The.Shannara.Chronicles.S01E10.PROPER.720p.HDTV.x264-KILL - Slovak subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:00,109 --> 00:00:02,280
V predchádzajúcich častiach "The
Shannara Chronicles"...


2
00:00:02,305 --> 00:00:03,771
Ellcrys zrodí semeno,

3
00:00:03,806 --> 00:00:07,141
ktoré musí byť odnesené
na miesto s názvom Útočisko.

4
00:00:09,896 --> 00:00:12,697
Arion, môj otec, všetci sú mŕtvi.

5
00:00:12,732 --> 00:00:14,565
A teraz si kráľom ty.

6
00:00:14,567 --> 00:00:17,068
Akoby som ho mal
vo svojej hlave.

7
00:00:17,070 --> 00:00:19,045
- Koho?
- Dagda Mora.

8
00:00:19,070 --> 00:00:20,736
Núti ma robiť veci.

9
00:00:22,623 --> 00:00:23,789
Čo tu robia tie tvory?

10
00:00:23,824 --> 00:00:24,823
Škriatkovia prichádzajú v mieri,

11
00:00:24,825 --> 00:00:26,570
aby bojovali proti démonom
ako naši spojenci.

12
00:00:28,567 --> 00:00:30,483
To je Krvavý oheň.
Musím ísť do neho!

13
00:00:33,238 --> 00:00:34,621
Amberle!

14
00:00:34,656 --> 00:00:36,873
Ellcrys zomiera.

15
00:00:36,909 --> 00:00:39,876
A ako stráca svoje listy,
formuje sa armáda démonov,

16
00:00:39,912 --> 00:00:42,629
pripravuje sa rozpútať
svoje zlo v našom svete.

17
00:00:44,000 --> 00:00:50,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

18
00:00:57,095 --> 00:00:58,511
Dochádza nám čas, Amberle.

19
00:00:59,651 --> 00:01:01,701
V Arborlone padol posledný list.

20
00:01:15,416 --> 00:01:16,749
Nemôžem uveriť,
že si to naozaj ty.

21
00:01:18,803 --> 00:01:20,136
Počúvala som tvoj hlas

22
00:01:20,171 --> 00:01:21,754
už keď som bola malé dievča.

23
00:01:25,727 --> 00:01:28,478
Nikdy si nebola len obyčajné dievča.

24
00:01:28,513 --> 00:01:31,814
Každý krok ktorý si urobila bol preto,
aby ťa doviedol sem.

25
00:01:31,850 --> 00:01:35,017
Krvavý oheň je životná sila Zeme.

26
00:01:35,069 --> 00:01:37,520
Tu sa stretáva minulosť, prítomnosť
a budúcnosť.

27
00:01:39,357 --> 00:01:41,741
Je to tvoj osud.

28
00:01:41,776 --> 00:01:42,992
Ale ja to nechápem.

29
00:01:43,027 --> 00:01:44,277
Prečo ja?

30
00:01:44,279 --> 00:01:46,612
Bola si Vyvolená,
ako som kedysi bola aj ja.

31
00:01:47,782 --> 00:01:49,949
Osud nás viaže k Ellcrysu.

32
00:01:51,503 --> 00:01:53,035
Keď ja skončím ty začneš.

33
00:01:54,289 --> 00:01:55,338
Skončíš?

34
00:01:55,373 --> 00:01:57,757
Ale ja ťa môžem zachrániť,
mám semeno.

35
00:02:03,181 --> 00:02:05,464
Ty si to semeno, Amberle.

36
00:02:47,231 --> 00:02:48,914
Preklad: dusanho

37
00:02:49,594 --> 00:02:51,677
Eretria?

38
00:02:53,765 --> 00:02:56,265
Toto mi nerob.

39
00:02:56,317 --> 00:02:59,819
Nemôžem stratiť aj teba, nemôžem.

40
00:03:09,664 --> 00:03:12,198
Nie ... nie.

41
00:03:22,677 --> 00:03:24,627
Amberle...

42
00:03:42,113 --> 00:03:43,229
Preboha.

