Alfred.Hitchcock.Presents.S01E20.DVDRip.XviD-RLe - Slovak subtitles [Download .srt file]

1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

2
00:00:24,989 --> 00:00:26,395
Dobrý večer.

3
00:00:26,877 --> 00:00:29,179
Tento kúsok zahmlenej ektoplazmy...

4
00:00:29,532 --> 00:00:32,118
ktorý vytvára vo vnútri vašej
televíznej obrazovky...

5
00:00:32,189 --> 00:00:34,611
samotného Alfreda Hitchcocka...

6
00:00:35,517 --> 00:00:40,219
prichádza k vám cez obrovskú bariéru,
ktorá oddeľuje živých od mŕtvych:

7
00:00:40,765 --> 00:00:42,358
Atlantický oceán.

8
00:00:43,068 --> 00:00:45,883
Objavill som sa kvôli jedinému
úmyslu...

9
00:00:45,948 --> 00:00:48,916
vás varovať, že počas dnešnej
seansy...

10
00:00:49,021 --> 00:00:51,541
sa stanete svedkom hry
nazvanej:

11
00:00:51,964 --> 00:00:54,550
"A tak Riabouchinska zomrela."

12
00:00:54,813 --> 00:00:58,555
Oh, áno. Predtým než začne naša hra,
rád by som vydal vyhlásenie...

13
00:00:58,621 --> 00:01:01,491
pre tých, ktorí nemôžu zostať
až do konca.

14
00:01:02,845 --> 00:01:04,405
Urobil to sluha.

15
00:01:27,773 --> 00:01:29,115
Ako sa máš, Macey?

16
00:01:29,308 --> 00:01:30,770
Uťahaná, ako zvyčajne.

17
00:01:31,805 --> 00:01:33,714
Vidím, že zase rozvíjaš svoju myseľ.

18
00:01:33,788 --> 00:01:36,658
Áno. Presne ako ty s tými náboženskými knihami,
čo čítaš.

19
00:01:36,732 --> 00:01:39,547
Obaja sme intelektuáli, Tato.
Pozri, čo som dostala?

20
00:01:39,645 --> 00:01:41,587
- Čo to je?
- Priateľ šiel do Las Vegas...

21
00:01:41,661 --> 00:01:44,628
vyhrať dosť prachov, aby mi kúpil norkový kožuch
a vrátil sa s týmto.

22
00:01:44,701 --> 00:01:46,708
Hej, už veľmi dlho som nevidel
strieborný dolár.

23
00:01:46,780 --> 00:01:47,762
Hodím si s tebou oň.

24
00:01:47,836 --> 00:01:49,462
Nie. Nechám si ho pre šťastie.

25
00:01:49,533 --> 00:01:51,573
Poviem ti, čo urobím.
Hodím si s tebou oň.

26
00:01:51,644 --> 00:01:53,270
Ak prehrám, dám ti štvrťdolár.

27
00:01:53,341 --> 00:01:55,480
- Dobre.
- Kto hádže a kto platí?

28
00:01:55,549 --> 00:01:57,938
Vyrovnám sa s tebou.
A ak pôjdu veci podľa plánu...

29
00:01:58,013 --> 00:01:59,125
pravdepodobne zaň zaplatím.

30
00:01:59,197 --> 00:02:02,132
Ale choď! Už si ma pripravil tento týždeň
o dolár.

31
00:02:03,868 --> 00:02:05,494
- Dobrý večer.
- Ahoj.

32
00:02:05,949 --> 00:02:09,047
- Ako ste na tom s trikmi, pán Fabian?
- Dobre, ďakujem.

33
00:02:09,149 --> 00:02:12,018
Pán Fabian, ste prvý bruchovravec,
ktorého poznám...

34
00:02:12,092 --> 00:02:13,914
že si berie domov svoju bábku
každú noc.

35
00:02:13,981 --> 00:02:15,890
Viete, nemôžem riskovať, že sa niečo stane.

36
00:02:15,965 --> 00:02:18,812
Už by bolo trocha neskoro pre mňa,
aby sa zo mňa stal rozprávkar.

37
00:02:18,876 --> 00:02:21,778
To by mi ostávalo, keby mi
ju niekto ukradol.

38
00:02:25,628 --> 00:02:27,417
Mal by sa tým trápiť, keď mu ju ukradnú.

39
00:02:27,485 --> 00:02:29,689
Počul som, že je poistená
na tisíce dolárov.

40
00:02:29,757 --> 00:02:32,310
Ja by som si ju vedela predstaviť ukradnúť
a zhrabnúť poistku.

41
00:02:32,381 --> 00:02:34,421
- No tak. Hoďme si.
- Dobre.

42
00:02:37,021 --> 00:02:38,963
Prečo si to urobila?

43
00:02:39,036 --> 00:02:40,924
Mala som včera veľa vodiek, Tato.

44
00:02:40,988 --> 00:02:44,468
- Svetlá tu už nefungujú, ako by mali.
- Mám pár zápalok.

45
00:02:48,220 --> 00:02:50,904
Čo sa deje?
Bojíš sa tmy?

46
00:03:01,756 --> 00:03:03,479
Pán Silver,
už ste mi skôr povedali...

47
00:03:03,549 --> 00:03:05,556
že ste už raz Ockhama videli.

48
00:03:06,589 --> 00:03:09,142
Predtým než ste našli jeho telo
dole pri schodoch.

49
00:03:09,213 --> 00:03:11,035
Takže, ste si tým istý?

50
00:03:11,101 --> 00:03:13,883
Áno, pane. Keby som ho videl len raz,
nebol by som si taký istý.

51
00:03:13,948 --> 00:03:15,988
Ale vravím vám, videl som ho
niekoľkokrát.

52
00:03:16,060 --> 00:03:19,224
Prišiel tu a pýtal sa na pána Fabiana.
To je ten bruchovravec.

