Arrow.S06E08.720p.HDTV.x264-AVS.mkv - Slovak subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:07,889 --> 00:00:09,455
Ó, môj Bože.

2
00:00:09,457 --> 00:00:10,723
Ach, môj bože, čo?

3
00:00:10,725 --> 00:00:12,191
Kto to je?

4
00:00:14,896 --> 00:00:16,862
To je Tommy Merlyn.

5
00:00:16,864 --> 00:00:20,099
Zomrel už pred 4 rokmi.

6
00:00:20,101 --> 00:00:22,868
Oliver, kto je Tommy Merlyn?

7
00:00:26,341 --> 00:00:28,507
Thea je ďalší brat...

8
00:00:31,479 --> 00:00:33,679
a môj najlepší priateľ.

9
00:00:35,000 --> 00:00:41,074
Reklamujte svoj výrobok alebo značku

10
00:00:43,491 --> 00:00:45,691
Budeme potrebovať
chvíľku osamote.

11
00:00:50,331 --> 00:00:52,665
- Je to priateľ.
- Anachronizmus.

12
00:00:52,667 --> 00:00:54,333
To som povedal.

13
00:00:54,335 --> 00:00:56,135
V poslednej dobe sme sa
zaoberali anachronizmami.

14
00:00:56,137 --> 00:00:58,504
V priebehu času sú ľudia
a veci presunuté.

15
00:00:58,506 --> 00:01:00,273
Ok, ale prečo by nacisti
mali od roku 1945

16
00:01:00,275 --> 00:01:01,907
chcete zničiť svoju svadbu?

17
00:01:01,909 --> 00:01:04,510
Krabie nohy. Boli to lahodné.

18
00:01:04,512 --> 00:01:06,912
No, Iris má však bod.

19
00:01:06,914 --> 00:01:08,714
Ak sú oneskorení,
mali by sa zamerať

20
00:01:08,716 --> 00:01:10,216
vojenské alebo
presadzovanie práva.

21
00:01:10,218 --> 00:01:11,717
Tommy bol vytrhnutý pred 5 rokmi

22
00:01:11,719 --> 00:01:13,185
a vložte do šatníka Prometheus.

23
00:01:13,187 --> 00:01:14,720
To nemá zmysel.

24
00:01:14,722 --> 00:01:16,422
Robí to, ak nejde
o anachronizmus.

25
00:01:16,424 --> 00:01:17,923
Návštevníci z inej krajiny?

26
00:01:17,925 --> 00:01:19,925
Whoa. Existuje viac ako jedno?

27
00:01:19,927 --> 00:01:21,360
Tam je vlastne 52.

28
00:01:21,362 --> 00:01:23,162
Aj keď som ťažko stlačený

29
00:01:23,164 --> 00:01:24,964
mysli na toho, kde
nacisti vystupujú.

30
00:01:24,966 --> 00:01:27,366
Môžem.

31
00:01:27,368 --> 00:01:29,935
Je tu 53. zem,

32
00:01:29,937 --> 00:01:32,371
a nazýva sa to Earth-X.

33
00:01:34,000 --> 00:01:40,074

34
00:01:42,383 --> 00:01:44,383
Nemá označenie

35
00:01:44,385 --> 00:01:47,920
pretože je to tak hrozné
miesto, tak hrozné,

36
00:01:47,922 --> 00:01:50,156
žiadna normálna osoba
by tam nikdy nešla.

37
00:01:50,158 --> 00:01:51,724
Je to v podstate

38
00:01:51,726 --> 00:01:54,960
naša zem - rovnaká história,
rovnaký časový rozvrh -

39
00:01:54,962 --> 00:01:58,397
s jedným rozhodujúcim a
kritickým rozdielom.

40
00:01:58,399 --> 00:01:59,899
Takže dovoľte mi hypotézu.

41
00:01:59,901 --> 00:02:01,901
Nacisti vyvinuli atómovú bombu

42
00:02:01,903 --> 00:02:03,402
pred Spojenými štátmi,

43
00:02:03,404 --> 00:02:05,204
a oni boli radi,
že ju používajú.

44
00:02:05,206 --> 00:02:07,740
Áno, nacisti vyhrali vojnu,

45
00:02:07,742 --> 00:02:10,376
a New Yorku, Londýne, Paríži,
Moskve - všetko vymazané.

46
00:02:10,378 --> 00:02:14,113
SS zriadili základne
nielen v celej Európe

47
00:02:14,115 --> 00:02:17,149
ale aj v celej Amerike,

48
00:02:17,151 --> 00:02:19,418
a Hitler pokračoval
v brutálnej vláde

49
00:02:19,420 --> 00:02:21,921
pomocou predsedov
vlád a predsedov

50
00:02:21,923 --> 00:02:23,589
sympatizujúci s ním

51
00:02:23,591 --> 00:02:26,292
až do svojej smrti v roku 1994.

52
00:02:26,294 --> 00:02:30,329
Teraz nie sú šťastní
vládnuť iba jednej zemi.

53
00:02:30,331 --> 00:02:33,165
Bohom. To ma fyzicky zle.

54
00:02:33,167 --> 00:02:35,267
Áno, linka začína za mnou.

55
00:02:35,269 --> 00:02:37,436
W - musíme ich nájsť.

56
00:02:37,438 --> 00:02:39,038
Myslíš, že si myslíš,
že používajú porušenie?

57
00:02:39,040 --> 00:02:40,639
k hopu medzi svetmi?

58
00:02:40,641 --> 00:02:42,641
To, alebo oni, pracujú
z oblasti oddychu

59
00:02:42,643 --> 00:02:44,477
niekde v centre
mesta alebo blízko.

60
00:02:44,479 --> 00:02:46,245
Dobrá vec, ktorú máme

61
00:02:46,247 --> 00:02:49,115
metrická tona inteligentných
ľudí v tejto budove... a Rory.

62
00:02:49,117 --> 00:02:51,851
Poďme sa zamerať na nájdenie
našich nových priateľov zo Zeme-X.

63
00:02:51,853 --> 00:02:53,185
Krajina-X.

64
00:02:53,187 --> 00:02:54,653
To je správne.

65
00:02:56,991 --> 00:02:59,525
A som na tejto zemi mŕtvy.

66
00:02:59,527 --> 00:03:02,228
"Táto zem."

67
00:03:02,230 --> 00:03:04,663
Takmer by som to uprednostnil.

68
00:03:04,665 --> 00:03:08,033
Narodil som sa do ríše.

69
00:03:08,035 --> 00:03:10,269
Celý svet je vlasť.

70
00:03:10,271 --> 00:03:12,071
Nemáme základné školy

71
00:03:12,073 --> 00:03:13,839
a letných táborov.

72
00:03:13,841 --> 00:03:18,744
Máme mládežnícke skupiny,
vojenský tréning.

73
00:03:20,515 --> 00:03:22,515
Všetci vyrastáme bez voľby.

74
00:03:22,517 --> 00:03:24,216
Máte na výber teraz.

75
00:03:24,218 --> 00:03:26,051
Môžete mi povedať, kde nájsť

76
00:03:26,053 --> 00:03:28,421
ostatné zo Zeme-X.

77
00:03:29,857 --> 00:03:32,858
Na mojej Zemi si môj
najlepší priateľ.

78
00:03:35,329 --> 00:03:37,263
Zomrel by som pre Teba.

79
00:03:37,265 --> 00:03:40,499
Bol by som pre teba zomrel.

80
00:03:40,501 --> 00:03:42,435
Mohol by?

81
00:03:42,437 --> 00:03:43,869
Porazil si ma na to.

82
00:03:43,871 --> 00:03:45,704
Stratil som ťa.

83
00:03:45,706 --> 00:03:47,306
Bolo to ako--

84
00:03:47,308 --> 00:03:48,908
bolo to ako stratiť končatinu.

85
00:03:48,910 --> 00:03:50,376
A...

86
00:03:52,079 --> 00:03:54,680
Nebol si len môj
najlepší priateľ.

87
00:03:54,682 --> 00:03:56,649
Tommy, bol si môj brat,

88
00:03:56,651 --> 00:03:58,684
a obetoval si sa

89
00:03:58,686 --> 00:04:00,820
pre ženu, ktorú sme
obaja milovali.

90
00:04:00,822 --> 00:04:03,689
A bol som tam a mal som vás tu.

91
00:04:07,061 --> 00:04:11,797
Bol si tu dobrý človek.

92
00:04:13,234 --> 00:04:16,402
A verím, že stále môžete byť.

