PB_S04E01 - Slovak subtitles [Download .srt file]

1
00:00:05,160 --> 00:00:06,930
Volám sa Michael Scofield.

2
00:00:07,350 --> 00:00:08,960
A som utečenec.

3
00:00:12,340 --> 00:00:15,090
Pred 3 týždňami som bol
v panamskom väzení.

4
00:00:17,440 --> 00:00:20,310
A práve vtedy za mnou
prišli zo Spoločnosti.

5
00:00:22,000 --> 00:00:26,830
Je to skorumpovaná organizácia, ktorá je
zapletená vo všetkých sférach priemyslu a vo vláde.

6
00:00:27,890 --> 00:00:29,760
Dali mi dve možnosti.

7
00:00:30,540 --> 00:00:33,760
Buď dostanem jedného ich muža -
Jamesa Whistlera z toho väzenia,

8
00:00:36,060 --> 00:00:38,740
alebo zabijú jedinú ženu,
ktorú som kedy miloval.

9
00:00:39,070 --> 00:00:40,910
Doktorku Saru Tancredi.

10
00:00:43,270 --> 00:00:46,400
Splnil som svoju čas dohody
a Whistlera som odtiaž dostal.

11
00:00:47,390 --> 00:00:52,650
Ale Spoločnos zabila Saru aj napriek tomu.

12
00:00:56,620 --> 00:00:59,820
Neviem prečo chcela Spoločnos
dosta Jamesa Whistlera z väzenia,

13
00:00:59,940 --> 00:01:02,580
no sledoval som ho až sem do Los Angeles.

14
00:01:03,640 --> 00:01:06,640
Je tu spolu s ďalšou agentkou Spoločnosti,
ktorú poznám iba ako Gretchen.

15
00:01:08,810 --> 00:01:11,150
Tou istou agentkou, ktorá zabila Saru.

16
00:01:13,280 --> 00:01:15,420
Dnes sa to skončí.

17
00:01:16,990 --> 00:01:19,070
Prišiel som si po spravodlivos.

18
00:01:19,240 --> 00:01:22,350
Spravodlivos, ktorú ako viem,
mi systém nemôže poskytnú.

19
00:01:25,220 --> 00:01:27,130
Takže ak čítate tento list,

20
00:01:27,480 --> 00:01:30,040
viete že som zomrel pri pomste
Sarinej smrti.

21
00:01:32,000 --> 00:01:38,074
Umiestnite VaĹĄu reklamu priamo tu.

22
00:01:42,300 --> 00:01:44,000
www.PRISONBREAK.sk
uvádza

23
00:01:44,001 --> 00:01:48,000
Prison Break
4.01 - Scylla

24
00:01:55,040 --> 00:01:57,640
Vezmeme tú dátovú kartu,
odhodíme ju po ceste

25
00:01:57,650 --> 00:01:58,900
a padáme odtiaž.

26
00:01:59,060 --> 00:02:00,880
Kto je tým kontaktom,
pre ktorého to tam necháme?

27
00:02:00,890 --> 00:02:03,770
Spoločnos chce tú kartu naspä, bodka.

28
00:02:03,790 --> 00:02:04,850
Jediné, čo by a malo trápi

29
00:02:04,860 --> 00:02:06,550
je ako dosta tento voz čo najrýchlejšie
odtiažto.

30
00:02:06,630 --> 00:02:07,980
Oh, ja ho odtiažto dostanem

31
00:02:07,990 --> 00:02:09,360
o to sa neboj.

32
00:02:09,920 --> 00:02:12,930
Radšej sa postaraj o to, aby bol tvoj zadok
spä na tom sedadle načas.

33
00:02:16,230 --> 00:02:19,130
Keď to vybavíš, môžeš prís
potom za mnou na izbu

34
00:02:19,140 --> 00:02:21,180
a slovíčko "nie" nie je práve v mojom slovníku.

35
00:02:21,870 --> 00:02:23,800
Len sa uisti, že nám zaplatí.

36
00:02:58,950 --> 00:03:00,320
Dnu a von.

37
00:03:46,080 --> 00:03:47,330
Rád a opä vidím.

38
00:03:47,540 --> 00:03:48,450
Ja tiež.

39
00:03:48,460 --> 00:03:49,770
Nejakú dobu som o tebe nepočul.

40
00:03:49,780 --> 00:03:49,950

41
00:03:49,960 --> 00:03:52,750
- Bol som zvedavý, či mᚠešte záujem
- Mám a vežký.

42
00:03:52,760 --> 00:03:54,680
No, musím k tomu pristupova opatrne.

43
00:03:54,690 --> 00:03:56,300
Iste tomu rozumieš.

44
00:03:58,250 --> 00:03:59,670
Pre koho to kupuješ?

45
00:04:00,140 --> 00:04:01,360
Pre konkurenta?

46
00:04:01,620 --> 00:04:03,390
- Zahraničie?
- Jason,

47
00:04:03,390 --> 00:04:05,090
Vieš, že ti to nemôžem poveda.

48
00:04:06,120 --> 00:04:07,760
Už vyjednávame celé mesiace.

49
00:04:07,770 --> 00:04:09,300
Splnil som všetky tvoje podmienky.

50
00:04:10,030 --> 00:04:11,520
Súhlasil som, že sa tu stretneme.

51
00:04:15,370 --> 00:04:17,170
Chceš mi tú kartu preda alebo nie?

52
00:04:28,910 --> 00:04:30,300
Hneď som spä.

53
00:04:45,380 --> 00:04:47,560
Tožko tajomstiev na malom kúsku plastu.

54
00:04:48,760 --> 00:04:50,730
Dám ti malú radu

55
00:04:51,150 --> 00:04:54,020
a celkom zadarmo

56
00:04:55,180 --> 00:04:56,770
Buď s tou vecou opatrný.

57
00:04:56,990 --> 00:04:59,360
Spoločnos urobí všetko pre to,
aby ju dostala naspä.

58
00:04:59,520 --> 00:05:00,750
Akoby som nevedel.

59
00:05:31,320 --> 00:05:33,630
Čo do pekla robíš? Musíme vypadnú!

60
00:05:33,660 --> 00:05:35,100
Musím ukry zbraň.

61
00:05:35,220 --> 00:05:36,890
Vezmi zbraň so sebou!

62
00:05:50,290 --> 00:05:51,640
Kde je?

63
00:05:52,970 --> 00:05:56,140
Michael, ty tomu nerozumieš.

64
00:05:56,150 --> 00:05:58,920
Zavolaj Gretchen, nech sem ihneď príde.

65
00:05:59,000 --> 00:06:00,350
Musíš mi veri.

66
00:06:00,670 --> 00:06:02,170
Nie som tvoj nepriatež, Michael.

67
00:06:02,220 --> 00:06:03,450
James.

68
00:06:06,540 --> 00:06:07,850
Musíme odís.

69
00:06:07,960 --> 00:06:09,610
Vieš že aj napriek všetkému...

70
00:06:10,050 --> 00:06:11,650
ak by tu Sara teraz mohla by,

71
00:06:11,660 --> 00:06:12,840
povedala by mi, aby som a nezabíjal.

72
00:06:12,850 --> 00:06:13,770
Taká ona bola.

73
00:06:13,780 --> 00:06:14,830

74
00:06:14,840 --> 00:06:16,980
Takého človeka si mi vzala.

75
00:06:17,220 --> 00:06:18,120
James,

76
00:06:18,130 --> 00:06:19,620
Nepovedal si mu?

77
00:06:20,140 --> 00:06:21,830
Prišiel pred piatimi... Sklapni!

78
00:06:22,080 --> 00:06:24,140
Gretchen, pozri sa na mňa.

79
00:06:25,350 --> 00:06:26,330
Toto je za Saru.

80
00:06:26,340 --> 00:06:27,610
Nikdy som Saru nezabila.

81
00:06:27,890 --> 00:06:30,530
Nečakal by som od niekoho ako ty,
že by sa k tomu postavil dôstojne.

82
00:06:31,050 --> 00:06:33,360
Prisahám Bohu, že je nažive.