53
00:03:19,485 --> 00:03:21,078
Čo presne povedal?

54
00:03:21,149 --> 00:03:24,498
Chcel vedieť časy predstavení. Tie,
keď pán Fabian vystupoval.

55
00:03:24,573 --> 00:03:27,126
Najvhodnejší čas, kedy by ho
mohol vidieť.

56
00:03:27,197 --> 00:03:29,466
- Povedali ste toto pánovi Fabianovi?
- Povedal.

57
00:03:29,629 --> 00:03:31,538
A čo vám na to
pán Fabian povedal?

58
00:03:31,613 --> 00:03:34,198
Povedal, aby som mu odkázal,
že má veľa práce a nemôže sa stretnúť.

59
00:03:34,268 --> 00:03:37,302
Ponevieralo sa tu veľa pomätencov,
ktorí sa chceli stať bruchovravcami...

60
00:03:37,373 --> 00:03:39,642
a on nemal náladu na zodpovedanie
ich otázok.

61
00:03:39,708 --> 00:03:42,075
Vyzeral nesvoj, keď ste mu o tom
povedali?

62
00:03:42,140 --> 00:03:44,595
Nie, nevyzeral. Nezdalo sa, že
by ho to zaujímalo...

63
00:03:44,668 --> 00:03:48,246
že ten muž mal niečo dôležité,
o čom chcel s ním rozprávať.

64
00:03:48,316 --> 00:03:51,131
Dobre, pán Silver.
To je nateraz všetko. Ďakujem.

65
00:03:52,061 --> 00:03:55,159
- Kde má pán Fabian šatňu?
- Hneď prvú dole chodbou.

66
00:03:55,228 --> 00:03:58,294
- Dobre. Ďakujem za kávu
- Nie je zač.

67
00:04:03,868 --> 00:04:06,738
Som Mel Douglas, poručík.
Manažér pána Fabiana.

68
00:04:06,844 --> 00:04:08,754
Môžem vám nejako pomôcť?

69
00:04:08,828 --> 00:04:11,349
Teraz nie.
Ale držte sa na blízku, dobre?

70
00:04:13,533 --> 00:04:15,802
Pán Fabian. Pani Fabianová.

71
00:04:17,052 --> 00:04:19,736
- Som poručík Krovich.
- Teší ma.

72
00:04:19,932 --> 00:04:21,176
Teší ma.

73
00:04:21,308 --> 00:04:24,243
Vyrozumel som, pani Fabianová,
že ste asistentkou...

74
00:04:24,316 --> 00:04:27,066
v čísle vášho manžela. Je to tak?
- Áno, je.

75
00:04:27,133 --> 00:04:28,594
Ako dlho, ak sa smiem spýtať?

76
00:04:29,180 --> 00:04:31,090
- Veľmi dlho.
- Alice, prosím.

77
00:04:32,252 --> 00:04:35,929
Moja žena je mojou asistentkou už takmer
osem rokov, poručík.

78
00:04:35,996 --> 00:04:38,549
Poznal niekto z vás Ockhama,
toho zavraždeného muža?

79
00:04:38,620 --> 00:04:39,602
Nie.

80
00:04:40,892 --> 00:04:43,194
- Počuli ste to meno niekedy predtým?
- Nie.

81
00:04:44,124 --> 00:04:47,320
Pani Fabianová, pýtal som sa, či ste už niekedy
predtým počuli meno Ockham?

82
00:04:47,389 --> 00:04:48,850
Nie, nepočula som.

83
00:04:49,404 --> 00:04:51,793
Pán Fabian, vrátnik mi skôr povedal...

84
00:04:51,932 --> 00:04:54,682
že vám povedal o Ockhamovi,
ktorý sa na vás vypytoval.

85
00:04:54,748 --> 00:04:56,658
Povedal, že s vami chcel hovoriť
o niečom veľmi dôležitom.

86
00:04:56,732 --> 00:05:00,148
No, to môže byť naozaj pravda. Myslím tým
to vypytovanie sa na mňa.

87
00:05:00,221 --> 00:05:03,417
Ale to neznamená, že som ho predtým
videl, či počul o ňom.

88
00:05:03,484 --> 00:05:06,779
Pán Silver tiež vraví, že vám povedal meno
toho muža, čo sa na vás vypytoval.

89
00:05:06,845 --> 00:05:09,016
Ale to neznamená, že som si
pamätal to meno.

90
00:05:09,084 --> 00:05:11,288
Dokonca ani také nezvyčajné meno ako je Ockham?

91
00:05:11,356 --> 00:05:13,690
Viete, vždy som mal problém
si zapamätať mená.

92
00:05:13,756 --> 00:05:16,058
Pustite ma von.
Pustite ma von niekto.

93
00:05:16,284 --> 00:05:17,626
Prosím, pustite ma von.

94
00:05:17,884 --> 00:05:20,950
Nie, Riabouchinska.
Toto je vážna vec.

95
00:05:21,020 --> 00:05:22,776
Teraz už mlč.
Buď dobré dievča.

96
00:05:22,844 --> 00:05:23,924
Čo je to, Fabian?

97
00:05:23,996 --> 00:05:26,898
Nemusíte si ju všímať, poručík.
Vždy chce byť stredobodom pozornosti.

98
00:05:26,972 --> 00:05:29,874
Ale možno by ma poručík Krovich
chcel vypočuť?

99
00:05:29,948 --> 00:05:31,475
Nebuď hlúpa, Riabouchinska.

100
00:05:31,549 --> 00:05:35,771
Môžeme sa zaobísť bez tej komédie, Fabian.
Rád by som pokračoval ďalej, ak vám to nevadí.

101
00:05:35,836 --> 00:05:39,065
- Prosím, pustite ma von.
- Dobre. Dajte mi kľúč.

102
00:05:44,445 --> 00:05:47,761
Ďakujem vám, poručík Krovich.
Ste veľmi láskavý.

