Shinobi no kuni - Slovak subtitles [Download .srt file]

1
00:00:05,100 --> 00:00:10,100
preklad mindhunter29

2
00:00:12,000 --> 00:00:18,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

3
00:01:18,380 --> 00:01:21,910
MOMOJI SANDAYUU,
VRCHNÝ NINJA KLANU IGA


4
00:01:26,510 --> 00:01:30,540
SHIMOYAMA KAI,
VRCHNÝ NINJA KLANU IGA


5
00:02:29,720 --> 00:02:32,150
Tak poďte! Len do toho!

6
00:02:33,900 --> 00:02:35,025
Čo sa deje?!

7
00:02:35,126 --> 00:02:37,165
SHIMOYAMA HEIBEE,
PRÁVOPLATNÝ DEDIČ RODINY SHIMOYAMA


8
00:02:37,200 --> 00:02:39,260
Veľký brat!

9
00:02:39,890 --> 00:02:41,645
Je to bitka s Momojim!

10
00:02:41,680 --> 00:02:43,730
Stalo sa niečo medzi
nami a rodom Momoji?

11
00:02:45,030 --> 00:02:46,055
Neviem!

12
00:02:46,060 --> 00:02:47,385
Je to hlúposť.

13
00:02:47,420 --> 00:02:49,420
Je to ďalšia z vašich
drobných potýčok?

14
00:02:49,455 --> 00:02:51,500
- Otče!
- Nabiť pušky!

15
00:02:52,340 --> 00:02:54,160
Vystreľte šípy!

16
00:02:57,430 --> 00:02:58,670
Veliteľ.

17
00:02:59,530 --> 00:03:02,380
Možno by sme mali tentoraz ustúpiť.

18
00:03:04,070 --> 00:03:07,460
Brána sa už každú chvíľu otvorí.

19
00:03:16,580 --> 00:03:17,640
Čo je to?

20
00:04:13,520 --> 00:04:15,110
Prekliaty dym.

21
00:04:18,470 --> 00:04:20,465
MUMON, ZNAMENÁ TO "NIKTO",
DOSLOVNE "ŽIADNA BRÁNA"


22
00:04:20,500 --> 00:04:22,620
Preňho neexistuje
nič také ako zavretá brána.

23
00:04:22,655 --> 00:04:25,650
Preto ho volajú Mumon.

24
00:04:25,685 --> 00:04:27,900
Brána je otvorená.

25
00:04:27,920 --> 00:04:31,850
- Útok!
- Útok!

26
00:04:47,730 --> 00:04:49,080
To je ono.

27
00:04:49,530 --> 00:04:52,780
Obklopte ma. Zaistite moju ochranu.

28
00:04:56,240 --> 00:04:57,890
Nuž, to je z mojej strany všetko.

29
00:04:58,340 --> 00:05:00,115
Zase si prišiel iba otvoriť bránu?

30
00:05:00,150 --> 00:05:03,840
Áno, ak sa dostanem
do šermovačky, mohli by ma zabiť.

31
00:05:04,120 --> 00:05:08,840
Zabi mladšieho brata
Shimoyamu Heibeeho, Jirobeeho.

32
00:05:10,880 --> 00:05:13,990
Zaplatím ti 30 eirakusen.

33
00:05:18,560 --> 00:05:20,040
40.

34
00:05:23,000 --> 00:05:24,570
50.

35
00:05:28,530 --> 00:05:30,515
- 100!
- Tak dobre.

36
00:05:31,260 --> 00:05:32,880
Požičaj mi to na chvíľu.

37
00:05:41,590 --> 00:05:42,940
Neuveriteľné.

38
00:05:44,160 --> 00:05:45,460
Veľký brat!

39
00:05:46,240 --> 00:05:47,725
Nebudeš bojovať?

40
00:05:47,760 --> 00:05:49,760
Ak spojíme naše sily,
mohli by sme zahubiť

41
00:05:49,761 --> 00:05:51,760
všetkých týchto mužov z rodu Momoji.

42
00:05:52,560 --> 00:05:53,890
Jirobee.

43
00:05:54,530 --> 00:05:57,220
Aj nepriateľ má deti a rodičov.

44
00:05:59,390 --> 00:06:01,810
Človek by nemal zabíjať bez rozmyslu!

45
00:06:12,150 --> 00:06:13,780
- Mumon!
- To je Mumon!

46
00:06:29,420 --> 00:06:30,690
Útok!

47
00:06:47,110 --> 00:06:49,000
Nezahrávaj sa so mnou.

48
00:06:52,350 --> 00:06:58,210
Kawa!

49
00:06:58,680 --> 00:07:00,765
Je to Kawa!

50
00:07:00,800 --> 00:07:04,710
- Je to Kawa!
- Je to Kawa!

51
00:07:08,250 --> 00:07:10,445
Čo je blázon?

52
00:07:10,480 --> 00:07:12,640
Je to Kawa.

53
00:07:34,820 --> 00:07:36,680
Také naťahovačky.

54
00:07:47,950 --> 00:07:49,775
Prestaňte!

55
00:07:49,810 --> 00:07:53,970
Nesmieš bojovať!
Nie si preňho žiadny súper!

56
00:07:55,010 --> 00:07:56,630
Čože?

57
00:09:03,710 --> 00:09:05,080
Do čerta s tebou!

58
00:09:22,800 --> 00:09:25,020
Čo to má byť?! Hej!

59
00:09:25,400 --> 00:09:26,960
No tak!

60
00:09:29,100 --> 00:09:30,630
Choď po ňom!

61
00:09:30,665 --> 00:09:32,160
Do toho!

62
00:09:32,570 --> 00:09:35,010
Nerob to, Jirobee!

63
00:09:38,340 --> 00:09:41,570
Čo ty môžeš vedieť. Si Jirobee.

64
00:10:08,220 --> 00:10:11,440
KAWA ZNAMENÁ "RIEKA"

65
00:10:17,120 --> 00:10:18,865
Jiro...

66
00:10:18,900 --> 00:10:21,520
Jirobee. Jirobee!

67
00:10:24,120 --> 00:10:25,950
Bratku...

68
00:10:47,570 --> 00:10:48,970
Nuž,

69
00:10:49,260 --> 00:10:50,970
to je z mojej strany všetko.

70
00:10:53,480 --> 00:10:56,490
Mumon, ty bastard!

71
00:11:04,770 --> 00:11:07,735
Si rýchly.

72
00:11:07,770 --> 00:11:10,700
Ty sukin syn.

73
00:11:11,080 --> 00:11:13,170
Kvôli čomu zúriš?

74
00:11:34,780 --> 00:11:38,860
Hej! Shimoyama!

75
00:11:41,540 --> 00:11:43,190
Sandayuu!

76
00:11:43,300 --> 00:11:47,850
Zaznel signál pre zhromaždenie
Rady 12 rodov! Odvolajme bitku!

77
00:11:47,885 --> 00:11:51,590
Čo ty na to?
Nechceš ísť do Heirakuji spoločne?

78
00:11:51,625 --> 00:11:53,900
Ako dlho v tom budeš pokračovať?

79
00:11:59,180 --> 00:12:00,520
Otče!

80
00:12:01,560 --> 00:12:03,460
Jirobee je mŕtvy.

81
00:12:03,495 --> 00:12:05,360
A čo s tým?

82
00:12:05,630 --> 00:12:08,170
Bol to predsa tvoj syn!

83
00:12:10,440 --> 00:12:14,070
Druhý syn nie je hoden
viac než najnižší ninja.

84
00:12:14,760 --> 00:12:17,770
Prečo si rozčúlený, že
zabili najnižšieho ninju?

85
00:12:30,930 --> 00:12:35,790
Tu ma vychovali, v zemi Shinobi.

86
00:12:37,290 --> 00:12:40,950
Už dlhú dobu tu stále
prichádzalo k drobným potýčkam.


87
00:12:40,985 --> 00:12:43,920
Bol zabitý bezpočet ľudí.

88
00:12:44,730 --> 00:12:49,170
Muži, čo nemali o ľuďoch
veľkú mienku. Neboli to ľudia.


89
00:12:49,460 --> 00:12:53,380
Boli to šelmy ako tigre a vlky.

90
00:12:53,750 --> 00:12:58,810
Ostatné provincie ich
nazývali Kmeň divokých šeliem.


91
00:13:01,230 --> 00:13:03,390
Prečo som

92
00:13:03,730 --> 00:13:07,120
s týmito šialenými bláznami?

93
00:13:12,290 --> 00:13:16,320
Práve som si to plne uvedomil.

94
00:13:21,290 --> 00:13:24,520
Títo ľudia

95
00:13:26,460 --> 00:13:29,590
sa nechovajú ako ľudia.

96
00:13:42,650 --> 00:13:43,845
PROVINCIA IGA

97
00:13:43,880 --> 00:13:48,320
Ale je len otázkou času,
než bude táto zem Shinobi zničená.


98
00:13:50,450 --> 00:13:51,610
PROVINCIA OWARI

99
00:13:51,611 --> 00:13:54,250
Najvyšší vládca v týchto
turbulentných časoch Oda Nobunaga


100
00:13:54,251 --> 00:13:57,990
si podrobil všetky
provincie obklopujúce Igu.


101
00:13:58,610 --> 00:14:04,000
V súčasnosti jeho zlé pazúry
dosiahli k susednej provincii Ise.


102
00:14:04,120 --> 00:14:06,090
PROVINCIA ISE

103
00:14:06,091 --> 00:14:10,209
Na pol ceste do provincie Ise
im Nobunaga vnútil svoju moc tak,


104
00:14:10,210 --> 00:14:12,180
že nechal vládnucu rodinu Kitabatake

105
00:14:12,181 --> 00:14:15,650
skrz sobáš adoptovať
svojho druhého syna Nobukacua.


106
00:14:15,651 --> 00:14:18,350
KITABATAKE NOBUKACU,
DRUHÝ SYN ODU NOBUNAGU


107
00:14:18,960 --> 00:14:20,350
Prepáčte.

108
00:14:35,650 --> 00:14:37,660
KITABATAKE TOMONORI,
VLÁDCA PROVINCIE ISE


109
00:14:37,661 --> 00:14:41,450
Meškáš, môj drahý zať.

110
00:14:42,020 --> 00:14:44,920
Od chvíle,
keď si prišiel do môjho domu,

111
00:14:44,921 --> 00:14:48,120
som vedel, že tento deň nastane.

112
00:14:49,510 --> 00:14:51,250
Avšak...

113
00:14:51,820 --> 00:14:54,050
Daizen, Sakyonosuke.

114
00:14:54,151 --> 00:14:55,940
BÝVALÍ VAZALI KITABATAKE
HEKI DAIZEN, NAGANO SAKYONOSUKE


115
00:14:55,941 --> 00:15:01,170
Schopní bojovníci, ktorí vzdorovali
Odovi, keď ešte boli na mojej strane.

116
00:15:01,171 --> 00:15:03,810
Nečakal som, že máte tú drzosť
ukázať sa v mojej prítomnosti.

117
00:15:06,060 --> 00:15:09,240
Medzitým, kde je Malý baklažán?

118
00:15:10,220 --> 00:15:12,890
Počkaj, o čom to hovoríš?

119
00:15:13,630 --> 00:15:15,170
Prestaňte predstierať nevedomosť.

120
00:15:15,400 --> 00:15:17,370
Vec, o ktorej sa hovorí, že je
hodna toľko, ako postaviť hrad,

121
00:15:17,371 --> 00:15:19,720
nádoba na čaj hodna 10 tisíc kanov.

122
00:15:19,880 --> 00:15:25,880
Ak ju dobrovoľne odovzdáte,
zaistím, že sa vám nestane nič neblahé.

123
00:15:27,460 --> 00:15:30,060
Zmieňuješ toto?

124
00:15:41,380 --> 00:15:44,390
Dobre. Napokon máte dobré srdce.

125
00:15:49,480 --> 00:15:50,860
Ty lotor...

126
00:15:51,010 --> 00:15:52,840
Čo sa deje?

127
00:15:52,841 --> 00:15:55,370
Tak poď, nech to máme za sebou.

128
00:15:56,070 --> 00:15:57,780
Zadržte!

129
00:16:00,250 --> 00:16:02,400
Daizen!

130
00:16:03,490 --> 00:16:07,520
Na čo čakáš, Daizen?
Nepočul si môj rozkaz?

131
00:16:11,400 --> 00:16:13,180
Ja to urobím!

132
00:16:22,870 --> 00:16:25,610
Ukáž svoju zručnosť, Sakyonosuke!

133
00:16:25,970 --> 00:16:27,560
Áno!

134
00:17:20,760 --> 00:17:21,990
Daizen!

135
00:17:22,410 --> 00:17:24,970
Nepomôžeš Sakyonosukemu!?

136
00:17:26,150 --> 00:17:30,120
Môže človek zabiť
svojho bývalého pána!?

137
00:17:54,580 --> 00:17:56,460
Sakyonosuke!

138
00:17:56,820 --> 00:17:58,690
Nehýb sa!

139
00:18:22,520 --> 00:18:24,260
Daizen!

140
00:18:41,090 --> 00:18:43,450
Daizen, dobre počúvaj.

141
00:18:47,800 --> 00:18:49,560
Odteraz

142
00:18:49,790 --> 00:18:53,090
bude Ise pod Odovou vládou.

143
00:18:54,020 --> 00:18:58,650
Ak mu budete slúžiť ako vazali,

144
00:18:59,070 --> 00:19:03,970
majte napamäti mier a blaho ľudu Ise.

