Se.incontri.Sartana.prega.per.la.tua.morte.1968.eng.ger.1 - Slovak subtitles [Download .srt file]

1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

2
00:00:59,693 --> 00:01:02,946
Drahá, to je len agent nejakej
poisťovacej spoločnosti..

3
00:01:03,066 --> 00:01:06,307
Vždy posielajú niekoho
na ochranu. Ukľudni sa.

4
00:01:06,427 --> 00:01:10,138
- Prenasleduje nás ako duch.
- To len tak javí v tej horúčave.

5
00:02:06,200 --> 00:02:07,200
Tom!

6
00:02:08,323 --> 00:02:10,700
To je náš človek!

7
00:02:11,816 --> 00:02:13,380
To je náš človek!

8
00:02:13,500 --> 00:02:16,829
Počuješ, Morgan? Je to náš človek!

9
00:02:36,300 --> 00:02:39,399
Vyzeráš ako strašiak.

10
00:02:39,400 --> 00:02:42,700
Pre teba som hrobár.

11
00:04:43,000 --> 00:04:50,200
SK titulky od totem.

12
00:06:28,300 --> 00:06:31,600
- Dobré ráno.
- Dobré ráno, otče.

13
00:06:32,152 --> 00:06:36,300
Dávaj pozor na batožinu, Sam.
Počuješ?

14
00:07:16,100 --> 00:07:18,733
Lepšie už ani nemôže byť, partner.

15
00:07:19,040 --> 00:07:21,777
Najlepší obchod v mojom živote!

16
00:07:22,753 --> 00:07:26,770
Ak pôjde všetko, ako po masle,
dostanete svojich 50 percent.

17
00:07:26,890 --> 00:07:30,900
Na úspech a bohatstvo!

18
00:08:17,168 --> 00:08:20,071
- Je veľmi teplo.
- Idete do Green Hill?

19
00:08:23,602 --> 00:08:26,316
Mohli by sme sa navzájom predstaviť, priatelia?

20
00:08:26,598 --> 00:08:28,670
Do Green Hill nás čaká ešte dlhá cesta.

21
00:08:28,867 --> 00:08:30,948
- Reverend Logan.
- Maggie Sand.

22
00:08:31,162 --> 00:08:33,300
Roland Hugh. Veľmi ma teší.

23
00:09:03,600 --> 00:09:05,839
- To sú banditi! Pohnite!

24
00:09:23,225 --> 00:09:26,419
- Prosím vás, pomôžte im!
- Upokojte sa.

25
00:09:26,539 --> 00:09:29,047
- Urobte niečo!
- Ok.

26
00:09:33,319 --> 00:09:36,623
Syn môj, zbláznili ste sa?

27
00:09:36,844 --> 00:09:37,766
Áno.

28
00:09:51,888 --> 00:09:53,828
Vstávaj, gringo!

29
00:10:17,775 --> 00:10:21,391
Zlato. Generál Tampiko bude mať radosť.

30
00:11:13,425 --> 00:11:15,685
Hej, Roy!

31
00:11:20,295 --> 00:11:23,112
Dobrá práca, Laski.

32
00:11:37,815 --> 00:11:39,185
Ideme, chlapci.

33
00:11:39,305 --> 00:11:41,351
Ťažké?

34
00:11:50,200 --> 00:11:52,399
Stretneme sa pri Green Wells.

35
00:11:52,519 --> 00:11:54,800
V poriadku, Laski.

36
00:12:57,340 --> 00:12:59,356
Zlé správy, generál.

37
00:12:59,476 --> 00:13:03,511
Moreno a zlato tu ešte stále nie sú.

38
00:13:09,843 --> 00:13:13,266
Miguelovi Morenovi verím viac,
ako vám všetkým.

39
00:13:13,485 --> 00:13:17,349
Je najlepší z mojich ľudí!
Nehovor mi, že je zradca.

40
00:13:31,463 --> 00:13:35,475
- Myslíš na to isté, na čo ja?
- Prečo by sme si to zlato nezobrali?

41
00:13:35,989 --> 00:13:37,256
Ja by som to nerobil.

42
00:13:37,376 --> 00:13:40,415
Morgan a Laski tu budú každú chvíľku.

43
00:13:40,535 --> 00:13:44,300
Nechceš zlato? Tak padaj preč.

44
00:17:15,820 --> 00:17:17,698
Ja. Seňor,

45
00:17:17,818 --> 00:17:22,409
Jose Manuel Francisco Mendoza
Montezuma del Plata Perez Rodriguez,

46
00:17:22,529 --> 00:17:25,098
tiež známy ako El Tampiko.

47
00:17:25,218 --> 00:17:29,053
Sme tu, aby sme vzdali poctu pamiatke
starostu Goldna Springa!

48
00:17:39,037 --> 00:17:41,009
Poďme, drahá.

49
00:18:36,140 --> 00:18:37,852
Prišiel som si po peniaze.

50
00:18:37,972 --> 00:18:42,861
- Oh, Styuell, nevedel som, že máte ešte jedného obchodného partnera.
- Prečo nedržíte hubu, Hollman?

51
00:18:43,298 --> 00:18:45,292
Koľko, Laski?

52
00:18:45,652 --> 00:18:47,844
Päť tisíc.

53
00:18:48,614 --> 00:18:52,365
- Päť tisíc? Dohodli sme sa na dvoch!
- Päť tisíc.

54
00:18:53,777 --> 00:18:56,226
Ach, ty špinavá suka...

55
00:18:56,885 --> 00:18:59,600
Môžem si pýtať aj desať.

56
00:19:09,887 --> 00:19:11,620
A vypadni!

57
00:19:12,907 --> 00:19:17,058
To je preddavok.
Ak by si nakoniec potreboval ochrancu.

58
00:19:23,555 --> 00:19:26,767
Ospravedlňujem sa za vášho brata,
slečna Hollmanová.

59
00:19:34,518 --> 00:19:36,744
Ešte sa uvidíme, partneri.

60
00:19:37,835 --> 00:19:40,072
Ako sa opovažuje?

