Marrowbone(0000297539) - Slovak subtitles [Download .srt file]

1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

2
00:01:23,225 --> 00:01:26,725
NÁŠ PRÍBEH

3
00:01:44,272 --> 00:01:47,776
Zašli sme veľmi ďaleko,
zažili mnohé útrapy.


4
00:01:49,039 --> 00:01:53,294
Ale nakoniec sme našli miesto,
kde budeme v bezpečí.


5
00:01:53,944 --> 00:01:55,113
Spolu.

6
00:01:55,563 --> 00:01:57,649
Na druhom konci oceánu.

7
00:02:13,610 --> 00:02:15,696
Takto si to nepamätám.

8
00:02:17,897 --> 00:02:21,678
Mama vložila všetku jej nádej
do domu, v ktorom vyrástla.


9
00:02:22,236 --> 00:02:24,076
Čakal na nás,

10
00:02:24,537 --> 00:02:27,541
zamrznutý v čase, viac ako 30 rokov.

11
00:02:40,744 --> 00:02:42,538
Je tam niekto?

12
00:02:46,055 --> 00:02:48,290
Je to len kabát odrážajúci
sa v zrkadle, Sam.

13
00:02:48,895 --> 00:02:50,314
Neboj sa.

14
00:03:01,330 --> 00:03:03,750
Nie je to ľahký krok.

15
00:03:05,621 --> 00:03:07,457
Už nie sme Fairbairnovi.

16
00:03:08,341 --> 00:03:12,045
Odteraz bude naše priezvisko "Marrowbone".

17
00:03:12,199 --> 00:03:13,598
Ako tento dom,

18
00:03:13,746 --> 00:03:15,644
ktorý bude naším novým domovom.

19
00:03:20,081 --> 00:03:23,174
Keď prekročíte tú čiaru, nezostanú
vám žiadne spomienky.

20
00:03:23,663 --> 00:03:26,977
Tu začína náš príbeh.

21
00:03:27,531 --> 00:03:29,344
Mami, nájde nás niekedy?

22
00:03:30,637 --> 00:03:31,806
Kto?

23
00:03:34,066 --> 00:03:35,986
Vidíš, prekročila som čiaru.

24
00:03:36,112 --> 00:03:37,865
Už som na to zabudla.

25
00:03:38,544 --> 00:03:40,881
Už nás nikto nebude otravovať.

26
00:03:41,574 --> 00:03:42,743
Nikdy.

27
00:04:12,814 --> 00:04:15,568
Chceli sme veriť, že tu
budeme v bezpečí.


28
00:04:16,568 --> 00:04:19,238
Že aj my máme šancu byť šťastnými.

29
00:04:20,419 --> 00:04:24,507
Že mamina choroba sa stratí presne
ako zvyšok našich problémov.


30
00:04:24,721 --> 00:04:29,154
Zdalo sa, že temnota, ktorú sme nechali
za nami, sa vyparila vo svetle letných dní.


31
00:04:30,877 --> 00:04:32,379
Nikto nás nepoznal.

32
00:04:32,918 --> 00:04:35,463
Po prvý krát sme mohli byť voľný.

33
00:04:37,635 --> 00:04:40,306
Chystali sme sa spriateliť s niekým,

34
00:04:40,409 --> 00:04:42,737
kto navždy zmenil naše životy.

35
00:04:42,955 --> 00:04:44,448
Pozri sa na to, Sam!

36
00:04:44,557 --> 00:04:47,490
To musí byť miesto nazývané
"Skala Červenej čarodejnice".

37
00:04:47,552 --> 00:04:48,834
Je to lebka.

38
00:04:48,941 --> 00:04:51,278
Vráťme sa, Billy.
Nepáči sa mi to.

39
00:04:52,123 --> 00:04:53,513
Kto tam pôjde?

40
00:04:53,654 --> 00:04:56,216
Ako sa opovažujete vstúpiť
do môjho domu.


41
00:04:57,519 --> 00:04:59,120
Som Sam Marrowbone.

42
00:04:59,199 --> 00:05:01,784
Toto sú moji dvaja bratia Billy a Jack.

43
00:05:01,862 --> 00:05:03,909
A toto je moja sestra Jane.

44
00:05:04,194 --> 00:05:06,781
Vstúpili ste územie Červenej čarodejnice.

45
00:05:07,375 --> 00:05:09,378
Vidíš ten priechod napravo?

46
00:05:09,722 --> 00:05:11,475
Musíš tadiaľ prejsť.

47
00:05:11,969 --> 00:05:14,514
Ak máš dobré úmysly, môžeš odísť.

48
00:05:14,881 --> 00:05:17,222
Ale ak sa v tvojom srdci schováva zlo,

49
00:05:17,357 --> 00:05:20,534
steny sa zavrú a uväznia ťa navždy.

50
00:05:21,105 --> 00:05:22,524
Máš odvahu prejsť?

51
00:05:22,605 --> 00:05:23,464
Jack, nie.

52
00:05:23,529 --> 00:05:24,990
- Poďme!
- Poďme, Sammy!

53
00:05:25,398 --> 00:05:26,566
Buď statočný.

54
00:05:29,590 --> 00:05:31,738
Steny sa zatvárajú, nemali sme tu ísť.

55
00:05:31,847 --> 00:05:33,841
Tvoja duša musí byť dobrá.

56
00:05:34,728 --> 00:05:36,219
Je tu šmykno.

57
00:05:38,482 --> 00:05:40,341
Ahoj maličký.

58
00:05:42,113 --> 00:05:43,532
Poď bližšie.

59
00:05:46,349 --> 00:05:47,744
Volám sa Allie.

60
00:05:47,870 --> 00:05:50,231
Si zajatcom Červenej čarodejnice?

61
00:05:50,496 --> 00:05:51,582
Áno.

62
00:05:52,122 --> 00:05:54,708
Potrestala ma za vlámanie sa
do jej záhrady.

63
00:05:54,778 --> 00:05:56,920
Uväznila ma tu, až kým

64
00:05:57,015 --> 00:06:00,043
sa niekto neodváži prejsť
priechodom a zachráni ma.

65
00:06:00,419 --> 00:06:02,035
Si tým niekým ty?

66
00:06:03,410 --> 00:06:07,182
Zober si tieto žalude ako poďakovanie.

67
00:06:07,451 --> 00:06:09,279
Teraz to nie je veľa, ale

68
00:06:09,467 --> 00:06:12,185
budú rásť do výšky a silnieť
s naším priateľstvom.

69
00:06:13,334 --> 00:06:14,814
Sú kúzelné.

70
00:06:20,804 --> 00:06:22,429
Teraz keď si voľná,

71
00:06:23,749 --> 00:06:25,283
kde by si chcela ísť?

72
00:06:49,413 --> 00:06:52,140
Na konci toho nezabudnuteľného dňa,

73
00:06:52,202 --> 00:06:54,335
bola Allie jednou z nás.

74
00:06:54,441 --> 00:06:56,444
Stojte. Počkajte, dobre choďte dopredu.

75
00:06:56,773 --> 00:06:57,770
Prečo?

76
00:06:57,817 --> 00:06:59,450
Je to nádherné. Môžem...?

77
00:06:59,906 --> 00:07:01,757
Choďte k sebe bližšie, poďme.

78
00:07:02,406 --> 00:07:04,031
Ste pripravení?

79
00:07:04,296 --> 00:07:06,375
Raz, dva...

80
00:07:06,811 --> 00:07:08,031
Výborne.

81
00:07:09,681 --> 00:07:10,920
Skvelé.

82
00:07:12,334 --> 00:07:13,842
Začali sme odznova.

83
00:07:14,521 --> 00:07:16,200
Zabudli sme na minulosť.

84
00:07:18,333 --> 00:07:20,419
A začali sme nový život.

85
00:07:21,802 --> 00:07:24,806
Na chvíľu sme sa všetci
ponorili do tej ilúzie.


86
00:07:26,841 --> 00:07:31,069
Ale cesta do Ameriky vzala mame
aj to málo síl, ktoré jej zostali.


87
00:07:31,248 --> 00:07:33,060
Keby sme len tušili,

88
00:07:33,170 --> 00:07:35,693
že to bude naše posledné
spoločné leto.


89
00:07:44,299 --> 00:07:46,080
Pochovajte ma v záhrade.

90
00:07:47,073 --> 00:07:48,993
Ukážem vám kde.

91
00:07:49,867 --> 00:07:53,581
Musíš len dovŕšiť 21.

92
00:07:53,903 --> 00:07:57,333
Dovtedy sa musíte schovať

93
00:07:58,833 --> 00:08:01,490
a žiadny zákon ti ich nezoberie.

94
00:08:03,372 --> 00:08:05,124
Prisahaj mi.

95
00:08:06,592 --> 00:08:08,484
Že ostanete spolu.

96
00:08:12,343 --> 00:08:14,144
Vždy budeme spolu.

97
00:08:15,848 --> 00:08:17,267
Prisahám.

98
00:08:20,593 --> 00:08:23,312
Pripravte si bezpečné miesto.

99
00:08:24,843 --> 00:08:27,265
Pre prípad, že by vás našiel.

100
00:08:31,413 --> 00:08:33,163
V skrinke.

101
00:08:33,554 --> 00:08:35,132
Naľavo.

102
00:09:00,034 --> 00:09:01,480
Klamala si.

103
00:09:02,770 --> 00:09:04,457
Klamala si na súde.

104
00:09:05,597 --> 00:09:08,183
Celý čas si mala jeho peniaze.

105
00:09:14,749 --> 00:09:16,296
Môj najdrahší Jack,

106
00:09:16,522 --> 00:09:19,794
Je mi ľúto, že nebudem pri vás
keď budete vyrastať.

107
00:09:20,538 --> 00:09:22,666
Už nemám viac síl.

108
00:09:23,220 --> 00:09:27,288
Jane bude Samovi matkou,
tak ako to bolo určené.

109
00:09:28,232 --> 00:09:33,225
Povedz Billymu aby mu hnev
nepohltil jeho krásne srdce.

110
00:09:34,786 --> 00:09:37,114
A ty Jack, keď príde čas,

111
00:09:37,208 --> 00:09:39,763
nezabudni otvoriť svoje srdce láske.

