Murder-on-the-Orient-Express(0000296957) (1) - Slovak subtitles [Download .srt file]

1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

2
00:00:47,088 --> 00:00:51,759
VRAŽDA V ORIENT EXPRESE

3
00:01:12,822 --> 00:01:16,617
Múr nárekov, Jeruzalem, 1934

4
00:01:50,485 --> 00:01:51,985
Povedal presne štyri minúty.

5
00:02:07,877 --> 00:02:08,877
Rýchlo.

6
00:02:23,226 --> 00:02:25,936
Tentoraz dve dokonalé vajíčka?

7
00:02:44,622 --> 00:02:46,081
Možno.

8
00:02:50,712 --> 00:02:52,087
Za to môže sliepka.

9
00:02:52,881 --> 00:02:54,756
Prečo kladú rôzne veľké vajcia?

10
00:02:54,924 --> 00:02:57,885
Ty za to nemôžeš, mon ami.
Sú to výborné vajíčka.

11
00:02:58,052 --> 00:02:59,062
Pán Poirot,

12
00:02:59,220 --> 00:03:00,762
tri náboženstvá sa mi tu idú pobiť.

13
00:03:00,930 --> 00:03:03,807
Ak chcete predviesť svoj zázrak,
tak teraz.

14
00:03:06,436 --> 00:03:09,146
Daj si ich. Allons-y!

15
00:03:17,447 --> 00:03:19,114
Poirot!

16
00:03:20,617 --> 00:03:22,993
Prepáčte...

17
00:03:26,664 --> 00:03:28,498
Nejde o to...

18
00:03:29,834 --> 00:03:33,295
Ide o nerovnováhu...

19
00:03:40,970 --> 00:03:42,137
Tak.

20
00:03:42,305 --> 00:03:43,472
Lepšie.

21
00:03:43,640 --> 00:03:46,016
Prepáčte, ustúpte, prosím. Prepáčte.

22
00:03:47,518 --> 00:03:48,810
Predvolajte obvinených.

23
00:03:50,146 --> 00:03:51,647
Rabín,

24
00:03:52,523 --> 00:03:53,982
kňaz

25
00:03:54,859 --> 00:03:56,360
a imám.

26
00:03:58,529 --> 00:04:01,490
Ako v tom starom vtipe, však?

27
00:04:01,658 --> 00:04:03,867
Rabín, kňaz a imám.

28
00:04:06,788 --> 00:04:08,872
Odpustite, som Belgičan.

29
00:04:09,040 --> 00:04:10,666
Nuž, začnime.

30
00:04:12,669 --> 00:04:15,504
V Bazilike Svätého hrobu nad nami

31
00:04:15,672 --> 00:04:18,507
sa stretli traja zástupcovia pod dohľadom

32
00:04:18,675 --> 00:04:23,553
vrchného inšpektora polície,
aby prebrali čas využívania trhoviska.

33
00:04:24,514 --> 00:04:26,348
Hodinu po tomto napätom stretnutí
sa zistilo,

34
00:04:26,516 --> 00:04:29,518
že zmizla vzácna relikvia.

35
00:04:30,645 --> 00:04:36,483
Vraj ju ukradol jeden z týchto troch.

36
00:04:36,651 --> 00:04:40,529
Polícia nenašla jediný dôkaz.

37
00:04:40,697 --> 00:04:43,365
Ja áno, jeden.

38
00:04:43,533 --> 00:04:48,370
Na úzkostlivo udržiavanej freske

39
00:04:48,538 --> 00:04:53,417
bola prasklina po necitlivom lezení,

40
00:04:53,584 --> 00:04:58,213
od topánky s pevnou podrážkou
alebo od čižmy.

41
00:05:03,219 --> 00:05:05,887
Dámy a páni, pýtam sa,

42
00:05:06,055 --> 00:05:09,057
kto by mal z tohto zločinu prospech.

43
00:05:10,935 --> 00:05:13,937
Títo traja svätí muži žijú skromne.

44
00:05:14,897 --> 00:05:17,566
Nosia topánky s tenkou podrážkou.

45
00:05:18,276 --> 00:05:23,071
Náhle bohatstvo by bolo nápadné,

46
00:05:23,239 --> 00:05:26,199
nemohli by si ho užiť. Nič pre nich.

47
00:05:26,367 --> 00:05:29,202
Poprosím ozbrojeného strážnika
k južnej bráne.

48
00:05:29,871 --> 00:05:31,538
Ďakujem.

49
00:05:31,706 --> 00:05:32,956
Jediný,

50
00:05:33,124 --> 00:05:37,961
kto by získal krádežou
a následnými nepokojmi,

51
00:05:38,129 --> 00:05:41,798
je muž, ktorého kanceláriu
som dal ráno prehľadať,

52
00:05:41,966 --> 00:05:45,093
kým som čakal na raňajky, ktoré ma sklamali.

53
00:05:45,261 --> 00:05:47,596
Ťažkosti s vajíčkami. Viac nemusíte vedieť.

54
00:05:47,764 --> 00:05:51,266
Muž, ktorému štedro platia,
aby udržoval v Jeruzaleme poriadok.

55
00:05:51,434 --> 00:05:55,604
Samozrejme, mám na mysli
vrchného inšpektora.

56
00:05:56,105 --> 00:05:58,440
Ktorý nechce prísť o dobre platené miesto,

57
00:05:58,608 --> 00:06:02,277
keď sa medzi miestnymi
hovorí o samospráve,

58
00:06:03,154 --> 00:06:07,949
muža v čižmách, ktorý už určite ľutuje,

59
00:06:08,117 --> 00:06:11,078
že ma pozval, aby som tento prípad vyriešil.

60
00:06:11,245 --> 00:06:13,080
Ako sa opovažujete!

61
00:06:13,247 --> 00:06:14,456
Prosím vás, seržant,

62
00:06:15,333 --> 00:06:17,334
prehľadali ste mu kanceláriu?

63
00:06:17,502 --> 00:06:18,627
Áno, pane.

64
00:06:18,795 --> 00:06:21,296
A našli ste, čo som predpokladal?

65
00:06:21,464 --> 00:06:23,632
Presne, ako ste povedali.

66
00:06:47,323 --> 00:06:48,323
Stáť!

67
00:07:06,217 --> 00:07:08,718
Musíte to doručiť, kapitán.
Hneď ráno tam musí byť.

68
00:07:08,886 --> 00:07:10,053
Rozkaz, pane.

69
00:07:11,013 --> 00:07:13,473
Batožinu máte na palube, pane.

70
00:07:14,142 --> 00:07:17,018
Získal som výsadu odprevadiť vás na loď.

71
00:07:18,980 --> 00:07:23,692
Takže Istanbul? A odtiaľ späť do Londýna?

72
00:07:24,527 --> 00:07:29,406
Som unavený, zaslúžim si dovolenku.

73
00:07:29,574 --> 00:07:33,577
Chcem obdivovať obrazy
a mať priveľa voľného času.

74
00:07:35,079 --> 00:07:36,872
Civiete na mňa. Prestanete?

75
00:07:37,748 --> 00:07:39,499
Ja len...

76
00:07:39,667 --> 00:07:43,503
Ako ste vedeli, že je to on, pane?
Z prasklinky na stene?

77
00:07:43,671 --> 00:07:46,173
Mojou výhodou je,

78
00:07:46,340 --> 00:07:49,217
že vidím svet, aký by mal byť.

79
00:07:49,385 --> 00:07:52,220
A keď nie je, nedokonalosť z neho trčí

80
00:07:52,388 --> 00:07:56,725
ako nos uprostred tváre.

81
00:07:57,560 --> 00:08:00,061
Život je tak dosť neznesiteľný.

82
00:08:00,229 --> 00:08:04,608
No pri odhaľovaní zločinu sa to hodí.

83
00:08:04,775 --> 00:08:09,404
Akoby ste im videli do duše
a odhalili, akí sú naozaj.

84
00:08:09,572 --> 00:08:14,910
Hovorte si, čo chcete,
ale existuje dobro a zlo.

85
00:08:15,077 --> 00:08:16,745
Nič medzitým.

86
00:08:19,624 --> 00:08:20,957
Tu sa rozlúčime.

87
00:08:21,125 --> 00:08:22,792
Nie, mám vás odprevadiť na trajekt.

88
00:08:25,046 --> 00:08:26,755
Viac sa nestretneme.

89
00:08:26,923 --> 00:08:28,882
Napravíte si kravatu, prosím? O kúsok.

90
00:08:29,050 --> 00:08:30,800
- Áno.
- Dokonalé.

91
00:08:33,262 --> 00:08:35,055
Poslední cestujúci, prosím!

92
00:08:37,391 --> 00:08:38,600
Prepáčte.

93
00:08:40,561 --> 00:08:42,604
O chvíľu to bude.

94
00:08:42,772 --> 00:08:44,105
Ale opravíte to načas?

95
00:08:44,273 --> 00:08:45,273
Pracujeme na tom!

96
00:08:45,441 --> 00:08:49,945
V Istanbule prestupujem.
Zajtra o 7:00 mám spoj.

97
00:08:50,112 --> 00:08:53,615
V Londýne na mňa čaká ťažko chorý pacient.

98
00:08:55,117 --> 00:08:56,493
Som lekár.

99
00:08:58,120 --> 00:08:59,329
Lekár.

100
00:09:00,164 --> 00:09:01,790
Som lekár.

101
00:09:03,000 --> 00:09:08,421
Kričím na vás po anglicky
a teraz hovorím hlasnejšie a pomalšie.

102
00:09:08,589 --> 00:09:10,423
Je to hlúpe, prepáčte.

103
00:09:11,592 --> 00:09:14,344
Smiem pomôcť? Pomôžem vám.

104
00:09:15,805 --> 00:09:18,014
Tie fúzy poznám.

105
00:09:18,182 --> 00:09:22,477
Z novín. Vy ste detektív Herkules Poirot?

106
00:09:22,979 --> 00:09:27,482
Hercule Poirot. Nezabíjam levy.
Mademoiselle.

107
00:09:29,610 --> 00:09:32,821
Mary Debenhamová, monsieur.
Mená zabúdam, tváre nikdy.

108
00:09:32,989 --> 00:09:35,031
Rozhodne nie vašu.

109
00:09:35,199 --> 00:09:36,491
Idete z Bagdadu?

110
00:09:38,035 --> 00:09:41,329
Naozaj vám nič neunikne.

111
00:09:41,497 --> 00:09:42,831
Váš lístok.

112
00:09:45,126 --> 00:09:47,210
Tiež sa môžem spýtať, či sa vám tu páčilo

113
00:09:47,378 --> 00:09:48,795
ako guvernantke?

114
00:09:49,463 --> 00:09:52,507
Krieda na rukáve a učebnica zemepisu.

115
00:09:52,675 --> 00:09:57,178
Takže guvernantka alebo kartografka.
Riskol som to.

116
00:09:59,348 --> 00:10:00,807
Vždy začínam zemepisom

117
00:10:00,975 --> 00:10:03,310
a drilujem ich,
kým nepoznajú svet ako vlastnú dlaň.

118
00:10:03,477 --> 00:10:05,520
V živote sa azda stratia,

119
00:10:05,688 --> 00:10:07,981
ale nech ma parom skára,
ak sa stratia vo svete.

120
00:10:09,984 --> 00:10:14,029
A je to. Práve včas.

121
00:10:29,211 --> 00:10:31,838
Tu na vode sa cítim slobodný.

122
00:10:32,006 --> 00:10:34,007
Kiežby som to vedela vychutnať.

123
00:10:35,259 --> 00:10:37,886
- Mary, mali by sme byť z toho vonku.
- Ešte nie.

124
00:10:39,013 --> 00:10:41,014
Keď bude po všetkom.

125
00:10:41,182 --> 00:10:42,682
Keď bude hotovo.

126
00:10:42,850 --> 00:10:45,101
Potom nám nikto nič nemôže.

127
00:11:16,425 --> 00:11:18,426
Tu sa mi začína dovolenka.

128
00:11:19,136 --> 00:11:23,807
V týchto prostých chleboch
vidím dušu mesta.

129
00:11:23,974 --> 00:11:27,560
Svet baží po ničení, no tu,

130
00:11:27,645 --> 00:11:31,439
tu sa denne pečú majstrovské diela.

131
00:11:31,774 --> 00:11:33,024
Monsieur Poirot!

132
00:11:33,109 --> 00:11:34,984
Mohammed!

133
00:11:37,571 --> 00:11:38,571
Mohammed, priateľ môj,

134
00:11:39,115 --> 00:11:40,907
vy ste hotový umelec.

135
00:11:41,075 --> 00:11:42,826
Priateľu!

136
00:11:42,993 --> 00:11:44,452
Pardon.

137
00:11:45,037 --> 00:11:46,371
Poď, sem.

138
00:11:46,497 --> 00:11:49,124
Nevšímajte si nás,
hľadáme trochu súkromia na hádku.

139
00:11:49,291 --> 00:11:50,792
Potrebujeme tak 20 minút,

140
00:11:50,960 --> 00:11:53,461
aby sme dospeli k dohode, prinajmenšom ja.

141
00:11:53,629 --> 00:11:54,838
Monsieur Bouc!

142
00:11:55,297 --> 00:11:57,590
Poirot! A v kuchyni?

143
00:11:57,758 --> 00:12:01,136
Tento pán vyňuchá dokonalý koláč
skôr, ako polapí

144
00:12:01,303 --> 00:12:02,303
zlodeja šperkov.

145
00:12:04,014 --> 00:12:08,768
Už nie som policajt.
Už vám nevybavím kauciu, keď to zle vypáli.

146
00:12:08,936 --> 00:12:10,979
To je môj starý, drahý priateľ,

147
00:12:11,147 --> 00:12:14,149
slávny Poirot, ktorého som poznal
ešte neslávneho. A toto je...

148
00:12:14,316 --> 00:12:15,316
- Prostitútka.
- Veru.

149
00:12:15,484 --> 00:12:18,027
Som. Bouc, nevravel si,
že máš slávnych priateľov.

150
00:12:18,195 --> 00:12:20,196
Priatelíme sa, lebo sa ho nikdy nepýtam

151
00:12:20,364 --> 00:12:23,032
na jeho prípady, pretože sú mi fuk.

152
00:12:23,200 --> 00:12:24,826
A on ma nesúdi, že som taký zvrhlík.

153
00:12:24,994 --> 00:12:25,994
Veruže ste.

154
00:12:26,162 --> 00:12:28,788
Madame, Bouc, vypite si so mnou, dobre?

155
00:12:28,956 --> 00:12:30,331
Mám iba hodinu.

156
00:12:30,499 --> 00:12:34,127
O 7:00 nasadám na Orient expres,
oficiálne riaditeľské záležitosti.

157
00:12:34,295 --> 00:12:37,338
Strýko mi dobre platí,
aby som sa vozil jeho vlakom

158
00:12:37,506 --> 00:12:38,631
čo najďalej od neho,

159
00:12:38,799 --> 00:12:39,883
a ja som odsúdený

160
00:12:40,050 --> 00:12:42,844
naveky hostiť dôležitých ľudí.

161
00:12:43,012 --> 00:12:44,304
Rodinkárstvo je umenie.

162
00:12:44,472 --> 00:12:46,389
A vy ste jeho Michelangelo!

163
00:12:46,557 --> 00:12:47,557
Pán Poirot.

164
00:12:47,641 --> 00:12:48,641
Aj vy ste prostitút?

165
00:12:48,726 --> 00:12:51,352
- Nie.
- Obťažuje vás ten človek?

166
00:12:51,520 --> 00:12:52,687
Chystá sa.

167
00:12:52,855 --> 00:12:54,814
- Ste z britského konzulátu.
- Áno, pane.

168
00:12:54,982 --> 00:12:56,024
Ide o prípad Kassner.

169
00:12:56,650 --> 00:12:57,984
Veru áno.

170
00:12:58,152 --> 00:12:59,903
Naplnili sa moje predpovede?

171
00:13:00,404 --> 00:13:02,030
Presne.

172
00:13:02,364 --> 00:13:03,573
Nepotrebujem čítať telegram.

173
00:13:03,741 --> 00:13:04,824
Zvláštne.

174
00:13:04,992 --> 00:13:06,409
Niekto podvádzal alebo zomrel?

175
00:13:06,577 --> 00:13:08,161
Bohužiaľ oboje.

176
00:13:10,748 --> 00:13:12,081
Niekto...

177
00:13:12,249 --> 00:13:14,876
...mi zničil vytúženú dovolenku.

178
00:13:15,044 --> 00:13:17,378
Zdá sa, že dnes odcestujem s vami, Bouc.

179
00:13:17,546 --> 00:13:19,422
Nájdeme mi kupé v Orient exprese?

180
00:13:19,590 --> 00:13:20,715
Priateľu,

181
00:13:20,883 --> 00:13:24,052
možno nestojím za veľa,
ale zoženiem vám posteľ v mojom vlaku

182
00:13:24,220 --> 00:13:25,720
uprostred zimy. Tri dni

183
00:13:25,888 --> 00:13:29,724
bez starostí a zločinu. Budete nadšený.

184
00:13:29,892 --> 00:13:32,560
Mademoiselle, tešilo ma. Pane.

185
00:13:33,229 --> 00:13:36,606
Kufre vám naložili, cestu máte zaplatenú.

186
00:13:36,774 --> 00:13:38,566
Budú vás čakať v Calais,

187
00:13:38,734 --> 00:13:43,404
odvezú vás do Doveru
a odtiaľ vlakom do Londýna.

188
00:13:43,572 --> 00:13:46,241
- Rád by som vám oficiálne poďakoval.
- Prosím vás, mlčte.

189
00:13:46,408 --> 00:13:48,117
Len to zhoršujete.

190
00:13:55,376 --> 00:13:57,252
- Prepitné, priateľko.
- Vďaka, pán Marquez.

191
00:13:57,419 --> 00:13:58,545
Ani som vám neniesol kufre.

192
00:13:58,712 --> 00:13:59,879
Mal som dobrý týždeň.

193
00:14:00,047 --> 00:14:03,466
Oslavujeme, keď sa na nás
usmeje šťastie a delíme sa oň.

194
00:14:03,634 --> 00:14:05,760
Hovorte o nás Američanoch pekne.

195
00:14:11,433 --> 00:14:12,559
Nie!

196
00:14:12,726 --> 00:14:13,726
Hej, stoj!