103
00:05:49,276 --> 00:05:51,480
Nie je rozkošná, poručík?

104
00:05:51,708 --> 00:05:55,385
Vystupovala v Paríži, Ríme, Viedni,
vo všetkých veľkých mestách.

105
00:05:55,709 --> 00:05:57,367
Všetci ju milujú.

106
00:05:57,533 --> 00:05:59,027
Je neodolateľná.

107
00:05:59,101 --> 00:06:02,995
Prosím, nerozprávaj o mne.
Vieš, že sa to Alice nepáči.

108
00:06:03,133 --> 00:06:04,791
Ale Alice sa to páči.

109
00:06:04,861 --> 00:06:07,610
Prečo to vravíš?
Vieš, že to nie je pravda.

110
00:06:07,677 --> 00:06:10,546
Myslím, že by si sa mala radšej vrátiť
do svojej bedne, Riabouchinska.

111
00:06:10,621 --> 00:06:14,679
Ale ja nechcem. Som súčasťou tejto vraždy
takisto ako Alice.

112
00:06:15,196 --> 00:06:18,906
- Či pán Douglas.
- Neopovažuj sa ho do toho zatiahnuť.

113
00:06:18,972 --> 00:06:21,394
Chcem len poznať pravdu...

114
00:06:21,468 --> 00:06:24,884
a ak budem zamknutá v debne,
viem, že sa to nestane.

115
00:06:25,373 --> 00:06:29,267
Viete, Fabian je strašný klamár
a ja musím dávať na neho pozor.

116
00:06:29,340 --> 00:06:31,413
Daj tú vec preč z môjho dohľadu!
Je mi z nej zle!

117
00:06:31,485 --> 00:06:33,372
Nenávidíte tú bábku, však pani Fabianová?

118
00:06:33,436 --> 00:06:35,259
- No, čo by ste vy--
- Alice.

119
00:06:35,325 --> 00:06:39,635
- Nemusíš mu nič vravieť.
- Povedz mu o pánovi Douglasovi.

120
00:06:39,708 --> 00:06:43,418
- Nemôžeš ju umlčať?
- Zdá sa, že radšej hovorí.

121
00:06:43,484 --> 00:06:47,379
Pán Fabian, pán Douglas je vonku na chodbe.
Zavolali by ste ho, prosím?

122
00:06:47,453 --> 00:06:50,170
Iste, zavolám.
Poď so mnou, Riabouchinska.

123
00:06:55,100 --> 00:06:58,035
- Ako dlho ste za neho vydatá?
- Sedem rokov.

124
00:06:58,300 --> 00:07:01,683
Vzala som si Fabiana, pretože som ho milovala
a myslela si, že aj on ma miluje.

125
00:07:01,756 --> 00:07:04,723
Ale potom som zistila, že jeho práca
v skutočnosti bola jeho celým životom.

126
00:07:04,796 --> 00:07:07,251
Trávil hodiny skúšaním svojho čísla
s tou bábkou.

127
00:07:07,324 --> 00:07:10,324
Takmer som ho nevidela,
okrem času na javisku.

128
00:07:10,396 --> 00:07:13,560
Nikdy nemal na mňa čas.
Vždy radšej pracoval s ňou.

129
00:07:13,628 --> 00:07:15,700
Chcete mi povedať, že žiarlite
na bábku?

130
00:07:15,772 --> 00:07:18,620
Viem, že to znie hlúpo a predpokladám,
že je to ten najväčší prejav úcty...

131
00:07:18,684 --> 00:07:20,626
ktorý by som mohla vzdať
bruchovravcovi.

132
00:07:20,701 --> 00:07:22,773
Ale začala som k nej cítiť odpor.
Nemohla som si pomôcť.

133
00:07:22,844 --> 00:07:25,299
Viete, že minul stovky dolárov
na jej kostýmy...

134
00:07:25,372 --> 00:07:26,933
keď som ja nemala čo nosiť?

135
00:07:27,004 --> 00:07:29,012
Poručík, viete, že dokonca--

136
00:07:29,085 --> 00:07:31,190
Aha, pán Douglas.
Poďte dnu.

137
00:07:32,636 --> 00:07:35,865
- Poznali ste toho mŕtveho muža?
- Nie, nepoznal.

138
00:07:35,932 --> 00:07:38,518
Ste si istý, že niekedy v priebehu vašich
rozličných kšeftoch...

139
00:07:38,588 --> 00:07:40,628
ste ho nestretli a potom
možno naň zabudli?

140
00:07:40,701 --> 00:07:44,312
Mám veľmi dobrú pamäť na tváre
a určite by som na jeho nezabudol.

141
00:07:44,380 --> 00:07:45,657
Taký škaredý chlapík--

142
00:07:45,724 --> 00:07:48,441
Nie sme tu, aby sme diskutovali
o jeho telesnom zovňajšku!

143
00:07:48,572 --> 00:07:50,612
Takže, bol tu zavraždený muž...

144
00:07:51,132 --> 00:07:53,499
a niekto tu nehovorí pravdu.

145
00:07:53,628 --> 00:07:56,760
Niekto tu nehovorí pravdu.

146
00:07:56,892 --> 00:07:59,510
Myslím, že všetci sme videli už dosť
vystupovania tvojej bábky na javisku...

147
00:07:59,580 --> 00:08:02,198
bez toho, aby sme to museli aj tu.
- Pán Douglas...

148
00:08:02,268 --> 00:08:04,756
aký máte vzťah s pani Fabianovou?
- Teraz zadržte.

149
00:08:04,828 --> 00:08:07,697
Nenaštvi sa. To je presne to,
čo chce, aby si urobil.

150
00:08:07,772 --> 00:08:10,936
Už som mu povedala, čím som si musela
prejsť za posledných sedem rokov.

151
00:08:11,004 --> 00:08:12,531
Nie je to normálne,
že s takou troškou...

