NCIS.S15E06.REAL.720p.WEB.x264-TBS.mkv - Slovak subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,107 --> 00:00:09,008
Cítil som sa zle ohľadom
môjho neskorého príchodu domov.

2
00:00:09,010 --> 00:00:10,542
Takže som sa rozhodol prestrieť stôl.

3
00:00:10,544 --> 00:00:12,144
To bolo od teba pozorné.

4
00:00:12,146 --> 00:00:13,779
Len jedna vec.

5
00:00:13,781 --> 00:00:16,115
Úplne zošalela,
pretože som použil papierové servítky

6
00:00:16,117 --> 00:00:18,150
namiesto obrúskov. To je to isté.

7
00:00:18,152 --> 00:00:19,685
Ďakujem ti.

8
00:00:19,687 --> 00:00:22,721
Tak som jej povedal: "Choď si
po tie svoje obrúsky."

9
00:00:22,723 --> 00:00:25,157
"A keď už si vstala, podaj mi ďalšie pivo."

10
00:00:26,560 --> 00:00:28,794
Čo si jej v skutočnosti povedal?

11
00:00:28,796 --> 00:00:31,096
"Prepáč, zlatko."

12
00:00:33,634 --> 00:00:35,067
Pozri sa na to?

13
00:00:35,069 --> 00:00:36,735
Haló?

14
00:00:36,737 --> 00:00:38,137
Kde je záhradník?

15
00:00:40,000 --> 00:00:46,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

16
00:00:48,082 --> 00:00:50,182
Kam...kam to dávaš.

17
00:00:50,184 --> 00:00:52,051
Hej, čo to robíš?

18
00:00:52,053 --> 00:00:55,087
Dodržiavam pravidlá golfu.

19
00:00:55,089 --> 00:00:57,556
Loptičku musíš hrať z miesta,
kde je.

20
00:00:57,558 --> 00:00:59,491
No tak, Hank.
Čo tu akože s tým mám robiť?

21
00:00:59,493 --> 00:01:01,493
Hej, stávka je stávka.

22
00:01:01,495 --> 00:01:03,562
Dobre. V poriadku.

23
00:01:08,202 --> 00:01:09,568
JJ... Hej, Joe,

24
00:01:09,570 --> 00:01:12,071
no tak. Buď opatrný.

25
00:01:12,073 --> 00:01:14,173
Táto jamka je za tri doláre.

26
00:01:14,175 --> 00:01:15,507
Áno.

27
00:01:17,111 --> 00:01:18,510
Čo si...

28
00:01:25,119 --> 00:01:27,419
Skvelé. Myslím, že si to pokazil.

29
00:01:34,795 --> 00:01:36,795
Čo do pekla.

30
00:01:38,399 --> 00:01:39,798
Stávka skončená.

31
00:02:21,509 --> 00:02:23,675
Nazdar.
Nazdar, Nick.

32
00:02:23,677 --> 00:02:26,278
Dobré ráno, Nick.

33
00:02:26,280 --> 00:02:28,313
Ako sa máš v tento krásny deň?

34
00:02:28,315 --> 00:02:30,749
Môžem len povedať...
vyzeráš skvele.

35
00:02:30,751 --> 00:02:32,651
Necítim sa skvele.

36
00:02:32,653 --> 00:02:34,686
Dlhá noc.

37
00:02:34,688 --> 00:02:37,422
Vieš, čo mi pomáha prekonať
takéto rána? Čo?

38
00:02:37,424 --> 00:02:39,525
Intenzívna päťmíľová prechádzka.

39
00:02:39,527 --> 00:02:42,261
Je to lepšie ako kofeín.

40
00:02:42,263 --> 00:02:44,930
Áno. To si sem prišiel kvôli tomu?

41
00:02:44,932 --> 00:02:47,266
Ak tým myslíš, kvôli charite,

42
00:02:47,268 --> 00:02:49,701
ktorá stavia detské ihriská

43
00:02:49,703 --> 00:02:53,205
pre deti so zdravotným postihnutím,
potom áno, presne preto tu som.

44
00:02:53,207 --> 00:02:54,673
Dobre, chlape vec sa má tak...

45
00:02:54,675 --> 00:02:56,508
Nemám pri sebe žiadnu hotovosť.

46
00:02:56,510 --> 00:02:57,876
Využi modernú dobu, Nick. Dnes
už môžeš darovať elektornicky.

47
00:02:57,878 --> 00:02:59,678
Hej, hej nedotýkaj sa toho.

48
00:02:59,680 --> 00:03:03,215
Už sa mi podarilo prihlásiť sa
do on-line portálu.

49
00:03:03,217 --> 00:03:05,450
Si len pár kliknutí od zmeny
niekoho života.

50
00:03:05,452 --> 00:03:07,319
A čo Bishopová?
Darovala.

51
00:03:07,321 --> 00:03:08,453
A McGee? Daroval.

52
00:03:08,455 --> 00:03:10,322
Reeves. Daroval.

53
00:03:10,324 --> 00:03:12,758
Dal som pár drobných, chlape.
Je to pre deti.

54
00:03:14,595 --> 00:03:16,228
Správne, správne.
Ako to urobím?

55
00:03:16,230 --> 00:03:18,730
Pozri, všetko, čo musíš urobiť...
Zadaď informácie o kreditnej karte...

56
00:03:18,732 --> 00:03:20,365
a čiastku.

57
00:03:22,536 --> 00:03:24,570
A ďakujem ti.

58
00:03:26,507 --> 00:03:27,706
Koľko je nejaké drobné?

59
00:03:27,708 --> 00:03:30,309
40 dolárov.
Všetci sme dali rovnako.

60
00:03:32,346 --> 00:03:34,246
Ber si veci, Torres.

61
00:03:34,248 --> 00:03:35,581
Mŕtvy poddôstojník v Quanticu.

62
00:03:35,583 --> 00:03:37,983
Som na ceste.

63
00:03:37,985 --> 00:03:40,652
Torres! No tak. Idem,
idem, idem, vydržte.

64
00:03:40,654 --> 00:03:43,488
Hotovo. Už idem.

65
00:03:43,490 --> 00:03:44,823
Áno, podržím to.

66
00:03:44,825 --> 00:03:47,593
No tak.

67
00:03:52,933 --> 00:03:55,267
Hej. Čo máme? Naša obeť

68
00:03:55,269 --> 00:03:58,003
je poddôstojník druhej triedy Jake Miller.

69
00:03:58,005 --> 00:03:59,338
Slúžil v Quanticu.

70
00:03:59,340 --> 00:04:01,373
Zomrel, počas hrania golfu?

71
00:04:01,375 --> 00:04:03,609
Pracoval. Bol zamestnaný na
polovičný uväzok;

72
00:04:03,611 --> 00:04:06,011
išlo o doplnenie jeho príjmu,
čo sa týka namorníctva.

73
00:04:06,013 --> 00:04:08,847
Smrť kosačkou.
Nie, ďakujem neprosím.

74
00:04:08,849 --> 00:04:10,249
Palmer. Čo to tu máme?

75
00:04:10,251 --> 00:04:12,317
Nemyslím, že kosačka na trávu
ho zabila.

76
00:04:12,319 --> 00:04:14,753
Prečo? Je tu dosť málo krvi.
Myslím, že už bol mŕtvy,

77
00:04:14,755 --> 00:04:16,255
- keď po ňom prešla kosačka.
- Prečo ste to spustili?

78
00:04:16,257 --> 00:04:17,522
Nevedeli sme, že keď sme to
spúšťali

79
00:04:17,524 --> 00:04:20,359
už bol pod ňou.
My?

80
00:04:20,361 --> 00:04:22,027
Prečo ste vlastne spustili kosačku?
Hej, mohol si proste

81
00:04:22,029 --> 00:04:24,930
dohrať. No tak. Nebyť tej kosačky.

82
00:04:24,932 --> 00:04:27,299
Aj tak by si to nikdy nedal.
Vieš, čo, ak ti ide o tie tri doláre,

83
00:04:27,301 --> 00:04:28,867
tak ja ti ich dám. Dobre, páni...

84
00:04:28,869 --> 00:04:30,035
Mal by si byť šťastný, že si mal iba 3 pod pár.
Páni!

85
00:04:30,037 --> 00:04:31,370
Videli ste niekoho iného na ihrisku?

86
00:04:31,372 --> 00:04:34,339
Nie, nie. My sme ranné vtáčatá.

87
00:04:34,341 --> 00:04:36,408
Vtáčatá... chceli sme byť prví.

88
00:04:36,410 --> 00:04:39,378
Áno, boli sme tu len my a záhradník.

89
00:04:40,981 --> 00:04:42,547
Bolo okolo 7:48.

90
00:04:42,549 --> 00:04:43,949
Bol som v stodole

91
00:04:43,951 --> 00:04:45,317
a môj telefón neprestal zvoniť.

92
00:04:45,319 --> 00:04:46,885
Boli to Joe a Hank, vystrašený.

93
00:04:46,887 --> 00:04:48,720
Tela sa nedotkli.

94
00:04:48,722 --> 00:04:51,556
Mal Miller nepriateľov?
Bol príliš plachý, aby mal nepriateľov.

95
00:04:51,558 --> 00:04:54,059
Alebo priateľov.
Ale bol skvelý zamestnanec.

96
00:04:54,061 --> 00:04:55,627
Prišiel, spravil svoju prácu

97
00:04:55,629 --> 00:04:57,396
a odišiel za prácou na základni.

98
00:04:57,398 --> 00:04:58,730
Kedy sa tu ukázal?
4:00,

99
00:04:58,732 --> 00:05:01,066
ako každé ráno.
Mám jeho kartu.

100
00:05:01,068 --> 00:05:03,502
Palmer, čas smrti?

101
00:05:03,504 --> 00:05:04,903
Na základe teploty

102
00:05:04,905 --> 00:05:07,472
by som povedal medzi
bližšie k 4:00 než 7:48.

103
00:05:07,474 --> 00:05:08,640
Chcete, aby som tú kosačku
dal odtiaľto preč?

104
00:05:08,642 --> 00:05:10,442
Zatiaľ nie, ale ďakujem vám.

105
00:05:10,444 --> 00:05:11,443
Nejaká predstava, ako dlho tu budete?

106
00:05:11,445 --> 00:05:12,445
Nevieme.

107
00:05:14,448 --> 00:05:15,747
Hej, šéf?

108
00:05:17,351 --> 00:05:18,850
Čo si našiel, Tim?

109
00:05:18,852 --> 00:05:20,819
Budeme potrebovať vrecko na dôkazy.
Hej!

110
00:05:20,821 --> 00:05:22,421
Zničili ste náš bunker.

111
00:05:22,423 --> 00:05:23,755
Toto je golfové ihrisko, viete.

112
00:05:23,757 --> 00:05:25,457
Práve teraz je to miesto činu.

113
00:05:25,459 --> 00:05:26,591
Ale čo mám povedať mojim golfistom?

114
00:05:26,593 --> 00:05:27,592
Povedzte im, že dnes sa hrá

115
00:05:27,594 --> 00:05:28,760
iba na 17 jamiek.

116
00:05:35,636 --> 00:05:38,437
Agent Gibbs. Čo vás sem dole privádza?

117
00:05:38,439 --> 00:05:40,105
Volal si mi.

118
00:05:40,107 --> 00:05:42,674
Áno, aby som vám povedal,
že som ešte nebol pripravený.

