Z Ballada-o-soldate(0000255430) - Slovak subtitles [Download .srt file]

1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

2
00:00:14,469 --> 00:00:18,337
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA BRATISLAVA
uvádza ruský film

3
00:00:18,975 --> 00:00:22,376
Scenár
V. JEŽOV, G. ČUCHRAJ

4
00:00:23,277 --> 00:00:26,977
Réžia
GRIGORIJ ČUCHRAJ

5
00:00:27,478 --> 00:00:30,978
Kamera
V. NIKOLAJEV, E. SAVELJEVOVÁ

6
00:00:37,241 --> 00:00:39,618
Hudba
M. ZIV

7
00:00:39,711 --> 00:00:41,980
Zvuk
V. KIRŠENBAUM

8
00:00:42,681 --> 00:00:46,381
Strih
M. TIMOFEJEVOVÁ

9
00:00:52,483 --> 00:00:54,720
Kostýmy
I. RIAŠENCEVOVÁ

10
00:00:54,814 --> 00:00:57,083
Masky
M. AGAFONOVOVÁ

11
00:00:57,784 --> 00:01:01,584
Odborná spolupráca
PLK. M. SERGIJENKO

12
00:01:09,981 --> 00:01:15,781
Hrajú: VOLOĎA IVAŠOV,
ŽANNA PROCHORENKOVÁ,

13
00:01:16,382 --> 00:01:22,382
A. MAKSIMOVOVÁ, N. KRIUČKOV,
J. URBANSKI,

14
00:01:23,083 --> 00:01:29,442
E. LEŽDEJ, M. KREMNEVOVÁ,
V. TELEGINOVÁ, V. MARKOVOVÁ,
J.TETERIN a ďalší

15
00:01:40,556 --> 00:01:43,252
VYROBILO ŠTÚDIO MOSFILM

16
00:01:43,368 --> 00:01:46,036
Preklad a titulky
MIROSLAV VICO

17
00:02:00,193 --> 00:02:02,484
To je cesta do mesta.

18
00:02:02,901 --> 00:02:05,403
Všetci, ktorí odchádzajú
z našej dediny,


19
00:02:06,196 --> 00:02:09,491
aj tí, ktorí sa vracajú domov,

20
00:02:09,866 --> 00:02:13,370
odchádzajú a prichádzajú
po tejto ceste.


21
00:02:13,995 --> 00:02:15,997
Ona na nikoho nečaká.

22
00:02:16,289 --> 00:02:22,587
Ten, na ktorého čakala,
jej syn Aľoša, sa nevrátil z vojny.


23
00:02:24,172 --> 00:02:27,300
Pochovali ho ďaleko od vlasti,

24
00:02:27,384 --> 00:02:30,595
v dedine s neruským názvom.

25
00:02:30,971 --> 00:02:35,976
Na jar cudzí ľudia
prinášajú kvety na jeho hrob.


26
00:02:36,893 --> 00:02:39,604
Hovoria o ňom
ako o ruskom vojakovi,


27
00:02:39,896 --> 00:02:41,982
hrdinovi osloboditeľovi.

28
00:02:42,691 --> 00:02:45,569
Ale pre ňu to bol
jednoducho syn.


29
00:02:45,777 --> 00:02:50,574
Chlapec, o ktorom vedela všetko.
Od jeho narodenia,


30
00:02:50,991 --> 00:02:55,704
až po deň, keď po tejto ceste
odchádzal na front.


31
00:02:57,373 --> 00:02:59,875
Bol naším priateľom.

32
00:03:00,000 --> 00:03:02,395
A my vám o ňom
porozprávame príbeh,


33
00:03:02,496 --> 00:03:06,200
o ktorom ani ona všetko nevie.

34
00:03:07,674 --> 00:03:12,798
BALADA O VOJAKOVI

35
00:04:05,435 --> 00:04:07,901
- Stačí, padáme!
- A čo hlásenie?

36
00:04:07,984 --> 00:04:10,779
Z iného sveta?
Musíme zmiznúť!

37
00:04:12,364 --> 00:04:17,202
Orol, orol, vidím tanky!

38
00:04:17,494 --> 00:04:20,789
Čo je s vami?

39
00:04:22,499 --> 00:04:26,002
Orol, tu je pinka.

40
00:04:28,116 --> 00:04:32,801
Orol, tu je pinka,
odpovedzte!

41
00:04:34,803 --> 00:04:37,853
Áno, tu je pinka,
vidím tanky.

42
00:04:38,055 --> 00:04:42,366
Štyri tanky,
idú rovno na mňa.

43
00:04:43,770 --> 00:04:47,899
Pechotu nevidím, rozkaz!
Rozumel som, ustúpiť!

44
00:07:13,413 --> 00:07:16,170
To sa ti nepáči, však?

45
00:07:55,603 --> 00:07:58,465
Skvorcov, ku generálovi!

46
00:08:05,180 --> 00:08:07,182
To je on, súdruh generál.

47
00:08:09,684 --> 00:08:12,771
Súdruh generál,
prišiel som na váš rozkaz.

48
00:08:12,896 --> 00:08:15,273
Hrdina, poď sem.

49
00:08:17,692 --> 00:08:20,570
Rozprávaj, ako to tam vyzeralo.

50
00:08:20,695 --> 00:08:23,281
- Ty si tam bol ako pozorovateľ?
- Áno.

51
00:08:23,365 --> 00:08:25,367
No a ako?

52
00:08:28,995 --> 00:08:33,375
Úprimne vám poviem, súdruh generál,
zľakol som sa.

53
00:08:34,292 --> 00:08:38,013
Prišli veľmi blízko,
a tak som sa zľakol.

54
00:08:38,505 --> 00:08:41,383
A od strachu si zničil
dva tanky!

55
00:08:42,175 --> 00:08:44,739
Videl to už niekto?

56
00:08:45,104 --> 00:08:46,972
Keby sa všetci tak zľakli!

57
00:08:47,097 --> 00:08:51,184
Alebo si ich nezničil ty,
ale niekto iný?

58
00:08:52,477 --> 00:08:56,089
- Ja.
- Výborne!

59
00:08:58,191 --> 00:09:00,986
Navrhnem ťa na vyznamenanie.

60
00:09:02,195 --> 00:09:04,666
Poznačte si ho do zoznamu!

61
00:09:06,366 --> 00:09:08,493
Súdruh generál, pozrite sa na to.

62
00:09:13,015 --> 00:09:18,359
Nemohol by som miesto vyznamenania
ísť na jeden deň k mame?

63
00:09:25,428 --> 00:09:28,763
- Koľko máš rokov?
- Devätnásť.

64
00:09:29,226 --> 00:09:32,201
Keď som šiel na front,
nerozlúčil som sa s mamou.

65
00:09:32,364 --> 00:09:35,896
Dostal som od nej list,
strecha zateká...

66
00:09:36,396 --> 00:09:38,899
Pusťte ma, súdruh generál!

67
00:09:40,901 --> 00:09:43,403
Doma by nebolo zle,

68
00:09:43,660 --> 00:09:46,573
ale nemôžeme odchádzať z frontu.

69
00:09:46,807 --> 00:09:48,539
Je vojna

70
00:09:48,756 --> 00:09:50,659
a my sme vojaci.

71
00:09:51,077 --> 00:09:53,580
Z frontu by som sa nepýtal.

72
00:09:53,663 --> 00:09:56,291
Ale aj tak ideme na dovolenku.

73
00:09:56,492 --> 00:09:58,668
Stačil by mi jeden deň.

74
00:09:58,793 --> 00:10:01,880
Opravím strechu a vrátim sa.

75
00:10:07,741 --> 00:10:10,889
Čo vy na to, pustíme ho?

76
00:10:11,205 --> 00:10:13,391
Nech opraví strechu!

