Star Trek- Discovery - S01E08 - Si Vis Pacem, Para Bellum - Slovak subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:01,264 --> 00:00:07,683
preložil koba
pre www.titulky.com

2
00:00:09,768 --> 00:00:11,907
V predošlých dieloch:

3
00:00:11,970 --> 00:00:14,796
Potrebujem okolo seba tím,
ktorý ma bude podporovať.

4
00:00:14,863 --> 00:00:17,160
- To zahŕňa aj vás.
- Prijímam.

5
00:00:18,343 --> 00:00:19,988
Útek je vždy práca pre dvoch.

6
00:00:25,758 --> 00:00:28,465
Dosť som toho zažil
s posledným šéfom bezpečnosti.

7
00:00:28,532 --> 00:00:29,863
Potrebujem niekoho, komu môžem veriť.

8
00:00:29,930 --> 00:00:31,718
Niekoho, kto rozumie vojne.

9
00:00:31,785 --> 00:00:33,527
Myslím, že ste ten pravý.

10
00:00:33,594 --> 00:00:35,501
Bude mi cťou slúžiť na Discovery.

11
00:00:35,568 --> 00:00:37,964
Vytvárame nový spôsob lietania.

12
00:00:38,031 --> 00:00:41,339
Discovery sa môže objaviť
kdekoľvek a zmiznúť v momente.

13
00:00:41,406 --> 00:00:43,231
Takto sa dá poraziť Klingonov.

14
00:00:43,298 --> 00:00:46,763
Prinášam pozdravy
Spojenej federácie planét.

15
00:00:47,508 --> 00:00:52,846
Dúfal som, že získam významného Vulkánca,

16
00:00:52,930 --> 00:00:56,100
ale ona je oveľa lepšia.

17
00:00:58,000 --> 00:01:04,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

18
00:02:10,420 --> 00:02:17,380
preložil koba
pre www.titulky.com

19
00:02:33,892 --> 00:02:36,856
Tu je kapitán T'Shen Kovil
z USS Gagarin.

20
00:02:36,923 --> 00:02:38,493
Sme pod paľbou.

21
00:02:38,852 --> 00:02:41,801
Opakujem, sme pod paľbou
šiestich klingonských plavidiel.

22
00:02:41,868 --> 00:02:44,852
Akejkoľvek federačnej lodi v dosahu,
prosím odpovedzte.

23
00:02:45,337 --> 00:02:48,626
Tu je USS Discovery.
Kryjeme vás.

24
00:02:53,390 --> 00:02:55,329
Pane, Klingoni zameriavajú zbrane.

25
00:02:55,396 --> 00:02:57,839
- Detmerová, úhybný manéver Beta 9.
- Rozumiem.

26
00:02:57,906 --> 00:02:59,488
Nerád vás obťažujem, pán Rhys,

27
00:02:59,555 --> 00:03:01,781
- voľačo aj vystrelíte?
- Hneď, pane.

28
00:03:03,874 --> 00:03:05,704
Vidím ich, kapitán.

29
00:03:11,418 --> 00:03:13,559
Owosekunová, máte niečo?

30
00:03:13,685 --> 00:03:14,995
- Owosekunová.
- Nie, pane.

31
00:03:15,062 --> 00:03:18,701
Mám energetické signatúry,
ale senzory nevedia zamerať

32
00:03:18,768 --> 00:03:21,703
konkrétne ciele, kým sú zamaskované.

33
00:03:21,770 --> 00:03:23,328
Nemôžu útočiť, kým sa neodmaskujú.

34
00:03:23,395 --> 00:03:26,853
Buďte v strehu. Pripravte sa
na rýchly útok. Jasné?

35
00:03:26,920 --> 00:03:28,583
- Áno, kapitán.
- Áno, kapitán.

36
00:03:29,349 --> 00:03:33,880
Ostro doľava, Detmerová. Pán Rhys,
zamerajte loď útočiacu na Gagarin.

37
00:03:39,701 --> 00:03:41,376
Štíty na 70%.

38
00:03:41,443 --> 00:03:43,108
Discovery, ďakujeme za pomoc.

39
00:03:43,175 --> 00:03:45,112
Nebol to vyrovnaný súboj, Kovil.

40
00:03:45,179 --> 00:03:48,092
- Môžete prejsť na warp?
- Warpové motory nefungujú.

41
00:03:50,678 --> 00:03:52,158
Štíty ledva držia.

42
00:03:52,225 --> 00:03:55,634
Pane, pod Gagarinom sa práve
odmaskoval klingonský torpédoborec.

43
00:03:55,641 --> 00:03:57,655
Za nami sa objavili dva krížniky, pane.

44
00:03:57,722 --> 00:03:59,827
Páľte na torpédoborec.

45
00:04:08,458 --> 00:04:11,896
- Štíty 32%.
- Pane, blížia sa dva krížniky.

46
00:04:11,963 --> 00:04:15,058
Dobre, dostaňte nás
medzi Klingonov a Gagarin.

47
00:04:15,409 --> 00:04:16,984
Áno, pane.

48
00:04:23,193 --> 00:04:24,916
Priamy zásah, kapitán.

49
00:04:24,983 --> 00:04:26,491
Štíty na menej ako 10%.

50
00:04:26,558 --> 00:04:28,031
Chytili sme obe torpéda?

51
00:04:28,098 --> 00:04:29,126
Trafili nás obe?!

52
00:04:29,193 --> 00:04:30,803
Neviem, pane. Nemôžem...

53
00:04:34,970 --> 00:04:36,650
Gagarin je zničený.

54
00:04:36,717 --> 00:04:38,323
Je koniec. Čierny poplach.

55
00:04:38,390 --> 00:04:39,980
Dostaňte nás odtiaľto.

56
00:04:40,047 --> 00:04:43,102
Čierny poplach. Čierny poplach.

57
00:04:45,287 --> 00:04:47,475
Mostík strojovni. Ste pripravení na skok?

58
00:04:47,542 --> 00:04:48,583
Poručík?