145
00:19:10,620 --> 00:19:15,120
Tentoraz budeš s klanom Oda.

146
00:19:17,230 --> 00:19:18,830
Pane.

147
00:19:32,660 --> 00:19:35,440
Pane!

148
00:19:48,760 --> 00:19:50,500
Nie...

149
00:19:52,860 --> 00:19:55,480
Môj otec nie!

150
00:20:02,450 --> 00:20:04,030
Prestaňte, prosím!

151
00:20:10,280 --> 00:20:12,470
Čo si myslíš, že urobíš svojmu mužovi?!

152
00:20:12,505 --> 00:20:16,120
Nikdy som ťa
nepovažovala za svojho muža!

153
00:20:16,155 --> 00:20:18,120
Ja takisto nie!

154
00:20:19,080 --> 00:20:21,125
Priprav sa na smrť!

155
00:20:21,160 --> 00:20:23,170
Vaša milosť!

156
00:20:30,280 --> 00:20:32,740
Uhni, Daizen!

157
00:21:10,940 --> 00:21:15,760
HEIRAKUJI, HORA UENO, PROVINCIA IGA

158
00:21:16,060 --> 00:21:18,700
Ak Ise prejde pod Odovu nadvládu,

159
00:21:18,780 --> 00:21:22,110
čoskoro bude akiste
nasledovať aj naša provincia.

160
00:21:22,980 --> 00:21:26,570
RADA 12 RODOV
VRCHNÝCH NINJOV KLANU IGA

161
00:21:26,605 --> 00:21:28,960
- Uzura.
- Áno.

162
00:21:29,050 --> 00:21:34,120
Kto zabil Kitabatakeho Tomonoriho?

163
00:21:34,155 --> 00:21:37,910
Domnievam sa, že Daizen.

164
00:21:38,210 --> 00:21:39,270
Čo?

165
00:21:39,290 --> 00:21:43,820
Ak to bol Daizen, ten bol
Tomonoriho bývalý vazal, však?

166
00:21:43,855 --> 00:21:47,120
Spomedzi jeho vazalov bol
považovaný za hlavného chránenca.

167
00:21:47,190 --> 00:21:49,849
Čo teda urobíme?

168
00:21:50,050 --> 00:21:52,260
Nečakal som, že sem vpadnú tak skoro.

169
00:21:52,390 --> 00:21:54,500
Že, Shimoyama?

170
00:21:54,750 --> 00:21:56,150
Áno.

171
00:21:56,540 --> 00:22:01,230
Ak majú v pláne chrániť sa pred nami,
musia si postaviť hradnú pevnosť, že?

172
00:22:01,340 --> 00:22:02,690
Hradnú pevnosť?

173
00:22:03,110 --> 00:22:04,840
Na našom území?

174
00:22:04,950 --> 00:22:08,545
Nobunaga sa zaiste uchýli
k takýmto prostriedkom.

175
00:22:08,580 --> 00:22:12,250
Ak si tu niekedy
postavia hrad, tak sme nahratí.

176
00:22:13,400 --> 00:22:16,410
Musíme tlmočiť Odovým mužom,

177
00:22:16,950 --> 00:22:20,070
že nemáme ani sebemenší
zámer ísť proti Nobunagovi.

178
00:22:23,190 --> 00:22:24,830
Hej, Mumon.

179
00:22:25,320 --> 00:22:27,720
Ak pôjdeme do vojny s Odom,

180
00:22:27,755 --> 00:22:29,620
kto nám zaplatí?

181
00:22:29,860 --> 00:22:31,180
Áno.

182
00:22:31,500 --> 00:22:35,930
Vojenskí velitelia iných provincií
si nás najímajú pre naše schopnosti.

183
00:22:36,070 --> 00:22:38,830
Pri tých peniazoch
sme ledva schopní prežiť.

184
00:22:39,060 --> 00:22:44,120
Ale kto nám zaplatí,
ak budeme bojovať za Igu?

185
00:22:55,950 --> 00:22:59,030
Rada 12 rodov sa rozhodla.

186
00:23:00,910 --> 00:23:04,950
Ak budeme bojovať proti Odovi,
naša provincia bude zničená.

187
00:23:05,090 --> 00:23:07,230
My z Igy

188
00:23:07,960 --> 00:23:11,440
sa vzdáme Odovi.

189
00:23:14,600 --> 00:23:17,440
V súlade s tým určíme
doručiteľa správy do Ise.

190
00:23:18,110 --> 00:23:20,540
Shimoyama Heibee.

191
00:23:22,940 --> 00:23:25,570
Bunzo z rodu Momoji,
ty ho budeš doprevádzať.

192
00:23:25,575 --> 00:23:26,580
Áno!

193
00:23:26,590 --> 00:23:28,260
Odchádzate okamžite.

194
00:23:28,740 --> 00:23:32,460
Tlmočte náš zámer Odovi Nobukacuovi.

195
00:23:34,870 --> 00:23:39,000
Ak sa vzdáme Odovi,
kto nás bude platiť?

196
00:23:39,460 --> 00:23:42,230
Nebol by to teda Oda?

197
00:24:03,960 --> 00:24:05,260
Som doma!

198
00:24:08,690 --> 00:24:10,040
Vitaj späť.

199
00:24:13,740 --> 00:24:16,220
Tu máš.

200
00:24:17,270 --> 00:24:19,150
100 monov.

201
00:24:19,940 --> 00:24:21,510
Tak si hovorím,

202
00:24:21,960 --> 00:24:25,570
že je už možno čas, aby si ma
pustila späť do môjho domu.

203
00:24:44,460 --> 00:24:46,510
Mumon-dono.

204
00:24:47,230 --> 00:24:48,530
Áno?

205
00:24:48,620 --> 00:24:51,330
Neprijímam to.

206
00:24:53,750 --> 00:24:58,770
Keď si ma odviedol
z mojej provincie Aki,

207
00:24:58,805 --> 00:25:01,300
spomínaš si, čo si povedal?

208
00:25:29,220 --> 00:25:33,910
Už som si ťa podmanil svojím kúzlom.

209
00:25:34,940 --> 00:25:38,770
Nebudeš rozprávať.

210
00:25:39,270 --> 00:25:41,220
Len ďalej načúvaj môjmu hlasu a...

211
00:25:41,230 --> 00:25:43,100
Si Shinobi?

212
00:25:43,980 --> 00:25:45,050
Čo?

213
00:25:49,530 --> 00:25:53,220
Bola som si celkom istá, že si
Shinobi. A tiež, že si Shinobi z Igy.


214
00:25:53,820 --> 00:25:58,130
Keďže si povedal, že po zvyšok života
už nebudem mať starosť o peniaze,


215
00:25:58,165 --> 00:26:01,900
súhlasila som, že s tebou
utečiem do Igy ako muž a žena.

216
00:26:02,340 --> 00:26:04,985
Povedal si to, či nie?

217
00:26:05,020 --> 00:26:06,610
Bolo to niečo také, ale...

218
00:26:06,645 --> 00:26:09,040
Presne to si povedal, že?

219
00:26:09,450 --> 00:26:11,000
Áno, povedal.

220
00:26:11,290 --> 00:26:14,280
Namiesto toho, čo má byť toto?

221
00:26:15,220 --> 00:26:16,820
Peniaze.

222
00:26:17,030 --> 00:26:19,820
Eirakusen, 100 monov.

223
00:26:20,370 --> 00:26:25,210
Koľko si dohromady
zarobil za celý tento rok?

224
00:26:25,540 --> 00:26:28,990
Nuž, ak zarátaš týchto 100 monov,

225
00:26:30,550 --> 00:26:34,650
- vychádza to na 1 kan a 300 monov, že?
- Je to 1 kan a 386 monov.

226
00:26:36,490 --> 00:26:38,535
Ako predpoklad pre manželský pár,

227
00:26:38,570 --> 00:26:41,140
koľko treba,
aby sa im spolu dobre žilo?

228
00:26:41,690 --> 00:26:44,390
Myslím, že na rok
treba okolo 40 kanov.

229
00:26:44,520 --> 00:26:46,470
Čo si priniesol domov,
nie je rozhodne dosť, však?

230
00:26:46,505 --> 00:26:48,500
Je tam veľký rozdiel, že?

231
00:26:49,970 --> 00:26:53,160
Naozaj chceš, aby sme žili spolu

232
00:26:53,161 --> 00:26:56,650
ako muž a žena, keď sa takto chováš?

233
00:26:56,775 --> 00:26:58,465
Chcem. Pravdaže chcem.

234
00:26:58,500 --> 00:27:03,250
Pracuješ len ako Shinobi.
Ak sa nad tým zamyslíš,

235
00:27:03,720 --> 00:27:07,630
je to rovnaké,
ako byť v Ige roľníkom, či nie?

236
00:27:08,700 --> 00:27:10,295
V prvom rade,

237
00:27:10,330 --> 00:27:13,795
čo je to za divné meno ten Mumon?

238
00:27:13,830 --> 00:27:18,240
Čo máš na mysli, keď vravíš, že mi
nemôžeš povedať svoje pravé meno?

239
00:27:19,370 --> 00:27:20,810
Mumon-dono!

240
00:27:29,410 --> 00:27:32,250
Čo? Vrátil si sa zavčasu.

241
00:27:32,540 --> 00:27:34,040
Vitaj späť.

242
00:27:42,410 --> 00:27:53,570
He i bee ma na pa dol.

243
00:27:53,605 --> 00:27:55,425
HEIBEE MA NAPADOL

244
00:27:55,610 --> 00:27:57,170
Veliteľ,

245
00:27:57,205 --> 00:28:00,830
Shimoyama Heibee nás zradil.

246
00:28:07,600 --> 00:28:10,345
Ten chlapec

247
00:28:10,380 --> 00:28:13,570
až tak veľmi nenávidel Igu.

248
00:28:27,240 --> 00:28:29,530
Napadnúť Igu?

249
00:28:30,770 --> 00:28:33,840
Človek z Igy vraví, že by sme
mali napadnúť jeho vlastnú provinciu?

250
00:28:34,020 --> 00:28:35,615
Pane,

251
00:28:35,650 --> 00:28:39,710
tento človek mohol byť
inštruovaný Radou 12 rodov.

252
00:28:41,460 --> 00:28:45,200
Ak Igu napadneme unáhlene,
nepochybne padneme do pasce.

253
00:28:45,210 --> 00:28:49,280
Ale pokiaľ ide o čestnosť vojaka Igy...

254
00:28:49,360 --> 00:28:51,260
Ich počet

255
00:28:51,610 --> 00:28:53,885
je nanajvýš 3 až 4 tisíc.

256
00:28:53,920 --> 00:28:56,000
To nie je ani polovica nášho vojska.

257
00:28:56,005 --> 00:29:00,350
Zabudli ste na slová môjho otca?

258
00:29:05,550 --> 00:29:07,425
"Iga môže byť Kmeňom divokých šeliem,

259
00:29:07,460 --> 00:29:09,110
ale svoju zem si horlivo vážia.

260
00:29:09,280 --> 00:29:11,510
Nemôžeme tam len tak vpadnúť."

261
00:29:12,290 --> 00:29:16,430
Napadnutie Igy je vylúčené!

262
00:29:19,080 --> 00:29:21,340
Prepáčte mi,

263
00:29:22,770 --> 00:29:28,600
ale aj vaša výsosť
to naozaj takto vníma?

264
00:29:29,970 --> 00:29:32,470
Čo sa snažíš povedať?

265
00:29:32,505 --> 00:29:33,980
Môžeš pokračovať.

266
00:29:34,230 --> 00:29:36,370
Som si istý,

267
00:29:37,590 --> 00:29:42,480
že vás otec v skutočnosti
chcel, aby ste sa z toho dozvedeli,

268
00:29:42,515 --> 00:29:47,370
že Nobukacu-sama môže
napadnúť Igu vlastnými silami.

269
00:29:47,405 --> 00:29:50,990
Pokúšaš sa prekabátiť jeho výsosť?

270
00:29:51,230 --> 00:29:55,190
Pane, nemali by ste
naslúchať tomuto človeku z Igy.

271
00:29:55,225 --> 00:29:57,150
Je pravda,

272
00:29:57,770 --> 00:29:59,580
že keď bol váš otec Nobunaga mladý,

273
00:29:59,581 --> 00:30:01,469
robil veci k svojmu
vlastnému prospechu.

274
00:30:01,470 --> 00:30:05,520
Keďže nepriateľ nevie nič o vojne,
3 tisíc mužov je len spurná luza

275
00:30:05,555 --> 00:30:08,157
v porovnaní s naším
silným 10 tisícovým vojskom.

276
00:30:08,192 --> 00:30:10,760
Je to ľahké ako vychmatnúť
sladkosť dieťaťu z ruky.

277
00:30:10,795 --> 00:30:14,360
Pane, dovoľte nám
s naším vojskom poraziť Igu.

278
00:30:14,410 --> 00:30:16,100
Je to dobrá príležitosť
na jeden záťah poraziť Igu,

279
00:30:16,101 --> 00:30:17,789
keď nie sú zjednotení
pod jedným vládcom.

280
00:30:17,790 --> 00:30:18,880
Chcem vidieť statočnosť
jeho výsosti v bitke.

281
00:30:18,915 --> 00:30:22,020
Ste to všetci ale veselé kopy!

282
00:30:24,820 --> 00:30:27,510
Nikdy nepodceňujte Shinobi.

283
00:30:27,840 --> 00:30:31,520
Ich likvidáciou nezískate
žiadne vojenské zásluhy.

