Justice League (2017) HC720p - Malay subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Iklankan barangan atau jenama anda disini

2
00:00:14,000 --> 00:00:20,074
for uploading subtitles, please login now

3
00:00:28,526 -->00:00:31,996
..

4
00:00:35,721 -->00:00:40,721
..

5
00:00:42,000 --> 00:00:48,074
for uploading subtitles, please login now

6
00:00:54,153 -->00:00:57,221
Kali terakhir kita bercakap,
kamu panggil saya pengecut.


7
00:00:57,223 --> 00:01:00,559
Sekarang saya tidak nampak
Tuhan itu ganas...


8
00:01:01,192 -->00:01:03,526
...tetapi saya tetap berdoa untuk kamu.

9
00:01:03,528 -->00:01:06,295
Saya berdoa semoga kamu
mampu bertahan dalam peperangan...

10
00:01:06,297 -->00:01:08,699
..dalam menegakkan kebenaran.

11
00:01:08,701 -->00:01:11,200
Sekarang, saya menulis ini untuk meminta
pertolongan dari kamu.


12
00:01:11,202 -->00:01:15,540
Saya melihat kadangkala tindakan
undang-undang tidak lagi digunakan dengan betul.


13
00:01:16,442 -->00:01:18,408
Di sini, terdapat lelaki jahat yang
mengganas dalam komuniti yang baik ini.


14
00:01:18,410 -->00:01:21,477
...yang cuba merosakan kebaikan.

15
00:01:21,479 -->00:01:24,982
Saya telah mengambil pendirian dan
telah membayar harga setiap yang dia lakukan.


16
00:01:26,585 -->00:01:27,818
Reverend McCord?

17
00:01:28,687 -->00:01:31,187
Miss Ginny. Boleh saya bantu?

18
00:01:31,189 -->00:01:32,791
Saya nak bercakap...

19
00:01:37,629 -->00:01:41,430
Tetapi waktunya sudah lewat.

20
00:01:41,432 -->00:01:43,969
Saya bimbang perbuatan ini mungkin boleh
menimbulkan masalah.

21
00:01:44,802 -->00:01:47,170
Saya ingin lari dari kehidupan macam ini.

22
00:01:47,172 -->00:01:48,873
Saya malu.

23
00:01:49,841 -->00:01:52,276
Dengan apa yang telah berlaku kepada
diri saya.

24
00:01:52,278 -->00:01:56,712
Miss Ginny, Tuhan memaafkan dosa-dosa
kita apabila kita memohon kepada-Nya.

25
00:01:56,714 -->00:01:58,548
Bunyinya seakan mengembirakan saya,
tetapi bagaimana?

26
00:01:58,550 -->00:02:00,985
Bagaimana cara untuk saya
melepaskan diri dari Reb?

27
00 02:02,654 -->00:02:04,155
Dia mengatakan saya adalah miliknya.

28
00:02:05,926 -->00:02:07,926
Dia tidak akan biarkan saya pergi.

29
00:02:09,227 -->00:02:11,260
Miss Ginny, jika kamu menyerahkan
diri kepada Tuhan,

30
00:02:11,262 -->00:02:12,997
...dan Tuhan akan melindungi kamu.

31
00:02:13,866 -->00:02:15,667
Dan selepas itu kamu akan menemui seperti
apa yang saya rasa.

32
00:02:22,574 -->00:02:24,508
Saya percayakan kamu, Thomas.

33
00:02:25,945 -->00:02:28,180
Kamu cuma perlu beriman.

34
00:02:30,816 -->00:02:35,583

35
00:02:36,955 -->00:02:39,555
Miss Ginny, jangan. Tolong hentikan.

36
00:02:39,557 -->00:02:40,958
Baiklah.

37
00:02:40,960 -->00:02:43,162
Cuma waktu pagi kita boleh
bercakap lama.

38
00:02:44,462 -->00:02:46,664
Tetapi sekarang, kamu lebih selamat
berada di rumah kamu.

39
00:02:48,000 --> 00:02:54,074
Iklankan barangan atau jenama anda disini

40
00:02:58,243 -->00:02:59,977
Tengoklah!

41
00:03:01,347 -->00:03:03,412
Reb, tidak ada apa-apa. Kami hanya ...

42
00:03:03,414 -->00:03:04,914
Kami cuma berbual-bual sahaja.

43
00:03:04,916 --> 00:03:08,086
Miss Ginny datang untuk dapatkan
bimbingan rohani.

44
00:03:09,288 --> 00:03:10,922
Itu alasannya?

45
00:03:11,724 -->00:03:13,792
Tidak ada apa-apa pun yang
berlaku, Reb.

46
00:03:15,660 -->00:03:17,929
Ini tempat yang dianggap suci,

47
00:03:19,331 -->00:03:21,500
...dan saya akan minta kamu
agar pergi dari sini.

48
00:03:23,535 --> 00:03:25,502
- Aaah!
- Reb, hentikannya.

49
00:03:25,504 --> 00:03:27,437
- Balik rumah, Ginny.
- Tolong sayang, jangan ...

50
00:03:27,439 --> 00:03:28,673
Balik!

51
00:03:36,014 --> 00:03:38,314
Kamu telah menganggu, sesi bimbingan.

52
00:03:43,756 -->00:03:45,957
Tidak ada apa-apa terjadi, Reb.

53
00:03:48,626 -->00:03:50,094
Ini satu hadiah daripada aku...

54
00:03:53,065 -->00:03:54,833
...dan juga dari Datuk Bandar.

55
00:03:55,734 --> 00:03:57,633
Datuk Bandar?

56
00:03:57,635 --> 00:04:00,436
Aku percaya, kamu telah diberitahu agar tidak
mencampuri urusannya.

57
00:04:01,840 --> 00:04:03,739
Kamu perlu bermain bersama-sama.

58
00:04:03,741 --> 00:04:05,743
Tetapi tidak, kamu inginkan
semua yang lebih tinggi dan berkuasa.

59
00:04:12,918 --> 00:04:16,752
Ya, walaupun saya terpaksa merempuhi
lembah bayang-bayang kematian,

60
00:04:16,754 --> 00:04:18,690
Saya tidak pernah takut pada kejahatan:

61
00:04:18,692 --> 00:04:20,756
Kerana Tuhan bersama-sama denganku;

62
00:04:20,758 -->00:04:24,128
Kekuasaan-Nya akan
menghibur aku.

63
00:04:31,338 --> 00:04:33,005
Pandanglahdiri kamu dari sudut yang
yang lain, Pendeta.

64
00:04:33,015 --> 00:08:50,005
.

65
00:08:52,000 --> 00:08:58,074
Iklankan barangan atau jenama anda disini

66
00:08:59,972 --> 00:09:02,040
Tolong saya!

67
00:09:03,307 --> 00:09:04,840
Tolong saya!

68
00:09:04,842 --> 00:09:06,277
Ikat dia.

69
00:09:11,750 --> 00:09:13,252
Tolong saya!

70
00:09:17,357 -->00:09:20,025
Apa kesalahan jenayah lelaki ini?

71
00:09:23,728 --> 00:09:24,828
Tidakkah kamu dapat melihatnya sendiri?

72
00:09:24,830 --> 00:09:26,431
Jenayah Niggerdom, kerana dia berkulit hitam.

73
00:09:28,032 --> 00:09:30,869
Kamu tak dengar? Perang sudah berakhir.

74
00:09:31,970 --> 00:09:33,404
Kamu ketinggalan.

75
00:09:33,406 --> 00:09:35,805
Perang akan berakhir apabila saya
mengatakan ia sudah tamat.

76
00:09:35,807 --> 00:09:38,641
Saya nasihatkan agar kamu kembali
ke kuda kamu...

77
00:09:38,643 --> 00:09:40,444
...sebelum saya mengikat kamu
ke tiang ini.

78
00:09:51,322 --> 00:09:54,257
- Apa nama kamu, nak?
- Abraham, tuan.

79
00:09:54,259 --> 00:09:55,725
Balik ke rumah, Abraham.

80
00:09:55,727 --> 00:09:57,362
Terima kasih tuan.

81
00:10:00,099 --> 00:10:02,333
Nama saya James McCord,

82
00:10:03,134 --> 00:10:05,335
...tetapi kawan-kawan saya
memanggil saya "Marshal."

83
00:10:06,706 --> 00:10:09,105
Kita berdepan dengan masalah?

84
00:10:09,107 --> 00:10:11,943
Tidak, Marshal. Tiada masalah.

85
00:10:42,108 --> 00:10:43,342
Wiski.

86
00:10:51,316 --> 00:10:53,251
Ah. Satu lagi.

87
00:10:53,720 -->00:10:55,219
Cantik topi.

88
00:10:55,221 -->00:10:57,088
Terima kasih.

89
00:10:59,759 --> 00:11:01,126
Saya nak.

90
00:11:02,327 --> 00:11:03,963
Apa dia?

91
00:11:04,929 --> 00:11:07,498
Saya cakap, saya nak satu.

92
00:11:07,500 --> 00:11:10,033
-Saya pasti, kamu akan memilikinya sendiri.

93
00:11:10,035 -->00:11:12,235
Saya nak satu.

94
00:11:12,237 --> 00:11:13,671
Tidak mungkin terjadi...

95
00:11:19,277 --> 00:11:21,211
...kecuali kamu sanggup mati untuk topi ini,

96
00:11:21,213 --> 00:11:23,682
Saya cadangkan kamu kembali kepada
kawan-kawan kamu dan biarkan saya minum.

97
00:11:45,303 --> 00:11:47,438
Sesiapa boleh beritahu saya
di mana gereja?

98
00:11:53,479 --> 00:11:55,180
Tiada seorang pun?

99
00:11:56,048 --> 00:11:58,217
Tiada siapa yang tahu di mana?

100
00:12:01,019 --> 00:12:03,521
Pusing kepala, lihat jalan yang menuju
ke pinggir Bandar.

101
00:12:04,456 --> 00:12:07,426
Tidak banyak yang kamu boleh nampak, tetapi
jangan sampai terlepas.

102
00:12:08,961 --> 00:12:11,561
Sekiranya, sesiapa yang berjumpa dengan
Reverend McCord,

103
00:12:11,563 -->00:12:13,766
...beritahu padanya, adiknya datang mencari.

104
00:12:23,242 -->00:12:25,942
Ianya sangat tragis.

105
00:12:25,944 -->00:12:28,513
Lelaki yang mati dengan pakaian
yang terbakar.

106
00:12:29,147 --> 00:12:31,115
Dia ada banyak peluang.

107
00:12:31,117 --> 00:12:32,216
Ya.

108
00:12:32,218 --> 00:12:34,086
Namun, kebakaran tetap terjadi.

109
00:12:35,054 --> 00:12:38,090
Kamu tahu, apabila saya mula-mula
tiba di sini,

110
00:12:39,057 --> 00:12:41,393
...terdapat kawasan terbuka luas seperti sekarang
yang kamu boleh lihat.

111
00:12:42,894 --> 00:12:45,196
Bandar yang bergolak.

112
00:12:46,032 --> 00:12:48,064
Sesetengah orang menyebutnya "Negara Tuhan."

113
00:12:48,066 --> 00:12:51,535
Jadi ... jadi, saya akan kata...

114
00:12:51,537 --> 00:12:55,574
...Tuhan tidak akan berhenti,
mengambil bahagian saya.

115
00:12:58,443 --> 00:13:00,112
Bagaimana dengan darah?

116
00:13:03,082 --> 00:13:05,215
Apa maksudnya?

117
00:13:05,217 --> 00:13:07,851
Lelaki dan perempuan berkuda ke Bandar.

118
00:13:07,853 --> 00:13:10,522
- Betul?
- Saya pernah melihat seperti itu sebelum ini.

119
00:13:11,323 --> 00:13:13,258
Anjing mencari tulang.

120
00:13:14,025 --> 00:13:15,493
Dan dia seorang marshal.

121
00:13:17,896 --> 00:13:19,797
Dia seorang Marshal A.S.

122
00:13:22,935 --> 00:13:24,403
Kamu ingin katakan bahawa ...

123
00:13:25,637 -->00:13:29,409
...dia tidak boleh membeli bukti
tentang kematian adiknya ...

124
00:13:30,176 --> 00:13:31,844
...atau tidak memandang rendah
kematian adiknya?

125
00:13:35,080 --> 00:13:36,714
Ia juga boleh jadi...