59
00:04:48,650 --> 00:04:50,492
- Pripravený.
- Áno, kapitán.

60
00:04:50,559 --> 00:04:51,995
Spórový pohon pripravený.

61
00:04:54,173 --> 00:04:55,423
Vpred.

62
00:05:02,473 --> 00:05:07,497
Príde aj čas na trúchlenie.
Ale nie teraz.

63
00:05:07,653 --> 00:05:10,161
Chcem hlásenie o škodách.
Ihneď.

64
00:05:11,426 --> 00:05:13,899
Airiam, mostík je váš.

65
00:05:13,966 --> 00:05:16,037
Áno, kapitán.

66
00:05:32,841 --> 00:05:34,903
Poručík, ste v poriadku?

67
00:05:37,672 --> 00:05:43,786
- Kapitán, čo tu robíte?
- Prosím?

68
00:05:44,127 --> 00:05:45,770
Čože?

69
00:05:46,645 --> 00:05:49,371
Práve ste ma nazvali kapitánom?

70
00:05:50,348 --> 00:05:52,495
To je absurdné.
Prečo by som to robil?

71
00:05:52,562 --> 00:05:55,253
- Neviem. Asi... som prepočula.
- Vy... spíte počas práce?

72
00:05:55,320 --> 00:05:58,071
Tak vás to tu nudí...
že vaša myseľ sníva?

73
00:05:58,138 --> 00:06:00,150
Nie pane. Prepáčte.
Len som myslela...

74
00:06:00,217 --> 00:06:01,918
Tak nemyslite.

75
00:06:05,481 --> 00:06:08,075
Kde boli ostatné lode strážiace sektor?

76
00:06:08,769 --> 00:06:12,407
Prečo sme boli jedinou loďou
schopnou prísť na pomoc?

77
00:06:12,474 --> 00:06:17,227
USS Hoover a USS Muroc boli
prepadnuté spolu s Gagarinom.

78
00:06:17,294 --> 00:06:19,192
Všetky boli zničené.

79
00:06:19,417 --> 00:06:24,106
Koľko klingonských lodí bolo
vybavených maskovacím zariadením?

80
00:06:24,432 --> 00:06:26,878
Všetky. Všetkých 6.

81
00:06:26,945 --> 00:06:30,575
To potvrdzuje naše najnovšie správy.

82
00:06:30,771 --> 00:06:35,688
Kol z Korovej dynastie oživil
klingonskú Loď mŕtvych

83
00:06:35,755 --> 00:06:41,084
a ponúka maskovaciu technológiu
každému, kto mu prisahá vernosť.

84
00:06:41,151 --> 00:06:46,781
Každá klingonská loď nás napokon
bude môcť prepadnúť odnikiaľ.

85
00:06:46,848 --> 00:06:51,661
Vaša misia na Pahvo je preto
najvyššou prioritou Flotily.

86
00:06:51,856 --> 00:06:53,519
Ako je na tom váš tím?

87
00:06:53,586 --> 00:06:56,289
Pred 18 hodinami
sa transportovali na povrch

88
00:06:56,356 --> 00:07:00,391
a zachovávajú rádiový kľud,
aby sa vyhli odhaleniu Klingonmi.

89
00:07:00,458 --> 00:07:03,921
Dnes sme prišli o 462 životov, kapitán.

90
00:07:03,988 --> 00:07:07,388
A kým nebudeme schopní
odhaliť neviditeľné lode,

91
00:07:07,455 --> 00:07:09,547
to číslo porastie exponenciálne.

92
00:07:09,614 --> 00:07:12,129
Verím, že som sa vyjadril jasne.

93
00:07:12,351 --> 00:07:13,711
Úplne.

94
00:07:13,778 --> 00:07:16,426
Osobný denník,
špecialistka Michael Burnhamová.

95
00:07:16,493 --> 00:07:18,812
Hviezdny dátum 1308,9.

96
00:07:18,879 --> 00:07:21,999
Na planéte Pahvo sme 18 hodín.

97
00:07:22,000 --> 00:07:26,939
Zrejme je neobývaná, no jedinečná
a pre nás strategická.

98
00:07:27,006 --> 00:07:32,809
Každý strom, kameň, či steblo trávy
tu vibruje špecifickou frekvenciou.

99
00:07:32,974 --> 00:07:38,664
Spolu vytvárajú akýsi druh hudby,
jedinečný hlas planéty, ktorý

100
00:07:38,731 --> 00:07:41,002
počuť na celom jej povrchu.

101
00:07:41,069 --> 00:07:45,093
Zvuk je dokonca vysielaný do vesmíru
vysokou kryštalickou štruktúrou,

102
00:07:45,160 --> 00:07:47,835
akýmsi prírodným vysielačom.

103
00:07:47,902 --> 00:07:52,300
Hviezdna flotila chce modifikovať
frekvenciu signálu planéty Pahvo

104
00:07:52,301 --> 00:07:55,601
a využiť ho ako druh radaru,
ktorý odhalí prítomnosť

105
00:07:55,668 --> 00:07:59,096
maskovaných klingonských lodí
ničiacich našu flotilu.

106
00:07:59,163 --> 00:08:04,291
Naše senzory ich zachytia a vojna
sa obráti na našu stranu.

107
00:08:04,663 --> 00:08:08,764
Vysielač je stále 8,4 km
severovýchodne.

108
00:08:09,264 --> 00:08:12,158
Odkedy sme prišli
udržujete zrýchlené tempo.

109
00:08:12,205 --> 00:08:15,000
Žiaľ, kvôli rušeniu z vysielača
sme sa museli

110
00:08:15,001 --> 00:08:18,950
transportovať vo vzdialenosti 30 km.
Ale pozrite, mohlo to byť aj horšie.

111
00:08:19,017 --> 00:08:20,061
Hej.

112
00:08:20,128 --> 00:08:21,790
Do vyzdvihnutia máme 2 dni.

113
00:08:21,857 --> 00:08:23,351
Bude nám tu super.

