Supernatural.S13E14 - Slovak subtitles [Download .srt file]

1
00:00:00,744 --> 00:00:01,877
Sústreď sa.

2
00:00:01,879 --> 00:00:02,979
VTEDY

3
00:00:02,981 --> 00:00:06,549
Záleží len na tom dostať Jacka
a vašu mamu z toho miesta.

4
00:00:06,551 --> 00:00:08,251
Takýto je plán...

5
00:00:08,253 --> 00:00:10,053
- Vezmeme Satana...
- Páni.

6
00:00:10,055 --> 00:00:13,089
...a použijeme jeho šťavu
na otvorenie dverí medzi vesmírmi.

7
00:00:13,091 --> 00:00:15,525
Jasné.

8
00:00:15,527 --> 00:00:17,593
Potom vezmeme mamu,
Jacka a vypadneme.

9
00:00:17,595 --> 00:00:20,863
Zabuchneme dvere, kým pôjde
Michael za nami a zničí náš svet.

10
00:00:20,865 --> 00:00:23,333
Bude to ťažšie, ako to znie.

11
00:00:23,335 --> 00:00:26,903
- Kúzlo na otvorenie trhliny je na...
- Démonskej tabuľke.

12
00:00:26,905 --> 00:00:30,106
A keďže vieš čítať božskú reč,
je to práca presne pre teba.

13
00:00:31,409 --> 00:00:35,278
Nech na tej tabuli nájdeš
čokoľvek, nahlásiš mi to.

14
00:00:35,280 --> 00:00:39,582
- Je to ako trhať poondiate zuby!
- Donatello, si v poriadku?

15
00:00:39,584 --> 00:00:42,018
Vďaka Amare samozrejme
nemám dušu.

16
00:00:42,020 --> 00:00:45,054
Dobre, ale aspoň vieme, že
to kúzlo, čo potrebujeme je tam.

17
00:00:45,056 --> 00:00:46,756
A máme plán.

18
00:00:49,150 --> 00:00:51,210
TERAZ

19
00:00:54,566 --> 00:00:56,833
Áno, vážne som myslel,
že je po nás.


20
00:00:56,835 --> 00:01:00,870
No, pri zabíjaní upírov
vždy vyhladnem.


21
00:01:00,872 --> 00:01:04,607
- Všade dobre, doma najlepšie.
- Je dobré byť späť.


22
00:01:04,609 --> 00:01:07,477
Áno, to mi hovor. Posledných
pár týždňov bola nočná mora.


23
00:01:07,479 --> 00:01:11,880
Vieš čo? Ale dokázali sme to. Ty, ja
a chlapec konečne pod jednou strechou.


24
00:01:11,883 --> 00:01:16,486
A vieš, naozaj nezáleží na tom,
kde bol. Len som rád, že Jack je späť.


25
00:01:16,488 --> 00:01:19,622
Jasné, v bezpečí doma, kam patrí.

26
00:01:21,000 --> 00:01:27,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

27
00:01:31,035 --> 00:01:32,302
Jack!

28
00:01:32,304 --> 00:01:33,936
- Sam? Dean?
- Ponáhľaj sa!

29
00:01:33,938 --> 00:01:35,505
- Vydržte!
- Jack! Pomóc!

30
00:01:35,507 --> 00:01:37,794
- Tu! Pomóc!
- Ja...

31
00:01:37,818 --> 00:01:39,517
Tie dvere, človeče!
Musíš ich otvoriť!


32
00:01:39,518 --> 00:01:40,743
- Sú zamknuté!
- Horí! Sme uväznení!

33
00:01:40,745 --> 00:01:42,812
- No tak!
- Čo sa deje?!

34
00:01:42,814 --> 00:01:44,714
Nemôžem...

35
00:01:44,716 --> 00:01:47,550
To je ono! To je ono! Ide ti to!

36
00:01:47,552 --> 00:01:50,286
- Jack. Jack!
- Jack!


37
00:01:52,290 --> 00:01:55,191
Jack. Jack?

38
00:01:55,193 --> 00:01:57,393
- Jack!
- Jack, prosím. Otvor dvere.


39
00:01:57,395 --> 00:01:59,061
- Jack, otvor dvere!
- Otvor ich!


40
00:01:59,063 --> 00:02:00,530
- Nemôžem!
- Pomóc!

41
00:02:00,532 --> 00:02:02,165
Jack, musíš nám pomôcť.

42
00:02:02,167 --> 00:02:04,867
- Jack, prosím, pomóc.
- Jack!


43
00:02:10,642 --> 00:02:15,578
Zachariah, tieto tvoje hry
s mysľou nezaberajú.

44
00:02:15,580 --> 00:02:21,150
Sme blízko. Dobre, ja...
Budem to skúšať ďalej.

45
00:02:21,152 --> 00:02:26,856
A si si istý, že tento...miešanec
je naša cesta na druhú stranu?

46
00:02:26,858 --> 00:02:28,424
Áno.

47
00:02:28,426 --> 00:02:32,728
A nie len jednosmerný
lístok ako kúzlo toho proroka.

48
00:02:32,730 --> 00:02:38,501
Tento chlapec vie otvoriť trhlinu,
cez ktorú môže prejsť celá armáda.

49
00:02:38,503 --> 00:02:43,873
Má toľko moci. My len...
musíme ho prinútiť ju použiť.

50
00:02:43,875 --> 00:02:45,675
Tak ho prinúť.

51
00:02:48,179 --> 00:02:49,612
Áno, veliteľ.

52
00:02:54,852 --> 00:03:00,723
Ak ho nezlomí strach,
poznám niečo, čo to dokáže.

53
00:03:02,393 --> 00:03:06,393
Supernatural
13x14 Good Intentions

54
00:03:06,394 --> 00:03:09,994
Preklad: mummy
www.supernatural.cinemaview.sk

55
00:03:21,245 --> 00:03:22,678
Krv...

56
00:03:42,767 --> 00:03:47,403
Donatello?
Donatello?


57
00:03:48,906 --> 00:03:52,475
Ja...Poď ďalej.

58
00:03:56,914 --> 00:04:00,349
Sam a Dean si mysleli,
že by si uvítal raňajky.

59
00:04:00,351 --> 00:04:04,253
Áno. Ďakujem.