77
00:10:14,100 --> 00:10:16,339
Ale vráť sa včas!

78
00:10:16,440 --> 00:10:20,610
Ja si, súdruh generál,
ruky po lakte zoderiem...

79
00:10:20,704 --> 00:10:23,026
Sadni si sem.

80
00:10:23,181 --> 00:10:25,695
Máš ty ale štastie, Skvorcov!

81
00:10:26,639 --> 00:10:29,489
- Kam to ideš?
- Do Georgijeva, dedina Sosnovka.

82
00:10:29,614 --> 00:10:32,868
- Za jeden deň som tam.
- Nie, chlapče,

83
00:10:32,961 --> 00:10:36,022
za týchto podmienok
to za deň nestihneš.

84
00:10:36,289 --> 00:10:41,708
Dám ti dva dni na cestu tam
a dva dni na cestu späť.

85
00:10:41,817 --> 00:10:44,340
A dva dni máš na opravu strechy.

86
00:10:44,441 --> 00:10:45,799
Si spokojný?

87
00:10:47,952 --> 00:10:49,803
Súdruh generál...

88
00:10:53,484 --> 00:10:55,806
- Dovoľte mi odísť.
- Bež, bež!

89
00:10:55,899 --> 00:11:00,188
- Ale nezabudni sa včas vrátiť.
- Rozkaz, súdruh generál!

90
00:11:33,542 --> 00:11:36,051
Pomôžte nám, chlapci!

91
00:11:51,268 --> 00:11:54,243
- Šťastnú cestu!
- Ďakujeme!

92
00:11:58,205 --> 00:12:00,874
Chlapče, počkaj!

93
00:12:01,964 --> 00:12:03,665
- Ideš na dovolenku?
- Áno.

94
00:12:03,789 --> 00:12:05,170
- Do Georgijevska?
- Áno.

95
00:12:05,295 --> 00:12:07,797
Aj ja som odtiaľ,
sme krajania.

96
00:12:07,964 --> 00:12:10,675
- Zastav sa na tejto adrese.
- Mám málo času, nemôžem.

97
00:12:10,801 --> 00:12:13,399
Aj tak tam musíš prestupovať.

98
00:12:13,595 --> 00:12:16,264
Čechovova ulica,
hneď pri stanici.

99
00:12:16,765 --> 00:12:19,601
- Skoč tam.
- Tak dobre. A čo mám odkázať?

100
00:12:19,768 --> 00:12:21,603
Povedz, že si ma videl.

101
00:12:21,686 --> 00:12:26,775
Žene povedz, že jej Seriožka žije.

102
00:12:26,900 --> 00:12:31,237
Povedz, že o nej sníva
vo dne, v noci!

103
00:12:31,338 --> 00:12:34,282
Mal by si jej poslať nejaký darček.

104
00:12:34,366 --> 00:12:36,785
Čo môže darovať,
všetko má erárne!

105
00:12:37,285 --> 00:12:38,995
Skončite debaty!

106
00:12:39,079 --> 00:12:44,672
Staršina, daj kúsok mydla,
nech ho Serioža môže poslať žene.

107
00:12:44,765 --> 00:12:48,088
- Mám ho presne rozrátané.
- Aspoň kúsok.

108
00:12:48,171 --> 00:12:50,244
Veď mám dva kúsky pre všetkých.

109
00:12:50,345 --> 00:12:52,761
- Tak daj aspoň jeden.
- Nemôžem!

110
00:12:58,298 --> 00:12:59,976
Pre ženu...

111
00:13:00,822 --> 00:13:02,769
Otvor to!

112
00:13:05,117 --> 00:13:06,481
Bude šťastná.

113
00:13:06,565 --> 00:13:09,303
- Mydlo máš kvalitné.
- Čo to rozprávaš.

114
00:13:09,401 --> 00:13:11,695
Ale ženu poteší.

115
00:13:16,697 --> 00:13:18,795
Vieš čo, daj aj druhý kúsok.

116
00:13:18,904 --> 00:13:21,739
- Má pravdu.
- Čo ste, chlapci...

117
00:13:25,195 --> 00:13:27,921
Nuž čo, zaobídeme sa, ber!

118
00:13:29,349 --> 00:13:30,941
Zavri to!

119
00:13:40,211 --> 00:13:43,977
- Čechovova ulica číslo sedem!
- Nájdem to!

120
00:14:57,715 --> 00:14:59,469
Ukážte, pomôžem vám.

121
00:15:12,141 --> 00:15:14,693
- Kam cestujete?
- Do Borisova.

122
00:15:14,865 --> 00:15:17,696
Aj ja!
Tam musím prestupovať.

123
00:15:17,894 --> 00:15:20,365
- Domov?
- Áno, dobojoval som.

124
00:15:21,199 --> 00:15:24,426
Aj ja idem domov,
na dovolenku.

125
00:15:24,721 --> 00:15:26,829
To je náhoda, však?

126
00:15:28,582 --> 00:15:31,293
Do Borisova ideme teda spolu.

127
00:15:32,794 --> 00:15:34,504
Ďakujem ti, braček.

128
00:15:34,588 --> 00:15:38,592
- Aj v Borisove vám pomôžem.
- Netreba, tam ma budú čakať.

129
00:15:38,736 --> 00:15:40,243
Žena?

130
00:15:40,678 --> 00:15:42,095
Žena.

131
00:15:42,971 --> 00:15:47,267
Počkaj tu, idem poslať telegram.

132
00:16:49,020 --> 00:16:50,580
Čo tu robíte?

133
00:16:50,664 --> 00:16:52,785
Prišiel vlak, všetci nastupujú, a vy?

134
00:16:52,878 --> 00:16:56,202
- Čo sa robí?
- Je čas nastupovať a ja tam čakám.

135
00:16:56,296 --> 00:16:58,380
Choď, choď sám.

136
00:17:03,093 --> 00:17:06,805
- Čo je s vami?
- Čo chceš, čo mi nedáš pokoj?

137
00:17:09,266 --> 00:17:12,894
Ťahám sa s jeho kufrom!

138
00:17:13,687 --> 00:17:17,274
- Dobre, ja teda pôjdem!
- Počkaj, nehnevaj sa!

139
00:17:18,248 --> 00:17:20,485
Je mi ťažko.

140
00:17:20,966 --> 00:17:24,573
Napísal som žene,
nepôjdem za ňou.

141
00:17:24,698 --> 00:17:27,075
- Prečo?
- Bude to tak lepšie.

142
00:17:27,284 --> 00:17:29,494
Ani pred vojnou to nebolo slávne.

143
00:17:29,578 --> 00:17:32,581
Žiarlil som na ňu. A teraz...

144
00:17:32,664 --> 00:17:34,374
Mlč!

145
00:17:34,499 --> 00:17:37,969
Ja nechcem.
Jasné?

146
00:17:40,088 --> 00:17:45,851
Je pekná, mladá,
nájde si svoje šťastie, hm?

147
00:17:47,256 --> 00:17:49,181
Ja neviem.

148
00:17:52,243 --> 00:17:54,102
Nájde.

149
00:17:59,191 --> 00:18:00,984
- A čo vy?
- Čo?

150
00:18:01,193 --> 00:18:03,069
Kam pôjdete?

151
00:18:04,779 --> 00:18:07,199
Rusko je veľké.

152
00:18:17,171 --> 00:18:20,861
Je to podlé, takto uvažovať.

153
00:18:20,977 --> 00:18:23,381
Čakajú vás, trápia sa, a vy?

154
00:18:23,590 --> 00:18:26,802
Vy len klamete, je to podlé!

155
00:19:18,969 --> 00:19:20,930
Zafajčíme si?

156
00:19:26,268 --> 00:19:28,270
Máte kúsok papiera?

157
00:19:28,771 --> 00:19:31,357
- Nech sa páči.
- Máš aj pre mňa?