152
00:08:12,604 --> 00:08:14,098
lásky a pochopenia od
vlastného manžela...

153
00:08:14,172 --> 00:08:16,147
som vpadla do náručia niekoho iného?

154
00:08:17,916 --> 00:08:20,469
Áno, veci sa začínajú teraz vyjasňovať.

155
00:08:21,277 --> 00:08:24,572
Viete, Ockham bol chudák,
bol na dne.

156
00:08:25,276 --> 00:08:29,204
Prišiel dnes večer do divadla,
pretože vedel o vás a Douglasovi.

157
00:08:29,596 --> 00:08:32,596
Možno vyhrožoval, že o vás povie
pánovi Fabianovi.

158
00:08:32,668 --> 00:08:34,326
Ak mu nezaplatíte.

159
00:08:34,396 --> 00:08:35,411
To by vám poskytlo...

160
00:08:35,484 --> 00:08:38,102
najlepší motív na svete,
aby ste sa ho zbavili, však?

161
00:08:38,172 --> 00:08:40,081
No, nebolo vôbec treba niekoho zabíjať.

162
00:08:40,156 --> 00:08:43,091
Viete, Fabian vedel všetko
o Alice a mne.

163
00:08:46,268 --> 00:08:48,602
- Vedeli ste?
- Samozrejme, že vedel.

164
00:08:53,532 --> 00:08:54,874
Samozrejme, že vedel.

165
00:08:56,316 --> 00:08:59,098
Nesmiala by som, keby som bola tebou, Fabian.

166
00:09:00,124 --> 00:09:01,947
Nesmiala by som sa.

167
00:09:10,748 --> 00:09:13,879
Ďakujem vám, dámy a páni.
Ďakujem vám veľmi pekne.

168
00:09:13,948 --> 00:09:17,810
Riabouchinska, chceš niečo povedať
obecentstvu?

169
00:09:18,076 --> 00:09:20,377
Myslím si, že ste všetci úžasní.

170
00:09:20,445 --> 00:09:22,201
A chceš niečo povedať mne?

171
00:09:22,268 --> 00:09:25,945
Myslím si, že si najúžasnejší
bruchovravec na svete.

172
00:09:26,364 --> 00:09:28,054
- A....
- A čo?

173
00:09:28,700 --> 00:09:30,456
Milujem ťa, Fabian.

174
00:09:31,740 --> 00:09:33,682
Nikdy nebol takýto dobrý
s tou chlapčenskou bábkou.

175
00:09:33,756 --> 00:09:36,506
- Chlapčenskou bábkou?
- Áno. Volal ju Sladký William.

176
00:09:36,572 --> 00:09:38,033
To dievča je lepšie.

177
00:09:38,108 --> 00:09:40,726
- Je naozaj roztomilá, však?
- Áno, je.

178
00:09:41,180 --> 00:09:44,147
- Odchádzate, poručík?
- Áno. Uvidíme sa zajtra.

179
00:09:47,292 --> 00:09:48,601
Ahoj.
Ahoj.

180
00:09:50,556 --> 00:09:53,044
Nad čím premýšľaš, Fabian?

181
00:09:53,116 --> 00:09:55,255
Nad sebou, ako zvyčajne.

182
00:09:55,868 --> 00:09:58,770
A nado mnou premýšľaš?

183
00:09:59,676 --> 00:10:02,131
Myslel som na to, že v mojom živote
boli noci...

184
00:10:02,204 --> 00:10:04,473
keď som sníval o nemožnom.

185
00:10:04,604 --> 00:10:06,710
A ty si bola to, o čom som sníval.

186
00:10:07,932 --> 00:10:10,234
Dobrý večer, poručík.
Nacvičoval som.

187
00:10:10,300 --> 00:10:12,307
Začíname s novým vystúpením
budúci týždeň.

188
00:10:12,380 --> 00:10:16,177
Ale Fabian, vieš, že si nás nikde
nezavolali na budúci týždeň.

189
00:10:16,604 --> 00:10:18,906
Vraví pravdu, však?

190
00:10:20,476 --> 00:10:22,843
Slečna llyana Riaminolva.

191
00:10:25,596 --> 00:10:28,378
45 kilogramov. Čierne vlasy.
Modré oči. Oválna tvár.

192
00:10:28,444 --> 00:10:30,965
Narodená v 1914 ruskoslovanského
pôvodu.

193
00:10:31,420 --> 00:10:33,809
Považuje sa za obeť amnézie.

194
00:10:34,428 --> 00:10:37,875
Viete Fabian, bolo to odo mňa pekne hlúpe
prechádzať policajné zložky...

195
00:10:37,948 --> 00:10:40,315
a hľadať fotku bábky.

196
00:10:40,444 --> 00:10:43,095
Mali ste počuť ako sa mi smiali
dole na centrále.

197
00:10:43,164 --> 00:10:44,757
Ale tu je.

198
00:10:45,180 --> 00:10:46,707
Riabouchinska.

199
00:10:47,228 --> 00:10:49,781
Nie papierová,
ani drevená, ani bábka...

200
00:10:49,852 --> 00:10:52,307
ale žena, ktorá raz žila
a presťahovala sa.

201
00:10:52,380 --> 00:10:55,097
A Fabian, zmizla.

202
00:10:56,092 --> 00:10:57,915
Nič na tom nie je.

203
00:10:58,012 --> 00:11:01,144
Kedysi dávno som videl fotku
tej ženy.

204
00:11:01,468 --> 00:11:04,817
- Vytvaroval som moju Riabouchinsku podľa nej.
- Nie je to také jednoduché.

205
00:11:06,620 --> 00:11:07,864
Dnes ráno som si prešiel...

206
00:11:07,932 --> 00:11:10,037
kopu divadelných časopisov,
toho času.

207
00:11:10,108 --> 00:11:12,312
Našiel som veľmi zaujímavý článok
pojednávajúci o vystúpení...

