Max.Steel.2016.720p - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074

2
00:00:23,799 --> 00:00:33,799
"Kavinda CD HOUSE"

3
00:00:33,823 --> 00:00:46,123
"Kavinda CD HOUSE"

4
00:01:26,800 --> 00:01:28,074
මැක්ස්!

5
00:01:28,760 --> 00:01:30,637
ඔයා ඔතන උඩ මොනාද කරන්නේ?

6
00:01:35,320 --> 00:01:36,816
ඔයාට තමයි විවේකයක් ගන්න ඕන උනේ.

7
00:01:36,840 --> 00:01:38,558
විවේකය කියන්නේ විවේකයට,
වහලෙන් වැටිලා,

8
00:01:38,640 --> 00:01:39,993
බෙල්ල කට කඩාගන්න එකට නෙමෙයි.

9
00:01:40,120 --> 00:01:42,873
ඔයාගෙ තාත්තාත් එතන ඉඳන්
මාව පිස්සෙක් කලා.

10
00:01:42,960 --> 00:01:45,474
ඔයා මහා රෑ මැද මෙහෙන් පැනල ගියාද?
එහෙම දෙයක් ද?

11
00:01:45,560 --> 00:01:48,552
ඔයාට එතකොට වයස මාස 8යි.
මට සෑහෙන්න වැඩ තිබ්බා.

12
00:01:49,040 --> 00:01:51,156
අපි ඒක සුද්ද කරන්නයි යන්නේ.
ඒක නම් නියමයි.

13
00:01:51,240 --> 00:01:56,075
කේබල් කොල්ලා හෙට එනවා.
අපිට අන්තිමේදී ඉන්ටර්නෙට් තියෙන්න ඕන.

14
00:01:56,560 --> 00:01:57,959
අපි ගෙදර ඉන්නේ, මැක්ස්.

15
00:01:59,400 --> 00:02:00,549
ඔයා එහෙම කියනවා නම්.

16
00:02:00,880 --> 00:02:05,112
හේයි, එහෙ මෙහෙ යන්නේ නෑ.
හරිද? අපි නවතින්නයි හදන්නේ.

17
00:02:05,760 --> 00:02:09,036
හරි. නව වෙනි සැරේට.

18
00:02:10,600 --> 00:02:12,591
අට වෙනි සැරේ.

19
00:02:12,680 --> 00:02:15,831
මේ පාර මං ඇත්තටමයි කියන්නේ.
මං පොරොන්දු වෙනවා.

20
00:02:15,920 --> 00:02:17,216
ඔහොම්ම ඉන්න, කරුණාකරලා.
ඔයා පුංචි පණුවෙක්.

21
00:02:17,240 --> 00:02:18,389
ඇත්තට? ඇත්තට?

22
00:02:18,480 --> 00:02:21,552
සමාවෙන්න. මට අමතක උනා.
පුරුද්ද නිසා.

23
00:02:22,320 --> 00:02:23,435
නැවුම් පටන් ගැන්මක්.

24
00:02:23,520 --> 00:02:25,511
හරි.
නව වෙනි පාරට අලුතින් පටන් ගන්නවා.

25
00:02:25,800 --> 00:02:27,392
හේයි, මට තාමත් පුලුවන්
ඉන්ටර්නෙට් අවලංගු කරන්න.

26
00:02:37,800 --> 00:02:41,236
අපි යමු, යාළුවේ.
හැම තැනම පෙට්ටි.

27
00:03:06,280 --> 00:03:09,238
ඔයාගෙ තාත්තා තරු එක්ක ටිකක්
වැඩි දුරක් ගිහින් වෙන්න ඕන.

28
00:03:09,320 --> 00:03:11,197
මං ඇත්තටම හිතුවේ එයා ඒ තරම්
දුර ගිහින් නෑ කියලා.

29
00:03:16,840 --> 00:03:17,840
ඔයා හොඳින් ද?

30
00:03:21,920 --> 00:03:23,069
එහෙද ඒක උනේ?

31
00:03:24,720 --> 00:03:26,790
ම්ම්, ඔව්.

32
00:03:31,320 --> 00:03:33,880
දැන් මට ඉලෙක්ට්‍රික් වැඩ දන්න කෙනෙක්ටත්
කෝල් කරන්න වෙනවා.

33
00:03:33,960 --> 00:03:35,598
බබෝ, මහ රෑ වෙනකල් ඇහැරිලා ඉන්න එපා.

34
00:03:35,680 --> 00:03:37,480
ඉස්කෝලේ පළවෙනි දවසයි, හැම දෙයක්මයි, හරිද?

35
00:04:37,680 --> 00:04:43,480
"මැක්ස් ස්ටීල් : වීරත්වයේ අයෝමය හස්තය"

36
00:04:53,080 --> 00:04:55,640
මේ ඌරා උගේ මස් කන්නේ නෑ!

37
00:05:01,160 --> 00:05:02,456
හේයි, ඔයාට බඩගිනි ද?
මං ඔයාට හැදුවා..

38
00:05:02,480 --> 00:05:03,595
මං හොඳින්.

39
00:05:04,360 --> 00:05:05,713
මං ඔයාව අද රෑ හම්බ වෙන්නම්.

40
00:05:09,840 --> 00:05:10,875
හරි.

41
00:05:19,720 --> 00:05:22,439
සම්බන්ධක ශකිතිය වර්ධනය කරන්න,

42
00:05:22,520 --> 00:05:25,956
එයාලා ක්‍රමයක් නිර්මාණය කලා
"ලෝහ සංයෝජනය" කියලා.

43
00:05:26,040 --> 00:05:30,192
ඉහල අවධානයක් ඕන කරපු ක්‍රමවේදයක්
විතරක් නෙමෙයි, ඒ වගේම..

44
00:05:42,400 --> 00:05:43,435

45
00:05:51,760 --> 00:05:52,909
නියමයි.

46
00:06:08,560 --> 00:06:10,376
එයාල දැනගෙන හිටියා
එක රණ ශූරයෙක්ට තනියම,

47
00:06:10,400 --> 00:06:12,152
ප්‍රමාණවත් ශක්තියක් නිපදවන්න
බෑ කියලා.

48
00:06:15,600 --> 00:06:16,953
ඔහ්හ්! අහ්හ්!

49
00:06:19,280 --> 00:06:22,670
ඔහ්හ්, මගේ දෙයියනේ, මගේ දෙයියනේ, මගේ දෙයියනේ.
මැරෙන්න එපා. මැරෙන්න එපා.

50
00:06:22,760 --> 00:06:24,352
ඔයා හොඳින් ද?
ඔව්.

51
00:06:28,640 --> 00:06:30,710
ඔයාට ෂුවර් ද?

52
00:06:33,480 --> 00:06:34,879
මොකක්ද?

53
00:06:34,960 --> 00:06:36,359
ඔයා හොඳින් කියලා?

54
00:06:37,480 --> 00:06:40,756
ඔව්, මං..
මං මේක හැම අවුරුද්දෙම කරනවා.

55
00:06:42,000 --> 00:06:43,000
අම්ම්..

56
00:06:44,440 --> 00:06:45,589
ඔයා ඔලුවෙන් හිටගෙන.

57
00:06:46,440 --> 00:06:48,749
සොෆියා! ඉක්මන් කරන්න.
ඔයා පරක්කු වෙන්නයි යන්නේ.

58
00:06:48,840 --> 00:06:51,274
ඉස්කෝලෙන් පස්සේ මාව
මෙතන හම්බවෙන්න, හරිද?

59
00:06:51,360 --> 00:06:52,873
මං ඒ බයිසිකලේ ගැන බලන්නම්.

60
00:06:55,960 --> 00:06:58,793
"ඔයාලට විශ්වයේ රහස් හොයන්න ඕන නම්,"

61
00:06:58,960 --> 00:07:03,875
"ශක්තිය, සංඛ්‍යාතය සහ චලනය වගේ
දේවල් පැත්තෙන් හිතන්න."

62
00:07:03,960 --> 00:07:05,075
නිකොලා ටෙස්ලා.

63
00:07:06,160 --> 00:07:07,832
හරි, වතුර එළියට ඇදලා,

64
00:07:09,720 --> 00:07:11,438
තරංග නාදය පටන් ගන්න.

65
00:07:11,520 --> 00:07:13,556
නියමයි.

66
00:07:16,320 --> 00:07:17,594
අපිට අලුත් ළමයෙක් ඉන්නවා.

67
00:07:19,680 --> 00:07:23,229
මැක් ග්‍රාත් මහත්තයා. මැක්ස් මැක් ග්‍රාත්.

68
00:07:24,320 --> 00:07:25,320
මෙතන.

69
00:07:27,920 --> 00:07:30,718
ඔයා ජිම් මැක් ග්‍රාත් ගෙ පුතා නෙමෙයි නේද?
එයාගෙ පුතාද?

70
00:07:31,720 --> 00:07:33,756
අම්.. ඔව්.
අහ්හ්, ඒ වගේ තමයි. ඔව්.

71
00:07:33,840 --> 00:07:35,796
ඔහ්හ්, මගේ දෙයියනේ.

72
00:07:36,240 --> 00:07:37,673
එයා සුපිරි මනුස්සයෙක්නේ.

73
00:07:39,800 --> 00:07:40,994
මං කොතනද ඉඳගන්නේ?

74
00:07:45,480 --> 00:07:46,549
දැන්, මේ මාස හයේ,

75
00:07:46,640 --> 00:07:49,313
අපි නාද ශාස්ත්‍රයේ පරතෙරටම
යන්නයි හදන්නේ.

76
00:07:57,800 --> 00:07:58,800
හේයි.

77
00:08:02,360 --> 00:08:03,554
ඔයා හොඳින් නේද?

78
00:08:03,640 --> 00:08:04,755
ඔව්, මං..

79
00:08:06,760 --> 00:08:08,318
හේයි, ස්තූතියි.

80
00:08:49,680 --> 00:08:53,070
ඔයාගෙ බයිසිකලේ පස්සට විසි කරන්න.

81
00:09:06,040 --> 00:09:07,439
අහ්හ්, මේක නම් නියම ට්‍රක් එකක්.

82
00:09:07,520 --> 00:09:08,794
ස්තූතියි.

83
00:09:08,880 --> 00:09:11,110
මමයි තාත්තයි තමයි හැදුවේ.
සිරාවට?

84
00:09:11,200 --> 00:09:12,952
පුදුම වෙලා වගේ බලන්න එපා.

85
00:09:13,080 --> 00:09:16,436
මං වැරැද්දක් කලා කියල හිතෙයි.

86
00:09:16,520 --> 00:09:18,875
හොඳයි, මං මොනාද දන්නේ?
මං බයිසිකලයක් පදිනවා.

87
00:09:22,280 --> 00:09:23,759
ඔයා ඒකට නමක් දැම්මා, එහෙම නැද්ද?

88
00:09:31,120 --> 00:09:32,155
ඔක්කොම හරි.

89
00:09:40,280 --> 00:09:41,633
අලුත් එකක් වගේම හොඳයි.

90
00:09:45,000 --> 00:09:46,228
ස්තූතියි.

91
00:09:47,720 --> 00:09:48,914
අවුලක් නෑ.

92
00:09:53,440 --> 00:09:56,671
ඔහ්හ්, ඒක නම් අමුතුයි.
මං අහන චැනල් එක නම් නෙමෙයි.

93
00:09:58,480 --> 00:09:59,708
අහ්හ්..

94
00:09:59,800 --> 00:10:02,473
හොඳයි, මං උත්සහ කරන්නම්,

95
00:10:03,120 --> 00:10:05,315
ඊළඟ සැරේ ඔයා යන පාරෙ නොයා ඉන්න.

96
00:10:05,680 --> 00:10:06,999
ඔහ්හ්, මට සමාවෙන්න.

97
00:10:07,200 --> 00:10:09,714
හම්බවෙමු,
මැක්ස් මැක් ග්‍රාත්.

98
00:10:15,520 --> 00:10:18,114
චාලි ක්වින්. එයා අපි ගාව පුරුදු වෙන්න වැඩ කලේ.

99
00:10:18,200 --> 00:10:19,315
බුද්ධිමත් කොල්ලෙක්.

100
00:10:19,800 --> 00:10:22,268
එයා උදේ පාන්දර 2ට අපිට කෝපි ගේන්න
ගොඩක් දක්ෂ උනා.

101
00:10:22,360 --> 00:10:23,429
ඔව්, එයා එහෙමයි.

102
00:10:23,560 --> 00:10:25,391
ඒක හැම රැයකම වගේ සිද්ධ උනා.

103
00:10:25,520 --> 00:10:26,714
ඔව්.

104
00:10:26,800 --> 00:10:27,949
මට විශ්වාසයි ඔයා..

105
00:10:28,040 --> 00:10:29,553
හායි, පැටියෝ.
හේයි.

106
00:10:29,640 --> 00:10:31,312
වාව්, දෙයියනේ, ඔයා දිහා බලන්නකෝ.

107
00:10:31,920 --> 00:10:33,360
ඔයාට මයිල්ස් ව මතකයි,
එහෙම නැද්ද?

108
00:10:34,320 --> 00:10:35,912
ඔව්. ඔව්.

109
00:10:36,520 --> 00:10:37,748
නෑ. නෑ, ඔයාට මතක නෑ.

110
00:10:37,840 --> 00:10:39,096
නෑ, එයාට මතක නෑ.

111
00:10:39,120 --> 00:10:41,031
මං තමයි ඔයාට අහඹු
නත්තල් තෑගි ඔක්කොම,

112
00:10:41,160 --> 00:10:42,991
එවන්න පුරුදු වෙලා හිටියේ.

113
00:10:43,120 --> 00:10:45,714
හරි, හරි. ඔව්, ඔව්, ඒ මයිල්ස්.
ඇත්තෙන්ම.

114
00:10:45,800 --> 00:10:47,358
එයාට ඇත්තටම ඒක මතකයි.

115
00:10:48,600 --> 00:10:50,113
ඔයා මගේ තාත්තා එක්ක වැඩ කලා.

116
00:10:50,200 --> 00:10:51,599
ඒක හරි.

117
00:10:53,520 --> 00:10:55,158
මයිල්ස් අද රෑ කෑමට එකතු වෙන්න හදන්නේ,

118
00:10:55,240 --> 00:10:58,277
ඉතිං, ඇයි ඔයා ගිහින් ඇඟ හෝදන්
එන්නේ නැත්තේ?

119
00:10:58,480 --> 00:10:59,549
හරි.

120
00:11:21,680 --> 00:11:23,016
ඔක්කොම හරි, මෙන්න අපි යනවා.
එන්න.

121
00:11:23,040 --> 00:11:24,314
මං 3න් පාරක්ම දිනුවා, මචං.

122
00:11:30,520 --> 00:11:33,956
ඒ 4-0. ඔක්කොම හරි.
මෙන්න අපි යනවා. ඔයා ලෑස්ති ද?

123
00:11:34,040 --> 00:11:35,234
එන්න.

124
00:11:39,920 --> 00:11:41,440
මං දැන් ඔයාව අල්ල ගත්තා.

125
00:11:49,920 --> 00:11:51,592
ඒ මොන කෙහෙල් මලක්ද?

126
00:11:51,760 --> 00:11:55,116
මං කියන්නේ,
අපි හැතැප්ම 25ක වටප්‍රමාණයක් ආවරණය කලා.

127
00:11:55,200 --> 00:11:56,838
පහළොවයි.
අපෝ නෑ.

128
00:11:56,920 --> 00:11:58,911
කොච්චර ද?
ඒක ඒ තරම් ලොකු නෑ.

129
00:11:59,000 --> 00:12:00,353
හැතැප්ම 25ක වටප්‍රමාණයක්.

130
00:12:00,440 --> 00:12:01,668
ඒක නම් නියමයි.

131
00:12:01,760 --> 00:12:02,988
පොලීසිය එහෙම හිතුවේ නෑ.

132
00:12:03,080 --> 00:12:05,674
ඒත් ඔයාගෙ තාත්තා, හැමතිස්සෙම වගේ
සුමට මෙහෙයවන්නෙක්.

133
00:12:05,760 --> 00:12:06,954
එයා එයාලව සංසුන් කෙරෙව්වා.

134
00:12:09,120 --> 00:12:11,111
එයා හරිම විශේෂ මනුස්සයෙක්,
ඔයාගෙ තාත්තා.

135
00:12:19,040 --> 00:12:20,678
ඒක දිලිසෙනවා.

136
00:12:20,800 --> 00:12:22,358
ඒක අවුරුදු 16කින් දිලිසුනේ නෑ.

137
00:12:25,080 --> 00:12:26,080
අපිට..

138
00:12:30,320 --> 00:12:32,616
ඉතිං, ඔයාලා මේ කාලය පුරාවටම
සම්බන්ධ වෙලා හිටියා, එහෙනම්?

139
00:12:32,640 --> 00:12:34,360
මේ තමයි අපි හම්බ උන පළවෙනි පාර.

140
00:12:34,840 --> 00:12:37,752
ඇත්තටම, මයිල්ස් තමයි මට ආපහු ගෙදර
එන්න ඒත්තු ගැන්නුවේ.

141
00:12:37,840 --> 00:12:40,400
ඇත්තට? හරි, වාව්,
ඉතිං, එහෙනම් මං ඔයාට බනින්න ඕන.

142
00:12:40,480 --> 00:12:41,549
ම්ම්ම්. ඒ ඔක්කොම මගේ වැරැද්ද.

143
00:12:49,840 --> 00:12:50,909
ඒක පුදුමාකාරයි.

144
00:12:51,040 --> 00:12:53,156
නෑ, නෑ, නෑ, ස්මිත්, එපා!

145
00:12:54,240 --> 00:12:55,240
ස්මිත්.

146
00:13:03,720 --> 00:13:04,720
ඒ මොකක්ද?

147
00:13:05,080 --> 00:13:06,354
ලී, ආරක්‍ෂකයින්ට කතා කරන්න!

148
00:13:07,840 --> 00:13:09,432
ලී ගෙන් ආරක්‍ෂකයින්ට,
අපේ පැත්තෙ නීති කඩ කිරීමක් තියනවා.

149
00:13:09,680 --> 00:13:11,079
ආපහු කියනවා,
සීමිත ප්‍රවේශ පර්යේෂණාගාරයේ නීති කඩ කිරීමක්!

150
00:13:11,160 --> 00:13:13,656
ඒකට පණ තියනවා. ආපහු කියනවා,
ඒක තවදුරටත් නැවතිලා තියෙන්නේ නෑ.

151
00:13:13,680 --> 00:13:15,910
අද තමයි මැක්ස් ගෙ ඉස්කෝලේ
පළවෙනි දවස.

152
00:13:16,000 --> 00:13:18,150
- ඇත්තට? ඒක කොහොමද?
- ම්ම්ම්-හ්ම්ම්.

