Blame! - Slovak subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

2
00:00:33,570 --> 00:00:35,660
Nikto nevie...

3
00:00:36,220 --> 00:00:38,580
Kedy sa svet stal
takýmto, akým je.


4
00:00:41,300 --> 00:00:44,510
Jedného dňa prepukla nákaza...

5
00:00:45,230 --> 00:00:48,310
Ľudia stratili silu
žiť v mestskom spoločenstve.


6
00:00:51,070 --> 00:00:54,990
Potom začalo mesto žiť
vlastným životom...


7
00:00:55,980 --> 00:01:00,730
A ľudia sa stali nelegálnymi
obyvateľmi a boli vyhubení.


8
00:01:06,660 --> 00:01:07,960
Toto všetko sa stalo...

9
00:01:09,040 --> 00:01:10,750
dlho pred mojím narodením.

10
00:02:05,310 --> 00:02:06,600
Počkať.

11
00:02:33,120 --> 00:02:34,340
Tadiaľto.

12
00:02:49,180 --> 00:02:50,560
Buďte opatrní.

13
00:02:53,040 --> 00:02:54,790
Prepáč.

14
00:03:03,610 --> 00:03:05,160
Sme príliš hluční.

15
00:03:05,500 --> 00:03:06,760
Počujú nás.

16
00:03:07,620 --> 00:03:10,250
Zatiaľ je tu kľud.

17
00:03:10,330 --> 00:03:12,790
Možno sme mali
doteraz len šťastie.

18
00:03:13,290 --> 00:03:15,460
- Majte oči otvorené.
- Ale...

19
00:03:15,540 --> 00:03:17,390
Zuru má pravdu, a ty to vieš.

20
00:03:21,510 --> 00:03:23,760
Je toto naozaj správna cesta?

21
00:03:24,630 --> 00:03:27,260
Je trochu odlišná od mapy.

22
00:03:28,100 --> 00:03:31,640
Je to stará mapa.
Oblasť už mohla byť prestavaná.

23
00:03:32,730 --> 00:03:35,310
Je bezpečné, aby sme tam išli sami?

24
00:03:35,730 --> 00:03:37,150
Vráťme sa.

25
00:03:37,810 --> 00:03:40,320
Vrátiť sa?
Keď sme sa dostali až sem?

26
00:03:41,650 --> 00:03:43,820
Malo by to byť za touto pasážou.

27
00:03:45,110 --> 00:03:46,690
Aspoň si myslím.

28
00:03:47,740 --> 00:03:49,330
Zuru, tam hore.

29
00:03:53,250 --> 00:03:54,520
Východ.

30
00:04:26,070 --> 00:04:27,110
Tae!

31
00:04:34,080 --> 00:04:35,960
Tae? Si v poriadku?

32
00:04:37,170 --> 00:04:38,880
Ďakujem, Fusata.

33
00:04:44,760 --> 00:04:45,920
Si v poriadku, Tae?

34
00:04:46,510 --> 00:04:48,840
Je mi to ľúto, Zuru.
Bola to náhradná batéria.

35
00:04:48,930 --> 00:04:50,720
Pri návrate nám bude chýbať.

36
00:04:50,800 --> 00:04:52,220
Je to len batéria.

37
00:04:52,720 --> 00:04:56,480
Všetci budú nadšení ak sa
vrátime s nejakým jedlom. Poďme.

38
00:04:58,060 --> 00:04:59,340
Zuru.

39
00:05:00,520 --> 00:05:02,860
Zuru, čo to robíš?
Pohni sa!

40
00:05:10,320 --> 00:05:11,570
Stavitelia!

41
00:05:18,540 --> 00:05:19,920
Nebojte sa.

42
00:05:20,250 --> 00:05:22,840
Oni si ľudí nevšímajú.

43
00:05:37,270 --> 00:05:40,810
Tak poďme.
Už sme skoro tam.

44
00:05:54,990 --> 00:05:56,790
Stavajú také divné veci.

45
00:05:56,870 --> 00:05:58,370
Poďme, Tae.

46
00:06:05,420 --> 00:06:06,840
Páni, to je...

47
00:06:07,300 --> 00:06:09,800
Ešte nikdy som nevidela
niečo tak veľké.

48
00:06:12,124 --> 00:06:13,324
VÝSTRAHA.

49
00:06:17,350 --> 00:06:18,720
Strážna veža!

50
00:06:33,820 --> 00:06:36,830
Preto nám sem
dospelí zakazovali chodiť.

51
00:06:36,910 --> 00:06:38,410
Radšej sa vráťme.

52
00:06:38,500 --> 00:06:40,620
Uistite sa, že nás
Strážna veža nevidí.

53
00:06:40,710 --> 00:06:42,040
Ako nájdeme...

54
00:06:42,120 --> 00:06:44,790
nejaké zdroje,
keď sa musíme vyhýbať vežiam?

55
00:06:44,960 --> 00:06:46,130
Nájdeme inú cestu.

56
00:06:46,630 --> 00:06:47,710
Prejdeme tadeto.

57
00:06:48,840 --> 00:06:50,760
To je ale veľká obchádzka.

58
00:06:50,840 --> 00:06:53,050
Je veľa prekážok,
ktoré treba prekonať.

59
00:06:53,130 --> 00:06:55,300
Nemáme na výber.
Poďme.

60
00:07:09,980 --> 00:07:12,490
Ak sa tu ukážu Strážcovia...

61
00:07:12,900 --> 00:07:16,240
Sme vytrénovaní aj ako
Elektro - Rybári.

62
00:07:16,320 --> 00:07:21,250
Sutezo povedal, že Zuru je
plnohodnotný Elektro -Rybár.

63
00:07:21,330 --> 00:07:23,620
Ale našu výstroj
sme vzali bez povolenia.

64
00:07:23,710 --> 00:07:25,630
Majster sa bude hnevať.

65
00:07:27,250 --> 00:07:29,170
Zuru, je mi to ľúto.

66
00:07:29,460 --> 00:07:30,840
Čo? Tae?

67
00:07:31,420 --> 00:07:33,680
Povedala si, že to
kvôli mojej sestre

68
00:07:34,180 --> 00:07:36,300
sme išli loviť, je tak?

69
00:07:36,970 --> 00:07:38,430
Nie je to len kvôli Ito.

70
00:07:39,470 --> 00:07:42,730
Veď ani v dedine nie je čo jesť.

71
00:07:43,730 --> 00:07:45,650
Ďakujem, Zuru.

72
00:07:59,700 --> 00:08:00,830
Zvládli sme to.

73
00:08:02,200 --> 00:08:03,750
Pozrite, tam.

74
00:08:10,420 --> 00:08:11,630
Všetok ten hmyz!

75
00:08:12,170 --> 00:08:13,820
To je kalové potrubie!

76
00:08:14,340 --> 00:08:15,720
Počkaj!

77
00:08:29,110 --> 00:08:30,150
To nie je dobré.

78
00:08:31,610 --> 00:08:33,740
Je to úplne vysušené.

79
00:08:34,320 --> 00:08:36,230
Tak veľké potrubie?

80
00:08:39,820 --> 00:08:40,950
Zuru.

81
00:08:51,590 --> 00:08:52,840
Strážna veža?

82
00:09:09,230 --> 00:09:10,310
Strážcovia!

83
00:09:10,400 --> 00:09:11,480
Exterminatori!

84
00:09:18,200 --> 00:09:19,320
Yaichi!
Nad tebou!

85
00:09:36,840 --> 00:09:38,120
Ústup!

86
00:09:43,100 --> 00:09:44,310
Utekaj!

87
00:10:04,480 --> 00:10:06,080
Zachovajte kľud!

88
00:10:06,404 --> 00:10:08,559
Spomeňte si na tréning,
prilákať a strieľať.

89
00:10:08,660 --> 00:10:10,710
Počula si to, Shizu?
Prilákaj mi ich sem!

90
00:10:10,790 --> 00:10:11,920
Nemôžem sa ich zbaviť!

91
00:10:14,130 --> 00:10:15,380
Shizu!

92
00:10:18,050 --> 00:10:19,420
Shiro! Opatrne!

93
00:10:23,180 --> 00:10:24,260
Tae!

94
00:10:38,280 --> 00:10:39,320
Tae!

95
00:10:51,750 --> 00:10:53,010
Zuru!

96
00:12:21,570 --> 00:12:23,050
Sú všade.

97
00:12:30,640 --> 00:12:31,970
Zuru!

98
00:12:40,480 --> 00:12:41,610
Si v poriadku?

99
00:12:41,690 --> 00:12:42,930
Zuru!

100
00:12:45,190 --> 00:12:46,850
Áno, to nič nie je...

101
00:12:51,660 --> 00:12:53,290
Fusata, zadrž.

102
00:13:11,550 --> 00:13:12,870
Zastavili sa.

103
00:13:13,760 --> 00:13:15,310
Zlož si prilbu.

104
00:13:17,600 --> 00:13:19,170
Chcem ti vidieť do očí.

105
00:13:22,190 --> 00:13:23,980
- Hej.
- Zuru.

106
00:13:30,620 --> 00:13:31,700
Zuru!

107
00:13:31,780 --> 00:13:33,580
Strážna veža nás uvidí.

108
00:13:53,404 --> 00:13:55,004
SIEŤOVÝ GÉN - NEGATÍV

109
00:13:55,720 --> 00:13:56,960
Prečo

110
00:13:57,770 --> 00:14:01,150
Strážna veža nereaguje,
keď si si zložila prilbu?

111
00:14:07,940 --> 00:14:09,070
Hej! Tae!

112
00:14:19,000 --> 00:14:20,080
Sú tam...

113
00:14:21,080 --> 00:14:25,960
ešte ľudia so sieťovým
terminálovým génom?

114
00:14:27,710 --> 00:14:29,170
Sieťovým termi...?

115
00:14:30,720 --> 00:14:31,950
Čo?

116
00:14:35,260 --> 00:14:39,850
Zachránil si nás...
radi sa ti odvďačíme?

117
00:14:41,060 --> 00:14:43,520
Ale nevieme, o čom to hovoríš.

118
00:14:52,410 --> 00:14:56,870
Počkaj. Možno niekto z dospelých
bude niečo vedieť.

119
00:15:01,210 --> 00:15:03,170
Ale najprv nám,
prosím, povedz...

120
00:15:05,580 --> 00:15:06,960
Kto si?

121
00:15:12,680 --> 00:15:15,640
Som Killy.

122
00:15:19,770 --> 00:15:20,890
Človek.

123
00:15:49,850 --> 00:15:52,940
Naša osada je v chránenom obvode.

124
00:15:57,730 --> 00:15:59,650
Tam budeme v bezpečí.

125
00:16:01,940 --> 00:16:03,260
Obvode?

126
00:16:06,450 --> 00:16:08,950
To je jediné miesto,
kam Strážcovia nevstupujú.

127
00:16:10,120 --> 00:16:11,660
Ale nevieme prečo.