114
00:08:23,418 --> 00:08:25,883
Možno je to super pre vás, ľudí.

115
00:08:25,983 --> 00:08:28,346
Samozrejme,
ja som to mohol prejsť za 15 minút.

116
00:08:28,413 --> 00:08:30,632
Nevedel som, že ste taký bežec.

117
00:08:30,699 --> 00:08:34,546
Kelpienci prenasledovaní predátormi
dokážu utekať rýchlosťou 80 km/h.

118
00:08:34,613 --> 00:08:37,666
Tiež zacítia predátora
zo vzdialenosti 10 km.

119
00:08:37,733 --> 00:08:42,311
A zvlášť milujeme, keď počujeme
rozprávať o sebe v tretej osobe.

120
00:08:42,378 --> 00:08:43,642
Prepáčte.

121
00:08:43,709 --> 00:08:46,381
Ale máte pravdu.

122
00:08:46,545 --> 00:08:49,393
Moje zrakové, zvukové
a hmatové receptory,

123
00:08:49,460 --> 00:08:52,991
sú... citlivejšie než vaše,
čo je dôvodom... prečo

124
00:08:53,058 --> 00:08:57,702
ma mučí neustály hluk tejto planéty
a vás nie.

125
00:08:59,825 --> 00:09:03,100
Tiež to počujem.
Čo sa deje?

126
00:09:19,491 --> 00:09:21,748
Mierte vždy iba na zem.

127
00:09:22,396 --> 00:09:23,603
Zdravím vás.

128
00:09:23,670 --> 00:09:26,531
Sme prieskumníci
z federačnej lode Discovery.

129
00:09:26,598 --> 00:09:28,033
Prichádzame v mieri.

130
00:09:28,100 --> 00:09:29,690
Myslel som, že planéta je neobývaná.

131
00:09:29,757 --> 00:09:31,833
Pane, neregistrujem žiadne známky života.

132
00:09:31,900 --> 00:09:36,448
Podľa skenu, sa to nijako neodlišuje
od zvyšku okolitého lesa.

133
00:09:38,436 --> 00:09:41,049
Zdá sa, že nás chce sprevádzať.

134
00:09:41,116 --> 00:09:43,168
Vysielač je opačným smerom.

135
00:09:57,432 --> 00:09:59,558
Generál Kol.

136
00:10:02,145 --> 00:10:05,857
Tá jazva ti pristane, L'Rell.

137
00:10:05,941 --> 00:10:09,111
Pochádza z boja. Nosím ju so cťou.

138
00:10:09,736 --> 00:10:13,406
Gratulujem. Dynastia za dynastiou
ti prisahajú vernosť.

139
00:10:13,490 --> 00:10:20,080
Nemýľ si ma s T'Kuvmom,
tvojím padlým mesiášom.

140
00:10:20,163 --> 00:10:21,790
On hľadal jednotu.

141
00:10:22,332 --> 00:10:27,796
Ja prinášam klingonskú nadvládu
pod mojím vedením.

142
00:10:27,879 --> 00:10:31,925
Rozšírenie maskovacej technológie
ti prinieslo mnoho stúpencov.

143
00:10:32,467 --> 00:10:37,097
Ja a môj rod, by sme sa chceli pridať.

144
00:10:37,514 --> 00:10:39,432
Tvoja vernosť mi nestačí.

145
00:10:39,975 --> 00:10:42,602
Čo mi ešte môžeš ponúknuť?

146
00:10:43,311 --> 00:10:45,939
Mám skúsenosti s vypočúvaním.

147
00:10:46,481 --> 00:10:51,570
Vraj máš väzňa, ktorý odmieta rozprávať.

148
00:10:52,279 --> 00:10:57,325
Prines mi informáciu,
ktorá podporí moju slávu,

149
00:10:57,409 --> 00:11:00,745
a ja zvážim tvoju žiadosť.

150
00:11:34,370 --> 00:11:36,028
Čo hovorí?

151
00:11:39,896 --> 00:11:41,620
Univerzálny prekladač nefunguje.

152
00:11:41,687 --> 00:11:43,431
Myslím, že nám nechcú ublížiť.

153
00:11:43,498 --> 00:11:44,774
To neviete.

154
00:11:44,841 --> 00:11:48,263
Ak by ich úmysly boli zlé,
vycítil by som to ako prvý.

155
00:11:48,330 --> 00:11:50,590
Musíme nejako komunikovať.

156
00:11:57,538 --> 00:12:01,002
Ja... som komandér Saru.

157
00:12:01,069 --> 00:12:04,998
Ako špecialista na prvý kontakt,
by som rád analyzoval zvuk,

158
00:12:04,999 --> 00:12:07,770
ktorý vydávate, aby som zistil,
či ide o nejaký druh jazyka.

159
00:12:19,928 --> 00:12:21,143
Ste v poriadku?

160
00:12:21,210 --> 00:12:24,428
Nebolo to bolestivé, len mätúce.

161
00:12:26,248 --> 00:12:30,248
Myslím, že som vycítil ich zámer,
ich túžbu komunikovať.

162
00:12:31,901 --> 00:12:33,584
Toto bude na dlhšie.

163
00:12:33,651 --> 00:12:35,597
Vysielač zatiaľ necháme tak.

164
00:12:35,664 --> 00:12:37,487
Primárna smernica?

165
00:12:38,136 --> 00:12:42,780
Nie. Tá nám zakazuje kontaktovať
rasy, ktoré nevynašli warpový pohon.

166
00:12:42,847 --> 00:12:44,309
Toto je niečo iné.

167
00:12:44,376 --> 00:12:47,378
Teraz musíme uplatniť protokol
pre prvý kontakt.

168
00:12:47,861 --> 00:12:49,795
A nemôžeme si požičať,
alebo upraviť ich majetok

169
00:12:49,862 --> 00:12:53,440
bez toho aby pochopili a súhlasili
s naším zámerom.

170
00:13:20,158 --> 00:13:21,988
Krič.

