Herostratus - Slovak subtitles [Download .srt file]

1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

2
00:05:58,708 --> 00:06:02,127
?ažký, hmm?

3
00:06:08,301 --> 00:06:09,384
vy môžete?

4
00:06:37,163 --> 00:06:38,497
haló, 3udia!

5
00:07:03,272 --> 00:07:06,316
ovca. Ovca!

6
00:08:07,169 --> 00:08:09,838
haló, Škót! Škót!

7
00:08:10,590 --> 00:08:12,841
- Škót?
- áno?

8
00:08:14,844 --> 00:08:15,927
eau.

9
00:08:17,680 --> 00:08:21,433
- ako jedia veci?
- v poriadku. Dobre.

10
00:08:21,851 --> 00:08:25,020
nevidelo ?a tu v okolí celkom
na chví3u.

11
00:08:25,271 --> 00:08:27,606
ja som bol na hornom podlaží v mojej izbe.

12
00:08:28,691 --> 00:08:31,067
vy should've ste spadli v, Škót.

13
00:08:31,861 --> 00:08:34,446
vy môžete zís?.
My sme susedia, vy viete.

14
00:08:34,530 --> 00:08:36,698
ja som chcel by? ja sám.

15
00:08:37,700 --> 00:08:41,244
ja tiež. Mám rád som ja sám, príliš.

16
00:08:43,539 --> 00:08:47,751
- kam idete?
- dolu na nádražie.

17
00:08:47,877 --> 00:08:53,256
vidí ak ja môžem dosta? muža na zaplatenie môjho prenájom,
kúpi? moa pivo.

18
00:08:59,055 --> 00:09:01,723
Um... Eo vy chcete?

19
00:09:02,892 --> 00:09:06,269
ach, práve oslnilo mojím nádherným životom, to je všetko.

20
00:09:09,273 --> 00:09:12,067
všivavý býva! Ja som presýtený tohoto miesta.

21
00:09:40,429 --> 00:09:42,138
pozri musím ís? teraz.

22
00:09:42,264 --> 00:09:46,434
haló, Škót, vy nie...
Nebuite v takom chvate.

23
00:09:47,144 --> 00:09:50,855
nevidel som ?a okolo.
Chcem tým poveda?, to je vždy je milé vidie? ?a znova.

24
00:09:50,940 --> 00:09:54,943
chcem tým poveda?, my sme oboje na hromade šrotu, nie sme my?
Chcem tým poveda?, buime úprimní.

25
00:09:54,985 --> 00:09:58,279
stará odpadový halda humánnosti.
To jete vy a ja.

26
00:09:59,115 --> 00:10:01,991
chcem tým poveda?, ja som jediný
kto je vhodná spoloenos? pre vás.

27
00:10:02,326 --> 00:10:04,828
chcem tým poveda?, preeo ty ne- nastúpite môj byt
a necha? nás presvedei? to?

28
00:10:04,954 --> 00:10:08,206
pozri ja dám ti dobroeinnos?.
Ja som obchod týždoa, Max, mi
mne.

29
00:10:08,290 --> 00:10:10,542
bezplatný, z3avnený ponuka obmedzuje.

30
00:10:10,626 --> 00:10:14,129
ach, eo pekné oei máte, Škót,
a takú perfektnú kožu.

31
00:10:14,213 --> 00:10:16,965
ach, pre boží pre.
Necha? to, Max, chceli by ste? Nechajte to!

32
00:10:17,049 --> 00:10:18,967
- eo vy chcete?
- Škót, eo sa deje? Vstúpte.

33
00:10:19,009 --> 00:10:20,802
kop vaše topánky mimo a uvo3nia sa.

34
00:10:20,845 --> 00:10:22,512
pozerá sa. Pre v jednej minúte, vy ste prestali mi
mne.

35
00:10:22,638 --> 00:10:26,891
vy ste chceli nieeo,
teraz požiadate mi
mne eo chcete. Poi.

36
00:10:28,310 --> 00:10:32,021
- naozaj požiada mi
mne eo chcete.
- viaku bohu pre susedia.

37
00:10:32,148 --> 00:10:35,400
alebo možno ja dám to vám. Poi, riskujte to.

38
00:10:35,484 --> 00:10:39,487
- eo je všetko eo krik o, Škót?
- vy riskujete to ve3ký, tuený ja váš,

39
00:10:39,572 --> 00:10:41,573
a požiada mi
mne naozaj pre eo chcete...

40
00:10:41,657 --> 00:10:44,534
- ach, vy súloži? eoko3vek.
... namiesto hrania okolo ako malého chlapca.

41
00:10:44,660 --> 00:10:46,828
pozri máte chlapcov vstúpi? sem
príležitostne.

42
00:10:46,912 --> 00:10:50,373
- vy zoberiete ich na poschodí a oni platia.
- poi, Max, požiadajte mi
mne pre eo chcete.

43
00:10:50,499 --> 00:10:52,375
eo sa dejov?
Vy chcete peniaze, je , ktoré to?

44
00:10:52,501 --> 00:10:54,043
vy viete eo ja chcem
a vy viete eo chcem tým poveda?.

45
00:10:54,170 --> 00:10:55,336
vy chcete platenie?

46
00:10:57,173 --> 00:11:01,176
poi, riskuje to, to ve3ký, ve3ký ja váš.

47
00:11:01,260 --> 00:11:05,847
všetko eo by mohlo sta? sa
je to vy obstara? tá malá drvenú.

48
00:11:06,390 --> 00:11:09,601
alebo potom možno, že by som nechá to celý. Možno, že by som hovori? áno.

49
00:11:12,730 --> 00:11:14,939
vy nikdy nebudete nevedie?
až pokia3 vy zoberiete to riziko, Max...

50
00:11:15,024 --> 00:11:17,692
- v poriadku, Škót, má pravdu.
... tentoraz v vašom živote.

51
00:11:17,735 --> 00:11:20,361
vy pokúšate sa sú?aži? s mnou?

52
00:11:22,615 --> 00:11:24,115
pokúša sa.

53
00:11:25,868 --> 00:11:27,410
Prosí vás, ís? ialej.

54
00:11:42,426 --> 00:11:45,386
pozri Škót, ja potrebujem asi peniaze. Ja som na mizine.

55
00:11:47,473 --> 00:11:48,807
v poriadku.

56
00:11:51,393 --> 00:11:53,895
ja dám ti ureitý kei ja obstarám to.

57
00:11:56,607 --> 00:11:57,816
dnes?

58
00:11:59,652 --> 00:12:01,820
v závislosti na tom ako š?astný ja som.

59
00:14:10,866 --> 00:14:13,618
chceli by ste zastavi? že žeravý rad?

60
00:14:16,580 --> 00:14:20,208
som hovoril,
chceli by ste zastavi? že žeravý rad?

61
00:14:33,722 --> 00:14:35,974
eo robí tam?

62
00:14:38,060 --> 00:14:41,145
existuje 3udí v budove mimo vás,
vy viete.

63
00:14:43,065 --> 00:14:45,608
požiadavka poeíta, nesporne.

64
00:14:47,945 --> 00:14:50,446
otoeí tú krvavú vec 3ahni !

65
00:14:54,618 --> 00:14:56,786
zastaví ten krvavý hluk!

66
00:14:57,329 --> 00:15:02,250
ach, do frasa!
Nemôžte poeu? sebe myslie? dookola tu!

67
00:15:10,968 --> 00:15:12,802
ja mám až po krk vás!

68
00:15:14,346 --> 00:15:18,641
teraz pozerá sa, vy poite dole
a platíte váš prenájom teraz!

69
00:15:23,272 --> 00:15:25,106
nymfomanický!

70
00:15:26,358 --> 00:15:30,611
pozri ak vy nevypnete že vec,
ja a pôjdem pre mei teraz!

71
00:15:30,696 --> 00:15:32,113
poi!

72
00:15:33,949 --> 00:15:37,660
otáeka ktorú žeravá vec dolu alebo ja sa zbláznim!

73
00:15:38,454 --> 00:15:42,957
v poriadku, pani Simms. Ja budem mýli? sa v minúte!

74
00:15:54,803 --> 00:15:57,972
vy poeujete to, Simms? Poeu? to, my?

75
00:20:01,133 --> 00:20:04,385
nie vy dotknete sa mi
mne!
Nie vy dotknete sa mi
mne!

76
00:20:19,776 --> 00:20:23,237
mal by si by? ukladáte!
Mal by si nikdy ste umožnený mimo!

77
00:20:23,447 --> 00:20:26,615
nebudete príchod spä? v tomto dome znova,
nie kedy vy si myslíte vy ste!

78
00:20:26,742 --> 00:20:29,618
odíde odtia3! Ja chcie? ahoj...

79
00:21:20,045 --> 00:21:21,545
ach, áno.

80
00:22:03,839 --> 00:22:05,089
zápalky?

81
00:22:10,512 --> 00:22:13,013
minutie sa cie3a Bentwood, jeho osobný tajomník.
Ona je vpravo, práve tu.

82
00:22:13,056 --> 00:22:14,890
máte ste mali osobnú tragédiu?

83
00:22:15,016 --> 00:22:17,685
- vpravo cez tam.
- ktorý?

84
00:22:17,769 --> 00:22:19,228
vpravo cez tam.

85
00:22:19,354 --> 00:22:24,525
je mi ve3mi 3úto.
Ja dúfam to nebolo niekto príliš blízko ku vám.

86
00:22:24,609 --> 00:22:25,943
áno.

87
00:23:48,235 --> 00:23:49,652
Mmm- mmm.

88
00:23:51,530 --> 00:23:53,531
nieeo je zlé tu.

89
00:24:02,082 --> 00:24:05,042
chcel by som vidie? pána Farson.

90
00:24:07,504 --> 00:24:10,673
áno. Ma? schôdzku s
pánom Farson?

91
00:24:13,677 --> 00:24:16,971
od tej doby eo som unavené oei na vás
z toho vchodu tam, som hovoril,

92
00:24:17,055 --> 00:24:19,098
"To dievea je druh dievea?a, ktoré
robí zariadenia domu.

93
00:24:19,182 --> 00:24:21,225
"Ona strávi jej život urobi? zariadenia domu. "

94
00:24:21,309 --> 00:24:24,186
ako chceli by ste nieeo iného
a nie urobi? vymenovanie,

95
00:24:24,271 --> 00:24:27,022
a dovolí mi dosiahnu? až vidie? pána King Kong?

96
00:24:27,107 --> 00:24:28,232
nie, som mi 3úto, povedal som ti.

97
00:24:28,316 --> 00:24:30,192
nemôžete vidie? ho
ak nemáte vymenovanie s ním.

98
00:24:30,277 --> 00:24:35,906
JC je tu. Bui taký dobrý, proste nevstanete.
Vy môžete ukrižova? mi
mne neskôr.

99
00:24:37,534 --> 00:24:42,371
pozri bui taký dobrý, prosím nie ste odložený mojimi obleeeniami.
Ja viem, že vy myslíte ja som chudobný.

100
00:00:00,100 --> 00:00:00,100

101
00:24:46,876 --> 00:24:52,172
pozri nechá nás dosta? tento priamy, my?
Ja som tu v obchodnej záležitosti. Vážny obchod.

102
00:24:53,550 --> 00:24:56,343
pozri ja nie len som neutiekol odkia3si.

103
00:24:56,428 --> 00:24:58,470
pozri musím vidie? Farson.

104
00:24:58,555 --> 00:25:01,390
teraz, mal som naozaj ostrú,
fantastickú dohodu pre Farson.

105
00:25:01,474 --> 00:25:03,100
toto uderí obchod ochodza.

106
00:25:03,184 --> 00:25:06,478
celý priemysel vyrábajúci propagáciu práve
prekroeí tadia3

107
00:25:06,563 --> 00:25:10,482
kei Farson dôjde s návrhom
že chystám sa dáva? pred ním o minútu

108
00:25:10,567 --> 00:25:13,652
kei ja vidím ho na poschodí alebo kdeko3vek
on by? náhodou úkryt.

109
00:25:13,737 --> 00:25:15,613
vy viete... Vy nasledujúc mi
mne?

110
00:25:15,697 --> 00:25:19,199
jediný dôvod, preeo ja som tu
je robi? zariadenia domu.

111
00:25:19,284 --> 00:25:22,536
ak vy ste nedostali jeden,
potom obávam sa ja nemôžem pomôc? vám.

112
00:25:22,621 --> 00:25:27,541
teraz pozerá sa, poeúva? ma. Chceli by ste práve
utíši? sa a prestal by? hysterický?

113
00:25:27,626 --> 00:25:31,837
pozri Farson je na hornom podlaží, že áno? Som si istý.

114
00:25:32,172 --> 00:25:36,175
a ja som idem navštívim ho pretože ja mám
fantastickú vec pre Farson, najviac...

115
00:25:36,259 --> 00:25:39,928
pozri nemôžete práve oeakáva?, že vidie?
pána Farson takto.

116
00:25:40,013 --> 00:25:43,057
- preeo nie píšete ho list?
- pozri už som mal nehodu. Nemožný.

117
00:25:43,141 --> 00:25:46,810
ja nemôžem dosta? naj neialeko kalamár.
Vy rozumie?, nie vy?

118
00:25:48,021 --> 00:25:51,398
mohli by ste vykona?
malá tolerancia a liberalizmus,

119
00:25:51,483 --> 00:25:53,233
a dostane to ve3koaz po telefóne?

120
00:25:53,318 --> 00:25:57,529
pretože, naozaj, musím hovorím s Farson
a on dostal sa k hovori? so mnou.

121
00:25:58,239 --> 00:26:00,115
teraz pozerá sa,

122
00:26:00,200 --> 00:26:05,120
pán Farson je vedúcim jeden z najväeší
reklamných spoloeností v našej krajine.

123
00:26:06,498 --> 00:26:10,542
existuje 3udí ktorí spísa?
a robia zariadenia domu mesiace vopred

124
00:26:10,627 --> 00:26:12,961
a oni stále nevideli ho ešte, vidíte.

125
00:00:00,100 --> 00:00:00,100

126
00:26:20,095 --> 00:26:22,930
tak preeo ty ne- práve idete domov,
písa? ho list,

127
00:26:23,014 --> 00:26:25,474
- a vidí eo sa stane, juj?
- áno. Hmm.