153
00:13:18,280 --> 00:13:19,280
ආහ්හ්..

154
00:13:19,720 --> 00:13:22,518
ඒක හොඳයි. වෙනදාට වඩා අවුල්
දෙක තුනක් උනා.

155
00:13:22,840 --> 00:13:23,909
යන්න! යන්න! යන්න!

156
00:13:24,000 --> 00:13:25,176
පද්ධති ආරක්ෂා කිරීම, ක්‍රියාත්මකයි.

157
00:13:25,200 --> 00:13:27,668
යන්න! යන්න! යන්න! යන්න! යන්න!

158
00:13:27,760 --> 00:13:29,273
පහත් වෙලා ඉන්න!

159
00:13:29,360 --> 00:13:30,840
උඩ පරීක්ෂා කරන්න!
බිම පරීක්ෂා කරන්න!

160
00:13:31,520 --> 00:13:33,112
වා කවුළුව උඩ! උඩ ම!

161
00:13:33,240 --> 00:13:34,753
ප්‍රොටෝකෝලය ක්‍රියාත්මක කරන්න, චාර්ලී.

162
00:13:34,840 --> 00:13:37,601
ඔයා තරහ නැතුව පුටුව පද්දන එක නවත්තනවද?
ඔයා ඒක කඩන්නයි යන්නේ.

163
00:13:39,400 --> 00:13:40,674
ස්තූතියි.

164
00:13:44,880 --> 00:13:46,199
මුකුත් නෑ!
දොර පැත්ත බලන්න!

165
00:13:46,280 --> 00:13:48,032
අපිව ආවරණය කරන්න!
අපිව වහගෙන ඉන්න!

166
00:13:49,040 --> 00:13:50,268
අපිට ඌව හම්බ උනා.

167
00:13:52,960 --> 00:13:54,216
ඌ සීමිත ප්‍රවේශ කුටීරයේ
නීති කඩලා තියනවා.

168
00:13:54,240 --> 00:13:57,198
ඉතිං, ඔයා එහෙනම්
එන්-ටෙක් එකේ මොනාද කලේ?

169
00:13:57,280 --> 00:14:00,397
ගොඩක් වෙලාවට කඩදාසි වැඩ. ඔයාගෙ තාත්තා
තමයි නියම දාර්ශනිකයා, මං නෙමෙයි.

170
00:14:00,560 --> 00:14:03,199
මයිල්ස් එන්-ටෙක් එක ආපහු හැදුවා.
එයා තමයි ඒක දැන් දුවවන්නේ.

171
00:14:03,320 --> 00:14:06,596
හොඳයි, අපේ පහසුකම් ජිම් ඉන්න කාලේ
තිබ්බ පහසුකම් තරම් වැඩක් නෑ.

172
00:14:07,600 --> 00:14:09,256
ඔයා පිටිපස්සේ! ඔයා පිටිපස්සේ!
පහත් වෙන්න!

173
00:14:09,280 --> 00:14:10,759
ඇතුළට එනවා!

174
00:14:12,400 --> 00:14:13,549
ඌ සීමාව පන්නලා තියෙන්නේ.

175
00:14:16,280 --> 00:14:18,111
ඒත් අපි අද කරන කරන හැමදේම,

176
00:14:18,200 --> 00:14:20,077
ඔයාගෙ තාත්තගේ දැක්මට
පදනම් වෙච්ච ඒවා.

177
00:14:20,160 --> 00:14:22,833
ඔයාගෙ තාත්තට ඕන උනා
ලෝකය ආරක්ෂා කරන්න.

178
00:14:22,920 --> 00:14:25,559
අපි එයාගෙ නායකත්වය අනුගමනය
කරනවා විතරයි.

179
00:14:26,080 --> 00:14:27,559
ඌට එළියට යන්න දෙන්න එපා!

180
00:14:33,440 --> 00:14:35,336
එයා කඩ ඉමක් ආසන්නයේ හිටියේ.

181
00:14:35,360 --> 00:14:37,157
මොකක්ද උනේ?

182
00:14:37,400 --> 00:14:39,550
අපි එතනට දැන්ම නොයා ඉමු.
ඒක ඒ තරම් දිග කතාවක්.

183
00:14:39,640 --> 00:14:41,073
නෑ, ඒකට කමක් නෑ.
අපිට ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්.

184
00:14:41,160 --> 00:14:42,593
මොකක්ද?

185
00:14:44,960 --> 00:14:46,916
අනතුර සිද්ධ උන දවසේ රෑ
මයිල්ස් එතන හිටියා.

186
00:14:48,000 --> 00:14:50,070
එයා ඔයාගෙ තාත්තව බේරගන්න
උත්සහ කලා.

187
00:15:14,960 --> 00:15:17,633
ඔයා වතුර උඩ නෙමෙයි ඉන්නෙ කියලා
පොඩ්ඩක් හොයල බලන්න.

188
00:15:42,240 --> 00:15:46,074
නෑ, මං එයාට කියන්න ඕන නෑ.
මේක වෙලාව නෙමෙයි.

189
00:15:46,160 --> 00:15:47,912
ඒත් එයා තවදුරටත් පොඩි ළමයෙක් නෙමෙයි.

190
00:15:48,000 --> 00:15:49,638
ඔව්. ඔව්, එයා පොඩි ළමයෙක්.

191
00:15:52,080 --> 00:15:54,878
හොඳයි, අපි ගාව සෑහෙන්න කුණු තියනවා
කියලා ඔයාලා දැනගන්න කැමති ඇති.

192
00:15:55,320 --> 00:15:57,311
- ඔහ්හ්, දෙයියන්ට ස්තූතියි.
- අපි කුණු වලට කැමතියි.

193
00:15:57,720 --> 00:15:58,869
ඒක කවදාවත් නැති වෙන්නේ නෑ.

194
00:15:59,080 --> 00:16:00,752
ඉතිං, මට මොකක්ද මග ඇරුණේ?

195
00:16:00,840 --> 00:16:02,432
අතුරුපස.

196
00:16:02,520 --> 00:16:05,478
මං ඔයාලට කුස්සියෙන් මොනාහරි ගේන්නද?

197
00:16:05,560 --> 00:16:06,976
කාර්යාලයට ඇවිත් තාත්තා හදපු දේවල්
බලන්න ඔයාට ඕන නම්,

198
00:16:07,000 --> 00:16:08,353

199
00:16:09,840 --> 00:16:11,159
ඔයා වෙනුවෙන් දොරවල් ඕන වෙලාවක
ඇරලා තියෙන්නේ.

200
00:16:11,280 --> 00:16:12,474
ස්තූතියි.

201
00:16:12,560 --> 00:16:14,835
මං කියන්නම ඕන,
ඔයා මට ඔයාගෙ තාත්තව මතක් කරනවා.

202
00:16:15,360 --> 00:16:17,351
- ගොඩක් විතර උස උනත්.
- ගොඩක්.

203
00:16:18,520 --> 00:16:22,229
ඒත් ඔයා ගාව එයාගෙ ආත්මය තියනවා.
ඒක තමයි වැදගත්ම දේ.

204
00:16:22,320 --> 00:16:23,594
සුබ රාත්‍රියක්.
බායි.

205
00:16:28,520 --> 00:16:29,555
ඔයා හොඳින් ද?

206
00:16:33,800 --> 00:16:35,791
මං ඇඳට යනවා.

207
00:17:11,240 --> 00:17:13,216
ඔව්, බොබ්,
අද රෑ තියන ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි,

208
00:17:13,240 --> 00:17:17,358
මේ පැත්තට ආවේ ටෝනාඩෝ එකක් ද
නැද්ද කියලා?

209
00:17:17,440 --> 00:17:21,479
ආරක්ෂක කැමරා වලින් අහසේ
දුම් වලාවක් පෙන්නනවා.

210
00:17:27,840 --> 00:17:28,840
මොකක්ද?

211
00:17:32,280 --> 00:17:33,793
අයියෝ!

212
00:17:35,440 --> 00:17:38,352
අයි.. මොකක්?

213
00:17:51,200 --> 00:17:52,997
මොන...

214
00:17:53,960 --> 00:17:55,359
නෑ.

215
00:18:00,440 --> 00:18:01,589
නිවෙන්න.

216
00:18:10,720 --> 00:18:12,790
මැක්ස්,
ඔයා ප්ලග් එකක් ගැහුවද?

217
00:18:20,320 --> 00:18:21,958
ඔක්කොම හරි, ඔක්කොම හරි.

218
00:18:22,520 --> 00:18:26,035
හරි. හරි.
ඔක්කොම හරි, ඔයා ලෑස්තිද?

219
00:18:27,560 --> 00:18:28,560
පත්තු වෙන්න.

220
00:18:43,480 --> 00:18:45,869
මේක නම් සිරාවටම පට්ට! ඔහ්හ්!

221
00:18:46,120 --> 00:18:49,112
නිවෙන්න! නිවෙන්න, නිවෙන්න, නිවෙන්න!

222
00:19:13,200 --> 00:19:14,256
ඔයා තායි කෑම වලට කැමති ද?

223
00:19:14,280 --> 00:19:15,280
මොකක්ද?

224
00:19:15,400 --> 00:19:16,799
ඔයා තායි කෑම වලට කැමති ද?

225
00:19:17,040 --> 00:19:18,393
ඔයා කියන දේ මට ඇහෙන්නේ නෑ.

226
00:19:18,520 --> 00:19:20,875
හෙට 4ට. ප්‍රධාන පාරේ තායි පොට් එකේ.

227
00:19:21,120 --> 00:19:22,120
මොකක්?

228
00:19:22,200 --> 00:19:24,509
එයා කිව්වේ තායි කෑම පොට් එක ගැන
ප්‍රධාන පාරේ තියන.

229
00:19:24,960 --> 00:19:26,359
ඔයා දන්නවද ඒක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා?

230
00:19:27,720 --> 00:19:28,914
මං ඒක හොයා ගන්නම්.

231
00:19:29,320 --> 00:19:30,320
හරි.

232
00:19:32,880 --> 00:19:35,360
හෙට 4ට, තායි පොට් එකේ..

233
00:19:39,040 --> 00:19:40,040
නියමයි යකූ!

234
00:19:40,120 --> 00:19:41,235
ඔව්!

235
00:20:55,880 --> 00:20:58,155
හේයි.

236
00:21:01,200 --> 00:21:04,397
ඒවා අද රෑ සෑහෙන්න තියනවා.

237
00:21:04,480 --> 00:21:05,879
ඔයා හොඳ දෙයක් හොයා ගත්තද?

238
00:21:05,960 --> 00:21:08,872
හොඳයි, මං නරක කිසි දෙයක්
හොයා ගත්තේ නෑ.

239
00:21:08,960 --> 00:21:11,952
හේයි, මං අද ඔයාගෙ බබා කාලේ
හුරතල්ම පින්තූර එළියට ගත්තා.

240
00:21:12,400 --> 00:21:14,072
මං ගොඩක්ම ලජ්ජා හිතෙන ඒවා රාමු කරලා,

241
00:21:14,160 --> 00:21:15,798
ඒවා ගේ පුරාම එල්ලන්න යන්නේ.

242
00:21:15,920 --> 00:21:18,070
වාව්, ස්තූතියි.
ඒක මොන වගේ පැයක් ද?

243
00:21:18,200 --> 00:21:20,316
මං මොනවා කියන්නද?

244
00:21:21,280 --> 00:21:23,111
එයාලා පරිස්සමින් හිටියත්,

245
00:21:23,200 --> 00:21:24,997
යට මහලේ බෝම්බ තිබ්බ තැන.

246
00:21:28,120 --> 00:21:29,838
සූදානම් වෙලා හිටියේ නැත්නම්
ඔයාගෙ තාත්තාට මුකුත් කරගන්න බෑ.

247
00:21:30,240 --> 00:21:32,800
මොකටද?
සොම්බී ලා, ඇපොකැලිප්ස් ලා අවොත් කියලද?

248
00:21:39,880 --> 00:21:41,871
මට ඇහුණා ඔයා මයිල්ස්ට කියනවා.

249
00:21:44,360 --> 00:21:47,318
මේ නගරේ ඉන්න හැමෝම මට වඩා
තාත්තා ගැන දන්නේ ඇයි?

250
00:21:48,080 --> 00:21:51,709
මොකක්ද එකේ තේරුම? මං ඔයාගෙ තාත්තා ගැන
හැමතිස්සෙම කතා කරනවා.

251
00:21:51,800 --> 00:21:53,279
නෑ, ඔයා එහෙම නෑ.

252
00:21:55,520 --> 00:21:57,112
මං එයාගෙ අතීතය ගැන
කිසි දෙයක් දන්නේ නෑ.

253
00:21:57,200 --> 00:21:58,758
මොකද ඔයා ඒ ගැන කවදාවත්
කතා කරන්නේ නෑ.

254
00:22:00,160 --> 00:22:02,594
මං එයාගෙ වැඩ ගැනවත්, පවුල ගැනවත්
දන්නේ නෑ..

255
00:22:06,080 --> 00:22:07,593
එයා මැරුණේ කොහොමද කියලවත්.

256
00:22:09,160 --> 00:22:10,559
අහන්න, පැට්ටෝ..

257
00:22:12,040 --> 00:22:15,350
මට ඕන ඔයාම ඔයාගේ
තාත්තා ගැන දැනගන්නවටයි.

258
00:22:16,040 --> 00:22:18,315
මං එයාගෙ ගොඩක් දේවල් ඔයා තුළින් දකිනවා.

259
00:22:18,440 --> 00:22:21,193
එයා ඒ තරම්ම පුදුමාකාර මනුස්සයෙක්.

260
00:22:21,600 --> 00:22:24,398
ඒත් එයාගෙ කතාව හරිම අවුල්.

261
00:22:24,760 --> 00:22:27,752
මං දන්නේ නෑ ඔයා නම්..

262
00:22:28,560 --> 00:22:30,710
මං මොකක් නම් ද?

263
00:22:32,040 --> 00:22:33,268
ලෑස්තිද කියලා.

264
00:23:16,480 --> 00:23:18,675
හෙලෝ? අම්මේ?

265
00:23:18,760 --> 00:23:19,760
අහ්හ්, සමාවෙන්න.

266
00:23:29,600 --> 00:23:31,192
හේයි.
ඔයා ඒක හොයා ගත්තා.

267
00:23:31,280 --> 00:23:34,238
ඔව්, සමාවෙන්න, මං පරක්කු උනා.
මගේ ෆෝන් එක කැඩිලා වගේ.

268
00:23:34,320 --> 00:23:35,435
ඒකට කමක් නෑ.

269
00:23:35,840 --> 00:23:37,558
මේ මොනාද?
බෝබා.

270
00:23:37,640 --> 00:23:39,312
මොකක්?
බීල බලන්නකෝ.

271
00:23:41,120 --> 00:23:43,270
කියන්න ඕන,
රහ නම් ටිකක් විතර අමුතුයි.

272
00:23:43,440 --> 00:23:45,040
ඔයා ඒකට පුරුදු වෙයි. ම්ම්ම්.
ම්ම්ම්-හ්ම්ම්, අම්-ම්ම්ම්.

273
00:23:45,560 --> 00:23:46,629
නෑ?

274
00:23:46,720 --> 00:23:48,199
ඒක ගොඩක් හොඳයි. ස්තූතියි.

275
00:23:48,320 --> 00:23:49,469
ඒක නම් නියම සංග්‍රහයක්.

276
00:23:49,560 --> 00:23:50,629
අවුලක් නෑ.

277
00:24:01,640 --> 00:24:02,914
ෆ්‍රීටා.

278
00:24:04,360 --> 00:24:05,475
මොකක්?

279
00:24:05,560 --> 00:24:07,710
මං මගේ ට්‍රක් එකට දාපු නම ෆ්‍රීටා.

280
00:24:07,840 --> 00:24:09,432
ඔහ්හ්.

281
00:24:09,840 --> 00:24:11,040
ෆ්‍රීටා. වාව්, ඒක නම්..

282
00:24:11,080 --> 00:24:13,389
ඔව්, ඒක විශේෂ තොරතුරක් කියල
කියන්නම ඕන, ඉතිං.

283
00:24:13,480 --> 00:24:16,358
ඔහ්හ්, ඇත්තෙන්ම. ඔයා දුක් වෙන්න එපා.
ඔයාගෙ රහස් මං ගාවම තියනවා.

284
00:24:16,880 --> 00:24:21,396
හොඳයි. ඔයා දන්නා නිසා,
ඔයා ගැන රහසකුත් මං ගාව තියනවා.

285
00:24:21,520 --> 00:24:24,318
මං දන්නවා ඔයා හංගන්න උත්සහ කරන්නේ
මොකක්ද කියලා.

286
00:24:25,680 --> 00:24:26,680
මොකක්ද?

287
00:24:26,760 --> 00:24:27,760
හොඳයි...

288
00:24:27,840 --> 00:24:29,990
ඔයා කිසි කෙනෙක් එක්ක කල්ලි ගැහෙන්නේ නෑ.

289
00:24:30,080 --> 00:24:32,310
ඒත් ඔයා හැමෝම එක්ක හොඳින් ඉන්නවා.

290
00:24:32,400 --> 00:24:36,996
ඔයා ගොඩක් ලොකු අවදානයක් ගන්නේ නෑ.
ඒත් ඔයා උවමනා තරමට කතා කරනවා.

291
00:24:37,520 --> 00:24:40,478
ඉතිං මිනිස්සු ඔයා අමුතුයි කියලා හිතන්නේ නෑ.

292
00:24:41,040 --> 00:24:42,951
ඔයා තනියම ඉන්න එක හොඳින් කරනවා.

293
00:24:45,040 --> 00:24:47,679
හුදෙකලා කෙනෙක් නොවී.

294
00:24:49,560 --> 00:24:52,199
මෙන්න, අම්,
ඔයාගෙ නොම්මරය මගේ ෆෝන් එකට දාන්න.

295
00:24:52,280 --> 00:24:54,720
ඔයා එහෙ මෙහෙ යද්දී මට කියන්න,
මං ඔයාව ගෙනිහින් දාන්නම්.

296
00:24:54,800 --> 00:24:56,518
ඔව්. සමහර විට.

297
00:24:56,760 --> 00:24:58,432
ගොඩක් හොඳයි.

298
00:25:02,360 --> 00:25:03,360
අම්..

299
00:25:05,320 --> 00:25:08,949
මං.. මං හිතන්නේ ඔයාගෙ
ෆෝන් එක බැහැලා.

300
00:25:09,040 --> 00:25:10,040
මං ඒක චාර්ජ් කලා විතරයි.

301
00:25:13,040 --> 00:25:14,519
ඔයා හොඳින් ද?

