The.Man.From.The.Alamo.1953.eng.1080p.x264.dts.mkv - Slovak subtitles [Download .srt file]

1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

2
00:00:21,612 --> 00:00:26,674
MUŽ Z ALAMA

3
00:01:19,184 --> 00:01:21,000
Texas

4
00:01:22,000 --> 00:01:25,400
Príbeh o Texase symbolizuje
ducha nezávislosti, tak bízkej


5
00:01:26,000 --> 00:01:28,300
srdciam všetkých američanov.
Jeho národ bojoval


6
00:01:29,500 --> 00:01:33,100
za oslobodenie Mexika
od Španielska a žili šťastne


7
00:01:34,300 --> 00:01:36,900
ako samostatná provincia,
pokiaľ sa..


8
00:01:38,900 --> 00:01:42,400
generál Santa Ana
nestal prezidentom Mexika.


9
00:01:43,400 --> 00:01:47,400
Oni mali na výber medzi vojenskou
nadvládou alebo vojnou.


10
00:01:49,300 --> 00:01:53,600
Generál Sam Houston
bol poverený


11
00:01:54,700 --> 00:01:59,200
vypracovať plán budúcnosti Texasu..

12
00:02:05,467 --> 00:02:07,300
Súhlasím so Samom Houstonom.

13
00:02:07,680 --> 00:02:10,200
Musíme bojovať za svoje práva.
- Nesúhlasím.

14
00:02:10,645 --> 00:02:13,800
Roky sme fungovali ako slobodný štát
v rámci Mexika.

15
00:02:14,241 --> 00:02:16,900
Nevidím žiadny dôvod na vojnu.
- Jednu vec si prehliadol, Jim.

16
00:02:17,641 --> 00:02:20,800
Hoci nám Španieli roku 1821
dali právo na kolonizáciu.

17
00:02:21,300 --> 00:02:24,800
keď Santa Ana prevzal kontrolu,
my už nebudeme slobodný štát.

18
00:02:25,271 --> 00:02:31,000
Musíme bojovať alebo sa zmieriť
s vojenskou vládou. - Generál Houston!

19
00:02:31,600 --> 00:02:33,800
Páni, pôjdem rovno k veci.

20
00:02:34,300 --> 00:02:38,700
Mám povolenie na nábor vojakov, ktorí
budú Texas brániť ako nezávislú republiku.

21
00:02:39,347 --> 00:02:44,600
Mnohí z vás vedia aká je to
ťažká úloha.

22
00:02:45,200 --> 00:02:47,000
Ostatní to čoskoro zistia.

23
00:02:47,500 --> 00:02:49,500
Ak chceme vyhrať v tom boji,

24
00:02:50,000 --> 00:02:53,100
musíme zobrať všetkých
bojaschopných mužov v Texase.

25
00:02:53,600 --> 00:02:58,100
Áno, ale dlho tu nebola vojna, Sam,
ľudia sa necítia byť ohrození.

26
00:02:58,800 --> 00:03:00,900
Zdráhajú sa opustiť svoje
rodiny a farmy.

27
00:03:01,302 --> 00:03:03,700
Preto som vás zvolal, páni.

28
00:03:04,084 --> 00:03:09,200
Práve som bol informovaný, že generál
Santa Ana obsadil San Antonio.

29
00:03:09,800 --> 00:03:13,810
Plukovnik Trevis s menej ako 200
mužmi, ustúpili cez rieku do Alama

30
00:03:13,930 --> 00:03:17,100
aby sa tam pripravili na odbranu.
V tomto momente, to je jediná

31
00:03:17,600 --> 00:03:21,700
vojenská sila medzi mexickým vojiskom
a riekou Sabin.

32
00:03:22,300 --> 00:03:24,600
A tým ľuďom treba pomôcť!

33
00:03:27,934 --> 00:03:32,968
ALAMO

34
00:03:40,200 --> 00:03:44,600
Ako sa cítič, Jim? - Lepšie by som
sa cítil za stenou.

35
00:03:45,200 --> 00:03:47,600
Tu nie je žiadna streľba.
- Nebuď si taký istý.

36
00:03:48,100 --> 00:03:51,200
Je ich tam veľa. Možno niektorí
prídu na návštevu.

37
00:03:51,576 --> 00:03:54,400
Len nech prídu.
Ja a pán Bowie sme pripravený.

38
00:03:54,791 --> 00:03:59,300
Nemyslím, že by sme ich museli volať,
Sam. Prídu sami.

39
00:04:00,881 --> 00:04:03,300
Sú nejaké správy od Houstona?
- Zatiaľ nie.

40
00:04:03,900 --> 00:04:07,300
Myslíš, že kuriér prešiel?
- Dúfam, že áno.

41
00:04:07,800 --> 00:04:10,900
Sam je dobrý človek, pošle nám
chlapov na pomoc.

42
00:04:11,400 --> 00:04:14,400
Mal by tak urobiť čo najskôr.

43
00:04:15,279 --> 00:04:19,500
Neboj sa Bill. Vždy môžeš utiecť, keď
to bude zlé.

44
00:04:19,969 --> 00:04:23,300
Dúfam, že to nemáš v pláne, Jim?

45
00:04:23,790 --> 00:04:27,500
Myslím, že nie. Nie som veľmi
dobrý v behu.

46
00:04:27,970 --> 00:04:30,400
Je tiež nie, Jim.

47
00:04:30,802 --> 00:04:32,100
Plukovnik Trevis!

48
00:04:32,421 --> 00:04:34,500
Plukovník Trevis!
- Áno?

49
00:04:35,000 --> 00:04:39,400
Nejaký Mexičan prišiel z bielou
zástavou. Chce s vami hovoriť.

50
00:05:09,741 --> 00:05:13,385
Čo povedal, plukovník?
- Keď neodídeme hneď

51
00:05:13,505 --> 00:05:15,996
z rukami nad hlavou, neodídeme
vôbec.

52
00:05:16,649 --> 00:05:21,272
Čo ste mu povedal, pane? - Je tá
zbraň nabitá? - Je, pane.

53
00:08:13,871 --> 00:08:15,303
To je na zbláznenie.

54
00:08:15,955 --> 00:08:20,286
Najprv nás bombardujú
a potom hodiny sedíme

55
00:08:20,406 --> 00:08:23,700
a nič sa nedeje. - Myslíš, že
im došli náboje?

56
00:08:24,001 --> 00:08:27,970
Vystrč hlavu a skontroluj to.
- Nie som až tak zvedavý.

57
00:08:28,840 --> 00:08:34,200
Nespal som ako človek už 4 dni.
Ako sa to dá zniesť?

58
00:08:34,669 --> 00:08:38,000
Ak si unavený, otvor bránu a choď.

59
00:08:38,468 --> 00:08:41,900
Najväčšia chyba bola, že som sem prišiel.

60
00:08:42,316 --> 00:08:44,200
Mal si rozmýšľať o tom na ceste z Tenesee..

61
00:08:44,516 --> 00:08:47,700
Keby som šiel ešte 8 kilometrov,
tak si to rozmyslím.

62
00:08:48,508 --> 00:08:52,400
Nerozumiem tomu. Čo vy z
Tenesee tu robíte?

63
00:08:52,919 --> 00:08:56,587
V Tenesee nemáme vojnu.
- Mohli ste ju nájsť niekde bližšie.

64
00:08:57,090 --> 00:08:58,855
Rozmýšľal som, že jednu začnem,

65
00:08:58,975 --> 00:09:03,907
ale Dave Kroket povedal, že vám treba
pomôcť, tak som tu.

66
00:09:04,528 --> 00:09:08,200
Bojujem, ale stále neviem za čo.
Za čo bojujete?

67
00:09:09,032 --> 00:09:11,900
Mám ranč v Ox-Bow,
so ženou a detmi.

68
00:09:12,429 --> 00:09:17,400
Štyria či piati ďalší tam tiež
majú ranče. Je tak Straud? - Áno.

69
00:09:20,800 --> 00:09:22,300
Je to dostatočná odpoveď?

70
00:09:23,400 --> 00:09:25,300
Mám tiež rodinu v Tenesee.

71
00:09:25,636 --> 00:09:29,300
Prial by som si byť tam a nie tu.
- Naozaj? Kde je Ox-Bow?

72
00:09:29,900 --> 00:09:34,000
Na sever odtiaľto. - Tam hore
nemáte Mexičanou, že?

73
00:09:34,773 --> 00:09:37,100
Nie je mi to známe.
- Tak čoho sa obávaš?

74
00:09:37,380 --> 00:09:38,982
Nerob si starosti z Mexičanmi.