128
00:16:24,284 --> 00:16:25,784
SIGNÁL - BLOKOVANÝ

129
00:16:29,308 --> 00:16:30,508
NEBEZPEČENSTVO - NÍZKE

130
00:16:30,740 --> 00:16:32,830
Vidíš, tam vpredu je náš obvod.

131
00:16:38,480 --> 00:16:42,030
Stojte!
Zuru, odstúpte od neho!

132
00:16:42,610 --> 00:16:44,320
Sutezo, zadrž.

133
00:16:45,490 --> 00:16:49,080
Prečo máte odhalené hlavy?
Strážne veže vás uvidia.

134
00:16:49,660 --> 00:16:53,120
Pretože keď sme
s ním, je to v poriadku.

135
00:16:53,200 --> 00:16:54,580
Kto je tento muž?

136
00:16:54,660 --> 00:16:56,750
Pán Killy nás zachránil.

137
00:16:56,830 --> 00:16:58,170
On je človek!

138
00:16:59,000 --> 00:17:00,180
Človek?

139
00:17:00,800 --> 00:17:02,510
To nie je možné.

140
00:17:03,010 --> 00:17:04,420
Človek, hovoríš?

141
00:17:04,510 --> 00:17:06,260
Nie je to Strážca?

142
00:17:06,760 --> 00:17:09,640
Počul som,
že niektorí vyzerajú ako ľudia.

143
00:17:10,350 --> 00:17:11,720
V poriadku, Majster?

144
00:17:17,190 --> 00:17:18,440
Ste len traja?

145
00:17:19,980 --> 00:17:23,110
Prepáč. Exterminatori...

146
00:17:23,650 --> 00:17:27,450
Preto sme hovorili,
že tam nemáte chodiť sami.

147
00:17:27,530 --> 00:17:30,620
Navyše ste si zobrali
výstroj bez povolenia.

148
00:17:31,030 --> 00:17:33,080
Nemali by sme tu postávať.

149
00:17:33,870 --> 00:17:35,540
Ponáhľajte sa,
vráťte sa do obvodu.

150
00:17:44,460 --> 00:17:45,510
Majster!

151
00:17:51,180 --> 00:17:54,350
Takže nie je Strážca.

152
00:17:55,430 --> 00:17:56,430
Hej.

153
00:17:58,900 --> 00:18:00,770
Si cestovateľ?

154
00:18:02,540 --> 00:18:05,025
SIEŤOVÝ GÉN - NEGATÍV
Odkiaľ si prišiel?

155
00:18:06,820 --> 00:18:08,040
Zdola...

156
00:18:09,820 --> 00:18:11,080
6000...

157
00:18:11,700 --> 00:18:12,880
Úrovní.

158
00:18:15,830 --> 00:18:17,070
6000?

159
00:18:17,830 --> 00:18:19,390
Nemožné.

160
00:18:19,670 --> 00:18:21,240
Porozprávame sa vo vnútri.

161
00:18:21,920 --> 00:18:23,190
Poď.

162
00:18:24,340 --> 00:18:25,340
Majster!

163
00:18:47,780 --> 00:18:49,450
Toto je naša osada.

164
00:18:50,780 --> 00:18:53,240
Najviac tu žilo asi tak 400 ľudí.

165
00:18:54,580 --> 00:18:57,080
Teraz už len asi 150.

166
00:18:57,620 --> 00:18:59,910
Všetci cestovatelia sú u nás vítaní.

167
00:19:00,410 --> 00:19:02,630
To je náš zvyk.

168
00:19:04,630 --> 00:19:08,090
Ale ty si prvý pre
našu generáciu.

169
00:19:08,590 --> 00:19:11,630
Prvý z vonku,
ktorého vítame v našej obci.

170
00:19:15,300 --> 00:19:19,140
My, Elektro -Rybári pochádzame
z ľudí nazývaných Planters,

171
00:19:19,230 --> 00:19:22,940
ktorí zrejme putovali
po meste tak ako ty.

172
00:19:25,150 --> 00:19:27,820
Hovorí sa, že toto miesto
našli asi pred 300 rokmi.

173
00:19:29,490 --> 00:19:33,280
Odvtedy žijeme v obvode.

174
00:19:36,660 --> 00:19:40,000
Takže zriedkavo
stretávame cudzincov.

175
00:19:42,670 --> 00:19:44,130
V meste...

176
00:19:44,210 --> 00:19:48,210
Musia existovať aj iní
ľudia, ktorí dokážu prežiť.

177
00:19:49,050 --> 00:19:52,470
Ale nemáme tušenie, koľko ich je...

178
00:19:53,050 --> 00:19:54,800
Alebo kde ich nájsť.

179
00:19:55,720 --> 00:19:57,380
Nevieme nič.

180
00:20:00,180 --> 00:20:04,150
Takže príbehy cestovateľov
sú pre nás veľmi cenné.

181
00:20:05,810 --> 00:20:08,400
Majster, stretol si niekedy človeka?

182
00:20:09,030 --> 00:20:12,740
Nie, len ich pozostatky...

183
00:20:12,820 --> 00:20:14,490
Na miestach, kde ľudia žili.

184
00:20:18,200 --> 00:20:19,480
Majster.

185
00:20:21,410 --> 00:20:23,330
Majster a ostatní sú späť!

186
00:20:23,410 --> 00:20:25,790
Hej!
Aj deti sú s ním!

187
00:20:27,710 --> 00:20:30,800
Hej!
Deti sú späť!

188
00:20:34,050 --> 00:20:35,220
A to je kto?

189
00:20:42,180 --> 00:20:45,390
Majster a Sutezo
privádzajú deti späť!

190
00:20:45,480 --> 00:20:48,150
Koľko detí? Všetky?

191
00:20:48,230 --> 00:20:49,860
To neviem iste.

192
00:20:50,480 --> 00:20:52,990
Ale je s nimi niekto zvláštny.

193
00:20:53,070 --> 00:20:55,110
Čo tým myslíš, zvláštny?

194
00:20:55,400 --> 00:20:57,160
No...

195
00:20:58,320 --> 00:21:00,200
Vitajte späť, Majster.

196
00:21:00,280 --> 00:21:01,450
Majster.

197
00:21:02,830 --> 00:21:03,830
Ste sami?

198
00:21:04,460 --> 00:21:05,710
Kde sú ostatní?

199
00:21:08,130 --> 00:21:11,130
A ich výstroj?
Stratili ste ju?

200
00:21:11,550 --> 00:21:15,740
A čo prilba?
Nemohli ste aspoň tú priniesť?

201
00:21:23,220 --> 00:21:24,560
Dočerta.

202
00:21:25,270 --> 00:21:28,600
Už nemáme technológiu
na ich výrobu.

203
00:21:29,440 --> 00:21:31,070
A čo jedlo?

204
00:21:33,110 --> 00:21:34,650
Všetko bolo vysušené.

205
00:21:36,320 --> 00:21:39,380
Je dobré, že aspoň traja prežili.

206
00:21:39,660 --> 00:21:43,580
No, za mesiac budeme hladovať.

207
00:21:44,330 --> 00:21:46,500
Hej, Majster.

208
00:21:46,830 --> 00:21:48,170
Kto to je?

209
00:21:49,750 --> 00:21:51,110
Je to cestovateľ.

210
00:21:51,340 --> 00:21:52,550
Cestovateľ?

211
00:21:52,630 --> 00:21:55,550
Naozaj sú tam iní ľudia.

212
00:21:55,630 --> 00:21:56,920
Môžeme mu veriť?

213
00:21:57,010 --> 00:21:58,720
Ak je cestovateľ, uvítame ho.

214
00:21:58,800 --> 00:22:01,050
Ale nemáme nič,
čo by sme mu dali jesť.


215
00:22:01,140 --> 00:22:02,770
Nie je to Strážca, že?

216
00:22:02,860 --> 00:22:04,680
Strážca by sa sem nedostal.

217
00:22:04,704 --> 00:22:06,379
SIEŤOVÝ GÉN - NEGATÍV

218
00:22:06,680 --> 00:22:07,690
Zostaň tu, zlatko.

219
00:22:16,490 --> 00:22:17,720
Nie!

220
00:22:39,930 --> 00:22:41,510
Je tu niečo nakreslené.

221
00:22:43,680 --> 00:22:44,720
Nádoba s vodou?

222
00:23:12,500 --> 00:23:13,790
Celkom dobre.

223
00:23:14,340 --> 00:23:16,130
Musí to byť naozaj výživné.

224
00:23:16,210 --> 00:23:17,250
Daj mi trochu.

225
00:23:17,340 --> 00:23:18,690
Hej, aj ja chcem.

226
00:23:19,670 --> 00:23:22,130
- To je úžasné!
- To nás posilní.

227
00:23:24,090 --> 00:23:25,850
Majster, Sutezo.

228
00:23:34,774 --> 00:23:36,274
Je to dobre.

229
00:23:42,280 --> 00:23:43,560
Tae.

230
00:23:43,700 --> 00:23:44,930
Tu máš.

231
00:23:45,700 --> 00:23:46,910
Tak veľa?

232
00:23:46,990 --> 00:23:48,940
Je to aj pre tvoju sestru.

233
00:23:50,620 --> 00:23:51,940
Ďakujem.

234
00:23:53,250 --> 00:23:55,080
Zuru, Fusata.

235
00:23:55,920 --> 00:23:57,750
Som rada, že ste sa vrátili.

236
00:23:57,840 --> 00:24:00,170
Ale už to viac neurobte, dobre?

237
00:24:00,800 --> 00:24:01,800
Prepáč.

238
00:24:02,800 --> 00:24:04,340
Viem, že to už viete...

239
00:24:04,430 --> 00:24:06,680
Ale tí, ktorí hľadali nové zdroje...

240
00:24:06,760 --> 00:24:08,720
zabili ich Strážcovia.

241
00:24:09,850 --> 00:24:12,310
Skupina, ktorá išla na východ,
bola úplne zničená.

242
00:24:12,890 --> 00:24:14,520
To je dôvod, prečo si mysleli,

243
00:24:15,100 --> 00:24:17,360
že musia urobiť niečo pre osadu.

244
00:24:17,770 --> 00:24:19,010
Zuru.

245
00:24:20,070 --> 00:24:22,900
Vráťte výstroj
a choďte do svojich izieb.

246
00:24:23,320 --> 00:24:24,500
Dobre.

247
00:24:24,530 --> 00:24:26,990
- Sutezo, poďme.
- V poriadku.

248
00:24:27,660 --> 00:24:30,200
Poď aj ty, prosím.
Chcem sa s tebou porozprávať.

249
00:24:39,380 --> 00:24:42,050
Voláš sa Killy, že?

250
00:24:43,200 --> 00:24:45,290
Ďakujeme, že si nám poskytol jedlo.

251
00:24:46,300 --> 00:24:48,550
Normálne by sme my mali pohostiť teba...

