Alfred.Hitchcock.Presents.S01E16.DVDRip.XviD-RLe - Slovak subtitles [Download .srt file]

1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

2
00:00:25,392 --> 00:00:26,854
Dobrý večer.

3
00:00:26,929 --> 00:00:29,896
Tieto presýpacie hodiny sú
úžasným vynálezom.

4
00:00:30,513 --> 00:00:33,546
Ale obávam sa, že nikdy nenahradia
slnečné hodiny.

5
00:00:33,872 --> 00:00:35,880
Aspoň nie v mojej záhrade.

6
00:00:36,241 --> 00:00:37,964
Tieto dokonca ani nefungujú.

7
00:00:38,033 --> 00:00:41,993
Dal som ich klenotníkovi nech ich vyčistí
a on sa zbavil všetkého piesku.

8
00:00:42,608 --> 00:00:45,456
Našťastie, tieto staré stále fungujú.

9
00:00:45,969 --> 00:00:49,547
Čas je veľmi dôležitý pre postavy
v dnešnom príbehu.

10
00:00:49,936 --> 00:00:51,846
Pre jednu z nich sa vlečie.

11
00:00:52,112 --> 00:00:54,829
Pre ďalšiu sa zdá, že sa kráti.

12
00:00:55,537 --> 00:00:58,254
Čas je tiež veľmi dôležitý v televízii.

13
00:00:58,897 --> 00:01:00,074
Vypĺňame ho.

14
00:01:00,144 --> 00:01:01,868
Musíme začínať na čas.

15
00:01:02,001 --> 00:01:03,626
Musíme končiť na čas.

16
00:01:03,696 --> 00:01:07,439
A tak ako sa patrí,
ho občas aj zabíjame.

17
00:01:08,528 --> 00:01:11,463
Samozrejme hovorím
o mojich nešikovných snahách.

18
00:01:11,568 --> 00:01:14,983
Určite nie o vynikajúcej zábave,
ktorá nasleduje.

19
00:01:46,480 --> 00:01:47,942
Volá časopis The Eagle.

20
00:01:48,625 --> 00:01:50,534
Nemôžem sa s nimi teraz rozprávať.

21
00:01:50,705 --> 00:01:52,046
Ale je to vydavateľ.

22
00:01:52,113 --> 00:01:53,836
Povedal, že možno nebudeš vyzerať
až tak hlúpo...

23
00:01:53,904 --> 00:01:56,141
ak vydáš nejaké vyhlásenie o tom,
ako sa dostal von.

24
00:01:56,209 --> 00:01:59,340
- Vedia, kto to je?
- Iste. Vie, že je to Cobbett.

25
00:01:59,408 --> 00:02:02,572
Majú vlastné zdroje vo väzení.
Platia za tipy.

26
00:02:02,993 --> 00:02:04,269
Dobre.

27
00:02:06,321 --> 00:02:08,143
Dozorca Jacobs pri telefóne.

28
00:02:08,208 --> 00:02:09,256
Áno.

29
00:02:09,649 --> 00:02:11,056
To je pravda.

30
00:02:11,409 --> 00:02:12,391
Nie.

31
00:02:13,041 --> 00:02:14,023
Nie.

32
00:02:15,057 --> 00:02:16,486
Samozrejme, že nie.

33
00:02:17,521 --> 00:02:20,652
Chcel vedieť, či sme sa zbavili Sama Cobbetta.

34
00:02:22,416 --> 00:02:25,231
Skús, či sa podarí spojiť s Willisom
v helikoptére.

35
00:02:28,176 --> 00:02:30,729
Bart, kontaktuj Willisa
v helikoptére.

36
00:02:46,641 --> 00:02:47,885
Áno, pane.

37
00:02:49,009 --> 00:02:50,863
Zatiaľ sme nič nevideli.

38
00:02:50,929 --> 00:02:53,711
Je tu 20 míľová cesta,
kde sa dalo vyskočiť z nákladiaku...

39
00:02:53,776 --> 00:02:54,758
a množstvo miesta na skrytie.

40
00:02:54,833 --> 00:02:58,149
Ak si zaobstará nejaké oblečenie,
bude ho ťažké nájsť.

41
00:02:58,928 --> 00:03:00,488
Áno, pane, urobím.

42
00:03:01,968 --> 00:03:03,015
Koniec.

43
00:03:04,944 --> 00:03:07,115
Dozorca nezverejnil všetky fakty
o tom chlapíkovi...

44
00:03:07,184 --> 00:03:09,835
predtým než by sa to mohla tlač dozvedieť,
ale teraz to bude musieť.

45
00:03:09,904 --> 00:03:11,628
Áno, tu je to.

46
00:03:12,145 --> 00:03:13,486
Všetky fakty:

47
00:03:13,873 --> 00:03:15,880
Sam Cobbett, 26...

