Storozhova.Zastava.aka.The Stronghold.2017.WEB.x264 - Slovak subtitles [Download .srt file]

1
00:00:05,000 --> 00:00:10,000
preklad mindhunter29

2
00:00:12,000 --> 00:00:18,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

3
00:01:21,066 --> 00:01:23,400
To je Vovčik.

4
00:01:23,546 --> 00:01:25,240
Ja nepôjdem.

5
00:01:25,466 --> 00:01:28,973
Ďalšie zatmenie slnka
v dohľadnej dobe nebude.

6
00:01:35,773 --> 00:01:37,826
Sú tam hory.

7
00:01:38,146 --> 00:01:40,066
Výšky.

8
00:01:44,906 --> 00:01:48,480
Raz ma tvoj otec
zatiahol do tých istých hôr.

9
00:01:49,373 --> 00:01:52,426
Veľmi vysoko. Mala som závraty.

10
00:01:52,653 --> 00:01:55,746
- Možno to nebolo kvôli výškam.
- Možno.

11
00:01:55,960 --> 00:01:58,320
Ale zvykla som sa ľahko vydesiť.

12
00:01:58,453 --> 00:02:01,373
Takže ma tvoj otec objal a povedal:

13
00:02:02,080 --> 00:02:04,880
"Neboj sa. Som pri tebe."

14
00:02:06,973 --> 00:02:10,426
Vieš, mám pocit, že je ešte tu.

15
00:02:12,266 --> 00:02:13,986
Stále.

16
00:02:16,000 --> 00:02:17,613
Viem.

17
00:02:26,813 --> 00:02:28,880
Kde si? Autobus je už tam.

18
00:02:28,986 --> 00:02:31,503
- Už som skoro vonku.
- Sendviče.

19
00:02:31,504 --> 00:02:34,266
- Čaká len na teba.
- Už idem, idem.

20
00:02:34,320 --> 00:02:37,970
- Lietadlo.
- Vovčik, už som na ulici.

21
00:02:57,320 --> 00:02:59,440
Starodávni duchovia.

22
00:02:59,840 --> 00:03:02,000
Kameň sily je nablízku.

23
00:03:02,320 --> 00:03:03,950
Ja viem.

24
00:03:07,693 --> 00:03:10,870
Pomôžte mi ho nájsť

25
00:03:11,040 --> 00:03:15,080
a položiť celý svet na kolená.

26
00:03:39,920 --> 00:03:42,280
Letí!

27
00:03:42,400 --> 00:03:44,560
Pozrite. Paráda.

28
00:03:44,840 --> 00:03:48,093
Pekná vec. Kde si to kúpil?

29
00:03:48,506 --> 00:03:51,946
Čávo, čo myslíš tým kúpil?
Viťa si ho vyrobil sám.

30
00:03:52,240 --> 00:03:55,013
- Vážne?
- Viťa, povedz mu to.

31
00:03:55,240 --> 00:03:57,160
Sám som si ho vyrobil.

32
00:03:57,533 --> 00:04:01,293
No dobre, génius.

33
00:04:03,293 --> 00:04:05,666
A teraz bez zastávok hore na kopec.

34
00:04:05,773 --> 00:04:09,133
Alebo chce niekto zmeškať
parádne zatmenie slnka,

35
00:04:09,280 --> 00:04:11,826
ku ktorému dochádza raz za sto rokov?

36
00:04:12,000 --> 00:04:14,613
- Nie! Nie!
- Tak pohyb!

37
00:04:19,106 --> 00:04:21,440
Viťa, pozri sa na toto.

38
00:04:21,640 --> 00:04:23,386
A ja som vzal slnečné okuliare.

39
00:04:23,493 --> 00:04:25,760
No daj.

40
00:04:30,426 --> 00:04:33,706
Keď sa slnko skryje, to bude ono.

41
00:04:33,860 --> 00:04:36,693
Tak načo so sebou
ťahám všetky tieto svetlice?

42
00:04:36,760 --> 00:04:38,493
Ticho!

43
00:04:39,680 --> 00:04:44,540
Keď nastane zombie
apokalypsa, spravíme ohňostroj,

44
00:04:44,666 --> 00:04:46,746
to bude super party.

45
00:04:49,400 --> 00:04:52,226
Zombie párty. Zombie Vovčik.

46
00:04:52,360 --> 00:04:54,750
To je správna apokalypsa.

47
00:04:58,600 --> 00:05:00,693
Dávajte všetci pozor!

48
00:05:00,853 --> 00:05:03,160
Pred nami je visiaci most.

49
00:05:03,266 --> 00:05:06,773
Nie je to nič zložité,
ale zapamätajte si pár pravidiel.

50
00:05:06,933 --> 00:05:10,133
Poďte za mnou po jednom
a nepozerajte sa dole. Otázky?

51
00:05:10,226 --> 00:05:12,066
- Nie!
- Poďme.

52
00:05:12,253 --> 00:05:15,440
Teraz spadneš a zabiješ sa.

53
00:05:16,266 --> 00:05:18,693
- Tak choď. Pôjdem za tebou.
- Opatrne!

54
00:05:21,746 --> 00:05:25,000
- Hej! To nerob!
- Poď za mnou. Nie je to desivé.

55
00:05:25,053 --> 00:05:27,213
Pozrel som sa, tá výška je smiešna.

56
00:05:27,250 --> 00:05:28,533
Ja asi nepôjdem.

57
00:05:28,710 --> 00:05:32,040
To vážne? Vravím ti,
nie je tam nič strašné.

58
00:05:32,360 --> 00:05:35,293
Čávo, to dáš.

59
00:05:41,440 --> 00:05:44,200
Dosť bolo pitia.
Choď prvý a ja pôjdem za tebou.

60
00:05:44,306 --> 00:05:45,750
Keby niečo, budem tvoja záchrana.

61
00:05:45,751 --> 00:05:48,493
Hej! Čo sa tam deje?

62
00:05:48,560 --> 00:05:51,133
Všetko v pohode! Už ideme.

63
00:06:31,100 --> 00:06:34,480
Si v poriadku?

64
00:06:34,880 --> 00:06:38,186
Čo sa stalo? Čo sa stalo?

65
00:06:38,333 --> 00:06:40,093
No dobre.

66
00:06:40,266 --> 00:06:44,386
Expedícia sa ruší,
náš génius sa počural.

67
00:06:47,453 --> 00:06:49,213
Zasekli ste sa tam?

68
00:06:49,293 --> 00:06:52,586
Chcete sledovať zatmenie tamto?

69
00:06:59,693 --> 00:07:02,573
Viťa! Kam ideš?

70
00:07:34,200 --> 00:07:36,706
Kašli na tých debilov.

71
00:07:38,973 --> 00:07:40,906
Viťko, príjem!

72
00:07:41,040 --> 00:07:43,093
Volá základňa, príjem!

73
00:07:43,360 --> 00:07:45,093
Sme super týpci

74
00:07:45,186 --> 00:07:49,026
a kto o tom pochybuje,
tomu zmaľujeme ciferník!

75
00:07:49,933 --> 00:07:51,400
Naozaj!

76
00:07:51,546 --> 00:07:53,480
Namláťme tým debilom.

77
00:07:53,600 --> 00:07:55,866
Ja ich podržím a ty...

78
00:08:02,773 --> 00:08:04,760
Slnko...

79
00:08:09,800 --> 00:08:10,933
Čo je to?

80
00:08:11,053 --> 00:08:13,320
Vyzerá to ako zemetrasenie.

81
00:08:18,293 --> 00:08:21,040
Prosím, pomôž mi!

82
00:08:22,830 --> 00:08:25,840
Pomôž mi!

83
00:08:30,520 --> 00:08:33,880
Ruku! Podaj mi ruku!

84
00:08:49,120 --> 00:08:54,920
STRÁŽNA PEVNOSŤ

85
00:09:12,500 --> 00:09:14,613
Vovčik!

86
00:09:42,400 --> 00:09:44,146
Na.

87
00:09:47,600 --> 00:09:49,733
Na.

88
00:09:55,420 --> 00:09:57,146
Rosanka.

89
00:09:59,280 --> 00:10:00,900
Na.

90
00:10:05,986 --> 00:10:07,786
Rosanka.

91
00:10:15,493 --> 00:10:17,306
Všetci za mnou!

92
00:10:27,893 --> 00:10:29,480
Tak poďte.

93
00:10:29,546 --> 00:10:31,466
Nehanbite sa!

94
00:10:33,520 --> 00:10:35,760
Dačo pre tohto,

95
00:10:36,093 --> 00:10:38,453
tohto

96
00:10:38,720 --> 00:10:40,973
a tohto...

97
00:10:41,066 --> 00:10:43,586
A teraz rýchlo bežte za mamou!

98
00:11:53,440 --> 00:11:55,933
Zajmite ho!

99
00:12:27,573 --> 00:12:29,600
Veles!

100
00:12:36,920 --> 00:12:39,146
Bež! Bež!

101
00:12:45,973 --> 00:12:47,986
Stáť!

102
00:12:55,000 --> 00:12:56,573
S tými Polovcami je to vždy takto.

103
00:12:56,746 --> 00:12:59,013
Keď vidia vodu, idú sa kúpať.

104
00:12:59,133 --> 00:13:02,226
A ty si frajer. Nezľakol si sa.

105
00:13:02,360 --> 00:13:04,173
Bež! Hop!

106
00:13:35,346 --> 00:13:39,213
- Kto je to?
- Nuž, zachránil ma pri Pochmúrnej skale.

107
00:13:39,440 --> 00:13:42,400
Čože, ty si opustil pevnosť?

108
00:13:42,960 --> 00:13:44,000
Ujo Iľko...

109
00:13:44,093 --> 00:13:47,480
Zakázal som ti samému
opustiť pevnosť. Nepočul si ma?

110
00:13:47,666 --> 00:13:49,213
Nuž, ja...

111
00:13:50,453 --> 00:13:53,786
Urobil si to znovu, ty kučeravý oplan.

112
00:13:54,733 --> 00:13:56,466
Tak vrav.

113
00:13:56,906 --> 00:14:01,306
Nuž, vyrazil som a náhodou
som zašiel až k Pochmúrnej skale.

114
00:14:01,880 --> 00:14:04,440
Rozhliadol som sa
a tam boli také kvety.

115
00:14:04,640 --> 00:14:06,613
Kvety...

116
00:14:06,853 --> 00:14:09,106
Kvety. A Polovci po nich šliapali!

117
00:14:09,266 --> 00:14:12,173
A do mňa vošla taká zlosť,
počúvajte, taká zlosť...