252
00:24:49,680 --> 00:24:53,600
Ale ako vidíš, sme takmer bez jedla.

253
00:24:54,390 --> 00:24:55,850
Hej.

254
00:24:56,440 --> 00:24:57,940
Skade máš tú vec?

255
00:24:59,730 --> 00:25:01,190
Dve stovky úrovní...

256
00:25:01,780 --> 00:25:03,900
- Nižšie.
- Dvesto?

257
00:25:05,700 --> 00:25:06,990
Takže ich nemôžeme získať viac.

258
00:25:08,370 --> 00:25:10,700
Toto miesto je
chránené obvodom...


259
00:25:10,780 --> 00:25:13,040
Ale nemáme tu žiadny prístup k jedlu.

260
00:25:14,710 --> 00:25:17,250
Preto my, Elektro- Rybári,
musíme chodiť von...


261
00:25:17,830 --> 00:25:19,380
a prinášať nejaké jedlo.

262
00:25:22,340 --> 00:25:24,800
Som vodca Elektro - Rybárov.

263
00:25:25,750 --> 00:25:31,380
Poľovné územia v okolí vyschli,
preto musíme chodiť čoraz ďalej.


264
00:25:32,390 --> 00:25:34,890
Zakaždým, keď niekoho
z našich priateľov zabijú...

265
00:25:35,480 --> 00:25:37,350
Je nás Rybárov čoraz menej.

266
00:25:38,400 --> 00:25:39,770
Takže aj deti...

267
00:25:41,650 --> 00:25:42,980
Poď ďalej.

268
00:25:49,030 --> 00:25:50,490
Toto jedlo je skvelé.

269
00:25:51,530 --> 00:25:54,240
- Rada by som vedela skade ho má.
- Aj ja.

270
00:25:55,080 --> 00:25:59,040
A tá zbraň.
S tou by si zložila aj Exterminatora.

271
00:26:02,960 --> 00:26:04,920
6000 úrovní pod.

272
00:26:06,550 --> 00:26:09,930
Zaujímalo by ma, či prišiel sám.

273
00:26:10,890 --> 00:26:12,260
Kto vie.

274
00:26:13,350 --> 00:26:15,810
Kto vie, koľko ľudí tam ešte je.

275
00:26:16,770 --> 00:26:19,230
Možno existujú aj iné
osady ako je táto.

276
00:26:20,730 --> 00:26:22,150
Je to možné.

277
00:26:22,860 --> 00:26:24,070
Neviem si to ani predstaviť.

278
00:26:25,650 --> 00:26:28,820
Aké veľké je asi toto mesto?

279
00:26:29,910 --> 00:26:32,870
Prečo Strážcovia zabíjajú ľudí?

280
00:26:34,660 --> 00:26:37,660
Nad tým som nikdy nerozmýšľala.

281
00:26:39,000 --> 00:26:42,210
Naozaj nič nevieme.

282
00:26:57,520 --> 00:27:02,480
Podľa Zuru si zničil štyroch
Exterminatorov jednou ranou.

283
00:27:03,720 --> 00:27:06,940
Veľmi by nám pomohlo mať
medzi sebou niekoho ako ty.

284
00:27:07,030 --> 00:27:10,770
Bol by si ochotný zostať s nami
a pomôcť nám s lovom?

285
00:27:12,450 --> 00:27:14,560
Ja... hľadám ľudí...

286
00:27:14,584 --> 00:27:18,484
nosičov čistého
genetického terminálu, nič viac.

287
00:27:22,000 --> 00:27:23,170
Sieťový Terminál?

288
00:27:24,130 --> 00:27:25,170
Čo je to?

289
00:27:26,710 --> 00:27:29,010
Všetci ľudia ho mali...

290
00:27:29,670 --> 00:27:33,270
Pred nákazou.

291
00:27:34,720 --> 00:27:36,100
Pred nákazou.

292
00:27:36,850 --> 00:27:39,680
Hovoríš o časoch, keď
mesto patrilo ľuďom.

293
00:27:40,800 --> 00:27:42,140
Hovorí sa, že Stavitelia aj

294
00:27:42,230 --> 00:27:45,230
Strážcovia sa riadili rozkazmi ľudí.

295
00:27:46,610 --> 00:27:48,360
Je to taká starodávna legenda.

296
00:27:48,940 --> 00:27:50,280
Čo to má znamenať?

297
00:27:51,360 --> 00:27:53,160
Mesto patrilo ľuďom?

298
00:27:54,140 --> 00:27:57,200
Hovoríš, že keby sme mali
ten čistý genetický terminál...

299
00:27:57,280 --> 00:27:59,830
Mohli by sme zastaviť Strážcov?

300
00:27:59,910 --> 00:28:01,250
Nielen to...

301
00:28:01,330 --> 00:28:03,370
Mohli by sme rozkazovať Staviteľom...

302
00:28:03,460 --> 00:28:05,960
a zastaviť budovanie.

303
00:28:06,840 --> 00:28:08,920
Mohli by sme zastaviť
rozširovanie mesta.

304
00:28:09,000 --> 00:28:10,790
Páni.

305
00:28:12,010 --> 00:28:15,470
Ale tu nie je nič,
ani len tomu podobné.

306
00:28:16,220 --> 00:28:17,480
No...

307
00:28:18,350 --> 00:28:20,350
Už som o tom počul.

308
00:28:20,770 --> 00:28:24,270
O tom sieťovom termináli.

309
00:28:26,450 --> 00:28:29,090
Bolo to dávno,
skoro som na to zabudol...

310
00:28:29,610 --> 00:28:32,070
Tento rozhovor mi to pripomenul.

311
00:28:32,950 --> 00:28:36,200
Počul som to už veľmi dávno.

312
00:28:36,870 --> 00:28:38,080
Ale kde je to?

313
00:28:39,120 --> 00:28:41,620
Hneď pod touto osadou.

314
00:28:42,750 --> 00:28:44,250
Miesto vo vnútri obvodu.

315
00:28:44,330 --> 00:28:48,250
Po celé generácie
sme tam mali zakázané chodiť.

316
00:28:49,170 --> 00:28:52,670
Máš na mysli... Rozkladajúcu sa svätyňu?

317
00:28:54,550 --> 00:28:58,140
Moja babka mi hovorievala, aby
som sa tam ani len nepriblížil...

318
00:28:58,220 --> 00:29:00,430
Vraj je tam duch,
hroznejší než Strážca.

319
00:29:00,510 --> 00:29:03,100
Sutezo. Naozaj tomu veríš?

320
00:29:07,690 --> 00:29:09,060
Hej, ty!

321
00:29:10,400 --> 00:29:11,780
Dole, pod...

322
00:29:12,820 --> 00:29:14,150
Osadou.

323
00:29:15,280 --> 00:29:16,790
On tam chce ísť.

324
00:29:17,450 --> 00:29:18,870
Sutezo, choď za ním.

325
00:29:19,370 --> 00:29:21,950
Povedz mu, nech počká.
Ukážem mu cestu.

326
00:29:24,450 --> 00:29:25,540
Idem tiež!

327
00:29:31,800 --> 00:29:33,330
Tak si pohni.

328
00:29:44,350 --> 00:29:45,730
Babka hovorila...

329
00:29:46,890 --> 00:29:49,150
Že ak sa priblížime
k Rozkladajúcej sa svätyni...

330
00:29:49,230 --> 00:29:51,900
budeme počuť zvláštny hlas,

331
00:29:51,980 --> 00:29:54,650
ktorý prevezme nad nami kontrolu.

332
00:29:55,240 --> 00:29:57,030
Prestaň už s tými rozprávkami.

333
00:30:00,030 --> 00:30:02,990
Môj pradedo padol
kvôli tomu do tejto priepasti.

334
00:30:04,160 --> 00:30:06,020
Aspoň podľa babičky.

335
00:30:27,270 --> 00:30:28,540
Tam.

336
00:30:37,570 --> 00:30:39,110
- Čo je to?
- Počkajte!

337
00:30:56,000 --> 00:30:57,700
Sieť...terminál...kontakt.

338
00:30:57,730 --> 00:30:58,910
Som...Cibo.

339
00:31:12,950 --> 00:31:14,220
Vstúpte.

340
00:31:20,350 --> 00:31:21,520
Je tam niekto?

341
00:31:45,510 --> 00:31:46,970
Tak dlho som čakala.

342
00:31:47,060 --> 00:31:48,390
Ono to hovorí.

343
00:31:50,810 --> 00:31:53,770
Už veľmi dlho volám o pomoc,
ale nikto neprichádzal.


344
00:31:54,600 --> 00:31:58,190
Kým ste prišli

345
00:31:58,270 --> 00:32:02,450
čakala som 17 miliónov
526 tisíc hodín.

346
00:32:03,930 --> 00:32:05,410
Ako sa voláš?

347
00:32:06,980 --> 00:32:08,280
Killy.

348
00:32:09,200 --> 00:32:10,410
Ja som Cibo.

349
00:32:11,200 --> 00:32:12,420
Som vedkyňa.

350
00:32:12,870 --> 00:32:14,370
Rada ťa vidím, Killy.

351
00:32:16,840 --> 00:32:18,090
Takže, vedkyňa...

352
00:32:18,880 --> 00:32:20,840
Naozaj prežili.

353
00:32:22,590 --> 00:32:26,430
To je Gravitačná zbraň, že?

354
00:32:27,850 --> 00:32:29,510
Úžasná zbraň.

355
00:32:30,640 --> 00:32:33,890
Túto technológiu
sme nedokázali reprodukovať.

356
00:32:35,310 --> 00:32:36,600
Kde si ju našiel?

357
00:32:39,280 --> 00:32:41,490
Neviem nič bližšie o nej.

358
00:32:42,714 --> 00:32:44,314
SIEŤOVÝ GÉN - NEGATÍV

359
00:32:45,930 --> 00:32:48,850
Máš v sebe stopy nákazy.

360
00:32:49,960 --> 00:32:54,630
Nemáš sieťový terminálový gén.

361
00:32:56,050 --> 00:32:59,890
Aká hlúpa poznámka.
Samozrejme, že nemám.

362
00:33:00,870 --> 00:33:01,870
Vieš...

363
00:33:03,120 --> 00:33:06,960
o ľuďoch čo majú
sieťový terminálny gén?

364
00:33:08,710 --> 00:33:10,880
Keby tam boli nejakí ľudia...

365
00:33:10,960 --> 00:33:13,800
Potom by bolo toto mesto
už dávno funkčné.

366
00:33:14,970 --> 00:33:16,430
Ale mám dobrú správu.

367
00:33:17,510 --> 00:33:21,310
Killy, vezmi ma do
automatizovanej továrne.

368
00:33:22,890 --> 00:33:24,060
Automatizovaná továreň?

369
00:33:24,140 --> 00:33:25,440
Čo je to?

370
00:33:25,810 --> 00:33:27,090
Kto vie.

371
00:33:27,980 --> 00:33:29,820
Ak ma vezmete do
automatizovanej továrne...