208
00:11:12,380 --> 00:11:14,584
ktoré precestovalo so svojím
priemerným vystúpením mnoho miest v 1934.

209
00:11:14,652 --> 00:11:16,594
To číslo bolo známe ako
"Fabian a Sladký William."

210
00:11:16,668 --> 00:11:18,806
Sladký William bola chlapčenská bábka.

211
00:11:19,196 --> 00:11:21,268
Objavila sa tam asistentka.

212
00:11:21,436 --> 00:11:23,443
llyana Riaminolva.

213
00:11:26,012 --> 00:11:29,078
Hoci v článku nebola žiadna jej fotka.

214
00:11:29,404 --> 00:11:32,470
Ale aspoň som mal meno. Meno skutočnej
osoby, z ktorého som vychádzal.

215
00:11:32,540 --> 00:11:36,369
Potom to bolo veľmi jednoduché
vydovolať jej fotku z policajných zložiek.

216
00:11:40,476 --> 00:11:42,931
Fabian, predpokladám, že mi poviete
celý príbeh?

217
00:11:43,004 --> 00:11:45,939
Bola mojou asistentkou, to je celé.
Jednoducho som ju použil ako predlohu.

218
00:11:46,012 --> 00:11:47,573
Robíte mi to ťažkým!

219
00:11:47,644 --> 00:11:50,775
Prečo sa neprestanete vykrúcať
a nedorozprávate mi ten príbeh?

220
00:11:50,844 --> 00:11:53,397
Dobre. Nemám, čo skrývať.

221
00:11:53,947 --> 00:11:58,355
Je to tak, ako ste povedali.
Uviedli ma ako "Fabian a Sladký William."

222
00:11:58,747 --> 00:12:02,064
A keď som bol v Los Angeles,
to dievča sa objavilo pri dverách.

223
00:12:02,140 --> 00:12:04,790
Povedala, že sleduju moju prácu už roky.

224
00:12:04,988 --> 00:12:09,014
Zúfalo túžila po práci a chcela sa stať
mojou asistentkou.

225
00:12:09,468 --> 00:12:11,290
Bola plná života a nedočkavá.

226
00:12:11,932 --> 00:12:16,275
Takže predtým než som si to všimol,
bez súhlasného áno či nie, či dokonca možno...

227
00:12:16,987 --> 00:12:19,191
bola so mnou na javisku.

228
00:12:19,644 --> 00:12:22,426
A za dva mesiace som ju už miloval.

229
00:12:22,492 --> 00:12:25,078
No, konečne priznávate, že ste sa do nej
zamilovali.

230
00:12:25,148 --> 00:12:28,825
- Ale prešiel čas a prešlo to do vzťahu.
- Áno. Ale vyskytli sa hádky.

231
00:12:28,892 --> 00:12:31,129
Zúrivé, zúrivé hádky.
Kruté.

232
00:12:31,484 --> 00:12:33,372
Povedali sa nefér veci.

233
00:12:33,915 --> 00:12:37,047
Raz som jej dokonca spálil celý jej šatník
v záchvate žiarlivosti.

234
00:12:37,116 --> 00:12:39,156
Vzala to veľmi pokojne.

235
00:12:39,516 --> 00:12:41,851
A potom, raz v noci,
som jej dal týždňovú výpoveď.

236
00:12:41,916 --> 00:12:43,956
Obvinil som ju, že je neverná.

237
00:12:44,028 --> 00:12:46,930
Kričal som na ňu.
Udrel som ju a vyhodil.

238
00:12:47,740 --> 00:12:49,715
V tú noc zmizla.

239
00:12:49,980 --> 00:12:52,697
- Zmizla, Fabian?
- Áno.

240
00:12:53,884 --> 00:12:56,437
A keď som druhý deň zistil,
že je naozaj preč...

241
00:12:56,508 --> 00:12:59,574
bol som zúfalý. Nemohol som jesť.
Nemohol som spať.

242
00:12:59,772 --> 00:13:01,561
Nemohol som dokonca ani pracovať.

243
00:13:01,628 --> 00:13:05,305
Tak ste podali inzeráty v každom obchode,
detailne ste ju opísali...

244
00:13:05,372 --> 00:13:07,259
a prosili, nech sa vráti späť,
je to správne?

245
00:13:07,324 --> 00:13:09,593
- Ako ste sa to dozvedeli?
- Vaša žena mi to povedala.

246
00:13:09,660 --> 00:13:13,719
- Čo vám ešte povedala?
- Ja pokladám otázky, nie vy.

247
00:13:14,076 --> 00:13:15,832
No i tak, povedala mi toho dosť.

248
00:13:16,476 --> 00:13:19,509
Tak by ste sa radšej mali odteraz držať
pravdy, Fabian.

249
00:13:20,796 --> 00:13:23,317
Potom ste na to nasadili
súkromného detektíva, však?

250
00:13:23,388 --> 00:13:26,519
Áno. Jej záznam sa poslal
do najväčších miest.

251
00:13:27,388 --> 00:13:30,105
A tak to pre políciu skončilo.

252
00:13:30,811 --> 00:13:32,306
Ale nie pre mňa.

253
00:13:33,020 --> 00:13:34,482
Mohla byť mŕtva.

254
00:13:34,556 --> 00:13:36,825
Mohla utekať, ale kdekoľvek
kde bola,

255
00:13:36,892 --> 00:13:39,096
nejako som vedel...

256
00:13:39,676 --> 00:13:41,465
že sa ku mne vráti.

257
00:13:42,396 --> 00:13:44,501
Myslím, že to bolo kvôli
Sladkému Williamovi...

258
00:13:44,572 --> 00:13:47,768
vďaka ktorému som dostal nápad ako ju dostanem späť.
- Sladkému Williamovi?

259
00:13:49,596 --> 00:13:52,979
Áno. Číslo si dobre neviedlo.
Mal som imitátorov, veľa imitátorov.