171
00:13:26,287 --> 00:13:30,041
Povedala som, krič!

172
00:13:44,394 --> 00:13:47,516
Dobre. Bola si presvedčivá.

173
00:13:47,583 --> 00:13:51,133
Stráž je preč. Môžeme sa rozprávať.

174
00:13:53,594 --> 00:13:56,922
Myslíš, že Saru vysvetlí Pahvancom
prečo potrebujeme ich vysielač?

175
00:13:56,989 --> 00:13:58,231
Bude musieť.

176
00:13:58,298 --> 00:14:01,319
Presvedčiť ich, aby
nám to dovolili je jediný spôsob.

177
00:14:01,386 --> 00:14:03,860
- Potom porazíme Klingonov.
- A vojna skončí.

178
00:14:03,927 --> 00:14:06,695
- Jednoduché.
- Jednoduché.

179
00:14:07,045 --> 00:14:10,297
Keď sa ukončia boja, mám veľké plány.

180
00:14:10,364 --> 00:14:12,812
Vlastním pozemok pri jazere Shasta.

181
00:14:13,021 --> 00:14:15,409
Predstav si malú jachtu na vode.

182
00:14:15,648 --> 00:14:17,628
V tomto období
je tam množstvo pstruhov.

183
00:14:17,758 --> 00:14:19,490
Ochutnala si niekedy čerstvo opečeného pstruha?

184
00:14:19,557 --> 00:14:25,091
- Nie.
- Vážne? Je to božské.

185
00:14:25,242 --> 00:14:30,304
A utáborím sa na pobreží.
Budem sledovať padajúce hviezdy.

186
00:14:34,305 --> 00:14:36,458
To znie skvelo.

187
00:14:37,522 --> 00:14:38,852
Čo je?

188
00:14:39,531 --> 00:14:42,179
Naša budúcnosť sa líši.

189
00:14:43,958 --> 00:14:49,172
Ty sa vrátiš späť do pobrežnej
chatky a ja do väzenia.

190
00:14:50,133 --> 00:14:57,914
Mojím trestom je doživotie.
Toto je len dočasné.

191
00:15:00,578 --> 00:15:03,071
No, možno tento vysielač necháme tak.

192
00:15:03,138 --> 00:15:06,208
Nepôjdeš do väzenia,
ak sa stále bude bojovať.

193
00:15:06,296 --> 00:15:07,587
Potreby väčšiny...

194
00:15:07,654 --> 00:15:11,250
...stoja za to bojovať
a zomrieť pre ne.

195
00:15:13,430 --> 00:15:15,547
Ale to aj potreby menšiny.

196
00:15:17,742 --> 00:15:19,781
Alebo jednotlivca.

197
00:15:41,645 --> 00:15:45,868
- Dobre teda. Čo sa s vami deje?
- Prosím?

198
00:15:45,973 --> 00:15:48,390
DNA Pomalky sa u vás najprv
zdala ako dobrá vec,

199
00:15:48,457 --> 00:15:51,070
ale teraz ste znovu
nevrlý a namosúrený.

200
00:15:51,137 --> 00:15:59,634
- Čo sa teda deje?
- Nič. Odchod, kadet.

201
00:16:07,227 --> 00:16:11,291
Dobre. Priznávam,
že sa niečo so mnou deje.

202
00:16:11,358 --> 00:16:16,805
V jednej chvíli viem kde som...
kto ste vy, na čom pracujem,

203
00:16:16,872 --> 00:16:22,508
a potom sa zrazu všetko zmení.

204
00:16:22,575 --> 00:16:25,102
Je to... pomiešané.

205
00:16:25,169 --> 00:16:27,586
Povedali ste o tom Dr. Culberovi?

206
00:16:27,653 --> 00:16:30,344
To by Hugha postavilo do neriešiteľnej situácie.

207
00:16:30,411 --> 00:16:32,848
Lekárskou povinnosťou by bolo

208
00:16:32,915 --> 00:16:35,763
nahlásiť účinky genetickej manipulácie.

209
00:16:35,830 --> 00:16:39,968
Poslali by ma na pokusy
do federačného laboratória.

210
00:16:40,035 --> 00:16:45,269
Ak by to však zatajil,
a dozvedela by sa to Flotila,

211
00:16:45,336 --> 00:16:51,179
zničilo by to jeho kariéru.
Tak, či onak, by som mu ublížil.

212
00:16:51,771 --> 00:16:55,333
No tak dobre,
budeme vaše stavy sledovať.

213
00:16:55,400 --> 00:16:57,275
Snáď to prestane, nie?

214
00:16:59,013 --> 00:17:00,211
Nie ste moc presvedčený.

215
00:17:00,278 --> 00:17:03,785
Väčšinou dokážem upokojiť druhých.
Asi mám na to dar.

216
00:17:06,044 --> 00:17:09,668
Čo sa stane s tými,
ktorých zajme Hviezdna flotila?

217
00:17:09,950 --> 00:17:12,271
Vo vojne?

218
00:17:12,832 --> 00:17:17,285
Sú uväznení a vypočutí.
Humánne.

219
00:17:17,536 --> 00:17:23,370
Po skončení vojny sa vrátia domov
ako súčasť mierovej dohody.

220
00:17:23,437 --> 00:17:27,161
Takže ich... nepopravujete?

221
00:17:27,263 --> 00:17:30,849
Federácia nepozná trest smrti.

222
00:17:33,964 --> 00:17:36,334
Chcela by som prebehnúť.

223
00:17:38,447 --> 00:17:40,693
Tu ma už nič nečaká.

224
00:17:40,760 --> 00:17:44,747
Ten petaQ, ktorý vedie
Klingonov, nemá česť.

225
00:17:45,177 --> 00:17:49,081
Kvôli Kolovi som sama.

226
00:17:49,216 --> 00:17:52,388
Mala som bratov a sestry,
ktoré uvažovali podobne.

227
00:17:52,693 --> 00:17:56,763
Dokonca aj nástupca, vybraný
mojim pánom, T'Kuvmom.