284
00:30:32,630 --> 00:30:35,460
Takýto čin, ako je boj proti slabému,

285
00:30:36,110 --> 00:30:39,160
je niečo, čo ja, Heki Daizen, odmietam!

286
00:30:39,440 --> 00:30:41,760
Rozhodol som sa.

287
00:30:43,470 --> 00:30:45,630
Napadneme Igu.

288
00:30:48,310 --> 00:30:51,530
Vedel som, že to urobíme.

289
00:30:52,000 --> 00:30:53,730
V tom prípade

290
00:30:54,630 --> 00:30:57,000
navrhujem, aby ste
Igu bedlivo sledovali

291
00:30:57,001 --> 00:31:00,057
vybudovaním hradnej
pevnosti na ich území.

292
00:31:00,080 --> 00:31:02,880
A ja mám

293
00:31:03,520 --> 00:31:06,720
dokonalú predstavu ako to urobiť.

294
00:31:09,390 --> 00:31:14,800
Pokiaľ ide o miesto,
kde tú hradnú pevnosť môžu postaviť,


295
00:31:15,670 --> 00:31:19,145
je to presne tu, presne v strede Igy.

296
00:31:19,180 --> 00:31:22,620
Ľud Igy to nedovolí, ale...

297
00:31:23,480 --> 00:31:28,860
Vybudovanie Odovho hradu
na našej pôde je absurdné.

298
00:31:28,895 --> 00:31:34,240
Veru, nie je to ani ponuka,
na ktorú je hodno si pripiť.

299
00:31:37,210 --> 00:31:40,255
Nie, nie. Nejde tu
o vybudovanie Odovho hradu.

300
00:31:40,290 --> 00:31:43,210
Ak vážení členovia rady chcú
vhodné miesto, kde by sa izolovali,

301
00:31:43,245 --> 00:31:46,910
tu v Heirakuji je to pre vás
v skutku príliš stiesnené.

302
00:31:47,110 --> 00:31:52,360
Čo tak váš vlastný hrad s kamennými
múrmi a obkolesený priekopou?

303
00:31:52,480 --> 00:31:55,325
Táto vec sa môže stať skutočnosťou.

304
00:31:55,360 --> 00:31:57,000
Ak si budete želať, môže mať prvky

305
00:31:57,006 --> 00:31:59,709
ako vnútorné a vonkajšie
citadely a aj pevnosť.

306
00:31:59,710 --> 00:32:02,560
Môže mať jednu vstupno-východziu
bránu alebo aj alternatívny vstup.

307
00:32:02,595 --> 00:32:06,230
Môžete ho vybudovať
akokoľvek si budete priať.

308
00:32:06,770 --> 00:32:12,455
Navyše, za získanie práv
na vašu zem by vás jeho výsosť

309
00:32:12,490 --> 00:32:17,190
Oda Nobukacu rád uvítal
ako vazalský štát klanu Oda.

310
00:32:27,710 --> 00:32:33,710
Nuž, presne toto
sme chceli už od začiatku.

311
00:32:35,220 --> 00:32:36,800
Že?

312
00:32:39,010 --> 00:32:42,120
Nijak sme netúžili ísť proti vám.

313
00:32:43,210 --> 00:32:48,230
Akceptujeme návrh Odu
Nobukacua stať sa vazalským štátom.

314
00:32:48,265 --> 00:32:51,110
Takto sa rozhodla táto Rada.

315
00:32:51,320 --> 00:32:55,770
Popri tom, ako symbol mieru
medzi našimi dvomi provinciami

316
00:32:55,960 --> 00:32:59,610
postavíme v Maruyame hradnú pevnosť.

317
00:33:00,850 --> 00:33:03,410
Čože? A čo naše polia?

318
00:33:03,920 --> 00:33:07,390
Čo to má byť, do čerta?
Neurobím to, ani keď mi zaplatíte.

319
00:33:07,550 --> 00:33:09,680
Navyše

320
00:33:10,360 --> 00:33:15,600
klan Oda zaplatí tým,
čo sa budú podieľať na výstavbe.

321
00:33:21,380 --> 00:33:24,370
Vaša mzda za každý deň práce

322
00:33:25,200 --> 00:33:27,750
bude 100

323
00:33:27,785 --> 00:33:30,300
a 50 monov!

324
00:33:32,350 --> 00:33:33,860
Ja pôjdem!

325
00:33:34,090 --> 00:33:35,199
Za každý deň?

326
00:33:35,200 --> 00:33:36,340
Toľko za každý deň?!

327
00:33:36,360 --> 00:33:39,560
150 monov za každý deň práce!

328
00:33:39,810 --> 00:33:41,660
Všetci tvrdo pracujte!

329
00:33:50,740 --> 00:33:52,000
Dobre!

330
00:34:22,560 --> 00:34:24,770
Nemôžem uveriť, akí sú hlúpi.

331
00:34:25,530 --> 00:34:27,935
Shimoyama Heibee to vravel, či nie?

332
00:34:27,970 --> 00:34:31,190
"Hoďte im nejaké peniaze
a budú s vami jednať ako s pánom."

333
00:34:31,225 --> 00:34:33,960
Nelíšia sa veľmi od lumpov.

334
00:34:33,995 --> 00:34:35,680
Čože?

335
00:34:43,030 --> 00:34:48,350
Neznášam to, neznášam to.

336
00:34:48,385 --> 00:34:53,810
Neznášam pílenie.

337
00:34:54,550 --> 00:34:59,130
Dokonca aj kravy zaspia, kruci...

338
00:34:59,165 --> 00:35:00,710
Žiadne odpočívanie.

339
00:35:00,990 --> 00:35:03,910
Nevieš, koľko ti platia?!

340
00:35:05,710 --> 00:35:07,410
Čo je to?

341
00:35:08,190 --> 00:35:09,840
Čo si to práve...

342
00:35:09,990 --> 00:35:12,060
Vravel som ti,
aby si nič také nerobil.

343
00:35:12,095 --> 00:35:14,170
Mohli by sme prísť o prácu.

344
00:35:14,205 --> 00:35:16,040
Jasne.

345
00:35:16,690 --> 00:35:19,150
Hej, čo to robíš? Nekradni to.

346
00:35:19,170 --> 00:35:21,530
Čo sa to tam deje?!

347
00:35:22,310 --> 00:35:24,270
- Hej!
- Jasne.

348
00:35:30,710 --> 00:35:32,040
- Meno?
- Dengo!

349
00:35:32,120 --> 00:35:33,495
- Dengo?
- Áno.

350
00:35:33,530 --> 00:35:36,250
Tu je 150 monov. Ďalší!

351
00:35:36,450 --> 00:35:37,965
- Meno?
- Risuke!

352
00:35:38,000 --> 00:35:39,480
150 monov. Ďalší.

353
00:35:40,320 --> 00:35:41,435
Meno?

354
00:35:41,470 --> 00:35:43,530
- Mumon.
- 150 monov.

355
00:35:55,220 --> 00:35:57,520
Tu je dnešný plat.

356
00:36:01,250 --> 00:36:03,880
Ďakujem za tvoju tvrdú prácu.

357
00:36:07,220 --> 00:36:11,760
Klan Oda je nesmierne mocný, že?

358
00:36:12,500 --> 00:36:15,600
Keďže sa chystajú
ovládnuť všetky provincie,

359
00:36:15,635 --> 00:36:18,615
musia mať kopu peňazí.

360
00:36:18,650 --> 00:36:22,510
S dnešným platom
ti ostáva zarobiť ešte 44 kanov.

361
00:36:26,500 --> 00:36:28,370
Ale

362
00:36:28,880 --> 00:36:32,310
aj budovanie hradu
jedného dňa skončí, že?

363
00:36:33,120 --> 00:36:38,200
Keď skončí, potom
bude aj po mojom plate.

364
00:36:48,750 --> 00:36:50,330
Ďalší!

365
00:36:52,160 --> 00:36:53,880
Som pripravený.

366
00:37:15,700 --> 00:37:17,730
Prestaňte, prosím!

367
00:37:22,370 --> 00:37:24,950
Hej, skoro si ju trafil!

368
00:37:25,200 --> 00:37:26,950
To si ty, Mumon?

369
00:37:27,110 --> 00:37:29,085
Prepáč, nevidel som ťa tam.

370
00:37:29,120 --> 00:37:31,060
Nezumi, padaj odtiaľ!

371
00:37:31,210 --> 00:37:32,510
Ďalší!

372
00:37:39,280 --> 00:37:42,055
Nezumi-san, ako sa voláš?

373
00:37:42,090 --> 00:37:44,430
Je proste Nezumi. Odmalička.

374
00:37:44,500 --> 00:37:45,975
To je predsa prezývka.

375
00:37:46,010 --> 00:37:49,250
Na to sa nepýtam,
pýtam sa na jeho pravé meno.

376
00:37:51,960 --> 00:37:53,930
Čo má toto znamenať?

377
00:37:54,710 --> 00:37:56,900
Je to otrávená šípka.

378
00:37:57,430 --> 00:38:01,310
- Jed? Ak ho hneď nevysaje...
- Áno, zomrie,

379
00:38:01,345 --> 00:38:03,200
ak nie je trénovaný.

380
00:38:05,150 --> 00:38:06,840
Nedotýkaj sa ma!

381
00:38:15,010 --> 00:38:18,960
Tí slabí zomrú. Tak to proste je.

382
00:38:24,880 --> 00:38:27,125
Mumon-dono, aj ty si bol taký.

383
00:38:27,160 --> 00:38:31,715
Nuž, ani nie.
Pretože som najlepší Shinobi Igy.

384
00:38:31,750 --> 00:38:35,160
Bol som najlepší už od detstva, takže
tento druh tréningu bol pre mňa malina.

385
00:38:35,195 --> 00:38:37,000
Mumon-dono.

386
00:38:37,035 --> 00:38:38,470
Áno?

387
00:38:42,100 --> 00:38:44,670
Staň sa samurajom, prosím.

388
00:38:45,780 --> 00:38:50,550
Počula som, že istý Hašiba, čo slúžil
klanu Oda ako nosič sandálov a pešiak,

389
00:38:50,680 --> 00:38:53,680
je teraz feudálnym vládcom
s vlastným panstvom a hradom.

390
00:38:53,840 --> 00:38:57,030
Ak si naozaj najlepším Shinobim Igy,

391
00:38:57,220 --> 00:39:00,800
stať sa samurajom by pre teba
v žiadnom prípade nebolo ťažké.

392
00:39:00,835 --> 00:39:05,780
To nie, vďaka. Som spokojný
s tým, ako sa veci majú teraz.

393
00:39:05,815 --> 00:39:10,500
Robiť ďalej príležitostnú
prácu Shinobiho a žiť s tebou

394
00:39:10,501 --> 00:39:14,080
deň čo deň takýto bezstarostný
život je skromným požehnaním.

395
00:39:21,780 --> 00:39:25,190
Urobím to. Predsa len
sa stanem samurajom.

396
00:39:25,380 --> 00:39:27,350
Okuni-dono!

397
00:39:29,700 --> 00:39:31,760
Nedá sa to otvoriť.

398
00:39:32,030 --> 00:39:33,260
Kruci.

399
00:39:44,430 --> 00:39:47,660
Vďaka za vašu dlhú a tvrdú prácu.

400
00:39:47,750 --> 00:39:51,860
I pán Nobukacu je ohromený
prácou, ktorú odviedol ľud Igy.

401
00:39:51,930 --> 00:39:53,985
Tomu, čo vravíte,

402
00:39:54,020 --> 00:39:57,490
napomohli dôsledné pokyny ľudí z Ise.

403
00:39:57,720 --> 00:39:59,350
Ale nie.

404
00:40:02,710 --> 00:40:06,830
Možno to nie je veľa, ale tu je
blahoprianie od pána Nobukacua.

405
00:40:07,130 --> 00:40:10,670
Od zajtra si užite zaslúžený oddych
od tvrdej práce počas výstavby hradu.

406
00:40:10,705 --> 00:40:13,260
Správu nad touto hradnou
pevnosťou teraz prevezmeme my.

407
00:40:13,390 --> 00:40:17,410
Dobre teda, veľmi pekne vám ďakujeme.

408
00:40:22,130 --> 00:40:24,250
Pohyb, pohyb.

409
00:40:33,480 --> 00:40:35,195
Strážte bránu!

410
00:40:35,230 --> 00:40:38,290
- Nikdy nedovoľte Shinobim
z Igy vojsť dovnútra. - Áno!

411
00:40:38,970 --> 00:40:41,245
No dobre, spáľte ho.

412
00:40:41,280 --> 00:40:43,520
- Spáliť ho?!
- Spáliť?!

413
00:40:43,560 --> 00:40:46,110
Už vám zaplatili, či nie?

414
00:40:46,450 --> 00:40:49,140
Ten hrad nám už k ničomu nie je.

415
00:40:57,060 --> 00:40:59,360
Pozrite! Dono! Dono!

416
00:41:05,410 --> 00:41:08,550
Čo robíš?! Vstávaj!

417
00:41:12,810 --> 00:41:14,120
Otvorte bránu!

418
00:41:14,320 --> 00:41:16,580
Otvorte bránu!

419
00:41:16,750 --> 00:41:20,510
Utečte! Všetci von!

420
00:41:32,370 --> 00:41:34,260
Strieľajte!

421
00:41:34,390 --> 00:41:35,670
Strieľajte!

422
00:41:35,960 --> 00:41:37,700
Strieľajte!

423
00:41:42,090 --> 00:41:46,380
Strieľajte! Strieľajte!

424
00:42:03,250 --> 00:42:05,410
Shinshiro-dono...

