Star Trek- Discovery - S01E10 - Despite Yourself WEBDL-10 - Slovak subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:02,000 --> 00:00:08,000
preložil koba
pre www.titulky.com

2
00:00:09,610 --> 00:00:11,810
V minulých dieloch:

3
00:00:11,812 --> 00:00:14,546
Vytvárame nový spôsob lietania.

4
00:00:14,548 --> 00:00:17,945
Ak sa Discovery môže zjaviť
kdekoľvek, a v momente zmiznúť,

5
00:00:17,948 --> 00:00:20,252
takto možno poraziť Klingonov.

6
00:00:20,254 --> 00:00:23,498
Jediná žena menom Michael,
o ktorej som počula,

7
00:00:23,501 --> 00:00:26,680
je federačný vzbúrenec.
To nie si ty, však?

8
00:00:26,683 --> 00:00:30,570
Rád by som vás oficiálne požiadal
pridať sa k posádke Discovery.

9
00:00:30,573 --> 00:00:34,733
- 8000 mŕtvych, len kvôli tebe.
- 8186.

10
00:00:34,735 --> 00:00:38,997
Klingoni neprestanú, kým nezničia
všetko, čo im stojí v ceste.

11
00:00:39,000 --> 00:00:41,873
Bez vás ich nezastavíme.

12
00:00:41,875 --> 00:00:47,279
- Čím je ti?
- Volá sa L'Rell. Mučila ma.

13
00:00:47,281 --> 00:00:50,516
Bez nej by som tu už nebol.

14
00:00:50,518 --> 00:00:54,286
- Čo si mi to spravila?
- Nikdy nedovolím, aby ti ublížili.

15
00:00:54,288 --> 00:00:58,657
Vykonám ešte jeden skok.
Posledný skok.

16
00:01:01,462 --> 00:01:04,648
Počítač hlási neukončenú navigačnú sekvenciu.

17
00:01:11,319 --> 00:01:14,812
Kapitán, obávam sa, že netuším, kde sme.

18
00:01:16,000 --> 00:01:22,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

19
00:01:33,627 --> 00:01:36,350
- Žltý poplach.
- Žltý poplach.

20
00:01:36,353 --> 00:01:40,217
Toto nie je Základňa 46.
Kde, dočerta sme?

21
00:01:40,220 --> 00:01:43,935
Naše... naše senzory sa...
...rekalibrujú, pane.

22
00:01:43,937 --> 00:01:45,529
Čo sa tu stalo?

23
00:01:45,532 --> 00:01:48,440
Nepamätám si žiadne správy
o bojoch neďaleko Organie.

24
00:01:48,442 --> 00:01:51,389
Tvar poškodenia a stopy striel
sú totožné s federačnými zbraňami,

25
00:01:51,392 --> 00:01:53,212
ale vlastnosti trupu
sú trochu mimo.

26
00:01:53,214 --> 00:01:54,451
Mimo?

27
00:01:54,454 --> 00:01:57,682
Trosky sú klingonské, ale
výsledok analýzy hustoty trupu

28
00:01:57,685 --> 00:01:59,139
je mimo povoleného rozsahu.

29
00:02:00,272 --> 00:02:01,720
Je tu nejaká hrozba?

30
00:02:01,722 --> 00:02:03,722
Nijaké známky života,
ani aktívne zdroje energie.

31
00:02:03,724 --> 00:02:05,957
Šťastie v nešťastí.

32
00:02:05,959 --> 00:02:08,542
Kapitán, navigačný systém má poruchu.

33
00:02:08,545 --> 00:02:11,714
Podľa údajov sme preskočili
na správne súradnice,

34
00:02:11,717 --> 00:02:15,069
a našu polohu potvrdzuje
aj poloha okolitých hviezd.

35
00:02:15,072 --> 00:02:17,769
No všetko ostatné nie je tam,
kde by malo byť.

36
00:02:22,020 --> 00:02:25,744
Pán Tyler, fajn, že ste sa zastavili.
Síce máme iba žltý poplach...

37
00:02:25,746 --> 00:02:29,620
- Prepáčte, pane.
- Kapitán, blíži sa loď. Mimo warpu.

38
00:02:29,623 --> 00:02:32,620
- Vyzerá ako vulkánsky krížnik.
- Na obrazovku.

39
00:02:37,591 --> 00:02:40,359
Tých Klingonov
teda museli zničiť títo Vulkánci.

40
00:02:40,361 --> 00:02:42,828
- Mám ich zavolať, pane?
- Áno, otvorte kanál.

41
00:02:42,830 --> 00:02:44,561
Neidentifikovaný vulkánsky krížnik,

42
00:02:44,564 --> 00:02:47,533
toto je U.S.S. Discovery.
Odpovedzte prosím.

43
00:02:47,535 --> 00:02:49,768
Vulkánci nabíjajú zbrane, kapitán.

44
00:02:49,770 --> 00:02:52,300
Asi niekde našli funkčnú
klingonskú loď.

45
00:02:52,350 --> 00:02:54,300
Červený poplach! Zapnite štíty!

46
00:02:59,513 --> 00:03:01,726
Detmerová,
úhybný manéver beta 4 pí.

47
00:03:02,586 --> 00:03:05,121
- Stále sa nás držia.
- Nedokážem ich zamerať, pane.

48
00:03:05,124 --> 00:03:07,459
Zameriavajte ručne.
Páľte predpokladaným smerom.

49
00:03:10,591 --> 00:03:12,195
Odkiaľ to prišlo?

50
00:03:12,198 --> 00:03:13,859
Pane, volá nás Cooper

51
00:03:13,861 --> 00:03:16,495
- Iba zvuk.
- Cooper?

52
00:03:16,497 --> 00:03:19,698
Veď ten sa renovuje v dokoch, nie?

53
00:03:19,700 --> 00:03:21,133
Spojte ich.

54
00:03:21,136 --> 00:03:23,578
Discovery, prekvapili vás rebeli?

55
00:03:23,581 --> 00:03:27,442
Vychádzate z cviku. Ale bez obáv.
Postaráme sa o to. Cooper koniec.

56
00:03:28,842 --> 00:03:32,611
Vulkánski rebeli?
Pália na loď Hviezdnej flotily?

57
00:03:32,613 --> 00:03:34,713
Strojovňa, v akom stave je spórový pohon?

58
00:03:34,715 --> 00:03:37,583
Poručík Stamets nereaguje.

59
00:03:37,585 --> 00:03:40,952
Je stabilizovaný, ale
do spórovej komory sa už nevráti.

60
00:03:40,954 --> 00:03:42,929
Sme bez spórového pohonu, kapitán.

61
00:03:42,932 --> 00:03:44,490
Niečo asi mám.

62
00:03:44,492 --> 00:03:48,560
Kvantová frekvencia Coopera,
ako aj vulkánskeho krížnika,

63
00:03:48,562 --> 00:03:52,137
- je iná, ako naša.
- To nie je možné.

64
00:03:52,140 --> 00:03:55,634
Všetka hmota vo vesmíre kmitá
na rovnakej kvantovej frekvencii.

65
00:03:55,636 --> 00:03:58,870
- Nijako ju nemožno zmeniť.
- To je pravda.

66
00:03:58,872 --> 00:04:00,541
Ibaže...

67
00:04:05,389 --> 00:04:08,062
...by toto nebol náš vesmír.

68
00:05:29,371 --> 00:05:37,203
preložil koba
pre www.titulky.com

69
00:05:37,371 --> 00:05:47,203
synchronizácia: VitoSilans
preklad: koba

70
00:05:52,586 --> 00:05:56,655
Zdá sa, že teória paralelných
vesmírov vznikla v 20. storočí.

71
00:05:56,657 --> 00:05:59,991
Vy so Stametsom ste verili, že
spórový pohon môže do nich preskočiť?

72
00:05:59,993 --> 00:06:02,694
Pracoval som s takou teóriou.

73
00:06:02,696 --> 00:06:05,564
Stamets mal tiež záujem
preskúmať to, po skončení vojny.

74
00:06:05,566 --> 00:06:10,502
Ale tieto oblasti nekorelujú
s ničím v nami známom vesmíre.

