The.Death.of.Stalin.2017.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT - Slovak subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

2
00:01:46,760 --> 00:01:49,280
Rádio Moskva.
Riaditeľ Andreyev. Čo je to?

3
00:01:52,640 --> 00:01:53,879
Sedemnásť minút.

4
00:01:54,680 --> 00:01:57,600
Áno, samozrejme, že budem
môcť zazvoniť za 17 minút.

5
00:01:58,560 --> 00:01:59,560
Jo.

6
00:02:00,599 --> 00:02:02,719
Mm-hm. Áno, píšem to.

7
00:02:03,879 --> 00:02:05,478
Nemôžem dostať...

8
00:02:05,480 --> 00:02:07,600
Jeden, päť...

9
00:02:09,120 --> 00:02:11,159
Prepáč? Bolo to deväť, ako v "pokutu"?

10
00:02:11,639 --> 00:02:14,000
Alebo... alebo ďalších päť, ako v, um...

11
00:02:14,560 --> 00:02:16,159
- "Úľ."
- "úľ"?

12
00:02:17,360 --> 00:02:19,520
Ahoj? Ahoj?

13
00:02:25,000 --> 00:02:27,317
- Úľ?
- Kto to bol?

14
00:02:27,319 --> 00:02:29,518
Sekretariát generálneho
sekretariátu.

15
00:02:29,520 --> 00:02:32,518
Generálneho tajomníka.
Tajomník generálneho tajomníka...

16
00:02:32,520 --> 00:02:33,640
Stalin?

17
00:02:36,159 --> 00:02:37,917
Vypnite to.

18
00:02:39,120 --> 00:02:40,437
Dajte túto jablko dole.

19
00:02:40,439 --> 00:02:42,197
Vždy si jesť krvavé jablká.

20
00:02:42,199 --> 00:02:44,398
Musím mu zavolať
späť za 17 minút.

21
00:02:44,400 --> 00:02:46,197
Sedemnásť minút od
vyzdvihnutia telefónu

22
00:02:46,199 --> 00:02:48,317
alebo odkedy ste ju položili?

23
00:02:48,319 --> 00:02:52,358
Sedemnásť minút od chvíle, keď som
povedal, že zavolám späť za 17 minút.

24
00:02:52,360 --> 00:02:54,360
- Kedy to bolo?
- Neviem.

25
00:02:55,039 --> 00:02:56,159
Pred tridsiatimi sekundami?

26
00:02:57,599 --> 00:02:59,197
- Minúta?
- No, ktorá z nich?

27
00:02:59,199 --> 00:03:00,317
- Minúta.
- Minúta?

28
00:03:00,319 --> 00:03:01,400
Minúta.

29
00:03:02,599 --> 00:03:03,917
- Si si istý?
- Nie.

30
00:03:09,080 --> 00:03:10,320
Dobre dobre dobre.

31
00:03:11,840 --> 00:03:14,678
Oh, dal som Shteymana do
zoznamu, spisovateľku.

32
00:03:14,680 --> 00:03:18,278
- Viem, že sa ti páči jeho práca, ale...
- Nie, nechaj ho.

33
00:03:18,280 --> 00:03:21,518
A, uh... Shteyman dvaja, jeho žena?

34
00:03:21,520 --> 00:03:22,560
On.

35
00:03:23,159 --> 00:03:24,359
Sú to pár, nie?

36
00:03:25,479 --> 00:03:27,317
Hovoríme o Stalingrade, o tom,

37
00:03:27,319 --> 00:03:30,998
a my by sme robili čokoľvek,
niečo, aby sme sa zahrili.

38
00:03:31,000 --> 00:03:32,877
Zhromaždili by sme živé granáty.

39
00:03:32,879 --> 00:03:35,197
Vytrhli sme kolík a
hodili ho k zajatcom.

40
00:03:35,199 --> 00:03:39,437
Skákajú ako opité kurvy.
"Oh oh oh!"

41
00:03:39,439 --> 00:03:41,599
Aký bol granát?

42
00:03:42,280 --> 00:03:43,877
- Granát.
- Georgy.

43
00:03:43,879 --> 00:03:45,637
- Granát... čo si...
- Nie nie nie.

44
00:03:45,639 --> 00:03:47,559
Obchádzate príbeh.
Povedz to.

45
00:03:56,280 --> 00:03:58,759
Po desiatich dňoch zavolal hovor.

46
00:03:59,240 --> 00:04:01,800
- Sedemnásť minút...
- Tak zavolajte späť 10:27?

47
00:04:02,919 --> 00:04:05,597
- Áno.
- Nezdáš sa, že by si bol istý.

48
00:04:05,599 --> 00:04:08,358
No, nebol som ten na telefóne.

49
00:04:08,360 --> 00:04:09,917
A bolo to určite deväť, však?

50
00:04:09,919 --> 00:04:12,518
- Nebol som ten na telefóne.
- To stále hovoríš.

51
00:04:12,520 --> 00:04:16,918
- Nepomáha.
- Ale nebola som. Takže...

52
00:04:16,920 --> 00:04:18,517
Granát v jeho ústach!

53
00:04:19,879 --> 00:04:22,437
- Vždy ma prasknú, tohle je.
- A potom boom!

54
00:04:22,439 --> 00:04:23,757
Budem mať tieto odoslané.

55
00:04:23,759 --> 00:04:25,839
Takto sa obrátite pruský
do misy s polievkou.

56
00:04:26,639 --> 00:04:28,437
Ó, tam ide.

57
00:04:28,439 --> 00:04:30,199
Áno, vidíme váš zoznam, Beria.

58
00:04:33,759 --> 00:04:36,437
Zastrčte ju pred sebou, ale
uistite sa, že to vidí.

59
00:04:36,439 --> 00:04:38,079
Ach, a ten...

60
00:04:39,040 --> 00:04:41,600
Zabite ho, vezmi ho do jeho
kostola, vyložte ho do kazateľnice.

61
00:04:42,639 --> 00:04:44,240
A zvyšok vám ponechám.

62
00:04:45,439 --> 00:04:47,199
Poďme!

63
00:05:05,680 --> 00:05:08,718
Prvé tri mená v zozname.
Top meno, byt 15. Choď.

64
00:05:08,720 --> 00:05:09,880
Choď choď.

65
00:05:31,439 --> 00:05:35,000
Poď. Kam ideš?
Dostaňte sa tu. Nastúp do autobusu.

66
00:05:36,399 --> 00:05:39,437
Súdruh, to je najväčšia česť.

67
00:05:39,439 --> 00:05:41,000
Nevidí ma luk.

68
00:05:41,639 --> 00:05:43,519
- Riaditeľ súdruhu.
- Oh, hovno.

69
00:05:47,879 --> 00:05:50,839
Päť... deväť.

70
00:05:55,240 --> 00:05:56,280
Ahoj.

71
00:05:57,040 --> 00:05:58,197
Toto je Stalin.

72
00:05:58,199 --> 00:05:59,877
Bravo!

73
00:05:59,879 --> 00:06:03,038
Prepáč. Je to naozaj hlučné.
Mrzí ma to.

74
00:06:03,040 --> 00:06:05,678
Ako sa máš?
Ako to, kdekoľvek sa nachádzate?

75
00:06:05,680 --> 00:06:07,197
Prepáč. Ešte raz prepáč.

76
00:06:07,199 --> 00:06:09,120
- Ste tam?
- Prijímam vás.

77
00:06:10,319 --> 00:06:12,478
Chcem nahrávať dnešný výkon.

78
00:06:12,480 --> 00:06:13,920
Pošlem niekoho, aby to vyzdvihol.

79
00:06:15,199 --> 00:06:16,918
Myslím, že si rozdelil
pár poznámok.

80
00:06:16,920 --> 00:06:18,478
Vy vystrčený chlapík. Ja som to neurobil.

81
00:06:18,480 --> 00:06:20,317
- Aké to bolo? Bolo to dobré?
- Myslel som, že je úžasné

82
00:06:20,319 --> 00:06:21,800
Bol zaznamenaný koncert?

83
00:06:23,720 --> 00:06:27,358
Bolo to zaznamenané? Prosím, povedzte áno.

84
00:06:27,360 --> 00:06:31,358
- Erm... nie. Vyšlo to naživo.
- Pobyt. Pobyt.

85
00:06:31,360 --> 00:06:34,678
Dobre, nikto neopustí! Nikto neopúšťa!
Zamknite dvere! Zamknite dvere!

86
00:06:34,680 --> 00:06:36,437
Ak by vám nevadilo, aby ste si
znova umiestnili svoje sedadlá.

87
00:06:36,439 --> 00:06:37,598
To by bolo fantastické.

88
00:06:37,600 --> 00:06:39,358
Vezmite si svoje miesto.
Vezmi si kurva.

89
00:06:39,360 --> 00:06:43,197
Neboj sa, nikto sa
nezabije, sľubujem ti.

90
00:06:43,199 --> 00:06:46,038
Toto je len havarijná situácia.

91
00:06:46,040 --> 00:06:47,397
Vezmite si svoje miesto. Toto je to.

92
00:06:47,399 --> 00:06:49,038
Nikto nie je znepokojený. To je v poriadku.

93
00:06:49,040 --> 00:06:51,637
Posaď sa! Nerobte ma!

94
00:06:51,639 --> 00:06:53,319
Sedte si zadek!

95
00:06:55,720 --> 00:06:58,197
Nahraj ma. Všetci pijú.

96
00:06:58,199 --> 00:07:00,598
Ako som povedal, mal som
tohto 12-ročného skauta.

97
00:07:00,600 --> 00:07:02,637
Celú jeho rodinu
vyhubili Krautovia.

98
00:07:02,639 --> 00:07:05,718
Ale predtým nás naučil tento trik.
Učil nás tento trik.

99
00:07:05,720 --> 00:07:08,478
Učil nás tento trik.
Ak držíš niečí malý prst

100
00:07:08,480 --> 00:07:11,757
v pohári vody, zatiaľ čo spia,

101
00:07:11,759 --> 00:07:13,077
namočia sa.

102
00:07:14,879 --> 00:07:16,077
Tu, čo ďalej?

103
00:07:16,079 --> 00:07:17,558
Prilepíte čokoládu

104
00:07:17,560 --> 00:07:19,277
v vrecku si hovoria
svoje nohavice?

105
00:07:22,879 --> 00:07:27,397
Ale je to biológia, šéf.
Urobili sme to v Polnikove v Stalingrade.

106
00:07:27,399 --> 00:07:29,718
Ale aj tak, "hovno svoje
nohavice", to je skvelé.

107
00:07:29,720 --> 00:07:31,317
Čokoľvek sa stalo Polnikov?

108
00:07:35,199 --> 00:07:37,639
Chceš vedieť, kde
je kurva Polnikov?

109
00:07:38,800 --> 00:07:39,879
Chceš tam ísť?

110
00:07:41,000 --> 00:07:43,120
Milujem ten granátový príbeh.

111
00:07:44,399 --> 00:07:48,038
- Ó, je tu jedna vo vrecku?
- Nie, nie, poďme. Nie, nie znova!

112
00:07:48,040 --> 00:07:50,437
Nie, nie...

113
00:07:50,439 --> 00:07:52,757
Došľaka!

114
00:07:52,759 --> 00:07:55,317
Zachytený červenokrvník.

115
00:07:55,319 --> 00:07:57,478
No, zomrel by som za vlasť!

116
00:08:00,199 --> 00:08:02,519
Ouha! Ouha! Ouha! Ouha!

117
00:08:20,240 --> 00:08:21,560
Počkaj minútu. Počkaj minútu.

118
00:08:22,680 --> 00:08:24,120
Vezmi si to, ty bastardi!

119
00:08:27,439 --> 00:08:28,718
Dobre, poďme.

120
00:08:28,720 --> 00:08:31,560
Čas pre kovbojský film.
Kto je v mojej posse?

121
00:08:34,480 --> 00:08:37,519
Tu ideme. Vyjdú von, sú
zastrelení svojho koňa.

122
00:08:39,639 --> 00:08:42,199
Adios.

123
00:08:43,759 --> 00:08:45,677
Ďakujem mnohokrát.
Bude to v poriadku.

124
00:08:45,679 --> 00:08:46,799
Posaďte sa, kde ste predtým sedeli.

125
00:08:47,360 --> 00:08:49,598
Správne, čo si myslíš?

126
00:08:49,600 --> 00:08:52,480
No, polovica divákov odišla.
Akustický zvuk bude veľmi živý.

127
00:08:53,200 --> 00:08:55,757
Choďte a získajte
viac ľudí z ulice.

128
00:08:55,759 --> 00:08:57,797
Tučné, takže nepotrebujeme toľko.

129
00:08:57,799 --> 00:09:00,157
Naozaj? Ako je tučný?

130
00:09:00,159 --> 00:09:03,598
Mohol by som dostať svoju ženu.
Akusticky uviazla.

131
00:09:03,600 --> 00:09:06,360
Tvoji družíci... Tvoji druhovia!

132
00:09:07,000 --> 00:09:08,557
Mám nádherné správy.

133
00:09:08,559 --> 00:09:11,757
Druhý súdruh Stalin
miloval dnešný koncert

134
00:09:11,759 --> 00:09:14,318
a chcel by sa okamžite nahrávať,

135
00:09:14,320 --> 00:09:18,078
ktoré nemáme z dôvodov, ktoré
sú nespočetné a zložité a...

136
00:09:18,080 --> 00:09:24,438
Zatiaľ však koncert, ktorý
sme hrali, sa znova prehrá.

137
00:09:24,440 --> 00:09:28,520
A tentoraz to zaznamenáme
a budeme ho tlieskať.

138
00:09:31,000 --> 00:09:32,320
Áno. Áno.

139
00:09:47,200 --> 00:09:48,920
Brilantná. Poriadku.

140
00:09:50,639 --> 00:09:52,039
Ospravedlnte ma.

141
00:09:52,639 --> 00:09:53,720
Nespravím to.

142
00:09:55,080 --> 00:09:57,600
Poď sem.
Vo vás prídete.

143
00:10:01,000 --> 00:10:02,320
Posaď sa. Posaď sa.

144
00:10:03,440 --> 00:10:05,637
Ty, Joan z Arku, chceš zabiť?

145
00:10:05,639 --> 00:10:07,799
Ako môj otec bol zabitý, môj brat?
Ako to?

146
00:10:08,639 --> 00:10:12,279
- Ale oni by chceli, aby si žil.
- Nespravím to. Nemôžeš ma nútiť.

147
00:10:12,879 --> 00:10:15,198
- Nemôžeme len dostať ďalšieho klaviristu?
- To by bolo smiešne.

148
00:10:15,200 --> 00:10:17,118
Zvuk by bol úplne iný.

149
00:10:17,120 --> 00:10:18,917
- Dokonca aj Stalin by mohol...
- Dokonca?

150
00:10:18,919 --> 00:10:21,637
- Nepovedal som...
- Dokonca aj Stalin?

151
00:10:21,639 --> 00:10:23,120
Dúfam, že táto kancelária nie je zablokovaná.

152
00:10:24,480 --> 00:10:26,677
Samozrejme, súdruh Stalin
by to mohol rozoznať.

153
00:10:26,679 --> 00:10:30,118
Je to skvelý muž s veľkým uchom.

154
00:10:30,120 --> 00:10:32,917
- Dve veľké uši.
- Ostrý. Sú ostré.

155
00:10:32,919 --> 00:10:36,637
- Najostrejšie uši v...
- V Sovietskom zväze.

156
00:10:36,639 --> 00:10:39,557
Maria Veniaminovna, musíte hrať.

157
00:10:39,559 --> 00:10:41,598
Ja som...
Nemyslela som to, čo som povedal.

158
00:10:41,600 --> 00:10:42,759
Takže si to povedal?

159
00:10:43,720 --> 00:10:48,080
Ako Boh je môj svedok, neurobím to.
Pán ma uvidí.

160
00:10:49,480 --> 00:10:50,720
10 000 rubľov.

161
00:10:52,080 --> 00:10:53,280
20,000.

162
00:10:54,279 --> 00:10:56,279
Hotový. Poďme.

163
00:11:02,440 --> 00:11:03,517
Ohh!

164
00:11:03,519 --> 00:11:05,757
Čo to kurva?

165
00:11:05,759 --> 00:11:10,919
Aké kurva bezbolestné oheň-bezpečnosť
kurva idiot dať, že tam?

166
00:11:12,120 --> 00:11:14,600
Teraz potrebujeme nového dirigenta.
Poďme.

167
00:11:22,639 --> 00:11:24,000
Ktorý je váš otec?

168
00:11:25,840 --> 00:11:27,879
Ďakujem. Boli ste veľmi užitoční.
Nasleduj ma.

169
00:11:29,799 --> 00:11:31,039
Sprístupniť!

170
00:11:31,840 --> 00:11:33,277
Zoberme si to do autobusu.

171
00:11:33,279 --> 00:11:36,797
Nechajte to v pohybe!
Stále máme čo robiť!

172
00:11:36,799 --> 00:11:38,078
Poď, choď!

173
00:11:51,559 --> 00:11:53,277
Ľúbim ťa. Ľúbim ťa.

174
00:11:53,279 --> 00:11:56,399
Teraz hovoríte, čo im chcete povedať.
Hovoríš to.

175
00:11:56,799 --> 00:11:58,120
Ó Bože.

176
00:11:59,039 --> 00:12:00,879
Ahoj. Ahoj.

177
00:12:01,360 --> 00:12:02,917
Najhorúcejšie ospravedlnenie, pane.

178
00:12:02,919 --> 00:12:05,438
Rádio Moskva okamžite
požiada tvoju prítomnosť.

179
00:12:05,440 --> 00:12:09,920
Ste najlepší a najbližší dirigent v
Moskve, takže... musíme sa ponáhľať.

180
00:12:17,399 --> 00:12:19,838
Trochu som sa dnes ráno tešil
na váš odkaz na Polnikov.

181
00:12:19,840 --> 00:12:22,478
Stalin vyzeral, ako
by si rozdelil hlavu.

182
00:12:22,480 --> 00:12:27,318
"Čo sa stalo s Polnikovom a Trockým?
Bol som jeho veľkým fanúšikom."

183
00:12:27,320 --> 00:12:28,998
"Chýba mi cár."

184
00:12:29,000 --> 00:12:32,078
Som vyčerpaný. Nepamätám si,
kto je nažive a kto nie.

185
00:12:32,080 --> 00:12:34,637
Georgie, keď idete domov,
uistite sa, že vaša žena píše

186
00:12:34,639 --> 00:12:36,598
všetko, čo si myslíte, že
ste dnes večer povedali.

187
00:12:36,600 --> 00:12:38,998
Dobre, tak ráno viete, s
čím máte čo do činenia.

188
00:12:39,000 --> 00:12:40,517
To je Chruščovov zákon.

189
00:12:40,519 --> 00:12:43,679
Dobrou noc, kamaráti. Dlho žiť
Komunistická strana Lenin-Stalin.

190
00:12:44,240 --> 00:12:47,037
Dlho žiť John Wayne a John Ford.

191
00:12:48,399 --> 00:12:50,277
Zbohom, Molotov, starý priateľ.

192
00:12:50,279 --> 00:12:51,399
Zbohom navždy.

193
00:12:53,200 --> 00:12:54,560
Jo. V zozname.

194
00:12:55,440 --> 00:12:56,797
Bolo by to jednoduchšie a lacnejšie

195
00:12:56,799 --> 00:12:58,439
ak práve prešli priamo do rieky.

196
00:13:00,080 --> 00:13:01,240
Sladké sny.

197
00:13:03,759 --> 00:13:05,120
Dobrú noc.

198
00:13:09,240 --> 00:13:10,320
V noci.

199
00:13:19,639 --> 00:13:21,037
Ľudia v uliciach.

200
00:13:21,039 --> 00:13:22,159
Len tak.

201
00:13:27,320 --> 00:13:30,400
Nemyslím si, že žiaden z týchto
ľudí nikdy nepočul o Mozarte.

202
00:13:55,120 --> 00:13:56,877
Vtipkoval som o poľnohospodároch.

203
00:13:56,879 --> 00:13:59,360
- Stalin sa smiať?
- Áno.

204
00:14:01,399 --> 00:14:03,438
Urobil som vtip o námorníctve.

205
00:14:03,440 --> 00:14:05,840
- Žiadny smiech.
- Už žiadne vtipy.

206
00:14:06,399 --> 00:14:07,557
Dobrý večer.

207
00:14:07,559 --> 00:14:09,397
Získajte túto položku kontrolovanú.

208
00:14:09,399 --> 00:14:10,557
Dobre. Pekný.

209
00:14:10,559 --> 00:14:12,399
Dlhý život Stalin!

210
00:14:16,480 --> 00:14:18,440
Dlhý život Stalin!

211
00:14:42,600 --> 00:14:44,759
- Nemali by sme to overiť?
- Nie je čas.

212
00:14:46,200 --> 00:14:49,157
Ak to nie je v poriadku, potom vás Stalinoví
ľudia budú rozrezávať na psie mäso.

213
00:14:49,159 --> 00:14:50,159
Ďakujem.

214
00:14:50,600 --> 00:14:53,877
Presunúť, pohybovať, pohybovať sa, pohybovať sa, pohybovať sa.
Ospravedlnte ma. Ďakujem.

215
00:14:53,879 --> 00:14:55,600
Mám to. Mám to.

216
00:14:58,440 --> 00:15:03,838
Mám záznam. Musel som
dostať nový rukáv, biely.

217
00:15:03,840 --> 00:15:05,557
Oneskorenie bolo zaznamenané.

218
00:15:05,559 --> 00:15:08,358
Chcem odovzdať osobitnú
správu z môjho srdca.

219
00:15:08,360 --> 00:15:11,358
Chcel by som tento záznam
odovzdať kamarátovi Stalinovi.