425
00:42:12,570 --> 00:42:18,280
Napokon to bol plán ako nás
donútiť padnúť im do pasce.

426
00:42:19,040 --> 00:42:22,520
Nikdy som nemal
v úmysle, aby došlo k tomuto!

427
00:42:25,530 --> 00:42:28,220
Okamžite napadneme Igu!

428
00:42:28,225 --> 00:42:32,035
Sandayuu! Čo si si myslel?!

429
00:42:32,070 --> 00:42:37,030
Títo Odovi muži nezostanú
potichu, keď sme im spálili hrad!

430
00:42:37,065 --> 00:42:39,597
Teraz nás určite napadnú!

431
00:42:39,632 --> 00:42:42,095
Odove vojsko má okolo 10 tisíc mužov.

432
00:42:42,130 --> 00:42:44,330
Počtom nás značne prevyšujú.

433
00:42:44,365 --> 00:42:48,020
Shimoyama-dono, vy ste tam boli tiež.

434
00:42:48,050 --> 00:42:52,475
Váš syn nás dokonca
už na začiatku zradil.

435
00:42:52,510 --> 00:42:56,900
Čo máte za lubom,
že chcete rozpútať vojnu?

436
00:43:05,920 --> 00:43:07,570
Čo je na tom také smiešne?

437
00:43:07,760 --> 00:43:09,100
Sandayuu,

438
00:43:10,250 --> 00:43:12,785
mohlo by to byť preto,

439
00:43:12,820 --> 00:43:15,440
že si uspel s mystickým umením?

440
00:43:22,080 --> 00:43:23,940
Ja nepôjdem!

441
00:43:24,320 --> 00:43:25,990
Čože?

442
00:43:26,390 --> 00:43:28,520
Nezaujíma ma to, aj keby to bola pasca.

443
00:43:28,930 --> 00:43:32,990
Boli platení, aby postavili hrad.
Keď dostali zaplatené, spálili ho.

444
00:43:34,430 --> 00:43:36,270
To je všetko, čo sa toho týka.

445
00:43:36,480 --> 00:43:41,180
K čomu je dobrý boj s takými bláznami?

446
00:43:41,810 --> 00:43:45,870
- Heiki-dono...
- Daizen, počkaj. Počkaj, Daizen!

447
00:43:49,480 --> 00:43:51,220
Čo ti to napadlo?

448
00:43:51,360 --> 00:43:53,195
Teraz, keď hrad Maruyama zhorel

449
00:43:53,230 --> 00:43:55,600
a my nenapadneme Igu,
o to viac mladý pán stratí tvár.

450
00:43:55,635 --> 00:43:57,270
- No a čo?
- Daizen!

451
00:43:57,305 --> 00:43:59,005
Predsa to vieš.

452
00:43:59,040 --> 00:44:01,125
Nebude už medzi nami súdržnosť.

453
00:44:01,160 --> 00:44:04,390
Ak nebudeš bojovať, mnoho mužov
z Ise bude nasledovať tvoj príklad.

454
00:44:04,490 --> 00:44:05,940
Ak to tak bude, Iga...

455
00:44:05,960 --> 00:44:07,970
Počúvaj ma, Sakyonosuke!

456
00:44:09,160 --> 00:44:13,270
Aj keď Kitabatake nič
neurobil, jednako bol zničený.

457
00:44:14,370 --> 00:44:16,655
To, ako sme ho zabili,

458
00:44:16,690 --> 00:44:19,660
sa rovná robeniu si žartov
z človeka na pokraji smrti.

459
00:44:20,830 --> 00:44:25,600
Už nikdy viac sa neuchýlim k činu
rovnajúcemu sa tyranizovaniu slabých.

460
00:44:29,400 --> 00:44:31,720
Myslel si si,

461
00:44:32,760 --> 00:44:35,550
že som súhlasil so zabitím
nášho bývalého pána?!

462
00:44:35,940 --> 00:44:37,680
Ale toto sú nepokojné časy.

463
00:44:38,040 --> 00:44:41,520
Mocní udávajú tón, aby priniesli
mier a jednotu do všetkých zemí.

464
00:44:41,870 --> 00:44:46,030
Budeš pracovať pre nich či proti nim?

465
00:44:46,190 --> 00:44:49,300
Nemôžeš mať oboje!

466
00:44:50,760 --> 00:44:52,700
A napriek tomu

467
00:44:52,950 --> 00:44:57,320
nesplním rozkazy... zničiť ich.

468
00:45:01,140 --> 00:45:04,050
Všetci muži z Igy, počúvajte!

469
00:45:04,610 --> 00:45:09,120
Nadišiel deň,
keď Odovo vojsko napadne Igu!

470
00:45:09,155 --> 00:45:11,210
Preto

471
00:45:11,380 --> 00:45:15,550
budeme brániť kľúčové body pozdĺž
hranice s Ise a napadneme nepriateľa!

472
00:45:20,450 --> 00:45:22,280
Mám otázku.

473
00:45:22,560 --> 00:45:23,960
O čo ide?

474
00:45:25,300 --> 00:45:30,270
Ak budeme bojovať,
zaujímalo by ma, kto nám zaplatí.

475
00:45:31,540 --> 00:45:32,990
Veru tak!

476
00:45:33,110 --> 00:45:35,390
Nedostaneme zaplatené, ak bude vojna.

477
00:45:35,490 --> 00:45:40,080
Niekto by nám mal zaplatiť
za riskovanie života pre takú prácu.

478
00:45:40,115 --> 00:45:44,070
- Áno!
- Správne!

479
00:45:44,105 --> 00:45:45,950
Vy blázni!

480
00:45:46,400 --> 00:45:50,250
Ešte aj v takýchto časoch
stále hovoríte o peniazoch?!

481
00:45:50,410 --> 00:45:53,290
Zabudli ste na náš zákon?!

482
00:45:53,450 --> 00:45:56,310
Ak zaútočí iná provincia,

483
00:45:56,430 --> 00:46:00,785
všetci muži Igy by mali úprimne
a od srdca brániť svoju krajinu.

484
00:46:00,820 --> 00:46:04,000
Ak niekto odmietne
tento zákon dodržať,

485
00:46:04,001 --> 00:46:07,304
celá jeho rodina bude za trest zabitá!

486
00:46:07,305 --> 00:46:13,050
Vy všetci sa okamžite vráťte
do svojich dedín a pripravte sa na boj!

487
00:46:16,350 --> 00:46:19,010
Aj keď nedostaneme zaplatené?

488
00:46:19,860 --> 00:46:22,610
Budeš bojovať vo vojne,
kde by si mohol zomrieť?

489
00:46:22,720 --> 00:46:25,590
A vôbec nič za to nedostaneš?

490
00:46:29,210 --> 00:46:31,510
A preto...

491
00:46:31,700 --> 00:46:34,440
Prečo by sme nemohli

492
00:46:35,180 --> 00:46:37,180
odtiaľto utiecť?

493
00:46:38,670 --> 00:46:42,050
Utiecť? A kam?

494
00:46:42,950 --> 00:46:46,770
- Snáď do Kjóta... - Kjóto?
Ako si zarobíš v hlavnom meste?

495
00:46:46,805 --> 00:46:50,590
Mohol by som robiť akrobaciu,
sú v tom nejaké peniaze.

496
00:46:51,460 --> 00:46:53,080
Chceš povedať, že budeš žobrať.

497
00:46:53,115 --> 00:46:55,040
Nie, to ani nie.

498
00:46:55,310 --> 00:46:58,530
Vieš, že neznášam tvoju prácu Shinobiho

499
00:46:58,990 --> 00:47:02,960
a teraz mi vravíš,
že tentoraz budeš žobrákom?

500
00:47:03,970 --> 00:47:08,450
Nespomínam si, že by som zavrhla
svoju krajinu pre život so žobrákom.

501
00:47:08,770 --> 00:47:10,940
Áno, máš pravdu.

502
00:47:11,850 --> 00:47:13,685
Rozhodne neznesiem myšlienku,

503
00:47:13,720 --> 00:47:16,550
že by som mala
utiecť do inej provincie.

504
00:47:16,870 --> 00:47:19,090
Fajn. Zostaneme tu!

505
00:47:19,900 --> 00:47:20,900
Dobre?

506
00:47:26,180 --> 00:47:28,110
Vojna s týmito Odovými ľuďmi...

507
00:47:29,160 --> 00:47:31,590
vravím si, ako by sa to dalo zastaviť.

508
00:47:57,230 --> 00:47:58,540
Zdravím.

509
00:48:06,120 --> 00:48:10,790
Ty si ten Nobunagov sopliak?

510
00:48:15,730 --> 00:48:17,510
Koľko máš rokov?

511
00:48:25,430 --> 00:48:27,700
21?

512
00:48:28,520 --> 00:48:31,650
Na ten vek vyzeráš dosť mlado.

513
00:48:33,150 --> 00:48:35,430
Ešte si nevidel veľa zo života.

514
00:48:38,800 --> 00:48:44,170
Dnes v noci to ukončíš,
zabudneš na vpád do Igy.

515
00:48:44,790 --> 00:48:46,790
Ak na to nezabudneš,

516
00:48:46,791 --> 00:48:51,720
tento Mumon-sama sa vráti,
aby sa ti znova pripomenul.

517
00:48:51,890 --> 00:48:53,770
Pochopil si?

518
00:48:53,805 --> 00:48:57,380
Odov sopliak.

519
00:48:59,490 --> 00:49:02,245
Nie som žiaden sopliak! Som Nobukacu!

520
00:49:02,246 --> 00:49:04,600
- Nezabralo to.
- Pane!

521
00:49:11,280 --> 00:49:13,650
Váš ľud je len Kmeň divokých šeliem.

522
00:49:13,810 --> 00:49:17,490
Ja, Nobukacu, vás všetkých vyhladím!

523
00:49:18,350 --> 00:49:22,760
Či to je muž, žena alebo dieťa,
všetkým vám usekneme hlavy

524
00:49:22,795 --> 00:49:25,910
a vystavíme ich.
Tým si môžeš byť istý!

525
00:49:29,560 --> 00:49:32,210
Aj ženy a deti?

526
00:49:33,240 --> 00:49:34,870
Veru tak.

527
00:49:36,550 --> 00:49:39,750
Aj hlavu Okuni?

528
00:49:39,890 --> 00:49:41,510
Okuni?

529
00:49:41,840 --> 00:49:43,900
Kto to, do čerta, je?

530
00:49:47,410 --> 00:49:49,830
To na mňa neskúšaj.

531
00:49:51,110 --> 00:49:55,120
Ak v tom budeš
pokračovať, tvoja hlava je moja.

532
00:49:56,070 --> 00:50:02,070
Na bojisku si osobne
prídem po tvoju hlavu.

533
00:50:02,360 --> 00:50:06,670
Nielenže zostudím tvoje meno na zemi,

534
00:50:07,530 --> 00:50:09,910
ale pošlem ťa aj dole do pekla.

535
00:50:15,800 --> 00:50:17,930
Hej! Pane, čo sa stalo?

536
00:50:17,965 --> 00:50:19,370
Pane!

537
00:50:41,430 --> 00:50:42,970
Čo je to, väzenie?

538
00:50:43,005 --> 00:50:44,740
Mumon!

539
00:50:48,215 --> 00:50:50,030
To je ten prebehlík! Že?

540
00:50:50,180 --> 00:50:51,780
Prečo ťa zavreli?

541
00:50:51,815 --> 00:50:53,040
Kto je tam?

542
00:51:00,190 --> 00:51:05,310
- Prišiel si sem, aby si ma zabil?
- A načo?

543
00:51:05,620 --> 00:51:07,810
Tak prečo si tu?

544
00:51:25,030 --> 00:51:28,755
...nelíši sa ani v najmenšej miere.

545
00:51:28,790 --> 00:51:35,580
Ak niet kauzality a postráda sa dôvod,

546
00:51:35,615 --> 00:51:40,050
Buddha nikdy nepríde na tento svet.

547
00:51:40,085 --> 00:51:41,767
Bódhidharma...

548
00:51:41,802 --> 00:51:43,450
Kto si?

549
00:51:44,120 --> 00:51:46,520
Dajte si naňho pozor, vaša milosť!

550
00:51:46,800 --> 00:51:50,800
Ten človek je odporný
Shinobi, ktorý aj zabíja.

551
00:51:50,910 --> 00:51:53,020
Čo tu robí Shinobi?

552
00:51:53,160 --> 00:51:57,380
Možno prišiel zavraždiť Nobukacu-sama,
ale som si istý, že ho na to najali.

553
00:51:57,415 --> 00:52:01,050
Nie, neprišiel som nikoho zabiť.

554
00:52:01,190 --> 00:52:02,880
Zabiť Nobukacua?

555
00:52:15,990 --> 00:52:19,940
Počula som, že Shinobi z Igy
ponúkajú svoje služby za peniaze.

556
00:52:22,290 --> 00:52:25,060
V súlade s tým chcem,
aby si pre mňa niečo urobil.

557
00:52:25,270 --> 00:52:30,915
Oda Nobukacu bol nepriateľom
môjho otca Kitabatakeho Tomonoriho,

558
00:52:30,950 --> 00:52:33,620
chcem, aby si ho zabil!

559
00:52:39,610 --> 00:52:41,730
Za koľko?

560
00:52:43,000 --> 00:52:44,535
Vyber to.

561
00:52:44,570 --> 00:52:46,070
Ale vaša milosť.

562
00:52:46,180 --> 00:52:48,000
Urob to!