48
00:03:16,401 --> 00:03:17,808
váha 72 kg...

49
00:03:18,352 --> 00:03:20,262
výška 173 cm...

50
00:03:20,464 --> 00:03:22,831
hnedé vlasy,
veľké husté obočie...

51
00:03:23,344 --> 00:03:24,806
bledožltá pleť.

52
00:03:24,912 --> 00:03:28,742
Utiekol zo štátneho väzenia
približne o 15:13.

53
00:03:29,456 --> 00:03:31,561
Asi mieri pešo na juh.

54
00:03:32,017 --> 00:03:35,246
Cobbett si odpykával
4 tresty po 99 rokov...

55
00:03:35,761 --> 00:03:39,056
za ozbrojenú lúpež,
napadnutie a vraždu.

56
00:03:39,281 --> 00:03:41,223
Je nesmierne nebezpečný...

57
00:03:41,457 --> 00:03:45,231
má vytetované písmená M-A
na chrbáte pravej ruky.

58
00:03:45,553 --> 00:03:47,495
Žiadne ďalšie rozpoznávacie znaky.

59
00:03:47,569 --> 00:03:50,252
- Ako sa dostal von?
- V koši na bielizeň.

60
00:04:02,481 --> 00:04:04,815
Chceš ísť von? Pustím ťa von.
Poďme, Mike.

61
00:04:04,880 --> 00:04:05,928
To je ono.

62
00:04:16,752 --> 00:04:18,345
- Na.
- Pozrime sa.

63
00:04:19,440 --> 00:04:20,902
Mlieko, maslo.

64
00:04:22,448 --> 00:04:23,757
N-L-P ryža.

65
00:04:24,465 --> 00:04:27,116
- Nlp ryža?
- Nelúpaná ryža, hlupáčik.

66
00:04:27,920 --> 00:04:29,578
Oh! Jasne, myslel som si, že to
bola nalepená ryža.

67
00:04:30,704 --> 00:04:32,646
"Zel." To viem, čo je.

68
00:04:33,008 --> 00:04:34,764
Mali by sme mať vlastnú záhradu.

69
00:04:34,832 --> 00:04:36,774
To by sme naozaj mali.

70
00:04:36,912 --> 00:04:38,374
Potom tu je...

71
00:04:39,153 --> 00:04:40,975
"marmeláda chren!"

72
00:04:41,360 --> 00:04:43,270
Počkaj moment.
Čo to je?

73
00:04:43,344 --> 00:04:45,167
Nehraj sa na chytráka.

74
00:04:45,937 --> 00:04:50,443
Chápem, to je marmeláda a chren.
Prepáč, bolo to v jednom riadku.

75
00:04:50,800 --> 00:04:52,044
Mám to.

76
00:04:52,497 --> 00:04:53,576
Radšej pôjdem.

77
00:04:54,512 --> 00:04:56,007
Už i tak meškám.

78
00:04:56,081 --> 00:04:58,797
- Mal by som sa vrátiť o 20:00.
- Pokús sa.

79
00:04:58,865 --> 00:05:00,555
Neboj sa, vrátim sa.

80
00:05:00,785 --> 00:05:04,462
- Nerád ťa tu takto nechávam samu.
- Prečo? Čo by sa mohlo stať?

81
00:05:04,688 --> 00:05:06,728
Neviem.
Len sa bojím.

82
00:05:06,961 --> 00:05:08,619
Radšej zavolám k tebe späť Mika.

83
00:05:08,688 --> 00:05:11,022
Pustil si ho len pred chvíľkou.

84
00:05:11,408 --> 00:05:13,775
Asi teraz kde si naháňa králikov.

85
00:05:15,953 --> 00:05:17,382
Poď, chlapče.

86
00:05:19,088 --> 00:05:20,397
Hej, Mike.

87
00:05:20,945 --> 00:05:22,221
Sem, Mike. Sem, Mike.

88
00:05:22,769 --> 00:05:23,979
Kde si myslíš, že šiel?

89
00:05:24,048 --> 00:05:25,477
Je hore na kopci.

90
00:05:25,553 --> 00:05:27,789
Vidí sa ako skvelý lovec.

91
00:05:27,856 --> 00:05:29,034
Poď, Mike.

92
00:05:29,137 --> 00:05:31,984
- Myslíš, že raz niečo chytí?
- Pochybujem.

93
00:05:32,048 --> 00:05:35,212
- Pozri, budeš opatrná, však?
- Budem v poriadku.

94
00:05:38,704 --> 00:05:40,231
Maj sa, zlatko.

95
00:06:54,416 --> 00:06:56,620
No ako sa máme?
Vedel som, že toto bude môj deň.

96
00:06:56,688 --> 00:06:58,249
Čo chceš?

97
00:06:58,928 --> 00:07:00,716
To je ľahká otázka.