302
00:25:14,600 --> 00:25:17,239
ඔව්. ඔව්, ඔව්. මං හොඳින්.

303
00:25:17,800 --> 00:25:19,472
ඇත්තටම, ඔයා දන්නවද දෙයක්?
නෑ, මං.. අහ්හ්...

304
00:25:19,560 --> 00:25:21,160
මං බාත්රූම් එකට පටස් ගාල යන්න ඕන.

305
00:25:40,240 --> 00:25:41,240
නෑ.

306
00:25:43,240 --> 00:25:44,832
නිවෙන්න! නිවෙන්න!

307
00:25:54,280 --> 00:25:56,236
ඔහ්හ්, මගෙ දෙයියනේ.

308
00:25:59,760 --> 00:26:00,760
බලාගෙන.

309
00:26:00,840 --> 00:26:01,840
මැක්ස්!

310
00:26:02,280 --> 00:26:03,759
මං යන්න ඕන. මට සමාවෙන්න.

311
00:26:45,400 --> 00:26:46,833
මැක්ස්!

312
00:27:32,560 --> 00:27:33,709
මොකක්?

313
00:27:37,960 --> 00:27:40,190
මැක්ස්, නැගිටින්න වෙලාව හරි!

314
00:27:52,080 --> 00:27:53,638
අම්මේ!

315
00:27:54,440 --> 00:27:55,509
අම්මේ!

316
00:27:55,600 --> 00:27:58,319
නෑ, පස්සට වෙලා ඉන්න!
නවතින්න! මගෙන් අයින් වෙලා ඉන්න.

317
00:27:58,400 --> 00:28:01,870
මං ඔයාට අනතුරු අඟවනවා, පස්සට වෙලා ඉන්න!
නෑ, නෑ, නවතින්න! මං කිව්වේ අයින් වෙලා ඉන්න!

318
00:28:04,400 --> 00:28:05,913
හරි, හරි.

319
00:28:06,080 --> 00:28:07,638
මැක්ස්. මැක්ස්.
මොකක්?

320
00:28:09,080 --> 00:28:11,753
ඉන්න, නෑ, නෑ, නෑ. ඔයා මගේ නම කිව්වා.
ඔයා මොකක්ද දැන් කිව්වේ?

321
00:28:11,880 --> 00:28:13,696
- මැක්ස්, මැක්ස්, මැක්ස්.
- ඔහේ උඩ ඔක්කොම හරිද?

322
00:28:13,720 --> 00:28:15,631
මැක්ස්, මැක්ස්.
මොකක්ද? මොනාද ඔයාට ඕන?

323
00:28:15,720 --> 00:28:18,314
ආයුධය බිමින් තියන්න, මැක්ස්.
සංසුන් වෙලා ඉන්න.

324
00:28:18,400 --> 00:28:21,836
ඔහ්හ්, මගේ දෙයියනේ, ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා.
ඔයා මොකෙක්ද? රොබෝ කෙනෙක් ද?

325
00:28:21,920 --> 00:28:24,036
මං පරපෝෂිතයෙක්,
සිලිකන් වලින් හැදුණු ජීවියෙක්.

326
00:28:24,120 --> 00:28:25,792
මගේ නම තමයි, අහ්හ්...

327
00:28:25,880 --> 00:28:29,759
ඔහොම්ම ඉන්න. ඒක එකක්..
ඒක නිකං නැලවිලා යන නමක්..

328
00:28:29,840 --> 00:28:31,796
මට මතක තිබ්බා. චුට්ටක් ඉන්න. අහ්හ්...
ඇක් ස්ටෙල්.

329
00:28:32,480 --> 00:28:34,152
ස්ටීල්! එයා මට ස්ටීල් කියලා කිව්වා.

330
00:28:34,240 --> 00:28:35,240
කවුද කිව්වේ?

331
00:28:35,680 --> 00:28:37,496
මට මතක නෑ,
ඒත් වැදගත්ම දේ තමයි..

332
00:28:37,520 --> 00:28:38,576
මට ඔයාව හම්බ උනා සහ දැන්..

333
00:28:38,600 --> 00:28:39,600
ඉන්න. ඔයා කොහෙන්ද ආවේ?

334
00:28:40,480 --> 00:28:42,835
අහ්හ්.. හොඳ ප්‍රශ්නයක්.
මං ආවේ..

335
00:28:46,200 --> 00:28:47,394
ඔයා ආවේ පිට සක්වලින්?

336
00:28:47,480 --> 00:28:48,674
ඔව්. මං එහෙම හිතනවා.

337
00:28:48,760 --> 00:28:50,113
ඔයා පිට සක්වල ජීවියෙක්?
ඔව්!

338
00:28:50,200 --> 00:28:51,918
එතකොට ඔයා මැක්ස් මැක් ග්‍රාත්.
ඔව්.

339
00:28:52,040 --> 00:28:54,600
මං මෙහෙට ආවේ අපිව මරන්න එන ඕනෑම දෙයකින්
ඔයාව බේරගන්න.

340
00:28:54,680 --> 00:28:56,033
ඔහ්හ්, දෙයියනේ. මේක නම් පිස්සුවක්.

341
00:28:56,120 --> 00:28:58,076
ඔයාට පිස්සු හැදෙන තරම් ශක්තිය තියනවා.
ඉන්න!

342
00:28:58,160 --> 00:28:59,256
කාලමානයක්. ඔරලෝසුවක්. වේලා දර්ශකයක්.

343
00:28:59,280 --> 00:29:00,315
ශක්තිය?

344
00:29:01,120 --> 00:29:02,792
හූ! සිතියම් ඇදීම. සිතියම.
ඉන්න, ඉන්න, ස්ටීල්.

345
00:29:03,120 --> 00:29:04,176
මේ මොකක්ද?
ඔහ්හ්, ඒ මොකක්ද?

346
00:29:04,200 --> 00:29:05,918
ඔයා මොනාද මගේ ශක්තිය ගැන දන්නේ?

347
00:29:06,120 --> 00:29:07,348
එපා, නවතින්න.
එපා, නවතින්න.

348
00:29:07,440 --> 00:29:08,714
මේ මොකක්ද?

349
00:29:08,800 --> 00:29:10,358
නවතින්න! නවතින්න! ස්ටීල්! ස්ටීල්!

350
00:29:10,440 --> 00:29:11,440
ඔව්, මැක්ස්?

351
00:29:11,520 --> 00:29:13,351
මැක්ස්, ඔයා ඔතන උඩ මොනාද කරන්නේ?

352
00:29:13,480 --> 00:29:15,710
ඔහ්හ්, දෙයියනේ, මගේ අම්මා එනවා.
ඔයා හැංගෙන්න ඕන.

353
00:29:15,800 --> 00:29:18,075
"මගේ අම්මා" කියන කෙනා
භයානක කෙනෙක් ද?

354
00:29:18,160 --> 00:29:20,390
මොකක්? නෑ, නෑ, නෑ! අයියෝ!

355
00:29:20,480 --> 00:29:21,629
සීතල අත්!

356
00:29:22,480 --> 00:29:25,119
අස්ප ගඳයිනේ. ඔයා පිරිසිඳු කරන්න ඕන..
ඔයා මෙතන පිරිසිඳු කරන්න ඕන, යාලු.

357
00:29:25,480 --> 00:29:26,708
මැක්ස්!

358
00:29:27,720 --> 00:29:28,789
මොකක්ද අවුල?

359
00:29:29,160 --> 00:29:30,296
ඔයා හොඳින් ද?
මොකෝ බෙරිහන් දුන්නේ?

360
00:29:30,320 --> 00:29:31,320
ඔව්, මං හොඳින්.

361
00:29:31,400 --> 00:29:34,039
මං නිකං.. මං නරක හීනයක් දැක්කා.
ඇඳෙන් වැටුණා.

362
00:29:34,480 --> 00:29:36,436
ඔයා ඊයේ රෑ සීතල වෙලා හිටියේ.

363
00:29:36,520 --> 00:29:38,616
ඔයා මං එනකොටත් නිදාගෙන හිටියේ.
ඔයාට හොඳක් දැනෙනවද?

364
00:29:38,640 --> 00:29:42,838
මං හොඳින්.. මං.. වේගයෙන් ලොකු වෙනවා.

365
00:29:44,200 --> 00:29:45,200
මොකක්ද ඒ සද්දෙ?

366
00:29:46,200 --> 00:29:49,033
අහ්හ්, මුකුත් නෑ. මගේ වීඩියෝ ගේම්
වැඩ කරනවා.

367
00:29:49,600 --> 00:29:51,238
මට ඔයාගෙ ඇඳුම් ගෙනියන්න ඕන.
එපා!

368
00:29:51,320 --> 00:29:53,595
මට මගේ ඇඳුම් දැන්ම ඉඳන් හෝදන්න පුලුවන්.
හරිද?

369
00:29:55,320 --> 00:29:56,912
ඔයා වෙලාවකට මාර අමුතුයි.

370
00:29:57,000 --> 00:29:58,672
ඔයා පරක්කු වෙන්නයි යන්නේ.
ඔක්කොම හරි.

371
00:30:01,200 --> 00:30:03,496
මාත් හීනයක් දැක්කා, මැක්ස්.
පිපිරීම්, කෑ ගැසීම් තිබ්බා.

372
00:30:03,520 --> 00:30:04,748
ඔහ්හ්! ඔහ්හ්! මං ඒක ගත්තා.
මං ඒක ගත්තා.

373
00:30:06,520 --> 00:30:10,752
ඔයා මොනාද කරන්නේ? මගෙන් අයින් වෙනවා!
ඇයි ඔයා ඒක කලේ?

374
00:30:10,840 --> 00:30:13,718
ඔයාගෙ ඇඟ ඇතුළින් ශක්තිය එනවා.
මං ඒක උරා ගත්තා.

375
00:30:13,800 --> 00:30:15,836
මැක්ස්!
ඔයාව පිළිගන්නවා.

376
00:30:21,200 --> 00:30:24,112
හරි, බලන්න, මං ඔයා මාව හොයා ගත්ත
තැනට ආපහු එක්ක යන්නම්,

377
00:30:24,200 --> 00:30:25,952
එතකොට ඔයාට ගෙදරට කෝල් කරන්න,
ඕන මගුලක් කරන්න පුලුවන්.

378
00:30:26,040 --> 00:30:28,270
නෑ, නෑ, නෑ, මැක්ස්. අහන්න,
ඔයා ටැකියෝන් ශක්තිය,

379
00:30:28,360 --> 00:30:31,280
ඔයාගෙ ජීවිත කාලය පුරාවටම නිපදවන්නයි යන්නේ.
ඒක විතරයි මං කන්නේ.

380
00:30:31,320 --> 00:30:33,675
ඒක නැතුව, මං ඇත්තටම බඩගින්නේ මැරෙයි.

381
00:30:33,760 --> 00:30:35,352
ඔයාට පස්සේ, හොඳයි..

382
00:30:35,440 --> 00:30:36,475
මට පස්සේ මොකක්ද?

383
00:30:36,560 --> 00:30:39,233
පුපුරනවා. ඉතිං, ඔව්,
අපි දෙන්න ජෝඩු දාල ඉන්නේ හැමදාම.

384
00:30:41,200 --> 00:30:43,136
ඔක්කොම හරි, ඔයා දන්නා හැමදේම
මට දැන්ම දැනගන්න ඕන.

385
00:30:43,160 --> 00:30:44,309
හරි.

386
00:30:46,000 --> 00:30:48,639
හරි, හොඳයි, ශක්තිය මොන වගේද?
ටැකියෝන් කියන එක.

387
00:30:48,720 --> 00:30:49,976
අපි ඒකෙන් පටන් ගමු.
නියමයි වගේ. අපි ඒක කරමු.

388
00:30:50,000 --> 00:30:51,000
ඒක කොහෙන්ද එන්නේ?

389
00:30:51,040 --> 00:30:53,076
අහ්හ්, දන්නේ නෑ.

390
00:30:53,640 --> 00:30:54,640
ඔයාද මේක මට කලේ?

391
00:30:54,720 --> 00:30:56,153
නෑ, මං හිතන්නේ ඔයයි මේක මට කලේ.

392
00:30:56,240 --> 00:30:57,440
ඔයා මාව ඇහැරුවා.
මං දොයියන් හිටියේ.

393
00:30:57,480 --> 00:30:58,480
ඒක මාව මරයි ද?

394
00:30:58,560 --> 00:30:59,754
ඔව්! මං ළඟ පාත හිටියේ නැත්නම්.

395
00:30:59,840 --> 00:31:01,536
පේන විදිහට, ඔයාට තේරෙන්නේ නෑ
ඔයා කොච්චර වාසනාවන්තද උනාද කියලා,

396
00:31:01,560 --> 00:31:02,595
මං ඊයේ හිටපු නිසා,

397
00:31:02,680 --> 00:31:04,280
ඔයා ගාව වැඩිපුර තිබ්බ ශක්තියෙන්
ඔයා නිදහස් කරන්න.

398
00:31:04,320 --> 00:31:05,833
මොකද ඔයා පුපුරන්න ගියේ.

399
00:31:05,920 --> 00:31:07,751
පුපුරන්න. හරි. මට තේරුණා.
අවාසනාවක්.

400
00:31:08,600 --> 00:31:10,736
ඉතිං, මොකද? ඔයා එහෙනම් පිට සක්වලින් ආපු
පිසාචයෙක් නේද?

401
00:31:10,760 --> 00:31:12,671
ගොඩක් දුරට ඔයාගෙ පිට සක්වල යාළුවා.
වෝහ්. ඔලුව උස්සන්න.

402
00:31:22,880 --> 00:31:24,871
මට සමාවෙන්න මැක්ස්,
ඇයි අපි හැංගෙන්නේ?

403
00:31:25,360 --> 00:31:26,839
ඔයා පිට සක්වල ජීවියෙක් නිසා.

404
00:31:26,920 --> 00:31:28,576
එයාල ඔයාව කපල කොටලා
දාන්න වගේ යන්නේ.

405
00:31:28,600 --> 00:31:31,910
කපන්නෙ කොටන්නේ මැරුණු සතෙක්ගේ
ශරීරය ගැන ඉගෙන ගන්න.

406
00:31:32,000 --> 00:31:34,281
ඒත්, මැක්ස්, ඒකෙ කිසි තේරුමක් නෑ
මොකද මං මැරිලා නැති නිසා.

407
00:31:38,040 --> 00:31:41,112
එල කිරි වැඩක්, මැක්ස්.
දැන්, මේක බලන්න.

408
00:31:41,320 --> 00:31:43,231
අපි එකට එකතු උනොත්, මැක්ස්..

409
00:31:43,320 --> 00:31:44,719
නෑ, එපා, නෑ.

410
00:31:45,840 --> 00:31:47,114
ඒකට කමක් නෑ, එයාල අපිව දැක්කේ නෑ.

411
00:31:47,960 --> 00:31:49,996
වෙඩි තියන එක නවත්තනවා!
වෙඩි තියන එක නවත්තනවා!

412
00:31:50,160 --> 00:31:52,116
වරෙල්ලා, යමු!

413
00:31:55,000 --> 00:31:57,195
බෙදිලා ගිහින්, ඌව හොයපල්ලා!

414
00:31:57,880 --> 00:32:00,872
කවුද ඒ කට්ටිය?
එයාල අපිට ඇත්ත උණ්ඩ වලින් වෙඩි තිබ්බේ!

415
00:32:00,960 --> 00:32:02,029
එයාලට මල පැනලා වගේ.

416
00:32:02,280 --> 00:32:03,679
කාටද ඔයාව මරන්න ඕන?

417
00:32:03,760 --> 00:32:05,034
අපිව, මැක්ස්.
කාටද අපිව මරන්න ඕන?

418
00:32:05,120 --> 00:32:06,656
ඔහ්හ්, අයියෝ. ඔයා මොකක් හරි
මතක තියෙන්න ඕන.

419
00:32:06,680 --> 00:32:09,433
මං දන්නේ නෑ. මට මතක හැමදේම
මං ඔයාට කිව්වා.

420
00:32:09,520 --> 00:32:13,035
ඉන්න, ඉන්න, ඉන්න,
මට තව දෙයක් මතක් වෙනවා.

421
00:32:28,160 --> 00:32:29,991
අල්ට්‍රාලින්ක්ස්ලා ලං වෙනවා!

422
00:32:33,920 --> 00:32:37,037
ඒ මොකක්ද? ඒ මොකක්ද?

423
00:32:37,120 --> 00:32:39,270
මං දන්නේ නෑ.
මාත්.. මාත් ඒක දැක්කා.

424
00:32:41,080 --> 00:32:43,116
මං නිකං ගොඩනැගිල්ලක හිටියා වගේ.

425
00:32:43,200 --> 00:32:46,670
ඒක නිකං මං මතක් කලා වගේ,
ඒත් මං ඔයාව දැක්කා.

426
00:32:47,240 --> 00:32:48,878
මං ඔයාගෙ ප්‍රතිබිම්බයක් දැක්කා.

427
00:32:49,440 --> 00:32:51,396
මං තමයි ඔයා.

428
00:32:51,480 --> 00:32:53,948
ඒ ඔයාගෙ මතකය. ඇයි මං ඔයාගෙ
මතකයක් දකින්නේ?

429
00:32:54,040 --> 00:32:55,917
දැක්කනේ? මං ඔයාට කිව්වා.
අපි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ.

430
00:32:56,000 --> 00:32:57,592
මට දැනෙන්නේ ඔයා මං කියන දේට
ඇහුම්කන් දෙන්නේ නෑ කියලයි.

431
00:32:57,680 --> 00:32:59,296
මට කටහඬක් ඇහුණා මොකක් හරි
දෙයක් ගැන කියපු..

432
00:32:59,320 --> 00:33:00,776
මං මටම ආපහු කියා ගන්නවා.
ඒක පරණ වෙනවා.

433
00:33:00,800 --> 00:33:02,438
අල්ට්‍රාලින්ක්ස්?
ඒ ඔයාද?

434
00:33:02,520 --> 00:33:05,956
අල්ට්‍රාලින්ක්ස්? නෑ!
මැක්ස්, උන් හරිම භයානකයි.

435
00:33:06,040 --> 00:33:09,476
උන් ලෝක විනාශ කරනවා.
උන් හැමදේම විනාශ කරනවා. උන්...

436
00:33:09,560 --> 00:33:12,120
එයාල එනවා. හරි, අපි මෙහෙන්
මාරු වෙන්න ඕන.

437
00:33:13,240 --> 00:33:14,240
මට ගෙදර යන්න බෑ.

438
00:33:14,320 --> 00:33:15,753
අහ්හ්-හාහ්.
ඔයා "මගේ අම්මා" කියන කෙනාට බය නිසා.