126
00:13:39,252 --> 00:13:41,554
....kecelakaan disebabkan
masalah dalam keluarga.

127
00:13:43,522 --> 00:13:45,457
Ya, saya rasa mungkin begitu.

128
00:13:47,525 --> 00:13:49,893
Hei, kenapa kamu tidak jadi Colt?

129
00:13:49,895 --> 00:13:51,696
Kamu lebih dipercayai?

130
00:13:54,199 --> 00:13:58,136
Ayah saya memberikan senjata ini.
Ia sesuai dengan kebaikan yang saya ada.

131
00:13:59,971 --> 00:14:02,306
Kenapa kamu tidak bimbang tentang
Marshall AS itu.

132
00:14:07,280 --> 00:14:12,682
"...kerana dia memberi manfaat
kepada orang-orang kudus mengikuti kehendak Tuhan.

133
00:14:12,684 --> 00:14:17,621
Dan kita tahu bahawa semua kebaikan akan berfungsi
kepada mereka yang mencintai Tuhan,

134
00:14:17,623 --> 00:14:21,625
...kepada mereka yang
mengikuti seruan-Nya.

135
00:14:21,627 --> 00:14:24,528
Siapakah dia dahulu, yang
akan menentukan...

136
00:14:24,530 --> 00:14:27,530
...keperibadian untuk anaknya.

137
00:14:27,532 --> 00:14:30,534
Agar menjadi anak contoh pertama
diantara saudara kandungnya."

138
00:14:41,380 --> 00:14:43,248
Apa yang boleh saya tolong, tuan?

139
00:14:44,082 --> 00:14:45,850
Inikah gereja adik saya?

140
00:14:46,719 --> 00:14:48,587
Saya sedang mencarinya.

141
00:14:51,090 --> 00:14:53,123
Cukuplah untuk hari, semua.

142
00:14:53,125 --> 00:14:54,493
Terima kasih.

143
00:14:56,629 --> 00:14:58,230
Saya Melissa.

144
00:15:00,366 --> 00:15:01,767
James McCord.

145
00:15:04,002 --> 00:15:05,637
Saya akan bawa kamu berjumpa dengannya.

146
00:15:18,352 --> 00:15:22,388
Saya minta maaf,
Saya sepatutnya datang lebih awal.

147
00:15:24,556 --> 00:15:26,155
Kamu tidak tahu?

148
00:15:26,157 --> 00:15:28,793
Adakah saya patut bertanya di mana
adik saya dikebumikan?

149
00:15:31,730 -->00:15:33,931
Maafkan saya. Saya...

150
00:15:35,533 -->00:15:37,535
Itu bukan salah kamu.

151
00:15:50,149 -->00:15:52,349
"James, yang disayangi,

152
00:15:52,351 -->00:15:54,921
Kali terakhir kita bercakap,
kamu panggil saya pengecut.

153
00:16:00,192 --> 00:16:02,560
Sekarang saya tidak nampak
Tuhan itu ganas...

154
00:16:05,631 --> 00:16:07,599
...tetapi saya tetap berdoa untuk kamu."

155
00:16:07,601 --> 00:16:09,500
Saya berdoa semoga kamu
mampu bertahan dalam peperangan


156
00:16:09,502 --> 00:16:12,235
dalam menegakkan kebenaran.

157
00:16:12,237 --> 00:16:15,038
Sekarang, saya menulis ini untuk meminta
pertolongan dari kamu.


158
00:16:15,040 --> 00:16:18,944
Saya melihat kadangkala tindakan
undang-undang disalah gunakan.


159
00:16:23,416 --> 00:16:27,852
Di sini, terdapat lelaki jahat yang
mengganas dalam komuniti yang baik ini.


160
00:16:29,288 --> 00:16:32,189
Saya telah mengambil pendirian dan
telah membayar harga setiap yang dia lakukan.


161
00:16:32,191 --> 00:16:33,859
"Saya takut dengan kehidupan saya.

162
00:16:34,793 --> 00:16:37,093
Saya minta agar kamu datang dengan segera.

163
00:16:37,095 --> 00:16:39,195
Membantu menghapuskankan kejahatan ini.

164
00:16:39,197 --> 00:16:40,898
Adikmu, Thomas."

165
00:16:47,239 --> 00:16:48,874
Adakah kamu sheriff?

166
00:16:51,242 --> 00:16:52,877
Marshal A.S.

167
00:16:59,385 --> 00:17:01,553
Kamu tahu bagaimana adik saya mati?

168
00:17:04,390 --> 00:17:07,026
Mereka menemui mayatnya yang hangus di
dalam gereja.

169
00:17:10,728 --> 00:17:12,562
Bandar ini masih mempunyai lelaki-lelaki
yang jahat...

170
00:17:12,564 --> 00:17:15,498
...dan dia menentang mereka.

171
00:17:15,500 --> 00:17:18,436
Tidakkah Tuhan berkata...

172
00:17:18,438 --> 00:17:22,775
...bahawa orang yang benar dan yang
berbudi pekerti akan mewarisi bumi?

173
00:17:24,242 --> 00:17:25,842
Tetapi, tolong beritahu saya.

174
00:17:25,844 --> 00:17:28,379
Bilakah masa untuk berdoa?

175
00:17:29,583 --> 00:17:33,052
Ya, saya mengutip mutiara kata ini, dari
sebuah buku,

176
00:17:34,252 --> 00:17:36,554
"Tidakkah kita melihat cara lain?"

177
00:17:38,624 -->00:17:42,427
Tetapi dia juga memberitahu kita
masa yang tepat...

178
00:17:42,429 -->00:17:44,696
...masa untuk segala-galanya.

179
00:17:44,698 --> 00:17:49,833
Saya hanyalah seorang lelaki, tetapi
saya tidak akan berpaling.

180
00:17:49,835 --> 00:17:53,873
Saya nampak siapa pencuri,
dan saya memanggil mereka. Di sana.

181
00:17:55,876 --> 00:18:01,414
Di sana, keluarga dan suadara saya,
adalah hamba kegelapan.

182
00:18:11,490 --> 00:18:15,625
Berdiri dengan saya, saudara-saudara,
abang dan kakak saya.

183
00:18:15,627 --> 00:18:18,797
Kita boleh hapuskan kejahatan
di bandar ini.

184
00:18:23,301 --> 00:18:25,970
Saya akan mengetahui nanti apa
berlaku kepada adik saya.

185
00:18:29,341 --> 00:18:31,977
Sekiranya ada permainan yang jahat,
seseorang akan membayarnya.

186
00:18:34,280 --> 00:18:36,114
Kamu ada tempat tinggal?

187
00:18:37,483 --> 00:18:39,916
Saya fikir untuk mendirikan khemah.

188
00:18:39,918 --> 00:18:42,387
Kami ada sebuah rumah kecil
di ladang kami.

189
00:18:42,389 --> 00:18:44,388
Satu kebanggaan buat kami, jika kamu...

190
00:18:44,390 --> 00:18:45,857
...dan kamu dialu-alukan untuk tinggal di sana.

191
00:18:45,859 --> 00:18:47,190
Tidak mengapa, puan.

192
00:18:47,192 --> 00:18:49,560
Saya beri jaminan kepada kamu, bahawa
saya tidak mengenakan sewa.

193
00:18:50,728 --> 00:18:52,497
Terima kasih banyak.

194
00:18:52,932 --> 00:18:55,100
Nanti selesaikannya kemudian.

195
00:19:32,471 --> 00:19:35,907
Hei! Hei, Hei, kamu selalu...
Jaga-jaga, ya?

196
00:19:36,976 --> 00:19:38,810
Tak guna.

197
00:19:40,378 --> 00:19:42,047
Gus, bukakannya.

198
00:19:51,522 --> 00:19:52,990
Uh huh. Di mana senjata?

199
00:19:52,992 --> 00:19:54,994
Dengan penghantaran yang akan datang.

200
00:19:55,628 --> 00:19:57,929
Baiklah. Tutup.

201
00:20:00,732 --> 00:20:03,001
Kamu, tutupnya dengan kanvas.

202
00:20:03,801 --> 00:20:06,004
Jangan sampai ia basah.

203
00:20:07,307 --> 00:20:08,972
Sial.

204
00:20:17,850 -->00:20:19,951
Tom sentiasa lebih baik dengan kebijaksanaannya.

205
00:20:19,953 --> 00:20:22,720
Dia, uh ... Perkara yang selalu dia fikir...

206
00:20:22,722 --> 00:20:25,489
Saya banyak bertindakan seperti seorang lelaki.

207
00:20:25,491 --> 00:20:29,593
Kami semua menghargai penjelasannya.

208
00:20:29,595 --> 00:20:32,664
Sebutan mudah kita sebagai hamba
adalah Tuhan itu Maha Mulia.

209
00:20:32,666 --> 00:20:34,967
Saya tidak akan memanggil begitu
pada kamu, Puan.

210
00:20:36,034 --> 00:20:39,970
Terima kasih, Tuan.

211
00:20:39,972 --> 00:20:43,741
Melissa guna untuk mengajarkan ilmu
kepada kanak-kanak sebelum Thomas ke sini.

212
00:20:43,743 --> 00:20:45,877
Dia membaca bab dan ayat-ayat
ketika tidurnya.

213
00:20:45,879 --> 00:20:47,945
Hentikan, ayah. Ayah memalukan saya.

214
00:20:47,947 --> 00:20:50,546
Saya dapat melihatnya secara langsung ketika
pertama kali bejumpa dengannya.

215
00:20:50,548 --> 00:20:53,583
Kadang-kadang semua orang juga
beriman.

216
00:20:53,585 --> 00:20:55,787
Thomas sentiasa berdoa.

217
00:20:56,890 --> 00:21:00,724
Berdoalah untuk sesuatu.
Saya tidak pernah faham.

218
00:21:00,726 --> 00:21:04,595
Jika mahukan sesuatu, cuma pergi
mencarinya. Mengapa perlu berdoa mengenainya?

219
00:21:07,667 -->00:21:10,067
Bagaimana kamu fikir Thomas mati?

220
00:21:10,069 --> 00:21:14,403
Kami menemui mayatnya yang hangus
di gereja selepas api padam.

221
00:21:14,405 --> 00:21:16,439
Saya faham, mereka menemui mayatnya hangus terbakar,

222
00:21:16,441 --> 00:21:20,745
...tetapi mengapa dia tidak berusaha melarikan diri?

223
00:21:20,747 --> 00:21:23,814
Mereka mengatakan dia mabuk dan
memecahkan lampu atau sesuatu.

224
00:21:23,816 -->00:21:25,151
Dan kamu percaya?

225
00:21:26,751 --> 00:21:28,019
Tidak.

226
00:21:28,688 --> 00:21:30,421
Thomas bukan kaki mabuk.

227
00:21:30,423 --> 00:21:33,757
Malah, dia selalu mengajar perkara-perkara yang baik
kepada orang setiap malam.

228
00:21:33,759 --> 00:21:36,094
Seseorang berkata, bahawa dia berfikir
mengenai Datuk bandar Pierce.

229
00:21:36,096 --> 00:21:39,363
Dia mungkin terkebelakang dari beberapa
masalah di bandar ini.

230
00:21:39,365 --> 00:21:41,833
Kamu fikir dia mempunyai musuh
yang menyebabkan kematiannya?

231
00:21:41,835 --> 00:21:44,067
Ya.

232
00:21:44,069 --> 00:21:45,670
Beritahu saya.

233
00:21:47,906 --> 00:21:51,474
Sebelum perangan, seorang lelaki
mengatakan.

234
00:21:51,476 --> 00: 21:54,112
Pierce menjadikan wangnya sebagai
hamba perdagangan.

235
00:21:54,114 -->00:21:57,714
Apabila perang bermula, ramai
menuju ke Timur, tetapi dia tidak ikut dari belakang.

236
00:21:57,716 --> 00:22:00,852
Membeli sendiri kedudukan dan kuasa di Bandar.

237
00:22:00,854 --> 00:22:04,955
Dia mengupah Reb dan kumpulannya
bekas Tentera Gabungan sebagai penguatkuasa...

238
00:22:04,957 --> 00:22:07,157
...dan membuat kekecohan di jalan-jalan
menuju ke pejabat Datuk Bandar.

239
00:22:07,159 --> 00:22:10,027
Bagaimana dia boleh bertindak demikian?

240
00:22:10,029 --> 00:22:11,797
Siapa yang boleh menghentikannya?