60
00:04:07,091 --> 00:04:08,524
Si v poriadku?

61
00:04:08,526 --> 00:04:12,394
Je mi fajn...Len...

62
00:04:12,396 --> 00:04:17,032
Tá tabuľka...
má nespracovanú energiu.

63
00:04:17,034 --> 00:04:20,469
Je tu sila, akú som
ešte nikdy nevidel.

64
00:04:25,042 --> 00:04:30,546
Poďakuj za mňa chlapcom
a...že postupujem.

65
00:04:46,931 --> 00:04:50,800
Nemyslíš, že by si mal
obmedziť dusičnany?

66
00:04:50,802 --> 00:04:54,136
Človeče, ak to bude slanina,
čo ma zabije, tak to bude výhra.

67
00:04:55,072 --> 00:04:58,841
Cass, ahoj.
Ako sa má Donatello?

68
00:04:58,843 --> 00:05:03,245
Vraví, že postupuje, ale
aj tak potrebujeme šťavu archanjela.

69
00:05:03,247 --> 00:05:06,682
- Mali by sme vonku hľadať Lucifera.
- To robíme.

70
00:05:06,684 --> 00:05:09,217
Ohlásili sme každého
lovca, ktorého poznáme, dobre?

71
00:05:09,219 --> 00:05:12,154
Ak uvidia niečo satanské,
dajú vedieť.

72
00:05:12,156 --> 00:05:15,891
A Michael? Ak sa mu skôr
podarí dostať sa do nášho sveta?

73
00:05:15,893 --> 00:05:19,729
Cass, práve teraz je
naša najlepšia obrana útok.

74
00:05:19,731 --> 00:05:21,897
Dáme Donatellovi všetko, čo
potrebuje na otvorenie brány.

75
00:05:21,899 --> 00:05:25,267
Potom sa tam vkradneme,
vezmeme mamu a Jacka.

76
00:05:25,269 --> 00:05:29,605
Bác, rodinné stretnutie.
Len to bude chvíľu trvať.

77
00:05:39,183 --> 00:05:42,718
- Nádhera, však?
- Castiel.

78
00:05:44,856 --> 00:05:49,458
Chcel som ti ukázať prirodzený
svet, kým nebol skazený.

79
00:05:49,460 --> 00:05:55,364
Ľudia majú dobré úmysly, ale nikdy
si naozaj nevážili dar, ktorý dostali.

80
00:05:55,366 --> 00:06:00,569
Ľudia všetko zničia,
keď im dáš voľnosť.

81
00:06:00,571 --> 00:06:02,238
Prečo?

82
00:06:04,242 --> 00:06:08,711
Žil si tak bezstarostne.
Dovoľ mi ukázať ti to.

83
00:06:13,351 --> 00:06:15,651
Ľudia...

84
00:06:15,653 --> 00:06:19,622
tí len berú a berú
a nedokážu si pomôcť.


85
00:06:19,624 --> 00:06:23,592
Takže ty...
im musíš pomôcť.

86
00:06:24,896 --> 00:06:28,397
Jack, máš moc nás
všetkých zachrániť.

87
00:06:28,399 --> 00:06:35,137
A ja ťa môžem viesť.
Môžem ťa naučiť neskutočné veci.

88
00:06:35,139 --> 00:06:37,706
Čo Sam a Dean?

89
00:06:37,708 --> 00:06:44,313
Bodaj by ťa prijali, miesto toho,
aby ťa učili báť sa tvojej moci.

90
00:06:46,684 --> 00:06:50,786
- Moja moc...
- Pretože sa jej báli.

91
00:06:50,788 --> 00:06:53,689
Ak urobíš, ako ti kážem...

92
00:06:55,493 --> 00:07:00,829
Nie, to nie je pravda.
Pamätám sa.

93
00:07:00,831 --> 00:07:04,366
Keď som naposledy použil moju
moc, bol som so Samom a Deanom.

94
00:07:04,368 --> 00:07:11,040
Oddelili nás a...
Ocitol som sa v inom svete.

95
00:07:14,745 --> 00:07:19,949
Nie si Castiel.
Nič z tohto nie je skutočné.

96
00:07:27,391 --> 00:07:30,726
No, toľko k tomu ísť
na to podobrotky.

97
00:07:32,630 --> 00:07:35,297
Ty. Michael?

98
00:07:38,736 --> 00:07:40,369
Môj pane.

99
00:07:41,372 --> 00:07:44,406
Skúsili sme to po tvojom.

100
00:07:48,146 --> 00:07:51,580
Teraz to bude po mojom.

101
00:08:15,673 --> 00:08:17,973
Heuréka!

102
00:08:17,975 --> 00:08:20,576
Heuréka! heuréka,
heuréka, heuréka, heuréka!

103
00:08:20,578 --> 00:08:23,545
- Máš záchvat?
- Nie, rozlúskol som to.

104
00:08:23,547 --> 00:08:27,116
- Čo?
- To kúzlo. Dokončil som preklad.

105
00:08:27,118 --> 00:08:30,085
- Čože? To nie je možné.
- Tu sú prísady.

106
00:08:30,087 --> 00:08:32,254
Bežať je ťažké.

107
00:08:32,256 --> 00:08:35,824
- Tak dobre, čo tam máme?
- Okrem šťavy archanjela.

108
00:08:35,826 --> 00:08:37,526
Tá tu vlastne ani nie je.

109
00:08:37,528 --> 00:08:41,029
Možno je kúzlo z anjelskej tabule iné,
pretože tu je Abramelinov olej,

110
00:08:41,031 --> 00:08:44,266
koreň z angeliky, my...
Väčšinu tých vecí máme.

111
00:08:46,203 --> 00:08:50,606
- Okrem sŕdc Góga a Magóga!
- Prosím? Čoho?

112
00:08:50,608 --> 00:08:52,841
Sú to ľudia. Tak trochu.

113
00:08:52,843 --> 00:08:56,712
Niekedy sa o nich hovorí ako
o bratoch, inokedy o krajinách.

114
00:08:56,714 --> 00:09:00,682
Viete, aké sú biblie.
Príliš veľa prekladov.

115
00:09:00,684 --> 00:09:05,954
Počkať...Góg a Magóg...počul som
klebety, ale nemyslel som, že sú ľudia.