439
00:33:15,840 --> 00:33:18,274
නෑ, තුවක්කු ගත්ත පොරවල් අපේ පස්සෙන්
එන නිසා.

440
00:33:18,800 --> 00:33:20,136
ඒ වගේම ඔයා එයාව මොංගල් කරන නිසා.

441
00:33:20,160 --> 00:33:21,309
මැක්ස්, නපුරුයි.

442
00:33:21,400 --> 00:33:24,870
එයාල අපිට කෙලින්න එන්නේ නැති
තැනකට අපි යන්න ඕන.

443
00:33:27,640 --> 00:33:29,471
මට විශ්වාස කරන්න බෑ මං මේක
කරනවා කියලා.

444
00:33:31,040 --> 00:33:32,075
- හේයි.
- හේයි.

445
00:33:32,760 --> 00:33:33,760
ආව්!

446
00:33:34,400 --> 00:33:36,176
එපා, ඔයාට ඒක කරන්න බෑ.
හිතවත් වෙනවා විතරයි.

447
00:33:36,200 --> 00:33:38,376
බලන්න, කාටවත් ඔයාව පේන්නේ නෑ.
ඔයාට මතකද අර කපන කොටන සීන් එක?

448
00:33:38,400 --> 00:33:39,435
ඒක මට මතකයි.

449
00:33:39,520 --> 00:33:40,999
ඔයා සීතල වෙලා ඉන්න ඕන.
තේරුණාද?

450
00:33:41,120 --> 00:33:43,350
මට තේරෙනවා. ඒත් මට මගේ උෂ්ණත්වය
පාලනය කරන්න බෑ.

451
00:33:43,440 --> 00:33:45,112
ආව්!
මං හිරේ යනවා.

452
00:33:45,200 --> 00:33:46,400
මං ඔයත් එක්ක ඉන්න තාක් කල්.

453
00:33:46,800 --> 00:33:51,396
අනුකලනය, වක්‍රයේ A ඉඳන් B දක්වා
වටප්‍රමාණයේ වර්ගඵලය මනිනවා.

454
00:33:51,480 --> 00:33:54,870
මේ සමීකරණ පහළට කොපි කරගන්න,
මේවා තමයි අන්තිම විභාගයට එන්නේ.

455
00:33:54,960 --> 00:33:56,552
සමීකරණ බොරු ඒවා, මැක්ස්!

456
00:33:56,680 --> 00:33:58,656
මේ සතාට තේරෙන්නේ නෑ
එයා මොනාද කියල දෙන්නේ කියලවත්.

457
00:33:58,680 --> 00:33:59,908
එයාව විශ්වාස කරන්න එපා.

458
00:34:04,360 --> 00:34:06,112
මං මගේ iPod එක වහලා නෑ.

459
00:34:07,120 --> 00:34:08,838
නෑ, ඔයා එහෙම කලේ නෑ.
බොරු කියන්න එපා.

460
00:34:10,960 --> 00:34:12,029
ඔයාට පිස්සුද?

461
00:34:13,160 --> 00:34:14,840
අපිට පහර දෙනවා! අපි කැපෙමු.

462
00:34:15,720 --> 00:34:17,039
තමුසෙ මොකක්ද මට කිව්වේ?

463
00:34:17,320 --> 00:34:21,154
මං, අහ්හ්, කිව්වේ
මගේ බෑග් එක බරයි කියලා.

464
00:34:22,680 --> 00:34:24,591
මෝඩ පොත්. මං හරි නේද?

465
00:34:25,840 --> 00:34:27,034
විකාර.

466
00:34:27,800 --> 00:34:30,917
දැක්කනේ, මැක්ස්? මං ඔයාව ආරක්ෂා කලා.
වෝහ්! කෑල්ල එනවා.

467
00:34:31,000 --> 00:34:32,035
මැක්ස්?

468
00:34:32,120 --> 00:34:33,120
සොෆියා.

469
00:34:33,520 --> 00:34:36,114
ඔයාට ඊයේ මොකද උනේ?
ඔයා හොඳින් ද?

470
00:34:36,440 --> 00:34:40,069
ඔව්. ඔව්. මට ගොඩක් සමාවෙන්න
මං ඔයාව දාල ඒ වගේ දුවලා ගියාට.

471
00:34:40,160 --> 00:34:44,153
මගේ ඔලුව නිකං, ම්ම්ම්..
මට දැනුණා නිකං මාව පුපුරන්න යනවා වගේ කියලා.

472
00:34:44,240 --> 00:34:45,559
ඒ බෝබා නිසා නේද? එහෙම නැද්ද?

473
00:34:45,640 --> 00:34:46,789
නෑ, මං නිකං..

474
00:34:46,880 --> 00:34:49,520
මං හරිම ෂෝක් කෙනෙක් කියල ඔයාට හිතෙන්න
ඉඩ ඇරලා මට යන්න ඕන උනේ නෑ.

475
00:34:49,600 --> 00:34:51,318
ඒත්, අහ්හ්, මට ඒක ඔයා වෙනුවෙන්
හරි ගස්සන්න පුලුවන් වෙයි නේද?

476
00:34:52,520 --> 00:34:55,876
ඔව්.. ඔයා ඒක කොහොමද කරන්න බලන්නේ?

477
00:34:55,960 --> 00:34:57,837
- අහ්හ්..
- හරි, මේක නම් මෙලෝ රහක් නෑ.

478
00:34:58,520 --> 00:35:00,536
- ඔයා හොඳින් කියලා ෂුවර් ද?
- මගේ කෙන්ඩ පෙරලිලා.

479
00:35:00,560 --> 00:35:02,232
- ඔව්, මං නිකං..
- එන්න, යාළුවේ.

480
00:35:02,320 --> 00:35:05,312
අපිට මේ ගැන පස්සේ කතා කරන්න
පුලුවන් වෙයි. මට දුවන්න ඕන.

481
00:35:05,400 --> 00:35:09,632
මං සුම්බා පංතියට ගොඩක් පරක්කුයි.

482
00:35:13,880 --> 00:35:15,096
පේන විදිහට අර ගෑණු සතාගෙ,

483
00:35:15,120 --> 00:35:17,236
හෘද ස්පන්දනයයි හුස්ම ගැනීමයි වැඩි උනා.

484
00:35:17,320 --> 00:35:19,311
සමහරවිට ඔයා එයාව හම්බ නොවී
ඉන්න එක හොඳයි වගේ.

485
00:35:19,400 --> 00:35:20,719
සමහරවිට ඔයා කට වහන් හිටියොත්
හොඳයි වගේ.

486
00:35:20,800 --> 00:35:22,279
දැක්කනේ?
එයා ඔයාව මල පැන්නුවා.

487
00:35:31,600 --> 00:35:33,556
හරි, අපි මෙහෙ හොඳින් ඉන්න ඕන.

488
00:35:33,640 --> 00:35:36,313
මං දන්නේ නෑ, මැක්ස්.
අර ගෑණු සතා,

489
00:35:36,400 --> 00:35:39,392
ඔයාගෙ හිත පාලනය කරන්න වයිරස් එකක්
දාල වගේ.

490
00:35:39,480 --> 00:35:40,754
අපි එයාව මැරුවොත් හොඳයි.

491
00:35:40,840 --> 00:35:43,957
මොකක්? එපා.

492
00:35:44,040 --> 00:35:46,759
ඒක නෙමෙයි..
එයාගෙ නම සොෆියා,එයා..

493
00:35:47,480 --> 00:35:50,358
එයා සයිබෝග් කෙනෙක්.

494
00:35:50,440 --> 00:35:51,509
එයා, අහ්හ්...

495
00:35:51,600 --> 00:35:55,559
එයා යුධ යන්ත්‍රයක්. ගොළු බෙල්ලියක්. පිට සක්වල ජීවියෙක්!
නෑ, නෑ. මං පිට සක්වල ජීවියෙක්.

496
00:35:55,640 --> 00:35:57,073
එයා භයානක නෑ.

497
00:35:57,160 --> 00:35:58,559
හරි, හරි.
එකඟ නොවෙන්න එකඟ උනා.

498
00:35:58,640 --> 00:36:01,313
අපි මොකද කරන්න යන්නේ, ස්ටීල්?
අපිට දවසෙම මෙතන ඉන්න බෑ.

499
00:36:01,400 --> 00:36:04,358
හොඳයි, ඔව්, ඒත් සමහර විට
"මගේ අම්මා" කියන කෙනා අපිට උදව් කරයි.

500
00:36:04,440 --> 00:36:05,634
ඔයා කිව්වා එයා යාළුවෙයි කියලා.

501
00:36:05,720 --> 00:36:06,776
බෑ, මට මේ කුණු එයාගෙ ඇඟේ ගහන්න බෑ.

502
00:36:06,800 --> 00:36:08,840
මගේ මුළු ජීවිතයම, එයා මගේ සෞඛ්‍යය
ගැන පිස්සුවෙන් වගේ හිතනවා.

503
00:36:08,920 --> 00:36:10,148
හැම දොස්තර කෙනෙක් ගාවටම
මාව ගෙනිහිල්ලා.

504
00:36:10,240 --> 00:36:11,496
එයා දැනගත්තා නම් මොනාද
වෙන්නේ කියලා, එයා..

505
00:36:11,520 --> 00:36:12,953
ඔහ්හ්! තප්පරයකට මට සමාවෙන්න.

506
00:36:14,480 --> 00:36:15,515
ඔයා ඒක නොකර ඉන්නවද?

507
00:36:15,600 --> 00:36:16,635
නෑ, ඒකට කමක් නෑ.

508
00:36:16,720 --> 00:36:19,029
නෑ, මං ඒක නොකර ඉන්නේ නෑ.

509
00:36:19,120 --> 00:36:21,759
ඔයා ලෙඩ උනාම,
ශක්තිය නිපදවනවා.

510
00:36:21,840 --> 00:36:24,035
පැහැදිලිවම "මගේ අම්මා" කියන කෙනා
ඔයාව අවුල් කරනවා.

511
00:36:24,880 --> 00:36:26,438
නෑ, එයා නිකං..

512
00:36:28,520 --> 00:36:29,999
ඒක පිස්සුවක්.
මොකක්?

513
00:36:30,080 --> 00:36:31,638
මගේ තාත්තා එක්ක වෙච්ච හැමදේම,

514
00:36:31,720 --> 00:36:33,296
එයා අපිව තැනින් තැන ගෙනියනවා.

515
00:36:33,320 --> 00:36:37,438
ඔව්, මං දන්නවා.
ඔව්, නෑ, මට ඒක තේරෙනවා, හරිද?

516
00:36:39,840 --> 00:36:41,717
මොකෝ සීන් එක?
ඇයි මං ඔයාට මේවා කියන්නේ?

517
00:36:41,800 --> 00:36:45,076
මං ඔයා වෙනුවෙන් ඉන්න නිසා, මැක්ස්.
මං මෙහෙ ඉන්නේ ඔයාව ආරක්ෂා කරන්න.

518
00:36:45,160 --> 00:36:47,230
ඒ කියන්නේ මට ඔයාට
ඕනෑම දෙයක් කියන්න පුලුවන්.

519
00:36:49,880 --> 00:36:50,949
මැක්ස්?

520
00:36:52,760 --> 00:36:55,274
ඔයා දන්නවා, වෙලාවකට මං හිතනවා
මගෙ තාත්තා තාමත් හිටියා නම් කියලා.

521
00:36:57,440 --> 00:37:00,477
එතකොට මට පුලුවන්,
මං දන්නේ නෑ, එයාට කතා කරන්න,

522
00:37:03,120 --> 00:37:05,475
එයා හිනාවෙන සද්දෙ අහගන්නවත්.

523
00:37:09,960 --> 00:37:13,032
මං එයාව දන්නෙවත් නෑ,
ඒත් මට එයා නැතුව පාළුයි.

524
00:37:14,840 --> 00:37:16,319
මට තේරෙනවා.

525
00:37:17,120 --> 00:37:21,477
මං මගේ ගෙදර තියෙන්නේ කොහෙද කියලා
දන්නෙත් නෑ, ඒත් මටත් එහෙ නැතුව පාළුයි.

526
00:37:23,880 --> 00:37:25,029
හරි.

527
00:37:28,640 --> 00:37:29,834
මට සමාවෙන්න.

528
00:37:30,760 --> 00:37:33,479
නෑ, ඒක අල්ලලා දාන්න. මං කොහොමත්
ඔයාගෙ දුක මකනවා.

529
00:37:33,880 --> 00:37:35,136
ඔයාට පුලුවන් නම් මතක් කරන්න,

530
00:37:35,160 --> 00:37:36,416
ඔයාව මරන්න ආපු කෙනා,
ඒක ලොකු දෙයක්.

531
00:37:36,440 --> 00:37:37,873
හේයි, අපිව.
ඔයාව.

532
00:37:39,360 --> 00:37:41,856
ඔක්කොම හරි, බලන්න, ඔයාට දෙයක්
මතක් කරන්න පුලුවන් නම්, මං දන්නේ නෑ.

533
00:37:41,880 --> 00:37:45,793
සමහර විට අපි දැක්ක මතකයෙන් තව ගොඩක්,
ඒක අපිට උදව් කරයි.

534
00:37:47,160 --> 00:37:49,720
අම්ම්..
මෙන්න. මැක්ස්, බලන්න.

535
00:37:59,400 --> 00:38:02,836
මොකක්ද, මේක?
ඔයාට එන්-ටෙක් එක මතකද?

536
00:38:02,920 --> 00:38:05,229
උන් ඒකට පහර දුන්නා.
උන් අපිව හොයන් ඒවි.

537
00:38:05,320 --> 00:38:07,788
ඉන්න, මොකක්ද?
කළු වෑන් එකේ හිටපු පොරවල් ද?

538
00:38:07,880 --> 00:38:09,757
නෑ, අල්ට්‍රාලින්ක්ස්.

539
00:38:09,840 --> 00:38:12,832
උන් අපිව හොයාගෙන එනවාමයි.

540
00:38:24,080 --> 00:38:25,115
එන්න.

541
00:38:25,840 --> 00:38:27,671
අහ්හ්, අනවසරයෙන් ඇතුල් වෙන්න බෑ.

542
00:38:27,760 --> 00:38:28,760
සිරාවට?

543
00:38:28,840 --> 00:38:31,593
විහිලුවට කිව්වේ, මැක්ස්.
ඔයා සීරියස් වගේනෙ මට පේන්නේ.

544
00:38:31,680 --> 00:38:34,558
මැක්ස්, ඉන්න. හරි.

545
00:39:09,040 --> 00:39:11,508
හරි, ඉතිං, ඔයාට විස්තර මුකුත්
මතක නැත්නම්,

546
00:39:11,600 --> 00:39:13,216
අපි කොහොමද තිබුණු
මතකය ආපහු ඇදලා ගන්නේ?

547
00:39:13,240 --> 00:39:15,160
මෙතන තියන මොනා හරි ඔයාට මුකුත්
මතක් කරනවද?

548
00:39:15,240 --> 00:39:16,240
ඔව්!

549
00:39:16,320 --> 00:39:17,912
මොනාද?

550
00:39:18,040 --> 00:39:21,112
නෑ, ඔයා කියන්න ඊට පස්සේ මං කියන්නම්.
මං හිතුවා ඔයා ගාව මොනා හරි ඇති කියලා.

551
00:39:21,200 --> 00:39:23,031
ස්ටීල්, එන්න.

552
00:39:24,120 --> 00:39:25,314
ඔහ්හ්! හෙල්ලෙන්න එපා.
මං ඔයාව අල්ල ගත්තා.

553
00:39:25,400 --> 00:39:26,469
එපා, ස්ටීල්, ඉන්න, එපා!

554
00:39:28,560 --> 00:39:30,471
ඔයා නවත්තනවද!

555
00:39:30,560 --> 00:39:32,994
නෑ, මං ඒක දිගටම කරන් යයි.

556
00:39:42,240 --> 00:39:43,434
ඔයා කොහොමද ඒක කලේ?

557
00:39:43,560 --> 00:39:45,232
මං නෙමෙයි. අපියි කලේ.

558
00:39:45,360 --> 00:39:47,040
මං ඔයාට කිය කිය හිටියේ,
අපි එකට වැඩ කලොත්,

559
00:39:47,080 --> 00:39:48,718
අපිට පුලුවන් ටැකියෝන් ශක්තිය
එකතු කරන්න.

560
00:39:48,800 --> 00:39:53,874
එතකොට ඒක ෆා-කාට්-ටා...
ටර්බෝ ශකිතිය වෙයි!

561
00:39:53,960 --> 00:39:56,838
ටර්බෝ? සිරාවට?

562
00:39:56,920 --> 00:39:58,911
ඔව්. ඔව්. ඒක ගොඩක් බලවත්.

563
00:39:59,040 --> 00:40:01,076
ශකිතියට පුලුවන් ඔයාගෙ කායික ලක්ෂණ
වැඩි දියුණු කරන්න.

564
00:40:01,160 --> 00:40:02,160
මොන වගේද?

565
00:40:02,240 --> 00:40:03,912
ඇවිදලා බලන්න.

566
00:40:07,000 --> 00:40:10,037
ඔව්, ඒක නම් විහිළුවක්,
ඒත් ඉක්මණින්.

567
00:40:17,720 --> 00:40:18,720
වෝහ්!

568
00:40:19,640 --> 00:40:22,837
වෝහ්, ඔයා ඒක දැක්කද?
ඒක නම් අදහ ගන්නත් බෑ!

569
00:40:22,920 --> 00:40:25,036
නරකම නෑ.
වෙන දෙයක් උත්සහ කරලා බලන්න.

570
00:40:30,040 --> 00:40:31,359
ඒක සිත්ගන්නා සුළුයි.

571
00:40:31,440 --> 00:40:33,795
ඒත් මැක්ස්, ඔයා දන්නවද වැඩියෙන්ම
සිත්ගන්නා සුළු මොකක්ද කියලා?

572
00:40:33,880 --> 00:40:35,871
යුධ උපක්‍රම ගැන මගේ දැනුම.

573
00:40:35,960 --> 00:40:39,396
මං මතකයේ තියන් ඉන්නවා විශාල
ප්‍රමාණයක..

574
00:40:41,760 --> 00:40:42,829
ඕන නෑ.

575
00:40:42,960 --> 00:40:45,952
අහ්හ්.. හරි. අපි උපක්‍රම ගැන
පස්සේ බලමු.

576
00:40:47,400 --> 00:40:49,277
අවධානය යොමු කරන්න.

577
00:40:51,440 --> 00:40:53,032
හරි!

578
00:40:53,120 --> 00:40:54,376
ඔයාට ඕන නම් අපිට ආපහු මේක
කරන්න පුලුවන්.

579
00:40:54,400 --> 00:40:55,549
ඔව්.

