Along-with-the-Gods-The-Two-Worlds(0000297458) - Slovak subtitles [Download .srt file]

1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

2
00:00:40,400 --> 00:00:42,900
(LOTTE ENTERTAINMENT
A DEXTER STUDIOS UVÁDZA)

3
00:01:09,950 --> 00:01:16,950
Preložila: DoramaQueen
doramaqueen.blog.cz

4
00:01:17,480 --> 00:01:20,020
(Originálny príbeh: Ju Ho Min)

5
00:01:23,070 --> 00:01:30,410
(Keď človek zomrie, je v posmrtnom
živote sedemkrát súdený počas 49 dní.)

6
00:01:30,440 --> 00:01:36,440
(Súdený z ľahostajnosti, nespravodlivosti,
zrady, klamania, násilia, vraždy a pre bezbožnosť.)

7
00:01:36,480 --> 00:01:41,150
(Len duše, ktoré prejdú všetkými
súdmi, budú reinkarnované.)

8
00:01:41,190 --> 00:01:48,480
(- Budhistické Písmo)

9
00:01:50,820 --> 00:01:53,360
(Ha Jung Woo)

10
00:01:54,860 --> 00:01:57,940
(Cha Tae Hyun)

11
00:01:59,360 --> 00:02:02,020
(Ju Ji Hoon)

12
00:02:03,400 --> 00:02:05,900
(Kim Hyang Gi)

13
00:02:07,480 --> 00:02:10,150
(Lee Jung Jae)

14
00:02:47,440 --> 00:02:50,520
(Napísal a režíroval: Kim Yong Hwa)

15
00:03:10,690 --> 00:03:12,860
Daj mi dieťa! Chyť ma za ruku!

16
00:03:12,900 --> 00:03:13,900
No tak!

17
00:03:14,770 --> 00:03:16,190
Natiahni ruku!

18
00:03:18,980 --> 00:03:20,020
Rýchlo!

19
00:03:20,940 --> 00:03:22,440
Lano! Zapálilo sa!

20
00:03:22,900 --> 00:03:24,320
Chyť ma za ruku!

21
00:03:24,400 --> 00:03:25,520
Nie!

22
00:03:25,820 --> 00:03:26,900
Ja Hong! Nie!

23
00:03:46,820 --> 00:03:48,110
Zvládli sme to! Sme nažive!

24
00:03:48,570 --> 00:03:49,900
Je to v poriadku, zlatíčko.

25
00:03:50,230 --> 00:03:51,230
Mama!

26
00:03:52,520 --> 00:03:53,610
Mama!

27
00:03:56,020 --> 00:03:57,770
Hej! Poďte sem!

28
00:04:02,860 --> 00:04:04,070
To bolo tesné!

29
00:04:05,150 --> 00:04:06,650
To mohlo skončiť zle.

30
00:04:07,480 --> 00:04:09,940
Malá slečna, ako sa voláš?

31
00:04:10,480 --> 00:04:11,610
Kim Ja Hong!

32
00:04:12,110 --> 00:04:13,940
To je moje meno.

33
00:04:13,980 --> 00:04:15,860
Odkiaľ poznáš moje meno?

34
00:04:16,320 --> 00:04:17,770
Ako sa voláš ty?

35
00:04:18,690 --> 00:04:19,900
Tvoje meno...

36
00:04:20,360 --> 00:04:21,650
Kim Ja Hong!

37
00:04:24,690 --> 00:04:26,110
Kim Ja Hong!

38
00:05:07,520 --> 00:05:08,610
Vy tam!

39
00:05:09,110 --> 00:05:10,820
Bežte odtiaľ preč!
Je to tu nebezpečné!

40
00:05:10,860 --> 00:05:12,650
Prineste nosidlá! Pohnite si!

41
00:05:14,270 --> 00:05:15,270
Ja Hong!

42
00:05:15,690 --> 00:05:16,650
Pán Kim Ja Hong!

43
00:05:16,690 --> 00:05:17,860
No teda!

44
00:05:19,110 --> 00:05:22,940
Ako vás, do pekla,
napadlo odtiaľ zoskočiť dole?

45
00:05:23,070 --> 00:05:26,940
Spadli ste z takej výšky
a zachránili život dievčatka...

46
00:05:27,520 --> 00:05:28,770
Vzor dokonalosti! Paragon!

47
00:05:28,820 --> 00:05:32,320
Posledná statočná
smrť bola pred 422 rokmi.

48
00:05:32,820 --> 00:05:34,730
Som poctená, pán Kim Ja Hong!

49
00:05:34,770 --> 00:05:36,980
Posledná bola Nongae v roku 1592.

50
00:05:37,650 --> 00:05:38,690
Paragon?

51
00:05:41,320 --> 00:05:46,110
Zomreli ste 28. apríla
2017 ako bolo predpovedané.

52
00:05:46,520 --> 00:05:49,570
My sme traja strážcovia
Posmrtného Života,

53
00:05:49,610 --> 00:05:54,480
ktorí vás budú chrániť počas
siedmich súdov, ktoré trvajú 49 dní.

54
00:05:55,190 --> 00:05:58,110
Som bezpečnostný špecialista,
námestník strážcu, Hewonmak.

55
00:05:59,110 --> 00:06:01,690
Ja som asistentka strážcu, Deok Choon.

56
00:06:01,730 --> 00:06:02,860
Rada vás spoznávam!

57
00:06:02,900 --> 00:06:04,230
Je to česť, pane.

58
00:06:06,440 --> 00:06:09,110
Povedali sme, že sme traja,
tak prečo sme tu len dvaja?

59
00:06:09,150 --> 00:06:10,730
To je jasná otázka.

60
00:06:10,770 --> 00:06:12,150
Posledný strážca je...

61
00:06:12,360 --> 00:06:14,440
vo vašom dome smútku.

62
00:06:14,820 --> 00:06:17,690
Je to náš protokol, ale ja
si myslím, že sa išiel najesť.

63
00:06:18,610 --> 00:06:20,020
On je z nás ten divný.

64
00:06:20,270 --> 00:06:22,190
Pán Kim? Čo sa deje?

65
00:06:22,770 --> 00:06:26,440
Všetko je v poriadku.
Ste mŕtvy panic.

66
00:06:26,480 --> 00:06:29,020
Preto je to mätúce a zahanbujúce.

67
00:06:29,940 --> 00:06:31,110
Nie...

68
00:06:32,230 --> 00:06:33,730
Ešte nemôžem umrieť.

69
00:06:34,270 --> 00:06:35,320
Moja matka...

70
00:06:36,610 --> 00:06:38,270
Nemôžem opustiť svoju mamu.

71
00:06:38,900 --> 00:06:40,770
Zákon Posmrtného Života, článok 3.1!

72
00:06:40,820 --> 00:06:44,940
Jeden sa nemôže túlať svetom
živých a niet času na rozlúčky!

73
00:06:45,020 --> 00:06:48,730
Ak o to budete prosiť Piateho,
budete v nevýhode.

74
00:06:49,190 --> 00:06:51,820
Riadi sa protokolom
ako skutočný paragon.

75
00:06:52,070 --> 00:06:53,570
Dobre, len pokračujte!

76
00:06:53,610 --> 00:06:57,190
Hore! Hore!

77
00:06:58,400 --> 00:07:01,610
Dovoľte mi poslednýkrát
vidieť moju matku!

78
00:07:01,650 --> 00:07:03,320
Musím jej niečo povedať!

79
00:07:03,360 --> 00:07:05,230
Láska k jeho matke...

80
00:07:05,270 --> 00:07:06,900
Prosím, žiadam vás!

81
00:07:09,440 --> 00:07:10,770
Posledný raz!

82
00:07:12,020 --> 00:07:13,360
Prosím!

83
00:07:37,400 --> 00:07:39,570
Toto je zlé aj pre mňa.

84
00:07:47,610 --> 00:07:50,690
Obrad pre Kim Ja Honga čoskoro skončí.

85
00:07:51,570 --> 00:07:56,770
Opakujem. Obrad pre
Kim Ja Honga čoskoro skončí.

86
00:07:58,400 --> 00:07:59,400
Mama.

87
00:08:00,520 --> 00:08:01,610
Mama?

88
00:08:03,520 --> 00:08:05,730
Skonči s tým, mama.

89
00:08:07,570 --> 00:08:09,440
Je pripravený, tak poďme.

90
00:08:13,230 --> 00:08:17,150
Mama, mali by sme ísť.

91
00:08:36,980 --> 00:08:40,360
(BRÁNA POSMRTNÉHO ŽIVOTA)

92
00:08:48,070 --> 00:08:49,070
Pozdravte!

93
00:08:49,520 --> 00:08:51,570
To je kráľ Yeomra.

94
00:08:51,650 --> 00:08:54,270
Sudca Pekla pre
bezbožníkov a kráľ kráľov.

95
00:08:54,900 --> 00:08:57,770
A on je strážca Gang Lim.

96
00:08:57,820 --> 00:09:00,320
Náš vodca a náš šéf.

97
00:09:00,360 --> 00:09:04,480
Za posledné storočie
reinkarnoval 47 duší.

98
00:09:05,190 --> 00:09:08,610
- Paragon Kim, rád vás spoznávam.
- Uvoľnite cestu!

99
00:09:09,900 --> 00:09:11,230
Nie som paragon.

100
00:09:14,150 --> 00:09:15,150
Priamo tu!

101
00:09:15,730 --> 00:09:16,770
Sem! Sem!

102
00:09:16,820 --> 00:09:18,400
Nechajte ho prejsť. Uvoľnite cestu.

103
00:09:18,440 --> 00:09:20,400
- Pán Kim, poponáhľajte sa!
- Uvoľnite cestu!

104
00:09:25,900 --> 00:09:27,400
(KIM JA HONG)

105
00:09:39,020 --> 00:09:41,480
Neuveriteľné! Je to on!

106
00:09:43,020 --> 00:09:46,230
Pán Kim, naozaj ste ctený paragon!

107
00:09:46,610 --> 00:09:48,020
Už je to 19 rokov.

108
00:09:48,610 --> 00:09:52,230
Vaša šanca na reinkarnáciu
po 49. dňoch je veľmi vysoká!

109
00:09:52,690 --> 00:09:55,270
Vzor dokonalosti, ctená duša!
Paragon Kim Ja Hong!

110
00:10:11,110 --> 00:10:12,820
(SOPKA ZATRATENÝCH)

111
00:10:12,860 --> 00:10:15,400
Prečo je našou prvou
zastávkou Peklo Vraždy?

112
00:10:17,150 --> 00:10:18,940
Peklo Vraždy! Sopka!

113
00:10:18,980 --> 00:10:20,860
Povedala si, že je paragon.

114
00:10:21,480 --> 00:10:24,110
Naozaj si niekoho zabil?

115
00:10:24,730 --> 00:10:25,730
Čože?

116
00:10:27,310 --> 00:10:28,940
Nikoho som nezabil.

117
00:10:29,480 --> 00:10:32,690
Celkovo je spolu 7 súdov.

118
00:10:32,730 --> 00:10:35,770
Za klamstvo, ľahostajnosť, nespravodlivosť,
zradu, násilie, vraždu a pre bezbožnosť.

119
00:10:35,820 --> 00:10:39,570
Poradie súdov
vyberá sám kráľ Yeomra,

120
00:10:39,610 --> 00:10:43,020
ktorý súdi tvoje hriechy
od najľahšieho po najťažší.

121
00:10:44,570 --> 00:10:46,020
Nikto okrem kráľa Yeomra

122
00:10:46,070 --> 00:10:48,730
nevie, aké bude poradie súdov.

123
00:10:49,270 --> 00:10:52,570
Vražda? Nikdy som
nikomu neublížil.

124
00:10:52,610 --> 00:10:55,230
Tento súd rieši aj nepriame zabitia.

125
00:10:55,270 --> 00:10:58,480
Ak vaše minulé činy
zavinili niekoho smrť,

126
00:10:58,520 --> 00:11:00,480
stačí to na to, aby ste boli obvinený.

127
00:11:01,020 --> 00:11:03,650
Tak nepíšte bezhlavo
hnusné komentáre na stránky!

128
00:11:03,690 --> 00:11:04,820
Je to zaznamenané!

129
00:11:04,860 --> 00:11:07,400
Nebojte sa a hádajte, čo robí ona?

130
00:11:09,610 --> 00:11:11,770
Naše dieťa má špeciálnu schopnosť.

131
00:11:11,820 --> 00:11:14,900
Skenuje zoznam
všetkých vašich obvinení.

132
00:11:14,940 --> 00:11:17,190
Aby sme vás lepšie obhajovali.

133
00:11:17,940 --> 00:11:20,270
Zdá sa to ako zručnosť,
ale je to skôr karma.

134
00:11:20,320 --> 00:11:21,690
Je to jej zdanie.

135
00:11:22,230 --> 00:11:23,520
Koho zabil?

136
00:11:52,070 --> 00:11:53,610
Nie!

137
00:11:56,400 --> 00:11:57,730
Pane!

138
00:12:04,900 --> 00:12:08,150
(PEKLO VRAŽDY)

139
00:12:23,690 --> 00:12:25,150
Daj mi ruku!

140
00:12:25,440 --> 00:12:26,900
Ešte kúsok!

141
00:12:27,320 --> 00:12:29,070
Mám ťa!

142
00:12:30,110 --> 00:12:31,110
Šplhaj!

143
00:12:31,150 --> 00:12:32,770
Drzý hlupák!

144
00:12:33,320 --> 00:12:35,070
Ako sa opovažuješ?

145
00:12:43,110 --> 00:12:45,150
(BOH VRAŽDY)

146
00:12:55,400 --> 00:13:00,730
Tento súd rieši prípad, kedy tento
muž zanechal svojho kolegu napospas smrti.

147
00:13:01,110 --> 00:13:03,520
Napriek tomu, že mal dostatok času,

148
00:13:03,570 --> 00:13:07,110
Kimovi záležalo len na vlastnej
bezpečnosti a jeho nerozhodnosť

149
00:13:07,150 --> 00:13:10,940
viedla k smrti jeho kolegu.

150
00:13:15,070 --> 00:13:19,900
Keby v danom čase jednal,
mohol ho zachrániť.

151
00:13:20,230 --> 00:13:25,610
Inak povedané, dá sa to
brať ako nepriama vražda.

152
00:13:31,980 --> 00:13:33,690
Táto nepriama vražda bola

153
00:13:34,110 --> 00:13:37,900
priamym výsledkom jeho
úmyselnej nedbanlivosti

154
00:13:37,940 --> 00:13:40,980
a musí preto trpieť v sopke

155
00:13:41,520 --> 00:13:46,070
po dobu 50 rokov...

156
00:13:46,650 --> 00:13:47,730
5 rokov!

157
00:13:47,770 --> 00:13:49,570
Nemôžeš odsúdiť
na 50 rokov paragona!

158
00:13:50,520 --> 00:13:51,730
Je paragon!

159
00:13:52,360 --> 00:13:54,570
Preukáž so svojou
žiadosťou rešpekt!

160
00:13:55,770 --> 00:13:57,860
Požadujeme trest v podobe

161
00:13:58,730 --> 00:14:01,610
5 rokov, pri ktorých
bude mať pocit, že trvajú 50!

162
00:14:02,110 --> 00:14:04,270
Pretože je paragon!

163
00:14:08,320 --> 00:14:10,820
Strážcovia, začnite svoju obhajobu.

164
00:14:14,770 --> 00:14:17,070
Najskôr sa chcem niečo
spýtať obžalovaného.

165
00:14:17,940 --> 00:14:21,400
Pamätáte si posledné
slová svojho kolegu?

166
00:14:28,110 --> 00:14:29,150
Haló?!

167
00:14:30,980 --> 00:14:32,020
- Počúvaj.
- Pomoc!

168
00:14:32,070 --> 00:14:33,360
Najskôr pomôž zranenému.

169
00:14:33,400 --> 00:14:35,400
Bude bezpečnejšie, ak budeš
mať oheň pod kontrolou.

170
00:14:35,940 --> 00:14:39,480
Zbúrajte vedľajšiu stenu
a toto zdvihnite pomocou kladky.

171
00:14:39,730 --> 00:14:40,730
Pochopil si?

172
00:14:42,150 --> 00:14:43,730
Môže sa to zrútiť. Ponáhľaj sa!

173
00:14:44,150 --> 00:14:45,150
Bež von!

174
00:14:45,820 --> 00:14:46,820
Rýchlo!

175
00:14:49,020 --> 00:14:50,480
Hneď som späť.

176
00:14:50,520 --> 00:14:51,730
Zostaňte tu!

177
00:14:51,770 --> 00:14:53,820
To zvládnem.

178
00:14:54,020 --> 00:14:55,360
Budem tu.

179
00:14:58,360 --> 00:15:00,230
Na, zoberte si toto.

180
00:15:00,270 --> 00:15:01,690
Budete to potrebovať.

181
00:15:09,940 --> 00:15:12,150
Bež! Pokračujte!

182
00:15:18,270 --> 00:15:20,690
Kim Ja Hong, zdvihnite hlavu.

183
00:15:21,900 --> 00:15:23,320
Zatiaľ nie ste vinný.

184
00:15:24,440 --> 00:15:25,980
Zdvihnite hlavu, pán Kim.

185
00:15:31,650 --> 00:15:33,070
Ešte jedna otázka.

186
00:15:33,980 --> 00:15:35,610
Počas požiara v ten deň...