43
00:03:47,151 --> 00:03:49,535
Wil, čo sa stalo?

44
00:03:49,570 --> 00:03:51,320
Stratila si veľa krvi.

45
00:03:51,372 --> 00:03:52,405
Myslel som že si ...

46
00:03:54,242 --> 00:03:56,709
Ale tie kamene ťa priviedli späť.

47
00:03:58,880 --> 00:04:00,746
Myslím že si napokon liečiteľom.

48
00:04:07,755 --> 00:04:10,923
Kde je?

49
00:04:10,925 --> 00:04:13,309

50
00:04:14,762 --> 00:04:16,929
Nepodarilo sa jej vyjsť von.

51
00:04:21,986 --> 00:04:23,402
Musíme to znovu otvoriť.

52
00:04:42,290 --> 00:04:45,424
Amberle!

53
00:04:45,460 --> 00:04:47,126
Varoval som ťa,
že tvoje city k Wilovi

54
00:04:47,128 --> 00:04:48,627
ťa budú brzdiť.

55
00:04:48,629 --> 00:04:50,796
Musíš byť ochotná
opustiť ho.

56
00:04:50,848 --> 00:04:52,715
Musí byť iný spôsob.

57
00:04:52,767 --> 00:04:54,717
Toto je jediný spôsob.

58
00:04:54,769 --> 00:04:56,519
Musíš si vybrať.

59
00:04:56,554 --> 00:05:00,189
Musíš si vybrať,
či sa obetuješ.

60
00:05:00,224 --> 00:05:01,941
Povedala som nie!

61
00:05:03,478 --> 00:05:09,031
Je mi ľúto, nemôžem, nemôžem.

62
00:05:09,067 --> 00:05:11,233
Potom si nás všetkých odsúdila
k záhube.

63
00:05:15,990 --> 00:05:17,289
Amberle!

64
00:05:36,511 --> 00:05:37,810
Hej, čo sa tu stalo?

65
00:05:38,930 --> 00:05:41,981
To je ťažké vysvetliť.

66
00:05:42,016 --> 00:05:43,349
Ale máš to semeno?

67
00:05:46,854 --> 00:05:48,771
Ale v Arborlone už opadol posledný list.

68
00:05:50,691 --> 00:05:52,525
Dagda Mor je voľný.

69
00:06:03,731 --> 00:06:07,934
Dnešok je začiatok našej odplaty.

70
00:06:08,302 --> 00:06:10,755
Dnes začneme pochodovať
k elfskému mestu.

71
00:06:11,572 --> 00:06:13,916
Zajtra prelejeme ich krv.

72
00:06:24,275 --> 00:06:28,227
Princezná sa vynorila
z Krvavého ohňa.

73
00:06:28,229 --> 00:06:29,445
Je na ceste domov?

74
00:06:29,480 --> 00:06:34,450
Áno, ale Dagda Mor o nej vie.

75
00:06:34,485 --> 00:06:35,818
Tak sa musíme pripraviť.

76
00:06:35,870 --> 00:06:37,703
Dám vedieť stopárom.

77
00:06:37,738 --> 00:06:38,871
Premiestnite obyvateľov to tunelov

78
00:06:38,906 --> 00:06:40,039
a zmobilizujte armádu.

79
00:06:40,074 --> 00:06:42,908
To by bolo múdre rozhodnutie, Výsosť.

80
00:06:44,745 --> 00:06:46,078
Stále si neviem
na to oslovenie zvyknúť.

81
00:06:48,132 --> 00:06:51,931
Iba kráľ pozná bremeno koruny.

82
00:06:52,720 --> 00:06:55,087
Pred tridsiatimi rokmi

83
00:06:55,089 --> 00:06:57,223
som zažil podobnú situáciu

84
00:06:57,258 --> 00:06:59,758
po boku tvojho otca.

85
00:06:59,811 --> 00:07:01,260
Inšpiroval si ho nejakými slovami?

86
00:07:03,181 --> 00:07:04,263
Nezlyhaj.