75
00:06:10,504 --> 00:06:14,325
Verili sme, že mycelárna sieť
presahuje akékoľvek naše predstavy.

76
00:06:14,328 --> 00:06:16,842
Nekonečná sieť, spájajúca
všetky kvantové reality.

77
00:06:16,844 --> 00:06:20,646
No presné súradnice niektorých
výnimočných miest nám vždy unikli.

78
00:06:20,648 --> 00:06:24,850
Zdá sa, že 133 skokov, ktoré
sme vykonali, vyplnilo medzery.

79
00:06:24,852 --> 00:06:27,753
- Neuveriteľne šťastná náhoda.
- Skôr nešťastná.

80
00:06:27,755 --> 00:06:31,557
- Či nie, Číslo jedna?
- Horšie však je,

81
00:06:31,559 --> 00:06:34,192
že odtiaľto
nijako nemôžeme poslať Flotile

82
00:06:34,194 --> 00:06:36,953
ten algoritmus na prelomenie
klingonského maskovania.

83
00:06:36,956 --> 00:06:38,797
Preto sa musíme vrátiť.

84
00:06:38,799 --> 00:06:42,312
Inak sú naše lode bezmocné
a vojna je stratená.

85
00:06:42,315 --> 00:06:44,636
No, Stamets nás sem zaviedol nechtiac.

86
00:06:44,638 --> 00:06:46,999
Musíme bližšie preskúmať
navigačné záznamy spórového pohonu.

87
00:06:47,000 --> 00:06:48,840
- Môžu obsahovať náznak...
- Príliš som na neho tlačil.

88
00:06:48,842 --> 00:06:53,111
Toľko skokov narušilo jeho schopnosť
udržať v hlave polohu Základne 46.

89
00:06:53,113 --> 00:06:57,794
Teraz musíme pochopiť kde sme
a ako tu prežijeme.

90
00:06:57,797 --> 00:06:59,625
Potom nájdeme cestu domov.

91
00:06:59,628 --> 00:07:02,448
Rekalibrujte senzory
a začnite prehľadávať záznamy,

92
00:07:02,451 --> 00:07:05,054
- možno nájdeme niečo užitočné.
- Áno, kapitán.

93
00:07:06,527 --> 00:07:08,760
Je to palác.
Drž sa blízko.

94
00:07:08,762 --> 00:07:14,231
Poručík Stamets, prepáčte, ale
aká je rýchlosť klíčenia spór?

95
00:07:15,234 --> 00:07:19,536
A, viem, že mi to stále pripomínate,
ale... ideálna vlhkosť,

96
00:07:19,538 --> 00:07:23,711
v kultivačnej miestnosti, je...
je 85% alebo 87%?

97
00:07:26,975 --> 00:07:30,048
No... dúfala som, že...

98
00:07:30,050 --> 00:07:34,261
by sa dalo rozhýbať jeho mozog
známymi frázami.

99
00:07:34,264 --> 00:07:36,499
Najmä, ako ho otravujem.

100
00:07:38,025 --> 00:07:42,047
Je v stave nervovej nerovnováhy.
Nič také som ešte nevidel.

101
00:07:43,263 --> 00:07:44,730
- Je to palác.
- Paul.

102
00:07:44,732 --> 00:07:45,831
- Do paláca.
- Paul, nie.

103
00:07:45,833 --> 00:07:48,438
Bože.

104
00:07:48,441 --> 00:07:50,415
Som v poriadku.

105
00:08:07,109 --> 00:08:09,020
Prepáčte.

106
00:08:09,022 --> 00:08:13,324
Mala som vás okamžite informovať
o vedľajších efektoch skokov.

107
00:08:13,326 --> 00:08:14,899
Nemala som to tajiť.

108
00:08:14,902 --> 00:08:17,731
Paul bol vaším nadriadeným,
dal vám priamy rozkaz.

109
00:08:19,359 --> 00:08:20,668
Nemôžete za to.

110
00:08:22,836 --> 00:08:24,335
- Spomeň vlka...
- Kadet.

111
00:08:24,337 --> 00:08:26,171
- Ospravedlňte nás.
- Áno, pane.

112
00:08:30,711 --> 00:08:33,344
Ako je na tom?

113
00:08:33,346 --> 00:08:39,017
Striedavo je nehybný,
s obdobiami nezmyselného bľabotania.

114
00:08:39,019 --> 00:08:44,592
Je zadržaný kvôli vlastnej bezpečnosti,
máva nekontrolovateľné záchvaty.

115
00:08:45,876 --> 00:08:49,814
Netuším, či sa vôbec z toho dostane,
nehovoriac o ďalších skokoch.

116
00:08:52,132 --> 00:08:56,034
Viem, že mi to dávate za vinu,
a máte pravdu.

117
00:08:56,036 --> 00:08:58,737
Ja som jeho kapitán,
ja som zodpovedný za jeho stav.

118
00:08:58,739 --> 00:09:00,639
Áno.

119
00:09:00,641 --> 00:09:02,608
Boli ste.

120
00:09:02,610 --> 00:09:06,211
Našťastie, jeho zdravotný stav
je teraz mojou starosťou.

121
00:09:06,213 --> 00:09:08,980
Obávam sa, že nie.

122
00:09:08,982 --> 00:09:12,217
Rozhodol som sa, že ho zverím
do starostlivosti iného lekára.

123
00:09:13,019 --> 00:09:14,406
Nie.

124
00:09:14,409 --> 00:09:18,299
Dr. Culber, liečba vyžaduje
profesionálnu objektivitu,

125
00:09:18,600 --> 00:09:23,350
a vaše... vaše city to narúšajú,
narúšajú jeho liečbu.

126
00:09:23,396 --> 00:09:25,414
Ale čo,
zrazu vás zaujíma objektivita.

127
00:09:25,417 --> 00:09:29,000
Chceli ste, aby som skreslil
Stametsove lekárske záznamy.

128
00:09:29,002 --> 00:09:32,137
Tak som vám získal čas...
aby mohol vykonať všetky skoky,

129
00:09:32,139 --> 00:09:34,205
a prelomiť klingonské maskovanie.

130
00:09:34,207 --> 00:09:36,938
A dokázal to.
Dokázali sme to.

131
00:09:36,941 --> 00:09:40,681
Nikto sa o neho nepostará lepšie.
Chcete vôbec aby vyzdravel?

132
00:09:41,513 --> 00:09:43,086
Alebo ste chceli dosiahnuť toto?

133
00:09:43,089 --> 00:09:45,315
Emócie vám očividne bránia v úsudku.

134
00:09:45,318 --> 00:09:48,253
Asi aj ja
som sa nechal uniesť emóciami.

135
00:09:48,255 --> 00:09:53,643
Moja túžba vyhrať vojnu...
pozrite kam nás dostala.

136
00:09:55,228 --> 00:09:57,262
Máte svoje rozkazy.

137
00:10:09,558 --> 00:10:13,661
V troskách som našiel niečo ako
klingonské hlavné pamäťové jadro.

138
00:10:13,664 --> 00:10:17,181
Nachádza sa v poli trosiek
asi 200 metrov pred nami.

139
00:10:17,184 --> 00:10:21,352
Našťastie senzory opäť fungujú.
Vulkánska matematika, špecialistka?

140
00:10:21,354 --> 00:10:23,443
A trochu starej dobrej
ľudskej skúsenosti, poručík.

141
00:10:23,445 --> 00:10:24,792
Potvrdzujem.

142
00:10:28,547 --> 00:10:31,500
Údaje sú v norme, kapitán.
Myslím, že jadro je neporušené.

143
00:10:31,503 --> 00:10:33,198
Ak ho prinesieme na palubu,
môžeme zistiť,

144
00:10:33,200 --> 00:10:34,800
čo tí Klingoni vedeli o tomto vesmíre.

145
00:10:34,802 --> 00:10:36,301
Zahájte extrakciu.

146
00:10:36,303 --> 00:10:38,369
Približujem sa.

147
00:10:38,372 --> 00:10:41,773
Jadro je súčasťou hlavného počítača
umiestneného na konci lode.