119
00:05:43,944 --> 00:05:45,944
Čo máš?

120
00:05:48,515 --> 00:05:50,782
Poslal som jeho oblečenie

121
00:05:50,784 --> 00:05:52,517
Abby na testy, a teraz práve
zhromaždujem

122
00:05:52,519 --> 00:05:54,453
vzorky z jeho tela,

123
00:05:54,455 --> 00:05:56,488
pre prípad, že by išlo o cudzí vlas
alebo vlákno.

124
00:05:56,490 --> 00:05:59,491
To na jeho tvári je len materské znamienko,

125
00:05:59,493 --> 00:06:01,526
ale tu je niekoľko významných krvácaní,
tu na krku.

126
00:06:01,528 --> 00:06:02,794
Toto určite neurobila žiadna kosačka.

127
00:06:02,796 --> 00:06:04,629
Áno, súhlasím.

128
00:06:06,433 --> 00:06:09,067
A čo je toto? Toto...

129
00:06:09,069 --> 00:06:11,069
toto je zlomenina

130
00:06:11,071 --> 00:06:12,471
druhého kršného stavca.

131
00:06:12,473 --> 00:06:13,805
Zlomený krk.

132
00:06:13,807 --> 00:06:16,141
Žiadne nože ho nezabili.

133
00:06:16,143 --> 00:06:18,810
Ďalšie dôkazy, že bol
mŕtvy skôr, ako ho prešla kosačka.

134
00:06:18,812 --> 00:06:20,579
Po pitve budem vedieť viac.

135
00:06:20,581 --> 00:06:22,481
Potrebujem to dostať k Abby.

136
00:06:22,483 --> 00:06:24,750
Volal niekto "Abby"?

137
00:06:24,752 --> 00:06:26,651
- Hej, Abby.
- Hej, Abbs.

138
00:06:26,653 --> 00:06:28,420
Gibbs, Gibbs.

139
00:06:28,422 --> 00:06:29,588
Dobre, že si tam.

140
00:06:29,590 --> 00:06:31,523
Musím ti niečo ukázať.

141
00:06:31,525 --> 00:06:35,494
Dobre toto je pracovná košeľa
poddôstojníka Millera.

142
00:06:35,496 --> 00:06:37,162
Toto je predná strana

143
00:06:37,164 --> 00:06:39,564
jeho košele.

144
00:06:39,566 --> 00:06:41,833
A toto...

145
00:06:41,835 --> 00:06:43,935
je veľmi veľká...

146
00:06:43,937 --> 00:06:44,903
Krvavá škvrna.

147
00:06:44,905 --> 00:06:46,004
Áno.

148
00:06:46,006 --> 00:06:47,472
Ale nie je to jeho krv.

149
00:06:47,474 --> 00:06:48,473
Koho teda je?

150
00:06:48,475 --> 00:06:49,541
Možno druhej obete.

151
00:06:49,543 --> 00:06:51,476
Možno jeho vraha.

152
00:07:03,424 --> 00:07:04,923
Hej.

153
00:07:04,925 --> 00:07:07,058
Ďakujem ti.
Fotky motorky.

154
00:07:07,060 --> 00:07:08,460
To je Supermoto.

155
00:07:08,462 --> 00:07:09,928
To sú motockyle s pouličnými
pneumatikami.

156
00:07:09,930 --> 00:07:11,463
Je tvoja?

157
00:07:11,465 --> 00:07:13,198
Bude. Mám na ňu dobrú cenu.

158
00:07:14,768 --> 00:07:17,936
Hej.

159
00:07:17,938 --> 00:07:19,204
Myslím, že to môžem dokončiť neskôr.

160
00:07:21,909 --> 00:07:23,442
Hej, máte niečo?

161
00:07:23,444 --> 00:07:24,709
Millerove telefónne záznamy.

162
00:07:24,711 --> 00:07:26,445
Šesť jeho posledných hovorov

163
00:07:26,447 --> 00:07:28,480
boli od spoločnosti, ktorá sa volá
Southeast Sand a Turf.

164
00:07:28,482 --> 00:07:29,448
Čo o nej vieme?

165
00:07:29,450 --> 00:07:30,916
Dodávajú

166
00:07:30,918 --> 00:07:33,618
terénne výrobky na golfové ihriská.

167
00:07:33,620 --> 00:07:35,587
Mohlo ísť o pracovné telefónaty.
Bezpečnostný záznam

168
00:07:35,589 --> 00:07:37,122
z golfového ihriska a parkoviska.

169
00:07:37,124 --> 00:07:38,957
Takže, medzi 3:30 a 7:00 dnešné ráno,

170
00:07:38,959 --> 00:07:40,959
tam bolo zachytených deväť
vozidiel a chýba iba jedno.

171
00:07:40,961 --> 00:07:44,596
4:21 odišlo červené
Ford Aspire, rok výroby 1995.

172
00:07:44,598 --> 00:07:46,097
Nie je vidieť tvár vodiča.

173
00:07:46,099 --> 00:07:47,232
ale zistil som, komu patrí.

174
00:07:47,234 --> 00:07:49,134
Patrí 86-ročnej žene,

175
00:07:49,136 --> 00:07:50,936
ktorá jeho zmiznutie nahlásila včera.

176
00:07:50,938 --> 00:07:52,737
Vyhlás pátranie.
Pátranie už beží.

177
00:07:52,739 --> 00:07:55,073
Hovoril som s jeho nadriadeným.
Povedal,

178
00:07:55,075 --> 00:07:57,909
že Miller si urobil svoje, málo
priateľov, záznam čistý.

179
00:07:57,911 --> 00:08:00,245
Zhoduje sa to s tým, čo už sme vedeli.

180
00:08:00,247 --> 00:08:02,614
McGee, Torres, skontrolujte
Millerov byt.

181
00:08:02,616 --> 00:08:04,149
Reeves?
Ja nič!

182
00:08:04,151 --> 00:08:05,584
Čo robíš?

183
00:08:07,020 --> 00:08:08,153
Pozorujem svojich kolegov.

184
00:08:08,155 --> 00:08:09,654
Choď s Bishopovou.

185
00:08:09,656 --> 00:08:12,257
Spoločnosť na terénne úpravy.
Idem na to.

186
00:08:17,998 --> 00:08:19,931
Dobre, že ste tu.

187
00:08:19,933 --> 00:08:21,666
Kde by som mala byť?

188
00:08:22,769 --> 00:08:24,636
Zdravím.
Nazdar.

189
00:08:24,638 --> 00:08:27,606
Slávna Abby Sciutová.
Talianka.

190
00:08:27,608 --> 00:08:29,174
Konečne. Jack Sloanová.

191
00:08:29,176 --> 00:08:31,643
Viem.

192
00:08:31,645 --> 00:08:33,678
Chcem povedať, nazdar. Zdravím.

193
00:08:33,680 --> 00:08:36,181
Počula som, že ľudia sú tu vítaní.

194
00:08:36,183 --> 00:08:38,550
Zastavila som sa niekoľkokrát,
ale nikdy tu nikto nebol, takže...

195
00:08:38,552 --> 00:08:41,019
To je divné, pretože som tu vždy.

196
00:08:41,021 --> 00:08:42,621
Super vybavenie.

197
00:08:42,623 --> 00:08:45,023
Nechodíte zvyčajne v tomto čase

198
00:08:45,025 --> 00:08:46,691
okolo kávoamtu na kávu?

199
00:08:46,693 --> 00:08:48,293
Zvyčajne.
Chcem len povedať, nie žeby som

200
00:08:48,295 --> 00:08:49,828
vás sledovala alebo niečo také.

201
00:08:49,830 --> 00:08:51,530
Bol to len, naozaj dobrý odhad.

202
00:08:51,532 --> 00:08:53,565
Teraz idem do automatu.

203
00:08:53,567 --> 00:08:54,566
Chcete sa ku mne pripojiť?

204
00:08:54,568 --> 00:08:55,867
Nie, nie. Ja...

205
00:08:55,869 --> 00:08:58,570
Mám svoj kofeín prostredníctvom
iných prostriedkov.

206
00:08:58,572 --> 00:09:01,640
Áno, počula som o tom.
Ako sa to volá?

207
00:09:01,642 --> 00:09:02,707
Caf-POW!

208
00:09:02,709 --> 00:09:04,709
Kto vám to povedal?

209
00:09:04,711 --> 00:09:05,877
Prečo ma študujete?

210
00:09:05,879 --> 00:09:09,014
Prepáčte.

211
00:09:09,016 --> 00:09:10,882
Už to chápem, myslíte, že som
tu, aby som vás profilovala.

212
00:09:10,884 --> 00:09:13,985
Vy...vy neviete, čo si myslím.

213
00:09:13,987 --> 00:09:15,554
Ste vedma, ja nie.

214
00:09:15,556 --> 00:09:17,022
Neviem čítať myšlienky

215
00:09:17,024 --> 00:09:18,890
a vo svojom voľnom čas neprofilujem.

216
00:09:18,892 --> 00:09:20,559
To by bolo vyčerpávajúce.

217
00:09:20,561 --> 00:09:23,328
Nie tak vyčerpávajúce ako

218
00:09:23,330 --> 00:09:25,597
snažiť sa vám vyhnúť celý ten čas.

219
00:09:25,599 --> 00:09:27,899
Ospravedlňujem sa.

220
00:09:29,036 --> 00:09:32,671
A naozaj si šla len okolo.

221
00:09:33,941 --> 00:09:35,740
Nesledovali si ma, ani

222
00:09:35,742 --> 00:09:36,675
neprofilovali, že?

223
00:09:36,677 --> 00:09:39,744
Počkať, to je to čo robím?

224
00:09:39,746 --> 00:09:41,246
Profilujem, profilátora?

225
00:09:41,248 --> 00:09:43,582
Zachránená zvonením.

226
00:09:43,584 --> 00:09:44,616
Máme zhodu.

227
00:09:44,618 --> 00:09:45,717
V prípade kosačky.

228
00:09:45,719 --> 00:09:46,918
V poriadku, mám zhodu

229
00:09:46,920 --> 00:09:48,753
krvi nájdenej

230
00:09:48,755 --> 00:09:51,256
na tričku poddôstojníka Millera.

231
00:09:51,258 --> 00:09:52,624
Krv, ktorá nebola Millerova.

232
00:09:53,627 --> 00:09:55,894
Chodím okolo, pamätáš?

233
00:09:55,896 --> 00:09:58,096
Vyzerá to, že Miller použil hrable

234
00:09:58,098 --> 00:10:00,065
na obranu, neúspešne.

235
00:10:00,067 --> 00:10:01,600
Takže náš vrah má

236
00:10:01,602 --> 00:10:03,368
veľmi škaredú ranu.

237
00:10:03,370 --> 00:10:05,704
A bude potrebovať lekára.

238
00:10:13,647 --> 00:10:16,081
Obyčajné.
Páči sa mi tento chlap.

239
00:10:16,083 --> 00:10:18,283
Mal dve práce.

240
00:10:18,285 --> 00:10:20,619
Zaujímalo by ma, na čo míňal
tie peniaze.

241
00:10:20,621 --> 00:10:21,820
McGee?

242
00:10:28,695 --> 00:10:31,930
Na tom Millerovi bolo niečo zvláštne.

243
00:10:31,932 --> 00:10:33,765
Nebol v ničom zvláštny.