220
00:15:11,360 --> 00:15:13,198
Chcem, aby to súdruh Stalin vedel

221
00:15:13,200 --> 00:15:15,520
plnú intenzitu svojich
pocitov pre neho.

222
00:15:16,120 --> 00:15:17,877
Nie, toto je neoprávnený narcisizmus.

223
00:15:17,879 --> 00:15:19,039
Nie.

224
00:15:20,440 --> 00:15:24,198
Položka je teraz vo vlastníctve...
po výraznom oneskorení.

225
00:15:24,200 --> 00:15:25,440
Berte na vedomie čas.

226
00:15:54,480 --> 00:15:56,680
Čo ti tak dlho trvalo?
Ty kurvaš tu ísť?

227
00:16:20,480 --> 00:16:22,438
Josef Vissarionovich Stalin,

228
00:16:22,440 --> 00:16:25,280
zradil si náš národ
a zničil jeho ľud.


229
00:16:25,840 --> 00:16:29,198
Modlím sa za svoj koniec a
požiadajte Pána, aby vám odpustil.


230
00:16:29,200 --> 00:16:30,637
Tyran.

231
00:16:37,120 --> 00:16:40,200
Oh, kurva. Fuck...

232
00:16:48,799 --> 00:16:50,557
Mali by sme vyšetrovať?

233
00:16:50,559 --> 00:16:53,599
Mali by ste zavrhnúť kurva pred
tým, ako nás obaja zabili?

234
00:17:04,799 --> 00:17:06,119
Dobré ráno.

235
00:17:09,680 --> 00:17:10,799
Tak čo?

236
00:17:14,599 --> 00:17:16,240
Súdruh Stalin?

237
00:17:17,240 --> 00:17:19,037
Súdruh Stalin?

238
00:17:22,319 --> 00:17:23,679
Potrebujem len nejaké mená.

239
00:17:24,319 --> 00:17:27,357
Každé meno, ktoré mi dáš,
je o niečo menej z teba.

240
00:17:27,359 --> 00:17:29,359
Vstúpiť.

241
00:17:31,240 --> 00:17:35,240
Prepáčte, že ste prerušili, súdruh.
Je to súdruh Stalin.

242
00:17:36,759 --> 00:17:39,440
Nebojte sa oňho.
Tie uši sú napriek tomu plné krvi.

243
00:17:40,680 --> 00:17:42,360
Druhý súdruh Stalin je veľmi chorý.

244
00:17:43,079 --> 00:17:44,199
Veľmi chorý?

245
00:17:44,920 --> 00:17:46,000
Áno.

246
00:17:47,319 --> 00:17:48,439
Hm.

247
00:17:49,400 --> 00:17:51,597
- Ty, pokračuj.
- Samozrejme.

248
00:17:53,279 --> 00:17:56,240
Povedz im, že Beria je na ceste.

249
00:17:56,920 --> 00:18:01,600
Nemajú sa dotknúť nič, zavolať nikomu.
Rozumel?

250
00:18:02,359 --> 00:18:04,438
Povedz mi, že rozumieš
mojim pokynom.

251
00:18:04,440 --> 00:18:06,638
Chápem vaše pokyny.

252
00:18:06,640 --> 00:18:08,117
Dobre.

253
00:18:08,119 --> 00:18:10,919
Shh, shh.

254
00:18:11,519 --> 00:18:13,039
Aké je tvoje meno, poručík?

255
00:18:14,599 --> 00:18:16,158
S-Slimonov, pane.

256
00:18:16,160 --> 00:18:17,560
S-Slimonov?

257
00:18:18,759 --> 00:18:20,559
Buď tu, keď sa vrátim.

258
00:18:22,440 --> 00:18:24,440
Dlhý život Stalin!

259
00:18:28,519 --> 00:18:31,718
- Abramovskij stále drží?
- Áno. On je však blízko.

260
00:18:31,720 --> 00:18:33,478
Bol včera blízko.

261
00:18:33,480 --> 00:18:34,837
Dlhý život Stalin!

262
00:18:34,839 --> 00:18:36,557
Nech sa jeho žena presunie do ďalšej bunky

263
00:18:36,559 --> 00:18:38,277
a začnite s ňou
pracovať, kým nehovorí.

264
00:18:38,279 --> 00:18:39,757
Urobte to hlučné.

265
00:18:39,759 --> 00:18:43,000
Škoda. Pani Abramovskijová bola
doteraz najviac spolupracujúca.

266
00:18:44,279 --> 00:18:47,238
Niektoré ženy urobia čokoľvek,
aby prepustili svojich manželov.

267
00:18:47,240 --> 00:18:49,438
Áno, a urobila všetko.

268
00:18:49,440 --> 00:18:52,478
Ďakujem Únii, že mi priniesla
toľko oddaných žien

269
00:18:52,480 --> 00:18:54,440
ktorí sa kurva ako šijacie stroje.

270
00:18:54,839 --> 00:18:56,117
Okuliare.

271
00:18:58,599 --> 00:19:00,359
Do jeho dacha. Naliehavo.

272
00:19:08,000 --> 00:19:10,357
Tanky, farmári, námorníctvo,

273
00:19:10,359 --> 00:19:11,878
granát: Funny.

274
00:19:11,880 --> 00:19:14,998
Beria, paradajka, vrecko: Funny. Kôň...

275
00:19:15,000 --> 00:19:16,837
- Legrační?
- Papuče: otáznik.

276
00:19:16,839 --> 00:19:19,597
- Poľnohospodári, opäť koni, námorníctvo...
- Neboli žiadne kurvy.

277
00:19:19,599 --> 00:19:23,317
Čo píšeš?
Oh, "kôň". Je to v kóde?

278
00:19:23,319 --> 00:19:25,878
Toto je váš opitý nezmysel, nie môj.
Nezačínajte moje poznámky.

279
00:19:25,880 --> 00:19:28,557
"Molotov C-H-H-H..."

280
00:19:28,559 --> 00:19:30,277
Zakašlal som? Čo je to?

281
00:19:30,279 --> 00:19:31,920
Molotov...

282
00:19:33,200 --> 00:19:35,759
Oh. Je Molotov...

283
00:19:37,160 --> 00:19:39,160
- Je na zozname.
- Chudák Molotov.

284
00:19:39,759 --> 00:19:41,480
Najprv jeho manželka, teraz ho.

285
00:19:42,160 --> 00:19:44,600
Georgy je niekde zhone.

286
00:19:45,119 --> 00:19:46,239
Niečo sa deje.

287
00:19:48,000 --> 00:19:49,119
Ahoj?

288
00:19:49,559 --> 00:19:50,678
Čo?

289
00:19:50,680 --> 00:19:52,158
Dostaň svoje nohavice.

290
00:19:52,160 --> 00:19:54,438
Stačí dostať moje... Nie, nie vy.

291
00:19:54,440 --> 00:19:56,398
Kto je tam? Je tu Beria?

292
00:19:56,400 --> 00:19:57,840
Nevadí. Budem tam hore.

293
00:19:58,559 --> 00:20:00,517
Vaše nohavice. Vaše nohavice.
Tu sú vaše nohavice.

294
00:20:00,519 --> 00:20:02,200
- Dobre dobre.
- Dovoľte mi vziať si pyžamu.

295
00:20:02,720 --> 00:20:06,037
Nie, nie je čas. Dajte si
topánky, Nina, moje topánky.

296
00:20:06,039 --> 00:20:08,000
- Tričko.
- Pošlite mi tričko a kravatu.

297
00:20:26,359 --> 00:20:27,918
Boli ste v službe,
keď bol nájdený?

298
00:20:27,920 --> 00:20:30,597
- Áno Pane.
- Nikto nemôže prísť. Rozumiete?

299
00:20:30,599 --> 00:20:32,077
Áno Pane.

300
00:20:32,079 --> 00:20:33,480
Zostaňte na staniciach.

301
00:20:37,640 --> 00:20:38,880
Ó Bože.

302
00:20:43,039 --> 00:20:45,478
Povedali mi, že nemám lekára.

303
00:20:45,480 --> 00:20:47,077
Urobil si dobre, Matryona Petrovna.

304
00:20:47,079 --> 00:20:49,198
Ústredný výbor teraz
zvládne veci.

305
00:20:49,200 --> 00:20:51,840
- Tak dostanú lekára?
- Existujú postupy.

306
00:20:53,160 --> 00:20:55,200
- Takže dostanete lekára?
- Ja som doktor.

307
00:20:56,319 --> 00:20:57,879
Uvidím všetko. Poď.

308
00:21:01,200 --> 00:21:02,440
Pokračuj. Bude v pohode.

309
00:21:06,480 --> 00:21:08,559
Vonia ako biskupský dom v Baku.

310
00:21:10,599 --> 00:21:11,639
Pozdravy, mimochodom.

311
00:21:16,000 --> 00:21:17,119
Oh, hovno.

312
00:21:22,519 --> 00:21:23,639
Hm.

313
00:21:42,200 --> 00:21:44,039
Oh, poďme. Do riti!

314
00:22:03,920 --> 00:22:06,680
Khrustalyov! Khrustalyov!

315
00:22:10,799 --> 00:22:12,678
- Vezmite papiere.
- Nechaj ich ísť.

316
00:22:12,680 --> 00:22:14,678
Vezmite si doklady,
alebo raz vymažte oči

317
00:22:14,680 --> 00:22:16,037
takže môžete sledovať, ako sa to deje!

318
00:22:16,039 --> 00:22:17,359
- Drop ju.
- Vezmi ich!

319
00:22:42,200 --> 00:22:43,600
Vstúpte.

320
00:22:48,799 --> 00:22:50,200
Ó, môj Bože.

321
00:22:54,920 --> 00:22:58,198
Je toto...
Hádam, že je to...

322
00:22:58,200 --> 00:23:00,759
Áno, necíti dobre, jasne.

323
00:23:02,559 --> 00:23:03,878
Je nenahraditeľný.

324
00:23:06,559 --> 00:23:08,599
Ako môžeme...

325
00:23:10,400 --> 00:23:12,918
Dobre, musíme sa
zamyslieť nad ľuďmi.

326
00:23:14,359 --> 00:23:16,998
Ako výkonný generálny
tajomník musím posilniť.

327
00:23:17,000 --> 00:23:22,198
Musím... musím zobrať svoje
miesto, keď je... na podlahe.

328
00:23:22,200 --> 00:23:24,158
Ale práve ste povedali,
že je nenahraditeľný.

329
00:23:24,160 --> 00:23:26,158
Nenahraditeľný. Zaujme jeho miesto ako v

330
00:23:26,160 --> 00:23:28,037
zhromaždenie Ústredného
výboru, samozrejme.

331
00:23:28,039 --> 00:23:31,879
Dobre. Skúšal som ťa.
Zvyknite si na tento druh výzvy.

332
00:23:33,559 --> 00:23:35,039
Takže, čo ďalej, šéfe?

333
00:23:36,599 --> 00:23:38,559
Mali by sme...
Mali by sme dostať lekára.

334
00:23:39,480 --> 00:23:40,559
Jo...

335
00:23:41,400 --> 00:23:42,878
Áno. Ak by sme...

336
00:23:42,880 --> 00:23:45,077
odstrániť všetkých tých vysoko
kvalifikovaných lekárov za vlastizradu.

337
00:23:45,079 --> 00:23:46,837
- Pamätáš si?
- Áno. Ja to robím.

338
00:23:46,839 --> 00:23:49,158
Vieš, oni plánovali ho otráviť.

339
00:23:49,160 --> 00:23:51,077
Áno, to je správne.
Zozbierali ste dôkazy.

340
00:23:51,079 --> 00:23:53,878
Áno, urobil som. Urobil som.
Stále ma skúšate?

341
00:23:58,880 --> 00:24:01,520
Ó, toto je kalamita!

342
00:24:02,400 --> 00:24:03,837
Calamity!

343
00:24:03,839 --> 00:24:06,199
Ah! Ohh...

344
00:24:06,599 --> 00:24:08,757
Oh.

345
00:24:08,759 --> 00:24:10,879
Oh-oh-oh, nie!

346
00:24:11,440 --> 00:24:15,998
Ó, je na podlahe.
On je na kurva!

347
00:24:16,000 --> 00:24:17,757
Dobre, buďte opatrní, opatrní.

348
00:24:17,759 --> 00:24:21,277
Čo máš robiť? Čo máš robiť?

349
00:24:21,279 --> 00:24:23,559
Môj srdce, cíti sa chorá...

350
00:24:25,519 --> 00:24:27,277
ako to ide do boja.

351
00:24:38,400 --> 00:24:39,797
Ktorému lekárovi ste zavolali?

352
00:24:39,799 --> 00:24:41,797
V súčasnosti sa o
tejto téme diskutuje.

353
00:24:41,799 --> 00:24:43,277
Ako výkonný generálny tajomník,

354
00:24:43,279 --> 00:24:45,757
Myslím si, že výbor
by sa mal rozhodnúť.

355
00:24:45,759 --> 00:24:47,158
Výbor?

356
00:24:47,160 --> 00:24:51,198
Ale náš skutočný generálny tajomník
ležal v lúpeži zľutovania.

357
00:24:51,200 --> 00:24:54,478
Myslím, že myslím, že
hovorí: "Dajte mi doktora."

358
00:24:54,480 --> 00:24:57,757
Nie, nesúhlasím. Myslím, že by sme
mali počkať, kým nebudeme kvorát.

359
00:24:57,759 --> 00:25:01,198
Uznášaniaschopný? V miestnosti
je len 75% vedomých!

360
00:25:01,200 --> 00:25:04,438
- Máš na sebe pyžamy?
- Áno. Tak čo?

361
00:25:04,440 --> 00:25:07,200
- Prečo?
- Pretože konám, Lavrenti.

362
00:25:07,680 --> 00:25:09,238
Rozhodne a s veľkou rýchlosťou.

363
00:25:09,240 --> 00:25:10,557
Povedal som, že budeš testovaný

364
00:25:10,559 --> 00:25:13,158
a teraz ste testovaní
krečom v pyžame.

365
00:25:13,160 --> 00:25:15,837
Máš pod tým aj plienku?
Príliš neskoro pre neho.

366
00:25:15,839 --> 00:25:19,039
Z mojich ciest, fanúšikov.

367
00:25:24,119 --> 00:25:25,119
Do riti.

368
00:25:27,559 --> 00:25:30,718
Kde je veľký chlapec?

369
00:25:30,720 --> 00:25:32,319
Meškáme?

370
00:25:33,759 --> 00:25:35,160
Prepáč.

371
00:25:36,559 --> 00:25:39,478
Nemôže ísť, nie tak.

372
00:25:39,480 --> 00:25:41,438
- Pozorne. Opatrný.
- Whoa, kto.

373
00:25:41,440 --> 00:25:43,198
Je mokrá.

374
00:25:43,200 --> 00:25:46,478
- Takže tu bol Beria prvý?
- Áno, čo si myslíš?

375
00:25:46,480 --> 00:25:48,638
To sa nemôže stať.
To nemôže byť kurva...

376
00:25:48,640 --> 00:25:50,678
Nie, to je mokré. Preboha.

377
00:25:50,680 --> 00:25:53,158
Dostali ste sa rýchlo, súdruh.

378
00:25:53,160 --> 00:25:55,158
Nezastavil som sa, aby som dal Kolín nad Rýnom.

379
00:25:55,160 --> 00:25:56,918
Hej, pozrite si oblek. Sledujte oblek.

380
00:25:56,920 --> 00:25:59,718
Presvedčivá dráma, páni, ale
musíme ho dostať do postele.

381
00:25:59,720 --> 00:26:01,238
- Vezmeš si hlavu.
- Prečo?

382
00:26:01,240 --> 00:26:03,599
- Vystupujete ako generálny tajomník.
- Bol by som cťou.

383
00:26:04,240 --> 00:26:06,277
Je to len ja tu,
kľačiac v piss, jo?

384
00:26:06,279 --> 00:26:08,878
- Prečo nie...
- Ale je to piss...

385
00:26:08,880 --> 00:26:11,398
- Poď.
- Je to lepšie. Je vyváženejšia.

386
00:26:11,400 --> 00:26:13,280
Jo? Takže môžeme
zaplatiť účet za prádlo.

387
00:26:14,640 --> 00:26:16,718
Nie ste konkurz pre Bolshoi.

388
00:26:16,720 --> 00:26:19,357
- Kto si ty, Nijinsky? Poď.
- Mám zlý chrbát.

389
00:26:19,359 --> 00:26:21,238
Príliš veľa sociálneho lezenia, očakávam.

390
00:26:21,240 --> 00:26:24,238
- Hlava je najťažšia časť.
- Dobre, pripravená?

391
00:26:24,240 --> 00:26:26,198
- Tri, dve...
- Dva.

392
00:26:26,200 --> 00:26:27,240
One.

393
00:26:27,640 --> 00:26:29,480
Lift. Ježiš.

394
00:26:30,359 --> 00:26:32,837
- Bože.
- Whoa, kto, kto, kto.

395
00:26:32,839 --> 00:26:34,837
- Mne.
- Otočte, otočte, otočte.

396
00:26:34,839 --> 00:26:37,398
- Tadiaľto. Tam ideme.
- Áno, dobre.

397
00:26:37,400 --> 00:26:38,757
Máš na sebe pyžamy?

398
00:26:38,759 --> 00:26:40,438
Môžeme sa jednoducho zastaviť

399
00:26:40,440 --> 00:26:42,478
ako sú ženy na trhu
a sústrediť sa?

400
00:26:42,480 --> 00:26:45,878
- Whoa, kto, kto.
- Otvor dvere. Zálohujte, zálohujte.

401
00:26:45,880 --> 00:26:47,357
Nie, nie, tak.

402
00:26:47,359 --> 00:26:49,757
Go. Dobre, choď.

403
00:26:49,759 --> 00:26:51,398
- Teraz sa vráťte do kuchyne!
- Choď!

404
00:26:51,400 --> 00:26:52,600
- Choď!
- Teraz. Teraz.

405
00:26:53,400 --> 00:26:55,357
Je ťažší, než som si myslel, že bude.

406
00:26:55,359 --> 00:26:58,438
- Myslíš, že Stalin je príliš ťažký?
- Nie, je to kompliment.

407
00:26:58,440 --> 00:27:00,077
- Zlato je ťažké.
- No, vedete to.

408
00:27:00,079 --> 00:27:02,277
Dostali ste z toho dostatok,
vy maličký pirát.

409
00:27:02,279 --> 00:27:04,160
Vráťte sa späť do jedálne!

410
00:27:04,720 --> 00:27:07,478
- Správne, toto. Týmto spôsobom.
- Prestaň používať nohy.

411
00:27:07,480 --> 00:27:09,277
- Prepáč.
- Môžeme ho len dať dole?

412
00:27:09,279 --> 00:27:11,718
- Som úplne namočený.
- Lampa. Lampa, lampa.

413
00:27:11,720 --> 00:27:14,198
- Z cesty.
- Nie, počkaj chvíľku... choď, choď.

414
00:27:14,200 --> 00:27:16,317
Mikojan, rýchlo sa vyhnite.

415
00:27:16,319 --> 00:27:19,198
- Nemôžem, nemôžem.
- Sakra!

416
00:27:19,200 --> 00:27:21,918
- Fuck. Ježiš Kristus!
- Obráťte ho.

417
00:27:21,920 --> 00:27:25,440
Kurva ma! Tri kovania, ktoré
som mal pre tento prípad. Tri.

418
00:27:27,880 --> 00:27:29,557
Teraz vyzerá pripravený.

419
00:27:29,559 --> 00:27:32,357
- Potrebujem vodku.
- Potrebujem umývanie.

420
00:27:32,359 --> 00:27:35,198
Ale nestretli sme ho.
Dobre hotovo, my.

421
00:27:35,200 --> 00:27:38,597
Ó, ešte mám v kapse
sušené paradajky.

422
00:27:38,599 --> 00:27:40,039
Stále je to smiešne.

423
00:27:40,759 --> 00:27:43,678
Dobre, kamaráti,
teraz, keď sme kvóta,

424
00:27:43,680 --> 00:27:45,438
Navrhujem zavolať lekára.

425
00:27:45,440 --> 00:27:49,158
Všetci najlepší doktori
sú v gulag, alebo mŕtvi.

426
00:27:49,160 --> 00:27:52,037
Áno, áno, pretože sa
pokúšali zabiť šéfa.

427
00:27:52,039 --> 00:27:56,718
Takže každý doktor v
Moskve nie je dobrý lekár.

428
00:27:56,720 --> 00:28:01,878
Aké sú myšlienky ľudí na to,
aby ste dostali zlého lekára?

429
00:28:01,880 --> 00:28:04,757
O čom to kurva hovoríš?
To je šialené.

430
00:28:04,759 --> 00:28:07,678
Čo ak sa zotaví a zistí?

431
00:28:07,680 --> 00:28:10,718
Ak sa zotaví, potom
máme dobrého lekára,

432
00:28:10,720 --> 00:28:13,440
a ak sa nezotaví, tak sme
to neurobili, ale nevie.

433
00:28:14,119 --> 00:28:15,678
Aký bol názov...

434
00:28:15,680 --> 00:28:18,120
tá žena, ktorá podala
dôkazy proti lekárom?

435
00:28:19,160 --> 00:28:20,597
- Timashuk.
- Áno.

436
00:28:20,599 --> 00:28:23,277
Má všetko, čo pre túto
situáciu potrebujeme.

437
00:28:23,279 --> 00:28:26,317
Umiestnenie všetkých ostatných
lekárov v oblasti Moskvy,

438
00:28:26,319 --> 00:28:30,557
preukázanú túžbu prežiť a
talent pre pocestovanie.

439
00:28:30,559 --> 00:28:32,438
Jo, správne, dostala moje hlasovanie.

440
00:28:32,440 --> 00:28:34,998
Dobre. Nech ju nájde
nejakých lekárov.