158
00:19:33,090 --> 00:19:34,944
Aj ja si zafajčím.

159
00:19:35,819 --> 00:19:37,598
Dobrý, tenký.

160
00:19:42,368 --> 00:19:45,830
A ako je to na fronte s tabakom?

161
00:19:47,748 --> 00:19:50,230
Na fronte? Nájde sa.

162
00:19:52,071 --> 00:19:56,131
To ako keď ten vojak
poprosil o vodu.

163
00:19:56,340 --> 00:19:58,424
Tetka, dajte mi vody,

164
00:19:58,517 --> 00:20:01,637
lebo som taký hladný,
že neviem, kde budem spať!

165
00:20:02,555 --> 00:20:05,850
To je presne podľa tvojej metódy.

166
00:20:08,769 --> 00:20:11,730
Na dobrú ženu
človek nemôže zabudnúť.

167
00:20:11,856 --> 00:20:13,732
Načo zabúdať?

168
00:20:14,567 --> 00:20:17,152
Keď sa skončí vojna, ožeň sa.

169
00:20:17,945 --> 00:20:20,364
Hlupák, veď má muža.

170
00:20:21,245 --> 00:20:24,034
- Tiež je rapavý?
- Nie, tlstý.

171
00:20:25,452 --> 00:20:30,040
A čo to, že tlstého
vymenila za rapavého?

172
00:20:31,458 --> 00:20:35,546
Ako to mám vedieť?
Možno mal nejakú inú chybu.

173
00:20:40,809 --> 00:20:44,669
- A ty čo, ideš s priateľom?
- Nie, ja cestujem sám.

174
00:20:44,856 --> 00:20:46,635
- Na služobnú cestu?
- Nie.

175
00:20:46,775 --> 00:20:48,767
- K jednotke?
- Ani tam.

176
00:20:48,851 --> 00:20:53,032
- Tak kam ideš? - Domov.
- Domov? - Áno, na dovolenku.

177
00:20:55,441 --> 00:20:57,568
Hovorím pravdu.
Zničil som dva tanky.

178
00:20:59,134 --> 00:21:03,359
- Som spojár.
- Spojár? Tak tým sa to stáva.

179
00:21:03,476 --> 00:21:05,659
- Čím si ich zničil?
- Ako čím?

180
00:21:05,743 --> 00:21:08,662
Slúchadlom, to má dva otvory.

181
00:21:11,957 --> 00:21:14,460
Viete, ako to chodí u spojárov.

182
00:21:14,668 --> 00:21:17,546
Ide hliadka, uvidí tank.

183
00:21:17,630 --> 00:21:21,133
Chytí jeden, chytí druhý
a do vrecka s nimi!

184
00:21:23,552 --> 00:21:26,948
Ja vám to hovorím vážne!
Zavolal ma k sebe generál...

185
00:21:27,042 --> 00:21:31,060
- Daj pokoj, ešte si mladý.
- Na rozhovory s generálmi.

186
00:21:32,770 --> 00:21:35,940
Tak daj sem,
hneď vám to dokážem.

187
00:21:38,084 --> 00:21:40,655
- Čo to robíš?
- Čo, čo...

188
00:21:42,573 --> 00:21:46,450
- Pozri sa!
- To je vec, priamy zásah!

189
00:21:46,612 --> 00:21:48,935
Prečo si zničil také noviny?

190
00:21:49,028 --> 00:21:51,247
Mám ešte jedny.

191
00:22:35,332 --> 00:22:37,787
Netráp sa, chlapče!

192
00:22:38,198 --> 00:22:40,462
Všetko sa urovná.

193
00:22:42,057 --> 00:22:44,892
- Nemôžem.
- Mám dcéru.

194
00:22:45,110 --> 00:22:49,430
Len nedávno sa vydala
a už je vdova!

195
00:23:28,344 --> 00:23:31,847
- Choď už, ďakujem.
- Dobre, hneď.

196
00:24:12,137 --> 00:24:13,931
Ideme!

197
00:24:15,933 --> 00:24:17,560
Vasia!

198
00:24:43,313 --> 00:24:46,255
Vrátil si sa!
A živý!

199
00:25:05,941 --> 00:25:07,943
Už sme spolu.

200
00:25:22,666 --> 00:25:26,253
Tak som sa ponáhľala,
autobusy nechodia...

201
00:25:27,221 --> 00:25:31,634
To stružlina.
Robím teraz v továrni.

202
00:25:31,759 --> 00:25:34,470
Opracovávame oceľ.

203
00:25:41,873 --> 00:25:44,855
Tak čo, potrebujete to auto?

204
00:25:46,430 --> 00:25:51,743
Áno. Vasia, to je šofér.
Kde máš veci?

205
00:25:54,632 --> 00:25:57,685
- Nechaj, ja to odnesiem.
- A kde je ten chlapec? - Aký?

206
00:25:57,793 --> 00:25:59,719
Ten vojak, išiel so mnou.

207
00:25:59,828 --> 00:26:04,660
- Hrdina, zničil dva tanky.
- Ponáhľajte sa, ja už meškám.

208
00:26:04,760 --> 00:26:07,680
Škoda, že odišiel.

209
00:26:34,927 --> 00:26:36,381
- Zdravím ťa, priateľko!
- Dobrý!

210
00:26:36,482 --> 00:26:39,663
- Už to pôjde? - Presne tak!
- Do Georgijevska?

211
00:26:39,787 --> 00:26:41,435
- Počúvaj ma...
- Nedovolí...

212
00:26:41,543 --> 00:26:43,232
Kdo nedovolí?

213
00:26:44,024 --> 00:26:46,093
- Poručík.
- Vieš vôbec o čo ide?

214
00:26:46,201 --> 00:26:49,752
Viem, ale nedá sa,
strategický náklad!

215
00:26:49,870 --> 00:26:52,250
- Seno?
- Ide o to, pre koho je!

216
00:26:52,375 --> 00:26:55,253
- Asi pre kone.
- Ide o to, pre aké!

217
00:26:55,377 --> 00:27:00,383
Tak nech je strategické,
ale pochop, ja idem z frontu.

218
00:27:00,466 --> 00:27:05,121
Na dovolenku. Dvanásť hodín už ubehlo
a na cestu mám len dva dni.

219
00:27:05,331 --> 00:27:07,557
Ja to chápem,
ale poručík nepochopí.

220
00:27:07,682 --> 00:27:11,269
- Čo je to za človeka?
- On? Zviera, jasné?

221
00:27:22,673 --> 00:27:24,979
Čert ber poručíka!

222
00:27:25,450 --> 00:27:28,286
Vleziem do vagóna
a on o tom nemusí vedieť.

223
00:27:29,078 --> 00:27:31,664
A ja kvôli tebe pôjdem pred súd!

224
00:27:31,789 --> 00:27:33,875
Pred aký súd?

225
00:27:33,958 --> 00:27:36,169
Podpáliš vagón a je tu súd.

226
00:27:36,252 --> 00:27:38,963
- Načo by som ho podpaľoval?
- Stáva sa.

227
00:27:39,754 --> 00:27:43,297
Čo máš v tom vaku?
Možno nebezpečné predmety.

228
00:27:43,413 --> 00:27:45,970
To je konzerva,
pozri sa!

229
00:27:46,054 --> 00:27:47,972
Konzerva?

230
00:28:01,378 --> 00:28:04,781
To chceš podplatiť strážneho?

231
00:28:05,281 --> 00:28:08,159
- Vráť mi to!
- No čo je, čo?

232
00:28:09,171 --> 00:28:12,378
Len žartujem.
Nerozumieš žartu?

233
00:28:17,419 --> 00:28:22,882
Tak sa dohodneme, zalez do vagónu
a ani muk, jasné?

