Honeymoon.2015.1080p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-QOQ - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074

2
00:02:46,375 --> 00:02:49,041
- อรุณสวัสดิ์ ลูปิส
- อรุณสวัสดิ์ เพื่อนบ้าน

3
00:03:03,500 --> 00:03:05,166
- สวัสดีค่ะ
- สวัสดี

4
00:03:10,250 --> 00:03:12,125
- ว่าไง เดนีส
- ว่าไง

5
00:03:12,208 --> 00:03:13,916
- เธอเป็นไงบ้าง
- สบายดี เธอล่ะ

6
00:03:14,000 --> 00:03:15,875
สบายดี ๆ หิวน้ำจัง

7
00:03:15,958 --> 00:03:17,375
เพิ่งออกไปวิ่งมา เธอล่ะ

8
00:03:17,458 --> 00:03:19,666
- เท่าไรคะ
- สิบห้าเหรียญค่ะ

9
00:03:20,750 --> 00:03:23,083
เรื่องเรียนกับเรื่องอื่นเป็นไงบ้าง

10
00:03:23,166 --> 00:03:26,125
- ก็ดีนะ
- มันไม่หนักไปเหรอ

11
00:03:26,208 --> 00:03:28,458
- ฉันก็พยายามเต็มที่น่ะ
- เจ็ดเปโซค่ะ

12
00:03:28,541 --> 00:03:30,208
แต่พูดตามตรง ฉันไม่เข้าใจอะไรเลย

13
00:03:30,291 --> 00:03:32,333
- ได้โปรด ช่วยฉันที
- ได้สิ เมื่อไรก็ได้

14
00:03:32,416 --> 00:03:35,666
- ขอวันนี้ได้ไหม
- ได้ ตอนนี้ว่างอยู่พอดี

15
00:03:35,916 --> 00:03:37,875
ได้ตอนนี้เลยยิ่งดี

16
00:03:37,958 --> 00:03:40,125
- ขอบคุณค่ะ โชคดีนะคะ
- ขอบคุณครับ

17
00:03:40,250 --> 00:03:42,208
- ทั้งหมดเท่าไรคะ
- สิบห้าเปโซค่ะ

18
00:03:42,291 --> 00:03:44,916
- เธอเกือบหยิบของไปโดยไม่จ่ายเงิน
- ใช่ไหม เกือบไปแล้ว

19
00:03:45,208 --> 00:03:47,958
ล้อเล่นน่า นี่ค่ะ ขอบคุณมาก

20
00:03:48,708 --> 00:03:50,333
- ไปกันเถอะ
- โชคดีนะคะ

21
00:03:50,416 --> 00:03:51,958
- พาโบลเป็นไงบ้าง
- สบายดี

22
00:03:52,041 --> 00:03:53,125
เยี่ยมไปเลย

23
00:03:54,000 --> 00:03:57,208
(ร้านขายอุปกรณ์
เฟร์เรเตรา คาซา บลังกา)

24
00:04:38,916 --> 00:04:41,291
(หัวฝักบัวและสาย)

25
00:04:41,416 --> 00:04:47,625
(บริการจัดส่งสินค้า)

26
00:06:30,208 --> 00:06:32,125
ผมขอกาแฟสำเร็จรูป ลูพิตา

27
00:06:32,208 --> 00:06:33,666
ได้ค่ะ

28
00:06:35,625 --> 00:06:38,666
นี่ค่ะ 40 เหรียญ

29
00:06:38,958 --> 00:06:41,458
เอ่อ...

30
00:06:41,541 --> 00:06:42,875
ฮัลโหล

31
00:06:43,083 --> 00:06:46,000
- ว่าไงคะ ที่รัก
- คิดรวมกับของเธอเลยครับ

32
00:06:46,166 --> 00:06:48,208
- ฉันสบายดีค่ะ
- ทั้งหมด 65 เหรียญ

33
00:06:48,625 --> 00:06:50,500
- ครับ
- อีกห้านาที เดี๋ยวฉันกลับไป

34
00:06:50,583 --> 00:06:52,916
- นี่ครับ
- ฉันอยู่ที่ร้านขายของ

35
00:06:53,875 --> 00:06:55,500
- โอเคค่ะ
- ขอบคุณครับ

36
00:06:55,583 --> 00:06:58,000
เยี่ยมเลย เจอกันนะคะ
ฉันรักคุณ

37
00:06:58,083 --> 00:06:59,541
บายค่ะ

38
00:06:59,666 --> 00:07:01,250
- สวัสดีค่ะ
- สวัสดีค่ะ

39
00:07:03,458 --> 00:07:05,166
ไม่ต้องค่ะ เขาจ่ายให้คุณแล้ว

40
00:07:13,250 --> 00:07:16,791
นี่ คุณไม่เห็นต้องลำบากเลย...