83
00:06:33,670 --> 00:06:35,070
Neurážaj ma.

84
00:06:35,210 --> 00:06:36,530
A neurážaj ju.

85
00:06:36,540 --> 00:06:37,560
Utiekla.

86
00:06:37,570 --> 00:06:39,680
Vedeli sme, že ak na to prídeš,
nebudeme ma na vrch.

87
00:06:39,690 --> 00:06:41,570
Celé som to zinscenovala.

88
00:06:41,580 --> 00:06:43,700
- Môj brat videl...
- hlavu v krabici!

89
00:06:43,710 --> 00:06:44,950
z mŕtvoly

90
00:06:45,120 --> 00:06:47,060
Spýtaj sa Lincolna, čo skutočne videl.

91
00:06:47,080 --> 00:06:49,000
- Vypočuj ju Michael.
- Neklam mi.

92
00:06:49,010 --> 00:06:51,180
Ja ti neklamem, Lincoln
na to skočil,

93
00:06:51,190 --> 00:06:52,370
ty si na to skočil,
zabralo to.

94
00:06:54,680 --> 00:06:55,750
Michael.

95
00:06:56,020 --> 00:06:57,270
Tak kde je?

96
00:06:57,280 --> 00:06:59,280
Poviem ti, až budeme vonku.

97
00:06:59,440 --> 00:07:00,210
Práve teraz,

98
00:07:00,220 --> 00:07:02,050
sa musíme odtiažto dosta.

99
00:07:02,060 --> 00:07:03,440
Našli telá.

100
00:07:06,070 --> 00:07:07,620
- Daj mi zbraň.
- Ona klame.

101
00:07:07,630 --> 00:07:08,730
Skutočne?

102
00:07:08,740 --> 00:07:10,510
Ak potiahneš kohútik, tak
to nikdy nezistíš.

103
00:07:12,070 --> 00:07:12,760
Zabi ho, James.

104
00:07:12,770 --> 00:07:13,580
Zmlkni.

105
00:07:13,590 --> 00:07:14,760
Kde je?

106
00:07:14,910 --> 00:07:16,170
Kde je Sara?!

107
00:07:16,380 --> 00:07:17,440
Michael,

108
00:07:17,970 --> 00:07:19,690
ak mi nedᚠtú zbraň,

109
00:07:20,070 --> 00:07:21,720
strelím a do hlavy!

110
00:07:34,250 --> 00:07:35,450
Padáme.

111
00:07:39,000 --> 00:07:41,070
Máme tu dvojnásobnú vraždu v Hoteli Roosevelt.

112
00:08:01,590 --> 00:08:02,770
Sara.

113
00:08:25,640 --> 00:08:27,040
Vieš aký je rozdiel

114
00:08:27,050 --> 00:08:29,490
medzi perfektne zvládnutou operáciou

115
00:08:29,730 --> 00:08:31,420
a zbabranou misiou?

116
00:08:31,510 --> 00:08:34,670
- Pane?
- Je to malý vedúci oddiel.

117
00:08:34,670 --> 00:08:36,630
Spojenci strávili dva a pol roka

118
00:08:36,640 --> 00:08:38,820
plánovaním invázie v Normandii

119
00:08:38,830 --> 00:08:41,190
ale v deň D ostala iba hŕstka mužov

120
00:08:41,200 --> 00:08:42,800
na kúsku pláže

121
00:08:42,810 --> 00:08:45,720
ktorá rozhodla o osude žudstva.

122
00:08:46,590 --> 00:08:48,380
Narážam na to, Gretchen,

123
00:08:48,390 --> 00:08:50,700
že aj ten najlepší plán je iba taký dobrý

124
00:08:50,710 --> 00:08:53,380
ako jeho pohyblivé časti v teréne,
ktoré ho uskutočňujú.

125
00:08:53,390 --> 00:08:56,100
Generál, máme Vašu kartu,
kde je problém?

126
00:08:56,810 --> 00:08:58,220
Nemáme nič.

127
00:08:58,220 --> 00:08:59,740
Je to duplikát.

128
00:08:59,750 --> 00:09:01,210
Takmer dokonalý,

129
00:09:01,320 --> 00:09:02,770
no duplikát.

130
00:09:02,780 --> 00:09:03,780
To nie je možné.

131
00:09:03,790 --> 00:09:04,870
- Videla som...
- Vieš

132
00:09:04,880 --> 00:09:06,510
aké je pre mňa dôležité získa

133
00:09:06,520 --> 00:09:07,710
tú kartu Gretchen

134
00:09:07,720 --> 00:09:10,130
Vieš, že je to bezpečnostná trhlina

135
00:09:10,140 --> 00:09:13,070
ktorá môže ma katastrofálne následky

136
00:09:13,080 --> 00:09:13,980
pre Spoločnos.

137
00:09:13,990 --> 00:09:15,930
Jediná vec, ktorá pripadá do úvahy...

138
00:09:16,510 --> 00:09:17,650
je že tam bol slepý bod

139
00:09:17,660 --> 00:09:19,200
keď Whistler zasiahol ciež.

140
00:09:19,700 --> 00:09:22,620
Možno spravil duplikát a stále má ten originál

141
00:09:23,100 --> 00:09:24,310
Ty si ho najala.

142
00:09:25,140 --> 00:09:26,970
Ty si ho vytiahla až na vrchol.

143
00:09:26,980 --> 00:09:29,290
Ty si trvala na tom, že ho dostaneme zo Sona

144
00:09:29,910 --> 00:09:31,050
Museli sme.

145
00:09:31,200 --> 00:09:33,150
Už bol v kontakte s ciežom.

146
00:09:33,160 --> 00:09:35,310
V tom čase to bolo buď on, alebo nikto, pane.

147
00:09:36,130 --> 00:09:39,120
Aké sú tvoje záujmy v tejto veci?

148
00:09:40,050 --> 00:09:41,300
Nemám s tým nič spoločné.

149
00:09:41,310 --> 00:09:41,940
Whistler jednal na vlastnú päs.

150
00:09:41,950 --> 00:09:43,240
Prisahám Vám.

151
00:09:44,570 --> 00:09:46,220
Generál, môžem to napravi.

152
00:09:46,990 --> 00:09:48,260
Vycvičili ste ma.

153
00:09:48,450 --> 00:09:50,440
Zrejme nie dostatočne.

154
00:09:54,360 --> 00:09:56,560
Vieš, čo mᚠrobi.

155
00:09:59,030 --> 00:10:00,110
Prosím

156
00:10:00,120 --> 00:10:01,770
Mám bankový účet v Dubaji

157
00:10:01,840 --> 00:10:03,870
zo zvyšku tajného fondu z Kobry 2

158
00:10:03,880 --> 00:10:04,780
Je tvoj

159
00:10:04,790 --> 00:10:06,190
Nie, prosím, prosím...

160
00:10:14,380 --> 00:10:15,500
Prosím

161
00:10:15,930 --> 00:10:17,400
Hej, to som ja.

162
00:10:17,740 --> 00:10:18,870
Kde si, človeče?

163
00:10:18,880 --> 00:10:20,260
Los Angeles.

164
00:10:20,500 --> 00:10:21,430
Si v poriadku, Michael?

165
00:10:21,440 --> 00:10:23,320
Nie... ja som v bezpečí.

166
00:10:23,830 --> 00:10:25,580
Vďaka Bohu, vďaka Bohu.

167
00:10:26,260 --> 00:10:27,010
Ako sa má LJ

168
00:10:27,020 --> 00:10:29,600
a Sofia?
- No, sú...

169
00:10:29,610 --> 00:10:31,420
V podstate sa na nich práve pozerám.

170
00:10:31,430 --> 00:10:32,410
Sú v poriadku.

171
00:10:32,730 --> 00:10:34,540
Počul si o Sona?

172
00:10:34,630 --> 00:10:35,750
Čo s ňou?

173
00:10:35,760 --> 00:10:37,270
Zhorela do tla pred troma dňami.

174
00:10:37,280 --> 00:10:38,760
Väzni sa vzbúrili.

