Westbound.1959.eng.720p.x264.ac3.mkv - Slovak subtitles [Download .srt file]

1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

2
00:00:22,239 --> 00:00:27,674
NA ZÁPAD

3
00:01:41,727 --> 00:01:45,402
Rok 1864. vojna medzi štátmi bola
v patovej situácii.

4
00:01:45,522 --> 00:01:49,823
Zlata, životne dôležitého pre
obe armády, bolo menej.

5
00:01:49,943 --> 00:01:53,869
Zlata na náukup zbraní, streliva
a vybavenia.

6
00:01:53,989 --> 00:01:58,285
Sever chcel zvýšiť prísun zlata
s Kalifornie

7
00:01:58,405 --> 00:02:02,711
cestou dlhou 5.000 km
cez nepriateľské územie.

8
00:02:02,831 --> 00:02:06,548
Juh sa za každú cenu snažil
zastaviť dodávky.

9
00:02:06,668 --> 00:02:10,339
Koniec vojny bol v nedohľadne.

10
00:02:19,723 --> 00:02:21,275
Ďakujem.

11
00:02:24,435 --> 00:02:26,404
Pristúpte a predstavte sa!

12
00:02:26,524 --> 00:02:29,323
Oh, kapitán Hayes!
Prepáčte pane, nespoznal som vás.

13
00:02:29,443 --> 00:02:33,126
Plukovník Vance vás očakáva.
Ráčte vstúpiť, pane.

14
00:02:34,368 --> 00:02:35,836
Plukovník?

15
00:02:35,956 --> 00:02:40,059
- Vojdite, Hayes!
Zoznámte sa s Jimom Fullerom!

16
00:02:40,179 --> 00:02:42,800
Pán Fuller!
- Zdravím.

17
00:02:42,920 --> 00:02:47,224
Čo je nové na bojišti?
- Vojna.

18
00:02:48,318 --> 00:02:52,302
Jim je námestník ministra pre
dopravu USA.

19
00:02:52,751 --> 00:02:56,563
Vy ste bol manažér dostavníkovej
spoločnosti Overland?

20
00:02:56,683 --> 00:02:59,354
- Tak je.
- Budem hovoriť otvorene.

21
00:02:59,474 --> 00:03:03,592
Sme v ťažkostiach a myslíme si,
že by ste nám mohol pomôcť.

22
00:03:03,712 --> 00:03:07,134
Môžete urobiť veľkú službu
svojej krajine.

23
00:03:07,659 --> 00:03:10,101
Videli ste ich už?

24
00:03:10,313 --> 00:03:12,719
Vláda ich práve vydala do obenu.
- Hm.

25
00:03:12,839 --> 00:03:18,494
Za ne musíte dostať v banke
protihodnotu v zlate.

26
00:03:19,080 --> 00:03:23,523
Preto musí mať vláda zlato stále k dispozícii.

27
00:03:24,029 --> 00:03:25,407
Na krytie.

28
00:03:25,527 --> 00:03:28,755
I zlato z Kalifornie.

29
00:03:29,696 --> 00:03:35,210
Nepotrebovali sme toto
zlato, pokiaľ nebolo týchto bankoviek.

30
00:03:35,330 --> 00:03:40,736
Ak chcemem vyhrať vojnu, potrebujeme
zlato. Viac zlata a to rýchlo!

31
00:03:40,917 --> 00:03:44,725
A Overland nám ho dodá.
Máme i iných dodávateľov,

32
00:03:44,926 --> 00:03:47,142
ale Overland bude najväčší.

33
00:03:47,227 --> 00:03:51,900
Chceme preto, aby ste sa vrátil na
miesto manažéra v Overlande.

34
00:03:53,093 --> 00:03:57,707
Rešpektujem želanie svojej vlády,
ale nechcem tú prácu.

35
00:03:59,448 --> 00:04:02,561
Vy ste môj najlepší jazdecký dôstojník.

36
00:04:02,810 --> 00:04:05,938
A nemám nikoho, kým by som vás
nahradil.

37
00:04:06,374 --> 00:04:09,277
Musíte ísť tam, kde vás potrebujeme.

38
00:04:09,397 --> 00:04:12,051
Mnohí môžu vieť prepravnú spoločnosť.

39
00:04:12,171 --> 00:04:16,811
Dáme Overlandu 1,5 mil. dolárov
aby si zaobstaral nové vybavenie ...

40
00:04:16,931 --> 00:04:18,472
...na každodenné dodávky.

41
00:04:18,592 --> 00:04:22,907
To znamená 60 nových dopravných vozov,
2.000 koní i mulov,

42
00:04:23,027 --> 00:04:25,770
...tisíce ton krmiva.

43
00:04:25,890 --> 00:04:30,204
Menujte mi človeka, ktorý môže
viesť takú veľkú spoločnosť!

44
00:04:33,378 --> 00:04:36,362
V takej sme situácii.

45
00:04:37,924 --> 00:04:43,412
3.000 km, z toho 2.500 km cez
nebezpečné nepriateľské územie.

46
00:04:43,532 --> 00:04:46,092
Tam budú prepady banditov,
indiánov...

47
00:04:46,212 --> 00:04:51,582
Najväčší problém je, že Konfederácia
chce tak isto zlato ako aj my.

48
00:04:53,084 --> 00:04:55,168
Každodennné dodávky!

49
00:04:55,369 --> 00:04:59,689
Myslím, že nemôžem.
- My si myslíme, že môžete.

50
00:05:02,636 --> 00:05:05,035
Kde by bolo moje sídlo?

51
00:05:05,528 --> 00:05:09,280
Váš hlavný stan by bol v Julesbergu.

52
00:05:12,270 --> 00:05:14,966
V Julesbergu?!

53
00:05:42,183 --> 00:05:45,239
Docela nepríjemná jazda, nie?
- Ja som zvyknutý.

54
00:05:45,359 --> 00:05:49,683
Vy ste John Hayes! Raz som
pracoval ako kuriér v Overlandu.

55
00:05:49,803 --> 00:05:53,105
Ja som Rod Miller, 7. pešia.

56
00:05:53,225 --> 00:05:55,217
- Ako sa má kapitán Grace?

57
00:05:55,337 --> 00:05:57,371
Bol dobrý keď som odchádzal.

58
00:05:57,491 --> 00:06:01,242
Namyslený.
- To nemôžem povedať.

59
00:06:02,833 --> 00:06:06,943
Ale nebol ste kuriér, keď
ma prijali. -Bol som už starý, pane.

60
00:06:07,063 --> 00:06:10,106
Opustil som Overland kvôli ženbe.

61
00:06:10,852 --> 00:06:13,133
- Chcem vidieť obrázok!

62
00:06:15,875 --> 00:06:21,198
Blízko Julesberga mám farmu.
- Veľmi pekná.

63
00:06:21,318 --> 00:06:25,976
Najhorúcejšia v Colorade.
- Možno až na jednu.

64
00:06:26,780 --> 00:06:30,283
Ideš domov na dovolenku?
- Dovolenku?

65
00:06:31,182 --> 00:06:35,293
Mohlo by sa to tak povedať.
Dlhú dovolenku.

66
00:06:36,626 --> 00:06:41,192
Gangréna.
- Chápem.