128
00:26:41,825 --> 00:26:43,867
je, že znervozoujúci vy?

129
00:26:47,956 --> 00:26:53,127
eo robí tu v okolí, presne?
Chcem tým poveda?, musíš by? dos? rušný.

130
00:26:53,962 --> 00:26:57,297
všetok tých pravítok a písacie stroje a veci, ktoré
ja môžem vidie? na vašom stole,

131
00:26:57,382 --> 00:27:00,634
a tá hromada notebook - y a ceruziek a...

132
00:27:06,141 --> 00:27:10,102
mal som vás koneene... Ja som spadol vy.
Áno, viem vy ste.

133
00:27:10,186 --> 00:27:13,063
preeo nie vidím to pred?
Vy ste debutantka, že áno?

134
00:27:13,148 --> 00:27:16,108
ide ialej, poveda? mi
mne. Vy ste debutantka, ja to viem.

135
00:27:16,192 --> 00:27:18,777
ja bude som stavil vy ste boli Deborah roku niekedy,
nemá vy?

136
00:27:20,822 --> 00:27:23,741
stávka, ktorú vy orezali dos? módny tancova? foxtrot.

137
00:27:26,077 --> 00:27:31,665
ja som si istý, že máte ve3a práce, ktorú som treba urobi?
a ja by som ne- chcie? zatknem vy vôbec.

138
00:27:33,293 --> 00:27:37,838
tak preeo ty ne- dávate cez volanie na
starý garda na poschodí, juj?

139
00:27:37,922 --> 00:27:42,092
a povie mu pána Genius
eaká na to, vyzíva? ho.

140
00:27:47,891 --> 00:27:51,226
obávam sa vy bude ma?
o moc lepšie než to, syneek chlapec,

141
00:27:51,311 --> 00:27:55,105
ak skutoene chce vtláea
tým viac dôležitých 3udí tohoto sveta.

142
00:27:57,192 --> 00:27:59,610
tak preeo ty ne- práve ujdete, juj?

143
00:27:59,694 --> 00:28:04,239
a vy môžete zaea? odstránením
vašich špinavých nohavicí mimo môjho stola!

144
00:28:10,705 --> 00:28:12,331
To je prive3a.

145
00:28:18,588 --> 00:28:22,257
toto, madam, je vojna.

146
00:28:28,097 --> 00:28:32,643
pozri daj mi Farson, chceli by ste?
Je ten naliehavý prípad. Áno.

147
00:28:32,727 --> 00:28:34,186
tak rýchly ako vy môžete.

148
00:28:37,482 --> 00:28:39,149
Farson, ste to vy?

149
00:28:39,651 --> 00:28:42,528
pozri toto je fantastický. My všetci sme zapríeinení tu.

150
00:28:43,238 --> 00:28:47,741
pozri to je ve3ký blbos? kopa, Farson.
My všetci sme zapríeinení. My všetci sme pod to.

151
00:28:51,371 --> 00:28:55,833
"Ach, pre nenávis?
ja som strávil v poprení môjho obrazu

152
00:28:55,917 --> 00:28:59,211
"a kliatba prsia z ilúzie.

153
00:29:04,759 --> 00:29:07,427
"Vzdajte sa moju energiu.

154
00:29:07,971 --> 00:29:13,600
"A tak ja ži?, ja umriem!

155
00:29:16,729 --> 00:29:20,691
"A cez zatia3 dávidlo,

156
00:29:20,775 --> 00:29:25,445
"nevidite3ná lebka, strach pred kockami,

157
00:29:25,530 --> 00:29:31,076
" uchopenie proti mužom a ženám a dievea?u

158
00:29:31,160 --> 00:29:33,161
"Do mojej otáeky prichádza

159
00:29:33,246 --> 00:29:39,001
"a ja vstúpim že slepý žalúdok
a zmení k slepej skale... "

160
00:30:28,635 --> 00:30:31,094
posadí sa, budem s tebou o chví3u.

161
00:33:15,468 --> 00:33:17,594
pozri ak toto je predpokladané, že je zábava...

162
00:33:47,750 --> 00:33:49,126
iakuje vám.

163
00:33:50,128 --> 00:33:54,047
teraz my sme mali predohru a
urobil si sebe naskrz doma,

164
00:33:54,757 --> 00:33:57,217
chceli by ste vysvetli? trochu viac?

165
00:34:26,539 --> 00:34:28,915
prepáete, prosí. Posadi? sa.

166
00:34:36,174 --> 00:34:37,549
iakuje vám.

167
00:34:49,687 --> 00:34:50,937
Farson,

168
00:34:52,023 --> 00:34:56,484
ja prinesiem vy najväeší návrh ktorý
ste si vôbec kedy poeul v vašom uninspired živote.

169
00:34:56,569 --> 00:34:57,986
pozna? o tom?

170
00:34:58,070 --> 00:35:00,197
nevadí ree predávajúceho, povedzte mi
mne eo to je.

171
00:35:00,281 --> 00:35:04,701
ja prinesiem vy komodita, Farson,
že práve vy nemôžete ignorova?.

172
00:35:04,785 --> 00:35:07,537
- eo je to?
- to som ja.

173
00:35:08,664 --> 00:35:11,458
nie výborné predajné stanovište, ja by som povedal.

174
00:35:13,669 --> 00:35:14,920
Farson,

175
00:35:16,380 --> 00:35:19,883
chystám sa spácha? samovraždu.

176
00:35:19,967 --> 00:35:21,760
mojich gratulácií.

177
00:35:25,306 --> 00:35:26,389
ale...

178
00:35:28,559 --> 00:35:30,977
ja chcem, aby si zvládnu? to pre moa.

179
00:35:32,772 --> 00:35:35,398
a môžete použijete to akoko3vek tak ako má radi.

180
00:35:36,776 --> 00:35:42,447
okrem ja chcem tak mnoho 3udí vedie? o
tom ako možné.

181
00:35:43,532 --> 00:35:45,784
ale preeo by si mal chcie? vec takto?

182
00:35:46,160 --> 00:35:50,622
iste, bude ialeko viac dôstojný
len pre odplazí sa do malej diery a matrica.

183
00:35:51,165 --> 00:35:56,086
Farson, je vaša odporná malá myse3 pracovanie?

184
00:36:00,800 --> 00:36:02,968
ach, celkom ialeko.

185
00:36:03,552 --> 00:36:06,263
Farson, poi!

186
00:36:06,555 --> 00:36:09,724
kde je energia, sila?
Nemôc? vidíte eoko3vek v tomto trik?

187
00:36:09,809 --> 00:36:12,477
vy musíte ste schopní, ialeko.

188
00:36:12,770 --> 00:36:16,398
myslel som, že si jeden z strážcov
štátnych inštitúcií.

189
00:36:16,899 --> 00:36:20,652
ale eo ja nachádzam? Ochabnutý admirál.

190
00:36:20,736 --> 00:36:22,862
vy práve ste pripravení na eas na podávanie eaju alebo nieeo.

191
00:36:24,949 --> 00:36:27,701
Farson, prosím, poi.

192
00:36:28,619 --> 00:36:31,871
nestlaeí mi
mne,
prineste mi dolu, Farson.

193
00:36:33,874 --> 00:36:36,918
Farson, vy ste robí ma strati? moju vernos?.

194
00:36:39,005 --> 00:36:44,301
len preto, že skôr vysoké, svetlovlasý,
bežné chlapeisko sotí jeho spôsob do môjho úradu,

195
00:36:44,385 --> 00:36:47,345
nevyhnutne neznamená, že
chystám sa rozhneva? sa

196
00:36:47,430 --> 00:36:51,516
alebo poeúva ho,
ale ja by rád vedel eo chcete.

197
00:36:56,605 --> 00:36:59,649
vy ste impérium budovate3, Farson,
vy ste na vrchole boj o život.

198
00:36:59,734 --> 00:37:01,276
och! Lichotenie teraz.

199
00:37:01,360 --> 00:37:04,779
máte naozaj ste urobili to.
Všetok táto drahá blbos? tu,

200
00:37:04,864 --> 00:37:09,159
všetky týchto symbolov všetkých vašich malé podvody,
vaše neúprimnosti,

201
00:37:09,869 --> 00:37:12,495
vašich špinavých malých topánok a prebije.

202
00:37:13,414 --> 00:37:16,750
oni povedali mi, Farson,
každý povedal mi o vás.

203
00:37:17,752 --> 00:37:22,547
oni povedali Farson je odstránený najväeší kríženec
kei príde ku predávaniu nieeo.

204
00:37:22,631 --> 00:37:24,841
oni nazývajú vy
"1udský Crapology stroj",

205
00:37:24,925 --> 00:37:26,843
predávanie toho do rodáka.

206
00:37:31,140 --> 00:37:32,891
ach, poi, celkom ialeko.

207
00:37:33,434 --> 00:37:35,894
nenechávajte moa dolu, prosím.

208
00:37:37,563 --> 00:37:39,689
nie ste dostanie senilné?

209
00:37:40,358 --> 00:37:45,320
vy viete eo? Ja si myslím, že naozaj
som eas zadusíte vás pasiete sa, vy viete.

210
00:37:46,030 --> 00:37:48,114
ja si myslím, že ste vypláchnutý.

211
00:37:48,491 --> 00:37:51,743
pozri musíš by? schopný
vidie? nieeo v toto.

212
00:37:52,286 --> 00:37:56,414
ja viem, že vy.
Viem vy môžete robi?, videl som to.

213
00:37:58,000 --> 00:38:00,293
vysype jed. Poi.

214
00:38:00,961 --> 00:38:04,923
jed ktorý robí vás peniaze,
moja samovražda.

215
00:38:05,966 --> 00:38:09,761
práve dajme tomu, že ja sprevádza?,
len dajme tomu, že, notabene,

216
00:38:09,845 --> 00:38:12,472
s vašou hroznou malou myšlienkou, kedy budeš...

217
00:38:12,556 --> 00:38:15,308
dobrý Boh, Farson!

218
00:38:16,018 --> 00:38:19,270
rýchlo uvažujúci malé prasaeí dostalo tam koneene.

219
00:38:21,190 --> 00:38:24,234
Farson, eo je ten?

220
00:38:26,612 --> 00:38:28,238
že áno zmätie vy?

221
00:38:28,781 --> 00:38:29,864
pozri vieš.

222
00:38:29,949 --> 00:38:32,742
ak my chysta? sa by? partnermi,
mám nieko3ko domnienok.

223
00:38:32,827 --> 00:38:39,749
predovšetkým, preeo my ne- máme pár
ve3ký, tuený, zmyselný Rubens akt?

224
00:38:40,876 --> 00:38:43,503
alebo vašich pani takto?

225
00:38:44,171 --> 00:38:47,424
a potom, celkom ialeko, kei malo akty hore
a klienti vstúpte,

226
00:38:47,508 --> 00:38:50,385
vy môžete sedie? tam
a oni budú zíza? vypueení- vybavení okom v aktoch.

227
00:38:50,469 --> 00:38:52,512
a vy môžete pracova?
všetko eo ostré obchodné prípady, ktoré vy chcete.

228
00:38:52,596 --> 00:38:55,473
nie je to skvelá, iniciatívna myšlienka?

229
00:39:01,856 --> 00:39:06,067
z profesionálneho aspektu,
ja môžem vidie? ureité chyby v vašom malom návrhu.

230
00:39:07,403 --> 00:39:11,114
ale avšak ja nechystám sa pokúsi? sa
odhovára? od vás z robenia eo vy navrhnete.

231
00:39:11,198 --> 00:39:13,199
- iakuje vám.
- prosím.

232
00:39:13,576 --> 00:39:15,535
teraz, nevadí vám ak ja zistím
ešte páry vecí o tebe?

233
00:39:15,619 --> 00:39:18,037
napokon, ja neviem ve3mi, einím?

234
00:39:18,456 --> 00:39:20,915
vám to nevadí ak ja sliedim okolo malý?

235
00:39:22,168 --> 00:39:25,670
vy ste vstúpili tu neohlásení.
Aký je vaše meno?

236
00:39:28,299 --> 00:39:32,469
- Maximilian, ale Max pre vás.
- Max. Max eo?

237
00:39:35,514 --> 00:39:36,931
Woodframe.

238
00:39:37,016 --> 00:39:40,393
- kde že ži??
- v kaštieli.

239
00:39:40,728 --> 00:39:43,271
- 176 vláei cestu.
- 176 vláei...

240
00:39:43,355 --> 00:39:46,232
Duke- ove pree práve teraz,
tak on povedal som ja by som mohol používa? to...

241
00:39:46,609 --> 00:39:50,028
...Cesta.
... hoci ja skôr vypadol ako blesk.

242
00:39:50,112 --> 00:39:51,362
teraz, po vás zabijete sebe,

243
00:39:52,781 --> 00:39:56,201
môže mi poveda? ktoko3vek kto sa bude stara??
Osobne sa stara?, chcem tým poveda?.

244
00:39:59,079 --> 00:40:01,915
dobre, musím vedie? v prípade rodinní príslušníci otáeka hore
zabera? telo.

245
00:40:01,999 --> 00:40:06,669
oni bude všetok sa stara?, Farson. Môj fanklub. Uvo3nite sa.

246
00:40:08,881 --> 00:40:11,508
preeo chystáte sa spácha? samovraždu?

247
00:40:13,135 --> 00:40:16,262
dostalo tvrdý oriešok, Farson.
Nie javí sa pracova?.

248
00:40:19,266 --> 00:40:21,851
preeo chystáte sa zabi? sebe?

249
00:40:25,356 --> 00:40:28,399
povie vám eo. Preeo ty ne- to so mnou?

250
00:40:31,987 --> 00:40:34,614
preeo chystáte sa spácha? samovraždu?

251
00:40:43,582 --> 00:40:45,250
mám dlhú chví3u tuhý.

252
00:40:46,293 --> 00:40:49,629
ja by som mohol zaspa? držiaci sa niekedy,
vy viete to?

253
00:40:51,674 --> 00:40:54,676
eo je reálny dôvod pre
vašu páchajúcu samovraždu?

254
00:40:59,723 --> 00:41:02,809
tak vy chcie? viete preeo
ja som dopustenie sa samovraždy?