228
00:17:56,830 --> 00:18:01,168
Ale on... bol odohnaný.

229
00:18:01,411 --> 00:18:05,880
Už je navždy preč.
Všetci sú preč.

230
00:18:09,505 --> 00:18:11,891
Moje plavidlo je v neďalekom hangári.

231
00:18:11,958 --> 00:18:15,318
Ak to bude Kahlessovou vôľou,
obe utečieme.

232
00:18:15,385 --> 00:18:19,530
A ty my sľúbiš bezpečné prijatie
na tvojej lodi.

233
00:18:19,597 --> 00:18:22,305
- Mojej lodi?
- Discovery.

234
00:18:22,372 --> 00:18:26,063
Viem, že do pasce na Cancri IV
si prišla jej raketoplánom.

235
00:18:26,130 --> 00:18:27,705
Prečo ti mám veriť?

236
00:18:27,772 --> 00:18:30,217
Pretože sa navzájom potrebujeme, admirál.

237
00:18:30,284 --> 00:18:33,310
A vari máš inú možnosť?

238
00:18:40,103 --> 00:18:41,573
Ako ste pokročili?

239
00:18:41,640 --> 00:18:46,763
Stále vytvárame slovník,
takže príliš nie.

240
00:18:46,830 --> 00:18:48,830
Toto je ich domovská planéta?

241
00:18:49,658 --> 00:18:53,161
Oni... táto planéta.

242
00:18:53,377 --> 00:19:00,122
Kamkoľvek idete, cítiť symbiózu
medzi prírodou a dušou planéty.

243
00:19:00,189 --> 00:19:03,768
Je úžasné uvedomiť si,
že kým my sme vo vojne,

244
00:19:03,835 --> 00:19:09,640
táto oáza pokoja a harmónie
nie len prežíva, ale i prekvitá.

245
00:19:09,704 --> 00:19:13,199
- Vysielač je ich výtvorom?
- Nie som si istý, ale...

246
00:19:13,300 --> 00:19:18,364
zúfalo túžia poznať druhých
a druhými byť poznaní.

247
00:19:18,431 --> 00:19:23,635
A to, kým sú, sa snažili
zdieľať so zvyškom vesmíru

248
00:19:23,769 --> 00:19:26,292
od začiatku svojej existencie.

249
00:19:29,345 --> 00:19:31,198
Vyzeráte vyčerpane.

250
00:19:31,265 --> 00:19:35,060
To ten neustály zvuk, ktorý planéta vytvára.

251
00:19:35,127 --> 00:19:37,018
Keď som s pahvanským priateľom,
je to lepšie,

252
00:19:37,085 --> 00:19:40,473
ale... i tak je to všadeprítomné.

253
00:19:40,540 --> 00:19:42,901
Myslíte, že
dokážete vysvetliť cieľ našej misie

254
00:19:42,968 --> 00:19:44,898
než sa pre nás vráti Discovery?

255
00:19:44,965 --> 00:19:47,416
Úprimne v to dúfam.

256
00:19:48,096 --> 00:19:52,378
Zatiaľ,
najmúdrejšie asi bude ísť spať.

257
00:20:30,356 --> 00:20:36,655
Prosím, nemôžete prestať?
Aspoň na chvíľku!

258
00:20:43,944 --> 00:20:48,568
Sme biologicky predurčení
na jeden jediný účel:

259
00:20:49,616 --> 00:20:53,967
Vycítiť príchod smrti.
Cítim ju práve teraz.

260
00:20:54,061 --> 00:20:56,663
Prišli sme na Pahvo požiadať o pomoc.

261
00:20:56,730 --> 00:20:59,110
Chceme ukončiť túto vojnu.

262
00:20:59,177 --> 00:21:04,903
Bojím sa. Hrozne sa bojím.

263
00:21:23,941 --> 00:21:25,366
Dobré ráno, komandér.

264
00:21:25,433 --> 00:21:26,874
Vyzerá, že ste sa dobre vyspali.

265
00:21:26,941 --> 00:21:29,889
- Zdá sa, že vám je lepšie.
- Je. Ďakujem.

266
00:21:29,956 --> 00:21:33,448
Práve som oboznámil kapitána
s novými okolnosťami.

267
00:21:34,038 --> 00:21:35,514
Ako sa vám to podarilo?

268
00:21:35,581 --> 00:21:37,746
Discovery by zatiaľ
nemala byť v dosahu.

269
00:21:37,813 --> 00:21:39,381
Ach, jednoduchá úprava.

270
00:21:39,448 --> 00:21:43,858
Upravil som frekvenciu komunikátoru
a prepojil ho s vysielačom.

271
00:21:43,925 --> 00:21:45,491
Signál to posilnilo dostatočne.

272
00:21:45,558 --> 00:21:47,343
Náš nový priateľ s tým súhlasil?

273
00:21:47,410 --> 00:21:50,636
Pahvanci sú neuveriteľne pohostinní.

274
00:21:51,097 --> 00:21:53,006
Poskytnú nám čokoľvek potrebujeme.

275
00:21:53,073 --> 00:21:56,303
Hovoríte, že máme povolenie
splniť misiu podľa plánu?

276
00:21:56,370 --> 00:21:58,363
Niektoré parametre misie sa zmenili.

277
00:21:58,430 --> 00:22:00,737
Budem potrebovať vaše komunikátory.

278
00:22:04,253 --> 00:22:06,566
Ďakujem pekne.

279
00:22:11,389 --> 00:22:13,167
Čo to robíte?

280
00:22:14,338 --> 00:22:19,123
Netrápte sa.
Už ich nepotrebujeme.

281
00:22:19,597 --> 00:22:23,043
Pahvanci nás pozvali,
aby sme tu zostali s nimi.

282
00:22:23,110 --> 00:22:24,838
Komandér, to nemôžeme.

283
00:22:24,905 --> 00:22:27,238
Budete vnímať tento svet tak, ako ja.

284
00:22:27,305 --> 00:22:29,193
Musíte mu zostať otvorení.