61
00:19:41,999 --> 00:19:44,567
Dobrá práca, Styuell.

62
00:19:45,562 --> 00:19:50,772
Teraz si počkáme na vdovu po starostovi.

63
00:19:55,051 --> 00:19:59,929
Starajte sa o svoje pečivo, Hollman.
A ja sa postarám o peniaze!

64
00:20:09,896 --> 00:20:11,454
- Dovolíte?
- Ďakujem.

65
00:21:05,808 --> 00:21:08,457
Stávky sú od dvesto dolárov.

66
00:22:00,249 --> 00:22:04,017
Nosíš mi smolu, Dusty!
Choď si radšej leštiť svoje truhly!

67
00:22:05,318 --> 00:22:10,189
- Raz som vykopal hrob.
- Vypadni od tiaľto.

68
00:22:10,309 --> 00:22:13,132
Bol presne tvojej veľkosti.

69
00:22:13,252 --> 00:22:15,936
Raz dva sa v ňom môžeš ocitnúť...

70
00:22:16,056 --> 00:22:18,473
- Je to môj priateľ.

71
00:23:07,717 --> 00:23:09,489
Kartu?

72
00:23:10,998 --> 00:23:12,582
Tri.

73
00:23:20,833 --> 00:23:22,449
Dve.

74
00:23:27,155 --> 00:23:29,363
Tá tabatierka

75
00:23:30,547 --> 00:23:33,500
mi svieti priamo do očí.

76
00:23:41,227 --> 00:23:43,500
Končím.

77
00:23:46,698 --> 00:23:48,100
Päťsto.

78
00:23:49,362 --> 00:23:50,834
Zvyšujem...

79
00:23:53,697 --> 00:23:56,135
na tisíc päťsto.

80
00:23:58,490 --> 00:23:59,701
Nie.

81
00:24:02,627 --> 00:24:03,900
Šesť tisíc päťsto.

82
00:24:09,715 --> 00:24:11,203
Do čerta!

83
00:24:11,323 --> 00:24:13,466
Nosíš mi šťastie, Meg.

84
00:24:16,885 --> 00:24:19,668
Full House!

85
00:24:24,991 --> 00:24:26,176
Počkaj.

86
00:24:26,296 --> 00:24:29,943
Podľa mňa, si prišiel o svojich
päť tisíc.

87
00:24:31,067 --> 00:24:33,402
Royal - flash...

88
00:24:35,632 --> 00:24:37,916
Nemám pravdu, priateľko?

89
00:25:01,618 --> 00:25:04,544
- Ďakujem, mám niečo pomôcť?
- Nie.

90
00:25:43,062 --> 00:25:44,582
Hej, ty!

91
00:25:44,702 --> 00:25:46,872
Royal - flash!

92
00:25:54,532 --> 00:25:56,570
Kam sa zberáš s našimi peniazmi?

93
00:25:56,690 --> 00:25:58,445
Podvodník!

94
00:26:43,789 --> 00:26:46,207
Mohol by som byť piaty.

95
00:27:15,327 --> 00:27:18,086
Sebaobrana, však?

96
00:27:20,699 --> 00:27:21,953
Áno.

97
00:27:24,465 --> 00:27:26,167
Sally!

98
00:27:27,708 --> 00:27:29,763
Zavolaj chlapcov.

99
00:28:17,677 --> 00:28:19,211
Stáť!

100
00:28:24,403 --> 00:28:26,663
To je Bill!

101
00:28:40,935 --> 00:28:43,236
Bol tu Laski.

102
00:29:59,808 --> 00:30:04,255
Všetko viem, Laski!
Kde si ty, bastard, poď von!

103
00:30:51,191 --> 00:30:55,659
Čertovské teplo... Dobré ráno, velebnosť!

104
00:30:56,221 --> 00:31:00,322
Máš šťastie, milý priateľ, vieš o tom?

105
00:31:00,692 --> 00:31:04,559
Starý Dusty, ti všetko poukazuje.
V tomto meste sa nestratíš.

106
00:31:04,679 --> 00:31:06,495
Vieš, čo myslím?

107
00:31:06,615 --> 00:31:08,276
Tu môžu na teba zazerať,

108
00:31:08,396 --> 00:31:12,371
ale v spoločnosti so starým Dusty,
máš všetky dvere v meste otvorené.

109
00:31:12,751 --> 00:31:15,066
Hej, kámoš?

110
00:31:15,422 --> 00:31:17,881
Počúvaš, čo hovorím?

111
00:31:27,753 --> 00:31:30,257
- Idem si vypiť!
- Ešte nie.

112
00:31:30,613 --> 00:31:33,300
Najskôr sa treba oholiť.

113
00:31:59,931 --> 00:32:01,822
Je tu veľa ľudí.

114
00:32:02,007 --> 00:32:05,130
Radšej sa oholím sám.

115
00:32:05,555 --> 00:32:07,931
- Ideme si vypiť?
- Tichšie Dusty, upokoj sa.

116
00:32:08,051 --> 00:32:12,654
Nie je to ľahké,
keď zomieram od smädu.

117
00:32:13,382 --> 00:32:18,926
Ako tu môžeš držať starého Dustyho,
bez kvapky whisky?

118
00:32:19,140 --> 00:32:23,376
- Sadni si, Dusty, porozprávam ti príbeh.
- No, a čo ja s tým?

119
00:32:25,185 --> 00:32:28,759
Tento príbeh sa naozaj stal.

120
00:32:29,648 --> 00:32:34,717
Raz banda Mexičanov napadla dostavník,

121
00:32:35,031 --> 00:32:37,584
plný zlata...

122
00:32:37,704 --> 00:32:41,554
a potom ich niekto nalákal do pasce
a všetkých pozabíjal.

123
00:32:43,256 --> 00:32:47,499
To znamená, že ten niekto je teraz
bohatý, ako kráľ Šalamún?

124
00:32:47,619 --> 00:32:52,165
Nie Dusty. Truhlica bola až
po okraj naplnená kameňmi.

125
00:32:55,440 --> 00:32:58,754
Stavím sa, že to nebolo to, čo
on hľadal.