98
00:07:00,816 --> 00:07:02,889
Ale mám troška naponáhlo.

99
00:07:03,313 --> 00:07:05,036
Troška ma súri.

100
00:07:07,216 --> 00:07:09,965
- Si väzeň.
- Bol som, ale teraz som von.

101
00:07:10,512 --> 00:07:13,327
Zostanem vonku
a ty mi pomôžeš.

102
00:07:14,833 --> 00:07:17,899
Radšej by si mal odtiaľto vypadnúť.
Môj manžel sa vráti za pár minút.

103
00:07:17,969 --> 00:07:20,587
No vidíš, už si zle začala.

104
00:07:20,656 --> 00:07:24,911
Tvoj manžel sa vráti až večer.
Nemala by si mi klamať.

105
00:07:25,328 --> 00:07:27,368
Potom si nebudeme tak dobre rozumieť.

106
00:07:27,632 --> 00:07:30,120
Chceme si dobre rozumieť, však?

107
00:07:30,192 --> 00:07:32,942
- Čo chceš, aby som urobila?
- To je lepšie.

108
00:07:34,416 --> 00:07:37,831
Pozri, sprav to čo ti poviem
a budeme si rozumieť.

109
00:07:48,337 --> 00:07:50,027
Potrebujem nejaké oblečenie.

110
00:07:53,648 --> 00:07:55,241
Zdvihni ten telefón.

111
00:07:57,040 --> 00:07:58,501
Hovor prirodzene.

112
00:07:58,576 --> 00:08:00,780
Počkaj, nie je to združená linka?
Aké máte zvonenie?

113
00:08:00,848 --> 00:08:01,895
Dlhý tón, dva krátke a jeden dlhý.

114
00:08:01,968 --> 00:08:04,237
Čo si myslíš, že robíš?
Čo je to s tebou?

115
00:08:04,305 --> 00:08:05,614
Prepáč. Povedal si mi,
aby som to zdvihla.

116
00:08:05,680 --> 00:08:07,022
Povedal som ti tiež, aby si nič
neskúšala, nie?

117
00:08:07,088 --> 00:08:09,673
Nič som sa nepokúšala urobiť.
Čo za....

118
00:08:09,744 --> 00:08:11,883
Dievčatko, dostala si nápad...
Akýkoľvek...

119
00:08:11,952 --> 00:08:15,116
Čo znamenáš pre chlapa, ktorý bol
tri roky v base, hm?

120
00:08:15,184 --> 00:08:17,355
A tu sú správy o 17:00.

121
00:08:17,424 --> 00:08:19,693
Sam Cobbett,
vrah a bankový zlodej...

122
00:08:19,760 --> 00:08:23,470
ktorý si odpykával trest v celkovej dĺžke
396 rokov v štátnom väzení...

123
00:08:23,536 --> 00:08:25,740
utiekol dnes popoludní
a stále je na slobode.

124
00:08:25,808 --> 00:08:28,296
Pátranie po Cobbettovi,
ktorý je už na slobode dve hodiny...

125
00:08:28,368 --> 00:08:30,921
sa presunulo na sever štátu,
odkedy vodič Tom Robellos...

126
00:08:30,992 --> 00:08:33,839
nahlásil stopára, odpovedajúceho
Cobbettovmu popisu...

127
00:08:33,904 --> 00:08:35,693
ktorému Robellos ponúkol odvoz...

128
00:08:35,760 --> 00:08:39,655
ten ho prinútil so zbraňou opustiť auto
a ušiel na sever.

129
00:08:40,048 --> 00:08:41,771
Cobbett meria okolo 170 cm...

130
00:08:41,840 --> 00:08:45,070
váži 72 kg, má veľké husté obočie...

131
00:08:45,136 --> 00:08:46,892
a bledožltú pleť.
Vo Washingtone--

132
00:08:46,960 --> 00:08:49,229
To je ono. Toto je môj deň.

133
00:08:49,777 --> 00:08:52,046
Vedel som to.
Povedal som ti to, nie?

134
00:08:53,968 --> 00:08:56,783
Som hladný.
Sprav mi niečo.

135
00:08:57,872 --> 00:08:59,814
Nemáme tu toho veľa.
Vajíčka....

136
00:08:59,888 --> 00:09:03,019
- Stačili by vajíčka?
- Dobre, sprav pár vajíčok.

137
00:09:05,808 --> 00:09:08,906
Sprav dva. Nie, radšej sprav tri.

138
00:09:14,544 --> 00:09:18,286
Dobre. Teraz si to vyjasnime
medzi nami.

139
00:09:19,376 --> 00:09:23,468
Vieš, čo by mi spravili, keby som ťa
zabil alebo niečo také?

140
00:09:24,400 --> 00:09:25,414
Nie.

141
00:09:25,968 --> 00:09:28,302
Nič, to je celé.
Proste nič.