285
00:22:29,260 --> 00:22:33,042
Vaše obmedzené zmysly sa časom zlepšia.

286
00:22:33,083 --> 00:22:37,110
Saru, niečo sa vám stalo.
Neuvažujete triezvo.

287
00:22:37,177 --> 00:22:38,663
Ale kdeže.

288
00:22:38,730 --> 00:22:43,176
Pahvanci našli spôsob,
ako žiť v dokonalej rovnováhe,

289
00:22:43,243 --> 00:22:46,740
v úplnom súlade so svojím svetom.

290
00:22:46,807 --> 00:22:50,693
Oni už dosiahli to, o čo sa snažíme

291
00:22:50,760 --> 00:22:54,548
prostredníctvom výskumu a diplomacie.

292
00:22:54,691 --> 00:23:02,683
Všetko, čo potrebujeme na ďalší
vývoj všetkých druhov... je tu

293
00:23:03,597 --> 00:23:06,003
a k dispozícii pre všetkých.

294
00:23:14,560 --> 00:23:17,802
Musím povedať naším hostiteľom,
že prijímame ich ponuku.

295
00:23:19,596 --> 00:23:21,932
Budú veľmi šťastní.

296
00:23:27,066 --> 00:23:29,757
Jedna vec je istá.
O kapitánovi nám klamal.

297
00:23:29,824 --> 00:23:32,796
- Nikdy by nás tu nenechal.
- Saru je očividne mimo.

298
00:23:32,863 --> 00:23:34,065
Musíme sa držať misie.

299
00:23:34,132 --> 00:23:36,002
Neviem, či naozaj máme súhlas Pahvancov.

300
00:23:36,069 --> 00:23:37,375
Chceš čakať na súhlas?

301
00:23:37,442 --> 00:23:39,458
Ak nebudeme pokračovať, dlho tu nezostanú.

302
00:23:39,525 --> 00:23:41,385
Poznáš federačné smernice.

303
00:23:41,452 --> 00:23:45,363
Žiadna loď nemôže zasahovať do
prirodzeného vývoja cudzej rasy.

304
00:23:45,430 --> 00:23:50,510
Saru povedal, že dovolia čokoľvek.
To zahŕňa aj úpravu vysielača.

305
00:23:50,577 --> 00:23:52,187
Nemôžeme veriť ničomu...

306
00:23:52,261 --> 00:23:54,241
Michael, toto môže byť
jediný spôsob ako ukončiť vojnu.

307
00:23:54,301 --> 00:23:56,590
- A čo Saru?
- Nebudeme tu diskutovať.

308
00:23:57,730 --> 00:24:01,377
Vzhľadom na stav komandéra Saru,
nadriadeným dôstojníkom som ja.

309
00:24:04,504 --> 00:24:06,609
Určite si nás nikto nevšimne?

310
00:24:06,676 --> 00:24:10,283
Poznám túto loď ako vlastný domov.
Raz bola mojím domovom.

311
00:24:10,350 --> 00:24:16,145
Najprv sa uistím, že Kol skončí.
Ignoroval T'Kuvmov odkaz.

312
00:24:16,212 --> 00:24:19,296
Túto loď znesvätil svojou prítomnosťou.

313
00:24:19,363 --> 00:24:22,959
Než odídeme, preťažím warpové jadro.

314
00:24:23,026 --> 00:24:26,130
- Musel ťa fakt sklamať.
- Hnusí sa mi.

315
00:24:26,197 --> 00:24:31,799
Škoda, že neuvidím tú pomaľovanú
tvár pri jeho poslednom výdychu.

316
00:24:31,800 --> 00:24:33,930
L'Rell, kam berieš nášho väzňa?

317
00:24:34,958 --> 00:24:38,324
- Si iná, než som čakala.
- Ty tiež.

318
00:25:01,065 --> 00:25:04,448
Aspoň neumrieš vo väzení, admirál.

319
00:25:18,934 --> 00:25:21,520
Vzala moju dýku a pokúsila sa utiecť.

320
00:25:21,729 --> 00:25:24,606
Zbavím sa jej tela.

321
00:25:44,707 --> 00:25:48,919
Poručík,
dnes si nedáme potravinové balíčky.

322
00:25:49,640 --> 00:25:51,200
Kde je Burnhamová?

323
00:25:51,598 --> 00:25:54,759
Pohádali sme sa. Išla sa prejsť.

324
00:25:54,918 --> 00:25:56,062
To ma mrzí.

325
00:25:56,129 --> 00:26:00,760
Čoskoro však okúsite život bez konfliktov.

326
00:26:00,998 --> 00:26:03,593
Idem nájsť Burnhamovú.
Musí byť hladná.

327
00:26:03,660 --> 00:26:08,551
Komandér.
Môžem sa vás niečo opýtať?

328
00:26:08,618 --> 00:26:13,268
Keď sme sem prišli, miestny zvuk
vás fyzicky rozrušoval.

329
00:26:13,335 --> 00:26:15,019
Čo sa zmenilo?

330
00:26:15,239 --> 00:26:17,720
Myslím, že problém bol vo mne.

331
00:26:17,787 --> 00:26:20,856
Nerozumel som tomu, čo počujem.

332
00:26:21,209 --> 00:26:25,841
Ešte som nebol... v súlade.

333
00:26:26,095 --> 00:26:30,684
Pahvanci... mi pomohli.

334
00:26:31,450 --> 00:26:34,694
To znie, akoby ste s niečím
bojovali a potom proste prestali.

335
00:26:35,489 --> 00:26:36,906
Áno.

336
00:26:36,973 --> 00:26:39,247
Neviem, ako to dosiahnuť.

337
00:26:39,989 --> 00:26:42,184
S čim bojujete?

338
00:26:45,364 --> 00:26:48,520
Nuž, každý chce poraziť Klingonov.

339
00:26:49,356 --> 00:26:53,728
Ja...
Ja im chcem ublížiť.

