Happy.Feet.Frosub - Indonesian subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:00,000 --> 00:00:20,000
FROSUB
FRO-SUB.BLOGSPOT.COM

2
00:00:22,000 --> 00:00:28,074
Iklankan produk atau merek dagang Anda di sini

3
00:00:41,300 --> 00:00:47,640
Pernah ada cara
Untuk pulang ke rumah

4
00:00:47,850 --> 00:00:51,800
Sudahkah bintang keluar?

5
00:00:52,010 --> 00:00:57,220
Pernah ada cara
Untuk pulang ke rumah

6
00:00:57,430 --> 00:00:59,680
Saya hanya boleh nampak

7
00:00:59,890 --> 00:01:04,890
Tidurlah, sayang, janganlah menangis

8
00:01:05,100 --> 00:01:07,390
Untuk kamu

9
00:01:07,600 --> 00:01:10,140
Saya akan menyanyikan lagu tidur

10
00:01:10,350 --> 00:01:13,260
Dengan sebuah lagu dalam hati saya

11
00:01:13,760 --> 00:01:15,800
Jadi beritahulah saya

12
00:01:16,010 --> 00:01:19,300
Beritahulah saya sesuatu yang baik

13
00:01:21,640 --> 00:01:24,430
Beritahulah saya kamu suka saya

14
00:01:24,640 --> 00:01:27,220
Beritahulah saya, sayang

15
00:01:27,430 --> 00:01:29,800
Beritahulah saya sesuatu yang baik

16
00:01:30,010 --> 00:01:31,720
Hanya kamu

17
00:01:31,930 --> 00:01:33,760
Tetapi bagaimana kamu boleh pasti?

18
00:01:33,970 --> 00:01:36,890
Boleh menjadikan dunia ini lebih bagus

19
00:01:37,100 --> 00:01:38,600
Benarkah hanya satu?

20
00:01:38,800 --> 00:01:41,430
Saya perlu cinta kamu

21
00:01:41,850 --> 00:01:46,220
Saya berasa begitu sunyi
walaupun terdapat banyak lagu

22
00:01:46,430 --> 00:01:50,180
Di manakah cinta?

23
00:01:54,260 --> 00:01:58,640
Kecantikan tak diperlukan

24
00:01:58,850 --> 00:02:01,760
Untuk membuat kamu suka saya

25
00:02:02,640 --> 00:02:05,970
Saya hanya perlulah kamu, sayang

26
00:02:06,180 --> 00:02:07,390
Helo

27
00:02:07,600 --> 00:02:10,800
- Dari senja ke subuh
- Adakah kamu mencari saya?

28
00:02:11,010 --> 00:02:14,050
Kamu tak perlu pengalaman

29
00:02:14,260 --> 00:02:15,350
Ambil

30
00:02:15,550 --> 00:02:19,010
- Untuk menolak kamu
- Sayap patah ini

31
00:02:19,220 --> 00:02:22,260
Biar saya mengendali saja

32
00:02:22,470 --> 00:02:27,390
Marilah kita bercakap tentang telur, sayang
Marilah kita bercakap tentang kamu dan saya

33
00:02:27,600 --> 00:02:29,180
Kamu tak perlu menjadi kaya

34
00:02:29,390 --> 00:02:31,600
- Berikan saya semua cinta kamu
- Untuk menjadi mutiara saya

35
00:02:31,800 --> 00:02:35,720
Kamu tak perlu menjadi hebat
Untuk memerintah dunia saya

36
00:02:35,930 --> 00:02:39,970
Tiada lagu tertentu
Saya lebih serasi dengan

37
00:02:40,180 --> 00:02:42,550
Saya hanya mahu lebih...

38
00:02:42,760 --> 00:02:45,470
Kamu semua.

39
00:02:45,680 --> 00:02:47,470
Berilah gadis peluang.

40
00:02:47,680 --> 00:02:52,050
Sejak cinta saya meninggalkan saya

41
00:02:52,260 --> 00:02:55,640
Saya menemui habitat yang baru

42
00:02:55,850 --> 00:03:00,300
Ia di akhir Jalan Sunyi
Pada Hotel Dukacita

43
00:03:00,510 --> 00:03:03,890
Dan saya kata,
"Saya berasa amat sunyi, sayang

44
00:03:04,100 --> 00:03:06,640
Saya berasa amat sunyi

45
00:03:06,850 --> 00:03:09,100
Oh, saya berasa amat sunyi"...

46
00:03:09,300 --> 00:03:12,300
Saya mungkin mati

47
00:03:13,800 --> 00:03:19,140
Gadis saya tak perlulah jadi kaya

48
00:03:19,350 --> 00:03:24,300
Tak perlulah menjadi hebat
untuk memerintah dunia saya

49
00:03:24,510 --> 00:03:25,970
Kamu memerintah dunia saya

50
00:03:26,180 --> 00:03:30,850
Andalah lagu tertentu
Yang serasi dengan saya

51
00:03:31,050 --> 00:03:32,850
Saya hanya inginkan

52
00:03:33,050 --> 00:03:36,550
- Lebih masa
- Lebih masa

53
00:03:36,760 --> 00:03:42,800
- Dan ciuman kamu
- Dan ciuman kamu

54
00:03:43,010 --> 00:03:46,300
Mak ayah dia bertemu dalam cara yang biasa.

55
00:03:46,510 --> 00:03:49,220
Lagu menjadi cinta...

56
00:03:49,430 --> 00:03:52,850
Dan cinta menjadi telur itu.

57
00:03:57,550 --> 00:03:59,140
Memphis?

58
00:03:59,350 --> 00:04:01,640
- Faham kah, sayang?
- Ya. Oh, ya.

59
00:04:01,850 --> 00:04:03,390
Selamat dan selesa.

60
00:04:03,600 --> 00:04:05,050
Pegang kuat.

61
00:04:05,260 --> 00:04:07,680
Saya rasa sesuatu bergerak di dalam sana.

62
00:04:07,890 --> 00:04:09,930
Dan dengan cara yang biasa...

63
00:04:10,140 --> 00:04:12,760
Semua mak berlepas untuk
musim memancing...

64
00:04:12,970 --> 00:04:17,180
Manakala semua ayah tinggal di rumah
untuk menjaga telur.

65
00:04:17,390 --> 00:04:18,600
Kamu okey, Ayah?

66
00:04:18,800 --> 00:04:22,300
Oh, pasti, sayang. Kami akan
menunggu kamu, di Jalan Sunyi.

67
00:04:22,510 --> 00:04:27,350
Setiap hari saya lebih cinta kamu,
beritahu saya kenapa

68
00:04:27,550 --> 00:04:28,800
Selamat tinggal.

69
00:04:29,010 --> 00:04:32,260
Selamat tinggal, Norma Jean.
Janganlah bimbang tentang apa-apa.

70
00:04:32,470 --> 00:04:35,300
Tak mahu membiarkan kamu pergi

71
00:04:36,260 --> 00:04:39,850
Saya tak boleh kata selamat tinggal, nak

72
00:04:42,720 --> 00:04:45,970
Apabila semua yang lain meninggal...

73
00:04:46,760 --> 00:04:48,180
Kami kekal!

74
00:04:48,390 --> 00:04:51,100
Apabila matahari terbenam...

75
00:04:52,180 --> 00:04:54,140
Kami kekal!

76
00:04:54,350 --> 00:04:57,800
Saya berasa amat sunyi
Saya berasa amat sunyi...

77
00:04:58,010 --> 00:05:02,970
Mengendahkan kebijaksanaan, saudara!
Berpeluk-peluk!

78
00:05:03,180 --> 00:05:05,970
Panaskan telur kamu!

79
00:05:06,180 --> 00:05:07,760
Buat kumpulan!

80
00:05:08,930 --> 00:05:11,050
- Kongsi sejuk!
- Kongsi sejuk.

81
00:05:11,260 --> 00:05:15,010
Semua mesti mengambil giliran
terhadap letupan yang sejuk itu...

82
00:05:15,220 --> 00:05:18,260
Untuk bertahan malam tanpa henti.

83
00:05:20,390 --> 00:05:22,970
Kuatkan suara kamu, saudara!

84
00:05:23,180 --> 00:05:25,800
Berikan pujian kepada Penguin Agung...

85
00:05:26,010 --> 00:05:31,640
Yang meletakkan lagu dalam hati kami
dan ikan dalam perut kami!

86
00:05:38,430 --> 00:05:41,470
Tiada lagu tertentu
Saya lebih bersesuaian

87
00:05:41,680 --> 00:05:45,050
Sayang, sekarang saya mahu menari.

88
00:05:46,890 --> 00:05:48,430
Tak, tak, tak.

89
00:05:50,800 --> 00:05:53,550
Adalah kebijaksanaan, saudara-saudari...

90
00:05:53,760 --> 00:05:57,140
Yang melewati semua yang lain.

91
00:05:57,760 --> 00:06:00,430
- Jangan sekali-kali...
- Tak mengapa.

92
00:06:00,640 --> 00:06:02,470
- Tak kira apa...
- Tengok, tiada kemudaratan.

93
00:06:02,680 --> 00:06:04,550
Biarkan telur kamu jatuh.

94
00:06:04,760 --> 00:06:07,760
Tak, kami hebat. Kami hebat.

95
00:06:16,260 --> 00:06:21,680
Yang beribu-ribu yang menyanyi
melalui malam yang panjang di musim sejuk...

96
00:06:21,890 --> 00:06:26,050
Ia adalah Memphis
yang berteriak paling kuat...

97
00:06:26,260 --> 00:06:31,390
Untuk pusingkan Bumi
dan membawa balik matahari.

98
00:07:09,760 --> 00:07:11,600
- Ia lelaki!
- Hei, ia seorang gadis!

99
00:07:11,800 --> 00:07:13,800
- Comel macam pic!
- Hebatnya dia!

100
00:07:14,010 --> 00:07:16,140
- Mari sini, nak.
- Marilah ke Ayah.

101
00:07:16,350 --> 00:07:18,220
Nak, kamu telah membuat
ayah kamu supaya bangga.

102
00:07:18,430 --> 00:07:20,260
Ini semua genetik.

103
00:07:30,850 --> 00:07:32,050
Memphis?

104
00:07:32,260 --> 00:07:35,010
Semua okey?

105
00:07:35,890 --> 00:07:38,680
Saya tak tahu. Saya tak dengar apa-apa.

106
00:07:44,260 --> 00:07:45,850
- Adakah ia kosong?
- Sayang.

107
00:07:46,050 --> 00:07:47,100
- Boleh bagi saya kah?
- Gloria.

108
00:07:47,300 --> 00:07:49,470
Tak apa, Maurice.

109
00:07:56,220 --> 00:07:58,890
Kadang-kadang ia berlaku, Memphis.

110
00:07:59,470 --> 00:08:00,600
Ya.

111
00:08:06,760 --> 00:08:08,260
Tunggu, dengar kah itu?

112
00:08:09,600 --> 00:08:11,180
- Ya.
- Saya boleh dengar kamu, kawan.

113
00:08:11,760 --> 00:08:14,350
Oh, ayah kamu di sini, ia okey.

114
00:08:16,180 --> 00:08:19,390
Oh, dia okey, Maurice. Ia di sana!

115
00:08:19,600 --> 00:08:21,850
Itulah kaki kecilnya.

116
00:08:22,510 --> 00:08:24,300
Itulah kaki yang lain.

117
00:08:26,680 --> 00:08:28,050
Itu berbeza.

118
00:08:28,260 --> 00:08:30,010
Hei! Kembali sini, Encik Mumble.

119
00:08:30,220 --> 00:08:31,260
Gloria...

120
00:08:31,470 --> 00:08:33,510
Dia boleh memanggil dia
apa-apa yang dia suka.

121
00:08:33,720 --> 00:08:35,550
Mumble kecil.

122
00:08:40,600 --> 00:08:42,800
- Mumble? Mumble?
- Kamu okey?

123
00:08:44,050 --> 00:08:46,720
Sejuk. Sejuk.

124
00:08:46,930 --> 00:08:48,220
Kamu akan biasa dengannya.

125
00:08:50,180 --> 00:08:51,600
Datang ke ayah kamu.

126
00:08:53,970 --> 00:08:56,470
- Apa yang kamu fikir tentang itu?
- Tak stabil di lutut.

127
00:08:56,680 --> 00:08:57,890
- Dia okey?
- Saya tak tahu.

128
00:08:58,100 --> 00:08:59,300
Kamu buat apa, nak?

129
00:08:59,510 --> 00:09:00,800
Saya gembira, Ayah.

130
00:09:01,640 --> 00:09:03,010
Kamu buat apa dengan kaki kamu?

131
00:09:04,640 --> 00:09:06,100
Kakipun gembira.

132
00:09:06,300 --> 00:09:08,800
- Jangan buat macam itu depan orang, nak.
- Mengapa tak?

133
00:09:09,010 --> 00:09:11,850
- Kami tak buat begitu, okey?
- Okey.

134
00:09:12,050 --> 00:09:15,390
Ya. Mari sini.
Mari sini. Buatlah diri kamu selesa.

135
00:09:15,600 --> 00:09:17,800
Berhati-hati paruh. Berhati-hati paruh…Paruh!

136
00:09:18,010 --> 00:09:19,390
Paruh itu.

137
00:09:19,600 --> 00:09:22,350
Okey, nak yang baik.

138
00:09:28,260 --> 00:09:30,470
Lewatnya. Apa yang melambatkan mereka?

139
00:09:30,680 --> 00:09:34,430
Berdoa, saudara, Penguin Agung tak akan
menguji kita dengan musim tanpa lemak.

140
00:09:34,640 --> 00:09:38,260
Mengapa, Noah? Adakah kita
tak taat dan berbuat baik?

141
00:09:39,300 --> 00:09:40,640
Oleh itu, apabila kamu melihat mak kamu...

142
00:09:40,850 --> 00:09:42,890
- Saya berdiri sempurna masih.
- Faham.

143
00:09:43,100 --> 00:09:45,800
Tapi saya bagaimana akan tahu
Yang mana adalah mak saya?

144
00:09:46,010 --> 00:09:47,050
Kamu akan tahu.

145
00:09:47,260 --> 00:09:50,100
Dia bergoyang-goyang bila dia berjalan
dan ketawa bila dia bercakap.

146
00:09:50,430 --> 00:09:53,890
Dan apabila dia menyanyi,
ia hampir-hampir mendukacintakan kamu.

147
00:10:00,180 --> 00:10:02,350
Tunggu. Saya nampak mereka.
Saya nampak mereka!

148
00:10:02,550 --> 00:10:03,800
Kamu betul! Kamu betul!

149
00:10:04,010 --> 00:10:06,180
Hei isteri!

150
00:10:06,680 --> 00:10:08,260
Hei isteri!

151
00:10:08,680 --> 00:10:10,300
Hei isteri!

152
00:10:10,640 --> 00:10:14,180
Tunggu, jangan. Mumble, kembali ke sini.
Jangan, Mumble! Kembali ke... Mumble!

153
00:10:14,390 --> 00:10:17,640
Mumble! Mumble!

154
00:10:18,260 --> 00:10:20,550
Mumble!

155
00:10:22,600 --> 00:10:24,140
Michelle? Michelle?

156
00:10:24,350 --> 00:10:26,760
- Roxanne?
- Michelle?

157
00:10:28,430 --> 00:10:30,720
Alfie?

158
00:10:32,430 --> 00:10:35,010
- Maurice!
- Michelle! Michelle!

159
00:10:35,220 --> 00:10:36,350
Mak!

160
00:10:36,550 --> 00:10:38,100
Comelnya dia.

161
00:10:38,300 --> 00:10:42,930
Maafkan saya. Maafkan saya, maafkan saya.
Mumble? Mumble?

162
00:10:43,140 --> 00:10:44,180
Oh, Mumble.

163
00:10:44,390 --> 00:10:46,640
- Mak?
- Mumble!

164
00:10:46,850 --> 00:10:48,970
- Mak?
- Mumble!

165
00:10:49,180 --> 00:10:50,510
Mumble!

166
00:10:50,720 --> 00:10:51,930
Mak? Mak?

167
00:10:52,140 --> 00:10:55,220
- Mumble, kamu di mana?
- Mak!

168
00:11:01,100 --> 00:11:02,930
Memphis?

169
00:11:04,260 --> 00:11:06,970
Oh, Mak. Oh, Mak.

170
00:11:07,760 --> 00:11:09,850
- Oh, tak.
- Ayah.

171
00:11:10,220 --> 00:11:11,930
Anak itu di mana?

172
00:11:12,140 --> 00:11:14,390
Sayang, saya akan mencari dia.

173
00:11:14,600 --> 00:11:16,680
- Kamu kehilangan anak itu? Memphis!
Jangan bimbang.

174
00:11:16,890 --> 00:11:18,760
- Mak? Mak?
- Jangan pergi!

175
00:11:21,470 --> 00:11:22,760
- Mari sini ke Mak.
- Jangan, Mumble.

176
00:11:22,970 --> 00:11:25,100
Mak, Mak.

177
00:11:25,600 --> 00:11:27,390
Kenapa dengan kakinya?

178
00:11:27,600 --> 00:11:31,300
Ia hanya tabiatnya.
Dia akan melupakanya bila matang.

179
00:11:31,510 --> 00:11:33,430
Mak!

180
00:11:34,600 --> 00:11:37,180
Oh, Memphis, dia cantik.

181
00:11:37,390 --> 00:11:40,050
- Kami bersetuju.
- Lihatlah kamu.

182
00:11:40,260 --> 00:11:42,220
Saya ada sesuatu untuk kamu.

183
00:11:42,430 --> 00:11:44,140
Bukalah.