67
00:07:15,393 --> 00:07:17,470
Prestávka 10 minút!

68
00:07:17,952 --> 00:07:20,470
-Keď pôjdeme takto,
v Julesberg sme zajtra ráno.

69
00:07:20,590 --> 00:07:22,293
Prosím.

70
00:07:31,117 --> 00:07:35,871
Počul som, že správca je dobrý človek.
- To poznáme z jeho kávy.

71
00:07:37,559 --> 00:07:42,576
Radšej si dajte koláč. Do večere
sú ešte 4 hodiny. Ja som piekol.

72
00:07:42,696 --> 00:07:46,974
Čo je v ňom?
- To je tajomstvo.

73
00:07:47,094 --> 00:07:49,419
Môžem jeden kúsok.
- Ja tiež, prosím.

74
00:07:49,539 --> 00:07:51,176
Kávu?

75
00:07:51,296 --> 00:07:53,539
Máte koláč?
- Jasné.

76
00:07:58,604 --> 00:08:01,814
A vy, pane?
- Ja len kávu.

77
00:08:15,755 --> 00:08:19,540
Postarám sa o yankeeho!

78
00:08:33,840 --> 00:08:35,405
(SOL)

79
00:08:37,933 --> 00:08:40,647
Dobrá káva.
- Tu máš, vojak!

80
00:08:41,515 --> 00:08:43,080
- Ďakujem.

81
00:08:56,645 --> 00:09:02,666
Hej, ten koláč je slaný.
- Slaný?!

82
00:09:03,940 --> 00:09:06,820
A váš?
-Môj je dobrý. -Skúste.

83
00:09:06,921 --> 00:09:09,347
- A váš?
- Vynikajúci.

84
00:09:10,595 --> 00:09:11,795
Hej!

85
00:09:14,392 --> 00:09:18,837
Niečo nie je v poriadku?
- V tom koláči je soľ.

86
00:09:18,957 --> 00:09:22,039
Nikto iný sa nesťažuje.
- Oni ho nemajú slaný.

87
00:09:22,159 --> 00:09:24,921
Vojak, ak sa ti nepáči, nejedz.

88
00:09:25,105 --> 00:09:27,956
Zaplať a choď!
- A keď nie?

89
00:09:28,152 --> 00:09:32,707
Prinútim ho zaplatiť! Koláču
nič nie je. -Tak ho zjedzte!

90
00:09:32,827 --> 00:09:37,743
Netýka sa vás to!
- Povedal som, jedzte!

91
00:09:38,495 --> 00:09:40,327
Lepšie ak budeš.

92
00:09:40,462 --> 00:09:43,726
Nikto mi nebude rozkazovať
čo mám robiť. -On môže.

93
00:09:43,846 --> 00:09:47,836
On je John Hayes.
Tvoj nový manažér.

94
00:10:07,801 --> 00:10:10,447
Všetko!

95
00:10:25,661 --> 00:10:27,630
Dobre, poďme.

96
00:10:27,750 --> 00:10:30,659
Čo myslíte, prečo to urobil?

97
00:10:31,260 --> 00:10:33,590
Ideme, ľudia!

98
00:10:51,834 --> 00:10:56,637
Myslíš na zajtra?
- Nevidel som Jeannie 18 mesiacov.

99
00:10:56,757 --> 00:11:00,576
Príliš dlho z domova.

100
00:11:00,743 --> 00:11:03,042
Viete čo, pán Hayes?

101
00:11:03,539 --> 00:11:06,970
Nechcem súcit.
- A nehľadaj ho.

102
00:11:10,250 --> 00:11:13,705
Máte rodinu?
- Nemám.

103
00:11:14,428 --> 00:11:17,228
- Niekedy je to lepšie.

104
00:11:17,348 --> 00:11:20,345
To neviem.

105
00:12:03,889 --> 00:12:06,517
Jeannie!

106
00:12:06,971 --> 00:12:08,977
Rod!

107
00:12:09,770 --> 00:12:13,565
- Myslela som, že sa už nevrátiš.

108
00:12:34,186 --> 00:12:37,726
Musíme pokračovať!
Tvoja torba!

109
00:12:37,846 --> 00:12:39,590
- Pustite ju dole!

110
00:12:41,343 --> 00:12:45,264
Chcem ti niekoho predstaviť.

111
00:12:45,787 --> 00:12:48,046
Toto je Jeannie, pán Hayes.
- Zdravím, Jeannie.

112
00:12:48,147 --> 00:12:50,886
- John Hayes?
- Tak je.

113
00:12:51,378 --> 00:12:53,858
Všetci v Julesbergu vedia, že prídete.

114
00:12:54,118 --> 00:12:56,639
- Môžeme ísť, šéfe?
- Samozrejme.

115
00:12:56,909 --> 00:12:57,859
Veľa šťastia!

116
00:12:57,979 --> 00:13:01,336
- Navštívte nás.
Toto je náš dom.

117
00:13:01,746 --> 00:13:03,865
Ďakujem, prídem.

118
00:13:21,292 --> 00:13:25,596
Dobrý deň, pán Miller!
- Dobrý deň, pani Millerová!

119
00:13:29,263 --> 00:13:31,810
Ideme domov!

120
00:14:04,885 --> 00:14:08,889
JULESBERG
TERITÓRIUM COLORADA

121
00:14:09,770 --> 00:14:11,768
Je tu!

122
00:14:31,367 --> 00:14:34,831
Toto je Julesberg! Prestávka dve
hodiny!

123
00:14:35,348 --> 00:14:36,541
Pomocník!

124
00:14:38,345 --> 00:14:39,799
Pomocník!

125
00:14:40,306 --> 00:14:42,415
Keď ho nájdem...

126
00:14:45,905 --> 00:14:48,353
Znak Overlandu je preč!

127
00:14:48,610 --> 00:14:50,785
Niečo je zlé.

128
00:14:51,264 --> 00:14:55,060
Pojedzte niečo v kaviarni!
Potom vás vyzdvihne.

129
00:14:57,198 --> 00:15:00,232
Postaraj sa o kone! Idem sa spýtať.

130
00:15:24,424 --> 00:15:28,927
Kde je znak? -Overlandu?
Presťahovali sa. -Kam?

131
00:15:29,381 --> 00:15:33,383
Neviem.
- Je Putnam tu?

132
00:15:34,963 --> 00:15:39,396
Vy ste Hayes?
Skúste tie dvere!

133
00:15:44,776 --> 00:15:46,735
Očakával som ťa.

134
00:15:46,855 --> 00:15:50,686
- O tom som nepochyboval.
- Nezmenil si sa.

135
00:15:51,401 --> 00:15:54,561
Ty áno.
- Zarobil som nejaké peniaze.

136
00:15:54,681 --> 00:15:59,681
Vlastním hotel a iné veci.
Dobre mi je. -O tom neskôr!

137
00:15:59,801 --> 00:16:05,057
Kde je stanica Overlanda?
- Poslal som svoju rezignáciu pred 7 dňami.

138
00:16:05,177 --> 00:16:07,216
Máte medzistanice.

139
00:16:07,806 --> 00:16:10,408
Nikto nedostal tvoj list.
- Čo môžem s tým?!

140
00:16:10,528 --> 00:16:15,117
Nemám už na to čas.
-A záznamy? Kone?