255
00:41:03,727 --> 00:41:09,357
kvôli vám, Farson,
a všetok iní šialenci v vašom výstroji.

256
00:41:10,317 --> 00:41:13,278
a 10 milión iných šialencov
po celom svete

257
00:41:13,362 --> 00:41:16,656
ktorý dostane nás všetkých skákavý okolo
ako mexických fazú3.

258
00:41:17,575 --> 00:41:18,992
preto.

259
00:41:19,535 --> 00:41:20,618
vždy postrkovanie a prehrabávania.

260
00:41:20,703 --> 00:41:23,329
teraz, vy môžete rozmýš3at o dobrom dôvode
než preeo ktoko3vek mal by

261
00:41:23,414 --> 00:41:26,916
chce zoskoei? budovu
než ' príeina tuený Farson?

262
00:41:27,001 --> 00:41:28,167
to je asi to.

263
00:41:28,252 --> 00:41:31,588
a je to, chlapec.
Preto ja chcem spácha? samovraždu.

264
00:41:32,089 --> 00:41:34,716
preeo chystáte sa spácha? samovraždu?

265
00:41:58,866 --> 00:42:02,243
vy sedíte tak pohodlne tam, nie vy?

266
00:42:02,453 --> 00:42:06,039
tak istý, tak dôverník, na vašom ve3ký za.

267
00:42:07,875 --> 00:42:12,003
vy sedíte pravý na okraji ve3ký,
eierna priepas?, Farson.

268
00:42:12,087 --> 00:42:13,880
pravý nervózny.

269
00:42:14,757 --> 00:42:16,883
a možno akonáhle vy ste videli to.

270
00:42:17,176 --> 00:42:21,554
dobre, chlapec, vy ste tak ealúnený mimo,
nemôžeš vidie? to teraz, mohli by ste?

271
00:42:22,264 --> 00:42:26,351
všetky vašich malých hraeiek obk3úeenie vy
a všetky vaše malé hry, všetky vaše radovánky.

272
00:42:26,435 --> 00:42:30,855
vy ste tak chránený a vy hovoríte,
"Preeo? Preeo? Preeo?"

273
00:42:31,815 --> 00:42:34,275
ako ureitý nepozorný papagáj.

274
00:42:37,655 --> 00:42:39,864
Farson, preeo?

275
00:42:46,580 --> 00:42:50,833
pretože to je všetok tak prázdny, Farson.
To je všetok tak zbytoené.

276
00:42:51,669 --> 00:42:56,339
To je všetok tak bezvýznamný,
a predsa každý potí sa.

277
00:42:56,715 --> 00:43:00,259
každý udržuje ich hlavu,
urobi? taký krik o bytí tu

278
00:43:00,344 --> 00:43:02,887
a stáva sa najlepšie chví3 nepozvané.

279
00:43:03,472 --> 00:43:06,182
a predsa, stále,
nie sú nejaké najlepšie chvíle.

280
00:43:11,563 --> 00:43:12,939
som unavený.

281
00:43:15,234 --> 00:43:17,777
a Kristus, prajem vám ste boli.

282
00:43:20,155 --> 00:43:22,281
ako vy sedíte tam, Farson,

283
00:43:23,992 --> 00:43:27,328
vy stávate sa bližšie ku ste
matvoly každého doa.

284
00:43:28,914 --> 00:43:33,418
a jeden deo ktorý je všetok budete
a ten je všetok to vôbec kedy einilo.

285
00:43:34,712 --> 00:43:40,883
všetky vašich najatý vecí, všetky vaše neúprimnosti,
všetky fígle vy kedy myslel si hore,

286
00:43:40,968 --> 00:43:44,303
všetko eo nocí, ktoré vy ste strávili ste prebudili
pokúšajúci sa myslie?,

287
00:43:44,888 --> 00:43:47,765
"Ako môžem dosta? to? Ako môžem dosta? tento?"

288
00:43:49,268 --> 00:43:51,394
ktorý je eo to skoneí ako, Farson.

289
00:43:52,938 --> 00:43:56,441
rozkladajúci sa kúsok mäsa v pôde.

290
00:43:58,402 --> 00:44:05,074
preeo ty ne- práve sedíte neeinne a bra? veci na 3ahkú váhu
a hovori?, "Dobre, toto je skóre"?

291
00:44:05,159 --> 00:44:09,662
"Ja som narodený, ja budem ma? nieko3ko smiechov
a potom ja vykopnem. "

292
00:44:10,914 --> 00:44:12,915
preeo že áno urobia to?

293
00:44:13,542 --> 00:44:17,295
preeo práve že áno sedia spä? v ich kresle
a necha? to ís??

294
00:44:20,257 --> 00:44:23,551
priestor medzi narodením a smr?.

295
00:44:24,470 --> 00:44:28,556
a to je všetok plnený na rovnakej výške s
krvavým hlukom a raketa.

296
00:44:34,396 --> 00:44:36,564
už si niekedy ste pozerali sa v ich tvárach?

297
00:44:36,648 --> 00:44:41,319
už si niekedy ste pozerali sa? Videl eo je tam?

298
00:44:45,824 --> 00:44:49,869
oni sú všetok tak závitový hore,
to je práve neuverite3né.

299
00:44:51,497 --> 00:44:52,872
a preeo?

300
00:44:54,541 --> 00:44:58,377
' spôsobí, že oni chcú.
Oni myslia tam mal by by? nieeo iné.

301
00:45:15,813 --> 00:45:17,021
vidím.

302
00:45:17,981 --> 00:45:21,776
pozoruhodne súvislé vyhlásenie,
ak ja môžem hovori? tak.

303
00:45:22,277 --> 00:45:25,321
teraz, nieko3ko návrhov mojich vlastných, ak ja môžem.

304
00:45:25,572 --> 00:45:29,116
vy by ste mali strávi? noc,
dnes veeer za každú cenu, v našom ateliéri.

305
00:45:29,201 --> 00:45:32,787
nie ialeko odtia3.
A ja zrovna? transport pre vás.

306
00:45:33,455 --> 00:45:36,082
To má všetko eo komfort z domova, ja zaistím vy.

307
00:45:36,416 --> 00:45:41,629
ja budem asi bui dnes veeer alebo ja budem telefonova? vás
a oznámite vám naše koneené rozhodnutie.

308
00:45:41,713 --> 00:45:46,300
- to vyrozumený s vami?
- áno, to je skvelý, Farson.

309
00:45:46,385 --> 00:45:49,637
- by nemohlo žiadalo o hocieo dobrý.
- tovar.

310
00:45:50,889 --> 00:45:54,392
David, ja chcem automobil okolo prednej easti.
Pätnás? minút.

311
00:45:54,685 --> 00:45:56,185
to je pravda.

312
00:46:50,574 --> 00:46:51,908
ví?azstvo!

313
00:46:55,203 --> 00:46:57,496
poi, muž! Nechajte nás zaenite !

314
00:46:57,581 --> 00:47:00,958
necha? nás zaenite ! Poi, teraz.
Videl som vy. Poi.

315
00:47:07,341 --> 00:47:08,549
dobré ráno!

316
00:47:24,316 --> 00:47:26,108
skoneilo? Tovar.

317
00:47:26,360 --> 00:47:29,528
vy viete, vy vyžarujúci nesúhlas všetok popoludnie.

318
00:47:29,613 --> 00:47:32,114
einí dosta? moju prednášku teraz alebo neskôr?

319
00:47:37,663 --> 00:47:41,540
preeo nie vy práve vysvetli? eo vy spravíte?
'' Spôsobte naozaj nerozumiete vám.

320
00:47:41,625 --> 00:47:43,626
ja nemyslím, že tam je eoko3vek objasním,
môj drahý.

321
00:47:43,710 --> 00:47:46,295
dos? neprí?ažlivý druh
vstúpi a ponúka nás

322
00:47:46,380 --> 00:47:49,090
prirodzene
skôr cudzia komodita na predaj,

323
00:47:49,174 --> 00:47:52,927
a my zvažujeme to.
To je všetko tam je vysvetli?.

324
00:47:53,845 --> 00:47:56,263
eo že naznaei? ja ?
Myslie? ja som zvládol to zle?

325
00:47:56,348 --> 00:48:00,768
- mal by som poslalo pre koazov? Psychiater?
- ja práve som prekvapený že vy ste zvládli to vôbec.

326
00:48:01,228 --> 00:48:04,480
To zda? sa by?
vaša línia krajiny, Farson.

327
00:48:04,648 --> 00:48:08,192
chcem tým poveda?, on nie je dôležitý dos?, je on?

328
00:48:08,276 --> 00:48:10,987
- nie, on je bezvýznamný, ja poskytujem vám.
- kompletne.

329
00:48:11,071 --> 00:48:13,781
ale ak ja by? schopný spravím
nieeo dôležité z neho,

330
00:48:13,865 --> 00:48:16,659
tak ve3a ve3kého úspechu, iste.

331
00:48:17,035 --> 00:48:20,121
Um... On...
On zastrašoval vy akýmko3vek spôsobom?

332
00:48:20,205 --> 00:48:21,747
on po3akal vy?
Je tam nieeo osobný...

333
00:48:21,832 --> 00:48:25,209
zastrašuje mi
mne? Ureite nie!

334
00:48:26,878 --> 00:48:29,547
pozri preeo idete ialej
ako toto zrazu?

335
00:48:29,798 --> 00:48:33,551
kde ten diamant- tvrdé dievea, ktoré
my sme vedeli a milovaní po tak dlhú dobu?

336
00:48:35,721 --> 00:48:38,431
- ja práve obávam sa o ho.
- znepokojený?

337
00:48:38,640 --> 00:48:40,433
nerozumiem.

338
00:48:40,976 --> 00:48:44,437
ja som iba cvieenie odborná znalos?
a možno malé množstvo energie.

339
00:48:44,521 --> 00:48:46,814
- To je pravdepodobne domýš3avý na moa, ale tu to máte.
- energiu?

340
00:48:46,898 --> 00:48:49,775
- preeo nie?
- nad tým? To nie nie je.

341
00:48:50,527 --> 00:48:52,361
To môže neby? nie, ale to je eo on je opytovaný pre,
nie je to?

342
00:48:52,446 --> 00:48:54,280
ja myslím, že to je len druh
ktorý my by sme mali daj mu to.

343
00:48:54,364 --> 00:48:55,906
áno, ale eo je bod? Pretože on nie je...

344
00:48:55,991 --> 00:48:59,285
vy viete rovnako ako ja
, že on nechystá sa zabi? sám seba každopádne.

345
00:48:59,369 --> 00:49:02,121
- samozrejme on nechystá sa zabi? sám seba.
- tak?

346
00:49:02,622 --> 00:49:07,710
On iba pria? si eíta? jeho vlastný úmrtné oznamy,
a tak ja si myslím, že my by sme mali necha? ho to.

347
00:49:12,132 --> 00:49:18,012
My mohol by dokonca preskúma? myšlienku trochu ialej,
viite eo sa staote.

348
00:49:21,183 --> 00:49:23,809
každopádne, nie nie je rozhodné ešte.

349
00:49:24,352 --> 00:49:26,979
- poi.
- Nie nie je to trochu chorý?

350
00:49:30,859 --> 00:49:32,318
možno to je.

351
00:49:34,571 --> 00:49:38,282
to je nová myšlienka,
a nový nápady zoberú trochu easu asimilova?.

352
00:49:41,203 --> 00:49:43,788
každopádne, nie ne- bolo rozhodný ešte.

353
00:49:44,581 --> 00:49:47,666
poi, my pôjdeme a stretneme sa s Alanom a Colin.

354
00:49:50,378 --> 00:49:52,296
- poi.
- Farson.

355
00:49:52,380 --> 00:49:53,506
áno?

356
00:49:54,591 --> 00:49:57,301
ja nechcem eoko3vek robi? s toto, vy viete.

357
00:49:57,886 --> 00:49:59,095
ach...

358
00:50:01,598 --> 00:50:05,935
dobre, ja si myslím, že to ukáže sa by? zložitý,
ale uvidíme eo my môžeme .

359
00:50:06,645 --> 00:50:07,978
poi.

360
00:50:34,381 --> 00:50:35,589
áno.

361
00:50:36,591 --> 00:50:40,636
stará Farson hrdina továreo.

362
00:50:43,598 --> 00:50:44,640
zaenite !

363
00:51:45,577 --> 00:51:48,370
oeividne,
ak tento vz?ah je preži?,

364
00:51:48,455 --> 00:51:50,206
my musie? skonei? pokúšajúci sa dorozumieva? sa

365
00:51:50,290 --> 00:51:53,626
pretože ja som bol naskrz najedovaný
s pri poeúvaní ako osamelý vy ste.

366
00:51:53,710 --> 00:51:56,545
ja som osamelý príliš. Ale tak my sa dorozumieme.

367
00:51:56,630 --> 00:51:59,548
ale eo budeme hovoríme?
Osamelosti?

368
00:52:02,219 --> 00:52:03,928
Kristus, kde má oni všetci uplynulých?

369
00:52:31,373 --> 00:52:34,792
prezident Roosevelt,
prezident Truman staral sa o Spojené národy

370
00:52:34,876 --> 00:52:36,919
ako nástroj na svetový mier.

371
00:52:37,003 --> 00:52:40,005
On stal sa vrchný hovorca
globálnej slobody.

372
00:52:40,090 --> 00:52:44,218
navzdory obrovským nepriazoam,
on bojoval s vážne v príeine humánnosti,

373
00:52:44,302 --> 00:52:48,264
ako jeho úvodná adresa z Kapitol
k Spojeným národom prezrádza.

374
00:52:48,348 --> 00:52:54,395
vy elenovia tejto konferencie
ste by? architektmi z dobrého sveta.

375
00:52:54,938 --> 00:52:58,232
v vašich rukách tkvie našu budúcnos?.

376
00:52:59,609 --> 00:53:02,486
My budeme vedie? ak nemocná humánnos?

377
00:53:02,570 --> 00:53:06,365
je dosiahnu? spravodlivý a trvalý mier.

378
00:53:07,117 --> 00:53:11,161
My musíme usilujeme o normálnom a spravodlivom mieri.

379
00:53:11,663 --> 00:53:13,998
bezpeenos? z vojny.