41
00:07:18,041 --> 00:07:20,500
- ไม่ต้องครับ ไม่เป็นไร
- แน่ใจนะคะ

42
00:07:20,625 --> 00:07:23,041
ผมพูดจริง
อย่าทำให้ผมรู้สึกแย่สิครับ

43
00:07:23,625 --> 00:07:24,666
ขอบคุณมากค่ะ

44
00:07:25,916 --> 00:07:27,458
ฉันชื่ออีซาเบล

45
00:07:28,458 --> 00:07:29,750
ฆอร์เฆครับ

46
00:08:23,458 --> 00:08:27,375
(คุณหมอฆอร์เฆ เอร์เนสโต โตเลโด)

47
00:08:47,333 --> 00:08:48,375
สวัสดีครับ อีซาเบล

48
00:08:49,333 --> 00:08:52,041
- สวัสดีค่ะ
- ฆอร์เฆครับ

49
00:08:52,750 --> 00:08:55,333
- ไปก่อนนะคะ ฆอร์เฆ
- บายครับ

50
00:09:18,250 --> 00:09:22,000
ยาต้านฮิสตามีนผมหมด...

51
00:09:22,875 --> 00:09:26,166
ขอยาแอมบรอกซอลแบบขวด

52
00:09:26,541 --> 00:09:28,583
ผมไม่แน่ใจว่า
เรามียาตัวนี้ในคลังหรือเปล่า

53
00:09:29,083 --> 00:09:31,041
- สักครู่นะครับ
- ครับ

54
00:10:23,958 --> 00:10:26,416
- คุณฆอร์เฆ โตเลโดใช่ไหมครับ
- ครับ

55
00:10:27,666 --> 00:10:28,833
โอเค

56
00:10:30,458 --> 00:10:31,833
ช่วยเซ็นตรงนี้ด้วยครับ

57
00:10:35,083 --> 00:10:36,916
- ขอบคุณครับ
- เดี๋ยวก่อนครับ

58
00:10:39,583 --> 00:10:40,916
- ขอบคุณครับ
- ขอบคุณ

59
00:16:50,083 --> 00:16:55,625
ช่วยด้วย

60
00:16:59,291 --> 00:17:02,083
ช่วยด้วย

61
00:17:03,083 --> 00:17:05,083
ช่วยด้วย

62
00:17:12,625 --> 00:17:15,708
คุณต้องสงบสติ เราจะได้คุยกัน

63
00:17:49,291 --> 00:17:50,541
นี่

64
00:17:52,041 --> 00:17:53,375
ได้โปรด

65
00:17:54,333 --> 00:17:57,125
ได้โปรด อย่าทำร้ายฉันเลย
ได้โปรด อย่า...

66
00:18:10,583 --> 00:18:13,625
ไอ้สารเลว

67
00:18:15,333 --> 00:18:17,333
ปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้

68
00:18:19,416 --> 00:18:23,666
ปล่อยฉันไปเถอะ ฉันขอร้อง
ปล่อยฉัน

69
00:18:31,500 --> 00:18:33,708
นี่ฉันพูดกับแกอยู่นะ

70
00:18:46,291 --> 00:18:47,625
ไม่ เดี๋ยวก่อนสิ

71
00:18:49,125 --> 00:18:51,791
นั่นอะไรน่ะ ไม่นะ ไม่ ๆ

72
00:18:51,875 --> 00:18:53,375
ได้โปรด อย่าทำ

73
00:18:57,291 --> 00:19:00,083
ไม่ ๆ

74
00:20:35,916 --> 00:20:36,958
สวัสดี

75
00:20:37,916 --> 00:20:39,708
ช่วยด้วย

76
00:20:40,000 --> 00:20:42,291
ไม่ต้องกรีดร้อง
มันไม่มีประโยชน์หรอก

77
00:20:42,875 --> 00:20:45,041
ถ้าคุณไม่ใช่ผู้ร้าย
แล้วคุณทำแบบนี้กับฉันทำไม

78
00:20:45,125 --> 00:20:47,041
- คุณต้องฟังผม
- ปล่อยฉันนะ

79
00:20:47,125 --> 00:20:49,875
คุณต้องปล่อยฉันไป
ทุกคนคงตามหาฉันกันใหญ่แล้ว

80
00:20:49,958 --> 00:20:52,208
- คุณอยากได้เท่าไร
- ผมไม่ได้ต้องการเงิน

81
00:20:52,291 --> 00:20:54,000
งั้นคุณต้องการอะไร

82
00:20:54,083 --> 00:20:57,750
ฉันสาบานกับพระเจ้าเลยนะ
ถ้าคุณปล่อยฉันไป ฉันจะไม่บอกใคร