184
00:11:47,840 --> 00:11:50,550
Saya sangat suka cara dia bertindak.

185
00:11:54,050 --> 00:11:55,920
W, X, Y dan Z

186
00:11:56,130 --> 00:11:57,300
Selamat pagi, kelas.

187
00:11:57,500 --> 00:11:59,750
Selamat pagi, Cik Viola.

188
00:11:59,960 --> 00:12:01,000
Okey.

189
00:12:01,210 --> 00:12:04,630
Hari ini kita bermula dengan pengajaran
yang terpenting...

190
00:12:04,840 --> 00:12:06,050
Di Sekolah Rendah Penguin.

191
00:12:06,250 --> 00:12:07,880
Sesiapa tahu yang itu apa?

192
00:12:08,090 --> 00:12:09,300
Sesiapa? Sesiapa?

193
00:12:09,500 --> 00:12:10,550
Seseorang? Seymour?

194
00:12:10,750 --> 00:12:12,550
- Memancing?
- Salah.

195
00:12:12,750 --> 00:12:14,090
Mumble?

196
00:12:14,300 --> 00:12:15,840
Jangan makan salji kuning?

197
00:12:16,050 --> 00:12:17,420
Tak, itupun salah.

198
00:12:17,630 --> 00:12:20,750
- Ialah Lagu Cinta, Cik
- Terima kasih, Gloria. Cemerlang, ya.

199
00:12:20,960 --> 00:12:23,750
Tanpa Lagu Cinta,
kita bukan penguin yang benar, kan?

200
00:12:23,960 --> 00:12:25,750
Tak.

201
00:12:25,960 --> 00:12:29,250
Tapi ia bukan sesuatu yang
saya benar-benar boleh mengajar kamu.

202
00:12:29,460 --> 00:12:31,840
Adakah sesiapa tahu mengapa?
Sesiapa? Sesiapa?

203
00:12:32,050 --> 00:12:33,670
Kamu tak boleh mengajar kami...

204
00:12:33,880 --> 00:12:37,460
Kerana kita perlu mencari Lagu Cinta sendiri.

205
00:12:37,670 --> 00:12:38,710
Syabas.

206
00:12:38,920 --> 00:12:40,460
Ialah suara yang kamu dengar di dalam...

207
00:12:40,670 --> 00:12:42,250
Ialah kamu yang sebenar.

208
00:12:42,460 --> 00:12:44,920
Ya. Terima kasih, Gloria.
Cemerlang, bagus, terima kasih.

209
00:12:45,130 --> 00:12:47,460
Sekarang marilah kita semua berhenti bergerak.

210
00:12:47,670 --> 00:12:50,920
Ambil masa dan biar ia datang kepada kamu.

211
00:12:51,130 --> 00:12:52,170
- Saya ada satu!
- Pilih saya!

212
00:12:52,380 --> 00:12:55,250
- Pilih saya! Pilih saya!
- Satu demi satu. Ya, Seymour.

213
00:12:55,460 --> 00:12:59,590
Jangan tolak saya
Saya rapat ke tepi

214
00:12:59,800 --> 00:13:02,670
Saya cuba untuk tak hilang kawalan

215
00:13:02,880 --> 00:13:05,880
Ya, saya suka yang itu.
Saya benar-benar memahami yang itu. Bagus.

216
00:13:06,090 --> 00:13:07,590
Saya sedia. Saya ada satu.

217
00:13:07,800 --> 00:13:10,340
Saya pun fikir kamu akan ada satu, Gloria.

218
00:13:12,920 --> 00:13:16,170
Tengah malam merangkak perlahan-lahan

219
00:13:16,380 --> 00:13:18,750
Ke hati orang

220
00:13:18,960 --> 00:13:21,550
Yang memerlukan lebih daripada
mereka mendapat

221
00:13:21,750 --> 00:13:24,590
Siang menyampaikan nasib malang

222
00:13:24,800 --> 00:13:26,800
Untuk seekor penguin

223
00:13:27,000 --> 00:13:33,460
Yang telah meletakkan
terlalu banyak pertaruhan

224
00:13:33,800 --> 00:13:35,380
Itulah setakat yang saya ada.

225
00:13:35,590 --> 00:13:38,130
- Ya, bagus. Benar-benar bagus.
- Itulah hebat.

226
00:13:38,340 --> 00:13:41,630
Okey, Mumble, kerana kamu
begitu berminat untuk kongsi.

227
00:13:42,420 --> 00:13:46,340
Saya punya semacam boom dan:

228
00:13:49,050 --> 00:13:50,300
Dan satu lagi boom.

229
00:13:50,500 --> 00:13:51,630
Kamu di sana dengar tak?

230
00:13:51,840 --> 00:13:54,090
- Kamu sukakah?
- Saya bimbang itu bukan lagu.

231
00:13:54,550 --> 00:13:58,500
- Bukankah?
- Tak, sayang. Lagu adalah seperti:

232
00:14:01,840 --> 00:14:03,960
Oh, okey.

233
00:14:08,750 --> 00:14:09,960
Siapa itu?

234
00:14:10,170 --> 00:14:12,960
Itu anak Memphis dan Norma Jean.

235
00:14:13,170 --> 00:14:14,750
Si melompat-lompat itu.

236
00:14:21,130 --> 00:14:23,090
Itu tak lucu!

237
00:14:23,300 --> 00:14:25,300
Tak, benar-benar tak.

238
00:14:25,500 --> 00:14:28,920
Penguin tanpa Lagu Cinta
benar-benar bukan penguin.

239
00:14:29,130 --> 00:14:31,590
Saya fikir dia patah telinga saya.

240
00:14:32,710 --> 00:14:34,420
Selama ini, saya tak pernah, ertiku...

241
00:14:34,630 --> 00:14:38,170
Dan suara kamu memang bagus.
Itu peliklah.

242
00:14:38,380 --> 00:14:41,880
Adakah apa-apa berlaku,
semasa kamu mengandung?

243
00:14:42,090 --> 00:14:44,460
Tak, semua baik. Pengeraman biasa.

244
00:14:44,670 --> 00:14:45,960
- Okey.
- Betul tak, sayang?

245
00:14:46,170 --> 00:14:49,750
Ya. Ya, saya rasa mesti
musim sejuk yang parah.

246
00:14:49,960 --> 00:14:51,000
Betul, betul.

247
00:14:51,210 --> 00:14:53,710
- Dia menetas lewat sedikit...
- Ya, saya fahamlah. Ya.

248
00:14:53,920 --> 00:14:56,750
- Dia mungkin bersendirian sepanjang hidup...
- Ya, ya.

249
00:14:56,960 --> 00:14:59,090
Tak menemui cinta sejatinya.

250
00:14:59,300 --> 00:15:02,500
Oh, Cik Viola, boleh kah kita membantu?

251
00:15:03,630 --> 00:15:06,090
Mungkin Puan Astrakhan.

252
00:15:06,300 --> 00:15:07,340
Puan Astrakhan?

253
00:15:07,550 --> 00:15:10,250
Kalau sesiapa boleh, Puan Astrakhan boleh.

254
00:15:14,630 --> 00:15:15,800
Tak boleh menyanyi?

255
00:15:16,000 --> 00:15:18,250
Tak boleh menyanyi? Salah, sayang.

256
00:15:18,460 --> 00:15:21,050
Setiap penguin mempunyai lagu.

257
00:15:21,250 --> 00:15:22,840
Bila saya selesai...

258
00:15:23,050 --> 00:15:26,670
Semua orang akan teruja
dengan nyanyian kamu.

259
00:15:26,880 --> 00:15:30,750
Marilah kita mula.
Pertama, kita perlu mencari perasaan.

260
00:15:30,960 --> 00:15:34,050
Perasaan gembira, perasaan sedih.

261
00:15:34,250 --> 00:15:37,590
Mungkin perasaan sunyi.

262
00:15:38,090 --> 00:15:39,920
Kamu rasa kah?

263
00:15:40,130 --> 00:15:43,090
Baik. Sekarang, marilah kita lepaskan.

264
00:15:43,300 --> 00:15:46,000
Secara spontan.

265
00:15:49,960 --> 00:15:51,210
Apa itu?

266
00:15:51,420 --> 00:15:53,630
Saya menjadi spontan.

267
00:15:55,050 --> 00:15:57,840
Sayang, kamu mahu menemui gadis cantik?

268
00:15:58,050 --> 00:15:59,380
Kamu ingin buat telur?

269
00:15:59,590 --> 00:16:00,630
Oh, ya.

270
00:16:00,840 --> 00:16:06,210
Jadi, menyanyilah! Dan jangan
lepak-lepak. Jangan bergerak.

271
00:16:06,420 --> 00:16:08,550
Jangan bergerak!

272
00:16:09,300 --> 00:16:12,750
Sinar, sinar, bintang kecil

273
00:16:13,420 --> 00:16:14,460
Cukup!

274
00:16:14,670 --> 00:16:17,880
Okey. Sekali lagi.

275
00:16:18,460 --> 00:16:21,920
Lupakan badan. Lihatlah dalam jiwa.

276
00:16:22,130 --> 00:16:25,800
Rasa perasaan. Perasaan besar.

277
00:16:26,000 --> 00:16:29,340
Begitu besar ia memenuhi seluruh badan.

278
00:16:29,550 --> 00:16:32,750
Jika tak melepaskan, akan meletup.

279
00:16:32,960 --> 00:16:35,750
- Sekarang, bukalah paruh kamu.
- Ayuh.

280
00:16:35,960 --> 00:16:39,090
Ya, ya. Angkatlah kepala, baik.

281
00:16:39,300 --> 00:16:41,550
Sekarang...Sekarang...

282
00:16:41,750 --> 00:16:46,460
Sekarang

283
00:17:15,300 --> 00:17:17,630
Bencana! Malapetaka!

284
00:17:17,840 --> 00:17:20,090
Saya tak pernah gagal sebelum ini.

285
00:17:20,300 --> 00:17:23,420
Tak pernah! Tak pernah!

286
00:17:32,170 --> 00:17:35,460
- Saya fikir ia comellah.
- Tapi ia bukan penguin, okey?

287
00:17:35,670 --> 00:17:38,840
Apa masalah jika dia sedikit berbeza?
Saya suka yang berbeza.

288
00:17:39,050 --> 00:17:41,670
Dia bukan yang berbeza.
Dia ialah penguin maharaja.

289
00:17:41,880 --> 00:17:43,880
Hei, kamu tahu tak?
Saya boleh keluar dari sekolah.

290
00:17:44,090 --> 00:17:46,250
Saya boleh pergi kerja. Kami bertiga.

291
00:17:46,460 --> 00:17:50,250
Wah, nak. Kamu tak akan pergi mana-mana
sehingga kamu mendapatkan pendidikan.

292
00:17:50,460 --> 00:17:53,340
Kamu memajukan otot menyanyi sehingga
besar dan kuat, faham?

293
00:17:53,550 --> 00:17:54,630
Saya akan cuba, Ayah.

294
00:17:54,840 --> 00:17:58,340
Sudah tentu. Perkataan "kemenangan"
bermula dengan "cuba," dan akhir dengan...?

295
00:17:58,550 --> 00:18:02,170
- "Umph."
- Betul. "Umph" yang besar.

296
00:18:02,960 --> 00:18:04,500
Saya akan pergi memancing.

297
00:18:10,460 --> 00:18:12,630
Oh, Mumble.

298
00:18:16,380 --> 00:18:18,750
Musim panas teruk yang pertama...

299
00:18:18,960 --> 00:18:21,960
Bila ibu bapanya bekerja lebih masa...

300
00:18:22,170 --> 00:18:25,050
Pada perjalanan yang hebat ke laut...

301
00:18:25,250 --> 00:18:29,550
Mumble mencari tempat yang jauh
dari orang yang tak bersetuju dgn dia...

302
00:18:29,750 --> 00:18:35,210
Di mana dia boleh bersendirian.

303
00:19:30,600 --> 00:19:33,010
Hei, kamu buat apa, burung sirip?

304
00:19:33,220 --> 00:19:35,390
Tiada apa-apa. Kamu buat apa?

305
00:19:35,600 --> 00:19:38,390
Tiada apa-apa. Hanya makan tengah hari.

306
00:19:38,600 --> 00:19:41,350
Ada makanan? Di sini?

307
00:19:41,890 --> 00:19:43,390
Kaki atau sayap?

308
00:19:43,600 --> 00:19:46,010
Oh, tak, tak, tunggu.
Tak saya, saya seekor penguin.

309
00:19:46,220 --> 00:19:49,890
Tepat. Burung sirip, iaitu kamu,
makan ikan itu.

310
00:19:50,100 --> 00:19:53,550
Burung-burung yang terbang, itulah saya,
makan burung sirip dan ikan.

311
00:19:53,760 --> 00:19:55,970
Dan akhir-akhir ini, tak ada banyak ikan.

312
00:19:56,180 --> 00:19:58,260
- Jadi...
- Kali ini saya akan dapat bahagian berjus.

313
00:19:58,470 --> 00:20:00,800
- Saya dahulu!
- Hei, kamu mahu sekeping?

314
00:20:01,010 --> 00:20:03,640
Hei, hei, hei! Saya cuba
berfikir tentang makan tengah hari.

315
00:20:03,850 --> 00:20:07,050
Tunggu! Tengok ini!

316
00:20:12,300 --> 00:20:17,390
Ya, itu memang pelik. Dengar. Kali ini,
kami akan jadi lebih bertamadun.

317
00:20:17,600 --> 00:20:20,140
- Sekarang, sila beratur...
- Hei! Apa itu pada kaki kamu?

318
00:20:20,350 --> 00:20:23,430
- Apa? Benda kecil ini?
- Oh, jangan. Jangan menggalak dia.

319
00:20:23,640 --> 00:20:26,720
Diam! Burung sirip kecil
tanya saya soalan perseptif.

320
00:20:26,930 --> 00:20:29,600
- Soalan seperti itu perlukan jawapan.
- Inilah ia.

321
00:20:29,800 --> 00:20:31,470
Saya ada dua perkataan untuk kamu:

322
00:20:32,140 --> 00:20:34,680
"Penculikan makhluk asing."

323
00:20:34,890 --> 00:20:36,550
- Oh, kamu terpaksa bertanya.
- Berilah kasihan.

324
00:20:36,760 --> 00:20:38,550
Diam!

325
00:20:38,760 --> 00:20:42,140
Okey, kawan, ada sesuatu di luar sana.

326
00:20:42,350 --> 00:20:44,390
Makhluk-makhluk. Bukan seperti kita.

327
00:20:44,600 --> 00:20:46,800
Lebih besar, lebih garang, dan lebih bijak juga.

328
00:20:47,010 --> 00:20:48,430
- Tanyalah saya bagaimana saya tahu.
- Bagaimana?

329
00:20:48,640 --> 00:20:50,800
Kerana mereka telah tangkap saya,
itulah bagaimana.

330
00:20:51,010 --> 00:20:52,050
Sukar dipercayai.

331
00:20:52,260 --> 00:20:54,220
Apa yang kamu maksudkan
"sukar dipercayai?" Ialah benar.

332
00:20:54,430 --> 00:20:56,550
Saya duduk di atas batu,
buat hal sendiri...

333
00:20:56,760 --> 00:20:58,350
Apabila tiba-tiba, mereka nampak saya.

334
00:20:58,550 --> 00:21:00,600
Makhluk-makhluk ini,
seperti penguin hodoh besar.

335
00:21:00,800 --> 00:21:02,890
Gemuk, muka lembut dengan mata pelik...

336
00:21:03,100 --> 00:21:06,510
Tiada bulu, tiada paruh, dan ada...Lampiran.

337
00:21:06,850 --> 00:21:09,350
Mereka menyiasat saya. Mereka mengikat saya.

338
00:21:09,550 --> 00:21:12,390
Mereka mengambil benda yang runcing
dan melekat ia pada saya.

339
00:21:12,600 --> 00:21:15,100
Dan kemudian, saya pengsan.

340
00:21:15,300 --> 00:21:16,680
Alamak.

341
00:21:16,890 --> 00:21:19,760
Saya bangun dan ada benda ini...
Benda ini dipasang pada saya.

342
00:21:19,970 --> 00:21:24,180
Setiap burung mengusik saya,
"Hei, apa khabar, kaki kuning?"

343
00:21:24,390 --> 00:21:26,350
Ia amat menghina.

344
00:21:26,550 --> 00:21:27,680
Kemudian?

345
00:21:27,890 --> 00:21:30,930
Ia amat menghina. Mahu apa lagi?

346
00:21:31,930 --> 00:21:34,050
Mereka boleh makan kamu.

347
00:21:35,010 --> 00:21:37,140
Ya. Ya.

348
00:21:37,350 --> 00:21:40,600
Saya rasa tangisan menyedihkan saya
merayu kepada sifat baik mereka.

349
00:21:41,010 --> 00:21:43,930
Bolehkah saya merayu kepada sifat baik kamu?

350
00:21:44,680 --> 00:21:47,890
Percubaan yang baik tetapi tak.

351
00:21:50,010 --> 00:21:51,890
Tak. Tak. Tak!

352
00:21:52,100 --> 00:21:53,930
Kamu buat apa di bawah sana, burung sirip?

353
00:21:54,140 --> 00:21:55,180
Naiklah ke sini.

354
00:21:55,390 --> 00:21:56,890
Kembali ke sini sekarang.

355
00:21:57,100 --> 00:21:59,220
Dia dapat melepaskan diri. Kan?

356
00:21:59,430 --> 00:22:00,720
Kerana cerita makhluk asing kamu.

357
00:22:00,930 --> 00:22:03,140
- Hei, saya memang pernah diculik.
- Culik ini.