380
00:53:14,082 --> 00:53:17,209
jedlo, domy, odev...

381
00:53:17,460 --> 00:53:23,841
väeší bezpeenos? proti chudoba,
nezamestnanos?, nevo3nos? a staroba.

382
00:53:24,175 --> 00:53:28,178
práca, vo3no,
a sociálne zabezpeeenie pre všetkých.

383
00:53:28,430 --> 00:53:31,640
väeší parita a sociálna justícia.

384
00:53:31,975 --> 00:53:35,561
kde zámožných 3udí
môže dovoli? si vybudova? luxusné domovy

385
00:53:35,645 --> 00:53:37,730
a chudákov je bez domovy.

386
00:53:57,125 --> 00:53:59,960
existuje, ale,
tieto rozdiely

387
00:54:00,045 --> 00:54:04,673
medzi 1945 programom a tento.

388
00:54:05,592 --> 00:54:11,638
My zavádzame nové použitie socializmu
a socialistickej doktríny.

389
00:54:12,515 --> 00:54:16,727
To je nazývaný konkurenený štátny podnik.

390
00:54:20,732 --> 00:54:24,068
Max... 21, 22...

391
00:54:24,736 --> 00:54:27,654
vy ste stelesnenie všetok sily, Max.

392
00:54:28,823 --> 00:54:32,117
muž mnohoraký úloh...
Musí by? 23, však ?

393
00:54:32,619 --> 00:54:34,620
ja nie... Ja nemám rád vás.

394
00:54:34,746 --> 00:54:37,164
správa je nasledujúca.

395
00:54:37,540 --> 00:54:44,588
1, 2, 3, 4, 5, 6...

396
00:54:49,719 --> 00:54:56,975
...10, 11, 12, 13, 14, 15...

397
00:54:59,979 --> 00:55:03,649
# pozera? sa eo oni urobené pre moa #

398
00:57:26,292 --> 00:57:27,709
chce ma?

399
00:57:28,962 --> 00:57:33,298
ak vy , tam ste nieeo, že
vy musíte dosta? pre moa.

400
00:57:38,638 --> 00:57:41,139
dobre, vy chcie? mi
mne, nie vy?

401
00:57:48,189 --> 00:57:50,232
dobre, eo je to musíte da? mi, potom?

402
00:57:54,654 --> 00:57:56,863
stacionárny plný ve3ký...

403
00:57:57,865 --> 00:57:59,658
závodenie...

404
00:57:59,742 --> 00:58:01,577
žrebec.

405
00:58:06,207 --> 00:58:10,502
ach, nie, nie, eíslo

406
00:58:12,338 --> 00:58:16,842
ve3ký ve3ký fialový Cadillac. Nie, žiadny!

407
00:58:19,846 --> 00:58:23,348
alebo mnoho malých ružových detí?

408
00:58:24,350 --> 00:58:27,227
nebui hlúpy. Samozrejme že nie.

409
00:58:29,606 --> 00:58:33,859
priliehavá, hadia koža slneeník,

410
00:58:35,361 --> 00:58:36,903
s dvoma prsia.

411
00:58:38,364 --> 00:58:41,867
žiadny! Žiadny! Žiadny!

412
00:58:43,578 --> 00:58:44,786
ach!

413
00:58:46,414 --> 00:58:50,876
každý, kto naozaj chce odo moa
bude musie? kúpi? moa...

414
00:58:55,590 --> 00:58:58,258
...Reeník- ove oranžové gumové rukavice!

415
00:59:03,139 --> 00:59:06,224
hladí na vnútornej strane.

416
00:59:07,226 --> 00:59:10,771
oni sú absolútne nepresakujúci.

417
00:59:10,897 --> 00:59:13,982
používa ich pre všetky vaše podlos?.

418
00:59:14,067 --> 00:59:15,776
áno. Ach, v skutoenosti...

419
00:59:35,296 --> 00:59:36,922
Farson.

420
01:00:41,320 --> 01:00:45,907
"Ja neplatím meno"

421
01:00:55,168 --> 01:00:57,210
vy ste starnutie.

422
01:00:58,254 --> 01:01:00,088
vy ste starnutie.

423
01:01:01,424 --> 01:01:05,552
mäso rozkladá sa. Praskoty otvoria.

424
01:01:06,512 --> 01:01:08,555
myse3 rozoberie.

425
01:01:09,682 --> 01:01:12,184
pleseo pochuje zmysly.

426
01:01:13,686 --> 01:01:16,855
funkcií prerazí jeden po druhom.

427
01:01:17,523 --> 01:01:20,358
a koža zasype nevo3nos?.

428
01:01:21,861 --> 01:01:26,531
napokon, budete úplne zhodný,
eakajúci na to, by? kamený.

429
01:01:29,577 --> 01:01:34,039
To je dolu šmyk. To zaealo.

430
01:01:37,084 --> 01:01:41,254
odpor prichádza s tým. Afekt upadá.

431
01:01:42,298 --> 01:01:44,800
priate3stvá rozpadnú sa.

432
01:01:45,718 --> 01:01:50,138
kto môže 3úbi? vy? Ktorý pozera? sa po vás?

433
01:01:50,223 --> 01:01:52,140
ktorý bude stara? sa o vás?

434
01:01:53,142 --> 01:01:55,477
preeo by mali stara? sa o vás?

435
01:01:57,104 --> 01:02:01,149
eo si dáte predáva ich
ktorý bude by? h3adaný?

436
01:02:03,152 --> 01:02:07,239
strach. Strach prichádza.

437
01:02:08,157 --> 01:02:09,574
panika.

438
01:02:10,952 --> 01:02:13,161
cíti strach prís?.

439
01:02:15,581 --> 01:02:17,582
premýš3a o sebe.

440
01:02:18,668 --> 01:02:21,586
premýš3a o sebe teraz.

441
01:02:23,130 --> 01:02:27,926
dáva na seba pozor. Uchopte všetko eo vy môžete.

442
01:02:29,303 --> 01:02:31,429
dáva na seba pozor.

443
01:02:32,139 --> 01:02:37,269
oneskorieva sa.

444
01:02:38,855 --> 01:02:41,273
To stáva sa ve3mi neskoro.

445
01:02:51,617 --> 01:02:54,536
mužov sú rozdelené do priate3ov a nepriatelia.

446
01:02:55,288 --> 01:02:58,123
úeel je bi? nepriate3a.

447
01:02:59,125 --> 01:03:02,377
tí neviete nemôže cíti?.

448
01:04:34,053 --> 01:04:35,595
sedem sekundy.

449
01:04:39,058 --> 01:04:43,561
To je úžasná kvapka. Ja si myslím, že
my môžeme s3úbi? vám smr? a nie komolenie.

450
01:04:45,314 --> 01:04:47,732
ja stavil ja to rýchlejšie než to.

451
01:04:47,817 --> 01:04:50,777
och, ale to nebude táto strecha ktorú
budete vychádza z, vidíte.

452
01:04:50,903 --> 01:04:53,947
To bude ialší. Niekde tam.

453
01:04:59,620 --> 01:05:01,913
- My zrovnáme celú vec pre vás.
- Farson, ja nemôžem to.

454
01:05:01,998 --> 01:05:03,456
- netára nezmysly.
- ja nemôžem previes? to.

455
01:05:03,582 --> 01:05:06,084
ja zrovnám celú vec pre vás.
Ja zrovnám prístup k streche.

456
01:05:06,168 --> 01:05:09,004
ja som splašený hornatinami. Ja dostanem závratný.

457
01:05:10,756 --> 01:05:12,841
My dáme ti megafón
a tak môžete hovoríte s davom.

458
01:05:12,925 --> 01:05:15,260
- urobí to krátky, pravda?
- áno.

459
01:05:15,344 --> 01:05:16,761
My nechceme 3udí prekážanie,

460
01:05:16,846 --> 01:05:20,098
príliš horlivé policajtky
a veci takto pomáhajú vám.

461
01:05:22,435 --> 01:05:24,352
dovo3te mi predstavilo vás.

462
01:05:24,937 --> 01:05:27,480
toto je ukazovate3,
jeden z našich najlepších trhových bádate3ov.

463
01:05:27,606 --> 01:05:29,315
- ako sa ti darí?
- jeden z mojich dobrých profesionálnych vrahov.

464
00:00:00,100 --> 00:00:00,100

465
01:05:32,862 --> 01:05:34,696
On vypomáha, hoci.

466
01:05:34,780 --> 01:05:36,364
som š?astný povie to
malo peniaze napravené.

467
01:05:36,449 --> 01:05:38,033
viacero klienti sú ve3mi zainteresované
v celej veci.

468
01:05:38,117 --> 01:05:39,451
ve3mi eistý, že áno?

469
00:00:00,100 --> 00:00:00,100

470
01:05:41,162 --> 01:05:45,498
- ve3mi rýchly.
... a Fleet Street svet.

471
01:05:48,878 --> 01:05:51,713
My sme cítili, prichádzajúci do úvahy, že áno,

472
01:05:51,797 --> 01:05:53,798
najlepší eas pre skok bol na
pondelok.

473
01:05:53,883 --> 01:05:57,469
- pondelok. Áno, 28..
- pre naozaj dobré predávanie skoeí, áno.

474
01:05:57,511 --> 01:05:59,137
- eo?
- 1:45.

475
01:05:59,180 --> 01:06:00,346
- 28.?
- 28..

476
01:06:00,473 --> 01:06:03,683
- s ureitos?ou.
- to je trochu krvavý skoro, nie je to?

477
01:06:03,809 --> 01:06:05,685
- dobre...
- vážený muž, obávam sa so všetkými

478
01:06:05,811 --> 01:06:08,646
dobier vô3e na svete, nemôžete pokraeova? v
zainteresovanosti príbeh prebublávanie

479
01:06:08,689 --> 01:06:12,025
- pre ve3mi omnoho dlhší ako to, vy môžete?
- nie, nemôžete. Áno. Ureite nie.

480
01:06:14,361 --> 01:06:19,532
ja vybratý 1:45 pretože, vy viete,
každého dostal tento eierny pondelok pocit

481
01:06:19,658 --> 01:06:20,909
- po víkend.
- vidím.

482
01:06:20,993 --> 01:06:23,078
- a...
- áno.

483
01:06:23,162 --> 01:06:24,746
oni umierajú túžbou po nieeo
stati sa, vy viete.

484
01:06:24,830 --> 01:06:25,872
vidím.

485
01:06:25,998 --> 01:06:27,832
oni majú ich celý týždeo
napínací mimo pred nimi.

486
01:06:27,917 --> 01:06:29,501
a preto ak nieeo ako toto
vstúpi...

487
01:06:29,543 --> 01:06:30,877
- áno, celkom pravý.
... ten bude najlepší moment,

488
01:06:31,003 --> 01:06:32,170
kei oni všetok prídu spä? z obeda.

489
01:06:32,213 --> 01:06:35,423
a peoažných chlapcov menovali výbornú
nastreenú osobu pretože, vidíte, my máme...

490
01:06:35,508 --> 01:06:36,674
On je viac než pánske krajeírstvo atrapa, nie je on?

491
01:06:36,717 --> 01:06:38,676
- musíme buite ve3mi opatrní...
- môže hovori? to pre neho.

492
01:06:38,719 --> 01:06:40,345
... pokraeova? v našich vlastných menách
von z celej veci.

493
01:06:40,387 --> 01:06:44,099
áno, ve3mi opatrný.
Inak to znieí to kompletne.

494
01:06:46,519 --> 01:06:48,770
toto má pravdu pre vás potom, je to?

495
01:06:48,854 --> 01:06:52,690
ktorý znamená chod
odmietnutia technika tiež.

496
01:06:52,733 --> 01:06:54,192
- áno, spor.
- eo je ten?

497
01:06:54,276 --> 01:06:55,860
dobre, niektorí 3udia bude hovori?, že
to bude dia? sa,

498
01:06:55,945 --> 01:06:58,196
ureitý bude hovori? že nebude to stretnutie,

499
01:06:58,239 --> 01:07:01,950
a tak každý bude zvedavá
eo celá vec je o.

500
01:07:02,034 --> 01:07:04,786
- chystáte sa skoei? alebo že áno?
- to dá to väeší záujem.

501
01:07:04,870 --> 01:07:09,207
- a eistí nás s vládne orgány, vidíte.
- to je dos? chytrý.

502
01:07:09,250 --> 01:07:11,960
- musíme pokraeova? v našich vlastných menách nepozvaných.
- dos? chytrý.

503
01:07:12,044 --> 01:07:16,548
eo my potrebujeme urobíme ste prezentova? vy
s jasným, pozitívnym obrazom.

504
01:07:17,466 --> 01:07:20,885
- dobrý predávajúci obraz pre širokú verejnos?.
- áno, druh hrdinu obraz.

505
01:07:20,970 --> 01:07:24,055
eo si myslíte ja som?
Škatu3a saponát alebo nieeo?

506
01:07:24,098 --> 01:07:26,432
pokia3 my sme znepokojení, vy ste.

507
01:07:26,559 --> 01:07:30,228
vy dávali sebe v našich rukách,
vy naozaj nemôžete s?ažova? si

508
01:07:30,312 --> 01:07:32,981
v zruenej lieebe, ktorú vy dostanete.

509
01:07:34,567 --> 01:07:37,569
jasný, pozitívny obraz je všetok my požiadame.

510
01:07:37,611 --> 01:07:40,947
netráp sa, ukazovate3 dá
vy cez interview.

511
01:07:41,073 --> 01:07:42,282
áno, my budeme nahráva? vy.

512
01:07:42,408 --> 01:07:45,243
pozri ja nechcem vypoeujem žiadny ialší z
týchto starých vrážd, vy viete.

513
01:07:45,744 --> 01:07:48,079
vy robíte to, eo tak ako máte radi,
práve len necha? mne nepozvaní.

514
01:07:48,122 --> 01:07:52,292
práve nehovor. Ja nechcem vypoeujem všetko toto
blbos? o obrázkoch a...

515
01:07:54,962 --> 01:07:58,631
- som hovoril mohol by by? zložitý.
- áno, dobre, máš pravdu.

516
01:08:01,177 --> 01:08:03,595
pozri chcie? robi? to teraz, potom?

517
01:08:06,098 --> 01:08:07,932
poi, štene.