87
00:07:15,443 --> 00:07:17,193
Pamätá si niekto
ako opustiť toto miesto?

88
00:07:17,245 --> 00:07:18,444
Pracujem na tom.

89
00:07:18,496 --> 00:07:20,246
A keď nájdeme cestu von,
ako sa vrátime do Arborlonu?

90
00:07:20,281 --> 00:07:22,031
Nikto nepovedal že to bude ľahké.

91
00:07:22,083 --> 00:07:23,999
Dokážeme to, len musíme ...

92
00:07:28,456 --> 00:07:29,922
Bežte!

93
00:07:37,794 --> 00:07:39,627
Démoni sú v prevahe
tisíc na jedného.

94
00:07:39,802 --> 00:07:41,085
Na bojišti ich neporazíme,

95
00:07:41,087 --> 00:07:43,638
čo znamená, že znovuzrodenie
Ellcrysu je naša jediná nádej.

96
00:07:43,673 --> 00:07:45,423
Allanon ma uistil, že
Amberle má semeno

97
00:07:45,475 --> 00:07:46,891
a je na ceste domov.

98
00:07:46,926 --> 00:07:49,060
Slanter, tvoji muži vytvoria
ochranný okruh

99
00:07:49,095 --> 00:07:50,928
a zatlačia ich do lesa
za Svätyňou.

100
00:07:53,016 --> 00:07:55,933
Veliteľka Tiltonová a ja
povedieme elfskú armádu

101
00:07:55,985 --> 00:07:57,902
a posilníme samotnú Svätyňu.

102
00:07:57,937 --> 00:07:59,604
Budeme tvoriť poslednú
obrannú líniu

103
00:07:59,606 --> 00:08:01,022
pre všetko čo prejde.

104
00:08:16,255 --> 00:08:17,922
Wil, pomôž mi!

105
00:08:25,098 --> 00:08:26,263
Musíme ísť!

106
00:08:26,299 --> 00:08:27,882
Poďme!

107
00:08:31,521 --> 00:08:33,054
Pomôžte mi to zatvoriť!

108
00:08:34,307 --> 00:08:35,723
Je to zaseknuté!

109
00:08:38,027 --> 00:08:40,227
Nechajte to tak,
môžeme im ujsť!

110
00:08:41,898 --> 00:08:42,980
Čo to robíš?!

111
00:08:48,121 --> 00:08:49,236
Hej! Nie!

112
00:08:50,657 --> 00:08:52,206
Získam vám nejaký čas.

113
00:08:52,241 --> 00:08:53,207
Využite ho!

114
00:08:53,242 --> 00:08:54,041
To nemôžeš.

115
00:08:54,077 --> 00:08:55,493
Musíme sa vrátiť spolu.

116
00:08:55,495 --> 00:08:57,078
Nie, vy sa musíte vrátiť.

117
00:08:57,130 --> 00:08:58,045
Nedochádza ti to?

118
00:08:58,081 --> 00:08:59,880
Všetci máme svoju rolu.

119
00:08:59,916 --> 00:09:03,000
Ja plním svoju, teraz
je rad na vás.

120
00:09:06,339 --> 00:09:07,838
Wil, stoj.

121
00:09:07,890 --> 00:09:10,508
Nie, nenechám ťa tu.

122
00:09:10,510 --> 00:09:11,509
To je šialené.

123
00:09:11,511 --> 00:09:13,511
Wil, nezáleží to od teba.

124
00:09:15,014 --> 00:09:17,314
Vrátim sa po teba, sľubujem.

125
00:09:37,587 --> 00:09:38,953
Choď!

126
00:10:03,196 --> 00:10:04,145
Wil!

127
00:10:27,670 --> 00:10:31,088
Wil, musíme ísť.

128
00:10:34,727 --> 00:10:36,260
Ona chce aby sme šli.

129
00:11:22,448 --> 00:11:23,932
Nikdy som ti nechcel ublížiť.

130
00:11:25,554 --> 00:11:28,022
To je v poriadku, je to v poriadku.

