Ofelas.1987.smi.fra.1080p.x264.ac3.mkv - Slovak subtitles [Download .srt file]

1
00:00:10,607 --> 00:00:13,721
Počúvaj ma a pamätaj si čo hovorím

2
00:00:14,257 --> 00:00:18,242
Dnes som tretíkrát vo svojom
živote uvidel sobieho býka

3
00:00:21,303 --> 00:00:25,770
Prvýkrát som ho zazrel,
keď som bol v tvojom veku

4
00:00:27,239 --> 00:00:30,574
Druhýkrát,
keď som bol v najlepších rokoch

5
00:00:32,191 --> 00:00:38,437
Dnešné ráno som ho uvidel znova.
Ja a sob sa už nikdy nestretneme.

6
00:00:40,000 --> 00:00:46,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

7
00:00:53,945 --> 00:00:57,749
STOPÁR

8
00:02:00,913 --> 00:02:03,688
Medzi Laponcami
se tento príbeh rozpráva

9
00:02:03,808 --> 00:02:07,652
- z pokolenia na pokolenie
už takmer 1000 rokov.

10
00:02:45,791 --> 00:02:47,207
Dilko!

11
00:03:22,982 --> 00:03:23,992
Tu som, Dilko.

12
00:03:32,531 --> 00:03:37,364
- Dilkovi se niečo stalo.
- Vie sa o seba postarať.

13
00:03:38,257 --> 00:03:40,374
- Pomôžeš mi ho nájsť, tati?

14
00:03:40,676 --> 00:03:44,124
- Nie, tvoj brat sa čoskoro vráti.
- Pomôže ti ho nájsť.

15
00:04:13,392 --> 00:04:16,482
- Nemôžem nájsť Dilka.
- Musíš volať nahlas!

16
00:04:16,602 --> 00:04:20,672
Volala som, ale neprišiel.

17
00:04:22,877 --> 00:04:25,124
Kedy prijde Aigin?

18
00:04:28,930 --> 00:04:31,507
Dúfám, že se vráti, než sa zotmie.

19
00:04:40,431 --> 00:04:43,915
Prečo musel Aigin ísť dnes na lov?

20
00:04:46,335 --> 00:04:48,232
Čoskoro sa vráti.

21
00:04:50,814 --> 00:04:54,082
Pôjdem nájsť Dilka.

22
00:04:56,335 --> 00:04:59,749
Zostaň blízko.
Nechoď ďaleko.

23
00:05:10,788 --> 00:05:12,003
Dilko!

24
00:05:38,699 --> 00:05:39,898
Tati!...

25
00:12:35,916 --> 00:12:37,749
Čo do pekla!

26
00:12:39,833 --> 00:12:42,499
Sierge, ty hlupák!

27
00:12:42,833 --> 00:12:44,335
- Nič si nenašiel?

28
00:12:44,455 --> 00:12:46,832
V pasciach nič nebolo, iba pár kostí.

29
00:12:49,048 --> 00:12:51,749
Vlci našli pasce skôr,
než som k nim dorazil.

30
00:12:57,666 --> 00:12:59,415
Čo si počneme?

31
00:13:00,707 --> 00:13:04,499
Uvar polievku z kostí!
Nech deti nemajú hlad.

32
00:13:05,521 --> 00:13:08,261
Berieš to na ľahkú váhu!

33
00:13:08,486 --> 00:13:13,332
Počkaj, až sem
príde Dorakas.

34
00:13:53,041 --> 00:13:55,415
Nájdi náčelníka. Bež!

35
00:13:58,479 --> 00:14:00,874
Chodíš z kopca?

36
00:14:02,791 --> 00:14:06,025
V priaznivom počasí
radšej chodím než lyžujem.

37
00:14:06,145 --> 00:14:11,499
- namiesto lyžovania
zostupujem ako blázon.

38
00:14:18,479 --> 00:14:22,749
Pasce boli prázdne. Všetky.
Vlci!

39
00:14:23,445 --> 00:14:26,582
Sierge našiel stopy Darffota!

40
00:14:29,549 --> 00:14:30,999
Je to pravda?