175
00:10:38,770 --> 00:10:39,600
Žiadne stopy o Bellickovi,

176
00:10:39,610 --> 00:10:41,110
T-Bagovi, alebo Sucrem.

177
00:10:41,120 --> 00:10:42,230
Sucrem?

178
00:10:42,300 --> 00:10:44,040
Dostali ho - neviem ako..

179
00:10:44,050 --> 00:10:45,920
teda, na zozname všetkých väzňov

180
00:10:45,930 --> 00:10:47,840
bolo aj jeho meno, keď sa to stalo.

181
00:10:48,830 --> 00:10:51,010
Našiel som Whistlera a Gretchen

182
00:10:51,920 --> 00:10:54,900
A, uh...

183
00:10:55,300 --> 00:10:56,650
Gretchen povedala...

184
00:10:59,060 --> 00:11:00,850
že Sara je stále nažive.

185
00:11:04,530 --> 00:11:06,000
Čo si videl, Linc?

186
00:11:06,010 --> 00:11:07,530
Čo tým myslíš, že čo som videl, Michael?

187
00:11:07,540 --> 00:11:10,000
Potrebujem, aby si mi povedal presne, čo si videl

188
00:11:10,480 --> 00:11:11,930
Michael, Sara je mŕtva.

189
00:11:11,960 --> 00:11:12,970
No, povedal si,

190
00:11:12,980 --> 00:11:14,480
že to bolo v garáži, však?
Takže tam bola tma...

191
00:11:14,490 --> 00:11:16,140
Hej, bola tam tma.

192
00:11:18,440 --> 00:11:20,750
Ale ak sa ma pýtaš, či som vytiahol tú hlavu

193
00:11:21,100 --> 00:11:24,140
aby som sa uistil, či je to Sara,
nie Michael, nevytiahol

194
00:11:24,150 --> 00:11:25,680
LJ povedal, že

195
00:11:27,640 --> 00:11:29,760
iba počul, ako Saru zabili, však?

196
00:11:29,880 --> 00:11:31,500
Musíš sa vráti spa, prosím.

197
00:11:31,510 --> 00:11:33,210
Vrᝠsa. Začnime...

198
00:11:33,220 --> 00:11:34,970
Začnime nový život.

199
00:11:35,630 --> 00:11:37,110
Pozdrav odo mňa Sofiu

200
00:11:37,110 --> 00:11:38,420
a LJ-ovi povedz...

201
00:11:39,450 --> 00:11:41,160
že ho stýko žúbi.

202
00:11:41,220 --> 00:11:43,080
Michael, nerob to prosím.

203
00:12:05,570 --> 00:12:06,780
Von, von!

204
00:12:07,170 --> 00:12:09,640
Potrebuješ lepšiu ventiláciu tam vzadu, amigo.

205
00:12:10,350 --> 00:12:11,180
Nechceš to preloži?

206
00:12:11,190 --> 00:12:12,110
Kašli na to.

207
00:12:12,120 --> 00:12:13,200
Gracias.

208
00:12:16,930 --> 00:12:17,860
Kde je tvoja mama?

209
00:12:17,870 --> 00:12:18,720
Bude tu.

210
00:12:18,730 --> 00:12:19,910
Čo tým myslíš, že tu bude?

211
00:12:19,920 --> 00:12:21,210
Beží... beží nám čas.

212
00:12:21,220 --> 00:12:22,610
- Už som tam mal by.
- Neboj sa.

213
00:12:22,620 --> 00:12:24,030
Moja mama by sa na mňa nevykašlala.

214
00:12:26,610 --> 00:12:28,010
Aspoň doteraz tak nikdy neurobila.

215
00:12:29,360 --> 00:12:30,160
Bradley!

216
00:12:30,170 --> 00:12:31,410
Tu som!

217
00:12:31,670 --> 00:12:32,970
Mami! Mami!

218
00:12:32,980 --> 00:12:35,670
Vravel som ti! Neboj sa, stihneš to!

219
00:12:45,800 --> 00:12:47,070
Ako sa to volá?

220
00:12:47,140 --> 00:12:49,140
Europeangoldfinch.net.

221
00:12:50,000 --> 00:12:51,970
To jediné môžeme použi na komunikáciu.

222
00:13:20,870 --> 00:13:21,930
Michael.

223
00:13:28,080 --> 00:13:29,530
Nemaj strach, som sám.

224
00:13:30,840 --> 00:13:31,830
Rád a vidím.

225
00:13:31,840 --> 00:13:33,290
Tak kde je tvoj nový najlepší priatež?

226
00:13:36,180 --> 00:13:37,190
O tom nič neviem,

227
00:13:37,200 --> 00:13:38,810
ale Whistler nie je tým, za akého ho považuješ.

228
00:13:40,950 --> 00:13:42,020
Spolupracujeme

229
00:13:42,030 --> 00:13:43,280
proti Spoločnosti.

230
00:13:43,370 --> 00:13:44,410
- Hej?
- Hej.

231
00:13:44,420 --> 00:13:46,080
A čo Gretchen?

232
00:13:46,240 --> 00:13:47,580
Aj ona s vami pracuje?

233
00:13:48,220 --> 00:13:50,060
Potreboval ju pre uskutočnenie svojho plánu.

234
00:13:50,070 --> 00:13:52,380
Pozri, ak by bol zo Spoločnosti, už by a odstrelil

235
00:13:52,390 --> 00:13:54,060
tam na tej konferencii, ako to ona od neho chcela.

236
00:13:54,070 --> 00:13:56,510
Mᚠnejaké informácie o Sare, či nie?

237
00:13:59,580 --> 00:14:01,040
Poďme niekam, kde bude viac súkromia.

238
00:14:01,050 --> 00:14:02,730
Chcem, aby si mi to povedal teraz

239
00:14:02,790 --> 00:14:05,470
Chcem aby si mi to povedal tu a teraz!

240
00:14:05,640 --> 00:14:06,950
Alebo môžeme zavola Gretchen.

241
00:14:06,960 --> 00:14:08,170
Gretchen je mŕtva.

242
00:14:08,180 --> 00:14:09,860
Už sa viac neukázala.

243
00:14:10,520 --> 00:14:12,100
Poďme sa porozpráva, prosím.

244
00:14:17,500 --> 00:14:20,800
S Whistlerom sme boli na tej konferencii,
aby sme získali dátovú kartu.

245
00:14:20,830 --> 00:14:23,150
Je to niečo ako čierna kniha Spoločnosti.

246
00:14:23,990 --> 00:14:27,120
Sú v nej všetci agenti, všetky ich operácie.

247
00:14:27,130 --> 00:14:28,210
Volajú to

248
00:14:28,220 --> 00:14:29,950
"Scylla."

249
00:14:30,400 --> 00:14:31,250
Whistler ju má.

250
00:14:31,260 --> 00:14:32,810
Alex, povedz mi o Sare.

251
00:14:32,820 --> 00:14:34,040
To jediné ma zaujíma.

252
00:14:34,050 --> 00:14:35,550
Rozumiem ti. Nechcem nič viac

253
00:14:35,560 --> 00:14:37,420
než sa vráti domov k žene a synovi.

254
00:14:38,080 --> 00:14:40,330
Ale to sa nestane ani jednému z nás

255
00:14:40,340 --> 00:14:41,950
ak sa nás bude Spoločnos snaži zabi.

256
00:14:41,960 --> 00:14:43,610
Ty nevieš nič o Sare, však?

257
00:14:43,620 --> 00:14:44,480
Whistler áno.

258
00:14:44,490 --> 00:14:45,650
Povedal mi, že vie.

259
00:14:45,660 --> 00:14:47,440
A chce ti to poveda,

260
00:14:48,560 --> 00:14:49,840
no chce niečo na oplátku.

261
00:14:49,850 --> 00:14:51,620
Čo? Čo chce odo mňa?

262
00:14:51,620 --> 00:14:52,790
Porozpráva sa.

263
00:15:05,130 --> 00:15:06,860
Je mi žúto, čo sa stalo minulú noc.

264
00:15:06,870 --> 00:15:08,690
Ak by som mal viac času,
vysvetlil by som ti to lepšie.

265
00:15:08,700 --> 00:15:09,580
Iste.