358
00:22:03,350 --> 00:22:05,970
- Jangan paksa saya panggil Pakcik Angie.
- Oh, okey.

359
00:22:06,220 --> 00:22:08,220
Kamu pergi mana?
Saya pernah diculik!

360
00:22:08,430 --> 00:22:11,970
- Saya tak peduli kamu ialah apa, saya lapar!
- Kamu ingin dengar tawaran khas kami?

361
00:22:12,180 --> 00:22:15,470
Mahu ikan? Tiada ikan.
Mahu penguin? Tiada penguin.

362
00:22:15,680 --> 00:22:17,600
Apa yang kami boleh makan?

363
00:22:26,140 --> 00:22:32,050
Ada dunia yang saya boleh pergi

364
00:22:32,260 --> 00:22:37,550
Dan memberitahu rahsia saya

365
00:22:37,760 --> 00:22:39,890
Di dalam bilik saya

366
00:22:40,100 --> 00:22:43,470
Tak memikir tentang hati menarinya...

367
00:22:43,680 --> 00:22:47,970
Anak itu menghabiskan persekolahannya
di belakang kelas...

368
00:22:48,180 --> 00:22:51,220
Terhilang dalam impiannya.

369
00:22:52,180 --> 00:22:55,050
Sekarang ia gelap dan saya...

370
00:22:55,470 --> 00:23:00,260
Dunia hebat jenis apa di luar sana,
jauh di luar ais?

371
00:23:00,890 --> 00:23:03,430
Saya tak akan takut

372
00:23:03,930 --> 00:23:05,350
Adakah tempat di mana…

373
00:23:05,550 --> 00:23:09,010
Seekor penguin kecil tanpa Lagu Cinta...

374
00:23:09,220 --> 00:23:11,890
Boleh benar-benar tergolong dalam?

375
00:23:12,100 --> 00:23:15,850
Di dalam bilik saya

376
00:23:28,390 --> 00:23:30,760
Jadi, seribu generasi yang lalu...

377
00:23:30,970 --> 00:23:34,470
Nenek moyang kita
meninggalkan sayap kami untuk sirip.

378
00:23:34,680 --> 00:23:37,680
Semua graduan pergi ke laut
buat pertama kali...

379
00:23:37,890 --> 00:23:40,600
Adalah untuk meraih manfaat
pilihan kebijaksanaan mereka.

380
00:23:41,350 --> 00:23:43,720
Ini adalah masa yang kekurangan
dan tak menentu.

381
00:23:43,930 --> 00:23:46,680
Tetapi dengan kuasa daripada
kebijaksanaan penguin purba...

382
00:23:46,890 --> 00:23:49,930
Kami, saudara-saudara, akan bertahan.

383
00:23:50,140 --> 00:23:52,890
- "Blah, blah, blah. "
- Norma Jean.

384
00:23:53,100 --> 00:23:56,970
Siapakah dia mengatakan anak saya tak boleh
lulus? Dia tak mencederakan sesiapa.

385
00:23:57,180 --> 00:24:01,680
Setia ke tabiat kita
dan kamu akan sentiasa layak...

386
00:24:01,890 --> 00:24:07,010
Penguin berani negara kita. Excelsior!

387
00:24:19,760 --> 00:24:22,010
Lautan, kami datang!

388
00:24:23,760 --> 00:24:27,350
Kamu tahu? Kami akan mengadakan
majlis tamat pengajian kami sendiri.

389
00:24:27,550 --> 00:24:28,890
- Benar-benar, Mak?
- Benar.

390
00:24:29,100 --> 00:24:31,760
- Excelsior!
- Excelsior!

391
00:24:32,760 --> 00:24:34,390
Jangan begitu kuat.

392
00:24:34,600 --> 00:24:37,050
- Ayah.
- Memphis.

393
00:24:39,680 --> 00:24:42,640
- Lakukan dengan baik, nak.
- Terima kasih, Mak.

394
00:24:45,350 --> 00:24:47,550
- Menikmati setiap saat!
- Saya faham, Mak!

395
00:24:47,760 --> 00:24:49,850
- Ingat, "Orang Asing Bahaya. "
- Ya, pasti, Ayah

396
00:24:50,050 --> 00:24:54,180
Dan berhati-hati dengan anjing laut harimau
dan ikan paus.

397
00:24:54,390 --> 00:24:55,720
Dengarlah ini, Naoh.

398
00:24:55,930 --> 00:25:01,430
Budak itu memang jahat.
Masin depan tak baik.

399
00:25:11,050 --> 00:25:12,800
Kalian!

400
00:25:13,850 --> 00:25:15,760
Tunggu!

401
00:25:40,220 --> 00:25:41,390
Kamu fikir bagaimana?

402
00:25:41,600 --> 00:25:44,350
- Kamu dulu.
- Tak, kamu dulu.

403
00:25:45,470 --> 00:25:47,930
Tak, tak, tak.

404
00:25:52,550 --> 00:25:53,720
Berhenti menolak!

405
00:25:58,220 --> 00:26:01,600
- Apa itu?
Saya fikir itu ialah fuzzball.

406
00:26:06,720 --> 00:26:08,850
Ada darah tak?

407
00:26:11,800 --> 00:26:14,140
Kamu tunggu apa?

408
00:27:12,300 --> 00:27:13,890
Hei, Gloria!

409
00:27:14,100 --> 00:27:17,430
Gloria, saya memuja-ia.
Saya ingin melihat lebih banyak-ia.

410
00:27:17,640 --> 00:27:19,300
Gloria.

411
00:27:38,600 --> 00:27:40,900
- Mumble?
- Gloria.

412
00:27:45,350 --> 00:27:46,850
Minta maaf. Saya tak bermaksud...

413
00:27:47,060 --> 00:27:49,560
Berundur, sedang melalui!

414
00:28:08,100 --> 00:28:11,980
Gloria? Seluruh hidup saya,
Saya hendak mengatakan kamu amat...

415
00:28:12,190 --> 00:28:14,190
- Ikan.
- Ya. Kamu begitu macam ikan.

416
00:28:14,400 --> 00:28:16,440
Bukan. Ikan!

417
00:28:16,650 --> 00:28:18,520
Ikan!

418
00:28:19,940 --> 00:28:21,560
Oh, itu saya punya.

419
00:28:27,520 --> 00:28:30,440
- Itulah buruk.
- Kamu tak dapat satu?

420
00:28:34,230 --> 00:28:35,310
Maaf.

421
00:28:35,520 --> 00:28:36,690
Gloria. Kamu dapat satu tak?

422
00:28:36,900 --> 00:28:39,350
- Tak. Kali ini tak.
- Kamu ambillah.

423
00:28:39,560 --> 00:28:42,270
- Terima kasih, Mumble, tetapi itu kamu punya.
- Saya mahu kamu ambil ia.

424
00:28:42,480 --> 00:28:45,020
- Tak. Kamu yang tangkap. Kamu makanlah.
- Saya mahu kamu...

425
00:28:45,230 --> 00:28:47,480
Burung besar! Kembali ke sini!

426
00:28:55,230 --> 00:28:58,730
- Ayuh.
- Mumble! Lepaskan!

427
00:28:58,940 --> 00:29:01,940
Mumble! Lepaskan!

428
00:29:06,480 --> 00:29:08,650
Kamu membiarkan dia melarikan diri!

429
00:29:17,400 --> 00:29:20,350
- Dia bernafas tak?
- Dia pasti tak makan.

430
00:29:20,560 --> 00:29:23,940
Mumble? Kamu okey?

431
00:29:24,810 --> 00:29:26,270
Mumble?

432
00:29:27,650 --> 00:29:30,270
Ambil ikan itu.

433
00:29:30,480 --> 00:29:32,900
- Apa?
- Ambil ikan bodoh ini.

434
00:29:33,100 --> 00:29:35,230
Oh, okey.

435
00:29:45,060 --> 00:29:47,400
Terima kasih, Mumble.

436
00:29:47,850 --> 00:29:49,730
Sama-sama.

437
00:29:49,940 --> 00:29:53,520
Seseorang untuk

438
00:29:53,770 --> 00:29:55,560
Cinta

439
00:29:55,980 --> 00:30:00,150
Malam ini kami tamat pengajian,
keberahian, pencahayaan...

440
00:30:00,350 --> 00:30:03,190
Yang pertama di kelas, Missy Gloria.

441
00:30:03,400 --> 00:30:06,190
Setiap pagi saya bangun, saya mati sedikit

442
00:30:06,400 --> 00:30:08,400
Hampir tak boleh berdiri sendiri

443
00:30:08,600 --> 00:30:09,650
Lihat diri kamu

444
00:30:09,850 --> 00:30:12,690
Sila lihat di cermin dan menangis sedikit

445
00:30:12,900 --> 00:30:15,400
Tuhan, apa kamu buat pada saya?

446
00:30:15,600 --> 00:30:18,480
Saya menghabiskan sepanjang
kehidupan saya mempercayai kamu

447
00:30:18,690 --> 00:30:24,060
Saya tak mendapatkan bantuan, Tuhan

448
00:30:24,270 --> 00:30:25,690
- Seseorang
- Seseorang

449
00:30:25,900 --> 00:30:27,100
- Seseorang
- Tolong

450
00:30:27,310 --> 00:30:30,810
Bolehkah sesiapa mencari saya

451
00:30:31,020 --> 00:30:38,020
Seseorang untuk cinta?

452
00:30:38,560 --> 00:30:39,850
- Dia rajin bekerja
- Setiap hari

453
00:30:40,060 --> 00:30:41,100
Setiap hari

454
00:30:41,310 --> 00:30:43,850
Oh, saya cuba dan saya cuba
dan saya cuba

455
00:30:44,060 --> 00:30:46,770
Tetapi semua orang mahu menindas saya

456
00:30:46,980 --> 00:30:50,520
Mereka kata, mereka kata,
saya akan jadi gila

457
00:30:50,730 --> 00:30:53,020
Mereka kata saya ada banyak
air dalam otak saya

458
00:30:53,230 --> 00:30:58,270
Tiada akal
Tiada sesiapa yang saya boleh mempercayai

459
00:31:04,400 --> 00:31:06,980
Apa pasal dengan kamu?

460
00:31:07,190 --> 00:31:08,270
- Mumble.
- Ya?

461
00:31:08,480 --> 00:31:10,230
- Lebih baiknya kalau kamu...
- Ya, saya tahu.

462
00:31:10,440 --> 00:31:13,310
- Kamu dengar. Kamu tahu?
- Ya.

463
00:31:13,520 --> 00:31:14,770
- Maaf.
- Tak mengapa.

464
00:31:14,980 --> 00:31:16,650
- Maaf.
- Nyanyilah lagu.

465
00:31:16,850 --> 00:31:19,770
Kamu hebat. Itu hebat.

466
00:31:19,980 --> 00:31:22,350
Oh, anak, mencari saya

467
00:31:22,560 --> 00:31:25,400
Letakkan kaki sirip kamu
di udara sekarang.

468
00:31:25,650 --> 00:31:28,520
Cari seseorang untuk saya cinta

469
00:31:28,730 --> 00:31:31,600
Cari seseorang untuk saya cinta

470
00:31:31,810 --> 00:31:34,560
Cari seseorang untuk saya cinta

471
00:31:34,770 --> 00:31:37,400
Cari seseorang untuk saya cinta

472
00:31:38,400 --> 00:31:40,690
Saya mencari di mana-mana.

473
00:31:41,060 --> 00:31:43,730
Saya mencari di mana-mana.

474
00:31:44,060 --> 00:31:47,060
Ya, ada seseorang yang perlu cari saya.

475
00:31:47,270 --> 00:31:49,600
Sesiapa, sesiapa sahaja

476
00:31:49,810 --> 00:31:51,810
Saya seseorang.

477
00:31:52,020 --> 00:31:56,100
Saya mahu cinta seseorang
Hantarlah seseorang ke sini

478
00:31:56,310 --> 00:32:01,400
Bolehkah sesiapa mencari saya

479
00:32:01,600 --> 00:32:08,190
Seseorang untuk

480
00:32:08,400 --> 00:32:11,480
Cinta

481
00:32:12,310 --> 00:32:13,650
Mumble!

482
00:32:13,850 --> 00:32:16,940
- Kamu fikir kamu ialah siapa?
- Ya, kamu merosakkan untuk semua orang.

483
00:32:17,150 --> 00:32:20,020
- Lompat.
- Ya, melompat ke dalam tasik.

484
00:32:26,850 --> 00:32:31,100
Sayang saya di mana?

485
00:32:33,810 --> 00:32:38,850
Sesiapa carilah saya, carilah saya
Carilah saya, carilah saya

486
00:32:39,060 --> 00:32:44,400
Seseorang

487
00:33:06,520 --> 00:33:09,190
Okey, kawan. Cukuplah.

488
00:33:12,900 --> 00:33:15,650
Saya benar-benar ketakutan.

489
00:33:17,150 --> 00:33:18,350
Gloria?

490
00:33:19,400 --> 00:33:21,020
Kawan?

491
00:33:23,480 --> 00:33:26,730
Mari sini kalau tak
saya akan datang mendapat kamu.

492
00:35:00,150 --> 00:35:01,690
- Selamat!
- Oh, ya!

493
00:35:01,900 --> 00:35:04,020
- Kamu hebat, abang.
- Itu markah 9.8.

494
00:35:04,230 --> 00:35:05,480
- Saya memberi kamu 10.
- Mengapa?

495
00:35:08,400 --> 00:35:11,150
Oh, tak, tak, tak. Marilah.
Marilah. Marilah.

496
00:35:11,350 --> 00:35:13,560
- Cium punggung saya.
- Ciumlah. ciumlah.

497
00:35:17,060 --> 00:35:20,850
Mari sini. Saya mahu kamu
bersama sos tomato.

498
00:35:21,060 --> 00:35:23,520
Tetapi mula-mula kamu mesti
mengejar mereka.

499
00:35:23,730 --> 00:35:26,690
Oh, dia dah datang. Baik kamu
bergerak dalam setengah jam.

500
00:35:26,900 --> 00:35:33,850
Mari kita pergi.

501
00:35:35,690 --> 00:35:37,350
- Hei, kawan, buatlah sekali lagi.
- Buat apa?

502
00:35:37,560 --> 00:35:39,480
- Perkara itu dengan...
- Berklik-klik itu.

503
00:35:39,690 --> 00:35:40,730
- Itu.
- Ya, lakukan.

504
00:35:40,940 --> 00:35:44,560
- Ayuh.
- Baiklah, saya mula dengan:

505
00:35:46,150 --> 00:35:47,440
- Ya, ya, ya.
- Oh, bagus.

506
00:35:47,650 --> 00:35:49,900
Dan kemudian ini:

507
00:35:54,230 --> 00:35:56,980
Bagusnya! Sungguh mengagumkan!

508
00:35:59,480 --> 00:36:02,020
- Oh, rambut janggut kecil.
- Lihatlah dia.

509
00:36:02,230 --> 00:36:05,480
Oh, dia sedang pergi.
Oh, tak, itu hanya mukanya!

510
00:36:05,690 --> 00:36:08,310
Ingat, saya tahu di mana kamu tinggal.

511
00:36:08,520 --> 00:36:10,440
Ya, ia dipanggil tanah, muka lemak babi.

512
00:36:11,520 --> 00:36:13,150
Kembali bila-bila masa, punggung getah!

513
00:36:16,150 --> 00:36:18,440
Jumpa lagi, gemuk.

514
00:36:18,650 --> 00:36:20,520
Itu sejuk." Jumpa lagi, gemuk!"

515
00:36:20,730 --> 00:36:23,440
Kamu mengambil masa lama
untuk fikirkan itu?

516
00:36:23,650 --> 00:36:25,270
Baiklah, hebatnya, si tinggi.

517
00:36:25,480 --> 00:36:27,650
Beri saya sirip, beri saya sirip.

518
00:36:28,520 --> 00:36:31,060
Ke kiri, ke kanan
Saya faham, oh, ya

519
00:36:31,270 --> 00:36:32,900
Hati-hati, saya pun pergi

520
00:36:33,100 --> 00:36:37,270
Saya faham, saya faham, saya faham.

521
00:36:37,480 --> 00:36:39,480
Oh, perut saya sakit. Saya perlu kencing.

522
00:36:40,730 --> 00:36:43,060
Kamu tak ikut, budak tinggi?

523
00:36:44,100 --> 00:36:47,060
Kamu ada hal yang lebih baik untuk dibuat?

524
00:36:48,270 --> 00:36:52,060
- Tak.
- Jadi, ayuh, Fluffy, mari kita pergi.

525
00:37:07,900 --> 00:37:10,440
Hei, Stretch, kamu suka berparti?

526
00:37:10,650 --> 00:37:12,400
Parti? Saya rasa begitu.

527
00:37:12,600 --> 00:37:13,900
Nah, ikut kami, sayang.

528
00:37:14,100 --> 00:37:17,100
Ya, kerana boleh dikatakan
kita memiliki tindakan di sini.

529
00:37:17,310 --> 00:37:19,310
Mambo!

530
00:37:21,230 --> 00:37:23,650
Semua orang begitu...
spontan-kamu-kami.

531
00:37:23,850 --> 00:37:25,520
Spontan-kamu-kami!

532
00:37:25,730 --> 00:37:27,020
Dan ini adalah masa yang sukar!

533
00:37:27,230 --> 00:37:30,480
- Ya, rantaian makanan kita dah gila.
- Semua orang sedikit sedih.

534
00:37:30,690 --> 00:37:33,400
Tetapi ia tak akan hentikan parti!

535
00:37:34,900 --> 00:37:36,440
- Mari kita berparti!
- Lihat saya lakukan.