41
00:14:34,265 --> 00:14:36,624
Čo je Darffot?

42
00:14:37,492 --> 00:14:39,624
Každý vie, že to je...

43
00:14:40,469 --> 00:14:45,665
Nie! Jeho pravé meno
sa nesmie vysloviť. Teraz nie!

44
00:14:45,910 --> 00:14:47,361
Prečo?

45
00:14:47,641 --> 00:14:50,040
Prináša to smolu.

46
00:15:00,570 --> 00:15:04,290
Musíme to povedať Rastemu! Poďme!

47
00:15:12,636 --> 00:15:14,755
Vystopovali sme Darffota!

48
00:15:15,036 --> 00:15:17,165
Neklam.

49
00:15:17,827 --> 00:15:20,124
- Je pravda čo hovorí?
- Áno, je to pravda.

50
00:17:04,712 --> 00:17:06,125
Ako je ďaleko?

51
00:17:06,245 --> 00:17:10,782
Zvládneme to bez teba, Orbes.
Možno nabudúce.

52
00:17:17,313 --> 00:17:19,817
Sierge nesie oštep.

53
00:17:22,293 --> 00:17:28,142
Môžeš ísť s nami, až sa naučíš
svojim malým oštepom trafiť presne!

54
00:19:39,240 --> 00:19:42,247
Veď si náš, veľký Darffot, -

55
00:19:43,103 --> 00:19:46,164
- sľubujeme, že s veľkou úctou, -

56
00:19:47,748 --> 00:19:49,896
- zjeme tvoje mäso.

57
00:19:50,932 --> 00:19:56,415
Tvoje žiarivé srdce bude moje.

58
00:20:25,711 --> 00:20:28,387
Kde je ten čo ulovil medveďa?...

59
00:20:28,507 --> 00:20:34,849
Nepýtaj sa, nevideli
sme Rasteho 3 dni.

60
00:20:35,082 --> 00:20:36,778
Prečo nie?

61
00:20:37,052 --> 00:20:40,432
Raste zabil strašného Darffota

62
00:20:40,552 --> 00:20:45,040
- ziskal silu,
ktorá je nebezpečná pre ostatných.

63
00:20:45,312 --> 00:20:50,772
Jediný jeho pohľad
by ťa mohol oslepiť.

64
00:20:53,902 --> 00:20:58,165
Z toho dôvodu
sa pred nami skrýva.

65
00:20:58,694 --> 00:21:03,165
Tento krúžok odoženie
zlo, ktoré prináša smrť-

66
00:21:03,905 --> 00:21:08,499
-a posilní životnú silu.

67
00:22:50,333 --> 00:22:55,130
Útočníci...Čudovia...
Zabili...

68
00:22:55,250 --> 00:22:58,249
Čo sa nám pokúšaš povedať?

69
00:22:58,775 --> 00:23:02,165
Čudovia! Povedal Čudovia.

70
00:23:06,318 --> 00:23:10,374
Sahve, nájdi Rasteho!

71
00:23:18,104 --> 00:23:23,040
Vytiahnem šíp.
Nedovoľ nikomu vojsť.

72
00:23:29,245 --> 00:23:32,915
Kde sú? Niekde nablízku?

73
00:23:33,276 --> 00:23:34,991
Ponáhľajte sa!

74
00:23:35,111 --> 00:23:39,550
Musíme zistiť čo sa stalo!
Zapriahnite soby!

75
00:23:41,110 --> 00:23:45,881
Pripravte sane!
Deti najskôr.

76
00:23:46,001 --> 00:23:52,040
Musíme zostať spolu. Zahaste ohne!

77
00:24:04,589 --> 00:24:10,678
Sahve, umy mu tvár.
Čoskoro sa preberie.

78
00:24:11,562 --> 00:24:13,469
Jeho ruka bude v poriadku.

79
00:24:13,589 --> 00:24:19,665
Musí ju používať
aby zosilnela a vyliečila sa.

80
00:25:04,710 --> 00:25:07,790
Neobávaj sa, si v bezpečí.

81
00:25:14,753 --> 00:25:17,108
Kto vytiahol šíp?