83
00:20:57,833 --> 00:20:59,500
ปล่อยฉันไปซะที ไอ้สารเลว

84
00:20:59,583 --> 00:21:01,583
เงียบนะ อีซาเบล
ใจเย็น ๆ แล้วฟังผม

85
00:21:01,833 --> 00:21:04,416
ฆอร์เฆ คิดดี ๆ นะว่าทำอะไรอยู่

86
00:21:04,500 --> 00:21:07,958
ฉันเอาแกเข้าคุกแน่
ไอ้เปรต ฉันสาบาน

87
00:21:13,375 --> 00:21:15,666
ไม่ เอาคืนมานะ

88
00:21:15,833 --> 00:21:17,958
เอาคืนมา

89
00:21:19,041 --> 00:21:21,000
คุณไม่ได้แต่งงานอีกแล้ว

90
00:21:21,083 --> 00:21:25,083
สารเลว

91
00:21:36,125 --> 00:21:37,958
ฉันจะฆ่าแก ฉันสาบาน

92
00:21:44,875 --> 00:21:46,416
คุณหิวไหม

93
00:21:47,833 --> 00:21:51,291
- ฉันจะฆ่าแก
- ผมจะทำอาหารมาให้ทาน

94
00:23:38,625 --> 00:23:40,916
นี่เป็นวันพิเศษ

95
00:23:42,125 --> 00:23:44,916
เรามารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลอง

96
00:23:45,000 --> 00:23:48,458
พิธีผูกสัมพันธ์ของคนสองคน
ที่เกิดมาเพื่อกันและกัน

97
00:23:52,500 --> 00:23:57,333
พวกเราทุกคน
มีความสุขและยินดียิ่ง

98
00:23:57,791 --> 00:24:02,583
ขออวยพรให้คู่แต่งงานใหม่
มีอนาคตที่สดใสงดงาม

99
00:24:03,833 --> 00:24:07,291
ขอพระองค์บันดาล
ให้พวกเขามีแต่ความสุข ความเจริญ

100
00:24:08,250 --> 00:24:10,208
ให้มีบุตรหลานสืบไป

101
00:24:12,333 --> 00:24:13,875
ฆอร์เฆ โตเลโด

102
00:24:15,541 --> 00:24:18,416
ต่อหน้าเบื้องพระพักตร์ของ
พระองค์และมนุษย์ทุกผู้ คุณจะรับ

103
00:24:18,500 --> 00:24:21,291
อีซาเบล เอร์เรราเป็นภรรยาหรือไม่

104
00:24:27,500 --> 00:24:29,958
ผมรับครับ

105
00:24:33,958 --> 00:24:35,416
อีซาเบล เอร์เรรา

106
00:24:36,708 --> 00:24:39,458
คุณจะรับฆอร์เฆ โตเลโด
เป็นสามีหรือไม่

107
00:24:47,083 --> 00:24:48,208
อีซาเบล เอร์เรรา

108
00:24:49,458 --> 00:24:52,125
คุณจะรับฆอร์เฆ โตเลโด
เป็นสามีหรือไม่

109
00:24:54,250 --> 00:24:58,958
อีซาเบล เอร์เรรา คุณจะรับ
ฆอร์เฆ โตเลโด เป็นสามีหรือไม่

110
00:25:03,291 --> 00:25:08,000
อีซาเบล เอร์เรรา คุณจะรับ
ฆอร์เฆ โตเลโดเป็นสามีหรือไม่

111
00:25:11,166 --> 00:25:12,416
รับไหม

112
00:25:19,416 --> 00:25:20,416
รับค่ะ

113
00:25:21,958 --> 00:25:24,958
อีซาเบล เอร์เรรา
ฆอร์เฆ โตเลโด

114
00:25:25,083 --> 00:25:28,166
วันนี้ กฎของพระองค์
ได้ผูกพันคุณไว้ด้วยกัน

115
00:25:28,541 --> 00:25:32,791
กฎหมายของมนุษย์
ไม่อาจพรากคุณจากกันได้

116
00:25:32,916 --> 00:25:36,208
ขอประกาศให้พวกคุณ
เป็นสามีภรรยากัน

117
00:25:55,625 --> 00:25:59,583
นี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตเราสองคน ที่รัก