197
00:14:20,067 --> 00:14:23,152
Pre vás, pán Ratchett, náš najlepší stôl.

198
00:14:28,284 --> 00:14:29,951
Nech sa páči. Najlepší stôl.

199
00:14:30,119 --> 00:14:31,911
Nie, chcem tamten.

200
00:14:37,126 --> 00:14:40,128
Hej, Masterman, máte všetko?

201
00:14:40,296 --> 00:14:44,299
Milé, že sa pýtate, pán MacQueen.
Nerobím chyby.

202
00:14:46,969 --> 00:14:49,345
Preboha! To je gróf Andrenyi.

203
00:14:49,513 --> 00:14:50,638
Poďte.

204
00:14:50,806 --> 00:14:55,435
Videl som vás tancovať v Monte Cristovi.
Smiem si vás odfotiť?

205
00:15:04,820 --> 00:15:06,446
Prosím, nie do tváre!

206
00:15:29,678 --> 00:15:31,012
Pardon.

207
00:15:41,398 --> 00:15:43,983
Orient expres,

208
00:15:44,151 --> 00:15:47,779
ktorý stojí v Sofii, Niši, Belehrade,
Vinkovci, Brode

209
00:15:47,947 --> 00:15:51,866
s prestupom do Bukurešti, Záhrebu,
Terstu, Benátok, Milána, Lausanne,

210
00:15:52,034 --> 00:15:54,243
Dijonu, Paríža, Bolone, Calais,

211
00:15:54,411 --> 00:15:57,038
s prípojom do Doveru a Londýna
odchádza o 15 minút!

212
00:15:57,206 --> 00:16:01,084
Tuto, Michel! Drahocenný náklad.
Potrebujem kupé v prvej triede.

213
00:16:01,251 --> 00:16:04,712
Postarajte sa o môjho vzácneho priateľa.
Nech sa cíti ako kráľ.

214
00:16:04,880 --> 00:16:06,923
Monsieur Bouc, máme plno. Nemám miesto.

215
00:16:07,091 --> 00:16:08,925
Tak ho urobíme. Dajte mu jedenástku.

216
00:16:09,093 --> 00:16:10,927
Jedenástku si nechávame
pre oficiálne návštevy.

217
00:16:11,095 --> 00:16:12,387
Je veľmi pohodlná.

218
00:16:12,554 --> 00:16:14,847
Je obsadená. Pred dvoma dňami
si ju rezervoval rakúsky profesor.

219
00:16:15,015 --> 00:16:17,350
V celom vlaku sa nenájde kupé prvej triedy?

220
00:16:17,518 --> 00:16:18,518
Nie, pane.

221
00:16:18,686 --> 00:16:19,686
Druhej?

222
00:16:19,770 --> 00:16:20,812
Vôbec nemáme miesto.

223
00:16:20,896 --> 00:16:22,605
Mademoiselle Debenhamová.

224
00:16:22,773 --> 00:16:24,649
Pán Poirot, idete s nami?

225
00:16:24,817 --> 00:16:26,818
Podľa toho, kto vyhrá túto debatu.

226
00:16:26,986 --> 00:16:28,319
Už prišli všetci cestujúci?

227
00:16:28,487 --> 00:16:31,030
Okrem jedného. Pána Harrisa.

228
00:16:31,198 --> 00:16:34,659
"Cestujúci sa musí dostaviť
najneskôr pol hodinu pred odchodom vlaku,

229
00:16:34,827 --> 00:16:36,411
"inak stráca nárok na miesto."

230
00:16:36,578 --> 00:16:39,122
Pol hodina prešla, stráca miesto.

231
00:16:39,289 --> 00:16:43,376
Odneste, prosím, kufre pána Poirota
do trojky k pánovi MacQueenovi.

232
00:16:43,544 --> 00:16:45,586
- Ďakujem, Bouc.
- Nemáte začo.

233
00:16:45,754 --> 00:16:46,754
Vitajte, pane.

234
00:16:50,009 --> 00:16:52,635
Číslo tri nič dobré neveští.

235
00:16:56,181 --> 00:16:58,558
Prepáčte, madame. Nechcel som.

236
00:16:58,726 --> 00:17:00,518
Ale trochu by ste mohli chcieť.

237
00:17:02,396 --> 00:17:06,441
Pri ceste vlakom vždy do niekoho vrazíte.

238
00:17:06,608 --> 00:17:07,775
Je to úžasné.

239
00:17:07,943 --> 00:17:10,319
No aj tak sa už teším domov.

240
00:17:10,487 --> 00:17:13,406
Cesty, to sú ostré jedlá, mešity, muži.

241
00:17:13,574 --> 00:17:16,909
Ale nakoniec vám chýba vlastná posteľ.

242
00:17:19,830 --> 00:17:24,876
Vraj v zahraničí lovím manžela.

243
00:17:26,086 --> 00:17:30,089
Úprimne povedané, nepopieram.
Užívam si samotu.

244
00:17:30,257 --> 00:17:35,136
Ale dáma má svoje potreby,
ktoré si musí napĺňať, ak má peniaze,

245
00:17:35,304 --> 00:17:37,722
a najlepšie pravidelne.

246
00:17:40,768 --> 00:17:44,145
No toto! V kuchyni horí!

247
00:17:44,313 --> 00:17:45,438
Dovidenia, madame.

248
00:17:47,357 --> 00:17:48,441
Dobrý večer.

249
00:17:50,110 --> 00:17:51,402
Číslo deväť.

250
00:17:51,570 --> 00:17:52,570
Dobrý večer.

251
00:17:53,447 --> 00:17:54,989
Ako sa máte? Bonsoir.

252
00:17:56,867 --> 00:17:58,493
Nie, po vás.

253
00:18:01,955 --> 00:18:03,164
Á, číslo tri.

254
00:18:04,374 --> 00:18:06,250
Vy ste pán MacQueen?

255
00:18:06,460 --> 00:18:08,294
Hej. Tuším ste si zmýlili pričňu.

256
00:18:10,005 --> 00:18:12,131
Prepáčte, nejaký problém?

257
00:18:12,508 --> 00:18:13,800
Nie, nie.

258
00:18:14,218 --> 00:18:15,218
Vlak je plný.

259
00:18:15,385 --> 00:18:20,181
Takže sme, ako to vravíte... spolunocľažníci.

260
00:18:21,850 --> 00:18:22,934
Naozaj?

261
00:18:23,102 --> 00:18:25,895
Aj ja som z vás sklamaný. Pekné.

262
00:18:34,780 --> 00:18:36,364
Poďte, zlatíčka.

263
00:19:03,225 --> 00:19:04,392
Nie.

264
00:19:08,230 --> 00:19:09,397
Nie.

265
00:19:10,983 --> 00:19:12,066
Tuto?

266
00:19:15,612 --> 00:19:18,030
Prečo ešte nemám vybalené?

267
00:19:19,992 --> 00:19:23,703
O päť minút odchádzame.
Posledná výzva pre cestujúcich!

268
00:19:32,671 --> 00:19:34,463
Vyčešeme ťa?

269
00:19:34,631 --> 00:19:37,383
Prečo im to tak trvá?

270
00:19:37,551 --> 00:19:39,218
Len čo vypadneme, nech pripravia posteľ.

271
00:19:39,386 --> 00:19:40,553
To je už zariadené, pán Ratchett.

272
00:19:40,721 --> 00:19:44,473
Nie, chcem ju mať pripravenú.
A prines mi diktafón.

273
00:19:44,641 --> 00:19:48,186
Psy na stole.
Nič nechutnejšie som jakživ nevidel.

274
00:19:48,353 --> 00:19:49,937
- Áno, pane.
- Zavolaj MacQueena,

275
00:19:50,105 --> 00:19:52,648
nech prinesie všetky účty
z milánskeho predaja.

276
00:19:52,816 --> 00:19:54,108
- Zariaď to.
- Áno, pane.

277
00:19:54,276 --> 00:19:55,818
Okamžite.

278
00:20:00,699 --> 00:20:03,117
- Nepočul si, že máš ísť?
- Už idem, pane.

279
00:21:04,346 --> 00:21:06,597
"Dávaj si pozor."

280
00:21:07,933 --> 00:21:09,558
Vaša káva, pán Ratchett.

281
00:21:13,105 --> 00:21:14,313
Kto to tu nechal?

282
00:21:14,481 --> 00:21:16,315
Neviem, pane.

283
00:21:28,245 --> 00:21:29,662
Dobrý večer, pani Hubbardová.

284
00:21:29,830 --> 00:21:31,330
Zdravím vás, pán Masterman.

285
00:21:48,473 --> 00:21:49,724
Zdravím vás.

286
00:21:51,810 --> 00:21:54,562
Ešte chvíľu na mne nechajte tie oči
a pýtam si nájomné.

287
00:21:55,188 --> 00:21:56,772
Zaplatím.

288
00:21:58,066 --> 00:21:59,692
Dajte si drink.

289
00:22:01,528 --> 00:22:03,487
Urazil som vás?

290
00:22:03,655 --> 00:22:05,364
Sklamal.

291
00:22:06,116 --> 00:22:08,868
Niektorí muži dobre vyzerajú,

292
00:22:09,036 --> 00:22:10,828
stačí len,

293
00:22:10,996 --> 00:22:14,290
aby držali ústa a získajú, čo chcú.

294
00:22:16,543 --> 00:22:19,670
A aj tak tie ústa otvoria.

295
00:22:35,729 --> 00:22:37,271
Všetko v poriadku, pani Hubbardová?

296
00:22:37,439 --> 00:22:40,483
Viem, že máte silnú intuíciu.

297
00:22:42,611 --> 00:22:45,529
To tvrdil aj môj druhý manžel.

298
00:22:45,697 --> 00:22:48,699
Počkajte, vlastne prvý.

299
00:22:48,867 --> 00:22:49,867
Hej.

300
00:22:49,951 --> 00:22:51,744
Najbystrejší muž na svete.

301
00:22:51,912 --> 00:22:55,039
Tvár ako krumpľa,
ale tú krumpľu som ľúbila.

302
00:22:56,541 --> 00:22:57,875
Príjemný rozhovor.

303
00:23:05,050 --> 00:23:06,717
Dobrú noc.

304
00:23:23,777 --> 00:23:24,944
Monsieur Poirot?

305
00:23:29,324 --> 00:23:30,324
Voilá.

306
00:23:31,284 --> 00:23:32,326
Kým dojete večeru,

307
00:23:32,494 --> 00:23:34,161
presuniem pána MacQueena
do kupé pána Bouca.

308
00:23:34,329 --> 00:23:36,455
Pocestujete prvou triedou, monsieur.

309
00:23:42,504 --> 00:23:43,504
...a čo vajíčka?

310
00:24:06,278 --> 00:24:07,570
Dobrý večer.

311
00:24:07,737 --> 00:24:09,029
Pani Hubbardová.

312
00:24:09,197 --> 00:24:10,531
Dobrý večer.

313
00:24:12,117 --> 00:24:13,367
Nech sa páči.

314
00:24:13,535 --> 00:24:16,996
- Pozornosť od Orient expresu.
- Vďaka, pán Bouc.

315
00:24:17,164 --> 00:24:20,291
Som tu, keby ste niečo potrebovali.

316
00:24:20,459 --> 00:24:21,834
Nie, ďakujem. Nepijem.

317
00:24:22,002 --> 00:24:24,295
Nerobí vám to dobre?

318
00:24:24,463 --> 00:24:27,256
Hriech mi nerobí dobre.

319
00:24:27,424 --> 00:24:30,676
V neresti diabol nachádza stúpencov.

320
00:24:30,844 --> 00:24:32,845
Už ani slovo.

321
00:24:34,598 --> 00:24:36,348
Dobrý večer.

322
00:24:36,516 --> 00:24:41,061
Monsieur. Dáte si apéritif?

323
00:24:41,229 --> 00:24:45,065
Prepáčte,
mám stretnutie s riaditeľom vlaku.

324
00:24:45,233 --> 00:24:47,651
Aj tak by odišiel.

325
00:24:47,819 --> 00:24:48,819
Prosím, pane.

326
00:24:53,992 --> 00:24:55,618
Všetko v poriadku?

327
00:24:57,579 --> 00:24:59,580
Ako sme inzerovali.

328
00:24:59,748 --> 00:25:03,584
A predsa nie je jedlo vo vlaku to najlepšie.

329
00:25:06,963 --> 00:25:08,088
Viete, niečo je na skupine

330
00:25:08,256 --> 00:25:11,425
neznámych ľudí, čo strávia spolu pár dní,
a nemajú nič spoločné,

331
00:25:11,593 --> 00:25:13,594
iba sa potrebujú dostať odniekiaľ niekam

332
00:25:13,762 --> 00:25:15,846
a viac sa nestretnú.

333
00:25:16,014 --> 00:25:18,182
Nuda plus anonymita,

334
00:25:18,350 --> 00:25:20,351
plus neustále natriasanie.

335
00:25:21,353 --> 00:25:24,021
S vašimi koníčkami z vás nikdy nič nebude.

336
00:25:24,189 --> 00:25:25,606
Bože, to dúfam.

337
00:25:26,775 --> 00:25:28,192
Objednaj mi rybu.

338
00:25:30,779 --> 00:25:35,783
Namiesto garupy morský jazyk,
namiesto čakanky zemiaky

339
00:25:36,785 --> 00:25:38,202
a namiesto hnedej omáčky bielu.

340
00:25:39,371 --> 00:25:43,123
Garcon, to znie lahodne. Aj pre mňa.

341
00:25:45,544 --> 00:25:47,169
Kňažná Dragomiroffová.

342
00:25:47,921 --> 00:25:51,257
Keby som sa mal oženiť pre peniaze,
pre také veľké by som sa oženil.

343
00:25:52,425 --> 00:25:53,717
Ráno som vyčesala Daliu.

344
00:25:53,885 --> 00:25:56,470
Nie, mučila si môjho psíka.

345
00:25:56,638 --> 00:25:57,846
Ale mala si ju vyčesať.

346
00:25:58,014 --> 00:26:00,182
Stále si užívate Dickensa?

347
00:26:00,350 --> 00:26:02,226
Veľmi, mon ami.

348
00:26:02,394 --> 00:26:06,063
S vašimi knihami a eskapádami
vám uniká romantika.

349
00:26:07,232 --> 00:26:09,650
Romantika sa trestá.

350
00:26:10,277 --> 00:26:11,694
Kedysi...

351
00:26:14,781 --> 00:26:17,491
Kedysi tu niekto bol.

352
00:26:29,087 --> 00:26:32,923
Ocenil by som,
aby ste ma už neusádzali k nemu.

353
00:26:33,091 --> 00:26:37,511
Rovný ma sedieť s rovným.
My si nie sme rovní.

354
00:26:38,638 --> 00:26:42,516
Nie všetci máme problém
s inými rasami, profesor.

355
00:26:42,684 --> 00:26:47,521
Ja ich chcem oddeliť
z úcty k všetkým druhom.

356
00:26:47,689 --> 00:26:52,693
Ak zmiešate červené víno s bielym,
pokazíte obe.

357
00:26:59,951 --> 00:27:01,952
Mám rada rosé.

358
00:27:45,497 --> 00:27:47,498
Ako sa darí?

359
00:27:47,666 --> 00:27:49,083
Smiem si prisadnúť?

360
00:27:50,335 --> 00:27:52,544
Zákusok je prehrešok,

361
00:27:52,712 --> 00:27:56,674
cítím sa hlúpo, ak mám hrešiť sám.

362
00:27:56,841 --> 00:27:59,259
Ja som najspokojnejší práve sám.

363
00:27:59,928 --> 00:28:01,220
Ale

364
00:28:01,388 --> 00:28:05,265
za kúsok vášho dezertu smiete.

365
00:28:05,433 --> 00:28:08,894
S radosťou. Prosím vás, ešte vidličku.

366
00:28:11,606 --> 00:28:13,774
Chcel som sa s vami zoznámiť, pán Poirot.

367
00:28:15,360 --> 00:28:19,113
Ešte som nesedel tak blízko
niekoho slávneho.

368
00:28:19,280 --> 00:28:21,365
Čoby, klamem.

369
00:28:21,533 --> 00:28:24,284
Raz som šiel v autobuse s Tyom Cobbom.

370
00:28:25,787 --> 00:28:27,621
Bejzbalistom z Detroitu.

371
00:28:30,709 --> 00:28:33,711
Smiem si zobrať tú špirálku na vrchu?

372
00:28:33,878 --> 00:28:36,088
Vy ste ale čudák.

373
00:28:37,132 --> 00:28:39,299
Zvláštny, svojrázny človek.

374
00:28:39,467 --> 00:28:42,636
Dospel som do veku,
keď viem, čo mám rád a čo nie.

375
00:28:42,804 --> 00:28:48,225
Čo mám rád, to si vychutnávam.
Čo nemám rád, to nestrpím.

376
00:28:48,393 --> 00:28:53,731
Napríklad jalové zdvorilosti
pred očividne obchodným jednaním.

377
00:28:54,399 --> 00:28:55,816
Ste vtipný.

378
00:28:57,152 --> 00:28:58,235
Dobre.

379
00:28:59,320 --> 00:29:01,488
Chcem vám ponúknuť prácu.

380
00:29:03,408 --> 00:29:06,660
"Pomstiteľ nevinných."
Tak vás nazývajú v novinách.

381
00:29:06,828 --> 00:29:08,245
Vy ste vari nevinný?

382
00:29:08,413 --> 00:29:09,997
Som podnikateľ.

383
00:29:10,165 --> 00:29:15,002
Obchodník s umením. Som v tom nový.

384
00:29:15,170 --> 00:29:18,005
Ale šťastie začiatočníka sa vyplatilo.

385
00:29:18,840 --> 00:29:20,466
Vykopávky, starožitnosti.

386
00:29:20,633 --> 00:29:23,844
Koberce. Orientálne.

387
00:29:24,804 --> 00:29:29,183
Som v tom nový, nemám ešte skúsené oko.

388
00:29:29,350 --> 00:29:33,187
Robia mi ťažkosti tí

389
00:29:33,354 --> 00:29:35,481
takzvaní odhadcovia.

390
00:29:35,648 --> 00:29:37,524
Nedá sa im veriť.

391
00:29:39,861 --> 00:29:41,695
Zákazník

392
00:29:42,697 --> 00:29:43,947
si niečo kúpi,

393
00:29:44,115 --> 00:29:48,202
oni zistia, že to nie je celkom originál,

394
00:29:48,369 --> 00:29:49,787
čo nie je moja chyba,

395
00:29:49,954 --> 00:29:53,540
ak je kašanská šatka napodobenina.