241
00:22:12,999 --> 00:22:15,664
Ini adalah sebuah bandar kecil, Marshal.

242
00:22:15,666 --> 00:22:18,638
Sesiapa sahaja begitu pengaruh dengannya.

243
00:22:20,039 --> 00:22:21,705
Apabila perang berakhir,

244
00:22:21,707 --> 00:22:24,043
..orang-orang telah kembali dan bandar
mula membangun.

245
00:22:25,078 --> 00:22:27,711
Reb membawa beberapa
tentera upahannya ke Bandar,

246
00:22:27,713 --> 00:22:29,882
...dan kerana itu bandar
ini tidak pernah aman.

247
00:22:31,418 --> 00:22:37,089
Sesiapa sahaja yang menentang Reb
atau Datuk bandar akan mati.

248
00:22:38,489 --> 00:22:40,925
Adik kamu bukan orang yang pertama.

249
00:22:40,927 --> 00:22:44,796
Saya tidak akan membeli bir untuk
mabuk, kerana bimbang sekejab lagi lampu akan terpadam.

250
00:22:45,665 --> 00:22:48,166
Tidak, ada sesuatu yang berlaku padanya.

251
00:22:48,168 --> 00:22:50,369
Saya tidak pergi sehingga saya
mengetahui segalanya.

252
00:22:56,875 --> 00:22:58,711
Ini milik adik kamu.

253
00:22:59,946 -->00:23:02,715
Selepas kebakaran, saya menemui
di dalam kotak.

254
00:23:11,490 --> 00:23:12,857
Saya masih ingat sehingga hari ini.

255
00:23:15,594 --> 00:23:18,364
Sekian lama kami benci untuk bangkit.

256
00:23:26,971 --> 00:23:28,741
Ibu kami.

257
00:23:30,910 --> 00:23:32,377
Suatu ketika dahulu.

258
00:23:38,518 --> 00:23:40,651
Cincin perkahwinannya.

259
00:23:40,653 --> 00:23:42,519
Dia tidak mahu dikebumikan bersama dengannya.

260
00:23:42,521 --> 00:23:45,023
Dia mahukan salah seorang daripada kami
menggunakannya apabila tiba masanya.

261
00:23:46,658 --> 00:23:48,159
Cantik.

262
00:23:57,837 --> 00:24:00,037
Jurnal.

263
00:24:00,039 --> 00:24:02,039
Adakah kamu tahu, dia menyimpannya?

264
00:24:02,041 --> 00:24:04,075
Tidak, saya tidak tahu.

265
00:24:05,078 --> 00:24:06,877
Sudah lewat malam.

266
00:24:06,879 -->00:24:08,779
Saya fikir, petang esok kita akan bercakap lagi.

267
00:24:08,781 --> 00:24:10,248
- Selamat malam, ayah.
- Selamat Malam.

268
00:24:10,250 --> 00:24:11,784
Selamat malam, James.

269
00:24:18,658 --> 00:24:20,159
Dia ada masalah?

270
00:24:20,959 --> 00:24:23,093
Dia amat sukar untuk menempuhi.

271
00:24:23,095 --> 00:24:26,196
Suaminya terbunuh di Antietam.

272
00:24:26,198 --> 00:24:30,202
Tidak lama selepas itu, dia kehilangan
anak lelakinya, cucu saya.

273
00:24:31,303 --> 00:24:34,605
- Maaf, saya turut bersimpati.
- Dia semakin kuat.

274
00:24:34,607 --> 00:24:36,208
Setiap hari dia semakin baik.

275
00:24:42,314 --> 00:24:45,084
Mari kita dengar apa yang kamu
perlu beritahu saya, dik.

276
00:24:47,554 --> 00:24:50,754
Sebelah Barat. Tanah
yang penuh dengan janji-janji.


277
00:24:50,756 --> 00:24:53,926
Bagi saya, itu adalah tanah takdir.

278
00:24:58,631 --> 00:25:01,666
Walaupun saya meninggalkan kebaikan dan
kehidupan yang berpotensi,


279
00:25:01,668 --> 00:25:03,469
...tetapi, panggilan dari Tuhan lebih kuat.

280
00:25:04,836 -->00:25:07,638
Saya pasti, Datuk Bandar berada
di sebalik semua ini.


281
00:25:07,640 --> 00:25:11,243
Komuniti kami hidup tanpa undang-undang
selama beberapa tahun.


282
00:25:12,345 --> 00:25:16,080
Melissa Collins datang
hanya selepas dapat tentangan dari Reb.


283
00:25:16,082 --> 00:25:17,550
Gadis cantik itu.

284
00:25:19,251 --> 00:25:23,353
Saya mengikuti bersama-sama Datuk Bandar untuk
membuang senjata-senjata di lombong.


285
00:25:23,355 --> 00:25:25,523
Saya juga telah membuat peta lokasi.

286
00:25:49,348 --> 00:25:53,651
Reb tidak nak dengar, kamu tidak ada
wang hari ini, nak.

287
00:25:53,653 --> 00:25:55,885
Seperti saya katakan, tuan, semua perkara
agak perlahan sejak kebelakangan ini.

288
00:25:55,887 --> 00:25:58,021
- Mm-hmm.
- Beberapa pegawai tentera...

289
00:25:58,023 --> 00:26:01,992
...tanyakan sama ada saya boleh menunggang kuda mereka
minggu depan, kemudian menetapkan beberapa perkara.

290
00:26:01,994 --> 00:26:05,930
Itu tidak akan menyelesaikan masalah
kita, bukan?

291
00:26:05,932 --> 00:26:08,299
Letakkan pistol itu. Beritahu saya apa yang berlaku.

292
00:26:08,301 --> 00:26:11,603
Ini bukan urusan kamu.

293
00:26:12,772 --> 00:26:14,039
Jadikan dia sebagai lombong.

294
00:26:16,141 --> 00:26:20,011
Kami tidak kenal kamu. Lebih baik kamu
belajar untuk mengenali kami.

295
00:26:20,013 --> 00:26:21,978
Jika kamu boleh bayar, boleh kamu
bayarkannya?

296
00:26:21,980 --> 00:26:23,882
Baik tuan.

297
00:26:24,650 --> 00:26:27,083
Di sana kamu boleh dapat, tetapi tidak di dini.

298
00:26:27,085 --> 00:26:29,288
Itulah yang kamu akan dapat
hari ini. Pergi dari sini.

299
00:26:40,834 --> 00:26:42,235
Terima kasih.

300
00:26:43,268 --> 00:26:45,835
- Bagaimana boleh saya membayar balik pada kamu?
- Lihatlah kuda saya.

301
00:26:45,837 --> 00:26:48,304
Kita telah melalui jalan yang panjang. Mungkin
perlu meneruskan perjalanan.

302
00:26:48,306 --> 00:26:50,341
Kamu menyelamatkan anak saya, Abraham.

303
00:26:51,376 -->00:26:54,346
Apa sahaja yang kamu perlukan, ia
ada pada saya..

304
00:26:58,884 --> 00:27:01,118
Lelaki perlu selesaikan apa yang
dia telah janjikan.

305
00:27:01,120 --> 00:27:02,488
Terima kasih.

306
00:27:05,259 --> 00:27:07,257
Kamu tahu, cukai kamu perlu dibayar,

307
00:27:07,259 --> 00:27:09,459
...atau akan menanggung akibatnya.

308
00:27:09,461 --> 00:27:11,429
Bagaimana sepatutnya saya perlu beri
makanan kepada keluarga saya?

309
00:27:11,431 --> 00:27:14,366
- Itu masalah kamu, kamu yang perlu fikirkan.

310
00:27:20,038 --> 00:27:23,908
Cukuplah.
Jangan lakukannya lagi.

311
00:27:23,910 --> 00:27:26,245
Hanya letakkannya. Perlahan-lahan.

312
00:27:27,046 --> 00:27:28,347
Dan balik.

313
00:27:33,953 --> 00:27:35,318
Ini tidak akan berakhir.

314
00:27:35,320 --> 00:27:37,922
Kamu tidak boleh datang
ke bandar orang lain...

315
00:27:37,924 --> 00:27:39,723
...dan bertindak seperti bandar kamu sendiri.

316
00:27:39,725 --> 00:27:42,394
Baiklah, itu ironis, bukan?

317
00:27:42,396 -->00:27:47,167
Jadi kenapa tidak kamu dan kawan...
kamu keluar dari sini.

318
00:27:55,774 --> 00:27:57,543
Kamu bantuan dari langit.

319
00:28:00,513 --> 00:28:03,181
Jangan begitu yakin tentang itu.

320
00:28:10,790 --> 00:28:14,059
Hei, koboi. Nak bergembira malam ni?

321
00:28:14,927 --> 00:28:16,294
Tidak, terima kasih, cik.

322
00:28:23,803 --> 00:28:25,470
Wiski.

323
00:28:40,920 --> 00:28:43,056
Berikan saya dua lagi.

324
00:28:48,827 --> 00:28:50,261
Terima kasih.

325
00:28:54,535 --> 00:28:56,202
Saya fikir untuk ikut bersama kamu?

326
00:28:58,237 --> 00:28:59,771
Terima kasih.

327
00:29:01,540 --> 00:29:03,106
Perlu untuk saya kenalkan diri saya.

328
00:29:03,108 --> 00:29:04,843
Tidak perlu, Marshal.

329
00:29:04,845 --> 00:29:07,247
Ya, saya rasa saya tidak terkejut.

330
00:29:08,115 --> 00:29:10,147
Dengar, Kapten, saya mungkin memerlukan bantuan kamu.

331
00:29:10,149 --> 00:29:12,149
Saya tidak nampak apa masalahnya.

332
00:29:12,151 --> 00:29:16,020
Misi kita untuk menjaga negara ini
selamat. Kamu adalah petugas keamanan.

333
00:29:16,022 --> 00:29:18,724
Kita berdua tahu itu tidak
sentiasa yang dipotong dan dikeringkan.

334
00:29:21,193 --> 00:29:22,627
Di mana stesen yang kamu bertugas?

335
00:29:23,562 --> 00:29:25,763
Gettysburg. Maine ke-20.

336
00:29:26,566 --> 00:29:28,266
Perang boleh dihentikan...

337
00:29:28,268 --> 00:29:31,471
...jika kamu tidak buat seperti kamu lakukan
dan bersatu.

338
00:29:32,972 --> 00:29:34,238
Utara dan Selatan.

339
00:29:34,240 --> 00:29:36,274
Kamu boleh kata bahawa ia mudah,

340
00:29:37,577 --> 00:29:40,945
...tetapi segelintir budak-budak
yang membunuh antara satu sama lain ... Amerika.

341
00:29:40,947 --> 00:29:43,248
Kamu dari Gettysburg juga?

342
00:29:43,250 --> 00:29:46,252
Second Bull Run, Antietam, Fredericksburg.

343
00:29:46,918 --> 00:29:48,251
Itu adalah nama mereka semua.

344
00:29:48,253 --> 00:29:49,655
Amen.

345
00:29:53,126 --> 00:29:55,559
Di sini kenapa? Ada sesuatu yang kamu
ingin lakukan untuk adik kamu. - Saya anggap...

346
00:29:55,561 --> 00:29:58,494
saya tidak dapat apa-apa bukti kukuh,

347
00:29:58,496 --> 00:30:02,500
...tetapi dia telah membawa beberapa
perkara yang perlu diperjelaskan tentang bandar ini.

348
00:30:03,869 -->00:30:07,004
Kita mempunyai alasan sendiri tentang
Datuk Bandar atas sebab keinginan kita sendiri.

349
00:30:07,006 --> 00:30:11,474
Walau bagaimanapun, itu
bukan termasuk pertikaian keluarga.

350
00:30:11,476 --> 00:30:14,611
Tetapi melihat bagaimana kita berurusan
dengan musuh negara ...

351
00:30:14,613 --> 00:30:16,548
Raiders Quantrill dan semua ...

352
00:30:16,550 --> 00:30:20,484
...mungkin dapat sedikit
membantu kamu.

353
00:30:20,486 --> 00:30:24,021
Jangan datang kepada saya tanpa bukti yang kukuh.

354
00:30:24,023 --> 00:30:27,559
Saya tidak boleh jejaskan misi kita untuk
membantu kamu membalas dendam, kamu faham.

355
00:30:28,594 --> 00:30:30,262
Ya, tuan.