118
00:26:18,208 --> 00:26:19,583
คุณชอบไหม

119
00:26:21,250 --> 00:26:22,791
ผมทำให้คุณเลยนะ

120
00:26:40,000 --> 00:26:41,708
ได้โปรด หยุดร้องไห้เถอะ

121
00:26:44,041 --> 00:26:46,458
ผมเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่น่ากลัว

122
00:26:48,833 --> 00:26:50,166
แต่แบบนี้ดีที่สุดแล้ว

123
00:27:02,666 --> 00:27:04,875
คุณคงจะแสบตา

124
00:27:06,666 --> 00:27:08,291
ผมจะเช็ดเครื่องสำอางให้นะ

125
00:27:33,416 --> 00:27:35,250
เงยหน้าสิ

126
00:27:54,125 --> 00:27:55,166
ดีขึ้นไหม

127
00:28:01,083 --> 00:28:02,500
ทานให้อร่อยนะ

128
00:28:18,416 --> 00:28:20,083
คุณต้องทานข้าว

129
00:28:20,750 --> 00:28:22,958
คุณไม่ได้ทานอะไรมาสองวันแล้ว

130
00:28:40,250 --> 00:28:41,916
คุณมันบ้าไปแล้ว

131
00:28:47,958 --> 00:28:49,541
ฉันหิวน้ำ

132
00:28:50,291 --> 00:28:51,500
ขอน้ำหน่อย

133
00:29:24,166 --> 00:29:26,791
อยู่กับผม คุณจะไม่มีวันขาดเหลืออะไร

134
00:29:29,250 --> 00:29:33,166
ทุกอย่างที่คุณต้องการ
ผมหามาให้คุณได้

135
00:29:40,041 --> 00:29:42,208
ผมอยากสร้างครอบครัวกับคุณ

136
00:29:42,916 --> 00:29:44,625
ฉันแต่งงานแล้ว

137
00:29:51,708 --> 00:29:55,833
ห้ามคุณพูดถึงเรื่องอดีต

138
00:29:56,958 --> 00:29:59,958
ตั้งแต่นี้ คุณพูดได้แต่เรื่องตัวเอง
ตอนผมถามเท่านั้น