580
00:41:00,720 --> 00:41:01,755
වෝහ්!

581
00:41:01,840 --> 00:41:05,992
ඒක තමයි පුහුණුව කියන්නේ.
ඒක ආපහු කරලා බලාගෙන පාත් වෙන්න.

582
00:41:11,360 --> 00:41:15,399
ඔව්! නියමයි, එල කිරි.

583
00:41:33,640 --> 00:41:34,640
හූ!

584
00:41:40,960 --> 00:41:42,976
මං කලින් දේවල් පිපිරෙව්වා,
ඒත් මට ඒක පාලනය කරගන්න බැරි උනා.

585
00:41:43,000 --> 00:41:44,000
මං කියන්නේ, මේ වගේ නෙමෙයි.

586
00:41:44,040 --> 00:41:45,712
දැක්කද මැක්ස්.
අපි කණ්ඩායමක්. ඒක වැඩ කරනවා.

587
00:41:45,800 --> 00:41:47,279
ඔයාට ෂුවර් ද මං මැරෙන්න යන්නේ නෑ කියලා?

588
00:41:47,400 --> 00:41:48,833
ගොඩක් දුරට, ඒත් ඊළඟට අපිට පුලුවන්..

589
00:41:50,880 --> 00:41:53,030
මං තාම ඔයාට හොඳම කොටස පෙන්නුවේ නෑ.

590
00:41:57,640 --> 00:41:59,392
පට්ටයි නේද? හාහ්?

591
00:41:59,480 --> 00:42:00,799
මේක තමයි..

592
00:42:00,880 --> 00:42:02,154
වෝහ්, වෝහ්, වෝහ්..

593
00:42:04,080 --> 00:42:06,036
ඔහොම්ම ඉන්න!
මං අල්ල ගත්තා! මං අල්ල ගත්තා! මං අල්ල ගත්තා!

594
00:42:08,720 --> 00:42:10,278
ඔහ්හ්, ඔව්, ඒක නම් නියමෙට දැනෙනවා.

595
00:42:10,360 --> 00:42:11,634
අම්මට සිරි, ස්ටීල්, මේ මොකක්ද?

596
00:42:11,720 --> 00:42:13,676
අපි ශක්තිය එකතු කලාම
ආරක්ෂක ආවරණයක් නිර්මාණය කරනවා.

597
00:42:13,800 --> 00:42:14,915
ස්ටීල්, උදව් කරන්න!

598
00:42:15,000 --> 00:42:16,911
- ඔහොම්ම ඉන්න. සංසුන් වෙන්න.
- සංසුන් වෙන්න?

599
00:42:21,840 --> 00:42:24,035
ස්ටීල්, මං අභ්‍යන්තරයට බලය දෙනකොට
ඔයා අල්ට්‍රාලින්ක්ස්ලා නවත්තන්න.

600
00:42:24,120 --> 00:42:25,314
ඔයාට ඒක තේරුණා.

601
00:42:25,400 --> 00:42:26,840
උන් ඔක්කොම එක පේළියට එනකොට,
වෙඩි තියන්න!

602
00:42:34,200 --> 00:42:35,256
කොහොමද ඒවා මෙච්චර ඉක්මණට
ඇතුළට ආවේ?

603
00:42:35,280 --> 00:42:36,349
මැක්'රාහ්!

604
00:42:40,280 --> 00:42:41,508
ඒ මගේ තාත්තා.

605
00:42:43,760 --> 00:42:45,193
ඔයා මගේ තාත්තාව දැනන් හිටියා.

606
00:42:46,040 --> 00:42:48,031
මං එහෙම හිතනවා.

607
00:42:48,120 --> 00:42:50,111
ඔයා කොහොමද මගේ තාත්තාව දන්නේ?

608
00:42:50,200 --> 00:42:52,430
මං දන්.. මං දන්නේ නෑ.

609
00:42:52,520 --> 00:42:55,114
අර ටෝනාඩෝ එක, එදා රෑ වෙන්න ඇති නේද
එයා මැරෙන්න ඇත්තේ?

610
00:42:55,200 --> 00:42:59,398
ඒක සාමාන්‍ය ටෝනාඩෝ එකක් නෙමෙයි, මැක්ස්.
ඒ අල්ට්‍රාලින්ක් කෙනෙක්.

611
00:43:07,840 --> 00:43:11,116
ස්ටීල්! ස්ටීල්!

612
00:43:11,480 --> 00:43:14,517
ඔහ්හ්, හැමදෙයක්ම වෙනස් විදිහටයි පේන්නේ.
ඔව්. වාව්.

613
00:43:14,600 --> 00:43:15,669
ස්ටීල්!
ඔව්!

614
00:43:15,760 --> 00:43:18,877
මොකක් හරි දෙයක් මට මොනා හරි
මතක් කරනවද කියල බැලුවේ.

615
00:43:18,960 --> 00:43:21,235
අහ්හ්, එනවා. අපි හොඳින්.

616
00:43:21,320 --> 00:43:24,915
එහෙ අල්ට්‍රාලින්ක්ස්ලා නෑ.
හේයි, බලන්න, මං ඉන්නේ කුස්සියේ.

617
00:43:28,240 --> 00:43:31,016
ඔයා මොලී මැක් ග්‍රාත්ටයි කතා කලේ.
කරුණාකරලා පණිවිඩයක් තියන්න.

618
00:43:31,040 --> 00:43:32,189
අපි මොනාද කරන්නනේ?

619
00:43:36,000 --> 00:43:37,149
මයිල්ස්.

620
00:43:39,720 --> 00:43:42,951
එයා එදා රෑ හිටියා.
අපි ගිහින් මයිල්ස්ට කතා කරමු.

621
00:43:45,560 --> 00:43:48,120
හරි, ඉතිං, පේන විදිහට, මගේ තාත්තා,
මං විද්‍යාඥයෙක් කියලා හිතපු කෙනා,

622
00:43:48,200 --> 00:43:50,555
ඔයාව දැනගෙන හිටපු කෙනා, පිට සක්වල ජීවියෙක්ව,
එහෙම හිතන එක විකාරයක්.

623
00:43:50,640 --> 00:43:51,656
ඒ වගේම ඔයාල දෙන්නව ආක්‍රමණය කලා,

624
00:43:51,680 --> 00:43:54,035
මොකක් හරි හේතුවකට
හුළං යකෙක් වගේ දෙයක්.

625
00:43:54,120 --> 00:43:55,712
ඇත්තටම, මැක්ස්,
ඌ සුපිරියටම බය හිතෙන එකෙක්.

626
00:43:55,800 --> 00:43:57,416
දැක්කනේ, අල්ට්‍රාලින්ක්ස්ලාට පුලුවන්
මූලද්‍රව්‍ය වෙනස් කරන්න.

627
00:43:57,440 --> 00:43:59,616
වාතය, හුළඟ, ගින්දර.. ඉතිං, එදා රෑ
ඇත්තටම අනතුරක් උන රැයක් නෙමෙයි.

628
00:43:59,640 --> 00:44:01,880
උන්ට පුලුවන් වාතය පාලනය කරලා
කුණාටු, ඒ වගේ ටෝනාඩෝ නිර්මාණය කරන්න,

629
00:44:01,920 --> 00:44:04,036
ඒත් ඒ වගේම..

630
00:44:04,160 --> 00:44:05,354
ඉතිං, මගේ තාත්තා, එයා ගාව අනිවාර්යෙන්..

631
00:44:05,440 --> 00:44:06,656
සැඩ කුණාටු, සුනාමි එහෙම නැත්නම්
ටයිෆූන් වගේ දේවල්..

632
00:44:06,680 --> 00:44:07,795
මොකක්, මං දන්නේ නෑ..

633
00:44:11,000 --> 00:44:12,000
හෝව්!

634
00:44:12,080 --> 00:44:13,080
සොෆියා.

635
00:44:13,160 --> 00:44:14,256
මැක්ස්,
අපිට තාමත් එයාව මරන්න පුලුවන්.

636
00:44:14,280 --> 00:44:16,874
හරි, මට ඕන ඔයා තප්පරයක්
සද්ද නැතුව ඉන්න, කරුණාකරලා.

637
00:44:18,640 --> 00:44:20,756
ඔයාට ඇත්තටම ඕන මං ඔයාව
හප්පවන එක වෙන්න ඇති.

638
00:44:20,840 --> 00:44:22,256
නෑ, අපිට ඕන ඔයා මකබෑ වෙලා යන එකයි.
ෂ්ෂ්ෂ්.

639
00:44:22,280 --> 00:44:24,032
- ඔයා මට ෂ්ෂ්ෂ් කිව්වද?
- අනතුරක්.

640
00:44:24,120 --> 00:44:25,189
මොකක්?

641
00:44:25,280 --> 00:44:26,349
මැක්ස්, අපේ පස්සෙන්!

642
00:44:27,680 --> 00:44:30,148
හරි, අහ්හ්, මං යන්න ඕන. සමාවෙන්න!

643
00:44:30,520 --> 00:44:31,873
මේක නම් වෙන්නේ නෑ.

644
00:44:43,680 --> 00:44:45,750
මැක්ස්, අපේ පස්සෙන් වෑන් දෙකක් වෙනවා.

645
00:44:45,840 --> 00:44:47,056
හරි, අපිට මොකක් හරි සැලැස්මක් වගේ
දෙයක් ඕන.

646
00:44:47,080 --> 00:44:48,080
හරි. ඇඳගන්න වෙලාව හරි.

647
00:44:48,120 --> 00:44:50,350
නෑ! නෑ, නෑ, නෑ! අපිට ඕන..

648
00:44:50,440 --> 00:44:51,816
මොකක්ද?
ඔයා ඇඳුමට කැමති නැද්ද?

649
00:44:51,840 --> 00:44:53,068
අපි බෙදිලා යන්න ඕන.

650
00:44:53,160 --> 00:44:56,232
හරි, ඔයාට පුලුවන් නම් එයාලව
නන්නත්තාර කරවන්න,

651
00:44:56,320 --> 00:44:58,072
මට පුලුවන් එන්-ටෙක් එකට ගිහින්
මයිල්ස්ට කතා කරන්න.

652
00:44:58,920 --> 00:45:00,035
මං ඔයාව ආරක්ෂා කරන්නම ඕන මැක්ස්.

653
00:45:00,120 --> 00:45:01,155
මං වෙනුවෙන් පොඩි වෙලාවක් ගන්න!

654
00:45:01,240 --> 00:45:03,320
ඒත් මැක්ස්, මගේ යුධ උපක්‍රම ගැන
ඇති දැනුමට මොකද කරන්නේ?

655
00:45:03,400 --> 00:45:05,311
උදාහරණයක් විදිහට,
ඒ වගේ අවස්ථාවක..

656
00:45:05,400 --> 00:45:07,277
ඔයා ගණන් ගන්නේ නෑ,
ඔයා ගණන් ගන්නේ නෑ,

657
00:45:09,680 --> 00:45:11,591
සියලුම ඒකක,
ක්‍රියා විරහිත කරලා තිබ්බේ.

658
00:45:14,880 --> 00:45:16,313
- බම්බුව!
- හේයි!

659
00:45:16,720 --> 00:45:18,517
සොෆියා!
මං තාම ඔයාට කෑ ගැහුවේ නෑ.

660
00:45:18,600 --> 00:45:20,352
අහ්හ්, බලන්න, දැන් නම් ඇත්තටම
හොඳ වෙලාවක් නෙමෙයි.

661
00:45:20,440 --> 00:45:22,696
මං ඔයාට මෙච්චර හොඳ වෙලත්
ඔයා දිගටම මාව මග අරිනවා.

662
00:45:22,720 --> 00:45:25,917
බලන්න, මේ වෙනකොට මගේ දේවල් ගොඩක්
අවුල් වෙලා තියෙන්නේ, ඉතිං මට..

663
00:45:26,520 --> 00:45:27,953
ඔයා මාත් එක්ක එන්න ඕන.
මොකක්?

664
00:45:28,040 --> 00:45:30,256
අහ්හ්, මං සැරටම අතරමං වෙලා,
මං දන්නේ නෑ කොහේ යනවද කියලා, ඒත්..

665
00:45:30,280 --> 00:45:31,416
කොහෙද?
එන්-ටෙක් කියල පොට් එකක්.

666
00:45:31,440 --> 00:45:32,640
ඒකට මේ පාරෙන් යන්න ඕන වගේ.

667
00:45:32,720 --> 00:45:34,016
එන්-ටෙක්? ඒකට මෙතන ඉඳන් හැතැප්ම
20ක් තියනවා.

668
00:45:34,040 --> 00:45:36,000
ඔයා එහෙට බයිසිකලෙන් ද යන්නේ?
අහ්හ්, ඇත්ත තමයි. අපි එලවන් යමු.

669
00:45:36,080 --> 00:45:37,399
මැක්ස්!

670
00:45:41,200 --> 00:45:42,269
කරුණාකරලා.

671
00:45:44,200 --> 00:45:45,200
නගින්න.

672
00:45:52,360 --> 00:45:54,032
ඔයා හොඳින් කියලා ඔයාට ෂුවර් ද?

673
00:45:58,720 --> 00:45:59,869
ලොවෙත් හොඳ නෑ.

674
00:46:17,480 --> 00:46:19,277
ඒක දිග කතාවක්.

675
00:46:20,360 --> 00:46:21,839
මොකක්ද වෙන්නේ?

676
00:46:26,400 --> 00:46:28,834
ම්ම්ම්, මං හරිම තරුණ කාලේ
මගේ තාත්තා මෙහෙදී මැරුණා.

677
00:46:31,320 --> 00:46:35,029
මං හිතුවේ නෑ ආපස්සට යන එක
ලොකු දෙයක් කියලා, ඒත්..

678
00:46:38,120 --> 00:46:39,678
මං වැරදියි.

679
00:46:44,080 --> 00:46:45,149
මට සමාවෙන්න.

680
00:46:49,440 --> 00:46:50,668
ඒකට කමක් නෑ.

681
00:47:06,360 --> 00:47:07,952
ඉතිං, මට මගේ බයිසිකලයට
අලුත් නමක් ඕන.

682
00:47:10,520 --> 00:47:12,670
යෝජනා එහෙම තියනවද?

683
00:47:12,760 --> 00:47:16,435
හොඳයි, ඔයාට ඕන ඒකට තොත්ත බබා නමක් ද?

684
00:47:16,560 --> 00:47:18,994
තොත්ත බබා? සිරාවට?

685
00:47:19,560 --> 00:47:22,028
මොකද ඒක සෙල්ලම් බඩුවක් නිසා,
ඒකයි ඔයා කියන්නේ.

686
00:47:22,120 --> 00:47:24,315
ඔයයි එහෙම කිව්වේ, මං නෙමෙයි.

687
00:47:24,400 --> 00:47:25,799
වාව්.

688
00:47:27,120 --> 00:47:28,473
ඒත්, ඔව්.

689
00:47:28,560 --> 00:47:29,788
හරි.

690
00:47:29,880 --> 00:47:32,474
හොඳයි, ඔයා දන්නවද? අපි ඊළඟ පාර
එළියට යනකොට, බයිසිකලේත් අරං යමු.

691
00:47:32,560 --> 00:47:35,552
ඒක උසස් ගමනක්.
ඔයා දකීවි.

692
00:47:38,000 --> 00:47:39,991
ඊළඟ පාර අපි එළියට යනකොටද?

693
00:47:42,560 --> 00:47:43,993
ඔව්.

694
00:48:08,440 --> 00:48:10,396
මැක්ස්.

695
00:48:10,480 --> 00:48:11,959
මයිල්ස්.

696
00:48:12,040 --> 00:48:13,880
මං හිතුවේ නෑ ඔයා මෙහෙට ඒවි කියලා.

697
00:48:13,920 --> 00:48:15,512
ඔයාට කොහොමද?
හේයි, මේ සොෆියා.

698
00:48:15,600 --> 00:48:17,816
එයා මාත් එක්ක ඉස්කෝලේ යනවා.
මට ඕන ඔයාට එයාව හඳුන්වා දෙන්න.

699
00:48:17,840 --> 00:48:20,000
හායි සොෆියා. ඔයාට කොහොමද?
මයිල්ස් එඩ්වර්ඩ්ස්. හොඳයි, ස්තූතියි.

700
00:48:20,040 --> 00:48:22,031
නිල මග පෙන්වන්නා. එන්න.

701
00:48:30,000 --> 00:48:31,040
මේක නම් විශ්වාස කරන්නත් බෑ.

702
00:48:31,120 --> 00:48:32,155
ඔහ්හ්, ස්තූතියි.

703
00:48:32,520 --> 00:48:35,751
අපි උත්සහ කරන්නේ මැක්ස්ගෙ
තාත්තගේ වැඩ වලින් ඉස්සරහට යන්නයි.

704
00:48:35,840 --> 00:48:38,115
ඔයා දන්නවද, මං ජිම් ව අවුරුදු 20කට කලින්
පළවෙනි වතාවට මුණ ගැහුනම,

705
00:48:38,200 --> 00:48:40,350
එයා ගාව පැතිරෙන ශක්තියක් තිබ්බා.

706
00:48:40,440 --> 00:48:41,668
ඒක නම් සිත්ගන්නා සුළුයි.

707
00:48:42,320 --> 00:48:43,320
මට දැනෙනවා, අහ්හ්..

708
00:48:43,800 --> 00:48:45,791
මට දැනෙනවා එයාව හවුල්කාරයෙක්
කරගත්ත එක වාසනාවක් කියලා,

709
00:48:45,880 --> 00:48:48,952
ඒක පොඩි කාලයක් උනත්.

710
00:48:54,240 --> 00:48:56,913
හේයි, මට ඔයාට කතා කරන්න පුලුවන් ද?
අපිට කොහෙ හරි යන්න පුලුවන් ද?

711
00:48:57,000 --> 00:48:58,149
අනිවා.

712
00:48:58,640 --> 00:49:01,916
දිගටම යන්න. ඉඳගන්න.

713
00:49:02,040 --> 00:49:04,536
අම්, අහන්න, මට.. මට ඕන ඔයාගෙන්
කෙටි ප්‍රශ්නයක් අහන්න.

714
00:49:04,560 --> 00:49:06,152
ඔව්. ඉඳගන්න.
නෑ, නෑ, මට..

715
00:49:06,240 --> 00:49:07,760
අහන්න, මට ඕන ඔයාගෙන්
මගේ තාත්තා ගැන අහන්න.

716
00:49:08,720 --> 00:49:10,456
එයා මැරුණු දවසේ රෑ
ඇත්තටම මොකද උනේ?

717
00:49:10,480 --> 00:49:11,549
මැක්ස්..

718
00:49:13,880 --> 00:49:15,233
ඒක ඇත්තටම මගේ තැන නෙමෙයි.