112
00:09:41,426 --> 00:09:43,294
Musíš ich ochraňovať.

113
00:09:44,505 --> 00:09:45,798
Navždy.

114
00:09:46,974 --> 00:09:51,263
Vaša milujúca matka,
Rose Marrowbonová.

115
00:10:01,196 --> 00:10:02,698
Nič,

116
00:10:03,495 --> 00:10:04,915
nikto,

117
00:10:05,321 --> 00:10:06,323
nikdy...

118
00:10:06,801 --> 00:10:08,554
nás nerozdelí.

119
00:10:10,727 --> 00:10:12,229
Sme jeden.

120
00:10:16,340 --> 00:10:17,816
Opakujte to po mne.

121
00:10:19,796 --> 00:10:21,048
Nič.

122
00:10:23,726 --> 00:10:25,062
Nič.

123
00:10:25,763 --> 00:10:27,099
Nikto.

124
00:10:27,996 --> 00:10:30,019
- Nikto.
- Nikto.

125
00:10:30,515 --> 00:10:31,767
Nikdy.

126
00:10:33,213 --> 00:10:34,808
- Nikdy.
- Nikdy.

127
00:10:36,537 --> 00:10:37,715
Nikdy.

128
00:10:39,620 --> 00:10:41,034
Sme jeden.

129
00:10:41,656 --> 00:10:43,417
- Sme jeden.
- Sme jeden.

130
00:10:47,159 --> 00:10:49,165
Spečatili sme náš sľub.

131
00:10:49,556 --> 00:10:52,040
A začali sme sa schovávať pred svetom...

132
00:10:52,524 --> 00:10:54,720
až kým nedovŕšim 21.

133
00:11:35,472 --> 00:11:36,682
Jack!

134
00:11:40,159 --> 00:11:42,472
Jack! Jack!

135
00:11:53,890 --> 00:11:56,983
O 6 mesiacov neskôr.

136
00:12:28,283 --> 00:12:31,066
Už ma nebaví byť zamknutý v dome.

137
00:12:32,488 --> 00:12:34,551
Jack bude mať čoskoro narodeniny.

138
00:12:34,653 --> 00:12:37,082
Mali by sme začať premýšľať nad
tvojou oslavou.

139
00:12:40,475 --> 00:12:43,210
Ten právnik Porter bol minulý
týždeň zas pred bránou.

140
00:12:43,374 --> 00:12:45,226
Čoskoro s ním skoncujeme.

141
00:12:45,251 --> 00:12:47,647
Na Vianoce bude všetko iné.

142
00:12:47,820 --> 00:12:49,007
Uvidíš, Billy.

143
00:12:49,075 --> 00:12:50,411
Billy! Billy!

144
00:12:51,411 --> 00:12:52,138
Čo je Sam?

145
00:12:52,216 --> 00:12:55,092
Počul som nejaké zvuky za zrkadlom
a padá z neho plachta.

146
00:12:55,172 --> 00:12:58,054
Ak niečo nespravíš, ten duch
nás opäť uvidí.

147
00:12:58,198 --> 00:12:59,423
Nesprávaj sa ako decko.

148
00:12:59,544 --> 00:13:01,481
Nemusíš sa báť.

149
00:13:02,212 --> 00:13:04,622
Sam, ten duch je preč celé mesiace.

150
00:13:06,234 --> 00:13:08,276
Ukáž, daj mi to.

151
00:13:09,984 --> 00:13:11,328
Darebák?

152
00:13:15,169 --> 00:13:17,631
Tak poď darebák, poď sa naraňajkovať.

153
00:13:18,094 --> 00:13:20,598
Takže toto vydáva tie zvuky za stenou.

154
00:13:20,701 --> 00:13:22,155
Je to obrovská krysa.

155
00:13:22,828 --> 00:13:25,008
Sam, prestaň ho kŕmiť.

156
00:13:25,172 --> 00:13:27,250
Robí diery po celom dome.

157
00:13:27,422 --> 00:13:28,867
Chceš aby hladoval?

158
00:13:28,930 --> 00:13:30,195
Nevieš kadiaľ chodil.

159
00:13:30,219 --> 00:13:31,586
Jasné? Môžeš dostať besnotu.

160
00:13:31,641 --> 00:13:33,664
Nepohryzie ma. Je to moja kamoška.

161
00:13:33,954 --> 00:13:35,562
Hrozná vec, tá besnota.

162
00:13:35,703 --> 00:13:37,015
Z úst ti pôjde pena.

163
00:13:37,039 --> 00:13:38,516
Tvoje vnútornosti zhnijú.

164
00:13:38,578 --> 00:13:40,093
Poslednú guľku miniem na tebe.

165
00:13:40,168 --> 00:13:42,559
Schovám sa za zrkadlo a budem
kričať a plakať celú noc

166
00:13:42,606 --> 00:13:44,205
a ty sa nikdy nevyspíš.

167
00:13:44,236 --> 00:13:46,329
Mŕtvy neplačú ani nekričia.

168
00:13:46,518 --> 00:13:49,940
Pripomeň mi to, keď budeš uprostred
noci počuť ducha.

169
00:14:46,859 --> 00:14:48,007
Sakra.

170
00:14:57,510 --> 00:14:58,637
Jack!

171
00:15:02,794 --> 00:15:05,089
Bez ďalších peňazí, žiadne nezmysly.

172
00:15:05,552 --> 00:15:06,804
Uvidíme.

173
00:15:09,393 --> 00:15:10,313
Ahoj.

174
00:15:10,377 --> 00:15:13,713
Budeme ťa sledovať na mape Jack,
aby si sa necítil sám.

175
00:15:24,163 --> 00:15:26,348
Práve odišiel z Marrowbonského domu.

176
00:15:26,435 --> 00:15:28,481
Prechádza cez les.

177
00:15:32,046 --> 00:15:33,575
To bol vták.

178
00:15:33,888 --> 00:15:37,756
Ide dolu k tunelu.

179
00:15:37,833 --> 00:15:39,612
Cez tunel.

180
00:15:41,690 --> 00:15:45,393
A vychádza z tunela...

181
00:15:45,851 --> 00:15:48,929
a ide cez most...

182
00:15:51,213 --> 00:15:52,757
a potom...

183
00:15:54,166 --> 00:15:56,880
Už by mal vidieť Allienu farmu.

184
00:15:56,978 --> 00:15:59,186
- Povedz, "Ahoj, Allie"!
- Ahoj, Allie.

185
00:15:59,264 --> 00:16:03,161
- Ahoj, chýbaš nám!
- Chýbaš nám.

186
00:16:06,472 --> 00:16:09,559
Ide cez zaschnuté blato.

187
00:16:09,805 --> 00:16:12,310
A potom po ceste.

188
00:16:12,866 --> 00:16:14,952
Ide až tam hore.

189
00:16:17,173 --> 00:16:20,712
Už je blízko mesta.

190
00:16:24,099 --> 00:16:26,407
Už je takmer tam.

191
00:16:29,236 --> 00:16:31,962
A potom pôjde do obchodu.

192
00:16:32,579 --> 00:16:34,944
Opatrne, Jack.

193
00:16:35,699 --> 00:16:37,535
Buď statočný, Jack.

194
00:16:39,239 --> 00:16:40,658
Chyť ma ak môžeš!

195
00:16:40,824 --> 00:16:43,697
Pred dvoma týždňami v tento deň...

196
00:16:45,952 --> 00:16:47,335
Jack.

197
00:16:47,420 --> 00:16:49,944
Už som si začínala myslieť,
že sa tento týždeň neukážeš.

198
00:16:50,309 --> 00:16:52,108
Voňajú úžasne.

199
00:16:53,554 --> 00:16:54,973
Priniesol si zoznam?

200
00:16:58,587 --> 00:17:00,556
Tisícky salutovali americkej vlajke

201
00:17:00,594 --> 00:17:02,371
posilnenej drôtami, aby mohla viať.

202
00:17:02,476 --> 00:17:04,630
Potom skontrolovali
stav lunárneho modulu...


203
00:17:04,872 --> 00:17:07,643
Ako sa cíti matka?
Je jej lepšie?

204
00:17:08,643 --> 00:17:10,282
Ani nie.

205
00:17:10,546 --> 00:17:12,243
Je to zmenou počasia.

206
00:17:12,312 --> 00:17:13,801
To je mi ľúto.

207
00:17:13,920 --> 00:17:15,756
Určite sa jej čoskoro polepší.

208
00:17:15,899 --> 00:17:17,526
Odovzdaj jej pozdrav, dobre?

209
00:17:45,415 --> 00:17:46,915
KNIŽNICA

210
00:18:21,416 --> 00:18:23,353
Prečo je tu toľko kníh?

211
00:18:24,064 --> 00:18:25,681
Prišli v piatok.

212
00:18:26,025 --> 00:18:30,113
Boli vyradené z knižnice v Portlande,
kde som predtým pracovala.

213
00:18:30,544 --> 00:18:34,458
Nech tieto vyradené knihy znova ožijú.

214
00:18:55,701 --> 00:18:57,303
Chýbal si mi.

215
00:18:58,466 --> 00:19:00,661
Prepáč, že som to minulý týždeň nestihol.

216
00:19:01,512 --> 00:19:02,848
To je v poriadku.

217
00:19:03,583 --> 00:19:05,836
Mám tú knihu, ktorú si hľadal.

218
00:19:11,304 --> 00:19:12,306
Ďakujem.

219
00:19:12,850 --> 00:19:14,061
Nemáš začo.

220
00:19:14,175 --> 00:19:17,073
Ako to ide Samovi? Potrebuje ďalšiu?

221
00:19:19,542 --> 00:19:21,697
Ako môže čítať tak rýchlo?

222
00:19:21,815 --> 00:19:24,542
Mala najmenej 300 strán.

223
00:19:26,226 --> 00:19:28,062
Chýba mi krpec.

224
00:19:28,804 --> 00:19:30,807
Aj Jane a Billy.

225
00:19:31,536 --> 00:19:34,126
Bolo by jednoduchšie keby
som sa občas zastavila, mohla...

226
00:19:34,200 --> 00:19:35,817
Keď bude mame lepšie.

227
00:19:39,643 --> 00:19:40,909
Zdravím.

228
00:19:41,559 --> 00:19:43,145
Pán Porter.