356
00:30:37,503 --> 00:30:39,438
Maafkan saya, Datuk Bandar.

357
00:30:41,575 --> 00:30:43,710
Budak lelaki itu adalah masalah.

358
00:30:49,649 --> 00:30:52,116
Apa maksudnya?

359
00:30:52,118 --> 00:30:55,920
Dia menghalang kami dari mengutik
sewa dari tukang besi itu...

360
00:30:55,922 --> 00:30:58,857
dan kedai Trumble hari ini.

361
00:31:00,125 --> 00:31:01,659
Tuhan, kenapa patut kamu lihat...

362
00:31:01,661 --> 00:31:06,131
orang jahat dan bodoh mengelilingi saya.

363
00:31:06,133 --> 00:31:10,134
Kamu beritahu kami untuk tidak akan menggunakannya
senjata dan menarik perhatian orang ramai,

364
00:31:10,136 --> 00:31:13,406
...jadi apa yang perlu kita buat?

365
00:31:14,140 --> 00:31:15,774
Sekarang saya beritahu kamu ...

366
00:31:16,576 --> 00:31:18,076
turun dari rumah saya.

367
00:31:18,078 --> 00:31:20,045
Keluar dari pekan saya!

368
00:31:20,047 --> 00:31:21,481
Teruskan.

369
00:31:32,259 --> 00:31:34,358
Watak McCord ini,

370
00:31:34,360 --> 00:31:37,229
...dia tidak dibenarkan
mengganggu perniagaan saya.

371
00:31:37,963 --> 00:31:39,630
Dia seperti ...

372
00:31:41,100 --> 00:31:42,399
penyakit.

373
00:31:42,401 --> 00:31:44,234
Boleh berjangkit.

374
00:31:44,236 --> 00:31:46,438
Perlu diuruskan.

375
00:31:47,272 --> 00:31:49,138
Jadi apa yang kamu mahu lakukan?

376
00:31:49,140 --> 00:31:50,775
Baik ...

377
00:31:52,145 --> 00:31:55,281
Letakkan beberapa orang untuk uruskannya.
Bukan dua orang yang bodoh itu.

378
00:31:56,082 --> 00:31:57,883
Pilih dua orang bodoh yang lain.

379
00:31:58,718 --> 00:32:01,820
- Lihat apa yang dia lakukan.
- Saya akan mengatasinya.

380
00:32:03,421 -->00:32:06,023
Saya dah beri makanan. Jangan
bertindak seperti kamu tidak mendapat apa-apa.

381
00:32:06,025 -->00:32:07,794
Sekarang.

382
00:32:09,095 -->00:32:10,695
Oh.

383
00:32:10,697 -->00:32:13,397
Pagi. Saya tidak nampak kamu berdiri di sana.

384
00:32:13,399 -->00:32:15,733
Matahari pagi menyinari di rambut kamu.

385
00:32:15,735 --->00:32:18,402
Kelihatan seperti bidadari.

386
00:32:19,573 -->00:32:22,240
Tetapi, saya tiada malaikat, itu pasti.

387
00:32:22,242 -->00:32:24,440
Itu bukan perkataan dari sekitar bandar ini.

388
00:32:27,345 -->00:32:29,514
Dengar, saya menemui beberapa
perkara dalam jurnal Thomas.

389
00:32:29,516 -->00:32:31,649
Ia dapat membuktikan kejahatan Datuk Bandar.

390
00:32:31,651 -->00:32:33,450
Apa yang kamu jumpa?

391
00:32:33,452 -->00:32:36,786
Peta ini.

392
00:32:36,788 -->00:32:39,423
Jurnal ini juga mengatakan beliau memiliki
senjata dan wang yang dicuri.

393
00:32:41,560 -->00:32:45,362
Saya tidak tahu untuk memahaminya. Saya
juga tidak mengiktiraf mana-mana muka bumi.

394
00:32:45,364 -->00:32:49,265
Ketika Tom dan saya masih kanak-kanan,
kami selalu bermain pengakap India.

395
00:32:49,267 -->00:32:52,737
Kita akan membawa peta ini untuk menarik
campur tangan pihak luar Barat.

396
00:32:52,739 -->00:32:55,206
Kita lakukan mereka seperti harta mereka
juga pernah dirompak,

397
00:32:55,208 -->00:32:57,042
...dan kuncu-kuncu Datuk Bandar tidak akan
menyedari cara yang kita lakukan.

398
00:32:57,044 -->00:32:59,309
Lihat, simbol arah untuk Utara.

399
00:32:59,311 -->00:33:02,614
Itulah kolam dan beberapa pokok.

400
00:33:03,481 -->00:33:05,115
Point adalah,

401
00:33:05,117 --->00:33:08,119
Saya boleh menggunakan peta itu untuk mencari
cache bekalan Datuk Bandar.

402
00:33:08,121 -->00:33:09,354
Saya akan pergi dengan kamu.

403
00:33:09,356 -->00:33:11,991
Tidak, kita tidak tahu
bakal yang kita akan hadapi di sana.

404
00:33:13,526 -->00:33:15,691
Sekiranya sesuatu berlaku kepada saya,

405
00:33:15,693 -->00:33:17,828
Saya nak kamu mencari Kapten Lewis

406
00: 33: 17,830 -->00: 33: 20,365
...dan beri peta kepadanya.

407
00:33:20,367 -->00:33:23,336
Pangkalannya tidak jauh dari
bandar ini.

408
00:33:24,136 -->00:33:25,435
Saya tahu lombong ini di mana.

409
00:33:25,437 -->00:33:27,771
Lombong ni sudah lama ditinggalkan
lombong. Saya boleh bawa kamu ke sana.

410
00:33:27,773 -->00:33:29,808
Tidak, saya nak kamu tetap berada di sini.

411
00:33:30,476 -->00:33:31,977
Baik.

412
00:33:32,712 -->00:33:34,714
Buat masa sekarang, cuma Kapten Lewis.

413
00:35:17,750 -->00:35:20,119
Bunyi tembakan. Mari kita periksa.

414
00:36:20,679 -->00:36:23,381
- Baiklah, bolehkah kamu bacakan?
- Baik tuan.

415
00:36:23,383 -->00:36:25,084
Bacakan kepada saya.

416
00:36:29,589 -->00:36:32,656
"Datuk Bandar Pierce, senjata kami
di Sawtooth adalah senjata-senjata berat...

417
00:36:32,658 -->00:36:37,295
...dan kami telah melatih lebih dari 400 orang
setakat ini, yang bersedia melakukan apa sahaja.

418
00:36:37,297 -->00:36:40,798
Selain itu, kami melatih 200
askar dari Virginia dan Kentucky...

419
00:36:40,800 -->00:36:42,934
...bersedia untuk berjuang membantu
wilayah kamu.

420
00:36:42,936 -->00:36:46,570
Sila pastikan bahawa anda
menyediakan tempat penginapan yang mencukupi.

421
00:36:46,572 -->00:36:49,273
Yang ikhlas, Datuk Bandar J.W. Cooter."

422
00:36:49,275 -->00:36:50,675
Terima kasih,nak

423
00:36:51,778 -->00:36:53,179
Bacaan kamu sangat baik.

424
00:36:56,448 -->00:36:59,185
Dan kamu adalah pembawa berita gembira.

425
00:37:00,620 -->00:37:03,020
Saya nak kamu bawa mesej saya
kepada Datuk Bandar Cooter.

426
00:37:03,022 --->00:37:06,523
Tolong katakan kepadanya, Tuan dengarlah,

427
00:37:06,525 -->00:37:10,195
"J.W., terima kasih di atas inspirasi ini."

428
00:37:12,398 -->00:37:14,934
Ya, betul. Tak perlu ketuk pintu.
Hanya berjalan terus ke dalam.

429
00: 37: 16,403 -->00: 37: 18,669
- Ada sesuatu yang kamu ingin katakan?
- Ya.

430
00:37:18,671 -->00:37:20,705
Kamu boleh keluar. Tutup pintu itu, nak.

431
00:37:23,510 -->00:37:26,244
Ya, ya, hanya ... Sila duduk.

432
00:37:28,514 -->00:37:32,617
Orang-orang kita melihat abang pendeta
munggang keluar dari bandar hari ini.

433
00:37:32,619 -->00:37:34,619
Dengar kata dia menuju Utara.

434
00:37:34,621 -->00:37:37,056
Keluar untuk mencari sesuatu yang "lebih baik"?

435
00:37:37,857 -->00:37:39,389
Susah untuk diramalkan.

436
00:37:39,391 -->00:37:40,892
Adakah mereka mengekorinya?

437
00:37:40,894 -->00:37:44,029
Tidak. Tidak tahu ke mana dia pergi.

438
00:37:45,999 -->00:37:49,901
Saya sepenuhnya akan mengatakan bahawa
maklumat tidak berguna, bukan?

439
00:37:49,903 -->00:37:53,606
Ketika saya beritahu mereka,
marshal telah lama berlalu.

440
00:37:54,607 -->00:37:57,074
Saya fikir ia akan jadi jalan terbaik
untuk mereka untuk duduk lama,

441
00:37:57,076 -->00:37:59,009
...tunggu kepulangannya.

442
00:37:59,011 -->00:38:00,744
Itulah yang kamu fikirkan?

443
00:38:00,746 -->00:38:04,383
Reb, Saya nak kamu dengar.

444
00:38:04,385 -->00:38:05,816
Kamu dengar...

445
00:38:05,818 --->00:38:07,586
...

446
00:38:08,387 -->00:38:10,722
Kamu tidak berpendidikan.

447
00:38:10,724 -->00:38:14,893
Kamu bukan seorang yang bijak.
Malah, kamu bodoh.

448
00:38:15,596 -->00:38:17,297
Kurang bijaknya kamu.

449
00:38:19,131 -->00:38:22,467
Kamu adalah seorang penjenayah yang
bertopengkan orang bijak.

450
00:38:22,469 -->00:38:25,803
Kamu tidak mampu berikan saya apa-apa.

451
00:38:25,805 -->00:38:27,905
Kamu faham?

452
00:38:27,907 -->00:38:31,177
Ya, saya dengar.

453
00:38:36,983 -->00:38:39,383
Oleh itu,

454
00:38:39,385 -->00:38:43,322
Saya tidak ingin tahu apa
apa sahaja yang kamu fikirkan.

455
00:38:44,857 -->00:38:48,125
Saya mengupah kamu untuk melakukan apa
sahaja yang Saya berfikir,

456
00:38:48,127 -->00:38:51,932
...dan sekarang saya fikir kamu
lupa siapa yang menjalankan rancangan ini.

457
00:38:53,601 -->00:38:55,935
Lihat, ini bukan bandar kamu, nak.

458
00:38:57,637 -->00:38:59,436
Bandar ini adalah milik saya.

459
00:38:59,438 -->00:39:01,139
Saya Datuk Bandar.

460
00:39:01,141 -->00:39:03,841
Dan itulah ia bermula.

461
00:39:03,843 -->00:39:07,979
Jadi, janganlah kamu berani untuk
menggigit tangan yang memberi makan kepada kamu,

462
00:39:07,981 -->00:39:11,217
...supaya kamu sedar, sebenarnya kamu
akan mati kelaparan.

463
00:39:12,885 -->00:39:14,352
Savvy?

464
00:39:20,994 -->00:39:22,592
Maaf.

465
00:39:22,594 -->00:39:24,362
Ini pasti tidak akan berlaku lagi.

466
00:39:31,771 -->00:39:36,909
Hei, cakaplah bahawa ...
marshal sudah kembali, huh?

467
00:39:37,843 -->00:39:40,045
Saya nak kamu berbual-bual dengannya.

468
00:39:40,047 -->00:39:44,482
Saya ingin kamu memujuknya, ini masa
yang sesuai agar meninggalkan bandar ini selama-lamanya.

469
00:39:44,484 -->00:39:46,650
Ya, bagaimana jika dia tidak mampu dipujuk?

470
00:39:46,652 -->00:39:49,988
Dia akan menemui jalan-jalan yang sukar
alam hidupnya.

471
00:39:51,724 -->00:39:53,959
Sekarang, jangan lupa, dia adalah seorang Marshal AS.

472
00:39:53,961 -->00:39:55,792
Saya tidak mahu ada siasatan.

473
00:39:55,794 -->00:40:00,899
Jadi apabila saya berkata "kemalangan,"
Reb, maksud saya "kemalangan."

474
00:40:07,674 -->00:40:09,408
Itu sahaja.