340
00:26:54,083 --> 00:26:57,700
Mučili vás.
Ten pocit je pochopiteľný.

341
00:26:57,857 --> 00:27:00,855
Ale to všetko je už za nami.

342
00:27:00,922 --> 00:27:03,406
Nie. Na niečo také nemôžete
len tak zabudnúť. To nejde.

343
00:27:03,473 --> 00:27:04,936
Čo iné vám zostáva?

344
00:27:05,003 --> 00:27:09,791
Dovolíte, aby vás to zmenilo
na niekoho horšieho, ako sú oni?

345
00:27:10,044 --> 00:27:16,167
Ak to znamená, že budú musieť
trpieť tak ako ja... tak áno.

346
00:27:30,260 --> 00:27:32,096
Poručík, poďte sem.

347
00:27:32,316 --> 00:27:36,146
Pahvanci mi dali niečo, čo sa vám zíde.

348
00:27:36,854 --> 00:27:40,315
Pochopenie vyžaduje spoločnú podstatu vzťahov.

349
00:27:40,382 --> 00:27:46,323
Skúste vnímať tú harmóniu
a pokoj, ktorý ponúka tento svet.

350
00:28:05,856 --> 00:28:07,921
Vaše úmysly sú podvodné.

351
00:28:07,988 --> 00:28:12,748
Snažili ste sa ma rozptýliť.
Zdržať ma.

352
00:28:15,704 --> 00:28:17,895
Kde je Burnhamová?

353
00:28:18,112 --> 00:28:20,137
Kam išla?!

354
00:29:00,334 --> 00:29:03,625
VYTVÁRAM SPOJENIE
- No tak, no tak.

355
00:29:04,080 --> 00:29:05,720
Áno.

356
00:29:48,370 --> 00:29:49,371
Grafk.

357
00:29:57,170 --> 00:29:58,338
Torath.

358
00:30:00,716 --> 00:30:01,675
Silrek.

359
00:30:05,304 --> 00:30:07,264
Ukončím Kola.

360
00:30:08,515 --> 00:30:11,059
Všetkých vás pomstím.

361
00:30:12,769 --> 00:30:15,731
Prisahám vám.

362
00:30:37,538 --> 00:30:39,998
No tak, no tak, poď.

363
00:30:41,798 --> 00:30:44,318
Michael Burnhamová volá Discovery.

364
00:30:44,385 --> 00:30:46,338
Discovery, počujete ma?

365
00:30:53,762 --> 00:30:57,128
Saru, prosím... prestaňte.

366
00:31:23,628 --> 00:31:26,338
Saru, toto nie ste vy.

367
00:31:39,981 --> 00:31:42,700
Takto vyzerá harmónia a rovnováha?

368
00:31:43,440 --> 00:31:46,605
Kde je ten pokoj,
ktorý ste tu vraj našli?

369
00:31:46,672 --> 00:31:49,196
Vzali ste mi ho.

370
00:31:50,418 --> 00:31:53,042
Nikdy ho brať neprestanete!

371
00:31:53,389 --> 00:32:01,182
Za sekundu... milisekundu pokoja
by som dala čokoľvek.

372
00:32:01,269 --> 00:32:05,097
Ale kým neskončí vojna,
nikto nebude v pokoji.

373
00:32:06,324 --> 00:32:09,852
Saru, ak tu zostaneme,
nič sa tým nevyrieši.

374
00:32:10,241 --> 00:32:13,151
Ukončiť tento konflikt je v našej moci.

375
00:32:15,558 --> 00:32:19,855
Saru, potrebujeme vás.

376
00:32:23,652 --> 00:32:27,597
Neoberiete ma aj o toto.

377
00:32:30,713 --> 00:32:32,793
Burnhamová, si v poriadku?

378
00:32:41,972 --> 00:32:43,855
Je mi to ľúto.

379
00:32:44,151 --> 00:32:46,519
Chcel som vás ochrániť.

380
00:32:47,160 --> 00:32:49,870
Musíte to vysvetliť všetkým.

381
00:32:50,183 --> 00:32:51,906
Nemali sme sem prísť.

382
00:32:51,973 --> 00:32:55,081
Riešiť našu vojnu
nie je vašou starosťou.

383
00:32:55,718 --> 00:32:57,245
Počúvajte prosím.

384
00:32:58,845 --> 00:33:03,305
Saru vám povedal kto sme,
aj my hľadáme harmóniu tak ako vy.

385
00:33:03,602 --> 00:33:06,144
Ale čelíme hrozbe, ktorá
nezdieľa náš spoločný cieľ.

386
00:33:07,805 --> 00:33:10,682
Ale s naším zariadením a vašou pomocou,

387
00:33:10,749 --> 00:33:13,813
môžeme tento konflikt ukončiť.

388
00:33:14,102 --> 00:33:18,165
Vari to nie je vašim účelom?
Udržiavať harmóniu a mier?

389
00:33:19,267 --> 00:33:22,871
Musíte mi pomôcť dokončiť to,
čo som začala.

390
00:33:22,938 --> 00:33:26,298
Ak Klingoni zistia,
že ste nám pomohli, ublížia vám.

391
00:33:26,365 --> 00:33:28,959
Prosím, nerobte to.

392
00:34:16,712 --> 00:34:19,848
Discovery volá výsadok.
Máme zameraný váš signál.

393
00:34:19,915 --> 00:34:21,894
- Pripravte sa na transport.
- Nie.

394
00:34:21,961 --> 00:34:23,683
Prosím, nie!

395
00:34:23,894 --> 00:34:25,746
Nie!

396
00:34:48,501 --> 00:34:51,134
- Len na krátko.
- Ďakujem.

397
00:34:57,338 --> 00:34:59,340
Saru.

398
00:35:00,314 --> 00:35:02,227
Prosím, pozrite sa na mňa.

399
00:35:09,713 --> 00:35:11,770
Ste v poriadku?

400
00:35:12,111 --> 00:35:16,767
Klamal som vám...
i poručíkovi Tylerovi.