126
00:32:59,565 --> 00:33:03,881
Nie, kamene - to nebolo to najhoršie,
čo ho čakalo.

127
00:33:04,429 --> 00:33:07,819
Prisahám, že ma to zaujalo.
A ten niekto? Čo urobil?

128
00:33:08,244 --> 00:33:12,651
- Pobil svojich vlastných ľudí.
- Kto ti to rozprával?

129
00:33:13,740 --> 00:33:17,603
Niekto, kto chcel... 50 percent.

130
00:33:18,260 --> 00:33:20,505
50 percent zisku.

131
00:33:20,625 --> 00:33:23,583
- Kameňov?
- Nie, zlata.

132
00:33:24,858 --> 00:33:28,643
Ale ten chlap bol príliš chamtivý.
Chcel všetko.

133
00:33:28,840 --> 00:33:30,620
Tak ako, skončil príbeh?

134
00:33:30,740 --> 00:33:32,230
Chamtivec...

135
00:33:35,981 --> 00:33:38,700
prišiel z ďaleka...

136
00:33:40,155 --> 00:33:43,098
aby si vykopal vlastný hrob.

137
00:34:00,881 --> 00:34:04,741
- Zavri tie hodinky!
- Čo je? Nepáči sa ti hudba?

138
00:34:14,422 --> 00:34:17,675
Pokiaľ sa bavíme o hroboch,

139
00:34:18,548 --> 00:34:21,636
môžem ti ukázať miesto,
ktoré sa ti bude páčiť.

140
00:34:21,756 --> 00:34:25,703
- Pracoval som ako sochár v Bostone...
- Stará história, Dusty.

141
00:34:26,165 --> 00:34:29,092
Nikdy si nebol dobrým sochárom,

142
00:34:29,212 --> 00:34:31,340
iba si sa tu zrazu stal hrobárom.

143
00:34:31,460 --> 00:34:36,316
Moje hroby sú najlepšie v štáte!

144
00:34:38,895 --> 00:34:40,672
Morgan.

145
00:35:00,375 --> 00:35:03,221
Laski, nie je dobrý zákazník, vieš?.

146
00:35:03,596 --> 00:35:07,941
Videl som, ako winchestrovkou udusil
plameň sviečky, na sto metrov.

147
00:35:09,118 --> 00:35:13,262
A Morgan je ešte horší. Miluje
použitie noža, namiesto revolveru.

148
00:35:13,583 --> 00:35:16,660
Je ako mačka.

149
00:35:17,463 --> 00:35:20,167
Neviem o čo ti ide, priateľko.

150
00:35:20,403 --> 00:35:24,481
Ale ak chcete počuť môj názor,
drž sa ďalej od týchto dvoch.

151
00:35:26,547 --> 00:35:31,930
Ako sa ti páči môj ateliér?
Volám ho "Vchod k večnému životu".

152
00:35:32,050 --> 00:35:33,760
Vhodné miesto pre mňa.

153
00:35:33,880 --> 00:35:37,720
Nazval by som to, umelec smrti.

154
00:35:37,840 --> 00:35:41,683
Vráť mi môj dolár.
Nepotrebuješ ho.

155
00:35:44,701 --> 00:35:47,558
Myslíš, že toto všetko patrí mne?

156
00:35:48,389 --> 00:35:52,814
To by som chcel! Nie, patrí to banke.
Oni sú majitelia.

157
00:35:53,423 --> 00:35:57,756
Ja tu len pracujem.
V meste je práce málo.

158
00:35:57,876 --> 00:36:00,611
To mi je ľúto. Umelec, ako ty
by mal pracovať.

159
00:36:01,383 --> 00:36:05,604
S tým nič neurobíš.
Práca, ako práca.

160
00:36:05,996 --> 00:36:08,695
Používam zručnosť sochára
v pohrebnom umení..

161
00:36:09,229 --> 00:36:12,423
Bohatým to musí vždy vyzerať dôstojne.
Však, Dusty?

162
00:36:12,543 --> 00:36:16,115
- Dokonca aj ich mŕtvoly.
- Nie menej, ako za živa!

163
00:36:18,041 --> 00:36:21,795
Keď som bol mladý, dostal som cenu
za najlepšieho sochára v Bostone.

164
00:36:22,103 --> 00:36:25,922
Cena mala byť vyrobená z rýdzeho zlata.
Ale nebolo to čisté zlato!

165
00:36:26,243 --> 00:36:31,207
Z čoho bola, spýtate sa? Z bronzu!
Pozláteného bronzu.

166
00:36:31,916 --> 00:36:33,594
A koho je táto truhla?

167
00:36:33,714 --> 00:36:38,562
Vdova starostu si ju objednala
pre svojho manžela.

168
00:36:38,682 --> 00:36:42,032
Chce ho pochovať v Tuksone,
kde sa narodil.

169
00:36:42,152 --> 00:36:45,008
Samozrejme, to musí byť
prvotriedny pohreb.

170
00:36:55,562 --> 00:36:58,940
Ak chceš, môžeš si odrezať
koľko chceš.

171
00:36:59,060 --> 00:37:02,900
Chceš povedať z človečiny?

172
00:37:04,574 --> 00:37:09,198
Keď som ťa včera uvidel v kaňone,
zrazu som ucítil niečo divné.

173
00:37:09,318 --> 00:37:13,297
Si ako hyena, ktorá očucháva mŕtvoly.

174
00:37:13,417 --> 00:37:17,300
Dusty, máš tu zákazníka.

175
00:37:24,128 --> 00:37:28,446
Príbeh, ktorý si rozprával u holiča,
sa tu končí.

176
00:37:31,176 --> 00:37:35,109
Dusty, do práce.

177
00:37:37,530 --> 00:37:40,500
Trošku široké plecia.

178
00:37:41,798 --> 00:37:47,275
Pred chvíľkou som netrafil. Otoč sa!

179
00:37:49,430 --> 00:37:50,594
Skry sa!

180
00:39:19,847 --> 00:39:21,827
Poďme!