142
00:09:28,912 --> 00:09:31,301
Chápeš, neuškvaria ťa za vraždu
v tomto štáte...

143
00:09:31,376 --> 00:09:33,416
a už som i tak odsúdený na doživotie.

144
00:09:33,488 --> 00:09:37,033
Takže všetko, čo by som ti spravil
by bolo bez trestu.

145
00:09:38,000 --> 00:09:39,975
- Rozumieš tomu?
- Áno.

146
00:09:40,464 --> 00:09:43,660
Dobre, len si to pamätaj.
Budeme si dobre rozumieť.

147
00:09:43,984 --> 00:09:45,894
Teraz ich usmaž.

148
00:09:50,256 --> 00:09:53,420
Takže ma hľdajú na severe?
To je dobre.

149
00:09:54,064 --> 00:09:57,260
Môžeš vsadiť svoj sladký život na to,
že to tak rýchlo nezrušia.

150
00:09:57,328 --> 00:10:00,230
Ale uľahčí mi to mnoho vecí.

151
00:10:00,304 --> 00:10:02,890
Hej, sprav mi k nim
aj trocha slaniny.

152
00:10:03,440 --> 00:10:06,375
- Máš nejakú slaninu?
- Nie, slanina sa minula.

153
00:10:06,448 --> 00:10:08,390
Dobre, kašli na slaninu.

154
00:10:11,888 --> 00:10:14,473
- Chceš niečo vedieť?
- Čo?

155
00:10:15,792 --> 00:10:17,515
Musíš mať šťastie.

156
00:10:17,744 --> 00:10:21,323
Áno, v tom je všetko. Máš ho,
môžeš urobiť čokoľvek.

157
00:10:21,456 --> 00:10:22,983
Nemáš ho a si mŕtvy.

158
00:10:23,056 --> 00:10:25,423
Ale musíš to vedieť, chápeš.
V tom je háčik.

159
00:10:25,488 --> 00:10:29,263
Musíš to spoznať, keď príde čas
a skočiť do toho.

160
00:10:29,648 --> 00:10:31,753
Čo, myslíš si, že je to ľahké
sa dostať z basy?

161
00:10:31,824 --> 00:10:33,734
Nie, musí to byť veľmi ťažké.

162
00:10:34,032 --> 00:10:36,552
Dievča, je to nemožné.
To je celé.

163
00:10:36,656 --> 00:10:38,761
Ale ja som to dokázal. Pretože som vedel.

164
00:10:40,400 --> 00:10:42,767
Veko na tom koši na bielizeň bolo preč, chápeš.

165
00:10:42,832 --> 00:10:45,614
Vodičovi spadla cigareta, zohol sa dole,
aby ju zdvihol.

166
00:10:45,680 --> 00:10:48,069
Toľko mi trvalo, aby som sa rozhodol.

167
00:10:48,688 --> 00:10:49,932
Ale rozhodol som sa.

168
00:10:50,000 --> 00:10:52,139
Vliezol doň a teraz som von.

169
00:10:54,416 --> 00:10:55,977
Potom som vrazil tu...

170
00:10:56,048 --> 00:10:58,251
žrádlo, oblečenie,
trocha času...

171
00:10:58,832 --> 00:11:00,839
dokonca aj pekná kráska, ako ty.

172
00:11:01,456 --> 00:11:03,365
- Ako sa voláš?
- Mary.

173
00:11:04,592 --> 00:11:06,763
Páči sa mi, ako rozprávaš,
Mary.

174
00:11:07,952 --> 00:11:10,472
Čo, si jedna z tých talianskych dievčat
alebo tak?

175
00:11:10,544 --> 00:11:12,552
Moji rodičia pochádzajú z Talianska.

176
00:11:14,864 --> 00:11:17,068
Páči sa mi tvoje zápästie.
Presne také, aké mám rád--

177
00:11:17,136 --> 00:11:19,951
Asi musíš mať svoju matku veľmi rád.

178
00:11:21,904 --> 00:11:22,952
Áno.

179
00:11:23,632 --> 00:11:27,211
Preto som ju tam dostal,
tak môžem stále na ňu myslieť.

180
00:11:27,280 --> 00:11:29,189
Prinesiem ti trocha masla.

181
00:11:30,544 --> 00:11:33,294
- Chcem kávu.
- Čo si povedal?

182
00:11:33,360 --> 00:11:36,295
- Máš nejakú kávu?
- Áno, už je urobená. Ohrejem ju.

183
00:11:36,368 --> 00:11:39,084
Sprav čerstvú.
Teraz sa neponáhľam.

184
00:11:39,216 --> 00:11:40,460
Do toho.

185
00:11:57,328 --> 00:12:00,841
Máme pokryté všetky miesta,
kde sa mohol dostať pešo...

186
00:12:00,912 --> 00:12:02,822
ak sa tu však stále nachádza.