187
00:15:36,230 --> 00:15:40,730
ste počúvli jeho rozkaz
a nemohli ste ho zachrániť.

188
00:15:41,270 --> 00:15:43,570
Ale koľko iných ste zachránili?

189
00:15:46,650 --> 00:15:47,860
6...

190
00:15:49,190 --> 00:15:50,190
7?

191
00:15:51,440 --> 00:15:56,150
Nie som si istý.
Nespomínam si na to...

192
00:15:59,400 --> 00:16:01,480
Pozorne sledujte Zrkadlo Karmy.

193
00:16:06,980 --> 00:16:08,270
Smiem si to požičať?

194
00:16:16,820 --> 00:16:18,730
Ako môžete vidieť,

195
00:16:19,230 --> 00:16:22,360
jeho pamäť môže byť zahmlená,
ale zachránil presne 8 životov

196
00:16:22,940 --> 00:16:24,860
pred pekelným požiarom.

197
00:16:25,730 --> 00:16:29,570
Vďaka svojmu hrdinstvu
sa dokonca objavil v správach.

198
00:16:30,400 --> 00:16:32,480
Spýtam sa vás toto.

199
00:16:33,110 --> 00:16:34,940
Obvinený zachránil celkom 8 cudzincov,

200
00:16:34,980 --> 00:16:36,730
ale aby to dokázal,
musel obetovať kolegu.

201
00:16:36,770 --> 00:16:41,020
Prečo sú tieto životy
vážené rozdielne?

202
00:16:41,770 --> 00:16:44,110
Čakám na vašu odpoveď.

203
00:16:44,980 --> 00:16:46,480
Taký nezmysel na prvom súde?

204
00:16:52,860 --> 00:16:56,730
Ako odvážiš život?
Také niečo je nehmotné.

205
00:16:57,110 --> 00:17:03,770
Keby malo niečo nehmotné svoju
váhu, vážili vy všetky rovnako.

206
00:17:14,940 --> 00:17:17,520
Ctený Boh vraždy.

207
00:17:17,570 --> 00:17:25,440
Prosím, zoberte do úvahy posledné
stanovisko, ktoré uviedol prokurátor, keď budete

208
00:17:25,480 --> 00:17:27,860
vážiť činy nášho cteného Kima.

209
00:17:33,480 --> 00:17:36,150
Je to príliš nebezpečné! Nechoď tam!

210
00:17:36,190 --> 00:17:37,400
Nechoď!

211
00:17:37,440 --> 00:17:39,480
Nie! Nie!

212
00:17:43,610 --> 00:17:45,150
Moja dcérka.

213
00:17:47,070 --> 00:17:50,520
Ji Yeon, moje dieťatko!

214
00:18:17,570 --> 00:18:19,570
Počujte môj verdikt!

215
00:18:20,400 --> 00:18:23,070
Rozhodnutie obžalovaného zachrániť

216
00:18:23,940 --> 00:18:28,110
viac životov, namiesto
svojho kolegu, je paradoxné,

217
00:18:28,150 --> 00:18:33,020
ale jeho smrť vdýchla
život mnohým ľuďom!

218
00:18:33,980 --> 00:18:37,520
Jeho nepriama vražda
je týmto zamietnutá.

219
00:18:38,270 --> 00:18:44,110
Tento súd prehlasuje
cteného Kima za nevinného,

220
00:18:44,150 --> 00:18:48,480
nakoľko je jeho obvinenie
z vraždy neopodstatnené.

221
00:18:48,520 --> 00:18:51,820
(RIEKA ĽAHOSTAJNOSTI)

222
00:18:59,820 --> 00:19:00,820
Pán Kim.

223
00:19:01,190 --> 00:19:06,940
Ďalší súd odhalí, či
ste svoj život žili dobre.

224
00:19:07,480 --> 00:19:09,110
Či už ste žili naplno a...

225
00:19:09,150 --> 00:19:10,230
Strážca Gang Lim!

226
00:19:12,860 --> 00:19:14,860
Akoby sme trafili jackpot!

227
00:19:14,900 --> 00:19:16,570
Už si dokončila skenovanie?

228
00:19:19,860 --> 00:19:22,360
Neexistuje žiadne obvinenie,

229
00:19:22,400 --> 00:19:27,150
len musí vstúpiť
a povedať, ako poctivo žil.

230
00:19:27,190 --> 00:19:31,320
Boli nám priradení
najhorší prokurátori.

231
00:19:31,360 --> 00:19:33,730
To zabezpečí Kimovi hladký priebeh!

232
00:19:34,940 --> 00:19:37,270
Nepodceňuj prokurátorov.

233
00:19:37,320 --> 00:19:40,650
Najskôr prehrali, takže
teraz budú po zuby ozbrojení.

234
00:19:40,690 --> 00:19:44,400
Ak obvinia paragona,
budú povýšení.

235
00:19:44,440 --> 00:19:46,270
Čo z toho máte vy?

236
00:19:50,670 --> 00:19:53,120
Prečo sa snažíte zachrániť
niekoho, ako som ja?

237
00:19:53,150 --> 00:19:55,770
Nebuďte taký cynický.

238
00:19:56,230 --> 00:19:58,230
Reinkarnácia pre vás bude dobrá.

239
00:19:58,270 --> 00:19:59,520
Ale ja nechcem byť reinkarnovaný.

240
00:19:59,570 --> 00:20:02,190
Pán Kim, o tom sa
rozhodne v Posmrtnom Živote.

241
00:20:02,230 --> 00:20:03,770
Je to 100 rokov starý sľub.

242
00:20:09,400 --> 00:20:11,480
Sľub s kráľom Yeomrom.

243
00:20:12,270 --> 00:20:15,020
Ak pomôžeme s reinkarnáciou
49 dušiam za 100 rokov...

244
00:20:15,070 --> 00:20:17,070
reinkarnuje potom aj nás.

245
00:20:17,110 --> 00:20:18,690
Tak, ako budeme chcieť.

246
00:20:18,730 --> 00:20:21,900
Ja som sa rozhodol reinkarnovať
ako syn bohatého riaditeľa.

247
00:20:21,940 --> 00:20:24,610
Všetko ostatné je
v Kórei horšie, než peklo.

248
00:20:29,610 --> 00:20:34,320
Avšak to je možné len vtedy,
ak obhajujeme paragonov, ako ste vy.

249
00:20:34,360 --> 00:20:40,110
Pre normálnu dušu je prejdenie
všetkými súdmi za 49 dní...

250
00:20:40,150 --> 00:20:42,230
takmer nemožné.

251
00:20:43,080 --> 00:20:45,420
Buďte našou 48. reinkarnáciou,

252
00:20:45,740 --> 00:20:46,740
žiadam vás o to.

253
00:20:48,620 --> 00:20:51,120
Čo ak by som nebol paragon?

254
00:20:51,570 --> 00:20:52,950
Čo by ste robili potom?

255
00:20:54,280 --> 00:20:59,160
Opakujem sa, ale to rozhodnutie
je na Posmrtnom Živote.

256
00:21:17,870 --> 00:21:19,030
Nepozerajte sa na to!

257
00:21:19,490 --> 00:21:21,570
Žiadny očný kontakt.

258
00:21:21,650 --> 00:21:24,980
Keď vidia ľudské oči, idú po nich.

259
00:21:25,570 --> 00:21:28,570
Idú po dušiach, ktoré na nich hľadia.

260
00:21:28,610 --> 00:21:30,860
Roztrhajú ťa na kusy.

261
00:21:32,570 --> 00:21:33,570
Pán Kim.

262
00:21:34,400 --> 00:21:37,820
Myslite na Peklo ľahostajnosti
ako na turistickú zastávku,

263
00:21:38,690 --> 00:21:40,110
no pamätajte si jedno.

264
00:21:41,820 --> 00:21:46,650
Neodvrávajte Bohyni ľahostajnosti.

265
00:21:47,610 --> 00:21:49,230
Žiadne výnimky.

266
00:21:49,860 --> 00:21:51,480
Vaše nohy.

267
00:21:58,770 --> 00:21:59,770
Chyť to!

268
00:22:00,770 --> 00:22:02,610
Tam, dostaň to!

269
00:22:11,020 --> 00:22:14,610
Článok 2.3
definuje ľahostajnosť ako...

270
00:22:15,020 --> 00:22:15,940
(PEKLO ĽAHOSTAJNOSTI)

271
00:22:15,980 --> 00:22:20,190
mrhanie urodzeným životom,
ktorý bol človeku daný

272
00:22:20,320 --> 00:22:24,820
s nekončiacou
nedbanlivosťou a lenivosťou.

273
00:22:25,570 --> 00:22:29,270
Ako vidíte, ľahostajnosť a lenivosť

274
00:22:29,320 --> 00:22:32,110
sú pre Kim Ja Honga nemysliteľné.

275
00:22:32,150 --> 00:22:35,940
Predstavujem vám jeho
život, ctihodná Bohyňa.

276
00:22:36,180 --> 00:22:38,890
(BOHYŇA ĽAHOSTAJNOSTI)

277
00:22:39,310 --> 00:22:42,140
Opatrne, už to skoro je!

278
00:22:42,600 --> 00:22:44,770
Tesne!

279
00:22:47,430 --> 00:22:49,770
Dobre! Už to skoro máš! Chyť to!

280
00:22:49,810 --> 00:22:52,520
Eh? Včela!

281
00:22:53,020 --> 00:22:54,810
Včela!

282
00:23:20,310 --> 00:23:24,180
Jeho vášeň, pre zachraňovanie životov,

283
00:23:24,220 --> 00:23:28,100
nebola zameraná len na záchranu ľudí.

284
00:23:36,390 --> 00:23:38,470
Úžasné! Neskutočné!

285
00:23:38,520 --> 00:23:41,180
Jeho láskyplné gestá sa dotkli...

286
00:23:41,220 --> 00:23:46,810
dokonca aj tých najmenších
a najslabších organizmov.

287
00:23:47,390 --> 00:23:49,140
Všetko, čoho sa dotkol,

288
00:23:49,180 --> 00:23:56,520
bolo naplnené zábleskom obety a spásy.

289
00:23:57,100 --> 00:23:58,970
Nepozerajte na mňa.
Pozerajte sa na Navi!

290
00:23:59,020 --> 00:24:01,100
Je tam. Dostaňte ju. Už aj!

291
00:24:01,390 --> 00:24:03,520
Hovorte s ňou
a presvedčte ju, nech príde.

292
00:24:04,270 --> 00:24:05,390
Úbožiak!

293
00:24:05,680 --> 00:24:10,220
Jeho profesijná etika,
ktorá nepozná žiadne hranice

294
00:24:10,270 --> 00:24:16,600
ho často dostala do
nebezpečných situácií.

295
00:24:26,810 --> 00:24:28,020
Lamborghini!

296
00:24:28,520 --> 00:24:30,560
Nie ste na vine,
Kim Ja Hong!

297
00:24:30,600 --> 00:24:32,600
Chápeme vás,
Kim Ja Hong!

298
00:24:32,640 --> 00:24:35,270
Akoby ho mohol ktokoľvek obviňovať?

299
00:24:35,310 --> 00:24:37,560
Vaša ctihodná Bohyňa!

300
00:24:39,310 --> 00:24:41,640
Tí strážcovia...

301
00:24:42,060 --> 00:24:48,220
menia váš súdny proces na
jedno veľké rečnícke vystúpenie.

302
00:24:48,270 --> 00:24:49,140
Obviníme ich za pohŕdanie...

303
00:24:49,180 --> 00:24:50,020
Tak dosť!

304
00:24:50,060 --> 00:24:51,390
Zabudni, už je rozhodnuté!

305
00:24:55,850 --> 00:24:58,020
Postavíme mu tu sochu.

306
00:24:59,020 --> 00:25:00,020
Postavte ju!

307
00:25:01,020 --> 00:25:03,810
Ak nie pre niekoho,
ako je on, tak pre koho?

308
00:25:04,350 --> 00:25:05,100
Postavíme jednu.

309
00:25:05,140 --> 00:25:06,720
Samozrejme, Vaša Výsosť!

310
00:25:06,890 --> 00:25:10,430
Keď sme u toho, spravme ju
veľkú, jednu z tých najväčších.

311
00:25:12,350 --> 00:25:13,560
Dobre, niečo veľké.

312
00:25:22,680 --> 00:25:24,770
Čo ťa nútilo

313
00:25:25,220 --> 00:25:29,270
rútiť sa do nebezpečenstva,
aby si zachránil iných?

314
00:25:29,770 --> 00:25:35,680
Alebo si sa snažil, zo všetkých síl,
žiť svoj život naplno?

315
00:25:38,720 --> 00:25:40,140
Bolo to pre peniaze.

316
00:25:43,180 --> 00:25:44,270
Čo vravíš?

317
00:25:48,390 --> 00:25:49,930
Počula som dobre?

318
00:25:50,430 --> 00:25:51,430
Prachy?

319
00:25:52,640 --> 00:25:53,640
Peniaze?

320
00:25:56,180 --> 00:25:58,180
Áno, ja...

321
00:25:59,100 --> 00:26:00,270
som musel zarábať.

322
00:26:00,310 --> 00:26:01,310
Pán Kim!

323
00:26:04,310 --> 00:26:05,310
Vaša Výsosť,

324
00:26:05,850 --> 00:26:08,140
pustíme ho.

325
00:26:08,770 --> 00:26:10,430
Iste, do toho.

326
00:26:11,100 --> 00:26:12,100
Dobre.

327
00:26:12,600 --> 00:26:14,680
Peniaze pre teba boli Bohom?

328
00:26:17,180 --> 00:26:19,310
Slúžil si strašnému Bohu.

329
00:26:21,970 --> 00:26:27,140
Budeš ľutovať, že si
si vybral Boha peňazí.

330
00:27:08,180 --> 00:27:09,810
Hewonmak! Zachráňte ho!

331
00:27:13,770 --> 00:27:15,220
Spadne!

332
00:27:20,020 --> 00:27:21,180
Milostivá Bohyňa!

333
00:27:21,220 --> 00:27:23,390
Žiadam vás, aby ste sa
pozreli do Zrkadla Karmy!

334
00:27:23,930 --> 00:27:25,310
Čo si myslíte, že robíte?

335
00:27:26,020 --> 00:27:27,890
Slúžil zlému Bohu!

336
00:27:28,770 --> 00:27:29,810
Áno, slúžil.

337
00:27:30,220 --> 00:27:32,180
A kvôli tomu

338
00:27:32,810 --> 00:27:36,100
počas dňa ohne hasil
a počas noci ich zapaľoval.

339
00:27:36,720 --> 00:27:38,270
Prines im rozpálené uhlie!

340
00:27:38,930 --> 00:27:39,930
Dobre!

341
00:27:42,180 --> 00:27:43,380
Pozor, nech sa nepopálite.

342
00:27:43,390 --> 00:27:45,430
Kvôli úplnej chudobe,

343
00:27:45,850 --> 00:27:48,560
musel Kim počas voľna robiť donášky.

344
00:27:49,520 --> 00:27:51,820
Umývať podlahy
sauny počas víkendov.

345
00:27:51,850 --> 00:27:53,810
A keď s tým skončil,

346
00:27:53,890 --> 00:27:57,560
bol nútený pracovať ako šofér.

347
00:28:07,890 --> 00:28:09,100
Ja Hong!

348
00:28:09,140 --> 00:28:09,970
Ty bastard!

349
00:28:10,020 --> 00:28:12,720
Šoféruj poriadne!

350
00:28:18,680 --> 00:28:19,680
Aj počas voľna?

351
00:28:20,520 --> 00:28:22,890
Tak kedy oddychoval?

352
00:28:23,560 --> 00:28:24,770
Skutočný odpočinok...

353
00:28:25,680 --> 00:28:28,560
zažil až po tom, čo zomrel.

354
00:28:29,020 --> 00:28:33,180
Počas svojho života
ani trochu neoddychoval.

355
00:28:34,270 --> 00:28:36,770
Jeho chorľavá matka
potrebovala liečbu

356
00:28:36,810 --> 00:28:41,020
a právnická škola jeho
brata nebola lacná!

357
00:28:42,350 --> 00:28:46,600
Bez Kimových peňazí by neprežili!

358
00:28:47,930 --> 00:28:50,970
Peniaze preňho boli všetkým!

359
00:28:53,180 --> 00:28:56,680
Bol schopný uniknúť tomuto
Bohu len tým, že zahynul.

360
00:28:57,470 --> 00:28:59,770
Dúfam, a prosím vás,
aby ste ho prijali

361
00:29:00,310 --> 00:29:04,020
ako dušu, ktorá sa len
starala o svoju chudobnú rodinu!

362
00:29:08,680 --> 00:29:09,980
Ďakujem.

363
00:29:10,120 --> 00:29:12,160
Dobrý deň.

364
00:29:14,930 --> 00:29:16,970
Môj verdikt je nasledovný.

365
00:29:20,470 --> 00:29:25,270
Dôvody obžalovaného, pre ktoré
nebol ľahostajným človekom,

366
00:29:26,180 --> 00:29:30,350
bolo hromadenie peňazí a majetku, ktoré

367
00:29:31,020 --> 00:29:35,350
nepoužil na svoje vlastné sebecké záujmy,

368
00:29:35,680 --> 00:29:41,600
ale na podporu chorej matky
a jeho mladšieho brata.

369
00:29:42,470 --> 00:29:47,100
(LES ČEPELE)
Obvinený je týmto zbavený viny.