93
00:04:16,404 --> 00:04:17,603
Nie. Nerozumiete to.

94
00:04:17,605 --> 00:04:19,905
Ak ja - ak hovorím,
ak sa zlomím,

95
00:04:19,907 --> 00:04:22,575
Fuehrer zabije môjho otca.

96
00:04:22,577 --> 00:04:24,910
Zabije moju matku,
každý, koho milujem.

97
00:04:24,912 --> 00:04:27,112
Nedovolím, aby sa to stalo.

98
00:04:27,114 --> 00:04:29,882
Ja ho zastavím.

99
00:04:31,786 --> 00:04:33,385
Myslíš, že to dokážeš?

100
00:04:33,387 --> 00:04:36,055
Sľubujem vám, že
to môžem urobiť.

101
00:04:44,732 --> 00:04:49,235
Potom si naozaj
zvláštny druh idiota.

102
00:04:50,571 --> 00:04:53,939
Vaša naivita by bola očarujúca

103
00:04:53,941 --> 00:04:58,210
ak vaša slabosť
nebola taká úbohá.

104
00:04:58,212 --> 00:05:01,747
Je to tak, ako to je
na vašej planéte -

105
00:05:01,749 --> 00:05:04,583
ktokoľvek ktokolovaný
sentimentom?

106
00:05:04,585 --> 00:05:08,954
Všetci tu sú
skutočne takí slabí?

107
00:05:10,458 --> 00:05:12,658
Ríša to zmení.

108
00:05:12,660 --> 00:05:14,994
Slabé budú odstránené.

109
00:05:14,996 --> 00:05:16,428
Váš celý svet bude zotročený,

110
00:05:16,430 --> 00:05:19,965
ale ty, ty...

111
00:05:19,967 --> 00:05:22,368
Nebudete nablízku svedkom.

112
00:05:23,971 --> 00:05:27,439
Cíti tvoju lebku prasknúť

113
00:05:27,441 --> 00:05:29,008
pod hmotnosťou jeho topánky.

114
00:05:29,010 --> 00:05:34,179
Všetko, na čom záleží,
každý, koho milujete,

115
00:05:34,181 --> 00:05:37,383
zomierajú zle...

116
00:05:39,987 --> 00:05:45,558
V spôsoboch, ktoré by spôsobili
dokonca aj príšery monster.

117
00:05:51,966 --> 00:05:53,866
Skutočne by som si želal,
aby som to mohol žiť.

118
00:05:53,868 --> 00:05:54,900
Nie.

119
00:05:54,902 --> 00:05:56,969
T - Tommy, nie!

120
00:06:11,126 --> 00:06:15,126
♪ šípka 6x08 ♪
Kríza na zemi-X, časť 2
Dátum pôvodného letu v novembri

121
00:06:15,150 --> 00:06:22,050
== synchronizácia, korigovaná elderman ==
@ elder_man

122
00:06:35,076 --> 00:06:36,875
Odišiel.

123
00:06:38,012 --> 00:06:39,612
Kto?

124
00:06:39,614 --> 00:06:41,380
Merlyn?

125
00:06:42,817 --> 00:06:44,416
Biosenzor vo svojom obleku

126
00:06:44,418 --> 00:06:46,418
ukazuje, že jeho srdce sa zastavilo.

127
00:06:46,420 --> 00:06:48,454
Vždy sa mi zdal mäkký.

128
00:06:49,924 --> 00:06:51,724
Oliver.

129
00:06:51,726 --> 00:06:54,326
Zomrel za vás.

130
00:06:54,328 --> 00:06:57,029
A urobíme jeho smrť za užitočnú.

131
00:06:57,031 --> 00:06:58,731
To skutočnosť nemení

132
00:06:58,733 --> 00:07:01,033
že teraz sme ľudia.

133
00:07:01,035 --> 00:07:03,035
Majte svoje zameranie, kam patrí

134
00:07:03,037 --> 00:07:05,904
a dostať sa do práce na
nájdenie toho Prisma.

135
00:07:05,906 --> 00:07:08,107
Sledujte svoj tón,

136
00:07:08,109 --> 00:07:10,409
alebo ju budem sledovať.

137
00:07:16,117 --> 00:07:17,750
Oliver!

138
00:07:19,353 --> 00:07:22,488
Povedal si mi, aby som
sledoval môj tón?

139
00:07:22,490 --> 00:07:26,592
Ty si nahnevaný...

140
00:07:28,062 --> 00:07:29,595
A ja to mám rád.

141
00:07:29,597 --> 00:07:30,796
Nepotrebuješ sa mi.

142
00:07:30,798 --> 00:07:32,598
Neohrozujte ma,

143
00:07:32,600 --> 00:07:34,133
alebo ste zabudli?

144
00:07:35,803 --> 00:07:37,302
Môžem ukončiť svoj život

145
00:07:37,304 --> 00:07:40,305
skôr ako zrodíte svoju
ďalšiu myšlienku.

146
00:07:41,909 --> 00:07:46,478
Skúste to raz, keď zlomím
každú kosť vo svojom tele.

147
00:07:46,480 --> 00:07:51,583
Ok, všetci sme trochu emotívni.

148
00:07:51,585 --> 00:07:53,452
Tu je to, čo navrhujem.

149
00:07:53,454 --> 00:07:56,655
Budem prestať vibrovať ruku;

150
00:07:56,657 --> 00:07:59,925
prestaneš mi zlomiť zápästie;

151
00:07:59,927 --> 00:08:04,697
a vy ste o 10% nižšie.

152
00:08:12,773 --> 00:08:16,175
Nerobíme nič tým, že sa medzi
sebou sami budeme zaoberať.

153
00:08:16,177 --> 00:08:18,577
Nie je to nič, čo ma zaujíma.

154
00:08:18,579 --> 00:08:20,979
Prišli sme sem, aby ste
túto krajinu podmanili,

155
00:08:20,981 --> 00:08:22,481
alebo ste zabudli?

156
00:08:22,483 --> 00:08:23,882
Nájdite Prism...

157
00:08:25,219 --> 00:08:26,719
Prosím.

158
00:08:26,721 --> 00:08:28,687
Akonáhle sme to identifikovali

159
00:08:28,689 --> 00:08:30,956
umiestnenie cieľa,

160
00:08:30,958 --> 00:08:33,792
Vypracujem plán útoku.

161
00:08:40,401 --> 00:08:42,000
Ospravedlňujem sa za Merlina.

162
00:08:43,671 --> 00:08:45,471
Mal by zomrieť v Cirkvi

163
00:08:45,473 --> 00:08:47,539
predtým, než sa nechal zachytiť.

164
00:08:47,541 --> 00:08:49,341
Kara, potrebujeme to Prism.

165
00:08:49,343 --> 00:08:51,143
Máme čas.

166
00:08:51,145 --> 00:08:54,546
Musíte v pláne
dôverovať, Oliver.

167
00:08:54,548 --> 00:08:57,049
Mal by si. Je to tvoje.

168
00:08:57,051 --> 00:08:59,885
A veríte mi?

169
00:09:02,022 --> 00:09:06,391
Áno, s celým mojím srdcom.

170
00:09:14,443 --> 00:09:16,838
Robíš si zo mňa srandu.
Sranduješ ma?

171
00:09:16,839 --> 00:09:18,939
Toto sa cíti ako naozaj
zlý svadobný žartík.

172
00:09:18,941 --> 00:09:20,707
Nie, prajem.

173
00:09:20,709 --> 00:09:22,175
Chcete, aby sme sem prišli?
Chcem povedať, Dig je na oprave,

174
00:09:22,177 --> 00:09:23,810
ale Dinah, Rene a ja
môžeme byť tam hore -

175
00:09:23,812 --> 00:09:25,312
čo je ďalšie slovo pre "Flash"?

176
00:09:25,314 --> 00:09:26,813
Nie, potrebujem vás v bunkri,
aby ste sa rozširovali

177
00:09:26,815 --> 00:09:28,348
naše hľadanie Earth-Xers.

178
00:09:28,350 --> 00:09:30,250
Pripojil som S.T.A.R. labs '
systém s našimi

179
00:09:30,252 --> 00:09:32,152
aby ste vedeli, čo
sa deje, ako my.

180
00:09:32,154 --> 00:09:33,420
Skopírujte.

181
00:09:33,422 --> 00:09:35,355
Budem pracovať na hackingu

182
00:09:35,357 --> 00:09:36,790
Spektrometre Palmer Tech - heh--

183
00:09:36,792 --> 00:09:39,559
na pomoc pri hľadaní nacistov.