372
00:33:29,900 --> 00:33:33,650
Vyrobím vám syntetický terminál,
ktorý má rovnaký účinok...

373
00:33:33,740 --> 00:33:35,560
Ako čistý sieťový terminálový gén.

374
00:33:38,410 --> 00:33:39,740
Ty mi neveríš, však?

375
00:33:40,910 --> 00:33:42,250
Ale je to pravda.

376
00:33:43,710 --> 00:33:45,330
Tá vec...

377
00:33:46,170 --> 00:33:49,340
To je zvyšok syntetického
terminálu, ktorý som postavila.

378
00:33:50,420 --> 00:33:52,630
Port pripojenia je pod ním.

379
00:33:54,380 --> 00:33:58,680
Stačí nájsť pripojovací
port k NetSfére.

380
00:33:58,760 --> 00:34:02,320
Obklopíme sa elektrickou
bariérou, ochráni nás pred Strážcami.

381
00:34:02,410 --> 00:34:04,280
A môžeme začať s naším pokusom.

382
00:34:04,770 --> 00:34:08,020
Ochrana pred Strážcami?

383
00:34:09,020 --> 00:34:10,730
Experimenty boli úspešné.

384
00:34:11,690 --> 00:34:14,070
Dostali sme sa až
k riadiacej agentúre.

385
00:34:15,030 --> 00:34:18,370
Ale potom nás objavili ich
obranné mechanizmy

386
00:34:19,160 --> 00:34:20,830
a tu vidíte ako to skončilo.

387
00:34:21,410 --> 00:34:24,120
Komunikovali ste s riadiacou agentúrou?

388
00:34:25,120 --> 00:34:26,680
Nie, nemohli sme.

389
00:34:27,500 --> 00:34:29,750
Analyzovali sme však informácie

390
00:34:29,830 --> 00:34:33,340
a z protiprúdu sme zistili
nový prístupový kanál.

391
00:34:33,920 --> 00:34:36,970
Takže ak dostanem druhú šancu,

392
00:34:37,050 --> 00:34:38,950
viem, že sa to podarí.

393
00:34:39,300 --> 00:34:42,670
Vôbec netuším o čom to hovorí.

394
00:34:43,390 --> 00:34:44,770
Hej, ty tam!

395
00:34:45,230 --> 00:34:46,460
Áno?

396
00:34:47,150 --> 00:34:48,400
Pred chvíľou

397
00:34:48,480 --> 00:34:51,980
si povedala, že ste sa
dokázali ochrániť pred napadnutím.

398
00:34:52,770 --> 00:34:56,610
Znamená to,
že ste vytvorili tento obvod?

399
00:34:57,480 --> 00:34:58,750
Áno, vytvorili.

400
00:34:59,030 --> 00:35:03,410
- Ako ste to urobili?
- Killy, odstráň tie trosky.

401
00:35:13,590 --> 00:35:17,510
To je môj generátor elektrickej bariéry.

402
00:35:21,800 --> 00:35:23,890
Umožnil nám vykonať naše experimenty.

403
00:35:23,970 --> 00:35:26,980
- Bez toho, aby nás rušili Strážcovia.
- Pripojenie?

404
00:35:27,640 --> 00:35:30,850
Ak sa pripojíte
môžete ovládať mesto?

405
00:35:31,350 --> 00:35:32,630
Správne.

406
00:35:32,900 --> 00:35:36,130
Už dávno predtým mali
všetci ľudia terminálový gén.

407
00:35:36,220 --> 00:35:37,760
A každý sa mohol pripojiť.

408
00:35:39,110 --> 00:35:40,490
Nemôžem tomu uveriť.

409
00:35:41,200 --> 00:35:43,370
Ako by niečo také dokázali?

410
00:35:43,740 --> 00:35:46,160
Je to tak, dokázali to.

411
00:35:47,160 --> 00:35:50,420
Snažili sme sa umelo obnoviť
túto zručnosť pomocou strojov.

412
00:35:51,250 --> 00:35:53,360
Chceli sme udržať mesto pod kontrolou.

413
00:35:54,780 --> 00:35:59,090
Ak sa dostaneme do továrne,
môžem vyrobiť ďalší terminál.

414
00:36:00,130 --> 00:36:01,590
No tak, Killy.

415
00:36:01,890 --> 00:36:03,720
Máme rovnaký cieľ, či nie?

416
00:36:04,800 --> 00:36:07,520
Chceš, aby mesto
patrilo znova ľudom, nie?

417
00:36:11,310 --> 00:36:12,550
Áno.

418
00:36:13,230 --> 00:36:14,810
Potom je rozhodnuté.

419
00:36:14,940 --> 00:36:15,980
Poďme teda!

420
00:36:20,490 --> 00:36:21,740
Hej, počkaj.

421
00:36:22,860 --> 00:36:25,660
Kde je tá automatizovaná továreň?

422
00:36:26,950 --> 00:36:29,000
V inej oblasti, ďaleko na východe.

423
00:36:29,750 --> 00:36:31,500
Asi tak 15 blokov.

424
00:36:32,290 --> 00:36:33,580
Pätnásť blokov.

425
00:36:34,580 --> 00:36:36,000
To by nám trvalo dva až tri dni.

426
00:36:36,880 --> 00:36:39,050
Poďme, môžeme im pomôcť.

427
00:36:39,960 --> 00:36:42,380
- Majster.
- Sutezo.

428
00:36:44,140 --> 00:36:48,520
To, čo sa snažia urobiť,
môže zachrániť našu osadu.

429
00:36:50,100 --> 00:36:51,850
Naozaj tomu veríte?

430
00:36:53,230 --> 00:36:55,940
Situácia v osade sa zhoršuje.

431
00:36:56,020 --> 00:36:58,110
Musíme si vybrať,

432
00:36:58,190 --> 00:37:02,820
opustiť obvod, alebo zostať
vo vnútri a hladovať.

433
00:37:03,660 --> 00:37:07,080
Nezdá sa ti,
že to stojí za riziko?

434
00:37:07,160 --> 00:37:08,480
Možno...

435
00:37:09,500 --> 00:37:11,700
ale ak pôjdeme 15 blokov na východ,

436
00:37:12,460 --> 00:37:15,710
naše batérie to nevydržia.

437
00:37:16,500 --> 00:37:19,170
Strážcovia nás určite nájdu.

438
00:37:19,250 --> 00:37:20,380
To je dôvod navyše.

439
00:37:21,170 --> 00:37:23,090
Bez ohľadu na to,
aký silný je tento človek,

440
00:37:23,170 --> 00:37:26,010
nie je isté, že sa mu podarí
dostať až tak ďaleko.

441
00:37:26,390 --> 00:37:28,720
Ale môžeme mu pomôcť,
aj keď len málo.

442
00:37:29,510 --> 00:37:32,850
To je pravda.
V množstve je sila.

443
00:37:32,930 --> 00:37:36,810
Ale na cestu
budeme potrebovať jedlo,

444
00:37:37,310 --> 00:37:39,070
ktorého už je tak málo.

445
00:37:39,820 --> 00:37:43,610
V továrni môžeme vyrobiť čokoľvek.

446
00:37:44,530 --> 00:37:47,200
Keď tam budeme,
vyrobím čo len budeš chcieť.

447
00:37:47,990 --> 00:37:49,120
Čokoľvek?

448
00:37:49,200 --> 00:37:52,250
Áno, dokonca aj jedlo,
čokoľvek budete chcieť.

449
00:37:52,950 --> 00:37:54,080
Naozaj?

450
00:37:54,660 --> 00:37:55,780
Killy.

451
00:37:57,880 --> 00:38:00,500
Ak mám byť úprimný, nerozumiem

452
00:38:00,590 --> 00:38:02,130
polovici toho, čo hovorí.

453
00:38:03,380 --> 00:38:04,760
Ale aj tak

454
00:38:05,530 --> 00:38:09,150
by sme radi skúsili naše
šťastie s vami dvoma.

455
00:38:30,950 --> 00:38:33,490
- Rýchlo!
- Máme ešte nejaké náhradné batérie?


456
00:38:33,580 --> 00:38:35,960
- Vezmite čo môžete!
- Nezvládneme to sami.


457
00:38:36,040 --> 00:38:39,170
- Niekto by mal chrániť osadu.
- Máme dostatok prilieb?


458
00:38:39,250 --> 00:38:41,170
Pohnite si.

459
00:38:53,930 --> 00:38:55,180
Hej, Zuru!

460
00:38:56,900 --> 00:38:59,420
Držte sa v blízkosti Killyho
a všetko bude v poriadku.

461
00:39:01,980 --> 00:39:03,820
Poďme.
Poď za mnou.

462
00:39:04,780 --> 00:39:06,110
Áno Pane.

463
00:39:14,040 --> 00:39:15,790
Čo je to?

464
00:39:16,370 --> 00:39:18,410
Vraj to našli
v Rozkladajúcej sa svätyni.

465
00:39:20,630 --> 00:39:22,880
Je tá vec skutočne živá?

466
00:39:23,250 --> 00:39:24,380
Áno, som nažive.

467
00:39:26,380 --> 00:39:29,220
Hej, Sutezo.
Je to pravda?

468
00:39:29,590 --> 00:39:32,300
Naozaj dokáže vyrobiť jedlo,
ak ju vezmeme do tej

469
00:39:32,390 --> 00:39:34,140
automatizovanej továrne?

470
00:39:34,730 --> 00:39:36,510
Už som ti povedal, nevypytuj sa.

471
00:39:37,060 --> 00:39:38,100
Je to pravda.

472
00:39:38,690 --> 00:39:41,270
Dokážem vyrobiť tisíce
prenosných dávok...

473
00:39:41,600 --> 00:39:43,190
Podobných ako mal Killy.

474
00:39:43,820 --> 00:39:44,940
Tisíce?

475
00:39:45,570 --> 00:39:47,440
To by boli hody.

476
00:39:55,670 --> 00:39:58,210
Majster, je naozaj bezpečné

477
00:39:58,500 --> 00:40:00,250
veriť tomu, čo tá vec hovorí?

478
00:40:00,830 --> 00:40:04,710
Ak sa ti nepáči moje
rozhodnutie, vráť sa.

479
00:40:07,010 --> 00:40:09,380
Len sa pýtam.

480
00:40:10,130 --> 00:40:11,290
A ty?

481
00:40:11,340 --> 00:40:14,050
Nemám s tým problém.

482
00:40:14,140 --> 00:40:15,680
Mlč a kráčaj.

483
00:40:22,210 --> 00:40:24,490
Vytvorte dvojice a kruhovú formáciu.

484
00:40:24,770 --> 00:40:26,940
- Držte sa pokope.
- Áno Pane.

485
00:40:27,780 --> 00:40:30,190
Nemusela si s nami ísť, Tae.

486
00:40:31,320 --> 00:40:34,980
Moja sestra sa cíti lepšie
vďaka jedlu od Killyho.

