3.Percent.S01E04.720p.WEBRip.X264-DEFLATE.mkv - Slovak subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

2
00:00:58,550 --> 00:01:02,737
Nenašiel som nič.
Žiadni agenti, žiadny východ, nič.

3
00:01:03,238 --> 00:01:04,757
A čo jedlo?

4
00:01:04,782 --> 00:01:07,092
Sakra, ja mám hlad.

5
00:01:07,117 --> 00:01:09,962
Kedy sú raňajky?
Bez raňajok som k ničomu.

6
00:01:09,987 --> 00:01:13,078
Tak ani nič nerob. Už som sa snažil.

7
00:01:13,916 --> 00:01:16,078
Už som to skúšal, Marco.

8
00:01:19,650 --> 00:01:21,164
Vidíš?

9
00:01:22,254 --> 00:01:25,141
- Gratulujem!
- Ako sa k tomu stavia tvoja rodina?

10
00:01:25,166 --> 00:01:28,937
Otázkou je, ako sa k tomu staviam ja.
Dôveruj mi.

11
00:01:53,765 --> 00:01:55,188
Marco!

12
00:01:56,126 --> 00:01:57,844
Marco!

13
00:01:58,953 --> 00:02:00,648
Marco, poď jesť.

14
00:02:14,505 --> 00:02:16,089
Trochu viac...

15
00:02:20,416 --> 00:02:22,567
- Vezmi si viac.
- Nie.

16
00:02:22,592 --> 00:02:26,396
O čom to hovoríš, chlapče?
Ty si ten, kto potrebuje jesť.

17
00:02:26,421 --> 00:02:27,923
Potrebuješ pribrať.

18
00:02:27,948 --> 00:02:32,415
Ukázať procesu, že si lepší
ako tí sedliaci tam vonku.

19
00:02:43,445 --> 00:02:45,475
Tvoj darček k narodeninám.

20
00:02:45,500 --> 00:02:48,366
- Už si mi dala darček.
- Tento nie je odo mňa.

21
00:02:48,391 --> 00:02:51,102
Keď ma tvoji rodičia
nechali starať sa o teba,

22
00:02:51,127 --> 00:02:52,838
dali mi tento dopis.

23
00:02:52,863 --> 00:02:56,303
Povedali mi, aby som ti ho dala
k tvojim 20-im narodeninám.

24
00:02:59,664 --> 00:03:02,038
Sú to tvoje posledné narodeniny tu.

25
00:03:02,680 --> 00:03:06,172
Čoskoro bude tvoja fotka
na stene vedľa ich.

26
00:03:07,536 --> 00:03:10,094
Dostaneš sa na Pobrežie, Marco.

27
00:03:29,810 --> 00:03:31,623
Zožeň všetkých.

28
00:03:32,054 --> 00:03:35,435
Ja viem, čo musíme urobiť,
aby sme sa odtiaľto dostali.

29
00:03:35,460 --> 00:03:39,423
NETFLIX ORIGINAL SERIES uvádza...

30
00:04:27,270 --> 00:04:30,863
3%
PREKLAD, KOREKCIA, ČASOVANIE: drako83

31
00:04:34,902 --> 00:04:37,571
KAPITOLA 04
BRÁNA


32
00:04:47,729 --> 00:04:50,643
- Ako sme na tom?
- Dobre.

33
00:04:50,668 --> 00:04:52,821
Sú tam šesť hodín.

34
00:04:52,846 --> 00:04:54,947
Vyzerá to,
že Marco prišiel na panel.

35
00:04:54,972 --> 00:04:59,033
- Potvrdil očakávania.
- Naozaj? Zaujímavé.

36
00:05:00,809 --> 00:05:03,537
Naozaj sme mali len čakať?

37
00:05:03,562 --> 00:05:05,292
- A ako dlho?
- Ja neviem.

38
00:05:05,317 --> 00:05:09,860
Trčať tu s niekým, ako vy dvaja
nemôže byť až tak zlé.

39
00:05:09,885 --> 00:05:11,470
Čože?

40
00:05:11,495 --> 00:05:15,264
- Neviem, o čom to hovoríš.
- Je to proces. Toto musí byť test.

41
00:05:15,289 --> 00:05:18,967
Hej, ale aký druh testu?
Chcú po nás, aby sme čakali? Utiekli...?

42
00:05:18,992 --> 00:05:21,695
Ak by ma tu proces zavrel,
rád by som zostal.

43
00:05:21,720 --> 00:05:24,506
Takže, ak by ti proces povedal,
aby si zožral hovno, urobil by si to?

44
00:05:24,531 --> 00:05:28,172
Ak by dobre voňalo
a bolo z Pobrežia...

45
00:05:28,197 --> 00:05:31,195
Hnus! Myslíš to vážne?

46
00:05:31,220 --> 00:05:34,895
Hej. Poďte dopredu.
Marco všetkých volá.

47
00:05:34,920 --> 00:05:37,024
Vedela som, že na to príde.

48
00:05:39,290 --> 00:05:44,703
Takto to vyzerá. Táto obrazovka
zobrazuje 64 núl a jednotiek.

49
00:05:44,744 --> 00:05:46,962
Rovnaký počet pák
je v tejto ubytovni.

50
00:05:46,987 --> 00:05:49,805
Osem izieb, osem pák,
osem krát osem.

51
00:05:49,830 --> 00:05:51,657
Tieto čísla sú inštrukcie.

52
00:05:51,682 --> 00:05:53,962
- Inštrukcie k čomu?
- K spolupráci.

53
00:05:53,987 --> 00:05:56,197
Musíme vytvoriť skupiny.

54
00:05:56,851 --> 00:05:58,744
Kto má dobrú pamäť?

55
00:06:02,662 --> 00:06:05,047
Budeme potrebovať skupinu ôsmich
s dobrou pamäťou.

56
00:06:05,072 --> 00:06:09,284
Každý z nich si zapamätá riadok
a doručí ho do zodpovedajúcej miestnosti.

57
00:06:12,823 --> 00:06:15,984
Jedna-nula-jedna-jedna-
nula-nula-nula-jedna. Do toho!

58
00:06:16,009 --> 00:06:18,616
Ťahači budú čakať
v každej miestnosti.


59
00:06:18,641 --> 00:06:22,282
Keď dostanú sekvenciu,
začnú pohybovať pákami


60
00:06:22,307 --> 00:06:24,993
"Nula" znamená hore,
"jedna" znamená dole.