563
00:53:08,320 --> 00:53:10,830
Kitabatakeho drahocenná nádoba na čaj,

564
00:53:10,865 --> 00:53:13,130
prezývaná Malý baklažán.

565
00:53:13,380 --> 00:53:17,375
To, čo vtedy Nobukacu
videl, bola len lacná imitácia.

566
00:53:17,410 --> 00:53:20,410
Zdá sa, že nebol
schopný poznať rozdiel, ale

567
00:53:21,670 --> 00:53:26,610
táto vec stojí 10 tisíc kanov.

568
00:53:27,310 --> 00:53:29,590
10 tisíc kanov.

569
00:53:29,625 --> 00:53:31,490
Vaša milosť!

570
00:53:31,790 --> 00:53:33,215
Nerobte to.

571
00:53:33,250 --> 00:53:35,940
Ten bastard je len lupič
z Kmeňa divokých šeliem,

572
00:53:35,975 --> 00:53:37,960
svoj sľub poruší hneď na začiatku.

573
00:53:37,995 --> 00:53:39,897
Dobre, tak platí.

574
00:53:39,932 --> 00:53:41,800
Mumon, ty bastard.

575
00:53:42,560 --> 00:53:44,700
Som potešená.

576
00:53:45,640 --> 00:53:48,060
Vyslala som svoju prosbu.

577
00:53:50,010 --> 00:53:53,290
Veľký Buddha
zaregistroval moje modlitby.

578
00:53:53,570 --> 00:53:56,920
Niet pochýb,
že mi tohto muža zoslal Buddha.

579
00:53:57,720 --> 00:54:00,160
Aj keď som bezmocná,

580
00:54:00,161 --> 00:54:03,889
napokon sa mi podarilo
urobiť, čo musí byť vykonané.

581
00:54:04,290 --> 00:54:06,425
Už viac

582
00:54:06,460 --> 00:54:10,050
nebudem mať výčitky.

583
00:54:12,690 --> 00:54:14,210
Mumon.

584
00:54:14,430 --> 00:54:17,880
Čo? Už si tam nejakú chvíľu šomreš.

585
00:54:21,210 --> 00:54:23,660
Nezáleží ti na ničej ochrane, že?

586
00:54:29,230 --> 00:54:33,070
Nie si človek.

587
00:54:49,320 --> 00:54:50,790
Prečo?

588
00:54:51,360 --> 00:54:54,190
Lotor ako ty by to nepochopil.

589
00:54:57,440 --> 00:55:01,330
Učinila prosbu,
na ktorú stavila vlastný život.

590
00:55:03,730 --> 00:55:06,790
Na tomto svete existujú veci,

591
00:55:07,370 --> 00:55:10,230
ktoré sú dôležitejšie ako peniaze.

592
00:55:18,410 --> 00:55:20,870
Tomu s určitosťou nerozumiem.

593
00:55:21,570 --> 00:55:23,765
- Bol to Shinobi?
- Áno.

594
00:55:23,800 --> 00:55:25,720
Vošiel do pánovej spálne.

595
00:55:25,755 --> 00:55:27,535
Sklapnite! Sklapnite!

596
00:55:27,570 --> 00:55:29,590
Všetkým vám prikazujem
vypraviť svoje oddiely!

597
00:55:29,625 --> 00:55:32,490
Okamžite sa zhromaždite
do vojny a vpadnite do Igy!

598
00:55:32,525 --> 00:55:34,302
Daizen, prečo si prišiel?

599
00:55:34,304 --> 00:55:37,830
Si tu, aby si sa mi vysmieval?

600
00:55:37,865 --> 00:55:39,770
Vy ste sa zbláznili.

601
00:55:43,000 --> 00:55:44,660
Daizen!

602
00:55:44,950 --> 00:55:46,780
Dobre počúvaj.

603
00:55:46,980 --> 00:55:49,045
Aj keď nám nepomôžeš,

604
00:55:49,080 --> 00:55:53,080
ja, Nobukacu, Igu zrovnám zo zemou!

605
00:55:55,050 --> 00:55:57,190
Čo ste to povedali?

606
00:55:57,810 --> 00:55:59,610
Čože?

607
00:56:00,910 --> 00:56:05,245
Zopakujte to, čo ste práve povedali.

608
00:56:05,280 --> 00:56:09,220
Povedal som, že Igu
napadnem aj bez teba.

609
00:56:09,380 --> 00:56:11,270
Sakyonosuke.

610
00:56:12,120 --> 00:56:14,610
Čo sa stane, ak nebudem bojovať?

611
00:56:14,900 --> 00:56:18,250
Povedal som ti, že mnoho
mužov z Ise ťa bude nasledovať.

612
00:56:18,285 --> 00:56:20,200
Nesiem nové správy!

613
00:56:20,710 --> 00:56:22,800
Shinobiho spozorovali
na vonkajšej citadele!

614
00:56:22,835 --> 00:56:25,262
Čo? Zajali ho?

615
00:56:25,297 --> 00:56:27,690
Pane. Upokojte sa, prosím!

616
00:56:28,280 --> 00:56:31,290
Pustite ma! Pustite ma! Ste neschopní!

617
00:56:31,325 --> 00:56:33,710
- Bežte ho hľadať!
- Pane!

618
00:56:36,810 --> 00:56:39,060
Chcem počuť, prečo si prišiel do Ise.

619
00:56:39,510 --> 00:56:42,215
- Dobre.
- Čo sa deje, Daizen?

620
00:56:42,250 --> 00:56:44,920
Povedz mi, čo sa stalo v Ige.

621
00:56:48,420 --> 00:56:53,400
Zabili môjho mladšieho brata.

622
00:56:57,410 --> 00:57:00,960
Bola to len potýčka
so spriateleným klanom Shinobi.

623
00:57:01,250 --> 00:57:05,270
Zahrávali sa s mojím bratom.

624
00:57:07,780 --> 00:57:13,770
Ale kvôli jeho smrti nikto netrúchlil.

625
00:57:16,640 --> 00:57:19,990
Ľud Igy sa nechová ako ľudia.

626
00:57:20,950 --> 00:57:25,080
Takíto ľudia by na svete nemali žiť.

627
00:57:25,480 --> 00:57:27,610
Z toho dôvodu

628
00:57:27,950 --> 00:57:31,340
privediem vojsko
Ody Nobukacua a napadnem Igu.

629
00:57:31,345 --> 00:57:36,450
Chcem zbaviť tento svet
týchto neľudských bastardov!

630
00:57:40,230 --> 00:57:41,890
Heibee.

631
00:57:45,430 --> 00:57:49,600
Okabátili ťa mystickým umením Rady.

632
00:57:53,510 --> 00:57:55,925
Tá potýčka, ku ktorej došlo,

633
00:57:55,960 --> 00:57:59,710
nemyslíš, že to bol
trik, aby si ich zradil?

634
00:58:04,680 --> 00:58:08,970
Vravíš, že ma okabátili?

635
00:58:09,150 --> 00:58:13,290
Využili ťa, lebo máš
rozdielny charakter než ľudia z Igy.

636
00:58:15,690 --> 00:58:20,730
Pozri, prečo si nám
navrhol výstavbu toho hradu?

637
00:58:21,140 --> 00:58:26,885
Ak majú v pláne chrániť sa pred nami,
musia si postaviť hradnú pevnosť, že?

638
00:58:26,920 --> 00:58:30,370
Ak si tu niekedy
postavia hrad, tak sme nahratí.

639
00:58:30,560 --> 00:58:32,720
Toto som začul.

640
00:58:32,755 --> 00:58:34,880
A oni zariadili, aby si to začul.

641
00:58:36,270 --> 00:58:40,880
Takže to bol plán nechať
nás postaviť ich ten hrad?

642
00:58:40,970 --> 00:58:45,740
Áno. A hneď od začiatku
ho mali v úmysle podpáliť.

643
00:58:46,170 --> 00:58:48,460
A prečo, preboha?

644
00:58:48,720 --> 00:58:50,690
Aby nás nalákali.

645
00:58:52,500 --> 00:58:55,190
Prečo máme nalákať Odovo vojsko?

646
00:58:55,400 --> 00:58:57,695
Nemáme proti nim žiadnu šancu!

647
00:58:57,730 --> 00:59:00,960
Otohano, nevšimol si si, že dopyt

648
00:59:00,961 --> 00:59:03,519
po našich najnižších ninjoch
poslednou dobou výrazne klesol?

649
00:59:03,520 --> 00:59:06,280
Nuž, Oda jedného po druhom zničil

650
00:59:06,281 --> 00:59:10,140
mnohých
zamestnávateľov z iných provincií.

651
00:59:11,870 --> 00:59:14,460
Ak to bude pokračovať, Iga skrachuje.

652
00:59:14,870 --> 00:59:19,080
Ale čo ak by sme nad Odom zvíťazili.

653
00:59:19,115 --> 00:59:20,750
Nad ním nemôžeme vyhrať.

654
00:59:20,785 --> 00:59:22,380
Ale môžeme!

655
00:59:24,470 --> 00:59:29,720
Ten, kto má problém
s blížiacou sa vojnou, nepôjde do boja.

656
00:59:30,980 --> 00:59:32,860
To budem ja.

657
00:59:36,930 --> 00:59:39,490
Daizen je ten typ.

658
00:59:39,810 --> 00:59:43,958
Keďže bol donútený podieľať sa
na zabití svojho bývalého pána,

659
00:59:43,959 --> 00:59:45,959
chová zášť voči Nobukacuovi.

660
00:59:46,160 --> 00:59:51,370
Ak mu nariadia viesť vojsko
proti Ige, bezpochyby odmietne.

661
00:59:51,405 --> 00:59:55,685
Je pravda,
že ak Daizen odmietne bojovať,

662
00:59:55,720 --> 00:59:58,690
nepôjdu do boja ani jeho muži,
čo veľkosť ich vojska zníži o polovicu.

663
00:59:58,725 --> 01:00:01,760
Ak to tak bude, Iga určite zvíťazí!

664
01:00:02,000 --> 01:00:03,650
A ak porazíme Odu...

665
01:00:03,780 --> 01:00:07,440
Chýr, o vojenskej zdatnosti
Igy sa roznesie po celej krajine...

666
01:00:07,475 --> 01:00:11,280
A tak budú všetci daimjóvia, ktorí
sú proti Odovi, ponechaní na pokoji...

667
01:00:11,315 --> 01:00:14,650
- Čo znamená? - Že najímanie
našich najnižších ninjov porastie.

668
01:00:14,685 --> 01:00:16,349
A keď porastie?

669
01:00:16,350 --> 01:00:17,814
Vynesie nám to zisk!

670
01:00:17,815 --> 01:00:21,130
A práve o to nám ide!

671
01:00:29,510 --> 01:00:30,790
Prepáčte.

672
01:00:33,610 --> 01:00:35,280
Ja, Heiki Daizen,

673
01:00:35,360 --> 01:00:38,540
splním váš príkaz napadnúť Igu.

674
01:00:40,130 --> 01:00:42,520
Veď si po celý čas odmietal!

675
01:00:43,630 --> 01:00:45,350
Bezo mňa prehráte.

676
01:00:45,620 --> 01:00:48,320
V tom prípade budú tí ľudia
naďalej vyhrocovať situáciu.

677
01:00:48,960 --> 01:00:53,230
Bol to trik, s ktorým na nás
vyrukovala Rada 12 rodov Igy.

678
01:00:57,130 --> 01:01:00,750
Robíš si, na čo máš chuť.

679
01:01:01,480 --> 01:01:05,900
Máš o sebe vysokú mienku
a hovoríš, čo sa ti zachce.

680
01:01:06,120 --> 01:01:10,350
Napadnem Igu aj bez tvojej pomoci!

681
01:01:10,680 --> 01:01:12,240
To platí aj pre ostatných!

682
01:01:12,520 --> 01:01:17,420
Ak nie ste skutočne ochotní nasledovať
ma, nepridávajte sa ku mne vo vojne!

683
01:01:17,600 --> 01:01:21,900
Vpadnem do Igy
en so svojím vlastným vojskom!

684
01:01:26,520 --> 01:01:28,940
- Heiki-dono!
- Počkaj, Heki-dono!

685
01:01:29,270 --> 01:01:31,360
Necháp to nesprávne, chlapče!

686
01:01:32,470 --> 01:01:38,250
Samozrejme, že všetci tí ľudia tu
ti podliezajú len kvôli tvojmu otcovi!

687
01:01:39,370 --> 01:01:43,870
Pripojím sa k vám pri útoku
na Igu, ale nerobím to kvôli tebe,

688
01:01:44,000 --> 01:01:45,750
robím to kvôli sebe!

689
01:01:45,950 --> 01:01:48,060
Takže to priznávaš!

690
01:01:48,070 --> 01:01:50,300
No a čo, ak áno?!

691
01:02:08,670 --> 01:02:10,950
Nikto z vás

692
01:02:11,360 --> 01:02:14,290
netuší, aké to je.

693
01:02:17,140 --> 01:02:19,980
Od narodenia mi vraveli,
že musím byť lepší než ostatní.

694
01:02:20,150 --> 01:02:22,710
Že nesmiem nikomu podľahnúť.

695
01:02:23,270 --> 01:02:26,380
Ani bojovníkom ako si ty,
čo sú závideniahodní!

696
01:02:26,500 --> 01:02:29,110
Máš vôbec potuchy, aký je to pocit?!

697
01:02:31,920 --> 01:02:36,550
Nikto z vás ma nemá rád...

698
01:02:37,049 --> 01:02:39,000
toľko viem.