118
00:14:12,346 --> 00:14:14,346
vezmem jedného Polovca takto,

119
00:14:14,440 --> 00:14:17,026
druhého, tretieho a skoro
všetkých som vyhádzal.

120
00:14:17,146 --> 00:14:18,973
Ale tu odrazu

121
00:14:19,066 --> 00:14:20,946
samotný Andak.

122
00:14:21,053 --> 00:14:23,000
- Andak.
- Ten polovecký chán.

123
00:14:23,160 --> 00:14:25,826
A on na mňa takto
a ja som takmer, no viete...

124
00:14:26,066 --> 00:14:28,840
a tento tu sa skotúľa z kopca. Žuch!

125
00:14:30,650 --> 00:14:32,493
Vovčik?

126
00:14:33,620 --> 00:14:35,920
- Nie si Vovčik.
- Odstúpte od neho.

127
00:14:36,000 --> 00:14:38,306
Kto ste?

128
00:14:38,720 --> 00:14:40,733
Kde som?

129
00:14:41,293 --> 00:14:43,573
Je to nejaký žart?

130
00:14:43,773 --> 00:14:46,093
Jeho spôsob reči je komický.

131
00:14:46,440 --> 00:14:48,400
Mohol by to byť polovecký špión?

132
00:14:48,560 --> 00:14:51,493
Špión! Zbite ho!

133
00:14:51,920 --> 00:14:54,800
Dosť bolo rečí.

134
00:14:55,093 --> 00:14:58,133
Veles zajtra všetko zjaví.

135
00:14:58,266 --> 00:15:00,146
Vezmite ho k bažinám.

136
00:15:00,200 --> 00:15:02,986
Hej, hej, kam ma to vlečiete?

137
00:15:17,173 --> 00:15:19,213
Veľký chán?

138
00:15:20,346 --> 00:15:22,706
Tvoji duchovia ma sklamali.

139
00:15:22,920 --> 00:15:24,293
Čo sa stalo?

140
00:15:24,520 --> 00:15:27,146
Nebol ten Rymivčan
na mieste, ktoré som ukázal?

141
00:15:27,300 --> 00:15:31,440
Bol. Ale chlapec v divnom
oblečení mi ho zabránil zabiť.

142
00:15:31,546 --> 00:15:33,346
Divný chlapec?

143
00:15:34,080 --> 00:15:38,080
Nemal na sebe takéto znamenie?

144
00:15:45,333 --> 00:15:47,946
Áno. Drak.

145
00:15:48,186 --> 00:15:50,693
Rovnakého mal na chrbte.

146
00:15:50,840 --> 00:15:54,746
Veľký chán, tak konečne prišiel.

147
00:15:55,200 --> 00:15:59,080
Je to posol duchov,
ktorí nám dajú bezmedznú silu.

148
00:16:07,800 --> 00:16:10,506
Bez signálu.

149
00:16:13,386 --> 00:16:14,706
Hej!

150
00:16:16,000 --> 00:16:17,853
Načo si prišla?

151
00:16:18,090 --> 00:16:20,040
Priniesla som ti mlieko.

152
00:16:20,253 --> 00:16:22,680
- Kto si?
- Olenka.

153
00:16:23,146 --> 00:16:25,386
Videla som, ako ťa Oleško priniesol

154
00:16:25,520 --> 00:16:28,000
a dedo mi nakázal,
aby som na teba dohliadla v bažinách.

155
00:16:28,240 --> 00:16:31,000
Tak dáš si mlieko či nie?

156
00:16:32,250 --> 00:16:35,453
- Kde som?
- Asi v stodole.

157
00:16:36,146 --> 00:16:38,800
- Čo je to za miesto?
- Rymiv.

158
00:16:39,946 --> 00:16:41,333
Rymiv?

159
00:16:41,960 --> 00:16:43,830
Tak sa volá naša pevnosť

160
00:16:44,133 --> 00:16:46,653
- chrániaca Rus pred Polovcami.
- Rus?

161
00:16:47,430 --> 00:16:48,910
Aký je teraz rok?

162
00:16:48,960 --> 00:16:50,290
Si divný.

163
00:16:50,493 --> 00:16:53,460
Píše sa rok 1120 po Kristu.

164
00:16:53,626 --> 00:16:55,460
1120...

165
00:16:55,546 --> 00:16:56,800
Sakra.

166
00:16:56,870 --> 00:16:58,773
Čo si ty za špióna?

167
00:16:58,910 --> 00:17:00,680
Nie som žiaden špión.

168
00:17:00,786 --> 00:17:03,373
To vravím, si mizerný špión.

169
00:17:03,520 --> 00:17:05,640
A ja vravím, že nie som špión.

170
00:17:05,880 --> 00:17:09,693
Aký frajer, len prišiel
a už sa okolo neho krútia dievčatá.

171
00:17:12,693 --> 00:17:14,280
Si...

172
00:17:14,493 --> 00:17:16,373
Prišiel som sa ti poďakovať.

173
00:17:16,720 --> 00:17:19,960
Musím sa pobrať späť domov.
Môj kamarát by tam mohol zomrieť.

174
00:17:20,200 --> 00:17:22,213
Nebuď smutný.

175
00:17:22,413 --> 00:17:25,546
Ak prejdeš Velesovou
previerkou, všetko bude v poriadku.

176
00:18:25,493 --> 00:18:28,786
Ak ťa Veles nechá
odísť živého, si jeden z nás.

177
00:18:31,880 --> 00:18:34,466
Tu máš svoju tašku.

178
00:18:36,333 --> 00:18:38,706
Ako sa voláš?

179
00:18:40,330 --> 00:18:41,853
Viťa.

180
00:18:42,746 --> 00:18:44,440
A ja som Iľja,

181
00:18:44,613 --> 00:18:48,093
toto je Dobryňa a toto
je náš staršina, dedo Ovsij

182
00:18:48,373 --> 00:18:50,460
a Oleška už poznáš.

183
00:18:51,013 --> 00:18:53,050
Rozprávaj.

184
00:18:53,480 --> 00:18:56,706
Najprv som niekam letel
v temnote a potom prišiel záblesk.

185
00:18:56,746 --> 00:18:59,180
Všetko zamrzlo, akoby sa zastavil čas.

186
00:18:59,280 --> 00:19:03,180
Odrazu niečo treslo
a ja som vyletel z tej skaly.

187
00:19:04,186 --> 00:19:07,360
Ten chlapec schytal poriadnu ranu.

188
00:19:19,340 --> 00:19:21,320
Toto sa volá megafón.

189
00:19:21,480 --> 00:19:24,653
Priniesol som ho
z môjho sveta, z budúcnosti.

190
00:19:24,930 --> 00:19:27,360
Z čoho je to vyrobené?

191
00:19:27,480 --> 00:19:29,706
Je to plast. Robia to Číňania.

192
00:19:29,853 --> 00:19:31,480
Takže vravíš, že si z budúcnosti?

193
00:19:31,600 --> 00:19:35,400
Žijem o tisíc rokov neskôr.
A naozaj sa musím vrátiť späť.

194
00:19:35,773 --> 00:19:37,973
Nepoznáte spôsob ako to urobiť?

195
00:19:38,080 --> 00:19:40,173
Čo povieš, dedo?

196
00:19:40,520 --> 00:19:43,586
Čo sa tu dá povedať?
Musíme porozmýšľať.

197
00:19:45,420 --> 00:19:47,666
Zatiaľ budeš bývať u Melanky,

198
00:19:47,667 --> 00:19:50,160
mojej sestry a potom sa uvidí.

199
00:19:50,290 --> 00:19:53,853
- Ja ho tam vezmem.
- Nezakrádaj sa mi po záhrade.

200
00:19:53,973 --> 00:19:57,680
- O čom to hovoríte?
- Ja viem, o čom, oplan.

201
00:19:57,681 --> 00:20:01,680
- Len opatrne.
- No? Ideme.

202
00:20:11,960 --> 00:20:15,320
Zdravím vás!
Ujo Iľko ho k vám posiela!

203
00:20:16,270 --> 00:20:19,253
Poď. Aby to chvíľu býval.

204
00:20:20,493 --> 00:20:23,386
Poď ďalej, synku.

205
00:20:23,560 --> 00:20:26,360
Budeš ma volať teta Melanka

206
00:20:26,613 --> 00:20:29,706
a toto je moja dcéra
Rosanka. A ty sa ako voláš?

207
00:20:29,760 --> 00:20:30,920
Viťa.

208
00:20:31,040 --> 00:20:33,773
Tak poď, naješ sa Rosankiných halušiek.

209
00:20:33,940 --> 00:20:35,826
Ona ich navarila.

210
00:20:35,906 --> 00:20:37,986
Choď, choď. Oleško!

211
00:20:38,093 --> 00:20:40,613
Zavolaj Iľju a Dobryňu
a príďte na večeru.

212
00:20:40,773 --> 00:20:42,280
Prídeme!

213
00:20:47,360 --> 00:20:48,706
No?

214
00:20:53,493 --> 00:20:55,786
Toto je pre teba.

215
00:21:01,333 --> 00:21:03,000
Rosanka!

216
00:21:04,133 --> 00:21:05,706
Somár.

217
00:21:06,093 --> 00:21:08,973
Orlik, zdá sa, že si stále hladný.

218
00:21:14,253 --> 00:21:16,933
No čo? Prijímate hostí?

219
00:21:17,120 --> 00:21:19,900
Ticho, Viťko spí.

220
00:21:19,920 --> 00:21:22,000
A ja jem zaňho.

221
00:21:26,193 --> 00:21:27,133
Smiem?

222
00:21:27,226 --> 00:21:29,186
Dedo Ovsij. Poďte ďalej.

223
00:21:29,280 --> 00:21:31,760
- Na, nazbieral som ich.
- Aké jablká.

224
00:21:31,853 --> 00:21:34,306
Viem sa dobre postarať o stromy.

225
00:21:37,983 --> 00:21:39,826
Robia ich Číňania.

226
00:21:40,400 --> 00:21:42,440
Polož to na miesto.

227
00:21:42,600 --> 00:21:44,653
Preskočilo ti, dedo?

228
00:21:44,760 --> 00:21:47,226
A kto mi zlomil jabloň?

229
00:21:47,560 --> 00:21:50,626
Tri noci mi obchádzal
záhradu, zlodej špinavý.

230
00:21:50,720 --> 00:21:53,840
Rosanka, povedz mu,
že som nechodil po jablká.

231
00:21:54,760 --> 00:21:56,360
Sklapni, Oleško,

232
00:21:56,520 --> 00:21:59,033
si hlupák, len to môžem povedať.