260
00:13:53,052 --> 00:13:54,961
Všetky chlapčenské bábky tam boli.

261
00:13:55,132 --> 00:13:57,914
Tak som sa rozhodol skončiť so Sladkým Williamom.

262
00:13:58,940 --> 00:14:01,329
Kúpil som si nové drevo.

263
00:14:02,780 --> 00:14:04,154
Krásne...

264
00:14:04,700 --> 00:14:06,588
jemnozrné drevo.

265
00:14:07,516 --> 00:14:09,556
A potom som začal vyrezávať...

266
00:14:09,852 --> 00:14:12,754
pomaly a opatrne.

267
00:14:12,860 --> 00:14:14,900
Urobil som malé nozdry takto.

268
00:14:15,228 --> 00:14:19,122
Vyrezal tenké čierne obočia,
dookola a vysoko.

269
00:14:19,804 --> 00:14:21,877
Urobil vpadnuté líca.

270
00:14:22,492 --> 00:14:24,597
Najprv ma to znechutilo.

271
00:14:24,828 --> 00:14:28,537
Ako by predsa mohol chladný kúsok dreva
vyjadrovať predstavu...

272
00:14:29,019 --> 00:14:31,408
znamenitých črtov llyany?

273
00:14:32,444 --> 00:14:35,128
Mojej llyany, ktorá bola preč.

274
00:14:36,220 --> 00:14:39,067
Ale bol som posadnutý.
Tak som pokračoval.

275
00:14:39,132 --> 00:14:42,514
Len mesiac mi trvalo vyrezať
jej ruky.

276
00:14:43,515 --> 00:14:45,076
Týždne plynuli.

277
00:14:45,884 --> 00:14:47,924
A potom raz...

278
00:14:48,540 --> 00:14:51,158
som konečne tú bábku držal
vo svojich rukách.

279
00:14:51,644 --> 00:14:55,703
A zrazu sa tá malá ručička pohla.

280
00:14:57,404 --> 00:14:59,771
A to drevené telíčko sa stalo
hebkým...

281
00:15:00,156 --> 00:15:03,003
ohybným a teplým.

282
00:15:03,804 --> 00:15:06,259
Ale no tak, Fabian.

283
00:15:06,620 --> 00:15:09,936
Otvorila oči a pozrela
sa na mňa.

284
00:15:10,684 --> 00:15:13,553
Jej malé ústa sa otvorili
len na malú škáru.

285
00:15:13,627 --> 00:15:15,766
Chcela mi niečo povedať.

286
00:15:15,836 --> 00:15:19,185
Šepkala. Najprv som tomu
nerozumel.

287
00:15:19,291 --> 00:15:22,325
A potom sa jej hlavička
takto jemne pohla...

288
00:15:22,460 --> 00:15:24,183
a potom zase takto.

289
00:15:24,347 --> 00:15:26,803
Potom polovične otvorila
zase ústa.

290
00:15:27,516 --> 00:15:30,102
A ja som nahol svoju hlavu, aby som ju počul.

291
00:15:31,324 --> 00:15:35,033
Milujem ťa, Fabian.

292
00:15:37,116 --> 00:15:39,636
Neprišiel som tu, aby som videl
vaše bábkové číslo, Fabian.

293
00:15:39,707 --> 00:15:43,286
Za chvíľu ma budete žiadať, aby som priložil
ucho na to drevené poleno a počúval tlkot srdca!

294
00:15:43,356 --> 00:15:45,428
Zavraždili muža.
Som tu, aby som zistil, kto to spravil!

295
00:15:45,500 --> 00:15:46,994
Čo mi to vravíte, čo to dokazuje?

296
00:15:47,068 --> 00:15:50,363
Poviem vám, čo to dokazuje.
Dokazuje to, že som llyanu miloval.

297
00:15:50,428 --> 00:15:52,500
Nezabil som ju, ak na to
myslíte.

298
00:15:52,572 --> 00:15:54,808
Ak by som ju zabil, na čo by som potom
nasadil detektíva na ňu?

299
00:15:54,876 --> 00:15:56,217
Nepovedal som, že ste to urobili!

300
00:15:56,283 --> 00:15:59,699
- Ale čo Ockham? Kto ho zabil?
- Vravel som vám, že neviem.

301
00:15:59,772 --> 00:16:02,193
Vravel som vám, že som dokonca
ani toho muža nepoznal.

302
00:16:25,691 --> 00:16:27,731
Ockham? Jasne, že ho poznám.
Nie dobre.

303
00:16:27,803 --> 00:16:29,811
Raz tu prišiel a chcel vedieť,
či by som mu mohol dohodnúť vystúpenie.

304
00:16:29,883 --> 00:16:32,087
Danny, prosím ťa, rozmyslíš si to?

305
00:16:32,155 --> 00:16:34,327
- Dohodli ste mu ho?
- Nie. Žongléri sú pasé.

306
00:16:34,396 --> 00:16:35,803
Povedal vám niečo o sebe?

307
00:16:35,868 --> 00:16:39,163
Mnoho. Keby ste ho počúvali, mysleli by ste si,
že je najlepším žonglérom na svete.

308
00:16:39,227 --> 00:16:42,740
Dobre! Dohodnuté.
$150. Správne.

309
00:16:43,260 --> 00:16:46,294
- Videli ste ho len vtedy?
- Nie, bol tu dvakrát.

310
00:16:46,364 --> 00:16:48,949
Povedal som mu, aby mi zavolal neskoršie,
uvidím, čo by som mohol spraviť.

311
00:16:49,020 --> 00:16:50,613
Volal niekoľko ráz.

312
00:16:50,684 --> 00:16:53,139
Bol trocha naštvaný, keď som mu povedal,
že nič z toho nebude.

313
00:16:53,212 --> 00:16:56,147
Hej, Phil, je to všetko dohodnuté. $150.

314
00:16:56,220 --> 00:16:57,594
A napokon, keď naposledy volal...