75
00:09:39,530 --> 00:09:43,300
Bojímsa, lebo Santa Ana dáva zem
Texasanom, aby bojovali na jeho strane.

76
00:09:43,716 --> 00:09:46,600
A ty si myslíš, že niekto bude za
neho bojovať?

77
00:09:47,100 --> 00:09:51,812
Viem o jednom. Má veľa priaznivcov.
Volá sa Jesse Wade.

78
00:09:56,703 --> 00:09:58,800
No a je to tu zasa!

79
00:10:10,978 --> 00:10:12,498
Stop! Je to jeden z našich!

80
00:10:15,368 --> 00:10:16,923
Prešiel cez Mexičanov!

81
00:10:18,200 --> 00:10:20,857
Je to jeden z našich!
Otvorte bránu!

82
00:10:36,077 --> 00:10:37,852
Som plukovník Crockett, poručík,
ako vám môžem pomôcť?

83
00:10:38,150 --> 00:10:40,536
Mám správu od generála Houstona.
Kde je veliaci dôstojník?

84
00:10:40,771 --> 00:10:42,844
Poručík, čo sa deje
na severe?

85
00:10:45,027 --> 00:10:47,424
Rovanko ako tu.
Útočia na Ox-Bow.

86
00:10:48,451 --> 00:10:50,966
Počul si?
- Áno. - Ideme!

87
00:10:54,845 --> 00:10:57,662
Straud, Keay! Poďte sem,
chcem s vami hovoriť!

88
00:11:04,059 --> 00:11:04,930
Bill!

89
00:11:08,821 --> 00:11:10,936
Poručík Lamar,
mám správu od generála Houstona.

90
00:11:11,056 --> 00:11:14,945
Čakáme na vás. Koľko posíl
dorazí? - Zatiaľ žiadne.

91
00:11:16,674 --> 00:11:20,000
Generál robí teraz nábor do armády na
obranu Texasu. Možno za pár dní..

92
00:11:20,120 --> 00:11:23,183
Prečo Sam stráca čas takýmito
správami?

93
00:11:23,303 --> 00:11:25,240
Generál vás žiada udržať Alamo
ako dlho len môžete.

94
00:11:25,360 --> 00:11:29,868
Ako mám zadržať armádu?
- Neviem, pane.

95
00:11:30,402 --> 00:11:34,199
Ale, čo najdlhšie ich zadžíte,
väčšia šanca je proti vojisku Santa Any.

96
00:11:36,464 --> 00:11:37,310
Dave, zvolaj ľudí.

97
00:11:43,800 --> 00:11:46,089
Nás päť ma rodiny v Ox-Bow.

98
00:11:46,528 --> 00:11:49,466
Neni nik kto by ich ochraňoval
okrem nás.

99
00:11:50,816 --> 00:11:52,700
Jeden muž tu nič nezmôže,

100
00:11:52,820 --> 00:11:55,612
ale môže sa postarať o naše
ženy a deti

101
00:11:55,732 --> 00:11:57,770
odviesť ich do bezpečia
a potom sa vrátiť.

102
00:11:57,890 --> 00:12:01,400
Ako sa dostane von?
- No, kuriér od Houstona prešiel, nie?

103
00:12:02,088 --> 00:12:05,801
Kto to bude? - Ak chcete môžeme
ťahať slámku.

104
00:12:06,283 --> 00:12:10,146
Mám hrsť fazulí
a jedna je čierna.

105
00:12:11,067 --> 00:12:14,861
Kto ju vytiahne, pôjde.
Chceš ísť prvý, John?

106
00:12:16,645 --> 00:12:17,316
Prečo nie?

107
00:12:34,100 --> 00:12:36,400
Mám správu od generála
Houstona.

108
00:12:38,631 --> 00:12:44,200
''2. mart 1836. Odnes je Texas
vyhlásený za nezávislú republiku.''

109
00:12:51,000 --> 00:12:55,600
To je pekné, plukovník,
ale kedy dorazia posily?

110
00:12:56,254 --> 00:13:01,100
Nespali sme už týždeň.
- Generál Houston nemá armádu.

111
00:13:01,956 --> 00:13:03,835
Teraz len robí nábor.

112
00:13:03,955 --> 00:13:06,800
Takže ak ešte zadržíte Santa
Anu na niekoľko dní,

113
00:13:07,500 --> 00:13:11,400
môže to byť rozhodujúce medzi
životom a smrťou pre Texas.

114
00:13:11,928 --> 00:13:15,900
Všetci vieme, že generál
Santa Ana nebude mať zľutovanie.

115
00:13:16,440 --> 00:13:21,100
Ja ostanem tu, ale kto chce
môže odísť.

116
00:13:21,614 --> 00:13:24,100
Nech vystúpia tí, čo tu
dobrovoľne zostanú so mnou.

117
00:13:35,355 --> 00:13:36,527
Môžeš mi pomôcť, Sam?

118
00:13:51,838 --> 00:13:53,550
Niekto z vás hore chce odísť?

119
00:14:00,000 --> 00:14:02,594
Straud, predpokladám, že máte svoje dôvody
na odchod.

120
00:14:03,704 --> 00:14:05,865
Hneď dostanete koňa.

121
00:14:09,500 --> 00:14:13,900
Vojaci, túto správu posielam
generálovi Houstonovi.

122
00:14:16,961 --> 00:14:21,000
''Sme obliehaní tísícom
vojakov generála Santa Ana.

123
00:14:21,476 --> 00:14:25,200
Odolali sme nepretržitým
útokom a ostreľovaniu.

124
00:14:25,678 --> 00:14:28,500
Nepriateľ žiada kapituláciu.

125
00:14:28,894 --> 00:14:33,000
Inak bude posádka chytená v pevnosti
zastrelená.

126
00:14:33,832 --> 00:14:35,952
Nepriateľ dostáva denodenne
posily,

127
00:14:36,072 --> 00:14:39,200
takže ich počet
za 4-5 dní stúpne na 3000 alebo 4000.

128
00:14:40,908 --> 00:14:46,000
Odpovedal som na ich žiadosť o kapituláciu
výstrelom z dela. Naša vlajka stále veje.

129
00:14:46,812 --> 00:14:52,350
Rozhodol som sa vydržať tak dlho,
kým nezomriem ako vojak,

130
00:14:52,470 --> 00:14:56,200
ktorý nikdy nezabúda, čo je jeho
povinnosť k vlasti.

131
00:14:57,500 --> 00:15:01,800
Nikdy sa nevzdám a ani neustúpim.

132
00:15:02,205 --> 00:15:04,300
Víťaztvo alebo smrť.''

133
00:15:09,529 --> 00:15:13,000
Poručík, postarajte sa, aby
generál dostal túto správu.

134
00:15:13,435 --> 00:15:16,600
Pane, dovoľte aby som zostal
namiesto toho muža.

135
00:15:17,007 --> 00:15:18,800
On odchádza, prečo ho nepužijete
ako kuriéra?

136
00:15:19,174 --> 00:15:24,500
Nie, ty si priniesol správu
a vrátiš sa k našim.

137
00:15:29,904 --> 00:15:31,202
Doveďte Straudovi koňa.

138
00:15:32,513 --> 00:15:33,663
Nazad na svoje pozície.

139
00:15:39,994 --> 00:15:40,597
Mapes.

140
00:15:59,529 --> 00:16:02,132
Nikdy som si nemyslel, že
uvidím Johnyho Strauda ako zbabelca.

141
00:16:02,371 --> 00:16:04,467
Kto hovorí, že je zbabelec?
- No uteká, nie?

142
00:16:04,762 --> 00:16:07,353
Nepredpokladáš, že je niekedy horšie
odísť ako zostať?

143
00:16:08,306 --> 00:16:10,692
To je horšie než zomrieť
ako hrdina.

144
00:16:11,206 --> 00:16:14,500
Budú ho považovať do konca
života za zbabelca. - Tak prečo ide?

145
00:16:14,856 --> 00:16:17,185
Vylosoval sa.
John nikdy nemal šťastie.

146
00:18:04,900 --> 00:18:08,277
Carlos!
- Pane, pán Straud!

147
00:18:14,300 --> 00:18:16,900
Nemyslel som, že sa ešte vrátite.

148
00:18:19,455 --> 00:18:20,730
Kde je moja žena a syn?

149
00:18:23,200 --> 00:18:26,479
Sú pochovaní tam, pane, vedľa
môjho otca.

150
00:18:53,600 --> 00:18:58,302
Čo urobíte teraz, pane?
- Vrátim sa do Alama.