141
00:16:15,237 --> 00:16:17,189
O tom som písal!

142
00:16:17,309 --> 00:16:21,383
Pomocníci ukradli kone
a záznamy spálili.

143
00:16:22,298 --> 00:16:24,566
Šerif to vyšetruje.

144
00:16:26,359 --> 00:16:31,823
Každodenné riadenie je náročné.
- Nie je to fér od teba.

145
00:16:32,283 --> 00:16:35,085
Také veci sa stávajú.
John!

146
00:16:35,602 --> 00:16:38,149
Vieš, oženil som sa s Normou.

147
00:16:38,627 --> 00:16:41,958
Čoho sa bojíš, Clay?

148
00:17:02,937 --> 00:17:03,953
Čo sa stalo?

149
00:17:04,073 --> 00:17:07,091
-Už ste počul, že pomocníci
ukradli kone? -Počul.

150
00:17:07,233 --> 00:17:11,199
Stajne sú plné a hovoria, že
nemajú žiadne kone.

151
00:17:11,319 --> 00:17:13,884
Počul som, že Putnam odstúpil.
Čo sa stalo?

152
00:17:14,004 --> 00:17:18,037
A ešte niečo...
Nemáte ďalších kočišov.

153
00:17:18,157 --> 00:17:20,797
Má teba.
Tiež chceš odísť?

154
00:17:21,907 --> 00:17:24,553
Ja som starý kočiš. Ostanem.

155
00:17:24,673 --> 00:17:27,258
Koľko máme cestujúcich do Salt Lake?
- Chcete tam ísť.

156
00:17:27,378 --> 00:17:28,645
Nemám na výber.

157
00:17:28,765 --> 00:17:34,140
Choď do Crown Pointa a tam si nájdi
náhradu. -Treba krmivo pre kone.

158
00:17:34,260 --> 00:17:36,230
Dobre. Zaobstarám!

159
00:17:36,350 --> 00:17:38,834
Poznáš tých na verande?

160
00:17:39,544 --> 00:17:42,110
- Samozrejme. Putnamovi chlapi.

161
00:17:42,352 --> 00:17:47,327
Ten v klobúku je Mace.
Vykonáva Putnamanove príkazy.

162
00:17:47,580 --> 00:17:52,711
Pravdepodobne je to tu nutné.
Miestni obyvatelia sú asi bojovníci.

163
00:17:52,831 --> 00:17:58,793
Na čo je ich Putnamovi treba?
- Na špinavú prácu.

164
00:18:09,184 --> 00:18:12,818
Vy ste Mace?
- Uhádli ste ste.

165
00:18:13,496 --> 00:18:15,349
- Ja som John Hayes.

166
00:18:15,485 --> 00:18:18,030
Som rád, že som vás spoznal.

167
00:18:27,254 --> 00:18:29,055
Pane!

168
00:18:32,780 --> 00:18:34,912
Ukľudnite sa!

169
00:18:41,538 --> 00:18:46,666
Podvihnite sako! Nech vidím čo pod
ním máte!

170
00:18:58,910 --> 00:19:00,772
Hore!

171
00:19:19,312 --> 00:19:23,995
Nezabudnite!
Volám sa Mace.

172
00:19:55,194 --> 00:19:58,473
Zdravím, Mace!
- Dobrý deň, pani.

173
00:19:58,593 --> 00:20:01,829
- Došla som do mesta po muža.

174
00:20:01,949 --> 00:20:07,705
Niektorý ľudia majú šťastie.
Povedzte pánu Putnamovi... -On už vie.

175
00:20:08,675 --> 00:20:11,740
Zdravím, drahý!
- Ahoj!

176
00:20:11,860 --> 00:20:16,631
Ešte ma potrebujete?
- Dnes nie. Uvidíme sa zajtra!

177
00:20:23,607 --> 00:20:25,014
John!

178
00:20:29,728 --> 00:20:34,982
To nebolo treba.
- Vedela si, že John príde.

179
00:20:35,102 --> 00:20:38,903
Preto si pre mňa prišla.

180
00:20:39,023 --> 00:20:42,698
Netreba na neho reagovať.

181
00:20:44,360 --> 00:20:46,247
Strašná ženská!

182
00:20:46,367 --> 00:20:51,124
-Už si niekedy počul, že by si niekto z nás
myslel niečo iné?!

183
00:20:55,020 --> 00:20:59,507
Kúpim alebo prenajmem tento dom
ak cena bude prijateľná.

184
00:20:59,627 --> 00:21:03,970
Nechajte 50 centov na stole.

185
00:21:06,057 --> 00:21:09,725
Choď domov, vojak!

186
00:21:10,295 --> 00:21:12,050
Nemáme tu radi uniformy.

187
00:21:12,170 --> 00:21:16,186
Škoda, že ťa netrafili do hlavy,
namiesto ruky.

188
00:21:22,375 --> 00:21:29,010
Špinavý yankee!
- Ty si teda severský vojak!

189
00:21:29,130 --> 00:21:32,206
Nevšímaj si ich, Rode!
Provokujú.

190
00:21:32,207 --> 00:21:35,603
- Nechceme tu yankee, namáme ich radi.

191
00:21:35,723 --> 00:21:38,990
Pekné oblečenie, bubeník?!

192
00:21:39,179 --> 00:21:41,757
Mamička ti ho kúpila?

193
00:21:41,924 --> 00:21:46,351
Máš dlhý jazyk, ale nevidím,
že by si mal šedú uniformu.

194
00:21:47,107 --> 00:21:49,006
Poďme, Rode.

195
00:21:52,110 --> 00:21:54,433
Nezáleží na tom čo vidíš.

196
00:21:54,634 --> 00:21:58,078
Za to mi vidíme, kto u vás doma
nosí nohavice.

197
00:21:58,325 --> 00:22:03,780
Vyzlečiem ti oblek, bubeník!
- Ale ste odvážny!

198
00:22:03,900 --> 00:22:07,974
Pretože je to len jeden človek.
- Myslíš poločlovek.

199
00:22:08,094 --> 00:22:12,786
Vždy je lepší od teba.
-To možeme kedykoľvek zistiť.

200
00:22:17,803 --> 00:22:22,469
Ja s tým nemám problémy
tak ako on. -Dosť už podrývania!

201
00:22:22,589 --> 00:22:27,470
Pusti ho! -Ďalší modrokabátnik.
Alebo zbabelec?

202
00:22:28,771 --> 00:22:31,082
Váš priateľ?
- Bol.

203
00:22:31,202 --> 00:22:33,660
- Hoďte ho do vody!

204
00:22:37,394 --> 00:22:39,267
Ospravedlňujem sa, pani.

205
00:22:39,387 --> 00:22:41,998
Keď sa preberie, potrestám ho!

206
00:22:42,118 --> 00:22:46,869
O to sa už postaral pán Hayes.
- Nechápem, madam.

207
00:22:46,989 --> 00:22:50,409
Je potrestaný tým, že prehral boj.

208
00:22:59,798 --> 00:23:04,832
Ona kopala a búchala.
Videl ste Russovovu tvár!

209
00:23:04,952 --> 00:23:07,341
- To si mi už povedal. A čo?