244
00:10:33,767 --> 00:10:35,667
Ide o ham shack. (domáce rádio).

245
00:10:35,669 --> 00:10:37,636
To je nejaký kód?

246
00:10:37,638 --> 00:10:39,137
Nie, nie. Je to domáce rádio.

247
00:10:39,139 --> 00:10:41,640
Sociálne média niekedy boli
naozaj sociálne média.

248
00:10:41,642 --> 00:10:44,909
Dalo sa s nim dorozumieť s
hocikým na celom svete.

249
00:10:44,911 --> 00:10:46,311
Stavím sa, že si niečo také mal aj ty?

250
00:10:46,313 --> 00:10:47,746
To si píš, že áno.

251
00:10:47,748 --> 00:10:49,748
Môj otec ma to naučil.

252
00:10:49,750 --> 00:10:52,317
Mal som priateľa menom Mark,
bol z Kodane.

253
00:10:52,319 --> 00:10:54,119
Vieš, akú mal prezývku?

254
00:10:54,121 --> 00:10:56,321
Dane Mark.

255
00:10:56,323 --> 00:10:59,791
Áno. Často sme spolu hovorili
celé hodiny.

256
00:10:59,793 --> 00:11:03,061
Keď som bol malý, môj otec ma
používal, aby bol v obraze.

257
00:11:05,132 --> 00:11:06,331
V poriadku.

258
00:11:09,202 --> 00:11:10,769
Čo to tu máme?

259
00:11:10,771 --> 00:11:11,936
Millerov zoznam.

260
00:11:11,938 --> 00:11:13,838
Zoznam všetkých jeho
pravidelných kontaktov.

261
00:11:13,840 --> 00:11:15,340
Niektorý z nich možno bude
niečo vedieť.

262
00:11:17,678 --> 00:11:19,711
Federálni agenti.

263
00:11:20,681 --> 00:11:21,680
Kto ste?

264
00:11:21,682 --> 00:11:22,781
Len venčím psy.

265
00:11:22,783 --> 00:11:24,149
Prosím, prosím, nestrieľajte.

266
00:11:24,151 --> 00:11:26,017
NCIS zvláštni agenti
Torres a McGee.

267
00:11:27,287 --> 00:11:29,854
Ospravedlňujem sa, sú len vystrašení.

268
00:11:29,856 --> 00:11:32,176
Namierili ste na nás zbrane. Mohli
by ste takto niekoho zabiť.

269
00:11:33,160 --> 00:11:34,959
Prepáčte nám.

270
00:11:34,961 --> 00:11:36,327
Benji?

271
00:11:36,329 --> 00:11:38,963
Ľahni. Benji. To by stačilo.

272
00:11:38,965 --> 00:11:40,031
Neviem, čo sa mu to stalo.

273
00:11:40,033 --> 00:11:41,833
Zvyčajne takýto nie je.

274
00:11:41,835 --> 00:11:42,867
Je mi to ľúto,

275
00:11:42,869 --> 00:11:44,736
odovzdám Spinkiho, a potom odídem.

276
00:11:44,738 --> 00:11:46,337
Počkať, zadržte. Ako sa voláte?

277
00:11:46,339 --> 00:11:48,840
Rhonda. Rhonda Collinsová.

278
00:11:48,842 --> 00:11:51,209
Rhonda. Rhonda Collinsová.
Ona je Rhonda Collinsová.

279
00:11:51,211 --> 00:11:54,179
Rhonda, myslíte, že by ste si mohli
Spinksa na pár dni nechať?

280
00:11:54,181 --> 00:11:56,948
Samozrejme. Je Jake v poriadku?

281
00:11:59,252 --> 00:12:00,385
Štyri telefónaty odtiaľto?

282
00:12:00,387 --> 00:12:01,886
Áno. Od tejto spoločnosti

283
00:12:01,888 --> 00:12:03,354
na poddôstojníkov telefón.

284
00:12:03,356 --> 00:12:04,889
Máme veľa objednávok.

285
00:12:04,891 --> 00:12:06,041
To meno mi nič nehovorí.

286
00:12:06,042 --> 00:12:07,192
Vaša spoločnosť predala štyri tucty vakov

287
00:12:07,194 --> 00:12:08,893
do Medal of Honor.

288
00:12:08,895 --> 00:12:10,895
Na golfové ihrisko, včera.

289
00:12:10,897 --> 00:12:12,397
Miller bol záhradník, ktorý
to podpísal.

290
00:12:12,399 --> 00:12:14,499
Dobre, takže to je všetko.

291
00:12:17,871 --> 00:12:19,187
Čo je to?

292
00:12:19,188 --> 00:12:20,504
To vysvetľuje tie hovory, však?

293
00:12:20,507 --> 00:12:22,741
To bola odpoveď alebo otázka?

294
00:12:22,743 --> 00:12:24,342
Neviem o čo vám ide.

295
00:12:24,344 --> 00:12:26,010
Prečo sa neopýtate jeho?

296
00:12:26,012 --> 00:12:28,079
Je mŕtvy.

297
00:12:35,856 --> 00:12:37,222
Bishopová.

298
00:12:37,224 --> 00:12:38,857
Ťažký deň?

299
00:12:38,859 --> 00:12:40,391
Ako každý iný.

300
00:12:40,393 --> 00:12:42,794
Vlastníte túto spoločnosť?

301
00:12:42,796 --> 00:12:44,429
Mám ju od svojho nezdarného
exmanžela po rozvode.

302
00:12:44,431 --> 00:12:45,930
On má chatu v Colorade.

303
00:12:45,932 --> 00:12:47,198
Zdá sa vám to fér?

304
00:12:47,200 --> 00:12:49,100
Počujte, je mi ľúto

305
00:12:49,102 --> 00:12:50,769
vášho poddôstojníka.

306
00:12:50,771 --> 00:12:52,270
Rada by som pomohla.

307
00:12:52,272 --> 00:12:54,038
Prepáčte.

308
00:12:54,040 --> 00:12:55,874
Ďakujem.

309
00:12:55,876 --> 00:12:57,876
Máme info o aute podozrivého.

310
00:12:57,878 --> 00:12:59,377
Gibbs sa tam s nami stretne.

311
00:12:59,379 --> 00:13:00,545
Skvelé.

312
00:13:04,785 --> 00:13:07,051
V poriadku. Anténa
je pripevnená na streche.

313
00:13:07,053 --> 00:13:08,253
Pripojil si prijímač?

314
00:13:08,255 --> 00:13:10,054
Tvoj hlúpy stroj
je pripravený na akciu.

315
00:13:11,391 --> 00:13:13,057
Nuž, rob si srandu
koľko chceš, Torres,

316
00:13:13,059 --> 00:13:15,260
ale poviem ti,
amatérske rádio je v čase

317
00:13:15,262 --> 00:13:16,895
krízy záchrana života.

318
00:13:16,897 --> 00:13:19,964
Vedel si, že po 9. septembri
a hurikáne Katrina,

319
00:13:19,966 --> 00:13:21,132
bolo amatérske rádio jediným spôsobom

320
00:13:21,134 --> 00:13:22,967
ako spolu záchranné
zložky vedeli komunikovať?

321
00:13:22,969 --> 00:13:26,437
Teda. Prestávam sa cítiť sprostý.

322
00:13:26,439 --> 00:13:30,975
Tu je A45J04
volám CQ, CQ, CQ.

323
00:13:30,977 --> 00:13:35,280
Tu je Alfa 45 Júlia 04
volám CQ, CQ, CQ.

324
00:13:35,282 --> 00:13:37,148
A sme späť v totálnej hlúposti.

325
00:13:37,150 --> 00:13:38,817
Ozaj si myslíš,

326
00:13:38,819 --> 00:13:40,852
že z toho niečo dostaneme?

327
00:13:40,854 --> 00:13:42,337
Miller strávil s týmto rádiom
každú noc hodiny

328
00:13:42,338 --> 00:13:43,821
a zaznamenal každé
spojenie v denníku,

329
00:13:43,824 --> 00:13:47,325
takže dúfam, že niekto v tejto
krajine rádia tam vonku niečo vie.

330
00:13:47,327 --> 00:13:49,494
Rozumiem, A45J04.

331
00:13:49,496 --> 00:13:50,995
Počujem ťa 5 a 9.

332
00:13:50,997 --> 00:13:52,997
Ako bolo v práci, Jaybird?

333
00:13:52,999 --> 00:13:54,599
"Jaybird"?

334
00:13:54,601 --> 00:13:56,868
Nuž, každý rádioamatér
má volacie meno.

335
00:13:56,870 --> 00:13:58,069
Aké je to tvoje?

336
00:14:00,307 --> 00:14:01,840
Počujem hlasno a čisto.

337
00:14:01,842 --> 00:14:03,975
Aké sú tvoje volacie znaky?
Prepínam.

338
00:14:03,977 --> 00:14:04,977
Slim Tim.

339
00:14:06,046 --> 00:14:07,078
Tiny Tim.

340
00:14:08,148 --> 00:14:09,280
Som blízko?

341
00:14:11,017 --> 00:14:12,884
Môžeš sa identifikovať? Prepínam.

342
00:14:12,886 --> 00:14:15,520
Ak to musíš vedieť,
bol som Timinátor.

343
00:14:17,057 --> 00:14:20,291
Tu je Ricochet.

344
00:14:20,293 --> 00:14:22,126
Kto je to?

345
00:14:22,128 --> 00:14:24,896
Pozrime sa. Ricochet...

346
00:14:24,898 --> 00:14:26,531
Miller s ním hovoril minulú noc
vyše hodiny.

347
00:14:26,533 --> 00:14:29,500
Je to jeho posledné vysielanie.

348
00:14:29,502 --> 00:14:32,871
Ricochet, tu je
špeciálny agent NCIS Tim McGee.

349
00:14:32,873 --> 00:14:36,140
Môžeš mi dať svoje
občianske meno a bydlisko?

350
00:14:36,142 --> 00:14:37,909
Jaybird je mŕtvy, všakže?

351
00:14:38,378 --> 00:14:40,879
Prečo si to povedal?

352
00:14:40,881 --> 00:14:42,547
Keď sme spolu hovorili naposledy,
povedal, že je zapletený

353
00:14:42,549 --> 00:14:44,382
do niečoho nebezpečného.

354
00:14:44,384 --> 00:14:46,951
Povedal do čoho?

355
00:14:48,255 --> 00:14:51,890
Ricochet?

356
00:14:51,892 --> 00:14:53,324
Nuž, máme nejakú stopu.

357
00:15:00,066 --> 00:15:01,232
Bishopová?

358
00:15:01,234 --> 00:15:03,034
Ja... neviem.

359
00:15:03,036 --> 00:15:05,336
Hlásenie označilo túto lokáciu.

360
00:15:05,338 --> 00:15:08,039
Nie je tu žiadny červený Ford 1995.

361
00:15:08,041 --> 00:15:09,674
Kde je dôstojník,
ktorý auto oznámil?

362
00:15:09,676 --> 00:15:11,316
Zástupca Allen Smedley.
Práve mu volám.

363
00:15:19,119 --> 00:15:20,351
Zvláštny agent Bishop.

364
00:15:20,353 --> 00:15:21,419
Áno.

365
00:15:21,421 --> 00:15:23,221
To som ja
a som aj tá,

366
00:15:23,223 --> 00:15:24,088
čo vás volá na mobil.

367
00:15:24,090 --> 00:15:25,256
Prepáčte. Ja...