61
00:06:25,018 --> 00:06:27,913
Nie je to ľahké.
Hýbe sa s nimi ťažko.

62
00:06:27,938 --> 00:06:31,758
Bež! Nula-jedna-jedna,nula-jedna-jedna,
nula-jedna!

63
00:06:32,473 --> 00:06:35,624
Nula-nula-jedna,
nula-nula-jedna, nula-nula.

64
00:06:35,649 --> 00:06:39,155
Musíme to urobiť, vo všetkých
ôsmich miestnostiach naraz.


65
00:06:39,180 --> 00:06:42,641
A musíme skončiť skôr, ako sa
nová sekvencia objaví na obrazovke.

66
00:06:42,666 --> 00:06:44,830
Bež! Bež!

67
00:06:45,956 --> 00:06:47,940
Všetci naraz! Bežte!

68
00:06:48,834 --> 00:06:51,329
Nula-nula-jedna-jedna
nula-jedna-nula-jedna.

69
00:06:51,354 --> 00:06:54,504
- Čože? - Nula-nula-jedna-jedna
nula-jedna-nula-jedna.

70
00:06:54,529 --> 00:06:55,865
Mám to!

71
00:06:56,675 --> 00:06:58,527
Je to strategický test.

72
00:06:58,552 --> 00:07:01,577
Každý, má svoju časť.
Každý sa musí zapojiť.

73
00:07:01,602 --> 00:07:03,716
To je to, čo proces chce.

74
00:07:05,653 --> 00:07:08,620
Poďme, poďme, poďme!
- Poďme! Sústreďte sa!

75
00:07:08,645 --> 00:07:10,414
Všetci spoločne! Poďme!

76
00:07:10,439 --> 00:07:12,962
Bež, poďme! Poďme!

77
00:07:21,199 --> 00:07:22,576
Hurá!

78
00:07:23,076 --> 00:07:25,537
Dobre, Marco!

79
00:07:25,871 --> 00:07:27,400
Otvor to, otvor to!

80
00:07:27,425 --> 00:07:29,501
Dobre, Marco! Fungovalo to!

81
00:07:29,526 --> 00:07:31,892
Zvládli to na prvý pokus.

82
00:07:31,917 --> 00:07:33,658
Marco je jasný vodca.

83
00:07:33,683 --> 00:07:37,431
Vzal úlohu vodcu a zorganizoval
skupinu bez konfliktu.

84
00:07:37,456 --> 00:07:40,853
Nie, že by som robil rozdieli,
ale je to môj obľúbený kandidát.

85
00:07:40,878 --> 00:07:42,779
Je to dobrý začiatok.

86
00:07:42,804 --> 00:07:45,988
Chcem vidieť, či je ich plán
vhodný pre divíziu.

87
00:07:47,726 --> 00:07:50,120
Voda... a jedlo!

88
00:07:50,145 --> 00:07:52,355
Takže sme uviazli v tejto diere.

89
00:07:52,380 --> 00:07:55,602
Vyzerá to tak.
Čakal som, že kľúč alebo niečo také.

90
00:07:56,203 --> 00:07:58,993
Magr?o, bež skontrolovať bránu.

91
00:08:14,344 --> 00:08:17,189
- Ale, nie.
- Aspoň nebudeme hladovať.

92
00:08:17,214 --> 00:08:21,092
Ale pozrite sa na tú porciu.
Nestačí to ani na nakŕmenie vtáka.

93
00:08:21,117 --> 00:08:23,725
Takže, kto dostane prvú časť?

94
00:08:25,127 --> 00:08:28,788
Ja som vyriešil problém,
každého zorganizoval a mám hlad.

95
00:08:29,340 --> 00:08:31,155
Niekto nesúhlasí?

96
00:08:33,669 --> 00:08:34,873
Nesúhlasím.

97
00:08:34,898 --> 00:08:37,701
Keby sme nezatiahli páky,
nemali by sme žiadne jedlo.

98
00:08:37,726 --> 00:08:41,966
Jasné. A čo my? Keby sme si to
nezapamätali správne,

99
00:08:41,991 --> 00:08:44,498
- páky by boli k ničomu.
- To dáva zmysel...

100
00:08:44,523 --> 00:08:47,187
Počkaj! Tie páky sú ťažké.

101
00:08:47,953 --> 00:08:49,721
Ticho! Ticho!

102
00:08:49,746 --> 00:08:50,810
Ticho!

103
00:08:50,835 --> 00:08:52,583
- Daj fen prst dole.
- Drž hubu.

104
00:08:52,608 --> 00:08:56,311
- Urobme to podľa abecedy.
- Abecedy? Zabudni!

105
00:08:56,336 --> 00:08:59,551
Prečo tu fňukáš? Len preto,
že tvoje meno začína písmenom "R"?

106
00:08:59,576 --> 00:09:03,653
Ľudia, každého úloha bola dôležitá.
To je dôvodom, prečo ten test existuje.

107
00:09:03,678 --> 00:09:05,293
Abecedné poradie je spravodlivé.

108
00:09:05,318 --> 00:09:07,053
Každý príde na rad.

109
00:09:07,078 --> 00:09:10,214
Je to lepšie,
než strácať čas debatami.

110
00:09:16,648 --> 00:09:19,387
Fajn, Michele.
Bude to abecedne.

111
00:09:19,965 --> 00:09:22,112
Ágata, si prvá.

112
00:09:22,286 --> 00:09:25,659
- Rýchlo, chcem jesť.
- Dobre, ľudia! Zoraďte sa.

113
00:09:25,684 --> 00:09:28,032
Čím rýchlejšie to urobíme,
tým skôr budeme jesť.

114
00:09:28,057 --> 00:09:29,831
Poďme! Rýchlo!

115
00:09:29,856 --> 00:09:31,786
Ágata, zapamätaj si to.

116
00:09:31,811 --> 00:09:33,801
Poďme! Poďme!

117
00:09:52,533 --> 00:09:56,955
Ezequielova izba.
Prístup povolený radca Matheus.


118
00:10:07,157 --> 00:10:10,991
Užívateľ Ezequiel,
potvrďte odtlačok prsta.


119
00:10:30,868 --> 00:10:33,399
NEOPRÁVNENÝ ODTLAČOK PRSTA

120
00:10:38,598 --> 00:10:40,016
Cássia?

