 --> 00:35:44,146
ඔව්, හොදයි...

544
00:35:44,148 --> 00:35:47,482
චකී --

545
00:35:47,484 --> 00:35:49,318
ඒකිට වුනේ ඒකිට වෙන්න වටින දේ

546
00:35:51,587 --> 00:35:54,523
දැනගන්න ඕනෙද මං ඒකිට කල දේ?

547
00:35:54,525 --> 00:35:56,525
ඒක ටිකක් හිනාත් යන කතාවක්

548
00:35:56,527 --> 00:35:57,793
කට වහගන්නවා

549
00:35:57,795 --> 00:36:00,662
කෙලින්ම වැඩේට එහෙනං

550
00:36:00,664 --> 00:36:03,498
මං ගරු කරනවා ඒකට

551
00:36:03,500 --> 00:36:06,635
මෙහෙමනේ, කලින් සැරේ තමුසේ වාසනාවන්ත වුනා

552
00:36:06,637 --> 00:36:09,171
මේ සැරේ,

553
00:36:09,173 --> 00:36:12,541
මං වැඩිදියුණු කිරීම් ටිකකුත් දාගෙන ඉන්නේ

554
00:36:14,811 --> 00:36:16,144
මෙහෙමනේ, මගේ මහ එකා --

555
00:36:16,146 --> 00:36:17,612
තමුසෙගෙ මහ එකා මැරුණා

556
00:36:20,950 --> 00:36:23,018
උන් ඔක්කොම මැරුණා

557
00:36:24,053 --> 00:36:26,321
ඉතින් තියා ගන්නවා තමුසෙගෙ කතාව, අහ්...

558
00:36:26,323 --> 00:36:29,291
හදවත් තුනයි,
ප්ලීහාවල් දෙකයි,

559
00:36:29,293 --> 00:36:33,228
තනපුඩු හතයි ගැන, නෝනලා වෙනුවෙන්,

560
00:36:33,230 --> 00:36:34,563
නැත්නං කොල්ලෝ වෙනුවන්

561
00:36:34,565 --> 00:36:36,832
මං වැරදි හොයන් නෑ

562
00:36:36,834 --> 00:36:42,037
ඒත් ඒ ඔක්කොම තිබ්බත්,
තමුසෙට තියෙන්නේ එක මොළයයි

563
00:36:43,339 --> 00:36:44,740
ඉතින්?

564
00:36:53,549 --> 00:36:55,417
නෑ නෑ නෑ නෑ නෑ!
එපා, එපා

565
00:36:56,552 --> 00:36:59,321
ඇයි එපා
තමුසේ උන්ගෙන් එකෙක්

566
00:36:59,323 --> 00:37:01,390
නෑ, නෑ,
මං එහෙම නෑ, හරිද?

567
00:37:01,392 --> 00:37:02,791
මට මගේ පවුල පෙන්නන්න බෑ

568
00:37:02,793 --> 00:37:05,160
දැක්කද?
මැහුම් නෑ

569
00:37:05,162 --> 00:37:08,830
මං ඒගොල්ලෝ වගේ නෙමේ
සත්තයි

570
00:37:08,832 --> 00:37:11,767
ආ, තමුසේ ඒගොල්ලෝ වගේ තමයි

571
00:37:11,769 --> 00:37:15,203
තමුසෙගෙ ඇතුලේ නරක තියෙනවා
ඒක තියෙන්නේ තමුසෙගෙ ලේවල

572
00:37:15,205 --> 00:37:18,273
දැන්, තමුසෙට පුළුවන් නෑ කියන්න,
තමුසෙට පුළුවන් ඒකෙන් පැනලා යන්න ඕනේ තරං

573
00:37:18,275 --> 00:37:19,641
ඒත් ඒ නරක...

574
00:37:21,945 --> 00:37:24,045
...හැමදාම දිනනවා

575
00:37:27,550 --> 00:37:30,018
මං ඔයා කියන ඕනම දෙයක් කරන්නං, හරිද?

576
00:37:30,020 --> 00:37:31,887
අනේ

577
00:37:37,226 --> 00:37:40,929
මෙහෙම කරන්න ඕනේ නෑ

578
00:37:40,931 --> 00:37:42,964
අනේ

579
00:37:47,136 --> 00:37:48,603
ඔව්

580
00:37:52,608 --> 00:37:54,109
කරන්න ඕනේ

581
00:38:00,416 --> 00:38:02,217
ඩීන්!

582
00:38:04,754 --> 00:38:06,154
මොකද්ද ඔයා කලේ?

583
00:38:22,589 --> 00:38:23,589
[ලෙබනන්, කෙන්සාස්]
[සැතපුම් 40යි]

584
00:38:28,126 --> 00:38:29,593
ඔයා එයාව මැරුවා

585
00:38:29,595 --> 00:38:32,530
මං යකෙක්ව ඉවර කළා

586
00:38:32,532 --> 00:38:35,066
මං කරන්නේ ඒක නිසා

587
00:38:35,068 --> 00:38:38,402
මං දිගටම එහෙම කරනවා...

588
00:38:38,404 --> 00:38:41,472
ඔයා යකා වෙනකම්

589
00:38:42,908 --> 00:38:45,242
දැන් යන්න පුළුවන් ඔයාට, කැස්

590
00:38:45,244 --> 00:38:48,346
නෑ, මට යන්න බෑ

591
00:38:48,348 --> 00:38:50,081
මොකද මං ඔයාගේ යාලුවා නිසා

592
00:38:52,184 --> 00:38:53,684
ඇත්තට

593
00:38:53,686 --> 00:38:56,087
හොදයි, මං තමුසෙගෙන් දෙයක් අහන්නද --

594
00:38:56,089 --> 00:38:57,655
තමුසේ තමුසෙගෙ යාළුවො ඔක්කොමාලාව රවට්ටනවද?