536
00:37:36,650 --> 00:37:39,600
Wah, dia makan batu.

537
00:37:40,400 --> 00:37:43,520
- Kamu dengar apa yang dia katakan?
-"Makan batu."

538
00:37:43,730 --> 00:37:45,350
Tetapi dia ada batu di dalam mulutnya.

539
00:37:45,560 --> 00:37:48,850
Itu bukan batu, saudara. Ia batu cinta.

540
00:37:49,060 --> 00:37:52,020
- Untuk membina sarang.
- Yang paling banyak batu kecil menang.

541
00:37:52,230 --> 00:37:54,600
Kamu tahu:

542
00:37:54,810 --> 00:37:56,770
Kamu tak berminat dengan gadis-gadis?

543
00:37:56,980 --> 00:37:58,270
- Hei, hei, hei.
- Kamu bergurau?

544
00:37:58,480 --> 00:38:01,440
Tanpa kita, gadis-gadis tak akan seronok.

545
00:38:02,350 --> 00:38:05,190
- Mengapa kamu tak mengumpul batu kecil?
- Apa sajalah.

546
00:38:05,400 --> 00:38:08,900
Kami ada personaliti, dengan huruf besar.
Mengapa? Kerana kita kacak.

547
00:38:09,100 --> 00:38:11,900
Lihat dan belajar, budak tinggi.

548
00:38:12,520 --> 00:38:14,690
- Hei. Hei, sayang.
- Di sini, sayang. Sayang.

549
00:38:14,900 --> 00:38:16,270
- Sayang.
- Apa yang kamu lihat?

550
00:38:16,480 --> 00:38:18,060
- Kamu melihat saya?
- Datang ke sini.

551
00:38:18,270 --> 00:38:20,850
- Ayuh, sayang.
- Kamu nampak sesuatu yang kamu suka, ya?

552
00:38:21,060 --> 00:38:23,560
Tak. Bukan malam ini, sayang.

553
00:38:23,770 --> 00:38:26,350
Oh, jangan terlalu sombong.

554
00:38:26,560 --> 00:38:29,350
Itulah cara...kamu suka, kamu suka

555
00:38:29,560 --> 00:38:32,440
Kamu mahu ia, saya ada ia
Boleh dapat ia, kamu terlepas ia

556
00:38:32,650 --> 00:38:34,560
Lihatlah kaki, kan?

557
00:38:37,150 --> 00:38:38,850
- Di mana kamu belajar itu?
- Lelaki besar.

558
00:38:39,060 --> 00:38:40,600
- Dia dari luar kota.
- Dia bersama kami.

559
00:38:40,810 --> 00:38:44,190
- Buat sekali lagi.
- Lakukan ia. Tunjukkan saya kaki kamu.

560
00:38:44,400 --> 00:38:48,020
- Tak, tak, tak. Maaf, gadis-gadis.
- Lain kali sajalah.

561
00:38:48,230 --> 00:38:51,020
Kamu semua bodoh, okey?

562
00:38:51,560 --> 00:38:52,600
Mari kita pergi.

563
00:38:52,810 --> 00:38:55,810
- Buat mereka mahu lebih, tahu?
- Menahan hingga musim ini.

564
00:38:56,230 --> 00:38:58,730
- Tunjukkan mereka apa kamu boleh buat.
- Sama ada kamu ada atau tak.

565
00:38:58,940 --> 00:39:01,560
- Dan kami Amigos?
- Kami ada ia!

566
00:39:03,400 --> 00:39:04,940
Kamu fikir saya boleh dapat sedikit?

567
00:39:05,150 --> 00:39:09,900
Saudara, kamu dah ada banyak,
kamu berbahaya, sayang.

568
00:39:10,100 --> 00:39:11,650
Kamu benar-benar fikir begitu?

569
00:39:11,850 --> 00:39:13,560
Kamu bergurau?
Dengan gerak tarian seperti kamu...

570
00:39:13,770 --> 00:39:16,270
Semua gadis mesti datang kepada kamu.

571
00:39:16,480 --> 00:39:20,520
- Saya tak akan kata begitu.
- Oh, dengarlah dia. Dia sangat comel.

572
00:39:20,730 --> 00:39:22,230
Biar saya beritahu sesuatu kepada kamu.

573
00:39:22,600 --> 00:39:26,770
Kecuali saya, budak tinggi, kamu ada
karisma lebih dari semua yang lain.

574
00:39:26,980 --> 00:39:30,150
Campakkan ego kamu, Ramon,
kamu akan cedera seseorang.

575
00:39:30,350 --> 00:39:34,190
Kamu cemburu sajalah. Hanya seketika.
Saya dengar ada orang inginkan sesuatu.

576
00:39:34,400 --> 00:39:36,520
Saya!

577
00:39:37,600 --> 00:39:40,060
- Mambo
- Okey, semua gadis, Mambo

578
00:39:40,270 --> 00:39:43,770
Sekali lagi sekarang, mambo
Mambo, mambo, mambo

579
00:39:43,980 --> 00:39:45,980
Mambo!

580
00:40:06,100 --> 00:40:09,190
Giliran kamu, giliran kamu.

581
00:40:09,400 --> 00:40:11,100
Oh, ke bawah.

582
00:40:18,940 --> 00:40:21,310
Kawan, lelaki ini begitu sengaja hebat.

583
00:40:22,730 --> 00:40:24,270
Okey, okey.

584
00:40:24,480 --> 00:40:25,600
Mak!

585
00:40:38,730 --> 00:40:40,810
Mak!

586
00:41:03,100 --> 00:41:05,060
Ayuh, Fluffy.

587
00:41:08,600 --> 00:41:09,650
Oh, saya suka graviti.

588
00:41:09,850 --> 00:41:13,150
- Oh, saya nak mengenang kembali.
- Mengenang-aising?

589
00:42:41,360 --> 00:42:43,280
- Ia terlalu dekat.
- Ayuh.

590
00:42:45,490 --> 00:42:47,900
Hei, kalian! Kita sedang ke mana?

591
00:42:48,110 --> 00:42:50,200
- Kami sedang memindah.
- Meletakkan diri ke tempat lain.

592
00:42:50,400 --> 00:42:53,320
-Tetapi perkara itu, apakah ia?
- Bagaimana boleh tahu?

593
00:42:53,530 --> 00:42:55,900
- Kita hanya penguin.
- Penguin-penguin kecil.

594
00:42:56,110 --> 00:43:00,030
Tetapi di mana ia datang dari?
Ia amat pelik, amat asing.

595
00:43:00,240 --> 00:43:02,610
- Apa yang dia maksudkan?
- Saudara dipanggil Elian.

596
00:43:02,820 --> 00:43:05,320
Saya tak tahu suatu Elian.
Saya tahu seorang lelaki bernama Estevan...

597
00:43:05,530 --> 00:43:07,740
- Bukan Estevan, Elian.
- Kalian, kita ada misteri di sini.

598
00:43:07,950 --> 00:43:09,070
Misteri yang sukar dibayangkan.

599
00:43:09,280 --> 00:43:11,110
Jadi? Apakah kita sepatutnya buat?

600
00:43:11,320 --> 00:43:13,570
Amigos, kami terpaksa
menyelesaikan perkara ini.

601
00:43:14,400 --> 00:43:19,650
Lelaki besar, biar saya beritahu kamu sesuatu.
Datang dekat. Jangan takut.

602
00:43:19,860 --> 00:43:21,530
- Kamu mahu jawapan?
- Ya.

603
00:43:21,740 --> 00:43:23,070
- Itu sahaja yang kamu perlukan?
- Ya.

604
00:43:23,280 --> 00:43:24,320
- Tiada apa-apa lagi?
- Tak.

605
00:43:24,530 --> 00:43:25,780
Maka ini adalah sangat mudah.

606
00:43:25,990 --> 00:43:27,150
Kamu pergi jumpa Lovelace.

607
00:43:28,280 --> 00:43:29,860
- Lovelace.
- Pergi jumpa Lovelace.

608
00:43:30,070 --> 00:43:32,070
- Genius, Ramon. Kamu hebat.
- Terima kasih.

609
00:43:32,280 --> 00:43:34,070
- Saya nak masa untuk diri sendiri.
- Mari kita pergi.

610
00:43:34,280 --> 00:43:35,400
- Tunduk.
- Kamu memang hebat.

611
00:43:35,610 --> 00:43:37,900
- Dah cukuplah. Timbul rasa cinta kamu.
- Siapa Lovelace?

612
00:43:38,110 --> 00:43:40,400
- Lovelace adalah guru.
- Pergi jumpa Lovelace.

613
00:43:40,610 --> 00:43:42,700
- Dia ada jawapan untuk segala-galanya.
- Segala-galanya.

614
00:43:42,900 --> 00:43:44,950
- Betul kah?
- Tanya dia, dia tak pernah salah.

615
00:43:45,150 --> 00:43:48,400
Tetapi, kamu perlu batu kecil terdahulu.

616
00:43:52,820 --> 00:43:56,530
Tunggu, semua. Saya ada amaran
untuk penonton.

617
00:43:57,360 --> 00:44:00,610
Puan-puan, sila, elakkan mata kamu...

618
00:44:00,820 --> 00:44:04,150
Kerana saya pandai memukau.

619
00:44:05,030 --> 00:44:08,400
Kamu dengar suara itu,
sekarang kamu akan menemui...

620
00:44:08,610 --> 00:44:12,610
Satu-satunya Lovelace yang sebenar...

621
00:44:12,820 --> 00:44:17,820
Di sini, sekarang.

622
00:44:18,030 --> 00:44:21,360
Sila beri kesetiaan.

623
00:44:22,070 --> 00:44:23,240
Oh, ya.

624
00:44:23,450 --> 00:44:25,950
Dan sekarang, soalan kamu.

625
00:44:26,150 --> 00:44:27,570
Tuan Lovelace...

626
00:44:28,110 --> 00:44:31,280
Isteri saya dah hilang.
Adakah dia masih hidup?

627
00:44:34,400 --> 00:44:38,150
Sekarang? Pisahkan kebenaran
dari khayalan

628
00:44:38,360 --> 00:44:41,950
Bercakap dengan saya,
oh, makhluk mistik

629
00:44:44,320 --> 00:44:47,280
Ya! Dia gembira
dan kamu berada dalam fikirannya.

630
00:44:47,490 --> 00:44:49,150
Adakah dia bersama lelaki lain?

631
00:44:49,360 --> 00:44:52,280
Satu batu kecil, satu soalan. Seterusnya!

632
00:44:52,490 --> 00:44:55,490
Oh, Yang Tenang.
Sila tanya makhluk-makhluk mistik...

633
00:44:55,700 --> 00:44:57,280
Akan saya jadi kaya seperti kamu?

634
00:44:57,740 --> 00:45:00,700
Dalam mimpi kamu, Jean. Seterusnya!

635
00:45:00,900 --> 00:45:02,900
- Teruskan. Teruskan.
- Pergilah, si besar.

636
00:45:03,110 --> 00:45:06,950
- Itu sahaja. Jangan takut.
- Tuan-tuan! Sila satu demi satu.

637
00:45:07,570 --> 00:45:09,070
- Kami kawan dia.
- Ya, kita bersama-sama.

638
00:45:09,280 --> 00:45:11,610
- Dia ada soalan yang cantik. Pergi.
- Lakukan ia.

639
00:45:11,820 --> 00:45:13,320
Jangan memandang matanya.

640
00:45:13,530 --> 00:45:15,530
Kamu pernah diculik oleh makhluk asing kah?

641
00:45:16,030 --> 00:45:18,490
Maafkan saya?
Apakah jenis soalan itu? Seterusnya!

642
00:45:18,700 --> 00:45:19,740
Tak, tunggu, Tuan.

643
00:45:19,950 --> 00:45:24,110
Saya temu seekor burung dgn benda begitu pd
kaki. Dia kata dia diculik oleh makhluk asing.

644
00:45:24,320 --> 00:45:29,070
Ini, rakan, adalah azimat suci saya...

645
00:45:30,070 --> 00:45:32,070
Azimat, azimat

646
00:45:32,280 --> 00:45:35,570
Dikurniakan kepada saya oleh makhluk mistik...

647
00:45:35,780 --> 00:45:38,280
Makhluk mistik

648
00:45:38,490 --> 00:45:42,360
Semasa perjalanan epik makrifat saya...

649
00:45:43,200 --> 00:45:44,650
Ke pantai larangan.

650
00:45:44,860 --> 00:45:47,110
Pantai larangan

651
00:45:47,320 --> 00:45:49,320
Oh, kata ia sekali lagi.

652
00:45:49,530 --> 00:45:53,030
- Pantai larangan
-Oh, ya

653
00:45:53,240 --> 00:45:55,110
Tunggu, kamu nampak makhluk mistik?

654
00:45:55,320 --> 00:45:58,570
Saya mendengar mereka!
Mereka bercakap melalui saya!

655
00:45:58,780 --> 00:46:00,820
Oh, ya.

656
00:46:01,030 --> 00:46:03,990
Ada kuasa yang membuatkan saya
berdiri di atas menara ini!

657
00:46:04,200 --> 00:46:07,240
Mereka ada mata di depan? Mereka
menyiasat kamu? Ikat kamu ke bawah?

658
00:46:07,450 --> 00:46:10,740
Cukup! "Adakah mereka menyiasat saya?"

659
00:46:10,950 --> 00:46:13,740
Terlalu banyak soalan! Kamu tiada
cukup batu kecil, bodoh.

660
00:46:14,240 --> 00:46:16,070
Kamu belum menjawab
mana-mana soalan-soalan saya.

661
00:46:16,280 --> 00:46:19,860
- Berapa banyak soalan yang dia ada?
- Kami semua ada hal untuk bertanya!

662
00:46:24,200 --> 00:46:25,820
Cukup!

663
00:46:27,320 --> 00:46:29,820
Kamu membawa orang asing ini
ke hadapan saya.

664
00:46:30,030 --> 00:46:34,570
Dia meragui kuasa saya. Dia
membandingkan saya dengan burung besar.

665
00:46:34,950 --> 00:46:36,900
Suara-suara menjerit dalam kepala saya.

666
00:46:37,110 --> 00:46:40,030
Mereka berkata, "Lovelace, siapa si bodoh ini?

667
00:46:40,450 --> 00:46:45,700
Beritahulah dia! Suruh dia
pergi dan membiak!"

668
00:46:45,900 --> 00:46:47,400
Sebenarnya...

669
00:46:47,610 --> 00:46:51,320
Mengapa kita semua tak pergi dan membiak?

670
00:46:51,530 --> 00:46:53,650
- Lovelace.
- Apa yang dia katakan?

671
00:46:53,860 --> 00:46:55,650
- Ia musim mengawan.
- Dah tiba?

672
00:46:55,860 --> 00:46:59,820
Saya akan bersara
ke sofa kepuasan saya sekarang.

673
00:47:00,030 --> 00:47:02,450
- Baiklah, gadis-gadis, siapa yang pertama?
- Saya!

674
00:47:02,650 --> 00:47:05,360
Satu demi satu. Jangan sentuh azimat,
sayang, sila.

675
00:47:05,570 --> 00:47:08,820
Hei, tunggu seminit. Tunggu seminit.
Bagaimana pula dengan kami?

676
00:47:09,030 --> 00:47:11,740
Lovelace, Lovelace, Lovelace!

677
00:47:11,950 --> 00:47:13,650
Dengarlah saya!

678
00:47:13,860 --> 00:47:15,860
Tiada cinta yang cukup di dunia.

679
00:47:16,070 --> 00:47:18,110
Bertaubatlah kepada penguin
di sebelah kamu.

680
00:47:18,320 --> 00:47:20,650
Naikkan kaki sirip kamu.
Kembangkan dia sedikit.

681
00:47:20,860 --> 00:47:23,320
Dan berinya pelukan yang besar.

682
00:47:23,530 --> 00:47:25,650
Okey, gadis-gadis.

683
00:47:25,860 --> 00:47:28,200
Oh, buat bunyi itu sekali lagi, gadis.

684
00:47:30,280 --> 00:47:31,900
Hei, dia ada apa yang kita tiada?

685
00:47:32,110 --> 00:47:33,950
- Mengapa kamu memeluk saya?
- Dia suruh saya.

686
00:47:34,150 --> 00:47:35,280
- Jauhkan dari saya.
- Tak, kamu suka.

687
00:47:35,490 --> 00:47:36,530
Jauhkan dia dari saya, Ramon.

688
00:47:36,740 --> 00:47:38,700
Stretch, ada batu dari mana kamu datang kah?

689
00:47:38,900 --> 00:47:40,990
- Kami tak mengumpul batu-batu.
- Kamu tak? Mengapa tak?

690
00:47:41,200 --> 00:47:42,240
Kita hidup di atas ais.

691
00:47:42,450 --> 00:47:44,280
Jadi bagaimana kamu memenangi hati gadis?

692
00:47:44,490 --> 00:47:46,860
Kami menyanyi.

693
00:47:48,450 --> 00:47:51,400
- Berhenti! Itu gila!
- Kamu bergurau, kan?

694
00:47:51,610 --> 00:47:53,400
Tak. Kami menyanyi kepada satu sama lain.

695
00:47:53,610 --> 00:47:56,570
Jika seseorang yang istimewa
suka lagu kamu, kamu tahu...

696
00:47:56,780 --> 00:47:58,570
Oh, dan kamu ada seseorang yang istimewa?

697
00:47:58,780 --> 00:48:02,070
- Gadis tinggi dlm hidup gelap yg romantismu?
- Yang kamu tak pernah beritahu?

698
00:48:02,280 --> 00:48:03,320
Sedikit seperti begitu.

699
00:48:03,530 --> 00:48:06,320
Hei, mari kita pergi dapat tahu.
Mungkin dia ada beberapa rakan.