210
00:23:07,461 --> 00:23:11,880
Potom Hayes odišiel s tými mladomanželmi.

211
00:23:11,915 --> 00:23:16,493
Škoda. Hayes má teraz dvoch priateľov v meste.

212
00:23:16,613 --> 00:23:18,342
No, a ako mu môžu oni pomôcť?

213
00:23:18,668 --> 00:23:21,630
Pravdepodobne nijako. Ale boju by bolo
lepšie sa vyhnúť.

214
00:23:21,750 --> 00:23:27,041
Mohli by sme ho nechať pracovať
v Overlande. Nech sa Hayes zničí sám.

215
00:23:27,230 --> 00:23:30,576
Mohli by sme prepadávať tie vozy.
Jeden po druhom.

216
00:23:30,893 --> 00:23:35,158
- Opakujem, nepodceňuj Hayesa!

217
00:23:37,683 --> 00:23:42,486
Neni človeka, ktorému sa
nevyrovnám. -Nepopieram!

218
00:23:42,606 --> 00:23:47,298
Teraz treba narušiť jeho
činnosť v Overlande.

219
00:23:47,418 --> 00:23:49,846
To je ľahké.

220
00:23:50,852 --> 00:23:54,628
- Ako?
- Treba sa zbaviť Hayesa.

221
00:23:56,134 --> 00:23:59,959
Keby sme to urobili, máme
tu vojisko Únie.

222
00:24:00,526 --> 00:24:04,007
Musíme prerušiť dodávky zlata.

223
00:24:04,221 --> 00:24:07,719
Nič viac a nič menej než to!

224
00:24:08,086 --> 00:24:09,096
Ako to myslíte?

225
00:24:09,216 --> 00:24:13,610
Všetkými prostriedkami, bez prelievania
krvi, narušovať činnosť Hayesa a spoločnosti.

226
00:24:13,882 --> 00:24:18,930
Ničiť tanice, kradnúť kone,
páliť stodoly a krmivo!

227
00:24:19,344 --> 00:24:24,174
Ale to je ťažký spôsob.
- To je jediný spôsob!

228
00:24:26,089 --> 00:24:29,651
Stále si ale myslím, že by sme
mali Hayesa zabiť.

229
00:24:31,382 --> 00:24:33,393
Vypadni!

230
00:25:03,960 --> 00:25:08,651
Niektorí z nich ma poznajú od detstva.

231
00:25:08,771 --> 00:25:13,034
Urážajú ma, ako keby som ja bol
zodpovedný za vojnu.

232
00:25:13,858 --> 00:25:16,641
Ani na bojisku sme takto nenávideli
protivníka.

233
00:25:16,742 --> 00:25:19,422
Oni verili v jedno a my v druhé.

234
00:25:19,542 --> 00:25:24,105
Oni boli na jednej strane a my
na druhej. Prečo ma títo nenávidia?

235
00:25:24,225 --> 00:25:26,955
Colorado pritom neni ani štát.

236
00:25:31,665 --> 00:25:36,868
V boji vidíš krik raneného.

237
00:25:37,118 --> 00:25:42,664
Ak vidíš ako umiera, vidíš bolesť
bez ohľadu na ktorej strane on je.

238
00:25:43,026 --> 00:25:45,783
Ľudia, ktorí neboli vo vojne
tomu nemôžu rozumieť.

239
00:25:45,903 --> 00:25:50,034
Sú pohoršený, keď stratia priateľa
alebo príbuzného.

240
00:25:50,450 --> 00:25:54,986
Podľa nich za to môže vždy tá druhá strane.
- Možno.

241
00:25:58,375 --> 00:26:02,999
Viac kávy? -Ak je tam ešte,
dajte aj jemu!

242
00:26:03,265 --> 00:26:04,881
Ďakujem, pane.

243
00:26:11,931 --> 00:26:13,271
Rode?

244
00:26:13,892 --> 00:26:16,118
- Sadni si, drahá! Pusti mňa!

245
00:26:23,806 --> 00:26:29,423
Nie je ťažko to umyť. Uvarím novú.
- Poločlovek! To nie je lož.

246
00:26:29,954 --> 00:26:34,106
Dnes som videl čo znamená viesť
farmu jednou rukou.

247
00:26:34,207 --> 00:26:36,341
-Bude to v poriadku.
- Aha.

248
00:26:36,461 --> 00:26:37,696
Samozrejme.

249
00:26:37,816 --> 00:26:40,890
Pretože budeš všetko robiť sama.

250
00:26:41,334 --> 00:26:44,576
A čo takto stanica pre vozy?

251
00:26:46,122 --> 00:26:48,719
To by si mohol?

252
00:26:50,656 --> 00:26:55,098
Určite. Kde je stanica?
- Práve tu.

253
00:26:55,218 --> 00:26:58,413
Budeme využívať váš dom a stodolu.
Postavíme ohradu a noclažište.

254
00:26:58,533 --> 00:27:02,324
Dostanete poplatok za prenájom a plat.

255
00:27:03,413 --> 00:27:07,876
A Putnam? -On odstúpil.
Ale môže robiť problémy.

256
00:27:08,201 --> 00:27:13,609
Prečo by mal robiť problémy?
- Je južan.

257
00:27:13,729 --> 00:27:17,058
Každodenne tu pôjdu vozy.
Bude to veľa práce.

258
00:27:17,178 --> 00:27:20,570
Koče budú prevážať zlato zo
Sacramenta do štátnej pokladnice.

259
00:27:20,690 --> 00:27:22,668
Preto som tu a Putnam to vie.

260
00:27:22,788 --> 00:27:27,223
- Pokúsi sa získať zlato?
- Alebo obmedziť prevoz.

261
00:27:27,343 --> 00:27:32,115
Julesberg je plný rebelov.
Videli ste to dnes ráno.

262
00:27:32,471 --> 00:27:36,121
Jedlo a kočišov musíme získať inde.

263
00:27:36,241 --> 00:27:40,612
Mnohí farmári sú za Úniu.
Od nich môžeme mať jedlo.

264
00:27:40,777 --> 00:27:42,520
- A kone?

265
00:27:43,225 --> 00:27:46,715
- Rod získa nejako kone.

266
00:27:46,835 --> 00:27:50,151
Pomôžu mi vybudovať ohradu a ubytovanie.

267
00:27:50,271 --> 00:27:53,796
Dobre. Idem si to prezrieť.

268
00:27:54,731 --> 00:27:57,550
Doprovodím vás.

269
00:28:04,754 --> 00:28:06,200
Pozrite!

270
00:28:06,764 --> 00:28:10,690
Ukážem vám kde postavíme ohradu
a ubytovanie.

271
00:28:10,810 --> 00:28:14,877
Zväčšíme krmníky.
- A čo voda?

272
00:28:14,997 --> 00:28:17,153
Vykopeme studňu.

273
00:28:59,195 --> 00:29:03,073
Myslím, že to nezvládnem, Jeannie!
Nemôžem!

274
00:29:03,652 --> 00:29:06,118
Som poločlovek!

275
00:29:07,578 --> 00:29:13,139
Že si niečo stratil vo vojne za právo,
neznamená, že si menejcenný.

276
00:29:14,562 --> 00:29:18,205
Choď do domu!
Pripravím ti raňajky!