518
01:08:11,520 --> 01:08:16,024
pozri je ten jednoduché. Ja zoskoeím budovu.
Ja moja eas?, vy váš.

519
01:08:16,609 --> 01:08:19,611
v poriadku, tam musí by? nejaký druh
predný bit k celej veci,

520
01:08:19,653 --> 01:08:23,531
ktorý musíme pracova? spoloene na.
Toto je všetok my pokúšame sa hovori? teraz.

521
01:08:23,616 --> 01:08:26,284
My musíme dosta? ureitú
spoluprácu od vás.

522
01:08:26,327 --> 01:08:27,952
naozaj nevidí preeo
vy ste hráte s vervou tak zábavní.

523
01:08:27,995 --> 01:08:29,662
vy odsúhlasil, že my by sme mohli
eoko3vek my sme mali rád s vami.

524
01:08:29,788 --> 01:08:33,625
ja spolupracujem. Chystám sa skoei?.
Urobím moju eas? ten deo, kedy, všetok však ?

525
01:08:33,667 --> 01:08:36,794
- teraz vy zaenete všetok túto inú starú blbos?.
- ono nemôže práve sta? sa ten deo, kedy.

526
01:08:36,837 --> 01:08:40,215
To má zaea? by? definovaná kampao.
To má zaea? by? starostlivo myslený mimo.

527
01:08:40,299 --> 01:08:42,342
pre ialší vec, my nemyslíme
vaše dôvody sú dos? dobré.

528
01:08:42,468 --> 01:08:43,968
eíslo

529
01:08:44,470 --> 01:08:47,013
aký druh dôvodu eakáte
chlapík ma? pre dopustenie sa samovraždy

530
01:08:47,139 --> 01:08:49,182
iný než ten eo som dal vám? , ktorý to zapácha?.

531
01:08:49,308 --> 01:08:51,976
dobre, predovšetkým, oni sú príliš osobní.
Oni sú negatívni.

532
01:08:52,019 --> 01:08:55,188
My musíme da? ti nieeo pozitívni,
nieeo altruistickí a idealistickí

533
01:08:55,314 --> 01:08:56,481
ktorá verejnos? bude upiera? oei na

534
01:08:56,565 --> 01:08:58,316
a oni budú rešpektova? vy pre
a zaujímate sa o vás.

535
01:08:58,400 --> 01:09:00,235
oni ešte len bude ma? záujem o vás
pre vaše pozitívne body.

536
01:09:00,319 --> 01:09:02,737
My musíme zmeníme ?a na pozitívnu
3udská bytos?, prí?ažlivý jeden.

537
01:09:02,821 --> 01:09:03,988
práve teraz vy ste negatívny, ktorý je všetok.

538
01:09:04,073 --> 01:09:05,698
myslie? ja spáchal samovraždu pre smiech,
pre chichot?

539
01:09:05,824 --> 01:09:08,868
ktorý je presne to, eo my hovoríme.
My musíme dáme ti dobrý dôvod pre to.

540
01:09:08,994 --> 01:09:10,536
to je malý, osobný pocit.

541
01:09:10,663 --> 01:09:12,997
malé, š?astné, prijate3né dôvody
pre širokú verejnos??

542
01:09:13,040 --> 01:09:14,916
nie š?astných dôvodov vôbec, eíslo

543
01:09:15,000 --> 01:09:17,043
dá ich generalizácie.
To je eo oni potrebujú.

544
01:09:17,169 --> 01:09:19,837
existuje veci, ktoré máte zaea? by? proti
a veciam, ktoré máte zaea? by? pre.

545
01:09:19,880 --> 01:09:22,006
vy musíte kandidova? nieeo.
Vy musíte znamena? nieeo.

546
01:09:22,091 --> 01:09:23,216
máte ste nieeo zmysluplný im.

547
01:09:23,342 --> 01:09:24,509
tak mojich dôvodov nie sú k nieomu dos?.

548
01:09:24,551 --> 01:09:26,427
nie, my budeme pracova? na módny ideály
práve teraz.

549
01:09:26,512 --> 01:09:30,014
eo vy ste splašený, Farson, som, že moje
dôvody mohol by práve by? príliš blízko znaeke.

550
01:09:30,099 --> 01:09:31,599
možno, že by som zaea? revolúciu, nemohol by I?

551
01:09:31,684 --> 01:09:32,850
dobre,
my budeme pokraeova? v ich neureitom dos?...

552
01:09:32,893 --> 01:09:36,187
vy z3aknete sa milión húfov tam
dostane za mnou

553
01:09:36,230 --> 01:09:38,690
a zlietnutie staré saranee mimo ako vy.

554
01:09:38,732 --> 01:09:40,566
dobre, my bude
drža? tí dos? easovo neobmedzení.

555
01:09:40,693 --> 01:09:42,026
To nie nie je ve3mi bezpeené ak my máme...

556
01:09:44,196 --> 01:09:46,572
netráp sa,
ukazovate3 je odborník v tomto druhu veci.

557
01:09:46,699 --> 01:09:50,535
celá vec bui opatrný kamený k tebe
veta po vete.

558
01:09:50,577 --> 01:09:52,370
budete starostlivo nacvieujete.

559
01:09:52,413 --> 01:09:55,373
budeme má veci vy naozaj stojíte pre,
veci vy naozaj veríte v.

560
01:09:55,457 --> 01:09:57,041
vecí budeš proti.

561
01:09:57,084 --> 01:09:58,710
ktorý je ešte viac dôležitý
než eo vy kandidujete.

562
01:09:58,752 --> 01:10:00,378
vy viete eo ja oponujem?

563
01:10:00,421 --> 01:10:03,381
- dobre, áno.
- vytvorí vy do druha hrdinu obraz.

564
01:10:05,134 --> 01:10:08,219
- a budete urobí to?
- My dúfame, že my sme, áno. Ureite my sme.

565
01:10:08,262 --> 01:10:09,804
vy chysta? sa by? mojím osobným vychovávate3om
a hrdina inštruktor?

566
01:10:09,888 --> 01:10:11,639
to je pravda, to je pravda.

567
01:10:11,724 --> 01:10:13,433
a ja som celkom istý
on odvedie eistú prácu.

568
01:10:13,559 --> 01:10:15,393
Tvoj viazanka je k3ukatá.

569
01:10:16,437 --> 01:10:19,772
poi, necha? nás vystúpi? túto strechu a podpíšte
tie kontrakty. Ja myslím, že to je chystá sa prša?.

570
01:10:19,898 --> 01:10:21,566
mal som ich tu, v skutoenosti.

571
01:10:21,734 --> 01:10:23,568
pár krížencov.

572
01:10:40,753 --> 01:10:47,800
"... húfne, mastenie žalúdky
z vašich detí, ktoré vy neumriete,

573
01:10:48,177 --> 01:10:53,931
"ale triaška v vašom hadovi
a eerv tvaruje navždy.

574
01:10:53,974 --> 01:10:58,269
"Pozdrav k vášmu hrozná túžba,

575
01:10:58,312 --> 01:11:01,356
"vaša zbožná hrdos?!

576
01:11:01,440 --> 01:11:06,861
"Moje nebo- ove brána nebude zatvorený až pokia3

577
01:11:06,945 --> 01:11:12,116
"my vstúpime všetok, všetok 3udské tvary... "

578
01:11:37,309 --> 01:11:40,311
je to nieeo osobné?
Vy viete, on po3akal vy?

579
01:11:53,575 --> 01:11:57,870
a teraz, koneene,
tu je zvedavý malý príbeh

580
01:11:57,996 --> 01:12:01,541
plávajúci o v stapoch
novín

581
01:12:01,667 --> 01:12:04,710
a v besede novinárov.

582
01:12:06,004 --> 01:12:11,509
muž, individuálne, meno neznámy,
adresa neznáma,

583
01:12:11,593 --> 01:12:17,014
údajne ohrozoval zobra? jeho vlastný život
verejne v špecifickom ease,

584
01:12:17,057 --> 01:12:23,354
akože protestu proti tomu, eo on považuje za
jasných známok degenerácie

585
01:12:24,022 --> 01:12:26,691
v našom správaní a spôsob života.

586
01:12:28,068 --> 01:12:31,279
- teraz, urobí toho muža naozaj jestvova??
- veri? vy mi
mne.

587
01:12:31,363 --> 01:12:34,365
kto vie? Samozrejme mohol by jestvova?.

588
01:12:34,450 --> 01:12:40,204
3udský samo3úbos? perfektne je schopná
dajme tomu, že to hasiaci

589
01:12:40,247 --> 01:12:45,543
jeden malý ja, celý zvyšok mužov
môže by? podrobi? si.

590
01:12:45,586 --> 01:12:49,922
skutoene, kres?anské náboženstvo samo o sebe
je založené na takom návrhu.

591
01:12:50,257 --> 01:12:52,925
môj vlastný názor, pre eo je ten hodné,

592
01:12:53,051 --> 01:12:56,888
je že ak verejnos?

593
01:12:56,930 --> 01:13:00,224
pokraeuje nasleduje príbeh,

594
01:13:00,267 --> 01:13:04,812
nájdete kei eas prichádza
pre tento ein verejnej samovraždy,

595
01:13:04,897 --> 01:13:08,983
tam bude nie by? jeden, ale niektoré skóre
a možno stovky

596
01:13:09,067 --> 01:13:15,072
z domnelých samovrážd dychtivých
zúeastni? sa v publicite.

597
01:13:15,616 --> 01:13:16,782
vy zostávate doeista tam, všetok však ?

598
01:13:16,909 --> 01:13:21,996
alebo, eo je možno pravdepodobnejšie,
dovtedy, kým nultý hodina prístupová,

599
01:13:22,080 --> 01:13:27,919
iných senzácií stúpli
a celú vec bude musie? by? zabudnutú

600
01:13:28,086 --> 01:13:30,922
a náš dobrý muž, ak on existuje,

601
01:13:31,006 --> 01:13:36,928
nenájd nikto prezentova? zaujíma sa o
ei on býva alebo zomiera.

602
01:13:50,150 --> 01:13:51,859
ja viem, že vy ste tam niekde.

603
01:14:10,462 --> 01:14:14,549
ktorý bolo dobrý program. Ja som tešil sa z to.

604
01:14:15,968 --> 01:14:18,135
som si istý divákov bude teši? sa z to.

605
01:14:19,304 --> 01:14:20,555
vypnite !

606
01:14:20,639 --> 01:14:22,056
v poriadku, vypnite !
Orežte video.

607
01:14:22,140 --> 01:14:25,059
- eo sa dejov?
- vy viete až moc dobre eo sa deje.

608
01:14:25,143 --> 01:14:27,562
dobre, vy prerušený mi
mne znova.

609
01:14:28,230 --> 01:14:31,232
- vy ako prerušenie moa, nie vy?
- vy spravíte absolútne strašnú prácu.

610
01:14:31,316 --> 01:14:32,984
toto je tretí raz
vy ste urobili to naozaj zle.

611
01:14:33,026 --> 01:14:35,194
ide na drahý.
My budeme musie? pokúša? sa nieeo iné.

612
01:14:35,320 --> 01:14:37,738
- som ve3mi si dobre uvedomuje to.
- On pokraeuje v robí ma eíta? to, vy viete.

613
01:14:37,823 --> 01:14:40,866
a všetok tento hluk okolo miesta
a 3udia ako vy hovorenie,

614
01:14:40,993 --> 01:14:42,535
ako môžem eíta??

615
01:14:43,704 --> 01:14:46,038
- ja som zaeiatok veri? nemôžete eíta? vôbec.
- ja som otrávený, muž.

616
01:14:46,164 --> 01:14:47,665
chystáte sa to alebo nie?

617
01:14:47,749 --> 01:14:50,751
pozri eo si myslíte o toto?

618
01:14:50,836 --> 01:14:53,087
eestne, eo si myslíte o
kvalite týchto vecí?

619
01:14:53,171 --> 01:14:55,881
ja nie som znepokojený s eo kvalitou toho je.

620
01:14:56,008 --> 01:14:58,342
dobre, to nie je najväeší príspevok

621
01:14:58,385 --> 01:15:00,344
anglickej literatúre ktorú kedy
videl som, vy viete.

622
01:15:00,387 --> 01:15:03,598
To nie je iskrenie, ligotavá próza, je to?

623
01:15:03,682 --> 01:15:04,724
áno?

624
01:15:06,393 --> 01:15:08,352
- áno. Jedna hodina.
- "Ja som hovorím s tebou z môjho posledného domova. "

625
01:15:08,437 --> 01:15:12,023
v poriadku. Dobre, bui my obstaráme to robený v tej dobe
alebo my neobstaráme to robený vôbec.

626
01:15:12,107 --> 01:15:13,274
- teraz poeúvaj, Max.
- eo?

627
01:15:13,358 --> 01:15:18,613
pozri ak toto je vaša predstava easu ide spí eítanie,
vy ukážte mi ako eítate to.

628
01:15:18,739 --> 01:15:20,865
- ide ialej.
- v poriadku, ja bude.

629
01:15:23,035 --> 01:15:25,286
- och!
- eaka? minútu, eakajte minútu.

630
01:15:26,455 --> 01:15:29,874
- mohol by som ma? kamera dvoch na mne, prosím?
- dámy a pánov, vaša pozornos?, prosím.

631
01:15:30,584 --> 01:15:31,959
pán Peter ukazovate3.

632
01:15:32,044 --> 01:15:34,378
natáeaný kamerou dva, prosím.
V poriadku.

633
01:15:48,393 --> 01:15:50,728
"Ja som hovorím s tebou z môjho posledného domova,

634
01:15:50,771 --> 01:15:53,606
"a v eo ja viem by?
moje posledné hodiny na zemi.

635
01:15:53,732 --> 01:15:56,734
"Ale plaka? pre moa
pretože ja sa nemám slzy,

636
01:15:56,818 --> 01:15:59,570
"žiadnych 3útostí, žiadny zá?až smútku,

637
01:15:59,655 --> 01:16:02,948
"pre v tomto okamihu,
ja cítim ve3mi jeden z vás.