82
00:25:17,492 --> 00:25:20,718
Nebol to hocikto,
ale náš duchovný vodca.

83
00:25:22,272 --> 00:25:23,772
Raste.

84
00:25:48,688 --> 00:25:51,015
Prečo na nás útočia?

85
00:25:51,135 --> 00:25:54,344
- Sú jednoducho takí, myslím si.
- Áno, vyzerá to tak.

86
00:26:05,285 --> 00:26:09,082
Môžeš mi povedať, čo sa stalo?

87
00:26:11,227 --> 00:26:16,290
Oni...Oni zabili mojich rodičov...

88
00:26:20,824 --> 00:26:24,332
...Neušetrili ani malú sestru.

89
00:26:30,878 --> 00:26:32,446
Čudovia?

90
00:26:34,519 --> 00:26:36,885
Kde sú teraz?

91
00:26:40,298 --> 00:26:42,999
Kde si ich naposledy videl?

92
00:26:45,525 --> 00:26:47,920
Pri ľadovci v blízkosti jazera.

93
00:26:52,829 --> 00:26:55,466
Pri ľadovci...tak to sú blízko.

94
00:26:56,151 --> 00:26:57,717
Koľko ich je?

95
00:26:57,837 --> 00:27:03,249
10, 15...možno viac.

96
00:27:04,115 --> 00:27:06,510
Ako sa ti podarilo ujsť?

97
00:27:06,724 --> 00:27:10,543
Mal som lyže. Oni nie.

98
00:27:11,639 --> 00:27:13,659
Prenasledovali ťa?

99
00:27:15,997 --> 00:27:18,853
Nemyslím si, žeby našli moju stopu.

100
00:27:18,973 --> 00:27:23,749
Určite?! To nemôžeš zaručiť!
Máme tu ženy a deti!

101
00:27:25,796 --> 00:27:27,603
Bol ťažko zranený.

102
00:27:27,723 --> 00:27:29,919
Nemal na výber.

103
00:27:34,537 --> 00:27:36,535
Nechajte ho. Musí oddychovať. Poďme!

104
00:27:36,655 --> 00:27:39,445
- Skúsil som zakryť moje stopy.
- Skúsil...?

105
00:27:56,408 --> 00:27:58,285
To je tvoje.

106
00:28:01,258 --> 00:28:03,463
Všetci odídeme k pobrežiu.

107
00:28:04,559 --> 00:28:05,744
Všetci?

108
00:28:08,121 --> 00:28:09,669
Všetci.

109
00:28:15,208 --> 00:28:17,199
Čo urobíme?

110
00:28:19,212 --> 00:28:23,103
Nájdeme ich skôr, než nájdu oni nás.

111
00:28:27,308 --> 00:28:30,415
Pobijeme ich? Nie sme bojovníci.

112
00:28:31,278 --> 00:28:35,452
Ak nás nájdu,
viete čo sa stane.

113
00:28:36,904 --> 00:28:40,098
Neušetria nikoho. Ani deti.

114
00:28:41,463 --> 00:28:44,202
Sú horší než vlci!

115
00:29:12,673 --> 00:29:14,119
Poďme!

116
00:29:15,123 --> 00:29:17,459
- Kam ideš?
- K pobrežiu. Nechajte ma ísť!

117
00:29:17,889 --> 00:29:22,021
- Nikto neodíde kým nepoviem!
- Nebudeme čakať na Čudov.

118
00:29:23,354 --> 00:29:27,449
K pobrežiu pôjdeme všetci spoločne!

119
00:30:02,930 --> 00:30:05,302
Máte nejaký luk, ktorý si môžem zobrať?

120
00:30:05,422 --> 00:30:08,795
- Prečo ho chceš?
- Na precvičovanie zranenej ruky.

121
00:30:11,629 --> 00:30:14,790
- Mal by si oddychovať.
- Som oddýchnutý.

122
00:30:46,783 --> 00:30:49,685
Tento luk je trochu slabý.

123
00:31:56,028 --> 00:32:00,590
- Zostávam tu.
- Pôjdeš s nami.