368
00:15:25,258 --> 00:15:27,091
práve riešim kód 803.

369
00:15:27,093 --> 00:15:28,960
Kde je auto podozrivého?

370
00:15:28,962 --> 00:15:30,428
Je tam... do pekla.

371
00:15:30,430 --> 00:15:32,196
Sledoval som ho.

372
00:15:32,198 --> 00:15:34,565
Pred 20 minútami bolo
zaparkované práve tam.

373
00:15:34,567 --> 00:15:36,434
Ale vy ste odišli?

374
00:15:36,436 --> 00:15:38,102
Zlatko, musím sledovať
celé mesto

375
00:15:38,104 --> 00:15:39,103
a nemôžem byť
na dvoch miestach naraz.

376
00:15:39,105 --> 00:15:40,238
Je mi ľúto.

377
00:15:40,240 --> 00:15:42,106
Čo je 803?

378
00:15:42,108 --> 00:15:43,441
Ukradnutý nákupný košík.

379
00:15:43,443 --> 00:15:45,109
Máte na to kód?

380
00:15:45,111 --> 00:15:46,945
Nuž, tu sa to deje často.

381
00:15:46,947 --> 00:15:48,546
Prepáčte.

382
00:15:50,450 --> 00:15:52,083
V poriadku.

383
00:15:52,085 --> 00:15:54,452
Od miesta činu sme 46 míľ.

384
00:15:54,454 --> 00:15:56,287
Náš podozrivý bol celé ráno
prikrčený k zemi

385
00:15:56,289 --> 00:15:59,257
a teraz cestoval hodinu
do tohto poloprázdneho obchodíku?

386
00:15:59,259 --> 00:16:00,491
Prečo?

387
00:16:02,562 --> 00:16:04,095
Gibbs?

388
00:16:15,175 --> 00:16:18,443
Čo to robíme?

389
00:16:18,445 --> 00:16:19,978
Abby povedala, že náš podozrivý

390
00:16:19,980 --> 00:16:21,245
bude potrebovať doktora.

391
00:16:21,247 --> 00:16:22,981
Áno, ale... veterinára?

392
00:16:22,983 --> 00:16:24,115
Všetci sme zvieratá, Reeves.

393
00:16:24,117 --> 00:16:25,483
Aplikujte balzam dvakrát denne

394
00:16:25,485 --> 00:16:27,151
a malo by sa to vyliečiť rýchlo.

395
00:16:27,153 --> 00:16:30,021
Zatiaľ bude musieť Wiggles
nosiť golier.

396
00:16:32,192 --> 00:16:33,424
Ďakujem, doktor.

397
00:16:33,426 --> 00:16:34,759
Sassafras?

398
00:16:34,761 --> 00:16:37,128
Dr. Cho?

399
00:16:37,130 --> 00:16:39,097
Musíte si dohodnúť stretnutie.

400
00:16:44,204 --> 00:16:46,037
Je tu miesto,
kde by sme sa vedeli porozprávať?

401
00:16:47,540 --> 00:16:49,173
Človek? Myslíte to vážne?

402
00:16:49,175 --> 00:16:50,308
Áno. Ľudia, ja som veterinár.

403
00:16:50,310 --> 00:16:51,676
To nie je odpoveď.

404
00:16:51,678 --> 00:16:53,344
Nie. Rozhodne nie.
Nielen, že je to zakázané,

405
00:16:53,346 --> 00:16:55,013
ale ani nemám
príslušné vybavenie.

406
00:16:55,015 --> 00:16:56,514
Nebude vám vadiť,
ak sa tu porozhliadneme?

407
00:16:56,516 --> 00:16:58,349
Bude.
Čaká na mňa pacient.

408
00:16:58,351 --> 00:17:00,284
Prosím, musím vás požiadať,
aby ste odišli.

409
00:17:00,286 --> 00:17:03,121
No poďme.
Čo vlastne hľadáte?

410
00:17:03,123 --> 00:17:05,023
Budeme to vedieť,
až to uvidíme.

411
00:17:05,025 --> 00:17:06,024
Nepotrebujete povolenie
na prehliadku alebo také niečo?

412
00:17:06,026 --> 00:17:07,191
Na odpadky?

413
00:17:07,193 --> 00:17:08,459
Dávajte pozor.

414
00:17:08,461 --> 00:17:09,460
Sú tam ostré predmety.

415
00:17:09,462 --> 00:17:10,462
Áno.

416
00:17:11,798 --> 00:17:14,032
Všimla som si.

417
00:17:14,034 --> 00:17:16,334
Dva rozbité špicaté hroty?

418
00:17:16,336 --> 00:17:19,070
To je kopa hovadín.

419
00:17:19,072 --> 00:17:20,071
Čo?

420
00:17:20,073 --> 00:17:21,205
Prestante tárať, doktor.

421
00:17:23,076 --> 00:17:24,475
Prosím. Nemôžem nič povedať.

422
00:17:24,477 --> 00:17:26,077
On ma zabije.

423
00:17:38,825 --> 00:17:40,091
Čo je to?

424
00:17:40,093 --> 00:17:42,760
Oznámenie.

425
00:17:42,762 --> 00:17:45,396
Neautorizovaná prax na ľuďoch.

426
00:17:45,398 --> 00:17:48,433
Už ste sa s tým stretli.

427
00:17:48,435 --> 00:17:51,602
Prosím. Zoberú mi
licenciu natrvalo.

428
00:17:51,604 --> 00:17:53,104
Prídete o viac ako len to.

429
00:17:54,541 --> 00:17:57,141
Jedenkrát... jedenkrát...
som pomohol chapíkovi

430
00:17:57,143 --> 00:17:58,676
s guľkou v nohe.

431
00:17:58,678 --> 00:18:00,244
Povedal, že nemôže ísť
do nemocnice.

432
00:18:00,246 --> 00:18:03,681
Nekládol som otázky
a on platil dobre.

433
00:18:03,683 --> 00:18:05,183
Rozchýrilo sa to.

434
00:18:05,185 --> 00:18:07,452
Vedel som, že nie sú
všetci matka Tereza,

435
00:18:07,454 --> 00:18:09,153
ale penieze boli dobré.

436
00:18:09,155 --> 00:18:10,521
Keď ma chytili,
pozastavili mi licenciu,

437
00:18:10,523 --> 00:18:11,856
takže potom som
to už nikdy nespravil.

438
00:18:11,858 --> 00:18:13,424
Až dodnes.

439
00:18:13,426 --> 00:18:14,692
Nemal som na výber.

440
00:18:14,694 --> 00:18:16,360
Vošiel krvácajúci chlap.

441
00:18:16,362 --> 00:18:17,528
Aký chlap?

442
00:18:17,530 --> 00:18:19,363
Nejaký.

443
00:18:19,365 --> 00:18:21,132
Nikdy predtým som ho nevidel. Ja...

444
00:18:21,134 --> 00:18:23,768
Povedal som mu,
že ľudí neošetrujem.

445
00:18:23,770 --> 00:18:25,803
Ale potom sa mi vyhrážal,
že ma zabije. Čo som mal robiť?

446
00:18:25,805 --> 00:18:27,271
Zavolať políciu.

447
00:18:27,273 --> 00:18:28,773
Spravil som chybu,
je mi to jasné.

448
00:18:28,775 --> 00:18:30,775
Ale ten človek by vykrvácal.

449
00:18:30,777 --> 00:18:33,244
- Zachránil som mu život.
- On vzal život niekomu druhému.

450
00:18:33,246 --> 00:18:35,179
Zachránili ste život vraha.

451
00:18:36,716 --> 00:18:38,649
To som nevedel.

452
00:18:38,651 --> 00:18:40,818
Chcem spolupracovať.

453
00:18:40,820 --> 00:18:42,386
Ale nemám
bezpečnostné kamery

454
00:18:42,388 --> 00:18:44,288
a ani jeho meno
či číslo poistky.

455
00:18:44,290 --> 00:18:45,723
Mal rukavice?
Vlastne áno.

456
00:18:45,725 --> 00:18:46,725
Ako ste to vedeli?

457
00:18:48,661 --> 00:18:51,729
Aby nezanechal odtlačky.

458
00:18:51,731 --> 00:18:54,632
Pôjdete si posedieť
s našim portrétistom.

459
00:18:56,703 --> 00:18:58,503
Ostaňte pri kastrovaní mačiek.

460
00:18:58,505 --> 00:19:00,505
Je to bezpečnejšie.

461
00:19:03,576 --> 00:19:04,742
Takže?

462
00:19:04,744 --> 00:19:07,245
Takže? Čo si myslíš?

463
00:19:07,240 --> 00:19:09,680
No, musím povedať,
že máš výsledky.

464
00:19:09,680 --> 00:19:11,510
Čo to malo znamenať?

465
00:19:11,510 --> 00:19:13,310
Že si ozaj dobrý v tom, čo robíš.

466
00:19:13,310 --> 00:19:16,280
Analyzuješ jeho alebo mňa?

467
00:19:16,280 --> 00:19:18,040
Ver mi, nechceš, aby
som analyzovala teba.

468
00:19:19,190 --> 00:19:20,490
Takže, toto nie je
prvé rodeo nášho vraha,

469
00:19:20,490 --> 00:19:22,220
ale to už vieš.

470
00:19:22,220 --> 00:19:23,760
Áno, viem, no rád
by som to počul nahlas.

471
00:19:23,760 --> 00:19:26,160
Nuž, ukradol auto,
aby nemohol byť vystopovaný,

472
00:19:26,160 --> 00:19:27,690
čo ho robí múdrym.

473
00:19:27,700 --> 00:19:29,260
Vedel o podvodníckom veterinárovi,

474
00:19:29,260 --> 00:19:30,760
čo znamená, že sa vyzná.

475
00:19:30,770 --> 00:19:33,230
A odstránil po sebe stopy,
takže je mazaný.

476
00:19:33,230 --> 00:19:35,300
Toto nie je jednoduchý
mlátič, čo sa dostal do bitky.

477
00:19:35,300 --> 00:19:36,770
Toto bolo premyslené predom.

478
00:19:36,770 --> 00:19:37,770
Prečo zabil Millera?
To je chýbajúca

479
00:19:37,770 --> 00:19:39,770
časť skladačky.

480
00:19:39,770 --> 00:19:41,870
Motív. Vy ho nájdete.

481
00:19:41,880 --> 00:19:43,880
My ho nájdeme.

482
00:19:43,880 --> 00:19:45,880
S tvojou pomocou.

483
00:19:45,880 --> 00:19:47,880
Jack.

484
00:19:57,890 --> 00:19:59,460
Ale, ale, ale.
Hej.

485
00:19:59,460 --> 00:20:02,300
Si skvelý človek
a ja ťa za to mám rád.

486
00:20:02,300 --> 00:20:03,630
Okej, čo to tu robíme?

487
00:20:03,630 --> 00:20:04,900
Čo si spravil pre tie deti?

488
00:20:04,900 --> 00:20:06,900
Úžasné.

489
00:20:06,900 --> 00:20:08,470
Ten príspevok. Áno, áno.

490
00:20:08,470 --> 00:20:09,700
Každý kúsok pomôže.

491
00:20:09,700 --> 00:20:11,700
Ale poď. Štedrý a pokorný?

492
00:20:11,710 --> 00:20:13,310
Dobre.