233
00:22:02,493 --> 00:22:08,060
V spánku i v hodinách bdenia

234
00:22:08,066 --> 00:22:13,700
našu zem nám treba chrániť.

235
00:22:14,250 --> 00:22:19,999
A v ťažkej hodine i časoch

236
00:22:20,000 --> 00:22:24,806
nepadneme pod čiernym dažďom.

237
00:22:25,173 --> 00:22:28,066
- Budeme stáť bok...
- Krásne.

238
00:22:28,226 --> 00:22:30,293
- ...po boku...
- Je naša obľúbená.

239
00:22:30,440 --> 00:22:33,160
- ...s našimi...
- Spievame ju, keď nám je dobre na duši.

240
00:22:33,280 --> 00:22:37,240
- ...štítmi a mečmi.
- Alebo keď je naozaj ťažko.

241
00:22:38,333 --> 00:22:41,560
Dnes som šiel za Velesom.

242
00:22:42,080 --> 00:22:44,840
Niečo som zistil.

243
00:22:45,040 --> 00:22:47,066
Keď sa na nebi objaví znamenie

244
00:22:47,160 --> 00:22:50,680
a noc navštívi deň, diera sa otvorí

245
00:22:51,000 --> 00:22:53,892
a prenesie ťa do rovnakého
momentu, z ktorého si prišiel.

246
00:22:53,893 --> 00:22:56,413
Kedy nastane zatmenie?

247
00:22:56,640 --> 00:23:01,720
Ktovie, možno zajtra,
možno za 100 rokov.

248
00:23:02,346 --> 00:23:06,213
Veles ešte povedal,
že dieru možno otvoriť silou,

249
00:23:06,320 --> 00:23:09,653
ale ako, to vedia len mágovia.

250
00:23:10,093 --> 00:23:13,253
Je ťažké nájsť týchto mágov

251
00:23:13,333 --> 00:23:16,540
a ak ich nájdeš,
prejdeš si takou previerkou...

252
00:23:16,560 --> 00:23:20,200
Načo ich hľadať?
Poznám miesto, kde ich je kopa.

253
00:23:20,333 --> 00:23:21,800
Takže tam pôjdeme?

254
00:23:21,893 --> 00:23:25,426
Nateraz nemôžete opustiť Rymiv,

255
00:23:26,106 --> 00:23:29,426
lebo step je plná Polovcov.

256
00:23:53,040 --> 00:23:55,120
Paráda.

257
00:24:24,266 --> 00:24:25,640
Oleško.

258
00:24:25,733 --> 00:24:28,406
Vravel si, že vieš, kde hľadať mága.

259
00:24:29,613 --> 00:24:31,280
Nuž, vravel.

260
00:24:31,533 --> 00:24:34,720
Chcem... musím sa tam dostať.

261
00:24:34,973 --> 00:24:37,640
Môžeš sa tam dostať, no...

262
00:24:38,040 --> 00:24:40,626
nemá to žiaden zmysel.

263
00:24:41,706 --> 00:24:42,933
Prečo?

264
00:24:43,186 --> 00:24:47,520
Všetci ľudia vedia, že mág nič
nepovie, keď neprejdeš jeho skúškami.

265
00:24:47,600 --> 00:24:49,000
Akými skúškami?

266
00:24:49,120 --> 00:24:54,086
Akými? Mečom, šípom, rozumom.

267
00:24:54,480 --> 00:24:56,520
Ja by som to skúsil.

268
00:24:57,546 --> 00:24:59,706
Môžeme to skúsiť.

269
00:25:03,920 --> 00:25:06,000
Dar!

270
00:25:06,906 --> 00:25:08,706
Neľakaj sa.

271
00:25:08,707 --> 00:25:11,606
To je Tugarin. Polovec. Je trochu...

272
00:25:13,506 --> 00:25:15,866
Je som ho chytil.

273
00:25:15,973 --> 00:25:18,146
No, čo tam tak stojíš?

274
00:25:18,280 --> 00:25:20,493
Skoč na koňa. Poďme.

275
00:25:24,120 --> 00:25:25,813
Dar.

276
00:25:30,226 --> 00:25:32,706
Jazdec.

277
00:25:34,053 --> 00:25:37,960
A teraz treba mieriť sem.

278
00:25:38,213 --> 00:25:39,786
Poď silnejšie.

279
00:25:39,853 --> 00:25:41,680
Hop!

280
00:25:54,306 --> 00:25:56,920
Nuž, vyskúšali sme

281
00:25:57,300 --> 00:26:01,506
a ako sám vidíš, neprešiel si.

282
00:26:05,000 --> 00:26:07,666
Oleško, môžeš ma to naučiť?

283
00:26:08,240 --> 00:26:10,826
Neviem.

284
00:26:10,973 --> 00:26:14,880
A ty potrebuješ ten svoj
balafón, či ako to voláš?

285
00:26:15,010 --> 00:26:19,040
Ak mi pomôžeš
s učením, ten megafón je tvoj.

286
00:26:19,200 --> 00:26:21,613
- Zajtra začneme.
- Okej.

287
00:26:22,426 --> 00:26:26,070
Okej znamená dobre.
Všetko je okej, čávo.

288
00:26:26,140 --> 00:26:28,720
- Čávo?
- Čávo.

289
00:26:29,613 --> 00:26:32,190
- Čávo.
- Čávo.

290
00:26:34,266 --> 00:26:36,613
Raz, dva.

291
00:26:36,906 --> 00:26:39,293
Raz, dva, tri.

292
00:26:44,693 --> 00:26:47,400
Super fotka.

293
00:26:57,333 --> 00:26:58,960
Super.

294
00:27:01,280 --> 00:27:03,833
- Áno!
- Áno!

295
00:27:11,080 --> 00:27:14,306
Horí to. Vidíš to?

296
00:27:29,506 --> 00:27:31,506
Drž to pevnejšie.

297
00:27:41,866 --> 00:27:45,280
- Vidíš, aký je ten meč veľký?
- Hej.

298
00:27:47,080 --> 00:27:48,320
Na.

299
00:27:49,850 --> 00:27:50,640
Ty...

300
00:27:50,746 --> 00:27:53,150
- Prepáč.
- Rovno na nohu.

301
00:27:54,790 --> 00:27:57,630
Ako sa mácha takouto vecou?

302
00:27:57,670 --> 00:27:59,460
Muromcovi sa páči.

303
00:27:59,586 --> 00:28:01,840
Muromcovi? Akému Muromcovi?

304
00:28:01,880 --> 00:28:03,986
Nášmu ujovi Iľkovi.

305
00:28:04,173 --> 00:28:06,400
Narodil sa v Morovijsku.

306
00:28:06,520 --> 00:28:09,786
Počkaj, počkaj, nie je
Dobryňa náhodou Nikitovič?

307
00:28:09,880 --> 00:28:11,666
Nikitič.

308
00:28:11,893 --> 00:28:15,240
Strieľaš si zo mňa?
A kde je Aljoša Popovič?

309
00:28:15,426 --> 00:28:17,506
Aljoša, Kaljoša.

310
00:28:17,600 --> 00:28:19,600
Sám si Aljoša.

311
00:28:19,601 --> 00:28:20,800
To si ty?

312
00:28:20,920 --> 00:28:24,240
Som Popovič, nie Kaljoša.

313
00:28:25,200 --> 00:28:29,213
Oleško, tomu neuveríš.
V našom svete vás všetkých poznajú.

314
00:28:29,306 --> 00:28:32,189
- Rozprávajú o vás rozprávky deťom.
- Takže som vo vašom svete známy?

315
00:28:32,190 --> 00:28:36,200
To si. Si bohatier z rozprávky.

316
00:28:36,893 --> 00:28:39,493
Som rozprávkový bohatier.

317
00:28:39,880 --> 00:28:43,640
Super. Musím to povedať Rosanke.

318
00:28:44,053 --> 00:28:46,986
Aby vedela, s kým má dočinenia.

319
00:28:50,733 --> 00:28:54,700
Zdá sa, že chlapec tomu prišiel na kĺb.

320
00:29:02,623 --> 00:29:05,696
To bolo super.

321
00:29:07,503 --> 00:29:10,683
Čávo, dobre si sa bil.

322
00:29:13,636 --> 00:29:16,355
Povedal som, že ťa
to naučím a naučil som.

323
00:29:16,356 --> 00:29:19,000
Daj mi ten balafón.

324
00:29:24,490 --> 00:29:26,569
Orlik. Orlik.

325
00:29:26,570 --> 00:29:30,176
Zapni ho. Je to tam napísané.

326
00:29:30,876 --> 00:29:33,422
Takže mi ukážeš cestu?

327
00:29:36,916 --> 00:29:39,496
Toto je Rymiv.

328
00:29:40,730 --> 00:29:43,795
Tu je pole.

329
00:29:43,796 --> 00:29:47,816
Za poľom je les. Tu...

330
00:29:49,970 --> 00:29:51,489
Všetko.

331
00:29:51,490 --> 00:29:53,650
- A toto...
- Pero potrebujem.

332
00:29:53,651 --> 00:29:55,075
Píšem ním do notesa.

333
00:29:55,076 --> 00:29:57,363
Notesa?

334
00:29:57,623 --> 00:29:59,616
Zabudni.

335
00:30:00,210 --> 00:30:03,816
Ale Iľjovi o tom ani slovo.

336
00:30:14,170 --> 00:30:16,923
Rosan... Rosanka.

337
00:30:17,450 --> 00:30:19,710
Zapni ho.

338
00:30:19,856 --> 00:30:21,816
Rosan...!

339
00:30:24,623 --> 00:30:27,843
No tak, kto tam je? No tak!

340
00:30:27,916 --> 00:30:29,835
Mama.

341
00:30:29,836 --> 00:30:32,849
Nemohol zase
s niečím prísť dedo Ovsij?

342
00:30:32,850 --> 00:30:35,176
Choď spať.

343
00:30:38,223 --> 00:30:40,856
Hej! Rosanka.

344
00:30:45,890 --> 00:30:48,089
Preskočilo ti?

345
00:30:48,090 --> 00:30:50,889
- Prečo kričíš na celý Rymiv?
- Dokážeš si to predstaviť?

346
00:30:50,890 --> 00:30:52,702
Som rozprávkový bohatier.

347
00:30:53,903 --> 00:30:55,670
Rozprávkový.

348
00:30:56,116 --> 00:30:59,990
- Kedy začneš používať hlavu?
- Ja ju používam. Ja...

349
00:31:00,600 --> 00:31:01,803
Ja som...