148
00:10:41,775 --> 00:10:45,276
Malo by to ísť celkom ľahko.

149
00:10:58,606 --> 00:11:00,107
Vidím tu telá.

150
00:11:11,141 --> 00:11:12,940
Prečo nevie udržať kurz?

151
00:11:14,942 --> 00:11:17,010
Letová kontrola má poruchu?

152
00:11:19,479 --> 00:11:22,681
- Burnhamová.
- V troskách nie sú známky života.

153
00:11:22,684 --> 00:11:23,983
Môžeš pokračovať.

154
00:11:23,986 --> 00:11:27,352
Si pripravený pokračovať?

155
00:11:27,354 --> 00:11:28,987
Tyler.

156
00:11:35,428 --> 00:11:37,395
Čo tam dočerta robí?

157
00:11:37,397 --> 00:11:40,743
Poručík Tyler.
Pokračujte a vyberte dátové jadro.

158
00:11:42,428 --> 00:11:44,111
Áno, pane.

159
00:11:44,122 --> 00:11:45,798
Pokračujem.

160
00:11:45,801 --> 00:11:48,539
Približujem sa ku klingonskej lodi.

161
00:11:48,541 --> 00:11:54,081
Tie telá sú...
vulkánske a andorianské.

162
00:11:55,392 --> 00:11:59,250
Vulkánci a Andorianci?
Riadili klingonskú loď?

163
00:11:59,252 --> 00:12:03,587
Našiel som dátové jadro.
Vyzerá neporušene.

164
00:12:03,589 --> 00:12:07,258
No pred vybratím budem musieť
vyrezať do trupu otvor laserom.

165
00:12:07,260 --> 00:12:10,209
Buď veľmi opatrný, poručík.

166
00:12:10,212 --> 00:12:14,678
I najmenší škrabanec môže poškodiť
údaje, alebo zničiť celé jadro.

167
00:12:45,866 --> 00:12:47,365
Mám to.

168
00:12:51,238 --> 00:12:54,141
Čo najrýchlejšie
to vezmite do strojovne, poručík.

169
00:13:01,548 --> 00:13:07,185
Tiež sa upokojte. Už je v bezpečí.

170
00:13:07,187 --> 00:13:09,120
Pane?

171
00:13:09,122 --> 00:13:13,291
Musím si byť istý, že celá posádka
bude vždy konať profesionálne.

172
00:13:13,293 --> 00:13:16,094
Hlavne teraz.
Keď plávame v neznámych vodách.

173
00:13:16,096 --> 00:13:20,815
Takže... môžem sa na vás spoľahnúť,
Burnhamová?

174
00:13:20,818 --> 00:13:22,219
Áno, pane.

175
00:13:24,071 --> 00:13:25,572
Dobre.

176
00:13:45,002 --> 00:13:52,603
- Prečo tam stojíš?
- Už mi nemôžeš ublížiť.

177
00:13:52,606 --> 00:13:55,366
Prečo by som ti chcela ublížiť?

178
00:13:55,368 --> 00:13:59,416
Čo si mi to spravila?
Na väzenskej lodi.

179
00:13:59,419 --> 00:14:02,924
- Povedz mi.
- Ty vieš, čo sme robili.

180
00:14:04,712 --> 00:14:10,017
Robili sme to spolu.
Najrôznejšie veci.

181
00:14:11,102 --> 00:14:14,347
- Nikdy si nemal dosť.
- Nútila si ma.

182
00:14:14,553 --> 00:14:17,121
Pomáha ti, keď si to nahováraš?

183
00:14:17,124 --> 00:14:21,721
Mávam záblesky...
spomienok, ktoré si nepamätám.

184
00:14:21,724 --> 00:14:26,094
- Procedúry... operácie...
- Drahý Tyler.

185
00:14:26,097 --> 00:14:31,829
Otvor moju celu a ja ti poviem
všetko čo budeš chcieť.

186
00:14:39,593 --> 00:14:41,595
Výborne.

187
00:14:43,029 --> 00:14:45,666
Toto je oveľa...

188
00:14:48,762 --> 00:14:50,806
prirodzenejšie.

189
00:14:58,044 --> 00:14:59,837
Hovor.

190
00:15:01,609 --> 00:15:03,152
Koho hľadáme?

191
00:15:07,156 --> 00:15:08,324
Kahlessa.

192
00:15:08,616 --> 00:15:09,853
Ako ho nájdeme?

193
00:15:10,002 --> 00:15:11,369
Spoločne.

194
00:15:11,619 --> 00:15:14,580
Kahless osvetľuje našu cestu.

195
00:15:15,123 --> 00:15:16,392
Navždy.

196
00:15:16,666 --> 00:15:19,994
Bude sa ukrývať navždy?

197
00:15:20,392 --> 00:15:22,964
- Nikdy.
- Nikdy.

198
00:15:23,984 --> 00:15:26,196
Aké je tvoje meno?

199
00:15:30,999 --> 00:15:34,704
Čo... čo si mi to spravila?
Toto... nie som ja.

200
00:15:34,707 --> 00:15:37,821
- Máš ďalšie meno. Vyslov ho!
- Vieš ako sa volám!

201
00:15:37,824 --> 00:15:39,784
Ak nepovieš,
čo si mi spravila s mysľou...

202
00:15:39,786 --> 00:15:42,286
s mojou dušou...
budeš umierať v bolestiach.

203
00:15:42,288 --> 00:15:44,889
Modlitba ti mala vrátiť spomienky.
Niečo sa pokazilo.

204
00:15:44,891 --> 00:15:46,893
Tomu ver, že sa pokazilo.
Teraz, hovor!

205
00:15:51,064 --> 00:15:52,698
Čo to... Čo to robím?

206
00:15:52,701 --> 00:15:54,067
- Nie.
- Čo to robím?

207
00:15:55,695 --> 00:15:58,201
Počkaj, počkaj.

208
00:15:58,204 --> 00:15:59,704
Počkaj!

209
00:16:03,337 --> 00:16:05,344
Ešte sa ku mne vrátiš.

210
00:16:28,134 --> 00:16:33,071
- Za tvoje myšlienky dám isik.
- Čo je isik?

211
00:16:33,073 --> 00:16:35,774
To je staré vulkánske porekadlo.
Nevedno odkiaľ sa vzalo.

212
00:16:35,776 --> 00:16:37,438
Musí mať vysokú hodnotu.

213
00:16:48,454 --> 00:16:50,822
Čo sa tam stalo?

214
00:16:50,824 --> 00:16:53,760
- V opravárenskom robotovi.
- Čo myslíš?

215
00:16:59,099 --> 00:17:03,868
Stalo sa to opäť.
Záblesky spomienok. Tentokrát horšie.

216
00:17:03,870 --> 00:17:06,905
Spomienky na mučenie,
ktoré si nepamätám.

217
00:17:06,907 --> 00:17:09,776
Ďakujem, že si ma kryla.

218
00:17:13,847 --> 00:17:17,154
- Musíš to povedať kapitánovi.
- Viem. Ale nemôžem.

219
00:17:17,157 --> 00:17:18,490
Prečo?

220
00:17:18,493 --> 00:17:21,219
Pacienti v posttraumatickom šoku
musia byť v karanténe,

221
00:17:21,221 --> 00:17:24,088
než je dostupná liečba.
Sme v druhom vesmíre.

222
00:17:24,090 --> 00:17:27,100
Kedy sa najbližšie dostaneme
k zdravotníckemu zariadeniu?

223
00:17:27,103 --> 00:17:31,429
- Ktovie. Možno že už čoskoro.
- Možno.

224
00:17:31,431 --> 00:17:35,047
Ale než sa tak stane, musíš mi veriť.

225
00:17:38,271 --> 00:17:40,727
To, čím si prešiel
na klingonskej Lodi mŕtvych...

226
00:17:40,730 --> 00:17:44,375
...je za mnou. Len ma zaskočil
pohľad na Klingonov. Nič viac.

227
00:17:44,377 --> 00:17:46,010
Zvládnem to, dobre?

228
00:17:46,012 --> 00:17:50,248
Videla si, ako to zvládam.
Pomohla si mi zvládnuť...