487
00:40:35,490 --> 00:40:36,620
Musím sa mu odvďačiť.

488
00:40:37,660 --> 00:40:41,000
Preto, kam ide Zuru,

489
00:40:41,370 --> 00:40:42,710
idem aj ja.

490
00:40:44,750 --> 00:40:45,840
Tae.

491
00:40:46,420 --> 00:40:49,550
Musí to byť zlé,
ak sú tu už aj deti.

492
00:40:50,260 --> 00:40:51,670
Úprimne povedané,

493
00:40:51,750 --> 00:40:55,040
je nás málo Elektro -Rybárov.

494
00:41:15,990 --> 00:41:17,410
Strážna veža!

495
00:41:18,410 --> 00:41:19,670
Hej.

496
00:41:27,920 --> 00:41:30,150
On je ten dôvod, prečo nás nevidí?

497
00:41:55,820 --> 00:41:57,240
Čo je to za miesto?

498
00:41:59,120 --> 00:42:00,390
Hej, Killy.

499
00:42:00,950 --> 00:42:04,410
Dúfam, že ma niekde
len tak nepohodíš?


500
00:42:40,870 --> 00:42:42,240
Killy.

501
00:42:53,420 --> 00:42:56,130
Killy má iný metabolizmus,
ako normálny človek.

502
00:42:56,220 --> 00:42:58,340
Málokedy potrebuje jesť.

503
00:42:59,180 --> 00:43:00,430
Naozaj?

504
00:43:01,510 --> 00:43:02,850
A čo ty?

505
00:43:05,770 --> 00:43:06,930
Vydržím.

506
00:43:07,730 --> 00:43:09,450
Vďaka za ponuku.

507
00:43:42,470 --> 00:43:43,680
Máš strach?

508
00:43:49,390 --> 00:43:51,900
Hej.
Ale to je v poriadku.

509
00:43:53,440 --> 00:43:55,650
Keď sa približujú Strážcovia,

510
00:43:56,280 --> 00:43:59,070
vo vzduchu cítiť ich ióny.

511
00:43:59,700 --> 00:44:01,160
Je to ako

512
00:44:02,110 --> 00:44:03,900
keby vás štípalo v nose.

513
00:44:04,910 --> 00:44:06,620
Všimol si to niekto?

514
00:44:06,740 --> 00:44:09,640
Bežal som tak rýchlo,
že si neviem spomenúť.

515
00:44:11,040 --> 00:44:12,960
Cítila som ich.

516
00:44:14,790 --> 00:44:17,380
Teraz, keď to spomínate,
cítila som sa tak divne.

517
00:44:20,170 --> 00:44:21,230
Viem.

518
00:44:22,180 --> 00:44:26,160
Je to niečo čo musíme zažiť,
aby sme to mohli pochopiť.

519
00:44:27,390 --> 00:44:28,620
Áno.

520
00:44:29,350 --> 00:44:30,390
Zapamätajte si to.

521
00:44:31,020 --> 00:44:33,350
Keď Elektro -Rybári táboria,

522
00:44:33,440 --> 00:44:36,020
vždy si zapália oheň
a spia okolo neho.

523
00:44:37,610 --> 00:44:40,030
Vždy sme to tak robili.

524
00:44:41,610 --> 00:44:42,810
Prečo?

525
00:44:43,780 --> 00:44:47,410
Pretože keď lovíme,
sme vždy napätí.

526
00:44:48,450 --> 00:44:53,150
Hovorí sa, že pohľad
na oheň ľudí upokojuje.

527
00:44:54,170 --> 00:44:56,000
Dávno pred tým,

528
00:44:56,090 --> 00:44:58,630
ako bolo toto mesto
založené,

529
00:44:59,340 --> 00:45:02,800
sa ľudia na konci dňa
zhromažďovali okolo ohňa,

530
00:45:02,880 --> 00:45:05,010
aby upokojili svoje duše.

531
00:45:24,320 --> 00:45:27,070
Čakala som tak dlho.

532
00:45:29,870 --> 00:45:32,160
Pred vami tu boli iní ľudia,

533
00:45:33,160 --> 00:45:34,620
ale všetci už zomreli.

534
00:45:36,790 --> 00:45:39,840
Nikto nevie, ako dlho
je mesto v takomto stave.


535
00:45:40,760 --> 00:45:43,220
Jedného dňa náhle
prepukla nákaza a ľudia stratili


536
00:45:43,300 --> 00:45:46,220
možnosť pripojenia
a tým aj moc nad mestom.


537
00:45:48,510 --> 00:45:52,220
Potom sa mesto začalo
nekontrolovane rozširovať,


538
00:45:52,730 --> 00:45:55,900
Strážcovia považovali ľudí
za nelegálnych obyvateľov


539
00:45:55,980 --> 00:45:57,400
a začali ich vyhladzovať.

540
00:46:01,030 --> 00:46:06,030
Bola som hlavným vedcom v meste Kaito,
v okrese ďaleko odtiaľto.


541
00:46:07,870 --> 00:46:09,620
V tomto okrese

542
00:46:09,700 --> 00:46:12,450
sme vykopali
nejaké informácie z ruín mesta


543
00:46:12,540 --> 00:46:16,560
a podarilo sa ich využiť
na záchranu ľudských životov.


544
00:46:18,040 --> 00:46:22,510
Ale vedeli sme,
že to nebude trvať dlho.


545
00:46:25,800 --> 00:46:28,050
Moja skupina vedcov...

546
00:46:28,140 --> 00:46:31,470
našla spôsob,
ako reprodukovať terminálový gén.


547
00:46:32,680 --> 00:46:34,270
Moji spolupracovníci a ja...

548
00:46:34,730 --> 00:46:37,730
sme odišli hľadať
iný port pripojenia.


549
00:46:40,770 --> 00:46:42,360
A tam sme ho našli.

550
00:46:47,320 --> 00:46:48,720
Počas cesty

551
00:46:49,280 --> 00:46:51,200
nás veľa zomrelo.

552
00:46:53,080 --> 00:46:56,750
Niektorí prežili cestu,
ale počas experimentu...

553
00:47:03,050 --> 00:47:06,170
Som si istá, že Kaito tiež neprežil.

554
00:47:58,850 --> 00:48:00,640
Automatizovaná továreň je tam.

555
00:48:02,980 --> 00:48:04,200
Majster.

556
00:48:04,650 --> 00:48:05,880
Hej.

557
00:48:06,030 --> 00:48:09,540
Kto sa tam odvážil vstúpiť
už sa nevrátil.

558
00:48:13,070 --> 00:48:15,160
Musela ich zachytiť obranná sieť.

559
00:48:15,950 --> 00:48:17,910
So mnou a Killym
tu budete v bezpečí.


560
00:48:18,870 --> 00:48:20,430
Počuli ste ju.

561
00:48:21,460 --> 00:48:22,830
Poďme.

562
00:48:23,170 --> 00:48:24,440
Áno Pane.

563
00:48:37,430 --> 00:48:39,520
Toto je vstup do
automatizovanej továrne.


564
00:48:41,770 --> 00:48:45,310
Takéto továrne sú
rozptýlené po celom meste.


565
00:48:46,360 --> 00:48:49,240
Táto je najbližšie k vašej osade.

566
00:49:00,620 --> 00:49:01,980
Otvára sa.

567
00:49:09,380 --> 00:49:12,590
Úspešne sme sa prihlásili?

568
00:49:14,800 --> 00:49:18,720
Nemusíme sa pripájať k NetSphere.

569
00:49:29,440 --> 00:49:31,070
Čo je to?

570
00:49:37,700 --> 00:49:39,870
Takže to je tá továreň?

571
00:49:43,540 --> 00:49:45,710
Na čo sú tie nádrže?

572
00:49:46,960 --> 00:49:49,710
Killy, polož ma na túto konzolu.

573
00:50:05,190 --> 00:50:07,060
OTVÁRAM.

574
00:50:08,360 --> 00:50:09,570
Pozrite sa!

575
00:50:31,380 --> 00:50:32,420
Paráda!

576
00:50:35,050 --> 00:50:36,430
Páni!

577
00:50:36,510 --> 00:50:38,800
Teraz už nikdy nebudeme
mať núdzu o jedlo.

578
00:50:44,980 --> 00:50:47,100
Zuru, pozri!
To je úžasné.

579
00:50:51,324 --> 00:50:52,924
SPÚŠŤA SA

580
00:51:06,240 --> 00:51:07,960
Killy, počuješ ma?

581
00:51:11,380 --> 00:51:13,170
Mám nejaké problémy.

582
00:51:13,920 --> 00:51:17,590
Vezmite ten syntetický
terminál a pripravte sa na útek.


583
00:51:19,890 --> 00:51:21,510
Ja nemôžem odísť.

584
00:51:32,650 --> 00:51:33,910
Buď opatrný.

585
00:51:33,980 --> 00:51:38,700
Išla som moc do hĺbky.
Naposledy sa veci rapídne zhoršili.

586
00:51:40,610 --> 00:51:43,620
Je to jeden z tých
syntetických terminálov, Cibo?

587
00:51:45,950 --> 00:51:49,790
S tým môžeme zastaviť mesto, že?

588
00:52:00,970 --> 00:52:02,640
Hej, ty.

589
00:52:26,130 --> 00:52:27,380
Čo teraz?

590
00:52:28,910 --> 00:52:31,250
Ústup v skupinách.
Nákladový tím ide prvý.

591
00:52:31,330 --> 00:52:33,630
Útočný tím, prilákať a zabiť.

592
00:52:34,210 --> 00:52:36,550
Áno Pane.
Cargo tím, poďme!

593
00:52:40,510 --> 00:52:41,740
Tae!

594
00:52:42,630 --> 00:52:43,920
Hýb sa!

595
00:52:50,640 --> 00:52:52,910
Exterminatori!
Je ich strašne veľa.

596
00:52:54,230 --> 00:52:55,360
Tae!

597
00:52:55,560 --> 00:52:57,520
Nechaj ten batoh a utekaj!

598
00:53:01,240 --> 00:53:03,200
- Tae!
- Zuru!

599
00:53:03,280 --> 00:53:04,500
Pohnite si !

600
00:53:20,460 --> 00:53:21,740
Prichádzajú.

601
00:53:25,550 --> 00:53:26,850
Nechajte ich priblížiť.

602
00:53:28,600 --> 00:53:29,830
V poriadku.

603
00:53:46,740 --> 00:53:48,040
Cibo!

604
00:53:55,170 --> 00:53:56,400
Ústup!

605
00:54:30,330 --> 00:54:31,990
Neuveriteľné.

606
00:54:34,000 --> 00:54:35,230
Ideme!

607
00:54:45,010 --> 00:54:46,480
Ponáhľajte sa!

608
00:54:48,930 --> 00:54:53,180
Tae! Počuješ ma?
Tae! Tae! Kde si?

609
00:54:59,890 --> 00:55:01,130
Dočerta!