266
00:15:09,590 --> 00:15:10,890
Čo tu robíme?

267
00:15:10,900 --> 00:15:13,120
- Alex ti povedal o Scylla?
- Áno.

268
00:15:13,320 --> 00:15:14,410
Mám ju.

269
00:15:15,040 --> 00:15:17,450
Už ostáva iba jeden krok k tomu, aby sa dali
prečíta tie dáta.

270
00:15:17,590 --> 00:15:20,140
A ten krok zahŕňa prienik do stráženej budovy.

271
00:15:20,160 --> 00:15:21,760
Takže teraz potrebuješ moju pomoc.

272
00:15:21,770 --> 00:15:22,600
Hej.

273
00:15:22,610 --> 00:15:24,340
Moja kniha, tá vtáčia kniha, ktorú som stratil

274
00:15:24,350 --> 00:15:25,670
v Sona obsahovala informácie

275
00:15:25,680 --> 00:15:27,330
ktoré by pomohli uskutočni ten prienik

276
00:15:27,340 --> 00:15:29,000
no stále sa to dá uskutočni,

277
00:15:29,370 --> 00:15:30,750
s tvojou pomocou.

278
00:15:30,860 --> 00:15:31,980
Kde je Sara?

279
00:15:33,970 --> 00:15:35,480
Jediná vec, ktorú viem naisto...

280
00:15:36,320 --> 00:15:38,090
Pred týždňom, nejaká informácia

281
00:15:38,100 --> 00:15:39,370
prešla sieou.

282
00:15:39,640 --> 00:15:42,170
Sara si možno kúpila lístok na autobus v Santa Fé.

283
00:15:42,180 --> 00:15:43,310
Lístok kam?

284
00:15:43,860 --> 00:15:44,950
Do Chicaga.

285
00:15:45,400 --> 00:15:46,570
Michael, ak je Sara

286
00:15:46,580 --> 00:15:48,380
niekde tam vonku, nie je v bezpečí,
nikto z nás nie je.

287
00:15:48,390 --> 00:15:49,470
Spoločnos vie, že stále máme

288
00:15:49,480 --> 00:15:50,880
tú pravú kartu a práve preto

289
00:15:50,890 --> 00:15:52,260
prišla Gretchen na radu ako prvá.

290
00:15:53,010 --> 00:15:54,390
Myslím, že sme skončili.

291
00:15:54,400 --> 00:15:57,630
Máme šancu raz a navždy

292
00:15:58,600 --> 00:16:00,670
da Scyllu žuďom, ktorí chcú zniči Spoločnos.

293
00:16:00,680 --> 00:16:04,790
Nechcem už viac uteka,
nebudeme už viac uteka.

294
00:16:05,150 --> 00:16:07,340
Posledný mesiac som strávil s myšlienkou,
že Sara je mŕtva

295
00:16:07,350 --> 00:16:08,920
a že je to moja vina.

296
00:16:09,190 --> 00:16:10,990
Ak je tam niekde vonku, nájdem ju.

297
00:16:11,510 --> 00:16:12,540
Na tom jedinom mi záleží.

298
00:16:12,550 --> 00:16:13,900
Toto môžeme stihnú do týždňa.

299
00:16:13,910 --> 00:16:14,920
Menej.

300
00:16:15,390 --> 00:16:17,390
Aspoň mi dovož nech ti ukážem...

301
00:16:56,250 --> 00:16:57,830
Oh, budú mi chýba

302
00:16:57,860 --> 00:17:00,300
tieto stehienka, dievča.

303
00:17:00,330 --> 00:17:05,300
Nechoď.

304
00:17:02,700 --> 00:17:04,960
Toto nie je domov pre bieleho chlapca z Alabamy

305
00:17:06,100 --> 00:17:08,260
Sú tu, pane

306
00:17:08,909 --> 00:17:09,930
Tašky sú zbalené.

307
00:17:23,315 --> 00:17:25,330
Dodržala si svoje slovo

308
00:17:26,130 --> 00:17:28,350
Si vôbec prvá, čo tak urobila. Gracias.

309
00:17:30,890 --> 00:17:33,030
Prečo musíš ís po tom mužovi?

310
00:17:33,120 --> 00:17:34,990
Nemusel by si.

311
00:17:35,000 --> 00:17:38,110
Tam okiaž pochádzam to volajú krvavá pomsta.

312
00:17:38,470 --> 00:17:39,650
Comprende?

313
00:17:40,100 --> 00:17:40,830
Áno.

314
00:17:40,840 --> 00:17:42,360
Michael Scofield ma nechal na pospas smrti

315
00:17:42,370 --> 00:17:44,370
až príliš veža krát, ako sa zdá.

316
00:17:46,020 --> 00:17:48,390
Ako sa povie po španielsky "malý anjel"?

317
00:17:48,400 --> 00:17:49,630
Angelita.

318
00:17:52,370 --> 00:17:55,490
Adios, angelita.

319
00:18:04,330 --> 00:18:05,210
Je to spožahlivé?

320
00:18:05,890 --> 00:18:06,390

321
00:18:06,510 --> 00:18:10,070
Za tie prachy čo platíte, prvá trieda po celú cestu.

322
00:18:11,200 --> 00:18:13,220
Takže týmto kojotom sa dá veri.

323
00:18:15,250 --> 00:18:16,510
Vamanos.

324
00:18:40,100 --> 00:18:41,060
Ako si už videl,

325
00:18:41,070 --> 00:18:44,570
vstupuješ do vežmi vážnej veci.

326
00:18:44,990 --> 00:18:46,250
Uvedomujem si to.

327
00:18:46,410 --> 00:18:48,380
Si za to teraz zodpovedný.

328
00:18:49,290 --> 00:18:51,080
Nemusíte sa obáva.

329
00:18:52,060 --> 00:18:53,290
Čoskoro sa porozprávame.

330
00:18:57,930 --> 00:18:59,560
Je čas to teraz vyčisti.

331
00:19:00,760 --> 00:19:01,890
Dôkladne.

332
00:19:01,900 --> 00:19:05,080
Každého kto bol v kontakte s Whistlerom

333
00:19:05,140 --> 00:19:06,380
Scofield,

334
00:19:07,500 --> 00:19:09,910
Mahone, Burrows.

335
00:19:10,040 --> 00:19:11,900
Burrows je stále v Paname.

336
00:19:12,510 --> 00:19:13,710
Vyčisti to.

337
00:19:25,850 --> 00:19:26,930
Prosím.

338
00:19:27,420 --> 00:19:28,500
Ahoj, Pam.

339
00:19:31,140 --> 00:19:32,410
Kde...

340
00:19:32,610 --> 00:19:33,840
Kde si?

341
00:19:34,180 --> 00:19:35,530
Oh, no vieš

342
00:19:36,600 --> 00:19:38,560
uprostred všetkého, tak ako obyčajne.

343
00:19:38,940 --> 00:19:40,440
Stále v Paname?

344
00:19:40,520 --> 00:19:41,300
Nie.

345
00:19:41,310 --> 00:19:42,410
Nie.

346
00:19:42,600 --> 00:19:43,770
Si v poriadku?

347
00:19:44,430 --> 00:19:45,560
Rozhodne

348
00:19:47,350 --> 00:19:48,450
A ty?

349
00:19:49,190 --> 00:19:50,370
Áno.

350
00:19:50,890 --> 00:19:52,190
A Cameron?

351
00:19:53,670 --> 00:19:54,920
Je v poriadku.

352
00:19:55,310 --> 00:19:57,270
Musím ti poveda, Pam, vieš,

353
00:19:57,280 --> 00:20:01,960
mal som plán ako by sme boli všetci opä spolu

354
00:20:02,360 --> 00:20:03,630
a...

355
00:20:05,260 --> 00:20:07,310
Neprestanem na ňom pracova..

356
00:20:08,690 --> 00:20:11,640
Prečo potrebuješ plán ak chceš s niekým by?

357
00:20:11,640 --> 00:20:14,180
Buď jednoducho s nimi.

358
00:20:16,840 --> 00:20:18,850
Nehovor to, pokiaž to nemyslíš vážne.