699
01:02:42,650 --> 01:02:44,470
Avšak

700
01:02:44,910 --> 01:02:50,700
viete, aké je to mať za otca
najväčšieho vojvodcu sveta?

701
01:02:52,590 --> 01:02:55,015
Nech robím čokoľvek,
nemôžem sa mu rovnať.

702
01:02:55,050 --> 01:02:59,540
Viete vy všetci,
aké to je mať takéhoto otca?!

703
01:03:18,600 --> 01:03:20,950
Mýlil som sa.

704
01:03:22,840 --> 01:03:26,710
Daizen. Sakyonosuke.

705
01:03:29,140 --> 01:03:32,885
Nebolo odo mňa správne prinútiť vás

706
01:03:33,820 --> 01:03:36,450
zabiť Kitabatakeho Tomonoriho.

707
01:03:39,130 --> 01:03:41,070
Odpustite mi.

708
01:03:56,000 --> 01:03:57,700
Pane!

709
01:04:01,470 --> 01:04:05,250
Čo sa týka priania
vašeho otca nevpadnúť do Igy,

710
01:04:06,760 --> 01:04:08,999
som si istý, že jeho správa
v skutočnosti znamenala

711
01:04:09,000 --> 01:04:12,309
"Ukáž mi, že dokážeš
vpadnúť do Igy sám."

712
01:04:15,670 --> 01:04:18,120
Preto sa všetci my starší vazali

713
01:04:18,580 --> 01:04:21,630
pripojíme k vám vo vojne.

714
01:04:28,910 --> 01:04:30,500
Vy všetci

715
01:04:30,670 --> 01:04:32,670
pozbierajte svoje oddiely

716
01:04:33,130 --> 01:04:37,020
a ihneď sa zhromaždite na úpätí hradu!

717
01:05:29,980 --> 01:05:32,200
Okuni, musíme utiecť!

718
01:05:37,030 --> 01:05:39,040
Zbabelec.

719
01:05:45,570 --> 01:05:49,890
Mumon-dono, nemáš vôbec žiadnu hrdosť?

720
01:05:50,410 --> 01:05:51,840
Hrdosť?

721
01:05:52,270 --> 01:05:55,280
Chrániť zem,
kde si sa narodil a vyrástol.

722
01:05:55,450 --> 01:05:58,980
Aj to značí ohromnú ľudskú hrdosť.

723
01:05:59,720 --> 01:06:03,970
Áno, ale nie sú v tom žiadne peniaze.

724
01:06:04,080 --> 01:06:06,430
Mohli by ma aj zabiť.

725
01:06:07,170 --> 01:06:08,620
Mimochodom,

726
01:06:08,770 --> 01:06:11,930
len pred chvíľou som sa
stretol s Odovým sopliakom.

727
01:06:12,020 --> 01:06:13,620
Klameš.

728
01:06:13,655 --> 01:06:15,220
Nie, je to pravda.

729
01:06:15,450 --> 01:06:19,070
Je to presne tak, ako som tušil.

730
01:06:19,860 --> 01:06:25,190
Povedal, že nenechá
nažive ani ženy a deti.

731
01:06:27,170 --> 01:06:29,300
Ani ženy a deti?

732
01:06:31,560 --> 01:06:36,270
Odsekne nám hlavy a nechá ich vystaviť.

733
01:06:36,740 --> 01:06:38,560
Aj ženám a deťom.

734
01:06:47,030 --> 01:06:50,890
Okuni-dono! Najali ma na prácu!

735
01:06:54,420 --> 01:06:57,940
Malý baklažán Kitabatake-dona.

736
01:06:58,070 --> 01:07:00,390
Je hoden 10 tisíc kanov.

737
01:07:03,410 --> 01:07:05,410
10 tisíc kanov...

738
01:07:05,790 --> 01:07:08,580
S týmto si môžeme
založiť vlastný podnik.

739
01:07:09,940 --> 01:07:12,490
Vezmime sa v hlavnom meste.

740
01:07:22,090 --> 01:07:26,540
Odtiaľto sa rozdelíme do troch skupín!

741
01:07:26,750 --> 01:07:29,920
Moja skupina vpadne
cez priechod Iseji na juhu!

742
01:07:30,810 --> 01:07:34,620
Vojsko Buzen'nokami-dona
zaútočí prejdúc cez Bano na západe.

743
01:07:34,960 --> 01:07:39,610
Vojsko jeho výsosti povedie útok
prejdúc cez priechod Awa na severe!

744
01:07:43,320 --> 01:07:46,135
Bol to 7. mesiac 9. roku obdobia Tenšo.

745
01:07:46,170 --> 01:07:50,230
Bez povolenia svojho otca Oda
Nobukacu vytiahol so svojím vojskom,


746
01:07:50,231 --> 01:07:52,780
aby vpadol do Igy.

747
01:07:53,350 --> 01:07:56,420
Ich počet bol okolo 10 tisíc.

748
01:07:59,090 --> 01:08:02,090
Medzitým v cielenej provincii Iga...
PRIECHOD AWA


749
01:08:03,080 --> 01:08:07,910
Takže Heiki Daizen nebol medzi vojakmi?

750
01:08:07,945 --> 01:08:09,240
Nie.

751
01:08:11,220 --> 01:08:14,710
Počúvajte!
Keď nepriateľ prejde tadeto,

752
01:08:14,745 --> 01:08:18,423
bude pochodovať
touto cestou popod útes!

753
01:08:18,425 --> 01:08:19,435
Ak áno,

754
01:08:19,470 --> 01:08:22,445
uväznite ich pri tamtej bariére

755
01:08:22,480 --> 01:08:26,160
a z vrcholu útesu
na nich nechajte pršať šípy!

756
01:08:29,930 --> 01:08:32,300
Víťazstvo je naše!

757
01:08:34,080 --> 01:08:35,485
PRIECHOD BANO

758
01:08:35,520 --> 01:08:36,890
Všetci počúvajte!

759
01:08:37,680 --> 01:08:43,025
Buďte hlinou! Stromami! Kameňmi!

760
01:08:43,060 --> 01:08:49,000
Nech si dôkladne uvedomia
desivé techniky Shinobi!

761
01:08:50,970 --> 01:08:53,930
Nagano Sakyonosuke mieri tadeto...
PRIECHOD ISEJI


762
01:08:54,360 --> 01:08:57,220
Dostane sa nám ľahkého víťazstva.

763
01:08:59,570 --> 01:09:05,170
Počúvajte! Tí, čo sem prichádzajú,
sú skupina Nagana Sakyonosukeho!

764
01:09:05,205 --> 01:09:07,952
Nemusíte sa vôbec ničoho obávať!

765
01:09:07,987 --> 01:09:10,700
Bude to čisté zabitie
jedným máchnutím meča!

766
01:09:10,810 --> 01:09:12,570
Áno.

767
01:09:13,950 --> 01:09:15,395
Čože?!

768
01:09:15,430 --> 01:09:18,850
To neznelo nadšene! Ešte raz!

769
01:09:19,130 --> 01:09:20,750
Áno.

770
01:09:23,630 --> 01:09:25,535
Chlapi!

771
01:09:25,570 --> 01:09:27,980
Ukážte sa!

772
01:09:34,040 --> 01:09:35,955
Tak málo!

773
01:09:35,990 --> 01:09:38,705
Čo sa to, do čerta, deje?!

774
01:09:39,480 --> 01:09:41,420
Prečo je ich tam len zopár?

775
01:09:45,140 --> 01:09:46,780
Mumon...

776
01:09:47,010 --> 01:09:49,470
Kde je Mumon?!

777
01:09:53,490 --> 01:09:55,845
PRIESMYK OTOGI VEDÚCI DO KJÓTA

778
01:09:55,880 --> 01:09:57,910
Toľkoto ľudí je na úteku?

779
01:10:04,980 --> 01:10:09,050
Áno. Možno až polovica ľudu Igy.

780
01:10:09,620 --> 01:10:12,045
- Polovica?
- Áno.

781
01:10:12,080 --> 01:10:15,980
Iga prehrá, len čo začne boj.

782
01:10:17,690 --> 01:10:19,250
Pripravte sa!

783
01:10:19,320 --> 01:10:22,280
Pripravte sa! Pripravte sa!

784
01:10:51,760 --> 01:10:53,710
Oni prišli odtiaľ?!

785
01:10:53,745 --> 01:10:55,260
PRIECHOD AWA

786
01:11:08,000 --> 01:11:11,130
Čo je to za množstvo zbraní?

787
01:11:12,030 --> 01:11:13,810
Strieľajte!

788
01:11:25,360 --> 01:11:26,990
K zemi.

789
01:11:27,480 --> 01:11:29,305
K zemi!

790
01:11:29,340 --> 01:11:31,095
Vy všetci!

791
01:11:31,130 --> 01:11:34,225
Priveďte späť tých, čo utiekli!

792
01:11:34,260 --> 01:11:37,440
- Ešte stále máme čas!
- Ešte je čas!

793
01:11:45,350 --> 01:11:46,970
Sú tu skoro.

794
01:11:53,310 --> 01:11:54,760
Veľký chlap...

795
01:11:54,840 --> 01:11:58,550
Vraví sa,
že Sakyonosuke je malý, ale...

796
01:12:05,270 --> 01:12:06,915
To je...

797
01:12:06,950 --> 01:12:10,300
- To je Daizenov erb!
- To je Daizen!

798
01:12:11,150 --> 01:12:13,420
- To je Daizen!
- To nie je Sakyonosuke!

799
01:12:13,455 --> 01:12:15,740
To nie je Sakyonosuke!

800
01:12:16,290 --> 01:12:19,280
Prepáčte mi, ak nie som Sakyonosuke!

801
01:12:20,370 --> 01:12:23,290
Som vskutku Daizen.

802
01:12:23,520 --> 01:12:26,090
Všetci muži Igy,

803
01:12:26,560 --> 01:12:28,760
vaše hlavy patria mne.

804
01:12:28,795 --> 01:12:30,840
Pripravte sa na smrť!

805
01:13:00,040 --> 01:13:02,570
Túto vojnu prehráme.

806
01:13:06,640 --> 01:13:09,520
PRIECHOD ISEJI, ERB
SAKYONOSUKEHO SA ZMENIL NA DAIZENOV ERB


807
01:13:09,940 --> 01:13:13,190
PRIECHOD BANO, ERB BUZEN'NOKAMIHO
SA ZMENIL NA SAKYONOSUKEHO ERB


808
01:13:20,680 --> 01:13:24,300
Nepriateľ je naozaj
tam, kde som vravel.

809
01:13:24,500 --> 01:13:26,065
Rozumiem.

810
01:13:26,100 --> 01:13:28,470
Všetci zosadnite z koní.

811
01:13:42,280 --> 01:13:44,480
Prečo zastavili?

812
01:14:04,580 --> 01:14:06,470
Bodajte!

813
01:14:06,570 --> 01:14:08,630
Áno!

814
01:14:10,320 --> 01:14:13,180
To nie je možné!

815
01:15:04,320 --> 01:15:06,130
Čo sa deje?

816
01:15:06,650 --> 01:15:08,390
Práve som si spomenula na toho chlapca.

817
01:15:08,960 --> 01:15:10,120
Na koho?

818
01:15:10,530 --> 01:15:12,570
Nezumi-dona.

819
01:15:13,330 --> 01:15:18,580
Zaujímalo by ma, či sa mu podarilo
utiecť s rodičmi ako týmto deťom?

820
01:15:20,090 --> 01:15:21,930
On nemá rodičov.

821
01:15:23,930 --> 01:15:27,870
Kúpili ho z inej provincie,
keď bol ešte malé dieťa.

822
01:15:31,400 --> 01:15:35,410
Nuž, ten sopliak nie je
dosť šikovný, aby sám unikol.

823
01:15:35,820 --> 01:15:37,530
Takže teraz asi...

824
01:15:38,710 --> 01:15:40,430
Bojuje vo vojne?

825
01:15:40,465 --> 01:15:42,210
Asi áno.

826
01:15:42,690 --> 01:15:44,670
Úbohý chlapec.

827
01:15:48,350 --> 01:15:54,070
Malé dieťa ako on je
nútené bojovať a zatiaľ čo ty...

828
01:15:58,340 --> 01:16:02,290
Zmenila som svoj
názor o úteku za hranice.

829
01:16:03,000 --> 01:16:05,400
Aj ja sa zapojím do boja.

830
01:16:06,410 --> 01:16:09,910
Počkaj! Počkaj! Počkaj chvíľu!

831
01:16:10,040 --> 01:16:12,370
Tak dobre! Pôjdeme! Pôjdeme tam!

832
01:16:12,430 --> 01:16:13,620
Kam?

833
01:16:15,310 --> 01:16:16,850
- Do hlavného mesta.
- Mumon-dono!

834
01:16:16,880 --> 01:16:20,240
Len žartujem. Do Igy. Do Igy.

835
01:16:25,990 --> 01:16:28,700
Máš v pláne ísť sám?

836
01:16:30,380 --> 01:16:32,610
Nuž, to...

837
01:17:34,930 --> 01:17:37,800
Tu je 10 tisíc kanov!

838
01:17:40,980 --> 01:17:43,660
Je to Kitabatakeho Malý baklažán!

839
01:17:43,810 --> 01:17:49,800
Dám odmenu tým,
ktorí pôjdu a zapoja sa do boja!

840
01:17:51,830 --> 01:17:54,810
Za každú hlavu obyčajného
vojaka dostanete 10 monov!

841
01:17:55,110 --> 01:17:57,100
Za každú hlavu
dôstojníka dostanete 10 kanov!