181
00:41:38,128 --> 00:41:40,033
Sartana!

182
00:41:41,381 --> 00:41:44,849
Ak sa nemýlim, chcel si 50 percent!

183
00:41:45,188 --> 00:41:47,278
Nemýliš sa!

184
00:42:14,868 --> 00:42:17,000
Živý neodídeš!

185
00:42:17,244 --> 00:42:19,662
Si si istý, Laski?

186
00:42:39,370 --> 00:42:44,770
Laski! Súhlasím na päťdesiat percent!

187
00:43:08,381 --> 00:43:11,600
Nepochybujem o tom, že obyvatelia Gold Spring

188
00:43:11,720 --> 00:43:15,770
budú ešte ľutovať so slzami v očiach.

189
00:43:17,740 --> 00:43:21,370
Ľudia nikdy nebudú spokojní s tým,
čo je, Hollman.

190
00:43:22,676 --> 00:43:25,069
Čo si myslíte, Evelyn?

191
00:43:25,381 --> 00:43:30,770
Holl, pokiaľ sa budeš zaoberať iba byznysom,
nebudeš mať čas sa najesť.

192
00:43:43,124 --> 00:43:45,570
Dobrý večer, partneri.

193
00:43:49,870 --> 00:43:54,870
Zdá sa, že nie sme sami,
kto vie o našom malom tajomstve.

194
00:43:55,772 --> 00:43:59,625
Táto aféra so zlatom,
je stále viac populárna.

195
00:43:59,946 --> 00:44:02,656
Čo tým myslíte?

196
00:44:03,016 --> 00:44:08,870
Muž s hracími hodinami, Sartana.
On vie všetko.

197
00:44:09,370 --> 00:44:12,108
Považuješ nás za idiotov, Laski?

198
00:44:12,228 --> 00:44:16,170
Ak o tom vie aj niekto iný,
je to kvôli vášmu dlhému jazyku.

199
00:44:42,870 --> 00:44:45,869
Päť tisíc za jeho hlavu.

200
00:44:46,079 --> 00:44:49,270
Desať tisíc a budem mlčať.

201
00:44:50,070 --> 00:44:53,270
Čo urobíme?

202
00:44:56,543 --> 00:45:00,870
Čo plánujete, Jeff?
Čo budeme robiť?

203
00:45:02,545 --> 00:45:06,270
Prídem neskôr, keď zaspí.

204
00:45:06,740 --> 00:45:08,350
Dnes nie.

205
00:45:08,470 --> 00:45:10,311
Nemám na to čas, Evelyn.

206
00:45:10,431 --> 00:45:13,169
Potrebujem vedieť, či Laski neklame.

207
00:45:13,289 --> 00:45:15,350
A potom uvidíme.

208
00:45:15,470 --> 00:45:17,970
Tak zajtra, Hollman.

209
00:45:26,870 --> 00:45:30,670
Podľa všetkého, Laski zase mudruje.

210
00:46:02,070 --> 00:46:04,170
Jane!

211
00:46:13,070 --> 00:46:17,970
Ja bez teba nemôžem...

212
00:46:18,428 --> 00:46:18,846
Jeff...

213
00:46:18,966 --> 00:46:24,439
Nemala si sem chodiť.
Stále si starostova vdova.

214
00:46:24,750 --> 00:46:26,970
Jeff...

215
00:46:27,570 --> 00:46:29,069
Čo sa deje?

216
00:46:29,189 --> 00:46:34,285
Niekto vie o zlate a to ma trápi.

217
00:46:34,405 --> 00:46:36,670
Sartana.

218
00:46:39,165 --> 00:46:41,014
Treba sa poponáhľať, Jane.

219
00:46:41,134 --> 00:46:44,520
Telo starostu musí byť v Tucsone čo najskôr.

220
00:46:44,640 --> 00:46:47,370
A to zlato, bude naša budúcnosť.

221
00:47:27,944 --> 00:47:30,486
Do tvojej izby, Meg.

222
00:47:47,272 --> 00:47:49,036
Nepotrebujete moju spoločnosť?

223
00:47:49,156 --> 00:47:52,270
- Možno.
- Skvelé.

224
00:47:54,535 --> 00:47:59,070
- Moja izba je pohodlnejšia.
- Dobre.

225
00:48:03,370 --> 00:48:08,170
Počula som o vás.
Hovoria, že ste tajomný typ.

226
00:48:23,806 --> 00:48:26,070
Prosím.

227
00:48:40,016 --> 00:48:41,557
- Kvôli čomu...
- Prekvapenie.

228
00:48:41,677 --> 00:48:45,870
Nový spôsob milovania.
Naučila ma to jedna Francúzka.

229
00:48:48,270 --> 00:48:52,820
Lano obkrútime okolo stoličky.

230
00:48:53,127 --> 00:48:54,946
Nemôžem sa dočkať!

231
00:48:55,066 --> 00:48:57,691
Muži z nášho mesta sú
absolútne bez fantázie!

232
00:48:57,811 --> 00:49:00,867
Vyzerá to zložito. Ako to funguje?

233
00:49:00,987 --> 00:49:03,170
Podobne, ako akékoľvek iné pasce.

234
00:49:09,114 --> 00:49:14,070
- Tak načo čakáš?
- Oh, len premýšľam o pasci.

235
00:49:18,031 --> 00:49:21,634
Neseďte tam a pomôžte mi.

236
00:49:21,754 --> 00:49:24,887
Lebo si to neužijete.

237
00:49:25,007 --> 00:49:27,870
Dobre, pomôžem.

238
00:49:29,320 --> 00:49:30,570
Povedz mi...

239
00:49:32,270 --> 00:49:36,503
- Však si to takto nechcela robiť?
- Prečo si myslíte?

240
00:49:36,623 --> 00:49:40,370
Nie, chcela si to inak.

241
00:49:41,144 --> 00:49:44,217
Hra bude takto zaujímavejšia.

242
00:49:44,470 --> 00:49:49,970
Mám veľa práce v tomto meste
a ty by si my mohla pomôcť.