184
00:09:39,561 --> 00:09:41,762
Uvidíme sa čoskoro.

185
00:09:41,764 --> 00:09:44,798
Hej, Caitlin a Wells sa snažia

186
00:09:44,800 --> 00:09:47,267
aby ste mohli
sledovať Earth-Xers

187
00:09:47,269 --> 00:09:49,536
nejaké rozmerné niečo.

188
00:09:49,538 --> 00:09:52,306
Vibrácie. Povedala som
Curtisovi, aby urobila to isté

189
00:09:52,308 --> 00:09:54,207
s kvantovou analýzou.

190
00:09:55,978 --> 00:09:57,911
Je mi ľúto Tommyho.

191
00:09:57,913 --> 00:09:59,513
Nebol to Tommy.

192
00:09:59,515 --> 00:10:01,481
Povedal, že sa pokúšajú pripojiť

193
00:10:01,483 --> 00:10:03,016
nejaký druh invázie.

194
00:10:03,018 --> 00:10:05,452
Hádajte, že strieborná podšívka
pre Black Siren je to, že my

195
00:10:05,454 --> 00:10:07,721
mať skúsenosti s doppelgangers.

196
00:10:10,359 --> 00:10:12,759
Takže ak to nie je
Tommy, čítam na tvári,

197
00:10:12,761 --> 00:10:14,261
čo je?

198
00:10:14,263 --> 00:10:16,530
Ty vieš čo to je.

199
00:10:17,018 --> 00:10:18,951
No, možno by sme mali počkať

200
00:10:18,953 --> 00:10:21,353
kým neodrazíme
útočníkov z inej zeme

201
00:10:21,355 --> 00:10:23,122
mať tento rozhovor.

202
00:10:23,124 --> 00:10:24,957
Pamätáš sa, keď sme sa
vrátili z mesta Ivy?

203
00:10:24,959 --> 00:10:26,225
Spomínate si mesto Ivy?

204
00:10:26,227 --> 00:10:27,993
Mm, tak láskavo.

205
00:10:27,995 --> 00:10:31,964
Keď sme sa vrátili, povedali
ste, že to môžeme urobiť

206
00:10:31,966 --> 00:10:34,300
a stále môžeme mať svoj život.

207
00:10:34,302 --> 00:10:36,602
- Hmm.
- To si ty.

208
00:10:36,604 --> 00:10:38,037
Jo.

209
00:10:38,039 --> 00:10:40,539
Takže...

210
00:10:40,541 --> 00:10:43,409
Napriek tejto hroziacej invázii,

211
00:10:43,411 --> 00:10:48,180
môžeme trvať 2 minúty
a hovoriť o tom?

212
00:10:48,182 --> 00:10:50,716
Jo.

213
00:10:56,324 --> 00:10:58,591
Možno to, čo nebolo
spravodlivé, som hovoril

214
00:10:58,593 --> 00:11:00,292
Nechcel som si ťa vziať.

215
00:11:00,294 --> 00:11:01,827
Nemyslím tým, ako som to urobil,

216
00:11:01,829 --> 00:11:03,562
nie s najhorším časom na svete.

217
00:11:03,564 --> 00:11:04,864
Nuž, ako som to povedal?

218
00:11:04,866 --> 00:11:06,065
Pretože viem, že
to bolo naozaj -

219
00:11:06,067 --> 00:11:08,200
Myslím, bolo to spontánne.

220
00:11:08,202 --> 00:11:12,605
Nie, bolo to tak krásne.
Bolo to tak milé.

221
00:11:12,607 --> 00:11:14,273
Ľúbim ťa.

222
00:11:16,010 --> 00:11:18,010
Len nechcem byť ženatý.

223
00:11:18,012 --> 00:11:21,247
Ja... nechcem byť
ženatý s nikým.

224
00:11:21,249 --> 00:11:22,715
Takto ste sa necítili,
keď sme sa zaoberali

225
00:11:22,717 --> 00:11:24,683
pred dvoma rokmi.

226
00:11:24,685 --> 00:11:26,852
Správny. A potom o 10 minút neskôr
som bol zastrelený a ochromený,

227
00:11:26,854 --> 00:11:29,221
a Barry a Iris majú svadbu
a nacisti ho zničia.

228
00:11:29,223 --> 00:11:30,756
Nevedeli ste, že sa to stane

229
00:11:30,758 --> 00:11:32,391
keď si povedala, že si sa
nechcel vziať so mnou.

230
00:11:32,393 --> 00:11:33,893
Moja poznámka je...

231
00:11:35,129 --> 00:11:37,229
Máme niečo také dobré,

232
00:11:37,231 --> 00:11:40,232
máme niečo také skvelé.

233
00:11:41,836 --> 00:11:43,602
Nechcem to zmeniť.

234
00:11:43,604 --> 00:11:45,971
Poďme sa držať krok s
kartami, ktoré držíme.

235
00:11:45,973 --> 00:11:47,840
Chcem ísť dopredu.

236
00:11:47,842 --> 00:11:50,242
Felicity, milujem ťa...

237
00:11:51,679 --> 00:11:54,346
A chcem sa o tebe vziať.

238
00:11:54,348 --> 00:11:58,417
Ľúbim ťa. Ľúbim ťa.

239
00:11:58,419 --> 00:12:03,088
Vždy sa budem vždy milovať.

240
00:12:04,425 --> 00:12:08,193
Prosím, rešpektujte ma.

241
00:12:14,468 --> 00:12:16,101
Ok.

242
00:12:16,103 --> 00:12:18,971
Ďakujem.

243
00:12:25,446 --> 00:12:27,413
Felicity má svojho
priateľa pracovať

244
00:12:27,415 --> 00:12:29,281
Spektrometrické satelity
spoločnosti Palmer Technology.

245
00:12:29,283 --> 00:12:30,683
Ok, ale čo s Waveriderom?

246
00:12:30,685 --> 00:12:32,284
Myslím, že loď musí
mať kozmickú loď

247
00:12:32,286 --> 00:12:34,286
nejakú technológiu sledovania,
ktorú môžeme použiť.

248
00:12:34,288 --> 00:12:35,955
Áno, nie presne.

249
00:12:35,957 --> 00:12:37,690
Je to, uh, je v kamennom veku.

250
00:12:37,692 --> 00:12:38,991
Ó, ako,

251
00:12:38,993 --> 00:12:40,693
doslova v kamennom veku.

252
00:12:40,695 --> 00:12:43,495
Ok. No, paralelné skoky
na zemi sú trochu

253
00:12:43,497 --> 00:12:45,164
Špecialita spoločnosti Cisco.

254
00:12:45,166 --> 00:12:47,132
A keďže je práve
teraz v bezvedomí,

255
00:12:47,134 --> 00:12:49,201
Myslím, že sme sami.

256
00:12:49,203 --> 00:12:50,736
Oh, perfektné
načasovanie, chlape.

257
00:12:50,738 --> 00:12:52,104
Snažíme sa nájsť

258
00:12:52,106 --> 00:12:53,539
chlapci zo Zeme-X,

259
00:12:53,541 --> 00:12:55,307
a my prichádzame s ničím.

260
00:12:55,309 --> 00:12:57,443
Prepáč. W - na chvíľu
nás ospravedlníte?

261
00:12:57,445 --> 00:13:02,481
Šťastne. Nechceme sa
zastaviť na čokoľvek...

262
00:13:02,483 --> 00:13:03,716
- Poď, Harry.
- Nepríjemná, nepríjemná vec...

263
00:13:03,718 --> 00:13:05,451
- Nie je to o vás.
- To je.

264
00:13:05,453 --> 00:13:07,886
Šedá, dostali sme nacistov
z paralelnej zeme.

265
00:13:07,888 --> 00:13:09,521
Nemáme čas na--

266
00:13:09,523 --> 00:13:11,890
Práve preto si
nemôžeme dovoliť byť

267
00:13:11,892 --> 00:13:13,492
v súčasnosti v
rozpore s ostatnými.

268
00:13:13,494 --> 00:13:15,327
Sotva potrebujem psychické
spojenie, aby som to vedel

269
00:13:15,329 --> 00:13:16,895
že si so mnou naštvaný,

270
00:13:16,897 --> 00:13:18,397
ale mohol by som vedieť, prečo.

271
00:13:18,399 --> 00:13:20,299
Len na to zabudni, človeče.