131
00:11:28,163 --> 00:11:29,529
Ako ti môžem pomôcť?

132
00:11:36,204 --> 00:11:39,372
Potrebujem aby si ma odviedla ďaleko,

133
00:11:39,424 --> 00:11:41,374
niekam kde nikomu
nemôžem ublížiť.

134
00:11:43,044 --> 00:11:45,206
Bandon, ja nemôžem.

135
00:11:45,268 --> 00:11:48,402
Catania... dôveruješ mi?

136
00:11:56,224 --> 00:11:57,807
Áno.

137
00:11:57,859 --> 00:12:00,727
Tak sa priprav kričať.

138
00:12:09,287 --> 00:12:12,739
Daj mi ten kľúč,
inak ju uškrtím.

139
00:12:17,579 --> 00:12:18,544
Hneď!

140
00:12:29,057 --> 00:12:30,590
Odlož ten meč.

141
00:12:33,561 --> 00:12:34,761
Ustúp.

142
00:12:49,077 --> 00:12:50,410
Len nás pusti,

143
00:12:50,445 --> 00:12:52,445
neublíži ti.

144
00:12:56,084 --> 00:12:57,033
Nedotýkaj sa jej!

145
00:12:58,753 --> 00:13:00,253
Nie!

146
00:13:05,844 --> 00:13:06,876
Nie!

147
00:13:06,928 --> 00:13:08,628
Bandon, prestaň!

148
00:13:08,630 --> 00:13:11,848
Prestaň! Nie!

149
00:13:11,883 --> 00:13:13,883
Prestaň!

150
00:13:31,019 --> 00:13:32,352
Nemal sa ťa dotýkať.

151
00:14:52,769 --> 00:14:53,684
Stopári sa ešte neozvali.

152
00:14:58,741 --> 00:15:00,825
Mali by sme sa ísť dolu.

153
00:15:00,860 --> 00:15:02,610
Budú ťa chcieť vidieť.

154
00:15:20,546 --> 00:15:22,596
Mali sme sa vziať, spomínaš si?

155
00:15:23,966 --> 00:15:25,299
Kedysi.

156
00:15:26,436 --> 00:15:28,803
Nikdy som s tým
oficiálne nesúhlasila.

157
00:15:32,275 --> 00:15:33,641
Mrzí ma že to muselo viesť
ku koncu sveta,

158
00:15:33,693 --> 00:15:35,476
aby som si uvedomil,
aký som bol blázon.

159
00:15:42,902 --> 00:15:44,485
Je čas.

160
00:15:46,155 --> 00:15:47,488
Veď nás, veliteľka.

161
00:16:02,338 --> 00:16:04,221
Nikdy v živote
som nebol taký šťastný

162
00:16:04,257 --> 00:16:06,173
že niečo vidím.

163
00:16:32,702 --> 00:16:33,868
Nie ...

164
00:16:44,180 --> 00:16:46,547
Tadiaľ neprejdeme,
nie na koni.

165
00:16:47,800 --> 00:16:49,183
Nie bez toho,
aby nás uvideli.

166
00:16:49,218 --> 00:16:51,135
Nie, musí byť nejaká cesta.

167
00:16:51,187 --> 00:16:52,720
Musíme sa dostať k Ellcrysu.

168
00:16:54,056 --> 00:16:56,140
Dobre, tak potrebujeme úkryt.

169
00:16:56,192 --> 00:16:58,225
Musíme nájsť bezpečné miesto,
kde počkáme do tmy.

170
00:17:02,114 --> 00:17:03,898
Viem o niečom, poďme.

171
00:17:49,278 --> 00:17:50,411
Vďaka.

172
00:18:01,007 --> 00:18:02,673
Wil...

173
00:18:02,708 --> 00:18:05,009
Nepotrvá to dlho.

174
00:18:05,044 --> 00:18:07,544
Viem, ja len ...

175
00:18:07,597 --> 00:18:10,598
Len som ti chcela povedať, že ...

176
00:18:10,633 --> 00:18:12,216
priala by som si aby
to dopadlo inak.