315
00:16:57,660 --> 00:16:59,799
povedal, že sa staví a vezme si svoju
propagačnu knihu.

316
00:16:59,868 --> 00:17:02,617
- Nechal tú knihu tu?
- Áno. Keby som ju chcel.

317
00:17:02,812 --> 00:17:04,917
No, bolo to to najlepšie, čo som mohol
urobiť.

318
00:17:05,276 --> 00:17:06,803
Vyzeralo to, ako keby strávil polku
života...

319
00:17:06,876 --> 00:17:08,883
lepením svojho srdiečka
do tej knihy.

320
00:17:08,956 --> 00:17:10,036
Nikdy si po ňu neprišiel.

321
00:17:10,108 --> 00:17:12,496
Predpokladám, že jedinou príčinou, prečo to
neurobil bolo, že ho niekto odrovnal.

322
00:17:12,571 --> 00:17:15,124
- Len mi doneste tú knihu, dobre?
- Oh, iste.

323
00:17:15,195 --> 00:17:17,683
Viete, chlapík ako on by radšej prišiel
o pravú ruku...

324
00:17:17,756 --> 00:17:20,756
než stratil svoje ústrižky.
- Spravíte mi láskavosť, dobre?

325
00:17:20,828 --> 00:17:22,257
- Akú?
- Vezmeti si ju so sebou.

326
00:17:22,331 --> 00:17:25,201
- Som zavalený tými propagačnými knihami.
- Iste. Ďakujem.

327
00:17:25,307 --> 00:17:26,387
Haló?

328
00:17:26,460 --> 00:17:29,940
Nie, nič sa dnes nekoná, chlapče. Je mi ľúto.
Veci sa hýbu pekne pomaly.

329
00:17:30,107 --> 00:17:31,187
Áno, dobre.

330
00:17:33,020 --> 00:17:36,795
Poznal som Ockhama? Poznal som Ockhama?
Začínate znieť ako pokazená platňa.

331
00:17:36,860 --> 00:17:38,932
Už som vám to povedal tucetkrát,
nikdy som nevidel Ockhama...

332
00:17:39,003 --> 00:17:41,524
až do včerajšej návštevi márnice.
- Klamete.

333
00:17:41,596 --> 00:17:43,352
Fabian, dávam vám poslednú šancu.

334
00:17:43,420 --> 00:17:44,849
Nevidíte, že na mňa čaká predstavenie?

335
00:17:44,924 --> 00:17:48,022
Čaká na vás viac než predstavenie!
Ako toto vysvetlíte?

336
00:17:49,596 --> 00:17:51,898
Je naozaj svet zaplnený samými
Lukami Ockhamami, žonglérmi...

337
00:17:51,964 --> 00:17:54,168
ktorí sa objavili v rovnakom programe
ako Fabian a Sladký William...

338
00:17:54,236 --> 00:17:56,887
v chicagskom Grand divadle, tak je možné,
že by to mohol byť nejaký iný?

339
00:17:58,076 --> 00:18:01,938
Dobre. Tak som ho poznal. To však nedokazuje,
že som ho zabil.

340
00:18:02,012 --> 00:18:05,176
Nie. Ale dokazuje to, že vo všetkom
klamete.

341
00:18:05,244 --> 00:18:08,473
Prvý list od Luka Ockhama
prišiel pred mesiacom.

342
00:18:09,084 --> 00:18:12,466
- Nie.
- Chápem. Nebudete hovoriť. Správne, Fabian?

343
00:18:13,659 --> 00:18:15,066
Ale ona bude.

344
00:18:16,508 --> 00:18:17,555
Na.

345
00:18:18,940 --> 00:18:20,401
Nechajte ju rozprávať.

346
00:18:23,644 --> 00:18:25,367
Myslím, že nám povie pravdu.

347
00:18:32,220 --> 00:18:34,554
Existuje len jeden Luke Ockham.

348
00:18:35,227 --> 00:18:37,049
A bol žonglérom.

349
00:18:37,211 --> 00:18:40,528
A objavil sa v rovnakom programe ako
Fabian a Sladký William...

350
00:18:40,603 --> 00:18:42,873
v chicagskom Grand Divadle.

351
00:18:43,227 --> 00:18:46,839
A pamätal si, že tam
bývala žena...

352
00:18:47,228 --> 00:18:50,010
pred tou bábkou.
- Nie.

353
00:18:50,428 --> 00:18:53,297
- Nechajte ju hovoriť.
- Áno.

354
00:18:54,204 --> 00:18:55,665
Áno, musím hovoriť.

355
00:18:56,380 --> 00:18:58,387
- Musím povedať pravdu.
- Nie.

356
00:18:59,516 --> 00:19:02,331
Je niečo, čo musím povedať.

357
00:19:03,164 --> 00:19:04,691
Bola som v....

358
00:19:05,755 --> 00:19:07,795
Povedal som, aby ste ju nechali hovoriť,
Fabian.

359
00:19:10,332 --> 00:19:13,430
Bola som v izbe, keď prišiel Luke Ockham.

360
00:19:14,428 --> 00:19:16,817
Ležala som v debne,
ale načúvala som.

361
00:19:16,956 --> 00:19:18,898
A počula som to. A vedela som to.

362
00:19:21,915 --> 00:19:25,144
Pohádali sa kvôli peniazom.

363
00:19:26,331 --> 00:19:29,463
Chcel od Fabiana,
aby mu zaplatil $1,000.

364
00:19:29,724 --> 00:19:31,763
Počula som ho vykríknuť
a spadnúť.

365
00:19:31,835 --> 00:19:33,690
Musel si hlavu udrieť o zem.

366
00:19:33,755 --> 00:19:35,217
Nič si nepočula.

367
00:19:35,292 --> 00:19:38,488
Si hluchá. Si drevo.
Viem to, pretože som ťa stvoril.