272
00:13:20,301 --> 00:13:22,134
Malo by to zmysel, keby
som sa rozhodol byť

273
00:13:22,136 --> 00:13:25,204
s rodinou som vás donútil
opustiť Waveridera,

274
00:13:25,206 --> 00:13:27,139
ale ja - ja som zodpovedal
za túto premennú,

275
00:13:27,141 --> 00:13:28,741
a napriek tomu ste -
ste stále rozrušení.

276
00:13:28,743 --> 00:13:31,210
- Len to nechápeš.
- Nie, nechápu to.

277
00:13:31,212 --> 00:13:35,147
Môj odchod do dôchodku si vyžaduje,
aby ste sa nič nevzdali.

278
00:13:35,149 --> 00:13:38,083
Vyžaduje ma, aby som
sa vzdal, Gray.

279
00:13:38,085 --> 00:13:42,187
Pozri, myslela som,
že som s tým zmieril.

280
00:13:42,189 --> 00:13:45,357
Pomyslel som si: "Dobre,
zostanem na Waveridere.

281
00:13:45,359 --> 00:13:46,825
"Možno nemôžem byť Firestorm,

282
00:13:46,827 --> 00:13:48,527
ale stále môžem byť Legenda. "

283
00:13:48,529 --> 00:13:50,763
Ale potom ma udrel.

284
00:13:50,765 --> 00:13:53,032
Stále nemôžem byť Firestorm

285
00:13:53,034 --> 00:13:55,467
a nemôžem s tebou byť legenda.

286
00:13:57,004 --> 00:14:01,940
Nikdy som nevedel svojho
otca, ale ja som vás poznal.

287
00:14:01,942 --> 00:14:03,909
Ste najbližšia vec, ktorú
mám dostať k otcovi,

288
00:14:03,911 --> 00:14:07,880
a teraz odchádzate.

289
00:14:18,726 --> 00:14:20,325
Hej.

290
00:14:20,327 --> 00:14:21,660
Hej.

291
00:14:21,662 --> 00:14:22,961
Ako sa máš?

292
00:14:22,963 --> 00:14:24,129
Hm, dierovanie nacistov,

293
00:14:24,131 --> 00:14:25,898
to určite vyhovovalo

294
00:14:25,900 --> 00:14:27,599
ako som si predstavoval.

295
00:14:27,601 --> 00:14:28,834
Je to...

296
00:14:28,836 --> 00:14:30,402
Si v poriadku?

297
00:14:30,404 --> 00:14:33,238
Jo. Oh, ja? Nie, ja som--
Som v poriadku - som v poriadku.

298
00:14:33,240 --> 00:14:36,108
Som úplne v poriadku.
Som v poriadku, dobre?

299
00:14:36,110 --> 00:14:37,843
- Ok.
- Ok.

300
00:14:41,215 --> 00:14:42,815
To nie je nič, nie?

301
00:14:42,817 --> 00:14:45,984
Jo. Nie, nie, ja - som v poriadku.
Som dobrý.

302
00:14:47,588 --> 00:14:49,421
Hej. Hľadal som ťa.

303
00:14:49,423 --> 00:14:51,490
- Hej.
- Si v poriadku?

304
00:14:51,492 --> 00:14:53,092
Prečo ma všetci pýtajú
na túto otázku? Heh.

305
00:14:53,094 --> 00:14:55,661
Uh, vy vyzeráš ako vy

306
00:14:55,663 --> 00:14:58,030
práve zabili niekoho šteňa.

307
00:14:58,032 --> 00:15:00,032
Nie, nie.

308
00:15:00,034 --> 00:15:01,500
Som - Som v poriadku.

309
00:15:01,502 --> 00:15:04,570
Je to celá táto vec so Sárou -

310
00:15:04,572 --> 00:15:06,438
Bože, bola to chyba. Heh!

311
00:15:06,440 --> 00:15:09,808
Chyba, ale prišiel si
tu na zábavu na svadbe,

312
00:15:09,810 --> 00:15:13,245
a, ok, ok, nacistickí
útočníci stranou,

313
00:15:13,247 --> 00:15:14,913
ty - mal si dobrý čas, nie?

314
00:15:14,915 --> 00:15:18,817
Nie. Chcel som to povedať -
toto bolo všetko nesprávne.

315
00:15:18,819 --> 00:15:22,955
Prebúdza sa s podivnou
ženou v podivnej posteli,

316
00:15:22,957 --> 00:15:26,258
Nikdy predtým som
nemal jednu noc.

317
00:15:26,260 --> 00:15:28,527
A celá táto vec je spravodlivá,

318
00:15:28,529 --> 00:15:31,029
to ma má točiť, Kara.

319
00:15:31,031 --> 00:15:34,266
Chcem povedať, čo - čo keď
urobím obrovskú chybu?

320
00:15:34,268 --> 00:15:35,567
- Nie, Alex -
- Ok, nie, nie, nie.

321
00:15:35,569 --> 00:15:36,869
Chcem povedať, pozrite, viem

322
00:15:36,871 --> 00:15:39,071
Chcem mať deti,

323
00:15:39,073 --> 00:15:42,975
ale Maggie bola skutočná.

324
00:15:42,977 --> 00:15:45,644
Myslím, že to, čo sme
mali, bolo to skutočné.

325
00:15:45,646 --> 00:15:49,047
A teraz, um, so
všetkým som len -

326
00:15:49,049 --> 00:15:52,050
Rozhodla som sa ju pustiť.

327
00:15:52,052 --> 00:15:54,052
Vybral som to.

328
00:15:54,054 --> 00:15:55,554
Čo som premýšľal?

329
00:15:55,556 --> 00:15:57,656
Alex, Maggie bola úžasná,

330
00:15:57,658 --> 00:15:59,491
a vy dva ste boli úžasne spolu,

331
00:15:59,493 --> 00:16:01,860
ale najlepšia časť o nej

332
00:16:01,862 --> 00:16:05,464
bolo, že vám ukázala, ako
byť sami seba pravdivá.

333
00:16:05,466 --> 00:16:07,699
Chceš deti.
Nie je.

334
00:16:09,069 --> 00:16:12,271
Vy - museli ste spraviť to,
čo bolo pre vás to pravé.

335
00:16:12,273 --> 00:16:15,440
Čo keby som sa mýlil?

336
00:16:23,517 --> 00:16:26,385
Ako dlho kým si nájdeš
týchto nacistov?

337
00:16:26,387 --> 00:16:27,653
Ach, moja odpoveď sa
nezmenila za 2 minúty

338
00:16:27,655 --> 00:16:30,088
odkedy ste sa ma
naposledy pýtali.

339
00:16:30,090 --> 00:16:31,590
Prepáč.

340
00:16:31,592 --> 00:16:35,260
Prepáč.
Prepáč.

341
00:16:35,262 --> 00:16:38,497
Mám na starosti nejaké
Oliverove veci,

342
00:16:38,499 --> 00:16:40,933
nie "nacisti zničili
najšťastnejší deň nášho života"

343
00:16:40,935 --> 00:16:43,602
ale...

344
00:16:43,604 --> 00:16:45,237
Stuff.

345
00:16:45,239 --> 00:16:49,741
Stuff. Ako by si sa s
ním nechcel vziať?

346
00:16:49,743 --> 00:16:51,643
Možno si to povedal
trochu nahlas

347
00:16:51,645 --> 00:16:53,111
na skúšobnú večeru.

348
00:16:53,113 --> 00:16:55,047
- Ah.
- Čo sa stalo?

349
00:16:55,049 --> 00:16:56,682
Myslela som, že v salóne ste
povedali, že ste dobrí.

350
00:16:56,684 --> 00:16:59,718
Sme dobrý. A my sme skvelí.
Sme rovnako ako -

351
00:16:59,720 --> 00:17:01,587
sme takí dobrí, ako sme
boli naposledy zapojení

352
00:17:01,589 --> 00:17:03,155
a ja som bol zastrelený.

353
00:17:05,292 --> 00:17:08,560
To bol začiatok konca pre nás.

354
00:17:10,731 --> 00:17:13,165
Nechcem znovu pokúšať osud,

355
00:17:13,167 --> 00:17:15,000
vieš?

356
00:17:18,772 --> 00:17:20,806
Prelom na Daytonových
optických systémoch?

357
00:17:20,808 --> 00:17:22,307
Ohh! Viem, že to znie strašne,

358
00:17:22,309 --> 00:17:24,243
ale možno by sme to mali nechať,
aby to polícia zvládla.

359
00:17:24,245 --> 00:17:26,545
Chcem povedať, potrebujeme, aby
sme sa zamerali na nacistov.