229
00:19:46,850 --> 00:19:48,019
Takže?

230
00:19:49,097 --> 00:19:50,464
Čo myslíte?

231
00:19:50,534 --> 00:19:52,159
Veľmi chytré.

232
00:19:52,300 --> 00:19:54,953
Pamätáte sa na tú pozíciu v New Yorku,
o ktorej som vám hovoril?

233
00:19:55,276 --> 00:19:56,867
Parker & Jameson.

234
00:19:59,883 --> 00:20:02,219
Znamená to, že...?

235
00:20:02,360 --> 00:20:05,444
Znamená to, že podľahli môjmu čaru
a ja som dostal tú prácu.

236
00:20:05,639 --> 00:20:09,328
To je úžasné, Tom.
Som taká rada.

237
00:20:09,459 --> 00:20:14,541
Mal som nejaké vybavovačky a...

238
00:20:14,727 --> 00:20:18,477
A nemohol som si pomôcť nemyslieť na...

239
00:20:19,171 --> 00:20:20,313
Vás.

240
00:20:20,555 --> 00:20:21,899
Čo to je?

241
00:20:22,071 --> 00:20:25,071
Povedzme, že je to donácia
pre knižnicu.

242
00:20:32,974 --> 00:20:35,563
Je to prvé vydanie, to nemôžem prijať.

243
00:20:35,638 --> 00:20:37,458
Želal by som si aby ste to miesto videla.

244
00:20:37,552 --> 00:20:40,693
Páčilo by sa vám. Mohol by
som vás tam niekedy zobrať.

245
00:20:40,817 --> 00:20:42,528
Bola ste niekedy v New York City?

246
00:21:05,960 --> 00:21:07,504
Jack Fairbairn.

247
00:21:08,597 --> 00:21:10,433
Teraz som Marrowbone.

248
00:21:11,345 --> 00:21:13,416
Nechali sme si priezvisko po matke.

249
00:21:14,140 --> 00:21:15,726
Áno...

250
00:21:16,170 --> 00:21:18,585
Keď už o tom hovoríme,
ostatní dediči to už podpísali.

251
00:21:18,749 --> 00:21:21,436
A ja potrebujem zozbierať
poplatky za prevod majetku.

252
00:21:22,315 --> 00:21:23,948
Zajtra sa u vás zastavím.

253
00:21:23,994 --> 00:21:26,526
Povedzte matke, nech si pripraví
šek na 200 dolárov.

254
00:21:27,990 --> 00:21:29,526
Nie je jej najlepšie.

255
00:21:30,380 --> 00:21:32,489
Možno by bolo lepšie,
keby som vzal tie papiere

256
00:21:32,614 --> 00:21:35,083
nechal mamu nech ich podpíše
a priniesol by som vám ich späť.

257
00:21:35,413 --> 00:21:37,291
Musím si overiť podpisy.

258
00:21:39,036 --> 00:21:41,349
Prídem zajtra. Poobede.

259
00:21:54,087 --> 00:21:55,254
Zbohom, Jack.

260
00:21:55,783 --> 00:21:57,050
Čoskoro sa uvidíme.

261
00:22:10,992 --> 00:22:12,461
Skurvený právnici.

262
00:22:12,718 --> 00:22:15,898
Bože, vedel som že ten sprostý bastard
nás dostane do problémov.

263
00:22:16,266 --> 00:22:18,031
Koľko peňazí máme od matky?

264
00:22:18,071 --> 00:22:18,891
Do riti.

265
00:22:18,922 --> 00:22:20,555
Ani nie 50 dolárov.

266
00:22:20,672 --> 00:22:23,554
Aj keby som predala 1000 koláčikov
toľko peňazí nezískame.

267
00:22:23,617 --> 00:22:25,226
Čo budeme robiť, Jack?

268
00:22:25,297 --> 00:22:28,125
Neviem, ale ak vyjde pravda najavo,
rozdelia nás.

269
00:22:28,840 --> 00:22:29,842
Jack.

270
00:22:31,177 --> 00:22:32,263
Jack.

271
00:22:33,577 --> 00:22:34,788
Tá krabica.

272
00:22:34,984 --> 00:22:36,933
Nie je to jedno? Už ju nemáme.

273
00:22:36,976 --> 00:22:38,924
- Môžem ju získať späť.
- Nie!

274
00:22:39,130 --> 00:22:40,632
A čo iné nám zostáva?

275
00:22:40,711 --> 00:22:44,148
Jack, sľúbil si mi, že sa tých
peňazí už viac nechytíme.

276
00:22:45,007 --> 00:22:46,368
Prosím?

277
00:22:48,996 --> 00:22:51,132
Sľúbil som ti veľa vecí.

278
00:22:53,026 --> 00:22:54,991
Môžem ich dostať späť, Jack.

279
00:24:23,166 --> 00:24:24,682
Sme bohatý!

280
00:24:26,714 --> 00:24:28,065
Áno, Sam!

281
00:24:28,269 --> 00:24:29,667
Áno, sme bohatý!

282
00:24:29,858 --> 00:24:31,307
No tak!

283
00:24:32,581 --> 00:24:35,159
Jane, čo sa deje?

284
00:24:35,681 --> 00:24:38,810
Ide o tie blbé peniaze. Všetci
vieme odkiaľ sú.

285
00:24:39,299 --> 00:24:41,120
Nemali by sme sa ich chytať.

286
00:24:41,864 --> 00:24:43,366
Sú prekliate.

287
00:24:44,525 --> 00:24:45,861
Jack.

288
00:24:46,448 --> 00:24:47,776
Nemáme na výber.

289
00:24:48,143 --> 00:24:51,489
Zajtra príde Porter. Musíme byť pripravený.

290
00:25:10,313 --> 00:25:12,024
Nebude to fungovať.

291
00:25:13,004 --> 00:25:14,256
Bude.

292
00:25:18,672 --> 00:25:20,554
Musí vyzerať presne ako mamin.

293
00:25:21,141 --> 00:25:23,064
- Prosím!
- Nie.

294
00:25:25,343 --> 00:25:28,586
Je to mamina izba. Tiež by som
tam mal mať prístup.

295
00:25:28,902 --> 00:25:30,930
Sú tu zrkadlá, nemôžeš ísť dnu.

296
00:25:31,727 --> 00:25:32,829
Prosím.

297
00:26:12,562 --> 00:26:14,999
Čo spravíme s pevnosťou?

298
00:26:15,827 --> 00:26:17,608
Nebudeme chodiť dnu.

299
00:26:36,140 --> 00:26:37,070
Čo to robíš?

300
00:26:37,147 --> 00:26:38,905
Lieky, ktoré mama nikdy nebrala.

301
00:26:40,601 --> 00:26:42,104
Billy, môže ho to zabiť.

302
00:26:42,389 --> 00:26:44,014
Je to len pre prípad.

303
00:26:47,991 --> 00:26:49,140
Je tu.

304
00:26:53,876 --> 00:26:55,626
Všetci poznajú plán?

305
00:27:01,178 --> 00:27:04,233
Zabudol som otvoriť bránu.
Je mi to ľúto.

306
00:27:19,724 --> 00:27:20,887
Čo to je?

307
00:27:21,327 --> 00:27:22,748
Matkine úspory.

308
00:27:23,138 --> 00:27:25,623
Ešte sme nemali čas zmeniť ich.

309
00:27:26,407 --> 00:27:27,851
To sú libry.

310
00:27:28,194 --> 00:27:30,390
Áno, 200 libier.

311
00:27:31,146 --> 00:27:32,004
Takže?

312
00:27:32,098 --> 00:27:33,840
Libry majú dvojnásobok ceny dolára.

313
00:27:34,051 --> 00:27:36,121
To by malo pokryť všetky náklady

314
00:27:36,285 --> 00:27:38,868
a všetky poplatky.

315
00:27:43,580 --> 00:27:45,352
Povedal som bankový šek.

316
00:27:49,212 --> 00:27:50,976
Donesiem vám niečo na pitie.

317
00:28:03,602 --> 00:28:05,492
Chcel by som vás poprosiť o láskavosť.

318
00:28:05,625 --> 00:28:07,672
Ak to nie je príliš trúfalé.

319
00:28:09,245 --> 00:28:12,374
Naša matka je pripútaná na lôžko.

320
00:28:12,991 --> 00:28:15,912
Je to pre ňu ponižujúce a nechce
aby ste ju takto videli.

321
00:28:16,071 --> 00:28:19,454
Čo keby som jej tie papiere vzal na
podpísanie a priniesol som vám ich späť?

322
00:28:25,951 --> 00:28:27,443
Nech podpíše obe kópie.

323
00:28:27,576 --> 00:28:30,216
Zabudnite na tú limonádu.
Nemám na vás celý deň.

324
00:28:42,276 --> 00:28:43,847
Musí podpísať obe kópie.

325
00:28:43,987 --> 00:28:44,956
Obe?

326
00:28:45,041 --> 00:28:48,048
Jack, nedokážem to podpísať rovnako!

327
00:29:39,042 --> 00:29:40,894
Príde na to, že nie sú rovnaké.

328
00:29:56,983 --> 00:29:58,288
Musíš to spraviť ty.

329
00:30:43,481 --> 00:30:44,951
- Jane, prosím.
- Počkaj!

330
00:30:45,014 --> 00:30:46,061
Nemáme čas.

331
00:30:46,147 --> 00:30:48,436
Podpíš ten druhý. Podpíš ho.

332
00:30:55,059 --> 00:30:56,419
Jane, je vonku.

333
00:30:56,555 --> 00:30:58,997
- Jane, je vonku.
- Jack, sklapni.

334
00:30:59,183 --> 00:31:00,519
Jane, nemáme čas.

335
00:31:00,594 --> 00:31:01,274
Prosím.

336
00:31:01,329 --> 00:31:02,907
Mami, ostaň v posteli.

337
00:31:03,366 --> 00:31:06,274
Nie mami, doktor povedal
aby si nevstávala.

338
00:31:07,025 --> 00:31:08,027
Podpíš to.

339
00:31:08,522 --> 00:31:09,904
Už to takmer mám.

340
00:31:11,582 --> 00:31:13,085
Nemôžeš ísť von.

341
00:31:17,552 --> 00:31:18,599
Prichádza, Jane.