700
00:48:06,530 --> 00:48:07,570
Saya suka mereka yang tinggi.

701
00:48:07,780 --> 00:48:09,030
Ia tak akan berjaya.

702
00:48:09,240 --> 00:48:11,030
- Hei, si besar.
- Ia adalah musim mengawan.

703
00:48:11,240 --> 00:48:12,650
Kamu hanya perlu menyanyi.

704
00:48:12,860 --> 00:48:14,280
Itulah masalah. Saya tak boleh.

705
00:48:14,490 --> 00:48:16,900
- Kamu seekor burung, kan?
- Semua burung boleh menyanyi.

706
00:48:17,110 --> 00:48:19,360
Saya tak boleh menyanyi seperti burung lain

707
00:48:20,610 --> 00:48:22,070
Baiklah.

708
00:48:22,280 --> 00:48:23,860
Carilah saya, carilah saya

709
00:48:24,280 --> 00:48:25,320
Apa yang dia buat?

710
00:48:25,530 --> 00:48:26,990
Seseorang

711
00:48:27,200 --> 00:48:29,950
- Saya fikir dia menyanyi.
- Saya tahu apa menyanyi, itu bukan menyanyi.

712
00:48:31,990 --> 00:48:35,530
Saya dengar seekor haiwan buat begitu,
tetapi mereka bergolek dia, dia telah mati.

713
00:48:36,030 --> 00:48:39,490
Ya. Dan apabila dia menyanyi,
ia seakan-akan melukakan hati kamu.

714
00:48:39,700 --> 00:48:41,400
Kamu memang mengalami tragis, kawan.

715
00:48:41,610 --> 00:48:43,740
- Jangan bimbang. Kami boleh membaikinya.
- Kita boleh?

716
00:48:43,950 --> 00:48:46,070
- Sudah tentu. Kita boleh. Kita boleh.
- Kita boleh?

717
00:48:46,280 --> 00:48:48,650
- Betul kah?
- Ya! Biar saya beritahu kamu sesuatu.

718
00:48:48,860 --> 00:48:52,200
- Datang lebih dekat. Kamu mahu menyanyi?
- ya.

719
00:48:52,400 --> 00:48:53,860
- Kamu pasti?
- Sudah tentu.

720
00:48:54,070 --> 00:48:56,450
Kamu mengejek saya?
Maka ini adalah sangat mudah.

721
00:48:56,650 --> 00:48:59,700
Benar kah? Jika saya boleh menyanyi,
ia akan mengubah segala-galanya.

722
00:48:59,900 --> 00:49:04,070
Kamu akan menyanyi. Kamu hanya
perlu buat apa yang saya katakan.

723
00:49:04,280 --> 00:49:06,360
- Baiklah.
- Adakah saya katakan "okey"?

724
00:49:06,570 --> 00:49:08,030
- Tak.
- Tak. Apa yang saya katakan?

725
00:49:08,240 --> 00:49:11,780
- Buat apa yang kamu katakan.
- Tepat sekali apa yang saya katakan.

726
00:49:14,200 --> 00:49:20,150
Jangan menolak saya
Sebab saya dekat ke tepi

727
00:49:22,200 --> 00:49:26,490
Saya cuba tak kehilangan saya punya...

728
00:49:27,450 --> 00:49:28,950
Gloria

729
00:49:29,150 --> 00:49:31,320
Kadang-kadang ia seperti hutan
Ia membuat saya tertanya-tanya

730
00:49:31,530 --> 00:49:32,780
Bagaimana saya boleh
berhenti berputus asa

731
00:49:32,990 --> 00:49:36,610
Tengah malam perlahan-lahan merangkak

732
00:49:37,320 --> 00:49:43,740
Ke dalam hati semua
Yang tak memerlukan yang lebih

733
00:49:43,950 --> 00:49:48,150
Siang menawarkan pertaruhan yang teruk

734
00:49:48,360 --> 00:49:54,030
Kepada penguin yang
bertaruh terlalu banyak

735
00:49:54,530 --> 00:49:57,950
Saya akan berasrama dengan kamu
Seperti kamu inginkan saya

736
00:49:58,150 --> 00:50:01,030
Dan saya akan memeluk kamu
dengan kuat, sayang, semua...

737
00:50:01,240 --> 00:50:02,490
Gloria

738
00:50:02,700 --> 00:50:08,110
Cermin merenung balik muka kamu

739
00:50:08,320 --> 00:50:10,110
Dan berkata, "Sayang..."

740
00:50:10,320 --> 00:50:11,530
Goyanglah punggung, goyanglah pu...

741
00:50:11,740 --> 00:50:13,150
Ia tak berkesan

742
00:50:13,360 --> 00:50:18,450
Kamu mengatakan doa kamu
Walaupun kamu tak peduli

743
00:50:18,650 --> 00:50:24,650
Kamu mengatakan doa kamu
Walaupun kamu tak peduli

744
00:50:24,860 --> 00:50:27,320
Kalian! Kalian!

745
00:50:27,530 --> 00:50:29,450
Kalian!

746
00:50:49,740 --> 00:50:50,780
Mumble?

747
00:50:56,450 --> 00:50:57,490
Mumble.

748
00:50:59,280 --> 00:51:01,860
Oh, hai, Gloria.

749
00:51:08,320 --> 00:51:09,950
Dan ini adalah kamu?

750
00:51:11,240 --> 00:51:14,240
Pasti, ia adalah saya. Kamu suka?

751
00:51:15,360 --> 00:51:19,700
Saya akan, jika ia benar-benar kamu, ya.

752
00:51:20,780 --> 00:51:22,530
Ia adalah saya, sedikit.

753
00:51:22,740 --> 00:51:24,400
Ya.

754
00:51:24,610 --> 00:51:26,400
Pusing belakang.

755
00:51:26,610 --> 00:51:28,150
- Pusing belakang.
- Mengapa?

756
00:51:28,360 --> 00:51:30,400
- Mengapa tak?
- Saja...

757
00:51:33,320 --> 00:51:34,700
- Apa yang kamu tahu?
- Ya.

758
00:51:34,900 --> 00:51:37,070
Cara saya

759
00:51:37,280 --> 00:51:39,700
- Gloria.
- Mumble, bagaimana kamu boleh buat begitu?

760
00:51:41,320 --> 00:51:42,360
Helo.

761
00:51:42,570 --> 00:51:46,490
Saya tahu saiz boleh menakutkan,
tetapi jangan takut. Saya cinta kamu.

762
00:51:46,700 --> 00:51:48,820
- Gloria, tolonglah.
- Saya cinta kamu.

763
00:51:49,030 --> 00:51:50,070
- Gloria!
- Gloria!

764
00:51:50,280 --> 00:51:51,320
- Gloria!
- Gloria!

765
00:51:51,530 --> 00:51:53,900
- Tolonglah, Gloria, tunggu!
- Tolonglah, Gloria, tunggu saya!

766
00:51:54,110 --> 00:51:55,740
Saya suka ekor besar,
dan saya tak boleh menafikan

767
00:51:55,950 --> 00:51:57,150
- Hentikan!
- Baiklah.

768
00:51:57,360 --> 00:52:00,490
Mumble, apa yang kamu fikirkan?

769
00:52:00,700 --> 00:52:02,700
Saya tak tahu apa lagi yang boleh dibuat.

770
00:52:02,724 --> 00:52:04,724
FROSUB
FRO-SUB.BLOGSPOT.COM

771
00:52:08,820 --> 00:52:10,450
Oh, Gloria, tak.

772
00:52:10,650 --> 00:52:13,860
Gloria

773
00:52:14,070 --> 00:52:17,990
Gloria

774
00:52:18,490 --> 00:52:19,530
Pergi ke sana, sekarang.

775
00:52:19,740 --> 00:52:23,990
Siang menawarkan pertaruhan yang teruk...

776
00:52:24,200 --> 00:52:26,320
Gloria. Gloria.

777
00:52:26,530 --> 00:52:28,240
Nyanyilah kepada ini.

778
00:52:30,700 --> 00:52:34,400
Mumble, kamu memalukan saya.

779
00:52:40,650 --> 00:52:42,900
Sayang... ia tak berkesan.

780
00:52:46,280 --> 00:52:47,950
Sayang

781
00:52:57,360 --> 00:52:59,900
Perlahan-lahan

782
00:53:00,110 --> 00:53:04,650
Perlahan-lahan merangkak
Ke dalam hati semua

783
00:53:04,860 --> 00:53:10,700
Yang tak memerlukan yang lebih

784
00:53:10,900 --> 00:53:14,900
Siang menyampaikan nasib malang

785
00:53:15,110 --> 00:53:20,570
Untuk seekor penguin yang telah
meletakkan terlalu banyak pertaruhan

786
00:53:21,080 --> 00:53:25,040
Cermin merenung balik muka kamu

787
00:53:25,250 --> 00:53:29,040
Dan berkata, "Sayang...ia tak berkesan"

788
00:53:29,250 --> 00:53:33,200
Kamu mengatakan doa kamu
Walaupun kamu tak peduli

789
00:53:33,410 --> 00:53:40,370
Kamu menyanyi dan kamu
menggoncang sakit hatimu

790
00:53:40,830 --> 00:53:42,500
Menari!

791
00:53:48,500 --> 00:53:50,500
Boogie ajaib

792
00:53:52,870 --> 00:53:55,290
Menari

793
00:53:55,500 --> 00:53:59,950
Boogie ajaib

794
00:54:00,160 --> 00:54:02,290
Tengah malam merangkak perlahan-lahan

795
00:54:02,500 --> 00:54:07,000
Ke hati orang yang memerlukan
Lebih daripada mereka mendapat

796
00:54:07,200 --> 00:54:09,450
Siang menyampaikan nasib malang

797
00:54:09,660 --> 00:54:14,330
Untuk seekor penguin yang telah
meletakkan terlalu banyak pertaruhan

798
00:54:14,540 --> 00:54:17,910
Cermin merenung balik muka kamu

799
00:54:18,120 --> 00:54:21,290
Dan berkata, "Sayang...ia tak berkesan"

800
00:54:21,500 --> 00:54:24,950
Kamu mengatakan doa kamu
Walaupun kamu tak peduli

801
00:54:25,160 --> 00:54:28,120
Kamu menari dan menggoncang sakit hatimu

802
00:54:28,330 --> 00:54:29,620
Menari!

803
00:54:29,830 --> 00:54:30,910
Mumble!

804
00:54:31,120 --> 00:54:35,290
Boogie ajaib

805
00:54:35,500 --> 00:54:37,330
Menari, menari, menari

806
00:54:37,540 --> 00:54:38,660
Mumble

807
00:54:38,870 --> 00:54:40,950
Boogie ajaib

808
00:54:41,160 --> 00:54:43,700
Lihatlah, lihatlah
Lihatlah, lihatlah

809
00:54:45,700 --> 00:54:47,290
Saudaraku

810
00:54:54,620 --> 00:54:57,500
Kamu kelihatan sungguh
cantik kepada saya, sayang

811
00:55:07,040 --> 00:55:08,700
- Mumble.
- Hei, Cik Viola.

812
00:55:08,910 --> 00:55:14,500
- Semua cinta di dunia takkan terhilang
- Mumble!

813
00:55:14,700 --> 00:55:19,620
- Keperluan untuk disayangi takkanlah salah
- Mumble!

814
00:55:19,830 --> 00:55:21,410
Memalukan!

815
00:55:23,080 --> 00:55:24,790
Mereka fikir mereka ialah siapa?

816
00:55:25,000 --> 00:55:28,580
Di mana Noah?
Ini semakin tak terkawal.

817
00:55:28,950 --> 00:55:30,540
Pergi!

818
00:55:34,830 --> 00:55:37,200
Hei, Memphis. Ia budak kamu, Mumble.

819
00:55:37,790 --> 00:55:40,580
- Mumble?
- Mumble?

820
00:55:40,790 --> 00:55:44,250
Tak, tak. Tak, ia adalah "Mambo." O!

821
00:55:44,450 --> 00:55:47,910
Sayang. Mereka berkata, "Mumble."

822
00:56:09,290 --> 00:56:10,330
Boogie!

823
00:56:10,580 --> 00:56:11,750
Noah dah tiba, lihat!

824
00:56:11,950 --> 00:56:17,910
Ini merupakan petanda dari awal
dan kini kita ada pemberontakan ini.

825
00:56:18,120 --> 00:56:21,620
Berhenti! Berhenti!

826
00:56:21,830 --> 00:56:25,620
Hentikan karut ini!

827
00:56:27,790 --> 00:56:30,250
Hentikan sekarang!

828
00:56:31,500 --> 00:56:33,870
Sila kawalkan diri sedikit!

829
00:56:34,080 --> 00:56:38,750
Kamu membawa gangguan, penyimpangan ini,
ke dalam masyarakat kami.

830
00:56:38,950 --> 00:56:40,160
Kamu terhilang akal kamu?

831
00:56:40,370 --> 00:56:42,120
- Kita hanya berseronok.
- Keseronokkan yang tak bahaya.

832
00:56:42,330 --> 00:56:46,500
"Keseronokan yang tak bahaya"? Tabiat inilah
yang membawa kekurangan bekalan pada kami.

833
00:56:46,700 --> 00:56:49,200
Maafkan saya, smiley. Bolehkah kamu
bercakap bahasa penguin yang biasa?

834
00:56:49,410 --> 00:56:52,370
Kamu berpendapat kekurangan makanan
ada kaitan dengan saya.

835
00:56:52,580 --> 00:56:55,870
Kamu tak memahami bahawa kita boleh hidup
hanya apabila kita berada dalam harmoni?

836
00:56:56,080 --> 00:56:59,290
Apabila kamu dan rakan-rakan asing kamu
mempengaruhi kami dgn cara mudah kamu...

837
00:56:59,500 --> 00:57:01,080
Kamu menyinggung perasaan
Penguin Agung.

838
00:57:01,290 --> 00:57:03,160
Kamu menjemput dia untuk
menahan limpah kurnianya.

839
00:57:03,370 --> 00:57:06,950
- Dia memerintah ke semua musim.
- Dia memberi dan dia boleh mengambil balik.

840
00:57:07,160 --> 00:57:09,620
Tunggu seminit. Kaki yang menari
tak boleh menyebabkan kebuluran.

841
00:57:09,830 --> 00:57:13,370
Jika dosa kamu tak menyebabkan ia,
maka apa yang menyebabkan?

842
00:57:13,580 --> 00:57:15,870
Saya fikir ia datang dari luar.
Jauh dari ais itu.

843
00:57:16,080 --> 00:57:18,330
Ada perkara di luar sana,
perkara yang kita tak faham.

844
00:57:18,540 --> 00:57:20,200
- Misteri-misteri.
- Misteri yang sukar dibayangkan.

845
00:57:20,410 --> 00:57:21,750
- Mystic makhluk.
- Ya, orang asing.

846
00:57:21,950 --> 00:57:23,540
- Dia gila.
- Tak, orang asing.

847
00:57:23,750 --> 00:57:25,370
- Saya dengar mereka amat bijak.
- Dia tak siuman.

848
00:57:25,580 --> 00:57:28,160
Tak, mereka mungkin lebih bijak
daripada kita semua. Siapa tahu?

849
00:57:28,370 --> 00:57:30,750
Dia menghalau semua ikan pergi dari sini,
sekarang dia bercakap angin saja!

850
00:57:30,950 --> 00:57:34,250
- Hei, biar saya beritahu kamu sesuatu.
- Jangan sentuh saya, si kotor.

851
00:57:34,450 --> 00:57:36,160
- Hei, berhati-hati.
- Jadi boleh dikatakan bahawa.

852
00:57:36,370 --> 00:57:39,830
Perbezaan pendapat membawa pembahagian
dan pembahagian membawakan azab.

853
00:57:40,040 --> 00:57:43,080
- Kamu, Mumble Happy Feet, mesti pergi.
- Dengar, dengar.

854
00:57:43,290 --> 00:57:45,660
Jangan kamu mengambil
satu langkah pun, sayang.

855
00:57:45,870 --> 00:57:49,370
Kamu ada hak untuk berada di sini
seperti mereka semua yang bodoh dan tua.

856
00:57:50,200 --> 00:57:52,790
Norma Jean, saya akan menangani ini.

857
00:57:53,000 --> 00:57:54,450
Ayah?

858
00:57:56,830 --> 00:57:59,790
Mumble, kamu mesti meninggalkan
kawan-kawan kamu...

859
00:58:00,000 --> 00:58:01,950
Pemikiran pelik dan cara yang pelik kamu.

860
00:58:02,160 --> 00:58:03,500
- Memphis.
- Jika kita taat...

861
00:58:03,700 --> 00:58:05,870
Ikhlas dalam pemujian kita,
semua ikan akan kembali.

862
00:58:06,080 --> 00:58:09,250
- Tetapi, Ayah...
- Dengar, nak, saya pernah berdosa juga.

863
00:58:09,450 --> 00:58:11,660
Saya cuai dan sekarang kita semua menderita.

864
00:58:11,870 --> 00:58:13,450
Apa ini ada kaitan dengan Mumble?

865
00:58:13,660 --> 00:58:16,540
- Itulah sebab dia juga berdosa.
- Tiada apa yang salah dengan dia!

866
00:58:16,750 --> 00:58:19,790
- Terima sajalah, anak kami ada masalah.
- Dia tiada masalah, dengar tak?

867
00:58:20,000 --> 00:58:21,950
- Percayalah, saya tahu.
- Mengapa kamu kata begitu?

868
00:58:22,160 --> 00:58:25,160
Kerana apabila dia hanya sebiji telur,
saya jatuhkan dia!