121
00:10:52,989 --> 00:10:54,690
Aline, prestaňte.

122
00:10:56,031 --> 00:10:58,223
Dlhujete Ezequielovi vysvetlenie.

123
00:10:58,611 --> 00:11:00,348
Nič nehovorte.

124
00:11:01,219 --> 00:11:02,903
Poďte za mnou.

125
00:11:08,352 --> 00:11:13,359
Poďme, poďme!
Sústreďte sa! Všetci dohromady!

126
00:11:13,384 --> 00:11:15,130
Poďme!

127
00:11:15,155 --> 00:11:16,540
Do toho!

128
00:11:20,639 --> 00:11:23,765
- Hej! - Jedna-nula-jedna-jedna
nula-nula-nula-jedna.

129
00:11:23,799 --> 00:11:25,742
Poďme! Rýchlo!

130
00:11:39,499 --> 00:11:41,734
Choďte! Toto je to!

131
00:11:42,347 --> 00:11:43,849
Rýchlo! Rýchlo!

132
00:11:46,715 --> 00:11:49,665
Nula-nula-jedna-jedna
nula-jedna-nula-jedna.

133
00:11:50,051 --> 00:11:53,275
- nula-nula-jedna...
- jedna-nula-nula-nula-jedna, do toho!

134
00:12:04,232 --> 00:12:06,154
Poďme! Poďme!
Sústreďte sa!

135
00:12:06,179 --> 00:12:07,903
Choďte! Choďte!

136
00:12:07,928 --> 00:12:09,721
Spolupracujte!

137
00:12:12,419 --> 00:12:13,757
Dobre!

138
00:12:18,292 --> 00:12:22,269
Ďalší je nula-nula-jedna-jedna
nula-jedna-nula-nula. Bež!

139
00:12:22,294 --> 00:12:24,895
Poďme, poďme, poďme, poďme!

140
00:12:32,324 --> 00:12:33,653
Vanessa!

141
00:12:33,678 --> 00:12:34,964
Čo s ňou?

142
00:12:35,430 --> 00:12:38,825
Chudák Vanessa...
jedla ako posledná.

143
00:12:38,850 --> 00:12:42,326
Ona je tak chudá,
musela skoro omdlieť.

144
00:12:42,351 --> 00:12:45,049
Myslím, že je na čase,
aby sme otvorili bránu.

145
00:12:45,447 --> 00:12:47,942
Koľko kandidátov mám vylúčiť?

146
00:12:47,967 --> 00:12:52,387
Žiadneho. Marco ich spojil dohromady,
a boli organizovaní až do konca.

147
00:12:52,412 --> 00:12:55,401
Každý robil svoju prácu
s minimálnymi konfliktami.

148
00:12:55,426 --> 00:12:58,060
Podľa môjho názoru,
Ezequiel, prešiel každý.

149
00:12:58,466 --> 00:13:00,287
Nie.

150
00:13:01,294 --> 00:13:05,506
Otávio? Poďme urobiť niekoľko zmien.

151
00:13:23,123 --> 00:13:24,982
Došlo jedlo?

152
00:13:26,940 --> 00:13:28,761
Myslíš, že sa to pokazilo?

153
00:13:28,786 --> 00:13:31,554
A ľudia stále hovoria,
že proces je dokonalý.

154
00:13:32,299 --> 00:13:33,913
To stačilo.

155
00:13:35,182 --> 00:13:37,062
Sonia, kam ideš?

156
00:13:37,776 --> 00:13:39,132
Sonia!

157
00:13:40,770 --> 00:13:42,740
Čo to robíš?

158
00:13:43,135 --> 00:13:45,993
Poďme, poďme!
Sústreďte sa! Sústreďte sa!

159
00:13:46,018 --> 00:13:48,611
- Stop! Prestaň, Marco!
- Rýchlo, choď!

160
00:13:48,636 --> 00:13:50,250
Čo to robíš?
Vráť sa späť do miestnosti.

161
00:13:50,275 --> 00:13:52,234
Je to k ničomu.
Prestalo to fungovať.

162
00:13:52,259 --> 00:13:54,634
Sme unavení. Niekto musel
vynechal číslo. Vráť sa.

163
00:13:54,659 --> 00:13:56,242
Desaťkrát za sebou?

164
00:13:56,267 --> 00:13:58,773
To si nemyslím.
Prestali nám posielať jedlo.

165
00:13:58,798 --> 00:14:00,698
Nechápete to.
Nemôžeme prestať.

166
00:14:00,723 --> 00:14:03,368
Ty hlupák, nechápeš to?
Je to k ničomu.

167
00:14:03,393 --> 00:14:05,499
Je to tak.
Len mrháme energiou.

168
00:14:05,524 --> 00:14:08,930
- Už je pravdepodobne noc.
- Ale svetlá stále svietia.

169
00:14:08,955 --> 00:14:11,167
Aký je v tom rozdiel?
Nie sú tu žiadne okná.

170
00:14:11,192 --> 00:14:13,403
Či svietia, či nie, ja chcem spať.

171
00:14:13,428 --> 00:14:15,531
- Jasné, poďme.
- Poďme si trochu odpočinúť.

172
00:14:15,556 --> 00:14:18,508
- Uvidíme, či to neskôr bude fungovať.
- Jasné, poďme si oddýchnuť.

173
00:14:18,533 --> 00:14:19,728
Nie, vy nerozumiete.

174
00:14:19,753 --> 00:14:22,889
Nemôžeme prestať.
Toto je test. Nemôžeme sa vzdať!

175
00:14:22,914 --> 00:14:24,521
Som si tým istý.

176
00:14:24,546 --> 00:14:28,591
Nemôžeme sa vzdať! Toto je...
Toto je test! Je to test!

177
00:14:32,114 --> 00:14:33,407
Kopa sračiek.

178
00:14:51,290 --> 00:14:53,106
Ágata, čo to robíš?

179
00:14:53,131 --> 00:14:56,800
Jedna-nula-jedna-nula...

180
00:14:56,825 --> 00:15:00,230
jedna-nula-jedna-nula...

181
00:15:00,255 --> 00:15:03,077
Ágata, prestaň. Nikto tu nie je.
No tak.

182
00:15:03,801 --> 00:15:05,177
Nie!

183
00:15:05,496 --> 00:15:09,355
Jedna-nula-jedna-nula-jedna...

184
00:15:19,003 --> 00:15:21,934
Teraz, Otávio. Všetko, čo máme.