151
00:18:58,694 --> 00:19:01,343
Veľa Mexičanov za to zaplatí. - Pane..

152
00:19:02,388 --> 00:19:06,103
to neurobili Mexičania,
ale Američania.

153
00:19:10,000 --> 00:19:13,800
Ty a tvoj otec ste boli dlho z našou
rodinou.

154
00:19:14,400 --> 00:19:17,900
Moja žena a syn vás mali radi.

155
00:19:18,792 --> 00:19:21,508
Ale teraz nie je čas ochraňovať
svoj národ.

156
00:19:21,628 --> 00:19:25,500
Neklamem! Mali mexické uniformy,
ale neboli to Mexičania!

157
00:19:26,000 --> 00:19:29,700
Schoval som sa a díval. Niekedy boli tak
blízko, že som sa ich mohol dotknúť.

158
00:19:31,000 --> 00:19:33,100
Ja neklamem, pane.

159
00:19:34,000 --> 00:19:37,400
Wadeové guerili.
- Viete kto sú?

160
00:19:39,000 --> 00:19:40,900
Možno viem.

161
00:19:42,845 --> 00:19:46,900
Poď Carlos, musíme nájsť niekoho
kto sa o teba postará.

162
00:20:14,132 --> 00:20:17,500
Sam Houston! Čo vy vo Frankline?
- Zdravim, Fred.

163
00:20:18,100 --> 00:20:21,206
Mám zlé správy.
Môžete zhromaždiť ľudí?

164
00:20:36,600 --> 00:20:40,500
V vašim dovolením generál, toto
je moja žena. - No tak, chlapče.

165
00:20:41,800 --> 00:20:45,693
Drahý..
- Otec! Otec!

166
00:20:45,813 --> 00:20:49,000
Ako moji?
Poslúchate matku?

167
00:21:05,642 --> 00:21:08,500
Ľudia, Alamo je stratené.

168
00:21:13,548 --> 00:21:17,200
Čo je s posádkou, Sam? Trevis,
Bowie? - Všetci sú mŕtvi.

169
00:21:18,417 --> 00:21:21,500
Povedal som im, aby sa držali čo
najdlhšie.

170
00:21:22,377 --> 00:21:25,500
Dali mán viac času na nábor. Ale teraz

171
00:21:26,000 --> 00:21:29,887
má armáda generála Santa Anu
voľnú cestu do Texasu.

172
00:21:30,944 --> 00:21:32,656
Franklin je možno ďalší
na rade.

173
00:21:33,873 --> 00:21:36,054
Moji vojaci sú blízko mesta.

174
00:21:36,629 --> 00:21:41,004
Pokúsime sa ich spomaliť u Gonzalesu.
Do tej doby nemáme času nazvyš.

175
00:21:41,526 --> 00:21:45,445
Treba evakuovať ženy, deti a mužov
staršich 60 rokov.

176
00:21:46,628 --> 00:21:52,814
Toto družstvo bude sprevádzať konvoj.
Toto je čierny deň pre Texas.

177
00:21:53,800 --> 00:21:58,200
Ale uisťujem vás.
Nikdo nikdy nezabudne na Alamo!

178
00:21:58,900 --> 00:22:02,800
Upozornite všetkých. Vozy musia
vyraziť čo najskôr.

179
00:22:04,117 --> 00:22:07,400
Veľa šťastia.
- Veľa šťastia, pane.

180
00:22:20,785 --> 00:22:24,130
Neuveriteľné.
Všetci do jedného sú mŕtvi.

181
00:22:25,066 --> 00:22:26,400
Nie, nie všetci.

182
00:22:27,508 --> 00:22:29,500
Travis im dal šancu odísť.

183
00:22:30,668 --> 00:22:34,800
Jeden človek ju využil.
Človek menom John Straud.

184
00:22:36,538 --> 00:22:37,400
Ideme dušička.

185
00:23:20,200 --> 00:23:23,000
Prepáčte pani, na koho sa môžem obrátiť?

186
00:23:23,501 --> 00:23:26,827
Gage. On je vlastník novín.
Ten muž s jednou rukou.

187
00:23:29,096 --> 00:23:30,541
Ďakujem vám pani.
Poď synak.

188
00:23:49,600 --> 00:23:54,344
Pán Gage? Máte tu nejakú misionársku školu,
alebo niečo také, kde môžem dať opustené dieťa?

189
00:23:54,745 --> 00:24:01,276
Bojím sa, že nemáte šťastie, chlapci.
- Čoskoro tu nebude nič.

190
00:24:01,396 --> 00:24:05,700
Prichádza Santa Ana a my utekáme.
- Kam? - Do Nacogdoches.

191
00:24:06,191 --> 00:24:08,900
Môže sa niekto v konvoji
postarať o dieťa?

192
00:24:09,500 --> 00:24:11,493
O neho?
- Áno, čo je na tom?

193
00:24:12,443 --> 00:24:16,000
No.. on je Mexikánec.
Viete, že sme vo vojne s nimi.

194
00:24:16,381 --> 00:24:20,354
Neviem, že by sme boli vo vojne z deťmi.
- Prečo sa o neho nestaráte vy?

195
00:24:20,700 --> 00:24:23,938
To nie je fér, Gage! Je zrejmé, že tento
muž chce vstúpiť do armády.

196
00:24:24,392 --> 00:24:27,700
Postarám sa o neho.
Nerobte si starosti, je to zadarmo.

197
00:24:28,082 --> 00:24:29,734
Ako sa voláš?
- Carlos.

198
00:24:32,054 --> 00:24:35,048
Prečo zvonia zvony?
- Za mužov v Alame.

199
00:24:35,972 --> 00:24:40,788
Čo je s Alamom? - Stratili sme ho
a všetci zahynuli. - Straud!

200
00:24:45,000 --> 00:24:48,622
Čo tu robíš? - To by som sa aj ja teba
mohol spýtať. - Mám rozkazy.

201
00:24:48,742 --> 00:24:53,468
Tie rozkazy sú niekedy užitočné.
- Ste John Straud

202
00:24:53,588 --> 00:24:56,225
ktorý opustil Alamo?
- Tak je.

203
00:24:57,287 --> 00:25:01,100
Hej, ľudia! Poďte sem!
Poďte sem!

204
00:25:02,708 --> 00:25:05,419
Toto je človek, ktorý opustil
Alamo.

205
00:25:07,100 --> 00:25:08,900
Môj muž tam bol.
- Aj môj.

206
00:25:09,415 --> 00:25:13,282
Ale aspoň som hrdá, že neutiekol.
- On nemal dôvod na odchod.

207
00:25:13,849 --> 00:25:15,690
A ja som si myslela, že chcete
vstúpiť do armády.

208
00:25:16,685 --> 00:25:20,900
Možno som chcel. - Že by? Možno by bol
generál Santa Ana tomu rád.

209
00:25:22,339 --> 00:25:27,647
Gage. - Vyberám si ľudí s ktorými
chcem hovoriť.

210
00:25:28,394 --> 00:25:31,400
Nemusíte hovoriť, len kývať
hlavou áno alebo nie.

211
00:25:31,806 --> 00:25:35,736
Viete mená rodín v tomto
konvoji? - Áno.

212
00:25:36,312 --> 00:25:39,181
Sú tam Mapes, Kaye,
Bilings či Hawes? - Nie.

213
00:25:42,243 --> 00:25:42,921
Ďakujem.

214
00:25:43,675 --> 00:25:48,900
Neviem ako vám ľudia, ale mne ten
vzduch vonia nádherne.

215
00:25:49,641 --> 00:25:53,979
Počúvaj, Carlos, nechoď nikam.
Buď dobrý.

216
00:25:59,048 --> 00:26:02,637
Viete, možno mal pravdu.
Možno mal dôvod k odchodu.

217
00:26:02,815 --> 00:26:08,274
Pane, s ohľadom na to čo si o ňom ľudia myslia,
bol by som veľmi opatrný v jeho obrane.

218
00:26:08,394 --> 00:26:11,247
Pomaly, chlapci,
nepokúšam sa ho brániť.

219
00:26:11,795 --> 00:26:14,473
Myslím, že som rovnako dobrý
Texasan ako vy.

220
00:26:38,500 --> 00:26:42,342
Pán Straud!
- Odveďte ho a zavrite.

221
00:26:45,231 --> 00:26:49,234
Pán Straud! To je jeden s tých,
čo nosili mexické uniformy.

222
00:26:50,058 --> 00:26:52,894
Si si istý? - Myslíte, že by som
mohol zabudnúť na muža, čo zabil môjho otca?