124
00:32:01,795 --> 00:32:05,132
Ponáhľajte sa, onedlho sa zotmie.

125
00:32:07,790 --> 00:32:09,508
Prečo sa im nepostavíme
namiesto utekania!

126
00:32:09,628 --> 00:32:13,224
Bezpečnosť ľudí je na prvom mieste.

127
00:32:13,755 --> 00:32:15,028
Zostávam!

128
00:32:15,148 --> 00:32:19,910
Počúvaj! Musíme držať pohromade.!

129
00:32:20,102 --> 00:32:24,179
- Nemáme dosť času!
- Ešte nemôžeme odísť.

130
00:32:24,486 --> 00:32:27,507
Kvôli čomu?

131
00:32:28,758 --> 00:32:31,232
Chlapec odmieta ísť s nami.

132
00:32:31,440 --> 00:32:36,424
Chce tu zostať?
Zošalel? Vezmite ho!

133
00:32:49,774 --> 00:32:51,872
Nechajte ho!

134
00:32:52,957 --> 00:32:54,799
Zviažte ho!

135
00:33:02,848 --> 00:33:07,638
- Nemôžeme utiecť.
- Rýchlo! Musíme sa dostať k pobrežiu!

136
00:33:07,758 --> 00:33:11,299
- Sme tu vo väčšom bezpečí?
-Je tu mnoho našich ľudí.

137
00:33:18,321 --> 00:33:20,882
Mám ťa tiež zviazať?

138
00:33:22,841 --> 00:33:24,382
Vyskúšaj to!

139
00:33:24,922 --> 00:33:27,382
Nemáme čas na nezmysly.
Poďme preč!

140
00:33:40,914 --> 00:33:44,715
- Bude v poriadku.
- Dajte ho na sane.

141
00:33:50,760 --> 00:33:54,385
- Bolo to nutné...?
- Pokúšal sa nás zastaviť.

142
00:33:54,505 --> 00:33:57,906
- Mali sme ho tu nechať?
- Nie je čas na hry!

143
00:33:58,026 --> 00:34:02,443
Máš pravdu. To nie je hra!
Hovorím poďme ich nájsť!

144
00:34:02,563 --> 00:34:05,049
Zbláznili ste sa všetci?

145
00:34:06,414 --> 00:34:10,551
Na čo sú tieto šípy?
Na zajace?

146
00:34:11,106 --> 00:34:17,259
To sú zbrane na zabíjanie ľudí!
Čudovia sú vycvičení zabijáci. My nie.

147
00:34:20,622 --> 00:34:25,018
Sierge má pravdu. Musíme odísť
kým je ešte čas.

148
00:34:43,628 --> 00:34:46,007
Tiež utekáš?

149
00:34:46,360 --> 00:34:49,007
My dvaja...proti Čudom?

150
00:35:09,124 --> 00:35:13,882
Choďte dopredu. Stretneme sa neskôr.

151
00:35:31,526 --> 00:35:33,924
Chcem zostať vzadu.

152
00:36:02,924 --> 00:36:07,174
Nie je to ľahké pre teba,
ale musíš ísť s nami.

153
00:36:08,248 --> 00:36:11,840
- Nemôžem.
- Nájdu Ťa!

154
00:36:15,740 --> 00:36:17,715
Nemusia ma nájsť!

155
00:36:25,314 --> 00:36:27,632
Noci sú chladnejšie.

156
00:36:28,417 --> 00:36:31,348
A tmavšie
to mi pomôže schovať sa pred nimi.

157
00:36:42,474 --> 00:36:45,090
Ešte sa stretneme. Cítim to.

158
00:36:56,883 --> 00:36:58,424
Ako sa voláš?

159
00:37:00,555 --> 00:37:01,840
Aigin.

160
00:37:04,699 --> 00:37:06,957
Moje meno je Sahve.

161
00:37:34,729 --> 00:37:36,518
Sahve!

162
00:39:00,571 --> 00:39:01,957
Braček...

163
00:39:44,600 --> 00:39:47,849
Počkaj!
Mám pre teba inú kosť.