396
00:29:53,708 --> 00:29:54,833
Však?

397
00:29:58,546 --> 00:30:01,048
Narobil som si zopár nepriateľov, o to ide.

398
00:30:01,216 --> 00:30:04,468
Chodia mi listy, vyhrážky.

399
00:30:05,470 --> 00:30:08,055
Myslím, že sú od Talianov.

400
00:30:08,681 --> 00:30:12,684
Predal som v Miláne
niekoľko orientálnych kobercov.

401
00:30:13,978 --> 00:30:17,815
A kupci neboli
celkom spokojní s ich pôvodom.

402
00:30:19,025 --> 00:30:21,902
A chcú peniaze späť aj s úrokom, viete?

403
00:30:22,070 --> 00:30:23,070
Taliani.

404
00:30:23,738 --> 00:30:25,155
Makaróni.

405
00:30:26,157 --> 00:30:29,701
A zrazu sa tu zjaví geniálny detektív.

406
00:30:29,869 --> 00:30:31,078
Ja?

407
00:30:31,246 --> 00:30:34,706
- Áno, vy. Herkules Poirot.
- Hercule.

408
00:30:38,211 --> 00:30:39,545
Ide mi o toto.

409
00:30:39,712 --> 00:30:42,756
Chcem si vás najať, aby ste ma strážili,

410
00:30:42,924 --> 00:30:45,008
kým sa nedostanem do bezpečia.

411
00:30:46,219 --> 00:30:48,428
Peniaze bez roboty pre vás.

412
00:30:48,596 --> 00:30:50,514
A pre mňa pokoj v duši.

413
00:30:50,682 --> 00:30:52,266
- Rozumiem.
- Dobre.

414
00:30:52,433 --> 00:30:53,433
Odmietam.

415
00:30:53,560 --> 00:30:55,602
Prosím? To je zlé.

416
00:30:56,771 --> 00:31:00,065
Asi som sa nevyjadril jasne.

417
00:31:00,233 --> 00:31:04,236
Viete, niekto ma chce dostať.

418
00:31:04,404 --> 00:31:08,282
Nie som svätý, ani zďaleka.

419
00:31:08,449 --> 00:31:12,536
A ak je druhý svet,
budú ma súdiť rovnako ako vás.

420
00:31:12,704 --> 00:31:13,704
Ale

421
00:31:16,124 --> 00:31:19,459
obzvlášť sa tam neponáhľam.

422
00:31:19,919 --> 00:31:21,879
- Mierite na mňa pištoľou?
- Nie.

423
00:31:22,046 --> 00:31:24,631
Nie na vás. Na svet.

424
00:31:24,799 --> 00:31:27,134
Aj ja žijem vo svete. Nemierte na mňa.

425
00:31:27,302 --> 00:31:29,052
Čo poviete na desať tisíc za týždeň?

426
00:31:29,220 --> 00:31:31,138
Štedrá ponuka, pán Ratchett. Ale nie.

427
00:31:31,306 --> 00:31:33,599
- 15 tisíc?
- Nepočuli ste? Odmietam.

428
00:31:33,766 --> 00:31:35,142
Rozumiem.

429
00:31:36,102 --> 00:31:40,898
Nie som dosť nóbl
pre veľkého Herkula Poirota?

430
00:31:41,065 --> 00:31:42,107
Žiadni novinári...

431
00:31:42,275 --> 00:31:44,985
Predávate falzifikáty gangsterom.
Znášajte následky.

432
00:31:45,153 --> 00:31:47,279
Ja zločincov odhaľujem. Nechránim ich.

433
00:31:48,823 --> 00:31:50,949
Takže odmietate moje špinavé prachy.

434
00:31:51,117 --> 00:31:52,993
Odmietam vás, pán Ratchett.

435
00:31:54,078 --> 00:31:56,288
Prekáža vám obchod so zbraňou?
V tom to je?

436
00:31:56,456 --> 00:31:58,665
Je to oveľa osobnejšie.

437
00:32:00,418 --> 00:32:02,336
Nepáčite sa mi.

438
00:32:04,923 --> 00:32:06,757
Ospravedlňte ma.

439
00:32:07,926 --> 00:32:09,843
Ale môj zákusok vám chutil, čo?

440
00:32:10,011 --> 00:32:13,972
Bol vynikajúci. Želám vám
príjemné popoludnie, pán Ratchett.

441
00:32:38,539 --> 00:32:39,706
Ďakujem.

442
00:32:41,793 --> 00:32:43,001
Chladno.

443
00:33:03,731 --> 00:33:05,983
Moja drahá Katherine.

444
00:33:08,194 --> 00:33:09,486
Láska moja.

445
00:33:19,914 --> 00:33:21,915
Monsieur Dickens.

446
00:33:36,514 --> 00:33:37,764
Pán Ratchett?

447
00:33:45,940 --> 00:33:47,065
Pán Ratchett?

448
00:33:47,942 --> 00:33:49,067
Nič sa nedeje.

449
00:33:50,778 --> 00:33:51,778
Dobre, pane.

450
00:33:51,863 --> 00:33:52,863
Dobrú noc.

451
00:34:13,968 --> 00:34:14,968
Pani Hubbardová?

452
00:34:15,053 --> 00:34:16,928
Vždy je to pani Hubbardová.

453
00:34:17,096 --> 00:34:18,597
Pani Hubbardová.

454
00:35:13,194 --> 00:35:15,028
Je po nás?

455
00:35:15,196 --> 00:35:17,864
Dámy a páni, vlak sa vykoľajil.

456
00:35:18,533 --> 00:35:20,033
Ste v poriadku, pán Marquez?

457
00:35:20,201 --> 00:35:23,036
Som. Ďakujem.

458
00:35:23,371 --> 00:35:24,704
Pán Bouc ráno všetko objasní.

459
00:35:24,872 --> 00:35:27,207
Vo svojich kupé budete v bezpečí.

460
00:35:27,375 --> 00:35:28,542
Samozrejme.

461
00:35:28,709 --> 00:35:30,627
Zomrieme?

462
00:35:39,220 --> 00:35:41,012
Moja Katherine.

463
00:35:43,224 --> 00:35:45,183
Moja krásna...

464
00:36:28,352 --> 00:36:33,023
Dámy a páni, obávam sa,
že náš vlak sa ešte nikam nepohne.

465
00:36:33,191 --> 00:36:34,274
Hej, iba ak dolu.

466
00:36:34,442 --> 00:36:36,026
Ako dlho tu budeme trčať?

467
00:36:36,194 --> 00:36:38,570
Áno, niekto musí niečo urobiť.

468
00:36:38,738 --> 00:36:41,615
Samozrejme, že niečo robím. Nerobím nič.

469
00:36:41,782 --> 00:36:46,286
Presne pred dvoma hodinami a 10 minútami,
keď sme neprišli na čas do Brodu,

470
00:36:46,454 --> 00:36:48,580
prednosta stanice si domyslel, čo sa stalo

471
00:36:48,748 --> 00:36:51,416
a vypravil pracovníkov,
aby vyhrabali lokomotívu,

472
00:36:51,584 --> 00:36:53,793
odhrabali koľajnice a vypravili nás.

473
00:36:53,961 --> 00:36:55,128
Uisťujem vás, že dovtedy

474
00:36:55,296 --> 00:36:58,757
budeme v teple,
v pohodlí a s dobrým jedlom.

475
00:36:59,425 --> 00:37:00,550
Môžeme ísť pešo.

476
00:37:00,718 --> 00:37:03,386
A rovno zahynúť.

477
00:37:03,554 --> 00:37:05,472
Musím stihnúť prípoj.

478
00:37:05,640 --> 00:37:08,475
Pozajtra mi odchádza loď z Francúzska.

479
00:37:08,976 --> 00:37:12,270
Ale bez vás. A ja nebudem v Londýne.

480
00:37:12,438 --> 00:37:15,941
Pán Bouc, ste zodpovedný
za moju stratu času.

481
00:37:16,108 --> 00:37:17,734
Madam, nemôžete ma viniť za počasie.

482
00:37:17,902 --> 00:37:19,986
Isteže môžem. Nik iný tu nie je.

483
00:37:20,154 --> 00:37:22,280
A moja konferencia v Turíne?

484
00:37:22,448 --> 00:37:24,658
A ja mám stretnutie
v automobilke v Sochaux.

485
00:37:25,159 --> 00:37:27,577
Niektoré veci sú v Božích rukách.

486
00:37:28,162 --> 00:37:30,163
My nerozhodujeme o tom,

487
00:37:30,331 --> 00:37:33,750
či dorazíme bezpečne do cieľa,

488
00:37:34,919 --> 00:37:38,755
alebo padneme ako Lucifer.

489
00:37:49,767 --> 00:37:52,185
Raňajky, pán Ratchett.

490
00:37:53,646 --> 00:37:55,647
Bonjour, pán Masterman.

491
00:37:57,191 --> 00:37:58,525
Nejaký problém?

492
00:37:58,693 --> 00:38:00,193
Neviem, pane.

493
00:38:00,361 --> 00:38:01,778
Pán Ratchett?

494
00:38:10,830 --> 00:38:12,372
Prepáčte.

495
00:38:16,002 --> 00:38:17,502
Studený vzduch.

496
00:38:17,670 --> 00:38:21,673
Priveďte, prosím,
ihneď pána Bouca a doktora Arbuthnota.

497
00:38:42,320 --> 00:38:44,029
Bože dobrý!

498
00:38:44,196 --> 00:38:46,531
Ničoho sa nedotýkajte, iba tela.

499
00:38:50,036 --> 00:38:52,078
Bože, to je príšerné.

500
00:38:52,246 --> 00:38:54,748
Najprv sneh a teraz...

501
00:38:54,915 --> 00:38:57,876
Budem musieť vypovedať na polícii
na nejakej zavšivenej stanici.

502
00:38:58,044 --> 00:39:00,086
A zomrel tu človek.

503
00:39:01,047 --> 00:39:02,422
A zomrel tu človek.

504
00:39:02,590 --> 00:39:04,758
Bodli ho.

505
00:39:04,925 --> 00:39:06,051
Dlhým nožom s ostrou čepeľou.

506
00:39:06,218 --> 00:39:09,429
Viacero bodnutí, niektoré plytké,
iné prešli cez sval.

507
00:39:09,597 --> 00:39:11,014
Napravo či naľavo?

508
00:39:11,182 --> 00:39:12,891
Veď práve.

509
00:39:13,059 --> 00:39:17,270
Akoby vrah zavrel oči a bodal naslepo.

510
00:39:17,438 --> 00:39:20,857
Viete odhadnúť čas smrti?

511
00:39:21,025 --> 00:39:23,401
Pri otvorenom okne ťažko povedať,

512
00:39:23,569 --> 00:39:26,446
ale možno medzi polnocou a druhou.

513
00:39:26,614 --> 00:39:29,032
Ale nikto sem nevošiel.
Celú noc som tu sedel.

514
00:39:29,200 --> 00:39:32,202
To nie je možné, videl by som ho.

515
00:39:33,913 --> 00:39:35,747
Ďakujem vám.
Vráťte sa, prosím, do jedálenského vozňa.

516
00:39:35,915 --> 00:39:37,916
Michel, zaistite vagón.

517
00:39:40,127 --> 00:39:41,544
Poirot.

518
00:39:44,799 --> 00:39:46,800
Priateľ môj, potrebujem vašu pomoc.

519
00:39:50,137 --> 00:39:51,638
Musíte vypátrať, kto ho zabil.

520
00:39:51,806 --> 00:39:54,599
Úpenlivo vás prosím v mene Orient expresu.

521
00:39:54,767 --> 00:39:56,810
Keď príde polícia,
predložíme im vyriešený prípad.

522
00:39:56,977 --> 00:39:58,978
Iba vy ma môžete zachrániť.

523
00:39:59,146 --> 00:40:03,149
Dojíma ma vaša dôvera, mon cher.
Ale potrebujem oddych.

524
00:40:03,317 --> 00:40:06,403
Tak to berte ako dovolenkovú krížovku.

525
00:40:06,570 --> 00:40:08,446
Pre vás je to hračka.

526
00:40:08,614 --> 00:40:10,657
Zistíte pozadie cestujúcich.

527
00:40:10,825 --> 00:40:14,285
Ich počestné úmysly.
Potom spravíte to, čo vždy.

528
00:40:14,453 --> 00:40:18,790
Sadnete si do kresla, dáte si koláč

529
00:40:18,958 --> 00:40:21,126
a dumáte, kým sa vám nezjaví riešenie.

530
00:40:21,293 --> 00:40:23,086
Čo by ste inak robili, kým tu trčíme?

531
00:40:23,254 --> 00:40:25,839
Bez stimulácie vám odumrú šedé bunky.

532
00:40:26,006 --> 00:40:27,257
Podľa vás sedím v kresle,

533
00:40:27,425 --> 00:40:29,676
dávam si koláčik a zrazu mám skvelý nápad?

534
00:40:29,844 --> 00:40:31,177
- Neviem.
- Mám tu Dickensa.

535
00:40:31,345 --> 00:40:32,929
Dofrasa s Dickensom!

536
00:40:33,806 --> 00:40:36,182
Ak to necháme na políciu, vyberú si vinníka,

537
00:40:36,350 --> 00:40:38,435
pravého či nie, a obesia ho.

538
00:40:38,602 --> 00:40:39,769
Pravdepodobne pána Marqueza,

539
00:40:39,937 --> 00:40:42,105
iba preto, že sa volá Marquez.

540
00:40:42,273 --> 00:40:44,858
Alebo doktora Arbuthnota
pre farbu jeho pleti.

541
00:40:50,364 --> 00:40:53,366
Iba vy nastolíte spravodlivosť.

542
00:40:56,662 --> 00:40:58,538
- Dajte mi plánik tohto vozňa.
- Samozrejme.

543
00:40:58,706 --> 00:40:59,706
- Všetky pasy.
- Čo len chcete.

544
00:40:59,874 --> 00:41:01,791
Dohodnite rozhovor s každým cestujúcim.

545
00:41:01,959 --> 00:41:05,003
Dôkazy, systém a metóda,
kým nenájdeme vinníka.

546
00:41:05,171 --> 00:41:07,005
Vraždu neschvaľujem, priateľ môj.

547
00:41:07,173 --> 00:41:09,215
Denne stretnete ľudí,
bez ktorých by tu bolo lepšie,

548
00:41:09,383 --> 00:41:10,633
ale nevraždíte ich.

549
00:41:10,801 --> 00:41:13,386
Musíme byť lepší ako zvery.

550
00:41:15,222 --> 00:41:17,640
Poďme nájsť vraha.

551
00:41:17,808 --> 00:41:19,350
Čo sa deje?

552
00:41:21,896 --> 00:41:24,689
Vážení, dovoľte...

553
00:41:24,857 --> 00:41:27,525
Naša smola sa očividne zhoršila.

554
00:41:27,693 --> 00:41:28,693
Teda...

555
00:41:28,861 --> 00:41:31,863
Zomrel jeden cestujúci.

556
00:41:32,031 --> 00:41:33,656
Monsieur Ratchett.

557
00:41:42,917 --> 00:41:44,542
Takže ho nakoniec dostali.

558
00:41:44,710 --> 00:41:46,669
Predpokladáte, že ho niekto zabil?

559
00:41:46,837 --> 00:41:48,379
Nie, nie.

560
00:41:48,547 --> 00:41:51,216
Ale bol vo výbornej kondícii.

561
00:41:51,383 --> 00:41:52,884
Ibaže mal nepriateľov.

562
00:41:53,052 --> 00:41:55,053
Veruže bol zavraždený.

563
00:41:56,680 --> 00:41:59,516
Bože dobrý. Vražda, tu?

564
00:41:59,683 --> 00:42:00,892
Bohužiaľ, madame.

565
00:42:01,060 --> 00:42:02,894
Nech odpočíva v pokoji.

566
00:42:03,938 --> 00:42:07,106
V noci sa mi niekto hrabal v kupé.

567
00:42:07,274 --> 00:42:09,275
Ale nikto by mi neveril.

568
00:42:11,362 --> 00:42:12,403
Čo sa deje?

569
00:42:12,571 --> 00:42:14,948
Keďže sme tu uviazli,
rozhodol som sa prevziať prípad

570
00:42:15,115 --> 00:42:17,617
a nájsť pre priateľa monsieur Bouca vraha.

571
00:42:17,785 --> 00:42:19,452
Prečo vy?

572
00:42:20,579 --> 00:42:22,455
Volám sa Hercule Poirot

573
00:42:22,623 --> 00:42:25,250
a som asi najlepší detektív na svete.

574
00:42:25,793 --> 00:42:28,461
Postupne sa s vami všetkými porozprávam.

575
00:42:28,629 --> 00:42:31,256
Zatiaľ vám odporúčam,
aby ste sa zamkli v kupé.

576
00:42:31,423 --> 00:42:33,091
Cítim sa tu ako vo väzení.

577
00:42:33,259 --> 00:42:35,635
Je to pre vašu bezpečnosť.

578
00:42:35,803 --> 00:42:37,929
Ak došlo k vražde,

579
00:42:38,097 --> 00:42:40,098
bol tu vrah.

580
00:42:41,100 --> 00:42:42,976
Je tu s nami,

581
00:42:43,477 --> 00:42:46,813
vo vlaku.

582
00:42:57,449 --> 00:43:00,660
Dvere medzi vozňami boli v noci zamknuté?

583
00:43:00,828 --> 00:43:02,662
Samozrejme, sám som ich zamykal.

584
00:43:02,830 --> 00:43:05,248
Vlak prehľadali,
pod ním ani na ňom sa nikto neskrýva.

585
00:43:05,416 --> 00:43:10,253
Vyšetrovanie môžeme zúžiť
na cestujúcich vo vozni Calais.

586
00:43:10,421 --> 00:43:12,338
Bouc, budete mi asistovať.

587
00:43:12,506 --> 00:43:14,132
Ako jediný cestujúci, čo spal v inom vozni,

588
00:43:14,300 --> 00:43:16,259
nie ste podozrivý.

589
00:43:24,852 --> 00:43:28,354
Pán MacQueen, naozaj je teraz vhodné piť?

590
00:43:28,522 --> 00:43:30,315
Môj šéf je mŕtvy.