493
00:20:13,310 --> 00:20:15,210
Šetri sa, Jimmy.
Fajn. Iba mi sľúb,

494
00:20:15,210 --> 00:20:16,640
že v sobotu prídeš

495
00:20:16,640 --> 00:20:17,880
na otvorenie nového ihriska.

496
00:20:17,880 --> 00:20:19,280
Pustíš ma,
ak poviem áno?

497
00:20:19,280 --> 00:20:20,210
Áno. Dobre, áno.

498
00:20:20,220 --> 00:20:21,280
Áno. Áno.

499
00:20:23,520 --> 00:20:24,750
čo to do pekla bolo?

500
00:20:24,750 --> 00:20:26,250
Takto vyzerá štedrosť.

501
00:20:26,250 --> 00:20:27,820
Koľko si daroval?

502
00:20:27,820 --> 00:20:29,390
50 dolárov.
Potreboval si sa vyťahovať, všakže?

503
00:20:29,390 --> 00:20:30,920
- Au. Tiež chceš objať?
- Objímajte sa cez svoje voľno.

504
00:20:30,930 --> 00:20:33,660
Nie, Gibbs.
Nie.. to čo sa...

505
00:20:33,660 --> 00:20:35,600
Niečo nové o našom vrahovi?
Veterinár povedal,

506
00:20:35,600 --> 00:20:38,830
že hľadáme silnejšieho nabúchaného Latino
s bradou ako Bluto.

507
00:20:38,830 --> 00:20:41,670
Áno, Bishopová a Dr. Cho
sú teraz u kresliča.

508
00:20:41,670 --> 00:20:42,900
Portrét by sme
mali mať o chvíľu.

509
00:20:42,900 --> 00:20:43,940
Kde je McGee?

510
00:20:43,940 --> 00:20:46,270
On sa...

511
00:20:46,270 --> 00:20:47,840
hrá so svojou novou hračkou.

512
00:20:47,840 --> 00:20:51,280
Tu je Alpha 45 Julia 04

513
00:20:51,280 --> 00:20:53,450
volám CQ, CQ, CQ,

514
00:20:53,450 --> 00:20:54,850
hľadám Ricocheta.

515
00:20:54,850 --> 00:20:56,780
Opakujem, hľadám Ricocheta.

516
00:20:56,780 --> 00:20:59,420
Rozumiem, A45J04.

517
00:20:59,420 --> 00:21:02,020
Je to Timinátor? Prepínam.

518
00:21:02,020 --> 00:21:03,290
Áno. Kto je to?

519
00:21:03,290 --> 00:21:07,030
Tu je Cody B z Kid Club 17.

520
00:21:07,030 --> 00:21:09,860
Prosím opustite túto frekvenciu.
Ďakujem.

521
00:21:11,030 --> 00:21:12,700
Och, nejde to príliš dobre?

522
00:21:12,700 --> 00:21:14,530
Zvláštna agentka Sloaneová,
ďakujem, že ste prišli.

523
00:21:14,540 --> 00:21:15,870
Rada pomôžem.
Zdá sa, že to potrebujete.

524
00:21:15,870 --> 00:21:18,470
Hej, dýchajte.

525
00:21:18,470 --> 00:21:20,310
Áno, dobre.

526
00:21:20,310 --> 00:21:22,410
Potreboval som to. Som frustrovaný.

527
00:21:22,410 --> 00:21:23,810
Narážam do tehlovej steny,
keď chcem nájsť

528
00:21:23,810 --> 00:21:25,380
rádiového priateľa našej obete.

529
00:21:25,380 --> 00:21:27,550
Má meno "Ricochet".
Myslím, že niečo vie.

530
00:21:27,550 --> 00:21:29,550
A ak ho nenájdete,
aký je plán "B"?

531
00:21:29,550 --> 00:21:31,050
Je to technika nazývaná
"smerové vyhľadávanie".

532
00:21:31,050 --> 00:21:33,950
Použijete rádiové vlny
na zistenie pozície.

533
00:21:33,960 --> 00:21:35,450
Je spôsob,
ako blokovať signál,

534
00:21:35,460 --> 00:21:37,060
ale dúfam, že Ricochet
o tom nepočul.

535
00:21:37,060 --> 00:21:39,890
Predpokladajme, že vie. Nuž,
potom máme plán "C",

536
00:21:39,890 --> 00:21:42,300
čo je prekopať sa zoznamom

537
00:21:42,300 --> 00:21:43,800
všetkých licencií
amatérskeho rádia

538
00:21:43,800 --> 00:21:46,470
v okruhu 80 míľ
oblasti D.C.

539
00:21:46,470 --> 00:21:48,730
632 mien, jedno po druhom.

540
00:21:48,740 --> 00:21:50,070
Prečo 80 míľ?

541
00:21:50,070 --> 00:21:51,910
Nuž, to je dosah
antény našej obete.

542
00:21:52,740 --> 00:21:54,340
Viem, že je trochu divné

543
00:21:54,340 --> 00:21:55,570
všetko toto vybavenie,
aby ste sa porozprávali

544
00:21:55,580 --> 00:21:56,810
s ľuďmi, viete,

545
00:21:56,810 --> 00:21:58,410
s ktorými môžete
hovoriť aj v bežnom živote.

546
00:21:58,410 --> 00:22:00,850
Nie, viem o tom niečo.

547
00:22:00,850 --> 00:22:02,920
Rádioví amatéri su zvláštny druh.

548
00:22:02,920 --> 00:22:06,320
Pre niektorých je to
ich jediné spojenie so spoločnosťou.

549
00:22:06,320 --> 00:22:08,390
Áno, aj trochu pre to
som požiadal, aby ste sem dolu prišli.

550
00:22:08,390 --> 00:22:10,420
Nahral som svoje
včerajšie spojenie s Ricochetom.

551
00:22:10,430 --> 00:22:11,760
Myslíte, že vám
to môžem prehrať?

552
00:22:11,760 --> 00:22:13,590
Áno, iste.
Skvelé.

553
00:22:15,330 --> 00:22:17,430
Tu je Ricochet. Kto je to?

554
00:22:17,430 --> 00:22:19,430
Ricochet, tu je NCIS.

555
00:22:19,430 --> 00:22:20,930
Zvláštny agent Tim McGee.

556
00:22:20,940 --> 00:22:23,700
Môžete mi dať svoje
občianske meno a adresu?

557
00:22:23,710 --> 00:22:25,370
Aké sú vaše volacie znaky?
Prepínam.

558
00:22:25,370 --> 00:22:27,410
Jaybird je mŕtvy, všakže?

559
00:22:27,410 --> 00:22:28,610
Prečo ste to povedali?

560
00:22:28,610 --> 00:22:29,880
Keď sme spolu hovorili naposledy,

561
00:22:29,880 --> 00:22:31,780
povedal, že je zapletený
do niečoho nebezpečného.

562
00:22:31,780 --> 00:22:34,380
To je všetko.
Viem, že to nie je veľa, ale...

563
00:22:34,380 --> 00:22:37,480
Nie, nie, počkajte.
Vydržte, prosím. Mám to.

564
00:22:38,590 --> 00:22:41,850
Má 45, je bucľatý,

565
00:22:41,860 --> 00:22:43,120
a býva so svojou matkou.

566
00:22:43,120 --> 00:22:44,120
To všetko viete povedať?

567
00:22:44,130 --> 00:22:46,530
Nie, žartujem. Nemôžem.

568
00:22:46,530 --> 00:22:47,860
Kiež by profilovanie
bolo také ľahké.

569
00:22:47,860 --> 00:22:49,060
Hej, je spôsob, ako
získať informácie.

570
00:22:49,060 --> 00:22:50,800
Byt poddôstojníka
Millera?

571
00:22:50,800 --> 00:22:52,370
Stále je to naše miesto činu.

572
00:22:52,370 --> 00:22:53,630
Prečo, čo hľadáte?

573
00:22:53,630 --> 00:22:55,430
Ešte neviem.

574
00:22:58,010 --> 00:22:58,800
Stlačte sedmičku.

575
00:22:58,810 --> 00:23:00,810
Už som ju stlačil.

576
00:23:00,810 --> 00:23:02,410
A tu ju stláčam znova.

577
00:23:02,410 --> 00:23:04,040
Stlačte jednotku na opakovanie možností.

578
00:23:04,050 --> 00:23:05,710
Nie. Zástupcu.

579
00:23:05,710 --> 00:23:07,380
Je mi ľúto, nerozumela som.

580
00:23:07,380 --> 00:23:09,150
Obchodného zástupcu!

581
00:23:09,150 --> 00:23:10,520
Je mi ľúto, nerozumela...

582
00:23:14,060 --> 00:23:15,650
Môžem ti pomôcť?

583
00:23:15,660 --> 00:23:19,090
Áno, v bagetérii
mi zamietlo kreditnú kartu pre 1.75$.

584
00:23:19,090 --> 00:23:20,390
Prečo?
Neviem.

585
00:23:20,400 --> 00:23:21,390
Zdá sa, že sa neviem spojiť

586
00:23:21,400 --> 00:23:22,560
so svojou bankou.

587
00:23:22,560 --> 00:23:24,000
A nenosíš ani
2 doláre v drobných?

588
00:23:24,000 --> 00:23:26,500
Sústreďme sa tu na problém...

589
00:23:26,500 --> 00:23:28,470
Nemám bagetu.

590
00:23:28,470 --> 00:23:30,670
Takže, tu je niečo.

591
00:23:30,670 --> 00:23:33,010
Práve som zistil, že
zvláštna agentka Sloaneová

592
00:23:33,010 --> 00:23:34,440
bola v armáde.

593
00:23:34,440 --> 00:23:36,440
Ozaj?
Preveroval si ju?

594
00:23:36,440 --> 00:23:37,440
Nie.

595
00:23:38,550 --> 00:23:40,110
Áno.

596
00:23:40,110 --> 00:23:41,180
Nie iba v armáde.

597
00:23:41,180 --> 00:23:42,450
PsyOps.

598
00:23:42,450 --> 00:23:44,120
Psychologické operácie.

599
00:23:44,123 --> 00:23:46,490
Spravujú psychologickú vojnu.

600
00:23:46,492 --> 00:23:48,526
My... my vieme, čo to je, Clay.

601
00:23:48,528 --> 00:23:49,527
Nemyslíš si, že je to divné?

602
00:23:49,529 --> 00:23:50,528
To, že ju tajne

603
00:23:50,530 --> 00:23:51,529
vyšetruješ?

604
00:23:51,531 --> 00:23:53,130
Áno, to je.

605
00:23:53,132 --> 00:23:54,598
Mám otázky.

606
00:23:54,600 --> 00:23:56,534
Ty máš otázky, Nick? Ja mám.

607
00:23:56,536 --> 00:23:58,803
Zaujímalo by ma, pre koho sa hrabe
v Army-Navy hre.

608
00:24:06,979 --> 00:24:09,580
Hovor so mnou.

609
00:24:09,582 --> 00:24:11,148
S určitosťou môžem povedať,

610
00:24:11,150 --> 00:24:14,218
že poddôstojník Miller
zomrel na zlomenie krku.

611
00:24:14,220 --> 00:24:15,886
Máš niečo nové?

612
00:24:15,888 --> 00:24:18,889
Mám. Keď som skúmal Millerove pľúca,

613
00:24:18,891 --> 00:24:20,624
vykazovali pľúcny edém,

614
00:24:20,626 --> 00:24:23,127
známka, že bol zbavený kyslíka

615
00:24:23,129 --> 00:24:24,595
predtým, než zomrel.