229
00:17:50,250 --> 00:17:53,417
Proste ma nechaj vyriešiť to.

230
00:17:53,419 --> 00:17:57,021
Ešte chvíľu.
Aspoň než sa nedostaneme domov.

231
00:17:57,023 --> 00:17:59,760
- Čo ak to nezvládneš?
- Dám ti vedieť, sľubujem.

232
00:18:07,033 --> 00:18:10,034
Beriem ťa za slovo, dôstojník.

233
00:18:10,036 --> 00:18:13,337
Špecialistka Burnhamová,
prosím, hláste sa v strojovni.

234
00:18:15,842 --> 00:18:17,844
Povinnosť volá.

235
00:18:49,297 --> 00:18:53,477
Pamäťové jadro z klingonskej lode...
Otvorila som ho.

236
00:18:53,479 --> 00:18:55,133
Výborne, Tilly.

237
00:18:56,382 --> 00:19:00,930
Zvláštne.
Samotné jadro je klingonské, ale...

238
00:19:00,933 --> 00:19:03,734
pamäťové bloky majú vulkánsky dizajn.

239
00:19:03,737 --> 00:19:07,058
Mali by komunikovať s naším rozhraním.

240
00:19:07,060 --> 00:19:10,995
Ale táto kombinovaná technológia,
a spolupráca ich lodí...

241
00:19:10,997 --> 00:19:16,000
Je možné, že v tomto vesmíre
Vulkánci, Andorianci a Klingoni

242
00:19:16,002 --> 00:19:18,169
vytvorili akúsi alianciu?

243
00:19:18,171 --> 00:19:20,999
Alianciu proti... proti nám?

244
00:19:21,000 --> 00:19:24,310
Dostanem sa dovnútra
a zistím o čo tu ide.

245
00:19:29,188 --> 00:19:30,703
Ja viem.

246
00:19:32,185 --> 00:19:33,985
Aj mne.

247
00:19:33,987 --> 00:19:37,021
Bez neho je to tu zvláštne.

248
00:19:37,023 --> 00:19:39,323
Ale dostane sa z toho.

249
00:19:39,325 --> 00:19:42,555
- Musí sa z toho dostať.
- Určite.

250
00:19:48,468 --> 00:19:51,037
Dobre, xenoantropologička
ide pracovať.

251
00:19:57,008 --> 00:19:59,877
Z pamäťového jadra sťahujem

252
00:19:59,880 --> 00:20:03,214
lodné denníky, nákresy,
bojové schémy a špionážne údaje.

253
00:20:03,216 --> 00:20:07,235
A zatiaľ môžeme usúdiť, že sme
skutočne v paralelnom vesmíre.

254
00:20:07,238 --> 00:20:12,056
V tomto nevládne Federácia,
ale fašistická organizácia ľudí

255
00:20:12,058 --> 00:20:14,164
známa ako Terranská ríša.

256
00:20:14,167 --> 00:20:18,990
Väčšina miest a lodí z nášho vesmíru,
existuje aj v tomto, tak ako Cooper.

257
00:20:18,993 --> 00:20:21,302
- To platí aj pre osoby.
- Chceš tým povedať,

258
00:20:21,305 --> 00:20:23,146
že tu môžeme stretnúť
iné verzie nás samých?

259
00:20:23,149 --> 00:20:24,836
Teoreticky áno.

260
00:20:25,941 --> 00:20:29,807
Terrania vyzerajú byť
opakom nás v každom ohľade.

261
00:20:31,144 --> 00:20:35,045
Sú rasou tyranov,
rasistov a xenofóbov,

262
00:20:35,048 --> 00:20:39,744
pričom vládnu celému kvadrantu.
Ich hlavou je cisár bez tváre.

263
00:20:39,747 --> 00:20:41,385
A tie trosky, ktoré sme videli?

264
00:20:41,387 --> 00:20:46,224
Patrili rebelom, ktorých tvoria,
v podstate všetky ostatné rasy.

265
00:20:46,227 --> 00:20:52,096
Bojujú za slobodu.
Ľuďom neveria a boja sa ich.

266
00:20:52,098 --> 00:20:54,791
Zdá sa, že
terranská kultúra je založená

267
00:20:54,794 --> 00:20:59,403
na bezvýhradnej nenávisti a odmietaní
čohokoľvek, čo je odlišné.

268
00:20:59,405 --> 00:21:00,807
Teda i nás.

269
00:21:00,810 --> 00:21:03,812
Takýchto susedov by sme určite
nemohli požiadať o láskavosť.

270
00:21:03,815 --> 00:21:07,619
Mostík vyžaduje prítomnosť kapitána.
Blíži sa plavidlo.

271
00:21:07,622 --> 00:21:09,377
- Je to Cooper.
- Ideme.

272
00:21:09,380 --> 00:21:13,398
Volajú nás pane.
Chcú hovoriť s kapitánom.

273
00:21:13,400 --> 00:21:14,776
Myslia si, že sme ich Discovery.

274
00:21:14,779 --> 00:21:18,088
- Dobre, čo o nich vieme?
- Prezerám záznamy stiahnuté z jadra.

275
00:21:18,091 --> 00:21:22,823
Moment. Záznamy lode rebelov
naznačujú, že ich loď bola napadnutá

276
00:21:22,826 --> 00:21:25,947
loďou s rovnakou warpovou
stopou, ako je naša,

277
00:21:25,950 --> 00:21:29,433
ale s kvantovou frekvenciou
tohto vesmíru.

278
00:21:29,435 --> 00:21:30,701
Opäť nás volajú, pane.

279
00:21:30,703 --> 00:21:35,473
Tá loď zmizla z rovnakého miesta,
na ktorom sme sa objavili my.

280
00:21:35,475 --> 00:21:36,921
- Takže?
- Je možné,

281
00:21:36,924 --> 00:21:39,057
že my sme sa vymenili s ich Discovery.

282
00:21:39,060 --> 00:21:43,313
Uplatním teóriu pána Saru
s nádejou, že sa neprezradíme.

283
00:21:43,315 --> 00:21:45,049
- Burnhamová.
- Upravujem signatúru našej lode,

284
00:21:45,051 --> 00:21:46,791
aby sedela s paralelnou Discovery.

285
00:21:46,794 --> 00:21:49,053
- Kapitán. Hlásia, že...
- Vydržte, poručík!

286
00:21:49,055 --> 00:21:51,336
...ak neodpovieme, budú strieľať.

287
00:21:53,659 --> 00:21:58,335
- Otvorte spojenie. Iba zvuk.
- Ruším ten rozkaz.

288
00:21:58,338 --> 00:22:00,398
Prepáčte, pane, ale nemôžete sa ozvať.

289
00:22:00,400 --> 00:22:03,234
Preskúmala som zoznam posádky
paralelnej Discovery.

290
00:22:03,236 --> 00:22:06,406
- Vy nie ste jej kapitán.
- A kto je?

291
00:22:11,243 --> 00:22:13,200
To... to som ja.

292
00:22:13,203 --> 00:22:14,645
To som ja.

293
00:22:14,647 --> 00:22:15,848
Absurdné.

294
00:22:15,851 --> 00:22:17,148
Nabíjajú zbrane.

295
00:22:17,150 --> 00:22:19,489
Kadet... zdá sa, že toto patrí vám.

296
00:22:19,492 --> 00:22:21,637
Ehm, čo... ehm...
čo, čo mám povedať?

297
00:22:21,640 --> 00:22:26,387
Len sa ich čo najrýchlejšie zbavte.
A rozprávajte čo najmenej.

298
00:22:26,390 --> 00:22:30,161
To... ehm, to môže byť problém...
Všimli ste si, že rozprávam hodne?

299
00:22:30,163 --> 00:22:31,606
Vzdorujte všetkým pocitom.

300
00:22:31,609 --> 00:22:34,232
Zameriavajú fázery.
Mám zapnúť štíty, kapitán?

301
00:22:34,235 --> 00:22:37,583
Nie.
Pán Bryce, otvorte spojenie.

302
00:22:37,586 --> 00:22:39,121
Áno, pane.