116
00:09:05,956 --> 00:09:08,991
Áno.

117
00:09:08,993 --> 00:09:12,461
Podľa tabuľky to boli
starovekí bojovníci,

118
00:09:12,463 --> 00:09:14,897
ktorí si podmanili polovicu
úrodného polmesiaca,

119
00:09:14,899 --> 00:09:17,566
kým ich kňazi kúzlom nespútali

120
00:09:17,568 --> 00:09:23,939
na "mieste bez miesta
a času bez času."

121
00:09:23,941 --> 00:09:27,609
Dobre, takže ich máme nájsť
a vyrezať im srdcia? Ako?

122
00:09:27,611 --> 00:09:32,314
Démonská tabuľa má špecifické
inštrukcie, ako ich oslobodiť.

123
00:09:32,316 --> 00:09:35,050
Títo muži sú veľmi nebezpeční.

124
00:09:35,052 --> 00:09:38,554
- Tak to urobím ja.
- Pôjdem s tebou.

125
00:09:38,556 --> 00:09:44,460
Výborne! A so Samom tu zostaneme
a zhromaždíme ostatné prísady.

126
00:09:44,462 --> 00:09:48,564
Kde máte panenskú teľaciu krv?

127
00:10:22,766 --> 00:10:24,299
Mary?

128
00:10:29,945 --> 00:10:32,713
Už som ťa videla.

129
00:10:32,715 --> 00:10:36,483
Poslali ma tvoji synovia Sam a Dean.

130
00:10:36,485 --> 00:10:39,352
- Sú tu?
- Nie.

131
00:10:41,390 --> 00:10:45,592
Vďakabohu.

132
00:10:45,594 --> 00:10:48,929
Volám sa Jack.

133
00:10:48,931 --> 00:10:50,430
Jack...

134
00:10:52,701 --> 00:10:56,469
Tvoja matka...bola Kelly Klineová?

135
00:10:56,471 --> 00:10:58,838
Poznala si moju mamu?

136
00:11:01,209 --> 00:11:03,576
Bola som pri tvojom narodení.

137
00:11:05,414 --> 00:11:09,849
- Ale ona...
- Zomrela. Ja viem.

138
00:11:09,851 --> 00:11:16,356
- Mal by si mať šesť mesiacov.
- To mám. V podstate.

139
00:11:20,295 --> 00:11:22,362
Jack, ako si sa sem dostal?

140
00:11:24,833 --> 00:11:29,636
- Otvoril som dvere.
- Do iného sveta? Dokážeš to?

141
00:11:29,638 --> 00:11:32,105
Sam a Dean...

142
00:11:32,107 --> 00:11:38,044
Išli sme ťa sem zachrániť,
ale niečo sa pokazilo a som tu len ja.

143
00:11:38,046 --> 00:11:44,184
A Michael, ja...Skúšal som s ním
bojovať, ale dostal sa mi do hlavy.

144
00:11:44,186 --> 00:11:47,320
Chce, aby som použil
svoju moc, ale neviem prečo.

145
00:11:49,491 --> 00:11:51,858
Ja viem.

146
00:11:51,860 --> 00:11:56,629
Vravíš, že sa ti dostal do hlavy?
To aj mne.

147
00:11:58,534 --> 00:12:00,934
A videla som všetko.

148
00:12:00,936 --> 00:12:03,536
Privedie do nášho sveta
armádu a proste...

149
00:12:03,538 --> 00:12:07,040
Chce, aby som otvoril dvere.

150
00:12:08,810 --> 00:12:13,980
Ale to neurobím. Nedonúti ma.
Je mi jedno, ako mi ublíži.

151
00:12:18,620 --> 00:12:23,823
Neublíži tebe, Jack, ale mne.

152
00:12:25,727 --> 00:12:31,297
Prečo myslíš, že ťa sem priviedol?
Aby sme sa spoznali a porozprávali.

153
00:12:31,299 --> 00:12:33,500
A keď sa potom vráti

154
00:12:33,502 --> 00:12:38,872
a neurobíš to, čo chce,
tak ma zabije.

155
00:12:41,376 --> 00:12:45,945
- Pripravený?
- Áno.

156
00:12:48,316 --> 00:12:53,119
- Ako sa držíš, Cass?
- Som v poriadku.

157
00:12:53,121 --> 00:12:55,755
Nie, myslím po tom,
čím všetkým si si prešiel.

158
00:12:55,757 --> 00:12:59,526
A...viem, že veľmi
chceš nájsť Lucifera.

159
00:12:59,528 --> 00:13:05,498
Nie, o to nejde. Ide o..
Teda ide o to, ale aj o to, že...

160
00:13:05,500 --> 00:13:09,436
- Dean, bol som...Bol som mŕtvy.
- Dočasne.

161
00:13:09,438 --> 00:13:12,639
A musím veriť, že môj
návrat mal svoj zmysel.

162
00:13:12,641 --> 00:13:18,678
To mal. Dobre, Jack ťa oživil,
pretože sme ťa potrebovali.

163
00:13:18,680 --> 00:13:21,714
Správne. A ako som mu to oplatil?

164
00:13:21,716 --> 00:13:25,385
Sľúbil som jeho mame,
že ho ochránim,

165
00:13:25,387 --> 00:13:30,757
ale teraz je uväznený na tom mieste,
kým Lucifer je tu a...

166
00:13:30,759 --> 00:13:37,564
Každým dňom naberá silu.
A ak naozaj prichádza Michael,

167
00:13:37,566 --> 00:13:40,300
možno som sa mal vrátiť,
aby som pomohol pri príprave.

168
00:13:40,302 --> 00:13:45,472
- Príprave na čo?
- Na vojnu.

169
00:13:45,474 --> 00:13:48,541
Vojna je Michaelov štýl.

170
00:13:52,180 --> 00:13:58,751
Tak urobíme, čo musíme.
Za každú cenu.

171
00:14:03,558 --> 00:14:05,325
Dobre, ako to vyzerá?

172
00:14:05,327 --> 00:14:08,728
Ešte potrebujeme soľ
z Mŕtveho mora a prilbicu žltú.

173
00:14:08,730 --> 00:14:11,064
Idem na to.