441
00:28:35,000 --> 00:28:38,878
Áno, a ak to ide zle, všetko
to na Lady Suck Suck.

442
00:28:38,880 --> 00:28:41,158
- Potom ju zastreli.
- Áno, to by fungovalo.

443
00:28:41,160 --> 00:28:44,517
Vidíš? Sme lepší ako výbor.

444
00:28:44,519 --> 00:28:45,559
Poďme.

445
00:29:08,240 --> 00:29:10,880
Máte pekný dlhý spánok, starý muž.

446
00:29:13,519 --> 00:29:14,680
Zoberiem to sem.

447
00:29:49,000 --> 00:29:51,240
To je on.
To je on tam. Tam.

448
00:29:59,920 --> 00:30:02,317
Prosím, neurobil som nič zlého.

449
00:30:02,319 --> 00:30:03,438
Vezmite si stetoskop.

450
00:30:03,440 --> 00:30:06,597
Príhovor Timashuk, pred
šiestimi rokmi som odišiel.

451
00:30:06,599 --> 00:30:08,319
- Zober si ten kabát.
Prosím, ja...

452
00:30:08,759 --> 00:30:10,438
Pozrite, môžem vám dať mená.

453
00:30:10,440 --> 00:30:13,238
- Poď. Prestaňte odolávať.
- A čo môj pes?

454
00:30:13,240 --> 00:30:14,839
- To je hrozné.
- Ponáhľaj sa.

455
00:30:16,440 --> 00:30:17,559
Dajte ho do dodávky.

456
00:30:18,359 --> 00:30:19,919
Našli sme pár starých priateľov.

457
00:30:20,599 --> 00:30:22,559
Predtým som ich nikdy
nestretol v živote.

458
00:30:29,119 --> 00:30:31,158
Takže Molotov je mimo zoznam.

459
00:30:31,160 --> 00:30:33,640
Áno, Beria sa rýchlo pohybuje.

460
00:30:34,519 --> 00:30:36,277
Ale stále ho môžeme prekonať.

461
00:30:36,279 --> 00:30:41,117
Vždy som si myslel, že by si bol ty, aby si
naplnil Stalinove topánky, ak som úprimný.

462
00:30:41,119 --> 00:30:42,439
Nie Malenkov.

463
00:30:45,880 --> 00:30:47,800
Kto pozná budúcnosť Únie?

464
00:30:48,799 --> 00:30:51,639
No, Únia by skutočne
mohla využiť zmenu.

465
00:30:52,480 --> 00:30:54,597
Možno niektoré reformy
teraz, keď starý muž...

466
00:30:54,599 --> 00:30:56,240
Nie, Nicky.

467
00:30:56,839 --> 00:30:59,039
Nikto nepotrebuje frakcionizmus.

468
00:31:00,039 --> 00:31:01,718
Chcete frakcionizmus?

469
00:31:01,720 --> 00:31:04,597
A čo tie dve, kurva
Abbott a Costello tam?

470
00:31:04,599 --> 00:31:06,238
Christ.

471
00:31:06,240 --> 00:31:09,597
Keď sa naštve, pokúšam sa nadviazať
očný kontakt s dôstojníkom.

472
00:31:09,599 --> 00:31:10,839
Zbohom ich deň.

473
00:31:11,640 --> 00:31:14,720
Keď sa mám, snažím sa naštvať
na dôstojníka. Tiež ich zrúti.

474
00:31:15,839 --> 00:31:17,918
Mali by sme pozorovať
Kaganoviča.

475
00:31:17,920 --> 00:31:20,317
Jo, aj Chruščov, jeho koza.

476
00:31:20,319 --> 00:31:23,757
Chruščov. Strávim svoj
život, aby ľudia hovorili.

477
00:31:23,759 --> 00:31:26,279
Nemôžem zavrieť toho hlúpeho idiota.

478
00:31:27,559 --> 00:31:30,678
Musíme presadiť našu autoritu,
zvýšiť bezpečnosť v Moskve.

479
00:31:30,680 --> 00:31:32,638
Mali by sme tu dostať
Stalinove deti.

480
00:31:32,640 --> 00:31:35,998
Vasily bude ležať lícom
do priekopy plnej vodky.

481
00:31:36,000 --> 00:31:38,638
- Ale Svetlana...
- Ľudia ju milujú.

482
00:31:38,640 --> 00:31:40,998
- Dostanem ju.
- Prezidentovi!

483
00:31:41,000 --> 00:31:45,077
- Svetlana je tu!
- Som tu. Som tu!

484
00:31:45,079 --> 00:31:47,277
- Svetlana!
- Svetlana!

485
00:31:47,279 --> 00:31:49,077
Do riti. Pretek sa začal.

486
00:31:49,079 --> 00:31:52,718
Dobre, musíme začať zostavovať plán.
Potrebujeme zmenu.

487
00:31:52,720 --> 00:31:54,998
Zastaviť zatýkanie,
prepustenie väzenia,

488
00:31:55,000 --> 00:31:56,517
možno dokonca reformovať Cirkev.

489
00:31:56,519 --> 00:31:58,638
Ako môžete bežať
a naraziť naraz?

490
00:31:58,640 --> 00:31:59,918
Ahoj! Svetlana!

491
00:31:59,920 --> 00:32:01,638
- Snažia sa odrezať.
- Kde?

492
00:32:01,640 --> 00:32:03,398
Je to jasné. Svetlana!

493
00:32:03,400 --> 00:32:04,918
- Svetlana!
- Svetlana!

494
00:32:04,920 --> 00:32:07,077
- OH miláčik.
- Kde je on?

495
00:32:07,079 --> 00:32:09,317
- Kde je môj otec? Rád by som...
- Ach môj drahý.

496
00:32:09,319 --> 00:32:12,238
- Je mi to veľmi ľúto.
- Chcela by som ho vidieť.

497
00:32:12,240 --> 00:32:14,357
- Áno, samozrejme.
- Kde je on?

498
00:32:14,359 --> 00:32:16,597
Vezmeme vás dovnútra. Je v posteli.

499
00:32:16,599 --> 00:32:18,837
Všemohúci Boh!
Pozrite sa na túto bylinkovú záhradu.

500
00:32:18,839 --> 00:32:20,037
Už to už nikto neslúži?

501
00:32:20,039 --> 00:32:22,517
Už ľudia už nejedzú bylinky?

502
00:32:22,519 --> 00:32:24,077
Jedia len buriny?

503
00:32:24,079 --> 00:32:26,277
- Poďme, vezmeme si ho, aby sme ho videli.
- Kde je Vasily?

504
00:32:26,279 --> 00:32:28,277
- Dostanem tvojho brata.
- Veľmi užitočné.

505
00:32:28,279 --> 00:32:30,238
- Dobre.
- Chce Vasily.

506
00:32:30,240 --> 00:32:33,837
Ak sa Vasily dostane, udeľujeme,
pravdepodobne by sme mali mať čaj a buchty.

507
00:32:33,839 --> 00:32:36,119
- Dostaneme nejaké bunky a nejaký čaj.
- Nasajte vodku.

508
00:32:39,000 --> 00:32:40,478
Čo?

509
00:32:40,480 --> 00:32:43,077
Videl som vás a Big Boy
vonku v lese skôr.

510
00:32:43,079 --> 00:32:45,079
- Áno.
- Tam sú medvede.

511
00:32:46,160 --> 00:32:48,198
Radšej by ste mali sledovať váš krok, synu.

512
00:32:48,200 --> 00:32:50,559
- No, tu sú aj medvede.
- Hm?

513
00:32:52,920 --> 00:32:56,878
No tak, hrať! Hrajte lepšie!

514
00:32:56,880 --> 00:32:58,277
Urgh!

515
00:32:58,279 --> 00:32:59,839
Ó, Ježišu.

516
00:33:01,000 --> 00:33:02,837
Keď hráme Maďarsko,
môžeme použiť zbrane?

517
00:33:02,839 --> 00:33:05,198
Toto sú to najlepšie, čo som
mohol nájsť od pádu lietadla.

518
00:33:05,200 --> 00:33:07,438
Čo lietadlo havaruje?
Nikdy nebolo lietadlo.

519
00:33:07,440 --> 00:33:10,037
Vyskytla sa lietadlová havária?
Sovietskymi lietadlami nehrozí.

520
00:33:10,039 --> 00:33:12,440
A Stalinov syn sa neskrýva.

521
00:33:13,720 --> 00:33:14,878
Kriste!

522
00:33:14,880 --> 00:33:16,478
Máme Bobrov.
Nebol v lietadle.

523
00:33:16,480 --> 00:33:17,519
Aké lietadlo?

524
00:33:18,000 --> 00:33:19,079
Bobrov!

525
00:33:19,720 --> 00:33:22,000
- Pokračuj. Hit to.
- Nie!

526
00:33:23,599 --> 00:33:26,517
On je vystrašený, prakticky
opúšťa stopu žltého ľadu!

527
00:33:26,519 --> 00:33:29,357
Ste tréner. Trénujte ich tak, aby
boli rovnako dobré ako mŕtvy tím.

528
00:33:29,359 --> 00:33:32,317
- Alebo vás budem zabiť, dobre?
- Ospravedlnenia. A súhlasil.

529
00:33:32,319 --> 00:33:34,119
Alebo to urobím sám.

530
00:33:35,160 --> 00:33:37,320
Poď! Hraj ďalej!

531
00:33:38,200 --> 00:33:40,198
Hrať cez! Ignoruj ma!

532
00:33:40,200 --> 00:33:43,600
Získajte to. Dať. Hit to.

533
00:33:44,160 --> 00:33:45,238
Vasily.

534
00:33:45,240 --> 00:33:47,678
Hrajte lepšie, rozbíjate fannies!

535
00:33:47,680 --> 00:33:48,998
Prísť.

536
00:33:49,000 --> 00:33:50,878
Ó, kurva!
Vedia o havárii?

537
00:33:50,880 --> 00:33:53,517
Daj mi piť. Mám čas na pitie.
Dajte mi banku.

538
00:33:53,519 --> 00:33:54,559
Nie nie.

539
00:33:57,240 --> 00:33:58,837
Prijdete do tátu otca.

540
00:33:58,839 --> 00:34:00,277
Lietadlo by nikdy nemalo vzlietnuť.

541
00:34:00,279 --> 00:34:02,357
Myslíte si, že len preto,
že som ja, kým som

542
00:34:02,359 --> 00:34:03,998
že môžem predpovedať ľadovú búrku?

543
00:34:04,000 --> 00:34:06,837
Ľadová búrka? Hovoríš niečo, čo
sa stalo nášmu národnému tímu?

544
00:34:06,839 --> 00:34:09,077
- Nič sa nestalo.
- Čo to kurva robíš?

545
00:34:09,079 --> 00:34:11,517
Môj otec ti bude mať
sedieť a jazdiť na Sibír,

546
00:34:11,519 --> 00:34:13,079
ty neúprosné švihy.

547
00:34:14,440 --> 00:34:17,398
To sú dobrí lekári, drahá.
Sú najlepší.

548
00:34:17,400 --> 00:34:19,200
Vyzerajú ako duševní pacienti.

549
00:34:20,039 --> 00:34:22,519
Budú spievať pre nás?
Prečo stojí v línii?

550
00:34:23,320 --> 00:34:24,400
Poďme to mať.

551
00:34:32,239 --> 00:34:35,998
Po skupinovom hodnotení
súdruh Stalin,

552
00:34:36,000 --> 00:34:39,517
sme dospeli k
jednomyseľnému záveru,

553
00:34:39,519 --> 00:34:41,237
založené na kolektívnom zistení...

554
00:34:41,239 --> 00:34:42,679
Prosím, odložte ho z jeho biedy.

555
00:34:43,599 --> 00:34:46,597
Súdruh Stalin mal
krvácanie z mozgu.

556
00:34:46,599 --> 00:34:48,677
Pravá strana jeho
tela je paralyzovaná.

557
00:34:48,679 --> 00:34:49,759
Ó Bože.

558
00:34:51,559 --> 00:34:53,318
Aká je šanca na zotavenie?

559
00:34:53,320 --> 00:34:54,720
Je ťažké povedať.

560
00:34:57,239 --> 00:35:01,719
Odpočívajte. Nebudem ťa pobozkať.
Bude sa zotavovať, áno alebo nie?

561
00:35:06,280 --> 00:35:07,358
Nie.

562
00:35:07,360 --> 00:35:08,720
- Nie?
- Nie.

563
00:35:10,920 --> 00:35:12,000
Je koniec.

564
00:35:12,880 --> 00:35:14,398
Je koniec!

565
00:35:14,400 --> 00:35:17,838
Chcem druhý názor.
Neverím týmto bytostiam, aby...

566
00:35:17,840 --> 00:35:20,597
- Chcem povedať, koľko máš rokov?
- Ja som 29.

567
00:35:20,599 --> 00:35:22,438
To je lož. Koľko máš rokov?

568
00:35:22,440 --> 00:35:23,599
Vyzeráš mŕtve.

569
00:35:24,559 --> 00:35:27,077
Viem ľudí v Stalingrade.
Viem ľudí v Moskve.

570
00:35:27,079 --> 00:35:31,517
Nie nie nie. Máme všetkých lekárov.
Neexistuje iný názor.

571
00:35:31,519 --> 00:35:33,878
- Ó Bože.
- A tak to začína.

572
00:35:33,880 --> 00:35:34,998
Ó Bože!

573
00:35:35,000 --> 00:35:37,717
Plačím za Stalina.
Kričím za všetkých ľudí.

574
00:35:37,719 --> 00:35:40,000
- Plačím za...
- Odvaha.

575
00:35:41,039 --> 00:35:43,838
Odvaha, malý vták.
Sme tu pre vás.

576
00:35:46,320 --> 00:35:48,278
Väčšina zo všetkého, plačeme za vás,

577
00:35:48,280 --> 00:35:50,758
vtáčik.

578
00:35:50,760 --> 00:35:54,320
Ponúkame naše slzy, hoci
nie ako dar, samozrejme.

579
00:35:56,679 --> 00:35:58,559
Ó Bože.

580
00:36:06,880 --> 00:36:08,798
Chcem, aby sa Moskva teraz vyliečila.

581
00:36:08,800 --> 00:36:10,998
Odstráňte mesto.

582
00:36:11,000 --> 00:36:15,318
- Moskva je zatvorená. Nikto sa nedostane.
- Obzvlášť ty.

583
00:36:15,320 --> 00:36:18,039
NKVD nahradiť dôstojníkov
armády na každej stanici.

584
00:36:22,400 --> 00:36:24,760
Armáda späť do kasární.
Preberáme.

585
00:36:25,320 --> 00:36:27,440
Odstráňte Molotova z tohto posledného zoznamu.

586
00:36:30,320 --> 00:36:31,480
Implementujte zoznamy.

587
00:36:32,440 --> 00:36:33,480
Nové zoznamy.

588
00:36:36,360 --> 00:36:37,438
Nové zoznamy.

589
00:36:37,440 --> 00:36:40,079
Dámy a páni, resetujte hodinky.

590
00:36:40,480 --> 00:36:42,237
- Nové zoznamy.
- Nové zoznamy.

591
00:36:42,239 --> 00:36:43,597
- Nové zoznamy.
- Nové zoznamy.

592
00:36:43,599 --> 00:36:45,239
Nové zoznamy.

593
00:36:58,280 --> 00:36:59,918
Trofejný lov, súdruh?

594
00:36:59,920 --> 00:37:03,318
Och, Svetlana. Nie nie. Bol som...

595
00:37:03,320 --> 00:37:06,557
Práve sme sa chystali
urobiť toasty vášmu otcovi

596
00:37:06,559 --> 00:37:11,077
a viem, že tu niekde vedie
nejakú jemnú vodku.

597
00:37:11,079 --> 00:37:13,597
No, lepšie ju nájdeš
ako môj brat.

598
00:37:13,599 --> 00:37:15,519
Ach áno. Vasily.

599
00:37:16,239 --> 00:37:18,159
Dostal som ho a on je na ceste.

600
00:37:19,239 --> 00:37:21,037
- Oh...
- Svetlana, chcel som...

601
00:37:21,039 --> 00:37:24,920
Bol tu jeden deň, kedy môj
brat len sem prišiel prasa.

602
00:37:25,639 --> 00:37:28,597
- To muselo byť nepríjemné.
- Bolo to strašne chaotický.

603
00:37:28,599 --> 00:37:30,998
A môj otec bol taký kríž.

604
00:37:31,000 --> 00:37:33,398
Táta ho prenasledovala
okolo kruhu.

605
00:37:33,400 --> 00:37:35,717
Práve tu okolo tejto
pohovky, len tam, pozri.

606
00:37:35,719 --> 00:37:40,318
Áno, chcel som vám oznámiť, že
bez ohľadu na to, čo sa stane,

607
00:37:40,320 --> 00:37:45,157
Nikdy nenechám ublížiť na
vás ani na svojho brata.

608
00:37:45,159 --> 00:37:48,117
- Kto povedal niečo o škode?
- Nie, to je to, čo hovorím.

609
00:37:48,119 --> 00:37:49,838
Vieš, že niekto
chce nás ublížiť?

610
00:37:49,840 --> 00:37:51,637
- Povedz mi. Žiadam to vedieť.
- Ak niekto...

611
00:37:51,639 --> 00:37:53,557
Nie. Nemala by som používať
slovo "poškodenie".

612
00:37:53,559 --> 00:37:55,519
Áno. Ale stále sa spomínajú
slovo "škoda". Prečo?

613
00:37:56,199 --> 00:38:02,199
Ak sa niekto pokúsi... vy,
najprv ma musia prejsť.

614
00:38:07,400 --> 00:38:09,037
Môj otec zomrie.

615
00:38:09,039 --> 00:38:11,000
Chcem, aby ste sa o mňa starali.

616
00:38:11,760 --> 00:38:14,080
Myslím tým, že môžem len
zastreliť ako matku.

617
00:38:14,880 --> 00:38:18,480
- Svetlana, musíme byť silní.
- Kto by dal lampu na kreslo?

618
00:38:22,880 --> 00:38:26,478
Musíme byť silní a
nikdy sa nebojím.

619
00:38:26,480 --> 00:38:30,037
- Nebola som sa. Teraz sa bojím.
- Nebuď, pretože ak by nejaká ublížila...

620
00:38:30,039 --> 00:38:31,278
Bože, vlastne...

621
00:38:31,280 --> 00:38:32,517
nemôže uveriť, že ste to znova povedali.

622
00:38:32,519 --> 00:38:34,278
Rýchlo! Šéf je späť!

623
00:38:34,280 --> 00:38:35,680
- Och!
- Poď!

624
00:38:38,360 --> 00:38:40,998
- Papa!
- Zázrak.

625
00:38:41,000 --> 00:38:42,398
Stalin je neporaziteľný.

626
00:38:42,400 --> 00:38:45,077
Šéf poslal smrť späť
do soľnej bane.

627
00:38:45,079 --> 00:38:47,319
Čo sa deje?
Toto je nemožné...

628
00:38:49,079 --> 00:38:51,480
a... a... a nádherné.

629
00:38:53,000 --> 00:38:55,358
- Smeruje...
- Čo je to, šéfe?

630
00:38:55,360 --> 00:38:58,237
Možno menuje svojho nástupcu.

631
00:38:58,239 --> 00:38:59,279
Myslíš si?

632
00:39:01,159 --> 00:39:02,478
- Nie.
- Možno nie.

633
00:39:03,639 --> 00:39:05,037
- Čo je on...
- Je to obraz.

634
00:39:05,039 --> 00:39:07,878
- Smeruje na maľbu.
- Počkaj. Viete, čo hovorí?

635
00:39:07,880 --> 00:39:10,000
On hovorí: "Ja som jahňacina."

636
00:39:10,400 --> 00:39:11,517
Huh?

637
00:39:11,519 --> 00:39:15,557
"Ja som beránka a ty, ty,
moje deti, mi dali život."

638
00:39:15,559 --> 00:39:16,599
Áno!

639
00:39:17,320 --> 00:39:22,758
Alebo jahňacie sú ľudia a
mlieko je socializmus.

640
00:39:22,760 --> 00:39:23,880
Možno je to mlieko.

641
00:39:24,400 --> 00:39:25,918
Možno si ty.

642
00:39:25,920 --> 00:39:29,240
- Možno chce len drink.
- Nápoj mlieka.

643
00:39:29,880 --> 00:39:32,037
- Možné.
- Mlieko tu! Okamžite!

644
00:39:32,039 --> 00:39:35,717
- Nie mlieko. Voda. Voda.
- A nie v rohu. V pohári.

645
00:39:37,400 --> 00:39:38,758
Takže, Top Boy.

646
00:39:38,760 --> 00:39:41,280
Mali ste si vlasy
nabobtnal alebo niečo?

647
00:39:42,360 --> 00:39:43,720
Dlužím mu to a ľudia.

648
00:39:44,880 --> 00:39:47,000
- Budeme mať fotografie.
- Dobre.

649
00:39:48,440 --> 00:39:50,998
Ste hrdina, súdruh Lukošský.

650
00:39:51,000 --> 00:39:54,880
To sa niekedy stáva a ja...

651
00:39:55,719 --> 00:39:58,159
Som nesmierne potešený.

652
00:40:01,760 --> 00:40:03,040
Nezabudnem na to.

653
00:40:13,559 --> 00:40:14,559
Súdruh.

654
00:40:15,880 --> 00:40:18,640
Zostali sme na našom príspevku,
ako ste si objednali.

655
00:40:19,320 --> 00:40:22,037
Môžeme sa úctivo postaviť
z našej pozície?

656
00:40:22,039 --> 00:40:23,079
Beria...

657
00:40:24,440 --> 00:40:25,559
on je mŕtvy.

658
00:40:49,480 --> 00:40:51,717
- Ó, Ježišu!
- Švihni moje topánky!

659
00:40:51,719 --> 00:40:53,517
Ó, môj Bože.