223
00:26:57,655 --> 00:26:59,088
Straud, radšej odídte z mesta!

224
00:26:59,860 --> 00:27:03,084
Možno som tu rád. - To ma nezaujíma,
hovoril som, že sa máte stratiť z mesta!

225
00:27:06,067 --> 00:27:11,000
Čo bude s ním?
- Obesíme ho! - Daj povraz, Ed!

226
00:27:12,900 --> 00:27:14,200
Poďme, všetci!

227
00:27:14,597 --> 00:27:17,300
Nebude žiadne lynčovanie vo
Frankline!

228
00:27:17,679 --> 00:27:21,361
Pokús sa odtiaľto dostať živý
Straud. Zober si koňa a choď.

229
00:27:21,853 --> 00:27:26,000
Mám tu prácu. - Choď, lebo ťa zavrem do
väzenia! - Len do toho, šerif, ale nejdem.

230
00:27:26,746 --> 00:27:29,272
Nielenže si zbabelec, Straud,
ale i blázon.

231
00:27:30,428 --> 00:27:32,333
Choď. Zoberte mu jeho klobúk.

232
00:28:23,327 --> 00:28:25,669
Zdá sa, že máš ťažké časy?

233
00:28:26,500 --> 00:28:30,916
Ja tiež. V tomto meste majú
veľa zákonov.

234
00:28:32,135 --> 00:28:36,756
Vidím. - Ja som Dawes.
A ty?

235
00:28:39,646 --> 00:28:40,400
Straud.

236
00:28:42,321 --> 00:28:44,151
Ty si ten čo utiekol z Alama.

237
00:28:47,200 --> 00:28:49,224
Ako som počul, zostať by ti
nič neprinieslo.

238
00:28:50,069 --> 00:28:53,087
Človek je blázon, ak začne hru
zo zlými kartami.

239
00:28:54,928 --> 00:28:58,600
Poznám mnohých, ktorí si to nemyslia.
- Takí ešte sú?

240
00:29:01,190 --> 00:29:03,062
Čo budeš robiť, keď odtiaľto
odídeš?

241
00:29:05,406 --> 00:29:09,100
Asi ma obesia.
- Myslím, že nie.

242
00:29:12,224 --> 00:29:16,065
Možno urobím to čo mnohí.
Pridám sa k Mexičanom.

243
00:29:22,901 --> 00:29:23,900
Čo tým chceš povedať?

244
00:29:26,231 --> 00:29:30,900
Myslel som, že si dosť bystrý
to pochopiť. - Možno som.

245
00:29:32,533 --> 00:29:36,700
Plno dobrých ľudí je na stane
Mexičanov. - Niečo som počul.

246
00:29:38,266 --> 00:29:41,581
Hlavne že rozumieš.
- Myslím, že áno.

247
00:29:42,198 --> 00:29:45,067
Dobre. Premyslime ako by sme
sa odtiaľto dostali.

248
00:29:45,465 --> 00:29:50,300
Tak ako to už urobili iní.
- Ako? - Uvidíš.

249
00:30:03,271 --> 00:30:05,934
Beth, Kate, pohnite sa!
Za chvíľu odchádzame.

250
00:30:08,673 --> 00:30:12,004
Pán Gage, priniesol som peniaze z
trezoru, kam s nimi? - Daj ich sem.

251
00:30:12,766 --> 00:30:17,186
Ste pripravení? - Trochu. - No tak ľudia,
skontroľovať vybavenie, pripraviť na odchod.

252
00:30:18,663 --> 00:30:22,026
Škoda, že ideme tak skoro.
- Áno, rád by som videl

253
00:30:22,146 --> 00:30:25,461
ako vyvedú Strauda z väzenia.
- Rád by som videl vešanie.

254
00:30:39,666 --> 00:30:43,200
Hej, možno je to on. - Koho
očakávaš? - Svojho priateľa.

255
00:30:43,850 --> 00:30:46,800
Je to len malý chlapec.
- Možda je môj priateľ.

256
00:30:47,179 --> 00:30:48,652
Nevedel som, že ich máš.

257
00:30:49,629 --> 00:30:52,746
Konvoj sa už pohol.
Vojaci idú s nimi.

258
00:30:54,100 --> 00:30:58,364
Musíš sa vrátiť. - Neopustím vás.
Ste ako môj otec.

259
00:30:59,327 --> 00:31:02,106
Hovoria, že keď konvoj odíde,
vyvedú vás von a obesia.

260
00:31:03,300 --> 00:31:04,900
Nikto ma neobesí, chlapče.

261
00:31:05,478 --> 00:31:08,092
Carlos, vozy sa už pohli. - Ja nejdem!

262
00:31:08,504 --> 00:31:12,311
Carlos, som ti ako otec, áno?

263
00:31:13,150 --> 00:31:13,852
- Áno, pane.

264
00:31:14,359 --> 00:31:17,400
A dobrý syn vždy počúva otca, je tak?

265
00:31:18,700 --> 00:31:23,270
Tak je. - Potom choď so slečnou.
- Ale zabijú vás! - Neboj sa.

266
00:31:24,380 --> 00:31:28,700
Poslúchneš, Carlos, dobre?
- Prosím, dávajte si pozor.

267
00:31:31,649 --> 00:31:32,548
Buď hodný.

268
00:31:35,992 --> 00:31:40,444
Kde si ho vzal?
- On je sirota. - A Mexikánec.

269
00:31:44,733 --> 00:31:46,583
Čo je na tom?
- Nič.

270
00:31:47,305 --> 00:31:50,717
Možno,že je to odpoveď na niečo,
o čom som nad tebou rozmýšľal.

271
00:31:52,697 --> 00:31:54,128
Hovoril si, že sa chceš odtiaľto dostať.

272
00:31:55,733 --> 00:31:57,713
Nevidím budúcnosť, keď tu zostanem.

273
00:31:59,345 --> 00:32:01,058
Už si počul o Jesse Wade?

274
00:32:05,124 --> 00:32:05,900
Čo s ním?

275
00:32:07,224 --> 00:32:11,509
Nemá rád Texasanov. - Niečo som
o tom počul.

276
00:32:12,188 --> 00:32:14,035
Značí, že ste rovnaký.

277
00:32:15,800 --> 00:32:17,229
Príde do Franklinu,

278
00:32:17,847 --> 00:32:23,344
keď vozy a vojaci odídu.
- A čo ja s tým?

279
00:32:24,007 --> 00:32:27,900
Vždy uvítame nových ľudí.
- Možno si to Wade nemyslí.

280
00:32:28,302 --> 00:32:32,168
Čoskoro to zistíme.
Čo ty na to?

281
00:32:34,228 --> 00:32:37,697
Nedlhujem nič Texasu.
Môžete sa na mňa spoľahnúť.

282
00:32:47,424 --> 00:32:49,910
Pripravený?
Dobre, ideme!

283
00:33:41,655 --> 00:33:45,167
Chceš vymeniť, mama?
Si tu už dlho.

284
00:33:45,715 --> 00:33:48,700
Nie, ďakujem Tom. Vráť sa a pomôž
tým čo to potrebujú.

285
00:33:49,359 --> 00:33:51,300
Fredovi i mne to ide dobre.

286
00:34:00,499 --> 00:34:02,819
Zdravím, drahá. - Zdravím.
- Ako sa deti správajú?

287
00:34:03,341 --> 00:34:06,184
Neviem, sú tak nadšení, že ich je ťažké
kontrolovať.

288
00:34:06,569 --> 00:34:11,452
Otec, uvidíme indiánov?
- Dúfam, že nie. - Ale ja chcem!

289
00:34:11,700 --> 00:34:13,339
Rob čo hovorí matka.

290
00:34:24,735 --> 00:34:27,425
Buď dobrý, Carlos.
- Bojím sa!

291
00:34:28,000 --> 00:34:31,800
Teraz bude visieť! Opustil som ho, keď
ma potreboval. - Bolo to jeho prinie.

292
00:34:32,537 --> 00:34:34,700
Mohol im povedať, prečo opustil Alamo.

293
00:34:35,298 --> 00:34:37,100
Chcel pomôcť svojej rodine i
rodinám ostatných.

294
00:34:37,745 --> 00:34:40,400
Do Franklinu prišiel, aby mi našiel
domov.

295
00:34:41,000 --> 00:34:44,776
Potom sa chcel vrátíť do Alama.
Povedal to. - A ty si mu veril?

296
00:34:45,500 --> 00:34:50,328
Chcel sa vrátiť, prisahám. Vy mi
neveríte? Ja neklamem.