174
00:14:18,573 --> 00:14:23,109
Tak dobre, pole uprostred
ničoho...Hotovo.

175
00:14:23,111 --> 00:14:26,346
Čo ďalej?

176
00:14:26,348 --> 00:14:32,986
Podľa Donatella Góga a Magóga
môže zabiť len zbraň dotknutá Bohom,

177
00:14:32,988 --> 00:14:34,621
takže anjelská čepeľ.

178
00:14:34,623 --> 00:14:38,057
Tak dobre. Rozbaľme to.

179
00:14:40,962 --> 00:14:46,966
Zoh nuh ray nuh rah juh.
Kohrahx oh. Ee zee zohp ah.


180
00:14:46,968 --> 00:14:52,705
Mah oh. Ee vee gee.

181
00:14:57,813 --> 00:14:59,279
No, enochština je celkom ťažká.

182
00:14:59,281 --> 00:15:03,116
- Možno si poplietol slová.
- Nepletiem slová.

183
00:15:18,700 --> 00:15:20,567
Vravel som.

184
00:15:22,537 --> 00:15:26,873
- Toto je vážne.
- Áno, nie, nie, ja viem. Ale...

185
00:15:26,875 --> 00:15:30,276
Majú na sebe bedrové rúška.

186
00:15:31,980 --> 00:15:34,747
Dean.

187
00:15:34,988 --> 00:15:37,500
Buďte pozdravení, chlapi!

188
00:15:38,500 --> 00:15:41,930
Áno!
Ale kde sú ich armády?


189
00:15:42,157 --> 00:15:44,557
Je je staroveká knaančina.

190
00:15:44,559 --> 00:15:46,559
Chcú vedieť,
či sme priviedli armády.

191
00:15:46,561 --> 00:15:49,795
- Armády?
- Na boj s nimi.

192
00:15:49,897 --> 00:15:53,880
Keď nás vyslobodí hocijaký
bojovník, musí s nami bojovať!


193
00:15:54,082 --> 00:15:56,777
- On...
- Alebo ona...


194
00:15:58,100 --> 00:16:02,670
Prečo ma prerušuješ?
Vždy to robíš...


195
00:16:02,872 --> 00:16:06,360
- Čo robím?
- Odporuješ mi...


196
00:16:07,782 --> 00:16:09,449
Čo zas?

197
00:16:09,451 --> 00:16:14,887
Hádajú sa...

198
00:16:14,889 --> 00:16:18,691
- Opýtaj sa ich, kde vzali tie rúška...
- Dean.

199
00:16:18,693 --> 00:16:22,680
- ...hneď ako zabijeme týchto.
- Dobre.


200
00:16:23,200 --> 00:16:26,590
Koho zabijeme prvého?

201
00:16:26,837 --> 00:16:30,069
- Zabijem toho pekného.
- Je to ako plienka.

202
00:16:30,071 --> 00:16:35,130
- Dean.
- Sú rovnako pekní.

203
00:16:35,132 --> 00:16:37,200
Tak potom toho malého...

204
00:16:38,400 --> 00:16:41,800
Stačilo! Ty!
Prijmi svoju nádhernú smrť!


205
00:16:41,883 --> 00:16:44,851
- Práve povedal, že...
- Nie, pochopil som.

206
00:16:50,458 --> 00:16:52,058
Cass, čo dopekla?

207
00:16:53,695 --> 00:16:56,829
Vravel, že ich čepele ukul boh.

208
00:17:00,335 --> 00:17:01,501
Super.

209
00:17:33,900 --> 00:17:35,840
Nerád to robím, si veľmi krásny.

210
00:17:43,611 --> 00:17:46,813
Ukuté Bohom, dotknuté
Bohom, to je fuk.

211
00:17:46,815 --> 00:17:50,783
Áno. Podľa všetkého.

212
00:17:57,859 --> 00:18:02,895
Dean, máme problém.
Nie je človek.

213
00:18:02,897 --> 00:18:08,868
Zdá sa, že je to primitívny
tvor z kameňa a piesku.

214
00:18:08,870 --> 00:18:12,238
- Také niečo existuje?
- Áno.

215
00:18:12,240 --> 00:18:17,310
Kedysi dávno existovalo.
Myslel som, že vyhynuli počas potopy.

216
00:18:17,312 --> 00:18:19,245
Tak čo to pre nás znamená?

217
00:18:20,448 --> 00:18:24,550
Znamená to...
že nemajú srdcia.

218
00:18:24,552 --> 00:18:26,652
Keď sa Michael vráti...

219
00:18:28,656 --> 00:18:30,423
nechaj ho zabiť ma.

220
00:18:30,425 --> 00:18:31,991
Čože?

221
00:18:35,296 --> 00:18:37,663
Neotváraj tie dvere.

222
00:18:37,665 --> 00:18:41,934
Nie. Nie, dostaneme sa odtiaľto.

223
00:18:41,936 --> 00:18:45,905
- To sa nedá.
- Áno, dá. Som silný.

224
00:18:45,907 --> 00:18:50,042
Mohol by som nás zachrániť oboch, ale
vždy, keď sa pokúsim použiť svoju moc,

225
00:18:50,044 --> 00:18:53,813
všetko sa pokazí...
aj veci, ktoré viem urobiť.

226
00:18:53,815 --> 00:18:59,152
To len...neprestáva
mi trešťať hlava.

227
00:19:00,355 --> 00:19:05,658
Bolí ťa hlava?
Aj mňa. Ja...

228
00:19:05,660 --> 00:19:11,164
Mávam migrény, odkedy ma sem zavreli.
Myslela som, že je to z mučenia.

229
00:19:11,166 --> 00:19:15,268
Ale možno...

230
00:19:15,270 --> 00:19:18,771
Možno má toto miesto takú
silnú ochranu, že ju ľudia vycítia.

231
00:19:19,908 --> 00:19:22,475
Myslíš, že preto
nefunguje moja moc?

232
00:19:22,477 --> 00:19:29,015
Moja bolesť hlavy...
mávam ju všade okrem tohto miesta.

233
00:19:29,017 --> 00:19:31,784
Len na tomto mieste poľaví.

234
00:19:31,786 --> 00:19:34,754
Pretože ochrana je slabšia.