591
00:43:30,482 --> 00:43:33,818
Som bez práce a vy na mňa pozeráte,
akoby som ho zabil ja.

592
00:43:33,986 --> 00:43:35,194
Nikoho neobviňujeme.

593
00:43:35,362 --> 00:43:38,031
Poznali ste ho, preto sa
na základné veci pýtame vás.

594
00:43:38,198 --> 00:43:40,033
Boli ste jeho príbuzný?

595
00:43:40,868 --> 00:43:43,703
Nie, asistent.

596
00:43:45,205 --> 00:43:49,542
Plánoval som mu cesty, objednával bifteky.

597
00:43:49,710 --> 00:43:53,129
V živote som nevidel,
aby niekto pojedol toľko biftekov.

598
00:43:53,297 --> 00:43:55,465
Obchodoval so starožitnosťami.

599
00:43:55,633 --> 00:43:58,801
Nemal na to kvalifikáciu ani oko,
ani neovládal jazyky.

600
00:43:58,969 --> 00:44:02,388
Vlastne vôbec nemal hlavu na obchod,

601
00:44:02,556 --> 00:44:03,848
účtovníctvo, nič.

602
00:44:04,016 --> 00:44:05,224
O všetko som sa staral ja.

603
00:44:05,392 --> 00:44:07,852
Ako dlho ste uňho pracovali?

604
00:44:08,020 --> 00:44:10,855
Skoro rok.

605
00:44:11,023 --> 00:44:14,651
Prohibícia mi nebola po chuti,

606
00:44:16,570 --> 00:44:19,572
nuž som sa ocitol za morom a v dlhoch.

607
00:44:22,910 --> 00:44:25,495
Som právnik vzdelaním,

608
00:44:25,663 --> 00:44:27,497
ale nie povahou.

609
00:44:27,665 --> 00:44:29,832
Bol som v tom príšerný.

610
00:44:30,584 --> 00:44:31,876
Mali ste ho rád?

611
00:44:32,044 --> 00:44:34,420
Mal som rád jeho peniaze.

612
00:44:34,588 --> 00:44:35,713
Ratchett bol surový,

613
00:44:36,256 --> 00:44:40,927
náročný, hrubý a zrejme aj zločinec.

614
00:44:41,095 --> 00:44:42,929
Kedy ste ho videli naposledy?

615
00:44:43,097 --> 00:44:45,056
Tesne po desiatej.

616
00:44:45,224 --> 00:44:47,266
Zavolal ma, že si prejdeme
predaje v Taliansku.

617
00:44:47,434 --> 00:44:50,061
Predaj falzifikátov v Miláne?

618
00:44:50,229 --> 00:44:54,857
Áno. Chcel si prejsť účty.

619
00:44:55,025 --> 00:44:56,776
Všetko som mu musel preložiť,

620
00:44:56,944 --> 00:44:59,529
lebo zmluvy boli vo francúzštine,
a on nevedel ani slovo.

621
00:45:00,406 --> 00:45:01,739
A keď sme stáli vo Vinkovci,

622
00:45:01,907 --> 00:45:04,450
zarozprával som sa s tým
farebným doktorom, Arbuthnotom.

623
00:45:04,618 --> 00:45:06,786
Dali sme si pár pohárikov, rozhýbali nohy.

624
00:45:06,954 --> 00:45:07,954
Mal isté...

625
00:45:08,122 --> 00:45:11,791
svojské názory na Stalina,
ktoré som musel vyvrátiť.

626
00:45:11,959 --> 00:45:15,586
Nemám nič proti jeho rase,
len celkovo nemám rád Britov.

627
00:45:16,547 --> 00:45:18,089
Kedy ste sa rozišli?

628
00:45:18,257 --> 00:45:21,050
Odišiel kúsok po druhej.

629
00:45:21,218 --> 00:45:24,429
Viete konkrétne
o nejakých Ratchettových nepriateľoch?

630
00:45:24,596 --> 00:45:25,930
Bože.

631
00:45:26,098 --> 00:45:27,473
Povedzte číslo.

632
00:45:27,641 --> 00:45:30,309
Zveril sa vám, že sa mu vyhrážali?

633
00:45:30,477 --> 00:45:32,228
Dostal pár nepríjemných listov.

634
00:45:32,396 --> 00:45:35,648
Nejaké mám, ak sa chcete pozrieť.

635
00:45:35,816 --> 00:45:37,984
Ostatné roztrhal.

636
00:45:39,153 --> 00:45:40,945
Hodil ich do ohňa.

637
00:45:43,449 --> 00:45:44,449
Tu sú.

638
00:45:44,616 --> 00:45:46,451
dvAJ Si PozOR

639
00:45:46,618 --> 00:45:49,579
nas nlKTo NEobLAFne

640
00:45:49,747 --> 00:45:51,664
Merci, pán MacQueen.

641
00:45:51,832 --> 00:45:52,832
Ďakujem.

642
00:45:53,000 --> 00:45:56,002
Keby sme mali ďalšie otázky, prídeme.

643
00:45:59,673 --> 00:46:00,965
Nebol to ten Hispánec?

644
00:46:01,133 --> 00:46:03,634
Marquez. Čertovský chlap.

645
00:46:04,845 --> 00:46:08,347
A viete, takí ako on,

646
00:46:08,515 --> 00:46:12,685
nemajú odpor k vraždám,
z historického hľadiska.

647
00:46:12,853 --> 00:46:15,688
Tvrdili ste, že nemáte nič proti iným rasám.

648
00:46:15,856 --> 00:46:17,023
Asi...

649
00:46:18,317 --> 00:46:20,318
záleží na rase.

650
00:46:26,533 --> 00:46:28,201
A išlo mu to tak dobre.

651
00:46:28,368 --> 00:46:30,161
- Podľa vás to bol MacQueen?
- Na to je priskoro.

652
00:46:30,329 --> 00:46:32,705
Neviem si predstaviť,
že v záchvate dobodá človeka.

653
00:46:32,873 --> 00:46:34,332
Určite nie triezvy. Tak kto?

654
00:46:34,500 --> 00:46:36,125
To zatiaľ neviem. Poďme sa opýtať.

655
00:46:36,293 --> 00:46:38,169
- Koho?
- Obete.

656
00:47:13,831 --> 00:47:18,251
Má dvanásť bodných rán
a podľa Arbuthnota sú rozdielne.

657
00:47:18,418 --> 00:47:19,585
Ak je doktor vinný,

658
00:47:19,753 --> 00:47:22,255
rozhodne tým neutrpela jeho profesionalita.

659
00:47:22,422 --> 00:47:24,549
Aha, hodinky. Zastali o 1: 15.

660
00:47:24,716 --> 00:47:26,384
To súhlasí s doktorovým časom smrti.

661
00:47:26,552 --> 00:47:28,511
Je to celkom možné. Určite.

662
00:47:28,679 --> 00:47:30,930
- Tomu nerozumiem.
- Ani ja.

663
00:47:31,098 --> 00:47:32,265
Vôbec ničomu nerozumiem.

664
00:47:32,432 --> 00:47:34,350
Keď sa pozriete na tieto dve rany,

665
00:47:34,518 --> 00:47:37,687
sú hlboké a predsa je okolo málo krvi.

666
00:47:37,855 --> 00:47:40,439
Ibaže toto bol zúrivý útok.

667
00:47:40,607 --> 00:47:45,194
Útočník bodal bez vzorca,
iba extrémne násilne.

668
00:47:45,362 --> 00:47:49,240
A naša obeť, rázna, znepokojená, plná kávy

669
00:47:49,408 --> 00:47:52,743
po celý čas iba leží, nevzpiera sa,

670
00:47:52,911 --> 00:47:55,621
hoci tu má prostriedky

671
00:47:55,789 --> 00:47:59,125
na svoju obranu.

672
00:47:59,793 --> 00:48:01,460
Pre vás.

673
00:48:01,628 --> 00:48:04,213
Pozrime sa.

674
00:48:07,301 --> 00:48:10,469
Barbital. Uspal ho.

675
00:48:10,637 --> 00:48:12,972
Omámil, aby nemohol strieľať.

676
00:48:14,391 --> 00:48:16,642
A tu dámska vreckovka.

677
00:48:16,810 --> 00:48:20,313
Luxusná, ručná práca.
Bum, dvesto frankov v Paríži.

678
00:48:20,480 --> 00:48:22,982
A dokonca monogram "H".

679
00:48:23,150 --> 00:48:26,444
- A drôtik na čistenie fajky.
- Ďalšia stopa.

680
00:48:26,612 --> 00:48:29,280
Áno, hotová záplava stôp, to sa hodí.

681
00:48:29,448 --> 00:48:34,118
No zdá sa, že len jedna je pravá.

682
00:48:34,286 --> 00:48:37,163
Azda v tomto popolníku niečo nájdeme.

683
00:48:37,331 --> 00:48:39,332
Obhorený kúsok odkazu.

684
00:48:39,499 --> 00:48:42,668
Zrejme snaha spáliť dôkaz.

685
00:48:53,180 --> 00:48:54,639
Môžeme si to požičať, však?

686
00:48:54,806 --> 00:48:55,806
Ďakujem.

687
00:48:59,311 --> 00:49:01,771
Radšej by som vedel,

688
00:49:01,939 --> 00:49:06,150
prečo niekto zanechá stopu,
než čo je to za stopu.

689
00:49:08,820 --> 00:49:10,947
Hľadáme pravdu znútra, nie zvonka.

690
00:49:11,114 --> 00:49:16,160
V tomto prípade však
uvítam odbornú pomoc.

691
00:49:16,662 --> 00:49:18,871
Upravíte plameň.

692
00:49:25,712 --> 00:49:28,464
Ďalší výhražný list.

693
00:49:29,216 --> 00:49:30,383
Mýlite sa, mon ami.

694
00:49:30,550 --> 00:49:32,802
Tento skrýva tajomstvo.

695
00:49:32,970 --> 00:49:34,053
Pozrite.

696
00:49:37,641 --> 00:49:41,894
"krv Strongovej na rukách, zomrieš."

697
00:49:42,062 --> 00:49:43,854
Čo to znamená?

698
00:49:46,316 --> 00:49:47,984
Poďte so mnou, Bouc.

699
00:49:48,527 --> 00:49:50,569
Vyplníme medzery.

700
00:49:51,738 --> 00:49:54,365
Toto nikdy nebola dovolenková krížovka.

701
00:49:56,368 --> 00:49:58,703
Už viem, ako sa ten mŕtvy naozaj volal.

702
00:50:00,163 --> 00:50:04,583
Nie Ratchett, ale Cassetti.

703
00:50:04,751 --> 00:50:06,168
To meno poznám.

704
00:50:06,336 --> 00:50:08,754
Tak poznáte aj meno Armstrong.

705
00:50:08,922 --> 00:50:10,923
Prípad Armstrong?

706
00:50:11,091 --> 00:50:13,092
Ten príbeh otriasol svetom.

707
00:50:13,260 --> 00:50:14,260
Pred dvoma rokmi

708
00:50:14,428 --> 00:50:16,595
sa uznávaný pilot plukovník John Armstrong

709
00:50:16,763 --> 00:50:20,766
a jeho žena Sonia zobudili
a zistili, že ich jediné dieťa Daisy

710
00:50:20,934 --> 00:50:23,936
uniesli priamo z postieľky.

711
00:50:25,230 --> 00:50:26,355
Zúfalí

712
00:50:26,523 --> 00:50:28,274
zaplatili výkupné.

713
00:50:28,442 --> 00:50:32,445
Ale onedlho našli Daisy zavraždenú...

714
00:50:32,612 --> 00:50:36,282
... Ratchettom, vtedy Cassettim.

715
00:50:37,576 --> 00:50:41,287
Sonia čakala dieťa, keď sa to dozvedela.

716
00:50:41,455 --> 00:50:44,457
Zo šoku začala predčasne rodiť.

717
00:50:44,624 --> 00:50:47,460
Neprežila ona ani dieťa.

718
00:50:48,545 --> 00:50:50,087
Odkiaľ to viete, Poirot?

719
00:50:50,255 --> 00:50:52,631
Povedal mi to John Armstrong.

720
00:50:52,799 --> 00:50:54,633
Písal mi, žiadal ma o pomoc.

721
00:50:54,801 --> 00:50:56,802
Keď som dostal jeho list,

722
00:50:57,971 --> 00:50:59,805
bolo už neskoro.

723
00:51:01,600 --> 00:51:04,101
Medzitým sa zastrelil.

724
00:51:05,479 --> 00:51:07,104
Samovražda.

725
00:51:09,566 --> 00:51:14,820
"Máš krv Daisy Armstrongovej na rukách,
preto zomrieš."

726
00:51:14,988 --> 00:51:17,490
A veruže si zomrel.

727
00:51:17,657 --> 00:51:19,492
- Monsieur Poirot?
- Áno, Michel.

728
00:51:19,659 --> 00:51:23,329
Chce s vami hovoriť pani Hubbardová,
už ju dlhšie nezadržím.

729
00:51:24,164 --> 00:51:26,624
Prepáčte, že som vás nechal čakať.

730
00:51:27,292 --> 00:51:29,085
Očividne to vo vás vrie
a máte niečo na jazyku.

731
00:51:29,169 --> 00:51:31,378
To si píšte. Niečo vám chcem povedať,

732
00:51:31,546 --> 00:51:33,380
celý deň.

733
00:51:33,548 --> 00:51:37,218
Ten vrah bol v noci v mojom kupé.

734
00:51:37,677 --> 00:51:40,012
Myslela som, že ma chce zabiť.
Asi aj chcel,

735
00:51:40,180 --> 00:51:42,890
ale dostal Ratchetta.

736
00:51:43,058 --> 00:51:45,392
Zobudila som sa na to, že je u mňa muž.

737
00:51:46,186 --> 00:51:48,187
Viete určite, že to bol muž?

738
00:51:48,730 --> 00:51:51,524
Viem, aké to je, mať v spálni muža.

739
00:51:52,192 --> 00:51:55,027
Vravela som to vášmu sprievodcovi,
ale neveril mi.

740
00:51:55,195 --> 00:51:57,905
Vravím: "Skontrolujte spojovacie dvere
medzi mnou a Ratchettom.

741
00:51:58,073 --> 00:52:00,032
"Určite ušiel tade."

742
00:52:00,200 --> 00:52:02,910
Samozrejme, neboli zamknuté.

743
00:52:03,495 --> 00:52:04,578
Viem, že som ich zamykala,

744
00:52:04,746 --> 00:52:06,705
po tom, čo povedal Ratchett.

745
00:52:06,873 --> 00:52:10,334
Dával mi jasné návrhy.

746
00:52:11,086 --> 00:52:12,419
Počuli ste

747
00:52:12,587 --> 00:52:15,214
o prípade Armstrong?

748
00:52:16,508 --> 00:52:18,050
Tomu sa nedalo vyhnúť.

749
00:52:18,218 --> 00:52:19,510
Morbídne.

750
00:52:19,678 --> 00:52:21,720
Vrah tej malej, Cassetti,

751
00:52:22,556 --> 00:52:24,390
zomrel včera v noci.

752
00:52:24,558 --> 00:52:26,892
Bol to Ratchett.

753
00:52:27,853 --> 00:52:31,564
Vedela som, že je to sviniar.

754
00:52:33,066 --> 00:52:34,066
Ale veríte mi,

755
00:52:34,234 --> 00:52:36,360
že bol u mňa muž?

756
00:52:36,528 --> 00:52:38,571
Viem, podľa vás som bláznivá ženská.

757
00:52:38,738 --> 00:52:40,906
Ale mám dôkaz.

758
00:52:44,744 --> 00:52:45,786
To je z uniformy

759
00:52:45,954 --> 00:52:47,454
sprievodcu Orient expresu,

760
00:52:47,622 --> 00:52:50,082
ale mohol odpadnúť Michelovi,
keď bol vo vašom kupé.

761
00:52:51,251 --> 00:52:52,418
Mne žiadny nechýba.

762
00:52:52,586 --> 00:52:54,628
Našla som ho na perine na posteli,

763
00:52:54,796 --> 00:52:56,630
kde som spala.

764
00:52:56,798 --> 00:52:57,798
Čo poviete teraz?

765
00:52:57,966 --> 00:53:00,384
Že je to dôkaz, pani Hubbardová.

766
00:53:06,057 --> 00:53:07,433
Boli ste niekedy v Amerike?

767
00:53:07,601 --> 00:53:09,143
Raz.

768
00:53:09,311 --> 00:53:11,103
Pre rokmi, krátko.

769
00:53:11,271 --> 00:53:12,980
Načo?

770
00:53:13,148 --> 00:53:15,274
- Potvrdiť si podozrenie.
- Aké?

771
00:53:15,442 --> 00:53:16,817
Že sa mi tam nebude páčiť.

772
00:53:16,985 --> 00:53:18,652
Ponúkli mi miesto v Bostone.

773
00:53:18,820 --> 00:53:20,487
Videl som Boston a vrátil sa do Londýna.

774
00:53:20,655 --> 00:53:23,407
- Odtiaľ bol Ratchett? Z Bostonu?
- Naozaj neviem.

775
00:53:24,743 --> 00:53:25,951
Nebolo vhodné

776
00:53:26,411 --> 00:53:27,745
pýtať sa.

777
00:53:29,623 --> 00:53:30,623
Pokračujte.

778
00:53:30,790 --> 00:53:32,166
Naposledy

779
00:53:32,334 --> 00:53:35,628
som ho videl o deviatej.

780
00:53:35,795 --> 00:53:39,840
Priniesol som mu kávu a zavesil šaty.

781
00:53:44,346 --> 00:53:46,805
Vidím, že vás bolí zub.

782
00:53:47,682 --> 00:53:49,767
Tento týždeň mi ho majú
v Londýne vytrhnúť.

783
00:53:49,935 --> 00:53:53,479
Pán Ratchett trval na tom,
aby som to už neodkladal.

784
00:53:53,647 --> 00:53:55,981
Vraj má po krk môjho vzdychania.

785
00:53:56,149 --> 00:53:57,274
Koľký súcit...

786
00:53:57,442 --> 00:53:59,985
Bežne pil kávu takto v noci?

787
00:54:00,153 --> 00:54:04,365
Vôbec nie,
ale v poslednom čase bol rozrušený.

788
00:54:04,532 --> 00:54:08,494
Vraj chce zostať bdelý, hlavne včera v noci.