277
00:30:01,991 --> 00:30:04,784
Meškáš dva dni.

278
00:30:04,988 --> 00:30:07,034
Videl si stanicu z vnutra?

279
00:30:07,154 --> 00:30:11,502
- Videl som ju z vonku.
- Všetko je zničené.

280
00:30:11,637 --> 00:30:14,687
Dva dny idem s tými istými konmi.

281
00:30:14,971 --> 00:30:18,800
Musím ich nakŕmiť a nechať oddýchnuť.
- Ďakujem. Dostaneš ocenenie za to.

282
00:30:19,200 --> 00:30:24,461
Ja odveziem voz. Oddýchni si!
- Potrebujem to. Čo bude zo stanicou?

283
00:30:24,680 --> 00:30:29,663
Dovediem nových ľudí a vybavenie.
- A prines veľa guliek.

284
00:30:29,988 --> 00:30:34,312
Pokúšali sa spáliť Kirkov
dom a ukradnúť jeho kone.

285
00:30:34,432 --> 00:30:39,132
Ale ich odohnali.
- Ukončite to. Kedy pokračujeme?

286
00:30:39,252 --> 00:30:44,228
Čoskoro. Ukľudnite sa. Máme dosť
problémov.

287
00:30:55,322 --> 00:31:00,274
Máme stanicu v Julesbergu?
- Áno. Millerova farma.

288
00:31:06,280 --> 00:31:09,017
Rod?
- Ahoj, drahá!

289
00:31:09,137 --> 00:31:12,060
Káva vždy príde vhod.

290
00:31:20,707 --> 00:31:23,663
Presunte ich k studni!

291
00:31:23,824 --> 00:31:25,357
Kávu?

292
00:31:29,470 --> 00:31:31,035
Kávu?

293
00:31:33,935 --> 00:31:35,382
Kávu?

294
00:31:47,839 --> 00:31:49,465
Rod?

295
00:31:53,978 --> 00:31:58,790
Nové ubytovanie a nová ohrada.
Je jasné na čo to potrebujú.

296
00:31:59,254 --> 00:32:02,343
Áno. I všetky tie kone.

297
00:32:02,463 --> 00:32:05,422
Na prepriahanie.

298
00:32:18,412 --> 00:32:20,074
Áno, ak bude.

299
00:32:20,194 --> 00:32:23,186
Majú veľa ľudí i koní.

300
00:32:24,107 --> 00:32:29,321
Spoznali ste niekoho? -Dvoch.
Andersona a nejakého Baumeistera.

301
00:32:29,441 --> 00:32:35,160
Farmári. Miller a Hayes
zhromaždili všetkých priaznivcov Únie.

302
00:32:35,690 --> 00:32:38,899
Vďaka vám.
- Obyčajní sedliaci.

303
00:32:39,061 --> 00:32:42,223
Povedz im to keď budú na teba
mieriť brokovnicov.

304
00:32:42,343 --> 00:32:45,958
Miller a Hayes mi ešte
dlhujú za bitku.

305
00:32:56,187 --> 00:32:59,434
Možeš preberať poštu
na Millerovoj farme!

306
00:33:40,279 --> 00:33:42,788
Rod? Jeannie?
- Zdravím!

307
00:33:43,498 --> 00:33:45,433
Stojíme jednu hodinu!
Všetci von!

308
00:33:45,553 --> 00:33:50,151
Dúfam, že dostaneme slušné jedlo.
-Snažíme sa. Vojdite!

309
00:33:50,271 --> 00:33:54,055
Očisti ich a nechaj ich odpočinúť!
- Áno, pane.

310
00:33:54,175 --> 00:33:57,873
Najedz sa do sýta!
Môžeš odpočívať tri dni!

311
00:33:57,993 --> 00:34:04,971
Ďakujem. -Zdá sa, že kone majú
za sebou dlhú cestu.

312
00:34:05,091 --> 00:34:08,824
Všetky stanice sú zatvorené.
Potrebujeme ľudí, kone i krmivo.

313
00:34:08,944 --> 00:34:12,385
Mnohí farmári nemajú do žatvy čo robiť. -Dobre.

314
00:34:12,505 --> 00:34:17,554
Povedz im , nech majú zbrane
a pripravia sa na zlodejov koní.

315
00:34:17,674 --> 00:34:21,179
A pozor ak budeš jazdiť krajinou.
-Očakávate ťažkosti?

316
00:34:21,299 --> 00:34:22,403
Už ich máme.

317
00:34:22,523 --> 00:34:25,547
Kto ide ďalej na východ?
- Ja.

318
00:34:28,600 --> 00:34:31,088
Máš niečo proti?

319
00:34:32,298 --> 00:34:35,945
Ty vyberieš to najhoršie.
Kde si našiel tú fosíliu?

320
00:34:36,065 --> 00:34:42,037
Bol som kočiš, keď si bol
ešte v plienkach. A stále som lepší.

321
00:34:42,157 --> 00:34:47,209
Nedáš sa. Nie si ty vnuk
starého Christyho?

322
00:34:51,759 --> 00:34:55,791
Bol som kočiš keď
John prišiel k Overlandu.

323
00:34:55,911 --> 00:35:00,483
Nepovedal, že vás pozná. Povedal, že
nám môže poslúžiť.

324
00:35:00,603 --> 00:35:02,435
Mám blízko malú farmu.

325
00:35:02,555 --> 00:35:07,150
Počul som, že ste schopní a
potrebujete kočišov.

326
00:35:07,270 --> 00:35:09,004
Aký je plat?

327
00:35:09,344 --> 00:35:12,855
- Situácia je zlá. Nikto nevie
či ťa na nasledujúcej stanici vymenia.

328
00:35:12,975 --> 00:35:18,146
Tak pôjdem ďalej. Keď tam nik nebude,
tak ďalej.

329
00:35:18,266 --> 00:35:21,231
Ako za starých čias.
- Pred 15 rokmi.

330
00:35:21,351 --> 00:35:24,134
- Pred 20 rokmi.
Bol som predtým v Pony Expressu.

331
00:35:24,254 --> 00:35:27,153
Potom, chceš mi dať tú prácu či nie?

332
00:35:27,558 --> 00:35:30,512
Jedlo je na stole!
- Už idem!

333
00:35:30,632 --> 00:35:33,964
Máš ju.
Vráť sa celý!

334
00:35:40,337 --> 00:35:45,562
Aj on je starý! Nič sa nezmenilo
za 10 rokov.

335
00:35:49,307 --> 00:35:50,795
Počuj...

336
00:35:51,220 --> 00:35:54,282
Ako to riadiš?

337
00:36:04,071 --> 00:36:08,333
Ešte nespíte?
- Rod spí. Ja štopkám.

338
00:36:08,574 --> 00:36:10,419
Všetko v poriadku?

339
00:36:11,584 --> 00:36:14,583
- Postavil som nové stráže
ku koňom.

340
00:36:18,975 --> 00:36:23,086
Ďakujem za to čo ste pre Roda
a mňa urobil.

341
00:36:23,349 --> 00:36:26,685
Ja by som mal poďakovať vám.

342
00:36:28,140 --> 00:36:32,569
Pán Hayes. Hovoria, že vo vojne
ľudia dospievajú rýchlejšie.