164
00:39:57,784 --> 00:39:59,640
Spal si?

165
00:40:01,391 --> 00:40:03,015
Nemohol som.

166
00:40:05,286 --> 00:40:07,349
Bojíš sa tmy?

167
00:40:12,709 --> 00:40:19,339
Do úsvitu musíš dôjsť
k pobrežiu a pripojiť sa k ostatným.

168
00:40:19,593 --> 00:40:20,765
Čo tam budem robiť?

169
00:40:28,266 --> 00:40:31,991
Tvoja myseľ je zastrená
myšlienkami na pomstu...

170
00:40:32,606 --> 00:40:36,887
Zapamätaj si, že sme
len časťou celku,-

171
00:40:37,398 --> 00:40:40,084
- časťou pretrvávajúceho bratstva.

172
00:40:40,458 --> 00:40:44,682
Čudovia na to zabudli.
Zapamätaj si to!

173
00:40:45,414 --> 00:40:48,390
Nie som časťou žiadneho bratstva.

174
00:40:49,199 --> 00:40:51,554
Zostal som sám, bez rodiny.

175
00:40:52,713 --> 00:40:54,724
Môžeš sa tak cítiť,-

176
00:40:55,308 --> 00:40:59,807
- ale si zviazaný putom
s väčšou rodinou.

177
00:41:00,398 --> 00:41:03,007
Neodstrániteľnými vláknami.

178
00:41:03,970 --> 00:41:06,405
Nevidím žiadne vlákna.

179
00:41:07,970 --> 00:41:08,974
Vidíš to?

180
00:41:10,522 --> 00:41:12,140
Iba stan?

181
00:41:13,141 --> 00:41:15,807
Nie, čo je medzi tebou
a stenou stanu.

182
00:41:20,078 --> 00:41:21,765
Nič nevidím.

183
00:41:22,961 --> 00:41:24,140
Vôbec nič?

184
00:41:25,985 --> 00:41:26,944
Nie.

185
00:41:33,725 --> 00:41:35,432
Stále to nevidíš?

186
00:41:39,266 --> 00:41:43,057
Ale teraz cítiš,
že tam niečo je.

187
00:41:43,307 --> 00:41:48,182
Nemôžeš vidieť vzduch,
ale na ňom závisí tvoja existencia.

188
00:41:51,779 --> 00:41:57,599
Týmto spôsobom sú všetky veci
prepojené a zviazané.

189
00:41:59,485 --> 00:42:04,424
Žiadny človek sa nemôže
odtrhnúť od celku,-

190
00:42:05,100 --> 00:42:09,267
- ale môže sa stať
že zabudne na celok,-

191
00:42:10,819 --> 00:42:14,182
- a klesne na úroveň Čudov,-

192
00:42:15,639 --> 00:42:21,515
- ľudí, ktorí stratili cestu
a ženú sa k sebadeštrukcii.

193
00:42:25,238 --> 00:42:27,432
Počúvaj ma a pamätaj si čo hovorím,-

194
00:42:28,695 --> 00:42:33,265
Dnes som tretíkrátí vo svojom
živote uvidel sobieho býka

195
00:42:34,068 --> 00:42:38,252
Prvýkrát som ho zazrel,
keď som bol v tvojom veku

196
00:42:38,541 --> 00:42:42,882
Druhýkrát,
keď som bol v najlepších rokoch

197
00:42:43,150 --> 00:42:49,540
Dnes som starý.
Sobí býk prišiel naposledy.

198
00:42:54,912 --> 00:42:57,082
Čo to znamená, Raste?

199
00:43:00,948 --> 00:43:03,165
Raste? Raste!

200
00:44:34,881 --> 00:44:36,540
Vstávaš skoro.

201
00:44:38,285 --> 00:44:39,999
Nečakal som. že vás uvidím.

202
00:44:40,285 --> 00:44:42,374
Nebudeš sám.

203
00:44:45,784 --> 00:44:48,290
Vyhľadajme tú svorku vlkov.

204
00:44:50,345 --> 00:44:53,374
Stačí sledovať tvoju stopu.