789
00:54:08,662 --> 00:54:11,038
Našiel si v kupé list.

790
00:54:12,207 --> 00:54:14,208
Povedz mi, že to nie ty.

791
00:54:14,376 --> 00:54:17,044
Keby som vám ja
nechal niečo nepekné na vankúši,

792
00:54:17,212 --> 00:54:18,837
nebol by to list.

793
00:54:19,839 --> 00:54:21,298
Kávu.

794
00:54:23,969 --> 00:54:25,177
Takýto

795
00:54:25,553 --> 00:54:28,347
poriadny komorník

796
00:54:28,515 --> 00:54:30,474
by so svojím pánom takto nehovoril.

797
00:54:31,476 --> 00:54:35,980
Ibaže by vedel, že sa jeho kariéra čoskoro

798
00:54:37,023 --> 00:54:38,482
skončí.

799
00:54:40,026 --> 00:54:42,695
Nebolí vás zub, však?

800
00:54:43,905 --> 00:54:45,030
Pľúca?

801
00:54:47,867 --> 00:54:49,368
Štítna žľaza.

802
00:54:50,161 --> 00:54:53,998
Rozšírilo sa to na žalúdok.
Na to isté zomrel otec, mal o 5 rokov menej.

803
00:54:55,709 --> 00:54:57,376
Nanajvýš pár mesiacov.

804
00:54:59,045 --> 00:55:01,046
Vraj sa to nedá operovať, povedal lekár.

805
00:55:01,214 --> 00:55:04,216
A zrazu som sa... nebál.

806
00:55:05,051 --> 00:55:08,095
Odvtedy si robím, čo chcem.

807
00:55:08,263 --> 00:55:09,388
Poviem, čo si myslím.

808
00:55:10,890 --> 00:55:12,057
Tá káva.

809
00:55:12,726 --> 00:55:14,727
Zrejme mu do nej dali barbital.

810
00:55:14,894 --> 00:55:16,895
Vy mi, pochopiteľne, poviete,
že ste mu ho tam nedali.

811
00:55:17,063 --> 00:55:18,063
Samozrejme, že nedal.

812
00:55:18,523 --> 00:55:21,608
Kedy a kde ste vzali kávu a šálku?

813
00:55:22,110 --> 00:55:23,444
V kuchyni, pane.

814
00:55:23,611 --> 00:55:27,865
Pri večeri som ju objednal na deviatu.

815
00:55:28,033 --> 00:55:31,243
Hocikto sa k nej mohol dostať.

816
00:55:38,918 --> 00:55:40,586
Pán Masterman.

817
00:55:41,046 --> 00:55:43,047
Mrzí ma váš boľavý zub.

818
00:55:53,099 --> 00:55:55,100
Mám rád tie malé zákusky.

819
00:55:56,436 --> 00:55:58,896
Slečna Pilar Estravadosová, ste misionárka,

820
00:55:59,064 --> 00:56:01,398
ale inak ste vyškolená opatrovateľka, však?

821
00:56:02,317 --> 00:56:03,734
Dlhovala som to Bohu.

822
00:56:03,902 --> 00:56:06,278
Máte u Neho dlh?

823
00:56:07,614 --> 00:56:09,239
V mojom živote

824
00:56:10,950 --> 00:56:13,786
boli márnotratné časy,

825
00:56:14,662 --> 00:56:18,290
keď som si brala viac, než som dávala.

826
00:56:18,458 --> 00:56:19,750
Gerhard Hardman.

827
00:56:19,918 --> 00:56:22,586
Profesor techniky.

828
00:56:22,754 --> 00:56:27,299
Veda prinavráti Nemecku jeho hrdosť.

829
00:56:27,467 --> 00:56:29,468
- Biniamino Marquez.
- Pán Marquez.

830
00:56:29,636 --> 00:56:32,137
Nechcem byť s tým zločinom nijako spájaný,

831
00:56:32,305 --> 00:56:33,472
pýtajte sa, čo len chcete.

832
00:56:33,640 --> 00:56:35,933
Hocičo. Už neklamem.

833
00:56:36,101 --> 00:56:38,102
Vyšli ste včera v noci zo svojho kupé?

834
00:56:38,269 --> 00:56:41,438
Iba raz, po aspirín.

835
00:56:41,606 --> 00:56:44,149
Pani Hubbardová mi ho večer ponúkla.

836
00:56:44,317 --> 00:56:46,276
Najskôr som odmietla,
ale keď som nemohla spať,

837
00:56:46,444 --> 00:56:48,112
zašla som si poň.

838
00:56:48,279 --> 00:56:50,489
Mám konferenciu v Turíne.

839
00:56:50,657 --> 00:56:54,326
Som tam jediný Rakúšan, takže bezo mňa

840
00:56:54,494 --> 00:56:56,620
to nebude mať úroveň.

841
00:56:56,788 --> 00:56:59,790
Potom som ušiel z väzenia
a podplatil sa až do USA,

842
00:56:59,958 --> 00:57:02,334
kde som prisahal,
že viac neklamem a nekradnem.

843
00:57:02,502 --> 00:57:05,337
Lebo viete, keď vám ľudia veria, kúpia viac.

844
00:57:05,505 --> 00:57:09,133
Taliani sú hovädá.
Španieli svine.

845
00:57:09,300 --> 00:57:11,135
Belgičania...

846
00:57:12,720 --> 00:57:17,349
Išiel som do kupé,
som s tým anglickým komorníkom.

847
00:57:17,517 --> 00:57:19,852
Chudák. Večne vzdychá.

848
00:57:20,019 --> 00:57:22,980
Ale určite dosvedčí, že som spal až do rána.

849
00:57:23,648 --> 00:57:24,731
Mali by ste vedieť,

850
00:57:24,899 --> 00:57:27,526
ak je to dôležité,

851
00:57:27,694 --> 00:57:30,028
že nastal trápny okamih.

852
00:57:30,196 --> 00:57:32,239
Keď som šla k pani Hubbardovej,

853
00:57:32,407 --> 00:57:34,324
otvorila som nesprávne dvere.

854
00:57:35,160 --> 00:57:36,743
Prepáčte.

855
00:57:36,911 --> 00:57:38,078
O koľkej to bolo?

856
00:57:38,246 --> 00:57:39,580
Bolo to asi...

857
00:57:39,747 --> 00:57:41,039
Vypadnite.

858
00:57:42,041 --> 00:57:44,042
...20 minút pred jedenástou.

859
00:57:44,878 --> 00:57:46,879
Zaujímavé.

860
00:57:47,046 --> 00:57:51,049
Pokiaľ viem, posledná
ste videli Ratchetta živého.

861
00:57:53,219 --> 00:57:54,761
- Váš biznis?
- Automobily.

862
00:57:54,929 --> 00:57:56,346
Mám tri predajne.

863
00:57:56,514 --> 00:57:59,600
Do Ameriky som prišiel s holým zadkom.
A teraz...

864
00:57:59,767 --> 00:58:01,727
Ak vravíte pravdu,
slečna Debenhamová to potvrdí.

865
00:58:01,895 --> 00:58:03,770
Je to pravda.

866
00:58:03,938 --> 00:58:06,106
Ja neklamem.

867
00:58:06,274 --> 00:58:07,858
Neklamem.

868
00:58:08,026 --> 00:58:11,111
Mohli ste si nevšimnúť,
že slečna Debenhamová odišla z kupé?

869
00:58:11,738 --> 00:58:14,364
Nie. Mám veľmi ľahký spánok.

870
00:58:14,532 --> 00:58:17,534
Niečo šuchne a som hore.

871
00:58:19,412 --> 00:58:21,413
Raz ma prekvapili.

872
00:58:23,082 --> 00:58:24,958
Nikdy viac.

873
00:58:25,126 --> 00:58:27,085
Nevravím, že som bol šofér.

874
00:58:27,253 --> 00:58:29,630
Na fotografiách, čo vám vypadli z kufra,

875
00:58:29,797 --> 00:58:33,800
na jednej podarenej je
chlapec v šoférskej čiapke

876
00:58:33,968 --> 00:58:35,385
u ocka v práci.

877
00:58:35,553 --> 00:58:37,095
Koho ste vozili?

878
00:58:38,389 --> 00:58:41,600
Slečna Estravadosová,
prečo máte mozole ako boxer?

879
00:58:41,768 --> 00:58:43,602
Pracujem na nebezpečných miestach,

880
00:58:44,437 --> 00:58:46,605
nemôžem podľahnúť strachu.

881
00:58:47,232 --> 00:58:48,232
Učila som sa biť.

882
00:58:48,399 --> 00:58:49,942
Ale od toho prekvapenia už nedôverujete

883
00:58:50,109 --> 00:58:51,568
svojmu Bohu?

884
00:58:51,736 --> 00:58:54,279
Nie, čo ak má plno práce.

885
00:58:54,739 --> 00:58:56,448
On má vždy plno práce.

886
00:58:57,283 --> 00:58:58,617
Je to Masterman.

887
00:58:58,785 --> 00:59:00,327
Zomierajúci človek nemá čo stratiť.

888
00:59:00,495 --> 00:59:02,496
Bravo, Bouc. Až na to, že pán Marquez

889
00:59:02,664 --> 00:59:04,957
práve potvrdil,
že jeho spolunocľažník Masterman

890
00:59:05,124 --> 00:59:07,960
si v čase vraždy čítal v posteli.

891
00:59:08,127 --> 00:59:10,504
Keby to bolo jednoduché,
nie som slávny. Ďalší.

892
00:59:19,138 --> 00:59:20,138
Slečna Debenhamová,

893
00:59:20,306 --> 00:59:21,932
nevadí vám čerstvý vzduch?

894
00:59:22,100 --> 00:59:23,642
Mám tu pre vás piknik.

895
00:59:24,978 --> 00:59:28,605
A moja spolubývajúca
dostala stiesnené priestory, chápem.

896
00:59:28,773 --> 00:59:31,441
Pre každého podozrivého
to správne prostredie.

897
00:59:31,609 --> 00:59:33,485
Ju ste rozhodili a mňa vymrazíte.

898
00:59:33,945 --> 00:59:34,945
Šikovné.

899
00:59:35,113 --> 00:59:38,031
Napíšete mi svoje meno a adresu, prosím?

900
00:59:38,199 --> 00:59:39,866
A je svetlofialová.

901
00:59:40,034 --> 00:59:43,036
Vraj ste sa pýtali na farbu jej nočnej košele.

902
00:59:47,375 --> 00:59:49,710
"Mary Hermione Debenhamová."

903
00:59:50,211 --> 00:59:52,462
Volajú vás aj Hermione?

904
00:59:52,630 --> 00:59:56,883
Mary, v zamestnaní slečna
Debenhamová. Ľaváčka.

905
00:59:57,635 --> 00:59:59,845
Nezvyčajné, viem.

906
01:00:00,013 --> 01:00:02,889
Zrejme už máte teóriu,
keď ma skúšate z krasopisu.

907
01:00:03,516 --> 01:00:05,517
Čo ste si mysleli o mŕtvom?

908
01:00:05,643 --> 01:00:08,520
Nepovedala by som, že som naňho myslela.

909
01:00:10,189 --> 01:00:11,481
Nechápem, na čo sa pýtate.

910
01:00:11,649 --> 01:00:15,652
Odpustite mi moje malé výstrelky.

911
01:00:17,155 --> 01:00:19,531
Ľudská povaha je príšerne komplikovaná.

912
01:00:19,699 --> 01:00:23,535
Ak ju chcete rozlúsknuť,
potrebujete správne nástroje.

913
01:00:23,703 --> 01:00:25,412
Vy sa len zahrávate, Hercule.

914
01:00:25,872 --> 01:00:27,039
Chodíte okolo horúcej kaše.

915
01:00:27,206 --> 01:00:28,874
Mám byť priamy? Parfait.

916
01:00:29,042 --> 01:00:31,251
Poznali ste doktora už skôr?

917
01:00:31,419 --> 01:00:32,419
Doktora Arbuthnota?

918
01:00:34,213 --> 01:00:35,339
Nie.

919
01:00:37,884 --> 01:00:39,843
Žeby náhla príťažlivosť?

920
01:00:43,264 --> 01:00:44,598
Nie sme v Amerike, slečna.

921
01:00:44,766 --> 01:00:48,560
Tu vám zákony nezakazujú cítiť, čo cítite.

922
01:00:51,856 --> 01:00:55,025
Ani nezakazujú mlčať,

923
01:00:55,193 --> 01:00:56,735
lebo...

924
01:00:59,238 --> 01:01:01,406
Nikdy som nebola v Amerike.

925
01:01:03,368 --> 01:01:07,454
Azda sa smiem spýtať na niečo,

926
01:01:07,622 --> 01:01:08,872
čo som začul?

927
01:01:09,040 --> 01:01:13,043
S tým vraj neznámym doktorom
si však nie ste cudzí.

928
01:01:13,211 --> 01:01:15,212
Vraveli ste mu:

929
01:01:15,380 --> 01:01:19,633
"Ešte nie. Keď bude po všetkom.
Potom nám nikto nič nemôže."

930
01:01:19,801 --> 01:01:21,426
Čo ste tým mysleli?

931
01:01:22,887 --> 01:01:25,597
Podľa vás som hovorila o vražde?

932
01:01:25,765 --> 01:01:28,600
Vy hneď všade vidíte zločin.

933
01:01:28,768 --> 01:01:30,435
Vo všetkom.

934
01:01:30,603 --> 01:01:32,729
- Každý deň vidíte zlo.
- Nie.

935
01:01:32,897 --> 01:01:37,401
Ale dosť na to, aby som vedel,
že spáchať zločin je anomália.

936
01:01:37,568 --> 01:01:40,487
Verím, že na vraždu

937
01:01:40,947 --> 01:01:43,407
treba zlomenú dušu.

938
01:01:45,785 --> 01:01:48,787
Znovu sa pýtam, čo ste tým mysleli?

939
01:01:51,082 --> 01:01:52,958
Ako sme povedali,

940
01:01:53,126 --> 01:01:56,002
žiadny zákon mi nezakazuje mlčať.

941
01:01:57,839 --> 01:01:59,339
Rozumiem.

942
01:02:09,267 --> 01:02:11,935
A čo bolo potom, kňažná?

943
01:02:12,103 --> 01:02:14,479
Po večeri som šla spať.

944
01:02:15,523 --> 01:02:21,653
Boh ma požehnal dlhým životom,
ale znepríjemnil mi ho boľavým chrbtom.

945
01:02:22,363 --> 01:02:24,948
Asi o trištvrte na jednu

946
01:02:25,116 --> 01:02:26,867
som zavolala Fräulein Schmidtovú.

947
01:02:27,034 --> 01:02:28,160
Pomasírovala ma

948
01:02:28,327 --> 01:02:30,495
a chvíľu mi čítala. Potom som spala.

949
01:02:31,998 --> 01:02:33,206
Poznali ste

950
01:02:33,374 --> 01:02:36,835
rodinu Armstrongovú?

951
01:02:44,177 --> 01:02:47,679
Prežili neskutočnú tragédiu.

952
01:02:47,847 --> 01:02:51,308
Obdivovala som matku Sonie Armstrongovej,

953
01:02:51,476 --> 01:02:53,643
Lindu Ardenovú, herečku.

954
01:02:53,811 --> 01:02:56,813
Nevídaný talent.

955
01:02:57,815 --> 01:03:00,984
Chcela sa dať na réžiu.

956
01:03:01,569 --> 01:03:05,822
Stala by sa z nej prvá titánka Broadwaya,

957
01:03:05,990 --> 01:03:07,866
nebyť tej tragédie.

958
01:03:08,034 --> 01:03:11,703
Linda Ardenová je mŕtva?

959
01:03:11,871 --> 01:03:13,705
Ako keby bola.

960
01:03:14,665 --> 01:03:16,208
Nevychádza z domu.

961
01:03:18,711 --> 01:03:21,379
Daisy bola moja krstná dcéra.

962
01:03:22,548 --> 01:03:24,382
Bola...

963
01:03:34,936 --> 01:03:38,104
Nechápem, ako to súvisí
s naším problémom.

964
01:03:38,272 --> 01:03:41,900
Pravé meno toho mŕtveho je Cassetti.

965
01:03:42,068 --> 01:03:45,111
On zavraždil malú Daisy Armstrongovú.

966
01:03:50,409 --> 01:03:52,077
Chápem.

967
01:03:52,245 --> 01:03:55,455
Priznávam, že tú rodinu poznám
a on je teraz mŕtvy.

968
01:03:56,290 --> 01:03:57,415
Tá náhoda

969
01:03:57,583 --> 01:03:59,918
je asi neznesiteľná.

970
01:04:00,711 --> 01:04:03,713
Vy si môžete dovoliť náhodu.

971
01:04:05,550 --> 01:04:08,593
Položím pár otázok
aj vašej Fräulein Schmidtovej.

972
01:04:08,761 --> 01:04:09,970
Netreba.

973
01:04:10,137 --> 01:04:11,721
Zaručujem sa za ňu.

974
01:04:11,889 --> 01:04:14,266
Aj tak, ak dovolíte.

975
01:04:15,434 --> 01:04:17,310
Fräulein, odpovedajte,
prosím, po nemecky.

976
01:04:17,603 --> 01:04:19,437
Ale jej jasnosť mi nebude rozumieť.

977
01:04:20,481 --> 01:04:21,815
O to ide.

978
01:04:26,112 --> 01:04:28,113
Nie je vaša? H ako Hildegarde?

979
01:04:31,117 --> 01:04:33,118
Na mňa je priveľmi nóbl.

980
01:04:34,954 --> 01:04:36,913
Ohľadne noci hovorila pravdu?

981
01:04:37,999 --> 01:04:42,335
Áno. Poslala po mňa sprievodcu,

982
01:04:42,837 --> 01:04:44,129
potom som šla spať.

983
01:04:44,755 --> 01:04:46,089
Videli ste niekoho cestou späť?

984
01:04:46,632 --> 01:04:48,258
Iba toho druhého sprievodcu.

985
01:04:49,969 --> 01:04:51,803
"Druhého sprievodcu"? Michela?

986
01:04:52,680 --> 01:04:54,097
Nie. Druhého, čo ma zobudil.

987
01:04:55,516 --> 01:04:56,516
Prosím, poďte so mnou.

988
01:04:58,853 --> 01:05:00,020
Určite ste nevideli jeho?