343
00:36:32,689 --> 00:36:35,639
Ale po všetkom, Rod
je ešte chlapec.

344
00:36:35,759 --> 00:36:40,431
Je ľahko zraniteľný a drží to v sebe.

345
00:36:40,983 --> 00:36:42,769
A teraz..

346
00:36:43,165 --> 00:36:48,202
Odmieta uveriť, že strata ruky nič nezmení
medzi nami.

347
00:36:48,765 --> 00:36:52,078
Stále hovorí, že je poločlovek.

348
00:36:53,388 --> 00:36:56,715
Chvíľu mu to bude trvať.

349
00:36:57,275 --> 00:37:02,626
Ale to prebolí keď budeme
viesť stanicu.

350
00:37:02,746 --> 00:37:05,040
Jeannie?

351
00:37:13,970 --> 00:37:15,974
Dobrú noc!
- Dobrú noc!

352
00:38:00,985 --> 00:38:03,371
Ideš niekam?

353
00:38:05,023 --> 00:38:06,666
Odchádzam s práce.

354
00:38:06,901 --> 00:38:09,646
Nemôžete mi brániť.
- Nikto ťa nezdržiava.

355
00:38:09,766 --> 00:38:12,837
Najprv mi ale povedz čo
sa stalo s koňmi?

356
00:38:13,379 --> 00:38:15,074
- Pomocníci ich ukradli.

357
00:38:15,194 --> 00:38:17,949
Vymysli si lepšiu lož.

358
00:38:18,970 --> 00:38:22,489
Dobre. Zastreľ ho!
- S radosťou!

359
00:38:22,609 --> 00:38:27,045
Počkajte! Nič som
nespravil! Nemôžete ma zabiť!

360
00:38:27,497 --> 00:38:28,765
No tak, rostrieľaj mu hlavu!

361
00:38:28,885 --> 00:38:32,372
Počkajte! Pán Hayes, urobím
čo chcete! Nezabíjajte ma!

362
00:38:32,492 --> 00:38:38,189
Potom povedz kto vzal kone.
-Logan, Wilson a ostatných nepoznám.

363
00:38:38,425 --> 00:38:42,629
Nevolal sa jeden Russ? -Tak.
Počul som, že jedného tak volajú.

364
00:38:42,749 --> 00:38:45,556
Kam odviedli kone?
- Do Wing Canyon.

365
00:38:45,657 --> 00:38:46,970
Všetci sú tam.

366
00:38:47,105 --> 00:38:51,284
Ten Russ odvedie kone na juh
za niekoľko dní. -Komu?

367
00:38:51,625 --> 00:38:56,381
Treba ich dať južanom, ale
ja si myslím, že ich predá.

368
00:38:56,662 --> 00:38:58,733
- Vieš čo?
- Čo?

369
00:38:58,925 --> 00:39:02,338
Radím ti zmizni odtiaľto.
A to rýchlo.

370
00:39:02,458 --> 00:39:06,047
Nemajte obavy. Ďakujem.

371
00:39:16,552 --> 00:39:18,730
Pozrite ako beží!

372
00:40:03,136 --> 00:40:06,073
Nevidíš nikoho?
- Nie.

373
00:40:09,164 --> 00:40:10,802
Tak idem na to!

374
00:41:24,732 --> 00:41:27,804
Vieš, že je to 10 míľ do mesta?!

375
00:41:35,985 --> 00:41:38,413
Je to skoro skoro 11 míľ.

376
00:42:06,022 --> 00:42:10,109
Hľadáte niekoho?
-Tvojho šéfa. -Nie je tu.

377
00:42:10,318 --> 00:42:12,884
Jeho kôň?
-Je pani Putnam.

378
00:42:14,410 --> 00:42:15,565
- Počkám tu!

379
00:42:15,698 --> 00:42:17,812
Dobre, Ede.

380
00:42:18,411 --> 00:42:19,797
Áno, pani.

381
00:42:19,917 --> 00:42:23,105
Očakávam Claya každú chvíľu.
Ideš?

382
00:42:23,225 --> 00:42:26,646
- Nebude rád, že som v jeho dome.

383
00:42:26,766 --> 00:42:28,794
Toto je i môj dom.

384
00:42:40,208 --> 00:42:42,933
Ahoj, Johne.
- Nazdar, Norma.

385
00:43:03,025 --> 00:43:08,667
Dobre si sa vydala.
- Myslím, že áno.

386
00:43:08,787 --> 00:43:13,130
To je to čo si chcela, nie?
- V podstate.

387
00:43:14,006 --> 00:43:17,301
Vždy si bola ctižiadostivá.

388
00:43:18,316 --> 00:43:20,738
- Prečo si mi nepísal?

389
00:43:22,765 --> 00:43:25,265
- Zmenilo by to niečo?!

390
00:43:25,773 --> 00:43:30,564
Mohlo by.
- Moja smola!

391
00:43:33,325 --> 00:43:36,413
Som rada, že ťa
opät vidím, Johne.

392
00:43:37,177 --> 00:43:41,249
Zostanme priateľmi.
- Vždy sme boli.

393
00:43:44,078 --> 00:43:47,014
Mala si povedať, že čakáš návštevu.

394
00:43:47,134 --> 00:43:49,651
Prišiel som za tebou.

395
00:43:49,771 --> 00:43:54,257
- Keby si chcel vidieť Normu,
neprišiel by si sem.

396
00:43:54,680 --> 00:43:56,198
Čo chceš?

397
00:43:56,666 --> 00:43:58,892
To ti musím povedať súkromne.

398
00:43:59,012 --> 00:44:01,968
- Norma vie o mne všetko.

399
00:44:05,234 --> 00:44:09,520
Tak je.
- Prichádzam z Wing Canyonu.

400
00:44:09,640 --> 00:44:13,568
Zobral som naše kone. Za chvíľu
ti to tvoji ľudia povedia.

401
00:44:13,688 --> 00:44:15,267
Budem stručný.

402
00:44:15,387 --> 00:44:21,198
Koče bujdú jazdiť. Nik ich
nezastaví. Možno jeden alebo dva.

403
00:44:22,049 --> 00:44:27,480
Nechcem začať krviprelievanie.
Ale záleží to na tebe.

404
00:44:33,564 --> 00:44:37,263
Koľko vás bolo na tie kone? -Dvaja.

405
00:44:37,383 --> 00:44:40,092
Ja a jednoruký chlap.

406
00:44:45,314 --> 00:44:47,734
Povedal som ti, nepodceňuj ho!

407
00:44:47,854 --> 00:44:52,938
Keď chce Hayes súboj, zabijem ho!

408
00:45:05,117 --> 00:45:08,217
Ani ja nechcem prelievanie krvi.

409
00:45:08,728 --> 00:45:12,818
Ale chceme zlato Únie.

410
00:45:13,222 --> 00:45:16,306
To neprotestujem.

411
00:45:16,552 --> 00:45:22,009
Ale zapamätaj si, bojuješ proti Únii.

412
00:45:29,475 --> 00:45:33,494
Tu zapíšeš výdavky a tu príjmy.

413
00:45:33,614 --> 00:45:36,312
Tak budeme viesť o tom evidenciu.

414
00:45:36,629 --> 00:45:41,435
Ako som to spravil, John?
- Rozumne.