368
00:19:38,555 --> 00:19:41,872
Možno som z dreva,
ale dokážem počúvať.

369
00:19:43,068 --> 00:19:47,508
Počúvam skrz teba.
A hovorím pravdu skrz teba.

370
00:19:49,115 --> 00:19:50,970
Pokračujte. Čo sa stalo potom?

371
00:19:51,067 --> 00:19:53,304
Zvuky po dusení ustali.

372
00:19:53,851 --> 00:19:56,666
Počula som Fabiana ťahať
pána Ockhama dolu schodmi...

373
00:19:56,731 --> 00:19:58,836
pod divadlo,
do suterénu.

374
00:19:58,907 --> 00:20:00,696
Nižšie, nižšie...

375
00:20:01,308 --> 00:20:03,250
a nižšie, počula som ich sa hýbať.

376
00:20:04,059 --> 00:20:07,408
Takže ste zabili Ockhama, pretože vedel,
že ste zabili llyanu Riaminolvu...

377
00:20:07,484 --> 00:20:09,623
a vydieral vás?
- Nie.

378
00:20:10,108 --> 00:20:13,588
Nezabil llyanu,
len pána Ockhama.

379
00:20:14,204 --> 00:20:16,625
Tak potom prečo, Fabian?
Prečo ste ho zabili?

380
00:20:16,828 --> 00:20:18,388
Povedz mu to, Fabian.

381
00:20:19,548 --> 00:20:21,074
Do toho. Povedz mu to.

382
00:20:25,883 --> 00:20:28,272
Vyhrážal sa, že povie svetu
o nás.

383
00:20:28,507 --> 00:20:30,482
O Riabouchinskej a mne.

384
00:20:31,259 --> 00:20:35,537
Chcel našu lásku zosmiešniť, ale ja som mu
to nemohol dovoliť urobiť, že?

385
00:20:35,612 --> 00:20:38,873
Ako by sme potom mohli byť tak šťastní?
Ľudia by sa smiali.

386
00:20:38,939 --> 00:20:42,038
Ľudia by sa obracali chrbtom.
"Hrozné," by vraveli.

387
00:20:42,107 --> 00:20:44,441
"Odporné. Pozrite sa na nich
na javisku."

388
00:20:44,699 --> 00:20:47,699
"Je zamilovaný do kúsku dreva.
Kto si myslia, že sú?"

389
00:20:47,771 --> 00:20:50,488
"Romeo a Júlia?
Tristán a Izolda?"

390
00:20:51,195 --> 00:20:54,097
"Pozrite sa na tie ohavné,
nechutné obludy!"

391
00:20:55,772 --> 00:20:58,771
Takžte chápete, musel som ho zabiť.

392
00:20:59,868 --> 00:21:03,861
Chcel zničiť jedinú krásnu vec,
čo mi zostala v živote.

393
00:21:04,283 --> 00:21:05,876
Už je zničená.

394
00:21:06,396 --> 00:21:08,817
Nie je možné, aby to odtiaľto
ešte pokračovalo.

395
00:21:09,628 --> 00:21:11,319
- Nie je možné.
- Nie je možné?

396
00:21:11,707 --> 00:21:15,798
Nie, neopúšťaj ma, Riabouchinska. Sľubujem ti,
že všetko bude iné.

397
00:21:16,635 --> 00:21:18,578
Stále len sľubuješ.

398
00:21:18,907 --> 00:21:22,966
Nikdy ma nepočúvaš, keď sa ti snažím ukázať,
ako veľmi sa mýliš.

399
00:21:23,035 --> 00:21:26,996
Áno. Ale už budem počúvať.
Odteraz, ak ma neopustíš.

400
00:21:27,195 --> 00:21:28,275
Musím.

401
00:21:29,147 --> 00:21:32,660
Keď si ho zabil, došlo mi,
že nemôžeme ďalej pokračovať...

402
00:21:33,307 --> 00:21:37,366
pretože som dokázala žiť
s tvojimi klamstvami.

403
00:21:38,268 --> 00:21:42,162
Ale nedokážem žiť s niekým,
kto zabíja.

404
00:21:43,611 --> 00:21:47,768
Ako môžem takto žiť?

405
00:21:51,803 --> 00:21:53,232
Riabouchinska!

406
00:21:54,588 --> 00:21:55,831
Riabouchinska!

407
00:22:02,491 --> 00:22:03,800
Je preč.

408
00:22:04,956 --> 00:22:06,483
Nemôžem ju nájsť.

409
00:22:06,555 --> 00:22:08,922
Utiekla preč.
Nemôžem bez nej žiť.

410
00:22:10,267 --> 00:22:13,202
Pomôžte mi ju nájsť. Prosím.

411
00:22:14,748 --> 00:22:17,082
Pomôžte mi ju nájsť. Prosím.

412
00:22:18,267 --> 00:22:19,216
Prosím.

413
00:22:19,675 --> 00:22:21,137
Radšej pôjdeme.

414
00:22:39,004 --> 00:22:40,597
To bolo milé.

415
00:22:41,019 --> 00:22:43,256
Tiež mi to pripomenulo moje detstvo.

416
00:22:43,835 --> 00:22:46,934
Keď som bol raz súčasťou
kabaretného čísla nazvaného:

417
00:22:47,227 --> 00:22:49,464
"Doktor Speewack
a jeho Bábky."

418
00:22:49,564 --> 00:22:51,320
Ale nikdy som nemal rád Doktora Speewacka.

419
00:22:51,388 --> 00:22:53,875
Myslel si, že je lepší než
my ostatní.

420
00:22:53,979 --> 00:22:56,346
Ale toľko k dnešnej zábave.

421
00:22:56,411 --> 00:22:59,226
Nabudúce sa vrátime s ďalšou hrou...

422
00:22:59,420 --> 00:23:00,729
dobrú noc.

423
00:23:01,305 --> 00:23:07,905
Podpor nás a staň sa VIP členom,