475
00:40:12,212 -->00:40:13,778
Hei, Reb.

476
00:40:15,114 -->00:40:18,118
Terima kasih kerana sudi
untuk datang ke sini, ya?

477
00:40:28,696 -->00:40:30,430
Saya sangat gembira awak selamat.

478
00:40:35,535 -->00:40:39,804
Um, baiklah, saya dapati bahawa, semuanya betul.

479
00:40:39,806 -->00:40:42,773
Di sana ada senjata yang cukup dan TNT
untuk memulakan peperangan.

480
00:40:42,775 -->00:40:44,574
Adakah kamu fikir kapten akan membantu kita?

481
00:40:44,576 -->00:40:46,311
Semoga harapan itu kenyataan.

482
00:41:17,176 -->00:41:19,346
Kamu menyebabkan saya sakit kepala, sial.

483
00:41:21,580 -->00:41:24,247
Salah seorang daripada kamu tidak suka meludah
kepada apa yang kamu cuba kamu ludah.

484
00:41:24,249 -->00:41:26,984
- Kamu pergi.
- Seseorang telah menemui tempat simpanan kita, bos.

485
00:41:26,986 -->00:41:28,789
Tiga orang kita terbunuh.

486
00:41:35,694 -->00:41:37,095
Cukup cukup.

487
00:41:58,850 -->00:42:00,717
- Whoa, whoa.
- Beri air pada kuda.

488
00:42:00,719 -->00:42:01,987
Baik tuan.

489
00:42:03,156 -->00:42:05,323
Apa yang menyebabkan kamu ke sini, McCord?

490
00:42:05,325 -->00:42:07,726
Saya mengikuti peta yang dilakarkan oleh
adik saya.

491
00:42:07,728 -->00:42:12,832
Membawa saya ke lombong yang terbiar yang penuh
senjata, bahan letupan dan emas yang dicuri.

492
00:42:15,068 -->00:42:18,337
- Dia merancang sesuatu yang besar, Kapten.
- Berapa banyak senjata?

493
00:42:18,339 -->00:42:21,339
Lima puluh, mungkin 60 peti.

494
00:42:21,341 -->00:42:25,710
Kamu tahu mengapa tentera menghantar
saya ke lubang neraka ini?

495
00:42:25,712 -->00:42:28,746
Kawasan ini bukan sepenuhnya di bawah
bidang kuasa kerajaan Amerika Syarikat,

496
00:42:28,748 -->00:42:31,016
...dan ia suatu adalah kebimbangan Washington.

497
00:42:31,018 -->00:42:34,117
Kami mempunyai maklumat yang ada
kaitan dengan pihak persekutuan.

498
00:42:34,119 -->00:42:37,287
Ia tidak dapat di terima Encik Lincoln
dengan apa yang beliau perjuangkan.

499
00:42:37,289 -->00:42:41,125
- Itu akan menjelaskan kemasukan bekas
Confederates di kawasan itu. - Tepat.

500
00:42:41,127 -->00:42:43,160
Baginya, perang masih belum berakhir.

501
00:42:43,162 --->00:42:44,962
Kami akan menyiasat kawasan lombong itu,

502
00:42:44,964 -->00:42:47,931
...dan kami akan menyerang jika
ada hubungan dengan pemberontak ini.

503
00:42:47,933 -->00:42:50,000
Tetapi saya tidak dapat menyalahkan
Datuk Bandar Pierce...

504
00:42:50,002 -->00:42:53,072
...melainkan kamu mempunyai bukti terhadapnya
tentang senjata itu.

505
00:43:06,854 -->00:43:08,455
Hey, McCord.

506
00:43:11,156 -->00:43:12,890
Apa yang kamu nak?

507
00:43:12,892 -->00:43:15,293
Saya dapat maklumat mengenai adik kamu.

508
00:43:16,330 -->00:43:17,862
Jangan buang masa saya, Ginny.

509
00:43:17,864 -->00:43:19,797
Oh. Awak kenal saya sekarang?

510
00:43:19,799 -->00:43:21,867
Kamu pelacur untuk Reb. Maklumat apa?

511
00:43:21,869 -->00:43:24,367
Bukan ditempat terbuka ini.

512
00:43:24,369 -->00:43:27,607
Mereka mungkin melihat kita.
Ke sini.

513
00:43:32,879 -->00:43:34,912
...saya tidak banyak masa.

514
00:43:34,914 -->00:43:37,116
- Saya hanya perlu beberapa minit.
- Ginny.

515
00:43:38,718 -->00:43:41,254
Apa maklumat yang kamu ada?

516
00:43:43,824 -->00:43:45,525
- Di sini rupanya mereka.

517
00:43:50,062 -->00:43:51,664
Maaf, James.

518
00:43:57,771 -->00:44:01,373
Saya amat teruja untuk menembak
muka kamu sekarang.

519
00:44:02,874 -->00:44:05,210
Tetapi bos kami suruh,
beri kamu satu peluang lagi...

520
00:44:05,212 -->00:44:07,946
...untuk kembali ke tempat asal kamu
dan lupakan tempat ini.

521
00:44:07,948 -->00:44:09,947
Itu tidak akan berlaku.

522
00:44:09,949 -->00:44:13,286
Saya memang berharap kamu akan berkata
begitu. Pegang dia.

523
00:44:24,162 -->00:44:25,796
Kamu pasti akan meninggalkan bandar ini,

524
00:44:25,798 -->00:44:29,067
...itu tidak membuat saya tidak sedarkan diri.

525
00:44:29,069 -->00:44:30,437
Pegang dia.

526
00:44:48,121 -->00:44: 49,954
Bagaimana rasanya?

527
00:44:49,956 -->00:44:52,323
Kamu faham, Marshal?

528
00:44:52,325 -->00:44:54,125
Apa yang ada di sana, Yankee?
Tidak boleh nak dengar kamu kata. Keluarkannya.

529
00:44:54,127 -->0044:56,861
- Apa yang kamu katakan?

530
00:44:56,863 -->00:44:59,064
Bau kamu macam najis kuda.

531
00:45:04,203 -->00:45:06,471
- Baiklah, cukup.

532
00:45:06,473 -->00:45:08,240
Hari yang sukar.

533
00:45:09,777 -->00:45: 11,444
Mari kita pergi.

534
00:45:40,541 -->00:45:42,375
Tolong, kawan.

535
00:45:43,343 -->00:45:45,178
Bawa saya balik.

536
00:46:04,865 -->00:46:08,067
Hei Marshal, kamu selamat sekarang.

537
00:46:10,204 -->00:46:12,672
Berehatlah. Kamu memerlukan rehat yang cukup.

538
00:46:18,412 -->00:46:20,813
Ya, saya pasti dia masih
bernyawa ketika kami meninggalkannya.


539
00:46:23,183 -->00:46:26,516
Mari kita berharap, agar pemergiannya
akan memberi inspirasi.

540
00:46:26,518 -->00:46:29,054
Dia akan menjadi bualan ramai.

541
00:46:29,056 -->00:46:30,856
Berikan kami sedikit masa, masa untuk
tumpuan perniagaan.

542
00:46:30,858 -->00:46:32,456
Tidak tidak.

543
00:46:35,262 -->00:46:38,329
Berikan masa pada penduduk bandar
untuk mengambil berat...

544
00:46:38,331 -->00:46:41,534
...dan sebagai renungan kepada apa
yang berlaku kepada pahlawan di bandar saya.

545
00:46:42,336 -->00:46:43,602
Saya akan tidur.

546
00:46:43,604 -->00:46:46,139
Tutup pintu.

547
00:47:21,241 -->00:47:22,876
Terima kasih.

548
00:47:23,509 -->00:47:25,144
Sudah tentu.

549
00:47:50,435 -->00:47:53,205
Saya tidak nak kamu jadi
macam Thomas.

550
00:47:55,374 -->00:47:57,509
Thomas dan saya sentiasa berbeza.

551
00:48:00,112 -->00:48:02,615
Sebagai seorang Marshal AS,
yang perlu saya faham adalah kematian,

552
00:48:03,582 -->00:48:05,484
...pencuri dan pembunuh.

553
00:48:07,053 -->00:48:08,654
Kemudian perang berlaku.

554
00:48:10,691 -->00:48:14,393
Di tanah yang penuh dengan
kebencian, dia mengajarkan erti cinta.

555
00:48:17,264 -->00:48:20,667
Manakala sesetengah telah dipukul dan
digantung, namun dia mengajar erti pengampunan.

556
00:48:23,070 -->00:48:26,372
Apabila dunia itu kejam,
dia mengajar erti simpati.

557
00:48:28,075 -->00:48:29,509
Itu bukan saya.

558
00:48:30,711 -->00:48:32,878
Di sini bukan tempat pengampunan.

559
00:48:35,582 -->00:48:37,784
Thomas lelaki yang baik.

560
00:48:40,052 -->00:48:42,653
Apa yang saya nak kata, nasib saya
tidak berakhir seperti dia...

561
00:48:42,655 -->00:48:45,358
...kerana saya bukan seperti dia.

562
00:48:52,531 -->00:48:55,700
Kamu nak bangun?

563
00:48:55,702 -->00:48:57,469
Berjalan beberapa langkah?

564
00:49:01,675 -->00:49:03,842
- Saya tolong awak?
- Ya.

565
00:49:04,677 -->00:49:06,143
Ambil masa kamu,lakukan perlahan-lahan.

566
00:49:10,717 -->00:49:12,318
Jalan perlahan-lahan.

567
00:49:21,260 -->00:49:22,594
Macam tu lah.

568
00:49:29,069 -->00:49:30,702
Kamu okey?

569
00:49:32,571 -->00:49:35,574
Dan siapa yang tahu, macam mana
nak tumbangkan gergasi?

570
00:49:36,208 -->00:49:38,543
- April.
- Batu.

571
00:49:38,545 -->00:49:41,482
Betul. Kamu sangat pandai.

572
00:50:08,441 -->00:50:10,343
Kamu nak jumpa saya.

573
00:50:12,612 -->00:50:16,114
Hei, Reb, kamu sudah biasa dengan buku ini,

574
00:50:16,116 -->00:50:20,621
Demokrasi Amerika
oleh Alexis de Tocqueville?

575
00:50:21,287 -->00:50:23,087
Tidak boleh mengatakan saya.

576
00:50:23,089 -->00:50:24,656
Oh, ia sungguh menarik.

577
00:50:24,658 -->00:50:26,758
Maksud saya, lelaki ini,
orang Perancis,

578
00:50:26,760 -->00:50:31,128
...selepas revolusi,dia banyak
merantau ke seluruh negara.

579
00:50:31,130 -->00:50:34,532
Dia banyak menulis perkara-perkara
yang membangga-banggakan Amerika.

580
00:50:34,534 -->00:50:36,300
Kamu tidak mengatakan.

581
00:50:36,302 -->00:50:38,202
Saya tidak katakan apa?

582
00:50:38,204 -->00:50:40,205
Bahawa pengembara Perancis itu...

583
00:50:40,207 -->00:50:42,240
...menulis semua perkara yang
membanggakan Amerika.

584
00:50:42,242 -->00:50:44,308
Tidak, itulsh yang saya perkatakan.

585
00:50:44,310 -->00:50:46,711
Tidak mengapa. Saya dapat berita.

586
00:50:46,713 -->00:50:49,814
Dahulu berlaku tembak-menembak di lombong.
Beberapa orang dalam kumpulan saya mati.

587
00:50:49,816 -->00: 50:51,516
- Betul?
- Ya.

588
00:50:51,518 -->00:50:54,021
Saya bersimpati. Siapa yang lakukannya?

589
00:50:54,820 -->00: 50:56,487
Tidak pasti.

590
00:50:56,489 -->00:51:00,392
Biar saya menegaskannya semula. Adakah kamu
fikir marshal yang melakukannya?

591
00:51:01,127 -->00:51:03,663
- Saya tak boleh katakan begitu.
- Kamu memang ingin katakan begitu.

592
00:51: 04,432 -->00:51:05,696
Apa yang hilang?

593
00:51:05,698 -->00:51:08,133
Tidak nampak seperti apa-apa yang hilang.

594
00:51:08,135 -->00:51:10,267
Kamu sebagai ketua keselamatan saya,

595
00:51:10,269 -->00:51:13,605
...dan saya bagitahu kamu, saya tidak rasa
semua selamat hari ini.