297
00:34:51,465 --> 00:34:54,200
Povedzte ostatným, že nie je zbabelec.

298
00:34:54,864 --> 00:34:56,592
Bojím sa, že je už neskoro.

299
00:35:26,300 --> 00:35:29,100
Odišli i vojaci. - Si si istý, že je
Dawes vo väzení?

300
00:35:29,600 --> 00:35:33,300
Neviedli ho do kostola, keď som ho naposledy
videl. - Už nijaké pitie.

301
00:35:33,900 --> 00:35:36,200
Trošku sme popili.
- Pár litrov.

302
00:35:36,793 --> 00:35:40,100
Ideme do banky. Ostatní
dostante Dawesa z väzenia.

303
00:35:53,055 --> 00:35:55,851
To nezastavý mexickú armádu.
- Na chvíľu áno.

304
00:35:55,971 --> 00:35:59,692
Chceš utiecť a prepustiť im mesto?
- Prečo nie, čo v ňom ostalo.

305
00:35:59,812 --> 00:36:04,146
Budem bojovať, aby si dezertér
užíval vo väzení.

306
00:36:04,400 --> 00:36:07,680
Prečo ho neobesíme?
- Počkať. Pomaly.

307
00:36:07,800 --> 00:36:11,671
Prečo? Keď budú na nás strieľať,
bude si to užívať. - Obesme ho!

308
00:36:12,100 --> 00:36:17,700
Stojte! - Hej, Jim, dvakrát
vystreľ, keď uvidíš Mexičanov.

309
00:36:18,300 --> 00:36:20,842
Stojte lebo budem strieľať!
- Nehamby sa a strieľaj!

310
00:36:31,323 --> 00:36:33,497
Zdá sa, že máme návštevu.
- Možno je to Wade.

311
00:36:34,173 --> 00:36:38,136
Nie je to Wade. - Kto je to?
- Môj oddiel na lynčovanie.

312
00:36:44,635 --> 00:36:48,300
Straud, máme peknú kravatu
pre teba.

313
00:36:51,222 --> 00:36:53,420
No tak.
- Vyveďte ho von!

314
00:37:04,100 --> 00:37:06,200
Tu je povraz!

315
00:37:19,800 --> 00:37:23,000
Napadli nás!
- Kryte sa chlapi!

316
00:38:01,560 --> 00:38:04,369
Na čej strane si?
- Drž.

317
00:38:15,214 --> 00:38:18,820
V tej banke nie je zlato! - Prešli
sme všetko! - Vysadnite na kone!

318
00:38:35,615 --> 00:38:37,638
Cobb! Zbúraj tú barikádu!

319
00:39:27,454 --> 00:39:28,353
Ďakujem.

320
00:39:33,400 --> 00:39:36,312
Odkiaľ si? - Z mesta.
- Prečo si odišiel?

321
00:39:37,564 --> 00:39:40,218
Mal som broblémy z hrdlom.
- Chceli ho obesiť.- Prečo?

322
00:39:41,021 --> 00:39:41,900
Odišiel z Alama.

323
00:39:43,750 --> 00:39:45,302
Je to pravda?
- Tak je.

324
00:39:46,051 --> 00:39:49,300
Alamo? Čo si tam robil?

325
00:39:50,400 --> 00:39:53,424
Čo by si robil, keby proti tebe stála
celá armáda? - To som sa nepýtal.

326
00:39:55,703 --> 00:39:56,900
To je moja odpoveď.

327
00:39:58,711 --> 00:40:01,975
Chcú ťa obesiť.
Mohol by si mať problémy.

328
00:40:02,820 --> 00:40:06,100
Tie som mal už predtým.
- Prečo myslíš, že ťa potrebujem?

329
00:40:06,338 --> 00:40:09,295
Nemáš rád Texasanov a ani ja.
- Odpovedaj na moju prvú otázku.

330
00:40:10,860 --> 00:40:14,600
Čo si robil v Alame? - Utiekol som, nie?
Prečo?

331
00:40:17,024 --> 00:40:19,700
Počul som, že Mexičania hovoria
o rozdelení krajiny.

332
00:40:20,051 --> 00:40:22,800
A chceš byť na strane víťazov.

333
00:40:23,554 --> 00:40:27,300
Všetci čo robia so mnou, sú pre nich
dobrí. Ako sa voláš?

334
00:40:28,274 --> 00:40:29,949
Straud, John Straud.

335
00:40:35,100 --> 00:40:36,778
Cavish, dones mi horúcu kávu.

336
00:40:48,400 --> 00:40:50,322
To bol iste nebezpečný boj.

337
00:40:51,144 --> 00:40:54,243
Stavím sa, že starý James Bowie rozsekal
stovky, než ho zabili.

338
00:40:55,228 --> 00:40:57,779
Je tak Straud? Bojoval Bowie
s nožom?

339
00:40:58,105 --> 00:41:01,985
A Dave Crockett? Počul som, že
bol ako vačica.

340
00:41:02,231 --> 00:41:06,700
Ten kto videl vačicu Dave Crocketta,
vedel, že je koniec.

341
00:41:07,300 --> 00:41:10,993
A padol mŕtvy u Daveho nôh.

342
00:41:11,215 --> 00:41:12,825
Hovoríš, že Dave Crockett bol statočný?

343
00:41:15,350 --> 00:41:18,200
Počkaj chvíľu, Straud,
Chceme počuť viac.

344
00:41:18,800 --> 00:41:21,100
Povedz nám, prečo si odišiel a
nechal tam starého Crocketta?

345
00:41:21,468 --> 00:41:23,898
Možno sa mu nechcelo zostať a umrieť.

346
00:41:24,550 --> 00:41:29,045
Niečo mi hovorí, že keď utiekol od nich,
môže aj od nás. - Nechaj ho na pokoji.

347
00:41:29,399 --> 00:41:32,438
Ešte mi neodpovedal.
Tvrdím, že je zbabelec.

348
00:42:20,900 --> 00:42:22,800
Cobe, priveľa tára.

349
00:42:36,256 --> 00:42:40,000
Dobre. Pomôžeš nám zajtra s konvojom.

350
00:42:40,600 --> 00:42:44,500
V banke neboli peniaze, tak sú
v konvoji.

351
00:43:06,916 --> 00:43:09,337
Čo sa deje?
- Tu sa otáčame okolo High Peak.

352
00:43:09,457 --> 00:43:12,100
Prečo nejdeme cez kopce.

353
00:43:12,469 --> 00:43:16,300
Toto je bezpečnejšie, keby nás
niekto prepadol.

354
00:43:16,706 --> 00:43:19,600
Toto je indiánske územie.
Viem všetko o indiánoch.

355
00:43:20,195 --> 00:43:23,400
Stratil som ruku v boji s nimi.
Rád by som, aby mi druhá zostala.

356
00:43:23,836 --> 00:43:27,900
Musíme riskovať.
Tak ušetríme jeden deň.

357
00:43:28,406 --> 00:43:31,167
Tak dobre. Ideme.
- Poďme chlapi!

358
00:44:19,454 --> 00:44:22,921
Cavish! Zober piatich a nájdite si
miesto tam hore.

359
00:44:23,510 --> 00:44:26,099
Coby! Ti i Straud
choďte na tú skalu.

360
00:44:26,900 --> 00:44:30,263
Pozor na neho. - Radšej by som ho mal
na odstrel. - Môžno bude i to.

361
00:44:45,100 --> 00:44:46,770
Teraz to nepotrebuješ.

362
00:44:55,182 --> 00:44:58,662
Myslíš, že to môže fungovať so Straudom?
- Dúfam, že nám môže byť užitočný.

363
00:44:59,056 --> 00:45:01,900
Hovorím ti, nechcel by som s ním
bojovať každý deň pred raňajkami.

364
00:45:02,138 --> 00:45:05,500
Prečo si ho poslal s Cobbom?
Mohol by ho streliť do chrbta.

365
00:45:05,914 --> 00:45:08,100
Presne tak. Toto je Straudov
prvý prepad.

366
00:45:08,397 --> 00:45:10,280
Ak sa neukáže v dobrom,
Coby sa o neho postará.

367
00:45:15,611 --> 00:45:16,679
Priviaž ich!

368
00:45:22,372 --> 00:45:24,855
Zober všetko čo potrebuješ,
a choď na hrebeň.

369
00:45:25,807 --> 00:45:30,000
Nech ti nechodia po rozume hlúposti.
Jediný spôsob sa odtiaľto dostať, je pomocou Wadea.

370
00:45:40,116 --> 00:45:42,247
Stoj! Hej, Tom!