185
00:15:41,235 --> 00:15:42,467
Čo sa deje?

186
00:15:42,492 --> 00:15:43,759
Tak veľa!

187
00:15:45,245 --> 00:15:48,831
Vedel som, že nás proces
nenechá hladovať.

188
00:15:48,856 --> 00:15:51,031
- Úžasné!
- Pošli to ďalej!

189
00:15:51,056 --> 00:15:56,353
Pomaly, ľudia!
Pomaly, pomaly, pomaly.

190
00:15:57,048 --> 00:16:00,532
- Ľudia, vydržte!
- Opatrne s mojim vozíkom!

191
00:16:00,557 --> 00:16:04,459
Zorganizujme si to!
Myslím to vážne.

192
00:16:04,484 --> 00:16:08,291
Idem spočítať jednotky
a všetko rozdelíme rovnako.

193
00:16:11,312 --> 00:16:16,246
Ak budeme organizovaný, každý bude jesť.
Chcete nechať kamaráta bez jedla?

194
00:16:18,333 --> 00:16:21,676
- Hladujem.
- No tak, ľudia. Vráťte to.

195
00:16:23,824 --> 00:16:26,253
- Nie nie...
- Magr?o, prosím.

196
00:16:26,286 --> 00:16:30,604
Vráť to. Vráť to.

197
00:16:30,629 --> 00:16:32,642
Snažte sa nekopať do jedla.

198
00:16:32,667 --> 00:16:34,784
Dajte mi tu nejaký priestor, no tak.

199
00:16:34,809 --> 00:16:36,771
Dávam vodu na túto stranu

200
00:16:36,796 --> 00:16:38,715
a jedlo na túto stranu.

201
00:16:50,312 --> 00:16:53,975
- Ja sa nezvyknem nepýtať, ale...
- Pokračuj a pýtaj sa.

202
00:16:54,000 --> 00:16:56,757
Len chcem pochopiť,
čo týmto sleduješ.

203
00:16:57,191 --> 00:17:00,999
Chcem vidieť, ako sa
vysporiadajú s inou situáciou.

204
00:17:01,487 --> 00:17:02,322
Rozumieš?

205
00:17:03,651 --> 00:17:04,777
Hm.

206
00:17:05,975 --> 00:17:07,811
Iná situácia...

207
00:17:09,191 --> 00:17:11,652
Tri jednotky na osobu.

208
00:17:11,677 --> 00:17:15,659
Ľudia, zoraďte sa prosím.
Všetci na túto stranu.

209
00:17:15,684 --> 00:17:18,198
Toto je ono. Joana, tu.

210
00:17:18,223 --> 00:17:21,482
Ágata... Vezmi aj Ágate.

211
00:17:21,507 --> 00:17:24,410
Čo je? Ty nechceš, veľký chlap?

212
00:17:25,785 --> 00:17:28,308
Môžem si potom vziať tvoj podiel?

213
00:17:29,308 --> 00:17:31,219
Budem to brať, ako áno.

214
00:17:31,692 --> 00:17:33,536
Dovoľ mi, opýtať sa na niečo.

215
00:17:33,561 --> 00:17:36,539
- Naozaj? Ty sa chceš niečo opýtať?
- Hej.

216
00:17:36,564 --> 00:17:38,791
Si osinou v zadku,
ale nie si hlúpy.

217
00:17:38,816 --> 00:17:41,436
- Vďaka.
- Prečo odrazu poslali tak veľa?

218
00:17:41,461 --> 00:17:45,048
- Pretože neodídeme v dohľadnej dobe.
- Jasné, test sa zmenil.

219
00:17:45,073 --> 00:17:47,192
Máme nájsť cestu,
ako sa odtiaľto dostať.

220
00:17:47,217 --> 00:17:49,218
To je teraz cieľom.

221
00:18:00,332 --> 00:18:03,378
Budeme potrebovať
niečo na odtiahnutie.

222
00:18:04,726 --> 00:18:08,394
Pôjdem zohnať nejakých silných ľudí,
ktorí by nám pomohli.

223
00:18:13,298 --> 00:18:14,489
Mm.

224
00:18:15,049 --> 00:18:17,023
Táto voda chutí divne.

225
00:18:17,048 --> 00:18:19,248
Je pravdepodobne z Pobrežia.

226
00:18:19,273 --> 00:18:22,161
Ak je odtiaľ, tak tá
čistota chutí divne.

227
00:18:22,645 --> 00:18:27,174
- Hej!
- Ospravedlňte nás. Ako sa máte?

228
00:18:28,277 --> 00:18:29,924
Čo to robíte?

229
00:18:30,535 --> 00:18:33,529
Odpočívajte. Len sme si chceli
požičať pár vecí.

230
00:18:33,554 --> 00:18:35,502
Kurva to tam drží!

231
00:18:36,346 --> 00:18:39,501
Všetci spolu.
Raz, dva... Poďme!

232
00:18:42,884 --> 00:18:44,340
Nefunguje to.

233
00:18:44,365 --> 00:18:47,791
- Drž hubu.
- Raz, dva, tri, teraz!

234
00:18:50,869 --> 00:18:55,440
Aline vstúpila do mojej izby a hrabala
sa mi vo veciach, bez môjho povolenia.

235
00:18:56,060 --> 00:19:00,743
Ezequiel, majte na pamäti,
že Aline má autoritu rady.


236
00:19:00,768 --> 00:19:04,748
Matheus, majte na pamäti,
že špión nemá žiadnu autoritu.

237
00:19:06,030 --> 00:19:07,942
Premýšľaj o tom, čo hovoríš.

238
00:19:07,967 --> 00:19:09,809
Premýšľam veľmi jasne, Nair.

239
00:19:09,834 --> 00:19:13,098
A ak so mnou máte problém
Matheus, príďte osobne.

240
00:19:13,123 --> 00:19:16,172
Nikdy neposielajte svojho pätolízača,
aby ma špehoval, chápete?

241
00:19:16,197 --> 00:19:19,320
- Prekročil si hranicu.
- Vy ste ju tiež prekročil, Matheus.

242
00:19:19,345 --> 00:19:23,164
Ospravedlňte ma. Okrem toho,
že vás tu obťažujem, musím viesť proces.

243
00:19:23,189 --> 00:19:25,987
- Ezequiel! Neopovažuj sa!
- Zbohom.