370
00:29:51,560 --> 00:29:55,770
Peklo klamstva súdi klamstvá,
ktoré človek nahovoril.

371
00:29:56,220 --> 00:29:59,140
Vetvy sú tu ostré ako čepele,
preto sa to tu volá Les Čepele.

372
00:29:59,180 --> 00:30:02,180
Odraz mesiaca na čepeliach

373
00:30:02,770 --> 00:30:04,770
je celkom nádherný, nie?

374
00:30:04,810 --> 00:30:07,140
Ale ak sa zo zvedavosti niečoho chytíte...

375
00:30:08,640 --> 00:30:10,720
Ak to spravíte zo zvedavosti,

376
00:30:17,350 --> 00:30:21,930
čepele vás rozrežú a budete
cítiť ohromujúcu bolesť.

377
00:30:22,270 --> 00:30:24,850
Žiadal som, aby ste neodvrávali Bohyni.

378
00:30:25,310 --> 00:30:26,850
Opäť ste porušili svoj sľub.

379
00:30:27,640 --> 00:30:29,390
Niečo také už trpieť nebudem.

380
00:30:29,970 --> 00:30:31,680
Od teraz vám to
oznámim ako rozkaz.

381
00:30:34,640 --> 00:30:35,870
Osloboď ho!

382
00:30:35,890 --> 00:30:37,850
Prečo sa tak vzpiera?

383
00:30:38,470 --> 00:30:40,140
Bolo by fajn, keby ste
robili, čo sa vám povie.

384
00:30:40,770 --> 00:30:45,060
My budeme mať 48. paragona
a vy budete reinkarnovaný.

385
00:30:46,890 --> 00:30:49,970
Než sa reinkarnujete,
dostanete návštevu v sne.

386
00:30:50,850 --> 00:30:53,310
Mohli by ste sa objaviť
v sne svojej matky.

387
00:30:53,350 --> 00:30:56,430
Prosím, len vydržte.
Za chvíľu budete v poriadku.

388
00:30:57,310 --> 00:30:58,520
Čo ste to povedali?

389
00:30:59,100 --> 00:31:01,100
Rany sa v Posmrtnom
Živote hoja rýchlejšie.

390
00:31:01,140 --> 00:31:04,140
Nie, myslím to o tom sne.

391
00:31:04,180 --> 00:31:06,600
Nevedeli ste to? Objavenie sa v sne.

392
00:31:07,520 --> 00:31:11,640
Je to privilégium udelené
tým, ktorí sa reinkarnujú.

393
00:31:12,100 --> 00:31:14,470
Naozaj? Môžem sa stretnúť s matkou?

394
00:31:16,270 --> 00:31:17,680
Nepovedali sme vám to?

395
00:31:18,020 --> 00:31:22,520
Než sa reinkarnujete,
môžete niekoho vidieť,

396
00:31:22,560 --> 00:31:24,520
aby ste sa poslednýkrát rozlúčili.

397
00:31:24,560 --> 00:31:28,060
Ľudia, ktorí tvrdia,
že sa im prisnil mŕtvy otec...

398
00:31:28,100 --> 00:31:30,100
To je toto.

399
00:31:35,810 --> 00:31:36,810
Čo je s ním?

400
00:31:38,020 --> 00:31:39,140
Matka!

401
00:31:40,600 --> 00:31:41,680
Mama!

402
00:31:41,720 --> 00:31:44,180
Áno, Ja Hong,
to som ja, tvoja mama.

403
00:31:44,220 --> 00:31:45,470
Mama...

404
00:31:45,520 --> 00:31:48,270
- Mám sa na ňu ďalej hrať?
- Iste, iste.

405
00:31:51,220 --> 00:31:52,680
Mama.

406
00:31:56,390 --> 00:31:57,390
Do frasa.

407
00:31:58,970 --> 00:32:00,970
Toto miesto je aj po storočí desivé.

408
00:32:01,640 --> 00:32:03,850
Mohli sme sa prejsť.

409
00:32:04,100 --> 00:32:08,430
Decko, vysvetli mu to,
aby to zase nepokazil.

410
00:32:09,770 --> 00:32:12,970
Berte to ako špeciálne
zaobchádzanie pre paragona.

411
00:32:13,020 --> 00:32:16,390
Je to rýchly transportačný systém,
aby sme tadiaľto prešli.

412
00:32:23,810 --> 00:32:24,850
Čo robí?

413
00:32:31,600 --> 00:32:32,600
Poďme.

414
00:32:57,720 --> 00:33:00,430
Pekelný ghúl? Čo tu robia?

415
00:33:02,520 --> 00:33:03,520
Do pekla...

416
00:33:04,560 --> 00:33:06,100
Dokonca čas beží rýchlejšie.

417
00:33:07,140 --> 00:33:08,220
Zo sveta živých...

418
00:33:08,810 --> 00:33:10,140
Je to pomstychtivý duch?

419
00:33:10,970 --> 00:33:13,850
Máte vo svete živých
ešte nejakú rodinu?

420
00:33:32,970 --> 00:33:34,560
Drastické zmeny
v Posmrtnom Živote znamenajú,

421
00:33:34,680 --> 00:33:37,600
že z člena vašej rodiny
je pomstychtivý duch.

422
00:33:40,520 --> 00:33:41,720
Tomu nerozumiem.

423
00:33:42,350 --> 00:33:43,350
Pane!

424
00:33:45,470 --> 00:33:46,520
Hlava!

425
00:33:51,930 --> 00:33:52,930
Zbavte sa toho!

426
00:34:03,930 --> 00:34:05,560
Veliteľ! Vytiahnite sa!

427
00:34:25,350 --> 00:34:26,310
Veliteľ, ste v poriadku?

428
00:34:26,350 --> 00:34:27,850
- Tam!
- Čo?

429
00:34:28,350 --> 00:34:29,470
Traf to!

430
00:34:29,600 --> 00:34:30,600
Traf ten stĺp!

431
00:34:32,810 --> 00:34:34,270
Rýchlo! Prosím!

432
00:35:20,770 --> 00:35:22,290
Nerozumiete?

433
00:35:22,350 --> 00:35:24,680
Je to buď vaša matka, alebo brat.

434
00:35:24,720 --> 00:35:26,970
Niekto umrel so zášťou voči vám!

435
00:35:27,470 --> 00:35:30,270
A z tej osoby je teraz
pomstychtivý duch!

436
00:35:30,310 --> 00:35:35,560
Tým, že sa túla svetom živých, ide
Posmrtný Život do úplných sračiek!

437
00:35:39,600 --> 00:35:40,600
Matka...

438
00:35:41,310 --> 00:35:42,850
Mama!

439
00:35:43,680 --> 00:35:47,890
Deok Choon,
daj mu pásku na oči.

440
00:35:52,470 --> 00:35:53,470
Mama...

441
00:35:53,850 --> 00:35:55,600
Mohlo sa jej niečo stať?

442
00:35:55,640 --> 00:35:58,310
Nevieme, ale pochybujem o tom.

443
00:35:58,350 --> 00:36:00,350
Prosím, musím to vedieť!

444
00:36:00,390 --> 00:36:01,720
Je v poriadku?

445
00:36:01,770 --> 00:36:02,930
Chcete priamu odpoveď?

446
00:36:03,680 --> 00:36:05,180
Či už ide o váš súd, alebo nie,

447
00:36:05,220 --> 00:36:08,430
ak sa objavili pekelný
ghúlovia a čas sa zrýchlil,

448
00:36:09,020 --> 00:36:15,310
tak nestihneme dokončiť
posledný súd do 49. dňa.

449
00:36:17,680 --> 00:36:20,560
- Deok Choon!
- Strážkyňa Lee Deok Choon, prítomná!

450
00:36:30,810 --> 00:36:31,810
Deok Choon.

451
00:36:32,890 --> 00:36:35,810
Chystám sa odísť,
tak to tu zatiaľ prevezmi.

452
00:36:35,850 --> 00:36:39,390
Je paragon, takže
tam nebudú žiadne obete.

453
00:36:39,430 --> 00:36:41,470
Keby nastal problém,

454
00:36:41,520 --> 00:36:43,930
zastav skúšku, kým
ti nedám znamenie.

455
00:36:46,350 --> 00:36:47,560
Spolieham na teba.

456
00:36:47,600 --> 00:36:49,470
Nezabudni, že my dvaja sme spojení.

457
00:36:50,680 --> 00:36:51,680
Nebojte sa, veliteľ.

458
00:36:52,350 --> 00:36:53,350
Som tu.

459
00:36:53,390 --> 00:36:55,390
Nie, nechcem, aby si premýšľal.

460
00:36:55,720 --> 00:36:57,060
Sprav mi láskavosť.

461
00:36:57,100 --> 00:36:58,560
Vždy, keď dostaneš nápad,

462
00:36:58,600 --> 00:37:02,060
spochybni ho, než sa
rozhodneš ho uskutočniť.

463
00:37:02,100 --> 00:37:05,100
Ak to bude dobre, over si to u nej.

464
00:37:05,140 --> 00:37:06,680
Vždy ho musíš opraviť.

465
00:37:07,520 --> 00:37:09,350
Ľahké, že? Malo by byť.

466
00:37:09,390 --> 00:37:14,720
Chráň Kima, ale nemysli u toho.

467
00:37:17,220 --> 00:37:18,720
Úprimne ťa žiadam.

468
00:37:20,100 --> 00:37:21,100
Dobre?

469
00:37:23,180 --> 00:37:24,270
Dobre.

470
00:37:55,270 --> 00:37:58,140
(VECI ZOSNULÉHO
Prijaté: Kim Su Hongom, bratom)

471
00:38:11,140 --> 00:38:13,430
Toto sú Ja Hongove osobné veci.

472
00:38:23,970 --> 00:38:24,970
Mama!

473
00:38:29,060 --> 00:38:31,520
Prečo si to berieš?

474
00:38:31,560 --> 00:38:33,350
Uhynula! Zahoď ju.

475
00:38:42,430 --> 00:38:43,930
Moja matka je nemá.

476
00:38:44,720 --> 00:38:46,180
Nemôže hovoriť.

477
00:38:47,100 --> 00:38:51,560
Nikdy som nepočul jej hlas.

478
00:39:43,270 --> 00:39:44,770
Len počkaj 2 týždne.

479
00:39:45,770 --> 00:39:48,470
Keď ma prepustia,
zostanem stále s tebou.

480
00:39:53,970 --> 00:39:56,140
Kim Ja Hong, ten bastard!

481
00:40:11,810 --> 00:40:13,350
(Kto ste?)

482
00:40:27,180 --> 00:40:28,810
Úprimnú sústrasť, madam.

483
00:40:32,520 --> 00:40:34,470
Pán Kim mi zachránil život.

484
00:40:34,520 --> 00:40:38,640
Vďaka nemu som získal nový život.

485
00:40:43,720 --> 00:40:48,640
Videl som to v správach
a okamžite som prišiel.

486
00:40:49,520 --> 00:40:51,890
Chcel som sa rozlúčiť.

487
00:41:10,930 --> 00:41:16,560
Nemal som predtým šancu,
aby som mu dal zbohom.

488
00:41:17,270 --> 00:41:22,220
Ak to pre vás nebude priveľký problém,

489
00:41:23,060 --> 00:41:25,390
môžem to urobiť v súkromí?

490
00:41:34,520 --> 00:41:35,890
Ďakujem, madam.

491
00:41:41,030 --> 00:41:42,510
Kim Su Hong.

492
00:41:44,560 --> 00:41:46,930
Kde si zomrel?

493
00:42:58,720 --> 00:43:03,270
Čas mojej smrti sa musí blížiť.

494
00:43:04,680 --> 00:43:07,310
Vidím smrtku.

495
00:43:07,640 --> 00:43:10,100
Nehovor to!

496
00:43:10,850 --> 00:43:14,810
Nezomrieš, dedko!

497
00:43:30,310 --> 00:43:31,890
Pozri na oblohu.

498
00:43:32,680 --> 00:43:34,390
To je Posmrtný Život, alebo klub?

499
00:43:34,430 --> 00:43:36,140
Ako môže čas plynúť tak rýchlo?

500
00:43:43,060 --> 00:43:44,810
Žiadna zábava.

501
00:43:46,720 --> 00:43:47,770
Počuj.

502
00:43:48,850 --> 00:43:50,350
Nejaké správy o mojej mame?

503
00:43:50,390 --> 00:43:51,600
Žiadna zábava.

504
00:43:52,310 --> 00:43:55,430
Počuješ? Hej!

505
00:43:55,470 --> 00:43:59,220
Neruš ju! Nespí!

506
00:43:59,270 --> 00:44:02,770
Pozerá sa na obvinenia
pri ďalšom súde.

507
00:44:02,810 --> 00:44:05,270
Naozaj to nechápeš. Si hlúpy?

508
00:44:05,310 --> 00:44:07,640
Prečo si si to dal z očí?
Rýchlo si to nasaď!

509
00:44:13,060 --> 00:44:15,060
Nechaj to tak. Už je neskoro.

510
00:44:15,520 --> 00:44:18,390
Vstávaj a preber ju.

511
00:44:19,600 --> 00:44:21,430
- Otvor oči!
- Rýchlo, no tak!

512
00:44:22,970 --> 00:44:24,430
Už je po všetkom?

513
00:44:25,560 --> 00:44:26,810
Skôr je po nás.

514
00:45:00,640 --> 00:45:01,930
To je kráľ Yeomra!

515
00:45:20,020 --> 00:45:21,520
Úklon, úklon!

516
00:45:21,810 --> 00:45:22,890
Skloňte hlavu!

517
00:45:26,270 --> 00:45:30,270
Už je mŕtvy, ale želá si opäť umrieť?

518
00:45:31,140 --> 00:45:34,270
Je to po 19 rokoch
prvý paragon, môj pane!

519
00:45:36,720 --> 00:45:40,220
A prečo náš ctený hosť...

520
00:45:40,270 --> 00:45:43,270
priviedol štyroch ghúlov
a ruší tak moju ríšu?

521
00:45:43,310 --> 00:45:46,060
Strážca Gang Lim išiel
dole, aby to prešetril.

522
00:45:46,100 --> 00:45:49,430
Pracuje tak rýchlo, ako
sa dá, Vaše Veličenstvo.

523
00:45:49,470 --> 00:45:51,680
Ako upokojí ducha?

524
00:45:51,720 --> 00:45:55,140
Telo bude pochované
a duša zlikvidovaná,

525
00:45:55,180 --> 00:45:58,270
ale bez toho, aby vyrušili
iných vo svete živých.

526
00:46:00,350 --> 00:46:01,350
Nie!

527
00:46:03,350 --> 00:46:04,350
Nie!

528
00:46:05,270 --> 00:46:06,220
Počkať.

529
00:46:06,270 --> 00:46:07,560
Nie, vy bastardi!

530
00:46:07,600 --> 00:46:09,060
- Nie!
- Stojte!

531
00:46:09,180 --> 00:46:11,470
- To nesmiete!
- Prosím, prestaňte!

532
00:46:12,770 --> 00:46:13,680
Prestaňte!

533
00:46:13,720 --> 00:46:17,140
Kto, do pekla, si? Odpovedz!

534
00:46:17,180 --> 00:46:19,470
Neopovažuj sa dotknúť mojej matky!

535
00:46:19,520 --> 00:46:21,430
Inak ťa za to dobijem!

536
00:46:21,470 --> 00:46:22,520
- Daj ho zo mňa dole.
- Prepáčte!

537
00:46:22,560 --> 00:46:23,970
Čo si zač?!

538
00:46:24,020 --> 00:46:25,720
Ako sa opovažuješ
zlikvidovať moju matku?!

539
00:46:25,770 --> 00:46:27,310
Daj ho zo mňa dole.

540
00:46:28,930 --> 00:46:30,520
Poznáš ju?!

541
00:46:30,560 --> 00:46:33,220
- Netvár sa, že si skvelý!
- Prepáčte!

542
00:46:33,270 --> 00:46:35,180
Ospravedlňujeme sa!

543
00:46:37,600 --> 00:46:39,600
Upokojte sa!

544
00:46:41,270 --> 00:46:42,470
Vydržte!

545
00:46:42,520 --> 00:46:43,810
Sklapni!

546
00:46:43,850 --> 00:46:45,470
Stíchni!

547
00:46:47,930 --> 00:46:50,060
Prosím vás, dajte nám
viac času, môj kráľ!

548
00:46:54,680 --> 00:46:58,180
Povedz Gang Limovi,
že ak eliminuje...

549
00:46:58,850 --> 00:47:00,470
Netrep!

550
00:47:01,350 --> 00:47:04,060
Čo je to s ním?

551
00:47:06,020 --> 00:47:07,180
Povedz to Gang Limovi!

552
00:47:07,850 --> 00:47:10,720
Ak čoskoro nezneškodní
pomstychtivého ducha,

553
00:47:10,770 --> 00:47:12,810
pôjdem do sveta živých ja sám!

554
00:47:13,890 --> 00:47:15,100
Áno, Vaše Veličenstvo!

555
00:47:17,390 --> 00:47:18,720
Ospravedlňujeme sa!

556
00:47:18,770 --> 00:47:20,020
Čo si zač?!

557
00:47:20,060 --> 00:47:21,270
Prepáčte!

558
00:47:27,640 --> 00:47:31,560
Je pravda, že seržant Kim
dezertoval kvôli svojmu bratovi?