719
00:49:15,320 --> 00:49:16,912
මයිල්ස්, කරුණාකරලා.

720
00:49:17,000 --> 00:49:18,194
මට දැනගන්න ඕන.

721
00:49:22,760 --> 00:49:25,149
හොඳයි, මං එහෙට යනකොට,
හැමදේම ඉවර වෙලා තිබ්බා.

722
00:49:25,680 --> 00:49:29,070
එතකොට ඔයාගෙ තාත්තා, එයා..

723
00:49:29,440 --> 00:49:30,839
මං මේක කොහොමද කියන්නේ?

724
00:49:33,920 --> 00:49:35,273
මට ඔයාට දෙයක් පෙන්නන්න ඉඩ දෙන්න.

725
00:49:35,840 --> 00:49:37,751
ඔයාට මේක පේනවා?

726
00:49:37,840 --> 00:49:38,840
ඒ මොකක්ද?

727
00:49:38,880 --> 00:49:41,189
ඒක බල මූලයක පුංචි මූලාකෘතියක්.

728
00:49:41,280 --> 00:49:43,350
ඒක ශක්තිය එකතු කරන්න පුලුවන්
උපාංගයක්,

729
00:49:43,440 --> 00:49:46,432
මිනිස් වර්ගයා උත්සහ කරපු හැමදේම
අභිබවා යන මට්ටමේ.

730
00:49:46,720 --> 00:49:49,439
මේක ඔයාගෙ තාත්තාගේ හීනය.

731
00:49:50,200 --> 00:49:51,474
ඉතිං, ඊළඟට මොකද උනේ?

732
00:49:51,560 --> 00:49:53,994
අහන්න, ඔයාගෙ තාත්තා හොඳ යාළුවෙක්
වගේම නියම වැඩ කාරයෙක්,

733
00:49:54,080 --> 00:49:58,710
ඒත් සමහර වෙලාවට එයා මුහුද හත් ගව්වක්
දුර තියන් අමුඩ ගැහුවා..

734
00:49:59,440 --> 00:50:00,976
එයා සෙල්ලම් කරපු ශක්තිය,

735
00:50:01,000 --> 00:50:02,000
ඉන්න. ඉන්න.

736
00:50:02,040 --> 00:50:03,336
මට තේරෙන්නේ නෑ,
ඔයා මොනාද කියන්නේ?

737
00:50:03,360 --> 00:50:04,576
අනතුර උනේ එයාගෙ වරදින් කියලද?

738
00:50:04,600 --> 00:50:07,398
නෑ, මං කියන්න යන්නේ සමහර වෙලාවට
අපි හැමෝම වගේ කරන දෙයක් තමයි,

739
00:50:07,480 --> 00:50:10,472
අපිට ඕන දේ වෙනුවෙන්
ගොඩක් දුර යන්න දඟලන එක.

740
00:50:11,880 --> 00:50:14,030
හේයි. ඔයා හොඳින් ද?

741
00:50:18,960 --> 00:50:20,757
හුස්ම ගන්න. ඒකට කමක් නෑ,

742
00:50:25,240 --> 00:50:26,468
මැක්ස්?
එයාට වතුර ටිකක් ගේන්න.

743
00:50:26,720 --> 00:50:27,789
මොකක්ද අවුල?

744
00:50:27,920 --> 00:50:29,480
දැන්මම එයාට වතුර ටිකක් ගේන්න!

745
00:50:33,240 --> 00:50:34,309
මං යන්න ඕන!
මැක්ස්!

746
00:50:34,760 --> 00:50:35,829
මැක්ස්!

747
00:50:40,080 --> 00:50:41,479
එයාට එහෙම දුවන පුරුද්දක් තියනවා.

748
00:50:44,960 --> 00:50:46,000
ඔයා එයාව බලාගන්න ඕන.

749
00:51:29,200 --> 00:51:30,474
තාත්තේ?

750
00:52:42,560 --> 00:52:43,675
හේයි! හේයි!

751
00:52:43,760 --> 00:52:44,800
අනේ! අනේ! අනේ!

752
00:52:44,880 --> 00:52:46,154
හේයි! මෙහෙන් යන්න!

753
00:52:46,240 --> 00:52:47,468
කරුණාකරලා, අනේ. අනේ!

754
00:52:48,200 --> 00:52:49,792
හේයි!

755
00:52:50,120 --> 00:52:52,793
කාර් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නෑ!

756
00:52:58,200 --> 00:52:59,713
ඔයාව පිළිගන්නවා!

757
00:54:41,920 --> 00:54:43,148
ඉක්මණින් එනවා, මැක්ස්!

758
00:54:51,320 --> 00:54:52,639
ස්ටීල්!

759
00:54:52,720 --> 00:54:54,656
දැක්කනේ, මං ඔයාට කිව්වා අපි
ජෝඩු දාල ඉන්න ඕන කියලා.

760
00:54:54,680 --> 00:54:55,680
මට පේන්නේ නෑ!

761
00:54:55,760 --> 00:54:57,751
ඔහ්හ්, අහ්හ්,
ඒක නම් හරි නෑ. ඔහොම ඉන්න.

762
00:54:57,840 --> 00:54:59,696
අපි බලමු, මෙතනින් යන මොකක් හරි
පොඩි දෙයක්.

763
00:54:59,720 --> 00:55:00,914
ඔයා ඉක්මණට මොකක් හරි හොයා ගන්නවද?

764
00:55:01,000 --> 00:55:02,115
ඔහ්හ්, මං මේකට කැමතියි.

765
00:55:02,200 --> 00:55:04,714
ඉන්න, ඒක කොහෙද ගියේ? ඒක මගේ
මතකයෙන් ආපු එකක්.

766
00:55:04,800 --> 00:55:06,870
අල්ට්‍රාලින්ක් කෙනෙක්. අපි මොකද කරන්නේ?

767
00:55:06,960 --> 00:55:10,077
හොඳයි, මැක්ස්, නොදන්නා හතුරෙක්ගෙ
ඉස්සරහා, පැකිලෙන එක මාරාන්තිකයි.

768
00:55:10,200 --> 00:55:11,394
ඔයා මොනා ගැනද කියවන්නේ?

769
00:55:11,480 --> 00:55:15,109
ඔයා දැක්කනේ, මැක්ස්, ඒක යුධ උපක්‍රමයක්,
අපිට ගොඩක් නැති නිසා..

770
00:55:18,440 --> 00:55:19,668
වෙලාව.

771
00:55:23,920 --> 00:55:24,955
කමක් නෑ!

772
00:55:29,760 --> 00:55:31,159
කැපෙන්න වෙලාව හරි.
දැන්ම කැපෙමු!

773
00:55:40,280 --> 00:55:44,034
ඉක්මණට දුවන්න, ඉක්මණට දුවන්න, ඉක්මණට දුවන්න!
මැක්ස්, තව ගොඩක් හයියෙන්!

774
00:55:48,080 --> 00:55:49,638
ආරක්ෂක ආවරණයට මොකද උනේ?

775
00:55:49,720 --> 00:55:52,314
බලපෑමෙන් අපි දෙන්නව වෙන් උනා!

776
00:55:52,560 --> 00:55:53,629
ඇයි?

777
00:55:53,720 --> 00:55:55,472
අපි එකට වැඩ කරන්න ඕන, මැක්ස්!

778
00:55:55,560 --> 00:55:56,709
පහත් වෙන්න!

779
00:56:00,880 --> 00:56:02,074
ඔයාට මග අරුණා.

780
00:56:02,160 --> 00:56:03,798
ඒක පෙන්නලා දුන්නට ස්තූතියි!

781
00:56:03,920 --> 00:56:04,989
වෝහ්!

782
00:56:07,320 --> 00:56:10,392
නෑ! නෑ, නෑ, නෑ!

783
00:56:19,080 --> 00:56:21,310
මැක්ස්, අල්ලන් ඉන්න! අල්ලන් ඉන්න!

784
00:56:21,440 --> 00:56:23,908
ස්ටීල්, උදව් කරන්න! උදව් කරන්න!

785
00:56:26,320 --> 00:56:27,639
මං ඔයාව අල්ල ගත්තා!

786
00:56:36,360 --> 00:56:38,590
මැක්ස්, උඩ බලන්න.
අතන! ඒ තමයි අල්ට්‍රාලින්ක්.

787
00:56:38,680 --> 00:56:40,875
ඌ එළියට ඇවිත්.
වෙඩි තියන්න. ටර්බෝ එකෙන්!

788
00:56:41,000 --> 00:56:43,195
මොකක්? ස්ටීල්: ඉක්මන් කරන්න,
ඌ ආපහු හුළඟ එකතු වෙන්න කලින්.

789
00:56:44,000 --> 00:56:47,356
අවදානය යොමු කරලා, වෙඩි තියන්න!

790
00:56:58,880 --> 00:57:01,075
අපිට ඔයිට වඩා හොඳ වචන සෙට් එකක් ඕන.

791
00:57:01,160 --> 00:57:03,993
ඔහ්හ්. ඇත්තද?
මං ඒකට කැමතියි.

792
00:57:07,760 --> 00:57:08,760
ඒ මොකක්ද?

793
00:57:08,800 --> 00:57:10,916
අහ්හ්, ෂුවර් නෑ.

794
00:57:16,720 --> 00:57:19,553
ඉන්න, ඒ ඔයා.
ඇයි ඌ ඔයා උනේ?

795
00:57:19,880 --> 00:57:21,632
මං.. මං දන්නේ නෑ.

796
00:57:26,160 --> 00:57:28,310
ස්ටීල්, මං අභ්‍යන්තරයට බලය දෙනකොට
ඔයා අල්ට්‍රාලින්ක්ස්ලා නවත්තන්න.

797
00:57:28,400 --> 00:57:29,435
ඔයාට ඒක තේරුණා.

798
00:57:29,520 --> 00:57:32,273
ඔයා මොකද කරන්නේ?
ඔයා බල මූලාශ්‍රය වෙනස් කරලා!

799
00:57:33,640 --> 00:57:34,993
ස්ටීල්, කරුණාකරලා!

800
00:57:37,440 --> 00:57:39,396
මං ඔයාව විශ්වාස කලා! එපා!

801
00:57:44,800 --> 00:57:47,075
ඔයා උන්ගෙන් කෙනෙක්.
ඔයා අල්ට්‍රාලින්ක් කෙනෙක්.

802
00:57:47,160 --> 00:57:50,311
නෑ. මං කියන්නේ, මං හිතන්නේ මං එහෙමයි,

803
00:57:50,400 --> 00:57:52,789
ඒත් මං උන් වගේ නෙමෙයි.

804
00:57:52,880 --> 00:57:53,915
මට ඔයාව විශ්වාස කරන්න බෑ.

805
00:57:54,000 --> 00:57:56,036
මැක්ස්. අල්ට්‍රාලිනක්ස්ලා මෙහෙට එන්නේ
ලෝකය විනාශ කරන්න.

806
00:57:56,160 --> 00:57:58,216
ඔයාගෙ ශක්තියට විතරයි උන්ව
නවත්වන්න පුලුවන්.

807
00:57:58,240 --> 00:58:00,800
ඔව්, මගේ තාත්තාටත් ශක්තිය තිබ්බා,
ඔයා ඒ වෙනුවෙන් එයාව මැරුවා.

808
00:58:00,880 --> 00:58:03,269
නෑ, මැක්ස්, මට මතකයි.
මං ඔයාගෙ තාත්තා වෙනුවෙන් සටන් කලා.

809
00:58:03,360 --> 00:58:05,157
අපි එයාගෙ ශක්තිය අල්ට්‍රාලිනක්ස්ලව
විනාශ කරන්න පාවිච්චි කලා,

810
00:58:05,240 --> 00:58:06,576
ඒ වගේම දැන් මායි ඔයයි
ඒ දේම කරන්නම ඕන.

811
00:58:06,600 --> 00:58:07,794
නෑ, මට මේක කරන්න බෑ.

812
00:58:07,920 --> 00:58:10,434
මට බෑ පට්ට ලොකු හුළං යක්කු එක්ක සටන්
කරන්නයි පිට සක්වල ජීවීන් එක්ක කතා කරන්නයි!

813
00:58:10,520 --> 00:58:12,317
ඔව්, ඔයාට පුළුවන්!
ඔයාගෙ තාත්තා..

814
00:58:12,400 --> 00:58:14,595
නෑ මගේ තාත්තා මැරිලා!
ඔයාට ඒක තේරෙනවද?

815
00:58:15,240 --> 00:58:17,231
මට කිසි කෙනෙක් නෑ.
මං තනි වෙලා!

816
00:58:17,320 --> 00:58:19,675
නෑ, මැක්ස්, ඔයාට එහෙම වෙලා නෑ. මැක්ස්.

817
00:58:19,760 --> 00:58:21,113
මගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න.
මැක්ස්.

818
00:58:21,200 --> 00:58:24,272
නෑ, මං කිව්වේ මගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්නවා!

819
00:58:53,920 --> 00:58:54,920
අම්මේ.

820
00:58:56,280 --> 00:58:57,395
එයා මෙහෙ.

821
00:58:58,760 --> 00:59:01,149
මැක් ග්‍රාත්, නවතිනවා! යමු!

822
00:59:02,200 --> 00:59:03,428
නවතිනවා!

823
00:59:04,280 --> 00:59:07,238
මිනිහව නවත්තන්න! වරෙල්ලා, වරෙල්ලා!

824
00:59:07,480 --> 00:59:09,232
- අරහේ!
- වරෙල්ලා!

825
00:59:18,840 --> 00:59:19,875
සොෆියා!

826
00:59:22,280 --> 00:59:24,111
අනේ. සොෆියා!

827
00:59:24,880 --> 00:59:27,792
ඔයාගෙ මොලේ කචල් වෙලාද?
ඔයාගෙ සද්දෙ අඩු කරගන්න..

828
00:59:27,880 --> 00:59:30,678
ඔහ්හ්, මගේ දෙයියනේ. මොකද්ද උනේ?
ඔයාට අනතුරක් උනාද?

829
00:59:30,760 --> 00:59:32,256
ඔව්. මං කියන්නේ, නෑ.
හරියටම බැලුවොත්, උනා, ඒත්..

830
00:59:32,280 --> 00:59:33,599
මට ඔයාව ඉස්පිරිතාලයට ගෙනියන්න දෙන්න,

831
00:59:33,680 --> 00:59:35,256
නැත්නම් මං දන්නේ නෑ,
ඇතුළට එන්න, එතකොට මට පුලුවන්..

832
00:59:35,280 --> 00:59:36,416
මට ඇත්තටම ඒ ගැන කතා කරන්න
වෙලාව නෑ.

833
00:59:36,440 --> 00:59:37,576
මට ඕන ඔයාගෙ උදව් විතරයි.
සොෆියා..

834
00:59:37,600 --> 00:59:39,480
මොකක්ද? නවතින්න. නෑ, නෑ, නෑ.
ඔයා ඇත්තටම පිස්සුවෙන් ඉන්නේ.

835
00:59:44,920 --> 00:59:48,754
මං ඔයාට හැමදේම කියන්නම්.
මං පොරොන්දු වෙනවා.

836
00:59:51,800 --> 00:59:55,349
ඒත් දැන්, මං ආදරය කරන මිනිස්සු
මං නිසා අනතුරක ඉන්නේ.

837
00:59:57,120 --> 00:59:58,155
මට මොකක්ද කරන්න පුලුවන්?

838
00:59:59,240 --> 01:00:02,471
මට ෆෝන් එකකුයි, ඔයාගෙ ට්‍රක් එකයි ඕන,

839
01:00:04,320 --> 01:00:06,072
රබර් ග්ලවුස් දෙකකුත් ඕන.

840
01:00:08,600 --> 01:00:10,431
මයිල්ස්, මේ මැක්ස්.
අහන්න, මට ඔයාගෙ උදව් ඕන.

841
01:00:10,520 --> 01:00:12,456
එයාල මගේ අම්මව අල්ලගෙන,
මං දන්නේ නෑ එයාව කොහෙ ගෙනියනවද කියලා!

842
01:00:12,480 --> 01:00:14,948
ඉන්න, මැක්ස්, සංසුන් වෙන්න.
කවුද ඔයාගෙ අම්මව අල්ල ගත්තේ?

843
01:00:15,040 --> 01:00:17,520
මං දන්නේ නෑ, තුවක්කු තියන පොරවල් ටිකක්!
එයාල මගේ පස්සෙන් පැන්නුවා..

844
01:00:17,560 --> 01:00:18,959
ඒක ආපහු වෙනවා.

845
01:00:19,040 --> 01:00:20,439
ඉන්න, මොකක්ද වෙන්නේ?

846
01:00:20,520 --> 01:00:24,399
අද රෑ කුණාටුව. ඔයා ඒක දැක්කා.
ඒ අල්ට්‍රාලින්ක් කෙනෙක්, ඒකෙක් නෙමෙයි ද?

847
01:00:24,480 --> 01:00:26,232
ඉන්න, ඔයා ඒ ගැන දන්නවද?

848
01:00:26,320 --> 01:00:28,038
මැක්ස්, මට හරි පරිස්සමින් ඇහුම්කන් දෙන්න.

849
01:00:28,120 --> 01:00:31,430
ඔයාගෙ අම්මව අරං ගිය මිනිස්සුන්ට
අම්මව ඕන නෑ. එයාලට ඕන ඔයාව.

850
01:00:31,520 --> 01:00:32,919
මේක උගුලක්.

851
01:00:33,000 --> 01:00:34,911
මට තේරෙන්නේ නෑ.
එයා කොහෙද?

852
01:00:35,000 --> 01:00:37,878
එයාලට අම්මව ගෙනියන්න පුලුවන් එකම තැන
තමා ඔයාගෙ තාත්තාගේ පරණ පර්යේෂණාගාරය.

853
01:00:37,960 --> 01:00:40,076
පරණ එන්-ටෙක් භූමියට.

854
01:00:40,160 --> 01:00:43,357
මට හරි පරිස්සමින් ඇහුම්කන් දෙන්න,
ඔයාව පරිස්සම් කර ගන්න එක අපිට හරි වැදගත්.

855
01:01:01,120 --> 01:01:02,951
නෑ, නෑ, නෑ! අයියෝ!

856
01:01:41,160 --> 01:01:42,229
අම්මේ?

857
01:02:18,280 --> 01:02:19,554
අම්මේ?

858
01:02:28,080 --> 01:02:29,080
මැක්ස්, ඔයා කොහෙද?

859
01:02:29,120 --> 01:02:30,758
හායි, අහ්හ්, මැක් ග්‍රාත් නෝනා?

860
01:02:31,760 --> 01:02:32,760
අහ්හ්, ඔව්.

861
01:02:32,920 --> 01:02:36,276
මේ සොෆියා. මං මැක්ස්ගෙ යාළුවෙක්.
එයා ගෙදරද?