244
00:19:26,012 --> 00:19:28,243
- Neopovažuj sa!
- Zbohom.

245
00:19:29,516 --> 00:19:30,903
Teraz, poďme, poďme!

246
00:19:30,928 --> 00:19:33,617
- Poďme!
- No tak, no tak!

247
00:19:35,464 --> 00:19:37,750
Otvorte to viac! Viac!

248
00:19:42,064 --> 00:19:43,790
Otvorte to viac! Viac!

249
00:19:44,525 --> 00:19:46,259
Viac to otvorte!

250
00:19:46,652 --> 00:19:48,921
Zaklinuj to! Zaklinuj bránu!

251
00:19:48,946 --> 00:19:51,906
Viac! Poďme, poďme!
No tak, no tak!

252
00:19:51,931 --> 00:19:53,826
- Zakliň to!
- Tu!

253
00:19:53,910 --> 00:19:56,680
- Áno!
- Sakra, áno!

254
00:19:57,873 --> 00:20:00,938
Vypadnime z tohto
skurveného miesta, brácho.

255
00:20:02,655 --> 00:20:04,735
Kto chce mať tú česť?

256
00:20:13,471 --> 00:20:15,813
Tak čo? Nikto?

257
00:20:17,141 --> 00:20:20,266
- Nemyslím, že sa tam vojdem.
- Ja tiež nie.

258
00:21:26,825 --> 00:21:28,249
Tak čo?

259
00:21:29,927 --> 00:21:32,054
Je tam ďalšia brána.

260
00:21:34,635 --> 00:21:37,287
Urobíme väčší otvor,
a potom otvoríme tú ďalšiu bránu.

261
00:21:37,312 --> 00:21:40,528
Nie, nebude to fungovať.
Vyzerá to ako trezor.

262
00:21:40,553 --> 00:21:44,537
Je nemožné to otvoriť.
Nemáme sa dostať von.

263
00:21:44,562 --> 00:21:47,148
- Uviazli sme tu.
- A teraz čo?

264
00:21:47,497 --> 00:21:48,811
Som hladný.

265
00:21:49,311 --> 00:21:53,537
- Moje jedlo je tiež fuč.
- Zjedli ste všetko svoje jedlo. Fakt?

266
00:21:53,562 --> 00:21:56,327
Áno, fakt.
Tvrdá práca ťa vyhladovie.

267
00:21:57,248 --> 00:21:58,702
Neuveriteľné.

268
00:22:02,699 --> 00:22:05,941
Tak, poďme získať nejakí ďalšie.

269
00:22:20,023 --> 00:22:21,449
Čo sa deje?

270
00:22:21,474 --> 00:22:25,168
My pracujeme na bráne
a vy nerobíte nič.

271
00:22:25,193 --> 00:22:28,304
Bude spravodlivé,
že sa podelíte o jedlo a vodu.

272
00:22:31,585 --> 00:22:33,275
Čo to má byť?

273
00:22:34,111 --> 00:22:35,660
Chcete nám vziať jedlo?

274
00:22:35,685 --> 00:22:38,775
Áno. To je presne to, čo chceme.

275
00:22:41,330 --> 00:22:43,087
Iba tak vo sne.

276
00:22:43,850 --> 00:22:47,337
Pokúšali ste sa otvoriť bránu,
pretože ste všetci idioti.

277
00:22:48,017 --> 00:22:50,484
- To nie je môj problém.
- Jasné, že je.

278
00:22:50,509 --> 00:22:54,195
Jedná sa o spoločenský test, pamätáš?
Každý má svoju úlohu.

279
00:22:54,220 --> 00:22:57,745
- Ak nepomôžete vy, tak vaše jedlo áno.
- Naser si, Marco.

280
00:22:58,503 --> 00:23:01,834
Myslíš si, že si lepší ako,
len preto, že sa hráš na šéfa?

281
00:23:01,859 --> 00:23:04,753
Nemôžeš mi hovoriť,
čo mám robiť, ty hajzel.

282
00:23:05,981 --> 00:23:07,941
Posaď sa! Posaď sa!

283
00:23:12,775 --> 00:23:15,715
Pusť ma! Nechaj ma ísť!

284
00:23:17,035 --> 00:23:18,775
Marco, nechaj ho ísť!

285
00:23:18,800 --> 00:23:21,247
Marco! Dosť, človeče! To stačí!

286
00:23:21,272 --> 00:23:24,175
Nechám ho ísť, keď začne spolupracovať.

287
00:23:29,160 --> 00:23:30,551
Tam...

288
00:23:32,367 --> 00:23:34,520
Je to tam. Tamto.

289
00:23:46,677 --> 00:23:50,818
A čo vy ľudia?
Nechcete prispieť?

290
00:23:54,905 --> 00:23:57,349
Vezmite všetko! Poďme!

291
00:24:08,164 --> 00:24:10,596
- Máš všetko?
- Jasné.

292
00:24:16,964 --> 00:24:18,963
Bude to v poriadku.

293
00:24:19,471 --> 00:24:24,346
Otvoríme bránu
a na toto všetko zabudneme.

294
00:24:35,307 --> 00:24:39,634
Prečo si to urobil, Marco?
Ešte sme tú bránu neotvorili.

295
00:24:39,659 --> 00:24:42,032
- Plán nevyšiel.
- Presne tak.

296
00:24:42,057 --> 00:24:45,580
Ešte ti to nedošlo?
Uspejú len 3%.

297
00:24:45,605 --> 00:24:47,337
Zvyšok zostane pozadu.

298
00:24:47,362 --> 00:24:50,540
To je myšlienka procesu
a tento test sa v ničom nelíši.

299
00:24:50,565 --> 00:24:54,253
Vieš, že mám pravdu.
Ukradol si kocku v prvom teste.

300
00:24:54,636 --> 00:24:56,354
Urobil si, čo si musel urobiť.

301
00:24:56,379 --> 00:24:58,868
Bol som hlúpy a pochopiť to,
mi trvalo príliš dlho.

302
00:24:58,893 --> 00:25:03,065
Nie sme tu kvôli účasti.
Chcú nájsť elitu.

303
00:25:03,724 --> 00:25:07,581
Som Álvares. Som súčasťou elity.

304
00:25:10,517 --> 00:25:12,171
Usmievaj sa Marco.

305
00:25:15,483 --> 00:25:20,007
Mám to.
Na stene to bude vyzerať super.