243
00:49:50,551 --> 00:49:53,386
- Napríklad?
- Napríklad, zistiť nejaké informácie.

244
00:49:53,506 --> 00:49:57,797
Povedz mi niečo o Styuellovi a Hollmanovi
Mala by si ich poznať.

245
00:49:57,917 --> 00:50:00,770
Si tu dlho.

246
00:50:00,890 --> 00:50:03,570
Dva špinavé supy.

247
00:50:04,896 --> 00:50:09,913
Styuell ešte aj spí s Hollmanovou ženou.

248
00:50:10,033 --> 00:50:14,467
A potom sem príde a zaplatí,
len aby ma videl nahú.

249
00:50:15,091 --> 00:50:19,070
A pri tom sa ma ani nedotkne!

250
00:50:31,931 --> 00:50:34,150
Pekná hudba.

251
00:50:34,270 --> 00:50:37,070
Neripomína ti to niečo?

252
00:50:38,070 --> 00:50:41,270
Nie, vždy sa mi páčila.

253
00:50:44,927 --> 00:50:47,305
Tampiko si ju stále pospevuje.

254
00:50:47,425 --> 00:50:51,070
A hlas má pri tom, ako byvol.

255
00:50:59,793 --> 00:51:04,154
A čo vieš o Laskim?

256
00:51:04,274 --> 00:51:07,770
Si príliš zvedavý, priateľu.

257
00:51:13,423 --> 00:51:18,770
Nemusíš predo mnou snímať klobúk.
Ja nie som dáma.

258
00:51:27,300 --> 00:51:31,770
Hra sa skončila.
Zober si šaty a vypadni.

259
00:51:36,558 --> 00:51:39,554
S tebou nie je žiadna zábava.

260
00:51:39,674 --> 00:51:42,270
To mi je ľúto.

261
00:52:11,370 --> 00:52:14,065
Okradli dostavník!

262
00:52:14,185 --> 00:52:17,169
Na ceste do Green Hill!

263
00:52:17,289 --> 00:52:20,370
- Okradli dostavník!
- Čo?

264
00:52:23,790 --> 00:52:28,117
Dostavník nedorazil do Green Hill!

265
00:52:29,102 --> 00:52:30,543
Tichšie, buďte ticho!

266
00:52:30,663 --> 00:52:33,905
Nikdy si nebežal tak rýchlo. Dokonca
ani keď si mal nohy, ako králik.

267
00:52:34,256 --> 00:52:37,296
Nepočuješ, čo hovorím, Dusty?

268
00:52:37,416 --> 00:52:41,135
Samozrejme! A dokonca aj viem,
u koho je to zlato.

269
00:52:41,255 --> 00:52:43,857
Prišiel som o všetky moje úspory!

270
00:52:44,140 --> 00:52:47,170
Idem za šerifom.

271
00:52:47,290 --> 00:52:50,511
Prišiel som o všetko, do posledného centu!

272
00:52:52,894 --> 00:52:57,895
Len si predstav, že o Gold Spring sa hovorí až v Dallase!

273
00:52:58,015 --> 00:53:02,770
Už to vidím na titulných stránkach všetkých novín.

274
00:53:02,890 --> 00:53:05,935
Vdova po starostovi Randallovi išla
do Tucsona, v Arizone.

275
00:53:06,055 --> 00:53:09,498
Inak povedané, sprevádza ho
na jeho poslednej ceste.

276
00:53:09,618 --> 00:53:13,890
Dúfam, že vydrží.
Toto je moje najlepšie dielo, vieš?

277
00:53:14,010 --> 00:53:19,670
- No, alebo...
- Zlato nikdy neprevážali. Stratilo sa.

278
00:53:29,486 --> 00:53:33,709
- Onemel si, Dusty?
- Odkiaľ vieš o zlate?

279
00:53:35,515 --> 00:53:37,181
Cítim to.

280
00:53:38,354 --> 00:53:39,850
Cítiš ?

281
00:53:41,646 --> 00:53:44,718
Tiež niečo cítim, ale nie som si istý.

282
00:53:44,838 --> 00:53:49,034
Stopu samozrejme nezacítiš,
pokiaľ nie si poľovný pes.

283
00:53:49,154 --> 00:53:53,693
Nie, pane, je to tak!

284
00:53:53,977 --> 00:53:57,501
Dajme tomu, že som stopár a
potom by som zacítil...

285
00:53:57,621 --> 00:54:00,870
Zápach mŕtvych tiel.

286
00:54:05,385 --> 00:54:07,884
Máš zmysel pre humor.

287
00:54:08,520 --> 00:54:13,770
Nemáš chuť na pohár whisky?

288
00:54:21,357 --> 00:54:24,350
Som vysušený, ako piesočná duna.

289
00:54:24,645 --> 00:54:29,270
To preto, že kecáš viac,
ako je potrebné.

290
00:54:29,927 --> 00:54:32,549
Chytaj.

291
00:54:34,850 --> 00:54:39,969
Celoživotné dielo za kvapku whisky.

292
00:54:40,089 --> 00:54:43,172
Život si diktuje svoje podmienky, Dusty.

293
00:54:43,292 --> 00:54:47,916
Je ťažké vybrať si správnu cestu a
ešte ťažšie zostať na nej.

294
00:54:48,036 --> 00:54:50,707
Pracuj Dusty a raz budeš umelec.

295
00:54:50,979 --> 00:54:56,021
A ocenenie bude ešte lepšie,
keď ho získaš znova.

296
00:54:56,141 --> 00:54:58,278
- Za prvé miesto, čo?
- Presne tak.

297
00:54:58,398 --> 00:55:01,493
V noci som rozmýšľal o tebe,
že ty si vlastne tiež umelec.

298
00:55:01,613 --> 00:55:06,236
Iba že tvoje umenie je poker a streľba.

299
00:55:09,666 --> 00:55:14,870
- Ako ďaleko je do ranča Tampico?
- Asi dve hodiny cesty.

300
00:55:14,990 --> 00:55:17,370
A prečo?

301
00:55:22,835 --> 00:55:25,870
Šviňa Moreno!