359
00:20:19,750 --> 00:20:22,420
pretože obrátim tento svet hore nohami,
aby som sa k tebe vrátil.

360
00:20:23,300 --> 00:20:25,130
Tak to nevrav, pokiaž to nemyslíš vážne.

361
00:20:26,530 --> 00:20:27,720
Myslím to vážne.

362
00:20:30,320 --> 00:20:31,410
Dobre.

363
00:20:34,770 --> 00:20:35,700
No tak dievča,

364
00:20:35,710 --> 00:20:37,130
Neznášam banány, veď to vieš.

365
00:20:37,140 --> 00:20:38,810
Ochutnala som tvoj chili burger.

366
00:20:39,050 --> 00:20:41,460
Chili-chili burger? Zbožnovala si ten chili burger.

367
00:20:41,860 --> 00:20:42,830
Dobre, pripravím ich

368
00:20:42,840 --> 00:20:44,190
podža špeciálneho receptu mojej mamy.

369
00:20:44,200 --> 00:20:45,450
Špeciálneho receptu tvojej mamy?

370
00:20:45,460 --> 00:20:46,520
Zamiluješ si ich.

371
00:20:46,530 --> 00:20:47,350
Skutočne?

372
00:20:47,360 --> 00:20:49,450
Hej! Budeš ich zbožnova.
Ver mi.

373
00:20:51,160 --> 00:20:52,460
Sú lahodné.

374
00:20:55,960 --> 00:20:57,450
Poďme odtiažto. Nechaj ich.

375
00:20:57,490 --> 00:20:59,090
Poďme, chy ma za ruku. LJ!

376
00:21:00,100 --> 00:21:03,200
Poď so mnou.

377
00:21:04,030 --> 00:21:05,450
Lincoln, čo sa deje?

378
00:21:07,050 --> 00:21:08,100
Oci.

379
00:21:08,350 --> 00:21:09,530
Už sme v bezpečí.

380
00:21:09,690 --> 00:21:10,860
- Upokoj sa.
- Nie.

381
00:21:10,870 --> 00:21:12,050
Videl som niekoho.

382
00:21:12,080 --> 00:21:14,060
Vyzeral ako zo Spoločnosti, som si tým istý.

383
00:21:14,420 --> 00:21:16,100
Tak poďme, dobre?

384
00:21:16,380 --> 00:21:17,460
Poďme.

385
00:21:20,360 --> 00:21:21,450
Budeme v poriadku.

386
00:21:21,460 --> 00:21:23,020
Dobre, dobre, hej

387
00:21:28,130 --> 00:21:29,120
Naspä!

388
00:21:29,130 --> 00:21:30,170

389
00:21:30,350 --> 00:21:31,520

390
00:21:44,350 --> 00:21:45,480
Oci!

391
00:21:54,280 --> 00:21:55,650
Oci, musíme beža.

392
00:21:56,560 --> 00:21:58,140
Bežte, bežte odtiažto.

393
00:21:58,150 --> 00:21:59,610
Bež!

394
00:22:21,720 --> 00:22:23,170
Hžadám Alexa.

395
00:22:24,430 --> 00:22:25,960
Neviem, kde je.

396
00:22:27,830 --> 00:22:29,010
Nie?

397
00:22:29,040 --> 00:22:30,020
Nie.

398
00:22:30,030 --> 00:22:32,110
Uh, už sme rozvedení takmer dva roky.

399
00:22:32,120 --> 00:22:34,080
Nie sme v kontakte už mesiace.

400
00:22:34,370 --> 00:22:38,180
Myslím, že sa to mohlo zmeni,
keď je teraz spä v štátoch.

401
00:22:40,190 --> 00:22:42,640
Už vás mám pokrk žudia - kto ste, federál?

402
00:22:42,650 --> 00:22:44,890
Myslíte si, že môžete neustále narúša...

403
00:22:44,900 --> 00:22:46,480
Nie som z vlády, Pam.

404
00:22:47,640 --> 00:22:49,610
Mami, môžeš prís sem?

405
00:22:51,740 --> 00:22:52,970
Rozhovor sa skončil...

406
00:23:35,310 --> 00:23:36,160
Bruce Bennett.

407
00:23:36,170 --> 00:23:37,710
Viete kto volá?

408
00:23:40,430 --> 00:23:41,460
Viem.

409
00:23:42,010 --> 00:23:44,750
Hžadám Saru a práve teraz ste jediná

410
00:23:44,760 --> 00:23:46,910
osoba, o ktorej viem, že mi môže pomôc.

411
00:23:48,120 --> 00:23:49,230
Vydržte..

412
00:23:59,380 --> 00:24:00,400
Kde ste?

413
00:24:00,410 --> 00:24:01,820
Spä v Chicago.

414
00:24:02,430 --> 00:24:03,990
Počuli ste o nej?

415
00:24:04,000 --> 00:24:06,130
Stretnime sa pred hotelom Drake o pol hodiny.

416
00:24:06,140 --> 00:24:09,250
Prosím len mi povedzte ... je nažive?

417
00:24:12,240 --> 00:24:13,480
Ste Michael Scofield?

418
00:24:16,670 --> 00:24:18,100
Ste Michael Scofield?

419
00:24:22,070 --> 00:24:23,690
Áno, som.

420
00:24:23,700 --> 00:24:25,330
Ruky za hlavu.

421
00:24:38,900 --> 00:24:40,410
Michael Scofield.

422
00:24:40,620 --> 00:24:44,060
Špeciálny agent Don Self, národná bezpečnos.

423
00:24:44,810 --> 00:24:47,160
Boli ste pri tom, keď bol zabitý James Whistler?

424
00:24:47,440 --> 00:24:48,750
Ja som ho nezabil.

425
00:24:49,030 --> 00:24:50,280
Viem, že nie.

426
00:24:51,110 --> 00:24:53,820
Bol nezávislý dodávatež.

427
00:24:54,660 --> 00:24:57,130
Ktorý pracoval pre Spoločnos skoro 10 rokov.

428
00:24:57,370 --> 00:25:00,870
Bol určený, aby získal Scyllu keď sa stratila.

429
00:25:03,940 --> 00:25:05,580
Viete čo je Scylla?

430
00:25:05,590 --> 00:25:07,200
Je to malá čierna kniha Spoločnosti.

431
00:25:07,670 --> 00:25:10,630
Takže chystal sa urobi jej kópiu a da mi ju.

432
00:25:10,640 --> 00:25:12,000
Čo chcete odo mňa?

433
00:25:12,730 --> 00:25:14,370
Odsedíte si veža rokov.

434
00:25:14,990 --> 00:25:16,330
Viete to, že?

435
00:25:17,970 --> 00:25:20,800
Tak ako by sa vám páčilo odís od toho všetkého ...

436
00:25:21,700 --> 00:25:22,750
a nesedie ani deň?

437
00:25:22,760 --> 00:25:24,800
Výmenou za ...? Scyllu.

438
00:25:26,870 --> 00:25:30,950
V poriadku. Sara Tancredi,
naposledy videná v Paname,

439
00:25:31,900 --> 00:25:33,310
ak mi ju pomôžete nájs,

440
00:25:33,610 --> 00:25:34,710
možno sa dohodneme.

441
00:25:34,720 --> 00:25:36,830
Prepáčte, ona nepatrí pod moje
oddelenie, Scylla áno.

442
00:25:36,840 --> 00:25:38,340
Potom si ju nájdite sám.

443
00:25:38,570 --> 00:25:39,540
Zdá sa mi, že americká vláda

444
00:25:39,550 --> 00:25:41,030
by mala ma trochu väčší dosah

445
00:25:41,040 --> 00:25:43,190
než niekto kto sa iba pozerá na väzňa.

446
00:25:44,010 --> 00:25:45,560
Aby operácia fungovala, Michael,

447
00:25:45,570 --> 00:25:46,640
vyžaduje si podpisy

448
00:25:46,650 --> 00:25:48,960
šéfov asi 20 rozdielnych oddelení.

449
00:25:49,690 --> 00:25:51,950
Chcete sa stavi, že aspoň jeden
z nich je zo Spoločnosti?