660
00:40:53,519 --> 00:40:55,998
Je mi to ľúto, šéfe.
Kéž by som to mohol vziať za vás.

661
00:40:56,000 --> 00:40:59,798
Silná lebka, viete. Je to
neuveriteľne silná, tvrdá lebka.

662
00:40:59,800 --> 00:41:01,077
Zmlkni.

663
00:41:01,079 --> 00:41:02,758
Musíme premýšľať o prezidia.

664
00:41:02,760 --> 00:41:05,240
Áno, postupnosť. Musíme...

665
00:41:06,159 --> 00:41:08,879
Oh, kurva. To je jeho...

666
00:41:11,360 --> 00:41:12,758
Kto zorganizoval Wurlitzer?

667
00:41:12,760 --> 00:41:15,677
- Je to respirátor.
- Používali ste to?

668
00:41:15,679 --> 00:41:18,557
- Nie. Je to Američan.
- Čo je to?

669
00:41:18,559 --> 00:41:20,637
- Je to z jeho nemocnice.
- Bol to jeho nápad.

670
00:41:20,639 --> 00:41:23,918
Predstavme si, že tieto posledné
štyri vety sa nikdy nestali.

671
00:41:23,920 --> 00:41:25,838
Pretože ak niekedy zistia,
že sme priniesli...

672
00:41:25,840 --> 00:41:28,758
Čo robíte môjmu otcovi, šakalom?
Vrahovia!

673
00:41:28,760 --> 00:41:31,197
- Zabijete ho!
- Vasily, tvoj otec je mŕtvy.

674
00:41:31,199 --> 00:41:34,398
Rozdeľujete korisť.
Nechajte jeho mozog sám!

675
00:41:34,400 --> 00:41:35,918
- Koľko máš rokov?
- Som starý.

676
00:41:35,920 --> 00:41:38,237
Nie si starý!
Nie si ani osoba!

677
00:41:38,239 --> 00:41:41,237
Ste semenník!
Vy ste väčšinou z vlasov!

678
00:41:41,239 --> 00:41:43,117
- Vasily...
- Tu je tvoja skurvená úroda.

679
00:41:43,119 --> 00:41:44,677
Tu je.

680
00:41:44,679 --> 00:41:46,799
Nechajte toho muža! Nebudem...

681
00:41:47,840 --> 00:41:49,918
Nie! Nenechajte ho strieľať!

682
00:41:49,920 --> 00:41:52,237
- Len ho odtiahnite.
- Vasily!

683
00:41:52,239 --> 00:41:54,677
- Nechajte ju prechádzať.
- Pamätajte, čo povedal tatínek.

684
00:41:54,679 --> 00:41:56,998
Majú stroj plniaci mozog
s americkými klamstvami.

685
00:41:57,000 --> 00:41:58,517
"Wade jemne cez rieku

686
00:41:58,519 --> 00:42:00,717
pretože sú hady a krokodíly. "

687
00:42:00,719 --> 00:42:03,597
To je v poriadku, Vasily.
Všetko bude v poriadku.

688
00:42:03,599 --> 00:42:06,597
- To nie je úplne v poriadku, že?
- Nie, nie dobre.

689
00:42:06,599 --> 00:42:08,157
Môj otec tam leží s
otvorenou hlavou.

690
00:42:08,159 --> 00:42:10,998
Áno, váš otec je mŕtvy.
Váš brat strieľa zbraň.

691
00:42:11,000 --> 00:42:12,358
Nie je to v poriadku. Máš pravdu.

692
00:42:12,360 --> 00:42:13,559
Poď. Tam ideme.

693
00:42:14,719 --> 00:42:17,719
Všetci ste urobili
smrteľnú chybu.

694
00:42:22,360 --> 00:42:24,920
- Ospravedlnte ma.
- To je správne. Vystúpte, mačiatko.

695
00:42:46,920 --> 00:42:48,519
Oh, poďme.

696
00:42:51,760 --> 00:42:54,597
- Len držte zbraň od neho.
- Mám zaťaženie.

697
00:42:54,599 --> 00:42:56,197
Zabudli ste na to,
ako pozdraviť?

698
00:42:56,199 --> 00:42:58,359
- Nie Pane.
- Potom ma pozdravte.

699
00:43:00,320 --> 00:43:02,280
Teraz nech to byť varovanie.

700
00:43:03,079 --> 00:43:06,117
"Buďte silní," počul som, že môj otec povedal.

701
00:43:06,119 --> 00:43:07,237
Poď, nakrájaj, rozsekni.

702
00:43:07,239 --> 00:43:08,439
Beria vás vybrala.

703
00:43:09,880 --> 00:43:11,117
Len to, čo hovorí.

704
00:43:11,119 --> 00:43:15,197
- Moje auto má pravdu.
- Nie nie. Bude s nami spokojnejšia.

705
00:43:15,199 --> 00:43:17,199
Dobre, ale musíme ísť. Poďme.

706
00:43:18,440 --> 00:43:20,119
- Uvidíme sa v Moskve.
- Maj sa.

707
00:43:23,239 --> 00:43:24,559
Ach, pekne.

708
00:43:32,800 --> 00:43:36,080
Musíme prejsť po prvýkrát!
Nie, poďme prvý!

709
00:43:51,519 --> 00:43:52,559
Choď choď choď!

710
00:44:00,000 --> 00:44:01,039
Go!

711
00:44:03,320 --> 00:44:05,278
Do riti.
Čo, už sme naposledy? Poď.

712
00:44:27,920 --> 00:44:30,358
Komáre, zdieľame tvoj smútok.

713
00:44:30,360 --> 00:44:33,278
Pre ďalšie pokyny
zostavíte mimo.

714
00:44:33,280 --> 00:44:36,318
Všetci zamestnanci do dopravy.
Áno, to je, rýchlo.

715
00:44:36,320 --> 00:44:38,677
No tak, prejdite.
V preprave, prosím.

716
00:44:38,679 --> 00:44:42,077
Odkiaľ pochádza kurva?
Dostaňte ju von!

717
00:44:42,079 --> 00:44:43,679
Jemne s tým, že?
Ponáhľaj sa.

718
00:44:45,280 --> 00:44:47,280
To je všetko.

719
00:44:53,320 --> 00:44:55,798
Vyzerať podobne.
Myslím, že ich zmluva je.

720
00:44:55,800 --> 00:44:56,800
Tadiaľto.

721
00:44:58,920 --> 00:45:02,840
- Ty ideš somnou.
- Ale nerozumiem.

722
00:45:04,480 --> 00:45:06,278
Poď. Len tak.

723
00:45:06,280 --> 00:45:07,280
Môžete sa postaviť.

724
00:45:07,800 --> 00:45:08,800
Jedlo v kuchyni.

725
00:45:16,639 --> 00:45:18,037
Štát!

726
00:45:18,039 --> 00:45:19,639
Presuňte ich von!

727
00:45:25,119 --> 00:45:26,880
Posledný! Presuňte to!

728
00:45:44,480 --> 00:45:45,559
Ahoj zas.

729
00:45:47,039 --> 00:45:48,039
Tak tu si.

730
00:45:50,679 --> 00:45:51,839
Ste veľmi tichý.

731
00:45:56,000 --> 00:45:58,679
Pozrite si malú brezu na lúke.

732
00:45:59,880 --> 00:46:03,119
Pozrite sa na tanečné
listy, keď vietor fúka.

733
00:46:05,039 --> 00:46:06,079
Nie?

734
00:46:06,760 --> 00:46:10,720
No, poďme, tvoj hlas bol kedysi
tak krásny, Polina Molotová.

735
00:46:13,079 --> 00:46:15,279
Oh, áno, ospravedlňujeme sa, chcel povedať.

736
00:46:16,480 --> 00:46:17,679
Stalin je mŕtvy.

737
00:46:19,159 --> 00:46:22,239
Nie. Stalin?

738
00:46:23,559 --> 00:46:25,199
Náš Stalin?

739
00:46:26,280 --> 00:46:28,800
Áno, váš Stalin.

740
00:46:30,480 --> 00:46:31,639
Ten, kto vás tu dal.

741
00:46:33,280 --> 00:46:34,280
Poď.

742
00:46:35,400 --> 00:46:39,117
Pozdravme vás za
súdruhu Molotova.

743
00:46:39,119 --> 00:46:42,000
Dobré dievča. Poď.

744
00:46:43,440 --> 00:46:47,240
Oh, prepáč, miláčik. Práca.
Urobím to na vás.

745
00:46:47,679 --> 00:46:50,318
Vytiahnite matrac a
nechajte ju umyť.

746
00:46:50,320 --> 00:46:51,320
Poriadku.

747
00:46:51,840 --> 00:46:53,440
Dobre, vstaň tam. Pokračuj.

748
00:46:54,280 --> 00:46:55,998
Správne so mnou. Poď.

749
00:46:56,000 --> 00:46:59,480
Dobre, džbán, koberec, kvety.
Dobre, chyť to.

750
00:47:01,280 --> 00:47:03,557
- S-Slimonov, však?
- Áno Pane.

751
00:47:03,559 --> 00:47:05,679
Uvidíme sa neskôr, S-Slimonov.

752
00:47:06,480 --> 00:47:07,480
Poď.

753
00:47:11,159 --> 00:47:14,159
Kúpili ste krásne nové
šaty, pekné šaty.

754
00:47:37,880 --> 00:47:39,557
Ó Bože.

755
00:47:42,320 --> 00:47:46,278
Christ. Vyzeráš, ako sa chystáš
vyliečiť do vápennej jamy.

756
00:47:46,280 --> 00:47:47,480
Potrebujete toaletu.

757
00:47:51,880 --> 00:47:54,237
Chceš, aby som držal vlasy späť?

758
00:47:54,239 --> 00:47:56,119
Polina to vždy urobila pre mňa.

759
00:47:56,559 --> 00:47:57,880
Ale nie. Nič nepríde.

760
00:47:58,679 --> 00:48:00,758
Mizerné gesto.

761
00:48:00,760 --> 00:48:05,918
Počúvaj, chcela som vás pozvať
na zajtrajšie zasadnutie výboru.

762
00:48:05,920 --> 00:48:06,920
Stretnutie?

763
00:48:08,360 --> 00:48:10,680
Aké stretnutie?
Prečo som nevedel o stretnutí?

764
00:48:17,760 --> 00:48:20,560
Stalin a Beria vás zaradili do zoznamu.

765
00:48:22,920 --> 00:48:24,000
Stalin?

766
00:48:26,199 --> 00:48:29,758
Oh, musel som ho tak zlým ublížiť.
Čo som spravil?

767
00:48:29,760 --> 00:48:33,760
Nie nič. Nevidíš?
Beria, chce vás von.

768
00:48:34,440 --> 00:48:36,278
Teraz som hovoril s
druhým Bulganinom.

769
00:48:36,280 --> 00:48:37,358
Nie nie.

770
00:48:37,360 --> 00:48:38,878
Myslím, že má pravdu.
Môžeme ich prekonať.

771
00:48:38,880 --> 00:48:41,438
Nie nie. Toto je frakcionizmus.
Stalin nemal rád frakcionizmus.

772
00:48:41,440 --> 00:48:43,079
Ach, Stalin je mŕtvy!

773
00:48:44,079 --> 00:48:48,037
Videl som ho vnútri.
Pre kurva, musíme konať.

774
00:48:48,039 --> 00:48:50,239
Nemôžem uveriť, že je preč.

775
00:48:51,679 --> 00:48:53,478
Ohh...

776
00:48:59,480 --> 00:49:01,840
Musíte počkať, kým sa naplní.

777
00:49:03,159 --> 00:49:05,159
Fucking byty.

778
00:49:06,679 --> 00:49:07,759
Počúvaj ma.

779
00:49:08,519 --> 00:49:10,840
Beria zabila Polinu.

780
00:49:11,920 --> 00:49:14,278
Teraz, určite musíte chcieť...

781
00:49:14,280 --> 00:49:17,077
Akt proti strane? Me?

782
00:49:17,079 --> 00:49:18,637
- Nie?
- Nie, nikdy.

783
00:49:18,639 --> 00:49:19,838
- Naozaj?
- Nie.

784
00:49:19,840 --> 00:49:21,677
- Ani raz?
- Ani raz.

785
00:49:21,679 --> 00:49:24,557
Ahoj? Ktokoľvek doma?

786
00:49:24,559 --> 00:49:26,880
- Čo tu robíš?
- Čo tu robíte tu ?

787
00:49:27,800 --> 00:49:29,438
Práve sme sa rozprávali.

788
00:49:29,440 --> 00:49:31,200
O spoločnosti Polina.

789
00:49:32,119 --> 00:49:35,239
- Dobre, vedete to?
- Zradná prasnica.

790
00:49:36,519 --> 00:49:39,517
Alebo zločinená žena, ktorá bola zarámovaná.

791
00:49:39,519 --> 00:49:41,159
Nie nie. Bola zločinecká.

792
00:49:41,760 --> 00:49:42,800
Som rada, že je mŕtva.

793
00:49:43,400 --> 00:49:46,438
Správne, pretože,
dobre, zradila stranu.

794
00:49:46,440 --> 00:49:49,157
- Vykreslila proti Stalinovi.
- Nie, Nicky. Falošné rozprávanie.

795
00:49:49,159 --> 00:49:51,878
- Nie, nie, bola parazita.
- Ona bola parazita.

796
00:49:51,880 --> 00:49:56,597
Zrádzala nás všetkých, a v
skutočnosti boli dôkazy krehké.

797
00:49:56,599 --> 00:49:59,637
Neexistovali žiadni svedkovia.
A pozrite sa. Polina späť.

798
00:49:59,639 --> 00:50:01,440
Je to naozaj ty?

799
00:50:01,840 --> 00:50:06,117
Ó, moje Polina.
Oh, nemôžem tomu uveriť.

800
00:50:06,119 --> 00:50:07,998
Oh, pozri, všetci, pozrite.

801
00:50:08,000 --> 00:50:11,517
- Moja malá Polinka je chrbtom.
- Som späť.

802
00:50:11,519 --> 00:50:14,637
Ja som si ju udržal v bezpečí, Vyacheslav.

803
00:50:14,639 --> 00:50:17,037
A držal som ho pre teba bezpečný, Polina.

804
00:50:17,039 --> 00:50:19,398
- Mám ti toľko povedať.
- Dobre.

805
00:50:19,400 --> 00:50:21,438
- Kúpil som si psa...
- Oh?

806
00:50:21,440 --> 00:50:23,280
Tak veľa zmien.

807
00:50:24,800 --> 00:50:26,680
A budete sa páčiť
niektorým z nich, Nicky.

808
00:50:30,199 --> 00:50:31,759
Je skvelé mať vás späť.

809
00:50:43,760 --> 00:50:45,120
Dobrý deň, moja sladká.

810
00:50:54,239 --> 00:50:55,359
Ste rodičia?

811
00:50:58,000 --> 00:51:00,480
Ďakujem. Mali by ste ísť teraz.

812
00:51:05,400 --> 00:51:06,720
Sme pripravení?

813
00:51:07,800 --> 00:51:09,000
Dobre.

814
00:51:11,519 --> 00:51:13,639
Teraz, prosím, nechoďte,
kým nehovorím, dobre?

815
00:51:15,719 --> 00:51:16,759
Počul si ma?

816
00:51:23,360 --> 00:51:24,597
Poriadku.

817
00:51:26,800 --> 00:51:28,800
Áno? To je dobré?

818
00:51:29,800 --> 00:51:31,840
Chcel by som skúsiť
jedného s dlhým pohľadom.

819
00:51:34,079 --> 00:51:35,197
súdruh,

820
00:51:35,199 --> 00:51:38,637
Mám naplánované niektoré telefonické
hovory neskôr s rôznymi členmi...

821
00:51:38,639 --> 00:51:40,517
Nemôžem vás počuť.
Môžeš to zopakovať?

822
00:51:40,519 --> 00:51:43,758
Prepáč. Naplánoval som niekoľko
telefónnych hovorov neskôr...

823
00:51:43,760 --> 00:51:46,037
- Potom mi to povedzte neskôr.
- Samozrejme.

824
00:51:46,039 --> 00:51:48,880
Pán Karloff, aká česť.
Milujte svoju prácu.

825
00:51:49,519 --> 00:51:53,197
Myslíš si, že robíš čokoľvek vo farbe?

826
00:51:53,199 --> 00:51:55,117
Potrebujem s tebou niečo hovoriť.

827
00:51:55,119 --> 00:51:56,559
Mohol by si ma ospravedlniť?

828
00:51:58,920 --> 00:52:00,159
Hneď som späť.

829
00:52:05,400 --> 00:52:08,320
Nikdy si... nikdy...

830
00:52:09,440 --> 00:52:11,039
ponižuj ma ešte pred...

831
00:52:11,800 --> 00:52:14,758
Ja som generálny tajomník
Sovietskeho zväzu.

832
00:52:14,760 --> 00:52:16,557
Ospravedlnenia. Čiarka bola prekročená.

833
00:52:16,559 --> 00:52:19,237
Je mojou povinnosťou
pozerať sa dobre na ľudí.

834
00:52:19,239 --> 00:52:21,637
- Samozrejme.
- Ach, súdruh, ospravedlňujem sa.

835
00:52:21,639 --> 00:52:24,157
Nebudem robiť plán na sedenie.
Dajte to Blavatskymu.

836
00:52:24,159 --> 00:52:27,117
- Je to expert, keď sedí na zadku.
- Samozrejme. Ďakujem.

837
00:52:27,119 --> 00:52:28,878
- Schôdza výboru...
- Áno, áno.

838
00:52:28,880 --> 00:52:33,480
Prvá položka:
Tieto zoznamy a tieto zatýkania.

839
00:52:34,159 --> 00:52:37,077
Myslím, že sme...
Mali by sme to vziať len na výstroj?

840
00:52:37,079 --> 00:52:38,440
Alebo úplne vydržte?

841
00:52:40,440 --> 00:52:42,677
- Zmraziť ich?
- Zmraziť, áno.

842
00:52:42,679 --> 00:52:44,878
Výborná myšlienka.
Áno, môžeme zastaviť zatýkanie.

843
00:52:44,880 --> 00:52:47,157
Mohli by sme dokonca prepustiť aj
niektorých nízkoprahových väzňov.

844
00:52:47,159 --> 00:52:50,918
Sakra ma. Myslím... Myslím tým, áno.

845
00:52:50,920 --> 00:52:52,717
Ale čo by ten starý muž...

846
00:52:52,719 --> 00:52:57,438
Stalin... Stalin zničil
status quo a postavil nový.

847
00:52:57,440 --> 00:53:00,157
Zmeny, ktoré urobil, boli
radikálne aj populárne.

848
00:53:00,159 --> 00:53:02,318
- Liberalizácia by bola radikálna.
- Populárne.

849
00:53:02,320 --> 00:53:04,117
- Radikálne.
- A populárne.

850
00:53:04,119 --> 00:53:07,037
Budem sa zaoberať všetkými podkovami

851
00:53:07,039 --> 00:53:08,438
máte v súčasnosti.

852
00:53:08,440 --> 00:53:10,920
- Vlastne by som chcel, aby ste to videli.
- Poď ďalej.

853
00:53:11,639 --> 00:53:15,717
Pamätáte si túto slávnu
fotografiu Stalina a dievčatko?

854
00:53:15,719 --> 00:53:16,838
Áno.

855
00:53:16,840 --> 00:53:20,478
Nuž, myslela som si na
fotku, vy a dievča.

856
00:53:20,480 --> 00:53:21,760
Kontinuita.

857
00:53:22,239 --> 00:53:25,517
Takto uvádzame, že Stalinovo
ľudstvo smeruje dopredu, že?

858
00:53:25,519 --> 00:53:26,639
Jo.

859
00:53:27,599 --> 00:53:29,998
Je mi to ľúto.
Nájdite dievča.

860
00:53:30,000 --> 00:53:31,720
- Mali by sme ísť do výboru.
- My sme.

861
00:53:36,440 --> 00:53:38,998
Preto ukážem vydania
podľa článku 31.

862
00:53:39,000 --> 00:53:40,679
- Áno prosím.
- Dobre.

863
00:53:41,480 --> 00:53:45,358
Chápete, že to nie je
nejaký cynický problém.

864
00:53:45,360 --> 00:53:48,438
Myslím tým, že tieto reformy
sú správne reformy.

865
00:53:48,440 --> 00:53:49,480
Úplne pochopil.

866
00:53:52,320 --> 00:53:53,559
Máš na sebe korzet?

867
00:53:57,079 --> 00:53:59,799
Je to opasok. Mám zlú späť.

868
00:54:01,159 --> 00:54:03,998
Je funkčný. Nie je to kozmetické.

869
00:54:04,000 --> 00:54:05,119
Vy nosíte to dobre.

870
00:54:07,039 --> 00:54:09,758
Urobme to skúškou vášho
uváženia, či nie?

871
00:54:09,760 --> 00:54:11,360
Samozrejme. Samozrejme.

872
00:54:20,320 --> 00:54:22,438
- Takže v súlade...
- Vyzývam toto stretnutie na objednávku.

873
00:54:22,440 --> 00:54:23,760
Ospravedlňujem sa.

874
00:54:24,519 --> 00:54:28,637
Takže podľa jeho vôle
navrhujem súdruhu Malenkovovi

875
00:54:28,639 --> 00:54:30,398
byť menovaný predsedom
Rady ministrov

876
00:54:30,400 --> 00:54:32,400
a generálny tajomník strany.

877
00:54:32,800 --> 00:54:35,237
A navrhujem súdruhu Berii

878
00:54:35,239 --> 00:54:38,117
za prvého podpredsedu
Rady ministrov.

879
00:54:38,119 --> 00:54:40,557
Takže poďme hlasovať.
Tí v prospech?

880
00:54:40,559 --> 00:54:42,358
To sú dva samostatné návrhy.