616
00:24:24,597 --> 00:24:26,247
Uškrtený. Presne.

617
00:24:26,248 --> 00:24:27,898
Viem si predstaviť, že je ľahšie
zlomiť niekomu krk,

618
00:24:27,900 --> 00:24:29,567
keď je najprv v bezvedomí.

619
00:24:29,569 --> 00:24:31,535
To je.

620
00:24:33,473 --> 00:24:36,540
Gibbs, pred tým, ako odídeš,

621
00:24:36,542 --> 00:24:38,676
povedal som Abby, že jej zavolám,
keď sem prídeš.

622
00:24:40,012 --> 00:24:41,745
Hej, Abby.

623
00:24:41,747 --> 00:24:43,747
Jimmy.

624
00:24:43,749 --> 00:24:45,015
Je pri tebe Gibbs?
Áno.

625
00:24:45,017 --> 00:24:46,617
Abbs, som tu.

626
00:24:46,619 --> 00:24:48,919
Dobre. Okej, našla som niečo divné

627
00:24:48,921 --> 00:24:51,522
s poddôstojníkom Millerom ... kokaín.

628
00:24:51,524 --> 00:24:52,823
To nie je až také divné.

629
00:24:52,825 --> 00:24:54,592
Divné je, kde som ho našla.

630
00:24:54,594 --> 00:24:56,827
Bol na jeho šatách, v jeho vlasoch.

631
00:24:56,829 --> 00:24:58,262
A bol dokonca v jeho topánkach.

632
00:24:58,264 --> 00:24:59,630
V jeho krvi?
Nie.

633
00:24:59,632 --> 00:25:01,866
Jeho krv bola úplne čistá.

634
00:25:01,868 --> 00:25:06,103
Je to akoby sa váľal v obrovskej kope.

635
00:25:06,105 --> 00:25:08,672
Nikdy predtým som nemal kokaín,

636
00:25:08,674 --> 00:25:11,575
ale myslím, že to robil zle.

637
00:25:21,721 --> 00:25:23,521
Nie.

638
00:25:23,523 --> 00:25:27,224
Nie, nie, nie, nie, nie, nie.

639
00:25:29,061 --> 00:25:30,294
Moja kreditka je prečerpaná.

640
00:25:30,296 --> 00:25:32,129
Motorka?

641
00:25:32,131 --> 00:25:33,531
Nie, ešte som ju ani nekúpil.

642
00:25:33,533 --> 00:25:35,232
Posuň to dole.

643
00:25:37,570 --> 00:25:39,003
No, tu je tvoj problém.

644
00:25:39,005 --> 00:25:43,207
$5,000 dolárov poplatok za...
Inclusion Town?

645
00:25:43,209 --> 00:25:45,042
To je Jimmyho charita,
ale to nie je správne,

646
00:25:45,044 --> 00:25:46,577
pretože som dal len 50.

647
00:25:46,579 --> 00:25:47,845
Pamätáš si desatinnú čiarku?

648
00:25:47,847 --> 00:25:49,547
Čo?

649
00:25:49,549 --> 00:25:51,882
Napísal si 50-bodka-nula-nula,

650
00:25:51,884 --> 00:25:55,152
alebo päť-nula-nula-nula?

651
00:25:57,223 --> 00:25:59,023
Môj Bože.

652
00:25:59,025 --> 00:26:00,558
Chceš mi povedať, že som daroval

653
00:26:00,560 --> 00:26:02,560
päť tisíc Jimmyho charite?

654
00:26:02,562 --> 00:26:05,062
Ha, čo za chlapa, Torres.
Novinky.

655
00:26:05,064 --> 00:26:08,666
No, Miller a kokaín sa nespájajú.

656
00:26:08,668 --> 00:26:10,601
Na všetkých účtoch, bol Boy Scout.

657
00:26:10,603 --> 00:26:11,869
A overila som to v jeho banke.

658
00:26:11,871 --> 00:26:14,071
Mal menej než $2,000 dolárov v úsporách.

659
00:26:14,073 --> 00:26:16,574
A prečo by pracoval v dvoch prácach,
ak by bol drogový díler? To je dobré krytie.

660
00:26:16,576 --> 00:26:18,909
Kriminálnik predáva koks v rádiu?

661
00:26:18,911 --> 00:26:20,878
Príliš riskantné.
Frekvencie sú otvorené linky.

662
00:26:20,880 --> 00:26:21,912
Hocikto ich mohol počúvať.

663
00:26:21,914 --> 00:26:23,080
Vrátil som sa do jeho bytu.

664
00:26:23,082 --> 00:26:25,616
Žiadne drogy, žiadna výzbroj,

665
00:26:25,618 --> 00:26:28,719
ale našiel som agentku Sloaneovú
špehovať tam.

666
00:26:28,721 --> 00:26:31,088
Balila dôkazy.

667
00:26:31,090 --> 00:26:33,223
Skica nášho podozrivého od
veterinára? Hotovo.

668
00:26:33,225 --> 00:26:35,359
Torres ju má.

669
00:26:36,929 --> 00:26:39,897
Áno, priamo tu.

670
00:26:39,899 --> 00:26:41,732
Žiadna totožnosť muža, ale Abby
pracuje na

671
00:26:41,734 --> 00:26:44,201
rozpoznávaní tváre.

672
00:26:44,203 --> 00:26:47,271
Kto to je, Ricochet?

673
00:26:47,273 --> 00:26:49,607
To ešte neviem, McGee ho stále hľadá.

674
00:26:49,609 --> 00:26:50,908
Okej, som hotový s hľadaním.

675
00:26:50,910 --> 00:26:53,611
vyskúšal som každý trik, ktorý poznám

676
00:26:53,613 --> 00:26:55,279
a blokuje ma na každom kroku.

677
00:26:55,281 --> 00:26:58,282
Vyhral si, Ricochet.

678
00:26:58,284 --> 00:27:00,618
Koľko ľudí ti podpísalo tvoju
ročenku?

679
00:27:00,620 --> 00:27:03,754
Naozaj sa práve teraz
necítim na spomínanie.

680
00:27:03,756 --> 00:27:06,123
Tam som teraz nemierila, prepáč.

681
00:27:06,125 --> 00:27:07,658
Našla som Millerovu stredoškolskú
ročenku

682
00:27:07,660 --> 00:27:08,926
v byte.

683
00:27:08,928 --> 00:27:10,060
Poď sa na to pozrieť.

684
00:27:13,299 --> 00:27:15,132
Len tri podpisy.

685
00:27:15,134 --> 00:27:16,634
Kráľ neobľúbených detí.

686
00:27:16,636 --> 00:27:19,637
Viac než neobľúbený.
Takmer neviditeľný.

687
00:27:21,407 --> 00:27:22,906
Mysli na Millera, okej?

688
00:27:22,908 --> 00:27:25,643
Tichý, hanblivý...

689
00:27:25,645 --> 00:27:27,144
Ako vojenský zásobovateľ v námorníctve

690
00:27:27,146 --> 00:27:28,312
a správca golfového ihriska

691
00:27:28,314 --> 00:27:29,313
pracoval sám.

692
00:27:29,315 --> 00:27:32,650
A bral lieky na úzkosť,

693
00:27:32,652 --> 00:27:33,984
pravdepodobne len preto, aby
prežil svoj deň.

694
00:27:33,986 --> 00:27:36,687
A nezabudni na materské znamienko.

695
00:27:36,689 --> 00:27:38,689
Na to na tvári?
To som si ledva všimol.

696
00:27:38,691 --> 00:27:40,257
Nezamietaj.

697
00:27:40,259 --> 00:27:42,760
Keď si dieťa a si iný, deti vedia byť kruté.

698
00:27:42,762 --> 00:27:44,328
Niektorí ľudia sa cez to nikdy nedostanú.

699
00:27:44,330 --> 00:27:48,132
To rádio bolo jeho spásou.

700
00:27:48,134 --> 00:27:50,668
Mohol sa stať inou osobou.

701
00:27:50,670 --> 00:27:53,771
Bol sebavedomý,

702
00:27:53,773 --> 00:27:55,339
v anonymyte.

703
00:27:55,341 --> 00:27:57,174
Využil to, čo mu išlo najlepšie...

704
00:27:57,176 --> 00:27:58,676
svoj hlas.

705
00:27:58,678 --> 00:28:00,110
Vypočuj si jeho odchádzajúcu správu..

706
00:28:00,112 --> 00:28:01,845
Ahoj, ahoj!

707
00:28:01,847 --> 00:28:03,847
Tu je Jake
"Jaybird" Miller

708
00:28:03,849 --> 00:28:06,450
A45J04.

709
00:28:06,452 --> 00:28:09,019
Zanechajte správu a stretneme
sa tu prostrednícvom rádia.

710
00:28:09,021 --> 00:28:11,822
Ten istý chlpa, iná osoba.

711
00:28:11,824 --> 00:28:14,191
Presne. Počkaj na chvíľu.

712
00:28:15,861 --> 00:28:18,696
Jake používal meno
v rádiu Jaybird.

713
00:28:18,698 --> 00:28:21,165
Ja som používal Timinator.

714
00:28:21,167 --> 00:28:22,299
Úžasné, viem.

715
00:28:22,301 --> 00:28:25,135
A čo ak Ricochet

716
00:28:25,137 --> 00:28:26,804
je jeho skutočné meno?

717
00:28:26,806 --> 00:28:27,806
To isté, ale odlišné?

718
00:28:32,712 --> 00:28:35,746
Rick O. Shea.

719
00:28:35,748 --> 00:28:37,347
Pozrime sa na Virginsku adresu.

720
00:28:37,349 --> 00:28:39,383
Šesť kilometrov od
poddôstojníka Millera.

721
00:28:39,385 --> 00:28:40,718
Dobrá práca. Pridáš sa?

722
00:28:40,720 --> 00:28:42,986
Čítaš mi myšlienky.

723
00:28:50,229 --> 00:28:52,763
Tu ho máme. Poď sem.

724
00:28:52,765 --> 00:28:54,732
To objatie vynecháme.
Čo sa deje?

725
00:28:56,202 --> 00:28:59,236
Dobre...

726
00:28:59,238 --> 00:29:01,071
Ide o tvoju charitu.

727
00:29:01,073 --> 00:29:04,942
Je mi to ľúto, bola to veľká chyba.

728
00:29:06,512 --> 00:29:07,878
Prehnal som to so sumou.

729
00:29:09,348 --> 00:29:11,782
Bola tu možnosť povedať ti niečo,

730
00:29:11,784 --> 00:29:14,918
ale myslel som si, že možno
si sa inšpiroval.

731
00:29:14,920 --> 00:29:17,421
Áno, nikto sa nikdytakto neinšpiroval.
To je v poriadku.

732
00:29:17,423 --> 00:29:19,857
To je v poriadku. Koľko z tých
5000 dolárov chceš späť?

733
00:29:19,859 --> 00:29:21,492
4,950$.

734
00:29:24,930 --> 00:29:26,263
No tak, Jimmy, nerob to

735
00:29:26,265 --> 00:29:28,432
viac nepríjemné ako to už je, chlape.

736
00:29:28,434 --> 00:29:30,267
Nie, nie, teda mal som niečo povedať.

737
00:29:30,269 --> 00:29:31,435
To je v poriadku.