559
00:47:31,600 --> 00:47:32,100
Pochybujem.

560
00:47:32,140 --> 00:47:32,850
Vieš niečo?

561
00:47:32,890 --> 00:47:35,020
- Dezertoval?
- Už sú to 3 dni.

562
00:47:36,270 --> 00:47:39,100
Prečo by dezertoval
tesne pred prepustením?

563
00:47:41,020 --> 00:47:43,560
Je mi z toho fakt blbo.

564
00:47:44,180 --> 00:47:47,100
Keby išlo o mňa, zhnili
by mi z toho vnútornosti.

565
00:47:47,140 --> 00:47:49,390
A naplnili sa červami.

566
00:48:09,390 --> 00:48:12,720
Spýtam sa znovu. Ktorý to bol?

567
00:48:12,770 --> 00:48:13,850
Prepáčte, pane!

568
00:48:13,970 --> 00:48:16,350
Kamarát, pozri sa na jeho tvár.

569
00:48:17,390 --> 00:48:20,770
Spravím ti to isté
a pošlem ťa do väzenia.

570
00:48:21,640 --> 00:48:22,640
- Prepáčte!
- Prepáčte!

571
00:48:22,680 --> 00:48:24,640
Je v prieskumnej hliadke!

572
00:48:25,470 --> 00:48:30,770
Niečo je nad mojím srdcom!

573
00:48:30,810 --> 00:48:32,140
Veľmi pekne!

574
00:48:32,180 --> 00:48:36,600
Je to hodinkový odznak!

575
00:48:36,640 --> 00:48:38,470
Moje texty sú fakt skvelé!

576
00:48:38,520 --> 00:48:40,520
Napísal som ich pre teba.

577
00:48:40,560 --> 00:48:42,020
Milujem ich, pane.

578
00:48:44,220 --> 00:48:46,850
Dong Yeon,
vstávaj, kamarát.

579
00:48:48,020 --> 00:48:49,850
Pane, už ďalej nemôžem.

580
00:48:49,890 --> 00:48:50,930
Jasné, že môžeš.

581
00:48:52,270 --> 00:48:54,680
- Rýchlo vstávaj.
- Nevládzem.

582
00:48:54,720 --> 00:48:56,060
Dokážeš to.

583
00:49:02,850 --> 00:49:05,600
Tak to nie je. Nemôžem spávať.

584
00:49:05,770 --> 00:49:08,810
Prečo nie?

585
00:49:10,890 --> 00:49:13,890
Mám pocit, že ma v noci niečo sleduje

586
00:49:15,890 --> 00:49:17,430
a strasie ma z toho...

587
00:49:19,770 --> 00:49:21,100
Poručník! Vzdávam hold!

588
00:49:22,640 --> 00:49:25,350
Je tu vyšetrovateľ kvôli
Kimovej dezertácii.

589
00:49:25,930 --> 00:49:27,100
Naozaj?

590
00:49:27,850 --> 00:49:29,140
Poslali podplukovníka.

591
00:49:30,600 --> 00:49:32,680
- Z hlavného ústredia?
- Áno, pane.

592
00:49:37,180 --> 00:49:40,390
(PEKLO KLAMSTVA)

593
00:49:51,270 --> 00:49:55,270
"Ocko ťa bude vždy z diaľky strážiť."

594
00:49:55,390 --> 00:50:01,600
"Tak sa poriadne uč
a staň sa dobrým človekom.

595
00:50:01,640 --> 00:50:05,180
(BOHYŇA KLAMSTVA)
Ak budeš dobré dievča, tak na Vianoce..."

596
00:50:05,220 --> 00:50:06,390
Čo je to?

597
00:50:06,850 --> 00:50:10,180
Kim napísal list dcére
svojho mŕtveho kolegu.

598
00:50:10,220 --> 00:50:11,390
Ako jej otec...

599
00:50:11,430 --> 00:50:14,390
"Pôjdeme spolu do Disney Landu.

600
00:50:14,430 --> 00:50:15,930
Mrzí ma to

601
00:50:16,390 --> 00:50:17,850
a ľúbim ťa."

602
00:50:17,890 --> 00:50:18,890
Mŕtvy muž?

603
00:50:19,680 --> 00:50:22,560
Nie je to potom posledná vôľa?

604
00:50:22,810 --> 00:50:24,720
To je falšovanie súkromného dokumentu!

605
00:50:24,770 --> 00:50:29,350
"Nebuď chorá. Musíš byť vždy zdravá."

606
00:50:30,060 --> 00:50:35,850
Toto je len ukážka falošných
listov obžalovaného.

607
00:50:35,890 --> 00:50:39,390
Predtým, ako tento súd overí trestný čin,

608
00:50:39,430 --> 00:50:46,140
bol by som rád, keby súd venoval
pozornosť množstvu napísaných listov.

609
00:50:52,270 --> 00:50:53,560
Koľko ich napísal?

610
00:50:53,600 --> 00:50:54,890
98 listov!

611
00:50:55,640 --> 00:51:01,060
Toľko listov poslal tento "paragon"

612
00:51:01,100 --> 00:51:04,310
pod zámienkou dávania nádeje.

613
00:51:05,560 --> 00:51:08,310
98? Tak veľa?

614
00:51:08,370 --> 00:51:12,460
Keby napísal ešte dva, bolo by ich 100?

615
00:51:12,460 --> 00:51:14,190
Nepreskočilo vám?!

616
00:51:24,430 --> 00:51:26,140
Odpovedzte, obžalovaný!

617
00:51:26,180 --> 00:51:28,600
Váš obhajca sa pýta, či ste blázon.

618
00:51:31,970 --> 00:51:34,220
Veľmi ma bolelo srdce.

619
00:51:39,180 --> 00:51:40,720
Bola príliš malá.

620
00:51:45,520 --> 00:51:47,020
Až príliš mladá.

621
00:51:51,020 --> 00:51:52,810
To bola jediná vec,

622
00:51:54,640 --> 00:51:56,350
ktorú som pre nich mohol spraviť.

623
00:52:35,220 --> 00:52:36,770
- Vzdávam hold!
- Dobre.

624
00:52:38,680 --> 00:52:42,220
Nebudeme tárať. Pôjdeme po ňom.

625
00:52:42,970 --> 00:52:47,310
Seržant Kim dezertoval,
ale jeho rodina o tom ešte nevie?

626
00:52:47,350 --> 00:52:49,560
Od smrti jeho brata
ubehlo len pár týždňov.

627
00:52:49,930 --> 00:52:52,720
Môže sa ukrývať v kasárňach,

628
00:52:52,770 --> 00:52:55,930
no čo je dôležitejšie,

629
00:52:55,970 --> 00:52:57,640
jeho matka môže upadnúť do šoku.

630
00:53:00,680 --> 00:53:02,240
Tuším sa rozplačem.

631
00:53:02,720 --> 00:53:04,770
Čo sú to za kraviny?

632
00:53:06,930 --> 00:53:10,270
Seržant Kim bol ako môj vlastný brat.

633
00:53:10,930 --> 00:53:15,060
Na rozdiel od jeho rovesníkov,
on sa o svojich mužov staral.

634
00:53:15,640 --> 00:53:18,640
Vďaka nemu som bol
niekoľkokrát vyznamenaný.

635
00:53:19,600 --> 00:53:24,310
Čoskoro kontaktujeme jeho matku.

636
00:53:26,520 --> 00:53:28,220
Kde si ho pochoval?

637
00:53:30,060 --> 00:53:31,930
Obžalovaný, odpovedzte.

638
00:53:33,390 --> 00:53:35,560
Odmietate odpovedať?

639
00:53:38,430 --> 00:53:39,470
Obžalovaný!

640
00:53:39,970 --> 00:53:43,770
Jej Výsosť sa vás pýta,
či ste vedeli o ich...

641
00:53:43,810 --> 00:53:47,890
bolesti a zúfalstve,
keď zistili pravdu?!

642
00:53:48,060 --> 00:53:49,770
Prosím, odpovedzte.

643
00:53:50,810 --> 00:53:55,390
Vedela, že sú listy falošné,
ale aj tak každý deň čakala.

644
00:53:55,430 --> 00:53:57,850
Či už pršalo, alebo svietilo
slnko. Či bola noc, či deň!

645
00:53:58,560 --> 00:54:00,970
Obžalovaný odmieta svedčiť?

646
00:54:04,560 --> 00:54:07,350
Môžete si myslieť, že
mlčanie je najlepšou obranou,

647
00:54:07,390 --> 00:54:11,350
ale rada vám za to
odseknem ten nepotrebný jazyk.

648
00:54:22,020 --> 00:54:23,020
Pane!

649
00:54:23,520 --> 00:54:25,310
Veliteľ! Veliteľ!

650
00:54:26,470 --> 00:54:27,560
Veliteľ!

651
00:54:29,350 --> 00:54:30,720
Som zaneprázdnený muž.

652
00:54:32,100 --> 00:54:33,390
Takže posledný raz.

653
00:54:34,640 --> 00:54:36,350
Kde si ho pochoval?

654
00:54:39,770 --> 00:54:41,430
Prosím!

655
00:54:44,810 --> 00:54:50,350
Nahlásim vás za šírenie
falošných informácií!

656
00:54:54,310 --> 00:54:55,470
To by stačilo.

657
00:54:56,350 --> 00:54:57,470
To nie je treba.

658
00:54:58,560 --> 00:55:01,270
Správa o jeho poslednej
službe je správna?

659
00:55:01,600 --> 00:55:04,850
Kim mal nočnú hliadku so
seržantom Won Dong Yeonom.

660
00:55:12,850 --> 00:55:14,220
Dal som ti šancu.

661
00:55:15,100 --> 00:55:16,680
Neskôr si dávaj
pozor na jazyk.

662
00:55:20,640 --> 00:55:22,180
Asistentka strážcu, Lee Deok Choon!

663
00:55:23,600 --> 00:55:25,350
Nie! Ešte nie!

664
00:55:25,390 --> 00:55:26,930
Asistentka strážcu, Lee Deok Choon!

665
00:55:26,970 --> 00:55:28,390
Lee Deok Choon, počúvam!

666
00:55:28,850 --> 00:55:29,850
Prepoj ma.

667
00:55:33,810 --> 00:55:36,970
Teraz začnem našu poslednú obhajobu.

668
00:55:44,850 --> 00:55:46,100
Vydržte.

669
00:55:48,930 --> 00:55:51,060
- Vaša Výsosť.
- Vaša Výsosť.

670
00:55:51,100 --> 00:55:54,180
Obžalovaný Kim Ja Hong
je naozaj klamár.

671
00:55:54,220 --> 00:55:55,810
Je naozaj klamár.

672
00:56:03,220 --> 00:56:05,310
To, čo teraz vidíte,

673
00:56:05,680 --> 00:56:09,430
nie sú len falošné listy pre
Ji Yeon, ktorá stratila otca,

674
00:56:09,470 --> 00:56:13,060
ale falošné listy aj pre jeho
matku za posledných 15 rokov.

675
00:56:13,100 --> 00:56:15,770
Za posledných 15 rokov.

676
00:56:19,310 --> 00:56:20,520
Čo to má byť?!

677
00:56:21,430 --> 00:56:22,890
Ach! Bež preč!

678
00:56:24,850 --> 00:56:27,390
Už sa blíži!

679
00:56:28,270 --> 00:56:30,720
Chyťte ho!

680
00:56:37,390 --> 00:56:42,020
Mama, zranil som si ruku,
kým som sa hral so synom.


681
00:56:42,720 --> 00:56:47,470
Klamal o zranení od diviaka
a tvrdil, že sa zranil pri hre so synom.

682
00:56:47,520 --> 00:56:50,310
Moja žena dnes spravila pálenú ryžu.

683
00:56:50,350 --> 00:56:54,600
Zo strachu, že jeho mama
prestane bojovať s chorobou...

684
00:56:54,640 --> 00:56:59,810
jej vdýchol nádej tým,
že si vymyslel ženu.

685
00:57:00,930 --> 00:57:02,350
Tak čo sa teda stalo?

686
00:57:02,720 --> 00:57:05,810
Jeho matka prekonala svoju chorobu

687
00:57:05,850 --> 00:57:10,640
- a plne sa zotavila!
- A teraz žije plnohodnotný život!

688
00:57:14,470 --> 00:57:15,560
Mama, skús to.

689
00:57:16,720 --> 00:57:17,430
Je to dobré?

690
00:57:17,470 --> 00:57:20,020
Keby vedela, ako často čelil smrti,

691
00:57:20,470 --> 00:57:25,720
aby zarobil a zaplatil
za jej nemocničné účty...

692
00:57:26,390 --> 00:57:29,770
Zaujímalo by ma, či by bolo
potom jej uzdravenie možné.

693
00:57:30,060 --> 00:57:31,680
Čo ak by to zistila?

694
00:57:32,470 --> 00:57:36,930
Že všetky tie listy boli lož!
Predstavte si to zúfalstvo!

695
00:57:37,680 --> 00:57:39,970
Bolo by to potom liečiteľné?

696
00:57:40,310 --> 00:57:44,680
Chcem doplniť, že každý
vyrastá so zúfalstvom.

697
00:57:45,220 --> 00:57:46,890
Posledná otázka.

698
00:57:48,020 --> 00:57:51,850
Popierate napísanie
všetkých tých falošných listov?

699
00:57:52,470 --> 00:57:55,560
Bez očakávania a nádeje v listoch...

700
00:57:55,600 --> 00:57:58,270
by bola ich strata rovnako silná.

701
00:57:58,430 --> 00:58:00,390
- Ale oni!
- Tí, ktorí žili!

702
00:58:00,770 --> 00:58:05,270
Získali toľko, čo stratili.
Tá strata sa vyrovnala.

703
00:58:07,310 --> 00:58:09,680
Môj drahý ocko! Máš sa dobre?

704
00:58:10,310 --> 00:58:14,310
Tvoji kamaráti hasiči
sa o nás dobre starajú.

705
00:58:14,350 --> 00:58:16,810
V škole sa mi darí...

706
00:58:16,850 --> 00:58:20,270
Už viem prať a aj si
viem pripraviť večeru.

707
00:58:20,310 --> 00:58:23,430
Môžeš byť ďaleko, ale
vždy budeš v mojom srdci.

708
00:58:23,470 --> 00:58:25,640
Navždy na mňa dávaj pozor.

709
00:58:25,680 --> 00:58:27,640
Tvoj klenot, Ji Yeon.

710
00:58:50,020 --> 00:58:51,680
Prokurátor,

711
00:58:52,930 --> 00:58:55,770
mali sme už v minulosti
podobný prípad?

712
00:58:55,810 --> 00:58:58,520
Nie, no...

713
00:58:58,560 --> 00:58:59,560
Admirál!

714
00:59:00,140 --> 00:59:02,970
Admirál Yi povedal, aby
sme neoznamovali jeho smrť.

715
00:59:05,770 --> 00:59:08,140
Nepriateľským silám samozrejme...

716
00:59:08,180 --> 00:59:09,890
Bola to jeho taktika...

717
00:59:09,930 --> 00:59:12,140
Admirál to povedal svojím
najbližším spojencom.

718
00:59:13,020 --> 00:59:15,890
Aby udržal vysokú
morálku svojich mužov.

719
00:59:16,270 --> 00:59:17,350
To je dôvod...

720
00:59:18,720 --> 00:59:22,310
prečo som rozkázala, aby
všetci paragoni len prešli

721
00:59:22,350 --> 00:59:23,930
a neboli súdení, nie snáď?

722
00:59:25,390 --> 00:59:30,430
V prípade obžalovaného Kim
Ja Honga s jeho falošnými listami...

723
00:59:30,470 --> 00:59:33,180
tento súd zamieta
obvinenia v plnom rozsahu.

724
00:59:33,220 --> 00:59:37,720
Všetky dôkazy, ktoré tu
boli dnes predložené,

725
00:59:37,770 --> 00:59:42,140
sú odstránené a všetky
obvinenia okamžite stiahnuté.

726
00:59:42,180 --> 00:59:47,600
Vďaka tomu môže
predstúpiť pred ďalší súd.

727
00:59:53,810 --> 00:59:57,430
Ak nemáte čo robiť, tak poďte so mnou.

728
00:59:58,720 --> 01:00:00,810
Poďte so mnou von.

729
01:00:08,430 --> 01:00:10,100
Vďaka vám budem mať vrásky.

730
01:00:10,140 --> 01:00:12,970
Prečo chcete tak zúfalo
vidieť svoju matku?

731
01:00:13,470 --> 01:00:16,680
Prečo ste taký mamin maznáčik?

732
01:00:16,720 --> 01:00:18,100
Chcete jej niečo povedať?

733
01:00:18,640 --> 01:00:19,720
Tiež ma to zaujímalo.

734
01:00:19,720 --> 01:00:20,850
Nečítaš ďalšie obvinenia?

735
01:00:24,930 --> 01:00:26,430
Elektrický varič ryže.

736
01:00:27,060 --> 01:00:30,310
Kúpil som varič, ktorý
spraví pálenú ryžu.

737
01:00:33,020 --> 01:00:35,140
Vonia to tak dobre!

738
01:00:36,060 --> 01:00:38,310
Ako dieťa som to stále jedol.

739
01:00:40,060 --> 01:00:42,520
Mama robila ryžu len
v starom malom hrnci.

740
01:00:43,310 --> 01:00:45,310
Ale pamäť jej už tak neslúži,

741
01:00:51,890 --> 01:00:57,720
takže veľa hrncov zničila.