596
00:51:14,508 -->00:51:16,308
Jika marshal dibelakang semua ini,

597
00:51:16,310 -->00:51:18,710
...ia meletakkan kita dalam keadaan hina
dan malang.

598
00:51:18,712 -->00:51:21,645
Dengan tangan terikat, saya tidak
dapat lakukan apa-apa.

599
00:51:21,647 -->00:51:24,783
Baiklah, kamu betul.

600
00:51:39,199 -->00:51:40,634
Ya.

601
00:51:47,674 -->00:51:51,577
Bandar ini tidak akan ada saksi lain,

602
00:51:51,579 -->00:51:53,412
...kecuali Marshall AS.

603
00:51:53,414 -->00:51:55,082
Angkat tangan kanan kamu.

604
00:51:57,349 -->00:52:00,552
Sekarang, adakah kamu bersumpah...

605
00:52:00,554 -->00:52:03,955
untuk ditugaskan
sebagai sheriff di bandar ini?

606
00:52:03,957 -->00:52:05,658
Sudah tentu tidak.

607
00:52:05,660 -->00:52:07,591
Cuma katakan "Ya, saya akan beri
kamu kuasa."

608
00:52:07,593 -->00:52:10,261
- Kamu Datuk bandar saya.
- Katakan ya atau kamu tidak dapat.

609
00:52:10,263 -->00:52:13,198
Baiklah. Saya terima.

610
00:52:13,200 -->00:52:15,767
Tetapi, tugas keadilan ini
sementara. Saya akan baiki reputasi.

611
00:52:15,769 -->00:52:18,970
Tahniah, Sheriff.

612
00:52:18,972 -->00:52:23,509
Saya fikir, kamu mungkin ingin menukar
beberapa rakan kerja kamu.

613
00:52:24,210 -->00:52:26,510
Sekiranya kamu yakin...

614
00:52:26,512 -->00:52:29,781
...impian menjadi ketua keselamatan
seterusnya...

615
00:52:29,783 -->00:52:34,154
...untuk presiden pertama
Republik Barat,

616
00:52:35,455 -->00:52:38,657
...kamu akan memilikinya
marshal.

617
00:52:38,659 -->00:52:40,027
Ya, saya.

618
00:52:42,262 -->00:52:44,198
Lakukan tugas kamu.

619
00:52:51,238 -->00:52:53,772
Saya telah jadi Marshal AS
selama beberapa tahun.

620
00:52:53,774 -->00:52:56,006
Ketika saya berada di Massachusetts,

621
00:52:56,008 -->00:52:58,309
...saya menyertai Misa Ke-12,

622
00:52:58,311 -->00:53:00,477
...begerak untuk melawan kejahatan.

623
00:53:00,479 -->00:53:04,050
Dia memilih untuk keluar dari barat.
Itulah apa yang dia perkatakan.

624
00:53:05,886 -->00:53:08,055
Saya anggap misi beliau untuk
memerangi kejahatan.

625
00:53:09,688 -->00:53:11,958
Tetapi pada masa itu, saya
fikir itu sebagai seorang pengecut.

626
00:53:12,859 -->00:53:14,926
Bekerja keras...

627
00:53:14,928 -->00:53:17,930
...meletakkan semula darjat
manusia sama,

628
00:53:17,932 --->00:53:20,199
dengan menamatkan perhambaan.

629
00:53:21,401 -->00:53:23,069
Oh. Tidak.

630
00:53:26,674 -->00:53:28,075
Boleh saya?

631
00:53:56,803 -->00:53:58,237
Dah okey?

632
00:53:59,004 -->00:54:00,605
Ya.

633
00:54:05,679 -->00:54:07,479
Kenapa?

634
00:54:07,481 -->00:54:10,981
Apabila saya membaca jurnal Thomas,

635
00:54:10,983 -->00:54:15,121
Saya terjumpa beberapa petikan...
tentang kamu.

636
00:54:16,490 -->00:54:18,125
Saya fikir mungkin ada.

637
00:54:19,959 -->00:54:21,994
Apa yang kamu ingin tahu?

638
00:54:22,796 -->00:54:25,562
Adakah hubungan kamu... dekat,

639
00:54:25,564 -->00:54:27,465
atau diantara kamu berdua?

640
00:54:27,467 -->00:54:29,702
Mengapa kamu tanya, Marshal?

641
00:54:31,072 -->00:54:33,503
Adakah kamu marah pada saya?

642
00:54:33,505 -->00:54:35,006
- Duduk di belakang saya.

643
00:54:36,775 -->00:54:38,610
Tolong berikan saya sebab.

644
00:54:39,680 -->00:54:41,014
Apa yang kamu mahu?

645
00:54:47,821 -->00:54:49,620
Maaf kerana mencampuri kenangan
kecil kamu.

646
00:54:49,622 -->00:54:51,556
Mesti itu kenangan, bukan?

647
00:54:51,558 -->00:54:53,525
Tetapi kamu ditahan...

648
00:54:53,527 -->00:54:55,896
...untuk kes cubaan rogol
Miss Ginny Post.

649
00:54:56,797 -->00:54:58,895
Apa yang kamu buat sekarang, Reb?

650
00:54:58,897 -->00:55:00,732
Suatu malam, kami menghalang
lelaki ini...

651
00:55:00,734 -->00:55:02,934
...dari cubaan merogol seorang
gadis.

652
00:55:02,936 -->00:55:05,002
Tidak mungkin.

653
00:55:05,004 -->00:55:06,771
Melissa, adakah kamu percaya...

654
00:55:06,773 --->00:55:11,642
...kerana Miss Ginny adalah seorang
pelacur?

655
00:55:11,644 -->00:55:14,513
Dia tidak pernah cakap mengenainya,
dan saya tidak menyentuhnya.

656
00:55:14,515 -->00:55:17,148
Cara dia menceritakannya, kamu
seperti dipermainkan.

657
00:55:17,150 -->00:55:21,021
Kamu banyak melakukan masalah menyebabkan
apa yang saya dengar tidak boleh diterima.

658
00:55:21,920 -->00:55:23,987
Dengarkan,

659
00:55:23,989 -->00:55:27,627
...adik kamu, yang menyedihkan itu
dia, dia juga melakukan perkara yang sama.

660
00:55:28,662 -->00:55:30,797
Yang mengalir darah yang sama
dalam keluarga, saya rasa.

661
00:55:31,631 -->00:55:34,200
Kamu akan dipenjarakan. Ikatkan dia.

662
00:56:12,205 -->00:56:14,908
Oh, saya. Saya, saya saya.

663
00:56:15,775 -->00:56:17,843
Ini satu perkara yang menyedihkan.

664
00:56:23,750 -->00:56:25,615
Bukankah ini ironis?

665
00:56:25,617 -->00:56:28,821
Kamu nak menyelamatkan budak negro? Kemudian
kamu menggantikan tempatnya.

666
00:56:29,622 -->00:56:31,689
Saya seorang Marshal AS.

667
00:56:31,691 -->00:56:33,591
Saya akan menangkap bangsat ini.

668
00:56:33,593 -->00:56:35,995
Kamu sudah buat tetapi tidak terkesan.

669
00:56:44,070 -->00:56:45,872
Sedia, budak?

670
00:56:50,210 -->00:56:52,145
Tidak cukup pedih untuk kamu?

671
00:56:53,079 -->00:56:55,481
Aaah!

672
00:56:55,483 -->00:56:58,884
Tolong, tuan, ini adalah kesilapan.
Dia tidak bersalah atas tuduhan ini.

673
00:56:59,718 -->00:57:02,053
Adakah dia?

674
00:57:02,922 -->00:57:04,157
Aaah!

675
00:57:05,725 -->00:57:07,893
Saya tidak dapat pastikannya.

676
00:57:07,895 -->00:57:09,129
Aaah!

677
00:57:09,929 -->00:57:11,962
Semua wanita patut dihargai.

678
00:57:11,964 -->00:57:14,800
Ini sebagai peringatan kepada

679
00:57:14,802 -->00:57:17,035
orang-orang yang takut kepada
Tuhan di bandar ini...

680
00:57:17,037 -->00:57:19,104
...adakah saya membiarkan jenayah
berleluasa tanpa hukuman?

681
00:57:19,106 -->00:57:21,475
Belum lagi hooligan di bandar ini.

682
00:57:24,711 -->00:57:26,780
Saya bergidik dengan pemikiran itu.

683
00:57:32,520 -->00:57:34,187
Aaah!

684
00:57:35,756 -->00:57:37,490
Inilah hasil dari apa yang
kamu lakukan.

685
00:57:38,791 -->00:57:41,060
Ya, kamu tidak pandai
menilai seseorang, adakah kamu?

686
00:57:46,566 -->00:57:49,599
Saya rasa tuduhan itu tidak patut,

687
00:57:49,601 -->00:57:52,236
...tetapi, sudah tentu, perlu
seorang hakim untuk memutuskan.

688
00:57:52,238 -->00:57:54,138
Dalam pada sekarang,

689
00:57:54,140 -->00:57:57,709
Saya diwajibkan untuk melindungi
wanita di bandar ini,

690
00:57:57,711 -->00:58:00,611
dan, tentu saja....

691
00:58:00,613 -->00:58:02,880
Termasuklah kamu, Miss Collins.

692
00:58:02,882 -->00:58:04,882
Aaah!

693
00:58:04,884 -->00:58:06,786
Betulkan, Ginny?

694
00:58:11,791 -->00:58:13,093
- Aaah!

695
00:58:31,011 -->00:58:32,379
Kamu tahu,

696
00:58:33,346 -->00:58:35,514
...saya tidak pernah perasan sebelum
ini...

697
00:58:36,750 -->00:58:39,318
...kamu perempuan yang sangat baik.

698
00:58:39,320 -->00:58:41,319
Berhenti sekarang.

699
00:58:41,321 -->00:58:44,323
Bandar ini hampir mengalami
permulaan yang baru,

700
00:58:44,325 --->00:58:46,658
...dan saya akan memimpinnya.

701
00:58:46,660 -->00:58:49,126
Saya seorang lelaki yang
bercita-cita tinggi dan...

702
00:58:49,128 -->00:58:54,166
Baiklah, pasti akan menjadi lebih baik
jika memiliki kepintaran, kekuatan,

703
00:58:57,705 -->00:58:59,872
...dan wanita cantik di sebelah saya.

704
00:59:05,878 -->00:59:08,646
Kamu berkata-kata seperti syaitan.

705
00:59:08,648 -->00:59:12,216
Baiklah, janganlah kamu
memuliakan saya, Miss Collins.

706
00:59:36,175 -->00:59:39,710
Kamu tahu apa yang kami berlaku
kepada perogol di bandar ini.

707
00:59:39,712 -->00:59:42,047
Kami menggantungnya.

708
00:59:42,049 -->00:59:44,382
Sekiranya dia dibebaskan dari
tuduhan ini,

709
00:59:44,384 -->00:59:47,386
Dia akan bebas untuk pergi,

710
00:59:47,388 -->00:59:50,155
...dan saya perlu beritahu kamu, itu
tidak jadi halangan untuk saya.

711
00:59:53,893 -->00:59:55,561
Hei.

712
00:59:57,931 -->00:59:59,731
Kamu menjemput saya?

713
00:59:59,733 -->01:00:01,201
Sudah tentu sayang.

714
01:00:31,131 -->01:00:32,798
Macam ni saja.

715
01:00:32,800 -->01:00:34,266
Terima kasih.

716
01:00:36,937 -->01:00:39,704
Kamu tahu, kamu sudah hilang
rancangan kamu itu.

717
01:00:39,706 -->01:00:41,940
Kenapa kamu lari daripada
saya?

718
01:00:41,942 -->01:00:44,909
Biarkan saya,bersihkan diri
untuk kamu,

719
01:00:44,911 -->01:00:47,246
...dan saya akan datang
pada kamu, sayang.

720
01:00:49,282 -->01:00:52,419
Tolong, saya akan lakukan apa sahaja.
Lepaskan dia.

721
01:00:55,488 -->01:00:57,455
Saya rasa saya boleh
turunkan harga.

722
01:00:57,457 -->01:01:00,792
Lagipun, dia setaraf dengan pelacur.

723
01:01:03,763 -->01:01:05,464
Pahlawan yang berani konon.

724
01:01:08,167 -->01:01:09,568
Aaah!

725
01:01:11,270 -->01:01:13,105
Cukup!

726
01:01:17,478 -->01:01:19,011
Turunkan dia.