415
00:45:43,051 --> 00:45:46,127
Vy ste taký účtovník ako i ja.

416
00:45:46,432 --> 00:45:49,532
- Som rád, že mám Roda.

417
00:45:49,652 --> 00:45:53,256
Čas na prehliadku stráže.
- Ostante. Ja idem.

418
00:45:53,376 --> 00:45:54,668
Dopite kavu!

419
00:45:54,788 --> 00:45:57,959
A vy, Jeannie?
- Nie, ďakujem. Mala som jej dosť.

420
00:46:54,061 --> 00:46:57,955
Dajte ho na koňa a pošlite späť do mesta.

421
00:47:07,865 --> 00:47:10,996
Neviem či je na žive.

422
00:47:13,350 --> 00:47:15,059
Žije.

423
00:47:15,473 --> 00:47:18,675
Výstrel bol určený pre mňa.

424
00:47:18,921 --> 00:47:21,605
Do postele!

425
00:47:47,229 --> 00:47:49,562
Sme v zlej situácii.

426
00:47:51,210 --> 00:47:55,996
Russ je mŕtvy. Pravdepodobne i Rod
Miller. -Ako sa to stalo?

427
00:47:56,201 --> 00:48:01,460
Russ nás presvedčil, že zoberieme
kone späť. Čakali sme na noc.

428
00:48:02,544 --> 00:48:07,674
Nikto nevie prečo Russ
strieľal. Chcel zabiť Hayesa.

429
00:48:07,794 --> 00:48:13,556
Ale zabil mladého a Hayes jeho.
- Ja by som to urobil lepšie.

430
00:48:13,676 --> 00:48:18,886
Oni budú teraz proti nám bojovať.
Čo urobíme?

431
00:48:19,215 --> 00:48:23,899
Vidim ti na tvári, že by si chcel
zabíjanie.

432
00:48:24,019 --> 00:48:29,087
Rozhodnite sa! Chcete odovzdať
Overland? -Sú aj iné spôsoby.

433
00:48:29,207 --> 00:48:34,883
Ak budem príliš zasahovať,
môžem dostať guľku.

434
00:48:35,962 --> 00:48:40,302
Nemôžete byť gentlmen i
víťaz. -Mohol som byť.

435
00:48:40,422 --> 00:48:45,944
Už nemôžem. Kvôli tebe i Russoovi.
Nechcem huckať ľudí proti nám.

436
00:48:46,064 --> 00:48:50,037
Nechcem ťažkosti!
Nepribližuj sa k Hayesovi!

437
00:48:50,157 --> 00:48:54,238
Počkám až Hayes príde za mnou.

438
00:49:34,369 --> 00:49:35,728
Dobrú noc!

439
00:49:37,597 --> 00:49:40,573
Chcem počuť pravdu, doktor!

440
00:49:42,388 --> 00:49:44,604
Nemá žiadnu šancu na prežitie.

441
00:49:47,503 --> 00:49:52,178
Viem čo sa stalo vtedy v Julesbergu,

442
00:49:52,298 --> 00:49:56,518
je pravda, sympatizujeme z Juhom
a tak bude aj naďalej.

443
00:49:56,638 --> 00:50:02,443
Ale nesympatizujeme s Putnamovou
bandou. Máme ich už dosť!

444
00:50:03,004 --> 00:50:06,752
Keď pôjdete proti nim,
stojíme za vami!

445
00:50:06,872 --> 00:50:10,815
Ďakujem, doktor. Ale
je to môj boj.

446
00:50:36,552 --> 00:50:40,068
Aké drzé od nej sem prísť?!

447
00:50:58,345 --> 00:51:01,238
Ako mu je?
- Nijaké zlepšenie.

448
00:51:02,408 --> 00:51:04,409
- Môžem vojsť?

449
00:51:11,274 --> 00:51:17,169
On spí. Prečo si prišla?
- Vieš, ja nie som tvoja nepriateľka.

450
00:51:17,965 --> 00:51:21,174
Ani vaša.
- Váš manžel je.

451
00:51:21,294 --> 00:51:23,994
- Mňa za to nemôžete viniť.

452
00:51:26,170 --> 00:51:27,751
Johne...

453
00:51:27,871 --> 00:51:32,253
Nechoď do Julesbergu!
Mace čaká až ťa zabije.

454
00:51:33,290 --> 00:51:39,378
Buď rozumný! On je profesionálny
zabijak. -Ďakujem, že si mi to povedala.

455
00:51:43,473 --> 00:51:45,850
Bude lepšie,keď odídeš.

456
00:52:00,122 --> 00:52:04,712
Ako to ide? -Dobrá cesta.
-Nech cestujúci nastúpia!

457
00:52:04,832 --> 00:52:08,176
No tak ľudia, pohyb!

458
00:52:09,258 --> 00:52:12,434
Zoberiem ťa, dievča!

459
00:52:53,633 --> 00:52:56,544
Ideme! -Nečakáme na
ďalší voz? -Prečo?

460
00:52:56,664 --> 00:52:58,513
Majú tam dieťa...
- Ideme!

461
00:54:18,410 --> 00:54:20,814
Choďte po zlato!

462
00:54:26,886 --> 00:54:29,370
Choď a povedz to pánu Hayesovi!

463
00:54:39,891 --> 00:54:44,951
Ako je chlape? -Nie veľmi
dobre. Ty ideš do Crown Pointa?

464
00:54:45,152 --> 00:54:46,428
Áno.

465
00:54:46,664 --> 00:54:49,797
Povedz im, že noví kočiši
prídu na budúci týždeň. - Áno, pane.

466
00:54:49,917 --> 00:54:52,958
A povedz chlapom, nech si dávajú pozor!
- Áno, pane.

467
00:54:55,011 --> 00:54:56,958
Jazdec?!

468
00:55:01,747 --> 00:55:05,139
Pán Hayes! Pán Hayes!

469
00:55:07,794 --> 00:55:09,917
Všetci sú mŕtvi! Kočiar bol okradnutý!

470
00:55:10,037 --> 00:55:13,907
Ukľudni sa, synak!
- Všetci sú mŕtvi!

471
00:55:20,876 --> 00:55:23,472
Už ste to počul.

472
00:55:23,907 --> 00:55:29,262
- Všetci tí ľudia sú mŕtvi...
I malé dievča...

473
00:55:29,382 --> 00:55:32,682
Nečakali sme, že to dopadne
tak zle.

474
00:55:32,871 --> 00:55:35,361
- Kočiar okradnutý...

475
00:55:35,756 --> 00:55:40,876
Mŕtvi a okradnutí cestujúci...
Amatéri!

476
00:55:41,681 --> 00:55:46,362
- Inak to nešlo.
- Moja vina.

477
00:55:47,280 --> 00:55:52,659
Ste dosť bohatý, aby ste bol
úctihodný. Ja si to nemôžem dovoliť.

478
00:55:55,349 --> 00:55:59,977
Keď si pomyslím, že sa to
dialo v mene Konfederácie!

479
00:56:00,200 --> 00:56:04,983
Mne je jedno či Juh vyhrá alebo nie.

480
00:56:11,110 --> 00:56:15,791
Mal som vedieť, že spodina
myslí len na seba.