177
00:18:12,268 --> 00:18:13,851
Vieš, priala by som si,
keby sme sa mohli ...

178
00:18:13,886 --> 00:18:15,970
Keby sme sa mohli stretnúť
pred tým všetkým.

179
00:18:17,440 --> 00:18:20,724
Hej ... dokázali sme to.

180
00:18:22,028 --> 00:18:22,943
Už sme skoro doma.

181
00:18:24,196 --> 00:18:26,780
A keď toto všetko skončí,

182
00:18:26,816 --> 00:18:28,816
keď budú všetci v bezpečí,

183
00:18:28,818 --> 00:18:30,150
budeme mať dosť času,

184
00:18:30,152 --> 00:18:31,485
aby sme robili veci inak.

185
00:18:34,824 --> 00:18:37,291
Ale čo ak by sme nemali čas?

186
00:18:37,326 --> 00:18:39,576
Nehovor takto,
dokážeme to.

187
00:18:43,165 --> 00:18:44,498
Nie, viem.

188
00:18:51,057 --> 00:18:52,139
Už sa nebojím.

189
00:18:53,592 --> 00:18:56,427
Eretria mala pravdu, toto je moja úloha.

190
00:18:56,479 --> 00:18:59,346
Viem čo musím urobiť a ...
je to v poriadku.

191
00:19:07,690 --> 00:19:09,690
Ale najprv ti musím niečo povedať.

192
00:19:12,194 --> 00:19:13,827
Samozrejme.

193
00:19:18,784 --> 00:19:20,701
Milujem ťa, Wil Ohmsford.

194
00:19:23,706 --> 00:19:25,839
A nie som pripravená opustiť ťa,
ešte nie.

195
00:19:27,801 --> 00:19:29,634
A viem že je to hrozne načasované

196
00:19:29,686 --> 00:19:30,719
a možno si myslíš ...

197
00:19:43,867 --> 00:19:44,866
Aj ja teba milujem.

198
00:19:46,737 --> 00:19:47,736
Vždy som ťa miloval.

199
00:20:25,831 --> 00:20:29,190
Stmieva sa, mali by sme vyraziť.

200
00:20:35,889 --> 00:20:37,422
Čo sa deje?

201
00:20:37,474 --> 00:20:38,640
Nič ...

202
00:20:45,069 --> 00:20:46,279
Všetko je skvelé.

203
00:20:51,626 --> 00:20:53,409
Som pripravená.

204
00:20:53,461 --> 00:20:54,961
Poďme zachrániť strom.

205
00:21:14,111 --> 00:21:16,025
Strieborné mesto leží pred nami.

206
00:21:16,056 --> 00:21:18,033
Cena ktorú si vezmeme.

207
00:21:18,486 --> 00:21:22,283
Elfovia ktorí nás vyhnali ...

208
00:21:22,955 --> 00:21:27,158
Nenechajte žiadne telá,
aby hnojili pôdu.

209
00:21:27,236 --> 00:21:28,931
Žiadne trosky,
ktoré by ich pripomínali.

210
00:21:32,083 --> 00:21:35,201
Naša nádej spočíva
na jednom semene,

211
00:21:35,253 --> 00:21:39,372
ktoré prinesie princezná Amberle

212
00:21:39,424 --> 00:21:41,841
a posledný syn Shannara.

213
00:21:41,876 --> 00:21:45,211
S ním môžeme poslať túto
hordu démonov

214
00:21:45,263 --> 00:21:47,213
späť do Zapudenia.

215
00:21:47,265 --> 00:21:50,182
Aby sa to stalo,

216
00:21:50,218 --> 00:21:51,717
musíme získať pre nich nejaký čas.

217
00:21:53,910 --> 00:21:57,829
Musíme ich zdržať ...

218
00:21:57,864 --> 00:22:00,365
a za každú cenu ubrániť Ellcrys.