234
00:30:00,473 --> 00:30:01,726
Čo to robíš?

235
00:30:01,842 --> 00:30:05,334
Pusť ma! Mama!

236
00:30:05,684 --> 00:30:08,651
Ty podliak, pusť ma!

237
00:30:11,879 --> 00:30:14,786
- Mama, mama!
- Zbláznila si sa?

238
00:30:25,610 --> 00:30:27,027
Hlupaňa!

239
00:30:27,235 --> 00:30:30,433
Pusť ma,
čo som ti urobila?

240
00:30:31,531 --> 00:30:33,241
- Nepribližuj sa!
- Si nenormálna?

241
00:30:33,325 --> 00:30:36,703
- Len sa priblíž, a uvidíš!
- Teba tak potrebujem.

242
00:30:53,578 --> 00:30:55,430
Bež od tých dverí!

243
00:30:56,723 --> 00:31:01,735
- Nepočuješ?
- Nejdem! Mama!

244
00:31:02,778 --> 00:31:05,387
- Čo je s tebou?
- A čo je s tebou?

245
00:31:05,550 --> 00:31:07,507
Čo reveš, hádam ťa režú?

246
00:31:07,685 --> 00:31:09,527
- Nepribližuj sa!
- Tak choď od dverí!

247
00:31:09,611 --> 00:31:12,051
Nejdem! Mama!

248
00:31:16,409 --> 00:31:18,536
Si vážne nenormálna!

249
00:31:19,537 --> 00:31:21,706
Nech ťa čert vezme.

250
00:31:22,707 --> 00:31:25,499
Rozbi si hlavu, skáč!

251
00:31:27,712 --> 00:31:30,924
To je zbytočné,
o chvíľu bude stanica.

252
00:32:13,425 --> 00:32:15,719
Otvor dvere, vystúpim.

253
00:32:19,514 --> 00:32:22,171
Ustúpte od vojenského vlaku!

254
00:32:22,434 --> 00:32:24,436
Koho chytím, odovzdám ho súdu!

255
00:32:24,519 --> 00:32:29,024
Hej, občianka, nepočuješ?
Keď ťa chytím, zastrelím ťa!

256
00:32:55,425 --> 00:32:56,716
No tak vidíš!

257
00:32:56,809 --> 00:33:00,979
To ty za všetko môžeš,
všetky veci som vyhodila!

258
00:33:01,073 --> 00:33:03,760
- Veď by si sa zabila!
- A čo je teba do toho,

259
00:33:03,853 --> 00:33:05,661
prečo mi nedáš pokoj?

260
00:33:05,824 --> 00:33:07,312
Ja ti nedám pokoj?

261
00:33:07,437 --> 00:33:09,606
Sama si vliezla do vagónu.

262
00:33:09,731 --> 00:33:12,006
A pred kým si sa schovával?

263
00:33:12,107 --> 00:33:15,532
- Vari pred tebou?
- Tak pred kým? - Pred poručíkom.

264
00:33:17,405 --> 00:33:19,139
Pred akým poručíkom?

265
00:33:19,232 --> 00:33:21,413
Pred náčelníkom vlaku.

266
00:33:21,522 --> 00:33:25,622
Vieš čo je to zač? Zviera!
Aj ja idem načierno.

267
00:33:25,705 --> 00:33:29,500
Keď ma vyhodí,
musím ísť osobným.

268
00:33:30,710 --> 00:33:34,005
Zľakol som sa viac ako ty,
myslel som, že si poručík.

269
00:33:36,716 --> 00:33:41,057
Vystrašila si ma
a ešte za všetko môžem ja!

270
00:33:45,308 --> 00:33:49,087
Mala som v uzlíku chlieb aj blúzku...

271
00:33:51,022 --> 00:33:55,110
To nič, keď sa vrátiš,
nájdeš ho.

272
00:33:55,235 --> 00:33:58,113
- Myslíte?
- Samozrejme!

273
00:33:58,238 --> 00:34:01,032
Určite sedí na môstiku
a čaká na vás.

274
00:34:08,415 --> 00:34:10,917
Čo stále ide a ide...

275
00:34:40,113 --> 00:34:41,906
Už tam budeme.

276
00:34:42,907 --> 00:34:45,827
Vystúpte rýchlo,
aby vás nikto nezbadal.

277
00:34:51,094 --> 00:34:54,836
Ale ak tam uzlík nebude,
čo budem robiť?

278
00:34:59,808 --> 00:35:03,136
Viete čo, nevystupujte.

279
00:35:03,928 --> 00:35:06,806
Jedlo mám, vlak ide dobre,

280
00:35:06,988 --> 00:35:09,434
aj vagón máme pohodlný.

281
00:35:11,811 --> 00:35:14,141
Nie, radšej vystúpim.

282
00:35:32,707 --> 00:35:34,709
Tak neostanete?

283
00:35:36,276 --> 00:35:37,460
Nie.

284
00:35:53,103 --> 00:35:55,452
Niekto tam chodí.

285
00:36:05,893 --> 00:36:07,055
Áno.

286
00:36:46,073 --> 00:36:47,947
Dáte si niečo?

287
00:36:48,072 --> 00:36:49,574
- Jesť?
- Áno.

288
00:36:50,241 --> 00:36:52,160
Nie som hladná.

289
00:36:52,243 --> 00:36:54,370
Ale ak chcete, nech sa páči.

290
00:36:54,871 --> 00:36:58,040
Nehanbite sa,
pozrite sa na tú slaninu.

291
00:37:00,751 --> 00:37:03,131
- Slanina?
- Áno, ochutnajte!

292
00:37:03,232 --> 00:37:07,175
Ochutnať môžem, kúsok.

293
00:37:27,898 --> 00:37:29,735
Chutí?

294
00:37:30,903 --> 00:37:33,030
Suchá strava.

295
00:37:35,489 --> 00:37:37,326
Ešte mám rada oblátky.

296
00:37:37,517 --> 00:37:41,414
Také trubičky,
predávali ich pred vojnou.

297
00:37:41,497 --> 00:37:44,625
- Pred vojnou som žil na dedine.
- Ja v meste.

298
00:38:11,765 --> 00:38:14,697
- Nehneváte sa na mňa?
- Prečo?

299
00:38:16,472 --> 00:38:18,826
Že som vás udrela.

300
00:38:19,118 --> 00:38:22,329
To sa stáva.
To bolo na zoznámenie.

301
00:38:22,413 --> 00:38:25,054
- Ivanov, máte ten prezent?
- Nie, má ho Gavrilkin.

302
00:38:25,147 --> 00:38:26,538
Zavolajte mi ho!

303
00:38:26,631 --> 00:38:29,503
Gavrilkin, máš ten prezent?

304
00:38:30,624 --> 00:38:34,803
Prepáčte mi to.
Vyšlo to tak hlúpo!

305
00:38:35,121 --> 00:38:37,636
Aj ja som na vine,
vyľakal som vás.

306
00:38:45,529 --> 00:38:47,315
- Viete čo?
- Čo?

307
00:38:47,507 --> 00:38:51,344
- Mali by sme sa zoznámiť.
- Dobre.

308
00:38:56,718 --> 00:38:58,582
Ja sa volám Alexej.

309
00:38:58,707 --> 00:39:00,826
A ja som Šura.

310
00:39:01,457 --> 00:39:03,818
- Teší ma!
- Teší ma!

311
00:39:13,651 --> 00:39:18,218
- Kam idete?
- Idem domov z frontu. A vy?

312
00:39:18,444 --> 00:39:20,137
Rýchlejšie, Gavrilkin!

313
00:39:20,220 --> 00:39:22,222
Hneď, súdruh poručík.

314
00:39:32,855 --> 00:39:35,110
Tu je, súdruh poručík!

315
00:39:39,550 --> 00:39:42,201
- Čo tam robíte?
- Už idem!