350
00:31:02,696 --> 00:31:04,683
Pozri.

351
00:31:06,370 --> 00:31:08,976
Vyčkaj.

352
00:31:15,760 --> 00:31:18,710
Ako to funguje?

353
00:31:19,330 --> 00:31:21,209
Nepôjdeme k jazeru? Poviem ti.

354
00:31:21,210 --> 00:31:22,349
K jazeru...

355
00:31:22,650 --> 00:31:24,590
- Rosanka, kde si?
- Idem!

356
00:31:24,596 --> 00:31:26,230
- Poď domov!
- Pôjdem.

357
00:31:28,223 --> 00:31:30,635
Poďme. Poviem ti.

358
00:31:30,636 --> 00:31:34,710
Nebudem sa s tebou túlať
okolo jazera, ani ma nepros.

359
00:31:50,943 --> 00:31:56,376
Si našimi očami.
Uvidíme, až nastane čas konať.

360
00:32:39,443 --> 00:32:42,342
Ty... čo ty tu?

361
00:32:42,343 --> 00:32:45,163
Mohol som ťa zastreliť.

362
00:32:46,196 --> 00:32:48,249
Ja? Ale nič.

363
00:32:48,250 --> 00:32:51,910
Zbieram hríby, a čo ty?

364
00:32:52,010 --> 00:32:55,336
Ja idem za mágom.

365
00:32:57,676 --> 00:33:01,883
Musím domov. Rozumieš?

366
00:33:03,783 --> 00:33:08,443
Mimochodom, vieš, kde to je?

367
00:34:03,743 --> 00:34:06,563
Nuž, zdá sa, že sme dorazili.

368
00:34:18,343 --> 00:34:22,936
Kto? Kto?

369
00:34:27,276 --> 00:34:29,070
To...

370
00:34:29,650 --> 00:34:31,382
to ja.

371
00:34:31,383 --> 00:34:34,142
Ste mág, pane?

372
00:34:34,143 --> 00:34:37,022
Prečo si prišiel?

373
00:34:37,023 --> 00:34:39,475
Ako sa vrátim domov?

374
00:34:39,476 --> 00:34:41,422
Do môjho času.

375
00:34:41,423 --> 00:34:43,976
Bez čakania na zatmenie.

376
00:34:44,236 --> 00:34:48,216
Znalosť zdarma?

377
00:34:48,636 --> 00:34:51,976
Vyskúšajte ma. Som pripravený.

378
00:35:01,716 --> 00:35:04,902
Odhaľ svoje strachy.

379
00:35:04,903 --> 00:35:07,910
Tie najtajnejšie.

380
00:35:10,690 --> 00:35:14,483
Pokiaľ zodpovieš nesprávne,

381
00:35:15,050 --> 00:35:19,136
zostaneš naveky v mojom svete.

382
00:35:19,663 --> 00:35:23,470
Tvoj čas započal.

383
00:35:30,290 --> 00:35:36,286
Raz sme šli s rodičmi do hôr.

384
00:35:37,090 --> 00:35:40,942
Bol tam veľmi vysoký most.

385
00:35:41,103 --> 00:35:46,000
Došlo k nehode a naše auto sa zrútilo.

386
00:35:46,543 --> 00:35:51,003
A my sme padali...
a ja som kričal,

387
00:35:51,396 --> 00:35:55,190
kričal, kričal.

388
00:35:56,716 --> 00:35:59,696
Ešte stále som vystrašený.

389
00:36:00,263 --> 00:36:03,483
Veľmi sa bojím výšok.

390
00:36:04,623 --> 00:36:07,896
A preto som nezachránil kamaráta.

391
00:36:09,636 --> 00:36:13,456
Na svete je Perúnov kameň.

392
00:36:13,676 --> 00:36:17,182
Dokáže ťa previesť medzi storočiami.

393
00:36:17,183 --> 00:36:22,755
Ale nie každý smrteľník ho dokáže nájsť.

394
00:36:22,756 --> 00:36:24,489
A kde ho mám hľadať?

395
00:36:24,490 --> 00:36:28,870
Hľadaj ho, kde hniezdia bezkrídlí.

396
00:36:28,943 --> 00:36:33,569
Zbadáš ho, keď usadneš na vietor.

397
00:36:33,570 --> 00:36:38,096
Len ten, kto sa dokáže srdcom

398
00:36:38,436 --> 00:36:43,056
dotknúť iného srdca, to dokáže.

399
00:36:43,343 --> 00:36:46,595
Ale pamätaj, tá starodávna sila

400
00:36:46,596 --> 00:36:51,030
šíri okolo seba utrpenie a zlo.

401
00:36:56,783 --> 00:36:59,776
Kde je? Kam sa podel?

402
00:36:59,810 --> 00:37:02,942
Čo tým myslíš? Sme tu sami.

403
00:37:02,943 --> 00:37:05,022
Ako dlho ma nebolo?

404
00:37:05,023 --> 00:37:08,723
Čože? Stojíš vedľa mňa.

405
00:37:09,210 --> 00:37:11,742
Poďme. Poďme odtiaľto.

406
00:37:11,743 --> 00:37:16,176
Povedal, že musím nájsť
nejaký Perúnov kameň.

407
00:37:16,530 --> 00:37:21,363
A mám ho hľadať tam,
kde hniezdia bezkrídlí.

408
00:37:22,036 --> 00:37:26,443
A zbadám ho, keď usadnem na vietor.

409
00:37:26,876 --> 00:37:30,003
Čo to má akože znamenať?

410
00:37:30,476 --> 00:37:34,070
Kde hniezdia bezkrídlí.

411
00:37:34,090 --> 00:37:38,243
Je tu dedina. Volajú ju Bocianov.

412
00:37:40,876 --> 00:37:43,470
Super.

413
00:37:43,596 --> 00:37:46,843
Zdá sa, že je tu teplejšie.

414
00:37:52,090 --> 00:37:54,502
Toto je Bocianov.

415
00:37:54,503 --> 00:37:57,342
Ľudia sú tu dobrí, no trochu divní.

416
00:37:57,343 --> 00:38:01,395
Nevedia sa hnevať
či žiarliť, nechodia do vojny.

417
00:38:01,396 --> 00:38:03,409
Sú ako deti.

418
00:38:03,410 --> 00:38:05,915
Vravia, že ich predkami boli bociany.

419
00:38:05,916 --> 00:38:08,643
To bolo veľmi dávno.

420
00:38:09,610 --> 00:38:12,595
Ale ako tu nájdeme ten kameň?

421
00:38:12,596 --> 00:38:15,249
- Musíme...
- Čo?

422
00:38:15,250 --> 00:38:18,896
Usadnúť na vietor.

423
00:38:28,983 --> 00:38:31,235
Skvelé.

424
00:38:31,236 --> 00:38:34,523
- Skvelé.
- Za ním.

425
00:38:54,716 --> 00:38:59,056
- Chladná?
- To nie je Bocianov, skôr Mrožov.

426
00:39:00,440 --> 00:39:03,470
Vyskúšam ísť hlbšie.

427
00:39:22,800 --> 00:39:24,323
Aha.

428
00:39:39,630 --> 00:39:43,923
Ten malý diabol našiel, čo potrebujeme.

429
00:39:50,410 --> 00:39:54,816
- Polovci. Polovci!
- Utečte!

430
00:40:26,443 --> 00:40:28,856
Bocianov horí.

431
00:40:51,150 --> 00:40:53,329
My s Dobryňom vojdeme z druhej strany.

432
00:40:53,330 --> 00:40:56,169
A ty, Oleško, zostaň tu ako veliteľ.

433
00:40:56,170 --> 00:40:58,710
Áno!

434
00:41:00,023 --> 00:41:02,450
Za mnou!

435
00:41:12,356 --> 00:41:14,963
Len pozri, ako sme dobre dorazili.

436
00:41:18,116 --> 00:41:21,382
Je horúco, zložím si ten kus železa.

437
00:41:21,383 --> 00:41:23,489
Čo ak priletí šíp?

438
00:41:23,490 --> 00:41:25,999
Šíp v hlave znamená šíp v hlave.

439
00:41:26,000 --> 00:41:28,296
To sú naši.

440
00:41:40,596 --> 00:41:42,843
Áno!

441
00:41:52,900 --> 00:41:54,363
Dívaj sa.

442
00:42:18,530 --> 00:42:22,000
Jeden, traja, siedmi...

443
00:42:22,610 --> 00:42:24,816
sedemnásti.

444
00:42:30,596 --> 00:42:32,550
Bude z toho šrám.

445
00:42:36,103 --> 00:42:38,750
Osemnásti.

446
00:42:39,823 --> 00:42:41,669
Krucinál.

447
00:42:41,770 --> 00:42:43,979
Niečo sme vám povedali. Prečo ste išli?

448
00:42:43,990 --> 00:42:47,609
- Deduško, no viete...
- Ja ti dám deduška. Ja ti dám.

449
00:42:47,610 --> 00:42:49,999
Dobre, dedo, nechajte deti najesť.

450
00:42:50,000 --> 00:42:51,849
Najedzte sa a domov.

451
00:42:51,850 --> 00:42:54,569
A tri dni nevyjdete z domu.

452
00:42:54,570 --> 00:42:57,422
Dedo, musíme vrátiť chlapca domov.

453
00:42:57,423 --> 00:43:00,542
Zajtra na svitaní pôjdeš k Ponurej skale.

454
00:43:00,543 --> 00:43:04,830
Dúfam, že ti Perúnov kameň pomôže.

455
00:43:21,090 --> 00:43:25,995
Vládca, nestihli sme to. Dorazili
ľudia z Rymivu a ten chlapec...

456
00:43:25,996 --> 00:43:28,270
Sklapni!

457
00:43:34,450 --> 00:43:38,969
Nalákala si ma do pasce
nachystanej Rymivčanmi?

458
00:43:38,970 --> 00:43:41,569
Nie som vševedomý, vládca,

459
00:43:41,570 --> 00:43:45,496
ale havran tam videl chlapca s kameňom.

460
00:43:45,676 --> 00:43:50,190
Kvôli tebe som prišiel
o celý oddiel svojich bojovníkov.

461
00:43:56,503 --> 00:44:00,136
Mám po krk tvojich omylov.

462
00:44:00,223 --> 00:44:04,616
Bezo mňa sila do rúk chána neprejde.

463
00:44:04,823 --> 00:44:09,296
Prinesiem vám ten kameň.

464
00:44:33,250 --> 00:44:36,190
No možno ja...

465
00:44:46,770 --> 00:44:49,915
Do šľaka. Nefunguje to.