989
01:05:00,187 --> 01:05:02,439
Určite. Ten bol nižší a mal krátku briadku.

990
01:05:02,607 --> 01:05:03,648
Iný tu nie je.

991
01:05:03,816 --> 01:05:04,816
Viem, čo som videla.

992
01:05:04,984 --> 01:05:07,527
Pamätám si, že mal tenký hlas
a takú istú uniformu.

993
01:05:07,695 --> 01:05:09,446
Hoci tuším, že mu chýbal gombík.

994
01:05:09,614 --> 01:05:11,156
Ukážte mi váš univerzálny kľúč.

995
01:05:11,324 --> 01:05:15,160
Musíme nájsť uniformu a červené kimono.

996
01:05:15,328 --> 01:05:17,829
Tisíce fotografií, milióny ponožiek,

997
01:05:17,997 --> 01:05:19,831
nočné košele všetkých farieb okrem červenej,

998
01:05:19,999 --> 01:05:21,833
ale žiadna uniforma falošného sprievodcu.

999
01:05:22,001 --> 01:05:24,377
Prezreli sme kufre všetkých cestujúcich?

1000
01:05:24,545 --> 01:05:27,172
Všetky okrem grófa Andrenyiho
so ženou, pane.

1001
01:05:27,340 --> 01:05:29,299
Ich kufre nesmieme prehľadať.

1002
01:05:29,467 --> 01:05:31,217
Majú diplomatické víza.

1003
01:05:31,385 --> 01:05:33,303
Kde by ešte mohla byť?

1004
01:05:33,471 --> 01:05:36,681
Ešte sme neprezreli jeden kufor.

1005
01:05:37,975 --> 01:05:38,975
Môj.

1006
01:05:43,773 --> 01:05:46,024
Vrah sa mi vysmieva.

1007
01:05:46,192 --> 01:05:47,943
Dobre. Jeho prvá chyba.

1008
01:05:48,110 --> 01:05:51,154
A ako po dni býva noc...

1009
01:05:57,119 --> 01:05:59,496
Nie, to nie je moje.

1010
01:05:59,664 --> 01:06:00,789
Ja som vám povedala o sprievodcovi.

1011
01:06:00,957 --> 01:06:02,540
- Prečo, keby som to bola ja?
- Presne tak,

1012
01:06:02,708 --> 01:06:04,834
preto je vaše kupé ideálne miesto.

1013
01:06:05,002 --> 01:06:06,211
Voilá, gombík.

1014
01:06:06,379 --> 01:06:09,047
A ak je tu sprievodcova uniforma,

1015
01:06:09,215 --> 01:06:14,302
prečo nie aj univerzálny kľúč?

1016
01:06:14,470 --> 01:06:18,306
A už vieme, ako vrah
zázračne prechádzal cez zatvorené dvere.

1017
01:06:22,561 --> 01:06:24,354
- Bourbon.
- MacQueen.

1018
01:06:26,524 --> 01:06:27,524
Čo hľadáme teraz?

1019
01:06:27,650 --> 01:06:28,942
500 libier.

1020
01:06:29,026 --> 01:06:31,569
MacQueen mal účtovnú knihu.
Všetky Ratchettove kšefty.

1021
01:06:31,737 --> 01:06:33,405
Kde je?

1022
01:06:36,993 --> 01:06:37,993
Poirot?

1023
01:06:40,371 --> 01:06:42,580
Bouc, všetci zostanú vnútri!

1024
01:06:44,250 --> 01:06:45,250
Prosím, stojte!

1025
01:07:21,620 --> 01:07:23,079
Nehýbte sa, prosím.

1026
01:07:34,759 --> 01:07:36,968
Ďakujem, páni. Ďakujem.

1027
01:07:46,312 --> 01:07:49,147
Takže to bol MacQueen? Máte ho?

1028
01:07:50,983 --> 01:07:52,942
Ako mohol?

1029
01:07:53,110 --> 01:07:54,110
Nezabil som ho!

1030
01:07:54,278 --> 01:07:55,320
Chceli ste spáliť jeho účtovnú knihu,

1031
01:07:55,488 --> 01:07:57,822
ale niekde je ešte čitateľná.
Čísla však nesedia,

1032
01:07:57,990 --> 01:07:59,616
lebo ste ho okrádali.

1033
01:07:59,784 --> 01:08:01,284
Je to hotový...

1034
01:08:01,452 --> 01:08:04,662
Ako sa to povie? Nevestinec?

1035
01:08:04,830 --> 01:08:07,123
- Bordel?
- Bordel! Je to hotový bordel!

1036
01:08:07,291 --> 01:08:09,125
Okrádali ste ho!

1037
01:08:09,293 --> 01:08:10,919
Zľakli ste sa, že sa na to príde.

1038
01:08:11,087 --> 01:08:13,171
Preto ste ho zabili!

1039
01:08:13,339 --> 01:08:14,339
Hej.

1040
01:08:15,508 --> 01:08:18,968
Máte pravdu. Okrádal som ho.

1041
01:08:19,136 --> 01:08:20,428
O tisíce.

1042
01:08:21,472 --> 01:08:24,140
Vedel som, že sú to špinavé prachy.

1043
01:08:24,308 --> 01:08:27,602
Čo na tom, že som z nich trošku ubral?

1044
01:08:27,770 --> 01:08:30,647
Povedzte mi však jedno.

1045
01:08:30,815 --> 01:08:34,609
Prečo by som zabíjal svoju dojnú kravu?

1046
01:08:34,777 --> 01:08:35,985
Ja som to nespravil.

1047
01:08:36,153 --> 01:08:37,612
- Nezabil som ho!
- Nebol to on.

1048
01:08:38,614 --> 01:08:39,781
Nebol.

1049
01:08:40,658 --> 01:08:43,660
Určite sa jeho alibi točí okolo mňa,
že sme pili skoro do rána.

1050
01:08:43,828 --> 01:08:44,828
Je to tak.

1051
01:08:44,995 --> 01:08:48,665
Mal whisky, ja som spochybnil
kvalitu amerického alkoholu.

1052
01:08:48,833 --> 01:08:51,376
Ponúkol mi za pohárik,
aby som zmenil názor.

1053
01:08:52,002 --> 01:08:54,838
Pohádali sme sa o politike. Mal isté

1054
01:08:55,673 --> 01:08:59,134
naivné názory na Stalina.
Ale v alkohole sa vyzná.

1055
01:09:03,222 --> 01:09:05,181
Na slovíčko, prosím.

1056
01:09:05,349 --> 01:09:07,183
Dosvedčíte, že ste s ním boli celú noc?

1057
01:09:07,351 --> 01:09:09,477
Fajčili sme a bavili sa asi do druhej.

1058
01:09:09,645 --> 01:09:11,396
Dvaja kumpáni, on s cigaretami a vy...

1059
01:09:11,564 --> 01:09:13,982
Vy jediný tu fajčíte fajku.

1060
01:09:14,150 --> 01:09:16,025
Ukážete mi vašu fajku a tabak?

1061
01:09:16,193 --> 01:09:17,193
Isteže.

1062
01:09:17,361 --> 01:09:21,072
Doktor Arbuthnot, cestujete z Indie, však?

1063
01:09:21,240 --> 01:09:23,032
Teraz vypočúvate mňa?

1064
01:09:23,200 --> 01:09:25,076
Boli ste u Ratchetta predtým, než ho zabili?

1065
01:09:25,244 --> 01:09:26,244
Rozhodne nie.

1066
01:09:26,370 --> 01:09:28,329
Ale toto je váš drôtik na čistenie,
n'est-ce pas?

1067
01:09:28,497 --> 01:09:32,083
Ak ste ho našli uňho, hľadajte ďalej.

1068
01:09:32,251 --> 01:09:34,878
Ja ľudí liečim, neubližujem im.

1069
01:09:35,045 --> 01:09:38,214
Áno, museli ste veľa drieť,
aby ste sa stali lekárom.

1070
01:09:38,382 --> 01:09:41,843
Iba málokto z vašej rasy má tú možnosť.

1071
01:09:42,887 --> 01:09:44,888
Lekárska fakulta v Middlesexe
prijme jedného na ročník.

1072
01:09:45,055 --> 01:09:47,056
Mal som tú česť v 24-om.

1073
01:09:48,434 --> 01:09:50,894
Na vojne som bol strelec.

1074
01:09:51,061 --> 01:09:52,729
Ostrostrelec.

1075
01:09:52,897 --> 01:09:54,355
Zachránil som niekoľkých dôstojníkov.

1076
01:09:54,523 --> 01:09:56,900
Tí vďačnejší rozoznali
bystrú hlavu a istú ruku

1077
01:09:57,067 --> 01:09:58,943
a podporili moje vzdelanie.

1078
01:09:59,111 --> 01:10:00,528
Ich štedrosť je pre mňa záväzok.

1079
01:10:00,696 --> 01:10:02,864
Poznali ste plukovníka Armstronga?

1080
01:10:03,032 --> 01:10:05,909
Azda aj dvoch-troch Armstrongov.

1081
01:10:06,076 --> 01:10:07,076
Tommyho v 60-tom...

1082
01:10:07,244 --> 01:10:09,287
- Selbyho...
- Nie, plukovníka Johna Armstronga.

1083
01:10:09,455 --> 01:10:13,917
Oženil sa s Američankou,
uniesli a zabili im dieťa.

1084
01:10:16,212 --> 01:10:17,212
Toho veru nie.

1085
01:10:17,379 --> 01:10:19,422
Kde sa spoznali slečnu Debenhamovú?

1086
01:10:19,590 --> 01:10:22,759
Cestovali sme v jednom aute
v konvoji z Kirkuku do Nissibinu.

1087
01:10:22,927 --> 01:10:26,095
Ona tvrdí niečo iné,
čím sa stáva dosť podozrivou.

1088
01:10:27,431 --> 01:10:29,265
Mary je dáma.

1089
01:10:30,935 --> 01:10:32,602
Z tohto ju vynechajte. Zaručujem sa za ňu.

1090
01:10:32,770 --> 01:10:34,771
Ako za MacQueenovo alibi?

1091
01:10:38,234 --> 01:10:39,901
- Vy si nedáte povedať.
- Nikdy.

1092
01:10:41,612 --> 01:10:45,240
Máte šťastie.
Pán doktor tvrdí, že vás nespustil z očí.

1093
01:10:45,407 --> 01:10:46,950
Vidíte? Nemohol som ho zabiť.

1094
01:10:47,117 --> 01:10:48,159
Ale mohli.

1095
01:10:48,327 --> 01:10:50,161
Ratchett pil každý večer liek na spanie.

1096
01:10:50,329 --> 01:10:53,164
Mali ste ľahký prístup k barbitalu.

1097
01:10:53,332 --> 01:10:55,250
Mohli ste ho prisypať doktorovi do pitia

1098
01:10:55,417 --> 01:10:56,793
a potom zabiť Ratchetta.

1099
01:10:56,961 --> 01:10:57,961
Prečo by som to robil?

1100
01:10:58,128 --> 01:10:59,170
Už sme vám povedali motív.

1101
01:10:59,338 --> 01:11:01,339
Ja mám azda iný.

1102
01:11:01,507 --> 01:11:05,927
Oveľa osobnejší.

1103
01:11:06,095 --> 01:11:08,930
"Právnik vzdelaním, nie povahou."

1104
01:11:09,098 --> 01:11:12,100
Prečo ste teda študovali právo?

1105
01:11:13,310 --> 01:11:19,148
Azda aby ste uspokojili milovaného,
no náročného otca,

1106
01:11:20,150 --> 01:11:25,780
veľmi úspešného v tejto oblasti,

1107
01:11:25,948 --> 01:11:29,951
ktorý však prišiel o svoju pozíciu?

1108
01:11:31,036 --> 01:11:34,163
Bol istý renomovaný MacQueen, však?

1109
01:11:34,331 --> 01:11:37,959
Štátny žalobca za štát New Jersey,

1110
01:11:38,127 --> 01:11:43,339
zodpovedný za obžalobu
v prípade Armstrong.

1111
01:11:46,302 --> 01:11:48,678
Nemali podozrivého.

1112
01:11:49,680 --> 01:11:54,517
Otca tlačili, aby obvinil
tú francúzsku chuderku,

1113
01:11:54,685 --> 01:11:58,688
slúžku so slabým alibi, Susanne.

1114
01:12:00,524 --> 01:12:02,692
Celý prípad vystaval na nej.

1115
01:12:03,902 --> 01:12:06,863
Zabila sa.

1116
01:12:07,031 --> 01:12:09,699
Bola nevinná.

1117
01:12:09,867 --> 01:12:15,496
Keď napokon dôkazy viedli ku Cassettimu,
bol dávno preč.

1118
01:12:16,749 --> 01:12:19,375
Roznosili otca na kopytách.

1119
01:12:21,920 --> 01:12:23,921
Nemohol som preňho nič urobiť.

1120
01:12:24,089 --> 01:12:27,383
A predsa tvrdíte, že ste nevedeli,
že Ratchett je Cassetti?

1121
01:12:27,551 --> 01:12:29,218
Nie.

1122
01:12:29,386 --> 01:12:30,720
Ale našli ste ho.

1123
01:12:30,888 --> 01:12:31,888
Nie.

1124
01:12:31,972 --> 01:12:33,931
- Našli ste ho, pustili mu žilou...
- Nie.

1125
01:12:34,016 --> 01:12:38,561
...aby ste vyrovnali otcove dlhy
a nakoniec aj skóre.

1126
01:12:38,729 --> 01:12:40,063
Nie, nie.

1127
01:12:40,230 --> 01:12:42,190
Nebolo...

1128
01:12:42,358 --> 01:12:45,234
Nebolo to tak. Nie...

1129
01:12:48,572 --> 01:12:50,907
- Niekto rozkopol dvere...
- Doktor!

1130
01:12:51,075 --> 01:12:52,575
...zakryl mi tvár.

1131
01:12:54,411 --> 01:12:56,287
Musím to vytiahnuť.

1132
01:13:02,127 --> 01:13:03,920
- Moju tašku.
- Isteže.

1133
01:13:04,088 --> 01:13:05,254
Je v mojom kupé.

1134
01:13:06,215 --> 01:13:07,423
Nebudú na ňom odtlačky.

1135
01:13:07,591 --> 01:13:09,425
Vrah sa zbavoval vražednej zbrane.

1136
01:13:09,593 --> 01:13:11,094
Tamto!

1137
01:13:19,895 --> 01:13:22,772
Nezasiahol pľúca ani tepnu.

1138
01:13:22,940 --> 01:13:24,399
Šťastie, že žije.

1139
01:13:24,566 --> 01:13:25,942
To máte všetci.

1140
01:13:26,110 --> 01:13:27,110
Aký génius!

1141
01:13:27,277 --> 01:13:29,737
Prečo ste to ešte nevyriešili?

1142
01:13:30,155 --> 01:13:32,115
Musíte mu dať viac času.

1143
01:13:32,282 --> 01:13:33,449
Nuž,

1144
01:13:33,617 --> 01:13:36,494
toľko času nemám.
Dochádza mi krv.

1145
01:13:36,662 --> 01:13:37,662
Hej.

1146
01:13:37,788 --> 01:13:40,623
Otravuje pána MacQueena
a skutočný vrah je tu.

1147
01:13:40,791 --> 01:13:42,667
Je to niekto z vás.

1148
01:13:44,962 --> 01:13:47,463
Neviem, kto z vás. Nič som nepovedala.

1149
01:13:47,631 --> 01:13:49,090
Dajte mi pokoj, prosím.

1150
01:13:49,258 --> 01:13:50,633
Zahrajte niečo.

1151
01:13:50,801 --> 01:13:52,844
Priatelia, ráno budú koľajnice voľné.

1152
01:13:53,011 --> 01:13:54,595
Prosím, vráťte sa do izieb.

1153
01:13:54,763 --> 01:13:55,763
Ja spím tu,

1154
01:13:55,931 --> 01:13:58,141
kde ma všetci vidia a ja vidím všetkých.

1155
01:13:58,308 --> 01:13:59,851
Všetci by tu mali zostať.

1156
01:14:00,018 --> 01:14:02,770
Byť na očiach, v bezpečí, až do rána.

1157
01:14:02,938 --> 01:14:04,480
Vrah bez váhania znova udrie.

1158
01:14:09,111 --> 01:14:11,154
To isté poviem Andrenyiovcom,

1159
01:14:11,321 --> 01:14:12,822
aj s ich diplomatickou imunitou.

1160
01:14:17,870 --> 01:14:20,496
Ak smiem, pozriem si vaše pasy.

1161
01:14:25,836 --> 01:14:26,878
Viete, že s ňou musím hovoriť.

1162
01:14:28,005 --> 01:14:29,714
Na mene vašej ženy je mastný fľak.

1163
01:14:29,882 --> 01:14:30,882
Pozrite sa.

1164
01:14:31,008 --> 01:14:32,508
Elene nie je dobre.

1165
01:14:33,677 --> 01:14:36,304
Ak mi to nedovolíte, ohlásim
juhoslovanskej polícii, že nespolupracujete,

1166
01:14:36,472 --> 01:14:37,722
oboch vás zatknú a...

1167
01:14:37,890 --> 01:14:39,682
- Ako sa opovažujte!
- Drahý!

1168
01:14:41,727 --> 01:14:42,810
Drahý.

1169
01:14:49,026 --> 01:14:51,903
Vyzeráte smiešne, monsieur Poirot.

1170
01:14:52,070 --> 01:14:54,363
Všetci detektívi vyzerajú smiešne?

1171
01:14:57,034 --> 01:15:00,369
Prepáčte, že vás budím,
madame la comtesse.

1172
01:15:01,997 --> 01:15:03,915
Ja v noci nespím.

1173
01:15:04,082 --> 01:15:06,000
Spávam cez deň.

1174
01:15:06,168 --> 01:15:10,254
Niekto sa bojí tmy, ja neznesiem svetlo.

1175
01:15:10,422 --> 01:15:12,381
Takže ste stále pod vplyvom...

1176
01:15:13,217 --> 01:15:14,383
Barbitalu.

1177
01:15:14,927 --> 01:15:16,427
Barbital, barbital.

1178
01:15:17,221 --> 01:15:19,222
Beriem ho na litre.

1179
01:15:22,017 --> 01:15:24,060
Načo klamať, láska.

1180
01:15:24,228 --> 01:15:26,270
Vidí nám rovno do duše.

1181
01:15:28,232 --> 01:15:30,608
Bez neho ani na krok.