371
00:45:46,330 --> 00:45:50,617
Prečo ste zastavili? - Prejazd cez
tú úžinu je samovražda.

372
00:45:50,737 --> 00:45:52,700
Nikto rozumný by to nespravil.

373
00:45:53,095 --> 00:45:55,435
Moji vyzvedači nič nezistili.

374
00:45:57,372 --> 00:45:58,897
Mám len taký pocit.

375
00:45:59,276 --> 00:46:01,900
Bez ohľadu na pocity, ideme
ďalej. Pohnite kone!

376
00:46:11,796 --> 00:46:15,587
Tak idú, Jesse. - Ako sú
ďaleko? - Dobrej pol hodiny.

377
00:46:16,464 --> 00:46:20,530
Idú pekne v rade.
Môžeme ich zabíjať ako kačice.

378
00:46:33,556 --> 00:46:35,491
Je niečo na obzore?
- Ešte nie.

379
00:46:36,365 --> 00:46:39,800
Kde sú tak dlho?
- Chcelo by to zmenu miesta?

380
00:46:40,577 --> 00:46:43,600
Buď tam kde ťa môžem vidieť a budeme
spolu za dobre.

381
00:46:44,600 --> 00:46:45,997
Neveríš mi, Cobe?

382
00:46:46,400 --> 00:46:50,596
Verím ti toľko, že ti nedám zbraň
do začatia streľby.

383
00:46:58,954 --> 00:47:01,100
V tom konvoji mám priateľov.

384
00:47:01,749 --> 00:47:05,680
Čo tým myslíš? - Pridal som sa k vám,
aby som im pomohol.

385
00:47:06,146 --> 00:47:07,940
Ty prekliaty podvodník..

386
00:47:09,578 --> 00:47:10,948
Môžeš strieľať Coby..

387
00:47:12,263 --> 00:47:16,451
Ten konvoj je na polhodinu odtiaľto.
Strieľaj a vojaci sú tu za chvíľu.

388
00:47:16,700 --> 00:47:21,040
Klameš! - Poď a presvedč sa. - Idem!

389
00:47:59,400 --> 00:48:00,949
Coby! Zostaň tam.

390
00:48:18,398 --> 00:48:20,700
Počuli ste, niekto nad priesmykom strieľal.
Čo budeme robiť?

391
00:48:21,270 --> 00:48:23,900
Je nebezpečné ísť cez Hich Peak,
hovoril som to!

392
00:48:24,020 --> 00:48:26,500
George, zober štyroch a vyšplhajte
na tie skaly.

393
00:48:26,981 --> 00:48:30,286
Bojujte ak bude treba! - Áno, pane!
Vy štyria so mnou!

394
00:48:31,700 --> 00:48:33,228
Za mnou!

395
00:49:14,679 --> 00:49:17,055
Schovajte deti za stromy!

396
00:49:27,822 --> 00:49:29,431
Idem si po teba, Straud!

397
00:49:34,060 --> 00:49:38,200
Zistím či si zbabelec a preto
si opustil Alamo!

398
00:49:39,631 --> 00:49:42,997
Poviem ti prečo som odišiel.
Mal som ženu a syna v Ox-Bow

399
00:49:43,540 --> 00:49:47,846
Vrátil som sa, aby som sa o noch postaral,
ale vy ste ma predbehli.

400
00:49:51,018 --> 00:49:55,700
Myslím, že si spomínam, Straud. Mala
krásne blond vlasy. I malý.

401
00:49:59,385 --> 00:50:01,500
Škoda, že nechcela byť rozumná.

402
00:50:31,166 --> 00:50:33,597
Poďme, bežme tadeto.
- Poďme na nich! - Neskôr.

403
00:50:46,638 --> 00:50:47,828
Vyčistili priesmyk.

404
00:50:52,947 --> 00:50:56,611
Mexikánci, pane. Keď nás videli
tak ušli. To sú ich kone.

405
00:50:57,125 --> 00:50:59,640
Ste si istí, že to boli Mexičania?
- Na tú uniformu nikdy nezabudnem.

406
00:50:59,760 --> 00:51:02,299
Dobre ste si ich prezreli?
- Nie, ale boli to Mexičania.

407
00:51:02,949 --> 00:51:05,397
Pozrime sa na veci v kapsách a
uvidíme čo zistíme.

408
00:51:10,950 --> 00:51:12,957
Slečna Bett, to je bunda
pána Strauda!

409
00:51:15,204 --> 00:51:18,900
Neklamem! To je bunda
pána Strauda. - Pozrime sa.

410
00:51:19,094 --> 00:51:21,532
Myslela som, že je Straud
vo väzení. - I ja.

411
00:51:21,834 --> 00:51:24,542
Straud sa pridal k Mexičanom?
Nevidím v tom logiku.

412
00:51:25,117 --> 00:51:28,900
Možno je s nimi stále. Nezabúdajme,
že Straud je zradca.

413
00:51:29,206 --> 00:51:32,942
Nie, pane, to nie je pravda! To nie sú
Mexičania, len sa obliekajú ako oni.

414
00:51:33,152 --> 00:51:33,954
Ticho, Carlos.

415
00:51:34,751 --> 00:51:38,557
Ak je to Straud, rád by som ho videl
medzi tými skalami bez koňa.

416
00:51:39,425 --> 00:51:41,841
Ale, nemôžete to tak nechať
Prosím vás, poručík!

417
00:51:43,298 --> 00:51:47,390
Zostaneme tu do rána. Postavte
na stráž piatich. - Poručík.

418
00:51:51,679 --> 00:51:53,957
Môžem si ju zobrať,prosím?

419
00:52:14,829 --> 00:52:18,404
Hej, malý, kam ideš?
- Som smädný.

420
00:52:37,300 --> 00:52:42,447
Idem ho hľadať slečna Bett. - Nemôžeš
Carlos, stratíš sa!

421
00:52:43,560 --> 00:52:48,504
On mi je ako otec. Musím sa pokúsiť
ho nájsť. - Nemôžeš uspieť!

422
00:52:49,500 --> 00:52:54,370
A ak aj áno, ty to nechápeš?
On nie je dobrý človek, Carlos.

423
00:52:54,490 --> 00:52:59,546
On je veľmi dobrý človek! - Ale, utiekol
z väzenia a pridal sa k Mexičanom.

424
00:53:00,188 --> 00:53:05,267
Snažil som sa vám to povedať, slečna Bett.
To sú Američťania oblečení ako Mexičania.

425
00:53:05,562 --> 00:53:06,802
To je ešte horšie!

426
00:53:08,961 --> 00:53:13,574
Najlepšie bude, keď zabudneš.
- Je mi to ľúto, slečna Bett.

427
00:53:27,234 --> 00:53:28,391
Daj nohu.

428
00:53:35,699 --> 00:53:38,461
Ďakujem veľmi, slečna.
Sľubujem, že sa vrátim.

429
00:53:46,570 --> 00:53:47,810
Kde šiel, slečna?

430
00:53:49,255 --> 00:53:53,358
Myslí, že nájde Johna Strauda.
Stále verí, že tam niekde je.

431
00:53:54,200 --> 00:53:58,311
To nie je miesto pre dieťa.
Postaráme sa o neho, slečna.

432
00:56:09,100 --> 00:56:11,189
Malý mal pravdu, poručík,
je to Straud!

433
00:56:13,013 --> 00:56:17,500
Ako že ste opustili tábor bez
povolenia? Porozprávame sa neskôr.

434
00:56:27,641 --> 00:56:30,192
Vidíte, slečna Bett. Je to pán
Straud. Treba mu pomôcť.

435
00:56:30,475 --> 00:56:32,300
Prišiel na zlé miesto.

436
00:56:32,923 --> 00:56:34,000
Bett, prestaň!

437
00:56:34,559 --> 00:56:38,043
Čo mám spraviť, aby som zabránila jeho smrti?
- Naša povinnosť je ho obesiť.

438
00:56:38,163 --> 00:56:39,297
Ako to môžete povedať?

439
00:56:39,659 --> 00:56:42,760
Plánoval napadnúť konvoj so
ženami i deťmi. Čo môžete čakať?

440
00:56:43,248 --> 00:56:46,300
Nemáte na to dôkazy.
- A ten Mexický odev?

441
00:56:48,064 --> 00:56:51,471
Nezaujíma ma, čo urobil. On je
ľudská bytosť a tak ho treba brať!

442
00:56:52,562 --> 00:56:53,959
Nech mi niekto pomôže
dať ho do voza.

443
00:56:54,392 --> 00:56:58,200
Ja vám pomôžeme. - I ja
ak smiem. - Necháš ich?