842
01:17:57,135 --> 01:17:58,765
10 kanov?!

843
01:17:58,800 --> 01:18:03,800
Za hlavu Nobukacua
dostanete 5 tisíc kanov!

844
01:18:05,180 --> 01:18:07,050
5 tisíc kanov!

845
01:18:07,850 --> 01:18:10,120
Dobre, ja idem!

846
01:18:11,010 --> 01:18:12,570
Idete? Ja idem do boja!

847
01:18:12,690 --> 01:18:15,530
Pozrite, pozrite, idú do boja.

848
01:18:16,610 --> 01:18:19,115
Rozšírte tú správu
všetkým najnižším ninjom!

849
01:18:19,150 --> 01:18:22,360
Nech sa okamžite zhromaždia na bojisku!

850
01:18:22,670 --> 01:18:26,540
Ukážte im techniky Shinobi,
ktoré ste si osvojili za roky tréningu!

851
01:18:27,230 --> 01:18:30,550
Teraz je čas získať veľké peniaze!

852
01:18:39,140 --> 01:18:41,470
Počkaj na mňa v Heirakuji.

853
01:18:45,280 --> 01:18:46,860
Mumon-dono!

854
01:18:51,790 --> 01:18:53,660
Buď opatrný.

855
01:18:55,320 --> 01:18:59,620
Urob všetko pre to, aby si nezomrel.

856
01:19:05,550 --> 01:19:07,910
Toto je ono.

857
01:19:08,190 --> 01:19:09,830
Nadišlo to.

858
01:19:10,430 --> 01:19:11,925
O čo ide?

859
01:19:11,960 --> 01:19:15,890
Som najlepší Shinobi Igy.

860
01:19:16,930 --> 01:19:19,840
Nie je možné, aby som zomrel!

861
01:19:20,810 --> 01:19:23,210
Aj ja! Počítaj so mnou!

862
01:19:24,310 --> 01:19:26,880
Na čo čakáte?! Ide o veľké peniaze!

863
01:19:48,160 --> 01:19:50,590
Tých 5 tisíc kanov je mojich!

864
01:20:05,080 --> 01:20:07,690
5 tisíc kanov!

865
01:20:28,240 --> 01:20:29,920
Počkajte na mňa.

866
01:21:16,630 --> 01:21:18,350
Zabite ich!

867
01:21:23,700 --> 01:21:25,430
Zabite všetkých!

868
01:21:30,230 --> 01:21:33,270
Ako vždy, hrabe sa,
aby utiekol ako prvý!

869
01:21:37,760 --> 01:21:40,650
Až na malý počet
vojakov ťa nikto nenasleduje,

870
01:21:41,680 --> 01:21:45,130
keďže si sa nikdy
nestaral o nikoho, len o seba.

871
01:21:48,670 --> 01:21:52,470
Toto je presne
trest, ktorý si zaslúžiš!

872
01:22:00,170 --> 01:22:05,340
Vidím, že voda
v Ise skazila tvoj sluch.

873
01:22:06,050 --> 01:22:07,830
Čože?

874
01:22:08,830 --> 01:22:11,710
Ten zvuk, ktorý nepočuješ, znamená,

875
01:22:12,360 --> 01:22:15,850
že už viac nie si Shinobi.

876
01:22:20,160 --> 01:22:22,390
Hlava vojaka, 10 monov!

877
01:22:22,780 --> 01:22:25,590
Hlava dôstojníka, 10 kanov!

878
01:22:25,780 --> 01:22:27,920
Hlava Nobukacua, 5 tisíc kanov!

879
01:22:27,940 --> 01:22:30,150
Toto ty nazývaš

880
01:22:30,600 --> 01:22:32,880
malý počet vojakov?!

881
01:22:32,970 --> 01:22:34,870
Hlava dôstojníka, 10 kanov!

882
01:22:35,090 --> 01:22:37,990
Hlava Nobukacua, 5 tisíc kanov!

883
01:22:42,870 --> 01:22:46,100
Nazdar. Prepáč, že som ťa nechal čakať.

884
01:22:46,520 --> 01:22:48,160
Mumon.

885
01:22:48,710 --> 01:22:51,590
Všetci muži Igy, počúvajte ma!

886
01:22:52,440 --> 01:22:55,110
Za každú hlavu
obyčajného vojaka je 10 monov!

887
01:22:55,145 --> 01:22:57,575
Za hlavu dôstojníka 10 kanov.

888
01:22:57,610 --> 01:23:00,120
Za hlavu Nobukacua 5 tisíc kanov!

889
01:23:00,155 --> 01:23:01,370
Hlava vojaka, 10 monov.

890
01:23:01,510 --> 01:23:03,470
Hlava dôstojníka, 10 kanov.

891
01:23:03,505 --> 01:23:05,430
Hlava Nobukacua, 5 tisíc kanov.

892
01:23:05,470 --> 01:23:07,430
Hlava vojaka, 10 monov.

893
01:23:07,465 --> 01:23:09,045
Vy lotri!

894
01:23:09,080 --> 01:23:10,755
Prestaňte tu blbnúť!

895
01:23:10,790 --> 01:23:12,330
Hlava vojaka, 10 monov!

896
01:23:12,470 --> 01:23:13,800
Hlava dôstojníka, 10 kanov!

897
01:23:13,910 --> 01:23:17,000
Hlava Nobukacua, 5 tisíc kanov!

898
01:23:24,550 --> 01:23:27,440
Prvý, kto získal
10 kanov za hlavu dôstojníka,

899
01:23:27,475 --> 01:23:31,450
som ja, Mumon-sama!

900
01:23:32,930 --> 01:23:34,680
Vpred!

901
01:23:37,370 --> 01:23:40,640
Shinobi začali konečne bojovať!

902
01:24:05,640 --> 01:24:07,930
Uhnite z cesty!

903
01:24:38,950 --> 01:24:42,220
5 tisíc kanov!

904
01:24:44,720 --> 01:24:46,940
Mám 10 kanov!

905
01:24:46,975 --> 01:24:49,160
Je to 10 kanov!

906
01:25:08,910 --> 01:25:10,890
Vytiahni ma! Vytiahni ma!

907
01:25:28,010 --> 01:25:31,340
Neopúšťajte ma! Chráňte ma!

908
01:25:33,010 --> 01:25:34,740
Mumon!

909
01:25:35,680 --> 01:25:37,795
Mumon, chráň ma.

910
01:25:37,830 --> 01:25:39,875
Kde je tých 5 tisíc kanov?

911
01:25:39,910 --> 01:25:43,210
Nobukacu tu nie je.
Je pri priechode Awa.

912
01:25:43,300 --> 01:25:44,655
Tak som na nesprávnom mieste.

913
01:25:44,690 --> 01:25:47,200
Pri priechode Iseji
je zase Heiki Daizen.

914
01:25:47,235 --> 01:25:49,295
Čože? Daizen?

915
01:25:49,330 --> 01:25:51,370
Prišiel bojovať?!

916
01:25:52,430 --> 01:25:54,890
Hej! Mumon!

917
01:25:55,010 --> 01:25:58,320
Kam si šiel? Máš ma chrániť!

918
01:25:58,490 --> 01:26:01,560
Takže ty si ten ich vodca!

919
01:26:05,440 --> 01:26:07,220
Otče!

920
01:26:08,290 --> 01:26:09,635
Heibee!

921
01:26:09,670 --> 01:26:12,270
Otče! Otče! Tak poď!

922
01:26:16,890 --> 01:26:19,550
Heibee! Heibee!

923
01:26:22,560 --> 01:26:25,140
Heibee, zachráň ma!

924
01:26:25,610 --> 01:26:27,860
Všetko, čo som urobil, bolo kvôli tebe!

925
01:26:27,950 --> 01:26:32,010
Chcel som ti zanechať väčšinu
mojej pôdy, i keď je to len ittan.

926
01:26:32,045 --> 01:26:34,300
Robil som to pre teba!

927
01:26:34,630 --> 01:26:38,120
Heibee, zachráň svojho otca!

928
01:26:40,700 --> 01:26:44,520
Ja už nemám otca.

929
01:26:58,970 --> 01:27:00,355
Tak je to!

930
01:27:00,390 --> 01:27:02,750
Sakyonosuke je to meno!

931
01:27:05,200 --> 01:27:07,220
Nezabudnite na to.

932
01:27:22,420 --> 01:27:26,220
Kde si, 5 tisíc kanov?!

933
01:27:28,570 --> 01:27:31,540
To je on. Mumon.

934
01:27:31,840 --> 01:27:36,520
Kde si, Odov sopliak?!

935
01:27:37,930 --> 01:27:39,930
Volám sa Nobukacu!

936
01:27:40,360 --> 01:27:43,130
To je 5 tisíc kanov!

937
01:27:53,310 --> 01:27:55,190
Musíte utiecť.

938
01:28:03,590 --> 01:28:08,220
Náš mladý pán prekoná svojho otca!

939
01:28:16,180 --> 01:28:19,100
Nemôžem len tak utiecť.

940
01:28:36,400 --> 01:28:37,900
Nazdar.

941
01:28:38,830 --> 01:28:40,460
Mumon!

942
01:28:40,520 --> 01:28:42,110
5 tisíc kanov!

943
01:28:50,840 --> 01:28:52,250
Do riti.

944
01:29:11,620 --> 01:29:15,460
Ty si ten Daizen voľajaký?

945
01:29:16,980 --> 01:29:18,730
Čo to máš za prekliaty šíp?

946
01:29:19,620 --> 01:29:22,880
Takže ty si Mumon.

947
01:29:23,890 --> 01:29:25,170
Poď.

948
01:29:26,730 --> 01:29:29,010
Idem, aj keď ma nevyzveš.

949
01:30:12,600 --> 01:30:14,420
Prelomil si to.

950
01:30:24,000 --> 01:30:28,460
Keď si schopný
hýbať sa s tým, to značí...

951
01:30:29,650 --> 01:30:33,210
Keďže som to
na bojisku ešte nikdy neodložil,

952
01:30:36,590 --> 01:30:38,810
rozmýšľaš, aký viem byť rýchly.

953
01:30:41,040 --> 01:30:43,490
Ani ja to neviem.

954
01:30:45,630 --> 01:30:47,190
Obkľúčte ho!

955
01:30:47,230 --> 01:30:48,550
Áno!

956
01:31:49,220 --> 01:31:50,499
Zomri!

957
01:31:50,500 --> 01:31:51,840
Pane!

958
01:31:59,860 --> 01:32:01,540
To bolí.

959
01:33:09,270 --> 01:33:11,510
K zemi, Daizen!

960
01:33:43,040 --> 01:33:45,510
Hlava vojaka, 10 monov.

961
01:33:46,020 --> 01:33:48,550
Hlava dôstojníka, 10 kanov.

962
01:33:48,730 --> 01:33:52,110
Hlava Nobukacua, 5 tisíc kanov.

963
01:33:54,090 --> 01:33:55,580
Pane.

964
01:33:57,600 --> 01:33:59,550
Teraz musíte odísť.

965
01:34:01,250 --> 01:34:02,315
Uniknúť odtiaľto.

966
01:34:02,320 --> 01:34:04,640
Hlava vojaka, 10 monov.

967
01:34:04,890 --> 01:34:07,430
Hlava dôstojníka, 10 kanov.

968
01:34:07,520 --> 01:34:11,200
Hlava Nobukacua, 5 tisíc kanov.

969
01:34:16,030 --> 01:34:18,250
Pustite ma! Pustite ma!

970
01:34:19,870 --> 01:34:23,230
Všetky oddiely z Ise

971
01:34:23,265 --> 01:34:25,320
ustúpili!

972
01:34:36,310 --> 01:34:37,430
A čo Mumon-dono?

973
01:34:37,530 --> 01:34:40,710
Nevieš náhodou,
čo sa stalo s Mumon-donom?

974
01:34:40,745 --> 01:34:42,810
Mumon? Ten je mŕtvy.

975
01:35:08,030 --> 01:35:11,850
Bol som taký blázon.

976
01:35:13,720 --> 01:35:15,720
Ak ste boli blázon,

977
01:35:16,410 --> 01:35:18,140
ja som bol tiež.

978
01:35:25,110 --> 01:35:26,730
Sakyonosuke!

979
01:35:26,920 --> 01:35:28,320
Ty žiješ.

980
01:35:28,355 --> 01:35:29,800
Áno!

981
01:35:34,750 --> 01:35:36,870
Tí chlapi

982
01:35:37,430 --> 01:35:40,750
nezabudnú moje meno.

983
01:35:57,510 --> 01:36:01,090
Sprístupním hrad všetkým vojakom.

984
01:36:01,800 --> 01:36:05,780
Povedzte všetkým,
aby sa venovali zotaveniu.

985
01:36:26,100 --> 01:36:27,940
Výborne.

986
01:36:31,800 --> 01:36:35,050
Zase ty. Takže si nažive.

987
01:37:01,480 --> 01:37:04,160
A nie je sám.

988
01:37:04,670 --> 01:37:06,720
To máš pravdu.

989
01:37:48,280 --> 01:37:49,800
Mumon.

990
01:37:52,260 --> 01:37:54,220
Celá táto vojna

991
01:37:55,060 --> 01:37:58,230
bola naplánovaná Radou 12 rodov.

992
01:38:01,930 --> 01:38:05,370
Keď si zabil môjho mladšieho brata,

993
01:38:06,930 --> 01:38:09,950
bol to spôsob Rady,
ako nalákať vojenské oddiely Ise.

994
01:38:10,120 --> 01:38:12,540
Bol to plán ako ich rozdrviť.