303
00:22:45,262 --> 00:22:47,994
Ahojte, tu je kapitán Tilly.
Čo to dop... dopekla?

304
00:22:47,997 --> 00:22:53,217
Čo to dopekla?
Kroťte sa.

305
00:22:53,219 --> 00:22:57,705
Tu je kapitán Spoeneman.
Čo tak zdržalo vašu odpoveď?

306
00:22:57,708 --> 00:23:00,692
Bola som... indisponovaná.

307
00:23:00,695 --> 00:23:02,900
Všetko v poriadku, Discovery?

308
00:23:02,910 --> 00:23:05,763
Rýchlo ste zatočili s rebelmi,
a my sme dali dole oneskorencov.

309
00:23:05,765 --> 00:23:08,095
Prečo tam ešte trčíte?

310
00:23:08,098 --> 00:23:10,568
Očakávate ďalších rebelov?
Chcete zhrabnúť všetky zásluhy?

311
00:23:10,570 --> 00:23:13,371
Máme technické problémy.

312
00:23:13,373 --> 00:23:18,276
Potrebujete pomoc? Nie sme ďaleko.
A prečo vás nevidím?

313
00:23:18,278 --> 00:23:22,582
Technické problémy?
Mám tu hlavného inžiniera.

314
00:23:25,351 --> 00:23:30,351
Zatiaľ neviem kým tu ste, takže
radšej zamaskujte svoj hlas.

315
00:23:33,193 --> 00:23:36,833
Čo sa deje, kapitán?
Už na všetkom robíme.

316
00:23:36,836 --> 00:23:39,630
Máme, ehm... máme problémy
so zobrazovacou jednotkou,

317
00:23:39,632 --> 00:23:44,335
a s pravou warpovou konzolou,
ale doladíme to a môžeme ísť. Hej?

318
00:23:44,337 --> 00:23:49,008
Dobre teda. Už tu na nás čakajú
ďalší rebeli. Šťastný lov.

319
00:23:49,011 --> 00:23:50,684
Nech žije ríša!

320
00:23:52,088 --> 00:23:54,098
Nech žije ríša!

321
00:23:59,119 --> 00:24:01,485
Dobre.

322
00:24:05,591 --> 00:24:07,160
P-pardon.

323
00:24:10,986 --> 00:24:13,219
Nabudúce nám už nemusí stačiť
iba zvuk.

324
00:24:13,222 --> 00:24:17,993
Ak chceme prežiť,
a dostať sa domov, musíme vyzerať

325
00:24:17,996 --> 00:24:20,229
a konať, akoby sme sem patrili.

326
00:24:20,232 --> 00:24:26,037
Pán Saru, zatiaľ čo sa
zoznamujeme s týmto vesmírom,

327
00:24:26,040 --> 00:24:33,009
dohliadnite na to, že loď, posádka,
i jej kapitán budú pripravení.

328
00:24:33,012 --> 00:24:34,820
Áno, pane.

329
00:24:36,256 --> 00:24:38,222
Myslím, úplne pripravení.

330
00:24:42,328 --> 00:24:47,598
Aby ste niekde úspešne zapadli,
musíte vyzerať, že tam patríte.

331
00:24:47,600 --> 00:24:49,600
Musíte vyžarovať sebadôveru.

332
00:24:49,602 --> 00:24:52,876
Hodnosť kapitána si získala
prebodnutím veliteľa na lôžku,

333
00:24:52,879 --> 00:24:54,528
kým sa liečil z crestianskej horúčky.

334
00:24:54,531 --> 00:24:58,101
- To nie... to nie je možné.
- Je to viac ako možné.

335
00:24:58,104 --> 00:25:00,678
Jednou z tvojich prezývok je
"Mäsiarka zo Sorny."

336
00:25:00,680 --> 00:25:03,847
Každá drobnosť tejto takzvanej
Terranskej ríše...

337
00:25:04,249 --> 00:25:07,145
...musí byť podaná správne.

338
00:25:07,148 --> 00:25:09,262
"Bosorka z Malej Wurny."

339
00:25:09,265 --> 00:25:13,614
A ak sme na niečo prikrátki,
musíme zapojiť predstavivosť.

340
00:25:17,265 --> 00:25:19,231
A napokon...

341
00:25:19,241 --> 00:25:23,184
"Kapitánka Killy"?
To nie je moc duchaplné.

342
00:25:30,810 --> 00:25:34,903
Od našej schopnosti udržať sa
v utajení, závisí samotné prežitie.

343
00:25:34,906 --> 00:25:39,745
Nech sa deje čokoľvek.
Teraz sme I.S.S. Discovery.

344
00:25:50,833 --> 00:25:54,732
- Sme civilisti? Dostaneme uniformy?
- Nebudeme ich potrebovať, pane.

345
00:25:54,734 --> 00:25:58,114
Konečne som našla informácie
o našich terranských náprotivkoch.

346
00:25:58,117 --> 00:26:01,539
- Nie sme tu.
- A kde sme?

347
00:26:01,541 --> 00:26:03,392
Ja som pravdepodobne mŕtva.

348
00:26:03,395 --> 00:26:05,814
A vy ste uprchlík,
hľadaný za moju vraždu.

349
00:26:05,817 --> 00:26:10,076
- Čo sa udialo?
- Mám len útržky informácií.

350
00:26:10,079 --> 00:26:13,413
Väčšina z nich bola ukradnutá
z terranských tajných záznamov.

351
00:26:13,415 --> 00:26:17,809
No zdá sa, že obaja
sme tu boli mimoriadne slávni.

352
00:26:17,812 --> 00:26:24,792
Ja som bola kapitánom Shenzhou.
A vy ste tiež velil lodi Buran, pane.

353
00:26:24,794 --> 00:26:30,997
- A moja posádka... je nažive?
- Nie.

354
00:26:31,000 --> 00:26:35,869
Pokúsili ste sa o prevrat proti Ríši.
Mňa vyslali zastaviť vás.

355
00:26:35,871 --> 00:26:40,507
No jeden z vašich nasledovníkov
zničil raketoplán, v ktorom som bola.

356
00:26:40,509 --> 00:26:43,043
V rámci odplaty
cisár rozprášil vašu loď.

357
00:26:43,045 --> 00:26:45,045
Verí sa, že ste unikli.

358
00:26:45,047 --> 00:26:50,629
A ja som veril, že tu nájdem
lepšiu verziu seba samého.

359
00:26:55,457 --> 00:26:57,357
Pozrite na to.

360
00:26:57,359 --> 00:26:58,911
Poďte sem.

361
00:27:03,598 --> 00:27:05,903
Úžasné, nie?

362
00:27:05,906 --> 00:27:11,525
Odlišný vesmír, ale tí istí ľudia
akosi k sebe našli cestu.

363
00:27:11,528 --> 00:27:17,110
Toto je zatiaľ najväčším dôkazom,
že každý máme svoj osud.

364
00:27:17,112 --> 00:27:20,147
Myslím, že v osud neverím.

365
00:27:20,149 --> 00:27:22,449
Vážne?

366
00:27:22,451 --> 00:27:26,053
Keď ste sedeli v cele, úplne sama,
s vyhliadkou na doživotný trest

367
00:27:26,055 --> 00:27:28,889
plný biedy a samoty...

368
00:27:28,891 --> 00:27:32,494
Museli ste v kútiku duše vedieť,
že takto váš príbeh neskončí.

369
00:27:33,671 --> 00:27:37,039
Boli ste predurčená
k niečomu väčšiemu.

370
00:27:37,042 --> 00:27:44,404
Z väzenia ma nedostal osud,
ale vy, kapitán.

371
00:27:44,406 --> 00:27:47,943
Tak sa zatiaľ dohodnime,
že sa nezhodneme.

372
00:27:51,458 --> 00:27:54,581
Kto je vlastne ten cisár?

373
00:27:54,583 --> 00:28:00,187
V súboroch rebelov nie sú žiadne
detaily okrem toho, že je surovec.

374
00:28:00,189 --> 00:28:05,192
To, že tu už neexistujeme,
nakoniec nemusí byť až také zlé.

375
00:28:05,194 --> 00:28:09,096
Našiel som tu zaujímavú informáciu.
Možný spôsob návratu domov.