219
00:22:02,174 --> 00:22:04,353
Viem že túto vojnu
dokážeme vyhrať,

220
00:22:04,424 --> 00:22:08,426
pretože som stál po boku
vášho kráľa Eventinea

221
00:22:08,428 --> 00:22:09,678
a ako chcel osud,

222
00:22:09,730 --> 00:22:13,014
teraz stojím po boku
jeho syna,

223
00:22:13,838 --> 00:22:15,089
kráľa Andera.

224
00:22:15,114 --> 00:22:18,339
Nech žije kráľ Ander!

225
00:22:25,239 --> 00:22:28,480
Vaša princezná je práve niekde tam.

226
00:22:29,827 --> 00:22:32,590
Vystrašená ... tak ako vy.

227
00:22:33,583 --> 00:22:35,833
Robí všetko pre to,
aby nás zachránila.

228
00:22:37,653 --> 00:22:39,770
Musíme byť rovnako odvážni.

229
00:22:40,965 --> 00:22:44,049
A ak dnes večer zomrieme,

230
00:22:44,085 --> 00:22:46,669
nech padneme, aby
Ellcrys mohol opäť ožiť!

231
00:22:46,721 --> 00:22:49,171
Aby každá rasa vo Štvorkrajine

232
00:22:49,223 --> 00:22:51,307
mohla mať svoju vlastnú budúcnosť!

233
00:23:05,607 --> 00:23:07,907
Zabite ich všetkých!

234
00:23:10,907 --> 00:23:13,107
Zabijeme ich všetkých!

235
00:23:32,383 --> 00:23:33,515
Pripraviť sa!

236
00:23:35,027 --> 00:23:36,193
Elfovia, pripraviť sa!

237
00:23:53,079 --> 00:23:54,078
Do útoku!

238
00:24:12,348 --> 00:24:13,597
Je tu nejaká tajná cesta dnu?

239
00:24:14,235 --> 00:24:15,401
Zadné dvierka
alebo také niečo?

240
00:24:15,473 --> 00:24:17,017
Nie, ani zďaleka.

241
00:24:25,356 --> 00:24:26,555
To je hliadka.

242
00:24:44,648 --> 00:24:47,182
Cíti nás.

243
00:25:01,504 --> 00:25:03,921
Skap, ty bastard.

244
00:25:30,393 --> 00:25:31,725
Allanon.

245
00:25:31,761 --> 00:25:33,511
Perfektné načasovanie
ako zvyčajne.

246
00:25:33,513 --> 00:25:35,012
Rád by som vám povedal to isté,

247
00:25:35,064 --> 00:25:37,765
ale bolo v pláne dostať sa sem
pred príchodom démonov.

248
00:25:37,817 --> 00:25:41,569
Vidíš? Vravel som ti
že nás rád uvidí.

249
00:25:41,604 --> 00:25:43,737
Škriatkovia sú s nami.

250
00:25:43,773 --> 00:25:46,323
Si pripravená doviesť to
do konca, princezná?

251
00:25:50,481 --> 00:25:53,149
Držte sa za nami a nespomaľujte.

252
00:27:07,147 --> 00:27:08,596
Ander, počkaj!

253
00:27:32,539 --> 00:27:34,288
Arion?

254
00:28:01,234 --> 00:28:02,200
Arion?

255
00:28:03,536 --> 00:28:04,535
Na čo čakáš?

256
00:28:06,740 --> 00:28:07,872
Vysloboď ma!

257
00:28:09,793 --> 00:28:10,992
Prosím.

258
00:28:15,131 --> 00:28:16,247
Prosím.

259
00:28:22,806 --> 00:28:24,005
Zbohom, braček.

260
00:28:51,701 --> 00:28:52,700
Zaistite dvere!

261
00:28:57,957 --> 00:28:59,590
Pokračujte!

262
00:29:24,818 --> 00:29:27,372
Bežte k Ellcrysu, hneď!

263
00:29:40,897 --> 00:29:41,979
Chráňte princeznú.

264
00:29:47,153 --> 00:29:48,285
Vravel som že to dokážeš.

265
00:30:06,882 --> 00:30:12,890
Tvoj čas na zemi skončil, Druid!