881
00:54:42,360 --> 00:54:45,197
Navrhujem, aby sme hlasovali jeden po druhom.
Tí v prospech?

882
00:54:45,199 --> 00:54:47,717
Nie som si istý, čo sa navrhuje.

883
00:54:47,719 --> 00:54:49,918
Práve som povedal, čo bolo navrhnuté.
Práve som to povedal.

884
00:54:49,920 --> 00:54:51,878
A vy ste obštrukčnými.

885
00:54:51,880 --> 00:54:54,557
Súdruh Beria je zaneprázdnený
kombináciou svojej úlohy

886
00:54:54,559 --> 00:54:56,798
ako minister vnútra
a bezpečnosti.

887
00:54:56,800 --> 00:54:58,918
Nebolo by to milšie, keby niekto iný

888
00:54:58,920 --> 00:55:00,677
nesie šťastné bremeno
podpredsedu?

889
00:55:00,679 --> 00:55:02,478
Ďakujem spolubojovníkovi
Chruščovovi za jeho obavy,

890
00:55:02,480 --> 00:55:05,237
ale som schopný robiť
dve veci naraz.

891
00:55:05,239 --> 00:55:08,597
- No, to sú tri veci.
- Mali by sme priniesť počítadlo?

892
00:55:08,599 --> 00:55:12,398
V poriadku, prejdime k
hlasovaniu o oboch návrhoch.

893
00:55:12,400 --> 00:55:15,677
Dobre? Najskôr ako... viete,

894
00:55:15,679 --> 00:55:18,197
a súdruhu Beria ako podpredsedu.

895
00:55:18,199 --> 00:55:19,279
Všetci v prospech?

896
00:55:23,039 --> 00:55:24,119
Vykonáva...

897
00:55:25,519 --> 00:55:27,478
u... nenápadne.

898
00:55:27,480 --> 00:55:28,597
Správne, ďalšie.

899
00:55:28,599 --> 00:55:31,157
Potrebujeme niekoho, kto
by sa postaral o pohreb.

900
00:55:31,159 --> 00:55:33,717
- A čo súdruh Khrushchev?
- Odkiaľ to pochádza?

901
00:55:33,719 --> 00:55:35,557
Formálne navrhujem súdruhu Chruščovovi

902
00:55:35,559 --> 00:55:37,438
mať čest organizovať pohreb.

903
00:55:37,440 --> 00:55:39,237
Čo? No tak, nemám na to čas.

904
00:55:39,239 --> 00:55:41,438
Čo ak môžem urobiť tri veci
naraz, môžete aspoň urobiť dve.

905
00:55:41,440 --> 00:55:43,478
Čo poznám o pohrebe?

906
00:55:43,480 --> 00:55:45,438
Povedali ste, že chcete
splniť jeho dedičstvo.

907
00:55:45,440 --> 00:55:47,480
Povedala si mi to včera
v noci v kúpeľni.

908
00:55:50,920 --> 00:55:54,037
- Všetci v... všetci tí, ktorí sú v prospech?
- Všetci tí, ktorí sú za to?

909
00:55:54,039 --> 00:55:55,517
Nie, uh...

910
00:55:55,519 --> 00:55:58,519
No, myslím, že by si bol
dobrý, vlastne viete.

911
00:56:01,119 --> 00:56:02,758
Jednomyseľne schválené.

912
00:56:02,760 --> 00:56:05,237
Nicky Khrushchev, riaditeľ pohrebu.
Sa vám to hodí.

913
00:56:05,239 --> 00:56:06,998
- Áno.
- Túto tvár vyhovuje.

914
00:56:09,239 --> 00:56:12,557
- Súdruh Beria.
- navrhujem zastaviť deportácie,

915
00:56:12,559 --> 00:56:16,838
prepustenie niektorých existujúcich zadržaných
osôb podľa článku 31 a pozastavenie

916
00:56:16,840 --> 00:56:19,597
všetkých zatknutí, ktoré boli
oficiálne schválené pred tromi dňami.

917
00:56:19,599 --> 00:56:24,077
Whoa, kto. To je ako otriasať zadok
na Stalinovom konečnom zozname.

918
00:56:24,079 --> 00:56:25,878
- Nie nie nie.
- To je preukázateľne revizionistické.

919
00:56:25,880 --> 00:56:30,119
Uvoľnenie ľudí, ktorých sme zatkli pred
tromi dňami, nás bude vyzerať kreatívne.

920
00:56:30,679 --> 00:56:32,758
Počúvajte, Stalin bol zavádzaný.

921
00:56:32,760 --> 00:56:34,717
- Boli sme zavádzaní.
- Naozaj?

922
00:56:34,719 --> 00:56:38,197
Áno. Takže zodpovední ľudia by
mali byť nájdení a potrestaní.

923
00:56:38,199 --> 00:56:41,117
Kto si srandu, Lavrenti, sami?

924
00:56:41,119 --> 00:56:44,597
Všetci sme vedeli, čo sme robili,
keď sme podpísali tieto zoznamy.

925
00:56:44,599 --> 00:56:50,039
Stalin zničil status quo...
a prestaval ju.

926
00:56:51,480 --> 00:56:52,717
Bol liberálny.

927
00:56:52,719 --> 00:56:54,237
- Radikálne.
- Bol radikálny.

928
00:56:54,239 --> 00:56:56,318
Toto je očividný pokus
spolubratia Berie

929
00:56:56,320 --> 00:56:57,838
kúpiť podporu verejnosti.

930
00:56:57,840 --> 00:57:00,838
Myslela som, že ste za liberálnejší
prístup, súdruh Reformer.

931
00:57:00,840 --> 00:57:04,077
Všetci, ktorí podporujú
pozastavenie zatknutí,

932
00:57:04,079 --> 00:57:06,639
pozastavenie popráv?

933
00:57:08,079 --> 00:57:09,159
Všetci v prospech?

934
00:57:11,360 --> 00:57:17,079
Hmm. Vždy som bol verný Stalinovi.
Always.

935
00:57:17,639 --> 00:57:20,438
A tieto zatknutia boli
schválené Stalinom.

936
00:57:20,440 --> 00:57:23,157
Stalin však bol tiež lojálny
voči kolektívnemu vedeniu,

937
00:57:23,159 --> 00:57:25,519
a to je pravda lojalita.

938
00:57:27,400 --> 00:57:31,398
Mal však aj železnú
vôľu, odhodlanú, silnú.

939
00:57:31,400 --> 00:57:34,240
Nemali by sme robiť to isté a
držať sa toho, v čo sme verili?

940
00:57:36,079 --> 00:57:37,079
Nie.

941
00:57:38,000 --> 00:57:40,878
Je ešte silnejšie, aby sme utvárali
svoje vlastné presvedčenie

942
00:57:40,880 --> 00:57:43,840
s presvedčením
kolektívneho vedenia.

943
00:57:44,679 --> 00:57:47,519
Ktoré som teraz... urobil.

944
00:57:51,840 --> 00:57:54,717
Vykonal som... jednomyseľne. Ďakujem.

945
00:57:54,719 --> 00:57:56,319
Budem dohliadať na vydania.

946
00:57:57,559 --> 00:58:00,039
Uvoľnili sme veľký korzet Únie.

947
00:58:01,599 --> 00:58:04,998
Nicky, máte k dispozícii kytice a
vzory, na ktoré sa môžete pozrieť.

948
00:58:05,000 --> 00:58:06,679
Pohreb sa neorganizuje sám.

949
00:58:14,840 --> 00:58:17,358
- Dlhý život Stalin.
- Stalin je mŕtvy. Mánkov má na starosti.

950
00:58:17,360 --> 00:58:18,798
- Zastavte snímanie.
- Dlho žiť Malenk...

951
00:58:18,800 --> 00:58:20,717
Amnestia okamžite účinná.

952
00:58:20,719 --> 00:58:23,879
Objednávky súdruhu Beria.
Sťahujeme sa. Poďme.

953
00:58:24,760 --> 00:58:26,120
Poďme, poďme.

954
00:58:41,159 --> 00:58:42,399
Poď.

955
00:58:46,400 --> 00:58:47,758
Ach...

956
00:58:47,760 --> 00:58:49,880
Ó, môj Bože!

957
00:58:50,559 --> 00:58:52,799
Ohh!

958
00:59:26,320 --> 00:59:28,517
Nie príliš veľa.
Nie je to Clark Gable, dobre?

959
00:59:28,519 --> 00:59:30,478
Môže tam niekto dostať prach?

960
00:59:30,480 --> 00:59:32,798
Máme pavučinu dostatočne veľkú
na to, aby sme chytili ovce.

961
00:59:32,800 --> 00:59:34,717
Otvárame sa za 15 minút.

962
00:59:34,719 --> 00:59:36,278
Teraz pre záclony na
prednej strane, súdruh,

963
00:59:36,280 --> 00:59:38,077
chcete ruched, nie ruched?

964
00:59:38,079 --> 00:59:40,237
- Hocičo. Je mi jedno.
- Nie je zničený?

965
00:59:40,239 --> 00:59:42,719
- To je dobré. To je...
- Ruched? Nie ruže?

966
00:59:43,239 --> 00:59:45,239
- Ruched?
- Zastavil by si to?

967
00:59:45,679 --> 00:59:47,879
Prečo myslíš, že mi záleží?
Oh, ospravedlňte ma.

968
00:59:49,519 --> 00:59:51,717
- Opravte toto tlačidlo.
- Vitajte, druzí.

969
00:59:51,719 --> 00:59:53,998
Ako je minister pre
svietidlá a armatúry?

970
00:59:54,000 --> 00:59:55,278
To sa deje dobre. Teší ma to.

971
00:59:55,280 --> 00:59:57,517
- Áno, ste veľmi vášniví.
- No...

972
00:59:57,519 --> 00:59:59,318
Áno, rušený, prosím. Ďakujem.

973
00:59:59,320 --> 01:00:01,358
- Robíš skvelú prácu.
- Viem.

974
01:00:01,360 --> 01:00:03,237
No, ahoj. Sú tieto...

975
01:00:03,239 --> 01:00:05,037
- Oh.
- Tieto moje...

976
01:00:05,039 --> 01:00:06,318
Ktorá z nich je moje dievča?

977
01:00:06,320 --> 01:00:07,918
Nemohli sme nájsť skutočnú dievča, pane.

978
01:00:07,920 --> 01:00:09,717
Toto sú niektoré možné alternatívy.

979
01:00:09,719 --> 01:00:12,037
Nie, nie, chcem, aby ste našli...
Ospravedlnte ma.

980
01:00:12,039 --> 01:00:13,998
Chcem, aby si našla
dievča na fotografii.

981
01:00:14,000 --> 01:00:15,920
Rozumieš?
Národ závisí od toho.

982
01:00:17,119 --> 01:00:18,679
- Ďakujem.
- Ďakujem.

983
01:00:19,320 --> 01:00:22,720
Dobre, dievčatá, Snow King nesúhlasí.
Počkajte tam.

984
01:00:23,920 --> 01:00:25,677
Čo sa stalo?
Kde je dievča na fotografii?

985
01:00:25,679 --> 01:00:27,398
Nemohli sme nájsť skutočnú dievča.

986
01:00:27,400 --> 01:00:31,077
Myslel som, že celý bod NKVD by mal
vedieť, kde sa všetci nachádzajú.

987
01:00:31,079 --> 01:00:32,758
- Áno Pane.
- Áno, pane, áno.

988
01:00:32,760 --> 01:00:35,320
- Takže ju nájdeš, ty ťavý kohút.
- Prezident Chruščov.

989
01:00:36,000 --> 01:00:37,677
- Maria Veniaminovna.
- Áno.

990
01:00:37,679 --> 01:00:40,237
Je mi ľúto, že ste to počuli,
ale je to ťavý kohút.

991
01:00:40,239 --> 01:00:42,159
- Ako sa máš, Maria?
- Stalin?

992
01:00:42,800 --> 01:00:45,360
Áno. Chcete sa pozrieť?

993
01:00:49,079 --> 01:00:52,079
Príhovor Beria, toto je Maria.
Dnes večer bude hrať klavír.

994
01:00:52,760 --> 01:00:54,637
- Rád vás spoznávam.
- Súdruh.

995
01:00:54,639 --> 01:00:55,799
Co si myslis?

996
01:00:57,119 --> 01:01:00,440
Malá. Vyzerá tak malý.

997
01:01:04,920 --> 01:01:06,637
- Sad, vojak.
- Áno Pane.

998
01:01:06,639 --> 01:01:07,998
Smutný deň.

999
01:01:08,000 --> 01:01:10,400
Aslanovovej. Vy pekný diabol.

1000
01:01:10,920 --> 01:01:13,398
Chystáte sa v šatách, ja by
som ťa naozaj vybral surový.

1001
01:01:13,400 --> 01:01:15,758
- Vezmem to ako kompliment.
- Áno, nie.

1002
01:01:15,760 --> 01:01:19,280
Správne, čo musí urobiť vojnový
hrdina, aby tu získal nejaké mazanie?

1003
01:01:30,519 --> 01:01:32,117
Ah, Generalissimo.

1004
01:01:32,119 --> 01:01:34,039
Tam je, ó, veľký muž.

1005
01:01:35,440 --> 01:01:39,117
Videl som veľa smrti, ale...
to je strata.

1006
01:01:39,119 --> 01:01:40,677
Povedz mi niečo.

1007
01:01:40,679 --> 01:01:44,998
Prečo bola armáda nahradila
NKVD po celej Moskve?

1008
01:01:45,000 --> 01:01:48,677
Myslím, že som sa usmieval,
ale som veľmi zúrivý.

1009
01:01:48,679 --> 01:01:50,478
Možno je to dobrý čas
pre súdruh Yudina

1010
01:01:50,480 --> 01:01:52,438
ísť a pripraviť
tie vzácne prsty.

1011
01:01:52,440 --> 01:01:54,077
Áno. Chvíľu, generále.

1012
01:01:54,079 --> 01:01:56,478
Budem vás dnes večer
správne chytiť.

1013
01:01:56,480 --> 01:01:59,838
- Teším sa na to.
- Nikdy si nikdy neuškáš ruku.

1014
01:01:59,840 --> 01:02:02,597
- Naučila som Nikituinu neter, aby som mohla hrať.
- Ano, ty si urobil.

1015
01:02:02,599 --> 01:02:04,358
To bol celkom salónový recitál.

1016
01:02:04,360 --> 01:02:06,240
Ó, milujem tvoju myšlienku v salóne.

1017
01:02:06,880 --> 01:02:09,117
Máte party trik?
Vybíjanie abecedy?

1018
01:02:10,280 --> 01:02:13,717
Príhovor Malenkov, s ostrými lícnymi
kosťami, podľa požiadaviek.

1019
01:02:13,719 --> 01:02:16,439
Sharp. Nie ostré.
Sharp. Nie ostré.

1020
01:02:17,280 --> 01:02:18,680
Rád by som...

1021
01:02:20,599 --> 01:02:23,358
že jeden zničil, ďakujem.

1022
01:02:23,360 --> 01:02:25,318
Veľa šťastia s výkonom
dnes večer, mimochodom.

1023
01:02:25,320 --> 01:02:28,197
- Ďakujem.
- Nerve-racking, toľko poznámok.

1024
01:02:28,199 --> 01:02:30,439
- Áno.
- Rovnako ako tvoja k Stalinovi.

1025
01:02:32,079 --> 01:02:33,239
Čo mám.

1026
01:02:36,239 --> 01:02:37,677
Poď touto cestou.

1027
01:02:37,679 --> 01:02:40,197
Prečo bola armáda
obmedzená na kasárne?

1028
01:02:40,199 --> 01:02:43,157
Rozhodnutie bolo moje,
podporované súdruhom Malenkovom.

1029
01:02:43,159 --> 01:02:44,597
Hmm. Ach, bolo to naozaj?

1030
01:02:44,599 --> 01:02:46,758
Toto právo, Georgy?
Bolo to tvoje volanie?

1031
01:02:46,760 --> 01:02:50,358
Samozrejme, áno.
Museli sme sa rozhodnúť.

1032
01:02:50,360 --> 01:02:51,798
Diskutujeme o bezpečnosti mesta.

1033
01:02:51,800 --> 01:02:53,637
- Viem.
- Ježiš Kristus.

1034
01:02:53,639 --> 01:02:55,559
Vedel si Coco Chanel na hovno?

1035
01:02:56,480 --> 01:02:59,517
- Nie, nie.
- Počúvaj, počúvaj.

1036
01:02:59,519 --> 01:03:01,278
Moskva sa bude vriecť s ľuďmi.

1037
01:03:01,280 --> 01:03:04,597
Jeho malí ľudia opití na NKVD
nebudú vedieť, čo robiť.

1038
01:03:04,599 --> 01:03:06,157
Bude to tisíce civilistov

1039
01:03:06,159 --> 01:03:07,998
záplavy z celého Ruska.

1040
01:03:08,000 --> 01:03:09,838
Nie, ovládame dav pri zdroji.

1041
01:03:09,840 --> 01:03:11,920
Všetky vlaky a dodávky
do Moskvy boli zrušené.

1042
01:03:13,000 --> 01:03:14,278
- Nemôžete to urobiť.
- Počkaj minútu.

1043
01:03:14,280 --> 01:03:15,517
Ľudia majú právo ho vidieť.

1044
01:03:15,519 --> 01:03:17,557
- Oh, poďme. Nie nie nie.
- Len dočasne.

1045
01:03:17,559 --> 01:03:21,117
Som pohreb. Ja som vlaky.
Toto je koňak, dobre?

1046
01:03:21,119 --> 01:03:24,557
Vybíjam tam pohrebné vankúše
so Slimom Hitlerom...

1047
01:03:24,559 --> 01:03:27,758
calico toto, tafteta,
že a vy ste urobili čo?

1048
01:03:27,760 --> 01:03:30,197
Nie, ja som vlaky
a chcem ich späť.

1049
01:03:30,199 --> 01:03:33,438
No, pozrime sa, kto môže mobilizovať
ako prvý. Zdá sa, že som ja!

1050
01:03:33,440 --> 01:03:35,200
Vykrčieš malé sračky.

1051
01:03:36,039 --> 01:03:38,320
A otvárame dvere.

1052
01:03:54,280 --> 01:03:57,677
Dobre. Ustálené tempo.
Veľmi dobre. Áno, práve tak.

1053
01:04:04,880 --> 01:04:06,519
Skôr ohromujúci, nie?

1054
01:04:08,280 --> 01:04:10,037
A nikto ich nerobí, nie?

1055
01:04:10,039 --> 01:04:11,199
- Nie nie.
- Nie.

1056
01:04:12,199 --> 01:04:13,999
Len okrúť doprava. Ďakujem.

1057
01:04:15,000 --> 01:04:16,597
Nepredpokladám, že by si chcel stoličku?

1058
01:04:16,599 --> 01:04:20,677
Ó, nie, nie, nie. Nemôžem si sadnúť.
Nesedel som, pretože zomrel.

1059
01:04:20,679 --> 01:04:22,239
Človek nemôže. Bol príliš veľký.

1060
01:04:24,559 --> 01:04:25,639
Áno.

1061
01:04:28,360 --> 01:04:29,519
Spomínate si Alexei?

1062
01:04:31,800 --> 01:04:35,077
- Pamätám si všetkých. Je to dar.
- Oh.

1063
01:04:35,079 --> 01:04:36,878
Spomínate si na spôsob,
akým sa smiať?

1064
01:04:39,639 --> 01:04:42,359
- Alexej Kapler, áno, áno.
- Áno.

1065
01:04:43,199 --> 01:04:45,878
Áno, špeciálne pre vás, samozrejme.

1066
01:04:45,880 --> 01:04:48,720
Niektorí nevhodní spolupracovníci.

1067
01:04:49,239 --> 01:04:51,597
Tragické, naozaj.

1068
01:04:51,599 --> 01:04:53,559
Som... Je mi to tak ľúto.

1069
01:04:54,239 --> 01:04:56,639
Áno, dobre, chcem, aby
si ho priviedol späť.

1070
01:04:59,199 --> 01:05:01,159
Spôsob, akým ste priviedli
Molotovovu manželku späť.

1071
01:05:02,800 --> 01:05:04,000
Ona...

1072
01:05:05,159 --> 01:05:08,879
- No, ja by som ju držal ako...
- Áno, ale chcem len jednu osobu.

1073
01:05:09,840 --> 01:05:11,160
Len jedna osoba.

1074
01:05:11,840 --> 01:05:13,680
- OH miláčik.
- Prosím.

1075
01:05:15,199 --> 01:05:17,519
Pre vás sa pokúsim o nemožné.

1076
01:05:26,679 --> 01:05:29,519
Pokračujte v pohybe, ak môžete. Ďakujem.

1077
01:05:29,920 --> 01:05:31,559
Mnoho ľudí na spracovanie.

1078
01:05:40,559 --> 01:05:44,279
Oh, kurva peľ. Mali by z
nich plytvať plynové bomby.

1079
01:05:46,679 --> 01:05:48,559
Počkajte, počkajte, počkajte.
To sa nestane.

1080
01:05:49,159 --> 01:05:52,358
- Je väčšia ako samotná oblasť.
- Vráť sa. Vráť sa.

1081
01:05:52,360 --> 01:05:53,920
Hunker dole.

1082
01:05:56,280 --> 01:05:57,400
Štvrť otočenie.

1083
01:05:59,480 --> 01:06:00,760
Prostredníctvom tejto línie.

1084
01:06:02,320 --> 01:06:05,358
- Ako je Polina?
- Je dobre.

1085
01:06:05,360 --> 01:06:09,320
Môžem pocítiť, akú
ľútosť je pre jej zradu.

1086
01:06:11,639 --> 01:06:13,519
Ježišu Kriste, to sú biskupi.

1087
01:06:15,199 --> 01:06:17,597
Myslel som, že sme zakázali tých šialencov.