360
00:17:26,547 --> 00:17:28,413
- Toto sú nacisti.
- Ako vieš?

361
00:17:30,985 --> 00:17:34,253
- Idem dostať Barryho.
- Áno, dobre.

362
00:17:57,811 --> 00:17:59,978
Len rýchla pripomienka,

363
00:17:59,980 --> 00:18:02,981
super rýchlosť--
Nemám to.

364
00:18:02,983 --> 00:18:05,651
Poznamenal.

365
00:18:05,653 --> 00:18:08,420
Čo vieme o tomto mieste?

366
00:18:08,422 --> 00:18:10,188
Prečo ju Earth-Xers zacieľujú?

367
00:18:10,190 --> 00:18:12,057
Tmavá šípka skreslená:
Vzhľadom k tomu,...

368
00:18:14,628 --> 00:18:17,029
Mali niečo, čo potrebujeme.

369
00:18:19,833 --> 00:18:21,600
Čokoľvek ste ukradli...

370
00:18:21,602 --> 00:18:22,901
Chceme to späť.

371
00:18:22,903 --> 00:18:25,671
Vaša dôvera je predvídateľná.

372
00:18:25,673 --> 00:18:28,440
Boli ste konfrontovaní s niektorými
z najväčších ziel známych človeku,

373
00:18:28,442 --> 00:18:30,042
a ty si ich porazil,

374
00:18:30,044 --> 00:18:32,511
ale ak si to myslíš tak silne

375
00:18:32,513 --> 00:18:34,046
že môžete poraziť
akúkoľvek hrozbu

376
00:18:34,048 --> 00:18:36,014
, ktorá príde do cesty...

377
00:18:44,959 --> 00:18:47,192
Ako sa cítite o nás?

378
00:18:53,543 --> 00:18:55,776
Toto je choré.

379
00:18:55,778 --> 00:18:57,078
Myslíš tým, že sa pozeráš
na tvoju reflexiu

380
00:18:57,080 --> 00:19:01,048
a vidieť len slabosť? Súhlasím.

381
00:19:01,050 --> 00:19:02,383
Thawne?

382
00:19:02,385 --> 00:19:04,618
Priamo zo Zeme-1.

383
00:19:04,620 --> 00:19:07,188
Máte radi svoju tvár?

384
00:19:07,190 --> 00:19:08,756
Je to tvár, ktorú ste nosili

385
00:19:08,758 --> 00:19:10,224
keď som sa stal bleskom.

386
00:19:10,226 --> 00:19:11,525
Myslel som, že to znova zapíšem.

387
00:19:11,750 --> 00:19:14,151
Viete, pre starý čas.

388
00:19:14,153 --> 00:19:16,353
Plus, pekný.

389
00:19:16,355 --> 00:19:17,654
Pozeral som vás, že zomriete.

390
00:19:17,656 --> 00:19:18,789
Alebo?

391
00:19:18,791 --> 00:19:20,791
Je čas cestovať, Barry.

392
00:19:20,793 --> 00:19:22,326
Takže veľmi mätúce.

393
00:19:22,328 --> 00:19:23,961
Vždy sa mi zdá, že
to hovorím vám,

394
00:19:23,963 --> 00:19:25,295
nie?

395
00:19:25,297 --> 00:19:27,431
Tommy sa zabil.

396
00:19:27,433 --> 00:19:29,299
Počul som, že váš Tommy
zomrel pred rokmi.

397
00:19:29,301 --> 00:19:31,568
To je to, čo táto krajina robí.

398
00:19:31,570 --> 00:19:33,804
Ľudia sú mäkký.

399
00:19:33,806 --> 00:19:36,306
Sledovali sme vás.

400
00:19:36,308 --> 00:19:38,775
Sledovali sme vás všetkých

401
00:19:38,777 --> 00:19:41,845
a ako ste premárnili
potenciál dvoch svetov.

402
00:19:41,847 --> 00:19:45,983
Na našej zemi sme
vyvinuli meritokraciu.

403
00:19:45,985 --> 00:19:48,418
Dosiahli sme veľkoleposť.

404
00:19:48,420 --> 00:19:50,120
Ste zvrhlý.

405
00:19:50,122 --> 00:19:52,823
Nie, Kara, ty si zvrátenosť.

406
00:19:52,825 --> 00:19:56,193
Najsilnejšia bytosť na planéte

407
00:19:56,195 --> 00:19:58,929
slabá cukrovka Americana?

408
00:20:00,399 --> 00:20:03,400
Moja podložka bola požehnaná,
aby narazila do vlasti.

409
00:20:03,402 --> 00:20:04,701
Potom sa tam vráťte.

410
00:20:04,703 --> 00:20:08,205
Toto nie je vaša zem.
Opustí.

411
00:20:08,207 --> 00:20:10,407
Neviem odpovedať
na vás ako k vám.

412
00:20:10,409 --> 00:20:13,043
Moja vernosť je k vlasti

413
00:20:13,045 --> 00:20:14,911
a mojej žene.

414
00:20:16,115 --> 00:20:17,347
Jeho žena?

415
00:20:17,349 --> 00:20:20,717
Gross!
Bez urážky.

416
00:20:20,719 --> 00:20:24,388
Posledná šanca. Choď domov.

417
00:20:24,390 --> 00:20:25,589
A zostaňte tam

418
00:20:25,591 --> 00:20:27,357
vy všetci.

419
00:20:32,564 --> 00:20:34,631
A čo si myslíte, že to urobí?

420
00:20:34,633 --> 00:20:36,767
Odrážajú sa odo mňa guľky.

421
00:20:36,769 --> 00:20:39,036
Ó, táto šípka nebude.

422
00:20:52,684 --> 00:20:55,185
Je to šípka kryptonitu?

423
00:20:55,187 --> 00:20:57,287
Prečo máte kryptonitovú šípku?

424
00:20:57,289 --> 00:20:59,923
V prípade, že ste sa
niekedy objavili.

425
00:21:11,370 --> 00:21:13,403
Získajte Prism odtiaľto!

426
00:21:13,405 --> 00:21:14,671
Si v poriadku?

427
00:21:14,673 --> 00:21:15,839
Som naštvaný.

428
00:21:17,576 --> 00:21:19,276
No, vezmi to na to.

429
00:21:33,292 --> 00:21:34,658
Hej.

430
00:21:36,028 --> 00:21:37,461
Bude spadnúť.

431
00:21:37,463 --> 00:21:39,496
Dobre.
Dostaň ma tam.

432
00:21:51,877 --> 00:21:54,678
Získajte pracovníkov do bezpečia!

433
00:22:07,426 --> 00:22:10,127
Musíme stabilizovať budovu.

434
00:22:37,556 --> 00:22:38,522
Stránky boli odstránené.

435
00:22:38,524 --> 00:22:40,824
- A stabilizoval.
- Pekná práca.

436
00:22:40,826 --> 00:22:42,592
Nechcem ešte oslavovať.

437
00:22:42,594 --> 00:22:44,161
Týchto doppelgangers sme dali
okne, ktoré potrebujú na útek.

438
00:22:44,163 --> 00:22:45,695
Únik s čím?

439
00:22:45,697 --> 00:22:47,264
Dayton optické systémy
nazývajú Prism.

440
00:22:47,266 --> 00:22:49,966
Čo na Zemi potrebujú
generátor podsvietenia?

441
00:22:49,968 --> 00:22:51,501
Je to v podstate spektrálny
žiarič, ktorý...

442
00:22:51,503 --> 00:22:53,170
Používa kvantové zapletanie.

443
00:22:53,172 --> 00:22:54,471
Môžete ju tiež
použiť na vytvorenie

444
00:22:54,473 --> 00:22:56,072
stabilná fúzna reakcia.

445
00:22:56,074 --> 00:22:58,542
Ok, čo všetko znamená čo?

446
00:22:59,912 --> 00:23:02,345
Chlapci, naozaj by
som chcel vedieť

447
00:23:02,347 --> 00:23:04,214
o čom hovoríte.

448
00:23:04,216 --> 00:23:06,550
Máte to.

449
00:23:06,552 --> 00:23:09,186
V podstate môže byť zariadenie,
ktoré ukradlo, premenené

450
00:23:09,188 --> 00:23:10,187
na neutronovú bombu.

451
00:23:10,189 --> 00:23:11,721
Pfooo.

452
00:23:11,723 --> 00:23:13,190
Vezmem to späť.

453
00:23:13,192 --> 00:23:15,192
Podstatou je, že musíme chytiť

454
00:23:15,194 --> 00:23:17,060
tieto parochne husí-steppery.