266
00:30:45,818 --> 00:30:47,068
Dobre, kde je semeno?

267
00:30:53,776 --> 00:30:55,109
Snažila som sa ti to
povedať už skôr ...

268
00:30:58,948 --> 00:31:01,365
Prosím, nevrav že si
ho stratila.

269
00:31:01,417 --> 00:31:03,033
Myslím že teraz
by som to neprežil.

270
00:31:05,163 --> 00:31:06,495
Som to ja, Wil.

271
00:31:08,382 --> 00:31:10,466
Ja som to semeno.

272
00:31:12,170 --> 00:31:13,502
Čo tým myslíš?

273
00:31:15,410 --> 00:31:18,211
Ja sa musím stať Ellcrysom.

274
00:31:19,447 --> 00:31:20,797
Takto ho zachránime.

275
00:31:22,146 --> 00:31:23,859
Takto zachránime všetkých.

276
00:31:26,633 --> 00:31:27,799
Nerozumiem.

277
00:31:27,801 --> 00:31:29,434
Ty ... nemôžeš sa len tak
stať stromom.

278
00:31:29,469 --> 00:31:30,852
Teda, čo sa stane ...

279
00:31:30,887 --> 00:31:32,103
Nie, prosím.

280
00:31:33,196 --> 00:31:35,697
Prosím.

281
00:31:35,749 --> 00:31:37,648
Musíš to pochopiť.

282
00:31:42,923 --> 00:31:44,789
Inak to nejde.

283
00:32:01,224 --> 00:32:02,223
Dvere!

284
00:32:02,275 --> 00:32:03,391
K dverám!

285
00:32:40,513 --> 00:32:42,813
Amberle, počkaj!

286
00:33:16,632 --> 00:33:19,850
Amberle.

287
00:34:19,000 --> 00:34:20,282
Amberle.

288
00:34:22,286 --> 00:34:23,452
Prosím, hovor so mnou.

289
00:34:27,842 --> 00:34:29,792
Viem že tam niekde si.

290
00:34:41,972 --> 00:34:42,938
Nepočujem ju.

291
00:34:45,059 --> 00:34:47,226
Nič nepočujem.

292
00:34:47,278 --> 00:34:50,312
Prehovorí keď bude pripravená.

293
00:34:51,482 --> 00:34:53,866
Buď trpezlivý, Wil.

294
00:34:53,901 --> 00:34:56,068
Vedel si že sa to stane, že?

295
00:34:59,206 --> 00:35:00,489
Klamal si nám.

296
00:35:02,043 --> 00:35:04,743
Nepomohlo by
keby si o tom vedel.

297
00:35:04,795 --> 00:35:05,661
Naozaj?

298
00:35:06,797 --> 00:35:08,580
Proste si sa rozhodol sám.

299
00:35:11,419 --> 00:35:13,052
A čo Amberle?

300
00:35:13,087 --> 00:35:15,054
Nezaslúžila si to vedieť?

301
00:35:15,089 --> 00:35:18,006
Amberle sa tak rozhodla, nie ja, Wil.

302
00:35:20,311 --> 00:35:21,844
Pochopila čo to stojí.

303
00:35:23,097 --> 00:35:26,315
Takže keď si mi povedal,
že by som ju mohol ochrániť,

304
00:35:26,350 --> 00:35:28,350
aj to bola lož?

305
00:35:28,352 --> 00:35:30,352
Nechal si ma v tom,
že ju možno zachrániť.

306
00:35:30,354 --> 00:35:32,321
Namiesto toho som prišiel o ďalšiu osobu,
ktorú som miloval.

307
00:35:32,356 --> 00:35:34,857
Záchrana Štvorkrajiny pokračuje, Wil.

308
00:35:34,909 --> 00:35:36,158
Na to nezabúdaj.

309
00:35:38,412 --> 00:35:40,028
Vravel som ti, že ...

310
00:35:40,081 --> 00:35:41,997
mágia si žiada svoju cenu.

311
00:35:42,032 --> 00:35:43,665
Nepovedal si, že je to jej život!