376
00:28:09,098 --> 00:28:12,012
Doteraz som nevedel ako to využiť,

377
00:28:12,015 --> 00:28:14,583
ale myslím, že nás nakoniec
všetkých zachránite vy.

378
00:28:14,586 --> 00:28:17,137
To je samovražedná misia.

379
00:28:17,140 --> 00:28:19,606
- Nie, počúvajte komandér.
- Spravodajské súbory naznačujú,

380
00:28:19,608 --> 00:28:23,010
že nie sme prvou loďou z nášho
vesmíru, ktorá sa sem dostala.

381
00:28:23,012 --> 00:28:26,666
Spomínajú iné federačné plavidlo:
U.S.S. Defiant.

382
00:28:26,669 --> 00:28:28,515
Ako by to bolo možné?

383
00:28:28,517 --> 00:28:32,220
Podľa posledného rozpisu Defiant
strážil sektor 6 v našom vesmíre.

384
00:28:32,223 --> 00:28:34,740
Možno pôjde o nejakú časovú anomáliu.

385
00:28:34,743 --> 00:28:37,465
Nevieme to presne, ale
niekedy v budúcnosti sa Defiant

386
00:28:37,467 --> 00:28:40,583
stretne s akýmsi javom, ktorý ho
prenesie do minulosti tohto vesmíru.

387
00:28:40,586 --> 00:28:44,230
To je jedno. Defiant
je loď triedy Constitution.

388
00:28:44,233 --> 00:28:48,601
Nemá spórový pohon.
Ak zistíme, ako sa sem dostala,

389
00:28:48,603 --> 00:28:50,181
možno sa dostaneme domov.

390
00:28:50,184 --> 00:28:55,001
Ale chcete prevziať I.S.S. Shenzhou?
Chcete sa vydávať za Terrancov?

391
00:28:55,004 --> 00:28:58,734
Ten plán si priam koleduje o malér.
Kapitán, prosím, ešte to zvážte.

392
00:28:58,737 --> 00:29:00,612
Informácie o Defiante sú utajené.

393
00:29:00,615 --> 00:29:04,384
Dostane sa k nim iba
vysoký dôstojník na terranskej lodi.

394
00:29:04,386 --> 00:29:07,196
- Napríklad kapitán.
- Ale vy ste nepriateľ Ríše, kapitán,

395
00:29:07,199 --> 00:29:09,727
- a už nie ste kapitán.
- Ale ja som.

396
00:29:09,730 --> 00:29:11,779
Myslel som,
že tá druhá Burnhamová je mŕtva.

397
00:29:11,782 --> 00:29:13,915
Pravdepodobne mŕtva. Telo sa nenašlo.

398
00:29:13,918 --> 00:29:17,598
Ja som za jej smrť zodpovedný.
A stále som na slobode. Takže,

399
00:29:17,600 --> 00:29:21,433
kapitán Burnhamová sa vráti
na Shenzhou so mnou, ako trofejou.

400
00:29:21,435 --> 00:29:24,670
A ja vysvetlím, že smrť som
fingovala, aby som ho mohla dolapiť,

401
00:29:24,673 --> 00:29:26,368
- na okraji kvadrantu.
- Úžasné.

402
00:29:26,371 --> 00:29:29,266
Transportujeme sa, Burnhamová
získa informácie o Defiante

403
00:29:29,269 --> 00:29:30,409
a vrátime sa späť. Jednoduché.

404
00:29:30,412 --> 00:29:33,613
Každý kapitán v Ríši
má osobného strážcu.

405
00:29:33,615 --> 00:29:35,048
Vy budete Burnhamovej.

406
00:29:35,050 --> 00:29:36,683
Ja?

407
00:29:36,685 --> 00:29:40,000
Diaľkovými senzormi nájdite
I.S.S. Shenzhou.

408
00:29:40,002 --> 00:29:42,589
Potom smerom k nej nastavte kurz.

409
00:29:43,725 --> 00:29:45,358
Poďme domov.

410
00:29:45,360 --> 00:29:47,096
Áno, pane.

411
00:29:56,571 --> 00:29:59,172
Čo presne vás trápi, poručík?

412
00:29:59,174 --> 00:30:02,306
Len chcem, aby ste sa uistili,
či mi Klingoni niečo neurobili.

413
00:30:02,309 --> 00:30:04,643
Nejaký zákrok, o ktorom neviem.

414
00:30:04,646 --> 00:30:09,249
Nuž, samozrejme, všetko je možné.

415
00:30:09,251 --> 00:30:14,244
Ale po príchode na loď ste
absolvovali kompletné vyšetrenie,

416
00:30:14,247 --> 00:30:17,024
náhodné vzorkovanie pamäti,
Mandžuský test,

417
00:30:17,026 --> 00:30:20,093
ktorý efektívne odhalí procedúru,
známu ako vymývanie mozgu,

418
00:30:20,095 --> 00:30:26,599
teda vloženie pokynov, alebo
vzorcov správania do podvedomia.

419
00:30:26,601 --> 00:30:30,134
Čo presne si predstavujete,
že vám mohli urobiť?

420
00:30:30,137 --> 00:30:32,037
Nič si nepredstavujem!

421
00:30:32,040 --> 00:30:37,277
Prepáčte, poručík.
Nemyslel som to ako urážku.

422
00:30:37,279 --> 00:30:42,615
Myslel som predstavivosť,
ako spôsob videnia nepoznaného

423
00:30:42,617 --> 00:30:43,931
alebo neviditeľného.

424
00:30:45,103 --> 00:30:48,688
Zažívate zmeny nálady? Výpadky
vedomia? Strácate pojem o čase?

425
00:30:48,690 --> 00:30:52,692
Ak ste zažili niečo z toho,
budem si vás tu musieť nechať.

426
00:30:52,694 --> 00:30:57,230
Iba sa chcem pred ďalšou misiou
uistiť, že som spôsobilý.

427
00:30:57,232 --> 00:31:01,634
Posádka tejto lode mi zachránila
život. Nesmiem ich sklamať.

428
00:31:01,636 --> 00:31:04,029
Tak urobíme dôkladnejšie vyšetrenie.

429
00:31:04,032 --> 00:31:08,852
Pravdepodobne vám iba chýba
odpočinok a poriadna dovolenka.

430
00:31:08,855 --> 00:31:11,355
To tu tak skoro nehrozí, doktor.

431
00:31:11,358 --> 00:31:13,060
Opustite palác!

432
00:31:15,210 --> 00:31:17,016
Chvíľku strpenia.

433
00:31:24,725 --> 00:31:28,695
Paul, nikam nejdem.

434
00:31:28,697 --> 00:31:31,118
Zostanem tu, pri tebe.

435
00:31:35,287 --> 00:31:36,946
Bude to dobré.

436
00:31:47,227 --> 00:31:49,996
Dávaj si pozor. Je tu nepriateľ.

437
00:31:58,284 --> 00:32:04,597
Mám pocit, že som vzrušená na 60%,
a vystrašená na 40%.

438
00:32:04,599 --> 00:32:07,667
Vlastne, 60% vystrašená,
40% vzrušená.

439
00:32:07,669 --> 00:32:09,740
- Možno je to 70%...
- Tilly.

440
00:32:09,743 --> 00:32:12,907
- Pardon, pardon.
- A prestaňte sa ospravedlňovať.

441
00:32:12,910 --> 00:32:14,411
Terranci sa neospravedlňujú.

442
00:32:24,453 --> 00:32:28,288
No, mojej matke
by sa to rozhodne páčilo.

443
00:32:28,290 --> 00:32:30,681
Počítač, zruš zrkadlo.

444
00:32:34,663 --> 00:32:39,232
- Teraz si kapitán.
- Ja nie, to ona.

445
00:32:39,234 --> 00:32:41,001
V ničom nie som ako ona, Michael.

446
00:32:41,004 --> 00:32:45,705
Je hrozná. Je ako... ako zvrátená
verzia všetkého, čím som chcela byť.

447
00:32:45,707 --> 00:32:47,707
Teraz budem mať o sebe nočné mory.