869
00:58:25,370 --> 00:58:27,160
Memphis.

870
00:58:29,000 --> 00:58:30,540
Mumble.

871
00:58:32,830 --> 00:58:35,370
Oh, Mumbleku yang kesian.

872
00:58:35,580 --> 00:58:37,200
Tetapi, Mak, saya betul-betul tak apa.

873
00:58:37,410 --> 00:58:39,370
- Tak. Tak, kamu tak, nak.
- Betul.

874
00:58:39,580 --> 00:58:43,120
Demi kita semua, kamu mesti
hentikan kegilaan kaki ini.

875
00:58:43,330 --> 00:58:47,410
Ayah kamu bercakap dengan bijak.
Dengar penderitaan hatinya dan bertaubat.

876
00:58:47,620 --> 00:58:49,790
Tetapi ia tak masuk akal.

877
00:58:50,000 --> 00:58:51,910
Jika begitu keangkuhan kamu
tak memberi kami apa-apa pilihan!

878
00:58:52,120 --> 00:58:53,160
Tak, tunggu.

879
00:58:54,200 --> 00:58:58,500
Tolonglah, nak, kamu boleh melakukan ini.
Ia tak begitu sukar.

880
00:59:00,410 --> 00:59:04,080
Jangan suruh saya untuk berubah, Ayah,
kerana saya tak boleh.

881
00:59:08,410 --> 00:59:12,290
Dan itu, saudara-saudaraku,
adalah akhir perbualan ini.

882
00:59:12,500 --> 00:59:14,370
Kamu, berambuslah!

883
00:59:17,330 --> 00:59:20,620
- Mumble.
- Tak, Mak, ia okey. Tak mengapa.

884
00:59:21,830 --> 00:59:24,450
Biar saya beritahu sesuatu kepada kamu.

885
00:59:24,660 --> 00:59:26,830
Apabila saya mengetahui
apa yang berlaku kepada ikan...

886
00:59:27,660 --> 00:59:29,500
Saya akan kembali.

887
00:59:30,330 --> 00:59:31,910
Biar saya melalui.

888
00:59:32,120 --> 00:59:34,160
- Mumble, kamu tak perlu pergi.
- Biarkan sajalah.

889
00:59:34,370 --> 00:59:36,790
- Gloria.
-Tak. Tak, Ayah, ini tak adil.

890
00:59:37,000 --> 00:59:39,250
Gloria, dengar ayah kamu.

891
00:59:39,750 --> 00:59:45,290
Puak saya sentiasa
memperkecilkan dia

892
00:59:45,500 --> 00:59:48,290
Memperkecilkan, memperkecilkan

893
00:59:48,500 --> 00:59:52,750
Mereka berkata dia datang
Dari bahagian bandar yang salah

894
00:59:52,950 --> 00:59:56,410
Dari bahagian bandar yang salah

895
00:59:56,620 --> 00:59:59,660
Mereka beritahu saya dia amat teruk

896
00:59:59,870 --> 01:00:00,950
Amat teruk

897
01:00:01,160 --> 01:00:05,040
- Tetapi saya tahu dia sedih
- Amat sedih

898
01:00:05,250 --> 01:00:10,370
Saya tak akan lupakan dia
Pemimpin puak

899
01:00:10,580 --> 01:00:14,370
Kami menyanyi hati rakan kita
yang sebenar, Mumble.

900
01:00:14,580 --> 01:00:20,580
Kamu adalah rakyat peeny-weeny,
piffling, piccolini, piddly-diddly pouft!

901
01:00:21,830 --> 01:00:23,660
Bersama-sama, kita akan tetap wujud.

902
01:00:23,870 --> 01:00:25,700
Kami akan percayakan kebijaksanaan.

903
01:00:25,910 --> 01:00:27,830
Kami percaya.

904
01:00:30,000 --> 01:00:32,790
Perhatikan

905
01:00:33,000 --> 01:00:37,500
Perhatikan

906
01:00:38,330 --> 01:00:41,250
Perhatikan

907
01:00:41,450 --> 01:00:46,040
Perhatikan

908
01:00:46,250 --> 01:00:50,330
Perhatikan

909
01:00:54,000 --> 01:00:58,160
Jangan bimbang, si tinggi. Ayah saya juga
memanggil saya si tak guna yg menyedihkan.

910
01:00:58,370 --> 01:00:59,450
Lihat bagaimana saya berubah.

911
01:00:59,660 --> 01:01:00,870
Kamu tak membantu, Ramon.

912
01:01:01,080 --> 01:01:04,700
Dia akan okey. Dia hanya perlu
dapat tahu apa yang berlaku kepada ikan.

913
01:01:04,910 --> 01:01:06,830
- Bagaimana dia boleh buat begitu?
- Dia akan fikirkan sesuatu.

914
01:01:07,040 --> 01:01:09,000
- Makhluk asing.
- Apa?

915
01:01:09,200 --> 01:01:12,000
- Saya akan bercakap dengan makhluk asing.
- Bagaimana boleh mencari makhluk asing?

916
01:01:12,200 --> 01:01:14,790
- Lovelace.
- Dia tak suka kamu. Tak suka kamu semua.

917
01:01:15,000 --> 01:01:17,000
Tak mengapa. Saya akan merayu
kepada sifat dia yang lebih baik.

918
01:01:17,200 --> 01:01:19,700
- Bagaimana kamu nak buat itu?
- Hukuman kejam yang luar biasa?

919
01:01:19,910 --> 01:01:22,290
- Penyeksaan yang tak dapat dibayangkan?
- Penyeksaan yang boleh dibayangkan?

920
01:01:22,500 --> 01:01:24,660
- Kamu menyanyi?
- Tak!

921
01:01:24,870 --> 01:01:27,200
"Bolehkah sesiapa mencari saya...

922
01:01:27,620 --> 01:01:30,250
- Kamu akan retakkan ais!
- Avalanche!

923
01:01:30,450 --> 01:01:32,120
Ya, okey. Terima kasih.

924
01:01:42,500 --> 01:01:45,370
Lovelace. Kamu di sana?

925
01:01:45,580 --> 01:01:47,700
Lovelace!

926
01:01:50,580 --> 01:01:52,370
Lovelace.

927
01:01:57,410 --> 01:01:59,000
Lovelace?

928
01:01:59,200 --> 01:02:00,500
Adakah ini masa yang tak sesuai?

929
01:02:00,700 --> 01:02:02,620
Saya tahu kita tiada temu janji, tetapi...

930
01:02:02,830 --> 01:02:04,910
Hanya satu soalan dan
saya mahu jawapan yang benar.

931
01:02:05,120 --> 01:02:06,700
Di mana saya boleh mencari
makhluk-makhluk mistik?

932
01:02:09,540 --> 01:02:11,540
Mengapa tak dia jawab?

933
01:02:13,540 --> 01:02:16,160
Lovelace, kamu okey?

934
01:02:17,660 --> 01:02:20,750
- Dia dirasuk.
- Ia mengalami serangan epilepsi!

935
01:02:20,950 --> 01:02:22,450
- Buka paruhnya.
- Ambil lidahnya.

936
01:02:22,660 --> 01:02:25,200
Dia tercekik. Benda di lehernya, ia terlalu ketat.

937
01:02:25,410 --> 01:02:28,000
- Mengapa kamu tak kata demikian?
- Dalam kiraan tiga.

938
01:02:28,200 --> 01:02:32,450
Berhenti! Dengarlah! Tak!
Kawan-kawan! Kawan-kawan! Berhenti!

939
01:02:32,660 --> 01:02:34,660
- Apa?
- Kamu sedang mencederakan dia.

940
01:02:36,700 --> 01:02:38,120
Rasa lebih baik?

941
01:02:38,330 --> 01:02:40,830
Lovelace, bagaimana kamu dapat
benda di leher kamu?

942
01:02:41,040 --> 01:02:44,330
- Ia dikurniakan kepadanya.
- Oleh makhluk-makhluk mistik.

943
01:02:44,540 --> 01:02:46,660
- Mereka tak berikan?
- Tak.

944
01:02:46,870 --> 01:02:49,830
Oh, dia tak tahu apa yang dia katakan.

945
01:02:50,040 --> 01:02:53,370
Kamu sedang berenang dan ia
hanya tersangkut pada leher kamu.

946
01:02:53,580 --> 01:02:56,120
Oh, tak mungking. Dia adalah guru.

947
01:02:57,120 --> 01:03:00,330
Lovelace, kamu benar-benar
bertemu dengan seorang mistik?

948
01:03:01,040 --> 01:03:02,660
Secara rasmi?

949
01:03:04,160 --> 01:03:05,200
Tak.

950
01:03:05,410 --> 01:03:07,200
Saya memang betul! Ini semua pembohongan.

951
01:03:07,410 --> 01:03:09,250
Tetapi ini adalah milik seseorang.

952
01:03:09,450 --> 01:03:12,160
Jika kita dapat mencari mereka, saya pasti
kamu boleh menanggalkannya.

953
01:03:12,540 --> 01:03:16,790
Tunjuk di mana kamu menjumpainya. Pastilah
mrk boleh membantu kita. Kami kedua-duanya.

954
01:03:19,620 --> 01:03:21,450
Dua perkataan, tiga suku kata.

955
01:03:21,660 --> 01:03:23,450
- Apakah ia?
- Kamu akan mati?

956
01:03:23,660 --> 01:03:27,290
Tak, tak, tunggu. Kehidupan masa lalu kamu.

957
01:03:27,500 --> 01:03:29,120
Kamu kentut.

958
01:03:30,500 --> 01:03:32,450
Sekarang dia berfikir dia
seekor anjing laut besar.

959
01:03:32,660 --> 01:03:34,580
Tak, tak, tak. Pergi ke atas gunung.

960
01:03:34,790 --> 01:03:37,750
- Pergi ke atas gunung-gunung!
- Melalui tanah anjing laut besar.

961
01:03:37,950 --> 01:03:42,500
- Melalui tanah anjing laut besar.
- Melalui tanah anjing laut besar!

962
01:03:53,410 --> 01:03:55,580
- Tunggu.
- Apa?

963
01:03:56,500 --> 01:03:58,450
Saya dengar suara-suara.

964
01:03:58,660 --> 01:04:00,290
- Terdengar suatu suara.
- Di mana?

965
01:04:00,500 --> 01:04:04,000
- Ada suara kecil pada angin.
- Mumble!

966
01:04:04,200 --> 01:04:05,450
- "Mambo"?
- "Mambo"?

967
01:04:05,660 --> 01:04:07,120
- Dengar.
- Mumble Happy Feet.

968
01:04:07,660 --> 01:04:08,830
- Gloria?
- Gloria!

969
01:04:09,040 --> 01:04:10,080
Gloria?

970
01:04:10,290 --> 01:04:12,750
Hei, kamu ada seorang peminat.
Dia obses dengan kamu, kawan.

971
01:04:16,330 --> 01:04:18,790
Saya tak boleh percaya ialah kamu.

972
01:04:19,000 --> 01:04:21,040
Sudah tentu ialah saya.

973
01:04:22,330 --> 01:04:24,000
Apa yang kamu buat di sini?

974
01:04:24,200 --> 01:04:27,370
Semua cinta di dunia takkan terhilang

975
01:04:27,580 --> 01:04:31,410
Keperluan untuk disayangi takkanlah salah

976
01:04:31,620 --> 01:04:34,290
- Oh, wah.
- Jadi ikut arah mana, Twinkletoes?

977
01:04:34,500 --> 01:04:37,830
Tak, tak, tak.Jika kamu ikut, kamu
mungkin tak boleh kembali ke rumah.

978
01:04:38,040 --> 01:04:39,370
Saya tak kisah.

979
01:04:39,580 --> 01:04:45,000
Gloria, kamu ada kehidupan yang baik di sana.
Saya tak. Ertiku, kami tak. Bukan di sini.

980
01:04:45,200 --> 01:04:48,290
Bagaimana kita boleh menyimpan telur itu
supaya selamat? Jika kita akan ada telur.

981
01:04:48,500 --> 01:04:51,040
Saya tak perlukan telur untuk jadi gembira.

982
01:04:51,250 --> 01:04:55,290
Kamu kata begitu sekarang, tetapi nanti
bila semua kawan kamu ada telur?

983
01:04:56,660 --> 01:04:57,870
Saya akan ada kamu.

984
01:04:59,330 --> 01:05:02,660
Sekarang dia akan janjikan
jiwanya selama-lamanya.

985
01:05:02,870 --> 01:05:03,950
- Gloria.
- Itu dia.

986
01:05:04,160 --> 01:05:11,120
Saya jenis lelaki, yang
memerlukan ruang sendiri.

987
01:05:11,370 --> 01:05:13,200
Ia bukan kamu, ia saya.

988
01:05:13,410 --> 01:05:15,830
Saya tak sedia untuk suatu
hubungan yang serius sekarang.

989
01:05:16,040 --> 01:05:19,290
Dia cuba menolak dia sekarang.
Mari kita menonton.

990
01:05:19,500 --> 01:05:22,950
Tak kira apa yang kamu kata atau lakukan,
saya tak akan ke mana-mana.

991
01:05:23,160 --> 01:05:26,250
Oh, ayuhlah. Seolah-olah kamu tak
benar-benar teruja bahawa saya di sini.

992
01:05:26,450 --> 01:05:29,870
- Sekarang Mumble terkena tangkap.
- Inilah masalah kamu.

993
01:05:30,080 --> 01:05:32,000
Kamu fikir kamu sangat menarik, kan?

994
01:05:32,200 --> 01:05:34,540
Saya tak peduli kamu dari mana,
itu memang menyakiti.

995
01:05:34,750 --> 01:05:37,330
- Maafkan saya?
- Gloria supaya cantik, Gloria amat berbakat.

996
01:05:37,540 --> 01:05:38,580
Apa?

997
01:05:38,790 --> 01:05:41,080
Kerana kamu boleh menyanyi
beberapa nota yang tinggi.

998
01:05:41,290 --> 01:05:43,370
Kamu ada masalah dengan nyanyian saya?

999
01:05:43,580 --> 01:05:45,790
Tak, ia bagus.

1000
01:05:46,000 --> 01:05:47,830
- "Bagus"?
- Jika kamu suka hal-hal itu.

1001
01:05:48,040 --> 01:05:50,580
- Ia macam Nana Tootsie untuk saya.
- Apa?

1002
01:05:50,790 --> 01:05:52,870
Kamu tahulah, terlampau
menarik perhatian.

1003
01:05:53,080 --> 01:05:54,540
- "Terlampau"?
- Betul.

1004
01:05:54,750 --> 01:05:58,830
Dari seseorang yang fikir ia adalah hebat
melompat pantas di atas satu tempat...

1005
01:05:59,040 --> 01:06:01,330
Seperti si bodoh yang gugup.

1006
01:06:05,080 --> 01:06:07,660
Kamu si degil, yang bodoh!

1007
01:06:07,870 --> 01:06:09,750
Kamu juga.

1008
01:06:20,080 --> 01:06:22,540
Kawan, kamu buat satu perkara yang baik.

1009
01:06:22,750 --> 01:06:25,040
Lebih baik untuk dia tanpa kamu.

1010
01:06:25,250 --> 01:06:28,290
Dia akan mencari, lelaki yang baik,
yang stabil yang boleh beri dia keselesaan...

1011
01:06:28,500 --> 01:06:31,620
Dan menyayanginya dan
memberi dia keluarga yang besar.

1012
01:06:31,830 --> 01:06:34,080
- Ramon.
- Kemudian dia akan lupakan dirinya...

1013
01:06:34,290 --> 01:06:37,330
Ramon. Dia amat duka cita.

1014
01:06:37,540 --> 01:06:42,160
Oh, dengarlah, jangan simpan di dalam
atau kamu meletup. Luahkan ia saja.

1015
01:06:42,370 --> 01:06:45,040
Kamu perlu luahkan ia.

1016
01:06:45,250 --> 01:06:48,080
Semua, berpaling untuk seketika.

1017
01:06:48,290 --> 01:06:50,540
Jika dia meninggalkannya sekarang

1018
01:06:50,750 --> 01:06:55,950
Dia akan mengambil
bahagian terbesar darinya

1019
01:06:58,330 --> 01:07:00,200
Jangan, sayang, tolonglah, jangan pergi

1020
01:07:00,410 --> 01:07:02,250
Tolonglah, kalian.

1021
01:07:02,450 --> 01:07:04,450
Jangan menyanyi lagi.

1022
01:07:15,000 --> 01:07:17,620
Kemudian dia kata kepada saya, "Cukup,
kamu membuat saya loya."

1023
01:07:17,830 --> 01:07:21,540
Jadi saya senyap sajalah, hampir muram,
dan kamu tahu apa yang dia kata?

1024
01:07:21,750 --> 01:07:23,790
"Kamu tak pernah berkongsi.
Kamu mesti luahkan ia."

1025
01:07:24,000 --> 01:07:26,700
- Ramon, ayuhlah.
- Luahkan ia sajalah.

1026
01:07:26,910 --> 01:07:28,290
Berhenti! Biarkan ia sajalah.

1027
01:07:28,500 --> 01:07:32,120
- Saya tak pernah ada hubungan yg baik.
- Berikan dia pelukan.

1028
01:07:32,330 --> 01:07:33,580
- Saya luahkan ia!
- Itu dia.

1029
01:07:33,790 --> 01:07:36,290
- Saya biarkan ia keluar.
- Saya tahu. Dapatkan ke atasnya.

1030
01:07:36,500 --> 01:07:39,250
- Bolehkah kamu teruskan?
- Ya.

1031
01:07:39,450 --> 01:07:42,660
- Apa bau itu?
- Ia bukan saya.