995
01:38:14,900 --> 01:38:16,750
Mumon.

996
01:38:17,450 --> 01:38:19,495
Ty a ja

997
01:38:19,530 --> 01:38:24,200
sme boli bábky vodené za nitky Radou.

998
01:38:27,680 --> 01:38:29,490
No a čo?

999
01:38:34,650 --> 01:38:36,630
Aj keď si sa to dozvedel,

1000
01:38:37,510 --> 01:38:39,800
vôbec ti na tom nezáleží.

1001
01:39:03,590 --> 01:39:04,860
Je to Kawa.

1002
01:39:04,990 --> 01:39:07,890
Je to Kawa. Je to Kawa.

1003
01:39:08,020 --> 01:39:10,930
Je to Kawa.

1004
01:39:11,280 --> 01:39:12,960
Je to Kawa!

1005
01:39:23,460 --> 01:39:25,650
Je to Kawa!

1006
01:39:28,890 --> 01:39:31,240
Aj keby si ma zabil,

1007
01:39:33,090 --> 01:39:35,450
nedotýkaj sa Nobukacua a mužov z Ise.

1008
01:39:37,910 --> 01:39:40,470
Áno, dobre. Ako chceš.

1009
01:39:41,510 --> 01:39:42,990
Mumon!

1010
01:39:46,070 --> 01:39:47,780
Povedal som dobre.

1011
01:39:49,810 --> 01:39:51,550
Prosím.

1012
01:39:53,460 --> 01:39:55,390
Môžeme začať?

1013
01:44:47,650 --> 01:44:49,480
Ja

1014
01:44:51,950 --> 01:44:53,900
zomriem

1015
01:44:54,230 --> 01:44:56,050
ako človek.

1016
01:44:59,450 --> 01:45:01,750
Rozumiem.

1017
01:45:02,280 --> 01:45:06,900
Už sa viac nezlosti.

1018
01:45:23,860 --> 01:45:25,730
Daizen.

1019
01:45:28,740 --> 01:45:30,110
Čo?

1020
01:45:31,030 --> 01:45:36,810
Nepochováš tohto muža na pôde Ise?

1021
01:45:40,640 --> 01:45:42,440
Urobíme tak.

1022
01:45:46,490 --> 01:45:48,810
Úbohý chlap.

1023
01:46:02,890 --> 01:46:05,040
Nobukacu!

1024
01:46:06,580 --> 01:46:08,240
Tvoja hlava,

1025
01:46:08,690 --> 01:46:10,700
uchovaj ju pre mňa.

1026
01:46:15,130 --> 01:46:17,240
Postaraj sa o to.

1027
01:46:21,630 --> 01:46:23,440
Mumon.

1028
01:46:23,810 --> 01:46:25,510
Čo to znamená, Mumon?

1029
01:46:25,545 --> 01:46:27,210
Čo tých 5 tisíc kanov?

1030
01:46:27,560 --> 01:46:29,160
Áno.

1031
01:46:30,850 --> 01:46:32,770
Máte s tým problém?

1032
01:46:34,890 --> 01:46:36,370
Nie.

1033
01:46:40,430 --> 01:46:41,560
Počk...

1034
01:47:26,150 --> 01:47:27,610
To je Mumon!

1035
01:47:28,120 --> 01:47:30,180
Mumon sa vrátil!

1036
01:47:30,215 --> 01:47:32,530
To je Mumon!

1037
01:47:37,650 --> 01:47:40,250
Takže si nažive!

1038
01:48:22,240 --> 01:48:24,750
Mumon! Dobrá práca!

1039
01:48:24,840 --> 01:48:26,500
Kde je Malý baklažán?

1040
01:48:26,610 --> 01:48:29,060
Počuli sme o ňom.

1041
01:48:29,095 --> 01:48:31,510
Máš ho pri sebe, však?

1042
01:48:32,420 --> 01:48:35,530
Nemám. O akom baklažáne to hovoríte?

1043
01:48:35,720 --> 01:48:37,110
O ničom takom som nepočul.

1044
01:48:37,140 --> 01:48:43,070
No tak, pán skromný najnižší ninja.
Prečo sa hráš na sprostáka?

1045
01:48:59,960 --> 01:49:01,700
Čo si myslíš, že robíš?!

1046
01:49:05,350 --> 01:49:08,445
Kvôli vašej chamtivosti

1047
01:49:08,480 --> 01:49:12,310
ste s nami po celý čas manipulovali.

1048
01:49:14,520 --> 01:49:17,300
Na čo sa chceš sťažovať?

1049
01:49:17,550 --> 01:49:21,170
Aj ty si bol ovplyvnený
vlastnou chamtivosťou.

1050
01:49:24,260 --> 01:49:27,100
V konečnom dôsledku
sme ty a my rovnakí.

1051
01:49:27,390 --> 01:49:29,800
Nie sme schopní žiť vo vonkajšom svete.

1052
01:49:29,960 --> 01:49:32,360
Lebo sme Kmeň divokých šeliem.

1053
01:49:34,040 --> 01:49:36,270
Dobre, v tomto si ma dostal.

1054
01:49:36,530 --> 01:49:40,270
Čo si povedal, je pravda, ale...

1055
01:49:40,820 --> 01:49:43,240
čo akosi nechápem, je

1056
01:49:43,540 --> 01:49:47,550
prečo som teraz tak skurvene nasraný!

1057
01:49:48,390 --> 01:49:52,125
Mieniš si urobiť
nepriateľa z celej provincie Iga?

1058
01:49:52,130 --> 01:49:55,600
Ak by som o tom nepremýšľal,
urobil by som, kurva, toto?!

1059
01:50:00,390 --> 01:50:02,070
Všetci počúvajte!

1060
01:50:02,590 --> 01:50:04,885
Ten, komu sa podarí zabiť Mumona,

1061
01:50:04,920 --> 01:50:07,240
bude po zvyšok života oslobodený
od platenia pozemkovej dane!

1062
01:50:07,275 --> 01:50:12,280
Na tom sa zhodla celá Rada 12 rodov.

1063
01:50:35,180 --> 01:50:37,950
Kmeň divokých šeliem.

1064
01:50:38,510 --> 01:50:40,240
Odstúpte od neho!

1065
01:50:49,650 --> 01:50:53,810
Nie je to Malý baklažán?

1066
01:50:54,170 --> 01:50:55,570
Nerob to.

1067
01:51:00,970 --> 01:51:04,590
Ak sa dotknete
Mumon-dona čo len prstom,

1068
01:51:05,290 --> 01:51:09,480
okamžite ho rozdrvím na malé kúsky!

1069
01:51:09,730 --> 01:51:11,570
Urobte ako vravím!

1070
01:51:20,400 --> 01:51:22,890
Nie všetci...

1071
01:51:23,240 --> 01:51:25,680
Nerobte to!

1072
01:52:03,380 --> 01:52:05,260
Sú tam ešte ďalšie?

1073
01:52:06,170 --> 01:52:08,330
Sú tam ešte ďalšie?

1074
01:52:17,430 --> 01:52:19,580
Zachránim ťa.

1075
01:52:20,030 --> 01:52:22,820
Sľubujem, že ťa zachránim!

1076
01:52:29,200 --> 01:52:32,110
- Mumon-dono.
- Nerozprávaj!

1077
01:52:35,650 --> 01:52:36,900
Tvoje meno.

1078
01:52:41,110 --> 01:52:43,260
Povedz mi

1079
01:52:44,360 --> 01:52:46,260
tvoje skutočné meno.

1080
01:53:02,010 --> 01:53:04,290
Nepoznám ho.

1081
01:53:13,430 --> 01:53:15,600
Keď som bol veľmi malý,

1082
01:53:22,790 --> 01:53:25,710
kúpili ma a priviezli do Igy.

1083
01:53:40,890 --> 01:53:43,500
Nevedel som, ako sa volám.

1084
01:53:46,330 --> 01:53:49,760
Žiadne rodné meno

1085
01:53:50,930 --> 01:53:53,200
nemám.

1086
01:54:05,210 --> 01:54:07,550
Ty úbožiatko.

1087
01:54:13,170 --> 01:54:15,500
Ty úbožiatko.

1088
01:54:45,990 --> 01:54:47,710
Samozrejme, že je mŕtva.

1089
01:54:47,910 --> 01:54:52,860
Nie je ako ty,
čo si trénoval, ako vsať jed.

1090
01:54:55,000 --> 01:54:56,980
To je špinavý ťah, Dengo!

1091
01:55:08,370 --> 01:55:10,140
Som

1092
01:55:11,600 --> 01:55:14,690
taký blázon.

1093
01:55:44,470 --> 01:55:46,760
Vy, ľudia,

1094
01:55:47,850 --> 01:55:50,360
sa nechováte ako ľudia.

1095
01:56:21,860 --> 01:56:24,250
O 2 ROKY NESKÔR

1096
01:56:27,400 --> 01:56:31,830
Po víťazstve nad klanom Oda,
vojenská sláva Igy ohromila svet.


1097
01:56:33,230 --> 01:56:36,005
Kedysi sme si vraveli,
čo máme urobiť...

1098
01:56:36,040 --> 01:56:39,090
Aby vzrástlo najímanie
našich najnižších ninjov.

1099
01:56:39,125 --> 01:56:41,252
Nielenže vzrástlo,

1100
01:56:41,287 --> 01:56:43,345
ale je po nich ohromný dopyt.

1101
01:56:43,380 --> 01:56:47,900
Iga bude odteraz bohatá.

1102
01:57:07,040 --> 01:57:11,095
Oda Nobunaga spoločne so synom
Nobukacuom ako najvyšším veliteľom


1103
01:57:11,130 --> 01:57:14,949
vpadol do Igy
s približne 44 tisícmi vojakmi,


1104
01:57:14,950 --> 01:57:17,810
päťnásobkom predchádzajúceho počtu.

1105
01:57:21,240 --> 01:57:24,720
Väčšina ľudu Igy bola vyhladená.

1106
01:57:25,160 --> 01:57:28,770
Provincia sa zmenila v spálenú zem.

1107
01:57:37,480 --> 01:57:40,370
Už sú preč, Shinobi z tejto zeme.

1108
01:57:41,380 --> 01:57:42,710
Nie.

1109
01:57:43,220 --> 01:57:44,940
Nemyslím si.

1110
01:57:45,530 --> 01:57:48,940
Nemôžete z tohto sveta
úplne vymazať tento druh ľudí.

1111
01:57:50,910 --> 01:57:53,050
Kmeň divokých šeliem

1112
01:57:53,400 --> 01:57:55,920
je roztrúsený po celej krajine.

1113
01:57:56,830 --> 01:57:58,920
Roztrúsený po celej krajine?

1114
01:58:00,690 --> 01:58:03,230
Krv Kmeňa divokých šeliem

1115
01:58:03,760 --> 01:58:06,160
úplne presiakne po celej krajine.

1116
01:58:06,840 --> 01:58:10,080
Od našich detí po naše vnúčatá

1117
01:58:10,180 --> 01:58:12,690
a po deti ich detí a tak ďalej.

1118
01:58:12,695 --> 01:58:16,970
V ich krvi Shinobi určite pretrvá.

1119
01:58:19,190 --> 01:58:21,820
Krv týchto neľudských ľudí,

1120
01:58:22,120 --> 01:58:27,050
čo žijú len pre svoje túžby
a nestarajú sa o pocity druhých,

1121
01:58:27,560 --> 01:58:33,490
potečie skrz každý kút celého sveta.

1122
01:58:38,630 --> 01:58:42,070
Takže nikomu
sa nepodarilo nájsť Mumona?

1123
01:58:42,105 --> 01:58:44,085
Nie.

1124
01:58:44,120 --> 01:58:48,470
Nobukacu-sama nám prikázal,
aby sme prevrátili každý kameň,

1125
01:58:48,505 --> 01:58:51,195
ale jeho hlavu sme vôbec nenašli.

1126
01:58:51,230 --> 01:58:53,655
Ale jeden zajatý človek z Igy tvrdil,

1127
01:58:53,690 --> 01:58:57,480
že si je istý, že tu
Mumona počas vojny videl.

1128
01:58:57,700 --> 01:59:00,215
Čo som počul, bolo to kvôli tomu,

1129
01:59:00,250 --> 01:59:02,800
že prišiel hľadať najakého chlapca.

1130
01:59:02,805 --> 01:59:05,050
Chlapca? Bol to Mumonov chlapec?

1131
01:59:05,085 --> 01:59:06,490
Nie, nie, nie.

1132
01:59:06,560 --> 01:59:10,300
Bola to nejaká sirota.
Vôbec nie roztomilá.

1133
01:59:11,850 --> 01:59:14,410
Nebol človekom,

1134
01:59:14,870 --> 01:59:17,480
ale chcel sa ním stať.

1135
01:59:20,630 --> 01:59:22,090
Ak je to pravda,

1136
01:59:22,240 --> 01:59:24,110
koľko mi dáš?

1137
02:00:09,480 --> 02:00:14,000
Od tej chvíle ma vychovával môj otec.

1138
02:00:20,110 --> 02:00:23,580
Nepamätám si veľmi tvár mojej matky,

1139
02:00:23,615 --> 02:00:27,050
ale otec vravel, že bola veľmi krásna

1140
02:00:27,085 --> 02:00:32,060
a mimoriadne desivá osoba.

1141
02:00:32,060 --> 02:00:36,000
www.Titulky.com

1142
02:00:37,305 --> 02:00:43,486
Ohodnoť tieto titulky na www.osdb.link/5vyf5
Pomôžeš ostatným pri rozhodovaní.