187
00:12:02,896 --> 00:12:05,351
Bohužiaľ, nemáme veľké šance,
že ho zahliadneme.

188
00:12:05,424 --> 00:12:07,944
Bude nás počuť predtým,
než ho uvidíme.

189
00:12:08,272 --> 00:12:10,541
I tak zostávame až do večera.

190
00:12:21,776 --> 00:12:24,362
Takže chápeš, človek
nedokáže žiť v klietke.

191
00:12:24,432 --> 00:12:26,025
Príliš ho to zväzuje.

192
00:12:26,128 --> 00:12:27,535
Tak čo urobíš?

193
00:12:27,600 --> 00:12:31,594
Po celý čas sleduješ šancu,
deň a noc a keď príde...

194
00:12:31,664 --> 00:12:33,038
Máš nejakú búchačku v dome?

195
00:12:33,104 --> 00:12:35,177
- Búchačku? Povedali ste búchačku?
- Povedal, zbraň, pištoľ.

196
00:12:35,248 --> 00:12:36,196
Oh, nie.

197
00:12:36,272 --> 00:12:39,272
- Dobre, kde je potom puška?
- Nemáme pušku.

198
00:12:39,344 --> 00:12:40,969
Dobre, brokovnica.
Kde máte brokovnicu?

199
00:12:41,040 --> 00:12:43,496
Žiadnu nemáme.
Nemáme žiadne zbrane.

200
00:12:43,567 --> 00:12:47,212
So zbraňami sa zabíja.
My nechceme nič zabíjať.

201
00:12:47,376 --> 00:12:50,343
Keď na teba tučný bankový strážnik vytiahne
zbraň, potom je to iné.

202
00:12:50,416 --> 00:12:51,943
Buď on alebo ty.

203
00:12:52,624 --> 00:12:54,533
Kde máte prachy?
Koľko máte?

204
00:12:54,608 --> 00:12:56,648
- Myslíte peniaze?
- Správne, hotovosť, platidlo.

205
00:12:56,720 --> 00:12:58,313
Nič moc, len to, čo mám v peňaženke.

206
00:12:58,384 --> 00:13:00,326
A čo tvoj manžel?
Kde si necháva peniaze?

207
00:13:00,400 --> 00:13:02,222
Nikdy tu nemáme veľa hotovosti.

208
00:13:02,288 --> 00:13:04,263
Čo má, má so sebou.

209
00:13:04,335 --> 00:13:06,823
Hoci, ja mám trocha peňazí.
Môžete si ich nechať.

210
00:13:14,064 --> 00:13:15,919
$3 a trocha drobných.

211
00:13:17,136 --> 00:13:19,470
To je dobre.
Nechaj ich tam zatiaľ.

212
00:13:19,632 --> 00:13:21,421
Vieš, že budeš skvelá pomoc....

213
00:13:26,192 --> 00:13:28,875
To je pre teba. Povedala si, že máte
dlhý tón, dva krátke a jeden dlhý, že?

214
00:13:28,943 --> 00:13:30,634
- Áno.
- Dobre, poď.

215
00:13:33,520 --> 00:13:36,237
Teraz to zdvihneš.
Ale poviem ti, čo máš povedať.

216
00:13:36,304 --> 00:13:37,864
Takže neurob somarinu.

217
00:13:41,775 --> 00:13:43,815
- Haló.
- Mary.

218
00:13:44,112 --> 00:13:45,541
Povedz jej áno.

219
00:13:46,000 --> 00:13:48,683
- Áno.
- Tu je mama. Si v poriadku?

220
00:13:48,751 --> 00:13:50,475
Povedz jej, že sa máš dobre.

221
00:13:52,784 --> 00:13:54,475
Áno, mám sa dobre.

222
00:13:55,024 --> 00:13:56,518
Je tam David?

223
00:13:57,264 --> 00:14:01,454
Povedz jej, že David je preč.
Nevráti sa až do 20:00. Povedz, kde je.

224
00:14:03,056 --> 00:14:04,681
David tu nie je.

225
00:14:05,488 --> 00:14:08,106
Išiel nakúpiť pár zásob.

226
00:14:11,312 --> 00:14:13,287
Vráti sa okolo 20:00.

227
00:14:13,520 --> 00:14:14,502
Aha.

228
00:14:14,576 --> 00:14:16,615
Rozlúč sa.
Zbav sa jej.

229
00:14:18,672 --> 00:14:20,711
Poviem Davidovi, že si volala.

230
00:14:24,496 --> 00:14:25,674
Zbohom.

231
00:14:26,128 --> 00:14:27,557
Zbohom, drahá.

232
00:14:27,632 --> 00:14:28,842
Zlož.

233
00:14:34,768 --> 00:14:36,590
Dobre, viedla si dobre.
Viedla si fajn.

234
00:14:48,112 --> 00:14:49,389
Kto je to?