302
00:55:32,560 --> 00:55:36,370
Zradcu čaká iba smrť, generál.

303
00:55:37,494 --> 00:55:39,584
Koľkokrát som ti povedal,

304
00:55:39,704 --> 00:55:40,461
volám sa,

305
00:55:40,581 --> 00:55:44,894
Don José Manuel Francisco Mendoza
Montezuma del Plata Perez Rodriguez!

306
00:55:45,072 --> 00:55:47,668
Ale môžete mi hovoriť generál Tampico.

307
00:55:58,450 --> 00:56:00,382
Čo som to chcel? Muchachos!

308
00:56:00,502 --> 00:56:04,677
Moreno nás zradil. Treba si zvoliť
nového poručíka.

309
00:56:05,465 --> 00:56:10,848
- Nech je Carlos poručíkom!
- Carlos Perdido? Výborne!

310
00:56:12,129 --> 00:56:15,393
Nech žije poručík Carlos Perdido!

311
00:56:15,801 --> 00:56:17,914
Nech žije!

312
00:56:22,774 --> 00:56:25,321
A na guľku pre Morena.

313
00:56:35,402 --> 00:56:37,692
Moreno žije?

314
00:57:02,974 --> 00:57:04,494
Ramon!

315
00:57:14,315 --> 00:57:15,779
Ramon! Ramon!

316
00:58:05,675 --> 00:58:09,407
To sú Morenove hodinky.
Kde sú moji ľudia? Kde je zlato?

317
00:58:09,843 --> 00:58:11,658
- Tampico...
- Čo si povedal?

318
00:58:11,778 --> 00:58:14,950
Generál Tampico!

319
00:58:15,932 --> 00:58:21,261
Vaša Excelencia, generál Tampico,
sú dve cesty, ako získať bohatstvo a moc.

320
00:58:24,425 --> 00:58:28,949
Dávame prednosť násiliu a
skrytej diplomacii.

321
00:58:29,069 --> 00:58:31,024
Môžem vám ponúknuť cukrík?

322
00:58:31,144 --> 00:58:34,549
Neverím vám, Hollman.

323
00:58:34,669 --> 00:58:37,650
Nie sú otrávené.

324
00:58:39,333 --> 00:58:42,750
Generál, podpíšte to.

325
00:58:49,122 --> 00:58:52,533
- Čo je to?
- Doklad o poistení.

326
00:58:53,198 --> 00:58:56,410
Spoločnosť je nám dlžná peniaze
za ukradnuté zlato, pretože bolo poistené.

327
00:58:56,530 --> 00:59:01,049
Za naše zlato, aj vaše zlato,

328
00:59:01,169 --> 00:59:07,764
aj za zlato klientov, ktorí
nikdy v Gold Spring neboli.

329
00:59:08,675 --> 00:59:12,450
Ako dobre, že si môžeme
navzájom dôverovať.

330
00:59:12,570 --> 00:59:16,911
Zlato je na cintoríne, v truhle starostu.
Môžete si to skontrolovať.

331
00:59:17,339 --> 00:59:20,307
Na tri rovné diely.

332
00:59:20,427 --> 00:59:21,930
A čo Moreno?

333
00:59:22,050 --> 00:59:24,291
Moreno? Je mŕtvy.

334
00:59:24,411 --> 00:59:30,150
Zabil ho ten, čo aj ostaných
a poslal nám bedňu s kameňmi.

335
00:59:32,413 --> 00:59:35,844
S kameňmi, na miesto zlata.

336
00:59:37,858 --> 00:59:40,322
Nie sme tak hlúpi, aby
sme to nechali tak,

337
00:59:40,442 --> 00:59:43,533
v rukách tvojich ľudí, alebo Laskiho.

338
00:59:43,653 --> 00:59:46,850
Jediné, čo potrebujeme,
je váš podpis.

339
00:59:53,503 --> 00:59:54,350
Dobre.

340
00:59:59,407 --> 01:00:03,749
A všetkých, ktorí sa postavia
proti nám, odstránime.

341
01:00:03,869 --> 01:00:07,789
Prvý bude Laski. On zastrelil Morena.

342
01:00:13,888 --> 01:00:15,892
Laski...

343
01:00:43,485 --> 01:00:45,557
Hej, Laski?

344
01:00:47,980 --> 01:00:50,350
Čo povieš?

345
01:01:06,020 --> 01:01:08,350
Podaj mi ho!

346
01:01:21,724 --> 01:01:25,950
Ak neprehovoríš Laski,
bude to ešte horšie.

347
01:01:35,550 --> 01:01:40,550
Sľubujem, že zomrieš pomaly,
za každého, koho si zabil!

348
01:01:44,450 --> 01:01:48,750
Ako to bolo s dostavníkom?
Hovor, gringo!

349
01:01:49,750 --> 01:01:54,750
To vie Sartana.
Ja nie!

350
01:02:38,276 --> 01:02:40,130
Moreno!

351
01:02:40,250 --> 01:02:44,050
Na kone! Chyťte ho!

352
01:02:48,463 --> 01:02:51,430
Ponáhľajte sa!

353
01:02:51,550 --> 01:02:54,650
Živého, alebo mŕtveho.
To je jedno!

354
01:03:15,650 --> 01:03:17,049
Pi! Pi!

355
01:03:17,169 --> 01:03:21,050
Aspoň raz vo svojom živote,
povedz pravdu, gringo.

356
01:03:41,231 --> 01:03:43,250
Tam je!

357
01:04:50,654 --> 01:04:52,550
Laski!

358
01:05:49,527 --> 01:05:51,130
Laski!

359
01:05:51,250 --> 01:05:54,250
Nášmu priateľovi došli náboje.

360
01:06:06,672 --> 01:06:09,350
Vylez, Sartana!

361
01:06:35,249 --> 01:06:38,150
Ruky preč od vreciek!

362
01:06:47,750 --> 01:06:51,249
Hollman je mŕtvy.
A vy ste v pasci.

363
01:06:51,369 --> 01:06:55,242
Teraz pôjdem na Styuellom.