466
00:44:49,916 --> 00:44:52,582
Je v tom nejaký trik.

467
00:44:52,583 --> 00:44:55,355
Mág hovoril o nejakých srdciach.

468
00:44:55,356 --> 00:44:57,603
Aby sa uvoľnila sila.

469
00:44:58,516 --> 00:45:00,536
Ale ako?

470
00:45:02,036 --> 00:45:04,456
Nie je v ňom sila.

471
00:45:05,356 --> 00:45:07,790
Mám nápad.

472
00:45:08,943 --> 00:45:11,875
Perún je pán hromu a bleskov.

473
00:45:11,876 --> 00:45:14,062
Musíme počkať na búrku.

474
00:45:14,063 --> 00:45:18,136
Možno naplní Perúnov kameň silou.

475
00:45:22,196 --> 00:45:24,142
- A čo ja?
- Ja po podržím.


476
00:45:24,143 --> 00:45:26,110
Zmenil som názor.

477
00:45:28,343 --> 00:45:30,963
Kameň nefungoval.

478
00:45:38,210 --> 00:45:40,163
Dobre.

479
00:45:40,983 --> 00:45:43,083
Nechoď!

480
00:45:54,100 --> 00:45:57,649
Dokým to neroztriediš,
nemáš sa tu čo potulovať.

481
00:45:57,650 --> 00:46:02,060
Veď ty sa naučíš,
čo je to deda nepočúvať.

482
00:46:04,796 --> 00:46:06,809
To si ty.

483
00:46:06,950 --> 00:46:09,742
Chcel som povedať,
že by ste nemali kárať Olenku.

484
00:46:09,743 --> 00:46:12,102
Ja som ju nahovoril,
aby mi ukázala cestu.

485
00:46:12,103 --> 00:46:14,182
Ty si ju nahovoril na cestu

486
00:46:14,183 --> 00:46:17,559
a ja som ju nahovoril, aby triedila
fazuľu. Možno je to rozumnejšie.

487
00:46:17,560 --> 00:46:21,390
- Môžem sa podívať?
- Nie je tam nič na dívanie.

488
00:46:21,570 --> 00:46:25,843
Ale nemáte správne
tie krídla. Na takých nepoletíš.

489
00:46:27,770 --> 00:46:29,456
Prečo nie?

490
00:46:40,143 --> 00:46:43,190
Páči sa. Dívajte sa.

491
00:46:49,556 --> 00:46:53,049
- Ako sa ti to podarilo?
- Veľmi jednoducho. Aerodynamika.

492
00:46:53,050 --> 00:46:56,600
- Je to nejaké kúzlo?
- Nie, to je veda.

493
00:46:56,996 --> 00:46:59,062
Chcem vyrobiť krídla,

494
00:46:59,063 --> 00:47:03,329
aby sa naši chlapci zniesli
ako supi na polovecké hlavy.

495
00:47:03,330 --> 00:47:06,582
Dá sa to urobiť, ale zlietať budete z hory.

496
00:47:06,583 --> 00:47:08,506
Z hory?

497
00:47:09,743 --> 00:47:12,843
Odtiaľto veža vyzerá inak.

498
00:47:13,663 --> 00:47:16,062
Je pravda, že je
nazvaná na počesť bohatiera?

499
00:47:16,063 --> 00:47:19,262
Existuje o tom legenda.
Veríš na legendy?

500
00:47:19,263 --> 00:47:22,550
Kedysi som neveril, ale teraz...

501
00:47:24,410 --> 00:47:25,715
Bolo to dávno.

502
00:47:25,716 --> 00:47:30,075
Žil v našom kraji bohatier Tverdyňa.

503
00:47:30,076 --> 00:47:33,430
A bolo s ním milované dievča, Zoriana.

504
00:47:33,596 --> 00:47:36,182
Rozhodli sa vziať.

505
00:47:36,183 --> 00:47:39,462
Ale v ten samý deň

506
00:47:39,463 --> 00:47:43,150
išla Zoriana do temného lesa a nevrátila sa.

507
00:47:43,356 --> 00:47:45,915
Dlho ju Tverdyňa hľadal v húštine,

508
00:47:45,916 --> 00:47:48,462
ale nenašiel ju.

509
00:47:48,463 --> 00:47:51,315
Bolesť a zúfalstvo naplnili jeho srdce.

510
00:47:51,316 --> 00:47:55,889
Vytrhol si ho z bohatierskej
hrude a zahodil do divočiny,

511
00:47:55,890 --> 00:47:58,595
aby bolo bližšie k jeho milovanej.

512
00:47:58,746 --> 00:48:02,875
A v tú samú chvíľu
sa premenil na kamennú vežu.

513
00:48:02,876 --> 00:48:06,923
A jeho srdce sa tiež premenilo na kameň.

514
00:48:07,423 --> 00:48:09,995
Kto kamenné srdce nájde,

515
00:48:09,996 --> 00:48:12,222
stretne pravú lásku.

516
00:48:12,223 --> 00:48:13,995
Alebo nájde tú stratenú.

517
00:48:13,996 --> 00:48:15,222
Ako?

518
00:48:15,223 --> 00:48:19,006
Nuž, ktovie.

519
00:48:19,996 --> 00:48:23,123
Ale verím, že existuje.

520
00:48:27,603 --> 00:48:29,330
To je pre teba.

521
00:48:31,750 --> 00:48:34,243
Viťa, si...

522
00:48:34,756 --> 00:48:37,003
si výnimočný.

523
00:48:45,703 --> 00:48:50,950
Kameň sily, utvor si cestu ku mne.

524
00:48:52,916 --> 00:48:57,336
Zaklínam ťa. Príď.

525
00:49:03,060 --> 00:49:07,235
Keby mi niekto povedal,
že budem vyrábať toto...

526
00:49:07,236 --> 00:49:11,696
- Čo ako?
- Toto. Zariadenie na lietanie.

527
00:49:13,250 --> 00:49:15,702
Delta-delta-nap.

528
00:49:16,100 --> 00:49:17,660
Deltaplán.

529
00:49:17,700 --> 00:49:23,700
Áno. Už od detstva
som chcel vidieť ako ľudia lietajú.

530
00:49:24,223 --> 00:49:26,142
Spočiatku som to skúšal sám.

531
00:49:26,143 --> 00:49:30,929
Urobil som si krídla z dosiek
a peria a skákal som zo stromov.

532
00:49:30,930 --> 00:49:34,190
- A ako?
- Ako? Pozri.

533
00:49:37,570 --> 00:49:40,249
Páni. To sa vám stalo po páde?

534
00:49:40,250 --> 00:49:43,075
Nie po páde, po lete.

535
00:49:43,076 --> 00:49:45,523
Krátkom lete.

536
00:49:46,420 --> 00:49:47,755
Zdravím vás.

537
00:49:47,756 --> 00:49:49,395
Ujo Iľko vás volá.

538
00:49:49,396 --> 00:49:51,635
Vravel, aby ste prišli okamžite.

539
00:49:51,636 --> 00:49:55,440
- A čo tak zhurta?
- Neviem.

540
00:50:13,036 --> 00:50:15,090
Čo sa stalo?

541
00:50:15,130 --> 00:50:19,443
Zajali sme rukojemníka. A niečo sme zistili.

542
00:50:19,636 --> 00:50:23,075
Ukázalo sa,
že na Bocianov nezaútočili náhodou.

543
00:50:23,076 --> 00:50:25,062
Hľadali tam...

544
00:50:25,063 --> 00:50:27,696
chlapca s kameňom.

545
00:50:28,896 --> 00:50:31,556
Ako sa o mne dozvedeli?

546
00:50:31,590 --> 00:50:33,642
To neviem.

547
00:50:33,643 --> 00:50:36,482
Ale ak sám Andak poľuje na kameň,

548
00:50:36,483 --> 00:50:39,676
zaisto ho nepotrebuje na dobré skutky.

549
00:50:40,850 --> 00:50:43,399
Musíme ten kameň niekde schovať.

550
00:50:43,400 --> 00:50:45,949
Ja ten kameň schovám.

551
00:50:45,950 --> 00:50:48,452
Alebo sa sám schovám.

552
00:50:48,453 --> 00:50:51,269
Schovaj sa, schovaj sa. Poďme.

553
00:50:51,270 --> 00:50:53,802
Chlapci! Poďte si dať orechy!

554
00:50:53,803 --> 00:50:55,215
Nemáme čas.

555
00:50:55,216 --> 00:50:57,716
Ako chcete.

556
00:50:59,950 --> 00:51:01,636
Niet ho.

557
00:51:01,900 --> 00:51:05,050
- Ako...
- Kameň zmizel!

558
00:51:27,250 --> 00:51:29,650
Preskočilo ti, ženská?

559
00:51:30,296 --> 00:51:32,482
Je to magický artefakt.

560
00:51:32,483 --> 00:51:35,442
Počula si to? Magický antifak.

561
00:51:35,443 --> 00:51:37,842
A ty ním rozbíjaš orechy.

562
00:51:38,900 --> 00:51:40,550
No...

563
00:51:45,430 --> 00:51:47,109
Treba ho lepšie schovať.

564
00:51:47,110 --> 00:51:49,642
Malo by to byť také miesto,

565
00:51:49,643 --> 00:51:55,410
aby sa k nemu ani Melanka, ani
Polovci, ani iní darebáci nikdy nedostali.

566
00:51:55,420 --> 00:51:59,200
Je také miesto. Tamto. Poď so mnou.

567
00:52:03,910 --> 00:52:06,663
Tam nejdem.

568
00:52:11,700 --> 00:52:14,090
Tam je najbezpečnejšie miesto.

569
00:52:14,400 --> 00:52:17,196
Schovajte ho sami.

570
00:52:18,450 --> 00:52:22,242
Strach má rád
osamelých. Ľahko ich premôže.

571
00:52:22,243 --> 00:52:24,075
A keď sa niečoho bojíš,

572
00:52:24,076 --> 00:52:27,940
predstav si, že máš po boku
priateľov, ktorých máš rád

573
00:52:27,941 --> 00:52:30,410
a strach zmizne.

574
00:52:34,510 --> 00:52:36,725
Tu nie si sám, synku.

575
00:52:36,730 --> 00:52:40,676
Celý Rymiv je s tebou. Celá zem.

576
00:52:46,016 --> 00:52:48,143
Nahor!

577
00:53:25,363 --> 00:53:26,849
Dorazili sme.

578
00:53:26,850 --> 00:53:31,250
Zdravím, dedo!
A čo vás tam dolu prilepilo?