610
00:55:06,740 --> 00:55:09,200
- Atsuji! Si v poriadku?
- Moja noha.

611
00:55:09,280 --> 00:55:10,560
Kde je Tae?

612
00:55:12,830 --> 00:55:13,910
Kde?!

613
00:55:15,000 --> 00:55:18,460
Tam, hore.
Exterminátor ju zasiahol.

614
00:55:18,750 --> 00:55:19,780
Zuru!

615
00:55:20,380 --> 00:55:21,500
Zuru! Nie!

616
00:55:22,130 --> 00:55:23,750
Zuru! Zuru!

617
00:55:31,970 --> 00:55:33,970
Tae! Tae!

618
00:55:38,350 --> 00:55:39,390
Tae.

619
00:55:39,900 --> 00:55:41,230
Vďaka Bohu.

620
00:55:44,070 --> 00:55:45,200
Zuru.

621
00:55:45,440 --> 00:55:48,200
Je mi to ľúto, som v poriadku.

622
00:55:56,040 --> 00:55:57,950
Tae, si v poriadku?

623
00:55:59,370 --> 00:56:00,650
Hej.

624
00:56:04,630 --> 00:56:05,860
Tae!

625
00:56:06,250 --> 00:56:07,390
Vďaka Bohu.

626
00:56:08,800 --> 00:56:11,430
Človeče, takto riskovať.

627
00:56:12,760 --> 00:56:13,900
Prepáč.

628
00:56:32,780 --> 00:56:34,450
Ste v poriadku?
Nie ste zranení?

629
00:56:34,830 --> 00:56:36,410
Tae má zlomenú ruku.

630
00:56:37,740 --> 00:56:39,500
Tae, môžeš sa hýbať?

631
00:56:41,750 --> 00:56:43,960
- Dobre, poďme.
- Áno Pane.

632
00:56:44,040 --> 00:56:45,320
Kde je Cibo?

633
00:56:45,500 --> 00:56:47,380
Bola rozdrvená.

634
00:56:53,930 --> 00:56:54,930
Strážcovia!

635
00:56:56,050 --> 00:56:57,970
Sú všade.

636
00:57:01,350 --> 00:57:02,350
Hej, Killy!

637
00:57:03,440 --> 00:57:06,190
Hej, ty!
Použi svoju zbraň!

638
00:57:08,940 --> 00:57:10,320
Čo je to s tebou?

639
00:57:10,690 --> 00:57:12,200
Prečo nestrieľaš?

640
00:57:21,290 --> 00:57:22,910
Prepáčte, že meškám.

641
00:57:23,790 --> 00:57:25,750
Prišla som ti na pomoc, Killy.

642
00:57:32,260 --> 00:57:33,670
Kto je to?

643
00:57:34,050 --> 00:57:35,410
Cibo?

644
00:57:35,970 --> 00:57:38,560
Táto bariéra vydrží len 30 sekúnd.

645
00:57:39,720 --> 00:57:41,360
Takže utekajte.

646
00:57:44,940 --> 00:57:46,170
Utekajte.

647
00:57:50,110 --> 00:57:51,670
Pohnite si!

648
00:57:52,070 --> 00:57:53,450
Nevládzem.

649
00:57:53,530 --> 00:57:55,110
Pokračujte bezo mňa.

650
00:57:55,400 --> 00:57:58,310
Čo to hovoríš, Atsuji? Utekaj!

651
00:58:05,620 --> 00:58:06,750
Dostaňte sa do toho auta.

652
00:58:08,040 --> 00:58:09,500
Ponáhľajte sa!

653
00:58:16,720 --> 00:58:18,350
Nie je rozbitá?

654
00:58:19,010 --> 00:58:20,850
Regenerujem sa.

655
00:58:28,560 --> 00:58:30,440
- Môžeme už ísť?
- Ešte chvíľu.

656
00:58:32,030 --> 00:58:33,240
Teraz.

657
00:58:40,490 --> 00:58:41,730
Ideme.

658
00:58:42,090 --> 00:58:43,160
Hýbte sa!

659
00:58:43,250 --> 00:58:44,250
Dobre.

660
00:58:50,290 --> 00:58:51,710
Nemám strelivo.

661
00:58:52,170 --> 00:58:53,510
Mám ešte dva.

662
00:58:53,590 --> 00:58:55,380
Mám ešte jeden zásobník.

663
00:58:55,470 --> 00:58:56,590
Mám dva.

664
00:58:56,930 --> 00:58:57,930
Nevzdávajte to!

665
00:58:59,720 --> 00:59:03,390
Killy, všetko to úsilie
kvôli tomu syntetickému terminálu...

666
00:59:04,060 --> 00:59:05,280
mrzí ma to.

667
00:59:11,304 --> 00:59:12,904
ENERGIA URÝCHLOVAČA

668
00:59:18,128 --> 00:59:19,728
NEBEZPEČNSTVO

669
00:59:50,440 --> 00:59:51,470
Killy.

670
00:59:52,560 --> 00:59:53,600
Killy!

671
01:00:06,240 --> 01:00:09,460
Prečo je ten chlap taký ťažký?

672
01:00:16,984 --> 01:00:18,684
ENERGIA - NABÍJA SA

673
01:00:21,510 --> 01:00:23,600
- Už sme skoro v osade.
- Dobre.

674
01:00:24,140 --> 01:00:25,400
Bolí ťa to?

675
01:00:26,180 --> 01:00:27,390
Je mi fajn.

676
01:00:32,020 --> 01:00:33,300
Tae.

677
01:00:38,400 --> 01:00:40,570
Sú späť!
Majster aj ostatní!

678
01:00:44,030 --> 01:00:46,790
Hej, spustite žeriav.
Máme tu náklad.

679
01:01:00,340 --> 01:01:01,380
Vitajte.

680
01:01:01,470 --> 01:01:03,180
Vitajte späť, Majster.

681
01:01:03,260 --> 01:01:05,430
- Ako bolo?
- Máte jedlo?

682
01:01:05,510 --> 01:01:07,930
Hej, vezmite ju dole.

683
01:01:08,010 --> 01:01:09,350
Áno, Majster.

684
01:01:10,680 --> 01:01:12,850
Nebojte sa, postarám sa o ňu.

685
01:01:13,270 --> 01:01:15,610
- Dobre.
- Sú zranení.


686
01:01:15,690 --> 01:01:17,380
Prineste molekulárny obväz!

687
01:01:18,440 --> 01:01:20,690
Páni, tá je vysoká.

688
01:01:20,780 --> 01:01:24,280
To ona predtým
vyzerala ako mŕtvola?

689
01:01:27,740 --> 01:01:28,980
Je mŕtvy?

690
01:01:29,450 --> 01:01:30,450
Neviem.

691
01:01:31,660 --> 01:01:33,160
Zdvihnime ho, pomaly.

692
01:01:33,250 --> 01:01:34,540
Je dosť ťažký.

693
01:01:42,090 --> 01:01:45,590
Tá má silu.

694
01:01:52,060 --> 01:01:54,730
Killy bude v poriadku.
Len spí.

695
01:01:57,560 --> 01:01:59,590
- Preneste ho dnu.
- Dobre.

696
01:02:14,914 --> 01:02:16,814
ENERGIA - NABITÝ

697
01:02:22,210 --> 01:02:25,550
Malo by nám to vystačiť
na štyri až päť mesiacov.


698
01:02:25,630 --> 01:02:28,430
Dobre, že máme to zariadenie.

699
01:02:28,510 --> 01:02:30,760
Konečne sa môžeme najesť do sýtosti.

700
01:02:30,850 --> 01:02:33,560
O koľko ľudí sme prišli?

701
01:02:33,640 --> 01:02:36,060
Prišli sme o dvoch dobrých pracovníkov.

702
01:02:49,780 --> 01:02:51,110
Stlmte svetlá.

703
01:02:55,690 --> 01:02:58,350
Každého, koho sme stratili

704
01:02:58,630 --> 01:03:00,630
za posledné dva roky,

705
01:03:01,710 --> 01:03:03,950
si uctíme chvíľou ticha.

706
01:03:24,530 --> 01:03:25,800
Majster.

707
01:03:25,990 --> 01:03:27,220
Vďaka.

708
01:03:27,360 --> 01:03:29,280
Nalej aj mne.

709
01:03:29,820 --> 01:03:31,160
Už máš dosť.

710
01:03:31,990 --> 01:03:33,210
Chcem si vypiť.

711
01:03:37,540 --> 01:03:40,580
Konečne môžeme správne smútiť.

712
01:03:41,080 --> 01:03:42,300
Tak je.

713
01:03:42,590 --> 01:03:45,630
Dlho sme si to nemohli dovoliť.

714
01:03:45,710 --> 01:03:50,010
Máme jedlo, osada je zachránená.

715
01:03:50,890 --> 01:03:53,470
Áno. Ale zaplatili sme
však vysokú cenu.

716
01:03:54,220 --> 01:03:57,230
Stratili sme veľa
skúsených Elektro -Rybárov

717
01:03:57,560 --> 01:03:59,440
a tiež dobrého vybavenia.

718
01:03:59,810 --> 01:04:03,720
Nemôžeme sa vrátiť
do tej továrne?

719
01:04:03,900 --> 01:04:06,400
Mohli by sme si tam
vyrobiť čo len chceme.

720
01:04:06,480 --> 01:04:07,600
Nie.

721
01:04:07,940 --> 01:04:10,030
Nemôžeme sa tam vrátiť.

722
01:04:10,990 --> 01:04:12,820
Je plná Exterminatorov.

723
01:04:14,240 --> 01:04:15,380
Chápem.

724
01:04:15,870 --> 01:04:20,120
Uvidíme ako dlho
vydržíme s týmto jedlom.

725
01:04:34,760 --> 01:04:35,900
Killy.

726
01:04:43,560 --> 01:04:45,690
Hovoria, že dedina je zachránená.

727
01:04:46,440 --> 01:04:48,280
Všetci sú takí šťastní.

728
01:04:49,860 --> 01:04:53,240
Ak sa Cibo experiment vydarí,

729
01:04:54,320 --> 01:04:58,320
budeš pokračovať v ceste, Killy?

730
01:05:11,970 --> 01:05:13,800
Hej, Killy.

731
01:05:15,600 --> 01:05:16,800
Myslíš, že by si...

732
01:05:18,350 --> 01:05:19,820
tu mohol zostať?

733
01:05:23,350 --> 01:05:24,530
Cibo.

734
01:05:30,690 --> 01:05:31,930
Killy.

735
01:05:43,290 --> 01:05:45,790
Syntetický terminál.

736
01:05:47,590 --> 01:05:51,630
Chcem ho pripojiť.
Potrebujem tvoju pomoc.

737
01:05:58,430 --> 01:05:59,650
Počkaj.

738
01:06:08,270 --> 01:06:11,070
A teraz čo, Majster?

739
01:06:14,070 --> 01:06:18,160
Teraz sa modlíme,
aby experiment fungoval.

