Supergirl.S01E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION.mkv - Slovak subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:01,999 --> 00:00:04,999
Keď som bola malá,
moja planéta Krypton zomierala.


2
00:00:05,803 --> 00:00:07,803
Poslali ma na Zem,
aby som ochránila svojho bratranca.


3
00:00:08,999 --> 00:00:10,998
Moja loď sa ale vychýlia z kurzu

4
00:00:10,999 --> 00:00:11,999
skôr ako som sa sem dostala,

5
00:00:12,000 --> 00:00:15,999
môj bratranec vyrástol
a stal sa Supermanom.


6
00:00:16,599 --> 00:00:17,999
Tak som svoje schopnosti skrývala,

7
00:00:18,000 --> 00:00:22,000
kým ma nedávne udalosti
neprinútili odhaliť sa svetu..


8
00:00:22,999 --> 00:00:25,999
Pre väčšinu ľudí som asistentka
v Catco Worldwide Media.


9
00:00:26,999 --> 00:00:30,166
Ale v utajení pracujem s mojou
nevlastnou sestrou pre DEO,


10
00:00:30,167 --> 00:00:31,998
chránim svoje mesto pred mimozemšťanmi


11
00:00:31,999 --> 00:00:33,999
a kýmkoľvek, kto by mu chce ublížiť.

12
00:00:35,999 --> 00:00:37,999
Som Supergirl.

13
00:00:38,599 --> 00:00:39,999
V predchádzajúcich častiach Supergirl...

14
00:00:40,000 --> 00:00:42,998
Musíme sa spoľahnúť na seba,
nie na mimozemšťanov v plášťoch.


15
00:00:42,999 --> 00:00:45,000
Generál Lane. Čo môžem urobiť pre
Vojenskú spravodajskú službu?

16
00:00:45,599 --> 00:00:46,999
Sľúbil som vášmu otcovi,

17
00:00:47,000 --> 00:00:49,998
že sa postarám o jeho dcéru.

18
00:00:49,999 --> 00:00:52,999
Volám sa J'onn J'onzz.

19
00:00:54,999 --> 00:00:56,399
Ďakujem, Supergirl.

20
00:00:56,599 --> 00:00:57,999
Moja drahá neter.

21
00:00:58,000 --> 00:00:59,998
Vážne si si myslela, že je po všetkom?

22
00:00:59,999 --> 00:01:01,333
Astra je tvoja rodina.

23
00:01:01,334 --> 00:01:03,875
A myslím, že ti na nej
stále záleží.

24
00:01:03,876 --> 00:01:05,998
Tvoja matka podpísala rozsudok smrti
celej našej rase.

25
00:01:05,999 --> 00:01:06,999
Neverím ti.

26
00:01:07,000 --> 00:01:08,999
Útočia na Lord Technologies.

27
00:01:09,599 --> 00:01:10,999
Ty si Non.

28
00:01:11,000 --> 00:01:12,400
Astrin manžel.

29
00:01:14,000 --> 00:01:20,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

30
00:01:41,000 --> 00:01:42,200

31
00:01:50,999 --> 00:01:52,998
Astra sa v tebe mýlila.

32
00:01:52,999 --> 00:01:54,999
Si taká slabá
ako ktorýkoľvek človek.

33
00:02:01,999 --> 00:02:03,399
Pusti ho!

34
00:02:15,999 --> 00:02:17,999
Je mi ľúto, že som
ich nedokázala zastaviť.

35
00:02:18,999 --> 00:02:20,399
Nepribližujte sa tam hore.

36
00:02:21,999 --> 00:02:23,399
Max,

37
00:02:23,599 --> 00:02:24,999
musíme celý priestor zaistiť.

38
00:02:25,000 --> 00:02:26,501
Toto je miesto činu.

39
00:02:26,999 --> 00:02:29,709
Nie, toto je môj majetok.

40
00:02:30,000 --> 00:02:32,998
Tento útok bol pre nás
všetkých traumatizujúci.

41
00:02:32,999 --> 00:02:34,998
Uniesli môjho veliaceho dôstojníka.

42
00:02:34,999 --> 00:02:37,999
Myslím, že je to koniec
nášho partnerstva, agentka Danversová.

43
00:02:39,999 --> 00:02:42,999
Povedzte mi aspoň,
čo tí "mimozemšťania" hľadali.

44
00:02:43,999 --> 00:02:45,998
Pomohlo by nám to minimálne
nájsť nášho človeka.

45
00:02:45,999 --> 00:02:47,399
Prečo sa nespýtate svojho
maznáčika-mimozemšťana?

46
00:02:47,999 --> 00:02:50,999
Čo sa týka mňa,
ja sa v budúcnosti ubránim.

47
00:02:51,167 --> 00:02:53,999
Teraz vypadnite aj so svojimi
ťažkoodencami z môjho pozemku.

48
00:03:07,876 --> 00:03:09,998
- Kto tu teraz velí?
- Neviem.

49
00:03:09,999 --> 00:03:11,999
Hank určil postup pri zastupovaní.

50
00:03:12,000 --> 00:03:13,999
Budeme postupovať podľa
núdzového protokolu.

51
00:03:15,167 --> 00:03:17,999
Agentka Danversová. Pozrite.

52
00:03:19,999 --> 00:03:22,999
RIADITEĽ PRE PRÍPAD NÚDZE:
ALEX DANVERSOVÁ

53
00:03:21,876 --> 00:03:23,709
Naozaj ste zakopali vojnovú sekeru?

54
00:03:23,999 --> 00:03:25,999
Chcem každý satelit,
nasmerovaný na toto mesto.

55
00:03:26,599 --> 00:03:27,999
Preskúmajte to blok po bloku.

56
00:03:28,000 --> 00:03:29,999
A chcem každých desať minút
informáciu o aktuálnom stave.

57
00:03:30,999 --> 00:03:32,999
Áno, riaditeľka Danversová.

58
00:03:36,999 --> 00:03:38,998

59
00:03:38,999 --> 00:03:40,399
Alex,

60
00:03:40,999 --> 00:03:43,167
musíš byť stratou Hanka
dosť rozrušená.

61
00:03:43,999 --> 00:03:45,399
On by sa nedal.

62
00:03:45,999 --> 00:03:48,999
Pokiaľ nemá superschopnosti,
o ktorých si mi nepovedala, musíme mu pomôcť.

63
00:03:50,334 --> 00:03:52,999
Možno donútim Astru aby mi
povedala, prečo ho Non uniesol.

64
00:03:53,999 --> 00:03:55,399
Máš lepší nápad?

65
00:03:55,999 --> 00:03:57,399
Si si istá,
že chceš ísť do toho?

66
00:03:57,999 --> 00:03:59,998
Videla som, ako ťa včera
Astra ovplyvnila.

67
00:03:59,999 --> 00:04:01,999
Máme na výber?

68
00:04:07,999 --> 00:04:09,399
Opatrne, maličká.

69
00:04:09,999 --> 00:04:12,999
Títo ľudia sú zamilovaní
do svojich kryptonitových hračiek.

70
00:04:13,999 --> 00:04:15,999
Kam uniesol Non Henshawa?

71
00:04:16,999 --> 00:04:18,998
Roky som strávila vo Fort Rozz.

72
00:04:18,999 --> 00:04:20,999
Budeš musieť použiť niečo viac než
prísny hlas, aby si ma vystrašila.

73
00:04:21,876 --> 00:04:23,500
Možno povolám môjho
bratranca, aby prišiel

74
00:04:23,501 --> 00:04:25,167
a dvaja ťa donútime hovoriť.

75
00:04:25,999 --> 00:04:27,998
Kal-El na to nemá žalúdok.

76
00:04:27,999 --> 00:04:29,999
Vyrástol na Zemi. Mohol
by byť kľudne človekom.

77
00:04:30,999 --> 00:04:33,999
Ty si skutočná dedička Domu El.

78
00:04:35,167 --> 00:04:37,999
Ak pomôžeš ty mne,
možno pomôžem ja tebe.

79
00:04:38,709 --> 00:04:40,999
Snažíš sa manipulovať
s mojimi citmi.

80
00:04:42,999 --> 00:04:44,998
Ale si nahlodaná vlastným strachom.