1088
01:06:17,599 --> 01:06:19,838
Kýchne na bastardov,
keď prechádzajú.

1089
01:06:19,840 --> 01:06:21,758
- Pozvali ste ich?
- Nie.

1090
01:06:21,760 --> 01:06:25,400
- Opýtajte sa Berieho, ak pozval biskupov.
- Nedávaj mi rozkazy.

1091
01:06:27,159 --> 01:06:29,677
Spýtajte sa Berieho, ak pozval biskupov.

1092
01:06:29,679 --> 01:06:32,679
- Pozvali ste biskupov?
- Áno.

1093
01:06:33,480 --> 01:06:34,838
- Áno.
- No?

1094
01:06:34,840 --> 01:06:36,480
Povedal áno.

1095
01:06:37,239 --> 01:06:39,478
Všetkým na Červenom
námestí dám poukážku

1096
01:06:39,480 --> 01:06:42,918
dovoľujúc jeden kop do
svojej hlúpej tváre.

1097
01:06:42,920 --> 01:06:44,918
Požiada si nejaké lahodné seno?

1098
01:06:44,920 --> 01:06:49,000
Nie, povedal niečo veľmi
zložité o poukážkovom systéme.

1099
01:06:49,440 --> 01:06:53,677
Opýtajte sa Nikita, prečo v
Božom prúde pozval biskupov.

1100
01:06:53,679 --> 01:06:55,838
- Nie, už som vysvetlil, prečo...
- Opýtajte sa Nikita.

1101
01:06:55,840 --> 01:06:57,039
Ty mu povedz...

1102
01:06:58,519 --> 01:07:00,798
- Nevadí. Swap.
- Nie.

1103
01:07:00,800 --> 01:07:02,880
- Len si so mnou vymeniť.
- Povedal som nie.

1104
01:07:03,480 --> 01:07:05,480
Môžeme to vyzerat, ako by
to bolo súčasťou obradu.

1105
01:07:19,119 --> 01:07:20,839
Čo to kurva robíš?

1106
01:07:27,519 --> 01:07:30,077
Zapálené vrecia hovno! Fleabags!

1107
01:07:30,079 --> 01:07:31,679
Mám sa s tým zaobísť?

1108
01:07:34,280 --> 01:07:37,517
Cudzinci. Bol spáchaný
zlý trestný čin.

1109
01:07:37,519 --> 01:07:41,597
Vlasové monštrá v kabátech
vyzdvihli mozog môjho otca

1110
01:07:41,599 --> 01:07:44,157
a poslal ju do Ameriky.

1111
01:07:44,159 --> 01:07:47,480
A títo zradcovia, sania
kohúty a guľky...

1112
01:07:48,320 --> 01:07:50,478
sania kohútov a guľôčok
sionistických...

1113
01:07:50,480 --> 01:07:54,157
New York...
New York sionistickí šialenci v spodničkách.

1114
01:07:54,159 --> 01:07:56,878
Pozri sa na nich. Vidíš?
Tí zlodeji mozgu.

1115
01:07:56,880 --> 01:07:58,717
- Nepreložte to.
- Vidím ťa. Dávajte mi pozor.

1116
01:07:58,719 --> 01:08:01,398
- Je tu jedlo vedľa, pánov.
- Som Stalinov syn!

1117
01:08:01,400 --> 01:08:04,758
Nevezmeš ma.
Nebudem ísť dole!

1118
01:08:04,760 --> 01:08:06,880
Prosím, na tejto strane. Prepáč.
Ospravedlňujem sa.

1119
01:08:07,639 --> 01:08:09,717
Nebudem ticho...

1120
01:08:09,719 --> 01:08:11,599
Viem o hokejovom tíme.

1121
01:08:12,519 --> 01:08:14,918
- Som hlboko...
- Ideme hore. Toto je to.

1122
01:08:14,920 --> 01:08:16,838
Ďakujeme všetkým za vaše...

1123
01:08:16,840 --> 01:08:18,357
Medic!

1124
01:08:18,359 --> 01:08:19,718
Nie dnes!

1125
01:08:19,720 --> 01:08:23,240
Ty si kurva na tej uniforme.
Ty sa kurva chováš.

1126
01:08:23,920 --> 01:08:25,397
Čo sa deje?

1127
01:08:25,399 --> 01:08:27,437
Cítil sa trochu
ohromený, Svetlana.

1128
01:08:27,439 --> 01:08:30,718
Harm. Je to dokonalý
príklad škody.

1129
01:08:30,720 --> 01:08:32,838
- Je v poriadku.
- Poď sem. Vstať.

1130
01:08:32,840 --> 01:08:35,518
- Kto to spravil?
- Urobil som to a ja som si to užil.

1131
01:08:35,520 --> 01:08:36,840
Bolo to už dávno.

1132
01:08:37,800 --> 01:08:39,079
Ak niekto z vás...

1133
01:08:40,720 --> 01:08:42,360
mal by robiť čokoľvek...

1134
01:08:43,159 --> 01:08:45,037
Dobre, dobre, to je mi povedané.

1135
01:08:45,039 --> 01:08:48,077
Som na zastávke celej
Červenej armády na bufet.

1136
01:08:48,079 --> 01:08:49,279
Vy dievčatá vás bavia.

1137
01:08:51,439 --> 01:08:53,518
Si v poriadku? On padol veľmi ťažko.

1138
01:08:53,520 --> 01:08:55,037
Prečo si ho nechal urobiť?

1139
01:08:55,039 --> 01:08:58,317
Áno, mal som zachytiť
päsťou s tvárou.

1140
01:08:58,319 --> 01:09:00,559
Chcem urobiť reč na
otcovom pohrebe.

1141
01:09:01,119 --> 01:09:04,237
- A chcem sa naštvať Grace Kelly.
- Je mi to jedno.

1142
01:09:04,239 --> 01:09:06,477
Chcem urobiť reč na
otcovom pohrebe.

1143
01:09:06,479 --> 01:09:08,199
Druhý súdruh Malenkov, váš názor?

1144
01:09:09,399 --> 01:09:10,479
Myslím, že...

1145
01:09:11,840 --> 01:09:13,878
to môže byť, um...

1146
01:09:13,880 --> 01:09:15,718
- Nie... žiadny problém.
- Ah...

1147
01:09:15,720 --> 01:09:18,197
Technicky, áno, ale prakticky...

1148
01:09:18,199 --> 01:09:20,518
Existujú programové komplikácie.

1149
01:09:20,520 --> 01:09:22,838
Vieš, myslím, že som nesprávne hovoril,
keď som povedal: "Žiadny problém."

1150
01:09:22,840 --> 01:09:25,119
Chcel som povedať, "nie."

1151
01:09:25,840 --> 01:09:26,840
"Problém".

1152
01:09:29,079 --> 01:09:31,918
Ignoruj ma. Ja... Nie je to žiadny problém.

1153
01:09:31,920 --> 01:09:34,117
- Áno. Beriem to ako áno.
- No tak, Nikita.

1154
01:09:34,119 --> 01:09:36,918
Odomkne program a stlačí ho.

1155
01:09:36,920 --> 01:09:38,678
Nebudem ma stlačiť.

1156
01:09:38,680 --> 01:09:41,159
Niekedy sú najkratšie
prejavy najpamätnejšie.

1157
01:09:41,760 --> 01:09:43,838
- No, to je možné.
- Pravda. Ryby! Poďme jesť.

1158
01:09:43,840 --> 01:09:45,638
- Čo sa deje?
- Ja...

1159
01:09:47,199 --> 01:09:49,277
Teším sa na päť skomolených slov

1160
01:09:49,279 --> 01:09:51,437
dovolíme mu predtým,
než začneme flypast.

1161
01:09:51,439 --> 01:09:54,237
Hej, musíme hovoriť.
Najprv vlaky, teraz biskupi.

1162
01:09:54,239 --> 01:09:55,918
Kto s kým sme teraz s kamarátmi?

1163
01:09:55,920 --> 01:09:58,357
- Pozývate starých nacistov?
- Ospravedlnte ma.

1164
01:09:58,359 --> 01:10:01,077
Tieto schody sú ako lezenie
na vrchu Kilimanjaro.

1165
01:10:01,079 --> 01:10:02,718
Som viac potu ako človek.

1166
01:10:02,720 --> 01:10:04,718
- Videl si Vasilyho?
- Áno, urobili sme.

1167
01:10:04,720 --> 01:10:06,838
A ďakujem vám, že ste mi
priviedli tento pohreb.

1168
01:10:06,840 --> 01:10:08,838
No tak, Nicky. Tešíte sa z toho.

1169
01:10:08,840 --> 01:10:11,317
Ale prečo ste museli
pozvať biskupov?

1170
01:10:11,319 --> 01:10:13,918
Čo si myslíte, že som chcel,
aby tu Krista milovali?

1171
01:10:13,920 --> 01:10:15,157
To bol jeho nápad.

1172
01:10:15,159 --> 01:10:17,598
Lavrenti, vy všetci ľudia musia vedieť

1173
01:10:17,600 --> 01:10:19,437
že náboženstvo nikdy
nebolo súčasťou...

1174
01:10:19,439 --> 01:10:22,237
Prednášal si ma?
Stojíte v hale stĺpov

1175
01:10:22,239 --> 01:10:24,519
stále trvá na tom, že Polina je vina?

1176
01:10:25,359 --> 01:10:27,359
No, ona... ona je...

1177
01:10:29,560 --> 01:10:32,437
- Prepáčte. Možno by som nemal mať...
- Oh, poďme.

1178
01:10:32,439 --> 01:10:35,638
Nie nie. Obaja ste nazvali
nevinnou Polinou Molotovou

1179
01:10:35,640 --> 01:10:38,558
zradca a parazita vo vlastnom byte.
Počul som ťa.

1180
01:10:38,560 --> 01:10:41,678
Bola vinná.
Zistili ste, že je vinná.

1181
01:10:41,680 --> 01:10:44,077
A Stalin súhlasil.
Nikto nepochyboval.

1182
01:10:44,079 --> 01:10:46,157
Nikto nepochyboval.
Minulý čas, vidíte.

1183
01:10:46,159 --> 01:10:48,758
V dobrých starých dňoch, za ktoré
ste vyzerali, takýto druh nesúladu

1184
01:10:48,760 --> 01:10:50,437
by ste mali obaja zastreliť.
Obaja.

1185
01:10:50,439 --> 01:10:53,197
Oh, to je len kurva sloves.

1186
01:10:53,199 --> 01:10:54,239
Ó, nie?

1187
01:10:54,640 --> 01:10:58,197
Ospravedlnenie strany, hm?
To požadoval Stalin.

1188
01:10:58,199 --> 01:10:59,397
Správne, súdruh Molotov?

1189
01:10:59,399 --> 01:11:02,558
Um, oddanosť stranickej línii? Áno.

1190
01:11:02,560 --> 01:11:04,558
A vzdanie sa strany,

1191
01:11:04,560 --> 01:11:06,560
že by si vás označil
za zradcu, že?

1192
01:11:07,680 --> 01:11:10,037
Som hanbená a ja... ja...

1193
01:11:10,039 --> 01:11:13,598
Prosím o odpustenie mojej
sobeckej klamlivosti,

1194
01:11:13,600 --> 01:11:16,880
a ja pôjdem a uisťujem Polinu.

1195
01:11:22,000 --> 01:11:23,838
Práve robíte srandu, keď idete.

1196
01:11:23,840 --> 01:11:26,798
- Aká je to hra, Lavrenti?
- Nebuď hysterický.

1197
01:11:26,800 --> 01:11:29,998
- Sme v novej realite.
- Čo, teraz si dobrý človek?

1198
01:11:30,000 --> 01:11:31,317
Uzavrel si polovicu národa.

1199
01:11:31,319 --> 01:11:33,758
Porazili ste ich, znásilnili
ste ich, zabili ste ich.

1200
01:11:33,760 --> 01:11:35,397
Áno, a teraz ich uvoľňujem.

1201
01:11:35,399 --> 01:11:37,678
A nebudete veriť, koľko
bude slobodných.

1202
01:11:37,680 --> 01:11:39,840
Takže teraz chceš, aby vás
verejnosť milovala, je to tak?

1203
01:11:40,720 --> 01:11:42,998
Ohýbate a prasknete
pravdu ako ľudské telo.

1204
01:11:43,000 --> 01:11:44,157
Pravda?

1205
01:11:44,159 --> 01:11:46,838
Toto od muža, ktorý pozval
jeho klaviristu klavír

1206
01:11:46,840 --> 01:11:49,317
hrať na pohrebe, aj keď
prisahala, že zabila Stalina,

1207
01:11:49,319 --> 01:11:50,437
ktorý je teraz mŕtvy.

1208
01:11:50,439 --> 01:11:53,077
Whoa. O čom to hovoríš?

1209
01:11:53,079 --> 01:11:55,397
Chcela Stalina mŕtve a
pozná tvoju rodinu.

1210
01:11:55,399 --> 01:11:57,599
Učila vašu neter na
hranie, pamätajte?

1211
01:11:58,720 --> 01:12:00,000
Myslím, že by ste si to mali prečítať.

1212
01:12:01,399 --> 01:12:05,598
Je to kópia poznámky, ktorú som
našiel v tele Stalina, od klaviristy.

1213
01:12:05,600 --> 01:12:08,077
Je šťastie, že obaja žijeme
v novom Sovietskom zväze

1214
01:12:08,079 --> 01:12:09,437
alebo vy a vaša žena a vaša rodina

1215
01:12:09,439 --> 01:12:12,639
by bola hromada prachu na
podlahe záchodového krematória.

1216
01:12:14,640 --> 01:12:17,638
Kobulov! Môj žalúdok sa šumí.

1217
01:12:17,640 --> 01:12:19,280
Existuje nejaký syr v tejto budove?

1218
01:12:25,760 --> 01:12:28,437
Nie, teraz nemám
čas na tie hovno.

1219
01:12:28,439 --> 01:12:30,000
Počkajte, počkajte, počkajte.
Vráť sa, vráť sa.

1220
01:12:31,079 --> 01:12:32,199
Nie, choď.

1221
01:12:33,600 --> 01:12:37,157
Nové bezpečnostné pokyny.
Reštartujte vlaky, dobre?

1222
01:12:37,159 --> 01:12:40,119
Otvorte hranice mesta a
nechajte ľudí späť do Moskvy.

1223
01:12:42,039 --> 01:12:43,718
Zaslúžia si toho starého muža.

1224
01:12:43,720 --> 01:12:46,119
Pozrime sa, ako sa s tým
Beria s ním stretnú.

1225
01:12:51,800 --> 01:12:54,518
Vlak do Moskvy za päť minút!

1226
01:13:32,439 --> 01:13:35,359
- Čo sa deje?
- Vlaky ich prinášajú.

1227
01:13:42,760 --> 01:13:44,720
Ticho. Pokojné, tiché.

1228
01:13:45,800 --> 01:13:47,039
Otoč sa!

1229
01:13:48,640 --> 01:13:52,397
- Toto je bezpečná oblasť!
- Prišli sme vidieť, súdruh Stalin!

1230
01:13:52,399 --> 01:13:55,157
Späť. Dostať späť. Späť!

1231
01:13:55,159 --> 01:13:56,720
Späť.

1232
01:13:57,399 --> 01:14:00,159
- Zostaň vzadu.
- Zostaňte tam, kde ste!

1233
01:14:02,239 --> 01:14:04,479
Oheň nad hlavou.

1234
01:14:24,520 --> 01:14:26,080
Nenechajte ich preč!

1235
01:14:33,800 --> 01:14:35,518
Toto je vaša práca, však?

1236
01:14:35,520 --> 01:14:37,120
Prečo? Existujú pravopisné chyby?

1237
01:14:38,680 --> 01:14:42,157
Máte nejakú predstavu,
aký je človek Beria?

1238
01:14:42,159 --> 01:14:44,598
Uvoľňuje ľudí z väzenia.

1239
01:14:44,600 --> 01:14:47,200
To bol môj nápad.
Chcel som to urobiť.

1240
01:14:48,319 --> 01:14:51,117
Ja som reformátor. Me.

1241
01:14:51,119 --> 01:14:55,758
Nechceš sa na mňa smiať.
Chcel som prepustiť biskupov.

1242
01:14:55,760 --> 01:14:58,077
- Myslela som, že nenávidíš Cirkev.
- Ja to!

1243
01:14:58,079 --> 01:15:00,880
Povedz mi, že to nie je pravda.
Napísali ste to?

1244
01:15:02,279 --> 01:15:04,758
Stalin zabil moju rodinu, moji priatelia.

1245
01:15:04,760 --> 01:15:08,357
- Zinaida Reich, Kuperchinski.
- Kup... Vedel si Kuperchinského?

1246
01:15:08,359 --> 01:15:10,357
Mala by som vás zastreliť len
preto, že ste povedali jeho meno.

1247
01:15:10,359 --> 01:15:12,558
Druhý súdruh Nikita
Sergejevič, poznáš ma. Aj...

1248
01:15:12,560 --> 01:15:16,277
Zastaviť. Nie, ja... Neviem ťa.
Nepoznáš ma.

1249
01:15:16,279 --> 01:15:20,437
Ty si kurva naučila svoje netečné
lekcie klavíra. Toto je to.

1250
01:15:20,439 --> 01:15:24,077
Nevidíš, čo Beria urobila teraz?
Je mi viazaný na teba.

1251
01:15:24,079 --> 01:15:25,319
Sme zviazaní.

1252
01:15:26,319 --> 01:15:27,798
- Ako rock...
- Viem.

1253
01:15:27,800 --> 01:15:29,437
To je potopenie a...

1254
01:15:29,439 --> 01:15:31,759
Som však istý večným životom.

1255
01:15:33,399 --> 01:15:36,237
Kto kurva v správnej mysli
by chcel večný život?

1256
01:15:36,239 --> 01:15:38,199
Nekonečný rozhovor.

1257
01:15:42,920 --> 01:15:45,437
Hodiny na klavír, Nicky?
Ako je to prsty?

1258
01:15:45,439 --> 01:15:47,758
Urobila vysokú poznámku, že?

1259
01:15:47,760 --> 01:15:49,397
F ostré?

1260
01:15:49,399 --> 01:15:51,598
Áno, dva klauni, jeden
vtip medzi vami.

1261
01:15:51,600 --> 01:15:53,079
Práca na vašom kurva.

1262
01:15:55,079 --> 01:15:56,718
Niečo sa deje tam.

1263
01:15:56,720 --> 01:16:00,397
Nenávidím ho.
Nenávidím ju. Zasraný mokrý box.

1264
01:16:00,399 --> 01:16:03,437
- Môžete byť len srdeční?
- Poznám vŕtačku.

1265
01:16:03,439 --> 01:16:05,998
Usmial sa, potriasť si rukami
a pokúsiť sa im nazvať kuntu.

1266
01:16:06,000 --> 01:16:07,399
Dokonalá. To je perfektné.

1267
01:16:08,319 --> 01:16:10,998
- Koľko?
- 1500.

1268
01:16:11,000 --> 01:16:12,359
- Mŕtve?
- Áno.

1269
01:16:12,880 --> 01:16:15,798
- Potrebujem muža s armádou.
- Prezident minister.

1270
01:16:15,800 --> 01:16:20,037
Našiel som ju. Ona je...
trochu rastú od fotografie.

1271
01:16:20,039 --> 01:16:22,237
Je to veľkosť pštrosa. Nie.

1272
01:16:22,239 --> 01:16:24,157
Dobre, môžeme sa vrátiť
k pôvodnému nápadu

1273
01:16:24,159 --> 01:16:26,798
a nájsť dievča, ktoré
vyzerá ako ona, ale málo?

1274
01:16:26,800 --> 01:16:29,477
Nie vyššie ako toto.
Kriedu si na svoje kreté nohavice.

1275
01:16:29,479 --> 01:16:33,077
Moderný strach moderného vojaka.
Nie je to smrť. Nie je to hladovanie.

1276
01:16:33,079 --> 01:16:34,237
Je to trápenie.

1277
01:16:34,239 --> 01:16:36,758
A potom postavil vlajku
na Hitlerovom bunkre

1278
01:16:36,760 --> 01:16:39,077
alebo vyrazil medveď
s jedným úderom.

1279
01:16:39,079 --> 01:16:42,157
Či tak alebo onak, muž je vojnový hrdina.
Ospravedlňte nás, prosím.

1280
01:16:42,159 --> 01:16:44,558
Počúvajte, bol to Goebbelsov
bunker, nie Hitler.

1281
01:16:44,560 --> 01:16:47,357
Počúvaj ma. Bol som ten,
kto dal vlaky späť.

1282
01:16:47,359 --> 01:16:49,077
- Druhý súdruh...
- Vypadni!

1283
01:16:49,079 --> 01:16:50,798
Alebo vás budem vlepiť do lepkavej buničiny.

1284
01:16:50,800 --> 01:16:53,037
- Ďakujem.
- Čo si kurva myslíš?

1285
01:16:53,039 --> 01:16:55,037
Neviem, dobre, ale urobil som to.

1286
01:16:55,039 --> 01:16:57,798
- A naozaj potrebujem tvoju pomoc.
- Urobiť čo?

1287
01:16:57,800 --> 01:16:59,477
Na ulici sú nahromadené telá.

1288
01:16:59,479 --> 01:17:00,558
Je trochu neskoro, nie?

1289
01:17:00,560 --> 01:17:03,037
Čo keby sme to niekomu vinili...

1290
01:17:03,039 --> 01:17:04,838
- Počkaj.
- Kto je mimo kontroly.

1291
01:17:04,840 --> 01:17:07,840
Nicky, buďte veľmi opatrní,
čo hovoríte ďalej.

1292
01:17:08,560 --> 01:17:09,640
Kto?

1293
01:17:10,920 --> 01:17:12,079
Beria.

1294
01:17:13,039 --> 01:17:15,477
Musím nahlásiť tento rozhovor.