342
00:31:18,735 --> 00:31:19,615
Mami.

343
00:31:19,746 --> 00:31:21,607
Mami, ostaň v posteli.

344
00:31:25,979 --> 00:31:27,107
Hneď!

345
00:31:31,371 --> 00:31:32,640
Mami, pôjdem sa pozrieť na Portera.

346
00:31:32,788 --> 00:31:34,240
Hneď som späť.

347
00:31:38,402 --> 00:31:39,941
Prepáčte, bol som...

348
00:31:41,704 --> 00:31:42,941
Je v poriadku?

349
00:31:49,349 --> 00:31:51,114
Nemá žiadnu silu.

350
00:31:51,379 --> 00:31:53,417
Nevedel som, že sa to tak zhoršilo.

351
00:31:55,187 --> 00:31:58,302
Takže, toto to vyrieši.

352
00:31:58,450 --> 00:32:01,075
Marrowbonský dom patrí oficiálne
vašej matke.

353
00:32:05,536 --> 00:32:07,956
Som rád, že sme to mohli...

354
00:32:09,089 --> 00:32:12,517
dokončiť predtým, než niekto zistí...

355
00:32:14,042 --> 00:32:15,615
Vieš...

356
00:32:18,007 --> 00:32:20,192
To o vašom otcovi.

357
00:32:22,750 --> 00:32:24,503
Sme vám vďačný.

358
00:32:26,981 --> 00:32:29,114
Hlavne za vašu diskrétnosť.

359
00:32:33,676 --> 00:32:36,514
Už aby som šiel, nechcem zmoknúť.

360
00:32:37,936 --> 00:32:40,309
Veľa šťastia pán Marrowbone.

361
00:32:44,246 --> 00:32:46,645
A potom povedal, "Neprišiel som
tu na piknik pán Marrowbone,

362
00:32:46,793 --> 00:32:48,973
prišiel som si po šek".

363
00:32:50,112 --> 00:32:52,112
Takže som mu dal tú druhú limonádu.

364
00:32:52,256 --> 00:32:53,716
Prestaň odkladať nevyhnutné.

365
00:32:53,892 --> 00:32:56,708
Je načase spoznať tvoj osud,
môj drahý brat.

366
00:33:01,569 --> 00:33:03,656
Dnes Aljaška vyráža...

367
00:33:03,764 --> 00:33:05,998
na severozápadné teritória.

368
00:33:06,069 --> 00:33:07,546
Nemôžu byť porazení.

369
00:33:07,803 --> 00:33:09,245
Pamätajte si malí, statoční vojaci,

370
00:33:09,410 --> 00:33:12,519
že severozápadné teritória
neboli nikdy dobité.

371
00:33:12,675 --> 00:33:14,120
Až dodnes.

372
00:33:18,263 --> 00:33:19,183
Šesť!

373
00:33:19,262 --> 00:33:20,002
Áno!

374
00:33:20,011 --> 00:33:20,628
Nie!

375
00:33:22,412 --> 00:33:24,207
- Skončil si.
- Jack!

376
00:33:30,348 --> 00:33:31,699
Čo tam je, Sam?

377
00:33:34,120 --> 00:33:35,230
Šesť!

378
00:33:37,762 --> 00:33:39,583
To sa neráta.

379
00:33:43,821 --> 00:33:45,735
To sa nepočíta, kocka
spadla zo stola.

380
00:33:45,813 --> 00:33:46,954
Nie nespadla!

381
00:33:47,012 --> 00:33:48,149
- Prepáč!
- Sam, sklapni.

382
00:33:48,227 --> 00:33:50,344
Tak si zabil mojich Mongolčanov!

383
00:33:50,391 --> 00:33:51,469
To je pravda.

384
00:33:51,594 --> 00:33:52,641
Dobre.

385
00:33:52,742 --> 00:33:54,555
- Dobre.
- Prepáč, Billy!

386
00:33:54,649 --> 00:33:55,891
Nie, nie, dobre.

387
00:33:56,047 --> 00:33:58,141
Keďže sa dlážka počíta ako stôl.

388
00:33:59,238 --> 00:34:00,199
Billy!

389
00:34:00,246 --> 00:34:01,793
Si úplne blbý!

390
00:34:01,894 --> 00:34:03,730
Povedal si, že dlážka sa počíta.

391
00:34:03,800 --> 00:34:05,902
Sam, aké je skóre?
Čo tam má?

392
00:34:06,438 --> 00:34:07,722
Skontroluj to, Sam.

393
00:34:25,946 --> 00:34:26,947
Jedna.

394
00:34:27,082 --> 00:34:28,500
To je ale ťah!

395
00:34:28,532 --> 00:34:30,595
- Prepáč, Billy.
- Ideš.

396
00:34:30,697 --> 00:34:32,049
A tie ostatné?

397
00:34:33,580 --> 00:34:35,236
Si nejaký nervózny, Billy.

398
00:34:35,306 --> 00:34:36,829
Ty si nervózny.

399
00:34:36,998 --> 00:34:38,052
Jedna.

400
00:35:19,751 --> 00:35:20,893
Šesť!

401
00:35:34,472 --> 00:35:35,557
Šesť!

402
00:35:36,224 --> 00:35:38,541
Dúfam, že teraz nezaútočí na Brazíliu.

403
00:35:47,895 --> 00:35:49,032
Jack?

404
00:36:02,621 --> 00:36:04,770
Jack, ten duch sa vrátil!

405
00:36:05,388 --> 00:36:06,557
Do pevnosti.

406
00:36:21,785 --> 00:36:23,918
Rýchlo ho zakry, aby sa nedostal von.

407
00:36:29,771 --> 00:36:31,012
Počkajte tu.

408
00:37:05,492 --> 00:37:06,985
Nikdy nám nedá pokoj.

409
00:37:08,809 --> 00:37:10,423
Ani ako mŕtvy.

410
00:38:18,562 --> 00:38:19,846
Omdlel si.

411
00:38:20,791 --> 00:38:22,958
Musel som vyjsť a odniesť ťa späť.

412
00:38:23,239 --> 00:38:25,859
Neznášam žiť s duchom.

413
00:38:30,324 --> 00:38:31,838
Je to kvôli peniazom.

414
00:38:33,439 --> 00:38:35,916
Jeho duch sa vrátil, lebo sme ich použili.

415
00:38:38,222 --> 00:38:40,845
Hneď ráno ich vrátiš.

416
00:38:42,869 --> 00:38:44,932
Nech si ich vezme do pekla.

417
00:39:58,354 --> 00:39:59,370
Ahoj!

418
00:40:01,948 --> 00:40:03,082
Zdravím.

419
00:40:03,792 --> 00:40:05,212
Môžem vás odviesť domov?

420
00:40:05,763 --> 00:40:07,060
Ďakujem pán Porter,

421
00:40:07,099 --> 00:40:09,138
ale zachvíľu tu bude autobus.

422
00:40:09,583 --> 00:40:12,758
Pán Porter? Čo sa stalo s Tomom?

423
00:40:17,186 --> 00:40:18,486
Trvám na tom.

424
00:40:23,751 --> 00:40:25,265
Chcem sa vás niečo spýtať, Allie.

425
00:40:25,673 --> 00:40:28,107
Tí Marrowbonovci...

426
00:40:29,270 --> 00:40:30,955
Ako dobre ich poznáte?

427
00:40:32,183 --> 00:40:34,936
Myslím si, že sme dobrí kamaráti.

428
00:40:39,012 --> 00:40:40,528
Mám obavy.

429
00:40:40,802 --> 00:40:42,832
To, že žijú tak izolovane.

430
00:40:43,388 --> 00:40:45,122
Schovávajú sa pred verejnosťou.

431
00:40:45,263 --> 00:40:47,413
Neschovávajú sa.

432
00:40:47,553 --> 00:40:48,966
Allie, no tak.

433
00:40:49,498 --> 00:40:51,716
Ten chudák chlapec Sam
ani nechodí do školy.

434
00:40:51,977 --> 00:40:54,231
Žijú príliš ďaleko.

435
00:40:54,654 --> 00:40:56,657
A Sam sa učí doma.

436
00:40:56,925 --> 00:40:59,427
Jane mu pomáha s úlohami
a ja mu kontrolujem zošity.

437
00:41:01,962 --> 00:41:03,746
Máte pravdu.

438
00:41:04,708 --> 00:41:09,279
Je len poľutovaniahodné, že je
nútený tak žiť kvôli jeho otcovi.

439
00:41:16,353 --> 00:41:20,201
Jack vám o tom určite povedal.

440
00:41:22,267 --> 00:41:24,187
Viem, že to bol krutý človek.

441
00:41:24,853 --> 00:41:26,564
Krutý človek?

442
00:41:28,691 --> 00:41:30,777
To je mierne povedané.

443
00:41:34,765 --> 00:41:36,382
Snažil som sa im pomôcť.

444
00:41:36,850 --> 00:41:41,984
A aspoň im zabezpečiť nejaký domov,
predtým než odídem, ale...

445
00:41:43,513 --> 00:41:44,811
Ak vyjde najavo pravda,

446
00:41:44,968 --> 00:41:47,913
neviem aká budúcnosť ich bude čakať.

447
00:41:50,503 --> 00:41:53,800
Viete, akí sú tu ľudia.

448
00:41:58,999 --> 00:42:02,699
OTEC

449
00:42:12,941 --> 00:42:14,152
Sam?

450
00:42:15,491 --> 00:42:16,493
Sam!

451
00:42:18,748 --> 00:42:20,376
Sam, kde si?

452
00:42:25,949 --> 00:42:27,493
Stále sa bojíš?

453
00:42:27,557 --> 00:42:30,019
Nakoniec budeš musieť
z tej pevnosti vyjsť.

454
00:42:33,305 --> 00:42:35,086
Chýba mi mama.

455
00:42:37,098 --> 00:42:38,434
Aj mne.

456
00:42:38,845 --> 00:42:40,547
Kde je teraz?

457
00:42:41,759 --> 00:42:43,633
Je na dobrom mieste.

458
00:42:45,789 --> 00:42:47,555
Chcem ísť s ňou.

459
00:42:49,401 --> 00:42:53,070
Nerád sa tu schovávam a
celý čas som sám.