1182
01:15:31,735 --> 01:15:33,903
Bez neho nespím.

1183
01:15:35,739 --> 01:15:37,615
Beriem ho proti strachom.

1184
01:15:43,413 --> 01:15:44,413
Čoho sa bojíte?

1185
01:15:47,960 --> 01:15:49,210
Všetkého.

1186
01:15:53,924 --> 01:15:58,594
V pase máte meno
za slobodna Goldenbergová.

1187
01:15:58,762 --> 01:16:00,096
Židovka, však?

1188
01:16:00,264 --> 01:16:02,765
Nie až taká Židovka.
Moje druhé meno je Maria.

1189
01:16:02,933 --> 01:16:04,725
A tancujete ako váš manžel?

1190
01:16:04,893 --> 01:16:06,769
Nie ako môj manžel.

1191
01:16:06,937 --> 01:16:08,938
Baletný zbor.

1192
01:16:09,106 --> 01:16:10,273
On má talent od Boha.

1193
01:16:10,440 --> 01:16:14,443
Ja som sa ťažko vypracovala na priemer.

1194
01:16:17,614 --> 01:16:19,574
Prepáčte, musím si ľahnúť.

1195
01:16:20,117 --> 01:16:22,660
Máte aj inú nočnú košeľu?

1196
01:16:27,499 --> 01:16:31,502
Áno, mám. Žltú šifónovú.

1197
01:16:32,838 --> 01:16:34,297
Rada sa rozprávam s detektívmi.

1198
01:16:34,464 --> 01:16:36,632
Nikdy neviete, čo sa vás opýtajú.

1199
01:16:37,634 --> 01:16:38,801
Dobre ovládam hlavné mestá.

1200
01:16:38,969 --> 01:16:40,928
Moja guvernantka bazírovala na zemepise.

1201
01:16:43,807 --> 01:16:45,600
Ste spokojný?

1202
01:16:45,767 --> 01:16:49,812
Ako vždy, keď odhalím klamstvo.

1203
01:16:49,980 --> 01:16:53,649
Madame, vy nie ste Elena, ale Helena.

1204
01:16:53,817 --> 01:16:57,194
Hoci ste sa nešikovne pokúsili
zmeniť si meno v pase aj na kufroch.

1205
01:16:58,947 --> 01:17:01,657
Manžel počul o akomsi dôkaze,

1206
01:17:01,825 --> 01:17:05,870
vreckovke s vyšitým "H",
nechcel, aby ma s tým spájali.

1207
01:17:06,038 --> 01:17:09,498
Tak sme to zmenili.
Na kufri a v pase.

1208
01:17:09,666 --> 01:17:12,001
Nie je zločin chrániť sa pred problémami.

1209
01:17:12,169 --> 01:17:13,836
No máme tu problém.

1210
01:17:14,004 --> 01:17:17,882
Tento prípad sa točí okolo
tragédie Armstrongovcov,

1211
01:17:18,050 --> 01:17:21,636
zvláštne, koľko ľudí pre ňu trpelo.

1212
01:17:21,803 --> 01:17:23,554
Mladšia sestra.

1213
01:17:23,722 --> 01:17:25,640
Matka herečka,

1214
01:17:25,807 --> 01:17:29,018
pseudonym Linda Ardenová.

1215
01:17:29,186 --> 01:17:32,855
Predpokladám, že aj ona bola Židovka,

1216
01:17:33,023 --> 01:17:36,525
lebo kto si dáva najčastejšie pseudonym?

1217
01:17:36,693 --> 01:17:39,695
Je vari trúfalé hádať,

1218
01:17:39,863 --> 01:17:42,865
že jej skutočné meno bolo Goldenbergová?

1219
01:17:44,034 --> 01:17:48,579
Najmä ak nájdeme mladú ženu
v tom istom veku

1220
01:17:48,747 --> 01:17:51,540
ako jej mladšia dcéra,

1221
01:17:51,708 --> 01:17:54,001
a navyše ju kvári strach?

1222
01:17:54,670 --> 01:17:57,713
Sestra Sonie Armstrongovej.

1223
01:17:59,549 --> 01:18:00,841
Vypadnite!

1224
01:18:05,389 --> 01:18:08,891
Počujem rámus, utekám.
Práve včas, áno?

1225
01:18:09,059 --> 01:18:11,894
Teraz určite myslíte,
že vrahmi sú gróf s grófkou.

1226
01:18:12,062 --> 01:18:14,730
Gróf ju ochraňuje.
Grófka by nezabila ani muchu.

1227
01:18:14,898 --> 01:18:17,191
A vy skoncujte s tou pretvárkou.

1228
01:18:18,944 --> 01:18:22,238
Nie ste Rakúšan ani Nemec, ani profesor.

1229
01:18:22,906 --> 01:18:26,909
Ale stvárnili ste ho skvele.
Podľa niekoho, koho poznáte?

1230
01:18:32,290 --> 01:18:36,252
Tam, kde som vyrastal, bol mäsiar Kraut.

1231
01:18:36,420 --> 01:18:39,255
Dobrý muž s dobrým prízvukom.

1232
01:18:42,926 --> 01:18:44,093
Čo ma prezradilo?

1233
01:18:44,261 --> 01:18:46,053
Povedali ste "Tú-rin",

1234
01:18:46,221 --> 01:18:49,807
s nesprávnym prízvukom
na hrdého Germána.

1235
01:18:50,434 --> 01:18:51,976
"Tu-rín."

1236
01:18:55,272 --> 01:18:59,608
Vy ste ale hlavička, to musím uznať.

1237
01:19:04,156 --> 01:19:07,825
Herr Profesor Gerhard Hardman

1238
01:19:07,993 --> 01:19:09,952
je moje krytie.

1239
01:19:10,120 --> 01:19:12,496
Mrzia ma tie reči o farebných.

1240
01:19:12,664 --> 01:19:15,666
Dofrasa, sám som spolovice židák.

1241
01:19:15,834 --> 01:19:18,836
Cyrus Bethman Hardman.

1242
01:19:20,630 --> 01:19:22,006
Ste Pinkertonov detektív?

1243
01:19:22,174 --> 01:19:24,133
30 rokov.

1244
01:19:24,301 --> 01:19:27,261
V Istanbule som sa vracal od prípadu,
keď mi poslali kábelogram.

1245
01:19:27,429 --> 01:19:31,348
Ratchett požiadal o ochranu,
ponúkal trojnásobnú cenu.

1246
01:19:31,516 --> 01:19:33,517
Šťastie, že som tam bol.

1247
01:19:39,107 --> 01:19:43,944
Povedal, že mám hľadať
tmavého chlapíka s tenkým hlasom.

1248
01:19:44,613 --> 01:19:46,113
Celú noc som pozoroval chodbu

1249
01:19:46,281 --> 01:19:49,158
cez škárku vo dverách.

1250
01:19:49,326 --> 01:19:50,326
Každý zloduch

1251
01:19:50,494 --> 01:19:52,953
by musel prejsť popri mne.

1252
01:19:54,331 --> 01:19:55,623
Prisahám.

1253
01:19:55,791 --> 01:19:58,000
A odprisaháte aj

1254
01:19:58,168 --> 01:20:00,711
svojich 30 rokov u Pinkertona

1255
01:20:00,879 --> 01:20:02,463
alebo mi budete opäť klamať

1256
01:20:02,631 --> 01:20:06,133
a popriete, že ste najprv boli policajt?

1257
01:20:06,301 --> 01:20:09,678
Vaša pištoľ, mriežkovaná pažba,
modrá úprava,

1258
01:20:09,846 --> 01:20:12,973
edícia Police Positive.

1259
01:20:13,141 --> 01:20:15,684
Z roku 1927.

1260
01:20:15,852 --> 01:20:19,188
Zdá sa, že klamstvám niet konca.

1261
01:20:21,024 --> 01:20:23,734
Zbraň tu nechajte, profesor.

1262
01:20:43,922 --> 01:20:46,590
Z jeho kupé

1263
01:20:48,510 --> 01:20:51,720
by naozaj každého videl.

1264
01:20:53,849 --> 01:20:57,560
Ibaže by mal Ratchett otvorené dvere,

1265
01:20:57,727 --> 01:21:01,605
ako ich vraj otvorila Pilar Estravadosová.

1266
01:21:01,773 --> 01:21:05,067
V takom prípade by niekto

1267
01:21:05,235 --> 01:21:07,695
mohol uniknúť jeho zraku.

1268
01:21:13,702 --> 01:21:14,952
Moja drahá Katherine.

1269
01:21:16,746 --> 01:21:19,248
Toto je ohavný zločin

1270
01:21:19,416 --> 01:21:22,626
a ja neviem, ako ďalej.

1271
01:21:25,714 --> 01:21:28,299
Neviem nájsť prasklinu v stene.

1272
01:21:29,426 --> 01:21:32,553
Prečo sa mi vyhýba?

1273
01:21:37,392 --> 01:21:39,268
Vždy som si bol

1274
01:21:40,228 --> 01:21:41,770
taký istý.

1275
01:21:43,148 --> 01:21:44,940
Taký istý.

1276
01:21:47,110 --> 01:21:51,322
Ale teraz som pokorný.
A ako malé dieťa vravím,

1277
01:21:53,909 --> 01:21:55,826
že neviem.

1278
01:21:58,955 --> 01:22:01,457
Bojím sa, ma Katherine.

1279
01:22:17,140 --> 01:22:18,599
Prepáčte mi, vážení.

1280
01:22:18,767 --> 01:22:21,644
Nie je bezpečné byť vo vlaku,
kým prekladajú lokomotívu na koľajnice.

1281
01:22:21,811 --> 01:22:23,270
Musíme počkať v tuneli. Ďakujem.

1282
01:22:23,438 --> 01:22:24,647
Kam berú psy?

1283
01:22:24,814 --> 01:22:25,981
Budú spokojné.

1284
01:22:26,149 --> 01:22:27,149
Nie je to správne.

1285
01:22:27,317 --> 01:22:28,817
Trochu sa prebehnú.

1286
01:22:28,985 --> 01:22:30,778
Nie, nie je to správne.

1287
01:22:32,155 --> 01:22:33,280
Mrzne tu!

1288
01:22:33,990 --> 01:22:35,866
Uviazli sme?

1289
01:22:36,034 --> 01:22:38,160
Volali ste ma?

1290
01:22:38,328 --> 01:22:39,453
Ďalší výsluch?

1291
01:22:39,621 --> 01:22:42,039
Nie. Mám rád vašu spoločnosť.

1292
01:22:42,207 --> 01:22:43,499
Merci, Bouc.

1293
01:22:43,667 --> 01:22:44,833
Nech sa páči.

1294
01:22:46,461 --> 01:22:49,004
Mám desať otázok
a neviem sa dopátrať odpovedí,

1295
01:22:49,172 --> 01:22:51,131
no vlak už pomaly odchádza.

1296
01:22:51,299 --> 01:22:53,509
Vy máte jasný úsudok,

1297
01:22:53,677 --> 01:22:57,388
možno mi pomôžete
pohnúť sa ďalej. Prosím.

1298
01:23:01,977 --> 01:23:05,020
"Vreckovka. Drôtik do fajky.

1299
01:23:05,188 --> 01:23:08,857
"Červené kimono. Uniforma.

1300
01:23:09,025 --> 01:23:11,235
"Čas na hodinkách.

1301
01:23:11,403 --> 01:23:15,239
"Bol zavraždený vtedy? Skôr či neskôr?

1302
01:23:15,407 --> 01:23:17,866
"Jedným človekom či viacerými?

1303
01:23:18,034 --> 01:23:19,702
"Ktorým z nich?"

1304
01:23:22,747 --> 01:23:24,498
Prepáčte, s tým vám nepomôžem.

1305
01:23:28,878 --> 01:23:31,547
Azda je aj jedenásta otázka,
ktorú ste si zatiaľ nepoložili,

1306
01:23:31,715 --> 01:23:33,924
a ktorá zodpovie tých desať.

1307
01:23:34,092 --> 01:23:35,384
Azda áno.

1308
01:23:36,594 --> 01:23:40,556
Mohol by som ukázať na grófku.

1309
01:23:40,724 --> 01:23:43,100
Zistil som,
že je to sestra Sonie Armstrongovej.

1310
01:23:43,268 --> 01:23:44,685
- Ste si istý?
- Áno.

1311
01:23:44,853 --> 01:23:46,520
Ale možno je nevinná.

1312
01:23:46,688 --> 01:23:48,063
Možno.

1313
01:23:48,231 --> 01:23:50,858
Ale toľko ľudí mi tu už klamalo
a vôbec im to nevadí.

1314
01:23:51,026 --> 01:23:53,444
- Aj vy ste klamali.
- Ja?

1315
01:23:53,611 --> 01:23:55,362
Vraj ste nikdy neboli v Amerike.

1316
01:23:55,530 --> 01:23:57,865
Tiež ste mi zatajili, že v čase tragédie

1317
01:23:58,033 --> 01:24:00,075
ste žili v domácnosti Armstrongovcov

1318
01:24:00,243 --> 01:24:02,745
ako guvernantka ich dcéry.
Dobre to viete.

1319
01:24:02,912 --> 01:24:04,788
Mám svoj život.

1320
01:24:04,956 --> 01:24:06,874
Ako zadržanú v prípade vraždy

1321
01:24:07,042 --> 01:24:08,584
by ma nezamestnala žiadna rodina na úrovni.

1322
01:24:08,752 --> 01:24:11,462
Slečna, plánovali ste Ratchettovu vraždu.

1323
01:24:11,629 --> 01:24:13,756
A zavolali ste grófku, aby ste mali svedkyňu.

1324
01:24:13,923 --> 01:24:16,925
Keď uvidí, že je po ňom,
vráti sa azda niekdajšia Helena.

1325
01:24:17,093 --> 01:24:19,261
Čakali ste, kým zaspí vaša spolubývajúca,
ale nespala.

1326
01:24:19,429 --> 01:24:21,722
Omámili ste ju,
ale z barbitalu ju iba rozbolela hlava.

1327
01:24:21,890 --> 01:24:23,098
Požiadala o aspirín,

1328
01:24:23,266 --> 01:24:24,725
keď vlak zastal a sprievodca bol na stanici,

1329
01:24:24,893 --> 01:24:25,893
konečne bol čistý vzduch,

1330
01:24:26,061 --> 01:24:28,395
keď ste mohli nevidená
vojsť do Ratchettovho kupé.

1331
01:24:28,563 --> 01:24:30,647
Ľúbili ste Daisy Armstrongovú.
Zabili ste Cassettiho.

1332
01:24:34,778 --> 01:24:36,403
Cassetti bol sviniar.

1333
01:24:36,571 --> 01:24:38,280
Zaslúžil si smrť.

1334
01:24:46,956 --> 01:24:48,749
Ona ho nezabila.

1335
01:24:50,960 --> 01:24:52,586
To ja.

1336
01:24:57,258 --> 01:24:58,634
Mary, choď.

1337
01:24:59,636 --> 01:25:01,303
Nebudeš pykať za to,

1338
01:25:01,471 --> 01:25:02,846
čo som spravil ja.

1339
01:25:08,436 --> 01:25:10,104
Mary, choď už.

1340
01:25:13,650 --> 01:25:16,944
John Armstrong bol môj najlepší priateľ,
môj veliteľ.

1341
01:25:18,863 --> 01:25:20,656
Veril vo mňa.

1342
01:25:21,366 --> 01:25:24,827
Poslal ma na medicínu, dal mi budúcnosť.

1343
01:25:25,995 --> 01:25:28,330
Cassetti ho zničil.

1344
01:25:30,500 --> 01:25:32,668
V zármutku som našiel Mary.

1345
01:25:34,337 --> 01:25:36,338
A potom Ratchetta.

1346
01:25:38,133 --> 01:25:42,386
Chceli sme ho udať na polícii, to ste počuli.

1347
01:25:43,388 --> 01:25:46,014
Ale keď som ho uvidel,

1348
01:25:47,892 --> 01:25:50,185
vedel som, že si nezaslúži proces.

1349
01:25:50,645 --> 01:25:53,856
Takže ste omámili MacQueena.

1350
01:25:54,023 --> 01:25:56,150
Zmenili ste čas na hodinkách,

1351
01:25:56,317 --> 01:25:59,236
aby ste mohli klamať o čase smrti.

1352
01:25:59,404 --> 01:26:01,864
Nemôžete Mary obviniť.

1353
01:26:02,031 --> 01:26:03,323
Ani MacQueena.

1354
01:26:04,826 --> 01:26:08,203
Za svoje hriechy zaplatím sám.

1355
01:26:08,872 --> 01:26:10,497
Som vojak.

1356
01:26:10,665 --> 01:26:12,207
Vojaci zabíjajú, aby chránili.

1357
01:26:13,209 --> 01:26:16,170
A teraz, pán Poirot,
sa musím ochrániť pred vami.

1358
01:26:26,556 --> 01:26:29,391
Prečo ešte nie je po vás?

1359
01:26:34,731 --> 01:26:36,231
Poirot?

1360
01:26:50,705 --> 01:26:52,456
Páni, stojte!

1361
01:26:53,416 --> 01:26:56,460
Pane, musíme naložiť cestujúcich do vlaku.

1362
01:26:57,754 --> 01:26:59,922
Vzdiaľte sa

1363
01:27:00,089 --> 01:27:02,090
od vlaku,

1364
01:27:03,718 --> 01:27:06,553
kým vás nezavolám.

1365
01:27:24,781 --> 01:27:26,615
Klamete mi,

1366
01:27:27,408 --> 01:27:29,618
a myslíte si, že to nikto nevie.

1367
01:27:30,328 --> 01:27:32,829
Ale dvaja ľudia to vedia.

1368
01:27:33,289 --> 01:27:35,123
Áno, dvaja.

1369
01:27:36,000 --> 01:27:37,459
Váš Boh

1370
01:27:38,670 --> 01:27:41,004
a Hercule Poirot.

1371
01:27:44,842 --> 01:27:48,011
Vyriešme tento prípad.

1372
01:28:09,117 --> 01:28:12,995
Doktor sa ma pýtal,
prečo ešte nie je po mne.

1373
01:28:14,163 --> 01:28:16,498
Odpoveď, samozrejme, pozná.

1374
01:28:17,000 --> 01:28:19,710
Ostrostrelec, čo takto zblízka netrafí?