364
01:06:55,362 --> 01:06:57,750
Ďaleko neušiel.

365
01:07:01,779 --> 01:07:03,650
Tadiaľto.

366
01:07:09,100 --> 01:07:09,750
Poďme.

367
01:07:44,825 --> 01:07:45,883
Generál!

368
01:07:46,003 --> 01:07:47,816
Vodu!

369
01:07:48,225 --> 01:07:49,767
Vodu!

370
01:09:19,950 --> 01:09:22,350
Sartana!

371
01:09:36,402 --> 01:09:40,049
Už som si začal robiť starosti.

372
01:09:40,169 --> 01:09:43,650
Kde býva Styuell?

373
01:10:44,523 --> 01:10:47,050
Som šťastná!

374
01:10:56,050 --> 01:10:59,150
Odchádzame zajtra ráno, Evelyn.

375
01:10:59,750 --> 01:11:01,630
Zajtra ráno...

376
01:11:01,830 --> 01:11:05,650
Zajtra ráno budeme ďaleko od tiaľto.

377
01:11:06,085 --> 01:11:09,049
Ty a ja...

378
01:11:09,263 --> 01:11:14,650
Budeme žiť tak, ako sme vždy snívali.
A to všetko zlato bude naše.

379
01:11:27,850 --> 01:11:31,450
Pekná hudba.

380
01:11:33,914 --> 01:11:38,130
Hľadám stratené zlato.

381
01:11:38,349 --> 01:11:42,296
Neviem, kde je, ale váš partner
Tampico dnes večer vyrazil za ním.

382
01:11:42,416 --> 01:11:44,593
Myslíte si, že vám to verím?

383
01:11:44,713 --> 01:11:47,899
Možno ma pokladáte za hlupáka,
ale potom vy ste ešte väčší hlupák.

384
01:11:48,019 --> 01:11:50,218
Nemusíš mi veriť.

385
01:11:50,338 --> 01:11:55,850
Ale v každom prípade, táto informácia
stojí päť tisíc dolárov.

386
01:11:57,100 --> 01:11:58,950
Samozrejme.

387
01:12:29,314 --> 01:12:33,350
Vidím, že ste rovnaký vydierač,
ako Laski.

388
01:12:38,417 --> 01:12:41,050
Pani Hollmanová...

389
01:12:47,950 --> 01:12:50,549
- Sartana...
- Musíme ísť, Jeff.

390
01:12:50,669 --> 01:12:54,350
- Musíme zobrať zlato skôr, ako Tampico!
- Neverím tomu nezmyslu.

391
01:12:54,470 --> 01:12:57,150
A čo ak je to pravda?

392
01:12:58,580 --> 01:13:01,650
Čoskoro začne svitať.

393
01:13:23,113 --> 01:13:24,810
Stačí!

394
01:13:50,790 --> 01:13:52,016
Tampico!

395
01:13:52,136 --> 01:13:54,666
Musíte mi veriť!
Bola to pasca!

396
01:13:54,786 --> 01:13:57,250
To všetko Sartana!

397
01:14:14,041 --> 01:14:17,627
Nie, priateľu, nie tu.
Je to tu nebezpečné.

398
01:14:21,287 --> 01:14:23,085
Potrebujeme dynamit.

399
01:14:23,205 --> 01:14:26,908
Bola by škoda, keby Tamicovi zostalo
všetko zlato.

400
01:14:27,028 --> 01:14:31,050
Tampico nie je z tých, ktorí by poklad
uchránili.

401
01:14:31,247 --> 01:14:33,116
My však áno.

402
01:14:33,236 --> 01:14:35,756
Aj napriek tomu, Laski,

403
01:14:36,211 --> 01:14:38,350
dohliadaj na nich.

404
01:14:56,702 --> 01:14:58,650
Zavri.

405
01:15:06,308 --> 01:15:08,128
Ako to išlo?

406
01:15:08,342 --> 01:15:11,850
Tampico ich pobil a zobral zlato.

407
01:15:17,867 --> 01:15:21,277
Starostova vdova nám nevadí.

408
01:15:21,757 --> 01:15:24,168
Pretože som...

409
01:15:25,099 --> 01:15:27,050
Holl!

410
01:15:27,748 --> 01:15:31,512
Prečo sa jej nezbavíme skôr, ako
Styuell zistí, čo sa deje?

411
01:15:31,869 --> 01:15:34,449
To by bolo najmúdrejšie.

412
01:15:34,641 --> 01:15:36,151
Áno.

413
01:15:36,466 --> 01:15:40,049
Asi som stratil hlavu, Evelyn.

414
01:15:40,236 --> 01:15:43,964
Bohužiaľ, všetko zlato má Tampico.

415
01:15:44,134 --> 01:15:47,950
- Môžeš ísť za ním.
- Nie!

416
01:15:51,226 --> 01:15:56,600
Ja len chcem, aby Styuell a Tampico
neušli s svojím zlatom.

417
01:15:56,720 --> 01:15:58,211
Áno...

418
01:15:58,496 --> 01:16:01,050
s mojím zlatom...

419
01:16:11,903 --> 01:16:14,050
Muchachos!

420
01:16:19,503 --> 01:16:21,050
Otvárajte!

421
01:17:39,087 --> 01:17:44,250
Vaša Excelencia Don José Manuel Francisco...

422
01:17:47,498 --> 01:17:49,350
generál...

423
01:20:03,945 --> 01:20:06,350
Podviedli nás!

424
01:20:16,078 --> 01:20:21,250
- Podviedli!
- Kto, Laski?

425
01:20:50,606 --> 01:20:53,980
Všetko išlo tak hladko,
že tomu nemôžem uveriť.

426
01:20:54,100 --> 01:20:56,562
Si najchytrejší človek na svete.

427
01:20:56,682 --> 01:20:59,041
Všetko robím pre nás, Evelyn.

428
01:20:59,161 --> 01:21:04,450
Pre úsvitom opustíme mesto.

429
01:21:07,384 --> 01:21:11,540
Hol, vieš, nikdy som ťa
nepodceňovala.