460
00:42:56,189 --> 00:42:57,718
Nie sme sami.

461
00:42:59,150 --> 00:43:00,652
Máme Allie.

462
00:43:01,850 --> 00:43:03,719
Niečo ti ukážem.

463
00:43:05,452 --> 00:43:08,122
Vidíš? Sleduj môj prst.

464
00:43:09,335 --> 00:43:10,900
Vidíš Allienu farmu?

465
00:43:11,548 --> 00:43:12,550
Áno.

466
00:43:23,362 --> 00:43:24,948
Na čo sa pozeráme?

467
00:43:25,184 --> 00:43:26,478
Počkaj.

468
00:43:33,236 --> 00:43:34,838
Je to vážne ona?

469
00:43:37,141 --> 00:43:38,626
Čo hovorí?

470
00:43:40,105 --> 00:43:41,658
Pozdravila sa.

471
00:43:42,025 --> 00:43:44,627
- Chceš sa s ňou porozprávať?
- Čo mám povedať?

472
00:43:46,018 --> 00:43:47,775
Čo takto, ako sa voláš?

473
00:43:48,159 --> 00:43:50,541
Aby vedela, že dnes sa s ňou rozprávaš ty.

474
00:43:50,664 --> 00:43:51,917
Bodka, bodka.

475
00:43:53,945 --> 00:43:55,422
Bodka, čiarka.

476
00:44:11,275 --> 00:44:12,527
Ahoj, Sam.

477
00:44:18,947 --> 00:44:21,408
Pýta sa, ako sa máš.

478
00:44:22,200 --> 00:44:25,079
Som veľmi šťastný. Ako to mám povedať?

479
00:44:25,990 --> 00:44:27,576
Bodka, bodka.

480
00:44:29,054 --> 00:44:30,516
Bodka, čiarka...

481
00:44:40,012 --> 00:44:41,993
Musím z tohto domu vypadnúť.

482
00:44:42,395 --> 00:44:43,814
My všetci.

483
00:44:50,455 --> 00:44:51,663
Jack.

484
00:44:53,060 --> 00:44:55,887
Nikdy si mi nepovedal o tvojom otcovi.

485
00:45:04,207 --> 00:45:05,960
Bolo to monštrum.

486
00:45:07,911 --> 00:45:11,478
Veci, ktoré spravil sú neopísateľné.

487
00:45:20,908 --> 00:45:23,161
On bol dôvodom, prečo sme tu utiekli.

488
00:45:23,393 --> 00:45:25,240
Museli sme pred ním utiecť.

489
00:45:26,343 --> 00:45:27,967
Stále je v Anglicku?

490
00:45:30,264 --> 00:45:31,849
Už je mŕtvy.

491
00:45:33,507 --> 00:45:35,245
Už nám nemôže ublížiť.

492
00:46:42,446 --> 00:46:43,531
Jane?

493
00:46:48,302 --> 00:46:49,387
Sam?

494
00:46:53,083 --> 00:46:54,252
Som doma!

495
00:47:05,422 --> 00:47:06,640
Kde si bol?

496
00:47:09,952 --> 00:47:10,953
Von.

497
00:47:11,854 --> 00:47:12,939
Von?

498
00:47:13,500 --> 00:47:14,734
Ale nikto nevyjde z domu

499
00:47:14,906 --> 00:47:17,290
až kým je to absolútne nevyhnutné, Jack.

500
00:47:17,998 --> 00:47:20,335
Tvoje pravidlá, nie moje.

501
00:47:20,668 --> 00:47:22,476
Cítim jej parfém, vieš.

502
00:47:22,633 --> 00:47:24,070
Zakaždým.

503
00:47:24,210 --> 00:47:25,421
To je divné.

504
00:47:25,517 --> 00:47:26,704
Vieš, ako to myslím.

505
00:47:26,823 --> 00:47:29,400
Nemôžeš očakávať, že tu bude neustále.

506
00:47:29,891 --> 00:47:31,078
Majú sa radi.

507
00:47:32,485 --> 00:47:34,654
Ona o ňom nič nevie, Jane.

508
00:47:34,773 --> 00:47:36,401
Pýta sa niekedy na nás?

509
00:47:36,474 --> 00:47:38,406
Samozrejme, že áno.
Neustále.

510
00:47:38,639 --> 00:47:40,391
Áno? A čo jej hovoríš?

511
00:47:42,165 --> 00:47:43,751
Presne to som si myslel.

512
00:47:44,220 --> 00:47:46,807
Hovoríš až príliš.
Dostaneš nás do problémov.

513
00:47:46,894 --> 00:47:48,565
Niekto tu žiarli.

514
00:47:48,890 --> 00:47:51,382
Sklapni, Sam. Prečo by som žiarlil?

515
00:47:51,484 --> 00:47:53,562
Pretože Jack má dievča a ty nie.

516
00:47:53,687 --> 00:47:55,148
Je mi to jedno.

517
00:47:55,606 --> 00:47:56,887
Už si ju pobozkal?

518
00:47:57,075 --> 00:47:58,598
Do toho ťa nič nie je.

519
00:47:58,723 --> 00:48:00,668
Čo ak bude niekedy bývať s nami?

520
00:48:00,801 --> 00:48:03,060
S ňou bude náš dom lepším miestom.

521
00:48:03,192 --> 00:48:04,677
To nemyslíš vážne, Jane.

522
00:48:04,795 --> 00:48:07,407
Prečo nemôžem bývať s dievčaťom čo milujem?

523
00:48:07,950 --> 00:48:09,505
A čo náš sľub?

524
00:48:09,880 --> 00:48:11,745
Už pre teba nič neznamená?

525
00:48:11,910 --> 00:48:14,201
Veci, ktoré som pre vás urobil
aby som vás ochránil.

526
00:48:14,545 --> 00:48:15,707
Ochránil?

527
00:48:15,873 --> 00:48:17,880
Povedz mi, čo je to za ochranu?

528
00:48:17,951 --> 00:48:20,576
My sme tu uväznení, zatiaľčo ty
si chodíš kdekoľvek chceš.

529
00:48:20,623 --> 00:48:22,209
Ale to je v poriadku, Jack.

530
00:48:22,247 --> 00:48:23,312
- Buď ticho.
- Dobre.

531
00:48:23,406 --> 00:48:24,547
- Možno by mala prísť,
- Buď ticho.

532
00:48:24,593 --> 00:48:25,599
A žiť s nami, čo?

533
00:48:25,661 --> 00:48:26,867
Prečo? Prečo máme byť ticho?

534
00:48:26,937 --> 00:48:28,250
- Drž hubu.
- Povedz jej o mame.

535
00:48:28,343 --> 00:48:29,601
- Billy!
- Povedz jej pravdu o otcovi.

536
00:48:29,672 --> 00:48:30,843
- Čo sa deje?
- Vypadni!

537
00:48:30,899 --> 00:48:31,649
Vieš, že je to pravda.

538
00:48:31,726 --> 00:48:33,031
- Prečo jej nepovieš pravdu?
- Vypadni!

539
00:48:33,062 --> 00:48:35,125
- Billy!
- Jane, nechytaj sa ma!

540
00:48:35,225 --> 00:48:36,519
Nezavieraj predo mnou dvere!

541
00:48:36,685 --> 00:48:37,854
- Vypadni!
- Prečo?

542
00:48:37,965 --> 00:48:40,200
- Vypadni! Vypadni!
- Prečo? Lebo chceš, aby som odišiel?

543
00:48:40,278 --> 00:48:41,551
- Chceš aby som odišiel?
- Nechaj ma...

544
00:48:41,576 --> 00:48:43,106
Potrebuješ ma viac, ako ja teba!

545
00:48:43,168 --> 00:48:44,028
Odíď!

546
00:49:29,192 --> 00:49:31,111
Cítiš sa lepšie?

547
00:49:36,538 --> 00:49:38,353
Vybuchla mi hlava.

548
00:49:42,625 --> 00:49:44,628
Buď naňho milý.

549
00:49:45,536 --> 00:49:47,831
Je ako vták v klietke, Jack.

550
00:49:49,512 --> 00:49:51,294
Ty máš Sama.

551
00:49:52,293 --> 00:49:53,958
Máš Allie.

552
00:49:58,430 --> 00:50:00,083
On nemá nikoho.

553
00:51:40,947 --> 00:51:42,222
Maminka.

554
00:52:10,326 --> 00:52:16,701
â(Trademark)Ş Dnes večer ťa ochránim. â(Trademark)Ş

555
00:52:19,205 --> 00:52:25,096
â(Trademark)Ş Sľubujem, že budem po tvojom boku. â(Trademark)Ş

556
00:52:27,656 --> 00:52:31,688
â(Trademark)Ş Ak sa stratíš, â(Trademark)Ş

557
00:52:32,373 --> 00:52:35,780
â(Trademark)Ş Choď za mojím hlasom. â(Trademark)Ş

558
00:52:36,748 --> 00:52:41,405
â(Trademark)Ş Ty a ja, budeme spolu. â(Trademark)Ş

559
00:52:51,238 --> 00:52:55,566
â(Trademark)Ş Dostaneme sa z toho. â(Trademark)Ş

560
00:52:58,330 --> 00:53:00,381
â(Trademark)Ş Nikto nás nerozdelí. â(Trademark)Ş

561
00:53:00,383 --> 00:53:03,759
Beštia z Bamptonu nakoniec chytená.
â(Trademark)Ş Nikto nás nerozdelí. â(Trademark)Ş

562
00:53:03,761 --> 00:53:05,264
Duch.

563
00:53:05,406 --> 00:53:08,750
â(Trademark)Ş Nájdeš ma tu. â(Trademark)Ş

564
00:53:10,104 --> 00:53:12,956
â(Trademark)Ş Ty a ja budeme â(Trademark)Ş

565
00:53:57,013 --> 00:53:58,021
Jack!

566
00:53:58,304 --> 00:53:59,638
Zrkadlo!

567
00:54:54,507 --> 00:54:55,640
Čo?

568
00:54:56,724 --> 00:54:58,937
Sam bol v matkinej izbe.

569
00:55:07,291 --> 00:55:09,410
Povedal, že tam niečo videl.

570
00:55:09,907 --> 00:55:11,801
V zrkadle v šatníku.