444
00:56:58,567 --> 00:57:04,100
Veď strieľal na nás.
- Pokračujte.

445
00:57:10,900 --> 00:57:15,969
Vieš čo? Myslím, že už nemáš
tento konvoj pod kontrolou, Tom?

446
00:57:25,175 --> 00:57:29,428
Áno, Bet? - Vyznáte sa
v medicíne, pán Gage. - Trochu.

447
00:57:29,548 --> 00:57:32,357
Keby ste mi povedal, čo mám urobiť..
- Prečo by som mal pre neho niečo urobiť?

448
00:57:32,887 --> 00:57:35,700
Pretože je zranený.
Len vy mu môžete pomôcť.

449
00:57:36,099 --> 00:57:38,888
On je zradca a vrah.
- To nie je pravda!

450
00:57:38,960 --> 00:57:42,974
Nepotrebujeme ťa tu, malý. - Ale..
- Povedal som, že nie si potrebný!

451
00:57:43,916 --> 00:57:45,705
Lepšie počkať vonku, Carlos.

452
00:57:58,650 --> 00:58:02,778
Môžete teda niečo urobiť?
- Možno môžem a možno nie.

453
00:58:03,682 --> 00:58:05,129
Myslím, že môžete.

454
00:58:09,889 --> 00:58:11,910
Myslím, že je to vážne, pán Gage.

455
00:58:15,069 --> 00:58:16,557
Doneste teplú vodu.

456
00:58:27,284 --> 00:58:28,545
Zobuď ich.

457
00:58:33,739 --> 00:58:35,862
No tak, vstávajte!
Vyrážame za pol hodiny.

458
00:58:39,800 --> 00:58:41,561
Vstávajte! Pohyb!

459
00:58:44,800 --> 00:58:46,576
Vstávajte, dámy, ideme za pol hodiny.

460
00:58:50,275 --> 00:58:53,200
Poďme, vstávajte!
Ideme za pol hodiny.

461
00:59:04,262 --> 00:59:05,460
Ako je?

462
00:59:06,864 --> 00:59:08,902
No.. neviem.

463
00:59:09,579 --> 00:59:12,447
Necítite sa tak zle, ako v noci,
keď vás Carlos priviedol.

464
00:59:15,032 --> 00:59:19,085
Pomaly. - Raz musím vstať.

465
00:59:19,325 --> 00:59:20,780
Prinesiem vám niečo k jedlu.

466
00:59:26,302 --> 00:59:27,592
Zostante tu, pane.

467
00:59:30,451 --> 00:59:33,628
Ďakujem. - Za čo?
Urobila by som to pre každého.

468
00:59:33,748 --> 00:59:36,816
Viete,nebudete obľúbená
medzi priateľmi.

469
00:59:37,522 --> 00:59:40,425
Nazaujíma ma čo si myslia.
- Možno mne áno.

470
00:59:41,158 --> 00:59:42,658
Prečo potom nepoviete pravdu?

471
00:59:43,275 --> 00:59:45,734
Carlos mi povedal, že ste odišiel z Alama,
aby ste zachránil svoju rodinu.

472
00:59:46,309 --> 00:59:47,679
Dokonca i rodiny priateľov.

473
00:59:49,254 --> 00:59:51,240
Kto by mi veril?
- Ja.

474
00:59:53,233 --> 00:59:54,665
Nie ste zbabelec.

475
00:59:56,261 --> 01:00:00,898
Povedzte to poručíkovi Lamarovi. On ma
chcel v Alame nahradiť. - Straud!

476
01:00:04,799 --> 01:00:07,165
Ostaneš v tom voze.
Si zatknutý.

477
01:00:10,200 --> 01:00:13,266
Prečo nič nepoviete?
Prečo sa nebránite?

478
01:00:14,502 --> 01:00:18,600
To bola Wadeova banda.- Tak je.
- Prečo si sa k nim pridal?

479
01:00:19,153 --> 01:00:21,317
To bol najlepší spôsob ako sa
dostať z mesta.

480
01:00:21,762 --> 01:00:24,899
A ako sa pridať k útoku na konvoj.

481
01:00:25,755 --> 01:00:28,964
Nie. - Chudák klamár.
- Tom

482
01:00:30,321 --> 01:00:34,052
opýtaj sa Strauda kto to zo
zálohy vystrelil, aby nás upozornil.

483
01:00:36,400 --> 01:00:39,477
No?- Ja som prvý vystrelil.

484
01:00:40,114 --> 01:00:43,200
Ak mi chceš povedať, že..
- Hovorím ti, že ste stále vnebezpečenstve!

485
01:00:43,923 --> 01:00:47,947
Wade vie, že máte peniaze z banky vo Frankline
a vezme vám ich, keď nebudete postupovať múdro.

486
01:00:49,342 --> 01:00:53,238
Dúfam, že aspoň raz hovoríš pravdu
v záujme života týchto žien a detí.

487
01:00:54,976 --> 01:00:58,650
Odteraz musíme držať vozy na otvorenom
priestranstve, Bet.

488
01:01:06,666 --> 01:01:10,449
Dojesť čo najskôr! Poďme
presunieme tento konvoj!

489
01:01:41,103 --> 01:01:44,862
Čo máte teraz v úmysle?
- Nemám na výber. Som zatknutý.

490
01:01:45,966 --> 01:01:49,297
Nebudem sa pozerať, keby ste náhodou
vypadol z voza.

491
01:01:49,904 --> 01:01:52,627
Veľká vďaka. Hrajem s kartami, ktoré mám.

492
01:01:53,446 --> 01:01:57,034
V tom neni veľká budúcnosť.
- O, ale je. - Čo?

493
01:01:57,924 --> 01:02:02,573
Jesse Wade. - Stále si myslíte, že na
nás zaútočí? - Ak budeme takto pokračovať.

494
01:02:03,172 --> 01:02:07,300
Na juh a potom cez rieku.

495
01:02:07,966 --> 01:02:12,407
Prečo ste sa k nemu pridal?
- On je muž, čo mi zabil ženu a syna.

496
01:02:15,969 --> 01:02:17,558
Prečo chcete zostať tu?

497
01:02:19,000 --> 01:02:22,982
Wade bude prekvapený, keď
ma uvidí. Myslí si, že som mŕtvy.

498
01:02:24,126 --> 01:02:29,194
Prečo ste to nepovedal poručíkovi?
- Počuli ste, myslí si, že som zlý klamár.

499
01:02:29,530 --> 01:02:31,900
Ale vy neklamete!
- Možno, že áno.

500
01:02:32,500 --> 01:02:36,300
Opustil som Alamo. To je ťažko odôvodniť
a to aj sebe.

501
01:02:36,988 --> 01:02:39,867
Vaša rodina bola v nebezpečenstve.
- Rovnako ako sto ďalších.

502
01:02:39,987 --> 01:02:42,189
Ale moja bola dôležitejšia.

503
01:02:43,088 --> 01:02:46,733
Odsudzujete sa? - Odsúdil by som
každého čo by to spravil.

504
01:02:47,178 --> 01:02:49,500
Už sa to stalo. Ľútosť nepomôže.

505
01:02:49,795 --> 01:02:53,108
To je to najhoršie.
- I druhí zhrešili.

506
01:02:53,596 --> 01:02:57,600
Nie ako ja. - A čo by ste vyriešil
tým, že by ste zostal?

507
01:02:57,947 --> 01:03:01,300
A čo som vyriešil, že som odišiel?
Ani svojej rodine som nepomohol.

508
01:03:01,783 --> 01:03:06,100
Poručík Lamar tomu porozumie i on
má rodinu. - Porozumel by,

509
01:03:06,448 --> 01:03:07,935
keby sa to stalo jemu.

510
01:03:11,839 --> 01:03:15,319
Slečna Bett, len si zhoršujete postavenie
so mnou.

511
01:03:15,439 --> 01:03:17,814
Prečo ma nedáte do druhého voza?

512
01:03:25,296 --> 01:03:28,828
Prečo nejdeme za nimi? - Na
otvorenom priestranstve? Chceš zahynúť?

513
01:03:29,205 --> 01:03:31,700
Ja chcem len svoje peniaze.

514
01:03:32,200 --> 01:03:36,100
Ak budú takto pokračovať, prídu k rieke
Trinidad pri Kutnera. Tam ich počkáme.

515
01:03:36,700 --> 01:03:40,735
Áno, keď vozy vojdú do vody
budeme strieľať. - Znie to jednoducho.

516
01:03:40,855 --> 01:03:44,502
Mám rád jednoduché veci.
Vráťme sa a premýšľajme o tom.