235
00:19:36,791 --> 00:19:38,424
Stojí to za pokus.

236
00:19:49,704 --> 00:19:51,337
Funguje to.

237
00:20:06,355 --> 00:20:09,088
Dobre. Myslím, že to je všetko.

238
00:20:11,993 --> 00:20:14,126
Takmer.

239
00:20:22,379 --> 00:20:25,574
Nájdite ho a priveďte mi ho.

240
00:20:25,927 --> 00:20:27,326
A tá žena?

241
00:20:27,328 --> 00:20:32,565
Zabite ju pred očami chlapca.
Nech trpí.

242
00:20:35,170 --> 00:20:38,371
Zachariah.

243
00:20:39,074 --> 00:20:42,008
Nesklam ma opäť.

244
00:21:00,762 --> 00:21:02,695
Ako ďaleko do bezpečia?

245
00:21:02,697 --> 00:21:05,665
Neviem, či tu vonku
niečo také existuje.

246
00:21:05,667 --> 00:21:07,333
Počkaj!

247
00:21:39,901 --> 00:21:41,734
Myslím, že sú preč.

248
00:21:45,573 --> 00:21:51,677
- Si anjel, démon alebo človek?
- Človek. Sme ľudia.

249
00:21:52,981 --> 00:21:55,148
Mary Campbellová?

250
00:21:57,018 --> 00:22:00,186
Som Bobby. Singer.

251
00:22:01,122 --> 00:22:03,723
Bobby.

252
00:22:03,725 --> 00:22:07,093
Moji chlapci...
povedali mi o tebe.

253
00:22:07,095 --> 00:22:11,964
- Tvoji chlapci?
- Dean a Sam Winchesterovci.

254
00:22:11,966 --> 00:22:15,701
Spomínam si.
Výletníci, však?

255
00:22:15,703 --> 00:22:21,240
Oslovil si ma Mary Campbellová.
Poznáš ma?

256
00:22:21,242 --> 00:22:26,612
No, poznal som ťa.
Tvoje druhé ja. Ona...

257
00:22:26,614 --> 00:22:30,883
Dopekla, myslel som si,
že si poondiaty duch.

258
00:22:30,885 --> 00:22:33,686
Vysvitlo, že si len
z celkom iného sveta,

259
00:22:33,688 --> 00:22:38,925
čo je...čudnejšie,
keď sa nad tým zamyslíš.

260
00:22:38,927 --> 00:22:40,393
Kto je ten chlapec?

261
00:22:42,297 --> 00:22:46,666
- Som Jack.
- Rodinný priateľ.

262
00:22:48,303 --> 00:22:52,972
To mi stačí.
Mali by ste ísť s nami.

263
00:23:02,851 --> 00:23:06,352
Sam? Sammy!

264
00:23:06,354 --> 00:23:08,121
- Hej!
- Áno, tu som.

265
00:23:08,123 --> 00:23:10,523
Snažil som sa ti dovolať.

266
00:23:10,525 --> 00:23:15,027
Hej, mal som veľa práce,
Dean. Prepáč.

267
00:23:15,029 --> 00:23:20,533
- Čo sa stalo?
- Donatello sa stal. Napadol ma.

268
00:23:20,535 --> 00:23:22,969
Bábkový profesor
ťa napadol? Prečo?

269
00:23:25,473 --> 00:23:28,441
Bude lepšie vám to ukázať.
Poďte.

270
00:23:28,443 --> 00:23:32,211
Na ovládnutie tej schopnosti
musím mať dôkaz.

271
00:23:32,513 --> 00:23:39,452
Ochrániť to.
Áno. Oboje ochrániť.

272
00:23:39,754 --> 00:23:45,858
Bola ti daná moc na to
rozdrviť...tvojich...nepriateľov!

273
00:23:45,860 --> 00:23:48,227
Napadol ma.
Nechcel som mu ublížiť,

274
00:23:48,229 --> 00:23:51,631
ale stále na mňa
útočil a...hrýzol.

275
00:23:51,633 --> 00:23:54,066
Takže som ho tam musel uväzniť.

276
00:23:54,068 --> 00:23:57,336
Pripravovali sme kúzlo
a proste mu preplo.

277
00:23:57,338 --> 00:23:59,973
- Áno, celé je to pasca.
- Čo?

278
00:23:59,975 --> 00:24:02,075
Góg a Magóg nemôžu
byť súčasť kúzla.

279
00:24:02,077 --> 00:24:05,044
- Lebo nemajú srdcia.
- To...

280
00:24:05,046 --> 00:24:07,079
Počkať. Tak prečo...

281
00:24:07,081 --> 00:24:13,987
Pretože Donatello chcel, aby
nás zabili. Chce nás po smrti.

282
00:24:21,696 --> 00:24:26,232
Nuž...vitajte v sladkom domove.

283
00:24:27,802 --> 00:24:32,004
- Čo sa im stalo?
- Stali sa im anjeli.

284
00:24:32,006 --> 00:24:35,608
- To urobili anjeli?
- Urobili aj horšie.

285
00:24:35,610 --> 00:24:39,745
Pred dvomi dňami anjeli
zbombardovali kolóniu v San Antoniu.

286
00:24:39,747 --> 00:24:43,883
Štyristo ľudí.
Nažive nezostala ani duša.

287
00:24:43,885 --> 00:24:48,020
Toto nie je vojna,
ale vyhladzovanie.

288
00:24:48,022 --> 00:24:54,961
Bobby...Michael nás bude hľadať.

289
00:24:54,963 --> 00:24:56,729
Nebojte sa.

290
00:24:56,731 --> 00:25:00,099
Máme protokoly na ochranu.

291
00:25:00,101 --> 00:25:05,671
Stráže na stromoch,
pár ďalších trikov v rukáve.

292
00:25:05,673 --> 00:25:11,277
Okrem toho, Mary Campbellová
mi viackrát zachránila zadok.

293
00:25:13,948 --> 00:25:17,650
Bolo by neslušné jej to neoplatiť.

294
00:25:24,359 --> 00:25:25,825
Donnie, človeče, čo sa stalo?

295
00:25:25,827 --> 00:25:28,427
- Myslel som, že sme priatelia.
- Priateľ?

296
00:25:28,429 --> 00:25:33,266
Vidím, ako sa obaja
na mňa pozeráte. Dychtivo.