455
00:23:17,062 --> 00:23:19,062
To vám môže pomôcť.

456
00:23:19,064 --> 00:23:21,198
- Je to šípka kryptonitu?
- Áno.

457
00:23:21,200 --> 00:23:22,566
Viem, že by som sa nemal
pýtať na túto otázku,

458
00:23:22,568 --> 00:23:24,000
ale musím položiť túto otázku.

459
00:23:24,002 --> 00:23:25,769
Oliver nezastrel Kara, však?

460
00:23:25,771 --> 00:23:28,004
Druh. Druhá Archer
a lietajúca žena

461
00:23:28,006 --> 00:23:30,674
sú Oliver a Kara zo Zeme-X.

462
00:23:30,676 --> 00:23:32,375
Keď ste povedali, že
Earth-X je hrozná,

463
00:23:32,377 --> 00:23:33,910
možno ste ju mali poddodané.

464
00:23:33,912 --> 00:23:36,246
Počkaj minútu. Ako - ako
by mohla byť iná Kara?

465
00:23:36,248 --> 00:23:38,081
No, tam je 53 karas,

466
00:23:38,083 --> 00:23:39,649
rovnako ako 53 Kryptónov

467
00:23:39,651 --> 00:23:41,117
a 53 Zeme.

468
00:23:41,119 --> 00:23:42,452
A Thawne z našej krajiny

469
00:23:42,454 --> 00:23:43,753
spolupracuje s nimi.

470
00:23:43,755 --> 00:23:45,755
Je to idiot.

471
00:23:45,757 --> 00:23:47,591
Ok, ak táto šípka nie je
na nej - krv Supergirl,

472
00:23:47,593 --> 00:23:49,326
Mohli by sme to sledovať
použitím kvantovej analýzy.

473
00:23:49,328 --> 00:23:51,061
Mohli by sme.

474
00:23:51,063 --> 00:23:53,430
Hej, chlapi, myslím, že by som
mohol mať rýchlejšiu cestu.

475
00:23:56,435 --> 00:23:58,101
Tieto červené krvinky sú plné

476
00:23:58,103 --> 00:23:59,736
s krátkovlnným žiarením.

477
00:23:59,738 --> 00:24:01,738
- Slnečné žiarenie?
- Áno, neuveriteľne vysoké sumy.

478
00:24:01,740 --> 00:24:03,306
Rovnako ako nič,
čo som kedy videl.

479
00:24:03,308 --> 00:24:04,641
Môžete to sledovať?

480
00:24:04,643 --> 00:24:06,176
No, kedysi som chytil
nepríjemného sériového vraha

481
00:24:06,178 --> 00:24:08,078
z jeho krému na tvár, takže...

482
00:24:08,080 --> 00:24:09,145
Bez srandy. Heh!

483
00:24:09,147 --> 00:24:10,747
Poďme to urobiť a rýchlo.

484
00:24:10,749 --> 00:24:12,148
Ok.

485
00:24:16,421 --> 00:24:18,421
Bude to fungovať?

486
00:24:18,423 --> 00:24:22,826
Bude to s niekoľkými úpravami

487
00:24:22,828 --> 00:24:25,061
a významný zdroj energie.

488
00:24:25,063 --> 00:24:26,630
Môj manžel je na
ceste, aby to zvládol

489
00:24:26,632 --> 00:24:27,897
kým rozprávame.

490
00:24:27,899 --> 00:24:31,334
Váš manžel má na výber.

491
00:24:31,336 --> 00:24:32,869
Ja alebo Ríša?

492
00:24:32,871 --> 00:24:34,437
To je správne.

493
00:24:34,439 --> 00:24:37,107
Pretože máme 2 ciele,

494
00:24:37,109 --> 00:24:41,311
a moja obava je, ak ich
nemôžeme splniť obaja,

495
00:24:41,313 --> 00:24:43,413
on si ťa vyberie

496
00:24:43,415 --> 00:24:46,082
nad druhou zemou lietajúcou
pod našim bannerom.

497
00:24:46,084 --> 00:24:48,718
Oliver neopustí našu misiu.

498
00:24:48,720 --> 00:24:50,287
Už som to videl.

499
00:24:50,289 --> 00:24:55,292
V roku 1945 bol Hitler a jeho
muži rovnako krátkozraký.

500
00:24:55,294 --> 00:24:57,494
Hitler bol poháňaný vášňou

501
00:24:57,496 --> 00:24:59,129
a detskú potrebu.

502
00:24:59,131 --> 00:25:01,598
Oliver je 10 krát ten človek,
aký Hitler kedy bol.

503
00:25:01,600 --> 00:25:05,068
Nie, keď je zaslepený
jeho láskou k vám.

504
00:25:07,306 --> 00:25:09,939
Pokiaľ ide o Olivera

505
00:25:09,941 --> 00:25:11,875
výber medzi mnou a Ríšou,

506
00:25:11,877 --> 00:25:15,045
Uisťujem, že si vyberá vlasť.

507
00:25:15,047 --> 00:25:16,046
Ako?

508
00:25:16,048 --> 00:25:18,381
Ak to príde...

509
00:25:18,383 --> 00:25:21,017
Tým, že si vyberiete z rúk.

510
00:25:23,663 --> 00:25:25,775
Možno, že by sme ju sledovali z krému
na tvár, bolo by to jednoduchšie.

511
00:25:25,776 --> 00:25:29,360
Krv Supergirl-X je naplnená
slnečným žiarením -

512
00:25:29,361 --> 00:25:32,062
viac ako by malo byť -
ale ak by som sa mohol pokúsiť dostať to, aby konal

513
00:25:32,063 --> 00:25:34,563
ako druh majáka.

514
00:25:34,565 --> 00:25:36,098
Hej, ahem.

515
00:25:38,235 --> 00:25:39,735
Ako to robíš?

516
00:25:39,737 --> 00:25:41,403
Čo robíš, Rory?

517
00:25:41,405 --> 00:25:43,639
Prineste druhú z vás.

518
00:25:43,641 --> 00:25:45,407
Nechcete to vedieť.

519
00:25:45,409 --> 00:25:46,842
Pravdaže.

520
00:25:46,844 --> 00:25:51,313
Stáva sa to, keď som
vydesený alebo nahnevaný.

521
00:25:52,405 --> 00:25:53,806
Oh.

522
00:25:53,807 --> 00:25:56,775
Takže keby som bol, um, boo!

523
00:25:58,812 --> 00:25:59,911
Pekný pokus.

524
00:26:01,949 --> 00:26:03,749
Boom. Čokoľvek sa
deje s krvou Kara-X,

525
00:26:03,751 --> 00:26:04,950
zintenzívňuje sa.

526
00:26:04,952 --> 00:26:06,451
Horšie je pre ňu lepšie.

527
00:26:06,453 --> 00:26:07,719
Lepšie pre nás, aby sme
ju aspoň sledovali.

528
00:26:07,721 --> 00:26:09,755
Mali by sme mať jej
miesto každú minútu.

529
00:26:16,730 --> 00:26:20,132
Nemôžem uveriť, že je späť.

530
00:26:20,134 --> 00:26:23,101
Neviem, či sa ho niekedy zbavím.

531
00:26:23,103 --> 00:26:26,104
Viem. A viem, koľko ubližujete.

532
00:26:26,106 --> 00:26:28,106
Ja len neustále
hľadám uzavretie,

533
00:26:28,108 --> 00:26:30,342
ale zakaždým, keď ho vidím,
všetko, čo vidím, je -

534
00:26:30,344 --> 00:26:32,310
vaša matka umierala.

535
00:26:37,151 --> 00:26:39,785
Ty ho zastavíš.

536
00:26:39,787 --> 00:26:41,086
Ako vieš?

537
00:26:41,088 --> 00:26:42,788
Pretože vždy robíte.

538
00:26:42,790 --> 00:26:46,825
A pretože vám nechceme
robiť to sami.

539
00:26:46,827 --> 00:26:49,594
Na mieste sa blížime.

540
00:26:49,596 --> 00:26:51,129
Pozri, chlapi, je mi ľúto.

541
00:26:51,131 --> 00:26:53,331
Nie je to tak, ako mal
tento týždeň ísť.

542
00:26:53,333 --> 00:26:55,133
Teraz nemôžeme o tom premýšľať.

543
00:26:55,135 --> 00:26:56,468
Mal by si.