1295
01:17:15,479 --> 01:17:17,037
Hrozba robiť škodu

1296
01:17:17,039 --> 01:17:19,798
alebo brániť akémukoľvek
členovi prezídia v procese...

1297
01:17:19,800 --> 01:17:21,558
Pozrite sa na svoju posranú tvár.

1298
01:17:24,439 --> 01:17:26,237
Nikita Khrushchev.

1299
01:17:26,239 --> 01:17:29,638
- Máte gule ako kremeľské kupoly.
- Zastav. Byť vážny. Ste v?

1300
01:17:29,640 --> 01:17:33,317
Som v tom, že som tu. Ten hlupák si
myslí, že môže ísť do Červenej armády.

1301
01:17:33,319 --> 01:17:37,037
Som prdeli do Nemecka. Myslím, že
môžem zobrať masku v šialenú vestu.

1302
01:17:37,039 --> 01:17:39,758
- Musí to byť zajtra.
- Zajtra?

1303
01:17:39,760 --> 01:17:41,838
Prepáč.
Zaneprázdňujete si vlasy alebo čo?

1304
01:17:41,840 --> 01:17:43,277
Zajtra je pohreb.

1305
01:17:43,279 --> 01:17:46,279
Áno, deň, keď je celé kurva armáda
v meste so svojimi zbraňami.

1306
01:17:47,600 --> 01:17:48,998
To je perfektné.

1307
01:17:49,000 --> 01:17:51,798
Ale potrebujeme prezidium na palube.
Každý z nich.

1308
01:17:51,800 --> 01:17:54,518
Áno áno áno...
Malenkov je trochu zložitý.

1309
01:17:54,520 --> 01:17:57,878
- Nie. Všetkých potrebujeme.
- No, dostanem ho.

1310
01:18:03,840 --> 01:18:05,317
- Koľko?
- 1500.

1311
01:18:05,319 --> 01:18:08,558
Nájdite Chruščov. Chcem s ním
hovoriť o jeho budúcnosti.

1312
01:18:08,560 --> 01:18:10,120
Veľmi krátka rozhovor.

1313
01:18:11,439 --> 01:18:14,197
Ak by si mi mohol urobiť láskavosť
a len kývam, keď hovorím.

1314
01:18:14,199 --> 01:18:16,117
Ľudia sa na mňa
pozerajú na uistenie

1315
01:18:16,119 --> 01:18:17,718
a nemám tušenie, čo sa deje.

1316
01:18:17,720 --> 01:18:20,678
Privedieme situáciu pod kontrolu.
Objednávka bude obnovená.

1317
01:18:20,680 --> 01:18:23,758
Tento démon opäť spustil vlaky.

1318
01:18:23,760 --> 01:18:27,037
A tvoji muži si naštvali
nohavice a zabili 1500 ľudí.

1319
01:18:27,039 --> 01:18:28,437
Ovládali sme dav.

1320
01:18:28,439 --> 01:18:30,077
Títo ľudia nemali byť tam.

1321
01:18:30,079 --> 01:18:31,237
Obviňate mŕtvych

1322
01:18:31,239 --> 01:18:32,437
za svoju vlastnú smrť?

1323
01:18:32,439 --> 01:18:35,638
Poviem vám, kto bude obviňovaný.
Budem viniť.

1324
01:18:35,640 --> 01:18:37,720
Tento vrahový vrece bude obviňovaný.

1325
01:18:39,000 --> 01:18:40,199
Poďme odtiaľto preč.

1326
01:18:43,279 --> 01:18:46,518
- Druhá, tvoja dievčina. Dievča.
- Ach! Tak tu si.

1327
01:18:47,640 --> 01:18:49,718
Ste pripravení na balkónovú vlnu?

1328
01:18:49,720 --> 01:18:52,437
Kto prevezme plechovku
pre toto farrago hovno?

1329
01:18:52,439 --> 01:18:54,638
To je jednoduché. Chruščov.
Opäť dal vlaky.

1330
01:18:54,640 --> 01:18:56,598
A ty si zastrelil ľudí,
aby sa z nich dostali.

1331
01:18:56,600 --> 01:18:58,277
- Áno, má na to miesto.
- Nie, nie.

1332
01:18:58,279 --> 01:19:00,037
Nemá zmysel Nikita Chruščov.

1333
01:19:00,039 --> 01:19:03,077
No, čo je to s tým?
Obviňujeme bezpečnostné sily.

1334
01:19:03,079 --> 01:19:05,197
Správny? Horkovískí
dôstojníci na zemi.

1335
01:19:05,199 --> 01:19:07,077
Prepáč. Prepáč.

1336
01:19:07,079 --> 01:19:09,397
Stále máte pracovný mozog?

1337
01:19:09,399 --> 01:19:12,437
Ty hlúpe zviera.
I som bezpečnostné sily

1338
01:19:12,439 --> 01:19:15,518
a ja sa nestanem zločincom
pre túto katastrofu.

1339
01:19:15,520 --> 01:19:18,878
Pozrite, aj keď sa dostanete
obviňovať, zatvárame rad.

1340
01:19:18,880 --> 01:19:21,437
Ak má niekto na vás pop,
musí nás najprv prísť.

1341
01:19:21,439 --> 01:19:24,197
Áno, dobrý nápad.
Daj mi dievča. Dobre?

1342
01:19:24,199 --> 01:19:26,878
- Veľa z toho je to vlastné.
- Ty krysa bez chrbtice.

1343
01:19:26,880 --> 01:19:29,558
Ste len mŕtvola, ktorú sme
podporovali v korzet.

1344
01:19:29,560 --> 01:19:31,397
- Och...
- Hej, hej, jednoduché.

1345
01:19:31,399 --> 01:19:34,598
Je načase, aby si všetci uvedomili,
kto si držal dýky z chrbta.

1346
01:19:34,600 --> 01:19:37,718
Ukázať nejakú skurvenú úctu.
Ja... mám... mám...

1347
01:19:37,720 --> 01:19:40,157
Mám dokumenty.
Mám na vás všetky dokumenty.

1348
01:19:40,159 --> 01:19:41,998
Ty, 13. marca 1937.

1349
01:19:42,000 --> 01:19:45,317
Zolotovove štúdie.
Štyridsaťdva mŕtvych, 173 vyhnaných.

1350
01:19:45,319 --> 01:19:47,197
- Tvoj podpis.
- Beria, to stačí!

1351
01:19:47,199 --> 01:19:49,878
Áno, podpísali ste
život svojho bratra!

1352
01:19:49,880 --> 01:19:52,437
Myslíš, že to bolo jednoduché?
Ty bastard!

1353
01:19:52,439 --> 01:19:53,718
Bagrov, Gorev.

1354
01:19:53,720 --> 01:19:55,918
Ako ste to urobili svedomie?

1355
01:19:55,920 --> 01:19:59,477
A Zykov! Zýková!
Slabý bezúhonný, bezvýrazný Zykov.

1356
01:19:59,479 --> 01:20:00,559
Vy všetci!

1357
01:20:01,800 --> 01:20:04,199
Vy všetci.
Mám na vás všetky dokumenty!

1358
01:20:04,600 --> 01:20:05,678
Videl som, čo ste urobili.

1359
01:20:05,680 --> 01:20:07,437
Viem pravdu.
Všetko je napísané.

1360
01:20:07,439 --> 01:20:11,479
Všetko je napísané na veľmi...
na veľmi skurvenom dlhom zozname!

1361
01:20:13,520 --> 01:20:15,600
Stačí ich vyzdvihnúť.

1362
01:20:17,239 --> 01:20:18,678
Urobili sme to? Hm?

1363
01:20:18,680 --> 01:20:22,317
Stretneme sa zajtra po pohrebe.

1364
01:20:22,319 --> 01:20:24,477
Vymenujem niektorých obetných baránkov.

1365
01:20:24,479 --> 01:20:27,357
Môžeme popraviť niekoľko
dôstojníkov, ktorí vystrelili.

1366
01:20:27,359 --> 01:20:28,638
- Nič sa nestalo.
- Si v poriadku?

1367
01:20:28,640 --> 01:20:31,718
Len takí kamaráti a kamaráti
by mohli takto kričať.

1368
01:20:31,720 --> 01:20:34,237
Správne, tak to napravíme
vo výbore, dobre?

1369
01:20:34,239 --> 01:20:37,277
Správne, správne...
Používa vás, Georgy.

1370
01:20:37,279 --> 01:20:39,357
Používa vás a potom vás zabije.

1371
01:20:39,359 --> 01:20:42,237
- Videl si tie doklady.
- O čom to rozprávaš?

1372
01:20:42,239 --> 01:20:45,357
Ježiš, Nicky, ukázal na teba.
Nevykazoval na mňa.

1373
01:20:45,359 --> 01:20:46,798
Nie, povedal "všetci".

1374
01:20:46,800 --> 01:20:49,718
Nie nie.
Bol som tam, vieš?

1375
01:20:49,720 --> 01:20:52,638
- A šiel "všetci".
- Áno, "všetci".

1376
01:20:52,640 --> 01:20:54,758
- Nie nie.
- Áno.

1377
01:20:54,760 --> 01:20:56,678
- "Vy všetci."
- My všetci.

1378
01:20:56,680 --> 01:20:59,157
Nie, povedal "všetci".

1379
01:20:59,159 --> 01:21:03,477
Viete, všetci si môžete
pobozkať s ruským zadkom.

1380
01:21:03,479 --> 01:21:04,759
Všetci vy.

1381
01:21:05,680 --> 01:21:07,000
Na balkóne. Poďme.

1382
01:21:21,680 --> 01:21:24,237
Prečo nás Molotov chcel
stretnúť za úsvitu?

1383
01:21:24,239 --> 01:21:27,237
- Plánuje duel?
- Povedal, že chce začať čoskoro.

1384
01:21:27,239 --> 01:21:28,399
Vrah!

1385
01:21:29,159 --> 01:21:31,357
Zabili ste stovky, Nicky.

1386
01:21:31,359 --> 01:21:33,519
Určite ste dostali váš veľký pohreb.

1387
01:21:34,279 --> 01:21:36,718
- Už to ľutujem.
- Nastúp si do auta.

1388
01:21:36,720 --> 01:21:39,157
- Čo?
- Nemôžem hovoriť. Nastúp si do auta.

1389
01:21:45,880 --> 01:21:48,077
Vidím, že sa mučie.

1390
01:21:48,079 --> 01:21:50,918
Toto je pre hladné uši.

1391
01:21:50,920 --> 01:21:53,758
Ovládače.

1392
01:21:56,359 --> 01:21:58,159
Poďme ho doviesť.

1393
01:21:58,680 --> 01:22:00,117
- Kto?
- Beria.

1394
01:22:00,119 --> 01:22:02,638
Zradný had priniesol biskupov.

1395
01:22:02,640 --> 01:22:04,157
Vrátil Polinu.

1396
01:22:04,159 --> 01:22:06,477
On výslovne ignoroval
všetky Stalinove rozkazy.

1397
01:22:06,479 --> 01:22:08,799
Jeho muži otvorili
nevinných ľudí.

1398
01:22:09,680 --> 01:22:12,638
On dostane vinu.
Chytrý, čo, Nicky?

1399
01:22:12,640 --> 01:22:14,518
Áno, Beria je tu vrah.

1400
01:22:14,520 --> 01:22:17,798
Takto bol postavený Sovietský zväz.
Nie s biskupmi.

1401
01:22:17,800 --> 01:22:21,157
Dnes Beria dostane osem-noha
kríž do jeho zadku.

1402
01:22:21,159 --> 01:22:23,037
- Dobre.
- Ja...

1403
01:22:23,039 --> 01:22:25,798
Mala som nočné mory, ktoré
mali väčší zmysel ako toto.

1404
01:22:25,800 --> 01:22:28,678
- Teraz máme väčšinu.
- Áno, vy.

1405
01:22:28,680 --> 01:22:32,880
- Vy dva, ja a Bulganin.
- Mikojan a Malenkov.

1406
01:22:33,600 --> 01:22:35,998
- Nie... ale stále máme väčšinu.
- Nie nie nie.

1407
01:22:36,000 --> 01:22:37,397
Všade vôbec alebo vôbec.

1408
01:22:37,399 --> 01:22:41,037
Oh, poďme. Slava, len...
Prepáčte, práve ste povedali...

1409
01:22:41,039 --> 01:22:43,077
- Všetko je zapnuté alebo je vypnuté.
- Nie...

1410
01:22:43,079 --> 01:22:47,197
To je to, čo by si Stalin želal.
Výbor ako jeden.

1411
01:22:47,199 --> 01:22:51,277
Ale musíte rýchlo konať, súdruh.
Rýchlo konať alebo byť mŕtvy.

1412
01:22:51,279 --> 01:22:53,918
Áno, strýko Nicky bude mŕtvy

1413
01:22:53,920 --> 01:22:55,918
ak nezačína, nie?

1414
01:22:55,920 --> 01:22:57,239
Áno on je.

1415
01:22:58,439 --> 01:23:00,039
Ako je môj hosť?

1416
01:23:00,479 --> 01:23:02,639
Áno, pracujem na svojom prejave.
To je dobré.

1417
01:23:03,119 --> 01:23:04,279
Niečo som vám priniesol.

1418
01:23:06,279 --> 01:23:07,598
Nie.

1419
01:23:07,600 --> 01:23:09,558
Nepijem.
Používam vodu.

1420
01:23:09,560 --> 01:23:11,477
Je to len pokojné nervy.

1421
01:23:11,479 --> 01:23:12,878
Áno, vlastne budem
potrebovať niečo z toho.

1422
01:23:12,880 --> 01:23:15,400
- Nie. Nepite.
- Nie, nepijem.

1423
01:23:16,279 --> 01:23:18,998
- Ako je to reč?
- Um... ba-dum-ba-dum...

1424
01:23:19,000 --> 01:23:20,119
Môj otec...

1425
01:23:21,600 --> 01:23:24,240
bol teplý a mohutný medveď,

1426
01:23:24,760 --> 01:23:29,598
a sme jeho 170 miliónov
osirotených mláďat.

1427
01:23:29,600 --> 01:23:33,558
Ruské mláďatá, gruzínske mláďatá,
arménske mláďatá, litovské...

1428
01:23:33,560 --> 01:23:35,798
Zanecháme vám to. Poď.

1429
01:23:35,800 --> 01:23:37,718
Takže litovské mláďatá,

1430
01:23:37,720 --> 01:23:40,878
Ukrajinské mláďatá, moldavské mláďatá...

1431
01:23:40,880 --> 01:23:42,039
Svetlana.

1432
01:23:44,439 --> 01:23:45,799
Alexej je mŕtvy.

1433
01:23:50,279 --> 01:23:52,000
15. marca 1949.

1434
01:23:53,000 --> 01:23:56,477
Pokus o útek z
Kolymy s 12 ďalšími.

1435
01:23:56,479 --> 01:23:57,998
Popravený. Prepáč.

1436
01:23:58,000 --> 01:23:59,918
Ale povedal si, že ho dostaneš späť.

1437
01:23:59,920 --> 01:24:05,197
Počúvaj, to bolo mimo moju priamu kontrolu.
To jednoducho nebolo možné.

1438
01:24:05,199 --> 01:24:07,918
Áno, ale povedali ste, že
sa pokúsite o nemožné.

1439
01:24:07,920 --> 01:24:11,840
Nenávidím byť střízlivý. Je to
strašná, strašná nálada, ktorá má byť.

1440
01:24:13,119 --> 01:24:14,397
Prečo neprechádzame týmto prejavom

1441
01:24:14,399 --> 01:24:15,798
- ešte raz?
- Posaď sa.

1442
01:24:15,800 --> 01:24:17,237
Zlez zo mňa.
Vidím, čo robíte.

1443
01:24:17,239 --> 01:24:18,759
- Nechcem sedieť.
- Posaď sa.

1444
01:24:19,399 --> 01:24:21,079
Nechcem sedieť!

1445
01:24:24,680 --> 01:24:29,277
Správne, veľa úžasných vecí
bolo vykonané v službe Únie.

1446
01:24:29,279 --> 01:24:31,237
Boli vyrobené dôkazy.

1447
01:24:31,239 --> 01:24:33,838
Tí, ktorí sú zodpovední,
sa nájdu...

1448
01:24:33,840 --> 01:24:36,397
A čo im urobíte?
Spýtajte sa ich na smrť?

1449
01:24:36,399 --> 01:24:37,518
Vieš, čo robím?

1450
01:24:37,520 --> 01:24:39,798
Ponúkam vám a nafúknutú
moju ochranu.

1451
01:24:39,800 --> 01:24:43,800
- Nie sme deti!
- Ste skutočným poslucháčom. Ďakujem.

1452
01:24:45,079 --> 01:24:47,718
- Nie som dieťa.
- Áno si. Áno si.

1453
01:24:47,720 --> 01:24:51,838
A ja vás varujem, držte sa po mojom boku,
alebo budete obaja zbití dovnútra von

1454
01:24:51,840 --> 01:24:53,918
a zavreli sa do vrán ostatnými.

1455
01:24:53,920 --> 01:24:55,157
Prečo by som ti mal veriť?

1456
01:24:55,159 --> 01:24:57,279
Pretože som jediný,
kto vám hovorí.

1457
01:24:58,720 --> 01:25:00,000
Never nikomu.

1458
01:25:11,119 --> 01:25:14,798
Georgy, Georgy.
Georgy, musíme konať dnes.

1459
01:25:14,800 --> 01:25:16,157
Akt, ty ty?

1460
01:25:16,159 --> 01:25:19,798
Aktivujte sa úzkostlivo, konajte
úctivo ako my ostatní, prosím.

1461
01:25:19,800 --> 01:25:21,758
Rozumiete, aké dôležité je to?

1462
01:25:21,760 --> 01:25:23,878
- Mohol by si...
- Miesta, kamaráti, prosím.

1463
01:25:23,880 --> 01:25:26,037
Vytvorte obidve strany...
Druhý, veľmi ďakujem.

1464
01:25:26,039 --> 01:25:28,277
Ak by ste sa mohli pripojiť
k tvojim kamarátom.

1465
01:25:28,279 --> 01:25:29,559
- Ďakujem.
- Dočerta.

1466
01:25:35,199 --> 01:25:37,317
Dobre, chlapi, poďme. Zdvihnite to.

1467
01:25:37,319 --> 01:25:39,518
- Toto je to.
- Poď. Poďme.

1468
01:25:39,520 --> 01:25:40,678
- Ktorú nohu?
- Ľavá noha.

1469
01:25:40,680 --> 01:25:42,077
Nemám dobrú rovnováhu.

1470
01:25:42,079 --> 01:25:43,397
Poriadku. Áno.

1471
01:25:43,399 --> 01:25:45,079
Ooh. Argh.

1472
01:25:48,640 --> 01:25:50,638
Georgy...

1473
01:25:50,640 --> 01:25:53,838
Teraz nie. Bože.

1474
01:25:55,520 --> 01:25:59,520
- Georgy, musíme skutočne hovoriť.
- Zmlkni. Majte nejakú úctu.

1475
01:26:00,119 --> 01:26:02,838
- Je Malenkov na palube?
- Áno, 100 percent.

1476
01:26:02,840 --> 01:26:04,477
Sedieť hore, kovboj.

1477
01:26:04,479 --> 01:26:08,357
- Je s nami Malenkov?
- Verte mi, 100 percent.

1478
01:26:08,359 --> 01:26:09,758
Áno!

1479
01:26:09,760 --> 01:26:12,598
- Takže ste na palube, potom, Molotov?
- Áno.

1480
01:26:12,600 --> 01:26:14,758
Poriadku. Máte teda mňa, Nicky.

1481
01:26:14,760 --> 01:26:18,237
Položte svoje tanečné topánky.

1482
01:26:18,239 --> 01:26:20,840
- Ktorým spôsobom...
- Vľavo.

1483
01:26:21,600 --> 01:26:22,878
Dobre.

1484
01:26:22,880 --> 01:26:26,239
Dobre, poďme a chyťme
prasa do hrnca.

1485
01:26:27,560 --> 01:26:31,718
Stalinova láska k
národu bola neochvejná.


1486
01:26:31,720 --> 01:26:36,798
Takže teraz musíme vziať
svoju neochvejnú bolesť,


1487
01:26:36,800 --> 01:26:40,357
naša neochvejná láska,

1488
01:26:40,359 --> 01:26:45,918
a s ním budovať neochvejnú, neochvejnú...
budúcnosť.

1489
01:26:45,920 --> 01:26:47,918
Zbrane, prosím, páni.

1490
01:26:47,920 --> 01:26:51,197
Starajte sa o to.
Nechcem, aby to odišlo.

1491
01:26:51,199 --> 01:26:55,477
Dnes sme sa pozastavili.
Zastavíme v žiaľ a smútok.


1492
01:26:55,479 --> 01:26:59,119
Ale nie je samo o sebe
pauza súčasťou revolúcie?

1493
01:27:03,840 --> 01:27:05,117
Myslím že to je.

1494
01:27:05,119 --> 01:27:07,037
Dobre, poďme tango.

1495
01:27:07,039 --> 01:27:08,758
Počuli ste ho, páni. Poďme.

1496
01:27:08,760 --> 01:27:11,117
Musíme prijať naše hrozné straty

1497
01:27:11,119 --> 01:27:13,760
so silou a láskou
k nášmu národu...


1498
01:27:14,479 --> 01:27:17,037
že Stalin sám držal

1499
01:27:17,039 --> 01:27:18,479
vo svojom mocnom srdci.

1500
01:27:20,399 --> 01:27:21,639
Skontrolujte stánky.

1501
01:27:23,399 --> 01:27:26,037
Sľubujeme vám práva a slobody...

1502
01:27:26,039 --> 01:27:28,638
chlieb... a pokoj.

1503
01:27:31,119 --> 01:27:34,479
Môj otec bol veľkým
sociálnym vedcom.