450
00:25:52,720 --> 00:25:54,300
Jediný spôsob, aby toto fungovalo

451
00:25:54,310 --> 00:25:56,630
je cestou nezávislého pracovníka,
mimo záznamov.

452
00:25:56,640 --> 00:25:58,150
Znie to komplikovane.

453
00:25:58,510 --> 00:25:59,600
I'll take a pass.

454
00:25:59,610 --> 00:26:02,700
Dávam vám možnos vyhnú sa 15 rokov vo väzení,

455
00:26:02,830 --> 00:26:05,090
Nehovoriac o tom kožko rokov hrozí
tvojmu bratovi.

456
00:26:05,100 --> 00:26:06,580
O čom to hovoríte?

457
00:26:06,740 --> 00:26:09,130
Spoločnos sa pokúsila necha si ho v Paname.

458
00:26:09,140 --> 00:26:12,290
On ... uhm ... kládol odpor,

459
00:26:12,930 --> 00:26:14,030
Očividne.

460
00:26:14,680 --> 00:26:15,920
Ale urobil som dohodu

461
00:26:15,930 --> 00:26:17,670
s panamskými úradmi

462
00:26:17,680 --> 00:26:18,960
aby si mohol zvyšok času odsedie v štátoch.

463
00:26:18,970 --> 00:26:20,720
Každú chvížu by mal pristáva.

464
00:26:27,050 --> 00:26:28,740
Spoznávate tento rukopis?

465
00:26:30,380 --> 00:26:31,930
Je vášho otca.

466
00:26:32,660 --> 00:26:33,930
Strávil posledné dva roky

467
00:26:33,940 --> 00:26:35,910
svojho života, sledovaním tejto veci.

468
00:26:43,790 --> 00:26:45,680
Veríte v osud, Michael?

469
00:26:46,710 --> 00:26:48,500
Myslím, že by som sa rád porozprával
so svojim bratom.

470
00:27:01,450 --> 00:27:02,530
Oh, nie.

471
00:27:11,050 --> 00:27:12,080
Čo sa deje ...?

472
00:27:12,080 --> 00:27:16,090
Stojete! Stojte! Hej! Nemôžete ís dnu.

473
00:27:16,230 --> 00:27:17,660
Nemôžete ís dnu.

474
00:27:22,090 --> 00:27:24,290
Mrzí ma to. Mrzí ma to.

475
00:27:49,250 --> 00:27:50,810
Bože, ona je ...

476
00:27:51,750 --> 00:27:53,620
Lilah Maria Sucre.

477
00:27:54,810 --> 00:27:56,490
Dala jej moje meno?

478
00:28:00,020 --> 00:28:01,290
Soy tu papa.

479
00:28:13,000 --> 00:28:14,220
Nastražila si to na mňa?

480
00:28:14,230 --> 00:28:17,470
Sucre, nemôžeš stiahnu Maricruz dolu.

481
00:28:17,790 --> 00:28:19,600
Nemôžeš jej to viac robi.

482
00:28:22,880 --> 00:28:24,590
Počkaj. Nerob ...

483
00:28:24,700 --> 00:28:25,900
Sucre, nie ...

484
00:28:27,190 --> 00:28:28,910
Choď! Choď!

485
00:28:29,180 --> 00:28:30,290
Oh, chlapče.

486
00:28:40,250 --> 00:28:41,460
Sme v hajzli.

487
00:28:45,310 --> 00:28:46,530
Viete prečo je Scofield

488
00:28:46,540 --> 00:28:48,540
celý skrivený keď je pri mne?

489
00:28:49,020 --> 00:28:51,930
sme rovnakí a on to proste nemôže vystá.

490
00:28:51,940 --> 00:28:54,080
Pekne mu to zvíja zadok.

491
00:28:54,330 --> 00:28:55,900
Máme rovnako skvelú mysež,

492
00:28:55,930 --> 00:28:58,760
rovnaký vrodený sklon vies žudí,

493
00:28:58,800 --> 00:29:02,000
rovnakú genialitu jedného z milóna, že?

494
00:29:02,030 --> 00:29:04,930
Pozerá sa na mňa zvysoka ?

495
00:29:04,960 --> 00:29:07,030
Ako ho chceš nájs ?

496
00:29:07,060 --> 00:29:10,330
Takto.

497
00:29:10,360 --> 00:29:12,030
Ste obaja na vtáky ?

498
00:29:12,060 --> 00:29:13,460
Nie, nie.

499
00:29:13,500 --> 00:29:16,830
Buď to privedie mňa k nemu,
alebo jeho ku mne.

500
00:29:16,860 --> 00:29:18,730
Iba to viem.

501
00:29:18,760 --> 00:29:20,900
Keby som bol tebou,
zabudol by som na tohto Scofielda.

502
00:29:20,930 --> 00:29:22,760
Mᚠspústu prachov. Vidíš ?
Myslím tým ...

503
00:29:22,800 --> 00:29:24,860
kožko mᚠv tom bágli prachov ?

504
00:29:24,900 --> 00:29:27,260
Prečo sa radšej nestarᚠo svoje, čo ?

505
00:29:28,560 --> 00:29:29,660
Len pekne veď

506
00:29:29,700 --> 00:29:32,060
túto rachotinu na sever, dobre ?

507
00:29:32,100 --> 00:29:33,930
Vezmi ma naspä do krajiny bavlny.

508
00:29:33,960 --> 00:29:35,460
Jasné.

509
00:29:35,500 --> 00:29:38,630
Hotovo.

510
00:29:58,960 --> 00:30:01,400
Iba pár žudí z vlády bude vedie o operácii.

511
00:30:01,430 --> 00:30:02,860
Takto to musí zosta,

512
00:30:02,900 --> 00:30:05,630
inak životy žudí budú v ohrození,
včítane môjho.

513
00:30:05,660 --> 00:30:07,130
Zničenie Spoločnosti sa zdá
trochu ažkým orieškom

514
00:30:07,160 --> 00:30:09,060
pre dvoch chlapov, že ?

515
00:30:09,100 --> 00:30:10,330
Snažím sa vám zohna pomoc.

516
00:30:10,360 --> 00:30:11,360
Myslím že si povedal, že nikomu nemôžeš veri.

517
00:30:11,400 --> 00:30:12,400
Áno, ale ty možno áno.

518
00:30:12,430 --> 00:30:14,200
Dobre, dvaja z vašich parákov

519
00:30:14,230 --> 00:30:17,800
Fernando Sucre, a Brad Bellick boli zabásnutí,

520
00:30:17,830 --> 00:30:19,260
obaja si tam spolu hrkútajú,

521
00:30:19,300 --> 00:30:21,830
a Alexander Mahone je v Colorade v súdnej cele.

522
00:30:21,860 --> 00:30:24,100
Dobre, nech si tam sedí.

523
00:30:24,130 --> 00:30:25,800
Budeš potrebova Mahoneho,
ak chceš toto urobi.

524
00:30:25,830 --> 00:30:27,500
Pracoval s Whistlerom.

525
00:30:27,530 --> 00:30:29,100
A vy budete ma zase mňa.

526
00:30:29,130 --> 00:30:31,660
Dobre ? Čokožvek budete potrebova,
zabezpečím.

527
00:30:31,700 --> 00:30:33,760
Whistler hovoril niečo aj o druhom kroku,

528
00:30:33,800 --> 00:30:35,660
niečo o vlámaní.

529
00:30:35,700 --> 00:30:38,060
Áno, tá karta obsahuje všetky údaje,

530
00:30:38,100 --> 00:30:39,700
ale je to zakódované.

531
00:30:39,730 --> 00:30:41,030
Akonáhle to rozlúštiš,

532
00:30:41,060 --> 00:30:42,360
budeš potrebova nájs spôsob

533
00:30:42,400 --> 00:30:43,860
ako preniknú do sídla Spoločnosti.

534
00:30:43,900 --> 00:30:45,530
Je iba jediný spôsob, ako zisti čo je na tej kartičke.

535
00:30:45,560 --> 00:30:46,530
Kde je tá budova ?