306
00:25:20,576 --> 00:25:23,850
- Larissa, máš to, o čo som ťa žiadal?
- Priamo tu.

307
00:25:24,630 --> 00:25:27,903
Príliš neváhaj.
Nechceš zmeškať proces.

308
00:25:30,871 --> 00:25:33,425
Rovnako ako mi moji rodičia zanechali list,

309
00:25:33,450 --> 00:25:35,900
a moji starí rodičia ho nechali im,

310
00:25:35,925 --> 00:25:38,799
Nechávam ti tento list... synu.

311
00:25:38,824 --> 00:25:42,088
- Pre môjho syna.
- Samozrejme.

312
00:25:42,113 --> 00:25:46,612
Síce sme sa nikdy nestretli, ale zdieľaš
meno a históriu tejto rodiny.


313
00:25:46,637 --> 00:25:51,294
Si Álvares. A byť jedným z nás
znamená, že sme lepší.


314
00:25:51,319 --> 00:25:55,079
Sme elita a zaslúžime si
uspieť v procese.


315
00:25:55,104 --> 00:25:56,616
Dávaj pozor.

316
00:25:57,857 --> 00:26:01,202
Mám pre teba len jednu radu:

317
00:26:02,093 --> 00:26:04,146
vezmi si, čo je právoplatne tvoje.

318
00:26:04,179 --> 00:26:06,226
Davaj. Podaj mi to.

319
00:26:09,719 --> 00:26:10,904
Choď!

320
00:26:10,929 --> 00:26:14,406
Choď, choď, choď!

321
00:26:19,428 --> 00:26:21,625
A pravda vyšla najavo.

322
00:26:22,298 --> 00:26:23,700
Drž hubu.

323
00:26:24,153 --> 00:26:26,786
- Poďme otvoriť bránu, Ezequiel.
- Nie.

324
00:26:37,197 --> 00:26:39,732
Choďte, choďte, choďte!

325
00:26:40,357 --> 00:26:41,726
Choďte, choďte!

326
00:26:41,751 --> 00:26:44,629
- Tadiaľto.
- Poďme!

327
00:26:46,947 --> 00:26:49,603
Choďte, choďte, choďte!

328
00:26:52,411 --> 00:26:54,510
- Kurva! Čo tak varovať ma?
- Drž hubu.

329
00:26:54,535 --> 00:26:55,986
Videla si to?

330
00:26:56,306 --> 00:26:58,429
Vedela som,
že ten chaos spôsobili oni.

331
00:26:58,454 --> 00:27:00,241
Chcú ukradnúť všetko jedlo.

332
00:27:00,266 --> 00:27:02,835
- Musíme niečo urobiť.
- Ty si rob, čo chceš,

333
00:27:02,860 --> 00:27:05,316
- ja odtiaľto padám.
- Padáš? Kadiaľ?

334
00:27:05,341 --> 00:27:07,234
Všetko, čo viem je, že mám hlad.

335
00:27:07,259 --> 00:27:11,907
Neprišila som sem kvôli týmto sračkám.
Naša strana toho už má dosť.

336
00:27:17,936 --> 00:27:20,230
Poďme! Poďme!

337
00:27:20,796 --> 00:27:22,486
No tak!

338
00:27:27,563 --> 00:27:29,984
Vráť sa! Vráť sa do svojej izby!

339
00:27:30,017 --> 00:27:32,600
Marco a ten skurvysyn
Rafael sa spojili.

340
00:27:32,625 --> 00:27:35,137
Od každého ukradli vodu a jedlo.

341
00:27:35,162 --> 00:27:36,570
Musíme sa brániť.

342
00:27:36,595 --> 00:27:39,181
Choďte, choďte, poďme!

343
00:27:43,295 --> 00:27:46,590
To je váš nový domov. Poďme!

344
00:27:48,910 --> 00:27:51,480
Juliano, ak sa niekto
pokúsi dostať von...

345
00:27:52,666 --> 00:27:53,985
Čo to robíš, človeče?

346
00:27:54,019 --> 00:27:57,743
Udržujem kontrolu pre prípad, že niekto
sa bude snažiť urobiť niečo hlúpe.

347
00:27:57,768 --> 00:27:58,866
Poďme!

348
00:27:58,891 --> 00:28:01,104
Poďme kurva na to!

349
00:28:06,227 --> 00:28:09,499
Ezequiel, situácia
sa vymyká s pod kontroly.

350
00:28:09,524 --> 00:28:12,000
Chcem vidieť, ako to dopadne.

351
00:28:14,485 --> 00:28:17,621
Je to tamto. Choď si pre to.

352
00:28:20,033 --> 00:28:22,726
Aline, ako si sa mohla
nechať chytiť?


353
00:28:22,751 --> 00:28:24,258
Mala si byť opatrnejšia.

354
00:28:24,283 --> 00:28:25,961
Snažím sa niečoho dosiahnuť.

355
00:28:25,986 --> 00:28:28,977
Musel som použiť politický vplyv,
aby som ťa tam udržal.


356
00:28:29,002 --> 00:28:33,087
Matheus, som naozaj veľmi blízko,
k dosiahnutiu cieľa.

357
00:28:33,112 --> 00:28:34,508
Blízko nestačí.

358
00:28:34,533 --> 00:28:37,285
Chcem, aby ste dokončila svoju misiu,

359
00:28:37,310 --> 00:28:39,018
rozumieš tomu?

360
00:29:25,342 --> 00:29:26,756
Ágata?

361
00:29:30,620 --> 00:29:32,162
Ágata?

362
00:29:54,343 --> 00:29:55,861
Ups.

363
00:29:55,886 --> 00:29:58,138
Nerob nič, dobre?

364
00:30:42,891 --> 00:30:46,148
Podaj mi železo.
Máš nejaké železo navyše, Fernando?

365
00:30:46,999 --> 00:30:48,539
Je to voľné.

366
00:30:48,906 --> 00:30:51,186
- Podaj mi kus dreva.
- Nech sa páči.

367
00:30:51,211 --> 00:30:54,506
Prilož to, prilož to!
Prilož to, Camila. Toto je ono.

368
00:30:54,531 --> 00:30:57,170
Je to zavreté.
Tam sme dobre?

369
00:30:57,202 --> 00:31:00,134
- Tu to nedrží.
- Zostalo ešte nejaké drevo?

370
00:31:00,159 --> 00:31:02,756
Dajte mi vaše jedlo. No tak.