235
00:14:50,032 --> 00:14:51,210
Pýtal som sa, kto to je?

236
00:14:51,280 --> 00:14:54,215
Moja susedka, pani Martinová
a jej dcérka.

237
00:14:54,639 --> 00:14:58,218
Nevpusti ju dnu. Nezdvíhaj tú sieťku.
Len sa jej zbav.

238
00:15:00,976 --> 00:15:04,140
Nedovoľ, aby si niečo domyslela.
Rozumieš?

239
00:15:05,776 --> 00:15:07,020
Do toho.

240
00:15:09,328 --> 00:15:11,750
Ahoj, drahá.
Ako všetko ide?

241
00:15:12,144 --> 00:15:13,737
Je Dave doma? Nie?

242
00:15:14,000 --> 00:15:16,138
No, to nevadí.
Chcela som ho len na chvíľku.

243
00:15:16,207 --> 00:15:18,695
Moje kurčatá vôbec nekladú.

244
00:15:20,240 --> 00:15:22,379
Čo sa deje? Pusti ma.

245
00:15:22,479 --> 00:15:24,006
Mám nádchu.

246
00:15:25,040 --> 00:15:27,145
Možno by sa mohla Susie nakaziť.

247
00:15:27,344 --> 00:15:29,286
O to sa neboj.

248
00:15:29,584 --> 00:15:32,933
To je najzdravšie dieťa, ktoré kedy žilo.
Nenakazila by si ju, ani keby si chcela.

249
00:15:33,008 --> 00:15:34,917
Boli sme na ceste do mesta a tak som si
myslela, že sa stavím...

250
00:15:34,992 --> 00:15:37,032
na šálku kávy, nepozriem,
či niečo nepotrebuješ.

251
00:15:37,104 --> 00:15:39,919
Vážne Maude, nemyslím si,
že by si mala ísť dnu.

252
00:15:39,984 --> 00:15:42,799
Čo sa deje, Mary?
Si naozaj chorá?

253
00:15:44,112 --> 00:15:46,315
Vyzeráš dobre.
Vyzeráš fajn.

254
00:15:47,472 --> 00:15:49,992
Chápem.
Dave sa naštval?

255
00:15:50,640 --> 00:15:53,061
Dovoľ mi niečo povedať.
Tieto malé nezhody--

256
00:15:53,136 --> 00:15:55,046
Prosím, Maude, nechcem o tom
hovoriť.

257
00:15:55,119 --> 00:15:57,902
Chcem, aby si odišla.
Rozumieš?

258
00:15:58,255 --> 00:15:59,335
Dobre!

259
00:15:59,536 --> 00:16:01,510
Len som sa snažila byť priateľská.

260
00:16:01,583 --> 00:16:02,827
Hádam poznám tam,
kde nie som vítaná.

261
00:16:02,895 --> 00:16:05,230
Áno, viem. Je mi to ľúto.
Len....

262
00:16:05,296 --> 00:16:07,401
Iste, drahá.
S tým sa netráp.

263
00:16:07,472 --> 00:16:09,512
Viem, ako to chodí.
Sama som si tým prešla.

264
00:16:09,584 --> 00:16:10,827
- Pozri, pôjdem dnu--
- Nie, nie.

265
00:16:10,896 --> 00:16:13,962
Nerozumieš tomu?
Nechcem sa s tebou rozprávať.

266
00:16:18,384 --> 00:16:20,805
Mal by ti niekto napliaskať,
ty malá drzaňa.

267
00:16:20,880 --> 00:16:23,302
Takto sa správať k najlepšej priateľke.

268
00:17:05,840 --> 00:17:08,328
Čo sa deje?
Si blázon alebo čo?

269
00:17:08,400 --> 00:17:10,407
Radšej by si si mala nechať vyšetriť hlavu.

270
00:17:12,879 --> 00:17:13,992
Teraz sa ukľudni.

271
00:17:14,064 --> 00:17:15,951
Prosím, nechajte ma na pokoji, prosím.

272
00:17:16,560 --> 00:17:19,527
Prečo z toho robíš takú veľkú vec?

273
00:17:20,016 --> 00:17:23,692
Nie je čoho sa báť. Čoho sa bojíš? Tohto?

274
00:17:25,776 --> 00:17:29,191
Pozri, potrebujem nejaké oblečenie
a musím sa umyť.

275
00:17:29,424 --> 00:17:33,253
Neskôr pohľadáme tú zbraň
a tiež nejaké prachy.

276
00:17:33,840 --> 00:17:36,458
Už sa neboj.
Nenájdem ich.

277
00:17:36,656 --> 00:17:38,347
Aspoň dúfam, že nie.

278
00:17:38,416 --> 00:17:41,133
Nemyslím si, že by si mi klamala. Páčis sa mi.