139
00:30:03,666 --> 00:30:07,083
อย่าลืมสิ ตอนนี้คุณเป็นภรรยาผมแล้ว

140
00:30:23,916 --> 00:30:25,791
ฉันอยากไปเข้าห้องน้ำ

141
00:30:40,416 --> 00:30:41,875
คุณขยับได้แล้ว

142
00:30:42,666 --> 00:30:45,416
ถ้าคุณพยายามหลอกผม
ผมจะช็อตไฟฟ้าคุณ

143
00:33:33,708 --> 00:33:34,875
หายใจสิ

144
00:33:34,958 --> 00:33:37,833
- ปล่อยฉันนะ
- หายใจ

145
00:34:19,708 --> 00:34:22,958
ผมขอโทษที่ทำร้ายคุณ
แต่คุณไม่ตอบสนอง

146
00:34:25,041 --> 00:34:28,333
เสื้อผ้าไซส์คุณอยู่ในตู้หมดแล้ว

147
00:34:30,250 --> 00:34:31,625
ระวังนะ

148
00:34:55,500 --> 00:34:58,375
คุณวางแผนมานานแค่ไหนแล้ว

149
00:35:04,000 --> 00:35:04,833
อะไรนะ

150
00:35:17,625 --> 00:35:18,583
ใช่

151
00:35:21,000 --> 00:35:22,958
ฉันถามว่าคุณสืบเรื่องฉัน
มานานแค่ไหนแล้ว

152
00:35:33,750 --> 00:35:36,500
ผมเห็นคุณ
ตั้งแต่คุณย้ายมาอยู่ใหม่ ๆ

153
00:35:45,625 --> 00:35:49,208
ผมรู้เรื่องคุณทุกเรื่องที่มีให้รู้

154
00:37:22,833 --> 00:37:24,958
ช่วยปิดเพลงทีได้ไหม

155
00:37:26,083 --> 00:37:27,541
คุณไม่ชอบเหรอ

156
00:37:33,250 --> 00:37:34,208
ขอบคุณ

157
00:37:57,833 --> 00:38:00,250
คุณต้องลองทานอาหารที่ผมทำให้นะ

158
00:38:01,333 --> 00:38:02,791
ก็ได้

159
00:38:08,833 --> 00:38:10,125
ทานให้อร่อย

160
00:38:36,500 --> 00:38:39,000
- คุณทำอาหารเก่งนะ
- ขอบคุณครับ

161
00:38:41,083 --> 00:38:43,083
ทำไมคุณไม่ไปเป็นเชฟล่ะ

162
00:38:44,916 --> 00:38:49,083
ผมจะเข้าครัวเพื่อ
ทำให้คนพิเศษเท่านั้น

163
00:39:29,208 --> 00:39:31,666
ไม่นะ ไม่ ไม่ อย่านะ

164
00:39:31,750 --> 00:39:34,416
ฉันจะไม่ทำอีกแล้ว ฉันสาบาน
ฉันขอโทษ อย่านะ

165
00:40:19,583 --> 00:40:22,875
ถ้าคุณทำพฤติกรรมเยี่ยงสัตว์
ผมก็คงต้องปฏิบัติกับคุณแบบนั้น

166
00:40:22,958 --> 00:40:24,166
เข้าใจไหมครับ

167
00:40:39,458 --> 00:40:42,708
อย่าขัดขืน
ถ้ายิ่งขัดขืนก็ยิ่งเจ็บ

168
00:41:11,958 --> 00:41:14,250
ทีนี้ คุณอยากถ่มอะไรก็เชิญ

169
00:41:15,250 --> 00:41:18,666
สารที่ผมเพิ่งเทใส่ปากคุณ
จะช่วยระงับปฏิกิริยาของกรด

170
00:41:46,916 --> 00:41:49,000
- เจ็บหรือเปล่า
- เจ็บ

171
00:41:49,708 --> 00:41:51,125
ขอผมดูหน่อย

172
00:41:54,041 --> 00:41:55,333
ยอดเยี่ยม

173
00:41:57,250 --> 00:41:59,958
แผลเริ่มสมานตัวแล้ว

174
00:42:00,625 --> 00:42:05,625
มันยังบวมอยู่ แต่แค่ใช้
ยาฆ่าเชื้อต่อไปก็น่าจะโอเค

175
00:42:06,458 --> 00:42:10,458
ทานยาตัวนี้
แล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้ คุณจะไม่เจ็บแล้ว

176
00:42:15,708 --> 00:42:18,041
มันจะช่วยคุณ
อ้าปากสิครับ

177
00:42:30,958 --> 00:42:32,333
อาการดีขึ้นนะ

178
00:42:37,958 --> 00:42:42,083
เมื่อวาน ตอนคุณหลับ

179
00:42:42,458 --> 00:42:44,750
คุณไม่รู้สึกตัวเพราะพิษไข้

180
00:42:46,625 --> 00:42:48,125
ผมก็นั่งถามตัวเอง

181
00:42:49,333 --> 00:42:51,666
"ทั้งหมดนี้คือเพื่ออะไร"