738
00:29:31,437 --> 00:29:33,237
Päť tisíc je veľa peňazí.

739
00:29:33,239 --> 00:29:34,371
Áno, to je veľa peňazí.

740
00:29:34,373 --> 00:29:36,039
Myslím dosť na kúpu Supermotocykla.

741
00:29:38,444 --> 00:29:40,778
Hej, ja len...

742
00:29:40,780 --> 00:29:42,780
Šetril som na to rok.

743
00:29:42,782 --> 00:29:44,882
Áno.

744
00:29:44,884 --> 00:29:46,950
Je to len omyl, chlape.

745
00:29:46,952 --> 00:29:50,053
Áno. Máš pravdu.

746
00:29:50,055 --> 00:29:53,323
Máš pravdu.

747
00:29:55,294 --> 00:29:57,294
Hej, Jimmy...

748
00:29:57,296 --> 00:29:59,563
Mal by som to urobiť osobne.

749
00:30:04,103 --> 00:30:06,470
Kto je to?

750
00:30:06,472 --> 00:30:07,838
Pán Shea?

751
00:30:07,840 --> 00:30:09,907
NCIS zvláštny Agent Tim McGee.

752
00:30:09,909 --> 00:30:11,842
Včera sme spolu hovorili cez rádio.

753
00:30:16,849 --> 00:30:18,582
Pan,e je to otázka života,
musím s vami hovoriť.

754
00:30:20,519 --> 00:30:23,187
Musím sa obliecť.

755
00:30:24,957 --> 00:30:27,090
Je nejaký dôvod, prečo existujú
stereotypy, McGee.

756
00:30:27,092 --> 00:30:29,827
Áno, no tento chlapík nemá žiadne
vodičské oprávnenie,

757
00:30:29,829 --> 00:30:31,929
žiadnu pevnú linku, žiaden mobil,

758
00:30:31,931 --> 00:30:33,997
žiadne príjmy od roku 2007.

759
00:30:33,999 --> 00:30:35,966
Takže si myslím, že ten chlap je presne

760
00:30:35,968 --> 00:30:38,168
tan typ človeka, ktorého si
predstavíš, keď sa povie domáce rádio.

761
00:30:38,170 --> 00:30:39,603
Mám to.

762
00:30:39,605 --> 00:30:41,338
Stavíme sa, že nám neotvorí?

763
00:30:45,611 --> 00:30:47,277
Mýlila som sa.

764
00:30:47,279 --> 00:30:49,847
Takže,

765
00:30:49,849 --> 00:30:52,850
všetky slová a činy budú zaznamenávané

766
00:30:52,852 --> 00:30:57,020
a nahrávané naživo na bezpečný server.

767
00:30:57,022 --> 00:30:58,121
Žiaden problém. Rozumeli sme.

768
00:30:58,123 --> 00:31:00,023
A všetky nelegálne veci

769
00:31:00,025 --> 00:31:02,192
budú zdokumentované a
zaznamenané.

770
00:31:02,194 --> 00:31:04,161
Len sa vás opýtame niekoľko otázok.

771
00:31:04,163 --> 00:31:06,296
"Nikto nesmie byť držaný, kvôli
odpovediam

772
00:31:06,298 --> 00:31:09,032
alebo pre kapitál alebo inak

773
00:31:09,034 --> 00:31:10,200
nespáchaný zločin."

774
00:31:10,202 --> 00:31:11,368
Pán Shea, nepotrebujete recitovať

775
00:31:11,370 --> 00:31:12,970
piaty dodatok.

776
00:31:12,972 --> 00:31:14,304
"Nesmie byť obžalovaný

777
00:31:14,306 --> 00:31:16,874
ani ísť pred porotu."

778
00:31:16,876 --> 00:31:19,009
Ricochet. Hej, kamarát, počúvajte.
Áno.

779
00:31:19,011 --> 00:31:20,911
Je to v poriadku, dobre?

780
00:31:20,913 --> 00:31:22,279
Áno. Viem, že je to strašidelné

781
00:31:22,280 --> 00:31:23,646
mať federálnych agentov
vo svojom dome.

782
00:31:23,649 --> 00:31:25,315
Áno.
Všeto je v poriadku.

783
00:31:27,052 --> 00:31:29,052
Fajn, je váš pes v poriadku?
Je veľmi zvedavý.

784
00:31:29,054 --> 00:31:32,489
Nemám veľa návštev.

785
00:31:32,491 --> 00:31:34,224
Je niekto z vás alergický?

786
00:31:34,226 --> 00:31:35,492
Nie.

787
00:31:35,494 --> 00:31:37,361
Je od vás milé, že ste sa spýtali.

788
00:31:37,363 --> 00:31:38,896
Ďakujem vám.

789
00:31:38,898 --> 00:31:40,364
Milujem psov.

790
00:31:40,366 --> 00:31:42,065
Áno. Môžem sa s ním stretnúť?

791
00:31:42,067 --> 00:31:44,001
Áno. Skvelé.

792
00:31:44,003 --> 00:31:46,937
Naozaj nie som veľmi na psov.

793
00:31:46,939 --> 00:31:48,205
Tu, Benji.

794
00:31:48,207 --> 00:31:50,007
Benji?

795
00:31:50,009 --> 00:31:51,341
Poznám toho psa.
Stretol som sa s ním včera

796
00:31:51,343 --> 00:31:52,943
v dome poddôstojníka Millera.

797
00:31:52,945 --> 00:31:53,944
Používame to isté dievča
na venčenie psov.

798
00:31:53,946 --> 00:31:55,045
Minule sa šiel

799
00:31:55,047 --> 00:31:56,914
za mnou potrhať.
Teraz vyzerá pokojný.

800
00:31:56,916 --> 00:31:58,215
Aj vám to robil?

801
00:31:58,217 --> 00:32:00,050
Hej. Komu to ešte robil?

802
00:32:00,052 --> 00:32:00,951
Jaybirdovi.

803
00:32:00,953 --> 00:32:02,686
Poddôstojníkovi Millerovi.

804
00:32:02,688 --> 00:32:04,254
Hej, je to zvláštne.

805
00:32:04,256 --> 00:32:06,590
Zvyčajne sa správa dobre.

806
00:32:06,592 --> 00:32:09,026
Počkať, o tom ste sa vy a
Miller rozprávali

807
00:32:09,028 --> 00:32:10,560
cez rádio v tú noc, keď
bol zabitý?

808
00:32:10,562 --> 00:32:12,396
Hej.

809
00:32:12,398 --> 00:32:13,964
Z kade máte Benjiho?

810
00:32:13,966 --> 00:32:16,099
Adoptoval som ho po tom,
ako odišiel z TSA.

811
00:32:16,101 --> 00:32:19,202
Psí agent?

812
00:32:20,205 --> 00:32:21,405
Protidrogový pes.

813
00:32:21,407 --> 00:32:23,040
Ricochet?

814
00:32:23,042 --> 00:32:24,708
Budem si musieť požičať Benjiho.

815
00:32:26,245 --> 00:32:27,444
Bude to v poriadku.

816
00:32:31,951 --> 00:32:35,085
Hej, šéf, vieš o tej kope kokaínu,
o ktorej Abby rozprávala?

817
00:32:35,087 --> 00:32:37,054
Našiel som to.

818
00:32:49,301 --> 00:32:52,102
Takže, táto usadenina bola
zobraná priamo z bunkra.

819
00:32:52,104 --> 00:32:55,005
Vyzerá to ako obyčajný piesok,
správne?

820
00:32:55,007 --> 00:32:55,973
Nesprávne.

821
00:32:55,975 --> 00:32:59,009
Je tam vmiešaný čistý kokaín.

822
00:32:59,011 --> 00:33:00,444
A vy mi pomôžete oddeliť ho.

823
00:33:00,446 --> 00:33:02,245
S cedidlami?

824
00:33:02,247 --> 00:33:04,247
Vlastne, je to sito.

825
00:33:04,249 --> 00:33:09,152
"Cedidlá zbavujú vody,
a sitá filtrujú".

826
00:33:10,456 --> 00:33:11,989
Okej.

827
00:33:11,991 --> 00:33:13,490
Nuž, Martha Stewartová,
ty skončíš

828
00:33:13,492 --> 00:33:14,658
s finálnym produktom.

829
00:33:14,660 --> 00:33:16,259
Musíme len postupne

830
00:33:16,261 --> 00:33:21,031
preosiať menšie
a menšie čiastočky.

831
00:33:21,033 --> 00:33:22,466
Je to základná oddeľovacia chémia.

832
00:33:22,468 --> 00:33:24,101
Nuž, neviem.
Meniť piesok na kokaín

833
00:33:24,103 --> 00:33:26,036
sa mi zdá viac ako mágia.

834
00:33:26,038 --> 00:33:27,337
Mylím, existuje viac zložitejších

835
00:33:27,339 --> 00:33:30,507
spôsobov ako oddeliť kokaín,
ale toto bude stačit.

836
00:33:30,509 --> 00:33:32,676
Dobre, Bishopová.
Zatras vyrábačom peňazí.

837
00:33:32,678 --> 00:33:35,312
Videl som Abby oddeľovať stopové
množstvá ortute

838
00:33:35,314 --> 00:33:37,514
z častíc oxidu céru
o veľkosti nanometra,

839
00:33:37,516 --> 00:33:39,483
takže toto by malo byť ľahké.

840
00:33:39,485 --> 00:33:41,451
Stavím sa, že Delilah si nemôže
pomôcť,

841
00:33:41,453 --> 00:33:43,186
keď ťa počuje takto rozprávať.

842
00:33:43,188 --> 00:33:45,188
Pravda...
No tak.

843
00:33:45,190 --> 00:33:47,724
Je to ako by som hľadala
zlato.

844
00:33:55,067 --> 00:33:57,067
Biele zlato.

845
00:33:58,570 --> 00:33:59,803
Dosť na zabitie.

846
00:33:59,805 --> 00:34:01,038
Máme motív.

847
00:34:02,141 --> 00:34:03,473
A máme podozrivého.

848
00:34:03,475 --> 00:34:05,709
Spustila som ropoznávane
tvárí

849
00:34:05,711 --> 00:34:08,645
na všetkých zamestnancov firmy
na údržu trávnikov.

850
00:34:10,082 --> 00:34:11,214
To je naša zhoda.

851
00:34:14,253 --> 00:34:16,219
Jeho meno je Ramon Moncada.

852
00:34:16,221 --> 00:34:17,654
je to poslíček

853
00:34:17,656 --> 00:34:18,655
v Southeast Sand and Turf.

854
00:34:18,657 --> 00:34:20,357
To isté miesto,

855
00:34:20,358 --> 00:34:22,058
ktoré viackrát volalo Millerovi
deň pred tým, ako zomrel.

856
00:34:22,061 --> 00:34:23,527
Vyzdvihnite ho. McGee a Torres

857
00:34:23,529 --> 00:34:25,529
ho vonku hľadajú.
Pri ďalšom jeho telefonáte

858
00:34:25,531 --> 00:34:26,530
ho dostanú.
Kde získal kokaín?

859
00:34:26,532 --> 00:34:27,697
Myslíme si, že

860
00:34:27,699 --> 00:34:30,567
je prepašovaný z Mexika.