742
01:00:57,930 --> 01:00:58,930
No tak!

743
01:00:59,180 --> 01:00:59,720
Páli!

744
01:00:59,770 --> 01:01:01,770
Toľko hrncov sme museli vyhodiť.

745
01:01:02,060 --> 01:01:03,390
Mama, máš demenciu?!

746
01:01:06,020 --> 01:01:07,350
Páni! Odpadky!

747
01:01:08,020 --> 01:01:09,270
Ale viete čo?

748
01:01:10,140 --> 01:01:13,560
Dnešné variče zvládnu
spraviť aj pálenú ryžu.

749
01:01:13,810 --> 01:01:15,140
Je to nový model!

750
01:01:15,180 --> 01:01:18,810
Tak som ho kúpil ako
darček a nechal v sklade.

751
01:01:19,680 --> 01:01:21,310
Naozaj chcem, aby ho mala.

752
01:01:21,680 --> 01:01:22,680
Fakt?

753
01:01:23,520 --> 01:01:27,680
Varič je to jediné,
čo ste jej chceli dať?

754
01:01:27,720 --> 01:01:29,600
To je hlúpe...

755
01:01:29,680 --> 01:01:33,470
Alebo ten list vo vnútri?

756
01:01:35,100 --> 01:01:37,180
Jeden zostal.

757
01:01:38,640 --> 01:01:41,100
Neodoslaný list.

758
01:01:41,140 --> 01:01:42,560
Nie je falošný,

759
01:01:43,680 --> 01:01:46,520
ale skutočný.

760
01:01:49,470 --> 01:01:50,470
Pán Kim!

761
01:01:56,720 --> 01:01:58,560
Vaša matka je nažive a má sa dobre.

762
01:02:00,720 --> 01:02:03,600
Strážca Gang Lim, ďakujem!

763
01:02:04,930 --> 01:02:06,680
Ďakujem!

764
01:02:07,430 --> 01:02:08,600
Su Hong!

765
01:02:09,600 --> 01:02:11,680
Čo môj brat?

766
01:02:12,810 --> 01:02:15,600
Je zdravý
a darí sa mu v armáde.

767
01:02:16,430 --> 01:02:18,930
Ďakujem! Ďakujem!

768
01:02:18,970 --> 01:02:20,560
Ďakujem!

769
01:02:21,600 --> 01:02:22,850
Prepáčte.

770
01:02:31,100 --> 01:02:32,270
Dobre ma počúvajte.

771
01:02:32,970 --> 01:02:35,310
Jeho brat je mŕtvy a je
z neho pomstychtivý duch.

772
01:02:36,100 --> 01:02:38,390
Zisťujem kde a ako zomrel

773
01:02:39,720 --> 01:02:42,060
a spálim jeho telo.

774
01:02:43,350 --> 01:02:47,310
Kým je duch vonku,
Kimov súd bude v ohrození...

775
01:02:47,350 --> 01:02:49,100
Klamali ste

776
01:02:49,600 --> 01:02:52,430
priamo pred Peklom klamstva.

777
01:02:52,470 --> 01:02:55,520
Keby vedel pravdu,
proces by išiel do hája.

778
01:02:55,810 --> 01:02:58,930
Rozumiem tomu,
prečo to veliteľ robí.

779
01:02:59,100 --> 01:03:02,220
Nemyslite na Kim Su Honga.

780
01:03:03,020 --> 01:03:04,930
Je jeho osudom byť eliminovaný.

781
01:03:04,970 --> 01:03:07,100
Môžete si pohnúť?

782
01:03:07,720 --> 01:03:09,520
Ubehli 3 dni odkedy...

783
01:03:38,430 --> 01:03:41,220
Je to v pohode. Neboj sa.

784
01:03:43,020 --> 01:03:45,390
Budem za tebou chodiť
aj keď ma prepustia.

785
01:03:46,180 --> 01:03:49,600
Ak ťa bude niekto otravovať,
tak bež za poručíkom Parkom.

786
01:03:49,640 --> 01:03:51,770
O to nejde.

787
01:03:52,640 --> 01:03:54,720
Zomrel vám brat.

788
01:03:55,560 --> 01:03:59,220
Cítim sa zle, keď vidím,
ako to celé znášate sám.

789
01:04:10,520 --> 01:04:11,600
Dong Yeon.

790
01:04:11,680 --> 01:04:13,060
Prvý ročník,
Won Dong Yeon.

791
01:04:19,850 --> 01:04:25,390
Neplytvajme slzami kvôli minulosti.

792
01:04:26,470 --> 01:04:29,350
To mi raz povedal brat, kamarát.

793
01:04:32,770 --> 01:04:34,890
Tak prestaň plakať ako retard.

794
01:04:34,930 --> 01:04:36,770
Tiež naňho zabudnem.

795
01:04:42,720 --> 01:04:43,890
Seržant...

796
01:04:58,430 --> 01:05:00,270
Drž tú pušku poriadne.

797
01:05:01,850 --> 01:05:03,060
Prepáčte!

798
01:05:19,390 --> 01:05:20,850
Dong Yeon, čo to má byť?

799
01:05:21,850 --> 01:05:23,520
Prečo to tak páli?

800
01:05:29,810 --> 01:05:31,560
Čo spravím?

801
01:05:34,020 --> 01:05:35,020
Dong Yeon...

802
01:05:35,560 --> 01:05:37,310
Zavolaj poručíka Parka.

803
01:05:37,350 --> 01:05:41,390
Nech to iní nezistia, len on, dobre?

804
01:05:42,270 --> 01:05:49,350
Len zožeň poručíka Parka...

805
01:05:50,520 --> 01:05:52,390
Zožeň poručíka Parka!

806
01:05:57,270 --> 01:06:01,020
(ĽADOVÝ KAŇON)

807
01:06:05,430 --> 01:06:07,020
Dobre, veľmi dobre!

808
01:06:08,180 --> 01:06:10,060
Pozri, akú máš radosť.

809
01:06:11,350 --> 01:06:13,390
Ďalšie na rade je
Peklo nespravodlivosti.

810
01:06:13,430 --> 01:06:16,020
Súd pre tých, ktorí
boli nespravodliví.

811
01:06:17,600 --> 01:06:19,310
Máme za sebou polovicu.

812
01:06:19,970 --> 01:06:23,720
Ale povedali ste, že je 7
súdov. Za sebou máme len 3.

813
01:06:23,970 --> 01:06:28,270
Pretože týmto len prejdeme.

814
01:06:29,020 --> 01:06:32,390
Toto peklo trestá tých,
ktorí boli nespravodliví,

815
01:06:32,430 --> 01:06:37,600
takže sa toto peklo nedá
uplatniť na paragona, ako ste vy.

816
01:06:47,220 --> 01:06:50,180
Moja rodina je v poriadku,
tak prečo sa to deje?

817
01:06:50,220 --> 01:06:53,100
Že? To by ma tiež zaujímalo.

818
01:06:53,140 --> 01:06:55,180
Pouvažujeme o tom popri behu?

819
01:07:06,680 --> 01:07:08,180
Naskočte! Rýchlo!

820
01:07:10,810 --> 01:07:12,310
Hewonmak! Rýchlo!

821
01:07:13,390 --> 01:07:15,220
Rýchlo!

822
01:07:23,140 --> 01:07:24,640
Dostaňte sa dopredu. Rýchlo!

823
01:07:39,720 --> 01:07:41,220
Su Hong! Su Hong!

824
01:07:43,020 --> 01:07:46,350
Čo sa stalo?
Su Hong! Hej!

825
01:07:47,970 --> 01:07:49,220
Su Hong!

826
01:07:59,600 --> 01:08:01,020
Preber sa!

827
01:08:11,770 --> 01:08:15,060
Su Hong, prosím...

828
01:08:16,310 --> 01:08:19,680
Otvor oči, kretén!

829
01:08:22,220 --> 01:08:23,930
Kim Su Hong!

830
01:08:29,020 --> 01:08:30,020
Seržant!

831
01:08:31,350 --> 01:08:32,100
Ja

832
01:08:32,140 --> 01:08:34,970
som ho držal a...

833
01:08:35,720 --> 01:08:37,560
Zbraň...

834
01:08:37,600 --> 01:08:39,560
náhodou vystrelila...

835
01:08:41,100 --> 01:08:45,270
Držal som ho a zbraň vystrelila...

836
01:09:14,720 --> 01:09:16,970
Upracme to tu.

837
01:09:22,270 --> 01:09:24,350
Bastard! Umy tú krv!

838
01:09:26,850 --> 01:09:27,850
Nie...

839
01:09:28,640 --> 01:09:29,720
Najskôr ho presunieme.

840
01:09:29,720 --> 01:09:31,640
Počúvaj ma, dobre?

841
01:09:31,670 --> 01:09:36,080
Dong Yeon, pozri sa na mňa.
Nespravil si to schválne.

842
01:09:36,100 --> 01:09:38,560
To nič. Postarám sa o to.

843
01:09:38,660 --> 01:09:41,820
Budúci mesiac ma mali povýšiť, bastard!

844
01:09:53,270 --> 01:09:57,720
Musíme umyť zem.
Bež nájsť mop.

845
01:09:58,100 --> 01:10:01,770
Umy to s týmto. Rýchlo!

846
01:10:28,270 --> 01:10:29,350
Veliteľ!

847
01:10:41,850 --> 01:10:44,970
(PEKLO NESPRAVODLIVOSTI)

848
01:10:50,470 --> 01:10:53,100
To sú chladnokrvné duše.

849
01:10:53,140 --> 01:10:57,720
Sú potrestaní za odmietnutie
pomoci tým, ktorí boli v núdzi,

850
01:10:58,220 --> 01:11:00,140
tak sú zamknutý v ľade.

851
01:11:00,720 --> 01:11:03,390
(BOH NESPRAVODLIVOSTI)
Či je to na 10 rokov, alebo 100.

852
01:11:06,310 --> 01:11:10,060
Najhoršie zločiny
v Pekle nespravodlivosti

853
01:11:11,020 --> 01:11:14,430
sú tie, ktorým ubehla premlčacia doba.

854
01:11:16,520 --> 01:11:20,180
Kde bola pravda ukrytá za sebecké zisky.

855
01:11:21,810 --> 01:11:26,850
Premlčacia doba v pekle neexistuje.

856
01:11:27,270 --> 01:11:29,600
Zločin vo svete živých
nebude nikdy vymazaný.

857
01:11:29,640 --> 01:11:32,390
Čo s ním spravíme?

858
01:11:32,720 --> 01:11:35,520
Nedokážem to, pane!

859
01:11:35,560 --> 01:11:39,060
Zločin nezmizne ani ak zostanete ticho.

860
01:11:40,220 --> 01:11:42,180
Ty si ma do tohto namočil.

861
01:11:42,220 --> 01:11:44,850
Spamätaj sa! Zabil si muža!

862
01:11:44,890 --> 01:11:47,100
Čím dlhšie svoj zločin skrývate,

863
01:11:47,140 --> 01:11:50,720
tým horší je váš trest v pekle.

864
01:11:50,890 --> 01:11:52,970
Su Hongovi na
tebe tak záležalo!

865
01:11:53,020 --> 01:11:55,140
Pochopí to!

866
01:11:55,930 --> 01:11:58,180
Váš syn minulú noc dezertoval.

867
01:11:58,220 --> 01:11:59,850
Prehľadáme vám dom.

868
01:12:00,350 --> 01:12:01,720
Kontaktoval vás?

869
01:12:53,520 --> 01:12:56,140
Čo veliteľ robí v tom svete živých?

870
01:12:56,180 --> 01:12:57,520
Keď som bol malý,

871
01:12:58,970 --> 01:13:05,310
Su Hong otravoval mamu,
aby išli na lanovku.

872
01:13:05,350 --> 01:13:06,810
Lanovka, preboha...

873
01:13:06,850 --> 01:13:11,600
Chcel som mu vynadať
za to, že je nevyspelý.

874
01:13:12,350 --> 01:13:14,060
Závidím vám.

875
01:13:14,930 --> 01:13:15,930
Čože?

876
01:13:21,310 --> 01:13:24,100
My nemáme na
minulosť žiadne spomienky.

877
01:13:24,140 --> 01:13:25,140
Hej!

878
01:13:29,970 --> 01:13:32,520
Nevieme, ako sme umreli.

879
01:13:34,350 --> 01:13:35,850
Nemáme jedinú spomienku.

880
01:13:37,270 --> 01:13:42,020
To je niečo, čo ľuďom
pri tejto práci závidím.

881
01:13:43,680 --> 01:13:46,180
Nikto z vás troch
si nič nevybavuje?

882
01:13:46,810 --> 01:13:49,140
Až na Gang Lima.

883
01:13:49,770 --> 01:13:54,060
Hewonmak a úbohá strážkyňa,
ako som ja, nemáme žiadne spomienky.

884
01:13:55,020 --> 01:13:57,180
Chcela by som nejaké mať.

885
01:13:58,350 --> 01:14:01,390
Toto je spovednica?
Prestaň s tým.

886
01:14:02,720 --> 01:14:07,930
Dá sa objaviť zaujímavá
pravda, keď počúvame duše.

887
01:14:07,970 --> 01:14:13,060
Dokonca aj z tragických
spomienok sa stanú krásne,

888
01:14:13,100 --> 01:14:15,930
keď sa dostanú
do Posmrtného Života.

889
01:14:16,770 --> 01:14:18,470
Presne ako toto miesto.

890
01:14:19,520 --> 01:14:20,770
Nie je to krása?

891
01:14:24,430 --> 01:14:25,600
Lee Deok Choon!

892
01:14:28,270 --> 01:14:29,270
"Krása"?

893
01:14:30,020 --> 01:14:33,140
Ako ti môže toto
miesto pripadať krásne?

894
01:14:33,180 --> 01:14:34,470
Toto je peklo!

895
01:14:35,140 --> 01:14:36,470
Tiež sa vám tu páči?

896
01:14:36,520 --> 01:14:38,770
Váš brat by to tu miloval.
Sedieť v lanovke a tak.

897
01:14:39,180 --> 01:14:43,930
Ale je z neho pomstychtivý duch,
takže sa do Posmrtného Života nedostane.

898
01:14:46,020 --> 01:14:47,850
Čože?

899
01:14:58,560 --> 01:15:00,350
Čo tým myslíte?

900
01:15:01,890 --> 01:15:02,890
Nasrať!

901
01:15:03,060 --> 01:15:05,390
Váš brat je mŕtvy.
Je z neho pomstychtivý duch!

902
01:15:05,430 --> 01:15:07,890
Posmrtný Život je kvôli
nemu v úplnej prdeli!

903
01:15:34,720 --> 01:15:38,680
Kvôli tomuto by sme sa
nemali miešať do sveta živých!

904
01:15:43,600 --> 01:15:45,890
Drž sa!

905
01:15:48,720 --> 01:15:49,930
Poriadne sa drž!

906
01:15:50,890 --> 01:15:52,720
No tak! Nehýb sa!

907
01:15:52,770 --> 01:15:53,890
Nehýb sa!

908
01:15:56,100 --> 01:15:57,220
Vydrž!

909
01:16:17,310 --> 01:16:18,430
Chyťte ma za ruku!

910
01:16:18,520 --> 01:16:20,600
Moja matka je teraz celkom sama.

911
01:16:20,640 --> 01:16:24,060
Keď je Su Hong preč,
tak sa musím reinkarnovať!

912
01:16:24,100 --> 01:16:26,720
Musím sa s ňou stretnúť!

913
01:16:26,770 --> 01:16:29,220
Tak mi pomôžte! Žiadam vás!

914
01:16:29,270 --> 01:16:30,520
Chyťte ma za ruku!

915
01:16:30,600 --> 01:16:33,180
Ako to mám asi spraviť?
Mám len dve ruky!

916
01:16:33,850 --> 01:16:35,470
Jej! Pomôžte jej!

917
01:16:35,520 --> 01:16:37,430
Chyťte ju!

918
01:16:51,060 --> 01:16:53,390
Milujete strkať nos
do ľudského sveta.

919
01:16:54,180 --> 01:16:55,470
Je to váš koníček.

920
01:16:59,430 --> 01:17:01,590
Mal by byť spopolnený,
tak prečo ho vykopávate?

921
01:17:02,220 --> 01:17:03,640
Aby ste ho pochovali?

922
01:17:03,680 --> 01:17:06,350
Alebo odhalili svetu,
kde je zahrabaný?

923
01:17:08,560 --> 01:17:09,640
Jeho matka...

924
01:17:10,430 --> 01:17:12,640
Nikdy nebude vedieť pravdu.

925
01:17:13,520 --> 01:17:15,100
Doprajme mu poriadny pohreb.

926
01:17:15,970 --> 01:17:17,390
Poriadny pohreb?

927
01:17:17,430 --> 01:17:19,640
To my budeme za chvíľu pochovaní!

928
01:17:20,470 --> 01:17:23,680
Keď sú obaja synovia
mŕtvi, tak ju ľutuješ?

929
01:17:24,140 --> 01:17:26,430
Sme v záchrannej jednotke?

930
01:17:36,770 --> 01:17:37,770
Spáľme ho.

931
01:17:40,640 --> 01:17:42,220
Zákon Posmrtného Života, článok 8.2!

932
01:17:44,350 --> 01:17:48,720
Pomstychtivý duch musí byť
eliminovaný a jeho telo okamžite spálené!