316
00:40:16,819 --> 00:40:19,007
Nezbadal nás.

317
00:40:20,941 --> 00:40:23,147
- Zľakla si sa?
- Nie.

318
00:40:23,520 --> 00:40:25,772
- Si strachopud.
- Nie.

319
00:40:26,293 --> 00:40:29,707
Šura, ku komu ideš?

320
00:40:30,698 --> 00:40:35,629
Do Kupinska, za snúbencom.

321
00:40:36,119 --> 00:40:40,729
Je letec, leží v nemocnici,
je ranený, čestné slovo.

322
00:40:46,461 --> 00:40:49,435
- Vystúpim.
- Prečo?

323
00:40:50,841 --> 00:40:52,438
Urazila si sa?

324
00:40:54,106 --> 00:40:57,318
- Tak prečo?
- Len tak.

325
00:40:58,965 --> 00:41:03,032
- Myslíš, že ťa nedovediem
k snúbencovi? - Nič si nemyslím.

326
00:41:47,326 --> 00:41:49,328
Prinesiem vodu.

327
00:42:09,465 --> 00:42:15,229
- Počul si správy?
- Ťažké boje o Novorossijsk.

328
00:42:22,820 --> 00:42:28,563
Pošlem ťa pred vojenský tribunál!
Liezť do vojenského vlaku! Poď!

329
00:42:30,233 --> 00:42:32,329
- Čo som povedal!
- Nepôjdem!

330
00:42:33,122 --> 00:42:37,270
- Nechaj ju!
- Tu si, kamarát!

331
00:42:38,502 --> 00:42:42,252
My sme sa dohodli,
a ty si tu robíš holubník.

332
00:42:42,384 --> 00:42:44,023
Aký je rozdiel,
jeden, alebo dvaja?

333
00:42:44,116 --> 00:42:47,136
Je to rozdiel.
Poďme, občianka!

334
00:42:47,219 --> 00:42:51,223
Nikam nepôjde!
A vôbec, vypadni!

335
00:42:51,598 --> 00:42:55,345
Čože, čo si ty zač?

336
00:42:55,936 --> 00:42:58,731
Zariadil si sa, seno, dievča...

337
00:42:58,814 --> 00:43:00,399
Čo? Buď ticho!

338
00:43:00,524 --> 00:43:02,650
Myslíš si, že som nevidel?
Všetko som videl.

339
00:43:02,743 --> 00:43:07,225
- Čo si videl?
- Ako ste si tu v sene hrkútali.

340
00:43:14,121 --> 00:43:15,914
Dobre!

341
00:43:16,631 --> 00:43:20,628
Útok na strážneho pri výkone služby.

342
00:43:21,338 --> 00:43:22,734
Vieš, čo sa za to dáva?

343
00:43:22,827 --> 00:43:26,508
- Ty hovädo!
- Ako sa na to pozeráš.

344
00:43:26,800 --> 00:43:30,304
Z tvojho pohľadu možno hovädo...

345
00:43:35,456 --> 00:43:38,245
Vypadnite z vlaku!

346
00:43:38,392 --> 00:43:42,043
Ak nepočúvnete, budem strieľať!
Mám na to plné právo.

347
00:43:42,144 --> 00:43:44,458
Tak strieľaj,
ja sa ťa tak zľaknem.

348
00:43:44,559 --> 00:43:48,715
Ešte si nevidel poručíka,
počkaj, hneď ti zavarím.

349
00:43:51,909 --> 00:43:54,620
Stačí, dosť sme toho natárali...

350
00:43:54,882 --> 00:43:57,623
- Pohovoríme si rozumne.
- Nemám s tebou o čom hovoriť.

351
00:43:57,706 --> 00:43:59,708
Vypadni z vagóna so svojou...

352
00:43:59,833 --> 00:44:01,835
Dvakrát vystrelím a...

353
00:44:01,919 --> 00:44:04,630
Rozťahujete sa tu...

354
00:44:05,214 --> 00:44:07,716
Dám ti ešte jednu konzervu!

355
00:44:08,008 --> 00:44:09,635
Tak dve!

356
00:44:09,802 --> 00:44:12,721
Urážku chceš zahladiť konzervou?

357
00:44:13,101 --> 00:44:15,015
Ak chceš, ospravedlním sa ti.

358
00:44:16,433 --> 00:44:19,436
Dobre, daj konzervu!

359
00:44:32,825 --> 00:44:34,702
Čo sa to tu robí?

360
00:44:36,203 --> 00:44:40,207
Svojvoľne vnikli do vagónu.

361
00:44:41,125 --> 00:44:43,065
Treba ich potrestať.

362
00:44:43,205 --> 00:44:44,781
Kto je to?

363
00:44:46,086 --> 00:44:48,299
Vojak Skvorcov,
som na dovolenke.

364
00:44:48,424 --> 00:44:49,909
Kam cestujete?

365
00:44:50,009 --> 00:44:52,511
Do Georgijevska.
Tu sú moje doklady.

366
00:44:56,139 --> 00:44:59,018
Mám len dva dni,
aj tak meškám.

367
00:45:04,744 --> 00:45:06,662
Hrdina...

368
00:45:07,680 --> 00:45:09,820
A dievča? Je s vami?

369
00:45:09,903 --> 00:45:11,340
- Áno!
- Nie!

370
00:45:11,566 --> 00:45:16,304
Všetko stratila, peniaze,
aj chlieb, tak...

371
00:45:16,428 --> 00:45:18,912
Dobre, dobre, neklam!

372
00:45:19,317 --> 00:45:21,999
Opatrne s ohňom!

373
00:45:22,833 --> 00:45:24,418
Čo je to?

374
00:45:26,003 --> 00:45:30,132
Súdruh poručík, asi konzerva.

375
00:45:30,215 --> 00:45:34,136
Komu ste to vzali? Od nich?
Okamžite to vráťte!

376
00:45:34,428 --> 00:45:36,597
Dali mi ju dobrovoľne.

377
00:45:37,097 --> 00:45:39,933
Dobrovoľne?
Dva dni väzenia!

378
00:45:40,017 --> 00:45:41,518
- Za čo?
- Päť dní!

379
00:45:41,602 --> 00:45:43,812
- Ale veď ja...
- Opakujte rozkaz!

380
00:45:45,522 --> 00:45:48,108
- Päť dní!
- Taká hanba!

381
00:45:53,921 --> 00:45:57,245
Veď som to hovoril, zviera.

382
00:46:10,297 --> 00:46:14,927
Teraz nás už nijaké zviera nevystraší.

383
00:46:17,638 --> 00:46:20,860
Je to príjemné,
myslíš si o človeku to najhoršie,

384
00:46:21,078 --> 00:46:22,856
a ukáže sa, že je dobrý.

385
00:46:22,981 --> 00:46:24,937
Poručík je dobrý človek.

386
00:46:27,815 --> 00:46:29,400
Veľmi dobrý!

387
00:46:40,854 --> 00:46:44,892
Aľoša,
veríte na priateľstvo?

388
00:46:46,000 --> 00:46:49,336
Samozrejme. Vo vojne
by bez neho bol človek stratený.

389
00:46:49,420 --> 00:46:53,344
To je samozrejme,
ale medzi chlapcom a dievčaťom.

390
00:46:53,810 --> 00:46:57,428
Dievčatá bývajú lepšie
ako chlapci.

391
00:46:59,513 --> 00:47:01,724
Aj ja si to myslím.

392
00:47:02,224 --> 00:47:05,602
A niekto si myslí,
že je možná len láska.

393
00:47:05,728 --> 00:47:07,229
Hlúposť.

394
00:47:07,313 --> 00:47:09,627
Ja som sa kamarátil s dievčaťom.

395
00:47:09,844 --> 00:47:12,034
Na lásku sme ani nepomysleli.