297
00:25:33,268 --> 00:25:34,767
Nuž...

298
00:25:34,769 --> 00:25:41,340
Boh vás nevybral
na túto časť, Dean. Vybral mňa.


299
00:25:41,342 --> 00:25:46,212
Donatello, nech cítiš čokoľvek,
nech prechádzaš hocičím,


300
00:25:46,214 --> 00:25:49,815
- môžeš s tým bojovať.
- Nechcem s tým bojovať.

301
00:25:49,817 --> 00:25:54,720
- Máš byť mŕtvy.
- Tak prepáč.

302
00:25:56,557 --> 00:26:02,628
- Spôsobila ti to tabuľa alebo...
- Nič mi to nespravilo.

303
00:26:02,630 --> 00:26:09,568
Preložil som tú tabuľu. Celú! Videl
som Božiu moc! A je to všetko tu.


304
00:26:09,570 --> 00:26:12,238
A vy mi to chcete zobrať.

305
00:26:12,240 --> 00:26:16,809
Nie, nechceme. To nie je
pravda. Len ti chceme pomôcť.

306
00:26:16,811 --> 00:26:18,811
Nie.

307
00:26:18,813 --> 00:26:23,983
Priviedli ste ma sem, aby ste ma využili
a získali späť vaše drahocenné kúzlo.

308
00:26:23,985 --> 00:26:26,819
Strácate čas.

309
00:26:26,821 --> 00:26:30,289
A ak chcete vidieť
trochu mágie...

310
00:26:30,291 --> 00:26:31,991
Suffocetur.

311
00:26:34,028 --> 00:26:36,762
Donatello, počuj, my...

312
00:26:39,834 --> 00:26:42,268
Dean?

313
00:26:42,270 --> 00:26:44,570
Dean! Hej, hej! Hej! Hej!

314
00:26:46,741 --> 00:26:48,674
Dean?

315
00:26:52,013 --> 00:26:54,013
Dean! Dean!

316
00:26:54,015 --> 00:26:55,848
Dean!

317
00:26:55,850 --> 00:26:59,518
Som v poriadku.
Som v poriadku.

318
00:27:23,010 --> 00:27:26,112
Opatrne. Pridal som štipku whiskey.

319
00:27:34,422 --> 00:27:37,223
Nechcem zízať. Len...

320
00:27:37,225 --> 00:27:42,661
Ty...vyzeráš presne ako ona.
Rok alebo dva hore-dole.

321
00:27:45,233 --> 00:27:46,966
Aká bola?

322
00:27:46,968 --> 00:27:52,371
Mary Campbellová bola...
komplikovaná žena.

323
00:27:55,009 --> 00:28:00,646
Statočná, ale smutná.
Plná výčitiek.

324
00:28:03,084 --> 00:28:07,486
Budem hádať...
uzavrela zlú dohodu s démonom?

325
00:28:07,488 --> 00:28:10,656
Naopak. Neuzavrela.

326
00:28:10,658 --> 00:28:16,929
Stratila lásku svojho života.
Nikdy sa z toho nedostala.

327
00:28:18,633 --> 00:28:21,700
A Dean a Sam sa nikdy nenarodili.

328
00:28:25,673 --> 00:28:28,007
Bobby, ja som tú dohodu uzatvorila.

329
00:28:29,410 --> 00:28:36,081
A to...ja...som spôsobila
mojim chlapcom...veľa bolesti.

330
00:28:36,083 --> 00:28:37,716
Ale...

331
00:28:39,554 --> 00:28:43,122
Čo sa stalo tu, v tvojom svete?

332
00:28:43,124 --> 00:28:46,125
Sam a Dean v tom mojom
zabránili tej vojne.

333
00:28:47,995 --> 00:28:51,430
Tak by som povedal,
že si si zvolila dobre.

334
00:28:57,771 --> 00:29:04,710
Nuž, neviem toho veľa, ale...
tvoji chlapci sa ti vydarili.

335
00:29:04,712 --> 00:29:07,780
Neboli tu ani ani päť minút,
keď sa ma snažili presvedčiť,

336
00:29:07,782 --> 00:29:10,515
aby som sa s nimi
vrátil do vášho sveta.

337
00:29:10,517 --> 00:29:13,319
Ale odmietol si.

338
00:29:15,590 --> 00:29:18,757
Mary...

339
00:29:18,759 --> 00:29:21,460
Váš svet má tvojich chlapcov.

340
00:29:21,462 --> 00:29:27,299
Toto miesto?
V podstate má len mňa.

341
00:29:39,581 --> 00:29:43,282
Čo je zač?
Čarodejník? Jasnovidec?

342
00:29:46,554 --> 00:29:48,354
Jack je nefilim.

343
00:29:50,191 --> 00:29:52,891
Prosím?

344
00:29:52,893 --> 00:29:58,230
- Je napoly anjel, napoly...
- Viem, čo to znamená.

345
00:29:58,232 --> 00:30:02,001
Nechápem to, prečo by si dopekla
jedného priviedla do môjho tábora.

346
00:30:02,003 --> 00:30:07,706
Vieš, čo nám anjeli spôsobili.
Veril som ti.

347
00:30:10,344 --> 00:30:12,178
Chcem, aby bol do rána preč.

348
00:30:12,180 --> 00:30:14,980
Ak pôjde on,

349
00:30:14,982 --> 00:30:17,283
pôjdem s ním.

350
00:30:17,285 --> 00:30:19,618
Tak to je tvoja voľba.

351
00:30:21,355 --> 00:30:23,088
Áno.

352
00:30:23,090 --> 00:30:27,192
Pozri, Mary, keď
toto všetko začalo,

353
00:30:27,194 --> 00:30:31,563
keď z pekla povstal
Lucifer a jeho armáda,

354
00:30:31,565 --> 00:30:35,200
mysleli sme si, že
anjeli sú na našej strane.

355
00:30:35,202 --> 00:30:40,005
Ale jeden po druhom
sa nám obrátili chrbtom.

356
00:30:40,007 --> 00:30:44,343
To urobí aj on.
Je to len otázka času.

357
00:30:47,548 --> 00:30:49,315
Tak dobre, čo ešte vieme

358
00:30:49,317 --> 00:30:52,718
okrem toho, že samá práca a žiadna
zábava spravila z Donatella vraha?