544
00:26:56,470 --> 00:26:59,337
Bojujeme za ochranu
ľudí, ktorých milujeme,

545
00:26:59,339 --> 00:27:01,706
takže si chápete, čo máte.

546
00:27:01,708 --> 00:27:04,176
Rozpoznať ho a obdivovať ho

547
00:27:04,178 --> 00:27:06,178
a nech sa to posilní,

548
00:27:06,180 --> 00:27:08,914
pretože ak to urobíte,

549
00:27:08,916 --> 00:27:11,116
vždy si nájdeš
cestu späť k sebe.

550
00:27:12,953 --> 00:27:15,120
Je to rovnaké pre vás
a Felicity, človeče.

551
00:27:15,122 --> 00:27:17,422
Neviem, Barry.
Ja som - ja -

552
00:27:17,424 --> 00:27:20,592
povedala mi, že
neverí v manželstvo.

553
00:27:20,594 --> 00:27:22,360
Neľutujem za seba.

554
00:27:22,362 --> 00:27:26,097
Len - myslím, že
keby ma milovala

555
00:27:26,099 --> 00:27:28,166
ako som ju miloval,
chcela by si ma vziať.

556
00:27:28,168 --> 00:27:29,768
Oliver, poznal som
Felicity už 5 rokov,

557
00:27:29,770 --> 00:27:31,369
a ja som tu, aby
som vám povedal,

558
00:27:31,371 --> 00:27:33,672
tak istá, ako tu
stojím, miluje vás.

559
00:27:33,674 --> 00:27:35,507
Felicity...

560
00:27:35,509 --> 00:27:37,509
- A oceňujem to.
- Stojí za tebou.

561
00:27:37,511 --> 00:27:38,510
Je tam priamo.

562
00:27:40,080 --> 00:27:41,646
Máme ich.

563
00:27:41,648 --> 00:27:43,481
Sú v prepravnom
sklade mimo Danville.

564
00:27:43,483 --> 00:27:45,217
Dobre. Spojíme kapelu späť.

565
00:27:45,219 --> 00:27:47,152
Jo.

566
00:27:48,789 --> 00:27:50,622
- Oliver, ja--
- To je v poriadku.

567
00:27:50,624 --> 00:27:52,657
Môžeme hovoriť, keď
som - keď som späť.

568
00:27:52,659 --> 00:27:54,125
Ale práve teraz potrebujem...

569
00:27:54,127 --> 00:27:55,727
Musím mať hlavu v hre.

570
00:27:55,729 --> 00:27:58,230
Vezmite si hlavu do hry.

571
00:28:55,689 --> 00:28:58,256
Supergirl a Firestorm
zametajú obvod.

572
00:28:58,258 --> 00:29:00,458
Je to hotové. Ide tu o
nacistov z múrov na stenu.

573
00:29:00,460 --> 00:29:03,061
Alex a ja sa dostaneme
do porušenia pozícií

574
00:29:03,063 --> 00:29:04,896
na severozápade rohu,

575
00:29:04,898 --> 00:29:06,631
ak je to s vami v poriadku.

576
00:29:06,633 --> 00:29:07,899
HVIEZDA. Labs si
myslí, že konvertovali

577
00:29:07,901 --> 00:29:08,900
generátor podsvietenia -

578
00:29:08,902 --> 00:29:09,935
Prism, ktorý ukradli -

579
00:29:09,937 --> 00:29:11,770
do nejakej superweapony.

580
00:29:11,772 --> 00:29:14,072
Keď hovoríme o super, ich
je našou najväčšou hrozbou.

581
00:29:14,074 --> 00:29:16,274
Súhlasil.
Najskôr ju vezmeme von.

582
00:29:21,548 --> 00:29:22,781
Hej.

583
00:29:22,783 --> 00:29:25,116
Hej.

584
00:29:25,118 --> 00:29:26,184
Si v poriadku?

585
00:29:26,186 --> 00:29:28,720
Jo.

586
00:29:28,722 --> 00:29:31,523
Nie. Viete?

587
00:29:31,525 --> 00:29:33,124
Jo.

588
00:29:34,761 --> 00:29:37,162
Bude to v poriadku.

589
00:29:40,767 --> 00:29:42,233
Horčica.

590
00:29:42,235 --> 00:29:46,671
Ľudia majú poruchy,
ale nie horčica.

591
00:29:46,673 --> 00:29:48,173
Čo tu ešte robíš?

592
00:29:48,175 --> 00:29:49,541
Áno, prečo si s nimi nechodil?

593
00:29:49,543 --> 00:29:51,810
Ísť kam?

594
00:30:05,826 --> 00:30:07,625
Nemohol by si zanechať
jeden pre mňa?

595
00:30:07,627 --> 00:30:09,627
Ja som zachránil
nacistu pre teba.

596
00:30:09,629 --> 00:30:11,129
Neexistuje žiadny náznak Prisma.

597
00:30:11,131 --> 00:30:12,998
No, musí byť tu niekde.

598
00:30:13,000 --> 00:30:14,532
Máme prichádzajúce.

599
00:30:36,423 --> 00:30:38,323
Vidím...

600
00:30:38,325 --> 00:30:40,058
Ich blesk, ich supergirl.

601
00:30:41,595 --> 00:30:43,228
Hyjé!

602
00:30:49,202 --> 00:30:51,169
Áno, vidím ich.

603
00:30:51,171 --> 00:30:54,205
Kde je ich šípka?

604
00:31:13,209 --> 00:31:14,708
Bolo to v chladničke.

605
00:31:14,710 --> 00:31:16,377
Pozrel si na chladničku?

606
00:31:16,379 --> 00:31:18,512
Oh. Ďakujem zlatíčko.

607
00:31:18,514 --> 00:31:19,980
Akékoľvek slovo od tímu?

608
00:31:19,982 --> 00:31:21,548
Prebiehajú v lodnej depute,

609
00:31:21,550 --> 00:31:23,317
ale je to len rádiové ticho.

610
00:31:30,426 --> 00:31:32,993
Ó Bože.

611
00:31:32,995 --> 00:31:35,029
Boh neexistuje.

612
00:32:26,248 --> 00:32:28,248
Vy a vy skryte.

613
00:32:28,250 --> 00:32:29,616
A čo Caitlin?

614
00:32:29,618 --> 00:32:32,252
Bude to tu oveľa chladnejšie.

615
00:33:36,519 --> 00:33:37,985
Horieť.

616
00:34:01,343 --> 00:34:03,477
Bojíte sa trochu tepla?

617
00:34:04,880 --> 00:34:06,513
Nie.

618
00:34:08,350 --> 00:34:11,151
Obávam sa ničoho.

619
00:34:12,388 --> 00:34:16,156
Staviť, že sa teraz
hneváte a bojíte sa.

620
00:34:16,158 --> 00:34:19,193
Povedal som ti, nič sa nebojím.

621
00:34:19,195 --> 00:34:20,994
Vlastne...

622
00:34:22,264 --> 00:34:24,865
Hovoril o mne.

623
00:34:24,867 --> 00:34:26,366
Nemyslel si to, že?

624
00:34:26,368 --> 00:34:28,702
Len proti tebe.

625
00:34:32,842 --> 00:34:35,075
Nemusím premýšľať,
aby som ťa zabila.

626
00:34:37,346 --> 00:34:40,113
Ktokoľvek iný chce byť hrdinom?

627
00:34:45,020 --> 00:34:46,587
Chcú čakať,

628
00:34:46,589 --> 00:34:48,055
ale nemyslel som si, že
by sme sa niekedy dostali

629
00:34:48,057 --> 00:34:50,524
lepšie vstupné línie.

630
00:34:56,899 --> 00:34:58,632
Uh! Vďaka.

631
00:35:51,086 --> 00:35:53,453
Čo, do pekla, je toto?

632
00:35:56,959 --> 00:35:58,325
Metallo.

633
00:36:28,624 --> 00:36:31,058
Nenávidieť robiť to na
túto peknú tvár, ale...

634
00:36:41,390 --> 00:36:42,505
Všetci sú v poriadku?

635
00:36:42,506 --> 00:36:43,906
Budeme musieť pracovať

636
00:36:43,908 --> 00:36:45,707
Vaša definícia "v poriadku"
Oliver.

637
00:36:45,709 --> 00:36:47,943
Yo, Grey, ty dobre?

638
00:36:47,945 --> 00:36:50,979
Zdá sa mi, že môj odchod do
dôchodku bol trochu oneskorený.

639
00:36:57,554 --> 00:37:01,556
No, tu sme.