371
00:31:03,495 --> 00:31:06,553
- Poďme, poďme, poďme! Zatvor to.
- Poďme, poďme!

372
00:31:09,844 --> 00:31:12,614
Oficiálnym testom je len prvá časť.

373
00:31:13,944 --> 00:31:18,152
Je určený pre analýzu,
ako si zorganizujú úlohy a zdroje.

374
00:31:18,177 --> 00:31:21,833
Kandidáti zatiahnu za páky
a jedlo vypadne.

375
00:31:22,849 --> 00:31:25,445
Ak bolo testom to, tak sme prešli.

376
00:31:25,470 --> 00:31:27,764
Áno, ale je tu problém.

377
00:31:28,660 --> 00:31:32,473
Ľudia predpokladajú, že ich
práca bude vždy kompenzovaná,

378
00:31:32,498 --> 00:31:34,918
že zdroje sú nekonečné...

379
00:31:34,943 --> 00:31:37,132
a že svet je spravodlivý.

380
00:31:38,577 --> 00:31:42,664
Ale ty veľmi dobre vieš, že svet
nie je fér vedieť, však, Joana?

381
00:31:44,828 --> 00:31:48,421
A práve v takýto čas,
ľudia ukážu svoju pravú tvár.

382
00:31:53,569 --> 00:31:55,801
Povedz mi, kde je jedlo.
Kde je jedlo?

383
00:31:55,826 --> 00:31:57,835
Kde je jedlo?

384
00:32:00,010 --> 00:32:01,436
Kde je?

385
00:32:08,466 --> 00:32:10,713
Čo to tam skrývaš?

386
00:32:12,064 --> 00:32:14,333
Spýtam sa ťa ešte raz.

387
00:32:14,358 --> 00:32:17,527
- Čo tam skrývaš?
- Nič.

388
00:32:28,014 --> 00:32:29,327
Nie!

389
00:32:30,958 --> 00:32:35,256
Sakra. To nebolo veľmi pekné.

390
00:32:40,133 --> 00:32:41,895
Ospravedlň sa.

391
00:32:45,237 --> 00:32:47,127
Ospravedlň sa.

392
00:32:52,354 --> 00:32:54,338
Mrzí ma to.

393
00:33:03,824 --> 00:33:06,100
To nestačí!

394
00:33:11,665 --> 00:33:14,253
Museli sme s niekoho
urobiť exemplárny príklad.

395
00:33:14,278 --> 00:33:16,606
Vari to nechápeš?
Toto je mikro-socializmus.

396
00:33:16,631 --> 00:33:19,862
Sú takí, ktorí vládnu
a takí, ktorí počúvajú!

397
00:33:21,476 --> 00:33:24,088
Je to prirodzený poriadok sveta.

398
00:33:32,519 --> 00:33:34,842
Pomôžte mi tu!

399
00:33:37,547 --> 00:33:39,207
Choď!

400
00:33:47,543 --> 00:33:52,369
- To dievča je mŕtve, Marco. Je mŕtva.
- Nemala skrývať jedlo.

401
00:33:52,394 --> 00:33:59,113
- Proces chce, aby sme sa ovládali.
- Nie, ty kretén. To je to, čo chceš ty!

402
00:34:00,369 --> 00:34:02,479
Čo sa to tu Sakra deje?

403
00:34:02,504 --> 00:34:05,114
Bež, Rafael. Bež.

404
00:34:05,139 --> 00:34:07,785
Si mŕtvi, ty hajzel!

405
00:34:36,175 --> 00:34:37,927
Hajzel!

406
00:34:44,010 --> 00:34:46,924
- Michele! Michele, pusť ma dnu.
- Psst!

407
00:34:46,949 --> 00:34:48,899
Potichšie.
Nalákal si ich týmto smerom.

408
00:34:48,924 --> 00:34:51,508
- Oni ma zabijú.
- Nemôžeme ťa vpustiť.

409
00:34:51,533 --> 00:34:53,759
- Oni ma zabijú!
- Vypadni odtiaľto!

410
00:34:53,792 --> 00:34:56,414
Je to trik!
Neotváraj mu.

411
00:34:56,439 --> 00:34:59,258
- Nie nie! Nie je to trik!
- Neotváraj mu!

412
00:34:59,283 --> 00:35:02,993
- Nie! Nie je!
- Rafael, utíš sa! Odíď!

413
00:35:14,336 --> 00:35:15,616
No tak.

414
00:35:16,390 --> 00:35:20,414
- Nepúšťaj ho! Nie! Michele!
- Vchádza dnu!

415
00:35:21,169 --> 00:35:22,577
- Choď!
- Zatvorte to!

416
00:35:22,602 --> 00:35:25,031
Otvor, rýchlo!

417
00:35:25,882 --> 00:35:29,811
- Zadrž! Pomaly!
- No tak, no tak!

418
00:35:34,839 --> 00:35:37,147
Sviňa! Zdochneš!

419
00:35:37,639 --> 00:35:41,257
Nič neurobíte?
Nemôžete zastaviť test?

420
00:35:41,282 --> 00:35:43,699
- Nemôžem.
- Prečo nie?

421
00:35:44,832 --> 00:35:47,418
Vzhľadom k tomu, že to ty
si to spôsobila, Joana.

422
00:35:47,443 --> 00:35:49,613
Dovolila si, aby sa to stalo.

423
00:35:50,282 --> 00:35:53,785
Ak niekto zastaví test,
musí to byť jeden z vás.

424
00:35:54,661 --> 00:35:56,455
Ty, predpokladám?

425
00:35:56,874 --> 00:35:59,084
- Ja?
- Ty.

426
00:36:00,667 --> 00:36:03,545
Sirota. Opustená.

427
00:36:04,400 --> 00:36:08,436
Musela si sa naučiť
robiť všetko na vlastnú päsť.

428
00:36:09,029 --> 00:36:12,839
Nikdy si nič nemala.
Napriek tomu si prežila.

429
00:36:16,003 --> 00:36:21,518
Pravdepodobne si bola v riti
a aj z toho si dokázala utiecť.

430
00:36:23,623 --> 00:36:28,253
Ja viem, Joana. Trpela si,
ale to ťa urobilo silnejšou.

431
00:36:28,278 --> 00:36:30,071
Pripravenejšou.

432
00:36:31,698 --> 00:36:35,030
Dalo by sa povedať,
že si vhodná pre Pobrežie a...