396
00:47:12,143 --> 00:47:16,322
- Možno to človek ani nezbadá.
- Ale nie.

397
00:47:16,405 --> 00:47:17,788
A čo ak ona?

398
00:47:17,944 --> 00:47:22,114
Je to ešte dieťa,
zo susedstva, Zojka.

399
00:47:24,913 --> 00:47:27,416
Nie, láska je niečo iné.

400
00:47:36,717 --> 00:47:44,933
Chceli by ste mať priateľa
na celý život?

401
00:47:45,809 --> 00:47:49,123
Aj ja. Prečo si myslíte, že idem?

402
00:47:49,216 --> 00:47:51,899
Dobre robíš, že za ním ideš.

403
00:47:52,024 --> 00:47:56,020
- Ale to nie je tak.
- Hovorím ti, že je to správne.

404
00:48:00,199 --> 00:48:03,035
Nie, Aľoša, nič neviete.

405
00:48:11,919 --> 00:48:14,630
- Viete čo?
- Čo?

406
00:48:19,301 --> 00:48:21,637
Som veľmi smädná, aj vy?

407
00:48:23,450 --> 00:48:24,515
Áno.

408
00:48:33,816 --> 00:48:36,610
- Postojíme tu chvíľu?
- Postojíme.

409
00:48:57,423 --> 00:49:03,077
Večerné správy,
dvadsiateho siedmeho júla.

410
00:49:08,587 --> 00:49:12,665
Naše vojská uskutočnili
bojové operácie v oblasti Voroneže

411
00:49:12,773 --> 00:49:15,733
a v oblasti Semľanskoje.

412
00:49:16,765 --> 00:49:20,478
Po ťažkom boji

413
00:49:21,099 --> 00:49:24,540
naše vojská ustúpili

414
00:49:24,757 --> 00:49:29,804
z Novočerkaska a Rostova.

415
00:49:33,000 --> 00:49:40,240
Na ďalších úsekoch frontu
sa nestali žiadne podstatné zmeny.

416
00:49:42,426 --> 00:49:48,307
V uplynulom týždni
od devätnásteho do dvadsiateho piateho júla,

417
00:49:48,724 --> 00:49:52,436
vo vzdušných bojoch a na letiskách...

418
00:50:44,005 --> 00:50:46,094
Stoj!

419
00:50:49,384 --> 00:50:52,554
Vezmite ma do Uzlova,
ušiel mi vlak.

420
00:51:00,354 --> 00:51:02,856
- Správy si počul?
- Áno.

421
00:51:05,651 --> 00:51:10,530
Čert aby to vzal.
Už som dva dni nespala.

422
00:51:17,634 --> 00:51:20,065
Čo sa deje?

423
00:51:21,176 --> 00:51:23,669
Tu máš, natoč to!

424
00:51:53,673 --> 00:51:56,407
Toto auto je môj rovesník.

425
00:51:59,579 --> 00:52:04,084
Syna mám na fronte.
Poľná pošta 139.

426
00:52:04,584 --> 00:52:06,753
Nepočul si o ňom?

427
00:52:07,462 --> 00:52:09,047
Nie.

428
00:52:47,753 --> 00:52:50,881
Neboj sa, chlapče,
dostihneme ho!

429
00:53:03,769 --> 00:53:06,563
- Stoj!
- Som z toho vlaku.

430
00:53:06,647 --> 00:53:08,649
A kam ideš?

431
00:53:08,774 --> 00:53:12,277
- Do Georgijevska.
- Ten odišiel pred hodinou a pol!

432
00:53:46,084 --> 00:53:48,958
Aľoša!
Aľoša!

433
00:53:49,090 --> 00:53:51,141
Šurka!

434
00:53:57,446 --> 00:53:59,275
- Šura, ty si tu?
- Áno.

435
00:54:00,784 --> 00:54:04,079
- Zabudli ste si to.
- Šurka, ty si poklad!

436
00:54:04,511 --> 00:54:08,231
- To všetko kvôli mne.
- Myslel som, že ťa už neuvidím.

437
00:54:08,969 --> 00:54:11,090
A ja som čakala.

438
00:54:15,257 --> 00:54:17,784
- Taká som smädná.
- Ešte si sa nenapila?

439
00:54:17,878 --> 00:54:20,387
Nie, bála som sa,
aby sme sa neminuli.

440
00:54:20,487 --> 00:54:22,556
Ach, ty moja Šurka!

441
00:54:28,385 --> 00:54:30,147
Tak ideme!

442
00:55:36,741 --> 00:55:39,675
- Čoskoro budeš doma.
- Aj ty.

443
00:55:44,306 --> 00:55:47,405
Neboj sa Šura,
on sa vylieči.

444
00:55:50,060 --> 00:55:53,480
Nepoznám takého chlapca
ako ste vy.

445
00:55:59,762 --> 00:56:03,871
A túto šatku máte pre koho?

446
00:56:05,717 --> 00:56:07,961
To je darček pre mamu.

447
00:56:08,218 --> 00:56:10,990
- Naozaj? Aj mydlo?
- Aké mydlo?

448
00:56:11,084 --> 00:56:12,971
To vo vaku.

449
00:56:16,023 --> 00:56:17,258
- Ideme.
- Kam?

450
00:56:17,374 --> 00:56:19,098
- Musíme ho odniesť!
- Mydlo?

451
00:56:19,207 --> 00:56:23,969
Áno, sľúbil som to.
Dobre, že si mi to pripomenula.

452
00:56:24,139 --> 00:56:26,972
Je to tu neďaleko,
Čechovova ulica.

453
00:56:56,460 --> 00:56:58,005
To je od tvojho priateľa?

454
00:56:58,106 --> 00:57:01,331
Nie, vôbec ho nepoznám.
Stretli sme sa náhodou.

455
00:57:01,447 --> 00:57:03,474
Išiel na front.

456
00:57:06,030 --> 00:57:08,173
- Čechovova ulica.
- Nie je to ďaleko.

457
00:57:32,546 --> 00:57:36,038
Babička, kde je tu
číslo sedem?

458
00:57:36,139 --> 00:57:37,959
To je tu.

459
00:57:44,660 --> 00:57:47,260
- Koho hľadáte?
- Pavlovových.

460
00:57:47,477 --> 00:57:49,768
Žijú!

461
00:57:49,872 --> 00:57:51,741
Idete k Jelizavete Petrovne,
alebo k dedovi?

462
00:57:51,834 --> 00:57:54,289
K Jelizavete Petrovne.

463
00:57:54,528 --> 00:57:57,410
Tá teraz býva na Semionovskej.

464
00:57:57,542 --> 00:58:01,309
- A dedo v škole.
- Kam je bližšie?

465
00:58:01,472 --> 00:58:05,278
Na Semionovskú,
Míťa vás odprevadí. Míťa!

466
00:58:05,613 --> 00:58:08,238
Babi, pozri sa,
čo som našiel.

467
00:58:08,401 --> 00:58:11,446
Odprevaď ich
k Jelizavete Petrovne.

468
00:58:12,573 --> 00:58:14,724
Míťa, súdruh prišiel z frontu.

469
00:58:14,848 --> 00:58:17,357
Zmešká vlak, poďme!

470
00:58:19,019 --> 00:58:20,503
Poďme.

471
00:58:35,888 --> 00:58:39,826
- Nechytaj moje bubliny!
- Chlapče, tu bývajú Pavlovovci?

472
00:58:39,934 --> 00:58:41,356
V tamtom byte.

473
00:58:56,284 --> 00:58:59,249
Musíte klopať,
zvonček nefunguje.

474
00:59:15,323 --> 00:59:17,373
Hľadáme Jelizavetu Petrovnu.

475
00:59:18,476 --> 00:59:21,063
Prosím, to som ja.