279
00:17:42,256 --> 00:17:44,809
Nechcem, aby sa ti niečo stalo.

280
00:17:45,007 --> 00:17:46,917
Tak kde je oblečenie?

281
00:17:47,376 --> 00:17:48,969
Tam je.

282
00:17:56,912 --> 00:17:59,399
Daj mi košeľu
a peknú kravatu.

283
00:18:10,927 --> 00:18:12,487
Na, podrž to.

284
00:18:19,408 --> 00:18:22,507
Nechcel by som ťa uviesť do rozpakov.
To by som nemohol urobiť.

285
00:18:22,576 --> 00:18:23,786
Tu. Sadni si tu.

286
00:18:29,200 --> 00:18:32,047
Všetko to uľahčuje.
Je to hračka.

287
00:18:32,719 --> 00:18:34,858
Samozrejme prísť na správne miesto.

288
00:18:39,535 --> 00:18:41,772
Dobre, poručík.
Dobre.

289
00:18:43,440 --> 00:18:45,676
Museli stiahnuť zátarasy z diaľnice.

290
00:18:45,743 --> 00:18:47,085
Robia sa veľmi veľké zápchy.

291
00:18:47,152 --> 00:18:50,185
Myslíš, že on bol tým stopárom,
ktorý vzal auto tomu chlapíkovi?

292
00:18:50,255 --> 00:18:51,368
Nie, nemyslím.

293
00:18:51,440 --> 00:18:56,012
Pretože ak mal možnosť si tak rýchlo zmeniť
oblečenie, muselo to byť naplánované.

294
00:18:56,207 --> 00:18:59,622
Bolo by tam tiež auto a tak by nemusel
vôbec stopovať.

295
00:18:59,695 --> 00:19:02,084
Ale ak to bolo využitie momentu,
tak potom to vyzerá...

296
00:19:02,160 --> 00:19:04,232
že mal problém so zaobstaraním
si oblečenia.

297
00:19:04,303 --> 00:19:07,686
Musí mať len hlúpe šťastie
a my máme dobrú šancu ho chytiť.

298
00:19:07,760 --> 00:19:11,175
Áno, musíš mať pravdu.
Čoskoro bude pekná tma.

299
00:19:11,311 --> 00:19:13,482
Naozaj? Áno, to bude,
máte pravdu.

300
00:19:20,879 --> 00:19:22,952
Nie je to zlé. Vôbec nie.

301
00:19:23,728 --> 00:19:25,288
Koľko je hodín?

302
00:19:29,807 --> 00:19:32,774
- Koľko je hodín?
- Hodiny sú v kuchyni.

303
00:19:33,039 --> 00:19:35,494
Musí byť okolo 18:00.
Je tma.

304
00:19:36,431 --> 00:19:39,399
Teraz by som nemal mať problém
so stopovaním na diaľnici.

305
00:19:39,728 --> 00:19:42,575
Niekoho tam chytím.
Možno autobus.

306
00:19:43,663 --> 00:19:45,605
Zaobstarám si nejaké auto v meste.

307
00:19:45,679 --> 00:19:48,461
Stihnem to dnes večer
v pohode, ľahko.

308
00:19:49,488 --> 00:19:51,113
Si iný.

309
00:19:52,047 --> 00:19:53,706
Nie dievča, nie som iný.

310
00:19:53,776 --> 00:19:56,842
Len vyzerám inak,
ale som to stále ja.

311
00:20:01,872 --> 00:20:03,148
Radšej si vezmi plášť.

312
00:20:03,215 --> 00:20:04,644
- Plášť?
- Iste, budeš ho potrebovať.

313
00:20:04,719 --> 00:20:06,541
- Ale ja nikde nejdem.
- Samozrejme, že ideš.

314
00:20:06,607 --> 00:20:08,462
Pozri, všetko bude s tebou
jednoduchšie.

315
00:20:08,527 --> 00:20:10,283
Nikto ma nebude hľadať so ženou.

316
00:20:10,352 --> 00:20:13,101
Nie, nepotrebuješ ma.
Len by som ti stála v ceste.

317
00:20:13,167 --> 00:20:15,753
Zdá sa, že tomu nerozumieš.

318
00:20:15,856 --> 00:20:18,441
Nie je to len kvôli tomu,
že ťa potrebujem na zásteru.

319
00:20:18,511 --> 00:20:20,813
Chcem, aby si šla.
Páčis sa mi.

320
00:20:22,640 --> 00:20:24,582
Bude to v poriadku. Uvidíš.

321
00:20:24,656 --> 00:20:26,565
- Ale urobím chybu.
- Buď ticho.

322
00:20:26,640 --> 00:20:29,225
- Prezradila by som ťa a--
- Povedal som, buď ticho!

323
00:20:29,295 --> 00:20:31,368
Čo sa deje?
Si hluchá?