1032
01:07:44,790 --> 01:07:48,540
Hei, Fluffy, kami mengikuti kamu.
Naik ke sini.

1033
01:07:56,660 --> 01:08:00,700
Jadi semua anjing laut ini,
mereka tak makan penguin?

1034
01:08:00,910 --> 01:08:03,290
Saya tak tahu.
Saya percaya mereka adalah herbivor.

1035
01:08:03,500 --> 01:08:05,290
- Apa?
- Kamu tahu, pemakan rumpai laut.

1036
01:08:05,500 --> 01:08:07,830
Marilah, Lovelace. Ayuh.

1037
01:08:09,500 --> 01:08:11,330
Lompat bersama. Lompat bersama.

1038
01:08:11,540 --> 01:08:14,330
- Baiklah, mari kita melakukannya.
- Okey, okey, okey. Bersedia?

1039
01:08:17,500 --> 01:08:19,870
Saya boleh lakukan ini. Saya hanya
perlu menipu diri sendiri.

1040
01:08:20,080 --> 01:08:22,000
Lihat itu. Apa?

1041
01:08:37,910 --> 01:08:42,450
Baik kamu semua berambus dari sini.
kerana menceroboh adalah jenayah.

1042
01:08:42,660 --> 01:08:46,660
- Kita hanya tumpang melalui.
- Ya. Kami bersama dia.

1043
01:08:47,250 --> 01:08:49,660
Kamu tak harus menuju ke bukit jauh itu...

1044
01:08:49,870 --> 01:08:51,790
Dan melalui ribut salji?

1045
01:08:52,000 --> 01:08:54,750
Jika ia satu-satunya cara
ke pantai larangan, ya.

1046
01:08:54,950 --> 01:08:56,120
Alamak.

1047
01:08:56,330 --> 01:08:59,790
Kamu mungkin bersemuka dengan Annihilator.

1048
01:09:00,000 --> 01:09:01,040
Satu Annihilator asing?

1049
01:09:01,250 --> 01:09:04,080
Betul. Potong kamu sebaik sahaja
dia nampak kamu.

1050
01:09:04,290 --> 01:09:07,290
Membinasa segala yang hidup
dalam laluan mereka.

1051
01:09:07,500 --> 01:09:09,160
Mungkinkah mereka yang
membinasa semua ikan?

1052
01:09:09,370 --> 01:09:10,870
Segala yang hidup.

1053
01:09:11,080 --> 01:09:13,500
Tiada belas kasihan, kawan.

1054
01:09:13,700 --> 01:09:15,950
Walaupun kamu seekor paus yang besar...

1055
01:09:16,160 --> 01:09:18,790
Mereka menyeret bangkai kamu ke darat...

1056
01:09:19,000 --> 01:09:24,660
Potong, mencairkan kamu, sehingga
kamu menjadi makanan.

1057
01:09:24,870 --> 01:09:27,120
Satu hari kamu seorang paus lama besar...

1058
01:09:27,330 --> 01:09:29,580
Seterusnya...

1059
01:09:29,790 --> 01:09:31,120
Menjadi makanan.

1060
01:09:31,330 --> 01:09:32,750
Seseorang mesti menghalang mereka.

1061
01:09:32,950 --> 01:09:35,410
Oh, ya? Dengan cara apa?

1062
01:09:35,620 --> 01:09:37,620
Jika saya hanya boleh
bercakap dengan mereka.

1063
01:09:37,830 --> 01:09:39,290
Merayu kepada mereka yang lebih baik.

1064
01:09:39,500 --> 01:09:40,540
Kecantikan.

1065
01:09:40,750 --> 01:09:46,200
Jika helah kamu berbaloi, pastikan
kamu beritahu kami, okey?

1066
01:09:46,410 --> 01:09:49,290
Baiklah, Lovelace, mari kita pergi.

1067
01:09:51,500 --> 01:09:53,620
Jumpa lagi, Lovelace.

1068
01:09:56,040 --> 01:09:58,500
Pengebumian kamu, kawan.

1069
01:10:46,250 --> 01:10:48,830
Alamak!

1070
01:10:48,854 --> 01:10:49,829
FROSUB
FRO-SUB.BLOGSPOT.COM

1071
01:10:49,830 --> 01:10:52,580
- Teruskan.
- Baiklah.

1072
01:11:07,200 --> 01:11:09,330
Ayuh, kalian. Mari kita lakukan.

1073
01:11:09,540 --> 01:11:13,450
Kamu boleh lakukannya. Ayuh, mara!

1074
01:11:57,660 --> 01:11:59,660
Apa bunyi itu?

1075
01:12:01,200 --> 01:12:02,370
Tiada bunyi.

1076
01:12:02,580 --> 01:12:05,160
- Jangan tercungap-cungap. Jangan semput.
- Di mana Lovelace?

1077
01:12:07,200 --> 01:12:11,950
Kadang-kadang penguin yang berani
akan menyelinap keluar untuk mati.

1078
01:12:12,160 --> 01:12:14,040
Kamu fikir dia pergi ke syurga?

1079
01:12:14,250 --> 01:12:17,830
- Mungkin.
- Tak, tak. Saya fikir dia mengikut cara ini.

1080
01:12:29,870 --> 01:12:32,370
Ayuhlah. Mari kita pergi.

1081
01:12:48,950 --> 01:12:50,830
Lovelace!

1082
01:12:52,000 --> 01:12:54,500
Lovelace!

1083
01:13:00,540 --> 01:13:02,370
Helo?

1084
01:13:03,790 --> 01:13:05,120
Ada sesiapa di sana?

1085
01:13:05,330 --> 01:13:08,950
- Tak... Tak perlu menjerit.
- Seseorang mungkin mendengar kamu.

1086
01:13:14,580 --> 01:13:16,290
Kakinya tak kelihatan terlalu baik.

1087
01:13:16,500 --> 01:13:19,080
- Dia berehat di sini.
- Sekarang dia di atas perutnya!

1088
01:13:19,290 --> 01:13:21,870
- Tak, cara ini.
- Kamu tak nak tahu apa dia buat di sini.

1089
01:13:22,080 --> 01:13:24,200
- Kamu betul.
- Itupun dia. Lovelace!

1090
01:13:24,410 --> 01:13:27,700
- Lovelace!
- Lovelace!

1091
01:13:30,500 --> 01:13:32,200
- Oh, lihat Lovelace.
- Kita dah sampai.

1092
01:13:32,410 --> 01:13:36,000
- Kamu okey kah?
- Ayuh. Bertahanlah, kawan.

1093
01:13:36,830 --> 01:13:38,450
Apakah ia?

1094
01:13:38,660 --> 01:13:41,870
Oh, lihat. Ada satu untuk kita semua.

1095
01:13:42,080 --> 01:13:44,580
Bertahanlah, Lovelace.
Saya tahu mereka berada di sini.

1096
01:13:44,790 --> 01:13:47,330
- Mengapa mereka tinggalkan semua ini?
- Saya tak tahu.

1097
01:13:48,330 --> 01:13:49,370
Hei.

1098
01:13:49,580 --> 01:13:51,700
- Beritahu mereka kita datang dengan aman.
- Kami datang dengan aman!

1099
01:13:51,910 --> 01:13:53,410
- Lovelace.
- Lovelace.

1100
01:13:53,620 --> 01:13:55,040
- Lovelace.
- Oh, kawan, ayuhlah.

1101
01:13:55,250 --> 01:13:57,330
- Kamu okey kah?
- Bertahanlah, kawan.

1102
01:13:59,910 --> 01:14:02,330
- Oh, itu tak kelihatan baik.
- Bertenang.

1103
01:14:02,540 --> 01:14:03,830
- Bertenang.
- Itu tak kelihatan baik.

1104
01:14:04,040 --> 01:14:06,620
- Baiklah, jangan bertenang!
- Panik!

1105
01:14:13,330 --> 01:14:15,290
Oh, tak, tak!

1106
01:14:17,330 --> 01:14:20,370
- Oh, mereka membuat kita jadi penggoda.
- Mereka mengusik kami!

1107
01:14:20,580 --> 01:14:22,700
Kita semua akan mati.

1108
01:14:24,000 --> 01:14:25,830
Apa sahaja yang kamu buat,
jangan masuk ke dalam air!

1109
01:14:26,040 --> 01:14:28,200
- Jangan masuk ke dalam air.
- Jangan masuk ke dalam air.

1110
01:14:28,410 --> 01:14:31,000
Lovelace, jangan masuk ke dalam air!

1111
01:14:36,830 --> 01:14:38,330
Lovelace, bertahanlah!

1112
01:14:38,540 --> 01:14:40,450
Bertahanlah!

1113
01:14:41,830 --> 01:14:44,830
Alihkan lidah kotor kamu dari dia!

1114
01:14:47,200 --> 01:14:49,080
Tak, tak, tak!

1115
01:14:49,290 --> 01:14:50,700
Jangan masuk ke dalam air!

1116
01:14:50,910 --> 01:14:52,620
- Mumble!
- Mumble!

1117
01:15:22,830 --> 01:15:27,450
- Mereka bermain burung-minton?
- Tak, ia makan malam dan persembahan.

1118
01:15:31,080 --> 01:15:33,660
Lovelace!

1119
01:15:39,160 --> 01:15:41,160
Bersukacitalah!

1120
01:15:49,540 --> 01:15:50,700
Lovelace!

1121
01:15:50,910 --> 01:15:52,950
- Tolong!
- Hulurkanlah!

1122
01:15:53,160 --> 01:15:55,000
Terima kasih, saudarku, terima kasih!

1123
01:16:05,950 --> 01:16:07,830
Saya tak takut! Saya tak takut!

1124
01:16:08,620 --> 01:16:12,540
Oh, saudaraku yang cantik, terima kasih,
terima kasih, terima kasih, terima kasih!

1125
01:16:16,700 --> 01:16:19,620
- Ayuh, Lovelace! Kamu hebat sekali!
- Ayuh, ayuh!

1126
01:16:19,830 --> 01:16:22,290
Cukup!

1127
01:16:22,500 --> 01:16:24,540
Ia adalah hari yang tak baik untuk kamu!

1128
01:16:24,750 --> 01:16:26,790
Kamu berurusan dengan Lovelace sekarang!

1129
01:16:27,000 --> 01:16:29,620
- Dan lelaki saya, Mumble, di sini.
- Kamu beritahulah mereka, Lovelace.

1130
01:16:29,830 --> 01:16:32,580
Berambus, ikan syaitan. Selamat tinggal.

1131
01:16:34,000 --> 01:16:35,580
Betul.

1132
01:16:35,790 --> 01:16:37,540
Kamu lari kembali ke mak kamu.

1133
01:16:37,830 --> 01:16:39,870
- Bagaimana dia buat begitu?
- Jangan buat saya masuk ke dalam air.

1134
01:16:40,080 --> 01:16:41,950
Saya akan datang mencari
anak-anak kamu.

1135
01:16:42,160 --> 01:16:44,160
Saya akan tumbuk mata kamu.

1136
01:17:38,410 --> 01:17:39,700
Sejumlah besar mereka.

1137
01:17:39,910 --> 01:17:42,500
Mereka akan memerintah dunia.

1138
01:17:42,700 --> 01:17:43,750
Ia haruslah mereka.

1139
01:17:43,950 --> 01:17:47,120
- Jika begitu, saya tak mahu tahu mengenainya.
- Mereka tak tahu yang kita wujud.

1140
01:17:47,330 --> 01:17:48,660
Biar saya beritahu kamu sesuatu.

1141
01:17:48,870 --> 01:17:51,790
Ini adalah akhir jalan. Ia dah tamat.

1142
01:17:52,000 --> 01:17:54,830
Kamu lakukan segala-galanya
yang seekor penguin boleh buat.

1143
01:17:55,040 --> 01:17:57,410
- Kamu menjumpai makhluk asian.
- Kami akan memberi keterangan.

1144
01:17:57,620 --> 01:18:01,000
Kami akan beritahu seluruh negara kamu yg
ketawakan kamu yg mrk salah ttg kamu.

1145
01:18:01,200 --> 01:18:03,040
Sekarang, mari kita semua
pulang rumah. Sekarang.

1146
01:18:03,250 --> 01:18:04,500
Ya.

1147
01:18:04,700 --> 01:18:06,290
- Boleh saya minta bantuan dari kamu?
- Pasti.

1148
01:18:06,500 --> 01:18:09,080
- Apa jenis bantuan?
- Boleh kamu pastikan Gloria adalah okey?

1149
01:18:09,290 --> 01:18:10,540
- Dan mak saya.
- Apa?

1150
01:18:10,750 --> 01:18:12,290
Dan jika kamu nampak Ayah..

1151
01:18:12,500 --> 01:18:15,330
Beritahu dia saya dah cuba.

1152
01:18:15,540 --> 01:18:17,000
Okey, apa yang kamu bercakap tentang di sini?

1153
01:18:17,200 --> 01:18:18,950
Saya akan menghalang mereka
dari mengambil ikan kita.

1154
01:18:19,160 --> 01:18:20,700
Bagaimana kamu nak buat itu, Mumble?

1155
01:18:23,080 --> 01:18:26,160
Selamat tinggal, kawan-kawan!

1156
01:18:26,500 --> 01:18:28,000
Kawan! Kamu berjaya melakukannya.

1157
01:18:51,500 --> 01:18:52,540
Kamu percaya tak?

1158
01:18:52,750 --> 01:18:56,250
Bagaimana kita nak beritahu mak dia yg dia
bawa kita ke sini hanya utk membunuh diri?

1159
01:18:56,450 --> 01:18:59,200
Tak. Dia tak. Lihat.

1160
01:19:00,040 --> 01:19:01,790
Kamu gila.

1161
01:19:02,000 --> 01:19:04,870
Burung bersayap menerbang yang pertama.

1162
01:19:05,080 --> 01:19:07,200
Kamu fikir si tinggi itu betapa tingginya?

1163
01:19:07,410 --> 01:19:10,540
Siapa tahulah?
Lebih tinggi daripada sesiapa.

1164
01:19:10,750 --> 01:19:14,620
Hei, adalah saya, Lovelace...

1165
01:19:14,830 --> 01:19:17,200
Dahulunya dikenali sebagai "guru."

1166
01:19:17,410 --> 01:19:20,370
Saya akan menceritakan cerita kamu,
Happy Feet...

1167
01:19:20,580 --> 01:19:24,450
Lama selepas kamu dah mati!

1168
01:19:42,450 --> 01:19:44,700
Hei! Hei!

1169
01:20:34,830 --> 01:20:37,450
Marah atas sikap acuh tak acuh mereka...

1170
01:20:37,660 --> 01:20:43,000
Dia mengikuti mereka lama selepas
mereka telah hilang dari penglihatannya.

1171
01:20:45,160 --> 01:20:49,370
Kamu pergi lebih jauh daripada
kita semua pernah pergi sebelum...

1172
01:20:49,580 --> 01:20:53,410
Sehingga langsung tiada
harapan untuk pulang.

1173
01:20:54,330 --> 01:20:56,750
Dilanda arus yang besar...

1174
01:20:56,950 --> 01:21:01,580
Dia dibawa tak terhenti-henti
merentasi lautan luas...

1175
01:21:01,790 --> 01:21:05,500
Ke dunia yang tak diketahui.

1176
01:22:01,700 --> 01:22:04,450
Maafkan saya. Apa tempat ini?

1177
01:22:04,660 --> 01:22:07,620
Kamu berada di syurga, Dave.
Syurga penguin.

1178
01:22:07,830 --> 01:22:09,790
Adakah ia berhampiran Emperor Land?

1179
01:22:10,000 --> 01:22:12,790
Ia di mana sahaja kamu mahu ia menjadi.

1180
01:22:13,620 --> 01:22:17,660
Cuba air itu, Dave. Ia benar-benar nyata.

1181
01:22:33,700 --> 01:22:38,040
Saya terdengar, apabila akhirnya
dia nampak makhluk asing...

1182
01:22:38,250 --> 01:22:42,410
Mereka tepat seperti yang diterangkan
oleh burung besar.

1183
01:22:42,620 --> 01:22:45,200
Maafkan saya. Mengapa
kamu mengambil ikan kami?

1184
01:22:45,410 --> 01:22:50,660
Penguin besar yang hodoh tanpa bulu
atas lemak mereka dan muka menggeleber.

1185
01:22:50,870 --> 01:22:56,620
Mengapa kamu mengambil ikan kami?
Kamu sedang membunuh kami di sini.

1186
01:22:59,000 --> 01:23:01,080
Tak! Tak, tunggu!

1187
01:23:10,660 --> 01:23:12,660
Oh, tak.

1188
01:23:13,700 --> 01:23:17,830
Helo. Helo dari Emperor Land.
Selamat petang.

1189
01:23:18,040 --> 01:23:19,790
Mengapa kamu mengambil ikan kami?

1190
01:23:20,000 --> 01:23:24,410
Saya pasti kamu tak bermaksud ia,
tetapi kamu menyebabkan banyak masalah.

1191
01:23:25,410 --> 01:23:29,410
Saya tak jelas kah?
Saya bercakap bahasa penguin yang biasa.

1192
01:23:30,330 --> 01:23:33,870
Penguin! Jangan kamu faham?
Kamu mencuri ikan kita.

1193
01:23:38,160 --> 01:23:40,830
Oh, sesiapa sahaja, tolong
bercakap dengan saya!

1194
01:23:41,040 --> 01:23:43,290
Demi Allah, kamu mencuri I-K-A...

1195
01:23:48,040 --> 01:23:52,790
Selepas tiga hari,
dia akan kehilangan suaranya.

1196
01:23:53,000 --> 01:23:55,410
Selepas tiga bulan...