81
00:04:44,999 --> 00:04:46,876
Nebojím sa ťa.

82
00:04:46,999 --> 00:04:50,167
Mňa nie. Ale pravdy,
ktorú som tajila ...

83
00:04:51,999 --> 00:04:53,399
o tvojej matke.

84
00:04:54,999 --> 00:04:56,399

85
00:04:57,999 --> 00:04:59,399
Toto s ňou nemá nič spoločné.

86
00:04:59,999 --> 00:05:01,999
Tu ide o záchranu
ľudského života.

87
00:05:02,999 --> 00:05:04,998
Moja mama možno nebola tou,
akou som si myslela že je.

88
00:05:04,999 --> 00:05:06,998
Ale viem aká si ty a Non.

89
00:05:06,999 --> 00:05:08,399
Si si tým taká istá?

90
00:05:09,000 --> 00:05:11,999
Zabil ťa Non dnes,
aj keď mal na to možnosť?

91
00:05:13,999 --> 00:05:15,999
Prikázala som mu,
aby ťa ušetril,

92
00:05:16,999 --> 00:05:18,999
pretože nás všetkých
spája krv.

93
00:05:19,999 --> 00:05:21,998
To sú od teba iba prázdne slová.

94
00:05:21,999 --> 00:05:24,999
Keby to bolo tak,
už by si nebola nažive.

95
00:05:26,999 --> 00:05:29,998
Ak nás spája krv, prečo mi
nepovieš, kde je Henshaw?

96
00:05:29,999 --> 00:05:31,998
Pretože s ním nás krv nespája.

97
00:05:31,999 --> 00:05:33,399
S tým nemôžem vôbec súhlasiť.

98
00:05:33,999 --> 00:05:35,998
Celý život je spojený krvou.

99
00:05:35,999 --> 00:05:37,998
Hovoríš o svojej ľudskej rodine.

100
00:05:37,999 --> 00:05:39,399
O tej, ktorá ma tu zatvorila
do klietky.

101
00:05:39,876 --> 00:05:41,999
Sama si si na vine.

102
00:05:44,999 --> 00:05:46,501
Potom si si vybrala svoju stranu.

103
00:06:04,501 --> 00:06:08,501
PLANÉTA KRYPTON,
ROK PRED JEJ ZNIČENÍM

104
00:06:07,167 --> 00:06:08,999
"Krv nás všetkých spája."

105
00:06:09,999 --> 00:06:11,998
Toto starodávne príslovie
pochádza z čias, keď bol Krypton

106
00:06:11,999 --> 00:06:14,999
nič viac, len malou pustatinou
súperiacich kmeňov.

107
00:06:15,999 --> 00:06:18,998
A hoci je krv naozaj
silné puto, ktoré nás zjednocuje,

108
00:06:18,999 --> 00:06:21,998
môže nás aj zaslepiť,
aby sme nevideli pravdu.

109
00:06:21,999 --> 00:06:24,334
Obyvatelia Kryptonu si zvolili
nevidieť pravdu.

110
00:06:24,999 --> 00:06:28,334
Váš ohavný plán zbavil ľudí
ich úplnej slobody.

111
00:06:28,999 --> 00:06:30,876
Si oklamaná, sestra.

112
00:06:30,999 --> 00:06:34,998
Lipneš na viere, že ľudia
sú neodmysliteľne dobrí. Ale sú slabí.

113
00:06:34,999 --> 00:06:36,999
Chcela som im dať len odvahu.

114
00:06:37,876 --> 00:06:39,709
Odvahu, aby sa sami zachránili.

115
00:06:39,999 --> 00:06:41,399
Plytváš dychom.

116
00:06:41,999 --> 00:06:43,998
Označila nás za teroristov,

117
00:06:43,999 --> 00:06:45,999
prizerajúc sa naprázdno,

118
00:06:46,999 --> 00:06:48,998
keď náš svet čelil záhube.

119
00:06:48,999 --> 00:06:51,998
Tvoja morálna potupa
by bola presvedčivejšia, Non,

120
00:06:51,999 --> 00:06:56,501
keby toľkí nezomreli ako výsledok
tvojej nedbanlivosti, mylného konania.

121
00:07:07,999 --> 00:07:12,999
Nedávaš mi inú možnosť, než ti
uložiť maximálny trest za tvoje zločiny.

122
00:07:13,999 --> 00:07:15,999
Doživotné odňatie slobody vo Fort Rozz.

123
00:07:16,999 --> 00:07:20,999
Alura, čoskoro si uvedomíš,
že si neodsúdila nás.

124
00:07:21,999 --> 00:07:25,334
Odsúdila si synov
a dcéry Kryptonu,

125
00:07:25,999 --> 00:07:27,999
včítane tvojich vlastných.

126
00:07:28,999 --> 00:07:30,999
Počuješ ma, Alura?

127
00:07:31,501 --> 00:07:33,166
Zabila si svoju dcéru!

128
00:07:41,000 --> 00:07:43,998
Rád by som sa vyjadril
k chýrom o incidente v Lord Technologies.


129
00:07:43,999 --> 00:07:45,998
Toto bude nepríjemné.

130
00:07:45,999 --> 00:07:47,999
Stali sme sa predmetom
priemyselnej špionáže.


131
00:07:48,599 --> 00:07:49,999
Našťastie sa nikomu nič nestalo

132
00:07:50,000 --> 00:07:51,998
a tí čo za to môžu
boli zatknutí.


133
00:07:51,999 --> 00:07:53,999
- Ďakujem.
- Ututláva ten útok.

134
00:07:54,999 --> 00:07:56,399
O čo mu ide?

135
00:07:56,999 --> 00:07:58,998
Nuž, uvidíme,
čo sa mi podarí zistiť.

136
00:07:58,999 --> 00:08:00,998
V žiadnom prípade. Nie!

137
00:08:00,999 --> 00:08:02,998
Max Lord je príliš nebezpečný.

138
00:08:02,999 --> 00:08:04,998
Hej, oprášil som moje
novinárske poverenia.

139
00:08:04,999 --> 00:08:06,999
Len ma nechaj sa s ním
porozprávať, uvidíme čo vyhrabem.

140
00:08:09,999 --> 00:08:11,998
Nemám problém s výškou.

141
00:08:11,999 --> 00:08:13,399
Máš problém s vnímaním.

142
00:08:13,999 --> 00:08:15,998
Slečna Grantová je na ceste hore.
Dobre.

143
00:08:15,999 --> 00:08:20,998
Dnes musíme vyzerať naozaj,
naozaj normálne.

144
00:08:20,999 --> 00:08:22,998
Akože, nielen normálno-normálne,

145
00:08:22,999 --> 00:08:24,708
ale super-normálne.
Iba ...

146
00:08:24,709 --> 00:08:26,166
- Nie super.
- Nemáš mŕtvicu?

147
00:08:26,167 --> 00:08:27,999
Takto vyzerá mŕtvica?

148
00:08:29,999 --> 00:08:31,998
Slečna Grantová si myslí,
že som Supergirl.

149
00:08:31,999 --> 00:08:33,500
- Čože?
- Čože?

150
00:08:33,501 --> 00:08:34,998
Ja to zvládnem.

151
00:08:34,999 --> 00:08:37,998
Ale ak uvidí, že sa chováme divne,
všetko to padne.

152
00:08:37,999 --> 00:08:39,998
Potrebujem len zohriať
jej kávu ...

153
00:08:39,999 --> 00:08:41,399
Možno nie na tomto.

154
00:08:41,766 --> 00:08:43,166

155
00:08:43,167 --> 00:08:44,998
- Čo urobíme?
- Je to všade.

156
00:08:44,999 --> 00:08:46,166
Dobre, dobre.
Druhé kolo, druhé kolo ...

157
00:08:46,167 --> 00:08:47,999
Dobrý nápad, ponáhľaj.

158
00:08:48,598 --> 00:08:49,998
- Musím sa ponáhľať.
- Dobre

159
00:08:49,999 --> 00:08:51,166

160
00:08:51,167 --> 00:08:52,998

161
00:08:52,999 --> 00:08:54,999
Toto ...