933
01:17:53,930 --> 01:17:55,720
Porušujete zákon?

934
01:17:55,770 --> 01:17:57,520
Vzpieraš sa mojim rozkazom.

935
01:18:07,220 --> 01:18:08,220
Vráť sa späť.

936
01:18:08,640 --> 01:18:09,970
Ja chytím pomstychtivého ducha.

937
01:18:15,720 --> 01:18:19,520
Dobre, podpísal som
ti dovolenku na tri dni.

938
01:18:19,560 --> 01:18:23,020
Vo vnútri máš peniaze,
tak si pár dní odpočiň.

939
01:18:24,520 --> 01:18:25,680
Som v poriadku, pane.

940
01:18:28,560 --> 01:18:29,560
Si v poriadku?

941
01:18:32,100 --> 01:18:33,770
Pozri sa na svoju tvár.

942
01:18:37,770 --> 01:18:41,520
Prečo sa trasieš?
Si prechladnutý?

943
01:18:44,890 --> 01:18:48,970
Čo ak ťa budú
v tomto stave vypočúvať?

944
01:18:49,930 --> 01:18:52,720
Pozri sa na svoju tvár! Len sa pozri!

945
01:19:00,470 --> 01:19:01,470
Dong Yeon.

946
01:19:02,100 --> 01:19:05,270
Bež a pár dní nad tým pouvažuj.

947
01:19:06,520 --> 01:19:08,890
Musíme byť silní.

948
01:19:12,520 --> 01:19:14,140
Sprav mi láskavosť.

949
01:19:21,640 --> 01:19:23,850
(NEBESKÝ PRIECHOD)
Toto je Nebeský Priechod.

950
01:19:23,890 --> 01:19:26,970
Dostaneme sa odtiaľto do Pekla zrady.

951
01:19:28,270 --> 01:19:32,310
Duše, ktoré zradili osud,
sú uväznené v zrkadle.

952
01:19:32,350 --> 01:19:34,890
(PEKLO ZRADY)
A potom sú zničené.

953
01:19:40,140 --> 01:19:45,060
Bohyňa zrady je nádherná.

954
01:19:45,720 --> 01:19:47,680
(BOHYŇA ZRADY)
A rovnako, ako jej krása...

955
01:19:47,720 --> 01:19:52,560
odpustí len krásnu zradu.

956
01:19:52,720 --> 01:19:54,020
Nie je to nádherná zrada?

957
01:19:54,720 --> 01:19:56,520
Krásna zrada je nesebecká zrada,

958
01:19:56,560 --> 01:19:58,640
alebo oprávnená,

959
01:19:58,680 --> 01:20:00,930
alebo zrada svedomia.

960
01:20:01,390 --> 01:20:06,100
Takže bezúhonný muž,
ako ste vy, tadiaľto voľne prejde.

961
01:20:14,100 --> 01:20:17,680
Vypustite túto márnu zášť,
ktorá narušuje dva svety

962
01:20:17,720 --> 01:20:21,020
a vzdajte sa svojej pomsty!

963
01:22:03,470 --> 01:22:05,140
Ak sa poddáš,

964
01:22:05,770 --> 01:22:14,720
budem ťa obhajovať až do samého
konca, takže budeš môcť byť reinkarnovaný.

965
01:22:14,810 --> 01:22:16,220
Na to ti seriem!

966
01:22:17,470 --> 01:22:19,060
Prečo by som ťa mal počúvať?

967
01:22:19,850 --> 01:22:22,470
Tvoj brat je kvôli
tebe v nebezpečenstve!

968
01:22:24,600 --> 01:22:25,810
Brat?

969
01:22:27,720 --> 01:22:29,180
Žiadneho nemám.

970
01:22:29,770 --> 01:22:32,470
Prečo by ma mal zaujímať niekto,
kto odišiel z domu pred 15 rokmi

971
01:22:32,520 --> 01:22:34,680
a vrátil sa ako mŕtvola?

972
01:22:37,220 --> 01:22:41,020
Rozumiem tvojmu hnevu
a zášti z toho dňa,

973
01:22:42,310 --> 01:22:43,600
tak s tým prosím prestaň.

974
01:22:43,770 --> 01:22:45,180
Ako by si to mohol vedieť?

975
01:22:46,310 --> 01:22:47,770
Neumrel som tú noc!

976
01:22:49,020 --> 01:22:50,520
Bol som pochovaný zaživa!

977
01:22:52,430 --> 01:22:55,850
Ako by si mohol rozumieť
bolesti, ktorú som pri tom cítil

978
01:22:55,890 --> 01:22:57,430
celý jeden deň?

979
01:22:59,680 --> 01:23:01,390
Dusil som sa

980
01:23:02,140 --> 01:23:05,310
a v tom vlhkom hrobe
som prosil o pomoc!

981
01:23:05,350 --> 01:23:06,810
Prosil o pomoc...

982
01:23:08,060 --> 01:23:10,720
Zúfalo a bolestivo plakal o pomoc.

983
01:23:12,060 --> 01:23:13,180
Presne ako môj otec.

984
01:23:13,850 --> 01:23:14,850
Otec!

985
01:23:17,720 --> 01:23:18,970
Ale nepočuli ťa,

986
01:23:19,020 --> 01:23:20,270
mysleli si, že si mŕtvy.

987
01:23:21,890 --> 01:23:23,890
Upokojíš pomstychtivého ducha?

988
01:23:38,390 --> 01:23:42,680
Nie, odmietam!

989
01:23:42,790 --> 01:23:45,250
Nevieš, aké to je!

990
01:23:45,270 --> 01:23:50,720
Pochovali v ten deň
moju dôveru a nádej!

991
01:23:51,060 --> 01:23:52,520
Zradili ma!

992
01:24:24,220 --> 01:24:27,930
Takže ma zradíš?

993
01:24:30,640 --> 01:24:32,930
Bol ku mne taký dobrý...

994
01:24:35,640 --> 01:24:36,770
Je to príliš ťažké...

995
01:24:36,810 --> 01:24:39,680
To ty si ma do tohto namočil.

996
01:25:04,890 --> 01:25:07,560
Veliteľ, prečo ste už späť?

997
01:25:09,640 --> 01:25:10,430
Choď, len pokračuj!

998
01:25:10,600 --> 01:25:15,930
Od strednej, za celých 15
rokov, nebol ani raz doma.

999
01:25:16,470 --> 01:25:18,560
Myslel som si,
že je to dobrý syn.

1000
01:25:19,310 --> 01:25:23,220
Takže po tom všetkom
domov posielal len peniaze?

1001
01:25:23,560 --> 01:25:24,560
Koho to zaujíma?

1002
01:25:24,850 --> 01:25:27,100
Veliteľ, mali by ste
eliminovať pomstychtivého ducha.

1003
01:25:27,140 --> 01:25:29,720
Takto nás čoskoro dostanú ghúlovia,

1004
01:25:29,770 --> 01:25:31,180
alebo nás zničia.

1005
01:25:31,640 --> 01:25:33,060
Som sa zľakol!

1006
01:25:36,060 --> 01:25:37,100
Žiadam vás.

1007
01:25:38,680 --> 01:25:41,930
Prosím, nezlikvidujte môjho brata.

1008
01:25:42,560 --> 01:25:44,350
Prečo nás rovno
nepožiadate o oživenie?

1009
01:25:46,430 --> 01:25:50,430
Ak je to možné,
priveďte ho späť k životu.

1010
01:25:51,560 --> 01:25:52,560
Pán Kim,

1011
01:25:53,220 --> 01:25:56,520
dokážeme priviesť duše len sem

1012
01:25:56,560 --> 01:25:58,470
a eliminovať pomstychtivých duchov.

1013
01:26:00,430 --> 01:26:02,470
To nie!

1014
01:26:03,770 --> 01:26:05,140
Zachráňte ho!

1015
01:26:05,770 --> 01:26:08,220
Viem, že spoločne to dokážete.

1016
01:26:09,180 --> 01:26:10,270
Prosím!

1017
01:26:12,350 --> 01:26:13,600
Zachráňte ho!

1018
01:26:15,220 --> 01:26:18,020
Prosím, zachráňte môjho brata...

1019
01:27:10,600 --> 01:27:12,810
V zúfalstve kvôli mne!

1020
01:27:12,850 --> 01:27:18,220
Na zozname stráží, prvák Won Dong Yeon!

1021
01:27:43,310 --> 01:27:46,560
(VÁKUOVÁ VÝLEVKA)

1022
01:27:50,180 --> 01:27:56,600
Toto je vstup do Pekla násilia.

1023
01:27:57,270 --> 01:28:00,220
Hĺbka záleží na
zločinoch obvineného.

1024
01:28:00,270 --> 01:28:02,430
Ste paragon,
takže to nepotrvá dlho.

1025
01:28:02,470 --> 01:28:05,020
Videl som vás zachraňovať
dobytok počas záplav.

1026
01:28:05,890 --> 01:28:08,560
Nebojte sa. Toto je
omnoho jednoduchšie, než to.

1027
01:28:08,600 --> 01:28:11,350
Ona zistí obvinenia
akonáhle tam skočíme,

1028
01:28:11,390 --> 01:28:15,680
tak ju nechajte pracovať a skočte.

1029
01:28:18,020 --> 01:28:19,020
Začni.

1030
01:28:29,680 --> 01:28:36,640
V zúfalstve kvôli mne...

1031
01:28:38,020 --> 01:28:44,100
Na zozname stráži, prvák Won Dong Yeon.

1032
01:28:45,850 --> 01:28:51,520
Keď sa ocitneš v kasárňach,

1033
01:28:55,770 --> 01:29:01,430
nepýtaj sa starších kolegov na ich vek.

1034
01:29:14,310 --> 01:29:16,680
Pomôžte tomuto hlupákovi.

1035
01:29:17,310 --> 01:29:18,310
Žiadam vás.

1036
01:29:21,100 --> 01:29:23,560
Strážca nesmie
zasahovať do sveta živých.

1037
01:29:24,430 --> 01:29:25,520
Už neujdem.

1038
01:29:26,520 --> 01:29:27,520
Neutečiem.

1039
01:29:28,060 --> 01:29:29,930
Je zakázané
podniknúť fyzické zmeny...

1040
01:29:29,970 --> 01:29:32,890
Len zachráňte toho
patetického blázna! Prosím!

1041
01:29:41,720 --> 01:29:43,270
Spravím, čo poviete.

1042
01:29:44,470 --> 01:29:45,560
Sľubujem.

1043
01:29:47,520 --> 01:29:48,720
Nech je to čokoľvek.

1044
01:30:24,810 --> 01:30:25,850
Rečnícka otázka.

1045
01:30:26,100 --> 01:30:27,680
Čo spôsobuje tento fenomén?

1046
01:30:28,430 --> 01:30:30,970
Veliteľ spravil niečo, čo nikdy nemal!

1047
01:30:31,020 --> 01:30:35,350
Zase sa mieša do
záležitostí sveta živých!

1048
01:30:35,560 --> 01:30:36,770
Zostaň tam!

1049
01:30:39,020 --> 01:30:40,020
Nie!

1050
01:30:47,020 --> 01:30:48,720
Prežije to.

1051
01:30:48,770 --> 01:30:50,220
Áno, ďakujem.

1052
01:30:53,640 --> 01:30:55,220
Poďme. Blíži sa sanitka.

1053
01:31:01,430 --> 01:31:03,100
Hej, počkajte.

1054
01:31:10,930 --> 01:31:13,310
Chcem mu niečo povedať.

1055
01:31:14,470 --> 01:31:16,970
Odkážte mu to.

1056
01:31:19,220 --> 01:31:22,560
Taký náročný na príšeru,
ktorá žiada o láskavosť.

1057
01:31:22,600 --> 01:31:24,430
Neskutočne neúctivé!

1058
01:31:25,390 --> 01:31:27,520
Úctivo vás žiadam,
pane, spravte to pre mňa.

1059
01:31:27,560 --> 01:31:30,140
Som ochotný spraviť všetko, čo chcete.

1060
01:31:30,850 --> 01:31:33,060
Od teraz budem prejavovať rešpekt.

1061
01:31:44,680 --> 01:31:46,020
- Dong Yeon.
- Dong Yeon.

1062
01:31:48,470 --> 01:31:50,770
- To som ja, seržant Kim.
- To som ja, seržant Kim.

1063
01:32:00,890 --> 01:32:05,390
Príchod na základňu,

1064
01:32:05,430 --> 01:32:08,770
pridelený do kasární.

1065
01:32:10,430 --> 01:32:12,430
Obklopený

1066
01:32:14,850 --> 01:32:16,930
seniormi.

1067
01:32:18,350 --> 01:32:23,390
Dali mi návrh...

1068
01:32:24,970 --> 01:32:29,930
Niečo nad mojím srdcom.

1069
01:32:30,890 --> 01:32:35,680
Je to hodinkový odznak!

1070
01:32:35,720 --> 01:32:41,720
Nahnevané tváre mojich nadriadených,

1071
01:32:41,770 --> 01:32:47,060
všetko je desivé.

1072
01:32:47,850 --> 01:32:52,520
V zúfalstve kvôli mne!

1073
01:32:52,640 --> 01:32:53,680
Seržant?

1074
01:32:55,850 --> 01:32:57,180
Seržant Kim...

1075
01:33:05,470 --> 01:33:06,520
Chyťte Deok Choon!

1076
01:33:07,680 --> 01:33:08,680
Chyťte ju!

1077
01:33:25,430 --> 01:33:26,560
Nie! Nie!

1078
01:33:28,140 --> 01:33:30,640
Kim! Chyťte ma za ruku! Chyťte sa ma!

1079
01:33:30,680 --> 01:33:32,390
Chyťte sa ma! Rýchlo!

1080
01:33:33,180 --> 01:33:34,180
Mojej ruky!

1081
01:33:35,220 --> 01:33:36,970
Tak čo ste spravili?

1082
01:33:42,020 --> 01:33:45,220
Zopakuj mi to.

1083
01:33:45,720 --> 01:33:49,350
Nespravil som nič zlé.

1084
01:33:50,560 --> 01:33:54,060
- Správne, nespravil...
- ...nespravil si nič zlé.

1085
01:33:54,100 --> 01:33:56,310
Sľúbme si niečo.

1086
01:33:57,020 --> 01:33:58,850
Od teraz...

1087
01:33:58,890 --> 01:34:01,520
Od tohto momentu...

1088
01:34:01,560 --> 01:34:03,060


1089
01:34:03,770 --> 01:34:05,390
nikdy

1090
01:34:07,520 --> 01:34:10,140
neplytvajme

1091
01:34:10,180 --> 01:34:14,060
slzami kvôli minulosti.

1092
01:34:14,390 --> 01:34:16,930
Sľúb mi to.

1093
01:34:31,930 --> 01:34:34,060
Asistentka strážcu?

1094
01:34:39,560 --> 01:34:43,640
No teda! Kórejskí hasiči
by sa mali pridať k Avengers!

1095
01:34:44,470 --> 01:34:45,680
Ste v poriadku?

1096
01:34:47,680 --> 01:34:48,850
Hewonmak!

1097
01:34:49,520 --> 01:34:52,350
Tento súd má obeť,

1098
01:34:57,270 --> 01:34:58,350
Obeť?

1099
01:35:00,180 --> 01:35:03,390
(PEKLO NÁSILIA)

1100
01:35:07,810 --> 01:35:09,560
Čo sa deje?

1101
01:35:11,020 --> 01:35:13,020
Koho zmlátil?

1102
01:35:23,720 --> 01:35:25,890
(BOH NÁSILIA)

1103
01:35:25,930 --> 01:35:27,060
Vaše Veličenstvo!

1104
01:35:27,390 --> 01:35:30,970
Tento prípad sa týka bitia

1105
01:35:31,020 --> 01:35:35,850
vlastného brata obžalovaného,
keď bol na strednej.

1106
01:35:36,720 --> 01:35:41,180
Môžete povedať,
že bratia sa často bijú,

1107
01:35:41,220 --> 01:35:44,810
ale na niečo sa tu
musíte pozorne zadívať!

1108
01:35:44,850 --> 01:35:47,680
Jeho brat v tom
čase trpel podvýživou!

1109
01:35:48,520 --> 01:35:52,770
Bolo to v čase, kedy
potreboval bratovu ochranu.

1110
01:35:52,810 --> 01:35:56,850
takže tento Kimov zločin
je extrémne ohavný.

1111
01:36:04,140 --> 01:36:05,810
Nerob!

1112
01:36:07,350 --> 01:36:10,140
Nebi ma!

1113
01:36:10,220 --> 01:36:13,720
Nerob to...

1114
01:36:13,770 --> 01:36:17,310
Nie, Ja Hong, nerob to...

1115
01:36:42,520 --> 01:36:44,180
Vedel som, že sa to stane.

1116
01:36:44,220 --> 01:36:46,430
Nezodpovedný bastard...

1117
01:37:05,930 --> 01:37:06,930
Poďme.

1118
01:37:13,270 --> 01:37:14,770
Čo to...?!

1119
01:37:15,850 --> 01:37:16,890
Kurva...

1120
01:37:18,100 --> 01:37:21,220
Neuletím! Sľubujem!

1121
01:37:21,270 --> 01:37:22,600
Sklapni a kráčaj.

1122
01:37:22,640 --> 01:37:24,220
Musíme uzdraviť tvoje telo.