579
00:53:31,256 --> 00:53:35,402
Ticho! Lebo sa hneď
ty prilepíš! Ruka je ešte silná!

580
00:53:37,656 --> 00:53:39,696
Zvládneš vyjsť?

581
00:53:58,443 --> 00:54:01,383
No čo? Že sa už tak nebojíš?

582
00:54:02,120 --> 00:54:05,890
Bojím, ale už menej.

583
00:54:06,610 --> 00:54:10,370
Dúfam, že sa kameň naplní silou.

584
00:54:10,371 --> 00:54:12,650
Potrebuje búrku.

585
00:54:26,043 --> 00:54:29,610
Čas nadišiel.

586
00:54:35,683 --> 00:54:38,543
Búrka prichádza, dočkali sme sa.

587
00:54:46,676 --> 00:54:48,650
Viťa, pamätáš si, že dedo
mi nedovolil odísť z domu

588
00:54:48,651 --> 00:54:52,269
a nakázal mi roztriediť fazuľu od hrachu?

589
00:54:54,550 --> 00:54:56,642
A možno im je lepšie spolu.

590
00:54:56,643 --> 00:54:58,200
A ja ich rozdeľujem.

591
00:54:58,201 --> 00:55:03,503
Áno, Olenka, úplná tragédia,
rozdelenie fazuľe a hrachu.

592
00:55:03,550 --> 00:55:06,600
Si chladné, hrubé a odporné stvorenie.

593
00:55:07,900 --> 00:55:11,783
Ešte nedávno som bol výnimočný.

594
00:55:21,120 --> 00:55:22,650
Ľadovec.

595
00:55:35,750 --> 00:55:37,750
Počkaj chvíľu.

596
00:55:59,226 --> 00:56:02,210
Si veľmi statočný.

597
00:56:39,100 --> 00:56:42,823
Stoj! Stoj, lebo budem strieľať!

598
00:56:49,520 --> 00:56:51,556
Tugar chán.

599
00:56:55,120 --> 00:56:57,200
Dar.

600
00:57:18,000 --> 00:57:21,000
- Si nažive?
- Brat!

601
00:57:25,083 --> 00:57:27,215
Vidím, že si sa nezmenil.

602
00:57:27,216 --> 00:57:29,442
Daj zo mňa svoje ruky.

603
00:57:29,700 --> 00:57:31,136
Brat!

604
00:57:38,150 --> 00:57:39,809
Dary.

605
00:57:40,910 --> 00:57:43,000
Dosť! Odíď.

606
00:57:43,390 --> 00:57:48,600
Sluha! Odveď ho preč, nechcem ho vidieť.

607
00:57:52,143 --> 00:57:54,903
A prezlečte ho.

608
00:57:59,390 --> 00:58:02,230
Bohovia sa mi otočili chrbtom.

609
00:58:04,190 --> 00:58:07,170
Nie, veľký chán.

610
00:58:07,750 --> 00:58:10,423
Bohovia sú s nami.

611
00:58:16,400 --> 00:58:18,856
S nami, vládca môj.

612
00:58:22,700 --> 00:58:24,130
Teraz.

613
00:58:26,243 --> 00:58:27,939
Čo sa stalo?

614
00:58:27,940 --> 00:58:30,020
Perúnov kameň zmizol.

615
00:58:30,083 --> 00:58:31,599
Ako?

616
00:58:31,600 --> 00:58:33,314
Zdá sa, že ho ukradol Tugarin.

617
00:58:33,315 --> 00:58:34,979
Takže kameň je u Polovcov?

618
00:58:34,980 --> 00:58:36,302
A ako im ho vezmeme?

619
00:58:36,303 --> 00:58:38,155
Ako ako? Ukradneme im ho v noci.

620
00:58:38,156 --> 00:58:39,916
Oleško, teraz nemám chuť na žarty.

621
00:58:39,917 --> 00:58:42,320
Zamažeme si na tvár bahno a ukradneme ho.

622
00:58:42,321 --> 00:58:45,499
- Oleško dobre vraví, hoci je oplan.
- Dobre?

623
00:58:45,500 --> 00:58:50,400
Do poloveckého tábora sa tak ľahko
nedostanete, ale ak poletíte deltaplánom...

624
00:58:50,456 --> 00:58:51,667
A čo tvár?

625
00:58:51,673 --> 00:58:53,662
Aj tvár ti zamažeme!

626
00:58:53,663 --> 00:58:56,950
Musíme čo najskôr dokončiť deltaplán.

627
00:58:56,951 --> 00:59:00,996
- Áno. A čo mám robiť ja?
- Nezavadzať.

628
00:59:01,490 --> 00:59:04,170
No, to zvládnem.

629
00:59:23,036 --> 00:59:25,989
Toto je teda deltaplán.

630
00:59:25,990 --> 00:59:27,449
Super.

631
00:59:27,450 --> 00:59:32,700
Musíme ho ešte nafarbiť
načierno, aby ho nebolo v noci vidno.

632
00:59:33,000 --> 00:59:36,022
Zajtra s Olenkou prinesieme bahno z bažín

633
00:59:36,023 --> 00:59:38,805
a ty s Oleškom zanesiete letún na Tverdyňu.

634
00:59:38,806 --> 00:59:40,796
Tam ho nafarbíme.

635
00:59:41,400 --> 00:59:44,550
A to je nadnes všetko.

636
01:00:08,030 --> 01:00:11,076
Kde je tá sľúbená sila?

637
01:00:11,920 --> 01:00:16,349
Veľký chán, silu treba
vdýchnuť do kameňa.

638
01:00:16,350 --> 01:00:20,983
A pokúsiť sa o to
môže len ten, kto ho našiel.

639
01:00:27,376 --> 01:00:30,023
Oleško, zamazaný blatom,

640
01:00:30,100 --> 01:00:34,690
zaletí priamo k stanu a ukradne kameň.

641
01:00:35,483 --> 01:00:39,522
Takže Viťa sa potom vráti domov?

642
01:00:39,523 --> 01:00:41,469
Vráti.

643
01:00:41,470 --> 01:00:44,599
Môžem mu nazbierať na cestu jahody?

644
01:00:44,600 --> 01:00:46,970
Nazbieraj, nazbieraj.

645
01:01:03,430 --> 01:01:05,143
Hej!

646
01:01:14,400 --> 01:01:18,210
Nuže, oplani, ste unavení?

647
01:01:24,630 --> 01:01:27,150
Oplani, oplani.

648
01:01:37,050 --> 01:01:39,350
Stoj!

649
01:01:42,520 --> 01:01:44,796
Rýchlejšie!

650
01:01:52,576 --> 01:01:56,556
Toto je dedo. Priviezli ho, je zranený.

651
01:01:57,790 --> 01:01:58,922
Dedo.

652
01:01:58,923 --> 01:02:01,889
- Odviedli ju.
- Koho odviedli, dedo?

653
01:02:01,890 --> 01:02:05,210
- Olenku?
- Áno.

654
01:02:07,723 --> 01:02:10,299
My teraz... chlapci, poďme.

655
01:02:10,300 --> 01:02:12,755
Dedo, zanesieme vás k Melanke, vylieči vás.

656
01:02:12,756 --> 01:02:15,820
Netreba. Nechajte ma.

657
01:02:15,900 --> 01:02:19,830
Toto je môj čas.

658
01:02:20,663 --> 01:02:23,322
Zachráňte Olenku.

659
01:02:23,323 --> 01:02:26,615
Ja som to nedokázal.
Nepodarilo sa mi to.

660
01:02:26,616 --> 01:02:32,400
Zachráňte ju, aby
sa mi tam pokojnejšie spalo.

661
01:02:33,896 --> 01:02:35,836
Viťa!

662
01:02:36,800 --> 01:02:40,300
Škoda, že neuvidím,

663
01:02:40,303 --> 01:02:44,490
ako naši chlapci poletia ako supi.

664
01:02:44,706 --> 01:02:48,429
A musíš premôcť strach.

665
01:02:48,430 --> 01:02:53,676
Nie je dobré ťahať ho celý život za sebou.

666
01:02:55,550 --> 01:02:58,556
Dedo. Dedo...

667
01:03:00,100 --> 01:03:05,600
prepáčte mi, ja som vám bral jablká.

668
01:03:08,800 --> 01:03:12,276
Ty sukin syn.

669
01:03:14,000 --> 01:03:18,900
Kedy, vy oplani, dospejete?

670
01:03:20,200 --> 01:03:22,410
Odpúšťam ti.

671
01:03:24,400 --> 01:03:26,463
Dedo.

672
01:03:28,080 --> 01:03:30,290
Dedo?

673
01:03:34,590 --> 01:03:36,903
Dedo.

674
01:04:00,896 --> 01:04:03,556
Chytili sme ho.

675
01:04:08,103 --> 01:04:09,830
Kto si?

676
01:04:10,800 --> 01:04:13,996
Ja? Olenka.

677
01:04:16,050 --> 01:04:19,523
Vládca, bolo na nej znamenie.

678
01:04:38,000 --> 01:04:40,000
To nemusíte.

679
01:04:42,336 --> 01:04:44,500
Odveďte ho!

680
01:04:54,603 --> 01:04:57,036
To nemusíte! To nemusíte!

681
01:05:43,710 --> 01:05:45,650
Čo?

682
01:05:56,750 --> 01:05:58,770
Olenka...

683
01:07:02,100 --> 01:07:04,770
Viťa!

684
01:07:06,643 --> 01:07:08,050
Viťa!

685
01:07:10,110 --> 01:07:11,702
Mám plán.

686
01:07:11,773 --> 01:07:15,390
A dedo? Dedo? Kde je dedo?

687
01:07:17,450 --> 01:07:21,850
Nie! Toto nemôžete! Nie!

688
01:07:33,630 --> 01:07:37,170
Ľudský drak učinil správne.

689
01:07:41,710 --> 01:07:43,503
Podrž to.

690
01:07:43,690 --> 01:07:46,999
Malý diabol,

691
01:07:47,000 --> 01:07:51,423
urob tak, aby sa kameň naplnil silou.

692
01:07:54,000 --> 01:07:55,900
Urob to!

693
01:07:56,523 --> 01:07:59,999
Dobre, dobre.
Ale potrebujem svoj ruksak.

694
01:08:01,700 --> 01:08:05,436
Torbu. Potrebujem svoju torbu.

695
01:08:16,363 --> 01:08:18,116
Daj mu ju.

696
01:08:27,700 --> 01:08:30,850
Teraz budem čarovať.

697
01:08:39,603 --> 01:08:42,269
Čo má v úmysle?