433
00:36:35,055 --> 00:36:37,940
Pobrežie nebolo určené
pre ľudí, ako som ja.

434
00:36:39,815 --> 00:36:44,424
Pobrežie bolo určené,
presne pre ľudí, ako si ty, Joana.

435
00:36:58,751 --> 00:37:01,040
Čo vieš o zakladajúcich členoch?

436
00:37:01,824 --> 00:37:03,548
Vybudovali Pobrežie.

437
00:37:03,907 --> 00:37:06,322
Prišli z chudoby, Joana.

438
00:37:06,858 --> 00:37:10,510
Zdiskreditovaní, zaobchádzali s nimi,
ako so smetím.

439
00:37:11,071 --> 00:37:15,869
Ale využili príležitosť, aby v ľuďoch
vzbudili najvyšší význam.

440
00:37:19,641 --> 00:37:22,541
- Tu máš.
- Nikomu neublížim.

441
00:37:22,566 --> 00:37:24,399
- Čože?
- Nikomu neublížim.

442
00:37:24,424 --> 00:37:29,727
Ale oni nemajú problém ublížiť nám.
Vezmi si tú sračky.

443
00:37:30,879 --> 00:37:33,929
Prečo nám to proces robí?

444
00:37:43,445 --> 00:37:45,140
Si hladná?

445
00:38:01,955 --> 00:38:04,418
Ak budeš jesť, budeš vyradená.

446
00:38:04,443 --> 00:38:08,607
- Čože?
- Nebolo by to fér, voči ostatným.

447
00:38:14,899 --> 00:38:16,820
A čo ak nebudem jesť?

448
00:38:16,845 --> 00:38:18,655
Dokončíš test.

449
00:38:18,680 --> 00:38:21,060
Urob to inak,

450
00:38:21,085 --> 00:38:25,684
a dokáž sebe, že si zaslúžiš
niečo lepšie.

451
00:38:29,559 --> 00:38:30,894
Ako oni.

452
00:38:35,715 --> 00:38:37,908
Teraz! Choďte, choďte!

453
00:38:39,576 --> 00:38:41,525
Držte! Držte!

454
00:38:42,245 --> 00:38:44,440
Všetci ste v riti!

455
00:39:31,002 --> 00:39:34,839
Drž to! Drž to tam!

456
00:39:41,330 --> 00:39:43,268
Sú tu!

457
00:39:44,891 --> 00:39:46,267
Čo do pekla...?

458
00:39:46,685 --> 00:39:48,315
Sviňa!

459
00:40:01,991 --> 00:40:04,434
Sviňa! Nechaj ma!

460
00:40:25,473 --> 00:40:29,669
Dosť! Dosť! To stačí. Dosť!

461
00:40:31,868 --> 00:40:33,310
Je koniec.

462
00:40:41,698 --> 00:40:44,688
Môžete vyjsť von. Poďte.

463
00:41:16,336 --> 00:41:19,486
Je otvorená.
Brána je otvorená!

464
00:41:27,952 --> 00:41:30,455
- Choď.
- Ďakujem.

465
00:41:31,581 --> 00:41:33,029
Choď.

466
00:43:30,047 --> 00:43:32,039
BRÁNY SA ZATVÁRAJÚ

467
00:44:01,592 --> 00:44:03,534
Čo ti povedal?

468
00:44:05,042 --> 00:44:07,830
Rafael. Čo ti povedal,
aby si ho vpustila dnu?

469
00:44:07,855 --> 00:44:10,715
Nič. Len som mu verila.

470
00:44:18,598 --> 00:44:22,315
Dnes, braček,
sú drinky na mňa.

471
00:44:31,081 --> 00:44:33,267
Tak čo? Si pripravený?

472
00:44:33,292 --> 00:44:34,555
Nie.

473
00:44:35,523 --> 00:44:39,855
Dvadsať rokov. Keď si dieťaťom,
vyzerá to, že to bude trvať večne.

474
00:44:40,402 --> 00:44:43,988
A potom, z ničoho nič,
nastane tvoj proces budúci týždeň.

475
00:44:44,399 --> 00:44:49,300
- Si posratý. Totálne posratý.
- Posratý.

476
00:44:52,532 --> 00:44:56,628
Ja neviem, či prejdem, ale chcem
dôjsť tak ďaleko, ako si došiel ty.

477
00:44:59,747 --> 00:45:03,305
- Čo je na tom zlého?
- Ja som sa vôbec nedostal ďaleko.

478
00:45:03,918 --> 00:45:07,297
Bol som vyradený, hneď v prvej skúške.
V prvý deň.

479
00:45:07,880 --> 00:45:09,815
Ale to bolo pred rokom.

480
00:45:09,840 --> 00:45:11,372
Stalo sa.

481
00:45:11,874 --> 00:45:13,194
Teraz je rad na tebe.

482
00:45:13,219 --> 00:45:15,347
Áno. Je rad na mne.

483
00:45:15,372 --> 00:45:19,020
- Povedieš si skvele, Rafael.
- Vďaka, Tiago.

484
00:45:23,560 --> 00:45:25,915
Hej... hej.

485
00:45:25,940 --> 00:45:28,042
Si v poriadku? No tak.

486
00:45:28,067 --> 00:45:29,771
Pomaly. Nech sa páči.

487
00:45:30,236 --> 00:45:35,521
Som v poriadku. Len si
na chvíľu musím ľahnúť.

488
00:45:48,713 --> 00:45:50,616
Prepáč, Rafael.

489
00:46:27,251 --> 00:46:28,867
Tiago.

490
00:46:29,998 --> 00:46:33,232
Našiel som spôsob,
ako znovu vstúpiť do procesu.

491
00:46:33,257 --> 00:46:35,218
Nová registrácia.

492
00:46:39,722 --> 00:46:41,627
Ivana, môžeš mi veriť.

493
00:46:42,125 --> 00:46:44,994
Tentoraz odboj nesklamem.

494
00:47:01,536 --> 00:47:03,821
Vitajte v záhrade.

495
00:47:04,747 --> 00:47:09,474
Iba deväť percent, zo všetkých
kandidátov, sa dostane tak ďaleko.

496
00:47:15,408 --> 00:47:18,488
Uvedomte si svoju výnimočnosť.

497
00:47:29,004 --> 00:47:33,704
--- www.serialzone.cz ---

498
00:47:34,305 --> 00:47:40,480
Podpor nás a staň sa VIP členom,