162
00:08:56,999 --> 00:08:58,399
Jasné, to je jej koniec.

163
00:09:00,999 --> 00:09:02,999
Preboha, ďakujem!

164
00:09:03,000 --> 00:09:04,501

165
00:09:04,999 --> 00:09:06,399

166
00:09:09,999 --> 00:09:13,999
Slečna Grantová, minulo sa im
latté, tak vám nesiem kávu.

167
00:09:15,709 --> 00:09:20,998
Á, tu ste, nesiete mi to ako
normálna, nudná osoba.

168
00:09:20,999 --> 00:09:22,998
To aj som.

169
00:09:22,999 --> 00:09:26,998
Som veľmi nudná a veľmi normálna.

170
00:09:26,999 --> 00:09:30,999
Tak, ja, zmiznem vám z očí.

171
00:09:31,999 --> 00:09:33,399
Prečo?

172
00:09:33,999 --> 00:09:35,999
Musíte ísť podoprieť
budovu, ktorá sa rúca?

173
00:09:37,999 --> 00:09:39,998

174
00:09:39,999 --> 00:09:42,999
Takže zostaneme pri tom žartovaní?

175
00:09:43,999 --> 00:09:46,999
Čo je skvelé,
pretože je to podarené.

176
00:09:47,999 --> 00:09:50,998
Kara, je veľa tém,

177
00:09:50,999 --> 00:09:53,998
ktoré pokladám
za vhodné pre humor.

178
00:09:53,999 --> 00:09:57,998
Anglická kuchyňa, čierny rúž,

179
00:09:57,999 --> 00:09:59,998
ale nikdy nežartujem
o dobrom príbehu.

180
00:09:59,999 --> 00:10:01,999
Slečna Grantová, je mi ľúto že si
myslíte, čo si myslíte,

181
00:10:02,000 --> 00:10:05,333
ale nie je to pravda.

182
00:10:05,334 --> 00:10:06,998
Nie som Supergirl.

183
00:10:06,999 --> 00:10:08,998
Raz mi na jednom večierku
Paul McCartney prisahal,

184
00:10:08,999 --> 00:10:11,999
že boli s Yoko najbližší priatelia.

185
00:10:12,501 --> 00:10:13,999
On bol presvedčivejší.

186
00:10:15,709 --> 00:10:18,998
Ja len ... Nechcem aby ste boli
v rozpakoch keď si uvedomíte, ako sa mýlite.

187
00:10:18,999 --> 00:10:21,998
Fajn. Budeme naďalej hrať
túto hlúpu šarádu.

188
00:10:21,999 --> 00:10:22,999
Môžete ísť, Kara.

189
00:10:23,000 --> 00:10:25,999
Určite mám nejaký hovor, ktorý
musím vybaviť

190
00:10:26,233 --> 00:10:29,693
alebo lietadlo,
ktoré musím stihnúť.

191
00:10:29,999 --> 00:10:31,999

192
00:10:36,167 --> 00:10:37,567
Ahoj.

193
00:10:37,999 --> 00:10:39,998
Viem že zabúdaš jesť,
keď si vystresovaná,

194
00:10:39,999 --> 00:10:41,998
tak som sa zastavila po jedlo
v tom motoreste, ktorý máš rada.

195
00:10:41,999 --> 00:10:43,876
Ten v Chicagu?

196
00:10:44,116 --> 00:10:45,516
Si môj obľúbený človek.

197
00:10:46,000 --> 00:10:47,998

198
00:10:47,999 --> 00:10:49,999
Tu je poručík Non z Kryptonu.

199
00:10:50,999 --> 00:10:53,998
Každý máme v rukách
niekoho dôležitého pre toho druhého.


200
00:10:53,999 --> 00:10:55,399
Navrhujem výmenu.

201
00:10:55,501 --> 00:10:57,998
Tu je veliaci riaditeľ Alex Danversová.

202
00:10:57,999 --> 00:10:59,876
Prepáč mi, ak nebudem veriť
tvojim slovám.

203
00:10:59,999 --> 00:11:02,999
Potrebujem dôkaz že je živý.
Potrebujem počuť samotného Henshawa.

204
00:11:05,999 --> 00:11:07,998
Riaditeľka Danversová.

205
00:11:07,999 --> 00:11:09,399
Gratulujem k povýšeniu.

206
00:11:09,999 --> 00:11:11,709
Zachránim vás, pane.

207
00:11:12,999 --> 00:11:15,999
Čo sa stane iba ak
urobíte presne to, čo poviem.

208
00:11:16,876 --> 00:11:18,998
Vrátim vám Henshawa

209
00:11:18,999 --> 00:11:21,876
ak nám vrátite generálku Astru.

210
00:11:21,999 --> 00:11:24,999
Máte 48 hodín.

211
00:11:31,258 --> 00:11:34,485
www.COMICBOX.eu
Preklad: Dusanho, Hawksnephew & MEgi

212
00:11:46,047 --> 00:11:47,879
Teraz vieme, prečo Non uniesol Hanka.

213
00:11:47,880 --> 00:11:49,878
Čo budeš robiť?

214
00:11:49,879 --> 00:11:51,755
Ak to odmietnem, Non ho zabije.

215
00:11:51,756 --> 00:11:54,878
Ak to spravím, oslobodím
zločinca rovnako silného ako ty.

216
00:11:57,879 --> 00:11:59,279
Generál Lane...

217
00:12:00,336 --> 00:12:02,879
Rád vás opäť vidím, agentka Danversová.

218
00:12:03,188 --> 00:12:06,686
Kiež by sme to tak mohli povedať tiež.
A je to Veliteľka Danversová.

219
00:12:06,687 --> 00:12:07,687
Už nie.

220
00:12:07,688 --> 00:12:12,188
Prezident mi dal DEO na povel.

221
00:12:13,188 --> 00:12:14,685
Vyzerá to na prevrat.

222
00:12:14,686 --> 00:12:16,086
Tak to neberte.

223
00:12:16,686 --> 00:12:19,685
Ide o veľa, Washington
tu chce veliteľa

224
00:12:19,686 --> 00:12:21,686
bez osobných pút s rukojemníkom.

225
00:12:22,396 --> 00:12:25,020
Mám rozkazy nájsť votreleckú základňu

226
00:12:25,021 --> 00:12:28,686
a priviesť veliteľa Henshawa
späť na jeho pozíciu.

227
00:12:30,563 --> 00:12:31,963
Základňa je vaša, pane.

228
00:12:32,686 --> 00:12:36,188
Teraz, ak ma ospravedlníte dámy.

229
00:12:46,686 --> 00:12:49,563
Nepovoľujem foťáky v okolí
mojich výskumných stredísk.

230
00:12:51,686 --> 00:12:53,086
Skoro ste ma dostali.

231
00:12:53,686 --> 00:12:55,188
Musím sa vedieť ochrániť.

232
00:12:57,686 --> 00:13:00,044
Povedali ste, že tú lúpež mali na
svedomí "priemyselní špióni,"

233
00:13:00,396 --> 00:13:03,685
ale nikdy som nestretol takých, čo by po
sebe zanechávali takéto obrovské diery.

234
00:13:03,686 --> 00:13:06,020
Ste tu, aby ste zistili prečo som povedal,
že to bola priemyselná špionáž

235
00:13:06,021 --> 00:13:07,685
keď viete, že nebola.

236
00:13:10,686 --> 00:13:12,086
Viem kto sú vaši priatelia.

237
00:13:13,021 --> 00:13:15,685
A nepokladám za múdre sa s nimi priateliť.

238
00:13:15,686 --> 00:13:18,686
Najmä ak vezmeme v úvahu vaše
prominentné postavenie v médiách.

239
00:13:19,396 --> 00:13:22,686
Médiá tu nie sú od toho, aby sa
ľudia ako vy cítili pohodlne, Max.

240
00:13:23,686 --> 00:13:25,685
Našou prácou je pravda.

241
00:13:25,686 --> 00:13:28,686
Akú úžasnú prácu to robíte.

242
00:13:29,686 --> 00:13:33,685
Champion znížil ceny ropy, tak pokračujeme
v spaľovaní fosílnych palív.