595
00:38:57,657 --> 00:39:00,024
සෑම්නුයි මායි ඔයාව හොදකරන්නයි උත්සහ කලේ,
තවමත් එහෙමයි

596
00:39:00,026 --> 00:39:01,192
බම්බුව තමයි

597
00:39:01,194 --> 00:39:02,693
අපිට දැන් පොත කියවතහැකි

598
00:39:02,695 --> 00:39:03,794
ආ, ඉතින්, මොකද?

599
00:39:03,796 --> 00:39:05,896
ඉතින්, සමහරවිට ඕගොල්ලෝ ගුරුකමක් හොයා ගනියි

600
00:39:05,898 --> 00:39:08,165
සමහරවිට මේ ජරාව මගේ අතෙන්
අයින් කරන්න පුළුවන් වෙන

601
00:39:08,167 --> 00:39:12,336
හොදයි, එහෙම හොයා ගත්තත්,
මොකද්ද ඒකෙ මිල?

602
00:39:12,338 --> 00:39:15,272
මොකද ඒ වගේ මායාවල්
එන්නේ නෑ නොමිලේ

603
00:39:15,274 --> 00:39:19,176
නෑ, ඒවා එන්නේ ලෙයින් ගෙවන්න ඕනේ මිලක් එක්ක

604
00:39:19,178 --> 00:39:21,712
ඉතින්, ස්තුතියි
ඒත් මං හොදින්

605
00:39:21,714 --> 00:39:22,913
නෑ!

606
00:39:24,416 --> 00:39:26,117
ඔයා හොදින් නෙමේ

607
00:39:26,119 --> 00:39:27,985
සමහරවිට ඔයාටපුළුවන් වෙයි සලකුණ
පාලනය කරන්න අවුරුදු ගානක්

608
00:39:27,987 --> 00:39:29,520
සමහරවිට ශතවර්ෂ ගානක් කේන් කළා වගේ

609
00:39:29,522 --> 00:39:32,189
ඒත් ඔයාට බැහැ සදහටම ඒක පාලනය කරන්න

610
00:39:32,191 --> 00:39:35,459
අන්තිමේ ඔයා හැරෙනකොට --

611
00:39:35,461 --> 00:39:37,261
ඔයා හැරෙනවාමයි --

612
00:39:37,263 --> 00:39:39,964
සෑම්...

613
00:39:39,966 --> 00:39:42,633
ඔයා දන්න හැමෝම,
ඔයා ආදරේ කරන හැමෝම,

614
00:39:42,635 --> 00:39:45,269
ඒගොල්ලෝ මැරිලා ගොඩක් කල් ගිහින් තියෙයි

615
00:39:46,738 --> 00:39:49,040
මං ඇරෙන්න හැමෝම

616
00:39:51,143 --> 00:39:55,212
මටයි බලා ඉන්න වෙන්නේ ඔයා ලෝකේ මරණ හැටි

617
00:39:55,214 --> 00:39:59,350
ඉතින් පුංචි ඉඩක් හරි තියෙනවානං
අපිට ඔයාව බේරගන්න

618
00:39:59,352 --> 00:40:01,385
මං ඔයාට ඉඩ දෙන්නේ නෑ මේ කාමරෙන් එලියට යන්න

619
00:40:01,387 --> 00:40:03,154
ආ, ඔයා හිතන්නේ ඔයාට විකල්පයක් තියෙනවා කියලා

620
00:40:03,156 --> 00:40:04,789
මං හිතන්නේ සලකුණ ඔයාව වෙනස් කරනවා කියලා

621
00:40:04,791 --> 00:40:07,558
- ඔයා වැරදියි
- එහෙමද?

622
00:40:07,560 --> 00:40:10,294
මොකද මං අදුනන ඩීන් වින්චෙස්ටර්

623
00:40:10,296 --> 00:40:12,797
කවදාවත් අර ලමයව මරන්නේ නෑ

624
00:40:14,633 --> 00:40:16,734
ඔව්, හොදයි..

625
00:40:16,736 --> 00:40:19,370
ඒ ඩීන් කොහොමත් තක්කඩියෙක්

626
00:40:19,372 --> 00:40:20,771
ඩීන්...

627
00:40:22,040 --> 00:40:24,275
මට ඔයාට හිරිහැරයක් කරන්න ඕනේ නෑ

628
00:40:28,513 --> 00:40:30,681
මං හිතන්නේ නෑ ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා

629
00:40:33,819 --> 00:40:35,219
ඩීන්

630
00:40:46,264 --> 00:40:47,598
ඩීන්

631
00:40:48,600 --> 00:40:50,301
නවතින්න

632
00:41:12,591 --> 00:41:13,624
එපා

633
00:41:19,297 --> 00:41:21,031
එපා, ඩීන්...

634
00:41:21,533 --> 00:41:23,367
අනේ...

635
00:41:44,222 --> 00:41:46,790
තමුසෙයි සෑම්නුයි ඈත් වෙලා ඉන්නවලා මගෙන්

636
00:41:46,792 --> 00:41:50,127
ඊලග සැරේ මං මගාරින්නේ නෑ
---A Wish We Agree---
---MDG_සිංහල_උපසිරැසි----

636
00:41:51,305 --> 00:41:57,290