481
00:56:16,287 --> 00:56:19,617
Zmizni z Julesbergu!

482
00:56:20,765 --> 00:56:25,645
Ja i moji chlapi čakáme na ďalšie
zlato Únie.

483
00:56:25,765 --> 00:56:29,431
Zmizni z Julesbergu
než ťa zabijem!

484
00:56:29,551 --> 00:56:32,896
- Mňa? Nie tak rýchlo!

485
00:56:33,016 --> 00:56:35,661
Myslím, že to nechcete.

486
00:56:39,032 --> 00:56:43,490
Mal som si to rozmyslieť
z lacnými pištoľníkmi.

487
00:56:51,130 --> 00:56:55,476
Hádka nemá zmysel. I naďalej chcem
prepadávať koče.

488
00:56:56,061 --> 00:56:59,490
A zabiť Hayesa!
- Nepýtal som sa!

489
00:56:59,907 --> 00:57:01,817
- Ako chcete!

490
00:57:02,388 --> 00:57:07,046
Len sa spýtajte ženy na čo
ráno navštívila Hayesa.

491
00:57:32,620 --> 00:57:36,334
Idem do mesta!
Uvidíme sa neskôr!

492
00:57:40,496 --> 00:57:42,140
John?

493
00:57:52,925 --> 00:57:54,888
Zomrel.

494
00:58:23,856 --> 00:58:26,405
Premýšľala som, Clay.

495
00:58:26,525 --> 00:58:29,505
Už s tebou nemôžem žiť.

496
00:58:30,317 --> 00:58:33,000
Zajtra ráno odchádzam.

497
00:58:46,130 --> 00:58:49,502
Nemôžem ti brániť urobiť
čo chceš.

498
00:58:51,378 --> 00:58:54,219
To nie je to čo chcem.

499
00:58:54,597 --> 00:58:56,926
Ty ma k tomu nútiš.

500
00:58:57,046 --> 00:59:01,669
- Mňa viníš za ten voz a toho
Millera? -Áno, právne by som...

501
00:59:01,789 --> 00:59:07,166
Nedávaj mi lekcie z justície.
Povedz čo si naozaj myslíš!

502
00:59:09,135 --> 00:59:14,798
Nerozumiem ti.
- Ale ja rozumiem tebe.

503
00:59:15,007 --> 00:59:19,070
Vždy si myslela len na seba.

504
00:59:20,011 --> 00:59:21,653
Na mňa nikdy.

505
00:59:25,416 --> 00:59:27,291
Toto nemienim počúvať!

506
00:59:27,411 --> 00:59:31,349
- Nikdy ma neoklameš, prečo
si si ma vzala.

507
00:59:31,469 --> 00:59:34,088
Pre lásku to nebolo.

508
00:59:34,620 --> 00:59:36,049
Dobre. Poviem ti.

509
00:59:36,169 --> 00:59:41,546
Spočiatku nie. Nepopieram.
- Pretože to nemôžeš poprieť!

510
00:59:41,803 --> 00:59:45,583
V tom je ten problém.
Ja ti rozumiem.

511
00:59:46,174 --> 00:59:48,605
Ale stále ťa milujem.

512
00:59:50,292 --> 00:59:54,397
Neopustila by si ma, keby si nemala
kde ísť. -To nie je pravda!

513
00:59:54,517 --> 00:59:58,815
Klameš! Pozri na mňa!

514
00:59:58,935 --> 01:00:02,813
Povedz mi, si stále zaľúbená do Hayesa!

515
01:00:07,162 --> 01:00:11,443
Keď sme sa brali, už medzi mnou
a Johnom nič nebolo.

516
01:00:11,563 --> 01:00:14,739
Ale stále to miešaš medzi nás.

517
01:00:14,859 --> 01:00:19,754
John Hayes s tým nič nemá!
Tvoja žiarlivosť nás rozdeľuje.

518
01:00:26,195 --> 01:00:29,263
To je tvoja odpoveď?

519
01:00:31,512 --> 01:00:34,055
- Nemám viac čo povedať.

520
01:00:34,464 --> 01:00:36,299
Okrem toho:

521
01:00:36,500 --> 01:00:41,510
Opusti tento dom tak
ako si prišla!

522
01:00:41,745 --> 01:00:44,424
Len v tom, čo máš na sebe!

523
01:00:44,824 --> 01:00:50,608
A nespoliehaj sa veľmi na
Hayesa! Lebo Mace ho zabije.

524
01:00:50,894 --> 01:00:53,210
Ak to už nespravil.

525
01:00:54,602 --> 01:00:56,520
- Milujem ťa, Clay.

526
01:00:56,640 --> 01:00:59,681
Myslím, že ťa budem vždy milovať.

527
01:01:00,102 --> 01:01:05,941
Ale ak sa niečo stane Hayesovi,
pričiním sa, aby ťa obesili!

528
01:01:47,075 --> 01:01:51,947
Musím zastaviť Macea!
Musím ho zastaviť!

529
01:03:44,440 --> 01:03:47,338
Bolo načase.

530
01:03:49,911 --> 01:03:52,401
Choďte a kryte ma!

531
01:04:02,251 --> 01:04:03,395
Mace!

532
01:04:03,515 --> 01:04:05,340
Ukáž sa!

533
01:04:05,630 --> 01:04:10,802
Očakával som ťa skôr.
-Tu som! -Vyjdi!

534
01:04:29,046 --> 01:04:30,945
Dostante ho!

535
01:05:01,737 --> 01:05:04,376
Je po všetkom, Mace!

536
01:06:18,952 --> 01:06:21,888
Nikdy som to nechcel!

537
01:06:23,849 --> 01:06:26,486
Chcel som tomu zabrániť.

538
01:06:27,911 --> 01:06:29,692
Johne...

539
01:06:31,026 --> 01:06:35,359
Postaraj sa o Normu!
- To som chcel.

540
01:07:23,295 --> 01:07:25,864
Aká je situácia v Julesbergu?
- Lepšia.

541
01:07:26,165 --> 01:07:27,708
- To som rada.

542
01:07:32,334 --> 01:07:37,759
A pani Putnam? -Norma odchádza
na východ. Rozlúčili sme sa.

543
01:07:41,768 --> 01:07:45,048
Premiestnim vašu stanicu do mesta.

544
01:07:45,596 --> 01:07:48,403
- Nechcela by som to.

545
01:07:48,875 --> 01:07:51,146
- Ja ju môžem viesť.

546
01:07:52,014 --> 01:07:54,395
- I ja si to myslím.

547
01:07:54,515 --> 01:07:59,260
Viem, že by som mohla.
S trochou pomoci.

548
01:07:59,656 --> 01:08:02,993
Ja ostanem na stanici v Overlande,

549
01:08:03,113 --> 01:08:07,039
sem tam sa tu zastavím.

550
01:08:07,263 --> 01:08:11,876
Ak nemáte nič proti?
- Samozrejme že nie.

551
01:08:13,670 --> 01:08:16,464
Prídem čoskoro.

552
01:08:26,726 --> 01:08:28,560
Čoskoro...

553
01:08:33,008 --> 01:08:36,594
Titulky gogo.

554
01:08:37,305 --> 01:08:43,703
Podpor nás a staň sa VIP členom,