243
00:13:33,686 --> 00:13:36,686
Oslavujete popové hviezdy, zatiaľ čo
ignorujete skorumpovaných politikov.

244
00:13:37,686 --> 00:13:40,187
A meníte pekné lietajúce
blondíny na hrdinky,

245
00:13:40,188 --> 00:13:41,686
skrývate hrozbu, ktorú predstavujú.

246
00:13:43,686 --> 00:13:45,563
Ale nikdy ste neboli ich obeťou.

247
00:13:46,686 --> 00:13:48,086
To váš pohľad zmení.

248
00:13:49,563 --> 00:13:50,963
Čo máte v pláne spraviť?

249
00:13:51,021 --> 00:13:53,685
To, čo je treba spraviť.

250
00:13:53,686 --> 00:13:56,021
Moji spolupracovníci vás odprevadia k autu.

251
00:13:57,686 --> 00:13:59,563
Netreba, cestu poznám.

252
00:14:04,686 --> 00:14:07,786
Mám tie mediálne autorizácie,
ktoré ste chceli, slečna Grantová.

253
00:14:08,021 --> 00:14:10,686
Výborne Kara. Výborne!

254
00:14:12,686 --> 00:14:16,854
Prečo si na chvíľku nesadnete?

255
00:14:19,563 --> 00:14:22,685
Naozaj by som sa mala vrátiť ku
svojmu stolu, slečna Grantová

256
00:14:22,686 --> 00:14:23,686
Trvám na tom.

257
00:14:23,687 --> 00:14:25,087
Dobre.

258
00:14:26,188 --> 00:14:28,685
Môžem vám s niečim pomôcť?

259
00:14:28,686 --> 00:14:31,685
Nuž, robila som taký

260
00:14:31,686 --> 00:14:34,685
malý výskum o tvojej minulosti

261
00:14:34,686 --> 00:14:37,020
a len som si chcela ujasniť

262
00:14:37,021 --> 00:14:39,686
pár detailov.

263
00:14:40,285 --> 00:14:41,685
Sadni, sadni.

264
00:14:43,286 --> 00:14:44,686
Máš 24 rokov?

265
00:14:44,687 --> 00:14:46,685
Viete, že mám, slečna Grantová.

266
00:14:47,687 --> 00:14:50,685
Aká stará si teda bola,

267
00:14:50,686 --> 00:14:53,685
keď vyšiel Titanic v roku 1997?

268
00:14:53,686 --> 00:14:55,562
Šesť!

269
00:14:55,563 --> 00:14:58,685
Čo je rovnaký vek, v ktorom
si začala ktorú triedu?

270
00:14:58,686 --> 00:14:59,686
- Prvú.

271
00:14:59,687 --> 00:15:02,686
- A meno tvojho učiteľa bolo?
- Pán Zarzycki.

272
00:15:04,286 --> 00:15:05,686
Podľa tohto vysvedčenia...

273
00:15:05,687 --> 00:15:07,685
Máte moje vysvedčenie z prvej triedy?

274
00:15:07,686 --> 00:15:09,685
...sa volal Ruth Marchon.

275
00:15:09,686 --> 00:15:11,685
Pán Marchon učil umenie na Midvale.

276
00:15:11,686 --> 00:15:14,687
A to je chyták, pretože som tam
neprestúpila až do ôsmej triedy.

277
00:15:18,563 --> 00:15:20,396
Už som vás presvedčila, slečna Grantová?

278
00:15:20,686 --> 00:15:22,686
Aj cez tieň pochybnosti.

279
00:15:25,686 --> 00:15:28,685
Si Supergirl.

280
00:15:28,686 --> 00:15:30,685
Ale... Ja...

281
00:15:30,686 --> 00:15:34,020
Veď som vedela odpovedať
na všetky vaše šialené otázky!

282
00:15:34,021 --> 00:15:36,685
Presne! Iba ten, kto musí klamať

283
00:15:36,686 --> 00:15:38,685
vie odpovedať na všetky otázky.

284
00:15:38,686 --> 00:15:40,686
Ako myslíš, že som chytila
Lanca Armstronga?

285
00:15:42,563 --> 00:15:45,853
Vidíš Kara, obe bojujeme
za pravdu, spravodlivosť,

286
00:15:45,854 --> 00:15:47,685
za Americký spôsob života.

287
00:15:47,686 --> 00:15:49,686
Len moje metódy sú lepšie.

288
00:15:50,188 --> 00:15:51,686
A zábavnejšie.

289
00:15:52,188 --> 00:15:53,686
To bude na teraz všetko,

290
00:15:54,686 --> 00:15:56,396
Supergirl.

291
00:15:59,686 --> 00:16:01,685
Prepáč, videla som zmeškaný hovor.

292
00:16:01,686 --> 00:16:03,686
Musíš sa sem dostať. Hneď.

293
00:16:09,686 --> 00:16:12,686
Nechápem to. Nedokážem
mu čítať myšlienky.

294
00:16:13,686 --> 00:16:16,685
Myslel som, že tým sa
tvoja rasa preslávila.

295
00:16:16,686 --> 00:16:19,187
Možno sa s tebou len zahráva, Non.
Nebolo by to ťažké.

296
00:16:19,188 --> 00:16:20,685
To by som ti nikdy nespravil!

297
00:16:20,686 --> 00:16:24,187
Ľudia museli vynájsť nejakú
technológiu, ktorá ma blokuje.

298
00:16:24,188 --> 00:16:26,395
Čo vlastne chceš zistiť?

299
00:16:26,396 --> 00:16:27,796
Polohu DEO?

300
00:16:28,686 --> 00:16:30,685
Premýšľaš o preventívnom útoku?

301
00:16:30,686 --> 00:16:33,686
Možno by som ti mal preventívne zlomiť krk.

302
00:16:34,286 --> 00:16:35,686
Zabiješ mňa, zabiješ svoju ženu.

303
00:16:35,687 --> 00:16:37,686
Nie si nič viac, než
štekajúci pes na reťazi.

304
00:16:38,686 --> 00:16:40,086
Žiadna hrozba.

305
00:16:45,686 --> 00:16:48,686
Vidno o koľko ste pokročilejší
než my, divosi.

306
00:16:58,686 --> 00:17:02,396
Som generál Samuel Lane
z Armády Spojených Štátov.

307
00:17:02,686 --> 00:17:05,685
Rozmýšľam koľko ľudí ste museli zabiť,

308
00:17:05,686 --> 00:17:07,686
aby ste sa dostali tak vysoko.

309
00:17:08,686 --> 00:17:10,086
A mňa nazývate hrozbou.

310
00:17:12,686 --> 00:17:14,086
Keď som bol ešte malý,

311
00:17:14,686 --> 00:17:18,563
so sestrou nás otec zvykol
brávať do kina.

312
00:17:19,396 --> 00:17:23,021
Videl som film nazvaný
Deň, kedy sa zastavila Zem.

313
00:17:23,686 --> 00:17:26,686
Bolo to o mimozemšťanovi, ako vy,

314
00:17:27,686 --> 00:17:31,685
ktorý prišiel na Zem
a vyhrážal sa zničením,

315
00:17:31,686 --> 00:17:34,686
ak ľudstvo neupustí zo svojich
zlých chodníčkov.

316
00:17:34,854 --> 00:17:37,686
Mal som nočné mory niekoľko mesiacov.

317
00:17:38,686 --> 00:17:42,396
A viete, že stále, ešte aj dnes,

318
00:17:42,686 --> 00:17:44,685
keď sa pozriem na vás,

319
00:17:44,686 --> 00:17:48,686
som späť v tom starom kine.

320
00:17:49,686 --> 00:17:51,086
A bojím sa.

321
00:17:51,686 --> 00:17:54,685
Na Kryptone, je znakom veľkej sily

322
00:17:54,686 --> 00:17:57,685
odhaliť svoj strach nepriateľovi.

323
00:17:57,686 --> 00:17:59,685
Práve preto som vám to povedal.

324
00:17:59,686 --> 00:18:04,188
Chcem, aby ste vedeli, že podľa štandardov
vašej zeme, som muž cti.

325
00:18:05,686 --> 00:18:09,686
A nevyžívam sa v tom,
čo teraz príde.