740
01:06:18,780 --> 01:06:23,410
Ak bude,
už sa nemusíme obávať Strážcov.

741
01:06:25,620 --> 01:06:27,920
Stále to neviem pochopiť.

742
01:06:28,920 --> 01:06:29,920
Čo?

743
01:06:30,300 --> 01:06:33,340
To, že sa ľudia pripájajú k strojom.

744
01:06:35,220 --> 01:06:38,510
Myslím, že je to ako...

745
01:06:41,220 --> 01:06:45,690
Hovorí sa, že Stavitelia a Strážcovia
budú poslúchať príkazy ľudí.

746
01:06:46,770 --> 01:06:48,100
A to bude dobre, či nie?

747
01:06:54,820 --> 01:06:59,200
Ale prečo to ľudia neurobili
už dávno predtým.

748
01:07:00,580 --> 01:07:04,750
Nebudeme žiť tak dlho,
aby sme to zistili.

749
01:07:12,090 --> 01:07:13,550
Vidím, že ti chutí.

750
01:07:13,960 --> 01:07:16,090
Veď si to aj zaslúžiš.

751
01:07:17,340 --> 01:07:19,180
To nie je pre mňa.

752
01:07:19,760 --> 01:07:21,930
Myslel som si, že to zanesiem Tae.

753
01:07:50,540 --> 01:07:51,880
Zuru.

754
01:08:31,750 --> 01:08:34,750
Počas pripojenia sa
nemôžem hýbať.

755
01:08:38,880 --> 01:08:41,880
Potrebujem,
aby si ma zatiaľ chránil.

756
01:09:09,160 --> 01:09:10,660
Och, Sutezo.

757
01:09:12,000 --> 01:09:15,500
Zuru, vyzerá to, že sa prebudil.

758
01:09:18,130 --> 01:09:20,670
Bola si s Killym, však?

759
01:09:25,260 --> 01:09:28,060
Rozprávala si sa s ním?

760
01:09:29,140 --> 01:09:30,360
Nie.

761
01:09:31,770 --> 01:09:33,030
Hej.

762
01:09:35,230 --> 01:09:36,460
Zuru!

763
01:09:43,320 --> 01:09:45,030
Oh, Majster.

764
01:09:45,620 --> 01:09:47,250
Prišli ste mi pomôcť?

765
01:09:47,620 --> 01:09:49,410
Dosť som toho popil.

766
01:09:50,660 --> 01:09:52,620
Vezmem ich so sebou.

767
01:09:59,800 --> 01:10:00,930
Zuru.

768
01:10:02,170 --> 01:10:03,300
Počkaj, Zuru.

769
01:10:09,970 --> 01:10:12,810
Tak čo?
Potešila sa?

770
01:10:14,140 --> 01:10:15,490
Nie je vo svojej izbe.

771
01:10:15,714 --> 01:10:16,914
Čo?

772
01:10:26,660 --> 01:10:27,830
Tae?

773
01:10:29,950 --> 01:10:31,090
Tae?

774
01:10:31,240 --> 01:10:32,910
- Čo je s ňou?
- Tae!

775
01:10:58,900 --> 01:11:01,190
Zdá sa, že generátor
silového pola bol zničený.

776
01:11:10,990 --> 01:11:12,130
Tae!

777
01:11:12,540 --> 01:11:14,150
Čo je to s tebou?

778
01:11:14,380 --> 01:11:15,510
Tae.

779
01:11:15,790 --> 01:11:17,540
Stoj!
Nepribližuj sa k nej!

780
01:11:17,620 --> 01:11:18,660
Tae.

781
01:11:18,920 --> 01:11:20,670
- Tae.
- Hej!

782
01:11:26,010 --> 01:11:27,140
Tae.

783
01:11:33,510 --> 01:11:34,560
Majster!

784
01:11:39,310 --> 01:11:41,230
Fusata! Poď!

785
01:11:41,610 --> 01:11:43,610
Tae. Tae!

786
01:11:44,610 --> 01:11:47,490
Tae! Tae!

787
01:11:50,114 --> 01:11:51,714
Nie! Prebuď sa!

788
01:11:52,514 --> 01:11:54,414
SPUSTENIE REPLIKÁCIE

789
01:12:11,550 --> 01:12:12,690
Tae!

790
01:12:34,200 --> 01:12:35,450
Som Sana-kan.

791
01:12:36,410 --> 01:12:38,330
Najvyššia predstaviteľka Strážcov.

792
01:12:39,580 --> 01:12:42,290
My, Strážcovia, odstránime

793
01:12:42,790 --> 01:12:46,920
každého, kto nemá
sieťový terminálový gén.

794
01:12:47,000 --> 01:12:49,380
- Tae! Čo je to s tebou?!
- Fusata!

795
01:12:50,840 --> 01:12:52,180
Strážcovia?

796
01:12:52,260 --> 01:12:53,090
Tae!

797
01:12:53,180 --> 01:12:54,220
Fusata! Poď!

798
01:12:56,044 --> 01:12:57,644
NELEGÁLNÝ OBYVATEĽ

799
01:12:57,720 --> 01:12:58,850
Pozor!

800
01:13:10,190 --> 01:13:11,230
Fusata!

801
01:13:11,280 --> 01:13:12,280
Zuru, nie!

802
01:13:17,410 --> 01:13:19,210
- Čo sa deje?
- Výbuch!


803
01:13:19,410 --> 01:13:20,690
Čo sa deje?

804
01:13:20,870 --> 01:13:22,370
Čo sa stalo?

805
01:13:33,294 --> 01:13:34,994
NELEGÁLNÝ OBYVATEĽ

806
01:13:36,260 --> 01:13:38,010
Čo sa to deje?

807
01:13:50,110 --> 01:13:53,700
Prienik do základne
nelegálnych obyvateľov bol úspešný.

808
01:13:53,780 --> 01:13:55,610
Generátor bariéry bol zničený.

809
01:13:55,700 --> 01:13:58,700
Prebieha celkové vyhladzovanie.

810
01:13:59,290 --> 01:14:01,120
Prienik do základne
nelegálnych obyvateľov...

811
01:14:03,330 --> 01:14:04,470
To je...

812
01:14:05,010 --> 01:14:07,950
Predstierala, že je človek,
aby prekročila bariéru.


813
01:14:07,974 --> 01:14:09,574
NEBEZPEČENSTVO

814
01:14:10,210 --> 01:14:12,260
To je vysoká úroveň zabezpečenia, Killy.

815
01:14:13,510 --> 01:14:15,050
Radšej by sme si mali pohnúť.

816
01:14:21,074 --> 01:14:22,874
CIEĽ SA NEDÁ ZAMERAŤ

817
01:14:27,100 --> 01:14:28,260
Killy!

818
01:14:54,340 --> 01:14:55,460
Fusata!

819
01:14:55,670 --> 01:14:57,430
Fusata, tadeto!

820
01:14:58,220 --> 01:14:59,260
Tae.

821
01:14:59,350 --> 01:15:00,420
Tae.

822
01:15:01,390 --> 01:15:02,420
Tae.

823
01:15:02,720 --> 01:15:05,430
Tae. Tae.

824
01:15:06,310 --> 01:15:07,340
Tae.

825
01:15:50,690 --> 01:15:52,860
Podľa vyhlášky č. 5
Eliminačného kódexu,

826
01:15:53,230 --> 01:15:54,820
začínam doplňujúcu elimináciu.

827
01:16:05,330 --> 01:16:07,790
Dočerta!
To bola naša osada.

828
01:16:09,790 --> 01:16:11,210
Majster!

829
01:16:11,540 --> 01:16:13,960
Som v pohode.
Pokračujte.

830
01:16:14,040 --> 01:16:15,180
Majster.

831
01:16:17,010 --> 01:16:18,550
Počúvaj, Sutezo.

832
01:16:18,630 --> 01:16:21,090
Zhromaždite všetkých
a vezmite ich do veže.

833
01:16:21,180 --> 01:16:23,010
Strieľajte na nich zhora.

834
01:16:26,600 --> 01:16:27,730
Dobre.

835
01:16:28,850 --> 01:16:30,690
- Pomôž Majstrovi.
- Vykonám.

836
01:16:33,400 --> 01:16:34,610
Pohnite si!

837
01:16:34,690 --> 01:16:35,730
Idem prvý!

838
01:16:36,280 --> 01:16:37,400
Chlapci, pohyb!

839
01:16:40,320 --> 01:16:42,820
Fusata!
Obleč si výstroj!

840
01:16:43,990 --> 01:16:46,490
Už nemáme prilby.

841
01:16:46,580 --> 01:16:48,080
Nie je ich dosť.

842
01:16:51,580 --> 01:16:54,290
Zuru... tu máš.

843
01:16:57,380 --> 01:16:58,460
Ale...

844
01:17:00,050 --> 01:17:01,230
Sutezo.

845
01:17:12,350 --> 01:17:15,440
- Tam! Zastavte ich!
- Sú všade!


846
01:17:19,264 --> 01:17:20,864
BLOKOVANÝ SIGNÁL

847
01:17:21,088 --> 01:17:22,788
VAROVANIE

848
01:17:56,980 --> 01:17:58,020
Vyzerá to dobre.

849
01:19:02,590 --> 01:19:03,840
Čo sa to robí?

850
01:19:03,920 --> 01:19:05,050
Zuru?

851
01:19:06,130 --> 01:19:07,760
Kde je Tae?

852
01:19:14,480 --> 01:19:16,480
Strážca prevzal nad ňou moc.

853
01:19:17,690 --> 01:19:19,310
To nemohla prežiť.

854
01:19:22,980 --> 01:19:24,120
Nie.

855
01:19:25,190 --> 01:19:26,770
Tae.

856
01:19:26,990 --> 01:19:28,660
Tae nemôže byť mŕtva!

857
01:19:29,370 --> 01:19:30,800
Fusata!

858
01:19:34,080 --> 01:19:35,120
Pôjdem prvá.

859
01:19:40,880 --> 01:19:41,990
Zuru.

860
01:20:15,660 --> 01:20:17,350
Tak čo, páči sa ti to?

861
01:20:21,880 --> 01:20:22,960
Dočerta!

862
01:20:23,960 --> 01:20:26,140
Dorazím ťa pekne zblízka.

863
01:20:54,650 --> 01:20:57,320
Dočerta!
Čo sú to za monštrá?

864
01:21:24,940 --> 01:21:26,070
Killy!

865
01:21:26,900 --> 01:21:28,690
Zuru! Hej, Zuru!

866
01:22:31,590 --> 01:22:35,380
Hýbte sa!
Rýchlo, sem hore.

867
01:22:35,470 --> 01:22:36,730
Pohnite si!

868
01:23:16,050 --> 01:23:19,180
Podľa vyhlášky 3,
odseku 2, požadujem

869
01:23:19,260 --> 01:23:21,470
zvýšiť úroveň
eliminácie na stupeň 3.