1197
01:23:57,370 --> 01:24:01,500
Dia akan kehilangan akalnya.

1198
01:24:13,910 --> 01:24:16,870
Jadi kamu dapat cari ikan itu, sayang.

1199
01:24:18,000 --> 01:24:19,620
Mak?

1200
01:24:19,830 --> 01:24:21,080
- Hai, sayang.
- Mak.

1201
01:24:21,290 --> 01:24:25,620
Fluffy, tak kira apa yg mrk kata atau lakukan,
kami tak pernah berhenti mempercayai kamu.

1202
01:24:25,830 --> 01:24:27,910
Jadi, kamu akan kembali segera, kan?

1203
01:24:28,120 --> 01:24:29,700
Hei, ayuhlah. Biarlah dia makan.

1204
01:24:29,910 --> 01:24:31,910
Teruskan, Dave. Jangan pedulikan kita.

1205
01:24:32,410 --> 01:24:33,910
Tetapi ada banyak untuk semua orang.

1206
01:24:34,120 --> 01:24:36,290
Tak mengapa, sayang. Kami boleh menunggu.

1207
01:24:36,500 --> 01:24:38,290
Tak, tak, Mak! Mak!

1208
01:24:38,500 --> 01:24:41,910
Ada banyak di sini. Mak!

1209
01:24:45,830 --> 01:24:47,450
Mak!

1210
01:27:07,500 --> 01:27:10,200
- Kanak-kanak, kamu harus melihat ini.
- Dia dah mula sekarang.

1211
01:27:31,950 --> 01:27:34,330
Hei! Helo!

1212
01:27:36,750 --> 01:27:39,330
- Itu penguin dengan kaki aneh kan?
- Kelihatan seperti.

1213
01:27:39,540 --> 01:27:41,750
- Apakah nama dia?
- Saya sangka dia dah mati.

1214
01:27:41,950 --> 01:27:43,290
- Semua orang...
- Rupa-rupanya tak.

1215
01:27:43,500 --> 01:27:46,450
Semua orang, dengar!
Saya ada berita yang besar.

1216
01:27:46,790 --> 01:27:48,750
Saya tahu siapa yang mengambil ikan!

1217
01:27:48,950 --> 01:27:51,370
- Ya, dan mereka mengambil otaknya.
- Ia adalah makhluk asing.

1218
01:27:51,580 --> 01:27:53,790
- Saya dapat berhubung dengan mereka.
- Si gila itu dah kembali.

1219
01:27:54,000 --> 01:27:55,950
Makhluk asing yang mengambil ikan kita.

1220
01:27:56,160 --> 01:27:58,200
Seseorang patut memanggil
Noah dan orang-orang tua.

1221
01:27:58,410 --> 01:27:59,700
Hei, kamu.

1222
01:28:00,290 --> 01:28:01,790
Gloria.

1223
01:28:02,000 --> 01:28:04,120
Peliknya, melihat kamu sekali lagi.

1224
01:28:04,540 --> 01:28:05,580
Ya.

1225
01:28:05,790 --> 01:28:08,120
- Semua baik di sini, sayang?
- Kamu ingat Seymour.

1226
01:28:08,330 --> 01:28:09,580
Ya. Hai, Seymour.

1227
01:28:09,790 --> 01:28:11,290
Ya.

1228
01:28:12,580 --> 01:28:14,330
Jadi yang mana satu adalah milik kamu?

1229
01:28:15,540 --> 01:28:16,830
Kesemua mereka.

1230
01:28:19,160 --> 01:28:23,290
Ini adalah kelas nyanyian kami. Dia
mengajar irama. Saya mengajar "blues."

1231
01:28:23,500 --> 01:28:26,040
- Jadi kamu tak...?
- Saya hanya tak pernah dengar lagu yg betul.

1232
01:28:26,250 --> 01:28:29,370
Itu hebat! Saya tak bermaksud...

1233
01:28:29,700 --> 01:28:31,290
Saya dapat tahu siapa sedang
mengambil semua ikan itu.

1234
01:28:31,500 --> 01:28:33,580
Mereka besar dan hodoh, tetapi, Gloria...

1235
01:28:33,790 --> 01:28:36,040
Perkara-perkara yang mereka boleh buat.
Mereka sedang ke sini.

1236
01:28:36,250 --> 01:28:37,330
Oh, ya kah?

1237
01:28:37,540 --> 01:28:39,910
Mereka akan tiba tak lama lagi.
Saya fikir mereka mahu membantu kita.

1238
01:28:40,120 --> 01:28:41,790
Jadi sekarang kamu bercakap
dengan mereka?

1239
01:28:42,000 --> 01:28:45,160
Mereka tak bercakap bahasa penguin,
tetapi mereka faham ini.

1240
01:28:45,370 --> 01:28:47,410
- Apa dia sedang buat?
- Kamu bergurau.

1241
01:28:47,620 --> 01:28:50,620
Saya cadangkan yg kita semua melakukannya.
Ia benar-benar mendapat perhatian mereka.

1242
01:28:50,830 --> 01:28:52,120
Dan mengapa ia akan berbuat demikian?

1243
01:28:52,330 --> 01:28:55,160
Entahlah saya, tetapi ia berkesan.

1244
01:28:55,370 --> 01:28:58,200
- Hei, ia adalah si lompat.
- Si kaki aneh!

1245
01:28:58,410 --> 01:28:59,450
Kalian, kalian...

1246
01:28:59,660 --> 01:29:00,700
- Fluffy.
- Si tinggi.

1247
01:29:00,910 --> 01:29:02,750
- Stretch!
- Kawan!

1248
01:29:06,330 --> 01:29:09,200
Jadi kamu berani kembali?

1249
01:29:09,500 --> 01:29:12,080
Dia kata dia menemui makhluk asing
dan mereka sedang mengambil ikan kita.

1250
01:29:12,290 --> 01:29:14,830
Kamu kata mereka sedang ke sini
dan kita semua perlu lakukan ini.

1251
01:29:16,290 --> 01:29:19,830
Tiada perkara seperti makhluk asing!

1252
01:29:21,910 --> 01:29:24,660
Mumble, pusing.

1253
01:29:27,790 --> 01:29:29,290
Ia suatu penyakit.

1254
01:29:29,660 --> 01:29:31,370
Adakah itu dari mereka?

1255
01:29:32,080 --> 01:29:36,200
Ya. Tetapi jangan takut. Saya rasa
ia adalah cara untuk mencari saya.

1256
01:29:36,410 --> 01:29:40,120
Kamu membawa mereka ke sini?
Kamu berpaling pada jenis kamu sendiri?

1257
01:29:40,910 --> 01:29:44,830
Tunggu sebentar, kamu baru kata
tiada perkara seperti makhluk asing.

1258
01:29:47,250 --> 01:29:49,330
Memang tiada.

1259
01:29:49,540 --> 01:29:53,120
Tetapi jika ada, hanya pengkhianat bodoh
akan membawa mereka ke sini.

1260
01:29:53,330 --> 01:29:54,540
Tetapi mereka perlu datang.

1261
01:29:54,750 --> 01:29:57,540
Mereka yang mengambil ikan kita.
Mereka boleh buat sesuatu mengenainya.

1262
01:29:57,750 --> 01:30:01,200
Tiada tetapi Penguin Agung yang ada kuasa
untuk memberi dan mengambil.

1263
01:30:01,410 --> 01:30:05,870
Penguin Agung tak mengganggu segalanya,
makhluk asing yang lakukan.

1264
01:30:06,450 --> 01:30:10,330
Si bodoh kembali hari ini
dan mengejek penderitaan kita.

1265
01:30:10,540 --> 01:30:14,620
Kami kelaparan dan dia mahu
kita melompat-lompat.

1266
01:30:14,830 --> 01:30:17,750
Jadi kita berpegang teguh kepada cara kita...

1267
01:30:17,950 --> 01:30:22,660
Atau kita percayakan fantasi busuk
penari yang bodoh?

1268
01:30:31,450 --> 01:30:34,120
Jadi, bagaimana menggerakkan
kaki itu sekali lagi?

1269
01:30:34,330 --> 01:30:35,870
Ya, tunjukkan kepada kita, Mumble.

1270
01:30:37,250 --> 01:30:39,290
Oh, ia benar-benar mudah.

1271
01:30:39,500 --> 01:30:41,080
Tak, tak!

1272
01:30:41,290 --> 01:30:42,620
Tak, kamu mesti menentang!

1273
01:30:43,450 --> 01:30:45,160
Betul.

1274
01:30:45,500 --> 01:30:48,830
- Ia karut saja.
- Menentang! Jangan dipengaruh!

1275
01:30:49,040 --> 01:30:52,370
Menentanglah kebodohan ini!

1276
01:30:58,160 --> 01:31:01,160
Kuatkan suara kamu, saudara-saudara.

1277
01:31:01,370 --> 01:31:04,620
Menentanglah semua hal tarian ini!

1278
01:31:04,830 --> 01:31:07,000
Tunjukkan saya apa yang kamu ada.

1279
01:31:09,790 --> 01:31:11,500
Kamu dapati ia.

1280
01:31:16,040 --> 01:31:17,450
Ayuh.

1281
01:31:17,660 --> 01:31:18,950
Lakukan ia.

1282
01:31:19,160 --> 01:31:22,200
Ya, ya! Panggillah mereka
yang ada kebijaksanaan!

1283
01:31:22,410 --> 01:31:24,160
Biarkan dunia gementar!

1284
01:31:24,580 --> 01:31:26,410
Apabila mereka semua yang lain
dah meninggalkan...

1285
01:31:26,620 --> 01:31:28,500
Kamilah yang kekal!

1286
01:31:30,200 --> 01:31:31,790
Mumble! Mumble!

1287
01:31:32,000 --> 01:31:34,830
Mak? Kawan-kawan.

1288
01:31:36,160 --> 01:31:38,950
- Oh, Mak.
- Oh, anak saya.

1289
01:31:39,160 --> 01:31:41,750
- Budak cantik saya.
- Oh, Mak.

1290
01:31:42,300 --> 01:31:44,390
- Lihatlah dia.
- Kamu sungguh mempesonakan.

1291
01:31:44,600 --> 01:31:47,430
- Oh, Fluffy.
- Kami menunggu untuk kamu saja.

1292
01:31:47,640 --> 01:31:50,430
- Oh, ya.
- Ayah di mana?

1293
01:31:50,640 --> 01:31:52,930
Percayalah. Kamu tak mahu
melihat Ayah kamu.

1294
01:31:53,140 --> 01:31:55,100
- Ayah kamu sedikit...
- Apa?

1295
01:31:55,300 --> 01:31:57,600
Ayuh, saya akan tunjuk kamu.

1296
01:32:06,970 --> 01:32:08,760
Memphis?

1297
01:32:09,800 --> 01:32:11,180
Memphis?

1298
01:32:11,390 --> 01:32:12,890
Ayah?

1299
01:32:16,800 --> 01:32:18,390
Mumble?

1300
01:32:18,600 --> 01:32:20,550
Adakah ia benar-benar kamu?

1301
01:32:20,760 --> 01:32:23,100
Memanglah, Ayah.

1302
01:32:27,260 --> 01:32:29,100
Saya fikir...

1303
01:32:33,220 --> 01:32:34,720
Ayah?

1304
01:32:38,350 --> 01:32:40,720
Tak sehari pun...

1305
01:32:42,680 --> 01:32:47,350
Tak sehari pun, saya pernah
buat sesuatu yang betul untuk kamu.

1306
01:32:51,680 --> 01:32:53,640
Oh, Ayah.

1307
01:32:53,850 --> 01:32:55,680
Menari untuk dia, Ayah.

1308
01:32:55,890 --> 01:32:57,890
Menarilah dengan anak kamu.

1309
01:33:01,220 --> 01:33:03,640
Kamu perlu memaafkan saya.

1310
01:33:04,430 --> 01:33:07,510
Saya dah kehilangan muzik dalam saya.

1311
01:33:09,350 --> 01:33:10,930
Tak, kamu belum.

1312
01:33:11,140 --> 01:33:14,890
Ia hanya seperti menyanyi dengan badan kamu.

1313
01:33:15,100 --> 01:33:17,100
Ayuh, sayang. Kami boleh melakukannya.

1314
01:33:17,300 --> 01:33:18,800
Oh, Mak.

1315
01:33:19,010 --> 01:33:23,390
Ia hanya satu kaki besar tua
selepas yang lain.

1316
01:33:28,760 --> 01:33:29,800
Itu sahaja.

1317
01:33:31,800 --> 01:33:33,640
Ya.

1318
01:33:35,010 --> 01:33:37,850
- Ya, lihat?
- Ia memang rasa baik.

1319
01:33:43,050 --> 01:33:46,510
Kecantikan tak diperlukan

1320
01:33:46,930 --> 01:33:47,970
Ya, Memphis.

1321
01:33:48,180 --> 01:33:49,800
Untuk membuat kamu suka saya

1322
01:33:50,260 --> 01:33:51,300
Ayah.

1323
01:33:51,510 --> 01:33:55,430
Saya hanya perlulah kamu, sayang

1324
01:33:55,640 --> 01:33:58,140
Dari senja ke subuh

1325
01:33:59,350 --> 01:34:03,010
Kamu tak perlu menjadi kaya
untuk menjadi gadis saya

1326
01:34:03,220 --> 01:34:07,180
Kamu tak perlu menjadi hebat
Untuk memerintah dunia saya

1327
01:34:07,390 --> 01:34:11,260
Tiada lagu tertentu
Saya lebih serasi dengan

1328
01:34:11,470 --> 01:34:16,140
Saya hanya mahu lebih...

1329
01:34:36,430 --> 01:34:39,470
Alamak!

1330
01:35:04,850 --> 01:35:07,260
Mak, Mak, Mak.

1331
01:35:43,890 --> 01:35:46,260
Saya fikir lebih baik kamu menari sekarang.

1332
01:36:39,760 --> 01:36:42,140
Pertama, terdapat hanya satu.
Sekarang ada beribu-ribu.

1333
01:36:42,350 --> 01:36:45,050
- Mrk cuba untuk memberitahu kami sesuatu?
- Apakah masalah?

1334
01:36:45,260 --> 01:36:48,010
- Kita mengganggu makanan mereka.
- Kami harus buat sesuatu.

1335
01:36:48,220 --> 01:36:51,930
- Cadangkan pengharaman penuaian marin.
- Terlalu banyak wang dan pekerjaan.

1336
01:36:53,850 --> 01:36:56,010
Mengapa kita perlu buat apa-apa?

1337
01:37:01,680 --> 01:37:05,050
Mereka hanya sekumpulan burung
di bahagian bawah dunia.

1338
01:37:09,550 --> 01:37:11,850
Saya tak mahu hidup
dalam dunia tanpa penguin.

1339
01:37:12,050 --> 01:37:13,430
Apa kita perlu buat tentang perkara ini?

1340
01:37:13,640 --> 01:37:15,260
Naikkan tanda "Dihalang Memancing.".

1341
01:37:17,010 --> 01:37:20,390
Adalah sama dengan cinta...

1342
01:37:20,600 --> 01:37:22,010
Kamu membuat.

1343
01:37:26,050 --> 01:37:30,220
Oh, sayang. Yalah.

1344
01:37:42,720 --> 01:37:47,850
Mengimbas kembali apabila saya hanya
seorang budak lampin berkepala kecil

1345
01:37:50,680 --> 01:37:52,140
Ia kadang-kadang adalah seperti hutan

1346
01:37:52,350 --> 01:37:54,510
Ia membuatkan saya tertanya-tanya
Bagaimana saya tak putus-asa

1347
01:37:56,470 --> 01:37:57,930
Marilah! Teruskan!

1348
01:37:58,800 --> 01:38:02,760
Walaupun kita kadang-kadang
Tak akan dapat apa-apa

1349
01:38:02,970 --> 01:38:06,800
Kami gembira dengan
Kegembiraan hari itu akan membawa

1350
01:38:07,010 --> 01:38:10,140
Saya inginkan hari-hari itu
Akan datang kembali sekali lagi

1351
01:38:10,350 --> 01:38:14,510
Kembalilah hari-hari itu, hari-hari itu
Kembali, jangan pergi

1352
01:38:14,930 --> 01:38:17,550
Kembali ke sini, sayang. Ayuh kembali.

1353
01:38:17,760 --> 01:38:18,800
Ayuh kembali

1354
01:38:19,010 --> 01:38:20,510
- Ayuh kembali
- Ayuh kembali

1355
01:38:20,720 --> 01:38:23,180
- Ayuh kembali
- Ayuh kembali

1356
01:38:23,390 --> 01:38:25,550
Saya cinta mereka, saya cinta mereka

1357
01:38:25,760 --> 01:38:26,930
Saya cinta mereka, saya cinta mereka

1358
01:38:31,720 --> 01:38:34,800
Hari-hari itu, hari-hari itu
Hari-hari itu, hari-hari itu

1359
01:38:35,010 --> 01:38:40,510
Hari-hari itu

1360
01:38:40,534 --> 01:38:51,034
FROSUB
FRO-SUB.BLOGSPOT.COM

1361
01:45:00,850 --> 01:45:03,850
DALAM INGATAN IVAN BASTIANICH

1362
01:48:08,430 --> 01:48:10,180
BERDEDIKASI KEPADA

1363
01:48:10,390 --> 01:48:12,680
NICK ENRIGHT - MICHAEL JONSON
ROBBY McNEILLY GREEN

1364
01:48:12,890 --> 01:48:15,010
STEVE IRWIN

1364
01:48:16,305 --> 01:48:22,604
Silakan dinilai subjudul ini di www.osdb.link/66xcb
Bantulah pengguna lainnya untuk memilih subjudul yang terbaik