536
00:30:46,560 --> 00:30:48,130
V L.A. Kde v L.A.?

537
00:30:48,160 --> 00:30:49,460
To neviem.

538
00:30:49,500 --> 00:30:51,800
Takže máme údaje z karty,
ktorá môže by kdekožvek,

539
00:30:51,830 --> 00:30:53,200
a máme preniknú do budovy,

540
00:30:53,230 --> 00:30:55,230
ktorej umiestnenie ešte len musíme zisti.

541
00:30:55,260 --> 00:30:56,800
Dos jednoduché.

542
00:30:56,830 --> 00:30:58,130
Dostal si sa von z dvoch väzníc.

543
00:30:58,160 --> 00:31:00,930
Myslím si, že preniknutie do budovy

544
00:31:00,960 --> 00:31:03,300
nie je voči tomu až také ažké.

545
00:31:03,330 --> 00:31:04,700
Odkiaž poznᚠnášho otca ?

546
00:31:04,730 --> 00:31:08,860
Poznal žudí, ktorým som mohol dôverova.

547
00:31:08,900 --> 00:31:10,430
Vᚠotec bol správny chlap.

548
00:31:10,460 --> 00:31:12,000
Prečo teraz ?

549
00:31:12,030 --> 00:31:14,130
Pozrite, idem po Spoločnosti už 5 rokov.

550
00:31:14,160 --> 00:31:15,860
Jasné ? Keď Whistlera včera zabili,

551
00:31:15,900 --> 00:31:19,400
to spustilo celú operáciu.

552
00:31:19,430 --> 00:31:21,500
Ale, hmm ...

553
00:31:21,530 --> 00:31:24,030
Presvedčil som svojich nadriadených,
aby dali ešte jednu šancu.

554
00:31:24,060 --> 00:31:26,300
Takže toto je pre teba niečo
ako istá práca ?

555
00:31:26,330 --> 00:31:27,300
Ako to ?

556
00:31:27,330 --> 00:31:29,230
Nuž, keď sa dostaneme von a budeme riskova krk

557
00:31:29,260 --> 00:31:30,860
môžeš si vyzdvihnú svoj podiel.

558
00:31:30,900 --> 00:31:32,330
Nie, nie, nie, Lincoln.

559
00:31:32,360 --> 00:31:34,100
Fajn, pár žudí sa stále stará o svoju prácu.

560
00:31:34,130 --> 00:31:36,060
Niektorí žudia stále bojujú za svoju krajinu.

561
00:31:36,100 --> 00:31:37,960
Možno si sa trochu viac zabával

562
00:31:38,000 --> 00:31:39,260
špičkovaním stereo hudby v aute
a lámaním si hlavy

563
00:31:39,300 --> 00:31:40,760
ako si to zapamäta.

564
00:31:48,730 --> 00:31:52,230
Ak sa na tomto dohodneme,

565
00:31:52,260 --> 00:31:54,660
a skončí to,

566
00:31:54,700 --> 00:31:58,360
môžeš uvidie Sáru, ak je nažive.

567
00:31:58,400 --> 00:32:00,530
Ak sa dohodneme, obaja budeme mŕtvi

568
00:32:00,560 --> 00:32:02,960
dávno predtým, ako dostanem tú šancu, Linc.

569
00:32:09,830 --> 00:32:12,430
Vy dvaja teda musíte ma poriadne
dobrých známych.

570
00:32:12,460 --> 00:32:13,760
O čom to hovoríš ?

571
00:32:13,800 --> 00:32:15,160
Niekto práve poskytol

572
00:32:15,200 --> 00:32:17,100
za vás oboch poriadnu záruku.

573
00:32:17,130 --> 00:32:18,200
Kto ?

574
00:32:18,230 --> 00:32:19,960
Neviem, ale sú vonku.

575
00:32:20,000 --> 00:32:22,060
Ste vožní.

576
00:32:22,100 --> 00:32:25,730
Tu máš, vezmi si spis svojho otca.
Moje číslo je vnútri.

577
00:32:25,760 --> 00:32:27,660
Nepotrebujeme to. Len si to vezmite.

578
00:32:27,700 --> 00:32:29,860
Tento spis už pre mňa nič nezmanená.

579
00:32:46,560 --> 00:32:48,660
Bruce Bennett.

580
00:32:52,700 --> 00:32:54,800
Poďme sa previez.

581
00:34:07,060 --> 00:34:09,500
Myslel som že a už nikdy neuvidím.

582
00:34:33,860 --> 00:34:35,930
Niečo pre teba mám.

583
00:34:40,300 --> 00:34:42,460
Fajn.

584
00:34:46,560 --> 00:34:49,400
Toto si si zabudla.

585
00:34:52,730 --> 00:34:55,000
Tak na toto si myslel ?

586
00:34:55,030 --> 00:34:57,230
Iba mi vraciaš spä moju ružu ?

587
00:34:57,260 --> 00:34:58,860
Áno. Myslím, že je po všetkom.

588
00:34:58,900 --> 00:35:00,060
Môžem ís do penzie.

589
00:35:03,430 --> 00:35:06,130
Kožko rokov ti hrozí?

590
00:35:08,900 --> 00:35:11,600
Hovorí že asi 15 rokov.

591
00:35:11,630 --> 00:35:14,660
Musím to zisti presne.

592
00:35:16,160 --> 00:35:18,600
Počula som Lincolna hovori o nejakej dohode.

593
00:35:18,630 --> 00:35:20,100
Už žiadne väzenie.

594
00:35:20,130 --> 00:35:23,800
Výmenou za rozbitie Spoločnosti.

595
00:35:23,830 --> 00:35:25,930
Ako ?

596
00:35:27,460 --> 00:35:30,030
Správne.

597
00:35:33,500 --> 00:35:35,460
Milujem a.

598
00:35:35,500 --> 00:35:37,960
To je teraz všetko, čo viem.

599
00:35:57,260 --> 00:36:00,630
"Nebudete sa poddáva nesmrtežným bohom ?"

600
00:36:01,600 --> 00:36:03,030
"Táto nočná mora nemôže zahynú.

601
00:36:03,060 --> 00:36:04,700
"Večné zlo samo o sebe.

602
00:36:04,730 --> 00:36:07,400
"Už žiadny boj s ňou, nie.

603
00:36:07,430 --> 00:36:10,130
Žiadna sila ktorá by ju porazila."

604
00:36:10,160 --> 00:36:13,200
Počúvaj ma ... teraz je to na tebe.

605
00:36:13,230 --> 00:36:29,330
"Prospeje iba útek."

606
00:36:34,560 --> 00:36:37,060
Prepáč. Nechcel som a vystraši.

607
00:36:38,200 --> 00:36:40,230
Prepáč.

608
00:36:44,660 --> 00:36:47,060
Chceš o tom hovori ?

609
00:37:17,260 --> 00:37:19,530
Nie je to tvoja vina.

610
00:37:19,560 --> 00:37:22,060
Nie je.

611
00:37:22,100 --> 00:37:24,200
Povedz mi čo sa stalo.

612
00:37:31,000 --> 00:37:32,930
To všetko Spoločnos.

613
00:37:32,960 --> 00:37:35,360
To je to, čo robia.

614
00:37:35,400 --> 00:37:37,030
Nebola som to iba ja.

615
00:37:37,060 --> 00:37:39,360
Bože, bol si to ty, a LJ a ... a

616
00:37:39,400 --> 00:37:41,200
Lincoln.

617
00:37:43,360 --> 00:37:45,930
A neprestanú,

618
00:37:45,960 --> 00:37:49,300
a ja neviem ako sa s tým vyrovna.

619
00:37:49,330 --> 00:37:51,730
Hej, poď sem.

620
00:37:51,760 --> 00:37:53,560
Poď sem. Poď sem.

621
00:38:02,960 --> 00:38:04,260
Poďme !

622
00:38:21,360 --> 00:38:22,830
Ste v poriadku ?

623
00:38:22,860 --> 00:38:26,000
Nemôžem uveri,
že nás tak rýchlo našli.