448
00:32:47,709 --> 00:32:49,509
Vôbec nemusíš byť ňou.

449
00:32:49,511 --> 00:32:51,931
Ale ako mám hrať toľkú sebadôveru?

450
00:32:51,934 --> 00:32:54,267
Snažila som sa pochopiť ich kultúru.

451
00:32:54,270 --> 00:32:59,340
Sila Terrancov pramení z čistej tiesne,

452
00:32:59,343 --> 00:33:02,344
pretože žijú v neustálom strachu,

453
00:33:02,347 --> 00:33:07,560
stále sledujú odkiaľ príde
najbližšia dýka do chrbta.

454
00:33:07,562 --> 00:33:11,764
Ich sila je obyčajná pozlátka.
Je to len maska.

455
00:33:11,766 --> 00:33:15,935
Ale tvoju silu podporuje
celá posádka, ktorá ti verí.

456
00:33:15,937 --> 00:33:19,739
Obrň sa našou vierou v teba.

457
00:33:19,741 --> 00:33:22,477
Tak to robí skutočný kapitán.

458
00:33:28,783 --> 00:33:30,649
Pôsobivé.

459
00:33:30,652 --> 00:33:33,422
Tak nenecháme tých hajzlov čakať.

460
00:33:34,456 --> 00:33:36,956
- Prehnala som to?
- Nie.

461
00:33:36,958 --> 00:33:40,254
Tu nie.
Tu to tak má byť.

462
00:33:47,602 --> 00:33:48,813
Pán Bryce.

463
00:33:48,816 --> 00:33:50,763
- Áno, kapitán.
- Zavolajte I.S.S. Shenzhou.

464
00:33:50,766 --> 00:33:53,308
- Okamžite.
- Áno, kapitán.

465
00:33:54,134 --> 00:33:57,190
I.S.S. Discovery volá I.S.S. Shenzhou.

466
00:33:57,193 --> 00:33:58,962
Shenzhou, počujete?

467
00:34:01,117 --> 00:34:05,313
Kapitán Tilly.
Čomu vďačím za toto potešenie?

468
00:34:05,316 --> 00:34:07,024
A ako vám ho môžem oplatiť?

469
00:34:07,027 --> 00:34:10,790
Jediným potešením je, keď musím
z uniformy čistiť krv nepriateľov,

470
00:34:10,792 --> 00:34:12,894
kapitán Connor.

471
00:34:14,674 --> 00:34:16,174
Poznáte ho?

472
00:34:16,177 --> 00:34:18,679
Bol operačným dôstojníkom na Shenzhou.

473
00:34:19,992 --> 00:34:22,525
Videla som, ako zahynul
v Bitke pri Dvojhviezde.

474
00:34:22,535 --> 00:34:25,939
Vedela som, že uvidíme známe tváre.

475
00:34:28,577 --> 00:34:31,524
Ale, že to tu bude vyzerať takto?

476
00:34:31,527 --> 00:34:35,582
Kým som hľadala rebelov ukrytých
v porathskom páse asteroidov,

477
00:34:35,584 --> 00:34:40,563
objavila som pokazený raketoplán.
A v ňom som našla niečo,

478
00:34:40,566 --> 00:34:43,533
čo ťa určite bude veľmi zaujímať.

479
00:34:48,054 --> 00:34:49,470
Predstavenie začína.

480
00:34:51,666 --> 00:34:53,579
Kapitán Burnhamová.

481
00:34:56,003 --> 00:34:57,438
My... mysleli sme...

482
00:34:57,441 --> 00:35:03,540
Presne to, čo som chcela, aby
si mysleli všetci... a hlavne on.

483
00:35:03,543 --> 00:35:05,878
Bola to jediná možnosť,
ako zajať tohto zradcu.

484
00:35:05,880 --> 00:35:07,454
Geniálne.

485
00:35:07,457 --> 00:35:11,691
Connor, nepotrebujem tvoje komplimenty.
Potrebujem svoju loď.

486
00:35:11,694 --> 00:35:14,001
Isteže.

487
00:35:14,004 --> 00:35:16,470
Predpokladám, že si ju
udržiaval v perfektnom stave.

488
00:35:16,473 --> 00:35:20,076
- Áno, kapitán.
- Tak mi ju priveď.

489
00:35:20,079 --> 00:35:25,874
Objavili sme tu skupinu rebelov.
Keby ste radšej vy prišli sem.

490
00:35:25,877 --> 00:35:28,567
Takto jednáš
s dávno stratenou kapitánkou?

491
00:35:28,570 --> 00:35:30,423
Connor, ak by si takto privítal mňa,

492
00:35:30,426 --> 00:35:33,493
vyrezala by som ti jazyk
a čistila by som s ním čižmy.

493
00:35:35,977 --> 00:35:39,946
Kapitán Burnhamová, ihneď zadáme
kurz k Discovery

494
00:35:39,948 --> 00:35:41,188
a pripravíme sa na váš príchod.

495
00:35:41,191 --> 00:35:42,492
To ti radím.

496
00:35:50,719 --> 00:35:54,722
- Volali ste ma? Našli ste niečo?
- Áno. Nuž...

497
00:35:54,725 --> 00:35:58,509
podstúpili ste už niekedy...
neurologickú terapiu,

498
00:35:58,512 --> 00:36:01,042
alebo extrakciu kostnej drene?

499
00:36:01,045 --> 00:36:04,118
- Nie. Aspoň o ničom neviem.
- Pretože tu sú rozsiahle lézie

500
00:36:04,121 --> 00:36:08,696
- ...okolo všetkých vašich orgánov.
- Áno. Následkom mučenia.

501
00:36:08,699 --> 00:36:11,528
Áno, k tomu dospel počítač,
keď ste sem prišli prvý raz prišli.

502
00:36:11,531 --> 00:36:15,481
Ale...
urobil som dôkladnejšie testy a...

503
00:36:15,484 --> 00:36:19,454
ak som správne
pochopil skeny kostných buniek,

504
00:36:19,457 --> 00:36:25,453
to, čo vám Klingoni urobili,
sa dá opísať, ako dolámanie kostí.

505
00:36:25,455 --> 00:36:32,071
Zdá sa, že otvorili vaše končatiny,
a skrátili kosti vašich rúk,

506
00:36:30,227 --> 00:36:33,273
a nôh, dokonca skrátili aj miechu.

507
00:36:33,276 --> 00:36:36,634
- Čo tým myslíte?
- No, je to iba teória, ale...

508
00:36:36,637 --> 00:36:39,506
Pamätáte, ako sme otestovali,
že pod vašou prirodzenou osobnosťou

509
00:36:39,509 --> 00:36:42,137
sa neskrývajú žiadne iné
potlačené vzorce správania?

510
00:36:42,139 --> 00:36:46,107
- No?
- Nuž, niektoré výskumy naznačujú,

511
00:36:46,109 --> 00:36:51,412
že novú osobnosť možno položiť
ako vrstvu, ktorou sa prekryje

512
00:36:51,414 --> 00:36:55,491
pôvodná osobnosť, ktorá
zostane nedotknutá vo vnútri.

513
00:36:55,494 --> 00:36:58,563
Vyzerá to tak,
že Klingoni vás transformovali.

514
00:36:59,390 --> 00:37:01,916
- A to fyzicky ako i duševne.
- Na čo?

515
00:37:03,026 --> 00:37:05,048
To práve musíme zistiť.

516
00:37:05,051 --> 00:37:07,327
Prišiel som po radu.
Vraveli ste, že mi pomôžete.

517
00:37:07,329 --> 00:37:08,996
- Sadnite si.
- Čaká ma misia!

518
00:37:08,998 --> 00:37:11,189
Bez ďalších vyšetrení nejdete nikam.

519
00:37:11,191 --> 00:37:13,401
- Potrebujú ma!
- Mrzí ma to.

520
00:37:13,403 --> 00:37:17,471
Všetko nasvedčuje tomu...
že nie ste sám sebou.

521
00:37:25,832 --> 00:37:27,834
Nepriateľ je tu.

522
00:37:34,704 --> 00:37:39,160
Detegujem warpovú stopu.
Blíži sa I.S.S. Shenzhou.