205
00:44:56,853 --> 00:44:58,624
Poďme!

206
00:44:59,958 --> 00:45:01,624
Vezmi si tento.

207
00:45:04,432 --> 00:45:06,124
Je lepší.

208
00:46:14,048 --> 00:46:17,165
- Si si istý, že ideme správne?
- Áno som!

209
00:46:36,690 --> 00:46:42,063
- Je tu pár stôp
- Ale ja som tadiaľ nešiel.

210
00:46:42,512 --> 00:46:45,415
Tak potom koho sú tie stopy?

211
00:46:46,215 --> 00:46:47,540
Počkajte tu!

212
00:47:04,897 --> 00:47:06,703
Nepáči sa mi to.

213
00:47:27,451 --> 00:47:32,256
Už som bol
na love vlkov ale toto...

214
00:47:33,648 --> 00:47:36,415
Lenže mi nelovíme vlky.

215
00:47:43,019 --> 00:47:46,040
Vlkov si vážim.
Ale nie tie beštie bez cti.

216
00:49:18,832 --> 00:49:20,076
Pozor!

217
00:52:36,031 --> 00:52:40,937
Počúvaj, prikrádajú sa
po okraji lesa...

218
00:52:41,312 --> 00:52:46,124
Dôjdi k pobrežiu a varuj našich, -

219
00:52:47,418 --> 00:52:50,388
- že Čudovia sú im v pätách!

220
00:52:53,169 --> 00:52:58,582
Ty si spravil tie stopy
aby si ich splietol.

221
00:53:03,851 --> 00:53:04,665
Čakaj!

222
00:53:10,667 --> 00:53:16,130
Vezmi si bubienok
a odíď, ja ich tu zdržím.

223
00:53:16,250 --> 00:53:18,624
- Ale...
- Ticho! !

224
00:54:32,397 --> 00:54:34,777
Kde sú ostatní!...

225
00:55:30,247 --> 00:55:32,249
Ukážeš nám cestu k ostatným!

226
00:56:20,810 --> 00:56:24,874
Pomôž nám...lebo sa to stane tebe!

227
00:56:58,031 --> 00:57:03,288
Ukážem Vám cestu...
ak necháte Rasteho nažive.

228
00:58:29,759 --> 00:58:35,915
Keď uvidíme ostatných
môžeš sa vrátiť späť a oslobodiť priateľa.

229
01:00:28,342 --> 01:00:32,190
- Nečakali sme Vás.
- Kde sú všetci muži?

230
01:00:32,310 --> 01:00:38,790
Včera odišli na lov,
a vrátia sa za pár dní.

231
01:00:51,745 --> 01:00:55,624
Niektorí išli tadiaľ...
ostatní po hrebeni.

232
01:00:56,333 --> 01:00:59,082
Vy dvaja pôjdete tadiaľ,-

233
01:01:01,536 --> 01:01:04,457
- a vy nasledujte ostatných touto cestou.

234
01:01:10,786 --> 01:01:13,582
ale čo ak sa tam Čudovia
dostanú pred nami?

235
01:01:13,879 --> 01:01:16,540
Máme náskok najmenej 2 dni.

236
01:01:18,041 --> 01:01:21,330
Ak nás chcú nájsť,
musia sledovať naše stopy,-

237
01:01:21,535 --> 01:01:24,665
- to ich zdrží
aspoň 2 dni chôdze.

238
01:01:28,235 --> 01:01:32,957
Čo ak nájdu
skratku cez hory?

239
01:01:33,361 --> 01:01:37,406
Nikdy nenájdu priesmyk.

240
01:01:37,995 --> 01:01:40,981
Nepoznajú našu zem
Nenájdu cestu dole

241
01:01:59,450 --> 01:02:02,895
Dobrá kúpeľ to napraví.

242
01:02:05,364 --> 01:02:07,741
Alebo namočenie v horúcej vode.

243
01:02:07,861 --> 01:02:11,980
Nemáme dosť horúcej vody.
Potrebuješ saunu.

244
01:02:15,833 --> 01:02:17,415
Dobrý nápad!

245
01:02:18,375 --> 01:02:20,582
Zapálim oheň.