1123
01:37:35,100 --> 01:37:37,020
Zaujímavé je to,

1124
01:37:37,560 --> 01:37:41,390
že tento súd súvisí
aj s posledným súdom.

1125
01:37:42,140 --> 01:37:44,520
Sú nejaké záznamy
o odpustení obžalovanému?

1126
01:37:44,560 --> 01:37:45,970
Nie, Vaše Veličenstvo.

1127
01:37:47,100 --> 01:37:48,720
Po incidente...

1128
01:37:48,770 --> 01:37:52,600
ani páchateľ a ani obeť
sa nikdy neospravedlnili.

1129
01:37:52,640 --> 01:37:58,640
Skončilo to nedbalo,
nejednoznačne a neúspechom.

1130
01:37:58,680 --> 01:38:02,930
Tak to skončilo podľa našich záznamov.

1131
01:38:08,390 --> 01:38:11,390
Ale to nedáva zmysel.

1132
01:38:11,850 --> 01:38:13,180
Museli spolu žiť.

1133
01:38:13,970 --> 01:38:14,970
Nie!

1134
01:38:15,520 --> 01:38:19,180
Po tom incidente obžalovaný ušiel

1135
01:38:19,220 --> 01:38:22,720
a 15 rokov sa domov
nevrátil, až napokon zahynul.

1136
01:38:22,770 --> 01:38:26,100
Nikdy už do toho domu nevkročil.

1137
01:38:29,770 --> 01:38:30,970
Vaše Veličenstvo!

1138
01:38:31,020 --> 01:38:33,640
Ctený Boh násilia!
Smiem začať našu obhajobu?

1139
01:38:33,680 --> 01:38:35,850
Počul som dosť, tak na čo?

1140
01:38:35,890 --> 01:38:38,140
Neodpustili si a je tu obeť.

1141
01:38:38,180 --> 01:38:39,180
To je koniec.

1142
01:38:40,020 --> 01:38:41,180
Odsudzujem ho.

1143
01:39:14,850 --> 01:39:15,850
Deok Choon.

1144
01:39:16,390 --> 01:39:19,310
Uskutočním svoj nápad bez
toho, aby som ti ho vysvetlil.

1145
01:39:20,390 --> 01:39:21,470
Vlez tam.

1146
01:39:22,720 --> 01:39:23,640
No tak!

1147
01:39:23,680 --> 01:39:25,100
Veliteľ! Veliteľ!

1148
01:39:26,220 --> 01:39:27,220
Veliteľ!

1149
01:39:28,640 --> 01:39:29,890
Lee Deok Choon.

1150
01:39:29,930 --> 01:39:31,390
Asistentka strážcu,
Lee Deok Choon, prítomná!

1151
01:39:31,430 --> 01:39:32,680
Požiadaj o kombinovaný proces.

1152
01:39:35,810 --> 01:39:37,640
Kombinovaný súdny proces?

1153
01:39:38,890 --> 01:39:41,180
To je môj brat!
Hej, Ja Hong!

1154
01:39:41,220 --> 01:39:43,970
Kim Ja Hong!
Čo tam robíš?

1155
01:39:47,100 --> 01:39:48,520
Nech sú zároveň!

1156
01:39:48,770 --> 01:39:49,770
Ale veliteľ...

1157
01:39:50,350 --> 01:39:51,930
Skončime tu s našimi stratami.

1158
01:39:53,100 --> 01:39:54,680
- Vydrž!
- Lee Deok Choon!

1159
01:39:55,600 --> 01:39:59,390
Teraz prečítam posledný
verdikt Kim Ja Honga.

1160
01:40:01,020 --> 01:40:02,520
- Dokázali sme to!
- Dobrá práca!

1161
01:40:03,310 --> 01:40:04,310
Deok Choon!

1162
01:40:05,430 --> 01:40:06,430
Vaše Veličenstvo!

1163
01:40:06,470 --> 01:40:08,140
Vaše Veličenstvo!

1164
01:40:08,770 --> 01:40:09,930
Prosím!

1165
01:40:10,350 --> 01:40:12,600
Na základe násilných činov obžalovaného

1166
01:40:12,640 --> 01:40:16,390
by som rada navrhla kombinovaný
súd na ďalšom pojednávaní!

1167
01:40:17,520 --> 01:40:18,810
Kombinovaný súdny proces?

1168
01:40:20,270 --> 01:40:21,350
Počuješ to?

1169
01:40:23,680 --> 01:40:24,930
Čo poviete?

1170
01:40:25,600 --> 01:40:30,180
Rád by som vedel, či asistentka strážcu

1171
01:40:30,220 --> 01:40:34,220
sama rozumie tomu

1172
01:40:34,640 --> 01:40:37,270
čo požaduje.

1173
01:40:40,430 --> 01:40:42,390
Ak bude pri ďalšom procese
vyhlásený za vinného,

1174
01:40:44,720 --> 01:40:50,020
keďže sú zločiny prepojené,
dostane dvojnásobný trest.

1175
01:40:53,430 --> 01:40:58,430
A jeho strážcovia budú
zbavení svojich privilégií

1176
01:41:00,180 --> 01:41:01,680
v Posmrtnom Živote.

1177
01:41:02,930 --> 01:41:04,020
Súhlasíme!

1178
01:41:20,020 --> 01:41:21,180
Teraz pôjdem do Posmrtného Života?

1179
01:41:21,600 --> 01:41:22,640
Veď ma.

1180
01:41:22,680 --> 01:41:23,680
Najskôr na základňu.

1181
01:41:24,390 --> 01:41:25,390
Dobre.

1182
01:41:54,600 --> 01:41:56,270
Toto je ono.

1183
01:41:56,310 --> 01:41:58,720
(NEKONEČNÁ PÚŠŤ)
Peklo bezbožnosti.

1184
01:41:59,430 --> 01:42:01,720
Kombinovaný súd, pán Kim!

1185
01:42:02,770 --> 01:42:06,100
Deok Choon, dávaj pozor.

1186
01:42:14,020 --> 01:42:17,180
Pred odchodom musíme
navštíviť 3 krát miesto, kde si žil.

1187
01:42:17,970 --> 01:42:20,810
Ani nemysli na útek.

1188
01:42:20,850 --> 01:42:22,600
Ten idiot.

1189
01:42:23,680 --> 01:42:26,850
To je blbec. Vedel som,
že sa cez to neprenesie.

1190
01:42:29,560 --> 01:42:31,430
Hovorím o tom súde.

1191
01:42:32,850 --> 01:42:34,350
Viete, prečo ma zbil?

1192
01:42:34,520 --> 01:42:35,970
Nie, poďme.

1193
01:42:36,930 --> 01:42:39,100
Musíme si pohnúť pred konečným súdom.

1194
01:42:39,140 --> 01:42:40,180
Tú noc...

1195
01:42:40,890 --> 01:42:42,850
som sa zobudil a našiel

1196
01:42:44,220 --> 01:42:46,560
Ja Honga, ako pri mame váha.

1197
01:42:50,310 --> 01:42:52,100
Tak som sa spýtal, čo robí.

1198
01:42:52,850 --> 01:42:54,060
Čo robíš?

1199
01:42:58,520 --> 01:43:00,430
Ja Hong, čo je?

1200
01:43:07,770 --> 01:43:09,560
Čo robíš s tým vankúšom?

1201
01:43:11,180 --> 01:43:12,310
Nerob to!

1202
01:43:16,180 --> 01:43:17,270
Nerob to!

1203
01:43:21,470 --> 01:43:24,470
Nerob! Ublížiš jej tým!

1204
01:43:29,850 --> 01:43:32,810
To bolí!

1205
01:43:34,430 --> 01:43:38,060
Nebi ma!

1206
01:43:40,430 --> 01:43:42,720
V ten deň, čo sa to stalo,

1207
01:43:46,020 --> 01:43:49,100
ste sa pokúsili

1208
01:43:50,890 --> 01:43:53,220
zabiť svoju matku?

1209
01:43:55,680 --> 01:43:58,720
Naozaj? To je ono?

1210
01:43:59,770 --> 01:44:02,180
Preto spolu posledné
dva súdy súvisia!

1211
01:44:02,930 --> 01:44:05,600
Plánovali ste zabiť vlastnú matku?

1212
01:44:05,640 --> 01:44:09,430
Takže Peklo bezbožnosti
je poslednou zastávkou...

1213
01:44:10,850 --> 01:44:12,100
Už rozumiem.

1214
01:44:12,140 --> 01:44:14,020
Odpovedzte, pán Kim.

1215
01:44:15,310 --> 01:44:19,470
Snažili ste sa ju v tú noc zabiť?

1216
01:44:24,600 --> 01:44:25,600
Nie.

1217
01:44:29,680 --> 01:44:30,720
Nie len ju.

1218
01:44:35,180 --> 01:44:39,520
Chcel som, aby sme
umreli všetci traja.

1219
01:44:42,520 --> 01:44:46,520
Vôbec sme nemali nádej.

1220
01:44:48,640 --> 01:44:53,770
Najskôr by som zabil
svoju chorú matku,

1221
01:44:55,430 --> 01:44:56,600
a potom...

1222
01:44:58,680 --> 01:45:05,810
svojho brata. Ja som mal
v pláne sa predávkovať liekmi.

1223
01:45:07,930 --> 01:45:11,350
Vtedy ste sa rozhodli?

1224
01:45:15,140 --> 01:45:19,520
Keď ste utiekli z domu
kvôli pocitu viny,

1225
01:45:21,180 --> 01:45:24,100
rozhodli ste sa žiť

1226
01:45:25,720 --> 01:45:27,770
pre svoju matku a brata

1227
01:45:29,270 --> 01:45:32,970
až do svojho posledného dychu?

1228
01:45:34,810 --> 01:45:36,060
Tak to je?

1229
01:45:38,850 --> 01:45:40,850
Nie...

1230
01:45:48,100 --> 01:45:49,890
Nepozeraj na ňu.

1231
01:45:49,930 --> 01:45:51,970
Nevieš čítať? Nepozeraj tam.

1232
01:45:52,520 --> 01:45:54,220
Pohnime si.

1233
01:45:54,270 --> 01:45:55,560
Jasné.

1234
01:45:57,350 --> 01:45:59,350
Zase je späť.

1235
01:45:59,390 --> 01:46:00,680
Zastav ju.

1236
01:46:00,720 --> 01:46:02,560
(PROSÍM NÁJDITE MI SYNA,
KIM SU HONGA. VEĽMI MI CHÝBA.)

1237
01:46:02,600 --> 01:46:04,350
Madam, nemôžete sa sem stále vracať.

1238
01:46:04,680 --> 01:46:07,060
Seržant Kim tu nie je.

1239
01:46:07,100 --> 01:46:09,520
Madam, nemôžete ísť dnu.

1240
01:46:09,560 --> 01:46:11,060
- Madam!
- Prosím, nerobte to!

1241
01:46:11,100 --> 01:46:13,270
Sťažujete nám prácu.

1242
01:46:16,520 --> 01:46:17,520
Madam!

1243
01:46:19,850 --> 01:46:21,810
Huh? Mama?

1244
01:46:23,770 --> 01:46:25,180
Prečo je tu?

1245
01:46:25,220 --> 01:46:26,640
Madam! Stojte!

1246
01:46:43,810 --> 01:46:45,430
Mama, neplač!

1247
01:46:45,640 --> 01:46:50,310
Keď som odišiel, už som
sa na ňu nemohol pozrieť.

1248
01:46:51,310 --> 01:46:54,850
Čas potom jednoducho plynul ďalej.

1249
01:46:55,560 --> 01:47:01,220
Takže keď vám chýbala,
napísali ste jej list.

1250
01:47:28,520 --> 01:47:31,180
Tu nemôžete byť! Odíďte!

1251
01:47:31,270 --> 01:47:32,140
Čo to robí?!

1252
01:47:32,180 --> 01:47:33,270
Kim Su Hong!

1253
01:47:34,600 --> 01:47:35,600
To nemá zmysel.

1254
01:47:36,220 --> 01:47:38,350
- Nemôžeš nič robiť.
- Zmiznite.

1255
01:47:50,270 --> 01:47:51,560
Dokážem to pochopiť.

1256
01:47:51,930 --> 01:47:56,560
Nevyliečiteľne chorá
matka a brat s podvýživou,

1257
01:47:56,600 --> 01:48:00,060
ale nikto vám nikdy nepomohol.

1258
01:48:00,430 --> 01:48:02,770
Tak ste sa rozhodli.

1259
01:48:05,180 --> 01:48:08,470
Zabiť najskôr matku,
potom brata a nakoniec seba!

1260
01:48:08,600 --> 01:48:09,470
Hewonmak...

1261
01:48:09,520 --> 01:48:12,390
Ten má od paragona poriadne ďaleko.

1262
01:48:27,520 --> 01:48:29,720
Odkiaľ to máte?

1263
01:48:30,770 --> 01:48:31,810
Na čo čakáte?!

1264
01:48:32,770 --> 01:48:34,060
Vyveďte ju von!

1265
01:48:36,310 --> 01:48:39,180
Madam, vravel som
vám, že sem nesmiete!

1266
01:48:42,100 --> 01:48:45,270
Deok Choon, začnime
odznovu, to bude rýchlejšie.

1267
01:48:46,140 --> 01:48:47,140
Vieš to.

1268
01:48:48,390 --> 01:48:49,470
Isteže vieš.

1269
01:48:49,930 --> 01:48:51,180
Môžeme začať odznovu.

1270
01:48:51,970 --> 01:48:53,350
Storočie rýchlo ubehne.

1271
01:48:53,600 --> 01:48:56,970
Čas letí rýchlo.
Reinkarnácia je len sen.

1272
01:48:57,020 --> 01:48:59,180
V Posmrtnom Živote je nám lepšie.

1273
01:49:11,970 --> 01:49:14,100
Prosím, madam.

1274
01:49:17,560 --> 01:49:20,180
Nerobte to, prosím...

1275
01:49:21,270 --> 01:49:23,020
Váš syn je dezertér!

1276
01:49:27,890 --> 01:49:29,850
Kim Su Hong, poďme.

1277
01:49:30,890 --> 01:49:33,270
Vaša matka si žije svoj život.

1278
01:50:00,390 --> 01:50:02,720
Kim Su-Hong!

1279
01:50:42,640 --> 01:50:43,640
Bežte!

1280
01:50:45,970 --> 01:50:47,220
Hewonmak!

1281
01:52:04,780 --> 01:52:06,160
Hewonmak!

1282
01:52:42,470 --> 01:52:43,930
Nie! Prosím!

1283
01:53:01,640 --> 01:53:05,390
Nie! Nie!

1284
01:53:06,180 --> 01:53:08,020
Nie!

1285
01:53:28,770 --> 01:53:30,180
Pozri sa, Kim Su Hong!

1286
01:53:31,520 --> 01:53:33,850
Posledný obraz tvojho brata,

1287
01:53:33,890 --> 01:53:36,220
ako si ho pamätáš ty a tvoja matka.

1288
01:54:42,770 --> 01:54:47,640
To je Peklo bezbožnosti.

1289
01:55:15,970 --> 01:55:19,220
(PEKLO BEZBOŽNOSTI)

1290
01:55:30,640 --> 01:55:32,390
Obžalovaný Kim Ja Hong!

1291
01:55:32,470 --> 01:55:38,310
Teraz začneme s posledným
súdom vašich hriechov.

1292
01:55:38,350 --> 01:55:40,930
proti vašej matke!

1293
01:55:42,350 --> 01:55:45,390
Vaše Veličenstvo!
Dovoľte nám ho brániť!

1294
01:55:46,270 --> 01:55:49,390
Konečný verdikt!
Obžalovaný Kim Ja Hong!

1295
01:55:49,430 --> 01:55:50,430
Vinný!

1296
01:55:57,020 --> 01:55:58,680
Obžalovaný!

1297
01:55:59,390 --> 01:56:01,640
- Po tej noci!
- Mal v úmysle zabiť...

1298
01:56:09,220 --> 01:56:11,520
Obžalovaný sa nepodriadil svojej matke

1299
01:56:11,560 --> 01:56:13,430
- Po tej noci,
- napriek ťažkostiam,

1300
01:56:13,470 --> 01:56:16,350
- vôbec neodpočíval,
- ktoré jeho matka zažívala...

1301
01:56:16,850 --> 01:56:17,890
aby podporil svoju rodinu!

1302
01:56:17,930 --> 01:56:19,850
Ako sa opovažuješ?!

1303
01:56:20,430 --> 01:56:22,430
Tento súd je nesprávny!

1304
01:56:23,310 --> 01:56:25,270
Bola v bezvedomí!

1305
01:56:26,850 --> 01:56:28,560
Nie sú žiadne obete!

1306
01:56:29,890 --> 01:56:31,640
Neviete o tom!

1307
01:56:32,430 --> 01:56:34,430
Neviete nič...

1308
01:56:38,020 --> 01:56:39,770
Odhaľte Zrkadlo Karmy!

1309
01:56:46,810 --> 01:56:48,020
Ja Hong!

1310
01:56:49,470 --> 01:56:50,600
Ja Hong!

1311
01:56:54,310 --> 01:56:55,600
Nerob to!

1312
01:56:57,970 --> 01:57:01,140
Nerob to! Čo robíš?

1313
01:57:03,220 --> 01:57:04,430
Ja že neviem?!

1314
01:57:05,850 --> 01:57:08,430
To vy ste tí, ktorí nič nevedia.

1315
01:57:09,390 --> 01:57:12,890
Len tvoja matka vedela pravdu.