312
00:35:49,423 --> 00:35:50,539
Wil... Stoj!

313
00:35:52,042 --> 00:35:52,875
Nechaj ma.

314
00:35:59,934 --> 00:36:02,968
Tvoj otec by bol na teba
za dnešný čin hrdý.

315
00:36:07,441 --> 00:36:08,640
Aj ja som.

316
00:36:28,412 --> 00:36:30,662
Snívalo sa mi,
že bol Bandon sám,

317
00:36:30,714 --> 00:36:32,915
topil sa v mori čierňavy.

318
00:36:37,087 --> 00:36:38,086
Je to moja vina.

319
00:36:39,423 --> 00:36:40,839
Sklamala som ho.

320
00:36:43,177 --> 00:36:45,060
Obaja sme ho sklamali.

321
00:36:53,437 --> 00:36:54,770
Chcel si ma vidieť, Výsosť.

322
00:36:56,607 --> 00:36:57,523
Áno.

323
00:36:59,660 --> 00:37:01,944
Chcel som ti za všetko poďakovať.

324
00:37:03,280 --> 00:37:04,863
Bola to moja povinnosť.

325
00:37:07,368 --> 00:37:10,669
Poslal som vojakov
aby našli telo môjho brata,

326
00:37:10,704 --> 00:37:13,622
ale nenašli ani jeho ani
meč Černokňažníka.

327
00:37:17,044 --> 00:37:19,595
Videl som ho tam, Allanon.

328
00:37:19,630 --> 00:37:23,465
Aj keď v inej podobe ...
bol to Arion.

329
00:37:23,517 --> 00:37:24,633
Žiadal ma aby som ho zabil.

330
00:37:27,805 --> 00:37:30,639
Dagda Morova krutosť nepozná hranice.

331
00:37:36,280 --> 00:37:39,147
Ešte som sa nebol pozrieť

332
00:37:39,149 --> 00:37:41,116
vo Svätyni na Amberle.

333
00:37:41,151 --> 00:37:43,702
Viem že jej obeta
nás zachránila,

334
00:37:43,737 --> 00:37:46,154
ale nemôžem uveriť že je preč.

335
00:37:50,244 --> 00:37:52,294
Je stále s tebou, Výsosť.

336
00:37:52,329 --> 00:37:54,496
Dohliada na nás všetkých.

337
00:39:03,033 --> 00:39:06,040
Napriek všetkému som ti vďačný,

338
00:39:06,807 --> 00:39:08,346
že si mi ukázal kto som.

339
00:39:11,547 --> 00:39:12,805
Som si istý že sa
jedného dňa opäť stretneme.

340
00:39:16,953 --> 00:39:20,258
Cítim že naša cesta
sa iba začala.

341
00:39:20,508 --> 00:39:22,711
Dagda Mor je možno preč,

342
00:39:23,157 --> 00:39:25,720
ale jeho prítomnosť je
roztrúsená v iných zlách.

343
00:39:26,625 --> 00:39:27,938
Nech len prídu.

344
00:39:28,703 --> 00:39:30,601
Ale najprv musím niečo urobiť.

345
00:39:33,438 --> 00:39:35,196
Ideš to Útočiska.

346
00:39:35,617 --> 00:39:38,476
Ani nevieš či je tá tuláčka
živá alebo mŕtva.

347
00:39:38,750 --> 00:39:41,551
To tvoje čítanie myšlienok
je naozaj unavujúce.

348
00:39:42,450 --> 00:39:44,200
Sľúbil som Eretrii že sa vrátim.

349
00:39:44,395 --> 00:39:45,473
Nemôžem stratiť aj ju.

350
00:40:53,641 --> 00:40:54,883
To si ty.

351
00:40:54,908 --> 00:40:56,575
Preklad: dusanho

352
00:40:56,630 --> 00:41:00,622
_

352
00:41:01,305 --> 00:41:07,779
Ohodnoť tieto titulky na www.osdb.link/65su3
Pomôžeš ostatným pri rozhodovaní.