476
00:59:26,568 --> 00:59:28,387
A vy ste...

477
00:59:28,488 --> 00:59:30,966
Idem z frontu,
nesiem vám balíček.

478
00:59:35,914 --> 00:59:40,147
- To bude asi od Pavlova.
- Áno.

479
00:59:42,108 --> 00:59:43,877
Poďte ďalej!

480
00:59:49,712 --> 00:59:53,420
Prepáčte na chvíľočku.
Hneď som späť.

481
00:59:59,696 --> 01:00:02,187
Z frontu priniesli
balíček od Pavlova.

482
01:00:02,429 --> 01:00:05,388
- Čo mám robiť? - Povedz,
ako to je. - Nedokážem to.

483
01:00:05,504 --> 01:00:08,114
Aspoň sa dozvie pravdu.

484
01:00:08,246 --> 01:00:10,487
- Prosím ťa.
- Tak dobre!

485
01:00:13,354 --> 01:00:17,758
Prepáčte,
bolo to také nečakané.

486
01:00:20,104 --> 01:00:22,666
Idete z frontu?

487
01:00:23,273 --> 01:00:24,818
Z frontu.

488
01:00:25,585 --> 01:00:29,548
Váš muž vám posiela toto.

489
01:00:32,968 --> 01:00:35,178
- Čo je to?
- Mydlo.

490
01:00:36,353 --> 01:00:39,474
Mydlo, ďakujem.

491
01:00:40,361 --> 01:00:42,561
- Vypijete si čaj?
- Nie, pôjdeme.

492
01:00:43,579 --> 01:00:46,064
- Prečo?
- Nemáme čas.

493
01:00:59,687 --> 01:01:03,430
Povedzte, ako sa má?

494
01:01:04,277 --> 01:01:08,962
Pavlov? Je zdravý.
Má o vás starosť.

495
01:01:11,746 --> 01:01:13,467
Ďakujem.

496
01:01:20,561 --> 01:01:22,851
Nepovedzte mu,
čo ste tu videli.

497
01:01:26,387 --> 01:01:31,000
Hoci pravda je lepšia.

498
01:01:33,756 --> 01:01:37,577
Nepozerajte sa tak na mňa.
Ste ešte veľmi mladý.

499
01:02:51,033 --> 01:02:52,709
Koho hľadáte?

500
01:02:52,834 --> 01:02:55,152
- Pavlova.
- Vasilij Jegorovič!

501
01:02:55,861 --> 01:02:58,155
Idú za mnou,
od Seriožu?

502
01:02:58,864 --> 01:03:01,501
- Čo je s ním?
- Neznepokojujte sa.

503
01:03:01,617 --> 01:03:04,126
Váš syn je v poriadku.

504
01:03:05,287 --> 01:03:08,373
Poslal vám darček.

505
01:03:12,252 --> 01:03:13,879
- Mydlo!
- Žije?

506
01:03:14,087 --> 01:03:16,173
Samozrejme, že žije.

507
01:03:19,909 --> 01:03:22,262
Žije...

508
01:03:22,387 --> 01:03:24,181
Ďakujem.

509
01:03:24,497 --> 01:03:26,742
A toto je darček od neho.

510
01:03:26,835 --> 01:03:28,987
Deduško, musíte ležať.

511
01:03:29,080 --> 01:03:32,272
- Nie je ranený?
- Nie. Je zdravý.

512
01:03:36,071 --> 01:03:38,875
Sadnite si, prosím.

513
01:03:43,729 --> 01:03:46,549
Rozprávajte, ako sa má?

514
01:03:53,977 --> 01:03:58,163
Bojuje veľmi dobre.

515
01:03:59,967 --> 01:04:02,177
Dokonca vynikajúco.

516
01:04:03,227 --> 01:04:06,682
Všetci si ho vážia
pre jeho odvahu.

517
01:04:07,557 --> 01:04:09,977
Je veľmi odvážny.

518
01:04:10,287 --> 01:04:13,658
Veliteľ hovorí,
berte si príklad z Pavlova.

519
01:04:13,759 --> 01:04:16,149
Dobrý vojak i dobrý priateľ.

520
01:04:17,441 --> 01:04:20,389
- Všetci v pluku ho majú radi.
- Áno,

521
01:04:20,928 --> 01:04:24,688
aj ako chlapca ho mali radi.

522
01:04:31,164 --> 01:04:33,947
Už musíme ísť.

523
01:04:34,079 --> 01:04:35,669
Vypite si trochu čaju.

524
01:04:35,752 --> 01:04:39,548
Ďakujeme, máme málo času.

525
01:04:41,000 --> 01:04:44,293
- Pôjdeme.
- Vážne už musí ísť.

526
01:04:44,751 --> 01:04:46,480
Rozumiem.

527
01:04:46,907 --> 01:04:50,475
Povedzte Seriožovi,
že som s ním spokojný.

528
01:04:50,674 --> 01:04:52,561
Žijeme si dobre.

529
01:04:52,686 --> 01:04:56,083
A toto nespomínajte,
to prejde.

530
01:04:56,207 --> 01:04:57,983
Nech sa neznepokojuje.

531
01:04:59,189 --> 01:05:01,729
Povedzte mu,

532
01:05:02,591 --> 01:05:06,471
že jeho žena pracuje,

533
01:05:08,672 --> 01:05:12,072
že ho pozdravuje a čaká.

534
01:05:16,544 --> 01:05:18,170
Poviem mu to.

535
01:05:25,052 --> 01:05:27,658
- Kam idete, to je vojenský vlak!
- Ona je so mnou.

536
01:05:27,759 --> 01:05:29,328
- Je to vaša žena?
- Áno! - Nie!

537
01:05:29,473 --> 01:05:31,850
Najskôr sa dohodnite.

538
01:05:39,066 --> 01:05:42,361
To si nemohla povedať „áno“?

539
01:05:43,807 --> 01:05:47,783
Bež, aj tak si už stratil pol dňa.

540
01:05:47,866 --> 01:05:50,160
Ja sa nestratím,
nie je to ďaleko.

541
01:05:50,285 --> 01:05:52,871
Choď, Aľoša!

542
01:05:54,220 --> 01:05:55,666
- Obleč si to!
- Prečo?

543
01:05:55,749 --> 01:05:58,119
Obleč si to, keď ti hovorím!

544
01:06:18,662 --> 01:06:22,150
Nezdržuj, poďme ďalej!

545
01:06:30,367 --> 01:06:33,182
- Čo je s tebou?
- Stoja mi na kabáte.

546
01:08:37,577 --> 01:08:39,162
Tak to je všetko!

547
01:08:39,287 --> 01:08:42,249
Áno. Nezabudnite na mňa!

548
01:08:44,751 --> 01:08:48,880
Viete čo, Aľoša?
Nehnevajte sa, oklamala som vás.

549
01:08:49,172 --> 01:08:50,674
V čom?

550
01:08:50,966 --> 01:08:54,177
Nemám nijakého snúbenca.

551
01:08:55,387 --> 01:08:57,681
Idem k tete.

552
01:08:57,848 --> 01:09:00,058
Nehnevajte sa na mňa.

553
01:09:01,223 --> 01:09:03,186
Som hlúpa, však?

554
01:09:03,770 --> 01:09:05,821
Prečo si to?

555
01:09:06,773 --> 01:09:08,650
Bála som sa ťa.

556
01:09:08,775 --> 01:09:10,528
A teraz?

557
01:09:13,363 --> 01:09:16,366
Vlak, rýchlo!

558
01:09:24,747 --> 01:09:28,170
Napíš mi, Šura!
Dedina Sosnovka,

559
01:09:28,387 --> 01:09:30,671
Georgijevský okres...

560
01:09:39,681 --> 01:09:41,475
Nepočujem...