326
00:18:24,686 --> 00:18:29,685
Teraz mi poviete polohu
vašej základne.

327
00:18:29,686 --> 00:18:33,687
Jedinou otázkou je, či mi to poviete predtým
ako začneme alebo potom.

328
00:18:35,396 --> 00:18:37,685
Čo to robíte?

329
00:18:37,686 --> 00:18:40,685
Nemôžte sem len tak prísť.

330
00:18:40,686 --> 00:18:42,685
Má pravdu. Tie svetlá,
Kryptonit ťa oslabuje.

331
00:18:42,686 --> 00:18:44,395
Toto sú tí, ktorých si si vybrala?

332
00:18:44,396 --> 00:18:46,021
Proti tvojim vlastným ľuďom?

333
00:18:46,686 --> 00:18:48,187
Tvojej rodine?

334
00:18:48,188 --> 00:18:49,685
Prestaňte s tým, ubližujete jej!

335
00:18:49,686 --> 00:18:53,685
Prepáčte, bola viac ústretová,
keď ste ju žiadali po dobrom?

336
00:18:53,686 --> 00:18:55,395
Je aj iná možnosť ako zachrániť Hanka.

337
00:18:55,396 --> 00:18:58,188
Nehodláme vypustiť bojovníka
takejto úrovne.

338
00:18:59,686 --> 00:19:01,187
Generál, sme lepší ako toto!

339
00:19:01,188 --> 00:19:04,562
My sme. Oni nie sú.
Dostaňte ju odtiaľto!

340
00:19:04,563 --> 00:19:06,188
Nie, stačí! Stačí!

341
00:19:06,686 --> 00:19:08,086
Prosím, prosím!

342
00:19:08,286 --> 00:19:09,686
Prosím, nie!

343
00:19:24,061 --> 00:19:25,461
Chápete, keby Alex nezakročila,

344
00:19:25,462 --> 00:19:27,338
neviem, čo by som urobila.

345
00:19:27,555 --> 00:19:30,057
Viem, že Astra urobila
zlé rozhodnutia, ale...

346
00:19:30,058 --> 00:19:31,554
Je to stále rodina.

347
00:19:31,555 --> 00:19:33,554
Správne. To je môj problém.

348
00:19:33,555 --> 00:19:36,554
Mimochodom, prišiel si na niečo,
keď si hovoril s Maxom?

349
00:19:36,555 --> 00:19:39,554
Nie. Bola to slepá ulička.

350
00:19:39,555 --> 00:19:41,554
Fakt tam nič nebolo.

351
00:19:43,057 --> 00:19:44,554
No, aspoň nejaké dobré správy.

352
00:19:44,555 --> 00:19:45,955
Kara.

353
00:19:46,687 --> 00:19:48,087
Musím ísť.

354
00:19:52,155 --> 00:19:53,555
Jasné.

355
00:19:53,556 --> 00:19:56,554
Kara je príliš dôverčivá,
aby videla, kedy klameš,

356
00:19:56,555 --> 00:19:57,555
to ale ja nie som.

357
00:19:57,556 --> 00:20:00,554
Čo si zistil o Maxovi?

358
00:20:00,555 --> 00:20:01,955
Zatvor dvere.

359
00:20:05,555 --> 00:20:07,555
Plánuje protiútok na Kryptóncov.

360
00:20:07,890 --> 00:20:09,554
Vrátane Kary.

361
00:20:09,555 --> 00:20:11,554
Hej a ja mu nechcem dať šancu,
aby jej ublížil.

362
00:20:11,555 --> 00:20:13,554
Takže, musíme zistiť, čo chystá
a to rýchlo.

363
00:20:13,555 --> 00:20:14,955
A práve preto

364
00:20:15,555 --> 00:20:17,554
rozhovor nebolo jediné,
čo som tam robil.

365
00:20:17,555 --> 00:20:22,432
Od fotil som kamerové systémy,
takže mi môžeš pomôcť nájsť cestu dnu.

366
00:20:22,555 --> 00:20:26,057
Prepáč, ty chceš sa vlámať
do objektu Maxa Lorda?

367
00:20:28,555 --> 00:20:30,554
Vedel som, že chytať sa znova foťáku
bol zlý nápad.

368
00:20:30,555 --> 00:20:33,555
Si ako jeden z tých šialených vojnových
spravodajcov, ktorý proste nevie zostať doma.

369
00:20:34,555 --> 00:20:39,555
Dobre. Chceš aby Kara zistila,
že si ma to nechal urobiť samého?

370
00:20:40,555 --> 00:20:43,555
Fajn, fajn! Nájdem ti cestu dnu.

371
00:20:44,057 --> 00:20:45,554
Áno, slečna Grantová?

372
00:20:45,555 --> 00:20:46,955
Sadnúť.

373
00:20:55,555 --> 00:20:58,432
Pozrite sa mi do očí, Kara.
Čo vidíte?

374
00:20:58,555 --> 00:21:00,555
Vačky.

375
00:21:01,555 --> 00:21:05,554
Bola som hore do svitania a
sledovala spravodajstvo o Supergirl.

376
00:21:05,555 --> 00:21:08,555
Všetky tie prerušené prepadnutia
a odvrátené autonehody.

377
00:21:08,556 --> 00:21:11,554
A čím viac som videla,
tým viac som myslela na

378
00:21:11,555 --> 00:21:13,555
tie hrozné veci, ktoré sa stali,
kým ste tu pracovali.

379
00:21:14,265 --> 00:21:16,554
Nemalo by to byť dôkazom,
že nie som ona?

380
00:21:16,555 --> 00:21:18,554
Som tu, zatiaľ čo ona je vonku.

381
00:21:18,555 --> 00:21:20,554
Prosím vás. Obe vieme,
že Supergirl je schopná

382
00:21:20,555 --> 00:21:22,554
urobiť taký salónny trik.

383
00:21:22,555 --> 00:21:25,555
Čo mi to ale skutočne dokazuje je to,
ako málo pre vás táto práca znamená.

384
00:21:26,555 --> 00:21:28,554
Nie. To nie je pravda. Milujem svoju prácu.

385
00:21:28,555 --> 00:21:32,264
Každá minúta, ktorú mrháte
hrou na asistentku tu,

386
00:21:32,265 --> 00:21:34,555
je minútou, kedy niekto tam vonku
nie je zachránený.

387
00:21:35,890 --> 00:21:37,554
Slečna Grantová, čo to hovoríte?

388
00:21:37,555 --> 00:21:40,555
Vravím, že sa už viac nebudem
podieľať na tomto klamstve.

389
00:21:41,555 --> 00:21:44,554
Takže, buď mi dokážete,
že nie ste Supergirl

390
00:21:44,555 --> 00:21:48,555
alebo si môžte zajtra upratať svoj stôl.

391
00:21:56,154 --> 00:21:57,554
Ako to vidíš, Winn?

392
00:21:57,555 --> 00:21:59,432
Cítim sa tu trochu odhalený.

393
00:22:00,555 --> 00:22:02,554
Dobre, dobre. alarmy sú vyradené.

394
00:22:02,555 --> 00:22:05,555
Ale budem potrebovať trochu viac času
s tým zámkom, kamoš.

395
00:22:06,155 --> 00:22:07,555
Ohľadom alarmov si si istý?

396
00:22:07,556 --> 00:22:09,556
Jasné, samozrejme, že som si istý. Prečo?

397
00:22:12,555 --> 00:22:13,955
Nepodstatné.

398
00:22:16,555 --> 00:22:18,555
Okej, okej.

399
00:22:21,555 --> 00:22:24,265
Asi tu máme problém.

400
00:22:27,432 --> 00:22:29,555
Lasery nemôžeš nakopať, všakže?

401
00:22:29,723 --> 00:22:31,554
No tak, Winn. Pomôž mi tu.

402
00:22:31,555 --> 00:22:34,555
Okej, okej. Len preto,
že si pekne poprosil.

403
00:22:39,723 --> 00:22:42,555
Musím povedať, Winn, som ohromený.

404
00:22:52,555 --> 00:22:54,555
Počkaj, počkaj. Zadrž, počkať.
Stoj tam.