727
01:01:23,316 -->01:01:25,282
Kamu. uh,

728
01:01:25,284 -->01:01:27,687
...mahu sesuatu sebelum kamu pergi?

729
01:02:23,843 -->01:02:25,210
Kamu tahu,

730
01:02:26,313 -->01:02:29,282
...kamu akan menjadi wanita
pertama yang baik.

731
01:02:31,317 -->01:02:33,250
Saya tidak peduli, lepaskan saya.

732
01:02:35,889 -->01:02:38,057
- Reb, tidak.
- Ya.

733
01:03:02,950 -->01:03:04,384
Ya.

734
01:03:16,497 -->01:03:18,330
Sudah berakhir. Ia sudah berakhir.

735
01:03:28,175 -->01:03:30,678
- Tidak.
- Inilah cara kami, puan. Bangun, bangun.

736
01:03:46,158 -->01:03:48,192
Kita tidak patut biarkan James
di penjarakan.

737
01:03:48,194 -->01:03:50,295
Dia tidak berbuat apa-apa.

738
01:03:50,297 -->01:03:52,530
Apa yang kamu harap dari saya?
Hentikannya?

739
01:03:52,532 -->01:03:54,702
Mereka akan membunuhnya, ayah.

740
01:04:08,548 -->01:04:11,015
Kita akan berjumpa di gereja lama.

741
01:04:11,017 -->01:04:12,651
Saya akan berada di sana.

742
01:04:16,324 -->01:04:19,523
- Saya perlukan bantuan kamu.
- Baiklah.

743
01:04:19,525 -->01:04:21,860
Kita semua akan berkumpul
di gereja lama.

744
01:04:23,663 -->01:04:25,297
Terima kasih.

745
01:04:45,351 -->01:04:47,719
Sekarang, saya tahu anak
perempuan saya, Melissa,


746
01:04:47,721 --->01:04:49,756
dan kita semua akan mendengarnya.

747
01:04:51,224 -->01:04:53,325
Selamat Pagi.

748
01:04:53,327 -->01:04:56,796
Tiada taraf.

749
01:04:57,965 -->01:04:59,399
Tiada menteri.

750
01:05:00,633 -->01:05:02,869
Semua yang kekal adalah tali
pengikat dan debu-debu.

751
01:05:05,672 -->01:05:08,105
Seorang lelaki baik pernah
berdiri di sini ,

752
01:05:08,107 -->01:05:10,475
di tempat saya berdiri sekarang.

753
01:05:10,477 -->01:05:13,345
Namanya adalah, Reverend Thomas McCord.

754
01:05:15,115 -->01:05:16,816
Dia bukan dilahirkan di sini.

755
01:05:18,052 -->01:05:19,520
Dia bukan dipertanggunjawab untuk
kita semua.

756
01:05:20,987 -->01:05:24,255
Dia hanya bermimpi untuk melihat bandar
ini dan orang-orang di dalamnya...

757
01:05:24,257 -->01:05:26,460
...mengecapi kebahagiaan.

758
01:05:28,029 -->01:05:29,697
Sebab itulah dia mati.

759
01:05:31,332 -->01:05:32,967
Tetapi kita tahu, bukan.

760
01:05:33,700 -->01:05:35,632
Kita tidak berguna.

761
01:05:35,634 -->01:05:38,838
Ya, saya kata kita semua tidak berguna.

762
01:05:40,041 -->01:05:41,539
Di manakah kita...

763
01:05:41,541 -->01:05:44,641
...apabila dia berdiri keseorangan
menentang kezaliman penindasan untuk kita?

764
01:05:44,643 -->01:05:48,112
Di mana kita ketika dia menghalakan jarinya
pada lelaki yang mencuri rumah-rumah kita,

765
01:05:48,114 -->01:05:50,348
...mengambil makanan dari
mulut anak-anak kita?

766
01:05:50,350 -->01:05:51,819
Di manakah kita?

767
01:05:58,057 -->01:06:00,558
Pendeta McCord menyerahkan seluruh
hidupnya untuk kita,

768
01:06:00,560 -->01:06:03,297
...dan tiada seorangpun daripada kita
berdiri bersamanya.

769
01:06:05,032 -->01:06:07,032
Kita membiarkan dia jatuh.

770
01:06:07,034 -->01:06:08,836
Kita membiarkan anak-anak ditindas...

771
01:06:09,668 -->01:06:11,503
...dan saya amat malu mengenainya.

772
01:06:13,105 -->01:06:16,674
Datuk Bandar Pierce dan bekas
rakan sekutu Gabungannya...

773
01:06:16,676 -->01:06:19,144
...berhasrat untuk menuntut
wilayah ini sebagai republik baru...

774
01:06:19,146 -->01:06:21,211
...dan menggulingkan presiden kita.

775
01:06:21,213 -->01:06:23,615
Sekarang dia menyusun
senjata-senjatanya,

776
01:06:23,617 -->01:06:26,052
...dan lebih ramai lagi askar-askarnya
tiba di sini tidak lama lagi.

777
01:06:26,054 -->01:06:29,355
- Bagaimana kamu tahu?
- Kami telah menemui simpanan senjatanya.

778
01:06:29,357 -->01:06:33,190
Dan Marshal McCord telah bekerjasama dengan
tentera untuk membongkarkan operasi mereka.

779
01:06:33,192 -->01:06:35,726
Marshal McCord berusaha
melakukannya sendiri.

780
01:06:35,728 --->01:06:38,164
Dia cuma mendapat sokongan dari
tentera persekutuan,

781
01:06:38,166 -->01:06:41,100
...dan dia satu-satunya lelaki
bersedia untuk mengulingkan Datuk Bandar.

782
01:06:41,102 -->01:06:43,368
Dia perlukan bantuan dari kita.

783
01:06:43,370 -->01:06:47,671
Sekarang kita cukup kuat untuk
bertindak.

784
01:06:47,673 -->01:06:50,543
Tetapi apabila bantuan daripada bala tentera
Datuk Bandar tiba, kita akan kalah,

785
01:06:50,545 -->01:06:52,379
...dan jika ada campur tangan
dari pihak tentera...

786
01:06:53,281 -->01:06:55,481
...maka bandar kita akan menjadi
medan perang.

787
01:06:56,683 -->01:06:58,715
Saya tidak akan jadi seperti
kanak-kanak lagi.

788
01:06:58,717 -->01:07:03,323
Saya dan anak datang ke sini untuk
memulakan kehidupan baru.

789
01:07:05,693 -->01:07: 09,327
Ia tidak mudah seperti diharapkan, tetapi ia
pasti lebih baik dari sebelumnya.

790
01:07:09,329 -->01:07:13,430
Marshal, berjaya menyelamatkan
Abraham dari kematian.

791
01:07:13,432 -->01:07:15,567
Dia juga membantu saya...

792
01:07:15,569 -->01:07:19,639
...apabila orang-orang Reb cuba membakar tangan
saya dan memeras ugut saya.

793
01:07:21,841 -->01:07:24,375
Dan adiknya, semoga Tuhan merahmatinya.

794
01:07:24,377 -->01:07:26,914
Kita semua mampu mencari jalan
penyelesaian.

795
01:07:29,182 -->01:07:30,883
Fahami apa yang saya perkatakan.

796
01:07:30,885 -->01:07:32,686
Terima kasih, Benjamin.

797
01:07:34,753 -->01:07:38,556
Di dalam kitabnya, pendeta sering
mengatakan tentang harga diri.

798
01:07:38,558 -->01:07:40,561
Amsal 21:15.

799
01:07:41,895 -->01:07:45,696
"Kegembiraan kepada orang-orang
yang adil dalam melakukan penghakiman...

800
01:07:45,698 -->01:07:49,601
...tetapi kemusnahan akan datang
kepada orang-orang yang jahat."

801
01:07:51,605 -->01:07:53,806
Keadilan akan hadir.

802
01:07:54,808 -->01:07:56,809
Kita cuma perlu jadi orang yang
baik.

803
01:07:57,677 -->01:07:59,409
Sudah tiba masanya kita bangun menentang
kezaliman.

804
01:07:59,411 -->01:08:01,714
Mari kita bawa James kembali.

805
01:08:01,716 -->01:08:05,786
Sesiapa yang bersedia membantu
James, sila selangkah ke hadapan.

806
01:08:18,165 -->01:08:20,733
- Howdy?
- Apa yang ada dalam beg?

807
01:08:20,735 -->01:08:22,900
Mari lihat.

808
01:08:22,902 -->01:08:26,337
Anak saya Melissa, bersetuju
beberapa perkara untuk marshal.

809
01:08:26,339 -->01:08:28,806
Kamu melakukannya dengan
baik walaupun kamu terlambat.

810
01:08:28,808 -->01:08:31,209
Ya. Lihat sini.

811
01:08:31,211 -->01:08:33,378
- Ayam goreng.
- Bunyi seperti teman isteri kamu...

812
01:08:33,380 -->01:08:35,579
....menyediakan makan malam.

813
01:08:35,581 -->01:08:38,616
Kami juga mungkin mencampakkan
tulang untuk seseorang menjilatnya.

814
01:08:38,618 -->01:08:41,454
- Oh, tengok ni. Pai epal.

815
01:08:45,225 -->01:08:47,724
Isterinya pembuat pai epal yang terbaik.

816
01:08:47,726 -->01:08:49,429
Telur rebus.

817
01:08:50,198 -->01:08:52,932
Oh, telur rebus.

818
01:08:52,934 -->01:08:56,869
Masukkan semuanya kembali ke
dan saya akan berikan padanya.

819
01:08:56,871 -->01:09:00,205
- Oh, dia tidak.
- Apa?

820
01:09:00,207 -->01:09:02,373
Letakkan pistol ini
di sini. Sekarang.

821
01:09:02,375 -->01:09:03,943
Sekarang, sekarang.

822
01:09:03,945 -->01:09:07,481
Teruskan, masuk ke dalam.
Letakkan pistol itu di atas meja.

823
01:09:09,417 -->01:09:10,483
Berikan saya kunci.

824
01:09:11,851 -->01:09:14,654
- Beri saya kunci.
- Tak ada

825
01:09:19,994 --->01:09:23,895
"Tujuan tugas ini adalah untuk
memprektikkan demokrasi...

826
01:09:23,897 -->01:09:26,432
...dan untuk menerapkan kepercayaan
mereka pada agama...

827
01:09:26,434 -->01:09:28,499
...juga kesedaran mereka".

828
01:09:28,501 -->01:09:30,936
Tuan, ada serangan di penjara!

829
01:09:30,938 -->01:09:32,639
Serangan apa?

830
01:09:33,773 -->01:09:35,472
- Dan kamu ada di sini?
- Saya datang untuk beritahu kamu.

831
01:09:35,474 -->01:09:38,544
- Tolong pergi kembali ke sana.
- Hyah! Hyah!

832
01:09:39,980 -->01:09:43,848
Bagaimanapun, pergi ke sana segera,
sebelum mereka tahu, marshal.

833
01:09:43,850 -->01:09:45,817
Tidak semudah itu tanpa kunci ini.

834
01:09:45,819 -->01:09:47,620
Cepat pergi ke sana.

835
01:09:48,488 -->01:09:50,755
Di mana kunci?

836
01:09:50,757 -->01:09:52,323
Saya tidak tahu.

837
01:09:52,325 -->01:09:55,426
Seorang dari kamu perlu beritahu.
Saya tidak akan tanya lagi.

838
01:09:55,428 -->01:09:56,896
Ada pada Reb.

839
01:10:01,569 -->01:10:03,237
Cara ini mungkin berguna.

840
01:10:13,880 -->01:10:16,047
Baiklah, hello Puan.
Sila duduk.

841
01:10:16,049 -->01:10:18,851
Tidak ada masa untuk .
James dipenjarakan.

842
01:10:18,853 -->01:10:21,887
- Tuduhan jahat terhadapnya.
- Semuanya palsu.

843
01:10:21,889 -->01:10:25,022
Sekarang ayah saya cuba
melepaskannya. Dia memerlukan bantuan kamu.

844
01:10:25,024 -->01:10:27,892
Kamu minta saya untuk membantu
seseorang bolos diri dari penjara?

845
01:10:27,894 -->01:10:30,227
Ya saya.

846
01:10:45,712 -->01:10:46,979
Terima kasih.

847
01:11:01,795 -->01:11:03,696
Tolong, bantu mereka.