182
00:42:59,375 --> 00:43:04,291
ผมแสดงความรู้สึกไม่ค่อยเก่ง

183
00:43:05,208 --> 00:43:08,750
แต่เมื่อวาน ผมเกิดกลัวขึ้นมา

184
00:43:13,333 --> 00:43:15,708
ผมไม่รู้จะทำยังไง
ถ้าผมต้องเสียคุณไป

185
00:43:35,916 --> 00:43:37,791
คุณทำอะไรน่ะ

186
00:43:37,875 --> 00:43:39,958
อะไรเนี่ย
คุณเสียสติไปแล้วเหรอ

187
00:43:41,375 --> 00:43:43,708
คุณทำอย่างนั้นทำไม อีซาเบล

188
00:43:45,000 --> 00:43:46,958
คุณทำอย่างนั้นทำไม

189
00:43:47,625 --> 00:43:49,208
อ้าปากนะ

190
00:43:52,291 --> 00:43:54,541
ผมจะทำยังไงกับคุณดี

191
00:44:00,250 --> 00:44:02,166
คุณทำอย่างนั้นทำไม

192
00:44:58,541 --> 00:45:01,666
เป็นอะไรไป นี่คุณเผลอใจลอย
ไปที่ไหนหรือเปล่า

193
00:45:03,500 --> 00:45:07,416
โทษที ผมมีปัญหาพอสมควรน่ะ

194
00:45:07,875 --> 00:45:10,250
ทุกปัญหามีทางออกค่ะ ที่รัก

195
00:45:19,875 --> 00:45:21,583
แย่ขนาดนั้นเลยเหรอ

196
00:45:21,666 --> 00:45:24,958
- ไม่ต้องห่วงหรอก
- แต่ฉันห่วงน่ะสิ

197
00:45:26,916 --> 00:45:30,750
เดี๋ยวผมก็หาทางออกได้
เหมือนทุกที

198
00:45:31,208 --> 00:45:34,375
ฉันถึงได้รักคุณไงคะ

199
00:49:30,625 --> 00:49:32,666
อีซาเบล คุณเป็นอะไรหรือเปล่า

200
00:49:32,958 --> 00:49:35,833
เป็นอะไรไป
เกิดอะไรขึ้น

201
00:49:38,500 --> 00:49:40,333
คุณเป็นอะไรหรือเปล่า

202
00:49:41,791 --> 00:49:42,916
เกิดอะไรขึ้น

203
00:49:52,583 --> 00:49:54,000
ฉันจะฆ่าแก...

204
00:50:31,583 --> 00:50:34,208
- อะไรน่ะ
- มันจำเป็น

205
00:50:34,333 --> 00:50:37,500
บางคนก็ถึงขั้นหัวใจวาย
เมื่อต้องเจออะไรแบบนี้

206
00:50:40,958 --> 00:50:42,958
คุณจะทำอะไรฉัน

207
00:50:43,291 --> 00:50:45,041
แค่สั่งสอนเล็ก ๆ น้อย ๆ

208
00:51:04,458 --> 00:51:05,833
คุณทำอะไรน่ะ

209
00:51:11,166 --> 00:51:13,166
คุณทำอะไรน่ะ

210
00:51:15,333 --> 00:51:18,250
ขอร้อง ได้โปรด ฉันขอร้อง

211
00:51:19,083 --> 00:51:20,833
หยุดเถอะ

212
00:53:03,791 --> 00:53:06,958
- ทำไมกัน
- เราเกือบเสร็จแล้ว

213
00:53:07,958 --> 00:53:09,333
ไม่ต้องกังวล

214
00:55:53,208 --> 00:55:54,875
(คนหาย)