405
00:22:54,890 --> 00:22:57,554
To je zaujímavé.

406
00:22:57,555 --> 00:22:58,555
Čo je zaujímavé?

407
00:22:58,556 --> 00:23:01,554
No, všetky ostatné zámky v Maxovom objekte
používajú klávesnicový systém,

408
00:23:01,555 --> 00:23:04,554
ale tento je bio-diagnostický.

409
00:23:04,555 --> 00:23:05,955
Čo...

410
00:23:06,155 --> 00:23:07,555
Dokážeš ma tam dostať?

411
00:23:07,556 --> 00:23:10,554
Nie, nie, James.
Na to slúži.

412
00:23:10,555 --> 00:23:12,722
Je to lepšie ako otlačok
prstu, hlasová vzorka, sietnicový scan...

413
00:23:16,555 --> 00:23:17,955
James, si tam?

414
00:23:24,555 --> 00:23:26,554
Astra prezradila Nonovú polohu.

415
00:23:26,555 --> 00:23:28,264
Práve nasadáme a ideme pre Hanka.

416
00:23:28,265 --> 00:23:31,554
Astra by nikdy nezradila svojich
vojakov alebo manžela.

417
00:23:31,555 --> 00:23:34,554
Ak existuje šanca zachrániť
Hanka, musím to skúsiť.

418
00:23:34,555 --> 00:23:35,955
V tom prípade idem s tebou.

419
00:23:51,555 --> 00:23:55,555
Tím Echo, máte povolenie zabíjať.

420
00:24:07,155 --> 00:24:08,555
Generál, je tu Supergirl!

421
00:24:08,556 --> 00:24:10,554
Čo tá tam dopekla robí?

422
00:24:10,555 --> 00:24:13,264
Toto je misia na záchranu človeka.

423
00:24:13,265 --> 00:24:14,665
Zavolala som ju.

424
00:24:19,555 --> 00:24:22,555
Tie kontajnery sú pokryté
olovom. Nevidím cez ne.

425
00:24:24,555 --> 00:24:27,555
Dobre, tím Echo. Prehľadajte
kontajnery a kryte si chrbát.

426
00:24:44,555 --> 00:24:46,555
Vchádzajú, pane.

427
00:24:51,555 --> 00:24:53,265
Hank!

428
00:25:00,546 --> 00:25:01,955
Bomba!

429
00:25:25,555 --> 00:25:27,555
Nie.

430
00:25:36,555 --> 00:25:37,955
Moji muži...

431
00:25:38,555 --> 00:25:39,955
Bola to pasca.

432
00:25:40,555 --> 00:25:41,955
Astra nás oklamala.

433
00:26:02,359 --> 00:26:05,391
Jimmy Olsen, nebojácny fotograf.

434
00:26:06,219 --> 00:26:07,619
Len som si neuvedomil ako veľmi.

435
00:26:08,219 --> 00:26:12,219
Moje zabezpečenie nie je jedno
z najnovších, ono je najnovšie.

436
00:26:13,930 --> 00:26:16,930
Kto ti s tým pomohol?

437
00:26:19,930 --> 00:26:23,807
Ako si povedal, som nebojácny.

438
00:26:25,632 --> 00:26:27,032
Dobre.

439
00:26:27,807 --> 00:26:29,207
Spravme to teda inak.

440
00:26:31,609 --> 00:26:33,009
Vieš, že si...

441
00:26:33,619 --> 00:26:36,117
Naozaj tvrďás, schovávať sa za gorily.

442
00:26:37,125 --> 00:26:40,125
Čo tak byť chlap a priznať,
čo máš za lubom, Max?

443
00:26:40,293 --> 00:26:44,125
Myslíš, že ma dostaneš urazením môjho
ega, ako nejakého zločinca z Bonda?

444
00:26:45,125 --> 00:26:46,525
To na mňa neplatí, Jimmy.

445
00:26:47,125 --> 00:26:50,124
Ale páči sa mi tá myšlienka
chlapského riešenia.

446
00:26:58,125 --> 00:27:02,125
Človek, mimozemšťan, super.

447
00:27:06,125 --> 00:27:09,124
Ak proti mne pôjdeš, prehráš.

448
00:27:17,002 --> 00:27:18,402
Nabudúce...

449
00:27:20,125 --> 00:27:22,125
...pri foťáku neskončím.

450
00:27:31,125 --> 00:27:32,834
Môžeme sa porozprávať, slečna Grantová?

451
00:27:32,835 --> 00:27:34,235
Podľa toho...

452
00:27:35,125 --> 00:27:37,124
Ukáž mi plášť.

453
00:27:39,125 --> 00:27:43,124
Chcete, aby som vám povedala,
že som Supergirl, ale to nemôžem.

454
00:27:45,002 --> 00:27:49,125
Ale môžem vám povedať,
že táto práca, toto miesto,

455
00:27:50,125 --> 00:27:53,125
je pre mňa dôležitejšie ako si myslíte.

456
00:27:57,125 --> 00:28:01,125
Keď som zmätená, alebo preťažená,

457
00:28:02,125 --> 00:28:05,125
prídem do vašej kancelárie
a vy to vycítite.

458
00:28:06,125 --> 00:28:07,525
Je to ako supersila.

459
00:28:08,125 --> 00:28:11,124
Viem, že vašou asistentkou
nebudem do konca života,

460
00:28:11,125 --> 00:28:14,124
ale čokoľvek budem robiť
ďalej, bude jednoduchšie

461
00:28:14,125 --> 00:28:16,125
vďaka všetkému, čo ste ma naučili.

462
00:28:17,125 --> 00:28:21,125
Pravda je, že vás potrebujem
viac ako kedykoľvek predtým.

463
00:28:24,125 --> 00:28:28,125
Potom teda vieš, čo musíš urobiť.

464
00:28:36,125 --> 00:28:38,835
Vtom prípade mi nedávate na výber.

465
00:28:41,125 --> 00:28:42,525
Končím.

466
00:28:45,125 --> 00:28:48,125
Aspoň by si mohla dokončiť deň.

467
00:29:04,125 --> 00:29:08,124
James! Čo sa ti stalo?

468
00:29:08,125 --> 00:29:09,125
Vyzerá to horšie, než je.

469
00:29:09,126 --> 00:29:10,126
Na to som sa nepýtala.

470
00:29:10,127 --> 00:29:11,834
Nechcem, aby si sa nahnevala.

471
00:29:11,835 --> 00:29:13,124
Práve preto som ti to nepovedal.

472
00:29:13,125 --> 00:29:15,125
To ti spravil Max Lord.

473
00:29:19,125 --> 00:29:20,525
Ty si o tom vedel?

474
00:29:21,125 --> 00:29:22,626
Obidvaja ste mi klamali?

475
00:29:22,627 --> 00:29:24,124
Snažili sme sa ti pomôcť.

476
00:29:24,125 --> 00:29:26,626
Tým, že ste šli po ňom sami?

477
00:29:30,125 --> 00:29:33,125
Max Lord je zločinec.

478
00:29:33,627 --> 00:29:37,124
Už v tom mám jasno
a urobím všetko preto aby som ho zastavila.

479
00:29:37,125 --> 00:29:40,124
Kara, znieš ako Astra.

480
00:29:40,125 --> 00:29:42,124
Hej a čo keď na tom niečo je?

481
00:29:42,125 --> 00:29:44,125
- Kara, nerob to. No tak!
- Nedokážeš ma zastaviť!

482
00:29:45,725 --> 00:29:47,125
Zmizni mi z cesty.

483
00:29:47,126 --> 00:29:51,125
Ak pôjdeš po Lordovi v tomto stave,

484
00:29:52,125 --> 00:29:53,626
tak mu len dokážeš,
že má pravdu.

485
00:29:53,627 --> 00:29:56,124
V tom, že si rovnaká
ako Astra alebo Non.

486
00:29:56,125 --> 00:29:58,124
Čo ak som ako oni?

487
00:29:58,125 --> 00:30:00,627
Nesmieš byť, Kara.

488
00:30:02,125 --> 00:30:05,125
Pretože ak budeš, prehráme.

489
00:30:05,835 --> 00:30:10,627
Nie, nerozumieš tomu, Winn.
Mám pocit akoby som stratila všetko.