1504
01:27:35,079 --> 01:27:38,317
Ale my, ľudia Sovietskeho zväzu,

1505
01:27:38,319 --> 01:27:40,399
nie sú laboratórnymi zvieratami.

1506
01:27:42,800 --> 01:27:45,640
My všetci sme len mláďatá.

1507
01:27:46,439 --> 01:27:48,197
Ruské mláďatá,

1508
01:27:48,199 --> 01:27:50,277
Gruzínske mláďatá,

1509
01:27:50,279 --> 01:27:52,638
Arménske mláďatá,

1510
01:27:52,640 --> 01:27:54,477
Litovské mláďatá...

1511
01:27:54,479 --> 01:27:57,039
Lotyšské mláďatá...

1512
01:27:57,600 --> 01:27:59,760
Estónske mláďatá.

1513
01:28:08,239 --> 01:28:10,718
- Veľmi dobrý prejav, Lavrenti.
- Ďakujem.

1514
01:28:10,720 --> 01:28:13,437
Áno, "chlieb a pokoj".
Vedel som, že to bude fungovať.

1515
01:28:14,600 --> 01:28:16,120
Bolo to medzi "mierom" a "klobásami".

1516
01:28:16,520 --> 01:28:20,280
Oba dobré veci, ale viete,
kde ste s klobásou.

1517
01:28:21,159 --> 01:28:25,277
Ozve sa vaše meno.
Malenkov hrdina. Dobrý chlapec.

1518
01:28:25,279 --> 01:28:27,237
Vasilyho tvár, keď
leteli lietadlá.

1519
01:28:28,399 --> 01:28:30,598
Mali by si to trošku poskakovať.

1520
01:28:30,600 --> 01:28:33,477
Chudák Vasily. Niekedy som zvedavý,
či je určený pre tento svet.

1521
01:28:33,479 --> 01:28:36,397
Pozdravujem vás, Top Boy,
a pozdravujem svoj strih.

1522
01:28:36,399 --> 01:28:38,439
- Goodnight, Viedeň.
- Georgy.

1523
01:28:40,159 --> 01:28:42,197
Na stretnutí sa
uskutoční opatrenie.

1524
01:28:42,199 --> 01:28:43,359
Akcia? Aké kroky?

1525
01:28:44,520 --> 01:28:47,240
Je to dôvod, prečo ma každý zaobchádza
tak, ako by chcel šukávať moju sestru?

1526
01:28:48,439 --> 01:28:50,878
Žukov má všetkých na
palube proti Berii.

1527
01:28:50,880 --> 01:28:52,558
- Keď som to počul, súhlasil som tiež.
- Áno áno.

1528
01:28:52,560 --> 01:28:57,317
Ale Jukov...
sa nevzťahuje na Sovietsky zväz.

1529
01:28:57,319 --> 01:29:00,477
Som riadenie Sovietskeho zväzu.

1530
01:29:00,479 --> 01:29:02,277
- Rozumiete tomu?
- Áno.

1531
01:29:02,279 --> 01:29:05,518
Teraz sa mi páči a budem rád
počúvať to, čo má povedať.

1532
01:29:05,520 --> 01:29:07,798
Určite budete mať
šancu s ním hovoriť.

1533
01:29:07,800 --> 01:29:11,197
Možno to, čo môžeme urobiť,
je dať Berii mierne zníženie,

1534
01:29:11,199 --> 01:29:13,559
Neviem, ministerstvo pre rybné hospodárstvo.

1535
01:29:15,920 --> 01:29:19,359
Dobre, chlapci.
Zoznámte sa s dátumami pre večer.

1536
01:29:19,920 --> 01:29:21,480
Vezmem vysokú blondínku.

1537
01:29:23,600 --> 01:29:26,037
Tvoji otcovia, čas odložiť náš smútok

1538
01:29:26,039 --> 01:29:29,878
a začnite písať ďalšiu kapitolu
našej veľkej histórie.

1539
01:29:29,880 --> 01:29:31,718
- Prezident Malenkov...
- Pokračujte.

1540
01:29:31,720 --> 01:29:34,317
Položka jedna, nešťastné
udalosti včera večer.

1541
01:29:34,319 --> 01:29:37,918
Je jasné, že poľutovaniahodné
úmrtia mnohých občanov...

1542
01:29:37,920 --> 01:29:41,397
Súdruhovia. Druhorovia, rád
by som navrhol novú agendu.

1543
01:29:41,399 --> 01:29:43,878
Položka jedna, správanie
súdruhu Beria.

1544
01:29:43,880 --> 01:29:46,277
Vyslaní. Čas na inventarizáciu.

1545
01:29:46,279 --> 01:29:48,558
Ak máte vážny návrh, súdruh,

1546
01:29:48,560 --> 01:29:49,918
Navrhujem "Iný podnik".

1547
01:29:49,920 --> 01:29:51,437
Obviňujem súdruhu Beriu

1548
01:29:51,439 --> 01:29:53,477
centralizovať moc v rámci
svojho ministerstva

1549
01:29:53,479 --> 01:29:55,518
na úkor strany a
ústredného výboru...

1550
01:29:55,520 --> 01:29:58,197
- Neexistuje žiadny predložený pohyb.
- Prekračovanie Sovietskeho zväzu.

1551
01:29:58,199 --> 01:30:00,918
Zbožňujem toto nešťastné
porušenie protokolu. Georgy.

1552
01:30:00,920 --> 01:30:03,638
Porušenie, môj zadok!
Toto je ad hoc návrh.

1553
01:30:03,640 --> 01:30:06,558
Bude to pre vás veľmi zlé.
Georgy, Georgy!

1554
01:30:06,560 --> 01:30:08,998
Georgy, stlačte
tlačidlo pod stôl.

1555
01:30:09,000 --> 01:30:11,077
- Stlačte tlačidlo, Georgy.
- Aké tlačidlo?

1556
01:30:11,079 --> 01:30:13,000
- Zatknite toho blázna.
- Kde je tlačidlo?

1557
01:30:15,359 --> 01:30:17,518
Veľa šťastia, dámy.

1558
01:30:17,520 --> 01:30:18,878
Stráže!

1559
01:30:21,600 --> 01:30:22,678
Stráže!

1560
01:30:22,680 --> 01:30:24,477
Ruky alebo ťa budem
strieľať tvárou v tvár.

1561
01:30:24,479 --> 01:30:25,838
Stráže!

1562
01:30:25,840 --> 01:30:27,317
Oh, hovno.

1563
01:30:27,319 --> 01:30:28,920
- Stráže!
- Oi!

1564
01:30:32,279 --> 01:30:34,239
Ak chcete prácu vykonať
správne, zavolajte armádu.

1565
01:30:34,760 --> 01:30:36,237
Odoberte si pás.

1566
01:30:36,239 --> 01:30:37,998
Je ťažké utiecť
svojimi nohavičkami.

1567
01:30:38,000 --> 01:30:40,518
Ak chcete hovoriť s generálom Žukovom,
teraz máte tvoju príležitosť.

1568
01:30:40,520 --> 01:30:43,160
Vyplivte to, Georgy.
Tu uskutočnite prevrat.

1569
01:30:43,720 --> 01:30:45,437
Má nôž za členok.

1570
01:30:45,439 --> 01:30:48,237
- Ste hanba.
- Daj mu hlavu dobrý kop.

1571
01:30:48,239 --> 01:30:50,277
- Cítite sa lepšie.
- Všetko včas.

1572
01:30:50,279 --> 01:30:55,838
Oh, rád by som si šplhal pokožku
z vašej spokojnej tváre.

1573
01:30:55,840 --> 01:30:58,397
Nie s tým, nebudete.
Tak poď.

1574
01:31:04,119 --> 01:31:05,920
Prepáčte, súdruhovia.

1575
01:31:06,439 --> 01:31:08,197
- Nesprávna miestnosť.
- Aslanov.

1576
01:31:08,199 --> 01:31:09,998
- Choď a zabije ich.
- Kobulov.

1577
01:31:10,000 --> 01:31:11,357
- Môžme?
- Ano správne.

1578
01:31:11,359 --> 01:31:13,119
Poďme to spraviť.
Georgy, poď teraz.

1579
01:31:13,760 --> 01:31:15,560
Oblek nefunguje bez tohto pásu.

1580
01:31:23,359 --> 01:31:24,479
Oh, hovno.

1581
01:31:28,479 --> 01:31:30,998
Tretie dvere vľavo. Naľavo.

1582
01:31:31,000 --> 01:31:33,037
Túto chvíľu zobrazujem

1583
01:31:33,039 --> 01:31:35,399
každý deň za posledné tri desaťročia.

1584
01:31:36,720 --> 01:31:39,317
Zatknite zamestnancov.
Zatknite všetkých zamestnancov spoločnosti Beria.

1585
01:31:39,319 --> 01:31:41,678
Pozrite sa na spálne.

1586
01:31:41,680 --> 01:31:43,638
Vyjsť. Si v bezpečí.
Tadiaľto. Vyjdite týmto spôsobom.

1587
01:31:43,640 --> 01:31:45,277
Si v bezpečí. Vyjsť.

1588
01:31:45,279 --> 01:31:47,319
- Ty, zober si ju.
- Tadiaľto.

1589
01:31:49,640 --> 01:31:51,558
Je to pre vás toľko magistérium?

1590
01:31:51,560 --> 01:31:53,558
Táto šaráda? To je toaleta!

1591
01:31:53,560 --> 01:31:56,518
No, mali by ste sa cítiť ako
doma, potom, maličkosť.

1592
01:31:56,520 --> 01:31:57,598
Sakra ma.

1593
01:31:57,600 --> 01:32:00,998
Georgyho oči naozaj robia, že
vás idú okolo vás. Je to divné.

1594
01:32:01,000 --> 01:32:03,157
Prečo tu visia obraz
mojej babičky?

1595
01:32:04,760 --> 01:32:07,117
To je šialenstvo.
To je šialenstvo.

1596
01:32:07,119 --> 01:32:09,838
- Zaslúži si súd.
- Dostane súdny proces. Pokojne.

1597
01:32:09,840 --> 01:32:12,518
Georgy!
Nemôžem sa ani pozrieť do očí.

1598
01:32:12,520 --> 01:32:15,117
- Vina. Guilty, všetci vy.
- Nič nepovedz.

1599
01:32:15,119 --> 01:32:18,558
Georgy, prekonáš to.
Urobil som. Trvalo mi asi päť minút.

1600
01:32:18,560 --> 01:32:21,598
H - Ako dlho je tu armáda?
Teraz sme v plnom limitu.

1601
01:32:21,600 --> 01:32:24,918
Nie dlho. Musíme počkať,
kým NKVD opustí Kremeľ.

1602
01:32:24,920 --> 01:32:29,117
V takom prípade, ak nikto
nenamieta, budem stráviť kopek.

1603
01:32:29,119 --> 01:32:30,800
Je to vzrušenie, myslím.

1604
01:32:34,199 --> 01:32:35,638
Správne, držte oheň.

1605
01:32:35,640 --> 01:32:38,157
Držte si oheň. Držte si oheň!

1606
01:32:38,159 --> 01:32:40,199
Armáda je späť.
Chýbal si nás?

1607
01:32:43,479 --> 01:32:45,519
- Vezmite zbrane.
- No tak, tak.

1608
01:32:48,399 --> 01:32:51,759
Dobre, Judy Garlandová, chlapci a dievčatá.
Je to showtime.

1609
01:32:54,119 --> 01:32:55,237
Georgy.

1610
01:32:55,239 --> 01:32:58,558
- Georgy, musíte to podpísať teraz.
- Nie nie.

1611
01:32:58,560 --> 01:33:01,560
Nie. Zaslúži si spravodlivý proces.
Je to jeden z nás.

1612
01:33:03,520 --> 01:33:06,197
Čo Tukhachevského a Piatakov?

1613
01:33:06,199 --> 01:33:07,838
Získali súd?

1614
01:33:07,840 --> 01:33:09,680
A čo Sokolnikov?

1615
01:33:10,159 --> 01:33:12,397
Kto ho prosil, aby sa staral
o svoju staršiu matku.

1616
01:33:12,399 --> 01:33:15,519
A čo robil toto monštrum?
Uškrtil ju pred sebou.

1617
01:33:17,520 --> 01:33:18,680
Je príliš neskoro.

1618
01:33:19,239 --> 01:33:22,800
Jediná možnosť, ktorú máme, je
medzi jeho smrťou a jeho pomstou.

1619
01:33:23,840 --> 01:33:25,680
A ty to kurva podpisuješ.

1620
01:33:38,079 --> 01:33:39,519
Chcem, aby to zaznamenalo:

1621
01:33:40,159 --> 01:33:42,079
Toto nebol môj prvý postup.

1622
01:33:45,079 --> 01:33:47,000
Stalin by to miloval.

1623
01:33:52,680 --> 01:33:54,920
Prostredníctvom dverí.

1624
01:33:57,359 --> 01:34:00,357
- Získajte stôl.
- Dovoľte mi prejsť.

1625
01:34:00,359 --> 01:34:02,759
Sedte ho tu. Posaďte sa.

1626
01:34:03,640 --> 01:34:06,718
- Dobre, dobre.
- Toto... Toto je travesty!

1627
01:34:06,720 --> 01:34:09,678
Všetci ste svedkami zločinu...
kriminálna travestácia.

1628
01:34:09,680 --> 01:34:11,798
Poď!

1629
01:34:11,800 --> 01:34:14,598
Žiadam... Požadujem... Naštvaním sa!

1630
01:34:14,600 --> 01:34:17,197
Žiadam svoje práva podľa článku...

1631
01:34:17,199 --> 01:34:20,437
- Budete prestať biť?
- Prečítajte si to, Georgy.

1632
01:34:20,439 --> 01:34:22,197
- Tu je tvoj súd.
- Vypľuť to.

1633
01:34:22,199 --> 01:34:24,638
- Maršál?
- Generálny tajomník súdruhu!

1634
01:34:24,640 --> 01:34:27,037
- Pokračujte!
- Prečítajte si to.

1635
01:34:27,039 --> 01:34:29,397
Máte súdiť ma!
Máte súdiť ma!

1636
01:34:29,399 --> 01:34:30,598
- Ja ťa odsudzujem!
- Na teba!

1637
01:34:30,600 --> 01:34:34,117
Som ťa súdiť!
Ja vás všetkých posúdim. Vy všetci.

1638
01:34:34,119 --> 01:34:36,277
- Kde je logika?
- Nicky, prečítaj si to.

1639
01:34:36,279 --> 01:34:37,638
Chcete, aby som si ju prečítal?

1640
01:34:37,640 --> 01:34:39,998
- Prečítajte si to, Nicky.
- No tak, Nicky, prečítaj si to.

1641
01:34:40,000 --> 01:34:41,918
"Ste obvinený

1642
01:34:41,920 --> 01:34:44,037
"používať svoju pozíciu
ministra vnútra

1643
01:34:44,039 --> 01:34:46,317
- "sprisahanie proti Sovietskemu zväzu..."
- Zradca!

1644
01:34:46,319 --> 01:34:50,117
S cieľom posielať záujmy
cudzích mocností. "

1645
01:34:50,119 --> 01:34:52,638
Zahraničné mocnosti?
Ktorý, skurvený mesiac?

1646
01:34:52,640 --> 01:34:55,998
"Ste tiež obvinený z
347 počtov znásilnení,

1647
01:34:56,000 --> 01:34:59,758
"sexuálnej deviantnosti a
buržoáznej nemorálnosti

1648
01:34:59,760 --> 01:35:03,678
a činy zvrátenia s deťmi
mladšími ako sedem rokov. "

1649
01:35:03,680 --> 01:35:05,237
Exotické pre staré Beria!

1650
01:35:05,239 --> 01:35:07,237
Sedem rokov!

1651
01:35:07,239 --> 01:35:10,077
Násilníci! Násilníci! Ste násilníci!

1652
01:35:10,079 --> 01:35:11,798
Chyba! Chyba! Chyba!

1653
01:35:11,800 --> 01:35:13,838
- Pokračujte.
- "Petra Niková, vo veku 13 rokov".

1654
01:35:13,840 --> 01:35:18,437
"Nadia Ranová, vo veku 14 rokov.
Magya Holovic, sedem rokov. "

1655
01:35:18,439 --> 01:35:20,518
Chcete prečítať zoznam sami?

1656
01:35:20,520 --> 01:35:24,317
"Vy ste obvinení zo zrady a
protisovietskeho správania.

1657
01:35:24,319 --> 01:35:27,357
Súd vás považuje za vinného a odsúdil
vás, aby ste boli zastrelený. "

1658
01:35:27,359 --> 01:35:29,758
Zrušujem to.

1659
01:35:29,760 --> 01:35:31,357
Vytiahnite ho von.

1660
01:35:31,359 --> 01:35:32,599
Nie prosím!

1661
01:35:33,199 --> 01:35:35,758
Prosím, nezastrieľajte ma!
Neubližujte mi.

1662
01:35:35,760 --> 01:35:38,598
Zastreľ ho!

1663
01:35:38,600 --> 01:35:40,277
Dostaňte ho von. Poď!

1664
01:35:40,279 --> 01:35:42,319
Dostať sa odtiaľ...

1665
01:35:45,279 --> 01:35:46,559
No, to už bolo hotovo.

1666
01:35:48,720 --> 01:35:50,159
Poď, pozri sa.

1667
01:35:51,720 --> 01:35:52,878
Poď.

1668
01:35:52,880 --> 01:35:54,918
Toto je pre nás.
Toto je pre ľudí.

1669
01:35:54,920 --> 01:35:56,440
Všetci radi? Správne mŕtvy?

1670
01:35:56,920 --> 01:36:00,197
- Všetko zničené, Lavrenti.
- No tak, vystačte.

1671
01:36:00,199 --> 01:36:02,237
Odpusťte sa späť do Gruzínska, mŕtveho.

1672
01:36:02,239 --> 01:36:04,157
- Na skalách.
- Bolo to hovno, že som vás poznal.

1673
01:36:04,159 --> 01:36:05,239
Kto má svetlo?

1674
01:36:06,479 --> 01:36:07,679
Získajte plechovky.

1675
01:36:10,720 --> 01:36:12,280
Želám si, aby to mohol
starý muž vidieť.

1676
01:36:16,199 --> 01:36:17,319
To bude robiť.

1677
01:36:22,359 --> 01:36:23,880
Sakra peklo.

1678
01:36:25,000 --> 01:36:28,079
Som prekliaty.
Bol to zaneprázdnený starý týždeň.

1679
01:36:28,600 --> 01:36:32,197
Vidíš? Starý Molotov
stále má nejaké plány.

1680
01:36:36,920 --> 01:36:39,157
Budem ťa pochovať v dejinách.

1681
01:36:39,159 --> 01:36:42,437
- Počuješ ma?
- To stačí.

1682
01:36:42,439 --> 01:36:43,879
To stačí. No tak, teraz.

1683
01:36:45,119 --> 01:36:48,199
Cítite ako tupý kôň,
vy pálte mozog.

1684
01:36:50,359 --> 01:36:52,359
To je spôsob, akým
vyriešite problém, nie?

1685
01:36:54,920 --> 01:36:56,277
Je mi ľúto, že tu musíš byť.

1686
01:36:56,279 --> 01:36:59,197
Dúfam, že ste Berieovi nepovedali,
že bude v bezpečí pred škodou.

1687
01:36:59,199 --> 01:37:02,838
Budete v bezpečí, dobre?
Vasily tiež. Ak ma počúvaš.

1688
01:37:02,840 --> 01:37:05,117
Prečo by sme neboli v bezpečí?

1689
01:37:05,119 --> 01:37:07,397
- O čom to rozprávaš?
- Len teraz buďte ticho.

1690
01:37:07,399 --> 01:37:10,039
- Odmietam ticho zakaždým...
- Proste buď ticho!

1691
01:37:12,560 --> 01:37:15,039
Vasilije tu v Rusku,
kde sa o ne postaráme.

1692
01:37:16,479 --> 01:37:17,679
Prečítajte si to.

1693
01:37:18,439 --> 01:37:19,599
Vienna?

1694
01:37:24,279 --> 01:37:26,437
- Keby som zostala, mohol by som obsahovať Vasiliu.
- Nie nie.

1695
01:37:26,439 --> 01:37:29,277
Nie, idete do Viedne. Zostáva.

1696
01:37:29,279 --> 01:37:31,277
Nemôžeme mať opitého blázna

1697
01:37:31,279 --> 01:37:33,317
šírenie konšpiračných
teórií po celom svete.

1698
01:37:33,319 --> 01:37:35,437
- Nie je... Nie je to zlé.
- Počúvaj ma.

1699
01:37:35,439 --> 01:37:38,479
- On je len chorý.
- Nie nie.

1700
01:37:40,800 --> 01:37:42,320
Chápete, čo sa deje?

1701
01:37:44,359 --> 01:37:47,119
Takto sa ľudia zabíjajú, keď
ich príbehy nezodpovedajú.

1702
01:37:49,800 --> 01:37:50,920
Bezpečné cesty.

1703
01:37:55,319 --> 01:37:56,719
Nikdy som si nemyslela, že by si to bol ty.

1704
01:38:04,039 --> 01:38:05,559
Teraz môžeme otočiť roh.

1705
01:38:06,279 --> 01:38:09,599
Jo.
Dajte všetky krviprelievanie za sebou.

1706
01:38:15,920 --> 01:38:17,640
Obávam sa však o Malenkova.

1707
01:38:20,159 --> 01:38:21,359
Môžeme mu veriť?

1708
01:38:21,920 --> 01:38:23,720
Môžete niekedy dôverovať slabému mužovi?

1709
01:39:33,385 --> 01:39:38,385
Titulky podľa výbušniny

1709
01:39:39,305 --> 01:39:45,782
Podpor nás a staň sa VIP členom,