359
00:30:52,720 --> 00:30:57,022
Možno...možno mu to
spôsobilo niečo z tabule.

360
00:30:57,024 --> 00:30:59,191
Nie, nie.
Proroci sú prostredníci.

361
00:30:59,193 --> 00:31:03,162
Hocičo z tabule by
nimi malo len prejsť.

362
00:31:03,164 --> 00:31:07,533
Počul som o jednom, ktorý bol raz
v pokušení, ale nikdy sa naozaj neskazil.

363
00:31:07,535 --> 00:31:12,137
No, Kevin ju preložil a, iste, bolo to
preňho ťažké, ale nikdy mu úplne nepreplo.

364
00:31:12,139 --> 00:31:15,374
Dobre, tak čo je
na Donatellovi iné?

365
00:31:17,678 --> 00:31:21,313
- Nemá dušu.
- Čože?

366
00:31:21,315 --> 00:31:25,551
- Je to zlé?
- Áno, to je zlé.

367
00:31:25,553 --> 00:31:30,055
Teoreticky by ľudská duša slúžila
ako filter, naočkovala by proroka

368
00:31:30,057 --> 00:31:33,158
proti hocijakej temnote z tabule.

369
00:31:33,160 --> 00:31:38,097
- Tak dobre. Ako ho napravíme?
- Asi sa to nedá.

370
00:31:38,099 --> 00:31:42,000
Dobre. Zadrž.

371
00:31:42,002 --> 00:31:47,573
Boli sme tak blízko.
Takmer sme to mali.

372
00:31:47,575 --> 00:31:52,378
- O čom to hovoríš?
- Náš plán, Dean.

373
00:31:52,380 --> 00:31:55,781
Kúzlo, získať späť mamu.
Donatellova duša je preč.

374
00:31:55,783 --> 00:31:57,649
Z toho sa nedá len tak dostať.

375
00:31:57,651 --> 00:32:00,452
- Tebe sa to podarilo.
- Áno, pretože si presvedčil Smrť,

376
00:32:00,454 --> 00:32:02,120
aby získal moju dušu z klietky,

377
00:32:02,122 --> 00:32:06,792
ale Amara zjedla Donatellovu dušu.
Nie je čo získať späť. Je preč.

378
00:32:06,794 --> 00:32:09,695
A Donatello je už zničený.

379
00:32:09,697 --> 00:32:15,701
Možno najláskavejšie
by bolo ukončiť jeho trápenie.

380
00:32:15,703 --> 00:32:19,505
- Čože?
- Ani mne sa to nepáči.

381
00:32:19,507 --> 00:32:21,540
Ale ak sa skončí Donatellov život,

382
00:32:21,542 --> 00:32:25,077
tak sa objaví ďalší prorok
a môže dokončiť preklad.

383
00:32:25,079 --> 00:32:27,912
- Takže ho chceš len tak zabiť?
- Nie! Žiadne zabíjanie!

384
00:32:30,050 --> 00:32:31,884
Len potrebujeme to kúzlo.

385
00:32:37,191 --> 00:32:39,324
- Fajn.
- Cass.

386
00:32:39,326 --> 00:32:43,061
- Čo robíš?
- Čo musím.

387
00:32:46,333 --> 00:32:49,134
- Hej.
- Cass!

388
00:32:51,739 --> 00:32:54,440
- Cass.
- Cass.

389
00:32:54,442 --> 00:32:55,974
Cass.

390
00:32:55,976 --> 00:32:57,776
- Cass!
- No tak, pusti nás dnu!

391
00:32:57,778 --> 00:32:59,778
Cass!

392
00:32:59,780 --> 00:33:01,180
No tak.

393
00:33:17,231 --> 00:33:19,898
Naozaj sa ti tu páči.

394
00:33:19,900 --> 00:33:24,203
Títo ľudia...
Všetci sú takí statoční.

395
00:33:25,439 --> 00:33:29,508
- Ale nemôžeme tu zostať.
- Prečo nie?

396
00:33:32,246 --> 00:33:34,346
Kvôli mne?

397
00:33:34,548 --> 00:33:37,983
Mrzí ma to, Jack. Nie je to fér.

398
00:33:43,090 --> 00:33:44,957
Kryte sa!

399
00:33:44,959 --> 00:33:46,493
Útočia!

400
00:33:58,124 --> 00:33:59,857
Michael!

401
00:33:59,859 --> 00:34:01,759
- Bež!
- Choď! Choď! Choď! Choď!

402
00:34:04,831 --> 00:34:09,366
To kúzlo na otvorenie brány...
Dal si nám zlé prísady.

403
00:34:11,137 --> 00:34:15,639
- Ale poznáš tie správne.
- Možno.

404
00:34:15,641 --> 00:34:19,143
Ale ako som povedal Samovi
a Deanovi, strácaš čas.

405
00:34:22,281 --> 00:34:26,283
- Nie som Sam a Dean.
- Čo urobíš?

406
00:34:26,285 --> 00:34:33,124
Urobím niečo, čo som sľúbil, že
bez súhlasu nikdy človeku neurobím.

407
00:34:33,126 --> 00:34:35,993
Odoberiem kúzlo z tvojej mysle.

408
00:34:35,995 --> 00:34:41,699
Ty...ty...ty..nemôžeš. Vstrebal
som priveľa moci. Oboch nás usmažíš!

409
00:34:41,701 --> 00:34:43,534
Možno.

410
00:34:44,971 --> 00:34:47,905
Ardeat intus...

411
00:34:47,907 --> 00:34:53,677
Prepáč, ale nedovolím tebe ani nikomu
inému ublížiť ľudom, ktorých mám rád.

412
00:34:53,779 --> 00:34:55,446
Už nie.

413
00:35:10,730 --> 00:35:13,264
Ty...toto je tvoja vina.

414
00:35:13,266 --> 00:35:15,866
- Čože?
- Použil svoju moc.

415
00:35:15,868 --> 00:35:20,271
- Tak nás museli nájsť.
- Ja som...nechcel.

416
00:35:20,273 --> 00:35:24,408
- Nie je to ale dar z nebies.
- Ako môžeme pomôcť?