490
00:30:12,125 --> 00:30:13,627
Nedokážem zastaviť Maxa.

491
00:30:13,725 --> 00:30:15,125
Alebo dostať Astru.

492
00:30:15,126 --> 00:30:19,125
Zachrániť Hanka
alebo zachovať si vzťah s Cat.

493
00:30:20,125 --> 00:30:22,124
Ešte aj moja spomienka na vlastnú matku,

494
00:30:22,125 --> 00:30:26,125
jediná vec, ktorú som mala,

495
00:30:28,125 --> 00:30:29,525
je znehodnotená.

496
00:30:37,125 --> 00:30:38,525
Nič mi nezostalo.

497
00:30:41,125 --> 00:30:42,835
Už neviem, čo mám ďalej robiť.

498
00:30:43,125 --> 00:30:47,125
Mám schopnosti
ale nikdy si som sa necítila taká bezmocná.

499
00:30:51,125 --> 00:30:54,125
Kara, bude to v poriadku.

500
00:30:55,125 --> 00:30:57,125
Aj v temných časoch

501
00:30:59,125 --> 00:31:01,125
hrdina nájde cestu.

502
00:31:18,835 --> 00:31:20,235
Poslali ťa, skúsiť to znovu.

503
00:31:21,125 --> 00:31:23,124
Prečo myslíš, že
teraz niečo dosiahneš?

504
00:31:23,125 --> 00:31:25,126
Pretože som pripravená ťa počúvať.

505
00:31:26,125 --> 00:31:27,525
Bála som sa, čo mi povieš.

506
00:31:30,125 --> 00:31:34,125
Ale dnes som sa tak nahnevala,

507
00:31:35,125 --> 00:31:36,525
že som nedokázala myslieť.

508
00:31:37,125 --> 00:31:40,125
Nechcela som...
chcela som len niekomu ublížiť.

509
00:31:41,125 --> 00:31:44,460
Pretože som sa bála,
že stratím, všetko na čom mi záležalo.

510
00:31:45,835 --> 00:31:47,235
Tak si sa musela cítiť na Kryptóne.

511
00:31:51,125 --> 00:31:54,124
Ale ak máme ešte nejakú budúcnosť,

512
00:31:54,125 --> 00:31:56,626
nemôžeme nechať aby nás strach ovládal.

513
00:31:56,627 --> 00:31:58,125
Musíme byť lepšími.

514
00:32:00,125 --> 00:32:02,125
Vkladáš do mňa príliš veľa.

515
00:32:03,125 --> 00:32:05,125
Pretože poznám tvoje pravé ja.

516
00:32:07,460 --> 00:32:10,125
Žena, ktorú si poznala,
zomrela na Kryptóne.

517
00:32:11,125 --> 00:32:13,125
Verím, že je v tebe dobro.

518
00:32:15,627 --> 00:32:17,460
Nie som hodna tvojej viery.

519
00:32:18,125 --> 00:32:22,125
Všetci si zaslúžia dôveru, Astra.
Aj ty.

520
00:32:23,125 --> 00:32:25,125
Teraz mi povedz, čo sa stalo na Kryptóne.

521
00:32:26,460 --> 00:32:28,125
Pravdu.

522
00:32:30,125 --> 00:32:33,125
Astra, prosím pozri sa na mňa.

523
00:32:35,125 --> 00:32:37,125
Verím ti.

524
00:32:38,125 --> 00:32:41,125
Verím, že Krypton čelí vyhynutiu.

525
00:32:41,460 --> 00:32:44,124
Oveľa skôr ako si ktokoľvek priznáva.

526
00:32:44,125 --> 00:32:46,124
Tak prečo si ma odsúdila?

527
00:32:46,125 --> 00:32:48,125
Pretože si zabíjala ľudí, Astra.

528
00:32:49,125 --> 00:32:51,124
Bez ohľadu na šľachetné ciele,

529
00:32:51,125 --> 00:32:53,124
nikto to nedokáže vyvrátiť.

530
00:32:53,125 --> 00:32:56,125
A ja som viazaná viac ako krvou.

531
00:32:58,125 --> 00:33:01,002
Ale sľubujem ti,
budem bojovať,

532
00:33:02,125 --> 00:33:05,124
nie strachom a manipuláciou,

533
00:33:05,125 --> 00:33:08,125
ale súcitom a rozumom.

534
00:33:09,126 --> 00:33:12,125
Tak jedine sa dá zachrániť náš svet.

535
00:33:23,125 --> 00:33:24,525
Milujem ťa, Astra.

536
00:33:31,125 --> 00:33:33,125
Tvoja matka, vo mňa verila až do konca.

537
00:33:35,125 --> 00:33:37,627
Si ako ona, Kara.

538
00:33:47,125 --> 00:33:49,125
Ešte nie je neskoro, Astra.

539
00:33:51,125 --> 00:33:53,124
Prosím povedz mi kde je Henshaw.

540
00:33:53,125 --> 00:33:56,125
Jediný spôsob ako ho zachrániš je výmena.

541
00:33:56,293 --> 00:33:58,627
Ľudia s tým nebudú súhlasiť.

542
00:34:02,125 --> 00:34:03,525
Ešte dobre, že nie som človek.

543
00:34:25,078 --> 00:34:27,078
Čo si myslíte, že robíte?

544
00:34:27,079 --> 00:34:29,077
Výmenu väzňov.

545
00:34:29,078 --> 00:34:31,078
Čerta starého.

546
00:34:33,537 --> 00:34:34,937
Nechajte nás prejsť, General.

547
00:34:34,938 --> 00:34:37,937
Ten mimozemšťan je
nepriateľ, Agentka Danversová.

548
00:34:37,938 --> 00:34:40,937
Vaše rozkazy boli
doviesť veliteľa Henshawa domov.

549
00:34:40,938 --> 00:34:42,937
O to sa snažím.

550
00:34:42,938 --> 00:34:47,938
Urobíte ešte krok
a moji muži vás zastrelia.

551
00:34:48,106 --> 00:34:49,938
Tým by som si nebola taká istá.

552
00:34:57,938 --> 00:34:59,938
Pane, zachránila mi život.

553
00:35:14,106 --> 00:35:17,937
Ako viete, že Non vás nezradí?

554
00:35:17,938 --> 00:35:20,815
Neviem.
Ale mám vieru.

555
00:35:37,938 --> 00:35:40,938
Aj napriek vášmu predošlému chvastaniu,
ste jasne znepokojená výmenou.

556
00:35:41,938 --> 00:35:44,648
Keby to bolo na mne nechala
by som vás zhniť v cele.

557
00:35:45,440 --> 00:35:48,272
Ale chcem aby ste videli,
že sme lepší ako Generál Lane,

558
00:35:48,273 --> 00:35:51,937
pretože možno vtedy
nájdeme spôsob ako skončiť túto vojnu.

559
00:35:51,938 --> 00:35:53,937
Znieš ako moja neter.

560
00:35:53,938 --> 00:35:55,938
Je veľmi presvedčivá.

561
00:35:59,273 --> 00:36:00,938
Sú tu.

562
00:36:17,938 --> 00:36:19,338
Choď.

563
00:36:24,938 --> 00:36:26,338
Rada vás vidím, pane.

564
00:36:28,938 --> 00:36:30,937
Keď sa odtiaľto dostaneme,
pripomeniem vám našu zásadu

565
00:36:30,938 --> 00:36:32,937
nevyjednávanie s teroristami.

566
00:36:32,938 --> 00:36:35,937
Zatiaľ vám len poďakujem.

567
00:36:38,938 --> 00:36:40,938
Niečo sa deje.

568
00:36:54,537 --> 00:36:55,937
Sme obkľúčený.

569
00:36:55,938 --> 00:36:57,338
Musíte sa premeniť.

570
00:36:58,938 --> 00:37:00,338
Pripravte sa na útok!

571
00:37:11,938 --> 00:37:13,338
Stojte!

572
00:37:13,815 --> 00:37:15,215
Stiahnite sa!

573
00:37:18,938 --> 00:37:20,937
Musíme zaútočiť, Generálka.