638
01:16:03,075 --> 01:16:04,450
"Ja cítim žiadny smútok

639
01:16:04,576 --> 01:16:07,787
"pretože viem, že moja správa
je ide skvelých 3udí,

640
01:16:07,913 --> 01:16:10,831
"a že tieto jednoduché a úprimné slová
budú dbali

641
01:16:10,916 --> 01:16:14,835
"a že moja obe? potom nebude ma?
stá? vyrobená v márna.

642
01:16:15,587 --> 01:16:20,091
"Tvoj napätia sú dobré
a ja zdvorilo žiada? od \ vás, pi? ich úplne.

643
01:16:20,133 --> 01:16:25,304
"By? silní a spokojní 3udia,
pre všetko najlepšie veci ste ponúkaní vy.

644
01:16:26,098 --> 01:16:28,349
"Preeo potom moja najvyššia obe??

645
01:16:29,101 --> 01:16:31,102
"Ja dám môjmu životu ako varovanie,

646
01:16:31,144 --> 01:16:35,022
"pre pomedzi nás existuje ohavný,
sebecký elementy požadujúci znieia nás... "

647
01:16:35,107 --> 01:16:39,151
poeuje, poeujte.
- "... našu národovos?, naša stabilita, náš mier,

648
01:16:39,277 --> 01:16:42,780
"naša sloboda,
najjemnejšia demokracia na svete. "

649
01:16:42,864 --> 01:16:44,115
áno, áno, áno.

650
01:16:44,157 --> 01:16:48,661
"Ja varujem vy.
Hovoria, že ' zlepši?, ale oni znamenajú ' zotroei?.

651
01:16:48,787 --> 01:16:51,997
"Hovoria, že ' parita,
ale oni znamenajú ' zníženie.

652
01:16:52,165 --> 01:16:55,376
"Tieto zhnité elementy
nemajú milovanie ich pôdy.

653
01:16:55,460 --> 01:16:58,170
"Ich nápady mohli
rás? neskontrolované,

654
01:16:58,296 --> 01:17:01,006
"ako rakovina pomedzi nás, ve3mi dlho.

655
01:17:01,133 --> 01:17:05,803
"Ve3mi dlho ma? túto lož, nenásytné
a pokrytecké elementy by? pomedzi nás.

656
01:17:05,887 --> 01:17:08,556
"Tam prichádza eas na hovori? ba dokonca schopný rás? v tieni.

657
01:17:08,640 --> 01:17:13,644
"Tolerancia nie je pre beštie.
Bie a klietka sú pre beštie.

658
01:17:13,687 --> 01:17:17,314
"Pre tých ktorý využil
pravej slobody my dáme ich,

659
01:17:17,399 --> 01:17:20,818
"oni musia by? fretka mimo,
vypálený, znieený. "

660
01:17:20,861 --> 01:17:23,863
to staeí vášho toaletného rozhovoru na deo.

661
01:17:28,577 --> 01:17:29,869
v poriadku, a je ten. Rozložte sa.

662
01:17:29,995 --> 01:17:31,746
dobre, že o obaloch hore to.

663
01:17:34,750 --> 01:17:37,835
- On mal šes? hodiny. Šes? hodiny nie.
- Farson- ove die?a?a.

664
01:17:37,919 --> 01:17:40,171
To je o najhorší ste si vôbec kedy ste zvládli,
nie je to?

665
01:17:40,255 --> 01:17:41,922
To bolo hrozné.

666
01:17:50,015 --> 01:17:56,187
"... koris?
Yamantaka, požieraeka cudzí sny"

667
01:18:58,583 --> 01:19:01,126
nevadí vám mi
mne sedenie blízko vás?

668
01:19:04,589 --> 01:19:06,924
eo robí sedenie tu všetok osamote?

669
01:19:08,802 --> 01:19:11,095
nie - ste dostali nejakého priate3a?

670
01:19:14,266 --> 01:19:15,933
Nie ste vy chlad?

671
01:19:21,273 --> 01:19:23,023
mám rád váš naberák.

672
01:19:25,694 --> 01:19:27,278
ve3mi ve3ký naberák.

673
01:19:29,698 --> 01:19:31,282
môže ja drža? jej?

674
01:19:32,450 --> 01:19:34,118
ja nezraním jej.

675
01:19:51,011 --> 01:19:52,678
eo vaše pákové meno?

676
01:19:55,181 --> 01:19:56,473
cirkevný otec.

677
01:20:01,521 --> 01:20:02,813
cirkevný otec.

678
01:21:01,790 --> 01:21:06,418
tu je nieeo nového.
Nieeo nového kompletne.

679
01:21:07,253 --> 01:21:09,713
nieeo pre prepracovanú chu?.

680
01:23:20,261 --> 01:23:22,429
zastaví! Bojte sa!

681
01:23:26,684 --> 01:23:29,478
2, 3, 4, 5,

682
01:23:29,562 --> 01:23:35,692
6, 7, 8, 9, 10...

683
01:28:37,161 --> 01:28:40,455
- ja práve som sledoval vás spíte.
- áno?

684
01:28:42,166 --> 01:28:45,168
vy ste mali zlé sny , nemá vy?

685
01:28:46,045 --> 01:28:47,963
Mmm, eíslo

686
01:28:49,132 --> 01:28:54,094
vy ste pozerali sa akoby boli ste.
Sú si istý, že vy ste neboli?

687
01:28:57,014 --> 01:29:01,268
- preeo si poi sem?
- ja som bol poslaný.

688
01:29:02,437 --> 01:29:05,772
- Farson?
- nie, mafia.

689
01:29:05,857 --> 01:29:06,982
ach.

690
01:29:12,780 --> 01:29:18,160
ja si myslím, že vy ste mali zlé sny
pretože vy obávate sa zomierania.

691
01:29:26,836 --> 01:29:30,505
- povedzte ja mýlim sa.
- ja nemusím.

692
01:29:33,384 --> 01:29:36,928
chceli by ste dareek? Mmm?

693
01:29:38,514 --> 01:29:40,265
áno, ja .

694
01:29:40,349 --> 01:29:43,935
Mmm, ja stavil vy by ste neodmietali dareek.
Ja bude som nestavil ešte nikdy si ne som odmietol dareek.

695
01:29:44,228 --> 01:29:46,396
nepovie mi
mne máte prezenené listiny tu tiež,

696
01:29:46,481 --> 01:29:48,690
rovnako ako táto nádherná poste3 a tento...

697
01:29:48,774 --> 01:29:50,609
teraz, zavrite vaše oei.

698
01:29:57,283 --> 01:29:58,992
- poi, zavrie? vaše oei.
- obaja?

699
01:29:59,076 --> 01:30:01,453
áno. Oboje spolu.

700
01:30:01,537 --> 01:30:04,122
- v rovnakom ease?
- ak sa vám 3úbi.

701
01:30:04,957 --> 01:30:06,833
To bolo žmurknutie inak, však?

702
01:30:07,752 --> 01:30:11,505
ja by som ne- by som nerobil to preto, aby vy.
Vy nepotrebujete povzbudenie.

703
01:30:12,632 --> 01:30:16,009
sú pripraví sa zatia3?
Ste pripravení na váš dar?

704
01:30:16,093 --> 01:30:17,135
áno.

705
01:30:17,220 --> 01:30:19,304
- nabudený?
- trochu nervózny.

706
01:30:20,806 --> 01:30:22,974
- žiadne klamanie.
- eísla

707
01:30:23,059 --> 01:30:24,226
vy viete Farson nápoje?

708
01:30:24,310 --> 01:30:28,104
je to bude chlpatému a malé?
Nieeo ja môžem zobra? domov?

709
01:30:28,189 --> 01:30:30,440
- eíslo Nehádajte.
- v poriadku.

710
01:30:37,323 --> 01:30:42,410
- mal som ialeko viac otázky pýta? sa vás, Max.
- brankársky zákrok ' spoluhláska m. Mal som pekný dar pre vás.

711
01:30:42,703 --> 01:30:46,039
dareek ktorý ešte nikdy si nevidel
ako pred.

712
01:30:46,123 --> 01:30:49,751
- stáva sa klobúkom, ja to viem.
- alebo som poeul ako.

713
01:31:02,682 --> 01:31:03,932
dobre...

714
01:31:07,812 --> 01:31:09,312
pekný dar?

715
01:31:11,524 --> 01:31:12,983
žiadne stanovisko.

716
01:31:14,860 --> 01:31:20,657
v poriadku. Ja som hral vašu hru.
Nejedol nie ve3mi dobrý, vy viete.

717
01:31:22,952 --> 01:31:24,578
- že áno ako môj dar?
- eíslo

718
01:31:24,662 --> 01:31:27,247
chceli by ste hra? moja hra teraz?

719
01:31:28,541 --> 01:31:30,917
v poriadku. To je eestné.

720
01:31:31,002 --> 01:31:32,836
To zvolalo Revenge.

721
01:31:33,754 --> 01:31:36,506
okrem teba musí pokraeova? v vašich oeiach otvori?.

722
01:31:37,341 --> 01:31:41,511
všetok však ? S3ubova? žiadne klamanie?
Vy nesmiete dokonca mrka?.

723
01:31:44,557 --> 01:31:45,932
skúsim.

724
01:31:48,477 --> 01:31:51,396
sleduje tento istý, ve3mi opatrne.

725
01:33:01,342 --> 01:33:05,679
' spôsobí teraz, chystám sa zachytáva? vás.

726
01:34:21,130 --> 01:34:23,173
mal ste rád tá hra?

727
01:34:24,508 --> 01:34:27,552
- je tento eakalo sa, že pracova? na moa?
- samozrejme.

728
01:34:51,285 --> 01:34:53,369
preeo ty ne- hovoríte so mnou?

729
01:34:55,080 --> 01:34:58,208
vy idete za vekmi bez reeí eoko3vek.

730
01:34:58,501 --> 01:35:00,960
niektorých 3udí hovorí, že ja hovorím prive3a.

731
01:35:02,880 --> 01:35:06,925
- Ko3ko je teraz hodín?
- o 2:00.

732
01:35:08,803 --> 01:35:11,471
- Hmm, 2:00?
- áno.

733
01:35:13,849 --> 01:35:17,769
- eo deo? Eo deo je to?
- To je nede3a.

734
01:35:19,021 --> 01:35:20,188
Hmm.

735
01:35:21,982 --> 01:35:27,612
- vy ste nedostali ve3mi dlho, máte?
- nie, nedlho.

736
01:35:27,738 --> 01:35:30,198
nie vy sa staráte? Naozaj.

737
01:35:33,786 --> 01:35:36,621
záležím mi na tom spôsobom, ale to musí by? uskutoenený.

738
01:35:38,582 --> 01:35:39,749
Hmm.

739
01:35:42,962 --> 01:35:44,838
preeo robí to?

740
01:35:46,340 --> 01:35:51,678
- preeo si prís??
- Na pýta? sa vás preeo budete to.

741
01:35:53,180 --> 01:35:55,390
- sú zvedavé?
- áno.

742
01:35:56,308 --> 01:36:02,355
- chorobná zvláštnos?, ktorú máte.
- ja nie je zvedavá. Ja práve som chcel naozaj som vedel.

743
01:36:03,774 --> 01:36:09,237
diecéza, ja neverím
že to, eo vy hovoríte každý je skutoený.

744
01:36:11,782 --> 01:36:13,533
predpokladám záležím mi na tom.

745
01:36:18,372 --> 01:36:23,334
to je preeo robím to,
' príeina nikto starostlivostí, nevidíte.

746
01:36:28,549 --> 01:36:33,136
za deo eas, ja budem na vrchu budovy.

747
01:36:35,180 --> 01:36:36,472
v srdci Londýna.

748
01:36:38,559 --> 01:36:39,893
vysoká, vysoká budova.

749
01:36:42,146 --> 01:36:45,106
3udia naspodku na ulici,

750
01:36:45,190 --> 01:36:48,943
rušná ulica. Bežiace tlaeenice 3udí.

751
01:36:52,114 --> 01:36:55,366
niekto všimnú? si mi
mne hore na strechu.

752
01:36:57,119 --> 01:36:59,746
vidí moa stojaci tam pripravený skoei?.

753
01:37:03,000 --> 01:37:08,129
potom oni bude všetok zaea? všimnú? si.
Zrazu ulica dostáva pomalá a pomalá,

754
01:37:08,213 --> 01:37:12,383
a oni všetci zastavia a oni sú všetok vzhliadnutie.

755
01:37:14,303 --> 01:37:18,139
"Neskoete, skoei?!"
To jedia eo oni všetok myslie?.

756
01:37:19,808 --> 01:37:24,062
oni sú zabúdajúci sami seba na chví3u
a oni dbajú o moa.

757
01:37:25,814 --> 01:37:31,986
oni sa starajú že ja práve by som zvalil
pree môj život do ulicu.

758
01:37:37,493 --> 01:37:39,118
potom ja skoeím.

759
01:37:39,662 --> 01:37:43,081
a to je pravda? To je všetko vy chcete?

760
01:37:44,541 --> 01:37:47,877
- Mmm- hmm.
- to je jediný dôvod, ktorý vy spravíte to?

761
01:37:51,382 --> 01:37:54,968
ktorý je ako sa to musí by?. Takto.

762
01:37:59,139 --> 01:38:01,057
To nie je k nieomu dos?.

763
01:38:01,892 --> 01:38:04,519
vy ste ve3mi pekní, Clio.

764
01:38:06,188 --> 01:38:09,774
- vy ste zmeníte tému.
- eíslo

765
01:38:14,989 --> 01:38:16,656
eo vy myslenie?

766
01:38:21,036 --> 01:38:24,580
ja premýš3am, že vy odlišujete sa od
eo oeakával som.

767
01:38:25,374 --> 01:38:27,208
- tak odlišný.
- ako?

768
01:38:30,671 --> 01:38:32,839
vy viete eo smia? sa.

769
01:38:33,674 --> 01:38:36,926
vy smejete sa veci, ktoré
mali by ste smia? sa.

770
01:38:39,013 --> 01:38:41,764
vy urobíte ma cíti? výborní.

771
01:38:44,059 --> 01:38:45,727
- to?
- Mmm.

772
01:38:50,024 --> 01:38:52,859
nevadí vám mi
mne dojemný vy?

773
01:38:54,903 --> 01:38:57,071
- eíslo
- žiadny?

774
01:38:58,240 --> 01:39:02,285
To je zázraené. Ako vy.