324
00:20:52,944 --> 00:20:54,918
Prepáč mi, ale musíš sa to
naučiť.

325
00:20:54,991 --> 00:20:58,057
Keď ti poviem, aby si niečo urobila,
urob to. Nezastavuj sa.

326
00:20:58,160 --> 00:20:59,948
Musíš sa to naučiť.

327
00:21:01,807 --> 00:21:03,236
Na, vezmi si ju.

328
00:21:03,312 --> 00:21:05,733
Keď budeme niečo potrebovať, lístok na autobus,
hocičo, zaplatíš to.

329
00:21:05,807 --> 00:21:07,717
A pamätaj si, mám nôž.

330
00:21:07,791 --> 00:21:10,158
Prosím, nenúť ma odísť.
Nepoviem ani slovo.

331
00:21:10,223 --> 00:21:13,671
- Nikdy nepoviem, že si tu bol, prosím.
- Prestaneš s tým. Prestaň!

332
00:21:13,743 --> 00:21:17,038
Nechci ma naštvať. Vravím ti, nechcem
sa naštvať.

333
00:21:17,104 --> 00:21:19,046
- Prosím.
- Teraz sa ukľudni.

334
00:21:19,376 --> 00:21:20,619
Ukľudni sa.

335
00:21:22,191 --> 00:21:23,598
Ukľudni sa.

336
00:21:25,648 --> 00:21:28,495
Áno, toto je dobré dievča.
To je dobré dievča.

337
00:21:29,903 --> 00:21:31,496
No tak, ideme.

338
00:21:36,143 --> 00:21:38,762
Stoj, Cobbett. Nehýb sa.
Daj ruky hore.

339
00:21:38,832 --> 00:21:40,872
- Má nôž.
- Dobre, polož ho.

340
00:21:42,031 --> 00:21:43,940
Rád ťa vidím, Cobbett.

341
00:21:44,015 --> 00:21:46,536
Môžeme si zavolať?

342
00:21:46,608 --> 00:21:48,680
Nemusíte takto rozprávať.
Rozumiem vám.

343
00:21:48,751 --> 00:21:50,158
- Poslúžte si.
- Ďakujem.

344
00:21:50,223 --> 00:21:53,223
Bob, zavolaj, že sme ho zatkli priamo tam,
kde si myslela tá pani, že je...

345
00:21:53,295 --> 00:21:55,182
a povedz centrále nech informuje
o všetkých faktoch.

346
00:21:55,248 --> 00:21:58,564
Povedz im, nech určite zavolajú vydavateľa
The Eagle.

347
00:21:58,640 --> 00:22:00,462
Môj bože, ako si sa zmenil!

348
00:22:00,591 --> 00:22:02,282
Chcem sa vás opýtať jednu vec.

349
00:22:02,351 --> 00:22:04,839
Iste, Sammy, čokoľvek.
Čo to je?

350
00:22:04,912 --> 00:22:07,629
- Ako ste vedeli, že som tu?
- Povedal si nám to.

351
00:22:08,111 --> 00:22:11,210
Keď si prinútil túto mladú dámu
zdvihnúť telefón.

352
00:22:12,559 --> 00:22:15,876
Vieš, od 9 rokov je úplne
hluchá.

353
00:22:15,951 --> 00:22:19,880
Keď zdvihla telefón a zdalo sa,
že všetkému rozumie, čo jej matka vraví...

354
00:22:19,951 --> 00:22:22,635
tak jej matka vedela, že niečo
je v neporiadku.

355
00:22:22,992 --> 00:22:26,341
Našťastie počula správy
a zavolala nám.

356
00:22:28,719 --> 00:22:29,963
Poďme.

357
00:22:32,879 --> 00:22:33,828
No...

358
00:22:34,864 --> 00:22:37,035
veľmi dobre číta z pier,
však?

359
00:22:37,103 --> 00:22:40,648
Mal si trocha smoly, Sam.
Len trocha smoly.

360
00:23:06,991 --> 00:23:09,806
Dobre, späť do Old rock pile.

361
00:23:10,223 --> 00:23:14,479
Myslím si, že by mali Samovi zablahoželať
za taký skvelý pokus.

362
00:23:14,992 --> 00:23:17,675
Možno bude mať nabudúce viac šťastia.

363
00:23:17,968 --> 00:23:20,455
A keď sa vrátime k
téme času...

364
00:23:20,527 --> 00:23:24,651
domnievam sa, že sme ho všetok vyčerpali,
ktorý nám bol pridelený.

365
00:23:24,719 --> 00:23:28,713
A tak, až zase nabudúce,
keď sa vrátime s ďalším príbehom...

366
00:23:29,071 --> 00:23:30,380
dobrú noc.

367
00:23:31,305 --> 00:23:37,260
Ohodnoť tieto titulky na www.osdb.link/6bnmf
Pomôžeš ostatným pri rozhodovaní.