517
01:03:44,797 --> 01:03:47,321
Ak príde k zmene plánu,
sme pri Kutnere. Ideme!

518
01:04:17,159 --> 01:04:21,008
Poručík Lamar? Seržant McCaully,
pane, Republikánske vojisko.

519
01:04:23,118 --> 01:04:24,604
Príkaz od generála
Houstona, pane.

520
01:04:48,168 --> 01:04:52,915
Čo sa stalo, miláčik? - Mám príkaz
okamžite sa vrátiť do San Jocinto.

521
01:04:53,415 --> 01:04:54,545
Všetci?

522
01:04:56,107 --> 01:04:57,970
Ja a vojaci.

523
01:04:58,759 --> 01:05:00,013
A my?

524
01:05:00,801 --> 01:05:05,900
Generál Houston pripravuje
energický útok na generála Santa Ana.

525
01:05:06,629 --> 01:05:09,600
Nemá vojakov naviac na ochranu
karavány. - Je to správne?

526
01:05:10,096 --> 01:05:14,500
Povedzte to generálovi Houstonovi..
- Vojaci majú ochraňovať svoje rodiny.

527
01:05:14,784 --> 01:05:17,438
Ako vojak, musím plniť rozkazy. - Seržant,

528
01:05:17,877 --> 01:05:21,211
v mojom predošlom rozkaze bolo, previezť
konvoj cez rieku.

529
01:05:22,701 --> 01:05:24,000
A to aj spravím.

530
01:05:25,989 --> 01:05:28,968
Ak si odpočinie môj kôň, odišiel
by som z mužmi.

531
01:05:30,834 --> 01:05:32,542
Vojaci zostanú so mnou.

532
01:05:32,782 --> 01:05:37,600
Ako chcete, urobíte to na vlastnú zodpovednosť,
ale nemôžete to chcieť aj od ostatných.

533
01:05:38,200 --> 01:05:40,222
Prečo nie? Ja tu rozkazujem, seržant.

534
01:05:41,583 --> 01:05:43,312
Obávam sa, že je to dezercia, pane.

535
01:05:43,715 --> 01:05:47,413
Dezercia? - Máte rozkaz vrátiť
sa do mesta San Josinto, pane.

536
01:05:47,681 --> 01:05:49,888
Prevediem tie vozy cez rieku.

537
01:05:51,172 --> 01:05:53,165
Povedzte to generálovi
Houstonu, pane.

538
01:05:54,918 --> 01:05:58,998
Seržant, keby sme teraz odišli,
budú bezmocní. Nemajú nikoho na obranu,

539
01:05:59,587 --> 01:06:04,089
len ženy, deti a starci.
- Ja som. Ako ma hodnotíte?

540
01:06:04,321 --> 01:06:05,658
Ako dezertéra, pán Strauda.

541
01:06:07,552 --> 01:06:11,300
Zdá sa, že je to dosť.
- Títo ľudia potrebujú ochranu!

542
01:06:11,461 --> 01:06:14,313
I moja rodina potrebovala
ochranu. - Ak odídeme, zabijú ich!

543
01:06:14,433 --> 01:06:18,427
Moja rodina bola zabitá! - Ja
sa snažím chrániť rodinu.

544
01:06:18,637 --> 01:06:22,779
Ste sa pýtal, prečo som opustil
Alamo. Z rovnakých dôvodov!

545
01:06:24,877 --> 01:06:27,984
Straud, podľa tvojich slov neviem
zistiť na koho si strane.

546
01:06:28,774 --> 01:06:31,222
Máte rozkazy, poručík,
na vašom mieste by som sa nimi riadil.

547
01:06:33,429 --> 01:06:35,302
Choď, drahý, budeme v bezpečí.

548
01:06:38,790 --> 01:06:43,043
Čo zamýšľaš? - Zamýšľam previesť tento
konvoj.

549
01:06:45,064 --> 01:06:46,927
Vezmem si svojho koňa.

550
01:06:53,046 --> 01:06:56,432
Skontrolujte svoje vybavenie. Ideme
teraz do San Jacinta.

551
01:07:04,139 --> 01:07:06,194
Straud? Veľa šťastia.

552
01:07:07,367 --> 01:07:09,191
Ďakujem, potrebujeme ho.

553
01:07:10,432 --> 01:07:12,496
Možem vám potriasť rukou?

554
01:07:32,811 --> 01:07:34,851
Dávaj na nich pozor namiesto mňa,
Fred.

555
01:07:43,180 --> 01:07:45,598
Zbohom drahá. - Poručík,
potrebujem desať vašich pušiek.

556
01:07:46,639 --> 01:07:48,769
Desiati dajte im svoje pušky!

557
01:08:27,165 --> 01:08:31,737
Čo budeme robiť, pán Straud?
- Zoraďte vozy do dvoch radov
po štyroch!

558
01:08:31,857 --> 01:08:34,170
Ak nastanú problémy, nebudeme
rozťahaný po celom území.

559
01:08:35,266 --> 01:08:37,781
Od teraz to bude ťažké, madam.
Ideme bez zastávky.

560
01:08:59,465 --> 01:09:03,240
Pokračujú tou istou cestou? - Nie,oni
idú na juhovýchod, smerom k hranicam.

561
01:09:03,805 --> 01:09:06,039
To je odtiaľto ďaleko. - Môžeme sa tam
dostať. Máme dosť času.

562
01:09:06,159 --> 01:09:09,980
Vojaci ich opustili. - Ako to myslíš?
- Presne tak, celá jednotka je preč.

563
01:09:10,458 --> 01:09:15,203
Myslíš, že je to pasca? - Nie, dlho
som ich pozoroval, nevracali sa. - Poďme.

564
01:10:16,562 --> 01:10:21,327
Prichádza Wadeova banda! Nech ženy
i deti zaľahnú vo vozoch. Ideme!

565
01:11:23,332 --> 01:11:24,619
Odsekla som opraty!

566
01:12:57,132 --> 01:13:00,182
Urobte vo vozoch barigády.
Nech sa deti schovajú k jazeru!

567
01:13:00,621 --> 01:13:03,821
Poďme deti! - Vedia tieto ženy strieľať?
- Nauč sa. - Tak poďme!

568
01:13:06,464 --> 01:13:08,722
Daj mi pušku, Carlos.
- A ja budem ako strieľať? - Skry sa!

569
01:13:18,308 --> 01:13:21,546
To je pasca! Vedel som, že nás
dostane do pasce! - Zmlkni a pomôž!

570
01:14:18,247 --> 01:14:19,608
Nabite znova,
vrátia sa.

571
01:14:33,968 --> 01:14:38,463
Cavish, Dawes, Morell i Brown, so mnou,
napadneme ich zozadu!

572
01:14:38,934 --> 01:14:42,198
Williams, keď začuješ výstrel,
zaútoč s ostanými spredu!

573
01:14:47,367 --> 01:14:51,476
Hej, Gage! Vezmite koňa a niekoľko
zbraní a poďte so mnou.

574
01:14:51,776 --> 01:14:55,586
Mám ísť s vami? - Viete strieľať?
- Pán Straud ja strieľam veľmi dobre.

575
01:14:55,706 --> 01:14:56,714
Tak do toho!

576
01:14:57,481 --> 01:14:59,870
Nestrieľajte pokiaľ si nie ste
istá zásahom.

577
01:15:14,120 --> 01:15:17,451
Pozrite sa! Wade sa pokúša obísť
jazero zozadu.

578
01:15:19,660 --> 01:15:20,601
Bež!

579
01:17:06,305 --> 01:17:08,108
Straud! Idete k vodopádu!

580
01:18:08,390 --> 01:18:10,814
Ste v poriadku? - Áno,
vďaka vám pán Straud.

581
01:18:11,151 --> 01:18:12,366
Už to nie je ďaleko.

582
01:18:13,404 --> 01:18:15,535
Carlos, vrátim sa po teba akonáhle
budem môcť.

583
01:18:16,770 --> 01:18:17,932
Idem do San Jacinta.

584
01:18:19,943 --> 01:18:24,617
Pohnite vozy pán Gage!
- Počuli ste čo hovorí, ideme.

585
01:18:29,255 --> 01:18:32,844
On sa vráti, slečna Bett.
- Dúfam, Carlos.

586
01:18:33,781 --> 01:18:36,324
I ja. Za nás oboch.

587
01:18:55,693 --> 01:19:04,342
KONIEC
Titulky gogo

588
01:19:05,305 --> 01:19:11,838
Podpor nás a staň sa VIP členom,