215
00:56:57,500 --> 00:56:59,625
คุณรู้สึกยังไงบ้าง

216
00:57:07,208 --> 00:57:08,750
ปวด

217
00:57:11,208 --> 00:57:13,208
ฉันเจ็บคอ

218
00:57:16,083 --> 00:57:17,833
เจ็บปาก

219
00:57:21,708 --> 00:57:23,250
ปวดหัว

220
00:57:28,833 --> 00:57:30,583
ทุกอย่างเจ็บและปวดไปหมด

221
00:57:32,958 --> 00:57:35,458
ฉันอยู่โดยถูกมัดกับเก้าอี้ไม่ได้

222
00:57:41,875 --> 00:57:43,666
งั้นมาตกลงกัน

223
00:57:44,333 --> 00:57:46,166
ผมจะให้คุณตามที่ขอ

224
00:57:48,125 --> 00:57:51,166
อะไรก็ได้
แต่ต้องอยู่ภายในตัวบ้าน

225
00:57:57,041 --> 00:57:59,250
ฉันอยากได้อิสระบ้าง

226
00:58:04,083 --> 00:58:05,500
ฆอร์เฆ

227
00:58:10,125 --> 00:58:13,208
มองตาฉันสิ เวลาฉันพูดด้วย

228
00:58:18,208 --> 00:58:19,625
ไปคิดดูนะ

229
00:58:22,250 --> 00:58:24,166
แค่สองสามชั่วโมงก็ได้

230
00:58:26,208 --> 00:58:28,625
ฉันสาบานว่าจะไม่หนี

231
00:58:32,041 --> 00:58:34,041
ฉันขอร้องล่ะ

232
00:58:37,291 --> 00:58:39,041
ให้อิสระฉันหน่อย

233
00:58:44,583 --> 00:58:46,041
ผมจะลองคิดดู

234
00:58:47,166 --> 00:58:48,791
แต่ผมไม่สัญญาอะไรนะ

235
00:58:50,541 --> 00:58:52,041
ขออย่างอื่นเถอะ

236
00:58:52,708 --> 00:58:55,500
สิ่งที่ผมทำได้ อะไรก็ได้

237
00:59:06,250 --> 00:59:08,333
ฉันอยากได้อะไร
ที่ช่วยให้ฉันผ่อนคลาย

238
00:59:09,250 --> 00:59:10,416
นะคะ

239
00:59:19,333 --> 00:59:20,458
โอเค

240
00:59:22,958 --> 00:59:24,333
ผมจะลองดู

241
01:00:25,083 --> 01:00:26,750
มานั่งสิ

242
01:00:36,291 --> 01:00:37,541
ส่งมือมา

243
01:01:09,958 --> 01:01:12,500
ดูสิว่าผมเอาอะไร
มาช่วยให้คุณผ่อนคลาย

244
01:01:13,875 --> 01:01:15,166
เอาจริงเหรอเนี่ย

245
01:01:16,666 --> 01:01:19,875
นึกว่าคุณจะเอายา
หรือยาแก้ปวดมาให้

246
01:01:21,833 --> 01:01:23,958
นี่คือยาแก้ปวดที่ดีที่สุดแล้ว

247
01:02:20,166 --> 01:02:21,875
รู้สึกดีขึ้นไหม

248
01:02:25,375 --> 01:02:26,791
ก็นิดนึง

249
01:02:33,375 --> 01:02:35,916
คุณทำงานอะไรเหรอ

250
01:02:37,125 --> 01:02:40,875
คุณทำงานที่ไหน ทำงานอะไร

251
01:02:43,708 --> 01:02:45,666
ผมไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้น

252
01:02:48,166 --> 01:02:50,583
ฉันไม่เคยมีเป้าหมายในชีวิต

253
01:02:55,625 --> 01:02:57,958
สิ่งที่ฉันชอบที่สุดคือการวิ่ง

254
01:03:01,541 --> 01:03:03,750
มันคือสิ่งที่ฉันรัก

255
01:03:10,458 --> 01:03:11,958
แล้วฉันก็เจอ...

256
01:03:19,958 --> 01:03:21,333
และฉันก็มาอยู่ที่นี่

257
01:03:28,125 --> 01:03:29,833
คุณมีครอบครัวไหม

258
01:03:32,375 --> 01:03:33,416
เคยมี

259
01:03:35,750 --> 01:03:37,708
เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวคุณ

260
01:03:42,166 --> 01:03:45,083
เรื่องนั้น ผมก็ไม่อยากพูดถึง

261
01:03:48,583 --> 01:03:50,750
คุณคงมีมรดกสินะ

262
01:03:53,958 --> 01:03:56,500
ใช่ ผมได้มรดกมา

263
01:04:10,458 --> 01:04:12,500
พ่อแม่คุณเสียยังไง

264
01:04:25,625 --> 01:04:28,958
ผมไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้นเหมือนกัน

265
01:04:34,875 --> 01:04:36,208
บอกฉันมาสิคะ

266
01:04:39,291 --> 01:04:40,875
พวกท่านโดนฆ่า

267
01:04:53,416 --> 01:04:54,833
เสียใจด้วย

268
01:05:04,000 --> 01:05:08,583
(พ่อแม่เสียชีวิต)

269
01:05:31,833 --> 01:05:36,250
(ฆาตกรรมอย่างเงียบเชียบ)

270
01:08:35,833 --> 01:08:38,166
(เมนด็อค 1896)

271
01:08:38,833 --> 01:08:43,375
(วิโน ฟีออร์ 1899 โรม)

272
01:09:52,541 --> 01:09:53,541
มานี่

273
01:09:57,208 --> 01:09:58,458
นั่งลง

274
01:10:11,416 --> 01:10:13,416
- ดื่ม
- ดื่ม

275
01:13:14,375 --> 01:13:16,583
อย่านะ อีซาเบล

276
01:13:27,416 --> 01:13:28,500
ไม่...

277
01:13:42,750 --> 01:13:43,958
ตายซะ

278
01:15:16,250 --> 01:15:17,333
ทำไมกัน อีซาเบล

279
01:15:17,958 --> 01:15:20,125
ยิ่งผมคิด ผมก็ยิ่งไม่เข้าใจ

280
01:15:27,250 --> 01:15:31,291
นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้น
สิ่งที่คุณทำลงไป มันให้อภัยไม่ได้

281
01:15:31,875 --> 01:15:35,208
ผมจะไม่ฆ่าคุณ
แต่คุณจะอยากให้ผมฆ่าเลยล่ะ

282
01:15:52,250 --> 01:15:55,208
ผมให้คุณทุกอย่างแท้ ๆ
ผมให้บ้าน ผมสั่งสอนคุณ

283
01:15:55,833 --> 01:15:57,958
ผมเสนอให้คุณทุกอย่าง
ผมพยายามตั้งหลายทาง

284
01:15:58,666 --> 01:16:00,041
แต่คุณกลับตอบแทนผมแบบนี้

285
01:16:00,625 --> 01:16:04,375
ผมผิดหวังในตัวคุณจริง ๆ

286
01:17:16,833 --> 01:17:18,041
เข้ามาสิ

287
01:17:46,541 --> 01:17:47,958
เชิญนั่ง

288
01:17:53,666 --> 01:17:55,333
อยากดื่มอะไรหน่อยไหม

289
01:17:57,916 --> 01:17:59,416
ขอกาแฟ

290
01:18:00,916 --> 01:18:03,166
- ไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหม
- ใช่