870
01:23:21,930 --> 01:23:25,060
Povoliť použitie gravitačného lúča.

871
01:23:25,084 --> 01:23:26,684
POZITRÓNOVÝ VYSIELAČ

872
01:23:26,908 --> 01:23:28,608
PRÍSTUP POVOLENÝ

873
01:23:39,832 --> 01:23:41,432
POZITRÓNOVÝ VYSIELAČ

874
01:23:43,740 --> 01:23:47,160
Si len telo,
ktoré bolo ukradnuté Strážcom.

875
01:23:49,460 --> 01:23:50,790
Telo?

876
01:23:51,920 --> 01:23:53,210
Chceš sa vrátiť?

877
01:23:53,840 --> 01:23:55,300
Odpovedz, okamžite.

878
01:24:04,260 --> 01:24:06,020
Podľa vyhlášky...

879
01:24:06,850 --> 01:24:08,700
budeš zničený na mieste.

880
01:24:31,500 --> 01:24:33,960
Zistené neoprávnené
pripojenie k sieti NetSphere.

881
01:24:35,984 --> 01:24:37,984
NEOPRÁVNENÉ PRIPOJENIE

882
01:24:40,180 --> 01:24:42,140
Zvyšujem úroveň eliminácie o dva.

883
01:24:48,520 --> 01:24:49,850
Nie tak rýchlo!

884
01:25:00,274 --> 01:25:01,974
ZBRAŇ - ZNEŠKODNIŤ

885
01:25:03,570 --> 01:25:04,700
Sutezo!

886
01:25:13,830 --> 01:25:15,000
Killy!

887
01:25:50,024 --> 01:25:51,724
NÍZKÁ ÚROVEŇ VÝKONU

888
01:25:51,748 --> 01:25:53,748
ZVÝŠIŤ VÝKON

889
01:26:22,472 --> 01:26:24,172
VAROVANIE - PREŤAŽENÉ

890
01:26:30,096 --> 01:26:31,796
OBJEKT ZAMERANÝ

891
01:27:41,520 --> 01:27:44,030
Mierte presne!
Počkajte kým sa priblížia!

892
01:27:54,040 --> 01:27:56,620
Zvládli sme to!
Ten bol posledný.


893
01:28:07,880 --> 01:28:09,020
Tae.

894
01:28:41,750 --> 01:28:42,880
To nie je možné.

895
01:28:43,920 --> 01:28:45,040
Riadiaca agentúra!

896
01:28:49,340 --> 01:28:52,510
Som v NetSphere, že?

897
01:28:56,020 --> 01:28:59,060
Je to jeden z mnohých
elektronických rezervných svetov,

898
01:28:59,140 --> 01:29:01,790
ktorý spája Netsphere
so základnou realitou.

899
01:29:01,980 --> 01:29:03,110
Náhradný?

900
01:29:03,730 --> 01:29:07,110
Prosím, dovoľte mi
pripojiť sa k NetSphere.

901
01:29:07,820 --> 01:29:10,700
Sieťový terminál, ktorý ste použili,

902
01:29:10,780 --> 01:29:12,490
sa stal neplatným.

903
01:29:12,570 --> 01:29:13,690
Nie.

904
01:29:14,030 --> 01:29:16,410
Spojenie s mozgom v
základnej realite

905
01:29:16,490 --> 01:29:20,000
bude tiež zredukované
za niekoľko nanosekúnd.

906
01:29:21,410 --> 01:29:23,080
Ale stále máte čas.

907
01:29:23,840 --> 01:29:25,970
Čas v náhradnom svete
prebieha rýchlejšie...

908
01:29:26,250 --> 01:29:29,590
takže podľa vášho relatívneho
vnímania máte času dosť.

909
01:29:31,550 --> 01:29:36,470
Prosím, zastavte aspoň
útok Strážcov na osadu.

910
01:29:37,410 --> 01:29:43,970
Bez príkazu od niekoho,
kto má sieťový terminál, nemôžeme konať.

911
01:29:46,480 --> 01:29:48,080
Rozumiem.

912
01:29:48,400 --> 01:29:51,530
Ale ak je to povolené
v tomto náhradnom svete,

913
01:29:51,610 --> 01:29:54,530
môžem vám dať
súradnice opustených úrovní

914
01:29:54,610 --> 01:29:56,780
ktoré nie sú
kontrolované Strážcami.

915
01:30:03,250 --> 01:30:04,480
Čo to je?

916
01:30:05,000 --> 01:30:08,420
Mapa úrovní v okolí.

917
01:30:09,340 --> 01:30:13,260
Tieto informácie nemôžem
preniesť do základnej reality,

918
01:30:14,630 --> 01:30:18,180
ale nič nebráni tomu,
aby ste sa pripojili.

919
01:30:49,340 --> 01:30:51,050
Odneste zranených!

920
01:30:51,130 --> 01:30:52,710
Choďte im pomôcť!

921
01:31:01,470 --> 01:31:03,020
Rýchlejšie.

922
01:31:03,100 --> 01:31:04,730
Potrebujeme molekulárny obväz!

923
01:31:07,100 --> 01:31:08,260
Fusata.

924
01:31:12,860 --> 01:31:14,860
Mám ti to obviazať?

925
01:31:17,820 --> 01:31:18,860
Hej.

926
01:31:24,950 --> 01:31:26,090
Killy.

927
01:31:29,960 --> 01:31:31,800
Zachránil si nás.

928
01:31:33,670 --> 01:31:36,050
Zuru, čo sa stalo s Cibo?

929
01:31:37,590 --> 01:31:38,750
Neviem.

930
01:31:39,800 --> 01:31:40,980
Aha.

931
01:31:42,600 --> 01:31:44,220
To je koniec.

932
01:31:45,270 --> 01:31:46,920
Ešte sa nevzdávajte.

933
01:31:49,850 --> 01:31:51,030
Zadrž!

934
01:32:01,070 --> 01:32:02,210
Cibo.

935
01:32:06,000 --> 01:32:07,260
Cibo!

936
01:32:08,870 --> 01:32:10,880
Moja myseľ je tu v tejto ruke.

937
01:32:13,090 --> 01:32:15,420
Strážcovia zistili kde ste.

938
01:32:15,760 --> 01:32:18,010
Skôr či neskôr
sa Exterminatori vrátia.

939
01:32:18,090 --> 01:32:19,840
Čo máme robiť?

940
01:32:20,840 --> 01:32:24,220
Pod vami je opustené podlažie.

941
01:32:24,310 --> 01:32:26,020
A pod ním

942
01:32:27,980 --> 01:32:29,890
je upadajúca cesta

943
01:32:30,350 --> 01:32:32,770
smerom na sever.

944
01:32:35,280 --> 01:32:36,990
Opustené podlažie.

945
01:32:38,110 --> 01:32:41,490
Je to miesto, ktoré nie je
pripojené na NetSphere.

946
01:32:42,120 --> 01:32:44,740
Strážcovia a Stavitelia vás tam neuvidia.

947
01:32:45,450 --> 01:32:46,450
Čo máme robiť?

948
01:32:46,540 --> 01:32:48,080
Môžeme jej dôverovať?

949
01:32:48,620 --> 01:32:51,880
Ak zostaneme tu,
Exterminatori nás zabijú.

950
01:32:52,580 --> 01:32:53,720
Čo vy na to, Majster?

951
01:33:00,260 --> 01:33:03,220
Pripravte sa na cestu.

952
01:33:12,400 --> 01:33:13,980
Poďme, Killy.

953
01:33:26,450 --> 01:33:27,630
Killy.

954
01:33:39,210 --> 01:33:42,010
Chcem sa vrátiť domov.

955
01:33:42,090 --> 01:33:44,140
Je to tu strašidelné.

956
01:33:44,220 --> 01:33:46,260
Už sa tam nevrátime.

957
01:33:46,350 --> 01:33:48,680
Našli by nás tam Strážcovia.

958
01:33:51,520 --> 01:33:53,730
Majster, je mi to ľúto.

959
01:33:57,470 --> 01:34:00,330
Je to moja vina,
nemala som ich zobrať na lov.

960
01:34:01,030 --> 01:34:02,160
Nie je.

961
01:34:05,620 --> 01:34:07,350
Mali by sme sa ti skôr poďakovať.

962
01:34:33,230 --> 01:34:36,900
Úžasné, Cibo,
ty môžeš privolať výťah?

963
01:34:37,650 --> 01:34:39,480
Ty to, ale neskúšaj.

964
01:34:49,830 --> 01:34:51,450
Dobre, nastúpte si.

965
01:34:52,120 --> 01:34:55,790
Naozaj sa dostaneme
na opustené podlažie?

966
01:34:56,710 --> 01:34:58,130
- Nastúp.
- Dobre.

967
01:34:58,460 --> 01:34:59,460
Buďte opatrní.

968
01:35:03,550 --> 01:35:04,630
Ten zápach.

969
01:35:10,010 --> 01:35:11,760
- Už sú tu!
- Pohnite si!

970
01:35:14,180 --> 01:35:16,190
Killy, čo robíš?
Ponáhľaj sa, nastúp!


971
01:35:16,640 --> 01:35:17,650
Killy!

972
01:35:23,740 --> 01:35:25,180
To nemyslí vážne.

973
01:35:26,490 --> 01:35:28,610
Čo sa deje, Killy?

974
01:35:57,060 --> 01:35:58,240
Killy.

975
01:35:59,310 --> 01:36:00,560
Uvidíme sa ešte?

976
01:36:06,740 --> 01:36:10,080
Musím nájsť...

977
01:36:10,950 --> 01:36:12,240
sieťový terminálový gén.

978
01:36:22,710 --> 01:36:23,930
Zatvárame.

979
01:36:58,410 --> 01:37:04,090
To bolo naposledy, čo
ho dedinčania videli.


980
01:37:08,760 --> 01:37:14,050
Potom nás moja babička Zuru
priviedla do novej krajiny.


981
01:37:18,100 --> 01:37:19,480
Keď som bola malá,

982
01:37:20,060 --> 01:37:22,940
tak mi moja babička
rozprávala príbehy o Killym.


983
01:37:31,400 --> 01:37:33,610
Uplynul už dlhý čas, ale...

984
01:37:38,040 --> 01:37:41,120
mesto nevykazuje žiadne
známky návratu k normálu.


985
01:37:45,540 --> 01:37:49,630
Zrejme sa nenašiel
nositeľ sieťového génu.


986
01:37:55,680 --> 01:37:57,430
Ale verím.

987
01:38:03,600 --> 01:38:04,810
Viem, že niekde tam...

988
01:38:04,900 --> 01:38:07,510
v tomto nekonečnom meste...

989
01:38:07,980 --> 01:38:11,090
stále pokračuje v hľadaní.

990
01:38:18,114 --> 01:38:21,714
Do - SK : alino1
Korekcia : majkai

990
01:38:22,305 --> 01:38:28,671
Podpor nás a staň sa VIP členom,