561
01:11:59,482 --> 01:12:01,269
Aľoša,

562
01:12:02,123 --> 01:12:04,576
keď som vám povedala,
že nikoho nemám,

563
01:12:04,785 --> 01:12:07,371
priznala som sa,
že vás ľúbim.

564
01:12:09,726 --> 01:12:12,584
Prečo ste mi nič nepovedali?

565
01:12:15,170 --> 01:12:17,172
Vy ma neľúbite.

566
01:12:33,547 --> 01:12:35,148
Počkaj, Šura!

567
01:12:35,482 --> 01:12:37,567
Počkaj, všetko ti poviem.

568
01:12:38,860 --> 01:12:40,779
Dovolíte,

569
01:12:42,080 --> 01:12:43,380
pusťte ma!

570
01:13:21,560 --> 01:13:23,354
Idete ďaleko?

571
01:13:25,585 --> 01:13:28,451
Do Sosnovky, tu neďaleko.

572
01:13:28,964 --> 01:13:32,808
- Od mosta asi desať kilometrov.
- A my sme z Ukrajiny.

573
01:13:32,948 --> 01:13:37,252
Odlietame ako vtáky na jeseň.
Ani nevieme kam.

574
01:13:37,933 --> 01:13:41,362
Čo to trepeš,
ideme na Ural.

575
01:13:41,805 --> 01:13:44,663
Tam je náš závod,
naši synovia.

576
01:14:06,207 --> 01:14:08,418
Ako hrom!

577
01:14:14,341 --> 01:14:16,344
Idete domov?

578
01:14:16,719 --> 01:14:19,346
- Áno.
- Nadlho?

579
01:14:19,429 --> 01:14:22,852
Len na noc,
ráno sa mi končí dovolenka.

580
01:14:23,015 --> 01:14:25,518
To je nešťastie!

581
01:14:27,543 --> 01:14:30,815
Celá noc v rodnom dome,
to je veľké šťastie.

582
01:14:32,848 --> 01:14:35,028
A dievča máte?

583
01:14:35,429 --> 01:14:39,741
Mám, ale stratil som ju.

584
01:17:04,259 --> 01:17:06,287
Uhni, vojak!

585
01:17:15,102 --> 01:17:17,098
Neprekážaj!

586
01:17:26,870 --> 01:17:29,084
Súdruhovia, už som to povedal!

587
01:17:29,167 --> 01:17:33,171
Teraz prevezieme len ranených,
ženy a deti.

588
01:17:33,463 --> 01:17:38,176
Všetci ostatní ostanú tu a počkajú,
kým sa vlak nevráti.

589
01:17:38,377 --> 01:17:41,445
Vráti sa o dve hodiny.

590
01:17:46,768 --> 01:17:48,979
Dve hodiny...

591
01:18:35,516 --> 01:18:37,434
Omrzel ťa život?

592
01:18:37,517 --> 01:18:39,252
Kamarát,
hoď ma do Sosnovky.

593
01:18:39,345 --> 01:18:41,729
- Nemôžem!
- Je to len deväť kilometrov.

594
01:18:41,813 --> 01:18:43,231
Povedal som ti, že nemôžem.

595
01:18:43,314 --> 01:18:45,943
Idem z frontu, za matkou,
a hneď musím ísť späť!

596
01:18:46,048 --> 01:18:48,319
Mám mať kvôli tebe problémy?

597
01:18:48,528 --> 01:18:51,104
Čert aby ťa vzal!

598
01:20:03,146 --> 01:20:06,188
Ženy, veď to je Aľoška!

599
01:20:06,382 --> 01:20:09,683
- A Katarína je na poli.
- Utekaj po ňu, rýchlo!

600
01:21:05,544 --> 01:21:07,424
Prišli ste, Alexej Nikolajevič?

601
01:21:07,549 --> 01:21:11,206
Zojka!
Ani som ťa nepoznal.

602
01:21:13,722 --> 01:21:16,016
- Nevieš, kde je mama?
- Je na poli.

603
01:21:16,141 --> 01:21:20,641
Sadnite si,
vypite si čaj, kým sa vráti.

604
01:21:20,749 --> 01:21:23,524
Ja musím hneď odísť,
čaká ma auto.

605
01:21:23,732 --> 01:21:26,235
- Ako to, hneď?
- V tejto chvíli.

606
01:21:26,527 --> 01:21:28,759
A čo teta Káťa?

607
01:21:46,695 --> 01:21:49,281
- Nie je tu, poďme na pole!
- Čo si, veď ma zavrú.

608
01:21:49,375 --> 01:21:51,930
- Vracať sa už nebudeme.
- Nie je to ďaleko.

609
01:21:52,054 --> 01:21:54,431
Už je to jedno, poďme!

610
01:22:43,375 --> 01:22:46,358
Aľoša!

611
01:23:31,652 --> 01:23:36,448
Prišiel si, synček.
Už som ani neverila.

612
01:23:36,532 --> 01:23:39,618
- Ako tu žijete, mama?
- Tak ako všetci.

613
01:23:39,914 --> 01:23:43,277
Práca je ťažká.
Chlapi sú preč.

614
01:23:43,432 --> 01:23:45,009
Samé ženy.

615
01:23:52,471 --> 01:23:55,197
Nechajte ho, je unavený.

616
01:23:55,477 --> 01:23:59,013
Poďme,
zaješ si, oddýchneš si.

617
01:23:59,138 --> 01:24:03,434
- Počkajte, mama, ja sa ponáhľam.
- Kam sa ponáhľaš?

618
01:24:03,517 --> 01:24:07,146
Idem ďalej,
len som sa zastavil.

619
01:24:08,910 --> 01:24:10,733
Ako to, synček?

620
01:24:12,090 --> 01:24:15,717
- Nerozumiem.
- Musím už ísť.

621
01:24:20,991 --> 01:24:23,245
Pohovorme si radšej.

622
01:25:02,242 --> 01:25:04,191
Chcel som opraviť strechu.

623
01:25:04,292 --> 01:25:09,416
- Narástol si a schudol.
- To z cesty.

624
01:25:09,541 --> 01:25:11,418
Nie ste chorá?

625
01:25:11,543 --> 01:25:14,338
Nemám čas ochorieť.

626
01:25:16,131 --> 01:25:18,133
Už sa holíš?

627
01:25:20,000 --> 01:25:22,012
Fajčíš?

628
01:25:30,938 --> 01:25:32,648
Už musím ísť!

629
01:25:33,732 --> 01:25:35,734
Nepustím ťa!

630
01:25:54,784 --> 01:25:57,976
- Odpusťte mi, mama.
- Čo, Aľoška?

631
01:26:05,149 --> 01:26:09,817
Neboj sa, ja vydržím všetko.
Všetko prekonám a dočkám sa ťa!

632
01:26:12,521 --> 01:26:15,649
Otca som sa nedočkala,
teba sa dočkám!

633
01:26:21,740 --> 01:26:24,304
Ivana si na fronte nestretol?

634
01:26:54,568 --> 01:26:57,233
Vrátim sa, mama!

635
01:27:28,847 --> 01:27:34,762
To je všetko, čo sme chceli porozprávať
o našom priateľovi Aľošovi Skvorcovovi.


636
01:27:34,980 --> 01:27:38,148
Mohol byť dobrým občanom,

637
01:27:38,232 --> 01:27:42,319
mohol stavať
alebo skrášľovať zem sadmi,


638
01:27:42,820 --> 01:27:48,406
ale on bol
a v našej pamäti zostane vojakom.


639
01:27:48,958 --> 01:27:51,311
Ruským vojakom.

640
01:27:51,404 --> 01:27:53,546
KONIEC

641
01:27:54,305 --> 01:28:00,606
Ohodnoť tieto titulky na www.osdb.link/6bnm5
Pomôžeš ostatným pri rozhodovaní.