291
01:19:54,791 --> 01:19:57,041
ผมนึกอะไรดี ๆ ออกแล้ว

292
01:20:39,458 --> 01:20:41,291
ตกลง ฆอร์เฆ

293
01:20:43,125 --> 01:20:44,583
มีข่าวอะไรบ้างไหม

294
01:20:51,333 --> 01:20:53,291
ผมไม่รู้จะพูดยังไงดี

295
01:20:55,875 --> 01:20:58,416
พูดมาเถอะน่า อะไรก็ได้

296
01:21:02,208 --> 01:21:04,208
ไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหน

297
01:21:09,708 --> 01:21:12,875
ก็เหมือนทุกทีแหละ ตั้งแต่ต้น

298
01:21:23,083 --> 01:21:24,375
พาโบล

299
01:21:25,708 --> 01:21:27,583
เรารู้จักกันมานานแค่ไหนแล้ว

300
01:21:28,041 --> 01:21:30,041
อะไรวะ นี่ล้อกันเล่นใช่ไหม

301
01:21:30,666 --> 01:21:33,750
บอกมานะ บอกมาเดี๋ยวนี้ด้วย

302
01:21:53,916 --> 01:21:55,291
ยังไม่มี...

303
01:21:56,250 --> 01:21:57,458
อะไรใหม่

304
01:22:01,041 --> 01:22:02,083
พาโบล

305
01:22:03,708 --> 01:22:05,708
ผมมีเรื่องจะสารภาพ

306
01:22:10,875 --> 01:22:12,375
ผมฆ่าเธอไม่ได้

307
01:22:36,041 --> 01:22:39,833
ไอ้สารเลวคนนี้ขอให้ผมฆ่าคุณ

308
01:22:48,833 --> 01:22:52,166
สารภาพมาสิ ไอ้ชั่ว
บอกความจริงกับเธอ

309
01:23:00,041 --> 01:23:04,958
คุณรู้ไหมทำไมเขาถึงขอให้ผมฆ่าคุณ

310
01:23:05,041 --> 01:23:06,916
เขาจะได้เอาเงินประกันชีวิตคุณไงล่ะ

311
01:23:07,000 --> 01:23:09,625
เงิน คุณมีค่ากับเขาแค่นั้น

312
01:23:09,750 --> 01:23:11,041
เงิน

313
01:23:14,958 --> 01:23:17,375
โอกาสสุดท้ายแล้วนะ ไอ้เลว

314
01:23:18,541 --> 01:23:20,666
สารภาพมา คนชั่ว

315
01:23:34,875 --> 01:23:36,833
ก็ได้ สารภาพแล้ว
ผมทำเอง หยุดเถอะ

316
01:23:59,708 --> 01:24:02,291
เห็นไหม ผมรักคุณนะ

317
01:24:02,750 --> 01:24:05,000
เราจะได้เป็นครอบครัวกันแล้ว

318
01:24:05,458 --> 01:24:07,375
ไม่ว่าคุณจะชอบ ไม่ชอบ

319
01:24:07,458 --> 01:24:08,750
สารเลว

320
01:31:57,125 --> 01:32:01,250
(นักโทษข่มขืนหลบหนี)

321
01:32:07,583 --> 01:32:10,375
อีซาเบล ว่าไง

322
01:32:10,750 --> 01:32:13,333
ดีใจจังที่ได้เจอ เธอหายไปไหนมา

323
01:32:14,125 --> 01:32:17,041
ฉันยุ่ง ๆ น่ะ
แต่ทุกอย่างโอเคดี

324
01:32:17,958 --> 01:32:19,666
อะไรน่ะ

325
01:32:20,541 --> 01:32:21,833
ไม่มีอะไร

326
01:32:24,000 --> 01:32:27,041
เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้น่ะ

327
01:32:27,541 --> 01:32:29,333
โชคดีนะ รักษาตัวด้วย

328
01:32:30,958 --> 01:32:32,666
ดีใจที่ได้เจอเธอนะ

329
01:36:41,291 --> 01:36:43,291
(คำบรรยายโดย ปทุมจิต อธิคมกมลาศัย)

329
01:36:44,305 --> 01:36:50,322