624
00:38:26,030 --> 00:38:27,830
Mohla by som ... mohla by som zavola Bruceovi

625
00:38:27,860 --> 00:38:29,400
aby nás dostal na bezpečné miesto ?

626
00:38:29,430 --> 00:38:31,300
Neexistuje bezpečné miesto.

627
00:38:31,330 --> 00:38:33,400
Nezastavia sa kým ich my nezastavíme. Linc?

628
00:38:33,430 --> 00:38:36,030
Myslíš na to na čo ja ? Ukončime to.

629
00:38:36,060 --> 00:38:38,130
Ale neopustím a zase.

630
00:38:45,360 --> 00:38:46,830
Áno ?

631
00:38:46,860 --> 00:38:48,600
Ideme na to.

632
00:38:56,600 --> 00:38:59,630
Hej, braček.

633
00:38:59,660 --> 00:39:01,130
Linc.

634
00:39:03,360 --> 00:39:06,230
Ani neviem vyslovi, ako som rád,
že som v tom s vami.

635
00:39:06,260 --> 00:39:07,860
Sucre sa za teba zaručil, Bellick.

636
00:39:07,900 --> 00:39:09,430
Povedal že si stál za ním

637
00:39:09,460 --> 00:39:11,630
v Paname.

638
00:39:11,660 --> 00:39:13,030
Alex?

639
00:39:13,060 --> 00:39:15,130
Michael.

640
00:39:15,160 --> 00:39:16,900
Si na to pripravený ?

641
00:39:16,930 --> 00:39:18,930
Jasné. Som.

642
00:39:18,960 --> 00:39:21,000
Takže počul som, že Whistlerova kniha o vtákoch

643
00:39:21,030 --> 00:39:23,060
obsahuje podrobnosti o tom,
čo máme ukradnú.

644
00:39:23,100 --> 00:39:24,630
Áno.

645
00:39:24,660 --> 00:39:27,160
Viete, kto ju teraz má, že ?

646
00:39:29,630 --> 00:39:30,800
Prosím.

647
00:39:30,830 --> 00:39:32,300
Zdochneme tu.

648
00:39:32,330 --> 00:39:34,330
Dík za prachy, gringo.

649
00:39:34,360 --> 00:39:36,560
Po celý čas prvá trieda.

650
00:39:41,500 --> 00:39:44,260
Máme predstavu, kde môže by T-Bag ?

651
00:39:44,300 --> 00:39:46,200
Ten had môže by kdekožvek.

652
00:39:46,230 --> 00:39:48,530
Keď sme v L.A., môžeme rozmýšža ako väzni,

653
00:39:48,560 --> 00:39:49,830
ale nemôžme tak kona.

654
00:39:49,860 --> 00:39:50,800
Ak budeme, tak je po nás.

655
00:39:50,830 --> 00:39:51,830
Nemusím vám ani hovori,

656
00:39:51,860 --> 00:39:53,130
že je toto vaša posledná šanca ako vycúva.

657
00:39:53,160 --> 00:39:54,460
pretože ako prvý v rade

658
00:39:54,500 --> 00:39:57,860
vám neviem zaruči že to bude bezpečné.

659
00:39:59,760 --> 00:40:01,960
Všetci sme už toho prežili

660
00:40:02,000 --> 00:40:03,230
odkedy to začalo.

661
00:40:03,260 --> 00:40:05,430
Ale čo vám viem zaruči je,

662
00:40:05,460 --> 00:40:07,360
že ak toto dobre dokončíme,

663
00:40:07,400 --> 00:40:10,160
budeme blízko koncu.

664
00:40:10,200 --> 00:40:12,500
Slobode.

665
00:40:12,530 --> 00:40:14,660
Konečne.

666
00:40:16,230 --> 00:40:18,460
Vy dvaja, poďme.

667
00:40:20,360 --> 00:40:22,660
Hej, Mike?

668
00:40:23,930 --> 00:40:25,060
A čo Sara?

669
00:40:28,530 --> 00:40:30,660
Sara ide tiež.

670
00:40:36,100 --> 00:40:37,500
Dobre, vyrazíme zajtra.

671
00:40:37,530 --> 00:40:39,960
Ešte pred odchodom musím dokonči pár vecí.

672
00:40:40,000 --> 00:40:43,000
Žiadne hry a žiadne triky.

673
00:40:43,030 --> 00:40:44,330
Inak vám sžubujem,

674
00:40:44,360 --> 00:40:46,460
spoznáte ma úplne z inej strany.

675
00:40:46,500 --> 00:40:48,560
Podobne.

676
00:40:48,600 --> 00:40:50,100
Falošné doklady.

677
00:40:50,130 --> 00:40:52,700
To je dobrý začiatok,

678
00:40:52,730 --> 00:40:55,800
ale je pár vecí, ktoré nezfalšujete,

679
00:40:55,830 --> 00:40:57,360
a pár vecí, ktoré

680
00:40:57,400 --> 00:41:01,560
nemôžete zvráti.

681
00:41:01,600 --> 00:41:03,500
Viete na čo myslím ?

682
00:41:05,060 --> 00:41:07,430
Aký vysoký je vᚠprah bolesti ?

683
00:41:11,960 --> 00:41:15,300
Ste si istý že nepotrebujete sedatíva ?

684
00:41:16,830 --> 00:41:19,030
Bude to trva až do noci.

685
00:41:41,130 --> 00:41:43,060
Ako sa citiš ?

686
00:41:43,100 --> 00:41:44,560
Ako zapažovač.

687
00:41:44,600 --> 00:41:47,160
Pozri, neviem, ako ich porazíme.

688
00:41:47,200 --> 00:41:49,030
Ani neviem, kto vlastne sú,

689
00:41:49,060 --> 00:41:51,230
ale jednu vec viem naisto,

690
00:41:51,260 --> 00:41:54,330
Spoločnos zaplatí za to,
čo ti urobila.

691
00:41:55,760 --> 00:41:57,030
Poďme.

692
00:41:57,060 --> 00:41:58,700
Si si tým istá ?

693
00:41:58,730 --> 00:42:00,360
ak to môžeme

694
00:42:00,400 --> 00:42:03,400
urobi spolu, hm... jasné.

695
00:42:05,000 --> 00:42:06,130
Úplne.

696
00:42:12,160 --> 00:42:13,800
C-130? Čo chcú ...

697
00:42:13,830 --> 00:42:15,960
chcú nás z tohto vyhodi padákom ?

698
00:42:16,000 --> 00:42:18,560
Ten chlapík privolal pomoc z letectva.

699
00:42:18,600 --> 00:42:21,800
To nie je ako letie komerčným letom, vieš ?

700
00:42:24,030 --> 00:42:27,560
Ak úspešne získate Scylla,

701
00:42:27,600 --> 00:42:30,660
nielenže sa vyhnete uväzneniu,
ale budete dokonca hrdí

702
00:42:30,700 --> 00:42:33,400
vediac, že ste pomohli zniči
najväčšiu hrozbu tejto krajiny

703
00:42:33,430 --> 00:42:35,260
jej vlastnej demokracie.

704
00:42:35,300 --> 00:42:37,160
Ak aj pri tom zahnyniete,

705
00:42:37,200 --> 00:42:39,000
bude vám zaistený náležitý pohreb.

706
00:42:39,030 --> 00:42:42,160
Ale ak sa pokúsite ujs,

707
00:42:42,200 --> 00:42:43,800
nebude žiadny pohreb.

708
00:42:43,830 --> 00:42:45,160
Nedostanete nič,

709
00:42:45,200 --> 00:42:47,130
a budete dolapení a pochovaní

710
00:42:48,160 --> 00:42:49,630
na mieste kde vás nájdeme.

711
00:42:49,660 --> 00:42:52,800
Úprimne dúfam, že sa vzájomne chápeme.

712
00:42:55,230 --> 00:42:57,930
Radšej sa držte svojej časti dohody.

713
00:42:57,960 --> 00:42:59,200
Ideme na to !

714
00:43:10,200 --> 00:43:15,400
Preklad: Rick, Sarah, dusanho

715
00:43:16,305 --> 00:43:22,932
Podpor nás a staň sa VIP členom,