571
00:55:13,021 --> 00:55:15,028
Myslí si, že videl ducha, Jack.

572
00:55:17,102 --> 00:55:20,364
Bolo to klamstvo, ktoré sme Samovi
povedali, aby nevedel pravdu.

573
00:55:22,040 --> 00:55:26,495
Pravdou je, že sme nad nami zamurovali
muža a nechali ho tam zomrieť a hniť.

574
00:55:29,006 --> 00:55:30,438
Nášho vlastného otca.

575
00:55:31,867 --> 00:55:33,953
Bol to vrah, Jane.

576
00:55:34,658 --> 00:55:36,203
Prišiel tu aby nás zabil.

577
00:55:36,408 --> 00:55:37,910
Čo sme potom my?

578
00:55:39,935 --> 00:55:42,314
Stále si pamätám na tie výkriky.

579
00:55:42,755 --> 00:55:44,513
Tie prvé týždne.

580
00:55:46,585 --> 00:55:48,713
Zdalo sa, že nikdy nezomrie.

581
00:55:49,200 --> 00:55:52,212
Je šialené myslieť si, že je
jeho duch tam hore?

582
00:55:52,675 --> 00:55:56,096
Nemôže nám ublížiť. Je mŕtvy.

583
00:55:56,425 --> 00:55:58,147
Nie je mŕtvy.

584
00:55:59,928 --> 00:56:02,264
Musíme ho riadne pochovať.

585
00:56:04,272 --> 00:56:06,705
Na to miesto sa nikdy nevrátime.

586
00:56:07,328 --> 00:56:08,747
Rozumieš?

587
00:56:09,833 --> 00:56:10,835
Nikdy.

588
00:56:12,089 --> 00:56:14,015
Nemôžeme žiť v hrobke.

589
00:56:37,684 --> 00:56:39,103
Allie!

590
00:56:39,716 --> 00:56:40,787
Zdravím.

591
00:56:41,386 --> 00:56:43,431
- Už balíte?
- Áno.

592
00:56:43,545 --> 00:56:46,441
Môžem s vami na chvíľu hovoriť?

593
00:56:46,761 --> 00:56:48,597
- Samozrejme.
- Výborne.

594
00:56:50,415 --> 00:56:51,501
Ďakujem.

595
00:56:54,053 --> 00:56:56,830
Prepáčte za ten neporiadok.

596
00:56:57,003 --> 00:56:58,755
To je v poriadku.

597
00:57:05,263 --> 00:57:06,432
Takže?

598
00:57:10,411 --> 00:57:12,747
Je tu niečo, čo by som...

599
00:57:18,334 --> 00:57:19,335
Tu.

600
00:57:20,527 --> 00:57:21,863
Čo to je?

601
00:57:22,370 --> 00:57:23,456
Otvorte to.

602
00:57:23,762 --> 00:57:25,140
Tom, ja...

603
00:57:34,647 --> 00:57:36,150
Šli by ste so mnou?

604
00:57:36,411 --> 00:57:38,596
Je toľko miest, ktoré vám chcem ukázať.

605
00:57:38,795 --> 00:57:39,939
Tom, ja...

606
00:57:41,018 --> 00:57:43,213
To ste nemali.

607
00:57:44,324 --> 00:57:46,245
Idem na to prirýchlo, však?

608
00:57:46,370 --> 00:57:48,246
Nie, nejde...

609
00:57:48,907 --> 00:57:50,456
Nejde o to, ja len...

610
00:57:50,628 --> 00:57:51,836
Som príliš starý?

611
00:57:51,929 --> 00:57:54,296
Viete, že môj otec je o 15 rokov
starší ako moja matka?

612
00:57:54,453 --> 00:57:55,984
A boli šťastne zosobášený

613
00:57:56,109 --> 00:57:57,922
- 40 rokov.
- Tom, prosím. Prestaňte.

614
00:57:59,452 --> 00:58:02,790
Nikdy som o vás tak nerozmýšľala.

615
00:58:03,142 --> 00:58:04,644
Prepáčte.

616
00:58:15,618 --> 00:58:17,798
Ide o Jacka, však?

617
00:58:18,039 --> 00:58:19,719
Do toho vás nič nie je.

618
00:58:19,828 --> 00:58:21,477
Nič o ňom neviete.

619
00:58:21,593 --> 00:58:24,030
Nemáte potuchy...

620
00:58:25,127 --> 00:58:27,214
do čoho sa pletiete.

621
00:58:35,181 --> 00:58:37,025
Snažím sa vás ochrániť.

622
00:58:37,152 --> 00:58:40,564
Môžem vás dostať z tohto miesta,
nepatríte tu.

623
00:58:42,053 --> 00:58:43,889
Mali by ste si to premyslieť.

624
00:59:07,504 --> 00:59:10,804
Bamptonská beštia konečne chytená.

625
00:59:14,785 --> 00:59:20,785
Fairbairnove krádeže a brutálne vraždy.

626
00:59:21,790 --> 00:59:28,790
Vystrašený vlastným synom.
Mladý Fairbarn svedčí proti svojmu otcovi.

627
00:59:33,727 --> 00:59:39,627
Fairbairn zneužíval vlastnú dcéru.

628
00:59:45,280 --> 00:59:48,880
Fairbairn utiekol z väzenia.

629
01:00:04,588 --> 01:00:06,023
Darebák?

630
01:00:08,154 --> 01:00:09,907
Kde si bol?

631
01:00:51,265 --> 01:00:54,609
Neuhryzni ma,
lebo ťa premením na obed.

632
01:01:13,680 --> 01:01:15,561
Tak vylez odtiaľ.

633
01:01:16,764 --> 01:01:18,663
Neboj sa.

634
01:02:26,805 --> 01:02:27,954
Thomas D. Porter.

635
01:02:27,993 --> 01:02:29,938
Pán Porter, tu je Sam Gouldman.

636
01:02:30,058 --> 01:02:31,453
Pán Gouldman!

637
01:02:32,258 --> 01:02:34,351
Ako rád vás počujem.
Práve som dokončoval...

638
01:02:34,429 --> 01:02:35,765
Idem práve zo zasadnutie rady

639
01:02:35,883 --> 01:02:37,874
a po srdečnom rokovaní,

640
01:02:37,960 --> 01:02:39,194
sme dospeli k rozhodnutiu

641
01:02:39,289 --> 01:02:40,945
ohľadne budúcnosti našej firmy.

642
01:02:41,708 --> 01:02:42,765
Počúvam vás.

643
01:02:42,874 --> 01:02:44,671
Je načase začať rásť.

644
01:02:44,750 --> 01:02:46,570
Takže namiesto pozície,
o ktorej sme hovorili,


645
01:02:46,655 --> 01:02:50,178
sme sa rozhodli, že vám v našej
firme ponúkneme partnerstvo.


646
01:02:50,753 --> 01:02:52,130
Ako to znie?

647
01:02:52,312 --> 01:02:54,107
Som poctený, pane.

648
01:02:55,087 --> 01:02:57,541
Len by som sa chcel uistiť, že rozumiem...

649
01:02:57,611 --> 01:02:59,745
Ponúkame vám úžasnú príležitosť

650
01:02:59,839 --> 01:03:02,354
kúpiť 10% našich akcií.

651
01:03:05,285 --> 01:03:06,454
Ste tam?

652
01:03:07,668 --> 01:03:10,699
O akej sume sa približne bavíme?

653
01:03:10,800 --> 01:03:12,816
Je to výhodná cena, okolo $5000.

654
01:03:12,918 --> 01:03:15,550
Predpokladám, že to nebude problém.

655
01:03:16,900 --> 01:03:18,235
Je to tak, pán Porter?

656
01:03:18,547 --> 01:03:19,635
Áno.

657
01:03:20,604 --> 01:03:23,679
Ale tá pozícia je stále istá,
takže ak by som chcel...

658
01:03:23,743 --> 01:03:25,704
Myslím, že som sa vyjadril jasne.

659
01:03:26,148 --> 01:03:30,886
To čo momentálne potrebujeme je
partner a nie zamestnanec.


660
01:03:33,101 --> 01:03:34,270
Porter?

661
01:03:36,870 --> 01:03:37,895
Porter?

662
01:03:38,035 --> 01:03:40,049
Budem si to musieť premyslieť.

663
01:03:40,121 --> 01:03:41,998
Nepremýšľajte príliš dlho.

664
01:03:42,191 --> 01:03:45,106
Ak nemáte záujem, dáme prednosť
ďalšiemu kandidátovi.


665
01:03:45,298 --> 01:03:47,071
Som si istý, že to chápete.

666
01:03:47,558 --> 01:03:49,144
Zavolám vám v pondelok.

667
01:03:51,502 --> 01:03:54,034
Ďakujem, pán Gouldman.
Ďakujem vám.

668
01:04:23,173 --> 01:04:25,611
Nie! Nie! Nie!

669
01:04:25,845 --> 01:04:27,181
Nie. Nie.

670
01:05:03,806 --> 01:05:05,064
Billy?

671
01:05:14,495 --> 01:05:15,664
Jane?

672
01:05:47,388 --> 01:05:49,611
Ako sa dnes cíti vaša matka?

673
01:05:51,699 --> 01:05:53,455
Jack, zdá sa že máme problém.

674
01:05:55,083 --> 01:05:57,837
Nemôžem sa podieľať na podvode.

675
01:05:58,708 --> 01:06:00,161
Prosím.

676
01:06:00,348 --> 01:06:02,706
Len sa snažím starať o rodinu.

677
01:06:03,197 --> 01:06:04,551
Klamal si mi.

678
01:06:04,976 --> 01:06:08,694
Snažil si sa podviesť ma a tým, som
sa stal účastníkom na tvojom podvode.

679
01:06:08,764 --> 01:06:11,053
Mal by si mi to nejako vynahradiť.

680
01:06:11,131 --> 01:06:12,263
Nič nemáme!

681
01:06:12,334 --> 01:06:15,470
Máš 10 000 libier, ktoré mi dáš

682
01:06:15,544 --> 01:06:18,947
a ja tak budem môcť vypadnúť z tejto diery
a konečne nosiť skutočné topánky.

683
01:06:24,244 --> 01:06:26,736
Mal by si to prediskutovať so súrodencami.