848
01:11:04,065 -->01:11:05,931
Semua, bersedia dengan kuda!

849
01:11:09,437 -->01:11:10,668
Berapa ramai mereka di luar?

850
01:11:10,670 -->01:11:13,104
Dua, tiga, mungkin empat.

851
01:11:13,106 -->01:11:16,610
- Dalam erti kata lain, kamu tidak pasti.
- Ya, saya tidak pasti.

852
01:11:18,112 -->01:11:19,780
Jika kita berada di sini,
kita akan mati.

853
01:11:21,415 -->01:11:23,382
Saya akan lepaskan tembakan pada mereka.

854
01:11:23,384 -->01:11:25,116
Apabila saya buka pintu ini,
kamu keluar.

855
01:11:25,118 -->01:11:27,018
Tembak orang-orang mereka, jika
kamu boleh.

856
01:11:27,020 -->01:11:29,890
- Itu bunuh diri.
- Mungkin.

857
01:11:34,662 -->01:11:36,628
Berhenti menembak.

858
01:11:36,630 -->01:11:38,964
Tiada siapa boleh menembak marshal.

859
01:11:38,966 -->01:11:40,799
Dia milik saya.

860
01:11:43,070 -->01:11:44,271
Tahan tembakan kamu, bodoh.

861
01:11:48,609 -->01:11:52,113
Apa pun alasannya, saya tetap akan
menembak kepala kamu.

862
01:11:53,114 -->01:11:55,079
Rapis.

863
01:11:55,081 -->01:11:57,983
Dua orang tebusan aku di dalam, sheriff.

864
01:11:57,985 -->01:12:01,119
Nak lari dari penjara, dan ingin
jadi lebih baik.

865
01:12:01,121 -->01:12:02,657
Ada lelaki yang tidak
bersalah di sini.

866
01:12:04,023 -->01:12:06,091
Kamu boleh ambil saya.
Biarlah mereka pergi.

867
01:12:06,093 -->01:12:09,863
Maaf, tidak boleh berbuat demikian,
kerana bekerjasama dengan penjenayah.

868
01:12:11,098 -->01:12:13,999
Sekiranya saya keluar menembak, ramai
orang-orang kamu akan mati.

869
01:12:14,001 -->01:12:15,166
Mungkin juga kamu, Reb.

870
01:12:15,168 -->01:12:17,602
Mungkin.

871
01:12:17,604 -->01:12:19,605
Tetapi saya telah melihat
cukup banyak kematian.

872
01:12:19,607 -->01:12:21,940
Sekiranya sudah tiba masa saya.
Tiba masa kematian, maka ia akan terjadi.

873
01:12:21,942 -->01:12:24,175
Janganlah macam tu.

874
01:12:24,177 -->01:12:28,613
Beri saya andaikan kamu sebagai seorang askar,
sudah pasti kamu melepaskan mereka pergi,

875
01:12:28,615 -->01:12:30,383
...dan kamu masih ada saya,
itulah kemenangan untuk kamu.

876
01:12:34,922 -->01:12:36,690
Ini adalah Datuk Bandar Pierce.

877
01:12:37,592 -->01:12:39,891
Kamu dengar apa yang
saya katakan.

878
01:12:39,893 -->01:12:41,926
Kamu keluar dari sana dengan selamat,

879
01:12:41,928 -->01:12:44,595
Saya menghargai permintaan kamu.

880
01:12:44,597 -->01:12:46,232
Saya dengar kata-kata kamu,
Datuk Bandar!

881
01:12:48,468 -->01:12:50,071
Sebagai seorang lelaki.

882
01:12:51,037 -->01:12:54,107
Itu membuatkan saya rasa bangga.

883
01:12:56,643 -->01:12:59,145
Dengar, saya akan keluar.

884
01:13:00,714 -->01:13:04,549
Sekiranya saya mati di tangan mereka,
kamu keluar dan menembak mereka.

885
01:13:04,551 -->01:13:06,884
Jangan pandang ke belakang lagi.
Lakukan demi keluarga kamu.

886
01:13:06,886 -->01:13:08,755
Saya keluar!

887
01:13:08,800 -->01:13:30,755
.

888
01:13:30,845 -->01:13:32,212
Itu sudah cukup, McCord.

889
01:13:34,681 -->01:13:36,215
Letakkan sejata kamu.

890
01:13:38,186 -->01:13:40,921
Buka tali tali pinggang kamu,
jatuhkan ke tanah.

891
01:13:53,233 -->01:13:54,900
Sekarang apa lagi?

892
01:13:55,768 -->01:13:57,802
Kamu tahu, adik kamu berani.

893
01:13:57,804 -->01:13:59,171
Terlalu menyayangi kamu.

894
01:14:00,206 -->01:14:01,775
Sehingga dia tidak.

895
01:14:02,711 -->01:14:05,643
Dia terus menolak dan menolak...

896
01:14:05,645 -->01:14:07,245
...sehingga dia menolak terlalu jauh.

897
01:14:07,247 -->01:14:09,013
Diamlah, bangsat.

898
01:14:09,015 -->01:14:13,185
Dia menjerit sangat kuat
ketika dia dibakar hingga mati.

899
01:14:13,190 -->01:15:16,349
.

900
01:15:16,351 -->01:15:19,387
- Stratton, kamu masih di sana?
- Kamu nak bertaruh dengan saya!

901
01:15:35,635 -->01:15:39,573
Sudah bersiap sedia, Marshal.
Kamu bersama-sama 20 lelaki lain.

902
01:15:43,210 -->01:15:44,878
Lapan belas tahun.

903
01:16:13,374 -->01:16:14,909
Ben?

904
01:16:15,944 -->01:16:17,311
Ben?

905
01:16:24,918 -->01:16:28,589
Tolong jaga anak saya. Abraham.

906
01:17:59,378 -->01:18:00,679
Ia masih belum selesai.

907
01:18:02,116 -->01:18:03,983
Balik ke rumah bersama ayah kamu.
Tunggu di sana.

908
01:18:03,985 -->01:18:05,751
- Tunggu, saya akan ikut bersama kamu.
- Tidak tuan.

909
01:18:05,753 -->01:18:07,687
Ini adalah sesuatu yang perlu
saya selesaikan sendiri.

910
01:18:09,822 -->01:18:10,956
Jaga dia selamat.

911
01:18:10,958 -->01:18:12,592
Berhati-hati.

912
01:18:20,099 -->01:18:22,234
- Kapten.
- Marshal.

913
01:18:22,835 -->01:18:25,404
- Reb?
- Hilang, belum jumpa dia.

914
01:18:25,406 -->01:18:27,472
Peta ini akan bawa kamu ke cache.

915
01:18:27,474 -->01:18:29,909
Di situlah kamu akan menemui Datuk Bandar.
Saya akan pergi selepas uruskan Reb.

916
01:18:29,911 -->01:18:32,110
Kamu akan mencarinya?

917
01:18:32,112 -->01:18:34,180
Saya ada idea.

918
01:18:35,515 -->01:18:37,082
Terima kasih.

919
01:19:38,479 -->01:19:40,545
Cukup lama menunggu kamu.

920
01:19:40,547 -->01:19:42,515
Saya sibuk.

921
01:19:44,185 -->01:19:46,617
Kenapa kamu tidak berlari?

922
01:19:46,619 -->01:19:49,756
Lelaki seperti kamu dan saya,
kita jenis yang tidak lari.

923
01:19:51,459 -->01:19:53,094
Kenapa begitu?

924
01:19:54,495 -->01:19:56,330
Tidak ada tempat untuk berlari.

925
01:19:57,164 -->01:19:59,230
Semuanya sama.

926
01:19:59,232 -->01:20:01,701
Biru, kelabu.

927
01:20:04,104 -->01:20:06,239
Tidak mengira pada penghujung hari.

928
01:20:07,140 -->01:20:09,676
Kami dilahirkan, kami membeli ini,

929
01:20:10,477 -->01:20:11,845
menjual itu,

930
01:20:13,314 -->01:20:14,946
mati.

931
01:20:14,948 -->01:20:16,349
Ia sangat mudah.

932
01:20:17,986 -->01:20:20,121
Kamu datang ke sini untuk mati?

933
01:20:20,587 -->01:20:22,189
Kita akan lihat.

934
01:20:32,166 -->01:20:34,899
Ini sebuah gereja yang bagus.

935
01:20:34,901 -->01:20:37,637
Saya bertemu dengan ramai orang,
masuk dan keluar dari sini.

936
01:20:39,406 -->01:20:41,306
Tidak pernah memahami apa
yang mereka cari.

937
01:20:44,678 -->01:20:48,281
Adik kamu, seorang pemuda
yang tidak pernah membawa pistol,

938
01:20:49,217 -->01:20:51,484
...dia adalah pendorong yang kuat.

939
01:20:53,120 -->01:20:54,655
Saya mengagumi beliau.

940
01:20:55,290 -->01:20:57,324
Adakah kamu anggap ia lucu.

941
01:21:00,360 -->01:21:01,761
Di manakah belas kasihan?

942
01:21:03,598 -->01:21:05,097
McCord yang bersalah.

943
01:21:19,980 -->01:21:22,080
Sekarang saya hanyalah seorang lelaki,

944
01:21:22,082 -->01:21:24,385
...tetapi saya tidak akan
melihat cara lain.

945
01:21:30,257 -->01:21:34,194
Dan kita akan menghapuskan
kezaliman di bandar ini.


946
01:22:23,610 -->01:22:24,979
Terima kasih adik.

947
01:23:12,658 -->01:23:14,727
Hei, adik.

948
01:23:17,798 -->01:23:19,599
Jumpa lagi.

949
01:23:37,684 -->01:23:39,319
Apa yang kamu dapat di sana?

950
01:23:55,269 -->01:23:57,004
Apa nama awak, nak?

951
01:24:49,591 -->01:24:52,560
Keluarga Collins, ini
anak lelaki Benjamin, Abraham.

952
01:24:53,793 -->01:24:55,894
Abraham, ini keluarga Collins.

953
01:24:55,896 -->01:24:57,162
Hai.

954
01:24:57,164 -->01:24:59,197
Elizabeth.

955
01:24:59,199 -->01:25:01,802
Stratton dan, tentu saja, Melissa.

956
01:25:02,703 -->01:25:04,202
Halo, Abraham.

957
01:25:04,204 -->01:25:05,804
- Selamat Datang.
- Terima kasih.

958
01:25:05,806 -->01:25:08,541
Mari kita dapatkan sesuatu untuk diminum.

959
01:25:29,397 --->01:25:32,797
Kami,akan membina semula gereja.

960
01:25:32,799 -->01:25:34,634
Terima kasih.

961
01:25:38,840 -->01:25:40,141
Ke mana kamu akan pergi?

962
01:25:40,608 -->01:25:41,874
Selatan.

963
01:25:42,742 -->01:25:44,911
Orang-orang memerlukan
bantuan di sana.

964
01:25:46,279 -->01:25:47,613
Kamu boleh datang.

965
01:25:50,351 -->01:25:54,154
Seperti yang saya suka, saya
fikir saya akan dijemput.

966
01:25:56,556 -->01:25:58,024
Thomas akan bangga.

967
01:25:58,993 -->01:26:00,862
Kita berdua.

968
01:26:02,597 -->01:26:04,830
Adakah kamu pergi begitu lama?

969
01:26:04,832 -->01:26:06,864
Saya fikir begitu.

970
01:26:06,866 -->01:26:08,468
Kamu akan datang kembali?

971
01:26:09,904 -->01:26:11,772
Pasti.

972
01:26:14,809 -->01:26:17,511
Jangan menipu, jadi seperti
adik kamu.

973
01:26:18,379 -->01:26:19,980
Saya bukan dia.

974
01:26:21,749 -->01:26:24,518
Asal dari keluarga yang sama,
Encik McCord.

975
01:26:27,688 -->01:26:29,189
Saya agak begitu.

976
01:26:30,305 --> 01:26:36,289
for uploading subtitles, please login now

977
01:26:37,305 --> 01:26:43,812
for uploading subtitles, please login now

978
01:26:44,305 --> 01:26:50,564
for uploading subtitles, please login now

979
01:26:51,305 --> 01:26:57,482
Sila nilai sarikata ini di %url%
Bantu pengguna lain memilih sarikata terbaik

980
01:26:58,305 --> 01:27:04,827
Sokong kami dan jadilah ahli VIP untuk hilangkan