698
01:08:42,270 --> 01:08:44,890
To sú nejaké čary.

699
01:09:01,830 --> 01:09:06,499
Londýn je...

700
01:09:06,500 --> 01:09:11,800
hlavné mesto Veľkej Británie.

701
01:09:16,000 --> 01:09:18,200
Kto dnes chýba?

702
01:09:19,006 --> 01:09:23,356
Nebojte sa, buďte šťastní.

703
01:10:18,700 --> 01:10:21,500
Buď urobíš, čo je treba,

704
01:10:21,700 --> 01:10:23,730
alebo ona zomrie.

705
01:10:25,776 --> 01:10:30,410
Dovolím ti vyskúšať to posledný raz.

706
01:10:33,716 --> 01:10:36,343
Urobím to.

707
01:10:39,230 --> 01:10:42,276
Ale sľúbiš, že nás nezabiješ.

708
01:10:43,100 --> 01:10:47,900
Ak oživíš ten kameň,
tak ty i ona budete žiť.

709
01:10:48,100 --> 01:10:51,076
Slovo chána. Spokojný?

710
01:11:07,976 --> 01:11:09,836
Ako...

711
01:11:10,190 --> 01:11:12,996
ako ťa oživím?

712
01:11:13,190 --> 01:11:14,950
Rýchlo!

713
01:11:15,016 --> 01:11:18,500
Magus. Čo to vravel?

714
01:11:24,430 --> 01:11:26,525
Stačí, čas vypršal!

715
01:11:26,526 --> 01:11:28,092
Viťa. Viťa, ponáhľaj.

716
01:11:28,100 --> 01:11:31,036
Srdcom do srdca...

717
01:11:31,400 --> 01:11:33,090
Stoj!

718
01:11:53,523 --> 01:11:58,996
- Srdcom do srdca.
- Srdcom do srdca.

719
01:12:12,720 --> 01:12:14,900
Sila je v kameni.

720
01:12:21,656 --> 01:12:24,000
Konečne.

721
01:12:26,963 --> 01:12:30,935
Musíme sa ešte poďakovať našim hosťom.

722
01:12:30,936 --> 01:12:34,290
Dal si slovo chána, že nás nezabiješ.

723
01:12:35,883 --> 01:12:38,383
Ja vás nezabijem.

724
01:12:38,536 --> 01:12:41,716
Zavolajte Tugar chána!

725
01:12:53,236 --> 01:12:58,500
- Vitaj, brat. Môžeš mi pomôcť?
- Tugar chán ti pomôže.

726
01:13:00,563 --> 01:13:06,500
Dal som slovo,
že týchto dvoch nezabijem.

727
01:13:07,400 --> 01:13:13,000
A slovo chána je zákon.
Tak to urobíš za mňa.

728
01:13:17,000 --> 01:13:20,000
- Zabi ich.
- Tugar chán ich nezabije.

729
01:13:20,056 --> 01:13:22,000
Tugarkan...

730
01:13:22,650 --> 01:13:26,150
Že nechceš rozosmutniť svojho brata?

731
01:13:27,963 --> 01:13:32,210
Dožič mi, brat, takýto dar.

732
01:13:34,843 --> 01:13:39,509
- Dar...
- Áno. Dar.

733
01:13:42,603 --> 01:13:45,083
Nesklam ma.

734
01:13:46,723 --> 01:13:48,650
Dar...

735
01:14:21,430 --> 01:14:25,210
Teraz mi bude celý svet ležať pri nohách.

736
01:14:36,300 --> 01:14:38,000
Viťa!

737
01:14:57,000 --> 01:14:58,836
Tugar chán!

738
01:15:08,376 --> 01:15:10,000
Odpusť mi.

739
01:15:10,220 --> 01:15:12,000
Rýchlo.

740
01:15:12,630 --> 01:15:14,330
Rýchlo.

741
01:15:16,700 --> 01:15:20,630
Bežte. Bežte. Bežte.

742
01:15:21,516 --> 01:15:24,990
To je pre teba. Dar.

743
01:15:32,220 --> 01:15:36,503
Dar. Dar...

744
01:15:38,816 --> 01:15:42,169
- Ako si sa opovážil?
- Brat!

745
01:15:42,210 --> 01:15:46,055
Dar. Pozri sa, dar.

746
01:15:46,056 --> 01:15:49,263
Zradil si ma.

747
01:15:58,883 --> 01:16:00,676
Dar.

748
01:16:11,300 --> 01:16:13,503
Zdá sa, že sme utiekli.

749
01:16:15,670 --> 01:16:18,610
Môžeme si odpočinúť.

750
01:16:20,003 --> 01:16:21,716
Poď.

751
01:16:26,343 --> 01:16:27,706
Ako ti je?

752
01:16:29,250 --> 01:16:31,956
Ďakujem ti, že si po mňa prišiel.

753
01:16:39,050 --> 01:16:42,083
Nemohol som ťa tam nechať.

754
01:17:02,383 --> 01:17:04,363
Oleško?

755
01:17:06,436 --> 01:17:09,315
A my vás ideme zachrániť.

756
01:17:09,316 --> 01:17:12,023
Chcel som to urobiť... hop!

757
01:17:16,770 --> 01:17:21,000
Neviem, čo to bolo,
ale zvuk to bol strašný.

758
01:17:21,090 --> 01:17:22,875
Bolo to niečo veľké.

759
01:17:22,876 --> 01:17:26,382
To znamená, že budeme
musieť bojovať nielen s Polovcami.

760
01:17:26,383 --> 01:17:29,542
Nachystáme ťažké zbrane.

761
01:17:29,543 --> 01:17:32,250
Máme málo času. Do práce.

762
01:17:49,036 --> 01:17:51,910
Svätá matka...

763
01:18:33,783 --> 01:18:35,930
Čas nadišiel!

764
01:18:55,183 --> 01:18:58,296
Čo je to za potvoru?

765
01:18:58,610 --> 01:19:00,915
To je golem.

766
01:19:00,916 --> 01:19:03,856
Obrovský kamenný bojovník.

767
01:19:10,143 --> 01:19:12,683
Vpred.

768
01:19:28,223 --> 01:19:30,369
Kam to máme trafiť?

769
01:19:30,370 --> 01:19:34,150
Upokoj sa. Vieme, ako ho privítať.

770
01:19:39,943 --> 01:19:41,750
Páľ!

771
01:19:54,170 --> 01:19:56,400
Ohnivý čávo.

772
01:20:05,836 --> 01:20:08,103
Ďalší!

773
01:20:27,183 --> 01:20:31,190
Čávo! Dostal si, mrakodrap?!

774
01:20:44,943 --> 01:20:49,096
Do úkrytu! Všetci do úkrytu!

775
01:21:15,600 --> 01:21:19,942
Vieš plávať, ty kamenisko?

776
01:21:20,300 --> 01:21:22,409
Treba odviesť ľudí.

777
01:21:22,410 --> 01:21:24,969
Netreba nikoho
odvádzať. Ja všetko vybavím.

778
01:21:24,970 --> 01:21:27,883
Oleško? Čo máš v úmysle?

779
01:21:29,340 --> 01:21:31,230
Oleško!

780
01:21:45,543 --> 01:21:47,599
Pôjdem sám, Orlik.

781
01:21:47,600 --> 01:21:50,500
A ak to nezvládnem,

782
01:21:50,503 --> 01:21:54,616
povedz Rosanke, že ju ľúbim.

783
01:21:54,836 --> 01:21:57,020
Povieš jej to vo svojej konskej reči.

784
01:21:57,021 --> 01:21:59,203
A teraz choď do pevnosti.

785
01:22:01,276 --> 01:22:03,929
A do boja ide

786
01:22:03,930 --> 01:22:08,016
rozprávkový bohatier

787
01:22:08,223 --> 01:22:10,990
z Rymivu!

788
01:22:12,263 --> 01:22:15,096
Proti...

789
01:22:17,436 --> 01:22:19,803
Si chlapec či dievča?

790
01:22:27,850 --> 01:22:31,000
Minul si! Tu som!

791
01:22:37,183 --> 01:22:39,250
A čo takto?

792
01:22:45,290 --> 01:22:48,495
Čávo, ty sa nesnažíš.

793
01:22:48,496 --> 01:22:50,842
Priateľu, nemali by sme ho ratovať?

794
01:22:50,843 --> 01:22:55,620
Nie, počkaj. Myslím,
že chápem, čo sa snaží spraviť.

795
01:22:56,130 --> 01:22:58,030
Hej!

796
01:22:58,970 --> 01:23:04,030
Rozhýb tie kamene!

797
01:23:06,770 --> 01:23:09,243
Veles, si tu?

798
01:23:47,700 --> 01:23:50,000
Priamo do zadnice.

799
01:24:12,543 --> 01:24:15,763
Je po golemovi.

800
01:24:21,336 --> 01:24:23,010
Dcérka!

801
01:24:40,600 --> 01:24:42,470
Oleško...

802
01:24:42,816 --> 01:24:45,360
prišla som.

803
01:24:45,520 --> 01:24:48,530
Volal si ma k jazeru.

804
01:24:50,450 --> 01:24:52,523
A ja som prišla.

805
01:25:04,656 --> 01:25:09,190
Zomrel ako pravý bohatier.

806
01:25:11,600 --> 01:25:13,600
Niekto zomrel?

807
01:25:15,500 --> 01:25:17,350
Oleško?

808
01:25:17,600 --> 01:25:19,830
Oleško.

809
01:25:20,223 --> 01:25:22,475
Živý! Živý, sláva Bohu!

810
01:25:22,476 --> 01:25:24,800
- Super! Čo viac dodať?
- Sláva Bohu.

811
01:25:25,676 --> 01:25:28,510
Rozprávkový bohatier nezomrie!

812
01:25:29,370 --> 01:25:32,376
A kamenný hlupák áno.

813
01:25:35,143 --> 01:25:37,006
Kvietok.

814
01:25:51,130 --> 01:25:52,830
Viťa!

815
01:25:53,903 --> 01:25:56,506
Slnko. To je nebeské znamenie.

816
01:25:56,520 --> 01:26:00,102
- Áno, to je zatmenie.
- Musíš sa vrátiť.

817
01:26:00,103 --> 01:26:01,790
Rýchlo ku koňovi.

818
01:26:09,143 --> 01:26:12,696
To je dobré znamenie. Pripravte sa.

819
01:26:20,100 --> 01:26:21,950
Olenka,

820
01:26:23,050 --> 01:26:26,136
chcel som ti povedať...

821
01:26:28,680 --> 01:26:30,610
Na, vezmi si to.