775
01:39:03,704 --> 01:39:05,121
ja 3úbim to.

776
01:39:11,170 --> 01:39:15,256
eo sa dejov? Vy pokraeujete chod pree.

777
01:39:16,759 --> 01:39:19,260
nie, nie.

778
01:39:22,556 --> 01:39:26,184
- vy ste istí?
- nie, ja práve zvažujem vaše oei.

779
01:39:29,188 --> 01:39:31,522
vzhliadnutie ako nádherný vy ste.

780
01:39:35,611 --> 01:39:39,155
- máte...
- eíslo

781
01:39:41,200 --> 01:39:44,202
vy ste najroztomilejšia žena kedy videl som.

782
01:39:44,495 --> 01:39:47,580
Mmm, videli ste mnoho žien?

783
01:39:49,500 --> 01:39:50,792
nieko3ko.

784
01:39:59,176 --> 01:40:01,427
Nie ste vy chystáte sa pobozka? ma?

785
01:40:06,225 --> 01:40:07,683
eo je to?

786
01:40:08,811 --> 01:40:10,103
Clio...

787
01:40:22,241 --> 01:40:24,325
ja... Ja neviem.

788
01:40:25,828 --> 01:40:29,872
tam je veci o ženách, ktoré
pripomenú vám vaše matky.

789
01:40:34,253 --> 01:40:35,878
vy rozumiete?

790
01:40:36,880 --> 01:40:41,509
nevadí. Naozaj, naozaj nevadí.

791
01:41:07,077 --> 01:41:11,998
Mmm. Eíslo Buite proste mierny. Prosím Vás. Dobre?

792
01:41:14,710 --> 01:41:18,504
Mmm. To je dobré, ktorý je lepší.

793
01:41:26,972 --> 01:41:30,349
- myslie? ve3a moa?
- ach, eíslo

794
01:43:18,834 --> 01:43:20,793
- Clio.
- áno?

795
01:43:25,299 --> 01:43:27,383
ja som chcel vzbudi? vy.

796
01:43:30,220 --> 01:43:31,595
ja som hore.

797
00:00:00,100 --> 00:00:00,100

798
01:43:42,858 --> 01:43:44,650
- sú?
- Mmm.

799
01:43:48,530 --> 01:43:50,406
budete opatrný?

800
01:43:53,702 --> 01:43:55,119
chceli by ste?

801
01:43:55,579 --> 01:44:00,207
práve pekný. Tak, takto pekný.

802
01:44:01,043 --> 01:44:03,627
dobre, nenechávajte ich dostanete vás, Max.

803
01:44:05,672 --> 01:44:07,965
nie, nenechám ich daj mi.

804
01:44:08,759 --> 01:44:12,720
nedôveruje ich, juj?

805
01:44:15,432 --> 01:44:17,558
ja zbožoujem vaše ruky.

806
01:44:23,857 --> 01:44:25,358
hebká ruky,

807
01:44:27,235 --> 01:44:28,736
silné povahy.

808
01:44:37,204 --> 01:44:40,373
nedostáva mäkký, prosím.

809
01:44:45,545 --> 01:44:47,922
ja nemôžem veri? som stal sa.

810
01:44:49,966 --> 01:44:52,468
ja môžem nie tak celkom veri? som stal sa.

811
01:44:55,222 --> 01:44:58,349
ja nemôžem bui. Ja nemôžem veri? som stal sa.

812
01:44:58,725 --> 01:45:03,187
To , Clio, že áno? Hmm? To sta? sa.

813
01:45:03,939 --> 01:45:05,439
áno, to .

814
01:45:10,362 --> 01:45:11,946
ach, miláeik.

815
01:45:16,326 --> 01:45:17,743
som unavený.

816
01:45:19,955 --> 01:45:21,205
ja viem.

817
01:45:22,207 --> 01:45:24,333
ja som skutoene, naozaj unavený.

818
01:45:24,709 --> 01:45:29,588
v poriadku, môj zlatý Clio, ja nechám, že vás spa?.

819
01:45:32,050 --> 01:45:33,884
ja budem pozera? sa po vás.

820
01:45:35,262 --> 01:45:37,596
ja budem chráni? vy v noci.

821
01:45:39,433 --> 01:45:43,018
zaspí. Spa?.

822
01:46:22,350 --> 01:46:24,477
dobrú noc, môj Clio.

823
01:46:26,354 --> 01:46:27,813
dobrú noc.

824
01:48:41,906 --> 01:48:45,743
- How'd to ís??
- v poriadku.

825
01:48:47,787 --> 01:48:50,789
- ako bolo to?
- To malo pravdu.

826
01:50:57,917 --> 01:50:59,626
vzbudí.

827
01:51:03,089 --> 01:51:04,631
vzbudí.

828
01:51:15,518 --> 01:51:16,810
prekristapána !

829
01:51:17,937 --> 01:51:20,606
- dobré ráno.
- To je ako armáda.

830
01:51:26,362 --> 01:51:29,448
- ako sa vám cíti? toto ráno?
- juj?

831
01:51:29,866 --> 01:51:32,284
- ako sa vám cíti? toto ráno?
- ach, výborne !

832
01:51:32,368 --> 01:51:35,537
pekná poste3, ktorú ste dostali tu, Farson.
Že používa? to sebe kedyko3vek?

833
01:51:35,622 --> 01:51:37,206
odporúeam to.

834
01:51:38,416 --> 01:51:41,835
- eo je to?
- poeítam tanier.

835
01:51:42,754 --> 01:51:47,049
preeo? Ooh, raoajky. Klobása, spájajte.

836
01:51:47,634 --> 01:51:50,177
ja 3úbim ich.
Ako vieš ja 3úbil klobása?

837
01:51:50,261 --> 01:51:52,805
- každý miluje klobása.
- áno?

838
01:51:55,350 --> 01:51:57,476
dobre, nie až ja .

839
01:51:58,561 --> 01:52:00,270
toto vyzerá dobre.

840
01:52:01,231 --> 01:52:02,940
iakuje vám, ocko.

841
01:52:09,155 --> 01:52:11,490
och. Muste ma? trochu kávy.

842
01:52:12,826 --> 01:52:15,410
vždy pije kávu kei ja vzbudím.

843
01:52:21,876 --> 01:52:23,710
och, to je trochu studené.

844
01:52:26,381 --> 01:52:27,965
Toro!

845
01:52:39,352 --> 01:52:41,103
býk je matvy.

846
01:52:42,856 --> 01:52:48,735
Senorita, dovo3te mi prezentova? vy
s ušami z môjho prvého býka.

847
01:52:50,488 --> 01:52:51,613
Ole!

848
01:52:52,240 --> 01:52:54,074
jedlo vaše raoajky.

849
01:52:56,578 --> 01:53:00,080
Farson, vy ste ve3mi deprimujúci
charakter niekedy.

850
01:53:01,249 --> 01:53:06,378
vy viete, vy ste dali mi dolu.
Ja neviem eo sa deje s vami?

851
01:53:06,671 --> 01:53:08,797
je práve žiadny humor.

852
01:53:10,466 --> 01:53:12,009
možno nie. Pozri ialší dar pre vás.

853
01:53:12,093 --> 01:53:13,927
táto káva- ove dostala žiadnu paru doháoajúcu.

854
01:53:14,012 --> 01:53:16,096
áno, pozrite sa na tieto klávesy.

855
01:53:17,724 --> 01:53:21,101
vy viete eo, celkom ialeko?
Problém je, že vy neskúšajte.

856
01:53:22,145 --> 01:53:24,146
vy neurobíte ma cíti? sa ako doma.

857
01:53:24,230 --> 01:53:25,314
vzh3ad v týchto klávesy.

858
01:53:25,398 --> 01:53:28,984
- musí sa uei? odpojuje sebe...
- chceli by ste Pozri sa na moa?

859
01:53:38,077 --> 01:53:41,705
teraz, tento prvý patentný k3úe otvára hlavné dvere.

860
01:53:42,707 --> 01:53:46,084
druhý jeden,
úrad, ktorý my sme povedali vám o.

861
01:53:47,337 --> 01:53:50,839
a dlho tento
otvorí dvere na strechu.

862
01:53:51,799 --> 01:53:53,008
tu.

863
01:53:56,012 --> 01:53:58,972
dobre, ak to urobí vás š?astný, ja bude.

864
01:54:04,896 --> 01:54:08,690
pozri už som mal dobré raoajky,

865
01:54:08,775 --> 01:54:12,194
dobrý spánok, ve3mi pekná poste3.

866
01:54:12,278 --> 01:54:16,365
ja cítim výborne !
A vy chcete mi
mne zoskoei? strechu?

867
01:54:17,033 --> 01:54:19,534
ktorý je eo vy ste kontrahovaní ,
to je eo budete .

868
01:54:19,619 --> 01:54:21,036
dnes je deo.

869
01:54:21,120 --> 01:54:23,705
vy chcete mi
mne umrie? na pokazený žalúdok?

870
01:54:26,167 --> 01:54:27,292
juj?

871
01:54:31,464 --> 01:54:35,342
vy ste robí ma strati? moju chu? do jedla.
Áno, vy ste.

872
01:54:52,610 --> 01:54:54,403
vy ste opatrní, môj priate3.

873
01:54:54,487 --> 01:54:58,907
vy chcete buite ve3mi opatrní. Oni stále myslia, že
vy ste bežiaci príliš skutoený vytvori?, vy viete.

874
01:54:58,992 --> 01:55:01,451
tieto naposledy nieko3ko týždoov,
už som mal dos? dobrý rozpad na vás.

875
01:55:01,536 --> 01:55:04,287
nie je tam nie ve3mi viac - menej vy
ja neviem.

876
01:55:04,372 --> 01:55:07,499
nie ve3mi ve3ká eas? toho
teší alebo teší moa.

877
01:55:07,583 --> 01:55:10,210
nie, nemyslím si, že to .

878
01:55:10,294 --> 01:55:14,589
To nie. Máš pravdu celkom.
'' Spôsobi?, že vy sklamete, plesknutie.

879
01:55:14,674 --> 01:55:17,467
- tovar.
- monumentálne plesknutie všetkých dôb.

880
01:55:18,428 --> 01:55:20,887
eo už si niekedy robený?
Eo už si niekedy dosiahnutý?

881
01:55:22,306 --> 01:55:26,768
Tvoj úprimnos?, vaša sloboda,
kde jete ten ste dostali vy? Nikde.

882
01:55:26,853 --> 01:55:28,562
raoajky v posteli.

883
01:55:30,815 --> 01:55:34,401
vy ste pricestovali do mojich dverí, žobrota za pomoc.

884
01:55:34,902 --> 01:55:39,197
- ach, to je trochu silný, nie je to?
- To je skutoené.

885
01:55:40,241 --> 01:55:45,328
kde máte idete do? Nikde.
Vy ste prišli do moa, všetok však ? Ja nazdhromaždil sa vy.

886
01:55:45,413 --> 01:55:48,582
- a preeo? '' Spôsobi? nemôžeš si urob to sám.
- ' príeinu váš ve3ký srdce.

887
01:55:48,624 --> 01:55:50,584
nemohlo si urob to sám
pretože ešte nikdy si ne nebolo schopný

888
01:55:50,626 --> 01:55:52,878
ukonei? eoko3vek váš vlastný.

889
01:55:52,962 --> 01:55:55,213
ešte nikdy si ne neukoneilo vôbec nie.

890
01:55:55,298 --> 01:55:59,426
My sme boli k vášmu dom,
že ulízaný malá kôloa vy nazývate cestu.

891
01:55:59,469 --> 01:56:04,556
My sme videli špinavé f3aše na mlieko, prázdna,
strašná prázdnota celej veci.

892
01:56:05,141 --> 01:56:09,144
všetky vaša úprimnos?, všetky vaša nádej
nemá vy nikde.

893
01:56:09,270 --> 01:56:12,481
v vašich 20 nepárnych rokoch, eo máte
ste dosiahli? Nie, úplne nie.

894
01:56:12,565 --> 01:56:14,483
vy ste museli prís? jaeavý za pomoc.

895
01:56:15,401 --> 01:56:18,820
v poriadku, ja som dal, že tomu k tebe.
Teraz, eo je to skutoene chcete?

896
01:56:20,406 --> 01:56:23,825
vy hovoríte slobodu. V poriadku, to nie je skutoený.

897
01:56:23,910 --> 01:56:29,915
eo vy naozaj si prajete, môj priate3, je sláva
v vašom vlastnom malom, súcitnom spôsobe, , že áno? Sláva!

898
01:56:29,999 --> 01:56:35,003
, že áno? Vy ste tak pravdovravný, vy ste tak úprimný,
vy ste tak úprimní. Ís? ialej, odpovedzte moa!

899
01:56:35,088 --> 01:56:38,673
a je tá, áno, sláva. Vy viete eo sláve je?

900
01:56:38,800 --> 01:56:41,134
pätolizaestvo 3udí, ktorých vy opovrhujete.

901
01:56:41,177 --> 01:56:43,929
a to môže by? vyrábané.
Ja som vyrábal to!

902
01:56:44,013 --> 01:56:46,139
nemyslí, že vy ste hrdina.

903
01:56:47,433 --> 01:56:51,353
vy ste nie takí. Neverte
vaše vlastné nadpisy, ja som urobil ich.

904
01:56:51,437 --> 01:56:54,189
vy nie ste nie. Zbytoený nie!

905
01:56:54,315 --> 01:56:57,651
vy emáranica na vode
celom vašom živote zatia3.

906
01:56:57,693 --> 01:57:00,987
teraz nieeo pozitívny!
Preveite toto!

907
01:57:02,031 --> 01:57:05,951
' príeina máte myslel si pre jediný moment
eo sa môže sta? ak vy ste robili nie?

908
01:57:06,035 --> 01:57:08,203
kto ste dostali idete do?
Kde je vaša budúcnos??

909
01:57:08,287 --> 01:57:11,540
kde sú tvoj priatelia,
vaše peniaze, váš talent?

910
01:57:12,875 --> 01:57:14,376
dobre, eo sa stalo k tebe?

911
01:57:15,837 --> 01:57:19,840
obsadenie domu mimo na Embankment,
žobrota za peniaze.