1375
01:28:21,504 --> 01:28:24,673
Neminuli ste cieľ.
Trafili ste s chirurgickou presnosťou.

1376
01:28:25,341 --> 01:28:28,135
Nezabili ste ma, lebo nie ste vrah.

1377
01:28:29,512 --> 01:28:31,722
Nikto z vás.

1378
01:28:32,682 --> 01:28:35,183
A predsa niekto vraždil.

1379
01:28:38,104 --> 01:28:40,564
Tento zločin má dve možné riešenia.

1380
01:28:42,150 --> 01:28:44,818
Jedno súhlasí skoro so všetkými faktami,

1381
01:28:44,986 --> 01:28:46,695
a jedno

1382
01:28:46,863 --> 01:28:48,530
zložité.

1383
01:28:49,532 --> 01:28:51,533
Prvé riešenie:

1384
01:28:51,701 --> 01:28:53,368
Ratchett mal nepriateľov.

1385
01:28:53,536 --> 01:28:56,413
Nejaký mafián sa vo Vinkovci
vkradol do vlaku,

1386
01:28:56,581 --> 01:28:58,915
kým sa MacQueen a Arbuthnot prechádzali.

1387
01:28:59,083 --> 01:29:02,085
Vybavený uniformou a kľúčom
bodol Ratchetta.

1388
01:29:02,253 --> 01:29:05,505
Odišiel cez kupé pani Hubbardovej a utiekol.

1389
01:29:05,757 --> 01:29:06,757
Nie.

1390
01:29:07,425 --> 01:29:10,344
Nie, nie, to nesedí.

1391
01:29:11,012 --> 01:29:12,888
Prečo by schovával uniformu?

1392
01:29:13,389 --> 01:29:15,015
Kto omámil Ratchetta?

1393
01:29:15,183 --> 01:29:17,225
A bodol pani Hubbardovú?

1394
01:29:17,685 --> 01:29:19,353
Dofrasa!

1395
01:29:20,521 --> 01:29:23,106
Kto by z toho čo mal?

1396
01:29:23,608 --> 01:29:27,402
Toto bola vražda vraha.

1397
01:29:27,945 --> 01:29:30,364
Úžitkom by azda bola

1398
01:29:30,782 --> 01:29:34,242
úľava na duši či v trápení.

1399
01:29:35,286 --> 01:29:39,915
Umlčanie hlasu, čo bráni spánku.

1400
01:29:46,297 --> 01:29:48,757
Medzi nami je vrah.

1401
01:29:50,134 --> 01:29:51,134
Takže...

1402
01:29:52,595 --> 01:29:56,264
Máme tu doktora,
vďačného priateľa plukovníka Armstronga.

1403
01:29:57,642 --> 01:30:00,894
Nájde útechu v spoločnosti guvernantky
Mary Debenhamovej,

1404
01:30:01,062 --> 01:30:03,772
ktorá je Daisy takmer ako matka.

1405
01:30:03,940 --> 01:30:08,652
A má blízko k mladšej sestre
pani Armstrongovej,

1406
01:30:08,820 --> 01:30:10,779
Helene Goldenbergovej,

1407
01:30:10,947 --> 01:30:15,784
vydatej za významného muža,
násilného zúrivca.

1408
01:30:16,244 --> 01:30:19,955
Cestujeme aj s Daisinou krstnou matkou,

1409
01:30:20,123 --> 01:30:22,958
ktorej patrí

1410
01:30:23,126 --> 01:30:28,296
vreckovka s monogramom,
nájdená na mieste činu.

1411
01:30:28,464 --> 01:30:34,136
Písmeno "H" sa v azbuke číta ako "N".

1412
01:30:35,096 --> 01:30:37,514
Natalia Dragomiroffová.

1413
01:30:37,682 --> 01:30:40,308
A jej oddaná komorná, čo sa vyzná v jedle?

1414
01:30:40,476 --> 01:30:44,146
Čo robila predtým?
Čo tak kuchárku u Armstrongovcov?

1415
01:30:45,148 --> 01:30:48,275
Ale ešte som neskončil.

1416
01:30:48,693 --> 01:30:50,485
Daisina opatrovateľka,

1417
01:30:50,653 --> 01:30:53,989
jej náhly náboženský zápal pramení z viny,

1418
01:30:54,157 --> 01:30:56,158
že jej uniesli zverenkyňu.
To vy ste boli

1419
01:30:56,325 --> 01:30:59,035
v jej izbe v tú noc,
keď sa tam Ratchett vkradol oknom?

1420
01:31:00,663 --> 01:31:03,331
Dali ste si v ten večer priveľa vína k večeri?

1421
01:31:03,499 --> 01:31:05,208
Vinili ste sa odvtedy,

1422
01:31:05,376 --> 01:31:07,002
že ste neboli schopná ho zastaviť?

1423
01:31:07,170 --> 01:31:09,880
Poznala len dobro

1424
01:31:10,047 --> 01:31:12,174
a lásku, kým...

1425
01:31:15,720 --> 01:31:17,179
kým som...

1426
01:31:18,681 --> 01:31:20,682
Pri mne nemusíte hádať, pane.

1427
01:31:21,225 --> 01:31:24,728
Vo vojne som bol plukovníkov sluha.

1428
01:31:25,521 --> 01:31:28,857
A potom jeho komorník v New Yorku.

1429
01:31:30,067 --> 01:31:32,861
Bol to skvelý človek.

1430
01:31:33,029 --> 01:31:35,030
Súhlasil by aj jeho šofér?

1431
01:31:35,198 --> 01:31:38,909
Žeby vďaka pôžičke zaručenej Armstrongom
vybudoval automobilové impérium?

1432
01:31:39,076 --> 01:31:41,703
Je mu zaviazaný životom.
Kto ďalší?

1433
01:31:41,871 --> 01:31:44,706
Čo Pinkertonov detektív, kedysi policajt,

1434
01:31:44,874 --> 01:31:47,042
pridelený prípadu Armstrong?

1435
01:31:47,210 --> 01:31:52,506
Zblížil sa s niekým,
s druhou, verejnosti neznámou obeťou.

1436
01:31:52,673 --> 01:31:56,510
Zaľúbili ste sa do slúžky,
skôr ako ju falošne obvinili.

1437
01:31:56,677 --> 01:31:58,178
Odišli ste od polície, keď ste videli

1438
01:31:58,346 --> 01:32:00,388
tú paródiu na spravodlivosť,

1439
01:32:00,556 --> 01:32:03,433
keď MacQueenov otec trval na jej uväznení.

1440
01:32:03,601 --> 01:32:05,936
Keď sa zabila.

1441
01:32:06,103 --> 01:32:08,230
Nie! Nie!

1442
01:32:09,398 --> 01:32:12,442
Susanne bola taká nežná.

1443
01:32:12,610 --> 01:32:14,736
Mala ma rada.

1444
01:32:15,571 --> 01:32:19,449
Šedivého starca.
Vravel som jej, že má na viac,

1445
01:32:21,702 --> 01:32:23,245
ale ona vždy

1446
01:32:23,788 --> 01:32:27,123
prišla načas na schôdzku.

1447
01:32:28,626 --> 01:32:29,668
Prečo je vlak taký plný

1448
01:32:29,752 --> 01:32:33,046
uprostred zimy?
Prečo sú rany také rozdielne?

1449
01:32:33,214 --> 01:32:36,299
Prečo toľko dôkazov? Prečo?

1450
01:32:37,927 --> 01:32:40,095
Prečo sprievodca?

1451
01:32:41,222 --> 01:32:42,806
Pierre Michel z Avignonu,

1452
01:32:44,809 --> 01:32:46,977
ktorý prišiel o sestru,

1453
01:32:47,728 --> 01:32:49,771
tú obvinenú slúžku,

1454
01:32:50,439 --> 01:32:52,774
Susanne Michelovú.

1455
01:32:56,654 --> 01:33:01,783
Iba jedna osoba stratila viac ako vy všetci.

1456
01:33:01,951 --> 01:33:04,828
Tragická Linda Ardenová,

1457
01:33:04,996 --> 01:33:07,122
Sonina matka,

1458
01:33:07,290 --> 01:33:09,457
Daisina stará matka.

1459
01:33:09,625 --> 01:33:11,793
Odišla z divadla,

1460
01:33:12,420 --> 01:33:15,922
ale odohrala ešte jedno predstavenie.

1461
01:33:36,944 --> 01:33:39,863
Ste neskutočne inteligentný.

1462
01:33:42,658 --> 01:33:46,119
Vražda má zvyčajne jednu obeť.

1463
01:33:46,287 --> 01:33:49,289
Keď Ratchett zabil Daisy Armstrongovú,

1464
01:33:49,457 --> 01:33:54,544
zničil a ukončil tucet životov.

1465
01:33:54,712 --> 01:33:57,339
Žiadajú spravodlivosť!

1466
01:33:58,007 --> 01:34:01,468
No z týchto ublížených duší,

1467
01:34:01,636 --> 01:34:04,638
ktorá je vrah?

1468
01:34:04,805 --> 01:34:08,642
Kto chytil nôž? Odpoveď je...

1469
01:34:13,814 --> 01:34:17,025
Ani jeden z vás by to nedokázal urobiť.

1470
01:34:17,526 --> 01:34:19,194
Ani dvojica.

1471
01:34:19,654 --> 01:34:22,197
Mohli ste to urobiť

1472
01:34:22,740 --> 01:34:24,574
jedine všetci spolu.

1473
01:34:25,493 --> 01:34:26,743
Spolu.

1474
01:34:29,830 --> 01:34:31,206
Spolu.

1475
01:34:32,583 --> 01:34:34,668
Aj keď lavína všetko zmenila,

1476
01:34:34,835 --> 01:34:38,546
rovnako ako detektív, zmenili ste plán.

1477
01:34:38,714 --> 01:34:41,216
Kimono, uniforma.

1478
01:34:41,384 --> 01:34:44,844
Pozoruhodná improvizácia,
doktor, čo vie zasadiť ranu a nezabiť.

1479
01:34:45,012 --> 01:34:46,930
Každý zohral svoju rolu.

1480
01:34:47,098 --> 01:34:48,556
Do toho.

1481
01:34:48,933 --> 01:34:50,600
Bol to môj plán.

1482
01:34:51,769 --> 01:34:53,853
Ja som ich najala.

1483
01:34:54,397 --> 01:34:56,898
Hardman mal vystopovať Cassettiho.

1484
01:34:57,066 --> 01:35:00,402
MacQueena a Mastermana
som k nemu poslala pracovať.

1485
01:35:01,904 --> 01:35:04,906
MacQueen vybavil cestu na deň,
keď mal Michel službu.

1486
01:36:46,842 --> 01:36:47,842
Pán Ratchett?

1487
01:36:51,347 --> 01:36:52,680
Nič sa nedeje.

1488
01:36:53,682 --> 01:36:54,974
Dobrú noc.

1489
01:36:56,185 --> 01:36:57,894
A tak to bolo.

1490
01:36:58,813 --> 01:37:01,397
Za smrť nevinnej.

1491
01:37:02,483 --> 01:37:04,359
Život za život.

1492
01:37:06,529 --> 01:37:08,029
Pomsta.

1493
01:37:09,532 --> 01:37:11,574
Za toto si zaslúžim odvisnúť iba ja.

1494
01:37:11,742 --> 01:37:14,202
Bol to môj plán!

1495
01:37:15,204 --> 01:37:18,373
Povedzte polícii, že to iba ja, sama.

1496
01:37:18,541 --> 01:37:21,543
Vo mne už aj tak niet života.

1497
01:37:21,710 --> 01:37:24,712
Oni teraz majú šancu.

1498
01:37:24,880 --> 01:37:26,214
Modlím sa, že Helena...

1499
01:37:29,260 --> 01:37:31,094
...má teraz šancu.

1500
01:37:31,512 --> 01:37:33,012
Môžu...

1501
01:37:34,223 --> 01:37:36,057
...ísť, žiť...

1502
01:37:36,600 --> 01:37:38,560
...nájsť kúsok radosti...

1503
01:37:38,727 --> 01:37:40,228
...niekde.

1504
01:37:42,231 --> 01:37:44,566
Nech sa to skončí mnou.

1505
01:37:47,945 --> 01:37:49,904
Nie sú vrahovia.

1506
01:37:51,448 --> 01:37:53,741
Sú to dobrí ľudia.

1507
01:37:54,910 --> 01:37:57,287
Môžu byť opäť dobrí.

1508
01:38:01,208 --> 01:38:04,586
Existovalo dobro a zlo.

1509
01:38:05,087 --> 01:38:07,088
A zrazu ste tu vy.

1510
01:38:11,051 --> 01:38:13,303
Toto nemôžem rozsúdiť.

1511
01:38:14,471 --> 01:38:16,389
Rozhodnite sa vy.

1512
01:38:17,933 --> 01:38:20,143
Ak chcete odísť a nepykať za svoj zločin,

1513
01:38:22,271 --> 01:38:24,731
tak musíte spáchať ešte jeden.

1514
01:38:26,400 --> 01:38:27,775
Nebudem vám brániť.

1515
01:38:31,113 --> 01:38:33,656
Nesmú vás zabiť!

1516
01:38:34,325 --> 01:38:39,454
Hoďte moje telo do jazera
a na stanici odídete slobodní.

1517
01:38:40,289 --> 01:38:42,081
Musíte ma umlčať.

1518
01:38:42,625 --> 01:38:44,292
Bouc vie klamať.

1519
01:38:44,960 --> 01:38:46,628
Ja nie.

1520
01:38:50,799 --> 01:38:54,344
No tak! Niekto z vás!

1521
01:38:54,929 --> 01:38:56,304
Nie.

1522
01:38:56,805 --> 01:38:59,641
Ja som zomrela vtedy s Daisy.

1523
01:39:01,143 --> 01:39:02,143
Nie!

1524
01:39:45,229 --> 01:39:48,022
Vraveli ste, že hľadáte spravodlivosť.

1525
01:39:48,190 --> 01:39:50,566
Kde je tu spravodlivosť?

1526
01:39:53,487 --> 01:39:55,905
Občas ľudské zákony nestačia.

1527
01:39:57,825 --> 01:39:59,909
Kde je svedomie?

1528
01:40:02,371 --> 01:40:05,206
Pochované s Daisy.

1529
01:42:32,146 --> 01:42:35,523
Vážený plukovník Armstrong.

1530
01:42:36,525 --> 01:42:39,694
Konečne Vám môžem odpísať

1531
01:42:39,862 --> 01:42:45,491
aspoň takto v duchu, lebo verím,

1532
01:42:45,659 --> 01:42:49,078
že ma niekde počujete.

1533
01:42:50,164 --> 01:42:54,208
Odhalil som pravdu v tomto prípade,

1534
01:42:54,376 --> 01:42:57,044
a je nanajvýš znepokojujúca.

1535
01:42:58,046 --> 01:43:01,549
Uvidel som zlomenú dušu.

1536
01:43:01,925 --> 01:43:07,013
Toľko zničených životov,
toľko bolesti a hnevu

1537
01:43:07,181 --> 01:43:11,058
otrávili dušu jedom hlbokého žiaľu,

1538
01:43:11,226 --> 01:43:14,729
až sa z jedného zločinu stalo mnoho.

1539
01:43:16,356 --> 01:43:22,236
Vždy som chcel veriť,
že človek je rozumný a civilizovaný.

1540
01:43:22,404 --> 01:43:25,740
Moja existencia závisí od tejto nádeje,

1541
01:43:25,908 --> 01:43:31,245
od poriadku a systému a šedých buniek.

1542
01:43:32,414 --> 01:43:35,625
Teraz by som však mal

1543
01:43:36,084 --> 01:43:38,294
zrejme načúvať

1544
01:43:39,129 --> 01:43:41,380
svojmu srdcu.

1545
01:43:47,387 --> 01:43:48,971
Dámy a páni,

1546
01:43:50,557 --> 01:43:54,769
pri tomto prípade som pochopil,
že misky na váhach spravodlivosti

1547
01:43:54,937 --> 01:43:57,605
nemožno vždy presne vyvážiť.

1548
01:43:58,815 --> 01:44:01,275
Tentoraz sa musím naučiť

1549
01:44:01,443 --> 01:44:04,570
prežiť nerovnováhu.

1550
01:44:06,240 --> 01:44:08,574
Tu nie sú vrahovia.

1551
01:44:08,742 --> 01:44:12,119
Iba ľudia, čo si zaslúžia šancu na uzdravenie.

1552
01:44:13,121 --> 01:44:15,957
Polícia prijala moje prvé riešenie zločinu,

1553
01:44:16,124 --> 01:44:19,168
jedného vraha, ktorý ušiel.

1554
01:44:20,003 --> 01:44:23,756
Vystúpim teraz z vlaku,
aby som vybavil formality.

1555
01:44:24,800 --> 01:44:26,842
Vy môžete ísť.

1556
01:44:28,178 --> 01:44:31,013
Skúste nájsť mier v duši.

1557
01:44:33,475 --> 01:44:35,184
My všetci.

1558
01:44:50,826 --> 01:44:51,826
Dobrý deň.

1559
01:44:52,494 --> 01:44:56,998
Hľadám pána Poirota.
Potrebujeme ho v súrnej záležitosti.

1560
01:44:58,166 --> 01:45:00,126
Je na dovolenke.

1561
01:45:02,504 --> 01:45:04,505
Opäť prípad Kassner?

1562
01:45:04,673 --> 01:45:07,174
Nie, pane, horšie.

1563
01:45:07,342 --> 01:45:09,176
Musím ho odviezť do Egypta.

1564
01:45:09,344 --> 01:45:13,014
Došlo k vražde, pane,
rovno na tom hroznom Níle.

1565
01:45:15,892 --> 01:45:17,810
Vy ste ten detektív?

1566
01:45:19,313 --> 01:45:20,521
Áno.

1567
01:45:22,524 --> 01:45:24,859
Ja som ten detektív.

1568
01:45:25,360 --> 01:45:27,695
Napravíte si, prosím, kravatu?

1569
01:45:31,533 --> 01:45:32,867
Stretneme sa pri aute.

1570
01:46:29,883 --> 01:46:31,092
Nech sa páči, pane.

1571
01:53:49,864 --> 01:53:52,783
VRAŽDA V ORIENT EXPRESE

1572
01:53:53,305 --> 01:53:59,872
Ohodnoť tieto titulky na www.osdb.link/5ucsf
Pomôžeš ostatným pri rozhodovaní.