430
01:21:11,839 --> 01:21:14,613
Posledný výstrel, je
vždy tvoj.

431
01:21:14,930 --> 01:21:18,313
A teraz sa nám plnia všetky sny,
vďaka tebe

432
01:21:18,566 --> 01:21:21,936
Som taká šťastná,
že som s tebou.

433
01:21:22,621 --> 01:21:23,388
Hol...

434
01:21:23,508 --> 01:21:24,053
Áno?

435
01:21:24,173 --> 01:21:25,455
Znie to divne, ale...

436
01:21:25,575 --> 01:21:30,106
Spomenula som si na fotky
zo tvojho rodinného albumu.

437
01:21:30,226 --> 01:21:35,092
Si tam v parku, v uniforme...

438
01:21:35,212 --> 01:21:37,669
... keď si bol kadetom.

439
01:21:37,789 --> 01:21:42,835
Bol si vtedy tak... tak
očarujúci, Holl.

440
01:21:42,955 --> 01:21:44,999
Rovnako ako teraz.

441
01:21:45,119 --> 01:21:47,157
Drahý, netvár sa tak.

442
01:21:47,277 --> 01:21:49,837
Teraz s tebou nehovorím, ako manželka.

443
01:21:49,957 --> 01:21:53,683
Ale ako žena,
ktorá miluje skutočných mužov.

444
01:21:53,803 --> 01:21:57,788
Pre mňa si sa vôbec nezmenil.

445
01:21:57,908 --> 01:22:00,648
Kadet Hollman, daj si okuliare.

446
01:22:00,768 --> 01:22:05,025
Chcem ťa vidieť takého,
akého som si ťa zamilovala na celý život.

447
01:22:05,145 --> 01:22:05,867
Drahá...

448
01:22:05,987 --> 01:22:09,225
Ó, zlato... vysnívané.

449
01:22:09,971 --> 01:22:12,031
Ale ako ho dostaneme cez hranicu?

450
01:22:12,151 --> 01:22:15,255
- Je v truhle Randalla.
- V truhle?

451
01:22:15,375 --> 01:22:20,159
Ujdeme do Arizony? Alebo rovno do štátov!

452
01:22:20,279 --> 01:22:26,824
Do St Louis, New Orleans, San Francisco!

453
01:22:26,944 --> 01:22:30,280
Áno! Všade, kam len budeš chcieť!

454
01:22:31,766 --> 01:22:33,624
Evelyn...

455
01:23:08,965 --> 01:23:12,186
Drahý, zabila som ho! Počuješ?
Zabila som ho!

456
01:23:12,411 --> 01:23:14,155
Kde je zlato?

457
01:23:14,465 --> 01:23:17,521
Povedal kde je a potom
som ho zabila.

458
01:23:17,641 --> 01:23:22,850
Poďme. Rýchlo, Laski,
ukážem ti kde je zlato.

459
01:23:35,813 --> 01:23:37,732
- Laski!
- Kde je?

460
01:23:37,852 --> 01:23:40,883
Myslela som na všetko! Budeme šťastní!

461
01:23:41,003 --> 01:23:43,901
- Kde je zlato?
- Ty a ja, Laski.

462
01:23:44,164 --> 01:23:48,450
- Všetko, po čom som túžila...
- Kde je?

463
01:23:53,560 --> 01:23:55,350
Ukážem ti.

464
01:24:02,837 --> 01:24:05,250
Tam, v tej truhle.

465
01:24:51,168 --> 01:24:53,299
- Teraz nie!
- Musím mať istotu.

466
01:24:53,419 --> 01:24:56,108
Čoskoro svitá!

467
01:25:03,637 --> 01:25:05,304
Rýchlo, Laski!

468
01:25:05,424 --> 01:25:07,650
Počkaj, chvíľu.

469
01:25:15,207 --> 01:25:18,000
Toto miesto ma desí.

470
01:25:20,112 --> 01:25:22,271
Poďme. Laski.

471
01:25:26,939 --> 01:25:28,782
Ťažké?

472
01:25:29,021 --> 01:25:34,371
Zlato máme, tak na čo čakáme?
Prosím ťa, Laski, poďme preč!

473
01:27:10,375 --> 01:27:12,550
Vypadni!

474
01:27:30,209 --> 01:27:32,415
Päťdesiat na päťdesiat?

475
01:27:36,816 --> 01:27:38,357
Všetko... alebo nič.

476
01:28:42,274 --> 01:28:45,506
Tak ako na cintoríne, však, Laski?

477
01:28:45,838 --> 01:28:50,700
Ale teraz ja nie som duch.

478
01:28:51,745 --> 01:28:54,400
To neurobíš.

479
01:28:54,956 --> 01:28:58,651
- Urobím.
- Nemám náboje.

480
01:28:59,370 --> 01:29:01,800
Naozaj?

481
01:29:04,109 --> 01:29:06,249
Tak uvidíme.

482
01:29:40,448 --> 01:29:43,400
Vezmi si zbraň, Laski.

483
01:30:27,558 --> 01:30:29,298
Kedy?

484
01:30:29,771 --> 01:30:32,195
Keď bude mešec prázdny.

485
01:32:18,169 --> 01:32:21,100
Bol som v práve!

486
01:32:58,588 --> 01:33:03,000
Bolo to smiešne, Laski.

487
01:33:03,275 --> 01:33:06,900
Vidíš, čo spôsobujú nesprávne
ideje.

488
01:33:14,065 --> 01:33:15,906
Maj sa, Dusty.

489
01:33:16,080 --> 01:33:18,170
Ale... truhla...

490
01:33:18,290 --> 01:33:21,700
Berieš ju so sebou?

491
01:33:23,525 --> 01:33:26,300
Počuješ ma?

492
01:33:39,484 --> 01:33:42,415
Stále si mi nepovedal, kto si.

493
01:33:42,535 --> 01:33:48,000
Hrobár, extra triedy.

494
01:34:18,569 --> 01:34:29,569
Titulky preložil totem.

495
01:34:30,305 --> 01:34:36,905
Podpor nás a staň sa VIP členom,