417
00:35:26,078 --> 00:35:28,679
Tu máš. Vezmi si to.

418
00:35:28,681 --> 00:35:31,982
Je tu obilná pivnica,
pod ňou sú únikové tunely.

419
00:35:31,984 --> 00:35:34,652
Pozbieraj všetky deti, ktoré
nájdeš a daj na ne pozor.

420
00:35:34,654 --> 00:35:38,189
- Pôjdem s tebou.
- Už si urobil dosť.

421
00:35:39,725 --> 00:35:45,496
Jack...anjelom nemôžeme dovoliť
ťa nájsť, takže si proste...

422
00:35:45,498 --> 00:35:47,331
nájdi miesto a skry sa.

423
00:35:49,335 --> 00:35:50,768
Dobre.

424
00:35:59,512 --> 00:36:01,212
Cass?

425
00:36:07,820 --> 00:36:10,020
Viem, čo musíme urobiť.

426
00:36:28,874 --> 00:36:32,909
Nájdi toho chlapca. Zvyšok zabi.

427
00:36:46,692 --> 00:36:48,392
Dobre.

428
00:36:48,394 --> 00:36:50,961
Pšt. Som tu.

429
00:36:50,963 --> 00:36:52,596
Mary Winchesterová.

430
00:36:52,798 --> 00:36:55,933
Bež!

431
00:37:01,374 --> 00:37:04,241
Ten miešanec...

432
00:37:04,243 --> 00:37:05,609
Kde je?

433
00:37:09,515 --> 00:37:10,948
Choď do pekla.

434
00:37:10,950 --> 00:37:12,249
Vtipné.

435
00:37:12,251 --> 00:37:14,618
Prestaň!

436
00:37:15,955 --> 00:37:18,322
Dokonalé načasovanie.

437
00:37:18,324 --> 00:37:21,025
Uži si šou.

438
00:37:21,027 --> 00:37:23,627
Povedal som...prestaň.

439
00:37:44,183 --> 00:37:45,949
Prichádza ich viac!

440
00:37:45,951 --> 00:37:47,484
Nie.

441
00:38:12,722 --> 00:38:15,489
Neviem, čo povedať, okrem ďakujem.

442
00:38:15,491 --> 00:38:19,293
Jack, to čo si urobil bolo úžasné.

443
00:38:21,330 --> 00:38:23,898
Musel som sa vrátiť.

444
00:38:23,900 --> 00:38:29,503
Sam a Dean by neutiekli.
Zostali by a bojovali.

445
00:38:29,505 --> 00:38:32,539
Títo anjeli neprestanú
s tým, čo robia.

446
00:38:32,541 --> 00:38:37,344
Kým bude Michael tam vonku,
sa táto vojna nikdy neskončí.

447
00:38:37,346 --> 00:38:40,547
Čo chceš povedať?

448
00:38:42,985 --> 00:38:45,185
Musím ho zabiť.

449
00:39:03,472 --> 00:39:05,172
Tak?

450
00:39:09,845 --> 00:39:12,746
Tak...

451
00:39:12,748 --> 00:39:15,516
Asi by sa dalo povedať,
že Donatello žije.

452
00:39:16,585 --> 00:39:18,252
Povedali ste, aby som ho nezabil.

453
00:39:18,254 --> 00:39:21,155
Áno, ale, Cass, zmenil si ho na...

454
00:39:22,558 --> 00:39:28,262
Je biologicky mŕtvy. Dýchajú
zaňho prístroje. Čo je to s tebou?

455
00:39:29,498 --> 00:39:31,832
- Nič...
- Cass...

456
00:39:31,834 --> 00:39:34,401
Jeho duša bola preč.
Bol zničený.

457
00:39:34,403 --> 00:39:39,172
Predstavoval nebezpečenstvo pre seba
a pre vás a pre celé ľudstvo.

458
00:39:41,310 --> 00:39:44,945
Vedeli ste, že pracoval s Asmodeom?

459
00:39:44,947 --> 00:39:50,517
- Čože? Nie.
- Nie dobrovoľne, ale pracoval.

460
00:39:52,388 --> 00:39:55,556
Niektorí ľudia sa nedajú zachrániť.

461
00:39:55,558 --> 00:40:01,328
Áno, ale kto o tom rozhoduje? Ty?
Čo ti na to dalo právo?

462
00:40:01,330 --> 00:40:04,531
Nič. Vzal som si ho.

463
00:40:04,533 --> 00:40:09,202
Ak by som nekonal, stále by sme posedávali
a hovorili o tom, čo urobiť ďalej.

464
00:40:09,204 --> 00:40:14,074
Strácali by sme čas.
A ten presne nemáme, Dean.

465
00:40:14,076 --> 00:40:19,546
Vravel som vám,
prichádza vojna. Vojna.

466
00:40:19,548 --> 00:40:22,116
A urobil som, čo robia vojaci.

467
00:40:23,352 --> 00:40:28,889
Potrebovali sme kúzlo na otvorenie
trhliny a získal som ho.

468
00:40:28,891 --> 00:40:33,594
Potrebujeme štyri hlavné prísady...
šťavu archanjela...

469
00:40:37,366 --> 00:40:39,766
ovocie zo stromu života...

470
00:40:41,303 --> 00:40:42,736
Šalamúnovu pečať...

471
00:40:45,841 --> 00:40:49,076
a krv "najpobožnejšieho muža".

472
00:40:49,078 --> 00:40:53,514
Nájdeme tie veci
a všetkých môžeme priviesť domov.

473
00:40:53,516 --> 00:40:58,685
A spoločne môžeme
poraziť Lucifera a Michaela.

474
00:40:59,522 --> 00:41:03,290
Len tak môžeme vyhrať

475
00:41:03,292 --> 00:41:07,227
a toto je jediný spôsob ako prežiť.

476
00:41:09,665 --> 00:41:13,534
Ako si vravel, Dean.

477
00:41:15,237 --> 00:41:17,237
Za každú cenu.

478
00:41:23,345 --> 00:41:30,245
Preklad: mummy
www.supernatural.cinemaview.sk

479
00:41:30,245 --> 00:41:34,000
www.Titulky.com

480
00:41:35,305 --> 00:41:41,942
Podpor nás a staň sa VIP členom,