912
01:57:19,882 --> 01:57:22,384
v poriadku v lete,
nie tak pekný v zime.

913
01:57:22,510 --> 01:57:24,386
špiní sa postele domy.

914
01:57:26,222 --> 01:57:30,225
kde sú všetky vaše chytrý posmechy teraz? Uplynulý?

915
01:57:31,227 --> 01:57:33,520
nedostalo ve3a skúsi? hovori? eoko3vek.

916
01:57:34,230 --> 01:57:36,857
a dobier veci príliš pre zmenu.

917
01:57:37,233 --> 01:57:41,403
zoberie dobrý, jasný vzh3ad v sebe.
Kde sú vaše úspechy?

918
01:57:42,071 --> 01:57:45,657
vy ste mladí. Eo máte ste urobili? Nie.

919
01:57:45,741 --> 01:57:49,369
a to je všetok vy súhlasíte,
demoláciu zadarmo práca,

920
01:57:49,412 --> 01:57:51,163
pretože vy nedovediete eoko3vek vaši vlastní.

921
01:57:51,247 --> 01:57:55,584
nemôžete prispie?.
Vy neprispejete, že? Že?

922
01:57:56,419 --> 01:57:58,879
vy viete nieeo? To nie je k nieomu dos?.

923
01:57:58,921 --> 01:58:03,091
To nie je práve spoloenos? ktorú je zlý, to je vy!
Vy musíte eelíte tomu!

924
01:58:04,260 --> 01:58:06,219
šírka cez s týmto!

925
01:58:07,889 --> 01:58:11,516
a potom vy môžete prinajmenšom
ste dosiahli nieeo. Samovražda.

926
01:58:13,603 --> 01:58:17,689
a ialšia zábavná vec,
tie básne z váš.

927
01:58:18,441 --> 01:58:23,278
My sme našli celú zásuvku plnú im, že,
a oni sú ve3mi, ve3mi zábavní.

928
01:58:24,030 --> 01:58:26,948
ale ja si myslím, že predtým, než ja eítam jeden,
mali by sme bývali publikum.

929
01:58:27,074 --> 01:58:29,075
Clio! Vstúpte sem!

930
01:58:59,148 --> 01:59:01,983
toto je báseo. Milostná báseo.

931
01:59:04,153 --> 01:59:06,279
zvedavý za týchto okolností.

932
01:59:09,492 --> 01:59:12,994
"Tam je tmavý dym pod vaša koža

933
01:59:13,079 --> 01:59:19,084
"ktorý padá ako rosenie
ako to cíti prvé lúee môjho pohladenia.

934
01:59:21,170 --> 01:59:26,299
"Slnko zastaví sa za pomalou- otoenou
jaskyoou vášho vlasu

935
01:59:27,510 --> 01:59:31,471
"a prenasleduje zotrvávajúce lístie vašich oeí.

936
01:59:33,599 --> 01:59:37,686
"Úsvit klesa? údolie vašich stehenná svalovín.

937
01:59:37,770 --> 01:59:41,940
"A potom, nasledovaný mojím nekoneeným tieoom,

938
01:59:43,526 --> 01:59:47,153
"Ja pres?ahujem sa do hmiel z našej úzkosti. "

939
01:59:56,289 --> 02:00:00,625
ja nazývam to zvedavou básoou pretože,
vidíte, v tom ease poet písali to,

940
02:00:00,710 --> 02:00:02,377
on bol panna.

941
02:00:16,809 --> 02:00:19,561
ja som prekvapený nie ste š?astný dnes, môj drahý.

942
02:00:19,645 --> 02:00:24,566
Ona práve dostala skôr ve3ký bonus.
Osemdesiat guineas presne povedané.

943
02:00:26,736 --> 02:00:29,237
eo myslí?
- ach, to je jej obvyklý poplatok

944
02:00:29,363 --> 02:00:31,406
pre zmäkeovanie hore zložitého klient.

945
02:00:33,242 --> 02:00:35,827
posledný noený klient bol zložitý.

946
02:00:36,245 --> 02:00:39,247
a skôr nemotorný, príliš, ja verím, že vy ste povedali.

947
02:00:39,999 --> 02:00:41,416
že áno?

948
02:01:03,898 --> 02:01:05,523
nie so mnou.

949
02:01:20,039 --> 02:01:37,138
Clio.

950
02:01:51,070 --> 02:01:52,529
Clio!

951
02:02:05,376 --> 02:02:07,001
Clio.

952
02:02:39,577 --> 02:02:41,411
preeo?

953
02:02:41,495 --> 02:02:44,956
preeo, Clio?

954
02:02:46,709 --> 02:02:47,834
preeo?

955
02:02:48,711 --> 02:02:50,211
preeo?

956
02:03:05,269 --> 02:03:07,395
Clio!

957
02:05:31,498 --> 02:05:34,542
poi. Tam je skutoene žiadny bod v
flákajúci sa teraz.

958
02:05:52,519 --> 02:05:55,313
ja neviem o tebe, ale ja cítim sa smädný.

959
02:05:55,939 --> 02:05:58,149
- vypime si nieeo.
- kde?

960
02:05:58,692 --> 02:06:01,444
ach, ja neviem. Kdeko3vek chcete.
Máme auto.

961
02:06:01,528 --> 02:06:03,780
tam nie je nikde naozaj, jetam?

962
02:06:03,864 --> 02:06:06,866
- eo myslí, "tam nie je nikde"?
- dobre, to je nede3a.

963
02:06:07,701 --> 02:06:10,036
ach, áno. Tak to je.

964
02:06:12,122 --> 02:06:15,041
dobre, mohli sme ís? spä? do kancelárie.
Množstvo nápoja tam.

965
02:06:15,417 --> 02:06:16,584
áno.

966
02:06:20,589 --> 02:06:22,215
dobre, poi, poime.

967
02:07:08,554 --> 02:07:15,727
"Ach, tenké bengálske askety zbožoujúci Kali matka,

968
02:07:15,811 --> 02:07:19,605
"neschopný konalo s noenou morou lebky.

969
02:07:19,690 --> 02:07:24,736
"Ach, sa, pod vaším búšením nohy.

970
02:07:25,696 --> 02:07:31,367
"Áno, ja som, že závitová duša

971
02:07:31,452 --> 02:07:35,538
"pod pätou démon kone,

972
02:07:36,039 --> 02:07:41,878
"Ja som, že muž chvenie lisuje v dávidle

973
02:07:41,962 --> 02:07:45,965
"a tranz v bambusových vekoch,

974
02:07:46,049 --> 02:07:52,388
"pupok opitý otvorí eervenými rukami
z zdvorilý Chinamen deti.

975
02:07:52,473 --> 02:07:58,811
"Príite sladko teraz spä? do sa

976
02:07:59,146 --> 02:08:01,189
"ako som bol. "

977
02:08:08,071 --> 02:08:09,447
ticho!

978
02:12:14,443 --> 02:12:18,362
neobávaj sa pozerá sa!
Nie je tam nie záležitos? so mnou!

979
02:12:26,163 --> 02:12:30,416
eo sa dejov?
Ste videli kedy nadanie pred?

980
02:12:40,844 --> 02:12:42,219
moe mimo.

981
02:12:54,983 --> 02:12:57,526
prajem si tam bolo vojna.

982
02:12:58,653 --> 02:13:06,494
Kristus, prajem si tam bol vojna.

983
02:13:59,756 --> 02:14:02,091
ako do pekla vy, priatelia?

984
02:14:02,175 --> 02:14:06,428
Max, muž,
hrdina, ktorú máte všetok bola eakanie na.

985
02:14:06,513 --> 02:14:10,141
toto je deo! Toto je všetko eo zostane toho!

986
02:14:10,350 --> 02:14:12,852
chystám sa to napokon.

987
02:14:13,061 --> 02:14:17,064
nebolo lož, ktorú vy ste poeuli alebo ste eítali,
toto je pravda,

988
02:14:17,149 --> 02:14:20,276
nová móda, nové riešenie.

989
02:14:20,360 --> 02:14:26,323
a, Farson, že poeu? ja tiež?
Toto je pre teba viac než moa.

990
02:14:26,491 --> 02:14:31,620
v poriadku, poeúva? ma, vy vypredané škrupiny!
Chystám sa urobi? to.

991
02:14:31,830 --> 02:14:33,622
neexistuje žiadny vo3ba!

992
02:14:34,291 --> 02:14:37,918
- vy malá škvrnka pokúšajúci sa prejs? dolu tam...
- Oi! Držte to! Držte... Eakajte minútu!

993
02:14:38,003 --> 02:14:40,004
...poi! Povedzte nieeo!

994
02:14:41,214 --> 02:14:43,132
úboeie ialej, vy idiot!

995
02:14:43,216 --> 02:14:46,093
- vystúpi mi
mne! Pus?te moje!
- bra? veci na 3ahkú váhu!

996
02:15:04,112 --> 02:15:07,698
vystúpi! Eo robíš?
Pus?te moje!

997
02:15:10,744 --> 02:15:12,620
pre boží pre!

998
02:15:20,962 --> 02:15:22,546
nemôže práve skoei??

999
02:15:22,631 --> 02:15:24,173
ach, žiadny! Ja som...

1000
02:16:19,813 --> 02:16:21,313
Clio!

1001
02:16:22,941 --> 02:16:24,400
Clio.

1002
02:16:24,484 --> 02:16:27,194
uteeie z moa. Neblížte sa mi
mne.

1003
02:16:42,627 --> 02:16:44,503
bojí sa!

1004
02:16:53,346 --> 02:16:55,264
- Clio, eakajte.
- nechajte mne!

1005
02:16:55,724 --> 02:16:56,807
Clio!

1006
02:17:04,024 --> 02:17:05,482
koho vy?

1007
02:17:07,068 --> 02:17:10,279
ja nechcem eoko3vek robi? s toto.
Rozumiete?

1008
02:17:16,453 --> 02:17:19,663
eo sa dejov s vami, Clio?
Nerozumiem.

1009
02:17:19,748 --> 02:17:23,709
einím naozaj musie? poveda? vám, vy hlúpy muž?

1010
02:17:23,793 --> 02:17:26,462
ja nie som obyeajne hlúpy.
Povedzte mi
mne eo sa dejom.

1011
02:17:26,546 --> 02:17:28,630
preeo ste chovajúce sa ako toto?
Ja som nikdy som nevidel, že vy ako toto.

1012
02:17:28,715 --> 02:17:34,136
eo si myslíte vy spravíte?
Eo si myslíte vy spravíte? Vy ste...

1013
02:17:49,069 --> 02:17:51,820
preeo musel si... Preeo musel si...

1014
02:18:01,873 --> 02:18:04,750
tam je nieeo iné, nie je tam?
Nie nie je na nieeo iné?

1015
02:18:06,211 --> 02:18:08,087
- vy nemysleli ja...
- som nemohol, vidíte, pretože ja...

1016
02:18:09,381 --> 02:18:10,631
dokoneí eo?

1017
02:18:11,383 --> 02:18:12,925
preeo? Preeo? Eo je to?

1018
02:18:15,428 --> 02:18:17,554
nie nie je na? Nie nie je na?

1019
02:18:19,224 --> 02:18:23,769
ach nie, vy nie. Tam ste nieeo
vy naozaj starostlivos? o, nie je tam?

1020
02:18:25,230 --> 02:18:27,564
je to mi
mne? Je to?

1021
02:18:29,109 --> 02:18:31,151
- Clio...
- že dbáte o moa?

1022
02:18:31,236 --> 02:18:35,364
- preeo ste chovajúce sa ako toto zrazu?
- že dba? o moa?

1023
02:18:36,241 --> 02:18:38,242
- že?
- vy viete, že ja .

1024
02:18:38,326 --> 02:18:41,286
- vy , nie vy?
- áno.

1025
02:18:41,788 --> 02:18:46,792
povedzte, dolu tam.
Povedzte mi
mne vy dbáte o moa.

1026
02:18:46,876 --> 02:18:50,921
- eo myslí?
- na kolená, Farson, a poveda? mi
mne.

1027
02:18:51,005 --> 02:18:55,384
- Clio, žiadny! Nie takého, nie v nenávisti.
- na kolená!

1028
02:18:58,972 --> 02:19:00,305
dostane 3ahni !

1029
02:19:10,483 --> 02:19:11,900
vy svioa!

1030
02:19:18,950 --> 02:19:20,492
bozká moju nohu.

1031
02:19:21,494 --> 02:19:25,330
- Clio...
- bozká moju nohu, vy tuená svioa!

1032
02:19:34,632 --> 02:19:36,008
ach, vy...

1033
02:19:44,350 --> 02:19:48,437
To nechcelo nie. Viete, že?

1034
02:19:49,731 --> 02:19:51,773
To neznamená vec.

1035
02:19:53,318 --> 02:19:55,194
vy ste na jedno kopyto.

1036
02:19:55,528 --> 02:20:00,866
nie je... Nie je jedna osoba
ktorá naozaj...

1037
02:20:40,240 --> 02:20:43,659
Prestao! Prestao!
Žiadny! Zastavte! Žiadny! Prestao! Žiadny!

1038
02:20:44,494 --> 02:20:48,622
ach, Boh, ja chcem ís? domov!

1039
02:20:48,706 --> 02:20:50,999
ja chcem zaenite !

1040
02:20:54,337 --> 02:20:58,131
ach, ja nie som! Ja nie som! Ja nie som v závada!

1041
02:21:16,317 --> 02:21:19,903
ja chcem zaenite ! Dovo3te mi mimo!

1042
02:21:19,988 --> 02:21:24,241
nemôžete vyjs? von.
- ja chcem zaenite ! Dovo3te mi mimo!

1043
02:21:24,325 --> 02:21:25,576
nemôžete vyjs? von!

1044
02:21:25,660 --> 02:21:28,370
ja chcem zaenite !

1045
02:21:28,454 --> 02:21:33,041
vy vyberiete! Vy ste vo3ba, že áno?

1046
02:21:33,126 --> 02:21:34,876
haló ! Haló !

1047
02:21:34,961 --> 02:21:38,297
áno, ja som! Áno, ja som!

1048
02:21:39,305 --> 02:21:45,214
Ohodnoť tieto titulky na www.osdb.link/6dps9
Pomôžeš ostatným pri rozhodovaní.