523
00:37:42,165 --> 00:37:43,531
Panebože.

524
00:37:45,068 --> 00:37:46,602
Volajú nás, kapitán.

525
00:37:50,977 --> 00:37:52,785
Otvorte spojenie.

526
00:37:52,788 --> 00:37:55,654
Informujte Shenzhou,
traja na transport.

527
00:37:55,657 --> 00:37:57,314
Áno, madam.

528
00:38:04,813 --> 00:38:06,224
Dávajte na ňu pozor.

529
00:38:06,227 --> 00:38:08,087
Pán Saru, odovzdávam vám velenie.

530
00:38:08,090 --> 00:38:12,527
A pre všetkých mimo lode,
ste vo velení vy... kapitán Killy.

531
00:38:13,696 --> 00:38:15,681
Udržujte bezpečný odstup.

532
00:38:15,684 --> 00:38:17,404
Ale v dosahu transportérov

533
00:38:17,407 --> 00:38:20,129
akonáhle sa Burnhamová
zmocní údajov o Defiante.

534
00:38:20,131 --> 00:38:23,032
- Nesklamem vás pane.
- Ja viem.

535
00:38:23,034 --> 00:38:25,835
Tyler. Kde ste boli?

536
00:38:27,606 --> 00:38:30,609
- Ne-neviem presne.
- Čože?

537
00:38:31,843 --> 00:38:35,270
Moje meškanie nemožno ospravedlniť.
Prepáčte, kapitán.

538
00:38:37,883 --> 00:38:43,181
Žiadne ďalšie ospravedlňovanie.
Odteraz sme Terranci.

539
00:38:43,191 --> 00:38:45,831
Slušnosť je slabosť, ktorá nás zabije.

540
00:38:47,238 --> 00:38:50,807
V stávke sú životy nie len
tejto posádky, ale celej Federácie.

541
00:38:50,810 --> 00:38:56,700
Takže urobte, čo budete musieť.
Čokoľvek budete musieť. Komukoľvek.

542
00:38:56,702 --> 00:38:58,001
Rozumeli ste?

543
00:38:58,003 --> 00:38:59,869
- Áno, kapitán.
- Jasne, kapitán.

544
00:38:59,871 --> 00:39:02,474
To je asi naposledy,
čo ma oslovujete "kapitán."

545
00:39:03,676 --> 00:39:05,511
Snáď však nie na dlho.

546
00:39:07,417 --> 00:39:09,141
Pripravení?

547
00:39:13,018 --> 00:39:15,018
Energiu.

548
00:39:20,554 --> 00:39:25,797
Kapitánka Burnhamová.
Vitaj späť na Shenzhou.

549
00:39:27,352 --> 00:39:31,649
Vykonali sme zopár úprav. Vymenili
sme horizontálne transportéry.

550
00:39:34,973 --> 00:39:38,636
Nechajte ma prevziať tohto bastarda.
Už tu na neho čaká svet bolesti.

551
00:39:38,639 --> 00:39:39,945
Ruky preč od neho.

552
00:39:45,817 --> 00:39:50,055
Myslíš, že pustím z ruky osud
najcennejšej trofeje v galaxii?

553
00:39:48,019 --> 00:39:59,268
Lorcu vezmem do väzenia osobne.

554
00:39:59,271 --> 00:40:04,900
Ktokoľvek by chcel získať jeho
lebku, aby získal slávu pre seba.

555
00:40:04,903 --> 00:40:07,532
Isteže.
Prevediem vás k celám, kapitán.

556
00:40:25,791 --> 00:40:31,259
Pre zradcu Lorcu
je vyhradená najlepšia cela bolesti.

557
00:40:31,262 --> 00:40:37,534
- V žiadnom prípade.
- Kapitán?

558
00:40:37,536 --> 00:40:39,736
Čo si hluchý?

559
00:40:39,738 --> 00:40:45,073
Nechcem, aby ho namiesto mňa
zabil nejaký horlivý strážca.

560
00:40:45,076 --> 00:40:48,415
Za takú hroznú chybu
by draho zaplatila celá posádka!

561
00:40:48,418 --> 00:40:51,113
Nikdy by sme mu nedopriali
vykúpenie v smrti, kapitán.

562
00:40:53,118 --> 00:40:57,455
Dohliadnite,
aby bol umiestnený správne.

563
00:41:00,926 --> 00:41:04,827
Musím si pozrieť svoje súbory.
Vezmi ma do mojej pracovne.

564
00:41:18,231 --> 00:41:22,301
Vieš, po tvojom odchode, som
to skoro nedosiahol na kapitána.

565
00:41:22,304 --> 00:41:25,238
Nakoniec som však predsa obstál.

566
00:41:25,241 --> 00:41:28,142
Cisár na mne niečo videl.

567
00:41:28,145 --> 00:41:30,186
To rada počujem.

568
00:41:30,188 --> 00:41:36,043
Posádka...
keď som vyhral, všetci sa klaňali.

569
00:41:38,676 --> 00:41:44,448
Ale neklaňali sa oddane.
Nie tak, ako pred tebou.

570
00:41:44,451 --> 00:41:48,018
Musel som v nich vyvolať strach.

571
00:41:48,021 --> 00:41:50,798
A teraz konečne viem ako na to.

572
00:42:02,540 --> 00:42:04,594
Nepotrebujem nôž na to,
aby som ťa zabil, kapitán.

573
00:43:22,930 --> 00:43:24,696
Vaše kreslo, kapitán.

574
00:43:24,699 --> 00:43:26,466
Zbavte sa ho.

575
00:43:26,469 --> 00:43:29,505
S radosťou, madam.

576
00:43:40,798 --> 00:43:43,386
Nech žije kapitán Burnhamová!

577
00:43:43,388 --> 00:43:45,954
Nech žije Ríša!

578
00:43:45,957 --> 00:43:47,959
Nech žije Ríša.

579
00:44:23,668 --> 00:44:25,932
Na smrť si ma vystrašil.

580
00:44:27,559 --> 00:44:28,892
Ako si sa dostal dnu?

581
00:44:28,895 --> 00:44:31,034
Sú tu rovnaké kódy
ako na Discovery.

582
00:44:31,036 --> 00:44:35,681
Vieš, ako šéf ochranky,
poznám všetky, nie len tvoje.

583
00:44:37,814 --> 00:44:41,991
Tak, dostala si sa k tým záznamom?
Máš informácie o Defiante?

584
00:44:43,920 --> 00:44:46,821
Bez šance.

585
00:44:46,823 --> 00:44:49,790
Celá posádka...

586
00:44:49,792 --> 00:44:52,360
stále ma sledovali.

587
00:44:52,362 --> 00:44:56,399
Snažili sa mi
podlizovať a zavďačiť sa mi.

588
00:44:58,252 --> 00:45:00,587
Nechcela som vzbudiť podozrenie.

589
00:45:09,579 --> 00:45:14,882
Počul som, čo sa stalo.
S Connorom.

590
00:45:16,504 --> 00:45:19,238
Niečo ti musím povedať.

591
00:45:19,241 --> 00:45:24,792
Čokoľvek urobíš,
k čomukoľvek ťa toto miesto donúti,

592
00:45:24,794 --> 00:45:28,496
a čokoľvek sa i stane...

593
00:45:28,498 --> 00:45:33,063
alebo mne...
Akokoľvek sa zmeníme,

594
00:45:35,772 --> 00:45:38,105
Som tu, aby som ťa chránil.

595
00:45:38,107 --> 00:45:41,878
V tom mi nikdy nič nezabráni.

596
00:45:43,880 --> 00:45:46,781
Nič.

597
00:45:46,783 --> 00:45:49,548
Chápeš, čo tým myslím?

598
00:45:52,689 --> 00:45:54,407
Áno.

599
00:46:27,824 --> 00:46:29,962
A sľubujem ti to isté.

600
00:47:15,000 --> 00:47:35,485
preložil koba
pre www.titulky.com

600
00:47:36,305 --> 00:47:42,915
Ohodnoť tieto titulky na www.osdb.link/5y6sr
Pomôžeš ostatným pri rozhodovaní.