684
01:06:29,712 --> 01:06:31,150
Prídem zajtra.

685
01:06:46,453 --> 01:06:48,103
Čo budeme robiť?

686
01:06:51,288 --> 01:06:53,172
Vyhodili sme tie peniaze dolu komínom.

687
01:06:53,341 --> 01:06:55,533
Už nie je možnosť dostať ich späť.

688
01:06:56,507 --> 01:06:57,973
Je koniec.

689
01:11:55,131 --> 01:11:57,014
Billy, daj mi...

690
01:11:57,112 --> 01:11:58,373
Daj mi to!

691
01:11:58,533 --> 01:12:01,244
- Áno, podrž to.
- Dobre, dobre.

692
01:12:02,357 --> 01:12:03,623
- Billy.
- Čo? Čo?

693
01:12:03,724 --> 01:12:05,006
Čo si to urobil?

694
01:12:06,698 --> 01:12:07,776
Ty...

695
01:12:07,916 --> 01:12:10,690
Neopováž sa zničiť tú stenu.

696
01:12:11,009 --> 01:12:13,666
Našiel som inú cestu do podkrovia.

697
01:12:13,831 --> 01:12:15,620
Niekto to musel skúsiť
a vziať tie peniaze.

698
01:12:15,645 --> 01:12:17,831
Povedal som ti aby si tam nechodil!

699
01:12:17,917 --> 01:12:19,444
Prežil to, Jack.

700
01:12:21,026 --> 01:12:23,559
On to prežil, Jack.

701
01:12:23,784 --> 01:12:25,947
Jedol tam.

702
01:12:26,291 --> 01:12:28,807
Videl som to na vlastné oči.

703
01:12:28,920 --> 01:12:31,435
Zabije nás. Videl som ho.

704
01:12:31,506 --> 01:12:33,944
To miesto je plné zvieracích kostí!

705
01:12:34,014 --> 01:12:35,467
Holuby, medvedíky čistotné, potkany.

706
01:12:35,553 --> 01:12:38,256
Ten smrad si nedokážeš predstaviť.

707
01:12:38,316 --> 01:12:40,394
Prišiel na to ako zbierať dažďovú vodu.

708
01:12:40,434 --> 01:12:41,495
To ten dážď.

709
01:12:41,589 --> 01:12:44,160
- Je nažive...znovu.
- Po celý ten čas bol nažive.

710
01:12:45,472 --> 01:12:46,951
Vypadni, vypadni.

711
01:12:47,116 --> 01:12:49,286
- Musí odísť.
- Prosím, zastav to.

712
01:12:49,357 --> 01:12:51,073
Nie! Zastaviť?

713
01:12:51,245 --> 01:12:54,458
Zastaviť? Počúva ma tu niekto?
On je stále nažive!

714
01:12:54,541 --> 01:12:56,073
Ešte viac nám ublíži!

715
01:12:56,104 --> 01:12:57,261
Už mám toho sráča dosť!

716
01:12:57,331 --> 01:12:58,367
Vieš, že áno.

717
01:12:58,476 --> 01:13:01,172
Pôjdem tam a ukončím to.
Prisahám Bohu!

718
01:13:01,279 --> 01:13:03,773
Počúvaš ma? Počúvaš?

719
01:13:03,942 --> 01:13:05,177
Jack!

720
01:13:06,802 --> 01:13:07,803
Jack!

721
01:13:14,707 --> 01:13:15,551
Jack.

722
01:13:15,692 --> 01:13:17,800
Upokoj sa Jack.

723
01:13:17,996 --> 01:13:19,246
Jack!

724
01:13:22,613 --> 01:13:23,699
Jack!

725
01:13:25,226 --> 01:13:27,039
Musíme to povedať Allie.

726
01:13:35,901 --> 01:13:37,940
Len ona mu môže pomôcť.

727
01:13:38,521 --> 01:13:40,096
Nie, bude sa báť, ona...

728
01:13:40,205 --> 01:13:42,062
Už ho nebude chcieť vidieť.

729
01:13:42,202 --> 01:13:44,367
Ona ho miluje, Billy.

730
01:13:44,612 --> 01:13:47,741
Jediná vec, na ktorej záleží
je zachrániť Jacka.

731
01:13:48,488 --> 01:13:50,992
Musíme povedať Allie pravdu.

732
01:14:44,354 --> 01:14:48,354
Zajtra pri lebkách

733
01:15:19,586 --> 01:15:22,686
NÁŠ PRÍBEH

734
01:15:56,048 --> 01:16:00,048
Na konci toho nezabudnuteľného dňa,
bola Allie jednou z nás.


735
01:16:15,499 --> 01:16:16,843
Haló?

736
01:16:29,673 --> 01:16:31,175
Je niekto doma?

737
01:16:31,701 --> 01:16:33,788
Prišiel som si po peniaze!

738
01:16:34,304 --> 01:16:35,565
Haló!

739
01:17:22,260 --> 01:17:26,460
Matka zomrela. Spečatili sme náš sľub.
Schováme sa pred svetom, kým mi nebude 21.


740
01:17:44,850 --> 01:17:49,250
Vyšlo slnko, bude pekne. Možno by sme
mohli ísť na ryby. Pomohlo by nám to.


741
01:17:51,362 --> 01:17:54,675
"Deň, keď sme otca zamkli,
bol deň ako každý iný.


742
01:17:55,128 --> 01:17:58,387
Nič nás nemohlo pripraviť na to,
že nás konečne našiel".


743
01:18:09,818 --> 01:18:10,874
Jack!

744
01:18:17,015 --> 01:18:18,203
Sam!

745
01:18:18,437 --> 01:18:19,606
Zober Sama.

746
01:18:19,898 --> 01:18:21,107
Poďme, tadiaľto!

747
01:18:21,205 --> 01:18:23,288
- Pôjdem s tebou.
- Nie, ostaneš s Jane a Samom.

748
01:18:23,355 --> 01:18:24,686
Nie! Jack!

749
01:18:25,718 --> 01:18:27,187
- Jack!
- Jack?

750
01:18:27,318 --> 01:18:28,654
Ste v bezpečí.

751
01:18:28,734 --> 01:18:30,140
Hej, Jack!

752
01:18:31,121 --> 01:18:32,401
- Jack!
- Postarám sa o neho.

753
01:18:32,481 --> 01:18:34,419
Jack! Nie, Jack!

754
01:18:37,435 --> 01:18:38,981
Mám to!

755
01:18:39,556 --> 01:18:41,141
Tu som!

756
01:18:42,678 --> 01:18:44,931
Toto je medzi tebou a mnou!

757
01:18:51,515 --> 01:18:54,598
Drž sa ďalej od domu a ja ti to vrátim!

758
01:19:37,590 --> 01:19:39,760
Bol som to ja. Len ja.

759
01:19:40,872 --> 01:19:42,374
Ja som ťa nabonzoval.

760
01:19:42,549 --> 01:19:43,916
Vzal som tvoje peniaze.

761
01:19:44,697 --> 01:19:46,468
Oni s tým nič nemajú.

762
01:19:47,072 --> 01:19:48,682
Zober si to

763
01:19:48,876 --> 01:19:50,486
a nechaj nás na pokoji.

764
01:21:48,330 --> 01:21:49,517
Jack?

765
01:22:11,636 --> 01:22:13,250
Zabi ho, Billy.

766
01:23:27,185 --> 01:23:28,548
Už idem!

767
01:23:28,903 --> 01:23:30,405
Idem!

768
01:23:35,121 --> 01:23:36,189
Sam!

769
01:23:36,665 --> 01:23:38,251
Sam, už idem!

770
01:23:44,237 --> 01:23:45,489
Jane.

771
01:23:47,921 --> 01:23:50,686
Jane, Billy, Sam!

772
01:24:03,040 --> 01:24:04,208
Sam!

773
01:24:13,194 --> 01:24:16,366
Jack, otvor dvere.

774
01:24:32,832 --> 01:24:35,574
Ak máš odvahu.

775
01:24:50,283 --> 01:24:52,428
Čo si to urobil?

776
01:24:54,709 --> 01:24:56,963
Čo si to urobil?

777
01:24:57,232 --> 01:25:00,070
Jane, Billy, Sam!

778
01:25:00,757 --> 01:25:02,510
Sam!

779
01:25:03,004 --> 01:25:04,798
Prosím, Jane, Billy!

780
01:25:10,550 --> 01:25:14,950
Jack šiel do podkrovia a snažil sa ich nájsť,
ale keď prišiel k dverám, všetko bolo tiché.
Bolo príliš neskoro.


781
01:25:26,556 --> 01:25:28,849
Mrzí ma, že som vás neochránil.

782
01:25:30,792 --> 01:25:32,828
Ale dodržím svoj sľub.

783
01:26:53,676 --> 01:26:55,397
Billy.

784
01:26:58,913 --> 01:26:59,915
Jane.

785
01:27:02,060 --> 01:27:03,312
Sam.

786
01:27:50,732 --> 01:27:52,256
Jack!

787
01:27:56,905 --> 01:27:58,991
Nebudú žiadne spomienky.

788
01:28:02,892 --> 01:28:04,710
Všetko začína teraz.

789
01:28:07,428 --> 01:28:09,598
Tu začína náš príbeh.

790
01:28:12,355 --> 01:28:14,608
Keď prekročíme tú čiaru,

791
01:28:15,429 --> 01:28:17,766
minulosť ostane za nami.

792
01:29:02,037 --> 01:29:04,457
Búchal na dvere celé hodiny.

793
01:29:06,392 --> 01:29:08,896
Ale nemohol nijako utiecť.

794
01:29:10,471 --> 01:29:12,518
Jack zabarikádoval dvere.

795
01:29:13,626 --> 01:29:15,596
Billy zavrel komín.

796
01:29:16,986 --> 01:29:19,489
A čakali sme celé dni.

797
01:29:20,267 --> 01:29:22,439
Až kým tie zvuky neprestali.

798
01:29:41,420 --> 01:29:42,672
Jack?

799
01:29:48,594 --> 01:29:49,759
Tom?

800
01:30:30,917 --> 01:30:32,503
Počuli ste to?

801
01:30:33,578 --> 01:30:35,581
Niekto je vonku.

802
01:30:40,389 --> 01:30:43,684
Keď je Jack preč, velím tu ja.