246
01:04:08,530 --> 01:04:11,038
Viac uvidíme
z vrcholu.

247
01:04:11,261 --> 01:04:13,881
Onedlho bude tma

248
01:04:15,259 --> 01:04:16,779
Čo je?

249
01:04:17,101 --> 01:04:20,779
Ten chlapec tam nemal zostať.

250
01:04:21,019 --> 01:04:23,574
- Prečo?
- Prináša smolu!

251
01:04:27,898 --> 01:04:30,687
- Poď!
- Nie...zostávam...

252
01:04:30,945 --> 01:04:33,790
Jediné čo tu nájdeš sú duchovia hôr.

253
01:04:35,816 --> 01:04:37,082
Duchovia?

254
01:04:39,541 --> 01:04:41,915
Duchov sa nemusíme báť.

255
01:06:32,399 --> 01:06:35,324
Všetci spať!

256
01:08:52,854 --> 01:08:56,522
Videla som niečo divné.
Záblesk svetla tam hore...

257
01:08:56,642 --> 01:09:00,053
Vzplanulo to.

258
01:09:09,046 --> 01:09:12,624
Určite?

259
01:09:15,762 --> 01:09:19,874
Možno to bolo znamenie zhora.

260
01:09:21,153 --> 01:09:24,707
Čakáš,
že z hôr príde tvoj milenec?

261
01:09:25,674 --> 01:09:27,165
Kto?

262
01:09:27,708 --> 01:09:31,590
Duchovia ti dali znamenie,
aby si sa skrášlila-

263
01:09:31,710 --> 01:09:35,249
- predtým než príde pravá láska!

264
01:10:21,185 --> 01:10:26,624
Počkaj!
Nedostanete sa dole bezo mňa!

265
01:10:30,645 --> 01:10:35,124
Je tu len jedna cesta
a iba ja ju dokážem nájsť!

266
01:10:50,625 --> 01:10:52,749
Na čo to je?

267
01:10:54,072 --> 01:10:58,790
Je klzká.
Musíme sa zviazať dohromady.

268
01:13:06,550 --> 01:13:08,374
Och! Som v nebi.

269
01:14:19,541 --> 01:14:24,124
Si tak žhavý až sa rozpúšťa sneh!

270
01:14:32,787 --> 01:14:37,540
Prichádzajú cez priesmyk!
Chlapec ich vedie!

271
01:14:40,083 --> 01:14:44,452
Vedel som, že mu nemáme veriť!

272
01:14:44,572 --> 01:14:46,457
To nie je pravda!

273
01:14:48,290 --> 01:14:52,193
Ženy a deti
musia odísť! Pripravte sane.

274
01:14:53,223 --> 01:14:57,262
- Zoberte si zbrane!
- Nezastavíme ich!

275
01:14:57,382 --> 01:14:59,874
Môžeme ich zdržať!

276
01:15:00,526 --> 01:15:03,540
Viem koho zabijem prvého.

277
01:19:51,522 --> 01:19:54,749
Oklamal ich a priviedol do pasce.

278
01:19:55,993 --> 01:19:58,415
A obetoval vlastný život.

279
01:19:59,430 --> 01:20:01,374
Aby nás zachránil.

280
01:20:30,702 --> 01:20:34,165
Nikdy naňho nezabudneme.

281
01:20:35,125 --> 01:20:37,670
Počúvaj a nezabudni na jeho obetu

282
01:20:38,531 --> 01:20:42,717
- navždy bude žiť v našich srdciach.

283
01:22:04,729 --> 01:22:08,999
Čudovia...
nás už nebudú trápiť.

284
01:22:35,816 --> 01:22:40,898
Už nemáme nikoho
kto by nám ukázal cestu.

285
01:22:58,130 --> 01:23:01,207
Našli sme nového stopára.

286
01:23:52,610 --> 01:23:56,610
Sk titulky Montalban (2014)

287
01:23:57,305 --> 01:24:03,408
Ohodnoť tieto titulky na www.osdb.link/6bb4q
Pomôžeš ostatným pri rozhodovaní.