822
01:26:32,460 --> 01:26:35,699
- No, to je všetko.
- A čo Polovci?

823
01:26:35,700 --> 01:26:39,776
S tými si poradíme.
Hlavne, že sme obra skolili.

824
01:26:40,350 --> 01:26:42,089
Opatrujte sa.

825
01:26:42,090 --> 01:26:44,616
No, hej, hej, hej, hej!

826
01:26:48,396 --> 01:26:50,929
Nesmúť, dieťa.

827
01:26:50,930 --> 01:26:53,203
Tak to musí byť.

828
01:26:56,516 --> 01:26:58,256
Opatrujte sa.

829
01:27:10,900 --> 01:27:12,715
Všimli si, že brána je preč.

830
01:27:12,716 --> 01:27:14,560
Do pevnosti!

831
01:27:58,843 --> 01:28:01,470
Oleško! Nahor!

832
01:28:25,900 --> 01:28:27,803
Štíty!

833
01:28:38,170 --> 01:28:41,755
Bratia, u nás je pravda!

834
01:28:48,360 --> 01:28:51,460
U nás je sila!

835
01:28:55,130 --> 01:28:57,560
S nami je Boh!

836
01:29:00,703 --> 01:29:04,435
Pretože sme na svojej pôde, vydržíme!

837
01:29:18,670 --> 01:29:20,456
Na!

838
01:29:28,463 --> 01:29:30,813
Ten riadne zletel.

839
01:29:36,030 --> 01:29:38,155
Naspäť!

840
01:29:38,156 --> 01:29:41,283
Naspäť. Naspäť!

841
01:29:41,756 --> 01:29:44,609
Čo, strhli ste im sedlá?

842
01:29:59,510 --> 01:30:01,323
Golem.

843
01:30:06,343 --> 01:30:09,950
On povstal! On povstal!

844
01:30:21,383 --> 01:30:25,870
Oleško, odveď ženy
a deti do dedovej pivnice.

845
01:30:26,063 --> 01:30:29,000
Tam ich kamenisko určite nedostane.

846
01:30:31,040 --> 01:30:33,569
Tak, priateľu,

847
01:30:33,570 --> 01:30:36,443
dobre sme slúžili Rymivu.

848
01:30:36,663 --> 01:30:38,969
Dobre, priateľu.

849
01:30:38,970 --> 01:30:41,350
Boh všetko videl.

850
01:30:42,100 --> 01:30:44,490
Poslúžime mu naposledy.

851
01:30:45,950 --> 01:30:47,800
- Všetci do dedovej pivnice.
- Rýchlo, rýchlo.

852
01:30:47,801 --> 01:30:51,315
Poďme, dievčatá, poďme, dámy.

853
01:30:51,316 --> 01:30:53,499
- Všetci tam, všetci sa zmestia...
- Čo bude teraz?

854
01:30:53,500 --> 01:30:55,000
Viťko?

855
01:30:57,636 --> 01:31:00,776
Stojte. Mám nápad.

856
01:31:01,800 --> 01:31:04,260
Oleško, pomôž mi.

857
01:31:26,290 --> 01:31:28,376
Nie som tu sám.

858
01:31:31,490 --> 01:31:34,000
Nie som tu sám.

859
01:31:35,583 --> 01:31:38,006
Celý Rymiv je so mnou.

860
01:31:39,103 --> 01:31:41,616
Nie som tu sám.

861
01:31:42,640 --> 01:31:46,016
Nie som tu sám!

862
01:31:57,176 --> 01:31:59,350
- Poď, poď, poď, poď.
- Bože môj, pozerajte!

863
01:32:02,350 --> 01:32:04,163
To je nemožné.

864
01:32:07,856 --> 01:32:09,910
Ja letím!

865
01:32:12,770 --> 01:32:14,463
Super!

866
01:32:16,000 --> 01:32:18,976
Drahý Bože...

867
01:32:23,700 --> 01:32:25,603
Opatrne!

868
01:32:32,516 --> 01:32:36,635
Na tejto pôde, ktorá bola vždy naša,

869
01:32:36,636 --> 01:32:40,399
žijeme a milujeme.

870
01:32:40,400 --> 01:32:45,200
Dajže ty, Bože môj,

871
01:32:45,250 --> 01:32:51,056
anjela s mocnými krídlami.

872
01:32:51,276 --> 01:32:56,022
A v ťažkej hodine i časoch

873
01:32:56,023 --> 01:33:01,395
nepadneme pod čiernym dažďom.

874
01:33:01,396 --> 01:33:06,035
Budeme stáť bok po boku

875
01:33:06,036 --> 01:33:11,016
s našimi štítmi a mečmi.

876
01:33:26,143 --> 01:33:28,103
Olenka!

877
01:34:04,983 --> 01:34:06,750
Super, však?

878
01:34:36,910 --> 01:34:39,263
Vydaj mi kameň.

879
01:34:42,370 --> 01:34:45,632
Vydaj mi ho a ja ťa pustím.

880
01:34:47,556 --> 01:34:48,853
No tak.

881
01:34:55,703 --> 01:34:57,270
Vylov ho.

882
01:35:31,370 --> 01:35:34,956
Ty! Ty!

883
01:35:46,336 --> 01:35:49,000
Ledva som sem vyliezol!

884
01:35:49,050 --> 01:35:51,200
Dvakrát som skoro padol!

885
01:35:56,716 --> 01:35:58,803
Andačik!

886
01:35:59,383 --> 01:36:03,020
Počuj, tamto sa ti golem
rozsypal. Pozbieraj si ho.

887
01:36:03,330 --> 01:36:05,500
Zabijem ťa.

888
01:36:06,703 --> 01:36:09,850
Súhlasím. Ten kamenisko bol zábavný.

889
01:36:49,716 --> 01:36:52,300
Rosanka povedala: "Používaj hlavu."

890
01:36:54,210 --> 01:36:56,163
Dobrá rada.

891
01:36:58,960 --> 01:37:02,270
Je po tebe, mrakodrap.

892
01:37:08,223 --> 01:37:09,889
Oleško.

893
01:37:10,410 --> 01:37:12,322
Musím sa ihneď dostať k Pochmúrnej skale.

894
01:37:12,323 --> 01:37:15,909
Bez problému, čávo.
Som rozprávkový bohatier.

895
01:37:34,000 --> 01:37:35,706
Poďme, Viťko.

896
01:37:38,410 --> 01:37:39,796
Hop!

897
01:37:40,100 --> 01:37:43,100
- Ty lietajúci čávo.
- Zbohom, Oleško.

898
01:37:43,105 --> 01:37:46,115
Najsuprovejší rozprávkový bohatier.

899
01:37:46,716 --> 01:37:48,870
Čo jest, to jest.

900
01:37:49,970 --> 01:37:53,163
Nuž, zbohom.

901
01:37:58,863 --> 01:38:02,003
A vieš čo...

902
01:38:02,513 --> 01:38:05,300
- povedz Olenke...
- Viťa!

903
01:38:37,323 --> 01:38:39,353
Viťko! Diera, Viťko!

904
01:38:46,960 --> 01:38:49,092
Budem čakať.

905
01:38:49,100 --> 01:38:52,400
- Aj keď nikdy neprídeš.
- Prídem.

906
01:39:15,530 --> 01:39:17,503
Pozrite, o chvíľku spadne!

907
01:39:18,550 --> 01:39:21,023
Pomôžte mi niekto!

908
01:39:27,423 --> 01:39:28,850
Tak poď!

909
01:39:36,370 --> 01:39:39,259
Myslel som, že si sa zľakol a je po mne.

910
01:39:39,810 --> 01:39:41,950
Najprv som sa zľakol...

911
01:39:43,716 --> 01:39:45,835
a potom ma to vtiahlo

912
01:39:45,836 --> 01:39:47,680
a začalo to.

913
01:39:48,300 --> 01:39:52,502
Bohatierov som stretol,
v bažinách ma preverili.

914
01:39:52,506 --> 01:39:55,315
Perúnov kameň sme našli.

915
01:39:55,316 --> 01:39:59,576
Potom Polovci Bocianov spálili.

916
01:39:59,740 --> 01:40:02,302
Ledva sme sa zachránili.

917
01:40:02,663 --> 01:40:04,822
Deda zabili,

918
01:40:04,823 --> 01:40:07,315
Olenku uniesli,

919
01:40:07,316 --> 01:40:09,902
kameň oživili

920
01:40:09,903 --> 01:40:11,850
a golem sa vynoril.

921
01:40:12,200 --> 01:40:14,199
Pálili sme ho,

922
01:40:14,200 --> 01:40:17,755
topili, ale i tak z bažiny vyliezol.

923
01:40:17,756 --> 01:40:21,369
A potom som skočil z veže, na deltapláne.

924
01:40:21,800 --> 01:40:24,289
Kameň do vody,

925
01:40:24,290 --> 01:40:28,600
ja sám do diery a tu si ty. Ty.

926
01:40:30,810 --> 01:40:32,320
A čo ja?

927
01:40:36,690 --> 01:40:40,105
Pomôžte. Zachráňte ma. Rýchlo.

928
01:40:40,370 --> 01:40:42,000
Vovčik.

929
01:40:42,500 --> 01:40:44,330
Čo je to s tebou?

930
01:40:53,263 --> 01:40:55,049
Vyšlo to!

931
01:40:55,000 --> 01:40:56,750
Super!

932
01:40:56,753 --> 01:40:58,600
Skvelé!

933
01:41:05,770 --> 01:41:10,300
O ROK NESKÔR

934
01:41:13,370 --> 01:41:15,170
Mami, teraz nie.

935
01:41:19,970 --> 01:41:21,915
Mami.

936
01:41:21,916 --> 01:41:25,062
Ale ráno ju musíš vrátiť.

937
01:41:25,063 --> 01:41:27,711
Ja... za pár hodín.

938
01:41:27,716 --> 01:41:29,070
A nezabudni na večeru.

939
01:41:29,071 --> 01:41:31,100
Mami, si super!

940
01:42:12,183 --> 01:42:14,895
Kto nájde to kamenné srdce,

941
01:42:14,896 --> 01:42:17,202
stretne svoju pravú lásku.

942
01:42:17,203 --> 01:42:19,350
Alebo nájde tú stratenú.

943
01:42:23,703 --> 01:42:25,510
Olenka.

944
01:42:33,090 --> 01:42:34,950
Viťko.

945
01:42:34,950 --> 01:42:38,000
www.Titulky.com

946
01:42:39,305 --> 01:42:45,150
Podpor nás a staň sa VIP členom,