640
00:37:01,558 --> 00:37:04,259
To je zábava... pre mňa,

641
00:37:04,261 --> 00:37:08,096
nie toľko pre vás.

642
00:37:08,098 --> 00:37:10,562
Po celú dobu, keď si ma zabil,

643
00:37:10,562 --> 00:37:16,972
a teraz tu všetko, čo musím
urobiť, je zabiť ťa raz.

644
00:37:16,974 --> 00:37:21,109
Dosť, Eobard. Dosť.

645
00:37:21,111 --> 00:37:22,678
Hej, možno ju budete
chcieť počúvať.

646
00:37:22,680 --> 00:37:23,912
Vieme, že ak vy

647
00:37:23,914 --> 00:37:25,480
chcel nás zabiť,

648
00:37:25,482 --> 00:37:27,916
ty by si tyhle psí obojky
nenašiel ako prvý.

649
00:37:27,918 --> 00:37:29,818
Teraz viem, aké to je to,
že sa nenávidím sám.

650
00:37:29,820 --> 00:37:32,154
Dobre.

651
00:37:32,156 --> 00:37:34,523
Nebol to problém.

652
00:37:34,525 --> 00:37:37,659
Hej. Uh!

653
00:37:39,296 --> 00:37:41,830
Bolesť, bolesť.

654
00:37:41,832 --> 00:37:44,132
Neviem, ako dlho
to môžem znášať.

655
00:37:44,134 --> 00:37:46,335
To je v poriadku.
To je v poriadku.

656
00:37:46,337 --> 00:37:49,104
Budeš v poriadku,
pretože sme ju našli.

657
00:37:49,106 --> 00:37:52,841
Našli sme ju a teraz ju máme.

658
00:37:55,846 --> 00:37:57,479
Ľúbim ťa.

659
00:37:57,481 --> 00:38:01,316
Teraz, veľmi skoro,
táto nočná mora skončí,

660
00:38:01,318 --> 00:38:03,952
a vezmem ťa domov.

661
00:38:03,954 --> 00:38:06,788
Tak stojí.

662
00:38:12,129 --> 00:38:15,263
HVIEZDA. Laboratóriá sú bezpečné.

663
00:38:15,265 --> 00:38:16,531
Ak ublížite mojim priateľom...

664
00:38:16,533 --> 00:38:17,833
Robil som svojich priateľov.

665
00:38:19,303 --> 00:38:21,803
Veľmi sa mi páčilo poškodiť
svojich priateľov.

666
00:38:21,805 --> 00:38:23,372
Sú nažive?

667
00:38:23,374 --> 00:38:27,442
Áno, áno, zatiaľ.

668
00:38:27,444 --> 00:38:29,478
Potrebujeme vašu
Kara spoluprácu.

669
00:38:29,480 --> 00:38:32,381
No, nepotrebujeme to.
Bolo by to lepšie.

670
00:38:32,383 --> 00:38:33,982
Ale zatiaľ,

671
00:38:33,984 --> 00:38:35,617
ste cennejší ako pákový efekt.

672
00:38:35,619 --> 00:38:37,686
Čo chcete mať pre moju sestru?

673
00:38:37,688 --> 00:38:39,821
Zachrániť môj život.

674
00:38:39,823 --> 00:38:42,724
To je vaše malé poslanie, nie?

675
00:38:42,726 --> 00:38:46,428
Pomôžte ľuďom, zachraňte životy.

676
00:38:46,430 --> 00:38:49,531
No, teraz je vaša šanca.

677
00:38:49,533 --> 00:38:53,068
Generál umiera.

678
00:38:53,070 --> 00:38:54,736
Jej krv.

679
00:38:54,738 --> 00:38:57,205
Je vystavená prílišnému
slnečnému žiareniu.

680
00:38:57,207 --> 00:38:59,641
Áno, rovnako ako Ikarus,

681
00:38:59,643 --> 00:39:01,877
Letí príliš blízko k slnku.

682
00:39:01,879 --> 00:39:04,246
Ale môžeme ju zachrániť.

683
00:39:04,248 --> 00:39:05,881
Chystáme sa ju zachrániť.

684
00:39:05,883 --> 00:39:07,482
Všetko, čo potrebujeme, je nové srdce.

685
00:39:07,484 --> 00:39:10,585
A našťastie na tejto
planéte sme našli

686
00:39:10,587 --> 00:39:12,387
dokonalý darca.

687
00:39:14,091 --> 00:39:16,858
Zostávaš pekne od mojej sestry.

688
00:39:16,860 --> 00:39:20,195
Mmm. Takáto lojalita.

689
00:39:21,231 --> 00:39:22,864
Moja sestra sa ma
pokúsila zabiť.

690
00:39:22,866 --> 00:39:25,400
Preto ste ukradli Prism?

691
00:39:25,402 --> 00:39:26,768
Takže by ste mohli duplikovať
červené slnko, oslabiť Kara,

692
00:39:26,770 --> 00:39:28,236
a vystrihnete ju?

693
00:39:28,238 --> 00:39:30,806
Nemôžete vytvoriť omeletu
s nezraniteľnými vajcami.

694
00:39:30,808 --> 00:39:33,308
Hej.

695
00:39:33,310 --> 00:39:35,444
Zabijem ťa.

696
00:39:36,713 --> 00:39:38,480
Ne, nebudete.

697
00:39:38,482 --> 00:39:40,949
Si slabý.

698
00:39:40,951 --> 00:39:44,719
A vy vyberáte vysokú cestu.

699
00:39:44,721 --> 00:39:47,089
Ste hrdinovia.

700
00:40:04,708 --> 00:40:06,274
Myslel som, že zomrieme.

701
00:40:06,276 --> 00:40:08,743
Keby som mal desaťkrát za každý
čas, o ktorom som to myslel,

702
00:40:08,745 --> 00:40:10,378
Bol by som 2,40 dolárov.

703
00:40:10,380 --> 00:40:12,447
Naozaj som si myslel, že
budem mať viac ako to.

704
00:40:12,449 --> 00:40:14,416
Bol to Oliver, ale
nebol to Oliver.

705
00:40:14,418 --> 00:40:15,984
Bol to Oliver vo vysokom hrade.

706
00:40:15,986 --> 00:40:17,953
Mám na mysli, že tam je toľko

707
00:40:17,955 --> 00:40:19,488
aby sme sa báli -

708
00:40:19,490 --> 00:40:21,089
Viac zeme, cudzinci,

709
00:40:21,091 --> 00:40:22,557
doppelgangers z tretej ríše.

710
00:40:22,559 --> 00:40:24,726
Chcem povedať, čo ešte príde?

711
00:40:24,728 --> 00:40:26,294
A táto myšlienka
ma prebudí v noci.

712
00:40:26,296 --> 00:40:27,829
Ako sa niekedy vrátite spať?

713
00:40:27,831 --> 00:40:29,998
Barry je po mojej strane.

714
00:40:30,000 --> 00:40:31,333
- Zmlkni.
- Prepáč.

715
00:40:31,335 --> 00:40:32,634
- Viem ťa a Olivera -
- Nie nie.

716
00:40:33,770 --> 00:40:35,003
Zmlkni.

717
00:40:40,144 --> 00:40:41,710
Nie sme sami.

718
00:41:00,364 --> 00:41:02,797
Stalag S.T.A.R. Labs.

719
00:41:02,799 --> 00:41:05,167
Čo budeme robiť?

720
00:41:12,176 --> 00:41:14,809
Kara.

721
00:41:14,811 --> 00:41:17,145
Kde je Kara?
Budú ju zabiť.

722
00:41:17,147 --> 00:41:19,347
To je v poriadku. Dáme ju späť.

723
00:41:19,349 --> 00:41:21,183
Musíme zistiť, kde sme prvý.

724
00:41:21,185 --> 00:41:23,785
Áno, o tom.

725
00:41:23,787 --> 00:41:27,556
To je trochu znepokojujúce.

726
00:41:30,227 --> 00:41:32,194
Nemyslím si, že je
to naša krajina.

727
00:41:35,832 --> 00:41:38,533
Sme na Zemi-X.

728
00:41:38,557 --> 00:41:45,457
== synchronizácia, korigovaná elderman ==
@ elder_man

729
00:41:46,305 --> 00:41:52,781
Chcete lepšiu kvalitu videa? Chcete zvuk
čistejšie? Vyskúšajte GOM Player teraz!

730
00:41:53,305 --> 00:41:59,945
Ohodnoť tieto titulky na www.osdb.link/5zqun
Pomôžeš ostatným pri rozhodovaní.