862
01:02:37,080 --> 01:02:42,029
අහ්හ්, නෑ. නෑ, එයා මෙහෙ නෑ.
සොෆියා, ඔයා දන්නවද එයා කොහෙද කියලා?

863
01:02:42,120 --> 01:02:45,510
එයා මාව හම්බෙන්න ඇවිත් මගේ ෆෝන් එකයි
කාර් එකයි ගෙනිච්චා,

864
01:02:45,600 --> 01:02:48,040
ඒත් එයා ආචාර්ය එඩ්වර්ඩ්ස් බලන්න ගිය වෙලේ
හරිම අමුතු විදිහට හැසිරුණේ.

865
01:02:48,160 --> 01:02:49,878
පස්සේ එයා දුවලා ගියා.

866
01:02:53,800 --> 01:02:55,756
මැක් ග්‍රාත් නෝනා,
හැමදේම හොඳින් ද?

867
01:02:58,320 --> 01:02:59,992
ඔව්, අහ්හ්, ඔව්.

868
01:03:01,320 --> 01:03:03,390
හැමදේම හොඳින්, සොෆියා.

869
01:03:03,920 --> 01:03:05,751
මං ඔයාට ආපහු කතා කරන්නම්.

870
01:03:11,320 --> 01:03:14,278
මයිල්ස් එඩ්වර්ඩ්ස් ඔයාලට ස්ටීල්ව
මරන්න අණ කලාද?

871
01:03:16,000 --> 01:03:17,000
ඔව්, නෝනා.

872
01:03:18,680 --> 01:03:21,194
ඒකෙ කිසි තේරුමක් නෑ.

873
01:03:21,280 --> 01:03:22,679
නැත්නම්..

874
01:03:29,280 --> 01:03:32,397
මං තමයි එන්-ටෙක් එකේ තාමත් වැඩිපුරම
කොටස් අයිති කෙනා.

875
01:03:32,480 --> 01:03:35,438
ඉතිං, දැන් ඔයාලට විධාන ගන්න පුලුවන් එකම
කෙනා මං තමයි.

876
01:03:35,520 --> 01:03:36,839
ඔයාලට තේරෙනවද?

877
01:03:37,680 --> 01:03:38,680
ඔව්, නෝනා.

878
01:03:38,720 --> 01:03:40,438
හොඳයි.

879
01:03:40,520 --> 01:03:42,988
දැන්, ගිහින් මගේ පුතාව හොයනවා!

880
01:04:48,880 --> 01:04:49,880
ස්ටීල්?

881
01:04:53,520 --> 01:04:54,520
ස්ටීල්!

882
01:05:06,680 --> 01:05:09,114
ප්‍රවේශය දුන්නා.

883
01:05:14,280 --> 01:05:17,352
ස්ටීලුයි මායි මේක කලින් දැකලා තියනවා.
ඒක ඔත්තු බලන වැඩක්.

884
01:05:17,440 --> 01:05:18,873
කී දෙනෙක් ඉන්නවද?

885
01:05:18,960 --> 01:05:20,871
හයක් විතර,
අපි වාසනාවන්ත නම්.

886
01:05:20,960 --> 01:05:22,736
ඉක්මන් කරන්න, මැක්'රාහ්.
අපිට වැඩි වෙලා නෑ.

887
01:05:22,760 --> 01:05:24,352
උන් දැනටමත් කුණාටු කෝෂ නිර්මාණය
කරමින් ඉන්නේ.

888
01:05:24,480 --> 01:05:27,790
මේ අල්ට්‍රාලින්ක්ස්ලා,
උන් එයා වගේමයි?

889
01:05:27,880 --> 01:05:30,713
නෑ, උන් ස්ටීල් වගේ නෙමෙයි.

890
01:05:30,800 --> 01:05:33,314
එයා එයාගෙ ජීවිතය ලෝකය ආරක්ෂා කරන්න
අපි වගේම අනතුරේ දාගෙන ඉන්නේ.

891
01:05:33,400 --> 01:05:34,913
හුළං එකතු වේගෙන එනවා.

892
01:05:35,000 --> 01:05:37,116
ඔයා මේකට ලෑස්ති නෑ, ජිම්.

893
01:05:37,200 --> 01:05:39,634
ඔව්, අපි ලෑස්තියි.

894
01:05:39,720 --> 01:05:42,996
අපි මේ දවස වෙනුවෙන් කොච්චර කල්
ලෑස්ති උනාද?

895
01:05:43,080 --> 01:05:45,514
යන්ත්‍රය වැඩ කරයි.

896
01:05:45,600 --> 01:05:48,068
අපිට එකතු වෙලා උන්ව නවත්වන්න පුලුවන්.

897
01:05:48,160 --> 01:05:51,277
පිටත පරිමාපකයේ ප්‍රබල හුළං තියනවා.

898
01:05:51,360 --> 01:05:54,909
ස්ටීල්, මං අභ්‍යන්තරයට බලය දෙනකොට
ඔයා අල්ට්‍රාලින්ක් නවත්තන්න.

899
01:05:55,000 --> 01:05:57,468
ඔයාට ඒක තේරුණා, මැක්'රාහ්.

900
01:05:57,560 --> 01:05:59,596
මං පැයට හැතැප්ම 90 වේගෙන් එන
හුළං සටහන් කරගන්නවා.

901
01:05:59,680 --> 01:06:01,910
උන් ඔක්කොම එක පේළියට එනකොට,
වෙඩි තියන්න!

902
01:06:04,520 --> 01:06:06,238
- මෙන්න අපි ආපහු යනවා, ස්ටීල්.
- මෙන්න අපි යනවා.

903
01:06:06,320 --> 01:06:08,675
අපි තප්පර 20ක් ඇතුළත වෙඩි තියන්න ලෑස්ති
වෙලා ඉන්න ඕන.

904
01:06:10,680 --> 01:06:13,592
ටෝනාඩෝ පහළට ඇවිත් තියෙන්නේ,
මේවා සෑහෙන්න ලොකුයි.

905
01:06:16,200 --> 01:06:18,191
ශක්ති ප්‍රභවය ක්‍රියාත්මකයි.

906
01:06:18,680 --> 01:06:20,159
ඔයා ලෑස්ති ද, ඇක්'ස්ටෙල්?

907
01:06:20,240 --> 01:06:22,071
ඔයත් එක්ක? හැමතිස්සෙම.

908
01:06:23,040 --> 01:06:24,632
ආයුධ පණ ගන්වනවා.

909
01:06:26,200 --> 01:06:27,758
අල්ට්‍රාලිනක්ස්ලා ලං වෙනවා!

910
01:06:27,840 --> 01:06:30,479
උන් පිටත බිත්ති ඇතුළින් එනවා,
ඒත් කුටීරයේ නැවතිලා ඉන්නවා.

911
01:06:30,560 --> 01:06:32,835
අපිට වැඩි වෙලා නෑ.
ඉක්මන් කරන්න, මැක්'රාහ්.

912
01:06:32,920 --> 01:06:34,433
උන් කොහොමද මෙච්චර ඉක්මණට
ඇතුළට ආවේ?

913
01:06:34,520 --> 01:06:38,069
මොකක් හරි අවුලක් තියනවා. පිටත ආරක්ෂාවන්
කඩාකප්පල් කරලා.

914
01:06:38,880 --> 01:06:40,029
ස්ටීල්!

915
01:06:48,800 --> 01:06:50,472
මයිල්ස්, බලාගෙන!

916
01:06:53,240 --> 01:06:54,468
ඔයා පිටිපස්සේ!

917
01:06:58,240 --> 01:06:59,559
තමුසෙ උන් එක්ක වැඩ කරනවා.

918
01:07:01,160 --> 01:07:02,479
මයිල්ස්, තමුසෙ මොනාද කරන්නේ?

919
01:07:02,560 --> 01:07:04,152
ස්ටීල්.

920
01:07:04,240 --> 01:07:05,719
මයිල්ස්, කරුණාකරලා!

921
01:07:05,800 --> 01:07:09,793
උන් ඔයාට කැරලිකරු කියලයි කියන්නේ.
උඹ ඒක දැනන් හිටියද? උඹ ඒක දැනන් හිටියද?

922
01:07:09,920 --> 01:07:11,433
මයිල්ස්, මං කියන දේ අහනවා.

923
01:07:11,520 --> 01:07:13,078
ඇවිදින්න පලයන්.

924
01:07:14,240 --> 01:07:15,389
එපා!

925
01:07:15,920 --> 01:07:17,797
මං වැරදි සගයාව තෝර ගත්තේ, ජිම්.

926
01:07:18,240 --> 01:07:20,993
මයිල්ස්. මයිල්ස්,
ඇයි තමුසෙ මේක කරන්නේ?

927
01:07:21,440 --> 01:07:24,750
තමුසෙ දන්නේ නෑ උන් කවුද කියලා.
උන් හැමදේම කනවා.

928
01:07:25,080 --> 01:07:26,513
මං ගණුදෙනුවකට ආවා.

929
01:07:26,600 --> 01:07:29,990
මං උඹව කම්බස් කරනවා එතකොට
අල්ට්‍රාලිනක්ස්ලා මට උඹේ ශක්තිය දෙනවා.

930
01:07:30,080 --> 01:07:31,080
මං තමුසෙව විශ්වාස කලා.

931
01:07:31,160 --> 01:07:32,673
නෑ! උඹ ඌවයි (ස්ටීල්) විශ්වාස කලේ!

932
01:07:33,920 --> 01:07:38,152
තමුසෙ ආරක්ෂාව අඩු කරලා.
තමුසෙ බල මූලාශ්‍රය වෙනස් කරලා!

933
01:07:38,280 --> 01:07:39,679
දැන් මං උඹව හින්දවන්නයි යන්නේ.

934
01:07:39,760 --> 01:07:44,117
උඹේ ගාව තියන හැම ශක්ති අවුන්සයක්ම
මං මිරිකලා ගන්නයි යන්නේ.

935
01:07:45,480 --> 01:07:48,199
එපා! එපා!

936
01:07:48,440 --> 01:07:50,795
මැක්'රාහ්!

937
01:07:50,920 --> 01:07:51,920
ස්ටීල්!

938
01:07:52,200 --> 01:07:54,873
මට ඔයාව එළියට ගන්න පුලුවන්.
මැක්'රාහ්, අහන්න. මට පුලුවන්..

939
01:07:54,960 --> 01:07:56,473
ස්ටීල්, මං කියන දේ අහන්න.

940
01:07:58,280 --> 01:07:59,713
මං අභ්‍යන්තර බලය වැඩි කරන්නයි යන්නේ.

941
01:07:59,800 --> 01:08:01,552
එපා!

942
01:08:02,680 --> 01:08:06,355
ඔව්, ඔයා නිශ්චල උනොත්,
ඔයා පිපිරීමෙන් බේරෙයි.

943
01:08:06,440 --> 01:08:09,637
ඔයා ඇහැරුණාම, මැක්ස් ගාවට යන්න.

944
01:08:10,640 --> 01:08:11,675
එයාව හොයාගන්න.

945
01:08:13,200 --> 01:08:14,200
තාත්තේ.

946
01:08:14,280 --> 01:08:15,759
එයාව ආරක්ෂා කරන්න.

947
01:08:18,120 --> 01:08:20,509
එයා තමයි වැදගත්ම කෙනා.

948
01:08:21,240 --> 01:08:22,240
එපා!

949
01:08:24,320 --> 01:08:25,469
එපා!

950
01:08:52,160 --> 01:08:53,912
තමුසෙ..

951
01:09:00,040 --> 01:09:01,871
උඹ මට දේවල් ලේසි කරනවා.

952
01:09:01,960 --> 01:09:04,269
උඹ දන්නවා, මුලදී මට ෂුවර් එකක් වත් තිබ්බේ නෑ,

953
01:09:04,360 --> 01:09:06,555
උඹ ශක්තිය උපදවන්න පටන් අරං ඉන්නේ කියලා.

954
01:09:06,640 --> 01:09:08,437
අර පුංචි යක් පැටියා ඇහැරෙන කල්.

955
01:09:12,280 --> 01:09:13,952
උඹේ තාත්තා තමයි ස්ටීල්ට ඒත්තු ගැන්නුවේ,

956
01:09:14,040 --> 01:09:15,632
අල්ට්‍රාලිනක්ස්ලට එරෙහිව කැරලි ගහන්න.

957
01:09:16,480 --> 01:09:17,595
උගේම වර්ගයා වෙනුවෙන්!

958
01:09:20,880 --> 01:09:23,348
ස්තූතියි. මං බලාගෙනම හිටපු දේ.

959
01:09:25,680 --> 01:09:28,638
මං උඹේ තාත්තයි එයාගෙ යන්ත්‍රයයි එක්ක
වැඩ කරපු මුළු කාලයේම,

960
01:09:28,720 --> 01:09:32,269
මං ඒ ශක්තියට නිරාවරණය උනා,
ඒක හරිම ප්‍රීතිමත් දෙයක්.

961
01:09:32,360 --> 01:09:34,555
ඉතිං, කෑල්ලෙන් කෑල්ල මං ඇඳුමක් හැදුවා,

962
01:09:34,640 --> 01:09:36,710
අල්ට්‍රාලිනක්ස්ලට වගේ ශක්තිය
උරා ගන්න පුලුවන්.

963
01:09:39,160 --> 01:09:42,038
අල්ට්‍රාලින්ක්.
තමුසෙට ඕන උනේ ඌ දම්මලා මාව මරවන්න.

964
01:09:42,120 --> 01:09:46,033
උඹව මරවන්න?
මට උඹව ඕන පණ පිටින්. පණ පිටින්!

965
01:09:46,640 --> 01:09:48,835
උඹ තමයි මගේ ටැකියෝන් ශක්තියේ මූලාශ්‍රය.

966
01:09:48,920 --> 01:09:51,559
දැන්, අර කුටීරය ඇතුළට කීකරු පොඩි
බැටරියක් වගේ පලයන්.

967
01:09:51,640 --> 01:09:53,392
ගිහන් උඹේ තාත්තා නවත්වපු තැනින් පටන් ගනින්.

968
01:09:53,480 --> 01:09:55,311
තමුසෙ එයාගෙ යාලුවෙක් වෙන්නයි ඕන උනේ!

969
01:09:56,720 --> 01:10:00,395
උඹේ තාත්තා පිට සක්වල ජීවියෙක්, මැක්ස්!
පිට සක්වල ජීවියෙක්!

970
01:10:01,840 --> 01:10:02,840
තමුසෙ එයාව මැරුවා.

971
01:10:02,920 --> 01:10:04,319
ඔච්චර රඟපාන්න එපා,
මැටි මෝලෝ!

972
01:10:04,560 --> 01:10:06,755
උඹ හිතන්නේ උඹත් උඹේ තාත්තා වගේම
වීරයෙක් කියලද?

973
01:10:06,840 --> 01:10:07,989
උඹ එයා ගාවින්වත් තියන්න බෑ!

974
01:10:08,080 --> 01:10:12,153
අනික උඹ තනියෙන් ඉන්නේ, උඹට දිනන්න බෑ.
උඹ තනිවෙලා!

975
01:10:12,400 --> 01:10:15,597
දැන් අර කුටීරය ඇතුළට යනවා!

976
01:10:16,360 --> 01:10:17,679
කුටීරය ඇතුළට පලයන්!

977
01:10:17,760 --> 01:10:19,034
හරි, හරි!

978
01:10:40,840 --> 01:10:42,478
මට සමාවෙන්න, ස්ටීල්.

979
01:10:45,120 --> 01:10:46,838
මට සමාවෙන්න, මං ඔයාව සැක කලා.

980
01:10:46,920 --> 01:10:50,629
ඔයාගෙ තාත්තා,
එයාගෙ නම තමයි මැක්'රාහ්.

981
01:10:50,840 --> 01:10:52,796
එයා මගේ යාළුවා.

982
01:10:53,320 --> 01:10:57,074
අපි එකට එකතු වෙලා ලෝකය
ආරක්ෂා කරන එක තෝර ගත්තා.

983
01:11:28,800 --> 01:11:29,994
උඹ මොකක්ද කරන්නේ?

984
01:11:32,320 --> 01:11:33,992
ශක්තිය වැඩියි!

985
01:11:34,960 --> 01:11:36,632
ශක්තිය වැඩියි!

986
01:11:36,720 --> 01:11:40,793
හේයි, තමුසෙට වැරදුනා.
මං තනි වෙලා නෑ.

987
01:11:40,880 --> 01:11:42,233
ඒක වෙන්න බෑ.

988
01:11:46,640 --> 01:11:47,993
ස්ටීල්, දැන්!

989
01:12:33,920 --> 01:12:36,912
එයා තමුසෙව විශ්වාස කලා.
අපි තමුසෙව විශ්වාස කලා.

990
01:12:37,440 --> 01:12:39,032
උඹලා ඔක්කොම ලොකු වරදක් කරගත්තේ.

991
01:12:39,120 --> 01:12:41,953
තමුසෙට ඕන බලයද?
එහෙනම් ඇවිත් අරගන්නවා.

992
01:13:27,760 --> 01:13:28,954
ඒක ඉවරයි, මැක්ස්.

993
01:13:29,280 --> 01:13:31,430
එන්න, මැක්ස්.
අපි නැගිටිමු.

994
01:13:34,240 --> 01:13:37,755
මැක්සි, උඹට බෑ ඒකෙන් දැනෙන සතුට
ප්‍රතික්ෂේප කරන්න.

995
01:13:38,760 --> 01:13:42,514
මැක්ස්, අපි එයාගෙ අඬුවෙන් බේරෙන්න ඕන.
ඒක ඔයාගෙ ශක්තිය අරං අපේ ආවරණය දුර්වල කරනවා.

996
01:13:42,600 --> 01:13:44,360
ඔව්, මට ඒක දැන ගත්තා.
දැන්, අපි මොකද කරන්නේ?

997
01:13:44,920 --> 01:13:46,672
රහස් ක්‍රමය.

998
01:13:46,760 --> 01:13:47,760
අපි ගාව රහස් ක්‍රමයක් තියනවා?

999
01:14:15,000 --> 01:14:16,831
උඹ හිතන්නේ අර යකා එක්ක පූට්ටු උනාම,

1000
01:14:16,920 --> 01:14:18,831
උඹව වීරයෙක්ට හැරෙනවා කියලද?

1001
01:14:20,320 --> 01:14:21,355
උඹ වීරයෙක් නෙමෙයි.

1002
01:14:32,680 --> 01:14:34,159
කොල්ලාගෙන් අයින් වෙනවා!

1003
01:14:40,320 --> 01:14:41,548
හාර්කින්ස්!

1004
01:14:49,320 --> 01:14:50,912
හැමෝම පිටවෙමු!