803
01:30:44,348 --> 01:30:45,498
Nemôžeš.

804
01:30:48,131 --> 01:30:49,451
Buď ticho.

805
01:30:51,146 --> 01:30:52,146
To je v poriadku.

806
01:30:52,241 --> 01:30:53,960
Sam, neboj sa.

807
01:30:54,030 --> 01:30:55,999
Chyť ma za ruku.

808
01:30:56,282 --> 01:30:58,869
Musíme zostať spolu kvôli Jackovi.

809
01:30:59,035 --> 01:31:00,120
Nič.

810
01:31:01,162 --> 01:31:02,373
Nič.

811
01:31:03,467 --> 01:31:04,468
Nikto.

812
01:31:05,982 --> 01:31:07,318
Nikto.

813
01:31:07,629 --> 01:31:08,708
Nikto.

814
01:31:09,935 --> 01:31:11,061
Nikdy.

815
01:31:12,170 --> 01:31:13,756
Sme jeden.

816
01:31:14,261 --> 01:31:16,181
Sme jeden.

817
01:31:17,429 --> 01:31:19,098
Sme jeden.

818
01:31:19,289 --> 01:31:21,487
Stále mám náboj, môžem ísť hore!

819
01:31:21,618 --> 01:31:23,549
Môžem to ukončiť.

820
01:31:23,956 --> 01:31:26,084
Billy, nemôžeme.

821
01:31:26,389 --> 01:31:29,212
Snaží sa nás tu udržať.
Nedovolí mi odísť.

822
01:31:29,510 --> 01:31:31,463
Prestaň bojovať.

823
01:31:34,005 --> 01:31:34,991
Jack.

824
01:31:36,617 --> 01:31:39,370
Jack spí. Bolí ho hlava..

825
01:31:49,375 --> 01:31:51,434
Jack sa snažil zabiť.

826
01:31:52,358 --> 01:31:54,110
Preto sme sa vrátili.

827
01:31:57,720 --> 01:31:59,139
Prosím, Allie.

828
01:32:01,028 --> 01:32:03,781
Musíme sa o Jacka postarať.

829
01:32:23,076 --> 01:32:24,693
Jane?

830
01:32:29,779 --> 01:32:31,418
Odpusť mi.

831
01:32:32,804 --> 01:32:33,719
Čo?

832
01:32:36,125 --> 01:32:37,359
Ty.

833
01:32:37,467 --> 01:32:39,137
Nemôžeš tu byť.

834
01:32:39,562 --> 01:32:41,163
Ak ostaneš, odídu.

835
01:32:41,751 --> 01:32:43,421
Prosím, nechaj nás.

836
01:32:43,625 --> 01:32:44,836
Jack, krvácaš.

837
01:32:45,109 --> 01:32:46,474
- Jane.
- Pozriem sa na to.

838
01:32:46,827 --> 01:32:48,038
Sam.

839
01:32:49,809 --> 01:32:50,811
Billy.

840
01:32:54,611 --> 01:32:56,489
Pozriem sa na to. Jack, prestaň.

841
01:32:57,741 --> 01:32:59,244
Viem všetko.

842
01:32:59,301 --> 01:33:00,303
Jack.

843
01:33:00,531 --> 01:33:02,455
- Jack, pozri sa na mňa.
- Kde sú?

844
01:33:03,156 --> 01:33:04,117
- Sam.
- Jack.

845
01:33:04,327 --> 01:33:05,710
- Sam!
- Jack.

846
01:33:06,156 --> 01:33:07,585
- Jane! Jane!
- Jack.

847
01:33:07,660 --> 01:33:09,507
Jack, pozri sa na mňa. Prestaň!

848
01:33:09,575 --> 01:33:10,538
- Jane.
- Prestaň.

849
01:33:10,648 --> 01:33:11,859
- Sam. Prestaň.
- Prestaň. Prestaň.

850
01:33:11,914 --> 01:33:12,836
- Nie!
- Prestaň!

851
01:33:12,960 --> 01:33:15,507
- Jack.
- Prosím. Ak ostaneš, odídu.

852
01:33:19,573 --> 01:33:21,412
Neochránim ich.

853
01:33:22,000 --> 01:33:23,382
Nie.

854
01:33:23,851 --> 01:33:25,031
Nechaj nás na pokoji!

855
01:33:25,148 --> 01:33:27,999
Prosím, prosím nechaj nás.

856
01:33:28,955 --> 01:33:30,541
Nechaj nás na pokoji.

857
01:33:36,447 --> 01:33:37,532
Choď!

858
01:33:40,056 --> 01:33:41,802
- Choď!
- Nie.

859
01:33:43,393 --> 01:33:44,394
Choď!

860
01:34:07,289 --> 01:34:08,374
Tom?

861
01:35:06,215 --> 01:35:07,384
Tom?

862
01:35:27,907 --> 01:35:29,117
Tom!

863
01:35:31,611 --> 01:35:34,150
Tom, nechaj nech sa pozriem.
Dobre? Len...

864
01:35:37,674 --> 01:35:38,926
Jack!

865
01:35:45,681 --> 01:35:47,353
Tom, kto ti to spravil?

866
01:36:23,119 --> 01:36:24,834
Jack, pomôž mi!

867
01:36:26,761 --> 01:36:27,763
Jack!

868
01:36:31,098 --> 01:36:32,350
Jack.

869
01:37:09,956 --> 01:37:11,715
Prečo sa skrývaš?

870
01:37:16,963 --> 01:37:19,043
Myslíš si, že ma vystrašíš?

871
01:37:20,707 --> 01:37:23,264
Nemysli si, že to bude také ľahké.

872
01:37:23,391 --> 01:37:24,824
Vylez odtiaľ!

873
01:37:25,722 --> 01:37:27,488
Nie som sama.

874
01:37:31,647 --> 01:37:35,489
Môžeš ich počuť v týchto stenách
a vieš čo? Aj ja ich počujem.

875
01:37:37,329 --> 01:37:40,220
Myslel si si, že môžeš uhasiť ich
plameň ako sviečku. Ale nemôžeš.

876
01:37:40,424 --> 01:37:41,425
Allie.

877
01:37:42,293 --> 01:37:44,546
Nemáš takú moc.

878
01:37:55,124 --> 01:37:57,211
Ty si ten, čo je mŕtvy.

879
01:38:00,258 --> 01:38:01,385
Jane.

880
01:38:04,321 --> 01:38:06,911
Sam, Billy, viem že ma počujete!

881
01:38:07,085 --> 01:38:08,735
Viem, že ste tam.

882
01:38:10,314 --> 01:38:12,290
Billy, vylez odtiaľ.

883
01:38:13,354 --> 01:38:14,440
Billy!

884
01:38:14,765 --> 01:38:17,186
Jack, nechaj nech to spravím.

885
01:38:26,287 --> 01:38:27,587
Nie!

886
01:38:39,884 --> 01:38:41,362
Choď od nej preč!

887
01:38:49,011 --> 01:38:50,873
Nepatríš tu.

888
01:38:52,221 --> 01:38:54,084
Toto je náš dom.

889
01:40:28,659 --> 01:40:30,982
To čo vravíte, sú dobré správy.

890
01:40:31,125 --> 01:40:35,420
Už 12 týždňov nemal Jack žiadne
zmeny osobností.

891
01:40:35,591 --> 01:40:40,138
Jane, Billy a Sam šli v Jackovej
mysli konečne spať.

892
01:40:40,307 --> 01:40:42,701
Ale taká trauma,

893
01:40:42,930 --> 01:40:45,263
môže mať na jeho myseľ
nepredvídateľné následky.

894
01:40:45,404 --> 01:40:47,052
Musíme byť ostražití.

895
01:40:48,054 --> 01:40:51,617
Viem, že sme to už preberali.

896
01:40:51,703 --> 01:40:54,047
Ale ste zdravá, mladá žena

897
01:40:54,118 --> 01:40:56,485
ktorá ma pred sebou jasnú budúcnosť.

898
01:40:56,758 --> 01:41:01,125
Nerozumiem prečo ste sa rozhodli
žiť v tom dome,


899
01:41:01,242 --> 01:41:04,648
ktorý vám bude stále pripomínať
tie hrozné udalosti.


900
01:41:05,211 --> 01:41:06,838
Bolo by smutné.

901
01:41:06,981 --> 01:41:08,025
Jack?

902
01:41:08,183 --> 01:41:09,685
Bolo by to osamelé.

903
01:41:09,893 --> 01:41:13,323
Je to mentálne zaostalý človek,
ktorý sa o vás nikdy nepostará.


904
01:41:13,477 --> 01:41:14,478
Jack?

905
01:41:14,596 --> 01:41:16,229
Nie je dôvod, prečo by ste mala

906
01:41:16,283 --> 01:41:19,055
niesť toto bremeno do konca
vášho života.


907
01:41:24,652 --> 01:41:27,572
Láska nemôže rásť v chorej mysli.

908
01:41:29,820 --> 01:41:33,861
Ak sa rozhodnete žiť s Jackom,
nikdy nebudete mať skutočnú rodinu.


909
01:41:36,406 --> 01:41:40,133
Ďakujem za vašu starostlivosť, doktor.

910
01:41:42,851 --> 01:41:45,937
Dbajte na to aby bral svoje lieky.

911
01:41:49,169 --> 01:41:53,258
Je to jediná možnosť ako od neho
udržať Jane, Billyho a Sama.


912
01:42:18,855 --> 01:42:20,149
Si doma.

913
01:42:20,435 --> 01:42:21,629
Tak poď, vstaň.

914
01:42:28,696 --> 01:42:31,043
Neoslávili sme tvoje narodeniny.

915
01:42:44,521 --> 01:42:46,021
Nie je to úžasné?

916
01:42:48,308 --> 01:42:50,562
Po všetkom tom čase vydržala.

917
01:43:07,149 --> 01:43:08,909
Budem čakať dnu, kým sa nevrátia.

918
01:43:38,562 --> 01:43:43,562
preklad mirinkat :)

919
01:43:43,562 --> 01:43:47,000
www.Titulky.com

920
01:43:48,305 --> 01:43:54,576
Ohodnoť tieto titulky na www.osdb.link/5u92z
Pomôžeš ostatným pri rozhodovaní.