1316
01:57:17,930 --> 01:57:22,180
Matka obžalovaného
nebola v bezvedomí!

1317
01:57:22,720 --> 01:57:24,600
Vedela, že len jej smrť,

1318
01:57:24,640 --> 01:57:28,180
by dovolila jej deťom žiť lepší život.

1319
01:57:28,970 --> 01:57:32,390
Vedela to, čo to nevidíte?!

1320
01:57:45,100 --> 01:57:46,310
Tvoja matka žila...

1321
01:57:46,890 --> 01:57:51,060
svoj bolestivý život
s hrotmi okolo srdca!

1322
01:57:51,100 --> 01:57:55,100
Pochovala tú spomienku
hlboko vo svojom srdci

1323
01:57:55,140 --> 01:57:59,890
a čakala na príchod
svojho bezbožného syna!

1324
01:58:03,930 --> 01:58:05,060
Zaslúžim si trest!

1325
01:58:06,100 --> 01:58:12,140
Prijmem akýkoľvek trest,
len mi dovoľte ju vidieť!

1326
01:58:13,640 --> 01:58:19,810
Musím sa jej ospravedlniť!

1327
01:58:33,560 --> 01:58:36,060
To si nedokázal
ani kým si žil.

1328
01:58:38,140 --> 01:58:40,810
Dal som ti veľa času!

1329
01:58:42,970 --> 01:58:44,850
15 dlhých rokov!

1330
01:58:49,100 --> 01:58:50,640
Prečítajte verdikt.

1331
01:59:00,430 --> 01:59:02,180
Konečný verdikt!

1332
01:59:03,060 --> 01:59:04,310
Obžalovaný Kim Ja Hong!

1333
01:59:04,350 --> 01:59:06,890
Je koniec, je po nás.

1334
01:59:07,220 --> 01:59:08,850
Dobrá práca, veliteľ.

1335
01:59:10,140 --> 01:59:12,520
Čo spravíme s ním? Zase ho pochováme?

1336
01:59:13,310 --> 01:59:15,100
Alebo ho eliminujeme?

1337
01:59:15,140 --> 01:59:18,020
A strážcovia budú zbavení svojej moci.

1338
01:59:18,060 --> 01:59:20,720
Obžalovaný vinil svoj život

1339
01:59:20,770 --> 01:59:24,520
a pokúsil sa zabiť
svoju vlastnú rodinu.

1340
01:59:24,560 --> 01:59:26,470
A keby to nestačilo...

1341
01:59:33,020 --> 01:59:35,930
Ak by to nestačilo...

1342
01:59:35,970 --> 01:59:37,890
nestačilo, premrhal 15 rokov!

1343
01:59:37,930 --> 01:59:38,970
Mama...

1344
01:59:39,810 --> 01:59:40,810
Mama?

1345
01:59:43,810 --> 01:59:45,140
Čítaj ďalej!

1346
01:59:46,720 --> 01:59:48,560
Napriek spôsobeniu mentálnej úzkosti...

1347
01:59:48,600 --> 01:59:51,970
ušiel z domu na 15 rokov
a to samo o sebe stačí!

1348
01:59:52,020 --> 01:59:53,220
Preto tento súd prehlasuje Kima...

1349
01:59:53,270 --> 01:59:54,390
Mama...

1350
01:59:56,140 --> 01:59:58,020
Mama, zobuď sa.

1351
02:00:01,770 --> 02:00:03,350
No tak, zobuď sa.

1352
02:00:05,060 --> 02:00:07,520
Návšteva v sne! Je v jej sne!

1353
02:00:08,140 --> 02:00:09,640
To robí Gang Lim!

1354
02:00:09,680 --> 02:00:12,850
Gang Lim, prikazujem,
aby si zastavil jej sen!

1355
02:00:13,430 --> 02:00:17,140
Vaše Veličenstvo, musíte ho povolať...

1356
02:00:17,680 --> 02:00:19,600
Mama, preber sa. Rýchlo.

1357
02:00:27,220 --> 02:00:28,270
Mama.

1358
02:00:33,810 --> 02:00:34,810
Mama!

1359
02:00:39,180 --> 02:00:40,310
To som ja, Su Hong.

1360
02:00:45,020 --> 02:00:46,350
Pozri na toto.

1361
02:00:47,720 --> 02:00:50,890
Som v Najvyššom súde, nie si šťastná?

1362
02:00:52,390 --> 02:00:54,770
Ako vyzerám? Perfektne to sedí.

1363
02:00:55,350 --> 02:00:57,270
Vidíš? Dokázal som to.

1364
02:00:59,600 --> 02:01:00,600
Mama.

1365
02:01:02,640 --> 02:01:03,640
Prečo je to také dlhé?

1366
02:01:04,560 --> 02:01:05,600
Pozri, moji podriadení.

1367
02:01:05,640 --> 02:01:06,640
Dobrý deň.

1368
02:01:16,600 --> 02:01:17,600
Mama.

1369
02:01:21,430 --> 02:01:24,350
Už ťa nemôžem navštevovať.

1370
02:01:25,470 --> 02:01:30,060
Pretože som sa upísal,
že budem nebeský sudca.

1371
02:01:30,100 --> 02:01:32,810
Budem trestať zloduchov tam.

1372
02:01:33,470 --> 02:01:36,600
Tak ma už nechoď hľadať do základne.

1373
02:01:37,850 --> 02:01:39,310
Rozumieš, mama?

1374
02:01:40,310 --> 02:01:41,390
Chápeš?

1375
02:01:43,850 --> 02:01:45,180
Dobre, mama?

1376
02:01:45,770 --> 02:01:46,850
Dobre?

1377
02:01:49,180 --> 02:01:50,520
Pamätáš si...

1378
02:01:53,350 --> 02:01:55,640
Bolo to dávno,

1379
02:02:03,310 --> 02:02:05,680
keď si bola v nemocnici,

1380
02:02:06,310 --> 02:02:09,810
trpel som podvýživou.

1381
02:02:09,850 --> 02:02:12,600
Mala si bolesti a nemohla sa prebrať.

1382
02:02:13,430 --> 02:02:15,850
To boli ťažké časy, však?

1383
02:02:18,770 --> 02:02:21,020
A Ja Hong...

1384
02:02:21,640 --> 02:02:24,140
ten hlupák,

1385
02:02:25,520 --> 02:02:28,470
počul som, že si vedela,
že nás chcel zabiť.

1386
02:02:28,520 --> 02:02:30,770
Celý čas si to vedela,
je to pravda?

1387
02:02:32,520 --> 02:02:36,140
A tento bastard, môj brat,

1388
02:02:37,020 --> 02:02:43,140
sa nemohol vrátiť
domov, lebo cítil vinu.

1389
02:02:43,850 --> 02:02:48,270
Preto pracoval ako šialený,
aby nám poslal peniaze.

1390
02:02:48,430 --> 02:02:51,680
Ja Hong, ten bastard...

1391
02:02:52,560 --> 02:02:57,520
Pracoval celý svoj život...

1392
02:02:59,520 --> 02:03:04,220
Pre teba a pre mňa...

1393
02:03:12,560 --> 02:03:14,060
Su Hong...

1394
02:03:28,680 --> 02:03:29,970
Moje dieťa...

1395
02:03:34,140 --> 02:03:37,890
Vy, chlapci, ste nespravili nič zlé.

1396
02:03:39,390 --> 02:03:40,560
To všetko ja.

1397
02:03:42,100 --> 02:03:44,810
Je to preto, lebo ste
mali hroznú mamu.

1398
02:03:45,640 --> 02:03:47,100
Rozumieš?

1399
02:03:49,850 --> 02:03:52,180
Mrzí ma to.

1400
02:03:57,060 --> 02:03:58,270
Prepáč.

1401
02:04:00,020 --> 02:04:01,430
Veľmi ma to mrzí.

1402
02:04:02,930 --> 02:04:04,100
Moji synovia,

1403
02:04:05,640 --> 02:04:07,220
milujem vás.

1404
02:04:09,020 --> 02:04:13,890
Ja Hong...

1405
02:04:14,770 --> 02:04:16,270
Mama!

1406
02:04:16,310 --> 02:04:17,390
Môže hovoriť?

1407
02:04:17,850 --> 02:04:19,140
Je to jej sen.

1408
02:04:22,810 --> 02:04:24,770
Mama, mama!

1409
02:04:25,680 --> 02:04:26,890
Mama...

1410
02:04:28,770 --> 02:04:30,520
Mama...

1411
02:04:32,970 --> 02:04:35,810
Mama...

1412
02:04:46,310 --> 02:04:47,850
Milujem vás.

1413
02:04:50,310 --> 02:04:51,560
Mama!

1414
02:04:56,930 --> 02:04:59,560
Mama! Mama!

1415
02:05:12,220 --> 02:05:14,430
Mama...

1416
02:05:20,470 --> 02:05:23,680
Všetci ľudia žijú s hriechmi.

1417
02:05:26,100 --> 02:05:31,720
Len pár z nich má
odvahu prosiť o odpustenie.

1418
02:05:33,180 --> 02:05:35,930
A len zlomku z nich

1419
02:05:39,680 --> 02:05:41,850
je skutočne odpustené.

1420
02:05:55,470 --> 02:05:57,600
Zákon Posmrtného Života, článok 1.1!

1421
02:05:58,390 --> 02:06:02,390
Hriech, ktorý bol
odpustený vo svete živých,

1422
02:06:02,430 --> 02:06:04,600
nebude súdený v Posmrtnom Živote.

1423
02:06:07,890 --> 02:06:09,680
Inak povedané, tento súd...

1424
02:06:09,720 --> 02:06:12,680
zbavuje Kim Ja Honga
všetkých obvinení

1425
02:06:12,720 --> 02:06:16,100
a prikazuje okamžitú reinkarnáciu!

1426
02:07:04,850 --> 02:07:07,350
Ďakujem.

1427
02:07:49,930 --> 02:07:51,020
Ahoj, mama!

1428
02:07:55,890 --> 02:07:57,890
Tak čo spravíme teraz?

1429
02:07:59,600 --> 02:08:01,020
Nie je to zrejmé?

1430
02:08:01,060 --> 02:08:02,560
Zober ho do Posmrtného Života.

1431
02:08:02,600 --> 02:08:03,600
Koho?

1432
02:08:08,530 --> 02:08:10,070
Ďalší paragon?

1433
02:08:10,100 --> 02:08:12,930
Je to pomstychtivý duch,
tak ako môže byť ctený?

1434
02:08:12,970 --> 02:08:14,970
Toto je celé zle! Je to chyba!

1435
02:08:16,060 --> 02:08:17,310
Si si istý?

1436
02:08:17,350 --> 02:08:20,680
Pomstychtivý duch nemôže ani
prejsť Bránou Posmrtného Života! Zabudol si?

1437
02:08:20,810 --> 02:08:21,970
Či som zabudol?

1438
02:08:22,020 --> 02:08:23,640
Nevieš, čo sa stalo,

1439
02:08:23,680 --> 02:08:25,720
a rozhodol si sa prísť až potom,

1440
02:08:25,770 --> 02:08:26,850
čo všetko skončilo?

1441
02:08:27,350 --> 02:08:30,100
Prišiel si sem strkať nos
aj keď som ťa nepotreboval.

1442
02:08:30,140 --> 02:08:31,520
Čože? Kedy som
spravil niečo také?

1443
02:08:31,560 --> 02:08:33,390
Prišiel som, lebo ste ma zavolali!

1444
02:08:33,430 --> 02:08:35,180
Povedali ste, nech nerobím
to, čo ma napadne!

1445
02:08:35,220 --> 02:08:36,180
Čo?

1446
02:08:36,220 --> 02:08:38,970
"Hewonmak!" a tým ste ma privolali!

1447
02:08:40,390 --> 02:08:42,970
Milujete strkať nos
do ľudského sveta.

1448
02:08:43,270 --> 02:08:46,310
Alebo odhalili svetu,
kde je zahrabaný?

1449
02:08:48,890 --> 02:08:51,270
Porušujete zákon?

1450
02:08:54,770 --> 02:08:56,520
No aj tak, nemôže ísť k bráne.

1451
02:08:58,770 --> 02:09:00,060
Nemusíme tam ísť.

1452
02:09:00,720 --> 02:09:03,520
Zober ho do Pekla
bezbožnosti, kde je Yeomra.

1453
02:09:08,180 --> 02:09:10,810
Idem do pekla? To nespomínal.

1454
02:09:11,140 --> 02:09:12,930
Toto je také hlúpe.

1455
02:09:14,270 --> 02:09:17,890
Včera zasiahlo Kangwondo
obrovské tornádo.


1456
02:09:18,390 --> 02:09:21,100
To v našej krajine
nie je zvyčajný jav.


1457
02:09:21,470 --> 02:09:23,970
Tornádo bolo videné na ostrove,

1458
02:09:24,020 --> 02:09:27,600
ale prvý krát sa dotklo polostrova.

1459
02:09:27,810 --> 02:09:28,810
Donáška.

1460
02:09:28,850 --> 02:09:30,680
Neboli žiadne obete,

1461
02:09:30,720 --> 02:09:33,850
ale blízka vojenská základňa
bola vážne poškodená.


1462
02:09:35,140 --> 02:09:36,680
Experti sa domnievajú, že...

1463
02:09:36,720 --> 02:09:41,310
"Varič... pálenej... ryže...

1464
02:09:41,350 --> 02:09:44,770
s elektrickým... varičom ryže...

1465
02:09:44,810 --> 02:09:46,850
Jednoduché varenie."

1466
02:10:17,720 --> 02:10:20,680
Mama, tu je tvoj syn Ja Hong.

1467
02:10:22,100 --> 02:10:28,100
Počul som, že tvoj zdravotný
stav sa veľmi zlepšil.

1468
02:10:28,140 --> 02:10:32,770
Kimov posledný list
sa dostal k jeho matke.


1469
02:10:36,220 --> 02:10:39,430
Neviem, čo jej tam napísal.

1470
02:10:39,470 --> 02:10:43,390
Do listu, ktorý obsahoval
skutočnú pravdu.


1471
02:10:44,100 --> 02:10:45,850
Ani ma to nezaujíma.

1472
02:10:48,720 --> 02:10:50,890
Bol len ďalšia duša,

1473
02:10:50,930 --> 02:10:54,180
ktorá sa po smrti snažila
spraviť správnu vec.


1474
02:10:54,850 --> 02:10:59,020
Mama, všetky listy, ktoré som ti poslal

1475
02:10:59,060 --> 02:11:02,680
boli klamstvá, aby si sa cítila lepšie.

1476
02:11:05,020 --> 02:11:08,180
Klamal som o tom, že mám
ženu, ktorá robí pálenú ryžu,

1477
02:11:09,220 --> 02:11:14,850
alebo syna, ktorý vyzerá presne ako ja.

1478
02:11:16,470 --> 02:11:22,640
Vrátim sa domov, než bude príliš neskoro.

1479
02:11:35,100 --> 02:11:40,520
To, čo ma naozaj zaujíma,
je to, prečo som nebol potrestaný

1480
02:11:41,680 --> 02:11:44,680
za zasahovanie do sveta živých

1481
02:11:46,140 --> 02:11:48,930
a prečo ma Yeomra skúšal.

1482
02:11:50,430 --> 02:11:52,310
Musím sa na to spýtať.

1483
02:12:08,890 --> 02:12:10,770
Sme očakávaní u kráľa Yeomra!

1484
02:12:11,680 --> 02:12:14,770
Ak neustúpite, tak zahyniete!

1485
02:12:15,310 --> 02:12:16,970
Už mu celkom preplo?

1486
02:12:17,470 --> 02:12:21,270
Určite má plán. Je veľmi pozorný.

1487
02:12:21,350 --> 02:12:23,600
Áno, je príliš pozorný.

1488
02:12:23,640 --> 02:12:27,520
Dáva si taký pozor, že
nemám šancu ho odhadnúť.

1489
02:12:30,020 --> 02:12:31,970
Kim Su Hong...

1490
02:12:32,020 --> 02:12:34,930
bude náš 49. paragon.

1491
02:12:34,970 --> 02:12:37,280
Posledný potrebný
pre našu reinkarnáciu.

1492
02:12:37,310 --> 02:12:39,140
Poďme, Hewonmak!

1493
02:12:44,560 --> 02:12:45,680
Vrátim sa.

1494
02:12:55,680 --> 02:13:02,080
Preložila: DoramaQueen
doramaqueen.blog.cz
- Ešte nevypínajte! -

1495
02:13:02,140 --> 02:13:05,520
(SPOLU S BOHMI: DVA SVETY)

1496
02:13:07,560 --> 02:13:09,270
Hur Choon Sam!

1497
02:13:10,970 --> 02:13:12,850
Hur Choon Sam!

1498
02:13:15,850 --> 02:13:16,850
Hur!

1499
02:13:18,720 --> 02:13:22,930
Ty si problémovým
bohom domácností?

1500
02:13:29,350 --> 02:13:31,560
Do frasa, je roztomilý.

1501
02:13:32,060 --> 02:13:34,770
Škoda, že má
lístok priamo do pekla.

1502
02:13:39,430 --> 02:13:42,970
(2017, Producent a režisér Kim Yong Hwa)

1503
02:13:43,305 --> 02:13:49,869
Ohodnoť tieto titulky na www.osdb.link/5u7nv
Pomôžeš ostatným pri rozhodovaní.