1005
01:14:58,080 --> 01:15:00,719
එයා ගොඩක් ශක්තිමත්.
අපි මොකද කරන්නේ?

1006
01:15:01,000 --> 01:15:03,309
මැක්ස්, මට මතක් වෙනවා.

1007
01:15:21,120 --> 01:15:23,953
හෙලෝ, මැක්ස්. එයා කඩවසම්.

1008
01:15:25,560 --> 01:15:27,391
එයාගෙ තාත්තා වගේමයි.

1009
01:15:34,440 --> 01:15:36,590
ඒත්, අහ්හ්, එයා කවුරු වේවිද?

1010
01:15:40,040 --> 01:15:42,076
එයා එයාට ඕන විදිහේ කෙනෙක් වෙයි.

1011
01:15:52,240 --> 01:15:54,356
අපි දුවන්නේ නෑ.

1012
01:15:54,440 --> 01:15:55,668
- අපි ආපහු යනවා.
- ඔව්!

1013
01:15:56,280 --> 01:15:57,474
ඒත් අපිට සැලැස්මක් ඕන.

1014
01:15:57,560 --> 01:16:00,916
යුධ උපක්‍රමය.
පිපාසයෙන් ඉන්න මිනිහව ගිල්වලාම මරන්න පුලුවන්.

1015
01:16:02,800 --> 01:16:04,438
එළියට වරෙන්, මැක්ස්.

1016
01:16:04,800 --> 01:16:06,074
නැත්නම්,
ඉන්න, ඒ ඒකද?

1017
01:16:06,160 --> 01:16:07,798
- ඒක තමයි.
- ඒ මොකක්ද?

1018
01:16:09,320 --> 01:16:11,038
අපි මිනිහට ඕන දේ දෙන්න ඕන.

1019
01:16:11,120 --> 01:16:13,759
ඉන්න, මොකක්? ඔහ්හ්,
ඇත්තෙන්ම, ඒක නම් දක්ෂ වැඩක්.

1020
01:16:14,080 --> 01:16:16,275
උඹව මෙහෙ බේරගන්න කෙනෙක් නෑ.
එළියට වරෙන්.

1021
01:16:16,800 --> 01:16:20,270
ස්ටීල්, අපි ඒක ආරක්ෂා කරයි ද?

1022
01:16:22,120 --> 01:16:23,553
මං දන්නේ නෑ, මැක්ස්.

1023
01:16:28,760 --> 01:16:30,352
අහ්හ්! මගේ කොල්ලා.

1024
01:16:30,480 --> 01:16:33,950
දැන්, උඹට පුලුවන් දක්ෂ වෙන්න,
නැත්නම් මැරෙන්න.

1025
01:16:34,280 --> 01:16:36,714
මං දක්ෂ වීම තෝර ගත්තා,
උඹේ තාත්තා වෙනස් දෙයක් තෝර ගත්තේ.

1026
01:16:36,800 --> 01:16:38,631
එතකොට උඹ කොහොමද, මැක්ස්?

1027
01:16:39,080 --> 01:16:41,674
හොඳයි, මට තේරෙන්නේ මං හිතුවට වඩා
මම තාත්තට ගොඩක් සමානයි කියලා.

1028
01:17:13,200 --> 01:17:15,316
උඹ උඹේ තාත්තා වගේම අහංකාරයි.

1029
01:17:18,360 --> 01:17:21,113
තමුසෙට ඕන බලයද?
එහෙනම් ගන්නවා.

1030
01:17:21,400 --> 01:17:22,958
ස්ටීල්, දැන්! ටර්බෝ එක දාන්න!

1031
01:17:23,040 --> 01:17:24,519
ඔයාට ඒක ලැබුණා, මැක්ස්!

1032
01:17:26,000 --> 01:17:28,673
මෝඩයා. උඹ මට ඕන හැමදේම දෙනවා.

1033
01:17:29,200 --> 01:17:30,269
ඔයාට ෂුවර් ද?

1034
01:17:30,360 --> 01:17:33,557
මං ගාව ඕනවට වඩා ශක්තිය තියනකොට,
මං පිපිරෙන්න යනවා.

1035
01:17:37,320 --> 01:17:38,878
මේක මගේ තාත්තා වෙනුවෙන්.

1036
01:18:17,240 --> 01:18:18,275
හේයි.

1037
01:18:21,400 --> 01:18:22,515
ස්ටීල්.

1038
01:18:25,920 --> 01:18:26,920
හේයි.

1039
01:18:29,880 --> 01:18:32,235
ස්ටීල්, අනේ, කරුණාකරලා. හේයි.

1040
01:18:35,760 --> 01:18:36,760
කරුණාකරලා.

1041
01:18:38,440 --> 01:18:41,591
ඔයා හොඳින් ඉන්න ඕන.
මට ඔයාව නැති කරගන්න බෑ, අයියෝ.

1042
01:18:43,760 --> 01:18:47,719
ආව්!

1043
01:18:50,600 --> 01:18:54,513
දැක්කනේ, මැක්ස්,
අපි එකතු උනාම ජොලියෙන් ඉන්නවා.

1044
01:18:54,600 --> 01:18:59,674
මට තාම හිතෙන්නේ අර ආරක්ෂක ආවරණය නම්
පට්ට අමුතුයි කියලා.

1045
01:18:59,760 --> 01:19:02,832
මං හිතන්නේ ඒකට කමක් නෑ.
අපි නිකං බිත්තර රකින බෝනික්කෝ වගේ.

1046
01:19:06,600 --> 01:19:09,194
පැහැදිළියි.
අතන! මෙන්න මෙතන!

1047
01:19:09,280 --> 01:19:10,395
දැන් මොකක්ද?

1048
01:19:10,480 --> 01:19:11,629
ඔයාට නැගිටින්න පුලුවන් ද?

1049
01:19:12,840 --> 01:19:15,638
බෑ. ඔයාට?

1050
01:19:16,960 --> 01:19:18,313
බෑ.

1051
01:19:18,440 --> 01:19:20,078
D-06.
පරිමාපකය ආරක්ෂා කරන්න.

1052
01:19:20,160 --> 01:19:22,390
අපි මොකද කරන්නේ?

1053
01:19:22,480 --> 01:19:24,391
අපි හිතමු එයාල හොඳ අය කියලා.

1054
01:19:24,480 --> 01:19:25,799
මැක්ස්!

1055
01:19:26,960 --> 01:19:28,029
මැක්ස්.

1056
01:19:28,800 --> 01:19:30,233
අම්මේ?
මැක්ස්, ඔයා හොඳින් ද?

1057
01:19:30,320 --> 01:19:31,833
බලාගෙනයි පුතෝ,
බලාගෙනයි පුතෝ.

1058
01:19:31,920 --> 01:19:33,114
ඔව්.

1059
01:19:34,800 --> 01:19:37,553
හේයි, මට ඔයාට කෙනෙක්ව
හඳුන්වා දෙන්න ඕන.

1060
01:19:41,640 --> 01:19:44,313
ස්ටීල්, ඔයා පණ පිටින්.

1061
01:19:45,120 --> 01:19:46,235
හායි, මොලී.

1062
01:19:49,480 --> 01:19:52,313
අපිට කතා කරන්න දේවල් ගොඩක් තියනවා.

1063
01:19:54,000 --> 01:19:56,389
ඔයා බැන්දේ පිට සක්වල ජීවියෙක්ව ද?

1064
01:19:56,520 --> 01:19:57,873
හේයි, මොකක්ද ඒකෙ තියන අවුල?

1065
01:20:04,840 --> 01:20:07,200
ඔයාගෙ තාත්තා මැරුණු දවසේ රෑ,
මං දැනගෙන හිටියේ නෑ මොකක් කරන්නද කියලා.

1066
01:20:08,680 --> 01:20:12,514
මුළු නගරයම හිතුවේ ඒක අනතුරක් කියලා,
විකාර කුණාටුවක් කියලා.

1067
01:20:13,840 --> 01:20:15,558
ඒත් මං දැන ගත්තා අල්ට්‍රාලින්ක්ස්ලා
එයාල හොයන් එනවා කියලා,

1068
01:20:15,640 --> 01:20:17,756
මං බයෙන් හිටියේ උන් ඔයාවත් හොයන ඒවි කියලා.

1069
01:20:17,840 --> 01:20:20,593
ඉතිං, මං ඔයාව ආරක්ෂා කරන්න තිබ්බ
එකම දේ කලා.

1070
01:20:20,840 --> 01:20:24,674
මං දිව්වා. වෙනස් නගර වලට,
වෙනස් දොස්තරලා ගාවට.

1071
01:20:25,360 --> 01:20:29,239
මොකද මං දැනගෙන හිටියේ නෑ ඔයාව
පිපිරුවොත් මොනා කරන්නද කියලා.

1072
01:20:29,720 --> 01:20:32,029
මට ඔයාට කියන්න තිබ්බා.

1073
01:20:32,520 --> 01:20:36,229
ඒත් මං හිතුවා ඔයා තේරුම් ගන්න
බාල වැඩියි කියලා.

1074
01:20:36,320 --> 01:20:38,993
මාව විශ්වාස කරන්න,
මං කවදාවත් මයිල්ස්ව සැක කලේ නෑ.

1075
01:20:39,080 --> 01:20:41,275
ඔව්, අවුරුදු 16ක් ටැංකියක් ඇතුලේ, මොලී.
ලොකු දෙයක් නෙමෙයි.

1076
01:20:41,840 --> 01:20:44,070
මං කිව්වේ මට සමාවෙන්න, ස්ටීල්.

1077
01:20:44,160 --> 01:20:45,496
මං ඔයා පණ පිටින් හිටියා කියලා
දැනගෙන හිටියා නම්,

1078
01:20:45,520 --> 01:20:47,216
ඔයා දන්නවා මං ඒක කොහෙත්ම වෙන්න දෙන්නේ
නෑ කියලා.

1079
01:20:47,240 --> 01:20:50,152
මං එහෙනම් ඔයාට රිදවන ඕන කෙනෙක්ගෙ
පස්සට පයින් ගහනවා.

1080
01:20:50,280 --> 01:20:51,429
ආව්!

1081
01:20:51,840 --> 01:20:55,753
ඉතිං, මයිල්ස් තමා යෝජනා කලේ
අපි ආපහු කොපර් කැනියොන් වලට එන්න ඕන කියලා,

1082
01:20:55,840 --> 01:20:58,195
ඔයාගෙ ඇඟ ඇතුළින් ශක්තිය ආවොත්.

1083
01:21:01,080 --> 01:21:03,071
මං ඔයාට උදව් කරනයි හැදුවේ.

1084
01:21:04,720 --> 01:21:07,678
ඒ වෙනුවට,
මං ඔයාව මරවන්න වැඩ කලා.

1085
01:21:09,960 --> 01:21:14,192
මං සෑහෙන අවුරුදු ගාණක් මේක ඔයාගෙන්
හංගන්න උත්සහ කලා.

1086
01:21:16,080 --> 01:21:18,913
මොකද මං බය උනා ඔයත් තාත්තා වගේම
ඉවර වෙයි කියලා.

1087
01:21:21,800 --> 01:21:24,758
ඒත් දැන් මට දැන් ඔයා කරපු දේ ගැන
ආඩම්බර වෙන්න බෑ.

1088
01:21:29,440 --> 01:21:30,475
ඔයාගෙ නම මොකක්ද?

1089
01:21:30,920 --> 01:21:33,354
ඉතිං, එළියේ තව අල්ට්‍රාලින්ක්ස්ලා ඉන්නවද?

1090
01:21:33,440 --> 01:21:35,556
ඔව්.

1091
01:21:35,640 --> 01:21:38,552
ඇයි ඔයා හිතන්නේ මං තරු දිහා
ගොඩක් වෙලා බලන් ඉන්නවා කියලා?

1092
01:21:39,320 --> 01:21:41,754
ඇයි ඒවා මං දිහාවට එන්නේ නැත්තේ?

1093
01:21:42,880 --> 01:21:44,029
මං දන්නේ නෑ.

1094
01:21:44,120 --> 01:21:46,509
ඔයා ගාව තාම බලය නැති නිසා වෙන්න ඇති.

1095
01:21:46,600 --> 01:21:49,910
ඒත් දැන් ඔයා තර්ජනයක්, ඒ නිසා
උන් ඔයා හොයන් ඒවි.

1096
01:21:51,920 --> 01:21:54,559
මං හිතුවා මට ඔයාව ආරක්ෂා කරන්න
පුලුවන් කියලා, ඒත් මට බෑ.

1097
01:21:55,960 --> 01:21:58,155
ඔයා දන්නවා ඔයා ඇත්තටම මට
හොඳ හැඟීමක් දෙන්නේ නෑ කියලා.

1098
01:22:00,600 --> 01:22:03,558
ඒත් මං එක දෙයක් දන්නවා, හරිද?

1099
01:22:04,800 --> 01:22:06,631
ඔයාට මේ දේ තනියම කරන්න ඕන
වෙන එකක් නෑ.

1100
01:22:09,320 --> 01:22:10,389
මං ඔයාට ආදරෙයි, පැට්ටෝ.

1101
01:22:10,480 --> 01:22:12,072
මාත් ඔයාට ආදරෙයි, අම්මේ.

1102
01:22:17,920 --> 01:22:18,920
හේයි.

1103
01:22:20,640 --> 01:22:23,791
මං මේක සෑහෙන කාලයක් දාගෙන හිටියා.

1104
01:22:28,600 --> 01:22:30,830
දැන් ඒක අයිති ඔයාටයි.

1105
01:22:38,160 --> 01:22:39,309
මට තේරෙන්නේ නෑ.

1106
01:22:40,960 --> 01:22:42,279
ඔයාට තේරෙයි.

1107
01:23:13,720 --> 01:23:15,039
ස්ටීල්.

1108
01:23:18,160 --> 01:23:19,354
මට පෙන්නන්න.

1109
01:23:28,560 --> 01:23:31,552
එයාට දැනගන්න ඕන වෙයි එයා කවුද
කොහෙන්ද ආවේ කියලා.

1110
01:24:23,560 --> 01:24:24,913
ස්තූතියි, තාත්තේ.

1111
01:24:38,280 --> 01:24:39,395
හේයි.

1112
01:24:39,480 --> 01:24:40,515
ඔයා හොඳින්.

1113
01:24:40,600 --> 01:24:42,431
ඔව්.

1114
01:24:42,960 --> 01:24:44,154
ඔයා කොහෙද හිටියේ?

1115
01:24:45,440 --> 01:24:46,576
අහ්හ්, ඒක නම් පිස්සු කතාවක්.

1116
01:24:46,600 --> 01:24:47,635
මට කියල බලන්න.

1117
01:24:48,280 --> 01:24:49,599
අහන්න, ම්ම්ම්..

1118
01:24:50,640 --> 01:24:54,269
මං ආවේ ඔයාට කියන්න ඔයා මං ගැන
හිතපු දේවල් හරි කියලා.

1119
01:24:55,760 --> 01:24:59,435
මං තනියම ඉන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ,
මං ඒකට ගොඩක් දක්ෂයි.

1120
01:25:01,120 --> 01:25:02,235
ම්ම්ම්, මං මෙහාට ආවම,

1121
01:25:02,320 --> 01:25:03,456
මං හිතුවා මේකත් නිකං,

1122
01:25:03,480 --> 01:25:05,994
මං ජීවත් උන අනිත් නගර වගේ වෙයි කියලා.

1123
01:25:08,640 --> 01:25:09,993
එතකොට ඔයා ආවා.

1124
01:25:16,440 --> 01:25:18,032
අහ්හ්, මාව දැකපු එකට ස්තූතියි.

1125
01:25:19,320 --> 01:25:21,197
මේ මොකක්ද?

1126
01:25:21,280 --> 01:25:22,280
ඒක අරින්න.

1127
01:25:29,720 --> 01:25:30,869
අහ්හ්, අන්න.

1128
01:25:48,000 --> 01:25:49,558
අපිට කතා කරන්න දේවල් ගොඩක් තියනවා.

1129
01:25:49,640 --> 01:25:50,640
අහ්හ්-හාහ්.

1130
01:25:50,960 --> 01:25:54,350
ඔව්, අහ්හ්, සමහර විට අපිට පුලුවන්,
මං දන්නේ නෑ,

1131
01:25:54,440 --> 01:25:59,355
ඔයා කාර් එකේදී අර යනවා කියපු ගමන.

1132
01:26:00,520 --> 01:26:01,794
අද රෑ කොහොමද?

1133
01:26:01,880 --> 01:26:04,110
ඔව්, ඔයා මට අනං මනං කියන්නේ
නැත්නම් විතරක්.

1134
01:26:04,200 --> 01:26:05,269
කොහෙත්ම නෑ, හා ද?

1135
01:26:05,360 --> 01:26:06,360
හා.. අහ්හ්-හාහ්.

1136
01:26:09,200 --> 01:26:12,715
මං ඔයාව පස්සේ හම්බ වෙන්නම්,
මැක්ස් මැක් ග්‍රාත්.

1137
01:26:14,080 --> 01:26:15,195
හරි.

1138
01:26:18,640 --> 01:26:19,640
ඔහ්හ්, වාව්.

1139
01:26:19,720 --> 01:26:21,680
හරි, අපි එයාව මැරුව නැති එක
හොඳයි වගේ.

1140
01:26:21,720 --> 01:26:23,073
ඔව්, ඔයා හිතනවද?

1141
01:26:25,920 --> 01:26:27,148
පියාඹන ක්‍රමය?

1142
01:26:27,240 --> 01:26:28,389
පියාඹන ක්‍රමය.

1143
01:26:33,720 --> 01:26:34,948
මං කැමතියි පියාඹන ක්‍රමයට.

1144
01:26:35,040 --> 01:26:36,816
ස්ටීල්, මේ ඇඳුම කලින් එකට වඩා හිරයි වගේ.

1145
01:26:36,840 --> 01:26:38,856
ඇත්තට? අපි පියාඹනවා ඔයා මේ
ඇඳුම ගැන දොස් කියනවා?

1146
01:26:38,880 --> 01:26:40,313
- දකුණට යමු.
- වමට යමු.

1147
01:26:40,400 --> 01:26:41,400
නෑ. අපි දකුණට යමු.

1148
01:26:41,480 --> 01:26:42,536
අපි ඔයාගෙ අනිත් දකුණු පැත්තට (වමට) යමුද?

1149
01:26:42,560 --> 01:26:43,896
ඔයා දන්නවද?
අපි එහෙනම් කෙලින් යමු.

1150
01:26:43,920 --> 01:26:45,911
එලස්.

1151
01:26:47,920 --> 01:26:57,911
"Kavinda CD HOUSE"

1151
01:26:58,305 --> 01:27:04,827