574
00:37:20,938 --> 00:37:21,938
Máme ich v rukách.

575
00:37:21,939 --> 00:37:23,938
Cti dohodu, Non.

576
00:37:24,938 --> 00:37:26,938
Dnes nebude žiadny boj.

577
00:37:39,938 --> 00:37:41,338
Ústup!

578
00:37:51,938 --> 00:37:54,106
Nemýľte si môj súcit so slabosťou .

579
00:37:54,938 --> 00:37:56,938
Toto nie je prímerie.

580
00:37:56,939 --> 00:37:58,938
Tak to nazvime začiatok.

581
00:38:06,938 --> 00:38:08,937
Len ste oddialila nevyhnutné.

582
00:38:08,938 --> 00:38:11,937
S týmto nepriateľom nemôžem jednať.

583
00:38:11,938 --> 00:38:15,938
V DEO uprednostňujeme vyjednávanie, Generál.
Čo mi pripomína.

584
00:38:16,815 --> 00:38:18,215
Vaša prítomnosť už nie je potrebná.

585
00:38:18,938 --> 00:38:21,937
Môžete poďakovať mojim
agentom, že dokončili vašu misiu.

586
00:38:21,938 --> 00:38:24,937
Ich idealizmus zničí túto planétu.

587
00:38:24,938 --> 00:38:26,105
Nie.

588
00:38:26,106 --> 00:38:27,938
To ju zachráni.

589
00:38:38,939 --> 00:38:40,938
Tak...

590
00:38:41,106 --> 00:38:44,440
Čo Alex myslela tým, že
sa musíte premeniť.

591
00:38:44,938 --> 00:38:46,938
Alebo ste zabudli,
že mám supersluch?

592
00:38:53,938 --> 00:38:55,937
Vy ste z Marsu?

593
00:38:55,938 --> 00:38:57,338
Vy ste z Kryptónu.

594
00:38:57,938 --> 00:38:59,937
Prečo sa skrývate?

595
00:38:59,938 --> 00:39:03,938
Snažím sa aby bol svet bezpečný pre každého.
Pre ľudí aj mimozemšťanov.

596
00:39:04,815 --> 00:39:07,937
Sklamal som Alexinho otca
predtým ako som prebral identitu Hanka Henshawa.

597
00:39:07,938 --> 00:39:08,938
Už znovu nezlyhám.

598
00:39:08,939 --> 00:39:11,937
A videla si aké by bolo
DEO pod vedením Generála Lanea.

599
00:39:11,938 --> 00:39:15,938
Takže, potrebujeme Hanka, J'onna.

600
00:39:17,440 --> 00:39:19,814
Viete, mohli ste mi to povedať.

601
00:39:19,815 --> 00:39:20,937
Viem udržať tajomstvo.

602
00:39:20,938 --> 00:39:22,338
Nie, nedokážete.

603
00:39:32,938 --> 00:39:34,338
Kar...

604
00:39:40,938 --> 00:39:43,938
Nikdy som si neuvedomila
ako smiešne vyzeráte v tom kostýme.

605
00:39:44,938 --> 00:39:46,937
Modrá, žltá a červená.

606
00:39:46,938 --> 00:39:48,938
Je mi z toho na vracanie.

607
00:39:49,106 --> 00:39:51,937
Prepáčte, že vás obťažujem
slečna Grantová.

608
00:39:51,938 --> 00:39:53,937
Ale James Olsen hovoril,
že ma chcete vidieť.

609
00:39:53,938 --> 00:39:56,937
Niečo o tom,
že vaša asistentka som ja?

610
00:39:56,938 --> 00:39:59,938
Pre Boha to budete stále
dookola hrať túto hru?

611
00:40:00,938 --> 00:40:02,938
Povedala som vám,
že to nie je hra slečna Grantová.

612
00:40:03,538 --> 00:40:04,938
Obávam sa, že nemôžem
ostať dlhšie.

613
00:40:04,939 --> 00:40:06,937
Tam vonku potrebuje
množstvo ľudí pomoc.

614
00:40:06,938 --> 00:40:08,338
Veď viete.

615
00:40:08,538 --> 00:40:09,938
Rada ťa spoznávam.

616
00:40:09,939 --> 00:40:12,106
Aj ja ťa rada spoznávam,
páči sa mi tvoj kostým.

617
00:40:12,938 --> 00:40:14,937
- Mne tvoje okuliare.
- Dík.

618
00:40:14,938 --> 00:40:16,938
Skončili sme.

619
00:40:17,815 --> 00:40:20,937
Kara, prestaň sa chovať ku
Supergirl akoby bola tvoja asistentka.

620
00:40:20,938 --> 00:40:22,815
Má dôležitú prácu.

621
00:40:22,938 --> 00:40:24,338
A ty tiež.

622
00:40:24,938 --> 00:40:27,938
Tento džbán sa sám nedoplní.

623
00:40:28,938 --> 00:40:30,938
Dobrú noc, Slečna Grantová. Kara.

624
00:40:34,648 --> 00:40:36,105
A Kerah,

625
00:40:36,106 --> 00:40:37,938
ak chcete môžete sa vrátiť do práce.

626
00:40:39,273 --> 00:40:41,938
Pokiaľ nikomu nepoviete,
že som si myslela...

627
00:40:43,537 --> 00:40:44,937
Veď viete.

628
00:40:44,938 --> 00:40:47,938
Myslím, že to bude
vzájomné slečna Grantová.

629
00:40:47,939 --> 00:40:49,938
A Kerah, mýlila som sa.

630
00:40:50,939 --> 00:40:54,938
Teraz, keď som vás videla pri sebe
vôbec sa jej nepodobáte.

631
00:41:16,938 --> 00:41:18,338
Ďakujem.

632
00:41:19,440 --> 00:41:20,938
Nemáte začo.

633
00:41:23,938 --> 00:41:28,938
Nevadilo by mi keby ste robili
pre DEO na plný úväzok.

634
00:41:30,106 --> 00:41:32,106
Nedokážem to tu opustiť.

635
00:41:34,938 --> 00:41:36,939
Pre mňa to nie je len tajná identita.

636
00:41:40,938 --> 00:41:43,939
Dnes som skoro urobila niečo,
čo by som ľutovala po zvyšok života.

637
00:41:44,938 --> 00:41:46,648
Čo vás zastavilo?

638
00:41:47,648 --> 00:41:49,048
Moji kamaráti.

639
00:41:49,938 --> 00:41:52,105
DEO z vás robí človeka.

640
00:41:52,106 --> 00:41:53,938
Oni robia človeka zo mňa.

641
00:42:30,938 --> 00:42:33,937
Ako to šlo s Cat?

642
00:42:33,938 --> 00:42:36,938
Konečne jej to došlo.

643
00:42:39,938 --> 00:42:41,938
A aj mne.

644
00:42:42,273 --> 00:42:44,815
Ďakujem, že ste ma zastavili.

645
00:42:44,938 --> 00:42:46,939
Na to sme tu, nie?

646
00:42:48,440 --> 00:42:50,937
Takže, aký je plán?

647
00:42:50,938 --> 00:42:55,106
Odhalíme, čo chystá Maxwell
a zbavíme sa ho na dobro.

648
00:43:01,939 --> 00:43:03,937
Práve ju priviedli.

649
00:43:03,938 --> 00:43:05,937
Spĺňa všetky vaše požiadavky.

650
00:43:05,938 --> 00:43:07,938
Žiadny príbuzný.
Žiadne vzťahy.

651
00:43:07,939 --> 00:43:09,937
Nebolo to jednoduché.

652
00:43:09,938 --> 00:43:11,937
Nemyslel som, že bude.

653
00:43:11,938 --> 00:43:13,338
To je všetko.

654
00:43:38,938 --> 00:43:40,938
Moje meno je Maxwell Lord.

655
00:43:41,938 --> 00:43:43,939
A chcem vám pomôcť.

656
00:43:46,875 --> 00:43:49,688
www.COMICBOX.eu
Preklad: Dusanho, Hawksnephew & MEgi

657
00:43:50,305 --> 00:43:56,486
Ohodnoť tieto titulky na www.osdb.link/65png
Pomôžeš ostatným pri rozhodovaní.