401
00:35:17,330 --> 00:35:22,597
Zaútočil som na vás.
Skoro som vás zabil.

402
00:35:22,885 --> 00:35:27,220
- Neboli ste sám sebou.
- Práveže bol.

403
00:35:27,455 --> 00:35:32,447
My... my Kelpienci
sa so strachom už rodíme.

404
00:35:32,859 --> 00:35:35,294
Tak dokážeme prežiť.

405
00:35:35,369 --> 00:35:40,712
A tak... za celý svoj život,

406
00:35:40,829 --> 00:35:45,627
som nikdy... nezažil
ani okamih bez strachu.

407
00:35:46,236 --> 00:35:48,427
Oslobodený od neho.

408
00:35:50,103 --> 00:35:53,347
Ani... jediný... moment.

409
00:35:56,102 --> 00:35:58,563
Až dodnes.

410
00:36:09,416 --> 00:36:13,003
Pred útekom potvrdila, že Discovery

411
00:36:13,086 --> 00:36:14,880
disponuje mocnou technológiou.

412
00:36:14,963 --> 00:36:18,425
To by tvojej výprave pomohlo prekonať

413
00:36:18,508 --> 00:36:20,886
hranice nášho impéria.

414
00:36:21,344 --> 00:36:23,972
Čakal som viac. Bola si nedbalá.

415
00:36:24,264 --> 00:36:27,475
- Bola som efektívna.
- Utiekla ti.

416
00:36:27,976 --> 00:36:30,770
Nie nadlho.

417
00:36:30,854 --> 00:36:34,858
Generál Kol, ak nevidíš moju hodnotu,

418
00:36:34,941 --> 00:36:38,361
ihneď sa poberiem.

419
00:36:40,572 --> 00:36:41,448
Stop!

420
00:36:43,575 --> 00:36:44,409
L'Rell.

421
00:37:03,845 --> 00:37:06,890
Väzňov bude viac...

422
00:37:08,183 --> 00:37:11,311
než vojna dospeje ku koncu.

423
00:37:12,103 --> 00:37:14,314
Vypočúvanie bude vyžadovať skúsenosti...

424
00:37:17,692 --> 00:37:23,114
ako aj tvoju prísahu poslušnosti

425
00:37:23,782 --> 00:37:26,660
Korovej dynastii.

426
00:37:34,000 --> 00:37:37,921
Pane, bude mi cťou slúžiť.

427
00:37:40,966 --> 00:37:45,720
Myslíš, že som neodhalil tvoj úskok?

428
00:37:46,054 --> 00:37:50,934
Ukážte jej ako Korov rod odmeňuje klamárov.

429
00:37:54,062 --> 00:37:55,188
Pane!

430
00:37:55,272 --> 00:37:57,649
Zachytili sme masívny signál.

431
00:37:58,149 --> 00:38:00,402
Z planéty Pahvo.

432
00:38:01,111 --> 00:38:02,487
Správu?

433
00:38:04,406 --> 00:38:05,657
Pozvánku.

434
00:38:07,742 --> 00:38:10,161
Zadajte kurz na Pahvo.

435
00:38:18,533 --> 00:38:22,581
Povedali ste, že úprava
pahvanského vysielača bola úspešná.

436
00:38:22,648 --> 00:38:24,036
Presne tak, pane.

437
00:38:24,103 --> 00:38:27,697
Pahvanci opravili tlmič signálu
potom, ako ho Saru zničil.

438
00:38:28,197 --> 00:38:30,829
- Videla som to.
- Pán Bryce?

439
00:38:30,830 --> 00:38:34,260
Intenzita signálu narástla trilión krát.

440
00:38:34,327 --> 00:38:35,739
Hudba je preč.

441
00:38:35,806 --> 00:38:39,399
Jediné, čo vysielajú, je
mohutný elektromagnetický impulz.

442
00:38:39,750 --> 00:38:41,649
Nerozumiem tomu, kapitán.
Myslela som...

443
00:38:41,650 --> 00:38:44,388
Pane, Burnhamová integrovala
technológiu presne podľa rozkazu.

444
00:38:44,455 --> 00:38:48,360
Mali by sme odhaliť klingonské
lode v dosahu pahvanského signálu.

445
00:38:48,427 --> 00:38:50,050
Zjavne nie.

446
00:38:50,757 --> 00:38:52,909
Vysielač teraz vysiela nový signál

447
00:38:52,976 --> 00:38:58,039
v dvoch podprahových pásmach:
V našom a klingonskom.

448
00:38:59,620 --> 00:39:04,255
Burnhamová, v skutočnosti ste
sem pozvali nášho nepriateľa.

449
00:39:05,622 --> 00:39:07,285
Nie.

450
00:39:07,367 --> 00:39:08,893
To urobili Pahvanci.

451
00:39:08,960 --> 00:39:12,521
Ich existencia spočíva
v prinášaní harmónie do nezhôd.

452
00:39:12,588 --> 00:39:15,175
Vedia o našom konflikte s Klingonmi
a snažia sa nás spojiť.

453
00:39:15,242 --> 00:39:16,375
Myslia si, že pomáhajú.

454
00:39:16,442 --> 00:39:20,261
Kapitán, diaľkové senzory detegovali
klingonské plavidlo prichádzajúce

455
00:39:20,328 --> 00:39:21,777
vo warpe.

456
00:39:21,844 --> 00:39:23,168
Dokážete ho identifikovať?

457
00:39:23,235 --> 00:39:26,031
Pane, je to Loď mŕtvych.
Sarkofág.

458
00:39:29,767 --> 00:39:35,718
Pre Pahvancov sme jedinou ochranou.
Pane, musíme ich ochrániť.

459
00:39:35,882 --> 00:39:37,867
Musíme bojovať.

460
00:39:38,272 --> 00:39:49,647
preložil koba
pre www.titulky.com

460
00:39:50,305 --> 00:39:56,790
Ohodnoť tieto titulky na www.osdb.link/65pk6
Pomôžeš ostatným pri rozhodovaní.