861
00:34:30,569 --> 00:34:32,702
Southeast Sand and Turf
majú piesok

862
00:34:32,704 --> 00:34:34,071
pri lome neďaleko od Nogales,

863
00:34:34,073 --> 00:34:36,073
nie je ťažké predstaviť si

864
00:34:36,075 --> 00:34:38,208
niekoho ako zmieša piesok
s kokaínom,

865
00:34:38,210 --> 00:34:41,411
pošle to cez hranice
do skladu Southeastu,

866
00:34:41,413 --> 00:34:44,081
kde je to oddelené a predané.

867
00:34:44,083 --> 00:34:46,083
Ale niekto to pokašľal.

868
00:34:46,085 --> 00:34:48,518
vyzerá to tak, že balík
kokaínového piesku

869
00:34:48,520 --> 00:34:50,353
skončil na Millerovom golfovom

870
00:34:50,355 --> 00:34:51,388
ihrisku namiesto ulice.

871
00:34:51,390 --> 00:34:52,589
Čo je pravdepodone dôvod,

872
00:34:52,591 --> 00:34:55,258
prečo Moncada stále volal

873
00:34:55,260 --> 00:34:56,860
Millerovi. Potreboval drogy naspäť.

874
00:34:56,862 --> 00:34:59,863
Ale potom, Ricochetov
protidrogový pes

875
00:34:59,865 --> 00:35:01,598
naznačil Millerovi, čo
sa dialo.

876
00:35:01,600 --> 00:35:04,534
Ten pes urobil to isté
McGeemu.

877
00:35:04,536 --> 00:35:05,702
Miller sa stal
Mužom, ktorý vedel priveľa

878
00:35:05,704 --> 00:35:07,237
a Moncada ho vyradil.

879
00:35:08,440 --> 00:35:09,673
Hej, Torres?

880
00:35:10,742 --> 00:35:12,109
Priveď ho.

881
00:35:12,111 --> 00:35:13,743
Máme ho.

882
00:35:13,745 --> 00:35:16,580
Je na autobusovej stanici
s jednosmerným lístkom do Toronta.

883
00:35:16,582 --> 00:35:20,283
Smeruje ďaleko od Mexika.

884
00:35:22,454 --> 00:35:24,454
Takže tvrdíte, že toto nie ste
vy, Moncada?

885
00:35:24,456 --> 00:35:26,623
Máme vás za vraždu bez možnosti
odvolania.

886
00:35:26,625 --> 00:35:28,291
Vaša krv bola na tričku obete,

887
00:35:28,293 --> 00:35:31,128
a zube hrablí, ktoré
použil aby sa bránil.

888
00:35:31,130 --> 00:35:36,133
Veterinár, ktorý vás zašíval,
spravil pozitívnu identifikáciu.

889
00:35:36,135 --> 00:35:37,567
To je váš záznam.

890
00:35:37,569 --> 00:35:39,236
Neboli ste veľmi dobrý
chlapec.

891
00:35:39,238 --> 00:35:41,638
A s vraždou a pašovaním
drog, nuž,

892
00:35:41,640 --> 00:35:43,206
to bude krátky proces.

893
00:35:45,277 --> 00:35:46,276
Hej.

894
00:35:46,278 --> 00:35:47,244
Urobte si láskavosť.

895
00:35:47,246 --> 00:35:48,645
Spolupracujte.

896
00:35:48,647 --> 00:35:50,647
Poviete nám, kto iný je
do toho zapojený

897
00:35:50,649 --> 00:35:53,150
a možno vám dokážeme
tých 25 rokov života

898
00:35:53,152 --> 00:35:54,151
spraviť trochu pohodlnejšími.

899
00:35:54,153 --> 00:35:58,188
Ak budem rozprávať, oni ma zabijú.

900
00:35:58,190 --> 00:35:59,222
Kto sú "oni"?

901
00:36:00,826 --> 00:36:02,826
Nikde nebudem v bezpečí.

902
00:36:02,828 --> 00:36:04,661
Najmä nie vo väzení.

903
00:36:04,663 --> 00:36:07,631
Predpokladám, že hovoríte o
mexickom karteli?

904
00:36:07,633 --> 00:36:11,301
On to určite neriadi.

905
00:36:11,303 --> 00:36:13,470
Pravdepodobne je len pracovník
a pomoc, keď to potrebujú.

906
00:36:13,472 --> 00:36:15,338
V jednom má pravdu.

907
00:36:15,340 --> 00:36:18,275
Ak bude rozprávať,
vo väzení nevydrží dlho.

908
00:36:18,277 --> 00:36:20,310
Nemôžete ma ochrániť.

909
00:36:30,656 --> 00:36:32,322
La jefa.

910
00:36:32,324 --> 00:36:34,291
Evelyn Gomezová.

911
00:36:34,293 --> 00:36:36,860
Ona vlastní
Southeast Sand and Turf.

912
00:36:36,862 --> 00:36:38,328
Berie príkazy od niekoho

913
00:36:38,330 --> 00:36:40,230
v Mexiku, koho volá El Gato.

914
00:36:40,232 --> 00:36:41,464
To je všetko, čo viem.

915
00:36:41,466 --> 00:36:44,968
Pošle niekoho, aby nás zabil.

916
00:36:48,674 --> 00:36:50,307
ona nikdy neprehovorí.

917
00:36:50,309 --> 00:36:52,242
Ona sa bojí toho
El Gata rovnako ako on.

918
00:36:52,244 --> 00:36:53,310
Takže využijeme

919
00:36:53,312 --> 00:36:54,344
ten strach proti nej.

920
00:36:55,547 --> 00:36:57,380
Prečo sa uspokojiť
s malou rybou?

921
00:37:21,840 --> 00:37:24,241
Hola, Evelyn.

922
00:37:34,686 --> 00:37:36,286
Gato?

923
00:37:47,766 --> 00:37:49,432
Pretože si bola neopatrná.

924
00:37:49,434 --> 00:37:51,935
Teraz musíš zaplatiť cenu.

925
00:37:51,937 --> 00:37:56,273
Prosím. Prosím, nezabíjajte ma.

926
00:37:56,275 --> 00:37:57,774
Dajte mi ďalšiu šancu.

927
00:37:57,776 --> 00:37:59,276
Och, tie nedávam ja.

928
00:37:59,278 --> 00:38:01,278
Iba El Gato to môže urobiť.

929
00:38:01,280 --> 00:38:03,713
Zavolaj mu.

930
00:38:03,715 --> 00:38:05,482
Pros o život.

931
00:38:10,555 --> 00:38:11,721
Áno?

932
00:38:11,723 --> 00:38:13,623
Tu je Evelyn.

933
00:38:21,900 --> 00:38:24,067
Ananás.

934
00:38:25,304 --> 00:38:26,803
NCIS. Ste zatknutá.

935
00:38:30,609 --> 00:38:31,941
Máme El Gatovo číslo.

936
00:38:31,943 --> 00:38:33,543
Vystopujem polohu.

937
00:38:48,327 --> 00:38:49,693
Motýľ?

938
00:38:50,862 --> 00:38:51,961
No tak, Gibbs,

939
00:38:51,963 --> 00:38:53,463
máš na viac.

940
00:38:53,465 --> 00:38:54,664
Veľká moľa?

941
00:38:54,666 --> 00:38:56,700
To je lepšie.

942
00:38:58,937 --> 00:39:00,370
Potrebuješ to vyrovnať?

943
00:39:00,372 --> 00:39:03,006
Nie, ďakujem.

944
00:39:03,008 --> 00:39:04,474
Čo?

945
00:39:04,476 --> 00:39:05,375
Nakryvo.

946
00:39:05,377 --> 00:39:07,344
Je to dostatočné.

947
00:39:07,346 --> 00:39:09,846
Vešiam obrázok, nestaviam
si loď v pivnici.

948
00:39:09,848 --> 00:39:11,681
Tvoja pracovňa.

949
00:39:11,683 --> 00:39:16,519
Do ktorej dúfam, že čoskoro
skončím s nasťahovním.

950
00:39:17,689 --> 00:39:19,122
Červená.

951
00:39:19,124 --> 00:39:21,358
Vystopovali sme El Gata.

952
00:39:21,360 --> 00:39:23,026
Suarezov kartel.

953
00:39:23,028 --> 00:39:24,527
DEA ho už má.

954
00:39:24,529 --> 00:39:27,364
Takže sme dostali vraha

955
00:39:27,366 --> 00:39:29,666
a zastavili hlavný prúd
pašovania kokaínu.

956
00:39:29,668 --> 00:39:31,868
Nie zlých niekoľko dní, Gibbs.

957
00:39:31,870 --> 00:39:33,636
Dobre si spolupracovala s tímom.

958
00:39:33,638 --> 00:39:35,138
S väčšinou.

959
00:39:37,709 --> 00:39:39,042
Lienka.

960
00:39:41,580 --> 00:39:43,580
Fakt v tom nie si dobrý, že?

961
00:40:04,903 --> 00:40:06,035
Je to v poriadku.

962
00:40:06,037 --> 00:40:07,404
To bolo super.

963
00:40:07,406 --> 00:40:09,672
To bolo dobré.
To bolo dobré zošmyknutie.

964
00:40:09,674 --> 00:40:11,474
Uvidíme sa neskôr. Choď tam.
Hej, Nick.

965
00:40:12,911 --> 00:40:14,911
Chcem, aby si spoznal
zakladateľku,

966
00:40:14,913 --> 00:40:16,579
Catherina Scottová.

967
00:40:16,581 --> 00:40:18,081
Rada vás spoznávam, Nick.

968
00:40:18,083 --> 00:40:20,517
Aj ja vás.

969
00:40:21,887 --> 00:40:24,687
Nuž, toto miesto je...

970
00:40:24,689 --> 00:40:26,689
- úžasné.
- Ďakujem!

971
00:40:26,691 --> 00:40:29,592
Robíme čo sa dá. To bola aj
moja prvá reakcia.

972
00:40:29,594 --> 00:40:31,461
Nikdy som si neuvedomil,
že deti s postihnutím

973
00:40:31,463 --> 00:40:34,564
sa nemôžu hrať na obyčajnom
ihrisku.

974
00:40:34,566 --> 00:40:37,600
A tu môžu byť jednoducho deťmi.

975
00:40:37,602 --> 00:40:39,552
Takže, Nick.

976
00:40:39,553 --> 00:40:41,953
Jimmy mi povedal, že ste sa so mnou
chceli rozprávať o vašom dare.

977
00:40:42,974 --> 00:40:45,442
- Ja... som chcel?
- Áno.

978
00:40:45,444 --> 00:40:48,111
O tej chybe? Vieš, o tej sume

979
00:40:48,113 --> 00:40:50,480
a tvojej kreditke.

980
00:40:50,482 --> 00:40:51,781
Ak sa stala chyba,
nebojte sa.

981
00:40:51,783 --> 00:40:53,550
Môžeme vám to okamžite
vrátiť na kreditku.

982
00:41:02,494 --> 00:41:05,562
Žiadna chyba, nie.

983
00:41:05,564 --> 00:41:06,729
Je to v poriadku.

984
00:41:08,500 --> 00:41:10,567
Okej.

985
00:41:16,808 --> 00:41:19,476
Žiadna krosová motorka?

986
00:41:19,478 --> 00:41:21,511
Na ďalší rok.

987
00:41:25,550 --> 00:41:27,817
Dobre. To tvoje objímanie,
naozaj...

987
00:41:28,305 --> 00:41:34,230
Podpor nás a staň sa VIP členom,